ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 03 พ.ค. 2562 - 08:15 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 31 พ.ค. 2562 - 08:10 น.] #65759 (24/24)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620521-002 EV861736250TH bird2513 (426328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620524-003 EV906649076TH พรหมมาตร์ (426657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620524-004 EW569872933TH อาทิตย์๙๙ (426564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620524-005 EX371426452TH wunlop (426567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620524-006 EW20305620TH Kaeokleng (426569) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620524-007 EF117208617TH aodaod32 (426571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620524-008 FMTU000020426 Mrsonudom (426574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620524-009 EW854053272TH Nippit (426578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620524-010 ED805537950TH กำไลทอง (426580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620524-011 EW084537992TH manee21 (426561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620524-013 EW298902016TH saksit13 (426563) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620524-014 EW701909370TH seranee (426565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ620524-015 EU719720493TH Darkman (426566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620524-016 EF320905967TH maii_amulet (426568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ620524-018 ED819920696TH thumma (426573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620524-019 RLMG000003182 สิบแปด (426575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620524-020 EW590208929TH ศิริมงคลดี (426577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620524-021 ED804892486TH lekyo89 (426654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620524-022 EX335352350TH ponpiya (426653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ620524-023 ED801284478TH คมรามอินทรา (426562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620525-001 ED816112125TH ล้มมวย (426691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620525-002 EW910920833TH เสือสมิง (426693) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 1อจ620525-004 EF308383970TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (426698) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 1อจ620525-006 ED803099920TH pong521 (426708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620525-007 EW762503761TH อิคคิว (426711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620525-008 ED797751429TH โซดา2456 (426714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620525-009 EV885706986TH opol1812 (426716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ620525-011 ED816521712TH บรีสพระช่วย (426751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620525-013 EW806526352TH สุนทรฤทธิ์ (426753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ620525-014 LUAP000384941 โบ๊ทพระเครื่อง (426754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 1อจ620525-015 LUAP000384942 โบ๊ทพระเครื่อง (426755) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ620525-017 EW468156934TH J_chitchai (426757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ620525-018 SMDN000014180 feifei (426758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620518-006 zafari (426142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620518-012 Veenniyakul (426125) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620520-005 UDS-35 (426248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620520-008 พุทธบูชา (426254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620522-004 pornnakornsi (426658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620524-001 disakorn (426633) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620524-002 golfj (426636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620524-003 อาณาจักรพระ (426637) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ620524-005 prayoyo2510 (426641) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620524-006 SiwaDa928 (426644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620524-007 caszamix (426646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620524-008 sillaprathai (426647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620524-010 guntinan (426651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620524-011 Kaewklom (426584) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ620525-001 aee_sotspa (426723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ620525-003 chuchart-k (426729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620525-006 OMBUN (426740) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ620525-007 montri_rne (426744) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ620525-009 Meetung (426747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620525-010 rooms_studio (426749) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ620525-011 aee_sotspa (426724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620525-013 ปิงเปียง (426728) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620525-015 limmy (426733) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ620525-016 corpse (426736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ620525-018 Veenniyakul (426737) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620525-019 penggo (426738) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ620525-020 youanek1191 (426739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620522-008 แม้วจอมเทียน + darita32 (426386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ620523-008 tanint + bunjerd (426430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
3 # 3อจ620523-146 EV905373091TH ป่าตาลดอย + ชฎาภรณ์ (426494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 67%)
4 # 3อจ620525-133 EW496660666TH change + เต้แม่โจ้ (426741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์ข้าวหลามตัด เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (G 64%)
5 # 3อจ620527-003 พรพระพุทธคุณ + สันคลองสาม (426768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560208-085) (G 67%)
6 # 3อจ620527-004 fluke + JoEthaibev (426771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620105-119)(G 68%)
7 # 3อจ620527-005 kopper + JoEthaibev (426773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620322-073)
8 # 3อจ620527-006 มนต์เมืองเหนือ + JoEthaibev (426776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมบนขวา)(620307-017)
9 # 3อจ620527-122 EF320890595TH กาเบียล + Juicy (426777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ620527-008 disakorn + ลูกแม่จัน (426781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (551207-120)
11 # 3อจ620527-009 nung919 + chalermwich (426783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
12 # 3อจ620527-123 ED815116024TH pandp + kaigreenline (426784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
13 # 3อจ620527-010 ตั้มเพชรบุรี + Meetung (426785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ620527-101 EF227705446TH AChen + nutthawut (426786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) (G 70%)
15 # 3อจ620527-124 ED791264825TH ปิ่นอนงค์ + ประพฤทธิ์ (426787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
16 # 3อจ620527-011 Chanchai21 + Buncha (426788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
17 # 3อจ620527-125 EW617603797TH Chanchai21 + phannop2538 (426790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ปี 2512 จ.นนทบุรี

18 # 3อจ620527-103 EF303884051TH แม็คพระเครื่อง + Sector99 (426792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ถ้ำเสือใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.จันทบุรี (620518-107)
19 # 3อจ620527-104 ED802337781TH somnuk + (426794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ620527-014 Sombat14 + เด็กท่าพระ (426795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้และล้างผิว)
21 # 3อจ620527-127 ED814520762TH korawich + jackzaa (426796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบซ้าย-ขวา)
22 # 3อจ620527-106 EW998796339TH Exdesign + premrit (426797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ620527-128 SNYI000012233 nung919 + เซียนพละ (426798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
24 # 3อจ620527-015 mawpong + samartw (426799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผล วัดเชิงหวาย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)
25 # 3อจ620527-129 EF293022885TH คชาภา + theera (426800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
26 # 3อจ620527-130 RC746334959TH mntpt + ชัยวุฒากาศ (426802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ620527-107 EV344957252TH Giant415 + รงค์พังงา (426803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (G 62%)
28 # 3อจ620527-017 วัฒน์วังหิน + popnavy (426804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620220-107) (G 88%)
29 # 3อจ620527-108 EX384627311TH ทนายหลวง + เอกกี้27 (426805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ620527-131 EF248896255TH เซียนน้อยหนึ่ง + ตู่เมืองตาก (426806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.สมุทรสาคร (G 64%)
31 # 3อจ620523-125 EX369237526TH นรปาน + เปาโลพระเครื่อง (426807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
32 # 3อจ620527-109 EV344957252TH ปอวีร์ + รงค์พังงา (426808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
33 # 3อจ620527-132 EV277539083TH สมอแดง + เล็กหัวเสือ (426809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (580619-097)
34 # 3อจ620523-148 EX369238005TH slaton57 + เบิร์ดพนาสนธิ์ (426810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
35 # 3อจ620527-133 EW232400314TH วานรไฟ + ฟลุ๊คนครระยอง (426811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
36 # 3อจ620527-110 EW731389474TH wwwoot + เหรียญหลวงพ่อคูณ (426812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา

37 # 3อจ620524-101 EV973700895TH wwwoot + ตี๋ลำปางหลวง (426813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (620405-034)(G 70%)
38 # 3อจ620527-134 ED817211663TH chsearn + เด็กนอก (426814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
39 # 3อจ620527-111 ED812509279TH amarin99 + maitree (426815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (600621-182) (G 88%)
40 # 3อจ620527-135 TPD071A000144 midori + bigforever11 (426816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (620516-088)
41 # 3อจ620527-141 EF314788816TH olympia + ดอกคูน (426817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พันพิเศษ เนื้อผงแร่(แดง) ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
42 # 3อจ620527-137 EW582610509TH kit01 + สหายเมืองลิง (426819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
43 # 3อจ620527-115 EW660354846TH ใบไผ่ใบตาล + derss (426820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท) (น้ำหนัก 7.4 กรัม)
44 # 3อจ620527-138 EW582610509TH มีเก้า888 + สหายเมืองลิง (426821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ620527-139 ED798863982TH choedchai + Maruay (426823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)(620429-064) (G 65%)
46 # 3อจ620527-143 ED811423109TH soiytnd + หมูทอง (426824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ620527-116 EW086961847TH takrit + น้องแผ่นดิน (426825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 58%)
48 # 3อจ620527-144 ED806451124TH nung919 + kingidear (426827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ620527-117 PSP0002493026TH henghengheng + (426828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wichean146
เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.เพชรบุรี
50 # 3อจ620527-145 EW865333035TH มนต์เมืองเหนือ + knug11 (426829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (591019-041)
51 # 3อจ620527-118 ED775019910TH กุมารเทพ168 + sohn27 (426830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ620527-146 EF365210369TH ครูนัต + ฐณะวัฒน์ (426831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ620527-119 EV731038190TH nung919 + mars7783 (426832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2472 จ.อุตรดิตถ์
54 # 3อจ620527-147 EF228882076TH thonglor + hattori (426834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม)
55 # 3อจ620527-148 ED816124150TH nung919 + Tom02 (426836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

56 # 3อจ620527-120 ED800079245TH Turtle-Jet + เสธไอซ์ (426837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(611012-149)(G 84%)
57 # 3อจ620527-150 PYSC000524363 wwwoot + maibangsai (426841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540510-041)
58 # 3อจ620527-114 ED797058141TH eyeda + Romet (426864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผงผสมไม้ตะเคียน ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
59 # 3อจ620527-121 EF320890595TH zafari + LaMaeBoy (426866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร
60 # 3อจ620527-001 Winwinja + Warayu (426867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้)(611019-035)
61 # 3อจ620527-013 saksitt + คนดีของสังคม (426868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
62 # 3อจ620527-140 RSIT000660686 บ้านกรอบเงิน + (426869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Akomaonpat1995
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างและแต่งผิว)
63 # 3อจ620527-136 ED820611975TH SongkanA + ก้อนกรวด (426870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ปั๊มเครื่อง เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ620529-146 ED812638755TH apichart_ao + tgiporp (426985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 6.1 กรัม) (G 94%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 30 พ.ค. 2562 - 08:18 น.] #65736 (23/24)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620517-011 EV534576538TH Vincent (425990) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ620518-003 EW642332345TH โก๋โรจน์ (426517) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ620520-006 EW006581975TH pak2528 (426523) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ620520-009 EW993967575TH kungkung1 (426527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620520-012 EF296121414TH คุณศิระ (426229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620521-005 EW184085337TH กำไลทอง (426343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620523-002 ED768671839TH chsearn (426486) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620523-003 EV815849400TH chane (426487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620523-004 EW086959826TH น้องแผ่นดิน (426489) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ620523-005 EF433101586TH อิคคิว (426490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620523-006 EF178230256TH ratro (426492) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ620523-007 EW141680699TH ปืนใหญ่ (426495) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ620523-009 FAM0001251673 jojubkay (426501) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ620523-010 ED798804406TH ธนกฤตพระเครื่อง (426503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620523-011 EW379315656TH james_15 (426525) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620523-013 ED804164409TH twongt (426528) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620523-014 EW380507741TH anuruknavy44 (426530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620523-016 EF290866848TH kanlaya48 (426534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ620523-017 ED810042713TH o-larn (426536) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ620523-018 EW868291714TH sza1200 (426538) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620523-019 ED694253206TH ตุ๊หลวง (426539) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620523-020 ED814300404TH piboon (426540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ620523-021 ED694253210TH ตุ๊หลวง (426504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
24 # 1อจ620523-022 ED809614966TH jingmanu (426505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ620523-024 ED735412289TH yyoyo (426511) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620517-011 olympia (426941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620520-011 ทองหลังพระ (426553) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ620520-021 พิชาญ (426228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620521-009 chaiyarit_c (426537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620521-017 Newton08 (426943) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ620522-015 กองพิมพ์พัน (426942) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
7 # 2อจ620523-001 Poonsin (426506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620523-002 OMBUN (426509) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
9 # 2อจ620523-003 nuaypkt (426513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ620523-004 สว่างเทวะ (426515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620523-005 เด็กท่าพระ (426516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620523-006 ลุงเอก59 (426519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620523-007 ลุงเอก59 (426520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620523-008 tongprakueang (426522) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ620523-009 tongprakueang (426524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620523-010 โบ๊ทพระเครื่อง (426526) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ620523-011 virut19 (426529) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620523-012 vittaya14 (426531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620523-013 WaruntornB (426533) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620528-012 pornlerty (426908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620521-014 klang_pra + kao_za (426303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620521-118 EW853513043TH keat2507 + pikky (426329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง พิมพ์ใหญ่ฐานสูง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
3 # 3อจ620521-122 ED803080945TH Jjiann1979 + mitmitee (426280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระตรีกาย ***
4 # 3อจ620521-144 EF353400811TH towerboy + กระติบ (426358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ620522-004 Nawaporn_Prathai + (426760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บอย_วิโรจน์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
6 # 3อจ620522-005 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (426761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บอย_วิโรจน์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
7 # 3อจ620523-123 EW514093805TH piyatg + naenaldo (426436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
8 # 3อจ620523-155 EW669000531TH nung919 + ข้าวโอ๊ด (426449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา ***
9 # 3อจ620523-181 ED806669387TH MikeShiNoDa + Bomecool (426466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ620524-112 ET977887184TH ลู่เฉินเฟย + นู๋โอปอ (426590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาสรรค์ กรุท้ายย่าน เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท (สภาพหักซ่อม) ***
11 # 3อจ620524-128 EW350378411TH ณัชกิจ + OgapzaO (426630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
12 # 3อจ620524-139 ED785957669TH gallardo + เมตตาบารมี (426597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 # 3อจ620524-147 BAKY000458052 gallardo + (426619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (G 69%) ***
14 # 3อจ620525-001 welding24 + bunpot (426661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้) ***
15 # 3อจ620525-002 Nazzty + ununun (426662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังไพลิน ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 209) ***
16 # 3อจ620525-003 กำธรนคร + chuchart-k (426663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (600316-108) ***

17 # 3อจ620525-006 tonmek + แก้วอุษา (426665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (611012-175) (G 68%)***
18 # 3อจ620525-008 apichat_rar + Jenjira (426667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์ฐานมะอะอุ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท (620508-027)***
19 # 3อจ620525-009 khotchaninPk + penggo (426670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดกลางบางแก้ว รุ่นปฏิสังขรณ์รอยพระบาท พิมพ์ชลูด เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.นครปฐม (หมายเลข 474/น้ำหนักทอง 23 กรัม) ***
20 # 3อจ620525-010 ลูกพ่อพันท้าย + youanek1191 (426674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก/สภาพสวย) (620117-225)***
21 # 3อจ620525-011 Tharin_P + youanek1191 (426671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 20.1 กรัม) (620509-092)***
22 # 3อจ620525-101 EF130041275TH samanta + tatty (426668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ620525-102 ED772390653TH ninewalk + อรทัย960 (426669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
24 # 3อจ620525-103 EX292232202TH noi70 + เด็กส่องพระ (426673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
25 # 3อจ620525-104 ED806676670TH เซียนน้อยหนึ่ง + pakbankaew (426675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์จิ๋วหลังผง ปี 2542 จ.นครปฐม (สภาพไม่มีแผ่งหลัง) ***
26 # 3อจ620525-105 EW701948118TH taroxtaro + peaprem (426766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (560927-334) ***
27 # 3อจ620525-106 EW351754048TH catbkk + Prince_Pratya (426677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ620525-108 ED803099916TH เจ้าคุณ + pong521 (426681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ620525-109 EX330913565TH Wanchana + boboaf (426684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (G 68%)***
30 # 3อจ620525-110 EW351754153TH niwetch + Teebotun (426687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)***
31 # 3อจ620525-111 EW468156347TH mana1 + suwatboat (426676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ ***
32 # 3อจ620525-112 EW770078859TH เป้เกลือป่น + aechakkit (426678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
33 # 3อจ620525-114 EW619623216TH knug11 + เย็นสบาย (426683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 1537) ***
34 # 3อจ620525-115 EV905359470TH Sasitornjantasri + kohler (426686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (620510-204) ***

35 # 3อจ620525-116 EF254656974TH ของขลัง + anothaitmc46 (426689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 3.5 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)***
36 # 3อจ620525-117 EF120011739TH เมืองไทย + Kimbunbun (426692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
37 # 3อจ620525-119 EF343003841TH pramual + กระติบ (426763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
38 # 3อจ620525-120 EX246152161TH bird2513 + Choomsilp (426696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 87%)***
39 # 3อจ620525-121 EV885706986TH ของขลัง + opol1812 (426672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม (G 81%)***
40 # 3อจ620525-122 ED603495316TH rungkrabi + tgiporp (426679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3803) ***
41 # 3อจ620525-123 ED796327010TH korn88 + chaiywutkunarsa (426682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 78%)***
42 # 3อจ620525-124 ED796327010TH พลธีร์5559 + chaiywutkunarsa (426685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
43 # 3อจ620525-126 EV661374705TH chane + chaiya-2 (426690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)***
44 # 3อจ620525-129 EW912004260TH อะนันตะปัดชะเย + nanin (426759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ620525-130 SLYA000890561TH ruamsup + nampoo (426695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 11433) ***
46 # 3อจ620525-131 EX280755136TH pramual + รุยคอสต้า (426732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
47 # 3อจ620525-132 ED812424065TH tuktu40 + ยอดอ่างทอง (426735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(610330-124) ***
48 # 3อจ620525-134 EV106564847TH หนุ่ยเสื้อดำ + ก้อนกรวด (426742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายตัดเดี่ยว เนื้อดิน ***
49 # 3อจ620525-135 ED812730349TH kolon + Ake595 (426743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด) ***
50 # 3อจ620525-136 ED812730349TH kolon + Ake595 (426745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 1 โค้ด) ***
51 # 3อจ620525-137 EV534550535TH kitti7070 + Vincent (426746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้) ***
52 # 3อจ620525-138 EF182092383TH sam8793 + สุดขอบฟ้าG (426748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ620525-139 EW095970285TH herikanem79 + Promsri (426765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุดทองแดง/สภาพใช้) ***
54 # 3อจ620525-140 ED793371805TH Sombat14 + ว่านหวาย (426750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหลวงพ่อพัฒน์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (วัดหน้าพระธาตุสร้าง) ***
55 # 3อจ620525-141 ED809344813TH กุมารเทพ168 + nakornyong (426700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
56 # 3อจ620525-143 EF408742614TH bird2513 + schan2514 (426703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร (G 64%) ***
57 # 3อจ620525-144 EX286741356TH Pitcha + sornna (426705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620518-001)(G 78%) ***
58 # 3อจ620525-145 ED808641744TH เมืองช้าง + Dordumdee (426707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(560504-140) ***
59 # 3อจ620525-146 EW694255710TH sompong1691 + newty53 (426710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ620525-147 EW694255710TH sompong1691 + newty53 (426712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
61 # 3อจ620525-148 ED808043176TH atsmark2 + noonno2525 (426715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ620525-149 EX275959729TH lekmahoran + ดลเครื่องราง (426718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง) ***
63 # 3อจ620525-150 EW927019858TH sumat + Zinemala (426721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1350) ***
64 # 3อจ620525-151 ED694260493TH kortzean + ตุ๊หลวง (426699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด) ***
65 # 3อจ620525-153 EW926597687TH แม่พลอย + noi70 (426704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ620525-154 FH0118WAGC45 เอื้ออนันต์ + beer2126 (426706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำคาวมสะอาดผิว) (620327-071)(G 64%)***
67 # 3อจ620525-155 ED802995505TH Werachai10 + lulytoon (426709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(611022-011) ***
68 # 3อจ620525-156 ED802995505TH pk-rama2 + lulytoon (426713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620502-008) ***
69 # 3อจ620525-157 ED818302697TH nung919 + เทพรถไฟ46 (426717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
70 # 3อจ620525-158 ED812332758TH นิคมตะวันออก + หูยาว (426720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อทองแดง (ขนาด 1 นิ้ว) ***

71 # 3อจ620525-159 EW646717332TH วิเศษชัยชาญ + ธัมปารี_16 (426722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์ข้างอุ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ620525-160 EF114539257TH memories + เขยมาบตาพุด (426725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 29 พ.ค. 2562 - 09:07 น.] #65671 (22/24)** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620527-016 memories + ชินจัง (426801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทองรวม 6.6 กรัม) (G 73%)***
2 # 3อจ620527-112 ED812509279TH calibre36 + maitree (426818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 6.8 กรัม) (G 89%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 28 พ.ค. 2562 - 08:10 น.] #65666 (21/24)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620513-002 EF296755655TH คุณศิระ (425546) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ620515-022 EX277509696TH เพชรศรีวิชัย (426352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620516-004 EV478842588TH suttisak (425947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620517-004 EW584434121TH suyu7 (426356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ620517-008 EF104566479TH เทียมเยาวราช (426066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620518-013 EW086182988TH t_local (426403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620520-002 ED798794099TH sathitslc (426406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620521-001 ED799470718TH รณกฤต30 (426322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620521-004 EW258459042TH NUT2008 (426341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620521-006 ED809701617TH โก๋โรจน์ (426346) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ620522-001 EF228302426TH tomato (426400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620517-010 thiengboon (426338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620521-001 konchoppra (426340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620521-002 nuaypkt (426342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620521-003 Anankiya (426345) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ620521-004 jessepre (426350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620521-005 Buncha (426353) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ620521-006 toopronchai (426359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620521-007 wilairat_22 (426361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620521-008 นูบางตาล (426362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620521-010 naja22 (426336) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 2อจ620521-011 kao_za (426314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620521-012 kritmek (426317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620521-013 welegal (426320) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ620521-014 vittaya14 (426327) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ620521-015 jung70 (426332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620521-016 Emily007 (426335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ620522-001 เวียงระแหง (426387) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620522-002 เน้นพระสวย (426391) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ620522-003 anurak99 (426397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620522-006 Theethuch (426404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620522-007 Vuttichai (426407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620522-008 อ้น_รังสิต (426408) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620522-009 Sakapontaprit (426410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ620522-010 jicko (426412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620522-011 jicko (426378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ620522-012 jicko (426379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620522-014 tuy_301 (426381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620525-012 ๙อุอากะสะ (426726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620514-015 zafari + Buncha (425659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ620514-111 EW181451884TH Poonsin + เอกสตูล (425641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ620514-131 82009599474 พงษ์ท่าม่วง + tayatang (425644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนปลอกมีด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ620516-006 Bophantom + เก้าออโต้ (425927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ620517-120 EX357079814TH Niti333 + midland (426006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** จิ้งจกหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 7 เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ620520-003 Jackbangkaew + boonserm (426161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพล้างผิว) ***
7 # 3อจ620520-151 EW351747016TH tttui + Prince_Pratya (426211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ (เสาอากาศมีกลาก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
8 # 3อจ620521-132 LTMP000198057 Lucair + kittikitti (426282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร) ***
9 # 3อจ620522-103 EW448698922TH zafari + chowkul (426398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (กรอบชุบทอง) ***
10 # 3อจ620523-180 EX372838375TH Niti333 + Mark-Mon2015 (426521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ620524-001 sompong1691 + Buncha (426572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.ตราด ***
12 # 3อจ620524-002 nung919 + Buncha (426576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดมกุฎฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินสีห์ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
13 # 3อจ620524-003 nung919 + Buncha (426579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี ***
14 # 3อจ620524-004 terdshop + ฟรีโน่ (426581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
15 # 3อจ620524-005 Chanchai21 + ไกรศาล (426583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนารายณ์ เจ้าพ่อศาลสูง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.ลพบุรี ***
16 # 3อจ620524-006 Pitcha + เก้าตะวัน (426603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้และรมผิวใหม่) (620517-059)***

17 # 3อจ620524-007 Jackbangkaew + (426605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Rabbit2518
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(620329-107) (G 63%)***
18 # 3อจ620524-008 njeesom + sanopporn (426607) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ620524-008 njeesom + sanopporn (426607) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ620524-009 bansa + sanopporn (426610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ620524-010 RaPinPraiOne + (426613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อาณาจักรพระ
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สาริกาคู่ เนื้อผง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
22 # 3อจ620524-011 Bbeenaja + SiwaDa928 (426617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
23 # 3อจ620524-012 Bbeenaja + SiwaDa928 (426620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
24 # 3อจ620524-013 Bbeenaja + SiwaDa928 (426621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
25 # 3อจ620524-014 Bbeenaja + SiwaDa928 (426624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
26 # 3อจ620524-015 Bbeenaja + SiwaDa928 (426625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
27 # 3อจ620524-016 Bbeenaja + SiwaDa928 (426628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
28 # 3อจ620524-017 chattawat + โจ้ดอนเมือง (426631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ620524-102 EW060624811TH คชาภา + อ้อยใจ (426635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส พิมพ์บล็อกกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี ***
30 # 3อจ620524-103 ED805832943TH ชัยไทรงาม + mingch (426638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
31 # 3อจ620524-104 ED805560065TH Pitcha + bluezone69 (426640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(620204-019) ***
32 # 3อจ620524-105 ED808004288TH hot2523 + บางแก้ว1976 (426642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ620524-106 ED810911207TH Pracha40 + POOSIT (426643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)***
34 # 3อจ620524-107 RSSK000031089 yosapon + Naphat1129 (426645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (590812-080)***

35 # 3อจ620524-108 ED810018285TH thai2net + chanchim (426648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (590331-035)(G 76%) ***
36 # 3อจ620524-109 EV482078861TH พงษ์ท่าม่วง + tookatun (426649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620329-172)(G 71%) ***
37 # 3อจ620524-110 EV079869609TH panupong30 + oldamulet (426652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์อุเล็ก เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
38 # 3อจ620524-111 EX314786395TH camaroj + เด็กข้างวัด (426587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ620524-113 ED803098371TH pramual + prathep (426592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ620524-114 EV731038169TH แป๊ะดำเนิน + mars7783 (426594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นหนุมานออกศึก เนื้อเงิน ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
41 # 3อจ620524-115 EW570981167TH thanapetch + รักษ์นครหลวง (426595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม) ***
42 # 3อจ620524-116 ED810295479TH เพชรอโยธยา + tidtoom (426655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ต๋อย วัดสนามแย้ รุ่นจักรพรรดิ์รวยพันล้าน เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 2722) ***
43 # 3อจ620524-117 EW464652589TH pradee125 + Kampeang (426598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทอง) ***
44 # 3อจ620524-118 ED797251989TH joeenok + aomthai (426600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
45 # 3อจ620524-119 EF113954882TH jung70 + phrut (426601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2669) ***
46 # 3อจ620524-120 EF244649523TH NAMMONL + (426604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 74%)***
47 # 3อจ620524-121 EF432156800TH namuang + โบ๊ทพระเครื่อง (426608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (620510-098)***
48 # 3อจ620524-122 BAB0000199441 ดาวหาง + บ๊อบบางบ่อ (426612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ้น วัดบ้านเก่า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ชลบุรี ***
49 # 3อจ620524-124 EF366980425TH pramual + ปิ้กพาหุง (426656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ620524-125 WAVP000018157 Bophantom + Nong-poko (426618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
51 # 3อจ620524-126 WALK000447615 ปะใหญ่ + kajell3555 (426623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (620318-027)(G 76%) ***
52 # 3อจ620524-127 EV200868162TH TheJo + ทรัพย์1990 (426627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***

53 # 3อจ620524-129 EW771413066TH nop_parat + pudragon54 (426632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 89 พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1/ไม่ตัดขอบ)***
54 # 3อจ620524-130 EW771413066TH nop_parat + pudragon54 (426634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 89 พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 99/ไม่ตัดขอบ) ***
55 # 3อจ620524-131 EW803587370TH ChonChob + เวียงห้วยเขน (426582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรกลูกยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
56 # 3อจ620524-132 EX349632187TH nutturbo + tayatang (426585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้) ***
57 # 3อจ620524-133 EW971909730TH ปิ่นอนงค์ + mchutith (426586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
58 # 3อจ620524-134 EW349256194TH Greenoldman + yongyot (426588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
59 # 3อจ620524-135 EW971909730TH ฐณะวัฒน์ + mchutith (426589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ620524-136 ED796334554TH LIVERPOOL-LOVE + (426591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
somgiat
*** พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง(ขาว) ***
61 # 3อจ620524-137 EU925460435TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + jazz9235 (426593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ620524-138 ED803854504TH pramual + khakprachin (426596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
63 # 3อจ620524-140 ED812742894TH warinsaya + Bomecool (426599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาเชยคางข้างเม็ด พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้) ***
64 # 3อจ620524-141 EW590161020TH vitaya + rachanikorn (426602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
65 # 3อจ620524-142 ED798484715TH พ่อฟอร์ม + wutclub (426606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ620524-143 EB229668114TH phoomchai + Siwakarn (426609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (620503-055) ***
67 # 3อจ620524-144 EV497186947TH kittisak_10 + pound2007 (426611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
68 # 3อจ620524-145 EV915543895TH Somkiathong + m-cot (426614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (620124-119) ***
69 # 3อจ620524-146 EF227837288TH wigvic + เซียนใหญ่สายร่ม (426616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบน) ***
70 # 3อจ620524-148 RTAM000031642 hellboy18 + สุนทรฤทธิ์ (426622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

71 # 3อจ620524-149 EV905359466TH noy2015 + ชฎาภรณ์ (426626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5262)(620130-083) (G 75%)***
72 # 3อจ620524-150 NGWW000050888 wwwoot + MMadee (426629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
73 # 3อจ620525-127 EF270396270TH bird2513 + teespy (426764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (G 80%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 27 พ.ค. 2562 - 08:08 น.] #65661 (20/24)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620510-001 EW735494481TH pimthong (425796) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ620511-004 EW735494495TH pimthong (425804) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ620513-015 EW351739482TH WaruntornB (425970) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620514-024 EW733143227TH กัปตันอะหิงสะกะ (425976) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ620515-006 ED790737918TH zerocb (425785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ620520-001 EX384618495TH เอกกี้27 (426236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620520-004 EW241954930TH หนองซอ (426245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620520-005 EF296268264TH คุณศิระ (426249) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620520-007 EW803946801TH nunthikorn (426251) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ620520-008 EU200200563TH pruksasat (426257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620520-010 EW603913167TH MAI_AMULET (426258) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ620520-011 ED808702236TH endzone (426271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620520-013 ED769887085TH kittikitti (426233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ620520-014 ED803475118TH masterbill (426234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620520-015 EW248427589TH pornperm (426235) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620520-016 BKAE000653609 nockout (426240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620520-017 SNKU000002041 nailom9 (426243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620520-018 EW039267319TH พิศุทธิ์ (426246) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ620520-019 ED805670548TH winwin (426275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620520-020 ED781998138TH bluezone69 (426250) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
21 # 1อจ620520-021 ED804137275TH ssnook2538 (426237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620520-022 EF296094152TH O-Korat (426239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620508-005 อ้น_รังสิต (425221) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ620513-003 พุทธคุณ05 (425613) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ620513-007 สยามเมืองยิ้ม (425623) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 2อจ620515-001 sineru32 (425769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620515-010 Leksalaya (426659) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ620515-011 Leksalaya (426660) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ620516-008 nattaphak (425987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ620516-012 พิชย์ภัสสร (425972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620518-002 tawat_boonyarat (426133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620518-007 zafari (426231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620520-001 จักราช (426241) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 2อจ620520-002 แม้วจอมเทียน (426242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620520-003 arthur (426244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620520-004 tonsakchai63 (426247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620520-006 ลูกพ่อพันท้าย (426252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620520-007 thammarod (426253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620520-009 พุทธบูชา (426255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620520-010 pui1228 (426256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620520-012 JoEthaibev (426259) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 2อจ620520-013 chanram (426260) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ620520-014 kui60 (426261) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ620520-015 jes191 (426262) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620520-016 aroun (426263) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ620520-017 ronin28 (426264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620520-019 chanapai (426265) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620514-147 EW258453288TH ลูกพ่อพันท้าย + NUT2008 (425758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก ปี 2535 จ.อุทัยธานี ***
2 # 3อจ620515-003 zafari + kitcha (425803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หัวโน เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้) ***
3 # 3อจ620515-004 zafari + kitcha (425806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์จุดกระโดด เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต ***
4 # 3อจ620515-106 ED800974335TH เหวัชระ + lalalaon (425812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ พิมพ์สามอุ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช ***
5 # 3อจ620515-167 EF104563384TH tongprakueang + (425897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sakbangbon
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว)***
6 # 3อจ620516-119 EW801665556TH tonychan + ขุนเมืองจันทร์ (425943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช ***
7 # 3อจ620517-135 ED793325831TH hellodanial + ว่านหวาย (426390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2519 จ.ฉะเชิงเทรา ***
8 # 3อจ620520-110 EW181449832TH nung919 + เอกสตูล (426176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังยันต์ ศ ตัน เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต ***
9 # 3อจ620520-113 EW073000973TH อตกพระเครื่อง + tee_bang (426187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ราชบุรี ***
10 # 3อจ620520-123 EU200200563TH Newcomer + pruksasat (426209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง เนื้อดิน ***
11 # 3อจ620520-124 ED771232885TH Game_krub + pisitnkul (426212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และย้อมสีชมพู) (G 63%)***
12 # 3อจ620520-129 ED769887085TH mommam21 + kittikitti (426222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาแข้งเฉียง วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง (G 91%) ***
13 # 3อจ620521-011 jung70 + toopronchai (426554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 941) ***
14 # 3อจ620522-001 Poonsin + หนึ่งสภาพัฒน์ (426372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2715) ***
15 # 3อจ620522-002 Chimpalee + พิศรุษ (426374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)***
16 # 3อจ620522-003 เสธไอซ์ + timmumu07 (426376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/สภาพล้างผิว) (G 60%)***

17 # 3อจ620522-006 tockjung + เน้นพระสวย (426382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620510-155)(G 80%) ***
18 # 3อจ620522-007 knug11 + onemomo (426384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 09088) ***
19 # 3อจ620522-009 prayoyo2510 + somboonput (426389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดกุฎีทอง พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
20 # 3อจ620522-010 นนท์รามคำแหง + (426392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somboonput
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
21 # 3อจ620522-011 น้าเดช + โพธาราม (426373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงิน ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (610405-161)***
22 # 3อจ620522-012 AQUAMAN39 + โจ้ดอนเมือง (426375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
23 # 3อจ620522-013 TEE_INTER + อรรถพล (426377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ620522-014 MIXMUK + deawn (426380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) ***
25 # 3อจ620522-015 panu_pdd + tong0259 (426383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
26 # 3อจ620522-016 thanapetch + alitita (426385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.อ่างทอง ***
27 # 3อจ620522-017 midori + tuy_301 (426388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดมกุฏฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินสีห์ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ620522-101 EF436090613TH taccord + addoo (426394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
29 # 3อจ620522-102 EF436090613TH Beed098 + addoo (426395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง/สภาพแต่งผิว) ***
30 # 3อจ620522-104 ED793338146TH toey7 + เบตง357 (426401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ620522-105 EW660304601TH amarin99 + long_g (426402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (G 79%)***
32 # 3อจ620522-106 EW375030154TH อะนันตะปัดชะเย + (426405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Eik_Sinchai
*** เศียรพระบูชา ***
33 # 3อจ620522-107 EV469424932TH คอร์อ่อน + หมูเหนียว (426415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสื้อเกราะ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ620522-108 EF120778565TH dreamsconner + เบิ้มศรีราชา (426409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** ล็อกเกตรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ620522-108 EF120778565TH dreamsconner + เบิ้มศรีราชา (426409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** ล็อกเกตรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ620522-109 EW157826184TH kittisak_10 + tatoa (426411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (G 76%)***
37 # 3อจ620522-110 ED808020263TH niwetch + เบิ้มศรีราชา (426413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 23) (G 77%)***
38 # 3อจ620522-111 EF384859094TH Bbeenaja + met26 (426414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว) ***
39 # 3อจ620522-112 EW590193036TH อะนันตะปัดชะเย + t-kanchanu (426393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2525 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
40 # 3อจ620522-113 EW852034960TH gallardo + long_g (426396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 11/น้ำหนักทอง 19.1 กรัม) ***
41 # 3อจ620523-001 Stapornch + malakul (426416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
42 # 3อจ620523-002 tum99 + naret18 (426418) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระกริ่งโพธิญาณ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 202) ***
43 # 3อจ620523-002 tum99 + naret18 (426418) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระชัยวัฒน์โพธิญาณ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
44 # 3อจ620523-002 tum99 + naret18 (426418) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นโพธิญาณ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
45 # 3อจ620523-003 jaturong_sri + Thipnapa007 (426420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาวัดมกุฎฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1348/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
46 # 3อจ620523-004 six_cm + สว่างเทวะ (426423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น) (G 80%)***
47 # 3อจ620523-005 เอี่ยมโชคดี + เด็กท่าพระ (426425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดตาปะขาวหาย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
48 # 3อจ620523-006 ปักต้นกล้า + เด็กท่าพระ (426426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
49 # 3อจ620523-007 rungkrabi + sakaekrung (426428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1507) ***
50 # 3อจ620523-010 UDS-35 + ของขลัง (426433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.อุทัยธานี ***
51 # 3อจ620523-011 TEE_INTER + rooms_studio (426435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา) (620306-101)***
52 # 3อจ620523-012 AodBangkhae + anonnat (426437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2519 จ.นครปฐม ***

53 # 3อจ620523-013 Vkob2001 + นิดบางไทร (426439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** หนุมานหลวงพ่อสุน วัดศาลากุน เนื้อไม้ จ.นนทบุรี (G 85%) ***
54 # 3อจ620523-014 Poonsin + พิชาญ (426441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 710/สภาพล้างผิว) ***
55 # 3อจ620523-015 แม่ตะเคียนทอง + (426444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WaruntornB
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ620523-016 warriorric + อาร์มไข่เค็ม (426445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
57 # 3อจ620523-101 EP324821635TH ปิงเปียง + สุเรนทรชิต (426448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง) ***
58 # 3อจ620523-102 EV915543878TH kittisak_10 + m-cot (426450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ620523-103 EV969738815TH แม่พลอย + bunjerd (426452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ620523-104 EF228278130TH Nopbanna + joeenok (426454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางถวายเนตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ620523-105 EW682170654TH Tar_MDU35 + tinny (426456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ620523-107 EU365946082TH attapon_i + ทีมพรานนก (426461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ620523-108 EW904021487TH Spider_Man + โอเว่น (426462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ620523-109 EF105255022TH อะนันตะปัดชะเย + บีเวียงพิงค์ (426464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
65 # 3อจ620523-110 ED796460447TH แม่พลอย + chin_kup (426556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสฉลองอายุครบ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ620523-111 EW304531634TH zafari + หมอมีดี (426417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
67 # 3อจ620523-112 EV586393464TH RaPinPraiOne + (426419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kaigreenline
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
68 # 3อจ620523-113 EW832362396TH มาร์คพระเครื่อง + normon (426421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ620523-114 EF147866833TH kolon + aood0458 (426422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)***
70 # 3อจ620523-115 ED810286826TH gecko + ไข่มุข (426424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก จ.เพชรบุรี (620513-068)(G 87%) ***

71 # 3อจ620523-116 ED797414364TH กิตช่างไม้ + armarging (426427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 0.8 กรัม) ***
72 # 3อจ620523-117 EW820956361TH Chanchai21 + ว่านหวาย (426429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง รุ่นยกช่อฟ้า พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ภูเก็ต (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
73 # 3อจ620523-118 EW820956361TH Chanchai21 + ว่านหวาย (426431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต ***
74 # 3อจ620523-119 EF254649085TH Ultagolf + anothaitmc46 (426548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก ***
75 # 3อจ620523-120 EW662260231TH gallardo + ซูโม่ (426434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา พิมพ์หลัง สก.(ใหญ่) เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม) ***
76 # 3อจ620523-121 EW304526532TH poltra + Burapha777 (426557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 55312)***
77 # 3อจ620523-124 ED782789374TH kittisak_10 + Prakor (426440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (G 70%)***
78 # 3อจ620523-126 ED807816585TH กชณิชา + photo_one (426443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวเป็นสนิมเงิน) ***
79 # 3อจ620523-127 EW584434254TH somnuk + suyu7 (426542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางแขนอ่อน กรุวัดเจดีย์สูง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
80 # 3อจ620523-128 EV280022538TH gallardo + สิริพรชัย (426447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (610929-013) (G 89%)***
81 # 3อจ620523-129 EW570980161TH shang + รักษ์นครหลวง (426451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
82 # 3อจ620523-130 EV277548615TH PLE_INNO + เล็กหัวเสือ (426453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางสมาธิ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (580707-054) ***
83 # 3อจ620523-131 EW498146153TH pornlimk + โอบอุ้ม (426455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
84 # 3อจ620523-132 EW141680699TH อรทัย960 + ปืนใหญ่ (426457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ620523-133 EW351750077TH k-e-n + Teebotun (426459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 70%)***
86 # 3อจ620523-134 EW351750077TH Chairut + Teebotun (426460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) ***
87 # 3อจ620523-135 EW912003658TH katae + สุนทรฤทธิ์ (426463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
88 # 3อจ620523-137 EV316784321TH suwanarat + Taweesak48 (426547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***

89 # 3อจ620523-138 EW798365157TH Asteria + ตะแคงขวด (426469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
90 # 3อจ620523-139 WDIS000075001 Poonsin + Folkfolk (426471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 263) ***
91 # 3อจ620523-140 EW060935005TH THARIS + นราชพฤกษ์ (426474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 1952) ***
92 # 3อจ620523-141 ED800628296TH แอ๊ค-คลองสี่ + อาลาดิน (426478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
93 # 3อจ620523-142 EW807291582TH สามัญชน + รัตน์เนินพระ (426481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)***
94 # 3อจ620523-143 EF113785910TH ขามทะเลสอ + แสงบูรพา (426541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
95 # 3อจ620523-144 EW239242697TH yodenam + สิทธิชัย (426484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
96 # 3อจ620523-145 EV905373091TH wwwoot + ชฎาภรณ์ (426491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (G 67%)***
97 # 3อจ620523-147 EV630047904TH winaikew + tansave (426546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพเนื้อราน) ***
98 # 3อจ620523-149 NGWW00050298 เมืองช้าง + Rich989 (426497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ620523-150 ED797413806TH kumpol8888 + toxic (426555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 301)(570428-052) ***
100 # 3อจ620523-151 EF114400765TH vios2877 + วิทยา161 (426438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 301) ***
101 # 3อจ620523-152 EF178230242TH beer11 + ratro (426545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ620523-153 ED794578810TH Theptarget + สามัญชน (426442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (G 91%)***
103 # 3อจ620523-154 ED805551276TH เพิ่งหัดดู + jitnobnom (426446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ620523-156 EF132089934TH direk_inkul + พระลพ (426467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์ตื้น เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
105 # 3อจ620523-157 EW926587680TH อะนันตะปัดชะเย + noi70 (426468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
106 # 3อจ620523-158 EW680444378TH pandp + beer2126 (426470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (520321-070) (G 66%)***

107 # 3อจ620523-159 ED651725186TH ศุกลเศรษฐ + เขยมาบตาพุด (426473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
108 # 3อจ620523-160 EV857478262TH ศุกลเศรษฐ + วัตถุนิยม (426476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
109 # 3อจ620523-161 EF463747016TH อ๋องสาย4 + oudood (426479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
110 # 3อจ620523-162 EF257047337TH อรทัย960 + แป้ง67 (426482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (G 78%)***
111 # 3อจ620523-163 ED802236160TH Chanchai21 + onizuka2518 (426544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 180) (600114-039)(G 71%)***
112 # 3อจ620523-164 ED778790835TH Chanchai21 + phuwadet (426485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (511122-047)(G 78%) ***
113 # 3อจ620523-165 EX235225089TH กฤษณะ + Art2532 (426488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
114 # 3อจ620523-166 ED804193285TH sak_chon + But140 (426552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 64%)***
115 # 3อจ620523-167 EF180034723TH ของขลัง + หิมพานต์มุ่งงาม (426543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 0.8 ซม.) (590422-116)***
116 # 3อจ620523-169 ED797878623TH อะนันตะปัดชะเย + หมงครุใน (426496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
117 # 3อจ620523-170 EW822588007TH naenaldo + bank9 (426498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตา เนื้อสำริด ***
118 # 3อจ620523-171 EF358968961TH minicolon + (426500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
แว่นพระประแดง
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นไล่ควายสิงคโปร์ เนื้อผง จ.ปราจีนบุรี ***
119 # 3อจ620523-172 ED810042713TH khunoak77 + o-larn (426502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (620121-058) ***
120 # 3อจ620523-173 EW309445915TH หงส์เมืองจันท์ + ถัมภ์บรรฑุ (426551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ระยอง ***
121 # 3อจ620523-174 ED809351814TH HopeMan + nakornyong (426507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
122 # 3อจ620523-175 RE362449296TH zafari + เชนสมิธ (426510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธง วัดนาห้วย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
123 # 3อจ620523-177 ED808617745TH misterpou + Dordumdee (426514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(560314-195) ***
124 # 3อจ620523-178 EW579606328TH Eagle007 + ขนมกรุบ (426550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นมหามงคลพระชนมพรรษา 60 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***

125 # 3อจ620523-179 ED802324417TH nopakk + เก๋นครนายก (426518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
126 # 3อจ620523-182 EV444743507TH teewhytee + Darkwalf (426472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
127 # 3อจ620523-183 EW770200688TH montree_anu + ชัยวัฒน์เจ้าสัว (426475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
128 # 3อจ620523-184 ED815420598TH Spider_Man + โอเว่น (426477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
129 # 3อจ620523-185 EW095970095TH vadcharapol + ครองตน (426480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญคณะพุทธศรัทธาท่าลาน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สระบุรี (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ปลุกเสก) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 25 พ.ค. 2562 - 08:20 น.] #65655 (19/24)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620511-010 EW651476064TH Aummata (425813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ620513-007 EF112360511TH anuruknavy44 (425554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620516-006 ED789955663TH bird2513 (425955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620518-001 ED782799045TH Darkman (426154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620518-002 EV949824135TH แป๊ะดำเนิน (426099) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620518-004 EF296319173TH คุณศิระ (426104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ620518-005 ED796522402TH mox63 (426150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620518-006 EF359533100TH แว่นพระประแดง (426111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620518-007 EF296622509TH บารมีทวีคูณ (426113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620518-008 ED449661402TH รักษ์ต้มเลือดหมู (426115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620518-009 EW868219105TH sza1200 (426117) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ620518-010 ED789844000TH สอง555 (426122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620518-011 EW349297790TH shansatran (426118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620518-012 EX281264045TH pichet344 (426121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620518-014 EU297051989TH Doitung (426124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620518-015 ED804153715TH But140 (426127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620518-016 EU659242357TH pradrem (426130) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ620518-017 EV054474684TH nooing (426134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620514-004 Buncha (425657) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ620517-004 hyongyuth (426056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ (ยืนยันข้อมูลถูกต้องตามบัตรรับรองฯ เลขที่ 611219-053)
3 # 2อจ620518-001 prakit0112 (426132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620518-003 Sura-Gan (426135) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620518-004 rooms_studio (426138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620518-005 polsattahip (426140) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620518-008 nuaypkt (426144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620518-009 nuaypkt (426146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620518-010 nuaypkt (426147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620518-011 nuaypkt (426123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620518-013 jennarong1981 (426152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620518-014 nuttakrit (426128) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ620524-012 การันตีพระ (426558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ620524-013 การันตีพระ (426559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ620524-014 การันตีพระ (426560) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620513-116 EV830182958TH Natthanan + ขุนพลโต (425956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่งไหล่ยก พิมพ์ไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท (G 83%) ***
2 # 3อจ620515-010 Sakorn_rak + cabzaa (425824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพใช้) (G 79%)***
3 # 3อจ620515-115 EW579998828TH แถวอุรุพงษ์ + แซนวิช (425877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม ***
4 # 3อจ620516-112 ET794191725TH ทนายหลวง + CharinT (425934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชตุพน เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
5 # 3อจ620516-130 EW807284122TH humment + นาควารี (426354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 63%) ***
6 # 3อจ620518-005 sook14 + sanopporn (426357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ620518-124 EF293603845TH slaton57 + Thai35 (426360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 66%)***
8 # 3อจ620518-137 EF286673713TH บัณฑิตต + สุเรนทรชิต (426082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว) (530407-071)***
9 # 3อจ620521-001 ยอดอ่างทอง + สันคลองสาม (426285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 282)***
10 # 3อจ620521-002 gallardo + เทพสมุทร (426290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.นครปฐม (G 90%)***
11 # 3อจ620521-003 nopakk + jessepre (426367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ620521-004 BIGTEE + ununun (426364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังทับทิม ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 166) ***
13 # 3อจ620521-005 godarmy + ununun (426298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1669) (G 64%)***
14 # 3อจ620521-006 LIM2512 + หลังเขา30 (426325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี ***
15 # 3อจ620521-007 Hongzoo + omruk (426331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
16 # 3อจ620521-008 pandp + omruk (426337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***

17 # 3อจ620521-009 tontatto + san_sap99 (426339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 1518)***
18 # 3อจ620521-010 zafari + denbike (426344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี ***
19 # 3อจ620521-012 nung919 + wilairat_22 (426291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
20 # 3อจ620521-013 supraraat + นิดบางไทร (426299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ620521-015 thitipant + Longhorn (426309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ620521-016 kittisak_10 + welegal (426311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (620320-003)***
23 # 3อจ620521-017 Manat_com + aun1972 (426318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธพิทักษ์ราษฎร์สัมฤทธิ์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
24 # 3อจ620521-018 kittisak_10 + piaric (426321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร (G 74%) ***
25 # 3อจ620521-019 jirapach + ลำตะคลอง (426326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (560823-301) ***
26 # 3อจ620521-020 C_Ping + vittaya14 (426330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(540330-013) (G 84%)***
27 # 3อจ620521-021 nung919 + เดียวคิงส์สยาม (426347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 63%)***
28 # 3อจ620521-022 Ben2516 + เดียวคิงส์สยาม (426349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (G 65%)***
29 # 3อจ620521-101 EW351735145TH Hatari999 + OgapzaO (426366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ620521-102 EW351735145TH เหน่งบางคู้ + OgapzaO (426276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม) ***
31 # 3อจ620521-103 EV711389427TH Tawatchai50 + yongyot (426279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง) ***
32 # 3อจ620521-104 EX378446496TH inceepra + insolence (426281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 87%)***
33 # 3อจ620521-105 EW804343952TH Baanjarn63 + Zinemala (426287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะมีขีด/วัดไตรมิตรสร้าง) ***
34 # 3อจ620521-106 EV763496951TH ตุ๊หลวง + jabee (426292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ620521-107 EW157848763TH Chanchai21 + LIM2512 (426295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
36 # 3อจ620521-108 EW674334912TH Title999 + นิติเปรม (426301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1412)***
37 # 3อจ620521-108 EW674334912TH Title999 + นิติเปรม (426301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1412) ***
38 # 3อจ620521-109 EW889929856TH kollek + krittiwat (426306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ620521-110 EW617578678TH เมืองช้าง + phannop2538 (426368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 316/หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
40 # 3อจ620521-111 EF104581581TH wwwoot + chokchai (426304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
41 # 3อจ620521-112 EV917832002TH tui07wc + กัมพล (426310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
42 # 3อจ620521-113 ED809900581TH wwwoot + Lekamulet (426312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 65%)***
43 # 3อจ620521-114 EW922253448TH godarmy + jaturat_ph (426315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 460 ) (581225-053)***
44 # 3อจ620521-115 ED786547824TH noppthai + ราชาฤกษ์ (426319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระโมคคัลลา-สารีบุตร หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองผสม ปี 2485 จ.นนทบุรี ***
45 # 3อจ620521-116 EW039267322TH แอลพระไทย + พิศุทธิ์ (426323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้) ***
46 # 3อจ620521-117 ED805966857TH Aummata + kusuma69 (426324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ620521-119 ED800079254TH Bophantom + เสธไอซ์ (426333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น) (610530-113)***
48 # 3อจ620521-120 ED810030539TH supa999 + เอ็มซีเค (426363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
49 # 3อจ620521-121 ED802965662TH world + แพรวพรรณ (426277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ620521-123 EX356108063TH bangkok + nongder (426283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
51 # 3อจ620521-124 EW475139097TH มาร์คพระเครื่อง + มัสชา (426286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
52 # 3อจ620521-125 EW475139097TH nopakk + มัสชา (426289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สมุทรสงคราม ***

53 # 3อจ620521-126 KBAN000479198 camaroj + arm007 (426293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
54 # 3อจ620521-127 EV619896767TH kit01 + ชยภร2014 (426296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่วหน้าทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ620521-128 ED808810227TH สาลิกาดง + pound2007 (426300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.พัทลุง (สภาพใช้) ***
56 # 3อจ620521-129 BOBE000055810 Exdesign + youtasit (426302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ620521-130 ED796562738TH pikkared + OMBUN (426307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าสิบพระองค์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพหักซ่อม) ***
58 # 3อจ620521-131 TMP000198057 เสาร์ห้าบารมีพ่อ + kittikitti (426278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ620521-133 EF408665055TH gallardo + numpraram2 (426284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น ๘๐ พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (G 75%)***
60 # 3อจ620521-134 EF408665055TH gallardo + numpraram2 (426288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น ๘๐ พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1257/น้ำหนักทอง 18.1 กรัม) ***
61 # 3อจ620521-135 PSP0002274708 nopakk + อาวุธ521 (426294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ620521-136 ED794576120TH ballvanrak + bunhar35 (426297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา รุ่น 5 พิมพ์เสือใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ620521-137 EU662272115TH ดอกบัว99 + บางแก้ว1976 (426305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก) ***
64 # 3อจ620521-138 ED800274488TH pramual + อันดามัน (426308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (G 65%)***
65 # 3อจ620521-139 EW554175701TH pop2517 + กระติบ (426313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพใช้) ***
66 # 3อจ620521-140 RERW000029352 ฐณะวัฒน์ + sanopporn (426316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ620521-141 EW554175689TH bird2513 + กระติบ (426348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ620521-142 EW255524498TH ราชสีห์ + aoy101 (426351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
69 # 3อจ620521-143 EW255524498TH tttui + aoy101 (426355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 24 พ.ค. 2562 - 08:09 น.] #65648 (18/24)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620508-002 ED783063725TH ลู่เฉินเฟย (425138) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620511-003 EF290844343TH สีน้ำ (425515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620513-008 EW388064939TH Sittisaks (425963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ620513-009 ED788664956TH Anuchitsomsri (425966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620514-005 EV462071303TH napol (425730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ620514-010 EF127331057TH jetsada_supat (425761) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ620514-016 ED784029380TH mingch (425717) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ620514-021 EV469381392TH ATTORN43 (425729) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ620514-029 EW326881950TH ตั้มปราจีน (425750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620515-003 ED784238771TH รถโฟร์ค (425773) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620515-010 EW660941991TH เสือสมิง (425794) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ620516-001 EW086954466TH น้องแผ่นดิน (425937) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ620516-002 EV482048989TH tookatun (425939) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 1อจ620516-003 EF320581890TH maii_amulet (425942) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ620516-005 ED789861657TH สอง555 (425951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ620516-007 EW889912039TH nut2326 (425958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620516-008 EW536035533TH heng9999 (425961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620516-009 ED807411206TH tuktu40 (425964) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
19 # 1อจ620516-010 EW304489358TH Burapha777 (425968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ620516-011 EW184188190TH perfectman77 (425960) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ620517-001 MKND000112618 dear55 (426054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620517-002 EX292272691TH NANF16 (426057) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 1อจ620517-003 ED769754702TH yanaton (426061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620517-005 EU659242224TH pradrem (426063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ620517-006 EV843800708TH seranee (426065) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 1อจ620517-007 ED792852575TH THE_INSIDER (426070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ620517-009 EF432928248TH thongpaiwan (426060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ620517-010 EW351747909TH guidenaja (426037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620517-012 ED785198005TH Darkaun (425992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ620517-013 EW997391187TH ammad (425994) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ620517-014 EV885716691TH Hook2 (425996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620506-008 กำไลทอง (425049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620511-012 tawat_boonyarat (425464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620511-014 penggo (425467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ620513-009 เต้ยอิตาเลียน (425628) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ620514-007 vittaya14 (425680) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ620515-003 ลูกพ่อพันท้าย (425771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620516-001 sombat009 (425982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ620516-002 sombatbs (425969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620516-003 nuaypkt (425973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620516-004 OMBUN (425975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620516-005 OMBUN (425977) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ620516-006 kjack (425978) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ620516-007 pyakorn (425979) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ620516-009 chanram (425980) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ620516-011 ammoniamotion (425971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620516-013 b_wor (425974) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ620517-001 สุชาติสาย2 (426049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620517-002 Pseheng (426051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620517-003 teebeam (426071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620517-005 เด็กกาญ (426058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620517-006 pop_vat (426059) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ620517-007 vieng (426062) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ620517-008 fcoonk (426064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ620517-009 แทนม้าทอง (426033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620511-009 chinko + Panamera (425508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620513-124 EF144541651TH ดาวหาง + คุณชายแดง (425575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** กรอบรูปหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลั จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ620513-141 ED760339135TH sornnarin + loongka (426269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)(611113-021) ***
4 # 3อจ620514-001 สมอแดง + moltol (425672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
5 # 3อจ620514-106 ED787651806TH pikkared + จอมคาถา (425757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขำ วัดแก้ว พิมพ์เสมา เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ620515-012 ruamsup + kingidear (425902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ620516-009 naykrong + nattaphak (425983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ620516-113 EW570967655TH chadang + kookai (425989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย ***
9 # 3อจ620516-127 EF286569110TH korn88 + สุเรนทรชิต (425962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) ***
10 # 3อจ620516-128 EF286569110TH TEE_INTER + สุเรนทรชิต (425965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบพุทรา วัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (G 63%) ***
11 # 3อจ620517-106 บรีสพระช่วย + suyu7 (426230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
12 # 3อจ620517-107 EW584434121TH ตั้มเพชรบุรี + suyu7 (426232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย) ***
13 # 3อจ620517-115 EF104566479TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (425997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทียมเยาวราช
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ620517-144 ED727182337TH Roma96 + Benyapa (426005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง(ดำ) จ.ระยอง ***
15 # 3อจ620518-104 EW562156678TH สุพระเครื่อง + mitmitee (426105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญนางกวัก หลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ เนื้อเงินลงยา จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และลงยาชำรุด) ***
16 # 3อจ620518-113 EF296319173TH บรีสพระช่วย + คุณศิระ (426106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี ***

17 # 3อจ620518-123 EF311838748TH ชอบจัง + Ozone (426131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ620520-001 wwwoot + pongpamorn (426157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (620506-101)(G 69%) ***
19 # 3อจ620520-002 rungroj + tanapat05 (426159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้ฝนขอบข้างและหลัง) (G 75%)***
20 # 3อจ620520-004 lermd + rongfox (426164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) ***
21 # 3อจ620520-005 kitti7070 + nillanat (426167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์สุจิณโณ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
22 # 3อจ620520-006 kitti7070 + nillanat (426170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์สุจิณโณ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
23 # 3อจ620520-007 บ้านกรอบเงิน + Sirachai22 (426173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
24 # 3อจ620520-008 chanachok + thammarod (426178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี (620510-052) ***
25 # 3อจ620520-009 สิงขร + prayoyo2510 (426181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ620520-010 Werachai10 + penggo (426183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) ***
27 # 3อจ620520-011 Werachai10 + penggo (426188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) ***
28 # 3อจ620520-012 jaturong_sri + dewey (426197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา รุ่นธรรมศาสตร์ 50 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1248/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
29 # 3อจ620520-013 UDS-35 + Panamera (426202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ620520-014 เสิดพระเครื่อง + wanpen28 (426204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ620520-015 sook14 + pui1228 (426272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ620520-016 SongkanA + youanek1191 (426207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์หน้าฝรั่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดอุ) ***
33 # 3อจ620520-017 korn88 + youanek1191 (426210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)***
34 # 3อจ620520-018 suhinama + penggo (426270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 397/น้ำหนักทอง 22.4 กรัม) ***

35 # 3อจ620520-019 benzy + supa999 (426215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(601006-019) ***
36 # 3อจ620520-020 Bophantom + chanapai (426219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 2.8 นิ้ว/สภาพใช้สึก) (620202-170)***
37 # 3อจ620520-021 pumcha + heretic (426223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรกโพธิ์ซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมซุ้มบนซ้าย) ***
38 # 3อจ620520-022 taranan + amuletfocus (426226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 134/ขนาดสูง 13 นิ้ว) (620510-200)***
39 # 3อจ620520-101 EW377965248TH niwetch + สุนทรฤทธิ์ (426156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 208) ***
40 # 3อจ620520-102 EW157802792TH pom53 + santi_1957 (426158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ชัยนาท ***
41 # 3อจ620520-103 ED801815692TH ppong2506 + เสือสมิง (426160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ620520-104 EF180313484TH แสนพันดีเชล + หิมพานต์มุ่งงาม (426162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้และตัวแหวนชำรุด) (620405-057)***
43 # 3อจ620520-105 EF180313484TH แม็คกระเพาะหมู + (426166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หิมพานต์มุ่งงาม
*** ตะกรุดหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้/ขนาด 0.8 ซม.) (590507-014)***
44 # 3อจ620520-106 EW467894505TH thonglor + suwatboat (426169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว พิมพ์ใหญ่ชะลูด เนื้อผง จ.กาญจนบุรี (G 75%) ***
45 # 3อจ620520-107 EW796498059TH seed-seed + rongfox (426172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลบล็อกกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
46 # 3อจ620520-108 EW652741636TH ตะกรุดโทน + Siwakarn (426174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
47 # 3อจ620520-109 EW413042946TH namuang + winnerman (426274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2560 จ.อ่างทอง ***
48 # 3อจ620520-111 EW497830095TH benz39 + olmairo (426182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ (ก้น ๕) ***
49 # 3อจ620520-112 EW464276066TH suphimai + นาควารี (426184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว) (G 63%)***
50 # 3อจ620520-114 ED785178694TH gallardo + SHREK (426190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (G 79%)***
51 # 3อจ620520-115 ED799052901TH Chanchai21 + นิมิตร (426191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
52 # 3อจ620520-116 EF296268264TH ltpaisarn + คุณศิระ (426193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกบัวและโค้ดดอกจัน) ***

53 # 3อจ620520-117 EW903999651TH เมืองช้าง + hattori (426196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
54 # 3อจ620520-118 EV885718193TH Title999 + coldplay (426198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์/สภาพชำรุดเข่าซ้าย)***
55 # 3อจ620520-119 EW694206020TH pramual + Rathaphon (426266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 66%) ***
56 # 3อจ620520-120 EW694206020TH HangOuT + Rathaphon (426267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 66%) ***
57 # 3อจ620520-121 EF117905462TH suksit + kjack (426268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบสนิมด้านหน้า) ***
58 # 3อจ620520-122 ED797125274TH bird2513 + น้องหมี (426200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(620328-046) (G 74%)***
59 # 3อจ620520-125 EW729189386TH spider + ไร้นาม99 (426213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน เนื้อผง(ดำ) ***
60 # 3อจ620520-126 EW401507789TH Chanchai21 + nottosaad (426216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดี วัดเทวสังฆาราม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กาญจนบุรี ***
61 # 3อจ620520-127 EV640094838TH Chanchai21 + ขนมหวาน (426218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก)***
62 # 3อจ620520-128 ED798821700TH TEE_INTER + ssakda (426220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้) (620131-004)***
63 # 3อจ620520-130 EW890499155TH Giant415 + samanta (426225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ620520-131 TH018RWR109 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + toucanpat (426163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง รุ่นแรก ปี 2538 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ620520-132 EF292211180TH เป๋าแมน + ansaldo (426165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นไตรมาส เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 36) ***
66 # 3อจ620520-133 ED797051545TH แม่ตะเคียนทอง + Romet (426168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นอายุ 113 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 933) ***
67 # 3อจ620520-134 ED792354213TH noompure + flywheel (426171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อติ่ง เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.ฉะเชิงเทรา ***
68 # 3อจ620520-135 EU840613771TH พ่อฟอร์ม + panupan (426175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออบ วัดถ้ำแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี ***
69 # 3อจ620520-136 EV469435507TH zafari + กัปตัน072 (426177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
70 # 3อจ620520-137 ED759985794TH chane31 + rungkrabi (426179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4514) ***

71 # 3อจ620520-138 EX357190194TH kittisak_10 + pongpamorn (426180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 63%)***
72 # 3อจ620520-139 EF354798502TH sscopyprint + theeraphat (426185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
73 # 3อจ620520-140 EW730725400TH paoman + beer2126 (426186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์เล็กหน้าแก่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(570827-329) (G 62%)***
74 # 3อจ620520-141 RNTK000023066 ชาติไทยสมุทร + ตามพิจิตร (426189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร ***
75 # 3อจ620520-142 EF354798520TH Bophantom + ติ่งลี่ (426192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
76 # 3อจ620520-143 EF112512923TH rungkrabi + artzeed (426194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ/สภาพรมผิวใหม่) ***
77 # 3อจ620520-144 EW579606265TH zafari + ขนมกรุบ (426195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก ***
78 # 3อจ620520-145 ED803816687TH พ่อฟอร์ม + khakprachin (426199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นครสวรรค์ ***
79 # 3อจ620520-146 EW323510328TH inceepra + Burapha777 (426201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1612) ***
80 # 3อจ620520-147 EQ854295565TH zafari + yuirayong (426203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์วงเดือน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
81 # 3อจ620520-148 ED784098650TH supa999 + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (426205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
82 # 3อจ620520-149 EW729191549TH zafari + ไร้นาม99 (426206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแขก วัดบางปลา รุ่น 2 ***
83 # 3อจ620520-150 EW729191549TH korn88 + ไร้นาม99 (426208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มชินราช กรุวัดราษฯ ***
84 # 3อจ620520-152 ED807521612TH Chanchai21 + Buncha (426214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้) ***
85 # 3อจ620520-153 ED793342667TH TYAKONE + tkonlayut (426217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (610329-088)(G 76%)***
86 # 3อจ620520-154 ICON000039186 gallardo + numpraram2 (426221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7843/น้ำหนักทอง 18.1 กรัม) ***
87 # 3อจ620520-155 ED778771289TH tomwong + ชวนชื่น (426224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง จ.ชลบุรี (620504-006) ***
88 # 3อจ620520-156 TYA8000045776 Inawang + เบย์เบลด (426227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 23 พ.ค. 2562 - 08:10 น.] #65640 (17/24)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620511-006 EW848815298TH สุทธิพงษ์99 (425809) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ620515-001 ED643197301TH narongpol (425912) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ620515-002 ED78766819TH Phakawan (425770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620515-004 EV745916207TH welding24 (425777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620515-005 ED794197073TH pong521 (425780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620515-007 ED785069941TH towerboy (425789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620515-008 EW804624618TH golfsriracha (425792) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ620515-011 ED794735767TH มหามณีจินดา (425772) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ620515-012 EF320897364TH ณัฐวลัญช์ (425774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620515-013 ED797114679TH น้องหมี (425775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620515-014 EF432153366TH โบ๊ทพระเครื่อง (425776) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ620515-015 EF179958862TH กำไลทอง (425779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620515-016 EW664230348TH บางพระบางพระ (425782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620515-017 EF296232239TH คุณศิระ (425784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620515-018 EW014385306TH wat26 (425787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620515-019 ED800454895TH Jindamanee55 (425914) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620515-020 EW669351507TH kunbun (425790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620515-021 ED793090711TH ประดู่เหลือง (425793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620513-018 ศตกมล (426365) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ620514-008 lovelyman (426369) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ620514-009 lovelyman (426370) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ620514-010 lovelyman (426371) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ620515-002 ronin28 (425913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620515-004 Sura-Gan (425778) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ620515-005 โพธาราม (425781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620515-006 โพธาราม (425783) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ620515-007 อ้น_รังสิต (425786) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ620515-008 likeit (425788) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ620515-009 Jenjira (425791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620518-001 zafari + sanopporn (426073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
2 # 3อจ620518-002 zafari + sanopporn (426076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
3 # 3อจ620518-003 จ่าจอก + sanopporn (426078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แสตมป์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
4 # 3อจ620518-004 สมบัติบูรพาบารมี + sanopporn (426080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
5 # 3อจ620518-006 Ong1971 + somsakarm (426083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)(610516-018) ***
6 # 3อจ620518-007 Xabi17 + Sura-Gan (426085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (620506-151)(G 62%) ***
7 # 3อจ620518-008 zafari + boyboy24 (426087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครนายก ***
8 # 3อจ620518-009 pramual + Sayam11 (426089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ620518-010 kittisak_10 + sombat95 (426090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ620518-011 niwetch + sombat95 (426093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
11 # 3อจ620518-012 WeeBangpree + samartw (426095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2516 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
12 # 3อจ620518-101 EV275772499TH แฮปรามคำแหง + navy2525 (426098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3371) ***
13 # 3อจ620518-102 EW061540211TH เน้นพระสวย + สามพี่น้อง (426101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 367477) (610830-076)***
14 # 3อจ620518-103 EF448478855TH jxsai + พุทธคุณ2543 (426103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 801) ***
15 # 3อจ620518-105 ED793342327TH kittisak_10 + chani (426107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระเชียงแสน พิมพ์หลังจอมพล ป.พิบูลสงคราม เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ620518-106 ED802312095TH บรีสพระช่วย + Anankiya (426108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***

17 # 3อจ620518-107 ED803054424TH yongyot + prathep (426149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
18 # 3อจ620518-108 ED801812563TH ลูกระยอง + kob2424 (426110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก ***
19 # 3อจ620518-109 ED791035482TH RaPinPraiOne + (426153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kaigreenline
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
20 # 3อจ620518-110 ED802942176TH pom53 + lulytoon (426114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (561211-492) ***
21 # 3อจ620518-111 EW274066177TH tanu21 + ดาบสองมือ (426100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
22 # 3อจ620518-112 ED802961060TH yodchaiaa + พระนคร89 (426102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(580717-012) ***
23 # 3อจ620518-114 EF103852711TH nutturbo + sakbangbon (426155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (620510-002) ***
24 # 3อจ620518-115 EW086956467TH nopakk + น้องแผ่นดิน (426109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)(611019-177) ***
25 # 3อจ620518-116 ED795107349 m_panjapol + กชณิชา (426112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู/ทำความสะอาดผิว)(620307-013)(G 66%)***
26 # 3อจ620518-117 ED784086387TH wongthep + mingch (426116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพตัดหู) ***
27 # 3อจ620518-118 EF228391911TH jennarong1981 + Kimbunbun (426119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
28 # 3อจ620518-119 ED772375262TH knug11 + อรทัย960 (426151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)***
29 # 3อจ620518-120 NKCSN00010038 namo08 + กงซุนเชอ (426120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระศรีศากยะทศพลญาณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.นครปฐม (ขนาดสูง 21 นิ้ว) ***
30 # 3อจ620518-121 EF293824555TH นนท์รามคำแหง + pop_014 (426126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(520606-213) ***
31 # 3อจ620518-122 EW004430487TH prosperity9 + Beed098 (426129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) ***
32 # 3อจ620518-125 EF293603845TH กังหัน + Thai35 (426136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
33 # 3อจ620518-126 EW804670008TH suparerk + คุณตาวิธาน (426137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกหนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 17074/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
34 # 3อจ620518-127 PC027698311TH Jackbangkaew + รงค์พังงา (426139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 67%)***

35 # 3อจ620518-128 EF293811208TH เด็กราชวิทย์_17 + rockman (426141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2529 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุด) ***
36 # 3อจ620518-129 EX344495484TH nung919 + Athapong (426143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
37 # 3อจ620518-130 EW331854767TH prakit + เจนเมืองฉะ (426145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (620325-106) ***
38 # 3อจ620518-130 EW331854767TH prakit + เจนเมืองฉะ (426145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม)(620325-105) ***
39 # 3อจ620518-130 EW331854767TH prakit + เจนเมืองฉะ (426145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (620325-107) ***
40 # 3อจ620518-131 ED758472918TH แอ๊ค-คลองสี่ + thanodom (426148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ620518-132 EW241955008TH pansidum + หนองซอ (426074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
42 # 3อจ620518-133 EU329533154TH zafari + ตนเมืองพาน (426075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไห้วข้าง เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช ***
43 # 3อจ620518-134 ED7947775868TH ปิงเปียง + มาริโอ (426077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
44 # 3อจ620518-135 EW095980084TH bigปากน้ำ + Kwanchai99 (426079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก จ.สิงห์บุรี ***
45 # 3อจ620518-136 EW773239056TH Werachai10 + gati5735 (426081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ620518-138 SP051379940 ฐณะวัฒน์ + wasan1985 (426084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
47 # 3อจ620518-139 EF296093191TH maylulu + คุณศิระ (426086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620424-035) ***
48 # 3อจ620518-140 EF296093191TH zafari + คุณศิระ (426088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อชุ่ม วัดกุฏิ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบุรี ***
49 # 3อจ620518-141 EF296093191TH พ่อฟอร์ม + คุณศิระ (426091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย) ***
50 # 3อจ620518-142 EX316200918TH tonychan + TYAKONE (426092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร พิมพ์เพชรกลับเกศทองฐานทอง เนื้อสำริดผสมปรอท ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 1089)(620315-141) (G 78%)***
51 # 3อจ620518-143 EW796498062TH Beed098 + rongfox (426094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
52 # 3อจ620518-144 EF311838717TH tansave + Ozone (426096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เทวรูปพระนารายณ์ ศิลปะลพบุรี เนื้อสำริด (ขนาดสูง 4.2 นิ้ว) ***

53 # 3อจ620518-145 EW840666757TH zafari + ต้นน้ำ53 (426097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 21 พ.ค. 2562 - 08:09 น.] #65633 (16/24)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620510-006 EV904920499TH เอสายชล (425375) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
2 # 1อจ620513-016 EW770089525TH เด่นซัง (425555) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620511-016 nincha (425476) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620513-001 suksannb (425607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620510-115 EV745892718TH arinjung + ชินนิมอน (425952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620511-125 EW733744368TH BIGRID + แตงโมแดง (425827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(601019-001) (G 68%)***
3 # 3อจ620513-111 EF119985242TH BIGRID + แมวจ้ะ (425831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620321-088) ***
4 # 3อจ620514-112 EF311838650TH Maximax + Ozone (425645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพระครูปลัดผัน วัดสรรเพชร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ620515-001 Wiwatt + พิศรุษ (425797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง) ***
6 # 3อจ620515-002 tommeng + พิศรุษ (425800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) ***
7 # 3อจ620515-005 sombatbs + sineru32 (425808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (611022-123)***
8 # 3อจ620515-006 บ้านกรอบเงิน + Jeerawat2536 (425811) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ620515-006 บ้านกรอบเงิน + Jeerawat2536 (425811) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.2 กรัม) ***
10 # 3อจ620515-006 บ้านกรอบเงิน + Jeerawat2536 (425811) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 7 กรัม) ***
11 # 3อจ620515-007 pramual + naruechon (425814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
12 # 3อจ620515-008 tonychan + พรพระพุทธ (425817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ หลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร เนื้อสำริดผสมปรอท ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 1039)***
13 # 3อจ620515-009 Viraphan711 + cabzaa (425820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุฮอด เนื้อหิน จ.เชียงใหม่ ***
14 # 3อจ620515-011 ruamsup + kingidear (425903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ620515-013 elite90 + napsss (425821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (510131-051) ***
16 # 3อจ620515-101 ED775016533TH แค่นี้ก็พอ + bunhar35 (425798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ620515-102 EW248419888TH bellic + Sar7790 (425799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่ง วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ620515-103 EW024032467TH Bophantom + santi_1957 (425802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (550919-087) ***
19 # 3อจ620515-104 EW024032467TH apichat_rar + santi_1957 (425807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2552 จ.ชัยนาท ***
20 # 3อจ620515-105 EW497629897TH อะนันตะปัดชะเย + olmairo (425810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
21 # 3อจ620515-107 EU662693705TH เป๋าแมน + cherdchai2511 (425815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (611101-122)(G 75%) ***
22 # 3อจ620515-108 EV469383138TH เศกสรรค์2511 + hattori (425818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นหงส์ฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ620515-109 EF254607695TH รามสูร + yoy1688 (425904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
24 # 3อจ620515-110 EW233691159TH แต้กุ้ยเฮียง + กล้าเก่งทุกทาง (425822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะอยุธยา พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 1.5 นิ้ว)(620417-106) ***
25 # 3อจ620515-111 EW806066568TH greenday88 + เสือสมิง (425865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
26 # 3อจ620515-112 EW247105185TH nopakk + หนุ่มเหนือ (425868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2482 จ.ลำพูน ***
27 # 3อจ620515-113 EF104622374TH zafari + ammad (425871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์ซุ้มชื่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ620515-114 EW579998828TH มนต์เมืองเหนือ + แซนวิช (425875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
29 # 3อจ620515-116 EW579998828TH naenaldo + แซนวิช (425879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพตัดขอบใหม่) ***
30 # 3อจ620515-117 ED800503906TH toncraft + prachuk (425882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (G 82%)***
31 # 3อจ620515-118 EW298900939TH maibangsai + saksit13 (425887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3187) ***
32 # 3อจ620515-119 EV884013263TH kolasit + เอฟฟี้ (425889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรไม้แกะ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อไม้ก้นเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 53) ***
33 # 3อจ620515-120 EW103908248TH sakduang + hot2523 (425891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ620515-121 EW298900925TH Poo1980 + saksit13 (425826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (G 64%)***

35 # 3อจ620515-122 ED791155091TH Chanchai21 + nakak_action (425829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
36 # 3อจ620515-123 ED781972612TH วัดสะพาน + anndew (425833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 99 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2529 จ.นครนายก (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม)***
37 # 3อจ620515-124 EF341760653TH New_chain + manliar (425837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ620515-125 ED801512348TH pinxo + nueng1234 (425840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังพ่อท่านคล้าย เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(620320-105) (G 67%)***
39 # 3อจ620515-126 ED787680475TH พ่อฟอร์ม + จอมคาถา (425845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
40 # 3อจ620515-127 EW766528865TH chanchim + Wnk809 (425908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
41 # 3อจ620515-128 ED797407301TH armarging + ตัดเซียน (425850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่จน เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (G 78%) ***
42 # 3อจ620515-129 EW604753206TH nung919 + คอปแมน (425854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกริ่งคลองตะเคียน หลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เนื้อผงใบลาน ปี 2485 จ.เพชรบุรี ***
43 # 3อจ620515-130 EV661368339TH New_chain + noy2015 (425858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ620515-131 ED792565169TH zafari + ล้มมวย (425881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นบูชาครู พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2543 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ620515-132 EV792550031TH Kanlp + น้ำฟ้าใส (425883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู) ***
46 # 3อจ620515-133 ED790737918TH Poonsin + zerocb (425885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน 88 พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองคำลงยา จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ620515-134 EW881703499TH ppeekun + nukro09 (425888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
48 # 3อจ620515-135 EW881703499TH พงษ์ท่าม่วง + nukro09 (425890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ จ.พระนครศรีอยุธยา ***
49 # 3อจ620515-136 ED784701741TH suraj + เพชรมรดกไทย (425893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ620515-137 ED784701741TH lekmahoran + kingidear (425906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทรารามฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ620515-138 EF147823170TH klang_pra + auu16 (425895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (551126-153) (G 52%)***
52 # 3อจ620515-139 ED797827153TH pairoat + เอกเมืองตรัง (425896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง) (สภาพใช้และรมดำใหม่)***

53 # 3อจ620515-140 EW407006445TH Poonsin + Jjiann1979 (425898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรบูรพา เนื้อทองคำลงยา ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 75/น้ำหนักทองรวม 29.1 กรัม) ***
54 # 3อจ620515-141 EV884013250TH Kompisit + เอฟฟี้ (425862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรไม้แกะ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อไม้ก้นทอง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 47) ***
55 # 3อจ620515-142 EW40256819TH narung + pikkared (425863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมใบหน้าและขอบล่างขวา) (620412-036)(พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองไว้)***
56 # 3อจ620515-143 EW798301284TH Phong5555 + มงคลทิพย์ (425864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 1691)***
57 # 3อจ620515-144 EW798301284TH Pra_Inter + มงคลทิพย์ (425867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ620515-145 EW877227816TH nung919 + ksanti (425870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ620515-146 EW475098260TH taccord + MINIGUNNER (425872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ620515-147 SPTL000138390 ปิยทัศน์ + Greenoldman (425874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(610424-053) ***
61 # 3อจ620515-148 EW807025406TH Angle99 + เขยมาบตาพุด (425905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ620515-149 ED794551128TH ning_rw + สามัญชน (425878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620422-023)(G 79%)***
63 # 3อจ620515-150 ED744414932TH keat2507 + จริงจัง (425880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ เนื้อตะกั่ว ปี 2529 จ.สุรินทร์ ***
64 # 3อจ620515-151 EV497252561TH lekkae + rungkrabi (425795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4927) ***
65 # 3อจ620515-152 PSP0002493541 ลาภิสรา24 + Wichean146 (425801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งภูริทัตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ620515-153 TTLY000634706 world + numpraram2 (425911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ620515-154 TTLY000634706 Dornooseven + (425805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
68 # 3อจ620515-155 TTLY000634706 bussakorn + numpraram2 (425816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ620515-156 EF124659909TH แม่ตะเคียนทอง + (425819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คุณพลอยคุณเพชร
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (541019-120) ***
70 # 3อจ620515-157 EF117902038TH Somkiathong + kjack (425823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ) ***

71 # 3อจ620515-158 IDPS000319044 แม่พลอย + tapakron (425825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ620515-159 EF204591754TH makara995 + nakarin (425830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (สภาพชุบทองใหม่)***
73 # 3อจ620515-160 EW497620218TH nonwasin835 + (425834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
*** เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์ ***
74 # 3อจ620515-161 EX246130784TH toey7 + หลานตาจวบ (425884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อผง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์ ***
75 # 3อจ620515-162 ED795105351TH toncraft + กชณิชา (425910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6629)(620207-099) ***
76 # 3อจ620515-163 EV731038138TH Sorawit + mars7783 (425886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ620515-164 EW126338955TH แม่พลอย + PEKKY (425892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุดท้าย พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.นครปฐม ***
78 # 3อจ620515-165 EF188112316TH NARONGCHIT + (425907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
boynabua
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) ***
79 # 3อจ620515-166 EU528057278TH Suchat37 + พงษ์ท่าม่วง (425894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (550530-112)(G 68%)***
80 # 3อจ620515-168 EW664230855TH ktitawong + gold1 (425899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) (G 76%)***
81 # 3อจ620515-169 EW664230855TH nahm36 + gold1 (425900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
82 # 3อจ620515-170 EW832120267TH Werachai10 + มะโหน่ง (425901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลัง สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.7 กรัม) ***
83 # 3อจ620515-171 FAM0004353777 ครูสมชาย + สาลิกาดง (425839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้สึก) (G 63%)***
84 # 3อจ620515-172 FAM0004353777 ครูสมชาย + สาลิกาดง (425843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
85 # 3อจ620515-173 EF147823413TH นรปาน + aood0458 (425847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
86 # 3อจ620515-174 EF147823413TH by_bie + aood0458 (425852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)***
87 # 3อจ620515-175 ED797818134TH เคโระ + moo_bpk (425856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งวัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 426) ***
88 # 3อจ620515-175 ED797818134TH เคโระ + moo_bpk (425856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 426) ***

89 # 3อจ620515-176 EV969738515TH แม่พลอย + bunjerd (425860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
90 # 3อจ620515-177 ED779739345TH เมืองช้าง + bankbong55 (425866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (570904-131) (G 68%)***
91 # 3อจ620515-178 ED797223890TH ป่าตาลดอย + pcrc2 (425869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (611116-090) ***
92 # 3อจ620515-179 EV830205628TH kobloei + ขุนพลโต (425909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (570611-047) (G 79%)***
93 # 3อจ620515-180 EV830205614TH ขุมทรัพย์บูรพา + ขุนพลโต (425873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว) (G 80%)***
94 # 3อจ620515-181 ED787686853TH Poonsin + พระประแดง26 (425835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว) ***
95 # 3อจ620515-182 ED784083068TH Thongchai_n + (425838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบิร์ดกาฬสินธุ์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช พิมพ์สดุ้งกลับ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 923) ***
96 # 3อจ620515-183 EW286742895TH prasertpp + Phupachara (425842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครพนม (หมายเลข 1363) ***
97 # 3อจ620515-184 ED773795368TH Boonjerd + phannop2538 (425846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
98 # 3อจ620515-185 EF311838751TH zafari + Ozone (425848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปลัดมิ วัดซำป่าง่าม เนื้อเงิน ปี 2512 จ.ฉะเชิงเทรา ***
99 # 3อจ620515-186 EF311838751TH zafari + Ozone (425851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปลัดมิ วัดซำป่าง่าม เนื้อเงิน ปี 2512 จ.ฉะเชิงเทรา ***
100 # 3อจ620515-187 EF311838751TH zafari + Ozone (425853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปลัดมิ วัดซำป่าง่าม เนื้อเงิน ปี 2512 จ.ฉะเชิงเทรา ***
101 # 3อจ620515-188 EW755524029TH nung919 + Tom02 (425857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
102 # 3อจ620515-189 EW829324937TH แม่พลอย + Leksalaya (425859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) ***
103 # 3อจ620515-190 EX360787217TH Bophantom + กฤษณะ (425876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(620417-105) ***
104 # 3อจ620515-191 ED793273388TH keat2507 + bolblp (425828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
105 # 3อจ620515-192 ED769762920TH Aummata + สุภามาลา (425832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
106 # 3อจ620515-193 SDET000123240 AChen + ตึ่งนั้ง (425836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

107 # 3อจ620515-194 ED779187745TH nopakk + srisanpang (425841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ620515-195 EW617575362TH ununun + jkioic001 (425844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 299) (G 66%)***
109 # 3อจ620515-196 EV428400432TH กำธรนคร + chuchart-k (425849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (600315-134) ***
110 # 3อจ620515-197 EW832126790TH pandp + กุเรปัน (425855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก ***
111 # 3อจ620515-198 EX277509696TH คุณปิยะวัฒน์ + เพชรศรีวิชัย (425861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (500921-043) ***
112 # 3อจ620516-001 montri_rne + (425918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maneepragorn
*** เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นอริยทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 55) ***
113 # 3อจ620516-002 Bophantom + supa999 (425919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
114 # 3อจ620516-003 puklucky + supa999 (425921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญยี่กอฮง เนื้อทองแดงลงยา ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (กรอบทองแดงชุบทอง) ***
115 # 3อจ620516-004 Poonsin + adisak (425922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
116 # 3อจ620516-005 petcharee + kjack (425924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิพม์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (620503-093) ***
117 # 3อจ620516-007 morning + JadeJ (425929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
118 # 3อจ620516-008 Bophantom + อ้อยป่า (425930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601011-031)(G 58%) ***
119 # 3อจ620516-010 charintr + tuk08 (425932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (620404-009) ***
120 # 3อจ620516-011 sokos + มองดู (425940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 70%)***
121 # 3อจ620516-012 อำนาจรามอินทรา + dewey (425941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกหนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3 8029/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
122 # 3อจ620516-013 AChen + พิชย์ภัสสร (425944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (620109-020) ***
123 # 3อจ620516-014 teesiamtin + พิชย์ภัสสร (425946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี ***
124 # 3อจ620516-015 หยิน2018 + wittayac (425948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1091) ***

125 # 3อจ620516-101 EF011421503TH muaysiam + ปังปอนบางแค (425988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ ภปร. สมัยรัชกาลที่ 9 พระราชทานผู้ไปสงครามเวียดนาม เนื้อเงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
126 # 3อจ620516-102 EW351744522TH kolon + Teebotun (425916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 63%)***
127 # 3อจ620516-103 ED793257337TH อะนันตะปัดชะเย + Noomint (425917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์คะแนนจิ๋ว เนื้อผง จ.ปราจีนบุรี ***
128 # 3อจ620516-104 ED783865298TH ป่าตาลดอย + นครชัย68 (425984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
129 # 3อจ620516-105 EX330900955TH Poonsin + boboaf (425920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
130 # 3อจ620516-106 ED787686867TH yutthanaP + พระประแดง26 (425923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว พิมพ์หลังยันต์สวัสดิกะ เนื้อเมฆพัด จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
131 # 3อจ620516-107 EF132718745TH Kapongdotcom + pigkolo (425925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
132 # 3อจ620516-108 EF3205891890TH elite90 + maii_amulet (425926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620417-134) ***
133 # 3อจ620516-109 EW157820500TH Kompisit + เอฟฟี้ (425928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรไม้แกะ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อไม้ก้นเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 10) ***
134 # 3อจ620516-110 EW349317004TH ลูกพ่อพันท้าย + เก๋นครนายก (425931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขรรค์เพชร หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู เนื้อทองคำ จ.อุบลราชธานี (G 75%) ***
135 # 3อจ620516-111 EW497718380TH Stapornch + aoy101 (425933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) ***
136 # 3อจ620516-114 EF320579349TH Nawaporn_Prathai + (425935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เฮียนพพร
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
137 # 3อจ620516-115 EF195474443TH zafari + Suwanarporn (425985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
138 # 3อจ620516-116 EF195474457TH Chanchai21 + Suwanarporn (425986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
139 # 3อจ620516-117 EW323510671TH เน้นพระสวย + booter (425936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (611214-179) ***
140 # 3อจ620516-118 EV791637845TH เอกเมืองตรัง + Kan01 (425938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์รี เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช ***
141 # 3อจ620516-120 EF449201216TH อะนันตะปัดชะเย + (425945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แอลพระไทย
*** พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
142 # 3อจ620516-121 EW309445861TH pyakorn + ถัมภ์บรรฑุ (425949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 3 นิ้ว/สภาพใช้) ***

143 # 3อจ620516-122 EX386338140TH Bophantom + พุทธคุณหลวงปู่ (425950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) ***
144 # 3อจ620516-123 EY046767893TH Narerut + kantachai (425953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
145 # 3อจ620516-124 ED794771000TH nung919 + มาริโอ (425954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
146 # 3อจ620516-125 EW060624564TH zafari + อ้อยใจ (425957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ฉะเชิงเทรา ***
147 # 3อจ620516-126 EX246141291TH nung919 + หลานตาจวบ (425959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
148 # 3อจ620516-129 EW061779655TH tonykim + พบธรรม (425967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ จ.ระยอง (G 64%) ***
149 # 3อจ620516-131 ED787792503TH สุขอัลฟ่า + wanway001 (425915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา เนื้อดิน ปี 2444 จ.พิจิตร (G 85%) ***
150 # 3อจ620517-001 สารัช + ทวีศักดิ์ (426021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (620131-103) ***
151 # 3อจ620517-002 gallardo + chanram (426025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
152 # 3อจ620517-002 gallardo + chanram (426025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม) ***
153 # 3อจ620517-002 gallardo + chanram (426025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
154 # 3อจ620517-003 แม้วจอมเทียน + darita32 (426028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และชุบทองใหม่) ***
155 # 3อจ620517-004 Chimpalee + เชตเตอร์ (426030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
156 # 3อจ620517-005 jirapon + Tanate4452 (426032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพซ่อมขอบบนซ้าย) ***
157 # 3อจ620517-006 kittisak_10 + deawn (426035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
158 # 3อจ620517-007 Turtle-Jet + novR7 (426038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(600127-184) ***
159 # 3อจ620517-008 title_k + oldshop (426069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
160 # 3อจ620517-009 prathep + engineer27 (426041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นครสวรรค์ (610507-174)(G 62%) ***

161 # 3อจ620517-101 ED803028194TH ภคิน-ปู่ทิม + prathep (426020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (G 69%)***
162 # 3อจ620517-102 EX332144548TH taranan + สุนทรฤทธิ์ (426023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) ***
163 # 3อจ620517-103 ED797852303TH ตนคอน09 + moo_bpk (426026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเจ้าสัวเบตง วัดพุทธาธิวาส รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ยะลา (หมายเลข 318) ***
164 # 3อจ620517-104 EV915543780TH มีเก้า888 + m-cot (426029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุเทพฯ (620403-097) ***
165 # 3อจ620517-105 EW607226243TH Amuletism + เอ็มซีเค (426031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2551 จ.อ่างทอง (620509-123) ***
166 # 3อจ620517-108 EW351745908TH vitaya + Teebotun (426040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง) ***
167 # 3อจ620517-109 EW247427456TH Maruay + geeman (426043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (G 77%)***
168 # 3อจ620517-110 PSP0002524284TH Bigbike3359 + krai007 (426044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 64%) ***
169 # 3อจ620517-111 TPLO001113755 teetoon + friendship (425991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขุดสระเล็ก เนื้อผง ปี 2460 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และซ่อมมุมล่างซ้าย) (620329-202)***
170 # 3อจ620517-112 EW853481632TH yongyot + pikky (426067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุหนองแจง เนื้อชินตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
171 # 3อจ620517-113 EW853481632TH ป่าตาลดอย + pikky (425993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรข้างเม็ด กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
172 # 3อจ620517-114 ED789782676TH ชอบจัง + pound2007 (425995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวอกเลานูน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(610706-001) ***
173 # 3อจ620517-116 PORM000499559 gallardo + khunoak77 (425999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600922-070) (G 65%)***
174 # 3อจ620517-117 EW802327047TH taranan + Sittisaks (426001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
175 # 3อจ620517-118 ED785059737TH m-cot + towerboy (426002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
176 # 3อจ620517-119 ED790564086TH Viraphan711 + แอลพระไทย (426004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนครูบาพรหม วัดพระพุทธบาทตากผ้า เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ลำพูน ***
177 # 3อจ620517-121 EX357079814TH nung919 + midland (426009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี ***
178 # 3อจ620517-122 EW807086285TH kinetic + เขยมาบตาพุด (426010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***

179 # 3อจ620517-123 EV861954087TH Sombat14 + Bigbub (426012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
180 # 3อจ620517-124 EX357181569TH vitaya + jennarong1981 (426014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
181 # 3อจ620517-125 ET630223405TH purod + เด็กบัวทอง (426068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
182 # 3อจ620517-126 ED804602365TH maylulu + ponpon (426016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)(620425-077) ***
183 # 3อจ620517-127 EF257022803TH nopakk + แป้ง67 (426018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
184 # 3อจ620517-128 EX335313594TH Greenoldman + pwongphu (426019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม รุ่น 101 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
185 # 3อจ620517-129 EX335313594TH Greenoldman + pwongphu (426022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
186 # 3อจ620517-130 EW864811003TH tumrm9 + เพิ่มพูนศิลป์ (426024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
187 # 3อจ620517-131 EV149918547TH nopakk + korn88 (426027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)(560705-285) ***
188 # 3อจ620517-132 EV640094784TH Juicy + ขนมหวาน (426034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนางพญา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก ***
189 # 3อจ620517-133 EW091952882TH โบ้ขอนแก่น + sirilakpa (426036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620114-093) ***
190 # 3อจ620517-134 ED795567858TH thriphop09 + เต่านินจา8859 (426039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) ***
191 # 3อจ620517-136 ED800270821TH Amuletism + ไข่มุข (426042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.อ่างทอง ***
192 # 3อจ620517-137 BRAK000238023 กุมารเทพ168 + ลูแปง (426045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
193 # 3อจ620517-138 EW584868383TH zafari + แซนวิช (426047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
194 # 3อจ620517-139 RTAM000030829 rungkrabi + สุนทรฤทธิ์ (426050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
195 # 3อจ620517-140 ED798441882TH niwetch + wutclub (426053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
196 # 3อจ620517-141 ED787315322TH taranan + sompamit (425998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/ขนาด 4 นิ้ว) ***

197 # 3อจ620517-142 EF021660091TH ปิ่นอนงค์ + ฐานทอง (426000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 74734)***
198 # 3อจ620517-143 EW243458111TH Jorayong + Arunlert69 (426003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว) (G 83%)***
199 # 3อจ620517-145 ED781998115TH pipat2512 + bluezone69 (426007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (G 78%)***
200 # 3อจ620517-146 EW429873147TH by_bie + aood0458 (426008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 66%) ***
201 # 3อจ620517-147 EW429873147TH พ่อมด + aood0458 (426011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
202 # 3อจ620517-148 ED803452911TH อาทอเนกทาสัง + Prakor (426013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 59%)***
203 # 3อจ620517-149 BAKY000454949 nung919 + (426015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
204 # 3อจ620517-150 BAKY000454949 Chanchai21 + (426017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่) ***
205 # 3อจ620517-151 NGWW000048408 tuey88 + Rich989 (426046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
206 # 3อจ620517-152 ED804128551TH noomevo7 + เก้าหมู่เก้า (426048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (600831-013)***
207 # 3อจ620517-153 EX281256313TH Botong19 + marchtu23 (426052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560801-158) (G 67%)***
208 # 3อจ620517-154 EW232919356 chateta + ChaiyutPho (426055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์หกชั้นอกตัน เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้และหักซ่อม)(620215-096) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 20 พ.ค. 2562 - 08:06 น.] #65628 (15/24)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620508-003 EW661869675TH Darkaun (425139) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ620511-001 EV942246070TH tagsmtd (425510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620513-001 EW169644983 sornna (425545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620513-003 EW836094369TH อภินันท์ (425547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ620513-004 EW903464299TH ชวนชื่น (425548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620513-005 EF320794210TH maii_amulet (425549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620513-006 ED783395926TH koekoe (425550) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ620513-010 EW045277425TH pound2007 (425557) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ620513-011 EU662232774TH pradrem (425551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620513-012 EW408160525TH john2009 (425552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620513-013 EW834225441TH ภูผามหาพรหม (425553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620513-014 EW426885319TH Sector99 (425638) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ620514-001 EV646422797TH chinko (425718) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ620514-002 EF286617053TH หมูทอง (425759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620514-003 ED794713761TH taccord (425723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620514-004 EF228312202TH nutthawut (425728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ620514-006 EF296776195TH คุณศิระ (425734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620514-007 ED789258265TH เอ็มซีเค (425738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620514-008 EW351760321TH BoyKc35 (425741) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ620514-009 EW353397729TH OKK08 (425744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620514-011 EX317425824TH Nawaporn_Prathai (425686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620514-012 EF292813658TH kanlaya48 (425692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ620514-013 EW665241041TH kunbun (425695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ620514-014 EV843749654TH seranee (425700) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620514-015 EW973351515TH HatPra (425712) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ620514-017 ET794191288TH Pantapat (425726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620514-018 ED798335535TH winwin (425731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ620514-019 WALK000485715 nana04 (425735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ620514-020 ED794388492TH GOLFJUJU (425736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ620514-022 EV106402915TH kolon (425733) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ620514-023 EV884013665TH nong27 (425737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620514-025 EW239242357TH สิทธิชัย (425739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ620514-026 ED793809596TH tuntang1967 (425743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ620514-027 EF286268738TH ต่อยอด (425746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ620514-028 EW804670011TH คุณตาวิธาน (425749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ620514-030 EF228625041TH องอาจ (425752) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620511-003 OMBUN (425525) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ620513-005 kusuma69 (425620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620513-012 Macpra (425626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620514-002 rongfox (425646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620514-003 nuaypkt (425652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620514-005 supa999 (425671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ620514-006 baanjuntiwara (425676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620516-014 การันตีพระ (426072) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620510-114 สุขอัลฟ่า + สัปปะรด (425397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TDPSI09201801959TH
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(เหลือง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (วัดคอกหมูสร้าง)***
2 # 3อจ620514-017 TEE_INTER + vittaya14 (425665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสงคราม (550718-020) ***
3 # 3อจ620514-129 EW799131414TH อะนันตะปัดชะเย + แบงค์อรัญ (425732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อชุ่ม วัดกุฏิ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 18 พ.ค. 2562 - 08:07 น.] #65620 (14/24)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620507-004 EW623758501TH kenshiro2810 (425512) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620508-005 EX384885528TH เก้าตะวัน (425514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ620508-008 EW636877374TH LEEYA (425517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620509-008 ED792215517TH jingmanu (425325) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620511-002 EW922210045TH Winai61 (425513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620511-005 EF296715015TH คุณศิระ (425516) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620511-007 EX369559804TH Wanchana (425519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620511-008 EW860360294TH กัญญ์ภัทร์ (425522) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ620511-009 EF324042224TH bunn55 (425527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620511-011 ED783093789TH ศราวุธ (425488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620511-012 ED800500958TH เอ็มซีเค (425492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620511-013 EV715784635TH ปราศมณฑิล (425499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620511-014 EW479911038TH มิตรไมตรี (425501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620511-015 ED790496196TH Lekamulet (425503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620511-016 EV791592083TH ประกาศิต (425506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620511-017 EV534574568TH Vincent (425509) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620504-010 flywheel (425483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620509-007 อาชาเหล็ก (425310) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620509-021 TIDTEE (425323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620511-001 yahee13 (425521) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ620511-002 konchoppra (425524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620511-004 OMBUN (425531) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ620511-005 kongsak (425535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620511-006 คนเมืองปทุม (425536) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ620511-007 คนเมืองปทุม (425537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620511-008 popular_rock (425538) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ620511-009 sillaprathai (425539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ620511-010 ICT500 (425540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ620511-011 เด็กwat (425460) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ620511-013 penggo (425465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620511-015 ชวนชื่น (425473) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ620511-017 prayoyo2510 (425479) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620513-002 UDS-35 (425609) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ620513-004 pui1228 (425617) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ620513-006 jopawis (425622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620513-008 ชายหวัน19 (425625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620513-010 pipat_ch (425630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620513-011 gobori51 (425624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ620513-013 thammarod (425627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ620513-014 ขุมทรัพย์บูรพา (425636) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 2อจ620513-015 prayoyo2510 (425629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620513-016 thepra (425631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620513-017 Chanyi (425632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620516-010 พรพิชัย (425981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620511-010 thitipant + wanpen28 (425511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น ***
2 # 3อจ620511-112 EW079481465TH vam777 + mingch (425542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1118/สภาพล้างและแต่งผิว) (620222-115)***
3 # 3อจ620511-138 EF121175345TH PLE_INNO + หนุ่มธนบุรี (425482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนขวาพระ) (620417-093)***
4 # 3อจ620513-108 EF212222699TH kitti7070 + thanaanan (425588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ620513-118 EF218448744TH X-change + jaroenpat (425561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (570529-209) ***
6 # 3อจ620513-134 EW871263758TH ninjaykk + BAZUKA9000 (425586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ620513-143 EF169272173TH bouthong + kon112 (425633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
8 # 3อจ620514-005 nithiwat + rachane53 (425691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ620514-007 chatree1 + rongfox (425702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ620514-137 ED796645021TH ป่าตาลดอย + oudood (425667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) ***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 17 พ.ค. 2562 - 08:08 น.] #65612 (13/24)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620504-007 EW678952955TH Night (425356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620504-020 EW698255834TH กำไลทอง (424955) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ620506-003 ED7836885194TH โกวบ้อ (424983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620507-001 EW468197015TH J_chitchai (425113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620507-008 EF292771119TH คุณศิระ (425125) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ620508-015 ED786795429TH Polachet (425143) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620509-001 ED783090646TH เอกเมืองตรัง (425304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620509-002 ED780792852TH มหามณีจินดา (425308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ620509-003 EF288255428TH seranee (425312) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ620509-004 EX235608976TH looknam1 (425315) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 1อจ620509-005 EF252966664TH router (425320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620509-006 ED7333981747TH นะรวย_มหาเสน่ห์ (425321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620509-007 EV454657326TH My_dear (425324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620509-009 EF192854589TH กำปั่นทอง (425327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ620509-010 ED789907115TH พิศรุษ (425328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ620509-011 ED727926123TH ต้นอุทยาน (425336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620509-012 EW326881186TH ตั้มปราจีน (425337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620509-013 EW662217445TH เสือสมิง (425338) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ620509-014 EW062488985TH ZuTharua (425341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620509-015 ED754680420TH Anoma (425342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 1อจ620509-016 EW475402539TH มัสชา (425344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620509-017 EW086948134TH น้องแผ่นดิน (425346) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ620510-002 EF292815472TH คุณศิระ (425365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ620510-003 EV534591172TH Vincent (425368) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620510-004 EF127291208TH autpichut (425370) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ620510-005 EF292822270TH คุณศิระ (425374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620510-007 EF292830302TH rockman (425379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ620510-008 ED776838297TH ksanti (425381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ620510-009 EF315677025TH อาทิตย์๙๙ (425383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ620510-010 EF304422546TH bigforever11 (425386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ620510-011 ED791850825TH kumairoo (425361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620510-012 EW087967775TH แชมป์พิษณุโลก (425363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620425-006 kikapuu (424272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620504-002 พุทธบูชา (424947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620507-001 toopronchai (425118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620507-014 pui1228 (425093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ620507-020 treetap (425109) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 2อจ620509-001 jicko (425295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620509-002 jicko (425296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620509-003 jicko (425299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620509-005 kritmek (425305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620509-006 suchat-01 (425307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ620509-008 นราชิ (425314) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ620509-009 Tongfu (425317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620509-010 kittisak_10 (425318) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ620509-011 nuttakrit (425331) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620509-012 สิริพรชัย (425333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620509-014 Warayu (425339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ620509-015 mk_classic (425340) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620509-016 Tanate4452 (425343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620509-017 jackrama2 (425354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ620509-018 chanram (425345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ620509-019 Mengfrog (425355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620509-020 TIDTEE (425347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ620510-001 Pseheng (425366) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ620510-002 Wiwatt (425367) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ620510-003 nuaypkt (425369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ620510-004 nuaypkt (425371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620510-005 b_wor (425372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620510-007 arthur (425385) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ620510-008 likeit (425388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ620510-009 เด็กวัง (425390) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 2อจ620510-010 ดารณีฟาร์ม (425393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ620510-011 suppaleak (425358) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620427-132 EW576614855TH takrit + สหายเมืองลิง (424412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2506 จ.นครสวรรค์ (G 89%)***
2 # 3อจ620430-013 gallardo + numpraram2 (424583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (G 71%) ***
3 # 3อจ620503-008 suparerk + prajak159 (424864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สังฆาฏิเล็ก เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (G 67%) ***
4 # 3อจ620503-102 ED786742443TH singha_37 + noompure (424821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแดง วัดวิหาร รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สุราษฎร์ธานี ***
5 # 3อจ620506-121 ED783315392TH SongkanA + นายต่อ (425038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อพิณ วัดบางหัวเสือ เนื้อผง จ.สมุทรปราการ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) ***
6 # 3อจ620507-003 zafari + toopronchai (425072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผง จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
7 # 3อจ620507-123 ED789707729TH kanlaya + pound2007 (425114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังพระธาตุ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.นครศรีธรรมราช ***
8 # 3อจ620508-011 korn88 + pungting (425158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
9 # 3อจ620508-134 EW604708516TH Sakorn_rak + กุมารเทพ168 (425171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ620508-143 EX356193852TH nung919 + น็อตประเวศ (425191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง) ***
11 # 3อจ620509-112 ED782178987TH ปิ่นอนงค์ + playboy2106 (425615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(620329-035) ***
12 # 3อจ620509-129 EF21183032TH catbkk + kajell3555 (425311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 79%) ***
13 # 3อจ620509-136 EV885702896TH naenaldo + suwatboat (425274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี (G 74%) ***
14 # 3อจ620509-141 ED794028004TH จงเจริญ2557 + nakornyong (425349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์รุ่น 4 สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์ ***
15 # 3อจ620509-145 EW584802016TH pikkared + แซนวิช (425357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ620509-146 จดหมาย berry + korn88 (425264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

17 # 3อจ620509-168 ER932515925TH yime2 + Kaeokleng (425330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบัณฑูรย์ วังหน้า พิมพ์เศียรโล้น เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ620510-007 prajak159 + Putsorn (425410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (G 79%) ***
19 # 3อจ620510-012 SAHAKORN + (425426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เดียวคิงส์สยาม
*** พระประธาน หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
20 # 3อจ620510-110 ED794370179TH เสือตัวสุดท้าย + sakbangbon (425619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหน้าเสือ หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี ***
21 # 3อจ620510-129 EW804611937TH PAT22 + POONBUNS63 (425440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง ***
22 # 3อจ620510-140 EX356194190TH บรีสพระช่วย + น็อตประเวศ (425398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์สามชั้นหูบายศรี เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ620510-165 ED793018385TH สุขอัลฟ่า + ประดู่เหลือง (425364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2411 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
24 # 3อจ620513-001 siamclassic54 + suksannb (425562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ620513-002 pairoat + พุทธคุณ05 (425568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุปคุต ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.อุบลราชธานี (620426-013)(G 86%) ***
26 # 3อจ620513-003 Nutbiz + pui1228 (425572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้าย-ขวา) (G 70%)***
27 # 3อจ620513-004 Amuletism + Peak_Thachang (425574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
28 # 3อจ620513-005 k-e-n + อาณาจักรพระ (425578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
29 # 3อจ620513-006 Giant415 + boyboy24 (425640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แต่งทอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (G 63%) ***
30 # 3อจ620513-007 jompol10 + tonychan (425582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (611109-095)***
31 # 3อจ620513-008 Rathprasert3835 + (425590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
san_sap99
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (P 19228)***
32 # 3อจ620513-009 เน้นพระสวย + vinit09 (425594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม)***
33 # 3อจ620513-010 อิเค็นจิโร + darita32 (425597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
34 # 3อจ620513-011 ไข่มุข + เตียวฮ้วง (425604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 วัดนิเวศธรรมประวัติ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3358/ขนาดสูง 20 นิ้ว) ***

35 # 3อจ620513-012 mai111 + เด็กท่าพระ (425606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ620513-012 mai111 + เด็กท่าพระ (425606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ620513-013 korn88 + Emily007 (425608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
38 # 3อจ620513-014 phramot + tungsaima (425610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) (620406-027)(G 69%)***
39 # 3อจ620513-101 EW885898827TH takrit + napolyonk (425564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง ***
40 # 3อจ620513-102 EW820344523TH สิงขร + nuy_two (425567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง) ***
41 # 3อจ620513-103 EW820921685TH LEEYA + ว่านหวาย (425571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ภูเก็ต ***
42 # 3อจ620513-104 EW820921685TH LEEYA + ว่านหวาย (425573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต ***
43 # 3อจ620513-105 EV632262446TH TEE_INTER + สหายเมืองลิง (425577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี ***
44 # 3อจ620513-106 EW547662513TH สุขอัลฟ่า + mchutith (425581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
45 # 3อจ620513-107 EW330353101TH tameng + I-nam (425585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(570905-037) ***
46 # 3อจ620513-109 EW903464299TH tee2513 + ชวนชื่น (425591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี ***
47 # 3อจ620513-110 EW820333097TH บอยราชบุรี + maismart (425596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผิน วัดโพธิ์กรุ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.เพชรบุรี ***
48 # 3อจ620513-112 EX384606988TH ballkung9 + เอกกี้27 (425556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (G 72%)***
49 # 3อจ620513-113 EX351428940TH Sasitornjantasri + Mark- (425637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Mon2015
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ620513-114 EW890468224TH Doe07 + nui555 (425639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ620513-115 EW704223152TH ป่าตาลดอย + oudood (425559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
52 # 3อจ620513-117 EW651518691TH pandp + tongjoy (425634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน) ***

53 # 3อจ620513-119 EF113254315TH ton_tanawat + ไกลปีนเทื่ยง (425566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
54 # 3อจ620513-120 ED788256149TH ชัยบางแค + Pra_Inter (425569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา ***
55 # 3อจ620513-121 ED788256149TH Chanchai21 + Pra_Inter (425563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี ***
56 # 3อจ620513-122 ED788256149TH softjap + Pra_Inter (425565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชลบุรี ***
57 # 3อจ620513-123 ED779190342TH โอเรืองฤทธิ์ + srisanpang (425570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จไผ่ตอง หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ620513-125 ED792742323TH Q-Taro + berry (425579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ620513-126 ED794326524TH chane31 + thanakorneak14 (425584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 71%)***
60 # 3อจ620513-127 EB228619718TH KC-Tung + beer2126 (425587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (G 62%) ***
61 # 3อจ620513-128 EF144537008TH Exdesign + Anattara (425593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (541222-098) (G 79%)***
62 # 3อจ620513-129 EW749478149TH ภุชงค์ชัยภูมิ + navy2525 (425598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปริสุทโธ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (G 78%)***
63 # 3อจ620513-130 EW672245786TH kritbig + king-rayong (425600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ620513-131 EX335313268TH prayoyo2510 + pwongphu (425576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
65 # 3อจ620513-132 EF121181133TH chuchart-k + สุชาติ49 (425580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ620513-133 EF121181133TH chuchart-k + สุชาติ49 (425583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ620513-135 EF432982371TH pandp + thongpaiwan (425589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ620513-136 EW630680215TH warriorric + note33 (425592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 220) (G 86%)***
69 # 3อจ620513-137 RDKS000003928 sza1200 + กัปตัน072 (425595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ620513-138 ED797513472TH chuanchai2505 + peerapath (425599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

71 # 3อจ620513-139 ED789217345TH ตราชั่ง + misterpou (425602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(610403-019) ***
72 # 3อจ620513-142 EF286420609TH เก๋งกาฬสินธุ์ + ตราชั่ง (425601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ620513-144 ED789677749TH lag_yai + kangnutta (425603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
74 # 3อจ620513-145 EW449623850TH jtrsnum + ฐณะวัฒน์ (425611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริดหน้านาก ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 61%) ***
75 # 3อจ620513-146 EW832103459TH ลูกพระยาวัง + มะโหน่ง (425612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์ ***
76 # 3อจ620513-147 EF448477926TH hot2523 + พุทธคุณ2543 (425614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
77 # 3อจ620513-148 ED792049063TH siri12 + kortzean (425616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(600823-170) ***
78 # 3อจ620513-149 EW832103414TH ลูกพระยาวัง + มะโหน่ง (425618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์ ***
79 # 3อจ620513-150 EF147802872TH ottoantique + sarapowarm (425621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
80 # 3อจ620513-151 EP147802872TH ottoantique + sarapowarm (425558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
81 # 3อจ620513-152 EW889890157TH โบ้ขอนแก่น + โอเว่น (425560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)***
82 # 3อจ620513-153 ED773867864TH bansa + mitmitee (425635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
83 # 3อจ620514-002 KoTar + หนึ่งสภาพัฒน์ (425677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 837) ***
84 # 3อจ620514-003 gallardo + Jaosuanoi (425682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)***
85 # 3อจ620514-004 หนึ่งปลวกแดง + หลังเขา30 (425684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.ชลบุรี (หมายเลข 915/หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
86 # 3อจ620514-006 kinetic + rongfox (425698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก) ***
87 # 3อจ620514-009 zafari + incutuM (425711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี ***
88 # 3อจ620514-010 pornpipat + buspom (425716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก) ***

89 # 3อจ620514-011 somboonput + ดิอาโบล (425642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธมหามงคลมิ่งโมลี วัดใหม่พิเรนทร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก/หน้าตัก 4.5 นิ้ว) ***
90 # 3อจ620514-012 leosiam + teetoon (425647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (620507-037)(G 65%) ***
91 # 3อจ620514-013 วิชามาร + Porrapat (425651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ620514-014 prasit_jongsiri + amsurasak (425656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง) ***
93 # 3อจ620514-016 Bophantom + mdkm11 (425663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(530828-020) ***
94 # 3อจ620514-018 phaisranpi + วัฒน์นนทบุรี (425668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1367) ***
95 # 3อจ620514-101 ED782780358TH เพชรอโยธยา + คุณวันชัย (425742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
96 # 3อจ620514-102 EW889890585TH พระประแดง26 + krittiwat (425745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
97 # 3อจ620514-103 ED793006342TH zafari + psk-989 (425748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
98 # 3อจ620514-104 ED76543989TH payungsak + (425753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธนกฤตพระเครื่อง
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม ***
99 # 3อจ620514-105 EU974895938TH ป่าตาลดอย + prachuab (425755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวังมะสะ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
100 # 3อจ620514-107 EF179999646TH เจริญพร + bluezone69 (425760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (G 77%) ***
101 # 3อจ620514-108 EF286617053TH อะนันตะปัดชะเย + หมูทอง (425762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพชุบทองใหม่) ***
102 # 3อจ620514-109 ED792047822TH kittisak_10 + chay7 (425764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
103 # 3อจ620514-110 EW798311145TH ทนายโอ๊ต58 + Tinnakorntle (425765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ620514-113 ED799340179TH nung919 + อาชาเหล็ก (425650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
105 # 3อจ620514-114 ED773867878TH zafari + mitmitee (425655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี ***
106 # 3อจ620514-115 ED794713761TH VAIVIT + taccord (425661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ/สภาพใช้) (620422-078) (G 78%)***

107 # 3อจ620514-116 EV277532160TH kittisak_10 + Chanchai21 (425666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ด ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (550813-092) ***
108 # 3อจ620514-117 EX369223354TH zafari + โจอี้บอย (425670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดวังกระโจม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครนายก (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต) ***
109 # 3อจ620514-118 EW881673783TH Beed098 + Yuttana (425675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง) ***
110 # 3อจ620514-119 EW804496335TH โบ้ขอนแก่น + Pahol (425678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
111 # 3อจ620514-120 ED781375053TH bettas + chillzae_99 (425696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (G 55%)***
112 # 3อจ620514-121 ED794335720TH mntpt + อสูรแดง (425704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก พิมพ์พระสังข์เรียกปลา เนื้อสัมฤทธิ์ จ.เพชรบุรี ***
113 # 3อจ620514-122 SMHN000132831 แป๊ะดำเนิน + jakruk1984 (425709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
114 # 3อจ620514-123 EV830187399TH sokos + ขุนพลโต (425714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (G 81%)***
115 # 3อจ620514-124 RRNY000065004 Chanchai21 + TaNachaut (425719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร ***
116 # 3อจ620514-125 ED781848822TH camaroj + loongka (425721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
117 # 3อจ620514-126 ED797825268TH wee2096 + moo_bpk (425722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (610831-012)***
118 # 3อจ620514-127 ED798266083TH k-e-n + พระนคร89 (425725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(610301-081) ***
119 # 3อจ620514-128 ED792063989TH keat2507 + KC-Tung (425727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (611024-056)(G 93%) ***
120 # 3อจ620514-130 ET630222625TH somnuk + เด็กบัวทอง (425740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน วัดมหาธาตุ พิมพ์ฐานบัวชั้นเดี่ยว เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
121 # 3อจ620514-132 EX314346787TH Ake595 + sarsi (425649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) ***
122 # 3อจ620514-133 NGWW000046771 keat2507 + Rich989 (425653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ ***
123 # 3อจ620514-134 NGWW000046771 เมืองช้าง + Rich989 (425658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
124 # 3อจ620514-135 EW239277722TH แม่พลอย + thongma (425768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***

125 # 3อจ620514-136 EW927287678TH ตุ้ยสวนอ้อย + boonsom_n (425662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
126 # 3อจ620514-138 BOBE000053379 หยิน2018 + youtasit (425669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2330) ***
127 # 3อจ620514-139 EF359464069TH AnanHH + มหัศจรรย์พระ(425674) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 31) ***
128 # 3อจ620514-139 EF359464069TH AnanHH + AnanHH (425674) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 31) ***
129 # 3อจ620514-139 EF359464069TH AnanHH + AnanHH (425674) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 31) ***
130 # 3อจ620514-140 EW232909257TH เมืองช้าง + Anankiya (425679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโพธิญาณ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 581) ***
131 # 3อจ620514-141 EF113768837TH chane31 + แสงบูรพา (425720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
132 # 3อจ620514-142 EF296762276TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว + kanlaya48 (425724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูอุดร วัดหนองทะเล เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข 02/น้ำหนักทอง 14.8 กรัม) ***
133 # 3อจ620514-143 วิชามาร + kanlaya48 (425747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมผิวใหม่) ***
134 # 3อจ620514-144 ED789851853TH จิวจิว + เก้าหน้า (425751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังบัว เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี ***
135 # 3อจ620514-145 EW330946731TH midori + suttisak (425754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกำแพงหน้าอิฐ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้) ***
136 # 3อจ620514-146 ED803112232TH AodBangkhae + Note2499 (425756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่น 2 พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
137 # 3อจ620514-148 ED789258279TH winos + เอ็มซีเค (425763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
138 # 3อจ620514-149 EW854265175TH วานรไฟ + tomcm (425766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี ***
139 # 3อจ620514-150 EW854265175TH kee123 + tomcm (425767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
140 # 3อจ620514-151 EW579969852TH manutsri + kaidaao (425683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้และล้างผิว) ***
141 # 3อจ620514-152 EW126313750TH nung919 + Darkwalf (425688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
142 # 3อจ620514-153 EW126313750TH kopper + Darkwalf (425690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)***

143 # 3อจ620514-154 EW126313750TH เมืองช้าง + Darkwalf (425694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
144 # 3อจ620514-155 ED800306659TH พระประแดง26 + (425699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nakornyong
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
145 # 3อจ620514-156 EF127334036TH pyakorn + autpichut (425703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี ***
146 # 3อจ620514-157 EF124625905TH ruamsup + เทพรถไฟ46 (425707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
147 # 3อจ620514-158 EV428400137TH vitaya + อาลาดิน (425708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
148 # 3อจ620514-159 ED799146475TH Somkiathong + mook1 (425710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับโซนเนื้อผ้าเนื้อนี้
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(ละเอียด) ปี 2518 จ.ระยอง ***
149 # 3อจ620514-160 ED794734452TH ruamsup + มาริโอ (425715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
150 # 3อจ620514-161 EV4693831424TH peerasak_off + hattori (425673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
151 # 3อจ620514-162 RKTL000092216 zuzaa + imaginary (425681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)(620130-112) ***
152 # 3อจ620514-163 PCSP000045605 kitti7070 + กุมารเทพ168 (425685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่ ***
153 # 3อจ620514-164 EF270346097TH dindan4 + bunjerd (425687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (G 87%)***
154 # 3อจ620514-165 EF126535875TH Santi1989 + ppffarm (425689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อเงิน ปี 2516 จ.เพชรบุรี ***
155 # 3อจ620514-166 EF286268738TH สามัญชน + ต่อยอด (425693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (620322-104) ***
156 # 3อจ620514-167 EW518332069TH HopeMan + ว่านหวาย (425697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท) ***
157 # 3อจ620514-168 EF292102468TH kittipolduang + prasertpp (425701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (620506-177)(G 81%) ***
158 # 3อจ620514-169 ED800506377TH OKK08 + popchelsea (425706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 10 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
159 # 3อจ620514-170 ED800506377TH chane31 + popchelsea (425713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุราษฎร์ธานี ***
160 # 3อจ620514-171 EW590160355TH ปิงเปียง + rachanikorn (425648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี ***

161 # 3อจ620514-172 ED798276735TH ZuTharua + theeraphat (425654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1764) ***
162 # 3อจ620514-173 ED795817670TH morning + บิ๊กบีม (425660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
163 # 3อจ620514-174 ED795817670TH ชวนชื่น + บิ๊กบีม (425664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเทพโมลี ท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 16 พ.ค. 2562 - 08:10 น.] #65595 (12/24)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620427-005 EU657658051TH buspom (424388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620508-001 ED790710985TH ZICOZICO (425137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ620508-004 EV961754171TH tepakron (425141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620508-006 EF432946961TH ริณดา (425233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620508-007 ED774574884TH tepakron (425150) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ620508-009 EX396561436TH สิงห์เงิน (425154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620508-010 EU992470271TH อลงกรณ์แชมป์ (425156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620508-011 EF205181702TH MAI_AMULET (425236) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ620508-013 EX282847382TH tepakron (425140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620508-014 ED781058532TH เด็กนอก (425142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620508-016 ED792621930TH มีนบุรี (425144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620508-017 EQ854295472TH yuirayong (425145) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ620508-018 EQ854295472TH yuirayong (425146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620506-007 Arryu (425229) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ620506-013 Veenniyakul (424978) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620508-001 panadon (425212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620508-002 ราชสีห์ (425214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620508-003 kui60 (425216) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ620508-004 Pseheng (425218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620508-006 Thanapo11995 (425231) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ620508-007 ของขลัง (425225) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 2อจ620508-008 สุชาติสาย2 (425227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620508-009 piaric (425228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620514-001 goldleo (425643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620426-014 morning + numpraram2 (424320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (G 90%) ***
2 # 3อจ620509-125 ED780792852TH kolon + มหามณีจินดา (425544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
3 # 3อจ620511-001 chanachok + หนุ่มบ้านแพ้ว (425541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระฝักไม้ดำ กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ พิมพ์สิงห์ป้อนเหยื่อ เนื้อผง จ.พิษณุโลก ***
4 # 3อจ620511-002 เล็ก_ท่าแพ + Sayam11 (425487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
5 # 3อจ620511-003 gallardo + เหลืองหางขาว (425490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) (620126-032)***
6 # 3อจ620511-004 รักษ์นครหลวง + (425493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
OUIZACIVIL
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 517) ***
7 # 3อจ620511-005 chaibangseemeang + (425496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เชษฐ์รัชดา
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) (610611-056)***
8 # 3อจ620511-006 tongjoy + เชษฐ์รัชดา (425498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพใช้)(600814-015)***
9 # 3อจ620511-007 nung919 + sillaprathai (425502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ620511-008 หม่อง + ประกาศิต (425505) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ620511-008 หม่อง + ประกาศิต (425505) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (G 75%)***
12 # 3อจ620511-011 PharmX + montree_m (425478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) ***
13 # 3อจ620511-101 EW922210045TH weerasakterm + Winai61 (425518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (620417-082) ***
14 # 3อจ620511-102 ED78925440TH KenG04 + กะปอม (425520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600915-046)(G 67%)***
15 # 3อจ620511-103 ED798112382TH pisanu-08 + บ้านกรอบเงิน (425523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ620511-104 EW821871702TH am_pond + yoyo14 (425526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

17 # 3อจ620511-105 EW408157570TH tonychan + ขุนเมืองจันทร์ (425528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุปคุต ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อสำริด ปี 2540 จ.อุบลราชธานี ***
18 # 3อจ620511-106 EW547379001TH TEE_INTER + เงินเหลือ (425530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
19 # 3อจ620511-107 MKND000110110 sane30 + lomlopburi (425532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (620322-094)(G 78%)***
20 # 3อจ620511-108 EF339773239TH gallardo + แต้กุ้ยเฮียง (425533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (620309-097) ***
21 # 3อจ620511-109 EW119536487TH เดียวคิงส์สยาม + (425534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tummorradokthai
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 73%) ***
22 # 3อจ620511-110 PS43000523901 bangkokpoms + แก้วนพเก้า (425529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.ชัยนาท ***
23 # 3อจ620511-111 ED800010061TH gallardo + SANTI_MN (425481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 91264)***
24 # 3อจ620511-113 EW240538354TH cyberdry + aftertank (425486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขรรค์อนันตนาคราช หลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.ราชบุรี (หมายเลข 21/ขนาด 16 นิ้ว) ***
25 # 3อจ620511-114 ED791519401TH p_awest + ไม้ไท (425489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ620511-115 EW181449639TH kitti7070 + เอกสตูล (425491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แหวน พระอาจารย์เชื้อ วัดสะพานสูง เนื้อสำริด ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
27 # 3อจ620511-116 PORM000495743 แอ๊ค-คลองสี่ + khunoak77 (425494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (601011-001)(G 61%)***
28 # 3อจ620511-117 EW806952752TH weddy + เขยมาบตาพุด (425495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
29 # 3อจ620511-118 NJOK000575838 RjanSeng + มองดู (425497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ620511-119 EF293850759TH limmy + ansaldo (425500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
31 # 3อจ620511-120 EW315329771TH zafari + Kampeang (425504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
32 # 3อจ620511-121 SBNP0000027210 rayongratchasima + อ๊อดจ้า (425458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (620114-104) ***
33 # 3อจ620511-122 EW607264771TH purin + kong_taling (425459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี ***
34 # 3อจ620511-123 EW607264771TH purin + kong_taling (425461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นแรก พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี ***

35 # 3อจ620511-124 EX384605038TH ท๊อปTURBO + jojamja (425462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(G 68%) ***
36 # 3อจ620511-126 ED797103234TH Roma96 + Benyapa (425463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว จ.ระยอง ***
37 # 3อจ620511-127 ED789714469TH Chokwoottichai + (425466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pound2007
*** เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.สุราษฎร์ธานี ***
38 # 3อจ620511-128 EW885826241TH auto1800 + buspom (425468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2482 จ.เชียงใหม่ ***
39 # 3อจ620511-129 EW619581414TH ตึ่งนั้ง + ดีมอ555 (425469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เขี้ยวเสือ หลวพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส จ.สมุทรปราการ ***
40 # 3อจ620511-130 EW255524484TH kolon + aoy101 (425543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
41 # 3อจ620511-131 EW827125200TH AodBangkhae + ราชาฤกษ์ (425470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) (G 71%)***
42 # 3อจ620511-132 RP385806359TH zafari + AUTOTHAILAND (425471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับเหรียญไม่เจาะหูของ รุ่น/พิมพ์นี้
*** เหรียญอาจารย์หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก พิมพ์หลังหนุมานเชิญธง เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.ราชบุรี ***
43 # 3อจ620511-133 EF228546587TH เพชรอโยธยา + องอาจ (425472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ620511-134 EW449608061TH นครนายก + ฐณะวัฒน์ (425474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620403-081)(G 79%)***
45 # 3อจ620511-135 EX307867345TH gallardo + บอลปากน้ำ (425475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น) (620126-052)(G 70%)***
46 # 3อจ620511-136 EW298899379TH toncraft + saksit13 (425477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1592) (600214-179)(G 75%)***
47 # 3อจ620511-137 ED775992799TH softjap + เจ๋งจริง (425480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังบัว เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชลบุรี ***
48 # 3อจ620511-139 EF340407935TH tah08 + เต่านินจา8859 (425484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
49 # 3อจ620511-140 EF340407935TH แอ๊ค-คลองสี่ + เต่านินจา8859 (425485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพรมผิวใหม่) ***
50 # 3อจ620511-141 EF340407935TH rungkrabi + เต่านินจา8859 (425507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง/สภาพล้างผิว) ***
51 # 3อจ620514-008 ต่อ_ถนนตก + rongfox (425705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 4.4 กรัม) (G 85%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 15 พ.ค. 2562 - 08:06 น.] #65590 (11/24)** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620513-140 EW669326051TH Firechicken + arucha2510 (425605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 11.6 กรัม) (G 92%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 14 พ.ค. 2562 - 08:10 น.] #65585 (10/24)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620504-002 ED651752439TH Redboat (424969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620504-013 EV974297550TH อาวุธ521 (424940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ620506-001 ED770575875TH kwwee (424977) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620503-006 disakorn (424844) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620507-006 ลูกพ่อพันท้าย (425127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620506-113 EF144550755TH kob238 + amarin99 (425058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(590421-217) (G 85%)***
2 # 3อจ620508-007 vichai + โพธาราม (425211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อแขก วัดสุนทรประดิษฐ์ รุ่นแรก เนื้อผงใบลาน ปี 2503 จ.สุโขทัย ***
3 # 3อจ620509-002 rungkrabi + rongfox (425269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
4 # 3อจ620509-006 ppffarm + หนุ่มนพลักษณ์ (425280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (540211-140)***
5 # 3อจ620509-166 EW060711158TH knug11 + rachanikorn (425326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่) ***
6 # 3อจ620510-001 tepun + Wiwatt (425396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (620411-095)(G 69%)***
7 # 3อจ620510-002 njeesom + noksev (425399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ620510-003 gallardo + boonserm (425400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 218703) ***
9 # 3อจ620510-004 ขมังเวท + ไกรศาล (425403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) ***
10 # 3อจ620510-005 rungkrabi + vpong (425406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1307) ***
11 # 3อจ620510-006 Sorawit + SuprawatRam24 (425408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
12 # 3อจ620510-008 mntpt + บรีสพระช่วย (425413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งใหญ่ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)***
13 # 3อจ620510-009 บรีสพระช่วย + midori (425416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพใช้สึก)(590121-110)(G 83%)***
14 # 3อจ620510-010 prayoyo2510 + Jenjira (425419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ620510-013 yahee13 + ploykanut (425428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
16 # 3อจ620510-014 nick1880 + suppaleak (425430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(620427-017)***

17 # 3อจ620510-015 AnanHH + suppaleak (425434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙) ***
18 # 3อจ620510-101 EX379708318TH Watpo + หมอมีดี (425455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระวิษณุกรรม ช่างอุเทนถวายสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ620510-102 EF144592145TH พ่อมด + เจก่ะวาย (425439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
20 # 3อจ620510-103 EW735496403TH Chanchai21 + Punkorat (425457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ620510-104 EF144592154TH jxsai + เจก่ะวาย (425444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ620510-105 ED798258705TH Chanchai21 + Thipnapa007 (425445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
23 # 3อจ620510-106 EW347092158TH ธรรมจารึก + สุเรนทรชิต (425448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อสำริด ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (600719-206) ***
24 # 3อจ620510-107 ET636399643TH Siwakarn + สมโภชน์ (425449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สี่ยอด ปี 2514 จ.สมุทรสาคร ***
25 # 3อจ620510-108 EF252974541TH เมืองช้าง + router (425451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 82%)***
26 # 3อจ620510-109 ED794151814TH nung919 + สุทนต์ (425452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดกลางตลาดพลู พิมพ์นั่ง เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ620510-111 ALP010482695TH บุญสนองเลย + Doe07 (425389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่นิยม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ620510-112 EW903963436TH โบ้ขอนแก่น + โกวบ้อ (425392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง/สภาพใช้) ***
29 # 3อจ620510-113 PCSP000044857TH TEE_INTER + กุมารเทพ168 (425395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ620510-116 SSNC000003462TH Chanchai21 + tepakron (425402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นทรัพย์สิน พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.อุดรธานี ***
31 # 3อจ620510-117 EF312040331TH phramot + AodAnt (425405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (620125-084)***
32 # 3อจ620510-118 EW403161087TH jeep777 + ruamzub (425453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (551123-041) (G 77%)***
33 # 3อจ620510-119 EW298898775TH เหวัชระ + saksit13 (425409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600817-026) ***
34 # 3อจ620510-120 midori + sanopporn (425414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000028353TH
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***

35 # 3อจ620510-121 820008527914 Server_A + Thapaneenon (425417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นโสธร ตร.๘ ริ้ว เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 633) (G 86%)***
36 # 3อจ620510-122 ED717745104TH Poo1980 + srisanpang (425421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (610120-011) ***
37 # 3อจ620510-123 ED737689891TH Nihao + เด็กแคมฟร็อก (425423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดียว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ620510-124 ED73769891TH เน้นพระสวย + เด็กแคมฟร็อก (425425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด/สภาพล้างผิว) ***
39 # 3อจ620510-125 EF205637191TH rayongratchasima + (425429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชัยวุฒากาศ
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี ***
40 # 3อจ620510-126 ED782909655TH dazzzit + ธีตลาดพลู (425450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 29952/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
41 # 3อจ620510-127 EV830182082TH boonserm + ขุนพลโต (425433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 82%)***
42 # 3อจ620510-128 WAVP000016712TH รักษ์นครหลวง + Nong-poko (425437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 147) ***
43 # 3อจ620510-130 ED7801455621TH โบ้ขอนแก่น + kittichai2499 (425441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ620510-131 EX317425838TH ekach + Nawaporn_Prathai (425376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(620314-056) (G 77%)***
45 # 3อจ620510-132 EF132715182TH Bangkok88 + pigkolo (425377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ620510-133 EW584460095TH rayongratchasima + phusiam (425378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง ***
47 # 3อจ620510-134 ED793112669TH vongsako + vitaya (425380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)(620419-051) (G 77%)***
48 # 3อจ620510-135 ED781059158TH หงส์บ้านเม้ง + เฮี้ยงห้าแยก (425382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม ***
49 # 3อจ620510-136 ED783972133TH เก๋งกาฬสินธุ์ + (425384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
50 # 3อจ620510-137 PSP0002810092 หิมพานต์มุ่งงาม + Wichean146 (425387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
51 # 3อจ620510-138 EF291833280TH arm007 + สมาร์ทพระแท้ (425391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และรมดำใหม่) ***
52 # 3อจ620510-139 EX351421986TH pikkared + sirikun (425394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)(620209-039) (G 65%)***

53 # 3อจ620510-141 ED794348785TH midori + tgiporp (425401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ620510-142 ED782745909TH persia + Prakor (425404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) (G 65%)***
55 # 3อจ620510-143 ED785708834TH world + s-sean (425407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี ***
56 # 3อจ620510-144 RP390101269TH โย_ท่ากว้าง + lekmahoran (425411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อกวย ***
57 # 3อจ620510-145 EW775715447TH shang + พลลำตะคลอง (425412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงนั่ง เนื้อสำริด ***
58 # 3อจ620510-146 EW497629693TH Chanchai21 + (425415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
59 # 3อจ620510-147 EW379023573TH Jakrit + เซียนพละ (425418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี ***
60 # 3อจ620510-148 EW857947195TH jack734 + ksanti (425420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองคำลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 68/น้ำหนักทองรวม 28.9 กรัม) ***
61 # 3อจ620510-149 ED783757280TH gallardo + thank2016 (425422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 83046) ***
62 # 3อจ620510-150 EW298898767TH Teerasak01 + saksit13 (425427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (G 80%)***
63 # 3อจ620510-151 EW575303030TH babala + มงคล_เล็ก (425431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (620426-094) ***
64 # 3อจ620510-152 EF326039109TH แป๊ะดำเนิน + Siwakarn (425432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
65 # 3อจ620510-153 EW579422749TH nopakk + เทพพระเสาร์ (425435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังแบบ เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ620510-154 ED783847881TH prathep + นครชัย68 (425436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (G 76%)***
67 # 3อจ620510-155 EF311836906TH nung919 + Ozone (425454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงิน จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ620510-156 EX356175363TH บ้านกรอบเงิน + Tommy29 (425438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
69 # 3อจ620510-157 EW330355867TH zafari + น้องอิมอิม (425442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
70 # 3อจ620510-158 EF146516031TH bangkanoon89 + ammad (425443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ620510-159 ED791140962TH benzy + Maxcar40 (425446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 82%)***
72 # 3อจ620510-160 ED789215914TH rungkrabi + aruntat (425447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) ***
73 # 3อจ620510-161 EF305587949TH apexshop + nuchai (425456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดซับลำใย รุ่นเก้าแผ่นดินมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (ฝังตะกรุดทองแดง/สภาพใช้) ***
74 # 3อจ620510-162 EW858287499TH zafari + jabee (425359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร (G 53%)***
75 # 3อจ620510-163 ED789429061TH ไข่มุข + kritk (425360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก จ.เพชรบุรี (G 87%)***
76 # 3อจ620510-164 EW828914107TH CHANON-L + พรบุญช่วย (425362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม (620429-014) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 13 พ.ค. 2562 - 08:10 น.] #65573 (9/24)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620507-002 EW627393055TH Nawaporn_Prathai (425115) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620507-003 ED542801730TH เงาะถอดรูป (425116) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620507-005 SHUTH00073362TH pornlerty (425119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620507-006 SKGK000003724TH kohler (425120) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
5 # 1อจ620507-007 ED779381143TH Sleek (425133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620507-009 EW603847556TH กุมารเทพ168 (425130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620507-002 anurak99 (425121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620507-003 กุ้งหวาน (425122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620507-004 OMBUN (425123) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ620507-005 นายชลิต (425126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620507-007 Buncha (425128) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ620507-008 ต่ายวัดหนึ่ง (425129) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ620507-009 virut19 (425131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620507-010 nuaypkt (425132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ620507-011 nuaypkt (425086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620507-012 nuaypkt (425089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620507-013 nuaypkt (425092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620507-015 aee_sotspa (425095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ620507-017 wunlop (425101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620507-019 พิชย์ภัสสร (425108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620507-021 amuletfocus (425080) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ620507-022 phairoj1186 (425083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620509-013 kittisak_10 (425334) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
18 # 2อจ620510-006 การันตีพระ (425373) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620506-134 EW460376639TH เหวัชระ + buabut (425023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครศรีธรรมราช ***
2 # 3อจ620509-001 newkom + rongfox (425267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด) ***
3 # 3อจ620509-003 หนุ่มเมืองพุทธ + dobae (425272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (620308-104) ***
4 # 3อจ620509-004 เซียนน้อยหนึ่ง + ภูเงิน (425275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (581002-169) (G 79%)***
5 # 3อจ620509-005 DDman + nuttakrit (425278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ620509-007 taccord + zing28 (425283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ620509-008 arm007 + naruechon (425286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
8 # 3อจ620509-101 ED772758134TH non31 + raimon (425240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดผาทั่ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.อุทัยธานี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
9 # 3อจ620509-102 ED766029468TH somm9 + บารมีคุณย่า (425241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***
10 # 3อจ620509-103 EF206355872TH Wanlop + thanaanan (425243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์อุดเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง) ***
11 # 3อจ620509-104 RTAM000029585 lopphuket + สุนทรฤทธิ์ (425245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) (G 79%)***
12 # 3อจ620509-105 EX387160015TH world + Prasobchok (425246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช ***
13 # 3อจ620509-106 MBC0001094683 พระนคร89 + p_tiyachamorn (425248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 5747) ***
14 # 3อจ620509-107 EF366924287TH loomthong + เพชรมรดกไทย (425249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
15 # 3อจ620509-108 EW661872966TH Bigtho + Darkaun (425252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ620509-109 ED765976071TH Q-Taro + thanet (425254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

17 # 3อจ620509-110 EV883609350TH Googgigs168 + wuaface (425256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจาร เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
18 # 3อจ620509-111 EF248850112TH โบ้ขอนแก่น + ตู่เมืองตาก (425242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด) ***
19 # 3อจ620509-113 ED787624536TH maylulu + พระประแดง26 (425244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (620321-214) ***
20 # 3อจ620509-114 EX313023961TH ฐณะวัฒน์ + สุชาติสาย2 (425247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (G 61%)***
21 # 3อจ620509-115 EW903426432TH recaro07 + โอเว่น (425250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ620509-116 ED789049871TH winyuchon + tong-bpj (425251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
23 # 3อจ620509-117 EF288267050TH lovelyman + peaprem (425253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่(เสมาหลังพัดยศอุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ620509-118 EF179999632TH camaroj + bluezone69 (425255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (สภาพอุดซ่อมคาง) ***
25 # 3อจ620509-119 EF179999632TH วีไทรน้อย + bluezone69 (425257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (620222-038)(G 65%) ***
26 # 3อจ620509-120 EF179999601TH anonnat + bluezone69 (425259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 62%) ***
27 # 3อจ620509-121 ED764191580TH nung919 + อาชาเหล็ก (425291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก) ***
28 # 3อจ620509-122 EV885704415TH mu_banpong + มหาเศรษฐี (425353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนวโกฎิมหาเศรษฐี หลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1671) ***
29 # 3อจ620509-123 ED788433382TH midori + ประยุติ (425298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาทุ่งเศรษฐี ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ620509-124 EU199972302TH TEE_INTER + pruksasat (425352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ620509-126 ED780792852TH chanachok + มหามณีจินดา (425303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(แดง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
32 # 3อจ620509-127 ED780792852TH chanachok + มหามณีจินดา (425306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
33 # 3อจ620509-128 EW684676868TH sompong1691 + newty53 (425309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ620509-130 EW451914269TH ปิงเปียง + Benyapa (425351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(เล็ก) เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง ***

35 # 3อจ620509-131 EW351760159TH BangRuk + champ32 (425260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงิน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ620509-132 ED789418381TH ekachai9 + jes191 (425263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 746) ***
37 # 3อจ620509-133 EX386454313TH เก๋งกาฬสินธุ์ + lomlopburi (425265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ620509-134 EU719720666TH benzy + Darkman (425266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620426-041) ***
39 # 3อจ620509-135 EF126522109TH เพิ่งหัดดู + ppffarm (425270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย)(560913-144) (G 86%)***
40 # 3อจ620509-137 EV047026969TH kraisornuo + rochbig (425350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
41 # 3อจ620509-138 EF179999650TH sommartbun + bluezone69 (425277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
42 # 3อจ620509-139 EF179999650TH sommartbun + bluezone69 (425282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 63%) ***
43 # 3อจ620509-140 EF179999650TH sommartbun + bluezone69 (425284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชลบุรี (G 62%) ***
44 # 3อจ620509-142 EW181449673TH nung919 + เอกสตูล (425258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์หัวใจ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
45 # 3อจ620509-143 EW181449673TH nung919 + เอกสตูล (425261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ620509-144 EW181449673TH nung919 + เอกสตูล (425262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ620509-147 EV454657326TH ตี๋ลำปางหลวง + My_dear (425268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(580917-070) (G 90%)***
48 # 3อจ620509-148 EF136440041TH somboonput + peerasak_off (425271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙) ***
49 # 3อจ620509-149 EW072992209TH บ้านกรอบเงิน + หนึ่งเดียว (425273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (สภาพชำรุดขอบล่าง)(611129-
158)***
50 # 3อจ620509-150 EV845516493TH Xabi17 + ปลากัด2009 (425276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (620426-082) ***
51 # 3อจ620509-151 EW745436571TH อ๋องสาย4 + mchutith (425279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ620509-152 EW323508531TH เมตตาบารมี + Burapha777 (425281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***

53 # 3อจ620509-153 EW803883015TH โบ้ขอนแก่น + รัตน์เนินพระ (425285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) (G 60%)***
54 # 3อจ620509-154 ED775973389TH Chanchai21 + เจ๋งจริง (425287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครนายก (สภาพสวย) ***
55 # 3อจ620509-155 EW678965636TH Theethuch + กรเมืองกาญจ์ (425289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นเจริญพร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 56) ***
56 # 3อจ620509-156 EV661363481TH chane + chaiya-2 (425292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ620509-157 EW662211641TH Wanlop + ซูโม่ (425294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนิรันตราย กรมตำรวจแห่งชาติสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 18704) ***
58 # 3อจ620509-158 ED772967720TH midori + tuntang1967 (425297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
59 # 3อจ620509-159 ED775015263TH น้าเดช + sohn27 (425300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง กรุวัดศรีสะอาด พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ ***
60 # 3อจ620509-160 ED795712158TH pom53 + หนุ่ยเพชรบุรี (425302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (620201-094)(G 71%) ***
61 # 3อจ620509-161 EW926537745TH NongYok + noi70 (425313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
62 # 3อจ620509-162 EW239257780TH หนองซอ + pokadot (425316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง/สภาพล้างผิว) (581007-147)***
63 # 3อจ620509-163 ED793015622TH ทองครับ + ประดู่เหลือง (425319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ620509-164 EF147801109TH somrak13 + aood0458 (425348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
65 # 3อจ620509-165 EF147801109TH phetbanpra + aood0458 (425322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 49%)***
66 # 3อจ620509-167 EX292227012TH xenon2520 + Aeychonburi (425329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ620509-169 ED773759604TH peerasak_off + ต้อมบ้านใหม่ (425332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
68 # 3อจ620509-170 EW488835241TH พิชาญ + PopNajaroen (425335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (วัดมหาธาตุสร้าง) ***
69 # 3อจ620509-171 ED793439808TH panja + น้องหมี (425288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ620509-172 ED793439808TH anothaitmc46 + น้องหมี (425290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) ***

71 # 3อจ620509-173 ED793439808TH Thawat07 + น้องหมี (425293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ620510-011 somnuk + man5554 (425424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยคอ (น้ำหนักทอง 8.2 กรัม) (G 76%)***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 11 พ.ค. 2562 - 08:10 น.] #65536 (8/24)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620426-004 EW181245777TH ภคิน-ปู่ทิม (424342) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620504-015 EF146549556TH sakbangbon (424946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ620506-002 EF192781144TH pradrem (424981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620506-004 EV675221934TH heng9999 (424985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620506-005 ED775297768TH หมงครุใน (424988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620506-006 EF292150772TH บารมีทวีคูณ (424992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620506-007 SMDN000012745TH feifei (424984) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ620506-008 RHKP000065501 Aeybangsaen (425060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620506-009 EW554167210TH บีลูกพระธาตุ (424987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620506-010 EW086946133TH น้องแผ่นดิน (424990) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ620506-011 ED778044666TH เสือสมิง (424979) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ620506-012 EU266057690TH wirat99 (424986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620506-013 EF431768876TH โบ๊ทพระเครื่อง (424989) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ620506-014 EF293882558TH rockman (425061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ620506-015 EF258463869TH นนท์รามคำแหง (424993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620506-016 EW608609743TH bongbiab (424991) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620424-020 RTPRA (424183) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ620424-022 Nadmon (424198) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 2อจ620426-009 kho9918 (424305) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620429-004 rooms_studio (424550) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ620506-001 บ้านแคออก (425037) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620506-003 moltol (425042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620506-004 nillanat (425043) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 2อจ620506-005 rongfox (425046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620506-006 Earthquake (425047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620506-009 thammarod (425052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620506-010 แมวจ้ะ (425055) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ620506-011 warriorric (424975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620506-012 greenday88 (424976) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620506-014 เน้นพระสวย (424980) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ620506-015 Nop53 (424982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ620509-004 การันตีพระ (425301) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620502-102 EW248402145TH Baanjarn63 + geeman (425178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
2 # 3อจ620502-104 ED769839972TH bunjerd + Benyapa (424712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ620502-136 ED779757990TH songklod + ธีตลาดพลู (425078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ620502-197 EV915543688TH kittisak_10 + m-cot (424738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
5 # 3อจ620504-144 EF132729513TH bettas + pigkolo (425182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ620506-013 Macpra + sombat95 (425160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ620507-001 pramual + KUKLUXKHAN (425066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ620507-002 Jackbangkaew + (425069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งสภาพัฒน์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 315)(600406-108) ***
9 # 3อจ620507-004 kittisak_10 + nuttacha (425075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
10 # 3อจ620507-005 tonychan + พรพระพุทธ (425077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ หลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร เนื้อสำริดผสมปรอท ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 868) ***
11 # 3อจ620507-006 wiwat3 + เปี๊ยกตุ๊กแก (425079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เศียรพ่อแก่ วัดสุทัศนฯ รุ่นไหว้ครู เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลังฝังตะกรุด/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
12 # 3อจ620507-007 camaroj + นายชลิต (425081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (620419-077)***
13 # 3อจ620507-008 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ศตกมล (425084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
14 # 3อจ620507-009 บารมีพรพรหม + pui1228 (425088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ620507-010 บรีสพระช่วย + alitita (425090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (550912-200) (G 80%)***
16 # 3อจ620507-011 gecko + alitita (425163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร (601218-054) ***

17 # 3อจ620507-012 สุขอัลฟ่า + numpraram2 (425065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 82%) ***
18 # 3อจ620507-013 AodBangkhae + numpraram2 (425067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จย่า เนื้อทองคำ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.6 กรัม) ***
19 # 3อจ620507-014 korn88 + dkny1800 (425071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร.ธรรมศาสตร์ วัดพระศรีฯ เนื้อสำริด ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ620507-015 ruenthong + Emily007 (425074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ620507-101 EV755304495TH เป๋าแมน + เอก_คงบุรี (425064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 68%)***
22 # 3อจ620507-102 ED780980966TH world + บิ๊กบีม (425068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม) ***
23 # 3อจ620507-103 EW403158675TH weerasakterm + pk123456 (425070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ620507-104 TH0118NJZP72 nopakk + โอนไว (425073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ฤๅษีดาบส หลวงพ่อแก้ว วัดเขาอีใภ้ เนื้อทองเหลือง ***
25 # 3อจ620507-105 ED78677181TH taccord + เอ็มซีเค (425135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
26 # 3อจ620507-106 EV816104243TH pom53 + น้องพลอย (425076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ620507-107 TNN200014174TH โต้งกระนวน + uthai35 (425082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** สมเด็จหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นคชสารหมื่นปี พิมพ์พระรอด เนื้องาช้าง ปี 2541 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ620507-108 EF290843793TH เมืองช้าง + kkk707 (425085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
29 # 3อจ620507-109 EW627428284TH si_mong29 + (425087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nawaporn_Prathai
*** เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระแก้ว รุ่นฉลองเมืองเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.เชียงราย ***
30 # 3อจ620507-110 TPDO43A002122TH phramot + sam8793 (425091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 64%)***
31 # 3อจ620507-111 EW669192227TH gallardo + wichet1038 (425094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 177957)(611127-173) ***
32 # 3อจ620507-112 ED765449090TH อะนันตะปัดชะเย + KID_2 (425097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิข้างเม็ด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดตะล่อม) ***
33 # 3อจ620507-113 ED765444909TH อะนันตะปัดชะเย + KID_2 (425100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช กรุวัดบางยี่หน พิมพ์หลังพระสองพี่น้อง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
34 # 3อจ620507-114 EF230074719TH auto1800 + nattapor (425102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ620507-115 EW660264496TH prabaiboon + addoo (425105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
36 # 3อจ620507-116 ED784227867TH อิเค็นจิโร + noonno2525 (425107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กำแพงเพชร ***
37 # 3อจ620507-117 EF248815314TH eakapong + ตู่เมืองตาก (425110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ620507-118 EF248815314TH tungsaima + ตู่เมืองตาก (425111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) ***
39 # 3อจ620507-119 EF206365194TH SUSHISUMO + ton-230 (425136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ620507-120 EW812727150TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + นายูนอิม (425112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
41 # 3อจ620507-121 EV915543705TH kittisak_10 + m-cot (425096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(611214-174) ***
42 # 3อจ620507-122 EX335266917TH prasertpp + warning (425099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นอายุ 113 ปี เนื้อเหล็กน้ำพี้หน้ากะไหล่นาก ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 83)***
43 # 3อจ620507-124 SMCN000123788 noomno + naphong99 (425103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (620329-201)(G 81%) ***
44 # 3อจ620507-125 MBC0000503334TH ArnonChonburi + ฐานทอง (425134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ620507-126 EW126262077TH NARONGCHIT + เอี่ยมเลิศ (425106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
46 # 3อจ620507-127 RNPU000003613 akara + coldplay (425117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ620507-128 ED788418371TH gallardo + johncaocao (425124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 77%)***
48 # 3อจ620508-001 เสนาะ53 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (425197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ หลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร รุ่นอจินตรัย เนื้อสำริดผสมปรอท ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ ***
49 # 3อจ620508-002 major + ปุ๊ร้อยเอ็ด (425199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร รุ่นอจินตรัย เนื้อเงิน ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ (G 61%)***
50 # 3อจ620508-003 major + ปุ๊ร้อยเอ็ด (425202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ หลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร เนื้อสำริดผสมปรอท ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 1477) (G 62%)***
51 # 3อจ620508-004 ชาติไทยสมุทร + อ๊อดจ้า (425205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)(580930-026) (G 80%)***
52 # 3อจ620508-005 wanitcha + นัทขอนแก่น (425208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***

53 # 3อจ620508-006 pandp + บ้านเลน (425210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (490912-015) ***
54 # 3อจ620508-008 เหลืองหางขาว + tonychan (425217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.ปราจีนบุรี (ก้นตอกชื่อ/สภาพใช้) (610329-012)***
55 # 3อจ620508-009 แฮปรามคำแหง + montri_rne (425220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560925-201) ***
56 # 3อจ620508-010 ภูสายลมรีสอร์ท + pungting (425223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)(620218-072)(G 62%) ***
57 # 3อจ620508-012 เมืองช้าง + somboonput (425162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
58 # 3อจ620508-013 บรีสพระช่วย + midori (425164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานคู่หลังดอกจันทร์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (620417-136) (G 65%)***
59 # 3อจ620508-014 หม่อง + bluelife69 (425165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) ***
60 # 3อจ620508-015 gallardo + Varawut1699 (425167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 128 ปี เนื้อทองคำ ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 5 กรัม) ***
61 # 3อจ620508-016 มงคลถาวร + บรีสพระช่วย (425170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี (G 81%) ***
62 # 3อจ620508-017 ปิงเปียง + โต้งพลับพลา (425174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สมุทรปราการ ***
63 # 3อจ620508-018 nopakk + piaric (425175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (G 88%)***
64 # 3อจ620508-101 ED655959235TH HopeMan + suphimai (425186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (580930-067) ***
65 # 3อจ620508-102 EW199918876TH supanutk + awt2528 (425188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
66 # 3อจ620508-103 EW024055817TH booddeej + หลังเขา30 (425190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ620508-104 EW729178304TH surajarusarn + ไร้นาม99 (425192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ620508-105 EW246415716TH sanya1002 + tamthodsaporn (425196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
69 # 3อจ620508-106 EF258417039TH auto1800 + (425200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THANOMCHAI2512
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ620508-107 EW579605733TH midori + ขนมกรุบ (425204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.1 นิ้ว) ***

71 # 3อจ620508-108 EW295655911TH ลูกพ่อพันท้าย + บารมีพรพรหม (425207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก) (สภาพสวย)(620330-094)(G 78%)***
72 # 3อจ620508-109 EX313009562TH Poo1980 + โก้ทองหล่อ (425213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง ***
73 # 3อจ620508-110 EW380508279TH รพินท์ + bantueng (425215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปภาพหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
74 # 3อจ620508-111 EW232887565TH กังหัน + หนานเอ (425166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลบ กรุหนองเสน่า พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
75 # 3อจ620508-112 WAVP000015887TH boy77 + Nong-poko (425168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
76 # 3อจ620508-113 WAVP000015887TH boy77 + Nong-poko (425172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
77 # 3อจ620508-114 EW054944842TH บอมเบ + peaky (425176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
78 # 3อจ620508-115 ED777157295TH nung919 + photo_one (425180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)***
79 # 3อจ620508-116 EV885702057TH เน้นพระสวย + makluayka (425183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2523 จ.ลำปาง (สภาพสวย) ***
80 # 3อจ620508-117 ED738197920TH ดอกบัว99 + chillzae_99 (425234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 82%)***
81 # 3อจ620508-118 EF178093881TH beegee + นครชัย68 (425237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ620508-119 EW636877374TH raddy_rak + LEEYA (425185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (G 60%) ***
83 # 3อจ620508-120 EF254583061TH เพชรอโยธยา + anothaitmc46 (425193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปุ่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ620508-121 ED783163459TH chaiyarit_c + สามัญชน (425147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 73%)***
85 # 3อจ620508-122 RE243945136TH sudjarit + พระสิทธิลักษณ์ (425148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญขวัญถุง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
86 # 3อจ620508-123 EF113618903TH ภุชงค์ชัยภูมิ + maibangsai (425149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
87 # 3อจ620508-124 EX387626385TH เสนาะ53 + Prasobchok (425151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ หลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร เนื้อสำริดผสมปรอท ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 1324) ***
88 # 3อจ620508-125 EX387626385TH เสนาะ53 + Prasobchok (425152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร รุ่นอจินตรัย เนื้อสำริดผสมปรอท ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ ***

89 # 3อจ620508-126 ED768191404TH zafari + กระติบ (425153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
90 # 3อจ620508-127 EW024059028TH นิลสนธิ + เอฟฟี้ (425155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ620508-128 EF249648215TH โยสามพราน + sumitp (425157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ620508-129 ED784443937TH chuchart-k + อะนันตะปัดชะเย (425159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
93 # 3อจ620508-130 EW514069483TH suphanat + ppffarm (425232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 369) ***
94 # 3อจ620508-131 EX313024794TH kitti7070 + พุทธคุณ05 (425239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แหวน พระอาจารย์เชื้อ วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (ตอกโค้ด) ***
95 # 3อจ620508-132 EW798249111TH nopakk + ตะแคงขวด (425161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อแจ่ม วัดหนองศรีสงวน รุ่นแรก พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.ราชบุรี ***
96 # 3อจ620508-133 RSMP000016178 pikkared + rongfox (425169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมฐาน) ***
97 # 3อจ620508-135 RP376996425TH manutsri + lekmahoran (425173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.ปทุมธานี ***
98 # 3อจ620508-136 EW403160529TH payungsak + Bobbie (425177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรกนาสีดา หลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.หนองคาย (610402-014) ***
99 # 3อจ620508-137 ED781058532TH opasn + เด็กนอก (425179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือมีหู เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ620508-138 ED780174700TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + toucanpat (425181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระผงสุคโต วัดสุทัศนฯ รุ่นบังเกิดทรัพย์ เนื้อผง ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) ***
101 # 3อจ620508-139 ED782772921TH ท๊อปTURBO + เพิ่มศักดิ์ (425184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง) ***
102 # 3อจ620508-140 EW181449656TH zafari + เอกสตูล (425187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช ***
103 # 3อจ620508-141 EW802374577TH เน้นพระสวย + jessio (425189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกกิล ปี 2517 จ.ระยอง (570903-149)(G 80%)***
104 # 3อจ620508-142 EW449584609TH MoTeSaK + chillzae_99 (425235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว) (G 64%)***
105 # 3อจ620508-144 EF288191957TH prasit_jongsiri + nuknik2 (425194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (G 86%) ***
106 # 3อจ620508-145 EX221854172TH prons + proof1 (425195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***

107 # 3อจ620508-146 EF113677835TH zafari + chompoo (425198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังอุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
108 # 3อจ620508-147 EV886707183TH gallardo + โก๋แก่ (425201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 71%)***
109 # 3อจ620508-148 EW255103243TH gallardo + Maruay (425203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)(610126-109) (G 78%)***
110 # 3อจ620508-149 ED789260839TH bangkokpoms + dragonkim (425206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.8 กรัม)***
111 # 3อจ620508-150 TH0118Q0CC45 kanjana_nuna + น้องปีใหม่ (425209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
112 # 3อจ620508-151 TNR5000163158 Chanchai21 + J_chitchai (425219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
113 # 3อจ620508-152 EW685262275TH petcharee + vios2877 (425230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (620419-068)(G 84%) ***
114 # 3อจ620508-153 ED782943475TH โบ้ขอนแก่น + nakak_action (425222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
115 # 3อจ620508-154 CNPA000085051 gallardo + sutarn (425226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570502-083) (G 56%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 10 พ.ค. 2562 - 08:07 น.] #65459 (7/24)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620424-003 LTMP000189608 Benyapa (424115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620425-006 EW545899786TH HatPra (424252) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ620425-015 EW604697274TH ตั้มเพชรบุรี (424868) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620427-002 EW365453414TH archa8 (424369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ620427-012 ED783410036TH สนบางกรวย (424944) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ620430-019 EX330883435TH เมตตามหามงคล (424632) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ620504-001 RLMG000001827 สิบแปด (424924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620504-003 EW871253804TH กัญญ์ภัทร์ (424925) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ620504-004 EF359421868TH อ้วนโกบ๊อ (424930) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620504-006 ED760848739TH khunpon (424934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620504-008 ED775962240TH nulek (424937) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ620504-009 EW669257360TH arucha2510 (424941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620504-010 EF353853936TH son419 (424962) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ620504-011 WALK000487494 BOMBA (424935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ620504-012 EW328511550TH tongjoy (424938) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 1อจ620504-014 ED765452750TH ธนกฤตพระเครื่อง (424943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ620504-016 EW086944971TH น้องแผ่นดิน (424948) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 1อจ620504-017 ED786775092TH เอ็มซีเค (424949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620504-018 EW347095830TH Hook2 (424950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ620504-019 EW254749645TH Gaokod2549 (424953) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ620504-021 EF294021387TH คุณศิระ (424970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620508-012 EX235607750TH looknam1 (425238) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์


** ตั้งแต่วันวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620424-003 sineru32 (424141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620424-008 อาร์มรถไฟ (424157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620425-001 OMBUN (424267) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620425-002 OMBUN (424268) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ620426-007 กำไลทอง (424301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620427-016 กล้าเก่งทุกทาง (424419) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620427-017 กล้าเก่งทุกทาง (424422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620430-004 sineru32 (424600) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ620503-002 sineru32 (424838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620503-005 loongmike (424843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620504-001 aee_sotspa (424945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ620504-003 numcrma (424960) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620504-004 tongprakueang (424951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620504-005 tongprakueang (424952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620504-006 อาร์มรถไฟ (424954) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ620504-007 เขาวีโก้ (424956) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ620504-008 charoent (424957) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ620504-009 youanek1191 (424958) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 2อจ620504-011 aee_sotspa (424936) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ620504-013 nuttakrit (424939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620504-014 attaporns (424942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620507-018 pakarapo (425104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620502-105 SIMM000211080 Bophantom + Sirachai22 (424714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ620502-164 EF121149376TH Stapornch + เซียนใหญ่สายร่ม (424758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดประยูรฯ พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ620502-175 ED725693845TH beer2126 + sumat (424682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง กรุวัดพุทไธศวรรย์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
4 # 3อจ620502-185 EF146530237TH dindan4 + Sorawit (424697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุท้ายตลาด พิมพ์สมาธิ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (G 68%) ***
5 # 3อจ620502-194 TH018JBWE63 Bentleyspielberg + Sucheera (424726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2540 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ620503-126 EW059970668TH ธัญเทพ + suripong (424877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ รุ่นสร้างสะพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.สระบุรี ***
7 # 3อจ620503-129 EW060624255TH masterpiece + อ้อยใจ (425053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2500 จ.ลำปาง ***
8 # 3อจ620506-001 Pairkub + aee_sotspa (424995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ620506-002 สิงขร + nillanat (424997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ620506-003 kitti7070 + nillanat (424998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสุจิณโณ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
11 # 3อจ620506-004 phalittha + Nulun (425000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) ***
12 # 3อจ620506-005 si_mong29 + rongfox (425002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นชัยมงคล เนื้อเงิน ปี 2537 จ.เชียงใหม่ ***
13 # 3อจ620506-006 si_mong29 + rongfox (425004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส เนื้อเงิน ปี 2545 จ.เชียงใหม่ ***
14 # 3อจ620506-007 wongthep + rongfox (425006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
15 # 3อจ620506-008 akara + rongfox (425009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ620506-009 ท๊อปTURBO + rongfox (425011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา 2 เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 414/วัดซับลำใยสร้าง) ***

17 # 3อจ620506-010 t-nonm + rongfox (425014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.เชียงใหม่ ***
18 # 3อจ620506-011 kungkkk + Noomint (425016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานเรียบ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ620506-012 wongthep + เน้นพระสวย (425019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(610623-204) ***
20 # 3อจ620506-101 ED77056747TH ดาวหาง + โบ๊ทพระเครื่อง (424994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (620419-120)***
21 # 3อจ620506-102 ED4773853220TH บ๊อบบางบ่อ + dragonkim (424996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดไทรทองสร้าง) ***
22 # 3อจ620506-103 EF286412222TH tisaya + อธิภัทร2024 (424999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะกะไหล่เงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 64%)***
23 # 3อจ620506-104 EW669265278TH zafari + kunbun (425001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 67%)***
24 # 3อจ620506-105 EW902935969TH boonsun + มีนบุรี (425003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (G 82%)***
25 # 3อจ620506-106 EW547379296TH charkauto + เงินเหลือ (425005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชื่อม วัดปราการ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้) ***
26 # 3อจ620506-107 EU992496415TH pop2517 + อลงกรณ์แชมป์ (425007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ620506-108 EW241943279TH sokos + หนองซอ (425010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ราชบุรี ***
28 # 3อจ620506-109 ED725697167TH gallardo + armarging (425013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมั่งมีทวีคูณ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1 กรัม) ***
29 # 3อจ620506-110 EW803415012TH manutsri + toy_clong8 (425015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาวัดบ่อวิน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
30 # 3อจ620506-111 EW302037134TH scott + Bophantom (425008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (G 65%)***
31 # 3อจ620506-112 ED782038976TH gengkub + jamesza (425012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(620328-100) ***
32 # 3อจ620506-114 CITY004939425TH HopeMan + akara (425017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) ***
33 # 3อจ620506-114 CITY004939425TH HopeMan + akara (425017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม) ***
34 # 3อจ620506-114 CITY004939425TH HopeMan + akara (425017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.3 กรัม) ***

35 # 3อจ620506-115 ED789006598TH บ้านกรอบเงิน + สรรหา (425022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
36 # 3อจ620506-116 EW664211397TH ฐณะวัฒน์ + เอื้ออนันต์ (425024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง) ***
37 # 3อจ620506-117 ALP010197400TH ruamsup + insolence (425028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ620506-118 ED780769023TH nung919 + มาริโอ (425030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
39 # 3อจ620506-119 EF292741854TH chane + คุณศิระ (425033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (620426-092) ***
40 # 3อจ620506-120 EW855755008TH sza1200 + สมบัติ (425035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ620506-122 ED782145516TH บารมีพรพรหม + sittistr (425039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
42 # 3อจ620506-123 EV4630738835TH zafari + ZuTharua (425041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งใบ้ หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สระบุรี ***
43 # 3อจ620506-124 EV637743250TH นิลสนธิ + ขนมหวาน (425044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิว)***
44 # 3อจ620506-125 EW890426944TH khunpol500 + samanta (425045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(570904-229) (G 63%)***
45 # 3อจ620506-126 ED786777164TH taccord + เอ็มซีเค (425048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ620506-127 EX314748508TH kolasit + เด็กข้างวัด (425050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ซุ้มสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 1457) ***
47 # 3อจ620506-128 EW627393069TH pikkared + (425051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nawaporn_Prathai
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และแต่งผิวด้านหน้า) (611110-074)***
48 # 3อจ620506-130 EW297244573TH camaroj + mingloei (425054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
49 # 3อจ620506-131 EW854223396TH toxic + sunday42 (425018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
50 # 3อจ620506-132 EV166068536TH azayagency + Choat (425020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (620125-054)***
51 # 3อจ620506-133 EV558727904TH suphimai + wanida (425059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
52 # 3อจ620506-135 EX353145889TH พระยอดบางขวาง + Suprarop (425026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

53 # 3อจ620506-136 ED793203342TH อะนันตะปัดชะเย + Noomint (425029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ620506-137 EV054474260TH Thasaphong + nooing (425056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) ***
55 # 3อจ620506-138 EF270310490TH wongg + teespy (425032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
56 # 3อจ620506-139 SMSB000121776 limmy + nava75 (425034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
57 # 3อจ620506-140 EX396506205TH auto1800 + nottosaad (425036) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ620506-140 EX396506205TH auto1800 + nottosaad (425036) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ620506-141 EW595087520TH world + jetsada_supat (425021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว) ***
60 # 3อจ620506-142 EW347093241TH Yutclub + หวานเย็น007 (425025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร ***
61 # 3อจ620506-143 ED781446642TH lungwut + knug11 (425062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 68%) ***
62 # 3อจ620506-144 EF121295612TH m-cot + tomato (425027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
63 # 3อจ620506-145 EW848006928TH thekop10 + numnim20 (425057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มีดหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ***
64 # 3อจ620506-146 ED786777178TH taccord + เอ็มซีเค (425031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 09 พ.ค. 2562 - 08:14 น.] #65192 (6/24)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620424-012 EW323481309TH yodsiam (424403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620425-018 ED694226656TH ตุ๊หลวง (424221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620429-002 HPPYP00098141 pmgolf (424554) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
4 # 1อจ620429-014 EF294610573TH คุณศิระ (424551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620430-017 EW247891416TH Pongphayao (424628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620502-016 EX369476645TH เปาโลพระเครื่อง (424788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620424-013 อ้น_รังสิต (424167) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620424-015 nuaypkt (424171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620424-016 nuaypkt (424173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620427-005 vandunlop (424442) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ620429-002 malakul (424542) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620506-002 กำปั่นทอง (425040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620507-016 somm9 (425098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620420-125 820004919823 LEEYA + tayatang (423813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี ***
2 # 3อจ620427-146 ED771197574TH เมืองช้าง + camaroj (424389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(521218-234) ***
3 # 3อจ620429-135 EV685679640TH zafari + เอกสตูล (424486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก ***
4 # 3อจ620429-143 EW323732130TH zafari + บ๊อบบางบ่อ (424507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ) ***
5 # 3อจ620430-008 motomoshi + sineru32 (424593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อสำริด จ.สมุทรสงคราม ***
6 # 3อจ620430-108 BABO000177698 popular_rock + บ๊อบบางบ่อ (424615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก ***
7 # 3อจ620502-108 EW852123364TH ruenthong + nikornn14 (424720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ620502-190 ED783659849TH pornlimk + ONE-PIECE (424713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก ***
9 # 3อจ620503-110 EW075057658TH camaroj + นพดล062 (424876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ620504-001 tuntang1967 + ฅนรักพระ (424881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวพรุนจากใช้และล้างผิว) ***
11 # 3อจ620504-002 Note2499 + aof-papa (424882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
12 # 3อจ620504-003 เมืองช้าง + aof-papa (424885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
13 # 3อจ620504-004 xtraxtra + aof-papa (424886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)***
14 # 3อจ620504-005 gallardo + win14 (424888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550910-060) (G 68%)***
15 # 3อจ620504-006 murbur + วินัย15 (424890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
16 # 3อจ620504-007 khotchaninPk + wanpen28 (424893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 13.2 กรัม)***

17 # 3อจ620504-008 midori + wanpen28 (424895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
18 # 3อจ620504-009 artirvana + wanpen28 (424897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 121/น้ำหนักทอง 32.7 กรัม) ***
19 # 3อจ620504-010 lekmahoran + penggo (424899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท)***
20 # 3อจ620504-011 เมืองช้าง + penggo (424879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 3000 บาท) ***
21 # 3อจ620504-012 lekmahoran + penggo (424880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท) ***
22 # 3อจ620504-013 TEE_INTER + penggo (424883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 23 กรัม) ***
23 # 3อจ620504-014 noppadol + penggo (424884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว) (G 70%)***
24 # 3อจ620504-015 WatcharaJ + penggo (424887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อทองคำ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 67%) ***
25 # 3อจ620504-016 camaroj + wemulate (424889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พิจิตร ***
26 # 3อจ620504-017 schan2514 + pimpayak (424892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
27 # 3อจ620504-018 rungkrabi + juleepong (424896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
28 # 3อจ620504-020 Warayu + kob109 (424900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ620504-101 EF114335951TH nut2326 + วิทยา161 (424891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(510722-001) ***
30 # 3อจ620504-102 EF144531359TH Ake595 + Tsubasa (424972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ620504-103 EW802531697TH lekmahoran + kundong1 (424894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ620504-104 EW824674349TH midori + autpichut (424898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.ปทุมธานี (ขนาด 1.2 นิ้ว) ***
33 # 3อจ620504-106 EF326017412TH Gimjiyinglek + Siwakarn (424901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ620504-107 ED770759004TH yime2 + lekcd (424967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง เนื้อผง ปี 2463 ***

35 # 3อจ620504-108 EW827574574TH Wiwatchai65 + Juicy (424965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์เอกาทศรถ วัดพันอ้น เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.เชียงใหม่ ***
36 # 3อจ620504-109 EF121251571TH Jenjira + ประกาศิต57 (424904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์ฐานมะอะอุ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท ***
37 # 3อจ620504-110 EW377800677TH seksan + rongfox (424911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 63%)***
38 # 3อจ620504-111 EF432952729TH toncraft + หลังเขา30 (424903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ620504-112 EW843049674TH TEE_INTER + นันทวัน2460 (424905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมอกขวา) ***
40 # 3อจ620504-113 EW679339620TH Kanlp + maismart (424908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพสวย) ***
41 # 3อจ620504-114 EW165003967TH book058 + gunserza02 (424910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2382)***
42 # 3อจ620504-115 ED789703625TH Chanchai21 + pound2007 (424912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
43 # 3อจ620504-116 EF293863275TH birdpmk + PharmX (424963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองด้านหน้า)(570228-255) ***
44 # 3อจ620504-117 ED779516747TH pandp + ดุจติปิยะ (424915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาข้างขีด กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ620504-118 EV398848471TH บรีสพระช่วย + งดงาม (424919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ620504-119 ED773808764TH Chanchai21 + tomtom (424921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเมืองทอง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร ***
47 # 3อจ620504-120 EW738798102TH gallardo + nep1717 (424923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมุฑิตาจิต เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 20.8 กรัม) ***
48 # 3อจ620504-121 EW547340279TH thesun007 + mchutith (424902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (G 91%)***
49 # 3อจ620504-122 EU719719552TH janaket + เพิ่มศักดิ์ (424906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
50 # 3อจ620504-123 EU719719552TH รัตน์เนินพระ + เพิ่มศักดิ์ (424907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ620504-124 ED789006607TH camaroj + สรรหา (424968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
52 # 3อจ620504-125 EW881641879TH เน้นพระสวย + อากงพระเครื่อง (424966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(แดง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***

53 # 3อจ620504-126 ED783163167TH เจี๊ยบเพชรบูรณ์ + (424909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เดี่ยวเมืองเพชร
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ ***
54 # 3อจ620504-127 EW798247875TH อะนันตะปัดชะเย + ตะแคงขวด (424914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มอรัญญิก กรุวัดอรัญญิก เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และชำรุดซุ้มซ้าย) ***
55 # 3อจ620504-128 EW000455157TH lomlopburi + kamol111 (424916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วอาบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี ***
56 # 3อจ620504-129 EB227923327TH naenaldo + wasan1985 (424918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (G 63%) ***
57 # 3อจ620504-130 EW873828316TH non012 + Thecivil (424922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
58 # 3อจ620504-131 EW601398007TH เน้นพระสวย + tui_bong (424913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(551002-209)(G 65%)***
59 # 3อจ620504-132 EW601398007TH นายชยพล + tui_bong (424917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (551020-115) (G 65%)***
60 # 3อจ620504-133 EF252110506TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (424971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (G 77%)***
61 # 3อจ620504-134 EW387864751TH Hongzoo + เอ๋เมืองจันทร์ (424920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
62 # 3อจ620504-135 EW925567295TH Thitiwat283 + petcharee (424964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (G 78%)***
63 # 3อจ620504-136 ER873889814TH พงษ์ท่าม่วง + wadeesuk (424927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9206) ***
64 # 3อจ620504-137 EV636857940TH soiytnd + likhitja (424929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 65%) ***
65 # 3อจ620504-138 ED786775089TH tombetong + เอ็มซีเค (424974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ620504-139 EW584792469TH พระสมุทร22 + tk_10 (424931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรีฯ วัดออ่างศิลา พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อผงคลุกรัก ปี 2501 จ.ชลบุรี ***
67 # 3อจ620504-140 EW925567304TH Thitiwat283 + petcharee (424961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
68 # 3อจ620504-141 EW323450244TH ทองครับ + Burapha777 (424926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 632) ***
69 # 3อจ620504-142 EV915543691TH NUNG1789 + m-cot (424928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
70 # 3อจ620504-143 EW680444157TH นัทปทุม + beer2126 (424932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***

71 # 3อจ620504-145 ED651771472TH พระธุดงค์ + เขยมาบตาพุด (424933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 62%)***
72 # 3อจ620504-146 EU365946621TH ชัยบางแค + ทีมพรานนก (424973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 08 พ.ค. 2562 - 08:11 น.] #64980 (5/24)** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620425-004 ED671592166TH man77 (424242) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620430-002 EW661439361TH godarmy (424869) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620502-011 SHUTH00072896 pornlerty (424774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620503-001 ED786742443TH noompure (424858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620503-002 ED768629646TH chsearn (424862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620503-003 EF120543278TH องอาจ (424870) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620503-004 ED771668551TH อะนันตะปัดชะเย (424866) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620425-008 chanram (424274) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ620427-015 มดตะนอย (424415) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620430-001 StaRBaCus (424871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620503-001 sodikgak (424836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620503-003 dewkuhaku (424872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620503-004 โจ้ดอนเมือง (424841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620503-007 เด็กสังขละ (424847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620503-008 b_wor (424851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620503-012 kitti29 (424845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620503-013 aek1979 (424846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ620503-014 teetoon (424848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620503-015 jirapach (424850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ620503-016 likeit (424854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ620503-017 hunter04 (424856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ620503-018 ศตกมล (425063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620502-123 EV054474185TH ดาวหาง + nooing (424658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยม วัดศรีเรืองบุญ รุ่นแซยิด เนื้อผง จ.นนทบุรี ***
2 # 3อจ620503-001 panu_pdd + หนุ่มนพลักษณ์ (424849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
3 # 3อจ620503-002 Maximax + หนุ่มนพลักษณ์ (424852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ620503-003 midori + sineru32 (424855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ (ใช้บัตรรับรองเดิม)
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (กรรมการ)(G 84%) ***
5 # 3อจ620503-004 ฆ้อนทอง + raimon (424859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดธง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.จันทบุรี ***
6 # 3อจ620503-005 sur_suk + โจ้ดอนเมือง (424860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 85%) ***
7 # 3อจ620503-006 สุขอัลฟ่า + danaiw (424861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ620503-007 kollek + weeraphol (424863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ620503-009 tonykim + teetoon (424865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (G 61%)***
10 # 3อจ620503-010 แม่พลอย + teetoon (424867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (620318-023)(G
59%)***
11 # 3อจ620503-011 camaroj + แต้กุ้ยเฮียง (424818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
12 # 3อจ620503-101 ED784601023TH nung919 + cpparu (424875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ620503-103 EV974895836TH auto1800 + pop_vat (424874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิจิตร ***
14 # 3อจ620503-104 EW650203166TH เพชรอโยธยา + กานกินรี (424823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.ระยอง ***
15 # 3อจ620503-105 EW323732470TH zafari + บ๊อบบางบ่อ (424826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี ***
16 # 3อจ620503-106 ED778709406TH Chanchai21 + sak009 (424828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***

17 # 3อจ620503-107 EW068885512TH chateta + zafari (424830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาปางห้ามสมุทร ศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2500 (ขนาดสูง 12.5 นิ้ว) (สภาพพระเกศชำรุด)(620327-104) ***
18 # 3อจ620503-108 EW580920661TH giggy + lohbetong (424833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ620503-109 RC517288823TH อะนันตะปัดชะเย + ซุ้มวัดศรี (424834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน ***
20 # 3อจ620503-112 EW528559045TH ตุ๊หลวง + ไอซ์_วายุบุตร (424819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) (G 70%)***
21 # 3อจ620503-113 ED787615106TH iamhon + จอมคาถา (424820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ620503-114 EW387496601TH hawett_k + boontham (424822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ620503-115 EF359390114TH จิวจิว + AONGKALOY20 (424824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดนางเหลียวสร้าง/สภาพใช้) (G 76%)***
24 # 3อจ620503-116 ED768079135TH wanitcha + ZICOZICO (424825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620417-070) ***
25 # 3อจ620503-117 LAMB000408185 babyboy + ปลากัดป่า (424827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
26 # 3อจ620503-118 EW023907385TH มอร์เมืองทอง + wuaface (424829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
27 # 3อจ620503-119 ED715846618TH Sombat14 + nongtom (424831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช พิมพ์สังฆาฏิยาว ***
28 # 3อจ620503-120 ED776854034TH rungrot + Lekamulet (424832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 63%)***
29 # 3อจ620503-121 ED773681621TH zafari + kon112 (424835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมสองหน้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ620503-122 EW406964114TH แพทย์แผนปัจุบัน + (424837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Jjiann1979
*** เหรียญพระพุทธชินวงษ์ หลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก เนื้ออัลปาก้า ปี 2478 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) (620411-131)(G 76%)***
31 # 3อจ620503-123 RMCB000052694 pop2517 + supatjakin (424873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 286361) ***
32 # 3อจ620503-124 EW567861589TH nung919 + Clubpra (424839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
33 # 3อจ620503-125 EW683799707TH ต่ายวัดหนึ่ง + henghengheng (424840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.สมุทรสงคราม ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 07 พ.ค. 2562 - 08:08 น.] #64974 (4/24)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620420-004 EU659241802TH pradrem (423827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620422-007 EW776025148TH คุณศิระ (423891) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ620425-017 EW359435487TH perfectman77 (424217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ620429-009 EV398848397TH งดงาม (424569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ620430-003 EF270272006TH bird2513 (424650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ620430-004 EX281324398TH pichet344 (424626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620430-005 SSNC000003292 tepakron (424647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ620430-006 EW145412675TH ชลกร99 (424631) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620430-007 ED784324002TH กล่องแก้ว (424635) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ620430-008 EW241896667TH ioros (424646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620430-009 ED782868749TH kiattisak (424639) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620430-010 EW926490164TH ottowa (424641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620430-011 ED779819045TH maii_amulet (424612) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 1อจ620430-012 EF192810251TH pradrem (424617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620430-014 EW347101209TH guidenaja (424623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620430-015 ED772957767TH tuntang1967 (424625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620430-016 EV138196300TH ท่านหลวง (424627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620430-018 EW871301399TH กัญญ์ภัทร์ (424629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620502-001 EF286331957TH popular_rock (424760) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620502-002 EW665240298TH kunbun (424768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ620502-003 7110001890180 วิบูลย์ (424770) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ620502-004 EX334768413TH godarmy (424775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ620502-005 EF431736958TH โบ๊ทพระเครื่อง (424776) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ620502-006 EW"798499159TH koomkong (424781) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ620502-007 EW832647932TH Gaokod2549 (424784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ620502-008 EW297240917TH mingloei (424786) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ620502-009 ED772557336TH MonMos (424787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ620502-010 EV217245820TH ศิวะประทานพร (424790) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ620502-012 EF146542836TH ammad (424777) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ620502-013 EV534569554TH Vincent (424780) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ620502-014 EW362737862TH หลานตาจวบ (424785) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ620502-015 EF287898616TH seranee (424814) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
33 # 1อจ620502-017 EW294054751TH boonyang002 (424789) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ620502-018 EF145595069TH Vhinij (424791) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

35 # 1อจ620502-019 EF179713771TH ดอกบัว99 (424792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ620502-020 EW347099054TH guidenaja (424794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ620502-021 EW925019617TH hondajazz (424762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ620502-022 SSNA000108226 รถโฟร์ค (424764) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ620502-023 EV560366121TH นันท์ (424802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ620502-024 ED777883346TH ไม้ไท (424767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ620502-025 EW817328565TH ยศศิริ (424772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ620502-026 EF121134907TH tomato (424773) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ620502-027 EF113447656TH kittipongbee (424778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 1อจ620502-028 EF293862519TH Dang2505 (424779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ620502-029 ED778894668TH morn9190 (424782) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620429-015 Sorawit (424566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620430-002 วินัย15 (424597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620430-003 pop_vat (424599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620430-005 Khaowin (424602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620430-006 เด็กลาด508 (424649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620430-007 สวนหลวง (424604) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ620430-008 b_wor (424606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ620430-009 hunter04 (424607) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ620502-001 montri_rne (424796) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ620502-002 pawit_wattana (424798) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ620502-003 กัปตัน072 (424801) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620502-004 Sura-Gan (424804) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620502-005 บรีสพระช่วย (424808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620502-006 piaric (424809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620502-007 Chanyi (424810) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ620502-008 Chanyi (424812) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 2อจ620502-009 โอเล่ (424815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620502-010 prasertpp (424816) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ620502-012 vittaya14 (424737) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ620502-013 amuletfocus (424743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620502-014 thayarat007 (424746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620502-015 เด็กวัง (424748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


23 # 2อจ620502-016 likeit (424752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ620502-017 ราชสีห์ (424755) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 2อจ620503-009 coldplay (424853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ620503-010 coldplay (424857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ620503-011 coldplay (424842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620418-113 ED725668086TH tockjung + armarging (423939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ620419-127 ED771558295TH nung919 + noompure (423688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดสะแก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
3 # 3อจ620420-004 bunpotth + ครูเทคนิค (423780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 242/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
4 # 3อจ620420-115 EU270907177TH ดาวหาง + เด็กบัวทอง (423800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระครูสมุห์ทน วัดสระกระทียม เนื้อทองแดง ปี 2491 จ.นรคปฐม ***
5 # 3อจ620420-117 EX239670965TH วิชามาร + กระติบ (423804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (หลวงพ่อน้อยสร้าง) ***
6 # 3อจ620422-113 EW602326426TH popular_rock + benz39 (423894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์สามชั้นหูบายศรี เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
7 # 3อจ620422-150 EW569339463TH zafari + แซนวิช (423951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแซยิด 91 เนื้อเงินลงยา ปี 2546 จ.นครปฐม (หมายเลข 309) ***
8 # 3อจ620423-004 pramual + Buncha (424023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดพรหมวิหาร เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ620423-010 nung919 + ซารีญา (424044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหล่อพระพุทธ วัดน้อย จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ620423-107 ED768136337TH zafari + กระติบ (424087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลงนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ ***
11 # 3อจ620423-117 EW408127003TH zafari + วุฒินันท์ (424046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร ***
12 # 3อจ620423-126 EV827050648TH สิงห์สอง + tafu-boy (424064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นมังคลายุ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 66%)***
13 # 3อจ620426-002 slaton57 + ต้นณเมืองกุย (424700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620123-047)(G 64%) ***
14 # 3อจ620426-009 memories + ชินจัง (424543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยคอทองคำขาว (น้ำหนักทอง 33.9 กรัม) (G 72%)***
15 # 3อจ620426-136 RBT1000102161 Anoma + phoo1965 (424335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.สงขลา (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
16 # 3อจ620429-022 Note2499 + หนุ่มนพลักษณ์ (424523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์ฐานมะอะอุ เนื้อชุบทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท ***

17 # 3อจ620429-133 EW846657798TH พรรณราณย์ + pikky (424480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมใบหน้า) ***
18 # 3อจ620429-155 RC604570830TH เคโระ + ขวัญนคร (424537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิฆเนศวร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (ฝังพระนาคปรกและพลอย) ***
19 # 3อจ620429-159 EW246394551TH tumrm9 + tamthodsaporn (424544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัวบ่าจุดตื้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี ***
20 # 3อจ620430-106 ED772929032TH เมืองช้าง + jakkee (424610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครปฐม (หมายเลข 1409/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
21 # 3อจ620502-001 toncraft + หงฟ้า (424654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (G 82%) ***
22 # 3อจ620502-002 nopakk + rachane53 (424655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ620502-003 บอยโมจิ + montri_rne (424657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 24) ***
24 # 3อจ620502-004 Note2499 + บอยโมจิ (424659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท ***
25 # 3อจ620502-005 taranan + พล1967 (424660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 504)(611020-036) ***
26 # 3อจ620502-006 กำธรนคร + pawit_wattana (424662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600816-184) ***
27 # 3อจ620502-007 สุชาติสาย2 + tanapat05 (424664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 79%)***
28 # 3อจ620502-008 nongnoom + Sura-Gan (424668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพซ่อมหน้าอก) ***
29 # 3อจ620502-009 beer2126 + Sura-Gan (424672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ620502-010 rachean + Sura-Gan (424674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
31 # 3อจ620502-011 ชโลบล + numpraram2 (424807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 3 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย) ***
32 # 3อจ620502-012 Apisiri + numpraram2 (424680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่เอ เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 73%) ***
33 # 3อจ620502-013 korn88 + numpraram2 (424685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) (G 78%)***
34 # 3อจ620502-014 บรีสพระช่วย + midori (424690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (620412-121)(G 75%)***

35 # 3อจ620502-015 Chairut + bigtua (424693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
36 # 3อจ620502-016 suchattook + chanram (424696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี (620111-081)***
37 # 3อจ620502-017 nopakk + likeit (424699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ620502-101 EF132732322TH pom53 + เซียนน้อยหนึ่ง (424703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
39 # 3อจ620502-103 ED767399439TH taccord + peerapath (424707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ620502-106 ED779135099TH yutputsoon + srisanpang (424813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง จ.พิษณุโลก ***
41 # 3อจ620502-107 EW252511606TH รพินท์ + tekken (424716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ620502-109 7110001890180 ชิวเมืองชล + วิบูลย์ (424793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดใต้ เนื้อผง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร ***
43 # 3อจ620502-110 ED769856508TH SongkanA + sugkasem (424727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
44 # 3อจ620502-111 EF252112714TH raddy_rak + กรเมืองกาญจ์ (424725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ620502-112 EF252112714TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (424729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม พิมพ์หลังเงิน ปี 2561 จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ620502-113 NGWW000041700 zafari + wilairat_22 (424732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นมหาโชค เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (หมายเลข 28) ***
47 # 3อจ620502-114 EF195505358TH bboypm + น้องหมี (424736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ620502-115 ED773726549TH Kanlp + ต้อมบ้านใหม่ (424783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (610929-100) ***
49 # 3อจ620502-116 ED770762578TH yutputsoon + jobss (424740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สาริกาคู่ เนื้อผง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
50 # 3อจ620502-117 ED779451198TH Aommd + rambo93 (424745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์ (วัดธงไทยยารามสร้าง)***
51 # 3อจ620502-117 ED779451198TH Aommd + rambo93 (424745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์ (วัดธงไทยยารามสร้าง)***
52 # 3อจ620502-118 EW832628712TH prasit_jongsiri + สัสดี57 (424751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (G 63%)***

53 # 3อจ620502-119 EX330883444TH Nongboom + boboaf (424754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา (วัดพันดุงสร้าง) ***
54 # 3อจ620502-120 EF113474223TH zafari + chompoo (424759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
55 # 3อจ620502-121 ED719474055TH watcharapong99 + (424653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพนิมนต์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ620502-122 EW402773701TH แม่พลอย + ทีมพรานนก (424656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ620502-124 ED719474041TH piya1 + เทพนิมนต์ (424795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
58 # 3อจ620502-125 EW383872412TH viponcity + Tharin_P (424661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นภาวนา พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำฝังเพชร ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 28) (G 69%)***
59 # 3อจ620502-126 ED785323493TH Chanchai21 + pichetfuse (424663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม พิมพ์หลังหนุมานเชิญธง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ราชบุรี ***
60 # 3อจ620502-127 EW297240917TH zafari + mingloei (424665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือ จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ620502-128 ED760830211TH vongsako + บารมีเงิน (424666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***
62 # 3อจ620502-129 TDPSI09201801884 มอร์เมืองทอง + สัปปะรด (424667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชตุพน พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
63 # 3อจ620502-130 EX356192976TH pop2517 + golde (424669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์ ฦฦๅ ฤฤๅ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
64 # 3อจ620502-131 EV503805350TH MikeShiNoDa + (424673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
อลงกรณ์แชมป์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ620502-132 ED785232903TH เที่ยงพุทธคุณ + lulytoon (424675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อยิ้ว วัดแค พิมพ์ป้อมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครปฐม (610512-081) ***
66 # 3อจ620502-133 EV755296295TH HopeMan + kritk (424677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท) ***
67 # 3อจ620502-134 EW470176901TH Kowit22 + Siwakarn (424679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
68 # 3อจ620502-135 ED782869863TH คุณตาวิธาน + เอกชัย19 (424681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ ***
69 # 3อจ620502-137 EX360474593TH C-PRUK + PunC123 (424683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์สองหน้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม (511022-057) ***
70 # 3อจ620502-138 EX360729744TH sompong963 + toopronchai (424687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***

71 # 3อจ620502-139 SKLG000115411 AodBangkhae + พลายชาติ (424689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ620502-140 EF270285804TH chanachok + bird2513 (424692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(611129-018) ***
73 # 3อจ620502-141 ED775945825TH lekmahoran + เจ๋งจริง (424695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระรัตนตรัย หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นนทบุรี ***
74 # 3อจ620502-142 ED788351431TH Chanchai21 + b_air51 (424797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นทรัพย์ล้นเหลือ เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.สมุทรสงคราม ***
75 # 3อจ620502-143 EW449850468TH kookig + ฐณะวัฒน์ (424698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
76 # 3อจ620502-144 ED785343762TH wanitcha + nakornyong (424701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ620502-145 EX341224641TH kittisak_10 + kantachai (424702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตากลาง เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
78 # 3อจ620502-146 EW603855504TH somnuk + คอปแมน (424705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดปากน้ำ เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
79 # 3อจ620502-147 EF121250077TH Note2499 + nutthawut (424708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนท์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ620502-148 EW138225301TH scott + thanagaon (424710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
81 # 3อจ620502-149 ED725693029TH prakit + armarging (424805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 0.8 กรัม) ***
82 # 3อจ620502-150 EW686441560TH TEE_INTER + (424715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
natepranakorn
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพลอย วัดเงินบางพรหม เนื้อทองเหลือง ปี 2464 จ.กรุงเทพฯ (620411-010) ***
83 # 3อจ620502-151 ED725692995TH ตัดเซียน + armarging (424718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ620502-152 ED751951769TH บ้านกรอบเงิน + jirayut (424721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (611221-043)(G 78%) ***
85 # 3อจ620502-153 EW840051869TH kawin1980 + Mai2008 (424723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้) (G 79%)***
86 # 3อจ620502-154 EF432947318TH saksit13 + nonthachai (424724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
87 # 3อจ620502-155 EW072990772TH พิชิตตลาดเพชร + หนึ่งเดียว (424728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/ขนาด 4 นิ้ว) (580115-105)***
88 # 3อจ620502-156 ED772159334TH yosapon + pound2007 (424731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 พิมพ์หน้าแก่ ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และล้างผิว) ***

89 # 3อจ620502-157 ED787205755TH prosperity9 + lalalaon (424735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นรวยทันใจ เนื้อชานหมาก ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
90 # 3อจ620502-158 ED787205755TH PharmX + lalalaon (424739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ620502-159 EW857912015TH tttui + ksanti (424742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 75%)***
92 # 3อจ620502-160 ED772095157TH gallardo + Dordumdee (424747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 188491) ***
93 # 3อจ620502-161 ET977886895TH pramual + นู๋โอปอ (424750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาใบขนุน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) ***
94 # 3อจ620502-162 EX369476645TH prakit + เปาโลพระเครื่อง (424806) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
95 # 3อจ620502-162 EX369476645TH prakit + เปาโลพระเครื่อง (424806) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) ***
96 # 3อจ620502-162 EX369476645TH prakit + เปาโลพระเครื่อง (424806) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
97 # 3อจ620502-163 ED787614984TH วศินสาริยา + ponsamut15 (424756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
98 # 3อจ620502-165 EV217242134TH Sorawit + aood0458 (424761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (G 67%) ***
99 # 3อจ620502-166 EW889920154TH kollek + krittiwat (424763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
100 # 3อจ620502-167 EF293942319TH ณัฐปรัชญ์ + burabha (424765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
101 # 3อจ620502-168 EW681547215TH nung919 + payan (424766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
102 # 3อจ620502-169 EW538301074TH kanbetter54 + scott (424769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สงขลา ***
103 # 3อจ620502-170 EV745868943TH arkorn + ชินนิมอน (424771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
104 # 3อจ620502-171 EF145577017TH toey7 + amarin99 (424670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 292)(570825-055) ***
105 # 3อจ620502-172 EF121241526TH pramual + Tee59 (424671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
106 # 3อจ620502-173 EF145538818TH PLE_INNO + คุณชายแดง (424676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อชินตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***

107 # 3อจ620502-174 EW835302564TH Chanchai21 + nuthapol (424678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องสำหรับบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร ***
108 # 3อจ620502-176 EF198638693TH Nitipat_PN + น้องหมี (424684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
109 # 3อจ620502-178 EW347097932TH naenaldo + OgapzaO (424688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
110 # 3อจ620502-179 EW347097932TH montriburiram + OgapzaO (424691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
111 # 3อจ620502-180 EF366894316TH pramual + เพชรมรดกไทย (424694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
112 # 3อจ620502-181 EW831789316TH sudjarit + พ่อครู (424811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(611006-086) ***
113 # 3อจ620502-182 EW731294255TH ruamsup + (424799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
114 # 3อจ620502-183 ED772192012TH Nutbiz + pound2007 (424803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
115 # 3อจ620502-184 EW852108968TH lungwut + SOMDED (424800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
116 # 3อจ620502-186 EF366894280TH Chanchai21 + เพชรมรดกไทย (424704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
117 # 3อจ620502-187 EF366894820TH tangmo123 + เพชรมรดกไทย (424706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหลังของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
118 # 3อจ620502-188 EW377929679TH anothaitmc46 + สุนทรฤทธิ์ (424709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม) ***
119 # 3อจ620502-189 EX356118145TH แฮปรามคำแหง + (424711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pongpamorn
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 69%)***
120 # 3อจ620502-191 EW562141700TH Chanchai21 + ศิษย์ปู่สง่า (424717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี ***
121 # 3อจ620502-192 KBAN000472083 แม่พลอย + arm007 (424719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
122 # 3อจ620502-193 ED780943725TH pikkared + บิ๊กบีม (424722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งใหญ่ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
123 # 3อจ620502-195 ED773667845TH อะนันตะปัดชะเย + (424730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
*** พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
124 # 3อจ620502-196 ED787605435TH pop2517 + พระประแดง26 (424734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***

125 # 3อจ620502-198 EB213685548TH camaroj + Doe07 (424741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (620311-119) ***
126 # 3อจ620502-199 ACSM000089321 ginger + GEARBAN (424744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (530908-301) (G 81%)***
127 # 3อจ620502-200 EW681506096TH tttui + probation (424749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตากรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิราบ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดตะล่อม) (G 89%)***
128 # 3อจ620502-201 EW681506096TH ruenthong + probation (424753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวตูม เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (610830-019) ***
129 # 3อจ620502-202 EW134477551TH แม่พลอย + Nulun (424757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
130 # 3อจ620503-111 EW460107305TH klang_pra + ศปกรณ์ (424817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบทองคำ (น้ำหนักทอง 4.1 กรัม) (G 72%)***
131 # 3อจ620504-019 Nitichaioan + อโนคา (424959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 9.6 กรัม) (G 76%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 06 พ.ค. 2562 - 08:15 น.] #64964 (3/24)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620419-005 EW745329294TH mchutith (423731) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620419-010 ED307757827TH viruch2499 (423743) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620420-015 ED778710302TH ชวนชื่น (423831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ620422-008 EW827691805TH kapilo (423899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ620422-013 EW389070745TH werty (424406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620422-015 EW832620890TH Nippit (423905) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ620422-018 EW350377359TH OgapzaO (423913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620423-005 EB213402025TH tongjoy (424104) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
9 # 1อจ620423-013 EF178365029TH ratro (423998) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620424-005 EF112873768TH Winai61 (424118) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 1อจ620427-001 EW585918231TH Mark1993 (424364) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620427-003 EV057447135TH spywarenona (424376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ620427-004 EW533451077TH มุกภูเก็ต (424380) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620427-006 EF112857685TH golfsriracha (424390) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ620427-007 EF294531306TH คุณศิระ (424394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ620427-008 EW731799868TH Thai35 (424398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620427-009 EV279879283TH อิทธิมงคล9 (424401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620427-010 EF294562087TH คุณศิระ (424405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620427-011 ED778884793TH ATTORN43 (424358) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ620427-013 ED773735435TH lekcd (424361) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620427-014 EW744851368TH LIONTHANANDOR (424370) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
N
22 # 1อจ620427-015 EW836067111TH อภินันท์ (424378) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ620427-016 SHUTH00072769 pornlerty (424383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620427-017 EW022056085TH โบ๊ทพระเครื่อง (424385) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
25 # 1อจ620427-018 EW197608253TH BallChaiya (424444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620427-019 SMHK000251104 หนุ่มเมืองพุทธ (424392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620427-020 ET977886952TH นู๋โอปอ (424395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ620427-021 EW464356396TH wanitcha (424393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620427-022 ED780731836TH มหามณีจินดา (424397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ620429-001 EF359702069TH หมูแผ่น (424552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ620429-003 EW075969235TH กัญญ์ภัทร์ (424572) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ620429-004 EW636876419TH LEEYA (424555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ620429-005 EF431712554TH โบ๊ทพระเครื่อง (424560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ620429-006 EF431712568TH โบ๊ทพระเครื่อง (424562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 1อจ620429-007 EW824819587TH kapilo (424565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ620429-008 EW989833311TH tanapat2526 (424567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ620429-010 LUAP000369791 โบ๊ทพระเครื่อง (424571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ620429-011 EW697711943TH citynew (424545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ620429-012 EW068885530TH zafari (424547) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
40 # 1อจ620429-013 EV830125598TH ขุนพลโต (424549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620418-005 ขุมทรัพย์บูรพา (423865) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620420-004 OMBUN (423835) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ620420-005 OMBUN (423836) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620423-009 เจริญพร (424001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620424-005 pat168 (424431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620427-001 knug11 (424433) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ620427-002 suntisook8345 (424436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620427-003 อุบาสก11 (424438) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 2อจ620427-004 แม็คหลักสี่ (424441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620427-006 catbkk (424445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ620427-007 pavapura (424440) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ620427-008 wunlop (424443) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ620427-009 Pseheng (424447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ620427-010 Jenjira (424446) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ620427-011 nuaypkt (424399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620427-012 nuaypkt (424409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620427-013 nuaypkt (424411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620427-014 nuaypkt (424413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620427-018 likeit (424424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620427-019 หรั่งวัดไตร (424427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620429-001 anurak99 (424540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620429-003 Buncha (424546) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 2อจ620429-005 ต่ายวัดหนึ่ง (424553) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ620429-006 พรพิชัย (424558) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ620429-007 ทิวทัศน์ (424561) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620429-008 chanram (424564) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์
27 # 2อจ620429-009 ronin28 (424570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ620429-010 nuaypkt (424573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ620429-011 nuaypkt (424556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ620429-012 nuaypkt (424557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ620429-013 หนุ่มธนบุรี (424559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ620429-014 pui1228 (424563) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
33 # 2อจ620429-016 เอส88 (424568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ620504-012 tommohg (424878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620419-128 ED772642683TH หม่อง + ssnook2538 (423690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620422-112 ED769481178TH thong999 + kamollim (423892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ620426-008 Stapornch + Buncha (424349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
4 # 3อจ620426-118 EW601743261TH chsearn + สัปปะรด (424298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสามใบโพธิ์ วัดเวียงท่ากาน เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
5 # 3อจ620427-105 ED780329018TH pupu2515 + promlok (424648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งยันต์กำเนิด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ปัตตานี (หมายเลข 56) ***
6 # 3อจ620429-109 ED772072275TH ศิษย์หลวงพ่อเดิม + Noomint (424468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อทองแดง จ.นครปฐม (วัดน้อยสร้าง) ***
7 # 3อจ620430-001 Chanchai21 + HAROMAN (424579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
8 # 3อจ620430-002 amarin99 + น้องโปรเจค (424582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ620430-003 Bophantom + เก้ายอดเก้ามงคล (424585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
10 # 3อจ620430-004 lawyerdikky + เก้ายอดเก้ามงคล (424586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
11 # 3อจ620430-005 annnyamulet + (424588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เก้ายอดเก้ามงคล
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 68%)***
12 # 3อจ620430-006 zafari + ปรมัตถ์ (424590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.อ่างทอง (หมายเลข 311) ***
13 # 3อจ620430-007 boonserm + ead09 (424592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (540908-242) ***
14 # 3อจ620430-009 gwutdy + pramoht (424595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่แข้งขีด เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (550611-089)***
15 # 3อจ620430-010 เอบ้านบึง + yutthanan9768 (424596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 87395) ***
16 # 3อจ620430-011 ศรีนครลำดวน + (424580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
yutthanan9768
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด) (G 69%)***

17 # 3อจ620430-012 ของสะสม + tawat_boonyarat (424581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบมะยม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (611129-051)(G 80%)***
18 # 3อจ620430-014 ธนัทวรรณสอน + numpraram2 (424584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (G 85%) ***
19 # 3อจ620430-015 toey7 + numpraram2 (424587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก พิมพ์คอน้ำเต้า เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.นครปฐม (สภาพใช้และล้างผิว) (G 75%)***
20 # 3อจ620430-016 Ben2516 + numpraram2 (424589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 81%)***
21 # 3อจ620430-017 akkorn + numpraram2 (424645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (G 94%) ***
22 # 3อจ620430-018 gallardo + numpraram2 (424591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.7 กรัม) ***
23 # 3อจ620430-019 เอี่ยมโชคดี + ทวดนรรัตน์ (424594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620306-147) ***
24 # 3อจ620430-101 EF104538985TH ruamsup + noi2528 (424598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ620430-102 EW813837911TH zafari + กระติบ (424601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พิมพ์สร้างเสริม เนื้ออัลปาก้า จ.สมุทรปราการ (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
26 # 3อจ620430-103 EF270272006TH pokok27 + bird2513 (424603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ชลบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (620227-096)***
27 # 3อจ620430-104 EW833166375TH Pitcha + Mai2008 (424605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600907-044) (G 76%)***
28 # 3อจ620430-105 SSAC000003292 Poo1980 + tepakron (424651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
29 # 3อจ620430-107 EW577823381TH HopeMan + Tumacme (424613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ620430-109 EW671537814TH นิลมังกร + jaturat_ph (424618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 98)(581214-029) ***
31 # 3อจ620430-110 PLUS000178667 วิเศษชัยชาญ + bigforever11 (424621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ620430-111 EV904404977TH nopakk + T_WATCHOENG (424608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
33 # 3อจ620430-112 ED782868749TH thank2016 + kiattisak (424609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ620430-113 EW580725781TH Chanchai21 + NUNG1789 (424611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง จ.สระบุรี ***

35 # 3อจ620430-114 EV937855563TH boyamulet + tonchaly (424614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) (G 88%)***
36 # 3อจ620430-115 ED775249422TH schan2514 + endzone (424616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (600408-109)(G 78%) ***
37 # 3อจ620430-116 EW926490155TH Jjiann1979 + ottowa (424619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2506 จ.ชลบุรี ***
38 # 3อจ620430-117 EW617185897TH songleng + aomsin_2548 (424622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
39 # 3อจ620430-118 EW617185897TH knug11 + aomsin_2548 (424644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
40 # 3อจ620430-119 EX347068057TH ปิงเปียง + BOONG (424624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ ***
41 # 3อจ620430-121 ED778942933TH อะนันตะปัดชะเย + attasit32 (424633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว ปี 2460 (หลวงปู่สุข ปลุกเสก) ***
42 # 3อจ620430-122 ED772957767TH prasertpp + tuntang1967 (424634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดบางเคียน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
43 # 3อจ620430-123 ED772957767TH klae6764 + tuntang1967 (424636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปืดตาท่านเจ้าคุณผล เนื้อผง ***
44 # 3อจ620430-124 EW349219069TH Chanchai21 + เก๋นครนายก (424637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2503 จ.เพชรบุรี ***
45 # 3อจ620430-125 EW349219069TH zafari + เก๋นครนายก (424638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ620430-126 EW843052903TH sscopyprint + bellic (424640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (620422-049)(G 80%)***
47 # 3อจ620430-127 EW408274911TH บ้านกรอบเงิน + teerapat119 (424642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ620430-128 EV901460864TH Mongatae + มะโหน่ง (424643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธปริต หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.สุรินทร์ ***
49 # 3อจ620430-129 EW813837885TH อะนันตะปัดชะเย + กระติบ (424652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดพระสมุทรเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (หมายเลข 656) ***
50 # 3อจ650430-120 ED783642675TH vitaya + โกวบ้อ (424630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขต เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.ปทุมธานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 04 พ.ค. 2562 - 08:09 น.] #64925 (2/24)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620420-003 EW428062417TH pichet344 (424230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ (ใช้บัตรรับรองเดิม)
2 # 1อจ620425-001 ED719491552TH มงคลชัย07 (424236) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620425-002 EF353754916TH บีลูกพระธาตุ (424239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620425-003 ED781700968TH doonuss_23 (424283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620425-005 ED771662505TH maimei20 (424250) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ620425-007 EW726239582TH manop_nak (424254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620425-008 EW464223134TH ศรีเมืองระยอง (424256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620425-009 EF287839140TH seranee (424258) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ620425-010 EW206186502TH pound1972 (424261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620425-011 EW661848661TH Darkaun (424202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620425-012 EW768815935TH คุณศิระ (424204) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ620425-013 ED782821021TH สิริพรชัย (424209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620425-014 WALK000565540 เอ็มซีเค (424211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620425-016 ED771619706TH เสน่หา (424214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620425-019 EW545957458TH HatPra (424224) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ620426-001 ET60214978TH พระดีบ้านเรา (424337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620426-002 EF010255985TH JASMIN (424339) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ620426-003 EW141668755TH ปืนใหญ่ (424341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620426-005 ET537133247TH thanrat (424344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620426-006 EW775943988TH ปักต้นกล้า (424345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ620426-007 LUAP000368344 โบ๊ทพระเครื่อง (424346) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620426-008 ED782015167TH tuktu40 (424347) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
23 # 1อจ620426-009 EF431718557TH โบ๊ทพระเครื่อง (424348) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620430-013 EW744207555TH (424620) ไม่ได้เป็นสมาชิกเว็ปไซต์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620425-003 nattasak (424269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620425-004 kjack (424270) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ620425-005 สันคลองสาม (424271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620425-007 popnavy (424273) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ620425-009 ปิงเปียง (424275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ620425-010 lovehunterlove27 (424276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ620425-011 print (424263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620425-012 kui60 (424265) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620426-001 midori (424288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620426-002 greensnake (424290) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ620426-003 moltol (424292) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620426-004 jewindy (424295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620426-005 บ้านแคออก (424297) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ620426-006 AQUAMAN39 (424299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620426-008 kho9918 (424303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620426-010 DinDanSiam (424306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620502-011 Chanyi (424733) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620420-123 EW022785889TH Nihao + boymoo4 (423808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ พิมพ์หลังพระพุทธ เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ620422-014 Sunadi + rooms_studio (423856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ620423-132 EW993603527TH bunjerd + Siwakarn (424009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ620423-139 ED769243536TH nungbangprom + Skyblue (424042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน อาจารย์ชุม ไชยคีรี เนื้อดิน ***
5 # 3อจ620423-142 EW158244035TH kk-aubon + หลังเขา30 (424086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถพิจารณาโค้ดได้
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ620423-176 RTNN00004437 pandp + ศิรสิทธิ์88 (424062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
7 # 3อจ620424-004 Jorawat + pornsak20 (424182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
8 # 3อจ620424-115 ED760772845TH tassunoh + Pahol (424536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
9 # 3อจ620425-006 azayagency + ปิงเปียง (424208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ปราจีนบุรี ***
10 # 3อจ620425-136 EF114089473TH aof-papa + เปาโลพระเครื่อง (424539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสมาแปดรอบ จ.ระยอง ***
11 # 3อจ620426-010 thesj + pypin (424350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
12 # 3อจ620426-119 ED767482025TH Pracha40 + shakespeare (424300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถระบุเนื้อได้
*** พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (G 78%) ***
13 # 3อจ620427-143 EW926479243TH luangtajunior + (424377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Greenoldman
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง) (610521-182)(G 88%)***
14 # 3อจ620429-001 korn88 + Kiattichai (424470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (611003-068) ***
15 # 3อจ620429-002 nirun6929 + bigปากน้ำ (424471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 พิมพ์หลังเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง (G 61%)***
16 # 3อจ620429-003 แต้กุ้ยเฮียง + พลอยฟ้าพลอยฝน (424474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 70%) ***

17 # 3อจ620429-004 nung919 + a-talala (424476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
18 # 3อจ620429-005 pandp + ต่ายวัดหนึ่ง (424478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อเมฆพัด ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
19 # 3อจ620429-006 Nopthebarber + เอกบางโฉลง (424481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
20 # 3อจ620429-007 lertlakhatthakij + vinit09 (424484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ620429-008 lertlakhatthakij + vinit09 (424487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 6 พระราชทานกำเนินธนาคารออมสิน รุ่นที่ระลึกปฏิบัติงานครบ 25 ปี เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ620429-009 lekmahoran + vieng (424490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ620429-010 lekmahoran + vieng (424492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
24 # 3อจ620429-011 bangkanoon89 + sanopporn (424497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์มือแป ปี 2473-2479 จ.พิจิตร ***
25 # 3อจ620429-012 frist + sanopporn (424499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมมูล เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 12 นิ้ว) ***
26 # 3อจ620429-013 nung919 + บรีสพระช่วย (424500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (610808-025) (G 58%)***
27 # 3อจ620429-014 limit + บรีสพระช่วย (424503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (620412-001) ***
28 # 3อจ620429-015 C_Ping + somboonput (424506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2322)(620221-051) ***
29 # 3อจ620429-016 mehey + somboonput (424508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดฐานล่างซ้าย) (G 61%)***
30 # 3อจ620429-017 Jjiann1979 + หนุ่มธนบุรี (424510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ620429-018 POOSIT + tranger (424512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช ***
32 # 3อจ620429-019 winnerman + หนุ่มสุพรรณ (424515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ620429-020 ปิ่นอนงค์ + pui1228 (424517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง วัดพระเชตุพน เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
34 # 3อจ620429-021 Teerasak01 + Sorawit (424521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีมีขีด(เสมา) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) (G 84%)***

35 # 3อจ620429-023 tanint + หนุ่มนพลักษณ์ (424526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
36 # 3อจ620429-024 Santi1989 + guyda (424574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผด็จศึก เนื้อพลอยโมรา ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
37 # 3อจ620429-025 Pracha40 + สยามนิมิตร (424531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระแก้วใสสุโขทัย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อเรซิ่น ปี 2527 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 8.5 นิ้ว) ***
38 # 3อจ620429-026 taccord + wutpantip (424533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
39 # 3อจ620429-101 EW169648013TH กิ่วกระ + sornna (424453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 78%)***
40 # 3อจ620429-102 EW680444090TH Leksalaya + beer2126 (424455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(620314-034) (G 66%)***
41 # 3อจ620429-103 ED784108670TH masterpiece + Mitpanja43 (424457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช ***
42 # 3อจ620429-104 EF340367975TH zafari + manliar (424458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม พิมพ์หลังหลวงปู่รอด เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.นครพนม ***
43 # 3อจ620429-105 ED773735421TH Jetsadaphong + lekcd (424460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
44 # 3อจ620429-106 EF122579505TH TleMahachai + simmax (424462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ620429-107 EW647188628TH nung919 + หลังเขา30 (424465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
46 # 3อจ620429-108 EW013257597TH ruamsup + yanpawach (424466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
47 # 3อจ620429-110 ED772072275TH Chanchai21 + Noomint (424469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเสนาะ วัดบางคาง พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.ปราจีนบุรี ***
48 # 3อจ620429-111 ED783913617TH jeab1806 + BOAT26 (424473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
49 # 3อจ620429-112 EV685679375TH nung919 + เอกสตูล (424477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ลำพูน (วัดสวนดอกสร้าง/สภาพใช้) ***
50 # 3อจ620429-113 EV640209513TH wit50 + suwankal (424479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (610518-054)***
51 # 3อจ620429-114 EF120275537TH แม็คกระเพาะหมู + Tee59 (424482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดพระเชตุพนฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (G 80%)***
52 # 3อจ620429-115 EW871287683TH zafari + Suprarop (424485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม ***

53 # 3อจ620429-116 ED781702575TH PacharaD + Tumkung (424489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วัน วัดประสิทธิชัย รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ตรัง (สภาพใช้) (G 78%)***
54 # 3อจ620429-117 ED781702575TH PacharaD + Tumkung (424493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วัน วัดประสิทธิชัย รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.ตรัง ***
55 # 3อจ620429-118 ED779120298TH boyamulet + srisanpang (424496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หน้าเดียว เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) (G 82%)***
56 # 3อจ620429-119 EV711381445TH อิศประแสร์ + yongyot (424501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชา ฤๅษีจินดามณี วัดสุทัศนฯ ***
57 # 3อจ620429-120 EW601729640TH Leklek + สัปปะรด (424578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 80%)***
58 # 3อจ620429-121 EW755594753TH Suradech + aood0458 (424505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ620429-122 EW755594753TH หม่อง + aood0458 (424513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
60 # 3อจ620429-123 ED772954023TH หม่อง + unfar (424516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
61 # 3อจ620429-124 SMSB000120589 gek1414 + nava75 (424577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(521124-031) (G 78%)***
62 # 3อจ620429-125 RMCB000050179 แม็คพระเครื่อง + (424519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (581127-119) (G 64%)***
63 # 3อจ620429-126 EW675986209TH บ้านกรอบเงิน + SHREK (424524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี ***
64 # 3อจ620429-127 BABO000173547 ruamsup + บ๊อบบางบ่อ (424527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
65 # 3อจ620429-128 ED778915323TH anonnat + ก_กนก10 (424529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (560717-046) (G 84%)***
66 # 3อจ620429-129 EW569355925TH masterpiece + เทพบ้านหมี่ (424532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลพบุรี (สภาพใช้) ***
67 # 3อจ620429-130 EF130000744TH payungsak + sumat (424535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)(620419-033) ***
68 # 3อจ620429-131 EV106211209TH prasertpp + yime2 (424472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
69 # 3อจ620429-132 ED763172023TH กฤษณะ + รัตน์เนินพระ (424475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1/สภาพรมผิวใหม่) (G 67%)***
70 # 3อจ620429-134 EX369468215TH ธาวัช + โจอี้บอย (424483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และล้างผิว) (G 60%)***

71 # 3อจ620429-136 EV904403194TH nung919 + Clubpra (424488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง) ***
72 # 3อจ620429-137 EW075969235TH Sakorn_rak + กัญญ์ภัทร์ (424491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระคง จ.ลำพูน ***
73 # 3อจ620429-138 EW075969235TH kala2524 + กัญญ์ภัทร์ (424494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
74 # 3อจ620429-139 EW663279781TH Siwakarn + bakery988 (424495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ620429-140 EF120607923TH khrawsadid + สุชาติ49 (424498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เบี้ยแก้หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 ปี 2537 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ620429-141 EW636876419TH โบ้ขอนแก่น + LEEYA (424502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ620429-142 ED769836945TH joeenok + kittikitti (424504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) ***
78 # 3อจ620429-144 EF121159943TH Kompisit + เอฟฟี้ (424509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อไม้ก้นทอง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 236) ***
79 # 3อจ620429-145 ED775012871TH ดาวหาง + bunhar35 (424511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อผง จ.นนทบุรี ***
80 # 3อจ620429-146 EF113729878TH THANARAK + (424575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
*** พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 813) ***
81 # 3อจ620429-147 ED775287213TH AChen + พระราม9 (424514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (620215-010)(G 63%) ***
82 # 3อจ620429-148 EF100140990TH chowat + kobnamo (424518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพหักซ่อมพระศอและแต่งใบหน้า) ***
83 # 3อจ620429-149 EX371386603TH Bophantom + wewong (424520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) ***
84 # 3อจ620429-150 ED772743965TH maimei20 + raimon (424522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญบารมี เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ระยอง (หมายเลข 773) ***
85 # 3อจ620429-151 EF121160527TH แม้วจอมเทียน + nutthawut (424525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนฯ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 265/น้ำหนักทอง 7.8 กรัม) ***
86 # 3อจ620429-152 ED769699144TH nuiiun + มงคล88 (424528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
87 # 3อจ620429-153 ED763593817TH อตกพระเครื่อง + เทพรถไฟ46 (424530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
88 # 3อจ620429-154 ED762468702TH Chanchai21 + เก่งลำปาง (424534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***

89 # 3อจ620429-156 ALP010255905 rung98 + Doe07 (424538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (540901-309) ***
90 # 3อจ620429-157 EW022924648TH ไม้ทุ่งหันตรา + aksomsak (424541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อแก้ว วัดสามเรือน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
91 # 3อจ620429-158 ET816080365TH zafari + อำพลจันทศร (424576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ620429-160 EW847979692TH bird2513 + nikornn14 (424548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
93 # 3อจ620429-161 EF145544795TH supakorntt + hattori (424454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
94 # 3อจ620429-162 EW588375211TH ทรงธรรมบ้านสวน + อุกฤช (424456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) (620214-140)***
95 # 3อจ620429-163 EF294610573TH pornlimk + คุณศิระ (424459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.แพร่ (620419-010) ***
96 # 3อจ620429-164 EF119962374TH วัชระ + แมวจ้ะ (424461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620321-083) ***
97 # 3อจ620429-165 EF294610573TH worrior + คุณศิระ (424463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
98 # 3อจ620429-166 EW022924651TH konlukpra + aksomsak (424464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2788) ***
99 # 3อจ620429-167 ED781433459TH nirun6929 + tiktak25 (424467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินสีห์ ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ ***
100 # 3อจ620502-177 EW468355056TH tanint + ธีตลาดพลู (424686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทองฝังเพชร (น้ำหนักทองรวม 16.5 กรัม) (G 90%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 03 พ.ค. 2562 - 08:19 น.] #64757 (1/24)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620418-005 EW070306129TH zafari (424000) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ620420-012 EF250924499TH เต่ามังกร (424191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620422-009 EW622703149TH BigBenz (424192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620424-001 ED76824825TH chsearn (424110) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620424-002 EW832752520TH proprayad (424113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620424-004 TUR3000083908 เสืออิบสาทร (424117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620424-006 EV974297339TH อาวุธ521 (424193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620424-007 ED773237320TH jingmanu (424121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ620424-008 EW827740435TH natagrit (424194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620424-009 EW158249284TH wuaface (424124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620424-010 ED775281122TH moo_bpk (424125) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ620424-011 ED719491566TH มงคลชัย07 (424186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620424-013 EW619919998TH tomcm (424187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ620424-014 EW768831779TH มหาเวส (424188) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ620424-015 EW821814356TH tookatun (424190) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620420-001 PEKKY (424199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620424-001 kritmek (424139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620424-002 ไกรศาล (424140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620424-004 SuprawatRam24 (424143) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ620424-006 เขาวีโก้ (424146) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ620424-007 flywheel (424151) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620424-009 อาร์มรถไฟ (424159) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ620424-010 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (424161) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620424-011 paoman (424163) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ620424-012 อ้น_รังสิต (424165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620424-014 พิชย์ภัสสร (424170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620424-018 phairoj1186 (424179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620424-019 RTPRA (424181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620424-021 SRISUNGWON (424195) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620411-007 khuntoom + ส_ฤษี (423334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธราช หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ620418-004 เล้งตราด + ขุมทรัพย์บูรพา (423597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์มารวิชัยฐานผ้าทิพย์ เนื้อชินเงิน จ.ระยอง (G 83%)***
3 # 3อจ620423-108 EW832613885TH aof-papa + Nippit (424035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ620424-121 ED751892460TH baitoey195 + สิบแปด (424448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 277903) ***
5 # 3อจ620424-127 EW827732363TH เด็กวัง + autpichut (424373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมเหศวร วัดพระศรีฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี ***
6 # 3อจ620425-145 ER932504021TH sam8793 + Kaeokleng (424368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี ***
7 # 3อจ620426-102 EX369463709TH ballkung9 + เปาโลพระเครื่อง (424330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก)(หมายเลข 747/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)***
8 # 3อจ620427-001 prasit_jongsiri + (424359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่มบ้านแพ้ว
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) (620222-229)(G 91%)***
9 # 3อจ620427-002 กรเมืองกาญจ์ + วันชัย2511 (424362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (600821-010)(G 82%) ***
10 # 3อจ620427-003 auto1800 + onizuka2518 (424365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (620322-075)***
11 # 3อจ620427-101 ED777389802TH nung919 + เมิส_เพชรบูรณ์ (424381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ620427-102 EW738968767TH nung919 + เซียนพละ (424400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
13 # 3อจ620427-103 ED772750630TH เมืองช้าง + raimon (424404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ620427-104 ED776547674TH Chanchai21 + R-pong (424407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ รุ่นฉลองอนุสาวรีย์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
15 # 3อจ620427-106 EF115292166TH อิเค็นจิโร + ไก่ชน9686 (424414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.กำแพงเพชร ***
16 # 3อจ620427-107 EW533451077TH Yutclub + มุกภูเก็ต (424417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***

17 # 3อจ620427-108 EW514054413TH บุญพระเครื่อง + เซียนส่อง (424421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ620427-109 TH0118K2M327 บารมีทวีคูณ + วิทย์4301 (424423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2529 จ.นครราชสีมา ***
19 # 3อจ620427-110 ED778721526TH Chanchai21 + sak009 (424428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
20 # 3อจ620427-111 EW514043937TH บุญพระเครื่อง + เซียนส่อง (424360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ620427-112 EW998330516TH เมืองช้าง + ammad (424363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ620427-113 EW674294215TH winnerman + นิติเปรม (424366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 104) ***
23 # 3อจ620427-114 EV262325210TH jtrsnum + ตะแคงขวด (424367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ปัญญา วัดหนองผักหนาม รุ่นสร้างวิหาร เนื้อทองคำ 96% ปี 2553 จ.ชลบุรี (หมายเลข 91) (น้ำหนักทอง 12.7 กรัม)***
24 # 3อจ620427-115 EW993634820TH sudjarit + Siwakarn (424371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย) ***
25 # 3อจ620427-116 ED776758903TH beer2126 + chubby_tuinui (424374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
26 # 3อจ620427-117 ED769260667TH Chanchai21 + chani (424379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
27 # 3อจ620427-118 EW669134604TH amata2000 + ข้าวโอ๊ด (424384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นหลักเมือง พิมพ์หลังเงิน ปี 2535 จ.ชุมพร (G 91%)***
28 # 3อจ620427-119 WALK000432470 หนองซอ + มองดู (424387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางอุ้มบาตร เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.5 นิ้ว)***
29 # 3อจ620427-120 EW773844165TH แพทย์แผนปัจุบัน + (424391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชัยวัฒน์เจ้าสัว
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) (G 82%)***
30 # 3อจ620427-121 EW297102310TH nakarin + Thecivil (424396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
31 # 3อจ620427-122 EV314528365TH Sunadi + pound2007 (424451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผง ปี 2499 จ.นครศรีธรรมราช (วัดปากจังสร้าง) ***
32 # 3อจ620427-123 EW630676374TH sza1200 + note33 (424402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ620427-124 ED739486415TH gecko + ชวนชื่น (424410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร ***
34 # 3อจ620427-125 EW009251519TH six_cm + angka (424449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง ***

35 # 3อจ620427-126 EW729170645TH translek + ไร้นาม99 (424416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
36 # 3อจ620427-127 EW729170645TH อตกพระเครื่อง + ไร้นาม99 (424420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงพ่อกวย ***
37 # 3อจ620427-128 ED748696743TH Suradech + piaric (424426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
38 # 3อจ620427-129 EF120617656TH chanachok + nutthawut (424430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นเฉลิมพระเกียรติ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 853/น้ำหนักทอง 15.3 กรัม) ***
39 # 3อจ620427-130 EV861931015TH vitaya + bird2513 (424434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุ 70 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และล้างผิว) ***
40 # 3อจ620427-131 BCOT000004438 โชค2529 + กงซุนเชอ (424408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5106/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
41 # 3อจ620427-133 EX384592382TH KARNHATHAI + (424450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TheIronMan
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
42 # 3อจ620427-134 EU528048996TH ครูสมชาย + พงษ์ท่าม่วง (424418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี (551004-175)(G 58%)***
43 # 3อจ620427-135 EW661060888TH lertlakhatthakij + ป๊อกชัยภูมิ (424425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท) (601028-009)(G 84%)***
44 # 3อจ620427-136 EV745835640TH สิงค์ใต้สายดำ + welding24 (424429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ด้ามงาฝักไม้ จ.นครสวรรค์ (ขนาด 6 นิ้ว) ***
45 # 3อจ620427-137 EW330305582TH korn88 + ปาล์มครับ (424432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวบาน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
46 # 3อจ620427-138 EF120275625TH taccord + แมวจ้ะ (424435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (620321-094)***
47 # 3อจ620427-139 EW903771229TH wanglang + โอเว่น (424437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ620427-140 TLSN000332504 พ่อฟอร์ม + benz1985 (424439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ620427-141 EW998116040TH mechanic + theone (424372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง) ***
50 # 3อจ620427-142 EW998116040TH yodpra + theone (424375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
51 # 3อจ620427-144 EF181407041TH หนุ่มเมืองพุทธ + saksitt (424382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ620427-145 ED780731836TH sirikun + มหามณีจินดา (424386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM