ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ก.ย. 2562 - 08:05 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 30 ก.ย. 2562 - 08:02 น.] #67826 (25/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620917-013 RSRI000190375 Reindeer_kwang (437854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620921-011 EW994983733TH Momay55 (437859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620921-029 ED992798583TH heng9999 (437862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620921-030 EI135075072TH wutclub (437829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620924-001 EI102291003TH beer2126 (437857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620924-002 EI225756034TH takrit (437860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620924-004 EI236976787TH seranee (437870) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 1อจ620924-005 PTNKP00109635 awra0007 (437878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620924-007 EI262113612TH jojo5 (437892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620924-012 EI067979788TH roaddog64 (437845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620924-013 RCNC000035113 pradee125 (437849) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620925-002 EI269502268TH โบ๊ทพระเครื่อง (438007) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ620925-004 EI269502271TH โบ๊ทพระเครื่อง (438021) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ620925-014 EI269502285TH โบ๊ทพระเครื่อง (438027) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ620925-023 EI166872536TH ผู้จัดการ (438031) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ620925-024 EI166872536TH ผู้จัดการ (438033) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ620925-025 EI166872536TH ผู้จัดการ (438034) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ620925-026 EI166872536TH ผู้จัดการ (438037) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ620925-027 EI166872536TH ผู้จัดการ (437904) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
20 # 1อจ620925-028 EI166872536TH ผู้จัดการ (437919) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
21 # 1อจ620926-003 EW714605709TH วัชรชัย (438154) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ ไม่สรุปผล 19 องค์
22 # 1อจ620926-023 EI213383485TH pradrem (438157) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620923-006 ขุมทรัพย์บูรพา (438086) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
2 # 2อจ620923-018 ตาแจ๋ว (438044) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ620923-019 ตาแจ๋ว (438045) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ620923-020 ตาแจ๋ว (438046) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ620923-021 ตาแจ๋ว (438047) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ620923-022 ตาแจ๋ว (438059) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ620923-023 ตาแจ๋ว (437902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ620923-024 ตาแจ๋ว (438048) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ620923-025 ตาแจ๋ว (438049) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 2อจ620924-001 greensnake (437861) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 2อจ620924-003 poochainarin (437868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620924-004 pui1228 (437869) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ620924-005 toy_clong8 (437871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620924-006 แทนม้าทอง (437873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620924-024 ninjaykk (437883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620924-025 ชูบางพลี2 (437884) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ620924-028 นัทปทุม (437886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620924-030 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (437888) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ620925-010 พ่อมด (438058) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 2อจ620926-009 ๙อุอากะสะ (438093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ620926-010 ๙อุอากะสะ (438099) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ620926-015 นายชลิต (438080) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ620927-012 penggo (438180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ620927-019 iTons (438188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620927-020 Reindeer_kwang (438191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ620927-021 berry (438194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620927-024 สปาต้าร์ (438196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620928-034 greensnake (438229) กรอบทองแท้ 79%
กรอบทองแท้ 80%
29 # 2อจ620928-035 poochainarin (438230) กรอบทองแท้ 74%

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 28 ก.ย. 2562 - 08:05 น.] #67634 (24/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620914-020 EN717199409TH NMBTHAI (436887) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ620918-005 EX443507379TH สิงห์คำรณ (437683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ620918-017 EI123287959TH เล้งตราด (437569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620919-010 EI230652139TH ลิ้ม88 (437413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620920-011 BRO2000351730 arm007 (437425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620921-020 EU555450215TH arun2528 (437573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620921-021 EI261200142TH WIRETAP (437575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620921-025 EI158648729TH Darkaun (437585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ620921-026 EI238919615TH ยุทธจันทบุรี (437817) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ620921-028 EI239801630TH ข้าวซอยไก่ (437598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620921-032 EI239265914TH พิชชากร (437823) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ620921-033 EI197877860TH โบ๊ทพระเครื่อง (437563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620923-005 EI242602639TH มงคลชัย07 (437665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620923-009 EI189211774TH เงาะถอดรูป (437674) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620923-015 RMRY000074027 bangpunDD (437754) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 1อจ620923-017 EI191857717TH k9cob (437760) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ620923-022 EF418446704TH mchutith (437661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ620923-024 EI234567762TH ฅนบางใหญ่ (437670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ620923-025 EI231379164TH คุณศิระ (437675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620924-009 EI211778905TH ชัยพฤกษ์345 (437894) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
21 # 1อจ620924-010 EI247199911TH tuktu40 (437804) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ620924-014 EI269502299TH โบ๊ทพระเครื่อง (437813) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ620926-006 EI160258038TH ชาติไทยสมุทร (438067) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620918-011 pairat9999 (437256) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ620918-023 ThaiWong (437198) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ620919-008 เอสายชล (437392) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ620921-002 wutisil (437605) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620921-004 newwave9 (437609) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ620921-005 newwave9 (437614) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ620921-006 PEKKY (437618) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
8 # 2อจ620921-009 aee_sotspa (437625) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 2อจ620921-011 โบ๊ทพระเครื่อง (437603) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ620921-015 tanac (437615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620921-017 samartw (437619) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620921-019 suppaleak (437627) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ620921-020 suppaleak (437628) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ620921-021 suppaleak (437550) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ620921-022 suppaleak (437555) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ620921-023 suppaleak (437559) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ620921-024 suppaleak (437567) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ620921-027 RTPRA (437577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ620923-003 newcharin (437780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ620923-007 Ben2516 (437738) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ620923-015 ตาแจ๋ว (437704) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
22 # 2อจ620923-016 ตาแจ๋ว (437709) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
23 # 2อจ620924-023 nopnak (437876) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ620925-029 lovehunterlove27 (438041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ620926-003 koepayao (438136) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 2อจ620926-021 Folkfolk (438062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620927-015 ศิษย์พระนอน (438164) กรอบทองแท้ 65%
28 # 2อจ620927-017 เอสายชล (438165) กรอบทองแท้ 79%
29 # 2อจ620927-018 ดาบพจน์ (438166) กรอบทองแท้ 66%

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620917-133 EI231371948TH ธนัทวรรณสอน + Thai35 (437945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)
2 # 3อจ620918-143 EI220468892TH Narongchai007 + (437181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ChaiyutPho
พระขุนแผนใบพุทรา วัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ620920-008 newsuvarn + bunjerd (437440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์หยดน้ำหลังยันต์ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 83%)
4 # 3อจ620920-112 EI243106185TH เนตรบางวัว + เก๋นครนายก (437948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
5 # 3อจ620920-117 EI212015609TH พิชชากร + ริณดา (437438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีจอ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
6 # 3อจ620921-103 EW836673120TH yaozm + aoy101 (437611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลือหน้ายักษ์ พระครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง เนื้อผง ปี 2552 จ.ลำพูน
7 # 3อจ620921-125 RYMH000050744 ccmachinery + Aom42 (437540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ดอกธาตุ กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ620921-126 EI233394561TH รถโฟร์ค + แพรวพรรณ (437543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธกวัก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ620921-133 ED890958262TH ninnin + Kittisak99 (437579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเขี้ยวแก้ว หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อผง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
10 # 3อจ620921-138 EI253011836TH คุณตาวิธาน + เจริญพรรุ่งเรือง (437595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ยันต์เฑาะว์ดอกบัว เนื้อว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิต) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ620921-147 EI211819746TH chaaim2246 + ตะแคงขวด (437642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี
12 # 3อจ620921-148 EF535402153TH yime2 + พตภูเก้า (437599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคงใหญ่ จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ620923-008 เดอะแห้ว + กำไลทอง (437686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์โย้ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620905-183)
14 # 3อจ620923-015 tungsaima + นครเมืองเก่า (437717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤาษี เนื้อดิน จ.พระนครศารีอยุธยา
15 # 3อจ620923-016 janaket + ประมูลคุณพระช่วย (437720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (581221-027)
16 # 3อจ620923-108 EI216125613TH scpra + เจ๋งจริง (437719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
17 # 3อจ620923-143 EI248812321TH วรเศรษฐ์ + สุวรรณกูฎ (437739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดซับลำใย รุ่นเงินไหลมา เนื้อผง ปี 2542 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)

18 # 3อจ620923-153 EI138281467TH samunella + maismart (437765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)
19 # 3อจ620923-166 EI234567762TH ทำดีธรรมดี + ฅนบางใหญ่ (437727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
20 # 3อจ620923-169 EI212035395TH คุณตาวิธาน + ริณดา (437734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโสก วัดปากคลองบางครก เนื้ออัลปาก้า ปี 2483 จ.เพชรบุรี
21 # 3อจ620924-001 phiraphong_pae + (437818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นเมตตาพิทักษ์สันติราษฏร์ เนื้อทองคำ 95% ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 10/น้ำหนักทอง 21.9 กรัม)
22 # 3อจ620924-004 youanek1191 + (437979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Man_Angthong
พระสังกัจจายน์ วัดพระศรีมหาธาตุฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อหยกแกะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ620924-112 EI236976739TH กระต่าย + nuknik2 (437805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประทานพร หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (G 77%)
24 # 3อจ620924-116 ED960689105TH ดาบพจน์ + NUNG1789 (437812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
25 # 3อจ620924-130 EI240506691TH taveecahijarung + popeye289 (437852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่) (620704-010)
26 # 3อจ620925-001 berry + Beung (437921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
27 # 3อจ620925-002 Songpol_cg + prajak159 (437924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (620815-047)(G 76%)
28 # 3อจ620925-003 Niti333 + บ้านแคออก (437925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
29 # 3อจ620925-004 wootubon + bigtua (438055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (551003-135) (G 67%)
30 # 3อจ620925-005 popnavy + marisanamwong (437929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (530512-162) (G 76%)
31 # 3อจ620925-007 bangpunDD + omruk (437934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
32 # 3อจ620925-008 บรมีหลวงปู่ทวด + ดิอาโบล (437937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
33 # 3อจ620925-101 ananpanit + jookkadui (438009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ620925-102 EF331417055TH อรทัย960 + Got2523 (438013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
35 # 3อจ620925-103 TKRU000769738 พ่อลูกร่ำรวย + goodluck1994 (438015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเงินนกเขมร พิมพ์หนา เนื้อเงิน ปี 2390 ประเทศกัมพูชา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ620925-105 EI180075657TH พิชชากร + krittiwat (438018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

37 # 3อจ620925-107 EI242619149TH ferluci + มงคลชัย07 (438023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (610611-087)(G 89%)
38 # 3อจ620925-108 EF656606061TH พิชชากร + เล็กไซโก้ (438025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
39 # 3อจ620925-109 EF484449066TH changnon + เสือสมิง (438029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจี๊ยะ วัดป่าภูริทัตฯ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปทุมธานี (620909-281)
40 # 3อจ620925-110 EI261801685TH audhatyai + แม่หมอ (438030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธรฯ รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
41 # 3อจ620925-111 EI251320715TH taveecahijarung + thank2016 (437917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 51842)
42 # 3อจ620925-112 EX442801842TH นิลมังกร + วิทย์4301 (437918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 756) (570702-151)(G 68%)
43 # 3อจ620925-113 EG339357905TH santana + midnightjojo (437920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ฐานบัว เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 201)
44 # 3อจ620925-114 EI230143405TH อำนาจธรรม + birdnaja (437922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ620925-116 EI217055471TH Chainoi09 + ราชสีห์_กิ่งเพชร (437923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
46 # 3อจ620925-117 EI217055471TH Chainoi09 + ราชสีห์_กิ่งเพชร (437926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
47 # 3อจ620925-118 EI217055471TH Chainoi09 + ราชสีห์_กิ่งเพชร (437928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
48 # 3อจ620925-119 EI248922295TH loongmike + sinjak (437930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ620925-120 EI234581720TH koh11 + น้องหมี (437932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพใช้)
50 # 3อจ620925-121 EI269502245TH phalao2000 + โบ๊ทพระเครื่อง (437950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
51 # 3อจ620925-122 EI175158022TH ไม้ทุ่งหันตรา + รัชตพล (437953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดสามเรือน เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
52 # 3อจ620925-123 EI174419588TH ginger + werty (437956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
53 # 3อจ620925-124 EW582782203TH Teerapan + sarawut_pream2 (437958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
54 # 3อจ620925-125 EG343536298TH Gupruek + ศรีเมืองระยอง (437962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
55 # 3อจ620925-126 EI269301592TH ฐณะวัฒน์ + วิสูตรนนทบุรี (437965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 61%)

56 # 3อจ620925-128 EI220881004TH Tons2511 + Prakor (437972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพทำความสะอาดผิว) (G 71%)
57 # 3อจ620925-129 ED900829477TH bellic + ปางไม้ (437974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
58 # 3อจ620925-130 EI088352526TH พระดีบ้านเรา + mchutith (437976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง
59 # 3อจ620925-131 EI258615048TH winyuchon + twongt (437981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน พิมพ์หลังเจดีย์เงิน ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 24)(620712-116)
60 # 3อจ620925-133 EW004560751TH muadjeng + m-cot (437986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (620627-085)
61 # 3อจ620925-134 EI262920049TH บรมีหลวงปู่ทวด + rongfox (437988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดอีโต้ชาตรี หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปี 2535 จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ620925-135 EI238945120TH hawett_k + jumjum (437992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์มงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ตราด (สภาพอุดผงใหม่)
63 # 3อจ620925-137 EI247158024TH chayakorn_champ + กุลสณิธี (437998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 158)
64 # 3อจ620925-139 EW497667714TH sunsadee + ค้างคาวปิกเขียว (438004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นมงคล 3 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ลำพูน
65 # 3อจ620925-140 EV850779577TH arthur + nooing (438006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี
66 # 3อจ620925-141 EI222863706TH six_cm + ต้อมบ้านใหม่ (437936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 85%)
67 # 3อจ620925-142 EF622017525TH zafari + teespy (437938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
68 # 3อจ620925-144 ED744685731TH cchan + จริงจัง (437941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
69 # 3อจ620925-145 ED967313932TH zafari + teezy (437944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร.รัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ620925-146 EI256033623TH ม่วงทองพระ + น_สุขปลอด (437946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครศรีธรรมราช
71 # 3อจ620925-147 ED877256769TH kittisak_10 + คเวสโก (437949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
72 # 3อจ620925-148 EI173456730TH ต้นแอปเปิ้ล + somsuk555 (437952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์ข้าวหลามตัด เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
73 # 3อจ620925-149 EF043189771TH wanglang + Darkman (437955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 69%)
74 # 3อจ620925-150 EF043189771TH pop2517 + Darkman (437959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)

75 # 3อจ620925-152 EX416988132TH เมืองช้าง + เสน่หา (437980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
76 # 3อจ620925-154 ED992798447TH ศิษย์พระนอน + man77 (438053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์บล็อกตาไก่ เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
77 # 3อจ620925-155 RP597426954TH natapoln + Leklek (437982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่)
78 # 3อจ620925-156 EW591086767TH พิชชากร + bolo1 (437989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่น ภปร.ราชวิทยาลัย เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ620925-157 EN583016185TH วรเศรษฐ์ + ชัยบางแค (437991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (560719-174)
80 # 3อจ620925-159 EX351471165TH chaleaw56 + march859 (437994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (620823-117)
81 # 3อจ620925-160 EW836673221TH BoSS7777 + aoy101 (437997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 14 พิมพ์ระฆังสองจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร
82 # 3อจ620925-161 EI214486279TH คุณตาวิธาน + jeabrock (437963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สมุทรปราการ
83 # 3อจ620925-163 EF494568111TH Title999 + isadtram55 (437970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุด/สภาพใช้)
84 # 3อจ620925-164 EF619686026TH bunpotth + ศิษย์ปู่สง่า (437973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
85 # 3อจ620925-167 EI184979675TH ปั้นข้าวเหนียว + (437978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kampanat1977
พระบูชาหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 9/หน้าตัก 9 นิ้ว)
86 # 3อจ620926-140 EI261203824TH ทวีสิน + ดิจิม่อน (438126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับทอง (น้ำหนัก 6.0 กรัม) (G 76%)
87 # 3อจ620926-141 EI261203824TH ทวีสิน + ดิจิม่อน (438127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับทอง (น้ำหนัก 11.6 กรัม) (G 76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 27 ก.ย. 2562 - 08:03 น.] #67630 (23/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620918-006 EF170955095TH ตาโอฬาร (437574) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ620918-025 EI228951372TH น้ากร (437693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620919-013 EI196160208TH sawatvet (437696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620919-017 EI183032514TH tumtam (437383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620920-003 EG009780048TH Terapong (437502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620920-006 SUTH000003957 pornlerty (437471) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ620921-002 EF282308670TH nauts (437518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620921-005 ED984673961TH น้องแผ่นดิน (437528) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ620921-006 EF325480045TH mawin2520 (437638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620921-007 EI236928565TH seranee (437635) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 1อจ620921-008 EF646473754TH chaiyan1983 (437529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620921-009 EI199709555TH Earthquake (437534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620921-010 EI203838482TH newty53 (437537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620921-012 EI215319604TH en_amulet (437519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620921-013 EW077426214TH Honeyb (437636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620921-014 EF484393115TH เสือสมิง (437560) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ620921-015 EI118689288TH มีเก้า888 (437564) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ620921-016 EF619707137TH bussakorn (437565) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ620921-017 EI247460265TH คุณศิระ (437568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620921-022 EI151974715TH sunya1 (437639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ620921-024 EF273146259TH ใหม่เมืองเหนือ (437582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620921-027 ED874774835TH บ๊อบบางบ่อ (437589) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ620921-031 EI249403181TH Stapornch (437557) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
24 # 1อจ620923-001 EI234349073TH มาริโอ (437655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ620923-002 EI247461535TH มหาเวส (437658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ620923-007 SDET000169779 ตึ่งนั้ง (437669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620923-008 EI061697418TH ไอซ์_วายุบุตร (437672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ620923-010 EI182342112TH HatPra (437681) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 1อจ620923-011 EI259006882TH Boonmee888 (437656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ620923-012 EF454606576TH tomcm (437659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ620923-013 EI215253766TH sajjathep (437746) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620923-014 EI156794905TH maii_amulet (437750) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ620923-016 EI123987253TH วุฒินันท์ (437758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ620923-018 EI204651285TH ตราชั่ง (437763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ620923-020 EI237308152TH cosmopra (437767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ620923-021 ED694375006TH ตุ๊หลวง (437657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ620923-023 EI110286339TH ณัฐปรัชญ์ (437664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ620923-026 EI231379164TH คุณศิระ (437679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
39 # 1อจ620925-031 EI160257284TH ชาติไทยสมุทร (438056) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620920-022 pansidum (438038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620920-023 ศตกมล (438043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ620920-024 chaibangseemeang (438042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620921-003 benratta (437630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620921-008 thitiporn (437623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ620923-002 สยามเมืองยิ้ม (437728) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620923-004 วินัย15 (437733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620923-005 ซิยิ่นกุ้ย (437735) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ620923-008 nongder (437741) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ620923-010 pidok (437779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620923-012 katae (437694) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620923-013 chanram (437698) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ620925-004 การันตีพระ (438014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620925-020 ฐานแซม (437903) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ620925-021 ฐานแซม (437907) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ620925-030 ฐานแซม (437915) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ620925-031 ฐานแซม (437916) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ620925-032 ฐานแซม (437909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ620925-033 ฐานแซม (437914) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ620925-035 การันตีพระ (438016) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ620925-037 monokuro (437905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620925-038 ภิรัต (437906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ620925-039 สุชาติสาย2 (437908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ620925-040 Burapha777 (437910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620925-041 เขมังกโร (437911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ620925-042 Bophantom (437912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620925-043 Anothaimetal (437913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620925-044 การันตีพระ (438052) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 2อจ620926-001 การันตีพระ (438061) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ620926-020 วินัย15 (438060) กรอบทองแท้ 65%


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620917-015 Thananit + x_prayasulan (437725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าชุบทอง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 688)
2 # 3อจ620917-016 Thananit + x_prayasulan (437729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าชุบทอง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 669)
3 # 3อจ620917-165 WALK000574680 Thananit + ton-230 (437872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 202)
4 # 3อจ620920-108 EI035966981TH Iaiw9878 + ทวารวดี (437473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางด้วน พิมพ์เข่าบ่วงฐานอุ เนื้อผง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ (หลวงพ่อเผือก ปลุกเสก)
5 # 3อจ620920-113 EI181565966TH kit49 + ชวนชื่น (437427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์(หน้าเณร) เนื้ออัลปาก้า ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ620921-101 EI185159932TH tonychan + rongfox (437602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ620921-129 EW667476124TH Boromwats + namo0123 (437548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
8 # 3อจ620921-143 EI110286420TH taratchon + เวียงพิงค์ (437587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่งข้างรัศมี เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (G 66%)
9 # 3อจ620921-146 EI211819794TH มังกรชล + Tinnakorntle (437596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
10 # 3อจ620923-001 Songpol_cg + wit50 (437662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (620828-073)
11 # 3อจ620923-002 klang_pra + anaken (437668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร.กฐินต้น วัดเทวสังฆาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กาญจนบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
12 # 3อจ620923-003 Rapbit120 + รัฐสยาม (437671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน
13 # 3อจ620923-004 tonkao + เมตตาบารมี (437677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (G 63%)
14 # 3อจ620923-005 Kunti + วินัย15 (437680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
15 # 3อจ620923-007 tommeng + bangkokpoms (437684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ620923-010 ดวงเศรษฐี + ซิยิ่นกุ้ย (437691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี (ขนาด 2.5 นิ้ว) (620907-148)
17 # 3อจ620923-011 อ๊อดดอนหวาย + bigtua (437711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 61%)

18 # 3อจ620923-012 kohler + bigtua (437713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (531006-309)
19 # 3อจ620923-013 archa8 + Ben2516 (437777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา เนื้อเงิน (หน้าตัก 1.3 ซม.) (620916-387)(G 64%)
20 # 3อจ620923-014 บ๊อบบางบ่อ + annihi (437716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
21 # 3อจ620923-101 EX394042901TH taat_007 + phalao2000 (437689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (620905-200)
22 # 3อจ620923-102 EI261121436TH camaroj + nakornyong (437692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
23 # 3อจ620923-103 EI247436329TH camaroj + คุณศิระ (437695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ620923-104 DONM000998842 เก๋งกาฬสินธุ์ + อาลาดิน (437697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
25 # 3อจ620923-105 EI246121646TH Torr1011 + กาเบียล (437700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ [พระไม่สรุปผล] **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
กรอบทองแท้ (G 78%)
26 # 3อจ620923-106 EI256402782TH pop2517 + (437703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
27 # 3อจ620923-107 MKND000169536 พ่อมาเฟีย + taeprakeng99 (437707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 256166)
28 # 3อจ620923-109 7110005716219 sajjathep + srikriangkrai (437723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1330)
29 # 3อจ620923-110 EI228978389TH อสูรแดง + bluearrow58 (437726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (620911-245)
30 # 3อจ620923-111 EF454274159TH gek1414 + weddy (437736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(550901-057)
31 # 3อจ620923-112 EI247807064TH Roma96 + อุลตร้าแมน (437740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620914-207) (G 89%)
32 # 3อจ620923-113 BLT5000077982 บุญเลิศ2532 + ดราก้อนปิง (437742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์หูมีจุดเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
33 # 3อจ620923-115 EI250800772TH berry + july2009 (437747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
34 # 3อจ620923-116 EW793883897TH Wanlop + promlok (437749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุพนมช่วยไทย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.นครพนม
35 # 3อจ620923-117 EI061697418TH jackyset + ไอซ์_วายุบุตร (437751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมผิวใหม่)
36 # 3อจ620923-118 EW836728755TH พลังบุญ + tamthodsaporn (437774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นนาย จปร.รุ่น 72 สร้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครนายก
37 # 3อจ620923-119 EF170969488TH ทรงธรรมบ้านสวน + (437755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Prince_Pratya
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ620923-120 EI243541746TH หิมพานต์มุ่งงาม + โอเว่น (437756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ620923-121 EI207189584TH bansa + chotikanta (437666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ620923-122 EI233397320TH คนชอบพระ01 + lulytoon (437776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 376)(611213-132) (G 60%)
41 # 3อจ620923-123 EI229324989TH kong1111 + บอลปากน้ำ (437667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(620824-046)
42 # 3อจ620923-124 EF454606576TH kittisak_10 + tomcm (437673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ620923-125 EI222797057TH SongkanA + mingch (437676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อสำริด ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
44 # 3อจ620923-126 EI156794905TH ป่าบอนต่ำ + maii_amulet (437678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้)
45 # 3อจ620923-127 EI156794905TH เอสออโต้ + maii_amulet (437682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
46 # 3อจ620923-128 EI247806174TH พิชชากร + s-rat (437685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร
47 # 3อจ620923-129 EI180072960TH หมูแผ่น + zafari (437687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (581002-046)
48 # 3อจ620923-130 EI127094865TH Prichar + วิทย์พระประแดง (437690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก)
49 # 3อจ620923-131 RPBG000009431 พิชัย999 + peaky (437699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
50 # 3อจ620923-132 EI215253770TH camaroj + sajjathep (437702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ620923-133 EI268200354TH savangnont + autpichut (437705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
52 # 3อจ620923-134 EI245513460TH KC-Tung + โพนทอง (437708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
53 # 3อจ620923-135 BLT5000078084 สิทธิชัย + ดราก้อนปิง (437710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิราบ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดบางสะแก) (620506-109)(G 89%)
54 # 3อจ620923-136 EI258622579TH อ๊อดดอนหวาย + nut141 (437778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
55 # 3อจ620923-137 EI191857717TH Anoma + k9cob (437712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620821-118)
56 # 3อจ620923-139 EV466636853TH Bonjj + saithip (437715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (G 68%)
57 # 3อจ620923-142 EI184461449TH เหน่งบางคู้ + vorawan2345 (437732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกมาก) (611217-119)
58 # 3อจ620923-144 RG107901069TH nopakk + Dragon555 (437743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
59 # 3อจ620923-145 EW577482152TH engineer27 + สหายเมืองลิง (437745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 90%)
60 # 3อจ620923-146 EF183551514TH zafari + ศิระกันต์ (437748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่าย+ตะกรุดหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม
61 # 3อจ620923-147 EI109585815TH พิชชากร + prachuab (437752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร
62 # 3อจ620923-148 EI109585815TH zafari + prachuab (437753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงว่าน จ.สิงห์บุรี
63 # 3อจ620923-149 EI230693632TH tungsaima + ลิ้ม88 (437757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ620923-150 EF621680591TH iamhon + องอาจ (437759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
65 # 3อจ620923-151 EI247551602TH nopakk + peerapath (437761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
66 # 3อจ620923-152 EX352682869TH แทททู + saksit13 (437762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (620530-068)(G 62%)
67 # 3อจ620923-154 EI138281467TH เมืองช้าง + maismart (437766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
68 # 3อจ620923-155 EW063440644TH Nippit + Thanapong36 (437768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลังยันต์ตั้ง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เชียงใหม่
69 # 3อจ620923-156 EW063440644TH amuletfocus + (437769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
70 # 3อจ620923-157 EW063440644TH กระต่าย + Thanapong36 (437770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)
71 # 3อจ620923-158 EW063440644TH กระต่าย + Thanapong36 (437771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา
72 # 3อจ620923-159 ED951661461TH zafari + choojit (437772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ/กรอบชุบทอง)
73 # 3อจ620923-160 EF418446704TH สุทัศน์หนองเต่า + mchutith (437773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 68%)
74 # 3อจ620923-162 EI110286359TH bunpotth + ณัฐปรัชญ์ (437714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระชัยวัฒน์พุทธปริต หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.สุรินทร์
75 # 3อจ620923-164 EF491863809TH manutsri + pisanlost (437721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
76 # 3อจ620923-165 EF428267455TH ขุนเมืองจันทร์ + nesnew (437724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
77 # 3อจ620923-167 FAM0004447538 suwats + ธารทอง7 (437730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ620923-168 EI212035395TH คุณตาวิธาน + ริณดา (437731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญฤาษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
79 # 3อจ620923-171 ED926674004TH อากิโกะ + เจนเมืองฉะ (437701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
80 # 3อจ620923-172 ED926674004TH พระดีบ้านเรา + เจนเมืองฉะ (437706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
81 # 3อจ620924-002 TAVABUNCHA + (437824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แทนม้าทอง
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2 พิมพ์น้ำกลวง เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สกลนคร (สภาพใช้สึก)
82 # 3อจ620924-003 Tooktook + komkai (437899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
83 # 3อจ620924-005 ต่อ_ถนนตก + ศรีมหาโพธิ์ (437826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเรซิ่น ปี 2523 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
84 # 3อจ620924-006 LEEYA + vinit09 (437828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท) (น้ำหนักทอง 10 กรัม)
85 # 3อจ620924-007 OaTaWa + donkingddd (437831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นแรก ปี 2500 จ.ชัยนาท [พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
กรอบทองแท้ (G 81%)
86 # 3อจ620924-008 Pboonchai + punpun (437833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่นายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ620924-009 khuntoom + punpun (437836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ620924-011 thaitrade + noppadolk (437901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ620924-012 kob2424 + โอ๋เมืองทอง (437898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
90 # 3อจ620924-013 eyecom + ac100 (437866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และขัดผิว)
91 # 3อจ620924-101 EI247724775TH pramual + ซูโม่ (437842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ620924-102 EW029683195TH m-cot + storm17 (437844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี

93 # 3อจ620924-103 EI231465027TH nopponsmith + mnus_yui (437846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน (500724-018)
94 # 3อจ620924-104 EI225756034TH Kamkiw3839 + takrit (437850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
95 # 3อจ620924-106 ED899934688TH kritbig + tomato (437856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (591024-165)
96 # 3อจ620924-107 EI204072167TH zafari + Kjohnpat (437864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
97 # 3อจ620924-108 EI251904456TH pramual + อุกฤช (437865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางเมืองสรรค์ เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
98 # 3อจ620924-109 ED874773809TH บ๊อบบางบ่อ + oasmnk14 (437896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
99 # 3อจ620924-110 EI220686495TH Sinsiampra + ภิรัต (437867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่
100 # 3อจ620924-111 EI088309372TH mntpt + ครู-ซี7 (437801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
101 # 3อจ620924-113 ED960689162TH พญาราชสีห์ + ตี๋ลำปางหลวง (437807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
102 # 3อจ620924-114 EI003083741TH BankHiWay + noy2015 (437809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ620924-115 EF170956895TH vorawan2345 + OgapzaO (437811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมหลายชิ้น)
104 # 3อจ620924-117 EI102291935TH rungnapa14 + beer2126 (437814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620610-165) (G 74%)
105 # 3อจ620924-118 EI232072239TH mawin2520 + แก้วนพเก้า (437816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(620824-082) (G 68%)
106 # 3อจ620924-119 EB219072203TH วิสูตร์ + minksrr (437820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง (590325-125)
107 # 3อจ620924-120 EI225298585TH วิสูตร์ + chaidee (437822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 9304) (601012-085)
108 # 3อจ620924-121 EF482504391TH Sirachai22 + midnightjojo (437825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ตื้น เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
109 # 3อจ620924-122 EI192563396TH sommartbun + kittikitti (437893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 64%)
110 # 3อจ620924-123 EI262113612TH seed-seed + jojo5 (437827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด) (โค้ดศาลาแท้ 2 โค้ดตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(620905-016)
111 # 3อจ620924-124 EI222620125TH m-cot + thanodom (437830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

112 # 3อจ620924-125 EI246236745TH จุ๋มจิ๋ม + ป-ปรีชา (437832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
113 # 3อจ620924-126 EV711432791TH pop2517 + yongyot (437891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 201927)
114 # 3อจ620924-127 EV711432791TH camaroj + yongyot (437895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
115 # 3อจ620924-128 RP557756918TH camaroj + dod18 (437835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
116 # 3อจ620924-129 EI195758365TH ตาแจ๋ว + auprakp (437847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมเทพปฏิมา มูลนิธิพระพรหมเอราวัณสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ620924-131 EI236990069TH payungsak + seranee (437834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกเทพนิมิต อาจารย์ชุม ไชยคีรี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (620913-151)
118 # 3อจ620924-132 EI259060075TH mvunbay + โกวบ้อ (437838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ620924-133 EI268201139TH ขุนเมืองจันทร์ + Juicy (437840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหร่ำ วัดเขาดิน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.สุพรรณบุรี
120 # 3อจ620924-134 EI261150653TH camaroj + nakornyong (437897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
121 # 3อจ620924-135 EI261150653TH camaroj + nakornyong (437843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
122 # 3อจ620924-136 EI074143908TH gumoo007 + legallaw (437848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้กัลปังหา จ.ชลบุรี (ขนาด 2.5 นิ้ว)
123 # 3อจ620924-137 EI258615051TH TOKhong4 + twongt (437851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทรใต้ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
124 # 3อจ620924-138 SURA000195058 วสันต์อ่อนนุช + Folkfolk (437855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 926) (G 67%)
125 # 3อจ620924-139 ED913719648TH jintanai + นราลัย (437900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2822)
126 # 3อจ620924-140 EI202689915TH khamnop + วุฒินันท์ (437858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)
127 # 3อจ620924-142 EI258660529TH camaroj + yongyot (437877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
128 # 3อจ620924-143 EI258660529TH จุ๋มจิ๋ม + yongyot (437879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)
129 # 3อจ620924-144 EI258660529TH m-cot + yongyot (437881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง/สภาพรมผิวใหม่)
130 # 3อจ620924-145 EI179768086TH MIXMUK + noi70 (437882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) (สภาพทำความสะอาดผิว)

131 # 3อจ620924-146 EI269301601TH eyecom + วิสูตรนนทบุรี (437885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) (G 57%)
132 # 3อจ620924-147 EI067979788TH วิสูตร์ + roaddog64 (437887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1022)
133 # 3อจ620924-148 EI242619135TH amuletfocus + มงคลชัย07 (437889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
134 # 3อจ620924-149 EI188897985TH พิชชากร + piaric (437890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลงนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ
135 # 3อจ620924-151 EI212038471TH พิชชากร + ริณดา (437815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
136 # 3อจ620924-152 BCH0000287631 phoomchai + (437819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
137 # 3อจ620924-153 BLT5000078439 ราชสีห์ + ดราก้อนปิง (437821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นลอยน้ำ เนื้อผงว่าน ปี 2502 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 26 ก.ย. 2562 - 08:03 น.] #67624 (22/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620914-018 EI134377195TH homnoy (436884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620916-009 EW589794532TH วัชรชัย (437035) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
3 # 1อจ620917-020 EI213237275TH kajell3555 (437135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620918-002 EI200437423TH popular_rock (437204) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ620918-014 EI234324227TH มาริโอ (437238) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ620918-020 EI179605159TH Zongxy (437252) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620918-023 EI213981832TH คุณตาวิธาน (437272) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ620919-015 EI212462028TH ฅนบางใหญ่ (437375) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ620919-020 EI2471258915TH ยายข้างวัด (437387) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ620920-004 EF194839235TH ใหม่เมืองเหนือ (437462) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620920-013 EV534590353TH Vincent (437428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620920-015 EW328508272TH tongjoy (437434) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ620920-016 EX451971297TH chun_lp10 (437796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620921-001 EI160255456TH ชาติไทยสมุทร (437799) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
15 # 1อจ620924-006 PTNKP00109635 awra0007 (437792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620904-035 lian99 (437806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620914-043 เน้นพระสวย (436834) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620918-001 อุลตร้าแมน (437245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620918-024 greenday88 (437203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620919-005 OMBUN (437378) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ620919-006 OMBUN (437386) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 2อจ620919-012 มงกุฏดาวทอง (437337) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ620920-002 เทพมงคล99 (437479) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ620921-001 arun2515 (437601) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ620921-007 wavethaw (437621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620921-012 โบ๊ทพระเครื่อง (437608) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ620921-013 โบ๊ทพระเครื่อง (437610) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ620921-014 phubetone (437612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620921-016 เด็กใหม่ (437616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ620921-025 JNang (437571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620921-028 RTPRA (437581) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ620924-002 greensnake (437808) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ620924-015 การันตีพระ (437789) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ620924-016 การันตีพระ (437790) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ620924-017 การันตีพระ (437791) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ620924-018 การันตีพระ (437793) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ620924-021 การันตีพระ (437794) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ620924-026 การันตีพระ (437795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ620924-027 การันตีพระ (437797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ620924-029 นัทปทุม (437810) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ620924-031 SeksitK (437798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620924-032 ARROW (437800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620924-033 pui1228 (437802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ620924-034 สุนทรฤทธิ์ (437803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620914-104 EI236824398TH NP_PRATHAI + takrit (436808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2506 จ.นครสวรรค์ (หลังตะกรุด) (G 67%)
2 # 3อจ620917-117 EI199989546TH bussakorn + (437114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaibangseemeang
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ [พระไม่แท้]
กรอบทองแท้ (G 65%)
3 # 3อจ620917-120 EI070979200TH เก้าบางกอก + tharuanoi1970 (437122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ620917-134 RSRI000190375 แม่ตะเคียนทอง + (437070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแม่ชีกุหลาบ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
5 # 3อจ620918-006 tonychan + nillanat (437213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ620918-009 rock10 + rongfox (437221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
7 # 3อจ620919-019 imaginary + paisarn (437633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น ญสส. เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2533 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข พ 324/หน้าตัก 5 นิ้ว)
8 # 3อจ620919-112 EI093488932TH boonchuay2583 + mchutith (437521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ620919-119 EI110280807TH gammag + phubed (437353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
10 # 3อจ620919-120 EF036825438TH tansave + manilmanggol (437358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ620919-130 ED978746863TH บรมีหลวงปู่ทวด + Pissawat29 (437313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุถ้ำเสือ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ620919-131 ED864626219TH audhatyai + Juicy (437317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ620919-145 EI176798676TH อุกฤช + Narongrad_107 (437359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ620920-105 EI197470838TH Vasin289 + raimon (437465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
15 # 3อจ620920-115 EQ659476666TH asaki + k-man (437435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม) (540204-043)
16 # 3อจ620920-121 EW836759231TH pramual + ไบร์ทหนองช้างคืน (437448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ จ.เชียงราย
17 # 3อจ620921-001 tonychan + arun2515 (437542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (G 78%)
18 # 3อจ620921-002 somnuk + benratta (437632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ620921-003 บรีสพระช่วย + (437545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tawat_boonyarat
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือมารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดฐานล่าง)
20 # 3อจ620921-004 tuszaa + โบ๊ทพระเครื่อง (437549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
21 # 3อจ620921-006 moterair + nakarin (437553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
22 # 3อจ620921-007 rungnapa14 + Ben2516 (437558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (620701-013)(G 64%)
23 # 3อจ620921-008 พ่อมาเฟีย + somboonput (437561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
24 # 3อจ620921-009 phoomchai + เน้นพระสวย (437562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพสวย)(611012-113)
25 # 3อจ620921-102 EI074054862TH bananacoffee + Anoma (437606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนวม วัดแจ้งเจริญ เนื้อทองคำ 96 % ปี 2535 จ.ราชบุรี (น้ำหนักทอง 13.5 กรัม) (610921-083)
26 # 3อจ620921-104 EI46624115TH Phornong9 + Bigbub (437613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 13561)
27 # 3อจ620921-105 EI243121085TH nahm36 + wilairat_22 (437634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
28 # 3อจ620921-106 EI243121085TH Inawang + wilairat_22 (437617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ620921-107 EF492591435TH koจตุคาม + Burapha777 (437620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
30 # 3อจ620921-108 ED893019675TH rachean + กชณิชา (437624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 76313)
31 # 3อจ620921-109 EF646473754TH ดาบพจน์ + chaiyan1983 (437626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ
32 # 3อจ620921-110 EI204040601TH เมืองไทย + anirat_m (437629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 (หน้าตัก 3.5 นิ้ว)
33 # 3อจ620921-111 EI223645424TH พล1967 + meksonice (437533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง
34 # 3อจ620921-112 EW994983733TH TAVABUNCHA + (437640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Momay55
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506
35 # 3อจ620921-113 EW589797794TH wongthep + วัชรชัย (437535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 85%)
36 # 3อจ620921-114 EF170953531TH พรพระบารมี + Teebotun (437538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
37 # 3อจ620921-115 EX376145785TH มอร์เมืองทอง + สนิมเขียว (437541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
38 # 3อจ620921-116 EI230552572TH youanek1191 + amarin99 (437544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (620525-081)(G 79%)
39 # 3อจ620921-117 EI094149224TH RAK_PT + mdol68 (437547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสูง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/ฝังตะกรุด)
40 # 3อจ620921-118 EI231623071TH presun + setthaphong (437551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ620921-119 EI202685459TH MEA2007 + วุฒินันท์ (437554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
42 # 3อจ620921-120 EI229305225TH phramot + บอลปากน้ำ (437556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
43 # 3อจ620921-121 EI214491702TH kingcrow + jeabrock (437637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว)
44 # 3อจ620921-123 EI202896339TH โชค2529 + berry (437536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 7863/หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพปิดทองใหม่)
45 # 3อจ620921-124 EI242147841TH ต้นแอปเปิ้ล + Konig (437539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ620921-127 EI233394561TH รถโฟร์ค + แพรวพรรณ (437546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
47 # 3อจ620921-128 EI241936471TH rachean + Momay55 (437641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ620921-130 EI197182125TH thitichon + kittichai2499 (437552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2261)
49 # 3อจ620921-131 EI109585801TH prachuab + pop_vat (437566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ620921-132 EI109585801TH น้องเอิงเอย + pop_vat (437576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อนาค จ.พระนครศรีอยุธยา
51 # 3อจ620921-134 EX443829161TH LEEYA + tosuphan (437583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 320565)
52 # 3อจ620921-135 EI211850879TH ตุ้ยสวนอ้อย + BygoN (437586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
53 # 3อจ620921-136 EI211850879TH nick1880 + BygoN (437588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
54 # 3อจ620921-137 EI158648729TH Vasin289 + Darkaun (437591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 68)
55 # 3อจ620921-139 EI108084959TH มอร์เมืองทอง + เศกสรรค์2511 (437597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
56 # 3อจ620921-141 EI237380905TH gear59 + ไร้นาม99 (437578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(เล็ก) เนื้อผง จ.ระยอง
57 # 3อจ620921-142 EI226481781TH พระดีบ้านเรา + Prakor (437584) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง [พระไม่สรุปผล] **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
กรอบทองแท้ (G 79%)
58 # 3อจ620921-144 EI228638283TH phairoj1186 + wutbanbung (437590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
59 # 3อจ620921-145 EW001276041TH คุณตาวิธาน + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (437593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ แม่ชีบุญเรือน พิมพ์หลังยันต์อุทธังอัทโธ ปี 2499 **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
60 # 3อจ620921-149 EI197482796TH pramual + raimon (437604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4275)
61 # 3อจ620921-150 EW436429490TH worrior + kilichan2027 (437607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
62 # 3อจ620921-151 EW368416384TH bear2509 + aeakarat (437524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดบันไดหิน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดเข่าขวา)
63 # 3อจ620921-152 EF391705495TH kosin1960 + pranung (437631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ620921-153 EI160282690TH Phornong9 + yut157 (437526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
65 # 3อจ620921-154 EI213278632TH ศิษย์ท่านขุน + Dang2505 (437527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
66 # 3อจ620921-155 EX443829232TH banana41 + pansidum (437530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ [พระไม่แท้]
กรอบทองแท้ (G 58%)
67 # 3อจ620923-170 EI063479835TH Patumwan67 + มุกภูเก็ต (437737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ห่วงทองคำ (น้ำหนักรวม 7.0 กรัม) (G 82%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 25 ก.ย. 2562 - 08:01 น.] #67613 (21/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620923-026 nongder (437654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620924-007 การันตีพระ (437781) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 2อจ620924-008 การันตีพระ (437782) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ620924-009 การันตีพระ (437783) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ620924-010 การันตีพระ (437784) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ620924-012 การันตีพระ (437785) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ620924-013 การันตีพระ (437786) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ620924-014 การันตีพระ (437787) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ620924-022 การันตีพระ (437788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620918-118 EF134268496TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + เมืองสมุทร (437264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดซับลำใย รุ่นเงินไหลมา เนื้อผงปิดทอง ปี 2542 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ620919-116 WDIS000109654 poshwises + Folkfolk (437345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา [พระไม่สรุปผล] **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
กรอบทองแท้ (G 65%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 24 ก.ย. 2562 - 08:14 น.] #67605 (20/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620914-006 EI206916229TH แสนยานุภาพไทย (437501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620914-017 EI210314534TH cosmopra (436881) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620917-012 EF170948196TH ตาโอฬาร (437499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620917-016 EI193685250TH jojubkay (437327) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620918-011 EF134268522TH เมืองสมุทร (437228) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 1อจ620919-001 EF706227259TH ksanti (437379) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620919-002 EI207214743TH sza1200 (437382) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
8 # 1อจ620919-003 EI234639190TH BankHiWay (437398) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
9 # 1อจ620919-004 SPCP000049690 kridsanapong (437402) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620919-005 EW004560646TH m-cot (437404) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ620919-006 EI182320324TH HatPra (437405) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ620919-007 EI213883101TH pradrem (437408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620919-008 EF535400841TH พตภูเก้า (437410) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ620919-009 EI221118938TH punyapat (437411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620919-012 EI191866784TH k9cob (437368) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620919-014 ED841653247TH J_chitchai (437372) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ620919-016 EI212458669TH sakbangbon (437380) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ620919-018 EI210319826TH cosmopra (437384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620919-019 ED875029702TH สไนท์เปอร์ (437385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620919-021 EI241404155TH thumma (437308) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ620919-022 EI08497909TH tookatun (437311) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ620919-023 EF454266585TH mumu99 (437315) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ620919-024 EF454266585TH mumu99 (437322) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ620920-001 EI225815302TH ช_ชุติวัตร (437458) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
25 # 1อจ620920-002 TKRUP00043011 WatcharaJ (437508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ620920-005 EW436429945TH PHOOKIEW (437470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620920-008 EW926289195TH ถัมภ์บรรฑุ (437478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ620920-009 EI247422157TH คุณศิระ (437481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ620920-010 SPLD000116773 tewkeet (437483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ620920-014 EF438584280TH แบทแมน (437431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ620920-017 EI236868779TH Bseries (437439) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ620920-018 EI228964209TH bluearrow58 (437443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ620920-019 EI247415363TH kanlaya48 (437447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ620920-020 EF325480031TH mawin2520 (437449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ620920-021 EI230655121TH HopeMan (437486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ620920-022 EI250121656TH golfsriracha (437506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ620920-023 EI252811971TH TONG_NK (437488) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ620920-024 EI090274495TH คงศักดิ์ (437490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ620920-025 ED874773812TH oasmnk14 (437492) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
40 # 1อจ620920-026 EI205878728TH Tawee888 (437494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ620920-027 EF445557421TH Namudsakan (437497) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620909-044 พันธิตรา (436264) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620914-013 บรีสพระช่วย (436898) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620914-022 lidia (436950) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620916-003 hunter04 (437012) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
5 # 2อจ620918-017 นายชลิต (437267) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ620918-031 prajak159 (437500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620919-001 rongfox (437369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620919-002 เทพมงคล99 (437370) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ620919-003 เทพมงคล99 (437374) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ620919-004 golf412 (437377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ620919-007 patima (437390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620919-009 BOARD (437394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620919-010 ppffarm (437395) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ620919-013 บรีสพระช่วย (437340) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ620919-014 tanac (437346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620919-015 lovehunterlove27 (437350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620919-017 กฤษณ์2512 (437531) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
18 # 2อจ620919-019 ทิวทัศน์ (437357) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ620919-020 ทิวทัศน์ (437381) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ620919-021 ทิวทัศน์ (437342) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ620919-022 kritmek (437344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620919-027 chanram (437347) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ620919-029 montri_rne (437355) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ620919-030 montri_rne (437363) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ620919-031 montri_rne (437294) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ620919-032 montri_rne (437298) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ620920-003 disakorn (437480) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ620920-005 microsoft (437482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ620920-006 microsoft (437484) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ620920-007 microsoft (437485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ620920-008 กานกินรี (437487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ620920-009 Ben2516 (437489) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 2อจ620920-010 ติ่งลี่ (437491) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ620920-011 rooms_studio (437493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ620920-013 sinpet (437495) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ620920-014 เอกพระพุทธ (437496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 2อจ620920-021 กานกินรี (437648) กรอบทองแท้ 64%
38 # 2อจ620921-018 เน้นพระสวย (437622) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ620921-029 RTPRA (437592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ620921-030 chanasuk (437522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ620921-031 แมนปากท่อ (437523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ620921-032 บรีสพระช่วย (437650) กรอบทองแท้ 64%
43 # 2อจ620921-033 Namudsakan (437649) กรอบทองแท้ 63%
44 # 2อจ620921-034 kritmek (437652) กรอบทองแท้ 65%
45 # 2อจ620921-035 เอกพระพุทธ (437653) กรอบทองแท้ 84%
46 # 2อจ620921-036 mawin2520 (437651) กรอบทองแท้ 78%
47 # 2อจ620923-001 Arunlert69 (437643) กรอบทองแท้ 64%
48 # 2อจ620923-009 การันตีพระ (437644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 2อจ620923-011 การันตีพระ (437645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 2อจ620923-014 การันตีพระ (437646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ620923-017 การันตีพระ (437647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620916-013 imaginary + ชวนชื่น (437006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา สก. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 256/หน้าตัก 9 นิ้ว)
2 # 3อจ620916-146 EN972085711TH ccmachinery + สุนทรฤทธิ์ (437003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สังฆาฏิ)
3 # 3อจ620917-102 EX345790032TH gallardo + Subtar (437139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นบูชาครู เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
4 # 3อจ620917-125 EI230625371TH vitaya + yongyot (437117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายางรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
5 # 3อจ620917-130 EF454237434TH waridnun + mumu99 (437452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (571212-122)
6 # 3อจ620917-153 EI212371738TH AChen + koontoop (437133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
7 # 3อจ620918-133 EI236933203TH TEE_INTER + monokuro (437223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(570910-217)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองไว้
8 # 3อจ620919-127 EI181559722TH Werachai10 + ชวนชื่น (437307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเขมิโย วัดเขาบางทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)
9 # 3อจ620919-129 EW004560646TH prakit + m-cot (437309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 4 พิมพ์หลังพระนารายณ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ620919-136 EI241909723TH แดงสมคิด + jitnobnom (437331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบ เนื้อผงลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี (G 79%)
11 # 3อจ620919-158 EI211665982TH เด็กพุทธมณฑล + nakarin (437376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดนะสังฆาฏิ/หน้าตัก 1 นิ้ว) (620311-153)
12 # 3อจ620920-001 ชอบดูพระ + sunchai07 (437426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้นรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
13 # 3อจ620920-002 rungkrabi + mrice04 (437429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ620920-003 bussakorn + microsoft (437430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
15 # 3อจ620920-004 wanpen28 + microsoft (437433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (620307-107)
16 # 3อจ620920-005 NA-PA-LANG + ติ่งลี่ (437504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
17 # 3อจ620920-006 benzy + ติ่งลี่ (437436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
18 # 3อจ620920-007 NP_PRATHAI + พุดซ่า (437437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์แป๊ะโรงสี วัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ620920-009 T_crossbone + สปาต้าร์ (437442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้ว กรุบ้านละหาร เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี (สภาพซ่อมขอบขวาพระ) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
กรอบทองแท้ (น้ำหนักทองรวม 15.6 กรัม) (G 78%) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
20 # 3อจ620920-010 Aaekaa + vinit09 (437445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 8 มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์สร้าง เนื้อทองคำปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
21 # 3อจ620920-101 EG009849616TH loomthong + ศรัทธา111 (437455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
22 # 3อจ620920-102 EG338155901TH อ๋อย77 + Kampeang (437457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี
23 # 3อจ620920-103 EG338155901TH อ๋อย77 + Kampeang (437461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผง ปี 2504 จ.ชลบุรี
24 # 3อจ620920-104 EF170952916TH Santiwall + cowman (437463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
25 # 3อจ620920-106 EI239271367TH beer2126 + ขุนกิม (437466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ620920-107 EI182322055TH camaroj + sangexim (437468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ620920-109 EI210318690TH อรทัย960 + cosmopra (437475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)
28 # 3อจ620920-110 EI257301215TH Aor22 + sotowat (437477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
29 # 3อจ620920-111 EX443819748TH arm007 + จ่าต้อม241 (437511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ620920-114 EF561194927TH Vasin289 + มหาชัยพระเครื่อง (437432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
31 # 3อจ620920-116 RPRU000012926 camaroj + ตามรอยพระพุทธ (437503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ620920-118 EI212015609TH คุณตาวิธาน + ริณดา (437441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช พระธรรมจารีฯ วัดขันเงิน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.ชุมพร
33 # 3อจ620920-119 EI132338870TH youanek1191 + ขวัญนคร (437444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง จปร. วัดราชบพิธฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ620920-120 EI063884254TH kritbig + tonparknumpo (437446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ข้างอุ เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก)
35 # 3อจ620920-122 EF509703606TH rungkrabi + Ronado (437450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หลังยันต์หมึก)

36 # 3อจ620920-123 EI196162362TH east_noodles + sawatvet (437451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620903-019)
37 # 3อจ620920-124 EX445020394TH tum087 + kaiza19 (437507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง)
38 # 3อจ620920-125 EI197874979TH ป่าบอนต่ำ + พรพระพุทธคุณ (437453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ620920-126 EI234229813TH Bentleyspielberg + twongt (437454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบดินทร วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ620920-127 EI164595614TH SongkanA + โพธโชคชัย (437456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620920-128 EG343302837TH มหกรรมพระเครื่อง + hot2523 (437459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ620920-129 EI090274915TH สมบัติไทย + ลูกน้ำ56 (437460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ หลวงปู่ดี วัดพระรูป เนื้อผง ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี
43 # 3อจ620920-130 EI237909604TH Misaki222 + lalalaon (437464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย วัดสารนาถฯ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
44 # 3อจ620920-131 EI090274915TH Sinsiampra + ลูกน้ำ56 (437467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ620920-132 EI181566136TH Bentleyspielberg + va1111 (437469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (ตอกโค้ดวัดขวิด)
46 # 3อจ620920-133 EW582772529TH บรีสพระช่วย + สหายเมืองลิง (437472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
47 # 3อจ620920-134 EI256103593TH khata + อะนันตะปัดชะเย (437474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช
48 # 3อจ620920-135 EI102285348TH จิ๊กโก๋หลังวัง + beer2126 (437510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพชำรุดขอบข้าง)(620628-130) (G 65%)
49 # 3อจ620920-136 EU555450113TH beebangna + arun2528 (437505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
50 # 3อจ620921-122 EI153692938TH ป่าตาลดอย + ศิลป์สุวรรณ (437532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทองแท้ (น้ำหนักทอง 6.1 กรัม) (G 77%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 23 ก.ย. 2562 - 08:15 น.] #67590 (19/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620911-007 EI214284223TH namo08 (436505) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 1อจ620913-007 EI145088291TH พงษ์เพชร09 (437277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620914-016 EI231332578TH คุณศิระ (436880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620914-021 EI182283391TH HatPra (436870) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ620914-027 EI190250951TH tomgog191 (437211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620916-004 EI222022207TH zafari (437030) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 1อจ620916-008 EI193834308TH Tawatchai1889 (437034) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ620917-009 EI240122674TH Polachet (437063) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 1อจ620917-017 EW768334006TH บารมีทวีคูณ (437119) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620918-001 RMRY000072881 AkeLPT (437200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ620918-003 EI222744227TH กล่องแก้ว (437209) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ620918-004 ED934586434TH PANPEUNG (437216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ620918-007 EI139861485TH crafter (437230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620918-008 EF495726777TH ปืนใหญ่ (437235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620918-009 EF454236748TH mumu99 (437237) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ620918-010 EF454236748TH mumu99 (437242) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ620918-012 EF454236748TH mumu99 (437231) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ620918-013 EF454236748TH mumu99 (437234) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ620918-016 EF454236748TH mumu99 (437240) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ620918-018 EI236918807TH seranee (437244) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620918-019 EI242001909TH ichigomomo (437249) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 1อจ620918-021 EI225813791TH ช_ชุติวัตร (437266) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ620918-024 EI174333405TH numnim20 (437273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620918-026 EX443783045TH จอมใจ (437274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ620918-027 EI231391810TH ปักต้นกล้า (437275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620918-028 EI240306973TH zafari (437276) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620914-004 toy_clong8 (436918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620914-005 chanapai (436919) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ620914-006 เศกสรรค์2511 (436920) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ620914-009 microsoft (436923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ620914-040 Father (436941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620914-042 aof-papa (436831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620914-046 ศตกมล (437509) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ620914-047 ศตกมล (437512) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ620916-002 kittikitti (437007) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ620916-010 poochainarin (437027) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ620917-012 pui1228 (437059) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ620917-016 ninjaykk (437090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620918-002 อุลตร้าแมน (437284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ620918-003 Tongfu (437247) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620918-004 JPort (437248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620918-007 paoman (437253) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ620918-008 แย้มสุข (437255) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620918-009 rooms_studio (437257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ620918-010 suntisook8345 (437259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620918-012 nuaypkt (437261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620918-013 nuaypkt (437262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620918-016 arbell (437265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620918-020 นายชลิต (437270) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ620918-021 ThaiWong (437176) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
25 # 2อจ620918-022 ThaiWong (437191) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
26 # 2อจ620918-025 likeit (437206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620920-015 IamPakti (437498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ620920-016 JPort (437513) กรอบทองแท้ 59%
29 # 2อจ620920-017 T_crossbone (437514) กรอบทองแท้ 86%
30 # 2อจ620920-018 AkeLPT (437515) กรอบทองแท้ 64%
31 # 2อจ620920-019 ทับทิมโทน (437517) กรอบทองแท้ 66%
32 # 2อจ620920-020 ponpon (437516) กรอบทองแท้ 65%


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620914-002 matina + ammoniamotion (436806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ620914-009 sanko88 + phamorsee (436822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้สึก) (G 91%)
3 # 3อจ620914-129 EI221004839TH joobb + nutamulet (436855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธงหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครราชสีมา
4 # 3อจ620914-135 EI214573812TH Jjiann1979 + Viraphan711 (436952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ620914-140 EI164119717TH pikkared + honzakub (436844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้ซ่อมซุ้มบนและมุมล่างซ้าย)
6 # 3อจ620914-159 YESPQ00007245 ท๊อปTURBO + Chapanya (436943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์อุดเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง)
7 # 3อจ620916-012 boonchuay2583 + supol (437280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 3 (สมโภชพระเจดีย์) เนื้อเงิน ปี 2551 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2753)
8 # 3อจ620916-102 EV828589005TH tombetong + ARROW (436960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่แก้ว วัดสะพานไม้แก่น รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.สงขลา (โค้ดกรรมการ)
9 # 3อจ620916-114 ED999544985TH ตราชั่ง + วิถีวิเวก (436985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) (G 77%)
10 # 3อจ620917-106 EI080219804TH Theseree + iTons (437155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
11 # 3อจ620917-112 ES39000021239 Icando + thatcharit (437096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
12 # 3อจ620917-118 EI186490156TH tepun + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (437118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง
13 # 3อจ620917-129 EF359285495TH tanapat05 + (437125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แว่นพระประแดง
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน ปี 2485 (วัดสุทัศนฯสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ620917-132 EI238604562TH zafari + gunnerchet (437068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภ เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม
15 # 3อจ620917-136 EI199264723TH wuttiphan + kon112 (437157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลาง ปี 2542 จ.นครปฐม (สภาพไม่ติดผงและแผ่นหลัง)
16 # 3อจ620917-137 EJ036184076TH พิชชากร + ponpon (437077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร
17 # 3อจ620917-142 EX366225047TH LEEYA + Pattana123 (437113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ620918-001 katawoot + ศตกมล (437285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550411-050) (G 69%)
19 # 3อจ620918-002 kitsema + ติ่งลี่ (437196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)
20 # 3อจ620918-003 Rakchart + เน้นพระสวย (437202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620808-134) (G 77%)
21 # 3อจ620918-004 tiktik03 + เอี่ยมโชคดี (437205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวบาน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (620502-037)
22 # 3อจ620918-005 oongchat + paoman (437208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ลำปาง
23 # 3อจ620918-007 gitsada_19 + prasangsit (437214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม
24 # 3อจ620918-008 rock10 + rongfox (437219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไหว้ครู ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 261/ฝังตะกรุดเงิน) (610305-069)
25 # 3อจ620918-010 อตกพระเครื่อง + rongfox (437224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
26 # 3อจ620918-011 tonychan + rongfox (437190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ620918-012 ตี๋ลำปางหลวง + greenday88 (437194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(620308-065)
28 # 3อจ620918-013 arunlit + greenday88 (437197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (540428-304)
29 # 3อจ620918-014 psutha + หูบิน (437199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบเล็ก เนื้อผง ปี 2495 จ.นนทบุรี
30 # 3อจ620918-101 EI051472256TH mintmax + Leksalaya (437175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
31 # 3อจ620918-102 EI153545387TH พรบูรพา + utong (437179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 430230)(G 86%)
32 # 3อจ620918-103 ED934586156TH pramual + PANPEUNG (437182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวตูม เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
33 # 3อจ620918-104 EI201298816TH kangnutta + booter (437183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
34 # 3อจ620918-105 EI156162262TH zafari + แม็คหลักสี่ (437185) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
35 # 3อจ620918-106 EI175743296TH อาณาจักรพระ + บารมีเงิน (437187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
36 # 3อจ620918-107 EI241921018TH Vasin289 + bluezone69 (437188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร (620531-123)
37 # 3อจ620918-108 EI233623335TH Anuson_k + wachira007 (437193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังพระมงคลมิ่งเมือง(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 78%)
38 # 3อจ620918-109 EI958888365TH sscopyprint + juneny (437195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
39 # 3อจ620918-110 EW523965165TH MEA2007 + กรุบกรอบ (437282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
40 # 3อจ620918-111 EW523965165TH matina + กรุบกรอบ (437243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
41 # 3อจ620918-112 EI155635743TH kong1111 + จ่าจอก (437283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
42 # 3อจ620918-113 EI226444007TH NUNG1789 + AodAnt (437246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 504)
43 # 3อจ620918-114 EI180000000TH kampanat + oudood (437250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 43 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
44 # 3อจ620918-115 EX433143056TH Nihao + Mark-Mon2015 (437254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคฯ พิมพ์เล็ก เนื้อเมฆสิทธิ์ จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ620918-116 EW497667626TH sunsadee + ค้างคาวปิกเขียว (437258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2557 จ.ลำพูน (หมายเลข 200)
46 # 3อจ620918-117 EX443267815TH iamhon + simmax (437260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
47 # 3อจ620918-119 EV858463366TH panu_pdd + มรดกเมืองไทย (437268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระประธาน วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ620918-120 EI235203653TH ยิ้มอ่อน + Burapha777 (437269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 126)
49 # 3อจ620918-121 EI235203653TH joeenok + Burapha777 (437201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
50 # 3อจ620918-122 EI185159929TH Theptarget + rongfox (437207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 242)
51 # 3อจ620918-123 EW969528701TH pikkared + กุ้งหวาน (437210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ620918-124 EI152398311TH อรทัย960 + ต้นเทพประยูร (437212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ620918-125 EI140349145TH PuLahE + แม่หมอ (437215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 99436)
54 # 3อจ620918-126 EI212462031TH Amulet-Artist + ฅนบางใหญ่ (437218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหักซ่อม)

55 # 3อจ620918-128 EI179758129TH Gapi99 + noi70 (437222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) (620906-138)(G 64%)
56 # 3อจ620918-129 EI179758129TH พระนคร89 + noi70 (437225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
57 # 3อจ620918-130 EI239236657TH สิฐฐิลาโภ + พิชชากร (437227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
58 # 3อจ620918-131 EI231548340TH บรีสพระช่วย + pakbankaew (437217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ620918-132 EI22646040TH panu_pdd + อภิชโย (437220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
60 # 3อจ620918-134 EG338139489TH schan2514 + balrayong (437226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (สภาพสวย) (580727-013)(G 78%)
61 # 3อจ620918-135 EI220571002TH อรทัย960 + ภิรัต (437229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (หลังเลข ๘) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) (G 65%)
62 # 3อจ620918-136 EX435813156TH นกทุ่งสง + ต่อแต้ม (437232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูนนท์ เนื้อผง ปี 2483 จ.นครศรีธรรมราช
63 # 3อจ620918-137 EI225337695TH kawoat + chaiyut07 (437233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (601202-117)
64 # 3อจ620918-138 EI225337695TH pumcha + chaiyut07 (437236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (601130-166)
65 # 3อจ620918-139 EW878605134TH mesa918 + phalao2000 (437239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (620905-131)
66 # 3อจ620918-140 EI156784681TH Santiwall + เฮียนพพร (437241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
67 # 3อจ620918-141 EF530307941TH supakorntt + ชมวิว (437177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (560703-003)
68 # 3อจ620918-142 EF454239333TH sanya1002 + mumu99 (437180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดชากลูกหญ้า พิมพ์จัมโบ้ขาโต๊ะ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (611102-040)
69 # 3อจ620918-145 ED930327607TH Tom02 + เขมังกโร (437186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี (สภาพลงรักปิดทองใหม่)
70 # 3อจ620918-146 EF453517407TH tor2516 + เก้าหน้า (437189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
71 # 3อจ620918-147 EI213857883TH sittisak + จิ๋วครับผม (437192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
72 # 3อจ620919-001 pongpiki + นายถนัด (437388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ620919-002 พรพระพุทธคุณ + rongfox (437389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

74 # 3อจ620919-003 tar001 + rongfox (437391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.พัทลุง
75 # 3อจ620919-004 T_crossbone + สปาต้าร์ (437414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระมเหศวรหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว ปี 2472 จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
76 # 3อจ620919-005 HopeMan + Teerasak01 (437393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (620525-150)(G 78%)
77 # 3อจ620919-006 ใบไผ่ใบตาล + lekmgeups (437396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
78 # 3อจ620919-007 jarunphant + ชัยเจเจ (437397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 93142)
79 # 3อจ620919-008 thanagaon + sanopporn (437399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
80 # 3อจ620919-009 เมืองช้าง + sanopporn (437400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
81 # 3อจ620919-010 nokklang + sanopporn (437401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
82 # 3อจ620919-011 takrit + sanopporn (437318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 60%)
83 # 3อจ620919-012 nick1880 + sanopporn (437321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
84 # 3อจ620919-013 anuphanboonsuk + (437325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sanopporn
พระขุนแผนจักรนารายณ์ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และแต่งผิว) (620911-005)
85 # 3อจ620919-014 นัทปทุม + ดิอาโบล (437328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์อรรถ วัดน้ำวน พิมพ์เล็บเต่า จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
86 # 3อจ620919-015 yaozm + ppffarm (437330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม)
87 # 3อจ620919-016 ดาบพจน์ + SeksitK (437332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 84%)
88 # 3อจ620919-017 nongder + siam72 (437335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน ปี 2510 จ.นครปฐม (วัดสระมะเขือสร้าง)
89 # 3อจ620919-101 EW591096336TH Wanchana + pattanakorn (437296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1025) (550113-123)
90 # 3อจ620919-102 EI228736161TH ananpanit + สมอทอง (437302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
91 # 3อจ620919-103 EI212444316TH พันธิตรา + เทียมเยาวราช (437305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2513 จ.พัทลุง (วัดชิโนรสสร้าง)
92 # 3อจ620919-104 EW771852270TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + Ronado (437310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ

93 # 3อจ620919-105 EX445040235TH nopakk + kaiza19 (437312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แผ่นปั๊มหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปี 2460
94 # 3อจ620919-106 EF313541966TH หลวงปู่ช้างให้ + นราชพฤกษ์ (437314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 373)
95 # 3อจ620919-107 EI230248794TH vazzaaa + serew (437412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
96 # 3อจ620919-108 EI143855490TH พรบูรพา + ตะกรุดโทน (437316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 421592)
97 # 3อจ620919-109 ED960685483TH หลวงปู่ช้างให้ + NUNG1789 (437320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4561)
98 # 3อจ620919-111 EI093488932TH Natchu + mchutith (437329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
99 # 3อจ620919-113 EI207214743TH Giant415 + sza1200 (437333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแก้วสามประการ พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 2752)
100 # 3อจ620919-114 EI103536419TH tungsaima + เมืองไทย (437416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
101 # 3อจ620919-115 EI178756095TH youanek1191 + ruenthong (437339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (620508-067)
102 # 3อจ620919-117 ED990867431TH Ketautomotive + (437349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไอซ์_บ้านหมอ
รูปเหมือนหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.สระบุรี
103 # 3อจ620919-118 EI122633081TH backdagon + bolo1 (437351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(G 81%)
104 # 3อจ620919-121 EI206216337TH Warayu + ก้อนกรวด (437292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
105 # 3อจ620919-122 EI143854865TH เป้เกลือป่น + ตะกรุดโทน (437293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 67331)
106 # 3อจ620919-123 EF494791045TH resin2007 + ช่างโอ๋ตาขัน (437295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
107 # 3อจ620919-124 EF494790853TH วิสูตร์ + ponrit (437297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง (สภาพใช้)
108 # 3อจ620919-125 EX370641826TH camaroj + ธาราวดี (437300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
109 # 3อจ620919-126 EI202664737TH wiroj + วุฒินันท์ (437303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อว่าน จ.นครปฐม
110 # 3อจ620919-128 EF494756049TH Poonsin + TonS_Amulet (437403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 172)
111 # 3อจ620919-132 EI197447468TH keng_it + moo_bpk (437319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (601110-086)(G 68%)

112 # 3อจ620919-133 EI231931347TH คุ้มเสมา + onizuka2518 (437324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังไพลิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 469) (G 79%)
113 # 3อจ620919-134 EI240512785TH nick1880 + bank121 (437407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
114 # 3อจ620919-135 EI243471767TH bahlah5 + Got2523 (437326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้าใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
115 # 3อจ620919-137 EI090273773TH Jjiann1979 + แซนวิช (437336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
116 # 3อจ620919-138 EF421916629TH Patumwan67 + Oat_Phk (437338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(610323-087) (G 62%)
117 # 3อจ620919-139 EI222112826TH world + aood0458 (437341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 61%)
118 # 3อจ620919-140 EF575747064TH ทับทิมโทน + champ06 (437343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2524 จ.ปัตตานี **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
119 # 3อจ620919-141 EI252802714TH Sutatiwat2540 + pakopako (437348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.นครปฐม (หมายเลข 2727/น้ำหนักทอง 7.4 กรัม)
120 # 3อจ620919-142 EI102291286TH กิ่วกระ + Joeymorn (437352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 84%)
121 # 3อจ620919-143 ED913719078TH limmy + นราลัย (437354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ พิมพ์เศียรโต เนื้อทองแดง ปี 2505 **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
122 # 3อจ620919-144 EX338098444TH แทททู + เสือหรรษา (437356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
123 # 3อจ620919-146 EI239006923TH MEA2007 + pichetfuse (437360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
124 # 3อจ620919-147 EI202042879TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (437406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Jjiann1979
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมดำใหม่)
125 # 3อจ620919-148 EI191866784TH bear2509 + k9cob (437362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (620813-131)
126 # 3อจ620919-149 EF391703486TH world + Watchbank (437364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
127 # 3อจ620919-150 TUR3000165947 ninnon2112 + เสืออิบสาทร (437366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)(G 72%)
128 # 3อจ620919-151 YESP000454548 tiktik03 + sombut1743 (437415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (581031-046)
129 # 3อจ620919-152 EI118697868TH pdarnswat + นรสิงห์ (437361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
130 # 3อจ620919-153 EI118697868TH pdarnswat + นรสิงห์ (437365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพลงรักดำ)

131 # 3อจ620919-154 EI183032514TH rungnapa14 + tumtam (437409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพรมผิวใหม่) (610903-001)
132 # 3อจ620919-155 EX337440233TH yaozm + สุชาติสาย2 (437367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์จิ๋ว ปี 2542 จ.นครปฐม (แผ่นทองด้านหลังไม่แท้) (G 87%)
133 # 3อจ620919-156 EI084979709TH บารมีทวีคูณ + tookatun (437371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570607-150)(G 53%)
134 # 3อจ620919-157 EI084979709TH บารมีทวีคูณ + tookatun (437373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570531-101)(G 52%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 21 ก.ย. 2562 - 08:02 น.] #67504 (18/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620905-014 EI200111568TH ศิษย์ท่านขุน (436501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620906-010 EI198925677TH เพชรสุวรรณ์ (436008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620909-005 EI175717781TH arucha2510 (436245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620910-012 EI110247307TH ณัฐปรัชญ์ (436398) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ620910-013 EI210955325TH คุณศิระ (436422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620911-004 EI080364262TH กสิณา (437099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620912-009 RMRY000072759 bangpunDD (437036) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ620913-006 ED728045615TH ต้นอุทยาน (436738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620913-014 ED995354399TH ธารทอง7 (436956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620913-018 EI197829351TH โก๋โรจน์ (436959) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ620913-023 EX399051159TH PHOOKIEW (436690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ620913-024 EI080358341TH กสิณา (437101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620913-027 EI197829348TH โก๋โรจน์ (436964) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ620914-001 EF133924200TH หนองซอ (436888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620914-002 EI204778604TH โกวบ้อ (436889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620914-003 EI219161243TH น้องหมี (436890) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ620914-004 EI156448937TH tle_wangpikul (436892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620914-005 EI182587322TH ธนกฤตพระเครื่อง (436894) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620914-007 EI219143103TH ATTORN43 (436897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620914-008 EI231309424TH คุณศิระ (436901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ620914-009 EI198885292TH seranee (436904) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 1อจ620914-010 EF582714353TH หนุ่มธนบุรี (436911) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ620914-011 EI186106065TH ramez (436864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ620914-012 EI213924971TH golfsriracha (436869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ620914-013 ED904167915TH Nippit (436871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ620914-014 ED933745973TH ทองพูนทอง (436873) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ620914-015 EI119295137TH พิชชากร (436875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ620914-019 ED870589064TH คนเลี่ยมพระ (436885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620914-023 EX410599995TH nottosaad (436876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ620914-025 ED984672365TH น้องแผ่นดิน (436878) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 1อจ620914-026 EI127067905TH welding24 (436883) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ620914-028 EI197854081TH โบ๊ทพระเครื่อง (436886) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ620916-001 KANP000053999 bigforever11 (437026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ620916-002 EI135909718TH man77 (437028) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

35 # 1อจ620916-003 EI243900086TH กัญญ์ภัทร์ (437029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ620916-005 EI1213838986TH ตาลกิโล4 (437031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ620916-006 EI152738695TH ชัยนิตย์ (437032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ620916-007 EI034145358TH zaza2014 (437033) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ620917-001 EF495623021TH isadtram55 (437047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ620917-002 EG338138259TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (437049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ620917-003 RPDD000017985 Sinsiampra (437154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ620917-004 EI218480311TH ratro (437051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ620917-005 RP589450815TH Mai2008 (437054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ620917-006 EI231373436TH คุณศิระ (437055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 1อจ620917-007 EI240306987TH zafari (437057) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ620917-008 EI199989546TH chaibangseemeang (437060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ620917-010 EI119295945TH พิชชากร (437161) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 1อจ620917-011 EI228849146TH ญาญ่าซัง (437107) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 1อจ620917-014 EI194678842TH BAZUKA9000 (437111) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ620917-015 EG343299761TH Maaom (437159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ620917-019 EF143477926TH Oat_Phk (437132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
52 # 1อจ620917-021 EV534589077TH Vincent (437075) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
53 # 1อจ620917-022 EF659411767TH mumu99 (437081) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
54 # 1อจ620917-023 EF659411767TH mumu99 (437085) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
55 # 1อจ620917-024 EF659411767TH mumu99 (437094) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
56 # 1อจ620917-025 ED951255145TH pornperm (437097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620909-006 rooms_studio (436232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620910-033 กานกินรี (436413) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 2อจ620911-005 สยามเมืองยิ้ม (436509) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ620911-012 Sura-Gan (436524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620911-034 katae (436520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620912-005 น้องกันต์ (436618) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ620913-007 tanint (436764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620916-001 พิชย์ภัสสร (437004) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620916-004 mut007 (437016) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ620916-005 noomevo7 (437018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620916-006 phairoj1186 (437019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620916-007 เอเชียงของ (437021) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ620916-008 mut007 (437023) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ620916-013 finance (436977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620916-014 finance (436978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620916-015 prapas (436979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620916-016 olympia (436982) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
18 # 2อจ620917-001 ต้นพีเซ็นเตอร์ (437048) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ620917-002 vios2877 (437052) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ620917-013 phoomchai (437062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ620917-014 mut007 (437065) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ620918-032 lovelyman (437424) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ620919-011 midori (437334)กรอบทองแท้ 84% (น้ำหนัก 4.8 กรัม)
24 # 2อจ620919-023 การันตีพระ (437421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620919-028 การันตีพระ (437420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ620919-033 การันตีพระ (437419) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ620919-034 Arunlert69 (437299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620919-035 ตาลทราย (437301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ620919-036 เจ๋งจริง (437304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ620919-037 payan (437306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ620919-040 Jack53 (437423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ620920-001 กระต่าย (437417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ620920-004 sza1200 (437418) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ620920-012 การันตีพระ (437422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620907-134 EI196039286TH อาจรูญ + บ้านพระสหรัตธานี (436088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและตัดหู)
2 # 3อจ620912-005 zafari + rongfox (436599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ620912-131 EI088300016TH slaton57 + mchutith (436602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ620914-108 EI1387773634TH lovehunterlove27 + nitis (436818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลิงอุ้มถุงเงิน หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว เนื้อไม้แกะ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ620914-155 EX409179846TH มอร์เมืองทอง + joycezalnw (436872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ620914-160 EI220115325TH Kaweepong + paoku (436882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดชะมดตาพลอย หลวงพ่อเอิบ วัดซุ้มกระต่าย เนื้อไม้ จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ620916-002 likeit + ฅนกรุงเก่า (436958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สาริกาหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 ปี 2533 จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ620916-007 Vasin289 + Sura-Gan (436968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ620916-121 EV885169593TH แฮปรามคำแหง + Folkfolk (436981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 26)
10 # 3อจ620916-135 EI231363782TH banana41 + paparuszy (437015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
11 # 3อจ620917-002 Songpol_cg + nongder (437071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(G 78%)
12 # 3อจ620917-003 noi99 + nongder (437072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและแต่งผิว)
13 # 3อจ620917-004 noi99 + nongder (437074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
14 # 3อจ620917-011 Auten10 + pui1228 (437152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
15 # 3อจ620917-110 EI207936595TH Ketautomotive + (437151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Anothaimetal
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้)
16 # 3อจ620917-123 EI152765157TH Natchu + ทรงธรรมบ้านสวน (437112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
17 # 3อจ620917-145 EI214396370TH สิฐฐิลาโภ + moo_bpk (437160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 20 ก.ย. 2562 - 08:02 น.] #67365 (17/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620910-002 EB259578806TH บิ๊กบีม (436284) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ620910-006 EI117586582TH k9cob (436309) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ620910-010 EF364924253TH กำไลทอง (436329) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620913-002 ED971332385TH aumpharam (436791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620913-010 EI191832383TH k9cob (436790) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 1อจ620913-022 EI081788121TH มงคลชัย07 (436688) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620918-015 EI234324227TH มาริโอ (437178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620918-022 ED934139493TH bungbung (437174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620910-021 wutisil (436307) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ620912-001 wutisil (436603) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620912-007 ching (436670) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620912-017 noi99 (436650) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ620912-024 Tawanburapha (436836) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ620913-001 ต่อ_ถนนตก (436783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620913-009 แทนม้าทอง (436766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620913-010 NATDANAI9299 (436787) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ620914-001 yahee13 (436916) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ620914-002 tom_tepa (436917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620914-007 ammoniamotion (436921) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 2อจ620914-008 lexrain (436922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620914-010 aee_sotspa (436924) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ620914-011 aee_sotspa (436891) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ620914-012 aee_sotspa (436895) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ620914-014 heretic (436903) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ620914-015 ซิยิ่นกุ้ย (436906) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 2อจ620914-016 nitithans (436907) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ620914-018 lovehunterlove27 (436909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620914-019 lovehunterlove27 (436912) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ620914-020 lovehunterlove27 (436914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620914-021 lovehunterlove27 (436845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620914-023 Jack53 (436847) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ620914-024 suppaleak (436848) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
25 # 2อจ620914-026 suppaleak (436853) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ620914-027 suppaleak (436857) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ620914-028 suppaleak (436860) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ620914-029 พัฒนา04 (436863) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ620914-030 suppaleak (436866) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ620914-031 suppaleak (436934) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ620914-032 suppaleak (436935) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ620914-033 phamorsee (436936) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ620914-034 suppaleak (436937) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ620914-036 suppaleak (436938) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ620914-037 suppaleak (436939) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ620914-038 tui07wc (436940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 2อจ620918-005 JPort (437251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ620918-014 poochainarin (437263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ620918-015 การันตีพระ (437278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ620918-026 การันตีพระ (437279) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
41 # 2อจ620918-027 noi70 (437171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ620918-028 กสิณา (437172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ620918-029 ต้นเทพประยูร (437173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ620919-018 การันตีพระ (437291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ620919-024 การันตีพระ (437290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ620919-025 NATDANAI9299 (437287) กรอบทองแท้ 80%
47 # 2อจ620919-026 ching (437286) กรอบทองแท้ 67%
48 # 2 อจ620919-039 ขนเงิน (437289)
กรอบทองแท้ 76%
49 # 2อจ620919-038 บิ๊กบีม(437288) กรอบทองแท้ 75%** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620910-001 noomark + nunthawat (436334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ620911-003 kenshiro2810 + naruechon (436525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ620911-105 SCON01554491 หนุ่มธนบุรี + numpraram2 (436547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม
4 # 3อจ620911-130 ED930324336TH nopakk + เขมังกโร (436458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูธรรมเสนาณี วัดโชค เนื้อทองแดง จ.ราชบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
5 # 3อจ620912-004 Champkp + นครเมืองเก่า (436672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุน้ำมนต์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ620912-006 Wanlop + kopuree (436563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ศิลปะรัชกาล พิมพ์หูคน เนื้อเงิน
7 # 3อจ620912-120 EW721659319TH บรีสพระช่วย + (436671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MINIGUNNER
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
8 # 3อจ620912-135 EF280678624TH youanek1191 + ต้นกรมทาง (436617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ620913-106 EI198351284TH orborb + ข้าวตอกแตก (436721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดวังหิน เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
10 # 3อจ620913-108 EI202007642TH ไม้ล้มลุก + Jjiann1979 (436726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (G 85%)
11 # 3อจ620913-140 EI193722108TH องค์อินทร์ + anothaitmc46 (436780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระทวาราวดี เนื้อดิน
12 # 3อจ620913-141 EW475170517TH virun123 + ขนมหวาน (436740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
13 # 3อจ620913-142 EI196696628TH bagio + ลิ้ม88 (436743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ620913-155 SPRA000219427 บรมีหลวงปู่ทวด + ขนเงิน (436718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดำ วัดกุฎฎี พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว
15 # 3อจ620914-011 RYUTA + (436829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550523-124)
16 # 3อจ620916-130 EI222054672TH khotchaninPk + เสน่หา (437038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ดวง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ620917-001 t_inkeaw + ต่อ_ถนนตก (437069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 74%)

18 # 3อจ620917-005 Title999 + su_joke (437076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 12/หน้าตัก 5 นิ้ว)
19 # 3อจ620917-006 พระประแดง26 + (437078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AQUAMAN39
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
20 # 3อจ620917-007 พระประแดง26 + (437082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AQUAMAN39
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
21 # 3อจ620917-008 RaPinPraiOne + tumacer (437084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
22 # 3อจ620917-009 Vasin289 + pui1228 (437087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นเข็มหัก เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์
23 # 3อจ620917-010 vorawan2345 + pui1228 (437088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หน้าแก่หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลำพูน (สภาพใช้)
24 # 3อจ620917-012 JNang + oldshop (437050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
25 # 3อจ620917-013 บรีสพระช่วย + oldshop (437053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ620917-014 พ่อมด + suwats (437056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อราน)
27 # 3อจ620917-017 Vasin289 + วาทิน555 (437058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (591117-119)(G 78%)
28 # 3อจ620917-018 Pitcha + ununun (437061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 140) (G 58%)
29 # 3อจ620917-101 EX396006805TH oongchat + tinkk (437137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อเงิน ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 529)
30 # 3อจ620917-103 EI212010836TH nopakk + ริณดา (437141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ620917-104 EF495623021TH NP_PRATHAI + (437143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
isadtram55
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพระปิดตาสาริกา)
32 # 3อจ620917-105 EW475166027TH bigbig + นู๋โอปอ (437145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย)
33 # 3อจ620917-107 EI223718753TH พิชชากร + pakopako (437148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
34 # 3อจ620917-108 EX443496804TH กชณิชา + สิงห์คำรณ (437149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (สภาพใช้)(วัดท้ายน้ำสร้าง) (611024-072)
35 # 3อจ620917-109 EX443496489TH Chanchai21 + สิงห์คำรณ (437150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ห่าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (591010-024)
36 # 3อจ620917-111 EI224507248TH Suklonkan + thank2016 (437092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 368117)
37 # 3อจ620917-113 EI230509469TH oongchat + โกวบ้อ (437100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ชลบุรี
38 # 3อจ620917-114 EF582704020TH Note2499 + nutthawut (437103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดหูและกะไหล่ทองใหม่) (G 66%)
39 # 3อจ620917-115 EI152764797TH klang_pra + oukaa (437105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรกลับ ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทารามฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน)
40 # 3อจ620917-116 EI238910593TH patbangbon + ขุนเมืองจันทร์ (437110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก พิมพ์มีกระเดือก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้)
41 # 3อจ620917-119 EI197845442TH เสี่ยเดชา + เสือหมอบ (437158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
42 # 3อจ620917-121 EI101268771TH sherbet88 + สุนทรฤทธิ์ (437106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (620429-058)(G 77%)
43 # 3อจ620917-122 SATU001248089 anuruknavy44 + tanawat_0 (437109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ620917-124 SATU001248090 arm007 + tanawat_0 (437115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ620917-126 EI197444271TH Vasin289 + vitaya (437121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(611023-094)
46 # 3อจ620917-127 EI209935482TH yime2 + ยายทรัพย์ (437123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)(611010-021)
47 # 3อจ620917-128 EG326208788TH Piti-Koh + Attaseth_D (437124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญส่ง วัดสันติวนาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.จันทบุรี
48 # 3อจ620917-131 EI233351416TH Warayu + สุพัฒน์กิจ (437066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ620917-135 EI101268768TH เสธไอซ์ + สุนทรฤทธิ์ (437073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้และรมผิวใหม่) (G 67%)
50 # 3อจ620917-138 ED923973035TH ลานโพธิ์ + ไอซ์_วายุบุตร (437080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อดินลงรัก ปี 2505 จ.ชุมพร (สภาพซ่อมคอ)
51 # 3อจ620917-139 EI048888599TH Amulet24 + rockman (437083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร วัดสุทัศนฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
52 # 3อจ620917-140 EI004532013TH ลู่เฉินเฟย + สารัช (437086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ620917-141 EF282308215TH zafari + สมโภชน์ (437108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง เนื้อทองเหลือง จ.ลำปาง
54 # 3อจ620917-143 ED954210293TH HopeMan + Tinnakorntle (437116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
55 # 3อจ620917-144 EG037890407TH Firechicken + เต่านินจา8859 (437153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 667)
56 # 3อจ620917-146 EF646573474TH chatchai2516 + kortzean (437120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610406-059)
57 # 3อจ620917-147 ED980897306TH K_cokkag + peerasak_off (437127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
58 # 3อจ620917-148 EF573322712TH SongkanA + แว่นพระประแดง (437128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง(เหลือง) จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
59 # 3อจ620917-149 EG340347366TH roaddog64 + U-Port (437131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (550517-057)
60 # 3อจ620917-150 EF646471170TH loomthong + lomlopburi (437134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
61 # 3อจ620917-151 EI085131199TH pramual + Worn2524 (437126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดศรีสะอาด พิมพ์มารวิชัย เนื้อชินสนิมแดง จ.เพชรบูรณ์
62 # 3อจ620917-152 EX381151528TH kittisak_10 + nuthapol (437130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
63 # 3อจ620917-154 EI204878580TH Berm_07 + ชินครับ (437136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
64 # 3อจ620917-155 BLT5000076574 poshwises + ดราก้อนปิง (437138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์
65 # 3อจ620917-156 ED864625669TH ทรงธรรมบ้านสวน + Juicy (437140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปูโต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ620917-157 EG340283175TH nopakk + เวียงห้วยเขน (437142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ620917-158 EI91561270TH zafari + piaric (437144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลงนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ
68 # 3อจ620917-159 EI181574557TH ปลากัด2009 + ชวนชื่น (437146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ620917-160 EI228644045TH ittipat + wutbanbung (437147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี
70 # 3อจ620917-161 EI181574557TH Berm_07 + ชวนชื่น (437089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์ปักกลด เนื้อผง(เหลือง) ปี 2516 จ.เชียงใหม่
71 # 3อจ620917-162 EI169639232TH พิชชากร + Arunlert69 (437091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
72 # 3อจ620917-163 ED914790657TH pandp + จอมพล (437093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้านางหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
73 # 3อจ620917-164 WALK000574680 ชิ้วชิว + ton-230 (437095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 65%)
74 # 3อจ620917-166 EI181574557TH ปลากัด2009 + ชวนชื่น (437098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
75 # 3อจ620917-167 ED921988505TH chaaim2246 + naenaldo (437102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (620302-084)
76 # 3อจ620917-168 EI181574557TH nockout + ชวนชื่น (437104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) (G 80%)
77 # 3อจ620917-169 EI181574557TH ต้นแอปเปิ้ล + ชวนชื่น (437156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
78 # 3อจ620918-127 EW905074367TH somsaks + ลีลาวดี (437281)
กรอบทองแท้ 66%(น้ำหนัก 2.1 กรัม)
79 # 3อจ620918-144 EI220468892TH rakang2409 + ChaiyutPho (437184)
กรอบทองแท้ 87%(น้ำหนัก 16.2 กรัม)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 19 ก.ย. 2562 - 09:12 น.] #67321 (16/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620917-003 การันตีพระ (437067) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
2 # 2อจ620917-004 การันตีพระ (437168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620917-005 การันตีพระ (437162) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ620917-006 การันตีพระ (437163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620917-007 การันตีพระ (437164) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
6 # 2อจ620917-008 การันตีพระ (437165) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ620917-009 การันตีพระ (437166) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ620917-010 การันตีพระ (437064) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ620917-011 การันตีพระ (437169) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 2อจ620917-015 seranee (437079) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ620917-017 การันตีพระ (437167) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 2อจ620918-006 การันตีพระ (437170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620918-018 Jjiann1979 (437045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620907-148 EI165628631TH toh2722 + ชวนชื่น (436116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศนฯ ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ620909-003 พรญาณ + jod4493 (436196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ620909-120 EI192520550TH moment11 + kittikitti (436214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญขวัญถุง วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร ปี 2517 จ.ระยอง
4 # 3อจ620910-133 EG343815315TH pexbangkong + (436833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรคุณพระเครื่อง
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพเนื้อราน)
5 # 3อจ620911-127 EG087813677TH mana1 + Sakda2536 (436837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา
6 # 3อจ620913-123 EI213080626TH nutturbo + อชิตะพระเครื่อง (436745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2551 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ620914-001 iamhon + chanapai (436802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(610323-048)
8 # 3อจ620914-003 วิเศษชัยชาญ + microsoft (436807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ620914-004 youanek1191 + microsoft (436810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพสวย)
10 # 3อจ620914-005 youanek1191 + microsoft (436813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620626-070)(G 73%)
11 # 3อจ620914-006 nopakk + Aoror (436816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มกอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
12 # 3อจ620914-007 yosapon + lian99 (436819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (620829-164)
13 # 3อจ620914-008 pyakorn + ซิยิ่นกุ้ย (436820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี (ขนาด 2.5 นิ้ว)(620824-013)
14 # 3อจ620914-010 Technotic + Father (436825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (590317-140)
15 # 3อจ620914-012 Aor22 + olympia (436949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
16 # 3อจ620914-101 EI181548146TH บุญสนองเลย + ชวนชื่น (436801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ620914-102 TDPSI06201900488 Warayu + สัปปะรด (436804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ620914-103 EI204778581TH เจริญ + โกวบ้อ (436805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
19 # 3อจ620914-105 EI175735224TH Pitcha + บารมีเงิน (436809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (601201-036)(G 68%)
20 # 3อจ620914-106 EI183895789TH chane31 + บิ๊กบีม (436812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสุเมธมุนี วัดชนะสงคราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหูชำรุด)
21 # 3อจ620914-107 RP586713282TH bonaparte + Mai2008 (436815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) (510929-019)
22 # 3อจ620914-109 EI231021037TH tiktik03 + บ้านพระสหรัตธานี (436821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (580418-034)
23 # 3อจ620914-110 EV890269775TH oongchat + chet8980 (436823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ620914-111 EI203364075TH yime2 + Theethuch (436893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ620914-112 EI145110922TH saksitt + tong-bpj (436896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
26 # 3อจ620914-113 EI207858672TH sanya1002 + มรดกเมืองไทย (436899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
27 # 3อจ620914-114 EW319497421TH natapoln + อิคคิวซัง (436900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 323192)
28 # 3อจ620914-115 EI199658297TH ตาแจ๋ว + pradee2010 (436902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7321)
29 # 3อจ620914-116 EI186491148TH LUNGWIN + เน้นแท้เน้นสวย (436905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นสร้างหอระฆัง เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.ชลบุรี (หมายเลข 383)
30 # 3อจ620914-117 BKPU000021571 ตาแจ๋ว + kajell3555 (436908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
31 # 3อจ620914-118 EW063440057TH THARIS + Thanapong36 (436910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บึงกาฬ
32 # 3อจ620914-119 EU261018734TH shang + popular_rock (436913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกสีดา หลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.หนองคาย
33 # 3อจ620914-120 EW092549343TH Kaweepong + NAVYBLUE (436915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ระยอง
34 # 3อจ620914-121 EF528254383TH virun123 + jabee (436840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดคู่หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์
35 # 3อจ620914-122 RYUTA + AkeLPT (436842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RMRY000073075TH
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
36 # 3อจ620914-123 EI168587145TH youanek1191 + คลับจับลิง (436843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 488116)

37 # 3อจ620914-124 EI177244466TH ปุ้ยสีลม + ดาบสองมือ (436846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2568)
38 # 3อจ620914-125 EI158865502TH oilpronaja + KAI28 (436947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่ว จ.ลำพูน
39 # 3อจ620914-126 EW716158195TH kittisak_10 + s-sean (436849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
40 # 3อจ620914-127 EF523489078TH bansa + Bophantom (436850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโบ วัดศิลาชลเขต เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว)
41 # 3อจ620914-128 EX347272937TH sanya1002 + เสกโสร่งบาน (436852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง เนื้อชินตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ620914-130 EI185765282TH Warayu + ksanti (436858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ620914-131 EF454717237TH maibangsai + nikornn14 (436827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
44 # 3อจ620914-132 EI119295137TH วันทามิ + พิชชากร (436828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 (สร้างหอพระไตรปิฎก) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ620914-133 EI231332578TH ฐณะวัฒน์ + คุณศิระ (436830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ620914-134 EI061647147TH Danusorn + ไอซ์_วายุบุตร (436832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 79%)
47 # 3อจ620914-136 EI093490746TH Ketautomotive + mchutith (436835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ620914-137 EI164119725TH chayakorn_champ + (436838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
honzakub
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ620914-139 EW063451602TH IamPakti + นุวัฒน์ (436841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครราชสีมา
50 # 3อจ620914-141 EI106855133TH กำธรนคร + psvtheewarat (436925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ620914-142 EF170945481TH limmy + Pinklovely (436926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหลังของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
52 # 3อจ620914-143 EW274511510TH sanko88 + สุญญากาศ (436927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
53 # 3อจ620914-144 EI188762020TH โต๊งเหน่ง001 + แป้ง67 (436928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (610525-002)(G 62%)
54 # 3อจ620914-145 EV562541702TH Macky999 + เสกโสร่งบาน (436944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตตฺโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว จ.ระยอง
55 # 3อจ620914-146 EI159258937TH Vasin289 + Bigbub (436929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

56 # 3อจ620914-147 EI214460838TH pandp + ปิดทองฐานพระ (436930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคง เนื้อผงจุ่มรัก จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ620914-148 EI214450226TH Hook2 + มาม่าเป็ด (436931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 80%)
58 # 3อจ620914-149 EI138244813TH skyrocket + น้องหมี (436932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620904-018)
59 # 3อจ620914-150 EI153795115TH Icando + chani (436933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 565)
60 # 3อจ620914-151 EG343295535TH wit50 + hot2523 (436865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
61 # 3อจ620914-152 ED930326345TH กล้วยไข่ + Fiona (436867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
62 # 3อจ620914-153 EI214062765TH Chanchai21 + ปารเมศร (436945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
63 # 3อจ620914-154 EW591091339TH Beung + pattanakorn (436868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (571017-083) (G 80%)
64 # 3อจ620914-156 EW591091339TH เทพกะปู + pattanakorn (436874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1254)
65 # 3อจ620914-157 KAIA000054329TH Tazmania + thanagaon (436877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า จ.นครสวรรค์
66 # 3อจ620914-158 EI003330598TH ตาแจ๋ว + kopper (436879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
67 # 3อจ620914-161 EI233502836TH oongchat + เพชรมรดกไทย (436851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ)
68 # 3อจ620914-162 EW580165565TH พ่อมดขาว + rachanikorn (436854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
69 # 3อจ620914-163 EX394452610TH kai_kaw + Suprarop (436856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 17094)
70 # 3อจ620914-164 EI213114934TH youanek1191 + พิษณุแก่น (436951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 149377)
71 # 3อจ620914-165 RRTM000052238 จุ๋มจิ๋ม + golfgamefame (436859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน ปี 2440 จ.พิจิตร
72 # 3อจ620914-166 EI223606712TH Aor22 + ณุเกล้า (436948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 53244)
73 # 3อจ620914-167 EI212010181TH supa16 + ริณดา (436861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก ปี 2480 จ.ประจวบคีรีขันธ์
74 # 3อจ620914-168 EI191346758TH Vasin289 + towerboy (436862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)(530609-159)

75 # 3อจ620914-169 EW797659075TH iamhon + Jjiann1979 (436942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชื้นจากการใช้) (560926-456)(G 81%)
76 # 3อจ620916-001 oongchat + sikarase_n (436955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าสรพงษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
77 # 3อจ620916-003 santana + เจี่ยหนองแขม (436961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
78 # 3อจ620916-004 Vasin289 + ลูกปลา (436962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เชียงใหม่
79 # 3อจ620916-005 pramual + ลูกปลา (436965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ620916-006 promlok + แมนปากท่อ (436966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
81 # 3อจ620916-008 TAVABUNCHA + Bonjj (436969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ620916-009 ดลเครื่องราง + anonnat (436971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเภา วัดพระญาติ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ620916-010 ting05 + aek1979 (436973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์ด้านบน)
84 # 3อจ620916-011 rungnapa14 + แก้วอุษา (437039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซมนายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (600602-055)(G 82%)
85 # 3อจ620916-014 imaginary + ชวนชื่น (437009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาปางประทานพร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
86 # 3อจ620916-015 gallardo + ชวนชื่น (437011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
87 # 3อจ620916-016 gallardo + ชวนชื่น (437014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระสังฆราช(ปุ่น) วัดพระเชตุพนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
88 # 3อจ620916-101 GSPZ000004755 Peakko + korn88 (436957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ620916-103 EI097376154TH ตาแจ๋ว + เหรียญหลวงพ่อคูณ (436963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7273)
90 # 3อจ620916-104 EI230631575TH cpall + ไข่มุข (436967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3 1675/หน้าตัก 5 นิ้ว)
91 # 3อจ620916-105 EF530307204TH NUNG1789 + ชมวิว (436970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (580828-009)
92 # 3อจ620916-106 ED348732189TH พิชชากร + gold1 (436972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง
93 # 3อจ620916-107 EI191538069TH pramual + น้องหมี (436974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

94 # 3อจ620916-108 EI151065105TH กิมเล้ง + napolyonk (436975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
95 # 3อจ620916-109 EG342636516TH Puii22 + watcharapongwisa (436976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย
96 # 3อจ620916-110 EI161326278TH tanawut04 + mesa918 (437043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (G 63%)
97 # 3อจ620916-111 EI236911171TH payungsak + seranee (436980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน (620729-033)
98 # 3อจ620916-112 EI094482304TH Paramee + supervigo (436983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ620916-113 EI218684080TH vitoon + ano8547 (437041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงโรยพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ620916-115 EI225714737TH Inawang + takrit (436988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (G 62%)
101 # 3อจ620916-116 EI210617977TH mintmax + พิศุทธิ์ (436990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
102 # 3อจ620916-117 EG339186644TH จิดาภา + krittanan (436992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 58%)
103 # 3อจ620916-118 EI178751950TH หิมพานต์มุ่งงาม + รถโฟร์ค (436995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (611116-075)
104 # 3อจ620916-119 EI239124885TH santana + สิฐฐิลาโภ (436998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
105 # 3อจ620916-120 EI142749645TH เชษฐประตูผี + เสกโสร่งบาน (437002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา รุ่นอุดมความสุข ปี 2517
106 # 3อจ620916-122 EI239204331TH Kaweepong + พิชชากร (436984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่มีจน เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
107 # 3อจ620916-123 EI186469887TH tongpolsci + wilairat_22 (436987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
108 # 3อจ620916-124 EI184864482TH animalhell + Titikorn (436989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี
109 # 3อจ620916-125 TH01182EQGT6B คชาภา + ขุมทรัพย์บูรพา (436991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นฟ้าลั่น พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ชลบุรี
110 # 3อจ620916-126 EI191532463TH nung919 + piaric (436994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อเงินลงยา ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้และลงยาชำรุด)
111 # 3อจ620916-127 EI213838986TH Ketautomotive + ตาลกิโล4 (436996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
112 # 3อจ620916-128 EF170946535TH balrayong + Prince_Pratya (436999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 91%)

113 # 3อจ620916-129 EU178050339TH อิเค็นจิโร + sompong963 (437001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
114 # 3อจ620916-131 EI063864011TH Bentleyspielberg + (437005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tonparknumpo
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
115 # 3อจ620916-132 EF570171990TH บ้านกรอบเงิน + ศรัทธา999 (437008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ620916-133 EW579971706TH Bucha_pra + K-SANSRI (437010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
117 # 3อจ620916-134 EI212010915TH พิชชากร + คูณสตางค์ (437013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
118 # 3อจ620916-136 EI198897888TH pandp + banky_banky (437037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหัวบานเย็น หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600610-017)
119 # 3อจ620916-137 EI193834308TH cpall + Tawatchai1889 (437017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดหนองสะแก รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.อุทัยธานี (สภาพใช้)
120 # 3อจ620916-138 EI178771472TH youanek1191 + ruenthong (437020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)(590425-089)
121 # 3อจ620916-139 EI158645585TH Vasin289 + Darkaun (437022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 121)
122 # 3อจ620916-140 EI158645585TH ไทยพระแท้ + Darkaun (437024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ620916-141 EI167499206TH kungtipwichai + buspom (437042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสะเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
124 # 3อจ620916-142 EI179745597TH MANGORN + noi70 (437040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน) (G 69%)
125 # 3อจ620916-143 EI237202386TH mesa918 + รักษ์ศาสนา (436993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
126 # 3อจ620916-144 EI168493139TH C-PRUK + โอเว่น (436997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
127 # 3อจ620916-145 EI197860144TH ต่ายธงหงส์ + โบ๊ทพระเครื่อง (437000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 18 ก.ย. 2562 - 07:56 น.] #67247 (15/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620916-009 poochainarin (437025) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ620916-011 การันตีพระ (436953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620916-012 การันตีพระ (436954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620916-017 santana (436986) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 17 ก.ย. 2562 - 08:01 น.] #67243 (14/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620824-017 EI057793055TH cando (435127) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ620829-030 EI02352642TH kikkik (435285) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ620906-005 EI166355041TH sakbangbon (436001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ620906-011 EI159236565TH ศิษย์เอก_2552 (436706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620907-006 EI179968428TH yoon9 (436131) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ620909-002 EI202624565TH วุฒินันท์ (436584) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ620910-007 EI210914992TH คุณศิระ (436318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620910-017 EI209910154TH บอยวิเชียร (436409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620910-025 EI198836668TH seranee (436406) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620910-027 EI097355525TH Chatchay (436586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620911-015 EF667065852TH tepakron (436495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620912-001 EI168199123TH มรดกเมืองไทย (436674) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ620912-002 EI127070087TH welding24 (436568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620912-003 EF193116749TH pradrem (436572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620912-004 EI197827165TH โบ๊ทพระเครื่อง (436575) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ620912-006 EI166842375TH ผู้จัดการ (436582) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ620912-007 EI166842375TH ผู้จัดการ (436585) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ620912-008 EI166842375TH ผู้จัดการ (436590) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
19 # 1อจ620912-010 EI138553491TH เวียงนนท์ (436597) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ620912-011 EF280696101TH nauts (436570) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620912-012 EW794960065TH ลักษณ์ตะวัน (436577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620912-013 EW589785337TH วัชรชัย (436581) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ620912-014 ED913717956TH นราลัย (436583) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ620912-015 EI227597786TH คุณศิระ (436587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620912-016 ED966328944TH สิงห์เงิน (436573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620912-017 EI136837368TH tumza007 (436576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620912-018 EF454229163TH mumu99 (436579) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ620913-001 EI095352040TH หนุ่มโรงสี (436720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ620913-003 EF461650907TH mac2528 (436722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ620913-004 EW854378795TH พรชมพู (436731) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ620913-005 EW854378804TH พรชมพู (436735) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ620913-008 EI201855845TH กำไลทอง (436741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ620913-009 ED932858656TH IBABALL (436746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ620913-011 EI201849289TH ฅนบางใหญ่ (436685) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

35 # 1อจ620913-012 EI127070073TH welding24 (436768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ620913-013 EF495240588TH nunthikorn (436769) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ620913-015 EI151050180TH payan (436772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ620913-017 ED951253958TH geeman (436774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ620913-019 EI084980667TH tookatun (436777) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 1อจ620913-020 RP581050799TH ธันวา (436779) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
41 # 1อจ620913-025 ED694365091TH ตุ๊หลวง (436693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ620913-026 EI16236404TH มงคล88 (436696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ620913-028 EI205870619TH Tawee888 (436699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ620913-029 EI210302173TH cosmopra (436702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 1อจ620913-030 EI081796468TH มงคลชัย07 (436705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ620913-031 EF454224356TH mumu99 (436686) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 1อจ620913-032 EF454224356TH mumu99 (436704) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 1อจ620914-022 EI182283391TH HatPra (436800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ620914-024 SPI1000004420 jjjack (436803) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620902-008 rooms_studio (435555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ620904-004 suntisook8345 (435810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620907-001 chanapai (436140) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ620907-009 lovehunterlove27 (436150) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ620907-022 Haasdk123 (436662) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ620907-024 rongfox (436123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ620907-029 คุณพลอยคุณเพชร (436132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620909-031 slowspeed (436663) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ620909-032 slowspeed (436664) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ620909-033 slowspeed (436665) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ620910-032 pramual (436412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620910-044 BallDesign (436303) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ620911-013 finance (436526) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ620911-017 ครุฑากาศ (436529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620911-018 frist (436531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620911-033 Chanyi (436519) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ620912-002 OMBUN (436606) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
18 # 2อจ620912-003 OMBUN (436614) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ620912-006 มณเฑียร (436624) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ620912-008 ยุทธิชัย (436629) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
21 # 2อจ620912-009 WEEKANGTIN (436633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620912-010 pannawat (436634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ620912-011 rongfox (436636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ620912-012 microsoft (436637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620912-013 microsoft (436638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ620912-014 microsoft (436640) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ620912-015 piaric (436644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620912-016 chanram (436647) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ620912-018 Beung (436673) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ620912-019 prajak159 (436654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ620912-022 kingfisher (436659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ620913-003 ทิวทัศน์ (436755) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
33 # 2อจ620913-004 ทิวทัศน์ (436759) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
34 # 2อจ620913-005 ทิวทัศน์ (436762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ620913-006 เหินเมฆิน (436763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ620913-008 Ben2516 (436785) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ620913-011 rooms_studio (436692) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ620913-012 แย้มสุข (436694) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 2อจ620913-013 อาคันติมายะ (436698) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ620913-014 waridnun (436701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ620914-003 การันตีพระ (436826) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
42 # 2อจ620914-017 การันตีพระ (436824) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 2อจ620914-035 POK_RTAF (436814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ620914-039 การันตีพระ (436817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ620914-041 tui07wc (436811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ620914-044 bangkokpoms (436798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ620914-045 ทรัพย์1990 (436799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620903-132 EW868762492TH lovehunterlove27 + (435667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanaphu9
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(กลาง) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
2 # 3อจ620905-106 EW181450915TH zafari + เอกสตูล (435852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่ว ปี 2525 จ.นครนายก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ620906-125 EV577998224TH tepun + nung919 (436035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์ศูนย์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (วัดปากทะเลสร้าง/สภาพรมผิวใหม่) (620321-028)
4 # 3อจ620906-135 EW475582606TH Sinsiampra + ขนมกรุบ (436036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
5 # 3อจ620907-014 Kongphop_noi + สว่างเทวะ (436060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ620907-102 ED874765382TH yodpra + oasmnk14 (436095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นเนรมิต ปี 2509 จ.ชัยนาท
7 # 3อจ620907-143 EF282114020TH santana + เล็กหลังวัด (436094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
8 # 3อจ620909-116 EI087885974TH ศิษย์สามย่าน + Sittisaks (436712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ620909-131 EW904311569TH kittisak_10 + วังบาดาล (436220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ620910-003 SRISUNGWON + piyabuth (436339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.ปทุมธานี (G 47%)
11 # 3อจ620910-101 EI009772948TH cando + นภาสรรค์ (436594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ วัดคลองระนง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
12 # 3อจ620910-137 EI213921119TH chonlasid + คุณตาวิธาน (436365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ลึก เนื้อผง(ขาว) ปี 2513 จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ620910-139 EF523489020TH beer101 + Bophantom (436371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
ลูกอมพญานาคเกี้ยว หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.นครพนม [พระไม่แท้]
ลูกอมพญานาคเกี้ยว หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.นครพนม [พระไม่แท้]
14 # 3อจ620910-160 EW169385881TH camaroj + Kongkee (436714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเศวตฉัตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ620910-163 EX429191112TH ตุ้ยสวนอ้อย + สิงห์คำรณ (436432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (วัดปากทะเลสร้าง/สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
16 # 3อจ620911-002 JimT55 + Kunti (436782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
17 # 3อจ620911-106 EI1012674219TH yodpra + gymnastics (436455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
18 # 3อจ620911-109 EI212003194TH tttui + ริณดา (436459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบน)
19 # 3อจ620911-133 EI169797905TH minicolon + golfsriracha (436752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ620912-107 EB259829549TH Viraphan711 + บิ๊กบีม (436652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมี วัดพระทรง เนื้อตะกั่ว จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
21 # 3อจ620912-118 EF453515896TH ไซม่อน + เก้าหน้า (436607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นปฏิสังขรณ์ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 816/น้ำหนักทอง 14.9 กรัม)
22 # 3อจ620912-126 EI198558814TH Jira888 + Vasin289 (436623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง(วงเดือน) เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
23 # 3อจ620912-129 EG087815165TH Tar_MDU35 + (436630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้ออัลปาก้า ปี 2472 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
24 # 3อจ620912-137 EW589785310TH จ๊ะแจงร้อน + วัชรชัย (436622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดไม่แท้)(G 70%)
25 # 3อจ620912-148 EI214360361TH ถุงข้าว + จอมคาถา (436656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ620913-001 อำนาจรามอินทรา + vinit09 (436691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปึ 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท)
27 # 3อจ620913-002 kittisak_10 + moodang (436695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ620913-003 พิชชากร + อโนคา (436697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 61%)
29 # 3อจ620913-004 petcharee + chatchai2522 (436700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(620809-095) (G 64%)
30 # 3อจ620913-005 pikkared + TopazGolden (436703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลืองปิดทอง
31 # 3อจ620913-006 prasitjaemjan + (436781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TopazGolden
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
32 # 3อจ620913-007 gallardo + โจ้ดอนเมือง (436708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธคมนาคมบพิตร กระทรวงคมนาคมสร้าง เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 0243/หน้าตัก 5 นิ้ว)
33 # 3อจ620913-101 BRO2000349837 พระประแดง26 + (436707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไอโอดีนแมน
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญใหญ่มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (620222-016)
34 # 3อจ620913-102 EI090256996TH loomthong + sanopporn (436710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดถ้ำเมืองนะ รุ่นกายสิทธิ์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.เชียงใหม่
35 # 3อจ620913-103 EI207686399TH aphinat1995 + kwwee (436784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
36 # 3อจ620913-104 EI222812134TH Tharahimalai + woodstock (436716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต/สภาพใช้) (610122-134)
37 # 3อจ620913-105 EI186596965TH gumoo007 + แดร็กเพชรบูรณ์ (436719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี
38 # 3อจ620913-107 EI20546856TH C-PRUK + kopper (436724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
39 # 3อจ620913-109 ED728045615TH ตุ้ยสวนอ้อย + ต้นอุทยาน (436729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ620913-110 EI187032015TH suabsak + aidteegon (436732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620913-111 EI104574002TH frist + ชาญชะอำ (436717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์
42 # 3อจ620913-112 EX366110509TH scpra + pungting (436723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ปากหวอ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง)
43 # 3อจ620913-113 EI216417024TH shang + mitmitee (436725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)
44 # 3อจ620913-114 EF170943049TH final246 + OgapzaO (436727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมฐาน)
45 # 3อจ620913-115 EF582698001TH เหวัชระ + noi55 (436728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
46 # 3อจ620913-116 EW797612121TH Hook2 + midnightjojo (436730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (620119-051)
47 # 3อจ620913-117 EI152382342TH Prichar + ต้นเทพประยูร (436733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
48 # 3อจ620913-118 EI191832383TH bear2509 + k9cob (436734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อดิน
49 # 3อจ620913-119 EI191832383TH bunpotth + k9cob (436736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง พิมพ์หกพระองค์ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (620307-082)
50 # 3อจ620913-120 EF492579964TH mumu99 + Burapha777 (436737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
51 # 3อจ620913-121 EI207145107TH Bunjert + สัสดี57 (436739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบาง กรุวัดพระคงฤๅษี เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (เลี่ยมเงินชุบทอง)
52 # 3อจ620913-122 EI207145107TH Nihao + chotikanta (436742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ620913-124 EI162636404TH สมบัติไทย + มงคล88 (436789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ หลวงพ่อดี วัดพระรูป เนื้อผง ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี
54 # 3อจ620913-125 EW590183674TH zafari + อ้อยใจ (436747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ620913-126 EW590183674TH murbur + อ้อยใจ (436751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระลีลา หลวงปู่บุญ เนื้อผงยาจินดามณี
56 # 3อจ620913-127 EI109287935TH youanek1191 + Jjiann1979 (436753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (570306-076) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (560617-164) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
57 # 3อจ620913-128 EI106187482TH kingkong27 + คูณสตางค์ (436788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
58 # 3อจ620913-129 EW471081520TH tong2521 + มรดกเมืองไทย (436756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (620711-049)
59 # 3อจ620913-130 EG090398067TH noi99 + JPort (436760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 79%)
60 # 3อจ620913-131 EF495249953TH welding24 + nunthikorn (436765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม
61 # 3อจ620913-132 EI195947333TH rosemary + werty (436767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
62 # 3อจ620913-133 EI151050180TH TiewThe9 + payan (436786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ปั๊มย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
63 # 3อจ620913-134 EW922379046TH เป็นต่อดีพร้อม + jaturat_ph (436770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) พิมพ์ ด แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570117-119) (G 67%)
64 # 3อจ620913-135 ED951253958TH tepun + geeman (436771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 290)(570626-244) (G 78%)
65 # 3อจ620913-136 EI084980667TH ทรงธรรมบ้านสวน + tookatun (436773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620824-169)(G 65%)
66 # 3อจ620913-137 EX443494159TH Chanchai21 + สิงห์คำรณ (436775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแผ่ว วัดโตนดหลวง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.เพชรบุรี
67 # 3อจ620913-138 EI98365734TH THARIS + jarun (436776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น ญสส. เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิษณุโลก
68 # 3อจ620913-139 EI152269881TH phoomchai + komsun_k (436778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุฯ รุ่นอายุยืนรวยสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 37)
69 # 3อจ620913-143 EI195385139TH zafari + superfat (436744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ620913-144 EI220422215TH บรีสพระช่วย + Tom02 (436748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
71 # 3อจ620913-145 EF170942635TH sugar + น้องข้าวสวย (436749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)
72 # 3อจ620913-146 EI185774602TH kwwee + Suprarop (436750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
73 # 3อจ620913-147 EI181486340TH ทรงธรรมบ้านสวน + ammad (436754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)

74 # 3อจ620913-148 EI181486340TH Chokwoottichai + ammad (436757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดหลังแขนขวา)
75 # 3อจ620913-149 EU731357715TH HatPra + ตนคอน09 (436758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2011)
76 # 3อจ620913-150 EF621077973TH suwankal + เซียนใหญ่สายร่ม (436761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
77 # 3อจ620913-151 EW793849697TH Ketautomotive + promlok (436709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 70%)
78 # 3อจ620913-152 EF646544875TH tonychan + thaveep (436711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (600313-066)(G 83%)
79 # 3อจ620913-153 EX448409078TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + pichet344 (436713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
80 # 3อจ620913-154 EW969528595TH pramual + กุ้งหวาน (436715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 16 ก.ย. 2562 - 08:01 น.] #67240 (13/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620906-009 EI081779306TH มงคลชัย07 (436007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ620906-022 EW661773606TH BiChoP (436504) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 1อจ620909-004 EI170885377TH moo_bpk (436244) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ620911-001 EF464658215TH คำพันธ์ (436490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620911-002 EI198558805TH Vasin289 (436493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620911-003 EI165629787TH ชวนชื่น (436496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620911-005 ED930323741TH เขมังกโร (436498) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ620911-006 EU272512203TH เด็กบัวทอง (436503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620911-008 EI211727571TH น้องหมี (436511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620911-009 EI212002945TH thongpaiwan (436514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ620911-010 EI184662321TH taccord (436516) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
12 # 1อจ620911-011 EI222022215TH zafari (436482) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ620911-012 ED542981492TH เงาะถอดรูป (436485) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ620911-013 ED951252127TH geeman (436488) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620911-014 EI197827174TH โบ๊ทพระเครื่อง (436491) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ620911-016 EI181486375TH ammad (436497) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ620911-017 EI175722565TH อาดัม (436500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620906-002 เต้ยอิตาเลียน (436012) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ620906-003 witplk (436040) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ620906-022 Nadmon (436031) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ620907-026 limmy (436125) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ620907-027 คุณพลอยคุณเพชร (436128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620907-028 GolfSupra (436130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ620907-036 ปารมี_19 (436792) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
8 # 2อจ620909-011 นัทปทุม (436251) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 2อจ620909-012 ptk_1234 (436253) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620909-053 Newton08 (436796) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 2อจ620910-001 อุลตร้าแมน (436383) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 2อจ620910-020 tumacer (436408) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
13 # 2อจ620910-051 กองพิมพ์พัน (436793) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ620910-052 กองพิมพ์พัน (436795) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ620911-001 teoimeen (436506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ620911-004 สยามเมืองยิ้ม (436507) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ620911-006 malakul (436512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620911-007 pongldc (436513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620911-008 pop_vat (436515) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ620911-009 ไพรวัลย์ (436517) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ620911-010 Buncha (436518) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
22 # 2อจ620911-011 Buncha (436523) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ620911-019 teebeam (436533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ620911-020 chattawat (436534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620911-021 เน้นพระสวย (436508) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 2อจ620911-030 lerdlit (436510) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ620911-036 likeit (436521) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ620911-051 หยกมณี (436794) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ620911-052 หยกมณี (436797) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
30 # 2อจ620913-002 การันตีพระ (436678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ620913-015 การันตีพระ (436679) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
32 # 2อจ620913-016 การันตีพระ (436680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ620913-018 ญาดา168 (436682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ620913-019 ไบร์ทหนองช้างคืน (436683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ620913-020 Mai2008 (436684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ620913-021 น้องหมี (436687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ620913-022 hattori (436689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ620913-023 การันตีพระ (436681) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620909-007 gold_rabbit + supol (436611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (551114-041) (G 67%)
2 # 3อจ620909-125 EW579971604TH mrapiwat + kaidaao (436216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดบางพลี รุ่นบรรจุกรุ เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.สมุทรปราการ
3 # 3อจ620910-104 EI181449695TH NUNG1789 + Yuttana (436332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ620910-114 EX311017305TH mekin + nutnile (436333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มเหลือบ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
5 # 3อจ620910-165 EF170941119TH kit49 + รุ่งโรจน์ (436598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งปลายจมูก)
6 # 3อจ620910-168 EI095339247TH setthaphong + phanom-psv (436400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่เงินลงยาใหม่)
7 # 3อจ620912-001 tanint + youth (436589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก(นิยม) เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(521015-188)
8 # 3อจ620912-002 Peak18 + ptk_1234 (436592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(590217-147)
9 # 3อจ620912-003 ทรงธรรมบ้านสวน + (436595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
OMBUN
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(620824-137) (G 64%)
10 # 3อจ620912-007 pornpipat + teoimeen (436600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
11 # 3อจ620912-008 tiktik03 + youanek1191 (436604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (620904-062)
12 # 3อจ620912-009 Songpol_cg + Beung (436608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 303)
13 # 3อจ620912-101 EF638212479TH tong2521 + GEARBAN (436635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
14 # 3อจ620912-102 EI199948855TH THEW113 + คุณใส (436667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
15 # 3อจ620912-103 EI190236005TH noi99 + kongpost (436639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ620912-104 EI109287944TH วิชามาร + Jjiann1979 (436642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพใช้) (G 79%)
17 # 3อจ620912-105 EI145092954TH นายชลิต + อันปันอันดา (436645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ620912-106 EW796530899TH คนคลองด่าน + สุนทรฤทธิ์ (436649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)
19 # 3อจ620912-108 EI179740556TH m-cot + noi70 (436655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
20 # 3อจ620912-109 EF471937321TH joeenok + gold1 (436658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
21 # 3อจ620912-110 EF471637321TH มังกรชล + gold1 (436660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 60%)
22 # 3อจ620912-111 EI151182319TH คนชอบพระ01 + หงฟ้า (436588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และหูชำรุด)(620701-016)
23 # 3อจ620912-112 EI145965095TH โพธาราม + บารมีพรพรหม (436591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์ วัดหูกวาง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(620829-062) (G 70%)
24 # 3อจ620912-113 ED870894320TH phoomchai + supotroj (436593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (601013-125) (G 84%)
25 # 3อจ620912-114 EI125891456TH chatcyoo + addoo (436675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)
26 # 3อจ620912-115 EI156476252TH Werachai10 + (436596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tle_wangpikul
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (620830-032)(G 85%)
27 # 3อจ620912-116 EI156476252TH pramual + tle_wangpikul (436601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
28 # 3อจ620912-117 EW878899827TH tamna + AOTTMJ (436605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
29 # 3อจ620912-119 EI002484010TH Chicha + เสือปืนไว (436609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 11091)
30 # 3อจ620912-121 EI158846993TH vorawan2345 + KAI28 (436613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ620912-122 EI204787788TH แม้วจอมเทียน + ศิรสิทธิ์88 (436615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
32 # 3อจ620912-123 ED971698528TH world + พระพุทธคุณ (436616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์
33 # 3อจ620912-124 ED874769296TH Bophantom + oasmnk14 (436619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์ระฆังห้าจุด เนื้อทองเหลือง จ.สกลนคร
34 # 3อจ620912-125 TKRUP00043961 jompol10 + WatcharaJ (436621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 86%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
35 # 3อจ620912-127 EI198558814TH Jira888 + Vasin289 (436626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.สุโขทัย
36 # 3อจ620912-128 EI198558814TH Jira888 + Vasin289 (436627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดถ้ำขุนเณร รุ่น ข 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

37 # 3อจ620912-130 EG342635201TH zafari + GOLFPTM (436632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส พิมพ์บล็อกกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ชลบุรี
38 # 3อจ620912-132 EI170998263TH chaleaw56 + ponpon (436610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620110-127)(G63%)
39 # 3อจ620912-133 ED865589490TH เหวัชระ + toucanpat (436668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (511106-102)
40 # 3อจ620912-134 EW584435855TH อตกพระเครื่อง + suyu7 (436612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์เชื้อ หนูเพชร วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620912-136 EI220502758TH oongchat + CharinT (436620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ620912-138 EI159464029TH คุณตาวิธาน + เจริญพรรุ่งเรือง (436625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานบัวสองชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
43 # 3อจ620912-139 EI087877085TH SeksitK + ekachai08 (436628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 253732)
44 # 3อจ620912-140 EI153535915TH nopakk + nanin (436631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)(G 65%)
45 # 3อจ620912-141 EF391672801TH บรมีหลวงปู่ทวด + coldplay (436641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
46 # 3อจ620912-142 EW719430108TH pramual + อุกฤช (436643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุเมืองสรรค์ เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
47 # 3อจ620912-143 EI156685587TH Icando + อู๊ดอู๊ด (436646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
48 # 3อจ620912-144 EI211621902TH chumwong2523 + เก่งจริงจริง (436669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จสุโขทัย หลวงพ่อทอง วัดตะกล่ำ เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ620912-145 EI157335145TH zafari + GOLFPTM (436648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหน้ากากพรานบุญ พ่อท่านแสง วัดบ้านตรัง พิมพ์หลังทองแดง ปี 2558 จ.ปัตตานี (หมายเลข 373)
50 # 3อจ620912-146 NGWW000093457 arampo + Rich989 (436651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ620912-147 EI199081504TH mekin + วิจิตรา (436653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายเดี่ยวตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณ (G 67%)
52 # 3อจ620912-149 RNYB000063031 Boromwats + (436657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (G 82%)
53 # 3อจ620912-150 EI121160059TH reset-usb + chay2228 (436676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
54 # 3อจ620912-151 EI212205832TH Kongphop_noi + sumat (436666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สุพรรณบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 14 ก.ย. 2562 - 08:00 น.] #67234 (12/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620903-008 ED933884391TH pound2007 (435607) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620903-015 EF170930558TH WaruntornB (435610) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ620903-022 EI158244070TH aksomsak (435605) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
4 # 1อจ620904-012 ED999517910TH โลหิต (435780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ620904-018 EI151762335TH รถโฟร์ค (435821) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
6 # 1อจ620905-011 EI167446340TH วิเศษชัยชาญ (435909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620905-017 ED956422931TH LexCyber (435921) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
8 # 1อจ620905-018 TPA2000499900 หัตถะลา (435922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ620905-025 EI80277098TH maxjvc (435851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620906-020 EI093456427TH mchutith (436421) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ620910-001 EF134268363TH เมืองสมุทร (436282) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ620910-003 EF646484638TH so-so (436293) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
13 # 1อจ620910-004 EI185132991TH แม่ตะเคียนทอง (436298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620910-005 EI117589045TH BankHiWay (436301) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620910-008 ED948961055TH ottowa (436322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620910-009 EI182537326TH ichigomomo (436324) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 1อจ620910-011 ED542984349TH เงาะถอดรูป (436394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620910-014 EI022875964TH Juicy (436405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620910-015 EI98854499TH seranee (436404) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ620910-016 EI154097671TH en_amulet (436425) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ620910-019 EI158846980TH KAI28 (436410) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ620910-020 EI191518807TH piaric (436411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ620910-021 ED937698868TH Jaruwatkob (436419) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ620910-022 EI191451813TH koekoe (436399) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ620910-023 EI127049946TH ชินนิมอน (436401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ620910-024 EI198334207TH tuktu40 (436402) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ620910-026 EI198334198TH tuktu40 (436407) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620902-010 toopronchai (435559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ620903-006 สารพัดกัน09 (435701) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ620904-011 east_noodles (435807) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ620905-005 phairoj1186 (435894) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ620905-007 OMBUN (435897) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ620905-010 sillaprathai (435907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620905-015 ต่อคู้บอน (435902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620905-020 พิชย์ภัสสร (435916) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ620906-013 กานกินรี (436025) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ620910-007 pakarapo (436389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620910-019 ไม้ล้มลุก (436403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620910-023 lovehunterlove27 (436310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620910-025 นายพอเพียง (436312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620910-034 pramual (436414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620910-035 pramual (436423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620910-036 phairoj1186 (436415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620910-038 Deartongmoon (436431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620910-039 poochainarin (436416) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ620912-023 นายชลิต (436661) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ620913-017 pound2007 (436677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620913-025 kamollim (436569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620913-026 woodstock (436571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ620913-027 นาควารี (436574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ620913-028 ตะแคงขวด (436578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620913-029 Doitung (436580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620831-004 Tons2511 + toeykeng (435754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหน้าค่าย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน ปี 2461 จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ620902-107 EF391659805TH ChaloemchaiM + Yuttana (436077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ620904-142 EI195330033TH chsearn + WIRETAP (435762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุหนองแจง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุด)
4 # 3อจ620905-101 EG087831843TH man77 + SAWANGSRI (435840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่บุญ วัดแก้วไพฑูรย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ620905-121 EI140555690TH chin-in + เจ๋งจริง (435859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุบ้านหัวเกาะ เนื้อตะกั่วสนิม จ.สุพรรณบุรี (สภาพรานพระศอและหักซ่อมหน้าขา
6 # 3อจ620905-137 EI180277098TH korn88 + maxjvc (435881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า
7 # 3อจ620905-139 TH011829EMS7B khuntoom + wongwai928 (435884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
8 # 3อจ620905-143 EI048879654TH gear59 + cosmopra (435868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
9 # 3อจ620906-010 มอร์เมืองทอง + aek1979 (436000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
10 # 3อจ620906-108 EG341497424TH pandp + visa1 (435953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ620906-116 EI181543930TH เหน่งบางคู้ + ชวนชื่น (435949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดพระแก้ว พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
12 # 3อจ620906-130 EI191521528TH Thananit + MAENAM (436544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าเงิน ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 151)
13 # 3อจ620906-143 ED896842687TH raddy_rak + จอมพล (435966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (G 76%)
14 # 3อจ620906-149 EI135374187TH zafari + ตาลทราย (436545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
15 # 3อจ620907-008 popnavy + นายถนัด (436081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแจกทาน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
16 # 3อจ620907-011 ศิษย์ท่านขุน + suwats (436546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
17 # 3อจ620907-016 Thananit + ammarin-g (436483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 698)

18 # 3อจ620907-020 finance + rongfox (436075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลบล็อกกลาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
19 # 3อจ620907-114 EI216100188TH noppthai + HS2NAJ (436104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ลพบุรี
20 # 3อจ620907-117 ED824547481TH NUNG1789 + สุพัฒน์กิจ (436110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2286)
21 # 3อจ620907-127 EW836672946TH six_cm + aoy101 (436067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2553 จ.ลำพูน (หลังฝังปลาตะเพียนทอง-เงิน,ตะกรุด) (G 78%)
22 # 3อจ620907-149 EI165628631TH Tar_MDU35 + ชวนชื่น (436161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดชมภูพล เนื้อทองเหลือง ปี 2468 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
23 # 3อจ620909-112 EI206904035TH apisit_ch + vios2877 (436191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (G 78%)
24 # 3อจ620911-001 mintmax + teoimeen (436522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.ชุมพร
25 # 3อจ620911-004 itthikorn + Buncha (436527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (620710-012)
26 # 3อจ620911-005 nung919 + Buncha (436528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ620911-006 gallardo + ธิดาทะเล (436530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2520-2525 จ.นครปฐม (หน้าตัก 6 นิ้ว)
28 # 3อจ620911-007 gallardo + ธิดาทะเล (436532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2530 จ.สมุทรปราการ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
29 # 3อจ620911-008 Natchu + ธิดาทะเล (436535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2520-2525 จ.นครปฐม (ขนาดสูง 14 นิ้ว)
30 # 3อจ620911-009 gallardo + ธิดาทะเล (436549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2540 จ.สิงห์บุรี (ขนาด 7 นิ้ว)
31 # 3อจ620911-010 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + เน้นพระสวย (436537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610131-105)
32 # 3อจ620911-011 pongsata + เน้นพระสวย (436536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620628-002) (G 72%)
33 # 3อจ620911-012 chane31 + Meetung (436538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ620911-013 ต่อ_ถนนตก + BallDesign (436539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (620426-016)(G 78%)
35 # 3อจ620911-014 taccord + omruk (436540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 67%)
36 # 3อจ620911-015 matina + tonychan (436541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงขาว(ปิดทอง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (620105-102)(G 89%)

37 # 3อจ620911-016 nopakk + katae (436542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ620911-017 gek1414 + kit49 (436543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620506-023) (G 79%)
39 # 3อจ620911-101 EG032463384TH joobb + จิ๋วครับผม (436446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
40 # 3อจ620911-102 EX449158169TH kittisak_10 + เก้าตะวัน (436448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
41 # 3อจ620911-103 EW796967485TH Beung + kritsada1992 (436450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
42 # 3อจ620911-104 EI205033916TH zafari + คนขายพระ (436453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสื้อยันต์หลวงพ่อจาด **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
43 # 3อจ620911-107 EI191530309TH Chainoi09 + MAENAM (436550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดแจก/หมายเลข 396)
44 # 3อจ620911-108 EI169633668TH เมืองช้าง + Arunlert69 (436457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ620911-110 EI212003194TH แค่นี้ก็พอ + คูณสตางค์ (436461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
46 # 3อจ620911-111 EI52859185TH wanpen28 + birdnaja (436463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ620911-112 ED817023705TH HatPra + Kasapat (436465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 82%)
48 # 3อจ620911-113 EI174527715TH pramual + natapoln (436466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ620911-114 EI165629787TH เด่นเจริญตลับพระ + ชวนชื่น (436468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสุนทรีวาณี ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและล้างผิว)
50 # 3อจ620911-115 EI165629787TH หมูผยอง + ชวนชื่น (436469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ620911-116 EI165629787TH suchattook + ชวนชื่น (436472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ620911-117 GSPZ000004575 shang + korn88 (436473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดไก่เตี้ย เนื้อเงิน จ.ปทุมธานี
53 # 3อจ620911-118 EI196312685TH ศิษย์ท่านขุน + Ksittiros (436475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
54 # 3อจ620911-119 EI207931205TH kai_kaw + Anothaimetal (436477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 65%)
55 # 3อจ620911-120 EF373233021TH Vasin289 + Buncha (436481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620627-107)

56 # 3อจ620911-121 EI108061290TH apichat_rar + mixsick150 (436439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)
57 # 3อจ620911-122 EI206687455TH nutturbo + เทพยาจกเก้านิ้ว (436442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
58 # 3อจ620911-123 EI168199097TH อัศวิน_ระยอง + มรดกเมืองไทย (436444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
59 # 3อจ620911-124 EI198253790TH Warayu + ข้าวตอกแตก (436447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้)
60 # 3อจ620911-125 EI187755067TH taccord + nattapongp (436449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(580620-106) (G 66%)
61 # 3อจ620911-126 EI193680796TH toopronchai + poshwises (436452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังแบบปีกกว้าง เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี
62 # 3อจ620911-128 EG087771212TH พิชชากร + lhuksit (436454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ620911-129 EI179728691TH ppffarm + noi70 (436456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพ่อครูฤๅษี วัดสุทัศนฯ รุ่นไหว้ครู เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
64 # 3อจ620911-131 EI179728691TH เต้อ๋อง8 + noi70 (436484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) (G 68%)
65 # 3อจ620911-132 EI169862475TH พิชชากร + พระสมุทร22 (436486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคันธารราษฎร์ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (610618-197)
66 # 3อจ620911-134 EF170940351TH tanit_p + Prince_Pratya (436489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 58%)
67 # 3อจ620911-135 EI080364276TH poshwises + กสิณา (436492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
68 # 3อจ620911-136 EI180772919TH ศิษย์ท่านขุน + tummin (436553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
69 # 3อจ620911-137 EG343340659TH Kunti + เขยมาบตาพุด (436548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1320)(G 62%)
70 # 3อจ620911-138 EG343340659TH kit01 + เขยมาบตาพุด (436494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
71 # 3อจ620911-139 EI085083391TH Thunderbird + อิทธิมงคล9 (436499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญนารายณ์แปลงรูป เนื้อทองแดง ปี 2526
72 # 3อจ620911-140 EU568442075TH boonserm + rung-55 (436502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (G 67%)
73 # 3อจ620911-141 TH01182E2SC6B yaozm + ไอโอดีนแมน (436564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญใหญ่มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (620222-019)
74 # 3อจ620911-142 EI183747516TH บิ๊กบีม + wesba555 (436551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท

75 # 3อจ620911-143 ED998978040TH POK_RTAF + สำนักท้อน (436552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพลบ้านค่าย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 5783)
76 # 3อจ620911-144 ED951252127TH psutha + geeman (436464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี
77 # 3อจ620911-145 EI140573614TH ชิ้วชิว + โพไซดอน (436467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)(G 67%)
78 # 3อจ620911-146 EI119287569TH kit01 + tongjoy (436470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
79 # 3อจ620911-147 EI181486375TH iamhon + ammad (436474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
80 # 3อจ620911-148 EI195946029TH worrior + werty (436476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
81 # 3อจ620911-149 EI195946029TH พรบูรพา + werty (436478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 115591)
82 # 3อจ620911-150 EI223710865TH oud05 + TONG_NK (436480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(610406-156) (G 77%)
83 # 3อจ620911-151 EF570170359TH loomthong + ศรัทธา111 (436487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 13 ก.ย. 2562 - 08:05 น.] #67229 (11/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620907-001 STNL000030170 sittisak36 (436126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620907-002 EI083183905TH playboy2106 (436127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ620907-003 EI158637451TH Darkaun (436129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620907-004 EF445556103TH Namudsakan (436160) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 1อจ620907-007 WALK000487288 BOMBA (436133) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620907-008 EV850779020TH nooing (436135) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ620907-009 EI210905324TH คุณศิระ (436136) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620907-010 ED728057463TH ต้นอุทยาน (436138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620907-011 EI048898980TH cosmopra (436053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620909-001 EI196039290TH บ้านพระสหรัตธานี (436242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620909-003 EI191321212TH aircadet (436265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620909-006 EI012906494TH chsearn (436247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620909-007 EW589784645TH วัชรชัย (436248) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ620909-008 EI85658589TH น้องหมี (436249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620909-009 EI097694634TH oodchaweng (436250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620909-010 EI084967952TH tookatun (436252) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ620909-011 EI104233737TH man77 (436238) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620909-012 EI100052796TH dang06 (436240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620909-013 EI119397357TH HatPra (436241) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620909-014 ED893004640TH กชณิชา (436243) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620907-002 chaiwatar (436142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620907-003 joomch (436159) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ620907-005 ถนัดซ้าย08 (436143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620907-006 tawat_boonyarat (436145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ620907-007 Naisert (436146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620907-008 lovehunterlove27 (436148) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ620907-010 โบ๊ทพระเครื่อง (436151) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ620907-011 โบ๊ทพระเครื่อง (436134) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ620907-012 โบ๊ทพระเครื่อง (436137) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ620907-013 lovehunterlove27 (436185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620907-014 aee_sotspa (436139) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ620907-015 aee_sotspa (436141) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ620907-017 Tom02 (436144) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620907-018 microsoft (436147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620907-019 microsoft (436149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ620907-020 microsoft (436152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620907-021 corpse (436120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620907-023 kopuree (436158) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ620907-030 พัฒนา04 (436154) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620909-007 amulet9999 (436234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620909-015 dang29 (436255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ620909-016 dang29 (436257) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ620909-018 Dang2 (436259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ620909-022 ซิยิ่นกุ้ย (436189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ620909-023 ซิยิ่นกุ้ย (436192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ620909-025 โซฟี007 (436195) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ620909-026 chanram (436202) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ620909-027 pipat_ch (436209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ620909-028 Aoror (436213) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 2อจ620909-030 slowspeed (436219) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ620909-035 Earthquake (436254) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 2อจ620909-036 nuttakrit (436256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ620909-038 Mienthong (436258) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 2อจ620909-041 sitawee (436260) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์

35 # 2อจ620909-042 bangkokpoms (436262) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ620909-043 Sololo (436263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ620911-022 เน้นพระสวย (436441) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
38 # 2อจ620911-023 เด็กราชวิทย์_17 (436451) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ620911-024 เด็กราชวิทย์_17 (436460) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 2อจ620911-025 เด็กราชวิทย์_17 (436462) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ620911-026 เด็กราชวิทย์_17 (436471) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
42 # 2อจ620911-029 เด็กราชวิทย์_17 (436479) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
43 # 2อจ620911-035 การันตีพระ (436557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
44 # 2อจ620911-037 การันตีพระ (436558) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
45 # 2อจ620911-038 การันตีพระ (436559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ620911-039 การันตีพระ (436560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ620911-040 การันตีพระ (436565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
48 # 2อจ620911-041 การันตีพระ (436561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ620911-042 การันตีพระ (436554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ620911-043 การันตีพระ (436555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ620911-044 การันตีพระ (436556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 2อจ620911-045 pimpayak (436438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 2อจ620911-046 Got2523 (436440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ620911-047 kohler (436443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 2อจ620911-050 ต่อแต้ม (436445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 2อจ620912-004 การันตีพระ (436562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 2อจ620912-020 การันตีพระ (436566) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 2อจ620912-021 การันตีพระ (436567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620904-112 ED916178972TH pramual + น้องเอิงเอย (436320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
2 # 3อจ620910-002 pramual + tumacer (436336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ620910-004 backdagon + piyabuth (436342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (G 61%)
4 # 3อจ620910-005 rungroj + piyabuth (436344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 49%)
5 # 3อจ620910-006 ittipat + piyabuth (436346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ (G 56%)
6 # 3อจ620910-007 MAHORSE + piyabuth (436349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์
7 # 3อจ620910-008 บิ๊กบีม + Tangmo03 (436352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่) (551025-131)
8 # 3อจ620910-010 tonmek + เมตตาบารมี (436354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (G 65%)
9 # 3อจ620910-011 กำธรนคร + Tatchapong (436313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ620910-012 tui07wc + Tatchapong (436316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (G 72%)
11 # 3อจ620910-102 EI196634359TH Thapaneenon + deawn (436328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 478) (620628-091)
12 # 3อจ620910-103 ED964550067TH dazzzit + Sakda2536 (436331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ620910-105 EF615169534TH nung919 + เอกสตูล (436335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ620910-106 EI197633434TH ต่อ_ถนนตก + พรญาณ (436338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ รุ่นครบ 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ620910-107 EB259578806TH kphil + บิ๊กบีม (436341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (620828-115)
16 # 3อจ620910-108 EI196619175TH noi70 + katin_me (436345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (560822-186)
17 # 3อจ620910-109 EI095549988TH วราวุธ + Arunlert69 (436347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 68%)

18 # 3อจ620910-110 EI095549988TH imsin + Arunlert69 (436350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม)
19 # 3อจ620910-111 EI095549988TH ครอบครัวพระ + Arunlert69 (436325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพอุดซ่อมรอยราน)
20 # 3อจ620910-112 WMBS000108032 khuntoom + misterpou (436327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) (G 76%)
21 # 3อจ620910-113 EI117586582TH loomthong + k9cob (436330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้และรมดำใหม่)
22 # 3อจ620910-115 EW006353496TH พ่อมดขาว + ญาญ่าซัง (436337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (620823-040)
23 # 3อจ620910-116 EI199950987TH Iaiw9878 + sak_laoareerat (436340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2473 จ.นครราชสีมา
24 # 3อจ620910-117 EI210914992TH NooDee + คุณศิระ (436343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
25 # 3อจ620910-118 EI198256235TH sanya1002 + ข้าวตอกแตก (436417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
26 # 3อจ620910-119 TH01182BEKA3B gallardo + ธิดาทะเล (436348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
27 # 3อจ620910-120 TH01182BEKA3B gallardo + ธิดาทะเล (436351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสงคราม (ขนาดสูง 24 นิ้ว/ไม่ระบุปีสร้าง)
28 # 3อจ620910-121 ED900782196TH พิชชากร + ปางไม้ (436357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
29 # 3อจ620910-122 EF479399676TH บิ๊กบีม + Khongthasen (436358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้และแต่งผิว)
30 # 3อจ620910-123 EF668503033TH poonsaka + เสี่ยเมืองกาญฯ (436360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ
31 # 3อจ620910-124 ED933593442TH phoomchai + Thai35 (436362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
32 # 3อจ620910-125 EI200508310TH natkarn + ชาติลานสกา (436418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (G 66%)
33 # 3อจ620910-126 EF280685069TH honzakub + ขาวเมืองตาก (436367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วง กรุม่วงค่อม เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
34 # 3อจ620910-127 EI144759923TH ดาบพจน์ + nudtc (436420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 15806)
35 # 3อจ620910-128 EI179968414TH Santiwall + converse_07 (436369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
36 # 3อจ620910-129 EW921124929TH anantand + Jjiann1979 (436373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ) (G 73%)

37 # 3อจ620910-130 ED874767485TH บ๊อบบางบ่อ + oasmnk14 (436377) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
38 # 3อจ620910-131 ED925592927TH Natchu + สมาร์ทพระแท้ (436353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
39 # 3อจ620910-132 EI203806459TH wanpen28 + mahaphom (436355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว พิมพ์ทรงแพะ จ.สุพรรณบุรี
40 # 3อจ620910-134 EI188590228TH Tom02 + prabaiboon (436356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.ระยอง
41 # 3อจ620910-135 ED894226254TH tamna + jamesza (436361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
42 # 3อจ620910-136 EF274709472TH gammag + วีระบางลาย (436364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
43 # 3อจ620910-138 EI145945839TH unvastar + บารมีพรพรหม (436368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(611220-082) (G 79%)
44 # 3อจ620910-140 EF582658081TH benz51 + ต่อเจริญนคร (436374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
45 # 3อจ620910-141 PS33000010891 พ่อมาเฟีย + joe_donmueang (436376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (G 70%)
46 # 3อจ620910-142 EI154097654TH โอ๊กผักไห่ + en_amulet (436380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ620910-143 EF373048648TH Eagle007 + boonyarith1 (436381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 7381)
48 # 3อจ620910-144 EI186472064TH bank18 + J_chitchai (436385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
49 # 3อจ620910-145 EI142367306TH tiktik03 + โก๋โรจน์ (436386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่)
50 # 3อจ620910-146 EI142367306TH tiktik03 + โก๋โรจน์ (436388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)
51 # 3อจ620910-147 EI185442786TH ChonChob + BigBenz (436391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
52 # 3อจ620910-148 EX433965335TH naiyai1965 + tontatto (436392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (620729-164)(G 69%)
53 # 3อจ620910-149 EV850779078TH jirayut + nooing (436393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
54 # 3อจ620910-150 EI196110060TH amuletfocus + ImGhost (436396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 69%)

55 # 3อจ620910-151 EI34678292TH pramual + mitmitee (436359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน เนื้อชินเงิน จ.เชียงราย (สภาพใช้)
56 # 3อจ620910-152 EI134678292TH pramual + mitmitee (436363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
57 # 3อจ620910-153 EI108055060TH yodpra + mixsick150 (436366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
58 # 3อจ620910-154 EF208316766TH เป๋าแมน + pakin1878 (436370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นพุทธคุณแสนล้าน เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 8)
59 # 3อจ620910-155 EI102263546TH Torsak6996 + beer2126 (436372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (G 64%)
60 # 3อจ620910-156 EW921863814TH ไอซ์_วายุบุตร + (436424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
61 # 3อจ620910-157 EI172461472TH montree_anu + jasumet (436375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (581114-008)
62 # 3อจ620910-158 EI172461472TH พิชชากร + jasumet (436378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
63 # 3อจ620910-161 ED837729094TH apinop + kamin41 (436382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ620910-162 EI127049946TH กุ้งปรีชา + ชินนิมอน (436384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ620910-164 EI021162220TH korn88 + ดำบ้านดอน (436387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ620910-166 roaddog64 + sombut1743 (436390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
YESP0000448665TH
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 84%)
67 # 3อจ620910-167 EI184587489TH teecoin1234 + บ้านกรอบเงิน (436397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 กองทัพอากาศสร้าง เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 12 ก.ย. 2562 - 09:03 น.] #67225 (10/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620903-007 ED966331206TH สิงห์เงิน (435941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620903-014 EI106174325TH nonthachai (435945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620904-009 EI165057276TH knug11 (435802) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ620906-001 EI087857474TH Manopd (435986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620906-002 EI082593020TH sza1200 (435989) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ620906-003 EI196617497TH Satelite (435993) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
7 # 1อจ620906-004 EW926289099TH ถัมภ์บรรฑุ (435998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620906-006 EI052080154TH มหาเศรษ (436003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620906-007 EI184646156TH มาริโอ (436004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620906-008 EI198832312TH surasity (436005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620906-012 EI140569376TH nulek (436006) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620906-013 EI094650325TH kritsada5484 (436009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620906-014 EI094634818TH น้ำคอก99 (436010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ620906-015 EI052418835TH พรหลวงปู่ทิม (436013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620906-016 EI144584776TH ชยภร2014 (436015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620906-017 ED999535290TH เปาโลพระเครื่อง (436017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620906-018 EF286603964TH พลายชาติ (436019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620906-019 EU633018283TH บุญโขง (436021) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ620906-021 EI088234453TH bluearrow58 (435937) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ620910-018 EW316607953TH jinnythegang (436280) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620904-005 Sura-Gan (435813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ620904-023 ศตกมล (436433) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ620906-001 tuy_301 (436011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620906-004 Phornong9 (436014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620906-005 suppaleak (436016) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ620906-006 suppaleak (436018) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ620906-007 das999 (436020) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620906-008 ทิวทัศน์ (436022) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ620906-009 เหินเมฆิน (436023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620906-010 buspom (436024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620906-012 wavethaw (436041) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620906-014 กานกินรี (436026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620906-015 aek1979 (436027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620906-016 nopnak (436028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620906-017 nuttakrit (436029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620906-019 nitithans (436030) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ620910-002 การันตีพระ (436300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ620910-003 การันตีพระ (436302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620910-004 การันตีพระ (436297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620910-005 การันตีพระ (436304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ620910-006 การันตีพระ (436305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620910-008 การันตีพระ (436306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ620910-009 การันตีพระ (436295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ620910-010 การันตีพระ (436308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620910-011 การันตีพระ (436311) ส่งพระตรวจสอบ