ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2560


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ก.ย. 2560 - 08:10 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 11 ต.ค. 2560 - 08:01 น.] #60651 (23/23)

--


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 ก.ย. 2560 - 08:06 น.] #60540 (22/23)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600911-007 EQ537283652TH ปลากัด2009 (374127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600914-020 ED162444700TH Dang11 (374138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ600916-027 ET510940240TH ขุนเมืองจันทร์ (374147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ600918-001 EP800627914TH น้ำฝน (374049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600918-002 ET672882292TH mchutith (373973) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ600918-003 ED161449250TH นัดพบ (373978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600918-004 ET682134793TH chomphu281 (374061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600918-005 ET705850414TH คเวสโก (373983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ600918-006 ET390107893TH yayawong (373986) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ600919-001 ET366690896TH nongkalha (374099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ600919-003 ET467260856TH ปืนร้านป้าย (374107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ600919-005 EX257157624TH เก๋งกาฬสินธุ์ (374126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600919-007 ED177531728TH เอ็มซีเค (374137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ600919-008 ET602608002TH นครคำแดงดี (374144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ600919-009 ET539246578TH gek1414 (374148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600919-010 ET610632175TH เชษชล (374153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ600919-011 ET661814209TH NP_PRATHAI (374123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ600919-012 ET561917713TH amarin (374129) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ600919-013 ED1475866351TH ใบไผ่ใบตาล (374135) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ600919-014 ET528567758TH sornna (374145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ600919-016 ET597957215TH OaTaWa (374166) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ600919-017 ED166680006TH มหามณีจินดา (374173) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ600919-019 ET293585577TH cando (374186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ600919-020 ET804762676TH naivana (374188) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ600919-021 ET383601335TH kendevil (374159) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ600919-023 ET759397365TH doopra (374198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600919-024 ET640623053TH กบอตก (374174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ600919-027 ED173312700TH puklucky (374182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ600919-028 ET726765040TH Sdiss (374191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ600919-029 EX239485495TH เดชอุบล (374193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ600919-030 ED162018755TH ผมนะเด็กเทพ (374197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ600919-031 ET590721223TH BOMBA (374100) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 1อจ600919-032 ET395979376TH ปืนใหญ่ (374109) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600918-002 อตกพระเครื่อง (373971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ600918-004 Frodojack007 (373976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ600918-006 Suthisak2498 (373991) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ600918-007 นครเมืองเก่า (373996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600918-008 ยักดำจัง (373992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ600918-009 ครุฑากาศ (373995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ600918-013 kitsanachai_1 (373972) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600918-014 beerleo (373977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600918-015 kongsak (373980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600918-016 so-so (373981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600918-017 monton45 (373984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ600918-019 Dekwad (374050) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ600918-020 pipat_ch (373988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ600919-001 gong_40 (374155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ600919-002 นายพอเพียง (374161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600919-003 อาคเนย์ (374164) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ600919-004 ขุนราช (374169) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
18 # 2อจ600919-005 jewindy (374176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ600919-007 pop_vat (374183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ600919-008 welegal (374177) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ600919-009 Theethuch (374180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ600919-010 noppadolk (374184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600919-012 หรั่งวัดไตร (374105) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ600919-013 กำไลทอง (374112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ600919-014 archa8 (374120) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ600919-015 sanpol (374141) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ600919-016 แผนบ้านกร่าง (374150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ600919-017 ครุฑากาศ (374152) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ600928-014 การันตีพระ (375209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ600929-007 wiratwhite (375226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600921-146 ED177543672TH จรสีห์วังเดิม + tokekkay (374819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ600923-117 ET606303672TH BiChoP + mcbird (374815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
3 # 3อจ600923-132 ED176324123TH สะสมพระเครื่อง + (374548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kasemchonburi
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมหาสิทธิโชค พิมพ์ใหญ่หลังยัต์ เนื้อผงว่าน ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ600923-169 ET592320421TH DDman + สุดขอบฟ้าG (374659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
5 # 3อจ600925-004 Mai2008 + darita32 (374756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ ***
6 # 3อจ600925-013 แม้วจอมเทียน + ธรณเทพ (374721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 เนื้อทองคำ (G 95%) ***
7 # 3อจ600925-120 ET749559678TH PorChat + สู้แล้วรวย (374730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
8 # 3อจ600925-124 ER724903375TH sathit09 + มุกภูเก็ต (374717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
9 # 3อจ600925-140 ET215133777TH pitakuthai + chan_namo (374797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ600926-001 zafari + nikron (374803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง พิมพ์หลังนางกวัก เนื้อผง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
11 # 3อจ600926-003 Lucair + nattasak (374808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์อะระหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
12 # 3อจ600926-004 TooToon + bboon (374812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 58 พิมพ์หลังเต่า เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 27)***
13 # 3อจ600926-005 Chairut + supered (374814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2667)(531002-061) ***
14 # 3อจ600926-006 เอกเก๋ + Naisert (374817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2496 จ.จันทบุรี ***
15 # 3อจ600926-007 DDman + Naisert (374822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงปู่ภู วัดอินทร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ600926-008 sompong1691 + Buncha (374826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชลบุรี (สภาพใช้) ***

17 # 3อจ600926-009 Patumwan67 + Home (374830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Amulet888
*** เหรียญมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
18 # 3อจ600926-010 AodAnt + raimon (374834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นกฐิน 51 เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 631) ***
19 # 3อจ600926-011 tommeng + raimon (374838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
20 # 3อจ600926-012 ขุนเมืองจันทร์ + raimon (374842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครพนม (วัดศรีวิชัยสร้าง) ***
21 # 3อจ600926-013 พงษ์ท่าม่วง + สังฆวิชิต (374846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600921-015) ***
22 # 3อจ600926-014 pramual + AEEEK (374848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ600926-015 dodduh + ลูกแม่รำเพย (374852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ600926-016 ลาภิสรา24 + Delta (374854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (600918-120) ***
25 # 3อจ600926-017 พ่อฟอร์ม + piaric (374856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สามมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
26 # 3อจ600926-018 คอปเปอร์ + chubby (374921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปัดแป้งใหม่) ***
27 # 3อจ600926-019 wangkangkao + iarun46 (374861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์จำปา วัดสาลีโข ปี 2492 จ.นนทบุรี ***
28 # 3อจ600926-020 ไม้ทุ่งหันตรา + พุทธคุณ05 (374865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพ็ชน์ วัดนนทรีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
29 # 3อจ600926-021 supatk + sermsak (374806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ600926-022 chuchart-k + watsukdee (374809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ600926-023 วันชัย2511 + kwwee (374811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2033) ***
32 # 3อจ600926-024 bellic + kwwee (374813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
33 # 3อจ600926-102 ET077069631TH photo_one + Bucha_pra (374827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
34 # 3อจ600926-103 ET529472827TH saenplern + dekphet (374829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ600926-105 ET661555932TH เอกเก๋ + หนึ่งบ้านบึง (374837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ600926-106 22041715981 basza56 + easynet501 (374839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 6035) ***
37 # 3อจ600926-107 22041715981 basza56 + easynet501 (374843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2740) ***
38 # 3อจ600926-108 ET684191379TH pon28 + โชคดี (374845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์จิ๋ว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 84%) ***
39 # 3อจ600926-109 ET634353502TH เดอะแห้ว + penggo (374849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (600607-051) ***
40 # 3อจ600926-110 ET707189101TH อตกพระเครื่อง + tanawin55 (374853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อดิน ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ600926-111 EQ299397872TH กรณ์พระเครื่อง + เสี่ยเมืองกาญฯ (374859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่น 7 รอบ เนื้อเมฆพัด ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 409) ***
42 # 3อจ600926-112 ET683636425TH Poonsin + Nongboom (374863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
43 # 3อจ600926-113 ET469241069TH prons + ลักษณ์ตะวัน (374866) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 41) ***
44 # 3อจ600926-113 ET469241069TH prons + ลักษณ์ตะวัน (374866) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 41) ***
45 # 3อจ600926-113 ET469241069TH prons + ลักษณ์ตะวัน (374866) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 41) ***
46 # 3อจ600926-114 ET008218763TH coldsteel + nooing (374871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพซ่อมขอบซ้าย) ***
47 # 3อจ600926-115 ET008218763TH coldsteel + nooing (374877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพใช้) ***
48 # 3อจ600926-116 ED084597599TH pornthap + zidane (374882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์ A เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ600926-117 ET403975016TH peaky + chokchai (374887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 73) ***
50 # 3อจ600926-118 ET403975016TH yosapon + chokchai (374891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ600926-119 22041716066 flybywine + easynet501 (374895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1086)***
52 # 3อจ600926-120 ET373330641TH sokos + ชาญชะอำ (374899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นตะกรุดคู่ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***

53 # 3อจ600926-122 ET389792519TH sirilakpa + ประกาศิต (374906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
54 # 3อจ600926-123 ET389792519TH pspwit + ประกาศิต (374907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ600926-124 ET592320965TH yosapon + GuideTommy (374910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 512) ***
56 # 3อจ600926-125 ET6010938178TH eak_nark + เอสอมตะ (374913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดไตรมิตรวิทยาราม รุ่นอุดมโชค เนื้อทองผสม ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ600926-126 ET715519860TH หวังมีเฮ + แจ็คมหาลาภ (374905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(G 77%) ***
58 # 3อจ600926-127 ET571440503TH TEE_INTER + (374909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kritsada5484
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (511101-172) (G 83%)***
59 # 3อจ600926-129 ET749356692TH taccord + วัชรา (374914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (G 75%) ***
60 # 3อจ600926-130 ET597837861TH tassunoh + LaDyPuki (374916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
61 # 3อจ600926-131 ED184910536TH Kravinkreeat + pakopako (374807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อผงแก่นจันทร์ ปี 2496 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ600926-132 ED174828741TH พระนคร89 + dungdung (374810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600830-129)***
63 # 3อจ600926-133 ET784882726TH บุญสุภาพ888 + candydad (374919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพใช้และแต่งผิว) ***
64 # 3อจ600926-134 ET717699722TH artliver + ชูชกบูรพา (374816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 67%)***
65 # 3อจ600926-135 ET549291165TH toey7 + เสือหรรษา (374818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
66 # 3อจ600926-136 ED166788762TH ไข่มุข + sanko88 (374821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (581225-016)(G 76%) ***
67 # 3อจ600926-138 ER624246398TH dongkong + เสมาเล็ก (374825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
68 # 3อจ600926-140 ET314002225TH คอหงส์ + คำพันธ์ (374835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
69 # 3อจ600926-141 ET784863109TH loomthong + อัพทูยู (374840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 6 กรมการรักษาดินแดนสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
70 # 3อจ600926-142 ET715317947TH pondtum + sorn16 (374844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***

71 # 3อจ600926-143 ET482004197TH Server_A + amnuay_hui(374869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงินคู่) ***
72 # 3อจ600926-144 ET579201257TH nopakk + pornsakpe (374872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ600926-145 ET682980612TH bunpotth + คุณศิระ (374878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว)***
74 # 3อจ600926-146 ED163476332TH แม้วจอมเทียน + chuga (374885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) ***
75 # 3อจ600926-147 ET713873139TH bongbiab + (374889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
76 # 3อจ600926-148 22041716157 jupiter + easynet501 (374893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อทองเหลืองหน้าทองแดง ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 259)***
77 # 3อจ600926-149 22041716157 jupiter + easynet501 (374896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4195) ***
78 # 3อจ600926-150 ET759404959TH curve + kasan (374900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 77%)***
79 # 3อจ600926-151 ET577414550TH nattapongp + ton-230 (374850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 444)(590930-056) ***
80 # 3อจ600926-152 ET764338064TH kritsanaphol + thexjeab (374855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 252)(560920-074) (G 63%)***
81 # 3อจ600926-153 ED180803647TH Tao24 + เฉียบ (374858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ600926-154 ED180803647TH phiat_02 + เฉียบ (374862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ600926-155 ED180803647TH pramual + เฉียบ (374868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ600926-156 ET084119205TH sinchai1 + หลานตาจวบ (374873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (600914-004) ***
85 # 3อจ600926-157 ET084119205TH Park--PrapradanG + (374880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลานตาจวบ
*** เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหาร เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ600926-158 ET610665491TH Bigtho + Pfumfeay (374888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 64%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 ก.ย. 2560 - 08:05 น.] #60534 (21/23)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600911-004 ED138676677TH narongnoi09 (373655) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ600913-005 ET416393748TH tassunoh (373381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600913-012 ET072627744TH yomomyai (373886) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ600913-015 EX224181387TH Tor2533 (373892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ600914-001 ET020485665TH จอมพล (373558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600914-005 ET706+122531TH รักษ์นครหลวง (373573) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ600914-006 ER830945638TH พงษ์ศิลป์ (373580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600914-007 ET672778405TH pawa5670 (373632) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ600914-009 ET766207251TH แม็คหลักสี่ (373588) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ600914-010 ET470161867TH ลักษณ์ตะวัน (373592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600914-011 ET417849211TH seranee (373591) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ600914-012 ET667942149TH arun1956 (373598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ600914-013 ET662301656TH jokunghod (373601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ600914-014 ED161427400TH moo_bpk (373604) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ600914-015 ET470049240TH ภูเขาหมอน (373607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600914-017 ET633351385TH chsearn (373612) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600914-018 ET529904125TH nauts (373616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ600914-019 ET661956555TH บ๊อบบางบ่อ (373899) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ600914-021 ET470058119TH sai-9ton (373603) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ600914-024 ET596381465TH สามารถสินทวี (373615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ600914-025 ER533781524TH o-larn (373618) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 1อจ600914-027 ET621605128TH cha_cha (373621) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ600914-028 ET637984406TH yaozm (373622) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ600914-029 ET672782780TH pawa5670 (373634) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ600915-001 ET507233414TH pradee125 (373743) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ600915-002 ET684711281TH จตุจักร (373748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ600915-003 ET354521039TH yaramila (373750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600915-005 ET662302722TH ton68 (373755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ600915-006 ET186299613TH Boonsiri (373757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ600915-007 ET684708733TH หมีน้อย53 (373759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ600915-008 ET557320907TH พุทธัสสโร (373762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ600915-010 ED130548181TH kittisak_10 (373766) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ600915-011 ED175800736TH ประกาศิต (373751) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ600915-013 ET506748815TH ตะเพียรทอง19 (373754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 1อจ600915-014 ED134059317TH เทียนกำแพง (373758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ600915-015 ET676832915TH คุณศิระ (373763) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ600915-016 ET630425291TH newty53 (373768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ600915-017 ET538632601TH k9cob (373770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 1อจ600915-018 ET746599770TH Samkham1 (373772) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ600915-019 ET323904458TH บัวแก้ว (373775) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ600915-021 ED153774359TH ท่าดอนหลวง (373640) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ600915-022 ED153793772TH เอสพระเครื่อง9 (373644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ600915-024 ER831284817TH Ronado (373651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
44 # 1อจ600916-001 ET390943975TH Vincent (373790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ600916-002 ET220338637TH อ๊อดจ้า (373802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ600916-003 ET187794065TH เอ๋นวลจันทร์ (373808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ600916-006 ET527194825TH maii_amulet (373816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 1อจ600916-007 ET623545807TH spiderboy (373821) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
49 # 1อจ600916-008 ET509863302TH anusid (373829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ600916-009 ET646755741TH ต้นพระ35 (373837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ600916-010 ET726752845TH Sdiss (373840) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ600916-011 ET334426538TH SUIDUI (373794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ600916-012 ED147547959TH Puttawat (373796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ600916-014 ED144752956TH สตาร์ทเตอร์พระ (373949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ600916-015 ET546076551TH คุณากร (373950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ600916-016 ET186395549TH hot2523 (373952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 1อจ600916-017 ED144752752TH spywarenona (373954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 1อจ600916-019 EX224178312TH gogodebby (373969) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
59 # 1อจ600916-022 ED166256035TH koekoe (373960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 1อจ600916-024 ET582165033TH crafter (373922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
61 # 1อจ600916-025 ET669736034TH HatPra (373927) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
62 # 1อจ600916-026 ED171212981TH กิตติศักดิ์2519 (373934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
63 # 1อจ600916-028 ED166656024TH มหาชัยพระเครื่อง (373938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
64 # 1อจ600916-029 EL431763437TH tumtukta (373963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 1อจ600916-030 ED172605945TH อาทิตย์๙๙ (373943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
66 # 1อจ600916-031 ET416851559TH หนุ่มธนบุรี (373847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
67 # 1อจ600916-032 EL975898873TH นู๋โอปอ (373854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
68 # 1อจ600916-033 ET331498500TH tongjoy (373861) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
69 # 1อจ600916-034 EQ185167868TH thonglor (373870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
70 # 1อจ600916-035 ET720266015TH เสกเมืองตาก (373876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
71 # 1อจ600916-036 ED161473965TH นัดพบ (373968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600911-019 ขุนแผนเมืองย่าโม (373582) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ600912-009 ควนขัน (373726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ600912-021 ประสิทธิ์สม (373307) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ600913-007 ชวนชื่น (373643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ600914-001 เศกสรรค์2511 (373593) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ600914-004 Varawut1699 (373600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ600914-005 OMBUN (373602) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ600914-006 สังฆวิชิต (373611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600914-007 Tuesday (373613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ600914-009 ธนากรพระเครื่อง (373617) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ600914-010 meng8338 (373633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600914-011 Choke5383 (373548) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ600914-012 วีบางพูน (373562) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ600914-014 เน้นพระสวย (373574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ600914-015 ac100 (373578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600915-002 raimon (373740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ600915-007 พุทธคุณ05 (373771) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ600915-008 พุทธบูชา (373773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ600915-009 พุทธบูชา (373774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ600915-010 gun87 (373776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600915-011 gun87 (373691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ600915-012 gun87 (373696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600915-013 gun87 (373699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ600915-014 หนามเตย (373700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ600915-016 Beatrice (373783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ600915-017 ร้อยดาวร้อยป่า (373709) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ600915-018 เสกปราการ (373714) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ600915-019 Pongkorn332 (373720) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ600916-001 kongsak (373791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ600916-002 yingsak (373792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ600916-003 Park--PrapradanG (373793) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ600916-006 jicko (373803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ600916-007 vittya2511 (373805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ600916-008 SmarThai1234 (373810) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
35 # 2อจ600916-009 SmarThai1234 (373814) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
36 # 2อจ600916-010 SmarThai1234 (373822) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ600916-011 SmarThai1234 (373909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ600916-012 SmarThai1234 (373915) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
39 # 2อจ600916-013 pramual (373918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ600916-014 pramual (373919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ600916-015 patima (373924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ600916-016 เทพดำเนิน (373928) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 2อจ600916-017 apiwat_66 (373931) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 2อจ600916-019 แม็คหลักสี่ (373940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ600916-020 teelex (373942) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
46 # 2อจ600916-021 Jamespornbanggird (373966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 2อจ600916-022 phairoj1186 (373818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 2อจ600916-023 joy2007 (373825) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 2อจ600916-024 Naisert (373832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600623-161 ET667461178TH nitsaelim + เฮียหมู (374624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (570219-139) (G 78%)***
2 # 3อจ600919-106 ET661878972TH jomjam1204 + ponrit (374799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 26) ***
3 # 3อจ600919-110 ET417748805TH suan111 + ต้นพระ35 (374097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ600920-006 Art33 + aof-papa (374739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 58%)***
5 # 3อจ600920-009 Q-Taro + jedsada (374266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักพรรดิ์ เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.พิษณุโลก (G 67%)***
6 # 3อจ600921-101 ER863195367TH pakarapo + cssbyaon (374746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์ ***
7 # 3อจ600922-111 ET736463137TH หงส์บ้านเม้ง + fifa3623 (374442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ600923-101 ED181101490TH เด่นเจริญตลับพระ + สัปปะรด (374543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
9 # 3อจ600923-102 ET527295965TH Wirot2524 + maii_amulet (374698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ600923-103 ET418187103TH kala2524 + เล็กหัวเสือ (374550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(600913-143) ***
11 # 3อจ600923-104 ET715510494TH non31 + yanpawach (374554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
12 # 3อจ600923-107 ET271890402TH TYAKONE + kitty-jo (374565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี (ขนาด 0.7 ซม./สภาพใช้) (580124-062)***
13 # 3อจ600923-108 ED178928246TH joeenok + sanyaa (374696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ600923-109 ET621876125TH หนุ่ยท่าศาลา + มาตรลพบุรี (374568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี ***
15 # 3อจ600923-110 BANA000378510 prons + gammag (374573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (G 77%)***
16 # 3อจ600923-111 ED175496351TH RTHANIT + But140 (374578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (600908-066)(G 80%) ***
17 # 3อจ600923-112 ET373324765TH beerleo + benz39 (374583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ600923-114 ED175327888TH bboypm + pakopako (374591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ600923-115 ET768897188TH Exdesign + redhat (374595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
20 # 3อจ600923-116 ET630043332TH khunteves + cchhaaii (374599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดนะ 2 ตัว/ขนาดยาว 4 นิ้ว)***
21 # 3อจ600923-118 EX245920225TH arucha2510 + เปาโลพระเครื่อง (374604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4 นิ้ว/สภาพใช้) (600909-099)***
22 # 3อจ600923-119 ER873287434TH setthaphong + suyu7 (374613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร ***
23 # 3อจ600923-120 ET740983765TH prateept + world (374617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (561012-365) ***
24 # 3อจ600923-121 ED176248183TH บุษกร + swsss (374622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600821-026)(G 68%) ***
25 # 3อจ600923-122 ET495178832TH บารมีหลวงพ่อ + champ32 (374629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) ***
26 # 3อจ600923-123 ET599263922TH เมืองช้าง + dent1 (374634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (531216-204) ***
27 # 3อจ600923-124 ER960228713TH somchai_lawit + pippinnu (374637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด) ***
28 # 3อจ600923-125 ET613672721TH vichol2551 + ปูศรีสะเกษ (374642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
29 # 3อจ600923-126 ER989477283TH toepiyavat + som3693 (374647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ600923-128 ED179731055TH mostt + ก๊อกน้ำ (374654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ600923-129 ET313437005TH เจษฎาพร + AroonZ9 (374693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
32 # 3อจ600923-130 ET689080009TH taccord + ย้งศรีสะเกษ (374657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ600923-131 ET282055180TH ศิษย์หลวงปู่ + ballyhouse2 (374544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท ***
34 # 3อจ600923-133 ET804489229TH pumchai + ชานนทร์ (374553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ ***
35 # 3อจ600923-134 ET849523225TH pirapat112 + เจ้าแก้ว (374556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
36 # 3อจ600923-135 ET704825930TH Choat + tananop (374559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) (G 63%)***
37 # 3อจ600923-136 ET186442907TH อุบาสก11 + jokos (374564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (561101-321) ***
38 # 3อจ600923-137 ED167008057TH Belton + yingy (374567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข ส.1439)***
39 # 3อจ600923-138 ET841223429TH เน้นพระสวย + Zinemala (374572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ600923-139 ET058474415TH taiy_k + ดิจิม่อน (374574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ600923-140 ED173569201TH nuthapol + peerapath (374577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ600923-141 ED173569201TH tong_kabin + peerapath (374702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
43 # 3อจ600923-142 ED173569201TH chanchim + peerapath (374588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ600923-143 ED173569201TH taccord + peerapath (374593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ600923-144 ET571446126TH sscopyprint + kritsada5484 (374597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง) ***
46 # 3อจ600923-145 ET117844074TH Karakaen451 + โอ๋โฟโต้ (374603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พิษณุโลก ***
47 # 3อจ600923-146 ET684859662TH waves + เหรียญหลวงพ่อคูณ (374608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
48 # 3อจ600923-149 ET086655590TH toyotachi + Dpaknampho (374621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีด ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ600923-150 EX167680679TH ทันบางบอน + charkauto (374701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมเหศวร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
50 # 3อจ600923-151 ET340534718TH montree_eit + jasumet (374575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600223-039)(G 79%) ***
51 # 3อจ600923-152 ER267133857TH kala2524 + Darksider (374580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.สรีสะเกษ (600908-085) ***
52 # 3อจ600923-153 ET104783822TH จุ๋มจิ๋ม + Nippit (374587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (G 76%)***
53 # 3อจ600923-154 ER202798067TH photo_one + แจ็คมหาลาภ (374592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
54 # 3อจ600923-155 ET652649185TH บุตรสุนทร + midnightjojo (374596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (G 68%)***
55 # 3อจ600923-156 ED175380565TH peaky + pakopako (374600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 539) ***
56 # 3อจ600923-157 ET162703775TH zafari + yyoyo (374607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
57 # 3อจ600923-158 ET840462060TH mimimi + หนึ่งบ้านบึง (374612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ600923-159 ET718939384TH ชัยนเรศ + kritsada1992 (374616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
59 # 3อจ600923-160 ET717657696TH พิชิตตลาดเพชร + คนริมปาว (374619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
60 # 3อจ600923-162 ET659173594TH changnoy + AIPAO (374627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นฟ้าผ่า เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี ***
61 # 3อจ600923-163 ET749319575TH pangjung + noppyrc (374632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.เพชรบุรี (หน้าตัก 9 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
62 # 3อจ600923-165 ED170519152TH ศิษพ่อมุ่ย + เสมาเล็ก (374640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรีสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สุพรรณบุรี ***
63 # 3อจ600923-171 ET465898606TH เมืองช้าง + watbannon (374581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
64 # 3อจ600923-172 ET738122042TH penggo + Malinee88 (374584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (600729-160) ***
65 # 3อจ600923-173 ET122917517TH bluelife69 + ethanol9999 (374589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ600923-174 ET588365537TH บูมเมืองกาญจน์ + (374594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Dordumdee
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5879) ***
67 # 3อจ600923-175 ET358087499TH รักษ์นครหลวง + เอ๊ะบางพลี (374598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
68 # 3อจ600923-176 ED175373091TH kritsada5484 + pakopako (374602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ600923-177 ET784866357TH greensnake + NaSaRt (374606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) (G 85%)***
70 # 3อจ600923-178 ET700128641TH Campana1 + เซียนน้อยหนึ่ง (374611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (600821-055) ***
71 # 3อจ600925-001 taccord + olympia (374744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600920-039) ***
72 # 3อจ600925-002 toey7 + pramual (374748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600913-010) ***
73 # 3อจ600925-003 เจษฎาพร + nakornc (374753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
74 # 3อจ600925-006 anonnat + penpathum (374762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เนื้อทองคำ ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ600925-007 beerleo + taopoon (374765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
76 # 3อจ600925-008 Deema + ไกรศาล (374768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) ***
77 # 3อจ600925-009 หวังลี่ + วันชัย2511 (374769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง เนื้อทองคำ จ.พระนครศรีอยุธยา ***
78 # 3อจ600925-010 pirapat112 + momon (374772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 1075) (581009-012)***
79 # 3อจ600925-012 vichainpn + moo_tah (374718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (530828-168) (G 80%)***
80 # 3อจ600925-014 Turtle-Jet + pradee2010 (374724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังแผ่นปั๊มหลวงปู่หมุนเนื้อเงิน-ตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
81 # 3อจ600925-015 เพรชแปดริ้ว + punpun (374726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
82 # 3อจ600925-016 เจษฎาพร + RUAMSAK79 (374729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 66%)***
83 # 3อจ600925-017 charoent + BkkChalyThailand (374731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 67)(570428-040) ***
84 # 3อจ600925-018 วสันต์อ่อนนุช + (374734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 819) ***
85 # 3อจ600925-019 sanko88 + Thanakorn789 (374793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) (G 80%)***
86 # 3อจ600925-020 เจษฎาพร + neung6800 (374738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (510722-050) ***
87 # 3อจ600925-021 Chairut + vichainpn (374735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1238) ***
88 # 3อจ600925-101 ET592409225TH elite90 + thong88 (374728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
89 # 3อจ600925-102 EQ395819666TH pramai2515 + bankthekop (374732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
90 # 3อจ600925-103 ET443653371TH robert191 + พิฆเนศวร69 (374736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ๙๔)***
91 # 3อจ600925-104 ET371741785TH วัชระ5235 + จรูญโพธิ์ศรี (374740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ600925-105 ET784866065TH Yutclub + arjarnjo (374742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(561107-130) ***
93 # 3อจ600925-106 ET562683714TH jupiter + pupa09 (374747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 6038) ***
94 # 3อจ600925-107 ET841813425TH ซีดานราชาเหรียญ + believe (374752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (551121-047) ***
95 # 3อจ600925-108 ET784865405TH sarayuthboy + จ๊ะแจงร้อน (374757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(571120-142) ***
96 # 3อจ600925-109 ET648193862TH loomthong + jingjung (374759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (600915-013) ***
97 # 3อจ600925-110 ET431763539TH Kate1974 + tumtukta (374775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา ***
98 # 3อจ600925-112 ET465898305TH นายพอเพียง + ศิริละโว้ (374704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดหนองมน กรุวัดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
99 # 3อจ600925-116 ED180051885TH elite90 + ammad (374715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
100 # 3อจ600925-117 ED180630306TH อ๊อดจ้า + twongt (374719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
101 # 3อจ600925-118 ET661972289TH เป๋งบ้านค่าย + Burapha777 (374723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
102 # 3อจ600925-119 ET749348413TH newning + ananpanit (374727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (600828-112)(G 84%)***
103 # 3อจ600925-121 ET717683413TH เมืองช้าง + phetra (374707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง ***
104 # 3อจ600925-122 ET849525408TH dazzzit + chanesound (374710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี ***
105 # 3อจ600925-123 ET733877259TH เมืองช้าง + Tor2533 (374713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง ***
106 # 3อจ600925-125 EP674685162TH rwmeekaew + โฟร์แฟค2555 (374798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 998/น้ำหนักรวม 28 กรัม) ***

107 # 3อจ600925-126 ED068689773TH New_chain + phichet (374722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(แดง) ปี 2530 จ.ระยอง ***
108 # 3อจ600925-128 ET403977309TH zafari + YAIO987 (374733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่นาค ปลุกเสก) ***
109 # 3อจ600925-129 ED178242753TH Themistz + ยอดอ่างทอง (374737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
110 # 3อจ600925-130 ER087811849TH Krittiya + noyranong (374801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (540818-123) (G 69%)***
111 # 3อจ600925-131 ER087811849TH ใบไผ่ใบตาล + noyranong (374741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (541207-017)***
112 # 3อจ600925-132 RL766791224TH sscopyprint + ARNON (374745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง) ***
113 # 3อจ600925-133 ED174894516TH akehup + ทอมมี่ (374750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกมาก) ***
114 # 3อจ600925-134 ER507816945TH Pearl2519 + pound2007 (374754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
115 # 3อจ600925-137 ER757277064TH zafari + Tanadol1969 (374764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
116 # 3อจ600925-138 ET736182715TH wit22 + พลายชาติ (374770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
117 # 3อจ600925-139 ET371735621TH พีพีพี + จรูญโพธิ์ศรี (374773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
118 # 3อจ600925-141 ED149894457TH weerapanth4601 + น้ำทอง (374705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2516 จ.นครนายก ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 ก.ย. 2560 - 08:05 น.] #60523 (20/23)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600906-002 ED158595204TH เอ็มซีเค (372527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600906-007 EY907092916TH ธัญเทพ (372532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600908-010 ET669689626TH HatPra (372826) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ600909-002 ED157157136TH กฤชนณแปดริ้ว (373010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600912-023 EX167667641TH pungting (373302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600912-025 ER532260575TH Thanom (373314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600906-003 บูมเมืองกาญจน์ (372584) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ600906-019 neung6800 (372528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600909-006 sinchai1 (373051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600912-023 ศตกมล (374876) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ600913-006 ชลชินเขต (373374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600913-011 thaivip (373362) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ600913-012 Khaowin (373368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600913-013 กตัญญู (373371) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600918-022 chuchart-k + kyokun (374700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ600918-103 ER933668786TH MAENAM + Ton1985 (374027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (สภาพใช้และทาทองใหม่)***
3 # 3อจ600918-109 ET746569469TH gek1414 + คนริมปาว (374044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ600919-006 แซ่ซิ้ม72 + ศิริมงคล (374065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่มหลังยันต์ตรงเม็ดไข่ปลา เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)***
5 # 3อจ600919-134 ET699331530TH JainNoina + (374130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Narongchai007
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ไพ่ตอง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 93%)***
6 # 3อจ600919-150 ET506747355TH kittisak_10 + สกุลโด่ง (374158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
7 # 3อจ600920-153 ET719176825TH ลายน้ำ + bannapong (374639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี ***
8 # 3อจ600921-102 ET747236312TH sompong1691 + ธนาชัย (374438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
9 # 3อจ600921-122 ET634350608TH Piyawat_Thammanant + (374643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammad
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ600921-141 ET247905565TH gecko + แจ็คเชียงดาว007 (374366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ600922-105 RP099888791TH kittisak_10 + เพชรมรดกไทย (374486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดผาทั่ง พิมพ์หลังหลวงปู่ศุข เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2517 จ.อุทัยธานี ***
12 # 3อจ600922-110 ED173918091TH Himalayan + raimon (374508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สงขลา ***
13 # 3อจ600922-115 ED171558152TH pon28 + pranung (374536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาสิบเอก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
14 # 3อจ600922-130 ET748823314TH สุพันธุ์ + แบงค์อรัญ (374534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
15 # 3อจ600923-001 pornlimk + standard1995 (374542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
16 # 3อจ600923-002 watboy + ประศาสน์ (374546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ600923-003 WeeBangpree + ประศาสน์ (374549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
18 # 3อจ600923-004 เก๋งกาฬสินธุ์ + สิงขร (374552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-6/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และแต่งใบหน้าใหม่) (590901-147)***
19 # 3อจ600923-005 เศกสรรค์2511 + อ้ายคำปันเกย (374555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 76%)***
20 # 3อจ600923-006 ขวัญเรือน + ทัชบ้านคลองสวน (374560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (571001-313) (G 64%)***
21 # 3อจ600923-007 patbangbon + นายถนัด (374563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
22 # 3อจ600923-008 pramual + weeradate (374566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4967) ***
23 # 3อจ600923-009 prons + Folkfolk (374569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2538 จ.นครราชสีมา ***
24 # 3อจ600923-010 อภิธรรม + satongin39 (374571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดบางขวาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.นนทบุรี (สภาพใช้) (G 76%)***
25 # 3อจ600923-011 หนุ่มนพลักษณ์ + นคราฎ (374576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวแหลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600616-013) ***
26 # 3อจ600923-012 naenaldo + attta (374579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ600923-013 Suntree5 + Pao-Kung (374582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
28 # 3อจ600923-014 เอลำลูกกา + mai1975 (374585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 68%)***
29 # 3อจ600923-015 toonmineza + sommai52 (374699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551201-105) (G 61%)***
30 # 3อจ600923-016 santagear + sanan2505 (374590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** แหวนปลอกมีด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
31 # 3อจ600923-017 เอกเก๋ + sanan2505 (374601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง กรุวัดพลับบางกะจะ เนื้อชินตะกั่ว จ.จันทบุรี ***
32 # 3อจ600923-018 mumu99 + ลุงบ๊อบ (374605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(551203-026) (G 68%)***
33 # 3อจ600923-019 chane31 + Power9 (374609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1198)***
34 # 3อจ600923-020 ben0429 + psiam (374614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600629-157)***

35 # 3อจ600923-022 bunpotth + penggo (374620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 ก.ย. 2560 - 08:10 น.] #60500 (19/23)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600906-012 ET469963265TH ruamsup (372508) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ600906-023 ET571894209TH วรโรจโณ (372511) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ600908-013 ED143531264TH armarging (372794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600909-003 ED160340415TH taranan (373012) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600909-007 ET403659708TH ชวนชื่น (373025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ600909-028 ET199995776TH aeksky (373062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600909-031 ET572543226TH Crazyamulet (373066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ600911-001 ET658452544TH ใบบุญเกษม (373093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ600911-010 ET506232505TH สุนทรฤทธิ์ (373112) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ600912-008 ET510430238TH พลายชาติ (373299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600912-012 ET317586058TH น้องแผ่นดิน (373233) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ600912-017 ER507789520TH pound2007 (373264) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ600912-022 ET681406067TH คุณศิระ (373297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ600913-001 ET735760540TH แม็คหลักสี่ (373361) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ600913-002 ED153894325TH gtest9915 (373365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600913-003 ET672847260TH mchutith (373370) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 1อจ600913-004 ET275317778TH เหยินน้อยโคราช (373376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ600913-006 ET104772201TH Gaokod2549 (373384) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ600913-007 EP887221305TH Sdiss (373388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ600913-008 EP903675219TH Bigbub (373390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ600913-009 ED156309056TH อุกฤช (373385) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ600913-010 KKAW000479361 jojubkay (373392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ600913-011 ET450114633TH Park818 (373363) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ600913-013 ED166954080TH พิชชากร (373367) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ600913-014 ET525621993TH 6411171 (373373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ600913-016 ET075451295TH ecantona (373379) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ600913-017 ET187479452TH Wanchana (373383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ600913-018 SMHP000062700 werngjan (373387) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 1อจ600913-019 ET619662413TH มัสชา (373481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ600913-020 ET481736111TH ornhph (373487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600904-009 UDS-35 (372377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ600906-005 pichet (372592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600909-014 mumu99 (372907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ600911-002 REGCOS (373154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ600911-008 toy_clong8 (373175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600911-010 mixsick150 (373179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600911-012 เด็กท่าพระ (373100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ600911-024 kamonsap (373128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600912-003 nattapol78 (373342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600912-005 thanakorn555 (373354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ600912-007 malakul (373347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ600912-012 vieng (373359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600912-016 gun87 (373229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ600912-018 gun87 (373295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ600913-001 บูมเมืองกาญจน์ (373360) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ600913-002 ขนมเปียกปูน (373364) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ600913-003 sanan2505 (373366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ600913-004 khunoak77 (373369) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ600913-005 ฮิมวัชรพล (373372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ600913-008 pop_vat (373375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600913-009 TonAbby (373377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ600913-010 ธนาวดี (373378) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ600913-014 jinbim (373486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ600913-015 Ing_man (373380) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ600913-016 pornthap (373382) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 2อจ600913-017 sarayuthboy (373386) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ600913-018 oudoud (373389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ600913-019 Ladymoon (373391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600916-002 คนเหงา + kawoat (374018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ภาพถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า จ.ระยอง ***
2 # 3อจ600916-152 ED171534730TH boatzaza + วิสูตรนนทบุรี (373865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
3 # 3อจ600918-102 ET562091402TH ลายน้ำ + amarin (374024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (590624-235)***
4 # 3อจ600920-005 artpakkrang + TEKKY (374526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี พิมพ์ฐานเอียง เนื้อผง จ.ร้อยเอ็ด ***
5 # 3อจ600920-131 ET485961930TH Icando + เด็กนรา (374487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ600920-135 ET505045705TH Icando + ต้นวุฒากาศ (374495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ600921-003 pinmarine35 + เก้าตะวัน (374328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 75%) ***
8 # 3อจ600921-126 ET635924705TH MAENAM + OaTaWa (374385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
9 # 3อจ600922-001 pranpimai + พงศ์ศักดิ์ (374441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
10 # 3อจ600922-002 pranpimai + พงศ์ศักดิ์ (374444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ600922-003 werncm + พงศ์ศักดิ์ (374538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
12 # 3อจ600922-004 pornlimk + momon (374446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
13 # 3อจ600922-005 pornlimk + momon (374449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
14 # 3อจ600922-006 น้องอลิส + Home Amulet888 (374535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600922-008 pommaksuwan + raimon (374452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ600922-009 เน้นพระสวย + penpathum (374540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***

17 # 3อจ600922-010 watphanavisip + engineer27 (374458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(600724-085) ***
18 # 3อจ600922-011 nunthawat + ทองแดง1009 (374466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ600922-013 zafari + เด็กท่าพระ (374467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งวัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600922-014 อาราธนา + topkoo (374473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ600922-015 อาราธนา + topkoo (374476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ600922-016 pachre + punpun (374479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
23 # 3อจ600922-101 ED177517880TH chonlasid + nakornc (374472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
24 # 3อจ600922-102 ED164657645TH thong-2520 + ชวนชื่น (374477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
25 # 3อจ600922-103 ED164657645TH CHAI_U + ชวนชื่น (374482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ600922-104 ED173055484TH Mai2008 + เก้ากนก (374537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวสังฆาฏิจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) ***
27 # 3อจ600922-106 ET283424297TH nahm36 + Tanes54 (374494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
28 # 3อจ600922-107 ET636686321TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (374496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ600922-108 ET469983171TH midori + monze (374500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ600922-109 ER757274669TH พิฆเนศวร69 + ชินนิมอน (374504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ (สภาพชุบทองใหม่)***
31 # 3อจ600922-112 ER989477266TH pheecoke + som3693 (374532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ600922-113 ET716265720TH ukaewsasan + ข้าวโอ๊ด (374448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ600922-114 ET630016133TH Wanchana + แป้ง67 (374533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
34 # 3อจ600922-116 EX218976865TH boonjuan + สรรค์บางชัน (374454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

35 # 3อจ600922-117 ED177526705TH สิงขร + วิถีแห่งเซียน (374459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 70%)***
36 # 3อจ600922-118 ET735623756TH Thanyapod + แม็คหลักสี่ (374460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนวราชบพิตร โครงการหลวงสร้าง พิมพ์จิตรลดา เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ600922-119 ET509868640TH yosapon + dongkong (374463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
38 # 3อจ600922-120 ET621148900TH มงคล88 + HopeMan (374465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 836) ***
39 # 3อจ600922-121 ET531516773TH pumchai + หนุ่มประจวบ (374469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***
40 # 3อจ600922-122 ET495178126TH อาราธนา + bankthekop (374471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ600922-123 ET441739707TH toey7 + rattasah (374474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
42 # 3อจ600922-124 ED172623626TH ณัชกิจ + อาทิตย์๙๙ (374478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้) ***
43 # 3อจ600922-125 ET453777384TH UDS-35 + totsapon2002 (374480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
44 # 3อจ600922-126 ET630542307TH sompong1691 + newty53 (374484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
45 # 3อจ600922-127 ET247906552TH หลวงสิน + ศิวิไล (374489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ600922-128 ER091973159TH ruamsup + noyranong (374492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550921-205) ***
47 # 3อจ600922-129 ET248883274TH ยศศิริ + ningwatgrang (374493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
48 # 3อจ600922-131 ET748823314TH สุพันธุ์ + แบงค์อรัญ (374461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์ใหญ่ ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา ***
49 # 3อจ600922-132 ET505676936TH MEENOI + kritsada5484 (374464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 75%)***
50 # 3อจ600922-134 ET716480900TH kuptonzon + Starbucks (374475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ600922-135 ET542304050TH bolblp + ตุลา26 (374481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระ พิมพ์หน้าโหนก เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
52 # 3อจ600922-136 ER146788936TH SaSut + blackvazabi (374485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชตุพน กรุวัดเชตุพน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) ***

53 # 3อจ600922-137 ET773037385TH rayraylove + ณัฐปรัชญ์ (374528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พรสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
54 # 3อจ600922-138 ED110456089TH natt_c + เอกปากเซ (374491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพซ่อมหลังด้านบน) (G 63%)***
55 # 3อจ600922-139 ET576048761TH สุพลบาศรี + งดงาม (374529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ600922-140 ET670398299TH Poonsin + Off99 (374497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
57 # 3อจ600922-141 ET670398299TH ราชสีห์ + Off99 (374451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ฐานกลวง เนื้อตะกั่วกะไหล่นาก ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ600922-142 ET539249526TH bunpotth + k9cob (374455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์หนา เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 ก.ย. 2560 - 08:06 น.] #60490 (18/23)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600906-003 ET527173578TH maii_amulet (372531) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ600906-008 EX173310037TH dimond25 (372535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600906-021 ET317566447TH Khanjarat (372504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600906-024 ET574487544TH supphakrit (372521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600907-001 ET213918619TH ตัวเล็ก1234 (373332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ600907-004 ET306160397TH Boyprasertsak (373351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600907-008 ET416831554TH ต้นพระ35 (372767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600907-014 EX073472108TH โนบิต๊ะ (373217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600907-017 ET285985649TH tmagic (372753) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ600907-023 ET146483673TH pradrem (372743) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ600907-027 ED165802454TH kiattisak (373226) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ600907-028 ET398604678TH ดอกรักพลแสน (373232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600907-038 ET104766033TH daew1970 (372766) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ600908-014 ET218668759TH มารวยค่ะ (372796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ600908-015 ET681395214TH คุณศิระ (372798) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ600908-016 ED150471946TH suk2006 (373324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600908-018 ET435229642TH jukkapun (373329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ600908-019 ET505491185TH ทิดอ๊อฟ (372804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600909-023 ED166606221TH มหามณีจินดา (373047) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600911-002 ET667329829TH HatPra (373096) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ600911-003 ER695191180TH tongjoy (373097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ600911-005 ET727320400TH apiwat_66 (373099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ600911-006 ET170883521TH Chai5949 (373190) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ600911-008 ET681476244TH คุณศิระ (373103) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ600911-009 ET597853820TH หมงครุใน (373110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ600911-011 ET762473279TH พรหมสิงห์ (373094) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600911-012 ET634767362TH thong88 (373098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ600911-013 ET714155315TH umrin (373104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ600911-014 ED163851130TH Sarawut073 (373106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ600911-015 ET715227288TH ระเบียบ (373109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ600911-016 ET574517507TH supphakrit (373114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ600912-001 ET401941522TH eak_421 (373268) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ600912-002 ET652781312TH Judy58 (373272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ600912-003 ET422220874TH Naphat1129 (373276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ600912-004 ET305727907TH pramai2515 (373280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ600912-005 ET546445720TH เอิร์น (373283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ600912-006 ET087414839TH สินเพิ่มพูล (373289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ600912-007 ET465864704TH ศิริละโว้ (373293) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ600912-009 ET669707982TH HatPra (373304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 1อจ600912-010 ET580107611TH suwankal (373310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ600912-011 ET621568535TH รักเบ๊นซ์ (373227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ600912-013 ET164968761TH Bophantom (373239) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
43 # 1อจ600912-014 ED000406774TH เงาะถอดรูป (373249) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 1อจ600912-015 ED158680225TH โนบิต๊ะ (373346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ600912-016 EQ122540711TH สิงห์เงิน (373255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ600912-018 ET706490156TH noomno (373284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
47 # 1อจ600912-019 ET718497001TH poom2541 (373291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
48 # 1อจ600912-020 ET390016282TH ล้างจาน (373300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
49 # 1อจ600912-021 ET637969125TH yaozm (373290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ600912-026 33142919 thong999 (373318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600906-014 แฮปรามคำแหง (372515) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ600907-007 sakdinon (372777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600907-010 วสันต์อ่อนนุช (372769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600907-017 kamonsap (372711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600907-021 akashing (372649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600909-002 pissanu007 (373042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ600909-003 เอก..บางบัวทอง (373043) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ600911-001 jimmy9634 (373152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600911-003 piaric (373157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ600911-004 jupiter (373162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600911-005 หนูมิเตอร์ (373165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600911-006 momon (373169) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600911-007 nattapatkamol (373196) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
14 # 2อจ600911-009 Bบัวทอง (373178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ600911-011 chanram (373095) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ600911-013 ลอยพยาครุฑ (373101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ600911-014 dekmai (373102) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ600911-015 SmarThai1234 (373105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ600911-016 beerleo (373107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ600911-017 กาญจนสินธุ์ (373108) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ600911-018 engineer27 (373111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ600911-020 kamonsap (373113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600911-021 kamonsap (373119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ600911-022 kamonsap (373122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ600911-023 kamonsap (373126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ600911-025 Goragot43 (373194) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ600911-026 phanatphong (373133) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ600912-001 dittasagul (373335) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ600912-002 nattapol78 (373341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ600912-004 Buncha (373343) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ600912-006 เศกสรรค์2511 (373344) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 2อจ600912-008 K-vee (373349) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ600912-010 thanawatt (373350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ600912-011 iarun46 (373206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ600912-014 lerdlit (373209) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 2อจ600912-015 gun87 (373225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ600912-017 gun87 (373235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ600912-019 prayoyo2510 (373296) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
39 # 2อจ600912-020 SuerAey (373303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ600912-022 เก้ายอดเก้ามงคล (373322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600909-142 ED168500308TH ruamsup + เหลาเพชรบูรณ์ (372945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี ***
2 # 3อจ600909-167 ER873300949TH ruamsup + ตำรับไทย (372965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี ***
3 # 3อจ600912-005 twongt + kmutnb (373330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ศิลปะลพบุรี เนื้อสำริด จ.ลพบุรี (หน้าตัก 1 นิ้ว) ***
4 # 3อจ600913-183 ET523368389TH อี๊ดบ้านราษฎร์ + navy2525 (374069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
5 # 3อจ600916-005 Nihao + วิจิตรา (373860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (G 79%) ***
6 # 3อจ600916-014 zafari + Naisert (373903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
7 # 3อจ600916-015 ukaewsasan + Naisert (373905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเกาะนันทราราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ราชบุรี ***
8 # 3อจ600916-016 yyoyo + Naisert (373908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ600916-114 ED160686941TH ก๊อกน้ำ + nuy_two (373890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
10 # 3อจ600916-121 ET653643670TH jirapach + prabaiboon (373799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา) ***
11 # 3อจ600916-138 ET592235082TH zafari + ยูราชพฤกษ์ (373879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ600916-142 ET77088993TH loongka + kitikorn16 (373806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 # 3อจ600916-143 ET770889931TH loongka + kitikorn16 (373813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ600916-144 ET770889931TH เมืองช้าง + kitikorn16 (373819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงประทานพร กรุเตาทุเรียง เนื้อชิน จ.สุโขทัย ***
15 # 3อจ600916-181 ED172605945TH Kenaiji + อาทิตย์๙๙ (373855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (หลังเลข ๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)***
16 # 3อจ600916-195 ED138697439TH อเนกพระเครื่อง + chen_2222 (374322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหัวกะโหลก วัดดอน เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ600918-004 UDS-35 + darita32 (374004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ600918-019 title_k + sermsak (374359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
19 # 3อจ600918-120 EP370862703TH zafari + ศิษย์ระยอง (374048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี ***
20 # 3อจ600918-142 ED163556631TH weerawatr + NOYSAN (373975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 76%) ***
21 # 3อจ600919-109 ET494698814TH Icando + สนบางกรวย (374363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ600919-118 ED155882356TH pornlimk + เด็กโชคชัย4 (374092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
23 # 3อจ600919-127 ED166658759TH zafari + โอท่าไม้ (374149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.สมุทรสาคร (วัดหนองนกไข่สร้าง/สภาพใช้) ***
24 # 3อจ600919-147 ET377958335TH ตะกรุดโทน + bongbiab (374367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (580319-148) ***
25 # 3อจ600919-156 ET735618889TH pornlimk + deawn (374125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (หมายเลข 335/วัดซับลำใยสร้าง) ***
26 # 3อจ600919-157 EP870086226TH nongnavy + ยันต์ครู (374433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นราชาทรัพย์ เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 679/น้ำหนักทอง 4.9 กรัม) (600826-026)***
27 # 3อจ600920-011 DDman + wisit_wichai (374240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ600920-110 ET160565325TH ครูสมชาย + awt2528 (374227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
29 # 3อจ600920-122 ET702244852TH pornlimk + Paknam (374282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
30 # 3อจ600920-164 ER831285415TH nuthapol + Ronado (374244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (หมายเลข 664/วัดซับลำใยสร้าง) ***
31 # 3อจ600921-001 คนชอบพระ001 + iarun46 (374324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ600921-002 suparerk + kitcha (374327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (G 80%)***
33 # 3อจ600921-004 จุ๋มจิ๋ม + Mai2008 (374331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 62%)***
34 # 3อจ600921-005 สิงขร + somdusit (374333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง) ***

35 # 3อจ600921-006 khunooms007 + (374336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NeoFvincent7
*** เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2547 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ600921-007 ยศศิริ + เน้นพระสวย (374340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2522 จ.อุบลราชธานี (600814-027) (G 60%)***
37 # 3อจ600921-008 jasumet + เน้นพระสวย (374343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (580126-100)(G 78%)***
38 # 3อจ600921-009 ปักต้นกล้า + เน้นพระสวย (374349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (540406-110) (G 79%)***
39 # 3อจ600921-010 Bigsu + moo1027 (374352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ600921-011 suphanat + Yutclub (374357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2066)(530730-019) ***
41 # 3อจ600921-103 ET596931874TH pramual + Park818 (374326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ600921-104 ET607586198TH Pathom1 + gold1 (374435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
43 # 3อจ600921-105 ET598042010TH attmek + Siwakarn (374440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
44 # 3อจ600921-106 ET294115036TH Ake595 + thong88 (374330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ600921-107 ET702598427TH sompong1691 + bank9 (374335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดคลองขอม เนื้อผงใบลาน ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี ***
46 # 3อจ600921-108 ER507813776TH NOP_BU8 + pound2007 (374339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (G 75%)***
47 # 3อจ600921-109 ET630537911TH BlackMajic + naphat1981 (374344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
48 # 3อจ600921-110 ET715524238TH เจษฎาพร + yanpawach (374347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ600921-111 ET737697561TH direk_inkul + suthon (374374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อกะไหล่ทอง จ.ลพบุรี ***
50 # 3อจ600921-112 EX167679199TH hemman + จุ๊สุราษฎร์ (374392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ600921-113 ED171225035TH pawit_wattana + teerapat119 (374394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
52 # 3อจ600921-114 ER542748393TH zafari + heretic (374397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ600921-115 ET505052445TH ราชสีห์ + gump16 (374405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ฐานตัวหนังสือสองแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
54 # 3อจ600921-116 ET008218595TH midori + nooing (374408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ600921-117 ET250395315TH Lucair + tekken (374411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง(ดำ) จ.ระยอง ***
56 # 3อจ600921-118 ET828869805TH thawatchaimosa + (374413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maii_amulet
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)***
57 # 3อจ600921-119 ET828869805TH newning + maii_amulet (374419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด) ***
58 # 3อจ600921-120 ET661981609TH BasThaingam + (374420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CHALEEWONG
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
59 # 3อจ600921-121 ET296196474TH บัณฑิตต + ตุ๊กตา99 (374371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ600921-123 ET703575135TH unvastar + panupong720 (374375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
61 # 3อจ600921-124 ET606316530TH seranee + mcbird (374379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
62 # 3อจ600921-125 EU163440085TH arpakorn + (374382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
63 # 3อจ600921-127 ET635924705TH ซอยกอ + OaTaWa (374389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
64 # 3อจ600921-128 ET470190815TH ศิษย์ระยอง + puktun (374391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
65 # 3อจ600921-129 ET442373517TH winning + ziggaza (374439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.หนองคาย (G 87%)***
66 # 3อจ600921-130 ER970041085TH t_inkeaw + JUKKAPUT (374395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 69%)***
67 # 3อจ600921-131 ED176022825TH otsuka + AroonZ9 (374332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพสวย) ***
68 # 3อจ600921-132 ER382889717TH santana + pink_rabbit (374337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (530716-214) ***
69 # 3อจ600921-133 ET373321358TH loomthong + boulevard (374341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เพชรบุรี ***
70 # 3อจ600921-134 ET211091025TH BigGeorge + BOAT26 (374345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***

71 # 3อจ600921-135 EP471488565TH pimax + m-cot (374348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
72 # 3อจ600921-136 ET828867937TH Danusorn + อัศวิน_ระยอง (374351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
73 # 3อจ600921-137 EL523661924TH eak_nark + SOMCHAIV (374354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร ***
74 # 3อจ600921-138 ED170782372TH Tazmania + นพพล1 (374358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่) ***
75 # 3อจ600921-139 ER727843052TH BigGeorge + Off99 (374360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.หลังขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
76 # 3อจ600921-140 ET719011154TH taranan + paradox1122 (374364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ600921-142 ET481912213TH peacemaker + Exdesign (374370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นปราบไตรจักร เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง ***
78 # 3อจ600921-143 EX226727621TH Park--PrapradanG + (374373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สยามเมืองยิ้ม
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ600921-144 ET116502056TH newning + PHOOKIEW (374378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 86%)***
80 # 3อจ600921-145 ET296190785TH bananacoffee + พิศรุษ (374383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ600921-147 ED160384420TH บางศรีเมือง + ศิรสิทธิ์88 (374386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
82 # 3อจ600921-148 ET625405467TH Jinda_2516 + Bophantom (374431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่นมหามงคล เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ600921-149 ET124413790TH K-vee + john813 (374396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***
84 # 3อจ600921-150 ET394312011TH piya1 + hot2523 (374402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 64%)***
85 # 3อจ600921-151 ED286508842TH jupiter + bhichai (374325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4643) ***
86 # 3อจ600921-152 ED166694671TH taranan + taccord (374329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(600830-058) ***
87 # 3อจ600921-153 ET571440494TH วันชัย2511 + kritsada5484 (374334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
88 # 3อจ600921-154 EQ475038218TH แม้วจอมเทียน + pomkaew (374338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ รุ่นครบ 5 รอบมหาราชินี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.4 กรัม) ***

89 # 3อจ600921-155 EL176441337TH ก้องเจริญนคร + winwin (374342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนขวา) ***
90 # 3อจ600921-156 ET646479567TH gman16 + joeenok (374346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ600921-157 ET574550729TH bagio + สคารโว (374350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ600921-158 ET418174997TH แบทแมน + tumtam (374353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
93 # 3อจ600921-159 ET635925263TH TEE_INTER + Pongkorn332 (374356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและกะไหล่ทองใหม่)***
94 # 3อจ600921-160 ED173645764TH elite90 + ขุนกิม (374432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (500726-017) ***
95 # 3อจ600921-161 ED171865507TH aof-papa + mongkolpra (374368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (G 73%)***
96 # 3อจ600921-162 ET699546864TH bagio + woodyudom (374372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด) ***
97 # 3อจ600921-163 RM250197337TH nopakk + กุยกำแพง (374376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
98 # 3อจ600921-164 ET705486212TH บุษกร + ruenthong (374380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (600805-086) ***
99 # 3อจ600921-165 ET465895485TH วรุณ1 + สหายเมืองลิง (374384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
100 # 3อจ600921-166 ED173941634TH Chairut + TON99 (374388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1597) ***
101 # 3อจ600921-167 ET651830771TH DaCaPo + rungrot (374390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
102 # 3อจ600921-168 ET525631616TH zafari + reset_35 (374398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2496 จ.ฉะเชิงเทรา ***
103 # 3อจ600921-169 ET736218012TH taccord + maggie (374399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
104 # 3อจ600921-170 EX251635286TH toey7 + เสือหรรษา (374403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600908-141) ***
105 # 3อจ600921-171 ET481963691TH zafari + maii_amulet (374361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม) ***
106 # 3อจ600921-172 ET313426206TH chav5 + หูยาว (374365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อทองคำ 95% (G 73%) ***

107 # 3อจ600922-007 Firechicken + Home (374541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet888
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 6.6 กรัม) (G 84%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 ก.ย. 2560 - 08:07 น.] #60486 (17/23)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600908-001 ET652403939TH โลหิต (372790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600908-002 ER119141728TH sompong963 (372793) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ600908-003 ED150471932TH suk2006 (372799) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ600908-004 ED165814948TH ปภานลิน (372802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600908-005 ED160634480TH NERAMIT (372805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ600908-006 ED158215524TH กิตติศักดิ์2519 (372809) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ600908-007 ED162917237TH witbcc143 (372813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600908-008 ET282034366TH korawich (372819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600908-009 ET227269012TH nitnob (372821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ600908-011 ET282470511TH imaim (372786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600908-012 ET489893223TH LIONTHANANDOR (372789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
N
12 # 1อจ600908-017 ET591859047TH ตึ่งนั้ง (372795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600909-001 ET542471110TH tgiporp (373007) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ600909-004 ED161835655TH Nakron (373015) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ600909-005 ET577899487TH manliar (373019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ600909-006 ET660777955TH KENJANG (373023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ600909-008 RJ487760414TH mraeh (373027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ600909-009 ET527274378TH maii_amulet (373031) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ600909-010 ET355042723TH yaramila (373085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ600909-011 ET417846816TH seranee (373028) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ600909-012 ER927538212TH kamin41 (373035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ600909-013 ED166313545TH pyakorn (373039) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
23 # 1อจ600909-014 ED162719982TH pranee-rc (373044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ600909-015 ET186395637TH hot2523 (373046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ600909-016 EX142939975TH supasuta1968 (373072) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ600909-017 ET610110188TH pisanlost (373050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600909-018 ED159046362TH pimpayak (373054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600909-019 ET538700275TH FKWAI19 (373058) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 1อจ600909-020 ET315877897TH Nonwarit (373063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ600909-021 EQ796963492TH otsuka (373041) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ600909-022 ET674587885TH kanlaya48 (373045) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ600909-024 ET422205792TH toucanpat (373052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ600909-025 ET113786901TH ks_somsin (373053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ600909-026 ET681457452TH คุณศิระ (373057) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ600909-027 ET529492089TH Kenaiji (373060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ600909-029 ET630385765TH newty53 (373064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ600909-030 ET187791206TH เอ๋นวลจันทร์ (373065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ600909-032 ET187791206TH เอ๋นวลจันทร์ (373067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ600909-033 EQ687713176TH มหาเศรษ (373068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
40 # 1อจ600909-034 ET548774697TH Uthaiwanich (373069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ600909-035 ET637930270TH yaozm (373070) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
42 # 1อจ600909-036 ET536341671TH autpichut (373071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600905-005 Beung (372787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600905-015 nong27 (372792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600908-002 บูมเมืองกาญจน์ (372803) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ600908-003 sutthipun (372808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600908-004 วิชามาร (372810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600908-005 วิชามาร (372814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ600908-006 boms13 (372816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ600908-008 pakornkeit (372820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600908-009 AeK_DeB (372888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ600908-010 TOKhong4 (372824) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ600908-011 SmarThai1234 (372788) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ600908-012 suthee99 (372791) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ600908-013 huangdong1205 (372889) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
14 # 2อจ600908-014 peacemaker (372872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ600908-015 nweaingc (372886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ600908-016 พิชย์ภัสสร (372874) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ600908-017 attta (372875) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ600908-019 อุลตร้าแมน (372878) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ600908-020 พุดซ่า (372887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ600909-001 Mai2008 (373040) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ600909-004 DDman (373048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ600909-005 สิทธิ์2009 (373049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ600909-007 attajpra (373055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ600909-008 AnanBhangananda (373056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ600909-010 แม็คหลักสี่ (373061) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ600909-011 TANAWAT2520 (372896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ600909-012 jdbig (372899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ600909-013 ps2506 (372901) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600913-103 ET717412702TH wanitcha + ban999 (374067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี ***
2 # 3อจ600914-006 ดาวกระจาย + phawats (374264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10250) (น้ำหนักทอง 22.9 กรัม)***
3 # 3อจ600915-127 ET506219481TH angka + สุนทรฤทธิ์ (373694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
4 # 3อจ600915-133 ED173602097TH kai-au + พิชชากร (374249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวร วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.พิษณุโลก ***
5 # 3อจ600915-161 ED163845783TH wanitcha + Boonkua (374253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร) (600206-086)***
6 # 3อจ600915-162 ET714190799TH samnao + umrin (374257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา พิมพ์ยันต์อุ เนื้อตะกั่ว ***
7 # 3อจ600915-191 ET746521951TH Ittichai + เขยมาบตาพุด (374262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข ส.301)***
8 # 3อจ600916-101 ET523412414TH Macpra + หนึ่งเมืองแพร่ (373830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
9 # 3อจ600916-111 ET610622655TH pakarapo + warning (374075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4601) (600810-037)***
10 # 3อจ600916-140 ET164967338TH win14 + ปั๊กชิวขอนแก่น (374267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
11 # 3อจ600916-154 ED162285328TH niwetch + นะรวย_มหาเสน่ห์ (374271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ600916-162 ET592236131TH taiy_k + น้องข้าวสวย (373917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
13 # 3อจ600916-201 ET625404625TH vittya2511 + Bophantom (374081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)***
14 # 3อจ600919-001 บะบางบอน + pui1228 (374185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (G 76%)***
15 # 3อจ600919-002 wangkangkao + iarun46 (374070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระอาจารย์จำปา วัดสาลีโข พิมพ์เสมา ปี 2492 จ.นนทบุรี ***
16 # 3อจ600919-003 pramual + pop_vat (374078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***

17 # 3อจ600919-004 ศิษพ่อมุ่ย + pop_vat (374083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ600919-005 เชษชล + noppadolk (374088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ600919-007 bananacoffee + KoTar (374073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์คะแนนหลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
20 # 3อจ600919-008 beegee + KoTar (374080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 116) (590902-169)***
21 # 3อจ600919-009 jupiter + เด็กท่าพระ (374096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4051) ***
22 # 3อจ600919-010 sinchai1 + samartw (374098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 76%)***
23 # 3อจ600919-011 นกทุ่งสง + หนามเตย (374066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (600913-149) ***
24 # 3อจ600919-012 rachean + burnisky (374072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา ***
25 # 3อจ600919-013 BigBenz + burnisky (374077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี ***
26 # 3อจ600919-014 พระนคร89 + Pao-Kung (374082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600913-146) ***
27 # 3อจ600919-015 DaCaPo + Pao-Kung (374085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600913-145) ***
28 # 3อจ600919-101 ED170941754TH AodAnt + max2521 (374068) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อผง(ดำ) ปี 2553 จ.ตราด (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 512) ***
29 # 3อจ600919-101 ED170941754TH AodAnt + max2521 (374068) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2553 จ.ตราด (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 512) ***
30 # 3อจ600919-102 ET662303731TH yomomyai + peaky (374074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 65%)***
31 # 3อจ600919-103 ED166418170TH thongchai_r + kanlaya48 (374194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***
32 # 3อจ600919-104 ET498457164TH Pra_Inter + geniusguy (374079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ600919-105 ET840364204TH tonghlo + เด็กเมืองชล (374089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อยะหรั่ง วัดสันติธาราวาส ปี 2504 จ.ชลบุรี ***
34 # 3อจ600919-107 ET123304419TH ทรัพย์1990 + newty53 (374091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***

35 # 3อจ600919-108 ET702725559TH Wanlop + SANTI_MN (374095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ600919-111 ET433013745TH saenplern + อาลาดิน (374064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
37 # 3อจ600919-112 ED174007105TH chuchart-k + มิ่งขวัญ (374071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ600919-113 ET789481849TH zaza2014 + CHAIWAT99 (374076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
39 # 3อจ600919-114 ET828849575TH อุธรณ์ + เจก่ะวาย (374084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
40 # 3อจ600919-115 ET828848266TH gun_sapan + รอดบางแค (374087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ600919-116 ET386347552TH chuchart-k + เที่ยงพุทธคุณ (374090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ600919-117 ED168859078TH sherbet88 + Off99 (374086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (G 79%)***
43 # 3อจ600919-119 ET417829870TH Siwakarn + Anniris (374094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ600919-120 ET286091770TH พงษ์ท่าม่วง + redknight (374093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ600919-121 ET576048695TH Burapha777 + งดงาม (374106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ600919-122 ED167276362TH chuchart-k + ภิรัต (374113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ600919-123 ET804790575TH pspwit + pandp (374118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (570306-186)***
48 # 3อจ600919-124 RL114323851TH fasaisai + Leche (374124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เก้าชั้นอกวีหลังยันต์ครู เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ ***
49 # 3อจ600919-125 ET717725229TH kittisak_10 + เรดแคป (374134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดผาทั่ง พิมพ์หลังหลวงปู่ศุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.อุทัยธานี ***
50 # 3อจ600919-126 ET557341748TH coldsteel + บารมีธรรม (374142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก พิมพ์ข้างพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (600710-167)***
51 # 3อจ600919-128 ER977385908TH khunoak77 + atsmark2 (374154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ) (G 79%)***
52 # 3อจ600919-129 ET008218508TH chuchart-k + nooing (374163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม ***

53 # 3อจ600919-130 ET549259372TH danaiw + CrAzYaSs (374170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 90%)***
54 # 3อจ600919-131 ET840432876TH saksitt + มงคลทิพย์ (374108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ600919-132 ED174830285TH udom66 + kissy (374115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
56 # 3อจ600919-133 ET63448257TH เจษฎาพร + penggo (374122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) ***
57 # 3อจ600919-135 ED1666800006TH pramual + มหามณีจินดา (374136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ600919-136 ED166680006TH Wanlop + มหามณีจินดา (374140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
59 # 3อจ600919-137 ED166680006TH tanint + มหามณีจินดา (374146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระตรามหาเดช ท่านเจ้าคุณทักษิณ วัดอินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)***
60 # 3อจ600919-138 ED171553040TH nimit_t + pranung (374157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.ชลบุรี (สภาพใช้) (G 88%)***
61 # 3อจ600919-139 ET635924149TH bagio + Rich989 (374167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ600919-140 ET662373692TH jupiter + udomkaew (374172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1702) ***
63 # 3อจ600919-141 ET293585577TH zafari + cando (374103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
64 # 3อจ600919-142 ED174825008TH boontham + ธีรดา (374110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
65 # 3อจ600919-143 ED128197019TH puriwaj + dimond25 (374116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 84%)***
66 # 3อจ600919-144 ET315026736TH น้ำหนึ่ง + บารมีคุณย่า (374121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบน) (G 60%)***
67 # 3อจ600919-145 ET596895029TH ITTIPONGSUM + nilut (374128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (600913-221)***
68 # 3อจ600919-146 ED172936828TH ราชสีห์ + wanida (374132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้) ***
69 # 3อจ600919-148 EX158796736TH pom1106 + polla (374139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) (540919-186)***
70 # 3อจ600919-149 ED163584495TH เซียนส่อง + กานต์ (374151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพรมผิวใหม่) ***

71 # 3อจ600919-151 ED167673488TH กิ่วกระ + พระราม9 (374102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (561030-311)(G 55%)***
72 # 3อจ600919-152 EX257157615TH ภคิน-ปู่ทิม + เก๋งกาฬสินธุ์ (374111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านเขียว วัดหรงบล ปี 2510 ***
73 # 3อจ600919-153 ET481897839TH เมืองช้าง + metalnt (374117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
74 # 3อจ600919-154 ET706201490TH bunjerd + เซียนน้องใหม่ (374119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์แขนชิด เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
75 # 3อจ600919-155 ET717702320TH Vuttichai + Egle99 (374189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 396) ***
76 # 3อจ600919-158 ED166393795TH tik_srt + เจริญ (374143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ600919-159 ER762556557TH newning + chuchart-k (374156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (590325-221) (G 83%)***
78 # 3อจ600919-160 ET645927082TH nuthapol + nytantawun (374165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ600919-161 ED173644344TH Kunawut999 + satayu_l (374175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
80 # 3อจ600919-162 ET749313649TH panu2555 + ข้าวฟ่าง (374181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
81 # 3อจ600919-163 ED110427025TH kala2524 + เอกปากเซ (374187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพใช้) ***
82 # 3อจ600919-164 ED163863455TH ไม้ไท + Boonkua (374190) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์กลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 263) ***
83 # 3อจ600919-164 ED163863455TH ไม้ไท + Boonkua (374190) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 263) ***
84 # 3อจ600919-164 ED163863455TH ไม้ไท + Boonkua (374190) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 263) ***
85 # 3อจ600919-165 ET533758123TH พรสุรีย์ + Nsamut (374195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (590701-112) ***
86 # 3อจ600919-166 ED110427025TH puriwaj + เอกปากเซ (374192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
87 # 3อจ600919-167 ET505639071TH pommaksuwan + น้ำคอก99 (374196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (G 91%)***
88 # 3อจ600920-001 eak_nark + olympia (374239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

89 # 3อจ600920-002 คนคลองด่าน + engineer27 (374243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590408-087) (G 80%)***
90 # 3อจ600920-003 sumat + penpathum (374246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ600920-004 ฐณะวัฒน์ + puriwaj (374250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 357259)***
92 # 3อจ600920-007 Pusson + nong27 (374258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว) ***
93 # 3อจ600920-008 chsearn + choojit (374263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมพระศอและชำรุดฐานล่างซ้าย) ***
94 # 3อจ600920-010 DDman + ฮิมวัชรพล (374269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้สึกและล้างผิว) (570220-041)(G 65%)***
95 # 3อจ600920-012 ตุ้ยแปลงยาว + wisit_wichai (374242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
96 # 3อจ600920-013 pornlimk + Nithitju (374245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
97 # 3อจ600920-014 MIXMUK + ร่มเย็น 09 (374248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
98 # 3อจ600920-015 WeeBangpree + (374252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Peak_Thachang
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ600920-016 suksilp + เด็กท่าพระ (374254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
100 # 3อจ600920-017 marchtu23 + topkoo (374256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
101 # 3อจ600920-018 marchtu23 + topkoo (374259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ600920-019 โชคดี + numpraram2 (374261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
103 # 3อจ600920-101 ET637182550TH chuchart-k + thongma (374202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
104 # 3อจ600920-102 ED175405157TH kabkabboy + Starbucks (374321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
105 # 3อจ600920-103 ET247904137TH ภคิน-ปู่ทิม + ชัยนเรศ (374207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
106 # 3อจ600920-104 ET323203574TH toymlt + พงษ์ท่าม่วง (374211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (590630-018) ***

107 # 3อจ600920-105 ED169361939TH TEE_INTER + dekpet (374214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งตั๊กแตนใหญ่ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นพลังพุทธคุณ เนื้อสำริด ปี 2542 จ.เพชรบุรี ***
108 # 3อจ600920-106 ET746893710TH pimax + ROYPUTH (374216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
109 # 3อจ600920-107 ET715505429TH newcharin + ตะแคงขวด (374218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาอาจารย์เทพ สาริกบุตร รุ่นนะทรงแผ่นดิน เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
110 # 3อจ600920-108 ET323952878TH skyrocket + pun027 (374219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600909-023) (G 78%)***
111 # 3อจ600920-109 ET323952878TH worrakhit + pun027 (374224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
112 # 3อจ600920-111 ET706500009TH zafari + ZuTharua (374200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
113 # 3อจ600920-112 ET706210620TH sarat + like505 (374205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
114 # 3อจ600920-114 ET308038597TH เมืองช้าง + krai007 (374212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 14315) ***
115 # 3อจ600920-115 ER657586045TH เมืองช้าง + kakstars (374215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
116 # 3อจ600920-117 EX167677927TH pumchai + charkauto (374217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก จ.นครปฐม ***
117 # 3อจ600920-118 ET682928192TH Songpol_cg + pudragon54 (374223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจอย วัดโนนไทย รุ่นเจริญพร เนื้อทองคำลงยา ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 13) ***
118 # 3อจ600920-119 ET613664994TH nuthapol + ปูศรีสะเกษ (374228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
119 # 3อจ600920-120 ET686890815TH Vorakrit007 + (374231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ซีดานราชาเหรียญ
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1730) ***
120 # 3อจ600920-121 ET748731025TH ต้อมกรุเตา + คาร์บอย (374276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม วัดอัปสรสวรรค์ ***
121 # 3อจ600920-123 ET162689035TH eak_nark + โก้หนองคาย (374286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
122 # 3อจ600920-124 ER121385105TH sinsan + tonmek (374288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นโบราณ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (600201-007)***
123 # 3อจ600920-125 ET769734813TH topten + BAZUKA9000 (374293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (G 87%)***
124 # 3อจ600920-126 ED170739785TH sinpet + chane31 (374295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600204-119) ***

125 # 3อจ600920-127 ET636682775TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (374297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
126 # 3อจ600920-128 ET636682775TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (374300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
127 # 3อจ600920-129 ET170912965TH india-china + บารมีอาจารย์ปู่ (374301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
128 # 3อจ600920-130 ET309458370TH supakorntt + จอมพล (374303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 60%) ***
129 # 3อจ600920-132 BR02000000091TH ferluci + jopawis (374268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง/สภาพใช้) ***
130 # 3อจ600920-133 ET576182806TH intermilan + kanlaya48 (374272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อแดง วัดช่องลม รุ่นฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ชลบุรี (หมายเลข 339) ***
131 # 3อจ600920-134 ET682477144TH t_inkeaw + tunalux (374277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 70%) ***
132 # 3อจ600920-137 EP478065305TH fifadida + นู๋โอปอ (374319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้) (600909-021)***
133 # 3อจ600920-138 ED173746405TH pimax + เฉียบ (374278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
134 # 3อจ600920-139 ET406553547TH สมอทอง + Worn2524 (374323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
135 # 3อจ600920-140 EP922315955TH วสันต์อ่อนนุช + หวังมีเฮ (374283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (580529-194)***
136 # 3อจ600920-141 SLYA000351661TH SHADOW + Sucheera (374201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 105/ขนาดสูง 12 นิ้ว) ***
137 # 3อจ600920-142 ER867716355TH coldsteel + เอสายชล (374204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
138 # 3อจ600920-143 ET7492803784TH nattapongp + emotion07 (374209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (561120-137)(G 86%)***
139 # 3อจ600920-144 ET603244989TH jupiter + aroonwat (374213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3227) ***
140 # 3อจ600920-145 ET592237857TH Poonsin + GuideTommy (374221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1560/สภาพล้างผิว) ***
141 # 3อจ600920-146 ET840408174TH nipat1961 + หนึ่งบ้านบึง (374225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (G 66%)***
142 # 3อจ600920-147 ED164648039TH บัณฑิตต + ชวนชื่น (374229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสุพจน์ วัดสุทัศนฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

143 # 3อจ600920-148 ED164648039TH Bazooka2202 + ชวนชื่น (374232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
144 # 3อจ600920-149 ED164648039TH matina + ชวนชื่น (374235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
145 # 3อจ600920-150 ET717723934TH juipeter + rongfox (374237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
146 # 3อจ600920-151 ET348020268TH fifadida + Hengdee8 (374203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (521205-242) (G 71%)***
147 # 3อจ600920-152 EX142965057TH Siwakarn + วิทย์4301 (374206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) (600731-091)(G 60%)***
148 # 3อจ600920-154 EQ687618498TH เอลำลูกกา + current (374210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง ***
149 # 3อจ600920-155 ET706172294TH jupiter + Pirat_T (374220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 5386) ***
150 # 3อจ600920-156 ET542308520TH apiwat_66 + ตุลา26 (374222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
151 # 3อจ600920-157 ED176902762TH loomthong + ไพรัตน์ครับ (374226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
152 # 3อจ600920-158 ER853044597TH yutthanan9768 + gump16 (374230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
153 # 3อจ600920-159 ET383600975TH เด็กลาด508 + thumma (374233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 272) ***
154 # 3อจ600920-160 ER853959771TH เทียนกำแพง + ศรีเมืองระยอง (374236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 897)***
155 # 3อจ600920-161 ED172069535TH dimond25 + Wipha (374234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
156 # 3อจ600920-162 ER984687047TH พงษ์ท่าม่วง + nillanat (374238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
157 # 3อจ600920-163 ET718987835TH Narongchai007 + โลหิต (374241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
158 # 3อจ600920-165 ED168538904TH หนุ่มธนบุรี + Chiu2002 (374247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2494 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
159 # 3อจ600920-166 ET707969337TH sompong1691 + Sanphop (374251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์หลังยันต์เกาะเพชร เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
160 # 3อจ600920-167 ET281612805TH jompol10 + เขารัง (374255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 ก.ย. 2560 - 08:10 น.] #60476 (16/23)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600902-027 ER867715624TH เอสายชล (372118) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ600907-002 ED158881045TH gikoo (372752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600907-003 ED159681160TH narabodee (372756) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ600907-005 ET640297671TH Best16 (372759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600907-006 ET661464176TH ปิ่นอนงค์ (372783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600907-007 ET416835715TH หนุ่มธนบุรี (372762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600907-009 ER764871962TH pruksasat (372770) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600907-010 ET017017376TH ธัมปารี_16 (372772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ600907-011 ET112008110TH พระคุณแม่เล็ก (372729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ600907-012 ED119803293TH พลสีคิ้ว (372734) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ600907-013 ET0000722856TH สยามเมืองยิ้ม (372739) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ600907-015 ET662141778TH บ๊อบบางบ่อ (372744) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ600907-016 ET510864013TH Thanes5169 (372750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ600907-019 ED157203405TH maitree (372761) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ600907-020 ET662115866TH บ๊อบบางบ่อ (372784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ600907-021 ED161921819TH zafari (372732) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 1อจ600907-022 ET415772245TH ขวัญเรือน (372741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ600907-024 ET227262561TH kapilo (372747) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ600907-025 ED072766600TH khaokho (372751) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ600907-026 ET538333616TH k9cob (372755) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
21 # 1อจ600907-029 ED153754323TH surachai5628 (372758) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ600907-030 ET681374611TH paparuszy (372764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ600907-031 EQ056968342TH ตูนพระเครื่อง (372647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ600907-032 ED142088791TH taranan (372648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ600907-033 ET661495417TH Vincent (372651) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ600907-034 ET087044784TH marut_toon (372654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ600907-035 ET307933977TH fks_gun (372658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ600907-036 ET278433676TH naenaldo (372661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ600907-037 ET608528157TH werty (372665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600901-006 corpse (372072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600905-009 สังฆวิชิต (372485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600907-001 เจนจัด (372746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ600907-002 พญายูงทอง (372749) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ600907-003 สังฆวิชิต (372754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600907-004 kitsana4410 (372782) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600907-005 bluezone69 (372757) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ600907-006 BkkChalyThailand (372760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600907-008 เอสจีบอย (372763) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ600907-009 ballsino (372768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600907-011 PTTproforma (372688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600907-012 toonmineza (372691) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ600907-013 Sura-Gan (372695) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ600907-014 cowman (372701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ600907-015 Dang2 (372704) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 2อจ600907-016 greensnake (372708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ600907-018 kamonsap (372713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ600907-019 penggo (372717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ600907-020 อาณาจักรพระ (372720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ600915-005 การันตีพระ (373760) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600905-119 ER647229821TH charwut + หมากคาย (373334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง/สภาพขัดผิว) (G 61%)***
2 # 3อจ600909-101 EQ522894794TH sompong1691 + ตุ๊ต๊ะ (372919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่หลังเจดีย์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
3 # 3อจ600909-141 EL523736239TH สันคลองสาม + Chot56 (373074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ600912-010 zafari + kikapuu (373340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
5 # 3อจ600912-137 ET164968761TH แอ๊ค-คลองสี่ + Bophantom (373275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญพระพุทธโสธร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (G 58%) ***
6 # 3อจ600912-141 ER622890733TH Tochiro + ธานินทร์ (373352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) ***
7 # 3อจ600912-150 ED165868040TH tassunoh + somchai_lawit (373286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 63%)***
8 # 3อจ600912-157 ET286840481TH ใบไผ่ใบตาล + geniusguy (373247) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 78) ***
9 # 3อจ600912-157 ET286840481TH ใบไผ่ใบตาล + geniusguy (373247) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 78) ***
10 # 3อจ600913-001 yaozm + kitcha (373394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญยี่กอฮง เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครศรีธรรมราช ***
11 # 3อจ600913-110 ET634767376TH danaiw + Rich989 (373424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ600913-119 ET634764406TH เมืองช้าง + ยูราชพฤกษ์ (373429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
13 # 3อจ600913-125 ED160680904TH ก๊อกน้ำ + arm007 (373474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 ***
14 # 3อจ600913-135 ET621586463TH seranee + watbannon (373440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ภูเก็ต ***
15 # 3อจ600914-005 fifadida + Sutthiruk (373521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงประทานพร กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้และซ่อมซุ้มบน) (521219-256)***
16 # 3อจ600914-158 ET442346202TH ya666 + ziggaza (373586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง พิมพ์ลึก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพเนื้อรานด้านหลัง) ***

17 # 3อจ600914-159 ET549068007TH Aunyamanee + CrAzYaSs (373587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (530811-182) (G 77%)***
18 # 3อจ600915-014 pakarapo + Nutanun (374009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอังคีรส วัดป่าประดู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/โค้ด ร.ย.๐๘) ***
19 # 3อจ600915-148 ET592234175TH zafari + ยูราชพฤกษ์ (373722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ จ.ชลบุรี ***
20 # 3อจ600915-156 ET660470833TH ตะกรุดโทน + น้ำทอง (374013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
21 # 3อจ600916-153 ET628010715TH zafari + Malinee88 (373962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระครูบาวัง วัดบ้านเด่น ***
22 # 3อจ600918-001 รักษ์นครหลวง + champ32 (373999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1048) ***
23 # 3อจ600918-002 Jackbangkaew + champ32 (374002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(600825-027) ***
24 # 3อจ600918-003 pantapat11 + tkboys (374056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสายรกพระพุทธเจ้า หลวงปู่อุ้ย วัดคลองคล้า เนื้อเงิน ปี 2559 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 192) ***
25 # 3อจ600918-005 พรรณราณย์ + bboon (374008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทองนั่ง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
26 # 3อจ600918-006 zafari + yakuzaa (374054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
27 # 3อจ600918-007 ศิษพ่อมุ่ย + อตกพระเครื่อง (374010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***
28 # 3อจ600918-008 Apraram + vsumit (374016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นลาภยศ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 10/น้ำหนักทอง 20.2 กรัม)***
29 # 3อจ600918-009 อาราธนา + topkoo (374019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ600918-010 marchtu23 + topkoo (374020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ600918-011 อาราธนา + topkoo (373994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ600918-012 marchtu23 + topkoo (374000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ600918-013 marchtu23 + topkoo (374003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ600918-014 เพียวซำเตย + nongnoom (374006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระนางกำแพงฐานตาราง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***

35 # 3อจ600918-015 nuthapol + ittidech (374007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จแวกม่าน หลวงพ่อกวย วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
36 # 3อจ600918-016 ดาบพจน์ + so-so (374011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ (570604-212)(G 91%) ***
37 # 3อจ600918-017 pumchai + Dekwad (374060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ600918-018 zafari + Dekwad (374058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังปิ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
39 # 3อจ600918-020 jupiter + tuey88 (374014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 7150) ***
40 # 3อจ600918-021 Nippit + หรั่งวัดไตร (373998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** ตะกรุดพิสมรหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สุมทรสาคร ***
41 # 3อจ600918-023 Nut2008 + rooms_studio (374001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
42 # 3อจ600918-101 ET751980734TH coldsteel + assawin (374021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(550823-190) ***
43 # 3อจ600918-104 EQ769663272TH สิงขร + Tossaporn (374030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
44 # 3อจ600918-105 ET170949996TH pcha18 + phutthasil (374034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ600918-106 ET345681050TH เกษมจิต + jabee (374037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลบล็อกกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
46 # 3อจ600918-107 ET480894399TH เจษฎาพร + ก้อนกรวด (374039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระร่วงนั่ง กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง ***
47 # 3อจ600918-108 ET531988910TH tum4585 + kabuto (374041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส 54 เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 619) ***
48 # 3อจ600918-110 ED158249426TH รักษ์นครหลวง + mrm99 (374045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 573)***
49 # 3อจ600918-111 ER532289344TH Turtle-Jet + ภูผาทะเล (374026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
50 # 3อจ600918-112 ET575875117TH ตาแจ๋ว + คุณล่ำซำ (374028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
51 # 3อจ600918-113 ET576048625TH sodmarines + งดงาม (374053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
52 # 3อจ600918-114 ET470061064TH midori + ทรัพย์เทวา (374033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตกหลังเรียบ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***

53 # 3อจ600918-115 ET494692405TH chuchart-k + สนบางกรวย (374036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ600918-116 ET451043054TH Tharin_P + teerayut089 (374040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ600918-117 ET281263376TH amaging + chaowat (374046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนหลวงพ่อพรวย วัดตะโก เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ600918-118 ET752146138TH zafari + anocha (374042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี ***
57 # 3อจ600918-119 ED175321165TH ต้นกรมทาง + SANTI_MN (374047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ600918-121 ED150918102TH เมวิกา001 + geesug (374023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
59 # 3อจ600918-122 ET748468281TH tagsmtd + กิตติพงศ์ (374025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
60 # 3อจ600918-123 EQ395819175TH lunasea44 + bankthekop (374052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
61 # 3อจ600918-124 ET621855134TH Themistz + รักเบ๊นซ์ (374029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กุมารทองจินดามณี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 361) ***
62 # 3อจ600918-125 ET653661877TH gong_40 + derss (374031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
63 # 3อจ600918-126 ED172068288TH zafari + โกวบ้อ (374032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
64 # 3อจ600918-127 ET646634916TH chuchart-k + น้าดอกจิก (374035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ600918-128 ET706659965TH หม่อง + อัศวินม้าขาว (374038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทโธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อเงิน ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
66 # 3อจ600918-129 ET590573198TH รักษ์เครื่องราง + pop_vat (374059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
67 # 3อจ600918-130 ET674791149TH Hakone + okdigital (374043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาลาภ เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.ตราด (หมายเลข 70/น้ำหนักทอง 24.3 กรัม) ***
68 # 3อจ600918-131 ET628451602TH วุฒิคลองขวาง + arm007 (373989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ600918-132 ET275322177TH prchachanthian + yongyot (373993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) (G 67%)***
70 # 3อจ600918-133 ET275322177TH india-china + yongyot (374005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/สภาพทำความสะอาดผิว) ***

71 # 3อจ600918-134 ET275322177TH india-china + yongyot (374012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
72 # 3อจ600918-135 EQ519654459TH wiwat3 + shyamal (374015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ600918-136 EQ519654459TH tum_utt + shyamal (374057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
74 # 3อจ600918-137 EQ519769641TH toepiyavat + juipeter (374017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบบน) ***
75 # 3อจ600918-138 ED170737002TH Teetuch + mio88 (374062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อตะกั่ว ปี 2543 จ.ลพบุรี (หมายเลข 388/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
76 # 3อจ600918-139 ED170737002TH apichat_rar + mio88 (374063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หมายเลข 950/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
77 # 3อจ600918-140 ET549272780TH เมืองช้าง + ตั้มปาปาเร้ด (374022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-6/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (G 80%)***
78 # 3อจ600918-141 ET662332327TH pawit_wattana + peaky (373974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
79 # 3อจ600918-143 ET021057064TH kitsanachai_1 + ใบไผ่ใบตาล (373979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600909-027)(G 90%) ***
80 # 3อจ600918-144 ER121387384TH suriyapmw + Chairut (373982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600830-027) ***
81 # 3อจ600918-145 NAIN00027167711BK เมืองช้าง + jopawis (373985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) (G 65%)***
82 # 3อจ600920-113 ET682928334TH สู้แล้วรวย + kingcrow (374208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 5.7 กรัม) (G 83%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 ก.ย. 2560 - 08:04 น.] #60470 (15/23)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600830-021 ED154052967TH ชินนิมอน (372453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ600906-001 LPDU000279106 ฐณะวัฒน์ (372524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600906-004 ET399446939TH BigBenz (372534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ600906-005 ET146472826TH pradrem (372533) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ600906-006 ET334012023TH แว่นพระประแดง (372536) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ600906-009 ET249451099TH ya666 (372538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600906-010 ET574788615TH somboomboo (372537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600906-011 ET715807146TH taccord (372506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600906-013 EL522894349TH iamkob (372512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ600906-014 ET329917653TH thelord (372514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600906-015 ET606150716TH mcbird (372516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ600906-016 EQ375387913TH zenden (372518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ600906-017 EP903634174TH Bigbub (372520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ600906-018 ET596308267TH apiwat_66 (372523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ600906-019 ED163301680TH ksanti (372526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ600906-020 ET452504438TH pwongphu (372529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ600906-022 ER678797615TH ชลกร99 (372507) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600904-010 เจดีย์ราย (372505) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ600905-002 OMBUN (372465) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 2อจ600905-016 ปฐวีกสิณ (372483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ600906-001 chaleaw56 (372578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600906-002 sanan2505 (372582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600906-004 บูมเมืองกาญจน์ (372590) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ600906-006 REGCOS (372594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ600906-007 TONKZAA (372598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600906-008 changmaing (372639) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ600906-009 เด็กท่าพระ (372604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600906-010 sumezt (372640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600906-011 เปิดกรุ (372509) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600906-012 catbkk (372510) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ600906-013 pigfat08 (372513) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ600906-015 Collection9 (372517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ600906-018 tum_pj (372525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ600906-020 olympia (372530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ600906-021 ศตกมล (374199) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600912-112 ET442351278TH ช่างชายแดน + อีสานเหนือ (373957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
2 # 3อจ600914-122 ET470058476TH ศิษย์หลวงปู่ + ธิติวราห์ (373913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงิน ปี 2535 จ.สระบุรี ***
3 # 3อจ600914-131 ED168922527TH สิงขร + ano8547 (373923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพล้างผิว) ***
4 # 3อจ600914-147 ED173401245TH เปลื่อง80 + panuwroj (373932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ600916-001 ตาแจ๋ว + prompt (373848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ600916-003 บางศรีเมือง + kobyoyo (373856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
7 # 3อจ600916-004 Phong5555 + adisak (373958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกริ่งหนุมานอารยสถาปัตย์ มูลนิธิอารยสถาปัตยฯสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 747)***
8 # 3อจ600916-006 prajakka + pramual (373866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (560527-097)(G 80%)***
9 # 3อจ600916-007 กำธรนคร + aof-papa (373873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) ***
10 # 3อจ600916-008 pramual + dealer (373877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ600916-009 เจ้านายน้อย + กบกุ๊ก (373881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (G 67%)***
12 # 3อจ600916-010 ณัชกิจ + lerdlit (373884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และตัดหู) (600706-097)***
13 # 3อจ600916-011 บ๊อบบางบ่อ + เก้ากนก (373893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600520-032) ***
14 # 3อจ600916-012 penggo + หรั่งวัดไตร (373895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสงคราม ***
15 # 3อจ600916-013 zafari + หรั่งวัดไตร (373900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ600916-102 ET523412414TH Deema + หนึ่งเมืองแพร่ (373834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

17 # 3อจ600916-103 ET170950107TH เกษมจิต + tik_srt (373839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
18 # 3อจ600916-105 ET470059953TH peacemaker + ธิติวราห์ (373850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี ***
19 # 3อจ600916-106 ET625405008TH Sakorn_rak + Bophantom (373853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนางพญา เนื้อว่าน ***
20 # 3อจ600916-107 ED144753007TH Bseries + ARNON (373859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
21 # 3อจ600916-108 ET590896030TH ศิษพ่อมุ่ย + pop_vat (373863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จนางพญา วัดนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
22 # 3อจ600916-109 ER807861205TH gman16 + ประกาศิต57 (373867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้) ***
23 # 3อจ600916-110 ET646173587TH เจษฎาพร + candydad (373872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
24 # 3อจ600916-112 ET122591086TH ประสิทธิ์ + ขวัญนคร (373880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดมุมหลังบน) ***
25 # 3อจ600916-113 ET220338637TH fifa3623 + อ๊อดจ้า (373885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
26 # 3อจ600916-115 ED163684763TH กำธรนคร + him2510 (373967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (590730-009) ***
27 # 3อจ600916-116 ET084080266TH ม่อนดอยน้อย + หลานตาจวบ (373896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อกู่ช้าง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ลำพูน ***
28 # 3อจ600916-117 ET655235951TH เมืองช้าง + mameaw89 (373959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
29 # 3อจ600916-118 ET431545180TH วรวรรณ + แมนพระเครื่อง (373904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสร้อย วัดเลียบราษฎร์บำรุง พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ600916-119 ET652224115TH แม็คพระเครื่อง + ottowa (373911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่) ***
31 # 3อจ600916-120 ET020749212TH somchai_lawit + (373916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)***
32 # 3อจ600916-122 ET497208829TH banpot2511 + หมูเขมกร (373801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ600916-123 ET381749280TH Vorakrit007 + wuth2002 (373804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (580620-107)***
34 # 3อจ600916-124 ET625404926TH kritsanaphol + Bophantom (373809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (600715-198) (G 64%)***

35 # 3อจ600916-125 ET532471526TH rachean + kamollim (373812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) ***
36 # 3อจ600916-126 EX073416534TH pimthong + Aeychonburi (373817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์แข้งคู่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง ***
37 # 3อจ600916-127 ET592234918TH pawit_wattana + (373823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GuideTommy
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ600916-128 ET636672781TH sittpee + กรเมืองกาญจ์ (373826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ600916-129 ET528220053TH วรวรรณ + narung (373831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
40 # 3อจ600916-130 ED163026727TH tassunoh + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (373836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้) (G 66%)***
41 # 3อจ600916-131 ET505643005TH tewkeet + angka (373844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ600916-132 ER933669945TH taiy_k + ไอซ์_วายุบุตร (373849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
43 # 3อจ600916-133 ED166481331TH Danusorn + kanlaya48 (373852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ปาดตาล เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ600916-134 ER003814344TH seranee + theerayut (373858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) ***
45 # 3อจ600916-135 ET676828487TH bunpotth + คุณศิระ (373864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ600916-136 ET416850085TH sur_suk + ต้นพระ35 (373869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) ***
47 # 3อจ600916-137 ET453777490TH klang_pra + totsapon2002 (373875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (ไม่อุดกริ่ง)(G 64%) ***
48 # 3อจ600916-139 ET744649544TH newning + jasumet (373883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (590106-171) (G 68%)***
49 # 3อจ600916-141 ET657024955TH Phecharai + jailgurad (373798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (G 79%) ***
50 # 3อจ600916-145 ED172017224TH tar001 + Wipha (373824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด) ***
51 # 3อจ600916-146 ET702626026TH nithiwat + tharuanoi1970 (373828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ600916-147 ET505036677TH chuchart-k + gump16 (373835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***

53 # 3อจ600916-148 ED168945633TH kritbig + tmagic (373842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ600916-149 ED172851760TH เมืองช้าง + เอก..บางบัวทอง (373845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 75%)***
55 # 3อจ600916-150 ET186410127TH tanutja + Pirat_T (373851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
56 # 3อจ600916-151 ET505045360TH DDman + gump16 (373857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ600916-155 ET627190582TH มงคลชัย07 + Youngjorhor (373871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
58 # 3อจ600916-156 SMKO000005758TH อตกพระเครื่อง + Danu55 (373887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญหนุมานและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
59 # 3อจ600916-157 ET451039695TH seranee + tongking007 (373894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง จ.สมุทรปราการ ***
60 # 3อจ600916-158 ED172717867TH mumu99 + gold1 (373898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
61 # 3อจ600916-159 ET828821379TH wuth101 + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (373902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 45/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
62 # 3อจ600916-160 ET017017518TH เจษฎาพร + ธัมปารี_16 (373906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
63 # 3อจ600916-161 ED171944479TH suriyapmw + bluezone69 (373912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600720-180) ***
64 # 3อจ600916-163 ET444459785TH chuchart-k + thongma (373921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ600916-164 ET444459785TH chuchart-k + thongma (373925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ600916-165 ER027270681TH zafari + aksomsak (373929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา เนื้อเมฆพัด ***
67 # 3อจ600916-166 ED167193597TH loomthong + But140 (373933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (600908-067)(G 63%)***
68 # 3อจ600916-167 ET345684422TH chane31 + jabee (373965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
69 # 3อจ600916-169 ET532665442TH โชค2529 + tookatun (373944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (591209-136) (G 73%)***
70 # 3อจ600916-170 ED128171100TH natapoln + ลูกแม่น้ำปิง (373947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ600916-171 ET611107145TH อ้วนอุดร + Zinemala (373907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 213) ***
72 # 3อจ600916-172 ET509797784TH bananacoffee + anusid (373914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน) ***
73 # 3อจ600916-173 ET509801798TH bananacoffee + anusid (373970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน) ***
74 # 3อจ600916-174 ET542804078TH yaozm + chokchai (373920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข ๒๘) (520709-014)***
75 # 3อจ600916-175 ET713804297TH BAZUKA9000 + popamam (373926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) ***
76 # 3อจ600916-176 ET390099772TH bananacoffee + Baanjarn63 (373930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) ***
77 # 3อจ600916-177 ET592236511TH TEE_INTER + ยูราชพฤกษ์ (373935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ600916-178 ET744649535TH Themistz + jasumet (373939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (591205-076) (G 62%)***
79 # 3อจ600916-179 ED163026713TH pcha18 + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (373941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
80 # 3อจ600916-180 EQ602504342TH warriorric + โจบูรพาเหล็กกล้า (373945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) ***
81 # 3อจ600916-182 ER686271287TH เมืองช้าง + yorch (373862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (570423-207) ***
82 # 3อจ600916-183 ET433010620TH pirapat112 + อาลาดิน (373868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2824) ***
83 # 3อจ600916-184 EP129698422TH bunjerd + korn88 (373874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
84 # 3อจ600916-185 ET390099769TH chanple + Baanjarn63 (373878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ600916-186 ET592236644TH lerdlit + pranung (373882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู) ***
86 # 3อจ600916-187 ET737675376TH วัฒน์พระเครื่อง + suthon (373888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน เนื้อดิน ***
87 # 3อจ600916-188 EX142960063TH bananacoffee + วิทย์4301 (373891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (600831-077)***
88 # 3อจ600916-189 ET465712788TH ที่ราบสูง + somsak2518 (373897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว) ***

89 # 3อจ600916-190 ET625404461TH taccord + Bophantom (373901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
90 # 3อจ600916-191 ET527340134TH supakorntt + ต่อยอด (373800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (590324-016)(G 84%)***
91 # 3อจ600916-192 ET676172611TH Sucheep + prasertpp (373807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน เนื้อเขี้ยวแกะ จ.สมุทรปราการ (G 53%) ***
92 # 3อจ600916-193 ET531299393TH bananacoffee + eka_boy (373964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
93 # 3อจ600916-194 ET720266001TH SHADOW + เสกเมืองตาก (373815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) ***
94 # 3อจ600916-196 ER584252866TH zafari + ขนมกรุบ (373820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี ***
95 # 3อจ600916-197 ET828823511TH kosonsiriwat + (373827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เซียนใหญ่สายร่ม
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ600916-198 ED168984420TH ต่อ_ถนนตก + เสืออิบสาทร (373833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 78%)***
97 # 3อจ600916-199 ET506220391TH ตปราจีน + สุนทรฤทธิ์ (373841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1138) ***
98 # 3อจ600916-200 ET746526021TH โชค2529 + เขยมาบตาพุด (373846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
99 # 3อจ600916-202 ET625404625TH pimthong + Bophantom (373948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง) ***
100 # 3อจ600916-203 ET625404625TH sinpet + Bophantom (373951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600629-020) ***
101 # 3อจ600916-204 ET149954819TH pakarapo + ชอบจัง (373953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
102 # 3อจ600916-205 ED166333616TH ohsafar + ลิ้ม88 (373961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) ***
103 # 3อจ600916-206 ET626586385TH sawbike + supaket808 (373956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 80%)***
104 # 3อจ600916-207 ET734076237TH ยอดอ่างทอง + ธีรดา (373955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กุมารทองจินดามณี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 710/ขนาด 3 นิ้ว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 ก.ย. 2560 - 08:02 น.] #60397 (14/23)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600831-016 EQ190684811TH Sampenang (371920) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
2 # 1อจ600901-005 EL040547316TH นายแบงค์เมืองจัน (372462) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600902-005 ET361071940TH สะสมพระเครื่อง (372241) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ600902-013 ET201303017TH ทวารวดี (372259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ600902-015 ER695190051TH tongjoy (372262) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600902-005 jicko (372235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600902-013 jasumet (372230) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ600902-016 Buncha (372236) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600902-020 matina (372252) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600904-008 atatat (372364) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600905-017 archa8 (372487) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 4 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600909-106 ET329369268TH natthaphon59 + phanom (373091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง)***
2 # 3อจ600909-109 EQ299396545TH pakarapo + เสี่ยเมืองกาญฯ (373599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจ็ดรอบ เนื้อเมฆพัด ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 229) ***
3 # 3อจ600909-134 ET187607284TH Bophantom + ก้อนกรวด (373605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ600909-139 ET303082228TH gun_sapan + Vorakrit007 (372936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเม็ดยาทองแดง-ตะกรุดสามกษัตริย์) (วัดซับลำใยสร้าง)***
5 # 3อจ600911-011 tanutja + vichol2551 (373606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (580310-002)(G 78%)***
6 # 3อจ600912-002 มอร์เมืองทอง + Buncha (373323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญพระอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ600912-008 potter1234 + kewkew (373336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
8 # 3อจ600912-009 วันชัย2511 + kewkew (373339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ600912-102 ET735611024TH jeweljang + deawn (373201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หนุมานหาวเป็นเดือนเป็นดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
10 # 3อจ600912-104 ET628001965TH วันชัย2511 + Malinee88 (373210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ600912-179 ED16611751TH หงส์เมืองจันท์ + taccord (373614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600824-064) ***
12 # 3อจ600913-101 ET017017362TH rojheavy + ธัมปารี_16 (373494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (สภาพใช้) ***
13 # 3อจ600913-116 ED170304885TH ต้นกล้า952 + CREATIVE888 (373753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
14 # 3อจ600913-128 ET496864576TH ผู้นำพล + shogun (373479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600913-156 ET395968890TH ไอซ์_วายุบุตร + ผู้นำพล (373444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (G 60%) ***
16 # 3อจ600913-180 ED160756545TH Bobbie + rongfox (373449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

17 # 3อจ600914-001 lopphuket + hunter04 (373635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600816-185) ***
18 # 3อจ600914-002 newning + ไกรศาล (373501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) ***
19 # 3อจ600914-003 AODADONA + engineer27 (373511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (600511-084)***
20 # 3อจ600914-004 zafari + mrpee (373516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ เนื้อผง จ.ระยอง ***
21 # 3อจ600914-007 น้อยนิดเดียว + wat_khongbin (373526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อทองแดง จ.บุรีรัมย์ ***
22 # 3อจ600914-008 ปิงเปียง + บิวบางเขน (373531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2496 จ.ชัยนาท ***
23 # 3อจ600914-009 DDman + patcharapon (373533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ600914-010 zafari + patcharapon (373538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ600914-011 akehup + อโนคา (373590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ดอกจันทร์โค้ง เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (G 71%) ***
26 # 3อจ600914-012 chani + chattar (373594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (561023-043) (G 76%)***
27 # 3อจ600914-013 pcha18 + วีบางพูน (373595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
28 # 3อจ600914-014 บ๊อบบางบ่อ + วีบางพูน (373596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(600831-060) ***
29 # 3อจ600914-101 ET653988640TH Poonsin + เก้าหน้า (373503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นราธิวาส ***
30 # 3อจ600914-102 ET651812384TH Macpra + ตาลเดชา (373504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
31 # 3อจ600914-103 ET636658201TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (373506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว) ***
32 # 3อจ600914-104 ET607775687TH บ้านเนิน + ตะแคงขวด (373507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก) (G 69%)***
33 # 3อจ600914-105 ET390007762TH pcha18 + Thanwa (373509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ600914-106 ET507532020TH mumu99 + shirew (373512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง ***

35 # 3อจ600914-107 ET661862218TH บ้านกรอบเงิน + Egle99 (373514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1385) ***
36 # 3อจ600914-108 ET313402947TH Aof37 + ลูกลุงรูญ (373626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
37 # 3อจ600914-109 EX256946767TH เมืองช้าง + yutthapongp (373519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ600914-110 ED16329896TH pspwit + เปลื่อง80 (373523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
39 # 3อจ600914-111 ET684617839TH sathitslc + จตุจักร (373528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (G 79%)***
40 # 3อจ600914-112 ET735761298TH เอ๋นวลจันทร์ + suwatboat (373619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชัน เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
41 # 3อจ600914-113 ET667453715TH supervigo + เฮียหมู (373530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ญสส. วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อผงหน้าทอง ปี 2543 จ.พิษณุโลก (G 84%)***
42 # 3อจ600914-114 ED170604831TH gun_sapan + คนคอเรด (373534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 158) ***
43 # 3อจ600914-115 ET469975484TH ภูมิคลอง7 + monze (373537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (600809-074) ***
44 # 3อจ600914-116 ED160317938TH UDS-35 + ศิรสิทธิ์88 (373540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์หลังเข็ม เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ600914-117 ED166706437TH zafari + Anankiya (373544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็กโพธิ์จิ๋ว เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
46 # 3อจ600914-118 EQ659434167TH Narongrit53 + ชูชกบูรพา (373547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเม็ดยาทองแดง-ตะกรุดสามกษัตริย์) (วัดซับลำใยสร้าง/สภาพทาทอง)***
47 # 3อจ600914-119 EX169021250TH เตี๋ยวหมูเลียง + wanway001 (373550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชรไม่แท้) (G 78%)***
48 # 3อจ600914-120 EQ218598196TH หนุ่มบางพลี + met26 (373553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
49 # 3อจ600914-121 ET470059012TH Vorakrit007 + สหายเมืองลิง (373502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2493) ***
50 # 3อจ600914-123 ER867716094TH joeenok + เอสายชล (373505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่เงินหน้าทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) ***
51 # 3อจ600914-124 ET505617371TH เป๋งบ้านค่าย + kamtorns (373508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ตื้น เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
52 # 3อจ600914-125 ET345661347TH นายพอเพียง + jabee (373510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***

53 # 3อจ600914-126 ET293593573TH kimberry + vespa2 (373513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) (G 87%)***
54 # 3อจ600914-127 ER003823289TH yaozm + jackhamo (373517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองคำ ปี 2543 จ.พิจิตร (G 62%)***
55 # 3อจ600914-128 ET805320153TH Kitsukit + misterpou (373522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นโสธร 2560 เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 261/น้ำหนักทอง 3 กรัม) (600830-049)***
56 # 3อจ600914-129 ET805320153TH tanutja + misterpou (373525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (530807-319) (G 63%)***
57 # 3อจ600914-130 ET661935825TH warning + tae209 (373624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
58 # 3อจ600914-132 ER900889277TH Chairut + นราทัศน์ (373527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 9441) ***
59 # 3อจ600914-133 ET634766319TH อ้วนอุดร + Siwakarn (373535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
60 # 3อจ600914-134 ET805320167TH tumkajohn + แมน2517 (373539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 146) ***
61 # 3อจ600914-135 ET718498055TH เสี่ยเมืองกาญฯ + เอ็ม-สหพัฒน์ (373542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลืองนอน) ***
62 # 3อจ600914-136 ET707904132TH UDS-35 + sanopporn (373546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
63 # 3อจ600914-137 ET707904132TH NaTee1972 + sanopporn (373549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช พระอาจารย์กูน วัดบ้านทึง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2469 จ.สุพรรณบุรี ***
64 # 3อจ600914-138 ED165895411TH แม้วจอมเทียน + paebangkae (373552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.1 กรัม) ***
65 # 3อจ600914-139 ET658478507TH ApiPra19 + ronnakorn2516 (373554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (สภาพใช้) ***
66 # 3อจ600914-140 ET658478507TH niruch + ronnakorn2516 (373556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (581126-129) ***
67 # 3อจ600914-141 ET077530720TH คนบ้านด่าน + ไม้มงคล (373515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นลาภยศ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 32/น้ำหนักทอง 20.4 กรัม)***
68 # 3อจ600914-142 ER533779959TH zafari + o-larn (373518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกลีบบัว หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ปี 2496 จ.สมุทรปราการ ***
69 # 3อจ600914-143 ET634765605TH daew1970 + ยูราชพฤกษ์ (373520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ600914-144 ET535085711TH sompawasee + พระพุทธคุณ (373524) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ600914-144 ET535085711TH sompawasee + พระพุทธคุณ (373524) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.2 กรัม) ***
72 # 3อจ600914-144 ET535085711TH sompawasee + พระพุทธคุณ (373524) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 6.7 กรัม) ***
73 # 3อจ600914-145 ET537443495TH บัณฑิตต + juipeter (373529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระโคนสมอ พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
74 # 3อจ600914-146 ET527318516TH เอกเก๋ + khunteves (373532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดนะ/ขนาดยาว 4 นิ้ว)***
75 # 3อจ600914-148 TTLY000098831 peacemaker + จอมทอง33 (373536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (600731-161) ***
76 # 3อจ600914-149 ET549067488TH sanko88 + yut157 (373541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (591110-090) (G 79%)***
77 # 3อจ600914-150 ED167618597TH ยายทรัพย์ + พระราม9 (373545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
78 # 3อจ600914-151 ET3529133324TH t_inkeaw + jingjung (373563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี ***
79 # 3อจ600914-152 ET261137073TH taccord + กาลิเลโอ (373565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600602-097) ***
80 # 3อจ600914-153 ET634764922TH lookpong + cowman (373569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
81 # 3อจ600914-154 ET634764922TH DaCaPo + cowman (373572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
82 # 3อจ600914-155 ED166383555TH ต้นเตย + pyakorn (373575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ล็อกเกตญาท่านสวน วัดนาอุดม จ.อุบลราชธานี ***
83 # 3อจ600914-156 ET508282990TH เมืองช้าง + pommaksuwan (373579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 69%)***
84 # 3อจ600914-157 ET481868466TH เจริญ + amnuay_hui (373583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
85 # 3อจ600914-160 ED172801406TH Narerut + pawika03 (373631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) ***
86 # 3อจ600914-161 ET590672788TH ณัฐริกา + BOMBA (373551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600818-032) ***
87 # 3อจ600914-162 ET470058119TH fifadida + sai-9ton (373555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(590624-244)***
88 # 3อจ600914-163 ET470058119TH arucha2510 + sai-9ton (373560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***

89 # 3อจ600914-164 ET470058119TH pcha18 + sai-9ton (373625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีกำไลข้อมือข้อเท้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (590521-015) ***
90 # 3อจ600914-165 ED167628912TH Torr1011 + เสริมสกลนคร (373627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.อ่างทอง ***
91 # 3อจ600914-166 ET556588135TH taccord + น้องบอย (373566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
92 # 3อจ600914-167 ET592115779TH banpot2511 + akara (373577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 61%)***
93 # 3อจ600914-168 ET606200718TH วัฒน์วังหิน + ตู่พระราม (373629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ระยอง (หมายเลข 404/หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
94 # 3อจ600914-169 ED167176143TH snook + But140 (373584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง/สภาพสวย) (600831-125)(G
84%)***
95 # 3อจ600914-170 ET322400927TH sanko88 + sanoh1234 (373589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ600914-171 ET553657849TH photo_one + wichai18 (373557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
97 # 3อจ600914-172 ET424163976TH tonychan + บุษกร (373559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***
98 # 3อจ600914-173 ER727915770TH หมากคาย + Off99 (373564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
99 # 3อจ600914-174 ET553661653TH zafari + fifa3623 (373567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี ***
100 # 3อจ600914-175 ET717662824TH pom53 + phetra (373570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสองหน้า เนื้อเงินลงยาหน้ากะไหล่ทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 319)***
101 # 3อจ600914-176 ET432994525TH โชคสุวรรณ + อาลาดิน (373628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่บัว วัดศรีบูรพาราม เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด ***
102 # 3อจ600914-177 ET432994525TH Porrapat + อาลาดิน (373576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(600831-112) ***
103 # 3อจ600914-178 ET629830102TH staringline + ชายพระเครื่อง (373630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
104 # 3อจ600914-179 ET561907322TH narung + pikkared (373581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(600902-149) ***
105 # 3อจ600915-001 maikeboy + sestha (373639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙) ***
106 # 3อจ600915-002 zafari + corpse (373641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ***

107 # 3อจ600915-003 tgiporp + หนุ่มยางชุม (373642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม ***
108 # 3อจ600915-004 sompoch777 + raimon (373645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
109 # 3อจ600915-005 ตาแจ๋ว + sombatbs (373647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
110 # 3อจ600915-006 เจษฎาพร + kopuree (373650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวอกเลานูน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (550626-116)***
111 # 3อจ600915-007 Carrikmanu + พุทธคุณ05 (373653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(600826-176) ***
112 # 3อจ600915-008 fifadida + พุทธคุณ05 (373656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (600909-082) ***
113 # 3อจ600915-009 tonmek + วันชัย2511 (373658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (600705-081) ***
114 # 3อจ600915-010 Domon_Sang + กาญจนสินธุ์ (373661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก สร้างก่อนปี 2500 (ขนาดยาว 4.5 นิ้ว) ***
115 # 3อจ600915-011 เจษฎาพร + naruechon (373733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 93%)***
116 # 3อจ600915-012 เมฆเจริญพร + naruechon (373737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
117 # 3อจ600915-013 เจริญ + เก้ายอดเก้ามงคล (373742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
118 # 3อจ600915-015 วันชัย2511 + Nutanun (373747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 293) ***
119 # 3อจ600915-101 ET662300386TH ก_กนก10 + ริชชี่ (373666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
120 # 3อจ600915-102 ED159259800TH zafari + JackieGoal (373670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี ***
121 # 3อจ600915-103 ED159259800TH zafari + JackieGoal (373673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี ***
122 # 3อจ600915-104 ET804727440TH zafari + ชานนทร์ (373675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
123 # 3อจ600915-105 ER507795370TH runrun21 + pound2007 (373679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพแต่งผิว) ***
124 # 3อจ600915-106 ED149868602TH direk_inkul + ปืนปราจีน (373683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อเชือกถักลงรัก จ.กาญจนบุรี ***

125 # 3อจ600915-107 ET621130736TH nookug + ใบไผ่ใบตาล (373686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590722-030) ***
126 # 3อจ600915-108 ET198575018TH มหกรรมพระเครื่อง + patama (373688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
127 # 3อจ600915-109 ED167635887TH nawinwit + หุ่นกระป๋อง (373780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ ***
128 # 3อจ600915-110 ET303082695TH boonrote + Vorakrit007 (373693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมดำใหม่) ***
129 # 3อจ600915-111 ET453138832TH pui79 + APDCA (373663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
130 # 3อจ600915-112 ET707905420TH Thanapong36 + เอบ่อเงิน (373665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ฐานตาราง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
131 # 3อจ600915-113 ED142388986TH เหงียนคีทัก + tongsound (373668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนครูบาวัง วัดบ้านเด่น เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.ตาก ***
132 # 3อจ600915-114 EP471488389TH pspwit + m-cot (373671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
133 # 3อจ600915-115 EX248586948TH jupiter + boonjuan (373781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 286) ***
134 # 3อจ600915-116 ED166252775TH กรงหัวจุก + สู้แล้วรวย (373674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(571126-096) ***
135 # 3อจ600915-117 ET313261674TH Amuletism + PANPEUNG (373678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
136 # 3อจ600915-118 ET607574915TH เมืองช้าง + gold1 (373682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
137 # 3อจ600915-119 ET611123948TH Teelek8888 + pupaeservice (373684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
138 # 3อจ600915-120 ET430812967TH jommagic + จ๊ะแจงร้อน (373687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(581214-039) (G 76%)***
139 # 3อจ600915-121 ET536292919TH yingchaba + panupong720 (373672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
140 # 3อจ600915-122 ET536092919TH Suntree5 + panupong720 (373676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
141 # 3อจ600915-123 ET539680696TH supakorntt + archa8 (373680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 18.1 กรัม) (600817-163)***
142 # 3อจ600915-124 ET804758115TH chuchart-k + น้าดอกจิก (373788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***

143 # 3อจ600915-125 ED166386035TH Sarawut2528 + แย้ม55 (373787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(600830-144) ***
144 # 3อจ600915-126 ET638770659TH เชษฐประตูผี + peerasak_off (373690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
145 # 3อจ600915-128 ET828765249TH คุณเร_ธรรม์ชนก + (373698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อัศวิน_ระยอง
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
146 # 3อจ600915-129 ET637976170TH tassunoh + nuy_two (373702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 75%)***
147 # 3อจ600915-130 ED164617915TH Warayu + ชวนชื่น (373705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
148 # 3อจ600915-131 EX221139646TH เด็กลาด508 + phatcharaphong (373712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
149 # 3อจ600915-132 ER507795366TH yodenam + pound2007 (373718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่น 500 พรรษา ประจำวัดทั่วจักรวาล เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.ศรีสะเกษ ***
150 # 3อจ600915-134 ED155399611TH บ้านเนิน + him2510 (373779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (600828-054) ***
151 # 3อจ600915-135 ET606288017TH mahachon + mcbird (373723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกมาก)***
152 # 3อจ600915-136 ED161887613TH pspwit + lomlopburi (373730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
153 # 3อจ600915-137 EQ522895049TH Delta + ตุ๊ต๊ะ (373731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
154 # 3อจ600915-138 EP925710836TH sugar + puttasin (373734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (G 55%)***
155 # 3อจ600915-139 ET534012386TH nuisriracha + นิติเปรม (373739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2554 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 19) ***
156 # 3อจ600915-140 ET683074654TH bananacoffee + ชายชุดดำ (373744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์หมึกวัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
157 # 3อจ600915-141 ET621840832TH Vorakrit007 + ใบไผ่ใบตาล (373689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์) ***
158 # 3อจ600915-142 ER740280577TH SAHAKORN + พระแสงปืน (373692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี (สภาพลงรักดำ) ***
159 # 3อจ600915-143 ET573475686TH Vorakrit007 + KID_2 (373697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1130) (G 76%)***
160 # 3อจ600915-144 ET162672070TH ยายทรัพย์ + โก้หนองคาย (373703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

161 # 3อจ600915-145 ET653895934TH ham2773 + khunpas (373707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (G 77%)***
162 # 3อจ600915-146 ET141649230TH iwata16 + บารมีอาจารย์ปู่ (373711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา เนื้อผงปิดทอง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
163 # 3อจ600915-147 ED172603025TH amaging + อาทิตย์๙๙ (373717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย) ***
164 # 3อจ600915-149 ET164968418TH fifadida + Bophantom (373725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (561127-035) (G 61%)***
165 # 3อจ600915-150 ET164968418TH Bigsu + Bophantom (373729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (600203-060) (G 67%)***
166 # 3อจ600915-151 SEC2000062335 pot13 + ton-230 (373704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (581211-095) ***
167 # 3อจ600915-152 ET596384780TH DaCaPo + yomomyai (373708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 395)(581130-063) ***
168 # 3อจ600915-153 ED128164815TH kimberry + raimon (373713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
169 # 3อจ600915-154 ET170985548TH nuthapol + นิยมชัย (373716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
170 # 3อจ600915-155 ET684689075TH bellic + Muenprajon (373721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (580209-035) (G 78%)***
171 # 3อจ600915-157 ED167928293TH araeng + จอมคาถา (373786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ***
172 # 3อจ600915-158 ET646171317TH sutthipun + nytantawun (373727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 57/สภาพสวย) ***
173 # 3อจ600915-159 ET646171317TH จูมไม้เมือง + nytantawun (373732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1234) ***
174 # 3อจ600915-160 ED170715165TH bananacoffee + mio88 (373735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
175 # 3อจ600915-163 ED170311360TH KoTar + Little_Rabbit (373638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังจาร เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 555) (G 60%)***
176 # 3อจ600915-164 ET576181037TH bananacoffee + คนบ้านด่าน (373646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์หมึกรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
177 # 3อจ600915-165 EP471488256TH vichol2551 + m-cot (373648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
178 # 3อจ600915-166 EP471488256TH sompong + m-cot (373652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(570912-179) ***

179 # 3อจ600915-167 ET676832915TH seranee + คุณศิระ (373654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 86 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร ***
180 # 3อจ600915-168 ED156188888TH pspwit + taccord (373659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(600823-080) ***
181 # 3อจ600915-169 ET538632601TH สุวรรณกูฎ + k9cob (373662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดมุมบนซ้าย) ***
182 # 3อจ600915-170 ET538632601TH pairoat + k9cob (373667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชียงแสน เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ) ***
183 # 3อจ600915-171 ET597894563TH bastketboy + tui_bong (373695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 64%)***
184 # 3อจ600915-172 ET527561776TH lomlopburi + popups (373782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
185 # 3อจ600915-173 EQ920636348TH viponcity + นรสิงห์41 (373701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 73%)***
186 # 3อจ600915-174 ED164769814TH yaozm + noompure (373706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญเซียนแปะโรงสี เนื้อเงิน ปี 2523 ***
187 # 3อจ600915-175 ET317592053TH เน้นพระสวย + ต้นคุง (373710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.4 กรัม) ***
188 # 3อจ600915-176 ET209313593TH tomylee + zong2521 (373715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 77%)***
189 # 3อจ600915-177 ET587510241TH โคนันคุง + phatcharoen (373719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบาง กรุวัดพระคงฤๅษี เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)(570402-177) ***
190 # 3อจ600915-178 ET611442884TH กรณ์ลานนา + chianvigo (373724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสติผล รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว จ.สกลนคร ***
191 # 3อจ600915-179 ET573986225TH warleas + suntra (373785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง จ.ศรีสะเกษ ***
192 # 3อจ600915-180 ER830044470TH puwadon16 + rock10 (373784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ ยาว เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
193 # 3อจ600915-181 EQ519331285TH penggo + tongleehae (373728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ตื้น ปี 2494 จ.สิงห์บุรี ***
194 # 3อจ600915-182 EQ519331285TH sukit_42 + tongleehae (373736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
195 # 3อจ600915-183 ET562121002TH Tar_MDU35 + dungdung (373741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
196 # 3อจ600915-184 EQ659402748TH เป๋าแมน + Little_Rabbit (373746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 566)(G 62%)***

197 # 3อจ600915-185 ET582178329TH coldsteel + คเวสโก (373749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) จ.ชัยนาท ***
198 # 3อจ600915-186 ET582178329TH coldsteel + คเวสโก (373752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) จ.ชัยนาท ***
199 # 3อจ600915-187 ET248064544TH pramai2515 + (373756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดมุมบนขวา) ***
200 # 3อจ600915-188 ET542307688TH ARNON + ตุลา26 (373761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
201 # 3อจ600915-189 ED163535075TH thana_gt + กานต์ (373765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับการจัดสร้างของพระเครื่อง รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระกริ่ง หลงปู่หมุน วัดหลักเมืองพัฒนา รุ่นหนึ่งในแผ่นดิน พิมพ์สมาธิ ปี 2541 จ.เพชรบูรณ์ ***
202 # 3อจ600915-189 ED163535075TH thana_gt + กานต์ (373765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับการจัดสร้างของพระเครื่อง รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์ หลงปู่หมุน วัดหลักเมืองพัฒนา รุ่นหนึ่งในแผ่นดิน พิมพ์สมาธิ ปี 2541 จ.เพชรบูรณ์ ***
203 # 3อจ600915-190 ET361222741TH รักษ์นครหลวง + ติเมืองสรรค์ (373767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินชุบทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 568) ***
204 # 3อจ600915-192 ET746521951TH เฮียรัก + เขยมาบตาพุด (373649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 71) ***
205 # 3อจ600915-193 ET746521951TH รักษ์ปักษ์ใต้ + เขยมาบตาพุด (373657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 84%)***
206 # 3อจ600915-194 ET609150471TH อุธรณ์ + พระเครื่องสุริยา (373660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
207 # 3อจ600915-195 ET661874335TH selll + kittikitti (373664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นสารพัดดี เนื้อผง ปี 2517 จ.สกลนคร (G 82%) ***
208 # 3อจ600915-196 ET092444714TH rachean + wongwai928 (373789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว พิมพ์พุงป่อง จ.กาญจนบุรี ***
209 # 3อจ600915-197 ET545276891TH มงคลถาวร + ก้นกุฏิ (373669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
210 # 3อจ600915-198 ET480889907TH chuchart-k + piak25 (373677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
211 # 3อจ600915-199 ET383581423TH ATIVAT + ทัชสะพานใหญ่ (373681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจดีย์ทอง เนื้อผง ปี 2554 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) ***
212 # 3อจ600915-200 ET383581423TH ATIVAT + ทัชสะพานใหญ่ (373685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจดีย์ทอง เนื้อผง ปี 2554 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
213 # 3อจ600916-104 ER853959842TH ATIVAT + ศรีเมืองระยอง (373843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทองรวม 4.2 กรัม) (G 72%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 ก.ย. 2560 - 08:05 น.] #60381 (13/23)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600901-017 ET120402244TH Top2535 (372500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600904-009 ET416829992TH nutthawut (372375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600905-001 EP614783905TH toonmineza (372418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600905-002 ET621532023TH HopeMan (372423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600905-003 ET596420460TH Moty5555 (372428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ600905-004 ED148735255TH misterpou (372433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600905-005 ED15372668TH คนไกลแผ่นดิน (372437) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ600905-006 ED144719266TH หมูขุขันธ์ (372443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600905-007 ET225872066TH yaozm (372448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ600905-008 ET141097426TH คุณศิระ (372491) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600902-021 แก้วอุษา (372136) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ600904-007 โจ้ดอนเมือง (372362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600904-019 tpce(2002) (372317) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ600905-001 jimmy9634 (372454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600905-003 JITCHOO1361 (372471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600905-004 wutisil (372474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ600905-006 thitiporn (372477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ600905-007 midland (372502) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ600905-008 สังฆวิชิต (372482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ600905-010 gong_40 (372486) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ600905-011 doyct (372470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600905-012 doyct (372475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600905-013 phitakchon (372478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ600905-014 golf2010 (372480) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ600905-018 archa8 (372489) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ600905-019 Nutanun (372492) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ600915-004 การันตีพระ (373745) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
18 # 2อจ600915-015 การันตีพระ (373778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600909-125 RP101467358TH Tazmania + โก๋บางบัวทอง (372947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ตรง เนื้อดิน ***
2 # 3อจ600909-150 ET553639765TH กิตติคุณ08 + fifa3623 (372978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
3 # 3อจ600909-152 ED145395717TH CHAMP101 + maxjvc (372962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ (เสาอากาศมีกลาก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ600909-183 ER986744745TH pomSL + ร่ำรวย (372987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสี่กร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพลงรัก) ***
5 # 3อจ600911-020 Sofee + dekmai (373419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัชกาล พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6 นิ้ว) ***
6 # 3อจ600912-123 ET497122310TH kornple13 + nockout (373221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ600913-002 pirapat112 + (373397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Phumiluck2525
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
8 # 3อจ600913-003 world + ไก่ทองคำ (373401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย)(580115-068) ***
9 # 3อจ600913-004 รัตนตรัย + โจ้ดอนเมือง (373404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (G 75%)***
10 # 3อจ600913-005 bundit4968 + TONKZAA (373407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (600818-110) ***
11 # 3อจ600913-006 คุณล่ำซำ + ชลชินเขต (373411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นราชาฤกษ์โภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
12 # 3อจ600913-007 ศิษพ่อมุ่ย + pop_vat (373413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง รุ่นทรงพลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
13 # 3อจ600913-008 thongma + suraj (373416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ600913-009 hawett_k + yoon9 (373418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
15 # 3อจ600913-010 newkom + yoon9 (373420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2505 (G 64%) ***
16 # 3อจ600913-011 Suchinw + topkoo (373490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ600913-012 pornthap + TonAbby (373396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ600913-013 amnuay_hui + ซุนกวน (373398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1361) ***
19 # 3อจ600913-014 Iamnopparat + narit (373402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีดใหญ่ ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600913-015 chonlasid + naruechon (373405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท) (น้ำหนักทอง 10 กรัม)***
21 # 3อจ600913-016 เจก่ะวาย + รุจ_สวนหลวง (373409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
22 # 3อจ600913-017 TOKhong4 + tum_pj (373412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
23 # 3อจ600913-018 supa999 + tum_pj (373415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
24 # 3อจ600913-102 ER736448554TH gecko + MikePittaya (373393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
25 # 3อจ600913-104 ED161471160TH boonrote + joechainat (373399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ เนื้อสำริด ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 59/หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
26 # 3อจ600913-105 ET715754412TH เปี๊ยกตุ๊กแก + ROYPUTH (373408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ600913-106 ET430803024TH คชาภา + Kjohnpat (373414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ จ.พระนครศรีอยุธยา ***
28 # 3อจ600913-107 ER757231875TH zafari + ชินนิมอน (373417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ600913-108 EX008003714TH ฐานะธรรม + korn88 (373421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ600913-109 EQ092103383TH taranan + จุกจัง (373422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(600602-023) (G 68%)***
31 # 3อจ600913-111 ER831284689TH Tar_MDU35 + Ronado (373395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
32 # 3อจ600913-112 EL521611236TH dang29 + Chot56 (373400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ600913-113 ET683180525TH ตาแจ๋ว + เหรียญหลวงพ่อคูณ (373403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
34 # 3อจ600913-114 ET507222116TH bunpotth + ottowa (373406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่) ***

35 # 3อจ600913-115 ET372847260TH sanmita + mchutith (373410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนอน วัดถ้ำยะลา พิมพ์หลังหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ยะลา ***
36 # 3อจ600913-117 ED161427784TH AnanHH + มหัศจรรย์พระ (373423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙) ***
37 # 3อจ600913-118 ET424156476TH pcha18 + นายูนอิม (373426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ600913-120 ET573217713TH Fireman199 + วัชรา (373496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
39 # 3อจ600913-121 ED170620202TH DaCaPo + Vorakrit007 (373462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 431) (G 75%)***
40 # 3อจ600913-122 ET761009047TH catbkk + เที่ยงพุทธคุณ (373465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (591219-034) ***
41 # 3อจ600913-123 ET416393748TH boonlers + tassunoh (373468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2521 จ.ชัยนาท (600727-113)(G 63%)***
42 # 3อจ600913-124 ET660785660TH BigGeorge + KENJANG (373471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
43 # 3อจ600913-126 ET467068782TH พงษ์ท่าม่วง + ไอซ์_บ้านหมอ (373475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ600913-127 ET621586450TH ApiPra19 + watbannon (373478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
45 # 3อจ600913-129 ET527561878TH maxcar40 + chotikanta (373489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ600913-130 ET592262560TH nopakk + Rich989 (373480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ600913-131 ET597345408TH ทันบางบอน + sumat (373432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***
48 # 3อจ600913-132 ET761009033TH เด่นซัง + เที่ยงพุทธคุณ (373493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์อิคคิวซัง เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา ***
49 # 3อจ600913-133 ED161277722TH rocketman2529 + chane31 (373436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว) (600520-144)(G 62%)***
50 # 3อจ600913-134 ED156573395TH Anattara + Rich_Rich (373497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาลาภ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2559 จ.ตราด (หมายเลข 98) ***
51 # 3อจ600913-136 ER873287010TH สิงขร + suyu7 (373488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
52 # 3อจ600913-137 ET715210897TH Naris1 + สิงห์ดง (373495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1734) ***

53 # 3อจ600913-138 ER873287010TH annact + suyu7 (373448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอนุสรณ์ 89 ปี เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (หมายเลข 16213) ***
54 # 3อจ600913-139 ET309920769TH athirach2508 + linenoon (373491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (590411-019)(G 77%)***
55 # 3อจ600913-140 ED151175220TH ราชสีห์ + ไตรลักษณ์111 (373460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอดลำปางหลวง จ.ลำปาง ***
56 # 3อจ600913-141 ET610579166TH nongnavy + Pfumfeay (373498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (600707-273)***
57 # 3อจ600913-142 ED130398836TH ปอทิพย์ + ชวนชื่น (373461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์เล็กหนึ่งเข็ม เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม (600605-161) ***
58 # 3อจ600913-143 ED130398836TH type-voy + ชวนชื่น (373463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เบี้ยแก้ หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน จ.อ่างทอง ***
59 # 3อจ600913-144 ED130398836TH Empty + ชวนชื่น (373466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นมังคลายุ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
60 # 3อจ600913-145 ET704583456TH Eghapon + อัศวิน_ระยอง (373469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 90%)***
61 # 3อจ600913-146 ET286872294TH winyuchon + redknight (373472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
62 # 3อจ600913-148 ET314763292TH เพชรอโยธยา + pk123456 (373476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระตะกรุดลักษณะนี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ***
63 # 3อจ600913-149 ED166206935TH wanchaiya + kittipop (373482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 15221) ***
64 # 3อจ600913-150 ED166954080TH UDS-35 + พิชชากร (373477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
65 # 3อจ600913-151 ET717412716TH wanitcha + ban999 (373434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี ***
66 # 3อจ600913-152 ED138109699TH gear10 + ระฆังบุญ (373484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
67 # 3อจ600913-153 EQ659434238TH bear2509 + พุทธศิลป์ล้ำค่า (373435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ600913-154 ED166954080TH phanatphong + พิชชากร (373438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีวอก เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(600804-107) ***
69 # 3อจ600913-155 OFM001A001229 magician + จอมทอง33 (373442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (551002-026) ***
70 # 3อจ600913-157 ED169523764TH YOTOT + wantami (373447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศรีสุทโธ ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2560 จ.อุดรธานี (หมายเลข 14/ฝังตะกรุดทอง) (หลวงปู่บัว ปลุกเสก)***

71 # 3อจ600913-158 ED160345151TH ร่มหลวง + taranan (373452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองล่มสร้าง)(600825-140) ***
72 # 3อจ600913-159 ET660654474TH Kunawut999 + boonrayong (373455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
73 # 3อจ600913-160 ET170987549TH Yutclub + หนูโคราช (373457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
74 # 3อจ600913-161 ET303082007TH samunella + Vorakrit007 (373427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพเนื้อราน) (G 66%)***
75 # 3อจ600913-162 ET322398596TH Karakaen451 + sanoh1234 (373431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พิษณุโลก ***
76 # 3อจ600913-163 ET450107875TH khotchaninPk + ยายชา20 (373443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
77 # 3อจ600913-164 ET549036605TH พยัคย์ + shop-siam (373446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1705) ***
78 # 3อจ600913-165 ED163258955TH midori + คุณครูใหญ่ (373450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ600913-166 ET2347089417TH อ้วนอุดร + จูปีเตอร์ (373451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 67%)***
80 # 3อจ600913-167 EX216899953TH pornlimk + assawin (373454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)(600624-001) ***
81 # 3อจ600913-168 ED144750031TH Tar_MDU35 + ARNON (373456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
82 # 3อจ600913-169 ED144750031TH DaCaPo + ARNON (373458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) ***
83 # 3อจ600913-170 ET535635921TH sur_suk + น้องอิมอิม (373459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (560801-258)(G 75%)***
84 # 3อจ600913-171 ET170988782TH frist + บารมีอาจารย์ปู่ (373425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพรมผิวใหม่) ***
85 # 3อจ600913-172 ET625404815TH gecko + Bophantom (373428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(580720-083) ***
86 # 3อจ600913-173 ET572717854TH taranan + เจ้าแก้ว (373430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
87 # 3อจ600913-174 ET625404815TH bluezone69 + Bophantom (373483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว)(600828-076) (G 70%)***
88 # 3อจ600913-175 ET453777605TH oltaot + totsapon2002 (373433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผงจุ่มรัก ปี 2480 จ.นนทบุรี ***

89 # 3อจ600913-176 ET662014385TH ben0429 + Burapha777 (373437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง ***
90 # 3อจ600913-177 ET662014385TH nitpon + Burapha777 (373439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ600913-178 ET530134115TH ก_กนก10 + สัปปะรด (373441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย วัดกำแพง เนื้อดิน ***
92 # 3อจ600913-179 ET068844518TH pinmarine35 + (373445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กพุทธมณฑล
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
93 # 3อจ600913-181 ET661993156TH pramual + Mazol (373499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1713) ***
94 # 3อจ600913-182 ET672866961TH นายพอเพียง + mchutith (373485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
95 # 3อจ600913-184 ET681957056TH nuthapol + เหรียญหลวงพ่อคูณ (373453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
96 # 3อจ600913-185 ET619662413TH antsurround + มัสชา (373464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี ***
97 # 3อจ600913-186 ET418126988TH หนุ่ม1963 + เล็กหัวเสือ (373492) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พิษณุโลก (กรรมการหมายเลข 462) ***
98 # 3อจ600913-186 ET418126988TH หนุ่ม1963 + เล็กหัวเสือ (373492) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์นเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พิษณุโลก (โค้ดกรรมการ) ***
99 # 3อจ600913-187 ET728770436TH taccord + วีบางพูน (373467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ600913-188 ET542509977TH สิงขร + เทียมเยาวราช (373470) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
101 # 3อจ600913-188 ET542509977TH สิงขร + เทียมเยาวราช (373470) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ600913-189 ED159093005TH Boonkua + sugkasem (373473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงินสามกษัตริย์ ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 42313)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 ก.ย. 2560 - 08:07 น.] #60304 (12/23)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600829-008 ET539561832TH aood0458 (371651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ600830-006 ER730542962TH ชวนชื่น (371667) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600825-013 kajits (371701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600902-012 Picasso28 (372277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600904-023 olympia (373636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ600915-003 การันตีพระ (373637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600902-136 ED159521018TH UltraMan50 + photo_one (372140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อผง ปี 2495 จ.สระบุรี (วัดตำหนักสร้าง) ***
2 # 3อจ600907-106 ET057183513TH vittya2511 + เอ๊ะบางพลี (373337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600826-027)(G 77%)***
3 # 3อจ600907-112 ET429186421TH ศิษย์หลวงปู่ + Anankiya (373338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.สระบุรี ***
4 # 3อจ600909-019 Sinsiampra + attajpra (372909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร ***
5 # 3อจ600909-131 ET651563578TH jingjung + watbannon (373203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
6 # 3อจ600912-001 ไอโอดีนแมน + Buncha (373319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (G 72%)***
7 # 3อจ600912-003 Bigsu + chattar (373327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550824-209) (G 75%)***
8 # 3อจ600912-004 kimnana8989 + choojit (373356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
9 # 3อจ600912-006 laksi + sinpet (373333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
10 # 3อจ600912-007 pspwit + sinpet (373355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600816-113) ***
11 # 3อจ600912-011 Dewmaytung + anonnat (373308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ600912-012 kritsanaphol + apiwatcivil (373313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600805-148) ***
13 # 3อจ600912-013 ธเนศวร + พุทธคุณ05 (373317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
14 # 3อจ600912-014 newning + RUAMSAK79 (373320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 72%)***
15 # 3อจ600912-015 gun_sapan + เก้ายอดเก้ามงคล (373325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
16 # 3อจ600912-016 ตั๊กบุณฑริก + เก้ายอดเก้ามงคล (373328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

17 # 3อจ600912-017 เมืองช้าง + DDTOP (373331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลืองสามกษัตริย์ สร้างหลังปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 158/หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
18 # 3อจ600912-101 ET561955005TH j-phaitoon + dungdung (373348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพเนื้อราน) ***
19 # 3อจ600912-103 ET718495385TH mu101 + ป้ายมงคล (373205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600912-105 ED166624715TH zafari + มาริโอ (373212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
21 # 3อจ600912-106 ET394303955TH รักษ์ปักษ์ใต้ + เทพยาจกเก้านิ้ว (373215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 799) (G 63%)***
22 # 3อจ600912-107 ED116004997TH พ่อมาเฟีย + nongmeena (373219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (G 78%) ***
23 # 3อจ600912-108 ET591358584TH sukkasem13 + สุดขอบฟ้าG (373224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 60%)***
24 # 3อจ600912-109 ET591358584TH บูมเมืองกาญจน์ + สุดขอบฟ้าG (373231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5062) ***
25 # 3อจ600912-110 ET400164115TH tonychan + Thanapong36 (373237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หลังยันต์ยุ่ง เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร ***
26 # 3อจ600912-111 ET625014069TH เป๋าแมน + บารมีพรพรหม (373244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ ยาว เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (580619-160) (G 61%)***
27 # 3อจ600912-113 ET716119347TH Phumiluck2525 + jackky (373248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
28 # 3อจ600912-114 ER757230800TH ปอทิพย์ + Tanadol1969 (373258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อชิน จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ600912-115 ET30527907TH คีโน่ + pramai2515 (373263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
30 # 3อจ600912-116 ET718476103TH จรสีห์วังเดิม + ทองพูน (373265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ600912-117 ED136098327TH บารมีหลวงพ่อ + Intelligent (373271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
32 # 3อจ600912-118 ET652479362TH อ้ายป๊อด + rewkung (373277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1200)***
33 # 3อจ600912-119 ET601130604TH ยายทรัพย์ + xekamai (373281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ600912-120 ED126778400TH สู้แล้วรวย + Khanjarat (373285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 64%)***

35 # 3อจ600912-121 ET170909541TH pornlimk + jamecom19 (373207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
36 # 3อจ600912-122 ET510430238TH zafari + พลายชาติ (373214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อมน วัดคลองสิบสอง พิมพ์เล็บมือ จ.ปทุมธานี ***
37 # 3อจ600912-124 ET170970659TH iwata16 + บารมีอาจารย์ปู่ (373353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา เนื้อผงปิดทอง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) (สภาพเคลือบแล็กเกอร์ใหม่)***
38 # 3อจ600912-125 ED163250505TH ทัชบ้านคลองสวน + (373230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bluezone69
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์หัวขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (600830-087)(G 64%) ***
39 # 3อจ600912-126 EX239397858TH pramual + Prajoub_nam (373240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3173) ***
40 # 3อจ600912-127 ET652479305TH tanutja + surachai5628 (373357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) ***
41 # 3อจ600912-128 ET307824209TH เมืองช้าง + yootha (373245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (531127-058) ***
42 # 3อจ600912-129 ET552819885TH เจษฎาพร + ใหม่พระประแดง (373253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
43 # 3อจ600912-130 ET592317657TH teerawit + wilairat_22 (373259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 124) ***
44 # 3อจ600912-131 ED163629634TH nitpon + him2510 (373241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก) ***
45 # 3อจ600912-132 ET333977168TH Park--PrapradanG + (373246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูแผ่น
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ600912-133 ET699426844TH เมืองช้าง + ตาลทราย (373250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2519 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ600912-134 ET218338766TH Chairut + หนานเอ (373254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4101) ***
48 # 3อจ600912-135 ET164968761TH wwwoot + Bophantom (373260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (580424-005)***
49 # 3อจ600912-136 ET164968761TH pramual + Bophantom (373267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1481) ***
50 # 3อจ600912-138 ET164968761TH MoTeSaK + Bophantom (373282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (G 60%)***
51 # 3อจ600912-139 ET164968761TH nipondiw + Bophantom (373287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (600202-132)(G 64%)***
52 # 3อจ600912-140 ET562130123TH ม่อนดอยน้อย + pikkared (373292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (600828-065)(G 65%)***

53 # 3อจ600912-142 ET712367312TH Tazmania + อัศวิน_ระยอง (373243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
54 # 3อจ600912-143 ET426436425TH botun + โก้วิศวะ (373252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ600912-144 ET426436425TH taccord + โก้วิศวะ (373257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ600912-145 ET348023701TH boonrote + Hengdee8 (373262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เพชรบุรี ***
57 # 3อจ600912-146 EX158791005TH boonrote + polla (373266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
58 # 3อจ600912-147 EQ218491036TH ยกเมฆ + Prasobchok (373270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(570922-201) ***
59 # 3อจ600912-148 EQ218491036TH กะปอม + Prasobchok (373274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
60 # 3อจ600912-149 ET611386051TH pspwit + irich (373279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโค้ดนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ***
61 # 3อจ600912-151 ภุชงค์ชัยภูมิ + chokchai (373220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 77) ***
62 # 3อจ600912-152 ET130088295TH เน้นพระสวย + เต่านินจา8859 (373222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
63 # 3อจ600912-153 ET130088295TH คนคลองด่าน + เต่านินจา8859 (373228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
64 # 3อจ600912-154 ED161464040TH DaCaPo + moo_bpk (373234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 913) ***
65 # 3อจ600912-155 ED161464040TH Kunawut999 + moo_bpk (373238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ600912-156 ET505599973TH popotemus170 + น้ำคอก99 (373242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(600608-068) ***
67 # 3อจ600912-158 ER831284423TH yodenam + Ronado (373251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
68 # 3อจ600912-159 ER831284423TH crafter + Ronado (373256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์) ***
69 # 3อจ600912-160 ED161565437TH Botong19 + ข้าวตอกแตก (373261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) ***
70 # 3อจ600912-161 ED161565437TH zafari + ข้าวตอกแตก (373269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***

71 # 3อจ600912-162 ED161565437TH zafari + ข้าวตอกแตก (373273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) ***
72 # 3อจ600912-163 ET706490156TH mostt + noomno (373358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ600912-164 ET652424721TH gun_sapan + Little_Rabbit (373278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้) (G 78%)***
74 # 3อจ600912-165 ET652424721TH unixs + Little_Rabbit (373288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 743) ***
75 # 3อจ600912-166 ED162561357TH ตุ้ยแปลงยาว + peerapath (373294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ600912-167 ED159592663TH NIPPITHA + jumrust (373298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 83%)***
77 # 3อจ600912-168 EX248142520TH Crazyamulet + keng_it (373305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
78 # 3อจ600912-169 EX244857234TH zafari + นุแคราย (373311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี ***
79 # 3อจ600912-170 ED166611748TH ทินกร9 + taccord (373315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(600729-038) ***
80 # 3อจ600912-171 ET630361004TH popmook + chumponjua (373202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (600823-113) ***
81 # 3อจ600912-172 ET315879972TH UDS-35 + พระยอดขุนพล (373204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุหินตั้ง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
82 # 3อจ600912-173 ET646767166TH Siwakarn + Anniris (373208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ600912-174 ET646767166TH taranan + Anniris (373211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
84 # 3อจ600912-175 EQ218488575TH แอ๊ค-คลองสี่ + Mongkols (373213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ600912-176 ET547732639TH khunpat09 + nukro09 (373216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
86 # 3อจ600912-177 ER281611615TH kosin1960 + เขารัง (373218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
87 # 3อจ600912-178 ET576048364TH chuchart-k + งดงาม (373223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
88 # 3อจ600912-180 ET681405265TH พระพิรุณ + pimthong (373236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (591118-126) (G 62%)***

89 # 3อจ600912-181 ED160541332TH กระแสร์2 + SAPATAR (373301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมจักร ***
90 # 3อจ600912-182 SNDA000142811 vongsomboon + vara14 (373306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 101 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินหน้าทองหลังทอง ปี 2556 จ.ปัตตานี (หมายเลข 70)***
91 # 3อจ600912-183 RL816802465TH Bophantom + พ่อน้องจ้าว (373312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชียงแสนปรกโพธิ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง (ไม่ระบุกรุ) ***
92 # 3อจ600912-184 TTAI000349468 สิงขร + คลองหลวง (373316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ600912-185 ET455107078TH namo0123 + gold1 (373321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (G 79%)***
94 # 3อจ600912-186 ET455107078TH ปูแปดริ้ว + gold1 (373326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 ก.ย. 2560 - 08:02 น.] #60298 (11/23)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600830-010 ET546052113TH heng9999 (371689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ600830-012 RL716567402TH ป๋าพระเครื่อง (371803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600830-015 ET684271655TH คุณศิระ (371671) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ600831-001 ET278412614TH naenaldo (371876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600831-013 ET275305412TH เหยินน้อยโคราช (371917) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
6 # 1อจ600831-015 ET083581544TH หลานตาจวบ (371923) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600831-017 EQ687710855TH poshwises (371927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600902-003 ET545867488TH ณัฐปรัชญ์ (372225) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ600902-004 ET685014256TH คุณศิระ (372239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ600902-006 ET662164629TH Rush5999 (372246) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ600902-008 ET202049792TH จุ๋มจิ๋ม (372253) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ600904-001 ET662144607TH Manopd (372330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600904-002 ET574836925TH PORSHE22 (372334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ600904-003 EP614783600TH toonmineza (372343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ600904-004 ET685049312TH คุณศิระ (372348) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ600904-005 ET317554483TH น้องแผ่นดิน (372353) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ600904-006 ED157652917TH เจริญ (372360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ600904-007 ET406182126TH pupa09 (372368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600904-008 ET297539198TH PoonAmulet (372371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600904-010 ET245165019TH wwut2 (372380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ600904-011 ET538404958TH BankHiWay (372376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ600904-012 ET573193773TH arucha2510 (372385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ600904-013 EX255299267TH guanloong (372388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ600904-014 SMKY000113094 HatPra (372392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
25 # 1อจ600904-015 ER867715655TH เอสายชล (372394) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 1อจ600904-016 ET589563349TH lordcoffee (372396) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ600904-017 ED146166208TH danse45 (372410) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ600904-018 ED147990566TH กิ่วกระ (372399) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 1อจ600904-019 ET619569841TH มัสชา (372401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ600904-020 ER932828380TH pisitnkul (372403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ600904-021 ET572479315TH ouyerayong (372282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600904-001 yingsak (372339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600904-002 pramual (372340) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ600904-003 poiykoon (372345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ600904-006 Kampone (372357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600904-011 nokchaiyo (372281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600904-012 nokchaiyo (372284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600904-013 pipat_ch (372287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600904-014 kongsak (372299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600904-015 kongsak (372300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600904-016 ต่อคู้บอน (372303) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ600904-017 suwimon (372308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600904-018 Kunphra (372312) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600904-020 phairoj1186 (372323) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ600904-021 jicko (372291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ600914-008 การันตีพระ (373500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600901-012 murbur + gorn9 (371982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นหมอสุจินต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.อุดรธานี ***
2 # 3อจ600901-134 ER730546213TH kling18 + ชวนชื่น (372100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้ของรุ่นนี้
*** พระหลวงพ่อจง เนื้อทองเหลือง ***
3 # 3อจ600904-117 ET468827507TH yaozm + pongsan (372307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** กำไล หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ600906-131 ET582510222TH bananacoffee + หวังมีเฮ (372608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตา หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
5 # 3อจ600906-139 ET218646078TH minkmf + bluelife69 (372636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญแปะโรงสี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปทุมธานี ***
6 # 3อจ600909-006 ต่อ_ถนนตก + zitthinan (372904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม ***
7 # 3อจ600909-102 ET008217808TH pornlimk + nooing (372923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธหลวงพ่อยี วัดดงตาก้อนทอง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
8 # 3อจ600909-105 ED163306554TH ลายน้ำ + ชุมแพ58 (372940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 67%)***
9 # 3อจ600909-117 ET345663229TH toun2509 + jabee (372931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์สามชั้น จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ600909-170 EX217693315TH เหวัชระ + Belton (372970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตุด วัดธรรมถาวร รุ่นหายห่วง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชุมพร ***
11 # 3อจ600909-173 ET592107812TH watudon + Watchbank (372976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ600909-194 ED166312474TH tomylee + bagio (373004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านสั้น เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (G 69%)***
13 # 3อจ600909-208 ET768861237TH zafari + redhat (372996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.อ่างทอง ***
14 # 3อจ600911-001 DaCaPo + polla (373118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 954) (540923-172)***
15 # 3อจ600911-002 เจษฎาพร + ruchirek (373123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ600911-003 Khaowin + หนูมิเตอร์ (373127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต วัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***

17 # 3อจ600911-004 loomthong + หนูมิเตอร์ (373129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นราธิวาส ***
18 # 3อจ600911-005 loomthong + หนูมิเตอร์ (373135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นราธิวาส ***
19 # 3อจ600911-006 fifadida + darita32 (373138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 64%)***
20 # 3อจ600911-007 pornthap + nattapatkamol (373197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เอ ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ600911-008 nongnoom + อุลตร้าแมน (373140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
22 # 3อจ600911-009 Tanaphat + นัทขอนแก่น (373198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***
23 # 3อจ600911-010 Chairut + raimon (373149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 6204) ***
24 # 3อจ600911-012 thana_gt + jitichai (373159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 138324) ***
25 # 3อจ600911-013 Patumwan67 + (373166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เด็กแคมฟร็อก
*** พระกริ่งมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ600911-014 เมเปิ้ล + khaiegg (373168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2522 จ.ชลบุรี ***
27 # 3อจ600911-015 หูยาว + zuzaa (373171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ600911-016 กีตาร์ + naruechon (373174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
29 # 3อจ600911-017 noomdoytao + naruechon (373199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ600911-018 tongyy + naruechon (373191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ รุ่นแรก พิมพ์ ๒ หางชิด เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้) ***
31 # 3อจ600911-019 ชุมแพ58 + เด็กท่าพระ (373182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/ตลับเงินชุบทอง)***
32 # 3อจ600911-021 sanmita + กาญจนสินธุ์ (373139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ600911-022 kala2524 + SmarThai1234 (373188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) (600819-043)***
34 # 3อจ600911-023 หนึ่งเดียว + rattapolyo (373144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***

35 # 3อจ600911-024 ชาติไทยสมุทร + engineer27 (373148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (600714-053) (G 76%)***
36 # 3อจ600911-025 รักษ์นครหลวง + Porrapat (373153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
37 # 3อจ600911-026 อาราธนา + topkoo (373189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ600911-101 ER224170702TH warriorric + yosapon (373145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2533 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด) ***
39 # 3อจ600911-102 ET536341699TH ukaewsasan + autpichut (373195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่อ้น วัดบางจาก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม ***
40 # 3อจ600911-103 RI360493164TH พลดินแดง + khunnui (373150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
41 # 3อจ600911-104 ED168910078TH sanmita + ano8547 (373155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (G 86%)***
42 # 3อจ600911-105 ET515097976TH Dewmaytung + Phontrailuck (373160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายสี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ600911-106 ET334046150TH boonrote + จอมทอง33 (373163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (550213-115) ***
44 # 3อจ600911-107 ET505582791TH prabaiboon + ENSOIRPC (373172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง ***
45 # 3อจ600911-108 ET736045250TH คชาภา + OiLrLadin (373176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อผง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ600911-109 ET634767331TH ตาแจ๋ว + thong88 (373180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระมงคลนิมิต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (วัดโคกรักษ์สร้าง) ***
47 # 3อจ600911-110 ET422207820TH Danu55 + ย้งศรีสะเกษ (373183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ600911-111 ED167133219TH jdbig + But140 (373116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
49 # 3อจ600911-112 ET727320387TH skyrocket + apiwat_66 (373120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (600826-017)***
50 # 3อจ600911-113 ET727320387TH skyrocket + apiwat_66 (373124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ600911-114 ED162548979TH กำธรนคร + peerapath (373131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
52 # 3อจ600911-115 ET143072373TH world + วีระบางลาย (373134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** นางกวัก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร ***

53 # 3อจ600911-116 ET314956125TH perfectman77 + บารมีคุณย่า (373137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ600911-117 ED157981215TH Bigsu + thanan0218 (373142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (600621-047)***
55 # 3อจ600911-118 ED149847029TH ตะพาบ + nongmeena (373192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดศรีมหาราชา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯอธิษฐานจิต) (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
56 # 3อจ600911-119 ED167404764TH jessio + wutclub (373147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
57 # 3อจ600911-120 ED161480135TH chuchart-k + เก้ากนก (373151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ600911-121 ET646321246TH PAT22 + shogun (373156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ600911-122 ET084002175TH weddy + Nopthebarber (373158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
60 # 3อจ600911-123 ET235695839TH Tazmania + จิงหลู (373161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน ***
61 # 3อจ600911-124 EX219059269TH pawit_wattana + lulytoon (373164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600629-265) ***
62 # 3อจ600911-125 ED143520765TH poodumken + armarging (373167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 10.4 กรัม) ***
63 # 3อจ600911-126 ED143520765TH poodumken + armarging (373170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 1.9 กรัม) ***
64 # 3อจ600911-127 ED143520765TH blueshark + armarging (373173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 4.7 กรัม) ***
65 # 3อจ600911-128 ET149947251TH boonrote + นิลสนธิ (373177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
66 # 3อจ600911-129 EQ532249504TH pornpott + teaw7 (373193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระสมเด็จ วัดบ้านจาน รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1416) ***
67 # 3อจ600911-130 ED165814934TH pinmarine35 + Wipha (373181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
68 # 3อจ600911-131 ET607773730TH Viraphan711 + ตะแคงขวด (373115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2496 จ.ฉะเชิงเทรา (G 70%)***
69 # 3อจ600911-132 ET660746290TH เปิดกรุ + หนุ่ยแสตมป์ (373117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร (G 77%)***
70 # 3อจ600911-133 EP471488110TH so-so + m-cot (373121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

71 # 3อจ600911-134 EP471488110TH peacemaker + m-cot (373125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (600810-060) ***
72 # 3อจ600911-135 ET561954999TH Thantharat + dungdung (373130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
73 # 3อจ600911-136 ED161259485TH โอ๊ตหาดใหญ่ + panitan (373132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง/สภาพใช้) (G 84%)***
74 # 3อจ600911-137 ET652773863TH attajpra + anusornss (373136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
75 # 3อจ600911-138 ET788171942TH nopakk + puklucky (373141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ600911-139 ED144739495TH PharmX + ARNON (373143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) (G 64%)***
77 # 3อจ600911-140 ET431535942TH foodtech + note33 (373146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ600911-141 ET636632252TH tgiporp + กรเมืองกาญจ์ (373184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (590206-086) ***
79 # 3อจ600911-142 ET636632252TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (373185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ600911-143 ET636632252TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (373186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ600911-144 ED158254457TH supatk + หนุมานเชิญธง (373187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์(ยุคต้น) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.8 นิ้ว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 ก.ย. 2560 - 08:09 น.] #60295 (10/23)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600829-004 ET386990325TH หนุ่มธนบุรี (371529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ600829-020 ET528094678TH BigSiristore (372143) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ600830-003 ET457739611TH precha1150 (372146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600830-017 ET450001795TH nilut (372149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600830-022 ET279975378TH motep (372152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600831-007 EX248078248TH เปาโลพระเครื่อง (371899) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600901-016 ET532607484TH SAHAKORN (372051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600901-018 EP614780311TH opol1812 (372060) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ600902-001 ET661822960TH ลั่นกรุง (372217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ600902-002 ET685025055TH หมีน้อย53 (372220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ600902-007 ET119418834TH PANPEUNG (372251) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ600902-009 ET546044721TH titletong (372255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600902-010 ET243582096TH maitree (372256) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ600902-011 EP471487794TH m-cot (372254) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ600902-012 ET164968585TH Bophantom (372257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ600902-014 ET235808915TH NP_PRATHAI (372261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ600902-016 ET548957284TH yut157 (372264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ600902-017 ET571857705TH klae6764 (372258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600902-018 ET119308082TH แบทแมน (372260) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600902-019 ED158824499TH gikoo (372263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ600902-020 ET419311898TH เจษเมืองกาญจน์ (372265) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ600902-021 ED126368339TH Santiwall (372102) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ600902-022 ED159441371TH โกวบ้อ (372106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ600902-023 ET376202434TH router (372109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ600902-024 ED153640003TH ปภานลิน (372112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ600902-025 ET715393890TH Danusorn (372115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600902-026 ED154147642TH nangrong24 (372267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ600902-028 ED138657514TH narongnoi09 (372124) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ600902-029 ET250339273TH weddy (372128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ600902-030 ET728040984TH workat (372131) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600829-022 twongt (371536) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ600831-001 wutisil (371895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600901-002 pumpup (372057) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 2อจ600901-003 Thitinan437 (372059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600901-020 savebank163 (372070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600901-024 สารพัดกัน09 (372026) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600902-001 เล็กหัวเสือ (372228) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ600902-002 naiyai1965 (372231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600902-003 kee123 (372232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600902-004 ITTIPONGSUM (372233) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ600902-006 Pao-Kung (372238) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ600902-007 นุเอง (372243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ600902-008 prasertpp (372245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ600902-009 หนามเตย (372248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ600902-010 Sdiss (372250) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ600902-011 จอมยุทธ77 (372226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ600902-014 vittya2511 (372234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ600902-015 Thiva (372275) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ600902-017 pawit_wattana (372242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ600902-018 Naisert (372247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600902-019 sjitrakorn (372249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ600902-022 kai_emotionfc19 (372141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600904-004 pramual (372349) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ600904-005 sompong963 (372354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ600904-022 pornlerty (372296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ600906-016 การันตีพระ (372519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ600906-017 การันตีพระ (372522) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
28 # 2อจ600908-001 pramual (372797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ600912-013 supphakrit (373345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600905-010 น้ำส้ม + ผมชื่อเสือ (372926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
2 # 3อจ600905-126 ET507203179TH noppadolk + ghostrecon17 (372452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
3 # 3อจ600906-138 ET314900254TH vittya2511 + เรศเรณู (372922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ600908-144 ER581143155TH ทันบางบอน + วรุณลักษณ์ (372885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงนั่ง ค่ายพระนารายณ์ เนื้อสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
5 # 3อจ600909-001 Tar_MDU35 + ก๊อง05 (372891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
6 # 3อจ600909-002 boonrote + pissanu007 (372894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (590402-080) ***
7 # 3อจ600909-003 บารมีหลวงพ่อ + polla (372895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(540923-120) ***
8 # 3อจ600909-004 joobb + เอก..บางบัวทอง (372898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
9 # 3อจ600909-005 ATIVAT + zitthinan (372902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา37290 เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
10 # 3อจ600909-007 Pracha40 + atatat (372908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลังพระพุทธมหาวชิรอุตตโมฯ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (วัดญาณสังวรารามสร้าง) (600316-005)***
11 # 3อจ600909-008 แหลมสิงห์55 + Soccerguru (372910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาลาภ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.ตราด (หมายเลข 75)***
12 # 3อจ600909-009 phatcharaphong + Pao-Kung (372913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
13 # 3อจ600909-010 Phumiluck2525 + (372915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
wanchaingoen
*** มัจฉานุ หลวงปู่พรหมมา วัดสวนหินผานางคอย มูลนิธิหลวงปู่ทิมจัดสร้าง เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ600909-011 sompong1691 + มดตะนอย (372890) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2539 จ.อ่างทอง ***
15 # 3อจ600909-011 sompong1691 + มดตะนอย (372890) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2539 จ.อ่างทอง ***
16 # 3อจ600909-011 sompong1691 + มดตะนอย (372890) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ไหล่ตรง เนื้อผง ปี 2539 จ.อ่างทอง ***

17 # 3อจ600909-012 watboy + sinchai1 (372893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (590701-035) (G 77%)***
18 # 3อจ600909-013 gumoo007 + อาชาเหล็ก (373077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม ***
19 # 3อจ600909-014 zafari + กำเงิน (372897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้) ***
20 # 3อจ600909-015 logisticdiv3 + (372900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
21 # 3อจ600909-016 prons + BkkChalyThailand (372903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณทวี เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2538 จ.นครราชสีมา (เลี่ยมกรอบเงินชุบทอง) ***
22 # 3อจ600909-017 india-china + ทวีศักดิ์ (372905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง/โค้ดนะจุด) ***
23 # 3อจ600909-018 india-china + ทวีศักดิ์ (372906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ600909-020 photo_one + ราษีเมถุน (372911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
25 # 3อจ600909-021 แฮปรามคำแหง + (372912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
pornnakornsi
*** จตุคามรามเทพ วัดพระธาตุฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
26 # 3อจ600909-022 nongder + Domino (373084) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2541 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 100 บาท) ***
27 # 3อจ600909-022 nongder + Domino (373084) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 200 บาท) ***
28 # 3อจ600909-022 nongder + Domino (373084) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 200 บาท) ***
29 # 3อจ600909-023 VAIVIT + แม็คหลักสี่ (372914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600814-213)(G 77%) ***
30 # 3อจ600909-024 lndependent_Man + (372918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
eak1974
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ลอง วัดวิเวกฯ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 23) ***
31 # 3อจ600909-103 ET646618961TH pippinnu + ต้นพระ35 (372927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) ***
32 # 3อจ600909-104 ET488972707TH พ่อน้องจอม + vongkomin (372930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน เนื้อชิน ***
33 # 3อจ600909-107 ET492350301TH elaser + solution (372944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1484) ***
34 # 3อจ600909-107 ET492350301TH elaser + solution (372944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1484) ***

35 # 3อจ600909-108 ER978330715TH Tazmania + rachain (372948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
36 # 3อจ600909-110 ET525519095TH เมืองช้าง + kjack (372951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
37 # 3อจ600909-111 ET138940694TH หลวงสิน + phutthasil (372892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ600909-112 ET1389460694TH bananacoffee + phutthasil (372917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
39 # 3อจ600909-113 ET138940694TH taccord + phutthasil (372920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ600909-114 ET57190780TH mixerpra + ณุเกล้า (372924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก ปี 2517 จ.ระยอง ***
41 # 3อจ600909-115 ET562045495TH bagio + Promptprompt (372928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) ***
42 # 3อจ600909-116 ED162411600TH. พงษ์ท่าม่วง + towerboy (373089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้วเขียว ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม ***
43 # 3อจ600909-118 ET546067373TH บ้านกรอบเงิน + kriang_liver (372935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ600909-119 ET662244667TH เอ๋นวลจันทร์ + jokunghod (372938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์ใหญ่ ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ600909-120 ET465854619TH สิทธิชัย + ธิติวราห์ (372941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
46 # 3อจ600909-121 ED157300950TH Belton + Off99 (372933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
47 # 3อจ600909-122 ET365874377TH ธงชัย + สมาร์ทพระแท้ (372934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ600909-123 ET421374004TH skyman + konfagmoon (372937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 355/สภาพใช้) (G 78%)***
49 # 3อจ600909-124 ET162637064TH ลูกข่าง + โก้หนองคาย (372942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กุมารทองประสพโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) (หลังติดหน้ากากทองแดงและตะกรุด)***
50 # 3อจ600909-126 ED159584653TH ภุชงค์ชัยภูมิ + pakopako (372949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 889) ***
51 # 3อจ600909-127 ET644748460TH sathaporn + Benyapa (372953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ600909-128 ET610992032TH พระของลุง + pexbangkong (372961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ600909-129 ED15828994TH วุฒิคลองขวาง + tayatang (373090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ600909-130 ET507215013TH kittielec + ottowa (373083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่) ***
55 # 3อจ600909-132 ED151639532TH popmook + sanopporn (372916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2 พิมพ์น้ำกลวง เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สกลนคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (600828-107)***
56 # 3อจ600909-133 ET333587803TH chuchart-k + สนบางกรวย (372921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ600909-135 ET311588546TH ballvanrak + maximum9 (372925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี ***
58 # 3อจ600909-136 ED162242906TH กรปวีณ์ + นะรวย_มหาเสน่ห์ (372929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ห่าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี ***
59 # 3อจ600909-137 EX239482794TH ApiPra19 + bakery988 (373073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ600909-138 ET527274378TH Wanchana + maii_amulet (372932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 70%)***
61 # 3อจ600909-140 ED158589985TH Ake_Collection + tayatang (372939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(581005-097) (G 81%)***
62 # 3อจ600909-143 ET442022983TH Krittawit + พิฆเนศวร69 (372950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
63 # 3อจ600909-144 ET592109420TH เจษฎาพร + ต้อร่มโพธิ์ (372952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและกะไหล่ทองใหม่) ***
64 # 3อจ600909-145 ET417846816TH Berm_07 + seranee (372956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (600731-100) ***
65 # 3อจ600909-146 ET751987922TH sompong1691 + Aummata (372959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพญาครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
66 # 3อจ600909-147 ET376251789TH jasumet + router (372963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
67 # 3อจ600909-148 ET503618873TH ltpaisarn + พิชชากร (373078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อสำริด ปี 2497 จ.เพชรบุรี (590907-108) ***
68 # 3อจ600909-149 ET394055114TH kampeang + anusornss (372975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 68%)***
69 # 3อจ600909-151 ET084000869TH warriorric + strucsteel (372958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2533 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ600909-153 ET621563581TH Kunawut999 + watbannon (372966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***

71 # 3อจ600909-154 ET092442302TH pspwit + สคารโว (373076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(560823-373) ***
72 # 3อจ600909-155 ED148188930TH prasatj + topkoo (372969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ600909-156 ET674582021TH เมืองช้าง + kanlaya48 (372971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
74 # 3อจ600909-157 ET674582021TH Wanchana + kanlaya48 (372973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(600810-034) ***
75 # 3อจ600909-158 ET636624485TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (372979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ600909-159 ET636624485TH tgiporp + กรเมืองกาญจ์ (372982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ600909-160 ET517094972TH yaozm + ขวัญเมือง (372985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2139/น้ำหนักรวม 64.8 กรัม) ***
78 # 3อจ600909-161 ET537265662TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + maturuch (372943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (หลังจีวรและตะกรุด) (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
79 # 3อจ600909-162 ED154392081TH pcha18 + bunjerd (373075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ600909-163 ET313391365TH sur_suk + AroonZ9 (372946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (570205-022) (G 67%)***
81 # 3อจ600909-164 ED149558906TH loomthong + mrm99 (372954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสินสร้าง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2554 จ.จันทบุรี (หมายเลข 526/หลวงปู่บัว ปลุกเสก) ***
82 # 3อจ600909-165 ET487355558TH ราชสีห์ + WICHIT_HATYAI (372957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
83 # 3อจ600909-166 ET416831571TH peemark + ต้นพระ35 (372960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (G 69%)***
84 # 3อจ600909-168 ET072109020TH สมอทอง + หมูเขมกร (372967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผงว่านดำ ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ600909-169 ET313391351TH Sdiss + AroonZ9 (372968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
86 # 3อจ600909-171 EQ530393049TH กระต่าย + bagio (372964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (520625-034) (G 78%)***
87 # 3อจ600909-172 ET009646043TH gun_sapan + กิ่วกระ (372972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
88 # 3อจ600909-174 ET660767533TH TODSAKAN + หนุ่ยแสตมป์ (372981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***

89 # 3อจ600909-175 ED158547328TH Wanchana + misterpou (372984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(600828-102) ***
90 # 3อจ600909-176 ED163840137TH จอมทอง33 + ทวีศักดิ์ (372989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร ***
91 # 3อจ600909-177 EQ748031071TH tagsmtd + ธีรดา (372991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
92 # 3อจ600909-178 ET218335787TH คุณเร_ธรรม์ชนก + (372995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Thanapong36
*** พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
93 # 3อจ600909-179 ET075466737TH natthaphon59 + (373000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
luangtajunior
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 76%)***
94 # 3อจ600909-180 ET075466737TH mingch + luangtajunior (373003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
95 # 3อจ600909-181 TTLY000094577 samuthai + จอมทอง33 (372983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(541012-011) ***
96 # 3อจ600909-182 ET082710667TH sompong1691 + พีท888 (373088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย-ไวทย์ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว) (น้ำหนัก 62.4 กรัม)***
97 # 3อจ600909-184 ET511546507TH porlujin + pompy (372994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังบุษราคัม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 192) ***
98 # 3อจ600909-185 ET480632150TH derss + oofroad (372998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 69%)***
99 # 3อจ600909-186 ET532452875TH baloukra + kamollim (373086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
100 # 3อจ600909-187 EX219055871TH เจษฎาพร + toopronchai (373002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
101 # 3อจ600909-188 ET591699711TH บุษกร + BOMBA (373005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (600818-036) ***
102 # 3อจ600909-189 ER883897608TH phatcharaphong + เจนเมืองฉะ (373008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
103 # 3อจ600909-190 ED162021184TH gun_sapan + MIXMUK (373011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
104 # 3อจ600909-191 ED166606221TH sw_fssc + มหามณีจินดา (372990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.กาญจนบุรี ***
105 # 3อจ600909-192 ED266606221TH fifadida + มหามณีจินดา (372992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)(600828-210) ***
106 # 3อจ600909-193 ET592107667TH บ๊อบบางบ่อ + zizter (372997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 60%)***

107 # 3อจ600909-195 ET452515435TH mumu99 + gold1 (373006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
108 # 3อจ600909-196 ET452515435TH AunChonburi + gold1 (373081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (560802-095) (G 89%)***
109 # 3อจ600909-197 ER876474100TH khata + kikkik (373014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
110 # 3อจ600909-198 ED159585716TH อตกพระเครื่อง + photo_one (373016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
111 # 3อจ600909-199 ED146184780TH chun_lp10 + Tawatchai1889 (373079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
112 # 3อจ600909-200 ET198518174TH loomthong + pitakuthai (373020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(600517-080) (G 63%)***
113 # 3อจ600909-201 ET000722745TH zafari + สยามเมืองยิ้ม (372974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
114 # 3อจ600909-202 ED143519745TH กัดดาฟี่ + armarging (372977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง เนื้อทองคำ จ.พระนครศรีอยุธยา ***
115 # 3อจ600909-203 ED164741334TH THARIS + Brilliantgems (372980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อเงิน ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 71) ***
116 # 3อจ600909-204 ET653143594TH pramual + hnong1 (372986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน พิมพ์กลางอกกากบาท เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
117 # 3อจ600909-205 EX256334610TH Bigsu + owats (372988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
118 # 3อจ600909-206 ET505593370TH วรุณ1 + angka (373087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 76%)***
119 # 3อจ600909-207 ED155495799TH บางระกำ + พงษ์คลองสาม (372993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 613/น้ำหนักรวม 117.9 กรัม)***
120 # 3อจ600909-209 ER027243235TH ณัชกิจ + Amulet_Learning (372999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้สึกทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี ***
121 # 3อจ600909-210 ET507267418TH boonrote + สมอแดง (373001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี ***
122 # 3อจ600909-211 ET017017393TH พรรณราณย์ + ธัมปารี_16 (373009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่สิน วัดบางกะดี่ เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ ***
123 # 3อจ600909-212 ET529462952TH บอยราชบุรี + dekphet (373013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) (G 60%)***
124 # 3อจ600909-213 ET335417356TH ต่อ_ถนนตก + unstobable (373018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 88%)***

125 # 3อจ600909-214 ET634766441TH Ratchanon + GuideTommy (373022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ) ***
126 # 3อจ600909-215 ET510909911TH เน้นพระสวย + ขุนเมืองจันทร์ (373024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพแต่งผิวใบหน้า) ***
127 # 3อจ600909-216 ET480632764TH จอนบ้านลอ + oofroad (373080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อเงินลงยา ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้และลงยาชำรุด) ***
128 # 3อจ600909-217 ET505281567TH สัมปัญโณ + ปืนปราจีน (373029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
129 # 3อจ600909-218 ED130397288TH zafari + ชวนชื่น (373032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร ***
130 # 3อจ600909-219 ED130397288TH purich + ชวนชื่น (373034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ รุ่นครบ 5 รอบมหาราชินี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.8 กรัม) ***
131 # 3อจ600909-220 ED166213145TH ferluci + nologo1234 (373037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 282003) ***
132 # 3อจ600909-221 RL114322635TH พิชิตตลาดเพชร + nomercy (373017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
133 # 3อจ600909-222 EX250634664TH gymnastics + supachai_u (373082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
134 # 3อจ600909-223 EX250634664TH yongyot + supachai_u (373021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิวรมดำ) ***
135 # 3อจ600909-224 BANA000366825 coldsteel + บีเวียงพิงค์ (373026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (570314-191) ***
136 # 3อจ600909-225 ET683180485TH prons + เหรียญหลวงพ่อคูณ (373030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
137 # 3อจ600909-226 ET229413454TH JASMIN + yongyot (373033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ ***
138 # 3อจ600909-227 ET229413454TH ยายทรัพย์ + yongyot (373036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
139 # 3อจ600909-228 ET229413454TH nopakk + yongyot (373038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 ก.ย. 2560 - 08:09 น.] #60287 (9/23)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600829-021 ET164823855TH นายชยพล (371905) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ600830-026 ET137897408TH kunakohn (371665) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ600901-001 ER377325050TH แม็คหลักสี่ (372071) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ600901-002 ET370542372TH ตู่ด่านเกวียน (372073) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ600901-003 ET377623331TH seranee (372076) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ600901-004 ET426822818TH teranit (372079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600901-006 ET455023537TH ban999 (372080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600901-007 ET188844850TH gek1414 (372081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600901-008 ET281348814TH Jnongnong (372082) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ600901-009 ER876468807TH Earthquake (372084) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ600901-010 ET392550129TH ป้ายมงคล (372083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600901-012 ER592128154 ช_ชุติวัตร (372032) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ600901-013 ET465993828TH morn-tharua (372038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ600901-014 SMAT00000404011TH Pisit1963 (372040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ600901-015 EX227413774TH สยามเมืองยิ้ม (372045) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ600901-019 ET344075439TH pornlerty (372064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600901-020 ER675886951TH LexCyber (372068) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ600901-021 ET489253106TH Billyku (372047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600901-022 ER507774091TH pound2007 (372050) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ600901-023 ER827745424TH น้องแผ่นดิน (372053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ600901-024 ED145356554TH Jorawat (372056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ600901-025 ET101935625TH เหยี่ยวถลาลม (372058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 1อจ600901-026 ET368205252TH แตงโมแดง (372061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
24 # 1อจ600901-027 ET308251970TH Jnboxtel (372063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600830-001 ฮิมวัชรพล (371673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ600831-010 วีบางพูน (371919) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ600831-017 Meddy_Siam (371914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600901-001 บูมเมืองกาญจน์ (372054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600901-004 putthakhon (372062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ600901-005 momon (372066) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 2อจ600901-007 playboy2106 (372074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ600901-008 napon (372075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ600901-009 peacemaker (372077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ600901-010 nanoto (372078) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ600901-011 kamonsap (372039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ600901-012 kamonsap (372041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600901-013 kamonsap (372042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ600901-014 santipap (372046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ600901-015 khunoak77 (372052) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600901-016 chaiwatar (372055) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ600901-017 tonychan (372065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ600901-018 ซุนกวน (372067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ600901-019 พีพีพี (372069) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ600901-021 thanrat (372011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600901-022 เอกพระพุทธ (372020) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ600901-025 gorn9 (372030) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ600901-026 เน้นพระสวย (372034) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ600901-027 Suthisak2498 (372037) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 2อจ600901-028 limmy (372043) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ600901-029 mut007 (373092) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ600909-015 apiwatcivil (372955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600901-120 ED156132226TH chuchart-k + พญาธร (371978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ600901-142 ET53626181810TH tgiporp + กรเมืองกาญจ์ (371945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ600901-196 ET425084501TH chuchart-k + สนบางกรวย (371995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ600905-006 zafari + Fiona (372434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
5 # 3อจ600905-132 ER174964755TH scofieldpop + nooing (372421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
6 # 3อจ600906-105 suraj + กล้วยหิน (372621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
SMLP0000972020TH
*** พระบูชาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี 2507 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
7 # 3อจ600906-175 ET636603239TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (372552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ600906-176 ET636603239TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (372556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ600906-177 ET636603239TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (372560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ600906-178 ET636603239TH tgiporp + กรเมืองกาญจ์ (372563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ600906-179 ET636603239TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (372567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ600907-001 suchartlim + malakul (372655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนามย่อ ช.ส กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ***
13 # 3อจ600908-001 ตระกูลทอง + Vorakrit007 (372812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) ***
14 # 3อจ600908-002 gun_sapan + Vorakrit007 (372817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 538)(560826-136) (G 77%)***
15 # 3อจ600908-003 nakarin + kittisak-pra (372823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)***
16 # 3อจ600908-004 คชาภา + วิหารกรอ (372827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงพ่อเต๋ เนื้อดิน จ.นครปฐม ***

17 # 3อจ600908-005 ภูมิทัศ + TOKhong4 (372829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
18 # 3อจ600908-006 VAIVIT + SmarThai1234 (372831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) (G 79%)***
19 # 3อจ600908-007 พิชชากร + เมฆขยาย (372835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก) ***
20 # 3อจ600908-008 0LE_LIVERMAN + ร่มเย็น 09 (372838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
21 # 3อจ600908-009 beegee + nweaingc (372881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 980) ***
22 # 3อจ600908-010 viponcity + chatchai2522 (372843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (G 75%)***
23 # 3อจ600908-011 viponcity + chatchai2522 (372848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (G 64%)***
24 # 3อจ600908-012 Delta + attta (372851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ600908-013 KoTar + ทัดบางมด (372854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 333) ***
26 # 3อจ600908-013 KoTar + ทัดบางมด (372854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 333) ***
27 # 3อจ600908-013 KoTar + ทัดบางมด (372854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 333) ***
28 # 3อจ600908-013 KoTar + ทัดบางมด (372854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 333) ***
29 # 3อจ600908-013 KoTar + ทัดบางมด (372854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 333) ***
30 # 3อจ600908-014 KoTar + ทัดบางมด (372858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1) ***
31 # 3อจ600908-015 supap2526 + hunter04 (372884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
32 # 3อจ600908-016 pawit_wattana + อุลตร้าแมน (372861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 75%)***
33 # 3อจ600908-017 เจษฎาพร + wutpantip (372863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ600908-101 ET646618958TH พงษ์ท่าม่วง + ต้นพระ35 (372800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ600908-102 ET646364428TH มอร์เมืองทอง + ano8547 (372801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร 2 เนื้ออัลปาก้า จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
36 # 3อจ600908-103 ED130395083TH gecko + ชวนชื่น (372806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี ***
37 # 3อจ600908-104 ED130395083TH gecko + ชวนชื่น (372807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
38 # 3อจ600908-105 ED130395083TH ตาแจ๋ว + ชวนชื่น (372811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี ***
39 # 3อจ600908-106 ET498804938TH taranan + MIXMUK (372815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600828-158) ***
40 # 3อจ600908-107 ET534440756TH kee123 + asaki (372818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหน้าค่าย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(600531-020) ***
41 # 3อจ600908-108 ED160634989TH ก๊อกน้ำ + เรศเรณู (372822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ600908-109 EX231562409TH si_mong29 + ไตรลักษณ์111 (372825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
43 # 3อจ600908-110 ET546067360TH bandidsak + kriang_liver (372828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว) ***
44 # 3อจ600908-111 ET577341398TH เมืองช้าง + redknight (372830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ600908-112 ER883896545TH ภคิน-ปู่ทิม + เจนเมืองฉะ (372833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
46 # 3อจ600908-113 ET426436068TH taccord + โก้วิศวะ (372834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
47 # 3อจ600908-114 ET275312166TH DaCaPo + yongyot (372837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
48 # 3อจ600908-115 ET592118157TH pawit_wattana + champ32 (372840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 64) ***
49 # 3อจ600908-116 ET532639575TH พิชชากร + แม็คท่าม่วง (372842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่ดี วัดเทวสังฆาราม เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กาญจนบุรี ***
50 # 3อจ600908-117 ET597856168TH tansave + amulet_59 (372845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเกศคต เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร ***
51 # 3อจ600908-118 ET706486046TH prajunior + ZuTharua (372847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
52 # 3อจ600908-119 ET532821479TH Berm_07 + opasn (372849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (วัดเดิมบางสร้าง) ***

53 # 3อจ600908-120 phairoj1186 + nung4066 (372883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
54 # 3อจ600908-121 ONTC000184454 newone + puygas111 (372852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและ๙๙๙) ***
55 # 3อจ600908-122 ED149088195TH pramual + เพชรมรกต (372856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ600908-123 ET123432435TH อตกพระเครื่อง + apiwat_66 (372859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
57 # 3อจ600908-124 ET597856335TH nokjuck + tui_bong (372860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังผด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (551213-188)(G 65%)***
58 # 3อจ600908-125 ET597856335TH โมรารัตน์ + tui_bong (372862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (561017-099) ***
59 # 3อจ600908-126 ET505584320TH คุณทองใบ + อ้วนเหรียญทอง (372864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 58 พิมพ์หลังเต่า เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 134) ***
60 # 3อจ600908-127 ET728066346TH จูมไม้เมือง + yaowarat (372865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
61 # 3อจ600908-128 ET660768661TH CIVIL_KONG + tafu-boy (372867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 11064) (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)***
62 # 3อจ600908-129 ER867715845TH rayongratchasima + (372869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เอสายชล
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(600728-237) ***
63 # 3อจ600908-130 ET502993492TH gear10 + wichai18 (372871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (G 67%)***
64 # 3อจ600908-131 EX251408580TH ferluci + ponpon (372832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (530324-053) ***
65 # 3อจ600908-132 ED138343541TH gun_sapan + คนคอเรด (372836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเม็ดยาทองแดง-ตะกรุดสามกษัตริย์)
66 # 3อจ600908-133 ED138343541TH thriphop09 + คนคอเรด (372839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 182) (G 72%)***
67 # 3อจ600908-134 ET474613562TH chutty + (372841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 83%)***
68 # 3อจ600908-135 ET636622480TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (372844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ600908-136 ET636622480TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (372846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ600908-137 ET625404285TH taranan + ปั๊กชิวขอนแก่น (372850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***

71 # 3อจ600908-138 ET497121447TH เมเปิ้ล + อัศวิน_ระยอง (372853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2527 จ.ชลบุรี (571105-216) ***
72 # 3อจ600908-139 ET625404285TH taranan + ปั๊กชิวขอนแก่น (372855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง จ.ศรีสะเกษ ***
73 # 3อจ600908-140 ET684996221TH zafari + Danu55 (372857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
74 # 3อจ600908-141 ET681395214TH Alekadinho + คุณศิระ (372866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพสวย) (600803-028)***
75 # 3อจ600908-142 ET683055085TH taranan + ชายชุดดำ (372868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
76 # 3อจ600908-143 ET141465315TH เที่ยงพุทธคุณ + tagsmtd (372870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(600331-023) ***
77 # 3อจ600908-145 ER44614808TH ซีดานราชาเหรียญ + Chairut (372882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(600805-159) ***
78 # 3อจ600908-146 EX117386705TH newning + somchai_lawit (372873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (600714-052) ***
79 # 3อจ600908-147 ET625404254TH Suparat_2832 + Bophantom (372877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
80 # 3อจ600908-148 ET435229642TH กัดดาฟี่ + jukkapun (372879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มปราง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
81 # 3อจ600908-149 ER920305200TH รักษ์นครหลวง + thaiindy (372880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นห้าแชะ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 ก.ย. 2560 - 08:02 น.] #60283 (8/23)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600824-020 ET3610475888 สยามรุ่งโรจน์ (371666) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600825-018 ED128018477TH แมน6871 (371663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600826-013 ET572447233TH saksit13 (371656) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ600829-002 ER535790515TH Folkfolk (371525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600829-006 SMKY000109257 HatPra (371534) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ600829-014 ET416996788TH ก้องพระเครื่อง (371901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600830-001 ED126701533TH ต้อมตราโล่ (371655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600830-002 EL975898051TH นู๋โอปอ (371658) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ600830-004 EX251332705TH สุชาติสาย2 (371661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ600830-005 ET542461545TH maii_amulet (371664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ600830-007 ER008277611TH pun027 (371672) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ600830-008 ET283169271TH ใบไผ่ใบตาล (371679) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ600830-009 ER533779914TH o-larn (371684) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ600830-011 ET119401737TH PANPEUNG (371657) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 1อจ600830-013 EX008346453TH Prasobchok (371660) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ600830-014 ET377604200TH seranee (371668) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ600830-016 EX223704895TH voravitt (371678) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ600830-018 ET579250730TH จรูญโพธิ์ศรี (371681) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ600830-019 ED146580587TH vichaia (371688) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600830-020 ET627929878TH พรพระกรุ (371693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ600830-023 ET507178647TH pisanlost (371654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ600830-024 ET522687315TH Exdesign (371659) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ600830-025 ET386283945TH เที่ยงพุทธคุณ (371662) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 1อจ600830-027 ET403677940TH เทียมเยาวราช (371669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ600830-028 ET164968571TH ปั๊กชิวขอนแก่น (371670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ600830-029 ET481712384TH maii_amulet (371804) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600830-030 ET574635923TH tonkao (371676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ600831-002 ET188821045TH มอร์เมืองทอง (371880) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ600831-003 ET537256878TH maturuch (371888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ600831-004 ET580083787TH suwankal (371891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ600831-005 ET483957671TH arun1956 (371897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ600831-006 ET058845496TH ดิจิม่อน (371932) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ600831-008 ET561891636TH amarin (371906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ600831-009 ET240188769TH tkekop1977 (371909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ600831-010 ET377614670TH surasity (371910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ600831-011 ET474214083TH newty53 (371925) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ600831-012 ET356740099TH thongpaiwan (371913) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ600831-014 ET213757647TH คอปแมน (371921) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ600831-018 ET283172752TH HopeMan (371929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ600831-019 ET205543830TH MAVINT (371937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ600831-020 ET548938078TH yut157 (371933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ600831-021 ET249445270TH mc2007 (371881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ600831-022 ET345496472TH Youngjorhor (371885) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ600831-023 ET198480845TH pitakuthai (371889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ600831-024 ET323888931TH บัวแก้ว (371898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600829-015 peacemaker (371552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ600830-002 มองดู (371675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ600830-003 Frodojack007 (371805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600830-004 kmutnb (371680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600830-005 Buncha (371683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600830-006 ch-max (371685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ600830-007 suksannb (371690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600830-008 หนูมิเตอร์ (371694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ600830-009 t-det (371807) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ600831-002 ณัชกิจ (371902) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
11 # 2อจ600831-003 sit2517 (371936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ600831-004 K-vee (371907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ600831-005 dittasagul (371908) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ600831-006 OMBUN (371911) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
15 # 2อจ600831-007 bunjerd (371915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ600831-008 อำนาจธรรม (371916) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ600831-009 redarmy_ay (371918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ600831-011 SmarThai1234 (371882) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ600831-012 ninjaykk (371886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ600831-013 ทองแดง1009 (371890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600831-014 พุทธคุณ05 (371894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ600831-015 คานธี (371904) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ600831-016 หัดส่อง (371912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ600908-018 การันตีพระ (372876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600801-171 ET397571430TH DDman + เหงียนคีทัก (371942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ600901-002 นครทัย + นับตังค์ (371943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุ วัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนางพญา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
3 # 3อจ600901-109 ET735601755TH อภิธรรม + suwatboat (372018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระยอดธงหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ600901-163 ET453776525TH เพชรอโยธยา + totsapon2002 (371947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุดอยไซ เนื้อชิน จ.ลำพูน ***
5 # 3อจ600901-165 ED156931098TH amnartb + sanko88 (372488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
6 # 3อจ600901-173 ET119215947TH kitsanucha + radar41 (372089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ กรุน้ำมนต์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
7 # 3อจ600901-179 ED139692720TH beerleo + คนริมปาว (371981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ600901-184 ED138645555TH Poo1980 + พระยอดขุนพล (372010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกำแพงอู่ทอง วัดพิกุล พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
9 # 3อจ600901-185 ET637574635TH zafari + naratip_19 (372013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพหักซ่อมทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
10 # 3อจ600901-191 ET318894188TH narung + marut_toon (371979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** นางกวัก วัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ600902-002 Nuntiya + เจ๊ขมังเวทย์ (372748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผล ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 3874) ***
12 # 3อจ600902-005 kiattisak14 + aof-papa (372156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (G 72%)***
13 # 3อจ600902-149 ET573177104TH พิชิตตลาดเพชร + (372186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
paipaiwanwan
*** พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพอุดซ่อมฐาน)(550713-071) ***
14 # 3อจ600904-008 daew1970 + pui1228 (372335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทร์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (G 67%) ***
15 # 3อจ600904-015 Kitsukit + AEEEK (372407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 88%)***
16 # 3อจ600904-032 เมืองช้าง + naruechon (372328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นอายุ 96 ปี เนื้อเงิน จ.สุรินทร์ ***

17 # 3อจ600904-115 ET596644873TH willy + เด็กตลาดพลู (372297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ600905-009 chani + doyct (372450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (เลข ๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และแต่งผิว)***
19 # 3อจ600905-013 พิชชากร + เด็กท่าพระ (372415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น ***
20 # 3อจ600905-014 annact + เด็กท่าพระ (372422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอนุสรณ์ 89 ปี เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพตัดหู) ***
21 # 3อจ600905-120 ED142075515TH ชัยบางแค + taranan (372449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพอุดซ่อมใบหน้ามือขวา-ฐานซ้าย) (600819-031)(G 82%)***
22 # 3อจ600906-128 ED148/166727TH chuchart-k + shyamal (372597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ600906-154 ER724826143TH praiwet + มุกภูเก็ต (372586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร วัดศรีเวียงไชยา รุ่นแรก พิมพ์ไม้แยงหู เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.สุราษฎร์ธานี ***
24 # 3อจ600907-002 andyrun14 + malakul (372656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ600907-003 gun_sapan + พญายูงทอง (372659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
26 # 3อจ600907-004 ppffarm + แก้วอุษา (372663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (581024-141) (G 69%)***
27 # 3อจ600907-005 TiRescue + ลูกแม่จัน (372667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (491009-001) ***
28 # 3อจ600907-006 รักษ์ปักษ์ใต้ + bluezone69 (372670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (600816-161) (G 67%)***
29 # 3อจ600907-007 รักษ์ปักษ์ใต้ + bluezone69 (372672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (600817-191)(G 65%) ***
30 # 3อจ600907-008 ruenthong + mcbird (372675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
31 # 3อจ600907-009 viponcity + mcbird (372678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์จิ๋วหลังทอง ปี 2542 จ.นครปฐม (G 68%)***
32 # 3อจ600907-010 รักษ์ต้มเลือดหมู + ballsino (372681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 317) ***
33 # 3อจ600907-011 Ninja_tech + ballsino (372687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (590923-120)***
34 # 3อจ600907-012 boonrote + ballsino (372690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท (590914-089) ***

35 # 3อจ600907-013 วันชัย2511 + pawin55 (372693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข ส.858) (ฝังตะกรุดทอง)(600630-
070)***
36 # 3อจ600907-014 วันชัย2511 + pawin55 (372697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3482) ***
37 # 3อจ600907-015 aun1972 + aeeee (372700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ600907-016 kopper + Sura-Gan (372706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สิงห์บุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
39 # 3อจ600907-017 พัทลุง + naruechon (372709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ600907-018 nookug + พิชาญ (372712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
41 # 3อจ600907-019 อ้วนอุดร + cowman (372714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้และเคลือบแล็กเกอร์) (G 61%)***
42 # 3อจ600907-020 Suntree5 + cowman (372719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 67%)***
43 # 3อจ600907-021 ทินกร9 + cowman (372726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ600907-022 anuruknavy44 + greensnake (372730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรข้างเม็ด เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
45 # 3อจ600907-023 laksi + neung6800 (372733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
46 # 3อจ600907-024 HatPra + ดิอาโบล (372736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ600907-025 Firechicken + คงกะพันชาตรี (372738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) ***
48 # 3อจ600907-026 bunpotth + penggo (372742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดหนัง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ600907-027 pcha18 + อาณาจักรพระ (372745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญหนุมานทองแดง,ตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
50 # 3อจ600907-101 ER736382209TH มอร์เมืองทอง + Rambo_thai (372650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
51 # 3อจ600907-102 ED162003027TH พระนคร89 + phatcharaphong (372652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
52 # 3อจ600907-103 ET314941639TH phairot + บารมีคุณย่า (372778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

53 # 3อจ600907-104 ER876472449TH mootoo36 + kikkik (372657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จนั่งพาน หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (580109-191) ***
54 # 3อจ600907-105 ED162003013TH พระธุดงค์ + phatcharaphong (372662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
55 # 3อจ600907-107 ER989411891TH tomato + warship09 (372666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ครึ่งซีก ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ600907-108 EX257215636TH kaimotor + sipong (372671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง ***
57 # 3อจ600907-109 ED163222823TH zafari + ชัยชาญ (372674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อผง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
58 # 3อจ600907-110 ED162602122TH arunlit + guidenaja (372677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 122)(600726-018) (G 64%)***
59 # 3อจ600907-111 ET306160397TH chuchart-k + Boyprasertsak (372684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ600907-113 ET645500966TH so-so + พระธุดงค์ (372689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
61 # 3อจ600907-114 ER0919589094TH เมืองช้าง + noyranong (372696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550618-021)(G 67%)***
62 # 3อจ600907-115 ET19998313TH MoTeSaK + bigloma (372705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพลายกระซิบ วัดดอน พิมพ์บล็อกวงเดือน ***
63 # 3อจ600907-116 ET562114338TH rattapolyo + BOMBA (372776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600818-034) ***
64 # 3อจ600907-117 EX232455159TH supotroj + เต้อ๋อง8 (372775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
65 # 3อจ600907-118 ED157744105TH santi6611 + SA_peT (372715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 85400) ***
66 # 3อจ600907-119 ET600131501TH tumkajohn + แมน2517 (372721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
67 # 3อจ600907-120 ER986744073TH เมืองช้าง + ร่ำรวย (372724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
68 # 3อจ600907-121 ED157636185TH Thantharat + yongyot (372653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
69 # 3อจ600907-122 ET123471181TH Somjaiby + apiwat_66 (372774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (600826-019) ***
70 # 3อจ600907-123 ED158482560TH พระนคร89 + Vorakrit007 (372660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***

71 # 3อจ600907-124 ET164968673TH แอ๊ค-คลองสี่ + Bophantom (372664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (600407-031) (G 51%)***
72 # 3อจ600907-125 ED158482560TH เน้นพระสวย + Vorakrit007 (372668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หุมน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
73 # 3อจ600907-126 ET450036715TH แฮปรามคำแหง + Park818 (372765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต ปี 2542 จ.นครปฐม (G 87%) ***
74 # 3อจ600907-127 ET573299099TH Chairut + อ้วนเหรียญทอง (372673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ600907-128 ED158456879TH waves + คนคอเรด (372680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2811) ***
76 # 3อจ600907-129 ED158456879TH bakery988 + คนคอเรด (372683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ600907-130 ED158456879TH akm345 + คนคอเรด (372686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
78 # 3อจ600907-131 ED158456879TH akm345 + คนคอเรด (372692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
79 # 3อจ600907-132 ET416831568TH สคารโว + ต้นพระ35 (372699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ600907-133 ET601068235TH chuchart-k + ธนะพล (372702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ600907-134 ET601068235TH chuchart-k + ธนะพล (372707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ600907-135 ED161562784TH zafari + jamesza (372781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2522 จ.กาญจนบุรี ***
83 # 3อจ600907-136 ED159635236TH กำธรนคร + But140 (372710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) ***
84 # 3อจ600907-137 ED159635236TH jailgurad + But140 (372716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ600907-138 ET532818395TH ต้นเตย + kopper (372723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ600907-139 ED156089275TH maikeboy + รอดบางแค (372773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ600907-140 ET592171020TH ชัยเจเจ + thong88 (372727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 366)(600206-163) ***
88 # 3อจ600907-141 ER538995566TH Puii22 + Suprarop (372669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***

89 # 3อจ600907-142 ET530105207TH rawee + สัปปะรด (372676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ***
90 # 3อจ600907-143 ET530105238TH nopakk + สัปปะรด (372679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุนาดูน พิมพ์ตัดสี่ เนื้อดิน ***
91 # 3อจ600907-144 ED162511449TH Danu55 + peerapath (372682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
92 # 3อจ600907-145 ET424114516TH taccord + นายูนอิม (372685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดโนนผึ้ง เนื้อว่าน108 ปี 2540 (หลวงปู่หมุน) ***
93 # 3อจ600907-146 ET627999159TH pimax + Malinee88 (372779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 จ.สระบุรี ***
94 # 3อจ600907-147 ET538333616TH prasatj + k9cob (372694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ600907-148 ET538833616TH loomthong + k9cob (372698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 80 ปี ร.ร.นายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพล้างผิว) (G 63%)***
96 # 3อจ600907-149 ET608619391TH atthasit + MAYUREE999 (372771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน) ***
97 # 3อจ600907-150 ET281911827TH ponrat + พัศพิม (372780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
98 # 3อจ600907-151 ET580100410TH ราชสีห์ + pantasia (372703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
99 # 3อจ600907-152 ET576048165TH Poonsin + งดงาม (372718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ) ***
100 # 3อจ600907-153 ED122185746TH sirilakpa + จุ๋มจิ๋ม (372722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (591130-045) (G 58%)***
101 # 3อจ600907-154 ET489267944TH เที่ยงพุทธคุณ + Billyku (372725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (590909-219)(G 64%) ***
102 # 3อจ600907-155 ET143056628TH paepae + วีระบางลาย (372728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** นางกวักหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
103 # 3อจ600907-156 ET307933977TH Sdiss + fks_gun (372731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
104 # 3อจ600907-157 ET573224087TH mumu99 + สกุลโด่ง (372735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง ***
105 # 3อจ600907-158 ET340614291TH Bophantom + กรอบสุข (372737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
106 # 3อจ600907-159 ET149944989TH Santiwall + ชอบจัง (372740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 ก.ย. 2560 - 08:08 น.] #60280 (7/23)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600826-007 ET483934049TH ป่าบอนตำ (371524) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ600826-017 EQ080279581TH งดงาม (371530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600829-001 ED136678701TH tanapat2526 (371652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ600829-003 ET235808875TH NP_PRATHAI (371527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600829-005 ET117970174TH aidteegon (371532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ600829-007 EQ602504285TH โจบูรพาเหล็กกล้า (371537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600829-009 ET195398605TH LIONTHANANDOR (371540) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
N
8 # 1อจ600829-010 ET497830242TH tumtam (371541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ600829-011 ET578351768TH kritk (371526) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ600829-012 ER831294638TH yingchaba (371528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ600829-013 ER446984845TH Chairut (371531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600829-015 ED152923096TH But140 (371533) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ600829-016 ED154123147TH jocky (371538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ600829-017 ED122796867TH Suprarop (371539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ600829-018 ET237110027TH นัทยางดำ (371644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ600829-019 ED112466441TH Narupat (371645) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600826-008 som3693 (371330) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
2 # 2อจ600826-018 Namchai191 (371547) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ600829-001 jimmy9634 (371603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ600829-002 วันชัย2511 (371604) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ600829-003 บูมเมืองกาญจน์ (371608) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
6 # 2อจ600829-004 REGCOS (371613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ600829-005 nattapol78 (371616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ600829-006 nattapol78 (371618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600829-007 เบย์เบลด (371621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ600829-008 ถนัดซ้าย08 (371623) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ600829-009 pipat_ch (371626) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600829-010 สังฆวิชิต (371628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ600829-011 สังฆวิชิต (371544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ600829-012 Tatchakorn (371546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ600829-013 theera99 (371548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600829-014 iarun46 (371550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ600829-016 ลุงเปี๊ยก (371542) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
18 # 2อจ600829-017 raimon (371549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ600829-018 raimon (371551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ600829-019 pornthap (371559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ600829-020 อุลตร้าแมน (371561) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 2อจ600829-021 jupiter (371535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600829-023 ประกาศิต (371543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ600829-024 ลอยพยาครุฑ (371545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ600908-007 การันตีพระ (372785) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600829-114 EX219026464TH jatenarai + tonyadam22 (372435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา ***
2 # 3อจ600830-112 ED149590963TH แฮปรามคำแหง + (371773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
*** พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี ***
3 # 3อจ600830-140 EX201909875TH beer2126 + ponrat (371792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)(600715-176) ***
4 # 3อจ600831-150 ET397843800TH Darksider + piya1 (372438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
5 # 3อจ600831-158 ET573131513TH ting05 + อี๊ดสกลนคร (372587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า) ***
6 # 3อจ600901-008 DaCaPo + va1111 (371965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 77%)***
7 # 3อจ600901-111 ED148577489TH poshwises + โสตถิยะ (371939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2504 จ.ชลบุรี ***
8 # 3อจ600901-113 PT9000008483011 copper + DaCaPo (371944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
9 # 3อจ600902-101 ED150034588TH toon_cool + สุริยันจันทรา (372589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งญาณท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อเงิน ปี 2547 จ.อุบลราชธานี ***
10 # 3อจ600902-116 ET711834628TH เกียรคิก้อง + เจก่ะวาย (372227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อดี วัดเหนือ เนื้อเงิน ปี 2481 จ.กาญจนบุรี ***
11 # 3อจ600902-178 ET507202655TH magician + ottowa (372442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่) ***
12 # 3อจ600902-186 ED159103728TH pakarapo + น้ำฟ้าใส (372600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาราศรี วัดถ้ำเสือดาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
13 # 3อจ600904-121 ER853959391TH weerapongn + ศรีเมืองระยอง (372635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 117)(G 63%)***
14 # 3อจ600905-001 Poonsin + หนึ่งสภาพัฒน์ (372413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 435) ***
15 # 3อจ600905-002 newning + tuey88 (372416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (550526-118) ***
16 # 3อจ600905-003 sinpet + korrapat905 (372420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
17 # 3อจ600905-004 kittisak_10 + jazz9235 (372426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600830-012) ***
18 # 3อจ600905-005 prajakka + midland (372431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี ***
19 # 3อจ600905-007 จูมไม้เมือง + ซุนกวน (372440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 571)(600830-106) ***
20 # 3อจ600905-008 newning + apiwatcivil (372445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (600828-111) ***
21 # 3อจ600905-011 CIVIL_KONG + nong27 (372412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
22 # 3อจ600905-012 pizza_nu + เด็กท่าพระ (372501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ600905-015 khotchaninPk + เด็กท่าพระ (372425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** กุมารดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ600905-016 พรสุรีย์ + Yutclub (372429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(600216-044) (G 67%)***
25 # 3อจ600905-101 EQ519326745TH ชัยเจเจ + tongleehae (372457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
26 # 3อจ600905-102 ET716978371TH pruksasat + believe (372460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน ว้ดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
27 # 3อจ600905-103 ET716978368TH PBnew + believe (372464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
28 # 3อจ600905-104 ET578440984TH DaCaPo + wewong (372467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ600905-105 ET626704927TH lookpong + อ้วนอุดร (372468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (สภาพทาทองด้านหน้า)(G
80%)***
30 # 3อจ600905-106 ET590016552TH พรรณราณย์ + lordcoffee (372472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผงเหลือง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
31 # 3อจ600905-107 ED153751962TH pspwit + Bandan496 (372476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
32 # 3อจ600905-108 ED154072771TH โอ่งเมืองราช + sudkhed (372479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ600905-109 EX221106563TH เน้นพระสวย + (372481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phatcharaphong
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
34 # 3อจ600905-110 ET195416658TH Yuisuper + เงินเหลือ (372484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลัง "ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
35 # 3อจ600905-111 ET507196946TH Teelek8888 + ottowa (372495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
36 # 3อจ600905-112 ET573932426TH Naris1 + ตะเพียรทอง19 (372497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2434) (G 66%)***
37 # 3อจ600905-113 ET611360845TH pspwit + เจ้าแก้ว (372417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ600905-114 EQ237423949TH ศิษย์ระยอง + split (372424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
39 # 3อจ600905-115 ED155446047TH เข้มKEM + พงษ์คลองสาม (372430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 934/น้ำหนักรวม 116 กรัม) ***
40 # 3อจ600905-116 EQ941176576TH boonrote + ไทอภัยโส (372496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑเพชรกลับ หลวงปู่ผาด วัดไร่ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.อ่างทอง ***
41 # 3อจ600905-117 ET660742341TH king_64 + KUNOHM (372439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (G 65%)***
42 # 3อจ600905-118 ET704552224TH zafari + Teresa (372444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
43 # 3อจ600905-121 ED148735255TH farmer + misterpou (372419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2410) (G 72%)***
44 # 3อจ600905-122 ET371980176TH suksilp + Thantharat (372427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ600905-123 EX219041387TH จิ๊กโก๋หลังวัง + tontatto (372436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งธรรมศาสตร์ รุ่นสร้างหอพระ เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ (570908-038) ***
46 # 3อจ600905-124 ET371980193TH pspwit + ธงชัย (372441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
47 # 3อจ600905-125 ET371980193TH pspwit + ธงชัย (372446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
48 # 3อจ600905-127 ET561947825TH DaCaPo + dungdung (372458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
49 # 3อจ600905-128 ED154346776TH samunella + yongyut (372463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 79%)***
50 # 3อจ600905-129 ED154346776TH Sdiss + yongyut (372490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพซ่อมขอบหลังซ้าย)***
51 # 3อจ600905-130 ER174964755TH coldsteel + nooing (372473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2512 จ.ชัยนาท ***
52 # 3อจ600905-131 ED152890305TH สมอทอง + ฟลุ๊ค (372414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
53 # 3อจ600905-133 ED144732112TH sutthipun + ARNON (372494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(561130-272) ***
54 # 3อจ600905-134 ED155468303TH บางระกำ + พงษ์คลองสาม (372503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3823/น้ำหนักรวม 61.5 กรัม) ***
55 # 3อจ600905-135 EX227412031TH pornlimk + toosk32 (372432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** พระกริ่ง วัดหลักเมืองพัฒนาราม รุ่นหนึ่งในแผ่นดิน ปี 2541 จ.เพชรบูรณ์ ***
56 # 3อจ600905-135 EX227412031TH pornlimk + toosk32 (372432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดหลักเมืองพัฒนาราม รุ่นหนึ่งในแผ่นดิน ปี 2541 จ.เพชรบูรณ์ ***
57 # 3อจ600905-136 ET644741095TH pcha18 + เก่งจริงจริง (372447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา ***
58 # 3อจ600905-137 BSTO000252463 niwetch + ศิษย์มีครู (372451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นรวยเงินล้าน พิมพ์จอบเล็ก(จิ๋ว) เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.พิจิตร (หมายเลข 99/น้ำหนักทอง 1.1 กรัม) (วัดท้ายน้ำสร้าง) ***
59 # 3อจ600905-138 ET443182142TH sompong1691 + ขนมหวาน (372456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
60 # 3อจ600905-139 ER831284278TH Thantharat + Ronado (372459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
61 # 3อจ600905-140 ER831284278TH precha1150 + Ronado (372461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) (G 69%)***
62 # 3อจ600905-141 ED136095025TH BlackMajic + yongyot (372493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
63 # 3อจ600905-142 ED136095025TH Bqstep501 + yongyot (372499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพใช้) ***
64 # 3อจ600905-143 ED136095025TH taccord + yongyot (372455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ600905-144 ET403649665TH สิงขร + เทียมเยาวราช (372466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ600905-144 ET403649665TH สิงขร + เทียมเยาวราช (372466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
67 # 3อจ600905-145 ET122557558TH ศักดิ์ศิริ + พุทธะ_สังมิ (372469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)***
68 # 3อจ600905-146 ET141097426TH Pichawee + คุณศิระ (372498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี ***
69 # 3อจ600906-001 ชอบพระเครื่อง + unstobable (372540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ600906-002 lertlakhatthakij + Tochiro (372543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (600706-027) (G 67%)***
71 # 3อจ600906-003 joobb + คานธี (372645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ600906-004 ruenthong + คานธี (372547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (581223-208) ***
73 # 3อจ600906-005 jasumet + คานธี (372551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (600609-197)(G 85%)***
74 # 3อจ600906-006 WorapongP + คานธี (372555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (600609-199) ***
75 # 3อจ600906-007 winwin + buspom (372558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ600906-008 ลูกลุงรูญ + jicko (372562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
77 # 3อจ600906-009 fw_amulet + ชัยเจเจ (372565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
78 # 3อจ600906-010 เจษฎาพร + เด็กท่าพระ (372570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ600906-011 presun + toey7 (372573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(590704-160) ***
80 # 3อจ600906-012 เปลื่อง80 + tum_pj (372576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
81 # 3อจ600906-013 จุ๋มจิ๋ม + neung6800 (372580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
82 # 3อจ600906-014 Prachai6255 + olympia (372644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600816-191) ***
83 # 3อจ600906-101 LPDU000279106TH Songpol_cg + ฐณะวัฒน์ (372603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) (G 65%)***
84 # 3อจ600906-102 LPDU000279106TH tomylee + ฐณะวัฒน์ (372612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
85 # 3อจ600906-103 LPDU000279106TH Peak18 + ฐณะวัฒน์ (372615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***
86 # 3อจ600906-104 รวยเฮงคูณลาภดี + jopawis (372618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BROM000236585TH
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
87 # 3อจ600906-106 ED002021153TH kittisak_10 + รักษ์ต้มเลือดหมู (372624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพตัดขอบข้าง) ***
88 # 3อจ600906-107 ET248062415TH tonychan + ไบร์ทหนองช้างคืน (372637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
89 # 3อจ600906-108 ET425146325TH doramon2345 + พุทธปฐม (372626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
90 # 3อจ600906-109 ET625404135TH kittisak_10 + เจษฎาพร (372629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
91 # 3อจ600906-110 ER827749307TH Pearl2519 + พงษ์ท่าม่วง (372631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 63%)***
92 # 3อจ600906-111 ET214540978TH Lengford + จิตรเทพ (372542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
93 # 3อจ600906-112 ET712326012TH kisaru + เจก่ะวาย (372545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
94 # 3อจ600906-113 ET519829932TH คุณเร_ธรรม์ชนก + tum087 (372548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้) ***
95 # 3อจ600906-114 ER230459073TH kopper + Buncha (372553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ600906-115 ET661947284TH Poonsin + คาร์บอย (372638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นครบ 6 รอบ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 35) ***
97 # 3อจ600906-116 ET405690056TH zafari + Aummata (372561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้) ***
98 # 3อจ600906-117 ET370558369TH bvmiracle + kanlaya48 (372633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
99 # 3อจ600906-118 ET370558369TH zafari + kanlaya48 (372568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
100 # 3อจ600906-119 ET370558369TH jasumet + kanlaya48 (372634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 64%)***
101 # 3อจ600906-120 ET370558369TH lingling + kanlaya48 (372572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูหนาว เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (G 84%)***
102 # 3อจ600906-121 ET370558369TH มีเก้า888 + kanlaya48 (372577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
103 # 3อจ600906-122 ED131486165TH tee_chadjen + dongkong (372646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (570514-013)(G 65%)***
104 # 3อจ600906-123 ED157743122TH doriyaki + วัฒน์พระองค์ขาว (372581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
105 # 3อจ600906-124 ER730551099TH Toncow + ชวนชื่น (372585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
106 # 3อจ600906-125 ER730551099TH bunpotth + ชวนชื่น (372591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดหนัง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
107 # 3อจ600906-126 ER730551099TH Warayu + ชวนชื่น (372593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ600906-127 ER730551099TH PhaoNamo98 + ชวนชื่น (372596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางไสยาสน์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.นครปฐม ***
109 # 3อจ600906-129 ET506728351TH BigBenz + bantueng (372601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างโบสถ์ ปี 2450 จ.พิจิตร (วัดหนองเต่าสร้าง) ***
110 # 3อจ600906-130 ER762450255TH พิชชากร + PrinceStorm (372605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (600814-012) ***
111 # 3อจ600906-132 ET582510222TH yomomyai + หวังมีเฮ (372610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
112 # 3อจ600906-133 ET620886926TH pspwit + ภวัต999 (372642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
113 # 3อจ600906-134 EX173310037TH ADELA77 + dimond25 (372616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
114 # 3อจ600906-135 EP478816778TH พรรณราณย์ + pansanong (372619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2496 จ.ฉะเชิงเทรา ***
115 # 3อจ600906-136 ET609151857TH เน้นพระสวย + peaky (372607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
116 # 3อจ600906-137 ET414438849TH jom2523 + Tossaporn (372611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) (G 67%)***
117 # 3อจ600906-140 ET589571212TH pramual + manutsri (372614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน พิมพ์ไม่มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
118 # 3อจ600906-141 ED154263056TH chffta + salvo (372641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 5 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.สกลนคร ***
119 # 3อจ600906-142 ET527511559TH chffta + chotikanta (372539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
120 # 3อจ600906-143 ET646270734TH pom53 + ชานนทร์ (372546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 544) ***
121 # 3อจ600906-144 ED158585048TH beerleo + ผู้นำพล (372550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (G 85%)***
122 # 3อจ600906-145 ET674580365TH platong + kanlaya48 (372554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***
123 # 3อจ600906-146 ET640296659TH เฉียบ + Siwakarn (372557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 67%)***
124 # 3อจ600906-147 ET640296659TH toymlt + Siwakarn (372559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (G 60%) ***
125 # 3อจ600906-148 ET64029659TH prajakka + Siwakarn (372564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลืองตั้ง) ***
126 # 3อจ600906-149 ET432966793TH กรเมืองกาญจ์ + chuchart-k (372566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (580813-060) (G 81%)***
127 # 3อจ600906-150 ED159562794TH กัดดาฟี่ + joy2007 (372569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
128 # 3อจ600906-151 ET587731340TH prons + navy2525 (372575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
129 # 3อจ600906-152 ET527145585TH sutee + เฮียนพพร (372579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดจุฬามุนี) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
130 # 3อจ600906-153 ET645578550TH สมอทอง + ศักสิทธิ์ (372583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
131 # 3อจ600906-155 ER146769177TH dodduh + บ่าวดอย (372643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดมหาระงับ หลวงพ่อสมภพ วัดสาลีโข เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี ***
132 # 3อจ600906-156 ET532629754TH pla_yim + tookatun (372588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
133 # 3อจ600906-157 ER827749409TH pornlimk + น้องแผ่นดิน (372595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) (600816-168)(G 67%)***
134 # 3อจ600906-158 ET760950829TH Pseheng + Exdesign (372599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(530225-283) ***
135 # 3อจ600906-159 ET020482545TH ApiPra19 + จอมพล (372602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
136 # 3อจ600906-160 ED105259761TH นายพอเพียง + สัสดี57 (372606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
137 # 3อจ600906-161 ET539618606TH PunC123 + bolblp (372609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว ปี 2496 จ.นครปฐม ***
138 # 3อจ600906-162 ET453776551TH mooyojung + totsapon2002 (372613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนางพญา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
139 # 3อจ600906-163 ED159528679TH Thantharat + photo_one (372617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
140 # 3อจ600906-164 ET453776551TH UDS-35 + totsapon2002 (372620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
141 # 3อจ600906-165 EQ687711643TH Deema + มหาเศรษ (372622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่หมุน วัดซับลำไย เนื้อผง จ.ลพบุรี (ฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง) ***
142 # 3อจ600906-166 ET591769908TH owats + Rich989 (372623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
143 # 3อจ600906-167 ET510868823TH KoTar + ปอ-ปอ (372625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 39) ***
144 # 3อจ600906-168 ET683162892TH chane31 + (372627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา 2 เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 464/วัดซับลำใยสร้าง)***
145 # 3อจ600906-169 ET547717185TH loomthong + จอมทอง33 (372628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (561106-125)(G 67%)***
146 # 3อจ600906-170 ET669663385TH อาดัม + supersk (372630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 214) ***
147 # 3อจ600906-171 EX229719788TH TheJo + TYAKONE (372541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
148 # 3อจ600906-172 ED159571031TH ลูกข่าง + photo_one (372632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กุมารทองประสพโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) (หลังติดหน้ากากหลวงปู่หมุน-ตะกรุด)***
149 # 3อจ600906-173 ET626557217TH ย้งศรีสะเกษ + จุ๋มจิ๋ม (372544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
150 # 3อจ600906-174 ER883881333TH toonz29 + jadelongpar (372549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดอุมะ/สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
151 # 3อจ600906-180 ET636603239TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (372571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
152 # 3อจ600906-181 ET636603239TH tgiporp + กรเมืองกาญจ์ (372574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (590804-101) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 ก.ย. 2560 - 08:06 น.] #60277 (6/23)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600830-005 Longhorn + ศิษปู่เปี่ยม (372274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์กรรมการเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
2 # 3อจ600830-147 ET406509631TH Deema + jubwatin (372209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดขอบหลังล่าง) ***
3 # 3อจ600830-153 ET430965367TH Suparat_2832 + ประสิทธิ์สม (372159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ600830-180 ET507178655TH pakarapo + pisanlost (372163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนหลวงพ่อกวย วัดช่องแค ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
5 # 3อจ600831-127 ET592077112TH Natan2556 + akara (372266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
6 # 3อจ600902-001 ชัดเจน2557 + prakit0112 (372148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
7 # 3อจ600902-003 thana_gt + อาชาเหล็ก (372151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 192307) ***
8 # 3อจ600902-004 ศิษพ่อมุ่ย + deawn (372155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดซับลำไย พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
9 # 3อจ600902-006 Nihao + BkkChalyThailand (372161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
10 # 3อจ600902-007 poo2515 + prasertpp (372164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (600816-169)(G 78%)***
11 # 3อจ600902-008 Tar_MDU35 + วันชัย2511 (372167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อสำริด ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (590901-008) ***
12 # 3อจ600902-009 fifadida + NOP_BU8 (372170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (590824-017)(G 49%) ***
13 # 3อจ600902-010 niphun + Hitlerjugend1935 (372171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (G 67%) ***
14 # 3อจ600902-011 presun + คงกะพันชาตรี (372179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 73%)***
15 # 3อจ600902-012 pspwit + คงกะพันชาตรี (372182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ600902-013 magician + theera99 (372185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 451)(530929-204) ***

17 # 3อจ600902-014 nirawadee + pongldc (372189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
18 # 3อจ600902-015 theone + Naisert (372191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ เนื้อตะกั่ว จ.พิจิตร ***
19 # 3อจ600902-016 TEE_INTER + penggo (372194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
20 # 3อจ600902-017 danaiw + penggo (372197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ600902-018 Amuletism + penggo (372200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต วัดชีปะขาวหาย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
22 # 3อจ600902-102 ET416822393TH zafari + หนุ่มธนบุรี (372173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ600902-103 ET313375115TH พิณเปี๊ยะ + ไตรลักษณ์111 (372176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดนางเหลียวสร้าง/สภาพล้างผิว) ***
24 # 3อจ600902-104 ED142067261TH เมืองช้าง + taranan (372180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (580909-166) ***
25 # 3อจ600902-105 ER818642585TH pakarapo + ไร้นาม99 (372184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนอาจารย์เป่ง ***
26 # 3อจ600902-106 ET553525247TH NARONGCHIT + khunnui (372188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดใหญ่ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฎิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พิษณุโลก ***
27 # 3อจ600902-107 EQ697323285TH pikkared + เขารัง (372192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
28 # 3อจ600902-108 ET392813531TH PharmX + pompy (372196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(561003-170) (G 64%)***
29 # 3อจ600902-109 ET186394852TH คุ้มเสมา + hot2523 (372201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) (G 76%)***
30 # 3อจ600902-110 ED148647511TH tttui + แอ๊ดป่าซาง (372203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดาน กรุหนองอีจาง พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อชินตะกั่ว จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
31 # 3อจ600902-111 ER889783820TH ducheyboy + KANT_CHON (372207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดโชติพายราม จ.ราชบุรี ***
32 # 3อจ600902-112 ER757163022TH เมืองช้าง + วิทย์พระประแดง (372212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ600902-113 ED156135770TH nattapol78 + โครตเฮง (372215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
34 # 3อจ600902-114 ET711871740TH iarun46 + เรศเรณู (372219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้หักซ่อมและล้างผิว) ***

35 # 3อจ600902-115 ET651855552TH diaz1234 + ถิ่นบูรพา (372223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (G 75%)***
36 # 3อจ600902-117 ET313375107TH ฅนเมืองพาน + ไตรลักษณ์111 (372229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง ***
37 # 3อจ600902-118 ET400637310TH zafari + janya (372237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
38 # 3อจ600902-119 ET394282195TH Mai2008 + ton_rooney (372240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ธนบัตรรัชกาลที่ 9 ***
39 # 3อจ600902-120 ET506199827TH munmun + สุนทรฤทธิ์ (372244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ600902-121 ED155315761TH ผู้นำพล + chaibangseemeang (372101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 79%)***
41 # 3อจ600902-122 ET252532124TH มันตู + addoo (372104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 1183)***
42 # 3อจ600902-123 ET252532124TH มันตู + addoo (372107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 1724)***
43 # 3อจ600902-124 ET252532124TH มันตู + addoo (372110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 1389)***
44 # 3อจ600902-125 ET531453971TH วุฒิคลองขวาง + bank18 (372114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
45 # 3อจ600902-126 ET514331845TH misterpou + หนุ่ม14 (372116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) ***
46 # 3อจ600902-127 ED082444989TH พยัคย์ + sedtha (372276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์หมึกรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
47 # 3อจ600902-128 EX16307496TH toey7 + ช่างทำกรอบพระ (372120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ600902-129 EX163087496TH toey7 + ช่างทำกรอบพระ (372122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
49 # 3อจ600902-130 EX163087496GTH toey7 + ช่างทำกรอบพระ (372125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
50 # 3อจ600902-131 EX163087496TH toey7 + ช่างทำกรอบพระ (372127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ600902-132 EP614782048TH Choat + LaDyPuki (372130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(600825-029) (G 60%)***
52 # 3อจ600902-133 EP471487794TH Titikorn + m-cot (372133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

53 # 3อจ600902-134 ER446111485TH sscopyprint + Chairut (372138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(600821-003) ***
54 # 3อจ600902-135 ET481759639TH เปิดกรุ + bussakorn (372278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (591126-057) (G 84%)***
55 # 3อจ600902-137 ET436153653TH lungwut + ningwatgrang (372144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (G 81%) ***
56 # 3อจ600902-138 ET735986132TH Itsariko + ตราชั่ง (372147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หน้าตัก 2.5 นิ้ว) ***
57 # 3อจ600902-139 ET511545299TH ลายน้ำ + Anekpakdee (372270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพแผ่นทองชำรุดหาย) ***
58 # 3อจ600902-140 ED156045819TH วันชัย2511 + satayu_l (372153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
59 # 3อจ600902-141 ET422236931TH ตปราจีน + warleas (372157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
60 # 3อจ600902-142 ED128075015TH mox63 + raimon (372162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าแว่น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ600902-143 ET571303683TH bunpotth + ottowa (372166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่) ***
62 # 3อจ600902-144 ET313377757TH อาวี่ + suebtrakoon (372169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน ***
63 # 3อจ600902-145 ET507646764TH boykaaoy + เขยมาบตาพุด (372172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
64 # 3อจ600902-146 ET345595988TH amornnakonpathom + (372174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pukpaokab
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 62%)***
65 # 3อจ600902-147 ED150682375TH ruenthong + ตุ้ยสวนอ้อย (372178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ600902-148 ED154936251TH Poonsin + mana10549 (372181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
67 # 3อจ600902-150 ET646279407TH pla_yim + naivana (372269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
68 # 3อจ600902-151 ET234715364TH nirun4 + piya1 (372195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1670) (G 76%)***
69 # 3อจ600902-152 ED155333796TH laksi + pakbankaew (372199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดคลองทราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.จันทบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
70 # 3อจ600902-153 ED159530160TH pongpamorn + pakopako (372273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 16) ***

71 # 3อจ600902-154 EP614781705TH yahee13 + Pongkorn332 (372205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ600902-155 ET646580064TH pspwit + Anniris (372208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)***
73 # 3อจ600902-156 ET571303670TH Titikorn + ottowa (372211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
74 # 3อจ600902-157 ED122759073TH ongono + September2017 (372214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ระนอง ***
75 # 3อจ600902-158 ET313378236TH อตกพระเครื่อง + AroonZ9 (372271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญหนุมานกะไหล่ทอง-ตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
76 # 3อจ600902-159 ED155455256TH otsuka + peerapath (372221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ600902-160 ET706080757TH theera-pon + ชัยชาญ (372224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
78 # 3อจ600902-161 ED157651545TH taccord + เจริญ (372103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 65%)***
79 # 3อจ600902-162 ER818671578TH NongOprakruang + ไร้นาม99 (372105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอ ***
80 # 3อจ600902-163 ER818671578TH magino10 + ไร้นาม99 (372108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ***
81 # 3อจ600902-164 ER933479090TH Exdesign + Off99 (372111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
82 # 3อจ600902-165 ET403590965TH KoTar + chokchai (372113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 208) (600731-062)***
83 # 3อจ600902-166 ET426822897TH chuchart-k + patchaya (372117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ600902-167 ET426822897TH chuchart-k + patchaya (372119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
85 # 3อจ600902-168 ET279442467TH ลายน้ำ + เทพพระเสาร์ (372121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
86 # 3อจ600902-169 EX256334115TH Bigsu + owats (372272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
87 # 3อจ600902-170 ET571853270TH yaozm + hatori2521 (372123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งยอดฉัตร หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 43/น้ำหนักทอง 34.8 กรัม) ***
88 # 3อจ600902-171 ET591634622TH Thanyapod + บุญทับ (372126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงใบลาน ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***

89 # 3อจ600902-172 ET429881673TH Thanyapod + ingkulanon (372129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อดิน ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ600902-173 ET652522627TH สมอทอง + จูปีเตอร์ (372132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวันโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
91 # 3อจ600902-174 ET715866303TH zafari + MAYUREE999 (372134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
92 # 3อจ600902-175 ET646249541TH mu101 + ก้องพระเครื่อง (372135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
93 # 3อจ600902-176 ET609130171TH niruch + จิตรธรรมะ (372137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
94 # 3อจ600902-177 ET640252180TH chane31 + เกษมสันต์99 (372139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส พิมพ์ศูนย์ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
95 # 3อจ600902-179 EX142924049TH สิงขร + น้ำหนึ่ง (372142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ600902-180 ET660746309TH อภิธรรม + หนุ่ยแสตมป์ (372145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
97 # 3อจ600902-181 ET646253055TH woodyudom + ก้องพระเครื่อง (372150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 63%)***
98 # 3อจ600902-182 ET139111005TH พิชชากร + ปราสาทหินพิมาย (372154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา วัดโชติการาม จ.ราชบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) ***
99 # 3อจ600902-183 ED151641553TH gun87 + sanopporn (372158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้สึกและล้างผิว) ***
100 # 3อจ600902-184 EX258286789TH Berm_07 + spiderboy (372160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (600703-030) ***
101 # 3อจ600902-185 ET376202434TH Exdesign + router (372165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
102 # 3อจ600902-187 ET655583639TH natapoln + เต้แม่โจ้ (372268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ600902-188 ED153076233TH ท่านอ๋อง + เปลื่อง80 (372168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (600616-007)***
104 # 3อจ600902-189 ET640264231TH arm007 + Siwakarn (372175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพเกาบล็อกแตกและชุบทองใหม่)***
105 # 3อจ600902-190 ET640264231TH พิชิตตลาดเพชร + Siwakarn (372177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
106 # 3อจ600902-191 ET200369201TH naenaldo + จุดติ (372193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว) ***

107 # 3อจ600902-192 ET607686409TH gun87 + ตะแคงขวด (372198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี ***
108 # 3อจ600902-193 ET396732095TH ตราชั่ง + ผู้นำพล (372202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูป เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง ***
109 # 3อจ600902-194 ET522702004TH Berm_07 + Exdesign (372204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (600710-112) ***
110 # 3อจ600902-195 ER867715624TH antsurround + เอสายชล (372206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่ทอง-เงินใหม่) ***
111 # 3อจ600902-196 ER867715624TH nattapol78 + เอสายชล (372210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
112 # 3อจ600902-197 ER929551741TH yongyot + บิ๊กนคร (372213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
113 # 3อจ600902-198 ET447920342TH gun87 + tui_bong (372216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (561016-234) ***
114 # 3อจ600902-199 EP614783247TH เศกสรรค์2511 + สุดขอบฟ้าG (372218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์ใหญ่หลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 824) ***
115 # 3อจ600902-200 ED150449188TH yaozm + อาทิตย์๙๙ (372222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยรวยเฮงเฮง เนื้อทองคำลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 420) (น้ำหนักทองรวม 4.1 กรัม)***
116 # 3อจ600902-201 ET646224156TH prons + เล็กรางบัว (372183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดาวเปาบุ้นจิ้น หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
117 # 3อจ600902-202 ET447920342THG พลดินแดง + tui_bong (372187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551213-186)(G 83%)***
118 # 3อจ600902-203 ET447920342TH พลดินแดง + tui_bong (372190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (561003-119) (G 71%)***
119 # 3อจ600902-204 ED159441354TH komkai + โกวบ้อ (372279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
120 # 3อจ600904-001 suksilp + แอ้วนนท์ (372305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
121 # 3อจ600904-002 ยอดนครสวรรค์ + sinpet (372311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
122 # 3อจ600904-003 world + ควนขัน (372316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช ***
123 # 3อจ600904-004 yyoyo + rawee (372322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียน เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
124 # 3อจ600904-005 krittiwat + โจ้ดอนเมือง (372326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***

125 # 3อจ600904-006 lertlakhatthakij + atatat (372393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 6760) ***
126 # 3อจ600904-007 ATIVAT + บีเวียงพิงค์ (372331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 21.5 กรัม) (G 87%)***
127 # 3อจ600904-009 current + modify (372342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
128 # 3อจ600904-010 VAIVIT + phaitang (372350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 76%)***
129 # 3อจ600904-011 อาราธนา + phaitang (372283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (591117-114) ***
130 # 3อจ600904-012 tv161 + เฮี้ยงห้าแยก (372288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 รุ่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 21 นิ้ว) ***
131 # 3อจ600904-013 tonychan + AEEEK (372292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
132 # 3อจ600904-014 มาม่าเป็ด + AEEEK (372295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (560425-089) ***
133 # 3อจ600904-016 เศกสรรค์2511 + topkoo (372304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
134 # 3อจ600904-017 เศกสรรค์2511 + topkoo (372309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
135 # 3อจ600904-018 marchtu23 + topkoo (372314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
136 # 3อจ600904-019 Ratchanon + kittisak-pra (372318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
137 # 3อจ600904-020 เอสออโต้ + นูบางตาล (372324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
138 # 3อจ600904-021 Berm_07 + ninemhee (372359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***
139 # 3อจ600904-022 AnanBhangananda + (372366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
supered
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
140 # 3อจ600904-023 prons + QiciQ (372369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
141 # 3อจ600904-024 vongsomboon + bigpon13 (372373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (600607-112) ***
142 # 3อจ600904-025 bunpotth + อ้นทวีคูณ (372379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชตุพน เนือ้เงิน จ.กรุงเทพฯ ***

143 # 3อจ600904-026 ราชสีห์ + อ้นทวีคูณ (372382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ท่านเจ้าคุณศรีสนธ์ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองผสม ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
144 # 3อจ600904-027 บ๊อบบางบ่อ + suwimon (372384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
145 # 3อจ600904-028 taccord + jessepre (372386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดโนนผึ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงขมิ้น ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
146 # 3อจ600904-029 taccord + jessepre (372390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดโนนผึ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
147 # 3อจ600904-030 taccord + jessepre (372391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดโนนผึ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
148 # 3อจ600904-031 sornna + Sura-Gan (372319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
149 # 3อจ600904-033 tui07wc + ธนาวดี (372406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
150 # 3อจ600904-034 NIPPITHA + ต้อร่มโพธิ์ (372338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี (สภาพใช้ตัดหูและล้างผิว) ***
151 # 3อจ600904-035 เด่นพระเครื่อง + likeit (372344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพแต่งผิวด้านหน้า)***
152 # 3อจ600904-036 korncs49 + kwwee (372352) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 4121) ***
153 # 3อจ600904-036 korncs49 + kwwee (372352) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 4122) ***
154 # 3อจ600904-036 korncs49 + kwwee (372352) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 4124) ***
155 # 3อจ600904-036 korncs49 + kwwee (372352) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 4125) ***
156 # 3อจ600904-036 korncs49 + kwwee (372352) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 4126) ***
157 # 3อจ600904-036 korncs49 + kwwee (372352) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 4127) ***
158 # 3อจ600904-037 แฮปรามคำแหง + tuk08 (372367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 67%)***
159 # 3อจ600904-038 seranee + monchail (372372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
160 # 3อจ600904-101 ET450776901TH prajakka + yoy1688 (372286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (541202-055) (G 77%)***

161 # 3อจ600904-102 ED155941363TH poo2515 + บอยวิเชียร (372290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม ปี 2482 ***
162 # 3อจ600904-103 EQ395821231TH MUSAMRIT + bankthekop (372294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
163 # 3อจ600904-104 ER469648728TH aluminium + oasmnk14 (372298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
164 # 3อจ600904-105 ET561947975TH coldsteel + amarin (372301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) (600504-128)(G 56%)***
165 # 3อจ600904-106 ET419971374TH somnuk + นครทัย (372306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงอู่ทอง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
166 # 3อจ600904-107 ET685049312TH ดิจิม่อน + คุณศิระ (372310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
167 # 3อจ600904-108 ET220902971TH DiamondiaN + ชฎาภรณ์ (372315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี ***
168 # 3อจ600904-109 ET357645307TH สมอทอง + p_nasun (372321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
169 # 3อจ600904-110 ET592010075TH prons + kaset (372325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
170 # 3อจ600904-111 ET532622861TH gun_sapan + tookatun (372280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
171 # 3อจ600904-112 ET060390405TH Ben2516 + sillaprathai (372285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
172 # 3อจ600904-113 ED158834893TH nopakk + pruksasat (372289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัด กรุนาดูน พิมพ์สี่พระองค์ เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
173 # 3อจ600904-114 ED159540604TH ratprow12 + photo_one (372293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อผงใบลาน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
174 # 3อจ600904-116 ET481759625TH sanko88 + bussakorn (372302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (600714-178) (G 85%)***
175 # 3อจ600904-118 ET542473708TH ภุชงค์ชัยภูมิ + chokchai (372313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 44) ***
176 # 3อจ600904-119 ET546115215TH rayongratchasima + (372320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
heng9999
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(600825-043) ***
177 # 3อจ600904-120 ET280510527TH สิงขร + aofside (372327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
178 # 3อจ600904-122 EX219041988TH มิตรบ้านโป่ง + lulytoon (372337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 78%)***

179 # 3อจ600904-123 EX219041988TH sompoch777 + lulytoon (372347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (600629-129)***
180 # 3อจ600904-124 ED114349981TH แจ็คลพบุรี + (372355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ลำปาง (ศาลจังหวัดลำปางสร้าง/หมายเลข 186) (G 80%)***
181 # 3อจ600904-125 ET234690322TH bananacoffee + kritsada5484 (372358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (วัดโนนผึ้งสร้าง) ***
182 # 3อจ600904-126 ET186395606TH torsux + hot2523 (372363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
183 # 3อจ600904-127 ET138568227TH BlackMajic + phutthasil (372395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
184 # 3อจ600904-128 ED143518170TH viponcity + armarging (372374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม) ***
185 # 3อจ600904-129 ET403641653TH toonpra + chokchai (372378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
186 # 3อจ600904-130 ET600122601TH พรรณราณย์ + apiwat_66 (372383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
187 # 3อจ600904-131 ED142371433TH chffta + เก้าหน้า (372333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
188 # 3อจ600904-132 ED161604538TH Hitlerjugend1935 + opasn (372336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก ปี 2506 จ.สมุทรสาคร ***
189 # 3อจ600904-133 ED150689594TH yongyot + tong_cub (372341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพลงรักด้านหน้าและล้างผิว) ***
190 # 3อจ600904-134 ED156823218TH JASMIN + ศิริชนะชัย (372346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ ***
191 # 3อจ600904-135 ET645964289TH rachean + jeweljang (372351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 21000)***
192 # 3อจ600904-136 EP614783851TH แอ๊ค-คลองสี่ + ชานนทร์ (372356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
193 # 3อจ600904-137 ED135295060TH aon13 + pound2007 (372361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช ***
194 # 3อจ600904-138 ET200969373TH natthaphon59 + จุดติ (372365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 61%) ***
195 # 3อจ600904-139 ET195424362TH ongono + mchutith (372370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
196 # 3อจ600904-140 ED161541886TH taccord + สายลับ (372397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

197 # 3อจ600904-141 ET428781299TH zafari + มูริญโญ่ (372381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปทุมธานี ***
198 # 3อจ600904-142 ONUT000367814 chuchart-k + นึกอ่อนนุช (372387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
199 # 3อจ600904-143 ET139117419TH wanitcha + ปราสาทหินพิมาย (372389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
200 # 3อจ600904-144 ET632853050TH Prathomporn + แม็คหลักสี่ (372408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดอุมะ)(600828-187) ***
201 # 3อจ600904-145 ER867715655TH Kitsukit + เอสายชล (372409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(600727-006) ***
202 # 3อจ600904-146 ET645960432TH supakit_lck + อัพทูยู (372398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพุทโธอรหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 0835) ***
203 # 3อจ600904-147 ED159633439TH pawit_wattana + But140 (372400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 408) ***
204 # 3อจ600904-148 ED153751256TH ตุ๊หลวง + kevindoy (372402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(550329-117) (G 80%)***
205 # 3อจ600904-149 ET139117436TH พุทธเมืองชล + ปราสาทหินพิมาย (372404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปาไสยาสน์ จ.กรุงเทพฯ ***
206 # 3อจ600904-150 ET662217794TH jikkoh + ริชชี่ (372405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
207 # 3อจ600904-151 ET139117422TH UDS-35 + ปราสาทหินพิมาย (372329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดปืน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
208 # 3อจ600904-152 ET139117440TH PlugEr + ปราสาทหินพิมาย (372332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ก.ย. 2560 - 08:05 น.] #60273 (5/23)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600828-010 ET403597274TH win2521 (371506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600828-001 บูมเมืองกาญจน์ (371502) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600828-128 ET445915702TH ถุงข้าว + Park818 (371492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผิน วัดโพธิ์กรุ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.เพชรบุรี ***
2 # 3อจ600829-014 JackieGoal + pipat_ch (371987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่) ***
3 # 3อจ600830-003 ริวตัง + นครเมืองเก่า (371727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของโซนเนื้อลักษณะนี้/รุ่นนี้อยู่
*** พระร่วงนั่ง วัดปราสาทตาพรหม เนื้อตะกั่วสนิมแดง ***
4 # 3อจ600830-010 limmy + Tewazatan (371810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ600830-014 sutthipun + แพรวพรรณ (371735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
6 # 3อจ600830-128 ET195394515TH arson + mchutith (371747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (G 89%) ***
7 # 3อจ600830-152 ER830255933TH หมูมหาลาภ + rock10 (371768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตะกรุด ปี 2506 จ.นครสวรรค์ ***
8 # 3อจ600830-196 ET510237977TH UDS-35 + นิคมตะวันออก (371709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ600831-014 tanitsak + kaigreenline (371839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 62%)***
10 # 3อจ600831-147 ED150776007TH pornlimk + พรหลวงพ่อทบ (371928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ญสส. วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อสำริด ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1003) ***
11 # 3อจ600831-161 ET1948420845TH rapeeporn + pitakuthai (371814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ600901-001 pspwit + hunter04 (371938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
13 # 3อจ600901-003 ฮิปปี้29 + pansidum (371946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)(G 60%)***
14 # 3อจ600901-004 viponcity + ชัยเจเจ (371951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์เล็กหลังทอง ปี 2542 จ.นครปฐม (590803-049) (G 85%)***
15 # 3อจ600901-005 basza56 + ppffarm (371954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 67%)***
16 # 3อจ600901-006 แบทแมน + เด็กตาคลี (371957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
17 # 3อจ600901-007 UDS-35 + zing28 (371962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดท้ายตลาด เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ600901-009 Rabbit2518 + Pracha40 (371971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.2 นิ้ว) ***
19 # 3อจ600901-010 สมอทอง + kuntaphat (372098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
20 # 3อจ600901-011 เน้นพระสวย + donkingddd (371975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 89%)***
21 # 3อจ600901-101 ET483953184TH sherbet88 + natureSK (372097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (550716-068) ***
22 # 3อจ600901-102 ET248061273TH zafari + ค้างคาวปิกเขียว (371994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสร้างอุโบสถฯ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
23 # 3อจ600901-103 ED153350641TH น้องไอด้า + บุญบิดา (371997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อราน) ***
24 # 3อจ600901-104 ER830262143TH แม้วจอมเทียน + ตามพิจิตร (372000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพล้างผิว) ***

25 # 3อจ600901-105 ED150295447TH luangtajunior + จุ๊สุราษฎร์ (372004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ600901-106 EX251394086TH viponcity + sunquick (372096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญแม่นางกวักเงินล้าน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5/น้ำหนักทอง 3.7 กรัม) ***
27 # 3อจ600901-107 ET491140451TH momon + Narerut (372009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ รุ่นอายุ 101 ปี เนื้อเงิน ปี 2558 จ.สมุทรปราการ (หมายเลข 351) ***
28 # 3อจ600901-108 EQ218542679TH มเหศวร3 + met26 (372016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
29 # 3อจ600901-110 ET493411660TH สิงขร + CHAIWAT99 (372021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการใช้และล้างผิว) ***
30 # 3อจ600901-112 ET375748532TH chuchart-k + suraphan25 (372093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ600901-114 ET558674322TH ทบสยาม + chuchart-k (371950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (550814-160)(G 71%)***
32 # 3อจ600901-115 ED151878237TH toon_sl42 + TONG_NK (372090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(590624-210) (G 83%)***
33 # 3อจ600901-116 ET234712875TH loomthong + ENSOIRPC (371958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี ***
34 # 3อจ600901-117 ET318848943TH จิวจิว + บางแก้ว1976 (371963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.นครสวรรค์ (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
35 # 3อจ600901-118 ED147293548TH DDman + เรศเรณู (371967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้-ซ่อมขอบขวา) ***
36 # 3อจ600901-119 ER831284065TH กสิณา + บารมีอาจารย์ปู่ (371973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา เนื้อผงปิดทอง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
37 # 3อจ600901-121 EX251334017TH เมืองช้าง + ต้นสุขสำราญ (371984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
38 # 3อจ600901-122 ET683100840TH เหยินน้อยโคราช + ชายชุดดำ (371988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ600901-123 ET621499512TH lopphuket + มาตรลพบุรี (371991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 85%)***
40 # 3อจ600901-124 ET592003239TH Phumiluck2525 + pop02 (371996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (เลี่ยมเงินชุบทอง) ***
41 # 3อจ600901-125 ER883864803TH หวังมีเฮ + เจนเมืองฉะ (372003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 78%)***
42 # 3อจ600901-126 EX224150084TH zafari + seranee (372007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานกว้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
43 # 3อจ600901-127 ET511415705TH sirilakpa + สุนทรฤทธิ์ (372012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ600901-128 ED147524618TH theng1 + HopeMan (372091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร (G 88%)***
45 # 3อจ600901-129 ET275305531TH taranan + yongyot (372015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ600901-130 ED153331276TH zafari + พาชนะ (372019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ600901-131 ET499672337TH แสงธรรม01 + niyom_2504 (372022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (551005-192) (G 69%)***
48 # 3อจ600901-132 ET704549525TH pondpra + tayatang (372024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

49 # 3อจ600901-133 ER730546213TH พิชชากร + ชวนชื่น (372029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
50 # 3อจ600901-135 ED153226525TH วุฒิคลองขวาง + misterpou (372033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 63%)***
51 # 3อจ600901-136 ED147519462TH นาวิกโยธิน43 + playboy2106 (372099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาวังหิน กรุวังหิน เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) ***
52 # 3อจ600901-137 ER919870989TH somboonta + Suparat_2832 (372036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1842) (น้ำหนักรวม 28.2 กรัม)***
53# 3อจ600901-138 ET452490331TH niwetch + pwongphu (372044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
54 # 3อจ600901-139 SMAT00000404011 taccord + Pisit1963 (372048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ600901-140 ED143520425TH sam8793 + armarging (372049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ600901-141 ET596423625TH เด็กราชวิทย์_17 + narabodee (371940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.อุทัยธานี (600727-053) ***
57 # 3อจ600901-143 ER901902482TH ทัชบ้านคลองสวน + kunpop11 (371949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ600901-144 ET452032225TH bananacoffee + (371953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจริญทานะขันธ์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพไม่ได้ติดแผ่นทอง) ***
59 # 3อจ600901-145 ET661801810TH zafari + ponrit (371956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ600901-146 EQ395821157TH skyline72 + bankthekop (371961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 918)(G 79%)***
61 # 3อจ600901-147 ED152874585TH Danu55 + ดอกบัว99 (371966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง-ตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
62 # 3อจ600901-148 ET280875669TH kosonsiriwat + คเวสโก (371970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 818) (น้ำหนักทอง 15 กรัม)***
63 # 3อจ600901-149 ET574475387TH gun_sapan + สคารโว (371977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 76%)***
64# 3อจ600901-150 ET704549070TH khunooms007 + tananop (371980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ600901-151 ET426820233TH เมวิกา001 + teranit (371986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว พิมพ์สังกัจจายน์ จ.กาญจนบุรี ***
66 # 3อจ600901-152 ET313373675TH gaara + AroonZ9 (372094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
67 # 3อจ600901-153 EQ080279710TH Phontrailuck + งดงาม (371992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย ***
68 # 3อจ600901-154 EQ080279710TH Phontrailuck + งดงาม (371998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย (สภาพสวย) ***
69 # 3อจ600901-155 ET138919365TH Sdiss + phutthasil (372001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
70 # 3อจ600901-156 ET652463190TH maxjvc + เขยมาบตาพุด (372005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.ระยอง (G 84%)***
71 # 3อจ600901-157 ET595970823TH chaiklang + woodyudom (372008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (600714-009)(G 83%) ***
72 # 3อจ600901-158 ET602958175TH t-nonm + rambo93 (372014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
73 # 3อจ600901-159 ET602958175TH SAPATAR + rambo93 (372017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ600901-160 ER928545237TH pee111 + pakornkeit (372027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2547 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ600901-161 ET309344995TH tonmek + แจ็คเชียงดาว007 (371941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
76 # 3อจ600901-162 ET398562173TH Kongsason + อ้นสระบุรี (372092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ไก่หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเงินไหลมา เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 127) ***
77 # 3อจ600901-164 ET280874076TH noomann2 + คเวสโก (371952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ600901-166 ET421413860TH toey7 + pom1106 (371959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ600901-167 ET553267698TH จูมไม้เมือง + toosk32 (371964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
80 # 3อจ600901-168 EQ299375687TH Ittichai + เสี่ยเมืองกาญฯ (371969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 999)***
81 # 3อจ600901-169 ET369231347TH daew1970 + ปราสาทหินพิมาย (371972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ600901-170 ET662155803TH worweera + เอตะทัคคะ (371974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(600805-013) (G 83%)***
83 # 3อจ600901-172 ED155264906TH ปิดตา + pop02 (371948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1943) ***
84 # 3อจ600901-174 ET653063131TH กัดดาฟี่ + toong (371955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระถ้ำเสือ กรุวัดถ้ำเสือ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***

85 # 3อจ600901-175 ET610084338TH toymlt + น้องข้าวฟ้าง (371960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 61%)***
86 # 3อจ600901-176 ET454956254TH aimmy123 + ถัมภ์บรรฑุ (372087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (G 85%) ***
87 # 3อจ600901-177 ET392815020TH รัฐชัย + บางบาง (371968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรอยพระพุทธบาท วัดเขาบางทราย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2511 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต) ***
88 # 3อจ600901-178 ET451004342TH samsun + teerayut089 (371976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ ***
89 # 3อจ600901-180 ET545871465TH suchartlim + kraiwut2012 (371985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 63%)***
90 # 3อจ600901-181 ER827745438TH pornlimk + น้องแผ่นดิน (372086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)(600731-086) (G 69%)***
91 # 3อจ600901-182 ED154871286TH mntpt + ksanti (371989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)***
92 # 3อจ600901-183 ET573737166TH natureSK + Danusorn (372006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ600901-186 ET573173031TH Hook2 + paipaiwanwan (372088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (สภาพชำรุดขอบหลังขวา-ปิดทองใหม่)***
94 # 3อจ600901-187 ET295746935TH สะสมพระเครื่อง + pavit (372025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (G 69%)***
95 # 3อจ600901-188 EQ080279825TH toun2509 + งดงาม (372028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
96 # 3อจ600901-189 ET397641011TH pspwit + Numtan09 (372031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***

97 # 3อจ600901-190 ET655386792TH bananacoffee + maximum9 (372035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี ***
98 # 3อจ600901-192 ET606952403TH กลิ่นหอม + Thanyapod (372095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่) ***
99 # 3อจ600901-193 ED143935082TH phaitang + jamesza (371983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
100 # 3อจ600901-194 ET425084501TH chuchart-k + สนบางกรวย (371990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
101 # 3อจ600901-195 ET425084501TH wiwat3 + สนบางกรวย (371993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
102 # 3อจ600901-197 ET425084501TH chuchart-k + สนบางกรวย (371999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
103 # 3อจ600901-198 ET281354721TH Kravinkreeat + ภูพานน้อย (372002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ศิลา วัดถ้ำพระนอน เนื้อทองคำลงยา ปี 2558 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 13)(น้ำหนักทองรวม 5.8 กรัม) ***
104 # 3อจ600901-199 ET542379781TH warriorric + ธีรพร (372085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 ก.ย. 2560 - 08:06 น.] #60261 (4/23)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600824-010 ED153201055TH tayatang (371079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ600828-012 ET083578491TH หลานตาจวบ (371497) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600825-012 kamonsap (371217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600826-011 TONKZAA (371306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ600826-019 santana (371326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ600828-016 kittisak_10 (371500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600828-017 อาลาดิน (371501) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ600828-018 อาลาดิน (371508) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600826-131 ET162344468TH ณัชกิจ + นุหนองคาย (371381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก) ***
2 # 3อจ600828-114 ET573877849TH pisano + ตะเพียรทอง19 (371426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ600829-022 sarat + booter (371580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ600829-128 ER882112630TH Amuletism + Nippit (371617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย) ***
5 # 3อจ600830-124 ER821831399TH Lalit + tanatad (371728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดอินทรีย์ศรีสังวร รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุโขทัย (สภาพใช้และตัดหู) ***
6 # 3อจ600830-174 ET280444505TH ปิดตา + aofside (371808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2505 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ600831-001 Sdiss + JASMIN (371816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
8 # 3อจ600831-002 Rush5999 + tuk08 (371934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (G 82%)***
9 # 3อจ600831-003 peacemaker + jupiter (371821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) (531013-206)***
10 # 3อจ600831-004 zafari + Sura-Gan (371822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
11 # 3อจ600831-005 แอ๊ค-คลองสี่ + Sura-Gan (371926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ600831-006 zafari + naruechon (371825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร (G 82%) ***
13 # 3อจ600831-007 seranee + kobyoyo (371832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ***
14 # 3อจ600831-008 tomato + topkoo (371833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ600831-009 tomato + topkoo (371837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ600831-010 Titikorn + วีบางพูน (371841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***

17 # 3อจ600831-011 bananacoffee + วีบางพูน (371827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
18 # 3อจ600831-012 นิยมพระแท้ + ลูกแม่รำเพย (371834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ600831-013 Teerau + ลูกแม่รำเพย (371924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600831-015 White_panda + ทองแดง1009 (371844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ600831-016 jaroonroj + พุทธคุณ05 (371847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
22 # 3อจ600831-017 Poonsin + พิชาญ (371850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 741/สภาพรมผิวใหม่) ***
23 # 3อจ600831-101 ED112592688TH wwwoot + jacks7 (371836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงตาบาง วัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี ***
24 # 3อจ600831-102 ER003795398TH ApiPra19 + วชิรพระเครื่อง (371838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร ***
25 # 3อจ600831-103 ER960179120TH taccord + pippinnu (371842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560110-041) ***
26 # 3อจ600831-104 EQ720924145TH aun1972 + XBangPar (371846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 66%)***
27 # 3อจ600831-105 EQ720924145TH กิมเล้ง + XBangPar (371851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3902) ***
28 # 3อจ600831-106 ET119315450TH เที่ยงพุทธคุณ + maxjvc (371853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2519 จ.ระยอง ***
29 # 3อจ600831-107 ET571822082TH king-rayong + thanakrid11 (371856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดช่องลม รุ่นแนก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ชลบุรี ***
30 # 3อจ600831-108 ED150032199TH zafari + สุริยันจันทรา (371859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโชติ วัดตะโน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ600831-109 ED150032193TH ขุนแผน50 + สุริยันจันทรา (371865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
32 # 3อจ600831-110 ED159400377TH mootoo36 + โกวบ้อ (371930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
33 # 3อจ600831-111 ET138862626TH JASMIN + phutthasil (371815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ600831-112 ET684264589TH chani + คุณศิระ (371818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ600831-113 ET649384143TH JainNoina + oudood (371819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นบัวห้าเม็ด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (560912-640) ***
36 # 3อจ600831-114 ET546057671TH bastketboy + ฅนเมืองพาน (371935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
37 # 3อจ600831-115 ET508293051TH lopphuket + peaky (371823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ600831-116 EP887211064TH แถวอุรุพงษ์ + Sdiss (371828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
39 # 3อจ600831-117 ED149463766TH bankprojei + KIDTIN (371831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปถ่าย หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม จ.สมุทรสงคราม (G 63%) ***
40 # 3อจ600831-118 ED126689470TH jom2523 + บางแก้ว1976 (371835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 59%)***
41 # 3อจ600831-119 ET496891316TH pumchai + อัศวิน_ระยอง (371840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ600831-120 ET660743214TH taccord + หนุ่ยแสตมป์ (371843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดเบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
43 # 3อจ600831-121 EX250753318TH เอก..บางบัวทอง + yuyuhaku (371854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดนางเหลียวสร้าง) ***
44 # 3อจ600831-122 ET662138898TH taranan + wongdown (371857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ600831-123 ET534202615TH เมืองช้าง + nuy_two (371860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ600831-124 ER945582929TH ittidech + cowman (371931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 76%)***
47 # 3อจ600831-125 ET592077112TH Dit_napa + akara (371863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ600831-126 ET592077112TH JASMIN + akara (371867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
49 # 3อจ600831-128 ET529835800TH sompong1691 + หมูสาย2 (371872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
50 # 3อจ600831-129 ET587738453TH Deema + หนึ่งเมืองแพร่ (371874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (G 61%)***
51 # 3อจ600831-130 ED128045923TH หวังมีเฮ + dimond25 (371879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 67%)***
52 # 3อจ600831-131 ED142652782TH tansave + gold1 (371848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ600831-132 ER945581849TH Phong5555 + GuideTommy (371852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกริ่งหนุมานอารยสถาปัตย์ มูลนิธิอารยสถาปัตยฯสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 703) ***
54 # 3อจ600831-133 ET506173759TH sscopyprint + สุนทรฤทธิ์ (371855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 63%)***
55 # 3อจ600831-134 ED144588194TH tonychan + แบงค์_วิดวะ (371858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้หนังสือชิด เนื้อทองเหลือง ปี 2503 ***
56 # 3อจ600831-135 ET439811765TH warriorric + จูมไม้เมือง (371862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 263)***
57 # 3อจ600831-136 ET530591438TH gold1 + บ้านบุญ (371864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ600831-137 ET550406033TH Kravinkreeat + (371866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pockypockdeng
*** พระพุทธนวมมหาราชาฯ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น ๖ รอบ เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม) (590421-086)***
59 # 3อจ600831-138 ED068665701TH กิมเล้ง + phichet (371869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 272) ***
60 # 3อจ600831-139 ED156206260TH แทนม้าทอง + kampanat (371873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และแต่งขอบ) ***
61 # 3อจ600831-140 ED156208260DTH Nonboy8888 + kampanat (371878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
62 # 3อจ600831-141 ER687629575TH photo_one + มงคล88 (371845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ600831-142 EQ190684811TH หนานเอ + Sampenang (371922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นประทานพร พิมพ์เสมาจิ๋ว เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 329) ***
64 # 3อจ600831-143 ET572470461TH bananacoffee + kritsada5484 (371849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ600831-144 ET164968554TH ATIVAT + Suprarop (371861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 77%)***
66 # 3อจ600831-145 ET333962693TH WatcharaJ + จอมทอง33 (371870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (570423-228)(G 67%)***
67 # 3อจ600831-146 ET439811748TH จ๊าบบุปผา12 + eddy32 (371877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1571)***
68 # 3อจ600831-148 ED155461628TH pspwit + peerapath (371884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
69 # 3อจ600831-149 ED155461628TH Chairut + peerapath (371892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
70 # 3อจ600831-151 EQ687710855TH bunpotth + poshwises (371868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ600831-152 ET660677245TH taccord + kritsada1992 (371871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
72 # 3อจ600831-153 ED126698998TH สิงขร + rock10 (371875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ ยาว เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
73 # 3อจ600831-154 ER970036284TH PharmX + JUKKAPUT (371883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 721) ***
74 # 3อจ600831-155 ET572470475TH bananacoffee + kritsada5484 (371887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ600831-156 ET592077917TH poodumken + pop02 (371893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ600831-157 ET662056403TH ben0429 + Burapha777 (371896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ600831-159 ET651946443TH Titikorn + yuth1231 (371900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
78 # 3อจ600831-160 ET644692672TH แม็คกระเพาะหมู + (371903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
converse_07
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบมะยม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม) (G 80%)***
79 # 3อจ600831-162 ET574471031TH เอ๋นวลจันทร์ + นู๋มาลี (371817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์หกชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
80 # 3อจ600831-163 EB457020581TH amon_boon + นิลพัฒน์ (371820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ600831-164 ET234817672TH kaveesak1976 + magician (371824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ) (590811-051)(G 75%)***
82 # 3อจ600831-165 ER907255954TH taranan + yongyot (371826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ600831-166 ET506173745TH pspwit + สุนทรฤทธิ์ (371829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
84 # 3อจ600831-167 ET053987148TH ponrat + ยศศิริ (371830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2466 จ.พิษณุโลก ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 ก.ย. 2560 - 08:08 น.] #60255 (3/23)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600823-021 ET400992956TH koptace (371043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ600825-002 ET495660611TH กำไลทอง (371187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600825-007 ET507169954TH pisanlost (371207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ600825-014 ET497719972TH ramez (371194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600825-021 ED146677100TH เต๋อคูทราย (371186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600826-006 ED150371537TH tongjoy (371323) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ600826-014 EM005228523TH krai007 (371318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600826-018 ET141059343TH คุณศิระ (371331) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ600828-006 ED145157540TH ศิษย์ท่านขุน (371495) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ600828-007 ET548945811TH yut157 (371498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600824-010 Kasanowa (371175) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ600824-013 malakul (371082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ600825-003 OMBUN (371221) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ600825-004 ต่ายวัดหนึ่ง (371228) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ600825-010 suthee99 (371233) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ600825-015 อุลตร้าแมน (371224) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ600825-017 bluezone69 (371231) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ600825-023 TANAWAT2520 (371196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600826-002 มดตะนอย (371312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ600826-007 Q-Taro (371327) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ600826-016 เอลำลูกกา (371322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600828-004 wangroyal (371509) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ600828-021 Buncha (371472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ600828-024 pimpayak (371482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ600828-026 BkkChalyThailand (371487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600826-001 วัฒน์พระเครื่อง + หนูมิเตอร์ (371349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าเล็กไหล่ยก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 78%)***
2 # 3อจ600826-109 ER457015737TH เป็ดบางนา + กล้วยหิน (371377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี ***
3 # 3อจ600826-119 ET342807462TH danaiw + pansidum (371382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ600826-139 ET573126915TH gek1414 + เล้งตราด (371392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 87%) ***
5 # 3อจ600826-154 ET561942046TH TEE_INTER + pikkared (371346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนาคปรก หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ600826-159 ET319371735TH pikkared + ศิระกันต์ (371347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ600828-002 swsss + TOKhong4 (371414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
8 # 3อจ600828-019 chffta + ธรณเทพ (371465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้และแต่งผิว) ***
9 # 3อจ600828-117 ED142486921TH chaiklang + ekchat (371748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (580130-091) (G 62%)***
10 # 3อจ600828-125 ET329604139TH VAIVIT + phanom (371751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ/สภาพรมผิวใหม่) ***
11 # 3อจ600828-135 ET164968245TH Aonpra + Bophantom (371458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ600828-138 ET592060182TH iBose + กบอตก (371519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 # 3อจ600828-142 ET496845886TH fw_amulet + Golf_bangbon (371756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ600829-023 pornlimk + MAHORSE (371582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร ***
15 # 3อจ600829-024 pornlimk + MAHORSE (371584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร ***
16 # 3อจ600829-117 ED147218621TH pankhem + เรศเรณู (371600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ600830-001 sompong1691 + ลูกปากน้ำโพ (371719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
18 # 3อจ600830-002 ben0429 + macsoros (371722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2544 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ600830-004 Todsapon + พรหมมาตร์ (371733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) ***
21 # 3อจ600830-006 pikkared + weeraphol (371737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบนขวา) ***
22 # 3อจ600830-007 awt2528 + raimon (371802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครศรีธรรมราช (600816-016) (G 79%)***
23 # 3อจ600830-008 พิทักษ์พงษ์ + raimon (371744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)(G 79%)***
24 # 3อจ600830-009 zafari + raimon (371752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ เนื้อทองเหลือง ***
25 # 3อจ600830-011 tik_srt + tony_tee (371720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้) ***
26 # 3อจ600830-012 ruamsup + amulet9999 (371725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ600830-013 khunpas + AEEEK (371730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) (600821-094)(G 76%)***
28 # 3อจ600830-015 Pra_Inter + นัทขอนแก่น (371739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย (สภาพสวย) ***
29 # 3อจ600830-016 poshwises + baibua29 (371743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 69%)***
30 # 3อจ600830-101 ET606914436TH Kasanowa + APDCA (371762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ600830-102 ER830255448TH แม้วจอมเทียน + ตามพิจิตร (371766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
32 # 3อจ600830-103 EX250613426TH บูมเมืองกาญจน์ + amorphis (371809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5909) ***
33 # 3อจ600830-104 ET186394795TH sur_suk + hot2523 (371774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (G 68%)***
34 # 3อจ600830-105 ET621494095TH bansa + chokchaidam (371780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลยฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี ***

35 # 3อจ600830-106 ED145279203TH wwwoot + มาริโอ (371787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อผง ***
36 # 3อจ600830-107 ET221394555TH zafari + อ๊อดจ้า (371794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรูปเหมือนสมเด็จสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ600830-108 EX109387488TH bhoeak + chavis (371796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัว จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ600830-109 ET511556416TH DDman + t_inkeaw (371797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ตื้น เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้สึกและทำความสะอาดผิว) (G 70%)***
39 # 3อจ600830-110 ER730542962TH zidane + ชวนชื่น (371799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง รุ่นแรก พิมพ์มารวิชัย ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)***
40 # 3อจ600830-111 ET511395872TH sutthipun + กิตติพงศ์ (371757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)(G 75%)***
41 # 3อจ600830-113 ET311691614TH pikkared + toong (371778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) (600817-047)***
42 # 3อจ600830-114 ED150262378TH narongnoi09 + supichai (371784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
43 # 3อจ600830-115 ET550943244TH khrawsadid + ซาเล้งหลังเขา (371789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ600830-116 ET660738982TH arucha2510 + KENJANG (371795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 251367)***
45 # 3อจ600830-117 ET445615186TH Patumwan67 + autpichut (371798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุด หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี (ขนาด 3 นิ้ว) ***
46 # 3อจ600830-118 ET450160726TH succubuz + router (371800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600126-124) ***
47 # 3อจ600830-119 ET652493656TH phon265 + ชูชกบูรพา (371801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (581218-139) (G 79%)***
48 # 3อจ600830-120 ET369234414TH CHAMP101 + (371785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปราสาทหินพิมาย
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
49 # 3อจ600830-121 ET577810785TH ปั๊กชิวขอนแก่น + kandapmy (371806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์รัดประคตหน้าผากสามเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ600830-122 ED145287227TH เมืองช้าง + bank18 (371716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว) ***
51 # 3อจ600830-123 ET649586446TH เทพประภา + TY2505 (371724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นพิทักษ์สันติราษฎร์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
52 # 3อจ600830-125 ET149938453TH nature2016 + ชอบจัง (371731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (สภาพใช้และทาทองใหม่)***

53 # 3อจ600830-126 ED142586108TH narutep + OUOU83 (371736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
54 # 3อจ600830-127 ET573274199TH พิชิตตลาดเพชร + โอศาลาดิน (371741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (510321-068)***
55 # 3อจ600830-129 ET421190411TH boonjuan + นายูนอิม (371750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 80%)***
56 # 3อจ600830-130 ET452477746TH akm345 + นายเก้ (371753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
57 # 3อจ600830-131 ET250326646TH Nathut + mumu99 (371760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 66%) ***
58 # 3อจ600830-132 ET369234428TH nopakk + ปราสาทหินพิมาย (371764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก ***
59 # 3อจ600830-133 ET369234428TH nopakk + ปราสาทหินพิมาย (371767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก เนื้อสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
60 # 3อจ600830-134 EX243899286TH ตาลเดชา + pornchanok (371769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
61 # 3อจ600830-135 ET686126510TH BigBoss007 + aompop (371772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 16) (600316-129)***
62 # 3อจ600830-136 ER945493747TH lookpong + OaTaWa (371777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 67%)***
63 # 3อจ600830-137 ET422163307TH KANJANAUDOM + (371783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ย้งศรีสะเกษ
*** พระกริ่งหลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2557 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 72)***
64 # 3อจ600830-138 ET422163307TH mojomung + ย้งศรีสะเกษ (371788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2557 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 28) ***
65 # 3อจ600830-139 EX256291534TH ApiPra19 + เอกปทุม (371811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
66 # 3อจ600830-141 ET587678159TH wiwat3 + หนิงพระบาท (371715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ600830-142 ET252531910TH เน้นพระสวย + ชัยนเรศ (371717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ผ้ายันต์โภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
68 # 3อจ600830-143 SCPE000003534 arjarnjo + supaket808 (371812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
69 # 3อจ600830-144 ET684271655TH rock10 + คุณศิระ (371726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (591020-149) ***
70 # 3อจ600830-144 ET684271655TH rock10 + คุณศิระ (371726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (591020-150) ***

71 # 3อจ600830-145 ET591803754TH bvmiracle + nakak_action (371734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7/วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก) ***
72 # 3อจ600830-146 ET496846158TH joymonton + tananop (371740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 4432) (G 65%)***
73 # 3อจ600830-148 ET324027615TH pornlimk + nat101 (371745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นมหาจักรพรรดิ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พิษณุโลก ***
74 # 3อจ600830-149 ET295921118TH lookpong + warriorric (371755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อเงิน จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ600830-150 ED143178578TH taranan + samunella (371758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
76 # 3อจ600830-151 ET313364458TH korn88 + ลูกลุงรูญ (371763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
77 # 3อจ600830-154 ET536247821TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (371771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว) ***
78 # 3อจ600830-155 ET536247821TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (371779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
79 # 3อจ600830-156 ET536247821TH คุณชรา + กรเมืองกาญจ์ (371782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ600830-157 ET536247821TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (371786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ600830-158 ET202058131TH tpce(2002) + จุ๋มจิ๋ม (371790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
82 # 3อจ600830-159 EX163087505TH Ploy09 + ช่างทำกรอบพระ (371791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ600830-160 ER960339949TH pornlimk + wadeesuk (371793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางห้ามสมุทร วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิต) (600731-031)***
84 # 3อจ600830-161 ED139693345TH zeaezeae + jokos (371714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (570807-235)(G 66%)***
85 # 3อจ600830-162 EP471487715TH Belton + m-cot (371718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ600830-163 ER174964530TH warriorric + nooing (371721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ตื้น เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
87 # 3อจ600830-164 ED142453129TH กาลิเลโอ + ปาล์มมี่ (371723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
88 # 3อจ600830-165 ET652492222TH pom53 + jittis (371729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2492)***

89 # 3อจ600830-166 ET357622592TH pspwit + หนูมิเตอร์ (371732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (600818-111)***
90 # 3อจ600830-167 ET621499509TH CHAMP101 + มาตรลพบุรี (371738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลยฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี ***
91 # 3อจ600830-168 ET574258285TH yaozm + AeySriracha (371742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ชลบุรี (หมายเลข 193) (G 93%)***
92 # 3อจ600830-169 ET511556257TH Titikorn + ลูกอุดมทรัพย์ (371746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
93 # 3อจ600830-170 ET494572748TH Puii22 + tong-cub (371749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)***
94 # 3อจ600830-171 EX142910186TH Hook2 + อัพทูยู (371754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางประทานพร หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ เนื้อผง จ.นครศรีธรรมราช ***
95 # 3อจ600830-172 ED154132815TH yomomyai + PharmX (371759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
96 # 3อจ600830-173 EX248170931TH bananacoffee + (371761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Aeychonburi
*** พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
97 # 3อจ600830-175 ED154132815TH pornlimk + PharmX (371765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 399) ***
98 # 3อจ600830-176 ET353315755TH tonychan + เกียรคิก้อง (371770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
99 # 3อจ600830-177 ET353315755TH pspwit + เกียรคิก้อง (371775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ600830-178 ET353315755TH กิตติพงศ์ + เกียรคิก้อง (371776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (570906-148) ***
101 # 3อจ600830-179 ED152843999TH taccord + ดอกบัว99 (371781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
102 # 3อจ600830-181 ET280874045TH waves + พลธีร์5559 (371674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (600218-092) (G 71%)***
103 # 3อจ600830-182 EQ518795747TH khunooms007 + (371677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เฟร้นซ์พระณคอน
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 82%)***
104 # 3อจ600830-183 ET278403970TH pornlimk + naenaldo (371682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (560918-199) ***
105 # 3อจ600830-184 ET457649902TH คุณทองใบ + Jaypattaya (371686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 938) (600410-084)(G 76%)***
106 # 3อจ600830-185 ER446989091TH Narerut + Chairut (371692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 631)***

107 # 3อจ600830-186 ET122559752TH pinanu + ขวัญนคร (371695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
108 # 3อจ600830-187 ET453776432TH นุหลัก4 + totsapon2002 (371699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
109 # 3อจ600830-188 ED154052967TH Bsilp + ชินนิมอน (371704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ ***
110 # 3อจ600830-189 Titikorn + Pisit1963 (371707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
SMAT000000387111BKJB01
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
111 # 3อจ600830-190 ET235689918TH ม่อน_เดิมบาง56 + jackky (371711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9999) (590428-107)(G 77%)***
112 # 3อจ600830-191 ET231508938TH daew1970 + wan-pra (371687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดโพธาราม พิมพ์รูปไข่ เนื้อตะกั่ว ปี 2461 จ.นครสวรรค์ (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (สภาพใช้และหูชำรุด)(G 79%)***
113 # 3อจ600830-192 EP622626583TH kittisak_10 + m_panjapol (371691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (G 88%)***
114 # 3อจ600830-193 ER978590888TH korn88 + Nonwarit (371697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
115 # 3อจ600830-194 ER928534870TH กรเมืองกาญจ์ + chuchart-k (371702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (581008-138) (G 82%)***
116 # 3อจ600830-195 ET052787588TH ฮิมวัชรพล + อ้วนอุดร (371706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 644) (G 64%)***
117 # 3อจ600830-197 ET235689918TH atsmark2 + jackky (371710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (600327-104) (G 80%)***
118 # 3อจ600830-198 ET510759134TH Suttathip + shirew (371713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ600830-199 ET453776494TH นครทัย + totsapon2002 (371708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
120 # 3อจ600830-200 ET511543995TH prateept + pompy (371712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 70%)***
121 # 3อจ600830-201 ET488935752TH เอสพระเครื่อง9 + นราทัศน์ (371698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 9931) ***
122 # 3อจ600830-202 ED153207614TH มันตู + iphone99 (371703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 2740)***
123 # 3อจ600830-203 ED153207614TH มันตู + iphone99 (371705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 5788)***
124 # 3อจ600830-204 ET333690160TH pinanu + น_สุขปลอด (371696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***

125 # 3อจ600830-205 ET440799284TH กำธรนคร + yorch (371700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (571001-253) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 ก.ย. 2560 - 08:02 น.] #60228 (2/23)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600822-012 EX223684701TH supasuta1968 (371065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600826-004 kongsak (371317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600828-009 ประศาสน์ (371516) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600823-129 ET222572266TH พรวิษณุ + ลักษณ์ตะวัน (371594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
2 # 3อจ600825-110 ER954951318TH non99 + note33 (371647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนัง เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ600825-115 ET123391982TH Nut2008 + นายลั้นลา (371305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์บัวจุดแขนจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อทัยธานี ***
4 # 3อจ600825-130 ET020389355TH ชาย2506 + ศุภกิจอธิคม (371287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง จ.อุทัยธานี ***
5 # 3อจ600829-001 vadcharapol + pichet (371553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ600829-002 sompong1691 + รามคำแหง (371555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
7 # 3อจ600829-003 sompong1691 + รามคำแหง (371556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) ***
8 # 3อจ600829-004 somboonta + sinpet (371558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1995) ***
9 # 3อจ600829-005 nirun4 + sinpet (371648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
10 # 3อจ600829-006 waves + sinpet (371562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/หมายเลข 1441) (600118-018)***
11 # 3อจ600829-007 taccord + sinpet (371564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด) ***
12 # 3อจ600829-008 นครทัย + แป๊ะคลองผดุง (371649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
13 # 3อจ600829-009 พรสุรีย์ + mthungsong (371570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ600829-010 O ทันบางบอน + Tewazatan (371646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งบัวรอบ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ600829-011 เซียนน้อยหนึ่ง + frist (371554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ600829-011 เซียนน้อยหนึ่ง + frist (371554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***

17 # 3อจ600829-011 เซียนน้อยหนึ่ง + frist (371554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ600829-012 ppffarm + frist (371557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (570910-264) (G 62%)***
19 # 3อจ600829-013 มงคลถาวร + pipat_ch (371560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ600829-015 bunpotth + เด็กท่าพระ (371563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดตะล่อม) ***
21 # 3อจ600829-016 wiwat3 + เด็กท่าพระ (371565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) ***
22 # 3อจ600829-017 แป้ง67 + raimon (371567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
23 # 3อจ600829-018 โจ้บารมี + raimon (371569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
24 # 3อจ600829-019 arucha2510 + raimon (371572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ600829-020 Titikorn + อุลตร้าแมน (371574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (600818-065)(G 64%)***
26 # 3อจ600829-021 taccord + jupiter (371577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (541208-124) ***
27 # 3อจ600829-025 linenoon + พิศรุษ (371587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 83%)***
28 # 3อจ600829-026 taccord + พิศรุษ (371590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 65%)***
29 # 3อจ600829-101 ED153472781TH toymlt + ponrat (371566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ600829-102 ET575808506TH Poonsin + tunalux (371568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
31 # 3อจ600829-103 ED153044006TH NAVE2526 + akara (371650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
32 # 3อจ600829-104 ET162601864TH T_chai + amorntum11 (371571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) ***
33 # 3อจ600829-105 ET140983628TH gek1414 + prasertpp (371575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
34 # 3อจ600829-106 ET415724355TH gchai + นึกอ่อนนุช (371576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้วเขียว ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม ***

35 # 3อจ600829-107 ED146357967TH Eakthachang + เวฬุวัน99 (371579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี ***
36 # 3อจ600829-108 ET280055142TH zafari + waves (371581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ รุ่นแซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
37 # 3อจ600829-109 ET603930036TH มันตู + toyotachi (371643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 1782)***
38 # 3อจ600829-110 ET602930040TH ธงชัย + toyotachi (371583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
39 # 3อจ600829-111 ET621491540TH susuki + sanopporn (371586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ เนื้อดิน จ.สระบุรี ***
40 # 3อจ600829-112 ET311747106TH korn88 + toong (371589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ600829-113 ER907255132TH mandala + yongyot (371592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
42 # 3อจ600829-115 ED153641595TH chuchart-k + thanakorneak14 (371595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ600829-116 ER719248005TH Amuletism + awt2528 (371598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (600816-175) ***
44 # 3อจ600829-118 ET660703714TH taccord + paradox1122 (371602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
45 # 3อจ600829-119 ET553435405TH ร่างทรงขุนแผน + เต้อ๋อง8 (371606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ600829-120 ET553435405TH A_Surachai + เต้อ๋อง8 (371609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
47 # 3อจ600829-121 ED146357281TH type-voy + ชุมแพ58 (371597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี (G 65%)***
48 # 3อจ600829-122 ED144986275TH ราชสีห์ + him2510 (371601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
49 # 3อจ600829-123 ET445911674TH toey7 + yongyot (371605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2747) ***
50 # 3อจ600829-124 ET311747097TH กัดดาฟี่ + toong (371607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
51 # 3อจ600829-125 ET369218306TH apiwat_66 + ปราสาทหินพิมาย (371610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ จ.กรงเทพฯ ***
52 # 3อจ600829-126 ET221874203TH iarun46 + fasaisai (371611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นมังคลายุ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

53 # 3อจ600829-127 ET252531778TH welding24 + ชัยนเรศ (371614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ยก จ.ชัยนาท ***
54 # 3อจ600829-129 ED141667162TH gun_sapan + ไข่มุข (371620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 11398/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
55 # 3อจ600829-130 ET416996788TH warning + ก้องพระเครื่อง (371624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ600829-131 ET621491519TH ม่วงทองพระ + sanopporn (371627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระสังกัจจายน์ สำนักพุทธธรรมประทีปสร้าง พิธีวัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
57 # 3อจ600829-132 ER027322503TH DaCaPo + geniusguy (371629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
58 # 3อจ600829-133 ET152387438TH sompong + mrnong2525 (371631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง/สภาพสวย)***
59 # 3อจ600829-134 ER970897054TH Danu55 + น้ำทอง (371633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาและตะกรุด)(วัดซับลำใยสร้าง) ***
60 # 3อจ600829-135 ER970897054TH Danu55 + น้ำทอง (371635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง) ***
61 # 3อจ600829-136 ED154123147TH niponll + jocky (371637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดบางเลน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ600829-137 ER730537097TH ekaluck + ชวนชื่น (371639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
63 # 3อจ600829-138 ER730537097TH matina + ชวนชื่น (371640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
64 # 3อจ600829-139 ET418057151TH นุหนองคาย + natakanboriboon (371641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ600829-140 EX231536001TH ood_pattane + man77 (371642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสิวลี ***
66 # 3อจ600829-141 ET499659551TH UDS-35 + gchai (371612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางอุ้มบาตร กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ600829-142 ED148775572TH pichaigw + ครูสมชาย (371615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
68 # 3อจ600829-143 ED150011595TH taccord + สุริยันจันทรา (371619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
69 # 3อจ600829-144 ED150011595TH taccord + สุริยันจันทรา (371622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (G 62%) ***
70 # 3อจ600829-145 ED150011595TH boonjuan + สุริยันจันทรา (371625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***

71 # 3อจ600829-146 ED150011595TH จักรภัทร + สุริยันจันทรา (371630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
72 # 3อจ600829-147 ED150011595TH phairoj1186 + สุริยันจันทรา (371632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
73 # 3อจ600829-148 ED150011595TH JASMIN + สุริยันจันทรา (371634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
74 # 3อจ600829-149 ET536231818TH aeyoku + บ้านบุญ (371636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (580530-077)(G 77%)***
75 # 3อจ600829-150 ED112466441TH thongpaiwan + Narupat (371638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผง จ.สิงห์บุรี ***
76 # 3อจ600829-151 champion39 + Narupat (371573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิตร ครั้งที่ 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ600829-152 ED128022556TH วิชามาร + raimon (371578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
78 # 3อจ600829-152 ED128022556TH วิชามาร + raimon (371578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม) ***
79 # 3อจ600829-153 ED128022556TH Suttathip + raimon (371653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ600829-154 ED144976239TH DaCaPo + dungdung (371585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
81 # 3อจ600829-155 EX163086155TH taccord + ช่างทำกรอบพระ (371588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
82 # 3อจ600829-156 EX163086155TH taccord + ช่างทำกรอบพระ (371591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ600829-157 ET425040987TH ภาคภูมิ + Jaiddjai (371593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)***
84 # 3อจ600829-158 ET606874737TH Berm_07 + APDCA (371596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 160/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
85 # 3อจ600829-159 TNON000320919TH sukkasem13 + แม็คหลักสี่ (371599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 16871/หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพซ่อมพระเกศ)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ก.ย. 2560 - 08:13 น.] #60214 (1/23)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600818-003 ET083989418TH หลานตาจวบ (370354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600819-023 EP623451702TH Magnum (370632) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ600824-008 ET279972487TH motep (371339) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ600824-031 ET138873685TH Chai5949 (371503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ600825-009 EX196990409TH kritsanaphol (371511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600826-001 ET542452915TH Boonmee888 (371307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600826-002 ET116995308TH Riddick (371308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ600826-003 ER507764854TH pound2007 (371313) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600826-004 ED142566182TH คนทำนา (371316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ600826-005 ED148786221TH ATTORN43 (371320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ600826-008 EQ796298358TH pranop (371329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600826-009 EX117372247TH somchai_lawit (371334) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ600826-010 ED145155345TH maitree (371340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ600826-011 ER815929862TH คุณล่ำซำ (371408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ600826-012 ED126344346TH เสน่หา (371309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600826-015 EX223699453TH วิทย์4301 (371325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ600826-016 ED153626315TH โกวบ้อ (371328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ600826-019 ET652688771TH Judy58 (371407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ600828-001 ET439968025TH สินสมุทร (371476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ600828-002 ET387430110TH jojubkay (371478) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ600828-003 ER757167599TH pom2500 (371481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ600828-004 ER867715519TH เอสายชล (371485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ600828-005 ET283770415TH chsearn (371489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ600828-008 ET172701195TH Songpat (371499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ600828-009 ET422181977TH ย้งศรีสะเกษ (371504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ600828-011 ET393987573TH Judy58 (371494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ600828-013 ET450825868TH หงส์บ้านเม้ง (371520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600821-004 OMBUN (370664) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
2 # 2อจ600823-011 เชาว์นีโอ (370899) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ600823-017 zafari (370919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ600824-001 tor2516 (371165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ600824-011 narabodee (371075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600826-001 ปุญโญ (371310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ600826-003 kongsak (371315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600826-005 kongsak (371321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600826-006 auayporn (371406) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ600826-009 som3693 (371335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600826-010 som3693 (371338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ600826-012 gun87 (371311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600826-013 Sdiss (371405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ600826-014 วีบางพูน (371314) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ600826-015 โตกรุงเก่า (371319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ600826-017 coldsteel (371324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ600826-020 ศตกมล (371813) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ600828-002 pui1228 (371505) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ600828-003 wangroyal (371507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ600828-005 wangroyal (371510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ600828-006 wangroyal (371512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ600828-007 wangroyal (371513) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ600828-008 wangroyal (371515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ600828-010 supered (371517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ600828-011 คนเมืองปทุม (371479) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ600828-012 puriwaj (371483) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ600828-013 attta (371486) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ600828-014 PTTproforma (371490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ600828-015 kittisak_10 (371493) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ600828-019 ธรณเทพ (371514) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
31 # 2อจ600828-020 beerleo (371518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ600828-022 Buncha (371474) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ600828-023 เด็กตลาดใต้ (371480) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ600828-025 bankthekop (371484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ600828-027 sjitrakorn (371491) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600822-140 ET265873011TH rock10 + ก้องพระเครื่อง (370858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (G 68%)***
2 # 3อจ600823-154 ET282336199TH เหวัชระ + ทรัพย์เทวา (371037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังเสมา เนื้อผงว่าน ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (วัดวังตะวันออกสร้าง/สภาพใช้) ***
3 # 3อจ600823-164 ET419971290TH กัดดาฟี่ + นครทัย (370978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ600824-008 lohbetong + chaiapple (371523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
5 # 3อจ600824-160 ED143175188TH kewell + moo_bpk (371429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 3 เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทอง 2.5 กรัม) ***
6 # 3อจ600824-164 ET218325011TH narongnoi09 + Kwanchai99 (371139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทรารามวรวิหาร รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ600825-012 Wanlop + tanu21 (371263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง ค่ายนารายณ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
8 # 3อจ600825-102 ET416804956TH amon_boon + ต้นพระ35 (371244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นดาย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
9 # 3อจ600825-122 ET574457746TH Bankltltjr + ปืนใหญ่ (371269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี ***
10 # 3อจ600825-125 ED133599094TH Sdiss + พิศรุษ (371433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)***
11 # 3อจ600825-138 ET368246115TH กสิณา + final246 (371438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
12 # 3อจ600828-001 sniper211 + (371411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anunsangthong
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 # 3อจ600828-003 เด่นเจริญตลับพระ + pui1228 (371418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑/สภาพใช้) ***
14 # 3อจ600828-004 คุณนริศร + Tanaphat (371421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) ***
15 # 3อจ600828-005 pspwit + มหาเศรษ (371423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 78%)***
16 # 3อจ600828-006 ธเนศวร + kaentot (371425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 511) ***

17 # 3อจ600828-007 puriwaj + supered (371427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
18 # 3อจ600828-008 pornlimk + supered (371431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อตะกั่ว ปี 2543 จ.ลพบุรี (หมายเลข 356/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
19 # 3อจ600828-009 khrawsadid + pieronut (371435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ600828-010 PhaoNamo98 + attta (371437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาวีระวงศ์(ติสโสอ้วน) รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ***
21 # 3อจ600828-011 khotchaninPk + (371441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
AMNARD1519
*** พระนาคปรก หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสงคราม ***
22 # 3อจ600828-012 เจษฎาพร + boonserm (371445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
23 # 3อจ600828-013 กิตติพงศ์ + tonychan (371448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) (G 78%)***
24 # 3อจ600828-014 ตุ้ยสวนอ้อย + nengdkny (371451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
25 # 3อจ600828-015 warning + nengdkny (371455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
26 # 3อจ600828-016 strucsteel + topkoo (371457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ600828-017 อาราธนา + topkoo (371460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ600828-020 narongnoi09 + darita32 (371466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
29 # 3อจ600828-021 poshwises + (371413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
30 # 3อจ600828-023 เมืองช้าง + เน้นพระสวย (371419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (571022-016) ***
31 # 3อจ600828-101 ER948620285TH DDman + uppakid (371412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ600828-102 RM142925282TH ruenthong + mraeh (371416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.นครศรีธรรมราช ***
33 # 3อจ600828-103 ET225714785TH เมืองช้าง + White_panda (371521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
34 # 3อจ600828-104 ET538025005TH TIDTEE + deawn (371422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

35 # 3อจ600828-105 SCPE000003354 chaleaw56 + supaket808 (371430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.ชัยนาท (วัดบรมธาตุฯสร้าง) ***
36 # 3อจ600828-106 ET508656723TH panupong30 + คาร์บอย (371434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
37 # 3อจ600828-107 ET076316331TH นุหนองคาย + คนคอเรด (371439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ600828-108 ER867715519TH VAIVIT + เอสายชล (371442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) (600721-095)***
39 # 3อจ600828-109 ER831283895TH Narongrit53 + Ronado (371446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา เนื้อผงปิดทอง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
40 # 3อจ600828-110 ER831283895TH laksi + Ronado (371449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
41 # 3อจ600828-111 ER928534866TH ชัยเจเจ + chuchart-k (371415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (590813-122) ***
42 # 3อจ600828-112 SMAT000003695 taranan + Pisit1963 (371420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
43 # 3อจ600828-113 ET542454690TH rachata56 + เทียมเยาวราช (371424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ600828-115 ET370533945TH dechatorn + kanlaya48 (371428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ600828-116 ET607849402TH ตราชั่ง + ตะแคงขวด (371432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
46 # 3อจ600828-118 EQ056951735TH ekamnart + ตูนพระเครื่อง (371436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย) ***
47 # 3อจ600828-119 EQ056951735TH sawbike + ตูนพระเครื่อง (371440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
48 # 3อจ600828-120 EX117369852TH apiwatcivil + napolyonk (371443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ600828-121 EX117369852TH apiwatcivil + napolyonk (371453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์รัศมี เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ600828-122 ET506484212TH เมืองช้าง + ณุเกล้า (371459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิลกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ600828-123 ER903162378TH pom2500 + Poldee98 (371463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ600828-124 ET138727382TH Khaowin + ไร้นาม99 (371468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชียงแสน เนื้อชินเงิน ***

53 # 3อจ600828-126 ET224182334TH taccord + JACKEY (371471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อว่านชานหมาก ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
54 # 3อจ600828-127 ET224182334TH taccord + JACKEY (371488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ600828-129 ET465627529TH jicko + หนิงพระบาท (371496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 63%)***
56 # 3อจ600828-130 ED144716300TH samunella + spywarenona (371522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพเนื้อราน) (G 64%)***
57 # 3อจ600828-131 ET508929515TH pom53 + ch-max (371444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1333) (590520-006)***
58 # 3อจ600828-132 ET555835768TH เอกเก๋ + teetoon (371447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อตะกั่ว จ.นครสวรรค์ ***
59 # 3อจ600828-133 ED150352918TH Sucheep + รอดบางแค (371450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ600828-134 ED140484707TH kittisak_10 + คนผมขาว (371454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
61 # 3อจ600828-136 ET416985581TH UDS-35 + ก้องพระเครื่อง (371464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ600828-137 ET224182348TH taranan + JACKEY (371469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
63 # 3อจ600828-139 ET224182348TH taranan + JACKEY (371475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อว่านชานหมาก ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
64 # 3อจ600828-140 ED149561817TH naikeng + หนุมานเชิญธง (371477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ600828-141 ED149561817TH taccord + หนุมานเชิญธง (371452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
66 # 3อจ600828-143 ET267137173TH nahm36 + P7harit (371456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกมากและตัดหู) ***
67 # 3อจ600828-144 ET083578491TH ukaewsasan + หลานตาจวบ (371461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
68 # 3อจ600828-145 ET213833887TH zafari + MikePittaya (371467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ600828-146 ET660686260TH tananut2528 + paradox1122 (371470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
70 # 3อจ600828-147 ET49965608TH gman16 + gchai (371473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (600429-137)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM