(0)
เหรียญรุ่น2 หลวงพ่อมิ่ง วัดกก ธนบุรี พิมพ์เล็ก เนื้