ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนตุลาคม 2561


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนตุลาคม 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ต.ค. 2561 - 08:11 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 23 ต.ค. 2561 - 08:07 น.] #63065 (17/17)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611004-003 EV374024869TH สว่างเทวะ (407982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ611009-002 EV862753585TH คอปแมน (407776) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ611009-004 ED56386721TH bluezone69 (407780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ611009-005 EV644104323TH คุณศิระ (407782) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ611009-012 EX321455685TH ต่ายวัดหนึ่ง (407768) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ611009-013 EU924959145TH anupong8360 (408329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611011-002 EV910809154TH Gaokod2549 (407959) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ611011-010 EU363551246TH ขนมหวาน (407980) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ611012-004 EX332814910TH Spornchai18 (408330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ611015-012 EV839890450TH Shinden (408159) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611016-001 EV272410164TH หนุ่มธนบุรี (408296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ611016-003 ED578014709TH ลิ้ม88 (408302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ611016-004 EV863504412TH LIONTHANANDOR (408304) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
N
14 # 1อจ611016-005 EV153061525TH nithiwat (408308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ611016-007 EU700830885TH seranee (408313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ611016-008 ED579914482TH noompure (408316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ611016-009 EU700830885TH seranee (408320) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 1อจ611016-010 EV607210800TH maii_amulet (408325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ611016-011 EV396927485TH นิยมชัย (408287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ611016-012 EP520932217TH Anoma (408292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ611016-013 EX331588633TH เดชอุบล (408295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ611016-014 EV136704070TH หลานตาจวบ (408300) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ611016-015 ED535472097TH ธรรมในใจ (408303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ611016-016 ED535472097TH ธรรมในใจ (408307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ611016-017 ED535472097TH ธรรมในใจ (408309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
26 # 1อจ611016-018 EV477309783TH autpichut (408312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ611016-019 EV378421959TH mejii (408315) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ611016-021 EV485146217TH aotaung (408327) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ611016-022 BAKY000317335 chaibangseemeang (408340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610926-008 Boypbr (406661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ611009-012 vittaya14 (407702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ611010-014 lerdlit (407865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ611011-013 bouyzaa (408336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ611012-009 กิมย้ง (408338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ611012-010 pawit_wattana (408324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ611016-001 นึกอ่อนนุช (408328) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ611016-002 pichet (408331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ611016-003 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (408332) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ611016-004 napon (408333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ611016-005 Arkhom58 (408335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ611016-006 Tewazatan (408337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ611016-007 นิยมไทย (408334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611010-004 Pisit1963 + วันชัย2511 (407811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
2 # 3อจ611010-006 kittikitti + tuk08 (407819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ฐานสูง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ611012-144 EX307462147TH pongbangyai + บ๊อบบางบ่อ (408558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (G 70%)***
4 # 3อจ611016-013 ศิษย์ท่านขุน + Tewazatan (408289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ611016-146 EV803535960TH Au3551 + kao1373 (408250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพฝังตะกรุดใหม่)(G 80%)***
6 # 3อจ611018-001 jamnongaj + Patumwan67 (408553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (600302-091)(G 64%)***
7 # 3อจ611018-002 jojamja + (408555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bhin_pornmongkol
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8058) (G 87%)***
8 # 3อจ611018-101 EV573255036TH penggo + หนองซอ (408502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ611018-102 EV527113146TH chairatt + KENJANG (408560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ611018-104 EV543549266TH morning + โชควัฒน (408514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) ***
11 # 3อจ611018-105 ED559479951TH ppong2506 + TON99 (408565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
12 # 3อจ611018-106 EV211867525TH พิมพ์พิมล + suyu7 (408562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ611018-107 EV235393918TH psutha + jaroenpat (408522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี ***
14 # 3อจ611018-108 ED577635233TH pakarapo + yoyoshi (408527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ611018-109 EV640638764TH tonkao + suwankal (408533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610517-079)***
16 # 3อจ611018-111 EX331399317TH apichart23 + บีเวียงพิงค์ (408446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ611018-112 EV690615545TH gammag + DEKDEK (408448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ611018-113 EU974197551TH Sakorn_rak + prachuab (408450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ611018-115 EV660405675TH warship09 + Tharin_P (408452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 84%)***
20 # 3อจ611018-116 EP897131119TH หม่อง + pound2007 (408455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ตรัง ***
21 # 3อจ611018-117 ED567975759TH หนุ่มโรงแก้ว + Siripong_Am (408568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพล้างผิว) ***
22 # 3อจ611018-118 EV688874016TH กำธรนคร + หนึ่งเมืองแพร่ (408458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน) ***
23 # 3อจ611018-120 EV803189863TH pornlimk + เก๋นครนายก (408463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปางห้ามสมุทร หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี ***
24 # 3อจ611018-121 EV794435158TH ชลกร99 + pkimkrao (408447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อกล่อม วัดป่ากะบี้ เนื้อผง จ.อุตรดิตถ์ ***
25 # 3อจ611018-123 EX321594991TH thepanom + ขอแบ่ง (408453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
26 # 3อจ611018-124 ED578844238TH เมืองช้าง + tgiporp (408454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (โค้ดดาว) ***
27 # 3อจ611018-125 EV131519337TH patty304 + น้ำฟ้าใส (408457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
28 # 3อจ611018-126 ED579461172TH tongleehae + mitmitee (408459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี ***
29 # 3อจ611018-127 EV773839506TH Kaeokleng + amarin (408462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
30 # 3อจ611018-128 P610355077 auto1800 + NUNG1789 (408464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (610914-066) ***
31 # 3อจ611018-129 ED582841900TH kenshiro2810 + kusuma69 (408467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ611018-130 EX192306928TH เกิดมากลึง + Ck888 (408569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
33 # 3อจ611018-131 SJOH000101198 Bophantom + mooyaya (408471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550620-251) ***
34 # 3อจ611018-132 EV831856072TH camaroj + noi70 (408474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ611018-133 EV508413633TH ไซม่อน + zeaezeae (408478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (G 64%) ***
36 # 3อจ611018-134 SEC3000099130 บ้านกรอบเงิน + ton-230 (408484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 103) ***
37 # 3อจ611018-135 ED571124188TH believe + ken888 (408487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
38 # 3อจ611018-136 EV137671497TH peacemaker + manop_nak (408489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 97) ***
39 # 3อจ611018-137 EV734170674TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + sorn89 (408493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)***
40 # 3อจ611018-138 EV690606251TH chajks + ชินนิมอน (408498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ611018-139 DHLO000275309 บุตรสุนทร + (408501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WATCHARAPONGWISA
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)***
42 # 3อจ611018-140 ED579461169TH doby1 + mitmitee (408506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางเขาพระศรี กรุเขาพระศรี เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
43 # 3อจ611018-141 ED578051406TH ต้นณเมืองกุย + ไข่มุข (408539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญโง้วกิมโค้ย กรุศาลเจ้า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปทุมธานี ***
44 # 3อจ611018-142 ET991464014TH ลูกอ๊อด + jaijai (408564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (G 65%)***
45 # 3อจ611018-143 EV860986636TH ช_ชุติวัตร + มีเก้า888 (408544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
46 # 3อจ611018-144 ED691856508TH m-cot + โอเว่น (408547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ611018-145 EU388556054TH boymoo4 + ตุ๊ต๊ะ (408549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ611018-148 EV452055218TH ตั้มเพชรบุรี + nooing (408551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
49 # 3อจ611018-149 EV666550251TH kenshiro2810 + คาร์บอย (408552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
50 # 3อจ611018-150 EX3610067331TH ก_กนก10 + lulytoon (408554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (610913-024) ***
51 # 3อจ611018-151 EK981342926TH อภิธรรม + แบงค์_วิดวะ (408465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผิน วัดโพธิ์กรุ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) ***
52 # 3อจ611018-153 EX191457572TH pomSL + เบิร์ดพนาสนธิ์ (408470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***

53 # 3อจ611018-154 EV737142964TH สิงขร + wicheanchee (408473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ611018-155 EV702987360TH magician + som3693 (408476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(610929-103)***
55 # 3อจ611018-156 ED582841895TH zafari + kusuma69 (408480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
56 # 3อจ611018-157 ED573372284TH nattapolc + แมวสามสี (408483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสตถิผล พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.สกลนคร (หมายเลข 23/น้ำหนักทอง 15.6 กรัม) (561211-105)***
57 # 3อจ611018-158 EU152444988TH jicko + ช่างเก้าระยอง (408486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610906-164)***
58 # 3อจ611018-159 EV602158144TH VAIVIT + sornna (408490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
59 # 3อจ611018-160 EV191620684TH RjanSeng + เหยินน้อยโคราช (408492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร ***
60 # 3อจ611018-161 EV458413620TH toun2509 + ขนมกรุบ (408469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
61 # 3อจ611018-162 EV458413620TH pramual + ขนมกรุบ (408475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูใหญ่ วัดบ้านกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สระบุรี (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ611018-163 EU641211235TH resin2007 + เก้าหน้า (408479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง สร้างเสริมหลังปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ611018-164 ED579260241TH TEE_INTER + นายทองคำ (408481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพสวย) (560904-158)***
64 # 3อจ611018-165 EV660402334TH virun123 + beemiko5555 (408570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเมฆพัด ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 134) ***
65 # 3อจ611018-166 EV854160515TH puntawat + chaleewan (408566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
66 # 3อจ611018-167 ED529983162TH niyom_2504 + sumat (408485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(610817-013) ***
67 # 3อจ611018-168 EP897131122TH Amuletism + pound2007 (408494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระราหูอาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง พิมพ์เสมา จ.นครปฐม (G 89%) ***
68 # 3อจ611018-169 EV624533544TH C_Ping + ทรงธรรมบ้านสวน (408496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ611018-171 EV762948757TH MrTeeAyutthaya + (408505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
BAZUKA9000
*** พระนางพญา เนื้อผง ***
70 # 3อจ611018-172 EV872595867TH nuiiun + Benyapa (408507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง ***


71 # 3อจ611018-174 EV652687250TH m-cot + น้ำคอก99 (408513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 63%)***
72 # 3อจ611018-176 EV872595867TH สายหลวงปู่ + Benyapa (408520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ611018-177 EV872595867TH rukphon + Benyapa (408523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ611018-178 EV872595867TH nirun4 + Benyapa (408524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ611018-179 ED565491280TH เพชรเจริญ 49 + pwongphu (408526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ611018-180 ED577846365TH Chuckvav + กงไกรลาศ (408530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
77 # 3อจ611018-182 ED570497458TH lordbull + ธีรดา (408499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(แดง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
78 # 3อจ611018-183 EV013027086TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + phongpan (408503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
79 # 3อจ611018-184 EV941313127TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + PharmX (408504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) (G 66%)***
80 # 3อจ611018-186 ED575855727TH animalhell + Suprarop (408509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
81 # 3อจ611018-187 EV653367597TH ppffarm + คุณใบเงิน (408512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชุบทองใหม่) (G 80%)***
82 # 3อจ611018-188 EV653367597TH nopakk + คุณใบเงิน (408515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา เนื้อผงเรซิ่น จ.กรุงเทพฯ ***
83 # 3อจ611018-189 ED571795387TH Kowit22 + My_dear (408518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(601215-124)***
84 # 3อจ611018-190 ED572928354TH bunpotth + chaiyawit_doh (408521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (520403-022) ***
85 # 3อจ611018-191 EV875027595TH nitpon + บุษกร (408482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 64%)***
86 # 3อจ611018-192 EU956519811TH midori + ชัยวุฒากาศ (408488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์นางกวัก เนื้อผ้าหยาบ ***
87 # 3อจ611018-193 EU956519811TH nutran + ชัยวุฒากาศ (408491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผ้าหยาบ ***

88 # 3อจ611018-194 EU956519811TH midori + ชัยวุฒากาศ (408497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 22 ต.ค. 2561 - 08:10 น.] #63062 (16/17)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611009-011 KKAW000692698 Bseries (408194) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ611010-012 EV764558272TH แมวสามสี (408219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ611010-016 EV576329285TH paulteay (407902) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 1อจ611010-024 EV933749856TH piboon (407872) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ611015-001 EV572488873TH pranpower (408200) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ611015-002 EV444206715TH pomwatsai (408203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611015-003 ED552680894TH ชวนชื่น (408205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ611015-005 ED579227679TH jojubkay (408207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ611015-006 EV651771472TH pisanlost (408209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ611015-007 EV783197982TH พรพระพุทธคุณ (408210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611015-008 EV152610420TH grantdee (408211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ611015-009 ED535472786TH ธรรมในใจ (408212) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 1อจ611015-010 EV377014622TH โพธโชคชัย (408213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ611015-011 EV803228403TH OgapzaO (408156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ611015-013 EV944344273TH วิษณุพันธ์ทิพย์ (408161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ611015-014 EP897129509TH pound2007 (408165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ611015-016 EV981027544TH นนท์รามคำแหง (408181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ611015-018 EV944358564TH คุณศิระ (408185) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ611015-019 EU346177299TH m-cot (408189) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611005-009 Buncha (407453) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ611005-015 SoMSuP (407424) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ611006-005 เด็กท่าพระ (407573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ611009-009 แม็คพระเครื่อง (408208) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ611009-014 อ้วนเมืองใหม่ (407708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ611010-004 suntisook8345 (407891) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ611015-001 ALINA (408107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ611015-002 aof-papa (408109) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ611015-003 Paymanas_ting (408217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ611015-004 กะปอม (408115) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ611015-005 แม้วจอมเทียน (408120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ611015-006 โอเรืองฤทธิ์ (408122) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ611015-007 tekapol (408130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ611015-010 chanapai (408135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ611015-012 wanpen28 (408193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ611015-013 wanpen28 (408195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ611015-014 Panamera (408197) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ611015-015 แม็คหลักสี่ (408199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ611015-016 likeit (408201) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ611015-018 พิมพ์นิยม (408204) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ611015-019 กระทิงขาว (408206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ611019-012 naenaldo (408620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611006-145 EV445769580TH supattra + JAY101 (407543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังค่อม จ.นครศรีธรรมราช ***
2 # 3อจ611010-115 PASA000181805 หม่อง + Big27 (407814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อเงิน ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช ***
3 # 3อจ611011-109 EV476740440TH Kittiwut + siriroj1234 (408440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ611012-101 ED570815598TH zafari + มาริโอ (408021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เจ้าแม่กวนอิม ***
5 # 3อจ611015-021 chajks + darita32 (408128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน จ.สงขลา ***
6 # 3อจ611015-114 ET754187395TH Iaiw9878 + NAVYBLUE (408439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
7 # 3อจ611015-116 EU596633884TH t_rodthong + ปืนใหญ่ (408124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
8 # 3อจ611015-133 EV676843158TH Aaekaa + แจ็คเชียงดาว007 (408438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนพระสมเด็จญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ 95% ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 225/น้ำหนักทอง 22.2 กรัม) ***
9 # 3อจ611015-144 ED574162843TH midori + หนุ่มฉลองกรุง (408183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงหลังช้างเผือก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ611016-111 EV205624927TH world + ทรัพย์เทวา (408256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ611016-122 EX338289758TH lungyut + narongnoi09 (408227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
12 # 3อจ611016-166 EV685854539TH bharunyoo2519 + อินทภาณี (408273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 847) (G 58%)***
13 # 3อจ611017-005 somkidcha + knott99 (408352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ611017-007 pcha429 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (408358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 83%)***
15 # 3อจ611017-008 JAY101 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (408361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 65%)***
16 # 3อจ611017-009 rungkrabi + ปุ๊ร้อยเอ็ด (408363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

17 # 3อจ611017-010 zafari + birdnaja (408365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
18 # 3อจ611017-011 bongbiab + Poonsin (408420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ611017-012 apichart23 + lerdlit (408424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นตองโข่ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) ***
20 # 3อจ611017-013 mekin + frist (408427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 44)(580805-075)***
21 # 3อจ611017-014 gek1414 + suwimon (408431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (591214-024)***
22 # 3อจ611017-015 jungjung + win14 (408433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(540210-146) ***
23 # 3อจ611017-101 EV779810117TH สิงขร + amata_tong (408389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ611017-102 EW063549139TH gear59 + chaisingburi (408395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
25 # 3อจ611017-103 EW063549139TH Torminburi + chaisingburi (408399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
26 # 3อจ611017-104 ED578851018TH damrongdej + โกวบ้อ (408401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
27 # 3อจ611017-105 EQ530394146TH ญาเมืองสิงห์ + bagio (408404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)***
28 # 3อจ611017-106 ED582700028TH แบทแมน + khunpon (408407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
29 # 3อจ611017-108 EX177412938TH taranan + เอกกี้27 (408410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ611017-109 ED578850998TH พรหลวงพ่อทบ + โกวบ้อ (408414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางแขนอ่อน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก ***
31 # 3อจ611017-110 EV542806003TH loomthong + namo0123 (408415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
32 # 3อจ611017-112 ED577818951TH AChen + jamesza (408372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา พิมพ์หลัง สก.(ใหญ่) เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.3 กรัม) ***
33 # 3อจ611017-113 ET383356731TH คาร์บอย + อนันตรา (408373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
34 # 3อจ611017-114 ED579250828TH juipeter + นายทองคำ (408376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560704-068) ***

35 # 3อจ611017-115 EU785050018TH สายฝาง + corach (408377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ611017-116 ED562772595TH เสี่ยเมืองกาญฯ + kampanat1977 (408380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.นครพนม (หน้าตัก 8 นิ้ว) ***
37 # 3อจ611017-117 EV065027183TH Phong5555 + เคาะเดียวแดง (408382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
38 # 3อจ611017-118 EV673821025TH naphong99 + ningwatgrang (408384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ611017-119 EV643465039TH Bophantom + burabha (408386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
40 # 3อจ611017-120 EV593802907TH kenshiro2810 + กระติบ (408443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
41 # 3อจ611017-121 EV367340724TH pramual + derss (408343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญบรมธาตุไชยา เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.นราธิวาส ***
42 # 3อจ611017-122 EV456708003TH Suprarop + U-Port (408346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
43 # 3อจ611017-123 EV871057977TH zafari + กระติบ (408349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
44 # 3อจ611017-124 EW019936310TH กิมหงวน + natapoln (408351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ611017-126 EV542798704TH non012 + เขยมาบตาพุด (408357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
46 # 3อจ611017-128 EV831328359TH NongOprakruang + (408364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
อภิชาติดาบไม้
*** พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ611017-129 EV783197996TH ponokoyo + พรพระพุทธคุณ (408367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) (611003-046)***
48 # 3อจ611017-130 EV717142996TH midori + MINIGUNNER (408369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิง พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
49 # 3อจ611017-131 EU902759178TH ruamsup + เจ้าสัวเก้า (408421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
50 # 3อจ611017-132 EV714711061TH ภาสพยัคฆ์ + jumbok (408423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
51 # 3อจ611017-133 ED579250814TH satosoda + นายทองคำ (408426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ611017-134 EX177412941TH pandp + เอกกี้27 (408429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ611017-135 EV632735526TH zafari + sanopporn (408430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพิชัย พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
54 # 3อจ611017-136 EV632735526TH zafari + sanopporn (408432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
55 # 3อจ611017-138 EV161322934TH watcharapong99 + (408434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นันทวัน2460
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(600529-078) ***
56 # 3อจ611017-139 EV161322934TH พล1967 + นันทวัน2460 (408435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 504)(591001-106) ***
57 # 3อจ611017-140 ED578522290TH เสือติดปีก + นะรวย_มหาเสน่ห์ (408437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเดี่ยวแดง กรุท่าวุ้ง เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
58 # 3อจ611017-141 EV458413505TH zafari + ขนมกรุบ (408394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
59 # 3อจ611017-142 ED579600682TH thanit + pangjung (408397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุครบ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
60 # 3อจ611017-143 ED574170181TH หม่อง + Viraphan711 (408400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรปฯ พิมพ์เล็ก เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ611017-144 ED574620416TH pornlimk + vitaya (408403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ลองพิมพ์ เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี (600728-175) ***
62 # 3อจ611017-145 TPD029A000939 อุธรณ์ + incutuM (408406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
63 # 3อจ611017-146 ED570397392TH หม่อง + pichet344 (408411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)***
64 # 3อจ611017-147 EV666542604TH suparerk + ekachai08 (408412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1295) ***
65 # 3อจ611017-148 EX331397262TH jojojung + supasuta1968 (408416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโภคทรัพย์ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ611017-149 EV481191808TH vitaya + dod18 (408418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ ปี 2524 ***
67 # 3อจ611017-150 EV803535372TH taccord + OgapzaO (408422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 76%) ***
68 # 3อจ611017-151 BPOM000437550 NARONGCHIT + jopawis (408375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพแต่งใบหน้า) (G 66%)***
69 # 3อจ611017-152 EV836163869TH marisanamwong + gold1 (408388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(ไม่บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (610901-042) ***
70 # 3อจ611017-153 EV836163869TH kopper + gold1 (408398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ จ.ระยอง ***

71 # 3อจ611017-154 EV836163869TH marisanamwong + gold1 (408402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
72 # 3อจ611017-155 EV466724270TH lerdlit + Thanapong36 (408405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน) ***
73 # 3อจ611017-156 ED57398521TH Berm_07 + tayatang (408442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(590220-161) ***
74 # 3อจ611017-157 EX072762735TH Wiraj_ph + จามอญกรุงเก่า (408409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5479/น้ำหนัก 61.7 กรัม) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 20 ต.ค. 2561 - 08:08 น.] #63056 (15/17)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611005-023 P610368987 Bnumber1 (408093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ611006-019 ED565446436TH ธนกฤตพระเครื่อง (407496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ611012-001 ED576602707TH ไชยนาท (408074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ611012-002 SCHL000058564 Tatpacha (408080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ611012-005 EV260037564TH อำนาจยาขันทิพย์ (408085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ611012-006 ED573557266TH เอ็มซีเค (408087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ611012-007 EV393785236TH mesa918 (408089) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
8 # 1อจ611012-008 EV862889518TH citynew (408090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ611012-009 EV865588432TH visanary (408092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ611012-010 BANB000177018 VUDDY54 (408094) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ611012-011 ED570708608TH อั๋นเด็กใหม่ (408061) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ611012-012 EV863481787TH HatPra (408067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ611012-013 EW012251085TH เสือสมิง (408071) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ611012-014 EU957928891TH หนึ่งเดียว (408076) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ611012-015 EV165874535TH Choat (408079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ611012-016 ET598521214TH sane30 (408081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ611012-017 EU326927104TH natcha (408083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ611012-018 EV715812883TH ruamsup (408084) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ611012-019 EV378444566TH mejii (408099) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 1อจ611012-020 EV311593869TH น้องแผ่นดิน (408100) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ611012-021 EV944292077TH บูรพาพยัคฆ์ (408086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ611012-022 EV759049484TH o-larn (408088) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ611012-023 EV326521347TH ขาวเมืองตาก (408091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611004-002 nattasak (407321) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ611006-015 wanpen28 (407540) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ611006-017 wanpen28 (407548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ611009-008 Wiraj_ph (408000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ611011-005 Wnk809 (407979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ611012-001 sinpet (408047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ611012-002 kajits (408050) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ611012-003 Viraphan711 (408053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ611012-004 savebank163 (408057) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
10 # 2อจ611012-005 survey (408062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ611012-007 Naisert (408064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ611018-007 การันตีพระ (408550) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611006-132 EX118515812TH PHLOI + ก_กนก10 (407494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ611008-126 ED566356992TH น้าเดช + แดร็กเพชรบูรณ์ (407631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** แหวนธงชาติ หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นฉลองอายุครบ 94 ปี จ.เพชรบูรณ์***
3 # 3อจ611010-105 EV923626279TH bunpotth + k9cob (408158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มร่มโพธิ์(โดดร่ม) กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ611010-142 EV280895283TH Kanomphing + jabee (408103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ611011-104 EV716249713TH kabkabboy + lohbetong (408306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560118-159) ***
6 # 3อจ611011-127 EV772614002TH INNO-GOLF + mingloei (408311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 230281) ***
7 # 3อจ611011-130 EV923821030TH เสิดพระเครื่อง + (408314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เมตตามหามงคล
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 72%) ***
8 # 3อจ611011-139 EV510350702TH taccord + ภคพล999 (408318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
9 # 3อจ611012-126 EU898007784TH แบ่งปัน + วุฒินันท์ (408221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
10 # 3อจ611015-001 พ่อมด + aof-papa (408102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อมมุมล่างซ้าย) (610920-009)(G 79%)***
11 # 3อจ611015-002 zafari + surasak_bpb (408104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง จ.ลพบุรี ***
12 # 3อจ611015-003 nop_osk + angelita69 (408105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (591027-061) (G 61%)***
13 # 3อจ611015-004 เพรชแปดริ้ว + chon1980 (408108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 76%)***
14 # 3อจ611015-005 dindan4 + พิศรุษ (408111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
15 # 3อจ611015-006 อ้อยป่า + sinpet (408112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ611015-008 ก_กนก10 + โอเรืองฤทธิ์ (408114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาหน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน) (610623-004)***

17 # 3อจ611015-009 หมูพัทยา + bangpakong (408116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
18 # 3อจ611015-010 mtext + midland (408119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
19 # 3อจ611015-011 แฮปรามคำแหง + montree_m (408117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี ***
20 # 3อจ611015-012 Juizy + anupong (408121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
21 # 3อจ611015-013 กำธรนคร + แก้วอุษา (408123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (610801-103)(G 68%)***
22 # 3อจ611015-014 อรรถเศรษฐ์ + เมอะมะอุ (408125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
23 # 3อจ611015-015 bagio + เมอะมะอุ (408129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ611015-016 kittisak_10 + ชวนชื่น (408131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ611015-017 treecha + ชวนชื่น (408134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
26 # 3อจ611015-018 prajak159 + ชวนชื่น (408137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพิจิตรเขี้ยวงู (G 88%) ***
27 # 3อจ611015-019 bunpotth + พุทธคุณ05 (408139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนางพญา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก ***
28 # 3อจ611015-020 มหากันภัย + prakit0112 (408141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4244)(น้ำหนัก 60.8 กรัม) ***
29 # 3อจ611015-022 prons + darita32 (408133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมแต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑) ***
30 # 3อจ611015-023 chuon + darita32 (408136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ ***
31 # 3อจ611015-024 gammag + darita32 (408140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ611015-025 มหกรรมพระเครื่อง + darita32 (408144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ611015-026 บัณฑิตต + chanapai (408148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มกระรอกกระแต กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (530826-356) ***
34 # 3อจ611015-027 กุ้งพระบาท + Chanel (408150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นธรรมจักรทอง พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ611015-028 bunpotth + penggo (408154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งยุทธหัตถี วัดป่าเลไลยฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี ***
36 # 3อจ611015-029 Kowit22 + พิมพ์นิยม (408157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (611008-033) ***
37 # 3อจ611015-101 ED573569675TH sudjarit + popchelsea (408167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก ***
38 # 3อจ611015-102 ED578903673TH แก้วอุษา + jojo5 (408169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (610928-031) ***
39 # 3อจ611015-103 EV527102449TH เมืองช้าง + KENJANG (408172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
40 # 3อจ611015-104 EV803228743TH logisman + pranung (408175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 2 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ611015-105 ED552680894TH ptgao99 + ชวนชื่น (408218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (G 89%)***
42 # 3อจ611015-106 EV428626229TH ruenthong + tepakornsu (408179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์เฉลิมพล สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ชลูด เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ611015-107 ED564059577TH poshwises + เสน่หา (408182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
44 # 3อจ611015-108 EV631576390TH yuttip2524 + sanopporn (408215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ611015-109 EV631576390TH zafari + sanopporn (408186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้) ***
46 # 3อจ611015-110 EV631576390TH zafari + sanopporn (408188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดกัลยาฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ611015-111 EV591643902TH เอกเก๋ + โสราชา (408106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหอมเดี่ยว จ.ลำพูน ***
48 # 3อจ611015-112 EV542848785TH thiarin + เขยมาบตาพุด (408110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ611015-113 ET793294445TH เล้งตราด + CHAIWAT99 (408113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวแหลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ611015-115 EV691739387TH ทองครับ + โอเว่น (408118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ611015-117 EV714698073TH sansai + chinsp (408126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 875) ***
52 # 3อจ611015-118 EV863505700TH tuszaa + kitaroman666 (408216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์สร้างเสริม เนื้ออัลปาก้า จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ611015-119 EV803228403TH Au3551 + OgapzaO (408127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน) ***
54 # 3อจ611015-120 EV839890463TH เมืองช้าง + Shinden (408138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ611015-120 EV839890463TH เมืองช้าง + Shinden (408138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ611015-121 EV778522825TH บารมีทวีคูณ + srikriangkrai (408142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1080) ***
57 # 3อจ611015-122 EV831302246TH มองผ่านเลนส์ + ตระกูลทอง (408146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 144) ***
58 # 3อจ611015-123 EV667972741TH khrawsadid + Zinemala (408151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
59 # 3อจ611015-124 EV636710516TH pjanon + หนุ่ม2526 (408155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)***
60 # 3อจ611015-125 ET793287705TH loomthong + nattawutng (408160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1118)***
61 # 3อจ611015-126 EV775290946TH ตั้มปราจีน + boymoo4 (408162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
62 # 3อจ611015-127 EV826938851TH zafari + ตะแคงขวด (408163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ611015-128 ED542517275TH sbr7956 + สยามอาร์ต (408214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้ชำรุดใบหน้าและฐานล่างซ้าย) (610806-039)***
64 # 3อจ611015-129 EV666525725TH Win_Amulet + Burapha777 (408166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 238785) ***
65 # 3อจ611015-130 EU585462340TH ninjaykk + มัสชา (408171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะกะไหล่เงิน ปี 2518 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ611015-131 EV543545009TH m-cot + doramon2526 (408143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 65%)***
67 # 3อจ611015-132 EV770792671TH ศิษพ่อมุ่ย + Youngjorhor (408147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.สุพรรณบุรี ***
68 # 3อจ611015-134 EV923597232TH waves + k9cob (408152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
69 # 3อจ611015-136 EV827585886TH ซีดานราชาเหรียญ + เจ้าจอม (408170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(610208-030) ***
70 # 3อจ611015-137 EV308265982TH หม่อง + akehup (408173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ***

71 # 3อจ611015-138 ED571342188TH watcharapong99 + (408176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กงไกรลาศ
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพรมดำใหม่) (G 66%)***
72 # 3อจ611015-139 EW027197292TH lopphuket + วศินสาริยา (408180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง รุ่นโสฬสมหามงคล เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข 1319) ***
73 # 3อจ611015-141 EV254593792TH สุขสยาม + dejathon (408174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
74 # 3อจ611015-142 EV254593792TH Jackbangkaew + dejathon (408177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 409)(สภาพสวย) (590909-115)***
75 # 3อจ611015-143 ED575581492TH SUPER_ART + photo_one (408178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ611015-145 EV331212025TH Bophantom + Ottokung (408184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
77 # 3อจ611015-146 EV331212025TH Bophantom + Ottokung (408187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
78 # 3อจ611015-147 ED551298689TH kittisak_10 + fifadida (408190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ611015-148 EV975409561TH oltaot + pimpayak (408192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 65%)***
80 # 3อจ611015-149 EV982445115TH Leklek + natepranakorn (408196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
81 # 3อจ611015-150 EV660451423TH vios2877 + เขยมาบตาพุด (408198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง ***
82 # 3อจ611015-151 LKAB000577087 C_Ping + เด็กแคมฟร็อก (408145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
83 # 3อจ611015-152 ED551298383TH boyamulet + ของขวัญ (408149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์รอด วัดคลองเขื่อน เนื้อทองแดง ***
84 # 3อจ611015-153 EU346177299TH พระนคร89 + m-cot (408153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(610817-174) ***
85 # 3อจ611016-001 ซีดานราชาเหรียญ + pichet (408220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(520422-206) ***
86 # 3อจ611016-003 nat_exit + sak2803 (408225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตา เนื้อสำริด ***
87 # 3อจ611016-004 pandp + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (408230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
88 # 3อจ611016-005 วันชัย2511 + TongTFR (408233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เศียรพ่อครูฤๅษี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไหว้ครู เนื้อผง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดส่วนบน) ***

89 # 3อจ611016-007 TEE_INTER + (408243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กแคมฟร็อก
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์เตารีด เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (610611-088) ***
90 # 3อจ611016-008 Tatchapong + เด็กแคมฟร็อก (408247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ611016-009 penggo + เด็กท่าพระ (408249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑) ***
92 # 3อจ611016-010 Mai2008 + เด็กท่าพระ (408252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อดิน ปี 2518 จ.สกลนคร ***
93 # 3อจ611016-011 atavit + kasemsit (408277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (610118-022) ***
94 # 3อจ611016-012 วิชามาร + แทนม้าทอง (408282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(580122-158) (G 79%)***
95 # 3อจ611016-014 Tongsura + นิยมไทย (408323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์พระคง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ611016-015 โฟโด้ + นิยมไทย (408326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ภู พิมพ์กลาง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
97 # 3อจ611016-016 TEE_INTER + gun87 (408299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ศุข วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
98 # 3อจ611016-101 ED576551829TH zafari + สามัญชน (408228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน ***
99 # 3อจ611016-102 EU902759306TH konlukpra + เจ้าสัวเก้า (408231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ611016-103 EU902759306TH konlukpra + เจ้าสัวเก้า (408235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
101 # 3อจ611016-104 ED566860485TH นนท์รามคำแหง + OMBUN (408239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุช่างกล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพตัดขอบใหม่) (610913-035)***
102 # 3อจ611016-105 EU532661233TH บัณฑิตต + tomyum (408242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
103 # 3อจ611016-106 EU664801487TH elite90 + ใหม่เมืองเหนือ (408245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
104 # 3อจ611016-107 EV520012205TH boyamulet + nanoh2015 (408321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ไผ่ วัดไผ่งาม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน ***
105 # 3อจ611016-108 ED580440166TH tonchaly + CharinT (408341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชตุพนหน้าโหนก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
106 # 3อจ611016-109 EV387090566TH prasangsit + Buncha (408248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา ***

107 # 3อจ611016-110 EV779809065TH สิงขร + amata_tong (408254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ611016-112 EV727159695TH zafari + ลูกน้ำดำ (408259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
109 # 3อจ611016-113 EV727159695TH zafari + ลูกน้ำดำ (408262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
110 # 3อจ611016-114 EW063516780TH New_chain + pornsakpe (408264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
111 # 3อจ611016-115 ED574854288TH TAVABUNCHA + But140 (408266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
112 # 3อจ611016-116 EX314852148TH kenshiro2810 + Shinden (408270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดขอบล่างซ้าย) ***
113 # 3อจ611016-117 EV458413474TH bunhave + ขนมกรุบ (408274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
114 # 3อจ611016-118 EV586068964TH กงไกรลาศ + Siwakarn (408276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
115 # 3อจ611016-119 EV793703927TH แฟรงค์ตาทิพย์ + tomcm (408280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระตรีกาย พิมพ์ทรงปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
116 # 3อจ611016-120 EU786964431TH วิเศษชัยชาญ + เทพดำเนิน (408283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน) ***
117 # 3อจ611016-121 EV259424212TH kittisak_10 + namo0123 (408222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 59%)***
118 # 3อจ611016-123 EV297972660TH pramual + birderan (408232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา จ.กรุงเทพฯ ***
119 # 3อจ611016-124 ED578023100TH vitaya + lewman (408238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
120 # 3อจ611016-125 ED574276151TH พลดินแดง + nutteep (408241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
121 # 3อจ611016-126 EV862195445TH VAIVIT + (408246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) ***
122 # 3อจ611016-127 EV321508940TH lekdee + Sector99 (408253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
123 # 3อจ611016-128 EV321508940TH lekdee + Sector99 (408260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
124 # 3อจ611016-129 EU700830885TH pornlimk + seranee (408265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปางห้ามสมุทร หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี (610928-149) ***

125 # 3อจ611016-130 EV831304009TH jaonine + วัฒน์ทางหลวง (408271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
126 # 3อจ611016-131 EV831304009TH joeenok + วัฒน์ทางหลวง (408258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์สี่พระองค์ เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง ***
127 # 3อจ611016-132 EV607210800TH panutat + maii_amulet (408263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) ***
128 # 3อจ611016-133 EV607210800TH m-cot + maii_amulet (408267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
129 # 3อจ611016-134 EV321508967TH ruamsup + ราชสีห์_กิ่งเพชร (408272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
130 # 3อจ611016-135 EV321508967TH ruamsup + ราชสีห์_กิ่งเพชร (408275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
131 # 3อจ611016-137 EV952698865TH rain2514 + Au-kb (408285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (G 68%)***
132 # 3อจ611016-138 EV448825555TH Win_Amulet + kittikitti (408286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
133 # 3อจ611016-139 ED575990421TH walrawut + ระท่าอิฐ (408290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
134 # 3อจ611016-140 EV660438081TH tuszaa + รัตน์เนินพระ (408293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
135 # 3อจ611016-141 ED578250543TH บารมีทวีคูณ + WIRETAP (408229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี (G 79%)***
136 # 3อจ611016-142 ED570228703TH 123456 + tansave (408234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์หน้าวัว เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ระยอง (G 83%) ***
137 # 3อจ611016-143 ED565474803TH werngjan + ssakda (408240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
138 # 3อจ611016-144 EV573028975TH ครูเทคนิค + aek2526 (408322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
139 # 3อจ611016-145 ED495876621TH topten + Nadtakan (408244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ (G 66%) ***
140 # 3อจ611016-147 EV485042424TH Krajub2002 + โอเว่น (408251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
141 # 3อจ611016-148 EV852544251TH leonzz + Poldee98 (408255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
142 # 3อจ611016-149 EV668632775TH Kowit22 + noi70 (408257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง) ***

143 # 3อจ611016-150 EV883680645TH loomthong + (408261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คมทัตพรหมเสนะ
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2510 จ.นครนายก (สภาพใช้และล้างผิว) ***
144 # 3อจ611016-151 EV510350490TH artirvana + Lumpum (408317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดศรีเรืองบุญ รุ่น 3 เนื้อทองคำ 94% ปี 2521 จ.นนทบุรี (น้ำหนักทอง 11.9 กรัม) ***
145 # 3อจ611016-152 ED579921982TH Santiwall + porn08 (408269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) (G 50%)***
146 # 3อจ611016-153 DONM000724225 man77 + prungthan (408279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (โค้ด 1) ***
147 # 3อจ611016-154 EV685252264TH korn88 + กล้วย_บางมด (408284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์พระประธาน ***
148 # 3อจ611016-155 EV685252264TH csee2004 + กล้วย_บางมด (408288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเดี่ยวดำ กรุท่าวุ้ง ***
149 # 3อจ611016-156 EV593802875TH ปากน้ำ555 + กระติบ (408291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
150 # 3อจ611016-157 EX191684999TH กรณ์ลานนา + พุทธคุณหลวงปู่ (408294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
151 # 3อจ611016-158 EU902758172TH apexshop + สว่างเทวะ (408297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หุมน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
152 # 3อจ611016-159 EV573029220TH bunpotth + ถุงข้าว (408301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
153 # 3อจ611016-160 ED571747571TH สิงขร + thumma (408305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
154 # 3อจ611016-161 EV677270924TH pichet344 + tixkyplus (408224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
155 # 3อจ611016-162 BAKY000317335 taiy_k + chaibangseemeang (408226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) ***
156 # 3อจ611016-164 SMLP000313535 marisanamwong + รักเบ๊นซ์ (408237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 64%)***
157 # 3อจ611016-165 EV803534417TH patchara + OaTaWa (408268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระไพรีพินาศ ภปร. วัดปทุมวนารามฯ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 19 กรัม) ***
158 # 3อจ611016-167 EV485110464TH Phimaphat + โอเว่น (408278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
159 # 3อจ611019-006 Chatnarong_ch + Sudjarit (408571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2519 จ.พัทลุง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 19 ต.ค. 2561 - 08:10 น.] #63052 (14/17)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611005-007 EV645383451TH ญาดา168 (407879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ611005-008 EV982082493TH popular_rock (407451) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ611006-007 ED571322055TH tuktu40 (407569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ611006-009 ED568256025TH อ๋อย77 (407882) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
5 # 1อจ611008-019 EV161301925TH พลช้างเผือก (407987) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
6 # 1อจ611008-020 ET149759094TH pradrem (407884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611010-001 EV702952330TH สยามรุ่งโรจน์ (407854) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ611010-002 EV636704285TH kohler (407857) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ611010-004 EV656003260TH sinsamut (407862) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ611010-005 ED571572226TH apichartploysai (407868) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ611010-006 EV822316595TH kittikitti (407904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ611010-007 ED569846686TH ศิษย์ท่านขุน (407871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ611010-008 EV571457870TH thatcharit (407914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611010-009 EV654277663TH anuruknavy44 (407921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ611010-010 ED571724726TH thumma (407880) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ611010-011 EV547281979TH คุ้มเสมา (407898) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ611010-013 ED565543645TH PING007 (407899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ611010-014 EV644153355TH บูรพาพยัคฆ์ (407900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ611010-015 ED574805225TH gorn9 (407901) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ611010-017 EV644153307TH วิษณุพันธ์ทิพย์ (407903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ611010-018 EV644111001TH ปักต้นกล้า (407905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ611010-019 ED569644145TH สุทธิพงษ์99 (407907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ611010-020 EV944330994TH คุณศิระ (407909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ611010-021 EV607943938TH เที่ยงพุทธคุณ (407867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ611010-022 EV666518260TH yodsiam (407920) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ611010-023 EU307619304TH taara (407922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ611010-025 EX192295916TH Wanchana (407875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ611010-026 EV136387567TH หลานตาจวบ (407877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ611011-001 EV137669887TH สระหลวง (407955) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ611011-003 EV651100772TH ผู้จัดการ (407962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ611011-004 ED576800764TH จอมคาถา (407965) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ611011-005 EV698547055TH maturuch (407967) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ611011-006 EW012249170TH peeengin (407971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ611011-007 EU944706896TH nusalaya (407974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ611011-008 EV365788191TH เอิร์น (407975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ611011-009 EV944309532TH แรกบิน09 (407978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ611011-011 ED570835840TH มหามณีจินดา (407976) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611003-007 เน้นพระสวย (407179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ611006-002 กล้าธรรม (407564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ611006-013 แก้วอุษา (407534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ611008-006 แทนม้าทอง (407621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ611008-007 vee2504 (407624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ611010-001 tumacer (407886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ611010-002 suntisook8345 (407888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ611010-003 suntisook8345 (407890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ611010-005 อำนาจธรรม (407892) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ611010-007 peacemaker (407894) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ611010-008 อ้น_รังสิต (407895) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ611010-009 Kiattichai (407896) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ611010-010 Pracha40 (407897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ611010-011 ninemhee (407859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ611010-012 กล้าเก่งทุกทาง (407860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ611010-015 prakit0112 (407869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ611010-016 หรั่งวัดไตร (407870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ611010-017 walrawut (407873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ611011-002 vittaya14 (407969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ611011-003 OMBUN (407972) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ611011-004 moltol (407977) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ611011-006 nattasak (407981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ611011-007 playmore (407996) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ611011-008 Sololo (407983) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ611011-009 rioruud (407985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ611011-010 toy_clong8 (407986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ611011-011 ตั้วเมืองทอง (407956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ611011-012 นกระนอง (407960) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611003-005 loongmike + เต้ยอิตาเลียน (407212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ611004-105 EV651747045TH อรรถพล + ลูกน้ำอิง (407311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ611005-139 ED565782163TH kohler + kangnutta (407386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค้ดระฆังใหญ่/สภาพล้างผิว) ***
4 # 3อจ611006-122 ED536145822TH khotchaninPk + pungting (407565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 89 เสาร์ 5 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
5 # 3อจ611006-124 EV934757139TH komsan + ANURUT (407572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
6 # 3อจ611008-125 ED573521385TH คานธี + tayatang (407629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี ***
7 # 3อจ611008-130 EU186551031TH แทนม้าทอง + tonchaly (407647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อขำ วัดโพธ์เตี้ย พิมพ์ข้างอุ(มีห่วง) ปี 2466 จ.กำแพงเพชร ***
8 # 3อจ611008-134 EV803286131TH cowman + OgapzaO (407654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมหน้าอกใบหน้า) (อุดผงใหม่)(G 63%)***
9 # 3อจ611009-101 EU307590999TH walrawut + newty53 (407700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ611009-130 EV529492336TH zafari + doramon2526 (407772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ611010-111 EV635201256TH pandp + sanopporn (407799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้า) ***
12 # 3อจ611010-128 EX200895432TH พลอยฟ้าพลอยฝน + titasa (407846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
13 # 3อจ611010-132 EV714635612TH bellic + tansave (407908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน) (G 78%)***
14 # 3อจ611010-134 ET723320143TH st_kitti + Damwoo (407843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) ***
15 # 3อจ611012-001 kopper + นับตังค์ (408008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี ***
16 # 3อจ611012-004 chaay + kikapuu (408015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***

17 # 3อจ611012-005 TAVABUNCHA + (408018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสิดพระเครื่อง
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) (G 64%)***
18 # 3อจ611012-006 midori + jugree02 (408022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ611012-007 pramual + pukpik (408026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ611012-008 Nihao + Naisert (408029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์พระครูมูล เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ611012-009 วันชัย2511 + pawit_wattana (408031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 213)(590302-095) ***
22 # 3อจ611012-102 HTAI000084417 หลวงปู่ช้างให้ + rung-55 (408025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
23 # 3อจ611012-103 EV281041215TH pramual + jabee (408030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระแผงตัด 6 กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
24 # 3อจ611012-104 EW027161390TH lopphuket + วศินสาริยา (408096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง รุ่นโสฬสมหามงคล เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข 1248) ***
25 # 3อจ611012-105 ED578800988TH Koki2557 + somchai_lawit (408033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมจมูกและขอบซุ้มซ้าย) ***
26 # 3อจ611012-106 EU751726771TH Phong5555 + รงค์พังงา (408097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
27 # 3อจ611012-107 WDIS000011082 Titikorn + Folkfolk (408038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (G 72%)***
28 # 3อจ611012-108 EV351040611TH willy + sarapowarm (408046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้) ***
29 # 3อจ611012-109 ED569853727TH njeesom + Bigbike3359 (408048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (600715-147) ***
30 # 3อจ611012-110 EV136730432TH นพดล2519 + หลานตาจวบ (408051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
31 # 3อจ611012-111 EV272169562TH penggo + Phonkhaokho (408001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ611012-112 EV820669238TH rsermsak + KAI28 (408004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร (สภาพใช้) ***
33 # 3อจ611012-113 EV851903134TH บัวแก้ว + กากุไรเดอร์ (408005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ ***
34 # 3อจ611012-114 ED569770506TH kenshiro2810 + เก้าออโต้ (408007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ611012-115 EV691848427TH แก้วอุษา + kawin1980 (408010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ611012-116 EV687516026TH nuang08 + Viraphan711 (408014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(580903-006) (G 76%)***
37 # 3อจ611012-117 EV752028564TH ruamsup + Like_ (408016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย) ***
38 # 3อจ611012-118 EV651164821TH nitis + Darkaun (408019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์เชื้อ หนูเพชร วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
39 # 3อจ611012-119 WALK000214728 lopphuket + หนานหนัด (408024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง รุ่นโสฬสมหามงคล เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข 918) ***
40 # 3อจ611012-120 EV827492606TH zafari + หลิวน้อย (408027) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
41 # 3อจ611012-120 EV827492606TH zafari + หลิวน้อย (408027) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
42 # 3อจ611012-120 EV827492606TH zafari + หลิวน้อย (408027) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
43 # 3อจ611012-122 EV832699492TH อุธรณ์ + smart09 (408098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ ***
44 # 3อจ611012-123 EV660175147TH Thitirat + Tharin_P (408036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 87%)***
45 # 3อจ611012-124 RTAP000005380 mekin + จูปีเตอร์ (408032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
46 # 3อจ611012-125 EP729593352TH ล้านมาแชร์ + ณัฐวลัญช์ (408040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง (G 65%) ***
47 # 3อจ611012-127 ED572652393TH walrawut + moddum (408043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเยี่ยวชะนี หลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2550 จ.เพชรบุรี (ฝังตะกรุดทองเหลือง) ***
48 # 3อจ611012-128 EV542858938TH animalhell + phetra (408049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ611012-129 ED576125517TH zafari + kusuma69 (408052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ611012-130 EV803534071TH บ้านบุญ + Pongkorn332 (408054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
51 # 3อจ611012-131 ET459856638TH dindan4 + pairuch (408055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
52 # 3อจ611012-132 ED573555061TH Werachai10 + แมน2517 (408058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูร้อน เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***

53 # 3อจ611012-133 EV975409898TH มหัศจรรย์พระ + ลักษณ์ตะวัน (408060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ611012-134 ED561158893TH PLE_INNO + Wangmanow (408063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2335) ***
55 # 3อจ611012-135 EV665990549TH muang + ตั้มปราจีน (408066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์พระคง เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพใช้สึก) ***
56 # 3อจ611012-136 EV691768335TH pramual + mitmitee (408068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
57 # 3อจ611012-137 ED569855714TH m-cot + Bigbike3359 (408072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ611012-138 ED573557270TH TONG_NK + เอ็มซีเค (408075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
59 # 3อจ611012-139 EU880214622TH พีรสิทธุ์ + โงกุน (408077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2483 จ.นครสวรรค์ ***
60 # 3อจ611012-140 EV349430953TH vorathep + สิทธิ์ท่าฉลอม (408078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.อ่างทอง ***
61 # 3อจ611012-142 EV826926270TH w_penoom + โชควัฒน (408041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง ***
62 # 3อจ611012-143 ED576524179TH pornlimk + เหลาเพชรบูรณ์ (408095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธมิ่งมงคล วัดราชบรรทม พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงพ่อผินะ ปลุกเสก) ***
63 # 3อจ611012-145 EV740110873TH New_chain + pornsakpe (408044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
64 # 3อจ611012-146 EV155320259TH New_chain + panja (408056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ611012-147 EV778257604TH sansai + boonjuan (408059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2170) ***
66 # 3อจ611012-148 EU596633495TH Maxcar40 + ปืนใหญ่ (408065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ611012-149 EV304795809TH pramual + nirun-k (408069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้ออัลปาก้า ปี 2485 จ.นครสวรรค์ ***
68 # 3อจ611012-150 EV613485264TH tongleehae + เวฬุวัน99 (408073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อผงเกสร ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพชำรุดขอบบนขวา) ***
69 # 3อจ611012-151 EV400995475TH หิมพานต์มุ่งงาม + suphimai (407999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
70 # 3อจ611012-152 EV161321766TH poshwises + ลูกน้ำดำ (408002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***

71 # 3อจ611012-153 EW027161103TH natakrit + อัศวิน_ระยอง (408003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2511 จ.ชลบุรี (560905-051) ***
72 # 3อจ611012-154 ED569564813TH KARNHATHAI + BOAT26 (408006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
73 # 3อจ611012-155 EV466703915TH แบทแมน + Thanapong36 (408009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ611012-156 EV727744845TH เมืองช้าง + nockout (408012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (G 79%)***
75 # 3อจ611012-157 EX280581041TH Joecolor + sert-mtts (408013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(610913-004) (G 74%)***
76 # 3อจ611012-158 EV217432884TH แม็คพระเครื่อง + เหน่ง14 (408017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ น ศรีษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
77 # 3อจ611012-159 ED577511582TH winwin + guidenaja (408020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ611012-160 EV275385115TH masterbill + OaTaWa (408023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ611012-161 ED571396671TH pramual + กงไกรลาศ (408034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ611012-162 ED574607366TH nongder + raimon (408035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
81 # 3อจ611012-163 EV444206707TH world + pomwatsai (408039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
82 # 3อจ611012-164 ER271248241TH Boonjerd + หมูแม่ลา (408042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ ***
83 # 3อจ611012-165 EU974894481TH zafari + อัครพนธ์ (408045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระวันรัต เนื้อทองแดง ปี 2482 ***
84 # 3อจ611017-001 Vkob2001 + kitcha (408345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 13.8 กรัม) (G 84%)***
85 # 3อจ611017-002 chaibpk + kitcha (408347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 9.7 กรัม) (G 60%)***
86 # 3อจ611017-003 NARONGCHIT + kitcha (408350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 8.3 กรัม) (G 80%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 18 ต.ค. 2561 - 08:10 น.] #63046 (13/17)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610925-006 EV405580617TH Vorajak (406860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ611001-003 EP897037780TH pound2007 (407049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611003-008 EV725049661TH nopnak (407672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ611004-008 ED529963358TH ตัดเซียน (407675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ611005-009 EV938819457TH ปักต้นกล้า (407763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ611005-010 EU924934130TH taotaokrab2 (407680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ611005-015 EV682210384TH ปักต้นกล้า (407765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ611005-017 EV549236898TH romantictan (407682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611005-018 EV378396358TH เอ็ดวังหลุม (407686) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
10 # 1อจ611005-021 EV832199752TH อ๊อดดอนหวาย (407684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611008-001 EV094249094TH Tanes54 (407644) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ611008-002 EX331379476TH supasuta1968 (407662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ611008-003 EV661681388TH Olanchan (407663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611008-004 EV840005847TH ริมกวง222 (407689) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ611008-005 EV794815615TH rukawa7 (407669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ611008-006 EV684134442TH วิษณุพันธ์ทิพย์ (407671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ611008-007 EV485138578TH ตั้มจรัญ (407674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ611008-008 EV797058190TH นันทวัน2460 (407678) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
19 # 1อจ611008-009 ED535455845TH ธรรมในใจ (407694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ611008-010 ED535455845TH ธรรมในใจ (407698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ611008-011 ED535455845TH ธรรมในใจ (407695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ611008-012 ED535455845TH ธรรมในใจ (407696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ611008-013 ED535455845TH ธรรมในใจ (407697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ611008-014 EV169396178TH man77 (407668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ611008-015 EV309963058TH pradrem (407676) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ611008-016 KAOL000195627 akankung (407679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ611008-017 EV410377013TH HatPra (407681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ611008-018 ED572141514TH maii_amulet (407683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ611008-021 EV481659896TH autpichut (407664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ611008-022 EV212159850TH chsearn (407667) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ611009-001 EV644113532TH paparuszy (407774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ611009-003 EV413966606TH Aroon23 (407779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ611009-007 EV618434255TH thanit (407788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ611009-009 SSPI000058777 INDDEW36 (407794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ611009-010 ED552485590TH Khanjarat (407790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ611009-014 EU700828989TH seranee (407773) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ611009-015 EV665235491TH สิบหมื่น (407778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ611009-016 EU676833354TH kunpop11 (407781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ611009-017 EV685264850TH praveen (407783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ611009-018 EV685264846TH Folkfolk (407784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ611009-019 EV658599902TH mobile23 (407785) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ611009-020 EV544055324TH khunpon (407787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ611009-021 EU466979986TH benz39 (407749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ611009-022 ED568466267TH moo_bpk (407753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ611009-025 EV721570470TH errorman (407762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611005-010 napsss (407454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ611008-001 olympia (407605) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ611008-002 pungting (407693) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ611008-003 affection (407608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ611008-004 srisuwan (407613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ611008-005 วีไทรน้อย (407616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ611008-008 jopawis (407626) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 2อจ611008-010 suwats (407637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ611008-011 nunthikorn (407643) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ611008-012 bkk10250 (407648) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ611008-013 kajits (407650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ611008-014 Sololo (407651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ611008-016 เสาร์ห้าบารมีพ่อ (407653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ611008-017 โพธาราม (407655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ611008-018 วันชัย (407692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ611008-019 Domeno (407656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ611008-020 pawit_wattana (407657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ611008-021 toey7 (407677) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ611009-001 สยามเมืองยิ้ม (407737) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ611009-003 tawat_boonyarat (407743) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 2อจ611009-004 chanram (407746) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ611009-005 แบงค์ (407789) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ611009-006 suwats (407752) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 2อจ611009-010 pattana (407771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ611009-011 khomsan (407701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ611009-015 พัทลุง (407711) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 2อจ611012-008 wangroyal (408070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611005-134 EV466265772TH zafari + sanopporn (407373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน หลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เนื้อผงใบลาน ปี 2485 จ.เพชรบุรี ***
2 # 3อจ611006-150 EV762490586TH Werachai10 + สมบัติ (407561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยมบล็อกแตก เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ611008-002 bunpotth + oudood (407599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหูยาน กรุวัดราชบูณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (540504-073) ***
4 # 3อจ611008-131 EV466703495TH tuszaa + Promsri (407649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดง จ.พิจิตร ***
5 # 3อจ611011-001 ตราชั่ง + kitcha (407925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (560525-139)***
6 # 3อจ611011-003 klang_pra + neung2520 (407931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ611011-004 popular_rock + มรรคานุคา (407997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน เนื้อผงคลุกรัก จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ611011-005 แพรวพรรณ + ดิอาโบล (407935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วััดอโศการาม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
9 # 3อจ611011-006 พีรสิทธุ์ + Golay (407939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
10 # 3อจ611011-007 แม้วจอมเทียน + vinit09 (407941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ611011-008 bongbiab + ขุนอรรถ (407945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
12 # 3อจ611011-009 TheHulk + เด็กตลาดใต้ (407949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อชานหมาก ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
13 # 3อจ611011-010 ป๋องณรงค์ชัย + wosatorn (407952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผงดำ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ611011-011 อรรถเศรษฐ์ + ตูนซิตี้เซ้นส์ (407994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 77%)***
15 # 3อจ611011-012 Happy2018 + ตูนซิตี้เซ้นส์ (407954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สามพระอาจารย์ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 70%)***
16 # 3อจ611011-013 TAVABUNCHA + ราชสีห์ (407958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***

17 # 3อจ611011-101 EV659585989TH kopper + nuiiun (407926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ611011-102 EU775141434TH สมบัติบูรพาบารมี + tongjoy (407930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
19 # 3อจ611011-103 ED560357249TH m-cot + เจ๋งจริง (407933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
20 # 3อจ611011-107 ED569934730TH Nuttry + apiwat_66 (407942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
21 # 3อจ611011-108 EV775252996TH chaibangseemeang + (407946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
boymoo4
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (G 83%)***
22 # 3อจ611011-110 EX339182545TH aechakkit + Suprarop (407950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)***
23 # 3อจ611011-111 EV699540402TH bunpotth + PunC123 (407923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ611011-112 EV545153416TH สิงค์ใต้สายดำ + ที่ราบสูง (407927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (600921-092) ***
25 # 3อจ611011-113 EV872513474TH maomanu + กระติบ (407988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ) (G 79%)***
26 # 3อจ611011-114 SPA003A00323TH AodAnt + unstobable (407932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครพนม (หมายเลข 379) ***
27 # 3อจ611011-115 EX234586537TH Vkob2001 + looknam1 (407938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาจัมโบ้ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (590121-125) ***
28 # 3อจ611011-116 EV456687175TH korn88 + ถิรญาโณ (407944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางแขนอ่อน เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
29 # 3อจ611011-117 EV8345832298TH SAFEkabpom + วรโรจโณ (407948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี ***
30 # 3อจ611011-118 EU550398898TH Nknavink90 + Nawaki (407990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
31 # 3อจ611011-119 EU550398898TH taccord + Nawaki (407991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)***
32 # 3อจ611011-120 EV481160788TH พระราม9 + router (407953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
33 # 3อจ611011-121 EU733652278TH nirun4 + ตนคอน09 (407957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
34 # 3อจ611011-123 EV400923045TH เมืองช้าง + cssbyaon (407966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 66%) ***

35 # 3อจ611011-125 EV831842538TH คนกรุงศรี + noi70 (407970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
36 # 3อจ611011-126 EU907822805TH Wanlop + อิเค็นจิโร (407973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัชกาล เนื้อทองเหลือง(แดง) จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
37 # 3อจ611011-128 ED572016905TH ekach + aomthai (407995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี ***
38 # 3อจ611011-129 BKAE000585198 TEE_INTER + แก้วนพเก้า (407993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา สมเด็จพระพุทธโคดมบรมสกลธวัชชัย วัดดอน เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
39 # 3อจ611011-131 EV575860130TH shang + pokadot (407924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน กรุคลองตะเคียน พิมพ์ไหล่ยกสองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (580820-028) ***
40 # 3อจ611011-132 ED573521377TH ทรัพย์กำเนิด + tayatang (407928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
41 # 3อจ611011-133 ED551294506TH TAVABUNCHA + ของขวัญ (407934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
42 # 3อจ611011-134 ED566693442TH Aonpra + วุฒินันท์ (407937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.นครปฐม (550712-174) ***
43 # 3อจ611011-135 ED529969815TH xenon2520 + armarging (407940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 0.8 กรัม) ***
44 # 3อจ611011-136 EU363551246TH ธรรมจารึก + ขนมหวาน (407943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
45 # 3อจ611011-137 EU585401181TH พ่อมด + เอสายชล (407947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกและแต่งผิว) ***
46 # 3อจ611011-138 ED570835840TH Berm_07 + มหามณีจินดา (407951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 16 ต.ค. 2561 - 08:11 น.] #63040 (12/17)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610927-010 EV512209280TH พลดินแดง (407149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ611001-004 EV656839494TH วัฒน์พระเครื่อง (407053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ611001-006 ET250966074TH จอมพล (407060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ611001-014 EV662752205TH udomkaew (407084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ611003-009 EU606656051TH udnhun (407193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ611003-012 EU582884750TH ZuTharua (407252) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ611003-014 EU954321396TH บ๊อบบางบ่อ (407256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ611005-020 ED562958572TH ตะพาบ (407444) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ611006-001 RP288464704TH พิมพ์พิมล (407547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ611006-002 ED568275483TH tayatang (407550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ611006-003 CITY003473653 Big27 (407554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611006-004 EV656431095TH Vincent (407558) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ611006-005 EP005495422TH nilut (407563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ611006-006 EV463759385TH กชภัชพงศ์ (407567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ611006-008 ET862635969TH bendorson (407571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ611006-010 EV826890411TH kittipongbee (407574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ611006-011 ED552648752TH ตุ๋ย-ท่าทราย (407474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ611006-012 EV665936962TH ตั้มปราจีน (407476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ611006-013 EV481217933TH ยกเมฆ (407479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ611006-014 EX328937603TH zafari (407482) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ611006-015 ED564435114TH POOSIT (407484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ611006-016 EV728700917TH radar41 (407487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ611006-017 EV365772041TH nuthapol (407489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ611006-018 EV767172182TH jaonine (407492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ611006-020 EU559601220TH Singh_Amulet (407499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ611006-021 EU957924223TH jetsada_supat (407504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610929-010 tum99 (407157) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ610929-011 tawat07 (407555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ611001-008 rooms_studio (407080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ611001-014 pomSL (407062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ611001-017 นราชิ (407076) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ611002-011 pramual (407143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ611004-004 pratrama7 (407327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ611004-011 suchat-01 (407359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ611006-001 thayarat007 (407559) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ611006-003 kamin41 (407566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ611006-004 อตกพระเครื่อง (407568) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ611006-006 rooms_studio (407576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ611006-007 ๙อุอากะสะ (407577) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ611006-008 bangpakong (407592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ611006-009 ลูกแม่รำเพย (407580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ611006-010 เหมาเหมา (407581) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ611006-011 Meaw_mah (407527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ611006-012 Warayu (407530) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ611006-014 tanac (407536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ611006-016 wanpen28 (407545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ611006-018 โนเมืองนนท์ (407552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611003-007 Kaeokleng + เน้นพระสวย (407215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมหูขวาและส่วนบน) ***
2 # 3อจ611003-104 EV632551638TH poshwises + benz18 (407240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเฒ่า(ปั้น) วัดคังคาว รุ่น 2 พิมพ์กลาก เนื้อชุบทอง ปี 2519 จ.ชัยนาท ***
3 # 3อจ611004-011 pramual + sineru32 (407294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุค่ายสมเด็จพระนารายณ์ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดพระเกศ) ***
4 # 3อจ611004-106 EV714279916TH Parichai + Kittisak99 (407313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระเขี้ยวแก้ว หลวงพ่อจรัญ ปี 2515 ***
5 # 3อจ611004-135 EV803817245TH สิริพรชัย + OgapzaO (407303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพอุดผงใหม่และแต่งผิวด้านหน้า) ***
6 # 3อจ611004-140 EV038999065TH แอ๊ค-คลองสี่ + tle_wangpikul (407314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (G 80%) ***
7 # 3อจ611005-105 ED566617891TH ท่านอ๋อง + nakonnumsai (407473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ยืนหลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี ***
8 # 3อจ611005-124 EV373634311TH pukkakub + เจ้าสัวเก้า (407401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ถ้ำเสือ(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2516 จ.จันทบุรี ***
9 # 3อจ611005-152 EV138095368TH Koki2557 + เขยคอนสาร (407394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ611006-002 charintr + bangpakong (407587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ611006-112 EV569119025TH marisanamwong + dekphet (407529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
12 # 3อจ611006-157 EV651139583TH แบงค์อรัญ + Darkaun (407495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเสือ วัดสุวรรณ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2483 จ.นครนายก (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่) ***
13 # 3อจ611008-115 TPD014A000189 Art33 + srikriangkrai (407919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 80%) ***
14 # 3อจ611009-001 บอลปากน้ำ + ๙อุอากะสะ (407699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (600711-012) ***
15 # 3อจ611009-002 AIR2515 + suwats (407703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ611009-003 morning + win14 (407707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(520402-162) ***

17 # 3อจ611009-004 NOP_BU8 + โจ้ดอนเมือง (407791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดใต้ เนื้อผง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร ***
18 # 3อจ611009-005 khotchaninPk + ฅนรักพระ (407714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์เสมา เนื้อผง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
19 # 3อจ611009-006 rungkrabi + ลุงบิ๊ก (407719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
20 # 3อจ611009-007 สองร้อยล้อ + ApiPra19 (407721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
21 # 3อจ611009-008 ruenthong + pattana (407725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ611009-009 Rathprasert3835 + นคราฎ (407728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (G 70%)***
23 # 3อจ611009-010 thieng + deknoii (407732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี (G 65%)***
24 # 3อจ611009-102 FAM0000933229 ต่อ_ถนนตก + pk123456 (407704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2483 จ.นครสวรรค์ ***
25 # 3อจ611009-103 ED566043521TH kohler + เจดีย์ราย (407706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ611009-104 ED560345546TH ภาคภูมิ + เจ๋งจริง (407709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพปิดทอง) ***
27 # 3อจ611009-105 ED563879417TH m-cot + porn08 (407712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (571203-158)(G 77%)***
28 # 3อจ611009-106 EX191442516TH Kaewklom + chun_lp10 (407792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (สภาพใช้)(610629-091) ***
29 # 3อจ611009-107 EV618434255TH Joecolor + thanit (407716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
30 # 3อจ611009-108 EU391896557TH พิชิตตลาดเพชร + งดงาม (407724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
31 # 3อจ611009-109 RB935364765TH lerdlit + วิเศษชัยชาญ (407727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มปราสาท ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ เนื้อดิน (สภาพชำรุดซุ้มด้านบน) (520418-146) ***
32 # 3อจ611009-110 EV665215126TH djmdjm + พิชัย999 (407731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพล้างผิว) (G 60%)***
33 # 3อจ611009-111 EV740130060TH watcharapong99 + (407738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ch_worathep
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
34 # 3อจ611009-112 RB999643802TH prasit_jongsiri + boonsom_n (407742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***

35 # 3อจ611009-113 EQ530394225TH wwut2 + bagio (407745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(520514-007) ***
36 # 3อจ611009-114 EU582625809TH pukkakub + อ้อยใจ (407748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2530 จ.จันทบุรี (ฝังตะกรุด) ***
37 # 3อจ611009-115 EV571457336TH Niti333 + thatcharit (407750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ611009-116 EV694597351TH zafari + ตั้มเดอะซ๊อก (407754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่เอวเล็ก เนื้อผง จ.ชัยนาท ***
39 # 3อจ611009-117 EU841795554TH warriorric + wicheanchee (407757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ611009-118 EX321455685TH TEE_INTER + ต่ายวัดหนึ่ง (407759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งตั๊กแตนใหญ่ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นพลังพุทธคุณ เนื้อสำริด ปี 2542 จ.เพชรบุรี ***
41 # 3อจ611009-119 ER745994875TH ชอบจัง + Darkwalf (407761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (G 88%)***
42 # 3อจ611009-120 ED563867396TH beerleo + kungkung1 (407766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ611009-121 EU352582755TH poshwises + backdagon (407751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ611009-122 EV549424423TH mumu99 + ลิงน้อยน่ารัก (407756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ611009-123 EV690578799TH Note2499 + วิทย์พระประแดง (407760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (G 70%)***
46 # 3อจ611009-124 ED565719979TH mouse88 + ข้าวตอกแตก (407793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (G 87%)***
47 # 3อจ611009-125 EU686952651TH วันชัย2511 + nop168 (407764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
48 # 3อจ611009-126 ED572124927TH thapakorn2011 + ปภานลิน (407767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
49 # 3อจ611009-127 ED542446883TH poshwises + sohn27 (407769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
50 # 3อจ611009-128 ED556099866TH supakorntt + TEE_INTER (407770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (601130-020)***
51 # 3อจ611009-129 ED556099866TH kittisak_10 + TEE_INTER (407796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นพรรษาสุดท้าย ปี 2493 จ.นครสวรรค์ (610403-119)(G 77%) ***
52 # 3อจ611009-131 EV868302200TH toncraft + บีลูกพระธาตุ (407710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพขัดผิว) (G 63%)***

53 # 3อจ611009-132 ET802332753TH joe_donmueang + หม่อง (407713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (610613-058) ***
54 # 3อจ611009-133 ED546898464TH มิสเตอร์เฮ้าส์ + โพธโชคชัย (407715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงตาพัน พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก เนื้อผง ปี 2502 ***
55 # 3อจ611009-134 ED569845385TH พ่อมด + เก่งเฮง (407718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
56 # 3อจ611009-135 ED564694175TH kittisak_10 + nottosaad (407797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ611009-136 EV748899437TH zafari + ซุ้มวัดศรี (407722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ611009-137 EX192289456TH pornlimk + seranee (407730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (610928-147) ***
59 # 3อจ611009-138 EV481703334TH dreamsconner + autpichut (407734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกรุนาคาม เนื้อเงิน จ.นครศรีธรรมราช ***
60 # 3อจ611009-139 ED568829267TH Chot56 + wadeelert (407736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช ***
61 # 3อจ611009-140 EV665292729TH jamnongaj + (407741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (610824-053)(G 65%)***
62 # 3อจ611009-141 EV522400635TH Bophantom + เด็กสายสี่ (407717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ611009-142 ED571921479TH ท่านอ๋อง + พุทธมามกะ (407720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
64 # 3อจ611009-143 EU186551907TH animalhell + tonchaly (407723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 418350) ***
65 # 3อจ611009-144 ET940863437TH แค่นี้ก็พอ + ทัชสะพานใหญ่ (407726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา) ***
66 # 3อจ611009-145 ED569919012TH zuzaa + apiwat_66 (407729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 69%)***
67 # 3อจ611009-146 EV834580907TH sscopyprint + วรโรจโณ (407733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
68 # 3อจ611009-147 ED566387045TH pornlimk + เหลาเพชรบูรณ์ (407735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดาวนายสิบ หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***
69 # 3อจ611009-148 EX310009016TH kopper + lulytoon (407740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(610903-066)(G 68%) ***
70 # 3อจ611009-149 ED556089081TH ขอแบ่ง + wutclub (407744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหลังของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จวัดใต้ เนื้อผง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร ***

71 # 3อจ611009-150 EX280581642TH archa8 + korn88 (407747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ฐานบัวเม็ด เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (610430-069) ***
72 # 3อจ611009-151 EW034597260TH penggo + belive17 (407775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ611009-152 ED569560480TH Teebotun + BOAT26 (407777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (G 70%)***
74 # 3อจ611010-001 loomthong + Buncha (407800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ611010-002 ประพฤทธิ์ + วันชัย2511 (407804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ611010-003 แป๊ะปทุม + วันชัย2511 (407807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า)พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
77 # 3อจ611010-005 moo_bpk + ninemhee (407816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 85%)***
78 # 3อจ611010-101 EV533637037TH But140 + gold1 (407822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
79 # 3อจ611010-102 FAM0001376715 sansai + Thanyapod (407830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2002) ***
80 # 3อจ611010-103 EV212100426TH pornlimk + chaisingburi (407832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 97 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (590707-021) ***
81 # 3อจ611010-104 SEC300095231 taccord + ton-230 (407836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) ***
82 # 3อจ611010-106 EV834567335TH thonglor + athirach2508 (407840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
83 # 3อจ611010-107 EV651062120TH nikhom + tarro (407845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 464935) ***
84 # 3อจ611010-108 EX117588107TH watcharapong99 + (407847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บอลปากน้ำ
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610914-168)(G 78%) ***
85 # 3อจ611010-109 EX117588107TH VAIVIT + บอลปากน้ำ (407850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)(610914-070) (G 72%)***
86 # 3อจ611010-110 KBAN000348475 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + taccord (407853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(610920-113) ***
87 # 3อจ611010-112 ET528986556TH golf2010 + a_vip (407802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.ปทุมธานี ***
88 # 3อจ611010-113 EV685976299TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + Dechrat (407806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

89 # 3อจ611010-114 EU793264908TH kopper + akabud (407810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ611010-116 EU626777028TH Babae + เขยคอนสาร (407906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
91 # 3อจ611010-117 EU024576044TH ต่อ_ถนนตก + supha (407818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 868) ***
92 # 3อจ611010-118 ED570442689TH พลอยฟ้าพลอยฝน + ลิงทอง (407824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (ไม่ตอกโค้ด) ***
93 # 3อจ611010-119 EP988892415TH ราชสีห์ + somchai_lawit (407826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 68%) ***
94 # 3อจ611010-120 EV452054827TH Boonjerd + nooing (407829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่หิน วัดระฆังฯ พิมพ์เจดีย์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม เนื้อผง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ611010-121 EV694622952TH เมืองช้าง + Teerasak01 (407821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแจกทาน เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ลำปาง (610330-049) (G 65%)***
96 # 3อจ611010-122 ED572330243TH Ladymoon + พิบูลพระเครื่อง (407915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ประคำ 18 เม็ด ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 64%) ***
97 # 3อจ611010-123 EU582906234TH kittisak_10 + JACK012 (407828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (591020-097) (G 78%)***
98 # 3อจ611010-124 EV6352682887TH Maximax + กล้วยหิน (407835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งวัดสุทัศนฯ จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ611010-125 EV635262887TH korn88 + กล้วยหิน (407837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ใหญ่ห้าเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
100 # 3อจ611010-126 EV152603503TH Amuletism + tiktony (407841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (โค้ด วศ)(600201-111) ***
101 # 3อจ611010-127 EX307003910TH กชณิชา + Aeychonburi (407842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา ***
102 # 3อจ611010-129 ED569919030TH จตุจักร + apiwat_66 (407848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
103 # 3อจ611010-130 EV727612875TH midori + ลูกน้ำดำ (407851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
104 # 3อจ611010-131 EV979858092TH บัณฑิตต + ทศวรรษ33 (407834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (550616-017) ***
105 # 3อจ611010-133 EV871068820TH Sapap + กระติบ (407838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ครัว พิมพ์บ่าราง เนื้ออัลปาก้า จ.เพชรบุรี ***
106 # 3อจ611010-135 EV772611641TH INNO-GOLF + mingloei (407849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 364376) ***

107 # 3อจ611010-136 EV803286026TH เน้นพระสวย + อากงพระเครื่อง (407912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์เหรียญโบ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 264) ***
108 # 3อจ611010-137 EV966432686TH somnuk + โอเรืองฤทธิ์ (407913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงเปิดโลก กรุผู้ใหญ่เชื้อ เนื้อดิน จ.กำอแพงเพชร ***
109 # 3อจ611010-138 EV396927097TH jupiter + Ronado (407855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (ฝังตะกรุดทอง-เงิน/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
110 # 3อจ611010-139 EV550452585TH PHLOI + current (407864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงศ์ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2472 จ.สมุทรสาคร ***
111 # 3อจ611010-140 EV589985395TH กิ่วกระ + Naphat1129 (407866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(580627-037) (G 89%)***
112 # 3อจ611010-141 ED574805225TH เจ้าจอม + gorn9 (407911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่น 2 (ฉลองสมณศักดิ์) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (610629-052) ***
113 # 3อจ611010-143 ED568939276TH taranan + choed19 (407874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อดิน ***
114 # 3อจ611010-144 EU966000408TH wanitcha + จอมพล (407876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (วัดบางหอยสร้าง) ***
115 # 3อจ611010-145 ED569849308TH Charity + พิมพ์พิมล (407878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม สมโภชพระยรมสารีริกธาตุ ปี 2518 จ.นครพนม ***
116 # 3อจ611010-146 EV675619730TH jaonine + น้องอ๋อม (407881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้) ***
117 # 3อจ611010-147 EV741445547TH paradise_j + พงษ์บางปะอิน (407883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3192/น้ำหนัก 60.2 กรัม) ***
118 # 3อจ611010-148 EV809868489TH ApiPra19 + kiattisak (407885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร ***
119 # 3อจ611010-149 ED449395358TH yodpra + apichart23 (407887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (610924-074)***
120 # 3อจ611010-150 EV810241802TH Au-kb + รัฐชัย (407889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(วัดศาลาครืนสร้าง) (550604-148)***
121 # 3อจ611010-151 ET734031686TH midori + ชัยวุฒากาศ (407831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์ เนื้อผ้า(หยาบ) ***
122 # 3อจ611010-152 EV455113626TH พิชัย999 + TooToon (407833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์หลังเต่าเต็มองค์ เนื้อนวโลหะหน้าทองลงยา ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 124)***
123 # 3อจ611010-153 EV035465968TH boyamulet + teelotus (407918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(มีหู) ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
124 # 3อจ611010-154 EV635224637TH แสงธรรม01 + แซนวิช (407839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและล้างผิว)(610921-144) ***

125 # 3อจ611010-155 EU629813492TH Bigbike3359 + เวียงอินทร์ (407917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธประทานพร วัดร่องขุ่น พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.เชียงราย (หมายเลข 142) ***
126 # 3อจ611010-156 ED564072057TH บุษกร + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (407844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 413)(610926-068) (G 75%)***
127 # 3อจ611010-157 EV804661805TH น้องปีเตอร์ + athon (407852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
128 # 3อจ611010-158 ED577610700TH ล้านมาแชร์ + อิติสุคโต (407856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ ***
129 # 3อจ611010-159 ED576903786TH gaara + buspom (407858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดแจ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
130 # 3อจ611010-160 ED567041133TH พระประแดง26 + maxjvc (407861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างใช้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
131 # 3อจ611010-161 EX269838148TH artty5959 + maismart (407798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวรมดำ) (G 70%)***
132 # 3อจ611010-162 ED570373175TH บ๊อบบางบ่อ + prathep (407801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อเงิน ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (610428-071) ***
133 # 3อจ611010-163 EU944706692TH ninnin + หนุ่มธนบุรี (407805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (610929-058)***
134 # 3อจ611010-164 EV933749184TH สิฐฐิลาโภ + sitawee (407809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จ พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ***
135 # 3อจ611010-165 ED565465545TH w_penoom + (407812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
136 # 3อจ611010-166 ED569231413TH daimon + suebsaks (407815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
137 # 3อจ611010-167 EV527089637TH ApiPra19 + KENJANG (407820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
138 # 3อจ611010-168 EV838508369TH Kob2424 + CONVENTION (407823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
139 # 3อจ611010-169 EV775275317TH niyom_2504 + Kjohnpat (407825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
140 # 3อจ611010-170 ED565980212TH Perkun + supasuta1968 (407827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ รุ่นพระธรรมปิฎก ๖๑ เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
141 # 3อจ611010-171 EU352584889TH zafari + bellandball2 (407803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ ***
142 # 3อจ611010-172 EV838508355TH m-cot + CONVENTION (407808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

143 # 3อจ611010-173 EV933749498TH Maximax + sitawee (407910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงยาจินดามณี จ.นครปฐม ***
144 # 3อจ611010-174 ED569934726TH pramual + apiwat_66 (407813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
145 # 3อจ611010-175 ED573323221TH หม่อง + เอกปากเซ (407817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (570613-109)***
146 # 3อจ611012-002 bangpakong + kitcha (408011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 9.0 กรัม) (G 81%)***
147 # 3อจ611015-007 aekcall + HopeMan (408101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร (590503-035) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 15 ต.ค. 2561 - 08:08 น.] #63035 (11/17)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ611003-015 EV699300716TH พุทธคุณ2543 (407413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ611004-001 ED566020415TH Satelite (407363) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ611004-002 EV311582645TH น้องแผ่นดิน (407348) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ611004-004 ED569022976TH narabodee (407349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ611004-005 EU951537963TH seranee (407350) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ611004-006 EV208686996TH thanit77 (407351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ611004-007 SHUTH00043129 pornlerty (407352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ611004-010 EV136378619TH หลานตาจวบ (407353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ611004-011 EV571518622TH prons (407298) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ611004-012 EU958041119TH jetsada_supat (407302) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ611004-013 EV191610302TH เหยินน้อยโคราช (407308) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ611004-014 ED565146388TH jingmanu (407315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ611004-015 EV832154932TH เขยมาบตาพุด (407317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ611004-016 EV713479160TH thongpaiwan (407320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ611004-017 EV403456325TH yingchaba (407322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ611004-018 EV826873798TH เสือสมิง (407324) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ611004-019 EV694547580TH Teerasak01 (407331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ611004-020 EU731864685TH ตนคอน09 (407334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ611004-021 EV214840765TH Kongsason (407337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ611005-001 EV545518669TH wut777 (407438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ611005-002 EV640624990TH suwankal (407440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ611005-003 EP729593318TH ณัฐวลัญช์ (407442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ611005-004 EV363952385TH Gaokod2549 (407445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ611005-005 EV632680924TH ATIVAT (407469) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ611005-006 EV632553069TH Tazmania (407446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ611005-011 EV141163978TH seed-seed (407426) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ611005-012 EV481653978TH autpichut (407430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ611005-013 EV363957811TH Nippit (407433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ611005-014 ED559777439TH สิงห์ขร41 (407435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ611005-016 EV831973122TH WATCHARAPONG (407437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WISA
31 # 1อจ611005-019 RKTL000022002 imaginary (407441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ611005-022 EU912678791TH cherdchai2511 (407408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ611002-007 tomoyokung (407428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ611003-009 Tanguy (407434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ611004-001 วิชามาร (407318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ611004-003 Jo-SWD (407325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ611004-005 พระพิรุณ (407328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ611004-006 samartw (407330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ611004-007 OMBUN (407332) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ611004-008 ApiPra19 (407338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ611004-009 ApiPra19 (407340) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ611004-010 ชวนชื่น (407341) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ611004-012 ชินจัง (407343) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ611004-013 sineru32 (407346) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ611004-014 toey7 (407347) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ611005-001 tidinno (407443) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ611005-002 santana (407447) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ611005-003 พ่อมด (407448) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ611005-004 den74 (407449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ611005-005 vinit09 (407468) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ611005-006 mrsurasit (407450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ611005-007 tdtoo (407452) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ611005-008 somsak720 (407467) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ611005-011 s-rat (407416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ611005-012 pop_vat (407418) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ611005-013 Tewazatan (407421) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ611005-014 likeit (407422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ611008-009 kovitc (407635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ611008-015 Earthquake (407685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ611009-002 lovehunterlove27 (407739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ611009-007 การันตีพระ (407758) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
30 # 2อจ611009-013 naenaldo (407705) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ611011-001 Vicheen (407964) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
32 # 2อจ611011-014 pramual (407992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ611011-015 pornlerty (407963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610929-012 chin99 + rooms_studio (406995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ข้างเม็ด เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ610929-163 ED552636140TH nuiiun + ชวนชื่น (406951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดเชตุพนฯ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ611004-108 SEC2000283247 werngjan + UDS-35 (407639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปางดีดน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ611004-145 Pissawat29 + nooing (407636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ611006-001 engineer27 + boat1678 (407586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
6 # 3อจ611006-003 Bophantom + kui60 (407475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
7 # 3อจ611006-004 New_chain + อ๊อฟเมืองกาญ (407478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) ***
8 # 3อจ611006-005 m-cot + เด็กแคมฟร็อก (407480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
9 # 3อจ611006-006 engineer27 + เหมาเหมา (407483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ611006-007 zafari + sjitrakorn (407486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ611006-008 chanachok + wanpen28 (407488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดป่าชัยรังสี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.สมุทรสาคร (น้ำหนักทอง 19.5 กรัม) (610924-054)***
12 # 3อจ611006-101 EU974966121TH อัครพนธ์ + prachuab (407493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติการาม พิมพ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.ราชบุรี ***
13 # 3อจ611006-102 ED549450471TH Bophantom + เด็กแคมฟร็อก (407497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ611006-103 EV720975235TH korn88 + หมูโชะเด๊ะ (407588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวบาน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
15 # 3อจ611006-104 ED564186876TH dang29 + โกวบ้อ (407502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขรัวอีโต้ กรุวัดเทพากร เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ611006-105 ED568255855TH slaton57 + tayatang (407594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจำปา วัดอินทราวาส รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***

17 # 3อจ611006-106 EU974894455TH บรมีหลวงปู่ทวด + pop_vat (407506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2460 ***
18 # 3อจ611006-107 WDIS000009678 chatchaislk + Folkfolk (407511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ) ***
19 # 3อจ611006-108 EV766214164TH Yaya54 + Phupachara (407514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมงคลเศรษฐี พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 13/น้ำหนักทอง 3.5 กรัม) ***
20 # 3อจ611006-109 ED571831393TH zafari + kusuma69 (407518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ611006-110 EX191440909TH zafari + เบิร์ดพนาสนธิ์ (407523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
22 # 3อจ611006-111 EV378396993TH zafari + paparuszy (407526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ611006-113 EV355433914TH มหกรรมพระเครื่อง + (407532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
him2510
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (540908-258) ***
24 # 3อจ611006-114 ED559555542TH morning + rungroj (407535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
25 # 3อจ611006-115 EV632693534TH ruamsup + rachanikorn (407538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ611006-116 EV586000057TH เน้นพระสวย + porn08 (407542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) ***
27 # 3อจ611006-117 EV365763040TH อุธรณ์ + ชัยนเรศ (407544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 207) ***
28 # 3อจ611006-118 EV009158187TH สองหัดส่อง + เอก..บางบัวทอง (407549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
29 # 3อจ611006-119 ED558718054TH toncraft + guidenaja (407553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 64%)***
30 # 3อจ611006-120 EV038433244TH panu_pdd + เล็กหลังวัด (407556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรมหาราช(พระองค์ดำ) รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี พิษณุโลกพิทยาคม เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 326/สภาพแต่งผิว) ***
31 # 3อจ611006-121 EV605130882TH zafari + บีเวียงพิงค์ (407562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
32 # 3อจ611006-123 EV586000560TH Chamulet + wutclub (407570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สมุทรสาคร ***
33 # 3อจ611006-125 ED564647175TH pornlimk + ITTIWA (407575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (530120-147) ***
34 # 3อจ611006-126 EV803280575TH ธาวัช + ลูกตากสิน (407578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (G 63%)***

35 # 3อจ611006-127 EV720975249TH walrawut + หมูโชะเด๊ะ (407589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดอัมพวัน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
36 # 3อจ611006-128 EU803118310TH Pichitj + อั๋นเด็กใหม่ (407579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ611006-129 EV691844822TH ศิษย์พระเจ้า + โอเว่น (407582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ611006-130 ET460772776TH zafari + บัวริมบึง (407583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
39 # 3อจ611006-131 EV665235488TH Bophantom + สิบหมื่น (407595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
40 # 3อจ611006-133 EX313236493TH Doitung + เสือหรรษา (407501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง) ***
41 # 3อจ611006-134 EX313236493TH ดำรงราช + เสือหรรษา (407505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าใหญ่อินแปลง วัดศรีอุบลรัตนาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.อุบลราชธานี ***
42 # 3อจ611006-135 EV415640261TH Tochiro + nuknik2 (407507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ611006-136 EV645604507TH pomSL + เจ้าสัวเก้า (407510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ611006-137 EV827521276TH taranan + เอื้ออนันต์ (407513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ611006-138 EV827521276TH taranan + เอื้ออนันต์ (407517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ611006-139 EV491813731TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (407521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pleankong54
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
47 # 3อจ611006-140 EV783861631TH เต่าอินดี้ + vios2877 (407593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (610817-050)(G 65%) ***
48 # 3อจ611006-141 EU734720941TH Darkwalf + senju444 (407591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า จ.นครสวรรค์ ***
49 # 3อจ611006-142 EU734720955TH พีรสิทธุ์ + senju444 (407590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ ***
50 # 3อจ611006-143 ED549439935TH zafari + TECHNOLOG (407524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช ***
51 # 3อจ611006-144 EV613506432TH som3693 + เวฬุวัน99 (407539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี ***
52 # 3อจ611006-146 EV826040352TH คุณย่าใหม่ + khak2800 (407546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 75%) ***

53 # 3อจ611006-147 EV973002333TH เสือปืนไว + workat (407551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธบาท ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ611006-148 EU071310500TH lertlakhatthakij + kritsi (407557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550426-027)***
55 # 3อจ611006-149 EV728700917TH vongsomboon + radar41 (407560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
56 # 3อจ611006-151 ED465238991TH sanya1002 + THEZERO (407477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพขัดผิว) ***
57 # 3อจ611006-152 EV794901932TH vitaya + เจนเมืองฉะ (407481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
58 # 3อจ611006-153 EV093602283TH Warayu + suyu7 (407584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
59 # 3อจ611006-154 EV794901932TH apexshop + เจนเมืองฉะ (407485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
60 # 3อจ611006-158 ED566338044TH kohler + conun (407498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 63%)***
61 # 3อจ611006-159 ED566338044TH kohler + conun (407500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดขอบซ้าย) (G 75%)***
62 # 3อจ611006-160 ET957811147TH zafari + ตนเมืองพาน (407503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลมีกลาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์***
63 # 3อจ611006-161 EU791432529TH เพียงรัก + akabud (407585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้และรมดำใหม่) ***
64 # 3อจ611006-162 EV186576135TH naam2521 + ขอบกระด้ง (407509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาดชำรุดเหลือ 1.2 นิ้ว) ***
65 # 3อจ611006-163 EV432040069TH TAVABUNCHA + LUCKY7 (407516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) ***
66 # 3อจ611006-164 EV272401220TH TAVABUNCHA + (407520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่มธนบุรี
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
67 # 3อจ611006-165 EV038434580TH m-cot + เล็กหลังวัด (407525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี ***
68 # 3อจ611006-166 EV466717438TH สุทธิพงษ์99 + Thanapong36 (407528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร ***
69 # 3อจ611006-167 EP897043459TH pondpra + pound2007 (407531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผัน วัดราษฎร์เจริญ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.สระบุรี (สภาพใช้สึก) ***
70 # 3อจ611006-168 PT900000424111 chaaim2246 + suchart_joe (407533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)(590811-200) ***

71 # 3อจ611006-169 EV851010220TH Au3551 + tawee999 (407537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610908-096) ***
72 # 3อจ611006-170 EV930150140TH yodpra + prasertpp (407541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(610910-055) (G 63%)***
73 # 3อจ611006-171 ED56449083TH gammag + Viraphan711 (407508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 69%)***
74 # 3อจ611006-172 EU957924223TH momon + jetsada_supat (407512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอุปคุต หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***
75 # 3อจ611006-173 EX297844762TH paper_slot + เดอะแห้ว (407515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (601019-177)(G 64%)***
76 # 3อจ611006-174 EV803284966TH saintly + BOAT26 (407519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพใช้และแต่งผิว) ***
77 # 3อจ611006-175 EV803274966TH Au3551 + BOAT26 (407522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 19)***
78 # 3อจ611008-001 Kapongdotcom + oudood (407596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/ฝังตะกรุด 2 ดอก) (581208-008)***
79 # 3อจ611008-003 น้องอิมอิม + oudood (407602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(610810-070) ***
80 # 3อจ611008-004 asaki + oudood (407604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
81 # 3อจ611008-005 เน้นพระสวย + olympia (407607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพสวย) ***
82 # 3อจ611008-006 Firechicken + kasemsit (407610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนิรันตราย ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงโรยตะไบทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต) (610212-095)***
83 # 3อจ611008-007 midori + เชตเตอร์ (407614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ611008-008 phaithoons + Yui_siam (407618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี (G 64%)***
85 # 3อจ611008-009 ทรัพย์1990 + อาคันติมายะ (407620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อนิ่ม วัดชุมแสง พิมพ์หลังหลวงพ่อพิธ เนื้ออัลปาก้า ปี 2481 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก) ***
86 # 3อจ611008-010 pramual + อาคันติมายะ (407623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพวง วัดพระนอน พิมพ์กลาก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.เพชรบุรี ***
87 # 3อจ611008-011 หม่อง + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (407627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 61%) ***
88 # 3อจ611008-012 TEE_INTER + (407632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pawit_wattana
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพสวย) (600805-098)***

89 # 3อจ611008-013 sutee + magino10 (407633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมเหศวร เนื้อชินเขียว ***
90 # 3อจ611008-101 ED566080100TH อุธรณ์ + ไข่มุข (407597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ทองดำ 99 หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อเงิน ปี 2538 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 587) ***
91 # 3อจ611008-102 ED553559682TH sansai + chaintv (407600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 704) ***
92 # 3อจ611008-103 EU764240303TH rachean + sukkasem13 (407603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
93 # 3อจ611008-104 ED558726719TH peaky + guidenaja (407606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
94 # 3อจ611008-105 ED569065720TH attapon_i + But140 (407609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
95 # 3อจ611008-106 ED569065720TH attapon_i + But140 (407612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
96 # 3อจ611008-107 ED552040701TH peemark + กชณิชา (407615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 67%)***
97 # 3อจ611008-108 EU830393047TH สิริวรรณโณ + pichetz (407619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 241) ***
98 # 3อจ611008-109 EV429503827TH Phumiluck2525 + ปืนเมืองเอก (407628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
99 # 3อจ611008-110 EX280806694TH อ้อยป่า + Kaowatch (407630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (600619-030)(G 69%)***
100 # 3อจ611008-111 ED560555482TH taccord + บารมีหลวงพ่อ (407638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 78%)***
101 # 3อจ611008-112 EV327576735TH หม่อง + nauts (407641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อสำริด ปี 2497 จ.เพชรบุรี ***
102 # 3อจ611008-114 EV365981889TH ขนมต้ม + mahawong (407687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อเรซินคตไม้สัก ปี 2522 จ.สมุทรสาคร ***
103 # 3อจ611008-116 ED558760255TH nusalaya + จารุวัฒน์99 (407688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
104 # 3อจ611008-117 EV826864218TH INNO-GOLF + โชควัฒน (407690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 109589)***
105 # 3อจ611008-118 ED557945443TH fiange + กานต์ (407646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนคู่บารมี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2547 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)***
106 # 3อจ611008-119 EV874954576TH MIXMUK + กานต์ (407658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน) ***

107 # 3อจ611008-120 EV549211834TH niponll + kampeang (407661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
*** ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือก ***
108 # 3อจ611008-121 EV830853225TH ธนัทวรรณสอน + jackky (407611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 80)***
109 # 3อจ611008-122 EU629800865TH boonkue + man77 (407617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) (G 63%)***
110 # 3อจ611008-123 EU830387948TH TAVABUNCHA + (407622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง