ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมีนาคม 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 มี.ค. 2563 - 08:41 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 28 มี.ค. 2563 - 08:40 น.] #73144 (24/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630318-028 EI712553646TH pisanlost (453186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630320-007 EF078300277TH สรินพรรณ (453597) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ630320-008 EI748626861TH กานต์ (453390) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630321-001 EI354885422TH oasmnk14 (453503) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
5 # 1อจ630321-004 EI762263160TH chaidee (453505) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630321-011 RP765849719TH thexy (453461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630323-002 ED946916433TH Intra103 (453508) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
8 # 1อจ630323-008 EG573467662TH mumu99 (453509) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630323-009 EG573467662TH mumu99 (453511) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630323-010 EG573467662TH mumu99 (453513) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630323-011 EG573467662TH mumu99 (453516) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630323-012 EI751382594TH chokchai (453518) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630323-015 EF137578863TH เอกสตูล (453519) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
14 # 1อจ630323-016 EI759138269TH พิมพ์พิมล (453520) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
15 # 1อจ630324-006 EI749480045TH moo_bpk (453679) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
16 # 1อจ630324-009 EI743668286TH กิมเล้ง (453594) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
17 # 1อจ630324-010 EI755086901TH T_marketing (453625) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
18 # 1อจ630326-037 EI759649231TH เสือสมิง (453784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630321-006 wutisil (453501) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ630321-011 เน้นพระสวย (453474) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630321-012 nopp54 (453478) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
4 # 2อจ630321-013 nopp54 (453483) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ630321-017 microsoft (453502) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630321-019 penggo (453504) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ630323-004 aramintra (453558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ630323-005 ต่ายวัดหนึ่ง (453560) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
9 # 2อจ630323-007 tanu21 (453566) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ630323-014 ประกาศิต (453543) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ630323-016 penpathum (453515) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630323-018 twongt (453507) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630324-021 sur_suk (453662) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ630324-023 penggo (453615) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630324-025 hunter04 (453666) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630324-006 calibre36 + Pboonchai (453601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทอง 14.6 กรัม)
2 # 3อจ630325-002 sitthawee + greenday88 (453768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเถาวัลย์ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (621202-071)
3 # 3อจ630325-003 srisawad + tuey88 (453692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ630325-004 Energy_KDK + (453758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
HAROMAN
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง รุ่นแรก พิมพ์ใบมะยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
5 # 3อจ630325-005 glodenfish + gun87 (453700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
6 # 3อจ630325-101 EI707938547TH kinetic + zeeds (453709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว)
7 # 3อจ630325-102 EI662391342TH taat_007 + ขุนพลโต (453712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (601208-079) (G 82%)
8 # 3อจ630325-103 EI759682728TH murbur + เสือสมิง (453717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
9 # 3อจ630325-104 EI758707370TH PHLOI + nontha (453719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630325-105 EI757114914TH S-Zero + PLOYFON (453721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมและแต่งผิว)
11 # 3อจ630325-106 EI750397646TH Darkman + เพิ่มศักดิ์ (453725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงโรจนฤทธิ์ ท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.นครปฐม
12 # 3อจ630325-107 EI750397646TH bangpunDD + เพิ่มศักดิ์ (453728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายางรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
13 # 3อจ630325-108 EI763191929TH fifadida + namo0123 (453730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
14 # 3อจ630325-109 EI769558212TH NOYSAN + yingaree (453733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 79285)
15 # 3อจ630325-110 EI763168823TH sorose + เขยมาบตาพุด (453736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเพชรกลับ ครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง เนื้อเงิน ปี 2559 จ.ลำพูน
16 # 3อจ630325-111 EX382930737TH mingch + TEE_INTER (453714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (580926-106) (G 38%)
17 # 3อจ630325-113 EX445890245TH taccord + jamesza (453718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร
18 # 3อจ630325-114 BW82000167901 suras_photmail + Exdesign (453723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630111-183)
19 # 3อจ630325-115 BW82000167901 U-Port + Exdesign (453770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
20 # 3อจ630325-116 EX422674040TH kittisak_10 + Bophantom (453726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช ญสส. วัดพระศรีรัตนฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2543 จ.พิษณุโลก (G 69%)
21 # 3อจ630325-117 EI655268606TH pramual + Beed098 (453732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)
22 # 3อจ630325-118 EI777802546TH fung-nana + Darkaun (453734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630325-119 EI621507721TH ดราก้อนปิง + Meetung (453737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

24 # 3อจ630325-120 EI301597631TH greensnake + daew1970 (453742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (621005-104)
25 # 3อจ630325-121 EI727835665TH kun-phonklang + thanodom (453689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
26 # 3อจ630325-122 EG600695865TH yaozm + ศรัทธา999 (453691) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.2 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
27 # 3อจ630325-123 EI667295524TH poshwises + dekphet (453693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630325-124 ED930807435TH สุชาติสาย2 + หม่อง (453762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(621206-214)
29 # 3อจ630325-125 EI732289340TH oadkabb + datyutthaya (453696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13787) (น้ำหนักเงิน 60.9 กรัม)
30 # 3อจ630325-126 EI748894956TH korarit + ลูกแม่รำเพย (453698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (G 78%)
31 # 3อจ630325-127 EI453257401TH lovehunterlove27 + virun123 (453701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดง (ขนาด 3.5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
32 # 3อจ630325-128 EI635589972TH Kasanowa + nanin (453775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
33 # 3อจ630325-129 EI737719908TH meksonice + ธิติวราห์ (453704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
34 # 3อจ630325-130 EI723978023TH bangpunDD + เพิ่มศักดิ์ (453707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายางรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
35 # 3อจ630325-132 EI662435180TH dechatorn + ปาล์มครับ (453744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์หลังเข็ม จ.สุพรรณบุรี
36 # 3อจ630325-133 EI700894166TH pramual + Earthquake (453750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(630120-067)
37 # 3อจ630325-134 EI690538548TH เมตตาบารมี + ต้นอุทยาน (453754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ปาดตาล เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
38 # 3อจ630326-123 EG278907535TH apichaidon +Kanyapuk (453815) ตลับทอง 1 องค์ (G 78%) (น้ำหนัก 12.6 กรัม)
39 # 3อจ630326-156 ED863323888TH Skamulets + sur_suk (453858) กรอบทอง 1 องค์ (G 84%) (น้ำหนัก 2.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 27 มี.ค. 2563 - 08:40 น.] #73138 (23/24)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630318-018 EI731739674TH พยัคย์ (453247) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 1อจ630318-046 RCRK000126062 นันทวัฒน์ (453633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630319-004 BRAK000305945 chaychan9999 (453553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630320-001 EX372251885TH jom2523 (453404) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630320-002 EI758059233TH ญาญ่าซัง (453405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630320-003 EG072600083TH beer2126 (453407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630320-004 EI758024139TH POOSIT (453408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630320-005 BKPU000044180 kajell3555 (453410) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ630320-006 EG593028869TH tomcm (453411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630320-010 EI512596306TH หนองซอ (453413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630320-011 EI773762360TH หนุ่มธนบุรี (453375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630320-015 EI755090716TH thanatorn (453377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630321-002 EI777301638TH PTTproforma (453488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630321-005 EI743552226TH thatcharit (453490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630321-006 EI756434850TH เล็กรางบัว (453492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630321-008 EI687445381TH เสือสมิง (453493) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630321-009 RU990900092TH ธันวา (453494) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ630321-012 EI750090192TH คุณศิระ (453449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630321-013 EI373995536TH khakprachin (453452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630321-014 PTR000250914 BOMBA (453455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ630321-015 ED981475613TH tum101 (453496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630321-016 EF195288242TH looknam1 (453459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630323-003 EI751429141TH kampanat (453523) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ630323-013 EI765116744TH pontat567 (453547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630323-014 EV902939767TH Jaturong220 (453549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630324-005 BW82000167633 ketanirut (453682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630324-011 EI759682793TH เสือสมิง (453628) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630319-019 thanagaon (453677) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ630321-001 sodsivakorn (453479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630321-003 ฅนบางใหญ่ (453481) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ630321-005 nuttakrit (453485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630321-014 Sdiss (453486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630321-015 แผนบ้านกร่าง (453487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630321-016 Prasit999 (453687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630321-018 microsoft (453489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630321-020 penggo (453491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630321-021 psiam (453447) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ630323-001 หนุ่มนพลักษณ์ (453572) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630323-006 ต่ายวัดหนึ่ง (453576) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ630323-009 เด็กท่าพระ (453578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630323-010 เด็กท่าพระ (453580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630323-011 เด็กท่าพระ (453534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630323-013 เด็กท่าพระ (453540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ630324-001 เทพสมุทร (453639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630324-015 zong2521 (453669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ630324-016 rooms_studio (453670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630324-017 donkingddd (453671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ630324-018 Zamm2503 (453672) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
22 # 2อจ630324-019 SeksitK (453674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630324-020 JITCHOO1361 (453676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630324-022 penggo (453673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630324-024 อัคคีเวหา (453675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630326-004 pound1972 (453782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630317-101 EI717645707TH น้องนา + chinko (453076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
2 # 3อจ630319-137 EI763129997TH เซียนน้อยหัดส่อง + นาควารี (453438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบทองใหม่)
3 # 3อจ630320-002 เมืองช้าง + โจว1323 (453441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพทำความสะอาดผิว) (G 80%)
4 # 3อจ630320-139 EI773821235TH Aksok + zitthinan (453444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
5 # 3อจ630321-001 phoomchai + BigBoss007 (453422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 159)(601124-063)
6 # 3อจ630321-002 taratchon + นครชัย68 (453424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ630321-004 yut02 + sunchai07 (453427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสื้อเกราะ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม
8 # 3อจ630321-005 ซีพระเครื่อง + บรีสพระช่วย (453498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (620530-045) (G 82%)
9 # 3อจ630321-006 หนุ่มนนท์ + บรีสพระช่วย (453684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (630305-012) (G 73%)
10 # 3อจ630321-007 sitthawee + บรีสพระช่วย (453430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(620725-057) (G 78%)
11 # 3อจ630321-008 Bunsorn + morriss (453432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
12 # 3อจ630321-009 หม่อง + penggo (453434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
13 # 3อจ630321-010 บรีสพระช่วย + psiam (453436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร
14 # 3อจ630321-101 EI314863738TH hothut + หมากคาย (453420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630321-102 EI750046579TH somboonput + คุณศิระ (453423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
16 # 3อจ630321-103 EI751182160TH มีเก้า888 + pungting (453443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/สภาพทำความสะอาดผิว) (630224-028)
17 # 3อจ630321-104 EI645797952TH pop2517 + Tarathorn (453445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี

18 # 3อจ630321-105 EI710383480TH Otakesang + kangnutta (453448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกปรกหลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย ปี 2460 (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ630321-106 EI717932827TH puu2511 + rongudon (453451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)
20 # 3อจ630321-107 EI743932343TH Wanchana + mongkolt (453454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ630321-108 EI694361007TH กิตติพงศ์ + กระติบ (453456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
22 # 3อจ630321-109 EI570669229TH nopakk + ฅนโคราช (453458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ราชบุรี
23 # 3อจ630321-110 EG278898710TH poshwises + saithip (453462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630321-111 EI584569101TH อะนันตะปัดชะเย + supatjakin (453464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา
25 # 3อจ630321-112 EI487378810TH six_cm + เซียน99 (453466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง)
26 # 3อจ630321-113 EI543593741TH Kompisit + ponrit (453467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปีหมูทอง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2538 จ.ระยอง (หมายเลข 85)
27 # 3อจ630321-115 EI764703448TH หนึ่งเบญจรงค์ + kittikitti (453473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ630321-118 EI224890908TH birdbeat + กว๊านพะเยา (453480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกพะงั่ว กรุวัดมหาธาตุฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อมและแต่งผิว)
29 # 3อจ630321-119 EX465967638TH Tawee888 + arun2528 (453482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเทียน วัดโบสถ์ รุ่น 3 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
30 # 3อจ630321-120 EI756434850TH ปางไม้ + เล็กรางบัว (453484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630321-121 EI314862587TH เหวัชระ + pound1972 (453446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ630321-122 TLCH000494010 sirapob + BOMBA (453500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
33 # 3อจ630321-123 TLCH000494010 pantakrit + BOMBA (453453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (610512-132)
34 # 3อจ630321-124 EW784523649TH poshwises + ครูโอ๊ตลพบุรี (453457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี
35 # 3อจ630321-125 EI759138272TH Mai2008 + พิมพ์พิมล (453460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2508 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ630321-126 EI755536526TH วินัย15 + วัฒน์พระองค์ขาว (453463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ

37 # 3อจ630321-127 EI720310500TH PAE_PONGCHAI + ซุนกวน (453465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(630222-378)
38 # 3อจ630321-128 EI751538447TH sanya1002 + auu16 (453469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630321-129 EI773230689TH ชาติกบิน + ขุนเมืองจันทร์ (453471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630321-130 EG043019239TH poshwises + หวานเย็น007 (453475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)
41 # 3อจ630321-131 EI763157220TH mumu99 + เขยมาบตาพุด (453426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (G 78%)
42 # 3อจ630321-132 EI7749441585TH kittipolduang + moo_bpk (453428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (G 84%)
43 # 3อจ630321-133 EI473673763TH hothut + จูมไม้เมือง (453429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร (G 62%)
44 # 3อจ630321-134 EH537818454TH safetheworld + polla (453431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ630321-135 EI619370083TH bangpunDD + (453433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
PANPEUNG
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิข้างเม็ด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630321-136 EF654379441TH siblo555 + Buncha (453435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (630314-064)
47 # 3อจ630321-137 ED930806979TH ratchapol + หม่อง (453437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1824)(630221-108)
48 # 3อจ630321-138 EF195288242TH อี๊ดเมืองเลย + looknam1 (453439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
49 # 3อจ630321-139 EI748986096TH maturuch + nut141 (453440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
50 # 3อจ630321-140 EI769548538TH wanida + yingaree (453442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 431245) (สภาพทำความสะอาดผิว)
51 # 3อจ630321-141 RTL000048327TH mootoo36 + noychelsea (453421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 3 เนื้อทองแดงผสม ปี 2553 จ.อ่างทอง
52 # 3อจ630323-001 pong19 + boonbank (453525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630323-002 pong19 + boonbank (453528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
54 # 3อจ630323-003 เป๋าแมน + tanapat05 (453532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
55 # 3อจ630323-004 เล้งตราด + วัฒน์วังหิน (453535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2463 จ.ระยอง (สภาพใช้)(611017-038)

56 # 3อจ630323-005 santisn + Sura-Gan (453577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลัง สก. เนื้อทองคำ ปี 2544 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ630323-006 Kongkee + mana1 (453544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (620419-035) (G 65%)
58 # 3อจ630323-007 beer2126 + ประกาศิต (453581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630323-008 toey7 + ประกาศิต (453546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
60 # 3อจ630323-009 meomern23 + ประกาศิต (453548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
61 # 3อจ630323-101 EI770614000TH MIXMUK + เก้ากนก (453526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) (G 68%)
62 # 3อจ630323-102 EG277982671TH หม่อง + K-SANSRI (453531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
63 # 3อจ630323-104 EI759174751TH ฐณะวัฒน์ + mingch (453539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
64 # 3อจ630323-107 EX471367244TH ชินนิมอน + Ake595 (453550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 68%)
65 # 3อจ630323-108 EX471367244TH ชินนิมอน + Ake595 (453552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
66 # 3อจ630323-109 EI761024883TH taratchon + หลังเขา30 (453555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยรัชกาล พิมพ์สมาธิ เนื้อเงิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของพิมพ์นี้
67 # 3อจ630323-110 EI735367647TH Sangjan + chaintv (453557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
68 # 3อจ630323-111 EF632363025TH Kookkai007 + เซียนพละ (453573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
69 # 3อจ630323-112 EF585583144TH วิเศษชัยชาญ + มีคุณ (453524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
70 # 3อจ630323-113 EF585583144TH วิเศษชัยชาญ + มีคุณ (453527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
71 # 3อจ630323-114 BKWT000160267 zafari + nattakom2525 (453530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผง ปี 2520 จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
72 # 3อจ630323-115 EI757493704TH ppffarm + lulytoon (453533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร (630124-561)
73 # 3อจ630323-116 EI757493704TH itthikorn + lulytoon (453536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621211-264)
74 # 3อจ630323-117 EI757493704TH Thanyapod + lulytoon (453541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญ ภปร.สมัยรัชกาลที่ 9 สังคีตมงคล เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (630228-107)
75 # 3อจ630323-118 EI746307556TH jean5555 + หลานตาจวบ (453554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ630323-119 EG582066000TH tikloet + Man2517 (453556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอกโค้ดเพิ่ม 4 โค้ดภายหลัง) (สภาพล้างผิว)
77 # 3อจ630323-121 EI684031377TH กชณิชา + พอใจพระ (453561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(550319-089)
78 # 3อจ630323-122 EI584031377TH Sinsiampra + พอใจพระ (453563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
79 # 3อจ630323-123 EI314857216TH anantand + pound1972 (453564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 84%)
80 # 3อจ630323-124 EI727834395TH dechatorn + radar41 (453565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
81 # 3อจ630323-125 EI765913448TH ไอซ์_วายุบุตร + บางแก้ว1976 (453567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (G 66%)
82 # 3อจ630323-126 EI717676655TH auto1800 + bank121 (453569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ630323-127 EI692192977TH pop_vat + pdarnswat (453570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
84 # 3อจ630323-128 EI774915464TH print + ronnakorn2516 (453571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ ปี 2496 จ.เชียงใหม่
85 # 3อจ630323-129 EW638633131TH tongdang53 + ซิยิ่นกุ้ย (453582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630313-227)
86 # 3อจ630323-130 EI737727382TH กุ้งหวาน + sak15 (453575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
87 # 3อจ630323-131 EI761591155TH เสือหาดใหญ่ + Frodojack007 (453574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ630323-132 EX483808187TH Warayu + พุทธคุณ05 (453562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุบางยี่หน พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
89 # 3อจ630324-001 yime2 + ดิอาโบล (453586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัด ปี 2472 จ.สมุทรสงคราม
90 # 3อจ630324-002 เซียนน้อยหนึ่ง + เทพสมุทร (453591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
91 # 3อจ630324-003 จุ๋มจิ๋ม + zong2521 (453593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
92 # 3อจ630324-004 เด็กลาดกระบัง + zong2521 (453595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง
93 # 3อจ630324-005 nopakk + zong2521 (453598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ630324-007 You9199 + Pboonchai (453602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (G 71%)
95 # 3อจ630324-008 PHLOI + ดิอาโบล (453606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ630324-009 nopakk + sur_suk (453610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(590302-083)
97 # 3อจ630324-010 Yutclub + sur_suk (453613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600420-228)
98 # 3อจ630324-011 Aaekaa + penggo (453618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นปฏิสังขรณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 733/น้ำหนักทอง 15.6 กรัม) (630312-087)
99 # 3อจ630324-013 เมืองช้าง + hunter04 (453678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ630324-101 EI785013063TH king_64 + prachuk (453621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ630324-102 EI750057449TH penggo + งดงาม (453627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
102 # 3อจ630324-103 EG043022683TH wunlop + Prince_Pratya (453630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
103 # 3อจ630324-104 EI767807243TH Sinsiampra + Jesada (453631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
104 # 3อจ630324-105 EX413534591TH six_cm + pwongphu (453632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
105 # 3อจ630324-106 EI739539532TH noi-192 + ณชินบัญชร (453635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (G 68%)
106 # 3อจ630324-107 EI761006978TH พิชชากร + คูณสตางค์ (453637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ปัน วัดแม่ยะ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ จ.ตาก (หมายเลข 307)
107 # 3อจ630324-108 EI761006978TH joeenok + คูณสตางค์ (453640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลุย วัดถ้ำผาบิ้ง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เลย
108 # 3อจ630324-109 EI761006978TH poshwises + คูณสตางค์ (453641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
109 # 3อจ630324-112 EG20117545TH m-cot + anaken (453642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(เข็ม) รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2476
110 # 3อจ630324-113 EG520117545TH belcid + anaken (453647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดสี่มหาอำนาจ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
111 # 3อจ630324-115 EH537777919TH tone555 + yongyot (453650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร
112 # 3อจ630324-117 EW784995705TH Aksok + Thanapong36 (453653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 100 ปี หลวงพ่อปาน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.อุทัยธานี
113 # 3อจ630324-119 EG483706758TH Chokwoottichai + เจ้าสัวเก้า (453658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ630324-120 EI032314473TH เมืองช้าง + theera (453660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
115 # 3อจ630324-121 EI774739420TH bunjerd + ano8547 (453590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นเบิกพระเนตร เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
116 # 3อจ630324-122 EI736851295TH sakdaspc + rongfox (453668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(550303-380) (G 72%)
117 # 3อจ630324-123 PSP0005305745 เพิ่งหัดดู + เด็กแคมฟร็อก (453600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
118 # 3อจ630324-124 RH136893767TH วัสส์สายไหม + ปัณณวัฒน์ (453604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ630324-125 EI740496998TH PANYA10 + kong_taling (453605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 76%)
120 # 3อจ630324-126 EI731954179TH ต่อยอด + กัปตัน072 (453609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
121 # 3อจ630324-128 EI6131917339TH showgun + นายชลิต (453612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นภูฏาน เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า.. (621216-219)
122 # 3อจ630324-129 EI635589986TH หม่อง + nanin (453617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
123 # 3อจ630324-130 EI777452085TH บรีสพระช่วย + ต่อยอด (453619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
124 # 3อจ630324-131 EI76424438TH zafari + ปัญญาพระเครื่อง (453646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี (สภาพใช้สึก)
125 # 3อจ630324-133 EI763179684TH เจ้าลอย + เขยมาบตาพุด (453651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (G 51%)
126 # 3อจ630324-134 EI725646046TH willy + aee_sotspa (453654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี
127 # 3อจ630324-135 EI670892310TH พิชัย999 + จุ๋มจิ๋ม (453657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
128 # 3อจ630324-136 EI717692168TH tharuanoi1970 + bank121 (453661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
129 # 3อจ630324-137 EI788600553TH tomwong + โก๋แก่ (453663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ปิ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
130 # 3อจ630324-138 EI790402035TH สิงห์คำรณ + nukro09 (453683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513-2517(ยุคต้น) จ.เพชรบุรี
131 # 3อจ630324-139 ED981476684TH Sangjan + somphong54 (453665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
132 # 3อจ630324-140 EI765934332TH Trojun + ruenthong (453667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดหัวงิ้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.นครสวรรค์ (610618-144)
133 # 3อจ630324-141 EI744874390TH chotiwit_1801 + ottowa (453607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มระฆังหลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี.. (630313-044)
134 # 3อจ630324-142 EI654685203TH motomoshi + ชวนชื่น (453611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลยฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2460 จ.ลพบุรี (630313-107)
135 # 3อจ630324-143 EI654685203TH แสงธรรม01 + ชวนชื่น (453614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(630220-031)
136 # 3อจ630324-144 GSPZ000015116 Park--PrapradanG + korn88 (453616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก)
137 # 3อจ630324-145 EX334515388TH meksonice + NANF16 (453620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
138 # 3อจ630324-147 CNPA000144397 suwatboat + sutarn (453623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 78%)
139 # 3อจ630324-148 EI775620316TH โชติอนันต์ + เจก่ะวาย (453626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
140 # 3อจ630324-149 EI741246055TH tksboomt + router (453685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
141 # 3อจ630324-150 EI764268377TH Darkaun + โต๋พระเครื่อง (453629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์รูปหัวใจ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
142 # 3อจ630324-151 EI719185858TH หลิน_หลิน + raimon (453634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2537)
143 # 3อจ630324-152 EX481599645TH somsak-p + โซฟี007 (453636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (G 60%)
144 # 3อจ630324-153 EI773860821TH korarit + manliar (453638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
145 # 3อจ630324-154 EI723945904TH jaonine + pomSL (453643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (550302-033)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 26 มี.ค. 2563 - 08:42 น.] #73119 (22/24)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630318-033 EI767406727TH assawin (453236) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630319-001 EG164346118TH เมืองสมุทร (453334) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ630319-011 EG593016565TH tomcm (453279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630319-015 EI654980585TH แสนยานุภาพไทย (453329) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
5 # 1อจ630319-016 EF137578877TH เอกสตูล (453331) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ630319-019 EI751358683TH ไลอ้อนเรด (453644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630316-028 ศตกมล (453583) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
2 # 2อจ630318-008 แฟรงค์ตาทิพย์ (453406) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630313-133 EI151394004TH น้ำคอก99 + pol789 (452771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 25 มี.ค. 2563 - 08:40 น.] #73095 (21/24)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630312-004 EW958328134TH pradrem (452705) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ630312-005 EW958328134TH pradrem (452708) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ630319-002 EG164346118TH เมืองสมุทร (453271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630319-003 EI744926010TH ottowa (453336) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ630319-005 EI763118985TH bangpunDD (453320) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630319-006 EI763118985TH bangpunDD (453323) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630319-007 EI763118985TH bangpunDD (453325) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630319-009 EI751240636TH มหามณีจินดา (453332) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630319-012 EI715107020TH assawin (453327) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630319-013 EI748985277TH Starbucks (453282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630319-014 820168899373 เชษชล (453285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630319-017 EI740843278TH tongjoy (453339) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630319-018 EI740843278TH tongjoy (453335) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630319-020 EI745959587TH seranee (453340) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ630319-021 EI687836396TH แมวจ้ะ (453338) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630319-022 EI694469763TH BankHiWay (453333) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ630319-023 EI745984564TH seranee (453341) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 1อจ630320-012 EI757784344TH ภพเมืองสรรค์ (453357) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
19 # 1อจ630320-013 EI757784344TH ภพเมืองสรรค์ (453361) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630320-014 EI744870795TH ธนกฤตพระเครื่อง (453402) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ630320-017 EI773821235TH zitthinan (453345) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 1อจ630323-005 EI759182418TH theone (453579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630311-018 รามายานะ (453414) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ630317-029 patchara (453090) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ630317-032 ของสะสม (453120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630319-004 สยามเมืองยิ้ม (453326) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ630319-005 สยามเมืองยิ้ม (453328) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ630319-006 ratchapol (453321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630319-007 suchat-01 (453330) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ630319-010 Rio_OK (453322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ630319-011 เน้นพระสวย (453287) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630319-012 เน้นพระสวย (453295) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630319-018 อรรถพล (453303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630319-020 Pogky (453306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ630320-001 caszamix (453398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630320-002 ประศาสน์ (453400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630320-003 witoonmg08 (453401) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630320-004 บรีสพระช่วย (453409) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ630320-005 UDS-35 (453403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630317-128 EI512592763TH Settawut + หนองซอ (453380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)(621111-070)
2 # 3อจ630317-144 EI746323942TH nitis + หลานตาจวบ (453384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเทพากร เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630318-158 EX465305665TH nitis + toopronchai (453215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ630319-109 EI763615027TH สุธาสินี + ตะแคงขวด (453393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นอนามัยพร้าว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
5 # 3อจ630319-113 EI735134642TH oilpronaja + ก้อนกรวด (453396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ (ก้น ๕)
6 # 3อจ630320-001 poshwises + mahahing (453346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
7 # 3อจ630320-003 annnyamulet + ประศาสน์ (453348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมแขนซ้าย-ขวาและขาซ้าย)
8 # 3อจ630320-004 Gimjiyinglek + chonsameak (453353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)
9 # 3อจ630320-005 pirat9 + aumphorn (453356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (530114-277)
10 # 3อจ630320-101 EI773202515TH Oat_Phk + jumjum (453349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 141)
11 # 3อจ630320-102 EI752817350TH Inawang + ณุเกล้า (453350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี
12 # 3อจ630320-103 EI773739088TH zafari + maymaybaa (453352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวร พิมพ์ปางอุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.พิษณุโลก
13 # 3อจ630320-104 EG506823030TH กุ้งหวาน + aeakarat (453355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพลเสมาตัด กรุวัดอาวาสน้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร กรอบทอง(G 81%)
14 # 3อจ630320-105 EI747447308TH sanya1002 + เมิส_เพชรบูรณ์ (453359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630320-106 EI619348624TH เหน่งบางคู้ + PANPEUNG (453363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเพชร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630320-108 EI717294563TH tangmo123 + Tatchapong (453367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพุทโธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (600527-016)
17 # 3อจ630320-110 EI753224786TH แป๊ะดำเนิน + pudeenun1716 (453372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (G 65%)
18 # 3อจ630320-111 BKPU000044180 win14 + kajell3555 (453347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630320-112 EG421155220TH ratchapong + (453416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630320-113 EI760263480TH แสงธรรม01 + kollek (453351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (630206-013)(G 65%)
21 # 3อจ630320-114 TTLY000876182 แม้วจอมเทียน + (453354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
เหรียญพระศรีศากยะทศพลญาณฯ เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.8 กรัม)

22 # 3อจ630320-115 EI747447299TH sanya1002 + เมิส_เพชรบูรณ์ (453358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630320-116 EI593004496TH pramual + Nippit (453360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ630320-117 EI638738004TH booddeej + panitan (453362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
25 # 3อจ630320-118 EU731358755TH hhanzhu + ตนคอน09 (453365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1727)
26 # 3อจ630320-119 EU731358755TH hhanzhu + ตนคอน09 (453368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อแร่ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 551)
27 # 3อจ630320-120 EI727833378TH PuLahE + ปอวีร์ (453371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (610329-089)(G 77%)
28 # 3อจ630320-121 EI779700195TH แสงธรรม01 + Gupruek (453366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) (621206-180)
29 # 3อจ630320-122 EI770819184TH Sadayusa + (453369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630320-123 EI764807638TH โก๋แก่ + jozaa (453373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไพล วัดบางแคกลาง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.สมุทรสงคราม
31 # 3อจ630320-124 RM227426764TH poshwises + tongleehae (453374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พันพิเศษ เนื้อผงแร่(แดง) ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
32 # 3อจ630320-125 EG047602003TH chayawee + Yuttana (453379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพรมผิวใหม่) (G 91%)
33 # 3อจ630320-126 EI763618712TH zafari + nengneng (453382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์

34 # 3อจ630320-127 PSP0006251920TH taccord + เด็กอ่างหิน (453385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
35 # 3อจ630320-130 EH541998372TH yutboss175 + polla (453394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1797)(521114-259)
36 # 3อจ630320-131 EG253832173TH zafari + รัตนชาติ (453376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
37 # 3อจ630320-132 RM227427288TH thanaj + tongleehae (453378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
38 # 3อจ630320-133 EG260202235TH เสือท่าศาลา + petcharee (453383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวด้านหน้า)
39 # 3อจ630320-134 PTPN00168214 เทพสมุทร + Sogood35 (453386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี
40 # 3อจ630320-135 EI755685128TH nokklang + patchara (453388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุ สปจ. เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (611010-072)
41 # 3อจ630320-136 EI755685128TH title28 + patchara (453392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 70%)
42 # 3อจ630320-137 EI755685128TH pcha429 + patchara (453395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 908) (591128-004)(G 72%)
43 # 3อจ630320-138 EX481833745TH m-cot + settavut (453397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพรมผิวใหม่) (G 75%)
44 # 3อจ630320-140 EI778104855TH ปักต้นกล้า + อ้วนรถตู้ (453399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้สึก)
45 # 3อจ630320-141 EI774816183TH perakran + somchaytik (453415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
46 # 3อจ630323-106 EI753543935TH chaiywutkunarsa +Teerasak01 (453545) ตลับทอง 1 องค์ (G 85%) (น้ำหนัก 12.3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 24 มี.ค. 2563 - 08:34 น.] #73057 (20/24)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630306-013 EI676076734TH khakprachin (452060) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 1อจ630310-001 EI543558373TH isadtram55 (452339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630310-012 EG257034191TH Suradech (452393) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ630310-019 EI726235033TH pradrem (452424) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630311-016 EW762141285TH seranee (452490) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630311-039 EX481820928TH noommin (452556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630312-003 EW958328134TH pradrem (452703) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630312-007 EI735351655TH Darkaun (452690) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ630314-001 EX422673778TH Bophantom (452838) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630316-005 EF379813355TH ธัมปารี_16 (452994) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ630316-013 EI740474927TH jarungrux (453002) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ630316-018 EI751331601TH chokchai (453010) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630316-019 EG266521395TH ramate (452996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630316-024 EI736471337TH en_amulet (453013) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ630316-026 NGWW000169605 srilinjee (453018) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630318-001 EI749430441TH หมงครุใน (453239) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ630318-002 EI745968969TH seranee (453220) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
18 # 1อจ630318-003 EI715105721TH assawin (453221) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ630318-005 EI751348289TH chokchai (453243) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ630318-006 EI744697607TH น้องหมี (453126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ630318-007 EV472611042TH o-larn (453129) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630318-008 EV472611042TH o-larn (453224) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ630318-011 EG164346078TH เมืองสมุทร (453227) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630318-013 EF195283015TH looknam1 (453145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630318-014 EW715618350TH วัชรชัย (453147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ630318-015 CSK000280917 ดราก้อนปิง (453151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630318-016 PSP0002118327 rung-55 (453154) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
28 # 1อจ630318-017 EI656267624TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (453244) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 1อจ630318-020 EI754809271TH ธนกฤต999 (453159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630318-021 EX415608181TH ถุงนิล45 (453171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ630318-023 EX401618780TH คาถาพระเครื่อง (453205) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
32 # 1อจ630318-024 EI763109224TH bangpunDD (453228) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630318-025 EI763109224TH bangpunDD (453231) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630318-026 EI763109224TH bangpunDD (453176) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

35 # 1อจ630318-027 EI763109224TH bangpunDD (453248) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 1อจ630318-029 EI759525118TH BankHiWay (453233) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ630318-031 EI736668609TH หนูมิเตอร์ (453217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
38 # 1อจ630318-032 EI746612737TH tookatun (453222) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 1อจ630318-034 EW461988884TH artto13 (453157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ630318-035 EI745968972TH seranee (453237) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
41 # 1อจ630318-036 EI727830589TH mumu99 (453202) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 1อจ630318-037 EI72830589TH mumu99 (453210) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ630318-038 EI27830589TH mumu99 (453214) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 1อจ630318-039 EI27830589TH mumu99 (453219) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 1อจ630318-040 EI727830589TH mumu99 (453223) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ630318-041 EI727830589TH mumu99 (453226) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 1อจ630318-042 EI72780589TH mumu99 (453229) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 1อจ630318-043 EI727830589TH mumu99 (453230) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 1อจ630318-044 EI727830589TH mumu99 (453232) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 1อจ630318-045 EI727830589TH mumu99 (453234) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 1อจ630318-047 EI406814494TH NUNG1789 (453196) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
52 # 1อจ630318-049 EW958328465TH pradrem (453201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ630318-050 EV472611039TH o-larn (453238) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
54 # 1อจ630318-051 EV472611039TH o-larn (453240) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
55 # 1อจ630318-052 EI720062326TH kengbanpong (453253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630311-015 บรมีหลวงปู่ทวด (452474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ630312-006 ฅนบางใหญ่ (452687) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630312-008 OMBUN (452696) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630314-001 greenday88 (452875) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630314-011 pipat_ch (452882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630317-012 twongt (453109) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ630318-002 pui1228 (453166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630318-005 เหน่งบางคู้ (453235) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630318-006 เหน่งบางคู้ (453179) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630318-009 likeit (453183) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630321-008 ac100 (453418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ630321-009 การันตีพระ (453417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630321-022 psiam (453419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630310-104 EF552219308TH Sangjan + storm17 (452392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 23 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สกลนคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
2 # 3อจ630310-151 EI750301625TH zafari + โกวบ้อ (452395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
3 # 3อจ630311-114 FAM0004061171 เปลวน้ำเงิน + noome (453273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างหอระฆัง พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2534 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ630311-127 EI722942566TH tararat06 + newty53 (452593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อลงยา ปี 2538 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
5 # 3อจ630311-158 EI22462817TH virun123 + Poonan9955 (452565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุดโทน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก **ไม่ระบุที่สร้าง
6 # 3อจ630313-011 weerapoi + ชวนชื่น (452829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ630313-124 EI654673868TH songklod + ชวนชื่น (452736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (G 87%)
8 # 3อจ630313-136 EI724116206TH bluezone69 + sckew (452777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630314-107 EI632581881TH Khongthasen + toucanpat (452863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น-พระอาจารย์เสาร์ วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สกลนคร (สภาพใช้สึก) (G 73%)
10 # 3อจ630317-137 EI744698219TH ชาย2506 + ponpon (453045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ630317-138 PTSP00132502 pumcha + wit-18 (453046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)

12 # 3อจ630319-001 บารมีพรพรหม + Bigyai (453255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่(อกเลานูน) เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (550622-041)
13 # 3อจ630319-002 ซิยิ่นกุ้ย + Bigyai (453258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ยันต์แถว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมหน้าอก) (590702-118)
14 # 3อจ630319-004 tone555 + ratchapol (453264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์
15 # 3อจ630319-005 Songpol_cg + ratchapol (453265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (560801-209)(G 78%)
16 # 3อจ630319-006 บรีสพระช่วย + danaiw (453268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (630311-094)
17 # 3อจ630319-007 TEE_INTER + katin_me (453270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
18 # 3อจ630319-101 EI706278074TH kiattisak + โชคเจริญ (453277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อสำริด ปี 2494 จ.สมุทรปราการ
19 # 3อจ630319-104 EI753224790TH Retail + pudeenun1716 (453284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630319-105 EI610591238TH บรีสพระช่วย + กัปตัน072 (453288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
21 # 3อจ630319-106 EI752815393TH nung919 + teecoin1234 (453290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์บล็อกเจนีวา ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630319-107 EV470395442TH zafari + เจก่ะวาย (453292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปทุมธานี
23 # 3อจ630319-108 EI750367233TH Pinggold + serew (453294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อเงิน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดหู)

24 # 3อจ630319-110 EI684018132TH เซียนน้อยหนึ่ง + พอใจพระ (453297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ630319-111 EI732586419TH เอกจักร + dent1 (453256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550529-065) (G 75%)
26 # 3อจ630319-112 EI716961645TH วีรสิทธิ์ + อิทธิมงคล9 (453261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อตะกั่ว ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
27 # 3อจ630319-114 EW773454576TH เน้นพระสวย + Ronado (453263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)
28 # 3อจ630319-115 EW773454576TH pcha429 + Ronado (453266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 76%)
29 # 3อจ630319-116 EX381675318TH pontat567 + นาวาธี (453267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์หลังลายผ้า ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630319-117 EI751240636TH Wachilapat + มหามณีจินดา (453269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 234)
31 # 3อจ630319-118 EI673275965TH พระประแดง26 + (453272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท (G 62%)
32 # 3อจ630319-119 EI673275965TH yaozm + Tawatchai1889 (453274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2528 จ.สุรินทร์
33 # 3อจ630319-120 TH011874AK91B ตั้งเจริญพระเครื่อง + ธิดาทะเล (453276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 680/หน้าตัก 5 นิ้ว)
34 # 3อจ630319-121 EG593016565TH gumoo007 + tomcm (453280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นสร้างโบสถ์เก่า เนื้อดิน ปี 2482 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ630319-122 EG179175692TH fifadida + ปัณณวัฒน์ (453283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม

36 # 3อจ630319-125 EI773724809TH taccord + tomato (453291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
37 # 3อจ630319-126 TH011875X3C7B โต้งกระนวน + ชัยนิตย์ (453293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธกวัก หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ปี 2500 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ630319-127 EF195284550TH zafari + tum087 (453296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพใช้)
39 # 3อจ630319-128 EI745984581TH slaton57 + seranee (453298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดอินทรีย์ศรีสังวร รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุโขทัย.. (630309-118)
40 # 3อจ630319-129 EW152550329TH ชะตาฟ้า + พงษ์บ้านแพ่ง (453299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์คะแนน เนื้อขาว จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630319-130 EI673395994TH noi-192 + ฐณะวัฒน์ (453301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (630217-062) (G 62%)
42 # 3อจ630319-131 PTRR000249934 poshwises + BOMBA (453304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630319-132 SJOH00235783 prajak159 + mooyaya (453305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(630311-099)
44 # 3อจ630319-133 EI763146417TH SongkanA + DuckyMan (453307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์ ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง กรอบทอง(G 89%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
45 # 3อจ630319-134 EI766911783TH Hook2 + koontoop (453308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง จ.นครราชสีมา
46 # 3อจ630319-135 EI775102047TH ninewalk + รักษ์สีลม (453310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์เล็ก เนื้อชุบทอง ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 11757) (G 75%)
47 # 3อจ630319-136 EG627346280TH Kag2509 + virachart95 (453312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ

48 # 3อจ630319-139 EG625582643TH tagsmtd + Burapha777 (453316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 578)
49 # 3อจ630319-140 EI757480657TH korarit + คนคอเรด (453318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (580608-024)(G 81%)
50 # 3อจ630319-141 EI577195752TH tiktik03 + อาทิตย์๙๙ (453309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (601030-209)
51 # 3อจ630321-003 niwetch+นครชัย68 (453425) สร้อยทอง 1 องค์ (G 58%) (น้ำหนักรวม 14.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 23 มี.ค. 2563 - 08:36 น.] #72911 (19/24)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630309-025 EG572645772TH พรชมพู (452291) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ630310-010 EI726235020TH pradrem (452378) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ630310-011 EI726235020TH pradrem (452386) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ630310-018 EI726235033TH pradrem (452414) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630310-021 EI729888493TH คุณศิระ (452374) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630311-012 EI562187349TH SAHAKORN (452542) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ630311-021 ED896896433TH จอมพล (452555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630312-002 EI719644616TH mekin (452625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630312-029 EI679053233TH กำไลทอง (452685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630313-008 EI720626742TH chsearn (452784) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ630313-024 EI722595084TH wanway001 (452809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630314-003 EI728408624TH phanom (453114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630316-016 EI441861561TH sukhothai (452991) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630317-001 EG257160155TH sur_suk (453103) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ630317-002 EI759503815TH BankHiWay (453096) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ630317-004 PSWW000101512 monthap (453104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630317-007 EI763125332TH เขยมาบตาพุด (453106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630309-017 pui1228 (452214) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630312-009 OMBUN (452701) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630312-010 มาณิษ (452704) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630312-024 wasanpi (452714) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630313-010 sakdaspc (453121) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
6 # 2อจ630314-018 phoomchai (452891) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630314-021 Golay (453102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630314-026 aeakarat (452849) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ630317-004 หนุ่มธนบุรี (453094) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630317-005 nuaypkt (453105) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630317-006 donkingddd (453098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630317-007 anan88 (453108) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ630317-008 anan88 (453099) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ630317-009 chonchanun (453101) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ630317-015 เจริญ42 (453065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630317-017 supol (453068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630317-021 นครเมืองเก่า (453073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630317-022 penggo (453075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630317-024 microsoft (453077) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630317-025 Zamm2503 (453113) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ630317-026 rooms_studio (453080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ630320-007 การันตีพระ (453344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630320-008 การันตีพระ (453343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630312-110 EI735898605TH โลหิต + chompoo (452628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สนธ์ วัดท่าดอกแก้ว พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน ปี 2494 จ.นครพนม
2 # 3อจ630312-120 EG446005875TH waridnun + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (452644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ดวงตัวหนังสือโค้ง เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง
3 # 3อจ630316-104 EI736087820TH morn-tharua + jirarush (452948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพอุดซ่อมองค์พระและตัวนก)
4 # 3อจ630316-109 EI700451358TH jean5555 + โจ้ณอโยธยา (453198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.กำแพงเพชร (โค้ด วบ)(600621-035)
5 # 3อจ630316-112 EI597292095TH Dornooseven + jozaa (452979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
6 # 3อจ630316-116 EI692740157TH โจ้บารมี + Nicharida (452988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ630316-143 EV459585983TH อะนันตะปัดชะเย + dekxang (452974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ630317-114 EI750372975TH korn88 + pomSL (453035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์หย่อง เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
9 # 3อจ630317-140 EI659878537TH ohosanti + phot87616 (453050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630318-001 คนชอบพระ01 + pui1228 (453188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)(621114-199) (G 53%)
11 # 3อจ630318-003 Bophantom + บ้านเลน (453195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(591020-141)
12 # 3อจ630318-004 noomevo7 + แก้วอุษา (453197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (600112-074) (G 64%)
13 # 3อจ630318-101 EX422673849TH oudoud + Bophantom (453128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (G 61%)
14 # 3อจ630318-102 EI578975202TH bunpotth + อ้วนรถตู้ (453132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก
15 # 3อจ630318-103 EI738807379TH มอร์เมืองทอง + c_chai27 (453134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช เนื้อเงิน ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 152)
16 # 3อจ630318-105 EI735878552TH yut_be + เสือสมิง (453140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (630306-104)(G 78%)
17 # 3อจ630318-106 EI744699727TH หม่อง + prachuk (453146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (600310-191)

18 # 3อจ630318-107 EI744699727TH หม่อง + prachuk (453150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (580821-082)
19 # 3อจ630318-109 EI733742013TH zafari + Red54 (453156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ630318-110 EI734114448TH หม่อง + เณรน้อย (453160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
21 # 3อจ630318-111 EI734114519TH หม่อง + เณรน้อย (453127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2384)
22 # 3อจ630318-113 EI716752024TH topten + SOMDED (453130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
23 # 3อจ630318-116 EI761220790TH chane31 + wanway001 (453138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(630220-040)
24 # 3อจ630318-117 EI751571584TH kiattisak + Great (453246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ630318-118 EI751571584TH kiattisak + Great (453249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
26 # 3อจ630318-119 ED981471571TH janthanee + aoy101 (453142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630318-120 EX481577401TH เมืองช้าง + โซฟี007 (453149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดขอบขวา) (581210-002) (G 62%)
28 # 3อจ630318-121 ED981471571TH vorawan2345 + aoy101 (453164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
29 # 3อจ630318-122 EI769800693TH เก๋งกาฬสินธุ์ + Ottokung (453168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ระฆังเล็กหลังเรียบ ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
30 # 3อจ630318-123 ED981471571TH itthikorn + aoy101 (453172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 86%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
31 # 3อจ630318-124 EI744677443TH Arthit99 + noompure (453242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610510-104) (G 82%)
32 # 3อจ630318-125 EI638746439TH Kittikhun + panitan (453177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง/สภาพใช้)
33 # 3อจ630318-127 EF349648726TH วัตถุมงคลสยาม + weerachart (453184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ630318-129 EI567274552TH non31 + Panipan7722 (453189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
35 # 3อจ630318-130 EI740554850TH Retail + tojane (453194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
36 # 3อจ630318-131 EI741063145TH Arjaree56 + โก๋แก่ (453153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี

37 # 3อจ630318-134 TLSN000585381 ไม้ไท + สาลิกาดง (453161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
38 # 3อจ630318-135 EI757438447TH สองชัย + lulytoon (453163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
39 # 3อจ630318-136 EW754994696TH Bobbie + Thanapong36 (453165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630318-137 EI573847555TH สุรชัย15 + กชณิชา (453245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์หัวขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (G 65%)
41 # 3อจ630318-138 EX401618780TH Nazzty + คาถาพระเครื่อง (453169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (ฝังพลอย)
42 # 3อจ630318-140 EI625494762TH คุณศิระ + เพชรมรดกไทย (453173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630318-143 EI761907637TH frist + tui_bong (453182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแจกทาน เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 684)
44 # 3อจ630318-144 EI635833730TH บรีสพระช่วย + คูณแรมโบ้ (453185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
45 # 3อจ630318-145 EF069407726TH willy + prungthan (453187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุสวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดนะ)(630303-051)
46 # 3อจ630318-147 EX443928535TH zafari + พุทธคุณ05 (453192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลง เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
47 # 3อจ630318-148 EG5200998878TH สุธาสินี + เล็กไซโก้ (453193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นอนามัยพร้าว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
48 # 3อจ630318-149 EI763145323TH อาท_สี่แคว + เขยมาบตาพุด (453200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อทองสุข วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (โค้ดอะ)
49 # 3อจ630318-151 EI729038695TH kraisornuo + (453204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anunsangthong
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
50 # 3อจ630318-153 EI581099117TH Otakesang + anothaitmc46 (453207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (สภาพชำรุดขอบบน)
51 # 3อจ630318-154 EG28300077TH lovelyman + patcharapon (453209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630318-155 ED981472648TH jompol10 + เก้าหน้า (453211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไพรีพินาศ วัดพระศรีฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14 กรัม)
53 # 3อจ630318-156 EI761003680TH kaksuntech + popnavy (453212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพสวย)(630229-045)
54 # 3อจ630318-157 EX465305665TH mintmax + toopronchai (453213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
55 # 3อจ630318-159 EI753943323TH buspom + yooti (453216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ รุ่นแรก พิมพ์หลังพระพุทธชินราช เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.ลพบุรี

56 # 3อจ630318-160 ED981472603TH vorawan2345 + ชัยนเรศ (453218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก ปี 2506 จ.สมุทรสาคร
57 # 3อจ630318-161 EI754467206TH พรญาณ + zenith (453136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้ว กรุฮอด
58 # 3อจ630318-163 GSPZ000014450 nopakk + korn88 (453143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปรมา ท่านเจ้าคุณเจีย วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (580425-019)
59 # 3อจ630318-165 EI719664235TH kiattisak + กระรอกหมา (453148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นสงครามเกาหลี ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630318-166 EI00460726TH ภานุพันธ์ + bestsaney (453152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 36)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 21 มี.ค. 2563 - 08:49 น.] #72743 (18/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630229-004 EX481800092TH settavut (451564) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630309-002 NGWW000166226 srilinjee (452290) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 1อจ630309-015 EW958328148TH pradrem (452315) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ630309-016 EW958328148TH pradrem (452316) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630309-026 EW958328125TH pradrem (452293) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630311-009 SPTL000153522 sompong_2502 (453015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630311-014 EI730611725TH ตูน-คณิศร (453017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630311-015 WDIS000161390TH Folkfolk (452950) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ630311-035 EI573852918TH ถุงนิล45 (452546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630312-023 EI730724381TH wat26 (452967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630313-021 EI592622285TH Kpeng999 (453088) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ630316-001 EI714428249TH akehup (453026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ630316-002 EG580682397TH Culpidnoi (453004) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 1อจ630316-004 EX348497640TH บอลปากน้ำ (453012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630316-006 SUTH000017608 pornlerty (453014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630316-007 EI264486665TH ramez (453016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630316-010 EI473865352TH วรรณสินศิริ (453020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630316-011 EI734838185TH Retail (452977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630316-012 EI692596367TH น้องหมี (452980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630316-014 EI264479995TH ramez (452986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630316-015 EI560831344TH เสกโสร่งบาน (452989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630316-020 EI660965352TH Khongthasen (453024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630316-021 EI645441415TH ตุ๊หลวง (452999) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ630316-022 EI704309321TH beer2126 (453003) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ630316-023 EI434956388TH ต้นอุทยาน (453005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630316-027 NGWW000169605 srilinjee (453008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ630316-028 EI744012284TH สายหลวงปู่ (453011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630317-005 EI745968955TH seranee (453083) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630317-008 EI746323942TH หลานตาจวบ (453087) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630309-023 microsoft (452225) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630310-041 Tawanburapha (452435) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630316-001 sombat009 (452935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630316-002 KENPLA (452938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630316-018 ratchapol (452945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630316-020 krit9888 (452949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630316-021 เน้นพระสวย (453021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630316-022 เน้นพระสวย (453022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630316-024 prasit_jongsiri (452998) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ630316-025 ศุภกร (453000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630316-026 toey7 (453001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630317-014 Buncha (453064) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630317-019 bluezone69 (453070) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 2อจ630317-020 bluezone69 (453078) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
15 # 2อจ630317-023 penggo (453079) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ630319-008 การันตีพระ (453254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630319-009 การันตีพระ (453257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ630319-014 viwat (453302) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630319-015 viwat (453311) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630319-016 viwat (453317) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630319-017 viwat (453324) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630319-021 การันตีพระ (453259) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630319-022 การันตีพระ (453262) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ630320-006 การันตีพระ (453342) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 6 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630310-142 EF552219501TH supachai_u + storm17 (452365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อสามกษัตริย์ จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%)
2 # 3อจ630311-162 EG46555549TH montree_eit + nooing (452572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ กรุวัดคูบัว เนื้อดิน จ.ราชบุรี
3 # 3อจ630311-169 RF239111515TH Culpidnoi + sutidas (452583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล วัดวังมะสะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และล้างผิว)
4 # 3อจ630312-132 EI712140640TH poshwises + aeykolok (452670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ630312-133 EI679168267TH tuchaisuwan01 + (452939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บ้านกรอบเงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
6 # 3อจ630312-136 EW784391347TH maymaybaa + (452677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Charonepho19999
เหรียญหลวงพ่อเฒ่า วัดค้างคาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)
7 # 3อจ630313-006 jean5555 + Buncha (452942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630313-140 EG281419524TH lohbetong + tojane (452785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (ไม่ตอกโค้ด) (วัดวังจิกสร้าง/สภาพใช้)
9 # 3อจ630314-131 EI649597188TH kiattisak + คูณสตางค์ (452834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2503 จ.พิจิตร (วัดท่าหอยสร้าง)
10 # 3อจ630316-001 buspom + rachane53 (452907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)

11 # 3อจ630316-002 gek1414 + vittaya14 (452908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน)
12 # 3อจ630316-003 แป๊ะดำเนิน + ratchapol (452912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (530521-035)
13 # 3อจ630316-005 suteesom + บรีสพระช่วย (452916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) (601106-030)(G 89%)
14 # 3อจ630316-006 poonsaka + บรีสพระช่วย (452917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (630229-148)(G 78%)
15 # 3อจ630316-007 zafari + นกทุ่งสง (452918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม
16 # 3อจ630316-008 พ่อมาเฟีย + hijacker (452919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(531104-173)
17 # 3อจ630316-009 PHLOI + prasit_jongsiri (452921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(580910-002)
18 # 3อจ630316-010 Teerasak01 + pong1983 (452924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (630207-207)(G 78%)
19 # 3อจ630316-011 yongyot + morriss (452928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
20 # 3อจ630316-012 homnoy + puriwaj (452931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
21 # 3อจ630316-013 fifadida + viruszaa (452934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(611220-104) (G 69%)
22 # 3อจ630316-101 EG281423594TH suwankal + sai-9ton (452936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (630221-186)

23 # 3อจ630316-102 EF549398405TH itthikorn + zong2521 (452941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (630305-240)
24 # 3อจ630316-103 EI736818590TH tepdd + Watermelon (452944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
25 # 3อจ630316-105 EI736087820TH PHLOI + jirarush (452954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑลข้างรัศมี จ.ชัยนาท
26 # 3อจ630316-106 EI681274661TH phetbanpra + พุทธศิลป์ล้ำค่า (452957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ภูริทัตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (G 76%)
27 # 3อจ630316-107 EI761903887TH PHLOI + wilairat_22 (452960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดพระเชตุพนฯ เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630316-108 EI358886975TH ฅนบางใหญ่ + mingloei (452963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 4 นิ้ว)
29 # 3อจ630316-113 EG043012006TH Bophantom + nakak_action (452983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ630316-114 EX418027755TH หม่อง + Choomsilp (452984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช กรอบทอง(G 64%)
31 # 3อจ630316-115 EI754926803TH gchai + montblanc (452987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630316-117 EI434955966TH Warayu + เวียงพิงค์ (452990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
33 # 3อจ630316-118 EI434955966TH Warayu + เวียงพิงค์ (452992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
34 # 3อจ630316-119 EI715564974TH mahachon + ฝอยทอง (452993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญแม่ธรณี เนื้อทองแดง

35 # 3อจ630316-120 EI679997737TH RAK_PT + maii_amulet (452995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/ฝังตะกรุด) (วัดศาลาครืนสร้าง)
36 # 3อจ630316-121 EG277982535TH thongpaiwan + K-SANSRI (452911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)
37 # 3อจ630316-122 EI750001921TH เสนาะ53 + miokikujung (452914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองคำ 95% ปี 2561 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8/น้ำหนักทอง 22.3 กรัม)
38 # 3อจ630316-123 EI645441401TH kritbig + ตุ๊หลวง (452920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาด 3.5 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกชำรุด) (630304-126)
39 # 3อจ630316-124 NGWW000169210 kiattisak + srilinjee (452922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางรำพึง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630316-125 EG043012730TH chay7 + กว๊านพะเยา (452925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย)
41 # 3อจ630316-126 EI735355374TH bangpunDD + chaintv (452927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
42 # 3อจ630316-127 ED896014270TH dang29 + mingch (452930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
43 # 3อจ630316-128 EI757432360TH korarit + แพรวพรรณ (452932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630316-129 EI754930476TH masterbill + เจก่ะวาย (452933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630316-130 EI642019857TH penggo + อี๊ดเมืองเลย (452937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (G 81%)
46 # 3อจ630316-131 EI757742619TH prasong9237 + ป๋องเมืองใหม่ (453023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม

47 # 3อจ630316-132 EI733926374TH army84 + บิ๊กบีม (452943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือ เนื้อแร่ ปี 2510 จ.นครปฐม
48 # 3อจ630316-133 EI745964635TH mintmax + surasity (452952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 3468)
49 # 3อจ630316-135 EI601856056TH pornpipat + คุณากร (452958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร.ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่
50 # 3อจ630316-136 EI730189485TH ชาติกบิน + numpraram2 (452959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630316-137 EI747432246TH หม่อง + สามัญชน (452962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ630316-138 EI711026524TH poom2541 + ทิพยศิลป์ (452964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
53 # 3อจ630316-139 PPNM000489647 ธนาวิศว์ + midnightjojo (452968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 276) (600826-057)(G 64%)
54 # 3อจ630316-140 EF379813449TH อตกพระเครื่อง + ธัมปารี_16 (452971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อดิน จ.ระยอง
55 # 3อจ630316-141 EI754930462TH เมืองช้าง + เจก่ะวาย (452969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
56 # 3อจ630316-142 EI045993403TH Bsilp + krai007 (452972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะกะไหล่เงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
57 # 3อจ630316-144 EI649040545TH อ้อยป่า + nilut (452976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพทำความสะอาดผิว) (630123-195)(G 65%)
58 # 3อจ630316-145 EI687231531TH tong149 + วันธงชัย (453025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี

59 # 3อจ630316-146 RC928574370TH m-cot + wonderwoman (452982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630317-001 kittisak_10 + ควนขัน (453063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
61 # 3อจ630317-002 kittisak_10 + ดิอาโบล (453066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับผ้ายันต์ลักษณะนี้
62 # 3อจ630317-004 วินัย15 + เจริญ42 (453069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630317-005 เบิ้ม 18 + เฮี้ยงห้าแยก (453112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสุทัศนฯ รุ่นชนะคน พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 237)
64 # 3อจ630317-006 loongmike + rooms_studio (453072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ630317-008 kopper + เกษมสันต์99 (453117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ630317-102 EI750346088TH เมืองช้าง + tgiporp (453082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (G 52%)
67 # 3อจ630317-103 EI694536499TH ฅนบางใหญ่ + (453119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหาชัยพระเครื่อง
พระบูชาศรีศากยมุนี วัดสุทัศนฯ พิธีรุ่น อ.ป.ร เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
68 # 3อจ630317-104 ED981465854TH bluelife69 + เก้าหน้า (453085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพล้างผิว)
69 # 3อจ630317-105 EI680755715TH zafari + chatcha5628 (453086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ630317-106 TH011870JRK4B nung4066 + john813 (453089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 14.8 กรัม) (620819-009)

71 # 3อจ630317-107 EI656689300TH AChen + nanin (453091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (G 67%)
72 # 3อจ630317-108 EI723307500TH lertsak + addoo (453092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
73 # 3อจ630317-112 EB36032151TH zafari + มีคุณ (453030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
74 # 3อจ630317-113 EG179265035TH tagsmtd + ปัณณวัฒน์ (453033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมคางขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(580701-127)
75 # 3อจ630317-115 EF069447549TH joeenok + Darkman (453115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง ปี 2518 จ.นครปฐม
76 # 3อจ630317-116 EG179265044TH ดิจิม่อน + ปัณณวัฒน์ (453037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
77 # 3อจ630317-117 EI761002344TH แบงค์อรัญ + คูณสตางค์ (453038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
78 # 3อจ630317-119 EI733393573TH gek1414 + koekoe (453042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
79 # 3อจ630317-120 EV827051983TH ตราชั่ง + KENJANG (453044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
80 # 3อจ630317-121 EI753531906TH nunthawat + Tawee888 (453047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630317-122 EV459586122TH อะนันตะปัดชะเย + dekxang (453049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จแก่นจันทร์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
82 # 3อจ630317-123 EV459586122TH อะนันตะปัดชะเย + dekxang (453051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ภู วัดต้นสน พิมพ์เข่าบ่วง เนื้อผงว่าน จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

83 # 3อจ630317-125 EG520142307TH soontorn2014 + เล็กไซโก้ (453054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ630317-126 EI761020232TH aluminium + nonthachai (453056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
85 # 3อจ630317-127 ED967728356TH บรีสพระช่วย + Kunphra (453058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ630317-129 EI744186807TH itthikorn + noi70 (453060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ630317-130 EI740825637TH zafari + พิชชากร (453061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
88 # 3อจ630317-131 EI760235515TH Hook2 + nakak_action (453034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ630317-132 EG261529358TH Kunphra + เอฟเหรียญสลึง (453118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่าย หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2508 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
90 # 3อจ630317-133 EW461882628TH JASMIN + midnightjojo (453036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์จำปีเล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (G 62%)
91 # 3อจ630317-134 EI373992574TH bangpunDD + khakprachin (453039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดมงคลทับคล้อ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.พิจิตร
92 # 3อจ630317-135 EI751348301TH พ่อมาเฟีย + chokchai (453041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
93 # 3อจ630317-136 EI720567721TH auto1800 + bank121 (453043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ


94 # 3อจ630317-139 EX485001209TH noi70 + พุทธคุณ05 (453048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประจำวันหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ630317-141 EI720008679TH sutheewwk + Pinocchio (453053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
96 # 3อจ630317-142 EI340887675TH Patumwan67 + OMBUN (453055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)(620207-121) (G 85%)
97 # 3อจ630317-143 EI766904779TH thonglor + mekya2706 (453057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (630224-004)
98 # 3อจ630317-145 EI763125332TH สิงห์ไร่กล้วย + เขยมาบตาพุด (453059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 78%)
99 # 3อจ630317-146 EI763125332TH อ้อยป่า + เขยมาบตาพุด (453062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) (G 77%)
100 # 3อจ630319-003 มังกรชล + ประมูลคุณพระช่วย (453260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-038)
101 # 3อจ630319-124 Ew784530741TH kingoriginal +Kanyapuk (453289) ตลับทอง 1 องค์ (G 82%) (น้ำหนัก 10.9 กรัม)
102 # 3อจ630319-138EX397767520TH poonsaka + พลังศรัทธา (453315) ตลับทอง 1 องค์ (G 94%) (น้ำหนัก 18.5 กรัม)
103 # 3อจ630318-162 EI675982140TH เปี๊ยกตุ๊กแก + nai_leartchon (453139) สร้อยทอง 1 องค์ (G 58%) (น้ำหนักรวม 20.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 20 มี.ค. 2563 - 08:40 น.] #72733 (17/24)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630306-021 EI678737885TH ratro (452559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630307-004 EI738402833TH ข้าวตอกแตก (452137) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630307-007 EI680722947TH nuthapol (452199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630309-001 EI708371240TH ยอดอ่างทอง (452233) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630309-006 TH01186PGDF3B Preecha_71 (452239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630309-018 EI635561965TH gymnastics (452813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630309-022 EI726311225TH ต่อยอด (452247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630309-023 EI731863725TH maymaybaa (452249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630309-024 EI668269741TH zaza2014 (452251) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ630310-005 EI720299512TH ATTORN43 (452398) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ630310-025 EI668442467TH หมูแม่ลา (452377) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630311-002 EI683302201TH maii_amulet (452533) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ630311-018 EW784998579TH Thanapong36 (452547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630311-019 NGWW000167287 srilinjee (452550) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630311-022 EI732319660TH print (452507) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630311-036 EI735898591TH เสือสมิง (452549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630311-040 EG445905824TH tongjoy (452517) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 1อจ630312-022 EI686146885TH en_amulet (452694) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ630312-031 EG043010022TH ตาโอฬาร (452688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630313-001 EI513181631TH suwankal (452751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630313-002 EI744170170TH กฤชนณแปดริ้ว (452753) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ630313-007 EI702138156TH Sittisaks (452757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ630313-009 EI749523347TH golfsriracha (452759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ630313-010 EI562197831TH tookatun (452762) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 1อจ630313-013 EI731869762TH somnuk (452786) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ630313-014 EI731869762TH somnuk (452755) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630313-020 EI668896556TH ตะพาบ (452760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ630313-022 EX481824108TH settavut (452805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ630313-025 ED922190235TH Feen_8Rew (452811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630313-026 EI753853353TH หนุ่มธนบุรี (452812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630313-029 EW958328267TH pradrem (452788) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ630313-032 EI750811178TH พระประแดง26 (452791) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ630314-002 EX422673778TH Bophantom (452894) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
34 # 1อจ630314-004 SLEN000065644TH กัปตัน072 (452905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ630314-005 EI751508025TH witbcc143 (452893) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ630314-006 EI751508025TH witbcc143 (452895) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630307-008 bluezone69 (452183) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630307-014 ภพเมืองสรรค์ (452484) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630309-020 toopronchai (452220) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ630309-026 manilmanggol (452286) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630310-028 เล็กอารี (452408) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ630311-011 กิตติ2528 (452470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630311-020 friendship (452478) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ630312-022 attta (452648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ630313-001 BlackCanary (452764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630313-002 wutfaa (452767) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ630313-008 แผนบ้านกร่าง (452772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630314-003 popular_rock (452899) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630314-004 nattasak (452881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630314-005 rooms_studio (452885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630314-006 afrosalmon (452888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630314-007 afrosalmon (452890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630314-010 lexrain (452892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630314-012 อาชาเหล็ก (452901) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630314-014 penggo (452884) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ630314-015 microsoft (452903) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630314-016 มหาเฒ่า (452887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ630314-017 พุทธคุณ05 (452889) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ630314-019 กิตติ2528 (452896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ630314-020 nuttakrit (452897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630314-022 lamunman (452842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630314-023 ๙อุอากะสะ (452898) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ630314-024 ๙อุอากะสะ (452848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ630314-025 hunter04 (452900) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
29 # 2อจ630314-027 tui07wc (452855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630318-003 เน้นพระสวย (453167) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 5 รายการ
31 # 2อจ630318-007 การันตีพระ (453123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ630318-010 การันตีพระ (453124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630318-011 การันตีพระ (453125) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ630318-013 ac100 (453122) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630307-102 EG255785860TH ทนายหลวง + artto13 (452165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพชำรุดส่วนล่าง)
2 # 3อจ630307-107 EI722745393TH nitithans + อาชาเหล็ก (452177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี
3 # 3อจ630307-122 EI671284620TH lohbetong + pichetfuse (452158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ศรีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สงขลา
4 # 3อจ630309-006 kanjana_nuna + prajak159 (452267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ630309-014 arse2007 + penggo (452639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ กรุวัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630309-106 bangpunDD + srilinjee (452309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000166225TH
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล เนื้อชินตะกั่ว จ.ลำพูน
7 # 3อจ630309-113 EI660960148TH zafari + ouyerayong (452231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
8 # 3อจ630309-129 EI726311225TH หมูทอง + ต่อยอด (452269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคง เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630309-137 EI714364248TH pramual + mitmitee (452234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มอรัญญิก กรุอรัญญิก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
10 # 3อจ630311-144 EI649584578TH BankHiWay + ริณดา (452519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน
11 # 3อจ630311-149 EI649584578TH พิชชากร + ริณดา (452527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฏร์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบมะยม จ.นครปฐม
12 # 3อจ630311-159 EX468053838TH บรีสพระช่วย + (452566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
tawat_boonyarat
พระสมเด็จกรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ630312-011 sjirapon + pound1972 (452635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 77%)
14 # 3อจ630312-012 anakey21 + pound1972 (452637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 72%)
15 # 3อจ630312-101 PTSP000129098 Watermelon + wit-18 (452603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
16 # 3อจ630312-105 ED967726205TH mrsurasit + อาลาดิน (452616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์หลังยันต์นอน ปี 2485 จ.พัทลุง
17 # 3อจ630312-107 EI620695507TH booter + Manopd (452620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพรมผิวใหม่) (G 75%)
18 # 3อจ630312-108 EI718298059TH kit01 + golfsriracha (452624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าแว่น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
19 # 3อจ630312-121 korn88 + Kaowatch (452627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)
20 # 3อจ630312-127 EI740512072TH เหน่งบางคู้ + เกื้อหนุน (452661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลงรัก จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630312-128 EI224869587TH TEE_INTER + กว๊านพะเยา (452662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดถ้ำหีบ พิมพ์ข้างเม็ด เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
22 # 3อจ630312-159 EG729855685TH noomark + เซียนน้อยหนึ่ง (452699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาลาภ เนื้ออัลปาก้า ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเชิงเขาสร้าง/เลี่ยมทองแดงชุบทอง)
23 # 3อจ630313-111 EW055240460TH zuzaa + พลังศรัทธา (452789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อว่าน จ.นครปฐม กรอบทอง(G 68%)
24 # 3อจ630313-121 EG278718744TH Retail + rachanikorn (452729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด หลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง ปี 2496 จ.จันทบุรี
25 # 3อจ630313-127 EI757721786TH SongkanA + jirarush (452741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานสามชั้นหูบายศรี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630313-128 EI757721786TH ifeelblue + jirarush (452744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสุด วัดหนองหวาย พิมพ์เศียรแหลม จ.สุราษฎร์ธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ630313-131 EI74618065TH prasertpp + เอ็มซีเค (452765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงปู่ผาด วัดไร่ รุ่น 3 เนื้อทองแดงผสม ปี 2554 จ.อ่างทอง
28 # 3อจ630314-001 Rathprasert3835 + (452839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Rabbit2518
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 43066)(G 92%)
29 # 3อจ630314-002 tagsmtd + ไม้ไท (452840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (สภาพสวย)(580511-088)
30 # 3อจ630314-003 หงส์บ้านเม้ง + patbangbon (452841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดงผสม ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (570811-168)
31 # 3อจ630314-006 Kittikhun + เบญจรงค์888 (452845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
32 # 3อจ630314-007 janaket + penggo (452904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (630305-233)
33 # 3อจ630314-008 nung919 + Meetung (452847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630314-009 nung919 + Meetung (452850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630314-010 อตกพระเครื่อง + Meetung (452852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังอุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
36 # 3อจ630314-101 LTMP000294393 เบสท์เมืองพิจิตร + kittikitti (452846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพใช้)
37 # 3อจ630314-102 EG428601916TH mootoo36 + khunpas (452851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกนูไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อผงปิดแผ่นทองแดง ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
38 # 3อจ630314-103 EI712088644TH bvmiracle + ammad (452853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(630214-204)
39 # 3อจ630314-104 EI592622427TH engineer27 + nithiwat (452856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพล้างและแต่งผิว) (G 65%)
40 # 3อจ630314-105 820160124055 beer2126 + อินทภาณี (452858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630314-106 EX360192164TH ตุ๊หลวง + น้ำฟ้าใส (452861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระอัครสาวก ศิลปะรัชกาล เนื้อทองเหลือง (ขนาดสูง 5.2 นิ้ว)
42 # 3อจ630314-108 EI736585881TH channarong23 + c_chai27 (452906) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 437) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์กลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 437) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 437) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
43 # 3อจ630314-109 EI728408624TH pattanakorn + phanom (452866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท (621029-633)
44 # 3อจ630314-110 EI741516084TH pramual + สุทธิพงษ์99 (452871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630314-112 EI733931224TH zafari + anirat_m (452865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง สร้างปี 2500-2515 (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
46 # 3อจ630314-113 EI7610009617TH Win_Amulet + คูณสตางค์ (452868) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
47 # 3อจ630314-114 EI761000961TH เจริญ42 + คูณสตางค์ (452870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
48 # 3อจ630314-115 EI761000961TH zafari + คูณสตางค์ (452873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
49 # 3อจ630314-116 EI63547642TH honda8662 + thongma (452874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
50 # 3อจ630314-117 EW773454505TH Teerasak01 + Ronado (452878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
51 # 3อจ630314-118 EL498547655TH honda8662 + jumrust (452880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
52 # 3อจ630314-119 EI748916895TH พิศุทธิ์ + yongyot (452883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร
53 # 3อจ630314-120 EI22256024TH Sangjan + ban999 (452886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ630314-121 EG047595333TH เมืองช้าง + Yuttana (452854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 72%)
55 # 3อจ630314-122 EG282958803TH Chicha + patcharapon (452857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
56 # 3อจ630314-123 EI726405925TH Khaowin + winai93 (452859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ630314-124 EI706967286TH คุ้มเสมา + koekoe (452862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
58 # 3อจ630314-125 EI748211997TH prabaiboon + narongatyc (452864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์กรรมการ เนื้อผงว่าน ปี 2497

59 # 3อจ630314-126 EI736389555TH pichet344 + Bomecool (452867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
60 # 3อจ630314-127 EW569883817TH proprayad + somsak2518 (452869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600821-041)
61 # 3อจ630314-128 EI692740165TH pramotee + Nicharida (452872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ630314-129 EI584127568TH ZuTharua + ศิษย์ปู่อุด (452876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
63 # 3อจ630314-130 EI649597188TH Inawang + คูณสตางค์ (452879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
64 # 3อจ630314-132 EI649597188TH yongyot + คูณสตางค์ (452835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 340900)
65 # 3อจ630316-004 นครพิงค์ + ประมูลคุณพระช่วย (452915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-048)
66 # 3อจ630318-104 EX377027538TH kingoriginal+มหาราษฎร์ (453137) กรอบทอง 1 องค์ (G 76%) (น้ำหนัก 6.3 กรัม)
67 # 3อจ630318-114 EI51396169TH แสงธรรม01+pol789 (453131) ตลับทอง 1 องค์ (G 60%) (น้ำหนัก 10.7 กรัม)
68 # 3อจ630318-142 EG278897538TH supotroj+Kanyapuk (453180) ตลับทอง 1 องค์ (G 84%) (น้ำหนัก 18.9 กรัม)
69 # 3อจ630318-146 EG278897555TH พ่อมาเฟีย+ Kanyapuk (453190) ตลับทอง 1 องค์ (G 76%) (น้ำหนัก 9.1 กรัม)
70 # 3อจ630318-150 EG278897541TH โจ้บารมี+ Kanyapuk (453203) ตลับทอง 1 องค์ (G 60%) (น้ำหนัก 8.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 19 มี.ค. 2563 - 08:40 น.] #72727 (16/24)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630306-020 EI577667341TH Kaka2511 (452720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630311-023 EX422673614TH Bophantom (452558) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630312-001 EI719364125TH ccmachinery (452623) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ630312-009 FAM0003552211TH kaikubkhai (452629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630312-010 EX461618305TH kosin225 (452630) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630312-011 EX505037553TH piaric (452647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630312-013 EI669389754TH datyutthaya (452649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630312-014 EI708847431TH catnip (452721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630312-016 EI433513105TH thatcharit (452652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630312-017 EI644290634TH kittikitti (452655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630312-018 EG179198985TH Smart92 (452718) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ630312-020 EI737914972TH apipong (452659) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ630312-021 EI658499294TH pigkolo (452669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630312-025 SPKH000013789 techinmonpan (452672) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ630312-026 EX418020871TH supasuta1968 (452675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630312-027 EI716442040TH nottoขอนแก่น (452679) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630312-028 EI714427107TH รถโฟร์ค (452681) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ630313-006 EV472982278TH o-larn (452817) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630312-007 ฅนบางใหญ่ (452691) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630312-011 พองาม (452642) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 2อจ630312-021 Sdiss (452646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630312-025 vitaya (452654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630312-026 vitaya (452656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630316-004 โก๋โรจน์ (452947) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ630316-005 โก๋โรจน์ (452951) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ630316-006 โก๋โรจน์ (452955) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 2อจ630316-007 โก๋โรจน์ (452961) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ630316-008 โก๋โรจน์ (452966) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ630316-009 โก๋โรจน์ (452970) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ630316-010 โก๋โรจน์ (452973) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630316-011 โก๋โรจน์ (452978) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ630316-013 โก๋โรจน์ (452981) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ630316-014 โก๋โรจน์ (452985) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ630316-015 โก๋โรจน์ (452923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ630316-016 โก๋โรจน์ (452926) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ630316-017 โก๋โรจน์ (452929) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630317-001 การันตีพระ (453028) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
20 # 2อจ630317-002 การันตีพระ (453031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630317-016 การันตีพระ (453027) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ630317-018 bluezone69 (453071) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 5 รายการ
23 # 2อจ630317-030 patchara (453095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
24 # 2อจ630317-031 การันตีพระ (453032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630313-012 Bophantom + tomtam2516 (452750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (550426-062)
2 # 3อจ630314-004 มังกรชล + ประมูลคุณพระช่วย (452843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจาการเก็บ) (581007-037)
3 # 3อจ630314-005 looknam1 + (452844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-047)
4 # 3อจ630317-109 EI744677430TH kingoriginal+ noompure (453097) กรอบทอง 1 องค์ (G 77%) (น้ำหนัก 4.3 กรัม)
5 # 3อจ630317-110 EI744677430TH kingoriginal+ noompure (453116) กรอบทอง 1 องค์ (G 85%) (น้ำหนัก 5.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 18 มี.ค. 2563 - 08:34 น.] #72720 (15/24)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630305-005 EI728801354TH bangpunDD (451969) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ630311-013 EI71296464TH chokchai (452488) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ630311-028 EX452331715TH ต่ายวัดหนึ่ง (452510) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ630312-024 EI745926014TH seranee (452698) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ630313-004 EG572646217TH พรชมพู (452814) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630313-005 EV472982278TH o-larn (452816) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 1อจ630313-011 EG572646248TH พรชมพู (452819) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630313-012 EI751324565TH chokchai (452821) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630313-016 EI680726325TH long_g (452822) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
10 # 1อจ630313-017 EI680726325TH long_g (452823) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630313-018 EI680726325TH long_g (452824) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
12 # 1อจ630313-019 EI680726325TH long_g (452825) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630313-027 EG573422343TH mumu99 (452827) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630313-028 EG573422343TH mumu99 (452815) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630313-030 EI354882085TH oasmnk14 (452818) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630313-031 EI354882085TH oasmnk14 (452820) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630310-022 ภพเมืองสรรค์ (452728) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ630310-023 ภพเมืองสรรค์ (452731) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630311-004 ทิวทัศน์ (452577) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630312-005 Wachilapat (452707) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630312-013 monokuro (452710) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ630312-020 Boss7 (452713) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ630316-003 vittaya14 (452940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ
8 # 2อจ630316-012 การันตีพระ (452909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630316-023 การันตีพระ (452913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630316-027 berry (452910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630309-107 EX381646753TH น้องจักรพงษ์ + KID_2 (452754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ630310-106 EG281416491TH liklyprathai + แซนวิช (452828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร จ.นครสวรรค์
3 # 3อจ630312-003 prapusak + (452602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-036)
4 # 3อจ630312-004 prapusak + (452605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-046)
5 # 3อจ630313-001 penggo + buspom (452730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630313-002 Watermelon + buspom (452732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ630313-003 itthikorn + นับตังค์ (452734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
8 # 3อจ630313-004 pirat9 + Buncha (452831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบมะยม กรุลั่นทม เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(610611-065)
9 # 3อจ630313-005 Amuletism + Buncha (452738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (590319-126)
10 # 3อจ630313-007 c_chai27 + Buncha (452740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่น 80 ปี เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ630313-008 booter + sirisaksrijaem (452742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (570607-096) (G 58%)
12 # 3อจ630313-009 supol + บรีสพระช่วย (452743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(630210-210) (G 64%)
13 # 3อจ630313-010 supol + บรีสพระช่วย (452746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)(630207-022)(G 78%)
14 # 3อจ630313-101 EW296649648TH Sapap + อี๊ดเมืองเลย (452756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
15 # 3อจ630313-102 EI701444509TH poshwises + Tanadol1969 (452761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็กสองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (G 78%)
16 # 3อจ630313-103 EI744170170TH pontat567 + กฤชนณแปดริ้ว (452763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อทองคำ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)
17 # 3อจ630313-104 EV904921619TH gunnerkit + เอสายชล (452766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2536 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ630313-105 EF173353678TH Win_Amulet + kungkung1 (452769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
19 # 3อจ630313-106 EI759620944TH โต้งกระนวน + เสือสมิง (452776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัวหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
20 # 3อจ630313-107 EG261524965TH kaity + แก้วหลังวิก (452778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 76%)
21 # 3อจ630313-108 EI730609871TH manutsri + จิต141 (452781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เพชรกลับ ปี 2482 จ.นครสวรรค์
22 # 3อจ630313-109 EI731022265TH บรีสพระช่วย + jamesza (452783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3 นิ้ว)
23 # 3อจ630313-113 EI613865894TH plantpeam + supha (452833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 66%)
24 # 3อจ630313-114 GSPZ000013990 atta77 + korn88 (452830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาเชียงแสน วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.พิษณุโลก
25 # 3อจ630313-115 EI723313258TH aluminium + newzalagun (452793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป ร.ศ.126 เนื้ออัลปาก้า ปี 2451 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
26 # 3อจ630313-116 EF324907606TH kasemkit + P-P-mary (452795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปากชุบนิกเกิล ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ630313-117 EI7177652795TH limmy + bank121 (452796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2522 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ630313-118 EG278718713TH napon + rachanikorn (452798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. สมัยรัชกาลที่ 9 พระราชทานผู้ไปสงครามเกาหลี เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630313-119 EW152550292TH ลู่เฉินเฟย + arnonprakrng (452800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630313-120 EW509974056TH เมืองช้าง + ต้นกรมทาง (452801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุบ้านตาก เนื้อชินตะกั่ว จ.ตาก (ขนาด 5.4 ซม.)
31 # 3อจ630313-122 EI683189042TH paisarn + ไข่มุข (452733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธสิริโลกนาถ วัดสระเกศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 36/หน้าตัก 9 นิ้ว)
32 # 3อจ630313-123 EI733713343TH mark-max + Red54 (452735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 81%)
33 # 3อจ630313-125 EI713740945TH Retail + อัครพนธ์ (452832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงว่าน **ไม่ระบุที่สร้าง
34 # 3อจ630313-126 EI766200559TH เมืองช้าง + ลิงทอง (452739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
35 # 3อจ630313-129 EI717661713TH kiattisak + sckew (452747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
36 # 3อจ630313-130 EX465768844TH korarit + lulytoon (452749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (621220-093)(G 81%)

37 # 3อจ630313-132 EI36114485TH tamonwon + pou89 (452768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
38 # 3อจ630313-134 EI348043175TH ศิษพ่อมุ่ย + jozaa (452773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
39 # 3อจ630313-135 ITCA000036696 zafari + nopparat88 (452775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
40 # 3อจ630313-137 EF627685084TH อาราธนา + dear_dynamic (452779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ630313-138 EF664125755TH gunnerkit + addoo (452780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ630313-139 EI656669265TH penggo + nanin (452782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ630313-141 EI750811178TH six_cm + พระประแดง26 (452792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อโต วัดบางพลี พิมพ์ก้นอรหัง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
44 # 3อจ630313-142 EI570333560TH psiam + chanple (452794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ
45 # 3อจ630313-143 EI536097438TH xin613 + ไอซ์_บ้านหมอ (452797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9800)
46 # 3อจ630313-144 TMTP000067788TH zafari + มีคุณ (452799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
47 # 3อจ630313-145 EI679177547TH Kittissak + บ้านกรอบเงิน (452802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่น 122 ปี พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.6 กรัม)
48 # 3อจ630313-146 EI734850164TH viosturbo + Man2517 (452803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอกโค้ดเพิ่ม 2 โค้ดภายหลัง) (สภาพล้างผิว)
49 # 3อจ630313-147 EI740518265TH สุธาสินี + แซนวิช (452804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 49757)
50 # 3อจ630313-148 EI560831335TH น_สุขปลอด + เสกโสร่งบาน (452807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน
51 # 3อจ630313-149 EI670491767TH supol + sak15 (452808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 60%)
52 # 3อจ630313-150 EI617379368TH Bophantom + Angle99 (452810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (580211-116)
53 # 3อจ630313-151 RLSC000069191 njeesom + makluayka (452752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น 60 พรรษา มหาราชินี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ลำปาง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 17 มี.ค. 2563 - 08:36 น.] #72710 (14/24)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630309-011 EG573406218TH mumu99 (452307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ630309-012 EG573406218TH mumu99 (452310) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ630309-013 EG573406218TH mumu99 (452312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ630309-014 EG573406218TH mumu99 (452314) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630310-002 EG572646089TH พรชมพู (452358) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
6 # 1อจ630310-004 EG572646061TH พรชมพู (452363) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630310-006 EG572646075TH พรชมพู (452366) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 1อจ630310-009 EG621158822TH โชติอนันต์ (452371) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ630310-013 EI728822408TH bangpunDD (452401) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630310-014 EG572646092TH พรชมพู (452407) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630310-015 EX481556565TH taeprakeng99 (452411) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ630310-022 EG572646101TH พรชมพู (452426) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630310-023 QSV0000182913 thanaj (452430) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
14 # 1อจ630310-024 EG196584136TH ต่ายวัดหนึ่ง (452409) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ630311-001 EI695693337TH เด็กนอก (452530) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ630311-003 EI695693323TH wit-18 (452536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630311-004 RS10000119617TH Chonticha82 (452595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630311-006 EI605438611TH aksomsak (452538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630311-007 EI692719619TH paxake (452540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630311-008 EI727328598TH kusuma69 (452543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630311-010 EI659572662TH tatty (452544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630311-011 EI732319673TH print (452532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ630311-017 EI718512976TH rattasah (452545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630311-024 EI690380252TH HatPra (452564) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
25 # 1อจ630311-025 EI732319660TH print (452582) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ630311-027 EI670847681TH sza1200 (452586) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630311-029 EI670847681TH sza1200 (452587) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ630311-030 EI670847681TH sza1200 (452588) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ630311-031 EG573409497TH mumu99 (452589) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ630311-032 EG573409497TH mumu99 (452590) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630311-033 EG573409497TH mumu99 (452591) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ630311-037 EU659934450TH saowaluk12 (452552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ630311-038 EI744641554TH เอ็มซีเค (452554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ630312-006 EI694492325TH BankHiWay (452711) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 1อจ630312-008 EW958328275TH pradrem (452712) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 1อจ630312-019 EG257034205TH Suradech (452715) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
37 # 1อจ630312-030 EI751324574TH chokchai (452716) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630305-012 boboaf (452015) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 2อจ630310-025 penpathum (452406) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630310-026 penpathum (452412) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630310-038 กานกินรี (452417) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630310-039 กานกินรี (452421) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630310-040 กานกินรี (452423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630311-002 nuaypkt (452466) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630311-005 ทิวทัศน์ (452569) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ630311-006 sakwat (452570) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ630311-009 prakit0112 (452573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630311-010 prakit0112 (452574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630311-012 vipawadee (452472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630311-017 vios2877 (452475) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ630311-021 Buransuk (452467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630311-024 pong1983 (452482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ630312-014 nuaypkt (452632) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630314-008 viwat (452836) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630314-009 viwat (452837) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630309-001 DRAGON13 + oudood (452253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (610310-017)
2 # 3อจ630309-017 mntpt + ApiPra19 (452294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (G 76%)
3 # 3อจ630310-105 EI605437911TH PHLOI + aksomsak (452396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
4 # 3อจ630311-107 EG628317735TH zafari + ARROW (452514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล ๕ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ630311-145 EI649584578TH seed-seed + ริณดา (452521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.จันทบุรี
6 # 3อจ630312-006 srisuwan + มือปราบตลาดสด (452612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาราช เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 16 มี.ค. 2563 - 08:35 น.] #72668 (13/24)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630229-008 EI664357255TH เล็กรางบัว (452384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630303-011 EI638284590TH thanny06 (451798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630309-003 NGWW00166226TH srilinjee (452204) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ630309-005 EW958328094TH pradrem (452208) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630309-008 EG573406218TH mumu99 (452295) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
6 # 1อจ630309-009 EG573406218TH mumu99 (452300) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630309-010 EG573406218TH mumu99 (452303) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630309-017 EI738611788TH เด็กใหม่ (452211) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
9 # 1อจ630310-003 PTY000717934 Manunicon (452448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630310-007 EI722670911TH PHLOI (452347) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ630310-016 EX481556565TH taeprakeng99 (452364) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630310-017 EI730536176TH ศิษย์ท่านขุน (452367) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ630310-020 EI726362425TH dkny1800 (452370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630310-026 EX465843514TH arun2528 (452380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630302-018 pui1228 (451608) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ630302-032 เสพดศรีราชา (451741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630304-016 โจวงศ์สว่าง (451938) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630309-018 ชัยเจเจ (452266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630309-019 Buncha (452216) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
6 # 2อจ630309-022 penggo (452223) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ630309-028 hunter04 (452297) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630309-029 hunter04 (452299) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
9 # 2อจ630310-020 doyct (452419) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630310-021 rongfox (452403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630310-024 disakorn (452404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630310-027 RTPRA (452405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630310-030 ทวดนรรัตน์ (452416) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ630310-037 pratoe99 (452335) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630313-003 บรีสพระช่วย (452770) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ
16 # 2อจ630313-004 การันตีพระ (452727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630313-007 การันตีพระ (452826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630302-023 sitthawee + greenday88 (451739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระซุ้มเถาวัลย์ กรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ630312-001 เซียนหัดส่อง + pecth88 (452599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 67%)
3 # 3อจ630312-002 sekson + rachane53 (452600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630312-005 SaSut + สว่างเทวะ (452609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
5 # 3อจ630312-007 ราชสีห์ + พองาม (452614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630312-008 สุชาดา + boboaf (452617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
7 # 3อจ630312-009 พิษณุแก่น + attta (452618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
8 # 3อจ630312-010 Doe07 + baipo (452622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดวิเวกฯ พิมพ์หลังยันต์จม เนื้อผง ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา
9 # 3อจ630312-102 EI649593376TH Prichar + เชาว์วิทย์ (452607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
10 # 3อจ630312-103 EI741840088TH หม่อง + phatcharoen (452610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (620107-134)
11 # 3อจ630312-106 EI570354352TH Kag2509 + chanple (452619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 339) (G 81%)
12 # 3อจ630312-109 EI656074093TH gumoo007 + waves (452626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อดิน ปี 2508 จ.สุพรรณบุรี
13 # 3อจ630312-111 EX480282153TH นนท์รามคำแหง + (452631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pongpamorn
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 68%)
14 # 3อจ630312-112 EI682793257TH กุ้งหวาน + ImGhost (452633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630312-113 EI723446427TH phoomchai + kortzean (452634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(620530-172)
16 # 3อจ630312-114 EI658166186TH naykrong + yingaree (452636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 70837)
17 # 3อจ630312-115 EI690376828TH boomboys + kitaroman666 (452638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และแต่งผิว)
18 # 3อจ630312-116 EG483702190TH tatapun + เจ้าสัวเก้า (452640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
19 # 3อจ630312-117 EI456603820TH AnanHH + phichet (452724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 520)
20 # 3อจ630312-118 EI713740441TH Tochiro + pop_vat (452641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.นครปฐม
21 # 3อจ630312-119 EI743205592TH Sololo + Wnk809 (452643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)
22 # 3อจ630312-122 EI720025368TH pou89 + prasan32 (452645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (G 63%)
23 # 3อจ630312-123 EI669982021TH Retail + sarayut1986 (452650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ630312-124 EG729855209TH เอตะทัคคะ + เซียนน้อยหนึ่ง (452653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (620214-112) (G 78%)

25 # 3อจ630312-125 TH01186QQ5T4B Suparat_2832 + suphahat (452657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
26 # 3อจ630312-126 EI712097411TH เมืองช้าง + เทียมเยาวราช (452660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 3000 บาท)
27 # 3อจ630312-129 EG350157273TH lovehunterlove27 + (452719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จำปาเอฟซี
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เลี่ยมเงิน จ.นครปฐม (สภาพใช้)
28 # 3อจ630312-130 EI731914648TH น้องแจนกรุงเก่า + pattanakorn (452665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
29 # 3อจ630312-131 EG092811237TH yaozm + apiwat4825 (452667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(580522-032) (G 67%)
30 # 3อจ630312-134 EI654289026TH motomoshi + พิชชากร (452674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2464 จ.สมุทรสาคร (630228-154)
31 # 3อจ630312-135 EI712140640TH poshwises + aeykolok (452676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630312-137 EI688869081TH phubed + ธนกฤต999 (452678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
33 # 3อจ630312-138 EI688869081TH rachean + ธนกฤต999 (452680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630312-139 EI644290603TH mk_classic + kittikitti (452682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิซิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
35 # 3อจ630312-140 EG179198985TH นายแก้ว + Smart92 (452684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) (G 83%)
36 # 3อจ630312-141 EI697309607TH nikomss + jozaa (452723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี

37 # 3อจ630312-142 KAOL000525411 มหกรรมพระเครื่อง + (452717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 63%)
38 # 3อจ630312-143 EI659041704TH หม่อง + note33 (452658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
39 # 3อจ630312-144 EI717290093TH tuchaisuwan01 + เพิ่มศักดิ์ (452663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ พิมพ์บัวใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (G 69%)
40 # 3อจ630312-145 EI25134679TH รถโฟร์ค + toyota888 (452722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
41 # 3อจ630312-146 EI701444472TH รถโฟร์ค + Park-- (452664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
42 # 3อจ630312-147 EF552219563TH Bophantom + storm17 (452666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ630312-148 EF552219563TH kit01 + storm17 (452668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630312-149 EI730584052TH masterbill + พิมพ์พิมล (452671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630312-150 EG286217271TH noi70 + Juicy (452673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 5200)
46 # 3อจ630312-151 EI656261944TH เหรียญหลวงพ่อคูณ + yaozm (452683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณทวี เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 236)
47 # 3อจ630312-152 EG260351217TH sanya1002 + Kampeang (452686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ ปี 2518 จ.ระยอง

48 # 3อจ630312-155 EI728884597TH wiroj + เขยมาบตาพุด (452693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 90%)
49 # 3อจ630312-156 EI716109968TH artman7007 + chaiwatar (452695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (621221-057)(G 64%)
50 # 3อจ630312-157 EI761501588TH somboonput + poshwises (452697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (630210-194)
51 # 3อจ630312-158 EI686978092TH sakdaspc + Watermelon (452725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
52 # 3อจ630313-110 EI750304882TH lomlopburi +PHLOI (452787) กรอบทอง 1 องค์ (G 51%) (น้ำหนัก 5.3 กรัม)
53 # 3อจ630313-112 EW055240460TH zuzaa+พลังศรัทธา (452790) ตลับทอง 1 องค์ (G 81%) (น้ำหนักรวม 25 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 14 มี.ค. 2563 - 08:39 น.] #72608 (12/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630302-010 EG256980088TH Suradech (451626) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ630302-018 EV472982176TH o-larn (451625) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ ไม่สรุปผล 19 องค์
3 # 1อจ630303-008 EW926666277TH ตั้มปราจีน (451792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630304-024 EI713846218TH ชินครับ (451916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630305-010 EI692971915TH ottowa (452008) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ630305-022 EI692948109TH Bobber1979 (452036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630305-026 EI692982635TH ธนกฤตพระเครื่อง (452024) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ630306-002 EX424404544TH บัวลอย (452101) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630306-009 EI718263465TH คุณตาวิธาน (452123) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630307-017 EI667493860TH พระลพ (452190) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
11 # 1อจ630307-021 EI694429177TH k9cob (452156) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 1อจ630307-022 EI692627909TH ken888 (452149) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630307-023 EU748654955TH o-larn (452188) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 1อจ630307-024 EI632392070TH ณัฐพงศ์716 (452562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630312-012 EI669389754TH datyutthaya (452706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630312-015 EI708847431TH catnip (452709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630302-037 พิชาญ (451718) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ630303-008 teechai (451808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630305-002 donkingddd (451944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630305-003 OMBUN (451946) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630305-004 OMBUN (451948) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630305-005 wutisil (451950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630305-006 Siriyod (451951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630305-017 toeyway (451998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630306-003 nuaypkt (452085) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
10 # 2อจ630306-008 กสิกร (452133) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630306-014 จอมยุทธ77 (452083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ630307-013 surasak2504 (452192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630312-001 การันตีพระ (452598) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ630312-002 การันตีพระ (452601) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ630312-003 การันตีพระ (452604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630312-004 การันตีพระ (452606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630312-012 พองาม (452700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630312-015 keng_kung (452702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630312-016 การันตีพระ (452608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630312-017 การันตีพระ (452611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ630312-018 การันตีพระ (452615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ630312-019 การันตีพระ (452621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630312-027 เน้นพระสวย (452726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630229-109 EI683557008TH bangpunDD + Tawee888 (451567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
2 # 3อจ630302-127 EI452193112TH pramual + tone555 (451715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
3 # 3อจ630302-128 EI452193112TH chaay + tone555 (451719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ630302-135 820153826984 ลู่เฉินเฟย + เชน3536 (451690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดสุวรรณฯ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630303-128 EI714911139TH willy + หลานดาบหัก (451754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก เนื้อดิน จ.สุโขทัย
6 # 3อจ630304-104 EX471335754TH ณัฐวลัญช์ + bancha18 (451826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
7 # 3อจ630304-109 EI660274502TH Patumwan67 + SANTI_MN (451837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 80%)
8 # 3อจ630304-150 EI675494310TH loongmike + attapon(451861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน เนื้อดิน
9 # 3อจ630304-154 EF379813205TH เบสท์เมืองพิจิตร + ธัมปารี_16 (451852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดอัมพวา เนื้อผง
10 # 3อจ630304-157 EI691637913TH korn88 + janya (451864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก
11 # 3อจ630305-001 nopakk + Pboonchai (451942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

12 # 3อจ630305-107 EI151381731TH pirat9 + pol789 (451963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (610510-095)
13 # 3อจ630305-123 EI659991664TH bella + ก้อนกรวด (451956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
14 # 3อจ630305-136 EW509946660TH LexCyber + ต้นกรมทาง (451979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
15 # 3อจ630306-115 EG621098960TH Dang2 + AONGKALOY20 (452081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ630306-126 EW572562185TH PHLOI + ขนมหวาน (452115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงศ์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
17 # 3อจ630306-130 EI654626562TH penggo + ชวนชื่น (452119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเห้งเจีย วัดเล่งเน่ยยี้ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ630306-134 EI667349633TH poshwises + กระติบ (452102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ630307-109 EI654625730TH tuszaa + ชวนชื่น (452182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2460 จ.ลพบุรี
20 # 3อจ630307-110 EI729865886TH SongkanA + TaNachaut (452185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)
21 # 3อจ630307-114 PSP0003640540 Oat_Phk + บารมีธรรม (452144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลักษณ์หน้าทอง หลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อหนังกลอง ปี 2552 จ.อ่างทอง
22 # 3อจ630307-115 NGWW000165572 seed-seed + wilairat_22 (452146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสุด รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สมุทรสาคร
23 # 3อจ630309-004 tiktik03 + ประมูลคุณพระช่วย (452261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-044)

24 # 3อจ630309-005 excavator + (452264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-034)
25 # 3อจ630309-012 สมเกียรติ111 + (452287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
lovehunterlove27
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อถักเชือกลงรัก ปี 2548 จ.นครปฐม
26 # 3อจ630309-016 Arjaree56 + Panamera (452292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม พิมพ์มารวิชัย เนื้อสำริด จ.เชียงราย (ขนาด 4.5 นิ้ว) (สภาพซ่อมพระภักตร์และพระเกศ)
27 # 3อจ630309-021 tuchaisuwan01 + (452494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manilmanggol
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 62%)
28 # 3อจ630309-024 นางฟ้าหมายเลข 1 + (452496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bankthekop
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ630309-116 EI713719832TH บิ๊ก2521 + pop_vat (452321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์ก้านมะลิ เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี
30 # 3อจ630309-123 EI654642605TH Bophantom + พิชชากร (452252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
31 # 3อจ630309-132 EI712889217TH Park--PrapradanG + (452224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
อินทภาณี
เหรียญเซียนแปะโค้ว วัดหัวตะเข้ รุ่นแรก เนื้อเงิน
32 # 3อจ630309-135 EW572561777TH Bobbie + ขนมหวาน (452230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดละโว้ วัดกำแพง พิมพ์หลังพระเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี
33 # 3อจ630309-141 EI675467711TH Choke5383 + Ninja_Fast (452322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(630219-045) (G 59%)

34 # 3อจ630310-002 Tatchapong + บ้านเลน (452329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(571016-136) (G 85%)
35 # 3อจ630310-003 HatPra + mai1975 (452338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม (G 73%)
36 # 3อจ630310-004 วศินสาริยา + tagsmtd (452344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
37 # 3อจ630310-005 ของสะสม + punpun (452351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630310-006 ตราชั่ง + neweye24 (452356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630220-133)
39 # 3อจ630310-007 มังกรชล + ประมูลคุณพระช่วย (452362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจาการเก็บ) (581007-035)
40 # 3อจ630310-008 มังกรชล + ประมูลคุณพระช่วย (452369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-045)
41 # 3อจ630310-101 ED926359682TH นันทวัน2460 + ยศศิริ (452375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)
42 # 3อจ630310-102 EI520837410TH Ketnada + คเวสโก (452381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์แปดพระองค์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ630310-103 ET099199386TH safety-tee + ซิตี้ฮันเตอร์ (452387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
44 # 3อจ630310-107 EI630899553TH murbur + อิทธิมงคล9 (452400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ วัดตรีทศเทพฯ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงิน ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630310-108 RM34000715369 itthikorn + numpraram2 (452410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่) (G 84%)

46 # 3อจ630310-109 RM34000715369 kanbetter54 + numpraram2 (452413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดมกุฎฯ พิมพ์พระพุทธชินสีห์ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630310-110 EG566046386TH lekmahoran + มะโหน่ง (452418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630310-111 EI712076442TH noi70 + เทียมเยาวราช (452325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่ดี วัดเทวสังฆารามฯ เนื้อสำริด ปี 2485 จ.กาญจนบุรี
49 # 3อจ630310-112 EI605437315TH poshwises + aksomsak (452327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม
50 # 3อจ630310-113 EG017777575TH อาทอเนกทาสัง + Society (452332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง จ.ระยอง (หมายเลข 17)
51 # 3อจ630310-114 EI688554034TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + (452334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pound2007
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.นครปฐม
52 # 3อจ630310-115 EI688554048TH ทรงธรรมบ้านสวน + (452337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pound2007
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม
53 # 3อจ630310-116 EI731867735TH แม่ตะเคียนทอง + joeenok (452341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
54 # 3อจ630310-117 EI731867735TH vongsomboon + joeenok (452345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)
55 # 3อจ630310-118 QSV0000186765 กุ้งหวาน + Doe07 (452350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ630310-119 EI701892325TH jojosan + ขุมทรัพย์พระ (452353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ (630111-185)
57 # 3อจ630310-120 EI722679116TH khrawsadid + marchtu23 (452357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(580917-066) (G 84%)
58 # 3อจ630310-121 EI706219031TH jouicepeam + โชคเจริญ (452349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
59 # 3อจ630310-122 gek1414 + Lord636 (452355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
684713983057313792
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 58%)
60 # 3อจ630310-123 EI715056115TH boatM3 + Tumkung (452360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
61 # 3อจ630310-124 EI740406105TH Chimpalee + jarungrux (452446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630226-481)
62 # 3อจ630310-125 EI723408888TH piccachoo + assawin (452372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อชินเขียว จ.นครปฐม
63 # 3อจ630310-126 EI649585785TH prayoyo2510 + ริณดา (452382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
64 # 3อจ630310-127 EI617376534TH VAIVIT + tar001 (452385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(620727-136)
65 # 3อจ630310-128 EI717847602TH zafari + นันทวัน2460 (452389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 21948)
66 # 3อจ630310-129 BW82000160841TH sombatbs + Exdesign (452438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 849)
67 # 3อจ630310-130 BW82000160841 โต๊งเหน่ง001 + Exdesign (452394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
68 # 3อจ630310-131 EI688554051TH phoomchai + pound2007 (452432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวรรณ วัดปากพยูน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พัทลุง (สภาพสวย)
69 # 3อจ630310-132 EI744110264TH Ong1971 + กฤชนณแปดริ้ว (452434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พะเยา

70 # 3อจ630310-133 STTS0000061360 hhanzhu + mobyga (452436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสาคร หลวงพ่อรัตน์ วัดป่าหวาย เนื้อเรซิ่น จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
71 # 3อจ630310-134 EI673382695TH Oat_Phk + Arunlert69 (452439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 81%)
72 # 3อจ630310-135 EI649569403TH poshwises + ริณดา (452441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ630310-136 EI649569403TH Kittisaktnd + คูณสตางค์ (452443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630310-137 EI649569403TH You9199 + ริณดา (452444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
75 # 3อจ630310-138 EI717258875TH บรีสพระช่วย + เจก่ะวาย (452445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
76 # 3อจ630310-139 EI750301648TH ธันวา + โกวบ้อ (452447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630310-140 EI717258844TH noi70 + เจก่ะวาย (452449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ630310-141 EW784518445TH หม่อง + Kanyapuk (452361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
79 # 3อจ630310-143 EF552219501TH jouicepeam + storm17 (452450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2537 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดและเพชรหน้าทั่ง) (G 66%)
80 # 3อจ630310-144 EF552219501TH joeenok + storm17 (452368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม
81 # 3อจ630310-145 EI717234635TH Mongatae + Tham99 (452373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 77%)

82 # 3อจ630310-146 EI717258889TH korn88 + เจก่ะวาย (452376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
83 # 3อจ630310-147 EI698991825TH แค่นี้ก็พอ + อนันตรา (452379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ630310-148 TPD007A001912 nunthawat + Xdireak (452383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ ยาว เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์
85 # 3อจ630310-149 EI709980635TH Bophantom + บอลบาแดง (452388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
86 # 3อจ630310-150 EG179221896TH PHLOI + thanaanan (452391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นสุดท้าย เนื้ออัลปาก้า ปี 2520 จ.สกลนคร
87 # 3อจ630310-152 EI661479555TH ศิษย์พระครูไข่ + (452397) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
ชายพระเครื่อง
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]


88 # 3อจ630311-001 สุธาสินี + cuntona (452476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภคูณเงินคูณทอง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
89 # 3อจ630311-002 poshwises + benratta (452479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
90 # 3อจ630311-003 เบสท์เมืองพิจิตร + แก้วอุษา (452481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ630311-004 Prichar + ทศกัณ (452485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ630311-005 itthikorn + friendship (452486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
93 # 3อจ630311-006 Skamulets + gun87 (452489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ เนื้อสำริด ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
94 # 3อจ630311-007 lertsak + Buransuk (452493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (620619-018)(G 91%)
95 # 3อจ630311-102 RP723092843TH Bophantom + วิเศษชัยชาญ (452502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(610302-104)
96 # 3อจ630311-103 EI654661723TH WorapongP + ชวนชื่น (452504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (630220-032)
97 # 3อจ630311-104 EI683302201TH wit50 + maii_amulet (452506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
98 # 3อจ630311-105 EI649586755TH loongmike + ริณดา (452509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ630311-106 EI748000750TH เน้นพระสวย + berry (452511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์ (สภาพล้างผิว)

100 # 3อจ630311-108 EI649593291TH nung919 + usaku (452515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.ราชบุรี
101 # 3อจ630311-109 EI666193838TH poshwises + ไก่ท่าข้าม (452518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ630311-110 EI666193838TH kiattisak + ไก่ท่าข้าม (452520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางประทานพร หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ630311-111 EI704211962TH PHLOI + Thecivil (452523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นสร้างแท็งก์น้ำ เนื้อเงิน ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้) (G 69%)
104 # 3อจ630311-112 EI671294410TH aluminium + ถุงข้าว (452526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1571)
105 # 3อจ630311-113 EI659856810TH watcharapong99 + (452528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phot87616
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)
106 # 3อจ630311-115 EI634798016TH แปะยุ้ย + SOMDED (452531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
107 # 3อจ630311-116 EI717053015TH nitithans + ball_amulet (452534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี
108 # 3อจ630311-117 EI673371383TH โชติอนันต์ + ฐณะวัฒน์ (452535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
109 # 3อจ630311-118 EG261522981TH siripon73 + รัตน์เนินพระ (452537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อราน)
110 # 3อจ630311-119 EX348493413TH bunpotth + mitmitee (452539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงพระเชตุพน กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์สิบพระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
111 # 3อจ630311-120 EI522638062TH บรีสพระช่วย + Worakits (452594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

112 # 3อจ630311-121 RPKN000049643 Ketautomotive + ยศศิริ (452465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอคอติ่ง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
113 # 3อจ630311-122 EI613180214TH maipa + นายชลิต (452468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
114 # 3อจ630311-123 TH01186SQMX6B Bophantom + (452469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nateekumjudpai
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
115 # 3อจ630311-124 EI660433708TH fifadida + bongbiab (452471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) (611008-067)(G 60%)
116 # 3อจ630311-125 EI666067888TH Prichar + เพชรมรดกไทย (452473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
117 # 3อจ630311-126 EI6666067888TH หนุ่ยดีเจริญ + เพชรมรดกไทย (452592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ630311-128 EI411324096TH เสนาะ53 + Vorajak (452477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นสร้างบารมี พิมพ์หลังแบบ เนื้อนากหน้าทอง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 10)(581019-005)
119 # 3อจ630311-129 EI750101553TH วศินสาริยา + BigBone (452480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
120 # 3อจ630311-130 EI660293078TH หม่อง + SANTI_MN (452483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
121 # 3อจ630311-131 EV294513055TH adisornb + madeowsri (452487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
122 # 3อจ630311-132 EV294513055TH midori + madeowsri (452491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ พิมพ์หลังกระต่าย เนื้อผงคลุกรัก จ.พิจิตร (571114-232) (G 81%)
123 # 3อจ630311-133 EV294513055TH art8888 + madeowsri (452492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)

124 # 3อจ630311-134 EI664694315TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + บางบาง (452495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดบางบัวทอง เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.นนทบุรี
125 # 3อจ630311-135 EI314847117TH panthong2522 + pound1972 (452497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
126 # 3อจ630311-136 EI751110313TH DDman + จุ๊สุราษฎร์ (452498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
127 # 3อจ630311-137 EI718512976TH supanutk + rattasah (452501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
128 # 3อจ630311-138 EI670858826TH DDman + จุ๋มจิ๋ม (452503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
129 # 3อจ630311-139 EG428604696TH nitithans + doopradee (452505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี
130 # 3อจ630311-140 EX481567015TH PTTproforma + sipong (452508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ ๕ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
131 # 3อจ630311-141 EI649584578TH Kansuk + ริณดา (452512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
132 # 3อจ630311-142 EI704554049TH beer2126 + เสน่หา (452513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
133 # 3อจ630311-143 EI649584578TH Jamjadam + ริณดา (452516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ630311-146 EI683189011TH ตหนองรี + ไข่มุข (452522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์สร้าง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 09107)
135 # 3อจ630311-147 EI649584578TH joeenok + ริณดา (452524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

136 # 3อจ630311-148 EI649584578TH บรีสพระช่วย + ริณดา (452525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
137 # 3อจ630311-150 EI649584578TH พิชชากร + ริณดา (452529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
138 # 3อจ630311-151 EI649584578TH พิชชากร + ริณดา (452548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 85 ปี เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ราชบุรี
139 # 3อจ630311-152 ED971294470TH sipong + Beung (452551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (630226-461)(G 70%)
140 # 3อจ630311-153 EX401519107TH apichaidon + คาถาพระเครื่อง (452553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก) (G 78%)
141 # 3อจ630311-154 EF552219135TH bangpunDD + storm17 (452557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
142 # 3อจ630311-155 ED930795499TH itthikorn + หม่อง (452560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (621021-386)
143 # 3อจ630311-156 EI552219135TH thevit + storm17 (452561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)
144 # 3อจ630311-157 EF552219135TH napon + storm17 (452563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
145 # 3อจ630311-160 EI331198709TH เมืองช้าง + LEEYA (452568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(620130-041) (G 62%)
146 # 3อจ630311-161 EI705117654TH นิดท่าพระ + nilut (452571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 77%)
147 # 3อจ630311-163 EI691229361TH ขุนแผน50 + ziggaza (452575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2514 จ.สิงห์บุรี

148 # 3อจ630311-164 EI59835835TH warship09 + miokikujung (452576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1122)
149 # 3อจ630311-165 RP752951337TH nitithans + sawatvet (452578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบ เนื้อผงลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี
150 # 3อจ630311-166 EI514165723TH Sombat14 + ไผ่งาม (452579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคันธารราษฎร์ เนื้อดิน ปี 2506 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
151 # 3อจ630311-167 EX465764476TH panthong2522 + lulytoon (452580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630224-091)
152 # 3อจ630311-168 EI679994625TH ซิยิ่นกุ้ย + maii_amulet (452581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
153 # 3อจ630311-170 EX481820928TH เมืองช้าง + noommin (452584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นครปฐม
154 # 3อจ630311-171 PTSP000129099 Sangjan + เด็กนอก (452541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
155 # 3อจ630312-013 EI632392070TH บิ๊กนคร + ณัฐพงศ์716 (452597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
156 # 3อจ630312-153 EG278890835TH newtons + kanyapuk (452689) ตลับทอง 1 องค์ (G 80%) (น้ำหนัก 22.4 กรัม)
157 # 3อจ630312-154 EI644917985TH สินสมบูรณ์สุข + patama (452692) กรอบทอง 1 องค์ (G 91%) (น้ำหนัก 8.2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 13 มี.ค. 2563 - 08:42 น.] #72605 (11/24)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630302-002 EG415140756TH Vincent (451618) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630302-012 EI453239898TH virun123 (451645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ630304-031 EI701420635TH อิคคิว (451922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630305-009 EI453251029TH virun123 (452002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ630306-019 EI729880375TH คุณศิระ (452076) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630307-001 EX418003856TH supasuta1968 (452135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630307-003 EI656254152TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (452166) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630307-005 EI471089112TH แตงโมแดง (452151) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ630307-006 EI722820338TH mchutith (452255) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630307-009 EI670860215TH sza1200 (452169) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ630307-010 EI670860215TH sza1200 (452153) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ630307-011 EI670860215TH sza1200 (452172) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
13 # 1อจ630307-012 EI670860215TH sza1200 (452175) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
14 # 1อจ630307-013 EI670860215TH sza1200 (452180) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
15 # 1อจ630307-014 EG365671391TH print (452197) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630307-015 EG572645636TH พรชมพู (452184) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630307-016 EI712058608TH chokchai (452186) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630309-004 TH01186PR4P1B atm_rs (452236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630309-007 SUTH00017135TH pornlerty (452242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ630309-019 EI656558984TH supchai211 (452318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ630309-020 EI737862248TH องอาจ (452245) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ630309-021 EI686490574TH thatcharit (452244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630302-023 พิชย์ภัสสร (451614) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ630307-002 nattasak (452162) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ630307-006 chanapai (452134) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630307-007 bluezone69 (452164) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ630307-011 viwat (452167) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ630309-003 ซิยิ่นกุ้ย (452273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630309-004 KENPLA (452275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630309-007 rooms_studio (452279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630309-008 มองดู (452281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630309-009 อัคคีเวหา (452283) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ630309-014 moo_bpk (452260) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ630309-016 pui1228 (452263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630309-021 microsoft (452278) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ630309-024 penggo (452282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630309-025 Panamera (452284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ630309-027 Yukibam0527 (452324) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
17 # 2อจ630309-031 ธัชขลัง (452302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630311-001 การันตีพระ (452456) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ630311-003 vittaya14 (452567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
20 # 2อจ630311-007 การันตีพระ (452457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630311-008 การันตีพระ (452458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630311-013 การันตีพระ (452459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630311-014 การันตีพระ (452460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630311-016 บรมีหลวงปู่ทวด (452461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630311-019 การันตีพระ (452462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630311-022 การันตีพระ (452463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630311-023 การันตีพระ (452464) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ630311-025 การันตีพระ (452455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630229-117 EI693087975TH khuntoom + ขุนกิม (451544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630304-011 กชณิชา + Thaphat (451819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดหนองอีดุก พิมพ์ข้างเม็ด เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท
3 # 3อจ630306-124 EI35689196TH ANURUT + โก๋แก่ (452221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมาธิซุ้มกนก กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดซุ้มบน)
4 # 3อจ630307-118 EI658162723TH Niti333 + iamkob (452147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
5 # 3อจ630309-002 วีไทรน้อย + Teerasak01 (452256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (620610-090)
6 # 3อจ630309-003 Pentor09 + ชอบพิจิตร (452257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
7 # 3อจ630309-007 สิงห์คะนองนา + พระพรหม (452271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (510828-029) (G 73%)
8 # 3อจ630309-008 Bophantom + natepranakorn (452274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 84%)
9 # 3อจ630309-009 ของขลัง + บรีสพระช่วย (452276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดใหญ่มงคล พิมพ์ฐานบัว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (630219-074)
10 # 3อจ630309-010 พระประแดง26 + moo_bpk (452280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630309-011 sook14 + pui1228 (452285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว กรอบทอง(G 74%)
12 # 3อจ630309-013 NUNG1789 + zoomzoom (452288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นสร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 318/น้ำหนักรวม 11.3 กรัม)
13 # 3อจ630309-015 เน้นพระสวย + penggo (452289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
14 # 3อจ630309-018 tojane + phipop12 (452296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
15 # 3อจ630309-019 arunlit + manilmanggol (452298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)
16 # 3อจ630309-020 Kag2509 + manilmanggol (452301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 65%)
17 # 3อจ630309-022 nopakk + manilmanggol (452213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 79%)

18 # 3อจ630309-023 foodtech + bankthekop (452215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ630309-025 หม่อง + bankthekop (452217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ630309-026 สุเรนทรชิต + bankthekop (452218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อเงิน ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ630309-027 สุเรนทรชิต + bankthekop (452219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ630309-101 EI730513878TH PHLOI + พิมพ์พิมล (452304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2463 จ.ราชบุรี
23 # 3อจ630309-103 EI654661153TH เหน่งบางปะกอก + ชวนชื่น (452306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
24 # 3อจ630309-104 EI711009945TH tepakron + เก๋นครนายก (452323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ630309-105 EI698958798TH itthikorn + thumma (452308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง) (หน้าตัก 6 นิ้ว)
26 # 3อจ630309-108 EI660429853TH LIVERPOOL-LOVE + (452311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bongbiab
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
27 # 3อจ630309-109 EI552219387TH kit01 + storm17 (452317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630309-110 EF552219387TH tomyum + storm17 (452313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
29 # 3อจ630309-111 EI675499144TH Jinojirayu + คุณวันชัย (452227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
30 # 3อจ630309-112 EG179210686TH Bophantom + thanaanan (452229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
31 # 3อจ630309-114 EI649590573TH napon + ชินนิมอน (452235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด/สภาพสวย)
32 # 3อจ630309-115 EF552219245TH poshwises + storm17 (452238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)
33 # 3อจ630309-117 EG520194644TH ต่อยอด + Nulun (452243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้ายักษ์ ปี 2505 จ.หนองคาย
34 # 3อจ630309-118 EI699916905TH Chatree27 + นันทวัน2460 (452320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
35 # 3อจ630309-119 EW704319672TH Retail + เสือเต่า (452246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์โง้ยกิมโคย ศาลเจ้าปทุม ปี 2520 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ630309-120 EG572645905TH blafu + พรชมพู (452319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นบุญรักษา พิมพ์หลังครุฑ เนื้อผง ปี 2532 จ.ลำปาง (630222-115)

37 # 3อจ630309-121 EI712091780TH kit01 + kiattisak (452248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
38 # 3อจ630309-122 EW722253456TH bangpunDD + ลักษณ์ตะวัน (452250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หมายเลข 880) (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)
39 # 3อจ630309-124 EX462743066TH Bophantom + sornnarin (452254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
40 # 3อจ630309-125 EI670385834TH lestat + patchara (452259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2483 จ.อุบลราชธานี (630118-003)
41 # 3อจ630309-126 EI670385834TH Golay + patchara (452262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 120 เนื้อเงิน ปี 2519 จ.สกลนคร (630118-004)
42 # 3อจ630309-127 EI670385834TH wit22 + patchara (452265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (610817-004)(G 81%)
43 # 3อจ630309-128 EI726311225TH หมูทอง + ต่อยอด (452268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630309-130 EX418008561TH pornpipat + Choomsilp (452272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
45 # 3อจ630309-131 EX433875161TH LEEYA + PraLike (452222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 87)
46 # 3อจ630309-133 EI712889217TH Pracha40 + อินทภาณี (452226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (G 68%)
47 # 3อจ630309-134 EW572561777TH virun123 + ขนมหวาน (452228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
48 # 3อจ630309-136 LTMP000292851 kit01 + Benyapa (452232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอุดมความสุข เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
49 # 3อจ630309-138 EI726336160TH nuang08 + ต่อยอด (452237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630309-139 EI680379351TH Maranya + NATTT (452240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
51 # 3อจ630309-140 EI712072848TH toey7 + chokchai (452241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมงคลบารมี 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 959)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 12 มี.ค. 2563 - 08:40 น.] #72600 (10/24)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630220-010 EW958327403TH pradrem (450830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630227-008 EI657299376TH pradrem (451379) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ630227-009 EI657299376TH pradrem (451386) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ630305-020 EI694276839TH พิมพ์พิมล (452017) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ630305-023 EG621098854TH พระราม9 (452007) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ630307-002 EF179629464TH กำไลทอง (452136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630307-008 SJOH000233842TH mooyaya (452140) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
8 # 1อจ630307-018 EI726208832TH ratprow12 (452143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630307-019 RRNY000115727TH techinmonpan (452145) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ630307-020 EI670843852TH จุ๋มจิ๋ม (452148) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630310-008 EI722670911TH PHLOI (452359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630305-015 Buncha (452018) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
2 # 2อจ630306-019 ศตกมล (452454) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 2อจ630307-003 lamunman (452176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630307-004 atthasit (452178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630307-005 chanapai (452179) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630307-010 viwat (452189) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630307-012 nuttakrit (452191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ630307-015 พุทธคุณ05 (452193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630307-016 พุทธคุณ05 (452194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630307-017 นิรันทร (452196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630310-001 การันตีพระ (452328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ630310-002 การันตีพระ (452330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630310-003 โก๋โรจน์ (452415) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ630310-004 โก๋โรจน์ (452420) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ630310-005 โก๋โรจน์ (452425) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ630310-006 โก๋โรจน์ (452428) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ630310-007 โก๋โรจน์ (452429) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ630310-008 โก๋โรจน์ (452431) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630310-009 โก๋โรจน์ (452437) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630310-010 โก๋โรจน์ (452433) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ630310-011 โก๋โรจน์ (452440) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ630310-012 โก๋โรจน์ (452442) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ630310-013 โก๋โรจน์ (452390) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ630310-014 โก๋โรจน์ (452399) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ630310-015 โก๋โรจน์ (452402) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ630310-016 การันตีพระ (452331) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ630310-017 การันตีพระ (452333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ630310-018 bantatai (452422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ630310-019 datyutthaya (452427) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
30 # 2อจ630310-029 การันตีพระ (452336) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ630310-031 การันตีพระ (452340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ630310-032 การันตีพระ (452342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ630310-033 การันตีพระ (452343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ630310-034 การันตีพระ (452346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ630310-035 การันตีพระ (452348) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ630310-036 การันตีพระ (452352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ630310-042 การันตีพระ (452354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ630310-043 การันตีพระ (452451) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ630310-044 การันตีพระ (452452) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ630310-045 การันตีพระ (452453) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630217-118 EI597778678TH Dumy_kitsada + Arunlert69 (450533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์แววนกยูง ปี 2490 จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ630304-001 ธนาวิศว์ + ต่อ_ถนนตก (452161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.ระยอง (590226-135)
3 # 3อจ630305-110 EV827051966TH บรมีหลวงปู่ทวด + tafu-boy (451970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
4 # 3อจ630307-001 aluminium + ภพเมืองสรรค์ (452154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 430)(630220-111)
5 # 3อจ630307-002 เอสอมตะ + montree_m (452157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (620610-102)(G 87%)
6 # 3อจ630307-003 tomyum + ศตกมล (452160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดข้อมือขวา)
7 # 3อจ630307-101 EI722644390TH เมืองช้าง + nopakk (452198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
8 # 3อจ630307-103 EI720510497TH nopparat88 + Noomint (452168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630307-104 EI734804505TH mvunbay + อะนันตะปัดชะเย (452170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดบางสะแก)(620126-004)
10 # 3อจ630307-105 EI701414691TH pangjung + ชินนิมอน (452171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)
11 # 3อจ630307-106 EI671854729TH m-cot + cando (452173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์


12 # 3อจ630307-108 EI704001195TH Yuttana + กัดดาฟี่ (452181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 58%)
13 # 3อจ630307-111 EI733801459TH พ่อมาเฟีย + ronnakorn2516 (452139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)(620726-031) (G 83%)
14 # 3อจ630307-112 EI722020350TH noi70 + k_toon (452141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630307-113 EI722820338TH เมืองช้าง + mchutith (452142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ630307-116 EI709075005TH poshwises + godsyhero (452200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630307-117 EG255785618TH จงมีเงิน + midnightjojo (452138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถระบุโค้ดได้
18 # 3อจ630307-119 EI722644409TH PHLOI + nopakk (452150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3102)
19 # 3อจ630307-120 EI694429177TH Stapornch + k9cob (452152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพซ่อมขอบล่างขวาและล้างผิว) (621207-007)
20 # 3อจ630307-121 EI717633332TH danaiw + chinko (452155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630307-123 EI638274116TH nakarinmangkalad + jukkapun (452195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึกปีกกว้าง เนื้อผง(ขาว) ปี 2513-2517 (ยุคปลาย) จ.เพชรบุรี
22 # 3อจ630307-124 EI632392070TH ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ 630312-013 (452597)
23 # 3อจ630307-125 EI736400517TH PKking + deawn (452159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)


24 # 3อจ630307-126 EI645975613TH Bophantom + vorawan2345 (452163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (600318-169)(G 78%)
25# 3อจ630310-001 กวางเคมี + rongfox (452326) ตลับทอง 1 องค์ (G 87%) (น้ำหนัก 25.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 11 มี.ค. 2563 - 08:35 น.] #72585 (9/24)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630229-020 EX329994258TH zafari (451587) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630302-008 EI695064566TH ศรีเมืองระยอง (451667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630309-001 การันตีพระ (452203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ630309-002 ซิยิ่นกุ้ย (452270) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 3 รายการ
3 # 2อจ630309-005 การันตีพระ (452205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630309-006 prajak159 (452277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
5 # 2อจ630309-010 การันตีพระ (452206) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ630309-011 ชาย2506 (452212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630309-012 การันตีพระ (452207) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ630309-013 บรีสพระช่วย (452258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
9 # 2อจ630309-015 การันตีพระ (452209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630309-030 การันตีพระ (452210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630302-005 gkong + Sura-Gan (452061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว) วัดสระเกศฯ รุ่นสร้างอาคารเรียนพุทธนิคม เนื้อทองคำ 96% ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 68/น้ำหนักทอง 15 กรัม)
2 # 3อจ630305-129 EI717018132TH ดราก้อนปิง + เก๋นครนายก (451967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ630306-127 EI717272877TH สุชาติสาย2 + เพิ่มศักดิ์ (452116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.นครปฐม (วัดไทยาวาสสร้าง)
4 # 3อจ630309-102 EI729875614TH gm2005 + คุณศิระ (452305) กรอบทอง 1 องค์ (G 82%) (น้ำหนัก 15.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 10 มี.ค. 2563 - 08:41 น.] #72531 (8/24)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630229-006 EI679023316TH pipat2512 (451574) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630229-011 ED948402365TH wadeesuk (452028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630302-006 EI698725113TH Retail (451662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630302-019 EI680356789TH manliar (451978) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630303-014 EI693168501TH หนุ่มฉลองกรุง (452096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630304-025 EG254276004TH toy_clong8 (452097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630305-003 EI654628237TH phuwadet (451960) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630305-004 EG572645622TH พรชมพู (451964) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630305-006 EI728801354TH bangpunDD (451972) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630305-007 EI728801354TH bangpunDD (452004) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630305-011 EI569746263TH เปี๊ยกหล่มสัก (452010) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
12 # 1อจ630305-014 EI674282835TH amnad0944 (452041) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ630305-018 EI707169314TH เอ็ดวังหลุม (452100) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630305-021 EI707168971TH seranee (452021) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ630305-025 EG572645653TH พรชมพู (451973) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630306-001 EI415045605TH tavadaindy (452052) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
17 # 1อจ630306-003 EB274415133TH หม่อง (452120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630306-004 EG465555274TH nooing (452121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630306-005 EG465555274TH nooing (452055) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 19 องค์
20 # 1อจ630306-006 EI649574139TH thongpaiwan (452103) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 1อจ630306-007 EG572645640TH พรชมพู (452058) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630306-008 EI301591611TH Nippit (452122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ630306-010 EI64576785TH bellic (452124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630306-011 EI644246967TH Benyapa (452067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630306-012 EI349283359TH LexCyber (452069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630306-014 EG572645667TH พรชมพู (452062) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630306-015 EI686114485TH en_amulet (452109) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 1อจ630306-016 EI654285735TH tongjoy (452125) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 1อจ630306-017 EI680864392TH coke2529 (452072) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ630306-018 EI12058585TH chokchai (452064) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630306-022 EI720283177TH noompure (452091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630225-010 Buncha (451169) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ630225-022 Rio_OK (451586) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 #2อจ630229-007 เข้าทาง (452092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4# 2อจ630302-021 sakaekrung (451725) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ630302-029 tak373 (452094) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6# 2อจ630302-031 morriss (451710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630303-004 chonsameak (452095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8# 2อจ630303-005 Nutanun (451795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630305-007 สยามเมืองยิ้ม (451954) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630306-001 ทรัพย์เจริญ (452082) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ630306-002 manilmanggol (452104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630306-004 greensnake (452105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630306-005 punpun (452106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ630306-006 suchat-01 (452090) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630306-007 chay7 (452108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630306-009 มองดู (452111) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ630306-010 หนุ่มธนบุรี (452112) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ630306-011 nco29-48 (452080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630306-012 prasertpp (452131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630306-015 ชาญยุทธ (452089) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ630307-001 monokuro (452174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
22 # 2อจ630307-009 bluezone69 (452187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
23 # 2อจ630309-032 Darkwalf (452202) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630228-147 EB336368665TH bangpunDD + kala2524 (451474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดซับลำใย รุ่นเงินไหลมา เนื้อผง ปี 2542 จ.ลพบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ630229-112 EI656498923TH kittisak_10 + อาบังวา (451536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ630302-008 อาท_สี่แคว + Sura-Gan (451740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
4 # 3อจ630302-009 thongpaiwan + Sura-Gan (451649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
5 # 3อจ630303-103 EI670788419TH อตกพระเครื่อง + นัทกะน้ำ (451775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง
6 # 3อจ630304-149 EG068344962TH panuwroj + c_chai27 (452063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเทพนิมิต พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่านดอกทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 221/ฝังตะกรุดเงิน)
7 # 3อจ630305-121 EI7181111519TH แป๊ะดำเนิน + Chamulet (451952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อเงิน ปี 2515 จ.ราชบุรี
8 # 3อจ630305-142 EI682938570TH scott + tk_10 (452023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ630306-003 เป๋าแมน + prayoyo2510 (452050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3706)
10 # 3อจ630306-004 ต่อคู้บอน + ชลชินเขต (452051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
11 # 3อจ630306-005 Bophantom + punpun (452053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630306-006 naenaldo + บรีสพระช่วย (452054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) (621216-130)(G 65%)
13 # 3อจ630306-007 สองร้อยล้อ + narongatyc (452056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดปั๊มซ้ำ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ630306-008 punya + prasertpp (452057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อภักต์ วัดโบสถ์ จ.อ่างทอง
15 # 3อจ630306-009 toey7 + อ้วนเมืองใหม่ (452059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณค้ำคน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 58)
16 # 3อจ630306-101 EI728824085TH tonyj + เขยมาบตาพุด (452065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
17 # 3อจ630306-102 EI690516851TH bangpunDD + Panipan7722 (452066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดเวียงสวรรค์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์

18 # 3อจ630306-103 EI687455137TH เทพบางพลัด + meksonice (452128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
19 # 3อจ630306-104 EB274415133TH Chanatipss + หม่อง (452130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 78%)
20 # 3อจ630306-105 EI728246609TH virun123 + Mark-Mon2015 (452068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก
21 # 3อจ630306-106 EI443660488TH Aaekaa + Kittisak99 (452070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ วัดเม้าสุขา เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ชลบุรี (หมายเลข 087/น้ำหนัก 17.5 กรัม)
22 # 3อจ630306-107 EI709335725TH นายช่างพานต๋าย + (452073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Taweesak48
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
23 # 3อจ630306-108 EX418003051TH pumcha + เกียรติกังวาน (452075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
24 # 3อจ630306-109 820157751195 gek1414 + เชน3536 (452077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630306-110 EW004565008TH Michy + m-cot (452079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (620923-145)
26 # 3อจ630306-111 EG298119529TH toey7 + ต้นคุง (452071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา (วัดหนองคูสร้าง/สภาพรมผิวใหม่)
27 # 3อจ630306-112 RPYT000023230 vespa2 + มีชัย2509 (452129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 ปี 2505 จ.ปัตตานี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
28 # 3อจ630306-113 EI713873743TH AChen + porn100 (452074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 7.1 กรัม)
29 # 3อจ630306-114 EI672895472TH virun123 + หนุ่มประจวบ (452078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดงตะกั่ว จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
30 # 3อจ630306-116 EI708573729TH photo_one + Tongten (452127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
31 # 3อจ630306-117 EI709336655TH ท่านอ๋อง + นพพล1 (452084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว ปี 2484 จ.นครปฐม
32 # 3อจ630306-118 EI679864381TH yahee13 + สุทธิพงษ์99 (452086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้)
33 # 3อจ630306-119 EF552219311TH สินสมบูรณ์สุข + storm17 (452087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารเสือ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 63%)
34 # 3อจ630306-120 EI694276842TH Jamjadam + พิมพ์พิมล (452088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630306-121 TSR2000233628TH bangpunDD + thelord (452107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 78%)
36 # 3อจ630306-122 EI673638841TH อรทัย960 + นันทวัน2460 (452110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์เสมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 79%)

37 # 3อจ630306-125 EI654626562TH โชค2529 + ชวนชื่น (452114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สามขา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 6777/หน้าตัก 5 นิ้ว)
38 # 3อจ630306-129 ED941886805TH หม่อง + bank18 (452118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
39 # 3อจ630306-131 EX516567194TH ศิษย์ท่านขุน + เอกกี้27 (452098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630306-132 KSST000010514 อะนันตะปัดชะเย + กงซุนเชอ (452099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาวัดจักรวรรดิราชาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
41 # 3อจ630306-133 EI713884485TH NIPPITHA + ลิงทอง (452126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่บี เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 09 มี.ค. 2563 - 08:40 น.] #72447 (7/24)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630225-006 EI487277365TH คอปแมน (451160) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ630225-010 EI682852600TH เพชรสุวรรณ์ (451752) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630225-012 SUTH000016026TH pornlerty (451596) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ630226-009 EG473708768TH New_chain (451285) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630228-006 EI687403316TH เสือสมิง (451483) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630229-003 EI694306059TH สายอีสาน (452020) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ630229-015 EX422673438TH Bophantom (451570) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ630302-014 EI701670765TH กากุไรเดอร์ (451648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ630303-002 RPDD000047347TH Sinsiampra (451802) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630303-006 EI700423048TH benz39 (451789) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630303-009 EI505996855TH ขจรวัฒน์ (451794) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630304-003 SUTH000016733TH pornlerty (451924) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ630304-018 EI712884135TH หนุ่มธนบุรี (451911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630304-022 SPHC000020745TH Jesada (451919) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
15 # 1อจ630305-001 EI729804887TH คุณศิระ (451994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630305-002 ED866566645TH BigBenz (451996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630305-008 EI728801354TH bangpunDD (451999) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630305-012 EI695268391TH PHLOI (452003) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
19 # 1อจ630305-015 FAM0004447368 ธารทอง7 (452005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630305-016 EI674286386TH ssorsoon (452006) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ630305-017 EI718104265TH ตุ้ยดำเนิน (452042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630305-019 EI671274826TH ถุงข้าว (452009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ630305-024 EG255705552TH artto13 (452011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630305-027 EI649582705TH thongpaiwan (452014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ630305-028 TOEY000066222TH aodaod32 (452016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630305-029 EI599467758TH เอื้ออนันต์ (452019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630229-012 popular_rock (451539) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
2 # 2อจ630229-013 popular_rock (451597) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ630302-028 penpathum (451619) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ630303-003 donkingddd (451793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630303-012 Chanchai21 (451807) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630303-013 wilairat_22 (451810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630304-003 ภพเมืองสรรค์ (451888) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630304-004 ภพเมืองสรรค์ (451890) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630304-005 ภพเมืองสรรค์ (451893) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630304-006 ภพเมืองสรรค์ (451896) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630304-007 เหน่งบางคู้ (451900) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630305-001 natt99 (452037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630305-008 สยามเมืองยิ้ม (452012) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 2อจ630305-009 สยามเมืองยิ้ม (452013) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
15 # 2อจ630305-011 attta (451989) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ630305-013 boboaf (451992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630305-014 โพธาราม (451993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630305-016 ake2512 (451995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630305-018 jicko (452000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630306-013 prasertpp (452132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630306-016 การันตีพระ (452045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ630306-017 การันตีพระ (452047) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 2อจ630306-018 lalalaon (452048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630226-162 EI649553814TH penggo + ริณดา (451295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนวม วัดแจ้งเจริญ รุ่นแรก ปี 2478 จ.ราชบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630227-120 EI486574185TH tone555 + Taweesak48 (451397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
3 # 3อจ630228-122 EI695319005TH PHLOI + ต่อยอด (451475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์สมาธิเพชรหลังพระสังกัจจายน์ เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
4 # 3อจ630229-129 EF477417669TH aluminium + a-pro (451566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดดอนศาลา เนื้อสำริด ปี 2530 จ.พัทลุง
5 # 3อจ630302-110 EI714311072TH กวงยะลา + storm17 (451945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
6 # 3อจ630303-006 Prasannoopan + Naisert (451763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธวัดโคกสวาย เนื้อผง จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ630303-112 EI682284890TH yime2 + เก๋นครนายก (451773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
8 # 3อจ630304-105 EI654766410TH kittisak_10 + บัณฑิต168 (451829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
9 # 3อจ630304-106 EI630869511TH เป๋งบ้านค่าย + anunsangthong (451830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ630304-111 EI672923828TH ninjaykk + awt2528 (451869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ630304-113 EG350144495TH zafari + ซูโม่ (451872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630304-116 EI695386053TH warship09 + nut141 (451878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 62%)
13 # 3อจ630304-119 EI592233360TH amaging + PLOYFON (451937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 80%)
14 # 3อจ630304-123 EG446659387TH jazzimo + pawaris (451892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (531007-149) (G 70%)
15 # 3อจ630304-125 EI613118747TH poooh + นายชลิต (451897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
16 # 3อจ630304-131 EI707765197TH Pitcha + Jenjira (451820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620126-067) (G 69%)
17 # 3อจ630304-133 EX481155363TH bvmiracle + kosin225 (451825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ630304-139 EI708475810TH Yuttana + มีชัย2509 (451838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
19 # 3อจ630304-147 EI22485928TH Kitsada36 + apiwat4825 (451857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
20 # 3อจ630305-002 pongchon + boboaf (451943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
21 # 3อจ630305-101 EI328827470TH karjo123 + sunsadee (451947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
22 # 3อจ630305-102 EI728801354TH auto1800 + bangpunDD (451949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ชลบุรี (630217-035)
23 # 3อจ630305-103 ED930803399TH yut_be + หม่อง (452043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะเส็ง เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (630111-243)
24 # 3อจ630305-104 RPKN000049170 chane31 + ยศศิริ (451955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (620321-193)
25 # 3อจ630305-105 EX401629972TH jumrust + คาถาพระเครื่อง (452035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (G 74%)
26 # 3อจ630305-106 PSK200070291 เมืองช้าง + adisak (451959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
27 # 3อจ630305-108 PSJD000018381 poshwises + หมูอู๊ด (451966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
28 # 3อจ630305-109 EG464912933TH joobb + arjarnjo (451968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
29 # 3อจ630305-111 EI706214737TH ฟ้าลั่น + โชคเจริญ (452034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (สภาพใช้สึก)
30 # 3อจ630305-112 ED930346420TH patchara + เขมังกโร (451975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อเงิน ปี 2516 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ630305-113 ED930346420TH tangmo123 + เขมังกโร (451977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630305-114 EI682931656TH Jjiann1979 + กล้วยหิน (451980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระศรีอาริย์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (สภาพทาทองใหม่และทำตาลปัดใหม่) (หน้าตัก 3 นิ้ว)
33 # 3อจ630305-115 EX413588100TH kritbig + สุนันท์ (451981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
34 # 3อจ630305-116 EI659792306TH tone555 + bwoody17 (451982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630305-117 EI706214710TH Mikechina + โชคเจริญ (451984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิขัดเพชร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630305-118 EI662144142TH Retail + มะโหน่ง (451986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะยุคปลาย เนื้อทองเหลือง

37 # 3อจ630305-119 EI328835737TH bridgestone + sunsadee (451987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุศาลเจ้า เนื้อดิน จ.เชียงใหม่
38 # 3อจ630305-120 KBAN000874330 อนันตรา + ตั้มเดอะซ๊อก (451990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
39 # 3อจ630305-122 EI531260273TH gumoo007 + สีน้ำ (451953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน พิมพ์ทรงพลใหญ่ จ.สุพรรณบุรี
40 # 3อจ630305-124 EI660274105TH pumcha + หมวยคูก้า (451958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
41 # 3อจ630305-125 EI660274105TH pumcha + หมวยคูก้า (451961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
42 # 3อจ630305-126 EI712882134TH bigbig + somnuk (451962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (620925-097)
43 # 3อจ630305-127 EP662397209TH nung919 + เก๋นครนายก (451965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630305-128 EI675325599TH Niti333 + เอ็กซ์ดู่พงษ์ (452040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(G 62%)
45 # 3อจ630305-130 RTLP000048068 penggo + laoong2515 (452039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
46 # 3อจ630305-131 EI720302446TH นครคำแดงดี + ซุนกวน (452044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ630305-132 EX462560743TH tone555 + เกษมจิต (451971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.พิจิตร
48 # 3อจ630305-133 EI613846453TH tuszaa + supha (451974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา
49 # 3อจ630305-134 EI589556921TH เอสอมตะ + prasan32 (451976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
50 # 3อจ630305-135 EI690864349TH artpakkrang + Pui2529 (452038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อเงิน ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630305-137 EI706137258TH yut_be + โด้บูรพาพระเครื่อง (451983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
52 # 3อจ630305-138 EF419242512TH penggo + มรดกเมืองไทย (451985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย วัดพระสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.เชียงใหม่ (621014-101)
53 # 3อจ630305-139 EI727640032TH artpakkrang + yongyutss (451988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดแผ่นทองใหม่)
54 # 3อจ630305-140 EI684728707TH Cchanchai + Jira888 (451991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร.ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่
55 # 3อจ630305-141 EI706221106TH ธรรมะดา + โชคเจริญ (452022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังหลังยันต์ธง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์

56 # 3อจ630305-143 EI639350437TH พิชชากร + kiattisak (452025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
57 # 3อจ630305-144 EI617577522TH kiattisak + thong88 (452026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา
58 # 3อจ630305-145 EI702415027TH ธาวัช + petcharee (452027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งรมดำปลายจมูก)
59 # 3อจ630305-146 EI711909652TH m-cot + SANTI_MN (452029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
60 # 3อจ630305-147 EI716912715TH sakdaspc + อิทธิมงคล9 (452030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พรหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630305-148 EI716912715TH ป๊อกชัยภูมิ + อิทธิมงคล9 (452031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
62 # 3อจ630305-149 EG234680387TH lertsak + แจ็คเชียงดาว007 (452032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน เนื้อทองเหลือง
63 # 3อจ630305-150 SCHB000059244 Retail + Ozone (452033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดโพธิ์ท่าเตียน เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630305-151 EX461612767TH siblo555 + kosin225 (451997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
65 # 3อจ630305-152 EI645974808TH tonychan + vorawan2345 (452001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(621019-041)
66 # 3อจ630306-001 kittisak_10 + (452046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง(สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-033)
67 # 3อจ630306-002 Bophantom + (452049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-023)
68 # 3อจ630306-128 EI729880375TH ต่ออ่างศิลา + คุณศิริ (452117) ตลับทอง 1 องค์ (G 71%) (น้ำหนักทอง 11.6 กรัม)

69 # 3อจ630306-123 PAN2000218972 pikkared + m_panjapol (452113) ชิ้นส่วนสร้อยทอง 4 องค์
ชิ้นส่วนสายสร้อย (G 71%) (น้ำหนัก 0.2 กรัม)
ชิ้นส่วนสายสร้อย (G 70%) (น้ำหนัก 2.3 กรัม)
ชิ้นส่วนสายสร้อย (G 84%) (น้ำหนัก 1.5 กรัม)
ชิ้นส่วนสายสร้อย (G 78%) (น้ำหนัก 0.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 07 มี.ค. 2563 - 08:35 น.] #72365 (6/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630302-001 EI694280515TH พิมพ์พิมล (451653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630302-003 EI444850789TH พรหมมาตร์ (451657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630302-004 EI674258941TH citynew (451660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630302-005 EW762115245TH seranee (451623) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ630302-007 EI718009976TH karjo123 (451665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630302-009 EI680718443TH nuthapol (451671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630302-011 EI690531482TH ต้นอุทยาน (451642) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630302-013 EI692431629TH TEE_INTER (451633) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ630302-016 EI656996132TH น้องแผ่นดิน (451638) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ630302-021 EF444248327TH jarunphant (451728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630302-022 EI712113848TH kohler (451730) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 1อจ630303-004 EI714605350TH กำไลทอง (451781) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630303-005 EI712786243TH คุณศิระ (451786) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630303-007 EI636900002TH มหาชัยพระเครื่อง (451791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630303-010 EI729801421TH คุณศิระ (451796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ630303-012 EI717218417TH theeraphon19 (451799) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630303-013 EI645588251TH Society (451801) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
18 # 1อจ630304-001 EI682936327TH tk_10 (451867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630304-002 EI53607871TH ZuTharua (451868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630304-004 KBAN000873987TH taccord (451870) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ630304-005 EG203305188TH kenshiro2810 (451873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630304-006 EG203305188TH kenshiro2810 (451875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630304-007 EW470449335TH รุ่งโรจน์ (451932) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 1อจ630304-008 EI692560376TH น้องหมี (451877) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ630304-009 EI669379258TH SARAT-RAMA2 (451933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630304-010 EI693158019TH Anankiya (451881) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ630304-011 EI712033977TH chokchai (451909) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ630304-012 EI717015652TH srilinjee (451885) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
29 # 1อจ630304-013 EI656565852TH mommam21 (451907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630304-014 EI71233985TH chokchai (451891) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 1อจ630304-015 EX426447406TH simmax (451908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630304-017 EI661532605TH นราทัศน์ (451912) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630304-019 EI661532619TH นราทัศน์ (451915) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630304-020 EI720220923TH tayatang (451913) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ630304-021 EI661532596TH นราทัศน์ (451917) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ630304-023 EX417984548TH หลานตาจวบ (451914) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ630304-026 EI686450969TH thatcharit (451918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ630304-027 EI693548439TH ตราชั่ง (451920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ630304-028 EF379813205TH ธัมปารี_16 (451895) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
40 # 1อจ630304-029 EI546054485TH chsearn (451898) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
41 # 1อจ630304-030 EX347769766TH เสกโสร่งบาน (451921) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 1อจ630304-032 EG068469154TH welding24 (451925) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ630304-033 EI687435937TH เสือสมิง (451926) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ630304-034 EI307148288TH seranee (451902) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ630304-035 EI681165202TH pakavat (451927) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ630304-036 EI698936948TH thumma (451923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 1อจ630305-013 EI695268391TH PHLOI (451957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630220-008 noi99 (450762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630224-018 tamo1 (451814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630302-016 dang29 (451606) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630302-022 Buncha (451611) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ630302-025 penggo (451617) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630303-006 แป๊ะคลองผดุง (451804) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ630303-007 MoTeSaK (451805) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ630303-010 lovehunterlove27 (451809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630303-014 Man_Angthong (451811) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ630303-016 Naisert (451812) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ630303-017 tungsaima (451813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630304-001 อาราธนา (451928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630304-002 ภพเมืองสรรค์ (451929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ630304-009 supol (451930) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
15 # 2อจ630304-012 kai_emotionfc19 (451884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630304-013 penggo (451886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630304-014 microsoft (451906) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ630304-015 doyct (451887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ630305-019 การันตีพระ (451940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630305-020 การันตีพระ (451941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630224-139 EI652896995TH โชค2529 + โกวบ้อ (451143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 8456/หน้าตัก 3 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบควันธูป)
2 # 3อจ630226-114 EI674908085TH กุ้งหวาน + ATTORN43 (451259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพตัดหู) (G 66%)
3 # 3อจ630302-003 Tochiro + บอลบาแดง (451634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 2 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630302-143 EF552219118TH Bonjj + storm17 (451737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ต้อ เนื้อผงใบลาน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630303-102 TH01186ARFM7B khunanu + Sucheera (451772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
6 # 3อจ630304-002 บรีสพระช่วย + ศุภกร (451846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ630304-003 pumcha + krais1 (451849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
8 # 3อจ630304-006 penggo + yutthanan9768 (451856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630304-007 เดอะแห้ว + mdkm11 (451858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 62%)
10 # 3อจ630304-008 perfectman77 + ลูกเมืองพิชัย (451862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (G 75%)
11 # 3อจ630304-009 ทบสยาม + ศรีมหาโพธิ์ (451863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 297)
12 # 3อจ630304-010 boyamulet + doyct (451865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา
13 # 3อจ630304-101 EI670850371TH Maxcar40 + จุ๋มจิ๋ม (451821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ630304-102 EI656239518TH chaidee + เหรียญหลวงพ่อคูณ (451822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 41 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 151)
15 # 3อจ630304-103 EI685494190TH kusuma69 + k_toon (451824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่เผือก วัดโมลี เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี
16 # 3อจ630304-107 FAM0004221477TH พรพระพุทธคุณ + HopeMan (451832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (580810-163)
17 # 3อจ630304-108 PS81000086460TH วิทย์พระประแดง + wit-18 (451835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

18 # 3อจ630304-110 EI479963502TH yaozm + ch_worathep (451839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (621104-129)(G 88%)
19 # 3อจ630304-112 EG350144495TH nitithans + ซูโม่ (451935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี
20 # 3อจ630304-114 EG350144495TH โพธาราม + ซูโม่ (451874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้)
21 # 3อจ630304-115 EG350144495TH Retail + ซูโม่ (451876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นบูชาครู เนื้อผง จ.ระยอง
22 # 3อจ630304-117 EX428105109TH nungbangprom + (451880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maximum9
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
23 # 3อจ630304-118 EI679958645TH wit50 + maii_amulet (451882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630304-120 EI659981260TH danaiw + kiat001 (451883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 จ.สกลนคร
25 # 3อจ630304-121 EI708850427TH sitthawee + มาม่าเป็ด (451936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620906-010) (G 77%)
26 # 3อจ630304-122 EI717015618TH หม่อง + srilinjee (451889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งทองดำ 99 หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2538 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 1662)
27 # 3อจ630304-124 EI722801651TH jaroenpat + mchutith (451894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ630304-126 EI714127822TH penggo + jingmanu (451899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อเมฆพัด ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ630304-127 EI433485753TH m-cot + thatcharit (451901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
30 # 3อจ630304-128 EI527592190TH บรีสพระช่วย + juipeter (451903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ฐานบัว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ630304-129 EI64955981TH พุทธคุณ05 + ริณดา (451904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 80062)
32 # 3อจ630304-130 EW789407485TH อะนันตะปัดชะเย + (451905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปราศมณฑิล
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรีประหยัด เนื้อทองเหลือง
33 # 3อจ630304-132 EI687031875TH วิเศษชัยชาญ + ขจรศักดิ์2518 (451823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม(ยุคต้น) พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ630304-134 EW789407450TH Khongthasen + ปราศมณฑิล (451828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้)
35 # 3อจ630304-135 EI626477195TH วุฒิปราการ + noi70 (451831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 150)
36 # 3อจ630304-136 SPHC000020745TH poshwises + Jesada (451833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง

37 # 3อจ630304-137 SPHC000020745TH อรุณแสง + Jesada (451834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
38 # 3อจ630304-138 EI727310481TH Bophantom + สิฐฐิลาโภ (451836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดขอบขวา) (611006-048)
39 # 3อจ630304-140 EI708512353TH JASMIN + patanakarn39 (451931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์จำปีเล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (621213-939)(G 70%)
40 # 3อจ630304-141 EI649567858TH eagless + หลังเขา30 (451934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ630304-142 EW152550187TH Kpeng999 + พงษ์บ้านแพ่ง (451841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเถาวัลย์ กรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630304-143 EI679981207TH ตาโต้ง + maii_amulet (451845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630304-144 EI549559615TH bangpunDD + jugree02 (451848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630304-145 EI671475023TH niwetch + บารมีพรพรหม (451850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดมกุฎฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินสีห์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ (610926-108)(G 78%)
45 # 3อจ630304-146 EI713633884TH kit49 + chani (451853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)(531216-205)
46 # 3อจ630304-148 EB275434448TH gtata + P-P-mary (451859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ630304-151 EI668590837TH viruszaa + sirimongkon (451840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ (G 66%)
48 # 3อจ630304-152 EI713829435TH ตาลเดชา + ลิงทอง (451844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
49 # 3อจ630304-153 EI487340235TH กุ้งหวาน + Narongrad_107 (451847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.สมุทรปราการ
50 # 3อจ630304-155 EI578958354TH apinop + อ้วนรถตู้ (451855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
51 # 3อจ630304-156 EI695299411TH บรมีหลวงปู่ทวด + PHLOI (451860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อตะกั่ว จ.นครปฐม
52 # 3อจ630304-158 EF646479173TH Kitsada36 + chaiyan1983 (451866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
53 # 3อจ630304-159 EI717614418TH หมูบินกวนอู + chinko (451871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630304-160 EF552101618TH เมืองช้าง + Pinocchio (451879) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 06 มี.ค. 2563 - 08:41 น.] #72277 (5/24)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630226-005 EG261496076TH pong19 (451592) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ630226-031 EG427438459TH jarunphant (451594) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ630227-006 EG325472021TH naruto47 (451599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630229-001 EI635537771TH aee2519 (451554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630229-002 EI657299362TH pradrem (451560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630229-005 ED969139803TH rsermsak (451572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630229-007 EI716511108TH moojhu (451577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630229-009 EX407165668TH จุ๊สุราษฎร์ (451580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630229-010 EI545329807TH น้องหมี (451584) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 1อจ630229-013 EX422673438TH Bophantom (451588) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 1อจ630229-014 QSV0000176834TH thanaj (451532) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
12 # 1อจ630229-016 EI674492547TH อะนันตะปัดชะเย (451579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630229-017 EI629083569TH opol1812 (451581) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ630229-018 EI638281267TH print (451590) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630229-019 EI712016041TH chokchai (451593) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ630229-021 EI692945751TH sittisak36 (451589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630229-022 EF477417669TH a-pro (451595) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ630229-023 EI6555558841TH รถโฟร์ค (451591) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630302-015 EI720206802TH chokchai (451620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ630302-017 EI666162685TH lordcoffee (451622) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ630302-020 EI415044525TH tavadaindy (451630) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
22 # 1อจ630303-001 RPDD000047347TH Sinsiampra (451800) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
23 # 1อจ630303-003 EG623210468TH ปืนใหญ่ (451747) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630222-016 สุวรรณโชค (451600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630229-001 nattasak (451533) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630229-002 ยุคันธร99 (451571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630229-003 atthasit (451573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630229-004 lamunman (451575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ630229-005 chai7946 (451576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630229-008 afrosalmon (451578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630229-009 nuttakrit (451582) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630229-010 popular_rock (451534) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 2อจ630229-011 popular_rock (451537) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 2อจ630229-015 teoimeen (451585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630302-002 ราชสีห์ (451726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630302-017 sombat009 (451702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ630302-019 pui1228 (451736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630302-020 เอกพระพุทธ (451706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630302-024 penggo (451727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630302-026 kowoh (451729) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
18 # 2อจ630302-027 penpathum (451616) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630302-030 rongfox (451733) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630302-033 denbike (451713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630302-035 เมืองทองยูไนเต็ด (451621) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630302-036 เมืองทองยูไนเต็ด (451624) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
23 # 2อจ630302-038 toey7 (451723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630303-002 ซิยิ่นกุ้ย (451797) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
25 # 2อจ630303-009 nuaypkt (451745) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630304-008 การันตีพระ (451842) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ630304-010 ชาย2506 (451818) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
28 # 2อจ630304-011 ชาย2506 (451827) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ630304-017 การันตีพระ (451843) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ630305-010 เหลืองหางขาว (451939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630227-110 EI667437766TH ANURUT + แซนวิช (451764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630228-124 EG259511177TH อันดามัน + ธนกฤต999 (451767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์เตารีดใหญ่ จ.ระนอง
3 # 3อจ630302-025 tiktik03 + ประมูลคุณพระช่วย (451711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-020)
4 # 3อจ630302-026 tiktik03 + ประมูลคุณพระช่วย (451714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-030)
5 # 3อจ630302-027 Bophantom + (451716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-029)
6 # 3อจ630302-028 Bophantom + (451720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-019)
7 # 3อจ630302-029 beerleo + ประมูลคุณพระช่วย (451722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-021)
8 # 3อจ630303-001 panthong2522 + ชอบพิจิตร (451756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ630303-002 Somkiathong + vinit09 (451757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630303-003 pangjung + ApiPra19 (451758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 77%)
11 # 3อจ630303-004 Tochiro + tawat_boonyarat (451760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี
12 # 3อจ630303-005 มังกรชล + ประมูลคุณพระช่วย (451761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันตสาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-031)
13 # 3อจ630303-101 EI543561531TH ฅนบางใหญ่ + ลั่นกรุง (451770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง สร้างปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว)
14 # 3อจ630303-104 EI452670537TH น้องอิมอิม + boy1234 (451778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%)
15 # 3อจ630303-105 EI694258384TH pornlimk + กล่องแก้ว (451780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไผ่ วัดไผ่งาม รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน
16 # 3อจ630303-106 EI712786243TH penggo + คุณศิระ (451783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กาญจนบุรี
17 # 3อจ630303-107 EI626486189TH บรีสพระช่วย + ทาสธรรม (451785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา

18 # 3อจ630303-108 EI695365861TH ซิยิ่นกุ้ย + ต่อยอด (451787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อเมฆพัด จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และซ่อมส่วนบน) (621223-386)
19 # 3อจ630303-109 EI611089447TH ต้นกรมทาง + กว๊านพะเยา (451788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบน)
20 # 3อจ630303-110 EI726900310TH santana + poom2541 (451790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์
21 # 3อจ630303-111 EI658119305TH Retail + ฟลุ๊ค (451768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต/สภาพใช้)
22 # 3อจ630303-113 EI726015766TH bangpunDD + ขวัญพระนคร (451774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
23 # 3อจ630303-114 EI695053183TH beerleo + ตั้งเจริญ (451777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
24 # 3อจ630303-115 EI708323482TH กุ้งหวาน + มาริโอ (451779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
25 # 3อจ630303-116 EI695053183TH อนันตรา + ตั้งเจริญ (451782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630303-117 EF089865796TH เมืองช้าง + nateekumjudpai (451817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 84%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
27 # 3อจ630303-118 EF089865796TH tongjoy + nateekumjudpai (451815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ630303-119 EF089865796TH หม่อง + nateekumjudpai (451816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (G 69%)
29 # 3อจ630303-120 EI640382057TH lek-euro + bank121 (451784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ630303-121 EI505996855TH pop2517 + ขจรวัฒน์ (451744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
31 # 3อจ630303-122 EF632295563TH ninewalk + เซียนพละ (451746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
32 # 3อจ630303-123 EI645588248TH chuchart-k + Society (451748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
33 # 3อจ630303-124 EI679152528TH Aaekaa + บ้านกรอบเงิน (451749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่น 3 เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.4 กรัม)
34 # 3อจ630303-125 EI682058638TH patbangbon + fasaiinum (451750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อขุน วัดผาทั่ง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.อุทัยธานี
35 # 3อจ630303-126 EI670850399TH artthaporn + จุ๋มจิ๋ม (451751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
36 # 3อจ630303-127 EI622009745TH jean5555 + บัวแก้ว (451753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาคลุมโปง วัดท่าพระ เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(611219-038)

37 # 3อจ630303-129 EX465746680TH yuttip2524 + (451755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
เหรียญพระหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นดวงเมือง เนื้อทองคำ 84% ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 6.7 กรัม)
38 # 3อจ630303-130 EX465746680TH ธนกฤตพระเครื่อง + (451759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
เหรียญหล่อพระนาคปรก วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630303-131 EG350144425TH zafari + จำปาเอฟซี (451762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630303-132 EI685328657TH itthikorn + angelita69 (451765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นครบรอบ 80 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
41 # 3อจ630303-133 EI612478491TH Retail + natapoln (451766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630303-134 EI620669780TH khonwan + Burapha777 (451769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
43 # 3อจ630303-135 EX481549272TH Choke5383 + sipong (451771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
44 # 3อจ630303-136 EX481549272TH bunpotth + sipong (451776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอวโลกิเตศวร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
45 # 3อจ630304-004 มังกรชล + ประมูลคุณพระช่วย (451851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-022)
46 # 3อจ630304-005 มังกรชล + ประมูลคุณพระช่วย (451854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (581007-032)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 05 มี.ค. 2563 - 08:39 น.] #72215 (4/24)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630222-004 EI679535363TH ทนายหลวง (451015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630225-007 EX336250873TH Reindeer_kwang (451206) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630225-008 EI682814235TH chaidee (451163) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ630226-032 EX422673384TH Bophantom (451327) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ630227-001 EI667779880TH ammad (451429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630227-003 EG425120739TH mumu99 (451423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630228-003 EI657948442TH Satelite (451480) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ630228-007 EI695356003TH มรดกเมืองไทย (451488) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ630228-019 EI674867925TH กฤชนณแปดริ้ว (451500) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630222-015 แม็คหลักสี่ (451016) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630226-002 greensnake (451314) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ630226-010 พองาม (451330) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630227-002 OMBUN (451415) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630227-009 นับตังค์ (451422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630228-002 worathep2531 (451528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630228-005 sakaekrung (451515) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630228-006 ppffarm (451517) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630302-003 โบ๊ทพระเครื่อง (451604) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630302-004 โบ๊ทพระเครื่อง (451607) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ630302-005 โบ๊ทพระเครื่อง (451610) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ630302-006 โบ๊ทพระเครื่อง (451612) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630302-007 โบ๊ทพระเครื่อง (451615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ630302-008 โบ๊ทพระเครื่อง (451627) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ630302-009 โบ๊ทพระเครื่อง (451628) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ630302-010 โบ๊ทพระเครื่อง (451632) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ630302-011 โบ๊ทพระเครื่อง (451635) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ630302-012 โบ๊ทพระเครื่อง (451639) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630302-013 โบ๊ทพระเครื่อง (451605) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ630302-014 โบ๊ทพระเครื่อง (451609) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ630302-015 โบ๊ทพระเครื่อง (451613) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ630303-001 การันตีพระ (451803) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630303-011 บรีสพระช่วย (451806) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 3 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630220-126 EI658232971TH auUthaithani + thepmonkon (450801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ630221-110 EI656533846TH mr_teerayut + (450872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
manilmanggol
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630224-110 SCHB000058059 bangpunDD + Ozone (451155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน
4 # 3อจ630224-111 SCHB000058059 bangpunDD + Ozone (451157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์สองหน้า จ.พิษณุโลก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ630224-112 EI693034249TH Bophantom + nukro09 (451112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพล้างผิวด้านหน้า)
6 # 3อจ630224-140 EI355673424TH wanway001 + Nadtakan (451156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางลูกแป้ง พิมพ์สามพระองค์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้/กรอบเงินชุบทอง)
7 # 3อจ630225-004 loongmike + ทวดนรรัตน์ (451195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพชำรุดด้านหน้า)
8 # 3อจ630225-110 EI663261763TH ดาวหาง + kengbanpong (451213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลืองทาทอง ปี 2539 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 1 นิ้ว)
9 # 3อจ630226-110 acallvete + Arunlert69 (451368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผักก๋วยเตี๋ยว พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสรรค์
10 # 3อจ630226-127 EI654405549TH คุณณัชชา + heretic (451240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์เล็กของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
11 # 3อจ630226-130 EW784960233TH sakdaspc + Promsri (451248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ630226-147 EI654630350TH vongsako + O_CHONDAN (451365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ630226-149 EI696513867TH tummusic46 + Jamjadam (451356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630226-165 EI663367398TH paulteay + tui_bong (451301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน ปี 2478 จ.สุพรรณบุรี
15 # 3อจ630226-177 EG580680025TH Mooket + Culpidnoi (451363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ630227-002 ccmachinery + oldshop (451378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ630227-102 EI691992004TH Bophantom + แอ๊ดป่าซาง (451392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาลิ้นเป็ด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)

18 # 3อจ630227-109 EI646999911TH pikkared + ลู่เฉินเฟย (451411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์ยืน เนื้อดิน จ.ชัยนาท (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
19 # 3อจ630227-116 EI351904003TH patchara + KandarDao (451387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืนปางประทานพร กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
20 # 3อจ630227-119 EX513911494TH parichat + น้ำฟ้าใส (451547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ กรุวัดกระชาย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
21 # 3อจ630228-137 EI655240537TH พิชชากร + Beed098 (451519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะแม เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
22 # 3อจ630229-001 ชุมพล5 + teoimeen (451598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบน)
23 # 3อจ630229-101 EI703214415TH TEE_INTER + thanny06 (451551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุวัดชัยชนะสงคราม เนื้อชินตะกั่ว จ.ตาก (สภาพชำรุดขอบล่าง)
24 # 3อจ630229-102 EI649563785TH Suparat_2832 + ริณดา (451553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า จ.ปัตตานี
25 # 3อจ630229-103 EI649563785TH austin86 + ริณดา (451556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
26 # 3อจ630229-104 EI713204810TH winwin1668 + noi70 (451602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 918)(610122-144)
27 # 3อจ630229-105 EI695339521TH โพธาราม + ต่อยอด (451558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
28 # 3อจ630229-106 RPBG000018321 โคราช01 + peaky (451561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
29 # 3อจ630229-107 EI538197323TH JEABJEAB + giggy (451562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ห้าแถว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 64%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
30 # 3อจ630229-108 EW296658980TH bangpunDD + อี๊ดเมืองเลย (451565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630229-110 EI656235140TH Bankbhawk + (451569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา.. (สภาพสวย)(630206-191)
32 # 3อจ630229-111 EI656235140TH Arm2517 + (451601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา
33 # 3อจ630229-113 EI301590085TH Kit001 + สัสดี57 (451538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
34 # 3อจ630229-114 EX401501812TH เมืองช้าง + ศิวานันท์ (451540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ630229-115 EI667899851TH itthikorn + Anankiya (451541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (630221-066)
36 # 3อจ630229-116 EI694325509TH teddy69 + กระติบ (451542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา

37 # 3อจ630229-118 RPYT000022813TH Narongrad_107 + มีชัย2509 (451546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และแต่งใบหน้าใหม่) (G 79%)
38 # 3อจ630229-119 EH533539366TH kumkim + yongyot (451548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 23500) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
39 # 3อจ630229-120 SCHB000058415TH Retail + Ozone (451549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระศรีอริยะเมตไตร วัดไลย์ เนื้อทองเหลือง จ.ลพบุรี
40 # 3อจ630229-121 EI648951531TH บารมีพรพรหม + saowaluk12 (451543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630229-122 EI648951531TH tommeng + saowaluk12 (451545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ630229-123 EI679143013TH matee1974 + บ้านกรอบเงิน (451550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (551006-217)
43 # 3อจ630229-125 EI646280405TH Michy + pakansit (451555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์สาริกา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
44 # 3อจ630229-126 EI676195334TH Retail + สามัญชน (451557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่)
45 # 3อจ630229-127 EI692952655TH Jamjadam + ssakda (451559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
46 # 3อจ630229-128 EI701404694TH seaw2009 + goodluck1994 (451563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 6 เนื้อเงิน ปี 2461 **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
47 # 3อจ630229-130 EI695259871TH thammarod + PHLOI (451568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630302-001 kittisak_10 + Pboonchai (451629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
49 # 3อจ630302-002 elite90 + boonbank (451631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
50 # 3อจ630302-004 zafari + ชมพูทวีป (451637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 11 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
51 # 3อจ630302-006 pontat567 + Sura-Gan (451640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อทองคำ 82% ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนัก 3.9 กรัม)
52 # 3อจ630302-007 pontat567 + Sura-Gan (451643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อทองคำ 82% ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนัก 3.5 กรัม)
53 # 3อจ630302-010 lertlakhatthakij + sakaekrung (451652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 36/น้ำหนัก 14.9 กรัม)
54 # 3อจ630302-011 kit01 + ดิอาโบล (451656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.พัทลุง
55 # 3อจ630302-012 kit01 + ดิอาโบล (451658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.พัทลุง

56 # 3อจ630302-013 You9199 + ดิอาโบล (451661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ630302-014 manits + พองาม (451664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630302-015 prasan32 + tak373 (451666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
59 # 3อจ630302-016 poshwises + ตั้มวังเดิม (451670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
60 # 3อจ630302-017 nung919 + Meetung (451673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
61 # 3อจ630302-018 วิเศษชัยชาญ + Meetung (451676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630302-019 nitithans + pooja555 (451680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
63 # 3อจ630302-020 savings + rongfox (451685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งน้อย ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (G 73%)
64 # 3อจ630302-021 Sangjan + rongfox (451695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
65 # 3อจ630302-022 บรีสพระช่วย + rongfox (451698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่นิยม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
66 # 3อจ630302-024 jackyset + พิชาญ (451707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ630302-101 EI687126140TH taat_007 + นิรมิต (451636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (570508-043)
68 # 3อจ630302-102 สุธาสินี + โก๋บางบัวทอง (451735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
69 # 3อจ630302-103 EI617566431TH pongpong9 + (451641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คุณพลอยคุณเพชร
รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี
70 # 3อจ630302-104 EI662338470TH khunoak77 + dindan4 (451644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (G 87%)
71 # 3อจ630302-105 ED967709958TH noomno + อาลาดิน (451646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
72 # 3อจ630302-106 EF492513000TH Wanchana + Burapha777 (451650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.ระยอง (G 66%)
73 # 3อจ630302-107 EI581044674TH naenaldo + Narongchai007 (451654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (สภาพใช้)(621216-027) (G 68%)
74 # 3อจ630302-108 EI654273922TH นายนุ + tongjoy (451731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 83%)

75 # 3อจ630302-109 EI668564165TH พระองค์ครู + kankanmol (451659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากยุโรป เนื้อเงิน ร.ศ.126 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ630302-111 EI662327551TH Bophantom + น้ำคอก99 (451663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1946/สภาพแต่งผิว) (G 84%)
77 # 3อจ630302-112 EI091066738TH lertlakhatthakij + armarging (451669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 101 ปี อาจารย์ทิม พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.ปัตตานี (หมายเลข 41)
78 # 3อจ630302-113 EI091066738TH prasan32 + armarging (451674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนัก 12 กรัม)
79 # 3อจ630302-114 EI646494723TH บรีสพระช่วย + Akaphop (451677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630302-115 EI649549338TH chaintv + ริณดา (451681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
81 # 3อจ630302-116 EI649549338TH kenshiro2810 + ริณดา (451684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ630302-117 EI649549338TH joeenok + ริณดา (451687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ630302-118 EI681217465TH Niti333 + apidech1991 (451732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (G 70%)
84 # 3อจ630302-119 EW572084318TH 123456 + Promsri (451689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ630302-120 EI695349872TH น้ำพุบางบัวทอง + ต่อยอด (451694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
86 # 3อจ630302-121 EI449064965TH Oat_Phk + งดงาม (451699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ภูเก็ต
87 # 3อจ630302-122 EI717303217TH phoomchai + Suprarop (451701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
88 # 3อจ630302-123 LPDU000869399 surajarusarn + mawin2520 (451704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) (G 62%)
89 # 3อจ630302-124 EI704312095TH somsak2518 + beer2126 (451705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (571018-029) (G 67%)
90 # 3อจ630302-125 EI704312095TH Sunadi + beer2126 (451709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบนซ้ายและมุมล่างขวา) (G 68%)
91 # 3อจ630302-126 EI704312095TH sunsadee + beer2126 (451712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 67%)
92 # 3อจ630302-129 EI638249730TH pikkared + janenaerong (451742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง
93 # 3อจ630302-130 EI676461953TH PAE_PONGCHAI + wat26 (451721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อรานขอบล่าง) (G 69%)

94 # 3อจ630302-131 EI676053716TH Sapap + azayagency (451678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้) (620509-049)
95 # 3อจ630302-132 EI705814862TH เก่งพระเครื่อง + ไร้นาม99 (451683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
96 # 3อจ630302-133 EI675032140TH ภิรัต + Youngjorhor (451686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
97 # 3อจ630302-134 FAM0000263204TH ตุ๊หลวง + dittasagul (451734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาด 4.4 นิ้ว/สภาพใช้)
98 # 3อจ630302-136 EI643477686TH นครนายก + Meetung (451692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ630302-137 EI643477686TH poshwises + Meetung (451696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
100 # 3อจ630302-138 EI664662493TH Retail + bunhave (451700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุคลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
101 # 3อจ630302-139 EF46634709TH penggo + Suradech (451703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญบาตรน้ำมนต์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ630302-140 EI708845141TH เสนาะ53 + MIXMUK (451708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 70%)
103 # 3อจ630302-141 EG204198176TH Retail + yongyutss (451647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ630302-142 EF552219118TH aun1972 + storm17 (451651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (G 67%)
105 # 3อจ630302-144 EF552219118TH joeenok + storm17 (451738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม
106 # 3อจ630302-145 TPD007A000125TH แถวอุรุพงษ์ + Xdireak (451655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุไม่แท้)
107 # 3อจ630302-146 EI709920795TH วุฒิปราการ + kao_za (451668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 648)
108 # 3อจ630302-147 EI691635118TH sanookdee + (451672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_WATCHOENG
เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
109 # 3อจ630302-148 EX465041141TH nares_cbc + นุลุ่มน้ำแม่กลอง (451675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เงินพดด้วง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
110 # 3อจ630302-149 EI686927042TH tungsaima + ตะแคงขวด (451679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
111 # 3อจ630302-150 EI711919059TH หม่อง + SANTI_MN (451682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
112 # 3อจ630302-151 EI622898927TH ริวตัง + รักษ์นครหลวง (451688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลางอกกากบาท เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพซ่อมพระศอและแต่งผิว) (630221-015)

113 # 3อจ630302-152 EF373570973TH sakdaspc + print (451691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (630131-384)
114 # 3อจ630302-153 EI668431773TH ตุ๊หลวง + หมูแม่ลา (451693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาด 3.5 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)
115 # 3อจ630302-154 FAM0000263344TH องอาจ + dittasagul (451697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 04 มี.ค. 2563 - 08:33 น.] #72187 (3/24)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630224-002 EI541873559TH พรพระ (451446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630224-011 EI635968431TH wat26 (451450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630225-001 EX443705975TH sitawee (451215) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ630228-001 EI641658941TH pontat567 (451477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630228-002 ED997882141TH bugpee (451505) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630228-004 EI683085952TH en_amulet (451494) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ630228-005 EI708513504TH หมงครุใน (451497) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ630228-008 EF445121027TH thanny06 (451491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630228-009 EI655960953TH ไทรปัณ (451493) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630228-010 FAM0004212489 jojubkay (451496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ630228-011 EX481534281TH sipong (451499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630228-012 ED949603071TH jakratach (451530) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
13 # 1อจ630228-013 EG261485379TH ROYNANTA (451501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630228-014 EI354863237TH oasmnk14 (451508) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ630228-015 EI354863237TH oasmnk14 (451509) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630228-016 EI674239148TH บิ๊กบีม (451525) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630228-017 EI704302495TH beer2126 (451503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630228-018 EW096914268TH PHLOI (451504) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ
19 # 1อจ630228-020 EV472980498TH o-larn (451507) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630228-021 EI691318870TH autpichut (451442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630218-014 BallDesign (450604) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ630222-013 ชะตาฟ้า (451462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630224-020 nopp54 (451464) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
4 # 2อจ630225-017 Wee08 (451173) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630225-025 ศตกมล (451743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630227-005 สยามเมืองยิ้ม (451375) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ630227-006 สยามเมืองยิ้ม (451428) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ630227-012 puriwaj (451431) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630228-003 chinglee (451512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630228-004 nikron (451513) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630228-007 พิศุทธิ์ (451470) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ630228-008 พิศุทธิ์ (451520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630228-009 patcharapon (451522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630228-011 prungthan (451459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630302-034 denbike (451717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630224-001 tist23 + ต่อ_ถนนตก (451461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
2 # 3อจ630224-159 EI695226140TH Watermelon + PHLOI (451465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (620202-079)
3 # 3อจ630226-105 EI694223249TH pisanlost + พิมพ์พิมล (451250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ630226-132 EI641347357TH gymnastics + บ๊อบบางบ่อ (451371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
5 # 3อจ630226-160 EI649553814TH kiattisak + ริณดา (451289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630226-168 EG703130627TH yuttip2524 + Maneewai2524 (451468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท) (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)
7 # 3อจ630228-001 อะนันตะปัดชะเย + (451440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รามคำแหง
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
8 # 3อจ630228-002 อะนันตะปัดชะเย + (451443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รามคำแหง
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630228-003 cpall + sanopporn (451445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด จ.เพชรบูรณ์ กรอบทอง(G 87%)
10 # 3อจ630228-004 dman2551 + sanopporn (451448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

11 # 3อจ630228-006 pangjung + patcharapon (451453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
12 # 3อจ630228-007 ZICOZICO + gun87 (451455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์ไหว้ข้าง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ630228-008 อะนันตะปัดชะเย + gun87 (451457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก เนื้อผง
14 # 3อจ630228-009 เน้นพระสวย + olympia (451458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(630206-315)
15 # 3อจ630228-101 EI675330259TH kiattisak + natepranakorn (451476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประจำวัน ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630228-102 EI546047161TH Mai2008 + apiwat4825 (451479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
17 # 3อจ630228-103 EG303598056TH Sombat14 + โคราช01 (451481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา
18 # 3อจ630228-104 EG600562400TH loongmike + ศรัทธา111 (451485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630228-105 EG278266103TH Tar_MDU35 + มาตรลพบุรี (451486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.อุตรดิตถ์
20 # 3อจ630228-106 EW784989135TH siblo555 + Thanapong36 (451489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (630220-126)
21 # 3อจ630228-107 EI640491043TH loomthong + chinko (451492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630228-108 EB336079748TH จอมทอง33 + aruntat (451495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 จ.กรุงเทพฯ

23 # 3อจ630228-109 EI539756284TH คชาภา + pantakrit (451498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
โยนีหลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง เนื้อไม้พยุง ปี 2555-2559 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ630228-110 EI660270253TH ชัยบางแค + SANTI_MN (451502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
25 # 3อจ630228-111 EI660270253TH Nopzen + SANTI_MN (451439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
26 # 3อจ630228-112 EI654823845TH nrrstp + ณัฐปรัชญ์ (451441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
27 # 3อจ630228-113 EI649544640TH joeenok + คูณสตางค์ (451527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สามพระอาจารย์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630228-114 EI649544640TH พิชชากร + ริณดา (451444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630228-115 EI649544640TH แก้วพรหม + ริณดา (451447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ630228-116 RLSK000025716 Bophantom + OgapzaO (451449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ630228-117 RLSK000025716 korn88 + OgapzaO (451452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ630228-118 RLSK000025716 ทบสยาม + OgapzaO (451454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ630228-119 EG626992239TH winwin1668 + วิทยา161 (451456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 197)
34 # 3อจ630228-120 EI654830753TH taratchon + pangjung (451460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

35 # 3อจ630228-121 EI667460699TH tum087 + tojane (451473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
36 # 3อจ630228-123 EI569772864TH Sitthichai1993 + เปี๊ยกหล่มสัก (451529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อผง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
37 # 3อจ630228-125 EI628049433TH Mongatae + pikky (451478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
38 # 3อจ630228-126 EI712500820TH Arjaree56 + arucha2510 (451482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 51742)
39 # 3อจ630228-127 WCBK000266836 พยัคย์ + ยักษ์เขียว (451523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสุทัศนฯ รุ่นชนะคน พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 736)
40 # 3อจ630228-128 EI602733141TH poshwises + doctorp (451484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
41 # 3อจ630228-130 EI667333987TH พิชัย999 + กระติบ (451490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
42 # 3อจ630228-131 FAM0004212489 Bophantom + jojubkay (451506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (630215-181)
43 # 3อจ630228-132 FAM0004212489 chane + jojubkay (451510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630215-180)
44 # 3อจ630228-134 ED969643928TH morning + Jukkapan (451514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ630228-135 EI639134058TH kittisak_10 + พีชญาณัฐ (451516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (G 62%)
46 # 3อจ630228-136 EI639134058TH พิชชากร + พีชญาณัฐ (451518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ

47 # 3อจ630228-138 EI708460846TH pirat9 + โด้บูรพาพระเครื่อง (451526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 80%)
48 # 3อจ630228-139 EI674867925TH โพธาราม + กฤชนณแปดริ้ว (451521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630228-140 EI701822863TH thegotto + ลูกแม่รำเพย (451524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
50 # 3อจ630228-141 EI694964991TH LEEYA + sunsun (451463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
51 # 3อจ630228-142 EI443247563TH poshwises + Wharton (451466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพฯ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์พุทธสมาคม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครพนม
52 # 3อจ630228-143 EI679023293TH sakdaspc + bluezone69 (451467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.พิษณุโลก (630207-053)(G 62%)
53 # 3อจ630228-144 EG263464685TH tanyawit + boonsom_n (451469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
54 # 3อจ630228-145 EW152550156TH lohbetong + aran2538 (451471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หิน วัดกรุณา รุ่นแรก ปี 2479
55 # 3อจ630228-146 EI512578231TH kittisak_10 + kopper (451472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620530-007)
56 # 3อจ630302-030 niwetch + prajak159 (451724) กรอบทอง 1 องค์ (G 76%) (น้ำหนักรวม 12.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 03 มี.ค. 2563 - 08:42 น.] #72181 (2/24)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630213-004 EI588663249TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (450811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ630219-033 EB272511684TH P-P-mary (451041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630220-011 EX416183965TH numrohm (450785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630220-017 EI639325812TH kiattisak (450800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ630221-027 EX347762312TH zaza2014 (450935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ630222-009 EI667755424TH ฅนบางใหญ่ (451043) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ630224-017 EI698703648TH thongpaiwan (451109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630226-001 EI684859384TH ป๋องณรงค์ชัย (451357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630226-002 EI691076918TH คุณศิระ (451311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630226-003 EI667778632TH kiattisak (451313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630226-004 EI658445680TH บอลปากน้ำ (451315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630226-006 PS43000592778 nockout (451316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ630226-007 EI667787237TH chokchai (451247) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630226-008 EI694403360TH BankHiWay (451359) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ630226-010 EG204239114TH peepop (451319) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630226-011 EG298119152TH ต้นคุง (451290) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 1อจ630226-012 EW881984410TH tongjoy (451333) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630226-013 EG164345789TH เมืองสมุทร (451253) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
19 # 1อจ630226-014 EG164345789TH เมืองสมุทร (451337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630226-015 EI670329585TH นุหนองคาย (451343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630226-016 EG573382922TH mumu99 (451268) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630226-017 EG573382922TH mumu99 (451274) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630226-018 EG573382922TH mumu99 (451278) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630226-019 mumu99 (451283) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630226-020 EG573382922TH mumu99 (451288) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630226-021 EG573382922TH mumu99 (451293) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630226-022 EG573382922TH mumu99 (451299) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ630226-023 EG573382922TH mumu99 (451310) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ630226-024 EI697248562TH ยายข้างวัด (451263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630226-025 EI690512951TH ต้นอุทยาน (451264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ630226-026 EG162642395TH Chaibangbor (451265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ630226-027 EI670822472TH จุ๋มจิ๋ม (451269) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ630226-028 EI677465996TH tankung (451362) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 1อจ630226-029 EI660420284TH bongbiab (451273) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ630226-030 EW375280007T วรรณสินศิริ (451280) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 1อจ630226-033 EI661524688TH gtata (451335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ630226-034 ED930794357TH หม่อง (451338) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 1อจ630226-035 EW958327690TH pradrem (451296) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 1อจ630226-036 BPEE000975278 arun2515 (451341) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ630226-037 EI713800383TH jarungrux (451345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ630226-038 EI638664417TH ไชยนาท (451346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ630226-039 EF137578259TH เอกสตูล (451312) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
43 # 1อจ630226-040 EI712011089TH Boonmee888 (451347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ630226-041 EI713901651TH ชายพระเครื่อง (451305) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
45 # 1อจ630226-042 EW715594225TH วัชรชัย (451336) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 1อจ630226-043 EI659692047TH taccord (451339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ630226-044 EI349643216TH weerachart (451340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ630226-045 EI389760079TH เบียเจ้าเจ็ด (451342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
49 # 1อจ630226-046 EI623816663TH 52331 (451344) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ630226-047 EI695026611TH reddevil (451348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ630227-002 EI709310180TH sirin277 (451402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 1อจ630227-004 EI679009535TH กำไลทอง (451406) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ630227-005 RP715788901TH ฅนบางใหญ่ (451408) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
54 # 1อจ630227-007 EI712715349TH คุณศิระ (451412) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
55 # 1อจ630229-012 ED948402365TH wadeesuk (451603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630215-018 ภพเมืองสรรค์ (450342) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630218-003 เมืองทองยูไนเต็ด (450584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630219-013 ซุนกวน (450701) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ630219-017 rongfox (450706) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ630221-003 ชาย2506 (450913) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630222-006 toy_clong8 (451023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630222-007 Merlion (451024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630222-012 pong1983 (451027) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ630222-017 lerdlit (451000) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ630225-023 likeit (451176) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
11 # 2อจ630226-004 bkk10250 (451244) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ630226-005 bkk10250 (451225) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
13 # 2อจ630226-009 hunter04 (451328) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630226-013 พุทธคุณ05 (451227) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630226-014 พุทธคุณ05 (451232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630226-015 พุทธคุณ05 (451237) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630227-001 โยสามพราน (451414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630227-003 OMBUN (451418) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ630227-007 prasong9237 (451421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630227-010 ชัยเจเจ (451424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630227-011 tui07wc (451425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630227-013 vittaya14 (451426) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630227-014 NANF16 (451427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630229-006 การันตีพระ (451531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630229-014 เน้นพระสวย (451583) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 8 รายการ
26 # 2อจ630302-001 เหวัชระ (451535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630220-113 EF662055120TH Patumwan67 + (450775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็ก ปี 2444 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ630220-132 EI659674919TH penggo + มหามณีจินดา (450767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อเมฆพัด ปี 2482 จ.นครปฐม
3 # 3อจ630220-138 EW638529275TH ชาย2506 + ซิยิ่นกุ้ย (450776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่แข้งขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้แต่งใบหน้าและแต่งผิว) (620524-061)
4 # 3อจ630220-152 EI629064595TH วิเศษชัยชาญ + juipeter (450820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์พระคง เนื้อผงใบลาน จ.นนทบุรี (610504-143)
5 # 3อจ630221-136 EI635182424TH phoomchai + ล้านมาแชร์ (450889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีด เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 84%)
6 # 3อจ630222-104 EF654378429TH bangpunDD + Buncha (450974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
7 # 3อจ630222-132 EX448498603TH ตู๋สาธุ + Kaowatch (451042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองท้องช้าง กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
8 # 3อจ630224-002 yodpra + engineer27 (451069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 57%)
9 # 3อจ630224-101 EI662331661TH Reindeer_kwang + (451116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมีจันทบุรี
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ630224-113 EI659525279TH runrun21 + tatty (451115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)

11 # 3อจ630224-114 EI678909784TH gunner203 + มีบุญ888 (451159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหนุมานเชิญธง หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ630224-129 EI649552133TH พิชชากร + ริณดา (451090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรเล็กหูขีด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
13 # 3อจ630225-002 masterbill + prachamp (451190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
14 # 3อจ630225-006 Ketnada + pimpayak (451212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่เอ ปี 2505 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ630225-116 KEB00159277748TH berm13 + Rich989 (451207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
16 # 3อจ630226-106 EI680443085TH หงส์บ้านเม้ง + Noomint (451254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต แม่ชีบุญเรือน วัดสารนาถฯ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2506 จ.ระยอง
17 # 3อจ630226-107 EI680443085TH อะนันตะปัดชะเย + Noomint (451257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
18 # 3อจ630226-163 EI687393392TH kiattisak + teespy (451297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ630227-001 Jinojirayu + iamchatchai (451376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 63%)
20 # 3อจ630227-003 NARONGCHIT + aung28 (451381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (570404-039)
21 # 3อจ630227-004 พ่อมาเฟีย + vinit09 (451383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150)
22 # 3อจ630227-005 อาราธนา + vinit09 (451385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 (บูรณะพระเจดีย์) พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ

23 # 3อจ630227-006 Somkiathong + vinit09 (451388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 60 ปี ราชาภิเษกสมรส พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 60 ปี ราชาภิเษก พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
24 # 3อจ630227-007 gek1414 + คมทัตพรหมเสนะ (451389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
25 # 3อจ630227-008 popnavy + คมทัตพรหมเสนะ (451393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
26 # 3อจ630227-009 โชติอนันต์ + Prichar (451395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630227-010 phoomchai + vittaya14 (451396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630221-061)
28 # 3อจ630227-101 EI695352267TH methasit + ปิยะชาติ (451391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630227-103 EI654749005TH แก้วพรหม + mosneverdie (451399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
30 # 3อจ630227-104 EI695324204TH Nattyos + ต่อยอด (451435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 644) (590316-146)
31 # 3อจ630227-105 NMDA000067941 homnoy + suphannachai (451401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (620325-075)
32 # 3อจ630227-106 EI314833515TH m-cot + pound1972 (451404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630227-107 EI635534789TH แก้วพรหม + nanin (451407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 466080) (G 68%)
34 # 3อจ630227-108 EI654622194TH gecko + ชวนชื่น (451409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
35 # 3อจ630227-111 EI667437766TH pim-poon + แซนวิช (451374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
36 # 3อจ630227-112 EI673976725TH พญาราชสีห์ + ชินครับ (451377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
37 # 3อจ630227-113 SKNK000037364 ฐณะวัฒน์ + thana_gt (451380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
38 # 3อจ630227-114 EV459585820TH อะนันตะปัดชะเย + dekxang (451382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ630227-115 EF492471358TH 123456 + Burapha777 (451384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 62)
40 # 3อจ630227-117 EI677465086TH virun123 + poom2541 (451390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก (ขนาด 5 นิ้ว)
41 # 3อจ630227-118 EG442784132TH bangpunDD + chok13 (451394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ630227-121 EI655971562TH bigbig + MikeShiNoDa (451398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองท้องช้าง กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดแขนซ้าย) (620214-136)
43 # 3อจ630227-122 EI712715349TH สิงห์คะนองนา + คุณศิระ (451400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
44 # 3อจ630227-123 EI712715349TH bellic + คุณศิระ (451403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ630227-124 EI656233373TH เอกจักร + ญาดา168 (451405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมดำใหม่)
46 # 3อจ630227-125 EI711913405TH Aonpra + manu-nu (451410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน จ.นครปฐม (ขนาด 1 นิ้ว) กรอบทอง(G 74%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

47 # 3อจ630227-126 EI674957501TH วิเศษชัยชาญ + มีคุณ (451413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
48 # 3อจ630227-127 EI674957501TH วิเศษชัยชาญ + มีคุณ (451416) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
49 # 3อจ630227-128 EI619281905TH udomsapayakul + (451417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Jjiann1979
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมดำใหม่) (620921-336)(G 77%)
50 # 3อจ630227-129 EI713820224TH เมืองช้าง + ลิงทอง (451419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์หัวขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี
51 # 3อจ630227-130 EI619281919TH viwat9 + Jjiann1979 (451420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (G 68%)
52 # 3อจ630227-131 EI694933827TH Bophantom + Nithiporn (451434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่น 2 พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.หนองคาย (สภาพล้างผิว)
53 # 3อจ630229-124 EI695249741TH amnat108 + PHLOI (451552) กรอบทอง 1 องค์ (G 80%) (น้ำหนักรวม 22.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 มี.ค. 2563 - 08:47 น.] #72169 (1/24)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630215-003 EF230605859TH chonmane (451178) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ630220-018 EG162641934TH Chaibangbor (450804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630221-002 EI673065383TH เอ็มซีเค (450925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630221-011 EI673944118TH jarungrux (450843) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630221-026 EI689231168TH poshwises (450933) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630222-007 EI633287299TH pumcha (451019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ630224-012 EI697511916 deako (451100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630225-011 EI669468219TH กล่องแก้ว (451166) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630225-011 Buncha (451170) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630225-015 hunter04 (451172) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ630226-001 อตกพระเครื่อง (451307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630226-003 กานกินรี (451318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630226-006 เก่งจริงจริง (451321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630226-007 mekya2706 (451323) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630226-008 pop_vat (451325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ630226-011 เหน่งบางคู้ (451256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630226-012 จอมยุทธ77 (451258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630226-016 เก็ทตลาดปัฎ (451366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630227-015 การันตีพระ (451436) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ630227-016 การันตีพระ (451437) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ630228-010 การันตีพระ (451438) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630218-119 EI091077090TH Poo1980 + ตัดเซียน (450590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนัก 12 กรัม)
2 # 3อจ630218-120 EI091077090TH jojamja + ตัดเซียน (450595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนัก 7.7 กรัม)
3 # 3อจ630218-121 EI674026275TH บรีสพระช่วย + pranung (450540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630218-133 EI663248325TH เหวัชระ + lalalaon (450600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนาก ปี 2539 จ.ปัตตานี (G 88%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ630219-123 SCHB000057686 murbur + Ozone (450685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ630220-129 EF724214755TH penggo + กานกินรี (450807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
7 # 3อจ630221-135 EI501083535TH เมืองช้าง + หมูแม่ลา (450887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
8 # 3อจ630222-116 EI644227194TH wanitcha + Benyapa (450999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
9 # 3อจ630222-134 EI671577977TH khuntoom + ต่อยอด (450977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระวันรัต วัดสุทัศนฯ พิมพ์เส้นซุ้มคู่ เนื้อผงผสมใบลาน ปี 2436 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ630224-107 EI667435045TH สุชาติสาย2 + Thanapong36 (451139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
11 # 3อจ630224-119 EF378409119TH ตี๋บางบัวทอง + awra0007 (451125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
12 # 3อจ630226-001 popnavy + slowspeed (451249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพสวย) (620828-015)
13 # 3อจ630226-002 Vkob2001 + tanu21 (451222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้)
14 # 3อจ630226-003 Tarzan + Teerasak01 (451223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท) (601124-035)(G 85%)
15 # 3อจ630226-004 PHLOI + ดิอาโบล (451224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงิน ปี 2460
16 # 3อจ630226-005 jojosan + หนุ่ยแสตมป์ (451364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (630221-048)
17 # 3อจ630226-006 จอมทอง33 + pop_vat (451228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2465 จ.นครปฐม

18 # 3อจ630226-007 zafari + toeyway (451230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์แขนกาง เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ630226-008 สมอแดง + danai3356 (451233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
20 # 3อจ630226-009 Beed098 + พองาม (451234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630226-010 tagsmtd + olympia (451236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(630206-317)
22 # 3อจ630226-101 EI677480018TH You9199 + คุณตาวิธาน (451239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
23 # 3อจ630226-102 EX235161445TH zafari + tum087 (451242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (พระร่วมพิธีวัดบางคลาน)
24 # 3อจ630226-103 EX235161445TH zafari + tum087 (451245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังกะทึงสร้าง)
25 # 3อจ630226-104 EI694223249TH masterpiece + พิมพ์พิมล (451246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ปทุมธานี
26 # 3อจ630226-109 INT007A000419 หิมพานต์มุ่งงาม + dittasagul (451261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ630226-111 EI682263965TH โพธาราม + ภิรัต (451251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
28 # 3อจ630226-112 EF397106861TH wanitcha + fattygirl63 (451255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.ระยอง
29 # 3อจ630226-113 EI583577923TH เหวัชระ + narongatyc (451370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (630129-115)
30 # 3อจ630226-115 EI434867507TH vorawan2345 + (451262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กแคมฟร็อก
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
31 # 3อจ630226-116 EV827051864TH จูปีเตอร์ + KENJANG (451267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายแลข 75608)
32 # 3อจ630226-117 EI349280998TH ชัยบางแค + LexCyber (451271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงผสมว่าน จ.นครปฐม
33 # 3อจ630226-118 EI691314705TH Intra103 + ภานุพันธ์ (451367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(510808-135)
34 # 3อจ630226-119 EI691343724TH ตุ๊หลวง + autpichut (451275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกจุ่มรัก (ขนาดยาว 4 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ630226-120 EI654253361TH ขุนเมืองจันทร์ + พิชชากร (451281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
36 # 3อจ630226-121 EW771189533TH phetbanpra + paikung (451226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (G 62%)

37 # 3อจ630226-122 EI681725689TH สุชาติ49 + Suprarop (451229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม
38 # 3อจ630226-123 EF397106645TH elite90 + Pinggold (451231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630226-124 EI691514698TH st_kitti + บีลูกพระธาตุ (451369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 79 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.สกลนคร (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
40 # 3อจ630226-125 EI651496055TH พ่อมาเฟีย + Arunlert69 (451235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
41 # 3อจ630226-126 EI668065315TH disorn + chane31 (451238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(610723-055) (G 64%)
42 # 3อจ630226-128 EI686908600TH poshwises + ตะแคงขวด (451241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มตัน เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
43 # 3อจ630226-129 EI692604528TH penggo + chaiywutkunarsa (451243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-6/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (G 89%)
44 # 3อจ630226-131 EI617346400TH kongsak + สิริธรรมโม (451284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท)
45 # 3อจ630226-133 EW004564930TH Ninja_tech + m-cot (451287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
46 # 3อจ630226-134 EX400509165TH แฮปรามคำแหง + mac2528 (451291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดมงกุฎพระเจ้า หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 83%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ630226-135 EW004564930TH cpall + m-cot (451294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น(สร้างเสริม) พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)(620227-016)
48 # 3อจ630226-136 EI617346400TH loongmike + สิริธรรมโม (451298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)
49 # 3อจ630226-137 EW363295786TH masterpiece + น็อตประเวศ (451300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
50 # 3อจ630226-138 EI600938187TH tagsmtd + พรหลวงพ่อคูณ (451372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพสวย)
51 # 3อจ630226-139 EW004564930TH thepmonkon + m-cot (451302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
52 # 3อจ630226-140 EW004564930TH เซียนตี๋ + m-cot (451306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 83%)
53 # 3อจ630226-141 EI486573199TH LEEYA + Taweesak48 (451349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
54 # 3อจ630226-142 KAOL000518524 mumii + Reindeer_kwang (451350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.พัทลุง
55 # 3อจ630226-143 EI625291169TH อาราธนา + wuth2002 (451351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (600420-146)

56 # 3อจ630226-144 RTTY000020802 mumii + thi3790 (451352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี กรอบนาก(G 38%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
57 # 3อจ630226-145 EI631068485TH t_inkeaw + kraisornuo (451353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (G 64%)
58 # 3อจ630226-146 EI620847896TH kittisak_10 + Se_Chakrit (451354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (621219-107)(G 66%)
59 # 3อจ630226-148 EI691724498TH ประสิทธิ์ + กว๊านพะเยา (451355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)
60 # 3อจ630226-150 EX422673384TH pirat9 + Bophantom (451358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (600515-043) (G 85%)
61 # 3อจ630226-151 EF375429627TH ฐณะวัฒน์ + มหาเศรษ (451266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.พิจิตร
62 # 3อจ630226-152 EI668136348TH รถโฟร์ค + ไชยสิทธิ์ (451270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
63 # 3อจ630226-153 EI658472402TH rachane53 + wonderwoman (451272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
64 # 3อจ630226-154 EW152550125TH Retail + aran2538 (451276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม(ยุคปลาย) จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องยุคนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
65 # 3อจ630226-155 IMCT000010268 กุ้งหวาน + jopawis (451277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบมะยม เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม (G 38%)
66 # 3อจ630226-156 EI599457407TH poshwises + aoudom99 (451279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นบัวห้าจุด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630226-157 EG185991235TH maximum9 + Choomsilp (451360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
68 # 3อจ630226-158 EI684874191TH kritbig + joymonton (451282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (610418-057)
69 # 3อจ630226-159 EI649553814TH kiattisak + ริณดา (451286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.ชลบุรี
70 # 3อจ630226-161 EI649553814TH kiattisak + ริณดา (451292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
71 # 3อจ630226-164 EI673965016TH Nonniizz + (451361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลื้มปริ่มพระเครื่อง
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
72 # 3อจ630226-166 EW784989081TH poshwises + Thanapong36 (451303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์
73 # 3อจ630226-167 EI695325139TH aek1979 + ball_amulet (451304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานจุ่มรัก จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
74 # 3อจ630226-169 EX480212118TH poshwises + pongpamorn (451308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (G 66%)

75 # 3อจ630226-170 ED922222560TH prasertpp + Jamewatwihan (451309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ630226-171 EI659692325TH พุทธบูชา + มหามณีจินดา (451317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
77 # 3อจ630226-173 EI627763674TH ช่างไม้ + usaku (451322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
78 # 3อจ630226-174 EI659692501TH jamemild + ยอดอ่างทอง (451324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
79 # 3อจ630226-175 EX348483985TH poshwises + วศินสาริยา (451326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4748) (G 65%)
80 # 3อจ630226-176 PSP0006770794 คอร์อ่อน + ฐาปนพงษ์ (451329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนคุณพ่อป่อง วัดบุญบางสิงห์ รุ่นบารมี 69 เนื้อเงิน ปี 2561 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 212)
81 # 3อจ630226-178 PSP0004741541 PHLOI + numpraram2 (451331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
82 # 3อจ630226-179 EW784989095TH seed-seed + Promsri (451332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ630226-180 EI127845220TH winnerman + จูมไม้เมือง (451334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร
84 # 3อจ630226-181 EI670969946TH WorapongP + ksanti (451252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดจมูก) (630207-206)(G 80%)
85 #3อจ630228-005 tongdul + PPFFARM (451451) กรอบทอง 1 องค์ (G 87%) (น้ำหนัก 15 กรัม)
86 #3อจ630228-129 ED967719323TH gm2005 + อโนคา (451487) กรอบทอง 1 องค์ (G 76%) (น้ำหนัก 8 กรัม)
87 #3อจ630228-133 EX481534281TH เด็กราชวิทย์_17 + sipong (451511) กรอบทอง 1 องค์ (G 73%) (น้ำหนัก 2.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM