ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : บัตร ** รับประกัน ** พระเครื่อง QR Code


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- เนื่องจากทางสถาบันการันตีพระ ได้ปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานโดยการออกบัตรรับรองพระเครื่อง QR Code ให้กับสมาชิกในเว็บไซต์ฯ เพื่อเป็นการรับรองว่าพระเครื่ององค์นั้นๆเป็นพระเครื่องแท้ตามมาตรฐานสากลปัจจุบัน โดย * ฟรี * ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง ในกรณีที่ทางสถาบันการันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ได้ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทางสถาบันการันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบพระเครื่องเพิ่มเติมกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น ( RECALL) http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=488
- จากเหตุผลข้างต้น มีสมาชิกหลายท่านประสงค์ให้ทางสถาบันการันตีพระ เพิ่มความรับผิดชอบในมูลค่าพระเครื่ององค์ที่ออกบัตรรับรองพระเครื่ององค์นั้นๆด้วย ดังนั้นทางสถาบันการันตีพระ จึงเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะให้ทางสถาบันการันตีพระ เพิ่มความรับผิดชอบในมูลค่าของพระเครื่ององค์นั้นๆด้วย ท่านสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ขอออก * บัตรรับประกันพระเครื่อง * ของทางสถาบันการันตีพระ ได้ค่ะ

***** รายละเอียดของบัตร รับประกัน พระเครื่อง QR Code *****

1.เป็นบัตรรับประกันพระเครื่องที่ทางสถาบันการันตีพระรับรองว่าเป็นพระแท้ตามมาตรฐานสากลปัจจุบัน
2.เป็นบัตรรับประกันมูลค่าพระเครื่องตามราคาที่ระบุไว้บนบัตรฯ ( ทั้งนี้พระเครื่องต้องอยู่ในสภาพเดิมตามบัตรฯ หากมีการเปลี่ยนสภาพไป มูลค่าของพระเครื่ององค์นั้นๆจะเปลี่ยนไปตามสภาพของพระเครื่องที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น )
3.จะไม่มีการ RECALL บัตรรับประกันพระเครื่องนี้ในทุกกรณี
4.หากมีการเปลี่ยนเจ้าของพระเครื่อง สมาชิกจะต้องแจ้งทางสถาบันการันตีพระด้วยทุกครั้งเพื่อบันทึกประวัติเจ้าของพระเครื่องเพิ่มเติม โดยเมล์รายละเอียดมาที่ info@g-pra.com หรือ fax รายละเอียดมาที่ 02-9707926
5.ค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับประกันพระเครื่องต่อ 1 องค์ ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูล 300 บาท + ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรฯ 100 บาท + ค่ารับประกันมูลค่าพระเครื่อง 5% ของมูลค่าที่ระบุไว้บนบัตรฯ ( อัตราขั้นต่ำ 500 บาท ) ( หากส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ สมาชิกจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุและจัดส่งพระคืน 100 บาท + ค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงินกรณีส่งไปรษณีย์ EMS )
6.ราคารับประกันพระเครื่องบนบัตรฯ จะไม่เกิน 80 % ของราคามาตรฐานกลางการซื้อ-ขายในวันที่ออกบัตรฯ
7.การแจ้งความประสงค์ขอออกบัตรรับประกันพระเครื่องนี้ใช้ขั้นตอนเดียวกับการแจ้งขอออกบัตรรับรองพระเครื่อง QR Code เพียงแต่เพิ่มข้อความขอออกบัตรรับประกันพระเครื่องแทนบัตรรับรองพระเครื่องเท่านั้น พร้อมระบุมูลค่าการขอรับประกันพระเครื่องในเบื้องต้นมาพร้อมพระเครื่อง หากมูลค่าการขอรับประกันพระเครื่องสูงกว่า 80% ตามข้อ.6 ทางสถาบันการันตีพระจะแจ้งให้ทางท่านเจ้าของพระทราบราคาที่ทางสถาบันการันตีพระสามารถรับประกันได้เพี่อท่านเจ้าของพระเครื่องจะได้พิจารณาการขอออกบัตรฯอีกครั้ง
8.ค่าธรรมเนียมการขอออกบัตรรับประกันพระเครื่องนี้รับทั้งเงินสดและคูปองการันตีพระ

- บัตรฯนี้จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2562 เป็นต้นไป
- จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
- เว็บไซต์การันตีพระ

โดยคุณ webmaster1 [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 01:57 น.]โดยคุณ wikornth (230) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 05:21 น.] #66642 (1/22)

สุดยอดครับ เห็นด้วยนะครับ ชอบมาก ที่มีการปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง จะได้ทันต่อ สถานการณ์ในปัจจุบันครับ


โดยคุณ technolog (2815) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 07:48 น.] #66722 (2/22)

รับทราบครับ ถือเป็นการปรับปรุงได้ตรงใจสมาชิกมากๆครับ ยอดเยี่ยมครับ
โดยคุณ camaroj (239) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 07:52 น.] #66725 (3/22)

ยอดเยี่ยมสุดๆครับ


โดยคุณ thawath (1684) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 08:15 น.] #66746 (4/22)

ยอดเยี่ยมครับ


โดยคุณ ช_ชุติวัตร (6439) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 08:16 น.] #66747 (5/22)

รับทราบครับ


โดยคุณ ๙อุอากะสะ (1883)  [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 08:25 น.] #66754 (6/22)

รับทราบครับ


โดยคุณ seven13 (1817) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 08:48 น.] #66772 (7/22)

รับทราบครับ


โดยคุณ Nunthawat (1546) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 09:19 น.] #66789 (8/22)

รับทราบครับ


โดยคุณ Worn2524 (320)(2) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 09:20 น.] #66791 (9/22)

ดีครับ สุดยอดครับ เห็นด้วย เมื่อมีปัณหา มีจุดบกผ้องในกฏและกติกา ก็ควรแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นๆไป เพื่อสร้างความมั่นใจเชื่อถือให้สมาชิกด้วย อีกอย่างนะครับ เวลาสมาชิกโทรเข้าไปใน สถาบันกระรันตรี แสดงความคิดเห็นในหลายๆเรื่อง ขอให้พนักงานหรือเจ้าหน้ารับเรื่องเสนอขึ้นไปให้ฝ่ายบริหารรับรู้เรื่องเพื่อรับไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป จึงแจ้งและเรียนให้สถาบันกระรันตรีทราบ น่ะครับผม


โดยคุณ lerdlit (2348)  [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 09:24 น.] #66794 (10/22)

ยอดเยี่ยม


โดยคุณ ผงคลุกรัก (780) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 09:34 น.] #66800 (11/22)

เยี่ยมเลยครับ


โดยคุณ weerasakterm (29) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 10:03 น.] #66811 (12/22)

Good..


โดยคุณ joeenok (3695) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 10:29 น.] #66820 (13/22)

รับทราบครับ


โดยคุณ Kamon58 (101) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 10:40 น.] #66833 (14/22)

รับทราบค่ะ


โดยคุณ naianuchit (100) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 11:25 น.] #66850 (15/22)

รับทราบครับ


โดยคุณ khamsornmontri (25) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 11:32 น.] #66853 (16/22)

รับทราบครับโดยคุณ หรั่งวัดไตร (1807) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 15:07 น.] #66904 (17/22)

ดีครับรับทราบขอบคุณครับ


โดยคุณ sabydna (1309) [พฤ. 29 ส.ค. 2562 - 20:53 น.] #66945 (18/22)

OK krub


โดยคุณ p_nasun (1879) [ศ. 30 ส.ค. 2562 - 08:19 น.] #66963 (19/22)

รับทราบครับ


โดยคุณ arunlert69 (618) [ส. 31 ส.ค. 2562 - 09:41 น.] #66992 (20/22)

ดีงามครับ


โดยคุณ panumas2009 (0) [อา. 29 ก.ย. 2562 - 17:55 น.] #67806 (21/22)

รับทราบครับ


โดยคุณ ลูกพ่ออิศวร (213)(1) [จ. 30 ธ.ค. 2562 - 12:00 น.] #70388 (22/22)

สุดยอดครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM