(0)
เหรียญรัชกาลที่ 5 ไปมาใกล้ไกล ปลอดภัยทั่วทิศ หลวงพ่อด