งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
4 กุมภาพันธ์ 2561
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา จัดโดย ชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาจังหวัดนครราชสีมา
11 กุมภาพันธ์ 2561
งานประกวดพระเครื่อง(ประกวดท้องถิ่น) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครศรีธรรมราช
25 มีนาคม 2561
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงเรียนอนุบาลนนาชาติตากสิน อ.เมือง จ.ระยอง จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดระยอง
30 กันยายน 2561
งานประกวดพระเครื่อง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทต HALL 106 บางนา จัดโดย คณะนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 47
07 ตุลาคม 2561
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ตุลาคม 2561
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จัดโดย สมาคมพระเครื่องพัทยา - ชลุบรี
28 ตุลาคม 2561
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) จัดโดย นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 27
25 พฤศจิกายน 2561
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดลำปาง


Copyright ©G-PRA.COM