ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 01 พ.ย. 2560 - 08:02 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 24 พ.ย. 2560 - 08:14 น.] #61051 (19/19)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601102-025 ET495772414TH IamAun1234 (378378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ601113-001 EU228231322TH phutawandeang (379196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ601113-002 ET623259086TH suwankal (379205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ601113-005 ET811959166TH prons (379319) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ601113-006 ET697094985TH marut_toon (379207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601113-007 EQ880705808TH chen_2222 (379209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ601113-008 EU157473487TH BankHiWay (379213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ601113-010 ET809243341TH pcrc2 (379212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ601113-011 ET814132578TH ช_ชุติวัตร (379195) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ601113-014 ET869489449TH คุณศิระ (379203) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 1อจ601113-015 ET147494244TH pradrem (379316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ601113-016 ER507903936TH pound2007 (379193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ601113-017 ED222028071TH ณิชาภัทร (379197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ601113-018 ED221365276TH moo_bpk (379199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ601113-019 ET286638084TH pakavat (379202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ601113-020 ED231021505TH winwin (379204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ601113-021 EU294016988TH maii_amulet (379194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ601113-022 ET722413921TH Joeymorn (379198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ601113-025 EU197310031TH catbkk (379201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ601113-027 ET672351263TH HatPra (379210) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601107-017 skyrocket (379258) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ601108-018 Veenniyakul (378863) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ601111-009 OMBUN (379121) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ601113-001 Pseheng (379286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ601113-002 สยามเมืองยิ้ม (379290) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ601113-003 ต่ายวัดหนึ่ง (379301) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 2อจ601113-004 nanoman (379305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ601113-005 มงกุฏดาวทอง (379307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ601113-006 nanoman (379309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ601113-007 sinpet (379311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ601113-008 sinpet (379312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ601113-009 Suthisak2498 (379313) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ601113-010 antsurround (379314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ601113-011 bagio (379215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ601113-012 chanram (379219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ601113-013 ศิษย์พุทธองค์ (379224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ601113-014 สังฆวิชิต (379227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ601113-015 psc97 (379231) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 2อจ601113-016 เอฟดำ (379235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ601113-017 กำไลทอง (379237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ601113-018 rachata56 (379243) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
22 # 2อจ601113-019 wipura (379254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601111-122 EU208094389TH Lucair + สาวไทย (379172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธ รุ่นอุดมความสุข เนื้อผง ปี 2517 ***
2 # 3อจ601113-014 tanint + อุลตร้าแมน (379229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์บล็อกกลากหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก) ***
3 # 3อจ601115-167 ET430128749TH prons + uncle (379485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดาวเปาบุ้นจิ้น หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี (สภาพทาสีใหม่) ***
4 # 3อจ601116-109 ET862494095TH โพธาราม + Khongthasen (379637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่จันทร์ รุ่น 3 ***
5 # 3อจ601116-135 ET867407005TH zafari + คุณศิระ (379584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์ติดปกหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
6 # 3อจ601116-143 ET812590045TH อดิศร + Park818 (379605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ601116-167 ET589557683TH kritaya + maii_amulet (379645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพใช้) ***
8 # 3อจ601117-145 ED232042387TH BossCM2525 + wutclub (379977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
9 # 3อจ601117-146 ED226392273TH engineer27 + Buncha (379676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (เลข ๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)***
10 # 3อจ601118-004 จิวจิว + ประมูลคุณพระช่วย (380123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **(สภาพตอกโค้ดซ้อนทำให้พิจารณายาก ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน)
*** พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ601118-010 manonsri + พิชาญ (379981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 64%)***
12 # 3อจ601118-106 ET825240145TH oofwinnine + iamponpanit (379801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบ่าว วัดเชิงกระ รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.ชุมพร ***
13 # 3อจ601118-117 ER268955075TH poprock07 + ทรงธรรมบ้านสวน (379996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (600715-012) ***
14 # 3อจ601118-118 ED230122480TH thiarin + taccord (379818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 95) ***
15 # 3อจ601120-016 yaozm + เด็กท่าพระ (379920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง 99 หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
16 # 3อจ601121-001 prons + jicko (379950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ601121-002 เต๋า-ธีรวัฒน์ + เฑียรบูรพา (379994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึกและแต่งผิว) ***
18 # 3อจ601121-003 เมืองช้าง + Yui_siam (379957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง 2553 จ.ปัตตานี (570503-300) (G 60%)***
19 # 3อจ601121-004 Natchu + ภูมิทัศ (379962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 5 นิ้ว) (600323-124)***
20 # 3อจ601121-005 BlackMajic + wutpantip (379967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
21 # 3อจ601121-006 แทนม้าทอง + เน้นพระสวย (379971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (590120-014)( G 86%)***
22 # 3อจ601121-007 Xabi17 + เอ๋เด็กวัดด่าน (379995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 9706/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
23 # 3อจ601121-102 ET811342277TH Natchu + electricalpower (379960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ เนื้ออัลปาก้า จ.สมุทรปราการ ***
24 # 3อจ601121-103 ED228345470TH buffdan1 + pattarakorn (379964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
25 # 3อจ601121-104 ED234923013TH db99b + prasang (379968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช ***
26 # 3อจ601121-106 ET722465393TH jaonine + Kenaiji (379973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
27 # 3อจ601121-107 ED223219333TH naret + ตัดเซียน (379974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 4.4 กรัม) (สภาพใช้)***
28 # 3อจ601121-108 ET141234515TH ทรงธรรมบ้านสวน + (379976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thantharat
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ601121-110 EU205509056TH หลิวพระเครื่อง + worapot (379983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้) (601030-139)(G 64%)***
30 # 3อจ601121-111 EQ530393239TH wwwoot + bagio (379949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รัศมีข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (590406-198)***
31 # 3อจ601121-112 ET757126325TH lungwut + Hippopo2012 (379952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกและล้างผิว) (G 68%)***
32 # 3อจ601121-113 ET087577925TH katik + เสือโฮก (379954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2535 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ601121-114 ET087577925TH katik + เสือโฮก (379955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ601121-115 ER507909505TH zafari + pound2007 (379958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ601121-116 ER507909505TH zafari + pound2007 (379959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข พิมพ์พัดยศ ***
36 # 3อจ601121-117 TNO000400898TH ทนายหลวง + Rich989 (379963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (570730-329) (G 86%)***
37 # 3อจ601121-118 TNON000400898 Mai2008 + Rich989 (379966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรก(คอเนิน) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ601121-119 ED231297187TH พระนคร89 + tokekkay (379997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
39 # 3อจ601121-120 ED234714148TH sompong1691 + (379969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กบ้านกรุณา
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และล้างผิว) ***
40 # 3อจ601121-121 ED228147151TH โฟโด้ + atsmark2 (379990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดดอนตาล พิมพ์ยันต์เล็ก จ.ชัยนาท ***
41 # 3อจ601121-122 EU176189919TH สิริเดช + เทียมเยาวราช (379998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาไต้ฮงกง มูลนิธิปอเต็กตึ้งสร้าง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 452/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 23 พ.ย. 2560 - 08:07 น.] #61048 (18/19)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601103-018 ET814277904TH nampoo (378398) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ601109-016 EU022446435TH tah08 (378919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ601111-010 ET083846212TH หลานตาจวบ (379126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601111-008 แม้วจอมเทียน (379120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ601111-018 jingmanu (379159) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ601114-007 amaging (379391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ601114-021 ศตกมล (380001) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601115-123 ED226825924TH pongpamorn + supichai (379457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ601115-138 ET788735459TH lertlakhatthakij + (379478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อัศวิน_ระยอง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 82%)***
3 # 3อจ601115-149 ET628993753TH zafari + อี๊ดเมืองเลย (379451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี (600602-136) ***
4 # 3อจ601115-155 EU193226015TH projectin1 + kikkik (379520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้และรมผิวใหม่) ***
5 # 3อจ601116-010 zafari + dobae (379603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมขอบบนซ้าย) ***
6 # 3อจ601116-112 ET321268317TH jaroonroj + jackhamo (379562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือแป เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.พิจิตร ***
7 # 3อจ601116-124 ED215767664TH boyball + เนรมิตธรรม (379653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (ไม่ตอกโค้ด) ***
8 # 3อจ601116-127 ET417599258TH Communits2007 + (379928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RUAYGABPRA
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์เล็ก ปี 2485 จ.สมุทรสาคร ***
9 # 3อจ601116-157 ET755381886TH ยกเมฆ + sanopporn (379609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***
10 # 3อจ601116-168 ET580373170TH T_chai + waves (379792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบบน) ***
11 # 3อจ601117-115 ED230110115TH nopponsmith + taccord (379936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (601024-089)***
12 # 3อจ601118-001 kittisak_10 + ต่อ_ถนนตก (379803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (601030-019)(G 78%)***
13 # 3อจ601118-002 perfect_sundae + ไม้ล้มลุก (379834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (580718-057) (G 79%)***
14 # 3อจ601118-003 pongpiki + taroatyc (379810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (520804-001) ***
15 # 3อจ601118-005 MrTeeAyutthaya + (379815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tawat_boonyarat
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ601118-006 ning5353 + เด็กท่าพระ (379817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกองเพล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.อุดรธานี ***

17 # 3อจ601118-007 cpall + golf0208 (379840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี ***
18 # 3อจ601118-008 zafari + โจ้ดอนเมือง (379821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) ***
19 # 3อจ601118-009 zafari + kho9918 (379824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
20 # 3อจ601118-101 ET1193867820TH chaay + แบทแมน (379780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
21 # 3อจ601118-102 EU196248341TH naenaldo + joiekong (379785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้ายักษ์ ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ601118-104 ET792261255TH ประสิทธิ์ + Cass-23 (379795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์กลาง เนื้อผงหยาบ ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพชำรุดเข่าซ้าย)***
23 # 3อจ601118-105 ET783593405TH Suntree5 + santi_1957 (379798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
24 # 3อจ601118-107 ET869682875TH เน้นพระสวย + โจปักธงชัย (379806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
25 # 3อจ601118-108 ET869682875TH ppeekun + โจปักธงชัย (379808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 68%) ***
26 # 3อจ601118-112 ET925574438TH Leklek + คุณเร_ธรรม์ชนก (379804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาอุดมโชค วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) (G 66%)***
27 # 3อจ601118-114 ET322952050TH zafari + boy88 (379835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
28 # 3อจ601118-115 ET859880261TH ขุนกิม + klang_pra (379807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (601027-018) ***
29 # 3อจ601118-116 ET744716589TH Bobbie + jasumet (379813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (581217-032)***
30 # 3อจ601118-119 ET857599138TH หวังมีเฮ + bangbai (379820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
31 # 3อจ601118-120 EU280326772TH กำธรนคร + น้องอิมอิม (379822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพรมผิวใหม่) ***
32 # 3อจ601118-121 EU231561054TH Teelek8888 + BOAT26 (379802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
33 # 3อจ601118-122 ET551697417TH wwwoot + ชัยวุฒากาศ (379805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างขีด จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ601118-123 EX168948042TH khunpol500 + charkauto (379838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช ***

35 # 3อจ601118-124 EX168948042TH tummaiwa + charkauto (379809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
36 # 3อจ601118-125 ET872413992TH bananacoffee + คนบ้านด่าน (379812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ ***
37 # 3อจ601118-126 ET755394624TH youg0804 + sailomzeed (379832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ601118-127 ED227337171TH kaewpro + พิศรุษ (379831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
39 # 3อจ601118-128 ET820127308TH New_chain + นับตังค์ (379816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก) ***
40 # 3อจ601118-129 ET878838743TH midori + NIPHAT19 (379819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (สภาพแต่งใบหน้าและโพธิ์บน) ***
41 # 3อจ601118-130 ET051126756TH supered + ชาติพยัคฆ์ (379823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (600617-171)(G 63%)***
42 # 3อจ601118-131 EX276923990TH icu0508 + puygas111 (379776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 324)***
43 # 3อจ601118-132 ET551697496TH aimmy123 + เอฟฟี้ (379778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่น 7 รอบ เนื้อผง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 68) (หลังฝังแพะและตะกรุดสามกษัตริย์)***
44 # 3อจ601118-132 ET551697496TH aimmy123 + เอฟฟี้ (379778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่น 7 รอบ เนื้อเมฆพัด ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 68) ***
45 # 3อจ601118-133 EP497803984TH susupa + tong27 (379782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม รุ่นบางนา เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา ***
46 # 3อจ601118-134 EX257314165TH niponll + สร้อยฟ้า (379784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
47 # 3อจ601118-135 ED225145315TH ตราชั่ง + jirasakku (379788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
48 # 3อจ601118-136 ET949684557TH zafari + SOMDED (379789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้) ***
49 # 3อจ601118-137 ET840916741TH วันชัย2511 + artliver (379793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
50 # 3อจ601118-138 ET878839307TH Thanes5169 + Lumpum (379797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
51 # 3อจ601118-139 ET848786821TH zafari + rongfox (379800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบน) ***
52 # 3อจ601118-140 ED223744957TH midori + Pissawat29 (379839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (สภาพชำรุดโพธิ์บน) ***

53 # 3อจ601118-141 ER507906416TH believe + pound2007 (379826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 494870) ***
54 # 3อจ601118-142 ED225237873TH สิงค์ใต้สายดำ + เรศเรณู (379827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)***
55 # 3อจ601118-143 ED195050342TH เซียนน้อยหนึ่ง + ชวนชื่น (379833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ601118-145 ET794644108TH zafari + pikkared (379828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน) ***
57 # 3อจ601118-146 ET293723525TH bellic + อุลตร้าแมน (379825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (601110-056) (G 76%)***
58 # 3อจ601120-001 วันชัย2511 + หนึ่งสภาพัฒน์ (379863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุมหลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 126) ***
59 # 3อจ601120-002 kit49 + ฐิติพงษ์ (379867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (โค้ดเพชรไม่เต็ม/หมายเลข 474) (570117-113)***
60 # 3อจ601120-003 tgiporp + thidsanai (379873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ601120-004 buffdan1 + papatui (379879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
62 # 3อจ601120-005 วิชญ์ดุลยวัต + มือปราบตลาดสด (379883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อชุบทอง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ601120-006 AodBangkhae + jopawis (379887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ601120-007 suthi + ตั๊กเบตง (379893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (561118-024) (G 71%)***
65 # 3อจ601120-008 ประสิทธิ์ + loveking (379897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงหยาบ ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
66 # 3อจ601120-009 วัดสะพาน + mangmao (379900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 68%)***
67 # 3อจ601120-010 JoEthaibev + mrsurasit (379903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกริ่งหนุมานอารยสถาปัตย์ มูลนิธิอารยสถาปัตยฯสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 245) ***
68 # 3อจ601120-011 apiwat_66 + Sirachai22 (379908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ601120-012 กรเมืองกาญจ์ + โจ้ดอนเมือง (379910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 78%)***
70 # 3อจ601120-013 วสันต์อ่อนนุช + aof-papa (379913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (G 84%)***

71 # 3อจ601120-014 wwwoot + Ake595 (379917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ601120-017 burabha + เด็กท่าพระ (379926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (ก้นอุดผง+จีวร+เกศา) ***
73 # 3อจ601120-101 ET601821635TH อุธรณ์ + wipoj (379844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
74 # 3อจ601120-103 ET729199383TH towerboy + ตี๋พระประแดง (379849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ601120-104 ET916816286TH Suntree5 + mars7783 (379852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ601120-106 ET560132705TH นาโนตาต้า + lekjun (379946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมปรารถนา พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองคำลงยา ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4) (น้ำหนักทองรวม 26.9 กรัม)***
77 # 3อจ601120-107 ET647455575TH bagio + ต้นพระ35 (379858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ601120-108 EU168578700TH โชควัฒน + satannit (379862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (601110-157) ***
79 # 3อจ601120-109 ET723705824TH warship09 + กรเมืองกาญจ์ (379866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (G 79%)***
80 # 3อจ601120-110 ER102623417TH แม้วจอมเทียน + Ritsurat (379871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 65523) (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)***
81 # 3อจ601120-111 ET500061745TH เมืองช้าง + wuth2002 (379877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
82 # 3อจ601120-112 SSIK000017978 THARIS + สังข์ (379881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 95) ***
83 # 3อจ601120-113 ET830707179TH mamos + เต่านินจา8859 (379886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
84 # 3อจ601120-114 ET830707179TH Suntree5 + เต่านินจา8859 (379890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
85 # 3อจ601120-115 ET965992287TH Phontrailuck + (379894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ronnakorn2516
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
86 # 3อจ601120-116 ET869672904TH Poonsin + โจปักธงชัย (379898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 642) ***
87 # 3อจ601120-117 ET869672904TH bongbiab + โจปักธงชัย (379901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
88 # 3อจ601120-118 ET692892342TH เมืองช้าง + น้องแผ่นดิน (379905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***

89 # 3อจ601120-119 ET323009788TH Themistz + tonmek (379907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (600918-087) ***
90 # 3อจ601120-120 EU013184577TH akm345 + chanu (379914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
91 # 3อจ601120-122 ET606819571TH ตนดอน09 + mcbird (379843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเจ้าสัวเบตง วัดพุทธาธิวาส เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2543 จ.ยะลา (หมายเลข 621) ***
92 # 3อจ601120-123 ER928382176TH zafari + บารมีคุณย่า (379848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ601120-124 ET808122466TH breeze49 + เด็กตลาดพลู (379851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) ***
94 # 3อจ601120-125 ET745215782TH กิตช่างไม้ + ตะแคงขวด (379854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพิมพ์พระกริ่งคลองตะเคียน เนื้อผง ***
95 # 3อจ601120-126 ED228809575TH looknam1 + pimthong (379855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง พิมพ์เม็ดบัว เนื้อดิน จ.ปทุมธานี ***
96 # 3อจ601120-127 ET745215782TH s_pipat + ตะแคงขวด (379859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดปีกกาสร้าง) ***
97 # 3อจ601120-128 ED225885215TH klang_pra + พงศ์ไผ่เหลือง (379861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
98 # 3อจ601120-129 EU201689366TH nopponsmith + Vachira75 (379865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
99 # 3อจ601120-130 EU05689364TH ชัยบางแค + จ่าสอง (379869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
100 # 3อจ601120-131 ET580414815TH นุหลัก4 + ChaiyutPho (379872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพลอย วัดทุ่งโพธิ์ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.อุทัยธานี ***
101 # 3อจ601120-132 EU056893644TH zafari + จ่าสอง (379875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ ***
102 # 3อจ601120-133 ET435568265TH suparerk + olmairo (379878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (G 80%)***
103 # 3อจ601120-134 ET973840368TH Nihao + ทัดเทียม (379882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
104 # 3อจ601120-135 ED227860919TH prons + เอ๋เด็กวัดด่าน (379884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
105 # 3อจ601120-136 ET378852049TH รักษ์นครหลวง + surasity (379889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1838) ***
106 # 3อจ601120-137 EX235310666TH จอมพล + tum087 (379892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***

107 # 3อจ601120-139 ER734461195TH จงเจริญ2557 + เขยมาบตาพุด (379902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
108 # 3อจ601120-140 ED2159096223TH Sdiss + tongza123 (379906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 64%)***
109 # 3อจ601120-141 EU210367775TH chai479 + inthree (379945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 20)***
110 # 3อจ601120-142 ET581560426TH แสงธรรม01 + chaowat (379842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (590113-022) ***
111 # 3อจ601120-143 ER919871573TH บ๊อบบางบ่อ + Suparat_2832 (379845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) ***
112 # 3อจ601120-145 ET591442684TH zafari + แอลพระไทย (379853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 ***
113 # 3อจ601120-148 ET813378022TH พิชชากร + ppffarm (379857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร ***
114 # 3อจ601120-149 ET840941919TH kala2524 + artliver (379860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) (G 69%)***
115 # 3อจ601120-150 ET813378022TH นายแบงค์เมืองจัน + ppffarm (379864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
116 # 3อจ601120-151 EU220477568TH phaisranpi + กวงยะลา (379868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
117 # 3อจ601120-152 ED237913885TH Botong19 + jirarush (379870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
118 # 3อจ601120-153 ET736613446TH Poonsin + โพธิ์เก้าต้น (379874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล เนื้อผง ***
119 # 3อจ601120-154 ET977840902TH tockjung + อาทิตย์๙๙ (379876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
120 # 3อจ601120-155 ET878853618TH กรณ์สเต็ง + Chot56 (379880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
121 # 3อจ601120-156 ET915276576TH Berm_07 + ekin_cheng (379885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (จารอุ) (540514-040)***
122 # 3อจ601120-157 ED225442910TH yime2 + warleas (379888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อปา วัดโบสถ์ เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) ***
123 # 3อจ601120-158 EU003277950TH gun87 + planoi (379891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 171) ***
124 # 3อจ601120-159 EU263687762TH kabodkeng + coldplay (379895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หมูหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นมหาลาภ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครปฐม (G 84%)***

125 # 3อจ601120-160 ED238112537TH bever + santi_1957 (379899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
126 # 3อจ601120-161 EU201141570TH boyamulet + พุทธศิลป์ล้ำค่า (379847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู) (G 64%)***
127 # 3อจ601120-163 EX198105915TH kolasit + khontana (379856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระกริ่งพันตำลึงทอง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 22 พ.ย. 2560 - 08:04 น.] #61044 (17/19)

-


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 21 พ.ย. 2560 - 08:07 น.] #61039 (16/19)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601102-003 ET794545462TH pikkared (378347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ601102-010 ET48286665TH นราลัย (378367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ601102-023 ET164967426TH ปั๊กชิวขอนแก่น (378371) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ601103-023 ER507891861TH pound2007 (378390) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ601109-006 ET508806184TH สุนทรฤทธิ์ (378926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ601109-007 ET869252819TH pimthong (378929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ601109-011 ET672319055TH HatPra (378904) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ601109-013 ET849069986TH จำปาเอฟซี (378999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ601110-007 ET692884669TH น้องแผ่นดิน (379084) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ601110-020 ED225912661TH taratchon (379034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ601111-011 ET581887984TH บ้านพระสหรัตธานี (379097) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601103-014 ก_กนก10 (378479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ601108-007 peacemaker (378797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ601108-019 โบราณ (378868) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ601109-003 กิติพระเครื่อง (378914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ601109-008 engineer27 (378993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ601110-006 kui60 (379019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ601110-012 ศตกมล (379841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ601111-007 มหาเศรษ (379117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ601111-015 kajornsuk (379149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ601111-020 Buncha (379168) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601107-127 ER317188396TH klang_pra + จิงหลู (378738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวแหลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ601109-011 ApiPra19 + Tewazatan (378942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดวังจิก เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร ***
3 # 3อจ601109-159 ET843278544TH zafari + totsapon2002 (379007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
4 # 3อจ601110-104 ET800167991TH punnup + ไอซ์_วายุบุตร (379096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพุทธโธน้อย วัดอาวุธ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ601110-128 ET861285895TH jaturat_ph + anusornss (379047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระลงยาใหม่และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (G 78%) ***
6 # 3อจ601110-139 EU262721122TH amnat_99 + ริดนคร (379088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
7 # 3อจ601111-110 ET851495041TH tanint + aoudom99 (379136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ไพรรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ601111-121 ET084913367TH ApiPra19 + chen_2222 (379170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง) ***
9 # 3อจ601111-127 ED225830429TH prons + ดอกบัว99 (379180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลังฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง) (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)***
10 # 3อจ601111-146 ET868734151TH Tazmania + ไร้นาม99 (379171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ามะปรางค์ กรุสำประซิว ***
11 # 3อจ601113-002 honzakub + darita32 (379220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ601113-101 EU231452641TH zafari + amulet_59 (379273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดอ่างศิลา พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.ชลบุรี ***
13 # 3อจ601113-104 ET508816500TH Au3551 + สุนทรฤทธิ์ (379323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601030-153) ***
14 # 3อจ601113-135 ET754987436TH sinsamut + sanopporn (379266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** กัณหาชาลี วัดบางไกรนอก เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี ***
15 # 3อจ601113-136 ET857711150TH ฅนบางใหญ่ + ปืนใหญ่ (379315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
16 # 3อจ601113-143 ED217844046TH sinchai1 + mingch (379256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ต่ำ เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครศรีธรรมราช (G 76%) ***

17 # 3อจ601114-001 Dmax2500tubo + greensnake (379357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
18 # 3อจ601114-108 EY961704626TH เมวิกา001 + ธัญเทพ (379378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์กลาง จ.สุพรรณบุรี (G 88%) ***
19 # 3อจ601114-116 ET749488092TH nirun4 + bakery988 (379382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 395)(600918-134) ***
20 # 3อจ601114-120 ET754664886TH poshwises + sukit_42 (379386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ***
21 # 3อจ601114-122 ET104842171TH bannakorn + Nippit (379333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (G 66%)***
22 # 3อจ601115-001 nattapongp + ming168 (379409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
23 # 3อจ601115-102 ET708430708TH ศิษย์หลวงปู่ + umpun (379516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ พิมพ์มีหูหลังยันต์ เนื้อผง(ดำ) จ.ชัยนาท ***
24 # 3อจ601115-143 ET682336416TH rock10 + งดงาม (379434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อปุ่น วัดดงกลาง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.พิจิตร ***
25 # 3อจ601115-156 ED224950368TH จอมทอง33 + dimond25 (379491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
26 # 3อจ601117-001 ลูกเขย + greensnake (379698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (G 68%)***
27 # 3อจ601117-002 chateta + กุลสณิธี (379702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นเปิดพระบรมราชานุสรณ์ เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก (ขนาดสูง 15 นิ้ว) ***
28 # 3อจ601117-003 ตู๋สาธุ + pui1228 (379705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ601117-004 AnanHH + yongsak (379709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 224) ***
30 # 3อจ601117-005 ขุนกิม + treasury (379713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (560614-002)(G 64%)***
31 # 3อจ601117-006 watcha_win + treasury (379747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เนื้อเงิน ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ601117-007 kittisak_10 + chanu (379717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
33 # 3อจ601117-008 UDS-35 + ts-praputtakhun (379752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อดิน ***
34 # 3อจ601117-009 zafari + sjitrakorn (379720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ601117-010 Icando + prasangsit (379726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ601117-101 ET380512619TH khrawsadid + seranee (379660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปถ่าย หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ปี 2502 จ.สมุทรปราการ ***
37 # 3อจ601117-102 ED229833108TH tor2516 + BAZUKA9000 (379663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว) ***
38 # 3อจ601117-103 ED230064362TH benz39 + jirarush (379667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
39 # 3อจ601117-104 ER026826221TH pikkared + kritikorn714 (379670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) ***
40 # 3อจ601117-105 ET772863764TH ทนายหลวง + PANPEUNG (379674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงเปิดโลก กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
41 # 3อจ601117-106 ET709500793TH ducheyboy + sak15 (379748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อชินตะกั่ว (G 55%) ***
42 # 3อจ601117-107 EU231533190TH Chanyoot4343 + ยูราชพฤกษ์ (379744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
43 # 3อจ601117-108 ET788716640TH Kongsason + Vhinij (379743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่ว ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ601117-109 ET687656981TH krai007 + unvastar (379678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (540519-096) (G 62%)***
45 # 3อจ601117-110 ET718586276TH wwwoot + phetra (379685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
46 # 3อจ601117-111 ER736789142TH aechakkit + Rambo_thai (379688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
47 # 3อจ601117-112 ET850600035TH Natchu + terktextile (379692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก) (G 78%)***
48 # 3อจ601117-113 ED221910872TH เอธรรมเสน + nakak_action (379695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
49 # 3อจ601117-114 EU056895821TH ตึ่งนั้ง + อัครพนธ์ (379696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมเหศวร วัดพระศรีมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
50 # 3อจ601117-116 ET812586704TH ศรีเมืองระยอง + Park818 (379700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
51 # 3อจ601117-117 ET482874145TH zafari + นราลัย (379707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
52 # 3อจ601117-118 ED227592727TH sokos + ปภานลิน (379711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 491)***

53 # 3อจ601117-119 ET008096490TH tony2007 + nooing (379714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
54 # 3อจ601117-120 ET881500607TH Suntree5 + taiy_k (379715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)***
55 # 3อจ601117-121 ET598789005TH puklucky + srikriangkrai (379656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ) ***
56 # 3อจ601117-122 ET823999817TH noom2015 + santi_1957 (379658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ601117-123 ET800218659TH บ้านกรอบเงิน + Ton1985 (379661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1235)***
58 # 3อจ601117-124 ET800218659TH บ้านกรอบเงิน + Ton1985 (379665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงิน ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 233) ***
59 # 3อจ601117-125 EU205503495TH Musashi + เมเปิ้ล (379668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (600531-126)***
60 # 3อจ601117-126 ET903580414TH rock10 + phatcharoen (379671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์แขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ601117-127 ET903580414TH rock10 + phatcharoen (379673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ601117-128 ET903580414TH rock10 + phatcharoen (379677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์หกชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ601117-129 ET904007848TH magician + OaTaWa (379679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพสวย)***
64 # 3อจ601117-130 ET904007848TH monthiya + OaTaWa (379682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
65 # 3อจ601117-131 EU204505804TH yusaman111 + soraya_28 (379684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองเหลืองหน้าทองลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 12)***
66 # 3อจ601117-132 EU204505804TH yusaman111 + soraya_28 (379686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองเหลืองหน้าทองลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 57)***
67 # 3อจ601117-133 ET830668016TH apichart23 + chang (379690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดฐานล่างขวา) (510107-074)***
68 # 3อจ601117-134 ER969671022TH tansave + totsapon2002 (379693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2441 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ601117-135 EU176186988TH east_noodles + chokchai (379697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข ๑๐/สภาพสวย) (600719-009)***
70 # 3อจ601117-136 EU176186988TH kittisak_10 + chokchai (379701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

71 # 3อจ601117-138 ET855858682TH pramual + หนุมานเชิญธง (379703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
72 # 3อจ601117-139 ED224972933TH klang_pra + raimon (379708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
73 # 3อจ601117-140 ET747337293TH UDS-35 + เหงียนคีทัก (379712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบและปิดทองใหม่) ***
74 # 3อจ601117-141 EU204103805TH Siwakarn + thriphop09 (379657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1239) ***
75 # 3อจ601117-142 ET660093213TH somsak2518 + anusid (379664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน) ***
76 # 3อจ601117-143 EQ687727833TH JASMIN + มหาเศรษ (379746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%) ***
77 # 3อจ601117-144 ET315564528TH zafari + ธัมปารี_16 (379669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดแขนซ้าย) ***
78 # 3อจ601117-147 ET844409095TH akm345 + thanommit (379681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) (590912-072)***
79 # 3อจ601117-148 ER628913914TH kittisak_10 + maturuch (379683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อชินตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ601117-149 ET723699355TH ขุนแผน50 + กรเมืองกาญจ์ (379749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ601117-150 ET302769050TH Gupruek + peet2544 (379687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้) ***
82 # 3อจ601117-151 EU056893658TH subin2504 + อัครพนธ์ (379718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ปี 2440 ***
83 # 3อจ601117-152 ET754104705TH nopakk + sanopporn (379719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
84 # 3อจ601117-153 ET830705345TH bluezone69 + popmook (379722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ601117-154 ED236700549TH ศิษพ่อมุ่ย + suk2006 (379724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เถาวัลย์เลื้อย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
86 # 3อจ601117-155 EU101788065TH Darkwalf + pk123456 (379725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2485 จ.นครสวรรค์ ***
87 # 3อจ601117-156 EU101788065TH Berm_07 + pk123456 (379727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 69%)***
88 # 3อจ601117-157 ET973741714TH zafari + เซียนน้องใหม่ (379729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2508 ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 20 พ.ย. 2560 - 08:09 น.] #61031 (15/19)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601102-024 ET855174745TH SUPREME69 (378509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601108-016 การันตีพระ (378849) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ601109-016 hunter04 (379754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ601110-008 tik2512(379026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ601110-011 olympia (379753) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601109-012 คนหัวไผ่ + isawa108 (378944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมมุมบนขวา) ***
2 # 3อจ601109-108 ED195020592TH บัวลอย + ชวนชื่น (378972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
3 # 3อจ601113-003 ไม้ไท + โจ้ดอนเมือง (379222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ601113-128 ET252383558TH เมืองช้าง + ธิติพระเครื่อง (379241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ601114-006 korn88 + darita32 (379377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
6 # 3อจ601114-103 EU205473793TH chai479 + สมบัติบูรพาบารมี (379560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 570/กรอบเงินชุบทอง) ***
7 # 3อจ601116-001 zafari + ปืนเมืองเอก (379558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา พิมพ์ซุ้มกอ จ.สงขลา ***
8 # 3อจ601116-002 พ่อมด + Naisert (379563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง พิมพ์ทรงกรวยตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
9 # 3อจ601116-003 teerawit + aoopasio (379567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ601116-004 แจ็คลพบุรี + pui1228 (379571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท) ***
11 # 3อจ601116-005 พิชชากร + Earthquake (379576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก) ***
12 # 3อจ601116-006 monchai02 + sillaprathai (379583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศรีธาตุ หลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 186) ***
13 # 3อจ601116-007 ซิยิ่นกุ้ย + iarun46 (379586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหูชำรุด)(601021-223) ***
14 # 3อจ601116-008 Natchu + iarun46 (379593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)(600223-055) ***
15 # 3อจ601116-009 gammag + jugree02 (379596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดมุมบนซ้าย) ***
16 # 3อจ601116-011 แฮปรามคำแหง + asaki (379554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.นครปฐม ***

17 # 3อจ601116-101 ET754998235TH bellic + chokchaidam (379611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและแต่งผิว) ***
18 # 3อจ601116-102 ET596277445TH gong_40 + สัปปะรด (379614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่คัน วัดบางจาก พิมพ์เล็กมือ เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม ***
19 # 3อจ601116-103 ET701809460TH Icando + thongma (379617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ601116-104 ED227566381TH นุหลัก4 + โกวบ้อ (379620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ601116-105 ED195036164TH makara995 + ชวนชื่น (379623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
22 # 3อจ601116-106 EU201895796TH takky333 + kinetic (379648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (600510-133)(G 83%)***
23 # 3อจ601116-107 ET593137501TH แม้วจอมเทียน + casio (379629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นดวงชะตาคู่ชีวิต เนื้อทองคำ ปี 2547 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม) ***
24 # 3อจ601116-108 ET812041931TH บุญเลิศ2532 + nusalaya (379635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้และล้างผิว)***
25 # 3อจ601116-110 ER528052430TH tummusic46 + เอบ่อเงิน (379638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระนางพญา หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
26 # 3อจ601116-111 ER713366582TH SiwaDa928 + ขนเงิน (379557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.สุรินทร์ ***
27 # 3อจ601116-113 ET161682994TH thumma + awt2528 (379566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช ***
28 # 3อจ601116-114 ED210666880TH เที่ยงพุทธคุณ + Vorajak (379572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ***
29 # 3อจ601116-115 ET832581635TH niwetch + wichai18 (379575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไพรีพินาศ ภปร. วัดปทุมวนารามฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ601116-116 ET772859671TH kenshiro2810 + PANPEUNG (379578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
31 # 3อจ601116-117 ED223654077TH พิชชากร + noobeat (379581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อสำริด ปี 2497 จ.เพชรบุรี ***
32 # 3อจ601116-118 ET965934103TH ApiPra19 + เฉินไป่กวาง (379585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
33 # 3อจ601116-119 ED228741232TH ทรงธรรมบ้านสวน + POOSIT (379589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเลื่อน ***
34 # 3อจ601116-120 ET691841993TH ป๋องณรงค์ชัย + เจริญพรรุ่งเรือง (379592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ601116-121 ED229148326TH wit22 + But140 (379556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
36 # 3อจ601116-122 EX280440619TH คมทัตพรหมเสนะ + korn88 (379559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(600821-007) (G 69%)***
37 # 3อจ601116-123 ET725865673TH seadweller + heretic (379564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
38 # 3อจ601116-125 ET417599258TH กิตช่างไม้ + RUAYGABPRA (379649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบาง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
39 # 3อจ601116-126 ET417599258TH apichart23 + RUAYGABPRA (379651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
40 # 3อจ601116-128 ET417599258TH teerawit + RUAYGABPRA (379650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ601116-129 ED226370661TH pramual + peerapath (379570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ601116-130 ED208140106TH apiwat_66 + หมูขุขันธ์ (379579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ601116-131 ET008096441TH poshwises + nooing (379568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จไกเซอร์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง จ.ชัยนาท ***
44 # 3อจ601116-132 ED223654151TH TEE_INTER + นิรมิต (379574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะเมีย เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) ***
45 # 3อจ601116-133 ET963746456TH amon_boon + tamthodsaporn (379577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ601116-134 ET830662367TH midori + เทพดำเนิน (379580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ601116-136 ET551657435TH K-vee + metalnt (379590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจับโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ601116-137 ED208140110TH แถวอุรุพงษ์ + หมูขุขันธ์ (379595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ601116-138 ET506216454TH taccord + ศิระรุ่งเรือง (379598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจันทร์) (G 69%)***
50 # 3อจ601116-139 EU201124038TH Lucair + Tharin_P (379602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก ปี 2516 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ601116-140 ET540062894TH เป๋าแมน + prateept (379606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 81) ***
52 # 3อจ601116-141 ET855869288TH soraya_28 + precha1150 (379599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2530 จ.จันทบุรี ***

53 # 3อจ601116-142 EU176930281TH โชค2529 + พ่อน้องจ้าว (379601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูปใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600804-147) ***
54 # 3อจ601116-144 EU205496539TH apongsawad + supawit (379608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1973/โค้ดมะ) ***
55 # 3อจ601116-145 EU205496539TH เสกเมืองตาก + supawit (379610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
56 # 3อจ601116-146 EU231363703 nopponsmith + OaTaWa (379615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง) ***
57 # 3อจ601116-147 ED218979019TH chai479 + ลิ้ม88 (379619) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2559 จ.ระยอง (หมายเลข 159) ***
58 # 3อจ601116-147 ED218979019TH chai479 + ลิ้ม88 (379619) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดงหน้าทองลงยา ปี 2559 จ.ระยอง (หมายเลข 159)***
59 # 3อจ601116-147 ED218979019TH chai479 + ลิ้ม88 (379619) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2559 จ.ระยอง (หมายเลข 159) ***
60 # 3อจ601116-148 EU299593421TH rayongratchasima + (379621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ณัฐปรัชญ์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
61 # 3อจ601116-149 EU231363252TH zafari + Rich989 (379625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธสิหิงค์ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.ชลบุรี ***
62 # 3อจ601116-150 EU176104153TH popmook + chokchai (379628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1784)(541003-161) ***
63 # 3อจ601116-151 ED2251128048TH kkiet + ต้น_เบอเร่อ (379588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
64 # 3อจ601116-152 ET903565641TH engineer27 + phatcharoen (379591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และโพธิ์ชำรุด) (601027-048)(G 67%)***
65 # 3อจ601116-153 ER317196843TH UDS-35 + จิงหลู (379597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
66 # 3อจ601116-154 ET753099187TH jack734 + THEW113 (379600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (591116-185) ***
67 # 3อจ601116-155 EU197323667TH gu_gappy + peudminburi (379604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์ซุ้มชื่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ601116-156 ED226860988TH อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + supichai (379607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
69 # 3อจ601116-158 ET539124441TH พิชัย999 + k9cob (379613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
70 # 3อจ601116-159 ER026826195TH ประสิทธิ์ + kritikorn714 (379616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***

71 # 3อจ601116-160 ET560128175TH Sololo + lekjun (379618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 13/น้ำหนักทอง 6.9 กรัม) ***
72 # 3อจ601116-161 EU208171602TH Sittidech + rongfox (379639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
73 # 3อจ601116-162 EU209445736TH zafari + yanpawach (379640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
74 # 3อจ601116-163 ED2360105335TH loomthong + Bellatrix (379641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
75 # 3อจ601116-164 ER734466802TH magician + เขยมาบตาพุด (379642) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1170) ***
76 # 3อจ601116-164 ER734466802TH magician + เขยมาบตาพุด (379642) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชรหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1170) ***
77 # 3อจ601116-165 ET582290521TH tockjung + กชภัชพงศ์ (379643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 359) ***
78 # 3อจ601116-166 ET597168583TH tony2007 + bastketboy (379644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 67%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 18 พ.ย. 2560 - 08:08 น.] #60995 (14/19)

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601107-005 ET708181427TH tojane (379027) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ601107-009 EU276656018TH winwin (378767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ601110-001 ED223923896TH Iaiw9878 (379011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ601110-002 ET721509889TH กิตติศักดิ์2519 (379015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ601110-003 ED217850948TH เสน่หา (379040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ601110-004 ET315564390TH ธัมปารี_16 (379080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ601110-005 ET889170711TH seranee (379082) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ601110-006 ED221319356TH หมงครุใน (379083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ601110-008 KKAW000532492 jojubkay (379085) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ601110-009 ET788531946TH tananop (379087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ601110-010 ET772715108TH Riddick (379086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ601110-011 ED208096393TH วันใหม่ (379012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ601110-012 ET622845487TH มัสชา (379013) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ601110-013 ET6876580771TH unvastar (379018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ601110-014 ER764198509TH chaiwatar (379021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ601110-015 ET491533612TH bluezone69 (379058) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ601110-016 ET849081151TH จำปาเอฟซี (379023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ601110-017 ET621968122TH waves (379025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ601110-018 ET672324016TH mchutith (379029) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ601110-019 EX255155550TH สุธาสินี (379032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ601110-021 ET868295566TH คุณศิระ (379020) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 1อจ601111-001 ET881637287TH รักนนท์ (379100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ601111-002 ET807519432TH rstuv (379105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ601111-003 EU158199129TH Nonboy8888 (379107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ601111-004 ET770823325TH ฅนเมืองเหนือ (379110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ601111-005 ER507903445TH pound2007 (379114) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ601111-007 ET599465434TH หนึ่งเดียว (379119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ601111-008 ET857937048TH Goodman_w (379122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ601111-009 EU221360279TH HatPra (379123) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
30 # 1อจ601111-012 EU193453321TH รวยเพิ่มพูล (379099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ601111-013 ED228421587TH เต๋อคูทราย (379102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ601031-012 amara99 (379101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ601102-005 MoTeSaK (378358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ601103-007 อุลตร้าแมน (378495) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 2อจ601107-006 Teresa (379031) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
5 # 2อจ601110-001 ล้อเกวียณ (379010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ601110-002 ขนมเปียกปูน (379014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ601110-003 kamonsap (379016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ601110-004 ต้นณเมืองกุย (379017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ601110-005 หมูเขี้ยวตัน (379022) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ601110-007 joeyjoey (379024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ601110-009 panlop2521 (379028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ601110-010 mai1975 (379030) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ601111-001 arucha2510 (379104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ601111-003 หนุ่มธนบุรี (379108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ601111-004 ไม้ไท (379111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ601111-005 pop_vat (379112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ601111-006 bughumbeer (379115) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ601111-010 แม็คหลักสี่ (379125) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ601111-011 kamonsap (379140) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ601111-012 kamonsap (379144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ601111-013 kamonsap (379146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ601111-017 Teerau (379156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ601111-019 วัดโพธิ์ (379166) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ601111-023 เที่ยงพุทธคุณ (379098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ601108-171 ET435021863TH นิยมพระแท้ + เนบ้านพระ (378806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดฐานล่างและซุ้มบน) ***
2 # 3อจ601113-017 buffdan1 + ศิริมงคล (379521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (601103-055) ***
3 # 3อจ601113-111 ET858604259TH มหาราษฎร์ + supawit (379454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน (สภาพผิวชุดรุดขอบซ้าย) ***
4 # 3อจ601115-002 VAIVIT + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (379412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 65%)***
5 # 3อจ601115-003 visa1 + ต่ายวัดหนึ่ง (379415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(550629-117) ***
6 # 3อจ601115-004 เหวัชระ + Yui_siam (379419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างและแต่งผิว)***
7 # 3อจ601115-005 Paman_x + chatchaib (379422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 85%)***
8 # 3อจ601115-006 catbkk + thawath (379435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 63%)***
9 # 3อจ601115-007 ร้อยวิทย์ + thawath (379437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1124) (G 70%)***
10 # 3อจ601115-008 buffdan1 + psiam (379522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
11 # 3อจ601115-009 Park--PrapradanG + (379442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กาญจนสินธุ์
*** พระปิดตาหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์อกตัน เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ601115-010 Natchu + henghengheng (379446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อสำริด ปี 2497 จ.เพชรบุรี ***
13 # 3อจ601115-011 taccord + wisit_wichai (379444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) ***
14 # 3อจ601115-012 avenger + penggo (379449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธอภัยมงคลสมังคี ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.8 กรัม) ***
15 # 3อจ601115-101 ET047083759TH naenaldo + สุเรนทรชิต (379414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
16 # 3อจ601115-103 EU254647439TH Jackbangkaew + bunjerd (379417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(600930-146) ***

17 # 3อจ601115-104 ET783557558TH vpong + maii_amulet (379423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ601115-105 ED220960798TH จิมภูทอก + tiyanito (379519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.พิษณุโลก ***
19 # 3อจ601115-106 ET783557558TH skyrocket + maii_amulet (379427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (601103-038)(G 71%) ***
20 # 3อจ601115-107 ET851499689TH สมบัติบูรพาบารมี + gold1 (379428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
21 # 3อจ601115-108 ET840907342TH Au3551 + artliver (379431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
22 # 3อจ601115-109 ET517101293TH Berm_07 + ขวัญเมือง (379433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2817)(600303-131) ***
23 # 3อจ601115-110 ET859876721TH กรเมืองกาญจ์ + มังกรชล (379439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ601115-111 ET356222430TH Folkfolk + toyotachi (379401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
25 # 3อจ601115-112 ET316695374TH chane + sompoch777 (379404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
26 # 3อจ601115-113 ED224970668TH นายช่างพานต๋าย + คุณลมบน (379406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ601115-114 ED223928933TH kim17 + พระราม9 (379408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 77%)***
28 # 3อจ601115-115 ED224909581TH pairoat + TON99 (379410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
29 # 3อจ601115-116 ET083856924TH charlott + นึกอ่อนนุช (379413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ601115-117 ET754995715TH SKARM + มาตรลพบุรี (379416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครพนม ***
31 # 3อจ601115-118 ET855857523TH taccord + หนุมานเชิญธง (379420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
32 # 3อจ601115-119 ED226828642TH พระประแดง26 + จุ๊สุราษฎร์ (379424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ601115-120 ER969671019TH ต่อ_ถนนตก + totsapon2002 (379426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ601115-121 ET282303805TH Polachet + ขันทอง (379452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณโต วัดโพธิ์เอน พิมพ์เข่าบุ๋ม เนื้อเมฆพัตร จ.สระบุรี ***

35 # 3อจ601115-124 ET257862309TH แมวปลาทอง + punch (379524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ601115-125 ER927951786TH พิชชากร + kong_taling (379464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี ***
37 # 3อจ601115-126 ET903565978TH เมืองช้าง + navy2525 (379470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ601115-127 EU205483566TH degdee + เล้งตราด (379476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม หลวงปู่ทิม รุ่นอุดมความสุข เนื้อผง ***
39 # 3อจ601115-128 ER736614897TH wanitcha + fifa3623 (379482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2500 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 81%)***
40 # 3อจ601115-129 ED221481793TH zafari + ล้มมวย (379486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระแผงตัด กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคราม ***
41 # 3อจ601115-130 EU023983378TH ภูกัญ + อภิชาติบุญ (379490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
42 # 3อจ601115-131 EX219154959TH wwut2 + lulytoon (379445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (600821-061)***
43 # 3อจ601115-132 ET706802066TH Kowit22 + ภัทรกานต์ (379450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง) ***
44 # 3อจ601115-133 ED221358417TH ลูกโม่ + visit2529 (379455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(601004-093) (G 64%)***
45 # 3อจ601115-134 ET317221605TH zafari + HS6JMS (379513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.นครสวรรค์ ***
46 # 3อจ601115-135 ET331429416TH believe + tongjoy (379459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ601115-136 ET973852233TH นายชยพล + ลักษณ์ตะวัน (379467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 77%)***
48 # 3อจ601115-137 EQ395823759TH กรเมืองกาญจ์ + bankthekop (379473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ601115-139 ET214732213TH TAVABUNCHA + (379483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทศแก่งคอย
*** เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ601115-140 EU294019088TH Sweeper + Taranong (379487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ601115-141 ET862494020TH Patumwan67 + kangbowin (379429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 003311) (600424-088)(G 67%)***
52 # 3อจ601115-142 ET214732235TH SKARM + ทศแก่งคอย (379432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครพนม ***

53 # 3อจ601115-144 ET856730740TH เป๋าแมน + werty (379436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(601103-121) ***
54 # 3อจ601115-145 ER062848454TH pramual + ติ่งลี่ (379441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
55 # 3อจ601115-146 ED224950354TH buffdan1 + TON99 (379443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ601115-147 EU201392017TH mumu99 + ท่าดอนหลวง (379447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ601115-148 ED231240633TH ณาณา1815 + Brilliantgems (379448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อเงิน ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 28) ***
58 # 3อจ601115-150 ED229141994TH บ๊อบบางบ่อ + But140 (379456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
59 # 3อจ601115-151 ET742520519TH UDS-35 + กรอบสุข (379460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ601115-152 SCBY000033195 ธัญเทพ + chaibangseemeang (379465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
61 # 3อจ601115-153 ET697518684TH miniluckman + จงเจริญ2557 (379472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า จ.นครสวรรค์ ***
62 # 3อจ601115-157 ED195035739TH kopper + ฐณะวัฒน์ (379494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 125200/สภาพล้างผิว) ***
63 # 3อจ601115-158 EX118622825TH Berm_07 + somchai_lawit (379496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (600831-071)(G 80%) ***
64 # 3อจ601115-159 ET964121690TH ARNON + Poompoommi (379501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์พนมมือ เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***
65 # 3อจ601115-160 ER969670968TH รักษ์นครหลวง + totsapon2002 (379505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
66 # 3อจ601115-161 ED2271110138TH rock10 + a-pro (379453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 295/หลังฝังเงิน) ***
67 # 3อจ601115-162 ET830660525TH loomthong + manliar (379458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
68 # 3อจ601115-163 ED227326721TH ป-พระราม2 + Siwakarn (379463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
69 # 3อจ601115-164 ED227326721TH จ๊ะแจงร้อน + Siwakarn (379469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
70 # 3อจ601115-165 ED218245361TH bluezone69 + จตุจักร (379474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (600517-041) ***

71 # 3อจ601115-166 ET521100776TH SKARM + sornna (379480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครพนม ***
72 # 3อจ601115-168 ET316732117TH ท่านต๊อก + หวังมีเฮ (379488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(601102-022) ***
73 # 3อจ601115-169 ET235185773TH จิรพล + SJTSP (379515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ601115-170 ET850723431TH zafari + Vincent (379493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี ***
75 # 3อจ601115-171 ED218513332TH เมืองช้าง + เชี่ยวบางนา (379399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี (G 79%) ***
76 # 3อจ601115-172 EU230876882TH วันชัย2511 + Got_rayong (379402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (G 63%)***
77 # 3อจ601115-173 EX261352752TH taccord + Chalee1977 (379517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 66%)***
78 # 3อจ601115-174 ET639401111TH golfgamefame + watfan (379407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท (G 71%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 17 พ.ย. 2560 - 08:09 น.] #60912 (13/19)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ601103-015 ET759497417TH doopra (378391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ601103-033 ED209595979TH มหามณีจินดา (378415) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ601104-001 EU231269963TH กำไลทอง (378503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ601109-001 ET908752751TH Polachet (378910) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ601109-002 EL488638459TH paoku (378915) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ601109-004 ET623252692TH suwankal (378920) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ601109-005 ET702163133TH beer2