พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม ค้นหาพระในชมรมนี้  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2019-08 4330 0
2 2019-07 6380 5
3 2019-06 5992 6
4 2019-05 7310 6
5 2019-04 7157 5
6 2019-03 6116 6
7 2019-02 6261 6
8 2019-01 5957 4
9 2018-12 7304 4
10 2018-11 6345 4
11 2018-10 7914 3
12 2018-09 12008 7
13 2018-08 12111 4
14 2018-07 12339 4
15 2018-06 13663 3
16 2018-05 13306 3
17 2018-04 13097 4
18 2018-03 14431 3
19 2018-02 15162 4
20 2018-01 15649 3
21 2017-12 13312 4
22 2017-11 12347 4
23 2017-10 12305 4
24 2017-09 11628 7
25 2017-08 11567 7
26 2017-07 11474 5
27 2017-06 15824 6
28 2017-05 12201 5
29 2017-04 12916 6
30 2017-03 11645 7
31 2017-02 12700 6
32 2017-01 13342 5
33 2016-12 14746 5
34 2016-11 14991 5
35 2016-10 12688 6
36 2016-09 17877 4
37 2016-08 15542 4
38 2016-07 15293 4
39 2016-06 16976 5
40 2016-05 17447 5
41 2016-04 16385 4
42 2016-03 14431 4
43 2016-02 17955 4
44 2016-01 17651 5
45 2015-12 14265 5
46 2015-11 10349 4
47 2015-10 16047 7
48 2015-09 17985 7
49 2015-08 16951 7
50 2015-07 11104 7
51 2015-06 10601 8
52 2015-05 13510 9
53 2015-04 12624 6
54 2015-03 16134 5
55 2015-02 19700 5
56 2015-01 19929 6
57 2014-12 15546 8
58 2014-11 14416 8
59 2014-10 15733 8
60 2014-09 16835 7
61 2014-08 11208 7
62 2014-07 11020 9
63 2014-06 12800 9
64 2014-05 15251 7
65 2014-04 13107 9
66 2014-03 17189 8
67 2014-02 32390 6
68 2014-01 29891 10
69 2013-12 19815 10
70 2013-11 13228 10
71 2013-10 13765 9
72 2013-09 16822 8
73 2013-08 17377 8
74 2013-07 16580 15
75 2013-06 17805 13
76 2013-05 19037 14
77 2013-04 20433 13
78 2013-03 23045 12
79 2013-02 23347 12
80 2013-01 20527 12
81 2012-12 21786 13
82 2012-11 24532 13
83 2012-10 23345 12
84 2012-09 30080 10
85 2012-08 30114 12
86 2012-07 28820 12
87 2012-06 20566 12
88 2012-05 26338 12
89 2012-04 20928 15
90 2012-03 20082 15
91 2012-02 18305 16
92 2012-01 14587 17
93 2011-12 11618 34
94 2011-11 9344 32
95 2011-10 11095 32
96 2011-09 9776 24
97 2011-08 10518 39
98 2011-07 7376 82
99 2011-06 8123 32
100 2011-05 7680 40
101 2011-04 6360 41
102 2011-03 5966 54
103 2011-02 4372 74
104 2011-01 6865 66
105 2010-12 6955 67
106 2010-11 5830 94
107 2010-10 6597 88
108 2010-09 2822 97
109 2010-08 1581 79
110 2010-07 1709 62
111 2010-06 1276 84
112 2010-05 1958 55
113 2010-04 1463 55
114 2010-03 1285 65
115 2010-02 936 82
116 2010-01 742 82

 


Copyright ©G-PRA.COM