ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมิถุนายน 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 มิ.ย. 2562 - 08:09 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 มิ.ย. 2562 - 08:12 น.] #65882 (22/22)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620615-012 EF436609015TH tar001 (428461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620618-001 EW913774922TH mommam21 (428673) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620618-002 ED844579130TH บิ๊กบีม (428692) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620618-006 EW095989327TH Thanapong36 (428709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620618-010 ED793165834TH มงคลชัย07 (428723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620619-005 ED887141301TH k9cob (428825) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ620619-010 ED848762241TH kittipongbee (428850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620620-001 EV497871114TH scott (428945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620620-014 EF294806005TH kanlaya48 (428932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ620621-016 ED754938355TH Anoma (428983) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620622-001 ED895855891TH bluezone69 (429127) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 1อจ620622-002 EX396677947TH เก้าตะวัน (429130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620622-003 ED929203905TH tongjoy (429133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620622-004 EF304745201TH ณัฐวลัญช์ (429136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620622-005 ED857848731TH HatPra (429138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ620622-007 ED870813405TH ธรรมวิทย์ (429141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620622-008 ED884548158TH probation (429143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620622-009 ED924921913TH cosmopra (429144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ620622-011 ED889103646TH Kaeokleng (429081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620624-002 ED934500075TH PANPEUNG (429222) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ620624-004 ED936322727TH รอดบางแค (429224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620624-005 EF514575799TH คุณศิระ (429225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ620624-008 ED938511935TH suwankal (429229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ620624-009 WALK000541283 โบ๊ทพระเครื่อง (429230) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ620624-010 ED825467966TH rsermsak (429231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620624-011 ED840645686TH tunalux (429191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620624-012 EF581338497TH หนุ่มธนบุรี (429193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ620624-013 EW582550116TH NUNG1789 (429195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ620624-014 EW315484382TH Judy58 (429200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ620624-015 EF581327242TH อ้วนโกบ๊อ (429205) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ620624-016 EX378638805TH เล็กอมตะชลบุรี (429234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620624-018 EF581332769TH โชติอนันต์ (429209) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ620624-019 ED827475470TH มีเก้า888 (429215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620615-005 aumnartkk (428434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620617-004 ณัชกิจ (428650) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ620617-008 rooms_studio (428655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620617-014 prasangsit (428535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620619-008 WEEKANGTIN (428839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620621-004 by_bie (429063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620622-004 penggo (429100) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ620622-005 suntisook8345 (429104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620622-006 popular_rock (429108) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ620622-007 nattasak (429112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620622-008 naweena (429114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620622-009 golf2010 (429117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620622-010 nongder (429120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620622-011 bettas (429074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ620622-013 thawath (429077) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ620622-014 pavapura (429080) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ620622-015 Veenniyakul (429084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ620624-002 ลุงเปี๊ยก (429223) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620624-003 เหน่งบางคู้ (429196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ620624-004 BAUSCH (429198) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ620624-005 chanram (429202) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ620624-007 chanan (429210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620624-008 p_awest (429213) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ620624-009 RTPRA (429217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ620624-010 kongsak (429218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620624-011 kongsak (429167) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ620624-012 kongsak (429169) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
28 # 2อจ620624-013 Vimol55 (429175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620614-118 ICON000045749 ชาย2506 + numpraram2 (428591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ620618-147 TTLY000657828 zafari + numpraram2 (428907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
3 # 3อจ620619-154 ED995500595TH SNOWKID + woodstock (428793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
4 # 3อจ620619-159 EF145397219TH plople + hattori (428808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโทน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (G 65%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
5 # 3อจ620620-118 ED799684894TH zafari + ติเมืองสรรค์ (429072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.อุตรดิตถ์
6 # 3อจ620620-132 ED859632741TH pop2517 + ปาล์มครับ (428901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หน้าหนุ่มพัดคู่ ปี 2515 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ620620-136 EF419363949TH Ben2516 + เนรันชลา (428960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์ห้ามีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (สภาพสวย) (G 65%)
8 # 3อจ620620-142 ED857642998TH masterpiece + (428955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ronnakorn2516
เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ระยอง
9 # 3อจ620621-114 EW009618665TH chajks + ขุนพลโต (429030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์จีวรหกชาย เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
10 # 3อจ620621-129 ED915612905TH supanutk + phusiam (429060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกำแพงซุ้มกอ วัดพิกุล พิมพ์ขนมเปี้ยะ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ620621-147 EW806241837TH zafari + rongfox (429055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธิ์ พิมพ์ฐานบัวข้างอุ เนื้อผง ปี 2479 จ.นครนายก
12 # 3อจ620622-109 ED914320477TH zafari + kikkik (429103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อกลิ่น วัดสะพานสูง พิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อหินมีดโกน จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ620622-120 EF305818259TH โพธาราม + nooing (429131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก เนื้อดิน ปี 2480 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพลงรักดำ)
14 # 3อจ620622-127 ED886953799TH เคโระ + Kjohnpat (429107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนเพชรกลับ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ620624-117 ED901826242TH Dubthuk + chaiywutkunarsa (429367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ620624-136 ED883785884TH elite90 + Anankiya (429194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
17 # 3อจ620625-129 EW971961332TH beer2126 + mchutith (429321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)

18 # 3อจ620626-001 tawee999 + พระพิรุณ (429343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
19 # 3อจ620626-002 kit01 + Buncha (429345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลากำแพงศอก หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
20 # 3อจ620626-004 morning + prakit0112 (429349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) (580525-047)(G 83%)
21 # 3อจ620626-005 Golay + mai111 (429350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพิฆเนศวร คณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรสร้าง ครบรอบ 65 ปี เนื้อสำริด ปี 2551 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 120/หน้าตัก 5 นิ้ว)
22 # 3อจ620626-006 zebastian + affection (429353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นคราบสนิมตะกั่ว) (600120-045)
23 # 3อจ620626-008 incutuM + mac13 (429360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ620626-009 pitiam + soraya_28 (429363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นเศรษฐีสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 52)
25 # 3อจ620626-101 ED941421719TH เมืองช้าง + หลังเขา30 (429344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ620626-102 EF517177527TH chanachok + ammad (429346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ620626-104 ED857184161TH mommam21 + Prakor (429348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) (G 66%)
28 # 3อจ620626-105 ED857184161TH engineer99 + Prakor (429352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 73%)
29 # 3อจ620626-106 EU925463834TH loomthong + มรดกเมืองไทย (429355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 476)
30 # 3อจ620626-107 RTAM00003648 Tar_MDU35 + rongfox (429357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 478)
31 # 3อจ620626-108 ED997950218TH pyakorn + twongt (429362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (620309-011)
32 # 3อจ620626-109 ED944710785TH ขุมทรัพย์บูรพา + โจปักธงชัย (429366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600629-204) (G 65%)
33 # 3อจ620626-110 EW473375994TH สิงขร + Krongtong2222 (429459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ620626-111 ED938801527TH beer2126 + winai93 (429359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
35 # 3อจ620626-113 EW625495153TH tomyum + พรหลวงปู่ (429368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.เชียงใหม่
36 # 3อจ620626-114 ED891938848TH masterpiece + oukaa (429372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก พิมพ์เข่าขีด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ชุมพร (วัดเขากล้วยสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)

37 # 3อจ620626-115 ED874507216TH Songpol_cg + mchutith (429374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง
38 # 3อจ620626-116 ED942200855TH เอตะทัคคะ + wonderwoman (429464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดำ วัดกุฎิ พิมพ์ปั๊กเป้า เนื้อตะกั่ว จ.ปราจีนบุรี
39 # 3อจ620626-117 ED915814289TH ruamsup + หมวยคูก้า (429376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
40 # 3อจ620626-118 ED829260193TH DDTOP + น้องหมี (429381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620626-119 ED829260193TH wanglang + น้องหมี (429384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)
42 # 3อจ620626-120 ED829260193TH rachean + น้องหมี (429385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมหลังบนซ้ายและล่างขวา)
43 # 3อจ620626-121 ED879605467TH Tommy0193 + เขยคอนสาร (429391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
44 # 3อจ620626-122 RTNN000006957 prons + ศิรสิทธิ์88 (429395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญปิดตาพังพระกาฬ วัดม่วงขาว เนื้อเงิน ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
45 # 3อจ620626-123 RTNN000006957 arm007 + ศิรสิทธิ์88 (429398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์บล็อกธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
46 # 3อจ620626-124 MCRI000340135 aechakkit + ottoantique (429401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 73%)
47 # 3อจ620626-125 EF245135082TH Aaekaa + chiradech (429405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จย่า พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (610921-001)
48 # 3อจ620626-126 ED924933987TH newkom + cosmopra (429408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ เนื้อตะกั่ว ปี 2528 จ.สุรินทร์
49 # 3อจ620626-128 ED901370642TH REGCOS + PharmX (429461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารพราน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)(521113-036)
50 # 3อจ620626-129 ED992711587TH เด็กตลาดใต้ + man77 (429413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเดี่ยวดำ กรุท่าวุ้ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
51 # 3อจ620626-130 ED828986055TH Chanchai21 + kingidear (429418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นอายุครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม (สภาพรมดำใหม่)
52 # 3อจ620626-131 ED951200354TH ฐณะวัฒน์ + geeman (429377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 67%)
53 # 3อจ620626-132 ED951200354TH Poo1980 + geeman (429379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว)(620412-046) (G 83%)
54 # 3อจ620626-133 EW568385532TH vitaya + tojane (429382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(620617-043)
55 # 3อจ620626-134 ED936318784TH ขุมทรัพย์บูรพา + satayu_l (429388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (551212-074)

56 # 3อจ620626-135 ED954000581TH anantand + Suprarop (429390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5257)
57 # 3อจ620626-136 ED870210008TH สุขอัลฟ่า + คอหงส์ (429393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ เนื้อดิน
58 # 3อจ620626-137 EW365282493TH tanint + พงษ์บ้านแพ่ง (429397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
59 # 3อจ620626-138 RTAM000035645 เบญญาภา + สุนทรฤทธิ์ (429463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
60 # 3อจ620626-139 ED727980393TH bkkbadboy88 + ต้นอุทยาน (429402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (โค้ดธนาคารกสิกรไทย)
61 # 3อจ620626-140 ALP010535130 เซียนน้อยหนึ่ง + (429407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
watcharapong99
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620314-093)
62 # 3อจ620626-141 ED881622225TH THEZERO + pungting (429415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 ปี 2507 จ.ปัตตานี (G 63%)
63 # 3อจ620626-142 EF513463986TH dechatorn + kanlaya48 (429465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ620626-143 ED954100593TH weddy + Tsubasa (429416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 74%)
65 # 3อจ620626-144 EW475169329TH zafari + ขนมหวาน (429419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
66 # 3อจ620626-145 EU974896289TH kitatoon + pop_vat (429460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระธรรมจักร วัดเขาธรรมามูล พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2461
67 # 3อจ620626-147 ED935436250TH apiwat_1330 + moo_bpk (429426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610502-180)
68 # 3อจ620626-148 EF581408618TH bananacoffee + nutthawut (429431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลังพระพุทธมหาวชิรอุตตโมฯ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (วัดญาณสังวรารามสร้าง)
69 # 3อจ620626-149 EX386899808TH sompong1691 + (429435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แอลพระไทย
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ620626-150 EW576994265TH rock10 + sanopporn (429437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร
71 # 3อจ620626-151 EW576994265TH Retail + sanopporn (429351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
72 # 3อจ620626-152 EW576994265TH มงคลสิบทิศ + sanopporn (429354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 225610)
73 # 3อจ620626-154 WDIS000085728TH numnim20 + Folkfolk (429361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 58%)
74 # 3อจ620626-156 ED917443360TH sokos + ขุนเมืองจันทร์ (429369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (เลี่ยมเงินชุบทอง)

75 # 3อจ620626-157 EX391489522TH แฮปรามคำแหง + (429371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
natepranakorn
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
76 # 3อจ620626-158 ED932425173TH piyatg + ชอบจัง (429373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(610801-099)(G 90%)
77 # 3อจ620626-159 EF581415715TH Tham99 + คงเจริญ (429378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
78 # 3อจ620626-160 ED917428760TH siamclassic54 + คีรินทร์ (429380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นที่ระลึกการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ตราด (G 78%)
79 # 3อจ620626-161 EW798037372TH รพินท์ + khommanuch (429387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 133)
80 # 3อจ620626-162 EF174929498TH Bophantom + Teebotun (429389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
81 # 3อจ620626-163 EU272418446TH kopper + เจ้านายน้อย (429394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 85%)
82 # 3อจ620626-164 EQ753943116TH ไวศิษฏ์ + khunphom (429399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
83 # 3อจ620626-166 ED864393284TH beer2126 + pomSL (429404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพชำรุดขอบข้าง)
84 # 3อจ620626-167 ED864393284TH korn88 + pomSL (429406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาซุ้มแจกัน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
85 # 3อจ620626-168 EF370499665TH จอมทอง33 + เทียนพรรษา (429457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี (G 67%)
86 # 3อจ620626-169 EF370422091TH bunjerd + แมนปากท่อ (429410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม
87 # 3อจ620626-170 EW920653125TH Bophantom + Aeychonburi (429412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 14 พิมพ์ระฆังสองจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
88 # 3อจ620626-171 EW672426219TH Bophantom + kritsada1992 (429370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
89 # 3อจ620626-174 ED892444455TH pandp + ZuTharua (429383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
90 # 3อจ620626-175 ED801973645TH wiky-ddt + Chiraphat (429458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุไผ่แหลม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพซ่อมขอบขวา)(610409-005)
91 # 3อจ620626-176 ED895229889TH สามัญชน + สนบางกรวย (429386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 79%)
92 # 3อจ620626-177 EW498633354TH peemark + พรหลวงปู่ (429392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้และรมดำใหม่)
93 # 3อจ620626-178 ED958402121TH มองผ่านเลนส์ + jojamja (429469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร

94 # 3อจ620626-179 ED939413210TH wwwoot + Benz17 (429396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 332)
95 # 3อจ620626-180 EX348742739TH dinjaa + บอลปากน้ำ (429403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620605-048) (G 78%)
96 # 3อจ620626-182 ED900496519TH IamPakti + โกวบ้อ (429468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ620626-183 ED876088525TH tanit_p + Kenaiji (429422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (G 68%)
98 # 3อจ620626-185 ED954105026TH apiwat_1330 + amarin99 (429430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 198) (591005-051)
99 # 3อจ620627-143 ED995937939TH pongsako2002 + (429479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sangnineface
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 4.4 กรัม) (G 90%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 มิ.ย. 2562 - 08:11 น.] #65876 (21/22)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620612-003 EF145876475TH Darkman (428663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620615-016 EF342899945TH กระติบ (428475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620617-008 EF266324957TH treasury (428988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620617-011 ED832991051TH prosperity9 (428910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620617-019 EW835997495TH ลิ้นจี่ (428552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620617-021 SLOM000573693 ภูวนัย (428913) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ620617-022 EF514445697TH คุณศิระ (428533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620617-023 EF259298854TH อะนันตะปัดชะเย (428912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620618-009 EW673323578TH kamollim (428915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620618-017 ED931400303TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ (428922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620619-002 ED787450985TH Manopd (428979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620619-023 EF303888212TH Sector99 (428982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620620-002 EF303888345TH Sector99 (428959) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ620620-003 ED826460686TH takrit (428948) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620620-004 EU659243851TH pradrem (428949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620620-005 EV534545805TH Vincent (428950) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620620-006 820020856900 เสืออิบสาทร (428951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620620-007 EX378643023TH เกษมจิต (428952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620620-008 ED849268647TH รองเชียร์ (428953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620620-009 ED890806240TH tookatun (428954) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ620620-011 EF559756249TH popmook (428924) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ620620-012 ED866989661TH seranee (428927) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ620620-013 ED852754808TH HS2NAJ (428931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620620-015 ED993611231TH zaza2014 (428935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ620620-016 ED826608682TH อภิชาติบุญ (428939) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ620620-017 EF145439157TH เพิ่มศักดิ์ (428940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620620-018 ED864866554TH kittisak_10 (428942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ620620-019 EF189937779TH pradrem (428944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620620-021 EW328512609TH tongjoy (428883) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
30 # 1อจ620620-022 ED924910235TH cosmopra (428888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ620620-023 EW864279236TH pnchok (428890) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ620620-024 ED934010219TH ทวารวดี (428893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ620620-026 ED857642998TH ronnakorn2516 (428900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ620620-027 ED716376045TH psvtheewarat (428902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ620621-002 EX267413993TH aimmy123 (429034) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 1อจ620621-004 ED901089074TH pong521 (429042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ620621-005 ED857176491TH jojubkay (429045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ620621-006 ED793178617TH ผมนะเด็กเทพ (429046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ620621-010 WDIS000084256 Folkfolk (429052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ620621-011 EX347009972TH สุชาติสาย2 (428967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ620621-013 EF267303216TH ชัยพุทธศิลป์ (428973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ620621-014 EU524450780TH Tooktook (429067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ620621-015 ED928820169TH เสือสมิง (428977) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620615-007 WaruntornB (428930) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620620-001 kho9918 (428918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620620-002 kho9918 (428919) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ620620-004 pipat_ch (428921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620620-005 vittaya14 (428936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ620620-006 OMBUN (428938) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ620620-007 กิติพระเครื่อง (428943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620620-008 Addyhandsome (428946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620620-009 Thanapo11995 (428958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620620-010 jicko (428941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620620-011 tcwong (428925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620620-013 thitipant (428929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620621-001 Meetung (428966) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620621-002 สยามเมืองยิ้ม (428969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620621-003 tumacer (428972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620621-005 thayarat007 (428975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620621-006 bunpot (428978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620621-011 บ้านเลน (428968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620621-012 ronin28 (428970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ620621-014 ninjaykk (428974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ620621-015 ตาแจ๋ว (429064) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 2อจ620621-016 moterair (428976) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620621-017 moterair (428980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ620627-001 narintron (429421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620611-130 EW568959845TH zafari + wow123 (428057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่ว จ.นครนายก
2 # 3อจ620611-131 EW568959845TH pandp + wow123 (428059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่ว จ.นครนายก
3 # 3อจ620615-152 ED830626855TH อำนาจธรรม + suchart59 (428459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง จ.เพรชบูรณ์
4 # 3อจ620615-153 FAM0004264989TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + karunwich (428463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาส เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ620619-104 EX385921283TH Chokwoottichai + จ๊ะแจงร้อน (428768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมามีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ620619-105 ED895219144TH zafari + สนบางกรวย (429021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
7 # 3อจ620621-111 EF174235235TH tonyadam22 + ว่านหวาย (429337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่สายฝน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ620622-107 ED915606025TH mana1 + phusiam (429248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระครูนิรุติธรรมธร วัดส้มเสี้ยว เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2481 จ.นครสวรรค์
9 # 3อจ620625-001 sc_blood + ราชสีห์ (429262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610803-138)
10 # 3อจ620625-002 เปี๊ยกตุ๊กแก + ป้องนันปัง (429277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 81%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ620625-004 siriphanvitoon + limmy (429297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620518-040)
12 # 3อจ620625-005 RaPinPraiOne + (429305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกเมืองพิชัย
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
13 # 3อจ620625-006 nop_osk + yutthanan9768 (429316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)
14 # 3อจ620625-007 jtrsnum + youanek1191 (429319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเข้าเมือง วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 48) (G 87%)
15 # 3อจ620625-008 bananacoffee + (429328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
youanek1191
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.6 กรัม)
16 # 3อจ620625-010 taranan + Naisert (429330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ620625-011 Sasitornjantasri + (429236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บรีสพระช่วย
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (620522-021)

18 # 3อจ620625-012 โต๊งเหน่ง001 + บรีสพระช่วย (429238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) (570521-140)(G 72%)
19 # 3อจ620625-013 pom53 + บรีสพระช่วย (429242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม (561018-232)(G 76%)
20 # 3อจ620625-014 ruamsup + suksannb (429250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ620625-015 นครสวรรค์21 + sujipuli (429338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1649/สภาพสวย) (610406-141)(G 84%)
22 # 3อจ620625-016 เก๋งกาฬสินธุ์ + เด็กท่าพระ (429254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว)
23 # 3อจ620625-017 thitipant + วสุวสา (429258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
24 # 3อจ620625-018 SongkanA + ouwpon (429260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญคุ้ม มูลนิธิ ร.ร.บุญคุ้มราษฎร์บำรุงสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.ปทุมธานี (สภาพล้างผิว)
25 # 3อจ620625-019 หิมพานต์มุ่งงาม + nuttakrit (429265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 5 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุดส่วนปลาย) (620613-013)
26 # 3อจ620625-101 EW840572737TH Sombat14 + tepakron (429259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม ปี 2515 (หลังตะกรุด) (กรอบทองแดงชุบทอง)
27 # 3อจ620625-102 EF312731575TH อะนันตะปัดชะเย + สามพี่น้อง (429264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
28 # 3อจ620625-103 EF312731575TH อะนันตะปัดชะเย + สามพี่น้อง (429267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
29 # 3อจ620625-104 ED876931649TH perfectman77 + พลธีร์5559 (429271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเจริญสุข เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3603/น้ำหนักรวม 59.5 กรัม) (สภาพใช้)
30 # 3อจ620625-105 EF174921375TH Poo1980 + ทรัพย์กำเนิด (429331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) (G 90%)
31 # 3อจ620625-106 ED839524080TH คุณเร_ธรรม์ชนก + jinn-jinn (429274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
32 # 3อจ620625-107 ED839524080TH คุณเร_ธรรม์ชนก + jinn-jinn (429281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ620625-108 ED938204161TH วันชัย2511 + PANUPONG9 (429285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 39/ฝังตะกรุดทอง)
34 # 3อจ620625-109 EW169385609TH เพชรอโยธยา + Kongkee (429291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กงฮง รุ่นบ่วงสือเฮง เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ620625-110 EW095989772TH ต้อมราชา + Thanapong36 (429294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร
36 # 3อจ620625-111 EW568384979TH tepdd + แซนวิช (429339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)

37 # 3อจ620625-112 ED893339436TH หนุ่มธนบุรี + วุฒินันท์ (429247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพล้างผิว)
38 # 3อจ620625-113 ED876881995TH Wiraj_ph + sixsox05 (429251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ620625-114 EW731000923TH zafari + โย_ท่ากว้าง (429256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ยักษ์ วัดละมุด เนื้อตะกั่ว
40 # 3อจ620625-115 EW620860019TH Eagle007 + ต้นน้ำ53 (429287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620625-116 EF100766775YH tanit_p + popchelsea (429293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
42 # 3อจ620625-117 ED998677022TH บ้านกรอบเงิน + doyct (429295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญ พอต.สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ620625-118 ED931561535TH atatat + อิศประแสร์ (429299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อราน)
44 # 3อจ620625-119 pandp + แป้ง67 (429302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ620625-120 RM3400468162 bansa + numpraram2 (429312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ620625-121 RM34000468162 Pornchai2523 + numpraram2 (429269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
47 # 3อจ620625-122 RM34000468162 Pornchai2523 + numpraram2 (429283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ620625-123 ED893349230TH niti2014 + วุฒินันท์ (429286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
49 # 3อจ620625-124 ED826143357TH audy05 + noomno (429301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
50 # 3อจ620625-125 ED955202625TH yoshieak + Earthquake (429303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (620605-037)
51 # 3อจ620625-127 ED835870335TH chartree + ชวนชื่น (429311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้วสารพัดนึก หลวงพ่อนก วัดสังกะสี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2467 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และล้างผิว)
52 # 3อจ620625-130 EW971961332TH Bophantom + mchutith (429329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ620625-131 EW971961332TH แก้วอุษา + mchutith (429332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ620625-132 ED870814560TH Eagle007 + paitta (429333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
55 # 3อจ620625-133 RKTL000102230 nuiiun + imaginary (429334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 9 นิ้ว/สภาพปิดทองใหม่)

56 # 3อจ620625-134 EF574213602TH Patumwan67 + Easyone (429240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
57 # 3อจ620625-135 ED929206102TH piyasiam + โอ้บางบอน (429325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
58 # 3อจ620625-136 ED85137266TH phoomchai + ppffarm (429323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย) (620511-050)(G 86%)
59 # 3อจ620625-137 ED901453347TH กัญญ์ภัทร์ + Siwakarn (429266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
60 # 3อจ620625-139 ED9114669446TH ชยภร2014 + แม็คหลักสี่ (429282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
61 # 3อจ620625-141 ED850289281TH kit01 + น้องไอริน (429288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิจิ๋ว เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ620625-142 ED922303878TH boyamulet + Dit_napa (429322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 219712)
63 # 3อจ620625-143 ED795171695TH Tham99 + กชณิชา (429324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620309-056) (G 64%)
64 # 3อจ620625-144 ED850289278TH masterpiece + น้องไอริน (429307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 2 เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2531 จ.อ่างทอง
65 # 3อจ620625-145 EX197801225TH sombatbs + Satelite (429310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2 ซม.)
66 # 3อจ620625-146 ED818997124TH dittasagul + บ้านกรอบเงิน (429309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (G 78%)
67 # 3อจ620625-147 EF174927395TH เก๋งกาฬสินธุ์ + Teebotun (429315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
68 # 3อจ620625-148 EW915703362TH ruamsup + thothongkham (429317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (520704-143)
69 # 3อจ620625-149 EW058450357TH nockout + Tanes54 (429318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ620625-150 ED883779115TH Kengrunroy2520 + Anankiya (429320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
71 # 3อจ620625-151 EW915710394TH pletrat + เขยมาบตาพุด (429241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 68%)
72 # 3อจ620625-152 EW915710394TH พระธุดงค์ + เขยมาบตาพุด (429245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม
73 # 3อจ620625-153 EW915710394TH mintmax + เขยมาบตาพุด (429249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
74 # 3อจ620626-181 RTAM000035645 เป๋าแมน + สุนทรฤทธิ์ (429466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 9.5 กรัม) (G 78%)

75 # 3อจ620627-002 ตราชั่ง + prakit0112 (429417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 27 มิ.ย. 2562 - 08:12 น.] #65872 (20/22)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620611-002 ED857312665TH Ake595 (428833) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620614-014 EW410383416TH katoy (428837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ620615-003 ET122341790TH กำไลทอง (428841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620619-004 EF514551466TH คุณศิระ (428855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ620619-006 ED874519571TH mchutith (428842) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620619-007 EW451974320TH ปลากัด2009 (428845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620619-009 EF242682950TH เต้แม่โจ้ (428848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620619-011 ED8199704079TH maii_amulet (428823) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ620619-012 ED833483872TH สิบแปด (428830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620619-013 ED847127519TH welding24 (428832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620619-014 ED895316296TH แจ๊คพิจิตร (428834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620619-015 EF309817466TH Hippopo2012 (428836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620619-016 ED918606603TH taara (428838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620619-017 PCSP000052656 กุมารเทพ168 (428840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ620619-019 ED883969450TH thanwa2555 (428847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620619-020 ED871688182TH assawin (428849) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620619-021 ED727973018TH ต้นอุทยาน (428816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620619-022 EF180165131TH กำไลทอง (428820) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ620619-024 ED918000875TH henghengheng (428822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620619-025 ED893517658TH SANTI_MN (428827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620617-022 lovelyman (429341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620618-015 ศตกมล (429340) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ620619-001 arthur (428821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620619-003 kamonsap (428826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620619-004 paoman (428828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620619-006 บ็อบสุโขทัย (428831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ620619-007 Buncha (428835) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ620619-009 suppaleak (428843) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620619-010 wilairat_22 (428846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620619-011 tahtee (428851) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620619-013 hunter04 (428853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620624-001 การันตีพระ (429192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620615-160 SPNT000010800 jaonine + GOLFPTM (429135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ620618-125 ED831352790TH Handyman28 + แม็คหลักสี่ (429137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
3 # 3อจ620618-144 ED862358951TH Handyman28 + kajell3555 (429139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
4 # 3อจ620619-103 ED903004346TH Panuwat8369 + บารมีเงิน (429140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
5 # 3อจ620620-117 ED870954893TH zafari + karunwich (429142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก ปี 2516 จ.พัทลุง
6 # 3อจ620620-129 EF252456887TH Handyman28 + ปฏิพัทธ์2539 (429073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
7 # 3อจ620621-123 EV130813244TH zafari + chowkul (429188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ) (เลี่ยมทองแดงชุบทอง)
8 # 3อจ620622-001 yoshieak + malakul (429132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
9 # 3อจ620622-002 pyakorn + JoEthaibev (429089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (611101-192)
10 # 3อจ620622-004 frist + youanek1191 (429147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
11 # 3อจ620622-005 t_inkeaw + Schuenban (429101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 72%)
12 # 3อจ620622-006 khunpas + Schuenban (429148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
13 # 3อจ620622-007 rsermsak + nattasak (429105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รัศมีข้าง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
14 # 3อจ620622-008 DDTOP + pspwit (429152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ620622-009 wongthep + beebeeboy (429109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (601124-036)(G 68%)
16 # 3อจ620622-010 อะนันตะปัดชะเย + ซารีญา (429116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
17 # 3อจ620622-011 บารมีพรพรหม + (429122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kai_emotionfc19
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูรักมึง เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 15.8 กรัม)

18 # 3อจ620622-012 tanint + treetap (429123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.อุบลราชธานี (620128-072)
19 # 3อจ620622-101 ED992404017TH มอร์เมืองทอง + พระสมุทร22 (429079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ620622-102 EW648141613TH suchattook + ศรัทธา111 (429082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ620622-104 ED335105870TH suparnpongs + ถุงข้าว (429087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นอายุ 85 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.เพชรบุรี (550929-031)
22 # 3อจ620622-105 EF335105870TH suparnpongs + ถุงข้าว (429090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.เพชรบุรี (550929-032)
23 # 3อจ620622-106 EF335105870TH Sukpia2018 + ถุงข้าว (429094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 03868) (600504-009)
24 # 3อจ620622-108 ED883782980TH เมืองช้าง + muek99 (429098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 127)
25 # 3อจ620622-110 EF581337409TH camaroj + Kimbunbun (429106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ620622-111 ED864391310TH joymonton + Exdesign (429111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9243/น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)
27 # 3อจ620622-112 EW233949875TH midori + น้ำฟ้าใส (429115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ620622-113 EF036825177TH masterpiece + (429119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manilmanggol
เหรียญครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทฯ รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2495 จ.ลำพูน
29 # 3อจ620622-116 ED814645590TH Niti333 + fricknew (429125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์นักกล้าม เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.นครปฐม
30 # 3อจ620622-117 ED814645590TH KenG04 + fricknew (429150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2538 จ.นครปฐม (G 65%)
**พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
31 # 3อจ620622-118 EW568320151TH Retail + dekxang (429151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
32 # 3อจ620622-119 EW807079355TH SuerAey + Petro (429128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ620622-121 EX361128556TH ming168 + lulytoon (429088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (620516-183)
34 # 3อจ620622-122 BOBE000068227 AnanHH + youtasit (429092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
35 # 3อจ620622-123 ED92332468TH TYAKONE + pakavat (429096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (G 79%)
36 # 3อจ620622-124 ED827093762TH nung919 + lordcoffee (429099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพ่วง วัดกก เนื้อดิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ620622-125 EF103926842TH nung919 + ลูกแม่รำเพย (429146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ620622-126 ED859626896TH taranan + ปาล์มครับ (429102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
39 # 3อจ620622-128 ED922434330TH thotsaphol4110 + รินทร์ (429110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
40 # 3อจ620622-130 ED939421437TH Poonsin + (429118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดาบนายด่านขุนทด
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 89 พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 160)
41 # 3อจ620622-131 ED946401013TH inceepra + สำนักท้อน (429071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จทรงหนุมาน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพเนื้อราน)
42 # 3อจ620622-132 EW875913167TH mana15 + Praop (429149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
43 # 3อจ620622-133 ED846618746TH Majinen + playmaker (429075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
44 # 3อจ620622-134 ED887749105TH taranan + จุ๊สุราษฎร์ (429076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์
45 # 3อจ620622-135 EF513434980TH วศินสาริยา + โจปักธงชัย (429078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (580905-027)
46 # 3อจ620624-002 Poonsin + kittisak-pra (429159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครราชสีมา
47 # 3อจ620624-003 marvellous + ลูกแม่จัน (429161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (540906-133)
48 # 3อจ620624-004 unvastar + ลูกแม่จัน (429165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
49 # 3อจ620624-005 แม้วจอมเทียน + Ladymoon (429168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพร เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 20/น้ำหนักทอง 4.1 กรัม)
50 # 3อจ620624-006 chaiyawit_doh + กำไลทอง (429170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (620613-118)
51 # 3อจ620624-007 pyakorn + p_awest (429172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์มีหน้ามีตา เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ620624-009 world + อันดามัน (429176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ620624-010 korn88 + RTPRA (429180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาดอกไม้ไหว กรุวัดส่องคบ เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
54 # 3อจ620624-012 PRAKUNPOR + Vimol55 (429186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ620624-101 ED899754261TH thiarin + engwattana (429157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

56 # 3อจ620624-102 ED886489466TH masterpiece + tgiporp (429235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนพระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน พิมพ์หลังยันต์นกเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ620624-103 ED867293722TH เจ๋ง380 + มาตรลพบุรี (429233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
58 # 3อจ620624-104 ED830736246TH thongpaiwan + โซดา2456 (429163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
59 # 3อจ620624-105 ED901076637TH piyatg + satayu_l (429171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(560621-044)
60 # 3อจ620624-106 ED825480790TH ปิงเปียง + pitakuthai (429174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
61 # 3อจ620624-107 ED818887676TH wanpen28 + Worn2524 (429179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
62 # 3อจ620624-108 EW844171102TH punya + akkarawat (429232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนสวรรค์ อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อเงิน ปี 2560 จ.เชียงราย (หมายเลข 176)
63 # 3อจ620624-109 ED877208423TH thotsaphol4110 + น้องไข่มุก (429220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร วัดพระสิงห์ เนื้อผง จ.เชียงใหม่ (หลวงพ่อจาด ปลุกเสก)
64 # 3อจ620624-110 ED828045896TH pramual + ฐณะวัฒน์ (429181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (620315-105) (G 63%)
65 # 3อจ620624-111 ED936322727TH atatat + รอดบางแค (429156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ620624-112 ED998646135TH Retail + Anuchitsomsri (429160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดอัมพวา พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ620624-113 ED900449933TH บรีสพระช่วย + kong_taling (429164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ620624-114 RCBV000076336 danaiw + garlic2 (429166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 43169)
69 # 3อจ620624-115 EDTH828983368TH Retail + เพชรมรดกไทย (429173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
70 # 3อจ620624-116 ED868844934TH lovehunterlove27 + ข้าวโอ๊ด (429177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้กัลป้งหา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับปลัดขิกลายจารนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
71 # 3อจ620624-118 EU585405387TH Retail + จิตรเทพ (429182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดอรุณฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ620624-119 EF581327300TH NUNG1789 + อ้วนโกบ๊อ (429185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (620124-107)
73 # 3อจ620624-121 ED934613545TH แก่นนคร + wutclub (429187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
74 # 3อจ620624-123 EF174927188TH worrior + puttasin (429199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

75 # 3อจ620624-124 ED845991687TH เหยี่ยวถลาลม + gnokia (429203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 428250)
76 # 3อจ620624-125 ED952300098TH bunpotth + rattasah (429221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2440 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
77 # 3อจ620624-126 ED883869978TH phoomchai + moo_bpk (429206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610623-190)(G 72%)
78 # 3อจ620624-127 ED821578785TH Retail + จะเด็ด (429211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อตะกั่ว
79 # 3อจ620624-128 EF036825185TH VAIVIT + manilmanggol (429212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 64%)
80 # 3อจ620624-129 EF401125555TH pandp + ปืนใหญ่ (429214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดเขาพนมเพลิง พิมพ์ฐานบัวห้าจุด เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
81 # 3อจ620624-130 ED914704154TH ภูผามหาพรหม + จอมพล (429216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5502/น้ำหนักรวม 59.1 กรัม)
82 # 3อจ620624-131 vimarntong + maibangsai (429183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3144)
83 # 3อจ620624-132 ED899757166TH สะสมพระเครื่อง + tarro (429184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
84 # 3อจ620624-133 EF573603076TH Bophantom + lomlopburi (429189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1/สภาพแต่งผิว) (G 77%)
85 # 3อจ620624-135 ED8140557979TH pornlimk + loongka (429190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
86 # 3อจ620624-137 ED869623024TH taranan + หมวยคูก้า (429197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
87 # 3อจ620624-138 EW915499410TH Somchai_roj + รัตน์เนินพระ (429201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 83%)
88 # 3อจ620624-139 ED915708974TH ขุมทรัพย์บูรพา + พระธุดงค์ (429204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง) (611217-070)(G 85%)
89 # 3อจ620624-140 ED915805123TH Eagle007 + หมวยคูก้า (429207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
90 # 3อจ620624-141 NEWW000063120 sza1200 + เต้ยแม่โจ้ (429155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
91 # 3อจ620624-142 EF3325333444TH monster_ep + Poonan9955 (429158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม
92 # 3อจ620624-143 ED997605775TH panja + น้องหมี (429162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนซ้าย)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 25 มิ.ย. 2562 - 08:10 น.] #65867 (19/22)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620612-031 ED893903634TH nongtom (428530) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ620614-005 EX428828787TH Powdernok (428525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620615-005 EW009582011TH guy99 (428482) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 1อจ620617-002 ED918200885TH golfsriracha (428524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ620617-003 EX346996789TH สุชาติสาย2 (428539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620617-004 ED857090380TH สามัญชน (428542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620617-005 ED820686085TH ChonChob (428545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620617-006 ED826603345TH อภิชาติบุญ (428548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620617-007 ED831337979TH suwatboat (428550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620617-009 EF228698066TH องอาจ (428554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ620617-010 ED860774129TH มหามณีจินดา (428560) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620617-012 ED832238093TH PING007 (428528) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ620617-013 EF342901560TH กระติบ (428532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620617-014 PUT5000280228 nampoo (428534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ620617-015 EF510286584TH cosmopra (428536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ620617-016 EW086982816TH น้องแผ่นดิน (428540) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ620617-017 EF514472750TH คุณศิระ (428544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ620617-018 EU657827081TH pradrem (428547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620617-020 ED852730951TH nulek (428557) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
20 # 1อจ620617-024 EV977179849TH NUNG1789 (428538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ620617-025 EF514480570TH cosmopra (428543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620617-026 SKTG000020595 Apisiri (428549) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ620617-027 ED867372990TH monze (428553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ620617-028 ED860775314TH มาริโอ (428556) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ620617-029 BCIN000021436 jopawis (428559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ620618-003 ED694281604TH ตุ๊หลวง (428699) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ620618-004 ED831342418TH suwatboat (428703) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ620618-005 EW095989256TH Thanapong36 (428708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ620618-007 EW582646375TH Mark1993 (428713) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ620618-008 EW241983936TH หนองซอ (428718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ620618-011 ED900416855TH pong13 (428741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620618-012 KANP000024881 bigforever11 (428722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ620618-013 EF174923291TH prons (428729) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ620618-014 TTLY000657828 numpraram2 (428733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ620618-015 ED843375909TH ป๋องณรงค์ชัย (428736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ620618-016 EF113017957TH ghostrecon17 (428737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ620618-018 ED928800646TH เสือสมิง (428739) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620612-010 va1111 (428242) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620615-020 ศตกมล (429153) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ620617-001 kusuma69 (428644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620617-002 Wiraj_ph (428646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620617-003 สยามเมืองยิ้ม (428648) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ620617-005 เทพมังกรทอง (428651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620617-006 tanac (428652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620617-007 ถนัดซ้าย08 (428654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620617-009 Pseheng (428656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620617-010 aek1979 (428658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620617-011 ดิอาโบล (428527) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620617-012 บรีสพระช่วย (428529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620617-013 โบ๊ทพระเครื่อง (428531) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ620617-015 wilairat_22 (428537) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ620617-016 amuletfocus (428541) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ620617-017 ผู้ช่วย2 (428662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620617-018 Buncha (428546) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ620617-019 สารพัดกัน09 (428551) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ620617-020 toey7 (428555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620617-021 lovehunterlove27 (428526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
21 # 2อจ620618-001 caszamix (428672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ620618-002 Numfanta (428740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ620618-003 ทวดนรรัตน์ (428677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ620618-005 พัทลุง (428687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ620618-006 schan2514 (428689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ620618-007 nunthawat (428711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620618-008 sinpet (428716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620618-009 piaric (428719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ620618-010 thongpaiwan (428731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ620618-011 กุ๊กกู๋ (428726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ620618-012 วันชัย (428727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ620618-013 flywheel (428730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ620618-014 adisak (428732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620617-116 ED883964143TH future + เอ็มซีเค (428593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620605-028)
2 # 3อจ620617-124 EF189928905TH james1326 + จิ๋วครับผม (429020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ พิมพ์วงเดือน เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
3 # 3อจ620617-136 ED802498885TH zafari + mitmitee (428627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาประทานพร หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี
4 # 3อจ620617-166 EU603361614TH udom66 + Suradech (428634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) (610504-149) **พระสภาพเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยออกบัตรใว้
5 # 3อจ620618-153 ED867364605TH เด็กวัดอโศ + peerapath (428686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
6 # 3อจ620619-004 thotsaphol4110 + (428858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
WEEKANGTIN
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
7 # 3อจ620619-114 ED851038038TH tommeng + scott (429024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ ปี 2513 จ.นครสวรรค์
8 # 3อจ620619-163 ED893517658TH zafari + SANTI_MN (429027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
9 # 3อจ620621-001 Tui9080 + ต่อ_ถนนตก (428984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 85%)
10 # 3อจ620621-002 แสนพันดีเชล + ป้องนันปัง (428986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)(620601-047)
11 # 3อจ620621-003 คุ้มเสมา + Teerasak01 (428989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (590425-056)(G 89%)
12 # 3อจ620621-004 phoomchai + เน้นพระสวย (428991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) (G 51%)
13 # 3อจ620621-005 Tochiro + หงฟ้า (428994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
14 # 3อจ620621-006 Varawut1699 + หงฟ้า (429065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ620621-007 ต้นตระกูล + นครเมืองเก่า (428998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อดิน จ.พะเยา
16 # 3อจ620621-008 ป่าตาลดอย + Buncha (429003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร (620610-036) (G 66%)
17 # 3อจ620621-009 patanakarn39 + popeye289 (429006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620125-023)(G 80%)

18 # 3อจ620621-010 khunpas + yutthanan9768 (429009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 81%)
19 # 3อจ620621-011 aee_sotspa + mac13 (429014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (540108-087) (G 74%)
20 # 3อจ620621-012 nottoขอนแก่น + anonnat (429017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
21 # 3อจ620621-101 ED928904439TH taranan + ณัฐปรัชญ์ (428996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
22 # 3อจ620621-102 ED918734219TH chuchart-k + kobnamo (428999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
23 # 3อจ620621-103 ED923615965TH thelord + Wipha (429001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
24 # 3อจ620621-104 ED895784387TH monchai02 + ธีตลาดพลู (429004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สมุทรปราการ (G 75%)
25 # 3อจ620621-105 EF005740180TH กระแสร์2 + Lardsak29 (429008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
26 # 3อจ620621-106 ED846227657TH sansai + Nong_Arm (429010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 225)(620606-104)
27 # 3อจ620621-107 ED848119598TH thotsaphol4110 + สุภามาลา (429013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
28 # 3อจ620621-108 ED848119598TH tuktu40 + สุภามาลา (429016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
29 # 3อจ620621-109 EW569009949TH patanakarn39 + แซนวิช (429070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูรักมึง เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 15.8 กรัม)
30 # 3อจ620621-110 EW569209949TH gun87 + แซนวิช (429018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
31 # 3อจ620621-112 EW895890715TH pandp + Culpidnoi (429022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบตำแย กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ620621-113 ED806296416TH mumu99 + Benyapa (429028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
33 # 3อจ620621-115 ED895855066TH ร้อยวิทย์ + bluezone69 (429032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1773)
34 # 3อจ620621-116 ED895855066TH peerasak_off + bluezone69 (429035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
35 # 3อจ620621-117 ED893361434TH Torsak6996 + Prakor (429037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 65%)
36 # 3อจ620621-118 ED888051885TH Prichar + นับตังค์ (429039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม

37 # 3อจ620621-119 ED892637668TH zafari + JunKB (429041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)
38 # 3อจ620621-120 ED887293845TH Retail + วิสูตรนนทบุรี (429043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
39 # 3อจ620621-121 EF384800598TH อรทัย960 + wuth2002 (428990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพ (G 83%)
40 # 3อจ620621-122 ED829246470TH aeakarat + apiwat_66 (428992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
41 # 3อจ620621-124 EW762541606TH ชัยบางแค + Tanadol1969 (428995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) (G 65%)
42 # 3อจ620621-125 EW908452156TH วาฬน้ำเงิน + แสงบูรพา (429068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
43 # 3อจ620621-126 EX386894690TH masterpiece + แอลพระไทย (429054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
44 # 3อจ620621-127 EX432244291TH bluezone69 + Piyanut1999 (429057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิตสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (620611-056)
45 # 3อจ620621-128 ICON000048514 aopp-pattaya + numpraram2 (429069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ชลบุรี (G 85%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
46 # 3อจ620621-130 ED866116669TH Eagle007 + สนบางกรวย (429061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
47 # 3อจ620621-131 ED819747595TH Wanchana + เฮียนพพร (428993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
48 # 3อจ620621-132 ED830549946TH shopzeza + aood0458 (428997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
49 # 3อจ620621-133 ED830549946TH shopzeza + aood0458 (429000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
50 # 3อจ620621-134 ED922609977TH Ben2516 + ตรีเทพ (429002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
51 # 3อจ620621-135 ED884919976TH thotsaphol4110 + boonbank (429005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
52 # 3อจ620621-136 EW060625732TH masterpiece + อ้อยใจ (429007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.5 นิ้ว)
53 # 3อจ620621-137 ED898807263TH taranan + korawich (429011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
54 # 3อจ620621-138 ED997903663TH catbkk + onntiwang (429012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
55 # 3อจ620621-139 ED835844239TH toyotachi + pupidlok (429015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)

56 # 3อจ620621-140 EU9748926244TH อะนันตะปัดชะเย + prachuab (429019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง พิมพ์วันทา เนื้อดิน จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
57 # 3อจ620621-142 ED847149341TH ต่อ_ถนนตก + welding24 (429048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
58 # 3อจ620621-143 ED823438998TH koจตุคาม + adisak (429049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
59 # 3อจ620621-144 ED820423019TH tuktu40 + มีนบุรี (429050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
60 # 3อจ620621-145 ED876866667TH pondza + sixsox05 (429051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ620621-146 ED998800841TH พรบูรพา + charoent (429053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (620425-023)(G 77%)
62 # 3อจ620621-148 EF339497099TH พระสมุทร22 + chaiyan1983 (429056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดเสือ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.ลพบุรี
63 # 3อจ620621-149 ED913266474TH rock10 + มงคลธรรม (429058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ รุ่นมหาปราบ เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2556 จ.พิจิตร (หมายเลข 525)
64 # 3อจ620621-150 ED895225241TH Retail + สนบางกรวย (429059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
65 # 3อจ620621-151 EU524450780TH Porbanpho + Tooktook (429023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโพธิจักรหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
66 # 3อจ620621-152 ED818788395TH แฮปรามคำแหง + krittiwat (429025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
67 # 3อจ620621-153 EF342927142TH เป๋าแมน + เจริญพรรุ่งเรือง (429026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
68 # 3อจ620621-154 ED887907420TH pramual + pors911 (429029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(521217-153)
69 # 3อจ620621-155 EF244403437TH ซิยิ่นกุ้ย + tamthodsaporn (429031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (620611-064)
70 # 3อจ620621-156 EF183725590TH อสูรแดง + nauts (429033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620107-115)
71 # 3อจ620621-157 EF439858467TH zafari + ต้นน้ำ53 (429036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลบ วัดโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2487 จ.สิงห์บุรี
72 # 3อจ620621-158 ED857848175TH mintmax + chaidee (429038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2159)
73 # 3อจ620621-159 EU915556602TH Chatchaijew + ท๊อปTURBO (429040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
74 # 3อจ620621-160 ED904103362TH camaroj + สัสดี57 (429062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 14538) (580723-106)(G 64%)
75 # 3อจ620621-161 ED881791856TH กชณิชา + Suprarop (428985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 143325)
76 # 3อจ620622-114 ED943210730TH ป่าตาลดอย + ชลธิรา (429121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับทอง (น้ำหนักทอง 21.9 กรัม) (G 80%)
77 # 3อจ620622-115 ED943210730TH ป่าตาลดอย + ชลธิรา (429124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 6.1 กรัม) (G 78%)
78 # 3อจ620622-129 EF559757709TH ไลอ้อนเรด + wutclub (429113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 6.3 กรัม) (G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 24 มิ.ย. 2562 - 08:11 น.] #65861 (18/22)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620611-010 EF511516964TH คุณศิระ (428106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620612-022 EW868284656TH sza1200 (428186) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ620615-007 EX353275314TH pnchok (428491) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ620615-015 MHNK000115787 bigforever11 (428472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620615-022 ED876835965TH sixsox05 (428408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620615-003 tawat_boonyarat (428428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620615-014 OMBUN (428506) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620615-105 EW315494901TH kohler + krittanan (428473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ620615-128 EW904049600TH Tazmania + เบิร์ดพนาสนธิ์ (428423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกลีบบัวตัด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ) (G 86%)
3 # 3อจ620615-134 TTLY000654851 Apisiri + numpraram2 (428435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (G 74%)
4 # 3อจ620615-135 EW875965425TH Rojerahaaha + sza1200 (428522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสาริกา หลวงพ่อเกษม เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
5 # 3อจ620615-147 EV922080760TH peemark + morning (428439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้) (G 69%)
6 # 3อจ620615-159 PTTK0000002636 LIM2512 + Sorawit (428484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
7 # 3อจ620615-162 ED835850512TH จอมเดช + ชวนชื่น (428406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์พระคง
8 # 3อจ620617-004 โฟโด้ + pui1228 (428571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (G 69%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ620617-107 EV661411607TH bunpotth + ปืนปราจีน (428896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
10 # 3อจ620617-109 FAM0001564643 zafari + pk123456 (428582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผง จ.ชลบุรี
11 # 3อจ620617-125 RERW00031877 Tochiro + sanopporn (428601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
12 # 3อจ620617-147 ED839972644TH midori + Tzsamsak (428612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ620617-170 SKTG000020595 audy05 + Apisiri (428645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ รุ่นมหาลาภ พิมพ์หลังยันต์นอน ปี 2504 จ.พัทลุง
14 # 3อจ620617-177 ED865469126TH nopakk + jicko (428899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ620618-127 ED901424819TH พระสมุทร22 + Best16 (428700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว) (G 78%)
16 # 3อจ620618-135 ED835841229TH Tochiro + ชวนชื่น (428678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

17 # 3อจ620618-142 ED841019670TH zafari + nakak_action (428903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
18 # 3อจ620618-145 EX361087661TH พ่อฟอร์ม + toopronchai (428715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มระฆัง ปี 2509 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ620618-150 ED843840579TH ป่าตาลดอย + ศิษย์ปู่สง่า (428728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอุดมดี เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 1.7 กรัม/สภาพล้างผิว)
20 # 3อจ620619-106 EF246374897TH วุฒินันท์ + เก้าหน้า (428775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 2 พิมพ์คอน้ำเต้า เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
21 # 3อจ620619-126 EW568355456TH yime2 + แซนวิช (428806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงหน้าอิฐ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ620619-130 ED802574176TH อรรถพล + toucanpat (428817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกมารวิชัย เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ620619-141 ED835852102TH gecko + ชวนชื่น (428790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระกสิน หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2472 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้)
24 # 3อจ620619-150 EF147935975TH finance + คงเจริญ (428819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ ปี 2484 จ.พัทลุง
25 # 3อจ620619-164 ED893517658TH SongkanA + SANTI_MN (428776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
26# 3อจ620620-001 วุฒิปราการ + hkups (428865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 613)
27 # 3อจ620620-002 moonvintage + thiengboon (428962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรอด วัดศรีจุฬา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครนายก
28 # 3อจ620620-003 บรีสพระช่วย + pipat_ch (428868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ620620-004 LujingHong + pipat_ch (428872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
30 # 3อจ620620-005 เมฆเจริญพร + wit50 (428875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (580410-045)(G 78%)
31 # 3อจ620620-006 Suprarop + piyaphum (428877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (G 91%)
32 # 3อจ620620-007 tonyakusa + piyaphum (428881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/โค้ดศาลาแท้ตอกเพิ่มภายหลัง)
33 # 3อจ620620-008 Sakorn_rak + Ben2516 (428882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงินเกศทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ620620-009 popnavy + คุณพลอยคุณเพชร (428884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(570826-011)
35 # 3อจ620620-010 nutturbo + s-rat (428886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (620608-148)(G 70%)

36 # 3อจ620620-011 ตราชั่ง + prakit0112 (428894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว) (G 78%)
**พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
37 # 3อจ620620-101 EF292601415TH tuktu40 + Benz17 (428889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
38 # 3อจ620620-102 EW227700735TH อภิชาติดาบไม้ + framerin (428892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (G 69%)
39 # 3อจ620620-103 EV497871114TH KmanMk + scott (428895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (620509-030) (G 65%)
40 # 3อจ620620-105 EX397257787TH jxsai + ภคิน-ปู่ทิม (428898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ (G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
41 # 3อจ620620-106 ED913144294TH ruamsup + สิฐฐิลาโภ (428904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ620620-107 ED778069053TH chane31 + maibangsai (428908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ620620-108 EV349491263TH Retail + ตุลา26 (428957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
44 # 3อจ620620-109 EW497625317TH ปิงเปียง + ไบร์ทหนองช้างคืน (428914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
45 # 3อจ620620-110 ED914701609TH yoshieak + k_weerawat (428917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
46 # 3อจ620620-111 IDPS000335391TH Bsilp + numpraram2 (428863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
47 # 3อจ620620-112 ED851717123TH m-cot + นาควารี (428866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
48 # 3อจ620620-113 EW589490814TH คุณปิยะวัฒน์ + fuc166 (428867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
49 # 3อจ620620-114 RBPROOOO19170 Tommy0193 + (428869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)
50 # 3อจ620620-115 ED894086455TH MoTeSaK + Yutclub (428871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรปราการ (620404-015)
51 # 3อจ620620-116 EF103909773TH somchai_lawit + (428874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Boonmee888
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 358218)
52 # 3อจ620620-119 EF103911539TH Titikorn + ammad (428878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา) (G 74%)
53 # 3อจ620620-120 ED829545394TH Niti333 + kissy (428880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.นครปฐม
54 # 3อจ620620-121 RSSK000035623 กีตาร์ + Naphat1129 (428864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด/ขนาด 1.5 นิ้ว) (สภาพใช้และชำรุด)(590624-012)(G 73%)

55 # 3อจ620620-122 ED879508111TH เมืองช้าง + กรอมูเลท (428870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับหลังลักษณะนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์
56 # 3อจ620620-123 EW590271405TH masterpiece + rachanikorn (428963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน
57 # 3อจ620620-124 EX386040020TH nung919 + หลานตาจวบ (428873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
58 # 3อจ620620-125 ED867293719TH พงษ์ท่าม่วง + มาตรลพบุรี (428876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
59 # 3อจ620620-126 EDT905644815H loomthong + อาชาเหล็ก (428879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สระบุรี
60 # 3อจ620620-127 RLAB00000209 tanit_p + Pissawat29 (428885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชิน จ.สุโขทัย
61 # 3อจ620620-128 ED883885233TH Burapha777 + samunella (428887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2514 จ.ระยอง
62 # 3อจ620620-130 ED839897890TH Inawang + Mai2008 (428956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด)(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
63 # 3อจ620620-131 ED859632741TH taranan + ปาล์มครับ (428891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
64 # 3อจ620620-133 ED929709895TH tuktu40 + sin10 (428905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแซยิด 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
65 # 3อจ620620-134 ED893343798TH isara7 + Prakor (428909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 63%)
66 # 3อจ620620-135 EW383383153TH jackzaa + เสือสมิง (428911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย)
67 # 3อจ620620-137 ED9946001575TH YP-BANGSUE + Ozone (428916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ620620-138 ED832569444TH phubed + โกวบ้อ (428920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
69 # 3อจ620620-139 ED874806405TH zaza2014 + playmaker (428923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
70 # 3อจ620620-140 ED931503373TH กาเบียล + nuiiun (428926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
71 # 3อจ620620-141 ED858186376TH Anoma + พระแสงปืน (428933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ชุมพร (วัดคงคาวดีสร้าง) (สภาพใช้)
72 # 3อจ620620-143 ED829544907TH ๙อุอากะสะ + kissy (428934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
73 # 3อจ620620-144 ED727967468TH Berm_07 + ต้นอุทยาน (428937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620611-066)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 22 มิ.ย. 2562 - 08:13 น.] #65856 (17/22)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620608-006 OMBUN (427907) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620614-012 bunpot (428370) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620615-018 ปารมี_19 (428964) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
4 # 2อจ620615-019 กองพิมพ์พัน (428965) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620614-001 Tarzan + Mai2008 (428399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว) (520121-171)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
2 # 3อจ620614-105 EQ156160774TH Iaiw9878 + Dedee (428693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(เล็ก) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา
3 # 3อจ620614-113 EU657271642TH พญาสุกร + สมโภชน์ (428588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานอาสา หลวงพ่อทองดี วัดท่าเกวียน เนื้อผง จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ620614-125 PSPOOO2811496 Poonsin + Wichean146 (428339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2724)
5 # 3อจ620615-007 korawich + sanopporn (428420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอดห้ายอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้และตัวแหวนชำรุด)
6 # 3อจ620615-114 EW322263112TH montree_anu + เด็กลาดกระบัง (428704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 88%)
7 # 3อจ620615-117 PS4300533460TH hamham + แก้วนพเก้า (428674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2511 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 17/หน้าตัก 5 นิ้ว)
8 # 3อจ620617-011 pandp + wilairat_22 (428561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
9 # 3อจ620617-013 nung919 + Buncha (428565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธรรมวโรดม วัดราชาธิวาส พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
10 # 3อจ620617-127 ED844239184TH เหน่งบางคู้ + น้องหมี (428610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
11 # 3อจ620617-144 ED895952403TH lek-euro + สิฐฐิลาโภ (428602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อผงว่าน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
12 # 3อจ620618-001 มนต์เมืองเหนือ + caszamix (428668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620601-089)
13 # 3อจ620618-002 natapoln + charoent (428671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ ปี 2536 จ.นครปฐม
14 # 3อจ620618-003 Handyman28 + tanapat05 (428676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (G 86%)
15 # 3อจ620618-004 jirapach + schan2514 (428679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.นครปฐม (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 84%)
16 # 3อจ620618-005 hamham + panadon (428684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระสิวลี พระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.สกลนคร (หมายเลข 331/ขนาดสูง 7 นิ้ว) (620601-081)
17 # 3อจ620618-006 watcharafukambai + sinpet (428745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(610117-028) (G 62%)
18 # 3อจ620618-007 zafari + adisak (428752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี (มีโค้ด)
19 # 3อจ620618-008 bastketboy + adisak (428744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (620611-043) (G 60%)
20 # 3อจ620618-101 EU665261315TH เชลล์ไทย + dear_dynamic (428691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1873)
21 # 3อจ620618-102 ED857088580TH Bull5 + สามัญชน (428696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูณ์ (G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
22 # 3อจ620618-103 ED857088580TH tor2516 + สามัญชน (428697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร (G 86%)
23 # 3อจ620618-104 ED832981258TH vimarntong + สัสดี57 (428701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3494)
24 # 3อจ620618-105 PSP002190448 taranan + Joeymorn (428705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 87%)
25 # 3อจ620618-106 EW680444506TH six_cm + beer2126 (428707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (620515-021) (G 70%)
26 # 3อจ620618-107 EX378652793TH Noise + จวบเมืองชล (428710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังอุเล็ก เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2500 จ.ชลบุรี
27 # 3อจ620618-108 ED896312392TH bolblp + MonMos (428714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดท้ายย่าน พิมพ์ไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ620618-109 ED872965899TH bobaimai + ดิจิม่อน (428717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620218-029)
29 # 3อจ620618-110 ED901040385TH Wiwatt + satayu_l (428721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
30 # 3อจ620618-111 ED832084193TH ปิงเปียง + สนบางกรวย (428734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
31 # 3อจ620618-112 ED901407594TH toey7 + khunooms007 (428735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อผง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
32 # 3อจ620618-113 EX395496736TH IamPakti + ลูกอีสาน (428738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย
33 # 3อจ620618-114 EW584434740TH zafari + suyu7 (428742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
34 # 3อจ620618-115 EF246037532TH Sunadi + srinakhon (428743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์
35 # 3อจ620618-116 RC643736244TH เน้นพระสวย + na_du (428746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (611215-015)
36 # 3อจ620618-117 EF376951211TH ปักต้นกล้า + pikkared (428747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และซ่อมส่วนบน) (620531-155)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
37 # 3อจ620618-118 ED831342418TH pakarung22 + suwatboat (428751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณ(เสงี่ยม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.กรุงเทพฯ (620504-143)
38 # 3อจ620618-119 EF229349186TH ป่าตาลดอย + องอาจ (428754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
39 # 3อจ620618-120 ED895715466TH พลดินแดง + ธีตลาดพลู (428756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมผิวใหม่) (G 63%)
40 # 3อจ620618-121 ED844708293TH burabha + noonno2525 (428669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (G 67%)
41 # 3อจ620618-122 ED879456290TH Iaiw9878 + เพชรสยาม (428753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ620618-123 ED873440795TH payungsak + phaithoons (428680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่อ่อน วัดป่านิโคธาราม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.อุดรธานี
43 # 3อจ620618-124 EW915806720TH Kunti + นาควารี (428685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (G 66%)
44 # 3อจ620618-126 ED768788894TH pandp + crafter (428695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
45 # 3อจ620618-128 EF332467852TH Eagle007 + autpichut (428750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
46 # 3อจ620618-129 EF112439596TH ชานนทร์ + ข้าวฟ่าง (428748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1/สภาพชุบทองใหม่)
47 # 3อจ620618-130 ED864344337TH atatat + Prakor (428712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 54%)
48 # 3อจ620618-131 EW916042833TH anuphanboonsuk + (428749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แบงค์อรัญ
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (G 76%)
49 # 3อจ620618-132 EW916042833TH pikkared + แบงค์อรัญ (428670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ620618-133 ED830733443TH Bophantom + ซุ้มวัดศรี (428675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (580309-029)
51 # 3อจ620618-134 ED874007705TH sittichokchoosub + (428755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ศรีมหาโพธิ
เม็ดพริกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเงิน จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ620618-136 ED835841229TH ขมังเวท + ชวนชื่น (428683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
53 # 3อจ620618-137 ED893539018TH chanachok + johncaocao (428688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี
54 # 3อจ620618-138 ED828028867TH ป่าตาลดอย + ฐณะวัฒน์ (428690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
55 # 3อจ620618-139 ED828028867TH opasn + ฐณะวัฒน์ (428694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(610616-213) (G 64%)
56 # 3อจ620618-140 FAM0001564660 tanint + pk123456 (428698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท
57 # 3อจ620618-141 EF131133945TH ฉางฟง + beer2126 (428702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (590109-044) (G 79%)
58 # 3อจ620618-143 TUR3000115922 patchara + เสืออิบสาทร (428706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 86%)
59 # 3อจ620618-146 EX281740138TH sam8793 + Kaowatch (428720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นพรรษาสุดท้าย ปี 2493 จ.นครสวรรค์ (600617-073)(G 65%)
60 # 3อจ620618-148 TTLY000657828 korn88 + numpraram2 (428724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ620618-149 TTLY000657828 กระต่าย + numpraram2 (428725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และรมดำใหม่)
62 # 3อจ620618-151 MBC0001044338 khuntoom + mumu99 (428682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
63 # 3อจ620618-152 EF145395725TH yoshieak + kiattisak (428757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
64 # 3อจ620619-001 taranan + tawat_boonyarat (428800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
65 # 3อจ620619-002 NUNG1789 + thesj (428804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
66 # 3อจ620619-003 prapusak + kai_emotionfc19 (428807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูรักมึง เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 16 กรัม)
67 # 3อจ620619-005 ไม้ไท + Anothaimetal (428811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
68 # 3อจ620619-006 m-cot + Anothaimetal (428815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 70%)
69 # 3อจ620619-007 WorapongP + (428861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chayakorn_champ
พระขุนแผนหน้าค่าย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (590114-170)
70 # 3อจ620619-008 ต่อ_ถนนตก + ธิดาทะเล (428818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดกัลยาฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 10 นิ้ว)
71 # 3อจ620619-101 ED881967990TH โต้งกระนวน + แพรวพรรณ (428759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
72 # 3อจ620619-102 EW798033044TH รพินท์ + khommanuch (428764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 1393)
73 # 3อจ620619-107 ED921201078TH ประดู่เหลือง + Burapha777 (428779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.ระยอง
74 # 3อจ620619-108 EW673323048TH pramual + สำนักท้อน (428783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสี่กร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
75 # 3อจ620619-109 ED879516815TH nop168 + อาทิตย์๙๙ (428788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)
76 # 3อจ620619-110 ED887141301TH udom66 + k9cob (428791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (620411-039)
77 # 3อจ620619-111 ED849874156TH Eagle007 + kanlaya48 (428859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดบวรนิเวศฯ รุ่นรวมมหาบารมีอุดมทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ620619-112 ED744461985TH nopakk + ตุ๋ยเขี้ยวเสือ (428854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อชินตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี
79 # 3อจ620619-113 EF292984697TH มอร์เมืองทอง + เด่นซัง (428761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
80 # 3อจ620619-115 ED901045060TH Robinhood + satayu_l (428767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)
81 # 3อจ620619-116 ED826369611TH napsss + fifa3623 (428772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ620619-117 ED839210673TH yyoyo + นายชยพล (428774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ620619-118 EF341587151TH atatat + เต่านินจา8859 (428778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 75%)
84 # 3อจ620619-119 EW730936491TH ปิงเปียง + ไร้นาม99 (428781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน จ.ระยอง
85 # 3อจ620619-120 EW730936491TH lekmahoran + ไร้นาม99 (428784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
86 # 3อจ620619-121 EW730936491TH lekmahoran + ไร้นาม99 (428789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร เนื้อทองแดง
87 # 3อจ620619-122 EW730936491TH อู๊ด62 + ไร้นาม99 (428792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ศรีสะเกษ
88 # 3อจ620619-123 ED797451557TH ป่าตาลดอย + อินทะปัญโญ (428795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 12.6 กรัม)
89 # 3อจ620619-124 ED797451557TH ป่าตาลดอย + อินทะปัญโญ (428798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 4.6 กรัม)
90 # 3อจ620619-125 ED797429412TH nutran + sumat (428802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ เนื้อหินหยกแกะ ปี 2515 (G 62%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
91 # 3อจ620619-127 WAVPQ00000276 Bophantom + Nong-poko (428809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 76%)
92 # 3อจ620619-128 EW568356006TH Mai2008 + มีรวย (428860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
93 # 3อจ620619-129 ED819704079TH elite90 + maii_amulet (428813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (620612-026)
94 # 3อจ620619-131 ED923230704TH taccord + สามัญชน (428760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)
95 # 3อจ620619-132 EF174924629TH จอมทอง33 + puttasin (428762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
96 # 3อจ620619-133 ED870467658TH zafari + amarin302 (428763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์หลังอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2479 จ.พิจิตร
97 # 3อจ620619-134 EF184986954TH ninewalk + พงษ์ท่าม่วง (428765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (560124-145)
98 # 3อจ620619-135 ED903007501TH Ketautomotive + noi70 (428769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
99 # 3อจ620619-136 ED903007501TH taranan + noi70 (428771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
100 # 3อจ620619-137 EX386036762TH สิงขร + Choomsilp (428773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ620619-138 ED844442193TH lekmahoran + บิ๊กบีม (428777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครปฐม (วัดท่ามะเดื่อสร้าง)
102 # 3อจ620619-139 EF479222807TH เล้งตราด + Tharin_P (428780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)(G 68%)
103 # 3อจ620619-140 ED869623007TH RaPinPraiOne + หมวยคูก้า (428786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
104 # 3อจ620619-142 ED835852102TH khuntoom + ชวนชื่น (428794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ620619-143 ED835852102TH khuntoom + ชวนชื่น (428799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 พิมพ์หลังจาร เนื้อผง ปี 2517 จ.นครปฐม
106 # 3อจ620619-144 RBKH00004310 niyom_2504 + chaiya-2 (428856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (590303-064)(G 64%)
107 # 3อจ620619-145 ED857097003TH jxsai + เดี่ยวเมืองเพชร (428803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ๙๔)
108 # 3อจ620619-146 ED888115515TH จิดาภา + aomsin_2548 (428857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน
109 # 3อจ620619-147 ED8888115515TH taccord + aomsin_2548 (428810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
110 # 3อจ620619-148 EW383354302TH แฮปรามคำแหง + nilut (428814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)
111 # 3อจ620619-149 ED929804746TH จตุจักร + boboaf (428862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ)
112 # 3อจ620619-151 ED887771523TH Warayu + pungting (428782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ620619-152 ED928720510TH Gupruek + แพรวพรรณ (428785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ620619-153 ED997100499TH sombatbs + Earthquake (428787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ620619-155 EV637783086TH อะนันตะปัดชะเย + จิตรเทพ (428796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณ(เสงี่ยม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
116 # 3อจ620619-156 ED846617136TH Maxcar40 + playmaker (428797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
117 # 3อจ620619-157 ED912530098TH klang_pra + kjack (428801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
118 # 3อจ620619-158 ED848787393TH pramual + เสือสมิง (428805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ620619-160 ED8285229917TH พรมงคล + จ่าจอก (428812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
120 # 3อจ620619-161 ED787472036TH joeenok + raimon (428766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
121 # 3อจ620619-162 ED856379334TH kusuma69 + scott (428770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (620425-119)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 21 มิ.ย. 2562 - 08:07 น.] #65852 (16/22)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620610-003 EX398034485TH bellt (428411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ620611-006 ED857815971TH HatPra (428093) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620613-006 ED787944637TH โต้งกระนวน (428309) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ620615-001 ED694269798TH ตุ๊หลวง (428470) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ620615-002 EF515055636TH คุณศิระ (428479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620615-004 EW646717615TH ธัมปารี_16 (428501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620615-006 ED844403420TH มาม่าเป็ด (428490) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ620615-008 ED848238312TH พระสมุทร22 (428494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620615-009 EU178049962TH sompong963 (428495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620615-010 EW318250364TH เงินช่างทอง (428489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620615-011 EW923363881TH Burapha777 (428457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620615-013 EW241983162TH kopper (428465) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620615-014 FAM0003179374 dewkuhaku (428468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620615-017 EW241982842TH หนองซอ (428477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620615-018 EX351747149TH ถุงนิล45 (428480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620615-019 MHNK000115786 bigforever11 (428483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ620615-020 PSP0002421440 rung-55 (428486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620615-021 ED852717306TH pansanong (428404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620611-004 rooms_studio (428112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620612-002 suntisook8345 (428229) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620612-014 กล้าเก่งทุกทาง (428208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620614-008 hyongyuth (428377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ620615-001 popular_rock (428415) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ620615-002 kongsak (428425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620615-004 ลูกแม่รำเพย (428429) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ620615-006 วิรัช (428437) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620615-008 pop_vat (428441) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ620615-009 Rahoo (428444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620615-010 rongfox (428447) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ620615-011 Veenniyakul (428498) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620615-012 nuttakrit (428500) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ620615-013 aee_sotspa (428504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620615-015 มรดกเมืองไทย (428509) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ620615-016 ARRYW81 (428511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620615-017 kongsak (428513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620608-133 ED797441651TH ginger + sumat (427855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (G 89%)
2 # 3อจ620612-130 EW912597086TH sambonk + แบงค์อรัญ (428163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และปิดทองใหม่)
3 # 3อจ620614-129 ED855961781TH SongkanA + chaintv (428350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อชุบเงิน ปี 2526 จ.ปทุมธานี
4 # 3อจ620615-118 EV915544224TH atatat + m-cot (428502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)
5 # 3อจ620617-174 EF228965425TH HatPra + hattori (428607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 72%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 20 มิ.ย. 2562 - 08:15 น.] #65849 (15/22)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620531-013 EW383301772TH เสือสมิง (427145) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
2 # 1อจ620607-001 EX396421941TH ภคิน-ปู่ทิม (428124) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ620607-007 ED833550807TH กำไลทอง (427795) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620608-003 SKUK000036536 spywarenona (428127) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620610-012 ED817478065TH som_o (427931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620611-019 EW322281408TH krittanan (428120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620611-020 EW805097467TH เสือสมิง (428123) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ620612-009 EF515019727TH คุณศิระ (428237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ620612-017 EW941649497TH ตนคอน09 (428224) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620612-018 EW307946644TH ตั้มปราจีน (428227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ620612-027 EF228250817TH nutthawut (428211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620614-009 EF514420531TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (428387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620614-012 EP988892485TH somchai_lawit (428384) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ620614-013 EW798182471TH taveecahijarung (428390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620614-016 ED857808255TH HatPra (428393) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620607-006 friendship (427788) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620608-009 Meetung (427912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620610-014 kongsak (427941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620612-003 Buransuk (428231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620612-015 กล้าเก่งทุกทาง (428210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ620612-020 ศตกมล (428667) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ620613-002 สยามเมืองยิ้ม (428316) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ620613-007 tahtee (428322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620613-008 lovelyman (428758) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620610-106 ED855004281TH รพินท์ + Dumy_kitsada (428029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2517 จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ620610-109 EW842615262TH supanutk + praqc (428013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยง กรุวัดพระคงฤๅษี เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
3 # 3อจ620610-121 ED862425815TH sansai + pippinnu (428446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9308/น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)
4 # 3อจ620610-122 ED862425815TH sansai + pippinnu (428449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9318/น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)
5 # 3อจ620611-121 SCHB000037654 tanapat05 + Ozone (428036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ620612-008 RaPinPraiOne + krais1 (428451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
7 # 3อจ620612-012 PBnew + อรรถพล (428452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
8 # 3อจ620612-122 FD844565515TH ANIES + บิ๊กบีม (428454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (620603-021)
9 # 3อจ620612-125 EW590245201TH finance + sanopporn (428150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กรรมการ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ620613-103 ED883818361TH m_panjapol + ชินนิมอน (428266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
11 # 3อจ620613-106 EX330928097TH SAMLAKSI + จ๊ะแจงร้อน (428574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 84%)
12 # 3อจ620613-108 EF384810856TH Panuwat8369 + met26 (428664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
13 # 3อจ620613-112 RG045603275TH zafari + ขวัญนคร (428262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
14 # 3อจ620613-117 ED851701596TH cchan + Nazzty (428580) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 357) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
15 # 3อจ620613-130 ED848575195TH microsoft + ก้อนกรวด (428312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2511 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ620613-140 ED887103918TH korn88 + k9cob (428292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์อกเล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
17 # 3อจ620614-133 EW347417092TH คงศักดิ์ + Iaiw9878 (428336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่(สองหน้า) เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี (550255-144)
18 # 3อจ620614-138 ED878225768TH hawett_k + อาชาเหล็ก (428359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.นครปฐม
19 # 3อจ620614-140 ED890012298TH หมูบินกวนอู + Taweesak48 (428365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
20 # 3อจ620614-144 ED817152571TH bussakorn + moojhu (428386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ620615-001 ชุมพล5 + ศตกมล (428407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (620604-004)
22 # 3อจ620615-002 toh2722 + pairott (428410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง
23 # 3อจ620615-003 nung919 + sanopporn (428414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
24 # 3อจ620615-004 noppakhun + sanopporn (428519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ620615-005 pandp + sanopporn (428418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ620615-006 บารมีพรพรหม + sanopporn (428419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีเถาะ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
27 # 3อจ620615-008 kit01 + sanopporn (428422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพซ่อมใบหน้าและเศียรนาคปรก)
28 # 3อจ620615-009 วิเศษชัยชาญ + sanopporn (428424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน จ.อ่างทอง
29 # 3อจ620615-010 kit01 + sanopporn (428426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี
30 # 3อจ620615-012 nakub + เทพมังกรทอง (428430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
31 # 3อจ620615-013 สุพัฒน์กิจ + angchu (428432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
32 # 3อจ620615-014 atatat + aeed19 (428436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) (G 76%)
33 # 3อจ620615-015 pramual + ชอบพิจิตร (428438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
34 # 3อจ620615-016 taradnoi + กบกุ๊ก (428440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค้ดระฆังใหญ่)
35 # 3อจ620615-017 KARNHATHAI + (428442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TongTFR
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
36 # 3อจ620615-101 EX397073620TH pyakorn + เอกกี้27 (428460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ620615-102 ED858137942TH Apisiri + mchutith (428464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
38 # 3อจ620615-103 ED872388595TH เป๋าแมน + pong521 (428466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (620522-072)
39 # 3อจ620615-104 ED768786880TH ท๊อปTURBO + crafter (428469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
40 # 3อจ620615-106 ED883852310TH likeit + patanakarn39 (428478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
41 # 3อจ620615-107 ED883852310TH Tara2025 + patanakarn39 (428481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
42 # 3อจ620615-108 EW861327476TH prasit_jongsiri + กัญญ์ภัทร์ (428485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (G 61%)
43 # 3อจ620615-109 ED858614843TH ดิจิม่อน + yutthanan9768 (428487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์เล็กหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม
44 # 3อจ620615-110 EW141008749TH Ben2516 + yosapon (428488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
45 # 3อจ620615-111 ED866965461TH Berm_07 + seranee (428492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (620518-046)
46 # 3อจ620615-112 SWIC000061701 pichet344 + Beed098 (428493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
47 # 3อจ620615-113 ED841070728TH RaPinPraiOne + (428496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nakak_action
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
48 # 3อจ620615-115 EW871995174TH ต่อ_ถนนตก + world (428497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวรตรง กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (620327-112)(G 85%)
49 # 3อจ620615-116 EW910476037TH sompong963 + boonsom_n (428499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
50 # 3อจ620615-119 ED848238312TH pornlimk + พระสมุทร22 (428503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
51 # 3อจ620615-120 ED901405029TH Ondemand + yongyot (428505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
52 # 3อจ620615-121 EX356595122TH ป่าตาลดอย + tosuphan (428405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรี เนื้อชินเงิน
53 # 3อจ620615-122 EW910475589TH พรพระพุทธคุณ + boyburapa (428409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (570901-119)
54 # 3อจ620615-123 ED814909654TH toey7 + khunooms007 (428413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อผง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
55 # 3อจ620615-124 EX346989275TH kittisak_10 + สุชาติสาย2 (428416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (G 69%)
56 # 3อจ620615-125 RTAM000034471 สุบรรณ์ + สุนทรฤทธิ์ (428508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้) (G 62%)
57 # 3อจ620615-126 ED870204841TH จิรพล + คอหงส์ (428521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก พิมพ์ อ ขีด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.อุดรธานี (สภาพใช้และล้างผิว)
58 # 3อจ620615-127 EF292600573TH Chaorock + บุญนำพา999 (428507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ620615-129 RTCL000012633 Bbeenaja + precha1150 (428431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานกายสิทธิ์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผงลงรัก ปี 2529 จ.จันทบุรี
60 # 3อจ620615-130 RCBV000074095 zafari + gamesman (428512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ620615-131 RCBV000074095 หิมพานต์มุ่งงาม + gamesman (428510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดจันทร์เพ็ญ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
62 # 3อจ620615-132 EW047238141TH Eagle007 + หมวยคูก้า (428515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
63 # 3อจ620615-133 TTLY00065485 vimarntong + numpraram2 (428514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ620615-136 ED828958845TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ปิ้กพาหุง (428450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
65 # 3อจ620615-137 EX369279605TH pop2517 + เปาโลพระเครื่อง (428453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
66 # 3อจ620615-138 EX369279605TH เหวัชระ + เปาโลพระเครื่อง (428456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
67 # 3อจ620615-139 EF228964376TH อิ๊บ-อิ๊บ + hattori (428458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (G 75%)
68 # 3อจ620615-140 ED876629756TH computer20 + เซียนน้อยหนึ่ง (428462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.สมุทรสาคร (620530-041)(G 64%)
69 # 3อจ620615-141 ED449690823TH Xabi17 + รักษ์ต้มเลือดหมู (428417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (G 85%)
70 # 3อจ620615-142 TLOR000193063 รัตนสิริโชติ + kanesboy (428517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
71 # 3อจ620615-143 ED870470073TH Exdesign + wewong (428421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดงคู่)
72 # 3อจ620615-144 ED735475920TH กุ้งวัดนอก + yyoyo (428427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(590505-131)
73 # 3อจ620615-145 EX333617981TH KhelangNakorn + สายหลวงปู่ (428516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
74 # 3อจ620615-146 ED883950855TH Wanchana + kawin1980 (428433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (510930-027) (G 76%)
75 # 3อจ620615-148 EV784435683TH nung919 + แว่นพระประแดง (428443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ620615-149 EF145922492TH mechanic + เพิ่มศักดิ์ (428445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
77 # 3อจ620615-151 ED90351101011TH payungsak + tranger (428455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (620412-039)
78 # 3อจ620615-154 ED876835956TH greensnake + sixsox05 (428467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ620615-155 ED818922259TH พระประแดง26 + (428471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บ้านกรอบเงิน
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(521031-017)
80 # 3อจ620615-156 ED895305452TH peerasak_off + asaki (428474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ620615-157 ED869007455TH sirimongkol1 + yanpawach (428523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
82 # 3อจ620615-158 ED825410992TH Bophantom + pitakuthai (428476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
83 # 3อจ620615-161 EW055239104TH jetsada_supat + พลังศรัทธา (428520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
84 # 3อจ620615-163 ED854129078TH ต่อ_ถนนตก + สุเรนทรชิต (428412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)(G 90%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
85 # 3อจ620617-001 สุชาติสาย2 + suksannb (428562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
86 # 3อจ620617-002 thiarin + tongprakueang (428566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 3 นิ้ว/สภาพใช้) (620608-022)
87 # 3อจ620617-003 tanit_p + มองดู (428569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (G 80%)
88 # 3อจ620617-005 TEE_INTER + pui1228 (428573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ620617-006 siblo555 + โพธาราม (428577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สร้อยสังวาลย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(620522-063)
90 # 3อจ620617-007 amon_boon + vieng (428661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
91 # 3อจ620617-008 ARNON + jane77 (428578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์พนมมือ เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น
92 # 3อจ620617-009 VAIVIT + Pitcha (428584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620529-047)(G 78%)
93 # 3อจ620617-010 pop2517 + Pitcha (428585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(620527-020)
94 # 3อจ620617-012 nung919 + Buncha (428563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(จวน) วัดมกุฎฯ เนื้อเงิน ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ620617-014 zafari + ammarin-g (428568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ620617-015 ruamsup + พิชย์ภัสสร (428570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ620617-016 pyakorn + lovehunterlove27 (428572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี (ขนาด 3 นิ้ว)
98 # 3อจ620617-101 EW895896732TH pramual + Culpidnoi (428558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
99 # 3อจ620617-102 ED869606689TH RaPinPraiOne + หมวยคูก้า (428564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
100 # 3อจ620617-103 EW476197913TH Chanchai21 + (428665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MINIGUNNER
พระสมเด็จหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
101 # 3อจ620617-104 ED797451058TH น้าเดช + armarging (428567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 0.7 กรัม)
102 # 3อจ620617-105 EW927084295TH tuktu40 + เพชรมรกต (428576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม
103 # 3อจ620617-106 ED881963848TH angelita69 + เดียวคิงส์สยาม (428581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
104 # 3อจ620617-108 ED911403795TH civilwork + Siwakarn (428666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
105 # 3อจ620617-110 ED815274935TH pandp + เด็กท่าพระ (428587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
106 # 3อจ620617-111 EW141698814TH midori + ปืนใหญ่ (428575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
107 # 3อจ620617-112 ED886448855TH payungsak + nopakk (428579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สมุทรสงคราม (620524-042)
108 # 3อจ620617-113 ED835840501TH เซียนน้อยหนึ่ง + Darkman (428583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (G 65%)
109 # 3อจ620617-114 EF335091169TH suparnpongs + ถุงข้าว (428586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ๘๖ มหาลาภ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 185)
110 # 3อจ620617-115 EF376390131TH m-cot + จ๊ะแจงร้อน (428589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่)
111 # 3อจ620617-117 EB251527627TH เก๋งกาฬสินธุ์ + Siwakarn (428596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 61%)
112 # 3อจ620617-118 ED871929060TH p_awest + ตราชั่ง (428600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
113 # 3อจ620617-119 EV564625643TH rock10 + jackhamo (428604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.พิจิตร (หมายเลข 372)
114 # 3อจ620617-120 EW060625423TH worrior + watbannon (428608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
115 # 3อจ620617-121 EW919667192TH phoomchai + supachai_u (428590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)
116 # 3อจ620617-122 ED867078193TH น้าเดช + osgar (428594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขุมทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
117 # 3อจ620617-123 ED843796107TH pandp + friendship (428597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อสำริด ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
118 # 3อจ620617-126 EV566755938TH KARNHATHAI + (428606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วรรณสินศิริ
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
119 # 3อจ620617-128 ED844239184TH AChen + น้องหมี (428614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(620606-020)
120 # 3อจ620617-129 ED844239184TH pramual + น้องหมี (428617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ620617-130 EX292237160TH Bophantom + Aeychonburi (428620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)
122 # 3อจ620617-131 EX292237160TH Bophantom + Aeychonburi (428615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)
123 # 3อจ620617-132 ED844580155TH taiy_k + กิ๊กก๊อก1 (428618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 63%)
124 # 3อจ620617-133 ED797099781TH noi70 + PhaPooh (428621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
125 # 3อจ620617-134 ED887724903TH pletrat + pooke (428623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
126 # 3อจ620617-135 EF174894754TH shansatran + WaruntornB (428624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (620529-098)
127 # 3อจ620617-137 ED828958862TH jojubkay + เพชรมรดกไทย (428631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม
128 # 3อจ620617-138 EF244388686TH zafari + tamthodsaporn (428641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อเงินลงยา ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี (สภาพลงยาชำรุด)
129 # 3อจ620617-139 EF244388686TH tuktu40 + tamthodsaporn (428636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
130 # 3อจ620617-140 ED815264561TH atatat + noi2528 (428616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
131 # 3อจ620617-141 ED815264561TH elite90 + noi2528 (428592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ
132 # 3อจ620617-142 ED815264561TH Exdesign + noi2528 (428595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ620617-143 ED815264561TH kk-aubon + noi2528 (428598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ620617-145 ED844746606TH ชมรมศิษย์สน + akehup (428605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
135 # 3อจ620617-146 ED804213127TH มนต์เมืองเหนือ + chaowat (428609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
136 # 3อจ620617-148 PSP0002190440 monchaimaksup + (428613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Joeymorn
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2/สภาพรมผิวใหม่)
137 # 3อจ620617-149 EU657798028TH pramual + บวรศักดิ์ (428619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (550210-086)
138 # 3อจ620617-150 ET824631459TH sompong1691 + วิถีแห่งเซียน (428622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
139 # 3อจ620617-151 EW875954484TH ruamsup + sza1200 (428630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
140 # 3อจ620617-152 EW875954484TH ruamsup + sza1200 (428633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
141 # 3อจ620617-153 EW875954484TH ruamsup + sza1200 (428635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
142 # 3อจ620617-154 EW875954484TH ruamsup + sza1200 (428638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
143 # 3อจ620617-155 EW875954484TH ruamsup + sza1200 (428639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
144 # 3อจ620617-156 EF517022896TH gecko + sakbangbon (428659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2491 จ.พระนครศรีอยุธยา
145 # 3อจ620617-157 EF517022896TH gecko + sakbangbon (428660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2491 จ.พระนครศรีอยุธยา
146 # 3อจ620617-158 ED868117199TH tuktu40 + phanom-psv (428642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
147 # 3อจ620617-159 EX369283327TH wasanpi + โจอี้บอย (428649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2482 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
148 # 3อจ620617-160 ED874013391TH ตุ๊หลวง + ศรีมหาโพธิ (428647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.5 นิ้ว/สภาพถักเชือกชำรุด) (620314-053)
149 # 3อจ620617-161 EV915544255TH เจริญ + m-cot (428625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(611207-090)
150 # 3อจ620617-162 ED892503621TH คนกรุงศรี + AOTTMJ (428626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
151 # 3อจ620617-163 EW095997907TH Tarzan + สหายเมืองลิง (428628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
152 # 3อจ620617-164 ED857162890TH คอหงส์ + Prakor (428629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 68%)
153 # 3อจ620617-165 EW331924879TH pramual + phubed (428632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน เนื้อชินเงิน จ.เชียงราย (สภาพชำรุดส่วนบน) (ผิวมีคราบจากการเก็บ)
154 # 3อจ620617-167 EV784406245TH arinjung + โชติอนันต์ (428637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
155 # 3อจ620617-168 ED874013405TH หิมพานต์มุ่งงาม + ศรีมหาโพธิ (428640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 3 นิ้ว)(620314-054)
156 # 3อจ620617-169 SKTG000020595 zafari + Apisiri (428643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
157 # 3อจ620617-171 ED881972235TH t_inkeaw + สุพัฒน์กิจ (428657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (620316-079)
158 # 3อจ620617-172 ED827448960TH กชณิชา + jinn-jinn (428599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (571215-089)
159 # 3อจ620617-173 EF521339019TH Nknavink90 + Suprarop (428603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
160 # 3อจ620617-175 EF229352137TH tuktu40 + somkiatthornburi (428611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
161 # 3อจ620617-176 EX369283358TH taranan + โจอี้บอย (428653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 18 มิ.ย. 2562 - 08:19 น.] #65842 (14/22)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620605-001 EW497708113TH Langkapin88 (427893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620606-015 EW573754592TH sixsox05 (427939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620607-010 EU266850017TH เด็กบัวทอง (427798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620608-004 ED824196215TH seranee (427889) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ620608-014 EW975893125TH โอ๊ตหาดใหญ่ (427928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620608-016 EF352242592TH นายูนอิม (427875) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620608-018 EF174902169TH สุเรนทรชิต (427884) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620611-008 EF449137274TH bkkbadboy88 (428100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620611-011 EW567961278TH Ekstar (428317) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ620612-001 ED8643047324TH o-larn (428249) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620612-002 EX432826822TH simmax (428220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620612-004 ED870453906TH koekoe (428226) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ620612-005 EW568957266TH tojane (428241) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620612-006 ED866918458TH seranee (428230) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ620612-007 EW590249781TH tk_10 (428232) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ620612-008 EF294776887TH ท่านหลวง (428235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ620612-010 EX268901241TH TEE_INTER (428228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620612-011 ED836647853TH ทาสธรรม (428200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620612-012 EW840768773TH rukawa7 (428245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620612-013 EW796616878TH ข้าวโอ๊ด (428204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620612-014 EW852665759TH Nawaporn_Prathai (428213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ620612-015 ED833668593TH seed-seed (428218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ620612-016 EW6222528440TH russamee (428222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ620612-019 EW650321450TH กานกินรี (428257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ620612-020 ED851702061TH RouteBrother (428250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620612-021 EW437582923TH SOMDED (428181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ620612-023 EF515046784TH paparuszy (428197) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ620612-024 นิธิกานต์ (428201) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ620612-025 RPTO000006253 ริมกวง222 (428206) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ620612-026 ED827596022TH citynew (428209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ620612-028 EW252640883TH mumu99 (428217) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620612-029 EW927411565TH Vincent (428221) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ620612-030 ED832057944TH สนบางกรวย (428225) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
34 # 1อจ620612-032 EV469355097TH ammad (428205) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ620612-033 ED867571749TH mahachon (428212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ620612-034 ED865128949TH piboon (428216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ620613-001 ED831542745TH kit01 (428294) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ620613-002 ED851702225TH ขุนพลโต (428297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ620613-003 ED833397082TH Chanchai21 (428300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ620613-004 EF514399799TH คุณศิระ (428302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ620613-005 ED833455369TH O-Korat (428307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ620613-007 ED835221083TH Angle99 (428311) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
43 # 1อจ620613-008 EF183679144TH nauts (428313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ620614-001 EU659243675TH pradrem (428361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ620614-002 EW308965358TH supphakrit (428364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ620614-003 EV482150813TH tookatun (428367) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
47 # 1อจ620614-004 EF356022606TH supanutk (428372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ620614-006 WDID000081579 Folkfolk (428376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 1อจ620614-007 EF312581195TH KokoCom (428379) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ620614-008 ETTH122341070 กำไลทอง (428382) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ620614-010 ED866954279TH seranee (428389) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
52 # 1อจ620614-011 EF510285685TH cosmopra (428380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
53 # 1อจ620614-015 ED873714614TH Leksalaya (428392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ620614-017 ED848596915TH ATTORN43 (428396) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
55 # 1อจ620614-018 EF243139444TH tomcm (428394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ620614-019 EX346989995TH สุชาติสาย2 (428395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620605-002 Ben2516 (427949) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ620608-015 ลูกพ่อพันท้าย (427902) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ620610-001 KUKLUXKHAN (427933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620610-005 aforever (428025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ620610-012 treetap (427932) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ620610-013 pratrama7 (427937) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 2อจ620612-001 somjitgass (428246) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ620612-004 Buncha (428233) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ620612-005 JoEthaibev (428234) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 2อจ620612-006 nakarin (428236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620612-007 Choke5383 (428238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620612-008 Meetung (428239) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ620612-009 เน้นพระสวย (428240) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ620612-012 peacemaker (428203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620612-013 SeksitK (428207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620612-016 artty5959 (428214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620612-017 บ็อบสุโขทัย (428215) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ620612-018 กำเงิน (428219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620612-019 เจริญพร (428223) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ620613-001 sombatbs (428314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620613-003 chaiyarit_c (428318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620613-004 gongtoe (428319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620613-005 Mai2008 (428320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ620614-001 R-pong (428355) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ620614-002 rooms_studio (428360) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ620614-003 sodsivakorn (428366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ620614-004 เด็กราชวิทย์_17 (428369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620614-005 somtum (428371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ620614-006 Theeraphat23 (428403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ620614-007 hunter04 (428374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ620614-009 Prichar (428383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ620614-010 ตู่พระราม (428385) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ620614-011 surasak_bpb (428368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ620614-013 likeit (428375) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620604-124 EF382621832TH guidenaja + nui555 (427465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพพัน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ620608-141 ED740569236TH bunjerd + แม็คแร่นอง (427817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน จ.ระยอง (G 81%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ620612-011 payungsak + jirapach (428146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (620228-128)
4 # 3อจ620612-102 EF370324085TH TEE_INTER + น้ำฟ้าใส (428147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม รุ่นแรก ปี 2465 จ.ราชบุรี
5 # 3อจ620612-126 EW590245201TH zafari + sanopporn (428247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพสวย)
6 # 3อจ620612-136 RRUD000038861 ppeekun + Pissawat29 (428182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดฐานบนซ้าย)
7 # 3อจ620613-124 ED886410205TH Chanchai21 + tgiporp (428301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สาริกาหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร (ไม่ระบุปีสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
8 # 3อจ620614-002 archa8 + แฟรงค์ตาทิพย์ (428326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจุก วัดพระศรีฯ พิมพ์ฐานสูง เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(620306-096)
9 # 3อจ620614-003 Aaekaa + vinit09 (428331) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่น 95 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่น 95 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่น 95 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
10 # 3อจ620614-004 golf_kk + กฤษรวมโชค (428401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
11 # 3อจ620614-005 pandp + hyongyuth (428400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ620614-101 EF514395752TH somchai_lawit + คุณศิระ (428335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550127-044) (G 69%)
13 # 3อจ620614-102 EW968271482TH bunpot + NamcheawAF (428345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
14 # 3อจ620614-103 ED886441738TH motomoshi + โกวบ้อ (428347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะเมีย เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี
15 # 3อจ620614-104 ED901002360TH tockjung + pong521 (428349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
16 # 3อจ620614-106 EX386017281TH pyakorn + เกียรติกังวาน (428351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์แขนกว้าง เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (500727-054)
17 # 3อจ620614-107 EX386017281TH ปฏิพัทธ์2539 + เกียรติกังวาน (428353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
18 # 3อจ620614-108 EF293016788TH dod18 + putza8888 (428402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
19 # 3อจ620614-109 EW766920462TH nopakk + srisanpang (428357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ620614-110 EW915647201TH Yut809 + เขยมาบตาพุด (428363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
21 # 3อจ620614-111 EW796605107TH archa8 + ข้าวโอ๊ด (428327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนข้างขีด เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี
22 # 3อจ620614-112 ED818851376TH ครูนัต + อิทธิมงคล9 (428398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
23 # 3อจ620614-114 ICON000045749 หิมพานต์มุ่งงาม + (428329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
numpraram2
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ620614-115 ICON000045749 ภาคภูมิ + numpraram2 (428338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะแม เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ620614-116 ICON000045749 DDman + numpraram2 (428340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ620614-117 ICON000045749 yime2 + numpraram2 (428343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.นนทบุรี (วัดลานนาบุญสร้าง) (สภาพใช้)
27 # 3อจ620614-119 EW579607045TH Eagle007 + ขนมกรุบ (428346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดบางพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อแร่ จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ620614-120 NGWW000058388 Tar_MDU35 + (428356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
29 # 3อจ620614-121 ED841085149TH Exdesign + ภิรัต (428328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ620614-122 EW729214117TH Noise + ไร้นาม99 (428330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
31 # 3อจ620614-123 EV634122058TH MIXMUK + ธิติวราห์ (428333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)
32 # 3อจ620614-124 EW769873761TH bigปากน้ำ + TaNachaut (428337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่)
33 # 3อจ620614-126 ED865921362TH pornlimk + nanoh2015 (428342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ620614-127 ED836926552TH Bophantom + rjannon (428397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (551122-057)
35 # 3อจ620614-128 ED855961781TH Bophantom + chaintv (428348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
36 # 3อจ620614-130 EW836158149TH soiytnd + pangjung (428352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นพินัยกรรม เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี
37 # 3อจ620614-131 EW836158149TH kertoar + pangjung (428332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีด(เอ) ปี 2505 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ620614-132 TLSN000367755 ชลชินเขต + สาลิกาดง (428334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
39 # 3อจ620614-134 EF259289353TH Apisiri + อะนันตะปัดชะเย (428341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และชำรุด)
40 # 3อจ620614-135 ED819868863TH atatat + Bigbub (428344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)
41 # 3อจ620614-136 ED895908775TH wuth101 + thanet (428354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)
42 # 3อจ620614-137 EV915544215TH wwwoot + m-cot (428358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (601103-152)
43 # 3อจ620614-139 EW863680037TH toymlt + prasertpp (428362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) (620506-178)
44 # 3อจ620614-141 ED819857905TH Apisiri + Settawut (428373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาด 2.6 นิ้ว)
45 # 3อจ620614-142 EF243139444TH APICHETTB + tomcm (428378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง
46 # 3อจ620614-143 EF174895595TH saksitt + OgapzaO (428381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิวรมดำ)
47 # 3อจ620614-145 EF436607924TH พรอิศรา + สิริธรรมโม (428388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
48 # 3อจ620614-146 EW968699126TH YP-BANGSUE + ratro (428391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพใช้) (620529-120)
49 # 3อจ620615-150 EW920721718TH เด็กราชวิทย์_17 + rongfox (428448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 6.3 กรัม) (G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 17 มิ.ย. 2562 - 08:13 น.] #65836 (13/22)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620603-009 EW842269841TH ประพฤทธิ์ (428111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620604-003 ED829754432TH lalisara_99 (428115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620606-005 ED831614059TH sakduang (428121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620607-004 EW301246737TH มีนาคม (428126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620608-009 EW347416914TH Iaiw9878 (428128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620608-013 EU659243471TH pradrem (428129) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620608-025 ED830122870TH akkhapons (428130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620610-008 ED760055575TH pound2007 (427942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ620611-001 EW044490121TH Pattana123 (428137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620611-003 ED840414909TH welding24 (428081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620611-004 ED879441975TH udomkaew (428086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620611-005 SCHB000037654 Ozone (428090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620611-007 EF449137274TH อินทภาณี (428096) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ620611-009 EF315927236TH MINIGUNNER (428103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620611-012 EU659243539TH pradrem (428094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620611-013 ED809281177TH Earthquake (428102) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ620611-014 RRUD000038862 POMPASAK (428105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620611-015 EW248461245TH pornperm (428107) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ620611-016 ED815657957TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (428110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620611-017 ED822378944TH พิศุทธิ์ (428113) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ620611-018 EF112981215TH ghostrecon17 (428117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620611-021 EU266851295TH เด็กบัวทอง (428109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620608-014 booter (428073) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ620611-001 thongpaiwan (428095) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620611-002 sakwat (428099) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ620611-003 p_awest (428108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620611-005 phukaseam (428114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620611-006 หนุ่มนพลักษณ์ (428116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620611-008 กฤษรวมโชค (428119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620611-009 s-rat (428122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ620611-010 kit49 (428125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620611-011 tahtee (428062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620611-012 คุณพลอยคุณเพชร (428065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ620611-013 bangkokpoms (428067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ620611-014 hunter04 (428071) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620525-128 PSP0002943525TH hamham + แก้วนพเก้า (426886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเขาสมอคอน เนื้อทองเหลือง จ.ลพบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 9 นิ้ว)
2 # 3อจ620610-101 EW796361974TH lekmahoran + Aeychonburi (427997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
3 # 3อจ620611-104 EW571006124TH kim40 + patcharapon (428296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ620611-128 ED826353982TH Eagle007 + คอปแมน (428299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลัง สธ.(เล็ก) เนื้อผง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ620611-135 EF125526807TH RaPinPraiOne + bank18 (428303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
6 # 3อจ620613-001 lingling + ติ่งลี่ (428259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 802)
7 # 3อจ620613-002 kala2524 + ฟรีโน่ (428264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นไพลินคาสิโน เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ620613-003 benzy + เดียวคิงส์สยาม (428268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 75%)
9 # 3อจ620613-004 Kaeokleng + เดียวคิงส์สยาม (428271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 77%)
10 # 3อจ620613-005 นครนายก + เดียวคิงส์สยาม (428273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
11 # 3อจ620613-006 pornpipat + เด็กกาญ (428278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
12 # 3อจ620613-007 พิศุทธิ์ + Mai2008 (428280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (620318-022)
13 # 3อจ620613-009 Sololo + gun87 (428287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 64%)
14 # 3อจ620613-010 Suradech + gun87 (428290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง จ.ฉะเชิงเทรา (G 75%)
15 # 3อจ620613-011 Chanchai21 + gun87 (428323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อดิน
16 # 3อจ620613-101 EF293732505TH เซียนน้อยหนึ่ง + (428261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์เล็กหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดด้านหน้าล่างขวา)
17 # 3อจ620613-102 ED883818361TH atatat + ชินนิมอน (428263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ620613-104 EF174898305TH KySukit + Teebotun (428267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) (G 63%)
19 # 3อจ620613-105 ED817152038TH SongkanA + moojhu (428272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน ปี 2460 จ.สิงห์บุรี
20 # 3อจ620613-107 ED814917240TH toey7 + khunooms007 (428276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อดิน ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
21 # 3อจ620613-109 EF408880788TH rachane53 + wattana09 (428324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ620613-110 ED856062630TH ชินเงิน + วุฒินันท์ (428289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว) (G 81%)
23 # 3อจ620613-111 NGWW000058320 midori + Rich989 (428260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ620613-113 EF311839301TH rukphon + Ozone (428265) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลัดบุญ วัดกุฎโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพชำรุดหน้าท้อง) [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
นางกวักวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
25 # 3อจ620613-114 ED814720273TH Veeusedcar + chuchart-k (428269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (600407-132)
26 # 3อจ620613-115 EW803923195TH taat_007 + รัตน์เนินพระ (428270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)
27 # 3อจ620613-116 RLSK000002644 PharmX + OgapzaO (428274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
28 # 3อจ620613-118 EU657795401TH zafari + บวรศักดิ์ (428277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กำแพงเพชร (540729-141)
29 # 3อจ620613-119 ED887816088TH Bull5 + จ่าอ๊อด (428282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
30 # 3อจ620613-120 ED829226775TH Addyhandsome + น้องหมี (428286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)
31 # 3อจ620613-121 ED829226775TH pramual + น้องหมี (428293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 66%)
32 # 3อจ620613-122 MNKP000620621 kajell3555 + electricalpower (428295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (G 81%)
33 # 3อจ620613-123 EW252642306TH พรอิศรา + weddy (428298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(600429-140) (G 68%)
34 # 3อจ620613-125 EV365222035TH เอกอาคาร + pikky (428304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ620613-126 ED856366392TH ลายน้ำ + scott (428305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (620429-059)
36 # 3อจ620613-127 ED775088671TH nung919 + sohn27 (428306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มอรัญญิก กรุวัดอรัญญิก เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)
37 # 3อจ620613-128 EV686548380TH nung919 + Buncha (428308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
38 # 3อจ620613-129 EF101414633TH sam8793 + สุดขอบฟ้าG (428310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ620613-131 ED716380331TH วุฒินันท์ + psvtheewarat (428315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ620613-132 ED843800861TH konlukpra + โอเว่น (428275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620613-133 ED879000430TH ณัชกิจ + Jet2012 (428279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑโบราณ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ620613-134 EV767886294TH arkorn + PhaPooh (428281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ620613-135 EV767886294TH แม็คกระเพาะหมู + PhaPooh (428283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
44 # 3อจ620613-136 EF437666813TH pakarapo + Aom42 (428285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
45 # 3อจ620613-137 ED901004224TH supanutk + pikkared (428288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และแต่งผิวด้านหน้า) (620509-046)
46 # 3อจ620613-138 EX197744228TH Bophantom + armenterclub (428291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (G 68%)
47 # 3อจ620613-139 ED694269807TH gecko + ตุ๊หลวง (428325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้นแต่งเก่า เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(610616-182)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 15 มิ.ย. 2562 - 08:09 น.] #65832 (12/22)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620603-014 ED832586371TH ชวนชื่น (427374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620604-004 EF320695438TH maii_amulet (427482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ620606-013 EF228651611TH zafari (427678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620606-014 EN717199355TH NMBTHAI (427680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ620610-001 EF408898228TH ammad (427934) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ620610-002 ED816535892TH Chanchai21 (428016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620610-004 EW086975174TH น้องแผ่นดิน (427938) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ620610-005 ED866905233TH JadeJ (427944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620610-006 ED857017861TH เมิส_เพชรบูรณ์ (427946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620610-007 EF515021235TH คุณศิระ (427950) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ620610-009 EW184189102TH perfectman77 (427947) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620610-010 ED820584299TH naran (427953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ620610-011 ET122340848TH กำไลทอง (427929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620610-013 ED810439425TH สอง555 (427936) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620601-015 มหามงคลพระ (428017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620605-009 โพธาราม (427559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ620605-012 penggo (427514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620606-003 ชลชินเขต (427695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620606-005 OMBUN (427697) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ620607-002 Pseheng (427779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620607-007 ปาล์มไทยพัฒน์ (427800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620608-010 ณัชกิจ (427913) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ620610-002 arun2528 (428024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620610-003 kusuma69 (427935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ620610-004 arthur (427940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620610-006 lovehunterlove27 (427943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620610-007 พัทลุง (427945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620610-008 chanram (427948) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ620610-009 rooms_studio (427951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620610-010 อรรถพล (427952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620610-011 uthenkhukid (427930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620612-011 เน้นพระสวย (428202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620613-006 การันตีพระ (428321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620531-127 ED827402574TH inceepra + pdarnswat (427474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ620601-148 ED844600376TH dittasagul + kwunjaii (427477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ปี 2531 จ.จันทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ620604-126 EF436103997TH bird2513 + ประพฤทธิ์ (427473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (520403-038)(G 89%)
4 # 3อจ620605-120 ED840423826TH ต้นแอปเปิ้ล + welding24 (428020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือวัดปีกกา เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้สึก)
5 # 3อจ620605-121 ED842731006TH Sakorn_rak + theone (427508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดนาสัน พิมพ์ใบพุทรา เนื้อดิน จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ620605-127 EW159854038TH นุหลัก4 + นึกอ่อนนุช (427524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดมะเดื่อ เนื้อทองแดง ปี 2463 จ.ราชบุรี (G 64%)
7 # 3อจ620606-102 ED843334586TH nung919 + ใหม่พระประแดง (427590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
8 # 3อจ620606-180 ED744409036TH sudjarit + singha_37 (427687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อว่าน จ.พัทลุง
9 # 3อจ620607-111 ED816182444TH kritaya + นับตังค์ (427719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
10 # 3อจ620607-115 EF294093083TH ลูกพระยาวัง + toturbo (428097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ พิมพ์สหกรณ์(เล็ก)เนื้อเงิน ปี 2530 จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ620607-137 EW178208006TH เพิ่งหัดดู + ภคิน-ปู่ทิม (427729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นโบราณ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ620608-135 ED856803932TH RaPinPraiOne + Romet (427867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
13 # 3อจ620608-140 EW834517405TH midori + Wazabis (427880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
14 # 3อจ620610-010 pyakorn + lovehunterlove27 (427985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี (ขนาด 1.8 นิ้ว)
15 # 3อจ620610-016 ศักดิ์ศิริ + เทพมังกรทอง (427998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
16 # 3อจ620611-002 วุฒิปราการ + angelita69 (428068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2017)
17 # 3อจ620611-005 tanint + เทพมังกรทอง (428076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (G 73%)
18 # 3อจ620611-006 pramual + เทพมังกรทอง (428078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)

19 # 3อจ620611-106 EV906719497TH Nihao + กวาง1 (428046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
20 # 3อจ620611-109 EF174903941TH พลดินแดง + Prince_Pratya (428052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ620611-113 EF101326032TH mars7783 + สุดขอบฟ้าG (428063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี
22 # 3อจ620611-115 ED874503979TH nopakk + mchutith (428069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
23 # 3อจ620611-117 ED874503979TH catbkk + mchutith (428077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สามขีดใน เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
24 # 3อจ620611-125 ED848751439TH นเรศวร + ฝอยทอง (428045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นนำฤกษ์หัวใจ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2557 จ.ระยอง (หมายเลข 918)
25 # 3อจ620612-003 atatat + Buransuk (428159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 68%)
26 # 3อจ620612-004 ทรัพย์1990 + piyaphum (428161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่)
27 # 3อจ620612-005 computer20 + piyaphum (428162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้และล้างผิว)
28 # 3อจ620612-006 kopper + เน้นพระสวย (428164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (610829-060)(G 84%)
29 # 3อจ620612-007 phoomchai + เน้นพระสวย (428167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)(600206-039)
30 # 3อจ620612-009 Tommy9 + mahahing (428171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
31 # 3อจ620612-010 pramual + pui1228 (428176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่ธูป วัดแค เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (620517-067) (G 63%)
32 # 3อจ620612-103 ED867519545TH Ondemand + piak25 (428256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
33 # 3อจ620612-104 ED793162254TH bigปากน้ำ + ผมนะเด็กเทพ (428152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน ปี 2483 (G 94%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
34 # 3อจ620612-105 ED871614746TH karn_rayong + jinn-jinn (428154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สดุ้งกลับ(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพฝนขอบข้างและหลัง)
35 # 3อจ620612-106 ED871912360TH โต้งกระนวน + pattapee1 (428155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนพุทธกวัก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดขอบบน)
36 # 3อจ620612-107 ED814719765TH shansatran + chuchart-k (428158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (580605-052) (G 78%)
37 # 3อจ620612-108 ED867572302TH Kunti + But140 (428255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

38 # 3อจ620612-109 ED891411376TH Bophantom + bombay9 (428169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(620404-057)
39 # 3อจ620612-110 EW227700625TH joeenok + framerin (428253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
40 # 3อจ620612-111 ED883005098TH Prayad1078 + ปิงเปียง (428172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน (620530-127)
41 # 3อจ620612-112 ED867509494TH เป๋งบ้านค่าย + But140 (428178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 60%)
42 # 3อจ620612-113 ED824795925TH หนุ่มธนบุรี + thank2016 (428180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 197468)
43 # 3อจ620612-114 ED823217489TH ลูกขวากลิง + tumtam (428183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผ้า(ละเอียด) ปี 2537 จ.ระยอง
44 # 3อจ620612-115 ED843268710TH camaroj + numaoy (428187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7444)(610407-206)
45 # 3อจ620612-116 EV830057425TH Narerut + Weeratat (428189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดชากลูกหญ้า พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(620114-133)
46 # 3อจ620612-117 EV458025421TH nopakk + narong54 (428244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ พิมพ์หลังยันต์
47 # 3อจ620612-118 ED814719757TH chokpaisarn2493 + (428191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chuchart-k
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (581022-183)
48 # 3อจ620612-119 EF515019727TH อะนันตะปัดชะเย + คุณศิระ (428196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
49 # 3อจ620612-120 EW837430362TH Kunti + aung_wongta (428254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 63%)
50 # 3อจ620612-121 EX429814926TH tanint + WIRETAP (428141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ620612-123 EW776585805TH puklucky + rockman (428145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผง ปี 2529 จ.นครราชสีมา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
52 # 3อจ620612-124 EW622528440TH Aeybangsaen + russamee (428243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพขอบพรุนจากการใช้และล้างผิว)
53 # 3อจ620612-127 EW590245201TH zafari + sanopporn (428248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์สองหน้า ปี 2516 จ.สกลนคร
54 # 3อจ620612-128 ED860737276TH YP-BANGSUE + มาริโอ (428157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
55 # 3อจ620612-129 ED821192311TH pop_014 + pungting (428160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2343) (สภาพทำความสะอาดผิว) (620525-034)
56 # 3อจ620612-131 EW249376985TH Rambo_thai + ekach (428166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี

57 # 3อจ620612-132 EW915549337TH Teerasak01 + เขยมาบตาพุด (428170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 7 กรัม)
58 # 3อจ620612-133 ED874011869TH dhammachart + สุนทรฤทธิ์ (428174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 77%)
59 # 3อจ620612-134 EF244646663TH khomdech99 + (428177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระนาคปรกหลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
60 # 3อจ620612-135 EW916104135TH เชิงไก่แจ้ + thriphop09 (428252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ตราด
61 # 3อจ620612-137 EW909077205TH ตุ๊หลวง + KID_2 (428185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ620612-138 ED828193413TH กล้าเก่งทุกทาง + นิธิกานต์ (428194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(540819-080)
63 # 3อจ620612-139 EW776585876TH IAMAE + cosmopra (428198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2500 จ.ระยอง (โค้ดศาลาชินบัญชร) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
64 # 3อจ620612-140 EW909078829TH ปิงเปียง + KID_2 (428199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์ต้อ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
65 # 3อจ620612-141 ED886412555TH thotsaphol4110 + Sivilaihan (428142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
66 # 3อจ620612-142 EF174898291TH Bophantom + BOAT26 (428144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1106)
67 # 3อจ620612-143 EU840664226TH nawinwit + ศรัทธา111 (428148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ620612-144 EF341626150TH Bophantom + chang (428151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)
69 # 3อจ620612-145 EW252640883TH big1144 + mumu99 (428153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (580612-101)
70 # 3อจ620612-146 ED884902848TH unvastar + isarawut (428165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (G 80%)
71 # 3อจ620612-147 ED895201934TH kittisak_10 + Jaiddjai (428168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
72 # 3อจ620612-148 EF145924462TH KmanMk + Darkman (428251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้และแต่งผิว)
73 # 3อจ620612-149 ED832057944TH วัฒน์วังหิน + สนบางกรวย (428173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
74 # 3อจ620612-150 ED857080365TH สมิงพราย + bunhar35 (428175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร
75 # 3อจ620612-151 ED860763245TH Poonsin + โอแคราย (428179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)

76 # 3อจ620612-152 ED833591832TH dreamsconner + (428184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bluezone69
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
77 # 3อจ620612-153 RP394092315TH Chanchai21 + manpower9 (428188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
78 # 3อจ620612-154 ED850169947TH paoman + โกวบ้อ (428190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อผง ปี 2518 จ.ลำปาง
79 # 3อจ620612-155 ED827584483TH Bophantom + Kjohnpat (428192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
80 # 3อจ620612-156 ED818920332TH RaPinPraiOne + (428193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพรถไฟ46
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
81 # 3อจ620612-157 ED793171344TH thotsaphol4110 + tanaka (428195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
82 # 3อจ620613-008 ไลอ้อนเรด + gun87 (428284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม) (G 74%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 14 มิ.ย. 2562 - 08:16 น.] #65825 (11/22)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620531-009 EX386176725TH ตั้มเพชรบุรี (427158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620531-019 EF179961773TH กำไลทอง (427166) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620531-021 EF179961606TH กำไลทอง (427194) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620531-022 EW658234080TH donfly1 (427239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ620601-005 SKLG000121110 พลายชาติ (427927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620603-012 EF382614108TH samanta (427370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620604-001 EF408875100TH ammad (427472) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ620604-005 EF179962694TH กำไลทอง (427485) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620604-007 ED806933824TH ภิรัต (427492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620608-001 EW913704285TH Ninja_tech (427881) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620608-002 ED768684948TH chsearn (427885) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ620608-005 FAM0001251512 jojubkay (427895) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620608-006 SELW000006895 คงศักดิ์ (427896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620608-007 EW915637500TH เขยมาบตาพุด (427899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620608-008 EW853442205TH Attaseth_D (427900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620608-010 EF228647869TH joeenok (427904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620608-011 EW086972306TH น้องแผ่นดิน (427857) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 1อจ620608-012 ED853741006TH แป้ง67 (427862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620608-015 EW046596187TH kridsanapong (427864) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620608-017 ED857812578TH HatPra (427879) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ620608-019 ED819860825TH หนูมิเตอร์ (427887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ620608-020 ED838907264TH Sinsiampra (427890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ620608-021 EF112415555TH anuruknavy44 (427883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620608-022 EW087458888TH ใหม่เมืองเหนือ (427886) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ620608-023 EW141690634TH ปืนใหญ่ (427888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ620608-024 EW864278880TH pnchok (427891) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620531-003 hyongyuth (427234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620601-006 พบธรรม (427301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ620604-006 ดิอาโบล (427476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620605-001 นายพอเพียง (427533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620605-014 cabzaa (427519) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620605-015 อ้น_รังสิต (427523) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620606-021 ศตกมล (428258) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ620608-001 ๙อุอากะสะ (427898) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ620608-002 tumacer (427901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620608-003 popular_rock (427903) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620608-004 ทศวรรษ33 (427919) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ620608-007 somtum (427924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620608-008 nuttakrit (427911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ620608-011 lomlopburi (427892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ620608-012 lerdlit (427894) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 2อจ620608-013 khaokho (427897) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 2อจ620608-016 kongsak (427906) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ620608-017 tanac (427908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620608-018 pavapura (427909) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ620608-019 morning (427910) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620531-141 KANP000014183TH แฮปรามคำแหง + (427209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bigforever11
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
2 # 3อจ620601-123 EF227873855TH tigerath + Kimbunbun (427249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (G 68%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ620603-001 thongpaiwan + ลูกแม่จัน (427333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ620603-002 jedsada + วินัย15 (427334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดพลับ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
5 # 3อจ620603-119 EF005739765TH tanint + Lardsak29 (427411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.ฉะเชิงเทรา
6 # 3อจ620604-002 พรานม่วง + เก่งจริงจริง (427423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร
7 # 3อจ620604-107 ED823526471TH teaker + mahaphom (427501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน
8 # 3อจ620604-108 EW579606518TH เหน่งบางคู้ + ทศแก่งคอย (427495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลาน จ.สมุทรสงคราม
9 # 3อจ620605-113 TH01182ZPZN09 namuang + beer2126 (427571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) (G 65%)
10 # 3อจ620605-119 SMAT000102592 ปิงเปียง + somsuk555 (427580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
11 # 3อจ620606-109 EF434560535TH inceepra + หนุ่มคลองจินดา (427608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ620606-113 ED824167792TH Bophantom + nuknik2 (427604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ620606-143 EW664294391TH BankHiWay + เอื้ออนันต์ (427617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ620606-159 EF105255901TH พญาสุกร + บีเวียงพิงค์ (427625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูป่าหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
15 # 3อจ620606-160 ED815228618TH yime2 + อลงกรณ์แชมป์ (427629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นบัวห้าเม็ด เนื้อผง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ620606-174 ED806270127TH Roma96 + Benyapa (427674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
17 # 3อจ620606-175 ED806270127TH sook14 + Benyapa (427701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง ปี 2505 จ.ระยอง

18 # 3อจ620607-107 ED829218479TH คนกรุงศรี + น้องหมี (428091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมหลังล่างซ้าย)
19 # 3อจ620607-118 ED809655078TH kohler + kunakorn (427734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
20 # 3อจ620607-120 WALK000447606 Bull5 + kajell3555 (428098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (G 61%)
21 # 3อจ620607-155 ED826419026TH Narongchai007 + takrit (427732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง
22 # 3อจ620607-156 ED835814461TH ziggaza + ชวนชื่น (427736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
23 # 3อจ620607-160 ED830019387TH jojojung + บัวมงคล (427748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ620607-162 ED854117185TH ดาวหาง + ว่านหวาย (428101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรงมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต
25 # 3อจ620608-144 EW496259679TH เอตะทัคคะ + chiewchanze (428104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสร้างอำเภอแม่ริม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
26 # 3อจ620611-001 Tham99 + somboonput (428064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620531-186)
27 # 3อจ620611-003 taccord + rooms_studio (428072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพรมผิวใหม่) (G 64%)
28 # 3อจ620611-004 jirapach + danaiw (428074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620601-037)
29 # 3อจ620611-007 sook14 + MA_A_AU (428082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกกระดอน หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อไม้แกะ จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
30 # 3อจ620611-008 popnavy + คุณพลอยคุณเพชร (428084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(520514-472)
31 # 3อจ620611-009 อำนาจรามอินทรา + (428087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bangkokpoms
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.7 กรัม)
32 # 3อจ620611-010 taradnoi + bangkokpoms (428134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค้ดระฆังใหญ่)
33 # 3อจ620611-101 EF296444091TH loongmike + peerapon (428035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ620611-102 ED810484322TH tuktu40 + en_amulet (428038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
35 # 3อจ620611-103 EF296583283TH jittis + สมาร์ทพระแท้ (428135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
36 # 3อจ620611-105 ED874622327TH กุหลาบแดง + mumu4422 (428041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้)

37 # 3อจ620611-107 ED827580668TH Bophantom + คีโน่ (428049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
38 # 3อจ620611-108 ED88190187TH Bophantom + lulytoon (428133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (620508-008)
39 # 3อจ620611-110 ED816193022TH YP-BANGSUE + Tom02 (428136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
40 # 3อจ620611-111 ED856093155TH RTPRA + TONG_NK (428055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (570220-292) (G 70%)
41 # 3อจ620611-112 ED820990266TH Pitcha + พาชนะ (428060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (โค้ดอุ 2 ตัว/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
42 # 3อจ620611-114 ED806398110TH Jindamanee55 + phetnara (428139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
43 # 3อจ620611-116 ED874503979TH storm17 + mchutith (428075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
44 # 3อจ620611-118 ED879441975TH Bophantom + udomkaew (428080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (501115-035)
45 # 3อจ620611-119 EW777159035TH payungsak + งดงาม (428083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์จอมสุรินทร์ หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา
46 # 3อจ620611-120 EW742374325TH nahm36 + chaidee (428089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง
47 # 3อจ620611-122 IDPS000331889 Niti333 + Tatchapong (428132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
48 # 3อจ620611-123 ED863141925TH สันคลองสาม + ไข่มุข (428039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นเมตตา เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.จันทบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
49 # 3อจ620611-124 EF449137274TH หมูบินกวนอู + อินทภาณี (428043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
50 # 3อจ620611-126 ED853105985TH ยิ่งคุณ + mingch (428048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 61%)
51 # 3อจ620611-127 ED828876253TH RaPinPraiOne + asaki (428050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
52 # 3อจ620611-129 TH011813VA33B ท๊อปTURBO + (428054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
chaibangseemeang
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 63%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ620611-132 ED846127150TH pramual + หลวงพ่อปาน (428061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวรเดี่ยว กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(551203-038)
54 # 3อจ620611-134 RADA000173860 slaton57 + เอี่ยมเลิศ (428070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (620510-038)
55 # 3อจ620611-136 EW649600369TH อะนันตะปัดชะเย + Leche (428079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดบางนาใน ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ620611-137 EF251535478TH memories + pharnarit (428085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (591105-014)
57 # 3อจ620611-138 ED823181400TH Suprarop + Siwakarn (428088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
58 # 3อจ620611-139 EW579970382TH danaiw + kaidaao (428092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน เนื้อชินเงิน
59 # 3อจ620611-140 EW805842407TH mukpoa12 + t_inkeaw (428140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
60 # 3อจ620611-141 ET040160853TH แฮปรามคำแหง + จิ๋วครับผม (428034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครปฐม
61 # 3อจ620611-142 ED823558514TH Chanchai21 + newty53 (428037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอธิการวาส วัดยาง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ620611-143 ED825778875TH Angle99 + johncaocao (428040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ620611-144 ED815657957TH Prayad1078 + ราชสีห์_กิ่งเพชร (428042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อวัดดอนตัน พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.น่าน (620530-142)
64 # 3อจ620611-145 ED821676178TH RaPinPraiOne + (428044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
popular_rock
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
65 # 3อจ620611-146 EW548707702TH ทองครับ + scott (428131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (620425-101)
66 # 3อจ620611-147 EF359032939TH ลายน้ำ + โชติอนันต์ (428047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
67 # 3อจ620611-148 RX186151277TH เฉียบ + เสือหรรษา (428051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครราชสีมา
68 # 3อจ620611-149 EW906854381TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + juipeter (428053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)
69 # 3อจ620611-150 ED876910391TH Sky009 + พลธีร์5559 (428056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
70 # 3อจ620611-151 ED833266189TH paisalpra + jojamja (428138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ พิมพ์บัวใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (G 67%)
71 # 3อจ620611-152 INT007A000224 Bophantom + dittasagul (428058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) (600909-063)(G 67%)
72 # 3อจ620612-001 apinop + youtasit (428149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 5.3 กรัม) (G 80%)
73 # 3อจ620612-002 ไลอ้อนเรด + youtasit (428156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 5.4 กรัม) (G 81%)
74 # 3อจ620612-101 EF367026158TH ป่าตาลดอย + ลีลาวดี (428143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักรวม 3.4 กรัม) (G 65%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 13 มิ.ย. 2562 - 08:12 น.] #65821 (10/22)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620603-008 EW971794192TH สมประสงค์ (427746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620607-002 EW646717315TH ธัมปารี_16 (427791) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ620607-003 EF125492241TH bank18 (427799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620607-005 EW875976079TH sza1200 (427793) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ620607-006 EW383309983TH เสือสมิง (427794) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 1อจ620607-008 ED819755504TH maii_amulet (427796) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ620607-009 ED861110960TH สุขอัลฟ่า (427797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620607-011 EF112979344TH ghostrecon17 (427742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620604-004 nonlovetey (427792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620607-001 RTPRA (427777) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ620607-004 attaporns (427783) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ620607-005 vittaya14 (427785) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ620611-007 การันตีพระ (428118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620604-148 CSKV000184618 chane31 + tiptida (427455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ620606-105 ED8326740867TH วรุณ1 + เด็กใหม่ (427957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อนัส วัดอ่าวใหญ่ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2558 จ.ตราด (หมายเลข 153)
3 # 3อจ620606-142 EF293098856TH matina + Thai35 (427852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ620606-148 EW481660996TH กอล์ฟปริญญา + เขยคอนสาร (427964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ620608-001 Poonsin + เต้ยแม่โจ้ (427818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ620608-002 อันดามัน + sunchai07 (427821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้ง เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ620608-003 แดงสมคิด + pramoht (427823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560223-077)
8 # 3อจ620608-004 Bophantom + wutpantip (427827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
9 # 3อจ620608-005 HopeMan + wutpantip (427831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท)
10 # 3อจ620608-006 winaikew + a-talala (427835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
11 # 3อจ620608-007 Bophantom + somtum (427922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
12 # 3อจ620608-008 weddy + lomlopburi (427839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 76%)
13 # 3อจ620608-009 prima + tdtoo (427844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้าชุบ ปี 2553 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ620608-010 pramual + tdtoo (427847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
15 # 3อจ620608-011 Kamkiw3839 + nongder (427923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 76%)
16 # 3อจ620608-101 RSMP000018587 คนคลองด่าน + สุนทรฤทธิ์ (427816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)
17 # 3อจ620608-102 EW836144374TH nitithans + pangjung (427820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ พิมพ์หูกระต่าย เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม

18 # 3อจ620608-103 AMTA000390932 somboonput + Win_Amulet (427917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (611027-128)
19 # 3อจ620608-104 ED873730183TH chriskhoo + Leksalaya (427926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(620525-001)
20 # 3อจ620608-105 TPD048A001130 RaPinPraiOne + แป๊ะ2498 (427830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
21 # 3อจ620608-106 EW802169862TH tonkao + naphong99 (427837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน1 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (620119-112) (G 81%)
22 # 3อจ620608-107 EW371919829TH rungkrabi + เป็นต่อดีพร้อม (427918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (611114-008)
23 # 3อจ620608-109 FAM0001251512 pop2517 + jojubkay (427846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นบรรจุอัฐิ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ (620429-013)
24 # 3อจ620608-110 EW325512468TH ปิงเปียง + wongdown (427848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
25 # 3อจ620608-111 TH011811ZH89B เงาะถอดรูป + beer2126 (427850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนัง กรุวัดพุทไธศวรรย์ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบนซ้าย) (620408-041)(G 68%)
26 # 3อจ620608-112 EW570950045TH ron30 + sanopporn (427854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระชัยหลังช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.6 นิ้ว)
27 # 3อจ620608-113 EW570950045TH camaroj + sanopporn (427858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ620608-114 EV792552179TH sitawee + ภคิน-ปู่ทิม (427861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง
29 # 3อจ620608-115 RSMP000018585 VAIVIT + rongfox (427863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ) (620530-151)
30 # 3อจ620608-116 CTWG000099538 Icando + benz1985 (427865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
31 # 3อจ620608-117 EW796365432TH lekdee + Aeychonburi (427868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)
32 # 3อจ620608-118 ED873820480TH Tham99 + kittisak_10 (427870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610616-249)(G 79%)
33 # 3อจ620608-119 LAMB000425108 camaroj + ปลากัดป่า (427872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
34 # 3อจ620608-120 ED853819575TH nung919 + ศิษย์อัมพวัน (427874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ปางไสยาสน์ ปี 2494 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ620608-121 ED835105309TH thongpaiwan + Darkaun (427815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชพิธฯ พิมพ์แต่งเก่า เนื้อโลหะผสม ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ620608-122 EW694305481TH pandp + golde (427819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางรำพึง วัดพระสิงห์ เนื้อผง ปี 2485 จ.เชียงใหม่ (หลวงพ่อจาด ปลุกเสก)

37 # 3อจ620608-123 EW694305481TH pandp + golde (427824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ วัดพระสิงห์ เนื้อผง ปี 2485 จ.เชียงใหม่ (หลวงพ่อจาด ปลุกเสก)
38 # 3อจ620608-124 ED830968038TH รักษ์นครหลวง + หนุมาน55 (427826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 414)
39 # 3อจ620608-125 EW700187684TH thotsaphol4110 + DEKDEK (427829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ620608-126 ED821745001TH winaikew + โก๋โรจน์ (427832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/ขนาด 4 นิ้ว) (สภาพถักเชือกลงรักใหม่)
41 # 3อจ620608-127 EF448561782TH Energy_KDK + อินทภาณี (427836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) (620325-202)
42 # 3อจ620608-128 EF250820635TH Sasitornjantasri + isarawut (427921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2547 จ.นครปฐม (สภาพใช้และล้างผิว)
43 # 3อจ620608-129 EW796365450TH AChen + Aeychonburi (427840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2593)
44 # 3อจ620608-130 ED820416358TH ตึ่งนั้ง + มีนบุรี (427843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
45 # 3อจ620608-131 ED850615176TH Eagle007 + SHREK (427915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
46 # 3อจ620608-132 ED760041205TH chane31 + rungkrabi (427853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4301)
47 # 3อจ620608-134 EF174905369TH จุ๋มจิ๋ม + BOAT26 (427860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
48 # 3อจ620608-137 ED825343136TH took02 + สุ-จิ-ปุ-ริ (427920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ620608-138 ED850030545TH lekmahoran + ittipon_a1 (427871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ620608-139 EX38589988TH Icando + จ๊ะแจงร้อน (427916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
51 # 3อจ620608-142 EW248461231TH pornlimk + pornperm (427822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (620525-051)
52 # 3อจ620608-143 ED816553105TH HopeMan + kridsadakorn (427825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ620608-145 ED833665274TH rungkrabi + จ๊ะแจงร้อน (427828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
54 # 3อจ620608-146 EV784358788TH pornlimk + แว่นพระประแดง (427833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

55 # 3อจ620608-147 ED873410207TH sompong1691 + maggesan (427838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
56 # 3อจ620608-148 EW355906013TH pinxo + สาลิกาดง (427834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์สองหน้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
57 # 3อจ620608-149 EF174902141TH arinjung + Tsubasa (427842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ620608-150 EF174902138TH arinjung + Tsubasa (427845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
59 # 3อจ620608-151 EW803683504TH mavin-26 + king-rayong (427925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (550814-140)
60 # 3อจ620608-152 EF142878843TH namuang + เอกอาคาร (427849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ620608-153 EP228744596TH กฤษณะ + แมวจ้ะ (427851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620510-057)
62 # 3อจ620608-154 EW969693615TH bananacoffee + (427914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
youanek1191
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
63 # 3อจ620608-155 EF112415555TH วิเศษชัยชาญ + anuruknavy44 (427856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
64 # 3อจ620608-156 SAI5000426136 nutturbo + หงส์บ้านเม้ง (427859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
65 # 3อจ620608-157 ED793160810TH Bophantom + มงคลชัย07 (427866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (600403-003)
66 # 3อจ620608-158 ED855916907TH jaroon123 + tomgog191 (427869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 261028) (G 74%)
67 # 3อจ620608-159 EF310365295TH FIREWALL + noi70 (427873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 33778)
68 # 3อจ620608-160 RBPM000002692 pom53 + Wat_Ratchawat (427876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 89%)
69 # 3อจ620608-161 EV528948155TH Pitcha + kaanoon (427877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
70 # 3อจ620608-162 EB250940117TH วานรไฟ + wasan1985 (427878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 28 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร (G 79%)
71 # 3อจ620608-163 EX281731184TH dindan4 + Kaowatch (427882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (600724-063)(G 62%)
72 # 3อจ620610-001 มีเก้า888 + Pboonchai (427954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ620610-002 ruenthong + arun2528 (427958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์ วัดหูกวาง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครสวรรค์

74 # 3อจ620610-003 gecko + อันดามัน (428018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
75 # 3อจ620610-004 Icando + สัตตะ (427961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
76 # 3อจ620610-005 ปิยทัศน์ + kai_emotionfc19 (427966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวเป็นสนิมและล้างผิว) (G 74%)
77 # 3อจ620610-006 Nazzty + virut19 (427969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2535 จ.ระยอง
78 # 3อจ620610-007 PLE_INNO + arthur (427973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (620525-017)(G 69%)
79 # 3อจ620610-008 shansatran + arthur (427976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (620426-046)
80 # 3อจ620610-009 Sunadi + HAROMAN (427980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์
81 # 3อจ620610-011 จิรัฏฐาโน + aek1979 (427989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 1 นิ้ว)
82 # 3อจ620610-012 gear10 + พัทลุง (427992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง
83 # 3อจ620610-013 Bophantom + rooms_studio (427995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)(550627-104)
84 # 3อจ620610-014 kobloei + เทพมังกรทอง (428027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
85 # 3อจ620610-015 thammarin + เทพมังกรทอง (428030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำด้านหน้า)
86 # 3อจ620610-017 chiradech + treetap (428001) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.7 กรัม) [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
87 # 3อจ620610-018 chiradech + treetap (428003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 31.4 กรัม)
88 # 3อจ620610-019 PunC123 + ทองม้วน01 (428007) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระพุทธชินราช ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงโรยตะไบทอง ปี 2514 จ.ชลบุรี [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
พระแก้วมรกต ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงโรยตะไบทอง ปี 2514 จ.ชลบุรี [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
พระพุทธสิหิงค์ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงโรยตะไบทอง ปี 2514 จ.ชลบุรี [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
89 # 3อจ620610-020 บุญพระเครื่อง + bangkokpoms (428010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท) (น้ำหนักทอง 7.4 กรัม)
90 # 3อจ620610-021 SoulKing + kamonsap (428032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (G 68%)

91 # 3อจ620610-102 EF112542426TH inceepra + pisanlost (428000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
92 # 3อจ620610-103 TNPT001037231 ฐณะวัฒน์ + Art2532 (428005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
93 # 3อจ620610-104 EW266932379TH Tomahawk + PhaPooh (428023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า กรุวัดพระศรีมหาธาตุฯ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
94 # 3อจ620610-105 EW248184555TH Yutclub + เสี่ยเมืองกาญฯ (428008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาหน้าเงิน ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 161)
95 # 3อจ620610-107 EF436807466TH namuang + โอ๋โฟโต้ (428012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอุปคุตบัวเข็ม วัดชนะสงคราม ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
96 # 3อจ620610-108 EW266932382TH TEE_INTER + PhaPooh (428022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ620610-110 EF016296970TH Varawut1699 + lamp88 (428014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/สภาพรมผิวใหม่) (G 80%)
98 # 3อจ620610-111 ED824281979TH ปอพังงา + khommanuch (427955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 64)
99 # 3อจ620610-112 EW301247088TH คุณเร_ธรรม์ชนก + มีนาคม (427960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง จ.สมุทรสาคร
100 # 3อจ620610-113 EW301247088TH คุณเร_ธรรม์ชนก + มีนาคม (427963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง จ.สมุทรสาคร
101 # 3อจ620610-114 EF240882176TH Tazmania + PANPEUNG (427967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร กรุเตาทุเรียง พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
102 # 3อจ620610-115 ED845812434TH โต้งกระนวน + chi-351 (427970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง)
103 # 3อจ620610-116 ED815857613TH Chanchai21 + warunyoo (427974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ รุ่นนพเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี
104 # 3อจ620610-117 ED814488700TH atatat + noi2528 (427977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ620610-118 ED814488700TH jacky51 + noi2528 (428026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
106 # 3อจ620610-119 ED814488700TH jacky51 + noi2528 (428031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
107 # 3อจ620610-120 EF240882180TH gammag + PANPEUNG (427984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลังเข็ม กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
108 # 3อจ620610-123 ED810445522TH Bophantom + สอง555 (427971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610803-242)
109 # 3อจ620610-124 ED828940107TH ruamsup + kingidear (427975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ

110 # 3อจ620610-125 RYTR000000681 เสริมทรัพย์2552 + (427979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tharuanoi1970
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
111 # 3อจ620610-126 EW872845233TH zafari + ศิษย์พระคุณเจ้า (427982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
112 # 3อจ620610-127 EW872845233TH zafari + ศิษย์พระคุณเจ้า (427986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
113 # 3อจ620610-128 ED802167359TH Eagle007 + on-yala (428015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง รุ่น 104 ปี เนื้อหยก-นิล จ.ภูเก็ต
114 # 3อจ620610-129 EF133512504TH weddy + akgang (427991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว จ.นครสวรรค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
115 # 3อจ620610-130 ED801498283TH บรีสพระช่วย + เจ๋งจริง (427994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ620610-131 EF436461685TH nop_osk + maii_amulet (427956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ620610-132 EF228647308TH cchan + องอาจ (427959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
118 # 3อจ620610-133 EW584434617TH nongnoom + suyu7 (427962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
119 # 3อจ620610-134 ED875311975TH Bbeenaja + nanin (427965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
120 # 3อจ620610-135 ED848559419TH Jjiann1979 + jojo5 (427968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และปิดแผ่นทองใหม่) (620222-021)
121 # 3อจ620610-136 EW401775683TH pramual + AOTTMJ (428028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
122 # 3อจ620610-137 ED828941076TH naenaldo + ทรัพย์1990 (427972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)(611220-171)
123 # 3อจ620610-138 ED830508337TH scott + aood0458 (427978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
124 # 3อจ620610-139 EW554259358TH anonnat + กระติบ (427981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ดอกบัวข้าง เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา (G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
125 # 3อจ620610-140 ED883810717TH TEE_INTER + (427983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
AONGKALOY20
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (G 65%)
126 # 3อจ620610-141 ED844208978TH yongyot + naiyai1965 (427993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (G 49%)
127 # 3อจ620610-142 PTK4000051262 Bophantom + muek99 (427996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1620)
128 # 3อจ620610-143 LUAP000391767 รพินท์ + โบ๊ทพระเครื่อง (428033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(611127-160) (G 72%)

129 # 3อจ620610-144 EF228259232TH by_bie + Tawee888 (427999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
130 # 3อจ620610-145 ED827677790TH Chanchai21 + วิถีแห่งเซียน (428002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
131 # 3อจ620610-146 ED819758253TH jopawis + เฮียนพพร (428021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
132 # 3อจ620610-147 ED874002310TH niwetch + สุนทรฤทธิ์ (428004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์โค้ง/หมายเลข 491) (สภาพใช้)
133 # 3อจ620610-148 EF517065741TH kittisak_10 + chokchai (428006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
134 # 3อจ620610-149 ED808190347TH Sinsiampra + กระติบ (428009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
135 # 3อจ620610-150 RM077249443TH thiarin + nunthikorn (428011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดงถักเชือกพอกครั่ง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดรุ่นนี้/พิมพ์นี้
136 # 3อจ620610-151 EF310836516TH suwanarat + noi70 (427987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
137 # 3อจ620610-152 EF310836516TH Ketautomotive + noi70 (427988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
138 # 3อจ620610-153 ED833263664TH pupu2515 + promlok (427990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นแรก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
139 # 3อจ620611-133 EF367025696TH ป่าตาลดอย + ลีลาวดี (428066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทองรวม 3.8 กรัม) (G 58%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 12 มิ.ย. 2562 - 08:08 น.] #65815 (9/22)** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620529-016 ED815924410TH monster_ep (427683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620603-007 EW774479747TH คุณศิระ (427379) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620605-005 YESP000388110 chang (427555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620606-001 ED816622716TH Puttawat (427671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620606-002 EX386276269TH Piyanut1999 (427716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620606-003 ED828016254TH ฐณะวัฒน์ (427675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620606-004 EX390624238TH เก้าตะวัน (427706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620606-006 EF188656383TH ต้นกรมทาง (427677) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620606-007 EP296650589TH บารมีทวีคูณ (427682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620606-008 ED802687513TH kittisak_10 (427685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620606-009 EF244362715TH tamthodsaporn (427686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620606-010 ED694264610TH ตุ๊หลวง (427688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620606-011 ED801933425TH ต้นอุทยาน (427672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620606-012 EU881078132TH akecrma (427676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620603-013 arun2528 (427594) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ620606-001 ราชสีห์ (427690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620606-002 สยามเมืองยิ้ม (427692) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ620606-004 ชลชินเขต (427696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620606-006 OMBUN (427689) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
6 # 2อจ620606-007 tongleehae (427694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ620606-008 tongprakueang (427698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620606-009 tongprakueang (427699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620606-010 piaric (427700) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ620606-011 sombatbs (427647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620606-012 adisak (427651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ620606-013 อตกพระเครื่อง (427654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ620606-014 Kaewklom (427657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ620606-015 olympia (427659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620606-016 jicko (427662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620606-017 limmy (427664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620606-018 limmy (427666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620606-019 angchu (427667) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ620606-020 ซิยิ่นกุ้ย (427668) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620608-005 ๙อุอากะสะ (427905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620601-141 ED818329394TH kit01 + น้องไอริน (427261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พิจิตร
2 # 3อจ620606-152 EW924557402TH Chanchai21 + ๑k2king๑ (427605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้า จ.สิงห์บุรี
3 # 3อจ620606-164 EX396473947TH zafari + เก้าตะวัน (427645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2536 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
4 # 3อจ620606-168 EF287990743TH noi70 + met26 (427660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
5 # 3อจ620607-010 finance + oldshop (427790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ620610-022 pikkared + gun87 (428019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักรวม 5.8 กรัม) (G 68%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 11 มิ.ย. 2562 - 08:10 น.] #65813 (8/22)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620529-007 EW622480455TH pairphayao (427040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620529-012 EW729198312TH ไร้นาม99 (427060) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ620529-015 EW973625510TH HatPra (427011) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 1อจ620529-018 EW205741693TH หมูแม่ลา (427015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620530-010 ED81933650TH แว่นพระประแดง (427121) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620531-001 EW995753113TH nat101 (427572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620531-005 EW768446784TH คุณศิระ (427146) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620601-002 EF192001909TH pradrem (427330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620601-003 EW774432719TH คุณศิระ (427323) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ620601-007 NKCS000445373 nampoo (427255) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ620601-012 ED827690867TH noompure (427314) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ620605-002 ED778799914TH ชวนชื่น (427544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620605-003 SSNC000003886 tepakron (427549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620605-004 EW798434691TH เก้าเพชร (427551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620605-006 ED828860372TH asaki (427562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620605-007 ED848212071TH พระประแดง26 (427565) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ620605-008 ED829916705TH ต้อมตราโล่ (427568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620605-009 ED829208825TH apiwat_66 (427570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620527-013 สิทธิ์2009 (426770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620530-003 narintron (427129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620530-006 Sololo (427100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620531-005 waridnun (427527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620531-007 artty5959 (427148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ620531-008 เน้นพระสวย (427149) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ620601-002 เหินเมฆิน (427292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620601-014 Sura-Gan (427296) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620601-018 R-pong (427311) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620604-001 เก่งจริงจริง (427469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620605-003 ขุมทรัพย์บูรพา (427578) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620605-004 RTPRA (427536) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ620605-005 RTPRA (427541) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ620605-006 RTPRA (427546) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ620605-007 Buncha (427550) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620605-010 Prichar (427563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620605-011 amuletfocus (427509) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620524-151 EF436005371TH เพชรอโยธยา + Aom42 (426938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสามหอมเดี่ยว กรุดอยคำ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้) (G 81%)
2 # 3อจ620525-142 EW023366305TH Eagle007 + jacks7 (427246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบ่อวิน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
3 # 3อจ620527-012 khunpol500 + aun1972 (426791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ620529-154 RLSK000001963 Thanchit + OgapzaO (427059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพอุดไหล่ขวาพระ)
5 # 3อจ620530-104 ED813217881TH โพธาราม + บิ๊กบีม (427070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดหลวง เนื้อตะกั่ว ปี 2466 จ.ชัยนาท
6 # 3อจ620531-117 ED819504801TH Natthanan + bolblp (427177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ620531-146 SMCP000637007 สุขอัลฟ่า + gallardo (427222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นพินัยกรรม เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และอุดซ่อมด้านหน้า)
8 # 3อจ620531-165 EB250137568TH White_panda + Siwakarn (427710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
9 # 3อจ620601-116 ED810432356TH ท๊อปTURBO + jobss (427313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อชุบทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
10 # 3อจ620601-128 ED799634080TH พ่อฟอร์ม + ติเมืองสรรค์ (427257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อชุบนิกเกิล จ.เพชรบุรี (สร้างยุคหลัง) **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
11 # 3อจ620601-139 ED36705176TH วรุณ1 + เด็กใหม่ (427661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อนัส วัดอ่าวใหญ่ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2558 จ.ตราด (หมายเลข 235)
12 # 3อจ620603-109 TH0118XECM27 pop2517 + beer2126 (427363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 75%)
13 # 3อจ620603-129 EW768415115TH nung919 + คุณศิระ (427382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดโกรกกราก รุ่น 2 ปี 2514
14 # 3อจ620603-144 EF128628663TH nopakk + henghengheng (427394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.เพชรบุรี
15 # 3อจ620604-105 ED805866641TH kitti7070 + ปาล์มวัดแจ้ง (427490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่ (มี 3 โค้ด) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ620604-128 EW063368658TH เด็กวัง + Kwanchai99 (427479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ620606-001 RaPinPraiOne + boyboy24 (427620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท

18 # 3อจ620606-002 Tom02 + bunpot (427621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นฉลองศาลาการเปรียญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
19 # 3อจ620606-003 อะนันตะปัดชะเย + ชลชินเขต (427623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
20 # 3อจ620606-004 ม่วงทองพระ + OMBUN (427626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)(620425-016)
21 # 3อจ620606-005 nung919 + pump992 (427630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ620606-006 Porbanpho + bigtua (427707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
23 # 3อจ620606-007 thai2net + ประศาสน์ (427634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610228-031)
24 # 3อจ620606-008 VAIVIT + chanram (427637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะกว้าง)(620525-022)
25 # 3อจ620606-009 Chanchai21 + piaric (427640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแผ่ว วัดโตนดหลวง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
26 # 3อจ620606-010 yaozm + บ้านแคออก (427644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูมหาลาภ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ระยอง (หมายเลข 5/น้ำหนักทอง 14.1 กรัม) (620503-149)
27 # 3อจ620606-011 cpall + adisak (427648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
28 # 3อจ620606-012 motomoshi + อตกพระเครื่อง (427650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่น 2 ปี 2476 จ.สมุทรสงคราม
29 # 3อจ620606-013 คุ้มเสมา + onizuka2518 (427655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 812)
30 # 3อจ620606-101 ED814477004TH thongtip + เอ็มซีเค (427714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
31 # 3อจ620606-103 RBAP000029326 Greenoldman + vongsako (427595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
32 # 3อจ620606-104 FAM0004133717 somjitgass + (427597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
joe_donmueang
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
33 # 3อจ620606-106 ED836740867TH AoomsiN + เด็กใหม่ (427599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อนัส วัดอ่าวใหญ่ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2558 จ.ตราด (หมายเลข 259)
34 # 3อจ620606-107 SMM2000030736 Turtle-Jet + รัตน์เนินพระ (427603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
35 # 3อจ620606-108 ED829217632TH พระสมุทร22 + promp (427606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี
36 # 3อจ620606-110 ED842321422TH beer2126 + แพรวพรรณ (427702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ620606-111 ED842321422TH TYAKONE + แพรวพรรณ (427600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 74%)
38 # 3อจ620606-112 TH0118112HV1B udom66 + Warayu (427601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดใหม่ปากบาง พิมพ์เล็บมือฐานสองชั้น เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ620606-114 ED832029603TH zafari + สนบางกรวย (427607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
40 # 3อจ620606-115 RTAM000033363TH VAIVIT + สุนทรฤทธิ์ (427609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)
41 # 3อจ620606-116 ED828016254TH LEEYA + ฐณะวัฒน์ (427691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(561018-089) (G 62%)
42 # 3อจ620606-117 EF104619358TH บุญพระเครื่อง + ammad (427614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
43 # 3อจ620606-118 EF567900818TH THEZERO + ratro (427616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
44 # 3อจ620606-119 EF228665099TH namuang + อ้วนโกบ๊อ (427619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620509-099)
45 # 3อจ620606-120 EV239667025TH pramual + ปิงเปียง (427622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)
46 # 3อจ620606-121 EW829340665TH phoomchai + My_dear (427628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพสวย)(620228-066) (G 83%)
47 # 3อจ620606-122 ED829795803TH Jjiann1979 + jirarush (427632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 พิมพ์สระอิลอย เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
48 # 3อจ620606-123 ED829795803TH pramual + jirarush (427636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ620606-124 ED823926885TH prasangsit + rambo93 (427639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
50 # 3อจ620606-125 ED826517142TH เจ่กเตี้ย + อภิชาติบุญ (427642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครปฐม
51 # 3อจ620606-126 ED808666595TH zafari + toy2525 (427646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ620606-127 EW590162011TH slaton57 + rachanikorn (427693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อ ม.ร.ว.เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2468
53 # 3อจ620606-128 ED823817806TH Goffy + aood0458 (427652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
54 # 3อจ620606-129 ED823817806TH Tinnakorntle + aood0458 (427658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ620606-130 EW203059513TH beer2126 + supichai (427704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)

56 # 3อจ620606-131 EW590161974TH loomthong + rachanikorn (427589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ620606-132 EV906434248TH Sinsiampra + vazzaaa (427715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งใบหน้าและแต่งผิว) (620322-151)
58 # 3อจ620606-133 EW248450123TH Kunacheva_K + คนกรุงศรี (427592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
59 # 3อจ620606-134 EW802169859TH kritbig + naphong99 (427593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 63%)
60 # 3อจ620606-135 EX394115144TH phoomchai + Suprarop (427596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
61 # 3อจ620606-136 EW009480406TH montree_m + ขุนพลโต (427713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (611127-151) (G 87%)
62 # 3อจ620606-137 EW924576534TH Ing_man + เอื้ออนันต์ (427703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (611221-012)
63 # 3อจ620606-138 ED608493325TH Champ + phicha (427708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์หลังยันต์นะอะระหัง เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ620606-139 ED821523591TH Turtle-Jet + puktun (427598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
65 # 3อจ620606-140 ED821514419TH apichart23 + kittipak (427602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดวังจิก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระไม่ตอกโค้ดของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
66 # 3อจ620606-141 EW874721925TH Chanchai21 + มีนาคม (427611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
67 # 3อจ620606-144 EV497428056TH บอสแมน + olanoza (427624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 59%)
68 # 3อจ620606-145 EF244362715TH kittisak_10 + tamthodsaporn (427627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
69 # 3อจ620606-146 ED836691375TH Bophantom + nattapongp (427631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1744)
70 # 3อจ620606-147 EF114191815TH thongtip + kritsada1992 (427635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
71 # 3อจ620606-149 EW058449795TH Chanchai21 + Tanes54 (427641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
72 # 3อจ620606-150 EW058449795TH six_cm + Tanes54 (427643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
73 # 3อจ620606-151 EW924576551TH juipeter + เอื้ออนันต์ (427712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (620405-084) (G 59%)
74 # 3อจ620606-153 EW664510189TH pyakorn + ปืนใหญ่ (427610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี

75 # 3อจ620606-154 EW383309970TH worrior + เสือสมิง (427612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
76 # 3อจ620606-155 EF210716657TH nopakk + arjarnjo (427613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (G 88%)
77 # 3อจ620606-156 ED846102246TH ประพฤทธิ์ + หลวงพ่อปาน (427615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
78 # 3อจ620606-157 EW872676472TH โต้งกระนวน + ทวารวดี (427618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน
79 # 3อจ620606-158 SEC3000231292 ราชันบูรพา + ton-230 (427709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
80 # 3อจ620606-161 ED867302512TH thongtip + มะแวร์น้อย (427633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
81 # 3อจ620606-162 EX308995160TH Chanchai21 + bank18 (427711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเชียงแสน หลวงปู่สี วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
82 # 3อจ620606-163 ED852703735TH Pang30 + pansanong (427638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
83 # 3อจ620606-165 ED824790061TH Chanchai21 + wutclub (427649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
84 # 3อจ620606-166 ED838905379TH MoTeSaK + ขวัญนคร (427653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สรวง สำนักสงฆ์โคกแก้ว เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ
85 # 3อจ620606-167 ED836664865TH sherbet88 + nattapongp (427656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
86 # 3อจ620606-169 EW579606583TH amaging + ขนมกรุบ (427665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
87 # 3อจ620606-170 ED820568923TH RaPinPraiOne + kamol111 (427663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแซยิด 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
88 # 3อจ620606-171 EN717199355TH Bophantom + NMBTHAI (427669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)
89 # 3อจ620606-172 EN717199355TH korn88 + NMBTHAI (427670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)
90 # 3อจ620606-173 EW407498515TH Maranya + guy99 (427673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (580114-280)
91 # 3อจ620606-176 ED855733033TH IamPakti + POOSIT (427717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (G 79%)
92 # 3อจ620606-177 EU266849901TH nopakk + เอก_คงบุรี (427679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ620606-178 GSPZ000000298 อะนันตะปัดชะเย + korn88 (427681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพชำรุดขอบล่าง)

94 # 3อจ620606-179 GSPZ000000298 zafari + korn88 (427684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ620606-181 EW573754592TH TEE_INTER + sixsox05 (427705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
96 # 3อจ620606-182 EW252635680TH RaPinPraiOne + mumu99 (427591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
97 # 3อจ620607-001 พระองค์ครู + angelita69 (427807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
98 # 3อจ620607-002 kaimotor + prayoyo2510 (427754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(620603-082)
99 # 3อจ620607-003 joeenok + ลุงบิ๊ก (427758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
100 # 3อจ620607-004 Tham99 + RTPRA (427761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (620502-081)(G 78%)
101 # 3อจ620607-005 พรอิศรา + RTPRA (427765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย/ตอก 3 โค้ด) (530518-007)(G 89%)
102 # 3อจ620607-006 teaker + เด็กท่าพระ (427768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)
103 # 3อจ620607-007 เหน่งบางคู้ + sarungo (427772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นหูบายศรี เนื้อผง
104 # 3อจ620607-008 Tham99 + bangkokpoms (427782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620304-088)(G 62%)
105 # 3อจ620607-009 สุขอัลฟ่า + foodtech (427786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดพิกุล พิมพ์กลาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้และครึ่งองค์ล่างไม่แท้) (611109-072)
106 # 3อจ620607-101 EX331670349TH Chanchai21 + sumethj (427774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครปฐม
107 # 3อจ620607-102 EW350397557TH tong2409 + หวานเย็น007 (427776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
108 # 3อจ620607-103 EF288023358TH mostt + noomno (427813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 70%)
109 # 3อจ620607-104 EW906852862TH dod18 + juipeter (427778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ620607-105 EF370186849TH RaPinPraiOne + Marquis (427780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์เสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)
111 # 3อจ620607-106 ED829218479TH pramual + น้องหมี (427812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ620607-108 EF252451920TH RaPinPraiOne + (427789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปฏิพัทธ์2539
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม

113 # 3อจ620607-109 EF449127586TH sscopyprint + yongyot (427802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(560914-239)
114 # 3อจ620607-110 EF449127586TH สุวรรณกูฎ + yongyot (427805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
115 # 3อจ620607-112 RDNW000002230 chuchart-k + thatcharit (427809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
116 # 3อจ620607-113 EX315776275TH moo_teerapong + คนมีของ (427722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
117 # 3อจ620607-114 EF510283340TH New_chain + cosmopra (427804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา
118 # 3อจ620607-116 ED809655078TH golfj + kunakorn (427726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2502 จ.ชลบุรี
119 # 3อจ620607-117 ED809655078TH Jjiann1979 + kunakorn (427731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระลีลา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดขอบหลังล่างขวา)
120 # 3อจ620607-119 EW875976079TH tanint + sza1200 (427735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 65%)
121 # 3อจ620607-121 EW303908742TH หิมพานต์มุ่งงาม + skyman (427738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อโลหะ ปี 2450 จ.นครปฐม
122 # 3อจ620607-122 EW059458913TH chalur + หนุแมน (427745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (611108-171)
123 # 3อจ620607-123 ED793154394TH s-rat + vitaya (427749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
124 # 3อจ620607-124 EW848467329TH thotsaphol4110 + (427751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CONVENTION
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ620607-125 ED841121243TH m-cot + tgiporp (427755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
126 # 3อจ620607-126 EF101320180TH tee2513 + kong_taling (427757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
127 # 3อจ620607-127 EF101320180TH โบ้หมู่บ้าน + kong_taling (427760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแตง วัดดอนยอ รุ่นอายุ 95 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครปฐม (หมายเลข 952)
128 # 3อจ620607-128 EF357417980TH apichat_rar + konfagmoon (427763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
129 # 3อจ620607-129 ED816149973TH thongpaiwan + นับตังค์ (427767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
130 # 3อจ620607-130 ED816149973TH Zhang_Danny + นับตังค์ (427770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผงปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ620607-131 EW895896499TH pramual + Culpidnoi (427811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระตรีกาย กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)

132 # 3อจ620607-132 ED822304527TH กุ้งปรีชา + ONE-PIECE (427808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูป่าหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
133 # 3อจ620607-133 ED822304527TH กุ้งปรีชา + ONE-PIECE (427810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (590707-044)
134 # 3อจ620607-134 EW841207240TH pramual + ประพฤทธิ์ (427720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (G 63%)
135 # 3อจ620607-135 ED845015130TH chaidee + honzakub (427725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
136 # 3อจ620607-136 EW178208006TH shang + ภคิน-ปู่ทิม (427728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดสาริกา หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
137 # 3อจ620607-138 WALK000447604 Giant415 + kajell3555 (427733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (G 66%)
138 # 3อจ620607-139 EW075057936TH Bophantom + นพดล062 (427737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 จ.ปัตตานี
139 # 3อจ620607-140 EF309779082TH ทิศเหนือ + Hippopo2012 (427739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้นรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้-ตัดหู)(620422-039)(G 71%)
140 # 3อจ620607-141 FAM00012515110 กุญชรช้าง + jojubkay (427743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
141 # 3อจ620607-142 EW570959067TH Jinojirayu + บุญทับ (427747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
142 # 3อจ620607-143 EW924576548TH thongpaiwan + เอื้ออนันต์ (427750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (611115-019)(G 61%)
143 # 3อจ620607-144 ED7444409359TH Bbeenaja + เด็กแคมฟร็อก (427753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 71%)
144 # 3อจ620607-145 EV149919499TH winyuchon + korn88 (427759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (620123-035) (G 66%)
145 # 3อจ620607-146 RG042700556TH lekdee + J_chitchai (427764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
146 # 3อจ620607-147 NGWW000056043 วรเศรษฐ์ + Rich989 (427769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
147 # 3อจ620607-148 FAM0003309573TH liver138 + HopeMan (427773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)(620419-128) (G 85%)
148 # 3อจ620607-149 EU266850017TH ARNON + เด็กบัวทอง (427775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดสะแก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครราชสีมา
149 # 3อจ620607-150 ED852704608TH nopakk + เจ๋งจริง (427806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดประสิทธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ราชบุรี
150 # 3อจ620607-151 ED836741536TH viponcity + khak2800 (427723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อทองคำ ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 2)(น้ำหนักทอง 18.5 กรัม)

151 # 3อจ620607-152 EX387514089TH zafari + nattakoon (427724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก พิมพ์พระพุทธ เนื้อทองเหลือง
152 # 3อจ620607-153 ED820609821TH วิเศษชัยชาญ + ก้อนกรวด (427727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์ตั๊กแตนกลาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
153 # 3อจ620607-154 EF330555072TH Joeymorn + น้องอิมอิม (427730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง)
154 # 3อจ620607-157 EV686548305TH Chanchai21 + Buncha (427740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
155 # 3อจ620607-158 TH011811Y3S5B nung919 + CREATIVE888 (427741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
156 # 3อจ620607-159 ED848232345TH ruamsup + Phakawan (427744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหี่ยง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
157 # 3อจ620607-161 EF233204041TH bellic + Darkwalf (427752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
158 # 3อจ620607-163 THON000003037 Bophantom + Nong-poko (427756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
159 # 3อจ620607-164 THON000003037 OUIZACIVIL + Nong-poko (427762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี พิมพ์ก้นเรียบ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ตราด
160 # 3อจ620607-165 ED863133994TH Santisook + ไข่มุข (427766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อเงิน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
161 # 3อจ620607-166 EF305817455TH Chanchai21 + nooing (427803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญมี วัดอ่างแก้ว เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
162 # 3อจ620607-167 EW912593464TH fifa3623 + แบงค์อรัญ (427771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
163 # 3อจ620607-168 ED833929311TH ptoh88 + Everyman (427801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
164 # 3อจ620607-169 ED845415469TH Ben2516 + oudood (427784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (560731-017)
165 # 3อจ620607-170 ED829043083TH Kongsason + เวฬุวัน99 (427787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
166 # 3อจ620607-171 EW776917729TH nung919 + jackzaa (427721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ 21 พระองค์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
167 # 3อจ620608-108 ED816634453TH noyza + ottohiso (427841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 4.8 กรัม) (G 87%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 10 มิ.ย. 2562 - 08:15 น.] #65806 (7/22)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620527-015 ED822613885TH My_dear (427383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620531-002 ED833315200TH อะนันตะปัดชะเย (427488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620601-010 EW570935278TH tojane (427491) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ620603-001 EU603360239TH Suradech (427351) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ620603-002 EF255700833TH นิรันทร (427366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620603-003 EF127145275TH kraisornuo (427369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620603-004 EW293148090TH ไทอิสาน (427372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620603-005 ED822916440TH เพิ่มศักดิ์ (427375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620603-006 ED829040802TH Lekamulet (427377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620603-010 ED771261900TH pisitnkul (427384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620603-011 EF026555475TH akara (427368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620603-013 ED760024895TH pound2007 (427371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620603-015 ED825869899TH เดียวคิงส์สยาม (427376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620603-016 EW973665791TH HatPra (427378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620603-017 EW971916965TH mchutith (427381) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 1อจ620604-002 EF227795472TH องอาจ (427478) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620604-006 EF228830290TH Phonkhaokho (427489) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ620604-008 PSP0003040528 krai007 (427494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620604-009 EW457179214TH tanapat2526 (427497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620604-010 EW774404987TH คุณศิระ (427498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620530-009 JPort (427349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620601-010 sakwat (427466) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620603-001 popnavy (427386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620603-002 popular_rock (427388) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620603-003 disakorn (427390) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ620603-004 suppaleak (427392) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ620603-005 nakarin (427395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620603-006 chanram (427396) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ620603-007 tongprakueang (427400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620603-008 tongprakueang (427401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620603-012 Viraphan711 (427345) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ620603-014 olympia (427814) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ620604-002 สิงห์เงิน (427430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620604-003 nuaypkt (427434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620604-005 raimon (427471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620604-007 wilairat_22 (427437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620604-008 เพิ่มมงคลบารมี (427440) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ620604-009 s-rat (427441) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620604-010 kongsak (427445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ620604-011 อตกพระเครื่อง (427450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620604-012 เอกมังกรบิน2511 (427452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620607-003 การันตีพระ (427781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620529-121 EX432810120TH ณภารัตน์ + simmax (427470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่)
2 # 3อจ620601-137 EF114960751TH เด็กวัง + Tinnakorntle (427543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ620604-001 Siwakarn + somboonput (427419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
4 # 3อจ620604-003 อะนันตะปัดชะเย + bboon (427506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดเลียบ เนื้อชิน
5 # 3อจ620604-004 MARWIN797 + Sura-Gan (427505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์เล็กหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (620524-064)
6 # 3อจ620604-005 pramual + anan88 (427429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้และชำรุดขอบบน)
7 # 3อจ620604-006 chalermlap + raimon (427448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
8 # 3อจ620604-007 niwetch + omruk (427454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
9 # 3อจ620604-008 Songpol_cg + tuk08 (427457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพใช้) (G 54%)
10 # 3อจ620604-009 rungkrabi + น้องอิมอิม (427461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
11 # 3อจ620604-010 supatk + ชวนชื่น (427507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด (หน้าตัก 5.6 นิ้ว) (สภาพเชื่อมฐานบัวสมัยรัชกาลใหม่)
12 # 3อจ620604-011 หิมพานต์มุ่งงาม + aek1979 (427464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อผงใบลาน จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ620604-012 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (427468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บอย_วิโรจน์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
14 # 3อจ620604-101 ED823541085TH wwwoot + newty53 (427480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปริสุทโธ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9793)
15 # 3อจ620604-102 ED775092234TH อะนันตะปัดชะเย + sohn27 (427483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชา เนื้อเงิน
16 # 3อจ620604-103 ED805891589TH phoomchai + mingch (427486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
17 # 3อจ620604-104 ED812779506TH bussakorn + รอดบางแค (427487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ620604-106 ED805866641TH kitti7070 + ปาล์มวัดแจ้ง (427493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทโธอรหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 0014)
19 # 3อจ620604-109 ED833323062TH ดาวหาง + siamclassic54 (427504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 702)
20 # 3อจ620604-110 EF408825781TH pandp + napsss (427499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
21 # 3อจ620604-111 EW694262976TH kitti7070 + mahaphom (427420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดธงหลวงพ่อแก้ว วัดนาห้วย ปี 2496 จ.ประจวบคีรีขันธ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ620604-112 WAVP000019246 jxsai + Nong-poko (427424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
23 # 3อจ620604-113 ED840005127TH tanint + หนึ่งเมืองแพร่ (427427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพ่อครูฤๅษี วัดสุทัศนฯ รุ่นไหว้ครู เนื้อผง ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (หลังฝังเหรียญเม็ดแตงทองแดง)
24 # 3อจ620604-114 FAM0003309521 somnuk + HopeMan (427433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (620510-125)
25 # 3อจ620604-115 EV482124141TH elite90 + tookatun (427436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620329-170)
26 # 3อจ620604-116 ED827541001TH wwwoot + anirat_m (427502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2659)
27 # 3อจ620604-117 EV634090094TH bussakorn + น้องเอิงเอย (427439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ620604-118 TH0118Z6NG45 glodenfish + ขุมทรัพย์บูรพา (427500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มไข่ปลา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (620320-056) (G 69%)
29 # 3อจ620604-119 ED827662013TH sittisak + kawin1980 (427496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (G 69%)
30 # 3อจ620604-120 EW584434444TH zafari + suyu7 (427443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
31 # 3อจ620604-121 ED827308211TH Niti333 + ป-ปรีชา (427453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
32 # 3อจ620604-122 EW873918263TH payungsak + phaithoons (427456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.อุดรธานี (601213-074)
33 # 3อจ620604-123 EF320695438TH BOYSATHORN + (427460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maii_amulet
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
34 # 3อจ620604-125 EV963052485TH Berm_07 + world (427467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาแก้วสุทโธ วัดดอยโมคคัลลาน์ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (620419-155)
35 # 3อจ620604-129 EW803993639TH kittisak_10 + สายหลวงปู่ (427481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
36 # 3อจ620604-130 ED828922810TH Apisiri + Botan007 (427484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดวัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี (ขนาด 4 นิ้ว)

37 # 3อจ620604-131 EX386495423TH อัครวินท์ + เซียน99 (427428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
38 # 3อจ620604-132 EF301938171TH ตู๋สาธุ + จ๊ะแจงร้อน (427503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
39 # 3อจ620604-133 EF188636724TH บัณฑิตต + tttui (427432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกลูกยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (620117-281)
40 # 3อจ620604-134 ED845902055TH bunjerd + ตะแคงขวด (427435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก เนื้อทองคำ 87% ปี 2534 จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)
41 # 3อจ620604-135 ED845902055TH yaozm + ตะแคงขวด (427438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดท้ายตลาด รุ่น 2 เนื้อทองคำลงยา 96% ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 794/น้ำหนักรวม 3.2 กรัม)
42 # 3อจ620604-136 ED845902055TH yaozm + ตะแคงขวด (427442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดท้ายตลาด รุ่น 2 เนื้อทองคำ 96% ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 794/น้ำหนักทอง 2.1 กรัม)
43 # 3อจ620604-137 ED809745555TH taranan + ต่ายวัดหนึ่ง (427444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ620604-138 ED828205394TH เป้เกลือป่น + ฟลุ๊ค (427446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
45 # 3อจ620604-139 ED808783380TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ก_กนก10 (427459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.สมุทรสงคราม
46 # 3อจ620604-140 EF120486978TH Stapornch + โชติอนันต์ (427463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอ วัดวังหน้า เนื้อชินเงิน
47 # 3อจ620604-141 ED829216005TH vieng + MAENAM (427421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 355)
48 # 3อจ620604-142 ED801476813TH Ben2516 + เจ๋งจริง (427425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพน วัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
49 # 3อจ620604-143 EV469351603TH apichart23 + Sugarbaby (427426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิขัดเพชร เนื้อดิน
50 # 3อจ620604-144 ED829216570TH pramual + น้องหมี (427431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ620604-145 ED833334502TH nauts + เสน่หา (427447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ620604-146 INTOO1A000463 prasit_jongsiri + korn88 (427449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) (620506-028)(G 78%)
53 # 3อจ620604-147 EW087399915TH ChaiyutPho + ใหม่เมืองเหนือ (427451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2.3 ซม./สภาพใช้)
54 # 3อจ620604-149 ED821466506TH mechanic + pakavat (427458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 68%)
55 # 3อจ620604-150 EF120487559TH Chanchai21 + joeenok (427462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร

56 # 3อจ620604-151 ED818221256TH phoomchai + vios2877 (427422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(600630-056)(G 78%)
57 # 3อจ620605-001 pikkared + Ben2516 (427574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และเคลือบแล็กเกอร์)
58 # 3อจ620605-002 kai_kaw + สิงห์ขร41 (427547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 17138)
59 # 3อจ620605-003 ปิงเปียง + สิงห์ขร41 (427552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
60 # 3อจ620605-004 popnavy + กุมภาพันธ์ (427554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) (G 87%)
61 # 3อจ620605-005 nung919 + Buncha (427557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
62 # 3อจ620605-006 หิมพานต์มุ่งงาม + MA_A_AU (427560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท
63 # 3อจ620605-007 Michy + โพธาราม (427588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นทรัพย์ล้นเหลือ เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.สมุทรสงคราม
64 # 3อจ620605-008 zafari + Prichar (427564) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
65 # 3อจ620605-009 DDTOP + youanek1191 (427567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พิมพ์กลาง เนื้อทองคำ 89% ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 3000 บาท) (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม)
66 # 3อจ620605-010 Yut809 + penggo (427584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ620605-011 rin_arch + อ้น_รังสิต (427539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2 นิ้ว/สภาพใช้) (620117-022)
68 # 3อจ620605-101 ED793269658TH camaroj + Dordumdee (427531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (560704-134)(G 67%)
69 # 3อจ620605-102 EW769865779TH ติเมืองสรรค์ + ไร้นาม99 (427586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
70 # 3อจ620605-103 EW769865779TH ปิงเปียง + ไร้นาม99 (427535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต จ.ระยอง
71 # 3อจ620605-104 ED840902985TH อุธรณ์ + NAMMONL (427538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์สองหน้า เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.สมุทรสงคราม
72 # 3อจ620605-105 EW803774219TH mommam21 + vongsako (427542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 61%)
73 # 3อจ620605-106 ED778799914TH motomoshi + ชวนชื่น (427545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ (610405-106)
74 # 3อจ620605-107 EU502137169TH phong04 + nikornn14 (427548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 6664/หน้าตัก 5 นิ้ว)
75 # 3อจ620605-108 EW274418302TH nauts + yoot108 (427553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์มาลาเบี่ยง เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2520 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 6 นิ้ว)
76 # 3อจ620605-109 EV763579079TH สิทธิชัย + jabee (427558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
77 # 3อจ620605-110 EF132115210TH โพธาราม + หลิงศรีประจันต์ (427561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (G 36%)
78 # 3อจ620605-111 ED832016366TH RaPinPraiOne + (427566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สนบางกรวย
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
79 # 3อจ620605-112 ED797064703TH K_cokkag + Romet (427569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 164)
80 # 3อจ620605-114 TH0118ZPZN09 suwichai + beer2126 (427573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 66%)
81 # 3อจ620605-115 EF228835439TH บุญพระเครื่อง + องอาจ (427575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)
82 # 3อจ620605-116 ED806798316TH microsoft + ktct22 (427576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก)
83 # 3อจ620605-117 EW798434691TH เหวัชระ + เก้าเพชร (427577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
84 # 3อจ620605-118 EF192003241TH zafari + พลธีร์5559 (427579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
85 # 3อจ620605-122 EW583199149TH HatPra + Nong_Arm (427511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 365)(620417-103)
86 # 3อจ620605-123 EF341671091TH booddeej + เต่านินจา8859 (427513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
87 # 3อจ620605-124 EW108474340TH Apisiri + supatjakin (427516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อผงคลุกรัก ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี
88 # 3อจ620605-125 EW108474340TH Apisiri + supatjakin (427520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
89 # 3อจ620605-126 ED828205409TH gati5735 + ฟลุ๊ค (427521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
90 # 3อจ620605-128 ED839910865TH prasangsit + Tzsamsak (427587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรโต เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
91 # 3อจ620605-129 EW912080589TH gecko + ศรีมหาโพธิ (427526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(601024-009)
92 # 3อจ620605-130 ED828860372TH แม่พลอย + asaki (427530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)
93 # 3อจ620605-131 EW823375431TH แม่พลอย + thongma (427510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)
94 # 3อจ620605-132 EW823375431TH ๙อุอากะสะ + thongma (427512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
95 # 3อจ620605-133 EF358984315TH anothaitmc46 + หมูแผ่น (427515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมและชำรุดมุมล่างขวา)
96 # 3อจ620605-134 ED826341468TH Eagle007 + คอปแมน (427583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นสภากาชาดไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ620605-135 ED853330972TH pyakorn + อาบังวา (427518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)
98 # 3อจ620605-136 EW350395220TH Bophantom + pranung (427522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบนซ้าย)
99 # 3อจ620605-137 ED831744685TH tamna + หลานตาจวบ (427582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
100 # 3อจ620605-138 ED843778148TH Tham99 + โอเว่น (427525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ620605-139 EW914307396TH wwwoot + visa1 (427528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 632)(560725-143)
102 # 3อจ620605-140 ED850203966TH kopper + น้องไอริน (427529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นราธิวาส
103 # 3อจ620605-141 ED808677528TH chateta + Noomint (427532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
104 # 3อจ620605-142 ED822263235TH Stapornch + k9cob (427534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม)
105 # 3อจ620605-143 ED822263235TH POMPASAK + k9cob (427585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
106 # 3อจ620605-144 ED822263235TH บรีสพระช่วย + k9cob (427581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
107 # 3อจ620605-145 ED843778134TH pannawat + โอเว่น (427537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (G 82%)
108 # 3อจ620605-146 EU371562360TH BiChoP + sanernar (427540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 08 มิ.ย. 2562 - 08:10 น.] #65798 (6/22)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620525-005 ED795878325TH ระฆังทอง (426702) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ620529-006 EW868248971TH จุ๋มจิ๋ม (427039) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ620530-005 ED818933092TH เทพรถไฟ46 (427107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620601-004 SSMY000001659 เซียนพละ (427245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620527-011 chanram (426767) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ620601-019 Veenniyakul (427322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620601-020 ปัณณวัฒน์ (427324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620605-008 Sololo (427556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620525-004 Dumy_kitsada + kikapuu (426664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์เข่าทะลุซุ้ม ปี 2515 จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ620525-125 EF311839006TH หนองซอ + Ozone (426688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพ เนื้อนวโลหะ
3 # 3อจ620529-003 angponk + pui1228 (426961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อเฟื่อง วัดอมรญาติ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
4 # 3อจ620529-171 EV830211985TH Torsak6996 + ขุนพลโต (427016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (G 86%)
5 # 3อจ620530-101 ED806347594TH toopronchai + lalalaon (427064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้าม เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี
6 # 3อจ620530-115 EF343041062TH วิชามาร + กระติบ (427097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ620531-128 EF311839054TH เอี่ยมโชคดี + Ozone (427216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใชั)
8 # 3อจ620531-158 ED811429968TH bunjerd + Benyapa (427193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง(เทา) ปี 2517 จ.ระยอง
9 # 3อจ620601-134 EX301117542TH zafari + chen_muangchang (427328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ)
10 # 3อจ620603-140 EF517009413TH likeit + Takod (427405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เต่าหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อหิน จ.นครนายก (ขนาด 7.5 ซม.)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 07 มิ.ย. 2562 - 08:09 น.] #65792 (5/22)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620525-016 ED823910925TH kortzean (426756) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ620527-003 EF303884051TH Sector99 (427319) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ620529-017 ED819717775TH maii_amulet (427061) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 1อจ620530-012 EV630499728TH Nong_Arm (427321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620530-013 EW528562676TH watcharapong (427135) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ620601-001 EW482663778TH มาร์คพระเครื่อง (427242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620601-006 ED760008221TH rungkrabi (427251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620601-008 ED816146124TH Tom02 (427262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620601-009 EU491711919TH prons (427267) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620601-011 ALP010482684TH Doe07 (427312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620601-013 EF312086585TH AodAnt (427316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620601-014 ED818735273TH Wanchana (427331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620601-001 yahee13 (427290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ620601-003 kajornsuk (427294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620601-004 tumacer (427297) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620601-005 Rahoo (427299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620601-007 siri737 (427303) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ620601-008 big1301 (427306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620601-009 Earthquake (427307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620601-011 kollek (427288) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ620601-012 ARRYW81 (427326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ620601-013 tongding01 (427327) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ620601-016 OMBUN (427302) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ620601-017 OMBUN (427309) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620605-013 yodpra (427517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620525-007 kenshiro2810 + Meetung (426666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ620527-102 EU585405081TH อะนันตะปัดชะเย + จิตรเทพ (426789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ620531-114 RNYB000037628 bussakorn + (427167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
4 # 3อจ620531-130 EF255653815TH nung919 + ว่านหวาย (427223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่หลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.ภูเก็ต
5 # 3อจ620531-151 kittichai2499 + bunjerd (427340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
6 # 3อจ620603-003 kittisak_10 + oltaot (427336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (620429-074)(G 80%)
7 # 3อจ620603-004 Bophantom + mdkm11 (427338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
8 # 3อจ620603-101 EF112531817TH supanutk + pisanlost (427344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
9 # 3อจ620603-102 EW926610573TH sane30 + noi70 (427347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)
10 # 3อจ620603-103 ED843212667TH Poonsin + jes191 (427350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (571011-387)
11 # 3อจ620603-104 ED817975140TH bear2509 + peemai3112 (427409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
12 # 3อจ620603-105 EW350389140TH Hatari999 + OgapzaO (427352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพหักซ่อมและเคลือบแล็กเกอร์)
13 # 3อจ620603-106 EW350389140TH กฤษณะ + OgapzaO (427359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
14 # 3อจ620603-107 EF449094185TH Bbeenaja + อินทภาณี (427360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
15 # 3อจ620603-108 TH0118XECM27 zafari + beer2126 (427361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ620603-110 TH0118XECM27 RaPinPraiOne + beer2126 (427365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
17 # 3อจ620603-111 TH0118YSUZ27 Jinojirayu + ชะเอม (427413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปาฏิหาริย์ EOD เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 48)

18 # 3อจ620603-112 EW255524705TH RaPinPraiOne + aoy101 (427353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ620603-113 EX365743442TH t_local + Taweesak48 (427354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
20 # 3อจ620603-114 ED787359589TH sokos + raimon (427355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.จันทบุรี
21 # 3อจ620603-115 MTNG000558173 kittisak_10 + SamilaMT (427356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
22 # 3อจ620603-116 ED791062823TH Warayu + kaigreenline (427415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ620603-117 ED841103939TH bunpotth + โกวบ้อ (427357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
24 # 3อจ620603-118 EF005739765TH taiy_k + Lardsak29 (427412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพปิดทองใหม่)
25 # 3อจ620603-120 EF005739765TH pyakorn + Lardsak29 (427410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด) (โค้ดศาลาแท้ตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 80%)
26 # 3อจ620603-121 ED829206263TH pramual + น้องหมี (427358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
27 # 3อจ620603-122 ED829206263TH crafter + น้องหมี (427362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
28 # 3อจ620603-123 EF244645800TH terapon + แจ็คเชียงดาว007 (427364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500
29 # 3อจ620603-124 ED802143794TH thiarin + LujingHong (427407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (G 61%)
30 # 3อจ620603-125 ED802143803TH Nutbiz + LujingHong (427408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 83%)
31 # 3อจ620603-126 EW774469705TH เหวัชระ + โคราช01 (427367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอกโค้ดไม่ครบ)
32 # 3อจ620603-127 ED803789108TH jane77 + สนบางกรวย (427380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ620603-128 EW871947151TH Bandan496 + นัทกะน้ำ (427417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 78%)
34 # 3อจ620603-130 EF144731899TH BOYSATHORN + Tsubasa (427416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
35 # 3อจ620603-131 EW921302173TH Vayu27 + krittanan (427406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
36 # 3อจ620603-132 EW529131964TH namuang + POOSIT (427335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 78%)

37 # 3อจ620603-133 EF26555475TH yaozm + akara (427337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้า เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.6 กรัม)
38 # 3อจ620603-134 ED840943526TH Zhang_Danny + (427339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nakak_action
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ620603-135 ED812785872TH arinjung + noi2528 (427341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
40 # 3อจ620603-136 ED812785872TH elite90 + noi2528 (427342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620603-137 ED812785872TH boyamulet + noi2528 (427346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ620603-138 ED824909384TH หิมพานต์มุ่งงาม + Tumkung (427348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ตรัง
43 # 3อจ620603-139 EW745207914TH Chang327 + mchutith (427373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ620603-141 BPEE000822482 MoTeSaK + arun2515 (427387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
45 # 3อจ620603-142 ED830006255TH loongmike + winwin (427414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ (620525-055)
46 # 3อจ620603-143 EW804959157TH murbur + คุณตาวิธาน (427389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4372/หน้าตัก 5 นิ้ว)
47 # 3อจ620603-145 ED803797648TH RaPinPraiOne + (427398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สนบางกรวย
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
48 # 3อจ620603-146 ED842305535TH กำธรนคร + มีนบุรี (427393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม
49 # 3อจ620603-147 EW971916965TH ไพรัช6657 + mchutith (427397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
50 # 3อจ620603-148 EW350389697TH MoTeSaK + Prince_Pratya (427399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 65%)
51 # 3อจ620603-149 RSIT000664381 คุณเร_ธรรม์ชนก + (427385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Akomaonpat1995
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างผิว)
52 # 3อจ620603-150 EB250393495TH burabha + Siwakarn (427403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ620603-151 ED797435449TH Werachai10 + armarging (427391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์เล็กหลัง สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 06 มิ.ย. 2562 - 08:09 น.] #65789 (4/22)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620530-006 EV507095409TH toon_cool (427110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620531-003 EW028054281TH seranee (427140) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ620531-004 ED809660197TH jingmanu (427143) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620531-006 ED797764569TH chuchart-k (427150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620531-007 EW651519710TH tongjoy (427152) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ620531-008 EW921334383TH krittanan (427156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620531-010 WDIS000076718 Folkfolk (427163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620531-011 ET977887136TH นู๋โอปอ (427142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620531-012 ED797435299TH อินทะปัญโญ (427144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ620531-014 EW252611431TH mumu99 (427151) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620531-015 EW119629073TH Ronado (427154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620531-016 EW802177299TH sompong1691 (427155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ620531-017 ED827671029TH เอ็มซีเค (427238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620531-018 ED81217881TH ยอดอ่างทอง (427159) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ620531-020 ED806253945TH kittikitti (427171) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620525-008 เล็กอมตะชลบุรี (427231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620531-001 พ่อมด (427139) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ620531-002 คนคลองด่าน (427141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620531-004 Tatchakorn (427233) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620531-006 baanjuntiwara (427147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620531-009 Wiraj_ph (427153) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620531-010 ลูกพ่อพันท้าย (427157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620531-011 nuaypkt (427227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620531-012 nuaypkt (427229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620603-009 การันตีพระ (427402) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
11 # 2อจ620603-010 pramual (427404) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 2อจ620603-011 goldleo (427343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620529-004 mntpt + Buncha (427248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2443 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620507-031)
2 # 3อจ620529-136 ED806035852TH arunlit + ไข่มุข (427250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3 5695/หน้าตัก 5 นิ้ว)
3 # 3อจ620530-111 BCPS000660619 bunjerd + เตชะกุล (427252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ620601-001 Michy + ๙อุอากะสะ (427271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (561114-051)(G 60%)
5 # 3อจ620601-002 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + siri737 (427280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
6 # 3อจ620601-003 prakit + Earthquake (427283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม
7 # 3อจ620601-004 Skywalker + หนุ่มบ้านแพ้ว (427332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (G 62%)
8 # 3อจ620601-005 chaibangseemeang + golfj (427287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (520313-083) (G 66%)
9 # 3อจ620601-006 uthenkhukid + TIDTEE (427289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
10 # 3อจ620601-007 storm17 + TIDTEE (427291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ยันต์ขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
11 # 3อจ620601-008 aui2517 + muek99 (427293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 65%)
12 # 3อจ620601-009 อะนันตะปัดชะเย + ยุทธคู้บอน (427295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระสุโขทัย วัดหนองบัวทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.สุพรรณบุรี (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
13 # 3อจ620601-010 ชลชินเขต + rongfox (427298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
14 # 3อจ620601-011 ฐณะวัฒน์ + rongfox (427243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
15 # 3อจ620601-101 EX286741648TH pramual + ถุงนิล45 (427263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ620601-102 EF228803087TH บอลปากน้ำ + แมวจ้ะ (427266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620510-053)
17 # 3อจ620601-103 ED806594091TH กฤษณะ + จ๊ะแจงร้อน (427269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)

18 # 3อจ620601-104 EV686548053TH thonglor + Buncha (427273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(610505-003)
19 # 3อจ620601-105 ED821657457TH Stapornch + ต่อยอด (427276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ620601-106 EF131335951TH Crazyamulet + tatty (427278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง)
21 # 3อจ620601-107 ED801587862TH Princi-B + ธุดงค์หมื่นลี้ (427281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ620601-108 EW850377879TH tikloet + ronnakorn2516 (427282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
23 # 3อจ620601-109 WALK000321075 rungkrabi + ลูแปง (427285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
24 # 3อจ620601-110 EW776910270TH Stapornch + jackzaa (427286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป พิมพ์ประภามณฑล เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
25 # 3อจ620601-111 EW622798742TH paoman + APICHETTB (427300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(611102-083)
26 # 3อจ620601-112 EW868286983TH สามัญชน + sza1200 (427304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530710-282)(G 63%)
27 # 3อจ620601-113 EW774432719TH นนท์รามคำแหง + คุณศิระ (427305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(620510-206)
28 # 3อจ620601-114 SKLG000121110 ขุมทรัพย์บูรพา + พลายชาติ (427308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
29 # 3อจ620601-115 EW622798481TH klang_pra + APICHETTB (427310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(610518-062)
30 # 3อจ620601-117 RLSK000002135 Sdiss + OgapzaO (427315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
31 # 3อจ620601-118 ED829040453TH sscopyprint + Suprarop (427317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
32 # 3อจ620601-119 EW843075780TH Stapornch + Toyboy (427318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดใบหน้าขวา)
33 # 3อจ620601-120 TH0118YW1W63 TOM11 + beer2126 (427320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (620412-147)
34 # 3อจ620601-121 ED817271450TH namuang + เด็กนอก (427244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
35 # 3อจ620601-122 EF303078356TH wwwoot + winning4 (427247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมั่งมีทวีคูณ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2539 จ.นครราชสีมา
36 # 3อจ620601-124 EW924494058TH Tham99 + คุณตาวิธาน (427325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา

37 # 3อจ620601-125 EF3306166094TH ของขลัง + Poonan9955 (427253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ620601-126 EF218690213TH tui07wc + jaruth (427254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (611221-111)
39 # 3อจ620601-127 EF218690213TH prakit + jaruth (427256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (610903-041)
40 # 3อจ620601-129 ED799634080TH danaiw + ติเมืองสรรค์ (427259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่งไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท
41 # 3อจ620601-131 ED796581051TH spider + santana (427258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 79%)
42 # 3อจ620601-132 ALP010482684 perfectman77 + Doe07 (427260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว) (G 69%)
43 # 3อจ620601-133 ALP010482684 kfrogyy + Doe07 (427329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(540309-113) (G 78%)
44 # 3อจ620601-135 ED802368965TH พระสมุทร22 + adoon (427265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อจิตร วัดสัตตนารถ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ราชบุรี
45 # 3อจ620601-136 EF228906798TH unvastar + hattori (427272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (G 82%)
46 # 3อจ620601-138 EW169385379TH prasit_jongsiri + Kongkee (427275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (601030-166)(G 63%)
47 # 3อจ620601-140 ED769791957TH aimmy123 + สุภามาลา (427284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
หุ่นพยนต์ หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง รุ่นมหาเวทย์-มหามงคล เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.พัทลุง [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
หุ่นพยนต์ หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง รุ่นมหาเวทย์-มหามงคล เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.พัทลุง [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
48 # 3อจ620601-142 EX360882408TH พ่อฟอร์ม + denbike (427264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผง(เทา) ปี 2509 จ.ชลบุรี
49 # 3อจ620601-143 EX360882408TH ช_ชุติวัตร + toopronchai (427268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
50 # 3อจ620601-144 ED786107310TH sompong1691 + ตาต้น (427270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
51 # 3อจ620601-145 EV406318929TH newservice007 + (427274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ620601-146 ED841103942TH Stapornch + โกวบ้อ (427277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์ด้านบน)
53 # 3อจ620601-147 ED811562026TH naykrong + But140 (427279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (G 80%)
54 # 3อจ620604-127 EW535366252TH พรญาณ + แม็คแร่นอง (427475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อย (น้ำหนักทอง 11.5 กรัม) (G 38%)
55 # 3อจ620531-006 taranan + win14 (427173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 04 มิ.ย. 2562 - 08:17 น.] #65784 (3/22)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620520-003 EW604774682TH คอปแมน (426238) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620523-012 EW077375526TH เก่งขอนแก่น (426549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ620524-017 EV497186981TH pound2007 (426570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620525-003 ED795898112TH marvellous (426697) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ620525-010 ED810060513TH saweit (426719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620525-012 ED768757526TH นายแทนคุณ (426752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620527-008 BAKY000458052 chaibangseemeang (426859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620527-009 ED808724761TH moo_bpk (426861) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ620527-012 EX353266388TH pnchok (426846) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ620527-013 EW770233964TH คุณศิระ (426852) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ620528-001 ED813241364TH บิ๊กบีม (426914) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620528-006 ED795867662TH camaroj (426928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620530-001 EW768452277TH คุณศิระ (427091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620530-002 EW086965676TH น้องแผ่นดิน (427095) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
15 # 1อจ620530-003 KBAN000481610TH taccord (427099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620530-004 EW768463178TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (427102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620530-007 EV482107069TH tookatun (427113) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ620530-008 EX395675321TH สุเรนทรชิต (427117) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ620530-009 EW770257489TH คุณศิระ (427120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ620530-011 EW804904122TH golfsriracha (427108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ620530-014 LUAP000387699TH โบ๊ทพระเครื่อง (427115) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620520-018 nungbangprom (426535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620524-004 โพธาราม (426639) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620524-009 HomeAmulet888 (426650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620525-002 toy_clong8 (426727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620525-004 popular_rock (426730) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620525-005 OMBUN (426734) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ620525-014 ปิงเปียง (426731) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ620527-001 malakul (426826) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ620527-005 rooms_studio (426840) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ620527-007 Buncha (426844) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ620528-005 สยามเมืองยิ้ม (426893) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620529-010 nui-bkk (427053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620524-123 supanutk + pikky (426615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
EW853579711TH
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมใบหน้า) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ620525-012 microsoft + Panamera (426762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ620525-107 ED806960351TH pop2517 + ภิรัต (426680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2533 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ620525-118 AodBangkhae + (426694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW803898757TH teewhytee
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม (G 64%)
5 # 3อจ620525-152 EX330915371TH memories + boboaf (426701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
6 # 3อจ620527-007 ป่าตาลดอย + ปัญญาพระเครื่อง (426778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ห้าชั้นหูบายศรี เนื้อผง จ.อ่างทอง
7 # 3อจ620527-105 ED802337781TH nhoojoke + (426863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
พระยอดธง หลวงปู่หมุน วัดซับลำใย ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
8 # 3อจ620527-113 ED809370985TH แม่พลอย + osgar (426865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขุมทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
9 # 3อจ620527-126 ED803862797TH khotchaninPk + dojinnn (426793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ภู วัดนอก พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อชินตะกั่ว จ.ชลบุรี (มีจาร) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ620527-142 ED804342705TH อะนันตะปัดชะเย + พระสมุทร22 (426822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ620527-149 แป๊ะดำเนิน + suripong (426839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW059988315TH
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ620529-149 ED806025078TH PANYA10 + รักษ์สีลม (427054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นวางศิลาฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม (G 72%)
13 # 3อจ620529-161 Chanchai21 + buspom (427017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW590221253TH
เหรียญหลวงพ่อแล วัดพระทรง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เพชรบุรี
14 # 3อจ620529-162 ED812251674TH อะนันตะปัดชะเย + เรือสำเภา (427018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผงผสมว่าน **ไม่ระบุที่สร้าง
15 # 3อจ620531-001 Baanjarn63 + คนคลองด่าน (427160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 63)(620309-037)
16 # 3อจ620531-002 nunthawat + hyongyuth (427162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (550116-011)
17 # 3อจ620531-003 Joeymorn + vieng (427165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620523-125)

18 # 3อจ620531-004 phoomchai + เน้นพระสวย (427168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1002)(600127-088)
19 # 3อจ620531-005 phoomchai + เน้นพระสวย (427170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(600817-040) (G 80%)
20 # 3อจ620531-007 midori + เด็กท่าพระ (427175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ620531-101 niwetch + cowman (427181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW350385430TH
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 59%)
22 # 3อจ620531-102 niwetch + cowman (427183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW350385430TH
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น) (G 66%)
23 # 3อจ620531-103 EX357108855TH soiytnd + น็อตประเวศ (427187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)
24 # 3อจ620531-104 greenday88 + ต้นสุขสำราญ (427190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW339745666TH
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ620531-105 kajell3555 + (427241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW891599124TH chaiyan1983
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
26 # 3อจ620531-106 MTNG000557273 tah08 + SamilaMT (427195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ620531-107 ED766077137TH savebank163 + บารมีคุณย่า (427204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ620531-108 EF127147170TH pramual + bank18 (427208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์หูใหญ่หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (G 71%)
29 # 3อจ620531-109 lekkae + Yongyut14 (427213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW532449085TH
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2274)
30 # 3อจ620531-110 ED822801416TH Stapornch + juipeter (427217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคต้น) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ620531-111 EV906654195TH prayoyo2510 + กวาง1 (427161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
32 # 3อจ620531-112 ราชสีห์ + krittanan (427164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW921334383TH
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ620531-115 WDIS000076718 Gapi99 + Folkfolk (427172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 66%)
34 # 3อจ620531-116 คุณพ่อลูกแฝด + ขิฏโคราช (427174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
EW774366073TH
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน จ.สงขลา
35 # 3อจ620531-118 ED817417472TH เมืองช้าง + 1jgte (427180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (580403-073)
36 # 3อจ620531-119 EF736409699TH boonserm + (427184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tamthodsaporn
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)

37 # 3อจ620531-120 EF311839068TH rachane53 + Ozone (427188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ620531-121 ED823221727TH motomoshi + เล็กหัวเสือ (427198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรปราการ (สภาพล้างผิว)(610324-005)
39 # 3อจ620531-122 EX327947842TH บัณฑิตต + susuki (427202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงอู่ทอง กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
40 # 3อจ620531-123 Sunadi + prabaiboon (427237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW837095365TH
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2528 จ.สุรินทร์
41 # 3อจ620531-124 ED806356185TH Icando + อู๊ดอู๊ด (427205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
42 # 3อจ620531-125 ED806933784TH tayatang + nakak_action (427211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ620531-126 nung919 + ZuTharua (427214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW061550620TH
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
44 # 3อจ620531-129 pyakorn + I-nam (427220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
EW519527778TH
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับรอยจารพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
45 # 3อจ620531-131 nung919 + (427178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
EW579801327TH Nisitsura_TEAM
พระหลวงปู่แสน วัดไก่เตี้ย พิมพ์เชียงแสน เนื้อชินตะกั่ว ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ620531-132 ED815430238TH ฟ้าบ่กั้น + ศิษย์ปู่สง่า (427240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลัดบุญ วัดกุฎโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
47 # 3อจ620531-133 niwetch + Teebotun (427185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW350385298TH
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) (G 64%)
48 # 3อจ620531-134 suchinn + mumu99 (427189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW252611431TH
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
49 # 3อจ620531-135 EV146913470TH phetnara + o-larn (427192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสงคราม (620121-057)
50 # 3อจ620531-136 pukkakub + monze (427196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW273559710TH
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (620412-156)
51 # 3อจ620531-137 ED815238014TH sanya1002 + อลงกรณ์แชมป์ (427199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ620531-138 เสนาะ53 + Ronado (427201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW119629073TH
พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง(เขียว) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง-เงิน/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
53 # 3อจ620531-139 EF244644659TH Chanchai21 + (427203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
54 # 3อจ620531-140 EU660423325TH สิงขร + ลูกปากน้ำโพ (427206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง)
55 # 3อจ620531-142 yutthanaP + suyu7 (427212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
EW584434339TH
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ พิมพ์จิ๋วหลังอุ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี

56 # 3อจ620531-143 ED822813065TH angelita69 + maturuch (427215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 696) (G 78%)
57 # 3อจ620531-144 taradnoi + tongjoy (427219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW651520001TH
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (620426-074)(G 66%)
58 # 3อจ620531-145 Spider_Man + กฤศฆนนาท (427235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW804815820TH
พระปิดตาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี (G 63%)
59 # 3อจ620531-147 memories + แก้วนพเก้า (427226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SNOH000473820
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ620531-148 EV994920746TH camaroj + เอสายชล (427228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (620516-084)
61 # 3อจ620531-149 คุณเร_ธรรม์ชนก + yosapon (427230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW141008695TH
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง)
62 # 3อจ620531-150 Sky009 + yosapon (427232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW141008695TH
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (520528-144)
63 # 3อจ620531-152 atatat + เขยคอนสาร (427169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW481658082TH
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ620531-153 EF210715413TH atatat + arjarnjo (427176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610928-069) (G 78%)
65 # 3อจ620531-154 EX235219429TH camaroj + tum087 (427179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
66 # 3อจ620531-155 ช_ชุติวัตร + ปาล์มครับ (427182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW519524961TH
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
67 # 3อจ620531-156 กฤษณะ + pinmarine35 (427186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW417598270TH
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 71%)
68 # 3อจ620531-157 EF227796053TH Chanchai21 + joeenok (427191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พิจิตร
69 # 3อจ620531-159 ED822302591TH อำนาจธรรม + tle_wangpikul (427197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ เนื้อสองกษัตริย์
70 # 3อจ620531-160 WALK000447619 พงษ์วิวัฒิ + kajell3555 (427200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (G 61%)
71 # 3อจ620531-161 ED802394483TH camaroj + นัทขอนแก่น (427207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
72 # 3อจ620531-162 ED829712738TH zafari + sarunpat (427236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พ พิมพ์แจกแม่ครัวย้อนยุค เนื้อชุบนิกเกิล จ.เพชรบุรี (สร้างยุคหลัง) **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
73 # 3อจ620531-163 nung919 + เอกสตูล (427210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EW181449948TH
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
74 # 3อจ620531-164 EF244644720TH finance + ไบร์ทหนองช้างคืน (427218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (ไม่ตอกโค้ด)

75 # 3อจ620531-166 EB250137568TH Bbeenaja + Siwakarn (427221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
76 # 3อจ620531-167 EB250137568TH Princi-B + Siwakarn (427224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
77 # 3อจ620531-168 EB250137568TH กฤษณะ + Siwakarn (427225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610912-103)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 03 มิ.ย. 2562 - 08:13 น.] #65780 (2/22)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620521-003 EF184698745TH pradrem (426334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620523-001 EW770216396TH คุณศิระ (426483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ620523-008 EW973433789TH LIONTHANANDOR (426499) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
N
4 # 1อจ620523-015 ET356028334TH lovelove (426532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ620523-023 ED803771376TH prateepx (426508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620529-001 ED816212733TH kitti1999 (427030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620529-002 EW169642245TH sornna (427032) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ620529-003 EV816611965TH pradrem (427034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ620529-004 ED810087706TH ATTORN43 (427035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ620529-005 EW141681164TH ปืนใหญ่ (427037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620529-008 EW770076022TH เด่นซัง (427042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ620529-009 EW669427418TH kunbun (427043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620529-010 ED797589745TH taccord (427044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620529-011 EW768374950TH kanlaya48 (427001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620529-013 EF104700111TH ammad (427003) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ620529-014 ED808747630TH ป๋องณรงค์ชัย (427008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620529-019 EW280805671TH mingloei (427022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620529-020 EW387571735TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (427025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620522-005 โพธาราม (426399) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620525-017 karunwich (427083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ620529-001 chaay (427045) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620529-002 Kungs2511 (427057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620529-003 Buncha (427046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ620529-004 nanoto (427047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620529-005 Joke1 (427048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620529-006 วิรัช (427049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620529-007 ทรัพย์เจริญ (427050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ620529-008 wilairat_22 (427051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ620529-009 ลูกเมืองพิชัย (427052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620529-011 katae (426997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ620529-012 dobae (426998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620530-001 หนุ่มธนบุรี (427084) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ620530-002 กล้าเก่งทุกทาง (427087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ620530-004 aeeee (427090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620530-005 OMBUN (427093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ620530-007 panadon (427103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620530-008 chanram (427106) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
20 # 2อจ620530-010 caszamix (427111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620530-011 แฟรงค์ตาทิพย์ (427081) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620523-009 ท๊อปTURBO + ของขลัง (426432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็กบล็อกกลาก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครปฐม (G 63%)
2 # 3อจ620523-106 ED805832965TH chaleaw56 + mingch (426458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อสำริด ปี 2498 จ.พิจิตร (โค้ด ว รัศมี/วัดบางมูลนาคสร้าง)
3 # 3อจ620523-136 ED807429745TH pandp + ข้าวตอกแตก (426465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.พิษณุโลก
4 # 3อจ620523-168 EW617843801TH อะนันตะปัดชะเย + (426493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phongpan
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทราราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
5 # 3อจ620523-176 EW851137702TH บอยราชบุรี + makluayka (426512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมาน หลวงพ่อกุน วัดพระนอน เนื้อเงินลงยา จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ620530-131 ED823004585TH iarun46 + noppol (427063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีด วัดท่าลาด เนื้อผงคลุกรัก
7 # 3อจ620530-133 EW796485245TH prosperity9 + (427065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manilmanggol
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง) (G 65%)
8 # 3อจ620530-102 ED821120513TH chuchart-k + pungting (427066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
9 # 3อจ620530-001 pornlimk + กล้าเก่งทุกทาง (427067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620506-105)
10 # 3อจ620530-103 ED813217881TH หงฟ้า + บิ๊กบีม (427068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2495 จ.สมุทรสงคราม
11 # 3อจ620530-002 anek48 + aof-papa (427069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
12 # 3อจ620530-003 lekmahoran + aeeee (427071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2500
13 # 3อจ620530-105 BCPS000660618TH คุณตาวิธาน + เตชะกุล (427072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบุรี
14 # 3อจ620530-135 NGWW000053194 pichet344 + tigerza083 (427073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
15 # 3อจ620530-004 jirapach + OMBUN (427074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนัง กรุวัดพุทไธศวรรย์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620510-178)
16 # 3อจ620530-106 ED827512645TH Roma96 + MIXMUK (427075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (ฝังตะกรุดทอง-เงิน)
17 # 3อจ620530-137 EW747211908TH aeakarat + เงินเหลือ (427076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย วัดสารนาถฯ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (G 51%)

18 # 3อจ620530-005 tunwa + OMBUN (427077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2.6 ซม./สภาพใช้) (620517-019)
19 # 3อจ620530-107 EW735565727TH Sorawit + paikung (427078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
20 # 3อจ620530-138 EW747211908TH loongmike + เงินเหลือ (427079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(620322-058)
21 # 3อจ620530-108 EW095970759TH akm345 + ครองตน (427080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ620530-109 ED810982203TH pramual + POOSIT (427082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อเงิน ปี 2514 จ.พิษณุโลก
23 # 3อจ620530-110 EW221342010TH zafari + treasury (427085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
24 # 3อจ620530-006 zafari + kenjero (427086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ620530-112 EX372849611TH Phong5555 + Mark- (427088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Mon2015
หนุมาน หลงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
26 # 3อจ620530-008 niwetch + bigtua (427089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
27 # 3อจ620530-009 Stapornch + Sololo (427092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
28 # 3อจ620530-113 RC604582930TH อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + ขวัญนคร (427094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดลอน พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อดีบุก ปี 2509 จ.พัทลุง
29 # 3อจ620530-010 pramual + Meetung (427096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
30 # 3อจ620530-011 รพินท์ + deawn (427098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620520-135)(G 65%)
31 # 3อจ620530-012 puratchaya + ตู๋หรุ่น (427101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ620530-013 ผงคลุกรัก + gun87 (427104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ620530-116 RC047167992TH Chanchai21 + เชนสมิธ (427105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
34 # 3อจ620530-117 ET598400715TH RaPinPraiOne + nillanat (427109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
35 # 3อจ620530-118 EV830211977TH บ้านทองอยู่ + ขุนพลโต (427112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ด้ามงา จ.นครสวรรค์ (ขนาด 10 นิ้ว) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
36 # 3อจ620530-119 ED812239510TH WeeBangpree + bunhar35 (427114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร

37 # 3อจ620530-121 RP388755072TH nopakk + Pra_Inter (427116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา
38 # 3อจ620530-120 TH0118VG0U63 siamclassic54 + โบตั้ม (427118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.นครพนม (ขนาดสูง 12 นิ้ว)
39 # 3อจ620530-122 EF304390636TH เต้อ๋อง8 + Kravinkreeat (427119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 79%)
40 # 3อจ620530-123 EW590161679TH nung919 + rachanikorn (427122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามรถออกบัตรได้]
41 # 3อจ620530-124 EW590161705TH fung-nana + rachanikorn (427123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ620530-125 EX395672838TH toncraft + สุเรนทรชิต (427124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2467 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
43 # 3อจ620530-126 EX395672838TH king_64 + สุเรนทรชิต (427125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ620530-127 EX395672838TH narutep + สุเรนทรชิต (427126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)
45 # 3อจ620530-128 ED813367912TH camaroj + Magnum (427127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
46 # 3อจ620530-130 ED801439679TH Warayu + เจ๋งจริง (427128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ620530-136 ED797175125TH danaiw + น้องหมี (427130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ620525-005 tumkajohn + montri_rne (427131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองคู่)
49 # 3อจ620530-129 SEC3000227729 not443 + ton-230 (427132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะพระกริ่ง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 114) (G 66%)
50 # 3อจ620530-007 Niti333 + ghitr123 (427133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
51 # 3อจ620530-114 ED812361811TH TAMDROUNG_2515 + (427134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Doitung
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(610704-014)
52 # 3อจ620530-132 EW770257489TH thayarat007 + คุณศิระ (427136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ620530-134 ALP010482690 Eagle007 + Doe07 (427137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 มิ.ย. 2562 - 08:12 น.] #65769 (1/22)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620524-001 EW323248350TH kukai (426858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620524-002 ED790081106TH สุวิทย์(63) (426860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620527-001 EF329705353TH autpichut (426845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620527-002 ED778795152TH kolon (426847) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620527-004 EW086961833TH น้องแผ่นดิน (426850) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ620527-005 ED694260480TH ตุ๊หลวง (426853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ620527-006 WALK000487482 BOMBA (426856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620527-007 EW580984049TH MonMos (426857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ620527-010 RTNM000074739 กัญญ์ภัทร์ (426862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620527-011 RTNM000074739TH กัญญ์ภัทร์ (426843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ620527-014 ED678898888TH Angle99 (426854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 1อจ620527-016 EW273545517TH ruamsup (426855) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620528-002 EW592674883TH eak831 (426917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620528-003 ED803764401TH สนบางกรวย (426918) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ620528-004 ED827531684TH กุมารเทพ168 (426921) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ620528-005 ED805560057TH bluezone69 (426923) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
17 # 1อจ620528-007 ED808771585TH welding24 (426930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ620528-008 EF302191266TH Wanlop (426931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620528-009 ED803443058TH โกวบ้อ (426932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620528-010 ED814613019TH หนึ่งเดียว (426933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620528-011 EW028053414TH seranee (426925) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620520-020 pavapura (426273) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620522-013 alitita (426782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620527-002 Pseheng (426833) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620527-003 autpichut (426835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620527-004 coolpra (426838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620527-006 ครุฑากาศ (426842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620527-008 เทพมงคล99 (426848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620527-009 เทพมงคล99 (426849) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ620527-010 poonsaka (426851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620527-012 p_awest (426769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620527-014 ชินจัง (426772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620527-015 tanac (426774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620527-016 tanac (426775) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620527-017 wasinkong (426779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620527-018 กล้าเก่งทุกทาง (426780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620528-001 โพธาราม (426888) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ620528-002 โพธาราม (426889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620528-003 โพธาราม (426891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620528-004 arthur (426892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620528-006 sombat009 (426895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620528-007 maiiet (426936) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 2อจ620528-008 ชวนชื่น (426898) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ620528-009 matina (426899) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ620528-010 ทองแดง1009 (426902) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ620528-011 MoTeSaK (426906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ620528-013 angchu (426911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620528-014 Sakapontaprit (426912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ620528-015 เต้ยอิตาเลียน (426937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ620528-016 ac100 (426916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620528-111 EV558747223TH tor2516 + wanida (426871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
2 # 3อจ620528-001 SuerAey + adisak (426872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
3 # 3อจ620528-112 EV332137555TH Kanlp + Subsuwandee (426873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
4 # 3อจ620528-002 bunpotth + adisak (426874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
5 # 3อจ620528-003 punktae + nattasak (426875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 190818)
6 # 3อจ620528-113 EW999121284TH numcrma + misterpou (426876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
7 # 3อจ620528-005 Nung74 + ead09 (426877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2992)
8 # 3อจ620528-114 EW269824696TH kitti7070 + o-larn (426878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสาคร (620121-056)
9 # 3อจ620528-116 EU491709950TH RaPinPraiOne + prons (426879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (620308-164) (G 63%)
10 # 3อจ620528-006 popnavy + jes191 (426880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์กรรมการ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (530423-103)(G 62%)
11 # 3อจ620528-007 เล็กอมตะชลบุรี + อ๊อดจ้า (426881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้) (561121-089)(G 82%)
12 # 3อจ620528-117 ED797886032TH lekmahoran + เจ้าชายสีหมอก (426882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ620523-122 EW783299845TH โยทิน + Folkfolk (426883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 62%)
14 # 3อจ620528-118 ED806699980TH เมืองช้าง + jojo5 (426884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และปิดแผ่นทองใหม่)
15 # 3อจ620528-119 ED806699980TH jaonine + jojo5 (426885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพปิดแผ่นทองใหม่)
16 # 3อจ620528-120 EW820963725TH matina + jedsadaboss (426887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
17 # 3อจ620528-121 ED797155395TH เพชรอโยธยา + อาวุธ521 (426890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 4764)

18 # 3อจ620528-122 SMHN000135865 MOOKY + jakruk1984 (426894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จิ้งจกหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก ปี 2530 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ620528-123 ED824000072TH SuerAey + tockjung (426896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(610810-120)
20 # 3อจ620528-124 ED808771585TH pyakorn + welding24 (426897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้กัลปังหา จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลายจารนี้
21 # 3อจ620528-125 ED814711254TH คนกรุงเก่า + chuchart-k (426900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (580214-149)(G 60%)
22 # 3อจ620528-126 EW796482694TH Server_A + แม่ตะเคียนทอง (426901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)(620213-091)
23 # 3อจ620528-127 EF408590851TH kittisak_10 + amata_tong (426903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620412-090)
24 # 3อจ620528-128 EW576551245TH เหวัชระ + sukit_42 (426904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
25 # 3อจ620528-101 EV915543935TH visuth + m-cot (426905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
26 # 3อจ620528-129 ED784809037TH อ๋องสาย4 + ไอยเรศ (426907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง พิมพ์สระอิติดหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง)
27 # 3อจ620528-130 EW865339568TH kaksuntech + jaonine (426909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)(G 78%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้
28 # 3อจ620528-102 ED786016494TH nung919 + ตาต้น (426910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลำพูน (วัดพระเจ้าตนหลวงสร้าง)
29 # 3อจ620528-103 ED827531675TH wasanpi + กุมารเทพ168 (426913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
30 # 3อจ620528-104 EW770520571TH กาเบียล + juad-sirimit (426915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองคำ จ.พิจิตร (หมายเลข 613/น้ำหนัก 11.17 กรัม) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ620528-105 EW562442497TH nung919 + ศิษย์ปู่สง่า (426919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
32 # 3อจ620528-106 EW473041700TH nung919 + Jaturong220 (426920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
33 # 3อจ620528-107 EF463751934TH wwwoot + yoon9 (426922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา
34 # 3อจ620528-109 ED802877305TH taccord + พระราม9 (426924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
35 # 3อจ620528-110 ED802877305TH taccord + พระราม9 (426926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
36 # 3อจ620528-131 ED813817801TH olympia + Patumwan67 (426927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)

37 # 3อจ620528-132 EW908100083TH paoman + visa1 (426929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 653)(530213-226)
38 # 3อจ620528-004 nongder + big1301 (426934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
39 # 3อจ620525-113 ED805243244TH ชินเงิน + b_air51 (426935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่ดี วัดเหนือ เนื้อเงิน ปี 2481 จ.กาญจนบุรี
40 # 3อจ620528-115 EF227708629TH Bull5 + kajell3555 (426939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (G 64%)
41 # 3อจ620528-108 chriskhoo + อาชาเหล็ก (426940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
42 # 3อจ620529-101 ED824106229TH gecko + nuknik2 (426944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(560916-046)
43 # 3อจ620529-102 EW561903025TH zafari + storm17 (426945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดมค.๑)
44 # 3อจ620529-111 ED830924099TH somjitgass + nut2326 (426946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(620508-021)
45 # 3อจ620529-103 EW969002028TH ป่าตาลดอย + นครชัย68 (426947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
46 # 3อจ620529-112 EU660692821TH toey7 + วีระบางลาย (426948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
47 # 3อจ620529-104 ED778796586TH Viraphan711 + ชวนชื่น (426949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง จ.ปัตตานี (G 90 %) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ620529-001 tangmo123 + engineer27 (426950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (610906-060)
49 # 3อจ620529-105 ED812771326TH kala2524 + prathep (426951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน) (G 70%)
50 # 3อจ620529-113 BOBE000058370 เสืออิบสาทร + youtasit (426952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 12483)
51 # 3อจ620529-002 สามัญชน + golfj (426953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (551127-052)(G 69%)
52 # 3อจ620529-106 ED812771326TH noi70 + prathep (426954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 76%)
53 # 3อจ620529-114 ED808628076TH nung919 + Noomint (426955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอริยสัจ 4 วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
54 # 3อจ620529-107 ED818722456TH บอลปากน้ำ + apexshop (426956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(611220-150) (G 64%)
55 # 3อจ620529-115 EW573152544TH niwetch + nirun-k (426957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อราน)

56 # 3อจ620529-116 EV830230891TH อรทัย960 + ขุนพลโต (426958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
57 # 3อจ620529-108 EW798410806TH matina + เสือสมิง (426959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2467 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และหูชำรุด)(620516-052)
58 # 3อจ620529-109 EF463752461TH TEE_INTER + Nathapol (426960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระสังฆาราช(สุก) วัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ620529-117 EW615991250TH javapor + เก้าหน้า (426962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อเงิน ปี 2514 จ.พิษณุโลก
60 # 3อจ620529-110 ED802997585TH นนท์รามคำแหง + lulytoon (426963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (620422-051)
61 # 3อจ620529-005 วรเศรษฐ์ + ammoniamotion (426964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
62 # 3อจ620529-118 EW782852369TH pikkared + ratro (426965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)
63 # 3อจ620529-119 EW570972620TH Exdesign + somsak2518 (426966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
64 # 3อจ620529-006 ppong2506 + (426967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
65 # 3อจ620529-120 EF104700108TH thepmonkon + ammad (426968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
66 # 3อจ620529-007 ruamsup + ลูกเมืองพิชัย (426969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
67 # 3อจ620529-122 TH0118VKPG54 chaay + beer2126 (426970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและทำความสะอาดผิว)(G 67%)
68 # 3อจ620529-141 ED807694215TH สามัญชน + Prakor (426971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 62%)
69 # 3อจ620529-008 wasanpi + paisalee (426972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
70 # 3อจ620529-123 TH0118VKPG54 คนกรุงศรี + beer2126 (426973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(550907-009) (G 67%)
71 # 3อจ620529-142 ED694255184TH เพิ่งหัดดู + ตุ๊หลวง (426974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2434 จ.กรุงเทพฯ (610226-119)
72 # 3อจ620529-009 พรพระพุทธคุณ + (426975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Manat_com
พระบูชาหลวงพ่อพระเสริม วัดปทุมวนาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
73 # 3อจ620529-124 EW890514860TH olympia + nui555 (426976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
74 # 3อจ620529-143 EW904014557TH sugar + โอเว่น (426977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ620529-125 ED758359079TH นายชลิต + Son_of_Devil (426978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ620529-010 chateta + Manat_com (426979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรปราการ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 7 นิ้ว)
77 # 3อจ620529-144 EV915543966TH พ่อครู + m-cot (426980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
78 # 3อจ620529-126 ED815403921TH Stapornch + mitmitee (426981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแผงปางปาฏิหาริย์ กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี
79 # 3อจ620529-145 ED807694207TH ktitawong + Prakor (426982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (610808-022)(G 68%)
80 # 3อจ620529-127 EW927021468TH Nattapumin + Zinemala (426983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงโรยผงชนวน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)
81 # 3อจ620529-128 EW969002031TH หนุ่ม_นครชัยศรี + นครชัย68 (426984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
82 # 3อจ620527-002 montree_m + tanapat05 (426986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
83 # 3อจ620529-129 ED816613674TH Chanchai21 + ล้มมวย (426987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดี วัดเทวสังฆาราม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กาญจนบุรี
84 # 3อจ620529-147 EW829335501TH topten + จิดาภา (426988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(620425-178)
85 # 3อจ620529-130 EW309446116TH ขุนกิม + ถัมภ์บรรฑุ (426989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) (G 84%)
86 # 3อจ620529-011 noi70 + ตู๋หรุ่น (426990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
87 # 3อจ620529-150 EW061548665TH RaPinPraiOne + ZuTharua (426991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
88 # 3อจ620529-151 ED827630829TH Poo1980 + dragonkim (426992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
89 # 3อจ620529-131 EV816697073TH โมรารัตน์ + บวรศักดิ์ (426993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550120-076) (G 60%)
90 # 3อจ620529-152 EW617605020TH DRAGON13 + แม็กซิมัม99 (426994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองคำ ปี 2506 จ.ปัตตานี (G 87%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
91 # 3อจ620529-153 EW448789380TH tonmek + jitnobnom (426995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 83%)
92 # 3อจ620529-132 ED808751135TH Cchanchai + welding24 (426996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 1.6 นิ้ว/สภาพใช้) (620522-071)
93 # 3อจ620529-134 EW275383627TH rungkrabi + rattasah (426999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)

94 # 3อจ620529-155 EW384774972TH benzy + konlukpra (427000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620320-120)
95 # 3อจ620529-135 ED808751299TH ดาวหาง + เอกเมืองตรัง (427002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
96 # 3อจ620529-156 EW96902062TH Noise + นครชัย68 (427004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สระบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
97 # 3อจ620529-137 EW013315065TH zafari + yanpawach (427005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
98 # 3อจ620529-157 ED818903609TH tuey88 + บ้านกรอบเงิน (427006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
99 # 3อจ620529-138 EW583522774TH taat_007 + sanopporn (427007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เสมา ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
100 # 3อจ620529-158 SKLG000120654 bussakorn + พลายชาติ (427009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ620529-139 EW583522774TH อภิธรรม + sanopporn (427010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อเงิน ปี 2463 จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้และหูชำรุด)
102 # 3อจ620529-159 ED814136328TH tikloet + skywave (427012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
103 # 3อจ620529-140 EW583522774TH joeenok + sanopporn (427013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นครปฐม
104 # 3อจ620529-160 EV478004781TH thonglor + suttisak (427014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (G 81%)
105 # 3อจ620529-163 PSP0003669217 mechanic + schan2514 (427019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
106 # 3อจ620529-164 EW804932350TH อะนันตะปัดชะเย + (427020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
POONBUNS63
พระสมเด็จ เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
107 # 3อจ620529-165 EW804832350TH อะนันตะปัดชะเย + (427021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
POONBUNS63
พระสังกัจจายน์ กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ620529-166 EW904014565TH somboonput + โอเว่น (427023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ620529-172 EF359538402TH NAMMONL + (427024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหัศจรรย์พระ
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 73%)
110 # 3อจ620529-167 ED821710563TH pramual + โชคเจริญ (427026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นนทบุรี
111 # 3อจ620529-173 FAM0004286765TH Beed098 + pk123456 (427027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง/สภาพทาทองใหม่)
112 # 3อจ620529-168 EW843986891TH nung919 + ruttihand (427028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

113 # 3อจ620529-169 EF310778760TH Eagle007 + ลักษณ์ตะวัน (427029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพใช้และชำรุดด้านหน้า)
114 # 3อจ620529-175 120244132842 wanchaingoen + zerocb (427031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อสำริด ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 311)
115 # 3อจ620529-176 ED820611989TH bunpotth + ก้อนกรวด (427033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผ่อง วัดคูหาสวรรค์ รุ่น 2 พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ620529-178 EW108466578TH พระสมุทร22 + supatjakin (427036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน รุ่นพิเศษห้าเสาร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ลพบุรี
117 # 3อจ620529-179 EV830211994TH เมืองช้าง + ขุนพลโต (427038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด) (G 85%)
118 # 3อจ620529-174 ED820612009TH pairoat + ก้อนกรวด (427041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านเกลือม วัดหรงบล เนื้อตะกั่ว ปี 2527 จ.นครศรีธรรมราช
119 # 3อจ620529-148 ED797886046TH OKK08 + goodluck1994 (427055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ620529-177 EF398038880TH newpra + coldplay (427056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
121 # 3อจ620529-133 ED830521165TH SoulKing + aood0458 (427058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 69%)
122 # 3อจ620529-170 EW969061675TH noomno + ปิงเปียง (427062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(เล็ก) เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง (620511-045)
123 # 3อจ620531-008 ED816521712TH บรีสพระช่วย + ริณดา (427138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM