พระเครื่องที่ตั้งประมูล
โดยคุณ Pradyasawengwong
(เฉพาะที่ยังไม่ปิดประมูล)


   

พระเครื่องทุกองค์ที่เสนอประมูลนี้ อยู่ในความดูแลการประมูลของ G-PRA.COM หากพระเครื่ององค์นั้น ๆ มีปัญหา ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ กรุณาแจ้ง Webmaster

 

 
   
ลำดับที่รูปภาพชื่อพระเครื่องผู้ตั้งประมูลผู้เข้าชมราคาขณะนี้ผู้ให้ราคา
สูงสุดขณะนี้
เวลาปิดประมูลราคาชนะประมูลผู้ชนะประมูล

ไม่มีรายการใกล้ปิดประมูลล่าสุด

1941882 ((เคาะเดียว))เหรียญอายุยืน หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล จังหวัดนครพนม เนื้อนวะหน้ากากเงิน แยกชุดกรรมการ หมายเลข 162 พร้อมกล่องเดิมครับ pradyasawengwong (2645) 59 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 22:51:29 น. - -
1941336 ((เคาะเดียว))เหรียญมังกรคู่ รุ่นสมปรารถนา หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เพชรบูรณ์ เนื้อทองแดงผิวไฟ หน้าฝาบาตรผิวรุ้ง ธรรมจักรฝาบาตรผิวรุ้ง แยกชุดของขวัญ หมายเลข 82 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 10 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:22:07 น. - -
1941335 ((เคาะเดียว))เหรียญมังกรคู่ รุ่นสมปรารถนา หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เพชรบูรณ์ เนื้อทองแดงผิวรุ้ง หน้าฝาบาตรผิวรุ้ง ธรรมจักรฝาบาตร แยกชุดของขวัญ หมายเลข 82 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 10 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:22:05 น. - -
1941333 ((เคาะเดียว))เหรียญมังกรคู่ รุ่นสมปรารถนา หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ เพชรบูรณ์ เนื้อทองแดงรุ้ง หน้าอัลปาก้า ธรรมจักรอัลปาก้า แยกชุดของขวัญ หมายเลข 82 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 6 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:22:00 น. - -
527646 ((เคาะเดียว))พระกริ่งรุ่นเเรก หลวงปู่จันทร์ เขมจาโร วัดประชาสามัคคี จ.สุรินทร์ ชุดกรรมการ สร้าง99ชุด หมายเลข 11 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 33 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:15:01 น. - -
1020506 ((เคาะเดียว))เหรียญหล่อ ร.ศ หลวงปู่สิงห์ พรหมโชโต วัดวิชัย จ.นครพนม เนื้อชนวน หมายเลข 312 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 13 - - พ. - 12 ส.ค. 2563 - 05:07:23 น. - -
1020505 ((เคาะเดียว))เหรียญหล่อ ร.ศ หลวงปู่สิงห์ พรหมโชโต วัดวิชัย จ.นครพนม เนื้อชนวน หมายเลข 310 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 9 - - พ. - 12 ส.ค. 2563 - 05:07:21 น. - -
1020504 ((เคาะเดียว))เหรียญหล่อ ร.ศ หลวงปู่สิงห์ พรหมโชโต วัดวิชัย จ.นครพนม เนื้อชนวน หมายเลข 314 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 10 - - พ. - 12 ส.ค. 2563 - 05:07:18 น. - -
1020338 ((เคาะเดียว))รูปหล่อ รุ่นแรก หลวงปู่ปัน สมฺปนฺนธมฺโม วัดเทพนิมิตจันทร์แสงวนาราม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เนื้อทองแดงเถื่อนผสมชนวน หมายเลข 2074 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 16 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:22:55 น. - -
1994071 ((เคาะเดียว))เศียรพ่อปู่สิงห์สมิงพรายฤาษีตาไฟ รุ่นแรก หลวงพ่อประสิทธิ์ ฤทธิ์ฤาชา สำนักปฏิบัติธมฺมโชโต ลพบุรี แยกชุดนำฤกษ์ สร้าง62ชุด หมายเลข 39 พร้อมกล่องเดิมครับ pradyasawengwong (2645) 24 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:23:42 น. - -
1994070 ((เคาะเดียว)) หลวงพ่อประสิทธิ์ (ฤทธิ์ฤาชา) คุณวีโร สำนักปฏิบัติธมฺมโชโต บรมครูพ่อปู่ฤาษีตาไฟ ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่เงิน ลงยาเขียว แยกชุดนำฤกษ์ สร้าง62ชุด หมายเลข49 พร้อมกล่อง pradyasawengwong (2645) 29 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:23:40 น. - -
1013886 ((เคาะเดียว))เหรียญเสมา 8รอบ "สมปราถนา" หลวงปู่สิงห์ พรหฺมโชโต วัดวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เนื้อทองแดง หมายเลข 1088 พร้อมกล่องเดิมครับ Pradyasawengwong (2645) 2 - - อ. - 18 ส.ค. 2563 - 21:38:39 น. - -
1013885 ((เคาะเดียว))เหรียญเสมา 8รอบ "สมปราถนา" หลวงปู่สิงห์ พรหฺมโชโต วัดวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เนื้อทองแดง หมายเลข 1083 พร้อมกล่องเดิมครับ Pradyasawengwong (2645) 1 - - อ. - 18 ส.ค. 2563 - 21:38:11 น. - -
1013884 ((เคาะเดียว))เหรียญเสมา 8รอบ "สมปราถนา" หลวงปู่สิงห์ พรหฺมโชโต วัดวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เนื้อทองแดง หมายเลข 1023 พร้อมกล่องเดิมครับ Pradyasawengwong (2645) 1 - - อ. - 18 ส.ค. 2563 - 21:37:46 น. - -
1013883 ((เคาะเดียว))เหรียญเสมา 8รอบ "สมปราถนา" หลวงปู่สิงห์ พรหฺมโชโต วัดวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เนื้อทองแดง หมายเลข 1016 พร้อมกล่องเดิมครับ Pradyasawengwong (2645) 1 - - อ. - 18 ส.ค. 2563 - 21:37:15 น. - -
1012051 ((เคาะเดียว))เหรียญหล่อ ร.ศ หลวงปู่สิงห์ พรหมโชโต วัดวิชัย จ.นครพนม เนื้อชนวน หมายเลข 326 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 11 - - พ. - 12 ส.ค. 2563 - 05:09:18 น. - -
1012050 ((เคาะเดียว))เหรียญหล่อ ร.ศ หลวงปู่สิงห์ พรหมโชโต วัดวิชัย จ.นครพนม เนื้อชนวน หมายเลข 350 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 6 - - พ. - 12 ส.ค. 2563 - 05:09:15 น. - -
1012033 ((เคาะเดียว))เหรียญเสมามหาสมปรารถนา สร้างศาลาการเปรียญ หลวงปู่หมุน ปี61 เนื้อทองแดงลงยาจีวร หมายเลข 5439 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 3 - - พ. - 12 ส.ค. 2563 - 01:08:58 น. - -
1012032 ((เคาะเดียว))เหรียญตอก1 หลวงปู่สี วัดบ้านขอนแก่น เนื้อทองแดงรมดำ หมายเลข 491 พร้อมกล่องเดิมครับ pradyasawengwong (2645) 6 - - พ. - 12 ส.ค. 2563 - 01:08:55 น. - -
1012031 ((เคาะเดียว))เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่สี วัดบ้านขอนแก่น เนื้อทองแดงรมดำ หมายเลข 896 พร้อมกล่องเดิมครับ pradyasawengwong (2645) 5 - - พ. - 12 ส.ค. 2563 - 01:08:53 น. - -
1011741 ((เคาะเดียว))เหรียญอายุยืน หลวงปู่ทอง ปภากโร อายุ 113 ปี วัดบ้านคูบ จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองแดง หมายเลข 3183 พร้อมกล่องเดิมครับ pradyasawengwong (2645) 12 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:20:03 น. - -
1011740 ((เคาะเดียว))เหรียญอายุยืน หลวงปู่ทอง ปภากโร อายุ 113 ปี วัดบ้านคูบ จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองแดง หมายเลข 996 พร้อมกล่องเดิมครับ pradyasawengwong (2645) 21 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:20:00 น. - -
1011737 ((เคาะเดียว))พระกริ่งรวยทันใจ หลวงปู่ทอง ปภากโร อายุ 113 ปี วัดบ้านคูบ จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองแดงเถื่อน หมายเลข 1368 พร้อมกล่องเดิมครับ pradyasawengwong (2645) 20 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:19:52 น. - -
1011736 ((เคาะเดียว))เหรียญหล่อ ร.ศ.238 หลวงปู่ทอง ปภากโร อายุ 113 ปี วัดบ้านคูบ จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองแดง หมายเลข 1218 พร้อมกล่องเดิมครับ pradyasawengwong (2645) 21 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:19:50 น. - -
356796 ((เคาะเดียว))เหรียญเลื่อนขั้น เสมาชินบัญชร เศรษฐีพันล้าน หลวงพ่อแฮ้ว วัดยางเอน จ.ระยอง เนื้อทองแดงอาบเงินลงยา สร้าง99องค์ หมายเลข 97 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 22 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 20:50:57 น. - -
356795 ((เคาะเดียว))เหรียญเลื่อนขั้น เสมาชินบัญชร เศรษฐีพันล้าน หลวงพ่อแฮ้ว วัดยางเอน จ.ระยอง เนื้อทองฝาบาตรลงยา สร้าง99องค์ หมายเลข 26 พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 12 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 20:50:53 น. - -
476124 ((เคาะเดียว)) เหรียญเจริญสุข-เต็มองค์ เนื้อทองแดงมันปูไม่ตัดปีก หมายเลข 391พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 9 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:26:21 น. - -
476123 ((เคาะเดียว))เหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ 47 หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2557 เนื้อทองฝาบาตรไม่ตัดปีก หมายเลข 1256 แยกจากชุดกรรมการ พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 21 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:26:18 น. - -
476122 ((เคาะเดียว))เหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ 47 หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2557 เนื้อทองแดงรมมันปู หมายเลข 3042 แยกจากชุดกรรมการ พร้อมกล่องเดิม pradyasawengwong (2645) 13 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:26:15 น. - -
133298 ((เคาะเดียว))เหรียญหลวงปู่ทิม เจริญพร2 เนื้อทองแดงโค้ต 9 กรรมการ หมายเลข 207 พร้อมกล่องเดิมครับ pradyasawengwong (2645) 18 - - อ. - 11 ส.ค. 2563 - 04:27:21 น. - -

   

Copyright ©G-PRA.COM