(0)
๑๑๑ เหรียญพระมหาธาตุเจดีย์ 12 ราศี (เนื้อเงิน-พิมพ์พระแก้วมรกตรุ่นแรก) ปีพ.ศ. 2547 - เหรียญที่ออกแบบลงตัวทั้งศิลปและมงคลบารมี บรรจุอิทธิพุทธานุภาพล้น พุทธาภิเษกห้าวัดดัง ๑๑๑
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่อง๑๑๑ เหรียญพระมหาธาตุเจดีย์ 12 ราศี (เนื้อเงิน-พิมพ์พระแก้วมรกตรุ่นแรก) ปีพ.ศ. 2547 - เหรียญที่ออกแบบลงตัวทั้งศิลปและมงคลบารมี บรรจุอิทธิพุทธานุภาพล้น พุทธาภิเษกห้าวัดดัง ๑๑๑
รายละเอียดเหรียญพระมหาธาตุเจดีย์ 12 ราศี ปีพ.ศ. 2547
พระพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) – พระคาถาชินบัญชร


เหรียญนี้ เป็นเหรียญมีไว้เสริมดวงชะตาราศี ตามความเชื่อของล้านนาสมัยโบราณ หากผู้ใดได้กราบไหว้พระธาตุเจดีย์ประจำราศีเกิดแล้วแม้นเพียงสักครั้งหนึ่งในชีวิต ก็จะเกิดมหาผลานิสงค์อันยิ่งใหญ่ เสริมดวงชะตาราศีให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นและเป็นสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้บูชา มีสุขภาพดี อายุยืน มีโชคลาภสมดั่งความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ (หากไม้พ้นวิสัยกฏแห่งกรรม)

ด้านหน้าเหรียญ
เป็นการเรียงลำดับพระมหาธาตุเจดีย์ประจำราศีเกิดทั้ง 12 ราศี มีความลึกลดหลั่นซ้อนลงไปถึง 9 มิติ คือ

มิติที่ 1
องค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นพระพุทธปฏิมากรทรงเครื่องใหญ่ ประจำฤดูร้อน อย่างพระบรมจักพรรรดิตราธิราช โดยมุ่งแทนสมเด็จพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่ทรงเป็น พระธรรมราชาประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องหน้าสุด

มิติที่ 2
พระมหาธาตุเจ้าดอยตุง จ.เชียงราย ซึ่งบรรจงประดิษฐ์ให้เคียงคู่กับพระพุทธปฏิมากรเป็นกรณีพิเศษทั้งสองข้าง

มิติที่ 3
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด อัญเชิญมาเป็นพระมหาธาตุเจ้าองค์ประธาน

มิติที่ 4
พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

มิติที่ 5
พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ และพระธาตุพนม จ.นครพนม

มิติที่ 6
พระมหาเจดีย์พุทธคยา กับพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

มิติที่ 7
พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน และพระธาตุเจ้าจอมทอง จ.เชียงใหม่

มิติที่ 8
พระเกษธาตุเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และพระธาตุวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

มิติที่ 9
พื้นเหรียญอันโล่งสะอาด ปราศจากสิ่งใดๆ มาปิดกั้น มีแต่เพียงจารึกอักขระล้านนา “นะโมพุทธายะ” และย้อนกลับเป็น "ยะธาพุทโมนะ"

ด้านหลังเหรียญ
เป็นพระคาถาชินบัญชร เป็นประดุจเกราะป้องกันภัยของพระพุทธเจ้า เป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ มาสถิตอยู่ในทุกอณูของร่างกาย สามารถปกป้องคุ้มกันอุบัติภัย อันตรายและศัตรูหมู่มารทั้งปวงได้

พระคาถาชินบัญชรนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒจารย์ (โต พรหมรังสี) สุดยอดพระมหาเถราจารย์ 5 แผ่นดิน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ค้นพบจากคัมภีร์ใบลานที่ตกทอดมาจากประเทศศรีลังกา ต้นฉบับเดิมจารึกเป็นภาษาสิงหล ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และทรงพลานุภาพมากสุดที่จะพรรณาได้ จึงนำมาดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบรูณ์ ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ภาษาบาลี และมีความหมายที่ทำให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการ

----------------------------------------------------------

เหรียญพระมหาธาตุเจดีย์ 12 ราศี เป็นเหรียญที่คุณสุธันย์ สุนทรเสวี (สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรสงคราม) จัดสร้างเมื่อปี 2547 เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตา และเป็นสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้บูชา ดำเนินจัดสร้างตามพิธีกรรมที่พระโบราณาจารย์ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ
1) นำแผ่นทองคำ แผ่นเงิน และแผ่นทองแดง ถวายพระสุปฏิปัณโณ ผู้บริบูรณ์ด้วยวิชชา และวิมุตติ ลงอักขระเลขยันต์ และพระคาถาที่ท่านถนัดที่สุด มั่นใจที่สุด และเก่งที่สุด
2) รวบรวมทองชนวนมหามงคล โลหะธาตุศักดิ์สิทธิ์ และแผ่นโลหะที่ได้ลงอักขระเลขยันต์ และพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการปลุกเสกมาแล้ว หลอมรวมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทเป็นแผ่น นำไปวัดให้ได้ขนาดแล้วจึงปั๊มเป็นเหรียญ
3) นำเหรียญดังกล่าวไปบรรจุพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ ตามวาระต่างๆ ดังนี้
3.1 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (10 พฤศจิกายน 2547)
วัดบวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพฯ
วัดเหนือวน จ.ราชบุรี
วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา
3.2 การบรรจุอิทธิพุทธานุภาพ โดยพระคณาจารย์ผู้บริบูรณ์ด้วยวิชชาและวิมุตติได้เมตตาประกอบพิธีให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ ในหลายวาระ ได้แก่
o หลวงปู่ทอง วัดจักรวรรดิราชาวาส (สามปลื้ม)
o หลวงปู่ทองดำ ฐิตวัณโณ วัดท่าทอง (ปลุกเสกตลอดไตรมาสปี 47)
o พระอาจารย์สมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก
o พระอาจารย์เปลื่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่
o ครูบาตั๋น วัดม่อนปู่อิน
o หลวงปู่ครูบาดวงดี สุภัทโท วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่
o ครูบาเทือง วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน จ.เชียงใหม่
o พระครูขันตยาภรณ์ (คำ) สำนักสุสานไตรลักษณ์ จ.เชียงใหม่
o พระครูชัยสารพิศิษฐ์ (เผือก) วัดไชยสถาน จ.เชียงใหม่
o พระครูพิพัฒน์จันทรคุณ (จันทร) วัดสันเจดีย์ริมปิง จ.ลำพูน
o พระครูศีลพิลาศ(จันทรแก้ว) วัดศรีสว่าง จ.เชียงใหม่
o หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าพระอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่
o พระอาจารย์เมือง พลวุฒโท วัดป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์
o หลวงปู่ม่วง วัดยางงาม (ปลุกเสกตลอดไตรมาสปี 48)

(ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และขออนุญาติเผยแพร่เกียรติคุณของครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพ)
ราคาเปิดประมูล4,750 บาท
ราคาปัจจุบัน-- ยังไม่มีผู้เสนอราคา -- (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 10 ต.ค. 2562 - 10:22:22 น.
วันปิดประมูลพฤ. - 17 ต.ค. 2562 - 10:22:22 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลsudjarit (3221)


(0)
 
ราคาปัจจุบัน :     4,750 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     50 บาท

!!! ท่านต้อง login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถร่วมประมูลได้ !!!


 

Copyright ©G-PRA.COM