Feedback ถึงคุณ motep ( คำติ) ทั้งหมด 563 ความเห็น  
คำชม 559 ความเห็น             เฉย ๆ 3 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) เสือหรรษา (2708) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #21315394 อ. - 29 ต.ค. 2562 - 10:11:13 น.   
ขออนุญาติยกเลิกรายการนี้เพื่อตั้งประมูลใหม่ และให้คำติตามกฎ เนื่องจากผู้ชนะประมูลไม่โอนเงิน ภายใน ๗ วัน
 


Copyright ©G-PRA.COM