(0)
88888 (เบาเบา) พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ปี 2511 เนื้อนวโลหะ ตอกโค้ด (พ่อท่านคล้าย หลวงปู่เฮี้ยง หลวงพ่อเงิน พระอาจารย์ฝั้น ร่วมปลุกเสก) สวยเดิมเดิม 88888
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่อง88888 (เบาเบา) พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ปี 2511 เนื้อนวโลหะ ตอกโค้ด (พ่อท่านคล้าย หลวงปู่เฮี้ยง หลวงพ่อเงิน พระอาจารย์ฝั้น ร่วมปลุกเสก) สวยเดิมเดิม 88888
รายละเอียดสภาพเดิมเดิม ผิวเดิมเดิม เนื้อนวโลหะ ตอกโค้ด ผิวสวยเดิม มีผิวไฟและยาขัดเดิมเดิม (พ่อท่านคล้าย หลวงปู่เฮี้ยง หลวงพ่อเงิน พระอาจารย์ฝั้น ร่วมปลุกเสก) สุดยอดแห่งวัตถุมงคล ที่ควรคู่บูชา เทหล่อ และแต่งองค์พระได้สวยงาม สุดยอดเรื่องโชคลาภ แคล้วคลาด มหาอุตม์ สร้างน้อย น่ารัก พระดี พิธีดี พระดีน่าเก็บ สภาพเดิม แท้ๆ ราคาไม่แพงครับ สุดยอดเรื่องประสบการณ์

วัตถุมงคล ของ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร สุดยอดเรื่องประสบการณ์ คนพื้นที่ต่างรู้กันดี เชื่อขนมกินได้ คนไทยและชาวต่างชาติ ให้ความนับถือเป็นอย่างมาก

เหมาะกับ คนชอบ พระดี ติดตัว อุ่นใจครับ รับประกันทุกกรณี

พระดี อนาคต สดใส

พระเครื่องที่หายาก ซึ่งในพิธีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระ อันเป็นพิธีเททองเป็นปฐมฤกษ์ "พระพุทธวชิรมงกุฏ (พระพุทธรูปบูชา)" และ "พระกริ่งวชิรมงกุฏ"

ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม ปี 2510 เวลา 13.15 น.

โดยมีพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณนั่งปรกเจริญภาวนาอธิษฐานจิต เช่น

1.) หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ กรุงเทพมหานคร
2.) หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า จ.ชลบุรี
3.) หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
4.) หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสงคราม
5.) หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร กรุงเทพมหานคร
6.) หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเฉลิมอาสน์ จ.ราชบุรี
7.) หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติการาม พระนครศรีอยุธยา
8.) หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
9.) หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี
10.) พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ จ.ปัตตานี

จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกถึง 3 วันด้วยกันคือ

วันที่ 9-11 ม.ค. ปี 2511 มีพระเกจิอาจารย์ดังปลุกเสกทั้งสายพระเกจิอาจารย์และสายวิปัสสนา(พระป่า)

ใน ปี 2511 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกมีอายุครบ 100 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2511 ประกอบกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน) ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา

ในวันที่ 16 มกราคม ปี 2511 ทางคณะกรรมการจัดงานฉลองจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดงานฉลองศุภวาระมหามงคลวโรกาสทั้ง 2 วาระเป็นงานเดียวกันระหว่าง วันที่ 15-18 มกราคม ปี 2511 และได้จัดสร้างมงคลวัตถุเป็นที่ระลึกได้แก่


พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ และได้ถวายพระนามว่า พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏ เป็นงานใหญ่มากๆ ในสมัยนั้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเททอง และมีพิธีพุทธาภิเษก ครั้งที่ 2 อีก 3 วัน 3 คืน

เมื่อการเททองหล่อพระพุทธรูปพระกริ่งวชิรมงกฎ ซึ่งช่างขัดตกแต่งตามกรรมวิธี ต่อไปเสร็จแล้วพร้อมทั้งเหรียญพระรูปฯ จึงนิมนต์พระอาจารย์ต่างๆ มาทำพิธีพุทธาภิเษกในพระวิหารวัดมกฎกษัตริยารามอีก 3 ครั้งคือ

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 วันพุธ ที่ 10 และวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม ปี 2511 พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และคาถาจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งวชิรมกฎและพระชัยวัฒน์วชิรมกุฏ พร้อมทั้ง พระพุทธรูปบูชาวชิรมกุฏ หน้าตัก 5 นิ้ว 9 นิ้ว เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช(จวน)ดังนี้

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2511 พระสงฆ์ที่สวดพุทธาภิเษกและนั่งปรก
1.) พระธรรมไตรโลกาจารย์ (นิรันดร์ นิรันตโร) วัดเทพศิรินทราวาส จังหวัดพระนคร
2.) พระธรรมกิตติโสภณ (สุวรรณ สุวัณณโชโต) วัดเบญจมบพิตร จังหวัดพระนคร
3.) พระธรรมวราภรณ์ (สนั่น จันทปัชโชโต) วัดนรนาถสุนทริการาม จังหวัดพระนคร
4.) พระธรรมจินดาภรณ์ (ทองเจือ จินตกาโร) วัดราชบพิธฯ จังหวัดพระนคร
5.) พระธรรมปาโมกข์ (ทิม อุฑาฒิโม) วัดราชประดิษฐ์ฯ จังหวัดพระนคร
6.) พระธรรมโสภณ (สนธิ์ กิจจกาโร ปธ.7)วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร
7.) พระราชเมธี วัดเศวตฉัตร จังหวัดธนบุรี
8.) พระราชสุเมธาจารย์ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
9.) พระครูพัฒนกิจโกศล วัดชัยสิทธาวาส จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 9 มกราคม ปี 2511 พระสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ 4 รูป และวัดอรัญญิกาวาส(วัดป่า) จ.ชลบุรี 4 รูป พระอาจารย์นั่งปรก

1.) พระราชมุนี (บุญโฮม) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนคร
2.) พระวรพรตปัญญาจารย์ (หลวงปู่เฮี้ยง ปุณณัจฉันโน)) วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี
3.) พระครูพิพิธวิหารการ (หลวงปู่เทียม สิริปัญโญ) วัดกษัตราธิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.) พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท) วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม
5.) พระครูสุตาธิการี (หลวงปู่ทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร
6.) พระครูสันทัดธรรมคุณ วัดบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.) พระอาจารย์ขอม วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี
8.) พระอาจารย์กี๋ วัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรี
9.) พระครูสมห์อำพล พลวัฑฒโน วัดประสาทบุญญาวาส จัดหวัดพระนคร

วันพุธ ที่ 10 มกราคม ปี 2511 พระสงฆ์วัดชนะสงคราม 4 รูป และวัดอโศกราม 4 รูป พระอาจารย์นั่งปรก

1.) พระรักขิตวันมุนี (หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2.) พระพุทธมนต์วราจารย์ (พระอาจารย์สุพจน์) วัดสุทัศน์เทพวราราม จังหวัดพระนคร
3.) พระครูโศภนกัลยาณวัตร (หลวงปู่เส่ง) วัดกัลยาณมิตร จังหวัดธนบุรี
4.) พระอาจารย์คล้าย วัดจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.) พระครูประภัศรธรรมาภรณ์ วัดพระลอย จังหวัดสุพรรณบุรี
6.) พระครูวิจิตรวิริยานุโยค วัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี
7.) พระครูพินิตสมาจาร (หลวงพ่อโด่) วัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี
8.) พระครูพิทักษ์วิหารกิจ วัดราชนัดดาราม จังหวัดพระนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม ปี 2511 พระสงฆ์วัดอโศกราม 3 ชุด ๆ ละ 4 รูป สวดพุทธาภิเษก พระอาจารย์นั่งปรก

1.) พระราชวรคุณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
2.) พระครูพรหมวิหาร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
3.) พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม) วัดสันติวัน(ถ้ำผาปล้อง) จังหวัดเชียงใหม่
4.) พระอาจาย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร
5.) พระอาจารย์อ่อน วัดป่าหนองบัวงาม จังหวัดอุดรธานี
6.) พระสุนทรธรรมภรณ์ วัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น
7.) พระสุธรรมคณาจารย์(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
8.) พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาต จังหวัดอุดรธานี
9.) พระอาจารย์บุญมา วัดสิริสารวัน จังหวัดอุดรธานี

ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง

สมาชิกที่ต้องการเช่าไปเพื่อทำกำไรต่อ กรุณาตรวจสอบราคากลางให้แน่ใจก่อนที่จะลงราคาประมูลนะครับ จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องประมูลพระผิดราคา หรือเอาไปแล้วปล่อยต่อไม่ได้ จะได้ไม่เกิดปัญหากันในภายหลังครับ

<<<<กติกาของเว็บไซต์ การันตีพระ>>>> 6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้

ชนะประมูล ราคาไม่เกิน 500 บาท จัดส่งแบบลงทะเบียน

ชนะประมูล ราคา 500 บาท ขึ้นไป จัดส่งด่วนพิเศษ (EMS)

ผู้ชนะประมูล ราคา ไม่เกิน 5,000 บาท ให้ส่งออกบัตรรับรอง เพิ่ม 600 บาท

ผู้ชนะประมูล ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป ให้ส่งออกบัตรรับรอง เพิ่ม 100 บาท

ผู้ชนะประมูล ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป ส่งออกบัตรรับรองเอง ลดให้ 600 บาท จากราคาที่ชนะประมูล ((รายการประมูล ที่มีบัตรรับรอง ไม่มีส่วนลดครับ))

ผู้ชนะประมูล ราคา 10,000 บาท ขึ้นไป ส่งออกบัตรรับรองเอง ลดให้ 10% จากราคาที่ชนะประมูล ((รายการประมูล ที่มีบัตรรับรอง ไม่มีส่วนลดครับ))

จัดส่งพระเครื่อง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันเสาร์,วันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ หยุดส่ง)

ผู้ชนะประมูลรบกวน แจ้งโอนเงิน ทางเมล์ด้วยครับ หรือส่งข้อความเข้าโทรศัพท์ครับ และแจ้งยืนยันที่อยู่จัดส่งด้วยครับ เพราะ อาจมีท่านที่ชนะประมูลราคาเท่ากันหลายรายการครับ อาจจะทำให้ส่งล่าช้าครับ

ขอขอบคุณอย่างยิ่ง
teespy
ราคาเปิดประมูล1,449 บาท
ราคาปัจจุบัน1,499 บาท (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลอ. - 10 ก.ย. 2562 - 16:01:16 น.
วันปิดประมูลพฤ. - 12 ก.ย. 2562 - 05:59:54 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลteespy (3698)


(0)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1อ. - 10 ก.ย. 2562 - 16:01:52 น.สมาชิกที่ต้องการเช่าไปเพื่อทำกำไรต่อ กรุณาตรวจสอบราคากลางให้แน่ใจก่อนที่จะลงราคาประมูลนะครับ จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องประมูลพระผิดราคา หรือเอาไปแล้วปล่อยต่อไม่ได้ จะได้ไม่เกิดปัญหากันในภายหลังครับ

<<<<กติกาของเว็บไซต์ การันตีพระ>>>> 6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้

ชนะประมูล ราคาไม่เกิน 500 บาท จัดส่งแบบลงทะเบียน

ชนะประมูล ราคา 500 บาท ขึ้นไป จัดส่งด่วนพิเศษ (EMS)

ผู้ชนะประมูล ราคา ไม่เกิน 5,000 บาท ให้ส่งออกบัตรรับรอง เพิ่ม 600 บาท

ผู้ชนะประมูล ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป ให้ส่งออกบัตรรับรอง เพิ่ม 100 บาท

ผู้ชนะประมูล ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป ส่งออกบัตรรับรองเอง ลดให้ 600 บาท จากราคาที่ชนะประมูล ((รายการประมูล ที่มีบัตรรับรอง ไม่มีส่วนลดครับ))

ผู้ชนะประมูล ราคา 10,000 บาท ขึ้นไป ส่งออกบัตรรับรองเอง ลดให้ 10% จากราคาที่ชนะประมูล ((รายการประมูล ที่มีบัตรรับรอง ไม่มีส่วนลดครับ))

จัดส่งพระเครื่อง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันเสาร์,วันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ หยุดส่ง)

ผู้ชนะประมูลรบกวน แจ้งโอนเงิน ทางเมล์ด้วยครับ หรือส่งข้อความเข้าโทรศัพท์ครับ และแจ้งยืนยันที่อยู่จัดส่งด้วยครับ เพราะ อาจมีท่านที่ชนะประมูลราคาเท่ากันหลายรายการครับ อาจจะทำให้ส่งล่าช้าครับ

ขอขอบคุณอย่างยิ่ง
teespy


ข้อมูลเพิ่มเติม 2อ. - 10 ก.ย. 2562 - 16:08:13 น.***** รูปถ่ายจาก หนังสือพระเครื่อง ครับ *****

***** รูปถ่ายจาก หนังสือพระเครื่อง ครับ *****

***** รูปถ่ายจาก หนังสือพระเครื่อง ครับ *****

***** รูปถ่ายจาก หนังสือพระเครื่อง ครับ *****

***** รูปถ่ายจาก หนังสือพระเครื่อง ครับ *****


 
ราคาปัจจุบัน :     1,499 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     50 บาท

!!! ปิดประมูลแล้ว !!!

ผู้ชนะประมูล    youanek1191 (370)

 

Copyright ©G-PRA.COM