(0)
เหรียญเจริญพร สัตตมาส (เนื้อทองแดงลงยา) หมายเลข1112 แ