Feedback ถึงคุณ siamclassic54 ( คำติ) ทั้งหมด 313 ความเห็น  
คำชม 311 ความเห็น             เฉย ๆ 0 ความเห็น             คำติ 2 ความเห็น    

  2.) daew1970 (268) [ ผู้ชนะการประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #20862570 พ. - 07 ส.ค. 2562 - 11:53:00 น.   
ขออนุญาตให้คำตินะครับ เลยกำหนดเวลามาแล้วหลายวันยังคืนเงินไม่ครบ

ผู้ส่ง : siamclassic54
วันที่ส่ง : 2019-08-05 10:56:02

ข้อความ : มีแต่เสียกับเสียนะครับ
เดี๋ยวผมโอนให้ครับ

---------------------------------- ข้อความเดิม -------------------------------------
ผู้เขียน : daew1970
วันที่เขียน : 2019-08-05 09:28:42
ข้อความ : 2.6 สมาชิกจะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานปัจจุบันจริงจากผลการตรวจสอบของสถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูลพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพระเครื่อง 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีกฏหมายอาญาต่อไปได้
6.7 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระคืน 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 100 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล ( กรณีผลการตรวจสอบเป็นพระแท้แต่ยังไม่สามารถออกบัตรฯได้ หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทและค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระคืน 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 200 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล ขยายข้อความเพิ่มเติม 13/1/58 )

* กรณีไม่สรุปผล ถึงจะหักค่าตรวจสอบได้ กรณีพระไม่แท้ต้องคืนเงินเต็มจำนวนครับ*

---------------------------------- ข้อความเดิม -------------------------------------
ผู้เขียน : siamclassic54
วันที่เขียน : 2019-08-04 21:54:03
ข้อความ : โอนให้แล้วครับ 21.53 น

---------------------------------- ข้อความเดิม -------------------------------------
ผู้เขียน : daew1970
วันที่เขียน : 2019-08-04 16:28:35
ข้อความ : 6.8 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลจะต้องโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังทราบผลการตรวจสอบพระเครื่อง

*เกิน 3 วันแล้วนะครับ*

---------------------------------- ข้อความเดิม -------------------------------------
ผู้เขียน : siamclassic54
วันที่เขียน : 2019-07-30 16:48:53
ข้อความ : รับทราบครับ

---------------------------------- ข้อความเดิม -------------------------------------
ผู้เขียน : daew1970
วันที่เขียน : 2019-07-30 09:51:58
ข้อความ : 77 # 3อจ620723-131 EI026872190TH daew1970 + siamclassic54 (431778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะเชียงแสนล้านนา เนื้อทองเหลือง
 

  1.) Humanordancer (1506) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #20493383 ศ. - 03 พ.ค. 2562 - 10:57:15 น.   
ตามกฏนะค่ะ ไม่ยอมโอน inbox ตามหลายรอบ ไม่ตอบกลับ ให้โอกาสหลายรอบแล้วค่ะ ขาดความรับผิดชอบ เสียโอกาสท่านอื่นๆ เสียโอกาสคนตั้งประมูลด้วย ถ้าเป็นแบบนี้เลิกเล่นเวปประมูลเถอะค่ะ อายคนอื่นเค้า
 


Copyright ©G-PRA.COM