ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2560


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ก.ย. 2560 - 08:10 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 11 ต.ค. 2560 - 08:01 น.] #60651 (23/23)

--


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 ก.ย. 2560 - 08:06 น.] #60540 (22/23)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600911-007 EQ537283652TH ปลากัด2009 (374127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600914-020 ED162444700TH Dang11 (374138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ600916-027 ET510940240TH ขุนเมืองจันทร์ (374147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ600918-001 EP800627914TH น้ำฝน (374049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600918-002 ET672882292TH mchutith (373973) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ600918-003 ED161449250TH นัดพบ (373978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600918-004 ET682134793TH chomphu281 (374061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600918-005 ET705850414TH คเวสโก (373983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ600918-006 ET390107893TH yayawong (373986) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ600919-001 ET366690896TH nongkalha (374099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ600919-003 ET467260856TH ปืนร้านป้าย (374107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ600919-005 EX257157624TH เก๋งกาฬสินธุ์ (374126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600919-007 ED177531728TH เอ็มซีเค (374137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ600919-008 ET602608002TH นครคำแดงดี (374144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ600919-009 ET539246578TH gek1414 (374148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600919-010 ET610632175TH เชษชล (374153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ600919-011 ET661814209TH NP_PRATHAI (374123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ600919-012 ET561917713TH amarin (374129) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ600919-013 ED1475866351TH ใบไผ่ใบตาล (374135) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ600919-014 ET528567758TH sornna (374145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ600919-016 ET597957215TH OaTaWa (374166) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ600919-017 ED166680006TH มหามณีจินดา (374173) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ600919-019 ET293585577TH cando (374186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ600919-020 ET804762676TH naivana (374188) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ600919-021 ET383601335TH kendevil (374159) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ600919-023 ET759397365TH doopra (374198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600919-024 ET640623053TH กบอตก (374174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ600919-027 ED173312700TH puklucky (374182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ600919-028 ET726765040TH Sdiss (374191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ600919-029 EX239485495TH เดชอุบล (374193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ600919-030 ED162018755TH ผมนะเด็กเทพ (374197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ600919-031 ET590721223TH BOMBA (374100) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 1อจ600919-032 ET395979376TH ปืนใหญ่ (374109) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600918-002 อตกพระเครื่อง (373971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ600918-004 Frodojack007 (373976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ600918-006 Suthisak2498 (373991) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ600918-007 นครเมืองเก่า (373996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600918-008 ยักดำจัง (373992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ600918-009 ครุฑากาศ (373995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ600918-013 kitsanachai_1 (373972) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600918-014 beerleo (373977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600918-015 kongsak (373980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600918-016 so-so (373981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600918-017 monton45 (373984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ600918-019 Dekwad (374050) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ600918-020 pipat_ch (373988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ600919-001 gong_40 (374155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ600919-002 นายพอเพียง (374161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600919-003 อาคเนย์ (374164) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ600919-004 ขุนราช (374169) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
18 # 2อจ600919-005 jewindy (374176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ600919-007 pop_vat (374183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ600919-008 welegal (374177) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ600919-009 Theethuch (374180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ600919-010 noppadolk (374184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600919-012 หรั่งวัดไตร (374105) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ600919-013 กำไลทอง (374112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ600919-014 archa8 (374120) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ600919-015 sanpol (374141) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ600919-016 แผนบ้านกร่าง (374150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ600919-017 ครุฑากาศ (374152) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ600928-014 การันตีพระ (375209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ600929-007 wiratwhite (375226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600921-146 ED177543672TH จรสีห์วังเดิม + tokekkay (374819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ600923-117 ET606303672TH BiChoP + mcbird (374815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
3 # 3อจ600923-132 ED176324123TH สะสมพระเครื่อง + (374548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kasemchonburi
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมหาสิทธิโชค พิมพ์ใหญ่หลังยัต์ เนื้อผงว่าน ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ600923-169 ET592320421TH DDman + สุดขอบฟ้าG (374659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
5 # 3อจ600925-004 Mai2008 + darita32 (374756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ ***
6 # 3อจ600925-013 แม้วจอมเทียน + ธรณเทพ (374721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 เนื้อทองคำ (G 95%) ***
7 # 3อจ600925-120 ET749559678TH PorChat + สู้แล้วรวย (374730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
8 # 3อจ600925-124 ER724903375TH sathit09 + มุกภูเก็ต (374717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
9 # 3อจ600925-140 ET215133777TH pitakuthai + chan_namo (374797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ600926-001 zafari + nikron (374803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง พิมพ์หลังนางกวัก เนื้อผง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
11 # 3อจ600926-003 Lucair + nattasak (374808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์อะระหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
12 # 3อจ600926-004 TooToon + bboon (374812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 58 พิมพ์หลังเต่า เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 27)***
13 # 3อจ600926-005 Chairut + supered (374814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2667)(531002-061) ***
14 # 3อจ600926-006 เอกเก๋ + Naisert (374817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2496 จ.จันทบุรี ***
15 # 3อจ600926-007 DDman + Naisert (374822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงปู่ภู วัดอินทร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ600926-008 sompong1691 + Buncha (374826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชลบุรี (สภาพใช้) ***

17 # 3อจ600926-009 Patumwan67 + Home (374830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Amulet888
*** เหรียญมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
18 # 3อจ600926-010 AodAnt + raimon (374834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นกฐิน 51 เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 631) ***
19 # 3อจ600926-011 tommeng + raimon (374838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
20 # 3อจ600926-012 ขุนเมืองจันทร์ + raimon (374842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครพนม (วัดศรีวิชัยสร้าง) ***
21 # 3อจ600926-013 พงษ์ท่าม่วง + สังฆวิชิต (374846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600921-015) ***
22 # 3อจ600926-014 pramual + AEEEK (374848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ600926-015 dodduh + ลูกแม่รำเพย (374852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ600926-016 ลาภิสรา24 + Delta (374854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (600918-120) ***
25 # 3อจ600926-017 พ่อฟอร์ม + piaric (374856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สามมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
26 # 3อจ600926-018 คอปเปอร์ + chubby (374921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปัดแป้งใหม่) ***
27 # 3อจ600926-019 wangkangkao + iarun46 (374861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์จำปา วัดสาลีโข ปี 2492 จ.นนทบุรี ***
28 # 3อจ600926-020 ไม้ทุ่งหันตรา + พุทธคุณ05 (374865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพ็ชน์ วัดนนทรีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
29 # 3อจ600926-021 supatk + sermsak (374806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ600926-022 chuchart-k + watsukdee (374809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ600926-023 วันชัย2511 + kwwee (374811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2033) ***
32 # 3อจ600926-024 bellic + kwwee (374813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
33 # 3อจ600926-102 ET077069631TH photo_one + Bucha_pra (374827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
34 # 3อจ600926-103 ET529472827TH saenplern + dekphet (374829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ600926-105 ET661555932TH เอกเก๋ + หนึ่งบ้านบึง (374837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ600926-106 22041715981 basza56 + easynet501 (374839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 6035) ***
37 # 3อจ600926-107 22041715981 basza56 + easynet501 (374843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2740) ***
38 # 3อจ600926-108 ET684191379TH pon28 + โชคดี (374845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์จิ๋ว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 84%) ***
39 # 3อจ600926-109 ET634353502TH เดอะแห้ว + penggo (374849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (600607-051) ***
40 # 3อจ600926-110 ET707189101TH อตกพระเครื่อง + tanawin55 (374853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อดิน ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ600926-111 EQ299397872TH กรณ์พระเครื่อง + เสี่ยเมืองกาญฯ (374859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่น 7 รอบ เนื้อเมฆพัด ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 409) ***
42 # 3อจ600926-112 ET683636425TH Poonsin + Nongboom (374863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
43 # 3อจ600926-113 ET469241069TH prons + ลักษณ์ตะวัน (374866) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 41) ***
44 # 3อจ600926-113 ET469241069TH prons + ลักษณ์ตะวัน (374866) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 41) ***
45 # 3อจ600926-113 ET469241069TH prons + ลักษณ์ตะวัน (374866) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 41) ***
46 # 3อจ600926-114 ET008218763TH coldsteel + nooing (374871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพซ่อมขอบซ้าย) ***
47 # 3อจ600926-115 ET008218763TH coldsteel + nooing (374877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพใช้) ***
48 # 3อจ600926-116 ED084597599TH pornthap + zidane (374882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์ A เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ600926-117 ET403975016TH peaky + chokchai (374887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 73) ***
50 # 3อจ600926-118 ET403975016TH yosapon + chokchai (374891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ600926-119 22041716066 flybywine + easynet501 (374895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1086)***
52 # 3อจ600926-120 ET373330641TH sokos + ชาญชะอำ (374899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นตะกรุดคู่ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***

53 # 3อจ600926-122 ET389792519TH sirilakpa + ประกาศิต (374906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
54 # 3อจ600926-123 ET389792519TH pspwit + ประกาศิต (374907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ600926-124 ET592320965TH yosapon + GuideTommy (374910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 512) ***
56 # 3อจ600926-125 ET6010938178TH eak_nark + เอสอมตะ (374913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดไตรมิตรวิทยาราม รุ่นอุดมโชค เนื้อทองผสม ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ600926-126 ET715519860TH หวังมีเฮ + แจ็คมหาลาภ (374905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(G 77%) ***
58 # 3อจ600926-127 ET571440503TH TEE_INTER + (374909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kritsada5484
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (511101-172) (G 83%)***
59 # 3อจ600926-129 ET749356692TH taccord + วัชรา (374914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (G 75%) ***
60 # 3อจ600926-130 ET597837861TH tassunoh + LaDyPuki (374916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
61 # 3อจ600926-131 ED184910536TH Kravinkreeat + pakopako (374807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อผงแก่นจันทร์ ปี 2496 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ600926-132 ED174828741TH พระนคร89 + dungdung (374810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600830-129)***
63 # 3อจ600926-133 ET784882726TH บุญสุภาพ888 + candydad (374919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพใช้และแต่งผิว) ***
64 # 3อจ600926-134 ET717699722TH artliver + ชูชกบูรพา (374816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 67%)***
65 # 3อจ600926-135 ET549291165TH toey7 + เสือหรรษา (374818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
66 # 3อจ600926-136 ED166788762TH ไข่มุข + sanko88 (374821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (581225-016)(G 76%) ***
67 # 3อจ600926-138 ER624246398TH dongkong + เสมาเล็ก (374825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
68 # 3อจ600926-140 ET314002225TH คอหงส์ + คำพันธ์ (374835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
69 # 3อจ600926-141 ET784863109TH loomthong + อัพทูยู (374840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 6 กรมการรักษาดินแดนสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
70 # 3อจ600926-142 ET715317947TH pondtum + sorn16 (374844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***

71 # 3อจ600926-143 ET482004197TH Server_A + amnuay_hui(374869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงินคู่) ***
72 # 3อจ600926-144 ET579201257TH nopakk + pornsakpe (374872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ600926-145 ET682980612TH bunpotth + คุณศิระ (374878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว)***
74 # 3อจ600926-146 ED163476332TH แม้วจอมเทียน + chuga (374885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) ***
75 # 3อจ600926-147 ET713873139TH bongbiab + (374889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
76 # 3อจ600926-148 22041716157 jupiter + easynet501 (374893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อทองเหลืองหน้าทองแดง ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 259)***
77 # 3อจ600926-149 22041716157 jupiter + easynet501 (374896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4195) ***
78 # 3อจ600926-150 ET759404959TH curve + kasan (374900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 77%)***
79 # 3อจ600926-151 ET577414550TH nattapongp + ton-230 (374850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 444)(590930-056) ***
80 # 3อจ600926-152 ET764338064TH kritsanaphol + thexjeab (374855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 252)(560920-074) (G 63%)***
81 # 3อจ600926-153 ED180803647TH Tao24 + เฉียบ (374858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ600926-154 ED180803647TH phiat_02 + เฉียบ (374862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ600926-155 ED180803647TH pramual + เฉียบ (374868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ600926-156 ET084119205TH sinchai1 + หลานตาจวบ (374873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (600914-004) ***
85 # 3อจ600926-157 ET084119205TH Park--PrapradanG + (374880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลานตาจวบ
*** เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหาร เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ600926-158 ET610665491TH Bigtho + Pfumfeay (374888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 64%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 ก.ย. 2560 - 08:05 น.] #60534 (21/23)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600911-004 ED138676677TH narongnoi09 (373655) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ600913-005 ET416393748TH tassunoh (373381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600913-012 ET072627744TH yomomyai (373886) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ600913-015 EX224181387TH Tor2533 (373892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ600914-001 ET020485665TH จอมพล (373558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600914-005 ET706+122531TH รักษ์นครหลวง (373573) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ600914-006 ER830945638TH พงษ์ศิลป์ (373580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600914-007 ET672778405TH pawa5670 (373632) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ600914-009 ET766207251TH แม็คหลักสี่ (373588) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ600914-010 ET470161867TH ลักษณ์ตะวัน (373592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600914-011 ET417849211TH seranee (373591) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ600914-012 ET667942149TH arun1956 (373598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ600914-013 ET662301656TH jokunghod (373601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ600914-014 ED161427400TH moo_bpk (373604) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ600914-015 ET470049240TH ภูเขาหมอน (373607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600914-017 ET633351385TH chsearn (373612) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600914-018 ET529904125TH nauts (373616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ600914-019 ET661956555TH บ๊อบบางบ่อ (373899) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ600914-021 ET470058119TH sai-9ton (373603) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ600914-024 ET596381465TH สามารถสินทวี (373615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ600914-025 ER533781524TH o-larn (373618) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 1อจ600914-027 ET621605128TH cha_cha (373621) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ600914-028 ET637984406TH yaozm (373622) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ600914-029 ET672782780TH pawa5670 (373634) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ600915-001 ET507233414TH pradee125 (373743) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ600915-002 ET684711281TH จตุจักร (373748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ600915-003 ET354521039TH yaramila (373750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600915-005 ET662302722TH ton68 (373755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ600915-006 ET186299613TH Boonsiri (373757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ600915-007 ET684708733TH หมีน้อย53 (373759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ600915-008 ET557320907TH พุทธัสสโร (373762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ600915-010 ED130548181TH kittisak_10 (373766) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ600915-011 ED175800736TH ประกาศิต (373751) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ600915-013 ET506748815TH ตะเพียรทอง19 (373754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 1อจ600915-014 ED134059317TH เทียนกำแพง (373758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ600915-015 ET676832915TH คุณศิระ (373763) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ600915-016 ET630425291TH newty53 (373768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ600915-017 ET538632601TH k9cob (373770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 1อจ600915-018 ET746599770TH Samkham1 (373772) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ600915-019 ET323904458TH บัวแก้ว (373775) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ600915-021 ED153774359TH ท่าดอนหลวง (373640) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ600915-022 ED153793772TH เอสพระเครื่อง9 (373644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ600915-024 ER831284817TH Ronado (373651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
44 # 1อจ600916-001 ET390943975TH Vincent (373790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ600916-002 ET220338637TH อ๊อดจ้า (373802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ600916-003 ET187794065TH เอ๋นวลจันทร์ (373808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ600916-006 ET527194825TH maii_amulet (373816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 1อจ600916-007 ET623545807TH spiderboy (373821) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
49 # 1อจ600916-008 ET509863302TH anusid (373829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ600916-009 ET646755741TH ต้นพระ35 (373837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ600916-010 ET726752845TH Sdiss (373840) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ600916-011 ET334426538TH SUIDUI (373794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ600916-012 ED147547959TH Puttawat (373796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ600916-014 ED144752956TH สตาร์ทเตอร์พระ (373949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ600916-015 ET546076551TH คุณากร (373950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ600916-016 ET186395549TH hot2523 (373952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 1อจ600916-017 ED144752752TH spywarenona (373954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 1อจ600916-019 EX224178312TH gogodebby (373969) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
59 # 1อจ600916-022 ED166256035TH koekoe (373960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 1อจ600916-024 ET582165033TH crafter (373922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
61 # 1อจ600916-025 ET669736034TH HatPra (373927) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
62 # 1อจ600916-026 ED171212981TH กิตติศักดิ์2519 (373934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
63 # 1อจ600916-028 ED166656024TH มหาชัยพระเครื่อง (373938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
64 # 1อจ600916-029 EL431763437TH tumtukta (373963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 1อจ600916-030 ED172605945TH อาทิตย์๙๙ (373943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
66 # 1อจ600916-031 ET416851559TH หนุ่มธนบุรี (373847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
67 # 1อจ600916-032 EL975898873TH นู๋โอปอ (373854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
68 # 1อจ600916-033 ET331498500TH tongjoy (373861) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
69 # 1อจ600916-034 EQ185167868TH thonglor (373870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
70 # 1อจ600916-035 ET720266015TH เสกเมืองตาก (373876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
71 # 1อจ600916-036 ED161473965TH นัดพบ (373968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600911-019 ขุนแผนเมืองย่าโม (373582) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ600912-009 ควนขัน (373726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ600912-021 ประสิทธิ์สม (373307) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ600913-007 ชวนชื่น (373643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ600914-001 เศกสรรค์2511 (373593) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ600914-004 Varawut1699 (373600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ600914-005 OMBUN (373602) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ600914-006 สังฆวิชิต (373611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600914-007 Tuesday (373613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ600914-009 ธนากรพระเครื่อง (373617) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ600914-010 meng8338 (373633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600914-011 Choke5383 (373548) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ600914-012 วีบางพูน (373562) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ600914-014 เน้นพระสวย (373574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ600914-015 ac100 (373578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600915-002 raimon (373740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ600915-007 พุทธคุณ05 (373771) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ600915-008 พุทธบูชา (373773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ600915-009 พุทธบูชา (373774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ600915-010 gun87 (373776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600915-011 gun87 (373691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ600915-012 gun87 (373696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600915-013 gun87 (373699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ600915-014 หนามเตย (373700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ600915-016 Beatrice (373783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ600915-017 ร้อยดาวร้อยป่า (373709) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ600915-018 เสกปราการ (373714) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ600915-019 Pongkorn332 (373720) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ600916-001 kongsak (373791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ600916-002 yingsak (373792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ600916-003 Park--PrapradanG (373793) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ600916-006 jicko (373803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ600916-007 vittya2511 (373805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ600916-008 SmarThai1234 (373810) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
35 # 2อจ600916-009 SmarThai1234 (373814) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
36 # 2อจ600916-010 SmarThai1234 (373822) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ600916-011 SmarThai1234 (373909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ600916-012 SmarThai1234 (373915) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
39 # 2อจ600916-013 pramual (373918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ600916-014 pramual (373919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ600916-015 patima (373924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ600916-016 เทพดำเนิน (373928) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 2อจ600916-017 apiwat_66 (373931) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 2อจ600916-019 แม็คหลักสี่ (373940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ600916-020 teelex (373942) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
46 # 2อจ600916-021 Jamespornbanggird (373966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 2อจ600916-022 phairoj1186 (373818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 2อจ600916-023 joy2007 (373825) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 2อจ600916-024 Naisert (373832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600623-161 ET667461178TH nitsaelim + เฮียหมู (374624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (570219-139) (G 78%)***
2 # 3อจ600919-106 ET661878972TH jomjam1204 + ponrit (374799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 26) ***
3 # 3อจ600919-110 ET417748805TH suan111 + ต้นพระ35 (374097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ600920-006 Art33 + aof-papa (374739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 58%)***
5 # 3อจ600920-009 Q-Taro + jedsada (374266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักพรรดิ์ เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.พิษณุโลก (G 67%)***
6 # 3อจ600921-101 ER863195367TH pakarapo + cssbyaon (374746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์ ***
7 # 3อจ600922-111 ET736463137TH หงส์บ้านเม้ง + fifa3623 (374442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ600923-101 ED181101490TH เด่นเจริญตลับพระ + สัปปะรด (374543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
9 # 3อจ600923-102 ET527295965TH Wirot2524 + maii_amulet (374698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ600923-103 ET418187103TH kala2524 + เล็กหัวเสือ (374550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(600913-143) ***
11 # 3อจ600923-104 ET715510494TH non31 + yanpawach (374554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
12 # 3อจ600923-107 ET271890402TH TYAKONE + kitty-jo (374565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี (ขนาด 0.7 ซม./สภาพใช้) (580124-062)***
13 # 3อจ600923-108 ED178928246TH joeenok + sanyaa (374696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ600923-109 ET621876125TH หนุ่ยท่าศาลา + มาตรลพบุรี (374568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี ***
15 # 3อจ600923-110 BANA000378510 prons + gammag (374573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (G 77%)***
16 # 3อจ600923-111 ED175496351TH RTHANIT + But140 (374578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (600908-066)(G 80%) ***
17 # 3อจ600923-112 ET373324765TH beerleo + benz39 (374583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ600923-114 ED175327888TH bboypm + pakopako (374591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ600923-115 ET768897188TH Exdesign + redhat (374595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
20 # 3อจ600923-116 ET630043332TH khunteves + cchhaaii (374599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดนะ 2 ตัว/ขนาดยาว 4 นิ้ว)***
21 # 3อจ600923-118 EX245920225TH arucha2510 + เปาโลพระเครื่อง (374604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4 นิ้ว/สภาพใช้) (600909-099)***
22 # 3อจ600923-119 ER873287434TH setthaphong + suyu7 (374613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร ***
23 # 3อจ600923-120 ET740983765TH prateept + world (374617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (561012-365) ***
24 # 3อจ600923-121 ED176248183TH บุษกร + swsss (374622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600821-026)(G 68%) ***
25 # 3อจ600923-122 ET495178832TH บารมีหลวงพ่อ + champ32 (374629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) ***
26 # 3อจ600923-123 ET599263922TH เมืองช้าง + dent1 (374634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (531216-204) ***
27 # 3อจ600923-124 ER960228713TH somchai_lawit + pippinnu (374637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด) ***
28 # 3อจ600923-125 ET613672721TH vichol2551 + ปูศรีสะเกษ (374642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
29 # 3อจ600923-126 ER989477283TH toepiyavat + som3693 (374647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ600923-128 ED179731055TH mostt + ก๊อกน้ำ (374654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ600923-129 ET313437005TH เจษฎาพร + AroonZ9 (374693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
32 # 3อจ600923-130 ET689080009TH taccord + ย้งศรีสะเกษ (374657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ600923-131 ET282055180TH ศิษย์หลวงปู่ + ballyhouse2 (374544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท ***
34 # 3อจ600923-133 ET804489229TH pumchai + ชานนทร์ (374553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ ***
35 # 3อจ600923-134 ET849523225TH pirapat112 + เจ้าแก้ว (374556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
36 # 3อจ600923-135 ET704825930TH Choat + tananop (374559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) (G 63%)***
37 # 3อจ600923-136 ET186442907TH อุบาสก11 + jokos (374564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (561101-321) ***
38 # 3อจ600923-137 ED167008057TH Belton + yingy (374567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข ส.1439)***
39 # 3อจ600923-138 ET841223429TH เน้นพระสวย + Zinemala (374572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ600923-139 ET058474415TH taiy_k + ดิจิม่อน (374574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ600923-140 ED173569201TH nuthapol + peerapath (374577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ600923-141 ED173569201TH tong_kabin + peerapath (374702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
43 # 3อจ600923-142 ED173569201TH chanchim + peerapath (374588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ600923-143 ED173569201TH taccord + peerapath (374593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ600923-144 ET571446126TH sscopyprint + kritsada5484 (374597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง) ***
46 # 3อจ600923-145 ET117844074TH Karakaen451 + โอ๋โฟโต้ (374603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พิษณุโลก ***
47 # 3อจ600923-146 ET684859662TH waves + เหรียญหลวงพ่อคูณ (374608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
48 # 3อจ600923-149 ET086655590TH toyotachi + Dpaknampho (374621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีด ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ600923-150 EX167680679TH ทันบางบอน + charkauto (374701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมเหศวร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
50 # 3อจ600923-151 ET340534718TH montree_eit + jasumet (374575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600223-039)(G 79%) ***
51 # 3อจ600923-152 ER267133857TH kala2524 + Darksider (374580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.สรีสะเกษ (600908-085) ***
52 # 3อจ600923-153 ET104783822TH จุ๋มจิ๋ม + Nippit (374587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (G 76%)***
53 # 3อจ600923-154 ER202798067TH photo_one + แจ็คมหาลาภ (374592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
54 # 3อจ600923-155 ET652649185TH บุตรสุนทร + midnightjojo (374596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (G 68%)***
55 # 3อจ600923-156 ED175380565TH peaky + pakopako (374600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 539) ***
56 # 3อจ600923-157 ET162703775TH zafari + yyoyo (374607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
57 # 3อจ600923-158 ET840462060TH mimimi + หนึ่งบ้านบึง (374612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ600923-159 ET718939384TH ชัยนเรศ + kritsada1992 (374616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
59 # 3อจ600923-160 ET717657696TH พิชิตตลาดเพชร + คนริมปาว (374619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
60 # 3อจ600923-162 ET659173594TH changnoy + AIPAO (374627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นฟ้าผ่า เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี ***
61 # 3อจ600923-163 ET749319575TH pangjung + noppyrc (374632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.เพชรบุรี (หน้าตัก 9 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
62 # 3อจ600923-165 ED170519152TH ศิษพ่อมุ่ย + เสมาเล็ก (374640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรีสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สุพรรณบุรี ***
63 # 3อจ600923-171 ET465898606TH เมืองช้าง + watbannon (374581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
64 # 3อจ600923-172 ET738122042TH penggo + Malinee88 (374584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (600729-160) ***
65 # 3อจ600923-173 ET122917517TH bluelife69 + ethanol9999 (374589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ600923-174 ET588365537TH บูมเมืองกาญจน์ + (374594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Dordumdee
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5879) ***
67 # 3อจ600923-175 ET358087499TH รักษ์นครหลวง + เอ๊ะบางพลี (374598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
68 # 3อจ600923-176 ED175373091TH kritsada5484 + pakopako (374602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ600923-177 ET784866357TH greensnake + NaSaRt (374606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) (G 85%)***
70 # 3อจ600923-178 ET700128641TH Campana1 + เซียนน้อยหนึ่ง (374611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (600821-055) ***
71 # 3อจ600925-001 taccord + olympia (374744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600920-039) ***
72 # 3อจ600925-002 toey7 + pramual (374748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600913-010) ***
73 # 3อจ600925-003 เจษฎาพร + nakornc (374753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
74 # 3อจ600925-006 anonnat + penpathum (374762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เนื้อทองคำ ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ600925-007 beerleo + taopoon (374765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
76 # 3อจ600925-008 Deema + ไกรศาล (374768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) ***
77 # 3อจ600925-009 หวังลี่ + วันชัย2511 (374769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง เนื้อทองคำ จ.พระนครศรีอยุธยา ***
78 # 3อจ600925-010 pirapat112 + momon (374772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 1075) (581009-012)***
79 # 3อจ600925-012 vichainpn + moo_tah (374718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (530828-168) (G 80%)***
80 # 3อจ600925-014 Turtle-Jet + pradee2010 (374724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังแผ่นปั๊มหลวงปู่หมุนเนื้อเงิน-ตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
81 # 3อจ600925-015 เพรชแปดริ้ว + punpun (374726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
82 # 3อจ600925-016 เจษฎาพร + RUAMSAK79 (374729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 66%)***
83 # 3อจ600925-017 charoent + BkkChalyThailand (374731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 67)(570428-040) ***
84 # 3อจ600925-018 วสันต์อ่อนนุช + (374734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 819) ***
85 # 3อจ600925-019 sanko88 + Thanakorn789 (374793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) (G 80%)***
86 # 3อจ600925-020 เจษฎาพร + neung6800 (374738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (510722-050) ***
87 # 3อจ600925-021 Chairut + vichainpn (374735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1238) ***
88 # 3อจ600925-101 ET592409225TH elite90 + thong88 (374728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
89 # 3อจ600925-102 EQ395819666TH pramai2515 + bankthekop (374732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
90 # 3อจ600925-103 ET443653371TH robert191 + พิฆเนศวร69 (374736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ๙๔)***
91 # 3อจ600925-104 ET371741785TH วัชระ5235 + จรูญโพธิ์ศรี (374740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ600925-105 ET784866065TH Yutclub + arjarnjo (374742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(561107-130) ***
93 # 3อจ600925-106 ET562683714TH jupiter + pupa09 (374747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 6038) ***
94 # 3อจ600925-107 ET841813425TH ซีดานราชาเหรียญ + believe (374752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (551121-047) ***
95 # 3อจ600925-108 ET784865405TH sarayuthboy + จ๊ะแจงร้อน (374757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(571120-142) ***
96 # 3อจ600925-109 ET648193862TH loomthong + jingjung (374759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (600915-013) ***
97 # 3อจ600925-110 ET431763539TH Kate1974 + tumtukta (374775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา ***
98 # 3อจ600925-112 ET465898305TH นายพอเพียง + ศิริละโว้ (374704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดหนองมน กรุวัดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
99 # 3อจ600925-116 ED180051885TH elite90 + ammad (374715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
100 # 3อจ600925-117 ED180630306TH อ๊อดจ้า + twongt (374719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
101 # 3อจ600925-118 ET661972289TH เป๋งบ้านค่าย + Burapha777 (374723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
102 # 3อจ600925-119 ET749348413TH newning + ananpanit (374727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (600828-112)(G 84%)***
103 # 3อจ600925-121 ET717683413TH เมืองช้าง + phetra (374707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง ***
104 # 3อจ600925-122 ET849525408TH dazzzit + chanesound (374710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี ***
105 # 3อจ600925-123 ET733877259TH เมืองช้าง + Tor2533 (374713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง ***
106 # 3อจ600925-125 EP674685162TH rwmeekaew + โฟร์แฟค2555 (374798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 998/น้ำหนักรวม 28 กรัม) ***

107 # 3อจ600925-126 ED068689773TH New_chain + phichet (374722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(แดง) ปี 2530 จ.ระยอง ***
108 # 3อจ600925-128 ET403977309TH zafari + YAIO987 (374733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่นาค ปลุกเสก) ***
109 # 3อจ600925-129 ED178242753TH Themistz + ยอดอ่างทอง (374737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
110 # 3อจ600925-130 ER087811849TH Krittiya + noyranong (374801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (540818-123) (G 69%)***
111 # 3อจ600925-131 ER087811849TH ใบไผ่ใบตาล + noyranong (374741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (541207-017)***
112 # 3อจ600925-132 RL766791224TH sscopyprint + ARNON (374745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง) ***
113 # 3อจ600925-133 ED174894516TH akehup + ทอมมี่ (374750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกมาก) ***
114 # 3อจ600925-134 ER507816945TH Pearl2519 + pound2007 (374754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
115 # 3อจ600925-137 ER757277064TH zafari + Tanadol1969 (374764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
116 # 3อจ600925-138 ET736182715TH wit22 + พลายชาติ (374770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
117 # 3อจ600925-139 ET371735621TH พีพีพี + จรูญโพธิ์ศรี (374773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
118 # 3อจ600925-141 ED149894457TH weerapanth4601 + น้ำทอง (374705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2516 จ.นครนายก ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 ก.ย. 2560 - 08:05 น.] #60523 (20/23)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600906-002 ED158595204TH เอ็มซีเค (372527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600906-007 EY907092916TH ธัญเทพ (372532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600908-010 ET669689626TH HatPra (372826) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ600909-002 ED157157136TH กฤชนณแปดริ้ว (373010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600912-023 EX167667641TH pungting (373302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600912-025 ER532260575TH Thanom (373314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600906-003 บูมเมืองกาญจน์ (372584) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ600906-019 neung6800 (372528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600909-006 sinchai1 (373051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600912-023 ศตกมล (374876) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ600913-006 ชลชินเขต (373374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600913-011 thaivip (373362) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ600913-012 Khaowin (373368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600913-013 กตัญญู (373371) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600918-022 chuchart-k + kyokun (374700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ600918-103 ER933668786TH MAENAM + Ton1985 (374027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (สภาพใช้และทาทองใหม่)***
3 # 3อจ600918-109 ET746569469TH gek1414 + คนริมปาว (374044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ600919-006 แซ่ซิ้ม72 + ศิริมงคล (374065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่มหลังยันต์ตรงเม็ดไข่ปลา เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)***
5 # 3อจ600919-134 ET699331530TH JainNoina + (374130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Narongchai007
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ไพ่ตอง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 93%)***
6 # 3อจ600919-150 ET506747355TH kittisak_10 + สกุลโด่ง (374158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
7 # 3อจ600920-153 ET719176825TH ลายน้ำ + bannapong (374639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี ***
8 # 3อจ600921-102 ET747236312TH sompong1691 + ธนาชัย (374438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
9 # 3อจ600921-122 ET634350608TH Piyawat_Thammanant + (374643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammad
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ600921-141 ET247905565TH gecko + แจ็คเชียงดาว007 (374366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ600922-105 RP099888791TH kittisak_10 + เพชรมรดกไทย (374486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดผาทั่ง พิมพ์หลังหลวงปู่ศุข เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2517 จ.อุทัยธานี ***
12 # 3อจ600922-110 ED173918091TH Himalayan + raimon (374508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สงขลา ***
13 # 3อจ600922-115 ED171558152TH pon28 + pranung (374536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาสิบเอก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
14 # 3อจ600922-130 ET748823314TH สุพันธุ์ + แบงค์อรัญ (374534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
15 # 3อจ600923-001 pornlimk + standard1995 (374542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
16 # 3อจ600923-002 watboy + ประศาสน์ (374546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ600923-003 WeeBangpree + ประศาสน์ (374549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
18 # 3อจ600923-004 เก๋งกาฬสินธุ์ + สิงขร (374552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-6/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และแต่งใบหน้าใหม่) (590901-147)***
19 # 3อจ600923-005 เศกสรรค์2511 + อ้ายคำปันเกย (374555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 76%)***
20 # 3อจ600923-006 ขวัญเรือน + ทัชบ้านคลองสวน (374560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (571001-313) (G 64%)***
21 # 3อจ600923-007 patbangbon + นายถนัด (374563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
22 # 3อจ600923-008 pramual + weeradate (374566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4967) ***
23 # 3อจ600923-009 prons + Folkfolk (374569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2538 จ.นครราชสีมา ***
24 # 3อจ600923-010 อภิธรรม + satongin39 (374571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดบางขวาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.นนทบุรี (สภาพใช้) (G 76%)***
25 # 3อจ600923-011 หนุ่มนพลักษณ์ + นคราฎ (374576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวแหลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600616-013) ***
26 # 3อจ600923-012 naenaldo + attta (374579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ600923-013 Suntree5 + Pao-Kung (374582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
28 # 3อจ600923-014 เอลำลูกกา + mai1975 (374585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 68%)***
29 # 3อจ600923-015 toonmineza + sommai52 (374699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551201-105) (G 61%)***
30 # 3อจ600923-016 santagear + sanan2505 (374590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** แหวนปลอกมีด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
31 # 3อจ600923-017 เอกเก๋ + sanan2505 (374601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง กรุวัดพลับบางกะจะ เนื้อชินตะกั่ว จ.จันทบุรี ***
32 # 3อจ600923-018 mumu99 + ลุงบ๊อบ (374605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(551203-026) (G 68%)***
33 # 3อจ600923-019 chane31 + Power9 (374609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1198)***
34 # 3อจ600923-020 ben0429 + psiam (374614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600629-157)***

35 # 3อจ600923-022 bunpotth + penggo (374620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 ก.ย. 2560 - 08:10 น.] #60500 (19/23)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600906-012 ET469963265TH ruamsup (372508) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ600906-023 ET571894209TH วรโรจโณ (372511) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ600908-013 ED143531264TH armarging (372794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600909-003 ED160340415TH taranan (373012) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600909-007 ET403659708TH ชวนชื่น (373025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ600909-028 ET199995776TH aeksky (373062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600909-031 ET572543226TH Crazyamulet (373066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ600911-001 ET658452544TH ใบบุญเกษม (373093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ600911-010 ET506232505TH สุนทรฤทธิ์ (373112) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ600912-008 ET510430238TH พลายชาติ (373299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600912-012 ET317586058TH น้องแผ่นดิน (373233) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ600912-017 ER507789520TH pound2007 (373264) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ600912-022 ET681406067TH คุณศิระ (373297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ600913-001 ET735760540TH แม็คหลักสี่ (373361) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ600913-002 ED153894325TH gtest9915 (373365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600913-003 ET672847260TH mchutith (373370) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 1อจ600913-004 ET275317778TH เหยินน้อยโคราช (373376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ600913-006 ET104772201TH Gaokod2549 (373384) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ600913-007 EP887221305TH Sdiss (373388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ600913-008 EP903675219TH Bigbub (373390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ600913-009 ED156309056TH อุกฤช (373385) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ600913-010 KKAW000479361 jojubkay (373392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ600913-011 ET450114633TH Park818 (373363) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ600913-013 ED166954080TH พิชชากร (373367) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ600913-014 ET525621993TH 6411171 (373373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ600913-016 ET075451295TH ecantona (373379) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ600913-017 ET187479452TH Wanchana (373383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ600913-018 SMHP000062700 werngjan (373387) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 1อจ600913-019 ET619662413TH มัสชา (373481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ600913-020 ET481736111TH ornhph (373487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600904-009 UDS-35 (372377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ600906-005 pichet (372592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600909-014 mumu99 (372907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ600911-002 REGCOS (373154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ600911-008 toy_clong8 (373175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600911-010 mixsick150 (373179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600911-012 เด็กท่าพระ (373100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ600911-024 kamonsap (373128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600912-003 nattapol78 (373342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600912-005 thanakorn555 (373354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ600912-007 malakul (373347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ600912-012 vieng (373359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600912-016 gun87 (373229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ600912-018 gun87 (373295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ600913-001 บูมเมืองกาญจน์ (373360) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ600913-002 ขนมเปียกปูน (373364) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ600913-003 sanan2505 (373366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ600913-004 khunoak77 (373369) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ600913-005 ฮิมวัชรพล (373372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ600913-008 pop_vat (373375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600913-009 TonAbby (373377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ600913-010 ธนาวดี (373378) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ600913-014 jinbim (373486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ600913-015 Ing_man (373380) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ600913-016 pornthap (373382) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 2อจ600913-017 sarayuthboy (373386) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ600913-018 oudoud (373389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ600913-019 Ladymoon (373391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600916-002 คนเหงา + kawoat (374018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ภาพถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า จ.ระยอง ***
2 # 3อจ600916-152 ED171534730TH boatzaza + วิสูตรนนทบุรี (373865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
3 # 3อจ600918-102 ET562091402TH ลายน้ำ + amarin (374024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (590624-235)***
4 # 3อจ600920-005 artpakkrang + TEKKY (374526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี พิมพ์ฐานเอียง เนื้อผง จ.ร้อยเอ็ด ***
5 # 3อจ600920-131 ET485961930TH Icando + เด็กนรา (374487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ600920-135 ET505045705TH Icando + ต้นวุฒากาศ (374495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ600921-003 pinmarine35 + เก้าตะวัน (374328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 75%) ***
8 # 3อจ600921-126 ET635924705TH MAENAM + OaTaWa (374385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
9 # 3อจ600922-001 pranpimai + พงศ์ศักดิ์ (374441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
10 # 3อจ600922-002 pranpimai + พงศ์ศักดิ์ (374444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ600922-003 werncm + พงศ์ศักดิ์ (374538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
12 # 3อจ600922-004 pornlimk + momon (374446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
13 # 3อจ600922-005 pornlimk + momon (374449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
14 # 3อจ600922-006 น้องอลิส + Home Amulet888 (374535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600922-008 pommaksuwan + raimon (374452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ600922-009 เน้นพระสวย + penpathum (374540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***

17 # 3อจ600922-010 watphanavisip + engineer27 (374458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(600724-085) ***
18 # 3อจ600922-011 nunthawat + ทองแดง1009 (374466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ600922-013 zafari + เด็กท่าพระ (374467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งวัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600922-014 อาราธนา + topkoo (374473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ600922-015 อาราธนา + topkoo (374476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ600922-016 pachre + punpun (374479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
23 # 3อจ600922-101 ED177517880TH chonlasid + nakornc (374472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
24 # 3อจ600922-102 ED164657645TH thong-2520 + ชวนชื่น (374477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
25 # 3อจ600922-103 ED164657645TH CHAI_U + ชวนชื่น (374482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ600922-104 ED173055484TH Mai2008 + เก้ากนก (374537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวสังฆาฏิจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) ***
27 # 3อจ600922-106 ET283424297TH nahm36 + Tanes54 (374494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
28 # 3อจ600922-107 ET636686321TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (374496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ600922-108 ET469983171TH midori + monze (374500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ600922-109 ER757274669TH พิฆเนศวร69 + ชินนิมอน (374504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ (สภาพชุบทองใหม่)***
31 # 3อจ600922-112 ER989477266TH pheecoke + som3693 (374532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ600922-113 ET716265720TH ukaewsasan + ข้าวโอ๊ด (374448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ600922-114 ET630016133TH Wanchana + แป้ง67 (374533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
34 # 3อจ600922-116 EX218976865TH boonjuan + สรรค์บางชัน (374454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

35 # 3อจ600922-117 ED177526705TH สิงขร + วิถีแห่งเซียน (374459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 70%)***
36 # 3อจ600922-118 ET735623756TH Thanyapod + แม็คหลักสี่ (374460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนวราชบพิตร โครงการหลวงสร้าง พิมพ์จิตรลดา เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ600922-119 ET509868640TH yosapon + dongkong (374463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
38 # 3อจ600922-120 ET621148900TH มงคล88 + HopeMan (374465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 836) ***
39 # 3อจ600922-121 ET531516773TH pumchai + หนุ่มประจวบ (374469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***
40 # 3อจ600922-122 ET495178126TH อาราธนา + bankthekop (374471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ600922-123 ET441739707TH toey7 + rattasah (374474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
42 # 3อจ600922-124 ED172623626TH ณัชกิจ + อาทิตย์๙๙ (374478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้) ***
43 # 3อจ600922-125 ET453777384TH UDS-35 + totsapon2002 (374480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
44 # 3อจ600922-126 ET630542307TH sompong1691 + newty53 (374484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
45 # 3อจ600922-127 ET247906552TH หลวงสิน + ศิวิไล (374489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ600922-128 ER091973159TH ruamsup + noyranong (374492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550921-205) ***
47 # 3อจ600922-129 ET248883274TH ยศศิริ + ningwatgrang (374493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
48 # 3อจ600922-131 ET748823314TH สุพันธุ์ + แบงค์อรัญ (374461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์ใหญ่ ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา ***
49 # 3อจ600922-132 ET505676936TH MEENOI + kritsada5484 (374464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 75%)***
50 # 3อจ600922-134 ET716480900TH kuptonzon + Starbucks (374475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ600922-135 ET542304050TH bolblp + ตุลา26 (374481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระ พิมพ์หน้าโหนก เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
52 # 3อจ600922-136 ER146788936TH SaSut + blackvazabi (374485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชตุพน กรุวัดเชตุพน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) ***

53 # 3อจ600922-137 ET773037385TH rayraylove + ณัฐปรัชญ์ (374528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พรสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
54 # 3อจ600922-138 ED110456089TH natt_c + เอกปากเซ (374491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพซ่อมหลังด้านบน) (G 63%)***
55 # 3อจ600922-139 ET576048761TH สุพลบาศรี + งดงาม (374529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ600922-140 ET670398299TH Poonsin + Off99 (374497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
57 # 3อจ600922-141 ET670398299TH ราชสีห์ + Off99 (374451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ฐานกลวง เนื้อตะกั่วกะไหล่นาก ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ600922-142 ET539249526TH bunpotth + k9cob (374455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์หนา เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 ก.ย. 2560 - 08:06 น.] #60490 (18/23)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600906-003 ET527173578TH maii_amulet (372531) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ600906-008 EX173310037TH dimond25 (372535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600906-021 ET317566447TH Khanjarat (372504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600906-024 ET574487544TH supphakrit (372521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600907-001 ET213918619TH ตัวเล็ก1234 (373332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ600907-004 ET306160397TH Boyprasertsak (373351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600907-008 ET416831554TH ต้นพระ35 (372767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600907-014 EX073472108TH โนบิต๊ะ (373217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600907-017 ET285985649TH tmagic (372753) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ600907-023 ET146483673TH pradrem (372743) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ600907-027 ED165802454TH kiattisak (373226) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ600907-028 ET398604678TH ดอกรักพลแสน (373232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600907-038 ET104766033TH daew1970 (372766) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ600908-014 ET218668759TH มารวยค่ะ (372796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ600908-015 ET681395214TH คุณศิระ (372798) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ600908-016 ED150471946TH suk2006 (373324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600908-018 ET435229642TH jukkapun (373329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ600908-019 ET505491185TH ทิดอ๊อฟ (372804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600909-023 ED166606221TH มหามณีจินดา (373047) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600911-002 ET667329829TH HatPra (373096) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ600911-003 ER695191180TH tongjoy (373097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ600911-005 ET727320400TH apiwat_66 (373099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ600911-006 ET170883521TH Chai5949 (373190) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ600911-008 ET681476244TH คุณศิระ (373103) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ600911-009 ET597853820TH หมงครุใน (373110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ600911-011 ET762473279TH พรหมสิงห์ (373094) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600911-012 ET634767362TH thong88 (373098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ600911-013 ET714155315TH umrin (373104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ600911-014 ED163851130TH Sarawut073 (373106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ600911-015 ET715227288TH ระเบียบ (373109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ600911-016 ET574517507TH supphakrit (373114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ600912-001 ET401941522TH eak_421 (373268) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ600912-002 ET652781312TH Judy58 (373272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ600912-003 ET422220874TH Naphat1129 (373276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ600912-004 ET305727907TH pramai2515 (373280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ600912-005 ET546445720TH เอิร์น (373283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ600912-006 ET087414839TH สินเพิ่มพูล (373289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ600912-007 ET465864704TH ศิริละโว้ (373293) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ600912-009 ET669707982TH HatPra (373304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 1อจ600912-010 ET580107611TH suwankal (373310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ600912-011 ET621568535TH รักเบ๊นซ์ (373227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ600912-013 ET164968761TH Bophantom (373239) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
43 # 1อจ600912-014 ED000406774TH เงาะถอดรูป (373249) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 1อจ600912-015 ED158680225TH โนบิต๊ะ (373346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ600912-016 EQ122540711TH สิงห์เงิน (373255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ600912-018 ET706490156TH noomno (373284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
47 # 1อจ600912-019 ET718497001TH poom2541 (373291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
48 # 1อจ600912-020 ET390016282TH ล้างจาน (373300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
49 # 1อจ600912-021 ET637969125TH yaozm (373290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ600912-026 33142919 thong999 (373318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600906-014 แฮปรามคำแหง (372515) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ600907-007 sakdinon (372777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600907-010 วสันต์อ่อนนุช (372769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600907-017 kamonsap (372711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600907-021 akashing (372649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600909-002 pissanu007 (373042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ600909-003 เอก..บางบัวทอง (373043) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ600911-001 jimmy9634 (373152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600911-003 piaric (373157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ600911-004 jupiter (373162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600911-005 หนูมิเตอร์ (373165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600911-006 momon (373169) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600911-007 nattapatkamol (373196) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
14 # 2อจ600911-009 Bบัวทอง (373178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ600911-011 chanram (373095) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ600911-013 ลอยพยาครุฑ (373101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ600911-014 dekmai (373102) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ600911-015 SmarThai1234 (373105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ600911-016 beerleo (373107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ600911-017 กาญจนสินธุ์ (373108) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ600911-018 engineer27 (373111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ600911-020 kamonsap (373113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600911-021 kamonsap (373119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ600911-022 kamonsap (373122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ600911-023 kamonsap (373126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ600911-025 Goragot43 (373194) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ600911-026 phanatphong (373133) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ600912-001 dittasagul (373335) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ600912-002 nattapol78 (373341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ600912-004 Buncha (373343) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ600912-006 เศกสรรค์2511 (373344) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 2อจ600912-008 K-vee (373349) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ600912-010 thanawatt (373350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ600912-011 iarun46 (373206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ600912-014 lerdlit (373209) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 2อจ600912-015 gun87 (373225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ600912-017 gun87 (373235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ600912-019 prayoyo2510 (373296) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
39 # 2อจ600912-020 SuerAey (373303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ600912-022 เก้ายอดเก้ามงคล (373322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600909-142 ED168500308TH ruamsup + เหลาเพชรบูรณ์ (372945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี ***
2 # 3อจ600909-167 ER873300949TH ruamsup + ตำรับไทย (372965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี ***
3 # 3อจ600912-005 twongt + kmutnb (373330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ศิลปะลพบุรี เนื้อสำริด จ.ลพบุรี (หน้าตัก 1 นิ้ว) ***
4 # 3อจ600913-183 ET523368389TH อี๊ดบ้านราษฎร์ + navy2525 (374069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
5 # 3อจ600916-005 Nihao + วิจิตรา (373860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (G 79%) ***
6 # 3อจ600916-014 zafari + Naisert (373903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
7 # 3อจ600916-015 ukaewsasan + Naisert (373905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเกาะนันทราราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ราชบุรี ***
8 # 3อจ600916-016 yyoyo + Naisert (373908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ600916-114 ED160686941TH ก๊อกน้ำ + nuy_two (373890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
10 # 3อจ600916-121 ET653643670TH jirapach + prabaiboon (373799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา) ***
11 # 3อจ600916-138 ET592235082TH zafari + ยูราชพฤกษ์ (373879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ600916-142 ET77088993TH loongka + kitikorn16 (373806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 # 3อจ600916-143 ET770889931TH loongka + kitikorn16 (373813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ600916-144 ET770889931TH เมืองช้าง + kitikorn16 (373819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงประทานพร กรุเตาทุเรียง เนื้อชิน จ.สุโขทัย ***
15 # 3อจ600916-181 ED172605945TH Kenaiji + อาทิตย์๙๙ (373855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (หลังเลข ๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)***
16 # 3อจ600916-195 ED138697439TH อเนกพระเครื่อง + chen_2222 (374322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหัวกะโหลก วัดดอน เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ600918-004 UDS-35 + darita32 (374004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ600918-019 title_k + sermsak (374359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
19 # 3อจ600918-120 EP370862703TH zafari + ศิษย์ระยอง (374048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี ***
20 # 3อจ600918-142 ED163556631TH weerawatr + NOYSAN (373975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 76%) ***
21 # 3อจ600919-109 ET494698814TH Icando + สนบางกรวย (374363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ600919-118 ED155882356TH pornlimk + เด็กโชคชัย4 (374092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
23 # 3อจ600919-127 ED166658759TH zafari + โอท่าไม้ (374149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.สมุทรสาคร (วัดหนองนกไข่สร้าง/สภาพใช้) ***
24 # 3อจ600919-147 ET377958335TH ตะกรุดโทน + bongbiab (374367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (580319-148) ***
25 # 3อจ600919-156 ET735618889TH pornlimk + deawn (374125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (หมายเลข 335/วัดซับลำใยสร้าง) ***
26 # 3อจ600919-157 EP870086226TH nongnavy + ยันต์ครู (374433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นราชาทรัพย์ เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 679/น้ำหนักทอง 4.9 กรัม) (600826-026)***
27 # 3อจ600920-011 DDman + wisit_wichai (374240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ600920-110 ET160565325TH ครูสมชาย + awt2528 (374227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
29 # 3อจ600920-122 ET702244852TH pornlimk + Paknam (374282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
30 # 3อจ600920-164 ER831285415TH nuthapol + Ronado (374244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (หมายเลข 664/วัดซับลำใยสร้าง) ***
31 # 3อจ600921-001 คนชอบพระ001 + iarun46 (374324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ600921-002 suparerk + kitcha (374327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (G 80%)***
33 # 3อจ600921-004 จุ๋มจิ๋ม + Mai2008 (374331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 62%)***
34 # 3อจ600921-005 สิงขร + somdusit (374333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง) ***

35 # 3อจ600921-006 khunooms007 + (374336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NeoFvincent7
*** เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2547 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ600921-007 ยศศิริ + เน้นพระสวย (374340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2522 จ.อุบลราชธานี (600814-027) (G 60%)***
37 # 3อจ600921-008 jasumet + เน้นพระสวย (374343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (580126-100)(G 78%)***
38 # 3อจ600921-009 ปักต้นกล้า + เน้นพระสวย (374349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (540406-110) (G 79%)***
39 # 3อจ600921-010 Bigsu + moo1027 (374352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ600921-011 suphanat + Yutclub (374357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2066)(530730-019) ***
41 # 3อจ600921-103 ET596931874TH pramual + Park818 (374326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ600921-104 ET607586198TH Pathom1 + gold1 (374435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
43 # 3อจ600921-105 ET598042010TH attmek + Siwakarn (374440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
44 # 3อจ600921-106 ET294115036TH Ake595 + thong88 (374330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ600921-107 ET702598427TH sompong1691 + bank9 (374335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดคลองขอม เนื้อผงใบลาน ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี ***
46 # 3อจ600921-108 ER507813776TH NOP_BU8 + pound2007 (374339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (G 75%)***
47 # 3อจ600921-109 ET630537911TH BlackMajic + naphat1981 (374344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
48 # 3อจ600921-110 ET715524238TH เจษฎาพร + yanpawach (374347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ600921-111 ET737697561TH direk_inkul + suthon (374374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อกะไหล่ทอง จ.ลพบุรี ***
50 # 3อจ600921-112 EX167679199TH hemman + จุ๊สุราษฎร์ (374392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ600921-113 ED171225035TH pawit_wattana + teerapat119 (374394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
52 # 3อจ600921-114 ER542748393TH zafari + heretic (374397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ600921-115 ET505052445TH ราชสีห์ + gump16 (374405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ฐานตัวหนังสือสองแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
54 # 3อจ600921-116 ET008218595TH midori + nooing (374408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ600921-117 ET250395315TH Lucair + tekken (374411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง(ดำ) จ.ระยอง ***
56 # 3อจ600921-118 ET828869805TH thawatchaimosa + (374413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maii_amulet
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)***
57 # 3อจ600921-119 ET828869805TH newning + maii_amulet (374419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด) ***
58 # 3อจ600921-120 ET661981609TH BasThaingam + (374420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CHALEEWONG
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
59 # 3อจ600921-121 ET296196474TH บัณฑิตต + ตุ๊กตา99 (374371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ600921-123 ET703575135TH unvastar + panupong720 (374375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
61 # 3อจ600921-124 ET606316530TH seranee + mcbird (374379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
62 # 3อจ600921-125 EU163440085TH arpakorn + (374382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
63 # 3อจ600921-127 ET635924705TH ซอยกอ + OaTaWa (374389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
64 # 3อจ600921-128 ET470190815TH ศิษย์ระยอง + puktun (374391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
65 # 3อจ600921-129 ET442373517TH winning + ziggaza (374439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.หนองคาย (G 87%)***
66 # 3อจ600921-130 ER970041085TH t_inkeaw + JUKKAPUT (374395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 69%)***
67 # 3อจ600921-131 ED176022825TH otsuka + AroonZ9 (374332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพสวย) ***
68 # 3อจ600921-132 ER382889717TH santana + pink_rabbit (374337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (530716-214) ***
69 # 3อจ600921-133 ET373321358TH loomthong + boulevard (374341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เพชรบุรี ***
70 # 3อจ600921-134 ET211091025TH BigGeorge + BOAT26 (374345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***

71 # 3อจ600921-135 EP471488565TH pimax + m-cot (374348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
72 # 3อจ600921-136 ET828867937TH Danusorn + อัศวิน_ระยอง (374351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
73 # 3อจ600921-137 EL523661924TH eak_nark + SOMCHAIV (374354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร ***
74 # 3อจ600921-138 ED170782372TH Tazmania + นพพล1 (374358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่) ***
75 # 3อจ600921-139 ER727843052TH BigGeorge + Off99 (374360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.หลังขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
76 # 3อจ600921-140 ET719011154TH taranan + paradox1122 (374364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ600921-142 ET481912213TH peacemaker + Exdesign (374370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นปราบไตรจักร เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง ***
78 # 3อจ600921-143 EX226727621TH Park--PrapradanG + (374373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สยามเมืองยิ้ม
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ600921-144 ET116502056TH newning + PHOOKIEW (374378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 86%)***
80 # 3อจ600921-145 ET296190785TH bananacoffee + พิศรุษ (374383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ600921-147 ED160384420TH บางศรีเมือง + ศิรสิทธิ์88 (374386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
82 # 3อจ600921-148 ET625405467TH Jinda_2516 + Bophantom (374431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่นมหามงคล เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ600921-149 ET124413790TH K-vee + john813 (374396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***
84 # 3อจ600921-150 ET394312011TH piya1 + hot2523 (374402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 64%)***
85 # 3อจ600921-151 ED286508842TH jupiter + bhichai (374325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4643) ***
86 # 3อจ600921-152 ED166694671TH taranan + taccord (374329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(600830-058) ***
87 # 3อจ600921-153 ET571440494TH วันชัย2511 + kritsada5484 (374334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
88 # 3อจ600921-154 EQ475038218TH แม้วจอมเทียน + pomkaew (374338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ รุ่นครบ 5 รอบมหาราชินี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.4 กรัม) ***

89 # 3อจ600921-155 EL176441337TH ก้องเจริญนคร + winwin (374342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนขวา) ***
90 # 3อจ600921-156 ET646479567TH gman16 + joeenok (374346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ600921-157 ET574550729TH bagio + สคารโว (374350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ600921-158 ET418174997TH แบทแมน + tumtam (374353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
93 # 3อจ600921-159 ET635925263TH TEE_INTER + Pongkorn332 (374356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและกะไหล่ทองใหม่)***
94 # 3อจ600921-160 ED173645764TH elite90 + ขุนกิม (374432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (500726-017) ***
95 # 3อจ600921-161 ED171865507TH aof-papa + mongkolpra (374368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (G 73%)***
96 # 3อจ600921-162 ET699546864TH bagio + woodyudom (374372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด) ***
97 # 3อจ600921-163 RM250197337TH nopakk + กุยกำแพง (374376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
98 # 3อจ600921-164 ET705486212TH บุษกร + ruenthong (374380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (600805-086) ***
99 # 3อจ600921-165 ET465895485TH วรุณ1 + สหายเมืองลิง (374384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
100 # 3อจ600921-166 ED173941634TH Chairut + TON99 (374388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1597) ***
101 # 3อจ600921-167 ET651830771TH DaCaPo + rungrot (374390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
102 # 3อจ600921-168 ET525631616TH zafari + reset_35 (374398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2496 จ.ฉะเชิงเทรา ***
103 # 3อจ600921-169 ET736218012TH taccord + maggie (374399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
104 # 3อจ600921-170 EX251635286TH toey7 + เสือหรรษา (374403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600908-141) ***
105 # 3อจ600921-171 ET481963691TH zafari + maii_amulet (374361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม) ***
106 # 3อจ600921-172 ET313426206TH chav5 + หูยาว (374365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อทองคำ 95% (G 73%) ***

107 # 3อจ600922-007 Firechicken + Home (374541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet888
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 6.6 กรัม) (G 84%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 ก.ย. 2560 - 08:07 น.] #60486 (17/23)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600908-001 ET652403939TH โลหิต (372790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600908-002 ER119141728TH sompong963 (372793) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ600908-003 ED150471932TH suk2006 (372799) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ600908-004 ED165814948TH ปภานลิน (372802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600908-005 ED160634480TH NERAMIT (372805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ600908-006 ED158215524TH กิตติศักดิ์2519 (372809) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ600908-007 ED162917237TH witbcc143 (372813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600908-008 ET282034366TH korawich (372819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600908-009 ET227269012TH nitnob (372821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ600908-011 ET282470511TH imaim (372786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600908-012 ET489893223TH LIONTHANANDOR (372789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
N
12 # 1อจ600908-017 ET591859047TH ตึ่งนั้ง (372795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600909-001 ET542471110TH tgiporp (373007) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ600909-004 ED161835655TH Nakron (373015) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ600909-005 ET577899487TH manliar (373019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ600909-006 ET660777955TH KENJANG (373023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ600909-008 RJ487760414TH mraeh (373027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ600909-009 ET527274378TH maii_amulet (373031) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ600909-010 ET355042723TH yaramila (373085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ600909-011 ET417846816TH seranee (373028) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ600909-012 ER927538212TH kamin41 (373035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ600909-013 ED166313545TH pyakorn (373039) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
23 # 1อจ600909-014 ED162719982TH pranee-rc (373044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ600909-015 ET186395637TH hot2523 (373046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ600909-016 EX142939975TH supasuta1968 (373072) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ600909-017 ET610110188TH pisanlost (373050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600909-018 ED159046362TH pimpayak (373054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600909-019 ET538700275TH FKWAI19 (373058) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 1อจ600909-020 ET315877897TH Nonwarit (373063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ600909-021 EQ796963492TH otsuka (373041) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ600909-022 ET674587885TH kanlaya48 (373045) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ600909-024 ET422205792TH toucanpat (373052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ600909-025 ET113786901TH ks_somsin (373053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ600909-026 ET681457452TH คุณศิระ (373057) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ600909-027 ET529492089TH Kenaiji (373060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ600909-029 ET630385765TH newty53 (373064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ600909-030 ET187791206TH เอ๋นวลจันทร์ (373065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ600909-032 ET187791206TH เอ๋นวลจันทร์ (373067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ600909-033 EQ687713176TH มหาเศรษ (373068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
40 # 1อจ600909-034 ET548774697TH Uthaiwanich (373069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ600909-035 ET637930270TH yaozm (373070) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
42 # 1อจ600909-036 ET536341671TH autpichut (373071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600905-005 Beung (372787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600905-015 nong27 (372792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600908-002 บูมเมืองกาญจน์ (372803) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ600908-003 sutthipun (372808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600908-004 วิชามาร (372810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600908-005 วิชามาร (372814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ600908-006 boms13 (372816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ600908-008 pakornkeit (372820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600908-009 AeK_DeB (372888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ600908-010 TOKhong4 (372824) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ600908-011 SmarThai1234 (372788) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ600908-012 suthee99 (372791) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ600908-013 huangdong1205 (372889) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
14 # 2อจ600908-014 peacemaker (372872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ600908-015 nweaingc (372886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ600908-016 พิชย์ภัสสร (372874) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ600908-017 attta (372875) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ600908-019 อุลตร้าแมน (372878) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ600908-020 พุดซ่า (372887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ600909-001 Mai2008 (373040) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ600909-004 DDman (373048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ600909-005 สิทธิ์2009 (373049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ600909-007 attajpra (373055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ600909-008 AnanBhangananda (373056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ600909-010 แม็คหลักสี่ (373061) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ600909-011 TANAWAT2520 (372896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ600909-012 jdbig (372899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ600909-013 ps2506 (372901) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600913-103 ET717412702TH wanitcha + ban999 (374067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี ***
2 # 3อจ600914-006 ดาวกระจาย + phawats (374264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10250) (น้ำหนักทอง 22.9 กรัม)***
3 # 3อจ600915-127 ET506219481TH angka + สุนทรฤทธิ์ (373694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
4 # 3อจ600915-133 ED173602097TH kai-au + พิชชากร (374249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวร วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.พิษณุโลก ***
5 # 3อจ600915-161 ED163845783TH wanitcha + Boonkua (374253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญช