ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ก.ค. 2562 - 08:09 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 31 ก.ค. 2562 - 08:08 น.] #66035 (23/23)** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620719-005 ED978651834TH benz39 (431651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620722-001 EI043846773TH Chanchai21 (431650) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ620722-002 EI043690651TH pumcha (431653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620722-003 ED955760575TH TaNachaut (431654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620722-005 EW908804710TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (431659) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620722-006 EW580422176TH ขนมกรุบ (431660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620722-008 EI0000792667TH pradrem (431672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620722-009 EI049922478TH ศักสิทธิ์ (431661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620722-010 EX351731387TH sornna (431646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620722-011 EI039631802TH HatPra (431662) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620722-012 EF315532193TH NUNG1789 (431663) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ620722-013 ED911032397TH en_amulet (431664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620722-014 ED882955595TH chsearn (431665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620722-015 ED84587917TH umrin (431666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620722-016 EI047449361TH tuktu40 (431668) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 1อจ620722-017 EX443375338TH matee1974 (431683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620722-018 EI047319959TH ชวนชื่น (431670) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
18 # 1อจ620722-019 EI050049514TH คุณศิระ (431675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620722-020 EX331729101TH Ketautomotive (431678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620722-023 ED889805613TH nithiwat (431643) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ620722-024 ED92422475TH kopper (431648) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620719-009 อาธิศักดิ์ (431682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620722-002 อาลาดิน (431634) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
3 # 2อจ620722-003 wat_khongbin (431645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620722-004 โบ๊ทพระเครื่อง (431647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ620722-005 โบ๊ทพระเครื่อง (431649) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
6 # 2อจ620722-007 สยามเมืองยิ้ม (431652) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620722-009 rooms_studio (431657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620722-010 malakul (431658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620722-011 master_t (431627) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ620722-012 เด็กวัง (431630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620722-013 suchat-01 (431638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620722-014 prajak159 (431639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620722-015 jaktrawut_999 (431640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620722-016 pattanasupanta (431642) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ620722-017 Adi124 (431644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620727-025 การันตีพระ (432313) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ
โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 30 ก.ค. 2562 - 08:24 น.] #66033 (22/23)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620713-002 EI000761996TH pradrem (430962) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620713-006 ED997664075TH kittikitti (430972) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620715-005 EN971240220TH สุนทรฤทธิ์ (431126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620715-008 ED983793375TH YAIO987 (431316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620715-017 EW007818770TH สิงห์เงิน (431320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620716-004 EW831254466TH มารวิชัย (431324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620716-010 EI005694613TH lalalaon (431328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620717-006 ED937449534TH RAY_BBT (431436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ620717-008 EF134267782TH เมืองสมุทร (431265) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620718-001 EF520203791TH กัญญ์ภัทร์ (431317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620718-002 EI050021428TH คุณศิระ (431319) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ620718-005 EI017679216TH Anankiya (431326) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ620718-006 EI044008952TH seranee (431330) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 1อจ620718-007 EX344892358TH สวาหะ (431336) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ620718-010 EF174932112TH OaTaWa (431342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ620719-001 SMDN000017622 feifei (431415) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ620719-002 EF180170128TH กำไลทอง (431430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ620719-004 EX267404705TH aimmy123 (431434) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ620719-006 EW581185629TH somchai22 (431437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620719-008 ED846219868TH Suparat_2832 (431442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ620719-009 EF322317575TH tongjoy (431445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ620719-010 EF303993533TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (431450) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ620719-011 EX391254782TH บัวลอย (431409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ620719-012 EW918314145TH แพะลุยทุ่ง (431461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ620719-013 ED993220672TH towerboy (431420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ620719-014 EI027607885TH dkny1800 (431424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620719-015 710001839875 DDman (431426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ620719-016 SHUTH00080992TH pornlerty (431429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ620719-017 EQ753945911TH welding24 (431432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ620720-002 ED993333793TH suttisak (431551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ620720-003 ED992195279TH Jakapun (431555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ620720-005 EX281764871TH winwin (431558) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ620720-006 EF509375097TH Benz17 (431560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ620720-007 ED868869967TH ผู้จัดการ (431561) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ620720-009 ED885227150TH หนุ่ยเสื้อดำ (431565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ620720-010 ED974394605TH k9cob (431568) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
37 # 1อจ620720-011 EW680444877TH beer2126 (431518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ620720-012 EI025118062TH nuthapol (431523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ620720-013 ED744536352TH สุรพงษ์ (431526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ620720-014 EI038209663TH เอเมตตา (431566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ620720-015 ED952904540TH namo-mon (431528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ620720-016 ED983094997TH มาริโอ (431531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ620720-017 EW927426851TH Vincent (431535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ620720-018 TKRUP00038933 WatcharaJ (431536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ620720-019 ED882537909TH maii_amulet (431538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 1อจ620720-020 ED890865591TH tookatun (431542) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620712-003 พรหมมาตร์ (430925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620713-004 ต่อหนองงูเห่า (430978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620715-006 mahahing (431106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620715-012 thanajaikla (431041) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620716-001 kitti1999 (431143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620716-007 Hitlerjugend1935 (431174) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ620716-009 Narongchai007 (431186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620718-002 kui60 (431345) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620718-003 บรีสพระช่วย (431346) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ620718-005 chanram (431348) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ620718-006 tcwong (431349) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ620718-007 atsmark2 (431350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620718-008 wellington (431351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620718-009 thayarat007 (431353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620719-001 สยามเมืองยิ้ม (431411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620719-002 Buncha (431413) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 2อจ620719-004 rokman28 (431419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620719-005 nuaypkt (431421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620719-006 ซิยิ่นกุ้ย (431422) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ620719-007 seed-seed (431425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620719-010 imaginary (431433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620719-011 tontatto (431438) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620719-012 tontatto (431441) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
24 # 2อจ620719-014 prayuth98 (431449) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 2อจ620719-015 nuaypkt (431451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ620719-016 pornpipat (431452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ620719-017 toomtui-s (431453) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
28 # 2อจ620720-001 greenday88 (431504) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 2อจ620720-002 rooms_studio (431508) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ620720-003 kongsak (431512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ620720-004 OMBUN (431515) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
32 # 2อจ620720-006 zafari (431530) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
33 # 2อจ620720-007 zafari (431539) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ620720-008 แก้วอุษา (431540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ620720-009 ลูกพ่อพันท้าย (431543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ620720-010 พรญาณ (431548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ620720-011 พรญาณ (431529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ620720-012 พรญาณ (431532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ620720-014 metalnt (431537) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ620720-015 กุ๊กกู๋ (431541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ620720-016 tongprakueang (431544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 2อจ620720-017 Buncha (431547) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 2อจ620720-018 aee_sotspa (431550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ620720-019 Chana01 (431569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ620720-020 กานกินรี (431554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
46 # 2อจ620720-022 pramual (431546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ620720-023 pramual (431549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ620720-025 pavapura (431553) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ620720-027 montrip (431559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 2อจ620729-012 nattapongp (432228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620715-120 NKCS000469363 imaginary + กงซุนเชอ (431060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระศรีศากยะทศพลญาณฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลืองลงรัก ปี 2527 จ.นครปฐม (หมายเลข 2181158) (ขนาดสูง 21 นิ้ว)
2 # 3อจ620716-122 SCHB000040504 Retail + Ozone (431134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระบูชาพิมพ์นี้/ของรุ่นนี้
3 # 3อจ620718-103 EI021497342TH Sinsiampra + ต่อยอด (431290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อผง(แดง) ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
4 # 3อจ620720-113 EI040511210TH ptipmoon + กระติบ (431469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลงนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
5 # 3อจ620720-159 ET824639418TH zafari + anothaitmc46 (431567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับผ้ายันต์ลักษณะนี้
6 # 3อจ620720-162 ED996653641TH srika + บิ๊กนคร (431920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา (580508-021)
7 # 3อจ620722-008 พลช้างเผือก + ติ่งลี่ (432025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1986)
8 # 3อจ620723-005 gchai + Interphone (431904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (550328-286)
9 # 3อจ620723-113 SSES000038814 peaky + ปุ้ยสาธุ (431907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (610620-196)
10 # 3อจ620723-146 EI016476101TH taccord + พุทธคุณ05 (431743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองผสมหน้ากากทอง ปี 2547 จ.ศรีสะเกษ
11 # 3อจ620724-004 AChen + penpathum (431816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ620724-112 ED846262061TH taeintuch + Nong_Arm (432108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 362) (620704-101)
13 # 3อจ620724-122 EX431266503TH yaozm + sarsi (431849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.จันทบุรี
14 # 3อจ620724-130 ED960472545TH loongmike + thongpaiwan (431876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดพญาดำ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
15 # 3อจ620725-001 เมืองช้าง + kikapuu (431905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 79%)
16 # 3อจ620725-002 กิ่วกระ + วัชรพระใหม่ (431906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1 )
17 # 3อจ620725-004 tawee999 + amulet9999 (431909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบเล็ก เนื้อเงิน ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ620725-005 jazzimo + อรรถพล (431912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
19 # 3อจ620725-006 Pearl2519 + อรรถพล (431914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (620708-057) (G 85%)
20 # 3อจ620725-007 อะนันตะปัดชะเย + กำเงิน (431915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อ พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อตะกั่ว
21 # 3อจ620725-008 piyatg + suteesom (431917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) (G 76%)
22 # 3อจ620725-101 EW475166322TH โต้งกระนวน + ปราศมณฑิล (432006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ)
23 # 3อจ620725-102 EI042977565TH รถโฟร์ค + แพรวพรรณ (432005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
24 # 3อจ620725-103 EI010798559TH วิสูตร์ + ชมรม-มหาอุตม์ (431910) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐีเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐีเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
25 # 3อจ620725-104 EI064920545TH RaPinPraiOne + (431913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สนบางกรวย
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
26 # 3อจ620725-105 ED897435061TH บารมีเงิน + พรหมมาตร์ (431916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2 )
27 # 3อจ620725-106 EI042619925TH Exdesign + ดุจติปิยะ (431918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)
28 # 3อจ620725-107 ED932510883TH warriorric + ตัดเซียน (431921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) (น้ำหนักทอง 10.8 กรัม)
29 # 3อจ620725-109 ED892475435TH Kapongdotcom + ZuTharua (431922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
30 # 3อจ620725-110 EI042306729TH ปุ้ยสาธุ + Arunlert69 (432004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
31 # 3อจ620725-111 EX451907991TH somsak-p + Rambo_thai (431923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ620725-112 EI042927776TH วิสูตร์ + คนคอเรด (431924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน)
33 # 3อจ620725-113 EW340779494TH hanhaniiz + Lumpum (431926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมพระครูลืม วัดอรุณฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ จ.กรุงเทพฯ (G 31%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับลูกอมรุ่นนี้
34 # 3อจ620725-114 EI044083919TH mommam21 + Tanabordin (431927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง
35 # 3อจ620725-115 ED941923335TH Sinsiampra + kraisornuo (431928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก จ.สมุทรสาคร
36 # 3อจ620725-116 EI038626253TH feifei + มงคลชัย07 (431930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
37 # 3อจ620725-119 THON000006052 Theptarget + Nong-poko (431935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 465)
38 # 3อจ620725-120 THON000006052 บอยโมจิ + Nong-poko (431937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 247)
39 # 3อจ620725-121 EI048824995TH บรีสพระช่วย + cosmopra (431908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงดำ ปี 2517 จ.ระยอง
40 # 3อจ620725-122 EI044828277TH sompong963 + พรพระพุทธคุณ (432009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620725-123 EX370812579TH takrit + yongyot (431911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ620725-124 ED976053731TH Prichar + แว่นศรีด่าน (431967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.นครปฐม
43 # 3อจ620725-125 EW316689056TH kala2524 + Rathaphon (431968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 435331)
44 # 3อจ620725-126 RSP0003277365 deadly_bom + Wichean146 (432008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระศรีศากยะทศพลญาณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครปฐม (หมายเลข 15817) (ขนาดสูง 18 นิ้ว)
45 # 3อจ620725-127 RX158559706TH บรีสพระช่วย + saewaorr (431971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 76%)
46 # 3อจ620725-129 EI041724295TH Iaiw9878 + winaichai (431973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
47 # 3อจ620725-130 ED960624475TH kittisak_10 + NUNG1789 (431976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (กรอบเงินชุบทอง)(620114-134)
48 # 3อจ620725-131 EI052117248TH เล็ก_ท่าแพ + Kjohnpat (431940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี(G 79%)
49 # 3อจ620725-133 EW570799285TH ไม้ทุ่งหันตรา + sanopporn (431943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นมังคลายุ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
50 # 3อจ620725-136 EF103939656TH bellic + ammad (431946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพชำรุดข้อมือซ้าย)
51 # 3อจ620725-137 EF103939656TH หิมพานต์มุ่งงาม + ammad (431947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ620725-138 EV915544604TH วิสูตร์ + m-cot (431948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐีเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
53 # 3อจ620725-139 EV915544604TH วิสูตร์ + m-cot (431949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐีเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
54 # 3อจ620725-140 EI067620615TH noi99 + Anuchitsomsri (431950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่อง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ620725-141 EI067620615TH gumoo007 + Anuchitsomsri (431951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2482 จ.นครสวรรค์
56 # 3อจ620725-142 EF650579164TH Bophantom + sunsun (431952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพระขุนแผนจิ๋ว-พลอย) (สภาพทาทองใหม่)
57 # 3อจ620725-143 ED837629697TH Sinsiampra + Puttawat (431954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)(G 65%)
58 # 3อจ620725-144 EW589204023TH เนนิติ + แซนวิช (431956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองศรีนวล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.นครสวรรค์
59 # 3อจ620725-145 EI048818160TH gear59 + cosmopra (431957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
60 # 3อจ620725-146 EI047498858TH Retail + jamesza (431959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
61 # 3อจ620725-147 EW573687005TH คิงคอปล่า + tojane (431961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อนวโลหะ จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด)
62 # 3อจ620725-149 ED939508371TH วัชระ + แตงโมแดง (431962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
63 # 3อจ620725-150 ED874581534TH camaroj + mchutith (431964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ620725-152 ED874581534TH catbkk + mchutith (431925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
65 # 3อจ620725-153 EF180170936TH itthikorn + กำไลทอง (431929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (620712-063)
66 # 3อจ620725-154 EI010779603TH zafari + amulet_59 (431931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี
67 # 3อจ620725-155 EF480999385TH วุฒิปราการ + Danai33 (431934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 916)
68 # 3อจ620725-156 EI052150853TH danaiw + jazzfit2012 (432016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 102605)
69 # 3อจ620725-157 PCSP000059758TH บรีสพระช่วย + mymee555 (431936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ620725-158 EI037637674TH Retail + newty53 (431938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ620725-160 EI021584316TH zafari + tonyadam22 (431939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ620725-161 EF486798625TH tawee999 + เขยมาบตาพุด (431969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
73 # 3อจ620725-162 EX432875015TH atsmark2 + friendship (431970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
74 # 3อจ620725-163 KAOL000402321TH บรีสพระช่วย + Bankltltjr (431972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพล้างผิว)
75 # 3อจ620725-164 ED831230076TH วัชรชัย + นึกอ่อนนุช (431974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
76 # 3อจ620725-165 EF339702643TH หิมพานต์มุ่งงาม + แต้กุ้ยเฮียง (431975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้ออลูมิเนียม ปี 2505 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับล็อกเกตพิมพ์นี้
77 # 3อจ620725-167 ED894129439TH Auttaporn1979 + ณัฐพงศ์716 (432014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
78 # 3อจ620725-168 ED896378782TH RaPinPraiOne + sotowat (431977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
79 # 3อจ620725-169 CITY006861891TH taccord + mixing (431978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ620725-170 CITY006861891 Panipan7722 + mixing (432013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
81 # 3อจ620725-172 EI055820416TH chsearn + bunn55 (432007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสามตรีกาย เนื้อดิน
82 # 3อจ620726-001 เสนาะ53 + vpong (432022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นอายุยืน เนื้อผงหน้าทอง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 96)
83 # 3อจ620726-002 DDTOP + บอย_วิโรจน์ (432024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 76049)
84 # 3อจ620726-003 Retail + เชตเตอร์ (432026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อทองแดง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
85 # 3อจ620726-005 prabat88 + yaya2014 (432101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 35) (610312-111)
86 # 3อจ620726-006 Turtle-Jet + ติ่งลี่ (432028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 48) (โค้ดเฑาะว์โค้ง)
87 # 3อจ620726-007 ถุงข้าว + เน้นพระสวย (432032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (610223-102)
88 # 3อจ620726-008 ๙อุอากะสะ + พระพิรุณ (432035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
89 # 3อจ620726-009 east_noodles + suteesom (432037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)
90 # 3อจ620726-010 rungrot + Bonjj (432040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(G 61%)
91 # 3อจ620726-101 EX198452005TH ขุนเมืองจันทร์ + AOTTMJ (432105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะกว้าง/สภาพแต่งผิว)
92 # 3อจ620726-102 EI062311158TH Sombat14 + buynak (432023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนอาจารย์โง้วกิมโคย ศาลเจ้า รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
93 # 3อจ620726-103 EI040063233TH ส.วัชรินทร์ + ammad (432029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
94 # 3อจ620726-104 EF324281153TH zafari + chowkul (432031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ)(กรอบชุบทอง)
95 # 3อจ620726-105 EW797089245TH arkorn + เปาโลพระเครื่อง (432034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
96 # 3อจ620726-106 EW797089245TH DDTOP + เปาโลพระเครื่อง (432036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
97 # 3อจ620726-107 EW797089245TH TEE_INTER + (432039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่เอ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและแต่งผิว)
98 # 3อจ620726-108 EW797089245TH Numfanta + เปาโลพระเครื่อง (432042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (610810-140)
99 # 3อจ620726-110 EI031415192TH sokos + กิตติพงศ์ (432045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(G 67%)
100 # 3อจ620726-111 ED831821612TH pramual + รณรงค์ (432103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ620726-112 ED831821612TH pramual + รณรงค์ (432065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ620726-113 EW026181954TH ยุทธ2499 + chkomtat (432102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
103 # 3อจ620726-114 EF310859809TH นายสาธุ + ลักษณ์ตะวัน (432068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 81%)
104 # 3อจ620726-116 EF212544929TH yaozm + chon13 (432109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2528 จ.สุรินทร์
105 # 3อจ620726-117 EI040063264TH likeit + Takod (432074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
106 # 3อจ620726-118 EF114751078TH Wanchana + ponrit (432076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นมหามงคล 89 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 20)
107 # 3อจ620726-120 EQ156160933TH ตู๋สาธุ + Dedee (432081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
108 # 3อจ620726-121 ED822881207TH ภักดี + maturuch (432057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
109 # 3อจ620726-122 ED886215100TH บอลปากน้ำ + หม่อง (432061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) (620425-054)
110 # 3อจ620726-123 EF391602071TH ไวศิษฏ์ + coldplay (432063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
111 # 3อจ620726-124 EI061545854TH Ketautomotive + สายลับ (432064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
112 # 3อจ620726-125 ED817344506TH วิเศษชัยชาญ + ครูเทคนิค (432066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

เบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับเบี้ยแก้ลักษณะนี้
113 # 3อจ620726-126 EW159884216TH หิมพานต์มุ่งงาม + inceepra (432067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ620726-127 EI047246681TH นนท์รามคำแหง + natkarn (432069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุช่างกล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (580220-158) (G 85%)
115 # 3อจ620726-128 EF582629213TH rey0119 + องอาจ (432073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ620726-129 EI061582640TH tanint + Everyman (432075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดจุฬามณี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
117 # 3อจ620726-130 TH01161Q4QNTB pandp + pk123456 (432079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.ชลบุรี
118 # 3อจ620726-131 EF487616576TH Kaweepong + Suradech (432030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี
119 # 3อจ620726-132 ED822881184TH wit50 + maturuch (432033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620704-102)
120 # 3อจ620726-133 ED896390633TH kittisak_10 + sotowat (432038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
121 # 3อจ620726-134 EI040256485TH Doe07 + rongfox (432041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้าง(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
122 # 3อจ620726-135 EI033528775TH noppthai + บิ๊กบีม (432044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (G 75%)
123 # 3อจ620726-136 EI033528775TH Cchanchai + บิ๊กบีม (432049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล วัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
124 # 3อจ620726-137 EI060844579TH ไผ่กำแพงแสน + TONG_NK (432052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1015)
125 # 3อจ620726-140 ED890885945TH itthikorn + tookatun (432056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620711-037) (G 65%)
126 # 3อจ620726-141 EI025152979TH khawdee + topten (432048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี (620325-060)
127 # 3อจ620726-142 EI073013623TH Sinsiampra + คุณศิระ (432051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 0.7 ซม./สภาพใช้) (620719-061)
128# 3อจ620724-169 EI017522156TH หมอกอินทนนท์ + ชวนชื่น (431863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างขวา)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 29 ก.ค. 2562 - 08:14 น.] #66029 (21/23)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620708-016 ED964705957TH ruamsup (430504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620711-008 ED961322437TH pioneer (430828) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 1อจ620712-003 EF184987963TH พงษ์ท่าม่วง (430846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620713-003 EI025955335TH คุณศิระ (430965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620713-010 ED928937410TH phannop2538 (431029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620715-006 FAM0003938990 oatlovesasa (431127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620715-007 EX242314969TH ระท่าอิฐ (431081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620717-003 EI027188596TH ratro (431261) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620717-009 ED983317133TH welding24 (431267) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620717-012 OTMH000421922 TEE_INTER (431257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620709-002 rooms_studio (430533) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ620712-004 ขุมทรัพย์บูรพา (431255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620712-014 BallDesign (430946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620713-001 popular_rock (430964) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ620715-003 pui1228 (431098) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620715-009 microsoft (431110) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ620715-010 microsoft (431112) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ620715-013 toopronchai (431045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620716-003 aee_sotspa (431154) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ620716-006 Tangmo03 (431170) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ620717-002 thesj (431236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ620717-003 jugree02 (431238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620717-005 manky (431246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620727-021 Beed098 (432110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620727-022 boytiew (432111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620727-023 หนองซอ (432112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ620715-002 Pogky + tigerpong77 (431048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดงผสม ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (570626-046)
2 # 3อจ620715-017 zafari + toopronchai (431049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธข้างเม็ด หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2495 จ.ชลบุรี (สภาพลงรักใหม่)
3 # 3อจ620715-105 EI021021451TH ขวัญเมือง + kawin1980 (431271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐีหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ620715-141 EF650590920TH title28 + lucky9 (431125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)
5 # 3อจ620718-102 TPA2000466729 ๙อุอากะสะ + นรสิงห์41 (431286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)
6 # 3อจ620718-113 ED964365935TH Retail + กระติบ (431292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ620718-122 EI037766206TH Prichar + sanyaa (431288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
8 # 3อจ620718-124 EX349972591TH Kaweepong + tayatang (431357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
9 # 3อจ620718-138 EI030062406TH แป้ง67 + Maxcar40 (431338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 78%)
10 # 3อจ620719-010 yime2 + naivana (431379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์พระคง เนื้อผงใบลาน จ.นนทบุรี
11 # 3อจ620719-016 zafari + fattygirl63 (431373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหน้ากากพรานบุญ พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง รุ่นพุทธมหานิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2560 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ620719-019 หูยาว + ชวนชื่น (431380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
13 # 3อจ620719-102 RTAM000038173 wanitcha + สุนทรฤทธิ์ (431404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หน้าตัก 1 นิ้ว)
14 # 3อจ620719-111 EF487671467TH อุธรณ์ + Suradech (431381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
15 # 3อจ620720-007 Kitsukit + bunjerd (431483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)
16 # 3อจ620720-102 ED037614347TH บ๊อบบางบ่อ + newty53 (431467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นสร้างศาลา พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2529 จ.นครปฐม
17 # 3อจ620720-123 ED874057891TH yaozm + ศรีมหาโพธิ (431493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพส เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.จันทบุรี (G 68%)

18 # 3อจ620720-136 EI033906565TH Jjiann1979 + ก้อนกรวด (431485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อดำ วัดกุฎี พิมพ์พระพุทธ จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ620720-139 ED9453257275TH ทนายชายนคร + ชัยวัฒน์เจ้าสัว (431494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 80%)
20 # 3อจ620720-146 EI048820486TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + rockman (431517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง
21 # 3อจ620720-149 ED915829354TH Retail + หมวยคูก้า (431783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดวังแดงเหนือ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ620720-151 EI048820509TH อตกพระเครื่อง + cosmopra (431572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเทพสถิตย์ เนื้อสำริด ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง)
23 # 3อจ620720-152 EI048820565TH อตกพระเครื่อง + rockman (431570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อสำริด ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (วัดสุทัศนฯสร้าง)
24 # 3อจ620720-154 EF446035041TH PAE_PONGCHAI + (431522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
proprayad
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
25 # 3อจ620720-158 ET824630418TH Stapornch + anothaitmc46 (431574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มโพธิ์บัลลังก์ วัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
26 # 3อจ620722-007 Phoom_Suphan + (431800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sunchai07
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
27 # 3อจ620722-009 phoomchai + เน้นพระสวย (431600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (590721-127)(G 58%)
28 # 3อจ620722-102 ED845198044TH อ๋อย77 + Kampeang (431608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นสุรพล เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
29 # 3อจ620722-109 EX346001924TH หิมพานต์มุ่งงาม + march859 (431625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (สภาพใช้และล้างผิว)
30 # 3อจ620722-116 EW715863942TH henghengheng + น้อยหน่า (431594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุฯ เนื้อเงินลงยา จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
31 # 3อจ620722-132 EV634178454TH บรีสพระช่วย + Group43 (431677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจตร
32 # 3อจ620722-135 EF310431578TH Choomsilp + ลักษณ์ตะวัน (431895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)
33 # 3อจ620722-141 EI027022225TH Vertexsoi + yongyot (431673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
34 # 3อจ620723-001 popnavy + ต่อ_ถนนตก (431685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (540901-416)(G 78%)
35 # 3อจ620723-002 Giant415 + ลูกแม่รำเพย (431689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นอายุวัฒนะมงคล ๗ รอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 1487) (G 66%)
36 # 3อจ620723-003 zafari + ลูกแม่รำเพย (431692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆตาสองชั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (G 62%)

37 # 3อจ620723-004 pramual + patcharapon (431696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมหลังบนซ้าย)
38 # 3อจ620723-006 RaPinPraiOne + เชตเตอร์ (431702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
39 # 3อจ620723-007 jira8 + watkaow (431710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
40 # 3อจ620723-008 wanpen28 + naivana (431716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
41 # 3อจ620723-009 elaser + tayatang (431721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (611127-095)(G 86%)
42 # 3อจ620723-010 Burapha777 + ben0429 (431727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 66%)
43 # 3อจ620723-011 nopakk + ธิดาทะเล (431752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 564)
44 # 3อจ620723-012 nopakk + ธิดาทะเล (431760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.สมุทรปราการ (หน้าตัก 7 นิ้ว)
45 # 3อจ620723-013 pradee125 + Tee59 (431765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฏฐารส กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเขียว จ.พิษณุโลก (G 77%)
46 # 3อจ620723-014 tanapat05 + ซิยิ่นกุ้ย (431771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (620325-013)
47 # 3อจ620723-015 nco29-48 + thanajaikla (431777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนครึ่งองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (G 80%)
48 # 3อจ620723-016 หิมพานต์มุ่งงาม + arun2528 (431782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (620717-105)
49 # 3อจ620723-101 EI014576756TH Handyman28 + เอี่ยมเลิศ (431694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (G 78%)
50 # 3อจ620723-102 EI047321864TH atatat + ornhph (431700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
51 # 3อจ620723-103 EI043732855TH zafari + teezy (431706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร.สมัยรัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ620723-104 EX291461362TH วิสูตร์ + tongthana (431708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 5441)
53 # 3อจ620723-105 EW451954492TH พรญาณ + ปลากัด2009 (431713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
54 # 3อจ620723-106 EI060823931TH Pearl2519 + photo_one (431717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (620110-046)
55 # 3อจ620723-107 ED974058532TH บรีสพระช่วย + ซาเล้งหลังเขา (431722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ620723-108 EI047747192TH kit01 + เก้าหมู่เก้า (431724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
57 # 3อจ620723-109 EI047458933TH korn88 + ข้าวตอกแตก (431780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว วัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
58 # 3อจ620723-110 EI029885855TH bunjerd + SANTI_MN (431729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (สภาพตัดช่อใหม่)
59 # 3อจ620723-111 EF582578882TH ตุ๊หลวง + corach (431703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (600705-097)
60 # 3อจ620723-112 EX297559847TH ปอพังงา + khommanuch (431707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 842)
61 # 3อจ620723-114 EX158559683TH zafari + saewaorr (431785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
62 # 3อจ620723-115 EI15657178TH บ๊อบบางบ่อ + สนบางกรวย (431712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
63 # 3อจ620723-116 EI15657178TH บ๊อบบางบ่อ + สนบางกรวย (431726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
64 # 3อจ620723-117 EW914715885TH kitsanachai_1 + pisanlost (431745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระพุทธชินราช เนื้อดิน จ.ชัยนาท
65 # 3อจ620723-118 EI008398654TH Nihao + Lekamulet (431751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 65%)
66 # 3อจ620723-119 EI059701065TH บอลปากน้ำ + nattapongp (431754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(G 69%)
67 # 3อจ620723-120 EI059701065TH sscopyprint + nattapongp (431755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
68 # 3อจ620723-122 EI050036657TH pramual + คุณศิระ (431738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ620723-123 EI053480860TH วิสูตร์ + apexshop (431742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)(620125-008)
70 # 3อจ620723-124 ED974074230TH Handyman28 + natapoln (431747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
71 # 3อจ620723-125 EI056408419TH phoomchai + วุฒินันท์ (431756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (550731-078) (G 96%)
72 # 3อจ620723-126 EF489063685TH SongkanA + ตั้งเจริญ (431761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลีวัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2557 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 86)
73 # 3อจ620723-127 EI01630780TH Ben2516 + nuy_two (431764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
74 # 3อจ620723-128 EI014588224TH pop2517 + Darkwalf (431768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (G 62%)
75 # 3อจ620723-129 EI066402336TH thotsaphol4110 + โกวบ้อ (431769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ620723-130 EI035323222TH dazzzit + chumponjua (431773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 1.6 นิ้ว)
77 # 3อจ620723-131 EI026872190TH daew1970 + siamclassic54 (431778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะเชียงแสนล้านนา เนื้อทองเหลือง
78 # 3อจ620723-132 ED943292800TH kittipolduang + บ้านกรอบเงิน (431736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (591008-078) (G 79%)
79 # 3อจ620723-133 EF434843562TH toey7 + gunserza02 (431746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5547)
80 # 3อจ620723-134 EW582690731TH Pitcha + สหายเมืองลิง (431750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
81 # 3อจ620723-135 EI061523332TH pyakorn + ข้าวตอกแตก (431758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้)
82 # 3อจ620723-136 EI039046975TH เสนาะ53 + world (431763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งขันติโก หลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2560 จ.นครพนม (หมายเลข 35)
83 # 3อจ620723-137 EF570188978TH somm9 + ศรัทธา111 (431784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ620723-138 EI044582260TH โต้งกระนวน + อาชาเหล็ก (431767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
85 # 3อจ620723-139 EI044582260TH โต้งกระนวน + อาชาเหล็ก (431772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
86 # 3อจ620723-140 EI043887565TH Suklonkan + ratro (431775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
87 # 3อจ620723-141 EI055667071TH zafari + Anankiya (431725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2537 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ620723-142 EI009193820TH bunjerd + asaki (431730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร
89 # 3อจ620723-143 ED950405161TH nopakk + วรรณสินศิริ (431733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อจิตร วัดสัตตนารถปริฉัตร เนื้อทองเหลือง ปี 2458 จ.ราชบุรี
90 # 3อจ620723-144 ED950405161TH pakapol47 + วรรณสินศิริ (431737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พุทธปริต หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.สุรินทร์
91 # 3อจ620723-145 EI27461394TH วิสูตร์ + deawn (431740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
92 # 3อจ620723-147 EI034772026TH DDTOP + nongtom (431749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุวัดพระคงฤาษี นื้อดิน จ.ลำพูน
93 # 3อจ620723-148 EI010062509TH Iaiw9878 + schan2514 (431786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมบนขวา) (G 83%)
94 # 3อจ620723-149 EI033530540TH perfectman77 + มาม่าเป็ด (431753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (610625-040)(G 81%)
95 # 3อจ620723-150 PSP0003305390 ฉางฟง + catbkk (431757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) (610906-156)(G 63%)
96 # 3อจ620723-151 EF249246849TH วิสูตร์ + beer2126 (431759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
97 # 3อจ620723-152 EF249246849TH tigerath + beer2126 (431762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ปทุมธานี (G 85%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
98 # 3อจ620723-153 FAM0002913904 sompong963 + ใบไผ่ใบตาล (431766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ620723-154 EX281771577TH Joker72 + winwin (431787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งดำรงราชานุภาพ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ620723-155 ED760193695TH วิสูตร์ + rungkrabi (431770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐีเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
101 # 3อจ620723-156 EI045002885TH หิมพานต์มุ่งงาม + โอเว่น (431774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ620723-157 EF174967540TH kit49 + OgapzaO (431776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพซ่อมขอบล่าง) (G 60%)
103 # 3อจ620723-158 EF174967540TH danaiw + OgapzaO (431779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
104 # 3อจ620723-159 SMDN000017620 mumu99 + feifei (431781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 79%)
105 # 3อจ620724-001 prasit_jongsiri + เอี่ยมโชคดี (431801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบพุทรา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(620412-011)
106 # 3อจ620724-002 nockout + ราชสีห์ (431807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ฐานสองชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (620715-013)
107 # 3อจ620724-003 Nakedboom + nillanat (431811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.ลำปาง
108 # 3อจ620724-005 วิสูตร์ + Mienthong (431824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
109 # 3อจ620724-007 Burapha777 + ทวีศักดิ์ (431828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 393)
110 # 3อจ620724-008 ppffarm + ทวีศักดิ์ (431834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 17)
111 # 3อจ620724-009 ชานนทร์ + kittisak_10 (431838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(601116-080) (G 70%)
112 # 3อจ620724-010 sjirapon + Beung (431843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 19878)
113 # 3อจ620724-011 prosperity9 + Beung (431789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)
114 # 3อจ620724-012 NUNG1789 + อตกพระเครื่อง (431792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (620227-008)(G 87%)
115 # 3อจ620724-013 bagio + bangkokpoms (431794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
116 # 3อจ620724-101 EI065300494TH วิสูตร์ + JACKEY (431795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
117 # 3อจ620724-102 EI042975269TH ฉางฟง + lulytoon (431798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (611017-006)(G 60%)
118 # 3อจ620724-103 EW915730120TH pimthong + มิลเลี่ยน (431805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
119 # 3อจ620724-104 ED838628931TH pramual + nongtom (431808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
120 # 3อจ620724-105 ED838628931TH boonserm + nongtom (431814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 167997)
121 # 3อจ620724-107 EI031666730TH poshwises + มงคลสวัสดิ์ดี (431901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดท้ายตลาด เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ620724-108 EI004977508TH Kunti + yutboss175 (431822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 340)(590115-099)
123 # 3อจ620724-109 EI052711200TH คนท้องทุ่ง + เพิ่มพูนศิลป์ (431827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ หลวงปู่ฮก วัดท่าข้าม เนื้อผง จ.สงขลา
124 # 3อจ620724-110 EF489122468TH ลายน้ำ + เขยมาบตาพุด (431833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง) (580212-029)(G 78%)
125 # 3อจ620724-111 ED931395033TH zafari + Bigbub (431851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนและขอบซ้าย)
126 # 3อจ620724-114 SKLG000127130TH zafari + พลายชาติ (431862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง (สภาพปิดทองใหม่)
127 # 3อจ620724-115 EF229191315TH อภิธรรม + เที่ยงพุทธคุณ (431868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย
128 # 3อจ620724-116 EI053480856TH topten + apexshop (431870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (620316-024)
129 # 3อจ620724-117 SPKL000054562 taranan + nattapornen (431897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์หน้าแก่ ปี 2506 จ.นครสวรรค์
130 # 3อจ620724-118 EI014579298TH Tanguy + เอี่ยมเลิศ (431873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
131 # 3อจ620724-119 EN583011651TH korn88 + ชัยบางแค (431880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (580812-041) (G 64%)
132 # 3อจ620724-120 ED981962258TH pramual + เพชรมรดกไทย (431882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ620724-121 ED981962258TH lekmahoran + (431840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เพชรมรดกไทย
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ620724-123 EI016334704TH ตราชั่ง + plasplasplas (431855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 62%)
135 # 3อจ620724-124 ED960624453TH สัสดี57 + NUNG1789 (431860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)
136 # 3อจ620724-125 EI040309617TH uthai08 + เซียนน้อยหนึ่ง (431900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้และรมดำใหม่) (611119-028)
137 # 3อจ620724-126 RTAM000038599 wanitcha + สุนทรฤทธิ์ (431865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 8/สภาพใช้)
138 # 3อจ620724-127 ED998070215TH Chanchai21 + Sinsiampra (431874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง) (611129-014)
139 # 3อจ620724-128 EI037633292TH zafari + newty53 (431899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และรมดำใหม่)
140 # 3อจ620724-129 EI034774971TH Songpol_cg + สามัญชน (431896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620628-137)(G 79%)
141 # 3อจ620724-131 EI049818957TH zafari + k_toon (431788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับเสื้อยันต์ลักษณะนี้
142 # 3อจ620724-132 ED825697125TH บรีสพระช่วย + (431790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BOYLOMSAK
พระนางกำแพงกลีบบัว กรุเจดีย์กลางทุ่ง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
143 # 3อจ620724-133 EI050713070TH บรีสพระช่วย + pongchon (431791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
144 # 3อจ620724-134 EX397437320TH เมืองช้าง + pattanont (431796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560722-155)
145 # 3อจ620724-135 EX397437320TH tonykim + pattanont (431799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(561120-266)
146 # 3อจ620724-136 EI04494553TH lekmahoran + tgiporp (431803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
147 # 3อจ620724-137 EF483859161TH พลช้างเผือก + winyuchon (431806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
148 # 3อจ620724-138 EV915544578TH Nathut + m-cot (431810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (620111-145)
149 # 3อจ620724-139 EV915544578TH keng1819 + m-cot (431815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (620530-048)
150 # 3อจ620724-140 SYNS000000723 วิสูตร์ + goodmondays (431819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดเข่าซ้าย)
151 # 3อจ620724-141 SYNS000000723 วิสูตร์ + goodmondays (431802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
152 # 3อจ620724-142 EI037393291TH chiradech + รติโก (431809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฏฐารส พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
153 # 3อจ620724-143 ED845187639TH niwetch + kob2424 (431812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(610906-141) (G 77%)
154 # 3อจ620724-144 EI016957602TH ทรงธรรมบ้านสวน + (431818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pramotee
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (620710-069)
155 # 3อจ620724-145 EI010793976TH nopakk + NUTJIRA (431820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
156 # 3อจ620724-147 EX235266052TH pramual + payak437 (431903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
157 # 3อจ620724-148 EI034256212TH sukit_42 + golfsriracha (431821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต
158 # 3อจ620724-149 EI34233035TH Retail + คุณตาวิธาน (431832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
159 # 3อจ620724-150 EI034233035TH Retail + คุณตาวิธาน (431835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
160 # 3อจ620724-151 ED953317421TH ชมรมศิษย์สน + ไร้นาม99 (431842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง
161 # 3อจ620724-152 ED953317421TH wanitcha + ไร้นาม99 (431844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง)
162 # 3อจ620724-153 EW912316165TH danaiw + แบงค์อรัญ (431847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.หนองคาย
163 # 3อจ620724-154 EI044141421TH TAMDROUNG_2515 + (431850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chang
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(560121-233)
164 # 3อจ620724-156 EI038438670TH Bophantom + Thai35 (431859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
165 # 3อจ620724-157 EW908814080TH yosapon + พุทธศิลป์ล้ำค่า (431861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
166 # 3อจ620724-158 EF443072650TH MrTeeAyutthaya + tomcm (431864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
167 # 3อจ620724-159 EF443072650TH ksomchai + tomcm (431867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดยอดพระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน
168 # 3อจ620724-160 EI010798117TH บรีสพระช่วย + (431869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เพชรมรดกไทย
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขัดผิว)
169 # 3อจ620724-161 EF446059136TH LEEYA + packking (431826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
170 # 3อจ620724-162 EI059617257TH PrasongTU + dee_dee (431829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
171 # 3อจ620724-163 ED983161776TH RaPinPraiOne + มาริโอ (431831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
172 # 3อจ620724-164 ED996726896TH prakran + Nanapo (431837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโทน หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
173 # 3อจ620724-165 EF443640611TH Nathut + mumu99 (431839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (590611-105)(G 79%)
174 # 3อจ620724-166 EN971025376TH VAIVIT + ศักสิทธิ์ (431848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
175 # 3อจ620724-167 EI016439126TH Nakedboom + aee_sotspa (431852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2523 จ.ลำปาง
176 # 3อจ620724-168 EI048825007TH วิสูตร์ + rockman (431858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อสำริด ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง)
177 # 3อจ620724-170 EI01722156TH supotroj + ชวนชื่น (431866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ เนื้อเงินลงถม ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
178 # 3อจ620724-171 EI017522156TH thonglor + ชวนชื่น (431902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อสำริด ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
179 # 3อจ620726-109 ED852384285TH ไลอ้อนเรด + jojamja (432043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 7.2 กรัม) (G 87%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 27 ก.ค. 2562 - 08:10 น.] #66026 (20/23)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620711-011 ED963126829TH boyblue (431258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620716-001 EI034506405TH กิ่วกระ (431131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ620716-002 ED857688306TH ronnakorn2516 (431136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620716-003 ED983110068TH มาริโอ (431140) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ620716-005 ED810626737TH สอง555 (431142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620716-006 EI043801879TH ratro (431147) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ620716-007 EI026164837TH ยายข้างวัด (431153) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ620716-008 EI025969095TH paparuszy (431157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620716-009 EI016450855TH ประกาศิต (431161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620716-011 ED945244308TH วุฒินันท์ (431164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620716-012 EW159880205TH เซียน99 (431167) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ620716-013 ED945244311TH วุฒินันท์ (431171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ620716-014 ED978641678TH วุฒินันท์ (431175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620716-015 EW926287795TH ถัมภ์บรรฑุ (431181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620716-016 ED945244299TH วุฒินันท์ (431184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620716-017 ED945244325TH วุฒินันท์ (431172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620716-018 ED978641664TH วุฒินันท์ (431177) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ620716-019 EI027427305TH ไข่มุข (431179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620717-001 EW646717933TH ธัมปารี_16 (431259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ620717-002 EF443076016TH บุญโขง (431260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620717-004 EI016330251TH พัทยา (431262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620717-005 EI031772866TH pranee-rc (431263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ620717-010 EF174931602TH Teebotun (431268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620716-002 lexrain (431149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620716-004 zebastian (431160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620716-008 rooms_studio (431185) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620716-010 Beung (431189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620717-001 สยามเมืองยิ้ม (431232) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ620717-004 rooms_studio (431243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620717-008 phamorsee (431253) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ620717-009 การันตีพระ (432003) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ620717-010 การันตีพระ (432010) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ620717-011 การันตีพระ (432012) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ620726-016 Wichean146 (432021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620718-107 ED964366009TH Rabert + กระติบ (431304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ620719-022 mvunbay + nuknik2 (431593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
3 # 3อจ620719-024 vongsomboon + toomtui-s (431597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน เนื้อผง จ.อ่างทอง
4 # 3อจ620719-139 EI022549063TH Teerasak01 + amarin99 (431602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (561025-203) (G 79%)
5 # 3อจ620720-142 EI011452981TH chane31 + sumitphong (431506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
6 # 3อจ620720-160 EW063394750TH panta4291 + Thanapong36 (431533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นฉลองอายุครบ 84 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
7 # 3อจ620722-001 Tons2511 + พระพิรุณ (431679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
8 # 3อจ620722-002 หูยาว + Boonyaritsss (431579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์โค้ง/หมายเลข 325) (G 92%)
9 # 3อจ620722-004 namo08 + watwansa (431588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
10 # 3อจ620722-005 nueng39 + aeeee (431592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 832)
11 # 3อจ620722-006 monthonj + Meetung (431595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ620722-010 MrTeeAyutthaya + hunter04 (431606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
13 # 3อจ620722-011 VAIVIT + bigtua (431578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
14 # 3อจ620722-012 Inawang + บ้านไท (431582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด) (G 62%)
15 # 3อจ620722-013 phubed + บ้านไท (431585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งจมูก) (G 58%)
16 # 3อจ620722-014 Tazmania + pattanasupanta (431589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาแขนอ่อน เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
17 # 3อจ620722-015 มอร์เมืองทอง + (431591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
pattanasupanta
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี

18 # 3อจ620722-101 ED845198044TH Botong19 + Kampeang (431605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี
19 # 3อจ620722-103 FAM0003412218 berry + HopeMan (431611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (580209-072)(G 92%)
20 # 3อจ620722-105 EI015656169TH บรีสพระช่วย + akabud (431614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ620722-106 EI015656169TH บรีสพระช่วย + akabud (431617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
22 # 3อจ620722-107 ED981957641TH wanpen28 + ปิ้กพาหุง (431620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ620722-108 EI043313584TH DDTOP + aood0458 (431623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ620722-110 ED786865487TH TEE_INTER + บารมีคุณย่า (431628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 68%)
25 # 3อจ620722-111 EI042303824TH Retail + Arunlert69 (431576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ620722-112 EV465231344TH zafari + peatkung (431580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
27 # 3อจ620722-113 EW580422176TH dobae + ขนมกรุบ (431583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอม หลวงพ่อปลอด วัดปากสระ จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ620722-115 EF489156016TH เมืองช้าง + เขยมาบตาพุด (431586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
29 # 3อจ620722-117 ED961350251TH ล้างจาน + adiphong (431598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (G 74%)
30 # 3อจ620722-118 EU986872404TH man77 + kantachai (431676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ620722-119 ED817525208TH เมืองช้าง + Prakor (431604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
32 # 3อจ620722-120 EW709848889TH บอยราชบุรี + somsak2518 (431609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดนาสัก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ชุมพร
33 # 3อจ620722-121 ED946512345TH arkorn + pound2007 (431577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ620722-122 EI047755208TH tanman + But140 (431581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 67%)
35 # 3อจ620722-123 ED975842976TH วิสูตร์ + น้องหมี (431681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ620722-124 ED975842976TH Nathut + น้องหมี (431587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 63%)

37 # 3อจ620722-126 ED946858302TH วิสูตร์ + เพิ่มพูนศิลป์ (431680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผงโรยพลอย ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
38 # 3อจ620722-127 ED928958065TH โต้งกระนวน + ณัฐปรัชญ์ (431596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ พระครูปาล วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง
39 # 3อจ620722-128 EI023796565TH ท่านอ๋อง + chaidee (431599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
4