ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนตุลาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนตุลาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ต.ค. 2562 - 09:24 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 16 ต.ค. 2562 - 08:19 น.] #68213 (13/13)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620926-015 EI239205853TH พิชชากร (438549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621005-007 EI267745593TH manliar (439497) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ621005-009 EI292512732TH พระลพ (438958) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
4 # 1อจ621008-001 SSES000046452 sutarn (439624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ621008-005 EG288303769TH MAI_AMULET (439625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ621008-011 EI003093528TH chateta (439222) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
7 # 1อจ621010-005 EW714624084TH วัชรชัย (439493) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 1อจ621010-011 EX417025444TH dman2551 (439494) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ621011-001 EI269568406TH โบ๊ทพระเครื่อง (439581) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 1อจ621011-003 EX444947553TH kaiza19 (439564) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ621011-004 EI275957422TH aksomsak (439565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ621011-006 KBAN000530495 taccord (439585) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
13 # 1อจ621011-007 KBAN000530495 taccord (439609) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
14 # 1อจ621011-008 KBAN000530495 taccord (439567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ621011-009 EI282547025TH LIONTHANANDOR (439590) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
N
16 # 1อจ621011-010 EX219952539TH Chanchai21 (439597) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ621011-012 EI258751128TH วิทย์พระประแดง (439593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ621011-014 EI255267091TH ยุทธจันทบุรี (439600) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ621011-015 EI310457969TH โกวบ้อ (439596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ621011-016 EI240580670TH chinko (439633) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ621011-017 EG350967982TH boyburapa (439601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ621011-018 EG326417035TH pikky (439602) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ621011-020 LADP001188011 สิงห์เงิน (439605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ621011-022 EI236769253TH chani (439607) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ621011-023 EI236769263TH chani (439611) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ621011-024 EI236769263TH chani (439615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ621011-026 EI236769263TH chani (439598) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ621011-027 EI290485209TH thanwa2555 (439504) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ621011-028 EI309732403TH น้องอิมอิม (439507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ621011-029 EI300618715TH phetnara (439511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ621011-030 EI843407487TH Sinsiampra (439514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ621011-032 EI261366867TH k9cob (439617) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
33 # 1อจ621011-033 ED930652380TH sajjathep (439632) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ621011-034 RLAB000009285 Pissawat29 (439623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ621011-035 EI314106075TH CONVENTION (439634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ621014-021 EF339392031TH Pholawat (439889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621009-018 hunter04 (439408) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ621010-007 aee_sotspa (439458) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ621011-005 pissanu007 (439572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ621011-006 rooms_studio (439574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ621011-007 rooms_studio (439575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ621011-008 rooms_studio (439577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ621011-009 mut007 (439531) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ621011-010 mut007 (439535) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ621011-011 mut007 (439539) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ621011-012 ซิยิ่นกุ้ย (439573) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ621011-014 ยุทธิชัย (439545) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ621011-016 ทิวทัศน์ (439580) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ621011-017 เมฆาวรรโณ (439583) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ621011-018 อัคคีเวหา (439636) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ621011-019 microsoft (439586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ621011-020 microsoft (439589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ621011-021 สมเกียรติ111 (439518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ621011-023 สมเกียรติ111 (439524) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ621012-010 อาราธนา (439694) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ621012-011 อาราธนา (439699) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ621012-012 อาราธนา (439706) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ621012-014 อาราธนา (439713) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ621012-015 อาราธนา (439716) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ621012-035 lerdlit (439717) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
25 # 2อจ621012-043 RTPRA (439720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ621014-024 การันตีพระ (439763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ621014-046 การันตีพระ (439764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ621012-024 midori (439687) สร้อยข้อมือ (G 96%)(น้ำหนัก 15.2 กรัม)

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621010-111 EI297117827TH nutturbo + akehup (439424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 7168) กรอบทอง (G 89%)(น้ำหนัก 15.2 กรัม)
2 # 3อจ621010-112 EI297117827TH vios2877 + akehup (439428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 18238) กรอบทอง (G 87%)(น้ำหนักรวม 15.2 กรัม)
3 # 3อจ621014-123 EX449598554TH ต่อ_ถนนตก + เก้าตะวัน (439824) กรอบทอง (G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 15 ต.ค. 2562 - 08:11 น.] #68207 (12/13)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620925-029 EF494568111TH isadtram55 (438543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ621001-023 EI266028340TH sakbangbon (438519) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ621003-014 ED946546477TH pound2007 (438805) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ621003-015 EI250459165TH ขิฏโคราช (439320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ621003-017 EI246150523TH แมวไทย (439151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ621003-036 EI183037542TH tumtam (438825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ621005-004 EI292434828TH ธนกฤตพระเครื่อง (439031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ621005-015 EI269669665TH ไพรพนม (439486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ621005-016 7110004316021 วิบูลย์ (439487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ621005-017 EV858465282TH มรดกเมืองไทย (439490) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ621005-028 WALK000511073 ปูศรีสะเกษ (439492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ621007-011 EF371712550TH ลักษณ์ตะวัน (439130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ621009-002 SJOH000206363 mooyaya (439366) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ621009-006 EI307512515TH pichet344 (439373) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ621009-007 EF495611465TH isadtram55 (439374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ621009-012 ED853963087TH maxpor_22 (439421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ621009-014 EI229645158TH kopper (439323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ621009-022 EI279653506TH มหามณีจินดา (439303) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ621010-001 EI275635590TH แม็คหลักสี่ (439454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ621010-003 EI290392073TH Wanlop (439457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ621010-006 EI036410373TH kopper (439460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ621010-007 EI282689125TH Tawee888 (439463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ621010-008 EI281968375TH ป๋องณรงค์ชัย (439466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ621010-009 EF492620763TH Burapha777 (439467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ621010-010 EI234951650TH Folkfolk (439468) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ621010-012 EX427247542TH เสน่หา (439471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ621010-015 EI268707543TH gtata (439495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ621010-016 ED722744035TH อุกฤช (439476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ621010-019 EI291693145TH tawee999 (439478) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ621010-021 EI302505910TH ต้อมตราโล่ (439482) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ621010-022 ES39000026676 Sorawit (439484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620927-016 tiger_burapha (438713) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ621004-008 ป้อมปืนใหญ่ (438904) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ621005-002 lerdlit (438932) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นทอง 1 รายการ
4 # 2อจ621007-009 sestha (439166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ621007-033 ปิยะชาติ (439202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ621007-035 โพธาราม (439175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ621008-003 ขุมทรัพย์บูรพา (439452) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ621008-022 nuaypkt (439227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ621008-028 kritmek (439234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ621009-036 ดิอาโบล (439394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ621010-002 OMBUN (439479) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ621010-003 OMBUN (439481) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ621010-004 AKE-LASAN (439483) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ621010-008 likeit (439488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ621010-009 lovehunterlove27 (439489) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ621010-010 lovehunterlove27 (439491) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ621012-002 การันตีพระ (439684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ621012-003 การันตีพระ (439686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ621012-019 การันตีพระ (439688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ621012-033 การันตีพระ (439691) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ621012-040 การันตีพระ (439692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ621009-026 rooms_studio (439308) กรอบทอง 2 องค์
23 # 2อจ621009-030 midori (439316) กรอบทอง 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621003-105 EI291028182TH kittisak_10 + artthaporn (438751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
2 # 3อจ621003-121 EF294778313TH ณฐพนธ์ + Jukkapan (439416) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่สรุปผล 2 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดซับลำใย รุ่นจักรพรรดิ์มหาพุทธมงคล ปี 2542 จ.ลพบุรี [พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดซับลำใย รุ่นจักรพรรดิ์มหาพุทธมงคล ปี 2542 จ.ลพบุรี [พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
3 # 3อจ621005-020 Society + tui07wc (439418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาหมูพลิกแผ่นดิน หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ621005-110 EI281384900TH kit01 + ริณดา (439001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก จ.ขอนแก่น **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ621005-121 EF492620057TH นิลมังกร + Burapha777 (439005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์)
6 # 3อจ621005-126 ED854214289TH jaroenpat + พุทธศิลป์ล้ำค่า (439020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพราย ปี 2543 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ621007-001 auUthaithani + ไกรศาล (439391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (สภาพเนื้อราน)
8 # 3อจ621007-003 masterpiece + Buncha (439071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระวันรัตเขมจารี วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ621007-013 Ketautomotive + katae (439160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
10 # 3อจ621007-102 EV904921208TH อิเค็นจิโร + เอสายชล (439099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจันทร์ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ621008-105 EF482231463TH K_cokkag + Jjiann1979 (439254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉิม วัดท่าคอย เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) (G 78%)
12 # 3อจ621008-111 EW787470596TH กชณิชา + sanopporn (439252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ621008-116 EI216159501TH iamhon + nulek (439261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 49%)
14 # 3อจ621009-004 teespy + ดิอาโบล (439385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรหลีก วัดใต้ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ621009-103 ED854216982TH unvastar + พุทธศิลป์ล้ำค่า (439325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
16 # 3อจ621009-104 EI291844075TH noi70 + teespy (439326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏ วัดมกุฏฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ621009-113 EI224570356TH จ่าจอก + panu_pdd (439304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ดวง ๑ ส เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
18 # 3อจ621009-130 EI298545376TH supol + ตะแคงขวด (439411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหียญหลวงพ่อจี๊ด วัดลาดขวาง พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง) (G 93%)
19 # 3อจ621009-163 EW720040538TH วันชัย2511 + Berm_07 (439379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (600629-107)(G 78%)
20 # 3อจ621010-001 perfectman77 + นายถนัด (439435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
21 # 3อจ621010-002 thong999 + beerboss (439437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพฝนขอบข้าง)
22 # 3อจ621010-003 โชค2529 + เด็กสังขละ (439441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดเทวสังฆาราม รุ่นกฐินต้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กาญจนบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
23 # 3อจ621010-004 nop_osk + อรรถพล (439444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
24 # 3อจ621010-005 supol + เมตตาบารมี (439448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (G 94%)
25 # 3อจ621010-101 EI267763155TH Armclash99 + manliar (439422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
26 # 3อจ621010-102 EI303412525TH gallardo + มะโหน่ง (439427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 945/น้ำหนักทอง 3 กรัม)
27 # 3อจ621010-103 EG346757316TH teeprakron + ซูโม่ (439429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
28 # 3อจ621010-104 EG342695240TH poshwises + GOLFPTM (439431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผงทารัก ปี 2509 จ.ชลบุรี
29 # 3อจ621010-105 EF251724295TH prasit2512 + chani (439434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลัดบุญ วัดกุฎโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
30 # 3อจ621010-106 EI310203139TH bangpunDD + เจ๋งจริง (439438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ621010-107 EX338010513TH monchai02 + เสือหรรษา (439442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ621010-108 EI277736300TH thi3790 + Earthquake (439446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ลึก เนื้อผง(แดง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
33 # 3อจ621010-109 EF492620763TH หมูผยอง + Burapha777 (439453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์เล็ก/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (530930-131)
34 # 3อจ621010-110 EI267976005TH lohbetong + น้องหมี (439456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
35 # 3อจ621010-113 BW82000112273 วสันต์อ่อนนุช + Exdesign (439432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเปิดขุมทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 435)(G 77%)
36 # 3อจ621010-114 EI251027612TH gallardo + tookatun (439436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (580530-065)(G 77%)
37 # 3อจ621010-115 EF391690955TH Ketautomotive + manza (439439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.สระบุรี
38 # 3อจ621010-116 EI250330685TH ruamsup + watfan (439440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
39 # 3อจ621010-117 EF617648158TH Warayu + หมูกหนองแขม (439443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเทพากร เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
40 # 3อจ621010-118 EI239078545TH ม่วงทองพระ + pcrc2 (439445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดเขาถล่ม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2511 จ.ชุมพร (พิธีวัดถ้ำเขาเงิน) (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)
41 # 3อจ621010-119 ED854232588TH zimon + พุทธศิลป์ล้ำค่า (439496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
42 # 3อจ621010-120 EI265556977TH หนองซอ + raimon (439449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ621010-121 EI296216386TH นัทปทุม + vazabi (439450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
44 # 3อจ621010-122 EW574354052TH กังหัน + K-SANSRI (439451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระปลัดผัน วัดสรรเพชร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม (สภาพใช้)
45 # 3อจ621010-123 EI016221755TH thepmonkon + วินปากพนัง (439499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
46 # 3อจ621010-124 EI281918808TH lohbetong + yeenbangna (439500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว)
47 # 3อจ621010-125 ED90494598TH เมืองช้าง + Nippit (439455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (620830-020) (G 92%)
48 # 3อจ621010-126 RPDDN0000191 Vasin289 + Sinsiampra (439462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 6 นิ้ว)
49 # 3อจ621010-127 EI297121203TH ApiPra19 + น้องแผ่นดิน (439464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
50 # 3อจ621010-129 EV904921295TH Sinsiampra + เอสายชล (439475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
51 # 3อจ621010-130 EV904921295TH น้ำคอก99 + เอสายชล (439477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
52 # 3อจ621010-131 EI193769547TH tharuanoi1970 + thatcharit (439461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อผ้า(หยาบ) จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)
53 # 3อจ621010-132 EI132680086TH D_bangsan + yanpawach (439501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
54 # 3อจ621010-133 EI279116785TH bunpotth + ชวนชื่น (439465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดนางชี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก) (620608-044)
55 # 3อจ621010-134 EI313008071TH loomthong + รณรงค์ (439469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ621010-135 EI300096214TH พระประแดง26 + (439498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Maneewai2524
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
57 # 3อจ621010-136 EI307404515TH YUTH612 + โจปักธงชัย (439470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 82%)
58 # 3อจ621010-138 EI287167293TH midnightjojo + nakornyong (439474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
59 # 3อจ621011-001 ลาเสือ + aek1979 (439568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
60 # 3อจ621011-002 machineman + เชตเตอร์ (439629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1011/น้ำหนักรวม 58.9 กรัม)
61 # 3อจ621011-003 chanachok + prajak159 (439571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (G 89%)
62 # 3อจ621011-004 bangpunDD + Aoror (439578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระแผงตัด กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
63 # 3อจ621011-005 p_awest + youanek1191 (439582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620918-080)(G 73%)
64 # 3อจ621011-006 ruenthong + microsoft (439587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (620930-180)(G 81%)
65 # 3อจ621011-101 EI308434258TH iamhon + คงกะพันชาตรี (439502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ621011-103 EI287016174TH prasertpp + เขยมาบตาพุด (439506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 79%)
67 # 3อจ621011-104 EF468471560TH newtons + ปืนใหญ่ (439509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดเกศไชโย พิมพ์เศียรยาว เนื้อผง จ.อ่างทอง
68 # 3อจ621011-105 EI269970265TH nirun4 + prons (439513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (620802-081)
69 # 3อจ621011-106 ED967521436TH teepoptee + Kunphra (439515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ621011-107 PBRI000141861 พรบูรพา + adiphong (439517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ621011-109 EF170981339TH change + coldplay (439522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 107) (G 89%)
72 # 3อจ621011-110 EI313007368TH sommarsh + poshwises (439631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
73 # 3อจ621011-111 EI313007368TH supol + poshwises (439638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1600) (620905-139)(G 62%)
74 # 3อจ621011-112 RPDDN00000191 Vasin289 + Sinsiampra (439503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
75 # 3อจ621011-113 EX425652865TH zafari + สิริวรรณโณ (439508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นอายุ 91 ปี พิมพ์จัมโบ้ ปี 2550 จ.สระแก้ว (ฝังตะกรุดทอง-เงิน)
76 # 3อจ621011-114 EX425652865TH Tao339 + สิริวรรณโณ (439510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
77 # 3อจ621011-115 EX425652865TH kittichai2499 + สิริวรรณโณ (439512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาลาภ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/ขนาด 9 นิ้ว)
78 # 3อจ621011-116 THON000011200 cchan + Nong-poko (439516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
79 # 3อจ621011-117 EX417238943TH ต้นแอปเปิ้ล + Mark- (439637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Mon2015
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ621011-118 EI233556159TH pramual + ปิ้กพาหุง (439519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ621011-120 EI261819372TH CIVIL_KONG + แม่หมอ (439525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9228)(621002-196)
82 # 3อจ621011-121 EW722889809TH withun + ขนมหวาน (439591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ621011-122 EI292911624TH O_sutipong + makluayka (439627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
84 # 3อจ621011-124 EX417239382TH ดาวแม่ทัพ + Mark-Mon2015 (439626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครปฐม
85 # 3อจ621011-125 EW580860044TH พงษ์ท่าม่วง + R9999 (439599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
86 # 3อจ621011-126 EI274539416TH วรวรรณ + แบทแมน (439603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา
87 # 3อจ621011-127 EW932312905TH nirun4 + morsor3 (439606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
88 # 3อจ621011-128 EI200791857TH tangmo123 + OnemaiAmulet (439608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2/สภาพรมผิวใหม่) (กรอบเงินชุบทอง)
89 # 3อจ621011-129 EI279492035TH Kansuk + suphahat (439610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
90 # 3อจ621011-130 EF457209945TH si_mong29 + วัฒน์พะเยา (439612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นปลอดภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.เชียงใหม่
91 # 3อจ621011-131 EI278129164TH Sathienpong + kittichai2499 (439526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 93878)
92 # 3อจ621011-133 EF541022741TH คุณตาวิธาน + jabee (439528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ621011-134 EI322501687TH เป๋งบ้านค่าย + Santiwall (439534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) (620830-027)(G 75%)
94 # 3อจ621011-135 EI301502470TH Ketautomotive + สัสดี57 (439540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
95 # 3อจ621011-137 EG324721306TH CIVIL_KONG + addoo (439546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 0853)
96 # 3อจ621011-138 EI269537987TH วรวรรณ + เทพมงคล99 (439551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ตะกรุด วัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (620923-016)
[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุด วัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (620923-017)
[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
97 # 3อจ621011-139 EI269537987TH วรวรรณ + เทพมงคล99 (439558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด วัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(620923-010)
98 # 3อจ621011-140 EW568321038TH newtons + dekxang (439630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระ พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2496 จ.พระนครศรีอยุธยา
99 # 3อจ621011-141 EF482231477TH ธนัทวรรณสอน + Jjiann1979 (439527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (560621-204) (G 68%)
100 # 3อจ621011-142 RTSR000016836 supol + บารมีพรพรหม (439529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (620627-151) (G 79%)
101 # 3อจ621011-143 EI297914415TH jennarong1981 + tananop (439533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 60%)
102 # 3อจ621011-144 EI107561793TH บอลปากน้ำ + nitis (439536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 65%)
103 # 3อจ621011-145 EI258743872TH taccord + Tanadol1969 (439538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 65%)
104 # 3อจ621011-146 EF482264550TH อธิปัญโญ + midnightjojo (439542) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 175) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 175) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
105 # 3อจ621011-147 EF494615973TH ตระกูลทอง + ponrit (439548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2540 จ.ระยอง
106 # 3อจ621011-148 EI189232085TH นกทุ่งสง + สยามอาร์ต (439552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
107 # 3อจ621011-149 EI302703186TH seed-seed + phalittha (439554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุดท้าย พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.นครปฐม
108 # 3อจ621011-150 EI302703186TH wootubon + phalittha (439555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 62%)
109 # 3อจ621011-153 SNTY000019781 boywing4 + maggesan (439569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม
110 # 3อจ621011-154 EI263937173TH noi70 + tuntang1967 (439566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

111 # 3อจ621011-155 EI263937173TH pomSL + tuntang1967 (439579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา วัดบางขลัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
112 # 3อจ621011-156 SMMO000013911 toopronchai + geeman (439584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบ เนื้อผง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
113 # 3อจ621011-158 EI27335551TH สมบัติไทย + pop_vat (439588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ วัดพระศรีมหาธาตุ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
114 # 3อจ621011-159 EI295434036TH chaleaw56 + คุณตาวิธาน (439595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (620921-287)
115 # 3อจ621011-161 EF622760662TH zafari + teespy (439530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
116 # 3อจ621011-162 EW694107849TH songklod + Phecharai (439532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก กรอบทอง(G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
117 # 3อจ621011-163 EI307568457TH แป๊ะดำเนิน + prathep (439537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (G 63%)
118 # 3อจ621011-164 EI294890666TH เด็กสังขละ + อิคคิวซัง (439541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 419629)
119 # 3อจ621011-165 EI313313133TH ชัชวาล2017 + thank2016 (439544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 249049)
120 # 3อจ621011-166 EX442686909TH นนท์รามคำแหง + boboaf (439547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
121 # 3อจ621011-169 ED971242971TH เมืองช้าง + Beung (439556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
122 # 3อจ621011-170 EI314235450TH korn88 + หนานเอ (439559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
123 # 3อจ621011-172 EW414818042TH nutcha + โชติกาบารมี (439628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (G 72%)
124 # 3อจ621011-173 EG466682209TH Ketautomotive + keattisak (439557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
125 # 3อจ621011-174 EF170978096TH Rapbit120 + ปรกเงิน (439561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 79%)
126 # 3อจ621011-175 EF492618141TH Ketautomotive + TON99 (439562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้และแต่งผิว)
127 # 3อจ621011-176 EI261366867TH คนชอบพระ001 + k9cob (439563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
128 # 3อจ621011-177 7110001058948 jobsuwan + srikriangkrai (439635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
129 # 3อจ621009-137 BW82000111761 klang_pra + Exdesign (439361) กรอบทอง (น้ำหนัก 4.9 กรัม)(G 76%)
130 # 3อจ621011-136 EI271921498 tonychan + อรทัย960 (439543) ตลับทอง (น้ำหนัก 4.7 กรัม)(G 91%)
131 # 3อจ621011-137 EI313600562TH ไลอ้อนเรด + นครชัย68 (439473) สร้อยคอ (G 75%)
132 # 3อจ621011-151 EI175117615TH พ่อมาเฟีย + kungnongkai (439639) กรอบทอง (น้ำหนัก 5.2 กรัม) (G 78%)
133 # 3อจ621011-152 EI175117615TH พ่อมาเฟีย + kungnongkai (439639) กรอบทอง (น้ำหนัก 5.8 กรัม) (G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 14 ต.ค. 2562 - 08:07 น.] #68201 (11/13)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620930-005 EF663637529TH พลช้างเผือก (439311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ621007-009 EI213397572TH pradrem (439109) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ621008-013 EI255267105TH ยุทธจันทบุรี (439279) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ621009-003 EI285417546TH phot87616 (439369) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ621009-004 ED615616285TH ฐณะวัฒน์ (439396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 1อจ621009-008 WALK000487275 BOMBA (439376) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ621009-010 NKYN000029519 probation (439388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ621009-011 ED722745243TH อุกฤช (439318) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ621009-013 EI307551023TH bomnoi (439419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ621009-015 RCNC000035951 pradee125 (439329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ621009-016 EI298683911TH คุณศิระ (439332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ621009-017 EB302419005TH Danusorn (439334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ621009-019 EF271616578TH boy88 (439342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ621009-020 EI303810178TH plukpee (439344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ621009-021 EI260623666TH bangpunDD (439402) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621008-039 ศตกมล (439641) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ621009-001 aketurbo (439395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ621009-005 ake2512 (439401) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ621009-014 Deartongmoon (439405) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ621009-015 อะสะโม (439414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ621009-024 พิชย์ภัสสร (439305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ621009-027 rooms_studio (439310) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ621009-028 rooms_studio (439313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ621009-029 POK_RTAF (439315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ621009-033 penpathum (439410) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ621009-035 pui1228 (439392) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ621009-037 hunter04 (439413) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ621011-001 การันตีพระ (439613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ621011-002 การันตีพระ (439616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ621011-003 การันตีพระ (439618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ621011-013 การันตีพระ (439619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ621011-024 การันตีพระ (439620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ621011-025 การันตีพระ (439622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621009-001 j_metalwork + kui60 (439378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
2 # 3อจ621009-002 ruamsup + hunter04 (439380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
3 # 3อจ621009-005 thiarin + เมตตาบารมี (439387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
4 # 3อจ621009-101 EX379359419TH golde + sumethj (439314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี
5 # 3อจ621009-102 EI240583870TH ตราชั่ง + chayut (439322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) (540922-132)(G 76%)
6 # 3อจ621009-105 EI261269777TH ลูกโม่ + WIRETAP (439328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด) (G 74%)
7 # 3อจ621009-106 EI287053367TH pramual + ย่ามทองคำ (439330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้และชำรุดขอบล่าง)
8 # 3อจ621009-107 EI233027956TH ขุมทรัพย์พระ + น้องเอิงเอย (439333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
9 # 3อจ621009-108 YTK2000074282 janaket + sutee (439335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (G 93%)
10 # 3อจ621009-109 EI094685837TH Pichitj + namo0123 (439338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
11 # 3อจ621009-110 EX370717105TH Rapbit120 + settavut (439340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงคลุกรัก จ.ระยอง
12 # 3อจ621009-111 EI290917672TH อุธรณ์ + wirat74 (439300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
13 # 3อจ621009-112 EI297738097TH limmy + ลิ้ม88 (439301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ621009-114 EF414869798TH Ketautomotive + mchutith (439307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 85%)
15 # 3อจ621009-116 EF418469798TH Ketautomotive + mchutith (439312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่) (G 85%)
16 # 3อจ621009-117 EI279667054TH bangkokpoms + พิชชากร (439317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์เล็กหนึ่งเข็ม เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม
17 # 3อจ621009-118 ED615616285TH storm17 + ฐณะวัฒน์ (439319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)

18 # 3อจ621009-119 EI243997805TH probation + Lekamulet (439321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้นรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 60%)
19 # 3อจ621009-120 EX234813843TH ดิจิม่อน + tum087 (439324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
20 # 3อจ621009-121 EI290470076TH พิชชากร + jitnobnom (439397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสี ปลุกเสก)
21 # 3อจ621009-123 EI216179470TH bangpunDD + เจ๋งจริง (439400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ621009-124 EF163057123TH six_cm + อชิตะพระเครื่อง (439403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (590106-174)
23 # 3อจ621009-125 EI217096096TH world + PloyKanok (439415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์ (สภาพปิดทองใหม่)
24 # 3อจ621009-126 EI2660468437TH amuletfocus + ammad (439404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ621009-127 EI266068437TH พรพระพุทธคุณ + ammad (439407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ621009-128 ED857738245TH phalao2000 + gold1 (439409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
27 # 3อจ621009-132 EI288328575TH chaichcna + krittiwat (439347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (G 65%)
28 # 3อจ621009-133 EI306241572TH kortzean + aruntat (439350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
29 # 3อจ621009-135 EI287377819TH Kunti + nut141 (439356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
30 # 3อจ621009-136 EI313411776TH joeenok + blueshark (439359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (G 65%)
31 # 3อจ621009-138 EI294123046TH engineer27 + พาชนะ (439363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดราชบพิธฯ เนื้อเงิน ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ621009-139 EX349078525TH บรมีหลวงปู่ทวด + บอลปากน้ำ (439364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ621009-140 EI010890315TH pumcha + mrsurasit (439367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิดโลก กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
34 # 3อจ621009-143 EI261292055TH teeprakron + คงกะพันชาตรี (439331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 330)
35 # 3อจ621009-144 EI182430996TH gumoo007 + phoo1965 (439337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน ปี 2515 จ.สุพรรณบุรี
36 # 3อจ621009-145 EX442459646TH tongprakueang + DDman (439339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(610510-156)

37 # 3อจ621009-147 EW845555735TH Tons2511 + prabaiboon (439345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (G 74%)
38 # 3อจ621009-148 EI256238091TH ARNON + tonparknumpo (439346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะลพบุรี เนื้อสำริด (หน้าตัก 2 นิ้ว)
39 # 3อจ621009-149 EW927464611TH New_chain + ottowa (439349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
40 # 3อจ621009-150 EI122921834TH thipakon + ปางไม้ (439352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณ(เสงี่ยม) วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าจีน(อุดใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ621009-151 EI296214527TH RUDY_BAYLOR + piaric (439351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาวัฒนาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม (สภาพล้างผิว)
42 # 3อจ621009-152 EI282668103TH หลวงปู่ช้างให้ + โอเว่น (439354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ621009-153 EX394772446TH sscopyprint + นุลุ่มน้ำแม่กลอง (439355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (610613-057)(G 88%)
44 # 3อจ621009-154 EI264090158TH bangpunDD + Nithitju (439357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ระลึกสร้างค่ายบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
45 # 3อจ621009-155 EI303412539TH poshwises + มะโหน่ง (439360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ621009-156 EV331205427TH THARIS + Ottokung (439362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 98)
47 # 3อจ621009-157 ED951271700TH psutha + geeman (439365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง ปี 2495 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ621009-158 EX200479851TH นุจุลา + Snowboy (439368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ621009-159 EI172088322TH chatchai2522 + (439370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nopthebarber
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 78%)
50 # 3อจ621009-160 EI217141161TH ม่วงทองพระ + ป่าบอนต่ำ (439372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดเขาถล่ม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2511 จ.ชุมพร (พิธีวัดถ้ำเขาเงิน) (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก) (สภาพทาทองใหม่)
51 # 3อจ621009-161 EI268072448TH เน้นพระสวย + จอมคาถา (439375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่เงินลงยาใหม่)
52 # 3อจ621009-162 EF662102995TH jungjung + เจนเมืองฉะ (439377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 63%)
53 # 3อจ621009-164 EI297426240TH pomSL + ศิรสิทธิ์88 (439382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางเสน่ห์จันทร์ กรุเตาทุเรียง พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อดิน จ.สุโขทัย
54 # 3อจ621009-165 EF194612858TH ซอยกอ + ponrit (439384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไหว้ครู ปี 2554 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 177)
55 # 3อจ621009-166 EW475583544TH virun123 + ขนมกรุบ (439386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว)

56 # 3อจ621009-167 EF170979658TH eyecom + ตาโอฬาร (439389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 51%)
57 # 3อจ621009-168 EI282537955TH Ketautomotive + mchutith (439390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) (G 80%)
58 # 3อจ621009-169 EI278976655TH นิลมังกร + Vorakrit007 (439393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังไพลิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 494)(580730-150)
59 # 3อจ621009-171 RM34000571949 taccord + ปูศรีสะเกษ (439348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 12 ต.ค. 2562 - 08:04 น.] #68196 (10/13)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620928-009 EI176860285TH yutthanaP (439144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620928-014 EF371012645TH golf2010 (438249) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ621001-005 EI213390486TH buynak (439145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ621001-010 EW475165865TH นู๋โอปอ (438513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ621002-010 EI242634089TH มงคลชัย07 (438684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ621002-016 EI093497687TH mchutith (438593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ621002-026 EI074095408TH Anoma (438667) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ621003-009 EG035906563TH kritk (438835) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ621003-010 EI234925592TH eyecom (439147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ621003-022 EX394469840TH ampdaycare (438822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ621004-004 EB301805056TH Danusorn (438861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ621004-005 EI242782706TH รถโฟร์ค (438868) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ621005-001 EI306400115TH ano8547 (439026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ621005-005 ED728083110TH ต้นอุทยาน (439032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ621005-010 ED893045984TH กชณิชา (439036) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ621005-011 EI204657901TH พิชชากร (438969) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ621005-012 EI204657901TH พิชชากร (439060) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ621005-013 EW855837166TH sorn11 (439039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ621005-014 EI300900577TH แพะลุยทุ่ง (439042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ621005-019 EI281217646TH เหน่งเมืองนนท์ (439043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ621005-020 SUTH000005061 pornlerty (439046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ621005-021 EI278948328TH seranee (438961) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ621005-022 EI275918755TH aksomsak (438963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ621005-023 EI250570805TH maii_amulet (438965) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ621005-024 EI246157504TH welding24 (438968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ621005-025 EI310400227TH โกวบ้อ (438971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ621005-026 EI191596526TH น้องหมี (438974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ621005-029 EF170974103TH กำไลทอง (438979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ621005-030 EX442690829TH จ๊ะแจงร้อน (438981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ621005-031 FAM0002753410 khunanu (438973) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ621005-032 EI295913301TH เสือสมิง (438933) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ621007-001 EI268247087TH CREATIVE888 (439204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ621007-002 EI206727790TH SUPERTOR (439168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ621007-004 EI251025015TH tookatun (439173) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ621007-007 EI282107430TH chaiwatar (439178) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ621007-012 SKB1000266227 Sorawit (439134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ621007-013 EX444405209TH จอมใจ (439136) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 1อจ621007-014 EI261291877TH JimT55 (439138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ621007-015 EI278973849TH banky_banky (439139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ621007-016 SUTH000005237 pornlerty (439142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ621008-003 EI281972976TH welding24 (439237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ621008-006 EI268242836TH autpichut (439248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ621008-007 EI273104191TH note33 (439251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ621008-010 EX366148994TH pungting (439259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ621008-012 ED960696061TH ขนมหวาน (439232) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621002-008 แทนม้าทอง (438644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ621002-017 Phornong9 (439158) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ621003-006 wutisil (438717) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ621003-012 akekaprom (438727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ621003-019 rooms_studio (438740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ621004-009 danaiw (439275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ621004-011 khunsarn (438847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ621005-001 jackky (439058) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ621005-006 ๙อุอากะสะ (439033) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ621005-007 ๙อุอากะสะ (439037) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ621005-009 amsurasak (438940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ621005-010 ตุ้ยสวนอ้อย (438942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ621005-011 Poonsin (439027) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ621005-012 phamorsee (439041) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ621005-013 microsoft (439044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ621005-014 microsoft (439045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ621005-016 แฮปรามคำแหง (439047) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ621005-017 somsak720 (439048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ621005-019 สวนดอกไม้ (439049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ621005-020 star_ts (439050) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 2อจ621005-021 star_ts (439038) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ621005-022 คานธี (439040) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ621005-023 thammarod (438946) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ621005-026 คนคนนี้ (438950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ621005-027 Thunderbird (438953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ621005-028 tui07wc (438954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ621005-030 บรีสพระช่วย (438959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ621007-005 สยามเมืองยิ้ม (439177) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
29 # 2อจ621007-006 สยามเมืองยิ้ม (439159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ621007-007 เต้แม่โจ้ (439163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ621007-010 อตกพระเครื่อง (439167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ621007-012 tawat_boonyarat (439090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ621007-016 suppaleak (439180) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ621007-017 suppaleak (439184) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ621007-018 suppaleak (439187) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ621007-020 suppaleak (439190) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ621007-021 suppaleak (439193) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ621007-022 suppaleak (439195) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ621007-023 suppaleak (439196) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ621007-024 dang29 (439197) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ621007-025 nop2015 (439203) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
42 # 2อจ621007-027 พุทธบูชา (439154) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ621007-031 bangkokpoms (439171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 2อจ621007-041 moo_bpk (439092) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
45 # 2อจ621007-042 Tawanburapha (439198) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
46 # 2อจ621007-050 chanram (439096) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
47 # 2อจ621008-001 มหาเฒ่า (439238) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
48 # 2อจ621008-016 poochainarin (439270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ621008-023 nuaypkt (439228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ621008-025 fcoonk (439229) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ621008-027 แย้มสุข (439231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ621008-031 Narongchai007 (439273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 2อจ621009-013 การันตีพระ (439288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ621009-022 การันตีพระ (439292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 2อจ621010-005 การันตีพระ (439430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
56 # 2อจ621010-006 การันตีพระ (439433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620928-010 Kit001 + pimpayak (438252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่เอ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ621002-112 EF576393601TH ginger + BAUSCH (438626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระผงสุพรรณ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ621003-156 ED990872811TH Ketautomotive + (438785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ไอซ์_บ้านหมอ
ล็อกเกตหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 ปี 2527 จ.สระบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ621005-119 EI250570805TH JoEthaibev + maii_amulet (438960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
5 # 3อจ621007-123 EI289017243TH Ketautomotive + den242 (439183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551218-001)
6 # 3อจ621008-001 arbell + บ็อบสุโขทัย (439207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ621008-002 กำธรนคร + hothut (439208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
8 # 3อจ621008-101 EF482229615TH ธนัทวรรณสอน + Jjiann1979 (439280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 74%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ621008-102 EI289214549TH pramual + พร้อมรบ (439241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า กรุวัดมหาธาตุ จ.พิจิตร
10 # 3อจ621008-103 EI153982011TH ATTORN43 + หมูแม่ลา (439247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมและชำรุดฐานล่าง)
11 # 3อจ621008-107 EI273949335TH rungkrabi + deawn (439258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
12 # 3อจ621008-108 EI307525023TH khunsarn + prathep (439281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
13 # 3อจ621008-109 RMRY000075422 jennarong1981 + (439282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bangpunDD
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 67%)
14 # 3อจ621008-110 ED750469935TH มอร์เมืองทอง + bantam (439262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงโค เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี (G 87%)
15 # 3อจ621008-112 EW787470596TH juipeter + sanopporn (439253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
16 # 3อจ621008-113 EI286372568TH บรีสพระช่วย + นับตังค์ (439255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ621008-114 EI276315671TH สุชาติสาย2 + วุฒินันท์ (439257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไร่ขิง พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม

18 # 3อจ621008-115 EW414818073TH thipakon + Ketautomotive (439260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ621008-117 ED992702435TH ktitawong + man77 (439264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแขก วัดบางปลา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
20 # 3อจ621008-118 EI254685689TH Chainoi09 + สนบางกรวย (439267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
21 # 3อจ621008-119 ED893043609TH DDTOP + ถุงนิล45 (439268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 3 นิ้ว)
22 # 3อจ621008-120 EX366148994TH nick1880 + pungting (439271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ621008-121 EI287063191TH อากิโกะ + เขยมาบตาพุด (439210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (591021-104)(G 66%)
24 # 3อจ621008-122 EI287063191TH DDman + เขยมาบตาพุด (439212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบบน)
25 # 3อจ621008-123 ED996796923TH Inawang + Nanapo (439213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
26 # 3อจ621008-124 820075712562 nature2016 + golfj (439215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
27 # 3อจ621008-125 EI094695030TH taat_007 + นาควารี (439216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ621008-126 EI291868071TH itthikorn + bussakorn (439219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุดจากฟิล์มเอกซเรย์) (620930-041)(G 76%)
29 # 3อจ621008-127 EI306241586TH jirapach + aruntat (439221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หูเดียว ปี 2484 จ.นครปฐม
30 # 3อจ621008-128 EI178362186TH zafari + gump16 (439224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นนพเกล้า เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ชลบุรี (หมายเลข 25)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 11 ต.ค. 2562 - 08:10 น.] #68191 (9/13)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620928-013 ED960693555TH NUNG1789 (438303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620928-015 ED897577396TH นนท์เสลภูมิ (438857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620930-006 EF364928184TH กำไลทอง (438402) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620930-012 EI267292650TH คุณตาวิธาน (438377) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ620930-018 EI80099211TH popeye289 (438393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ621004-001 EI034035030TH มัสชา (438860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ621004-006 EI269534209TH โบ๊ทพระเครื่อง (438871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ621004-007 EW328509088TH tongjoy (438875) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ621004-008 EI214193346TH พรหมมาตร์ (438878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ621004-010 EI220937065TH yyoyo (438902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ621004-012 EI219637378TH หมากคาย (438842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ621004-015 EI190690975TH teamsa (438845) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ621004-017 EI207343249TH lohbetong (438851) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ621004-018 EI182410736TH HatPra (438920) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ621008-008 EI270305971TH ชาติไทยสมุทร (439217) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620925-022 settavut (438457) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ620927-005 สว่างเทวะ (438848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ620930-001 ชมพูทวีป (438399) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620930-023 madeowsri (438367) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
5 # 2อจ621002-006 katae (438641) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ621004-002 คนเมืองปทุม (438884) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ621004-003 คนเมืองปทุม (438886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ621004-004 pui1228 (438889) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ621004-005 นายพอเพียง (438890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ621004-006 jicko (438899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ621004-007 rongfox (438901) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ621004-010 AXERAMINTRA (438917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ621005-005 อาราธนา (438937) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ621008-005 นายชลิต (439276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ621008-015 poochainarin (439278) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ621008-036 การันตีพระ (439272) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ621008-038 การันตีพระ (439274) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ621009-003 การันตีพระ (439284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ621009-004 การันตีพระ (439286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ621009-006 การันตีพระ (439287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ621009-007 การันตีพระ (439289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ621009-008 การันตีพระ (439290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ621009-009 การันตีพระ (439293) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ621009-010 การันตีพระ (439296) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ621009-011 การันตีพระ (439299) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 2อจ621009-012 การันตีพระ (439285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ621009-017 การันตีพระ (439291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ621009-023 การันตีพระ (439294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ621009-031 การันตีพระ (439295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ621009-032 การันตีพระ (439297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ621009-038 การันตีพระ (439298) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
32 # 2อจ621009-039 การันตีพระ (439302) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ621009-040 การันตีพระ (439306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ621009-041 การันตีพระ (439309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620925-153 EW969528940TH Father + กุ้งหวาน (439018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดแหลมแค เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ620925-165 RG012252179TH gallardo + nakornyong (437975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาปางประทานพร วัดพระปฐมเจดีย์ ปี 2512 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ620928-001 setthaphong + lerdlit (438233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระอาจารย์อิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2537 จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ620928-108 ED930316017TH kusuma69 + เขมังกโร (438270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยย์พระชัยศรีนคร วัดเลา เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ620928-129 EI212397837TH auto1800 + naivana (438253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อเงินลงยา ปี 2514 จ.นครปฐม
6 # 3อจ620930-002 เงาะถอดรูป + bstand (438424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ เนื้อทองคำ 73% จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ620930-011 mintmax + เมตตาบารมี (439013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
8 # 3อจ620930-012 mintmax + เทพดำเนิน (439015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ621001-006 Sanyasiri + moodang (438526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ621001-105 EW377708479TH วิเศษชัยชาญ + ศิระรุ่งเรือง (438474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ใหญ่ข้างยันต์ เนื้อผง จ.อ่างทอง
11 # 3อจ621001-109 EI274013041TH rosemary + คุณศิระ (438490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พิษณุโลก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ621001-110 EI281392336TH พิชชากร + ริณดา (438493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย เนื้อเงิน ปี 2504 จ.สุโขทัย
13 # 3อจ621001-128 EG346725772TH Kravinkreeat + ฝอยทอง (438552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อด่วน วัดบางนอน จ.ระนอง
14 # 3อจ621001-130 EF170964375TH ตุ๊หลวง + ยูราชพฤกษ์ (438555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ621002-116 EI265616812TH phoomchai + sanjinda2524 (438640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม (G 73%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ621002-124 EV528985839TH phoomchai + Kampeang (438592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสำลี วัดห้วยยาง รุ่นแรก เนื้อผงปิดทอง จ.ชลบุรี
17 # 3อจ621002-142 EV466609067TH kittisak_10 + (438591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
sarawut_pream2
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง ปี 2485 จ.พิษณุโลก (ไม่มีโค้ด)

18 # 3อจ621002-154 EI211857846TH dk-king + nengneng (438655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ เนื้อเงิน ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ621003-004 นครนายก + toeyway (438720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
20 # 3อจ621003-108 EI261634767TH ท่านอ๋อง + KAI28 (438763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
21 # 3อจ621003-120 EI252743667TH juipeter + แบงค์อรัญ (438737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพฝนด้านหลัง)
22 # 3อจ621003-142 EI246298467TH noppthai + ประกาศิต57 (438768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพรานพระศอ)
23 # 3อจ621003-155 EF456128689TH toopronchai + intge (438783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงคลุกรัก ปี 2522 จ.ชลบุรี
24 # 3อจ621003-157 ED990872811TH Ketautomotive + (438794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ไอซ์_บ้านหมอ
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สระบุรี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ621004-001 nopakk + bstand (438912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
26 # 3อจ621004-002 เมืองช้าง + nongder (438892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ621004-011 Khongthasen + omruk (439174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
28 # 3อจ621005-001 ทองครับ + rongfox (438941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ชื่น วัดตาอี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2544 จ.บุรีรัมย์
29 # 3อจ621005-002 Bunjert + MRDAVE (438944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (590805-025)
30 # 3อจ621005-003 pramual + Poonsin (438949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ621005-004 เป๋งบ้านค่าย + KUKLUXKHAN (438985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
32 # 3อจ621005-005 vorawan2345 + สิทสามเสน (438990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร เนื้อทองแดง ปี 2462 จ.นนทบุรี
33 # 3อจ621005-006 kittisak_10 + microsoft (438991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (620923-281)
34 # 3อจ621005-007 ruenthong + microsoft (438994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดกงจักร ๒๑) (620916-097)
35 # 3อจ621005-008 ชโลบล + microsoft (438996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ621005-009 บรีสพระช่วย + microsoft (439000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ621005-010 บรีสพระช่วย + microsoft (439002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ621005-011 pramual + สวนดอกไม้ (438983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ621005-012 suratask + เหลืองหางขาว (438986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง/สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา) (610803-211)
40 # 3อจ621005-013 nunthawat + DDTOP (438988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (540225-103) (G 65%)
41 # 3อจ621005-014 supol + DDTOP (439051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (620629-007) (G 63%)
42 # 3อจ621005-015 HopeMan + DDTOP (438993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ621005-016 ราชสีห์ + DDTOP (438999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (620726-047)
44 # 3อจ621005-017 sorose + DDTOP (439003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620628-099) (G 64%)
45 # 3อจ621005-018 phoomchai + เน้นพระสวย (439004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620109-190)
46 # 3อจ621005-019 petcharee + Beung (439008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 68%)
47 # 3อจ621005-021 Torr1011 + tuk08 (439009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (620930-182)
48 # 3อจ621005-101 EF655621694TH montree_eit + lomlopburi (438982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
49 # 3อจ621005-102 EG352324345TH แม่ตะเคียนทอง + ตั้งเจริญ (438984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธอังคีรส วัดป่าประดู่ พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
50 # 3อจ621005-103 EF170974576TH ถุงข้าว + สุเรนทรชิต (438987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)(620809-203)
51 # 3อจ621005-104 EI301423701TH เมืองช้าง + ข้าวตอกแตก (438989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
52 # 3อจ621005-105 EI264335285TH อนุพงศ์อาร์ซี + puktun (438992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
53 # 3อจ621005-106 EI264335285TH อนุพงศ์อาร์ซี + puktun (438995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 60%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
54 # 3อจ621005-107 ENT007B00073 TEE_INTER + dittasagul (439057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620309-116)
55 # 3อจ621005-108 EI206943502TH kroojob + viosturbo (438997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550725-257)(G 73%)

56 # 3อจ621005-112 EI157579222TH wit50 + pooke (438935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
57 # 3อจ621005-113 EI300802985TH bunpotth + tongpolsci (438938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธฯ รุ่น 90 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธฯ รุ่น 90 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
58 # 3อจ621005-114 EI252889083TH bouyzaa + Wiharn (438943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้) (G 68%)
59 # 3อจ621005-115 EI298606999TH เสือน้อยเสือใหญ่ + คุณศิระ (438948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ621005-116 EI140399195TH thank2016 + แม่หมอ (438952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 111033)
61 # 3อจ621005-117 SWIC000068540 sane30 + Beed098 (438955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
62 # 3อจ621005-118 EI286729046TH เมืองช้าง + jes191 (438957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550924-126) (G 86%)
63 # 3อจ621005-120 EI250570805TH Tawee888 + maii_amulet (438962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขัดผิว)
64 # 3อจ621005-122 EI282663052TH gecko + Tawee888 (439011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดกงจักร ๒๑) (620705-008)
65 # 3อจ621005-123 EV904921415TH ซิยิ่นกุ้ย + เอสายชล (439014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620821-073)
66 # 3อจ621005-124 EV904921415TH zafari + เอสายชล (439017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ621005-125 EI281388985TH kit01 + ริณดา (439019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี
68 # 3อจ621005-127 EI052508487TH poshwises + ตะแคงขวด (439022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2522 จ.สุรินทร์
69 # 3อจ621005-128 EI052508487TH poshwises + ตะแคงขวด (439024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2522 จ.สุรินทร์
70 # 3อจ621005-129 EI052508487TH poshwises + ตะแคงขวด (439025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2522 จ.สุรินทร์
71 # 3อจ621005-130 EU291227104TH ประดู่เหลือง + cheemingsen (439054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 255