ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2561


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ก.ย. 2561 - 08:09 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 ก.ย. 2561 - 08:10 น.] #62787 (22/22)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610921-001 EV662545295TH golfsriracha (406212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ610921-002 ED552816570TH สามัญชน (406214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ610921-003 ED536359187TH เจ๋งจริง (406218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610921-004 ED535689876TH citynew (406223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ610921-005 EV821915289TH apiwat_66 (406226) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610921-006 EV400265967TH บารมีทวีคูณ (406228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ610921-007 EV744999117TH สิงห์ขร41 (406231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610921-009 EV750332937TH กานกินรี (406235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610921-010 EV458112157TH lungwut (406238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ610921-011 EU792446201TH สนบางกรวย (406232) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 1อจ610921-012 EV732970116TH maii_amulet (406237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ610921-013 EV156892139TH WICHIT_HATYAI (406239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ610921-015 SCBY000277154 teelex (406244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610921-016 EV246078452TH pairat7152 (406245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ610921-018 RSKK000003928 kohler (406250) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610922-001 EU518928307TH aidteegon (406269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610922-002 EU363550705TH ขนมหวาน (406270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ610922-003 EV640606333TH suwankal (406275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 1อจ610922-004 EV460514785TH วัชรชัย (406279) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ610922-005 ED558811964TH tuktu40 (406283) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 1อจ610922-006 EV161209930TH man77 (406286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ610922-007 EU951533153TH seranee (406287) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 1อจ610922-009 EV146812856TH tananop (406292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ610922-010 EV923958642TH slow01 (406296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ610922-011 ED553530746TH dachamut (406261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ610922-012 EV727858729TH เอิร์น (406265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ610922-013 EU596627376TH ปืนใหญ่ (406266) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 1อจ610922-014 ED556129470TH โกวบ้อ (406273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ610922-019 EV479939291TH tookatun (406280) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
30 # 1อจ610922-020 EU004730115TH AmmUbon (406285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ610922-021 ET250963311TH จอมพล (406262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ610922-022 EU795701433TH หนองซอ (406264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ610922-023 EV181647798TH autpichut (406267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610921-001 pipat_ch (406199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610921-002 wanpen28 (406203) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ610921-003 เฑียรบูรพา (406208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ610921-004 อำนาจธรรม (406211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ610921-005 punsa44 (406215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610921-006 thankz (406219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ610921-007 เศกสรรค์2511 (406221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ610921-009 Viraphan711 (406229) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ610921-010 Krajub2002 (406236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ610922-001 cuntona (406289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ610922-002 Kanomphing (406375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ610922-003 สยามเมืองยิ้ม (406290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ610922-005 เบย์เบลด (406293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ610922-007 ๙อุอากะสะ (406300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ610922-008 patcharapol (406308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ610922-009 marchtu23 (406311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ610922-010 tong0259 (406315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ610922-011 พัทธนันท์30 (406260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ610922-012 sattawut (406381) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
20 # 2อจ610922-013 mangmeee (406263) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ610922-014 อาณาจักรพระ (406268) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 2อจ610922-016 เน้นพระสวย (406274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ610922-017 แก้วอุษา (406277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ610922-019 chinko (406282) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ610922-020 Beung (406284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610924-108 EV280876275TH man77 + jabee (406650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ610924-119 EV748218315TH tangmo123 + k9cob (406655) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
*** พระกรุวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ610924-119 EV748218315TH tangmo123 + k9cob (406655) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
*** พระกรุวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ปางประทานพร เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ610924-119 EV748218315TH tangmo123 + k9cob (406655) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
*** พระกรุวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ปางประทานพร เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ610924-119 EV748218315TH tangmo123 + k9cob (406655) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
*** พระกรุวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ปางพระนาคปรก เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ610924-119 EV748218315TH tangmo123 + k9cob (406655) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
*** พระกรุวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ610924-119 EV748218315TH tangmo123 + k9cob (406655) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
*** พระกรุวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ปางสมาธิ เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ610924-119 EV748218315TH tangmo123 + k9cob (406655) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
*** พระกรุวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ610924-119 EV748218315TH tangmo123 + k9cob (406655) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
*** พระกรุวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ปางห้ามสมุทร เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ610926-001 แก้วอุษา + รามคำแหง (406668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหน้าของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
11 # 3อจ610926-004 Ariya + อตกพระเครื่อง (406678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ ของพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
12 # 3อจ610926-005 ฅนบางใหญ่ + wutpantip (406682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ610926-006 Aaekaa + พุทธคุณ05 (406685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ปัตตานี (หมายเลข 680) (น้ำหนักทอง 14.2 กรัม)***
14 # 3อจ610926-007 makluayka + kitcha (406688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550918-162) ***
15 # 3อจ610926-008 dachamut + affection (406692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ610926-010 Rathprasert3835 + (406707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jugree02
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (610913-012) (G 81%)***

17 # 3อจ610926-102 SCON001253375 payungsak + UDS-35 (406714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระไตรปิฎก วัดปากน้ำ รุ่น 6 เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (610209-104) ***
18 # 3อจ610926-103 ED552617335TH pairoat + ชวนชื่น (406594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อโนรี วัดโพธิ์มอญ เนื้อไม้แกะ จ.ราชบุรี ***
19 # 3อจ610926-104 ED552617335TH nop_osk + ชวนชื่น (406600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ610926-105 ED552617335TH tawat_boonyarat + ชวนชื่น (406602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกนูน เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ610926-106 PBSK000300306 มหัศจรรย์พระ + Thanakrit31 (406603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (610817-093) (G 64%)***
22 # 3อจ610926-107 EV471278425TH Suvat_dee + kiattisak (406606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
23 # 3อจ610926-108 EV471278425TH KAI28 + kiattisak (406608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
24 # 3อจ610926-109 EV439442892TH ธาวัช + panupan (406612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 67%) ***
25 # 3อจ610926-110 ED556174607TH Saramander + โกวบ้อ (406615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
26 # 3อจ610926-111 EV187789065TH เซียนน้อยหนึ่ง + Joeymorn (406592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 48%)***
27 # 3อจ610926-112 EX309951240TH ประดู่เหลือง + winback (406595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 15054) ***
28 # 3อจ610926-113 EU880132574TH kran_si + preecha (406597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา ***
29 # 3อจ610926-114 EV886025383TH pramual + birderan (406599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ610926-115 EV275071774TH natapoln + navy2525 (406601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) พิมพ์ ด มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 64%)***
31 # 3อจ610926-116 ED539087885TH Irontoy + รักษ์สีลม (406718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นบูรณะกุฏิ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (G 73%)***
32 # 3อจ610926-117 EV428620861TH ppffarm + chuchart-k (406605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (G 79%)***
33 # 3อจ610926-118 EV691319359TH สิงขร + โอเว่น (406607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ610926-119 ER641398291TH สิฐฐิลาโภ + Folkfolk (406609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (G 67%)***

35 # 3อจ610926-120 EV675511358TH zafari + วิมมณีชมภู (406613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ลำพูน (วัดจามเทวีสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
36 # 3อจ610926-121 EV729852613TH hiro1 + aomsin_2548 (406719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง กรุดอยไซ เนื้อชิน จ.ลำพูน ***
37 # 3อจ610926-122 ET883548823TH apiwat_66 + นับตังค์ (406618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
38 # 3อจ610926-123 EV580438193TH thieng + Kenaiji (406620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
39 # 3อจ610926-124 ED554504861TH arbell + songklod (406717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
40 # 3อจ610926-125 ED552856640TH พรพระพุทธคุณ + มหาลาภ99 (406713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
41 # 3อจ610926-126 EV933724854TH emotion07 + met26 (406625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ610926-128 EV691319345TH arjarnjo + โอเว่น (406712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ610926-129 EV691814485TH บัณฑิตต + Subin (406631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดชนะสงคราม เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ610926-130 ED556727186TH TAVABUNCHA + pratauna (406637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างผิว) ***
45 # 3อจ610926-131 EV254109845TH sanya1002 + ARROW (406621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลายจารนี้
*** ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี ***
46 # 3อจ610926-132 ED548109005TH akkorn + ธรรมในใจ (406624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2518 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
47 # 3อจ610926-133 EU935670924TH มอร์เมืองทอง + kikkik (406628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก ***
48 # 3อจ610926-134 LAMB000283050 ประพฤทธิ์ + ปลากัดป่า (406632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ดตัว ท) ***
49 # 3อจ610926-135 EV479948069TH mekin + SAHAKORN (406716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
50 # 3อจ610926-136 EV923970688TH artman7007 + nuknik2 (406710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ระยอง (โค้ด CP) (G 85%)***
51 # 3อจ610926-137 EV923970688TH BigBoss007 + nuknik2 (406709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
52 # 3อจ610926-138 EV923970688TH Toncow + nuknik2 (406708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ610926-139 EV473896505TH Teerasak01 + boymoo4 (406638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(G 78%)***
54 # 3อจ610926-140 ED558818335TH sektasak + tuktu40 (406648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
55 # 3อจ610926-141 EV463899793TH zafari + sanopporn (406640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ610926-142 EV667692208TH เมืองช้าง + เขยมาบตาพุด (406642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***
57 # 3อจ610926-143 EV534284322TH Nippit + นาควารี (406644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ ยาว เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (G 78%)***
58 # 3อจ610926-144 EU987367356TH wichanon + patcharapon (406647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ610926-145 EV681190842TH sert-mtts + หลิวพระเครื่อง (406651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 67%)***
60 # 3อจ610926-146 EV660858061TH bancha_non + intermilan (406659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข รุ่นไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ชลบุรี (หมายเลข 226) ***
61 # 3อจ610926-147 EU070298056TH pramual + feelgood (406711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดคู่ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
62 # 3อจ610926-148 ED558154199TH ต่อ_ถนนตก + harrypotter (406663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (G 91%)***
63 # 3อจ610926-149 EV479948245TH kalinn + tookatun (406669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610627-199) ***
64 # 3อจ610926-150 EV468272422TH Rathprasert3835 + (406673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กล้าเก่งทุกทาง
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (601211-007) ***
65 # 3อจ610926-151 EV306964774TH chaay + บัวแก้ว (406715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงกลีบบัว กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดส่วนบนและล้างผิว) (610802-047)***
66 # 3อจ610926-152 EV500386897TH เมืองช้าง + Pluum16 (406675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
67 # 3อจ610926-153 EU734684630TH พล1967 + Beed098 (406681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
68 # 3อจ610926-154 ED558842595TH kittisak_10 + Magnum (406684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (601004-012) ***
69 # 3อจ610926-155 EU195456609TH กิมเล้ง + พรพระบารมี (406687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
70 # 3อจ610926-156 EV365948640TH james1326 + ningwatgrang (406689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***

71 # 3อจ610926-157 ED558242534TH wasanpi + ตาต้น (406691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ610926-158 ED54549838TH njeesom + k_toon (406693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ610926-159 EV502645926TH owen1111 + โชคเจริญ (406695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบมะขามหลังเรียบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา ***
74 # 3อจ610926-160 EX331349810TH ธนัทวรรณสอน + patsin (406696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (G 89%)***
75 # 3อจ610926-161 EV396926499TH VAIVIT + Ronado (406610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง) ***
76 # 3อจ610926-162 EU144446148TH อินทภาณี + วิทย์พระประแดง (406614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
77 # 3อจ610926-163 EX249335654TH gammag + ปราสาททอง (406617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง จ.นครสวรรค์ ***
78 # 3อจ610926-164 ED555166649TH DDman + amarin (406619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
79 # 3อจ610926-165 EV549167340TH khunooms007 + นพ_บ้านฉาง (406623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
80 # 3อจ610926-166 EV681992092TH m-cot + มหาเวส (406626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
81 # 3อจ610926-167 22031813883 showgun + POOSIT (406629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ610926-168 ED537644400TH payungsak + bolo1 (406633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
83 # 3อจ610926-169 ED556525619TH pramual + ต้อมบ้านใหม่ (406635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มเรือนแก้ว กรุเมืองศาสตร์ เนื้อดิน จ.ลำปาง (สภาพใช้) ***
84 # 3อจ610926-170 HTAIQ00001659 pramual + rung-55 (406636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดา เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม ***
85 # 3อจ610926-171 EV135957038TH midori + ชัยวุฒากาศ (406697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์ เนื้อผ้า(หยาบ) ***
86 # 3อจ610926-172 EV109882844TH VAIVIT + เด็กอ่างหิน (406699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
87 # 3อจ610926-173 EV549591236TH suparnpongs + ลิงน้อยน่ารัก (406700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จอรหัง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ610926-175 HTAIQ00001641 กระแสร์2 + rung-55 (406703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ610926-176 SHDO000042915 Bophantom + INDDEW36 (406694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
90 # 3อจ610926-177 EV187877088TH พระมงคลคีรี18 + ดราก้อนปิง (406698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 70%)***
91 # 3อจ610926-178 EU892091948TH หม่อง + tonkao (406705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (590530-133) ***
92 # 3อจ610926-179 WALK000226843TH ดาบพจน์ + สายสิญจน์ (406702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 4.9 กรัม) (G 82%)***
93 # 3อจ610926-180 120209927574 bear2509 + Taratip_amulet (406704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์จิ๋ว เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (วัดหนองพะวาสร้าง)***
94 # 3อจ610926-181 ED556770873TH sanya1002 + คมรามอินทรา (406662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกษาปณ์ วัดละหารไร่ จ.ระยอง (โค้ดนะจุด) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 ก.ย. 2561 - 08:09 น.] #62511 (21/22)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610912-004 EU830172831TH NongOprakruang (405641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610913-017 ET725866311TH heretic (405533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610914-007 EV546055463TH kwunjaii (406130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610914-009 EU891075643TH เจี๊ยบระยอง (406156) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ610914-013 EV803445592TH amulet_59 (405659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ610915-001 EV287949542TH boonyang002 (405743) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ610915-002 EV368462945TH rukawa7 (406133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ610915-011 EV796929831TH nitpon (405705) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ610915-024 EU924883543TH archa8 (405765) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ610917-006 EV803924179TH OgapzaO (406140) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ610920-001 EU710898057TH mixsick150 (406129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ610920-002 ED554930776TH พิมพ์พิมล (406134) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ610920-003 ED534545779TH ken888 (406137) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ610920-004 EV306963460TH บัวแก้ว (406161) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ610920-005 EX277922545TH wattanaphun (406139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610920-007 EV274297839TH นพดล2519 (406146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610920-008 EV396926114TH Ronado (406147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ610920-009 EV651721737TH pisanlost (406148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ610920-010 ED541374624TH คนขายพระ (406149) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ610920-011 EV740419381TH ขนมหวาน (406111) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 1อจ610920-012 EV035413342TH Nonwarit (406116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ610920-013 EP897113251TH pound2007 (406120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ610920-014 ED547086351TH Mars3 (406125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ610920-015 ED517781945TH panja (406127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ610920-016 EV814373790TH แช้มป์พระเครื่อง (406159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610906-006 birdnaja (404802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ610915-011 thetuk_17 (405768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ610915-016 maha_moo (406108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ610917-001 ทวดนรรัตน์ (406112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610920-001 เอกชัย19 (406119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ610920-002 intara99 (406124) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ610920-003 เด็กตลาดใต้ (406132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ610920-004 chaay (406136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ610920-005 attta (406138) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 2อจ610920-006 เด็กท่าพระ (406141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ610920-009 Buncha (406144) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 2อจ610920-010 พิชาญ (406145) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610918-140 EV355980288TH elite90 + หนุ่มธนบุรี (406048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ610919-119 ET250953844TH pramual + Shinden (406007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงลีลาหัวไม้ขีด วัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (G 83%) ***
3 # 3อจ610919-121 EV458412540TH wanitcha + ขนมกรุบ (405979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองตะกั่วถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้/ขนาด 4 นิ้ว)***
4 # 3อจ610920-005 ต่อแต้ม + intara99 (406455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ610921-009 Amuletism + pimpayak (406182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปากปีกกว้าง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
6 # 3อจ610921-015 thieng + nong27 (406195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
7 # 3อจ610921-113 EX331340563TH conun + เกียรติกังวาน (406257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
8 # 3อจ610922-111 ED554407860TH nirun4 + yongyut (406334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด เนื้อผง ปี 2543 (G 78%) ***
9 # 3อจ610922-149 EV428606082TH boonkue + chuchart-k (406327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/โค้ดนะแท้ตอกเพิ่มภายหลัง) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G
10 # 3อจ610922-165 EU979101983TH chane31 + pungting (406378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
11 # 3อจ610924-001 บุษกร + ศิษพ่อมุ่ย (406387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
12 # 3อจ610924-002 สิริพรชัย + สิงขร (406390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7/วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(610915-002) ***
13 # 3อจ610924-003 nuiiun + สิงขร (406393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว/สภาพใช้) (610910-050)(G 64%)***
14 # 3อจ610924-004 ณัฐพงค์ + Pitcha (406396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังบุษราคัม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 46) ***
15 # 3อจ610924-005 nuiiun + pungting (406399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (600303-109)(G 77%)***
16 # 3อจ610924-006 คนท้องทุ่ง + bboon (406511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ610924-007 penpathum + Meetung (406402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
18 # 3อจ610924-010 boyamulet + เอกบางโฉลง (406412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
19 # 3อจ610924-011 Bophantom + แพรวพรรณ (406386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
20 # 3อจ610924-012 Bophantom + แพรวพรรณ (406389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ610924-013 เมืองช้าง + แพรวพรรณ (406391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ610924-014 น้องเลเซอร์ + ชัยร้อยเอ็ด (406394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
*** ตะกรุดหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ610924-014 น้องเลเซอร์ + ชัยร้อยเอ็ด (406394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) ***
24 # 3อจ610924-016 DDman + darita32 (406398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ610924-017 TEE_INTER + darita32 (406400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610824-061)(G 63%)***
26 # 3อจ610924-018 boonkue + Sura-Gan (406404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) ***
27 # 3อจ610924-019 ณัชกิจ + Ing_man (406408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพใช้ล้างและแต่งผิว) (590218-137)(G 63%)***
28 # 3อจ610924-020 เสือติดปีก + win14 (406409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (540617-112) ***
29 # 3อจ610924-021 TEE_INTER + เด็กท่าพระ (406442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
30 # 3อจ610924-022 แฮปรามคำแหง + (406447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อตกพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
31 # 3อจ610924-023 sukkasem13 + Panamera (406451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2518 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว)(610913-039) ***
32 # 3อจ610924-024 thiarin + Panamera (406452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1539/หน้าตัก 5 นิ้ว) (610913-042)***
33 # 3อจ610924-025 jasumet + wanpen28 (406516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ610924-026 New_chain + อ๊อฟเมืองกาญ (406512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพระขุนแผนจิ๋ว) ***

35 # 3อจ610924-101 EV637599456TH lohbetong + numrohm (406462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อห่วง วัดนางใน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ610924-102 EV803969802TH Wanlop + Watchbank (406465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** นางกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ610924-103 EV280875584TH zafari + jabee (406467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
38 # 3อจ610924-105 EU908301010TH walrawut + ครูเทศบาล (406473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ610924-106 ED539342795TH Ovenkrab + เก่งลำปาง (406475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติการาม เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
40 # 3อจ610924-107 EV404458296TH cpall + kanlaya48 (406477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
41 # 3อจ610924-109 EU346125098TH sukkasem13 + m-cot (406478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (610713-021)***
42 # 3อจ610924-110 EV610913825TH midori + cattle (406489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
43 # 3อจ610924-111 EV694490899TH kittisak_10 + ชัยวุฒากาศ (406418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาโสฬส หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2503 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ610924-112 ED552773503TH ununun + jitnobnom (406421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ610924-113 EV257102237TH naenaldo + wannarak (406427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
46 # 3อจ610924-115 ED552363260TH RTHANIT + porn08 (406433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (610720-113)(G 78%) ***
47 # 3อจ610924-116 EV462937950TH poshwises + สิทธิธรรม (406437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
48 # 3อจ610924-117 EV803969657TH farsaisai + OgapzaO (406441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง-เงิน) (610912-164)***
49 # 3อจ610924-118 EV748218315TH kittisak_10 + k9cob (406444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
50 # 3อจ610924-121 EV803970235TH nirun4 + BOAT26 (406415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ610924-122 EV758105074TH tum99 + Exdesign (406417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ610924-123 EV758105074TH nirun4 + Exdesign (406423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (601024-020) ***

53 # 3อจ610924-124 EV396526893TH taccord + Glucose (406425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 71%)***
54 # 3อจ610924-125 EV668538766TH Ratchada65 + noi70 (406515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
55 # 3อจ610924-126 EV550394423TH Bophantom + ตราชั่ง (406429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ610924-127 EV665904063TH เอกเก๋ + preecha (406435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์หลังดอกจันทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ610924-129 EV541381041TH ฐณะวัฒน์ + Johnprptk1904 (406440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ610924-130 EV748847240TH อุธรณ์ + warunyu60 (406445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
59 # 3อจ610924-131 MKND000013213 nutmack + lomlopburi (406449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ610924-132 ED551336149TH DDTOP + apiwat_66 (406466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) ***
61 # 3อจ610924-133 ED551697575TH nopponsmith + เสธไอซ์ (406482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร ***
62 # 3อจ610924-134 EV181654326TH TATRAS + น้องอิมอิม (406483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท ***
63 # 3อจ610924-135 ET793741430TH vitaya + CharinT (406485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ610924-136 EV600763993TH เสือติดปีก + supanutk (406487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว) (610625-106)***
65 # 3อจ610924-137 EV274074774TH noomevo7 + Au-kb (406490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (610523-049) ***
66 # 3อจ610924-138 ED549416515TH Teerasak01 + เด็กแคมฟร็อก (406492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
67 # 3อจ610924-139 ED536798577TH Bophantom + aircadet (406494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(520824-139) ***
68 # 3อจ610924-140 EV370903408TH Bophantom + เจนเมืองฉะ (406496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
69 # 3อจ610924-141 EV555205872TH Giant415 + Rich989 (406453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ610924-142 EV512449458TH boyball + suwatboat (406457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (G 68%) ***

71 # 3อจ610924-143 EV51244948TH อ้อยป่า + suwatboat (406458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (G 63%)***
72 # 3อจ610924-144 ED555191127TH สิฐฐิลาโภ + noompure (406461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (551107-093) ***
73 # 3อจ610924-146 ED555191127TH morning + noompure (406510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(581002-061) ***
74 # 3อจ610924-147 ED539068223TH นเรศวร + pyakorn (406463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพปิดแผ่นทองใหม่)(610808-094)***
75 # 3อจ610924-148 EV670729044TH loongmike + tomcm (406469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลบ กรุหนองเสน่า พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
76 # 3อจ610924-150 EV670729044TH นันทวัน2460 + tomcm (406508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ610924-152 EV714209005TH Natthanan + ไตรลักษณ์111 (406406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 80%)***
78 # 3อจ610924-153 EV645601253TH taccord + เจ้าสัวเก้า (406410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ610924-154 EV520254731TH NOYSAN + amata_tong (406413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ610924-155 EV181653042TH taranan + Juicy (406419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) ***
81 # 3อจ610924-156 EV466707648TH kenshiro2810 + (406422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ610924-157 TPLU000859102 ลาภิสรา24 + Exdesign (406426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7508/น้ำหนักทอง 3.8 กรัม) ***
83 # 3อจ610924-158 EX270668256TH kalinn + jaonine (406431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (610822-090) ***
84 # 3อจ610924-159 SSPI000055306 m-cot + INDDEW36 (406434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
85 # 3อจ610924-160 EV462935392TH ธรรมจารึก + สิทธิธรรม (406438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
86 # 3อจ610924-161 NZMI000118056 ท่านอ๋อง + numpraram2 (406471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
87 # 3อจ610924-163 EV481042826TH somchai_lawit + chani (406476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (581112-126) ***
88 # 3อจ610924-164 EV806971046TH Pang30 + kao1373 (406517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 80%)***

89 # 3อจ610924-165 RE378512907TH taranan + Preecha_K (406509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ610924-167 ED520285402TH ทนายหลวง + tekken (406488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเปิดโลก เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
91 # 3อจ610924-168 EV659698844TH aimmy123 + ASSASHI (406491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองคำลงยา ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 227) (น้ำหนักทองรวม 20.5 กรัม)***
92 # 3อจ610924-169 ED556161444TH suphimai + tgiporp (406514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
93 # 3อจ610925-001 chaibangseemeang + (406523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
moo_tah
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังทับทิม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 273) (G 70%)***
94 # 3อจ610925-002 สมบัติบูรพาบารมี + แก้วอุษา (406528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (570523-204)(G 66%)***
95 # 3อจ610925-003 sukkasem13 + แก้วอุษา (406531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (610906-117)(G 64%) ***
96 # 3อจ610925-004 taranan + tuey88 (406537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (550407-107) ***
97 # 3อจ610925-006 พล1967 + tananut2528 (406543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร ***
98 # 3อจ610925-007 so-so + watsukdee (406545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเรียกทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม ***
99 # 3อจ610925-008 chffta + santione (406549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเศรษฐี ปี 2546 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 149) (หลังติดพระนาคปรกใบมะขาม)(G 84%)***
100 # 3อจ610925-009 walrawut + darita32 (406553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (G 62%) ***
101 # 3อจ610925-010 lekdee + นภเก้า (406555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (G 64%)***
102 # 3อจ610925-101 ED539134259TH New_chain + apiwat_66 (406520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อขาว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว พิมพ์ไม่มีเส้นคอ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
103 # 3อจ610925-102 EV672342920TH แอ๊ค-คลองสี่ + เหิรฟ้า (406522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
104 # 3อจ610925-103 EV632642815TH Wsummut + อ้อยใจ (406525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
105 # 3อจ610925-104 EV093601875TH พระนคร89 + suyu7 (406527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
106 # 3อจ610925-105 EV826804395TH mumu99 + ลิงน้อยน่ารัก (406529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จอรหัง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***

107 # 3อจ610925-106 EV659683218TH non31 + peeengin (406532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
108 # 3อจ610925-107 RRNY000017239 apexshop + TaNachaut (406539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
109 # 3อจ610925-108 EV405580617TH สุธาสินี + Vorajak (406542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี ***
110 # 3อจ610925-109 EV399863965TH kenshiro2810 + ไร้นาม99 (406546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา ***
111 # 3อจ610925-110 ET062794455TH kopper + PHLOI (406548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท) ***
112 # 3อจ610925-112 EV667736601TH jackmahakhun + เขยมาบตาพุด (406521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 62%)***
113 # 3อจ610925-113 EV155153732TH thiarin + คุณนริศร (406524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
114 # 3อจ610925-114 SRUA000006983 นันทวัน2460 + สามพี่น้อง (406526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
115 # 3อจ610925-115 NKCS000261736 taranan + nampoo (406530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (610915-061)(G 78%) ***
116 # 3อจ610925-116 EV658594763TH eddie + tammanoon (406533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เบี้ยแก้หลวงพ่อรอด วัดในโรง จ.กรุงเทพฯ ***
117 # 3อจ610925-117 ED545175941TH payungsak + krai007 (406534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 17950) ***
118 # 3อจ610925-118 ED550882545TH Nihao + ชุมแพ58 (406535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 65%)***
119 # 3อจ610925-119 ED550882545TH Nihao + ชุมแพ58 (406536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังยันต์นะมิ เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 69%)***
120 # 3อจ610925-121 EV545826982TH suphimai + ขุนเมืองจันทร์ (406576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
121 # 3อจ610925-122 PPNMN00002801 jaturong_sri + imaginary (406577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
122 # 3อจ610925-123 EV923933022TH ruamsup + เทพดำเนิน (406579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
123 # 3อจ610925-125 ED842086363TH PHLOI + attasit32 (406590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาอุปปณาเชย วัดโพธิ์ทองล่าง พิมพ์เม็ดกระดุม เนื้อผงใบลานคลุกรัก ***
124 # 3อจ610925-126 ED542086363TH PHLOI + attasit32 (406589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาอุปปณาเชย วัดโพธิ์ทองล่าง เนื้อผงใบลานคลุกรัก ***

125 # 3อจ610925-127 EV548743071TH tonychan + KENJANG (406582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
126 # 3อจ610925-128 EV716221750TH pramual + yoot108 (406585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ชัยนาท (สภาพใช้) ***
127 # 3อจ610925-129 ED527669716TH sansai + tansave (406586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1763) ***
128 # 3อจ610925-130 ED527669716TH sansai + tansave (406587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2779) ***
129 # 3อจ610925-131 EV385127405TH PHLOI + korakotyoosupab (406541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร ***
130 # 3อจ610925-132 EU035378773TH จูมไม้เมือง + I-nam (406544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
131 # 3อจ610925-133 EV385127405TH PHLOI + korakotyoosupab (406547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดพันธ์วงศ์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร ***
132 # 3อจ610925-134 LASW000072914 ApiPra19 + chatchaib (406550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร ***
133 # 3อจ610925-135 EV159698457TH ต้อมราชา + aomsin_2548 (406551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 66%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 27 ก.ย. 2561 - 08:08 น.] #62508 (20/22)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610914-015 EV167125447TH ตนเมืองพาน (406019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ610914-017 EV619427565TH Chai5949 (406024) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ610915-026 EV384565965TH luangtajunior (406029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610919-001 ET250953835TH Shinden (406012) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610919-003 ED065025845TH เมืองไทย (406015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610919-004 EV522207717TH zafari (406017) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ610919-005 ED54554624TH ทิวทัศน์ (406022) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610919-006 EV572151627TH สัปปะรด (406025) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ610919-008 ED552804735TH สามัญชน (406031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ610919-009 EV716200851TH Lungnaam (406036) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ610919-010 EV644645902TH คุณศิระ (406032) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610915-001 jennarong1981 (406006) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610915-006 Bingki (406011) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ610919-001 สยามเมืองยิ้ม (405973) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ610919-002 เป๋าแมน (405982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ610919-003 ประศาสน์ (405985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ610919-004 pui1228 (405988) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ610919-005 ApiPra19 (405991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ610919-006 BkkChalyThailand (405993) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ610919-007 storm180 (405996) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ610919-008 วิชามาร (406003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ610922-015 การันตีพระ (406271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ610924-008 nunthawat (406416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610919-131 ED549653355TH tatapun + nukro09 (406010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้) ***
2 # 3อจ610922-001 pansidum + cuntona (406325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (590827-130) (G 72%)***
3 # 3อจ610922-002 นคราฎ + เบย์เบลด (406328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ610922-004 jirapach + wutpantip (406333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ610922-005 Santiwall + marchtu23 (406336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (540730-198)(G 79%)***
6 # 3อจ610922-006 Suprarop + KTputter (406339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 64%)***
7 # 3อจ610922-007 muang + Meetung (406344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ610922-008 bungbung + DaoBank (406346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ610922-009 Bophantom + Sket-T (406350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
10 # 3อจ610922-010 aramboy007 + ชัยร้อยเอ็ด (406383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1039) ***
11 # 3อจ610922-011 เต่านินจา8859 + พรพระพุทธ (406380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
12 # 3อจ610922-012 bunpotth + suwimon (406298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ610922-014 nipat1961 + midori (406304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (G 83%)***
14 # 3อจ610922-015 chotiwit_1801 + (406307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rooms_studio
*** พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(เล็ก) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (610809-020) ***
15 # 3อจ610922-103 EV852917611TH psutha + wit22 (406367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่) ***
16 # 3อจ610922-104 EV451634480TH elite90 + จ่าจอก (406368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมหน้าอก) ***

17 # 3อจ610922-105 EV691276724TH สคารโว + โอเว่น (406369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ610922-107 EU880130953TH rock10 + preecha (406371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นบูชาครู เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ610922-108 EU880130953TH rock10 + preecha (406372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นบูชาครู เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ610922-109 EV446610035TH taratchon + OaTaWa (406373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610908-001)***
21 # 3อจ610922-110 ED554408278TH watsukdee + ChartKT (406374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ610922-112 ED549073245TH taranan + jackzaa (406337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
23 # 3อจ610922-113 ED556484161TH Iaiw9878 + Warayu (406338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้) ***
24 # 3อจ610922-114 ED551209247TH Iaiw9878 + คเวสโก (406343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร (สภาพใช้และล้างผิว) ***
25 # 3อจ610922-117 EU346125610TH siblo555 + m-cot (406353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท (610331-005) ***
26 # 3อจ610922-118 RC139454583TH Bophantom + วิเศษชัยชาญ (406355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(590203-101) ***
27 # 3อจ610922-119 EU871013110TH nipat1961 + Bophantom (406357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(610602-052) (G 63%)***
28 # 3อจ610922-120 ED559102290TH so-so + เอกเมืองตรัง (406361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
29 # 3อจ610922-121 ED559102290TH pramual + เอกเมืองตรัง (406313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.พัทลุง (สภาพใช้) ***
30 # 3อจ610922-122 ED559102290TH midori + เอกเมืองตรัง (406314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อชินตะกั่ว จ.ราชบุรี ***
31 # 3อจ610922-123 EV538215749TH nikhom + ekachai08 (406379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 353380) ***
32 # 3อจ610922-124 EV014006175TH GEARBAN + มารม้าขาว (406377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) ***
33 # 3อจ610922-125 EV584834420TH เสือติดปีก + suthon (406321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอด กรุวังมะสะ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
34 # 3อจ610922-126 EV674232431TH อุธรณ์ + LexCyber (406324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.อุตรดิตถ์ ***

35 # 3อจ610922-127 ED549715942TH thawatchaimosa + ถุงข้าว (406326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
36 # 3อจ610922-129 ED54564002TH reset-usb + maxjvc (406332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ610922-130 EV724893514TH tiyanito + เนรันชลา (406335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลัง สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 8.2 กรัม) ***
38 # 3อจ610922-131 ED544354164TH golf_kk + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (406318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 413) (G 75%)***
39 # 3อจ610922-132 ED553530746TH แก้วอุษา + dachamut (406385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.สิงห์บุรี (น้ำหนักทอง 8.8 กรัม) (551116-096)***
40 # 3อจ610922-133 EV814400036TH Bophantom + (406322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แช้มป์พระเครื่อง
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ610922-135 EU596627376TH pongsan + ปืนใหญ่ (406341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ610922-136 EV676842435TH nopsuthon + แจ็คเชียงดาว007 (406347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ610922-137 PSP0000559673 dorn80 + อินทภาณี (406354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์นิยม เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ610922-138 EV668553613TH ninemhee + noi70 (406358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***
45 # 3อจ610922-139 EV792859066TH midori + Anankiya (406360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
46 # 3อจ610922-140 ED552823292TH winai10 + conun (406364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
47 # 3อจ610922-141 EV410282046TH พงษ์ดินแดง + sanjinda2524 (406302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 10832) ***
48 # 3อจ610922-142 EV803973121TH BigGeorge + ลูกตากสิน (406305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (G 70%)***
49 # 3อจ610922-143 EV644466781TH thiarin + มหาเวส (406309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (610901-177)(G 80%) ***
50 # 3อจ610922-144 EV386561445TH mahanui + wus_pitloke (406312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
51 # 3อจ610922-145 ET098595522TH ร้านถุงแป้ง + SNOWKID (406317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง) (G 80%)***
52 # 3อจ610922-146 EV549287515TH animalhell + kritsada1992 (406319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***

53 # 3อจ610922-147 EV662585238TH KoTar + Reindeer_kwang (406382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 138)***
54 # 3อจ610922-148 EV662585238TH ขุนกิม + Reindeer_kwang (406323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ610922-150 ED553284373TH ธนัทวรรณสอน + jamesza (406330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพระพุทธชินราช วัดพระศรีฯ พิมพ์หลังทอง ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 16) ***
56 # 3อจ610922-151 SHDO000042086TH Bophantom + INDDEW36 (406288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพแต่งผิว) ***
57 # 3อจ610922-152 EU676815611TH anekkc + kunpop11 (406291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิพม์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ610922-153 EV548736433TH casio + KENJANG (406294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (G 93%)***
59 # 3อจ610922-154 1202-0992-7401 lekdee + Taratip_amulet (406295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ610922-155 1202-0992-7401 taranan + Taratip_amulet (406299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
61 # 3อจ610922-156 ED552404843TH เสกเมืองตาก + บางแก้ว1976 (406303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 64%)***
62 # 3อจ610922-157 ED540096425TH เมืองช้าง + wutbanbung (406306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1054)(G 71%)***
63 # 3อจ610922-158 EV549586718TH mumu99 + ลิงน้อยน่ารัก (406310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จอรหัง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ610922-159 EV466706554TH บูลย์ + Thanapong36 (406316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อราน) ***
65 # 3อจ610922-161 EV457563248TH สะสมพระเครื่อง + lungwut (406340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ610922-162 EV762212066TH zafari + phalao2000 (406342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์หลังพระประจำวัน จ.นครสวรรค์ ***
67 # 3อจ610922-163 EV659364320TH lonewolf + bakery988 (406345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(610811-110) ***
68 # 3อจ610922-164 ER745993535TH midori + Darkwalf (406349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
69 # 3อจ610922-166 EV283429970TH suphannachai + กัญญ์ภัทร์ (406352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง-เงิน) (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 62%)***
70 # 3อจ610922-168 EV283429970TH TAVABUNCHA + กัญญ์ภัทร์ (406359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ราชบุรี (สภาพใช้) (G 60%)***

71 # 3อจ610922-169 EV665904117TH prons + preecha (406362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพสวย)***
72 # 3อจ610922-170 ED551336152TH แสงธรรม01 + apiwat_66 (406363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550320-115) ***
73 # 3อจ610922-171 EV660355529TH kobchatchai + phetra (406384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ610924-009 kittiyut + ประมูลคุณพระช่วย (406405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์ดอกจันทร์ตรง เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก) (571224-066)***
75 # 3อจ610925-124 EV042858069TH kalinn + Vuttichai (406580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 14.7 กรัม) (G 86%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 25 ก.ย. 2561 - 08:09 น.] #62502 (19/22)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610912-015 EU047427525TH นภดล1 (405867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ610913-012 ED449372811TH apichart23 (405941) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610914-005 EV538218147TH yodsiam (405944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ610915-012 EV733045233TH maii_amulet (405707) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ610917-002 EV229284335TH โบ๊ทพระเครื่อง (405838) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ610917-003 EV371925427TH มิตรไมตรี (405874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ610917-004 EU951530506TH seranee (405842) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ610917-005 EV411049990TH mchutith (405856) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ610917-007 EV862865145TH yut157 (405859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ610917-009 EV432209357TH mekin (405868) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610917-010 EV308052320TH pradrem (405869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ610917-011 EV933848712TH koekoe (405850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ610917-012 ED553241885TH ไพรวัลย์ (405879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ610917-013 EX331329231TH supasuta1968 (405854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ610917-014 EV924236147TH ukaewsasan (405857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ610917-015 EV584802665TH porn08 (405860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ610917-016 EU672967378TH HatPra (405863) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ610918-001 EV538430771TH Burapha777 (405916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ610918-002 EV356003522TH ต่อเจริญนคร (405920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ610918-003 ED529721997TH กิ่วกระ (405923) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ610918-004 TPD035A000247 ramez (405926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ610918-005 EV373978691TH ruamzub (405929) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ610918-006 EV308953261TH pradrem (405933) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ610918-007 EV543887025TH khunpon (405937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610913-001 คนบางพระนอน (405515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610915-010 MRDAVE (405764) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ610917-002 ธนากร-โยยุคยา (405873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ610917-003 attta (405837) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ610917-005 sirisaksrijaem (405846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610917-006 Buncha (405848) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ610917-008 tongleehae (405853) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ610917-009 coldsteel (405861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ610917-010 พิมพ์นิยม (405865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ610917-011 rooms_studio (405785) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ610918-001 wanpen28 (405931) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ610918-002 youth (405936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ610918-003 eggcivil (405939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ610918-004 khomsorn14 (405942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ610918-005 OMBUN (405943) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ610918-006 Vuttichai (405945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ610918-007 khomsan (405947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ610918-008 chaiyarit_c (405948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ610918-009 angelita69 (405950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ610918-012 artty5959 (405910) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610912-161 EU200167346TH reset-usb + pruksasat (405342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 88%)***
2 # 3อจ610915-003 Note2499 + นครชัย68 (405680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** สาริกาหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อผง (G 84%) ***
3 # 3อจ610917-134 EU236629646TH naykrong + natapoln (406080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ610918-001 เมืองช้าง + wanpen28 (406083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 71%)***
5 # 3อจ610918-002 เมืองช้าง + wanpen28 (406087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท) (610704-019)***
6 # 3อจ610918-008 pockypockdeng + somdusit (405902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน สมเด็จพระสังฆราช(จวน) วัดมกุฎฯ เนื้อทองคำลงยา ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (G 94%)***
7 # 3อจ610918-105 ED542080860TH gongtoe + taccord (406160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610906-123)(G 90%) ***
8 # 3อจ610918-111 EV653329069TH มาร์คพระเครื่อง + nofix (405883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ610918-112 EV035964875TH คมรามอินทรา + ต้อมตราโล่ (406043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) ***
10 # 3อจ610918-144 SCON001245328 komsaan + น้ำหนึ่ง (406206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (600614-025) ***
11 # 3อจ610920-001 phubed + bannakorn (406042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย ***
12 # 3อจ610920-002 เอท่าพระ + Schuenban (406045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
13 # 3อจ610920-003 korn88 + pramual (406046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
14 # 3อจ610920-004 rock10 + intara99 (406049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นบูชาครู เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง ***
15 # 3อจ610920-006 kitsanachai_1 + chatanant (406051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
16 # 3อจ610920-007 UDS-35 + Ketautomotive (406054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***

17 # 3อจ610920-008 Rathprasert3835 + พิชย์ภัสสร (406056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 2 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (610914-053) ***
18 # 3อจ610920-009 ตึ่งนั้ง + attta (406059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (501015-167) ***
19 # 3อจ610920-010 Au-kb + chanram (406061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม) ***
20 # 3อจ610920-011 winnerman + toey7 (406064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.สุรินทร์ (610630-019) ***
21 # 3อจ610920-012 เล้งตราด + ฐิติพงษ์ (406066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 2332)***
22 # 3อจ610920-013 morning + ittipat (406068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (สภาพเนื้อราน) (G 86%)***
23 # 3อจ610920-015 w_penoom + Perkun (406071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ610920-016 dindan4 + prajak159 (406075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 76%) ***
25 # 3อจ610920-101 ET990933396TH kittisak_10 + Kongkee (406150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสร้างชาติ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ610920-102 ED543691593TH champ_mufc + aekall (406053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (G 73%)***
27 # 3อจ610920-103 EV135659710TH อุธรณ์ + ครูเทคนิค (406057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
28 # 3อจ610920-104 EV775628252TH apichat_rar + wikornth (406060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมาน(ย้อนยุค) เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2552 จ.ชัยนาท ***
29 # 3อจ610920-105 EV635733935TH khunpol500 + tojane (406063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ610920-106 ED552325845TH thewarit + วิสูตรนนทบุรี (406067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
31 # 3อจ610920-107 ED552325845TH thewarit + วิสูตรนนทบุรี (406163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
32 # 3อจ610920-108 EV674820123TH joeenok + ร่มฟ้าภูพิงค์ (406070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ยันต์สาม เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ610920-109 ED536369706TH midori + น้อยหน่า (406072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งน้อยท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ610920-110 EV717588845TH โบ๊ทพระเครื่อง + (406074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suparat_2832
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 598)***

35 # 3อจ610920-111 EV534137837TH poshwises + ท่าดอนหลวง (406073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลำพูน (วัดสวนดอกสร้าง) ***
36 # 3อจ610920-112 EV533564122TH bongbiab + gold1 (406077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
37 # 3อจ610920-113 ED539065289 poshwises + amulet_59 (406081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี ***
38 # 3อจ610920-114 ED495855048TH archa8 + ต้นกรมทาง (406084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ ***
39 # 3อจ610920-115 ED550295479TH taccord + เอ็มซีเค (406088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ610920-116 EV574349584TH อั๋นเด็กใหม่ + กรเมืองกาญจ์ (406091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (601206-054)(G 75%)***
41 # 3อจ610920-117 EV713413574TH m-cot + อิคคิว (406096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด) ***
42 # 3อจ610920-118 EV308060652TH น้าเดช + conun (406098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่น 4 เนื้อชุบนิกเกิลลงยา จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ610920-119 EV791166987TH suraj + Lumpum (406101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี ***
44 # 3อจ610920-121 ฎฮ795365334ธ็ นายพอเพียง + ruttihand (406110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง วัดราชบูรณะ พิมพ์บัวก้างปลา เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
45 # 3อจ610920-122 EV688155672TH taccord + หนึ่งเมืองแพร่ (406113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพุทธนิมิต วัดซับลำใย เนื้อตะกั่ว ปี 2543 จ.ลพบุรี ***
46 # 3อจ610920-123 EX072736660TH watcharapong99 + (406115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สิทธิธรรม
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว) ***
47 # 3อจ610920-124 ED555633332TH สามพี่น้อง + แพรวพรรณ (406118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ610920-126 ED543381092TH ตาลเดชา + kwwee (406128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ610920-127 ED551213175TH TYAKONE + คเวสโก (406131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ***
50 # 3อจ610920-128 EV814382522TH pramual + แช้มป์พระเครื่อง (406135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงซุ้มกอ กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
51 # 3อจ610920-129 ED547059577TH kittiyut + PHLOI (406153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่แข้งขีด เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610720-048)(G 72%)***
52 # 3อจ610920-131 EV657403900TH chaiwatar + อ๊อดดอนหวาย (406079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (หมายเลข 1048) ***

53 # 3อจ610920-132 EV481012719TH phiraphong_pae + ว่านหวาย (406155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 55/น้ำหนักทอง 24.5 กรัม) ***
54 # 3อจ610920-133 ED553906585TH เน้นพระสวย + yutboss175 (406085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง) (G 68%)***
55 # 3อจ610920-134 EV481017530TH Oatty444 + Park818 (406090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ610920-135 EV688154592TH suparerk + หนึ่งเมืองแพร่ (406094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ610920-136 EX193028810TH mumu99 + dman2551 (406097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 75%)***
58 # 3อจ610920-137 EV467781432TH konlukpra + มาตรลพบุรี (406100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
59 # 3อจ610920-138 EV245619749TH pramual + yodsiam (406102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
60 # 3อจ610920-139 ED553157131TH poshwises + วิถีวิเวก (406154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแดง วัดทองดีประชาราม รุ่นแรก เนื้อผงคลุกรัก ปี 2525 จ.นราธิวาส ***
61 # 3อจ610920-140 EV7144178400TH suthee99 + kidchava (406106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
62 # 3อจ610920-141 EU585403845TH zafari + จิตรเทพ (406092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระกริ่งวัดอรุณฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ610920-142 EV595783645TH naenaldo + phoochit_52 (406103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ610920-143 ED550295451TH taccord + เอ็มซีเค (406107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ610920-144 ED546110880TH ครูสมชาย + เดียวคิงส์สยาม (406151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
66 # 3อจ610920-145 EV694380403TH เอกชัย81 + Tawee888 (406109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (G 80%) ***
67 # 3อจ610920-146 EV668539951TH อุธรณ์ + noi70 (406114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ ***
68 # 3อจ610920-147 EV768767599TH popmook + จุ๋มจิ๋ม (406117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (610910-082)***
69 # 3อจ610920-148 EV506101743TH kittisak_10 + tanakrit1977 (406121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9343) ***
70 # 3อจ610920-149 EU629923970TH midori + man77 (406123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นแรก พิมพ์หลังเต่า เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) ***

71 # 3อจ610920-151 WALK000168245 taranan + BOMBA (406044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610730-032) ***
72 # 3อจ610920-152 ED544535484TH india-china + นิรุทธ์พระใหญ่ (406047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีวัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(เล็ก) เนื้อผง(เขียว) ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (ฝังตะกรุดทอง-เงิน)(610625-080)***
73 # 3อจ610920-153 RPNY000016057 non31 + TaNachaut (406050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
74 # 3อจ610920-154 EV090710315TH Bophantom + กรอบสุข (406052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพังเถียะ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.สงขลา ***
75 # 3อจ610920-155 EV688773984TH anut_rung + phatcharoen (406157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)(610816-002) (G 81%)***
76 # 3อจ610920-156 ED553229505TH Maxcar40 + กงไกรลาศ (406055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ610920-157 EV373648488TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (406058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
78 # 3อจ610920-158 EU857896768TH popnavy + มงคล88 (406062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590927-004) ***
79 # 3อจ610920-159 EV143685835TH Bophantom + แตงโมแดง (406065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง-ตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
80 # 3อจ610920-161 EU871013211TH เล็ก_ท่าแพ + Bophantom (406076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)(610310-094) (G 71%)***
81 # 3อจ610920-162 RX180480646TH bongbiab + เสือหรรษา (406078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
82 # 3อจ610920-163 ED538986799TH เซียนน้อยหนึ่ง + เต่านินจา8859 (406082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ610920-164 ED544532973TH New_chain + นิรุทธ์พระใหญ่ (406086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีวัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
84 # 3อจ610920-165 HTAI000073907TH pramual + rung-55 (406089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาวัฒนาราม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม ***
85 # 3อจ610920-166 TTAI000526215 yosapon + Ritsurat (406093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) (G 77%)***
86 # 3อจ610920-167 ED539558111TH Teerasak01 + Note2499 (406095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 66%)***
87 # 3อจ610920-168 ED550295669TH niphonxxx + popchelsea (406099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 3547/หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
88 # 3อจ610920-169 ED545969456TH New_chain + deawn (406162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีวัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(เล็ก) เนื้อผง(ชมพู) ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***

89 # 3อจ610921-001 prons + santione (406165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (G 88%)***
90 # 3อจ610921-002 ช้างไห้1985 + ผมชื่อเสือ (406167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (610901-036)***
91 # 3อจ610921-003 ต่อ_ถนนตก + เฑียรบูรพา (406169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี ***
92 # 3อจ610921-004 เหวัชระ + WIRETAP (406172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ610921-005 Pracha40 + Noomint (406174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
94 # 3อจ610921-006 takoamiko + TIDTEE (406175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (590613-084)(G 88%)***
95 # 3อจ610921-007 puratchaya + chatanant (406177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
96 # 3อจ610921-008 sscopyprint + montri_rne (406180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
97 # 3อจ610921-010 exjansen + supaket808 (406183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)***
98 # 3อจ610921-011 กระทิงขาว + Naisert (406187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี ***
99 # 3อจ610921-012 taiy_k + ฅนกรุงเก่า (406188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) (G 79%)***
100 # 3อจ610921-013 phubed + atta77 (406191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (541125-119)***
101 # 3อจ610921-014 poshwises + นภเก้า (406193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (G 64%)***
102 # 3อจ610921-017 ณัฐวลัญช์ + iarun46 (406201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (G 78%)***
103 # 3อจ610921-101 EV466700361TH na_du + Thanapong36 (406164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2473 จ.สิงห์บุรี ***
104 # 3อจ610921-102 EV548562026TH taranan + ban999 (406168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
105 # 3อจ610921-103 EU144445712TH jojamja + วิทย์พระประแดง (406258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) (G 78%)***
106 # 3อจ610921-104 EV803923054TH saintly + ต่อเจริญนคร (406171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (G 76%)***

107 # 3อจ610921-105 EU792185333TH kewell + Tatchakorn (406176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ระยอง (น้ำหนักทอง 2.6 กรัม) ***
108 # 3อจ610921-106 EV465355454TH ruamsup + พิฆเนศวร69 (406178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
109 # 3อจ610921-107 ED548693344TH sur_suk + นายทองคำ (406181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพสวย) (560824-018)***
110 # 3อจ610921-108 ED544348773TH rukrukna + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (406184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)***
111 # 3อจ610921-109 EV693659681TH taccord + พรพระบารมี (406186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(G 83%) ***
112 # 3อจ610921-111 ED539048665TH Rathprasert3835 + ไข่มุข (406190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 20619)***
113 # 3อจ610921-112 EX311765232TH PHLOI + sitawee (406196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญวัดไชโยฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.อ่างทอง ***
114 # 3อจ610921-114 ED553159906TH Bophantom + วิถีวิเวก (406200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) ***
115 # 3อจ610921-115 ED549046409TH ทวีสิน + jackzaa (406205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (G 64%) ***
116 # 3อจ610921-118 ED556105456TH nikomss + ก_กนก10 (406217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (G 69%) ***
117 # 3อจ610921-119 EV726401274TH Bophantom + bellic (406222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
118 # 3อจ610921-120 EV803971580TH rungroj + ปั๊กชิวขอนแก่น (406227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
119 # 3อจ610921-121 EU892085134TH sane30 + tonkao (406198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 91376)(610214-081)***
120 # 3อจ610921-122 EV660139105TH sukkasem13 + amata482 (406202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (G 83%)***
121 # 3อจ610921-123 EV573831612TH gammag + Narongchai007 (406207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (591027-056) (G 65%)***
122 # 3อจ610921-124 ET883401995TH rungkrabi + Dechrat (406210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
123 # 3อจ610921-125 EV691314728TH petch8819 + iamponpanit (406216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
124 # 3อจ610921-126 ED544069592TH Nopthebarber + july2009 (406220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้) ***

125 # 3อจ610921-127 EV538249391TH kalinn + Manopd (406255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
126 # 3อจ610921-128 EU841781881TH kittisak_10 + wicheanchee (406224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
127 # 3อจ610921-129 EU880120797TH lookpong + สุนทรฤทธิ์ (406230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง) ***
128 # 3อจ610921-130 EV204620464TH jugree + เขารัง (406254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดข้อมือขวา) ***
129 # 3อจ610921-131 ED552413598TH เน้นพระสวย + บางแก้ว1976 (406234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
130 # 3อจ610921-132 EV458113157TH สองหัดส่อง + lungwut (406240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นแรก ปี 2509 จ.ชัยนาท (G 90%) ***
131 # 3อจ610921-133 EV230029785TH Yaya54 + jaijai (406242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นฉลองหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่ เนื้อทองคำลงยา ปี 2559 จ.สมุทรสาคร (น้ำหนักทองรวม 10.4 กรัม) ***
132 # 3อจ610921-134 ED551657276TH ANAN19 + TONG_NK (406243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่) (G 65%)***
133 # 3อจ610921-135 EV450483426TH pornlimk + บัวมงคล (406246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นจุลกฐิน จ.พิจิตร ***
134 # 3อจ610921-136 ED543895089TH Rathprasert3835 + รัตนตรัย (406247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(580418-061) (G 77%)***
135 # 3อจ610921-137 ED541258075TH Kanlp + chaiyawit_doh (406249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (530828-193)***
136 # 3อจ610921-138 EX192259746TH somnuk + MikePittaya (406251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรุหนังเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
137 # 3อจ610921-139 KBAN000337693 taranan + taccord (406259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
138 # 3อจ610921-141 EP391388033TH โบ๊ทพระเครื่อง + tepthava (406166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2994)***
139 # 3อจ610921-143 EU908965059TH yyoyo + zeus47 (406170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือมารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
140 # 3อจ610921-145 ED552325828TH taccord + วิสูตรนนทบุรี (406173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
141 # 3อจ610921-146 ET705711871TH pramual + pairach (406179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
142 # 3อจ610921-147 EV573833247TH jojubkay + dod18 (406185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 448) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 24 ก.ย. 2561 - 08:09 น.] #62499 (18/22)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610911-007 EV068843384TH chani (405307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
2 # 1อจ610913-014 ED546441008TH ยอดอ่างทอง (405516) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ610914-011 EV583243001TH BAUSCH (405655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610910-001 home21 (405193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ610910-005 suntisook8345 (405204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ610913-005 service (405531) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ610913-008 Panamera (405543) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ610915-002 toy_clong8 (405740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ610915-009 เด็กwat (405759) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ610921-012 การันตีพระ (406192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ610921-013 Bseries (406194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610911-114 EV458154882TH sumat + sak15 (405272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.อ่างทอง (G 85%)***
2 # 3อจ610914-142 ED528274618TH นรปาน + สุทธิพงษ์99 (405595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังหลวงพ่อโตฐานบัว เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ ***
3 # 3อจ610915-004 แอลพระไทย + ใบเตย (405683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนง พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ610915-106 EV047918201TH พระสิทธิลักษณ์ + charkauto (405689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช ***
5 # 3อจ610915-115 ET941320012TH เน้นแท้เน้นสวย + อนันตรา (405720) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสุขไพรวัน เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ610915-115 ET941320012TH เน้นแท้เน้นสวย + อนันตรา (405720) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสุขไพรวัน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด) ***
7 # 3อจ610915-115 ET941320012TH เน้นแท้เน้นสวย + อนันตรา (405720) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสุขไพรวัน เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ610915-127 EV631783936TH niwetch + แซนวิช (405690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.ฉะเชิงเทรา (วัดศรีสุตารามสร้าง) ***
9 # 3อจ610915-143 LTMP000114819 Todmuangchon + Benyapa (405769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (G 89%) ***
10 # 3อจ610917-014 noomevo7 + อาร์มไข่เค็ม (405816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปุ้มปุ้ย วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (G 77%)***
11 # 3อจ610917-017 chuon + buspom (405825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ ***
12 # 3อจ610917-022 Juizy + hunter04 (405878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หันข้าง เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2525 จ.สมุทรสาคร ***
13 # 3อจ610917-125 ED552600896TH ภคิน-ปู่ทิม + ชวนชื่น (405852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองเหลือง ปี 2489 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
14 # 3อจ610917-143 EV245569971TH noi70 + Dit_napa (405822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
15 # 3อจ610918-005 pramual + ฅนกรุงเก่า (405954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อก้อย วัดมหาเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา ***
16 # 3อจ610918-109 EV460894559TH เก๋งกาฬสินธุ์ + ภัทรกานต์ (405934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ลพบุรี ***

17 # 3อจ610918-129 EV572151644TH si_mong29 + สัปปะรด (405949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสรวง วัดแค รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
18 # 3อจ610921-016 took02 + จตุจักร (406197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (G 77%) (530610-200)(610801-100) ***
19 # 3อจ610921-018 Par_Za + iarun46 (406204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 18.5 กรัม) (G 86%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 22 ก.ย. 2561 - 08:19 น.] #62494 (17/22)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ610915-003 EV266056155TH golf2010 (405748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ610915-004 EV659471712TH เสือสมิง (405752) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ610915-005 ED535359384TH เทพรถไฟ46 (405754) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ610915-006 ED543587370TH พรหลวงพ่อทบ (405757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ610915-007 EV549513313TH แม่ตะเคียนทอง (405760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ610915-008 EU857886641TH siamchaiyo (405762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ610915-010 EV259191566TH น้ำคอก99 (405767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ610915-013 ED519379460TH Anoma (405710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ610915-014 EV259191570TH น้ำคอก99 (405716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ610915-015 EV741037738TH tansave (405719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ610915-017 ED542271348TH เหลาเพชรบูรณ์ (405727) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ610915-018 ED548006655TH kunpop11 (405730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ610915-020 WALK000218761TH WatcharaJ (405737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610915-021 EV758117355TH som3693 (405753) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ610915-022 EU785007876TH เที่ยงพุทธคุณ (405758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610915-025 FAM276K000155 ต่ายวัดหนึ่ง (405766) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ610907-001 oudood (404936) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ610915-003 กล้าธรรม (405745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ610915-004 มดตะนอย (405747) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ610915-005 Bingki (405751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610915-007 kamonsap (405755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ610915-008 kamonsap (405756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ610915-012 jupiter (405770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ610915-013 Tanyamas (405780) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ610915-014 pratrama7 (405771) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ610915-015 Suriya_w (405772) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ610915-017 prakit0112 (405774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ610915-018 rooms_studio (405776) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ610915-019 เชษฐ์รัชดา (405778) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ610915-020 ปัณณวัฒน์ (405779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ610915-021 เน้นพระสวย (405702) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ610908-133 EU993511940TH korn88 + tiktony (405063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
2 # 3อจ610912-146 EU262044404TH thaweesak_U + สิงขร (405358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ610913-127 EP391388064TH โบ๊ทพระเครื่อง + tepthava (405925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4878)***
4 # 3อจ610913-148 EV631721619TH บุษกร + แซนวิช (405549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและล้างผิว) ***
5 # 3อจ610914-159 ED546370292TH SoMSuP + พระนคร89 (406008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(600929-043) ***
6 # 3อจ610915-128 EV576463205TH nengg + napolyonk (406013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
7 # 3อจ610917-102 EV135663025TH เด็กวัง + tombetong (406016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีด ปี 2506 จ.นครสวรรค์ ***
8 # 3อจ610918-003 chiradech + ราชสีห์ (405888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จย่า พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ610918-004 เก่งเฮง + ken253 (405958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 176333) ***
10 # 3อจ610918-006 m-cot + ปิงเปียง (405895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (540901-107)***
11 # 3อจ610918-007 kittisak_10 + kui60 (405899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8544) ***
12 # 3อจ610918-009 Bigsu + khomsan (405904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้ตัดหูและแต่งผิว) (G 65%)***
13 # 3อจ610918-010 Kapongdotcom + พิมพ์นิยม (405906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (610910-077) ***
14 # 3อจ610918-011 paradise_j + danai3356 (405915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ก้นดอกจัน) ***
15 # 3อจ610918-012 Iaiw9878 + oldshop (405918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ610918-013 Pornchai2523 + tuk08 (405922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 506) ***

17 # 3อจ610918-014 Bophantom + เอสอุบล99 (405951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 66%)***
18 # 3อจ610918-101 EV534288182TH bongbiab + เขยมาบตาพุด (405913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
19 # 3อจ610918-102 EV077558847TH montree58 + ซีดานราชาเหรียญ (405953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
20 # 3อจ610918-103 EV570768252TH elite90 + woodyudom (405917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ610918-104 ED553902629TH Pra-ban + john2009 (405921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
22 # 3อจ610918-106 EV924236133TH Nopbanna + ukaewsasan (405924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ610918-107 EV635754921TH หม่อง + sailomzeed (405928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 4 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
24 # 3อจ610918-108 ED539073815TH Aunyamanee + ไม้ไท (405930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 257) ***
25 # 3อจ610918-108 ED539073815TH Aunyamanee + ไม้ไท (405930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 257) ***
26 # 3อจ610918-110 ED542059867TH อภิธรรม + อภิชโย (405938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงคลุกรัก จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ610918-113 EV548358215TH เด็กใหม่ + ผู้นำพล (405885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7/วงแหวนเต็ม) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว) (591222-075)(G 68%)***
28 # 3อจ610918-114 EV548358215TH กำธรนคร + ผู้นำพล (405889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
29 # 3อจ610918-115 ED546651749TH klang_pra + kunpop11 (405891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ610918-116 ED544545892TH รักเบ๊นซ์ + นิรุทธ์พระใหญ่ (405894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(610611-160) ***
31 # 3อจ610918-117 EV681190839TH บารมีทวีคูณ + หลิวพระเครื่อง (405897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(601123-089) (G 64%)***
32 # 3อจ610918-118 PUT5000014395 korn88 + jopawis (405901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (610606-067) ***
33 # 3อจ610918-119 ED548808886TH tontatto + ติเมืองสรรค์ (405903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 457979) ***
34 # 3อจ610918-120 ET469738145TH vas10 + payupnetpu (405907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2361) ***

35 # 3อจ610918-121 EV541401280TH นนท์รามคำแหง + เกษมจิต (405911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่) (G 60%)***
36 # 3อจ610918-122 EV775663360TH sak3152 + CrAzYaSs (405914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม (G 82%) ***
37 # 3อจ610918-123 ED543863090TH gongtoe + peerapath (405957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ610918-124 ED543863090TH tawee999 + peerapath (405919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
39 # 3อจ610918-125 EV163029578TH ruamsup + maxjvc (405927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่เอว(เล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
40 # 3อจ610918-126 EV506106414TH ลมหวน + pobtham019 (405956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ ***
41 # 3อจ610918-127 EV548719554TH bike2536 + KENJANG (405932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดบางคา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ***
42 # 3อจ610918-128 ED546457189TH แคฟวิลเลจ + มหามณีจินดา (405935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
43 # 3อจ610918-130 EQ530394132TH taranan + bagio (405940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ610918-131 EV205679758TH สิทธิชัย + สหายเมืองลิง (405884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ดอกจิกใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
45 # 3อจ610918-133 ER745992923TH jtrsnum + Darkwalf (405887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ยักษ์วัดละมุด เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา ***
46 # 3อจ610918-134 ED535423365TH Suprarop + ธรรมในใจ (405890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
47 # 3อจ610918-136 EV691250395TH kittisak_10 + โอเว่น (405893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ610918-137 ED5555211201TH lonewolf + lulytoon (405896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (610903-078)(G 89%) ***
49 # 3อจ610918-138 EV751119887TH kittisak_10 + Ritsurat (405898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (581017-074) (G 65%)***
50 # 3อจ610918-139 EV065927788TH Nihao + Charity (405900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)***
51 # 3อจ610918-141 EU993524594TH winyuchon + tiktony (405905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ610918-142 EV570760214TH Fefebig + woodyudom (405955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 69%)***

53 # 3อจ610918-143 EU731886641TH tummusic46 + หมากคาย (405909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา ***
54 # 3อจ610918-145 ET518926411TH SoMSuP + poshwises (405912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610108-068) ***
55 # 3อจ610919-001 num07 + blacky (405959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้) ***
56 # 3อจ610919-002 JRCAMRY + ศตกมล (405960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว) ***
57 # 3อจ610919-003 callpt + ศตกมล (406040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ610919-004 vitaya + ดิอาโบล (406039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ610919-005 poshwises + pui1228 (405962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ610919-006 Pichitj + ApiPra19 (405966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
61 # 3อจ610919-007 pramual + naruechon (405969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สุพรรณบุรี ***
62 # 3อจ610919-008 payungsak + inpotel2008 (405971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งผมหวี วัดมกุฎฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2415) (610628-122)***
63 # 3อจ610919-010 Warapol + midori (405975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(610910-176) ***
64 # 3อจ610919-011 pramual + prakrung (405994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ610919-012 สุขอัลฟ่า + moo_tah (405997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (G 73%) ***
66 # 3อจ610919-013 ตั้งเจริญพระเครื่อง + Yui_siam (406038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (หลังเลข ๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)(G 58%)***
67 # 3อจ610919-014 loongmike + nikron (406002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระป๋วย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
68 # 3อจ610919-101 EV466698606TH zafari + Thanapong36 (405961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.ลำพูน (วัดสวนดอกสร้าง) ***
69 # 3อจ610919-102 EV660945772TH walrawut + nengneng (405963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ610919-103 EV642893977TH Nan9107 + ชวนชื่น (405965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ610919-104 EU352564408TH zafari + bellandball2 (405967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้า) ***
72 # 3อจ610919-105 ED552330774TH ununun + วิสูตรนนทบุรี (405970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
73 # 3อจ610919-106 ED553024325TH Bophantom + pitiam (405972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610727-065) ***
74 # 3อจ610919-107 ED547091793TH klang_pra + ก_กนก10 (405974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว) (601102-015)(G 66%)***
75 # 3อจ610919-108 EV410251066TH KC-Tung + mchutith (405976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
76 # 3อจ610919-109 ED393535560TH taratchon + danai3356 (405977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกำแพงขาโต๊ะ กรุวัดอาวาสน้อย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้) ***
77 # 3อจ610919-110 ET098595448TH thanason1661 + SNOWKID (405978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
78 # 3อจ610919-111 EV803920296TH nunthawat + Got_rayong (405981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา ***
79 # 3อจ610919-112 EV883288363TH JoEthaibev + อินทภาณี (405983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
80 # 3อจ610919-113 EV538431295TH Rathprasert3835 + (405987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Burapha777
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 31771)***
81 # 3อจ610919-114 EV803920225TH pakarapo + Watchbank (405990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก) ***
82 # 3อจ610919-115 ED550462579TH pramual + pakarapo (405992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นราธิวาส ***
83 # 3อจ610919-116 EX330584706TH SAFEkabpom + Nakron (405998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี ***
84 # 3อจ610919-118 EV204620416TH komsan + เขารัง (406004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
85 # 3อจ610919-120 EV244151282TH หนุ่มนพลักษณ์ + athirach2508 (406009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (601006-201) ***
86 # 3อจ610919-122 ED551318834TH midori + apiwat_66 (405980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ610919-123 EV402305261TH Amuletism + (405984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครราชสีมา ***
88 # 3อจ610919-124 EU346113850TH ununun + m-cot (405986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***

89 # 3อจ610919-125 ED501399747TH Kitsukit + Athapong (406035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ610919-126 EV883287796TH กิมเล้ง + Dechrat (405989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
91 # 3อจ610919-127 ED545133694TH ชวนชื่น + เก้าหน้า (405995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก พิมพ์หน้าแก่ยันต์ตรง เนื้อเงิน ปี 2484 จ.สมุทรสาคร ***
92 # 3อจ610919-128 EV367314640TH Bophantom + prabaiboon (405999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
93 # 3อจ610919-129 ED543182732TH PranRight + คมรามอินทรา (406000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชตุพน กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
94 # 3อจ610919-130 ED548022692TH บอลปากน้ำ + นิยกิจ11 (406005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง จ.ศรีสะเกษ ***
95 # 3อจ610919-132 EU956495103TH อุธรณ์ + ชัยวุฒากาศ (406014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
96 # 3อจ610919-133 EV572151692TH muang + สัปปะรด (406034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
97 # 3อจ610919-134 EV182744677TH อ๋องสาย4 + t_local (406018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
98 # 3อจ610919-135 ED547588852TH Bophantom + But140 (406020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
99 # 3อจ610919-136 ED550286724TH sansai + tayatang (406021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี ***
100 # 3อจ610919-137 EV327287359TH tantin + nauts (406023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาพระนาคปรก ศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2 นิ้ว) ***
101 # 3อจ610919-138 EV213635087TH BossCM2525 + ลักษณ์ตะวัน (406026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
102 # 3อจ610919-139 EV688773975TH bunpotth + phatcharoen (406028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) (610816-003)(G 81%) ***
103 # 3อจ610919-140 EU326916336TH gong_40 + man77 (406030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ610919-141 EV770347754TH nuiiun + จุ๋มจิ๋ม (406037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (610808-150)(G 65%)***
105 # 3อจ610919-142 EV644645902TH pramual + คุณศิระ (405964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาวัฒนาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้) ***
106 # 3อจ610919-143 EV644645902TH kohler + คุณศิระ (405968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***

107 # 3อจ610919-144 EV644645902TH kohler + คุณศิระ (406033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
108 # 3อจ610920-014 bangpakong + ittipat (406069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทอง (น้ำหนักทอง 22.9 กรัม) (G 81%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 21 ก.ย. 2561 - 08:16 น.] #62491 (16/22)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ610908-001 ED522919774TH ตุ๊หลวง (405071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ610908-003 EV686106890TH นับตังค์ (405129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ610908-006 EV725782421TH PANPEUNG (405081) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ610908-023 EV410187990TH LIONTHANANDOR (405102) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 4
N องค์
5 # 1อจ610910-004 EV844600084TH nuknik2 (405200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ610910-020 EV745658105TH welding24 (405212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ610911-004 EV410204137TH LIONTHANANDOR (405299) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
N
8 # 1อจ610911-006 EV642128083TH boboaf (405306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610912-020 ED542245665TH notewasan (405644) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ610913-001 EV187706389TH benz39 (405518) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610913-002 ED536947404TH บารมีคุณย่า (405528) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ610913-003 EV845883550TH ทอเร็ตโต้ (405535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ610913-004 ED529529606TH Darkwalf (405541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ610913-005 EU462202499TH doramon2345 (405544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ610913-006 EU596610702TH ปืนใหญ่ (405547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ610913-007 EV090640614TH กรอบสุข (405550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610913-008 EV180692416TH moterair (405554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ610913-009 EU144444840TH วิทย์พระประแดง (405556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ610913-010 EU908266936TH srpk578 (405557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ610913-011 EV371924280TH ไบร์ทหนองช้างคืน (405504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ610913-013 EV856420249TH Best16 (405508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ610913-015 EV751525409TH thaiaumporn (405522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ610913-016 ED534651463TH รถโฟร์ค (405526) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 1อจ610913-018 EV213494092TH chaowat (405537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ610914-001 EV466692807TH ฟิล์มเมืองลพ (405630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ610914-002 ED545917958TH ทิวทัศน์ (405632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ610914-003 EV244106337TH ซูโม่ (405636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ610914-004 EV126451190TH HatPra (405638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ610914-006 ED540794568TH opol1812 (405640) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ610914-008 EV583716165TH แม็คหลักสี่ (405645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ610914-010 ED204864665TH เงาะถอดรูป (405648) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ610914-012 EV662322815TH golfsriracha (405658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ610914-014 EV656413225TH Vincent (405660) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ610914-016 EV537232562TH pisanlost (405661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ610914-018 EV804182495TH รุยคอสต้า (405662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ610914-019 EV293150399TH สยามเมืองยิ้ม (405663) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ610914-021 EV768777596TH จุ๋มจิ๋ม (405631) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ610914-022 ED539859425TH taiy_k (405634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ610914-023 EV746941755TH suphahat (405637) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ610908-001 aof-papa (405080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ610908-013 Sura-Gan (405109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ610908-020 เน้นพระสวย (405118) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ610910-002 suntisook8345 (405195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610910-012 อุลตร้าแมน (405225) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610910-019 evilofjames (405650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ610913-002 sombatbs (405520) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ610913-003 khomsorn14 (405525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ610913-004 naivana (405529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ610913-007 wanpen28 (405540) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ610913-009 แฟรงค์ตาทิพย์ (405546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ610913-010 khomsan (405548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ610913-011 ศตกมล (406041) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ610914-001 loomthong (405625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ610914-002 sakaekrung (405629) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ610914-003 เศกสรรค์2511 (405635) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ610914-004 โบ๊ทพระเครื่อง (405642) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ610914-005 chai05 (405647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ610914-006 TANAWAT2520 (405649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ610914-007 pop_vat (405652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ610914-008 นัทปทุม (405654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ610914-009 oudoud (405656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ610914-010 toomtui-s (405657) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ610908-115 EV585365691TH อรทัย960 + สาลิกาดง (405121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เนื้อทองเหลือง จ.พัทลุง ***
2 # 3อจ610911-127 EV519718945TH khunpol500 + ของขลัง (405256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
3 # 3อจ610912-103 ED515291175TH Big27 + ชวนชื่น (405399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ610912-122 EV654312665TH jirapach + anuruknavy44 (405325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตร กรุวัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์สามเหลี่ยมหน้าวัง เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร ***
5 # 3อจ610913-108 EV704404044TH thiarin + นครชัย68 (405460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพรมผิวใหม่) (G 73%)***
6 # 3อจ610913-159 EV803505645TH kit2509 + manza (405532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และซ่อมใบหน้า) ***
7 # 3อจ610913-166 EV691234018TH เสือติดปีก + mitmitee (405465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชตุพน พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
8 # 3อจ610913-177 ED535417011TH ตู๋สาธุ + ธรรมในใจ (405560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ610914-104 SMBV000051998TH yime2 + aek1979 (405575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ610914-106 EV116984883TH เด็กวัง + sanopporn (405793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์เข่ากว้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
11 # 3อจ610914-110 EV446386887TH บารมีพรพรหม + เอี่ยมเลิศ (405592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด ฦๅ สั้น เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
12 # 3อจ610914-151 EV321384825TH doby1 + ธัมปารี_16 (405670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตร กรุวัดอโยธยา เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 # 3อจ610914-154 EU908279166TH puu2511 + noyza (405796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึกและล้างผิว) ***
14 # 3อจ610914-156 EU549695390TH Bobbie + สหายเมืองลิง (405643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี ***
15 # 3อจ610914-166 EV432023009TH gong_40 + jdbig (405615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว จ.สุพรรณบุรี ***
16 # 3อจ610917-001 เศกสรรค์2511 + คุ้มครอง (405872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (590309-100) ***

17 # 3อจ610917-002 Bophantom + kidchava (405784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
18 # 3อจ610917-003 เมืองช้าง + kidchava (405787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พระประธาน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
19 # 3อจ610917-004 doramon2345 + Ing_man (405789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (610716-134) ***
20 # 3อจ610917-005 รักษ์ต้มเลือดหมู + Ing_man (405792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
21 # 3อจ610917-006 pondpra + attta (405794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโพธิ์ วัดวังหมาเน่า เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร ***
22 # 3อจ610917-007 อุธรณ์ + Dynamic (405797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อเงินลงยา ปี 2539 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 72) ***
23 # 3อจ610917-008 attaporns + Dynamic (405799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ610917-009 ununun + ไกรศาล (405802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
25 # 3อจ610917-010 vitaya + ดวงกมล (405806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้ชำรุดขอบข้างและล้างผิว) ***
26 # 3อจ610917-011 Zhang_Danny + skyauto (405809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เชือกคาด หลวงพ่อโชติ วัดตะโน จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 22 นิ้ว) ***
27 # 3อจ610917-012 chun_lp10 + ภคพล999 (405880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ610917-013 พ่อน้องจ้าว + อาร์มไข่เค็ม (405812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร 2 เนื้ออัลปาก้า จ.กรุงเทพฯ (G 79%)***
29 # 3อจ610917-016 jojubkay + pukpik (405824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ610917-018 Bophantom + nong27 (405828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
31 # 3อจ610917-019 ken888 + tom_lawyer (405870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
32 # 3อจ610917-021 Warapol + rooms_studio (405788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (610910-029) ***
33 # 3อจ610917-101 EV713710351TH ศิษย์ท่านขุน + ก้องพระเครื่อง (405801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
34 # 3อจ610917-103 ET991675526TH Bophantom + bankbong55 (405871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระแท่นดงรัง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2472 จ.กาญจนบุรี ***

35 # 3อจ610917-104 EV667460668TH อรทัย960 + เขยมาบตาพุด (405804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 82%)***
36 # 3อจ610917-105 ED541367107TH zeron + wuttaro (405813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
37 # 3อจ610917-106 EV042707985TH nirunthonabud + narung (405817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.ลำปาง ***
38 # 3อจ610917-107 EU365643682TH ruamsup + น้องไอริน (405821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
39 # 3อจ610917-108 EU691248900TH yaozm + โอเว่น (405827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ610917-109 EU960510249TH zafari + Pitipat (405881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
41 # 3อจ610917-110 ED549624977TH art8888 + รอดบางแค (405831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
42 # 3อจ610917-111 EV411048138TH Bophantom + mchutith (405805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
43 # 3อจ610917-112 EV411048138TH เมืองช้าง + mchutith (405807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
44 # 3อจ610917-113 EV659447934TH peakkpp + eveoil (405811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 63%)***
45 # 3อจ610917-114 EX339097476TH tor2516 + yongf2506 (405814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ610917-115 ET412895829TH bunpotth + junsri (405818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (ขนาดสูง 8.5 นิ้ว) ***
47 # 3อจ610917-116 ED449381495TH Bophantom + apichart23 (405823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (580812-105)(G 66%)***
48 # 3อจ610917-117 EV572806015TH ราชสีห์ + router (405826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (610324-079)***
49 # 3อจ610917-118 EV575220644TH pandp + JACKEY (405829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดสุทัศนฯ เนื้อผงว่าน 108 ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ610917-119 EV035419725TH pramual + teelotus (405832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นนทบุรี ***
51 # 3อจ610917-120 EV883285265TH taccord + Dechrat (405835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
52 # 3อจ610917-121 ED544532987TH jumrust + นิรุทธ์พระใหญ่ (405840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610616-032) ***

53 # 3อจ610917-122 EV400211703TH baldwinboy + ไร้นาม99 (405843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพลพะเยาว์ เนื้อดิน ***
54 # 3อจ610917-123 EV758253991TH zafari + ฟลุ๊ค (405847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลำพูน (วัดสวนดอกสร้าง) ***
55 # 3อจ610917-124 ED393534207TH แทนม้าทอง + Tatchakorn (405849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ610917-126 EV848420763TH marisanamwong + (405877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Hengdee8
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (610216-091)(G 70%) ***
57 # 3อจ610917-127 EU551682491TH ทนายชายนคร + Aeksing (405855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2497 จ.พัทลุง ***
58 # 3อจ610917-128 EV655869375TH สองหัดส่อง + NART21 (405858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.เพชรบุรี ***
59 # 3อจ610917-129 EV684927654TH สามัญชน + แตงโมแดง (405862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
60 # 3อจ610917-130 ET047994790TH Krajub2002 + korn88 (405866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (G 69%) ***
61 # 3อจ610917-131 EV822684374TH Thanaphu9 + doyct (405876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร (สภาพใช้สึกมาก)(610629-086) ***
62 # 3อจ610917-132 EU511788123TH Phonkhaokho + แอลพระไทย (405786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นไตรมาส 57 เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 78) ***
63 # 3อจ610917-133 EV636514785TH pramual + จ้าวท่า (405790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สระบุรี (G 79%)***
64 # 3อจ610917-136 FAM0000172920 sakunchotiphong + Xdireak (405795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ610917-137 ED507989835TH tonmek + เด็กแคมฟร็อก (405798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (G 64%) ***
66 # 3อจ610917-138 ED539558085TH rapeeporn + Note2499 (405800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ) (610629-050)(G 67%)***
67 # 3อจ610917-139 ED539558108TH สิฐฐิลาโภ + Note2499 (405803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (610629-155) ***
68 # 3อจ610917-140 ED449382337TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + apichart23 (405808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (570606-129) ***
69 # 3อจ610917-141 ED547054985TH Yui_siam + แก้วนพเก้า (405819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 101 ปี อาจารย์ทิม พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.ปัตตานี (หมายเลข 383) (G 94%)***
70 # 3อจ610917-142 ED534659630TH SAHAKORN + akehup (405875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 64%)***

71 # 3อจ610917-145 EV662789151TH แก้วอุษา + udnhun (405830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
72 # 3อจ610917-146 EU682039673TH Songpol_cg + ด้วยศรัทธา (405834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นมงคล 80 เนื้อทองคำลงยา ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 200) (น้ำหนักทองรวม 17 กรัม)***
73 # 3อจ610917-147 EV584798387TH w_penoom + porn08 (405836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 52%)***
74 # 3อจ610917-148 EV664856786TH แม็คพระเครื่อง + มงคลทิพย์ (405839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2514 จ.จันทบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบนและขอบล่าง) ***
75 # 3อจ610917-149 EV664856786TH akapong2512 + มงคลทิพย์ (405841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (G 77%)***
76 # 3อจ610917-151 ED533581576TH กิตช่างไม้ + กฤชนณแปดริ้ว (405810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา ***
77 # 3อจ610917-152 EV481002075TH ANAN19 + chani (405815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (531030-011) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 20 ก.ย. 2561 - 08:09 น.] #62488 (15/22)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ610912-001 HPPYP00084808 chompuphan (405392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610912-002 EV682053940TH คุณศิระ (405395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ610912-005 ED533259370TH กล่องแก้ว (405402) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ610912-006 EV659162543TH MAYUREE999 (405406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610912-007 EV355372415TH joeenok (405408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610912-008 EV363916180TH Nippit (405412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ610912-009 EV266055800TH kajits (405413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ610912-010 EV364207902TH judascad (405416) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610912-011 ED544310852TH ปลาโลมา (405355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ610912-012 ED522922699TH ตุ๊หลวง (405359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ610912-013 EU740729511TH pooke (405363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ610912-014 EV377992946TH mejii (405366) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ610912-016 EV613431646TH suttanee (405370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ610912-017 EV657028435TH เปาโลพระเครื่อง (405377) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ610912-018 ED540190394TH ก_กนก10 (405383) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ610912-019 ED542361088TH รอดบางแค (405385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ610912-022 ED492997197TH ถุงนิล45 (405410) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ610912-001 โพธาราม (405376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ610912-002 พิมพ์นิยม (405378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ610912-003 iarun46 (405380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ610912-004 มือใหม่หัดจับ (405382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ610912-005 belcid (405427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ610912-006 อาณาจักรพระ (405388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ610912-007 vittaya14 (405391) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ610912-008 นกระนอง (405397) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ610912-009 ภูมิแผ่นดิน (405401) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ610912-102 ET941315247TH น้าเดช + อนันตรา (405394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ610915-001 towerboy + chai_kmitl (405675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ610915-002 fifadida + mekya2706 (405677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(610620-019)(G 63%) ***
4 # 3อจ610915-005 เสือติดปีก + K_taopun (405685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
5 # 3อจ610915-007 เสธไอซ์ + kit49 (405691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 646) (G 77%)***
6 # 3อจ610915-008 zaza2014 + alitita (405694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (571009-016) ***
7 # 3อจ610915-009 wwut2 + ประศาสน์ (405697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (610829-058) ***
8 # 3อจ610915-010 nonlovetey + Jenjira (405700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพแต่งผิว) ***
9 # 3อจ610915-011 Noom36 + suwimon (405704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ พิมพ์ข้าวหลามตัด เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ610915-012 Phanat_90 + olympia (405706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1369/หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
11 # 3อจ610915-101 ET640522797TH niwetch + kungkung1 (405773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ610915-102 EV062448195TH tangmo123 + bundit4968 (405674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (600916-009) ***
13 # 3อจ610915-103 EV394052325TH suparerk + prasertpp (405679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดเนินสุทธาวาส พิมพ์ฐานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี ***
14 # 3อจ610915-104 EV691355095TH รวยเฮงคูณลาภดี + ornhph (405682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ) ***
15 # 3อจ610915-105 EV047918201TH ดาวหาง + charkauto (405686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ลูกอมหลวงพ่อปลอด วัดปากทะเล จ.เพชรบุรี ***
16 # 3อจ610915-107 EV047918201TH zafari + charkauto (405693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่นแรก ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

17 # 3อจ610915-108 EV799412318TH corpse + กล้วยไม้ (405696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
18 # 3อจ610915-109 EU365670215TH kit01 + น้องไอริน (405699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ610915-110 EV479892395TH Tarathorn + tookatun (405701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610608-092) ***
20 # 3อจ610915-111 EU698521322TH Todmuangchon + unvastar (405709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)(601208-177)***
21 # 3อจ610915-112 EV128568117TH wanitcha + ทวีศักดิ์ (405712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) ***
22 # 3อจ610915-113 EV460043199TH เก๋งกาฬสินธุ์ + ภัทรกานต์ (405715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ลพบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
23 # 3อจ610915-116 EU954295183TH Chicha + tomtom (405726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ610915-117 ED533524551TH zafari + ทาสธรรม (405728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (หลังจารนะ) ***
25 # 3อจ610915-118 EV674306117TH bunpotth + tanachon (405731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวังหิน เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (590513-069) ***
26 # 3อจ610915-119 EU792175058TH zafari + สนบางกรวย (405733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
27 # 3อจ610915-120 ED548907420TH jack0542 + moonoom (405738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(570312-077) ***
28 # 3อจ610915-121 EV259220925TH anuruknavy44 + (405673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
อ้วนเหรียญทอง
*** พระพิจิตรบ้านกล้วย เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
29 # 3อจ610915-122 EV373243029TH nopponsmith + ต้อมบ้านใหม่ (405676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน ***
30 # 3อจ610915-123 RRNY000015087 pandp + TaNachaut (405678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสิริธโร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร ***
31 # 3อจ610915-124 EV667449937TH leeladin + punpun1018 (405681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
32 # 3อจ610915-125 ED538509131TH Kompisit + ตุ้ยเลี่ยมพระ (405684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 380)***
33 # 3อจ610915-126 EV540422439TH lohbetong + ชัยไทรงาม (405687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ***
34 # 3อจ610915-129 ED541252152TH อุธรณ์ + Teresa (405692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

35 # 3อจ610915-130 EV579851147TH bunpotth + tharuanoi1970 (405698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
36 # 3อจ610915-131 EV760778247TH zafari + thammarod (405711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ610915-132 ED536326820TH storm17 + theng1 (405714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ610915-133 EX331322746TH suparerk + บีเวียงพิงค์ (405718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ610915-134 ET883322626TH ของขลัง + likeit (405724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นกระดานชนวนหนุมานเชิญธง หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร (ขนาด 5x8 นิ้ว) ***
40 # 3อจ610915-136 EU415291813TH mumu99 + jaonine (405732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 67%)***
41 # 3อจ610915-137 EU415291813TH กิมเล้ง + jaonine (405736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง (591001-064)(G 69%)***
42 # 3อจ610915-138 EV187750983TH Siwakarn + benz39 (405741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
43 # 3อจ610915-139 EV230029241TH AodBangkhae + jaijai (405744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 66%)***
44 # 3อจ610915-140 EV466704607TH จิรัฏฐาโน + Thanapong36 (405749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพระปางไสยาสน์ วัดกำแพง เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.ลพบุรี ***
45 # 3อจ610915-141 ED548722258TH walrawut + เก่งเฮง (405783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) ปี 2518 จ.นครปฐม (G 65%) ***
46 # 3อจ610915-142 EX325889824TH apichart23 + pp_korat11 (405695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว วัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
47 # 3อจ610915-144 ED548907416TH somsak2518 + moonoom (405703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2486 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) (600504-129)***
48 # 3อจ610915-145 EV549500915TH โบ๊ทพระเครื่อง + kom4095 (405708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 51573) (610829-004)(G 67%)***
49 # 3อจ610915-146 ED543639576TH พันแสง + Noomint (405713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 831) ***
50 # 3อจ610915-147 SEC3000084758 aekcall + ton-230 (405717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร ***
51 # 3อจ610915-148 EV402278835TH srpk578 + เหรียญหลวงพ่อคูณ (405721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมงคลบารมี 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 578) ***
52 # 3อจ610915-149 EV758061342TH KoTar + เอฟฟี้ (405722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 222) ***

53 # 3อจ610915-150 EV446393582TH textile007 + Darkwalf (405725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะแม เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.เพชรบุรี ***
54 # 3อจ610915-151 ED534692851TH bancha_non + บางแก้ว1976 (405775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
55 # 3อจ610915-152 SHDO000041272 vongsako + INDDEW36 (405729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) (G 78%)***
56 # 3อจ610915-153 EV163006435TH poshwises + แบทแมน (405735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
57 # 3อจ610915-154 RB803161834TH ตะพาบ + ลูกน้ำ56 (405739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี ***
58 # 3อจ610915-155 FAM276K000155 suparnpongs + ต่ายวัดหนึ่ง (405742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.เพชรบุรี (531217-197) ***
59 # 3อจ610915-156 ED546366430TH สิริพรชัย + lulytoon (405777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (600420-121)***
60 # 3อจ610915-157 EX210795456TH Sweeper + montree_eit (405746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (610713-193) ***
61 # 3อจ610915-158 EV207459383TH เฉลิมบี + มารวยค่ะ (405750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 133) ***
62 # 3อจ610917-020 bunpotth + prompt (405833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดดท้ายตลาด พิมพ์นางกวัก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (580527-083)***
63 # 3อจ610918-132 EV042771654TH tagsmtd + wichit7 (405886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 2.5 กรัม) (G 79%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 19 ก.ย. 2561 - 08:06 น.] #62484 (14/22)** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ610917-150 EU582854364TH Patumwan67 + ZuTharua (405845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 5.8 กรัม) (G 83%)***


ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 18 ก.ย. 2561 - 08:10 น.] #62481 (13/22)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ610906-005 ED540215842TH ตะพาบ (404842) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610906-017 EU954283888TH hairgrit (404899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ610907-015 EV511096459TH เอเชียงของ (405313) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ610910-005 EV758939135TH bluezone69 (405205) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
5 # 1อจ610910-011 EV368942080TH พิณเปี๊ยะ (405178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ610910-017 EV682840093TH คุณศิระ (405197) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ610911-001 ED540775878TH him2510 (405292) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ610911-002 EV141563803TH บารมีทวีคูณ (405294) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ610911-003 PTPR000128579 VUDDY54 (405297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ610911-005 ED533488430TH ทาสธรรม (405303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ610901-010 ALINA (404453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ610905-013 nattasak (404702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ610906-008 pornthap (404806) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ610908-005 fifadida (405090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ610908-010 tonychan (405305) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ610911-001 ประศาสน์ (405267) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ610911-002 สยามเมืองยิ้ม (405271) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ610911-003 baanjuntiwara (405273) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ610911-004 kitsanachai_1 (405275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ610911-005 Thanakrit31 (405278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ610911-006 nuttakrit (405279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ610911-007 ศิษย์วัดญาณเสน (405281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ610911-008 อาคันติมายะ (405282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ610911-009 หลวง_สะพานดำ (405283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ610911-010 oat_bangna (405287) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ610911-011 Panamera (405289) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ610911-012 Panamera (405290) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ610911-013 Panamera (405295) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ610911-014 wanpen28 (405300) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ610911-015 TIDTEE (405302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ610911-016 อรรถพล (405304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ610907-146 EV821976305TH เพรชแปดริ้ว + Benyapa (405183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ610908-007 หลวงปู่ช้างให้ + pramoht (405039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ610908-166 EV592014815TH ตี้ตาไฟ + บุษกร (405463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ610910-147 SEC3000081861TH stonpower18 + ton-230 (405473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 59) ***
5 # 3อจ610911-001 elite90 + ประศาสน์ (405480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ610911-108 ED544104498TH nhoojoke + Tawatchai1889 (405489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (G 66%)***
7 # 3อจ610913-001 TOM11 + tuey88 (405438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (530805-130)***
8 # 3อจ610913-002 bellic + marisanamwong (405440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560419-130) (G 76%)***
9 # 3อจ610913-003 recaro07 + wutpantip (405443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 962) ***
10 # 3อจ610913-004 apexshop + sombatbs (405447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง) ***
11 # 3อจ610913-005 plam01 + Bobbie (405452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
12 # 3อจ610913-006 Octtoman + พุทธคุณ05 (405455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ610913-007 เก๋าด้ง + montri_rne (405457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 87%)***
14 # 3อจ610913-008 Bsilp + pungting (405461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนวลจันทร์ วัดพระศรีฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (พระอาจารย์ฝั้น ปลุกเสก) ***
15 # 3อจ610913-009 toey108 + pungting (405466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ610913-010 singha_pk + napsss (405468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (โค้ดหางกระรอก) ***

17 # 3อจ610913-011 แม้วจอมเทียน + oldshop (405439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ610913-012 nongnolf + แฟรงค์ตาทิพย์ (405445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุปราสาทตาพรม เนื้อตะกั่วสนิมแดง ประเทศกัมพูชา (610120-075) ***
19 # 3อจ610913-013 nithiwat + khomsan (405551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.สงขลา ***
20 # 3อจ610913-014 zafari + wasanaaugust (405449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ610913-015 poshwises + gun87 (405459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี ***
22 # 3อจ610913-101 EV572760883TH ตี๋ลำปางหลวง + router (405437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1224) (610804-041)***
23 # 3อจ610913-102 EV511155452TH kittisak_10 + Lumpum (405441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญยี่กอฮง รุ่นบ่วงลื่อเฮง เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครศรีธรรมราช ***
24 # 3อจ610913-103 EV681972760TH นครนายก + คุณศิระ (405444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (610901-161)***
25 # 3อจ610913-104 EV305317915TH pansidum + ชัดเจน2557 (405448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (610623-188) ***
26 # 3อจ610913-105 EV572100302TH กังหัน + สัปปะรด (405451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
27 # 3อจ610913-106 EU731882865TH wanpen28 + หมากคาย (405453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนางพญา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก ***
28 # 3อจ610913-107 ET981243662TH apexshop + beer_saraburi (405456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/สภาพทำความสะอาดผิว) (610831-123)***
29 # 3อจ610913-109 EV508361176TH pairoat + zeaezeae (405462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1350) (G 72%)***
30 # 3อจ610913-110 EV214025759TH sanya1002 + rachanikorn (405467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี (ขนาด 2.2 นิ้ว) ***
31 # 3อจ610913-111 EP216593341TH nui31 + หนุ่มฉลองกรุง (405471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ610913-112 EX306945466TH บอสเมืองคาน + Aeychonburi (405475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย (สภาพใช้) ***
33 # 3อจ610913-113 ED541975513TH ununun + เอ็มซีเค (405481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ610913-114 EV446539101TH เจนเมืองฉะ + kikkik (405487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***

35 # 3อจ610913-115 EV650993124TH daew1970 + ข้าวโอ๊ด (405492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงยืนข้างรัศมี กรุหนองแดง เนื้อตะกั่วสนิมแดง ***
36 # 3อจ610913-116 EV214185821TH WorapongP + tumtukta (405495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ร.ศ.128 ***
37 # 3อจ610913-117 ET888026205TH kingdom985 + naphat1981 (405553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
38 # 3อจ610913-118 EX234534781TH Chicha + น้องปุ๊ก (405501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ610913-119 ED523647689TH joeenok + phoochit_52 (405505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
40 # 3อจ610913-120 ED540285273TH ลูกแม่รำเพย + endzone (405511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงละเอียด ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (600329-039)***
41 # 3อจ610913-121 EV458412292TH pansidum + ขนมกรุบ (405478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
42 # 3อจ610913-122 EV702764645TH อรรถพล + เปาโลพระเครื่อง (405483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
43 # 3อจ610913-123 HPSK000007403 นเรศวร + P_Chumsang (405562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
44 # 3อจ610913-124 ED535587846TH zafari + tarta09 (405559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.ลำพูน (วัดจามเทวีสร้าง) ***
45 # 3อจ610913-125 EV609815295TH taccord + จุ๋มจิ๋ม (405490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลังฝังเหรียญเม็ดยา) (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)***
46 # 3อจ610913-126 EV259213540TH สินเพิ่มพูล + น้ำคอก99 (405497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 5577) ***
47 # 3อจ610913-128 EU792392551TH pandp + bankrotor (405502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ610913-129 EV730726816TH mobile23 + เก้ากนก (405510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผิว วัดสง่างาม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.ปราจีนบุรี ***
49 # 3อจ610913-130 EV860338115TH อภิธรรม + kong_taling (405514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พัน เนื้อผง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี ***
50 # 3อจ610913-131 EV684720748TH gitsada_19 + miokikujung (405476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1937) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
51 # 3อจ610913-132 EV346909569TH สุเทพ + Pantapat (405484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปาฏิหาริย์ EOD เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 44) ***
52 # 3อจ610913-133 EV482865979TH New_chain + JACKEY (405486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***

53 # 3อจ610913-134 EV660087270TH basza56 + เขยมาบตาพุด (405491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ610913-135 ED547041284TH krittiwat + tgiporp (405494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว) ***
55 # 3อจ610913-136 EV239481343TH pukkakub + sugkasem (405498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถฯ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 38953) ***
56 # 3อจ610913-137 ED546308383TH แก้วอุษา + lulytoon (405503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (610818-025)(G 62%)***
57 # 3อจ610913-138 EV167124526TH pyakorn + ananpanit (405506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้) ***
58 # 3อจ610913-139 ED541236795TH yingsak + chaiyawit_doh (405509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 70%)***
59 # 3อจ610913-140 ED544522582TH Ariya + นิรุทธ์พระใหญ่ (405513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (610616-241)***
60 # 3อจ610913-141 EU367111602TH WATCHARAPONGWISA (405519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
+ chinko
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.เลย (531006-305) ***
61 # 3อจ610913-143 EU899877124TH แก้วอุษา + wiwat_bs (405530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระมเหศวร วัดมหาธาตุ พิมพ์เล็กแขนม้วน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
62 # 3อจ610913-144 EV037826029TH Bophantom + nineklansize (405534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ610913-145 EV531865822TH บารมีทวีคูณ + (405536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
64 # 3อจ610913-146 EV193919357TH somnuk + theone (405542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
65 # 3อจ610913-147 EU913979118TH Reindeer_kwang + (405545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
atsmark2
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (530703-303) (G 86%)***
66 # 3อจ610913-149 EV631721619TH anonnat + แซนวิช (405552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธไตรยรัตนายก วัดพนัญเชิง รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
67 # 3อจ610913-150 ED449372808TH gek1414 + apichart23 (405555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (580821-016) ***
68 # 3อจ610913-151 EV775658118TH guidenaja + Kjohnpat (405482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครราชสีมา ***
69 # 3อจ610913-152 EV371924280TH reset-usb + (405499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง) ***
70 # 3อจ610913-153 EV538408566TH Googgigs168 + cchhaaii (405507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นมหามงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2274) ***

71 # 3อจ610913-154 EU504589467TH น_สุขปลอด + radar41 (405512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มยอ กรุบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร ***
72 # 3อจ610913-155 EU346103818TH Wanlop + m-cot (405517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (551026-005) ***
73 # 3อจ610913-156 EV094248417TH jojojung + Tanes54 (405521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นสร้างหอฉัน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชุมพร ***
74 # 3อจ610913-157 ER745992282TH komsan + Darkwalf (405523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์สุจิตโต สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ610913-158 EX249327967TH gong_40 + ปราสาททอง (405527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ610913-160 EV579323525TH thaweesap + thatcharit (405539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
77 # 3อจ610913-161 EV373236266TH zafari + ณัฐปรัชญ์ (405442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
78 # 3อจ610913-162 EV631729569TH Pissawat29 + พระลพ (405446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ610913-163 EV750601850TH TEE_INTER + หนุ่มนคร (405450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ610913-164 ED515293851TH clarp + ชวนชื่น (405454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นน้ำท่วม เนื้อทองเหลือง(เหลือง) ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
81 # 3อจ610913-165 ED541464302TH ลมว่าว + bluezone69 (405458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (610808-099) (G 63%)***
82 # 3อจ610913-167 EV572763037TH schan2514 + SANTI_MN (405469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
83 # 3อจ610913-168 EV538426661TH เมืองช้าง + casio (405472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่) ***
84 # 3อจ610913-169 EV508362287TH believe + zeaezeae (405477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 64%)***
85 # 3อจ610913-170 EU954296419TH xlink77 + JJHardCoRe (405558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กัณหา-ชาลี วัดบางไกรนอก เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี ***
86 # 3อจ610913-171 EV044069656TH Inawang + seetocon (405474) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 250) ***
87 # 3อจ610913-171 EV044069656TH Inawang + seetocon (405474) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 250) ***
88 # 3อจ610913-171 EV044069656TH Inawang + seetocon (405474) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 250) ***

89 # 3อจ610913-172 EU800592999TH taccord + mojomung (405479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) ***
90 # 3อจ610913-173 EV523427348TH zafari + antonio (405485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดคอกหมู เนื้อทองเหลือง ***
91 # 3อจ610913-174 EU710881096TH puu2511 + mixsick150 (405488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก ปี 2515 จ.พิจิตร (G 65%) ***
92 # 3อจ610913-175 ED538954031TH taccord + เต่านินจา8859 (405493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพแต่งผิว) (G 63%)***
93 # 3อจ610913-176 PASA000168698 damrongdej + Big27 (405496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (610629-205) ***
94 # 3อจ610913-178 ET598520616TH SoMSuP + sane30 (405563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
95 # 3อจ610913-179 EV803156499TH midori + kittikitti (405500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
96 # 3อจ610913-180 EV257550867TH pimthong + มิลเลี่ยน (405561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
97 # 3อจ610913-181 ED541464302TH สิฐฐิลาโภ + bluezone69 (405464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (610519-052) (G 64%)***
98 # 3อจ610914-001 หนุ่มนพลักษณ์ + cuntona (405567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) (G 79%)***
99 # 3อจ610914-002 anekkc + cuntona (405571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (610815-129) (G 78%)***
100 # 3อจ610914-003 Fongbeer + knott99 (405672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จย่า รุ่นห้าแผ่นดิน เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 01478) (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)***
101 # 3อจ610914-004 อตกพระเครื่อง + bannakorn (405576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์ด้านซ้าย) ***
102 # 3อจ610914-005 zafari + ศตกมล (405578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมหลังบนขวา) ***
103 # 3อจ610914-006 Poonsin + nikron (405582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ เนื้อผง ***
104 # 3อจ610914-007 หิมพานต์มุ่งงาม + jicko (405584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพใช้) ***
105 # 3อจ610914-008 Thitirat + guntinan (405587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) (540919-226)***
106 # 3อจ610914-101 ED543568115TH pramual + nineklansize (405565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***

107 # 3อจ610914-102 SCBY000273597TH เต่าอินดี้ + (405569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (610623-010)(G 64%)***
108 # 3อจ610914-103 ED548605693TH TAVABUNCHA + (405573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ป๋องณรงค์ชัย
*** เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร (G 59%)***
109 # 3อจ610914-105 EV116984883TH backdagon + sanopporn (405579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
110 # 3อจ610914-107 ED540783928TH พระประแดง26 + prachumpan (405583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นป่าหวาย เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
111 # 3อจ610914-108 PSP0000354508TH สนบางกรวย + wicheanchee (405586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
112 # 3อจ610914-109 EV200216930TH พระประแดง26 + tongjoy (405588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อนิด วัดทับมา พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 68%)***
113 # 3อจ610914-111 ED531284527TH jicko + kittikitti (405564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** นางกวักหลวงพ่อตาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง ***
114 # 3อจ610914-112 PHAK000042397 Tatchapong + BOMBA (405664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (610822-145) ***
115 # 3อจ610914-113 EV714615003TH New_chain + อ่ำอัมรินทร์ (405566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง ***
116 # 3อจ610914-114 EV546180700TH sumat + pumcha (405568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) (610803-180)***
117 # 3อจ610914-115 EV803505614TH ununun + BOAT26 (405570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
118 # 3อจ610914-116 EU683587490TH ตุ๊หลวง + เดียวคิงส์สยาม (405572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 85%) ***
119 # 3อจ610914-117 ED531284535TH wanitcha + Benyapa (405574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นสารพัดดี เนื้อผง ปี 2518 จ.สกลนคร (สภาพล้างผิว) ***
120 # 3อจ610914-118 EU899436731TH น้องอิมอิม + ผมนะเด็กเทพ (405577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
121 # 3อจ610914-119 EV457360302TH limmy + noychelsea (405580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
122 # 3อจ610914-120 EV605129685TH zafari + kandapmy (405581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ) (สภาพใช้และตัดขอบใหม่) ***
123 # 3อจ610914-121 EV605129685TH kowit_nn + บีเวียงพิงค์ (405585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสุพรรณหลังเรียบ กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (600706-244) ***
124 # 3อจ610914-122 EV605129685TH paraass + บีเวียงพิงค์ (405665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังหลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (560118-004) (G 64%)***

125 # 3อจ610914-123 ED541959590TH เน้นพระสวย + apiwat_66 (405590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
126 # 3อจ610914-124 EU704381153TH นายชลิต + หลานตาจวบ (405594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
127 # 3อจ610914-125 EU704381153TH Promise + หลานตาจวบ (405596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว รุ่นแรก เนื้อชุบทอง ปี 2518 จ.ปัตตานี ***
128 # 3อจ610914-126 EV047624321TH ptipmoon + POOSIT (405600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
129 # 3อจ610914-127 ET250951976TH กัดดาฟี่ + Shinden (405604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (G 80%)***
130 # 3อจ610914-128 EX306946210TH SAFEkabpom + Aeychonburi (405607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
131 # 3อจ610914-129 ED540670492TH warriorric + bkhamnon (405611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
132 # 3อจ610914-130 EU152444841TH คนชอบพระ01 + ช่างเก้าระยอง (405613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (610811-047) ***
133 # 3อจ610914-131 ED526998211TH นเรศวร + mesa918 (405589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
134 # 3อจ610914-132 EV168815721TH rongruac + เด่นเจริญตลับพระ (405593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด) ***
135 # 3อจ610914-133 ED529917937TH jtrsnum + sumat (405597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง เนื้อทองเหลือง ***
136 # 3อจ610914-134 ED522922685TH ริวตัง + ตุ๊หลวง (405601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระสังกัจจายน์ เนื้อทองเหลือง ***
137 # 3อจ610914-135 EV583716165TH คนชอบพระ01 + แม็คหลักสี่ (405605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
138 # 3อจ610914-136 ED544512126TH tonsakchai63 + (405609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นิรุทธ์พระใหญ่
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) (610611-117)***
139 # 3อจ610914-137 EV246344379TH payungsak + มิ้นท์พระเครื่อง (405612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงปู่ผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
140 # 3อจ610914-138 EV213230419TH New_chain + Dumy_kitsada (405614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
141 # 3อจ610914-139 ฎฮ482878031ธ็ iarun46 + เศรษฐีปาฏิหาริย์ (405619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง (G 75%) ***
142 # 3อจ610914-140 EV447726159TH Teerau + chaipar (405623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 222/สภาพใช้) (G 88%)***

143 # 3อจ610914-141 EV662314986TH อตกพระเครื่อง + คุณใบเงิน (405591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดอินทราราม เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.นครสวรรค์ ***
144 # 3อจ610914-143 ED528274618TH zafari + สุทธิพงษ์99 (405598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 3 พิมพ์ศูนย์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
145 # 3อจ610914-144 EV067527346TH pyakorn + ถุงข้าว (405602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
146 # 3อจ610914-145 EV067527346TH ณัฐปรัชญ์ + ถุงข้าว (405606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (580326-091) ***
147 # 3อจ610914-146 EV167131527TH pramual + ตนเมืองพาน (405671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
148 # 3อจ610914-147 ED505154872TH เมืองช้าง + ตนเมืองพาน (405669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสิบโท เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (กรอบชุบทอง) ***
149 # 3อจ610914-148 ED550420432TH ต้อมราชา + แอ๊ดป่าซาง (405608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระอู่ทอง เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
150 # 3อจ610914-149 EV164565569TH bankbong55 + thanodom (405616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
151 # 3อจ610914-150 ED546610761TH เซียนน้อยหนึ่ง + patama (405620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดโคกเขมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม ***
152 # 3อจ610914-152 EV765632425TH สมบัติบูรพาบารมี + jaonine (405627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)***
153 # 3อจ610914-153 EX328443276TH naenaldo + bvmiracle (405633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์เศียรแหลม เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (G 68%) ***
154 # 3อจ610914-155 EU549695390TH เอท่าพระ + สหายเมืองลิง (405639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระนาคปรกจตุรพิธพรชัย วัดรัตนชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 ***
155 # 3อจ610914-157 EV460884344TH เทพเจ้าดาวเหนือ + rachanikorn (405646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
156 # 3อจ610914-158 EV804182495TH pramual + รุยคอสต้า (405651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
157 # 3อจ610914-160 ED541838849TH Note2499 + wutclub (405653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสี่ยอด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร ***
158 # 3อจ610914-161 EX290537263TH bunpotth + PunC123 (405599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี ***
159 # 3อจ610914-162 EX290537263TH bunpotth + PunC123 (405603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิฐานจิต) ***
160 # 3อจ610914-163 ED535694814TH Naisert + jacks7 (405666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***

161 # 3อจ610914-164 EU792267050TH korn88 + akabud (405668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้) ***
162 # 3อจ610914-165 ED548606107TH promlok + moo_bpk (405610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
163 # 3อจ610914-168 SEC3000084312TH SoMSuP + ton-230 (405621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 64%)***
164 # 3อจ610914-169 BPLA000255268 akapun + chaisan (405667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
165 # 3อจ610914-170 EV418394560TH jack0542 + ตู๋สาธุ (405628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (591003-024) (G 87%)***
166 # 3อจ610914-171 EV709752236TH เซียนน้อยหนึ่ง + วศินสาริยา (405617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่) (G 68%)***
167 # 3อจ610914-172 ED518987852TH thanason1661 + คเวสโก (405622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
168 # 3อจ610914-173 EV799306827TH khunooms007 + (405624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maii_amulet
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
169 # 3อจ610914-174 EV799306827TH tangmo123 + maii_amulet (405626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 63%) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 17 ก.ย. 2561 - 08:10 น.] #62478 (12/22)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ610831-004 EU871013004TH Bophantom (404404) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ610831-007 ED532623005TH chupra (404412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ610831-018 EV050402792TH pranop (404424) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ610901-011 ED530847014TH กำไลทอง (404451) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610903-003 ED531497460TH ตะพาบ (404582) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ610905-009 EV401859644TH tomato (404775) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ610906-001 EU363550373TH ขนมหวาน (404835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ610906-013 EU915926890TH Ottokung (404892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610908-002 EV654315361TH anuruknavy44 (405126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ610908-004 ED530791037TH ทิวทัศน์ (405074) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ610908-005 EU704371845TH newty53 (405078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ610908-007 EP897106919TH pound2007 (405083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ610908-008 PSP0000381360 โบตั้ม (405085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610908-009 EU800834046TH อั๋นเด็กใหม่ (405089) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ610908-010 ED530287306TH maanart (405092) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ610908-011 ED504096864TH dachamut (405082) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ610908-012 NKCS00024842 nampoo (405120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ610908-013 ED540136124TH ปภานลิน (405087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
19 # 1อจ610908-014 EV577860747TH sumat (405091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ610908-015 SMLP000299408 รักเบ๊นซ์ (405094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ610908-016 MVLD000209114 ภพสภัส (405097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ610908-017 EV660251648TH นาควารี (405100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ610908-018 EU596609505TH ปืนใหญ่ (405101) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ610908-019 EU144444677TH วิทย์พระประแดง (405104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ610908-020 EU629917991TH man77 (405106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ610908-021 EV094248173TH Tanes54 (405095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ610908-022 EV656405918TH Vincent (405098) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ610908-024 ED54352883TH tuktu40 (405107) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 1อจ610908-025 ED065017226TH เมืองไทย (405108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ610908-026 EV844600739TH seranee (405111) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
31 # 1อจ610908-027 EV572745815TH router (405116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ610910-001 EU704378707TH praveen (405190) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ610910-002 ED538265448TH หมงครุใน (405192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ610910-003 EU700341468TH tah08 (405196) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ610910-006 EV591059355TH บีลูกพระธาตุ (405213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ610910-008 ET978080553TH NUNG1789 (405221) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 1อจ610910-009 EV682866688TH คุณศิระ (405222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ610910-010 EV682866688TH คุณศิระ (405223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 1อจ610910-012 EV753639094TH vitaya (405238) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ610910-013 EV396763739TH เด่นซัง (405185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ610910-014 EV608162558TH maii_amulet (405189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 1อจ610910-015 EV842620554TH koekoe (405194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ610910-016 ED528271571TH Nuttee55 (405237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ610910-018 EU144444694TH วิทย์พระประแดง (405206) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ610910-019 EV355444727TH หนุ่มธนบุรี (405208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ610830-009 thayarat007 (404334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610901-012 lerdlit (404440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ610903-002 prasertpp (404565) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ610905-001 หนุ่มธนบุรี (404777) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610905-005 wittayac (404783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610906-004 Vuttichai (404798) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ610906-011 Panamera (404856) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ610906-015 Panamera (404867) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ610907-002 ปิดตา (405186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ610907-004 naipaporn (405188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ610908-002 อำนาจธรรม (405084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ610908-003 กล้าเก่งทุกทาง (405086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ610908-004 angchu (405088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ610908-006 theera99 (405093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ610908-007 bhin_pornmongkol (405096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ610908-008 OMBUN (405099) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 2อจ610908-009 Wachilapat (405103) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ610908-011 แม็คหลักสี่ (405125) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ610908-012 nikron (405105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ610908-014 นภเก้า (405110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ610908-015 Server_A (405112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ610908-016 tor2516 (405113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ610908-017 athirach2508 (405114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ610908-018 tanac (405115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ610908-019 ๙อุอากะสะ (405117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ610910-003 suntisook8345 (405199) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ610910-004 suntisook8345 (405202) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ610910-006 hot2523 (405207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ610910-007 ununun (405210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ610910-008 tuk08 (405214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ610910-009 อุลตร้าแมน (405215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ610910-010 อุลตร้าแมน (405219) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
33 # 2อจ610910-011 อุลตร้าแมน (405224) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ610910-013 njeesom (405226) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

35 # 2อจ610910-014 geniussmart (405240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ610910-015 nokee (405227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ610910-018 Pommongkollarp (405229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ610910-020 แก้วอุษา (405230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ610913-006 การันตีพระ (405538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ610903-014 teethecop + Rio_OK (404526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์คอแอล เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (มีโค้ด) ***
2 # 3อจ610905-134 EV165713388TH ตุ๊หลวง + tekken (404751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ610906-102 ED538941086TH สิงขร + som3693 (404829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-7/5-7/วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ610907-113 ED533449042TH hellodanial + ทาสธรรม (404948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา ***
5 # 3อจ610907-132 EV572725983TH เมืองช้าง + SANTI_MN (404914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ610907-138 ED538007877TH midori + Anankiya (404927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
7 # 3อจ610907-139 EV367272689TH pornlimk + วิมมณีชมภู (404999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
8 # 3อจ610908-104 EU762596539TH warriorric + ธงชัย (405006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระขุนแผนทรงพลเล็ก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์) ***
9 # 3อจ610908-110 EV501888921TH bunpotth + พรพระศิวะ (405017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้า) ***
10 # 3อจ610908-121 EX280552941TH เน้นพระสวย + korn88 (405025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมใบหน้าและพระเกศ) ***
11 # 3อจ610908-135 ET250947000TH suvaphit + จอมพล (405068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก บล็อกธรรมดา(ป .ไม่แตก) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สมุทรสาคร ***
12 # 3อจ610908-139 PSP0000412606 Aaekaa + Buransuk (405076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี ***
13 # 3อจ610908-141 EX310584083TH เมืองช้าง + nutnile (405056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ610908-142 EX310584083TH Bophantom + nutnile (405059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
15 # 3อจ610908-159 ED507981425TH nunthawat + เด็กแคมฟร็อก (405040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อพระยาท่าข้าม วัดท่าข้าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สุราษฏร์ธานี ***
16 # 3อจ610908-162 ET941311378TH บูลย์ + อนันตรา (405048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระพรายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก จ.ระยอง ***

17 # 3อจ610908-167 TLIP000228580 Pitakpon3328 + หงฟ้า (405055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ610910-002 พันแสง + สงกรานต์ (405152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
19 # 3อจ610910-003 pandp + เจี่ยหนองแขม (405156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร ***
20 # 3อจ610910-008 peawc16 + tuk08 (405172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบข้าง) ***
21 # 3อจ610910-012 nboeke + prajak159 (405163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ610910-013 Konig + elle_miracle (405167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** สิงห์หลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน เนื้อชนวน ปี 2541 จ.นนทบุรี ***
23 # 3อจ610910-103 ED544111281TH zafari + jobss (405164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อผง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
24 # 3อจ610910-105 EV691333948TH yaozm + โอเว่น (405173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ610910-108 EV660050615TH joymonton + Tharin_P (405180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดหนองน้ำขุ่น รุ่นแรก เนื้อทองคำ จ.ระยอง (หมายเลข 6) (G 81%)***
26 # 3อจ610910-109 EV726565030TH midori + หิมพานต์มุ่งงาม (405187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
27 # 3อจ610910-115 ED530786479TH bunpotth + เพชรมรดกไทย (405140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทรารามฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ610910-140 EV660061555TH gammag + onnine23 (405184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
29 # 3อจ610912-011 CHAOWANA26 + วังตะโก (405339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงน้ำมัน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
30 # 3อจ610912-126 EV545478942TH pis205 + ปอนบ้านฉาง (405335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดจุด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
31 # 3อจ610912-128 EV758017940TH ราชสีห์ + Tawee888 (405338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 15 ก.ย. 2561 - 08:14 น.] #62474 (11/22)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610903-010 ED533216388TH เก่งเฮง (404990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ610906-002 ED539520836TH อั๋นเด็กใหม่ (404836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610906-003 EV521989836TH popular_rock (404838) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ610906-004 EU943380478TH คนชอบพระ01 (404840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ610906-006 EV259987377TH เกวลินปราจีน (404844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ610906-007 SLOM000476127 ภูวนัย (404848) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ610906-008 EV537212554TH pisanlost (404850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ610906-009 EV458454023TH แพทย์แผนปัจุบัน (404853) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610906-010 ET250946327TH Shinden (404854) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ610906-011 EV126374379TH HatPra (404877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ610906-012 ED540223693TH ศิษย์ท่านขุน (404889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ610906-014 EV257087852TH Titikorn (404894) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
13 # 1อจ610906-015 ED065016469TH เมืองไทย (404897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610906-016 EV458455148TH beer_saraburi (404898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ610906-018 EV144607724TH ชายชุดดำ (404900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610906-019 EV259177785TH นาควารี (404901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610906-020 EV682819643TH คุณศิระ (404902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ610906-021 EV213529998TH chsearn (404817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ610906-022 ED538941109TH som3693 (404820) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ610906-023 ET886187806TH ภคิน-ปู่ทิม (404823) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ610907-001 EV458456421TH NUNG1789 (404979) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ610907-002 EV746768782TH Bigbub (404981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ610907-003 EV682824674TH คุณศิระ (404984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ610907-004 EV146621560TH บอลปากน้ำ (404986) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ610907-005 ED535648469TH เนรมิตธรรม (404988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ610907-006 EV239465235TH KONDEE446 (404989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ610907-007 EU511529883TH ไม้ไท (404991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
28 # 1อจ610907-008 RINM000004813 กัญญ์ภัทร์ (404992) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 1อจ610907-009 ED537173966TH tiyanito (404993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ610907-010 EV214035036TH rachanikorn (404994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ610907-011 EV793661881TH tomcm (404952) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ610907-012 EV141786479TH บารมีทวีคูณ (404970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ610907-013 ED535707889TH Maxcar40 (404972) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
34 # 1อจ610907-014 EU910719051TH น้องแผ่นดิน (404974) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

35 # 1อจ610907-016 EV585223638TH porn08 (404980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ610907-017 EV677692777TH tar001 (404983) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ610907-018 EU415255192TH kapao (405002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ610907-019 EU346088660TH m-cot (404987) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610903-004 บารมีเตี่ย (404975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610905-015 lovelyman (405316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ610906-001 sanan2505 (404792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ610906-002 ภูริวัจณ์(โย) (404794) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ610906-003 aeeee (404796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ610906-005 TOKhong4 (404800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ610906-007 chaay (404804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ610906-009 OMBUN (404808) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
9 # 2อจ610906-010 Panamera (404812) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ610906-012 Panamera (404859) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ610906-013 Buncha (404861) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ610906-014 Panamera (404863) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ610906-016 Panamera (404870) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 2อจ610906-017 Panamera (404875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ610906-018 Panamera (404878) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ610906-019 TANAWAT2520 (404880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ610906-020 นภเก้า (404882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ610906-021 rooms_studio (404814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ610907-005 ต้นกล้า952 (404961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ610907-006 danai3356 (404964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ610907-007 พล1967 (404967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ610907-008 พิมพ์นิยม (404971) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ610907-009 rey0119 (404973) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ610907-010 พิชย์ภัสสร (404976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ610907-011 koram (404958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ610907-012 pigfat08 (405003) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 2อจ610907-013 pinbal (404965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610906-143 EV370867303TH ถิรญาโณ + เจนเมืองฉะ (405284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระประจำวัน ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ610908-137 EV595742962TH tockjung + phoochit_52 (405288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ610911-002 kit49 + ประมูลคุณพระช่วย (405252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (G 63%) ***
4 # 3อจ610911-003 พ่อครู + ศิษย์วัดญาณเสน (405255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 86%)***
5 # 3อจ610911-004 pramual + อาคันติมายะ (405310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยฯ พิมพ์ใบสาเก เนื้ออัลปาก้า ปี 2478 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
6 # 3อจ610911-005 art8888 + thosaporn (405259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (540423-189) (G 82%)***
7 # 3อจ610911-006 nunthawat + oat_bangna (405264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
8 # 3อจ610911-007 New_chain + mut007 (405266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ภูเก็ต ***
9 # 3อจ610911-008 jamnongaj + Rio_OK (405311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (600515-112) (G 77%)***
10 # 3อจ610911-009 doramon2345 + Rio_OK (405312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย) (591219-103)(G 81%)***
11 # 3อจ610911-010 zafari + Chanel (405269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)***
12 # 3อจ610911-011 jojojung + Panamera (405277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างพระอุโบสถฯ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2533 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
13 # 3อจ610911-012 สิฐฐิลาโภ + owen007 (405280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) (G 63%)***
14 # 3อจ610911-101 ED531371190TH kobloei + KohMeaklong (405243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ610911-102 ED535639279TH kittisak_10 + som3693 (405244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ610911-103 ED535128774TH naykrong + ภิรัต (405246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่) (G 88%)***

17 # 3อจ610911-104 EV844656959TH pyakorn + Tanabordin (405249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ610911-105 ED533907729TH เมืองช้าง + หมูขุขันธ์ (405251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ610911-106 ED542318751TH pramual + สังฆราชา (405254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ610911-107 EX306944409TH wasanpi + Aeychonburi (405257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
21 # 3อจ610911-109 ED531256234TH niyom_2504 + apiwat_66 (405260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)***
22 # 3อจ610911-110 ED531256234TH ช้างพันทิพย์ + apiwat_66 (405262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้ายและแต่งผิว) ***
23 # 3อจ610911-111 EU996614665TH taranan + Red54 (405265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
24 # 3อจ610911-112 ED531256225TH bomnr7 + apiwat_66 (405268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) (G 75%)***
25 # 3อจ610911-113 ED531256225TH citynew + apiwat_66 (405270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรงุเทพฯ (สภาพซ่อมฐานและแต่งผิว) ***
26 # 3อจ610911-115 SEC3000081241TH stonpower18 + ton-230 (405274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 206) ***
27 # 3อจ610911-116 EV717731799TH มนต์เมืองเหนือ + supotroj (405308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (G 83%)***
28 # 3อจ610911-117 EU269260779TH khata + artat (405276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จเผ่าวัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ610911-118 SEC3000081241TH taccord + ton-230 (405285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
30 # 3อจ610911-119 EU346096555TH รักเบ๊นซ์ + m-cot (405309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
31 # 3อจ610911-120 EV554431055TH jirachat + โชควัฒน (405286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 67%)***
32 # 3อจ610911-121 ED536596172TH yodpra + กุลสณิธี (405242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อเงิน ปี 2530 จ.นครราชสีมา ***
33 # 3อจ610911-122 ED542337512TH วุฒิปราการ + ไลอ้อนเรด (405245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง เนื้อทองคำ (G 78%) ***
34 # 3อจ610911-123 EX339091782TH chuchart-k + yongf2506 (405247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***

35 # 3อจ610911-124 EU704345522TH rachean + จอมยุทธบูรพา (405248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ610911-125 EV400200189TH ทนายหลวง + กล้วย_บางมด (405250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงซุ้มยอ ***
37 # 3อจ610911-126 EV402248414TH somsak06 + ญาดา168 (405253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ610911-128 EV458383565TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (405258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
อีสานเหนือ
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดซับลำใย รุ่นเงินไหลมา เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี ***
39 # 3อจ610911-129 EU587484144TH arjarnjo + Buransuk (405261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (G 69%)***
40 # 3อจ610911-130 EV396925670TH sirilakpa + Ronado (405263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปุ่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610804-181) (G 58%)***
41 # 3อจ610911-131 EV531871726TH korawich + golfsriracha (405291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610630-114) ***
42 # 3อจ610911-132 EV474697240TH TYAKONE + wikornth (405293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (G 53%)***
43 # 3อจ610911-133 WDIS000003908TH chane31 + Folkfolk (405296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ) ***
44 # 3อจ610911-134 WDIS000003908TH chane31 + Folkfolk (405298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
45 # 3อจ610911-135 ED542120285TH patchara + เสธไอซ์ (405314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน) (G 72%)***
46 # 3อจ610911-136 ED533786393TH sscopyprint + jumrust (405301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) ***
47 # 3อจ610912-001 nopponsmith + ก๊อง05 (405318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
48 # 3อจ610912-002 จิรัฏฐาโน + iarun46 (405321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหมู เนื้อเงิน ***
49 # 3อจ610912-003 Exdesign + jazz9235 (405323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวด้านหน้า) ***
50 # 3อจ610912-004 ท่าดอนหลวง + มือใหม่หัดจับ (405329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 1892)***
51 # 3อจ610912-005 บรมีหลวงปู่ทวด + Pitcha (405333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดบางวัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.ฉะเชิงเทรา ***
52 # 3อจ610912-006 ununun + thana7576 (405336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%) ***

53 # 3อจ610912-007 tonychan + วัสส์สายไหม (405340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา ***
54 # 3อจ610912-008 Pichitj + อาณาจักรพระ (405343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ610912-009 khommanuch + hunter04 (405346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (610723-203)***
56 # 3อจ610912-010 yord-sethakupt + sohn27 (405351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610726-078) ***
57 # 3อจ610912-101 EV440366080TH taccord + เจ้าสัวเก้า (405389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
58 # 3อจ610912-104 ED515291175TH Bophantom + ชวนชื่น (405403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ610912-105 ED515291175TH สิฐฐิลาโภ + ชวนชื่น (405405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพซ่อมใบหน้า) ***
60 # 3อจ610912-106 EU800581656TH chuchart-k + peerasak_off (405407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ610912-107 EV773586064TH korn88 + yoyo23 (405436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ610912-108 ED542362052TH naenaldo + pong521 (405411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา วัดโชติการาม เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.ราชบุรี (สภาพใช้) (610813-069)***
63 # 3อจ610912-109 EV691226586TH bansa + mitmitee (405417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์เล็กหลังยันต์ดวง เนื้อผง(ดำ) ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
64 # 3อจ610912-110 EV631703650TH sektasak + sanopporn (405435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) ***
65 # 3อจ610912-111 EV631703650TH patanakarn39 + sanopporn (405414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
66 # 3อจ610912-112 EX193802595TH พ่อมด + เปาโลพระเครื่อง (405415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส รุ่น 6 เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ610912-113 EU799622435TH ไม้ทุ่งหันตรา + Park818 (405418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึกและทำความสะอาดผิว) ***
68 # 3อจ610912-114 EV601677324TH taccord + Sector99 (405419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
69 # 3อจ610912-115 EV601877324TH taccord + Sector99 (405420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
70 # 3อจ610912-116 EV575346809TH Todmuangchon + (405421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แช้มป์พระเครื่อง
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ610912-117 EV641129502TH tontatto + นกเอี้ยง (405422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ610912-118 EV641129502TH tontatto + นกเอี้ยง (405423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ610912-119 EX332716135TH ununun + BossCM2525 (405424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610824-095) ***
74 # 3อจ610912-120 ED536588817TH Pracha40 + tuktu40 (405425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2543 จ.พิษณุโลก ***
75 # 3อจ610912-121 EV675734390TH doramon2345 + mumu99 (405320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (610623-011)(G 77%)***
76 # 3อจ610912-123 EU960496167TH doramon2345 + ananpanit (405327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้) ***
77 # 3อจ610912-124 EV702701610TH สุขสยาม + boonjuan (405331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี (550421-256) ***
78 # 3อจ610912-125 EV065746729TH thaweesap + tookatun (405429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 72%)***
79 # 3อจ610912-127 EV167114311TH sanya1002 + ฅนเมืองเหนือ (405426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี ***
80 # 3อจ610912-129 EV299168469TH chumponjua + narit (405344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ตรัง (สภาพล้างผิว) (G 79%)***
81 # 3อจ610912-130 EV664828808TH Pornchai2523 + มงคลทิพย์ (405350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
82 # 3อจ610912-131 EV620601924TH SAFEkabpom + prasertpp (405356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
83 # 3อจ610912-132 EU762596644TH Mai2008 + Thantharat (405361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
84 # 3อจ610912-133 ED397183815TH มองผ่านแลนส์ + sedtha (405430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ610912-134 EV205659550TH ใบเตย + หนูดำเทอร์โบ (405369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
86 # 3อจ610912-135 EU585400977TH ของขลัง + เอสายชล (405373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 3 นิ้ว) (610331-066)***
87 # 3อจ610912-136 ED537860284TH pramual + lekcd (405375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
88 # 3อจ610912-137 EU346102004TH พรพระ + m-cot (405379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***

89 # 3อจ610912-138 EV657028444TH ราชสีห์ + เปาโลพระเครื่อง (405381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต ***
90 # 3อจ610912-139 EV244102233TH chonlasid + ซูโม่ (405384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ610912-140 EV862844525TH benz39 + fifa3623 (405387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ระยอง ***
92 # 3อจ610912-141 ET754187152TH kayplace + NAVYBLUE (405428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
93 # 3อจ610912-142 EV793638110TH ภาคภูมิ + prabaiboon (405341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
94 # 3อจ610912-143 EV726707991TH ninnon2112 + หิมพานต์มุ่งงาม (405345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (610531-120)***
95 # 3อจ610912-144 EX117204898TH tawee999 + บอลปากน้ำ (405348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600911-004) (G 78%)***
96 # 3อจ610912-145 EU262044404TH tonychan + สิงขร (405352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
97 # 3อจ610912-147 ED521459382TH พรบูรพา + หยิน2018 (405362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 65%)***
98 # 3อจ610912-148 ED542359710TH lohbetong + Leklek (405365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
99 # 3อจ610912-149 EV452257569TH doopradee + nooing (405368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
100 # 3อจ610912-150 ET888024496TH คนเขาแก้ว + naphat1981 (405372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
101 # 3อจ610912-151 ED542152575TH magician + TONG_NK (405317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (610606-008) ***
102 # 3อจ610912-152 EY043254435TH zafari + bossteddy17 (405319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดสะแก รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
103 # 3อจ610912-153 SMCN000083256 kittisak_10 + jokos (405322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
104 # 3อจ610912-154 EU901932453TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (405324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
105 # 3อจ610912-155 EU901932453TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (405326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
106 # 3อจ610912-156 ED547520943TH TAVABUNCHA + (405328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
narabodee
*** พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***

107 # 3อจ610912-157 EV095894156TH patcharapon + กรอมูเลท (405330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ610912-158 EV575346786TH puratchaya + แช้มป์พระเครื่อง (405332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
109 # 3อจ610912-159 EV544308690TH นรปาน + noi70 (405334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
110 # 3อจ610912-160 EV182359926TH eddie + autpichut (405337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน วัดหนองแจง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี ***
111 # 3อจ610912-162 EV686215016TH thanason1661 + sanko88 (405347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (600909-061) ***
112 # 3อจ610912-163 EV446020753TH kimnana8989 + korn88 (405349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
113 # 3อจ610912-164 EX321688535TH zafari + champ06 (405353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
114 # 3อจ610912-165 ED547008399TH เมืองช้าง + tgiporp (405354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
115 # 3อจ610912-166 EV575346812TH ป่าตาลดอย + แช้มป์พระเครื่อง (405357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
116 # 3อจ610912-167 EV803458865TH โบ๊ทพระเครื่อง + กบอตก (405360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 409) ***
117 # 3อจ610912-168 ED539560985TH Boypbr + apiwat_66 (405364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
118 # 3อจ610912-169 EV655732576TH kittisak_10 + ponrit (405367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ610912-170 EV803156644TH AodBangkhae + opol1812 (405371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (610901-033) ***
120 # 3อจ610912-171 EV803154759TH สิฐฐิลาโภ + cowman (405433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
121 # 3อจ610912-172 EV648714166TH bangpakong + eveoil (405374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
122 # 3อจ610912-173 EV376967579TH dumm2513 + โพธโชคชัย (405434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าอาปาเช่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
123 # 3อจ610912-174 EV659950205TH Poonsin + maibangsai (405386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
124 # 3อจ610912-175 ED541464293TH pamanspu + bluezone69 (405431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (610808-106) (G 67%)***

125 # 3อจ610912-176 ED541464293TH ฐณะวัฒน์ + bluezone69 (405390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมดำใหม่) ***
126 # 3อจ610912-177 EV546161039TH ฆ้อนทอง + kwunjaii (405393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อผงฝังพลอย ปี 2530 จ.จันทบุรี (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
127 # 3อจ610912-178 EU924828167TH jtrsnum + archa8 (405396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพระลับ วัดพระธาตุขามแก่น เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ขอนแก่น (หมายเลข 98/น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) ***
128 # 3อจ610912-179 EU924828167TH กานต์ + archa8 (405400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เครื่อง วัดสระกำแพงใหญ่ รุ่นสร้างหอสมุด เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ศรีสะเกษ (น้ำหนักทอง 12.1 กรัม) ***
129 # 3อจ610912-180 EV682919173TH yomomyai + tomato (405404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 955) (590423-211)(G 66%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 14 ก.ย. 2561 - 08:18 น.] #62471 (10/22)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610829-005 EV168759273TH BigBenz (404402) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ610831-003 EV576584963TH probation (404403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610831-017 EU585400901TH เอสายชล (404409) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ610903-002 EV423420072TH NaTee1972 (404579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610903-009 EV609251563TH naran (404588) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ610904-010 EX331298812TH supasuta1968 (404696) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ610905-004 EV213130526TH กรุงเก่า88 (404768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ610905-005 EV485973221TH HatPra (404770) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610828-012 phongthanoo (404093) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610831-005 jugree02 (404413) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
3 # 2อจ610901-002 พ่อมด (404430) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ610901-014 jojo5 (404444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610903-012 เฑียรบูรพา (404566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ610904-007 tanapat05 (404666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610905-013 midori + อ้น_รังสิต (404755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงเปิดโลก วัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
2 # 3อจ610905-106 EV451608241TH Kapongdotcom + จ่าจอก (404722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพุทโธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง(เขียว) ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ610906-141 ED537118531TH Bophantom + โอ่งเมืองราช (404885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ610907-008 Engineer12 + wutpantip (405001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
5 # 3อจ610907-103 ED515274971TH น้าเดช + ชวนชื่น (404926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบควันธูป) ***
6 # 3อจ610907-107 EV460073831TH ก้องเจริญนคร + แซนวิช (404938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดมหาวัน เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร ***
7 # 3อจ610908-002 sert-mtts + (405432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (530819-102)***
8 # 3อจ610908-117 ED528223806TH decoun + สุทธิพงษ์99 (405018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)***
9 # 3อจ610908-124 EU681972288TH gu_gappy + กวงยะลา (405034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ610908-131 ED540145917TH เศกสรรค์2511 + (405057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somchai_lawit
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600711-086) ***
11 # 3อจ610908-138 ED521477681TH เมืองช้าง + เพิ่มพูนศิลป์ (405072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (530401-179) ***
12 # 3อจ610908-151 EU731268215TH bagio + Beed098 (405128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ610910-009 Joecolor + katae (405174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 81%)***
14 # 3อจ610910-125 EV691333951TH mahanui + โอเว่น (405234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ610910-142 EV608162558TH เศกสรรค์2511 + maii_amulet (405198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 13 ก.ย. 2561 - 08:12 น.] #62467 (9/22)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610828-008 ED515250895TH ชวนชื่น (404127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ610830-013 EX192215087TH boon_tar (404616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ610831-013 ED515883266TH aircadet (404621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ610901-002 EV060083930TH September2017 (404629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610904-001 EV752734258TH seranee (404668) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ610904-002 EV528181448TH คนคลองด่าน (404677) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ610904-003 EV135370415TH OKK08 (404680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ610904-004 EV066490565TH สัปปะรด (404683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610904-005 ED515273707TH ชวนชื่น (404686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ610904-006 EX041619133TH Surame (404690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610904-007 EV753303722TH piboon (404692) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ610904-008 EV747816056TH สมยศ5 (404693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ610904-009 EV123655211TH yut157 (404695) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ610904-011 EU063089066TH หลานตาจวบ (404602) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ610904-012 EX176961712TH เอกกี้27 (404608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610904-013 EV065713133TH SAHAKORN (404612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610905-001 EP908413855TH awt2528 (404763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ610905-002 ED380392289TH LungPol (404765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ610905-003 EX193187201TH slow01 (404766) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ610905-006 ED540111096TH somchai_lawit (404772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ610905-007 EV474676134TH gogodebby (404773) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ610905-008 EV537205289TH pisanlost (404774) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ610905-010 EX267682244TH aimmy123 (404776) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
24 # 1อจ610905-011 EV541074633TH องค์ครู (404789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ610905-012 EU550629512TH ปราศมณฑิล (404707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ610905-013 EV608255983TH maii_amulet (404710) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ610905-014 EV682261797TH คุณศิระ (404714) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ610905-015 EU340933349TH Kaeokleng (404717) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610829-015 pichetz (404161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ610830-010 ถนัดซ้าย08 (404337) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ610903-008 Panamera (404577) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ610904-004 tosrya (404647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ610904-005 เศกสรรค์2511 (404653) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ610904-006 vas10 (404662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ610904-008 seasondog (404670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ610904-009 JackieGoal (404672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ610904-010 aee_sotspa (404673) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ610904-011 Kunphra (404681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ610904-012 แก้วอุษา (404685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ610904-013 จิรพล (404687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ610904-015 ศตกมล (405315) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ610905-002 suntisook8345 (404779) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ610905-003 พ่อมด (404781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ610905-004 sakaekrung (404782) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ610905-006 จะเด็ด (404784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ610905-007 ทองหลังพระ (404785) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ610905-008 tuicps (404786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ610905-010 วสุวสา (404788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ610905-011 popeye289 (404700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ610905-012 nboeke (404701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ610905-014 bangpakong (404704) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610906-001 Basrith + aeeee (405176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 100 ปี วันเถลิงถวัลยราชสมบัติ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ610907-006 Arpuay + iarun46 (405181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
3 # 3อจ610908-001 chateta + Subtar (405026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระสิวลี หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม รุ่นสร้างเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 462)***
4 # 3อจ610908-004 เล็ก_ท่าแพ + sarayuthboy (405032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (610517-077)(G 82%)***
5 # 3อจ610908-005 niyom_2504 + (405035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 64%)***
6 # 3อจ610908-006 LIONTHANANDORN + (405038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bhin_pornmongkol
*** พระปิดตาหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเงินล้าน เนื้อผง ปี 2543 จ.เพชรบุรี (ฝังตะกรุดทอง) ***
7 # 3อจ610908-008 น้องปีเตอร์ + OMBUN (405041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้) (610817-148)***
8 # 3อจ610908-009 กิมเล้ง + benratta (405045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2 นิ้ว)***
9 # 3อจ610908-010 Tazmania + Ben2516 (405047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเทวรูปพระแม่อุมา ศิลปะลพบุรี เนื้อสำริด จ.ลพบุรี (ขนาดสูง 5 นิ้ว) ***
10 # 3อจ610908-011 Note2499 + Sura-Gan (405051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ610908-012 promlok + jirapach (405119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม) (590128-182)***
12 # 3อจ610908-013 money96 + gun87 (405053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 171) (601122-096)***
13 # 3อจ610908-101 EV245574614TH akapong2512 + ekachai08 (405004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 75%)***
14 # 3อจ610908-102 EU601406043TH บอสเมืองคาน + Suradech (405005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย ***
15 # 3อจ610908-103 ED538225316TH วัตถุมงคลสยาม + mingch (405124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
16 # 3อจ610908-105 EV252979138TH prons + tewkeet (405009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***

17 # 3อจ610908-106 EV660332620TH LIONTHANANDORN + (405011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
yosapon
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) ***
18 # 3อจ610908-107 EV142956656TH vongsako + บารมีอาจารย์ปู่ (405012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 602) ***
19 # 3อจ610908-108 EV555095001TH Bophantom + นัทขอนแก่น (405014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่น 9 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด (สภาพสวย) ***
20 # 3อจ610908-109 ED542013159TH backdagon + นายทองคำ (405016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ610908-111 SEC3000080057TH Joeymorn + ton-230 (405007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปุ่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%) ***
22 # 3อจ610908-112 ER309044775TH น้องปีเตอร์ + เกษมจิต (405008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
23 # 3อจ610908-113 ED531263941TH CHAMP101 + ชัยชาญ (405010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ610908-114 EU370641300TH Pichitj + pakarapo (405013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปคุต วัดเทพธารทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.จันทบุรี ***
25 # 3อจ610908-116 EU236869451TH Jetiky + Nopzen (405015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ610908-118 EV542592563TH vitaya + นายตัวเล็ก (405019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/สภาพตัดหู) ***
27 # 3อจ610908-119 EV679845864TH midori + long_g (405021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงหลังช้างเผือก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ610908-120 EV674419286TH อาทอเนกทาสัง + พนัสฯ (405022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) (501203-157)(G 89%)***
29 # 3อจ610908-122 EV274272063TH แม็คพระเครื่อง + dukenpd17 (405028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 4163) ***
30 # 3อจ610908-123 EV068843415TH โบ๊ทพระเครื่อง + chani (405031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3417) ***
31 # 3อจ610908-125 EV464625637TH pramual + yoot108 (405037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ชัยนาท ***
32 # 3อจ610908-126 EV481360245TH rungkrabi + panupong720 (405042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ610908-127 EV542592753TH VAIVIT + นายตัวเล็ก (405122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ610908-128 EQ764901222TH vadcharapol + pound2007 (405044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ610908-129 ED543811659TH ununun + peerapath (405050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
36 # 3อจ610908-130 EV757975057TH prons + Tawee888 (405054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) ***
37 # 3อจ610908-132 EU710528520TH สยามรุ่งโรจน์ + พลังศรัทธา (405060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
38 # 3อจ610908-134 EV575311889TH เมืองช้าง + nanoh2015 (405064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่น 2 พิมพ์บัวหงาย เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (G 63%) ***
39 # 3อจ610908-136 EV577860755TH นุหลัก4 + sumat (405070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อสำริด ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 62%)***
40 # 3อจ610908-140 EV634821695TH midori + bellandball2 (405079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก ***
41 # 3อจ610908-143 EX234522987TH pramual + น้องปุ๊ก (405062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
42 # 3อจ610908-144 EV519259484TH tor2516 + peudminburi (405065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.สุโขทัย ***
43 # 3อจ610908-145 EV572734999TH Prakor + SANTI_MN (405067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (สภาพตัดช่อใหม่) ***
44 # 3อจ610908-146 EV651664751TH Rathprasert3835 + (405069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตั้มปราจีน
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 462644) ***
45 # 3อจ610908-147 EV732950006TH Thanakrit31 + nakub (405073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ610908-148 EV597680510TH Mai2008 + kunphong (405075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง จ.ศรีสะเกษ ***
47 # 3อจ610908-149 ED531362414TH ดาวหาง + naratip_19 (405077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
48 # 3อจ610908-150 EX295149861TH disakorn + oleang007 (405123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร. เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ610908-152 EV595738075TH TAVABUNCHA + (405020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
phoochit_52
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ610908-153 EV679845847TH shang + ชัยนเรศ (405023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงลูกแป้งคู่ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
51 # 3อจ610908-154 EV153034264TH sanya1002 + NUT2008 (405024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี ***
52 # 3อจ610908-155 EV655730014TH yaozm + chondung (405027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผ้า(ละเอียด) ปี 2537 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ610908-156 EV141545623TH somyosc + chai8888 (405029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน เนื้อทองคำ 96 % ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) ***
54 # 3อจ610908-157 EV192613747TH บุตรสุนทร + preaw29 (405033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
55 # 3อจ610908-158 EV094248187TH นัทปทุม + Tanes54 (405036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น(หางงอ) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
56 # 3อจ610908-161 ED537159275TH pakarapo + โอ่งเมืองราช (405046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
57 # 3อจ610908-163 ED544401876TH terlex + suwanthep (405049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 605) ***
58 # 3อจ610908-164 ED544401876TH terlex + suwanthep (405052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 613) ***
59 # 3อจ610908-165 EX193300042TH joeza2007 + โจอี้บอย (405127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ ***
60 # 3อจ610908-168 TLIP000228580 เน้นพระสวย + หงฟ้า (405058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 73%)***
61 # 3อจ610908-169 EV714751879TH อุธรณ์ + คเวสโก (405061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
62 # 3อจ610908-170 EV572745815TH sanya1002 + router (405066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว) (610831-126)***
63 # 3อจ610910-001 Todmuangchon + olympia (405149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเปิดโลกธาตุชี้ให้รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 985/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
64 # 3อจ610910-004 tontatto + นนท์รามคำแหง (405158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 79%)***
65 # 3อจ610910-005 Boypbr + aeeee (405162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
66 # 3อจ610910-006 สิฐฐิลาโภ + คุณพ่อลูกแฝด (405233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 49%)***
67 # 3อจ610910-007 สายฝาง + ununun (405165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (610726-131) (G 78%)***
68 # 3อจ610910-010 สิฐฐิลาโภ + เด็กแคมฟร็อก (405232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
69 # 3อจ610910-011 chai77 + incutuM (405159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
70 # 3อจ610910-014 prajak159 + แก้วอุษา (405170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แซยิดแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (571102-006)(G 63%)***

71 # 3อจ610910-101 EV065738325TH tockjung + electricalpower (405153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ610910-102 EV675590829TH AChen + topten (405161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (591125-158) ***
73 # 3อจ610910-104 EV267534679TH Googgigs168 + 6411171 (405169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นมหามงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1043) ***
74 # 3อจ610910-106 ER280550194TH ม่วงทองพระ + daew1970 (405177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกลูกยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (600923-203) (G 75%)***
75 # 3อจ610910-107 EV575116757TH ป่าตาลดอย + แช้มป์พระเครื่อง (405239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ610910-110 EV760744291TH แสงธรรม01 + อุลตร้าแมน (405236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (610813-093)(G 79%)***
77 # 3อจ610910-111 EV459800126TH โบ๊ทพระเครื่อง + สิทธิธรรม (405131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 365)***
78 # 3อจ610910-112 EV544268633TH โบ้ขอนแก่น + noi70 (405134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
79 # 3อจ610910-113 EV717552072TH suchin + เฉลิมบี (405135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5921/สภาพล้างผิว) ***
80 # 3อจ610910-114 EU587120515TH มงคลถาวร + tunya (405137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
81 # 3อจ610910-116 EV519878315TH pramual + lordcoffee (405141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สุพรรณบุรี ***
82 # 3อจ610910-117 EV714181576TH ต้นมะขาม + patcharapon (405241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สุพรรณบุรี ***
83 # 3อจ610910-118 EV239473611TH noomevo7 + apiwat_66 (405146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ610910-119 EV239473611TH pramual + apiwat_66 (405148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างขวาและแต่งผิว) ***
85 # 3อจ610910-120 ED523464495TH promlok + รัตนตรัย (405151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 2216) (600922-118)(G 80%)***
86 # 3อจ610910-121 EV844600084TH aeae1055 + nuknik2 (405132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
87 # 3อจ610910-122 ET250947340TH ก้องพระเครื่อง + Shinden (405235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
88 # 3อจ610910-123 EV538414337TH Googgigs168 + cchhaaii (405136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นมหามงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2207) ***

89 # 3อจ610910-124 ED544803322TH โจปักธงชัย + pungting (405139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 5 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.บุรีรัมย์ (610718-126) ***
90 # 3อจ610910-126 EU919715940TH นุหลัก4 + งดงาม (405142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
91 # 3อจ610910-127 ED543931299TH pornlimk + zafari (405145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลำพูน (วัดสวนดอกสร้าง) (610428-045)***
92 # 3อจ610910-128 EV400869818TH HatPra + แหม่มโคราช (405150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฟ้อนดีสว่าง เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
93 # 3อจ610910-129 EU585400932TH Warapol + เอสายชล (405231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และซ่อมซุ้มบน) (610713-111)***
94 # 3อจ610910-130 EV213159034TH VAIVIT + ลักษณ์ตะวัน (405155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
95 # 3อจ610910-131 EV595742959TH TAVABUNCHA + (405154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
phoochit_52
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครปฐม (วัดวังน้ำขาวสร้าง) ***
96 # 3อจ610910-132 EV155105666TH ป่าตาลดอย + playmaker (405157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
97 # 3อจ610910-133 KBAN000330422 สมบัติบูรพาบารมี + taccord (405160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610312-170) (G 63%)***
98 # 3อจ610910-134 EU585400892TH midori + เอสายชล (405166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
99 # 3อจ610910-135 EU585400892TH midori + เอสายชล (405168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
100 # 3อจ610910-136 RKTL000015405 Phanin + wongwai928 (405171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
101 # 3อจ610910-137 ED534192855TH โบ๊ทพระเครื่อง + ต้นเมืองอุบล (405175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1927) (น้ำหนักรวม 122.2 กรัม)***
102 # 3อจ610910-138 EV648668325TH Pichitj + maibangsai (405179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2501) (G 70%)***
103 # 3อจ610910-139 ED524677165TH แบ่งปัน + โพธโชคชัย (405182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
104 # 3อจ610910-141 EU589225213TH loongmike + ข้าวโอ๊ด (405191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม จ.กรุงเทพฯ ***
105 # 3อจ610910-143 EV687768339TH tiktak25 + Anankiya (405201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
106 # 3อจ610910-144 SMFA000006001 korn88 + en_amulet (405203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดนางชี พิมพ์เศียรแหลม เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก) ***

107 # 3อจ610910-145 EV538374200TH aun1972 + casio (405209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
108 # 3อจ610910-146 ED536587184TH Patumwan67 + (405211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรหลวงพ่อทบ
*** พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) (610324-059)***
109 # 3อจ610910-148 EV394071029TH กิมเล้ง + prasertpp (405216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ปลัดขิกหลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก เนื้อไม้แกะ จ.ฉะเชิงเทรา ***
110 # 3อจ610910-149 EV803153767TH สุนทรฤทธิ์ + OgapzaO (405218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง-เงิน) ***
111 # 3อจ610910-150 EV521386760TH jojubkay + artman7007 (405220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (530616-218) ***
112 # 3อจ610910-151 ED543426559TH sang08 + laksi (405143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1577) ***
113 # 3อจ610910-152 ED537857223TH non31 + Tawatchai1889 (405133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
114 # 3อจ610910-153 EV403282403TH mintmax + หนูโคราช (405138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
115 # 3อจ610910-154 EV568198645TH ณัฐปรัชญ์ + kwwee (405144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
116 # 3อจ610910-155 EV745658105TH แฮปรามคำแหง + welding24 (405147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 3 นิ้ว/สภาพใช้สึก) (610831-015)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 11 ก.ย. 2561 - 08:11 น.] #62461 (8/22)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610820-017 EU954261366TH tomtom (403597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ610829-006 ET978201968TH ตี๋ลำปางหลวง (404155) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ610830-001 EV652360734TH tonbana7 (404462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610830-002 EU152444736TH ช่างเก้าระยอง (404330) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610830-003 EV658848247TH noom2015 (404332) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ610830-011 ET886100813TH ภคิน-ปู่ทิม (404327) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ610830-012 EV485972036TH LIONTHANANDOR (404335) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
N
8 # 1อจ610901-001 ED521275401TH citynew (404429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610901-003 EV505542090TH โบ๊ทพระเครื่อง (404431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ610901-004 EU1444444487TH วิทย์พระประแดง (404435) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610901-005 EV607797501TH เทียมเยาวราช (404437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ610901-006 ED525295675TH POOSIT (404438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ610901-007 ED524248855TH ยายข้างวัด (404441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610901-008 EV135391168TH OKK08 (404442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ610901-009 ED504094554TH อุธรณ์ (404446) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ610901-010 EV529831652TH Vincent (404449) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610901-012 EV732865427TH maii_amulet (404455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ610901-013 EV355326583TH โชติอนันต์ (404458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ610903-001 EV034762939TH Nonwarit (404578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ610903-004 EV127916513TH HatPra (404583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ610903-005 EU442567115TH supphakrit (404584) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ610903-006 EV609810554TH จุ๋มจิ๋ม (404585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ610903-007 ED538200115TH หมงครุใน (404586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ610903-008 EV307375916TH นายช่างพานต๋าย (404587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ610903-011 EV401860452TH คุณศิระ (404505) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ610903-012 EU236520799TH natapoln (404508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ610903-013 EU489360825TH sanpol (404510) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ610903-014 ED533431188TH santi_p (404513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ610903-015 EV105188186TH บอสเมืองคาน (404515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610828-013 BigBoss007 (404448) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ610829-005 โพธาราม (404153) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ610830-001 wangroyal (404312) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ610831-002 TEERAPAT05 (404573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610831-006 mixsick150 (404575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610901-001 midori (404428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ610901-003 อำนาจธรรม (404432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ610901-004 อตกพระเครื่อง (404434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ610901-005 charoent (404436) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ610901-006 อาศิรา (404439) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
11 # 2อจ610901-007 nongder (404445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ610901-008 rooms_studio (404447) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ610901-009 lerdlit (404450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ610901-011 เด็กwat (404433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ610901-013 เทพดำเนิน (404443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ610903-001 ราชสีห์ (404563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ610903-003 disakorn (404567) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ610903-005 OMBUN (404571) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ610903-006 Naisert (404574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ610903-007 penggo (404576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ610903-009 Jackbangkaew (404580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ610903-010 Buncha (404581) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ610903-011 Buncha (404564) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 2อจ610903-013 penggo (404568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ610903-014 penggo (404569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ610903-015 พิมพ์นิยม (404570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ610907-014 Vicheen (404968) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610829-012 cyberdry + Vimol55 (404589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน เนื้อทองเหลือง จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
2 # 3อจ610830-101 EX327336457TH ไกรฤทธิ์ + ponrat (404276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์สร้างเสริมรุ่น 2 เนื้อชุบทอง จ.ชัยนาท ***
3 # 3อจ610901-112 EV686056204TH chuchart-k + ล้มมวย (404468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ610904-106 EV211090020TH gek1414 + somsak2518 (404637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มรัศมี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์) (G 83%)***
5 # 3อจ610904-130 EU974437124TH หนองซอ + pop_vat (404922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ***
6 # 3อจ610904-146 EV502998565TH tangmajub + titasa (404698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ610904-148 EV741007489TH ไม้ทุ่งหันตรา + อาทิตย์๙๙ (404689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่น 2 พิมพ์นะรี เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก) ***
8 # 3อจ610905-008 korn88 + Buncha (404713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
9 # 3อจ610905-011 Au3551 + anonnat (404752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระขุนแผน หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
10 # 3อจ610905-012 ufo1992 + สมเป็น (405000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 154388) ***
11 # 3อจ610905-148 EV554339215TH ไม้ทุ่งหันตรา + Rich989 (404769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดสามเรือน เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
12 # 3อจ610906-002 โก๋แก่ + surasak_bpb (404818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นวิเชียร เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 # 3อจ610906-003 ninewalk + รัตนตรัย (404821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (570312-098) (G 75%)***
14 # 3อจ610906-004 Au3551 + elle_miracle (404908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 487) ***
15 # 3อจ610906-005 RjanSeng + Buncha (404841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
16 # 3อจ610906-006 pramual + Buncha (404845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ชัยนาท ***

17 # 3อจ610906-007 แม้วจอมเทียน + (404846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TANAWAT2520
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
18 # 3อจ610906-008 อุธรณ์ + Newton08 (404847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศรี วัดป่ากุง รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ร้อยเอ็ด (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
19 # 3อจ610906-009 วันทามิ + โพธาราม (404849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม พิมพ์คทาไขว้ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ราชบุรี ***
20 # 3อจ610906-010 zafari + อันดามัน (404852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว) ***
21 # 3อจ610906-011 rongudon + rinrada (404903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 881) ***
22 # 3อจ610906-012 ตี๋บางบัวทอง + rooms_studio (404793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ610906-101 ED506870785TH baifern1979 + อาชาเหล็ก (404827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
24 # 3อจ610906-103 EV458411116TH m-cot + lucky1621 (404909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (561205-314) (G 67%)***
25 # 3อจ610906-104 EV610884951TH เด็กใหม่ + ศิษย์พระคุณเจ้า (404830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
26 # 3อจ610906-105 EV554987696TH india-china + (404831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (G 77%)***
27 # 3อจ610906-106 EV115012175TH thiarin + เต่านินจา8859 (404832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดมหาระงับ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม จ.สมุทรสงคราม ***
28 # 3อจ610906-107 EV402169521TH dreamsconner + ไร้นาม99 (404833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ610906-108 EU800565959TH papatui + mojomung (404834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
30 # 3อจ610906-109 EX307622983TH Oat_Phk + thailand_bkk (404837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร เนื้อเงิน จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 198) ***
31 # 3อจ610906-110 EV155548222TH Bophantom + (404839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WICHIT_HATYAI
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 62%)***
32 # 3อจ610906-111 EV246246354TH Kob2424 + damrongkorn (404795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศตาสองชั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
33 # 3อจ610906-112 ED540108809TH วิเศษชัยชาญ + โกวบ้อ (404797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสุวรรณ พิมพ์สมาธิ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง ***
34 # 3อจ610906-113 EV458132743TH theerapong_as + Pat029 (404910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.สกลนคร (วัดบวรนิเวศฯสร้าง/ขนาดสูง 11 นิ้ว) ***

35 # 3อจ610906-114 EV691398524TH NooDee + ano8547 (404799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ610906-115 EV511082256TH lonewolf + พุทธคุณ05 (404801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สมุทรปราการ ***
37 # 3อจ610906-116 EX296832241TH chuanchai2505 + tinkk (404803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดซับไม้แดง เนื้อเงิน จ.เพชรบูรณ์ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) ***
38 # 3อจ610906-117 EV355273727TH เมืองช้าง + monstajim (404805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (560711-039) (G 63%)***
39 # 3อจ610906-118 EV205645808TH peawc16 + sai-9ton (404807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ ยาว เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (591222-106) ***
40 # 3อจ610906-119 EX315891032TH rachoyu + โอรสรามัญ (404809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) (G 67%)***
41 # 3อจ610906-120 ED527483518TH เก๋าด้ง + nuknik2 (404810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (G 76%)***
42 # 3อจ610906-121 SPA003A000269 Todmuangchon + unstobable (404855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกรุวัดนางชี พิมพ์ปิดตาเศียรแหลม เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (G 62%) ***
43 # 3อจ610906-122 ED540120321TH สระหลวง + somchai_lawit (404857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (570305-163) ***
44 # 3อจ610906-123 EV047585693TH TAVABUNCHA + POOSIT (404858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.ชลบุรี ***
45 # 3อจ610906-124 EV464382440TH Joker007 + ลักษณ์ตะวัน (404862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
46 # 3อจ610906-125 ED534612629TH DDman + ต้นกรมทาง (404864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังยันต์อกเลา เนื้อชินตะกั่ว ปี 2460 จ.พิษณุโลก ***
47 # 3อจ610906-126 EV739870214TH เน้นพระสวย + คเวสโก (404866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
48 # 3อจ610906-127 ED521663851TH golf_kk + kunpop11 (404869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ610906-128 EU898837234TH vongsako + konlukpra (404872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590901-015) ***
50 # 3อจ610906-129 EV506077766TH uthan873 + mangapong (404874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (571124-226) (G 64%)***
51 # 3อจ610906-130 EV77256913TH boonkue + โชกุน888 (404904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์เล็ก/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (590120-213)***
52 # 3อจ610906-131 EV772569135TH yodpra + โชกุน888 (404906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610623-131)***

53 # 3อจ610906-132 EV772569135TH boonkue + โชกุน888 (404905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพสวย) (590402-124)***
54 # 3อจ610906-133 EU792249060TH kittisak_10 + bankrotor (404843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ610906-134 EV641119726TH phannop2538 + takrit (404907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดเล็ก ประเทศพม่า ***
56 # 3อจ610906-135 ED541901419TH slaton57 + tayatang (404851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจำปา วัดอินทราวาส รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ610906-136 EV521989840TH JainNoina + popular_rock (404860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพลงรัก)(610502-107) ***
58 # 3อจ610906-137 EV616533074TH เน้นพระสวย + redhat (404865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 298) (G 78%)***
59 # 3อจ610906-138 EU704296659TH taat_007 + naphat1981 (404868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(610118-045) ***
60 # 3อจ610906-139 EU645347542TH เมืองช้าง + Toom-HxH (404871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550225-011) (G 88%)***
61 # 3อจ610906-140 ED537118531TH kittisak_10 + โอ่งเมืองราช (404873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ610906-142 RC038394982TH knug11 + มัญจาคีรี (404886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ รุ่น 2 พิมพ์ย้อน พ.ศ. เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ***
63 # 3อจ610906-144 EX191348904TH tonmek + พุทธคุณหลวงปู่ (404888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 78%) ***
64 # 3อจ610906-145 ET250946300TH shang + Shinden (404890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
65 # 3อจ610906-146 ED54012606TH chaibpk + tgiporp (404891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 84370) ***
66 # 3อจ610906-147 EV355331932TH lookpong + Rattanin (404911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อผ้าละเอียดรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(ละเอียด) ปี 2518 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ610906-148 EX117095433TH gek1414 + ก_กนก10 (404893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่) (G 70%)***
68 # 3อจ610906-149 EQ764819070TH Maxcar40 + pound2007 (404895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ610906-150 ED521287634TH ใบเตย + บิ๊กบีม (404896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดสี่ร้อย พิมพ์ทรงเสือ เนื้อทองแดง จ.อ่างทอง (สภาพใช้) ***
70 # 3อจ610906-151 EV450400302TH thanason1661 + Earthquake (404811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***

71 # 3อจ610906-152 EV691344279TH TEE_INTER + (404813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wicheanchee
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ610906-153 EV371922788TH yaozm + วัฒน์พะเยา (404815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ610906-154 EV439569394TH ดาวหาง + Thanabura (404816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี ***
74 # 3อจ610906-155 EV439569394TH morn-tharua + Thanabura (404819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้นหลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมตัวนก) (610315-008)(G 63%)***
75 # 3อจ610906-156 TPLU000830752 taat_007 + Exdesign (404822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(610824-072) (G 62%)***
76 # 3อจ610906-157 SEC3000079458 bouyzaa + ton-230 (404824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 131) ***
77 # 3อจ610906-158 LASW000055783 Toncow + chatchaib (404825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 14190)***
78 # 3อจ610906-159 EX193294775TH VAIVIT + chun_lp10 (404826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 252)(610217-054) (G 63%)***
79 # 3อจ610906-160 EV542130433TH pramual + ตะแคงขวด (404828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพล้างผิว) ***
80 # 3อจ610906-161 KMBK000005418 ธาวัช + pukorn (404876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพเนื้อราน) ***
81 # 3อจ610906-162 ED531883812TH pramual + คมรามอินทรา (404879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
82 # 3อจ610906-163 ED531883812TH เสือติดปีก + คมรามอินทรา (404881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญาลูกแป้งเดี่ยว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
83 # 3อจ610906-164 ET886187806TH เทพ-ปะกาเสนโต + ภคิน-ปู่ทิม (404883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์ข้างอุ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (610419-044) ***
84 # 3อจ610906-165 ET886187806TH นนท์รามคำแหง + ภคิน-ปู่ทิม (404884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(610630-024) (G 65%)***
85 # 3อจ610906-166 ET886187806TH dazzzit + ภคิน-ปู่ทิม (404887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อเงินถักเชือกลงรัก ***
86 # 3อจ610907-001 เดอะแห้ว + oudood (404934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (531223-152) ***
87 # 3อจ610907-002 rungrot + momon (404937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (550613-070) ***
88 # 3อจ610907-003 supakorntt + kui60 (404939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (610813-120) ***

89 # 3อจ610907-004 magician + พล1967 (404942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ610907-005 rayongratchasima + (404998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suriya_w
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 75%)***
91 # 3อจ610907-007 Jua1968 + iarun46 (404943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
92 # 3อจ610907-009 kenshiro2810 + พิชย์ภัสสร (404949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า) ***
93 # 3อจ610907-010 นะโม03 + foodtech (404956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลบ เนื้อดิน จ.ลำพูน (610510-088) ***
94 # 3อจ610907-011 เน้นพระสวย + เพชรอโยธยา (404915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (600904-002) ***
95 # 3อจ610907-012 apexshop + pinbal (404917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
96 # 3อจ610907-013 TATRAS + bigปากน้ำ (404920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (560906-042) (G 73%)***
97 # 3อจ610907-101 EV545441806TH โมรารัตน์ + สมบัติบูรพาบารมี (404919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (610716-099) (G 65%)***
98 # 3อจ610907-102 ED515274971TH kimnana8989 + ชวนชื่น (404923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดมุมบนขวา) ***
99 # 3อจ610907-104 EV534906702TH AroonZ9 + ปืนใหญ่ (404929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี ***
100 # 3อจ610907-105 EV371922757TH pornlimk + มิตรไมตรี (404997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
101 # 3อจ610907-106 EV655689665TH BossCM2525 + หวายกรอง (404932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
102 # 3อจ610907-108 EV511087029TH midori + mixsick150 (404941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (G 88%)***
103 # 3อจ610907-109 EV682824674TH prasangsit + คุณศิระ (404944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
104 # 3อจ610907-110 ED397179736TH พลช้างเผือก + sedtha (404946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 593) ***
105 # 3อจ610907-111 EU363550682TH kittisak_10 + ขนมหวาน (404940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2 นิ้ว/สภาพเชือกชำรุด) (610822-123)***
106 # 3อจ610907-112 ED537128397TH pramual + pranee-rc (404947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***

107 # 3อจ610907-114 ED538820595TH zafari + cellamic (404950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
108 # 3อจ610907-115 ED531060144TH zafari + nottosaad (404953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2511 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
109 # 3อจ610907-116 ED530695282TH tonychan + Chiu2002 (404954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ ***
110 # 3อจ610907-117 ET726380526TH ถุงนิล45 + watcharapong99 (404957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
111 # 3อจ610907-118 EX301348206TH Giant415 + Rich989 (404960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
112 # 3อจ610907-119 ED540706722TH puratchaya + Sogood35 (404962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุโรงทอ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
113 # 3อจ610907-120 EV542150971TH teap2012 + khak2800 (404966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 24233)***
114 # 3อจ610907-121 EU972541915TH Iaiw9878 + อิทธิพล85 (404951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
115 # 3อจ610907-122 RTNM000004813 midori + กัญญ์ภัทร์ (404955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 65%)***
116 # 3อจ610907-123 EV538951826TH C_Ping + t_inkeaw (404959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (610716-037) (G 86%)***
117 # 3อจ610907-124 EV461345187TH slaton57 + พิฆเนศวร69 (404963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปทุมธานี ***
118 # 3อจ610907-125 EQ761884998TH Pracha40 + seetocon (404996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์เม็ดแตง เนื้อนาก ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 59/น้ำหนักนาก 5.5 กรัม) ***
119 # 3อจ610907-126 EV682290127TH ต่อยอด + paparuszy (404969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้วเขียว ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม (610813-148) ***
120 # 3อจ610907-127 EV575332359TH chuon + nanoh2015 (404977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นลอยน้ำ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
121 # 3อจ610907-128 EV793661881TH Khaowin + tomcm (404978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว) ***
122 # 3อจ610907-129 ED538680244TH Au3551 + gorn9 (404982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)(610824-026)***
123 # 3อจ610907-130 EV660331814TH mintmax + เขยมาบตาพุด (404985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง ***
124 # 3อจ610907-131 EV660331814TH พญานาค + เขยมาบตาพุด (404913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 63%)***

125 # 3อจ610907-133 ED526985972TH terlex + หนุ่ยนคร (404916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 106) ***
126 # 3อจ610907-134 EV165752568TH poshwises + Pissawat29 (404918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
127 # 3อจ610907-135 EV404260228TH ใบไผ่ใบตาล + KTputter (404995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
128 # 3อจ610907-136 EV550098085TH seed-seed + shyamal (404921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
129 # 3อจ610907-137 EV773202688TH บัณฑิตต + fifa3623 (404924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
130 # 3อจ610907-140 SHDO000039349 Bophantom + INDDEW36 (404930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
131 # 3อจ610907-141 EV691331213TH สิงขร + โอเว่น (404925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
132 # 3อจ610907-142 EV534984792TH chane + วัฒน์ทางหลวง (404928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดโพธิสัมพันธ์ พิมพ์กลมเล็ก ปี 2518 ***
133 # 3อจ610907-143 EV534984302TH แม็คพระเครื่อง + เด็กส่องพระ (404931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 121) ***
134 # 3อจ610907-144 EV117898466TH wasanpi + bigloma (404933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิง รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
135 # 3อจ610907-145 EV660251625TH ชัยบางแค + นาควารี (404935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง ***
136 # 3อจ610908-003 bangpakong + กล้าเก่งทุกทาง (405030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนัก 31.5 กรัม) (G 84%)***
137 # 3อจ610908-160 EV745642879TH doramon2345 + backdagon (405043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยคอ (G 91%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 10 ก.ย. 2561 - 08:14 น.] #62458 (7/22)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610825-003 EQ530393993TH bagio (404348) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ610827-012 EU908536151TH Eik_Sinchai (404415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610828-001 EV554985236TH OaTaWa (404116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ610828-006 EV484675408TH lermsak (404124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ610828-010 ED526257886TH Bigbike3359 (404419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610829-001 ED533202993TH พิมพ์พิมล (404396) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
7 # 1อจ610829-003 EV144607786TH ชายชุดดำ (404397) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610829-010 EV713667463TH pun027 (404172) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ610829-012 EV505286887TH ต่ายวัดหนึ่ง (404146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ610829-016 EV5218991947TH โบตั้ม (404158) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 1อจ610830-004 EV651627042TH ตั้มปราจีน (404336) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ610830-005 EV545393102TH เวหานุภาพ (404338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ610830-006 EV536367991TH ผู้นำพล (404339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ610830-007 EV365574077TH ทองพูนทอง (404340) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ610830-008 ET665572595TH sompong963 (404342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ610830-009 EU910709774TH น้องแผ่นดิน (404344) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ610830-010 ET886100813TH ภคิน-ปู่ทิม (404347) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
18 # 1อจ610830-014 EP908070775TH pound2007 (404341) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ610830-015 ED527438880TH koekoe (404343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ610830-016 EU596570901TH ปืนใหญ่ (404345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ610830-017 ED501197515TH ken888 (404346) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ610831-001 ED528826625TH doramon2345 (404398) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ610831-002 EV608150492TH GEARBAN (404400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ610831-005 EV362329041TH สุริยา213 (404426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ610831-006 EV728418581TH นันทวัน2460 (404410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ610831-008 EV317745602TH นาควารี (404414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ610831-009 EV354976622TH โชติอนันต์ (404417) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 1อจ610831-010 EV485923962TH LIONTHANANDOR (404421) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
N
29 # 1อจ610831-011 EV065894965TH นิรันทร (404390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ610831-012 EV419321317TH ลูแปง (404399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ610831-014 ED532549509TH kusuma69 (404401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ610831-015 EV401855165TH คุณศิระ (404405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ610831-016 EV648619854TH เสือสมิง (404407) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610828-003 ทวีกาญจน์ (404325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ610829-001 walrawut (404143) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ610830-002 chatchaib (404320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ610830-003 suntisook8345 (404323) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610830-004 suntisook8345 (404326) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610830-005 Thanakrit31 (404328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ610830-006 chat2512 (404329) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ610830-007 greensnake (404331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ610830-008 วันทามิ (404333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ610830-011 catbkk (404317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ610830-012 beerleo (404319) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ610830-013 beerleo (404322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ610830-014 treetap (404349) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ610830-015 Narasak1987 (404350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ610831-001 สยามเมืองยิ้ม (404406) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ610831-003 pui1228 (404408) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ610831-004 ประศาสน์ (404411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ610831-007 nuttakrit (404416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ610831-008 warriorric (404418) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ610831-009 redarmy_ay (404420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ610904-014 pramual (404688) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ610907-003 การันตีพระ (404945) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610830-003 หม่อง + ชินภัทร (404262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (610613-039) ***
2 # 3อจ610830-119 EV373199413TH wanitcha + พรหลวงปู่ (404287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่ ***
3 # 3อจ610831-107 ED528774260TH ถุงนิล45 + ข้าวตอกแตก (404382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์เปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
4 # 3อจ610831-134 EV162054845TH กิตช่างไม้ + เนบ้านพระ (404361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลบ วัดหนองสะเหน่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
5 # 3อจ610901-106 ED525863765TH ตะกรุดโทน + Surasit4301 (404461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้สึก) ***
6 # 3อจ610901-113 EV270071579TH ไม้ทุ่งหันตรา + kaikubkhai (404471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (ขนาด 1.5 นิ้ว) ***
7 # 3อจ610903-103 EV166199718TH india-china + jailgurad (404529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
8 # 3อจ610903-113 EV127913907TH fifadida + mchutith (404525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ610903-130 ED528585592TH เคโระ + moo_bpk (404560) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 482) ***
10 # 3อจ610903-130 ED528585592TH เคโระ + moo_bpk (404560) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 482) ***
11 # 3อจ610904-010 akapong2512 + แก้วอุษา (404632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (570604-040)(G 84%)***
12 # 3อจ610904-127 EV444548692TH pakarapo + เสริมสกลนคร (404675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี ***
13 # 3อจ610905-001 สระหลวง + ศตกมล (404703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (610828-009) ***
14 # 3อจ610905-002 Thanakrit31 + มิสอามุน (404705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (G 59%) ***
15 # 3อจ610905-003 บอสเมืองคาน + เน้นพระสวย (404706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก พิมพ์ อ มีขีด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.อุดรธานี (610406-011)(G 58%)***
16 # 3อจ610905-004 taccord + เน้นพระสวย (404708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610308-032) (G 65%)***

17 # 3อจ610905-005 Happy2018 + เขาวีโก้ (404709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
18 # 3อจ610905-006 Kongphop_noi + (404711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทองหลังพระ
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ610905-007 ApiPra19 + tuicps (404712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
20 # 3อจ610905-009 เพิ่มให้99 + Buncha (404715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังหลวงพ่อทองคำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.นครปฐม (วัดหนองเต่าสร้าง)***
21 # 3อจ610905-010 เพิ่มให้99 + Buncha (404716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพิมพา วัดหนองตางู รุ่นแรก พิมพ์อุใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ ***
22 # 3อจ610905-014 Pearl2519 + prajak159 (404757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
23 # 3อจ610905-015 pornlimk + nattasak (404759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลำพูน (วัดพระเจ้าตนหลวงสร้าง) (610823-095)***
24 # 3อจ610905-101 EV591963455TH long_g + กานต์ (404780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** บาตรน้ำมนต์ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3162) ***
25 # 3อจ610905-102 EU7043534413TH dod18 + naphat1981 (404718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
26 # 3อจ610905-103 EV105288079TH สมบัติไทย + พรเพชรสมุทร (404719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพยุง วัดพัลลังค์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***
27 # 3อจ610905-104 ED535084565TH arkorn + ภิรัต (404721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ610905-105 ED538608029TH wangroyal + But140 (404778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
29 # 3อจ610905-107 EV803064069TH zafari + ตี๋โฟค (404724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ610905-108 ED533757729TH DDman + peepra (404791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ610905-109 EV542144110TH chane31 + เสือสมิง (404726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปากปีกกว้าง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(610629-011)***
32 # 3อจ610905-110 EV538598233TH Kaeokleng + schorlanz (404729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ610905-111 EV270079921TH kittisak_10 + wutthipong1 (404731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต วัดรัตนชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
34 # 3อจ610905-112 EU269238807TH weddy + เจ้านายน้อย (404733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก) (G 80%)***

35 # 3อจ610905-113 EV677690705TH zafari + packking (404735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี ***
36 # 3อจ610905-114 EV549095002TH น้องปีเตอร์ + อ๊อดดอนหวาย (404737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
37 # 3อจ610905-115 EV508354144TH วันชัย2511 + zeaezeae (404738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ610905-116 EU367101980TH m-cot + wicheanchee (404740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ610905-117 EV691671968TH บัวลอย + mitmitee (404741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พะตรีกาย กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
40 # 3อจ610905-118 EV506069645TH สมบัติไทย + ลอยพยาครุฑ (404743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
41 # 3อจ610905-119 EV771011385TH jubilant + phalao2000 (404745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มห่าง เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี (610726-156) ***
42 # 3อจ610905-120 EU429032924TH zafari + janya (404746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก) ***
43 # 3อจ610905-121 EV573311915TH เต๋อคูทราย + nanoh2015 (404720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บุญ วัดวังมะนาว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ราชบุรี ***
44 # 3อจ610905-122 EU652017348TH tawee999 + Phupachara (404723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610525-170) ***
45 # 3อจ610905-123 EV458437643TH เซียนน้อยหนึ่ง + (404725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แพทย์แผนปัจุบัน
*** เหรียญหลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง รุ่นแรก พิมพ์ต้อ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้) (G 82%)***
46 # 3อจ610905-124 ED531945579TH TAVABUNCHA + HS8LDP (404727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
47 # 3อจ610905-125 EV144273875TH mintmax + เหรียญหลวงพ่อคูณ (404728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
48 # 3อจ610905-126 EU762596471TH แฮปรามคำแหง + ธงชัย (404730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) ***
49 # 3อจ610905-127 EV401859644TH ทองครับ + tomato (404732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (610817-173) ***
50 # 3อจ610905-128 EV670616192TH mixsick150 + มิตรไมตรี (404734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
51 # 3อจ610905-129 SJOH000079989TH C_Ping + mooyaya (404736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (610822-120) ***
52 # 3อจ610905-130 EU732596423TH Bophantom + ธงชัย (404739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***

53 # 3อจ610905-131 ED496492035TH tumtam + ผมนะเด็กเทพ (404748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
54 # 3อจ610905-132 ED496492035TH tumtam + ผมนะเด็กเทพ (404749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ610905-133 EV725662208TH อ้อยป่า + numpradee (404750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (551113-064)(G 71%)***
56 # 3อจ610905-135 ED536552021TH benz39 + ข้าวตอกแตก (404753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเม็ดน้อยหน่า เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้และล้างผิว) ***
57 # 3อจ610905-136 EV254134465TH วุฒิปราการ + Danai33 (404754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1840) ***
58 # 3อจ610905-137 ED449363942TH ต้นคุง + รักษ์ต้มเลือดหมู (404756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 83%)***
59 # 3อจ610905-138 EU966832542TH เมืองช้าง + จูมไม้เมือง (404758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
60 # 3อจ610905-139 EU345599415TH CHALEEWONG + m-cot (404760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
61 # 3อจ610905-140 EU345599415TH ชานนทร์ + m-cot (404761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(571204-223) ***
62 # 3อจ610905-141 EV400860005TH WorapongP + SOMDED (404742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
63 # 3อจ610905-142 EU993217395TH pramual + ขจรวัฒน์ (404744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.พัทลุง ***
64 # 3อจ610905-143 EV142202094TH took02 + จตุจักร (404747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (G 77%) ***
65 # 3อจ610905-144 EV608255983TH porpin + maii_amulet (404762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ610905-145 EV142956191TH yodpra + jamecom19 (404764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
67 # 3อจ610905-146 EU601405272TH Amornpintong + Suradech (404790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้ออัลปาก้า จ.ปราจีนบุรี ***
68 # 3อจ610905-147 EV682261797TH ชิชิมารุ + คุณศิระ (404767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
69 # 3อจ610905-149 EV554339215TH เทพ-ปะกาเสนโต + Rich989 (404771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 08 ก.ย. 2561 - 08:10 น.] #62454 (6/22)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610823-014 EV531986851TH เสือสมิง (403757) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610827-017 EV401309029TH มหาเวส (403976) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610824-001 เหล็ก7 (403837) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610825-011 ศตกมล (404646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ610905-009 การันตีพระ (404787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610828-007 หนุ่มธนบุรี + mana1 (404057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
2 # 3อจ610829-102 ED496444684TH backdagon + ผมนะเด็กเทพ (404215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรปราการ ***
3 # 3อจ610831-008 Tazmania + thadcha (404425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี ***
4 # 3อจ610901-128 EV189975896TH บอสเมืองคาน + (404665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
panupong720
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
5 # 3อจ610904-001 tommeng + santione (404595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 78%)***
6 # 3อจ610904-002 HatPra + tosrya (404599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
7 # 3อจ610904-003 zafari + pakarapo (404604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หมูป่าหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี ***
8 # 3อจ610904-004 แจ๊คกี้88 + ช่างไม้ (404609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ ***
9 # 3อจ610904-005 โจ้ณอโยธยา + ช่างไม้ (404613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ ***
10 # 3อจ610904-006 SongkanA + โจ้ดอนเมือง (404617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ เนื้อผง ปี 2480 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
11 # 3อจ610904-007 Sogood35 + aeae1055 (404620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
12 # 3อจ610904-008 sumat + pairott (404624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 85%)***
13 # 3อจ610904-009 TEE_INTER + jirapach (404628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ610904-011 kittisak_10 + Campconcord (404650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ610904-012 Noogobngob + nengdkny (404656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ610904-013 chuchart-k + nboeke (404660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (580704-025)(G 84%) ***

17 # 3อจ610904-101 EV354629512TH niwetch + him2510 (404697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางมารวิชัยศิลปะล้านช้าง เนื้อเงิน (ขนาด 2 ซม.) (610809-060) ***
18 # 3อจ610904-102 SSPI000049421 like88 + INDDEW36 (404615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
19 # 3อจ610904-103 EU035303700TH pkt_bcp + Poonan9955 (404623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
20 # 3อจ610904-104 TPLU000829450 chateta + Exdesign (404627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7524/น้ำหนักทอง 3.9 กรัม) ***
21 # 3อจ610904-105 EU370631259TH pramual + สังฆราชา (404633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ610904-107 EU152444665TH kit01 + ช่างเก้าระยอง (404643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
23 # 3อจ610904-108 EV702710713TH Bsilp + เปาโลพระเครื่อง (404649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนวลจันทร์ วัดพระศรีฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (พระอาจารย์ฝั้น ปลุกเสก/สภาพใช้) ***
24 # 3อจ610904-109 EV512371753TH อิศประแสร์ + ts-praputtakhun (404654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงซุ้มกอ วัดพิกุล พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ***
25 # 3อจ610904-110 EV370864899TH Isarabat + เจนเมืองฉะ (404658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2710) ***
26 # 3อจ610904-111 ED537410149TH Nihao + ชุมแพ58 (404591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 67%)***
27 # 3อจ610904-112 EV529910531TH anagetg + boonsom_n (404592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
28 # 3อจ610904-113 EV772570346TH แก้มกัน + mingloei (404594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
29 # 3อจ610904-114 ED537305905TH gman16 + laksi (404597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (540622-167) ***
30 # 3อจ610904-115 ED532048799TH thaimtb + him2510 (404600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
31 # 3อจ610904-116 HTAI000066215 m-cot + rung-55 (404606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่) ***
32 # 3อจ610904-117 EV292779885TH Joecolor + Sittisaks (404610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** กะลาหลวงพ่อปิ่น วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ610904-118 EV760033172TH kpstsp + kusuma69 (404614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ610904-119 EV554335947TH สายดง + Teebotun (404618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 70%)***

35 # 3อจ610904-120 EV459974688TH พันแสง + sanopporn (404622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
36 # 3อจ610904-121 EV459974688TH บรมีหลวงปู่ทวด + sanopporn (404648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ชุมพร ***
37 # 3อจ610904-122 EV459974688TH murbur + sanopporn (404652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์ข้าวหลามตัด เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
38 # 3อจ610904-123 ED534960748TH เมืองช้าง + prathep (404657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 236573) ***
39 # 3อจ610904-124 EU974437138TH PHLOI + prachuab (404661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางแขนอ่อน พิมพ์จิ๋ว เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
40 # 3อจ610904-125 EV758880656TH หม่อง + bluezone69 (404664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม (610720-036) (G 60%)***
41 # 3อจ610904-126 ER267167714TH JASMIN + หม่อง (404669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 800)(610613-094) (G 85%)***
42 # 3อจ610904-128 EV230749950TH HatPra + Anankiya (404699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ610904-129 ED525555645TH wangkangkao + nakub (404678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
44 # 3อจ610904-131 EV471451018TH อุธรณ์ + Teresa (404596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
45 # 3อจ610904-132 EU942580345TH kitti2514 + booddeej (404601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ610904-133 ED530978638TH chaiwatar + lulytoon (404605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (571016-077) ***
47 # 3อจ610904-134 EU236388004TH tonsakchai63 + natapoln (404611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (610607-040)***
48 # 3อจ610904-135 ED526746155TH เชลล์ไทย + ก_กนก10 (404619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองลงยา-ปิดแผ่นทองใหม่) (G 69%)***
49 # 3อจ610904-136 EX200516979TH แก้วอุษา + มหากันภัย (404625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (G 64%)***
50 # 3อจ610904-137 ED536025498TH Bophantom + กะปอม (404630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
51 # 3อจ610904-138 EX319867731TH zafari + march859 (404634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นสร้างศาลาการเปรียญ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี ***
52 # 3อจ610904-139 ED540104475TH khata + โกวบ้อ (404638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ610904-140 ED52889590TH k9cob + TEE_INTER (404642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุทับชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดขอบซ้ายขวา) (600909-067)***
54 # 3อจ610904-141 EV575758067TH pornlimk + payan (404671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี (610730-166) ***
55 # 3อจ610904-142 EV397239219TH taccord + โจปักธงชัย (404674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 90%)***
56 # 3อจ610904-143 EV397239219TH ununun + โจปักธงชัย (404676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 64%)***
57 # 3อจ610904-144 EV749070156TH ตนเหนือดวง + โซดา2456 (404679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา ***
58 # 3อจ610904-145 EV538326371TH boyamulet + Burapha777 (404682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 213424) ***
59 # 3อจ610904-147 EV397295184TH SoMSuP + โจปักธงชัย (404684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
60 # 3อจ610904-149 EV458411155TH thitiporn + สิงห์บุรี (404691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี ***
61 # 3อจ610904-150 EU792246103TH apexshop + Tatchakorn (404694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ610904-151 EV068818570TH lertsak + chani (404626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(510915-073) ***
63 # 3อจ610904-152 EQ519723287TH walrawut + bankthekop (404631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) (G 70%)***
64 # 3อจ610904-153 EV773169443TH บ้านกรอบเงิน + taeprakeng99 (404635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าสรพงษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
65 # 3อจ610904-154 ED534981561TH บัณฑิตต + pong521 (404641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ610904-155 ED464799859TH ของขลัง + sumat (404645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกชำรุด) (610713-215)***
67 # 3อจ610904-156 EV097557412TH sp-ooy + กรอมูเลท (404651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ610904-157 ED533780170TH ตุ๊หลวง + TONG_NK (404655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน (570719-129) (G 72%)***
69 # 3อจ610904-158 ED536034415TH LUNGWIN + weeshiro (404659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิมิต อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ610904-159 ED535062123TH บัณฑิตต + เก๋นครนายก (404663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ610904-160 KBAN000326871 sscopyprint + taccord (404667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดอุมะ)(610813-023) (G 85%)***
72 # 3อจ610904-161 EV210262205TH อโนทัย + poolpool (404593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 317)***
73 # 3อจ610904-162 EV534819305TH ตี๋ลำปางหลวง + noome (404598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 639) ***
74 # 3อจ610904-163 ED520237035TH Bophantom + thanodom (404603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
75 # 3อจ610904-164 EV758191753TH Kob2424 + ฟลุ๊ค (404607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 07 ก.ย. 2561 - 08:11 น.] #62450 (5/22)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610822-002 EV377901959TH mejii (403571) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610822-014 EU629898609TH heng9999 (403578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ610827-002 EV651626577TH ตั้มปราจีน (403953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ610827-016 ED526567004TH him2510 (403969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610829-002 EV550120795TH popular_rock (404145) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ610829-004 ED518935395TH kittisak_10 (404150) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ610829-007 ED523379948TH ไอยเรศ (404159) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610829-008 EU792160040TH mekya2706 (404164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610829-009 EV485935529TH HatPra (404168) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ610829-011 EU885951669TH เงินช่างทอง (404144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ610829-013 EV538146573TH tprasert (404149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ610829-014 EV474663365TH som3693 (404152) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ610829-015 EU570174378TH ชายพระเครื่อง (404156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610821-002 JoEthaibev (403532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610825-007 tanint (403935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ610827-008 ประศาสน์ (403962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ610828-004 ning5353 (404123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610829-002 ชิโนรส (404147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ610829-003 sarayuthboy (404148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ610829-004 kai_kaw (404151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ610829-006 chaiyarit_c (404154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ610829-007 Earthquake (404157) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ610829-008 ลอยพยาครุฑ (404160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ610829-009 Khaowin (404163) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ610829-010 popeye289 (404166) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ610829-011 มดตะนอย (404162) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ610829-012 มดตะนอย (404167) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ610829-013 konbontang (404170) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ610829-014 napat (404171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ610829-016 Panamera (404165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ610829-017 sjitrakorn (404169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610823-124 ED501158613TH ครูนัต + THEZERO (403808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ610828-003 Nawaporn_Prathai + กำเงิน (404050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเลี่ยง กรุวัดมหาวัน เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก) ***
3 # 3อจ610828-141 EV131448352TH rukphon + Benyapa (404096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สดุ้งมาร เนื้อผง จ.ระยอง ***
4 # 3อจ610828-154 EU487852566TH zafari + ตี๋โฟค (404087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบพุทธา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
5 # 3อจ610829-007 pachre + tuk08 (404234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่) ***
6 # 3อจ610829-143 EV688324800TH chuon + poo2515 (404180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(610613-095) ***
7 # 3อจ610829-155 EV109909198TH bunpotth + prompt (404206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์นางกวัก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
8 # 3อจ610830-109 EV549327126TH ramez + นพ_บ้านฉาง (404303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นครบ 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2542 จ.ชลบุรี ***
9 # 3อจ610830-116 EV449847937TH walrawut + sarapowarm (404534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 67%)***
10 # 3อจ610830-122 EV555159775TH ortinate + นัทขอนแก่น (404297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อไข่ วัดลำนาว รุ่นแรก พิมพ์ธรรดา เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช ***
11 # 3อจ610830-144 EV034752596TH พรหลวงพ่อทบ + teelotus (404306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมา วัดป่ามะม่วง เนื้อทองเหลือง จ.สุโขทัย ***
12 # 3อจ610903-001 bunpotth + Jiwwa (404504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงเปิดโลก กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (สภาพเนื้อรานและซ่อมผิวด้านหน้า) ***
13 # 3อจ610903-002 tontatto + พุทธรักษ์ษา (404506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (551017-028) ***
14 # 3อจ610903-003 ราชสีห์ + Yui_siam (404507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (590127-100) ***
15 # 3อจ610903-004 tonykim + บารมีเตี่ย (404509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดจันทร์เพ็ญ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นลายจระเข้ขบพัน เนื้อลงรักถักเชือก จ.ชัยนาท ***
16 # 3อจ610903-005 อ๋องสาย4 + Naisert (404511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์แขนกว้าง เนื้อผง จ.อ่างทอง ***

17 # 3อจ610903-006 jaonine + legallaw (404512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ610903-007 Boypbr + ดิอาโบล (404514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่ ***
19 # 3อจ610903-008 pramual + ดิอาโบล (404516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
20 # 3อจ610903-009 theera-pon + ดิอาโบล (404517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.อุดรธานี ***
21 # 3อจ610903-010 zafari + surasak_bpb (404520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นวิเชียร เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
22 # 3อจ610903-011 backhot121 + วันชัย2511 (404518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 53 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร ***
23 # 3อจ610903-012 Chanel + penggo (404521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปรมา ท่านเจ้าคุณเจีย วัดพระเชตุพนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ610903-013 wanpen28 + penggo (404523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขัดผิว) ***
25 # 3อจ610903-015 Jackbangkaew + mdkm11 (404528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) (G 63%)***
26 # 3อจ610903-016 natapoln + olympia (404531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610823-098) ***
27 # 3อจ610903-101 ED534950992TH midori + mitmitee (404524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ610903-102 EV542117675TH kawin1980 + โชควัฒน (404527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G
29 # 3อจ610903-104 EV545412892TH taiy_k + vongsako (404532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพผิวมีคราบควันธูป)***
30 # 3อจ610903-105 EV245735387TH taranan + ARROW (404535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 547) ***
31 # 3อจ610903-106 EV371921836TH sscopyprint + ค้างคาวปิกเขียว (404537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2565) ***
32 # 3อจ610903-107 ED522917328TH chateta + ตุ๊หลวง (404539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 3 นิ้ว)(610815-022) ***
33 # 3อจ610903-108 EV043713114TH Tsusuk + sakunchotiphong (404540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ610903-109 ET536852785TH nithiwat + thanagaon (404542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ610903-110 ED486096582TH TAVABUNCHA + apiwat_66 (404544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
36 # 3อจ610903-111 EV677687984TH ก_กนก10 + สิริธรรมโม (404519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
37 # 3อจ610903-112 EV605045115TH บ้านกรอบเงิน + ton-230 (404522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 190) ***
38 # 3อจ610903-114 EV326310833TH m-cot + OaTaWa (404530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ610903-115 EV326311198TH NongYok + OgapzaO (404533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ610903-116 EV326311198TH suphannachai + OgapzaO (404536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน) ***
41 # 3อจ610903-117 EU869685284TH ตุ๊หลวง + akesongkhla (404538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 146) ***
42 # 3อจ610903-118 EV662070842TH บารมีทวีคูณ + พุทธศิลป์ล้ำค่า (404541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ) ***
43 # 3อจ610903-119 ED525555319TH มงคลถาวร + นับตังค์ (404545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) ***
44 # 3อจ610903-120 ED52382001415TH ธาวัช + หมงครุใน (404547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 78%)***
45 # 3อจ610903-121 EV550128621TH บารมีทวีคูณ + ตราชั่ง (404543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
46 # 3อจ610903-122 ED492981665TH jaroonroj + กชณิชา (404546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง)(591102-118) ***
47 # 3อจ610903-123 EV207367015TH SHADOW + หนุ่ม2526 (404548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 79%)***
48 # 3อจ610903-124 EU196016095TH chane31 + tongnarong (404549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สามพระอาจารย์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ610903-125 BAPU000361791 New_chain + เทพเจ้าดาวเหนือ (404551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ610903-126 ED530647551TH เสือติดปีก + แดร็กเพชรบูรณ์ (404553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** พระพิจิตรข้างเม็ด เนื้อชิน จ.พิจิตร ***
51 # 3อจ610903-126 ED530647551TH เสือติดปีก + แดร็กเพชรบูรณ์ (404553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** พระพิจิตรข้างเม็ด เนื้อชิน จ.พิจิตร ***
52 # 3อจ610903-127 EV548213357TH Ariya + Zinemala (404555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***

53 # 3อจ610903-128 EV280824211TH chsearn + jabee (404557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระมอญแปลง กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
54 # 3อจ610903-129 EU919715715TH กิตช่างไม้ + งดงาม (404558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (G 68%)***
55 # 3อจ610903-131 EV210259909TH Babytime + poolpool (404550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 921)***
56 # 3อจ610903-132 EV141306362TH farmer + paikung (404552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 58%)***
57 # 3อจ610903-133 EV693656963TH Thanakrit31 + พรพระบารมี (404554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ610903-134 EV062939699TH ภพสภัส + siriroj1234 (404556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
59 # 3อจ610903-135 EV612789556TH แสงธรรม01 + preedeekarun (404559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(591112-198) (G 87%)***
60 # 3อจ610903-136 EU924836185TH บัณฑิตต + Subin (404561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดชนะสงคราม เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ610903-137 EV714233812TH Babytime + สิทธิธรรม (404562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 652)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 06 ก.ย. 2561 - 08:11 น.] #62447 (4/22)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610823-004 EV697873433TH zafari (403785) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ610828-002 EU951521124TH seranee (404117) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ610828-003 EV146445278TH คุณศิระ (404120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ610828-004 EU144444283TH วิทย์พระประแดง (404121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610828-005 ED530821431TH PoonAmulet (404122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610828-007 EU305650010TH kit49 (404125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ610828-009 EF528530568TH แว่นพระประแดง (404129) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610828-011 EV548427057TH ท่านอ๋อง (404095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610828-012 EV127876006TH lekyo89 (404099) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ610828-013 EV533368057TH Suradech (404102) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610828-014 EX297689422TH Dekwad (404108) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ610828-015 EV449098743TH apiwat_66 (404111) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610820-012 narabodee (403378) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ610825-010 ศตกมล (404640) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ610828-001 sherbet88 (404118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ610828-002 Buncha (404119) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ610828-005 FEBRUARY (404126) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ610828-006 นราชิ (404128) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ610828-007 คานธี (404130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ610828-008 wasanpi (404131) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ610828-009 kai_kaw (404133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ610828-010 อุลตร้าแมน (404134) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ610828-011 wilairat_22 (404091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ610828-014 lovelyman (404590) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ610903-016 naenaldo (404572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ610904-001 sscopyprint (404636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ610904-002 sompong963 (404639) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ610904-003 pornlerty (404644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610823-144 EV772025947TH ชัยบางแค + world (403760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และแต่งผิว) (610104-115)***
2 # 3อจ610828-004 suraj + jessepre (404053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 9 (กฐินไทยโทเร) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ610828-126 EV192558175TH promlok + preaw29 (404488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (610528-049)***
4 # 3อจ610828-131 U-Port + naphat1981 (404489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EV5234933493347TH
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
5 # 3อจ610829-106 EV067469688TH ปอตลิ่งชัน + ถุงข้าว (404491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นตระกูลโจว เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี ***
6 # 3อจ610901-001 chuchart-k + midori (404454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (560727-122) ***
7 # 3อจ610901-002 taranan + nongder (404457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์แขนกลม เนื้อดิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 68%) ***
8 # 3อจ610901-003 Mukkun + ruttihand (404460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ610901-004 kaksuntech + แก้วอุษา (404463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 359516) (570528-214)(G 63%)***
10 # 3อจ610901-005 sumat + suwimon (404466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ610901-006 ชินภัทร + วรคชานนท์ (404469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)***
12 # 3อจ610901-007 Ballone + tuey88 (404501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ610901-008 อ้ายป๊อด + ch-max (404473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้ออัลปาก้าหน้าทองเหลืองลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 1)***
14 # 3อจ610901-009 ใบไผ่ใบตาล + lomlopburi (404475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 82%)***
15 # 3อจ610901-010 Bophantom + พิชาญ (404476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
16 # 3อจ610901-101 ED527834293TH jinn-jinn + aekall (404503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 67%)***

17 # 3อจ610901-102 EV548150728TH Gegolffy + วรโรจโณ (404502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** กุมารดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ610901-103 ED518887372TH ppffarm + kajell3555 (404452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2585) ***
19 # 3อจ610901-104 EV205366220TH สระหลวง + monze (404456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (610706-031) ***
20 # 3อจ610901-105 EV228849565TH zafari + timmumu07 (404459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
21 # 3อจ610901-107 ED530970360TH xtraxtra + lulytoon (404464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างพระอุโบสถ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2504 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)(600930-138) ***
22 # 3อจ610901-108 EU792791355TH เมืองไทย + bankrotor (404467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
23 # 3อจ610901-109 EV001891927TH chaiyached + ลูกปัตต์ (404470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ610901-110 EU735335879TH Exdesign + seetocon (404472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
25 # 3อจ610901-111 EX284419205TH คาร์บอย + Belton (404465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว เนื้อดิน ***
26 # 3อจ610901-114 ED528785673TH pramual + ข้าวตอกแตก (404474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรกโพธิ์(โดดร่ม) กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
27 # 3อจ610901-115 ED528339092TH bellic + som3693 (404477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
28 # 3อจ610901-116 ED532629025TH noi70 + เด่นชัย (404478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ610901-117 EU735335882TH เน้นแท้เน้นสวย + seetocon (404480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 250) ***
30 # 3อจ610901-118 ED518928338TH zafari + คเวสโก (404482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
31 # 3อจ610901-119 EX298036546TH niyom_2504 + (404483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WATCHARAPONGWISA
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ610901-120 EU345596705TH naikeng + m-cot (404486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610920-135) ***
33 # 3อจ610901-121 ED479996223TH Bophantom + ARNON (404479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ610901-122 ED479996223TH Hymn1919 + ARNON (404500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (580625-262) ***

35 # 3อจ610901-123 EV431417340TH major + LUCKY7 (404481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (560802-301) ***
36 # 3อจ610901-124 EV364137282TH apiwat_66 + Karakaen451 (404484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
37 # 3อจ610901-125 MIST000145209 bomnr7 + ประสาน (404485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
38 # 3อจ610901-126 EU924805988TH เชลล์ไทย + taotaokrab2 (404499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
39 # 3อจ610901-127 RP263295681TH noi70 + คุณใส (404487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
40 # 3อจ610901-129 EV533504058TH เมืองช้าง + gold1 (404490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
41 # 3อจ610901-130 EV732865427TH Nitipat_PN + maii_amulet (404492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
42 # 3อจ610901-131 EV682225260TH prasangsit + คุณศิระ (404493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ610901-132 ED536911444TH gong_40 + poshwises (404494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่อ้น วัดบางจาก พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม ***
44 # 3อจ610901-133 ED486260377TH dedtao + เทพบุตรกันย์ (404495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (610115-007)***
45 # 3อจ610901-134 EV757957328TH ชาติไทยสมุทร + วาทิน555 (404496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(610808-052) ***
46 # 3อจ610901-135 EV688755115TH boyamulet + navy2525 (404497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ610901-136 EV187880586TH Porn_PP + ดราก้อนปิง (404498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 79%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 04 ก.ย. 2561 - 08:12 น.] #62442 (3/22)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610815-002 PSP0000527944 โบตั้ม (402976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ610820-024 EU517203788TH ศักดิ์ถนนหักใหญ่ (403924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ610821-009 ED519457649TH pong521 (403562) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ610822-005 EV575090621TH phetnara (403577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610822-016 EU063077173TH หลานตาจวบ (403588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610822-019 ET665572556TH sompong963 (403594) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ610823-007 EU552001760TH beer_saraburi (403796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ610824-006 EV400682852TH คุณศิระ (403861) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ610824-014 EV191553640TH เหยินน้อยโคราช (403858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ610824-015 ED521367244TH JACKEY (404045) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ610827-001 EV414904395TH tumtam (403950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ610827-003 EV360209284TH เทพมังกรทอง (404024) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
13 # 1อจ610827-004 EX291973389TH chavis (404026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ610827-005 ED530412281TH tiktak25 (404029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ610827-006 ED517467895TH ฟ้าฝน (404034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ610827-007 EV400765092TH คุณศิระ (404037) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ610827-008 ET149758139TH pradrem (404021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ610827-009 EV259099116TH nirun1975 (404031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ610827-010 EV397280777TH โจปักธงชัย (404033) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ610827-011 EU929766725TH o-larn (403945) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ610827-013 ED519287295TH moo_bpk (403952) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ610827-014 EV317739434TH เขยมาบตาพุด (403959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ610827-015 EV159099688TH DekBangyai (403964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610825-005 thitiporn (403932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ610827-001 REGCOS (403944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ610827-002 หนุ่มธนบุรี (403946) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ610827-003 ราชสีห์ (403948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ610827-004 suntisook8345 (403949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610827-005 suntisook8345 (403954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ610827-006 suntisook8345 (403958) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ610827-007 jirawatkai (404043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ610827-009 TANAWAT2520 (403967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ610827-010 Tongfu (403970) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ610827-011 Thai2548 (403951) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ610827-012 suksannb (403957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ610827-013 danai3356 (403960) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ610827-014 ninjaykk (403965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610820-140 EV760137288TH กล้าเก่งทุกทาง + som3693 (403439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 5 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ610824-102 ET261681311TH ชัยกิจ + suphannachai (404422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี (สภาพเนื้อราน) ***
3 # 3อจ610825-130 EV404401257TH benz39 + sukkasem13 (403900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ตัวหนังสือเลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช ***
4 # 3อจ610825-134 ED531800605TH payungsak + ruamzub (403913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพระพุทธ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
5 # 3อจ610828-011 montri_rne + หยกมณี (404061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก พิมพ์ย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า จ.สมุทรสาคร (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
6 # 3อจ610829-101 ED496444684TH tum333 + ผมนะเด็กเทพ (404211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่งสองหน้า เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ610829-110 EV462335265TH zafari + Thanapong36 (404242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
8 # 3อจ610829-115 ED512371890TH pikkared + ต้อมตราโล่ (404227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสุวรรณ พิมพ์พระรอด เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง (สภาพตัดขอบใหม่) ***
9 # 3อจ610829-129 RC139959476TH ก้องเจริญนคร + วิเศษชัยชาญ (404205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางประทานพร เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุกรุ) ***
10 # 3อจ610830-001 fifadida + pimpayak (404256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(เหลือง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ610830-002 khunpol500 + prungthan (404258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
12 # 3อจ610830-004 ธนัทวรรณสอน + naivana (404266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (G 79%)***
13 # 3อจ610830-005 คอหงส์ + Lumpum (404269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 20.1 กรัม) ***
14 # 3อจ610830-006 konlukpra + mahana (404273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
15 # 3อจ610830-007 atsmark2 + Jenjira (404351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพใช้) ***
16 # 3อจ610830-102 EV473412533TH nboeke + pieronut (404281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (G 66%) ***

17 # 3อจ610830-103 EV652324737TH engineer99 + punpun1018 (404285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 67%)***
18 # 3อจ610830-104 EV419728613TH โอ๊กผักไห่ + kiattisak (404289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (G 65%)***
19 # 3อจ610830-105 EV648601513TH บีชาการ + อู๊ด_เมืองชล (404292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 7) ***
20 # 3อจ610830-106 EV648601513TH บีชาการ + อู๊ด_เมืองชล (404296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 11) ***
21 # 3อจ610830-107 EV648601513TH บีชาการ + อู๊ด_เมืองชล (404299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 14) ***
22 # 3อจ610830-108 EV144325706TH คุณศิระ + เหรียญหลวงพ่อคูณ (404352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เนื้อทองเหลือง จ.ภูเก็ต (ไม่ระบุปีสร้าง/ขนาดสูง 7 นิ้ว) ***
23 # 3อจ610830-110 EV189854218TH Krittaphat1 + หมูโชะเด๊ะ (404310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระท่ากระดาน กรุวัดสิงห์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ปทุมธานี ***
24 # 3อจ610830-111 EV461455620TH rachata56 + patcharapon (404255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
25 # 3อจ610830-112 ED51087835TH pramual + KohMeaklong (404259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.กาญจนบุรี ***
26 # 3อจ610830-113 EV548129230TH mintmax + converse1 (404264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560617-023) ***
27 # 3อจ610830-114 EU063086555TH New_chain + หลานตาจวบ (404268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
28 # 3อจ610830-115 EV449847937TH reset-usb + sarapowarm (404272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ610830-117 EX310550819TH koferri + Surasit4301 (404275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (G 60%)***
30 # 3อจ610830-118 EX310550819TH m-cot + Surasit4301 (404283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ610830-118 EX310550819TH m-cot + Surasit4301 (404283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ610830-120 EV691578044TH บัณฑิตต + Subin (404353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ610830-121 ET978067530TH สองหัดส่อง + NUNG1789 (404290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
34 # 3อจ610830-123 EV186258211TH lerdlit + wut_wut (404300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลป่าก้า จ.เพชรบุรี ***

35 # 3อจ610830-124 ED486055702TH midori + apiwat_66 (404304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ610830-125 EU349660585TH TYAKONE + Poonan9955 (404307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดเขาเขียว ปี 2521 จ.สุพรรณบุรี (G 91%) ***
37 # 3อจ610830-126 EU908206331TH สามพี่น้อง + ครูเทศบาล (404308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดขอบล่าง) ***
38 # 3อจ610830-127 EV670502116TH zafari + มิตรไมตรี (404311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2498 จ.เชียงใหม่ ***
39 # 3อจ610830-128 EV542571912TH แจ๊คกี้88 + Danusorn (404354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร (สภาพใช้สึก) ***
40 # 3อจ610830-129 EV670502120TH สระหลวง + มิตรไมตรี (404313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
41 # 3อจ610830-130 ED522047913TH hellodanial + Maxcar40 (404315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ610830-131 BROM000412196 pramual + jopawis (404257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี จ.กรุงเทพฯ (G 64%) ***
43 # 3อจ610830-132 EV131448366TH khunooms007 + Benyapa (404260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด) ***
44 # 3อจ610830-133 EV373432226TH thamrong-w + ณัฐปรัชญ์ (404263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ610830-134 EV253077191TH Bophantom + mongkonnimit (404267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ610830-135 ALP001023015 ช_ชุติวัตร + toh2722 (404355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ610830-136 ED484274118TH wanitcha + POOSIT (404270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
48 # 3อจ610830-137 ED484274118TH danaiw + POOSIT (404277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ610830-138 EQ764814259TH TAVABUNCHA + (404279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pound2007
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (G 68%)***
50 # 3อจ610830-139 EV462349021TH SAFEkabpom + supot2030 (404282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ล็อกเกต หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ***
51 # 3อจ610830-140 EU271796866TH man77 + m_bkk (404286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
52 # 3อจ610830-141 EV529823038TH PRAKUNPOR + Kittiwut (404293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ610830-142 EV713653844TH chuchart-k + (404295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PRAKUNPOR
*** เหรียญหล่อหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ610830-143 EU909403854TH พนมจรัญ3 + Sitluatalhong (404301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดโทนทองเหลือง)(G 67%)***
55 # 3อจ610830-145 EU246366873TH SoMSuP + TECHNOLOG (404309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (560831-611)***
56 # 3อจ610830-146 EV521514866TH tongleehae + theone (404316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง จ.สิงห์บุรี ***
57 # 3อจ610830-147 EV521514866TH tongleehae + theone (404314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง(ดำ) จ.สิงห์บุรี ***
58 # 3อจ610830-148 EV094252561TH dreamsconner + Tanes54 (404318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดเสด็จ เนื้อดิน จ.สระบุรี (สภาพใช้) ***
59 # 3อจ610830-149 ED530072720TH Wachilapat + tiyanito (404321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก ***
60 # 3อจ610830-150 EU974424284TH zafari + prachuab (404324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง พิมพ์พระพุทธ เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท ***
61 # 3อจ610830-151 EV315290302TH pruksasat + Off99 (404261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ610830-152 EV401785460TH ณัชกิจ + คุณศิระ (404265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 1.5 นิ้ว/สภาพเชือกถักชำรุด) (610817-044)***
63 # 3อจ610830-153 EV315290316TH Chicha + Off99 (404271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ610830-154 ED528616808TH taccord + เรศเรณู (404274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 70%)***
65 # 3อจ610830-155 EV571851336TH panna08 + สัปปะรด (404278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวัดดงสัก เนื้อสนิมแดง จ.กาญจนบุรี ***
66 # 3อจ610830-156 BWINQ00021975 บัณฑิตต + nunthikorn (404280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(550309-238) ***
67 # 3อจ610830-157 PTCS000082082 สุทธิพงษ์99 + poonsaka (404284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก ปี 2528 จ.พิจิตร ***
68 # 3อจ610830-158 EV429503583TH poshwises + ปืนเมืองเอก (404288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
69 # 3อจ610830-159 ED527359250TH บัณฑิตต + pong521 (404291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ610830-160 EY023942444TH yime2 + bossteddy17 (404294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทราราม รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ610830-161 EV371921703TH benz39 + มิตรไมตรี (404298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา) ***
72 # 3อจ610830-162 EV502981596TH บัณฑิตต + ตุ๊กตา99 (404302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ610830-163 OFM018A001491 sscopyprint + chairojn (404305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
74 # 3อจ610831-001 จตุจักร + pui1228 (404362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
75 # 3อจ610831-002 noomevo7 + พุทธคุณ05 (404364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น สก. เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2495/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
76 # 3อจ610831-003 มหกรรมพระเครื่อง + Sura- (404368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Gan
*** เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้) ***
77 # 3อจ610831-004 เมืองช้าง + bigปากน้ำ (404372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(561102-322) (G 68%)***
78 # 3อจ610831-005 Wsummut + รัตนตรัย (404375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (560918-072) (G 65%)***
79 # 3อจ610831-006 kungun + เด็กหอฉัน (404380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดอะตัวที่ 2)(600223-071) ***
80 # 3อจ610831-007 aechakkit + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (404386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610825-065)(G 85%) ***
81 # 3อจ610831-101 EV677674345TH สามพี่น้อง + สิริธรรมโม (404423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 17928)***
82 # 3อจ610831-102 LKAB000542854 m-cot + เด็กแคมฟร็อก (404359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
83 # 3อจ610831-103 LKAB000542854 มงคลถาวร + เด็กแคมฟร็อก (404363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ ***
84 # 3อจ610831-104 SLOM000475352 ก_กนก10 + GEARBAN (404367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (560209-017) (G 77%)***
85 # 3อจ610831-105 EU871012984TH ภาณุมงคล + Bophantom (404371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610205-096)(G 64%)***
86 # 3อจ610831-106 EV550125055TH art8888 + Kapongdotcom (404377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ610831-108 ED522906807TH Berm_07 + ตุ๊หลวง (404384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (610707-034)(G 65%) ***
88 # 3อจ610831-109 EV142956041TH New_chain + jamecom19 (404388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง(ชมพู) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***

89 # 3อจ610831-110 EU382836087TH เมืองช้าง + capter1 (404392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (570328-014) (G 89%)***
90 # 3อจ610831-111 EV757906706ZTH dang06 + sareez (404360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุ 70 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (590708-030)(G 62%)***
91 # 3อจ610831-112 EU965714411TH hitman + ลูกน้ำดำ (404365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
92 # 3อจ610831-113 ER169791916TH camaroj + Surame (404370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
93 # 3อจ610831-114 ED526960905TH ของขลัง + tomato (404374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (511005-006)***
94 # 3อจ610831-115 EV440226547TH ชาติไทยสมุทร + pikkared (404378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาสรรค์ กรุท้ายย่าน พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.ชัยนาท (610421-010) ***
95 # 3อจ610831-116 EV589917537TH บ้านพระ + กระติบ (404381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) ***
96 # 3อจ610831-117 EU607247345TH zafari + เชียงลี้ (404383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และตัดขอบใหม่) ***
97 # 3อจ610831-118 ED530231885TH Surasit4301 + ตะกรุดโทน (404387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (G 68%)***
98 # 3อจ610831-119 SHDO000037157 warship09 + INDDEW36 (404391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมผิวใหม่) (G 63%)***
99 # 3อจ610831-120 ED520568240TH ภาคภูมิ + เก้าหน้า (404393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
100 # 3อจ610831-121 EV070583317TH chanachok + นิรมิต (404366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่บ่าราง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และล้างผิว) (G 84%)***
101 # 3อจ610831-122 EV655688603TH โอ๊กผักไห่ + ponrit (404369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 9045) ***
102 # 3อจ610831-123 EP729593406TH pramual + ณัฐวลัญช์ (404373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 59%) ***
103 # 3อจ610831-124 ED530634748TH m-cot + มหาลาภ99 (404376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ610831-125 EV171699985TH taccord + Thiva (404379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพรมผิวใหม่) (610815-008)(G
105 # 3อจ610831-126 RX134571543TH sang08 + เสือหรรษา (404385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
106 # 3อจ610831-127 EU989193556TH chane31 + note33 (404389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สามพระอาจารย์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) ***

107 # 3อจ610831-128 EV118002248TH elite90 + pakee (404394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้ออัลปาก้า ปี 2543 จ.พิจิตร ***
108 # 3อจ610831-129 EU755078613TH auto1800 + Suwit-wit (404395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาวัง วัดบ้านเด่น เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ตาก (540819-151) ***
109 # 3อจ610831-130 EV458409316TH lertsak + แพทย์แผนปัจุบัน (404427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้าและขอบบน) (G 77%)***
110 # 3อจ610831-131 EU522284577TH bansa + kopper (404356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก/สภาพใช้) ***
111 # 3อจ610831-132 ED531226379TH midori + apiwat_66 (404357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
112 # 3อจ610831-133 ED531707251TH payungsak + pyakorn (404358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(ขนาด 4 นิ้ว) (601102-085)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 03 ก.ย. 2561 - 08:13 น.] #62439 (2/22)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610820-022 EU652004004TH Phupachara (403921) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ610821-001 EV530531006TH ซูโม่ (403539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ610821-003 EV455815173TH akapong2512 (403543) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ610821-011 EV103386100TH อิทธิพล85 (403927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610822-012 EU144237365TH วิทย์พระประแดง (403868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ610824-001 EU629897311TH man77 (403846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ610824-002 EX338252792TH zaza2014 (403849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ610824-003 EV485919795TH HatPra (403853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610824-004 EV757765005TH jirapach (403855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ610824-005 EV601246531TH tomsrinukool (403857) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610824-007 ED512264856TH nit2559 (403864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ610824-008 EV065681047TH tookatun (403866) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ610824-009 EU596605897TH ปืนใหญ่ (403869) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 1อจ610824-010 ED521217681TH citynew (403870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ610824-011 ED521833768TH พระประแดง26 (403847) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610824-012 EV090644752TH chaiyached (403850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610824-013 EU236307840TH natapoln (403852) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ610824-016 EV431408382TH mekin (403860) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ610824-017 EV400471164TH วิษณุพันธ์ทิพย์ (403865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 1อจ610824-018 EV554986449TH opol1812 (403867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ610825-001 EU701060702TH อรุณชัย (403914) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ610825-002 ED524287655TH tuktu40 (403916) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
23 # 1อจ610825-004 BAPU000357333 AmnartPaknum (403918) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ610825-005 ED521567722TH bluezone69 (403922) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ610825-006 EX267683338TH aimmy123 (403925) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 1อจ610825-007 EV141493767TH บารมีทวีคูณ (403928) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 1อจ610825-008 EV460476950TH วัชรชัย (403930) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ610825-009 EV800299025TH kiattisak (403933) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ610825-010 EV760151979TH som3693 (403936) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 1อจ610825-011 EX300289245TH ขาล-เสือ (403920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610822-001 aee_sotspa (403647) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ610822-002 บรมีหลวงปู่ทวด (403863) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ610824-002 สยามเมืองยิ้ม (403844) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ610824-003 korrapat905 (403848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ610824-004 จ่าทอง (403851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ610824-005 wittayac (403854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ610824-006 omruk (403856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ610824-007 toey7 (403859) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ610824-008 tuk08 (403862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ610825-001 OMBUN (403923) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ610825-002 ดวงกมล (403926) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ610825-003 poiykoon (403929) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ610825-004 ไกรศาล (403931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ610825-006 จอมยุทธ77 (403934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ610825-008 pit2514 (403937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ610825-009 gun87 (403938) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610823-002 Dumy_kitsada + พุดซ่า (403708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ***
2 # 3อจ610825-106 EV554989272TH PHLOI + สยามรุ่งโรจน์ (403896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
3 # 3อจ610825-119 EV153713213TH amontep2536 + (403940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
panuwatjoom
*** พระโมคคัลลาพระสารีบุตร หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม (G 91%) ***
4 # 3อจ610827-012 minicolon + Kitsukit (404014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ610827-101 EV530579511TH popular_rock + ซูโม่ (403972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์พุทธสมาคม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครพนม ***
6 # 3อจ610827-102 EV618783106TH somkiat29 + Suprarop (404209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 239328) ***
7 # 3อจ610827-104 EV547976976TH niwetch + bangsai (403982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และเคลือบแล็กเกอร์ใหม่) ***
8 # 3อจ610827-112 EV772029572TH บรมีหลวงปู่ทวด + (404010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nottoขอนแก่น
*** พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา ***
9 # 3อจ610827-116 EU501295543TH k9cob + ต้นน้ำ53 (404022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ610827-119 EV529853936TH มนต์เมืองเหนือ + boonsom_n (404212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
11 # 3อจ610827-131 ED522257571TH tongAA + แอ๊ดป่าซาง (404004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุเมืองศาสตร์ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วฐานบัว เนื้อดิน จ.ลำปาง (สภาพใช้) ***
12 # 3อจ610827-160 ED525841671TH wannarak + chani (404040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
13 # 3อจ610828-114 ED521842610TH Toncow + suwichai (404073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่) ***
14 # 3อจ610829-001 tongkladsaem + (404252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่มบ้านแพ้ว
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (G 72%)***
15 # 3อจ610829-002 kornya + togky (404219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (G 69%) ***
16 # 3อจ610829-003 Mhusongnon + (404223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 70%)***

17 # 3อจ610829-004 Kowit22 + รัตนตรัย (404226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550217-060) (G 68%)***
18 # 3อจ610829-005 Mhusongnon + sarayuthboy (404230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค้ด) ***
19 # 3อจ610829-006 pramual + แก้วอุษา (404231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ610829-008 lohbetong + ลอยพยาครุฑ (404237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์สามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ610829-009 ไม้ทุ่งหันตรา + noksrisavet (404241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ล็อกเกตหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ปี 2548 จ.สระบุรี (G 81%) ***
22 # 3อจ610829-010 apexshop + anonnat (404244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์หมึกรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ610829-011 เมืองช้าง + อาร์มรถไฟ (404229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ610829-013 Todmuangchon + นภเก้า (404235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 55) ***
25 # 3อจ610829-014 KONDEE446 + banphot13 (404239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ610829-015 apexshop + pichetz (404243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ610829-016 พิชิตตลาดเพชร + Panamera (404246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (610813-002) ***
28 # 3อจ610829-017 พิชิตตลาดเพชร + Panamera (404247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (610813-064) ***
29 # 3อจ610829-018 kewell + Panamera (404249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมพิตร เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 2.4 กรัม)(610813-063) ***
30 # 3อจ610829-019 kittisak_10 + Panamera (404250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (610810-106) ***
31 # 3อจ610829-020 kee123 + penggo (404251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ610829-103 EV757805282TH Pitcha + metalnt (404218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
33 # 3อจ610829-104 EV752655935TH เมืองช้าง + nuknik2 (404221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ610829-105 ED524469503TH nop_osk + But140 (404225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(530521-006)***

35 # 3อจ610829-107 EU334293465TH wannarak + Noomint (404228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
36 # 3อจ610829-108 STTS000014109 HatPra + mobyga (404233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 1633)***
37 # 3อจ610829-109 EV459182763TH zafari + sak15 (404238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนเกราะเพชร วัดกำแพง เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.ลพบุรี ***
38 # 3อจ610829-111 EU905117544TH bonaparte + Bumpber (404213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดมือซ้าย) ***
39 # 3อจ610829-112 EV677857096TH wannarak + aomsin_2548 (404217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน งจ.ลำพูน ***
40 # 3อจ610829-113 EV538143435TH ununun + Burapha777 (404220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
41 # 3อจ610829-114 EV681425392TH Bophantom + Mai2008 (404224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 67%)***
42 # 3อจ610829-116 EV674908939TH wirat99 + Attaseth_D (404232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง เนื้อทองแดง ประเทศพม่า ***
43 # 3อจ610829-117 EV486174109TH zafari + mchutith (404236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครศรีธรรมราช ***
44 # 3อจ610829-118 EV162052955TH dorn80 + เนบ้านพระ (404240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(ชำรุดโพธิ์ซ้าย,ซ่อมใบหน้าและโพธิ์ขวา)***
45 # 3อจ610829-119 ED527916908TH thewarit + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (404253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
46 # 3อจ610829-120 TAIT000492025 พิทักษ์พงษ์ + ระท่าอิฐ (404245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ท) ***
47 # 3อจ610829-121 EV044038680TH Pracha40 + seetocon (404175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์เม็ดแตง เนื้อนาก ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 148) ***
48 # 3อจ610829-122 EV140630308TH เก่งเฮง + sanopporn (404179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ610829-123 ED521845823TH tanint + หมูอู๊ด (404182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองคำ วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2498 จ.นนทบุรี ***
50 # 3อจ610829-124 ED531221907TH monthonj + apiwat_66 (404186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ610829-125 EV466680914TH NP_PRATHAI + (404189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kwanchai99
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
52 # 3อจ610829-126 EU580818554TH sumat + yodpra (404193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องแผ่นปิดฐาน พิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 ปี 2522 จ.ชัยนาท ***

53 # 3อจ610829-127 EV065901851TH rtee15 + หงส์บ้านเม้ง (404197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่อิง วัดโคกทม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2543 จ.บุรีรัมย์ (หมายเลข 1036)(600211-111) ***
54 # 3อจ610829-128 ED531220827TH bboypm + apiwat_66 (404201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมฐานพระ) ***
55 # 3อจ610829-130 EU461654118TH แอ๊ค-คลองสี่ + สัปปะรด (404207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสาม เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดขอบขวา) ***
56 # 3อจ610829-131 EX269802625TH wanitcha + maismart (404248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีดใหญ่ จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ610829-132 EX319856040TH Roma96 + ถุงนิล45 (404176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (610531-
094)(G 64%)***
58 # 3อจ610829-133 EV295572721TH gchai + เจก่ะวาย (404181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
59 # 3อจ610829-134 EV295572721TH zafari + เจก่ะวาย (404185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี (สภาพใช้) ***
60 # 3อจ610829-135 EV214185755TH เอกเก๋ + tumtukta (404188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ ***
61 # 3อจ610829-136 EV758203403TH zafari + ฟลุ๊ค (404191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
62 # 3อจ610829-136 EV758203403TH zafari + ฟลุ๊ค (404191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
63 # 3อจ610829-137 ED533203027TH xtraxtra + พิมพ์พิมล (404195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
64 # 3อจ610829-138 EV601601864TH เอกเก๋ + bankrotor (404198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์พระครูมูล เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ610829-139 EX117081726TH Bigfil + ก_กนก10 (404204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (G 60%)***
66 # 3อจ610829-140 EV062578465TH chuchart-k + dreadlord (404208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ610829-141 EV750206718TH murbur + อินทภาณี (404173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดโฉลกหลำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สุราษฎร์ธานี ***
68 # 3อจ610829-142 ED533203013TH Dornooseven + พิมพ์พิมล (404177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์เพาะช่าง เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ610829-144 EX243709248TH noomevo7 + noonbkk (404184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (571120-272) ***
70 # 3อจ610829-145 EV371915861TH midori + มิตรไมตรี (404187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***

71 # 3อจ610829-146 EV371915861TH midori + มิตรไมตรี (404190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
72 # 3อจ610829-147 EV505286887TH เมืองช้าง + ต่ายวัดหนึ่ง (404192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
73 # 3อจ610829-148 EV521872815TH แฮปรามคำแหง + แมนปากท่อ (404196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 293) ***
74 # 3อจ610829-149 ER80774664TH แป๊ะปทุม + warut (404200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เทวดาทรงสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 600) ***
75 # 3อจ610829-150 EV541270045TH มัคนายก + pisanlost (404203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพใช้) ***
76 # 3อจ610829-151 EV651622898TH สิงขร + ตั้มปราจีน (404183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-6/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
77 # 3อจ610829-152 ET990221974TH m-cot + ammad (404194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) ***
78 # 3อจ610829-153 ED525571798TH ศิษย์หลวงพ่อจ้อย + pairoj1 (404199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ610829-154 EV653247183TH tee2513 + virachart95 (404202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสยาม วัดป่ามะไฟ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี ***
80 # 3อจ610829-156 SMFA000005280 udom66 + en_amulet (404210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ610829-157 EU727058215TH wasanpi + โต๋พระเครื่อง (404214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองแดง ***
82 # 3อจ610829-158 EV474663351TH หนุ่มบางพลี + som3693 (404216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู) ***
83 # 3อจ610829-159 EV747724947TH apiwat_66 + kaew2524 (404254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
84 # 3อจ610829-160 FAM000000097057 พรพระพุทธคุณ + (404222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
superman_vuth
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ610829-161 EU958005451TH NUNG1789 + หนึ่งเดียว (404174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610209-074)***
86 # 3อจ610829-162 EU958005451TH bunpotth + หนึ่งเดียว (404178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ฐานสูง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(600605-181) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ก.ย. 2561 - 08:12 น.] #62435 (1/22)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610818-002 EV465267922TH ลักษณ์ตะวัน (403344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610818-004 ED521527238TH กำไลทอง (403347) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610820-001 EX280976852TH ศิริมงคลดี (403779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610822-001 ED497899191TH attapon_i (403568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610822-003 ED496465551TH ผมนะเด็กเทพ (403572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ610822-004 EV534760018TH noome (403575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ610822-006 EV745560622TH welding24 (403579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ610822-007 EV264526660TH aoaka (403581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610822-008 EV609735941TH จุ๋มจิ๋ม (403585) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ610822-009 EV638628508TH มัสชา (403587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610822-010 EV607936778TH maii_amulet (403589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ610822-011 EV611203195TH pornlerty (403569) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ610822-013 EU415199725TH jaonine (403574) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ610822-015 EY042695785TH ศักสิทธิ์ (403583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ610822-017 EV307353589TH sanoh1234 (403590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ610822-018 ED526232898TH ตะพาบ (403591) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610822-020 ED517156235TH thank2016 (403599) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ610822-021 ED518916992TH kittisak_10 (403570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ610822-022 EV386746400TH manan (403573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ610822-023 EV354269451TH somnuk (403576) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 1อจ610822-024 ED516674658TH แย้ม55 (403580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ610822-025 EV609795675TH จุ๋มจิ๋ม (403582) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ610823-001 ET383217743TH thumma (403780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ610823-002 EV317726603TH เขยมาบตาพุด (403782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ610823-003 ED515832159TH หนุ่มประจวบ (403784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ610823-005 ED522910554TH ตุ๊หลวง (403791) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ610823-006 EV529102132TH Vincent (403795) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ610823-008 ED516169762TH คุณใส (403798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ610823-009 ED513767302TH db99b (403800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ610823-010 EV538123325TH booter (403802) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 1อจ610823-011 EV069474779TH router (403744) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ610823-012 ED526554266TH ลิงทอง (403748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ610823-013 EQ530393980TH bagio (403752) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ610823-015 ED523067857TH akm345 (403763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ610823-016 EV473628044TH คอปแมน (403767) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ610823-017 ED525171543TH arjarnjo (403772) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ610823-018 EV580191747TH กำธรนคร (403777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610818-006 Aun2013 (403789) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ610818-013 OMBUN (403327) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ610818-016 Prakan (403793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ610820-006 เฑียรบูรพา (403383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ610821-013 กำไลทอง (403471) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610823-001 tor2516 (403781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ610823-002 detrit0932 (403783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ610823-003 พุดซ่า (403787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ610823-004 kamonsap (403788) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ610823-005 Panamera (403790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ610823-006 Panamera (403792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ610823-007 Panamera (403794) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ610823-008 ppffarm (403797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ610823-009 suksannb (403799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ610823-010 leeladin (403801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ610823-011 chanram (403786) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610818-146 EV428180515TH แม็คพระเครื่อง + yutboss175 (403295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.จันทบุรี ***
2 # 3อจ610818-151 EX290450920TH akapong2512 + lulytoon (403302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (G 67%) ***
3 # 3อจ610822-147 EV354269465TH midori + somnuk (403605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้ซ่อมส่วนบนและฐาน) ***
4 # 3อจ610822-167 EV686462825TH Poo1980 + Krittaphat1 (403657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกำแพงเปิดโลก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ) ***
5 # 3อจ610823-138 ED495830001TH naenaldo + ต้นกรมทาง (403736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
6 # 3อจ610827-153 EV601592601TH Jackbangkaew + จ๊าริมน้ำ (403966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
7 # 3อจ610828-002 guidenaja + สมเป็น (404141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) ***
8 # 3อจ610828-005 หนุ่มธนบุรี + birdnaja (404054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
9 # 3อจ610828-006 ตัวกะเปี๊ยก + anonnat (404055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610704-035)***
10 # 3อจ610828-008 วิทย์พระประแดง + (404058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อาคันติมายะ
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
11 # 3อจ610828-009 Chicha + misterpou (404060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) ***
12 # 3อจ610828-010 บรมีหลวงปู่ทวด + วณิชออโต้ (404062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส จ.สมุทรปราการ (G 66%) ***
13 # 3อจ610828-012 NUNG1789 + อุลตร้าแมน (404051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(610804-007) (G 63%)***
14 # 3อจ610828-013 เพิ่มศักดิ์ + phongthanoo (404132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า รุ่น 90 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.8 กรัม) ***
15 # 3อจ610828-014 banditpra + ชวนชื่น (404135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (G 88%)***
16 # 3อจ610828-015 jack0542 + BigBoss007 (404056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(601019-066) ***

17 # 3อจ610828-016 Sdiss + BigBoss007 (404059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601019-185)(G 85%) ***
18 # 3อจ610828-101 EV542051687TH engineer27 + ตะแคงขวด (404064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
19 # 3อจ610828-102 EV652029377TH apexshop + kritsada5484 (404067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (610721-056) ***
20 # 3อจ610828-103 EV253119166TH links7 + sirsak710 (404138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ ***
21 # 3อจ610828-104 EV600726939TH เมืองช้าง + บีลูกพระธาตุ (404072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) (G 75%)***
22 # 3อจ610828-105 EU645328061TH ภคิน-ปู่ทิม + Toom-HxH (404074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
23 # 3อจ610828-106 ED526574725TH reset-usb + InBangWaek (404077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
24 # 3อจ610828-107 EU370598558TH pramual + สังฆราชา (404081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ610828-108 tonsakchai63 + monze (404085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (561211-030) ***
26 # 3อจ610828-109 EU345567134TH Vigo3777 + m-cot (404086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (610809-103) ***
27 # 3อจ610828-110 EV358709193TH Siwakarn + namo08 (404090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (581211-083)(G 66%)***
28 # 3อจ610828-111 SIAM000667605 chuchart-k + ๙อุอากะสะ (404066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน เนื้อเงินลงยา ปี 2550 จ.นครปฐม (หมายเลข 126/วัดหนองพงนกสร้าง) ***
29 # 3อจ610828-112 EV757779375TH ทองครับ + Toncow (404069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 7105) ***
30 # 3อจ610828-113 ED525031815TH nuang08 + maxjvc (404071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ610828-115 EV468840185TH Narongchai007 + (404075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ChaiyutPho
*** พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(610813-151) ***
32 # 3อจ610828-116 EU063230328TH baldwinboy + mu101 (404139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพิฆเนศวร กรมศิลปากรสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 469/หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
33 # 3อจ610828-117 EU606154457TH ใบไผ่ใบตาล + อภิวัฒน์1989 (404080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 70%)***
34 # 3อจ610828-118 FAM0000216483 เล็ก_ท่าแพ + CIVIL_KONG (404084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590822-090) ***

35 # 3อจ610828-119 ED525357698TH apexshop + เสธไอซ์ (404088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(600729-066) ***
36 # 3อจ610828-120 EV540686841TH Inawang + noi70 (404092) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
37 # 3อจ610828-120 EV540686841TH Inawang + noi70 (404092) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
38 # 3อจ610828-120 EV540686841TH Inawang + noi70 (404092) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
39 # 3อจ610828-121 RNHH000001207 Sakdadm + paofluk (404137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
40 # 3อจ610828-122 EV658832658TH tommeng + นิคมตะวันออก (404052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
41 # 3อจ610828-123 EX193172272TH viponcity + pieronut (404063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือมหาอำนาจ วัดกาหลง เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.สมุทรสาคร (หมายเลข 15/น้ำหนักทอง 20.4 กรัม) ***
42 # 3อจ610828-124 EV653244213TH niwetch + ถิรญาโณ (404065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
43 # 3อจ610828-125 EV745442841TH psutha + anunsangthong (404068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
44 # 3อจ610828-127 ED530542595TH อ๋องสาย4 + kao_za (404070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
45 # 3อจ610828-128 ED526246923TH xtraxtra + wuth101 (404076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ610828-129 EV652332631TH จุ๋มจิ๋ม + xtraxtra (404078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 84%)***
47 # 3อจ610828-130 EV550167925TH bunpotth + Kapongdotcom (404083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ610828-132 EX208402677TH benz39 + เอกกี้27 (404089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
49 # 3อจ610828-133 EV697841815TH Boypbr + mixsick150 (404094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ610828-134 EV295595268TH Sweeper + kamollim (404136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย) ***
51 # 3อจ610828-135 EV691105680TH ช_ชุติวัตร + naivana (404097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ610828-136 ED527353549TH zafari + surachai_bk (404103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญครูบาวัง วัดบ้านเด่น ปี 2506 จ.ตาก ***

53 # 3อจ610828-137 EV118002058TH elite90 + pakee (404106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้ออัลปาก้า ปี 2543 จ.พิจิตร (สภาพล้างผิว) ***
54 # 3อจ610828-138 ED526645695TH Parichai + vatcharapong (404109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี (560131-052) ***
55 # 3อจ610828-139 EV187880348TH akkorn + ดราก้อนปิง (404113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 79%)***
56 # 3อจ610828-140 ED521244948TH benz39 + jacks7 (404115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อโชติ วัดตะโน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ610828-142 EV021615588TH Chicha + k9cob (404098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ610828-143 EV021615588TH Chicha + k9cob (404100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ610828-144 EV189534620TH newwave9 + กรเมืองกาญจ์ (404101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ610828-145 EV481322450TH Joker007 + panupong720 (404104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
61 # 3อจ610828-146 EV293148130TH wannarak + เอกสตูล (404105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
62 # 3อจ610828-147 ED523828757TH sipong + raimon (404107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ610828-148 EX193281365TH ภาคภูมิ + chun_lp10 (404110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
64 # 3อจ610828-149 EU596606552TH tum333 + ปืนใหญ่ (404112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
65 # 3อจ610828-150 EV384209023TH india-china + ภูวนัย (404114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ610828-151 RV257449619TH chaowat2558 + (404079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
beemiko5555
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 267) ***
67 # 3อจ610828-152 EV545381988TH TAVABUNCHA + (404140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อ้วนคลองทราย
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
68 # 3อจ610828-153 EV504366283TH dorn80 + tgiporp (404082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM