(0)
หนุมานเนื้อผง หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส ชลบุรี
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวต

ชื่อพระเครื่องหนุมานเนื้อผง หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส ชลบุรี
รายละเอียดหนุมานเนื้อผง หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส ชลบุรี
หนุมานเนื้อผงหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาสบล็อคประกบ พุทธศิลป์งดงาม เนื้อผงขาวอมเหลื่อง ผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ตามตำหรับหลวงพ่อเกลี้ยงวัดเนินสุทธาวาส
หากเอ่ยนาม "พระอารามเก่าแก่" แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก บรรดาเซียนพระและนักสะสมนิยมวัตถุมงคล ต่างนึกถึงวัดเนินสุทธาวาส ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
วัดแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนมาช้านาน ด้วยความขลังแห่งสรรพวิทยาคมแต่ครั้งอดีตกาล อันเป็นตำนานเล่าขานถึงอดีตพระเกจิอาจารย์หลายรูป ตั้งแต่หลวงพ่อทอง, พระอธิการโต อดีตเจ้าอาวาส
วัตถุมงคลของพวกท่าน ล้วนแต่ได้รับความนิยมจากแวดวงนักนิยมพระเครื่อง
ไม่เป็นรองวัตถุมงคลของอดีตพระเกจิแห่งเมืองชลบุรีที่โดดเด่นหลายรูป อาทิ หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์, หลวงปู่ภู่ วัดนอก, หลวงปู่เจียม วัดกำแพง, หลวงพ่อ ครีพ วัดอุทยานนที (วัดสมถะ), หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกะเฌอ, หลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา เป็นต้น
ตามประวัติวัดเนินสุทธาวาส (วัดเนิน) เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองชลบุรีมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ตั้งอยู่บนเนินสูง จึงเป็นเหตุให้เดิมเรียกว่า "วัดเนิน" ตั้งแต่นั้นมา
จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ระบุว่า คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ประมาณ พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมไพร่พลฝ่าวงล้อมของข้าศึกไปตั้งฐานที่มั่นที่เมืองจันทบุรีนั้น
ระหว่างทางทรงแวะประทับแรมที่วัดอินทาราม จ.ชลบุรี ทรงนิมนต์หลวงพ่อทอง เจ้าอาวาสวัดเนิน (ชื่อวัดเดิมขณะนั้น) ร่วมไปในกองทัพด้วย โดยหลวงพ่อทองนั้นเลื่องลือวิทยาคมแก่กล้า เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในภาคตะวันออก
ปัจจุบัน มี "หลวงปู่เกลี้ยง มนุญโญ" หรือ "พระครูพิศิษฐชโลปการ" เป็นเจ้าอาวาส
ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองชลบุรี มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือ
หลวงปู่เกลี้ยงบำเพ็ญเพียรตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด มีวัตรปฏิบัติเรียบง่าย ปฏิปทางดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ได้พบเห็น
ปัจจุบัน สิริอายุ 96 พรรษา 74
อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า เกลี้ยง สุทธิพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2461 ที่บ้านหมู่ 10 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี บิดา-มารดา ชื่อ นายเปล่งและนางเนียม สุทธิพงศ์
วัยเยาว์ท่านไปอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายที่บ้านหนองข้างคอก จนอายุได้ 8 ขวบ ย้ายไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่บ้านหัวฝาด ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี พ.ศ.2470 เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดเนินประมาณ 2 ปี ย้ายกลับไปอยู่กับคุณตาคุณยาย และเรียนต่อที่วัดผาสุการาม
อายุได้ 14 ปี มารดาก็ถึงแก่กรรม จึงบวชหน้าไฟ 7 วัน ครบกำหนดลาสิกขาไปช่วยบิดาทำนาและเรียนหนังสือต่อ จนอายุ 17 ปี ย้ายไปอยู่ ต.บ้านสวน อีกครั้ง
อายุ 21 ปี จึงได้ตัดสินใจอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดเนินสุทธาวาส (วัดเนิน) ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2482 มีพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดต้นสน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการสัน ธัมมสโร เจ้าอาวาสวัดเนินสุทธาวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสรวุฒิสมาจารย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "มนุญโญ"
เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ
เมื่อครองเพศบรรพชิตได้ 5 พรรษา เจ้าอาวาสในขณะนั้นลาสิกขา คณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้ท่านรักษาการเจ้าอาวาส กระทั่งวันที่ 1 ต.ค. 2487 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเนินสุทธาวาส พ.ศ.2514 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2509 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูพิศิษฐชโลปการ พ.ศ.2521 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม
ต่อมา ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ผลงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านได้จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบางปลาสร้อย 1 ขึ้นที่วัดเนินสุทธาวาส ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดอบรมให้มีการฝึกกรรมฐานแก่ประชาชนและพระภิกษุสามเณร เป็นประจำทุกวันพระและอาทิตย์ วันสำคัญ เช่น วันวิสาขบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานด้านการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้น พ.ศ.2505 จัดให้มีการเรียนการสอบมาโดยตลอด ในปีไหนมีนักเรียนสอบประโยคสูงๆ ได้ จัดฉลองให้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนต่อไป พ.ศ.2503 จัดให้มีการเรียนการสอบธรรมศึกษาในเรือนจำกลางชลบุรี ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส
ครั้งหนึ่งในสมัยเดินธุดงค์เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลวงปู่เกลี้ยงผ่านเขาพงพราน ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี พบเห็นลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาเงียบสงบ ท่านเห็นว่าที่แห่งนี้ เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมและเจริญกัมมัฏฐานจึงสร้างสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นมา 1 แห่ง ชื่อ สวนป่านันทวันอาศรม
ทั้งนี้ หลวงปู่เกลี้ยงมีชื่อเสียงโด่งดังในการสร้างวัตถุมงคลพระปิดตา ตามตำรับของหลวงพ่อโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเนินสุทธาวาส ด้วยหลวงปู่เกลี้ยงมีศักดิ์เป็นเหลนของหลวงพ่อโต
แม้หลวงปู่เกลี้ยงจะไม่ทันหลวงพ่อโต แต่โยมพ่อของท่านได้นุ่งขาวห่มขาวเป็นอุบาสกถือศีลอยู่ที่วัดเนิน และได้ร่ำเรียนวิทยาคมจากหลวงพ่อโต จากนั้นได้ถ่ายทอดวิชาทั้งหมดให้กับหลวงปู่เกลี้ยง ท่านเจริญภาวนาคาถาอาคมต่างๆ ของหลวงพ่อโต จึงนับได้ว่าหลวงปู่เกลี้ยงท่านสืบสายพุทธาคมมาจากหลวงพ่อโต วัดเนิน โดยแท้จริง
ดังวลีที่คนเมืองชลกล่าวถวายว่า "หลวงพ่อเกลี้ยง เกลี้ยงทุกข์ เกลี้ยงโศก เกลี้ยงโรค เกลี้ยงภัย เกลี้ยงหนี้ มีเงินใช้"
วัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้างแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคแรกตั้งแต่ปีพ.ศ.2492-2511 ยุคกลางตั้งแต่ปีพ.ศ.2512-2531 ยุคปัจจุบันตั้งแต่ปีพ.ศ.2532 เป็นต้นมา มีหลายรูปแบบทั้งเหรียญ, พระผง, พระปิดตา โดยรายได้ทั้งหมดนำไปพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเจริญให้แก่วัด
วัตถุมงคลยอดนิยมประเภทเครื่องรางที่ได้รับความนิยมที่สุด คือ "หนุมาน" ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงนี้อย่างแท้จริง
ชาวบ้านในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง มีความเชื่อว่าท่านสามารถปลุกเสกหนุมาน ได้อย่างเข้มขลังเปี่ยมด้วยพุทธคุณรอบด้าน ตามพิธีกรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณ และไม่เป็นรองใคร
ความโด่งดังของวัตถุมงคล กอปรกับวัตรปฏิบัติ ทำให้ได้รับศรัทธาเลื่อมใส เป็นที่มาของการยกย่องให้หลวงปู่เกลี้ยง เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
แม้จะได้รับการยกย่อง แต่หลวงปู่เกลี้ยงยังคงดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่ายสมถะเช่นเดิม
ราคาเปิดประมูล150 บาท
ราคาปัจจุบัน-- ยังไม่มีผู้เสนอราคา -- (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 02 ธ.ค. 2563 - 16:10:08 น.
วันปิดประมูลส. - 12 ธ.ค. 2563 - 16:10:08 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลYOYOSHI (387)


(0)
 
ราคาปัจจุบัน :     150 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     50 บาท

!!! ท่านต้อง login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถร่วมประมูลได้ !!!


 
(0)
 ประวัติการเสนอราคา
 
-- ยังไม่มีผู้เสนอราคา --


Copyright ©G-PRA.COM