Feedback ถึงคุณ manoth ( คำติ) ทั้งหมด 886 ความเห็น  
คำชม 885 ความเห็น             เฉย ๆ 0 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) kananek (395)(2) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #7624158 อา. - 15 เม.ย. 2555 - 08:53:12 น.   
บาตรFB ของคุณในทำนองนี้มันไม่ดีเอาเสียเลยไม่ชอบก็คืนบาตรไม่ผ่านการใช้คงสภาพเดิมบูชาต่อเขามาอีกทอดหนึ่งผมไม่สามารถให้คำตอบได้อีกอย่างไม่ค่อยเข้าไปดูเพราะถือว่ารับประกันตามกฎเรื่องแค่นี้เอง
 


Copyright ©G-PRA.COM