ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมีนาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมีนาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 มี.ค. 2562 - 08:13 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 มี.ค. 2562 - 08:11 น.] #64005 (23/23)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620319-007 EW995703939TH กำไลทอง (421428) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620319-012 ED738687591TH winwin (421418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620320-008 ED735586364TH nopakk (421459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620320-012 RE114800468TH บิ๊กบีม (421442) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620321-021 EW307182915TH naphong99 (421634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620325-003 EW384994620TH Vincent (421855) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ620325-017 EW464352054TH RJ-YAW (421944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ620327-001 RCNC0000203371 VUDDY54 (422203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620327-003 ED738118900TH ครูเทคนิค (422207) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ620327-004 EW903528768TH เล็กรางบัว (422210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620327-005 ED743830018TH nulek (422212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ620327-007 EW041655833TH TAVEE (422215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620327-009 EV492213155TH chane31 (422218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620327-010 ED738960823TH chuon (422221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ620327-011 EV915543612TH m-cot (422225) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
16 # 1อจ620327-012 EW300920792TH sza1200 (422226) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 1อจ620327-013 EW729060044TH Thai35 (422228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620327-014 ED746118844TH หมงครุใน (422231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620327-015 EF176972882TH J_chitchai (422233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620327-016 ED754420610TH แถวอุรุพงษ์ (422235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620327-017 EV753222414TH seranee (422237) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ620327-018 EW323713515TH Burapha777 (422242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ620327-019 KKAW000825003 jojubkay (422243) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620327-022 ET460365485TH pradrem (422209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ620327-023 EW272467420TH กวาง1 (422217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620327-024 EV646685665TH มิสเตอร์เฮ้าส์ (422250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620327-025 ED694208025TH ตุ๊หลวง (422219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ620327-026 EU601385238TH Suradech (422223) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ620327-027 EW401297161TH tongleehae (422229) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
30 # 1อจ620327-029 EW302489077TH MAVINT (422234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ620327-030 ED747840395TH สอง555 (422236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620327-031 EV377610148TH ratro (422208) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 1อจ620327-032 EW739890409TH HatPra (422211) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ620327-033 EW300910013TH sza1200 (422213) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

35 # 1อจ620327-034 EV184499617TH tookatun (422216) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620318-011 ปั้นจั่น (421162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ620318-015 friendship (421775) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620321-005 OMBUN (421656) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ620321-016 kamonsap (421649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620322-016 หนุ่มนพลักษณ์ (421774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620323-005 Wiwatt (422230) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ620323-007 OMBUN (421834) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ620323-010 thitiporn (421844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ620323-011 tommohg (421848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ620325-001 sombatbs (421973) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ620325-007 citynew (421979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ620325-009 Khaowin (421980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620327-001 nuaypkt (422245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620327-002 nuaypkt (422246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620327-003 tanint (422247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620327-004 toopronchai (422248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620327-006 print (422256) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ620327-007 ไซม่อน (422249) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ620327-008 จอมยุทธ77 (422253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620327-010 rooms_studio (422254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620327-011 welegal (422220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620327-012 Rabbit2518 (422222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620319-001 midori + วันชัย2511 (421315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.3 นิ้ว) ***
2 # 3อจ620319-001 midori + วันชัย2511 (421315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.3 นิ้ว) ***
3 # 3อจ620319-140 EW584337840TH thevit + แซนวิช (421424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรงไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
4 # 3อจ620321-125 EW326766092TH kamin41 + หนึ่งบางคาง (421621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
5 # 3อจ620322-125 BCRR000005678 C_Ping + korn88 (421698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ620323-002 k-e-n + standard1995 (421786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ประคำพระปิดตา หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (600930-332) ***
7 # 3อจ620323-115 EV307739298TH AQUAMAN39 + ณนฐพัท (421814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ620325-118 ED744375859TH elite90 + โกวบ้อ (422105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ620325-125 ED725636256TH kikapoo + ตัดเซียน (421870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลก พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (G 79%) ***
10 # 3อจ620325-166 EW095944484TH midori + มาตรลพบุรี (421931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
11 # 3อจ620325-184 EV161690655TH Narongrad_107 + จอมพล (421956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว) (G 68%)***
12 # 3อจ620326-128 EV535612585TH long_g + thammarat (422023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
13 # 3อจ620327-001 MIXMUK + ALINA (422092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 497)(611020-050) (G 85%)***
14 # 3อจ620327-002 tanint + sunchai07 (422096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(620314-195) ***
15 # 3อจ620327-004 zafari + Kengrunroy2520 (422101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช ***
16 # 3อจ620327-005 nopakk + teap2012 (422104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(601223-204) ***

17 # 3อจ620327-006 แม็คพระเครื่อง + pukpik (422106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ620327-009 pupa09 + ปิงเปียง (422109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรปราการ ***
19 # 3อจ620327-010 zafari + rongfox (422111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
20 # 3อจ620327-011 nopakk + rongfox (422093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก) ***
21 # 3อจ620327-012 เสธไอซ์ + เบิ้มศรีราชา (422095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
22 # 3อจ620327-013 jom2523 + kai_emotionfc19 (422097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
23 # 3อจ620327-014 เอกเขนก + aroonwat (422100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620220-057) ***
24 # 3อจ620327-015 บ้านกรอบเงิน + aroonwat (422102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620218-097) ***
25 # 3อจ620327-101 EW662641368TH piya1 + คุณตาวิธาน (422094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว) ***
26 # 3อจ620327-102 ED739352965TH worrior + แอลพระไทย (422099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.นครปฐม (620131-063) ***
27 # 3อจ620327-104 EW233058975TH bettas + น้ำฟ้าใส (422103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) ***
28 # 3อจ620327-105 EW233058975TH nutteep + น้ำฟ้าใส (422107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
29 # 3อจ620327-106 ED706768838TH wanitcha + mnus_yui (422110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ620327-107 EW367097582TH nung919 + sugkasem (422113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ620327-108 PSP0002261409 ตาแจ๋ว + เทพดำเนิน (422117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ620327-109 ED745779466TH เมตตัญจะ + กระบี่มือหนึ่ง (422120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ620327-110 ED744354403TH zafari + PHAITOON (422124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่นาค ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
34 # 3อจ620327-112 EV745714173TH zafari + ใหม่พระประแดง (422116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***

35 # 3อจ620327-113 EW428062417TH ลูกอ๊อด + pichet344 (422119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพใช้และล้างผิว)(G 78%)***
36 # 3อจ620327-114 EW562377541TH loongka + โอเว่น (422122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 59%)***
37 # 3อจ620327-115 EW346720228TH ponmobile + coldplay (422255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ620327-118 EV881737285TH pockypockdeng + มีนบุรี (422133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (G 66%)***
39 # 3อจ620327-119 EW300920792TH nuiiun + sza1200 (422136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด กรุวัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
40 # 3อจ620327-120 ญฆญ0002131565 yaozm + Wichean146 (422137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลัง สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.2 กรัม) ***
41 # 3อจ620327-121 EV046953581TH chay7 + NamcheawAF (422108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ620327-122 ED738118900TH taoninja + ครูเทคนิค (422112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร สัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (G 62%) ***
43 # 3อจ620327-123 ED751120704TH scott + เอกชัย19 (422115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ620327-124 EW037877799TH niwetch + พิศุทธิ์ (422118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (490916-029) ***
45 # 3อจ620327-125 EW826143096TH keiat + chani (422121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 1990) ***
46 # 3อจ620327-127 ED748039676TH มูริญโญ่ + kangnutta (422126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดห้วยเขน พิมพ์ปรกโพธิ์จิ๋ว เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
47 # 3อจ620327-129 EW497671271TH บรีสพระช่วย + ลูกน้ำดำ (422128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
48 # 3อจ620327-130 EW620984954TH lerdlit + SOMDED (422131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา ***
49 # 3อจ620327-131 EV462269495TH กชณิชา + เขารัง (422127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา ***
50 # 3อจ620327-132 EV398847238TH playboy2106 + งดงาม (422129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
51 # 3อจ620327-133 EW822218032TH phoomchai + panupong720 (422132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
52 # 3อจ620327-134 ED706768815TH เด็กราชวิทย์_17 + mnus_yui (422135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตามหาอุตม์ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 (หมายเลข 144/โค้ด นะ)***

53 # 3อจ620327-135 EX360324510TH phoomchai + lulytoon (422138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (620227-024) ***
54 # 3อจ620327-136 EW319827043TH pramual + แบงค์อรัญ (422140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุทับชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กำแพงเพชร ***
55 # 3อจ620327-137 EW733680407TH Chanchai21 + cssbyaon (422143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี ***
56 # 3อจ620327-139 ED745536328TH nopakk + nutnile (422147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มกอ จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ620327-140 EW627468399TH supanutk + (422151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nawaporn_Prathai
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย) (620314-057)(G 80%)***
58 # 3อจ620327-141 ED728598659TH แล้วแต่ + สอง555 (422141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
59 # 3อจ620327-142 EV357447403TH แพทย์แผนปัจุบัน + dent1 (422144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 188/วัดใหม่อัมพวันสร้าง) (น้ำหนักทอง 6.8
กรัม)(611105-102)***
60 # 3อจ620327-143 EV792594939TH warning + ทิศาปราโมทย์ (422148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่น ร.ศ. 237 เนื้อเหล็กน้ำพี้หน้านาก ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 155) ***
61 # 3อจ620327-144 ED750111887TH nuiiun + ศิรสิทธิ์88 (422150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
62 # 3อจ620327-147 EW998731810TH zafari + premrit (422154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเงินล้าน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ620327-148 EW396434287TH Mongatae + paikung (422158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 69%)***
64 # 3อจ620327-149 EW662438124TH MIXMUK + กิตติพงศ์ (422162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) (G 76%)***
65 # 3อจ620327-150 EW562377555TH Oakmed + โอเว่น (422257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ620327-152 ED719438620TH MrTeeAyutthaya + (422139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ผมนะเด็กเทพ
*** พระบูชาศิลปะอยุธยา เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
67 # 3อจ620327-153 EW676861275TH boy77 + HopeMan (422142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) ***
68 # 3อจ620327-155 EW686524508TH bkkbadboy88 + อินทภาณี (422149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2525 จ.สมุทรสาคร ***
69 # 3อจ620327-156 ED718062659TH pansidum + โอรสรามัญ (422152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 65%)***
70 # 3อจ620327-157 EV559046686TH อะนันตะปัดชะเย + (422155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
sura_dom
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง ***

71 # 3อจ620327-158 EW780165172TH zafari + เสือตัวสุดท้าย (422157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ลพบุรี ***
72 # 3อจ620327-159 EW662415375TH lerdlit + จำปาเอฟซี (422160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า จ.เพชรบุรี ***
73 # 3อจ620327-161 EV430897070TH montri1998 + Mr_Cruze (422156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.ชัยนาท (หมายเลข 20) ***
74 # 3อจ620327-162 ED738769928TH แม็คพระเครื่อง + kon112 (422159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
75 # 3อจ620327-163 HTAI000160956 พระประแดง26 + rung-55 (422161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกบัวดอกจัน) (G 67%)***
76 # 3อจ620327-165 EV640096480TH ปิงเปียง + TheHulk (422166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ620327-166 ED749811992TH Bophantom + kawin1980 (422170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 68%)***
78 # 3อจ620327-167 EX384746778TH world + nottosaad (422173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูปลัดฝุ่น วัดสามเอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สุพรรณบุรี ***
79 # 3อจ620327-168 EX384746778TH world + nottosaad (422177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูปลัดฝุ่น วัดสามเอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สุพรรรบุรี ***
80 # 3อจ620327-169 EU001004834TH zafari + กระติบ (422180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดโพธิ์สาวหาญสร้าง) ***
81 # 3อจ620327-170 ED715261390TH nung919 + โจอี้บอย (422182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
82 # 3อจ620327-171 ED753035062TH ราชสีห์ + nakornyong (422165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
83 # 3อจ620327-172 EW276170787TH boonserm + sak15 (422168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพล้างผิว) ***
84 # 3อจ620327-173 EX341251386TH จิวจิว + kantachai (422169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ620327-174 EV632180322TH แพทย์แผนปัจุบัน + (422172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chokun_son
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ลพบุรี (สภาพล้างผิว) ***
86 # 3อจ620327-176 EW092598335TH อะนันตะปัดชะเย + กล้วยหิน (422175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
87 # 3อจ620327-177 EF125435933TH chffta + Q-Taro (422178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (611129-033)(G 68%) ***
88 # 3อจ620327-178 EU477254002TH Pogky + korn88 (422179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***

89 # 3อจ620327-179 ED746144190TH ChinV + พระราม9 (422181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620107-138)***
90 # 3อจ620327-180 EF147000329TH LIM2512 + ammad (422183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ620327-181 ED745539576TH Pisit1963 + เพิ่มศักดิ์ (422163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังตรายางรูปเหมือน/วัดสุทัศนฯสร้าง) ***
92 # 3อจ620327-182 ED751450524TH แอ๊ค-คลองสี่ + jojo5 (422167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
93 # 3อจ620327-183 EW406790546TH bear2509 + Jjiann1979 (422171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา (490721-032) ***
94 # 3อจ620327-184 EW438206861TH soiytnd + aumnartkk (422238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู) ***
95 # 3อจ620327-185 RTAM000024191TH Wiwatt + สุนทรฤทธิ์ (422176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงชำรุด) ***
96 # 3อจ620327-186 PATW000018171TH อธิปัญโญ + winyuchon (422194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 79%)***
97 # 3อจ620327-187 EW164691947TH ptipmoon + ศรัทธา111 (422197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2493 ***
98 # 3อจ620327-188 EW662435349TH bunjerd + pratham (422201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ620327-190 EW624144986TH takoamiko + กุหลาบแดง (422204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว) (601130-021)***
100 # 3อจ620327-191 EW062635998TH boonserm + จักรีพระเครื่อง (422241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
101 # 3อจ620327-192 EW232358418TH เมืองช้าง + น้ำฟ้าใส (422184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ620327-193 ED751019169TH Sweeper + t_local (422189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ620327-194 EW346721753TH anantand + Prince_Pratya (422252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
104 # 3อจ620327-195 EW595162225TH terapon + jetsada_supat (422191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึกและชำรุดโพธิ์บนซ้าย) ***
105 # 3อจ620327-196 ED742347722TH anantand + ภิรัต (422196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ ***
106 # 3อจ620327-197 EX351340783TH boymoo4 + มีเก้า888 (422239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***

107 # 3อจ620327-198 EW397435071TH ตาแจ๋ว + kokkok (422240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 311) ***
108 # 3อจ620327-199 ER710343035TH memories + Thapaneenon (422199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
109 # 3อจ620327-200 EW735231233TH nung919 + ชัยวัฒน์เจ้าสัว (422206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน) ***
110 # 3อจ620327-201 EW346721722TH scott + Pinklovely (422185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้) (G 78%)***
111 # 3อจ620327-202 RDKS000002593 garlic2 + เอกชัย19 (422186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (G 90%)***
112 # 3อจ620327-206 EX354763295TH TAVABUNCHA + pungting (422192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
113 # 3อจ620327-207 22041810883 yosapon + easynet501 (422193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) ***
114 # 3อจ620327-208 ED748068791TH JadeJ + ข้าวตอกแตก (422195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อดิน ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้) ***
115 # 3อจ620327-209 EW478971707TH Xabi17 + Dang2505 (422198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
116 # 3อจ620327-210 EF119530348TH พระประแดง26 + panuwroj (422200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 มี.ค. 2562 - 08:11 น.] #63999 (22/23)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620313-023 BCPS000602243 verapong2 (420856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620319-003 EX353785754TH น็อตประเวศ (421419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620321-019 EW734958461TH paparuszy (421672) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620322-009 EW227516076TH ปิ่นอนงค์ (421858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620323-005 EW734944428TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (421823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620323-006 EW777473607TH Zeuepra (421825) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ620325-001 EW028035821TH seranee (421850) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620325-002 EW602362091TH benz39 (421853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620325-004 ED720986649TH น้องหมี (421856) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ620325-005 RKPT000019619TH เบียร์_บางบูน (421857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620325-006 EF146996275TH ammad (421859) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620325-007 EW513966855TH mixsick150 (421984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620325-008 EW401297144TH tongleehae (421861) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ620325-009 EF118508140TH songprapob (421869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620325-010 EV745734685TH welding24 (421872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620325-011 ED737632353TH TECHNOLOG (421925) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ620325-013 EV184481845TH tookatun (421932) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ620325-015 ED628198809TH ตุ๊หลวง (421940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์
19 # 1อจ620325-016 EW249147832TH หนุ่ยเสื้อดำ (421943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620325-018 EV138195848TH ท่านหลวง (421948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620325-019 EF144477825TH แถวอุรุพงษ์ (421951) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620325-020 EV823865568TH Mysticism (421954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ620325-021 ED284557272TH ssnook2538 (421851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620325-022 EW580684557TH NUNG1789 (421852) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620325-023 EV781043189TH tongjoy (421982) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 1อจ620325-025 EV911812557TH kenshiro2810 (421854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 1อจ620326-001 EW828370847TH autpichut (422046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ620326-002 EW728636975TH ssecman (422055) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 1อจ620326-004 EX354753925TH pungting (422062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ620326-005 EV672803670TH bossman (422069) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ620326-006 ED751303265TH กฤชนณแปดริ้ว (422074) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620326-007 EW823732235TH แควใหญ่ (422089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ620326-008 EU695290324TH กานต์ (422079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ620326-009 EW385146466TH ottowa (422083) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

35 # 1อจ620326-010 ED746935043TH กล่องแก้ว (422086) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ620326-011 EX243517910TH pangomo (422021) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ620326-012 EW995742739TH น้องข้าวสวย (422026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ620326-013 EW734918992TH คุณศิระ (422030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ620326-014 ET977886802TH นู๋โอปอ (422034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ620326-015 ED714833555TH tded1 (422037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ620326-016 EW402419652TH pikkared (422041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620321-004 สยามเมืองยิ้ม (421652) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ620321-007 เทพอำนวย (421660) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620321-012 kongsak (421640) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620323-001 ถนัดซ้าย08 (421826) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620323-009 Addyhandsome (421842) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ620325-002 ชัยเจเจ (421974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620325-003 wangroyal (421975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620325-004 wangroyal (421976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ620325-005 ฐิติพงษ์ (421977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620325-006 citynew (421978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620325-010 wasinkong (421981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ620325-011 พิชย์ภัสสร (421958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620325-012 sak_chai01 (421960) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ620325-013 santipap (421963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620325-014 tatelittle (421964) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620325-015 nuaypkt (421966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620325-016 nuaypkt (421968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620325-017 nuaypkt (421969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620326-001 สันคลองสาม (422063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ620326-003 Kaewmala (422070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620326-004 kanrapee (422073) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ620326-005 DinDanSiam (422076) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ620326-007 kai_emotionfc19 (422080) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ620326-008 เน้นพระสวย (422084) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ620326-009 Wantana1988 (422088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620326-010 sittpee (422087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620326-012 Emily007 (421997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620326-013 ธัชขลัง (422001) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620319-128 EV905148586TH saravudth + NUNG1789 (421999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)(G 62%) ***
2 # 3อจ620320-109 ED736548929TH Jackbangkaew + ponpon (421538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
3 # 3อจ620320-117 EW738435108TH weerasakterm + mchutith (422003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ620321-148 EW826096691TH คนท้องทุ่ง + chani (422006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (611020-092) ***
5 # 3อจ620321-149 EW826096691TH คนท้องทุ่ง + chani (422010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (610917-060) ***
6 # 3อจ620321-150 EW826096691TH คนท้องทุ่ง + chani (422015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (600420-092) ***
7 # 3อจ620322-126 EW095920063TH pornpipat + Thanapong36 (421699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ620323-007 khrawsadid + tuey88 (421795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ620323-104 ED738390551TH pramual + puttakun666 (421802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ620323-112 EV644841371TH nung919 + ลำปาง (421807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ620323-113 EW901831826TH chanonk + แป๊ะ2498 (421810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ620325-001 TEE_INTER + danaiw (421875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบซ้ายพระ) (G 84%)***
13 # 3อจ620325-106 EF146996284TH mehey + ammad (421880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ620325-114 SKLD000068186 nung919 + jopawis (421906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
15 # 3อจ620325-115 EV745734782TH bossbook + ชินนิมอน (421985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) ***
16 # 3อจ620325-147 EW618161367TH Tatchapong + beauty1 (421938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(601030-058) ***

17 # 3อจ620325-152 ED743379505TH Niti333 + nakornyong (421893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ620325-155 EV184495725TH NaTee1972 + tookatun (421901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ620325-183 EW346717039TH toey7 + BkkChalyThailand (421953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (G 74%) ***
20 # 3อจ620326-001 khawdee + สันคลองสาม (421993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (591202-004)***
21 # 3อจ620326-002 JoEthaibev + (421998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
jennarong1981
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
22 # 3อจ620326-003 CHANON-L + amara99 (422004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 419) ***
23 # 3อจ620326-004 yodpra + kanrapee (422008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
24 # 3อจ620326-005 Giant415 + เชตเตอร์ (422013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 62%)***
25 # 3อจ620326-006 กฤษณะ + เน้นพระสวย (422016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (601106-109) ***
26 # 3อจ620326-007 patchara + เน้นพระสวย (422020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (620302-076) (G 80%)***
27 # 3อจ620326-008 nuiiun + Emily007 (422025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเมฆพัด ปี 2480 จ.นครสวรรค์ ***
28 # 3อจ620326-009 phoomchai + Emily007 (422033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 85%)***
29 # 3อจ620326-010 vitaya + โจ้ดอนเมือง (422040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
30 # 3อจ620326-011 pornlimk + kamonsap (421991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนไต้ฮงกง พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (620320-010) ***
31 # 3อจ620326-012 nung919 + ธัชขลัง (421995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้ออัลปาก้า ***
32 # 3อจ620326-101 ED746724217TH sanko88 + Romet (422005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1332) ***
33 # 3อจ620326-103 EF144479398TH bunjerd + เพิ่มศักดิ์ (422009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑) ***
34 # 3อจ620326-104 EU103534829TH boy77 + เพิ่มศักดิ์ (422017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

35 # 3อจ620326-105 WALK000303371TH boonlers + pipatchaiAOT (422019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ***
36 # 3อจ620326-107 EW600716168TH เพชรอโยธยา + ช_ชุติวัตร (422029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์สดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (601215-011)***
37 # 3อจ620326-108 ED740649314TH ฐณะวัฒน์ + ปุ๊ร้อยเอ็ด (422035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ620326-109 EW781182543TH pornlimk + zafari (422039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (620301-017) ***
39 # 3อจ620326-110 ใบไผ่ใบตาล + puk2619 (422043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MKND000088903TH
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7025) ***
40 # 3อจ620326-111 MKND000088903 pramual + puk2619 (422044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ620326-112 EW302480104TH คุ้มเสมา + LungPol (422049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
42 # 3อจ620326-113 EW828682487TH mut007 + electricalpower (422059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ620326-114 RC937181495TH ppong2506 + Mai2008 (422061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 นครปฐม ***
44 # 3อจ620326-115 ED746332122TH โต๊งเหน่ง001 + dekpet (422064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
45 # 3อจ620326-116 EU755328245TH Nopthebarber + รงค์พังงา (422068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
46 # 3อจ620326-117 WABP000011341 Turtle-Jet + Nong-poko (422072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (G 83%) ***
47 # 3อจ620326-118 EW497662836TH iamhon + ไบร์ทหนองช้างคืน (422075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
48 # 3อจ620326-119 EW157709355TH terapon + wuaface (422078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
49 # 3อจ620326-120 ED705176065TH กฤษณะ + jamesza (422082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) ***
50 # 3อจ620326-121 ED705176065TH Rabbit2518 + jamesza (421992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ620326-122 ED705176065TH apexshop + jamesza (421996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) ***
52 # 3อจ620326-123 SNDA000594211 ต๋อยตากสิน + backdagon (422000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (620302-005) ***

53 # 3อจ620326-124 EX354753925TH thitipant + pungting (422002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง (หมายเลข 24) ***
54 # 3อจ620326-126 ET726441211TH Bophantom + (422012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
watcharapong99
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ620326-127 EV646307788TH chuchart-k + สนบางกรวย (422018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ620326-129 ED702230765TH pornlimk + pound2007 (422028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร จ.พิจิตร ***
57 # 3อจ620326-130 EW662641354TH Tarzan + คุณตาวิธาน (422031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
58 # 3อจ620326-131 EV113101249TH เมืองช้าง + wckbmw (422077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 3000 บาท) ***
59 # 3อจ620326-132 EW662641371TH โลหิต + คุณตาวิธาน (422038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดมาบชลูด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
60 # 3อจ620326-133 EW759269635TH Yutclub + หนุ่ยเพชรบุรี (422048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 3 พิมพ์สี่ยอด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร (G 81%)***
61 # 3อจ620326-134 EV305977153TH Mongatae + wanida (422051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2495 จ.พิษณุโลก ***
62 # 3อจ620326-135 EW821066106TH zafari + ว่านหวาย (422053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.นครศรีธรรมราช ***
63 # 3อจ620326-137 EV745714496TH anantand + วิทย์พระประแดง (422058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (G 79%)***
64 # 3อจ620326-138 EW674059923TH premrit + dreadlord (422065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ620326-140 EW734918992TH Chanchai21 + คุณศิระ (422071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ พิมพ์บัวใหญ่ ปี 2522 จ.สมุทรสาคร ***
66 # 3อจ620326-141 ED542762713TH tanint + หนุ่มเหนือ (422011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ (G 69%) ***
67 # 3อจ620326-142 EV904362849TH watt_patt + รักษ์นครหลวง (422085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
68 # 3อจ620326-143 ED744066101TH jojubkay + ปิงเปียง (422014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อนัส วัดอ่าวใหญ่ รุ่นมหาปราบ เนื้อไม้ก้นทอง ปี 2559 จ.ตราด (หมายเลข 23) ***
69 # 3อจ620326-144 ED754011080TH บ้านกรอบเงิน + Noomint (422022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
70 # 3อจ620326-145 EW254690114TH สิงขร + ลูกน้ำมูล (422027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์บล็อกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ620326-146 EV085166184TH Nopbanna + อนันตรา (422032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ620326-147 EW385146452TH Jjiann1979 + ottowa (422036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธข้างเม็ด หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี ***
73 # 3อจ620326-148 PSP0001982770 Pracha40 + kobnamo (422042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
74 # 3อจ620326-149 EX314307315TH อภิชโย + sarsi (422081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างและแต่งผิว) ***
75 # 3อจ620326-150 EV753060858TH juipeter + dorn80 (422045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 65%)***
76 # 3อจ620326-151 EW665259952TH bear2509 + ลูกร้อย (422047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ620326-152 EV054473321TH ตาแจ๋ว + nooing (422050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ620326-153 EW037877808TH pakee + พิศุทธิ์ (422052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
79 # 3อจ620326-154 EW235708890TH rungrot + chang (422054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 มี.ค. 2562 - 08:09 น.] #63994 (21/23)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620315-008 EW380778069TH Jjiann1979 (421072) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620315-011 EW034363830TH Tongey (421838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620315-016 EW019890290TH pantakrit (421009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620318-023 BWINQ0002488 nunthikorn (421175) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ620320-011 EV753161573TH seranee (421440) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ620321-005 EW512968798TH หมอโอ๋ (421653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620323-001 SHPG000093251 like88 (421809) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ620323-002 EV271703246TH tomato (421813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620323-003 EW832575970TH Gaokod2549 (421816) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620323-004 EW734926605TH คุณศิระ (421819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620323-007 ED677297343TH pound2007 (421827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620323-008 EW653824306TH shyamal (421829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620323-009 EW086913909TH น้องแผ่นดิน (421832) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620316-003 yahee13 (421148) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ620318-002 maneepragorn (421843) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ620318-005 Jiwwa (421288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620318-012 caszamix (421163) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620323-002 standard1995 (421828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620323-003 attta (421831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620323-004 kritbig (421833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ620323-008 nuttakrit (421841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620323-012 เน้นพระสวย (421830) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ620323-013 Aonpra (421835) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ620323-014 Tha_Bearing (421837) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ620323-015 หรั่งวัดไตร (421839) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620326-006 เป็นต่อดีพร้อม (421990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620326-011 การันตีพระ (421994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620318-019 Iaiw9878 + rongfox (421803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620320-136 EW604661120TH ปากานี่ + taara (421805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ620321-156 EW518312855TH Anakin42 + jedsadaboss (421896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ620322-116 EW646983899TH เมืองช้าง + TEE999 (421862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท) ***
5 # 3อจ620322-133 EW562348412TH ALINA + hattori (421865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
6 # 3อจ620323-001 maneepragorn + ALINA (421783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 79%)***
7 # 3อจ620323-003 chokpaisarn2493 + (421788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prakit0112
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (G 78%)***
8 # 3อจ620323-004 jxsai + mdkm11 (421846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) ***
9 # 3อจ620323-005 ฐณะวัฒน์ + koonnai (421791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ620323-006 zafari + ตู๋หรุ่น (421793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ620323-008 anantand + aroonwat (421796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 67%)***
12 # 3อจ620323-009 sarayuthboy + Kanom (421799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
13 # 3อจ620323-010 taccord + แมวจ้ะ (421800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(620309-024) ***
14 # 3อจ620323-011 กฤษณะ + แมวจ้ะ (421782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (620309-019)***
15 # 3อจ620323-013 anantand + glodenfish (421784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (600127-080)(G 63%)***
16 # 3อจ620323-014 หนึ่งเดียว + BOSSONE (421785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ620323-015 benz39 + BOSSONE (421787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหน้าหมอน วัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ620323-016 aluminium + BOSSONE (421789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ620323-017 toncraft + Jenjira (421790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด) (G 73%)***
20 # 3อจ620323-018 watcharapong99 + (421792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
Sompon64
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท ***
21 # 3อจ620323-019 HopeMan + onizuka2518 (421847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (สภาพสวย)(620311-027)(G
82%)***
22 # 3อจ620323-020 nhamdang + botun (421794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 5293) ***
23 # 3อจ620323-101 EW594662021TH Chanchai21 + joeenok (421797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
24 # 3อจ620323-102 WP16000348323TH เล็กสะพานสูง + saksitt (421798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (620314-234)(G 76%) ***
25 # 3อจ620323-103 EW238588900TH Pisit1963 + Theethuch (421801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังตรายางรูปเหมือน) (วัดสุทัศนฯสร้าง)***
26 # 3อจ620323-105 RP365648490TH Chanchai21 + Leklek (421806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งจมูกและล้างผิว) ***
27 # 3อจ620323-106 EW427920825TH บรีสพระช่วย + attajpra (421808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
28 # 3อจ620323-107 EU178049565TH nung919 + sompong963 (421812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ620323-108 EV271703246TH pornlimk + tomato (421815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด/สภาพใช้)(620216-181) ***
30 # 3อจ620323-109 ED747820798TH zafari + jobss (421818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สาริกาคู่ เนื้อผง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
31 # 3อจ620323-110 EW732166805TH long_g + gati5735 (421821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมี เนื้อเงินก้นทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 106) ***
32 # 3อจ620323-111 EV492211865TH sorose + chane31 (421804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (580129-198) ***
33 # 3อจ620323-114 EV902929274TH Chicha + ปรเมศวร (421811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
34 # 3อจ620323-116 EV819017490TH ภาคภูมิ + บางแก้ว1976 (421817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก พิมพ์ฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***

35 # 3อจ620323-117 EV307739307TH s-rat + ณนฐพัท (421820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
36 # 3อจ620323-118 MIST000271574 plauspower + sirikarn2013 (421822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
37 # 3อจ620323-120 RCNP00020313 ginger + เทพยาจกเก้านิ้ว (421845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (G 90%) ***
38 # 3อจ620325-002 zafari + Kengrunroy2520 (421878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช ***
39 # 3อจ620325-003 birdauto1144 + ununun (421988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพใช้และล้างผิว) ***
40 # 3อจ620325-004 Icando + เทพอำนวย (421881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ พิมพ์วงเดือน เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)***
41 # 3อจ620325-005 vitaya + vieng (421883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผงผสมทราย ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
42 # 3อจ620325-006 bankbong55 + angelita69 (421886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์เล็ก/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 65%)***
43 # 3อจ620325-007 somboonput + prayoyo2510 (421888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 369)***
44 # 3อจ620325-008 Amornpintong + naret18 (421891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขต ปี 2503 จ.ปทุมธานี ***
45 # 3อจ620325-009 Krajub2002 + ชูบางพลี2 (421894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อตะกั่ว ปี 2482 จ.นครสวรรค์ ***
46 # 3อจ620325-101 EV632166192TH niyom_2504 + ธิติวราห์ (421866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
47 # 3อจ620325-102 EW274987476TH ตาแจ๋ว + คเวสโก (421868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
48 # 3อจ620325-103 EW091005084TH khata + อุกฤช (421871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
49 # 3อจ620325-104 RNYB000023740 เมืองช้าง + Reindeer_kwang (421874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย) ***
50 # 3อจ620325-105 ED702059665TH nung919 + พรญาณ (421877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ620325-107 SEC3000190420 lekdee + ton-230 (421884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
52 # 3อจ620325-108 EV215300302TH zafari + อ้อยใจ (421887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

53 # 3อจ620325-109 EW678379857TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (421890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่หลังเงิน ปี 2561 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ620325-110 EV830004484TH Nihao + dindan4 (421892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ620325-111 EW901844780TH nopakk + รักษ์เครื่องราง (421897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ลูกอมหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อครั่งพุทรา จ.เพชรบุรี ***
56 # 3อจ620325-112 ED742577045TH ชัยยุทธ์ + shyamal (421983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 2409) ***
57 # 3อจ620325-113 EF203372531TH slaton57 + tockjung (421899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว) (610411-103)(G 77%)***
58 # 3อจ620325-117 ED728867038TH bettas + raimon (421912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
59 # 3อจ620325-119 ED739424662TH MIXMUK + ท่านหลวง (421919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
60 # 3อจ620325-120 EW429817573TH ตนคอน09 + aood0458 (421922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช ***
61 # 3อจ620325-121 ED706765876TH chuchart-k + ทิวทัศน์ (421860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ620325-122 EW407126868TH mntpt + Newcomer (421863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง รุ่นคู่ชีวิต เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร ***
63 # 3อจ620325-123 EW388060852TH รักษ์นครหลวง + BIGTEE (421864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดงชุบเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 563) ***
64 # 3อจ620325-124 ED702090705TH chuchart-k + พรญาณ (421867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
65 # 3อจ620325-126 ED744376664TH zafari + Sivilaihan (421873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร ***
66 # 3อจ620325-127 EW346715072TH apexshop + cowman (421876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
67 # 3อจ620325-128 EF216945445TH suchin + โซดา2456 (421879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) ***
68 # 3อจ620325-129 EW824479937TH ของขลัง + OMBUN (421882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงกลีบบัว กรุเจดีย์กลางทุ่ง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (620222-225) ***
69 # 3อจ620325-130 EW562390477TH Niti333 + hattori (421885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ620325-131 EW346714797TH NUNG1789 + champ32 (421900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่เจาะหูรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***

71 # 3อจ620325-132 ED744027315TH chuchart-k + อะนันตะปัดชะเย (421902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ620325-133 EW195334021TH bettas + petcharee (421903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
73 # 3อจ620325-134 EF118508140TH stepdog + songprapob (421905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
74 # 3อจ620325-135 EW403237497TH bank2497 + simmax (421907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
75 # 3อจ620325-136 EW833360445TH APICHETTB + บุญโขง (421911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม ***
76 # 3อจ620325-137 ED736792359TH Nong_oat + Nsamut (421914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (620227-165)(G 62%) ***
77 # 3อจ620325-138 EW273965117TH jom2523 + จักรีพระเครื่อง (421916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค้ด) ***
78 # 3อจ620325-139 EU966037663TH pramual + phubed (421918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (สภาพใช้) ***
79 # 3อจ620325-140 EW235759375TH Bophantom + Newcomer (421920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(590812-015) (G 78%)***
80 # 3อจ620325-142 EW604661685TH honeylemon + shop-siam (421927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
81 # 3อจ620325-143 ED743046825TH sorose + ยายทรัพย์ (421930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปทุมธานี ***
82 # 3อจ620325-144 EV988417495TH zafari + หนองซอ (421933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาปางห้ามสมุทร ศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2500 (ขนาดสูง 12.5 นิ้ว/สภาพพระเกศชำรุด) ***
83 # 3อจ620325-145 ED743376858TH nuiiun + pichetfuse (421934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610718-106)***
84 # 3อจ620325-146 EW661639439TH zafari + noi70 (421937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร ***
85 # 3อจ620325-148 ED730089345TH Chicha + Akomaonpat1995 (421986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
86 # 3อจ620325-149 EW361552164TH popupup + victoriousaang (421989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี สร้าง เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 825) ***
87 # 3อจ620325-150 TNON000668041TH gallardo + (421941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (571010-023) (G 63%)***
88 # 3อจ620325-151 TNON000668041TH gallardo + (421889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (571029-066) (G 62%)***

89 # 3อจ620325-153 EV184495725TH Exdesign + tookatun (421895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (540331-035) (G 67%)***
90 # 3อจ620325-154 EU665390292TH world + tonparknumpo (421898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (G 85%)***
91 # 3อจ620325-156 EW686559572TH Nopthebarber + yongyot (421904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) ***
92 # 3อจ620325-157 EX349599543TH ก_กนก10 + Sogood35 (421908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกบัวดอกจัน) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
93 # 3อจ620325-158 EW477044794TH น้องพอดี + ไร้นาม99 (421910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 (วัดลานนาบุญสร้าง) ***
94 # 3อจ620325-159 EW477044794TH โจพระเครื่อง + ไร้นาม99 (421913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์ ***
95 # 3อจ620325-160 EF144479693TH zafari + เจก่ะวาย (421915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี ***
96 # 3อจ620325-161 EW728300809TH peerasak_off + theera (421917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
97 # 3อจ620325-162 EW828370820TH toopronchai + autpichut (421921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
98 # 3อจ620325-163 ED702091516TH jxsai + พรญาณ (421923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้) (500908-072)***
99 # 3อจ620325-164 ED751420315TH thonglor + Bobbie (421926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดบันไดหิน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (600728-247) ***
100 # 3อจ620325-165 EW826128403TH pyakorn + Skyblue (421928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
101 # 3อจ620325-167 EV819491612TH midori + สุทธิพงษ์99 (421935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์พระคง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ620325-168 EW824436327TH Jjiann1979 + น้องอิมอิม (421939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิฆาเนศวร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ620325-169 EW827297054TH motomoshi + naenaldo (421942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา วัดโชติการาม พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)(610914-142) ***
104 # 3อจ620325-170 EW998731559TH ตาแจ๋ว + premrit (421945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 640) ***
105 # 3อจ620325-171 EV054473193TH yodpra + nooing (421947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
106 # 3อจ620325-172 EV054473193TH yodpra + nooing (421950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***

107 # 3อจ620325-173 EV054473193TH yodpra + nooing (421952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
108 # 3อจ620325-174 EW665640494TH กระแสร์2 + ตะแคงขวด (421955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นเพิ่มบารมี เนื้อทองคำ 96% ปี 2555 จ.ตราด (น้ำหนักทอง 50.5 กรัม) ***
109 # 3อจ620325-175 EW580685107TH gchai + อาทิตย์๙๙ (421957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคอน วัดชัยพฤกษ์มาลา เนื้อผง ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ ***
110 # 3อจ620325-176 EW580685107TH Nipatpromdet + อาทิตย์๙๙ (421967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) ***
111 # 3อจ620325-177 EW734914620TH ประสบโชค + งดงาม (421987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 78%)***
112 # 3อจ620325-178 EW250739316TH midori + ลูกน้ำดำ (421970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
113 # 3อจ620325-179 EW430551895TH Chanchai21 + Aorha (421971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.อุดรธานี (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) ***
114 # 3อจ620325-181 EW732167156TH TAVABUNCHA + gati5735 (421946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
115 # 3อจ620325-182 TYA3000565862TH sscopyprint + newwave9 (421949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (620308-016) ***
116 # 3อจ620325-185 ED742267817TH พรญาณ + เด็กท่าพระ (421959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
117 # 3อจ620325-186 EW732167160TH เมืองช้าง + gati5735 (421961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
118 # 3อจ620325-187 ED748038256TH zafari + พรหลวงพ่อทบ (421962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.เชียงใหม่ ***
119 # 3อจ620325-188 EV161690664TH zafari + จอมพล (421965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช ***
120 # 3อจ620326-156 EW125802513TH mvunbay + jaroenpat (422057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 9.8 กรัม) (G 78%)***
121 # 3อจ620327-007 NARONGCHIT + Thai35 (422090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ ***
122 # 3อจ620327-008 garlic2 + ทรัพย์กำเนิด (422091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 มี.ค. 2562 - 08:11 น.] #63985 (20/23)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620313-022 EW884228437TH k9cob (420854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620313-026 EW594749071TH หนุ่มธนบุรี (420870) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ620314-003 EW702223755TH seranee (420965) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620314-005 EW278818433TH suwankal (420971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ620314-011 EW686648184TH อินทภาณี (420952) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ620314-013 ET460365313TH pradrem (420958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620315-003 EV881552581TH laksi (420995) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ620315-010 EW351570061TH บูมเมืองกาญจน์ (421006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620315-015 EW781502123TH เอเชียงของ (421003) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ620316-001 EW735017694TH คุณศิระ (421120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620316-007 EW238570254TH Theethuch (421135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620316-008 ED728571789TH ruttihand (421137) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ620316-011 ED71548131TH zaza2014 (421131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620318-006 ED737606574TH สุรพงษ์ (421307) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ620318-007 RPLD000016754 VUDDY54 (421179) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ620318-011 EW278820454TH Karakaen451 (421746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ620318-017 EW300845836TH จุ๋มจิ๋ม (421193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620321-002 EW882437049TH k9cob (421641) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620321-003 820000485952 มหาเศรษ (421681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620321-004 EW388070713TH สมบัติบูรพาบารมี (421647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620321-006 ET977886776TH นู๋โอปอ (421654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620321-007 EW001797881TH beegee (421655) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ620321-008 EV988417487TH หนองซอ (421657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ620321-009 EX246526915TH supasuta1968 (421633) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ620321-010 EW137563665TH suwatboat (421659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ620321-011 EW592287102TH bboypm (421662) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ620321-012 ED743380543TH naenaldo (421664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ620321-013 EW891588705TH นครคำแดงดี (421665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ620321-014 EW430601645TH Singh_Amulet (421667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ620321-015 EW596347645TH หนุ่มธนบุรี (421668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ620321-016 EU662374361TH pradrem (421669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620321-017 EW734942118TH Manachai8 (421670) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ620321-018 ED7451225471TH ไข่มุข (421671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ620321-020 EW832575325TH Nippit (421673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ620321-022 EW141655717TH ปืนใหญ่ (421635) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
36 # 1อจ620321-023 ED702609306TH สุรพงษ์ (421849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ620322-001 7110000994469 วิบูลย์ (421779) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ620322-002 ED743293362TH สุทนต์ (421741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ620322-003 EV184482510TH SAHAKORN (421743) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ620322-004 ED731680900TH จอมคาถา (421747) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 1อจ620322-005 EW739820297TH HatPra (421751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ620322-006 EV731038019TH mars7783 (421755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ620322-008 EW095920063TH Thanapong36 (421759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ620322-010 EW998624648TH theone (421763) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ620322-011 ED746125876TH ลู่เฉินเฟย (421742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
46 # 1อจ620322-012 EV753192045TH tassunoh (421744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620316-006 Jiwwa (421150) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620316-014 พิชาญ (421144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620316-016 เศกสรรค์2511 (421160) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ620318-003 ชมพูทวีป (421301) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ620318-019 pui1228 (421181) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620318-020 vittaya14 (421183) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ620318-024 chanram (421197) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620319-010 ทิวทัศน์ (421392) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ620319-011 pracorner (421381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620321-001 denbike (421645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620321-003 สารพัดกัน09 (421650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620321-006 Wiraj_ph (421658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ620321-008 chanram (421661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620321-009 hunter04 (421663) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ620321-010 toopronchai (421666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620321-013 nuaypkt (421643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620321-014 nuaypkt (421644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620321-015 nuaypkt (421646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620321-017 kamonsap (421651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620322-001 arthur (421749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620322-002 boom35 (421752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620322-003 tongprakueang (421754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ620322-004 kritmek (421756) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ620322-005 นายชลิต (421758) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ620322-006 ศิษย์หลวงพ่อเต้า (421761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ620322-007 SRISUNGWON (421764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620322-008 nui28 (421766) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
28 # 2อจ620322-009 Addyhandsome (421768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ620322-011 วันเสาร์ (421767) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ620322-012 blue333 (421770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ620322-013 ฮิมวัชรพล (421771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ620322-014 บ้านแคออก (421772) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
33 # 2อจ620322-015 Tantawan2518 (421773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620315-137 EV837502285TH zafari + yanpawach (421026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับย้อนยุค เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา ***
2 # 3อจ620316-121 ED720539306TH บัณฑิต168 + กระติบ (421125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์ตัวหนังสือซ้อน เนื้อชุบทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี (สภาพใช้) ***
3 # 3อจ620318-013 jtrsnum + pui1228 (421739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เต่าหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท (G 74%) ***
4 # 3อจ620318-112 EW881027189TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + kittikitti (421211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง ***
5 # 3อจ620320-007 เสิดพระเครื่อง + babe1 (421578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (วัดแจ้งนอกสร้าง) (530304-147)(G 80%)***
6 # 3อจ620320-102 EW585844936TH อะนันตะปัดชะเย + (421740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มาตรลพบุรี
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด) ***
7 # 3อจ620320-119 EW616762488TH knug11 + นันทวัน2460 (421566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ620322-001 ชัยเจเจ + tuey88 (421700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 67%)***
9 # 3อจ620322-002 topten + tuey88 (421703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ620322-003 CHANON-L + cuntona (421776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 93%)***
11 # 3อจ620322-004 . C_Ping + อรรถพล (421708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (620311-116) ***
12 # 3อจ620322-005 long_g + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (421710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระราหู วัดสุทัศนฯ รุ่นช่วยน้ำท่วม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 50) (G 81%)***
13 # 3อจ620322-006 nick1880 + bear2509 (421712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 75) ***
14 # 3อจ620322-007 Phong5555 + BAUSCH (421715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 1956)***
15 # 3อจ620322-008 nirun6929 + nui28 (421717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
16 # 3อจ620322-009 chay7 + เชตเตอร์ (421720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม ***

17 # 3อจ620322-010 siblo555 + akapun (421723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (560124-087) ***
18 # 3อจ620322-011 tombetong + angchu (421726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
19 # 3อจ620322-012 midori + อ้วนเมืองใหม่ (421729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพรปีใหม่ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
20 # 3อจ620322-013 สมอแดง + Emily007 (421731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
21 # 3อจ620322-014 Tee59 + Settawut (421733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เบี้ยแก้ ปี 2500-2562 ***
22 # 3อจ620322-015 ของขลัง + Settawut (421735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับการสร้างของแหวนลักษณะนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี ***
23 # 3อจ620322-016 คุณตาวิธาน + piaric (421737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดไทรใต้ พิมพ์เตารีด ปี 2506 จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ620322-101 PASA000276220 C_Ping + Big27 (421702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7850/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
25 # 3อจ620322-102 EW308939185TH kanjana_nuna + (421705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tonhiripoonchai
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 73%)***
26 # 3อจ620322-103 7110000994469 Yutclub + วิบูลย์ (421777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเภา วัดถ้ำตะโก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2470 จ.ลพบุรี ***
27 # 3อจ620322-104 ER932475775TH suphannachai + supichai (421707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
28 # 3อจ620322-105 EI915554411TH พอใจพระ + ท๊อปTURBO (421711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
29 # 3อจ620322-106 EV083081795TH Nopbanna + aee_sotspa (421714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง บล็อกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี ***
30 # 3อจ620322-107 EW095943285TH เจนจัด + Thanapong36 (421718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (620315-011) ***
31 # 3อจ620322-108 EW662612327TH Chanchai21 + golfsriracha (421721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
32 # 3อจ620322-109 EW430612170TH Tommy9 + เฮียนพพร (421724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (วัดเจดีย์หลวงสร้าง) ***
33 # 3อจ620322-110 EV827050325TH แม้วจอมเทียน + KENJANG (421727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
34 # 3อจ620322-111 EU585402978TH camaroj + เอสายชล (421730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่) (G 66%)***

35 # 3อจ620322-112 EW674043764TH Rahoo + dreadlord (421745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/สภาพตัดหู) ***
36 # 3อจ620322-113 ED740675155TH วิทย์พระประแดง + มีนบุรี (421748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบูรณะพระราชวังฯ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ620322-114 EV906590870TH chuchart-k + apiwat4825 (421750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (G 61%)***
38 # 3อจ620322-115 EW092581410TH zafari + กล้วยหิน (421753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) ***
39 # 3อจ620322-117 EW095920372TH Chanchai21 + Promsri (421757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ620322-118 EW045093634TH nokpamai + pound2007 (421760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
41 # 3อจ620322-119 EV832640259TH Santiwall + lucifer (421762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค้ด ๙) (520801-246)***
42 # 3อจ620322-120 EW227515521TH chaay + ปิ่นอนงค์ (421765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและล้างผิว) ***
43 # 3อจ620322-121 EW022710948TH Watpo + anirat_m (421690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชุบทองใหม่) ***
44 # 3อจ620322-122 EX385136305TH บีชาการ + nakub (421691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 3) (G 72%)***
45 # 3อจ620322-123 EV855327123TH อะนันตะปัดชะเย + Macpra (421693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ว) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
46 # 3อจ620322-124 BCRR000005678 nytantawun + korn88 (421696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (620304-140) ***
47 # 3อจ620322-127 EW095920063TH kritaya + Thanapong36 (421701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
48 # 3อจ620322-128 EX356301662TH patchara + midland (421704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพาโชค เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ620322-129 ED746125893TH boyamulet + นัดพบ (421706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 141416) ***
50 # 3อจ620322-130 EX287646674TH boyamulet + khommanuch (421709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชลบุรี (หมายเลข 181) ***
51 # 3อจ620322-131 EW095920430TH แม็คกระเพาะหมู + (421682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
52 # 3อจ620322-132 EW095920430TH พอใจพระ + Thanapong36 (421684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลืองปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 71%)***

53 # 3อจ620322-134 EW461296044TH เลิศศักดิ์2525 + Kriangsak (421778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
54 # 3อจ620322-135 EW316474466TH Rabbit2518 + ขุนเมืองจันทร์ (421686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (600217-054) ***
55 # 3อจ620322-136 ED739403818TH เสนาะ53 + มีบุญ888 (421689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ช่อเหรียญหล่อหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นอายุ 113 ปี เนื้อสำริด ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 367) ***
56 # 3อจ620322-137 ED737356616TH AodBangkhae + rambo93 (421692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)(570108-252) (G 80%)***
57 # 3อจ620322-138 EW619030601TH yyoyo + ruttihand (421694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ620322-139 EW653771210TH Nihao + Kapongdotcom (421695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (610823-113) ***
59 # 3อจ620322-140 EV823857181TH ศิษย์สารพัดนึก + เจนเมืองฉะ (421697) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ620322-140 EV823857181TH ศิษย์สารพัดนึก + เจนเมืองฉะ (421697) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) ***
61 # 3อจ620322-140 EV823857181TH ศิษย์สารพัดนึก + เจนเมืองฉะ (421697) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ620322-141 EW127903378TH ทองครับ + blueshark (421713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ620322-142 EW127903378TH แม่พลอย + blueshark (421716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเพื่อมาตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่) ***
64 # 3อจ620322-143 EW127903378TH AQUAMAN39 + blueshark (421719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแซยิด 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ620322-144 ED702068945TH jom2523 + พรญาณ (421722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 146)(590729-080) ***
66 # 3อจ620322-145 BW82000042358 ต้นณเมืองกุย + Exdesign (421725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 8527/น้ำหนักทอง 3.9 กรัม) ***
67 # 3อจ620322-146 EV184482347TH Se_Chakrit + tookatun (421728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620308-032)(G 73%) ***
68 # 3อจ620322-147 EV184482347TH keat2507 + tookatun (421732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ620322-148 ED714831872TH zafari + sohn27 (421734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
70 # 3อจ620322-149 ED714831872TH zafari + sohn27 (421736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***

71 # 3อจ620322-150 ED714831872TH zafari + sohn27 (421738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
72 # 3อจ620322-151 ED714831872TH zafari + sohn27 (421683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
73 # 3อจ620322-152 KTK7000119986 เปี๊ยกตุ๊กแก + Sutthisak_k (421685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610310-132)(G 77%) ***
74 # 3อจ620322-153 EW379921077TH phoomchai + konlukpra (421687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (610201-164) ***
75 # 3อจ620322-154 EV753192045TH สคารโว + tassunoh (421688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 59) (551011-236)(G 71%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 มี.ค. 2562 - 08:16 น.] #63982 (19/23)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620313-001 EX354692943TH pungting (420879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ620313-011 ED733127357TH moo_bpk (420810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ620313-014 EW470369500TH popeyekcs (421453) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620313-016 ED722539895TH kortzean (421455) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ620313-019 EW73993425TH LIONTHANANDOR (420842) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
N
6 # 1อจ620313-021 ET122337999TH กำไลทอง (420852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620314-010 EW998487712TH คุณชายแดง (421460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620320-001 EW826095815TH router (421441) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ620320-002 EW888659701TH อำนาจธรรม (421443) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620320-003 EW521861503TH paulteay (421444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620320-004 EW351564335TH Hook2 (421448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620320-005 EW732093161TH คุณศิระ (421450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620320-006 EV184475712TH tookatun (421454) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ620320-007 EW280785889TH mingloei (421456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620320-009 EU841066184TH bluezone69 (421462) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ620320-010 EW562363471TH apexshop (421467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620320-013 EW586859906TH Ake595 (421446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620320-014 EW891557725TH kortzean (421447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620320-015 EV106546738TH อั๋นเด็กใหม่ (421449) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ620320-016 EX330851384TH จ๊ะแจงร้อน (421580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ620320-017 EW140785446TH ศรีเมืองระยอง (421452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ620320-018 EW738099967TH sarayut1986 (421457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ620320-019 EW302316156TH กัญญ์ภัทร์ (421458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620320-020 ED736557951TH ATTORN43 (421461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ620320-022 EW732104173TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (421445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ620320-023 EW734925450TH คุณศิระ (421451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620309-001 เด็กwat (420543) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
2 # 2อจ620313-003 welegal (420833) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ620314-012 bangkokpoms (420980) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ620315-002 นะโมอโยธยา (421074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620315-005 jamespk (421568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ620315-006 chaiyarit_c (421572) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ620315-008 njeesom (421573) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ620316-004 youzaa1993 (421574) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620320-001 โต๊งเหน่ง001 (421554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ620320-003 uthenkhukid (421561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620320-004 tonrakpu (421576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620320-005 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (421563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620320-006 ธัชขลัง (421565) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620321-002 khunpra (421648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620315-115 RG002707763TH chane + AUTOTHAILAND (421067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620315-131 EW092559535TH chatchaislk + กล้วยหิน (421077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อเพชร วัดตะแบก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
3 # 3อจ620316-101 EW833371690TH midori + nikornn14 (421102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หลังย้อนยุค) ***
4 # 3อจ620316-129 EU585402845TH zafari + เอสายชล (421141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง) ***
5 # 3อจ620316-138 EW165500025TH zafari + โชคเจริญ (421095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
6 # 3อจ620318-107 EW664121498TH PHLOI + panuwat21 (421277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว วัดสามปลื้ม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ620318-124 EW561666065TH ppong2506 + ธีรดา (421264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเงินล้าน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ620318-129 PTSN000222236 TAVABUNCHA + ตึ่งนั้ง (421287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
9 # 3อจ620318-147 EF169501242TH viwat9 + คมทัตพรหมเสนะ (421279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 930/สภาพใช้) ***
10 # 3อจ620318-168 EW753801360TH นายชลิต + ธีตลาดพลู (421272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
11 # 3อจ620319-109 EV503539331TH aodaod32 + aood0458 (421407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่จัมโบ้ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 63%) ***
12 # 3อจ620319-144 EV640095436TH zafari + ขนมหวาน (421357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง/สภาพใช้) ***
13 # 3อจ620319-148 EU261767600TH vongsako + สิงขร (421373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ620319-151 ED731855352TH zafari + som3693 (421310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม ***
15 # 3อจ620319-160 TLIP0004505347 elite90 + หงฟ้า (421612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 83%)***
16 # 3อจ620320-009 newvorr + ศตกมล (421493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (620110-004) ***

17 # 3อจ620320-120 EW732099853TH nopakk + Punkorat (421569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.เพชรบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
18 # 3อจ620320-128 EW527365105TH คันชิต + ไอซ์_วายุบุตร (421478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ620320-155 EW891557725TH Doitung + kortzean (421525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) ***
20 # 3อจ620320-170 ED747912432TH naenaldo + twongt (421571) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
21 # 3อจ620320-170 ED747912432TH naenaldo + twongt (421571) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระพุทธชินสีห์ วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
22 # 3อจ620320-170 ED747912432TH naenaldo + twongt (421571) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
23 # 3อจ620320-173 EW521861494TH midori + paulteay (421489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(611020-129) ***
24 # 3อจ620321-002 frist + นรสิงห์41 (421587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพแต่งผิว) ***
25 # 3อจ620321-003 Chicha + oldshop (421589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ620321-004 peaky + เทพอำนวย (421592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
27 # 3อจ620321-005 สิงค์ใต้สายดำ + jopawis (421594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทอง (น้ำหนักทอง 28.4 กรัม) (G 72%)***
28 # 3อจ620321-006 long_g + aumphorn (421600) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 114/น้ำหนักทอง 22.1 กรัม) ***
29 # 3อจ620321-006 long_g + aumphorn (421600) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ620321-006 long_g + aumphorn (421600) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
31 # 3อจ620321-006 long_g + aumphorn (421600) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ620321-006 long_g + aumphorn (421600) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
33 # 3อจ620321-006 long_g + aumphorn (421600) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
34 # 3อจ620321-006 long_g + aumphorn (421600) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***

35 # 3อจ620321-007 zafari + toopronchai (421607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาซุ้มระฆัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิตินูน เนื้อผง(เทา) ปี 2509 จ.ชลบุรี ***
36 # 3อจ620321-008 Chanchai21 + poonpan (421609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร ***
37 # 3อจ620321-101 EW136513061TH kittisak_10 + รงค์พังงา (421617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ620321-103 EW308995275TH puratchaya + ผู้นำพล (421623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์หกชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
39 # 3อจ620321-104 EW308995275TH nung919 + ผู้นำพล (421625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) (G 63%)***
40 # 3อจ620321-105 EW308975797TH เมืองช้าง + Tonhiripoonchai (421627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
41 # 3อจ620321-106 EX296113758TH สันคลองสาม + birdbin (421636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
42 # 3อจ620321-107 EW116699322TH winos + yingchaba (421679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
43 # 3อจ620321-108 ED731863186TH zafari + พระสมุทร22 (421638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง) ***
44 # 3อจ620321-109 TNPT001009061 midori + tum087 (421639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
45 # 3อจ620321-110 EV467215401TH praiwet + poolpool (421642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5345)***
46 # 3อจ620321-111 EW586861799TH Icando + apiwat4825 (421676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ620321-112 ED746413475TH nung919 + kittipak (421584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)***
48 # 3อจ620321-113 EW388070713TH Chicha + สมบัติบูรพาบารมี (421586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (610804-089)(G 83%)***
49 # 3อจ620321-114 ER746006746TH Jjiann1979 + Darkwalf (421590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (G 66%) ***
50 # 3อจ620321-115 EW638945562TH toymlt + มีนบุรี (421593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (G 60%)***
51 # 3อจ620321-116 EV866450109TH UTHAI2015 + yooti (421596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างหอระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2534 จ.ปัตตานี (G 64%)***
52 # 3อจ620321-117 ED738223845TH พระคุณแม่เล็ก + peerapath (421598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ620321-118 ED738223845TH เสนาะ53 + peerapath (421601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
54 # 3อจ620321-119 winos + peerapath (421604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ620321-120 ED738223845TH winos + peerapath (421605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ620321-121 EW665609295TH yyoyo + ตะแคงขวด (421611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ620321-122 EW665609295TH yyoyo + ตะแคงขวด (421614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ620321-123 EW665609295TH Pra_Inter + ตะแคงขวด (421680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
59 # 3อจ620321-124 NGWW000026714 Chicha + MMadee (421616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ620321-126 EF205604750TH ruamsup + wuaface (421624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
61 # 3อจ620321-127 EW350347140TH Santikub + Prince_Pratya (421675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 68%)***
62 # 3อจ620321-128 EW276035813TH ใบไผ่ใบตาล + จักรีพระเครื่อง (421629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5395) ***
63 # 3อจ620321-129 EW676842501TH yyoyo + SHREK (421630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงโค เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
64 # 3อจ620321-130 FAM0000994272 mtep1 + จอยเมืองลพ (421674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
65 # 3อจ620321-131 EW173575048TH เน้นพระสวย + ae2528 (421583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ ***
66 # 3อจ620321-132 EW388231937TH midori + เวียงห้วยเขน (421585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ620321-133 EV745708116TH chuchart-k + วิทย์พระประแดง (421588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ620321-134 ED705720079TH nung919 + Lekamulet (421677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดหู) (G 66%)***
69 # 3อจ620321-135 EV900019797TH สหธรรม + chonmane (421591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก ปี 2516 จ.ราชบุรี ***
70 # 3อจ620321-136 ED742140073TH นัทอุบล + oofwinnine (421595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***

71 # 3อจ620321-137 EW350347649TH armto + หวานเย็น007 (421597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาสาริกา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 67%) ***
72 # 3อจ620321-138 EV054473114TH yodpra + nooing (421599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
73 # 3อจ620321-139 EV054473114TH yodpra + nooing (421602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
74 # 3อจ620321-140 ED738268229TH ChinV + peerapath (421603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ620321-141 ED738268229TH สุขคะโต + peerapath (421606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ620321-142 ED738464824TH wanitcha + ล้มมวย (421608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ620321-143 ED736589092TH Rabbit2518 + พรญาณ (421610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ พิมพ์วงเดือน เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)***
78 # 3อจ620321-144 ED747501936TH pramual + raimon (421613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ620321-145 EW079752154TH ดาวหาง + pnchok (421615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าอธิการสิน วัดบางบัวทอง เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.นนทบุรี ***
80 # 3อจ620321-146 EX353814637TH vpong + nongder (421618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 5419) (620206-044)***
81 # 3อจ620321-151 EV303405201TH worrior + buspom (421622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดแจ้ง พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
82 # 3อจ620321-152 ED749300565TH anantand + เด็กนอก (421626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (620130-158)(G 64%)***
83 # 3อจ620321-153 EW323619444TH beer2126 + Burapha777 (421628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
84 # 3อจ620321-154 ED745122547TH pramual + ไข่มุข (421631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ620321-155 ED736589089TH บอลปากน้ำ + พรญาณ (421632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
86 # 3อจ620323-012 cpall + sanopporn (421781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอดละโว้ ปี 2484 จ.ลพบุรี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 มี.ค. 2562 - 08:13 น.] #63979 (18/23)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620312-004 ED718833335TH kittipongbee (421191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ620312-009 EW320196052TH suphannachai (421194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620313-006 EW301066386TH เพิ่มพูนศิลป์ (421192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620313-013 ED712108114TH notty (421199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620314-002 EW039488301TH พิศุทธิ์ (420963) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620314-004 EV138195661TH ท่านหลวง (420968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620315-005 EW884121634TH k9cob (421000) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ620318-001 EW378900243TH เซียนพละ (421164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620318-002 EW095919737TH Thanapong36 (421166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ620318-003 EW052143631TH เหยินน้อยโคราช (421168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620318-004 EX330849156TH เมตตามหามงคล (421170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620318-005 ED728572974TH jobss (421176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620318-008 EW401297025TH tongleehae (421184) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ620318-009 EV149197703TH หลานตาจวบ (421188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620318-010 EW732093895TH คุณศิระ (421190) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ620318-012 MBC0001239124 oatoat64 (421167) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620318-013 EW263626065TH sorn11 (421173) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ620318-014 EV430578779TH mekin (421178) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ620318-015 EU460614466TH Damwoo (421182) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ620318-016 ED739163701TH But140 (421189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ620318-018 ED669488434TH ธรรมในใจ (421198) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ620318-019 EX235575685TH looknam1 (421196) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ620318-020 EW737649230TH เงินเหลือ (421200) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ620318-021 EF100335293TH My_dear (421165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ620318-022 EU662361014TH pradrem (421171) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ620318-024 ED740871906TH popular_rock (421185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620318-025 EW662546530TH ton68 (421187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ620319-001 ED731836353TH Phakawan (421409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ620319-002 ED740711060TH noi2528 (421414) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ620319-004 EW427961665TH maii_amulet (421422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ620319-005 EW662528964TH คุณตาวิธาน (421425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620319-006 EW594627807TH nutthawut (421427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ620319-008 ED702609306TH สุรพงษ์ (421431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ620319-009 EW653723191TH ต่อยอด (421434) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ620319-010 EW646950771TH thongpaiwan (421436) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
36 # 1อจ620319-011 EV473183875TH anon_non (421417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ620319-013 EW350342139TH Folkfolk (421421) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620318-001 sombatbs (421278) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620318-004 rachane53 (421283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ620318-006 nuaypkt (421290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620318-007 nuaypkt (421291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620318-008 nuaypkt (421292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620318-009 virut19 (421293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620318-010 naweena (421294) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ620318-013 rooms_studio (421169) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ620318-014 rooms_studio (421172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620318-016 pop_vat (421174) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ620318-017 piaric (421177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620318-018 flywheel (421180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620318-021 vittaya14 (421186) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ620318-022 Joethonburi (421299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620318-023 rongfox (421195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620318-025 beer-amulet (421298) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ620318-026 ควนขัน (421201) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ620319-001 denbike (421355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620319-002 akenok (421358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620319-003 kapkap (421360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620319-004 JoEthaibev (421365) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620319-005 suksannb (421371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620319-006 onizuka2518 (421374) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 2อจ620319-007 R-pong (421426) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ620319-008 winos (421387) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ620319-009 finance (421429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ620319-012 ลูกแม่รำเพย (421391) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ620319-013 Prichar (421430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ620319-014 mdkm11 (421400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ620319-015 prayoyo2510 (421405) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ620319-016 lomlopburi (421408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ620319-017 ปุ๊ร้อยเอ็ด (421412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ620321-011 การันตีพระ (421678) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620313-152 ED721484379TH sudjarit + มหามณีจินดา (421504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (580824-057) ***
2 # 3อจ620315-111 EV491124167TH zafari + tranger (421060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางประทานพร หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ เนื้อผง จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อรานบริเวณพระศอ) ***
3 # 3อจ620316-003 nung919 + อินทภาณี (421088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา ***
4 # 3อจ620316-114 EW463315293TH mymee555 + rongfox (421507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ620318-109 EW350340708TH nop_osk + Prince_Pratya (421308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (G 84%)***
6 # 3อจ620318-145 EV149197703TH nung919 + หลานตาจวบ (421271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ620318-151 ED70260425TH ฐณะวัฒน์ + กระบี่มือหนึ่ง (421202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ620318-156 EW596018619TH ppong2506 + หนุ่มธนบุรี (421220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ พิมพ์วงเดือน เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะตื้น) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)***
9 # 3อจ620318-167 EW753801360TH ประสิทธิ์ + ธีตลาดพลู (421268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ620319-011 zafari + chaiyokn (421510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515-2525 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 307/หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
11 # 3อจ620319-162 EV602826183TH gitsada_19 + Kongkee (421359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (540127-197) (G 72%)***
12 # 3อจ620319-172 EW680443222TH panupong30 + beer2126 (421316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 61%) ***
13 # 3อจ620319-173 EW680443222TH janaket + beer2126 (421320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และฝนขอบข้าง) (G 65%)***
14 # 3อจ620320-001 gitsada_19 + DiamondiaN (421470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(610712-062) ***
15 # 3อจ620320-002 boymoo4 + ปิดตา (421474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) (G 62%)***
16 # 3อจ620320-003 ศักดิ์นรินทร์ + midori (421477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(620117-205) (G 88%)***

17 # 3อจ620320-004 ekach + RTPRA (421479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชตุพน กรุวัดพระเชตุพนฯ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) (620306-144)(G 91%)***
18 # 3อจ620320-005 maxjvc + vittaya14 (421482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ620320-006 ครูสมชาย + storm180 (421485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน วัดหน้าพระธาตุ พิมพ์หลังพระพุทธสิหิงค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช ***
20 # 3อจ620320-008 suttisak + savebank163 (421490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
21 # 3อจ620320-010 zafari + obtimus (421496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3610) ***
22 # 3อจ620320-011 nung919 + ธัชขลัง (421501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัวใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ620320-101 EV988416067TH supasuta1968 + หนองซอ (421514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) ***
24 # 3อจ620320-104 EW591353750TH kinetic + Natdapon (421522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8670/น้ำหนักเงิน 58.5 กรัม) ***
25 # 3อจ620320-105 EW134326154TH montree_eit + เล็กไซโก้ (421527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2544 จ.พิษณุโลก ***
26 # 3อจ620320-106 EV988416022TH Surame + หนองซอ (421530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ620320-107 EW562330178TH konlukpra + โอเว่น (421532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ620320-108 ED746224542TH viwat9 + towerboy (421535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้วเขียว ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม ***
29 # 3อจ620320-110 EV988416053TH ฐณะวัฒน์ + หนองซอ (421541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
30 # 3อจ620320-111 EX385122266TH tanac + playboy2106 (421545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า เนื้อดิน ***
31 # 3อจ620320-112 EW585844940TH aeakarat + มาตรลพบุรี (421548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ620320-113 EV988416040TH AQUAMAN39 + หนองซอ (421551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
33 # 3อจ620320-114 EW594605545TH hemman + joeenok (421553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
34 # 3อจ620320-115 EW253828987TH ทนายโอ๊ต58 + (421555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ronnakorn2516
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***

35 # 3อจ620320-116 EX299601233TH phoomchai + BossCM2525 (421557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 318)(620107-058) ***
36 # 3อจ620320-118 ED729255213TH sapansoong + phichet (421560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก(สร้างบารมี) เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 51) ***
37 # 3อจ620320-121 EW728035128TH ดาวหาง + rattanun (421464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดมกุฎฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินสีห์ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ620320-122 EW568210726TH Aooddy + โชติกาบารมี (421465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
39 # 3อจ620320-123 EW302196538TH ขามทะเลสอ + บารมีพรพรหม (421579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (G 76%)***
40 # 3อจ620320-124 EV564079506TH หิมพานต์มุ่งงาม + ลูกขวัญ (421469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** มีดปากกาหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ620320-125 EW732068811TH gitsada_19 + tunalux (421471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
42 # 3อจ620320-126 EW665609830TH nongnoom + ตะแคงขวด (421473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ620320-127 EW781135906TH purin + zafari (421476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อผ้า ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี ***
44 # 3อจ620320-129 EW624492337TH kittisak_10 + weddy (421480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(620307-075) ***
45 # 3อจ620320-130 EW280785889TH Aunyamanee + mingloei (421483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญบารมี ปี 2535 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ620320-131 ED738245007TH laksi + thaiaumporn (421575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 78%)***
47 # 3อจ620320-132 CSKV000151348 AodBangkhae + (421463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thanason1661
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (610914-180) (G 76%)***
48 # 3อจ620320-133 ED745712835TH midori + ฐณะวัฒน์ (421466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (G 60%) ***
49 # 3อจ620320-134 EW687497786TH bksura14 + golde (421468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด/สภาพแต่งผิว) ***
50 # 3อจ620320-135 EF205604746TH อั๋นเด็กใหม่ + wuaface (421472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสาคร ***
51 # 3อจ620320-137 EW350343222TH akapong2512 + Pinklovely (421581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 81%)***
52 # 3อจ620320-138 EW388231945TH pikkared + เวียงห้วยเขน (421475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มกอ กรุหน้าศูนย์ พิมพ์กลาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***

53 # 3อจ620320-139 EQ659479906TH sscopyprint + k-man (421481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ620320-140 EV083081778TH ruamsup + aee_sotspa (421484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
55 # 3อจ620320-141 EV640096207TH world + TheHulk (421488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อผง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ620320-142 EW388231923TH bear2509 + เวียงห้วยเขน (421491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มกอ วัดลานดอกไม้ พิมพ์ขนมเปี๊ยะกลาง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
57 # 3อจ620320-143 EW882410165TH Chanchai21 + เหน่งเมืองนนท์ (421494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์บัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
58 # 3อจ620320-144 EV779240976TH หยกเมืองเพรียว + TON99 (421497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งใบหน้าและแต่งผิว) ***
59 # 3อจ620320-145 EW585848178TH zafari + rachanikorn (421499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.เพชรบุรี ***
60 # 3อจ620320-146 ED721948616TH sanya1002 + prosperity9 (421503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 2.5 นิ้ว) ***
61 # 3อจ620320-147 EX320121536TH thiarin + peerapath (421506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
62 # 3อจ620320-148 EW998547416TH Nihao + schan2514 (421509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดชนะสงคราม ***
63 # 3อจ620320-149 EW594653824TH toymlt + อ้วนโกบ๊อ (421511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ620320-150 EW562363247TH บรมีหลวงปู่ทวด + mitmitee (421513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง กรุท้ายย่าน พิมพ์ไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้) ***
65 # 3อจ620320-151 ED702203892TH nung919 + promlok (421516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) ***
66 # 3อจ620320-152 EV806512438TH niyom_2504 + ไม้ไท (421518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (610803-002) ***
67 # 3อจ620320-153 ED747103510TH เขาบูโด + คุณใส (421520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ620320-154 ED747103537TH เป้เกลือป่น + คุณใส (421523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
69 # 3อจ620320-156 EV829989795TH เด็กราชวิทย์_17 + น้ำคอก99 (421528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ620320-157 EF180304301TH ของขลัง + กำไลทอง (421534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชตุพน เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (620309-096) ***

71 # 3อจ620320-158 EW901831392TH naenaldo + Settawut (421536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้) ***
72 # 3อจ620320-159 ED679498921TH พระสมุทร22 + (421539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
AUTOTHAILAND
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแม่ชีกุหลาบ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
73 # 3อจ620320-160 ED747202013TH thanagaon + rongfox (421542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช. สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่) ***
74 # 3อจ620320-161 EV829948190TH กีตาร์ + ธฅนนิยม (421546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ620320-162 EV829948190TH ตั้มปราจีน + ธฅนนิยม (421549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ620320-163 EW350345886TH sam8793 + Prince_Pratya (421552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 85%)***
77 # 3อจ620320-164 EV829051685TH zafari + phetra (421556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
78 # 3อจ620320-165 ED729668020TH hamham + ธรรมรโส (421559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อเงิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
79 # 3อจ620320-166 EW367463330TH ราชสีห์ + เสือเต่า (421562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ620320-167 ED706714137TH พรมงคล + mnus_yui (421564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ620320-168 ED747911088TH tagsmtd + Starbucks (421567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
82 # 3อจ620320-169 EV891031775TH chuchart-k + apiwat_66 (421570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1085) ***
83 # 3อจ620320-171 ED738428169TH บรีสพระช่วย + Anankiya (421486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
84 # 3อจ620320-172 EW166366526TH puratchaya + prachuab (421487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์มีหู เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
85 # 3อจ620320-174 ED742554870TH พรมงคล + น้องหมี (421492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ620320-175 ED742554870TH gallardo + น้องหมี (421495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ620320-176 ED745703808TH ศิษย์ท่านขุน + weeshiro (421498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
88 # 3อจ620320-177 ED744318410TH zeaezeae + nopakk (421500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1450)(620131-096) ***

89 # 3อจ620320-178 EW463704262TH บอยโมจิ + suthatpong (421502) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 122)***
90 # 3อจ620320-178 EW463704262TH บอยโมจิ + suthatpong (421502) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 122)***
91 # 3อจ620320-178 EW463704262TH บอยโมจิ + suthatpong (421502) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 122)***
92 # 3อจ620320-179 EV832639984TH Nonge + lucifer (421505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570307-176) ***
93 # 3อจ620320-180 EW387374625TH ทวีสิน + winyuchon (421508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (620225-041)(G 78%) ***
94 # 3อจ620320-181 EW387374625TH พญาราชสีห์ + winyuchon (421512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
95 # 3อจ620320-182 EW891558235TH Bankfreesize + KC-Tung (421577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ ***
96 # 3อจ620320-183 EV829051646TH nop_osk + konlukpra (421515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620308-135) ***
97 # 3อจ620320-184 EW243773294TH toncraft + katawut1 (421519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (590328-019) ***
98 # 3อจ620320-185 PSP0001708968 kuntigo + kasemsit (421521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (590730-190) (G 69%)***
99 # 3อจ620320-186 EW732119059TH perakran + rattanun (421524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
100 # 3อจ620320-187 EW734422418TH Poo1980 + jackzaa (421526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสังกัจจายน์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
101 # 3อจ620320-188 EV963126894TH chay7 + Bumpber (421529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
102 # 3อจ620320-189 EW317013369TH Chicha + lucifer (421531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540518-033) ***
103 # 3อจ620320-190 ED739347492TH ยศศิริ + tisaya (421533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
104 # 3อจ620320-191 ED705734016TH เมืองช้าง + นัทขอนแก่น (421537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ รุ่นแรก พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.บึงกาฬ ***
105 # 3อจ620320-192 TRPZ000000635 nopakk + HomeAmulet888 (421540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตา กรุวัดนางชี พิมพ์ต้อ ***
106 # 3อจ620320-193 EW734925450TH เจมส์พระเครื่อง + คุณศิระ (421543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***

107 # 3อจ620320-194 ED730064366TH naenaldo + jedsada (421544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนสะกดทัพ วัดท่าเสา เนื้อชินเงิน จ.กาญจนบุรี ***
108 # 3อจ620320-195 TH0118ARC990 yodpra + ittipon_a1 (421547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแท็งก์น้ำ เนื้อเงิน ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้)(620304-071) ***
109 # 3อจ620320-196 EU507559521TH nop_osk + deawdee (421550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (531027-030) (G 60%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 มี.ค. 2562 - 08:09 น.] #63975 (17/23)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620312-003 EW675690708TH payan (420691) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
2 # 1อจ620313-002 EV534520074TH Vincent (420884) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ620313-025 EF144431656TH ammad (420862) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 1อจ620313-027 EV184455678TH tookatun (420873) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ620315-001 EV138195689TH ท่านหลวง (420993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ620315-002 EW586610678TH apiwat4825 (420994) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ620315-004 ED718880131TH kittipongbee (420997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620315-006 EV184462886TH tookatun (421001) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ620315-007 ED732963716TH jitnobnom (421002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620315-009 BANB000232503 pradee125 (421004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620315-012 EX346879221TH bancha18 (421005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620315-013 RKNG000000154 Nitipat_PN (421007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620315-014 EW351569681TH Hook2 (421008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620315-017 EW514305465TH naenaldo (421078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620316-002 ED73471809TH ไข่มุข (421123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ620316-003 EW884158254TH k9cob (421124) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ620316-004 EW254697903TH Gaokod2549 (421126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ620316-005 EW833372134TH tomcm (421128) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ620316-006 MAHA000855269 luangthong (421132) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ620316-009 EW618854765TH ลูกลุงรูญ (421138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ620316-010 EW165500025TH โชคเจริญ (421140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620308-014 กรเพชรบูรณ์ (420403) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ620312-008 bangkokpoms (420701) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620313-008 Jiwwa (420848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620313-009 kamonsap (420851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620313-013 midland (420859) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ620313-020 johnlin (420882) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ620314-009 jingmanu (420978) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ620315-001 สยามเมืองยิ้ม (420992) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ620315-003 onizuka2518 (420996) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ620315-004 sajjabun (420998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620315-007 สันคลองสาม (420999) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ620316-001 punpun (421143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620316-002 โสภณ91 (421147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ620316-007 chai_kmitl (421151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620316-008 สังฆวิชิต (421152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620316-009 แมวจ้ะ (421153) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ620316-010 kinetic (421146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620316-011 maiizza (421159) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620316-012 rooms_studio (421139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620316-013 paphawin (421142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ620316-015 nuttakrit (421157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620320-002 0 midori (421558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620313-001 rsermsak + vandunlop (420863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620313-198 STTS000034985 anantand + king-rayong (421221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 63%)***
3 # 3อจ620314-102 EW605422744TH toey7 + noi2528 (420915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 75%)***
4 # 3อจ620314-132 TLCH000321614 elite90 + BOMBA (420937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ620314-145 EB213254415TH Krittaphat1 + ศักดิ์พระเครื่อง (421227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก) ***
6 # 3อจ620314-158 EW095898011TH Iaiw9878 + Thanapong36 (421303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
7 # 3อจ620315-116 EB212039724TH chaibangseemeang + (421066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Arunlert69
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
8 # 3อจ620315-125 EW067059365TH nattasak + เก่งจริงจริง (421232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ620315-151 WALK000333239 นรสิงห์41 + akara (421305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ620316-135 EW427961484TH Wanchana + maii_amulet (421091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย) ***
11 # 3อจ620318-002 Sancho2017 + ปิดตา (421208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4686) ***
12 # 3อจ620318-003 gallardo + วัฒน์พระองค์ขาว (421213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570616-028) ***
13 # 3อจ620318-004 midori + Jiwwa (421216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
14 # 3อจ620318-005 midori + Jiwwa (421222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดธง กรุพญาดำ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพชำรุดพระเกศ) ***
15 # 3อจ620318-006 kittisak_10 + mana1 (421226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมการตอดโค้ดเดียวของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ620318-007 เมืองช้าง + Buncha (421229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนารายณ์ เจ้าพ่อศาลสูง เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(G 77%) ***

17 # 3อจ620318-008 nung919 + Buncha (421233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ620318-009 Chicha + friendship (421237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.ชัยนาท ***
19 # 3อจ620318-010 เน้นพระสวย + รงค์พังงา (421244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ620318-011 anantand + pop_vat (421248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
21 # 3อจ620318-012 azayagency + piaric (421253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สามมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี (620215-075) ***
22 # 3อจ620318-014 พ่อไอ้โก๊ะ + gong_40 (421257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และล้างผิว) ***
23 # 3อจ620318-015 พระประแดง26 + vittaya14 (421267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ620318-016 petcharee + vittaya14 (421269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (620301-076)(G 77%) ***
25 # 3อจ620318-017 gun87 + rongfox (421275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ620318-018 Chunnarad + rongfox (421304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกตรงหูบายศรี เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ620318-020 มิสเตอร์เฮ้าส์ + rongfox (421285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ620318-021 จ่าจอก + beer-amulet (421204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ620318-022 เสาร์ห้าบารมีพ่อ + AEEEK (421210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และล้างผิว)***
30 # 3อจ620318-023 paoman + gun87 (421214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดงชุบเงินลงยา ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
31 # 3อจ620318-024 pramual + gun87 (421217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ620318-101 EW596016286TH pom43 + nutthawut (421239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 99 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองคำ ปี 2529 จ.นครนายก (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) ***
33 # 3อจ620318-102 ED733146183TH ใบไผ่ใบตาล + patanakarn39 (421251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (590930-073)(G 83%) ***
34 # 3อจ620318-103 EW377721183TH pramual + ศรีมหาโพธิ (421256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกำแพงหน้าอิฐ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพล้างผิว)(590921-139) ***

35 # 3อจ620318-104 ED674154221TH เหน่งบางคู้ + sohn27 (421262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ เนื้อผงว่าน ***
36 # 3อจ620318-105 EW686136945TH เมืองช้าง + ittipon_a1 (421265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (620201-093)***
37 # 3อจ620318-106 EW095919737TH tummusic46 + (421273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
38 # 3อจ620318-108 EW833282399TH gun87 + heng9999 (421281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
39 # 3อจ620318-110 ED731837699TH MMadee + Phakawan (421286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้) ***
40 # 3อจ620318-111 EW496632740TH Title999 + addoo (421206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ระยอง (หมายเลข 431/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
41 # 3อจ620318-113 ED740630410TH pornlimk + lulytoon (421302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620206-094) ***
42 # 3อจ620318-114 EW238537939TH jump129 + aekall (421218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (G 62%)***
43 # 3อจ620318-115 EW250721315TH lopphuket + praqc (421224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว) ***
44 # 3อจ620318-116 ET653303203TH zafari + radar41 (421230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
45 # 3อจ620318-117 EW491265425TH บรีสพระช่วย + ลูกน้ำดำ (421234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
46 # 3อจ620318-118 EV941484957TH ASSISTANT + Ronado (421238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง) ***
47 # 3อจ620318-119 EW703614174TH TAVABUNCHA + ae2528 (421242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (G 68%) ***
48 # 3อจ620318-120 EW051890310TH pramual + หยกนาสร้าง (421246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
49 # 3อจ620318-121 EW562332307TH pramual + mitmitee (421250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ620318-122 ED720047765TH pramual + nulek (421255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปางไสยาสน์ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
51 # 3อจ620318-123 ED719427877TH kit49 + มงคลชัย07 (421260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
52 # 3อจ620318-125 EW653820220TH Toncow + Kapongdotcom (421270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนางพญา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก ***

53 # 3อจ620318-126 ED737606574TH taiy_k + สุรพงษ์ (421276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (581007-096) ***
54 # 3อจ620318-127 EV988414273TH ppong2506 + หนองซอ (421280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ พิมพ์วงเดือน เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)***
55 # 3อจ620318-128 EF169541754TH nauts + ornhph (421284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
56 # 3อจ620318-130 PAN2000049332 patchara + poodumken (421289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ620318-131 EF204476135TH beegee + khunanu (421203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 835) ***
58 # 3อจ620318-132 RKPT000018712 ชานนทร์ + เบียร์_บางบูน (421306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า เนื้อคตไม้สัก ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
59 # 3อจ620318-133 PUT5000202425 visuth + nampoo (421207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 6797) ***
60 # 3อจ620318-134 EW326783325TH zafari + หนึ่งบางคาง (421219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5076) ***
61 # 3อจ620318-135 EW388057990TH Jackbangkaew + inthree (421225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง/สภาพสวย) (590404-098)(G 90%)***
62 # 3อจ620318-136 LASL000073728 บอลปากน้ำ + brands (421231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
63 # 3อจ620318-137 EW595923868TH UDS-35 + เซียนใหญ่สายร่ม (421236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ620318-138 EW595923868TH pramual + เซียนใหญ่สายร่ม (421240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ620318-139 THEX000041942 พระประแดง26 + thanet (421243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ620318-140 ED733066012TH nung919 + napond (421247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี ***
67 # 3อจ620318-141 ED733066012TH scott + napond (421252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ620318-142 ED733066012TH nung919 + napond (421258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (วัดปากทะเลสร้าง) ***
69 # 3อจ620318-143 ED735797156TH korn88 + ข้าวตอกแตก (421261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง(ขาว) จ.พิษณุโลก ***
70 # 3อจ620318-144 ED736752519TH phoomchai + wutclub (421266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620119-063)(G 78%) ***

71 # 3อจ620318-146 EW595988991TH hemman + joeenok (421274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
72 # 3อจ620318-148 ED736510469TH anonnat + aruntat (421295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) (สภาพรมดำใหม่และใช้) (600405-053)***
73 # 3อจ620318-149 EW464326496TH kong52 + นาควารี (421296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 11085/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
74 # 3อจ620318-150 EW623687819TH TAVABUNCHA + tar001 (421282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ620318-152 ED739637469TH อตกพระเครื่อง + sornchit (421205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดปรกคลองอ้อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม ***
76 # 3อจ620318-153 EW596018596TH เสือเต่า + หนุ่มธนบุรี (421209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ พิมพ์วงเดือน เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)***
77 # 3อจ620318-154 EW737649230TH bellic + เงินเหลือ (421212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620220-037) ***
78 # 3อจ620318-155 ED719192125TH วัชรชัย + คนบางเพลี้ย (421215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (550227-141) ***
79 # 3อจ620318-157 ED729868644TH chuchart-k + หนึ่งบางคาง (421223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ620318-158 EV454561384TH sujipuli + Mac_k (421228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิติ ๙) ***
81 # 3อจ620318-159 ED740379373TH arnon8 + skywave (421300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 4 พัน เนื้อผง ปี 2534 จ.สิงห์บุรี ***
82 # 3อจ620318-160 EV200868128TH naenaldo + ทรัพย์1990 (421235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึกมากและหูชำรุด) (620302-003)***
83 # 3อจ620318-161 EF144447188TH nop_osk + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (421241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ620318-162 ED739637591TH pletrat + maitree (421245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (561101-349)(G 63%)***
85 # 3อจ620318-163 ED739071055TH Nihao + SANTI_MN (421249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (G 75%)***
86 # 3อจ620318-164 EV348356704TH ruamsup + Pantapat (421254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และลงยาชำรุด) ***
87 # 3อจ620318-165 ED732982613TH bettas + bluezone69 (421259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
88 # 3อจ620318-166 ED732982613TH วศินสาริยา + bluezone69 (421263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***

89 # 3อจ620319-002 ดาวหาง + ศิรสิทธิ์88 (421318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมพระเศียร) ***
90 # 3อจ620319-003 ดาวหาง + arthur (421321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดโทนหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ***
91 # 3อจ620319-004 nopakk + tumacer (421324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อกะไหล่ทองลงยา จ.สมุทรสาคร ***
92 # 3อจ620319-005 nopakk + tumacer (421327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
93 # 3อจ620319-006 yanaton + sneaKeR (421330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ620319-007 sarayuthboy + phoomchai (421332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (G 73%)***
95 # 3อจ620319-008 Darksider + winos (421334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610505-089)***
96 # 3อจ620319-009 ปกรณ์เทพ + ลูกแม่รำเพย (421337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
97 # 3อจ620319-010 gallardo + กิตติ2528 (421340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานสามชั้นหลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (620213-061)(G 69%) ***
98 # 3อจ620319-012 ksomchai + prayoyo2510 (421346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมฐานและแต่งผิว) ***
99 # 3อจ620319-013 Sombat14 + wutpantip (421351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพุทธชัยนาท วัดหนองอีดุก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
100 # 3อจ620319-014 gallardo + somboonput (421354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (590923-082) ***
101 # 3อจ620319-101 EW4641444405TH m_obso + นาควารี (421432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/สภาพทาทองใหม่) ***
102 # 3อจ620319-102 EW039492663TH anantand + navy2525 (421363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างและแต่งผิว) ***
103 # 3อจ620319-103 ED697777074TH ruamsup + jakkee (421367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
104 # 3อจ620319-104 EW884843155TH nung919 + suwimon (421372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
105 # 3อจ620319-105 EW884843155TH nung919 + suwimon (421375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
106 # 3อจ620319-106 ED697777088TH Tochiro + jakkee (421379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (550616-141) ***

107 # 3อจ620319-107 ED32982627TH taccord + bluezone69 (421401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
108 # 3อจ620319-108 ED733373070TH wangkangkao + SAPATAR (421404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
109 # 3อจ620319-110 EV503539331TH gallardo + aood0458 (421411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 68%) ***
110 # 3อจ620319-111 EW278839314TH สหธรรม + suwankal (421311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.สระบุรี ***
111 # 3อจ620319-112 EV503539331TH adam17 + aood0458 (421312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมผิวใหม่) (G 47%)***
112 # 3อจ620319-113 EW561686612TH t_inkeaw + naivana (421435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (G 72%) ***
113 # 3อจ620319-114 ED720168525TH loomthong + kwwee (421319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ ***
114 # 3อจ620319-115 RCNP000019608 inthree + เทพยาจกเก้านิ้ว (421322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองคำลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 4)(G 63%)***
115 # 3อจ620319-116 EW165509648TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (421326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพระพุทธคุณ
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
116 # 3อจ620319-117 EX360308857TH damrongdej + กฤษณะ (421331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
117 # 3อจ620319-118 EW272459817TH pramual + กวาง1 (421335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
118 # 3อจ620319-119 ED679497342TH baramee72 + กชณิชา (421339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 84%)***
119 # 3อจ620319-120 EW586810655TH chuchart-k + apiwat4825 (421344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
120 # 3อจ620319-121 EW586810655TH chuchart-k + apiwat4825 (421349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
121 # 3อจ620319-122 EW586810655TH chuchart-k + apiwat4825 (421352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
122 # 3อจ620319-123 EW237596105TH thonglor + chang (421356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 82%) ***
123 # 3อจ620319-124 ED74433195TH pupa09 + ก_กนก10 (421362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (620308-083) ***
124 # 3อจ620319-125 ED733109778TH baramee72 + นัดพบ (421370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 426399) (สภาพใช้และล้างผิว)***

125 # 3อจ620319-126 ED720075789TH kenshiro2810 + เจ๋งจริง (421376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
126 # 3อจ620319-127 ED746224556TH namo08 + towerboy (421380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) (520211-051)***
127 # 3อจ620319-129 EU665336243TH kohler + บางแก้ว1976 (421389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
128 # 3อจ620319-130 ED729678923TH amaging + อะนันตะปัดชะเย (421397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (620309-119) ***
129 # 3อจ620319-131 ED742524816TH NARONGCHIT + เจริญ (421402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน ***
130 # 3อจ620319-132 ED739302638TH ยศศิริ + tisaya (421403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
131 # 3อจ620319-133 ED739302638TH ยศศิริ + tisaya (421406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
132 # 3อจ620319-134 SEC3000186818 SUSHISUMO + ton-230 (421410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ ***
133 # 3อจ620319-135 SEC3000186933 pockypockdeng + ton-230 (421413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 13.2 กรัม) (611213-036)***
134 # 3อจ620319-136 EW003812652TH senju444 + ญาญ่าซัง (421415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.พัทลุง ***
135 # 3อจ620319-137 EV559085764TH naenaldo + นายช่างพานต๋าย (421416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชตุพนบัวสองชั้น พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
136 # 3อจ620319-138 EW427961665TH pla_yim + maii_amulet (421420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลัง) ***
137 # 3อจ620319-139 EW641944125TH nopakk + โบ๊ทพระเครื่อง (421423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2514 ***
138 # 3อจ620319-141 ED719429246TH kit49 + มงคลชัย07 (421343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ) ***
139 # 3อจ620319-142 EW618858997TH Pentor09 + pangjung (421348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
140 # 3อจ620319-143 EW243950459TH ppong2506 + dreadlord (421350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
141 # 3อจ620319-145 EW377716444TH krukit + ศรีมหาโพธิ (421361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.กาญจนบุรี ***
142 # 3อจ620319-146 ED737560475TH บอยโมจิ + wikornth (421366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (G 65%)***

143 # 3อจ620319-147 EF146936952TH nopakk + sakbangbon (421369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี ***
144 # 3อจ620319-149 EW826092332TH wanpen28 + Park818 (421378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปวเรศโอภาสี วัดหลวงพ่อโอภาสี เนื้อนวโลหะ จ.กรุงเทพฯ ***
145 # 3อจ620319-150 ED702609306TH เด็กพิจิตร + สุรพงษ์ (421433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (580527-019)(G 62%) ***
146 # 3อจ620319-152 LASL000074508 เสือเต่า + brands (421314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ พิมพ์วงเดือน เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)***
147 # 3อจ620319-153 EW238578712TH nop2524 + ว่านหวาย (421317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว) ***
148 # 3อจ620319-154 EV792593275TH กิ่วกระ + ทิศาปราโมทย์ (421325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
149 # 3อจ620319-155 EV988416844TH dewar + หนองซอ (421329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) ***
150 # 3อจ620319-156 EX191801960TH nung919 + โจอี้บอย (421333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
151 # 3อจ620319-157 EW165509651TH lerdlit + พรพระพุทธคุณ (421336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2543 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดทอง) ***
152 # 3อจ620319-158 ED740626052TH jaroenpat + lulytoon (421341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อนิด วัดทับมา พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620225-025)***
153 # 3อจ620319-159 EW026181755TH chay7 + chkomtat (421345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
154 # 3อจ620319-161 EU719721471TH ครูสมชาย + เพิ่มศักดิ์ (421353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
155 # 3อจ620319-163 ED740625750TH camaroj + เดียวคิงส์สยาม (421364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) ***
156 # 3อจ620319-164 EU004160612TH benz39 + กระติบ (421368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อดิน จ.สมุทรปราการ ***
157 # 3อจ620319-165 EW447894545TH พระประแดง26 + จ่าจอก (421377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
158 # 3อจ620319-166 EW463685387TH santagear + หมูจิ (421382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ ยุครัตนะ ***
159 # 3อจ620319-167 EW995717527TH nung919 + Siwakarn (421388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.7 กรัม) ***
160 # 3อจ620319-168 EV348353549TH rapeeporn + CharinT (421393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืนเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***

161 # 3อจ620319-169 EW350342862TH anantand + Prince_Pratya (421398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 83%) ***
162 # 3อจ620319-170 EV578033053TH พรพระพุทธคุณ + ศิษย์ปู่อุด (421399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(600609-013) ***
163 # 3อจ620319-174 EF169497622TH jitnobnom + หลังเขา30 (421323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นนทบุรี ***
164 # 3อจ620319-175 PBSK000346862 loomthong + nattawutng (421438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เนื้อเงิน ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)***
165 # 3อจ620319-176 EX307826964TH pramual + mitmitee (421328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (ขนาด 7 ซม.) ***
166 # 3อจ620319-177 EW599448731TH eakapong + อิติสุคโต (421338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึกมากและตัดหู) (610407-005)***
167 # 3อจ620319-178 EV988416036TH thank2016 + หนองซอ (421342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
168 # 3อจ620319-179 EW350343284TH klae6764 + kao1373 (421347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620227-171) ***
169 # 3อจ620319-180 THEX000042779 ปากานี่ + thanet (421437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
170 # 3อจ620319-181 BW82000040851 Chumnui91 + Exdesign (421309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 8656/น้ำหนักทอง 3.9 กรัม) ***
171 # 3อจ620320-103 EU871014883TH Sololo + Bophantom (421517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 11.9 กรัม) (G 63%)***
172 # 3อจ620321-001 pikkared + krittiwat (421582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อแร่ ปี 2505 จ.นครปฐม (550521-015)(G 76%) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 มี.ค. 2562 - 08:15 น.] #63970 (16/23)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620304-003 EW426941483TH Sector99 (420086) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ620305-004 EW484426860TH TaNachaut (420969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620307-010 EW729541315TH O-Korat (420972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620308-003 EW656214269TH สุทธิพงษ์99 (420974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ620308-012 EW377642914TH ศรีมหาโพธิ (420415) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ620309-001 EW514301857TH naenaldo (420518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620311-004 EW547062899TH mchutith (420622) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ620311-010 ED723893481TH TEE_INTER (420628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620312-017 ED729186901TH ข้าวตอกแตก (420664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620313-003 ED726253425TH aircadet (420886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620313-004 EV113170417TH naran (420888) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620313-005 EW095932676TH Thanapong36 (420883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620313-007 EV300608885TH ต้นกรมทาง (420876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620313-008 EV958135099TH พรหลวงพ่อทบ (420877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620313-009 EV977963800TH PSangkaeo (420881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620313-010 EF169485859TH คมทัตพรหมเสนะ (420889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620313-012 EU143374192TH บารมีคุณย่า (420815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ620313-015 EW396365238TH นพระโนด (420827) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ620313-017 EW737838817TH HatPra (420829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ620313-018 EW067050159TH Lumpum (420834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ620313-020 EW884053205TH Sombat14 (420858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620313-024 EW325635952TH ข้าวโอ๊ด (420860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ620313-028 ET122354657TH ดอกบัว99 (420890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ620314-001 EV988413437TH หนองซอ (420961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ620314-006 EW385059461TH boyburapa (420975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620314-007 EW086904875TH น้องแผ่นดิน (420977) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 1อจ620314-008 EV745696378TH welding24 (420981) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ620314-012 EW521861335TH paulteay (420955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620314-014 EW306147135TH polsattahip (420960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ620314-015 EV130918151TH พรของแม่ (420962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ620314-016 EW732013781TH คุณศิระ (420964) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620305-004 twongt (419962) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ620309-008 charoent (420550) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620309-010 greenday88 (420552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620309-016 nattasak (420531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620313-001 Poo64 (420830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620313-002 boom35 (420832) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620313-004 greensnake (420836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ620313-005 loomthong (420839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620313-006 เน้นพระสวย (420843) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ620313-007 noomark (420847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620313-010 kamonsap (420853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620313-011 thayarat007 (420855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ620313-012 Kittiheng (420887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ620313-014 kritmek (420864) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620313-015 piaric (420865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ620313-016 carpio (420866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ620313-017 SRISUNGWON (420869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620313-018 SRISUNGWON (420872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620313-019 Lonely (420880) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ620313-021 moodang (420730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 2อจ620313-022 ธัชขลัง (420735) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ620313-023 ศตกมล (421439) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ620314-001 Wachilapat (420954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ620314-002 nattasak (420957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620314-003 OMBUN (420959) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ620314-004 วันเสาร์ (420966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ620314-005 pramual (420967) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ620314-006 korrapat905 (420970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ620314-007 kanrapee (420973) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ620314-008 kui60 (420976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ620314-010 แทนบางนา (420982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ620314-011 toey7 (420979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ620314-013 nonghee (420983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ620314-014 ploykanut (420986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620309-149 EW614823065TH supotroj + bigloma (420513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบข้าง) ***
2 # 3อจ620312-001 เบิ้มศรีราชา + วันชัย2511 (421098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (600817-116) ***
3 # 3อจ620312-132 ED728772321TH tanint + ทวีศักดิ์ (420634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 76%)***
4 # 3อจ620313-103 EW755899772TH มงคลชัย07 + ธีตลาดพลู (420820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (G 67%) ***
5 # 3อจ620313-150 EW473747015TH pramual + likhitja (420804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 58%) ***
6 # 3อจ620313-151 ED721484379TH สิทธิชัย + มหามณีจินดา (420736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ620314-140 09021900434 logisman + nung4066 (420956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
8 # 3อจ620314-155 EW278159395TH chsearn + pikky (420941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย ***
9 # 3อจ620315-102 EW363922018TH murbur + นับตังค์ (421038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระชัยวัฒน์นเรศวรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2507 จ.พิษณุโลก ***
10 # 3อจ620315-144 EW228768076TH ปกรณ์เทพ + เก๋นครนายก (421079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี วัดอาศรมบางมด พิมพ์ไม่มีลูกกงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ620316-001 rungkrabi + อาณาจักรพระ (421084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(590909-216)***
12 # 3อจ620316-002 bettas + อินทภาณี (421086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 425) ***
13 # 3อจ620316-004 ชัชวาล2017 + nirun6929 (421090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ620316-005 vitaya + konchoppra (421093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ ***
15 # 3อจ620316-006 เน้นพระสวย + เฮี้ยงห้าแยก (421096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะขาม เนื้อเงิน ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม ***
16 # 3อจ620316-102 ED734724515TH Nihao + รักษ์สีลม (421104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังยันต์นะมิ เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพเนื้อรานด้านหลัง) (G 73%)***

17 # 3อจ620316-103 EW299845505TH Panyabaramee + mingch (421109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
18 # 3อจ620316-104 ED720184727TH แม่พลอย + kwwee (421110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ620316-105 ED739301337TH pornlimk + แอลพระไทย (421113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้และหูชำรุด) (580226-111)***
20 # 3อจ620316-106 EW517783901TH likeit + paxake (421117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้กัลปังหา จ.ชลบุรี ***
21 # 3อจ620316-107 EW561665285TH ท่าดอนหลวง + (421119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
*** พระเศียรพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
22 # 3อจ620316-108 EW881020512TH อรทัย960 + kittikitti (421122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง ***
23 # 3อจ620316-109 EV249803608TH ยศศิริ + อิทธิมงคล9 (421154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
24 # 3อจ620316-110 CITY004907253 สาลิกาดง + kampoo (421161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังพ่อท่านคล้าย เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
25 # 3อจ620316-111 EW700721642TH สันคลองสาม + vitaya (421101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร ***
26 # 3อจ620316-112 ED732955635TH zafari + Narongrit53 (421103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ620316-113 EW594828579TH tum99 + piyathus (421106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (610630-049) ***
28 # 3อจ620316-116 EW403242642TH แม่พลอย + simmax (421112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ620316-117 EW884158254TH nung919 + k9cob (421115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
30 # 3อจ620316-118 EW884158254TH TEE_INTER + k9cob (421118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย กรุสะพานกิติขจร พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่ว จ.ตาก (ขนาด 5.5 ซม.) ***
31 # 3อจ620316-119 ED720539425TH ใบไผ่ใบตาล + กระติบ (421158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6955) ***
32 # 3อจ620316-120 ED738423881TH zafari + สันคลองสาม (421121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี ***
33 # 3อจ620316-122 EW350335932TH toey7 + BOAT26 (421127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ620316-123 EV564042055TH Pichitj + Son_of_Devil (421129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(600216-261) ***

35 # 3อจ620316-124 EW026688180TH Exdesign + aood0458 (421130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
36 # 3อจ620316-125 EF110672644TH panupong30 + เก้าออโต้ (421133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้) ***
37 # 3อจ620316-126 ED732841465TH tassunoh + aekall (421134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
38 # 3อจ620316-127 EW177448019TH visuth + ammarin-g (421155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 200) (620306-091)***
39 # 3อจ620316-128 EW238570268TH konlukpra + Theethuch (421136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620228-056) ***
40 # 3อจ620316-130 ED724749764TH konlukpra + nottosaad (421145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
41 # 3อจ620316-131 EW148724434TH chuchart-k + tamthodsaporn (421083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ620316-132 EF204522144TH หวังมีเฮ + หนูมิเตอร์ (421085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
43 # 3อจ620316-133 ED738708359TH ขุนแผนแสนสะท้าน + (421087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TEE_INTER
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้) (G 75%)***
44 # 3อจ620316-134 EW663212351TH Nopbanna + (421089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MAYUREE999
*** เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
45 # 3อจ620316-136 EW381003878TH waves + วัฒน์พระเครื่อง (421092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%) ***
46 # 3อจ620316-137 EW611305720TH Niti333 + จิ๋วครับผม (421094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
47 # 3อจ620316-139 ED735786564TH midori + ข้าวตอกแตก (421097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) ***
48 # 3อจ620316-140 EX312400088TH lekkae + yut157 (421099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ620316-141 YESP000345205 sompong1691 + Chapanya (421156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดใบหน้า) ***
50 # 3อจ620316-142 EW276841615TH ruamsup + MonMos (421100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
51 # 3อจ620316-143 EV479327864TH gun87 + beer2126 (421105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว) (561221-014)(G 65%)***
52 # 3อจ620316-144 EV479327864TH เอื้ออนันต์ + beer2126 (421107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (620209-090)(G 67%)***

53 # 3อจ620316-145 EV479327864TH TAVABUNCHA + (421111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
beer2126
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 78%) ***
54 # 3อจ620316-146 EV479327864TH ณัฐวลัญช์ + beer2126 (421114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพทำความสะอาดผิว) (620228-187)(G 65%)***
55 # 3อจ620316-147 EV479327864TH p_tiyachamorn + beer2126 (421116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (620202-126)(G 64%)***
56 # 3อจ620319-171 EW325160465TH somjitgass + Darkaun (421313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 4.5 กรัม) (G 80%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 20 มี.ค. 2562 - 08:09 น.] #63960 (15/23)** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620318-001 เมืองช้าง + maneepragorn (421297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักรวม 6.7 กรัม) (G 81%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 มี.ค. 2562 - 08:14 น.] #63936 (14/23)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620306-008 มดตะนอย (420214) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ620309-018 likeit (420536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620311-008 tonrakpu (420585) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ620316-005 การันตีพระ (421149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620226-150 ED701178423TH zafari + sa001 (419293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร ***
2 # 3อจ620304-142 ED722491305TH pramual + lekcd (419892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดส่วนบนและขอบล่างขวา) ***
3 # 3อจ620309-163 EW703433971TH bunpotth + oudood (420514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก วัดพระแก้ว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ620311-107 EW387973354TH pandp + สมบัติบูรพาบารมี (420587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** หรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร 2 เนื้ออัลปาก้า จ.กรุงเทพฯ (G 66%) ***
5 # 3อจ620312-101 ED736702781TH Panyabaramee + (420713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mosneverdie
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัว เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพใช้และขัดผิว) ***
6 # 3อจ620312-103 ED736303064TH ammery + pound2007 (420660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างกุฏิ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
7 # 3อจ620312-106 ED736303081TH ammery + pound2007 (420676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างกุฏิ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
8 # 3อจ620313-111 EW367463082TH ammery + เสือเต่า (420720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
9 # 3อจ620313-133 ED677256525TH ammery + pound2007 (420726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างกุฏิ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
10 # 3อจ620313-156 ED723899073TH uthenkhukid + kamollim (420759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
11 # 3อจ620314-003 zafari + วันเสาร์ (420895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.กำแพงเพชร (โค้ด วป./สภาพใช้) (G 80%)***
12 # 3อจ620314-007 Niti333 + JASMIN (420902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาเสน่ห์ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
13 # 3อจ620314-007 Niti333 + JASMIN (420902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาเสน่ห์ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ620314-007 Niti333 + JASMIN (420902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาเสน่ห์ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
15 # 3อจ620314-007 Niti333 + JASMIN (420902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาเสน่ห์ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ620314-007 Niti333 + JASMIN (420902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาเสน่ห์ ปี 2539 จ.นครปฐม ***

17 # 3อจ620314-007 Niti333 + JASMIN (420902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาเสน่ห์ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ620314-007 Niti333 + JASMIN (420902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาเสน่ห์ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ620314-007 Niti333 + JASMIN (420902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาเสน่ห์ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ620314-007 Niti333 + JASMIN (420902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาเสน่ห์ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ620314-007 Niti333 + JASMIN (420902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาเสน่ห์ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ620314-151 EW735037447TH Bophantom + Thai35 (420931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
23 # 3อจ620315-001 thanason1661 + (421010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อตกพระเครื่อง
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดบัวด้านขวา) (610727-032)***
24 # 3อจ620315-002 bird2513 + ชอบพิจิตร (421013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2472 จ.พิจิตร (G 70%) ***
25 # 3อจ620315-003 book058 + วิชามาร (421016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(590708-043) ***
26 # 3อจ620315-004 midori + Buncha (421017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ620315-005 สุทธิพงษ์99 + Buncha (421020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธนั่งบัว หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา ***
28 # 3อจ620315-006 niwetch + wanpen28 (421023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท) ***
29 # 3อจ620315-007 ทวีสิน + wanpen28 (421024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นโชติบารมี พิมพ์นิยม เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.พิจิตร (หมายเลข 304/น้ำหนักทอง 30.1 กรัม) ***
30 # 3อจ620315-008 Aaekaa + wanpen28 (421027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่ทับทิม รุ่นสร้างศาล เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 13.2 กรัม) ***
31 # 3อจ620315-009 chuchart-k + wanpen28 (421033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
32 # 3อจ620315-010 bird2513 + sanopporn (421035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 พิมพ์สระอิติด เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึกตัดหูและทำความสะอาดผิว) ***
33 # 3อจ620315-011 ginger + sanopporn (421036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ620315-012 cpall + sanopporn (421040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอด วัดละโว้ ปี 2482 จ.ลพบุรี ***

35 # 3อจ620315-013 กชณิชา + sanopporn (421043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
36 # 3อจ620315-014 KARNHATHAI + (421045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sanopporn
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ620315-015 สุพัฒน์กิจ + napsss (421047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ620315-016 teetoon + ขุนอรรถ (421052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
39 # 3อจ620315-017 กฤษณะ + teap2012 (421055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(600517-075) ***
40 # 3อจ620315-018 book058 + olympia (421058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(620215-122) ***
41 # 3อจ620315-101 EV339747755TH konlukpra + pnew99 (421073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว) ***
42 # 3อจ620315-103 EW407463715TH kajell3555 + เขยมาบตาพุด (421041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 76%)***
43 # 3อจ620315-104 EW638951775TH sorn11 + aodtubsai (421044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
44 # 3อจ620315-106 EW737842309TH beer2126 + mchutith (421048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
45 # 3อจ620315-107 ED736561845TH siblo555 + max2521 (421050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ620315-108 ED721679401TH nung919 + NERAMIT (421053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหมอชีวกโกมารภัต เนื้อทองแดง ปี 2499 ***
47 # 3อจ620315-109 EV114415399TH kittisak_10 + casio (421056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4675)***
48 # 3อจ620315-110 EW484424308TH gallardo + pop_014 (421059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 69%)***
49 # 3อจ620315-112 EW561650224TH TEE_INTER + (421062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Son_of_Devil
*** พระบูชาหลวงปู่ศุข วัดประสาทฯ เนื้อผงปิดทอง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
50 # 3อจ620315-113 ED735948284TH worrior + siam_yuth (421064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560831-596) ***
51 # 3อจ620315-114 EV881711331TH jojubkay + มีนบุรี (421065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ620315-117 ET240939159TH mntpt + เมตตาบารมี (421068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (611026-031) (G 77%)***

53 # 3อจ620315-118 EW114235499TH ppeekun + ชัยร้อยเอ็ด (421069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
54 # 3อจ620315-119 EW562334784TH magician + เล็กรางบัว (421070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ620315-120 EW067025888TH cheky008 + Lumpum (421082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (G 76%)***
56 # 3อจ620315-121 ED735553009TH TAVABUNCHA + suchart59 (421011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ620315-122 RERW000023359 Panyabaramee + sanopporn (421014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
58 # 3อจ620315-123 EW350335566TH tongthana + Teebotun (421081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
59 # 3อจ620315-124 EX307114297TH แม่พลอย + Aeychonburi (421019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) ***
60 # 3อจ620315-126 EW702143045TH Themistz + banky_banky (421022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพรมผิวใหม่)(570228-099) ***
61 # 3อจ620315-127 EW595969856TH beegee + เอฟฟี้ (421025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 831) ***
62 # 3อจ620315-128 ED728829159TH motomoshi + raimon (421028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา (G 71%) ***
63 # 3อจ620315-129 EW420680436TH วิเศษชัยชาญ + LexCyber (421030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
64 # 3อจ620315-130 EW092559535TH Jjiann1979 + กล้วยหิน (421075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
65 # 3อจ620315-132 EX198571784TH เมืองช้าง + ระท่าอิฐ (421012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (G 88%)***
66 # 3อจ620315-133 EW732021448TH อะนันตะปัดชะเย + (421015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชัยวัฒน์เจ้าสัว
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ620315-134 EW397076011TH ruamsup + (421018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
68 # 3อจ620315-135 ED732963716TH rin_arch + jitnobnom (421071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า จ.เพชรบุรี ***
69 # 3อจ620315-136 EW727834413TH zafari + peerapon (421021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อสำริด ปี 2494 จ.สมุทรปราการ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
70 # 3อจ620315-138 EU585402859TH เมืองช้าง + เอสายชล (421029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***

71 # 3อจ620315-139 ED706677213TH Bophantom + deawn (421031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) (G 58%)***
72 # 3อจ620315-140 EV035706505TH zafari + tle_wangpikul (421034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
73 # 3อจ620315-141 EX198571798TH zafari + ระท่าอิฐ (421032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์บัวห้าดอก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) ***
74 # 3อจ620315-142 ED721984635TH midori + ลูกน้ำมูล (421037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพใช้) ***
75 # 3อจ620315-143 KBAN000445640 nung919 + taccord (421039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ620315-145 EX296105495TH benz39 + เก๋งกาฬสินธุ์ (421042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
77 # 3อจ620315-146 EV564042069TH zafari + Son_of_Devil (421046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อศิลาขาว วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ประทานพร ปี 2496 จ.นครปฐม ***
78 # 3อจ620315-147 EX346879221TH tassunoh + bancha18 (421049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
79 # 3อจ620315-148 EX346879221TH chuchart-k + bancha18 (421051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ620315-149 RSKY000006845 LUCKY7 + ronnakorn2516 (421054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก มูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ลำปาง (หน้าตัก 4.5 นิ้ว) ***
81 # 3อจ620315-150 ED731836340TH tuey88 + Phakawan (421057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอุปถัมป์สร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ620315-152 ED740603017TH ฐณะวัฒน์ + Bbeer (421061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ620315-153 EW358986077TH zafari + chompoo (421080) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
84 # 3อจ620315-153 EW358986077TH zafari + chompoo (421080) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
85 # 3อจ620315-154 ED733396495TH chanchim + prathep (421063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ620315-155 EV534489010TH เบิ้มศรีราชา + korawich (421076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (G 67%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 มี.ค. 2562 - 08:08 น.] #63932 (13/23)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620302-010 EW376006182TH gchai (419748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620306-021 EV176873712TH นายูนอิม (420074) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ620308-005 EW883391480TH k9cob (420417) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ620308-016 EV306877681TH บัวแก้ว (420441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ620309-007 EV672804556TH bossman (420533) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ620309-009 ED658296190TH Tatpacha (420538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620311-013 EV177113148TH บีลูกพระธาตุ (420576) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620312-001 EW411859493TH aksomsak (420678) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ620312-002 ED721739723TH ศราวุธ (420686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620312-005 EW594793804TH Tee59 (420682) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ620312-006 EW685464459TH vios2877 (420690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620312-007 EW737802707TH HatPra (420695) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
13 # 1อจ620312-008 EW732203410TH คุณศิระ (420698) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 1อจ620312-010 EU731242171TH หมากคาย (420700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ620312-011 HPSK000072786 ssorsoon (420649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ620312-012 EW427897786TH maii_amulet (420652) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ620312-013 ED728461514TH chane31 (420654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620312-014 PSP0002389601 ตราชั่ง (420708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ620312-015 TH011883NK63 Nontanasorn (420709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620312-016 EW395825701TH kanlaya48 (420657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ620312-018 EW067025891TH Lumpum (420670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620312-019 EV149161519TH หลานตาจวบ (420673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620308-001 สยามเมืองยิ้ม (420428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620308-002 JesseWong (420429) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ620308-005 ต่ายวัดหนึ่ง (420434) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620308-010 ทิวทัศน์ (420439) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ620308-012 patchara (420397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ620308-015 wigvic (420405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ620309-011 Hitlerjugend1935 (420516) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ620309-012 ชาติลานสกา (420702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ620311-003 suksannb (420569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ620312-001 sodsivakorn (420674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ620312-002 rooms_studio (420679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ620312-003 เก้าตะวัน (420683) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ620312-004 matina (420687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ620312-005 kutomza (420692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620312-006 ทวดนรรัตน์ (420696) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620312-007 vieng (420699) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ

1 # 3อจ620302-164 EW601232957TH หงส์บ้านเม้ง + electricalpower (419784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเข็ม วัดม่วง เนื้อทองแดง ปี 2464 จ.ราชบุรี (สภาพใช้สึกและหูชำรุด) ***
2 # 3อจ620307-107 EW629029090TH zafari + tockjung (420261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา ***
3 # 3อจ620307-164 EW880988432TH wanitcha + Benyapa (420283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญขวัญถุง วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร ปี 2517 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ620309-002 ninnon2112 + Jiwwa (420448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระตรีกาย กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
5 # 3อจ620309-003 pramual + Jiwwa (420449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระนารายณ์ทรงปืน กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
6 # 3อจ620309-005 zafari + วินัย15 (420452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
7 # 3อจ620309-008 sorn11 + Hitlerjugend1935 (420457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์บัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส) ***
8 # 3อจ620309-106 EW228720317TH zafari + akara (420463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 77 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ620309-126 THO1187P3P45 pramual + ขุมทรัพย์บูรพา (420553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุครูกำยาน เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (G 81%)***
10 # 3อจ620311-002 ศิษพ่อมุ่ย + korn88 (420600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว) ***
11 # 3อจ620311-109 EW320621850TH PHLOI + POONBUNS63 (420591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ620311-121 EV799760834TH thanagrit + เต้แม่โจ้ (420589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหน้าค่าย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานไม่มีบัว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพฝนด้านหลังและล้างผิว) ***
13 # 3อจ620311-124 EW252949900TH morning + Gaokod2549 (420596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
14 # 3อจ620311-128 EW044744489TH komkit + prasertporn (420797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต ***
15 # 3อจ620312-125 ED685569896TH montri1998 + Romet (420711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ พิมพ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2514 จ.ชัยนาท ***
16 # 3อจ620312-126 ED685569896TH montri1998 + Romet (420712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ พิมพ์แหวกม่านหลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2530 จ.ชัยนาท ***

17 # 3อจ620312-140 EV909580182TH nung919 + รักษ์นครหลวง (420646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
18 # 3อจ620313-002 rachoyu + ananv (420786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิพม์หน้าแก่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ620313-003 zafari + welegal (420795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 51) ***
20 # 3อจ620313-004 kittisak_10 + พรพระพุทธ (420798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
21 # 3อจ620313-005 world + เน้นพระสวย (420806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610707-024) ***
22 # 3อจ620313-006 เจ้าลอย + pump992 (420809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สามมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี (620206-062) ***
23 # 3อจ620313-007 nung919 + พลอยฟ้าพลอยฝน (420814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
24 # 3อจ620313-008 gwutdy + sittpee (420817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
25 # 3อจ620313-009 thiarin + liklyprathai (420822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดเมืองยะลา เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา ***
26 # 3อจ620313-010 แฮปรามคำแหง + midland (420826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
27 # 3อจ620313-011 zafari + jojosan (420761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
28 # 3อจ620313-013 ก_กนก10 + ธรณเทพ (420768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ สก. รุ่นครบ 5 รอบ มหาราชินี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.3 กรัม) ***
29 # 3อจ620313-014 midori + piaric (420773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดมกุฎฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินสีห์ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
30 # 3อจ620313-015 เด็กหลังสน + guntinan (420777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (580312-046) ***
31 # 3อจ620313-016 midori + ซารีญา (420780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.6 นิ้ว/สภาพใช้) ***
32 # 3อจ620313-017 lopphuket + teap2012 (420784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 948) ***
33 # 3อจ620313-018 TEE_INTER + moodang (420791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดโทนลายจระเข้ขบมัน หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา ***
34 # 3อจ620313-101 EV084911573TH เด็กเมืองราช + thumma (420811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ620313-102 EW617974387TH Wanlop + จอมพล (420816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา เนื้อสำริดเก่า ***
36 # 3อจ620313-104 EW273452069TH nung919 + crafter (420824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
37 # 3อจ620313-105 EW565028908TH nung919 + อิติสุคโต (420835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหารฯ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
38 # 3อจ620313-106 EX354692943TH akapong2512 + pungting (420838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ620313-107 EV779240066TH phoomchai + บีลูกพระธาตุ (420841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
40 # 3อจ620313-108 EW350333137TH PharmX + OgapzaO (420844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
41 # 3อจ620313-109 EW497920566TH jarunphant + pangjung (420846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
42 # 3อจ620313-110 EU260771483TH manbile + popular_rock (420849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท ***
43 # 3อจ620313-112 EW367463082TH ppong2506 + เสือเต่า (420724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ620313-113 TDZ18227243 T_marketing + pakavat (420727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดด้านล่างหลังขวา)***
45 # 3อจ620313-114 EW272865687TH nongnoom + คูณแรมโบ้ (420731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุบันไดหิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
46 # 3อจ620313-115 EW272865687TH popular_rock + คูณแรมโบ้ (420734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
47 # 3อจ620313-116 EW621530671TH chsearn + thanny06 (420738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบสอง กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน) ***
48 # 3อจ620313-117 EW129411160TH weerasakterm + Krittaphat1 (420868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบข้าง) ***
49 # 3อจ620313-118 EW584565507TH woodstock + แซนวิช (420746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบุเรงนอง เนื้อดิน ***
50 # 3อจ620313-119 SEC3000181865 anndamun + ton-230 (420749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
51 # 3อจ620313-120 EV279783418TH นครคำแดงดี + fricknew (420751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ620313-121 EW148722889TH ทีมพรานนก + (420744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***

53 # 3อจ620313-122 EW307281754TH fifa3623 + ชายภีม (420750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
54 # 3อจ620313-123 TH011889TM36 MrTeeAyutthaya + (420753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขุมทรัพย์บูรพา
*** พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชิน จ.พิจิตร ***
55 # 3อจ620313-124 EV305967315TH sudjarit + wanida (420757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวร วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.พิษณุโลก ***
56 # 3อจ620313-125 EV113170417TH Darkwalf + naran (420760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับลายใบมีดของ รุ่น/พิมพ์นี้
*** มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ***
57 # 3อจ620313-126 EW340014160TH Darksider + ทิศาปราโมทย์ (420763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
58 # 3อจ620313-127 EU662322639TH zafari + ตาลกิโล4 (420769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญประจำปีเกิด หลวงพ่อโอ วัดหางน้ำหนองแขม เนื้อชิน ปี 2507 จ.นครสวรรค์ ***
59 # 3อจ620313-128 EW108379468TH zafari + เงินช่างทอง (420774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ (ก้น ๕) ***
60 # 3อจ620313-129 EW561617705TH PHOOKIEW + โกวบ้อ (420779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
61 # 3อจ620313-130 EW095932676TH Exdesign + Thanapong36 (420781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี ***
62 # 3อจ620313-131 ED726699045TH phoomchai + เต๋อคูทราย (420719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด) ***
63 # 3อจ620313-132 ED731713898TH nung919 + บูรพา02 (420722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน รุ่นแรก พิมพ์หูเล็กหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ620313-134 EV820206836TH ภพสภัส + noyza (420729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (G 78%) ***
65 # 3อจ620313-135 ED727635647TH เสนาะ53 + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (420733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ620313-136 EW148722328TH Chanchai21 + (420739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี ***
67 # 3อจ620313-137 EW148722328TH Chanchai21 + (420741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน) ***
68 # 3อจ620313-138 SNDA000586705 nopakk + ศักดิ์พระเครื่อง (420743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
69 # 3อจ620313-139 EW302280638TH scott + Suprarop (420747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 74%)***
70 # 3อจ620313-140 EF117066499TH มีเก้า888 + nattapor (420754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม ***

71 # 3อจ620313-141 EV690952953TH Jackbangkaew + (420767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วิทย์พระประแดง
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 3 พิมพ์สี่ยอด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(620223-010) ***
72 # 3อจ620313-142 EV986832467TH Tarathorn + peerasak_off (420772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙) ***
73 # 3อจ620313-143 7111000150114 nung919 + emanra (420867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ620313-144 EV472779388TH jessada111 + นะโมพุทธคุณ (420776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว) ***
75 # 3อจ620313-145 EW420552499TH Jackbangkaew + tamonwon (420785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย) (511007-015)(G 80%)***
76 # 3อจ620313-146 ED729218207TH sujipuli + jack734 (420789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 114)***
77 # 3อจ620313-147 ED732822109TH nick1880 + aekall (420793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (G 60%)***
78 # 3อจ620313-148 EV317500468TH sur_suk + hot2523 (420799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
79 # 3อจ620313-149 ED551799610TH ฐณะวัฒน์ + mingloei (420802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
80 # 3อจ620313-153 EW320528483TH like88 + คุณใบเงิน (420742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 79%)***
81 # 3อจ620313-154 EV974274797TH nung919 + ขนมกรุบ (420752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ พิมพ์หัวกระโหลก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
82 # 3อจ620313-155 EV974274797TH wanitcha + ขนมกรุบ (420756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์ ***
83 # 3อจ620313-157 EW157622861TH ชัยบางแค + wuaface (420764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
84 # 3อจ620313-158 EV479327759TH tangmo123 + beer2126 (420770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 68%)***
85 # 3อจ620313-159 ED731483829TH เสิดพระเครื่อง + But140 (420775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว) ***
86 # 3อจ620313-160 EW665571079TH weerasakterm + ตะแคงขวด (420871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพหักซ่อม ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
87 # 3อจ620313-161 EW665571079TH ผงคลุกรัก + ตะแคงขวด (420758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ620313-162 ED732318655TH Pentor09 + มหามณีจินดา (420762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

89 # 3อจ620313-163 ED722539895TH loongmike + kortzean (420766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
90 # 3อจ620313-164 ED736707571TH bombay9 + thank2016 (420771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 78%)***
91 # 3อจ620313-165 EW215222738TH khrawsadid + kao_za (420778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) (G 89%)***
92 # 3อจ620313-166 ED732663495TH lertlakhatthakij + lulytoon (420782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 3000 บาท) (620124-145)(G 79%)***
93 # 3อจ620313-167 EW252924001TH ทบสยาม + Nippit (420787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620121-038)(G 70%) ***
94 # 3อจ620313-168 MTEC000233534 nung919 + SA_peT (420790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธบาท วัดราชธานี เนื้อทองแดง ปี 2474 จ.สุโขทัย (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
95 # 3อจ620313-169 EW384909811TH maymaybaa + wut777 (420794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้) ***
96 # 3อจ620313-170 EW464326482TH ironman + นาควารี (420796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
97 # 3อจ620313-171 EW464326482TH ทบสยาม + นาควารี (420831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 63%)***
98 # 3อจ620313-172 EW823702370TH chaiwatar + opasn (420837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (531216-221) (G 65%)***
99 # 3อจ620313-173 ED734736102TH noompure + ลิ้ม88 (420840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1141) ***
100 # 3อจ620313-174 ED735529177TH zafari + kiattisak (420845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ราชบุรี ***
101 # 3อจ620313-175 EW094755541TH Chanchai21 + ขนมกรุบ (420891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สระบุรี ***
102 # 3อจ620313-176 EV317500454TH sur_suk + hot2523 (420850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
103 # 3อจ620313-177 EW250704419TH janthanee + praqc (420857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
104 # 3อจ620313-178 EW345253008TH ญาดา168 + กรณ์สเต็ง (420861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2529 จ.นครราชสีมา ***
105 # 3อจ620313-179 EW594749006TH สุชาติ49 + somkiatthornburi (420874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
106 # 3อจ620313-180 ED729188235TH naenaldo + ข้าวตอกแตก (420875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อดิน ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) ***

107 # 3อจ620313-181 EF144423513TH nutran + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (420721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
108 # 3อจ620313-182 EW134911349TH chuchart-k + Bigbub (420725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
109 # 3อจ620313-183 EW134911349TH chuchart-k + Bigbub (420728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (G 55%)***
110 # 3อจ620313-184 EF178539285TH Chanchai21 + pnew99 (420732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร ***
111 # 3อจ620313-185 EW884228437TH nung919 + k9cob (420737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)***
112 # 3อจ620313-186 EW338395399TH seven13 + อลงกรณ์แชมป์ (420740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2467 จ.นครปฐม ***
113 # 3อจ620313-187 EW338395399TH ppong2506 + อลงกรณ์แชมป์ (420745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
114 # 3อจ620313-188 EF110666445TH atsmark2 + aumnartkk (420885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
115 # 3อจ620313-189 EX355525964TH บัณฑิตต + มูริญโญ่ (420748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
116 # 3อจ620313-190 EW325635952TH ชัยบางแค + ข้าวโอ๊ด (420755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 79%) ***
117 # 3อจ620313-191 ED729445274TH chuchart-k + chani (420801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 1621) ***
118 # 3อจ620313-192 RE214810905TH ราชสีห์ + คุณชายแดง (420803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี เนื้อทองเหลือง ***
119 # 3อจ620313-193 RE214810905TH perfectman77 + คุณชายแดง (420807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้) ***
120 # 3อจ620313-194 EV823829574TH asticar + Mysticism (420878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
121 # 3อจ620313-195 EF144431656TH chane + ammad (420813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
122 # 3อจ620313-196 EW346223912TH VAIVIT + LaDyPuki (420818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
123 # 3อจ620313-197 EW884846196TH happy23 + manliar (420821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์หลังยันต์ดวง ปี 2497 จ.กรุงทพฯ ***
124 # 3อจ620313-199 EQ764991735TH noompure + rungkrabi (420825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2878) ***

125 # 3อจ620313-201 EX198571767TH WorapongP + ระท่าอิฐ (420783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 5 ธันวามหาราชครั้งที่ 10 เนื้อเงิน ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ ***
126 # 3อจ620313-202 EW676816974TH nung919 + SHREK (420788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.ชัยนาท (สภาพใช้) ***
127 # 3อจ620313-203 ED723897126TH Chanchai21 + mosneverdie (420792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
128 # 3อจ620313-204 EV869606180TH TYAKONE + กระติบ (420800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร เนื้อปรอทเกศทองก้นทอง จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 1089) (G 78%)***
129 # 3อจ620313-205 EW412063508TH SAHAKORN + สังฆราชา (420805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
130 # 3อจ620313-206 EW492814897TH loomthong + pokke (420808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ ***
131 # 3อจ620313-207 EW032117473TH เมืองช้าง + champ32 (420812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท) ***
132 # 3อจ620313-208 ED732592048TH มีเก้า888 + มีนบุรี (420819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (610430-039) ***
133 # 3อจ620313-209 SCON001425765 chuchart-k + brands (420823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
134 # 3อจ620313-210 EV184455678TH AodBangkhae + tookatun (420828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620207-104) (G 62%)***
135 # 3อจ620313-211 EW702148666TH redtritium + joobb (420723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ พิมพ์วงเดือน เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)***
136 # 3อจ620314-001 C_Ping + ต่อ_ถนนตก (420892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) ***
137 # 3อจ620314-002 zafari + nattasak (420894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร ***
138 # 3อจ620314-004 zafari + ฅนกรุงเก่า (420897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี ***
139 # 3อจ620314-005 khata + kanrapee (420899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา (สภาพใช้) ***
140 # 3อจ620314-006 kritmek + AEEEK (420900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด) ***
141 # 3อจ620314-008 tontatto + หลังเขา30 (420904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 3891/น้ำหนักทอง 15.2 กรัม) ***
142 # 3อจ620314-101 ED701285970TH naikeng + Darkman (420912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

143 # 3อจ620314-103 ER908022633TH scott + aood0458 (420918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ยันต์ข้าง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
144 # 3อจ620314-104 EU585402669TH Bophantom + เอสายชล (420920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
145 # 3อจ620314-105 ED739506154TH สิงขร + khunpon (420923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
146 # 3อจ620314-106 ED739506154TH JAY101 + khunpon (420925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
147 # 3อจ620314-107 ED721689580TH chuchart-k + berry (420926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
148 # 3อจ620314-108 EW397072805TH TAVABUNCHA + (420928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
149 # 3อจ620314-109 ED726061536TH ยศศิริ + tisaya (420984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
150 # 3อจ620314-110 ED731832436TH น้าเดช + พระประแดง26 (420929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สมุทรปราการ ***
151 # 3อจ620314-111 EW299845519TH Panyabaramee + mingch (420901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้) ***
152 # 3อจ620314-112 ED711699401TH likeit + ธุดงค์หมื่นลี้ (420987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน ***
153 # 3อจ620314-113 EX329574445TH zafari + nirawadee (420903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์ติดหนังสือ เนื้อทองแดง จ.สกลนคร ***
154 # 3อจ620314-114 EW487433578TH ปกรณ์เทพ + โชคดี (420905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
155 # 3อจ620314-115 EW037863110TH Tommy9 + navy2525 (420906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมผิวใหม่) ***
156 # 3อจ620314-116 EW243129858TH dewar + น้องอิมอิม (420909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (G 67%)***
157 # 3อจ620314-117 EW346227199TH Aunyamanee + coldplay (420911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 203)(611207-168) ***
158 # 3อจ620314-118 EW346227199TH tummusic46 + coldplay (420914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง) ***
159 # 3อจ620314-119 EV837500899TH VAIVIT + rangsit456 (420917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพแต่งผิว) (591008-082)***
160 # 3อจ620314-120 EW388056481TH คุณตาวิธาน + ปอนบ้านฉาง (420921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว จ.สมุทรสาคร ***

161 # 3อจ620314-121 EX307817622TH เสือเต่า + บอลปากน้ำ (420907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะ/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
162 # 3อจ620314-122 EW673935076TH ก_กนก10 + Maximax (420908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(620216-127) ***
163 # 3อจ620314-123 EW091823874TH midori + เขารัง (420910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า รุ่นบรรจุกรุ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
164 # 3อจ620314-124 EW673935062TH kritmek + Maximax (420913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 225)(610516-078) ***
165 # 3อจ620314-125 ED705339713TH scott + pongpong9 (420916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
166 # 3อจ620314-126 EX312387554TH lekkae + yut157 (420919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (620214-066)***
167 # 3อจ620314-127 EW252952047TH เจ้าบุญทุ่ม + Nippit (420922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 7.4 กรัม) (G 86%)***
168 # 3อจ620314-128 EV906960093TH zafari + จ้าวท่า (420924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี ***
169 # 3อจ620314-129 EW728592761TH kikapoo + ssecman (420990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม ***
170 # 3อจ620314-130 EX263599935TH Aunyamanee + (420927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
khommanuch
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 151) ***
171 # 3อจ620314-131 EW884818990TH nuang08 + thanagrit (420935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
172 # 3อจ620314-133 EW223890124TH gymnastics + boonchai03 (420940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม ***
173 # 3อจ620314-134 EW195286944TH LEK_VW + ซูโม่ (420942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
174 # 3อจ620314-135 EW646949889TH chaibangseemeang + (420985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nonthachai
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 79%)***
175 # 3อจ620314-136 EW298752855TH gallardo + Destiny88 (420946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำขัดเงา 96% ปี 2561 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 646/น้ำหนักทอง 3.3 กรัม) ***
176 # 3อจ620314-137 EW157585245TH Nonge + หลังเขา30 (420989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
177 # 3อจ620314-138 ED542738612TH naenaldo + สยามอาร์ต (420950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด ปี 2471 จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
178 # 3อจ620314-139 EF176975699TH เสนาะ53 + suwatboat (420953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 86%)***

179 # 3อจ620314-141 EV902823021TH persia + ผู้ใหญ่เอก (420930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
180 # 3อจ620314-142 EW091823684TH Panyabaramee + เขารัง (420932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโลกนาถเมตตาคุณ บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดจัดสร้าง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
181 # 3อจ620314-143 EF123107643TH Tanadol1969 + (420934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
POONBUNS63
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผง ***
182 # 3อจ620314-144 EV883957465TH yyoyo + wuaface (420936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
183 # 3อจ620314-146 EW477648279TH pikkared + wanglang (420939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (620131-003) ***
184 # 3อจ620314-147 SSCC000279593 siblo555 + ogg1977 (420943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร (วัดเจดีย์หลวงสร้าง)(570530-074) (G 71%)***
185 # 3อจ620314-148 EW686648184TH nung919 + อินทภาณี (420945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) ***
186 # 3อจ620314-149 EW529472312TH noonbkk + เนนิติ (420991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี ***
187 # 3อจ620314-150 EW464323061TH Dewmaytung + santhai_n (420947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 79%)***
188 # 3อจ620314-152 EW605153398TH pramual + sawatvet (420988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง ***
189 # 3อจ620314-153 EU346974117TH nitpon + กัมพล (420933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
190 # 3อจ620314-154 ED730311306TH nung919 + คเวสโก (420938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
191 # 3อจ620314-156 EW780475452TH สุพัฒน์กิจ + sza1200 (420944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (551005-066) ***
192 # 3อจ620314-157 EW337273062TH C_Ping + Q-Taro (420948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (591112-089) ***
193 # 3อจ620314-159 EW095898011TH murbur + Thanapong36 (420949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคุ้ม วัดบางแตน เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
194 # 3อจ620314-160 EW095898060TH วัตถุมงคลสยาม + Promsri (420951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี ***
195 # 3อจ620314-161 EX008227646TH nung919 + พิศรุษ (420893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
196 # 3อจ620314-162 EU462305357TH zafari + TharmPim (420896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานลงรัก จ.สมุทรสงคราม ***

197 # 3อจ620314-163 EW732013781TH somboonput + คุณศิระ (420898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 มี.ค. 2562 - 08:05 น.] #63926 (12/23)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620306-018 LTMP000172046 Benyapa (420087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620306-026 EW732133855TH Zeuepra (420219) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620307-007 EW763188200TH จ๊ะแจงร้อน (420584) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620308-001 EU178049485TH sompong963 (420406) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620308-013 EX331278146TH supasuta1968 (420418) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620309-002 EW141639590TH ปืนใหญ่ (420520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620309-003 ED701278727TH ชวนชื่น (420523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ620309-004 ED725890797TH yime2 (420525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620309-005 EW732194960TH คุณศิระ (420528) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ620309-006 EW702926255TH seranee (420530) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 1อจ620309-008 EW884224762TH Sombat14 (420537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620309-010 ED701016295TH tang160946 (420541) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ620309-011 EW357498382TH tee1707 (420497) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ620309-012 EV806507089TH อำนวย (420499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620309-013 EX346867798TH bancha18 (420501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ620309-014 EW518390075TH นิรันทร (420505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620309-015 EW487546022TH chainarong19 (420507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620309-016 EV184440965TH tookatun (420509) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ620311-001 ED716050162TH ตะกรุดโทน (420615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620311-002 ED716040602TH ตะกรุดโทน (420618) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620311-003 EW280770836TH mingloei (420621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620311-005 EW401232355TH KONDEE446 (420623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ620311-006 EW062804087TH kittisak_10 (420624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 1อจ620311-007 EW095919136TH Thanapong36 (420625) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ620311-008 ED681673071TH chuon (420626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ620311-009 EW58860181TH ChaiyutPho (420627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620311-011 EW252949900TH Gaokod2549 (420571) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
28 # 1อจ620311-012 TNPT001005214 ตึ่งนั้ง (420575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ620311-014 EW411126351TH tgiporp (420580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620304-015 Yononburi (420631) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ620309-002 อ๊อฟเมืองกาญ (420544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620309-003 nuaypkt (420545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620309-004 nuaypkt (420546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620309-005 auprakp (420547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620309-006 nanoto (420548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620309-007 OMBUN (420549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ620309-009 tongprakueang (420551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ620309-013 flywheel (420517) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ620309-014 Nontee (420521) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ620309-015 Addyhandsome (420526) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620309-017 likeit (420534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ620309-019 lomlopburi (420539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620309-020 sunchai07 (420554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ620311-001 penggo (420565) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ620311-002 momon (420567) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ620311-004 Buncha (420572) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620311-005 kapkap (420578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620311-006 saksitt (420581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620311-007 malakul (420583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620311-009 bigปากน้ำ (420590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ


1 # 3อจ620228-117 ED718318310TH ซูโม่ + nakornyong (419514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังพระพุทธ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สมุทรปราการ ***
2 # 3อจ620306-155 ED721827238TH Anusorn2515 + กล่องแก้ว (420636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม ***
3 # 3อจ620307-150 EW729049596TH ศรีมหาโพธิ + Thai35 (420638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นเปลวเทียน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (G 87%) ***
4 # 3อจ620308-142 RM3400360916 storm17 + yuwarin (420348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(กลาง) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
5 # 3อจ620312-002 tangmo123 + วันชัย2511 (420642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) (610531-128)(G 66%)***
6 # 3อจ620312-003 เอื้องแซะ + วันชัย2511 (420645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (610412-018)***
7 # 3อจ620312-004 pramual + pui1228 (420647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
8 # 3อจ620312-005 Anoma + pui1228 (420650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและขัดผิว)(G 64%)***
9 # 3อจ620312-006 เมืองช้าง + angelita69 (420651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
10 # 3อจ620312-007 nung919 + Buncha (420655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
11 # 3อจ620312-008 kittisak_10 + Buncha (420659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
12 # 3อจ620312-009 olympia + ead09 (420663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) ***
13 # 3อจ620312-010 s-rat + likeit (420666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแจกปีนัง พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ620312-102 EW65520735TH khunooms007 + ชัย109 (420658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ620312-104 ED722193409TH gallardo + Bonjohn (420715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (G 84%)***
16 # 3อจ620312-105 EW315324831TH nung919 + Kampeang (420669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหูชำรุดใช้สึกและล้างผิว) (610208-114)***

17 # 3อจ620312-107 EF137534332TH rungkrabi + noi-na (420680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (600210-092)***
18 # 3อจ620312-108 EW130215317TH ศิษย์ท่านขุน + DEKDEK (420685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
19 # 3อจ620312-109 EF178589548TH Pentor09 + Juicy789 (420688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (620207-081)(G 68%) ***
20 # 3อจ620312-110 EW427897786TH Wanchana + maii_amulet (420693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ620312-111 EX280696923TH nung919 + รุยคอสต้า (420644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้า ๕ มงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
22 # 3อจ620312-112 EW477040948TH auto1800 + กล้วย_บางมด (420662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาวัง ปี 2506 ***
23 # 3อจ620312-113 EW477040948TH jedsada + กล้วย_บางมด (420667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง ***
24 # 3อจ620312-114 ED709796815TH zafari + SAWANGSRI (420671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ620312-115 EW580412942TH อะนันตะปัดชะเย + (420675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MINIGUNNER
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน ***
26 # 3อจ620312-116 EW307273165TH ongarj6969 + ชายภีม (420714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
27 # 3อจ620312-117 ED725608989TH pairoat + sumat (420681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2522 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ620312-118 ED723873535TH raddy_rak + wutclub (420684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 66%)***
29 # 3อจ620312-119 EV348348314TH MrTeeAyutthaya + (420689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
warunyu60
*** พระซุ้มกอ กรุลานดอกไม้ เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
30 # 3อจ620312-120 EV310946750TH บอสเมืองคาน + pairuch (420694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว) ***
31 # 3อจ620312-121 EV479327731TH nipat1961 + beer2126 (420697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ด วป./โค้ดศาลาแท้ตอกเพิ่มภายหลัง)
(สภาพใช้และปิดทองใหม่)(620218-105)(G 62%)***
32 # 3อจ620312-122 ED730244399TH Chanchai21 + นันทวัน2460 (420707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ620312-123 EW341182116TH beegee + มหัศจรรย์พระ (420703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 871) ***
34 # 3อจ620312-124 EF147122000TH payungsak + sakbangbon (420704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดเหลือ 1.8 นิ้ว) ***

35 # 3อจ620312-127 EV815086490TH วิเศษชัยชาญ + prizz (420705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้) ***
36 # 3อจ620312-128 EW735021623TH ชุมพร2504 + ชัยวัฒน์เจ้าสัว (420717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
37 # 3อจ620312-129 EU178049503TH loomthong + sompong963 (420706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ620312-130 EW350332998TH Sutatiwat2540 + BOAT26 (420710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 67%)***
39 # 3อจ620312-131 EV497241816TH noompure + rungkrabi (420633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3350) ***
40 # 3อจ620312-133 ED737322317TH jump129 + มีเก้า888 (420635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (620227-143) ***
41 # 3อจ620312-134 ED737322317TH nature2016 + มีเก้า888 (420637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (620222-091) ***
42 # 3อจ620312-135 EX360233819TH jump129 + กฤษณะ (420639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) ***
43 # 3อจ620312-136 EW991353438TH ninjaykk + Boonthan (420716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
44 # 3อจ620312-137 EW091823769TH weddy + เขารัง (420640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ620312-138 EF144416375TH บอสเมืองคาน + hattori (420641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
46 # 3อจ620312-139 EU103520586TH arkorn + ธีรพร (420643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
47 # 3อจ620312-141 EW242848875TH chuchart-k + น้องอิมอิม (420648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ620312-142 EV149161519TH Manat_com + หลานตาจวบ (420653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาสมเด็จย่า วัดทองย้อย เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.นครนายก (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
49 # 3อจ620312-143 EW302886586TH logisman + ไทอิสาน (420656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** หมูหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วหุ้มทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี ***
50 # 3อจ620312-144 EW284962831TH toey7 + ksilakul (420661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เศียรพระกรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพใช้) ***
51 # 3อจ620312-145 EW34177424TH เกษมจิต + เกษมจิต (420665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์ ***
52 # 3อจ620312-146 ED706677227TH Chairut + deawn (420668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/สภาพล้างผิว) ***

53 # 3อจ620312-147 EV650005735TH DDman + Preecha_k (420672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ620312-148 EW319902566TH น้าเดช + Ksittiros (420677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 มี.ค. 2562 - 08:08 น.] #63923 (11/23)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620305-003 EW527288584TH ไอซ์_วายุบุตร (420427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620305-006 BCPS000597111 tanawat_0 (420430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620305-008 BCPS000597109 tanawat_0 (420431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620306-019 EW672769094TH jookkadui (420419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620308-002 ED720018821TH nulek (420409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620308-004 EW584283885TH sai-9ton (420412) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ620308-006 EW586335807TH rachanikorn (420420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ620308-007 EW735085955TH ปักต้นกล้า (420422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620308-008 RCNP000018995 Kampeang (420423) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ620308-009 EW884209659TH k9cob (420424) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ620308-010 RG002718443TH AUTOTHAILAND (420426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620308-011 ED718728297TH ไข่มุข (420413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620308-014 EW332974430TH Nawaporn_Prathai (420440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620308-015 EW383005253TH golfsriracha (420421) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620308-017 ED712393621TH อภิธรรม (420425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620308-003 susupa (420432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ620308-004 pornthap (420433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620308-006 nuaypkt (420435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620308-007 nuaypkt (420436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620308-008 TOKhong4 (420437) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ620308-009 ทิวทัศน์ (420438) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620308-011 ลูกเมืองพิชัย (420394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620308-013 บ้านแคออก (420400) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ620308-016 blue333 (420408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ620308-017 hunter04 (420411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ


1 # 3อจ620304-001 ironman + cuntona (420570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่จน เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ620304-013 พรรณราณย์ + jamespk (419870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
3 # 3อจ620306-108 ED723117488TH Kittiwatkais + คนคอเรด (420630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ620306-115 EU984128241TH redtritium + เก่งเฮง (420101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
5 # 3อจ620307-135 EW724780441TH Niti333 + ssecman (420282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ620309-001 takrit + phoomchai (420447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ620309-004 yyoyo + Jiwwa (420450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียง พิมพ์ 25 พระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
8 # 3อจ620309-006 ของขลัง + charoent (420454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (620117-307)(G 75%)***
9 # 3อจ620309-007 bunjerd + sattawut (420456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
10 # 3อจ620309-009 engineer99 + ศิรสิทธิ์88 (420459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีด ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ620309-010 VAIVIT + Bbeer (420461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 66%)***
12 # 3อจ620309-011 taccord + Bbeer (420462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
13 # 3อจ620309-012 KARNHATHAI + Bbeer (420464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
14 # 3อจ620309-101 EV467185143TH watcharapong99 + อ๊อดจ้า (420451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(611102-061) ***
15 # 3อจ620309-102 EW661566538TH Nadmon + noi70 (420453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ620309-103 EW092534304TH nueng39 + มาตรลพบุรี (420455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญจับโป๊ยล่อหั่น เนื้อทองแดง ***

17 # 3อจ620309-104 FAM0002744566 boom35 + (420458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และรมดำใหม่) (G 78%)***
18 # 3อจ620309-105 EW390549896TH payungsak + suchart59 (420460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)(590702-073) (G 85%)***
19 # 3อจ620309-107 ED725978468TH ศิษย์ท่านขุน + nukro09 (420465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
20 # 3อจ620309-108 EX314093575TH LUNGWIN + Nopthebarber (420468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ620309-109 EW616366836TH nung919 + ชัยนเรศ (420471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้) ***
22 # 3อจ620309-110 ED701992448TH sarayuthboy + สนบางกรวย (420555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ620309-111 EV779239788TH nung919 + TON99 (420466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ620309-112 EW780440507TH seed-seed + sza1200 (420469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600828-199) ***
25 # 3อจ620309-113 EV763271658TH mommam21 + jabee (420472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดอินทรีย์ศรีสังวร เนื้อเงิน ปี 2518 จ.สุโขทัย (G 51%)***
26 # 3อจ620309-114 EW259418702TH ben0429 + นราทัศน์ (420475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 4 กรัม) ***
27 # 3อจ620309-115 EW361547133TH ovenes + Note2499 (420476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560529-135) (G 68%)***
28 # 3อจ620309-116 EW484579211TH ruamsup + Zeuepra (420479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
29 # 3อจ620309-117 EF1106788523TH m-cot + yongyot (420480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ620309-118 EW590306767TH midori + วัชรชัย (420483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.5 นิ้ว) ***
31 # 3อจ620309-119 EW307996226TH chuchart-k + หนึ่งบางคาง (420485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ620309-120 EW224026586TH eaknaengnoy + นครชัย68 (420488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ620309-121 EW058456730TH เซียนน้อยหนึ่ง + Tanes54 (420519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม (วัดโคกเขมาสร้าง/สภาพใช้) ***
34 # 3อจ620309-122 RP361104625TH อะนันตะปัดชะเย + Leklek (420522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***

35 # 3อจ620309-123 EV563427686TH นายชลิต + ลูกโพสพ (420524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
36 # 3อจ620309-124 EV711047793TH youanek1191 + บ้านกรอบเงิน (420527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ620309-125 EW657485869TH Bophantom + boysai (420529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบาง กรุวัดพระคงฤๅษี เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพฐานขวาชำรุด) (521224-032)***
38 # 3อจ620309-127 EW993349541TH เสือปืนไว + simmax (420532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ620309-128 EV869624577TH zafari + สายอีสาน (420535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ธรรมรังษี วัดพระพุทธบาทพนมดิน รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงิน ปี 2546 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 64/สภาพล้างผิว)***
40 # 3อจ620309-129 EW278809975TH watcharapong99 + (420540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suwankal
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610314-142) ***
41 # 3อจ620309-130 LPUT000069525 frist + เทพสมุทร (420542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (580629-022) ***
42 # 3อจ620309-131 EV730319517TH srisawat + กำปั่นทอง (420467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(580715-343) ***
43 # 3อจ620309-132 EW361547147TH phoenix + Note2499 (420470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (600930-175) (G 64%)***
44 # 3อจ620309-133 EW519464534TH AQUAMAN39 + (420473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Poonan9955
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
45 # 3อจ620309-134 EW519464534TH konlukpra + Poonan9955 (420477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
46 # 3อจ620309-135 EW165793939TH nung919 + deawn (420478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
47 # 3อจ620309-136 EX330842189TH piya1 + เมตตามหามงคล (420482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จมงคลนิมิต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (วัดโคกรักษ์สร้าง) ***
48 # 3อจ620309-137 EW127800824TH youanek1191 + JAY101 (420487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ620309-138 ED731212052TH pitiam + นิรุทธ์พระใหญ่ (420490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นอายุ 113 ปี เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 141) ***
50 # 3อจ620309-139 EW464305142TH BiChoP + เขยมาบตาพุด (420492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 68%)***
51 # 3อจ620309-140 EW678537853TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (420494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก พิมพ์หลังเงิน ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 999) ***
52 # 3อจ620309-141 EW678537853TH suchattook + กรเมืองกาญจ์ (420491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***

53 # 3อจ620309-142 EW678537853TH youanek1191 + กรเมืองกาญจ์ (420493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ620309-143 EX307734239TH youanek1191 + พงษ์ดินแดง (420496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แต่งทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
55 # 3อจ620309-144 EW653552642TH gek1414 + Kapongdotcom (420498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ620309-145 EW301069095TH somnuk + เพิ่มพูนศิลป์ (420502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์(โดดร่ม) กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (580518-049) ***
57 # 3อจ620309-146 EW384186282TH aladdin9 + รัตน์เนินพระ (420504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1/สภาพรมผิวใหม่) ***
58 # 3อจ620309-147 EW749779943TH long_g + หนึ่งเมืองแพร่ (420508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระราหู วัดสุทัศนฯ รุ่นช่วยน้ำท่วม พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 114) (G 72%)***
59 # 3อจ620309-148 EW614823065TH Taratip_amulet + bigloma (420511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
60 # 3อจ620309-150 EW148722291TH TOKhong4 + เก้าหน้า (420515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ620309-151 ED720943025TH apinop + น้องหมี (420474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 68%)***
62 # 3อจ620309-152 EW661560977TH zafari + noi70 (420481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุตรดิตถ์ ***
63 # 3อจ620309-153 EW242813292TH ปกรณ์เทพ + autpichut (420484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผงจุ่มรัก จ.นนทบุรี ***
64 # 3อจ620309-154 EW561648163TH nakarin + hattori (420486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์นิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1647) ***
65 # 3อจ620309-155 EW729053984TH NARONGCHIT + Thai35 (420556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ ***
66 # 3อจ620309-156 EW125747043TH chuchart-k + blueshark (420489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ620309-157 EW884903287TH วีรวัต + chatrchai_chan (420495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 23) ***
68 # 3อจ620309-158 ED722258966TH pornlimk + citynew (420500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)(611019-153) (G 66%)***
69 # 3อจ620309-159 EV905119409TH บรีสพระช่วย + beer_saraburi (420503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ620309-160 ET236956195TH nhoojoke + สุนทรฤทธิ์ (420506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 70%)***

71 # 3อจ620309-161 EW512960542TH เปาโลพระเครื่อง + t_local (420510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย) ***
72 # 3อจ620309-162 ED734711445TH Nihao + รักษ์สีลม (420512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดธง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหากุศล เนื้อนวโลหะ จ.นครราชสีมา (G 73%)***
73 # 3อจ620311-001 Sweeper + jupiter (420593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่นายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (531013-292) ***
74 # 3อจ620311-003 gallardo + korn88 (420603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) ***
75 # 3อจ620311-005 patchara + youanek1191 (420606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ620311-006 อำนาจรามอินทรา + (420610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Panamera
*** เหรียญหล่อพระศาสดา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 809/น้ำหนักทอง 24.4 กรัม) ***
77 # 3อจ620311-007 pornlimk + momon (420613) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นะดี วัดเนินสาธารณ์ รุ่นเจริญสุขนะดี พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.อุทัยธานี (หมายเลข 20) ***
78 # 3อจ620311-007 pornlimk + momon (420613) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นะดี วัดเนินสาธารณ์ รุ่นเจริญสุขนะดี พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.อุทัยธานี (หมายเลข 20) ***
79 # 3อจ620311-007 pornlimk + momon (420613) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นะดี วัดเนินสาธารณ์ รุ่นเจริญสุขนะดี พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.อุทัยธานี (หมายเลข 20) ***
80 # 3อจ620311-008 bolblp + ศิรสิทธิ์88 (420632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ยก เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท ***
81 # 3อจ620311-009 memories + ning5353 (420617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(601028-065) ***
82 # 3อจ620311-010 Berm_07 + ning5353 (420620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์ด้านบน) (620111-208)***
83 # 3อจ620311-011 photo_one + Kanom (420558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ620311-012 AQUAMAN39 + Kanom (420560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
85 # 3อจ620311-013 บรีสพระช่วย + midori (420562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (620204-020) (G 80%)***
86 # 3อจ620311-014 Todmuangchon + saksitt (420563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (620228-117) ***
87 # 3อจ620311-015 mnus_yui + prajak159 (420564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 85%)***
88 # 3อจ620311-016 artman7007 + Chamulet (420566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 59%)***

89 # 3อจ620311-017 nutteep + tanaka (420629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
90 # 3อจ620311-018 nung919 + gun87 (420568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญนางกวัก หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
91 # 3อจ620311-101 EW993334745TH น้าเดช + โกวบ้อ (420573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (หลังจารนะ) ***
92 # 3อจ620311-102 EF145604432TH jeabkrub + เจก่ะวาย (420574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
93 # 3อจ620311-103 RTSB000009955 Bophantom + boypaza (420577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี ***
94 # 3อจ620311-104 EW138975322TH noi70 + juipeter (420579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย) ***
95 # 3อจ620311-105 EW518352236TH phoomchai + ว่านหวาย (420582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพรมดำใหม่) ***
96 # 3อจ620311-106 EW387973385TH amaging + สมบัติบูรพาบารมี (420586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นพิเศษ เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
97 # 3อจ620311-108 EV842504978TH zafari + เก่งลำปาง (420588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่) ***
98 # 3อจ620311-110 EW398525391TH ท๊อปTURBO + WINDAY (420594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 90200)***
99 # 3อจ620311-111 EW594768331TH pramual + somnuk (420597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
100 # 3อจ620311-112 ED724767856TH บรีสพระช่วย + Anankiya (420599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
101 # 3อจ620311-113 EW993349921TH bellic + Exdesign (420601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.3 นิ้ว)(611214-106) ***
102 # 3อจ620311-114 EW141650958TH pornlimk + ปืนใหญ่ (420604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (620228-097) ***
103 # 3อจ620311-115 ED723893481TH พระสมุทร22 + TEE_INTER (420607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อปา วัดโบสถ์ เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (591110-048) ***
104 # 3อจ620311-116 EU731719839TH booddeej + ตนคอน09 (420609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช ***
105 # 3อจ620311-117 EW616421841TH nung919 + packking (420611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบรอบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
106 # 3อจ620311-118 EW316040460TH Kompisit + พุทธศิลป์ล้ำค่า (420614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2543 จ.ระยอง ***

107 # 3อจ620311-119 EF143975492TH zafari + เจก่ะวาย (420616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี ***
108 # 3อจ620311-120 EW611501208TH Todmuangchon + takrit (420619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (G 85%)***
109 # 3อจ620311-122 EV718464533TH Chairut + หวังมีเฮ (420592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)(620215-071) ***
110 # 3อจ620311-123 EW686717070TH peepop + yongyot (420595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 460909)(620114-013) ***
111 # 3อจ620311-125 EW060875474TH บอยโมจิ + puktun (420598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 84%)***
112 # 3อจ620311-126 EW732259762TH jom2523 + Manachai8 (420602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
113 # 3อจ620311-127 ET562845023TH beer101 + aood0458 (420605) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระของขวัญ หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ เนื้อผง ปี 2528 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดขอบบน) ***
114 # 3อจ620311-127 ET562845023TH beer101 + aood0458 (420605) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระของขวัญ หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ เนื้อผง ปี 2528 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดขอบล่างขวา) ***
115 # 3อจ620311-129 TNPT001005214 เมืองช้าง + ตึ่งนั้ง (420608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ) (G 63%)***
116 # 3อจ620311-130 EW561634615TH ponmobile + hattori (420612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมามีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
117 # 3อจ620311-131 EW764215887TH Exdesign + superman_vuth (420559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
118 # 3อจ620311-132 ED728841150TH angelita69 + ninja (420561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
119 # 3อจ620313-012 ก_กนก10 + ธรณเทพ (420765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 5.4 กรัม) (G 88%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 มี.ค. 2562 - 08:11 น.] #63919 (10/23)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620301-013 EW341578397TH แว่นพระประแดง (419620) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620301-016 EW998416645TH กากุไรเดอร์ (419626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620305-012 EW998671002TH คุณชายแดง (420034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620306-003 ED721450021TH ยอดอ่างทอง (420184) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620306-004 EV856793002TH akara (420187) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ620306-009 EW692628538TH ammad (420202) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ620306-010 EW061738293TH ทรัพย์อานันท์ (420205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620306-012 EW653646565TH ต่อยอด (420075) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620306-020 ED728179731TH ญาญ่าซัง (420088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620306-024 EW396785527TH Punkorat (420079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620306-025 EW252923099TH Nippit (420081) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ620307-002 ED727543883TH maii_amulet (420297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ620307-004 EW350329693TH ต่อเจริญนคร (420302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ620307-006 ED705568322TH หมอแคน (420305) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620307-008 EW009097386TH chondung (420307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620307-019 EW094754841TH ขนมกรุบ (420317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

ใบ
1 # 2อจ620301-016 kao_za (419690) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620302-011 phairoj1186 (419727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620305-010 แมวจ้ะ (419994) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ620306-009 chai05 (420215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620306-018 ศตกมล (420718) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ620307-002 OMBUN (420293) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ


1 # 3อจ620305-111 EW600653865TH ARNON + หมูโชะเด๊ะ (420007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวบาน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
2 # 3อจ620306-125 EW692628498TH pla_yim + ammad (420135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ620306-139 ED720016851TH ปกรณ์เทพ + เจ๋งจริง (420160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ620306-157 EW238452915TH อรทัย960 + dod18 (420183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว ปี 2541 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ620306-168 EV046417155TH zafari + scott (420174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ ย เลยฐาน เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช ***
6 # 3อจ620306-194 ED691478735TH Bophantom + จอมคาถา (420221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ620307-101 EX331275017TH SongkanA + บีเวียงพิงค์ (420243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ620307-106 ED727570230TH kittisak_10 + โกวบ้อ (420260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นกฐินสามัคคี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ620307-114 EW388182887TH niwetch + เวียงห้วยเขน (420253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิไหลติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ620307-125 EW463008939TH nopakk + doramon2526 (420238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และหูชำรุด) ***
11 # 3อจ620307-132 EW692628541TH TheBall + ammad (420276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
12 # 3อจ620307-134 EX307140310TH Tochiro + NANF16 (420280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ620307-136 ED723666025TH chuchart-k + yongyot (420285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
14 # 3อจ620307-138 EX329566461TH suras_photmail + sipong (420290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังหน้าทอง ปี 2534 จ.ลำปาง (หมายเลข 227) ***
15 # 3อจ620307-140 ED705343085TH POOSIT + panitan (420296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
16 # 3อจ620307-161 EW086898755TH วัตถุมงคลสยาม + ลูกโพสพ (420272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ620308-002 kapook_11 + อรรถพล (420349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
18 # 3อจ620308-125 EW883391480TH พระสมุทร22 + k9cob (420404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
19 # 3อจ620308-154 EW406685287TH vorathep + Jjiann1979 (420387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 มี.ค. 2562 - 08:09 น.] #63914 (9/23)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620228-010 ED712528774TH zafari (419584) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620302-006 EV485643843TH เสนาะ53 (419729) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ620302-012 EW230271121TH boonyatee (420227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620305-010 ED7173909940TH เอ็มซีเค (419977) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ620305-013 EV895984817TH โชคเจริญ (420040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ620306-001 ED721458144TH มาริโอ (420179) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620306-002 EW653467207TH popular_rock (420181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ620306-005 EV423962382TH tongleehae (420190) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ620306-006 ED718597415TH ประยุติ (420193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620306-007 ED709790530TH พระประแดง26 (420195) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620306-008 EV891063000TH apiwat_66 (420200) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 1อจ620306-011 EU470780732TH กงจักรเป็นดอกบัว (420073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620306-013 EW676191584TH banyongz (420078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620306-014 ED721319607TH อะนันตะปัดชะเย (420080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620306-015 EV586500319TH มีนบุรี (420082) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ620306-016 RPNM000018078 Nitipat_PN (420083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620306-017 ED689987969TH ริมกวง222 (420085) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ620306-022 EW672759769TH phetnara (420076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620306-023 EX263559281TH นครคำแดงดี (420077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620306-027 PTCS000147083TH garlic2 (420084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ620307-001 EV690930343TH วิทย์พระประแดง (420295) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ620307-003 EW702951997TH seranee (420299) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ620307-005 EV138195508TH ogass (420321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ620307-009 EU568360527TH คำพันธ์ (420310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ620307-011 EX321851426TH natepranakorn (420298) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 1อจ620307-012 EW278790222TH เชฟโคโรลาโด (420300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620307-013 ED718836115TH เสือสมิง (420301) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
28 # 1อจ620307-014 ED719061535TH pwongphu (420306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ620307-015 ED719143209TH ร้านอินทิรา (420308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ620307-016 ED717945278TH บารมีพรพรหม (420309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ620307-017 EW091823208TH เขารัง (420311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620307-018 ED720775636TH ประดู่เหลือง (420315) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 1อจ620307-020 EW022465417TH ssorsoon (420318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620225-001 malakul (419236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620301-002 greensnake (419687) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ620301-013 warriorric (419683) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620302-006 Jiwwa (419823) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620304-007 greenday88 (419923) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ620304-009 Jiwwa (419928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ620305-014 พิชาญ (420067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620306-001 tcwong (420208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ620306-002 BOSSONE (420209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620306-003 สยามเมืองยิ้ม (420210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620306-004 nopphaklao (420225) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620306-006 malakul (420212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620306-007 nui28 (420213) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620306-010 kutomza (420216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620306-011 onizuka2518 (420182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ620306-012 jackyset (420186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620306-013 เพิ่งหัดดู (420188) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620306-014 detrit0932 (420220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620306-015 Pitcha (420192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620306-016 KARNHATHAI (420196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620307-001 auprakp (420291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620307-003 โสภณ91 (420303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620307-004 สปาต้าร์ (420304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ620307-005 wasinkong (420325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ620307-006 titipong23 (420324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ620307-007 ลูกแม่รำเพย (420313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ620307-008 carpio (420312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ620307-009 carpio (420316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620228-115 HTAI000146589 Q-Taro + rung-55 (419511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620304-107 EW620938699TH tum087 + SOMDED (420385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
3 # 3อจ620304-110 EU585403103TH เสือปืนไว + เอสายชล (419945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ620305-002 tansave + pui1228 (420388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพหักซ่อม) (G 66%)***
5 # 3อจ620305-007 jopawis + Bbeer (419966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์ ***
6 # 3อจ620305-023 gati5735 + แมวจ้ะ (419999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
7 # 3อจ620305-102 EX329484802TH Bobbie + เบิร์ดพนาสนธิ์ (420032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งอาจารย์เทพ สาริกบุตร วัดปรินายก เนื้อนวโลหะ ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ620305-103 EX329484802TH เพชรอโยธยา + เบิร์ดพนาสนธิ์ (420035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระถ้ำเสือ วัดถ้ำเสือ พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อดิน จ.กาญจนบุรี ***
9 # 3อจ620305-109 EW000289485TH เอี่ยมโชคดี + chotikanta (420055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง ***
10 # 3อจ620305-114 EW015032778TH Aonpra + noi70 (420022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ620305-117 EX189975542TH non012 + พุทธคุณหลวงปู่ (420030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 61%)***
12 # 3อจ620305-127 EW253848417TH samnanun + nikornn14 (420064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
13 # 3อจ620305-132 EW426942135TH taccord + Sector99 (419955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
14 # 3อจ620305-135 ED717390953TH taccord + เอ็มซีเค (420071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
15 # 3อจ620305-151 EW320550464TH benz39 + KID_2 (419983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง เนื้อผง จ.ปทุมธานี ***
16 # 3อจ620306-116 ED718597415TH logisticdiv3 + ประยุติ (420103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ พิมพ์วงเดือน เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดมิ 3 ขีด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)***

17 # 3อจ620306-134 EW394376975TH taccord + yingchaba (420151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
18 # 3อจ620306-140 EW993347015TH nuiบัวหลวง + ศิษย์ปู่สง่า (420163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอุดมดี เนื้อนาก ปี 2538 จ.นครปฐม (G 66%)***
19 # 3อจ620306-148 EW470703863TH anantand + พระพิรุณ (420390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ620306-149 EW095115479TH benz39 + ball_mufc (420132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสรรค์นั่งไหล่ยก หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
21 # 3อจ620306-182 EW307991192TH chuchart-k + หนึ่งบางคาง (420197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
22 # 3อจ620307-118 EV842501680TH Dragon555 + tamonwon (420326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
23 # 3อจ620307-124 EW399392250TH บารมีพรพรหม + ลำปาง (420236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
24 # 3อจ620307-146 EW116697689TH gati5735 + yingchaba (420266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
25 # 3อจ620308-001 Gadostar + อรรถพล (420346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 77%)***
26 # 3อจ620308-003 ศิษย์สารพัดนึก + midland (420351) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ620308-003 ศิษย์สารพัดนึก + midland (420351) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) ***
28 # 3อจ620308-003 ศิษย์สารพัดนึก + midland (420351) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ620308-004 khrawsadid + midland (420355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย) ***
30 # 3อจ620308-005 นครชัย68 + midland (420356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ620308-006 สีชมพูองค์ตื้อ + sanopporn (420358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.หนองคาย (หมายเลข 938/หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
32 # 3อจ620308-007 zafari + sanopporn (420360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
33 # 3อจ620308-008 bunjerd + sanopporn (420362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
34 # 3อจ620308-009 ท๊อปTURBO + TOKhong4 (420443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี ***

35 # 3อจ620308-010 kenshiro2810 + ลูกเมืองพิชัย (420365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ ***
36 # 3อจ620308-011 poooo + tagami (420369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
37 # 3อจ620308-012 thiarin + patchara (420372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (620117-029)***
38 # 3อจ620308-013 ferluci + win14 (420374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (500921-066) ***
39 # 3อจ620308-014 อรรถพล + prajak159 (420377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
40 # 3อจ620308-015 visuth + ช่างไม้ (420380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610310-021) ***
41 # 3อจ620308-016 Rabbit2518 + teap2012 (420381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(601218-117) (G 76%)***
42 # 3อจ620308-101 EW142297993TH naenaldo + ระฆังบุญ (420333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อชิน จ.ชัยนาท (G 88%) ***
43 # 3อจ620308-102 EU992220945TH เก้าพุทธคุณ + noi2528 (420442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 89%)***
44 # 3อจ620308-103 ED732212456TH เน้นพระสวย + มีนบุรี (420336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว) ***
45 # 3อจ620308-104 EW448433443TH winos + ราชสีห์_กิ่งเพชร (420338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ620308-105 EW448433443TH winos + ราชสีห์_กิ่งเพชร (420340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
47 # 3อจ620308-106 EW448433443TH winos + ราชสีห์_กิ่งเพชร (420342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ620308-107 EW903559703TH tgiporp + เล็กรางบัว (420344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
49 # 3อจ620308-108 ET098596576TH yuthdinho + SNOWKID (420347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
50 # 3อจ620308-109 EW780444821TH beer2126 + จุ๋มจิ๋ม (420350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์ประทานพร เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***
51 # 3อจ620308-110 SLOM000547542 than-663 + GEARBAN (420353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (530828-396) ***
52 # 3อจ620308-111 EW323526549TH tangmo123 + Burapha777 (420359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมผิวใหม่) ***

53 # 3อจ620308-112 EW3235426549TH New_chain + Burapha777 (420361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
54 # 3อจ620308-113 EW047617630TH NK959 + akrabi (420363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (580226-127)(G 78%)***
55 # 3อจ620308-114 EW240366760TH kampanat + แนนท่านางเริง (420367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี ***
56 # 3อจ620308-115 EW584551454TH anantand + สหายเมืองลิง (420370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
57 # 3อจ620308-116 EW067006433TH tonyhunter + theeraphat (420373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) (G 61%)***
58 # 3อจ620308-117 ED723943687TH nopsuthon + อาชาเหล็ก (420376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี ***
59 # 3อจ620308-118 EV698279566TH weddy + ต้อมลำลูกกา (420379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
60 # 3อจ620308-119 ER179238931TH bunjerd + พิศรุษ (420383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 66%)***
61 # 3อจ620308-120 EW749998008TH ดาวหาง + นะโมพุทธคุณ (420386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ620308-121 EV300603168TH visuth + Chairut (420392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1238)(600928-071) ***
63 # 3อจ620308-122 EU567081835TH bird2513 + asaki (420395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปราจีนบุรี ***
64 # 3อจ620308-123 EW228721516TH zafari + เก๋นครนายก (420399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพวง วัดพระนอน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี ***
65 # 3อจ620308-124 ED718794870TH noompure + ลิ้ม88 (420402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1155) ***
66 # 3อจ620308-126 ER932469761TH nunthawat + supichai (420407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
67 # 3อจ620308-127 EW430179122TH HotGuyZ + Singh_Amulet (420410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
68 # 3อจ620308-128 EX191785771TH nung919 + โจอี้บอย (420444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณรัตน์ วัดชีโพน เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงพ่อจง ปลุกเสก) ***
69 # 3อจ620308-129 ED718792468TH sujipuli + pyakorn (420414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(ขนาด 4 นิ้ว) ***
70 # 3อจ620308-130 EU567081849TH nung919 + gigkalo (420416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

71 # 3อจ620308-131 EU567081849TH ลิตเติ้ลตี๋ + gigkalo (420328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ปราจีนบุรี ***
72 # 3อจ620308-132 EW056651445TH panja + sarapowarm (420329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
73 # 3อจ620308-133 EW462876955TH TAVABUNCHA + PUMIN59 (420331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
74 # 3อจ620308-134 EW026651159TH gallardo + aood0458 (420332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)***
75 # 3อจ620308-135 EW026651159TH scott + aood0458 (420334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 65%)***
76 # 3อจ620308-136 BBN5000084724 gallardo + va1111 (420335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ620308-137 ER095381117TH aimmy123 + champ32 (420337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งร่มเกล้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 218) ***
78 # 3อจ620308-138 EU719719420TH pkonglok + เพิ่มศักดิ์ (420339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 83%)***
79 # 3อจ620308-139 EU719719420TH ครูสมชาย + เพิ่มศักดิ์ (420341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ620308-140 EV908454497TH attapon_i + ch_worathep (420343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (610302-168)(G 88%) ***
81 # 3อจ620308-141 KPP2000030315 kritk + ธีตลาดพลู (420345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกหนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 21079/หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบควันธูป)***
82 # 3อจ620308-143 EW141650621TH dewar + ผู้นำพล (420352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (620216-142) (G 65%)***
83 # 3อจ620308-144 EW166323667TH nakarin + 1110444 (420354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หน้าตัก 1 นิ้ว) ***
84 # 3อจ620308-145 ED728508415TH midori + phubed (420357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุเชียงแสน พิมพ์ปรกโพธิ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชินเงิน จ.เชียงราย ***
85 # 3อจ620308-146 EW383005253TH bungbung + golfsriracha (420364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (620221-101) ***
86 # 3อจ620308-147 EW383005253TH Park--PrapradanG + (420366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golfsriracha
*** เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหารฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ620308-148 ED721681776TH HotGuyZ + berry (420368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม (G 69%)***
88 # 3อจ620308-149 EW113087184TH pramual + toncraft (420371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(611222-102) (G 85%)***

89 # 3อจ620308-150 EV279707031TH garlic2 + ทรัพย์กำเนิด (420375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
90 # 3อจ620308-151 EX191785096TH ปกรณ์เทพ + เบิร์ดพนาสนธิ์ (420378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์พุทธกวัก เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ620308-152 FAM0003959369 Anniris + HopeMan (420382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 114) ***
92 # 3อจ620308-153 ED729026595TH Bophantom + SANTI_MN (420384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
93 # 3อจ620308-155 EW394377511TH nung919 + yingchaba (420389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
94 # 3อจ620308-156 EW461247131TH Pinai + naphong99 (420391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (G 80%)***
95 # 3อจ620308-157 ED713782035TH pramual + jedsada (420393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบุเรงนอง หลวงพ่ออุตตะมะ พิมพ์หลังกบ เนื้อดิน จ.กาญจนบุรี ***
96 # 3อจ620308-158 BKKA000636208 น้าเดช + HomeAmulet888 (420396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ วัดตรีทศเทพ เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ ***
97 # 3อจ620308-159 EW271071371TH kittisak_10 + wirat74 (420398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) ***
98 # 3อจ620308-160 EW384235315TH pramual + Crazyamulet (420401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(600107-027) (G 73%)***
99 # 3อจ620308-161 EV752463436TH pramual + met26 (420330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นนทบุรี ***
100 # 3อจ620311-004 mumu99 + อันอัน (420557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 มี.ค. 2562 - 08:09 น.] #63911 (8/23)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620225-010 EW395798192TH AMueangYa (419605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620228-007 CNPA000064949 sutarn (419775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620228-008 EV534482610TH Vincent (419580) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620301-001 ED701749134TH nopakk (419613) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ620301-007 EW354319113TH กำไลทอง (419622) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620301-008 EW252936781TH Gaokod2549 (419625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620302-007 EW610628437TH thanapoom (419736) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620302-009 EW883340063TH k9cob (419742) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620304-012 MBC0000108347 dittasagul (419935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620304-013 EW365265495TH archa8 (419937) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ620305-001 EW250663277TH Cozyrhythm (420052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ620305-002 ED711679526TH TECHNOLOG (419956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620305-005 ED721717113TH moo_bpk (419961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620305-007 EW022458742TH aksomsak (419968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620305-009 ET339803032TH dkny1800 (419973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620305-011 EW384178136TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (420031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ620305-014 EW729546000TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (420043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620304-002 naweena (419909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620305-002 spilze (419954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620305-005 kui60 (419975) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620305-006 raimon (419980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620305-007 vieng (419984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620305-009 rooms_studio (419990) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620305-011 Nadmon (420061) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620305-012 Nadmon (420065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620305-013 พิชาญ (420066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ620305-015 Newton08 (420445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ620305-016 หยกมณี (420446) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620226-106 EV561100862TH djaonja + ตามพิจิตร (419346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
2 # 3อจ620227-170 EV703099082TH midori + สยามรุ่งโรจน์ (419469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็กเนื้อผง ปี 2380 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ620302-001 อะนันตะปัดชะเย + (419738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นครเมืองเก่า
*** พระพิจิตรป้อม เนื้อชินเงิน ***
4 # 3อจ620302-102 BCRR000003836TH วิเศษชัยชาญ + korn88 (419755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.อ่างทอง ***
5 # 3อจ620302-114 ED716795047TH อะนันตะปัดชะเย + น_สุขปลอด (419786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) ***
6 # 3อจ620302-177 ER895134758TH chuchart-k + yongyot (419820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
7 # 3อจ620304-010 อะนันตะปัดชะเย + Buncha (419865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
8 # 3อจ620304-012 โฟโด้ + adoon (419946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุสองพี่น้อง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
9 # 3อจ620304-135 EW749990857TH ปักต้นกล้า + พิศุทธิ์ (419883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (511118-047) ***
10 # 3อจ620304-137 EW600653879TH thongpaiwan + หมูโชะเด๊ะ (419889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
11 # 3อจ620305-126 EV7527743549TH wsun37 + met26 (420241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
12 # 3อจ620307-001 angelita69 + koonnai (420228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ620307-002 khun_kit + ตระกูล (420229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(540224-003) (G 71%)***
14 # 3อจ620307-003 ppong2506 + phoomchai (420231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
15 # 3อจ620307-004 thongpaiwan + OMBUN (420232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(620220-010) ***
16 # 3อจ620307-005 teppanom + ศิษพ่อมุ่ย (420234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 66%)***

17 # 3อจ620307-006 บารมีทวีคูณ + ทรายทอง (420237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2529 จ.นครราชสีมา ***
18 # 3อจ620307-007 wanpen28 + Aonchin (420239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (G 70%)***
19 # 3อจ620307-102 EV465470035TH Aunyamanee + สหายเมืองลิง (420246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ620307-103 EW278808688TH worweera + suwankal (420251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(611129-162) (G 61%)***
21 # 3อจ620307-104 EW780439217TH sanao + sza1200 (420254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(590829-010) ***
22 # 3อจ620307-105 EW623415413TH nung919 + กล้วยไม้ (420258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครอบแก้ว เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
23 # 3อจ620307-108 EW388182873TH khunpol500 + เวียงห้วยเขน (420320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระโมคคัลลา-สารีบุตร หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ620307-109 ED727543883TH Tatchapong + maii_amulet (420264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (591006-068) ***
25 # 3อจ620307-110 EW345188105TH chuchart-k + Bigbub (420270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
26 # 3อจ620307-111 EW702951997TH azayagency + seranee (420245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)(610730-092) ***
27 # 3อจ620307-112 EW242899188TH มงคลถาวร + สัปปะรด (420248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย กรุวัดสุวรรณ เนื้อชินตะกั่ว จ.อ่างทอง ***
28 # 3อจ620307-113 EW447155655TH nung919 + nooing (420250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง จ.อ่างทอง ***
29 # 3อจ620307-115 EU992220954TH กชณิชา + noi2528 (420255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ620307-116 EW472732598TH Songpol_cg + chanasuk (420327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 56) (น้ำหนักทองรวม 11.2 กรัม)***
31 # 3อจ620307-117 EW350326025TH Santiwall + ลูกตากสิน (420257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ620307-119 EV861658711TH ptipmoon + supha (420263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ620307-120 EV861658711TH ptipmoon + supha (420265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ620307-121 ED724722191TH กรเมืองกาญจ์ + promlok (420230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม (600726-011) ***

35 # 3อจ620307-123 EF123340844TH ppong2506 + เต่านินจา8859 (420235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ620307-126 EW350325966TH Pinocchio + Teebotun (420240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท) ***
37 # 3อจ620307-127 EW350325966TH toun2509 + Teebotun (420242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท) ***
38 # 3อจ620307-128 EW350325966TH DDTOP + Teebotun (420244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท) ***
39 # 3อจ620307-129 EV177035675TH ธนกฤตพระเครื่อง + กระติบ (420247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 432886) ***
40 # 3อจ620307-130 ED717377974TH ธรรมจารึก + noompure (420249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่นพิเศษ พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.สงขลา (590527-040) ***
41 # 3อจ620307-131 EW009097386TH joeenok + chondung (420273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
42 # 3อจ620307-133 ED732212442TH วิทย์พระประแดง + มีนบุรี (420278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ620307-137 EW595857191TH rsermsak + อ้วนโกบ๊อ (420288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
44 # 3อจ620307-139 EW409193882TH gallardo + petcharee (420294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (G 78%)***
45 # 3อจ620307-141 ET799088588TH ไก่ทองคำ + กัมพล (420323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 76%)***
46 # 3อจ620307-142 EV812030324TH taccord + ศิษย์ปู่อุด (420252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
47 # 3อจ620307-143 EW050925539TH toopronchai + tharuanoi1970 (420256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ620307-144 EX344536949TH sam8793 + annmera333 (420259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (600928-176)(G 86%)***
49 # 3อจ620307-145 EW062859810TH bunpotth + เทพพระเสาร์ (420262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
50 # 3อจ620307-147 EW993272480TH wanpen28 + บอลปากน้ำ (420267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก/โค้ดนะจุด) ***
51 # 3อจ620307-148 EW993272480TH Pentor09 + บอลปากน้ำ (420269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620119-173) (G 65%)***
52 # 3อจ620307-149 EW266788080TH zeaezeae + กัญญ์ภัทร์ (420319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 63%)***

53 # 3อจ620307-151 EW595857320TH ใบไผ่ใบตาล + อ้วนโกบ๊อ (420268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 12) ***
54 # 3อจ620307-152 EX331275184TH จุ๋มจิ๋ม + เกียรติกังวาน (420271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก) ***
55 # 3อจ620307-153 ED717434549TH Nonboy8888 + ponpon (420274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
56 # 3อจ620307-154 EX340477499TH บอยโมจิ + GEARBAN (420275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 64%) ***
57 # 3อจ620307-155 EW497648922TH อะนันตะปัดชะเย + (420277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Langkapin88
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (ไม่ตอกโค้ด) ***
58 # 3อจ620307-156 EW032054115TH chuchart-k + shyamal (420281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม พิมพ์หลังทองเหลือง ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 59) ***
59 # 3อจ620307-157 EW032054115TH chuchart-k + shyamal (420284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม พิมพ์หลังทองเหลือง ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 158) ***
60 # 3อจ620307-158 EW032054115TH chuchart-k + shyamal (420286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 665) ***
61 # 3อจ620307-159 EW091823208TH Pra_Inter + เขารัง (420289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์ด้านบน) ***
62 # 3อจ620307-160 EW778098151TH บูรพาบารมี + paponbt (420292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
63 # 3อจ620307-162 EW463886769TH thank2016 + อาดัม (420279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
64 # 3อจ620307-163 EW094754841TH noorin + ขนมกรุบ (420322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ620307-165 EW577965637TH gallardo + march859 (420287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 72%)***

ส่วนงานตรวจสอบ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 มี.ค. 2562 - 08:10 น.] #63907 (7/23)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620225-025 EW095844353TH พรวีชอ (419848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620227-007 EW606959551TH เจตต์โรงลี (419771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620227-012 EW059683667TH อาจรูญ (419773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620302-001 EV781040593TH tongjoy (419715) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ620302-002 ED681622605TH pink_rabbit (419717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620302-003 EV184643490TH tookatun (419718) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ620302-004 EU676466624TH w_siriwat (419722) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ620302-005 EV845157795TH OKK08 (419725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620302-008 EV029121685TH jaijai (419739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620302-011 EW729569194TH คุณศิระ (419714) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620302-013 EV985788705TH yoy1688 (419716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620302-014 EW596597691TH อลงกรณ์แชมป์ (419719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620302-015 ED707119975TH หมงครุใน (419763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620302-016 EW724773701TH wooddy71 (419766) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620304-001 EW903567214TH ก_กนก10 (419927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ620304-002 ED713899618TH conmisilp (419930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ620304-004 EX300794516TH pakin1878 (419931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620304-005 EW729591229TH คุณศิระ (419933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620304-006 EW058456607TH Tanes54 (419934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620304-007 ED711898570TH engwattana (419936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620304-008 EW646922625TH thongpaiwan (419938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ620304-009 EW059685549TH อาจรูญ (419942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ620304-010 EW472729877TH มัสชา (419939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620304-011 FAM0004308040 jojubkay (419932) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ620304-014 EW676191933TH Bangkok88 (419940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620304-015 ED722240497TH citynew (419941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620304-016 EW125254919TH Nonboy8888 (419944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620302-001 nirun6929 (419805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620302-002 OMBUN (419807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ620302-003 ต่อคู้บอน (419815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ620302-004 วรวรรณ (419819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620302-005 newwave9 (419822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620302-007 วณิชออโต้ (419827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620302-008 เทพดำเนิน (419830) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ620302-009 wat_khongbin (419833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620302-010 ยอดขุนพลบ้านค่าย (419835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620302-012 theeraphat (419730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620302-013 ชลชินเขต (419731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620302-014 ชลชินเขต (419733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620302-015 MrPhuri (419735) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ620302-016 ศตกมล (420314) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ620304-001 Bingki (419903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620304-003 Buncha (419912) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ620304-004 jamespk (419916) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620304-005 วิรัช (419919) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ620304-006 pipat_ch (419921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620304-008 gong_40 (419926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620304-010 buspom (419929) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ620304-011 คุณพลอยคุณเพชร (419900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620304-012 chanram (419902) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 2อจ620304-013 chokpaisarn2493 (419905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620304-014 Sololo (419906) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620304-016 bangkokpoms (419913) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ620304-018 samartw (419918) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ620304-019 ต้นณเมืองกุย (419922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ620304-020 nut2326 (419925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620302-009 nung919 + kitsadas (419756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดเทพากร เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620302-011 ปรัตถกร + omruk (419721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดสุทัศนฯ รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
3 # 3อจ620302-170 EW158055266TH pornpipat + ชัยวุฒากาศ (419802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดหนังฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ620302-179 ED722021275TH nung919 + opol1812 (419828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เข็มกลัด วัดพระศรีฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ620304-018 anantand + udom66 (420109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (610208-079) ***
6 # 3อจ620304-106 EQ764985845TH SUPER_G + rungkrabi (420114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง) ***
7 # 3อจ620304-126 EV915543175TH มิสเตอร์เฮ้าส์ + m-cot (420119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(620202-058) ***
8 # 3อจ620304-130 EW522362901TH RjanSeng + chani (419924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560225-040) ***
9 # 3อจ620305-025 KaiSubaru + เอกพระพุทธ (420006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้) ***
10 # 3อจ620305-027 อรทัย960 + oldshop (420013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์วัดดีหลวง เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ620305-129 ED723104983TH คิงคอปล่า + เดียวคิงส์สยาม (420069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 85%)***
12 # 3อจ620305-130 ED723104983TH bird2513 + เดียวคิงส์สยาม (420070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์คอสามเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูกะไหล่ทองใหม่และใช้) (G 78%)***
13 # 3อจ620306-001 ต้นแอปเปิ้ล + ต่อ_ถนนตก (420092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง) (สภาพใช้กะไหล่เงินใหม่)(G 74%)***
14 # 3อจ620306-002 เหน่งบางคู้ + prakit0112 (420095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิข้างเส้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 78%) ***
15 # 3อจ620306-003 Poo1980 + BOSSONE (420097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ620306-004 sanko88 + saksitt (420099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***

17 # 3อจ620306-005 long_g + nui28 (420102) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นสัตตมงคล เนื้อเงิน ปี 2537 จ.สมุทรสงคราม ***
18 # 3อจ620306-005 long_g + nui28 (420102) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นสัตตมงคล เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม) ***
19 # 3อจ620306-006 PHLOI + เอกพระพุทธ (420105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ620306-007 sam8793 + RTPRA (420108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อทองเหลืองผสม จ.นครปฐม (550227-089) ***
21 # 3อจ620306-008 yosapon + เพิ่งหัดดู (420111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (611102-162) ***
22 # 3อจ620306-009 jack734 + unstobable (420113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 26)(600614-047) (G 62%)***
23 # 3อจ620306-010 chattawat + naengza (420116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ620306-011 Exdesign + naengza (420089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ620306-012 noi70 + Varawut1699 (420093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 63%)***
26 # 3อจ620306-013 dobae + Varawut1699 (420096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ620306-015 anantand + Mai2008 (420226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (570108-381) (G 77%)***
28 # 3อจ620306-016 apinop + Jenjira (420100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ620306-017 Oat_Phk + เนนิติ (420106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี ***
30 # 3อจ620306-101 ED721142025TH ppong2506 + พระธุดงค์ (420118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ620306-102 EW903557866TH Maranya + โกวบ้อ (420121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ620306-103 EW242147245TH วัชระ + panupong720 (420123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610111-140) ***
33 # 3อจ620306-104 EW091823446TH เอกเก๋ + เขารัง (420126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก(พิเศษ) เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ620306-105 EV904332966TH jitnobnom + jumbok (420129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมมุมบนล่างขวา) ***

35 # 3อจ620306-106 ED726623404TH nung919 + อดิสรณ์ (420131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ620306-107 EW058456765TH anantand + Tanes54 (420134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
37 # 3อจ620306-109 EW448357716TH ทรัพย์อานันท์ + fricknew (420138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ620306-110 EU719721485TH nung919 + เพิ่มศักดิ์ (420140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) ***
39 # 3อจ620306-111 EU719721485TH suwankal + เพิ่มศักดิ์ (420090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องตอกหนึ่งโค้ดของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
40 # 3อจ620306-112 EW312185897TH Nihao + Jjiann1979 (420091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์สามเกลอ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม (สภาพใช้) (G 87%)***
41 # 3อจ620306-113 EV423962382TH Nihao + tongleehae (420094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 4 พัน เนื้อผง ปี 2534 จ.สิงห์บุรี ***
42 # 3อจ620306-114 EV631080566TH backdagon + คนบางเพลี้ย (420098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) (G 92%)***
43 # 3อจ620306-117 EV856793515TH jompol10 + BoyKc35 (420104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620222-114) ***
44 # 3อจ620306-118 EF118685167TH nung919 + songprapob (420107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้าห้ามงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
45 # 3อจ620306-119 EW022460661TH fifa3623 + boymoo4 (420110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ620306-120 EW101882004TH Kompisit + yodsiam (420112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) ***
47 # 3อจ620306-121 EW447155522TH ywissrut + nooing (420224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุดทอง/สภาพใช้) ***
48 # 3อจ620306-122 EW514437903TH perakran + t_local (420125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งดำรงราชานุภาพ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี กระทรวงมหาดไทย เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ620306-123 ED701952673TH rungkrabi + สนบางกรวย (420128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3385) ***
50 # 3อจ620306-124 ED701952673TH ppong2506 + สนบางกรวย (420133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ620306-126 EW314988021TH zafari + ศรีมหาโพธิ (420136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกลิ้ง วัดเกรียงไกรเหนือ พิมพ์บล็อกแตก เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
52 # 3อจ620306-127 EW314988021TH zafari + ศรีมหาโพธิ (420139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุครบ 6 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) ***

53 # 3อจ620306-128 EW692628524TH บารมีพรพรหม + ammad (420143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ620306-129 EW350318024TH nung919 + opol1812 (420146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน ปี 2506 จ.นครปฐม (วัดขุนจันทร์สร้าง) ***
55 # 3อจ620306-130 ER122399826TH matina + กำไลทอง (420149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620209-098) ***
56 # 3อจ620306-131 ED696388395TH midori + HS2NAJ (420142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ620306-132 EV883892923TH konlukpra + โอเว่น (420145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ620306-133 EW350328171TH ภูกัญ + BOAT26 (420148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) (G 61%)***
59 # 3อจ620306-135 EW345217969TH chffta + กรณ์สเต็ง (420153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (G 90%)***
60 # 3อจ620306-136 EW653646565TH akekaphun + ต่อยอด (420217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
61 # 3อจ620306-137 EW749994765TH กำไลทอง + พิศุทธิ์ (420156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(511006-010) ***
62 # 3อจ620306-138 ED720016851TH supakorntt + เจ๋งจริง (420159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงโรยพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา) ***
63 # 3อจ620306-141 ED709790543TH konlukpra + พระประแดง26 (420115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
64 # 3อจ620306-142 EV891062980TH pramual + apiwat_66 (420117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว จ.ลำพูน ***
65 # 3อจ620306-143 ED71647046TH Rabbit2518 + berry (420120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ620306-144 ED721647046TH Joker007 + berry (420122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ620306-145 ED721647046TH มีเก้า888 + berry (420124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (G 73%)***
68 # 3อจ620306-146 ED713192881TH ก_กนก10 + นะรวย_มหาเสน่ห์ (420127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก เนื้อแร่ จ.นครปฐม (G 84%) ***
69 # 3อจ620306-147 EW401187722TH บรีสพระช่วย + มนัสนันท์ (420130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ620306-150 ED725901543TH chuchart-k + prathep (420137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***

71 # 3อจ620306-151 EW595836347TH nung919 + joeenok (420167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์เสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง) ***
72 # 3อจ620306-152 ED723681646TH loomthong + But140 (420170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(620213-085) (G 62%)***
73 # 3อจ620306-153 ED723681646TH loomthong + But140 (420173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 60%)***
74 # 3อจ620306-154 EW310546814TH อะนันตะปัดชะเย + เสือสมิง (420177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ620306-156 ED726922160TH somboonput + สิฐฐิลาโภ (420180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
76 # 3อจ620306-158 EW477038666TH TAVABUNCHA + (420185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กล้วย_บางมด
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ ปี 2468 จ.ลพบุรี ***
77 # 3อจ620306-159 THEX000037573 gallardo + thanet (420189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) (G 67%)***
78 # 3อจ620306-160 EV523641292TH pramual + newty53 (420191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
79 # 3อจ620306-161 LAMB000377149 คงเจริญ + ปลากัดป่า (420154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ620306-162 EW268635121TH nung919 + pnchok (420155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระประจำวัน วัดห้วยสุวรรณ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงพ่อจง ปลุกเสก) ***
81 # 3อจ620306-163 LTMP000172046 pornpipat + Benyapa (420157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรผงดำ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
82 # 3อจ620306-164 ED723662580TH sam8793 + หวานเย็น007 (420161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 66%)***
83 # 3อจ620306-165 ED707097351TH kaity + กัญญ์ภัทร์ (420165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นขันน้ำมนต์ดวงเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (G 63%)***
84 # 3อจ620306-166 EV307689614TH อะนันตะปัดชะเย + ณนฐพัท (420168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์มงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
85 # 3อจ620306-167 EU460605291TH sarayuthboy + Damwoo (420171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2270) ***
86 # 3อจ620306-169 EV046417155TH kai_kaw + scott (420175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใบสาเก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.สงขลา ***
87 # 3อจ620306-170 ED727516295TH thonglor + Boonmee888 (420178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง พิมพ์คางไม่มีเครา จ.พระนครศรีอยุธยา ***
88 # 3อจ620306-171 EU585402125TH guidenaja + เอสายชล (420141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี ***

89 # 3อจ620306-172 EW621568500TH บัณฑิตต + thanny06 (420144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง วัดศรีสะอาด พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เพชรบูรณ์ ***
90 # 3อจ620306-173 EW678491079TH ppong2506 + กรเมืองกาญจ์ (420147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
91 # 3อจ620306-174 EW678491079TH ทรัพย์อานันท์ + กรเมืองกาญจ์ (420150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ620306-175 EW678491079TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (420222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 14) ***
93 # 3อจ620306-176 EF178877181TH krit19 + watcharapong99 (420152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620215-034) ***
94 # 3อจ620306-177 BBN5000082043TH prons + va1111 (420158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
95 # 3อจ620306-178 EV915543263TH พนมจรัญ3 + m-cot (420162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 741) ***
96 # 3อจ620306-179 EV915543263TH Ondemand + m-cot (420164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
97 # 3อจ620306-180 EU460605274TH rungkrabi + Damwoo (420166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1797) ***
98 # 3อจ620306-181 EU460605274TH rungkrabi + Damwoo (420194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3919) ***
99 # 3อจ620306-183 EU460605288TH noompure + Damwoo (420198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1665) ***
100 # 3อจ620306-184 ED709746712TH zafari + อภิชโย (420201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลง เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
101 # 3อจ620306-185 EV81838804TH bongbiab + ณนฐพัท (420203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
102 # 3อจ620306-186 EU992220937TH iamhon + noi2528 (420204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ620306-187 EW732133767TH kit01 + Zeuepra (420218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องตอกโค้ดลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2500 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ620306-188 EW749956215TH Koklek + นะโมพุทธคุณ (420223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
105 # 3อจ620306-189 RMPKN00000850 panrat + kiat_wan (420206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
106 # 3อจ620306-190 HTAI000149571 ลำปาง + rung-55 (420207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***

107 # 3อจ620306-191 EV752454791TH ramez + koekoe (420169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหิน วัดป่าแป้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี ***
108 # 3อจ620306-192 SLYA000837254TH UTHAI2015 + asaki (420172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ชลบุรี (วัดน่าจอมเทียนสร้าง) ***
109 # 3อจ620306-193 EW692631259TH momon + sakbangbon (420176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งเขมร เนื้อทองเหลือง ***
110 # 3อจ620307-122 EV177035777TH GuiHiz + กระติบ (420233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยนาค (น้ำหนักนาก 12.9 กรัม) (G 41%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 มี.ค. 2562 - 08:10 น.] #63903 (6/23)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620226-002 EW484385255TH Manachai8 (419379) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ620227-006 EW320527721TH คุณใบเงิน (419708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620227-017 ED705069551TH เสือสมิง (419483) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ620227-021 EW726400044TH Manachai8 (419491) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
5 # 1อจ620228-002 EW739935533TH HatPra (419568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ620228-003 EW045059363TH pound2007 (419570) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620301-002 EW447403578TH chan94 (419614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620301-003 EW594491619TH หนุ่มธนบุรี (419616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ620301-004 EW701107245TH ChartKT (419618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620301-005 EW394376860TH yingchaba (419619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620301-006 EV532255969TH บางบาง (419621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620301-009 EW883337696TH k9cob (419627) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620301-010 EW601067124TH benz39 (419630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ620301-011 EW596611552TH nutthawut (419615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620301-012 ED722015902TH jojo5 (419617) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ620301-014 ED695699241TH naweena (419623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620301-015 EW239148555TH autpichut (419624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620301-017 EU177238267TH aidteegon (419628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620218-024 beer-amulet (418738) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ620225-022 vittaya14 (419146) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ620301-001 pravitoo (419684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620301-003 โต๊งเหน่ง001 (419694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620301-004 ราชสีห์ (419696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620301-005 Sancho2017 (419698) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620301-006 จ่าจอก (419701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620301-007 Kanom (419703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620301-008 suksannb (419704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620301-009 บ้านแคออก (419705) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ620301-010 nuaypkt (419707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ620301-011 nuaypkt (419678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620301-012 chinko (419681) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ620301-014 kritmek (419686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ620301-015 piaric (419688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620301-017 likeit (419693) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620305-008 pramual (419987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620306-005 naenaldo (420211) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ620306-017 การันตีพระ (420199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620221-130 EW351026495TH chuchart-k + yongyot (418885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
2 # 3อจ620226-107 EW250566160TH santana + toong (419348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่วทองเหลืองทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว/สภาพใช้)***
3 # 3อจ620226-130 EF110776216TH ppong2506 + yongyot (419327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
4 # 3อจ620227-013 มงคลชัย07 + gun87 (419452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
5 # 3อจ620227-175 ED721413182TH PHLOI + มหามณีจินดา (419445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมงคลสุข เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ620228-003 Patipat_pad + tuey88 (419611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ620228-009 zafari + sanopporn (419549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.อุตรดิตถ์ ***
8 # 3อจ620228-010 ทนายชายนคร + Naisert (419551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ พิมพ์เล็ก ปี 2506 ***
9 # 3อจ620228-133 EV727721915TH natapoln + แจ็คเชียงดาว007 (419548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
10 # 3อจ620301-002 zafari + arthur (419634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกลิ้ง วัดเกรียงไกรเหนือ พิมพ์บล็อกแตก เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
11 # 3อจ620301-004 สะสมพระเครื่อง + angelita69 (419639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อผงว่าน ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ620301-101 ED695698095TH nakarine + น้องหมี (420021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
13 # 3อจ620301-129 EP729593335TH aluminium + ณัฐวลัญช์ (419649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 รัชมังคลาภิเษก เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพชุบทองใหม่) ***
14 # 3อจ620301-152 EV856791165TH สุขอัลฟ่า + ไล้บ้านแหลม (419664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
15 # 3อจ620302-182 BOBE000027973 elite90 + youtasit (420024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นอรหันต์ลานโพธิ์ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 78/น้ำหนักทอง 17.6 กรัม) ***
16 # 3อจ620304-002 Jaosuanoi + hunter04 (419850) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 2 กรัม)(620215-117) ***
17 # 3อจ620304-002 Jaosuanoi + hunter04 (419850) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม (620215-118) ***
18 # 3อจ620304-002 Jaosuanoi + hunter04 (419850) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (620215-120) ***
19 # 3อจ620304-002 Jaosuanoi + hunter04 (419850) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (620215-119) ***
20 # 3อจ620304-003 newtons + TOKhong4 (419852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ620304-004 laksi + ระคาฟู (419947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
22 # 3อจ620304-005 TAVABUNCHA + bucha (419854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ620304-006 เสนาะ53 + bucha (419857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพผิวชำรุด) ***
24 # 3อจ620304-007 กชณิชา + koonnai (419858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว)***
25 # 3อจ620304-008 bird2513 + danaiw (419860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(611214-081) ***
26 # 3อจ620304-009 lekmahoran + Buncha (419862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออบ วัดถ้ำแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี ***
27 # 3อจ620304-011 เหน่งบางคู้ + Meetung (419868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมส่วนล่าง) ***
28 # 3อจ620304-014 bunjerd + sattawut (419874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (G 81%) ***
29 # 3อจ620304-015 JoEthaibev + gong_40 (419877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมบนขวา) ***
30 # 3อจ620304-016 พรพระพุทธคุณ + gong_40 (419879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(611217-171) ***
31 # 3อจ620304-017 thanakorneak14 + (419882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทองแดง1009
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ620304-019 thong999 + (419885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คุณพลอยคุณเพชร
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพหักซ่อม) ***
33 # 3อจ620304-020 C_Ping + thasanapat (419888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600202-001) ***
34 # 3อจ620304-021 PHLOI + น้องมิน (419949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดมเหยงค์ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***

35 # 3อจ620304-022 dechatorn + (419891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chokpaisarn2493
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ620304-023 Kanlp + akapong2512 (419894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และรมดำใหม่) ***
37 # 3อจ620304-024 chatchaislk + akapong2512 (419896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2511 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพล้างผิว) ***
38 # 3อจ620304-025 youanek1191 + topwow (419898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ620304-026 วีบางพูน + omruk (419901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2/ตอก 2 โค้ด) ***
40 # 3อจ620304-027 เต้อ๋อง8 + omruk (419904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
41 # 3อจ620304-101 ED718565112TH ppong2506 + photo_one (419864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ620304-102 EW314983432TH winyuchon + สุนทรฤทธิ์ (419867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) (G 80%)***
43 # 3อจ620304-103 ED721451150TH Nihao + มหามณีจินดา (419871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ620304-104 ED694773524TH เสือเต่า + bowgap (419873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
45 # 3อจ620304-105 EW227032696TH benz39 + pantakrit (419876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
46 # 3อจ620304-108 EU730019367TH chuchart-k + simmax (419881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ620304-109 EX355043216TH PAE_PONGCHAI + กฤษณะ (419884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620119-102)(G 68%) ***
48 # 3อจ620304-111 EU798962282TH AChen + kamollim (419849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ620304-112 EW724770651TH patchara + ssecman (419851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ620304-113 EV305957525TH zafari + wanida (419853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
51 # 3อจ620304-114 ED724716695TH tangmo123 + jojamja (419855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (G 67%)***
52 # 3อจ620304-115 EW749990477TH noi70 + หนึ่งเมืองแพร่ (419856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ620304-116 EV602826342TH เสือเต่า + Kongkee (419859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
54 # 3อจ620304-117 EW382883161TH ning5353 + golfsriracha (419861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง) ***
55 # 3อจ620304-118 EX296073339TH chattawat + Wanchana (419863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ620304-119 EW606934886TH กชณิชา + ukaewsasan (419866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ620304-120 ED714543955TH niwetch + acallvete (419869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท ***
58 # 3อจ620304-121 SLLO000001551 toey7 + ananpanit (419907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2326)(600420-236) (G 65%)***
59 # 3อจ620304-122 EW310521582TH nung919 + ตะแคงขวด (419908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ620304-123 EW276795289TH Amuletism + MonMos (419910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 78%)***
61 # 3อจ620304-124 EV896296933TH Rahoo + สนบางกรวย (419911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ620304-125 EW605746025TH chattawat + ammad (419914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบล่าง) ***
63 # 3อจ620304-127 ED718742311TH jeerawan + ไข่มุข (419915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธศรีสุทธิสัมพันธ์ วัดสัมพันธวงศ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
64 # 3อจ620304-128 EW729551437TH Juicy789 + ชัยวัฒน์เจ้าสัว (419917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ620304-129 SLOO000004523 บรีสพระช่วย + คนขายพระ (419920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระท่ากระดาน กรุศาลเจ้า จ.ราชบุรี ***
66 # 3อจ620304-131 EX263521207TH meksonice + khommanuch (419872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 78%)***
67 # 3อจ620304-132 EX263521207TH bettas + khommanuch (419875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 190) ***
68 # 3อจ620304-133 EW605962695TH midori + ตุลา26 (419878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
69 # 3อจ620304-134 EF137493394TH Patumwan67 + ChaiyutPho (419880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้และล้างผิว/ขนาด 2.5 ซม.) (620223-058)***
70 # 3อจ620304-136 EW284063025TH แค่นี้ก็พอ + jabee (419886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ620304-138 EW561877532TH zafari + apexshop (419890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ พิมพ์บัวสามชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ620304-139 ED725714038TH ศิษย์พระครูไข่ + sanyaa (419893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุครบ 88 ปี เนื้อผง จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ620304-140 EW365266765TH nung919 + taotaokrab2 (419895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง/สภาพใช้และแต่งผิว) ***
74 # 3อจ620304-141 ED721714593TH Nihao + แม็คกระเพาะหมู (419887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (620130-164)***
75 # 3อจ620304-143 ED721714939TH gallardo + เสืออิบสาทร (419897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มขวามีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
76 # 3อจ620304-144 EW050949393TH กระดุมทอง + tharuanoi1970 (419899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ620304-145 EW05094393TH gymnastics + (419948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tharuanoi1970
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
78 # 3อจ620305-003 naenaldo + pui1228 (419953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อชินตะกั่ว (วัดนาชีสร้าง)(G 86%) ***
79 # 3อจ620305-004 Bophantom + jupiter (419959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (520723-300) ***
80 # 3อจ620305-005 ninjaykk + Naisert (419963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ620305-006 บิ๊กนคร + Naisert (419964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ พิมพ์เล็ก ปี 2506 ***
82 # 3อจ620305-008 พระนคร89 + Bbeer (419967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ620305-009 MIXMUK + Bbeer (419970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง) ***
84 # 3อจ620305-010 เอื้องแซะ + Bbeer (419972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
85 # 3อจ620305-011 kala2524 + Bbeer (419976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
86 # 3อจ620305-012 yongyutss + Bbeer (419979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
87 # 3อจ620305-013 กรเมืองกาญจ์ + Kanom (419982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
88 # 3อจ620305-014 Pisit1963 + พรพระพุทธ (419986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

89 # 3อจ620305-015 kittisak_10 + พรพระพุทธ (419992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
90 # 3อจ620305-016 lopphuket + พรพระพุทธ (419997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน) (G 64%)***
91 # 3อจ620305-017 กฤษณะ + omruk (420001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
92 # 3อจ620305-018 Darksider + vieng (420004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
93 # 3อจ620305-019 KARNHATHAI + vieng (420010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
94 # 3อจ620305-020 winyuchon + midori (420014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (620202-201)(G 77%)***
95 # 3อจ620305-021 youanek1191 + Aonchin (419993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
96 # 3อจ620305-022 prajak159 + ศิรสิทธิ์88 (419995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
97 # 3อจ620305-024 jirapach + ศิริมงคล (420002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 4.1 กรัม) ***
98 # 3อจ620305-026 waves + wutpantip (420008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
99 # 3อจ620305-028 HotGuyZ + oldshop (420018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
100 # 3อจ620305-101 EV106329000TH Tanadol1969 + ก้อนกรวด (420029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
101 # 3อจ620305-104 EW384966513TH mumu99 + boyburapa (420037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
102 # 3อจ620305-105 EW227447251TH pramual + kumairoo (420041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี (G 77%) ***
103 # 3อจ620305-106 EW227447251TH rungkrabi + kumairoo (420045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
104 # 3อจ620305-107 ED717372994TH UDS-35 + ออสก้า99 (420048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (550131-009) ***
105 # 3อจ620305-108 ED721536155TH psutha + original (420051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2206) ***
106 # 3อจ620305-110 ED714243457TH tiktak25 + zerocb (420057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 111 ปี กระทรวงกลาโหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1252)(G 75%)***

107 # 3อจ620305-112 EV184655100TH อสูรแดง + tookatun (420012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ620305-113 ED722846587TH PHLOI + ข้าวตอกแตก (420017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
109 # 3อจ620305-115 ED717317009TH ruamsup + Anankiya (420025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
110 # 3อจ620305-116 ED719109202TH TEE_INTER + tuntang1967 (420028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ ***
111 # 3อจ620305-118 ED714807269TH ศิษย์พระครูไข่ + sohn27 (420036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุนาดูน เนื้อดิน ***
112 # 3อจ620305-119 EU966055358TH SongkanA + จอมพล (420039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดี่ยว เนื้อสำริด จ.นครปฐม (G 78%) ***
113 # 3อจ620305-120 ED677267810TH เหวัชระ + pound2007 (420044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
114 # 3อจ620305-121 EX307107937TH gallardo + Aeychonburi (420049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕/สภาพทำความสะอาดผิว) (G 79%)***
115 # 3อจ620305-122 EX307107937TH gallardo + Aeychonburi (420053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 79%)***
116 # 3อจ620305-123 EW520364428TH nopakk + henghengheng (420056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวอน วัดห้วยหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี ***
117 # 3อจ620305-124 EF144018833TH ppong2506 + panuwroj (420059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
118 # 3อจ620305-125 EU966054746TH schan2514 + จอมพล (420062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ (610813-174)(G 79%) ***
119 # 3อจ620305-128 ED723303803TH kkorn_9 + สว่างเทวะ (420068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
120 # 3อจ620305-131 EX330833068TH Aooddy + boboaf (419951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์ (G 60%)***
121 # 3อจ620305-133 EV891062494TH ning5353 + น้องหมี (419958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
122 # 3อจ620305-134 ED724038968TH pipat2512 + kusuma69 (419960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสิริธโร เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร ***
123 # 3อจ620305-136 EV727722690TH วณิชออโต้ + แจ็คเชียงดาว007 (419965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานสูง ปี 2516 ***
124 # 3อจ620305-137 ED721930399TH yosapon + สัสดี57 (419969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดเข่าซ้าย) ***

125 # 3อจ620305-138 EW681264704TH uthenkhukid + kamollim (419971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
126 # 3อจ620305-139 ED721624938TH toyotachi + berry (419974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
127 # 3อจ620305-140 EW586270669TH zafari + sanopporn (419978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
128 # 3อจ620305-141 EW586270669TH zafari + sanopporn (419981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
129 # 3อจ620305-142 EW586270669TH lekmahoran + sanopporn (419985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
130 # 3อจ620305-143 EW367462688TH khrawsadid + เสือเต่า (419989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
131 # 3อจ620305-144 EW728746091TH แป๊ะดำเนิน + คุณศิระ (420047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่) ***
132 # 3อจ620305-145 ED718932908TH kavin15 + chaiywutkunarsa (419998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
133 # 3อจ620305-146 EX311463444TH gumoo007 + yuyuhaku (420005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์หลังพระพรหมสี่หน้า เนื้อเงิน ปี 2551 จ.สิงห์บุรี ***
134 # 3อจ620305-147 EW596611760TH rachoyu + อลงกรณ์แชมป์ (420011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์นั่งเต่า เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
135 # 3อจ620305-148 EW380041999TH รักษ์นครหลวง + Mac_k (420015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 1362) ***
136 # 3อจ620305-149 ED701909644TH nung919 + พรญาณ (420019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญที่ระลึกงานฉลอง 25 ศตวรรษ เนื้อเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
137 # 3อจ620305-150 THEX000037115TH Harirak909 + thanet (420026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
138 # 3อจ620305-152 EW320550464TH benz39 + KID_2 (419988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อโชติ วัดตะโน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
139 # 3อจ620305-153 EV2152969652TH อะนันตะปัดชะเย + อ้อยใจ (419991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร วัดสัมพันธวงศ์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพชำรุดมุมหลังบน)***
140 # 3อจ620305-154 EV215299652TH RAK_PT + อ้อยใจ (419996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จ เนื้อผง ***
141 # 3อจ620305-155 EW426942104TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (420000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้าจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
142 # 3อจ620305-156 EW456942104TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (420003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

143 # 3อจ620305-157 EW426942104TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (420009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
144 # 3อจ620305-158 EW426942104TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (420016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
145 # 3อจ620305-159 EW426942104TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (420020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
146 # 3อจ620305-160 EW426942104TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (420023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
147 # 3อจ620305-161 EV854310594TH ทรัพย์อานันท์ + พงษ์ดินแดง (420027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
148 # 3อจ620305-162 EW246519455TH บรีสพระช่วย + ลูกน้ำดำ (420038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
149 # 3อจ620305-163 EU409308951TH kulak956 + ศรัทธา111 (420033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
150 # 3อจ620305-164 LPUT000066768 taccord + yuwarin (420042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 69%)***
151 # 3อจ620305-165 ED706635726TH twongt + lalalaon (420046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา ***
152 # 3อจ620305-166 ED706635726TH TECHNOLOG + lalalaon (420050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดเมือง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ยะลา ***
153 # 3อจ620305-167 ED700256124TH AChen + POOSIT (420054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (G 75%)***
154 # 3อจ620305-168 EX299584892TH werapun + BossCM2525 (420058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1167) (G 64%)***
155 # 3อจ620305-169 EW586327774TH redtritium + Sanphop (420060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
156 # 3อจ620305-170 EV915543232TH NUNG1789 + m-cot (420063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (620128-031) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 มี.ค. 2562 - 08:13 น.] #63899 (5/23)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620219-004 EW547585198TH mchutith (418682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620219-010 ED704364328TH simmax (418696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ620220-018 EW128216407TH ratro (418729) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ620221-005 EW281017049TH selll (419031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ620222-007 ED449554173TH รักษ์ต้มเลือดหมู (418971) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620223-004 ED710436908TH kiatjinda (419577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620223-012 EW106654370TH เสือสมิง (419014) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620225-002 EW728879756TH คุณศิระ (419118) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ620225-014 RP346040605TH sukoncm (419121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620225-018 EW605726604TH kiattisak (419130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ620226-005 HTAI000144444 rung-55 (419366) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ620226-009 EW180354815TH คงเจริญ (419374) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 1อจ620227-011 EV377577708TH ratro (419472) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620227-014 EW465518838TH noi70 (419477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620227-018 EW252933198TH Nippit (419484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620228-001 EV306872049TH บัวแก้ว (419566) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ620228-004 EV690886151TH วิทย์พระประแดง (419572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ620228-005 ED712283073TH pakavat (419575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620228-006 EW522106917TH Park818 (419579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620228-009 FAM0003075854 แช้มป์พระเครื่อง (419604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620228-011 EV559552223TH ต้อมตราโล่ (419546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ620228-012 ED721103662TH aomthai (419550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ620228-013 EW646716408TH ธัมปารี_16 (419552) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ620228-014 BET002A001753 oatlovesasa (419556) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ620228-015 ET977886881TH นู๋โอปอ (419563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ620228-016 ED704687765TH เสือสมิง (419565) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 1อจ620228-017 EW610639253TH bongbiab (419571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ620228-018 ED711595392TH ดาบเอก (419574) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620214-019 kao_za (418664) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ620220-001 oudood (418712) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620220-011 อ้น_รังสิต (418711) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620221-007 กรเพชรบูรณ์ (418852) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ620223-011 chaiwatar (419097) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ620223-012 RTPRA (419098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620225-004 wangroyal (419248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620225-005 wangroyal (419251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620225-007 ต่ายวัดหนึ่ง (419255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620226-002 somjitgass (419347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620226-003 ทวดนรรัตน์ (419349) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ620226-004 nuaypkt (419354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620226-010 wisarot (419373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620226-014 prajak159 (419363) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ620228-002 OMBUN (419592) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 2อจ620228-003 thaayutthaya (419597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620228-004 สันคลองสาม (419598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620228-005 สยามเมืองยิ้ม (419599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ620228-006 jupiter (419600) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ620228-007 สังฆวิชิต (419601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620228-008 thayarat007 (419602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620228-009 manonsri (419603) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ620228-010 x_prayasulan (419606) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ620228-011 แฟรงค์ตาทิพย์ (419590) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ620228-012 chaiyarit_c (419591) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620228-013 flywheel (419593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620228-014 พ่อมด (419594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620228-015 sodsivakorn (419595) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ620228-016 rooms_studio (419596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ620304-017 lovehunterlove27 (419943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ620305-001 ThaiWong (419950) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 2อจ620305-003 bannasom (419957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620225-108 EV085366438TH mrapiwat + อนันตรา (419200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา ***
2 # 3อจ620225-146 ED707115537TH แอนกะดิว + ศราวุธ (419559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
3 # 3อจ620225-150 EW095895505TH เจริญพร + maxthawung (419734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ลพบุรี ***
4 # 3อจ620226-001 กฤษณะ + ชัยร้อยเอ็ด (419304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 307)(หน้าตัก 2.8 นิ้ว) ***
5 # 3อจ620226-004 teetw + ปารมี_19 (419737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(620204-084) ***
6 # 3อจ620227-122 EV887015674TH Patipat_pad + preaw29 (419740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ สร้างที่ระลึกศาลาการเปรียญ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครราชสีมา (วัดตลาดไทรเก่าสร้าง) ***
7 # 3อจ620228-152 EW384234650TH มิสเตอร์เฮ้าส์ + รัตน์เนินพระ (419744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)***
8 # 3อจ620302-002 fifadida + กล้าเก่งทุกทาง (419741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ดอกจันแตก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)(620214-095) ***
9 # 3อจ620302-003 somchai_lawit + win14 (419743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (550531-273) ***
10 # 3อจ620302-004 Rabbit2518 + PEKKY (419745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (570814-051) ***
11 # 3อจ620302-005 ตุลา26 + Jiwwa (419746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง กรุบ้านตาก เนื้อดิน จ.ตาก (สภาพใช้และล้างผิว) ***
12 # 3อจ620302-006 midori + Jiwwa (419749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
13 # 3อจ620302-007 gift_taulek + ภัคภรวาณิช (419751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ620302-008 by_bie + เมอะมะอุ (419753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (G 88%)***
15 # 3อจ620302-010 thonglor + BOSSONE (419759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์สิบเอก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
16 # 3อจ620302-012 Tar_MDU35 + omruk (419723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***

17 # 3อจ620302-013 joe_donmueang + กบกุ๊ก (419726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 91%)***
18 # 3อจ620302-015 วิสูตรนนทบุรี + phalittha (419732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ620302-101 EW514280794TH supanutk + naenaldo (419752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้สึก)(620211-153) ***
20 # 3อจ620302-103 ED723813642TH zanto35 + wutclub (419846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ620302-104 ED723813642TH zanto35 + wutclub (419845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ620302-105 ED717063777TH Nong-poko + nopakk (419757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ620302-106 EV781040593TH scott + tongjoy (419761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ620302-107 EV781040593TH Jackbangkaew + tongjoy (419764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(620206-011) (G 68%)***
25 # 3อจ620302-108 EU719721304TH หวังมีเฮ + เพิ่มศักดิ์ (419767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
26 # 3อจ620302-109 TNON000653648TH gallardo + (419769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และรมผิวใหม่) (G 67%)***
27 # 3อจ620302-110 EW605743528TH ดาวหาง + ammad (419774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ620302-111 EW302365262TH incutuM + Suprarop (419778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
29 # 3อจ620302-112 ET725866532TH หงส์บ้านเม้ง + heretic (419781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธ เนื้อผง ***
30 # 3อจ620302-113 ED721814591TH unodum + Easyone (419782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้) ***
31 # 3อจ620302-115 EX299584932TH siblo555 + BossCM2525 (419788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
32 # 3อจ620302-116 EW662388785TH dittasagul + kittipongbee (419791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง จ.พิจิตร ***
33 # 3อจ620302-117 ED705975003TH chuchart-k + พญาธร (419794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ620302-118 EV791147308TH Aunyamanee + laksi (419796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (610301-036)(G 85%) ***

35 # 3อจ620302-119 EV927626797TH choknan + yyoyo (419800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
36 # 3อจ620302-120 EW116748880TH Poonsin + kids999 (419803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 467) ***
37 # 3อจ620302-121 ED715349370TH scott + Chiu2002 (419806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
38 # 3อจ620302-122 EW409165232TH Jjiann1979 + natakrit (419810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธข้างเม็ด หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2499 จ.ชลบุรี ***
39 # 3อจ620302-123 EW477037507TH jokunghod + กล้วย_บางมด (419812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแอ๋ว วัดป่าประดู่ เนื้อทองเหลือง ***
40 # 3อจ620302-124 EW477037507TH zafari + กล้วย_บางมด (419814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาวัง พิมพ์จิ๊กโก๋ ปี 2506 ***
41 # 3อจ620302-125 EW477037507TH ingkamarathon + (419816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กล้วย_บางมด
*** เหรียญหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ***
42 # 3อจ620302-126 EW477037507TH auto1800 + กล้วย_บางมด (419818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ เนื้อทองแดง ปี 2513 ***
43 # 3อจ620302-127 EV858042947TH zafari + pippinnu (419821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 2 พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.สมุทรสงคราม ***
44 # 3อจ620302-128 EW401187719TH pramual + เพชรมรดกไทย (419824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ620302-129 EU585402006TH New_chain + เอสายชล (419826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
46 # 3อจ620302-130 ED721260844TH bungbung + มีนบุรี (419829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพใช้และล้างผิว) ***
47 # 3อจ620302-131 ED7212260844TH กะปอม + มีนบุรี (419776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ620302-132 ED721260844TH วิทย์พระประแดง + มีนบุรี (419777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ620302-133 ED721711637TH Aon_nat + ป๋องณรงค์ชัย (419779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (591008-074)(G 67%) ***
50 # 3อจ620302-134 ED717338145TH เหินเมฆิน + เอ็มซีเค (419783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ620302-135 ED695699238TH พิชิตตลาดเพชร + naweena (419785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (620218-011) ***
52 # 3อจ620302-136 EW227425335TH C_Ping + โซดา2456 (419789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง) (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 69%)***

53 # 3อจ620302-137 EW227425335TH thiarin + โซดา2456 (419792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ620302-138 EW430564911TH nung919 + Singh_Amulet (419795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
55 # 3อจ620302-139 EX307108481TH Mongatae + Aeychonburi (419798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ620302-140 ED709773505TH hemman + พระประแดง26 (419801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
57 # 3อจ620302-141 ED718734730TH wiwat3 + ลิ้ม88 (419832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
58 # 3อจ620302-142 ED72108054TH Prakor + เก่งเฮง (419834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
59 # 3อจ620302-143 SKLG000106054TH ประสิทธิ์ + พลายชาติ (419836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ620302-144 EW586267449TH nutteep + มาตรลพบุรี (419837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ620302-145 WDIS000050364 long_g + kajell3555 (419838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
62 # 3อจ620302-146 ED725802378TH Bigfil + pakavat (419839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ620302-147 SKLG000105831 PHLOI + พลายชาติ (419840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ฐานกลวง เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ620302-148 SKLG000105831 ประสิทธิ์ + พลายชาติ (419841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) ปี 2518 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ620302-149 EV711083345TH AQUAMAN39 + บ้านกรอบเงิน (419844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
66 # 3อจ620302-150 ED701924876TH Thapaneenon + สนบางกรวย (419842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ620302-151 EW427746914TH nop_osk + maii_amulet (419747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) ***
68 # 3อจ620302-152 EW658651298TJ nung919 + bellic (419750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ620302-153 ED664184467TH scpra + armarging (419754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) (น้ำหนักทอง 12.9 กรัม)***
70 # 3อจ620302-154 ED664184467TH Poo1980 + armarging (419758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 12 กรัม) ***

71 # 3อจ620302-155 ED712297378TH tom_lawyer + Oktober (419760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (600825-145) ***
72 # 3อจ620302-156 TPD043A001849 knug11 + sam8793 (419762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอด วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ***
73 # 3อจ620302-157 EW729569194TH niwetch + คุณศิระ (419765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์ ***
74 # 3อจ620302-158 MVLD000383401 NUNG1789 + ฐณะวัฒน์ (419768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสี่ยอด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และรมผิวใหม่) ***
75 # 3อจ620302-159 EW561739893TH patchara + ศิษย์ปู่สง่า (419770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ620302-160 EV630431062TH ดาวหาง + chaowat (419847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันฯสร้าง) ***
77 # 3อจ620302-161 EW246133216TH chuchart-k + Langkapin88 (419843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
78 # 3อจ620302-162 PUT5000184217 Danusorn + nampoo (419772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
79 # 3อจ620302-163 EW596636205TH beegee + เอฟฟี้ (419780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 830) ***
80 # 3อจ620302-166 EV184651332TH thanapoom + tookatun (419790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ620302-167 ED713580121TH ทนายหลวง + จุ๊สุราษฎร์ (419793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อราน) ***
82 # 3อจ620302-168 EW320553372TH PANSAKDI + KID_2 (419797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
83 # 3อจ620302-169 ED711998312TH nung919 + มะแวร์น้อย (419799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
84 # 3อจ620302-171 ED707187088TH manbile + somnuk5 (419804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระสังข์ทอง หลวงพ่อโศก จ.เพชรบุรี ***
85 # 3อจ620302-172 EW729541528TH ruamsup + kanlaya48 (419808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และล้างผิว) ***
86 # 3อจ620302-173 EW089165051TH pimthong + sohn27 (419809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จิ๋ว เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
87 # 3อจ620302-174 EW089165051TH zafari + sohn27 (419811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสาคร ***
88 # 3อจ620302-175 RSMP000010351TH ใบไผ่ใบตาล + ขนเงิน (419813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3571) ***

89 # 3อจ620302-176 EW411377757TH วินัย15 + ratakon (419817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ล็อกเกต หลวงพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ***
90 # 3อจ620302-178 EV545648553TH pramual + ลูกพญานาค (419825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 66%) ***
91 # 3อจ620302-180 ED709753660TH ppong2506 + พระสมุทร22 (419831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ620302-181 BOBE000027973 nung919 + man77 (419720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)(620124-157) ***
93 # 3อจ620302-183 EW314912898TH nung919 + โงกุน (419724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี ***
94 # 3อจ620305-001 supotroj + Nui-2499 (419952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 10.8 กรัม) (G 74%)***
95 # 3อจ620306-014 หนองซอ + เอกฤกษ์ (420072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระยอดธง เนื้อนาก จ.พระนครศรีอยุธยา (G 79%) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 มี.ค. 2562 - 08:11 น.] #63892 (4/23)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620215-021 EV718589480TH tombso711 (418868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620220-005 EV430104212TH mekin (418723) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ620220-012 EV823762475TH thehelp (418826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620222-009 EX329471914TH ระฆังทอง (418975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 1อจ620222-014 EV628193205TH parichat (419341) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ620225-015 SDET000090265 ตึ่งนั้ง (419123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620225-019 EW701107625TH sunthorn58 (419132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ620226-001 ED721701484TH welding24 (419358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620226-003 ED628175405TH ตุ๊หลวง (419362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ620226-004 EF144078148TH Vhinij (419364) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ620226-006 EW448392182TH Phichit_02 (419368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620226-007 EW620682525TH gallardo (419370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620226-008 EW382874788TH ชัยกิจ (419372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620226-010 EW022442518TH aksomsak (419375) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ620226-011 EW355484567TH นิรันทร (419322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620226-012 EW473827822TH ปืนร้านป้าย (419329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620226-013 ED710444895TH kiatjinda (419376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ620226-014 EW193199831TH tammanoon (419331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620226-015 EW382772925TH ton68 (419335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620226-016 EW884201638TH k9cob (419338) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620227-001 EU662868971TH pradrem (419458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620227-002 EW239089653TH autpichut (419462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ620227-003 ED701262982TH โกวบ้อ (419465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ620227-004 EW384228102TH เก้าระยอง (419468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ620227-005 EX2444579028TH อรุณแสง (419471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ620227-008 EU103517065TH ธีรพร (419473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620227-009 ED719402274TH ผมนะเด็กเทพ (419479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ620227-010 ED714142073TH ittipon_a1 (419481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ620227-013 EX353781001TH poo2515 (419475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ620227-015 ED711574857TH ศิษย์ท่านขุน (419480) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
31 # 1อจ620227-016 EW497007155TH SOMDED (419482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620227-019 EW728736412TH คุณศิระ (419485) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
33 # 1อจ620227-020 EV184628373TH tookatun (419488) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
34 # 1อจ620227-022 ED714021322TH แตงโมแดง (419492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ620227-023 RBKP000014116 Sofee (419493) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 1อจ620227-024 EW192549876TH เอื้ออนันต์ (419494) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620222-003 Tor75 (418992) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ620222-008 thanagrit (418997) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ620226-001 หนุ่มบ้านแพ้ว (419345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620226-005 nuaypkt (419355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620226-006 ชัยยุทธ์ (419357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620226-007 Noppong2521 (419367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ620226-008 ลุงอ้วนคลองสาม (419369) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ620226-009 tongprakueang (419371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620226-011 chinko (419359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620226-012 bigปากน้ำ (419360) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ620226-013 punpun (419361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620226-015 Nulun (419365) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ620227-001 chat688 (419500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ620227-002 อตกพระเครื่อง (419496) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ620227-003 สยามเมืองยิ้ม (419498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ620227-004 nboeke (419499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620227-005 tuy_301 (419501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ620227-006 อ้น_รังสิต (419502) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ620227-007 Jiwwa (419503) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ620227-008 thanagaon (419504) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ620228-001 olympia (419589) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620221-132 EW595739420TH zafari + HomeAmulet888 (418856) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ620221-132 EW595739420TH zafari + HomeAmulet888 (418856) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ย้อนยุค จ.นครศรีธรรมราช ***
3 # 3อจ620221-132 EW595739420TH zafari + HomeAmulet888 (418856) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช ***
4 # 3อจ620222-016 ppong2506 + storm180 (418940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
5 # 3อจ620223-003 ginger + angelita69 (419026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ620223-142 EW242738937TH anuruknavy44 + IBABALL (419457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2534 จ.นครปฐม (ฝังตะกรุดทองคำ) ***
7 # 3อจ620225-004 Se_Chakrit + เน้นพระสวย (419557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (600429-144)***
8 # 3อจ620225-123 EW647058415TH zafari + หลังเขา30 (419144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ620225-144 EW324669654TH เล้งตราด + phetra (419218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธอังคีรส วัดป่าประดู่ เนื้อเงิน ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
10 # 3อจ620225-147 EW106595115TH weddy + ซูโม่ (419227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ620226-116 ED717121320TH แอนกะดิว + สุทธิพงษ์99 (419561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู) (610316-082)(G 64%)***
12 # 3อจ620226-136 EWB546106275TH บัง57 + scott (419564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคง วัดธรรมโฆษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.สงขลา ***
13 # 3อจ620226-139 ED695685389TH จตุจักร + น้องหมี (419567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
14 # 3อจ620227-005 frist + เจี่ยหนองแขม (419424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้) ***
15 # 3อจ620227-011 mumu99 + อันอัน (419446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
16 # 3อจ620227-111 ED701262965TH bunpotth + โกวบ้อ (419382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเบนเฮอร์ ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพ เนื้อเงิน ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ620227-117 EW309107047TH amarin99 + Jjiann1979 (419390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.นครปฐม (G 78% ) ***
18 # 3อจ620227-162 EV727721694TH samut1 + แจ็คเชียงดาว007 (419451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอพอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) (G 81%)***
19 # 3อจ620227-164 EV894004297TH siam_yuth + mahana (419456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.เพชรบุรี ***
20 # 3อจ620228-001 วันชัย2511 + thaayutthaya (419531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 336/สูง 13 นิ้ว)(610406-072) ***
21 # 3อจ620228-002 noi70 + thaayutthaya (419533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) (G 68%)***
22 # 3อจ620228-004 เขาบูโด + สันคลองสาม (419537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ620228-005 ruamsup + ศิษพ่อมุ่ย (419541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
24 # 3อจ620228-006 thawath + jupiter (419543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 812) ***
25 # 3อจ620228-007 horhor + สังฆวิชิต (419544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ620228-008 อะนันตะปัดชะเย + sanopporn (419547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระปางนาคปรก ศิลปะรัชกาล สร้างหลังปี 2500 (หน้าตัก 2 นิ้ว) ***
27 # 3อจ620228-011 zafari + kairoungmuang (419612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
28 # 3อจ620228-012 suttisak + gun87 (419554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึกมาก) ***
29 # 3อจ620228-101 EU872982129TH ของขลัง + Bophantom (419569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (611020-116)(G 62%)***
30 # 3อจ620228-102 EV823805873TH จอมทอง33 + เจนเมืองฉะ (419573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเพื่อมาตุภูมิ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ620228-103 LASL000066449 Joker007 + brands (419576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ620228-104 EB223314365TH ปักต้นกล้า + homnoy (419578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงสิบชาติตัดเดี่ยว พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
33 # 3อจ620228-105 EW252922147TH phatcharoen + Gaokod2549 (419581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
34 # 3อจ620228-106 EX340443583TH vodovodo + GEARBAN (419582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีสร้าง เนื้อเงิน ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 1003) ***

35 # 3อจ620228-107 TTLY000572656 ท๊อปTURBO + numpraram2 (419583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 4-5 เนื้อทองคำ ***
36 # 3อจ620228-108 TTLY000572656 Patumwan67 + numpraram2 (419585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
37 # 3อจ620228-109 EW620701499TH Manat_com + มะโหน่ง (419586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธนิรันตราย รุ่นสมเด็จพระนเรศวร เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
38 # 3อจ620228-110 EV465450206TH NARONGCHIT + (419587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
น้องเอิงเอย
*** พระซุ้มกระรอกกระแต กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
39 # 3อจ620228-111 EKA2000289193 จอมทอง33 + poodumken (419505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเพื่อมาตุภูมิ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครปฐม ***
40 # 3อจ620228-112 ED711791281TH autpichut + jojamja (419507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
41 # 3อจ620228-113 EV430323884TH zafari + cabzaa (419508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
42 # 3อจ620228-114 EW244339380TH bird2513 + nuy_two (419510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมมุมล่างซ้าย) ***
43 # 3อจ620228-116 ED716758279TH AChen + ball99 (419513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ620228-118 EW675603451TH tangmo123 + napolyonk (419516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ลูกอมพระปลัดปาน วัดตุ๊กตา เนื้อผง จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ620228-119 EW522106917TH Ton1985 + Park818 (419518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
46 # 3อจ620228-120 ED723901418TH บอสเมืองคาน + อาชาเหล็ก (419520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา ***
47 # 3อจ620228-121 ED719303798TH wanitcha + numnim20 (419522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มีดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ***
48 # 3อจ620228-122 EF118626739TH มีเก้า888 + สุภามาลา (419524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ620228-123 EF118626739TH มีเก้า888 + สุภามาลา (419525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ620228-124 EW596575461TH krit19 + แมวจ้ะ (419527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620215-067) ***
51 # 3อจ620228-125 EW197452919TH nopakk + wus_pitloke (419529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
52 # 3อจ620228-126 EW323965925TH siblo555 + ottowa (419532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (620220-093) ***

53 # 3อจ620228-127 EW596611274TH ตูนพระเครื่อง + hattori (419535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ620228-129 EU143362543TH มีเก้า888 + fricknew (419607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
55 # 3อจ620228-130 ED705548739TH gallardo + Suprarop (419540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด) (G 73%)***
56 # 3อจ620228-131 BPLA00037901 bunjerd + amarin302 (419545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบูรณ์ ***
57 # 3อจ620228-132 ED721103662TH โอเล่รังสิต + aomthai (419608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
58 # 3อจ620228-134 EU973732814TH kendevil + Park--PrapradanG (419553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
59 # 3อจ620228-135 ED704687751TH nopakk + เสือสมิง (419588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (620215-083) ***
60 # 3อจ620228-136 EW518290338TH ตุลา26 + ดร_กล้วย (419555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง กรุเจดีย์สูง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
61 # 3อจ620228-137 EW600652887TH warriorric + หมูโชะเด๊ะ (419558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อเนียม วัดน้อย จ.สุพรรณบุรี ***
62 # 3อจ620228-138 EV717936302TH mars7783 + suripong (419560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
63 # 3อจ620228-139 EV328273458TH Note2499 + ทนายหลวง (419562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
64 # 3อจ620228-140 EV791147311TH pong987 + laksi (419609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600915-003) ***
65 # 3อจ620228-141 EW409151030TH PAE_PONGCHAI + NA- (419519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
Uttaradit
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
66 # 3อจ620228-142 EW610639253TH seed-seed + bongbiab (419521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (620209-030)***
67 # 3อจ620228-143 EW447802969TH NUNG1789 + kikkik (419542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
68 # 3อจ620228-144 EV861698738TH werapun + Bigbub (419523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4998) ***
69 # 3อจ620228-145 EV861698738TH patchara + Bigbub (419526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ620228-146 EV861698738TH dechatorn + Bigbub (419528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***

71 # 3อจ620228-147 EW314964705TH warriorric + สุนทรฤทธิ์ (419530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเปิดโลกธาตุชี้ให้รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 11/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
72 # 3อจ620228-148 EW600652873TH สมอแดง + หมูโชะเด๊ะ (419534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหูชำรุด) ***
73 # 3อจ620228-149 ED702103435TH phoomchai + pound2007 (419536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.พัทลุง (G 78%)***
74 # 3อจ620228-150 EF143959415TH ppong2506 + วศินสาริยา (419539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ620228-151 ED717070336TH natepranakorn + โกวบ้อ (419506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 86%)***
76 # 3อจ620228-153 EW903511250TH kohler + mingch (419509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ620228-154 ED710138590TH Harvard + jack734 (419610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 1561)***
78 # 3อจ620228-155 EW165784217TH bird2513 + pop_vat (419512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ620228-156 EW057491942TH gallardo + จักรีพระเครื่อง (419515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
80 # 3อจ620228-157 EW596611265TH korn88 + hattori (419517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
81 # 3อจ620301-001 sak15 + พรพระบารมี (419629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (G 62%)***
82 # 3อจ620301-003 chuchart-k + tuey88 (419636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม พิมพ์หลังทองเหลือง ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 493) ***
83 # 3อจ620301-005 AChen + khomsan (419640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ สก. รุ่นครบ 5 รอบ มหาราชินี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (611004-034)(G 78%) ***
84 # 3อจ620301-006 thiarin + Kanom (419644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ620301-007 พ่อครู + Kanom (419645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นนทบุรี ***
86 # 3อจ620301-008 kaikubkhai + บ้านแคออก (419648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (581017-173) ***
87 # 3อจ620301-009 TEE_INTER + (419651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่มนพลักษณ์
*** พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวแหลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
88 # 3อจ620301-010 Xabi17 + วังบาดาล (419712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) ***

89 # 3อจ620301-102 BWIN000351755 พิบูลพระเครื่อง + (419653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Promsampun
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
90 # 3อจ620301-103 EW618912622TH ไอซ์_วายุบุตร + pangjung (419663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ลูกอมหลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม (G 65%) ***
91 # 3อจ620301-104 EW515274234TH Rabbit2518 + กรเมืองกาญจ์ (419669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ620301-105 EW515274234TH อินทภาณี + กรเมืองกาญจ์ (419672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
93 # 3อจ620301-106 EU143196639TH gammag + บารมีคุณย่า (419674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ620301-107 ED708776766TH lertlakhatthakij + (419677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีพรพรหม
*** รูปเหมือนครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ลำพูน (น้ำหนักทอง 19.5 กรัม) (600828-039)(G 94%)***
95 # 3อจ620301-108 EU568360513TH phoomchai + คำพันธ์ (419679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
96 # 3อจ620301-109 EW400857602TH chuchart-k + shyamal (419682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 581) ***
97 # 3อจ620301-110 EW325612894TH ruamsup + ข้าวโอ๊ด (419685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
98 # 3อจ620301-111 EW638788884TH naenaldo + catbkk (419689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
99 # 3อจ620301-112 EV038918161TH dazzzit + Pantapat (419691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
100 # 3อจ620301-113 EW218790256TH aladdin9 + Q-Taro (419692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
101 # 3อจ620301-114 FAM0002349058 พนมจรัญ3 + srikriangkrai (419695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1271) ***
102 # 3อจ620301-115 EW091822701TH ning5353 + เขารัง (419697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ620301-116 EW091822701TH ตุ๊หลวง + เขารัง (419699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
104 # 3อจ620301-117 ED709751672TH Hymn1919 + พระสมุทร22 (419700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาโชค หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (591026-055) ***
105 # 3อจ620301-118 EW088852972TH bombbkm + ตรีปากน้ำโพธิ์ (419702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
106 # 3อจ620301-119 EW239048203TH tonparknumpo + Arunlert69 (419706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว) (G 63%)***

107 # 3อจ620301-120 EU567043369TH Darkman + gigkalo (419711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นผ้าป่าชาวย้อม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
108 # 3อจ620301-121 EW479562045TH chsearn + สินธ์บัวใหญ่ (419631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
109 # 3อจ620301-122 EW547649605TH พระประแดง26 + mchutith (419632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
110 # 3อจ620301-123 EW467164537TH คิงคอปล่า + tepakornsu (419633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
111 # 3อจ620301-125 EW883337696TH Anusorn2515 + k9cob (419710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม ***
112 # 3อจ620301-126 EW883337696TH DDman + k9cob (419641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
113 # 3อจ620301-127 ED706511871TH iamhon + Chiraphat (419643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
114 # 3อจ620301-128 EW274803464TH zafari + crafter (419646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สาริกาคู่ เนื้อผง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
115 # 3อจ620301-130 EX329480655TH SAHAKORN + สร้อยฟ้า (419652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
116 # 3อจ620301-131 EV883889337TH army84 + wuaface (419655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้) ***
117 # 3อจ620301-132 RK843757678TH hoabburi + เสือตัวสุดท้าย (419656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
118 # 3อจ620301-133 EW345235772TH chuchart-k + Bigbub (419658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
119 # 3อจ620301-134 EV988388131TH nung919 + หนองซอ (419660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) ***
120 # 3อจ620301-135 EV532255204TH zafari + umrin (419662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
121 # 3อจ620301-136 EW308919469TH pramual + Tonhiripoonchai (419665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
122 # 3อจ620301-137 PSP0002217121 VAIVIT + Nong-poko (419667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
123 # 3อจ620301-138 EW658683914TH เอื้องแซะ + addoo (419670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
124 # 3อจ620301-139 EW410400220TH nopakk + จุกจัง (419673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (620111-095)***

125 # 3อจ620301-140 ED711766021TH peepop + lekmahoran (419676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 274710) ***
126 # 3อจ620301-141 EW427856336TH manmanhot + maii_amulet (419635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
127 # 3อจ620301-142 EX345525562TH jumrust + กฤษณะ (419713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (620123-067)(G 55%)***
128 # 3อจ620301-143 EQ530394716TH chaiwatar + bagio (419637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
129 # 3อจ620301-144 EW596565141TH Nopthebarber + hattori (419642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องตอก 1 โค้ดของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ บล็อกบอล เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
130 # 3อจ620301-145 EV727208839TH โต๊งเหน่ง001 + ร่มฟ้าภูพิงค์ (419647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
131 # 3อจ620301-146 EV177013887TH Manat_com + เจริญพรรุ่งเรือง (419650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระบูชาพระพุทธกาญจนาพรสยามภูมิ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1168/สูง 10 นิ้ว) ***
132 # 3อจ620301-146 EV177013887TH Manat_com + เจริญพรรุ่งเรือง (419650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระบูชาพระพุทธกาญจนาพรสยามภูมิ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1501/สูง 12.5 นิ้ว) ***
133 # 3อจ620301-147 EW728745635TH ruamsup + BOOSSMAN1 (419709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
134 # 3อจ620301-148 LASL000066765 gallardo + แบ่งปัน (419654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (G 64%) ***
135 # 3อจ620301-149 EV482697604TH มอร์เมืองทอง + พระพุทธคุณ (419657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร ***
136 # 3อจ620301-150 EW402560936TH nung919 + amarin (419659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยา เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***
137 # 3อจ620301-151 EU585401819TH gallardo + เอสายชล (419661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (561120-235) (G 87%)***
138 # 3อจ620301-153 EW192869668TH โต้งแบริ่ง + rongfox (419666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิว)***
139 # 3อจ620301-154 ED715346458TH vitaya + ยายทรัพย์ (419668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร ***
140 # 3อจ620301-155 EU567043338TH thiarin + gigkalo (419671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแจกปีนัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
141 # 3อจ620301-156 EV904892736TH NOP_BU8 + ชฎาภรณ์ (419675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (531029-152)***
142 # 3อจ620301-157 EW001710633TH กำธรนคร + beegee (419680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***

143 # 3อจ620302-014 gm2005 + savebank163 (419728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทอง (น้ำหนักรวม 25.1 กรัม) (G 84%)***
144 # 3อจ620302-165 ED715599704TH Skamulets + คนคอเรด (419787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 3.4 กรัม) (G 76%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 มี.ค. 2562 - 08:10 น.] #63889 (3/23)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620225-001 ED713371171TH วิสูตรนนทบุรี (419116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620225-003 EW728649421TH ปักต้นกล้า (419120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620225-004 EU002752011TH บีลูกพระธาตุ (419122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620225-005 EV532228022TH koomkong (419124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620225-006 EW323525279TH Burapha777 (419125) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ620225-007 EW255512398TH tamthodsaporn (419127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620225-008 EV905049478TH kohler (419129) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ620225-009 EW555998766TH nana04 (419133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620225-011 ED715340319TH ยายทรัพย์ (419115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620225-012 RMLP000041533 ริมกวง222 (419117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620225-013 ED721700081TH ป๋องณรงค์ชัย (419119) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620225-016 RMLP000042312 banyonglks (419126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620225-017 EV869616540TH สายอีสาน (419128) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ620225-020 EU662852628TH pradrem (419135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ620225-021 EV200868065TH ทรัพย์1990 (419131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620225-022 EW273415772TH kingcrobra (419275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620225-023 EW095905123TH Thanapong36 (419134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ620225-024 EV214186637TH tumtukta (419137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620225-026 SKIT000326831 pipat2512 (419138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ620225-027 EW675636110TH payan (419136) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ620225-028 EX307674314TH owats (419143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620225-029 EV908702772TH Pichitj (419152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620221-003 pui1228 (418842) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ620225-002 malakul (419242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620225-003 konchoppra (419246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620225-006 nattapol78 (419253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620225-008 ปรมัตถ์ (419259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620225-009 แม็คพระเครื่อง (419261) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620225-010 spilze (419263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620225-011 kui60 (419258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620225-012 Panamera (419260) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620225-013 boom35 (419262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620225-014 เสือเต่า (419264) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ620225-015 isawa108 (419265) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ620225-016 Jackbangkaew (419266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620225-017 kikapuu (419270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620225-018 ชินจัง (419274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620225-019 naweena (419276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620225-020 แมวจ้ะ (419277) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ620225-021 แมวจ้ะ (419140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ620225-023 โสภณ91 (419150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620225-024 vieng (419155) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 2อจ620225-025 โสภณ91 (419159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620222-144 EV951684935TH เด็กวัง + นายลั้นลา (419455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่) ***
2 # 3อจ620225-131 EX329540901TH เด็กวัง + CHONDAN (419460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง จ.เพชรบูรณ์ ***
3 # 3อจ620225-161 EW600197128TH ท๊อปTURBO + peaky (419464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
4 # 3อจ620226-101 EW419076069TH สุขอัลฟ่า + prabaiboon (419330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (G 65%)***
5 # 3อจ620226-103 EV479327348TH DDTOP + beer2126 (419337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 69%) ***
6 # 3อจ620226-115 EW322825075TH matina + KID_2 (419288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ620226-132 EF143932537TH กาเบียล + hattori (419334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
8 # 3อจ620226-159 ED714803474TH เอกเก๋ + sohn27 (419309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี้ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
9 # 3อจ620226-161 ED7148033474TH zafari + sohn27 (419315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
10 # 3อจ620226-162 ED714803474TH zafari + sohn27 (419317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
11 # 3อจ620226-163 ED714803474TH zafari + sohn27 (419320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
12 # 3อจ620226-164 ED714803474TH เอกเก๋ + sohn27 (419380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
13 # 3อจ620227-001 บรีสพระช่วย + midori (419408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ620227-002 Prawas + ศิษพ่อมุ่ย (419411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาจิตรลดา พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (G 88%)***
15 # 3อจ620227-003 วิเศษชัยชาญ + oldshop (419417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
16 # 3อจ620227-004 chkomtat + oldshop (419420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้) ***

17 # 3อจ620227-006 thammapol880 + metalnt (419427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จเกศบัวตูม หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่นทูลเกล้า เนื้อผง ปี 2507 จ.ปทุมธานี ***
18 # 3อจ620227-007 muser31 + อ้น_รังสิต (419430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่วทองเหลืองทองแดงถักเชือกลงรัก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 3 นิ้ว/สภาพใช้) (620117-024)***
19 # 3อจ620227-008 zafari + เด็กท่าพระ (419435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ ***
20 # 3อจ620227-009 zafari + NeS_BaLroG (419439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง เนื้อผง ***
21 # 3อจ620227-010 capter1 + toopronchai (419442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
22 # 3อจ620227-012 persia + thanagaon (419449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก) (620206-024)(G 71%)***
23 # 3อจ620227-101 EX331256432TH juipeter + terasak99 (419467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
24 # 3อจ620227-102 EW383957577TH อาร์มรถไฟ + santhai_n (419470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม ***
25 # 3อจ620227-103 EW679893578TH Chity + pharnarit (419497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ620227-104 ED699069966TH phoomchai + kwwee (419474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
27 # 3อจ620227-105 EW605734415TH m-cot + ammad (419476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ620227-106 ED701263002TH gallardo + โกวบ้อ (419478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ620227-107 EV479327382TH เอื้ออนันต์ + beer2126 (419486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และเคลือบสีผึ้ง) (G 64%)***
30 # 3อจ620227-108 EV479327382TH frist + beer2126 (419487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
31 # 3อจ620227-109 ED701262979TH หนึ่งเดียว + โกวบ้อ (419489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
32 # 3อจ620227-110 EW058456244TH auto1800 + Tanes54 (419490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ620227-112 ED713282176TH aekchai + หนุ่มธนบุรี (419383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ620227-113 EV566369364TH อตกพระเครื่อง + aidteegon (419384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***

35 # 3อจ620227-114 EV8326964034TH พนมจรัญ3 + cartoonzaa (419386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 595) (570619-152)***
36 # 3อจ620227-115 EW612549710TH mntpt + anirat_m (419388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูมหาชัย ***
37 # 3อจ620227-116 EW605734375TH gek1414 + ammad (419389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ620227-118 EW594490644TH pitiam + อ้วนโกบ๊อ (419392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นอายุ 113 ปี เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 155) ***
39 # 3อจ620227-119 EW450534627TH lekmahoran + โก๋แก่ (419394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชู วัดนาคปรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ620227-120 EW594568193TH บ้านกรอบเงิน + เอฟฟี้ (419395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 846) ***
41 # 3อจ620227-121 EV578273663TH วิทย์พระประแดง + ตาลทราย (419385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์แขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
42 # 3อจ620227-123 ED713891680TH zafari + Charity (419387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6428) ***
43 # 3อจ620227-124 EW350311658TH NAVA_AEK + Prince_Pratya (419391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ620227-125 ED689978573TH lekmahoran + เก่งลำปาง (419393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ620227-126 ED701262996TH kittisak_10 + โกวบ้อ (419396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 7 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ620227-127 ED704165565TH PHLOI + ดุจติปิยะ (419398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
47 # 3อจ620227-128 EW605733945TH lopphuket + Weraphol (419400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 1631) ***
48 # 3อจ620227-129 EX311461505TH พรพระบารมี + yuyuhaku (419402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
49 # 3อจ620227-130 ED704978887TH gallardo + thank2016 (419404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา ***
50 # 3อจ620227-131 ED628185080TH Sommai + ตุ๊หลวง (419407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(620121-034) ***
51 # 3อจ620227-132 EW566535737TH noi70 + piyathus (419410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว) ***
52 # 3อจ620227-133 ED664187145TH บ้านกรอบเงิน + อินทะปัญโญ (419413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 4.3 กรัม) ***

53 # 3อจ620227-134 ED701889030TH auto1800 + สนบางกรวย (419415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ620227-135 ED701889030TH patchara + สนบางกรวย (419418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
55 # 3อจ620227-136 ED701889030TH bungbung + สนบางกรวย (419419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ620227-137 ED701889030TH มีเก้า888 + สนบางกรวย (419422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ620227-138 EX312366996TH Ondemand + yut157 (419425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ620227-139 ED715556227TH ศิษย์ท่านขุน + lulytoon (419428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(520318-198) ***
59 # 3อจ620227-140 EV339485277TH vitaya + pnew99 (419432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก) ***
60 # 3อจ620227-141 EW448568763TH tamonwon + simmax (419397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ620227-142 EW604945838TH patchara + chaiyan1983 (419399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ620227-143 EW515273083TH KAI28 + กรเมืองกาญจ์ (419401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ620227-144 EW515273083TH patchara + กรเมืองกาญจ์ (419403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ620227-145 EW119616843TH pockypockdeng + kids999 (419405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพลังมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ620227-146 ED718505666TH อภิธรรม + TONG_NK (419406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.นครปฐม (610524-119) ***
66 # 3อจ620227-147 EW547189930TH worrior + เงินเหลือ (419409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งภัยนิรันดร์ วัดแหลมทราย เนื้อทองแดง จ.สงขลา ***
67 # 3อจ620227-148 EV791139730TH korn88 + superman_vuth (419412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ620227-149 ED718350195TH scpra + siam_yuth (419414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 62%)***
69 # 3อจ620227-150 ED704667505TH anndamun + Krittaphat1 (419416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระงบน้ำอ้อย กรุทุ่งเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
70 # 3อจ620227-151 EX347142305TH patchara + bancha18 (419421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***

71 # 3อจ620227-152 EW438047856TH patchara + chuchart-k (419423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (600309-148)(G 83%) ***
72 # 3อจ620227-153 EW492045960TH akkhapons + tomcm (419426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระแผงตัด กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
73 # 3อจ620227-154 EW149772864TH บรีสพระช่วย + วิมมณีชมภู (419429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
74 # 3อจ620227-155 EU966053771TH apichart_ao + จอมพล (419431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์กลางฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2456 จ.พิจิตร ***
75 # 3อจ620227-156 EW192871940TH อะนันตะปัดชะเย + (419433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
ลิงน้อยน่ารัก
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดศีลขันธ์ เนื้อผง ปี 2513 จ.อ่างทอง ***
76 # 3อจ620227-157 EW356417436TH sunthorn58 + sornna (419436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ620227-158 EW561738527TH metalnt + ด้วยรักและผูกพัน (419438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง) ***
78 # 3อจ620227-159 EW600226972TH พรานม่วง + nanoh2015 (419441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.สมุทรสาคร (G 66%) ***
79 # 3อจ620227-160 EW398831825TH อะนันตะปัดชะเย + เด่นซัง (419444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน) ***
80 # 3อจ620227-161 EV727721694TH saksitt + แจ็คเชียงดาว007 (419448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) (G 81%)***
81 # 3อจ620227-163 EW561738535TH ประทาน01 + ด้วยรักและผูกพัน (419454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
82 # 3อจ620227-165 EW380389483TH เลิศหล้า + ข้าวโอ๊ด (419459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อผุด วัดวังเวียน พิมพ์ไม้ค้ำเกวียนเล็ก ***
83 # 3อจ620227-166 ED715752337TH zafari + ฑลพิษณุโลก (419461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว) (G 90%)***
84 # 3อจ620227-167 EW519458701TH Rabbit2518 + น้องอิมอิม (419463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
85 # 3อจ620227-168 EW519458701TH เด็กพิจิตร + น้องอิมอิม (419495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
86 # 3อจ620227-169 EU418913786TH mumu99 + uppakid (419466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง ***
87 # 3อจ620227-171 EW314965842TH NongYok + สุนทรฤทธิ์ (419434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) (G 74%)***
88 # 3อจ620227-172 ED710970468TH sane30 + panuwroj (419437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***

89 # 3อจ620227-173 EW738031355TH Rabbit2518 + sanjinda2524 (419440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) ***
90 # 3อจ620227-174 EV828990655TH long_g + แสงบูรพา (419443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
91 # 3อจ620227-176 ED721413182TH สิงห์คะนองนา + มหามณีจินดา (419447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.สมุทรสาคร ***
92 # 3อจ620227-177 ED721413182TH joescb + มหามณีจินดา (419450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4926) ***
93 # 3อจ620227-178 ED721413182TH naenaldo + มหามณีจินดา (419453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
94 # 3อจ620301-124 EU872982146TH น้องกันต์ + โบ้ขอนแก่น (419638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 15.4 กรัม) (G 71%)***

ส่วนงานตรวจจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 มี.ค. 2562 - 08:10 น.] #63885 (2/23)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620219-013 EW316319197TH เงินช่างทอง (418648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620220-011 ED705964941TH dee_dee (419022) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ620220-013 EW446093937TH ATTORN43 (419027) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ620220-015 EW587605562TH apiwat4825 (419029) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ620220-019 EW728797535TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (418838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620221-003 EW883429199TH k9cob (418858) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ620222-004 EW683246102TH peaky (418961) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ620222-011 EV423962250TH tongleehae (418982) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ620223-001 EV425947683TH seranee (419008) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ620223-002 ED701006193TH tang160946 (419009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620223-003 EW427509265TH maii_amulet (419010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620223-005 EV479327263TH beer2126 (419012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620223-006 EW395798100TH kanlaya48 (419013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620223-007 EW249103037TH หนุ่ยเสื้อดำ (419015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620223-008 ED709034297TH raimon (419016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620223-009 EW193331328TH NP_PRATHAI (419017) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620223-010 EW380908705TH Judy58 (419019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620223-011 EW312175268TH Montar (419011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ620223-013 EV781039961TH tongjoy (419018) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ620223-014 ED701139274TH yutthanaP (419020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ620223-015 EW280753529TH mingloei (419021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620220-003 oudood (418722) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620220-004 วรรณกร (419108) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620220-008 sitpusook (418794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620222-005 JesseWong (418994) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ620223-001 pongldc (419082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620223-002 ประศาสน์ (419083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ620223-003 OMBUN (419084) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ620223-004 toy_clong8 (419088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620223-005 cssbyaon (419090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620223-006 ประดู่เหลือง (419092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ620223-007 แม็คหลักสี่ (419093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620223-008 Buncha (419094) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620223-009 มดตะนอย (419095) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ620223-010 tcwong (419096) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ620223-013 RTPRA (419101) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ620223-014 เบย์เบลด (419103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620223-015 matina (419104) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ620223-016 jojo5 (419106) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ620223-017 rooms_studio (419107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620220-104 EX314011987TH แฮปรามคำแหง + golfj (418767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
2 # 3อจ620221-105 EW657913514TH wanchaingoen + krai007 (418871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งไตรลักษณ์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง ***
3 # 3อจ620222-005 bahlah5 + น้ำฟ้าใส (418901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ620222-108 EV084888764TH ศิษย์พระครูไข่ + (419300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ทัชสะพานใหญ่
*** พระกรุบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ620223-143 EW243503615TH zafari + แซนวิช (419037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ620225-007 Prawas + punpun (419198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ620225-110 EV819460990TH พระสมุทร22 + สุทธิพงษ์99 (419209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ620225-112 EW448167014TH taccord + Sector99 (419221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
9 # 3อจ620225-113 EW448167014TH taccord + Sector99 (419229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
10 # 3อจ620225-114 EW448167014TH taccord + Sector99 (419234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
11 # 3อจ620225-133 EW324671295TH morning + นาควารี (419173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรโต เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (G 79%)***
12 # 3อจ620225-162 EV465440206TH thonglor + สิงห์บุรี (419153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี ***
13 # 3อจ620225-164 EX329476647TH วินัย15 + เบริ์ดบางปู (419168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดหลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง เนื้อดิน ปี 2496 จ.จันทบุรี ***
14 # 3อจ620225-175 EV214186623TH Nung74 + tumtukta (419223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
15 # 3อจ620226-003 Bigbadaboom + sombatbs (419310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ620226-006 Amuletism + prajak159 (419318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***

17 # 3อจ620226-007 gallardo + Tatchapong (419321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมามีขีด) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (G 84%)***
18 # 3อจ620226-008 chattawat + Tatchapong (419324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 84%)***
19 # 3อจ620226-009 Aloha + Tatchapong (419326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ620226-010 แสงธรรม01 + Tatchapong (419328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ620226-102 EV479327348TH แอ๊ค-คลองสี่ + beer2126 (419333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางแขนอ่อน กรุวัดเจดีย์สูง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย (611213-013) (G 64%)***
22 # 3อจ620226-104 EU872982764TH ศิลาเซพวัน + Bophantom (419340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวดนวล วัดตุยง พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ปัตตานี (G 63%)***
23 # 3อจ620226-105 EW616475345TH Patipat_pad + fks_gun (419343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครราชสีมา (วัดตลาดไทรเก่าสร้าง) ***
24 # 3อจ620226-108 EW657617318TH weddy + หนุ่ยเสื้อดำ (419351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ620226-109 ED713645635TH จตุจักร + Jenjira (419353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
26 # 3อจ620226-110 EV838750337TH pramual + เวียงพิงค์ (419356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง วัดศรีสะอาด เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เพชรบูรณ์ ***
27 # 3อจ620226-111 EW515241474TH saksitt + กรเมืองกาญจ์ (419279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ620226-112 EW515241474TH korawich + กรเมืองกาญจ์ (419281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ620226-113 ED716745730TH แป๊ะดำเนิน + vit_2513 (419283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันดิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์บล็อกสังฆาฏิจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี ***
30 # 3อจ620226-114 ED716451982TH nung919 + engwattana (419286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหัวกะโหลก วัดดอน พิมพ์หูเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 64%)***
31 # 3อจ620226-117 EV819443705TH Hitlerjugend1935 + (419291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สุทธิพงษ์99
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (611023-004) (G 78%)***
32 # 3อจ620226-118 EW4483921082TH khunooms007 + Phichit_02 (419294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ620226-119 EX347135446TH chuchart-k + bancha18 (419296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ620226-120 EX347135406TH chuchart-k + bancha18 (419297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ620226-121 EW350310269TH krit19 + OgapzaO (419302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
36 # 3อจ620226-122 ED718130566TH บุตรสุนทร + boboaf (419305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ620226-123 EV791135123TH ruenthong + Lumpum (419308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2634) ***
38 # 3อจ620226-124 EW249497095TH PharmX + somsuk555 (419311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ใบปลิวหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฉลองสมณศักดิ์ จ.ชัยนาท ***
39 # 3อจ620226-125 ED714600091TH sojanarak + Jorawat (419314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (G 80%)***
40 # 3อจ620226-126 ED713207232TH jirapach + prachumpan (419316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพระพุทธประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
41 # 3อจ620226-127 ED706482747TH ruamsup + นายต่อ (419319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี ***
42 # 3อจ620226-128 EF110776216TH T_marketing + yongyot (419323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ620226-129 EF110776216TH วันชัย2511 + yongyot (419325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ620226-131 ED714760031TH Sololo + แอ๊ดป่าซาง (419332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางมารวิชัย เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพชำรุดส่วนบน) ***
45 # 3อจ620226-133 EX296056432TH บารมีเงิน + พญามัจจุราช (419336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
46 # 3อจ620226-134 RC692150274TH ning5353 + ซาเล้งหลังเขา (419339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.สุพรรณบุรี ***
47 # 3อจ620226-135 EW546106275TH slaton57 + scott (419342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อศรีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สงขลา (620126-100) ***
48 # 3อจ620226-137 EW121743077TH TOKhong4 + อลงกรณ์แชมป์ (419344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ลำภู พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ620226-138 EW121743077TH เซียนน้อยหนึ่ง + (419350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อลงกรณ์แชมป์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ620226-140 EW140785070TH ตระกูลทอง + ศรีเมืองระยอง (419352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ระยอง (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
51 # 3อจ620226-141 EW331043239TH NUNG1789 + suttisak (419278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก) (G 76%)***
52 # 3อจ620226-142 EW246136265TH เมืองช้าง + olmairo (419280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด จ.เพชรบูรณ์ ***

53 # 3อจ620226-143 EW419052221TH Paramee + assanee (419282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง ***
54 # 3อจ620226-144 EW620907609TH ศรีเมืองระยอง + addoo (419284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ระยอง (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
55 # 3อจ620226-145 EV035731751TH Manopd + tle_wangpikul (419285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 1.2 นิ้ว)(G 83%)***
56 # 3อจ620226-146 RC192756119TH อิศประแสร์ + mraeh (419287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี ***
57 # 3อจ620226-147 EW193199845TH MrTeeAyutthaya + (419289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tammanoon
*** พระบูชาศิลปอยูธยา เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา ***
58 # 3อจ620226-148 ED696380848TH ดาวหาง + nulek (419290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหลังของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** ตะกรุดหนังเสือ ***
59 # 3อจ620226-149 SLTA000825958 ทีมพรานนก + thatcharit (419292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ620226-151 EW623327815TH janthanee + praqc (419377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ตื้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
61 # 3อจ620226-152 EW623327815TH janthanee + praqc (419378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ตื้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
62 # 3อจ620226-153 RPTO000001759 แบทแมน + นะโม03 (419295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้/เลี่ยมเงินชุบทอง) ***
63 # 3อจ620226-154 RPTO000001759 midori + นะโม03 (419298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
64 # 3อจ620226-155 EV883940663TH pikkared + ชัยวุฒากาศ (419299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด ***
65 # 3อจ620226-156 ED701178423TH zafari + sa001 (419301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
66 # 3อจ620226-157 EW497648454TH chuchart-k + Langkapin88 (419303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ620226-158 EV883940663TH บรีสพระช่วย + ชัยวุฒากาศ (419307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ผ้ายันต์นางกวัก ***
68 # 3อจ620226-160 EW884201638TH bombbkm + k9cob (419312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.นครปฐม ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 มี.ค. 2562 - 08:16 น.] #63881 (1/23)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620220-004 EV819443696TH สุทธิพงษ์99 (418718) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ620221-001 EU662785367TH เป็นต่อดีพร้อม (418855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620221-002 22041810071 เจอร์ราร์ด (418893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ620221-004 EW728861959TH ปักต้นกล้า (418865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620222-001 EW378752567TH เซียนพละ (418954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620222-002 CITY003369984 BOMBA (418956) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ620222-003 EW601558168TH ปู่ดำเนิน (418959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620222-005 EX338579843TH zaza2014 (418963) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ620222-006 EN717199219TH NMBTHAI (418968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620222-008 ED628182675TH ตุ๊หลวง (418973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620222-010 EW604926666TH คอปแมน (418979) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620222-012 EU664298739TH baac289 (419000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620222-013 EW141646843TH ปืนใหญ่ (418986) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620222-015 EV184574967TH tookatun (418990) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620220-013 penggo (418717) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620221-001 Pentor09 (418890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620221-002 LIUJIANPING (418886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620221-004 chaiyarit_c (418845) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620221-005 khankupt (418847) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ620221-006 popeye289 (418850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ620222-001 หนุ่มธนบุรี (418989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620222-002 arthur (418991) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ620222-004 Theethuch (418993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ620222-006 ธนากร-โยยุดยา (418995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620222-007 rooms_studio (418996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ620222-009 SRISUNGWON (418998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620222-010 สังฆวิชิต (418999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620222-011 เมวิกา001 (418895) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ620222-012 My_dear (418897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ620222-013 เหน่งเมืองนนท์ (418900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ620222-014 มูริญโญ่ (418902) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
18 # 2อจ620222-017 hunter04 (418921) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ620222-018 ไกรศาล (418923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620222-019 cheekhamad (419003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620221-123 EV564916014TH lekmahoran + narongnoi09 (418876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทรารามฯ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620223-111 ET098592764TH ที่ราบสูง + SNOWKID (419025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** นางกวัก วัดหนองกาน้ำ ปี 2515 (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
3 # 3อจ620223-122 CLPK000111373 zeaezeae + yongyut (419078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 75%)***
4 # 3อจ620225-001 nipat1961 + ต่อ_ถนนตก (419163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (611124-178) (G 77%)***
5 # 3อจ620225-002 แม่พลอย + auprakp (419169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (G 78%)***
6 # 3อจ620225-003 phoomchai + Arkhom58 (419176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดทุ่งเหียง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี ***
7 # 3อจ620225-005 Rabbit2518 + เน้นพระสวย (419268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1296)(61113-017) (G 77%)***
8 # 3อจ620225-006 pikkared + ต่ายวัดหนึ่ง (419181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (620201-059) ***
9 # 3อจ620225-008 yutpawee + น้องข้าวสวย (419203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
10 # 3อจ620225-009 kohler + dobae (419208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ620225-010 long_g + penggo (419212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดดอน เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 4.9 กรัม) ***
12 # 3อจ620225-011 บ้านกรอบเงิน + wanpen28 (419205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นอายุ 81 ปี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 22.3 กรัม) ***
13 # 3อจ620225-012 yuttip2524 + wanpen28 (419211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กุมารทอง วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลเทพทักษิณ เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.พัทลุง (หมายเลข 46/น้ำหนักทอง 4.8 กรัม) ***
14 # 3อจ620225-013 ต่อ_ถนนตก + wanpen28 (419215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวรเจริญลาภ วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลเทพทักษิณ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.พัทลุง (หมายเลข 46/น้ำหนักทอง 4 กรัม) ***
15 # 3อจ620225-014 elite90 + wanpen28 (419219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ เนื้อทองคำ 84% ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2317/น้ำหนักทอง 11.3 กรัม) ***
16 # 3อจ620225-015 jeerawan + BlackCanary (419232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อเรซิน ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***

17 # 3อจ620225-016 ดิจิม่อน + Kanom (419224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
18 # 3อจ620225-017 korn88 + chanram (419228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(510112-080) ***
19 # 3อจ620225-018 มีเก้า888 + เสือเต่า (419238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ620225-019 วิทย์พระประแดง + boom35 (419240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ620225-020 Rabbit2518 + boom35 (419271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ620225-021 dkny1800 + ล้อเกวียณ (419220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) ***
23 # 3อจ620225-022 yutthanaP + kikapuu (419225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ620225-023 TEE_INTER + ทัช_ปากน้ำ (419235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620119-074) ***
25 # 3อจ620225-024 มิสเตอร์เฮ้าส์ + Bbeer (419245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรึสะเกษ (G 59%) ***
26 # 3อจ620225-025 Todmuangchon + Bbeer (419249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 67%)***
27 # 3อจ620225-026 VAIVIT + Bbeer (419252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 68%)***
28 # 3อจ620225-027 Rabbit2518 + Bbeer (419269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ620225-028 vitaya + Bbeer (419254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
30 # 3อจ620225-029 เจนเมืองฉะ + Bbeer (419256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
31 # 3อจ620225-030 พิบูลพระเครื่อง + Bbeer (419257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
32 # 3อจ620225-031 meescada + Bbeer (419142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ620225-032 rungkrabi + Bbeer (419145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
34 # 3อจ620225-033 nailom9 + Bbeer (419148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***

35 # 3อจ620225-034 ธงชัย + Bbeer (419151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
36 # 3อจ620225-035 Beed098 + Bbeer (419156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
37 # 3อจ620225-036 พนมจรัญ3 + olympia (419160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (620118-026) ***
38 # 3อจ620225-037 พนมจรัญ3 + olympia (419165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศตาสองชั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (620118-024) ***
39 # 3อจ620225-101 EW464524465TH toey7 + Papang79 (419170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปาฏิหาริย์ EOD พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงินลงยาฝังเพชร ปี 2556 จ.นครราชสีมา ***
40 # 3อจ620225-102 EW128230845TH พระนคร89 + JAY101 (419174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 155) ***
41 # 3อจ620225-103 EV711361738TH ลมหวน + yongyot (419179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ620225-104 EW448167005TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (419184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
43 # 3อจ620225-105 EW448167005TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (419189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ620225-106 EW448167005TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (419193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ620225-107 EQ764982481TH Nsamut + pound2007 (419196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (G 62%)***
46 # 3อจ620225-109 EV430322756TH gun87 + cabzaa (419204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
47 # 3อจ620225-111 EW594565930TH beegee + เอฟฟี้ (419216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 883) ***
48 # 3อจ620225-115 LUK20000405719 Phrakaew + เอลำลูกกา (419239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ620225-116 EW384168496TH zafari + onnine23 (419241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
50 # 3อจ620225-117 ED717533674TH bungbung + premrit (419247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ620225-118 EW341548642TH supanutk + Easyone (419272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
52 # 3อจ620225-119 EW350308662TH taccord + kao1373 (419250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ620225-120 ED711666880TH kee123 + เด็กแคมฟร็อก (419244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
54 # 3อจ620225-121 ED715552667TH phoomchai + lulytoon (419139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพสวย)(620131-032) ***
55 # 3อจ620225-122 EW255512398TH joeenok + tamthodsaporn (419141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกบัวและโค้ดดอกจัน) ***
56 # 3อจ620225-124 EW380910496TH Surame + benz51 (419147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ620225-125 ED567885829TH Pisit1963 + sedtha (419149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1909) ***
58 # 3อจ620225-126 EV468794790TH nung919 + Pat029 (419154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ620225-127 EW419382452TH krit19 + natthaphon59 (419157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ620225-128 EW547640107TH gwutdy + mchutith (419158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพแต่งผิว) ***
61 # 3อจ620225-129 EW547640107TH PHLOI + mchutith (419161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ พิมพ์ฐานกลวง เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ620225-130 EW595621669TH kittisak_10 + joeenok (419273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ620225-132 EW350308319TH booddeej + น้องข้าวสวย (419167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
64 # 3อจ620225-134 ED713831893TH ununun + แมน2517 (419178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)***
65 # 3อจ620225-135 EV909480547TH bombbkm + noychelsea (419183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
66 # 3อจ620225-136 EW128230837TH NongYok + JAY101 (419187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดด้านหลัง) (G 78%)***
67 # 3อจ620225-137 EW378257285TH nung919 + วินัยเอง (419190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
68 # 3อจ620225-138 ED709042126TH numdang + raimon (419194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
69 # 3อจ620225-139 EW242467911TH arucha2510 + thongma (419197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
70 # 3อจ620225-140 PSP0001937213 Wanlop + จอมทอง33 (419201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***

71 # 3อจ620225-141 EW320509918TH golf_kk + akapong2512 (419207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ620225-142 EW320509918TH ประดู่เหลือง + akapong2512 (419210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ620225-143 EW320509918TH proprayad + akapong2512 (419214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(590822-157) ***
74 # 3อจ620225-145 EW561737209TH gallardo + hattori (419222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
75 # 3อจ620225-148 EW304600184TH patchara + TON99 (419230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพแต่งผิว) ***
76 # 3อจ620225-149 EW026181662TH ก_กนก10 + chkomtat (419233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ620225-151 EW059493610TH Wanchana + พระลพ (419162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่) ***
78 # 3อจ620225-152 EW564205306TH chuchart-k + premrit (419166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
79 # 3อจ620225-153 EV465443216TH ตรีปากน้ำโพธิ์ + สหายเมืองลิง (419171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
80 # 3อจ620225-154 EW062760995TH lekmahoran + เทพพระเสาร์ (419175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
81 # 3อจ620225-156 EW564205306TH chuchart-k + premrit (419185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ620225-157 EW883374549TH zafari + ตั้มเดอะซ๊อก (419188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงินลงยา ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 88) ***
83 # 3อจ620225-158 EV560807858TH kohler + Yai_charat (419267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
84 # 3อจ620225-159 EW856239567TH Settawut + แซนวิช (419192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
85 # 3อจ620225-160 ED721800875TH วันชัย2511 + นิภาพร (419199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
86 # 3อจ620225-163 EW045058031TH bungbung + pound2007 (419164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ ***
87 # 3อจ620225-165 EV177023717TH khata + เจริญพรรุ่งเรือง (419172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 11 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
88 # 3อจ620225-166 EX307719276TH korawich + พงษ์ดินแดง (419177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***

89 # 3อจ620225-167 EW245257231TH ning5353 + tharuanoi1970 (419182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
90 # 3อจ620225-168 EW307965113TH Nippit + artliver (419186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
91 # 3อจ620225-169 EW448166985TH taccord + เจ้าสัวเก้า (419191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
92 # 3อจ620225-170 EW448166985TH taccord + เจ้าสัวเก้า (419195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
93 # 3อจ620225-171 EW448166985TH taccord + เจ้าสัวเก้า (419202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
94 # 3อจ620225-172 EW448166985TH taccord + เจ้าสัวเก้า (419206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
95 # 3อจ620225-173 EW448166985TH taccord + เจ้าสัวเก้า (419213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
96 # 3อจ620225-174 EW448166985TH taccord + เจ้าสัวเก้า (419217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
97 # 3อจ620225-176 ED705119377TH lekmahoran + ณัฐพงศ์716 (419226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นครบรอบ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
98 # 3อจ620225-177 ED712951815TH gammag + suebsaks (419231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดอัมพวา พิมพ์จักจั่น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ620225-178 ED722200192TH Rabbit2518 + som3693 (419237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (570531-068) ***
100 # 3อจ620225-179 ED705543232TH น้าเดช + อ๊อดภูเรือ (419243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
101 # 3อจ620225-155 ED714802718TH lekmahoran + sohn27 (419180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อตะกั่ว ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM