ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 พ.ย. 2563 - 08:37 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 30 พ.ย. 2563 - 08:40 น.] #77016 (25/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631113-010 ED446954058TH witbcc143 (478392) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
2 # 1อจ631113-011 ED446954058TH witbcc143 (478393) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
3 # 1อจ631114-014 ED972990746TH Vincent (478848) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ631118-032 ED379781882TH สังกัจจายน์ (479160) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ631124-013 ED4878317111TH sakbangbon (479302) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
6 # 1อจ631126-002 820563201743 ศรีเมืองระยอง (479567) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ631126-006 EW462328225TH Jjiann1979 (479576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ631126-007 EX527975132TH monokuro (479577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ631126-008 ED463410467TH tamthodsaporn (479591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ631126-009 EG153832414TH pradrem (479547) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 1อจ631126-010 EG153832414TH pradrem (479556) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ631126-011 EG153832414TH pradrem (479563) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ631126-012 EG153832414TH pradrem (479568) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ631126-013 EH103823304TH aidteegon (479549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ631126-014 EX590806811TH นับตังค์ (479552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ631126-015 EI593192922TH Nippit (479553) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
17 # 1อจ631126-016 ED460018968TH Benz17 (479557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ631126-017 EG421047035TH ninjasiam (479558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ631126-018 ED504812357TH หนุ่มธนบุรี (479561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ631126-019 TH0118SNZWP6B น๊อตลำปาง (479574) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ631126-020 TH0118SNZWP6B น๊อตลำปาง (479584) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ631126-021 TH0118SNZWP6B น๊อตลำปาง (479579) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ631126-022 TH0118SNZWP6B น๊อตลำปาง (479583) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ631126-023 TH0118SNZWP6B น๊อตลำปาง (479587) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 22 องค์
25 # 1อจ631126-024 ED504522125TH ktitawong (479503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ631127-009 EG653498867TH Manopd (479638) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631117-023 ขุนอรรถ (478731) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ631119-015 CC-AMULET (478932) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
3 # 2อจ631120-009 tongprakueang (479020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ631120-019 sanpol (478992) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ631121-008 Wiraj_ph (479125) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 2อจ631123-004 ป้องนันปัง (479236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ631123-022 ศตกมล (479670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ631124-007 vtavee (479361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631125-017 khotchaninPk (479465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ631126-003 noi99 (479485) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ631126-004 autpichut (479540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ631126-005 แป๊ะ2498 (479544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ631126-006 vee2503 (479554) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
14 # 2อจ631126-007 vee2503 (479559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ631126-008 vee2503 (479562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ631126-009 vee2503 (479564) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 2อจ631126-010 vee2503 (479569) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ631126-011 vee2503 (479572) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ631126-012 vee2503 (479573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ631126-014 เหน่งบางคู้ (479510) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 2อจ631126-017 twongt (479578) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ631126-018 twongt (479581) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ631126-019 twongt (479582) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
24 # 2อจ631126-022 หมูบินกวนอู (479508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ631126-023 Wsummut (479490) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ631126-024 sanpol (479586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 2อจ631126-028 lovehunterlove27 (479541) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ631126-030 ปองปู่ทิม (479596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ631128-019 การันตีพระ (479679) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631113-118 ED408374910TH Jirawat1986 + เพิ่มศักดิ์ (478345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโม้ วัดสน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
2 # 3อจ631119-126 EG950234970TH ปะใหญ่ + WaruntornB (478916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุร่องไม้แดง พิมพ์ 5 พระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
3 # 3อจ631119-130 ED492510842TH pramual + PLOYFON (478928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งน้อย วัดแหลมฟ้าผ่า พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรปราการ
4 # 3อจ631121-114 ED418584515TH poshwises + กล้วยไม้ (479137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ631123-134 ED414049013TH สิริวรรณโณ + NUNG1789 (479242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นซื้อที่ดิน เนื้อเงิน ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 854/สภาพล้างผิว)
6 # 3อจ631123-135 ED467299273TH berry + องอาจ (479245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสือ หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ631123-138 ED431075509TH art8888 + superman_vuth (479250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ ไทยพุทธคยาสร้าง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ประเทศอินเดีย **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ631124-136 ED466251433TH ต่อนนทบุรี + Kae33 (479616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.ปทุมธานี
9 # 3อจ631125-124 ED461747557TH Golf58 + เก๋นครนายก (479476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดละมุด เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
10 # 3อจ631125-135 ED105785285TH auUthaithani + nestto (479621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 85%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ631125-157 ED306050618TH Phichit_02 + Chokwoottichai (479401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (620222-203)(สภาพใช้)(G 69%)
12 # 3อจ631127-001 veerapolton + workplace (479606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 65)
13 # 3อจ631127-002 WeeBangpree + mai1975 (479610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ631127-005 joeenok + Devill (479604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 53%)
15 # 3อจ631127-006 Nanapo + Devill (479605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
16 # 3อจ631127-101 TH0118SXEJW2B Arjaree56 + xzong (479626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ631127-102 TH0118SXEJW2B วณิชออโต้ + xzong (479630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (610405-129)

18 # 3อจ631127-103 ED420473456TH สุเรนทรชิต + nonsiam1995 (479664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
19 # 3อจ631127-104 ED451985061TH pawaris + นิธิกานต์ (479636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ631127-105 ED310855435TH Nippit + หรั่งวัดไตร (479640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
21 # 3อจ631127-106 ED449185411TH somchaitoh + dojinnn (479641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์โบราณหลังแบบ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี
22 # 3อจ631127-108 EH424585095TH ฐานแซม + กีตาร์ (479646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ631127-109 ED488234940TH Kaeokleng + กล้วยหิน (479647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ631127-110 EG950242401TH Yongzela + kaokao9 (479651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมล่างขวา)
25 # 3อจ631127-112 EO525430866TH Thiva + k-e-n (479609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
26 # 3อจ631127-113 ED402160010TH elite90 + mchutith (479614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
27 # 3อจ631127-114 ED478786081TH amarin99 + poshwises (479618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโต เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี (631021-059)
28 # 3อจ631127-115 ED446447144TH ruamsup + เพชรมรดกไทย (479619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
29 # 3อจ631127-116 ED340271557TH oum09 + phetra (479622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
30 # 3อจ631127-117 ED492521584TH khuntoom + PLOYFON (479625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดคู่ชีวิต หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง เนื้อตะกั่วทองแดง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ631127-119 ED351086573TH sutthiphornn + (479629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)
32 # 3อจ631127-120 EX619205373TH วิเศษชัยชาญ + water-pong (479632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
33 # 3อจ631127-121 ED314708631TH nitithans + ไร้นาม99 (479608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
34 # 3อจ631127-122 ED314708631TH gchai + ไร้นาม99 (479612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดชนะสงคราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ631127-124 ED483516334TH pontat567 + ริณดา (479620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ631127-125 EH115898208TH ตราชั่ง + changnoi (479624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

37 # 3อจ631127-126 ED489207870TH ppffarm + chuanchai2505 (479637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง-ตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)(611004-060)
38 # 3อจ631127-127 EX456809510TH pandp + plumkid (479643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ631127-128 EX486384195TH pawaris + เต้อ๋อง8 (479676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 58%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 28 พ.ย. 2563 - 08:41 น.] #77007 (24/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631123-008 ED442152081TH pound2007 (479265) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ631123-010 120392356125 เจ้าชายพระ (479270) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ631123-012 ED464896691TH ศิษย์ท่านขุน (479216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ631124-018 ED5000001778TH วิถีแห่งเซียน (479339) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ631125-001 EG953326998TH suwatboat (479441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631125-002 ED482105496TH ธนะพัฒน์ (479448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ631125-003 EH217750794TH กิตติคุณ1 (479466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ631125-004 EX528417360TH seranee (479452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ631125-005 EX528417360TH seranee (479451) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ631125-006 ED445246035TH aood0458 (479455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ631125-009 ED402149323TH mchutith (479457) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ631125-010 ED470643762TH mesa918 (479461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ631125-011 RH018804604TH yongyot (479438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ631125-013 ED389661782TH petcharee (479444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ631125-016 ED474334205TH t_local (479450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631124-004 numpraram2 (479313) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ631125-008 Buncha (479456) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
3 # 2อจ631125-012 แพรวพรรณ (479458) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ631125-013 ยุทธภีม (479435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ631125-015 Nuengnoi (479439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ631125-016 khotchaninPk (479463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ631126-021 การันตีพระ (479481) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ611123-013 T-PITBULL + oldshop (479513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 101649)
2 # 3อจ631123-001 ชมรมศิษย์สน + atsawawisuit (479502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 116843)
3 # 3อจ631123-102 ED478739957TH Watermelon + ริณดา (479190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
4 # 3อจ631125-102 EG953326998TH TAVABUNCHA + (479400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
suwatboat
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร กรอบเงิน(S 93%)
5 # 3อจ631126-001 P-Pong + ภาคพระเครื่อง (479487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ631126-003 banana41 + Haasdk123 (479492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (631028-135)
7 # 3อจ631126-004 ssdkris + prachamp (479494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
8 # 3อจ631126-005 pornpipat + sanpol (479496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ช่างสวัสดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ631126-006 Peak18 + sanpol (479499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ.. (630929-694)
10 # 3อจ631126-101 RNZV000081135 csuwatchai + pop_014 (479482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

11 # 3อจ631126-102 ED491508578TH เอี่ยมโชคดี + Tee59 (479484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรหลีก ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทารามฯ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (600419-022)(G 74%)
12 # 3อจ631126-103 ED498210599TH เป็กสัมพุทธโธ + พาชนะ (479486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ631126-104 ED408496635TH ซิยิ่นกุ้ย + phrakhrupalad (479489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 6)(G 79%)
14 # 3อจ631126-105 ED47874980TH tonnewpoo + คูณสตางค์ (479491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
15 # 3อจ631126-106 ED412974455TH เมืองช้าง + nanin (479495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 65%)
16 # 3อจ631126-108 ED491519200TH Koki2557 + องอาจ (479500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ631126-110 ED447747967TH WorapongP + ถิรญาโณ (479506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน
18 # 3อจ631126-111 EX619552452TH ploithai + พรพรหมนารายณ์ (479509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม ปี 2513 จ.สุรินทร์
19 # 3อจ631126-112 EX619552452TH sunshiro + พรพรหมนารายณ์ (479512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 71%)
20 # 3อจ631126-113 TH0118STGE19B nung919 + akarasin1996 (479514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 62%)
21 # 3อจ631126-114 TH0118SJSTX3B D_bangsan + tone555 (479516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชม วัดห้วยงาช้าง พิมพ์หลังหลวงพ่อทบ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)
22 # 3อจ631126-116 820563504165 สุเรนทรชิต + yorch (479520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา

23 # 3อจ631126-118 ED485629585TH suchart_joe + somkiattawee (479523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8248)
24 # 3อจ631126-119 ED422172445TH nim4011 + loryinglong (479525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ631126-120 ED412992644TH พ่อมาเฟีย + nanin (479526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 449538)(G 88%)
26 # 3อจ631126-121 ED455671562TH world + พ่อครู (479531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาแก้วสุทโธ วัดดอยโมคคลาน รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
27 # 3อจ631126-122 PSP0011882173 art8888 + somrut (479535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ631126-123 SDET000284806 taccord + sivsroj (479595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผงดำ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
29 # 3อจ631126-124 ED192873906TH njeesom + ดอนทราย (479538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
30 # 3อจ631126-125 ED192873906TH เชษฐประตูผี + ดอนทราย (479546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่)
31 # 3อจ631126-126 820563201743 Chat99 + ศรีเมืองระยอง (479600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
32 # 3อจ631126-127 ED463410467TH เล็กหัวเสือ + tamthodsaporn (479592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ631126-128 ED455369286TH viponcity + teerapat119 (479560) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 2 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

34 # 3อจ631126-129 EH381117725TH IamPakti + R9999 (479566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
35 # 3อจ631126-130 ED490413281TH future + yongyot (479570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ631126-132 EG473728379TH พระดีบ้านเรา + supol (479517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(เหลือง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (630915-015)(G 82%)
37 # 3อจ631126-133 EG385873319TH arampo + ศิริละโว้ (479521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
38 # 3อจ631126-134 EX614395525TH tamonwon + pongpamorn (479593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ631126-136 EG343309013TH Kamkiw3839 + hot2523 (479524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (630914-372)
40 # 3อจ631126-137 ED496461577TH kohler + satannit (479528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
41 # 3อจ631126-138 ED384921809TH jinn-jinn + ชวนชื่น (479530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์ PAPAMUM เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ
42 # 3อจ631126-139 820566221370 Michy + CHAIWAT99 (479532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (630831-023)
43 # 3อจ631126-140 ED463052420TH nung919 + เด็กสังขละ (479536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์แป๊ะยิ้ม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
44 # 3อจ631126-141 EG766890496TH sanya1002 + RUAYGABPRA (479493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน สุพรรณบุรี
45 # 3อจ631126-143 EH739822205TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (479501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)

46 # 3อจ631126-145 ED435243627TH เมืองช้าง + Tanadol1969 (479507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ631126-146 ED478767445TH taat_007 + poshwises (479511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (631103-122)
48 # 3อจ631126-147 ED474357847TH lertsak + มหามณีจินดา (479515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ631126-148 ED426573231TH Chiraphat + noi70 (479519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 295373)
50 # 3อจ631126-150 ED444084036TH หม่อง + numpraram2 (479522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(631104-201)
51 # 3อจ631126-151 ED486130624TH บุญสนองเลย + เฮียนพพร (479529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดสันติสังฆาราม เนื้อเงิน ปี 2534 จ.สกลนคร
52 # 3อจ631126-152 ED445050158TH pandp + ปั้นจั่น (479533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาลิ้นเป็ด เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพหักซ่อม) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
53 # 3อจ631126-153 EO582147785TH รัฐพงษ์ + king_phutthamon (479534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 911)
54 # 3อจ631126-154 ED439475604TH popda + ผู้กองโจ้ (479537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630430-061)(G 78%)
55 # 3อจ631126-155 ED465535345TH WASIT + stdpuy (479542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3567)
56 # 3อจ631126-156 ED404395548TH TEE_INTER + (479543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CTPRAKRUENG
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2541 จ.เพชรบุรี
57 # 3อจ631126-157 ED499508790TH eakapong + หลานตาจวบ (479545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม

58 # 3อจ631126-158 ED379656791TH preeyawat + ปาล์มครับ (479548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
59 # 3อจ631126-159 ED197400103TH Kittinan + MikePittaya (479550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ631126-160 ED499508790TH korn88 + หลานตาจวบ (479551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ631126-163 EX526800041TH pangjung + บอลปากน้ำ (479483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
62 # 3อจ631126-164 LASW000628184 pornlimk + titipong23 (479488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรส วัดหนองม่วงไข่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.แพร่
63 # 3อจ631126-161 EX482064655TH future+jom2523 (479480) กรอบทอง 1 องค์ ( G 67%)(น้ำหนัก 3.2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 27 พ.ย. 2563 - 08:39 น.] #76999 (23/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631118-030 ED450488088TH Mech_Eak (479267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ631120-001 ED330094906TH หลวงพ่อปาน (479349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631120-009 ED436679170TH polsattahip (479032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ631121-001 ED439434423TH คุณศิระ (479140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ631121-004 EX518934165TH toopronchai (479155) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631121-006 66850225439453 Sucheera (479352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ631121-012 TH0118SGTZR6B ตึ่งนั้ง (479108) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
8 # 1อจ631123-001 TH0118SDCX33B joshforspeed (479271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ631123-002 LNMP000351041 kittikitti (479254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ631123-003 ED446247165TH CARABAO (479256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ631123-004 820557944301 OKK08 (479258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631123-006 EI593191034TH Nippit (479261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ631123-007 ED472827415TH laksi (479262) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ631123-011 ED448322938TH aksomsak (479234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ631124-001 ED456047676TH บิ๊กบีม (479333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ631124-002 TH0118SKGWT9B ท่านหลวง (479295) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ631124-003 ED317372931TH ZuTharua (479336) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ631124-004 EH024485547TH hairgrit (479341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ631124-006 PTSN000460036 น้องหมี (479342) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ631124-007 EH898611258TH Nopzen (479346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ631124-008 ED384198107TH ladprow (479350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ631124-009 ED481884628TH jarungrux (479351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ631124-011 ED458655802TH golfsriracha (479330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ631124-015 EG573130552TH sawang (479338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ631124-016 ED462484021TH mars7783 (479344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ631124-017 TH0118SSORT8B AkeLPT (479347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631120-008 tongprakueang (479019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ631121-001 pawaris (479132) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ631123-002 สยามเมืองยิ้ม (479200) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 2อจ631123-005 bkk10250 (479201) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ631123-006 bkk10250 (479203) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ631123-010 aof-papa (479246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ631123-012 lowping (479253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ631123-013 chanram (479255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631123-015 boypaza (479259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ631123-019 Doitung (479264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ631123-020 microsoft (479244) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ631124-002 MILD-NUM (479366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ631124-003 yutthanan9768 (479368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ631124-008 ThaiWong (479287) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
15 # 2อจ631124-009 ThaiWong (479357) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
16 # 2อจ631124-010 ThaiWong (479363) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 2อจ631124-011 ThaiWong (479365) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
18 # 2อจ631124-012 ThaiWong (479371) ส่งพระตรวจสอบ 23 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 23 องค์
19 # 2อจ631124-014 SoMSuP (479277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ631125-001 การันตีพระ (479379) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
21 # 2อจ631125-002 การันตีพระ (479382) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ631125-003 การันตีพระ (479385) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ631125-004 การันตีพระ (479388) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ631125-005 การันตีพระ (479393) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ631125-006 การันตีพระ (479395) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 2อจ631125-007 การันตีพระ (479399) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 2อจ631125-009 การันตีพระ (479403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631118-113 ED466115565TH ZRONKETHUMMPE + (479321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญนคร
ผ้ารอยเท้าขวา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2537 จ.นครราชสีมา
2 # 3อจ631121-103 ED478752922TH banana41 + popeye289 (479325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว) (631012-033)(G 62%)
3 # 3อจ631123-126 EX458045704TH TEE_INTER + (479221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Ketautomotive
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)(G 76%)
4 # 3อจ631124-001 eakaomasia + ลูกแม่รำเพย (479369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (631102-617)(G 65%)
5 # 3อจ631124-002 somporn1234 + numomint (479375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
6 # 3อจ631124-003 panjaphop + numomint (479367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
7 # 3อจ631124-004 นายชลิต + Werawath01 (479305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(630611-117)
8 # 3อจ631124-005 วสันต์อ่อนนุช + numpraram2 (479312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ631124-007 Poonsin + ดิอาโบล (479320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด กรุหนองมน จ.ลพบุรี
10 # 3อจ631124-101 ED452785061TH poshwises + (479274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
superman_vuth
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ631124-102 RBKH000052796 veerapolton + เขมิสรา (479278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 284)
12 # 3อจ631124-103 ED438167108TH pecth88 + ruenthong (479286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
13 # 3อจ631124-104 ED370261712TH Poo1980 + Jaosuanoi (479292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี(G 73%)
14 # 3อจ631124-105 ED370261712TH พ่อมาเฟีย + Jaosuanoi (479297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม(G 83%)
15 # 3อจ631124-106 ED488803969TH โจ้บางโพ + ชัยนเรศ (479303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
16 # 3อจ631124-107 ED370261712TH frist + Jaosuanoi (479308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
17 # 3อจ631124-108 MEGA000481652 njeesom + thanutl (479310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นรวยสุดสุด พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 131/น้ำหนักทอง 7 กรัม)

18 # 3อจ631124-109 ED414050396TH m-cot + bomtada (479315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง(G 84%)
19 # 3อจ631124-110 ED405398112TH nung919 + chin99 (479319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (510223-126)
20 # 3อจ631124-111 ED463107052TH popeye289 + jabee (479328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พิมพ์นาคคู่ ปี 2481
21 # 3อจ631124-112 EX316560332TH Chot56 + CONVENTION (479331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์ยืน เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.เชียงใหม่
22 # 3อจ631124-113 ED496061614TH นายช่างพานต๋าย + ไร้นาม99 (479337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเอม วัดคลองโปร่ง
23 # 3อจ631124-114 ED496061614TH มีคุณ + ไร้นาม99 (479345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ
24 # 3อจ631124-115 EW839842919TH kon-88 + เทพบุตรคลองวาฬ (479348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
25 # 3อจ631124-117 B2S093A001437 golfkongsak + loryinglong (479356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ631124-118 ED487608742TH golf412 + ออสก้า99 (479358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 103)
27 # 3อจ631124-119 EX004572936TH CHALEEWONG + m-cot (479360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดขอบล่างซ้ายและมุมบนขวา)
28 # 3อจ631124-120 EW004572936TH poonsaka + m-cot (479362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (630619-030)(G 81%)
29 # 3อจ631124-121 ED487557334TH เซียนน้อยหนึ่ง + thelord (479275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม(G 88%)
30 # 3อจ631124-122 TH0118SKSRV4B chuanchai2505 + (479276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมืองรัตนบุรี
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจ้าสัว 99 เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 157)
31 # 3อจ631124-123 KBAN000961866 พนินทร์ + ป๋องร้อยไร่ (479281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
32 # 3อจ631124-124 KBAN000961866 พนินทร์ + ป๋องร้อยไร่ (479283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
33 # 3อจ631124-125 ED198094197TH pramual + พาชนะ (479284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ631124-126 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
35 # 3อจ631124-127 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
36 # 3อจ631124-128 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ วัดห้วยสุวรรณ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สุพรรณบุรี (หลวงพ่อจง ปลุกเสก) (สภาพหูชำรุด)

37 # 3อจ631124-130 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.สมุทรสงคราม
38 # 3อจ631124-131 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
39 # 3อจ631124-132 ED426702435TH โพธาราม + นกแก้ว (479301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
40 # 3อจ631124-133 ED379661071TH eakaomasia + Juicy (479373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
41 # 3อจ631124-134 EH898611244TH วุฒิปราการ + Nopzen (479306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 70%)
42 # 3อจ631124-135 ED441507827TH khunoak77 + LungPol (479311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6908)
43 # 3อจ631124-137 ED466251420TH tommeng + Kae33 (479372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ631124-138 ED496512945TH lekmahoran + kiattikhun (479318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่นงานกฐินสามัคคี เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)
45 # 3อจ631124-139 ED42656461TH pramual + noi70 (479324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ631124-140 ED469530661TH zafari + wewong (479327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทอง วัดบ้านคูบ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1309)
47 # 3อจ631124-141 ED455369860TH new999 + pumcha (479279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดสุวรรณ พิมพ์พระคง
48 # 3อจ631124-142 ED426705958TH Poonsin + นกแก้ว (479282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ631124-143 ED474327261TH atthasit + มาริโอ (479285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (เลข ๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และแต่งผิว)(631107-184)
50 # 3อจ631124-144 EH898611417TH WEE15 + Nopzen (479290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (610516-061)
51 # 3อจ631124-145 ED426705958TH แสงธรรม01 + นกแก้ว (479294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ631124-146 ED494106026TH รัฐพงษ์ + poon09 (479298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 23)
53 # 3อจ631124-149 ED426705958TH เรย์2550 + นกแก้ว (479307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 68%)
54 # 3อจ631124-150 ED426705958TH tommeng + นกแก้ว (479309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
55 # 3อจ631124-151 ED466630396TH somchaitoh + pongchon (479314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี

56 # 3อจ631124-152 ED366740629TH Michy + sak15 (479317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว)
57 # 3อจ631124-153 ED4932601876TH eakaomasia + sur_suk (479374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610424-052)
58 # 3อจ631124-154 ED484607270TH สมบัติบูรพาบารมี + ตราชั่ง (479322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จระยอง
59 # 3อจ631124-155 ED484607270TH boatM3 + ตราชั่ง (479326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพรมผิวใหม่)
60 # 3อจ631124-156 EH087757578TH apexshop + yoon9 (479329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2552 จ.ชัยนาท(G 80%)
61 # 3อจ631124-157 ED436781741TH กำธรนคร + chinko (479332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
62 # 3อจ631124-158 ED495607718TH somchaitoh + pop_vat (479335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด พิมพ์แข้งหมอน เนื้อผง
63 # 3อจ631124-159 ED394555177TH loomthong + kiattisak (479340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพรมผิวใหม่)
64 # 3อจ631124-160 ED306039970TH หยิน2018 + (479343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Phongphawan09
พระนารายณ์ทรงปืน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(630807-039)
65 # 3อจ631125-001 เกษตร + ทวดนรรัตน์ (479378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ631125-002 tum087 + dobae (479381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
67 # 3อจ631125-003 Poonsin + anonnat (479383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (631021-190)
68 # 3อจ631125-005 เทพมรณะ01 + Sura-Gan (479470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองคำ ปี 2543 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 18 กรัม)
69 # 3อจ631125-006 m-cot + Sura-Gan (479390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ631125-101 ED498204386TH Thiva + samachu (479397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดขอบขวา)
71 # 3อจ631125-104 ED469913105TH popeye289 + pukpaokab (479406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2948)(G 71%)
72 # 3อจ631125-105 ED489715642TH somchaitoh + piaric (479410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์ เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.นครสวรรค์
73 # 3อจ631125-106 ED445246035TH poshwises + aood0458 (479415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 66%)
74 # 3อจ631125-107 EG41308203TH กิ่วกระ + civilwork (479419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)

75 # 3อจ631125-108 ED347272557TH pcha429 + supervigo (479421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นรวยหมุนดวง เนื้อผง ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน)(G 73%)
76 # 3อจ631125-109 EG953323308TH csuwatchai + coldplay (479425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 225)(G 85%)
77 # 3อจ631125-110 ED304242249TH thanaj + mingloei (479429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ อว. สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด 3)
78 # 3อจ631125-111 ED483924761TH tonphu + rangsan9557 (479467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม
79 # 3อจ631125-112 ED077271407TH nuthapol + หนานหนัด (479413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
80 # 3อจ631125-113 ED495734725TH berry + prathep (479426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ631125-114 ED488230687TH lekdee + แซนวิช (479473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
82 # 3อจ631125-115 ED402149323TH phubed + mchutith (479433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
83 # 3อจ631125-116 ED463410303TH mana1 + pirawit (479445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
84 # 3อจ631125-117 ED478748826TH poshwises + ริณดา (479449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
85 # 3อจ631125-118 ED478748826TH D_bangsan + ริณดา (479454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
86 # 3อจ631125-119 ED478748826TH Varawut1699 + ริณดา (479459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
87 # 3อจ631125-120 ED478748826TH D_bangsan + ริณดา (479460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)
88 # 3อจ631125-121 ED476807742TH towerboy + พิชย์ภัสสร (479402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
89 # 3อจ631125-125 EB483009726TH m-cot + nampoo (479417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)(G 61%)
90 # 3อจ631125-126 ED412974464TH พิชชากร + nanin (479423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ631125-127 ED412974464TH moo_bpk + nanin (479428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7) วงแหวนไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 61%)
92 # 3อจ631125-128 ED480921050TH lertsak + Clubpra (479432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
93 # 3อจ631125-129 GSPZ000037068 pangjung + korn88 (479436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)

94 # 3อจ631125-131 ED426881008TH tawee999 + Wharton (479409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
95 # 3อจ631125-132 ED50440095TH tonychan + bomtada (479414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (610530-115)
96 # 3อจ631125-134 TH0118SUTK25B Warayu + ลูกน้ำ56 (479418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อผง จ.นนทบุรี
97 # 3อจ631125-136 EG403733916TH pandp + Pat029 (479424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
98 # 3อจ631125-137 ED471152850TH pirat9 + lulytoon (479430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (630724-453)(G 78%)
99 # 3อจ631125-138 EH492224348TH kawoat + pigkolo (479434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
100 # 3อจ631125-139 EH395506022TH ninjasiam + Thanate (479442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 376/น้ำหนัก 29.8 กรัม)
101 # 3อจ631125-140 TH0118ST8UDOB แขกกำแพง + sanko88 (479446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์นิยม(บี) เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
102 # 3อจ631125-141 ED409282826TH แสงธรรม01 + toucanpat (479391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดแก้มซ้าย)
103 # 3อจ631125-142 ED367261187TH แค่นี้ก็พอ + jugree02 (479392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย-ขวา)
104 # 3อจ631125-143 ED498100704TH ทิวทัศน์ + POPJAZ (479396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง (G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
105 # 3อจ631125-144 ED492046951TH Kittinan + Juicy (479407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ631125-145 ED472665006TH nung919 + ทัชสะพานใหญ่ (479411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ631125-146 ED504400104TH vitaya + bomtada (479416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 70%)
108 # 3อจ631125-148 ED490559437TH engineer27 + ต่อยอด (479422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
109 # 3อจ631125-149 ED492619181TH logisman + prakit (479427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
110 # 3อจ631125-150 EX540550509TH แมวสามสี + THAI-PRA (479431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (630710-001)
111 # 3อจ631125-151 ED318746856TH pawaris + phongpan (479380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
112 # 3อจ631125-152 ED463677363TH manta69 + แย้ม55 (479384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)

113 # 3อจ631125-153 ED426733914TH Poonsin + นกแก้ว (479386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
114 # 3อจ631125-154 ED499512216TH NAPATSADOL + nutcha (479389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
115 # 3อจ631125-155 ED443757544TH ตราชั่ง + ปลาโลมา (479394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
116 # 3อจ631125-156 ED293457975TH pcha429 + สระหลวง (479398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงว่าน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (631104-030)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 26 พ.ย. 2563 - 08:41 น.] #76994 (22/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631113-018 ED288985458TH ซูโม่ (478359) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ631118-022 EF410406528TH inceepra (478779) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631118-024 EG580681502TH Culpidnoi (478834) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ631119-009 EG421004278TH แจ็คเชียงดาว007 (478894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ631119-010 EW877437956TH นุหนองคาย (478910) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631120-016 EH024471361TH hairgrit (479028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ631121-005 ED478634024TH Anankiya (479109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ631121-007 TPLU001406813 Tawee888 (479114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ631121-008 ED483210337TH เมเปิ้ล (479120) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631114-003 อาชาเหล็ก (478444) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ631119-001 ประศาสน์ (478927) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631119-009 kai_emotionfc19 (479100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ631120-004 ต่อ_ถนนตก (479012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ631120-018 sanpol (479013) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ631121-002 surasak_bpb (479073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ631121-004 แฮปรามคำแหง (479075) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 2อจ631121-006 vichol2551 (479089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ631121-007 พุทธคุณ05 (479093) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ631121-010 ศตกมล (479376) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ631124-013 SoMSuP (479273) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
12 # 2อจ631124-016 ลมว่าว (479377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631116-010 เจี๊ยบเพชรบูรณ์ + naruechon (478759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
2 # 3อจ631117-129 ED370384362TH ลูกพ่อพันท้าย + sak15 (478732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 จ.อุทัยธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ631118-126 DONM001248005 Auten10 + birdnaja (478860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก พิมพ์ปางอุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์(G 72%)
4 # 3อจ631119-003 king_64 + ประศาสน์ (478891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ631119-111 ED491542852TH zafari + lamborghinizi (478878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดหู)
6 # 3อจ631119-113 ED456052265TH poshwises + บิ๊กบีม (478884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเภา วัดบางกระสอบ เนื้อผง ปี 2475 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
7 # 3อจ631119-127 ED478630858TH tommeng + bestrandom (478920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 70%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
8 # 3อจ631119-132 ED486103235TH บุญสนองเลย + Nong2552 (478924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
9 # 3อจ631120-113 ED495700823TH Newnomal + prathep (478979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ631120-132 ED424896044TH medee + ลมว่าว (478966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ631121-004 yutthanan9768 + ninemhee (479174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์นะโมตาบอด เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)(G 71%)
12 # 3อจ631121-005 แสงธรรม01 + nongder (479051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
13 # 3อจ631121-006 nung919 + Buncha (479058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ631121-101 NKCS000785196TH บรีสพระช่วย + กงซุนเชอ (479128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
15 # 3อจ631121-104 ED473120005TH fuse9999 + Man2517 (479131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา
16 # 3อจ631121-105 EG155847836TH nung919 + chane (479134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ631121-106 ED326522489TH เซียนน้อยหนึ่ง + บีลูกพระธาตุ (479138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง รุ่นแรก พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้)

18 # 3อจ631121-107 ED480908566TH zafari + พรอภินันโท (479170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดพระนอนขอนม่วง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.เชียงใหม่
19 # 3อจ631121-109 MNKP000799986 Teerasak01 + prakit (479169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม(G 78%)
20 # 3อจ631121-110 MNKP000799986 Tulayong + prakit (479173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ631121-111 EX614382822TH somchaitoh + matee1974 (479130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
22 # 3อจ631121-112 ED469743233TH tummusic46 + ขุนเมืองจันทร์ (479133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
23 # 3อจ631121-113 TGST000048258 gek1414 + pramote1987 (479135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมส่วนบน)(G 77%)
24 # 3อจ631121-115 ED492404163TH Poonsin + rachanikorn (479139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ631121-116 ED446093614TH หนุ่มธนบุรี + ล้มมวย (479141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)
26 # 3อจ631121-117 EG950237928TH Bigtho + Bbeenaja (479143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 90%)
27 # 3อจ631121-118 TPLU001406813 phubed + Tawee888 (479146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ631121-119 PTSP000248185 เด็กสังขละ + ตั้มเดอะซ๊อก (479148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศรีศากยะทศพลญาณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.นครปฐม (ขนาดสูง 18 นิ้ว)
29 # 3อจ631121-120 ED491506395TH pramual + องอาจ (479151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบรอบองค์)
30 # 3อจ631121-123 ED442162858TH แสงธรรม01 + pound2007 (479059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)
31 # 3อจ631121-125 EH339877653TH somchaitoh + พยัคฆ์ร้าย123 (479166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์สองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
32 # 3อจ631121-127 EG412472431TH future + gunner (479065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
33 # 3อจ631121-129 RKCB000021220 gallardo + Ottokung (479070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 413284)(G 63%)
34 # 3อจ631121-130 ED489023403TH Popeye + Komoot21 (479171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวหน้าผากสามเส้น เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
35 # 3อจ631121-131 EX616296401TH propra + boymoo4 (479074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสรงน้ำ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 50%)
36 # 3อจ631121-132 ED446759460TH chaay + k_toon (479079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ631121-133 TH0118SD2Q24B khaninnakoon + tone555 (479081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หมุน เนื้อผง ปี 2543 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ631121-134 RKCB000021220 wanida + Ottokung (479082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 494901) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)(G 64%)
39 # 3อจ631121-135 EG950600656TH wootubon + prasittichai34 (479084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
40 # 3อจ631121-136 RKCB000021220 nung919 + Ottokung (479086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 171771)(G 65%)
41 # 3อจ631121-137 ED462058973TH บรีสพระช่วย + ข้าวตอกแตก (479090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (สภาพชำรุดส่วนบน)
42 # 3อจ631121-140 ED438634321TH Mcwall + ไร้นาม99 (479096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ631121-141 ED438634321TH atta77 + ไร้นาม99 (479061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อผง
44 # 3อจ631123-003 tummusic46 + มหามงคล191 (479268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดศรีดอนชัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เชียงราย
45 # 3อจ631123-006 เมืองช้าง + pecth88 (479231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ631123-007 strucsteel + vinit09 (479235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 (บูรณะพระเจดีย์) พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ631123-008 future + Got2523 (479239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 70%)
48 # 3อจ631123-009 jajoo + Got2523 (479243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)(G 62%)
49 # 3อจ631123-010 พ่อมาเฟีย + Got2523 (479248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 74%)
50 # 3อจ631123-012 pangjung + บรีสพระช่วย (479194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (630910-004)(G 62%)
51 # 3อจ631123-014 บิ๊กบีม + oldshop (479198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
52 # 3อจ631123-101 ED478739957TH บรีสพระช่วย + ริณดา (479187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ631123-103 ED478739957TH ขุนเมืองจันทร์ + ริณดา (479192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
54 # 3อจ631123-104 ED478739957TH mojomung + ริณดา (479195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
55 # 3อจ631123-105 ED488938396TH wootubon + chane (479196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ631123-106 ED486802016TH SomphotK + Ruampol1689 (479266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(G 65%)
57 # 3อจ631123-107 ED405099983TH srisuwan + คลับจับลิง (479199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดศีรษะ)
58 # 3อจ631123-108 RUAP000052042 Watermelon + Beed098 (479202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 81%)
59 # 3อจ631123-109 ED490701756TH mvunbay + beer2126 (479204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์เล็กวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (สภาพล้างผิว)(G 69%)
60 # 3อจ631123-111 ED478760243TH บรีสพระช่วย + คูณสตางค์ (479207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังบัว เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชลบุรี
61 # 3อจ631123-112 ED478760243TH บรีสพระช่วย + คูณสตางค์ (479208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังบัว เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชลบุรี
62 # 3อจ631123-113 TH0118SDD935B tonychan + tongpolsci (479211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
63 # 3อจ631123-114 ED490211810TH heng9999 + ม่วงทอง (479272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน จ.นครปฐม
64 # 3อจ631123-118 ED500110971TH warship09 + โกวบ้อ (479225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม
65 # 3อจ631123-119 ED468252343TH somchaitoh + ต้อมบ้านใหม่ (479269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ631123-120 ED370261709TH amuletfocus + prakit (479230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวด้านหน้า)
67 # 3อจ631123-122 PS81000154345 gek1414 + ชวนชื่น (479212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
68 # 3อจ631123-124 ED451854070TH Arjaree56 + KAI28 (479217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ631123-125 ED481746723TH TONG_NK + prachuk (479218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจ้าสัว 99 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1)
70 # 3อจ631123-128 ED453924895TH Poonsin + bunhar35 (479226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ631123-130 ED453924895TH DDman + bunhar35 (479229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
72 # 3อจ631123-131 TH0118SJYSC2B Nattapongg + supaket808 (479233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
73 # 3อจ631123-133 EB396800082TH Bbeer + ลูกอุดมทรัพย์ (479240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวันธรรมวิหาร พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 3)(G 69%)
74 # 3อจ631123-140 ED426934955TH future + suthee069 (479252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร

75 # 3อจ631129-142 ED438634321TH eddie + ไร้นาม99 (479067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 25 พ.ย. 2563 - 08:42 น.] #76990 (21/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631107-004 ED444760258TH sakbangbon (477832) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 15 องค์
2 # 1อจ631113-021 ED439569156TH LIM2512 (478400) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 1อจ631114-004 ED464824108TH ศิษย์ท่านขุน (478510) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
4 # 1อจ631117-007 ED459471005TH prakit (479035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ631118-008 ED342467548TH num1522 (478846) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ631110-011 ED424883227TH ลมว่าว (478004) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631105-003 noi99 (477638) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ631111-008 แป๊ะ2498 (478144) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631116-002 dang29 (478606) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ631117-022 penpathum (478703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ631117-031 ThaiWong (478713) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
6 # 2อจ631121-132 การันตีพระ (479045) ส่งพระตรวจสอบ 45 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 45 องค์
7 # 2อจ631123-016 mekya2706 (479263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ631123-017 การันตีพระ (479188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ631123-018 Wsummut (479206) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ631123-021 การันตีพระ (479191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631113-110 ED438625965TH Arunlert69 + Dang2505 (478390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ631118-130 ED475004735TH b_wor + atomlove (478817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปัจฉิมวัย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)(G 72%)
3 # 3อจ631120-122 ED483942116TH บอยพระเครื่อง + ณัฐวลัญช์ (479039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (620803-039)(G 69%)
4 # 3อจ631123-002 nung919 + ปัญจพล (479215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(590713-168)
5 # 3อจ631123-004 lertlakhatthakij + focus-2007 (479220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630829-114)(G 83%)
6 # 3อจ631123-005 gchai + ประศาสน์ (479227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (631020-044)(G 69%)
7 # 3อจ631123-011 pramual + man5554 (479189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) (631103-163)
8 # 3อจ631123-015 panu_pdd + penggo (479209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (631113-488)(G 88%)
9 # 3อจ631123-110 ED490701756TH Anuson_k + beer2126 (479205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และแต่งผิว)(631102-438)(G 61%)
10 # 3อจ631123-115 LTMP000351041 สุชาติสาย2 + kittikitti (479213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(631114-471)
11 # 3อจ631123-117 EX458045695TH บุษกร + Ketautomotive (479222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (621026-010)
12 # 3อจ631123-121 TH0118SKKM54B Songpol_cg + nukro09 (479210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ตอกโค้ด)(630810-024)
13 # 3อจ631123-127 EX458045681TH นคราฎ + Ketautomotive (479224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (621019-054)
14 # 3อจ631123-129 ED469529252TH watcharapongwisa + koekoe (479228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(631104-029)
15 # 3อจ631123-132 EH174273256TH pornlimk + pimthong (479237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งมังกร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ. (หมายเลข 1739/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (630903-004)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์มังกรทอง วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)(630915-109)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
16 # 3อจ631123-136 ED475896975TH pound2007 + winwin (479247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช (601014-082)(G 88%)
17 # 3อจ631123-137 EH174273242TH pornlimk + pimthong (479249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระกริ่งมังกรทอง วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ. (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)(630915-113)
18 # 3อจ631123-141 EX491396505TH tanint + Sogood35 (479193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (540915-144)(G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 24 พ.ย. 2563 - 08:40 น.] #76983 (20/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631030-012 ED367182966TH Thanapong36 (477142) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ631105-010 ED408308703TH o-larn (477663) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631110-014 EX552316830TH ศักสิทธิ์ (478521) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ631114-008 66850223254841 โบตั้ม (479030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ631114-009 66850220255069 โบตั้ม (479033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ631114-016 ED2983643484TH จามร2510 (479034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ631116-015 ED451799360TH jojo5 (478592) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ631117-005 ED972991503TH Vincent (479010) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ631118-009 EI971887274TH tang160946 (478818) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ631120-002 820545585856 ผู้นำพล (479022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ631120-005 ED429925312TH อั๋นเด็กใหม่ (479029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631120-006 ED303799906TH tar001 (479031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ631120-007 EX590757846TH print (478986) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ631120-008 print (478977) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
15 # 1อจ631120-011 ED436692105TH ichigomomo (479024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ631120-012 EG950236635TH Ticktick (479025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ631120-013 IN35000049952 มอร์เมืองทอง (479001) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
18 # 1อจ631120-014 66850228461744 เทพบุตรกันย์ (479037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ631120-015 820553011176 korawich (479027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631112-005 แพรวพรรณ (478270) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ631114-010 lexrain (478455) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ631116-017 Buncha (478604) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ631117-018 Haasdk123 (478700) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ631117-030 ThaiWong (478709) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
6 # 2อจ631120-006 tockjung (479014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ631120-007 tongprakueang (479016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ631120-010 anan88 (479017) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ631120-011 Kunsue8 (478998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ631120-013 มองดู (479004) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ631120-016 korn4777 (479009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ631120-017 soytee7 (479036) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ631120-022 ราชสีห์ (479021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ631121-003 การันตีพระ (479041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ631121-009 sanopporn (479053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ631121-101 การันตีพระ (479078) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 2อจ631121-102 การันตีพระ (479087) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
18 # 2อจ631121-103 การันตีพระ (479094) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
19 # 2อจ631121-104 การันตีพระ (479101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ631121-105 การันตีพระ (479103) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ631121-106 การันตีพระ (479105) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ631121-107 การันตีพระ (479107) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
23 # 2อจ631121-108 การันตีพระ (479111) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
24 # 2อจ631121-109 การันตีพระ (479116) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ631121-110 การันตีพระ (479118) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 2อจ631121-111 การันตีพระ (479121) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ631121-112 การันตีพระ (479124) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
28 # 2อจ631121-113 การันตีพระ (479142) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 2อจ631121-114 การันตีพระ (479144) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
30 # 2อจ631121-115 การันตีพระ (479145) ส่งพระตรวจสอบ 40 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 40 องค์
31 # 2อจ631121-116 การันตีพระ (479149) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
32 # 2อจ631121-117 การันตีพระ (479150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ631121-118 การันตีพระ (479153) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
34 # 2อจ631121-119 การันตีพระ (479154) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ631121-120 การันตีพระ (479156) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ631121-121 การันตีพระ (479097) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
37 # 2อจ631121-122 การันตีพระ (479102) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
38 # 2อจ631121-123 การันตีพระ (479106) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ631121-124 การันตีพระ (479110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ631121-125 การันตีพระ (479112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ631121-126 การันตีพระ (479113) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
42 # 2อจ631121-127 การันตีพระ (479117) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
43 # 2อจ631121-128 การันตีพระ (479119) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 2อจ631121-129 การันตีพระ (479122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 2อจ631121-130 การันตีพระ (479123) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 30 องค์
46 # 2อจ631121-131 การันตีพระ (479044) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ631121-133 การันตีพระ (479050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ631121-134 การันตีพระ (479052) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
49 # 2อจ631121-135 การันตีพระ (479057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ631121-136 การันตีพระ (479060) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
51 # 2อจ631121-137 การันตีพระ (479063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
52 # 2อจ631121-138 การันตีพระ (479071) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
53 # 2อจ631121-139 การันตีพระ (479077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ631121-140 การันตีพระ (479080) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
55 # 2อจ631121-141 การันตีพระ (479083) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
56 # 2อจ631121-142 การันตีพระ (479176) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
57 # 2อจ631121-143 การันตีพระ (479177) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 2อจ631121-144 การันตีพระ (479178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 2อจ631121-145 การันตีพระ (479179) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
60 # 2อจ631121-146 การันตีพระ (479180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
61 # 2อจ631121-147 การันตีพระ (479181) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
62 # 2อจ631121-148 การันตีพระ (479182) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
63 # 2อจ631121-149 การันตีพระ (479183) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
64 # 2อจ631121-150 การันตีพระ (479184) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
65 # 2อจ631121-151 การันตีพระ (479157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
66 # 2อจ631121-152 การันตีพระ (479158) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
67 # 2อจ631121-153 การันตีพระ (479159) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
68 # 2อจ631121-155 การันตีพระ (479161) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
69 # 2อจ631121-156 การันตีพระ (479162) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
70 # 2อจ631121-157 การันตีพระ (479163) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
71 # 2อจ631121-158 การันตีพระ (479164) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
72 # 2อจ631121-159 การันตีพระ (479165) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
73 # 2อจ631121-160 การันตีพระ (479168) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

74 # 2อจ631121-161 การันตีพระ (479042) ส่งพระตรวจสอบ 44 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 44 องค์
75 # 2อจ631121-162 การันตีพระ (479047) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
76 # 2อจ631121-163 การันตีพระ (479048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
77 # 2อจ631121-164 การันตีพระ (479049) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
78 # 2อจ631121-165 การันตีพระ (479055) ส่งพระตรวจสอบ 40 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 40 องค์
79 # 2อจ631121-166 การันตีพระ (479064) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
80 # 2อจ631121-167 การันตีพระ (479066) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
81 # 2อจ631121-168 การันตีพระ (479069) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
82 # 2อจ631121-169 การันตีพระ (479072) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
83 # 2อจ631121-170 การันตีพระ (479076) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
84 # 2อจ631121-172 การันตีพระ (479085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
85 # 2อจ631121-173 การันตีพระ (479088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
86 # 2อจ631121-174 การันตีพระ (479091) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
87 # 2อจ631121-175 การันตีพระ (479185) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
88 # 2อจ631121-176 การันตีพระ (479186) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631104-137 ED439314200TH bellic + คุณศิระ (477574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หลังยันต์อิวาสุ เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
2 # 3อจ631113-105 ED456017705TH ruamsup + anirat_m (478379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
3 # 3อจ631113-116 EX611362157TH รถโฟร์ค + terasak99 (478341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน ปี 2490 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ631114-014 ไม้ไท + sanopporn (478490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ631114-161 ED392191222TH โพธาราม + ศิริมงคลดี (478475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระโคดม วัดดอน เนื้อเงิน ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ631114-175 EG283194982TH pouy2727 + ขนมกรุบ (478419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดบ้านจาน รุ่นมังกรคู่บูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 287)
7 # 3อจ631116-121 ED33658452TH chuanchai2505 + (478565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เศกสรรค์2511
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ631117-106 ED471037234TH poshwises + ก้อนกรวด (478679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน
9 # 3อจ631117-121 ED277770632TH ชุมพล5 + sura9 (478645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.อ่างทอง
10 # 3อจ631118-102 EX506398111TH ต่อหนองงูเห่า + datyutthaya (478770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1293) (น้ำหนักรวม 58.8 กรัม)
11 # 3อจ631118-111 ED239539406TH khotchaninPk + ศิษย์ปู่สง่า (478742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองคำ จ.ลำปาง (ไม่ระบุปีสร้าง) (น้ำหนักทอง 2.1 กรัม)
12 # 3อจ631118-117 EG558556379TH maesorn + รุยคอสต้า (478768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อชุบทอง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ631118-122 ED463406405TH ประสิทธิ์ + aoy101 (478788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ631118-135 EX611375853TH asupasit + terasak99 (478769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ วัดไตรมิตรฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ631118-137 ED434183520TH wiyakiat + tomyum (478780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระซุ้มกอ หลวงปู่ธูป วัดแค เนื้อดิน ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ631118-149 EX619559314TH กาโวว + พรพรหมนารายณ์ (478847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
17 # 3อจ631120-107 ED406724887TH Choat + คนกรุงศรี (478989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง(G 69%)
18 # 3อจ631120-126 TH0118SEJWR6B tommeng + yoon9 (479003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมดำใหม่)(G 65%)
19 # 3อจ631120-133 TH0118SE10B2B Deaw9889 + nim4011 (479040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 74%)
20 # 3อจ631121-001 ชิษณุชา + แฮปรามคำแหง (479043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (631112-049)
21 # 3อจ631121-002 หม่อง + แฮปรามคำแหง (479046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2508 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2313) (631028-116)
22 # 3อจ631121-003 Bull5 + Patumwan67 (479172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยมหลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (630217-037)(G 79%)
23 # 3อจ631121-108 ED472768093TH TONG_NK + numpraram2 (479136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.นครปฐม (590721-013)
24 # 3อจ631121-121 EX518117745TH Nippit + zafari (479054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (540830-024)
25 # 3อจ631121-124 ED351097995TH tanat4959 + ชวนชื่น (479062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (630418-184)
26 # 3อจ631121-126 EX491396576TH kaity + Sogood35 (479167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (540526-158)(G 77%)
27 # 3อจ631121-128 EG950237667TH Numfanta + BOAT26 (479068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560314-108)
28 # 3อจ631121-138 EO525342849TH Popeye + jouicepeam (479092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง (600329-062)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 23 พ.ย. 2563 - 08:39 น.] #76968 (19/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631111-010 ED452743588TH leklbk (478897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ631112-018 EG623330695TH ปืนใหญ่ (478246) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631112-038 EX527139007TH somchai_lawit (478842) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
4 # 1อจ631113-009 ED446954058TH witbcc143 (478388) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ631114-007 KPC2000096007 ขวัญพระนคร (478838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631114-013 ED394429001TH หมวยคูก้า (478514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ631116-006 EI593189044TH Nippit (478605) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 1อจ631118-021 BKPU000062868 kajell3555 (478763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ631118-023 EX518525798TH ต่อแต้ม (478863) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ631118-027 ED438159340TH tekapol (478787) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ631118-035 EX518525815TH ต่อแต้ม (478870) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ631119-001 EX590757801TH print (478933) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
13 # 1อจ631119-002 ED431858656TH BankHiWay (478936) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
14 # 1อจ631119-003 ED415860174TH chaiywutkunarsa (478879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ631119-005 EH316946191TH mumu99 (478941) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ631119-006 EH316946191TH mumu99 (478943) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ631119-007 ED458675798TH golfsriracha (478887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ631119-011 ED474332289TH มาริโอ (478946) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ631119-012 ED474332289TH มาริโอ (478909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ631119-013 ED351995273TH sompong_2502 (478883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ631119-014 TH0118SAHKN1B tongnarong (478888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ631119-015 ED234945328TH sedtha (478915) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ631119-016 EX552334820TH phoenix80 (478893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ631119-017 ED458754439TH vee2503 (478950) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ631119-018 ED458754439TH vee2503 (478953) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ631120-004 ED406724887TH คนกรุงศรี (479026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 1อจ631120-110 ED362984002TH Yok888 (479023) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631112-002 prachamp (478244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ631116-018 Buncha (478617) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ631116-024 poonsaka (478585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ631116-028 ยุทธภีม (478600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ631116-029 พิชาญ (478603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ631116-031 Tharahimalai (478582) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ631116-033 sakyui (478632) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ631116-034 ลูกเมืองพิชัย (478584) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ631117-009 มงกุฏดาวทอง (478663) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ631117-011 โพธาราม (478688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ631117-017 numpraram2 (478722) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ631118-009 kphil (478812) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
13 # 2อจ631118-015 by_bie (478824) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ631119-002 Pracha40 (478913) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ631119-003 phrakhrupalad (478918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ631119-004 phrakhrupalad (478899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ631119-005 tong0259 (478923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ631119-007 ๙สิทธิโชค๙ (478903) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
19 # 2อจ631119-008 ๙สิทธิโชค๙ (478921) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
20 # 2อจ631119-010 focus-2007 (478930) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ631119-011 ssdkris (478944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ631119-016 CC-AMULET (478905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ631120-001 การันตีพระ (478960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ631120-002 การันตีพระ (478963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ631120-003 การันตีพระ (478964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ631120-005 ต่อ_ถนนตก (478996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ631120-014 มองดู (479006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
28 # 2อจ631120-015 การันตีพระ (478968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ631120-020 การันตีพระ (478970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ631120-021 การันตีพระ (478973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631112-125 EG385875204TH มอร์เมืองทอง + ศิริละโว้ (478755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
2 # 3อจ631114-012 popbtc + sanopporn (478474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสาริกา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
3 # 3อจ631114-013 kit01 + sanopporn (478482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณโต วัดโพธิ์เอน พิมพ์เข้าบุ๋ม เนื้อเมฆพัด จ.สระบุรี (สภาพใช้)
4 # 3อจ631114-151 ED408369296TH elite90 + pomSL (478457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ631114-156 EX491098691TH korn88 + Sogood35 (478483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงขี่เม่นเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 68%)
6 # 3อจ631116-012 โจ้บางโพ + Sura-Gan (478535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ข้างอุ เนื้อผง จ.อ่างทอง
7 # 3อจ631116-113 ED346983768TH วณิชออโต้ + xtraxtra (478543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
8 # 3อจ631116-114 ED473621797TH adisak197 + Benyapa (478546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง จ.ระยอง **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ631116-134 LPDU000947332 tumtam + mawin2520 (478550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง(G 75%)
10 # 3อจ631116-135 ED475031121TH WeeKlinhom + towerboy (478962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
11 # 3อจ631116-137 RDAO000134331 anonnat + nung4066 (478568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชิน จ.ลพบุรี
12 # 3อจ631117-001 androdragon + nattasak (478965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำพูน
13 # 3อจ631117-111 EH116132965TH TEE_INTER + Pissawat29 (478644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน)
14 # 3อจ631117-112 EH302340950TH WeeKlinhom + phikul (478967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่ว จ.ราชบุรี
15 # 3อจ631117-115 ED053477605TH artto13 + magician (478969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดจุฬามณี)(630123-143)
16 # 3อจ631118-005 poshwises + toeyway (478752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ห้าชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ631118-110 EX524737085TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + เจเจท่าข้าม (478796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

18 # 3อจ631118-112 ED408473342 afrosalmon + พระบ้านทั่วไทย (478861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง มงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
19 # 3อจ631118-128 TH0118SOXBZ9B gek1414 + akarasin1996 (478805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ631118-129 ED342467551TH บรีสพระช่วย + num1522 (478816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
21 # 3อจ631118-131 PARD000206316 บรีสพระช่วย + sirimongkon (478744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปพระพิฆเนศวร เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน รุ่นสำริดสำเร็จสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 3275/ขนาดสูง 15 นิ้ว)
22 # 3อจ631118-136 ED474316241TH cediato + พิชชากร (478775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 86%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ631118-167 ED446068725TH Teetee4289 + THAI-PRA (478792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)(G 62%)
24 # 3อจ631118-171 ED414439257TH bouyzaa + bellic (478748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้/ล้างผิวและหูชำรุด) (580306-001)(กรอบเงินชุบทอง)
25 # 3อจ631119-001 Mcwall + pangklongphoon (478880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ631119-002 Poonsin + bboon (478885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ631119-004 Newnomal + ประศาสน์ (478896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ631119-005 ruenthong + Thai2548 (478901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(630820-342)
29 # 3อจ631119-006 Niti333 + Jaosuanoi (478947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้)
30 # 3อจ631119-007 boat1678 + Jaosuanoi (478906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.นครปฐม(G 71%)
31 # 3อจ631119-008 future + phrakhrupalad (478914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ631119-009 jittis + Komsank (478919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท) (น้ำหนักทอง 10 กรัม)
33 # 3อจ631119-010 teerawit + prasong9237 (478925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดมะกอกเหนือ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.พัทลุง (หมายเลข 90/น้ำหนักทอง 2.1 กรัม)
34 # 3อจ631119-011 thammanoon95 + (478931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bangkokpoms
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
35 # 3อจ631119-101 ED310860210TH Charunwong + คุณากร (478948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
36 # 3อจ631119-102 EH435252938TH balloonb + ptipmoon (478934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 481548 )

37 # 3อจ631119-103 EF465990968TH ninnin + oudood (478937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพพันพิเศษ เนื้อผงแร่(แดง) ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
38 # 3อจ631119-104 ED472753805TH androdragon + (478958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pudeenun1716
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน (ไม่ตอกโค้ด)
39 # 3อจ631119-105 EW839842882TH pramual + เทพบุตรคลองวาฬ (478938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.สงขลา
40 # 3อจ631119-106 EF134952706TH FirstZ9 + prasan32 (478940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
41 # 3อจ631119-107 ED468540821TH Teehatyai + Noomint (478942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ631119-108 ED367260337TH Joker72 + nouvo (478945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ631119-109 ED469742771TH Thanarat2528 + pumcha (478957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงแดง(ยุคปลาย) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
44 # 3อจ631119-110 ED4043870878TH YAYAkhothai + (478949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CTPRAKRUENG
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 88%)
45 # 3อจ631119-112 EG943010490TH Kittisaktnd + ตาลทราย (478881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ631119-114 EI042844365TH เซียนน้อยหัดส่อง + PopQC (478889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นลูกเสือชาวบ้าน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.นครสวรรค์
47 # 3อจ631119-115 ED402148209TH artthaporn + mchutith (478892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
48 # 3อจ631119-116 ED402148209TH Pittanan + mchutith (478955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
49 # 3อจ631119-117 ED4697425785TH tummusic46 + pumcha (478895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
50 # 3อจ631119-118 EG470126366TH taccord + Jame4522 (478900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
51 # 3อจ631119-119 ED491503099TH man5554 + โอมมะ (478902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์หลังปีมะแม เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ631119-120 ED379237432TH taccord + คนบ้านด่าน (478904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
53 # 3อจ631119-121 ED398493172TH TAVABUNCHA + (478907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะแคงขวด
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้)
54 # 3อจ631119-122 ED469912728TH Tui9080 + พุทธศิลป์ล้ำค่า (478911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 77%)
55 # 3อจ631119-124 ED435070008TH thammanoon95 + ornhph (478912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ631119-125 STTS000074961 afrosalmon + Arunn (478952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
57 # 3อจ631119-128 PSP0011778982TH surasity + weerachart (478922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
58 # 3อจ631119-129 ED492510842TH pramual + PLOYFON (478926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิดโลก กรุวัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย
59 # 3อจ631119-131 ED389252916TH savebank163 + sckew (478917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดคู้สลอด พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ631119-133 EG654415308TH afrosalmon + แสงไพบูลย์ (478951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดสุดสวาสดิ์ พิมพ์หูกระต่าย เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
61 # 3อจ631119-134 820550520182 pornlimk + โก๋โรจน์ (478929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (630604-623)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว) (630328-115)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
62 # 3อจ631119-135 ED392550407TH korn88 + mrsurasit (478959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อผง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
63 # 3อจ631119-136 ED490515158TH nop-cz + ต่อยอด (478935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ631120-101 ED481714014TH Tara2025 + Darkman (478974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 100 ปี วันเถลิงถวัลยราชสมบัติ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ631120-102 ED481714014TH TAVABUNCHA + Darkman (478978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
66 # 3อจ631120-103 PS43000654216 TEE_INTER + บอยราชบุรี (478981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระบูชาพระพรหมสี่หน้า **ไม่ระบุที่สร้าง
67 # 3อจ631120-104 EG470126233TH taccord + Jame4522 (478983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
68 # 3อจ631120-105 EG470126233TH taccord + Jame4522 (478984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
69 # 3อจ631120-106 ED406724887TH ฐณะวัฒน์ + คนกรุงศรี (478988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
70 # 3อจ631120-108 ED406724887TH Tawee888 + คนกรุงศรี (478991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
71 # 3อจ631120-109 PBRI000186759 poshwises + นิยมไทย (478993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ631120-110 ED126687845TH ลูกปัตต์ + tubtim77 (478995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
73 # 3อจ631120-111 ED400785432TH panuwatjoom + ศักดิ์นรินทร์ (478971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (631028-217)(G 68%)
74 # 3อจ631120-112 ED405447516TH kitti7070 + chonsameak (478975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดกัลยาฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ631120-114 RBPB000079133 nung919 + kengbanpong (478982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
76 # 3อจ631120-115 ED465724021TH kittichai2499 + hemaraj (478985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
77 # 3อจ631120-116 ED465724021TH penpathum + hemaraj (478999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
78 # 3อจ631120-117 B25031A001481 berry + loryinglong (479038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (540225-161)
79 # 3อจ631120-118 ED491514967TH matina + โอมมะ (479002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
80 # 3อจ631120-119 ED474030853TH thanawatchai + พุทธปฐม (479005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
81 # 3อจ631120-120 EG950236825TH พิมพ์นิยม + packking (479008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
82 # 3อจ631120-121 ED452766116TH ธนดล55 + Tatchapong (478987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ631120-123 EX518120890TH คุณศิระ + zafari (478990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (600726-056)
84 # 3อจ631120-124 PSP0011153283 thanaj + หลิงศรีประจันต์ (478994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
85 # 3อจ631120-125 ED485133845TH bagio + Piyawan (478997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
86 # 3อจ631120-127 TH0118SDM704B พระสวยพัทยา + sittong (479007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหงษ์ทองปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี
87 # 3อจ631120-128 EG953321885TH Musashi + coldplay (479011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
88 # 3อจ631120-129 SMLS000312738 vorawan2345 + (479015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
hunterdamon
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเข่าแคบ เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
89 # 3อจ631120-130 EG278630129TH pandp + sanopporn (479018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางไสยาสน์ หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ631120-131 EG278630129TH Tochiro + sanopporn (478961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรีนญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.ชัยนาท
91 # 3อจ631120-134 EG950236525TH KaFak + ปรกเงิน (478972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
92 # 3อจ631120-135 ED490533491TH bunjerd + nut141 (478976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
93 # 3อจ631120-136 EH508492724TH อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (478980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 21 พ.ย. 2563 - 08:37 น.] #76917 (18/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631111-012 EW906023517TH tongleehae (478174) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
2 # 1อจ631112-014 EX539247437TH lordcoffee (478872) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
3 # 1อจ631112-019 EX539247445TH lordcoffee (478801) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
4 # 1อจ631112-041 ED441825754TH pimthong (478299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ631113-003 ED436883989TH legallaw (478858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ631113-015 ED431412841TH เวียงพิงค์ (478833) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ631114-018 ED440669908TH เงินทองพระเครื่อง (478513) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ631114-021 ED453193312TH sabertooth (478472) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ631114-022 ED471050686TH PHLOI (478516) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ631114-023 ED404994042TH ChonChob (478519) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
11 # 1อจ631116-007 TECHNOLOG (478607) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ631116-008 ED454672779TH seranee (478614) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 1อจ631116-012 ED351992904TH เสี่ยสัตหีบ (478840) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ631117-001 ED431848027TH BankHiWay (478727) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ631117-002 ED431873755TH k9cob (478729) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 1อจ631117-003 EA364362646TH ขุนพลโต (478689) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ631117-004 ED479303942TH ruttihand (478723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ631117-006 ED378213409TH pood2503 (478695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ631118-001 EX590757792TH print (478839) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ631118-002 EX458043615TH Ketautomotive (478806) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ631118-003 EX590757761TH print (478852) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ631118-004 EX590757761TH print (478855) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
23 # 1อจ631118-005 ED446078206TH ทัดเทียม (478808) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ631118-006 ED421592959TH กุ้งหวาน (478811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ631118-007 ED458673559TH golfsriracha (478813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ631118-010 ED489900437TH PING007 (478815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ631118-011 STTD000021264 หนุมานเชิญธง (478819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ631118-012 ED442835280TH แค่นี้ก็พอ (478821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ631118-013 TH0118S39BX6B toopronchai (478857) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
30 # 1อจ631118-014 ED474962449TH พิชชากร (478859) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ631118-016 EG78970129TH OKK08 (478823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ631118-017 ED438445800TH thatcharit (478829) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 22 องค์
33 # 1อจ631118-018 ED488931835TH tuktu40 (478862) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ631118-019 ED458236814TH โชคเจริญ (478828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ631118-020 EX61137446TH วิทย์4301 (478791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ631118-025 ED410775253TH ninja (478869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ631118-026 EX518525807TH ต่อแต้ม (478866) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
38 # 1อจ631118-028 EX619559288TH พรพรหมนารายณ์ (478804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ631118-029 EX518525824TH ต่อแต้ม (478868) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
40 # 1อจ631118-031 ED488201283TH Mark1993 (478853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ631118-034 ED414692642TH เสรีไทย (478798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ631118-036 ED491602349TH seranee (478854) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
43 # 1อจ631118-037 ED470640664TH kanlaya48 (478876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631103-011 ซุนกวน (477437) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ631111-003 penpathum (478179) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
3 # 2อจ631116-005 สยามเมืองยิ้ม (478591) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ631116-007 อรทัย88 (478620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ631116-012 vee2503 (478619) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ631116-013 vee2503 (478621) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ631116-014 vee2503 (478624) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
8 # 2อจ631116-016 Buncha (478627) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
9 # 2อจ631116-019 vee2503 (478625) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ631116-020 vee2503 (478629) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ631116-021 vee2503 (478631) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ631116-022 vee2503 (478633) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ631116-023 vee2503 (478634) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ631116-026 Sura-Gan (478623) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ631117-001 ฅนบางใหญ่ (478717) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ631117-003 nattasak (478694) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ631117-004 nattasak (478699) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
18 # 2อจ631117-005 aekkapon (478728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ631117-006 keng051 (478652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ631117-007 BAUSCH (478656) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
21 # 2อจ631117-010 lowping (478670) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ631117-012 โพธาราม (478676) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ631117-015 Narongchai007 (478692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ631117-016 coldplay (478697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ631117-019 mekya2706 (478725) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 2อจ631117-020 ปุ๊ร้อยเอ็ด (478707) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ631117-025 likeit (478682) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ631118-007 เหน่งบางคู้ (478800) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 2อจ631118-013 puriwaj (478822) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
30 # 2อจ631118-014 puriwaj (478807) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ631118-016 โพธาราม (478814) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ631118-017 matina (478831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ631118-018 penggo (478827) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ631119-006 การันตีพระ (478882) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
35 # 2อจ631119-014 การันตีพระ (478886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631112-107 ED440967115TH Ratchada65 + bkhamnon (478229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่อินทร์ วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพใช้)(G 82%)
2 # 3อจ631112-123 ED468060224TH poshwises + (478212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
พระปิดตาหลวงพ่อใหญ่ วัดระเว เนื้อผงคลุกรัก จ.นครราชสีมา
3 # 3อจ631113-002 Terapong + Kapongdotcom (478349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างขวา) (540811-276)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
4 # 3อจ631114-138 ED403249518TH arampo + เจริญบารมี (478489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2534 จ.อุทัยธานี
5 # 3อจ631116-130 ED428553226TH Pearl + anusornthimto (478589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า เนื้อทองคำ90% ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.3 กรัม)
6 # 3อจ631116-131 ED396590653TH arampo + มัสชา (478536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
7 # 3อจ631118-001 นคราฎ + noi99 (478741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นแรก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี (620916-109)(G 76%)
8 # 3อจ631118-002 นะโม39 + เน้นพระสวย (478743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (601101-022)
9 # 3อจ631118-003 Nippit + ดิอาโบล (478747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
10 # 3อจ631118-004 Varawut1699 + ดิอาโบล (478749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
11 # 3อจ631118-101 ED466950537TH เมืองช้าง + หนึ่งเมืองแพร่ (478765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
12 # 3อจ631118-103 ED445239318TH zuyulsw + aood0458 (478873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ631118-104 ED445239318TH m-cot + aood0458 (478776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
14 # 3อจ631118-105 ED445239318TH new999 + aood0458 (478782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
15 # 3อจ631118-106 EH541825375TH chuchart-k + Nknavink90 (478785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 4739)
16 # 3อจ631118-107 ED469801611TH veerapolton + (478790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 110245)
17 # 3อจ631118-108 ED239539613TH ไตรคุณพระเครื่อง + เล็กรางบัว (478793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
18 # 3อจ631118-109 ED392255078TH suchart_joe + sanya2523 (478871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3798)
19 # 3อจ631118-114 ED485603671TH visa1 + เขยมาบตาพุด (478745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
20 # 3อจ631118-115 EH030761500TH กำธรนคร + gunserza02 (478758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5628/น้ำหนักรวม 63.9 กรัม)(G 84%)
21 # 3อจ631118-116 EX565538061TH dreamsconner + Bankamo (478764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลี พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.สมุทรปราการ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
22 # 3อจ631118-118 ED487700897TH พรพระพุทธคุณ + pomSL (478771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้และล้างผิว) (600125-001)
23 # 3อจ631118-119 ED424370749TH อาณาจักรพระ + s-rat (478774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด จ.เพชรบูรณ์
24 # 3อจ631118-120 EX618973405TH สมพงษ์คนรักพระ + เก้าตะวัน (478778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
25 # 3อจ631118-121 ED290636938TH Mcwall + จุ๋มจิ๋ม (478783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ631118-123 EX552330315TH Xabi17 + papayapunny (478795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
27 # 3อจ631118-124 EW200697074TH Lam104 + boytiew (478865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ631118-125 GSPZ000036708 yyoyo + korn88 (478802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
29 # 3อจ631118-127 ED468814052TH ยศยิ่งเจริญ + autopower (478874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี ปี 2519 จ.นครราชสีมา
30 # 3อจ631118-132 EF612618534TH aek1979 + arnonprakrng (478750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
31 # 3อจ631118-133 ED468323950TH afrosalmon + โก๋แก่ (478756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ631118-134 ED412183960TH plankton + tookatun (478762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631010-170)
33 # 3อจ631118-138 ED458037305TH Vkob2001 + somnuk (478786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (630923-573)
34 # 3อจ631118-139 EX456858881TH loomthong + เกษมจิต (478794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
35 # 3อจ631118-141 RPDT000163437 บรีสพระช่วย + toyota888 (478803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/หน้าตัก 5 นิ้ว)
36 # 3อจ631118-142 EG342626329TH จูปีเตอร์ + khommanuch (478809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระไพรีพินาศ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 309)
37 # 3อจ631118-143 TH0118S7KC41B pangjung + koo111 (478877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
38 # 3อจ631118-144 TH0118S88RC8B PHAYUNG + k-man (478820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่สองหน้า เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 127)
39 # 3อจ631118-145 RBNS000055918 chuanchai2505 + khata (478830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ631118-146 ED479810887TH ChartKT + paisan2508 (478836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
41 # 3อจ631118-147 EX576230325TH ท๊อปTURBO + (478843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ631118-148 EX576230325TH pandp + เปาโลพระเครื่อง (478845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ631118-150 EH541626359TH ppffarm + Nknavink90 (478849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)(611017-072)
44 # 3อจ631118-151 ED439450664TH บรีสพระช่วย + Punkorat (478825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ขอนแก่น
45 # 3อจ631118-152 EX518511462TH tanawut04 + zafari (478826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้และล้างผิว)(600125-063)
46 # 3อจ631118-153 ED463660411TH thanaj + ล้มมวย (478832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ631118-154 ED426556573TH Tons2511 + noi70 (478837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ631118-155 ED463660411TH thotsaphol4110 + ล้มมวย (478841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
49 # 3อจ631118-157 ED445250959TH kundech + aood0458 (478864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ631118-158 ED491531925TH chuchart-k + Chot56 (478844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 71%)
51 # 3อจ631118-159 ED483413312TH ธันวา + Tawee888 (478850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 69%)
52 # 3อจ631118-160 ED493300377TH kitti7070 + แบงค์อรัญ (478851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
53 # 3อจ631118-161 EG950233841TH thanaj + WaruntornB (478766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม รุ่นนครขอนแก่นสร้าง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2519 จ.นครพนม
54 # 3อจ631118-162 EH334110785TH Kittisaktnd + golfsriracha (478875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร
55 # 3อจ631118-163 ED453791749TH ปอพระสวย + noi70 (478773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระแก้วมรกต พิธีพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
56 # 3อจ631118-164 ED321275658TH kamol111 + สุวรรณกูฎ (478781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ631118-165 ED448215995TH mootoo36 + kopper (478784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(610707-039)(G 58%)
58 # 3อจ631118-166 ED423385013TH สุชาติสาย2 + jessepre (478789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
59 # 3อจ631118-168 ED453196821TH AkeJPS + lulytoon (478867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630808-200)(G 78%)
60 # 3อจ631118-169 EX491085239TH HopeMan + Sogood35 (478797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (540504-043)(G 77%)
61 # 3อจ631118-170 EX491085239TH poshwises + Sogood35 (478799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 71%)
62 # 3อจ631118-172 ED470608465TH tawee999 + งดงาม (478754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 20 พ.ย. 2563 - 08:42 น.] #76909 (17/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631109-013 ฎษ"ธ000235916 chuanwong (478476) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ631110-001 ED319588564TH vios2877 (478622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ631110-015 ED474903128TH bear_01 (478016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ631111-001 ED459415882TH Nhong8776 (478473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ631111-006 EG119674421TH naphat61 (478186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631112-001 ED459442021TH prakit (478278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ631112-003 HKLP000478549 Kittinan (478293) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ631112-009 ED352376798TH Mcwall (478479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ631112-028 TH0118RQQHA2B ท่านหลวง (478254) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ631112-029 ED454670248TH seranee (478260) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ631112-030 ED462758794TH ATTORN43 (478265) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631112-031 EG623330681TH ปืนใหญ่ (478271) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ631113-001 ED379240604TH น้องกร (478366) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ631113-002 ED464820273TH กล่องแก้ว (478371) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
15 # 1อจ631113-004 ED449250716TH pongrawee (478374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ631113-005 EI760630232TH นายแทนคุณ (478378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ631113-006 ED446954058TH witbcc143 (478376) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ631113-007 ED446954058TH witbcc143 (478381) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ631113-008 ED446954058TH witbcc143 (478384) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ631113-012 ED412959665TH nanin (478347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ631113-013 EH024459670TH hairgrit (478352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ631113-014 EX518880839TH toopronchai (478342) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ631113-016 ED410575107TH หลานตาจวบ (478350) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ631113-017 DONM001247696 birdnaja (478354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ631113-019 ED439569156TH LIM2512 (478394) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ631113-020 ED439569156TH LIM2512 (478395) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ631113-022 ED436742178TH ต้นเทพประยูร (478401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ631114-001 ED439052407TH ช้างไห้1985 (478499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ631114-002 ED473603158TH น้องหมี (478503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ631114-003 ED436736685TH chinko (478504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ631114-005 ED482800845TH ภพเมืองสรรค์ (478530) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ631114-006 ED482800845TH ภพเมืองสรรค์ (478507) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
33 # 1อจ631114-010 ED349143904TH บุญสม (478505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ631114-011 ED449273819TH supichai (478512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 1อจ631114-012 ED411671918TH กวงยะลา (478525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ631114-015 ED459855990TH kortzean (478517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ631114-017 ED445515347TH JAPAN-55 (478518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ631114-019 ED440669908TH เงินทองพระเครื่อง (478463) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ631114-020 ED467265819TH lamborghinizi (478533) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ631116-001 EG878969868TH OKK08 (478590) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ631116-002 ED426654855TH เสือสมิง (478593) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ631116-003 RP962729385TH Mark1993 (478596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ631116-005 ED405992895TH bluezone69 (478601) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
44 # 1อจ631116-009 ED096012161TH intermilan (478609) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ631116-010 ED416384803TH ร้านอินทิรา (478612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 1อจ631116-011 EX614977968TH pongpamorn (478610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ631116-013 EX460380151TH wipaswitaya (478635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ631116-014 ED439424134TH phiraphong_pae (478615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ631118-033 ED414692642TH เสรีไทย (478856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631106-002 anan88 (477701) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ631107-012 OMBUN (477848) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631112-001 atthasit (478257) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ631112-009 OMBUN (478241) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ631112-015 kob1981 (478312) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
6 # 2อจ631113-001 Sukpia2018 (478399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ631113-002 MEA330 (478358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ631113-003 sanpol (478332) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631113-004 sanpol (478335) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ631113-009 opor1217 (478365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ631114-001 หนุ่มธนบุรี (478461) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ631114-002 titong (478488) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ631114-004 userchai (478493) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ631114-008 golfkongsak (478515) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
15 # 2อจ631116-001 greensnake (478576) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ631116-003 สยามเมืองยิ้ม (478608) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ631116-004 สยามเมืองยิ้ม (478611) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
18 # 2อจ631116-006 nattapol78 (478594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ631116-008 pipat_ch (478597) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ631116-009 vee2503 (478613) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ631116-010 vee2503 (478616) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ631116-011 vee2503 (478618) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ631116-015 kui60 (478581) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ631116-025 chanram (478588) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ631117-024 Wsummut (478641) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
26 # 2อจ631117-026 ThaiWong (478674) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 49 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ631117-027 ThaiWong (478687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ631117-028 ThaiWong (478691) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
29 # 2อจ631117-029 ThaiWong (478701) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
30 # 2อจ631117-032 ThaiWong (478704) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
31 # 2อจ631117-033 ThaiWong (478711) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
32 # 2อจ631117-034 ThaiWong (478718) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
33 # 2อจ631117-035 ThaiWong (478721) ส่งพระตรวจสอบ 49 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 49 องค์
34 # 2อจ631117-036 การันตีพระ (478740) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 14 รายการ

35 # 2อจ631118-001 noi99 (478810) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
36 # 2อจ631118-002 การันตีพระ (478746) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 2อจ631118-003 การันตีพระ (478751) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
38 # 2อจ631118-004 การันตีพระ (478753) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ631118-005 การันตีพระ (478757) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ631118-006 การันตีพระ (478760) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ631118-010 การันตีพระ (478761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ631118-011 การันตีพระ (478767) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
43 # 2อจ631118-012 การันตีพระ (478772) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 2อจ631118-019 penggo (478835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
45 # 2อจ631118-020 lovelyman (478777) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631109-112 ED351092389TH elite90 + จีระพงศ์8899 (477952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพระบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ631110-123 ED444760289TH เด็กตลาดใต้ + Takod (477972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพถักเชือกใหม่)
3 # 3อจ631111-135 EI861576235TH Mcwall + P_Nachakun (478107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ631112-124 ED450480773TH magician + ossyman (478221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบานนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
5 # 3อจ631114-111 ED452127073TH murbur + towerboy (478446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้สึกมากและหูชำรุด)
6 # 3อจ631114-121 ED384285435TH หมูบินกวนอู + ริณดา (478730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 08:42 น.] #76885 (16/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631106-002 ED380172521TH อุกฤช (477734) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ631111-002 ED439584062TH teetoon (478168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ631111-021 ED451082591TH poshwises (478145) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ631112-013 ED46202772TH ข้าวตอกแตก (478297) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 1อจ631112-026 EX611357112TH supasuta1968 (478280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631104-007 อัคควโร (477580) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ631109-010 เล็กบางกรวย (477943) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ631112-007 OMBUN (478277) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ631112-008 OMBUN (478284) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ631112-010 pipat_ch (478256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ631112-017 ศตกมล (478736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ631116-035 การันตีพระ (478579) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ631116-037 การันตีพระ (478669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631116-038 การันตีพระ (478678) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ631116-039 การันตีพระ (478685) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ631116-040 การันตีพระ (478686) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ631116-041 การันตีพระ (478690) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ631116-042 การันตีพระ (478698) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ631116-043 การันตีพระ (478705) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ631116-044 การันตีพระ (478708) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ631116-045 การันตีพระ (478712) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ631117-002 ฅนบางใหญ่ (478649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ631117-008 olympia (478737) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ631117-013 การันตีพระ (478646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ631117-014 การันตีพระ (478657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


21 # 2อจ631117-021 การันตีพระ (478662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ631118-008 การันตีพระ (478739) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631105-131 ED458203688TH Sukpia2018 + (478316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพระพุทธคุณ
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ631110-003 เล็กเดอะเบส1 + Werawath01 (478664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ631110-115 ED436881095TH nakornbubri + poshwises (477997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)(G 69%)
4 # 3อจ631111-007 kitsana_l + anonnat (478509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
5 # 3อจ631111-120 EX505655009TH Rushman + simmax (478402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพใช้และแต่งผิว)
6 # 3อจ631112-001 FirstZ9 + P_P_pisut2 (478405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
7 # 3อจ631112-113 ED448107041TH dekkhong + moterair (478668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630619-021) (G 73%)
8 # 3อจ631112-116 SSRR000163668 pc2542 + krisda (478262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง รุ่นแรก ปี 2505 จ.ยะลา
9 # 3อจ631112-118 ED450436307TH somchaitoh + เขยมาบตาพุด (478267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ631112-138 ED441437865TH zafari + Chaiwatwong (478250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
11 # 3อจ631112-149 EH024465661TH world + hairgrit (478214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ตัวหนังสือเลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
12 # 3อจ631113-001 joeenok + pongpiki (478346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบทองใหม่)
13 # 3อจ631113-003 tamna + Boomkoy (478398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
14 # 3อจ631113-004 Thiva + annnyamulet (478351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(630629-043)
15 # 3อจ631113-005 future + Pboonchai (478355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี(G 66%)
16 # 3อจ631113-006 m-cot + MEA330 (478357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ631113-007 korn88 + isawa108 (478360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ631113-008 โจ้บางโพ + บรีสพระช่วย (478362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ.. (631002-122)(G 73%)
19 # 3อจ631113-009 อตกพระเครื่อง + ดิอาโบล (478364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 100 ปี เถลิงถวัลยราชสมบัติ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ631113-101 ED426940854TH เอกปากเซ + ณัฐพงศ์716 (478369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ631113-102 ED426940854TH เอกปากเซ + ณัฐพงศ์716 (478372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ631113-103 ED426940854TH เอกปากเซ + ณัฐพงศ์716 (478375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจาย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
23 # 3อจ631113-104 ED454719785TH kai-au + thong88 (478564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สุโขทัย (สภาพใช้สึก)

24 # 3อจ631113-106 EG766914630TH tanint + คมทัตพรหมเสนะ (478382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ631113-108 TH0118RG7E40B bangkokpoms + noi2528 (478386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้ายและล่างขวา)
26 # 3อจ631113-109 ED467253170TH loongmike + พี่เงาะป่า (478389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จตัวหนอน หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ631113-111 TH0118RG7W27B กิตติ์ธเนศป้ายแดง + ammad (478324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
28 # 3อจ631113-112 ED289359781TH เมืองช้าง + CHAOWANA26 (478329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 82%)
29 # 3อจ631113-113 ED431264975TH sarawutti + Marquis (478333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ631113-115 ED449250716TH taccord + pongrawee (478338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(561218-613)(G 79%)
31 # 3อจ631113-117 EG950230730TH MadameAmulets + Ticktick (478397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
32 # 3อจ631113-119 EH899856654TH kai_kaw + แว่นพระประแดง (478348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง เนื้อถักเชือก จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
33 # 3อจ631113-120 ED437783465TH yoy1688 + นพดล2519 (478353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ631113-121 ED437774999TH PTTproforma + ทอเร็ตโต้ (478327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพล้างผิว) (631024-003)
35 # 3อจ631113-122 ED426551474TH bigปากน้ำ + noi70 (478330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีกำไลข้อมือข้อเท้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)

36 # 3อจ631113-123 EI835699148TH ราชสีห์ + จุ๋มจิ๋ม (478331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 85%)
37 # 3อจ631113-124 EX491167105TH Chokwoottichai + (478334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
P_Nachakun
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ631113-125 EX491167105TH Chokwoottichai + (478336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
P_Nachakun
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(G 64%)
39 # 3อจ631113-126 ED474907734TH กุ้งหวาน + รอดบางแค (478337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ631113-127 ED474907734TH poshwises + รอดบางแค (478339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 52%)
41 # 3อจ631113-128 ED405372645TH nengyo + RAK1239 (478340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 169)(G 73%)
42 # 3อจ631113-130 ED442822723TH panggooee + Tawatchai1889 (478344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง(น้ำตาล) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 1 โค้ด)(631016-250)
43 # 3อจ631113-131 ED423375325TH มอร์เมืองทอง + jessepre (478356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
44 # 3อจ631113-132 ED458553967TH ทิศเหนือ + นะรวย_มหาเสน่ห์ (478361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 470481)
45 # 3อจ631113-133 ED417748822TH gek1414 + chaidan (478367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข พ 81/น้ำหนักทอง 15 กรัม)
46 # 3อจ631113-134 ED445229488TH new999 + aood0458 (478373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว)
47 # 3อจ631113-135 TH0118RSNGR2B ruamsup + patcharapon (478377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
48 # 3อจ631113-136 ED463727263TH NIPPITHA + พระประแดง26 (478396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (631019-017)(G 83%)
49 # 3อจ631113-137 820537594656 เซียนน้อยหนึ่ง + หนกอุทัย (478380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7597/น้ำหนักเงิน 26.9 กรัม)
50 # 3อจ631113-138 EW200694254TH tommeng + boytiew (478385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
51 # 3อจ631113-139 ED264554997TH frist + chaibangseemeang (478387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นบูชาครู เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 19) (630730-216)
52 # 3อจ631113-140 ED264554997TH อธิปัญโญ + (478391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังทับทิม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 273) (610927-107)(G 70%)
53 # 3อจ631114-001 warship09 + ต่อ_ถนนตก (478403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
54 # 3อจ631114-002 ชานนทร์ + oofroad (478534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
55 # 3อจ631114-003 zoom_zoom + than-663 (478409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
56 # 3อจ631114-004 pom53 + than-663 (478429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังสิงห์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
57 # 3อจ631114-005 poshwises + than-663 (478435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
58 # 3อจ631114-006 somchaitoh + ชัยชนะ56 (478441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
59 # 3อจ631114-007 tanawut04 + อ๊อดจ้า (478445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิว)(G 69%)

60 # 3อจ631114-009 xtraxtra + skyforce (478454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
61 # 3อจ631114-010 maikeboy + โจ้ดอนเมือง (478459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)(G 69%)
62 # 3อจ631114-011 cpall + sanopporn (478470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 69%)
63 # 3อจ631114-018 Pimuk111 + Auttaporn1979 (478508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10496/น้ำหนักรวม 57.5 กรัม) (สภาพใช้และลงยาชำรุด)
64 # 3อจ631114-102 ED404373321TH ทิศเหนือ + sooznat (478410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี(G 79%)
65 # 3อจ631114-103 EH074763226TH sittpee + รุ่งโรจน์ (478415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดมะกอกเหนือ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.พัทลุง (หมายเลข 480/น้ำหนักทอง 2.1 กรัม)
66 # 3อจ631114-104 ED385550446TH future + theera (478418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.ลพบุรี
67 # 3อจ631114-105 ED474310898TH PTTproforma + ป๋องร้อยไร่ (478420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี
68 # 3อจ631114-107 EI435288645TH rungroar + Panipan7722 (478520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 11026)
69 # 3อจ631114-109 ED457710048TH cando + tansave (478434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (สภาพใช้)
70 # 3อจ631114-110 JIF049A000755 zoom_zoom + (478437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PALM_Pitikorn
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)
71 # 3อจ631114-113 EH015805375TH ตราชั่ง + เด็กดี (478522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)

72 # 3อจ631114-114 ED436736685TH joeenok + chinko (478451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
73 # 3อจ631114-115 ED412959657TH sektasak + nanin (478456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ท)
74 # 3อจ631114-116 ED308590999TH jeera + ไร้นาม99 (478460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแผงเชียงแสน เนื้อชินตะกั่ว จ.เชียงราย
75 # 3อจ631114-117 ED307590999TH ชอบจัง + ไร้นาม99 (478462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ผือก พิมพ์รัศมีบัว เนื้อผง
76 # 3อจ631114-118 08025744870 tanawut04 + อโนทัย (478466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ลำปาง (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
77 # 3อจ631114-119 ED384285435TH หวังมีเฮ + ริณดา (478469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (โค้ด 8/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
78 # 3อจ631114-120 ED354285435TH joeenok + ริณดา (478471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
79 # 3อจ631114-122 ED384285435TH zoom_zoom + ริณดา (478413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร
80 # 3อจ631114-123 ED384285435TH Pakatorn + ริณดา (478527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อผงใบลาน ปี 2509 จ.สิงห์บุรี
81 # 3อจ631114-124 ED384285435TH jack_meath + ริณดา (478423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
82 # 3อจ631114-125 ED384285435TH kit01 + ริณดา (478524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2537 จ.ชลบุรี
83 # 3อจ631114-126 ED384285435TH poshwises + ริณดา (478428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ

84 # 3อจ631114-127 ED384285435TH ake2512 + ริณดา (478438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 241630)
85 # 3อจ631114-128 ED465933815TH kaemkao + Nattapongg (478442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี
86 # 3อจ631114-129 ED412173790TH อาณาจักรพระ + ศักดิ์คอนวอย (478447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
87 # 3อจ631114-130 ED384911673TH พระราม9 + piyaseelo (478453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา(G 91%)
88 # 3อจ631114-131 EW004572817TH Arunlert69 + m-cot (478458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2517 จ.ระยอง(G 64%)
89 # 3อจ631114-133 ED404372564TH PorCharn + sooznat (478526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งอธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 941)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์อธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 941)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
90 # 3อจ631114-134 ED459409462TH TONG_NK + prakit (478467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม
91 # 3อจ631114-135 ED147676499TH Thiva + Beed098 (478480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(G 63%)
92 # 3อจ631114-136 ED432599140TH loongmike + เวียงห้วยเขน (478529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพราย วัดมะขาม เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ปทุมธานี
93 # 3อจ631114-139 ED405438735TH Arthit99 + Juicy (478497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
94 # 3อจ631114-140 ED439388335TH มอร์เมืองทอง + คุณศิระ (478501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
95 # 3อจ631114-141 TH0118RWHVT6B โพธาราม + tone555 (478406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่หน้ากลาง เนื้อตะกั่ว ปี 2520 จ.กาญจนบุรี
96 # 3อจ631114-142 ED437487145TH Rathprasert3835 + yongyot (478412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 91117)
97 # 3อจ631114-143 ED349143904TH Jirawat1986 + บุญสม (478417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์
98 # 3อจ631114-144 ED368036275TH poshwises + Chakkapud (478421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 67%)
99 # 3อจ631114-145 ED412967432TH bvmiracle + artliver (478427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หมากทุยท่านเจ้าคุณผล วัดหนัง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 75%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
100 # 3อจ631114-146 ED391879749TH pongsakorn + narongatyc (478432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกระทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
101 # 3อจ631114-149 ED408481936TH Kittinan + พระบ้านทั่วไทย (478448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
102 # 3อจ631114-150 ED451640834TH werty + นครคำแดงดี (478452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
103 # 3อจ631114-152 ED451824648TH bluezone69 + KAI28 (478464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ631114-153 ED368036307TH saksitt + Chakkapud (478531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 84%)
105 # 3อจ631114-157 TPD091A000041 thammanoon95 + (478532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
unstobable
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดซับไม้แดง เนื้อเงิน จ.เพชรบูรณ์ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับการจัดสร้างพระเครื่องรุ่น/พิมพ์นี้
106 # 3อจ631114-163 ED452748885TH joeenok + เจก่ะวาย (478481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
107 # 3อจ631114-164 ED452748885TH ของขลัง + เจก่ะวาย (478484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน ปี 2464 จ.นครปฐม

108 # 3อจ631114-165 ED42748885TH Jirawat1986 + เจก่ะวาย (478485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
109 # 3อจ631114-166 ED411524424TH nung919 + bestrandom (478487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 58%)
110 # 3อจ631114-167 ED469705371TH prons + yutboss175 (478491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
111 # 3อจ631114-168 ED467248400TH อตกพระเครื่อง + joeenok (478492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวสุวรรณพรหมาสุติเทพ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
112 # 3อจ631114-169 ED439387516TH TAVABUNCHA + งดงาม (478494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
113 # 3อจ631114-171 ED467266774TH Mcwall + องอาจ (478408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ631114-172 EH316956123TH afrosalmon + พุทธโกศัย (478411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานแปดชั้นแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุด)
115 # 3อจ631114-173 ED368564825TH พระสมุทร22 + aoudom99 (478523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์เจ็ดชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี
116 # 3อจ631114-174 ED451640485TH pouy2727 + sanjinda2524 (478414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 6037)
117 # 3อจ631114-176 LAMB000613230 Mana95 + ปลากัดป่า (478424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
118 # 3อจ631114-177 ED404994042TH tatoa + ChonChob (478426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
119 # 3อจ631116-001 Jinn2555 + greensnake (478538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์หกชั้นอกตลอด เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้สึกและหักซ่อมหลายชิ้น)(G 70%)

120 # 3อจ631116-003 poshwises + aom_nara (478548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ เนื้อผง กรอบเงินชุบทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
121 # 3อจ631116-005 pontat567 + nunthawat (478558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้-ซ่อมมุมหลังบน-ล่างซ้าย)(และแต่งผิว)
122 # 3อจ631116-006 สุพระเครื่อง + nunthawat (478561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซมนายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมและแต่งผิว)
123 # 3อจ631116-007 ผู้กองโจ้ + บอย_วิโรจน์ (478563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
124 # 3อจ631116-008 Melieve + บอย_วิโรจน์ (478628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
125 # 3อจ631116-009 jaturong_sri + Manat_com (478566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา พระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
126 # 3อจ631116-011 burabha + paojoo (478626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 3 พิมพ์กลากสามหลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์
127 # 3อจ631116-013 เหวัชระ + Sura-Gan (478542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเรือง วัดหัววัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สงขลา
128 # 3อจ631116-015 pramual + ชูบางพลี2 (478551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
129 # 3อจ631116-016 THAI-PRA + sakyui (478553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
130 # 3อจ631116-017 Chaiyoyo + nopnak (478559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
131 # 3อจ631116-101 EG878969868TH somporn1234 + OKK08 (478639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี

132 # 3อจ631116-102 ED339285797TH Marioboy2012 + kingputtalung (478640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
133 # 3อจ631116-103 ED396587549TH ทรัพย์1990 + vazzaaa (478574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
134 # 3อจ631116-104 ED383471533TH kaokao9 + loryinglong (478578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ631116-106 EG268097158TH อตกพระเครื่อง + Sukhwut (478636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน รุ่นเทพสถิตย์ ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ
136 # 3อจ631116-107 ED317380819TH golfkongsak + oonpudoo (478587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
137 # 3อจ631116-108 ED463404722TH ต่อ_ถนนตก + aoy101 (478595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
138 # 3อจ631116-110 ED459871992TH เมืองช้าง + เสือหรรษา (478602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
139 # 3อจ631116-111 ED453696783TH kaokao9 + praveen (478537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
140 # 3อจ631116-112 TH0118RZPED1B winyuchon + Nunbaramee (478540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผงใบลาน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
141 # 3อจ631116-115 EF612620691TH somchaitoh + arnonprakrng (478549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี เนื้อตะกั่ว
142 # 3อจ631116-116 EX458042994TH bunkkw + Ketautomotive (478552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธนวมมหาราชาฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.6 กรัม)
143 # 3อจ631116-118 EX590782514TH โพธาราม + นับตังค์ (478557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บึงกาฬ

144 # 3อจ631116-119 ED464906592TH JASMIN + สิริธรรมโม (478560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 202)
145 # 3อจ631116-120 ED251288119TH m-cot + POPJAZ (478562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
146 # 3อจ631116-122 EG950232191TH พงษ์ท่าม่วง + peaky (478567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
147 # 3อจ631116-124 ED473910255TH tatoa + KohMeaklong (478572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
148 # 3อจ631116-125 EW482663923TH Teerasak01 + ลำปาง (478575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
149 # 3อจ631116-126 ED426658895TH คุณหรั่ง + รถถังพระบ้าน (478637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญราหู เนื้อลงยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
150 # 3อจ631116-127 ED426658895TH bvmiracle + รถถังพระบ้าน (478630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามจิ๋ว เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
151 # 3อจ631116-129 CLPK000377321 dechatorn + praveen (478586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
152 # 3อจ631116-132 ED429897568TH ทนายหลวง + mingch (478539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดหัวงิ้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
153 # 3อจ631116-133 MKND000331450 burabha + lomlopburi (478545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อคเกตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังจาร ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 78%)
154 # 3อจ631116-136 PKH2000693352 taccord + Jame4522 (478556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
155 # 3อจ631116-138 RSKS000052239 เมืองช้าง + รั้วชงโค (478571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

156 # 3อจ631117-002 matina + Drpong (478642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
157 # 3อจ631117-003 พิศุทธิ์ + coldplay (478724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
158 # 3อจ631117-004 pornlimk + บรีสพระช่วย (478735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.ระยอง (หน้าตัก 5 นิ้ว)(631021-132)
159 # 3อจ631117-005 apiwat4825 + mekya2706 (478648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมใบหน้า)(630908-251)
160 # 3อจ631117-006 โจ้บางโพ + mekya2706 (478661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
161 # 3อจ631117-007 Alasred + ปุ๊ร้อยเอ็ด (478733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
162 # 3อจ631117-008 nongder + เกียรติกังวาน (478672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดเงิน)(510226-083)
163 # 3อจ631117-009 taccord + เกียรติกังวาน (478677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)
164 # 3อจ631117-010 sanya1002 + เกียรติกังวาน (478683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
165 # 3อจ631117-011 somchaitoh + เกียรติกังวาน (478653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ
166 # 3อจ631117-012 long_g + เกียรติกังวาน (478655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสองแผ่นดิน วัดสุทัศนฯ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
167 # 3อจ631117-013 armbasic + likeit (478660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560110-205)

168 # 3อจ631117-101 ED417749978TH ปอวีร์ + Olarn29 (478643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
169 # 3อจ631117-102 TH0118S0D6B6B chane31 + บอยยุทธนา (478734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สามพระอาจารย์ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
170 # 3อจ631117-104 PSP0009870221 purich + kittidet (478667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 152)
171 # 3อจ631117-105 ED402779633TH Watermelon + นราทัศน์ (478726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
172 # 3อจ631117-107 ED439398403TH เล็กหัวเสือ + งดงาม (478693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
173 # 3อจ631117-109 EI215760224TH pandp + กรอมูเลท (478706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเหนือพรหมหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
174 # 3อจ631117-110 ED458673664TH leeladin + golfsriracha (478710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
175 # 3อจ631117-113 ED304241504TH tanapat05 + mingloei (478647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
176 # 3อจ631117-114 ED429749269TH เอี่ยมโชคดี + bunjerd (478654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (630627-498) (G 85%)
177 # 3อจ631117-116 ED409612774TH ฅนรักพระ + WINDAY (478658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี
178 # 3อจ631117-117 ED488800772TH nunthawat + นู๋นิ่มพระสวย (478666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
179 # 3อจ631117-118 ED472761838TH zoom_zoom + pudeenun1716 (478671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร

180 # 3อจ631117-119 EH116132979TH loomthong + Pissawat29 (478675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
181 # 3อจ631117-120 EX460384391TH จุ๋มจิ๋ม + pattarawat19 (478680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
182 # 3อจ631117-122 EW004572851TH Poo1980 + m-cot (478651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 76%)
183 # 3อจ631117-123 ED431289209TH apichaidon + jojamja (478659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%)
184 # 3อจ631117-124 EX611370621TH เกษตร + terasak99 (478665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
185 # 3อจ631117-125 ED464906941TH djaonja + สิริธรรมโม (478673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
186 # 3อจ631117-126 ED489710631TH vongsako + KONDEE446 (478681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 733)
187 # 3อจ631117-127 EG953334637TH ซิยิ่นกุ้ย + rossyza4142 (478684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
188 # 3อจ631117-128 ED436284217TH cs16933 + poon09 (478719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1105)
189 # 3อจ631117-130 ED478321803TH somchaitoh + Phichit_02 (478696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
190 # 3อจ631117-131 PS81000153403 กระต่าย + เดี่ยว999 (478714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
191 # 3อจ631117-132 ED492400325TH purich + ศิริมงคลดี (478716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)

192 # 3อจ631117-133 EX524734225TH สาธุ43 + เจเจท่าข้าม (478738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
193 # 3อจ631117-134 EH739821615TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (478715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
194 # 3อจ631117-135 EH542672010TH nung919 + tonrakpu (478720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี
195 # 3อจ631117-103 ED472092064TH แม้วจอมเทียน+ต่อยอด (478650) ตลับทอง 1 องค์ ( G 81 %)(น้ำหนัก 13.5 กรัม)
196 # 3อจ631117-108 ED475030015TH สินสมบูรณ์สุข+atomlove (478702) กรอบทอง 1 องค์ ( G 82 %)(น้ำหนัก 5.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 18 พ.ย. 2563 - 08:48 น.] #76880 (15/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631116-004 ED405992887TH bluezone69 (478598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631116-027 การันตีพระ (478570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ631116-030 การันตีพระ (478573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ631116-032 การันตีพระ (478577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ631116-036 TAVABUNCHA (478541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631116-002 เกษตร + Kapongdotcom (478544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (620520-114)
2 # 3อจ631116-004 กอล์ฟ-สมหมาย-สุท + (478554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nunthawat
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (590122-136)
3 # 3อจ631116-014 พิศุทธิ์ + วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (478547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหลมสร้าง) (620222-119)
4 # 3อจ631116-018 wiyakiat + ลูกเมืองพิชัย (478638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ หลวงปู่ดี วัดพระรูป เนื้อผง ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี (630817-232)
5 # 3อจ631116-105 EI835699253TH Phichit_02 + จุ๋มจิ๋ม (478583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (600911-020)
6 # 3อจ631116-109 ED478502156TH poshwises + nim4011 (478599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใลบาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630814-346)(G 69%)
7 # 3อจ631116-117 ED419973790TH khunoak77 + เล็กบ้านโป่ง (478555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9785)(630905-072)
8 # 3อจ631116-123 EX458043005TH NIPPITHA + Ketautomotive (478569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (620830-014)(G 86%)
9 # 3อจ631116-128 RSMP000062738 direk_inkul + ศรีมหาโพธิ (478580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (สภาพใช้ชำรุดเหลือ 1.8 นิ้ว) (630930-038)
10# 3อจ631114-008 ต่อ_ถนนตก+อ๊อดจ้า (478450) กรอบทอง 1 องค์ ( G 69%)(น้ำหนัก 13.3 กรัม)
11# 3อจ631114-132 numcrma+ต่อยอด (478465) กรอบทอง 1 องค์ ( G 86%)(น้ำหนัก 4.4 กรัม)
12# 3อจ631114-137 เมืองช้าง+napatsadol (478528) กรอบทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนัก 17.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 17 พ.ย. 2563 - 08:48 น.] #76873 (14/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ631030-015 ED359466541TH จิ้นระยอง (477187) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ631102-013 EG271547784TH sinsamut (477654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631102-015 ED436122418TH หลานตาจวบ (477336) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ631105-011 ED431833115TH vee2503 (477615) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
5 # 1อจ631105-012 ED447355254TH ต่อยอด (477672) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ631105-015 TH0118R3KCQ4B ท่านหลวง (477622) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
7 # 1อจ631106-001 EH508474283TH num1522 (477752) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ631106-005 ED434891885TH มหามณีจินดา (477747) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ631106-014 ED438218082TH jingmanu (477767) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ631109-010 ED264560215TH chaibangseemeang (477932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ631109-017 ED439390753TH คุณศิระ (477944) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631110-003 ED439786345TH tonsaylom (478074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ631110-013 EG878969721TH OKK08 (478012) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ631111-011 ED439411436TH คุณศิระ (478134) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ631111-020 ED461538390TH autpichut (478175) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ631112-002 ED450063066TH กล่องแก้ว (478281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ631112-012 ED450436307TH เขยมาบตาพุด (478263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ631112-024 ED439406864TH kanlaya48 (478273) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 1อจ631112-025 EG950228930TH OaTaWa (478314) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ631112-039 ED475003505TH เต๋อคูทราย (478287) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631026-020 pungting (476714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ631030-012 ภักดีนาถ (477158) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
3 # 2อจ631106-001 noomark (477732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ631106-003 boonlunch (477737) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ631106-011 somchaitoh (477720) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ631107-011 OMBUN (477844) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ631109-006 anonnat (477934) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ631109-008 nunthawat (477938) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ631110-009 kphil (478023) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ631110-013 penggo (478033) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ631112-011 somchaitoh (478289) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
12 # 2อจ631114-005 การันตีพระ (478404) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ631114-006 การันตีพระ (478416) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ631114-007 การันตีพระ (478422) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ631114-009 การันตีพระ (478440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ631114-011 การันตีพระ (478430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ631114-012 การันตีพระ (478433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ631114-013 การันตีพระ (478436) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631026-114 EX516862801TH preeyawat + เอกกี้27 (476758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตามหาโชค หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ631104-167 ED403880335TH Golf58 + KohMeaklong (477584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์ยันต์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ631105-006 pandp + กุมภาพันธ์ (477612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
4 # 3อจ631105-109 ED326891957TH ดาวแม่ทัพ + ณัฐปรัชญ์ (477676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
5 # 3อจ631105-118 EG422125290TH thitipant + makluayka (477634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นหนู เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
6 # 3อจ631105-132 ED26895790TH เซียนน้อยหนึ่ง + donunun (477693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 6 รอบ จ.นครปฐม **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ631105-140 ED288979421TH pradit1977 + ซูโม่ (477623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นบรรจุอัฐิ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
8 # 3อจ631106-002 เศรษฐพัส + tikkajornsak (478315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน พิมพ์หน้าหนุ่มหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครนายก(G 82%)
9 # 3อจ631106-139 ED455710853TH ศิษย์พระครูไข่ + (477749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Thanapong36
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ก้นดอกจัน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ631109-013 pramual + เก้าตะวัน (477911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร กรอบทอง(G 75%)
11 # 3อจ631109-128 ED408161778TH TAVABUNCHA + (477909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sangnineface
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 85%)
12 # 3อจ631109-138 EI872187046TH บรีสพระช่วย + หมูแม่ลา (477953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
13 # 3อจ631109-141 ED471302756TH joeenok + Goodcobain (477861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
14 # 3อจ631110-125 EX572510452TH Chicha + Martyns (477981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
15 # 3อจ631110-131 QSV0000515658 อ๋องสาย4 + Doe07 (478041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีฯ พิมพ์หลังยันต์อกเลา เนื้อตะกั่ว ปี 2466 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และหูชำรุด)
16 # 3อจ631110-132 EX491167128TH aoudom99 + P_Nachakun (478198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.นครปฐม
17 # 3อจ631110-134 ED416390208TH khaninnakoon + ประวิทย์888 (478066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ

18 # 3อจ631110-137 EH325440094TH Angle99 + kenshiro2810 (478057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ631110-158 ED426646883TH theera + นกแก้ว (478052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
20 # 3อจ631110-164 ED474903128TH somchaitoh + bear_01 (478063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ631111-103 ED368034235TH พลธีร์5559 + Chakkapud (478129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 72%)
22 # 3อจ631111-144 MSTW000146453 pandp + DEKDEK (478131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
23 # 3อจ631111-149 ED360153700TH ppffarm + Nknavink90 (478151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญหนุมานและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
24 # 3อจ631111-156 ED466003944TH วุฒิดินแดง + oonpudoo (478114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผง
25 # 3อจ631111-165 ED452743557TH panu_pdd + leklbk (478173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
26 # 3อจ631111-166 ED448107038TH ทิศเหนือ + moterair (478511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)(600714-112)(G 78%)
27 # 3อจ631112-114 EB481836931TH TEE_INTER + aruntat (478255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(บี) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ631112-139 ED466921805TH pouy2727 + หนึ่งเมืองแพร่ (478253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดระฆังฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 55) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
29 # 3อจ631112-145 ED368821237TH boonlunch + juleepong (478205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2556 จ.ชัยนาท
30 # 3อจ631114-015 Rathprasert3835 + vittaya14 (478495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 56019)(631104-187)
31 # 3อจ631114-016 Rathprasert3835 + vittaya14 (478500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 56004)(631104-186)
32 # 3อจ631114-017 หม่อง + vittaya14 (478506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (560311-038)
33 # 3อจ631114-101 ED445848574TH wongthep + Theethuch (478407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (630902-436)
34 # 3อจ631114-106 ED469216342TH ขุมทรัพย์บูรพา + kritsada5484 (478425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ปางซ่อนหา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(621005-143) (G 81%)
35 # 3อจ631114-108 ED408383871TH บ้านกรอบเงิน + Exdesign (478431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630622-085)
36 # 3อจ631114-112 ED426657444TH Kunti + bunhave (478449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(540119-001)
37 # 3อจ631114-147 ED434887360TH atthasit + มาริโอ (478439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (เลข ๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (631022-335)
38 # 3อจ631114-154 EG953332962TH booter + ppffarm (478468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (630817-159)(G 66%)
39 # 3อจ631114-155 ESPC000147397 เกษตร + gorn9 (478477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (620817-069)
40 # 3อจ631114-158 ED403388381TH Phanin + bluezone69 (478486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช(631030-006)(G 68%)
41 # 3อจ631114-159 ED414940874TH pandp + somboomboo (478498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620525-165)(G 73%)
42 # 3อจ631114-160 EX434158278TH nuiwirote + thexy (478502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630908-153)
43 # 3อจ631114-162 ED446048266TH แมวสามสี + THAI-PRA (478478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (630730-097)
44 # 3อจ631114-170 ED4372452417TH poshwises + yutputsoon (478496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์ วัดหูกวาง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครสวรรค์ (620611-054)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 16 พ.ย. 2563 - 08:59 น.] #76864 (13/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631103-007 ED383442112TH chaiwatar (477401) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ631104-019 EI980279039TH Ekstar (478245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631104-024 EI500277702TH ธิติพระเครื่อง (477535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ631106-004 EH318297477TH doopradee (477756) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ631106-010 ED442122258TH pound2007 (477781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ631107-008 EH128206926TH sornna (477829) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ631109-001 ED471000132TH PHLOI (477936) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ631109-002 EX616179095TH chun_lp10 (478251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ631109-008 EW906022940TH chuanwong (477939) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ631109-022 ED431833186TH อิจิโกะ (478308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ631110-004 ED451018908TH shyamal (477977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631110-005 EX485026863TH joycezalnw (478044) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ631111-007 TH0118RGBAG7B bughumbeer (478155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
14 # 1อจ631111-009 ED411185394TH danny77 (478190) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ631112-004 ED464811223TH theone (478295) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 1อจ631112-005 EA364230530TH t-det (478283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ631112-006 TH0118REC6Z3B ตึ่งนั้ง (478291) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
18 # 1อจ631112-007 TH0118REC6Z3B ตึ่งนั้ง (478294) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
19 # 1อจ631112-008 TH0118REC6Z3B ตึ่งนั้ง (478296) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
20 # 1อจ631112-010 ED436398792TH bamboss (478286) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
21 # 1อจ631112-011 ED431852962TH BankHiWay (478276) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
22 # 1อจ631112-015 ED362971406TH Yok888 (478298) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
23 # 1อจ631112-016 ED362971406TH Yok888 (478300) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ631112-017 ED394426481TH หมวยคูก้า (478302) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
25 # 1อจ631112-020 EG283159416TH นู๋โอปอ (478266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ631112-021 ED450512547TH kittikitti (478261) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ631112-022 พิษณุแก่น (478320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ631112-027 EW906023361TH chuanwong (478285) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ631112-032 ED241076812TH thatcharit (478269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ631112-033 TH0118RPDVF8B Mrsomwang (478272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ631112-034 ED439393454TH มหาเวส (478275) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ631112-035 KHBP000108685 glee888 (478313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ631112-036 ED271440235TH sutarn (478279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ631112-037 ED408449839TH jarungrux (478282) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ631112-040 EV904635953TH Charonepho19999 (478288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ631112-042 TH0118QWWCN2B aimmy123 (478304) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
37 # 1อจ631112-043 TH0118QWWCN2B aimmy123 (478307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ631112-044 ED405348751TH Nirut9185 (478301) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631031-001 nattasak (477208) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
2 # 2อจ631031-009 Keawnam (477241) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ631104-001 พุทธคุณ05 (477487) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ631104-002 wuttiphan (477575) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ631104-005 บรีสพระช่วย (477491) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ631105-010 LewyerNitinan (478318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ631106-009 chuanwong (477777) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
8 # 2อจ631106-010 chuanwong (477780) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 2อจ631107-025 donkingddd (477811) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ631109-007 nunthawat (477935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ631111-004 ๙สิทธิโชค๙ (478184) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ631111-005 ๙สิทธิโชค๙ (478116) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ631111-007 mekya2706 (478178) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ631111-013 numpraram2 (478182) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ631111-016 กิตติ2528 (478188) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
16 # 2อจ631111-017 กิตติ2528 (478127) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ631112-003 donkingddd (478249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ631112-006 Devill (478252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ631112-014 dobae (478290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ631112-016 aeed19 (478292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ631113-005 การันตีพระ (478328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ631113-006 บรีสพระช่วย (478363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ631113-008 การันตีพระ (478321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ631113-010 puriwaj (478368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
25 # 2อจ631113-011 puriwaj (478370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ631113-012 การันตีพระ (478325) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ631113-013 การันตีพระ (478322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ631113-014 การันตีพระ (478323) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ631027-005 frist + busayanampech (476854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ631103-117 EX552060654TH โต้งกระนวน + ทองบางพึ่ง01 (477409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน ปี 2507 จ.นครปฐม
3 # 3อจ631103-118 EX552060564 โต้งกระนวน + ทองบางพึ่ง01 (477417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน ปี 2507 จ.นครปฐม
4 # 3อจ631104-107 ED308985423TH Siris + thongma (477940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
5 # 3อจ631104-156 ED430164193TH แมงป่องหัดคลาน + (478220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งเมืองแพร่
พระพุทโธน้อย วัดสารนาถฯ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
6 # 3อจ631105-121 ED385666095TH Siris + กรณ์สเต็ง (477946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
7 # 3อจ631105-137 EX561082259TH witoonrich + ทวีกาญจน์ (478227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดงลงครั่ง จ.เพชรบุรี
8 # 3อจ631107-004 อ๊อดจ้า + เหลืองหางขาว (478233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (631024-007)
9 # 3อจ631107-101 ED441146828TH puyatm + ก้อนกรวด (477791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ631107-105 EG421052208TH loomthong + (477804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นราธิวาส (สภาพล้างผิว)

11 # 3อจ631109-007 poshwises + paloem (477877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร กรอบทอง(G 69%)
12 # 3อจ631109-116 ED426653133TH rock10 + นกแก้ว (477937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
13 # 3อจ631109-132 EH511697351TH pramual + pikky (478195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสาม กรุเวียงท่ากาน เนื้อดิน จ.เชียงใหม่
14 # 3อจ631111-115 ED474001715TH chiewchanze + วิชญ์ดุลยวัต (478108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 5 นิ้ว)
15 # 3อจ631112-002 นายแก้ว + tkekop1977 (478203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
16 # 3อจ631112-003 sarawutti + olympia (478207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631001-001)(G 61%)
17 # 3อจ631112-004 Ticktick + dobae (478213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
18 # 3อจ631112-005 บางพระบางพระ + ดิอาโบล (478217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ(พระธรรมขันธ์) เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ631112-101 ED453214825TH พระสวยพัทยา + sittong (478211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหงษ์ทองปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี
20 # 3อจ631112-102 ED426671914TH bunghongsaeng + (478215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จำปาเอฟซี
พระบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ631112-103 ED439218415TH kohler + toyota888 (478216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นครบรอบ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
22 # 3อจ631112-104 ED439218415TH kohler + toyota888 (478219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นครบรอบ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร

23 # 3อจ631112-105 ED427554786TH joeenok + ขุมทรัพย์พระ (478222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
24 # 3อจ631112-106 ED174674784TH jaroon123 + potae14 (478226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 248)
25 # 3อจ631112-108 110029909396 Bull5 + narawutpom (478305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 84%)
26 # 3อจ631112-109 ED459981905TH jeabkrub + วุฒิรามอินทรา (478234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
27 # 3อจ631112-110 EG072601319TH นายเอกรัตน์ + beer2126 (478306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (631024-125)(G 64%)
28 # 3อจ631112-111 HTAI000472498 สุเรนทรชิต + แม่ดอกมะลิ (478238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
29 # 3อจ631112-112 ED435734538TH Notebp + electricalpower (478247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
30 # 3อจ631112-115 SSRR000163668 Kittisaktnd + krisda (478258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ631112-117 ED450436307TH somchaitoh + เขยมาบตาพุด (478264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
32 # 3อจ631112-119 GSPZ000036085 mondop + korn88 (478311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
33 # 3อจ631112-120 820531319705 uudom + ศรีเมืองระยอง (478274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1203)
34 # 3อจ631112-121 EW839848576TH chatchaik007 + (478209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพบุตรคลองวาฬ
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์

35 # 3อจ631112-122 ED385390545TH chatchaik007 + (478303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็ค_เรวดี_นนท์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
36 # 3อจ631112-126 ED297872255TH skipjack + ณัฐนันท์ (478310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
37 # 3อจ631112-127 ED207654688TH Poonsin + เชนสมิธ (478224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง จ.เพชรบุรี
38 # 3อจ631112-128 ED478411322TH thonglor + Poowadon (478231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางหน้าทวา กรุวัดโพธิ์ทอง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
39 # 3อจ631112-129 EX491010655TH ธัมปารี_16 + o-larn (478236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุดทอง)
40 # 3อจ631112-131 ED349145397TH CARABAO + บุญสม (478309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ631112-132 ED458644566TH future + seed-seed (478228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(630111-246)
42 # 3อจ631112-133 EI837283046TH joeenok + หมากคาย (478235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 ปี 2507 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ631112-134 ED478710423TH บุษกร + poshwises (478239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (631103-031)
44 # 3อจ631112-135 ED450512516TH ทิศเหนือ + kittikitti (478242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4 นิ้ว)
45 # 3อจ631112-136 ED404768117TH mekin + cpparu (478243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 185)
46 # 3อจ631112-137 EG412472365TH vorawan2345 + gunner (478248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี

47 # 3อจ631112-140 ED422344763TH chonlasid + maii_amulet (478259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ631112-141 ED422344763TH สุดขอบฟ้าG + maii_amulet (478196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
49 # 3อจ631112-142 ED441177025TH SAHAKORN + โกวบ้อ (478200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีกำไลข้อมือข้อเท้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (631023-360)
50 # 3อจ631112-143 EG950228824TH future + BOAT26 (478202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
51 # 3อจ631112-144 EG385676916TH พงษ์ท่าม่วง + สหายเมืองลิง (478204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 80%)
52 # 3อจ631112-146 ED412298596TH โรตีชลดา + เนนิติ (478206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง(ดำ) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
53 # 3อจ631112-147 ED426940868TH pandp + ณัฐพงศ์716 (478208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล 5 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ631112-148 EF465990945TH chatchaik007 + oudood (478210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 2042)
55 # 3อจ631112-150 EH492122763TH พองาม + nesnew (478218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อสำริด ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
56 # 3อจ631112-151 ED472715351TH มงคลตลอดกาล + (478317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jatuponpond
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
57 # 3อจ631112-152 ED427559196TH zoom_zoom + อาณาจักรพระ (478223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
58 # 3อจ631112-153 ED412297984TH SarawutK10 + แป๊ะดำเนิน (478225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)

59 # 3อจ631112-154 ED344375288TH ต้นรูปเหมือน + march859 (478319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ631112-155 EG776468115TH แมวจ้ะ + เริงเมือง (478230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นวัฒนมงคล 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (630919-103)
61 # 3อจ631112-156 ED463732864TH palmbec + นายทองคำ (478232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (600408-022)
62 # 3อจ631112-157 ED394548905TH somchaitoh + kiattisak (478237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวรมดำ)
63 # 3อจ631113-129 matina+jom2523 (478343) ตลับทอง 1 องค์ ( G 79%)(น้ำหนัก 23.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 14 พ.ย. 2563 - 08:39 น.] #76848 (12/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631029-020 ED392150639TH ลพบุรี49 (477010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ631102-002 ED221484976TH armarging (477323) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ631102-011 ED972982461TH Vincent (477681) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ631102-018 ED436607751TH ธนกฤตพระเครื่อง (477352) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ631102-019 EO582233688TH สรินพรรณ (477962) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 1อจ631103-013 EW614216476TH fifa3623 (477416) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
7 # 1อจ631105-009 ED408308703TH o-larn (477608) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
8 # 1อจ631105-013 EI794477541TH จอมพล (477632) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ631107-002 ED374357420TH pradrem (477828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ631109-003 EX539393871TH print (477905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ631109-005 EX611347781TH terasak99 (477916) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 1อจ631110-006 ED460914236TH tongjoy (478045) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
13 # 1อจ631111-003 ED436662466TH ichigomomo (478177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ631111-004 ED471013649TH PHLOI (478181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ631111-005 ED450458007TH อ๊อดดอนหวาย (478183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ631111-008 ED341629322TH ชาติลานสกา (478194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ631111-013 ED234943826TH sedtha (478142) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ631111-014 ED249157579TH t_local (478148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ631111-015 QSV0000517441 thanaj (478153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ631111-016 ED383058389TH krai007 (478158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ631111-017 ED423015769TH TONKHAW (478162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ631111-018 ED431224843TH ล้มมวย (478169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ631111-019 ED435224764TH วิทย์พระประแดง (478171) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ631112-023 ED458644566TH seed-seed (478268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631027-008 wasanpi (476790) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ631103-009 Warayu (477424) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ631103-013 ซุนกวน (477440) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ631103-014 wootubon (477442) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ631103-017 ขุนอรรถ (477441) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ631103-018 ขุนอรรถ (477445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
7 # 2อจ631105-027 vee2503 (477677) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
8 # 2อจ631105-028 vee2503 (477683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ631106-005 T3915 (477961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ631106-007 Yutclub (477706) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 2อจ631106-008 จอมยุทธ77 (477710) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
12 # 2อจ631106-019 V-rasak (477775) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ631107-001 ฅนบางใหญ่ (477825) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ631107-005 yahee13 (477837) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ631107-006 yahee13 (477856) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
16 # 2อจ631107-009 buspom (477842) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ631107-017 pramual (477835) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 48 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ631107-018 pramual (477840) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 48 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 2อจ631107-019 pramual (477843) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ631107-020 pramual (477845) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
21 # 2อจ631107-021 pramual (477846) ส่งพระตรวจสอบ 26 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 26 องค์
22 # 2อจ631107-022 pramual (477847) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
23 # 2อจ631107-023 pramual (477849) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
24 # 2อจ631107-024 pramual (477853) ส่งพระตรวจสอบ 31 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 31 องค์
25 # 2อจ631109-002 เอกกี้27 (477927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ631109-003 เด็กสังขละ (477931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ631109-004 พัฒน์วัดหว่าน (477954) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ631110-005 anan88 (478040) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
29 # 2อจ631110-006 ๙สิทธิโชค๙ (478043) ส่งพระตรวจสอบ 39 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 39 องค์
30 # 2อจ631110-011 likeit (478049) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 2อจ631110-012 เหน่งบางคู้ (478056) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ631110-019 Buncha (478051) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
33 # 2อจ631110-021 Siamclassic (478060) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
34 # 2อจ631110-023 Siamclassic (478065) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ631110-026 phrakhrupalad (478032) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 2อจ631111-001 golfj (478139) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 2อจ631111-002 uppakid (478143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ631111-010 atta77 (478149) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
39 # 2อจ631111-018 Pairkub (478159) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 2อจ631111-020 การันตีพระ (478102) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
41 # 2อจ631111-021 การันตีพระ (478109) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
42 # 2อจ631112-004 Wsummut (478201) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
43 # 2อจ631112-012 การันตีพระ (478197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ631112-013 การันตีพระ (478199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631028-101 ED416304371TH Poonsin + ประวิทย์888 (476901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย เนื้อผง ปี 2498 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ631102-159 EG396076491TH Wi-Fi + somsak2518 (477926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ซุ้มไผ่ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ631104-126 EG940967975TH yaozm + nesnew (477508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระฤๅษี หลวงปู่พรหมมา สำนักสงฆ์สวนหินผานางคอย เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 16/น้ำหนักทอง 1.8 กรัม)
4 # 3อจ631104-132 EG655646819TH future + xtraxtra (477549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 64%)
5 # 3อจ631105-002 pornpipat + pipat_ch (477598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงปิดทอง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ631105-130 EX458036804TH ks_somsin + Ketautomotive (477679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
7 # 3อจ631105-141 ED288979421TH bunhave + ซูโม่ (477629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพูน วัดตาลล้อม พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้)
8 # 3อจ631106-003 sombatbs + Werawath01 (477700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัว เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ631106-118 EG950220560TH future + Ticktick (477717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
10 # 3อจ631106-119 EI926327129TH ฉัตรชัย98 + งดงาม (477721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ631109-011 winwin + montree_m (477892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุดงเมืองแอม พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.ขอนแก่น (สภาพล้างผิว)

12 # 3อจ631109-119 ED437223656TH เทพมรณะ01 + armbasic (477947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นชมรมพนักงานสอบสวนสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 28.5 กรัม)
13 # 3อจ631109-144 ED451931528TH perfectman77 + attapon (477878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์โมขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)(G 64%)
14 # 3อจ631109-145 ED400775925TH อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (477882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงรุ้ง หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.บุรีรัมย์
15 # 3อจ631110-126 ED426850941TH Teerasak01 + armbasic (477986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
16 # 3อจ631112-130 yuttip2524+seed-seed (478240) กรอบทอง 1 องค์ ( G 48%)(น้ำหนัก 7.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 08:35 น.] #76820 (11/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631105-014 ED411298113TH อโนทัย (477919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ631106-003 RNYB000120846TH poom2541 (477741) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ631106-016 ED460152273TH หลานตาจวบ (477754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ631107-001 ED409994906TH kissy (477824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ631107-005 ED303264676TH aidteegon (477831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ631107-006 ED3990945799TH HatPra (477833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ631107-007 ED448517608TH Sittisaks (477836) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ631109-004 EX539393871TH print (477929) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ631109-006 ED385194339TH intermilan (477920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ631109-007 ED998335487TH hairgrit (477955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ631109-009 EH040849055TH หนุ่มเมืองพุทธ (477923) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ631109-011 ED288979364TH ซูโม่ (477901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ631109-012 BKWT000235916 tongleehae (477948) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ631109-014 BKWT000235916 tongleehae (477950) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ631109-015 ED388185185TH ชอบพระเครื่อง (477908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ631109-016 EG111148393TH rooms_studio (477915) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ631109-018 RPCH000032305 joseph999 (477958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ631109-019 ED403182095TH พระพุทธคุณ (477922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ631109-020 ED122302500TH pongpamorn (477928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ631109-021 ED241054335TH thatcharit (477910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ631109-023 ED452731412TH kawoat (477914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ631110-007 ED418976891TH jaroon123 (477985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ631110-008 ED364895852TH สอง555 (477990) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ631110-009 ED415730038TH suthepmoo (477994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ631110-010 EX572510452TH Martyns (477998) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 1อจ631110-012 ED437749985TH NERAMIT (478009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631105-017 ยุทธภีม (477646) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ631107-003 แฮปรามคำแหง (477823) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ631107-004 propra (477830) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ631107-007 หนุ่มธนบุรี (477834) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ631107-013 ทวดนรรัตน์ (477838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ631107-015 thanagaon (477841) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ631107-026 pornpipat (477815) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ631109-001 noomevo7 (477924) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ631109-009 mezzo (477941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ631110-010 pongpiki (478070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ631110-018 wilairat_22 (478034) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ631110-024 Siamclassic (478021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ631110-025 samartw (478027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ631110-029 pasato17 (478078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ631111-006 vitaya (478085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ631111-009 การันตีพระ (478089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ631111-011 การันตีพระ (478091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ631111-012 การันตีพระ (478094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ631111-014 การันตีพระ (478097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ631111-015 การันตีพระ (478100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631110-001 afrosalmon + microsoft (477965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ631110-002 เมืองช้าง + microsoft (477970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
3 # 3อจ631110-004 หม่อง + putloso (478076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (620617-112)
4 # 3อจ631110-005 chatchaik007 + jack_meath (477979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่
5 # 3อจ631110-006 ยุทธภีม + dj-jack (477983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (580307-001)(G 75%)
6 # 3อจ631110-007 m-cot + phrakhrupalad (477989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่สรุปผล 2 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโค้ดบล็อกนี้ของเนื้อรุ่น/พิมพ์นี้
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม[พระไม่สรุปผล] **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโค้ดบล็อกนี้ของเนื้อรุ่น/พิมพ์นี้
7 # 3อจ631110-101 ED344615709TH peterdriverbkk + geeman (477995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ631110-102 TH0118RF4DH3B poshwises + Ekapong_P (478002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
9 # 3อจ631110-103 EH532028370TH imsin + พุทธคุณ2543 (478010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเขี้ยวแก้ว หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อผง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ631110-104 ED400775700TH juipeter + เอิร์น (478017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
11 # 3อจ631110-105 EA364227685TH chane31 + piaric (478020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ.. (630928-158)


12 # 3อจ631110-106 ED337994095TH Thiva + nim4011 (478025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 65%)
13 # 3อจ631110-107 EX539393908TH Arjaree56 + print (478031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (631021-135)
14 # 3อจ631110-108 EH024436311TH ดราก้อนปิง + udnhun (478068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.ระยอง
15 # 3อจ631110-109 ED326889255TH tuicps + แม็กซิมัม99 (478035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
16 # 3อจ631110-110 ED384281062TH joeenok + ริณดา (478039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ631110-111 ED317368574TH จุ๋มจิ๋ม + oonpudoo (477969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
18 # 3อจ631110-112 ED392174343TH TONG_NK + โต้แพนด้า (477976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 100)
19 # 3อจ631110-113 ED432342974TH sumat + prateepx (477982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดปืน พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้) (630716-072)
20 # 3อจ631110-114 EX439358293TH tonychan + jamesza (477988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ631110-116 ED436881095TH preeyawat + poshwises (478005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงลงรัก จ.กรุงเทพฯ (630924-018)
22 # 3อจ631110-117 ED403359677TH deeclub + chowkul (478073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
23 # 3อจ631110-118 ED445228108TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + aood0458 (478014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ631110-119 ED460004062TH golfgamefame + มนัสดา (478024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)(G 71%)
25 # 3อจ631110-120 ED441419141TH pramual + chin99 (478030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
26 # 3อจ631110-121 PSP0012164300 perfectman77 + somrut (477964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)
27 # 3อจ631110-122 ED392172170TH บ้านกรอบเงิน + โต้แพนด้า (477967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 55)
28 # 3อจ631110-124 ED181355450TH thanaj + Meetung (477975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
29 # 3อจ631110-127 ED224737351TH future + iamkob (477992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 4718/สภาพล้างผิว)
30 # 3อจ631110-128 ED439046812TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + พิมพ์พิมล (477996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง จ.ชลบุรี
31 # 3อจ631110-129 ED404544471TH chatchaik007 + lerdlit (478001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (631007-014)
32 # 3อจ631110-130 ED472732289TH zafari + หมูอู๊ด (478007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และล้างผิว)
33 # 3อจ631110-133 EH531900467TH PraEk15 + Buncha (478077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
34 # 3อจ631110-135 EO523194997TH taccord + สุนทรฤทธิ์ (478047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
35 # 3อจ631110-136 ED421295315TH phubed + naivana (478055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

36 # 3อจ631110-138 EX552317923TH dongkong + maturuch (478061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบนหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง(G 79%)
37 # 3อจ631110-139 ED456020815TH poshwises + Kjohnpat (478064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
38 # 3อจ631110-140 ED445852208TH pangjung + aood0458 (478067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)(G 76%)
39 # 3อจ631110-141 EI837281986TH MoTeSaK + หมากคาย (478008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
40 # 3อจ631110-142 ED447997219TH Chot56 + joeenok (478011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (631021-156)
41 # 3อจ631110-143 EG111887686TH เจ้าคุณ + chusak (478013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ631110-144 ED459406320TH future + หมูหก (478015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 5515)
43 # 3อจ631110-145 EW787213544TH zafari + K-SANSRI (478018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.พิษณุโลก
44 # 3อจ631110-146 ED458910519TH future + jubwatin (478022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
45 # 3อจ631110-147 EG647695134TH korawich + ดวงดี456 (478026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.นนทบุรี
46 # 3อจ631110-148 ED279396688TH TONG_NK + JAPAN-55 (478028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
47 # 3อจ631110-149 ED426646906TH penpathum + นกแก้ว (478036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2534 จ.อุทัยธานี

48 # 3อจ631110-150 ED426646906TH ต่อยอด + นกแก้ว (478037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ631110-151 ED404552518TH ประทีป + vorawan2345 (478079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี.. (631031-010)
50 # 3อจ631110-152 ED407277488TH TenTen10 + chani (478080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี. (621015-236)
51 # 3อจ631110-153 EX539246839TH วิเศษชัยชาญ + lordcoffee (478042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
52 # 3อจ631110-154 ED408466664TH kon-88 + พระบ้านทั่วไทย (478046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
53 # 3อจ631110-155 ED459416035TH Thiva + photo_one (478048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
54 # 3อจ631110-156 ED463623475TH Siripong_Am + ไข่มุข (478075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก (561017-172)(G 66%)
55 # 3อจ631110-157 ED426646883TH แสงธรรม01 + นกแก้ว (478050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ631110-159 ED426646883TH kridsanapong + นกแก้ว (478053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
57 # 3อจ631110-160 ED426646883TH direk_inkul + นกแก้ว (478054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และขัดผิว)
58 # 3อจ631110-161 ED426646883TH eyeinthesky + นกแก้ว (478058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ631110-162 ED421295301TH วัฒน์วังหิน + purich (478071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1592)

60 # 3อจ631110-163 ED467021873TH sanya1002 + ชัยนเรศ (478059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
61 # 3อจ631110-165 ED463534838TH pornlimk + นัทปทุม (478062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (630725-042)
62 # 3อจ631110-166 EX398410408TH zymeus + phannop2538 (478069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
63 # 3อจ631110-167 ED379645034TH chikka + Patpat (478072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
64 # 3อจ631111-001 berry + noi99 (478083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (620914-172)
65 # 3อจ631111-002 berry + noi99 (478086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 111 ปี กระทรวงกลาโหม พิมพ์กลาง เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 284/น้ำหนักทอง 10.5 กรัม)
66 # 3อจ631111-004 niti2014 + ราชสีห์ (478093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.7 กรัม)
67 # 3อจ631111-005 lumpini6655 + TonAbby (478096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
68 # 3อจ631111-006 ruamsup + ลำไพร (478101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(590914-046)
69 # 3อจ631111-008 pontat567 + Poonsin (478104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (610618-103)
70 # 3อจ631111-009 YAYAkhothai + พิชาญ (478192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(631104-011) (G 88%)
71 # 3อจ631111-101 EG950225765TH TONG_NK + หวานเย็น007 (478115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม(G 74%)

72 # 3อจ631111-102 ED431278387TH ปอพระสวย + Anankiya (478122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (540927-161)
73 # 3อจ631111-104 ED449152603TH Teerasak01 + น้ำทอง (478137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท)
74 # 3อจ631111-105 EG949746526TH chikka + แม่ดอกมะลิ (478187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
75 # 3อจ631111-106 EH782335855TH jung70 + aruntat (478140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
76 # 3อจ631111-107 EV72568139TH Jinn2555 + กุ้งหวาน (478147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
77 # 3อจ631111-108 ED418266937TH pratheep_k + banint (478152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 9437)
78 # 3อจ631111-109 ED453144489TH ชิ้วชิว + Palm999 (478157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 68%)
79 # 3อจ631111-110 PBSK000503172 loomthong + nattawutng (478161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบ 99 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2529 จ.นครนายก
80 # 3อจ631111-111 ED404366396TH future + sooznat (478084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
81 # 3อจ631111-112 EX537016339TH กุ้งปรีชา + สิงห์คำรณ (478193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดผาณิตาราม รุ่นชินบัญชร เนื้อเงิน ปี 2532 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1393)(630715-027)
82 # 3อจ631111-113 ED448209403TH พิชชากร + หนองซอ (478088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
83 # 3อจ631111-114 EG950226987TH kimsiam + Bbeenaja (478105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ

84 # 3อจ631111-116 EH3954845415TH yime2 + แจ๊คปากน้ำ (478113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อทองแดง ปี 2485 (สภาพใช้)
85 # 3อจ631111-117 ED024262195TH chuanchai2505 + (478120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suparat_2832
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 15848)
86 # 3อจ631111-118 ED348446104TH feifei + corach (478126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
87 # 3อจ631111-119 EF612618525TH nongder + ทีมพรานนก (478133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ631111-121 ED469604917TH taccord + apiwat_66 (478150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
89 # 3อจ631111-122 TH0118RDDS06B aluminium + เมืองรัตนบุรี (478156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยทันใจ 99 เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 10)
90 # 3อจ631111-123 ED404552478TH thaicps + laksi (478160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
91 # 3อจ631111-124 ED440492485TH Poo1980 + พลพลสห (478166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดมะกอกเหนือ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.พัทลุง (หมายเลข 27/น้ำหนักทอง 2.1 กรัม)
92 # 3อจ631111-125 ED440492485TH Poo1980 + พลพลสห (478172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดมะกอกเหนือ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.พัทลุง (หมายเลข 251/น้ำหนักทอง 2.1 กรัม)
93 # 3อจ631111-126 EW695836035TH Yuttana + พระดีบ้านเรา (478176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)
94 # 3อจ631111-127 EG9502250377TH เอตะทัคคะ + Jenjira (478191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นฉลองศาลาการเปรียญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี (630805-180)
95 # 3อจ631111-128 ED467521392TH future + loryinglong (478180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

96 # 3อจ631111-129 ED449694241TH Chakkapud + prathep (478185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ631111-130 ED471012780TH ninnin + ปภานลิน (478189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.สิงห์บุรี
98 # 3อจ631111-131 ED423958785TH kohler + nikomss (478087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
99 # 3อจ631111-132 ED460005156TH เศรษฐพัส + มนัสดา (478092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน พิมพ์หน้าหนุ่มไข่ปลาห่างยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.นครนายก
100 # 3อจ631111-133 ED445720122TH กรดพุทธคุณ + เด็กส่องพระ (478098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 8844)
101 # 3อจ631111-134 ED444140237TH Wanlop + samanta (478103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 74%)
102 # 3อจ631111-136 ED181356628TH โจ้บางโพ + Meetung (478111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2496 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
103 # 3อจ631111-137 ED386330852TH gymnastics + Piyawan (478117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
104 # 3อจ631111-138 ED467260462TH somchaitoh + องอาจ (478124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2517 จ.ระยอง
105 # 3อจ631111-139 ED414894168TH สิงห์คำรณ + ขุนเมืองจันทร์ (478130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
106 # 3อจ631111-140 ED423857322TH ต้นสะตือใหญ่ + เฮียนพพร (478136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์
107 # 3อจ631111-141 ED469213859TH armto + kritsada5484 (478118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง(G 91%)

108 # 3อจ631111-142 ED303292748TH palmbec + yorch (478121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (620125-108)
109 # 3อจ631111-143 ED426922524TH Thitima + jamesza (478125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นสาระพัฒน์เฮง เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 4)
110 # 3อจ631111-145 ED419959679TH thaicps + peaky (478135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
111 # 3อจ631111-146 EI982677946TH pinkii + tony2007 (478138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (601118-083)(G 67%)
112 # 3อจ631111-147 MNKP000797887 เจริญ42 + prakit (478141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
113 # 3อจ631111-148 ED442822374TH Kittisaktnd + thip999 (478146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศมงคล หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ631111-150 EX403109776TH gallardo + Destiny88 (478154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
115 # 3อจ631111-151 ED474302525TH world + ป๋องร้อยไร่ (478095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
116 # 3อจ631111-152 ED474302525TH world + ป๋องร้อยไร่ (478099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์ไม่มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)(G 60%)
117 # 3อจ631111-153 ED426681222TH วิชามาร + นกแก้ว (478106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
118 # 3อจ631111-154 ED426681222TH pramual + นกแก้ว (478110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
119 # 3อจ631111-155 ED436890640TH เป็กสัมพุทธโธ + piaric (478112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ

120 # 3อจ631111-157 ED466003944TH ppeekun + oonpudoo (478119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
121 # 3อจ631111-158 ED366736479TH Notebp + phamorsee (478123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 183847)
122 # 3อจ631111-159 ED408756074TH ลาภิสรา24 + เมเปิ้ล (478128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อสำริด ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 140)
123 # 3อจ631111-160 ED466603546TH เป๋งบ้านค่าย + ottoantique (478132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 74%)
124 # 3อจ631111-161 EG412472343TH phubed + gunner (478163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
125 # 3อจ631111-162 EV725168142TH Vincent + กุ้งหวาน (478165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดม่วง พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ631111-163 ED336583655TH สุดขอบฟ้าG + ppffarm (478167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550725-251)(G 94%)
127 # 3อจ631111-164 ED380182400TH direk_inkul + bomtada (478170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ตื้น เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(630722-341)
128 # 3อจ631111-003 jack_meath+Delta (478090) กรอบทอง 1 องค์ ( G 77%)(น้ำหนัก 3.3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 12 พ.ย. 2563 - 08:39 น.] #76800 (10/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631104-004 ED40789779TH กวางเคมี (477504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ631104-005 ED298422227TH Kaeokleng (477511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631104-007 ED403362631TH bluezone69 (477590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ631104-008 EH015809338TH Manunicon (477519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ631104-012 ED416973124TH xtraxtra (477561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ631104-025 ED452810945TH utong (477542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ631105-004 ED438208920TH วัฒน์พระองค์ขาว (477610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ631106-007 EH024435713TH เซียนพละ (477758) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ631106-008 EX485025050TH สกุณกานต์ (477778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ631106-009 ED434740015TH น้องแผ่นดิน (477761) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ631106-011 ED454641666TH seranee (477763) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 1อจ631106-012 ED431272472TH Anankiya (477786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ631106-013 ED418771249TH mongkhon-1 (477787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ631106-015 EG421052137TH ไบร์ทหนองช้างคืน (477785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ631107-003 PCNW000097446TH sanpol (477827) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ631110-002 ED434739145TH พงษ์ท่าม่วง (478038) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631103-001 tang160946 (477419) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
2 # 2อจ631103-002 tang160946 (477426) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ631103-006 pui1228 (477448) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ631104-008 afrosalmon (477467) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ631105-016 มองดู (477688) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
6 # 2อจ631105-022 TeeYaii0601 (477696) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ631105-034 kho9918 (477652) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ631106-006 teerawit (477742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ631106-013 ขุมทรัพย์บูรพา (477714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ631106-014 ขุมทรัพย์บูรพา (477718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ631106-015 ขุมทรัพย์บูรพา (477722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ631106-016 sook14 (477726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ631106-018 Birdming (477727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ631106-021 ศตกมล (478081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ631107-008 สยามเมืองยิ้ม (477820) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ631107-027 pornpipat (477819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ631110-001 การันตีพระ (477966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ631110-002 การันตีพระ (477968) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ631110-003 การันตีพระ (477971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ631110-004 การันตีพระ (477973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ631110-007 การันตีพระ (477974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ631110-008 การันตีพระ (477978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ631110-014 การันตีพระ (477980) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
24 # 2อจ631110-015 การันตีพระ (477984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ631110-016 การันตีพระ (477987) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ631110-017 การันตีพระ (477991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ631110-020 การันตีพระ (477993) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ631110-022 การันตีพระ (477999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ631110-027 การันตีพระ (478000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ631110-028 การันตีพระ (478003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ631110-030 การันตีพระ (478006) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 2อจ631110-031 การันตีพระ (478019) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
33 # 2อจ631110-032 การันตีพระ (478029) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
34 # 2อจ631111-019 พลธีร์5559 (478082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631103-104 ED418678819TH elite90 + ชินนิมอน (477933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว)(G 69%)
2 # 3อจ631103-129 ED444725199TH wanitcha + sakbangbon (477394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่วทองแดงทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
3 # 3อจ631103-135 ED351075607TH ฐานแซม + ladprow (477392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ631104-134 820512879756 kenshiro2810 + คอหงส์ (477563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน
5 # 3อจ631104-163 ED442120416TH poshwises + pound2007 (477533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด/สภาพล้างผิว)
6 # 3อจ631104-173 ED442120420TH poshwises + pound2007 (477476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด/สภาพล้างผิว)
7 # 3อจ631105-007 peerasak_off + Wsummut (477619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.จันทบุรี
8 # 3อจ631105-107 ED000999159TH prabaiboon + tum101 (477667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
9 # 3อจ631105-110 ED416072111TH พลธีร์5559 + PLOYFON (477698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (G 80%)
10 # 3อจ631105-145 ED342463651TH อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (477639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเทริดขนนก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
11 # 3อจ631106-103 RNSR000150414 กุมารเทพ168 + รั้วชงโค (477743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ชื่น วัดตาอี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2544 จ.บุรีรัมย์

12 # 3อจ631106-114 ED459811968TH ชัยบางแค + kortzean (477708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)(G 60%)
13 # 3อจ631107-002 TONG_NK + พัทธดนย์2508 (477797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 77)
14 # 3อจ631107-005 ballsilly + tuey88 (477806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7117/น้ำหนักรวม 70.3 กรัม)
15 # 3อจ631107-007 เมืองช้าง + Komsank (477812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)(G 66%)
16 # 3อจ631107-008 animalhell + donkingddd (477814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ631107-009 Nirut9185 + pornpipat (477817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2404)
18 # 3อจ631107-102 ED223038217TH love_geminiz + khommanuch (477852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 810)
19 # 3อจ631107-103 FAM0006155750 future + loryinglong (477798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
20 # 3อจ631107-104 ED373954151TH เป็กสัมพุทธโธ + antonio (477855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 65%)
21 # 3อจ631107-106 EG573696815TH บรีสพระช่วย + ธัมปารี_16 (477810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
22 # 3อจ631107-107 EW200672041TH จักรบางน้ำจืด + ruk53 (477854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
23 # 3อจ631107-109 EW379135787TH taweekun + tafu-boy (477821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

24 # 3อจ631107-110 ED462732718TH Jinn2555 + pikkared (477826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์หัวเรือเมล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
25 # 3อจ631107-111 TH0118R8XER1B นันต์กุล + lohbetong (477851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ631107-112 ED404958819TH poshwises + ChonChob (477792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพิณ วัดบางหัวเสือ พิมพ์เล็บมือซุ้มโค้ง เนื้อผง จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ631107-113 EX614934636TH Tongsura + pongpamorn (477796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
28 # 3อจ631107-114 EG950221707TH เมืองช้าง + Ticktick (477799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
29 # 3อจ631107-115 EB481443988TH เสือเต่า + superman_vuth (477850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ631107-116 ED186797445TH loomthong + Ton820 (477803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดหงส์รัตนาราม รุ่น 250 ปี สถาปนากรุงธนบุรี เนื้อทองคำ ปี 2561 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5/น้ำหนักทอง 29.6 กรัม)
31 # 3อจ631107-117 ED465501801TH NP_PRATHAI + (477807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
pattamaphong
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
32 # 3อจ631107-118 ED447966313TH บุษกร + teespy (477809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ631107-119 ED304232666TH หนุ่มคลองจินดา + mingloei (477813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ631107-120 EF612620688TH kitti7070 + arnonprakrng (477816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก
35 # 3อจ631107-121 ED412961783TH เมืองช้าง + artliver (477800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%)

36 # 3อจ631107-122 ED43693119TH nongder + ข้าวตอกแตก (477802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (วัดโคกรักษ์สร้าง)
37 # 3อจ631109-001 chiradech + อ๊อดจ้า (477858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ631109-003 หิมพานต์มุ่งงาม + sanopporn (477864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.5 นิ้ว/สภาพหูชำรุด)
39 # 3อจ631109-004 เก่งพระเงิน + sanopporn (477960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 2 พิมพ์คอน้ำเต้า เนื้อแร่ ปี 2510 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 89%)
40 # 3อจ631109-005 pattarawat19 + nunthawat (477949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชลบุรี
41 # 3อจ631109-006 m-cot + Beung (477868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ631109-008 Taranong + paloem (477881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
43 # 3อจ631109-010 Frodojack007 + korn4777 (477956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดบางขวาง รุ่นแรก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2475 จ.นนทบุรี
44 # 3อจ631109-012 คนคลองด่าน + montree_m (477906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
45 # 3อจ631109-014 Newnomal + จำนรรจา (477918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(510729-013)(G 80%)
46 # 3อจ631109-015 future + akenok (477921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 75%)
47 # 3อจ631109-101 ED388963225TH noppadon + KANT_CHON (477857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ ปี 2558 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

48 # 3อจ631109-102 ED384258979TH ศิษย์พระครูไข่ + คูณสตางค์ (477863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อผง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ

49 # 3อจ631109-103 ED426653080TH เหวัชระ + นกแก้ว (477867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
50 # 3อจ631109-104 ED426653080TH wanitcha + นกแก้ว (477869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ระยอง (สภาพใช้)
51 # 3อจ631109-105 ED426653080TH tang160946 + นกแก้ว (477870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ631109-106 EF091487055TH suptor + framerin (477957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ631109-109 ED469211274TH korn88 + kritsada5484 (477895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และตัดขอบข้างใหม่)(G 85%)
54 # 3อจ631109-110 ED380851285TH Yuttana + เสี่ยชม (477900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ631109-111 ED430169641TH bangkokpoms + (477907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งเมืองแพร่
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ631109-113 .SNO2000072660 ศิษย์พระครูไข่ + สิงห์ขร41 (477912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
57 # 3อจ631109-115 ED264560215TH poshwises + (477930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
58 # 3อจ631109-118 EW379135760TH future + tafu-boy (477945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 93%)

59 # 3อจ631109-120 ED447313740TH Thitima + Kittiphop1997 (477963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 24609)(G 65%)
60 # 3อจ631109-121 EG470124524TH taccord + Jame4522 (477883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
61 # 3อจ631109-122 EI080886811TH future + Tawatchai1889 (477889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
62 # 3อจ631109-124 EI926327971TH bussakorn + ไร้นาม99 (477898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ต้อ ปี 2495 จ.อ่างทอง
63 # 3อจ631109-125 EI926327971TH tikloet + ไร้นาม99 (477902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุกำแพง พิมพ์เล็ก
64 # 3อจ631109-126 TH0118R6FSC6B Srilogchon + surathin (477959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑลข้างรัศมี ปี 2466 จ.ชัยนาท
65 # 3อจ631109-129 EX538665264TH khunoak77 + joobb (477913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3881)
66 # 3อจ631109-130 ED471002337TH อตกพระเครื่อง + ก้อนกรวด (477917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดด่าน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง
67 # 3อจ631109-133 EI546430583TH apichaidon + weerachart (477875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว)(G 62%)
68 # 3อจ631109-134 ED431688546TH pawaris + Anankiya (477880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
69 # 3อจ631109-135 RI072087369TH blackmaximum + (477884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบ้านทั่วไทย
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ631109-136 ED398198515TH ruamsup + chaintv (477887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ

71 # 3อจ631109-137 EH426518601TH LUCKY7 + ศรัทธา111 (477951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ631109-139 SPUP000054403 pramual + เด็กแคมฟร็อก (477893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 83%)
73 # 3อจ631109-142 ED337421407TH korawich + final246 (477865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโสฬส หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
74 # 3อจ631109-146 ED400775925TH อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (477886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร เนื้อชินเงิน
75 # 3อจ631109-147 ED400775925TH supanutk + ชัยนเรศ (477891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วง พิมพ์หลังลายผ้า เนื้อชินเงิน

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 11 พ.ย. 2563 - 08:41 น.] #76779 (9/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631109-005 การันตีพระ (477872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ631109-011 การันตีพระ (477866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ631109-012 การันตีพระ (477860) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ631109-013 การันตีพระ (477879) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ631109-014 การันตีพระ (477874) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ631109-015 การันตีพระ (477890) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ631109-016 การันตีพระ (477894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ631109-017 การันตีพระ (477897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ631109-018 การันตีพระ (477899) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631109-002 thaicps + เด็กสังขละ (477862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (630627-579)
2 # 3อจ631109-009 pandp + พุทธบูชา (477885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง (500216-102)
3 # 3อจ631109-107 ED366049532TH rwmeekaew + natttao (477876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (630129-059)(G 75%)
4 # 3อจ631109-108 ED366049532TH Rio_OK + natttao (477888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 4 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (630808-175)
5 # 3อจ631109-114 ED463203195TH สาธุ43 + veerapolton (477925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (630829-199)
6 # 3อจ631109-117 EW379135760 Pichitj + tafu-boy (477942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ (621128-103)(G 64%)
7 # 3อจ631109-123 820508719730 future + khunpon (477896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (631007-262)(G 66%)
8 # 3อจ631109-127 TH0118RFAGN8B Olanchan + เปลื่อง80 (477904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600830-026)
9 # 3อจ631109-131 ED424875565TH ท่านมหา + ลมว่าว (477871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (510303-092)
10 # 3อจ631109-140 PSP0010648115 gek1414 + ดาวเงิน (477903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 31/น้ำหนักทอง 15.2 กรัม) (580914-098)(G 79%)
11 # 3อจ631109-143 EX616261504TH TAVABUNCHA + Art33 (477873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (610129-180)(G 63%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 10 พ.ย. 2563 - 08:47 น.] #76767 (8/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631023-007 ED413153686TH พิชชากร (476559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 1อจ631030-004 ED345695685TH takrit (477191) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ631030-017 TH0118QGW7G1B toopronchai (477147) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 1อจ631031-001 ED439604737TH ข้าวตอกแตก (477216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ631031-005 ED366268192TH arucha2510 (477219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631102-004 ED426635965TH เสือสมิง (477328) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ631102-016 ED441112078TH PHLOI (477342) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ631104-001 EI679251494TH บัวแก้ว (477501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631026-004 surasak_bpb (476724) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ631026-007 thumma (476717) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ631026-023 somchaitoh (476731) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ631027-001 MIG23 (476773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ631030-014 supol (477201) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ631030-015 Somysom (477164) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ631031-005 อาชาเหล็ก (477218) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ631031-011 loyevans (477244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ631031-012 palrich (477231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ631102-005 kittikitti (477270) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ631102-010 mekya2706 (477346) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ631102-011 numpraram2 (477347) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ631102-014 moltol (477316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ631103-010 Warayu (477432) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
15 # 2อจ631106-012 ขุนอรรถ (477771) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ631106-017 hunter04 (477772) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ631107-002 ฅนบางใหญ่ (477822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ631107-010 การันตีพระ (477790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ631107-014 การันตีพระ (477793) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ631107-016 pramual (477839) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
21 # 2อจ631107-028 นุหลัก4 (477795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22 # 2อจ631105-014 hunter04 (477653) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631021-105 ED361529832TH คุณหนุ่ม + กระติบ (476354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.พิษณุโลก **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ631022-141 OA044900232TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + sutidas (476413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาพระสังกัจจายน์ วัดสุทัศนฯ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 192) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ631028-114 ED376744829TH bonaparte + newty53 (476986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
บาตรน้ำมนต์กริ่งอุปคุต วัดพระสิงห์ ปี 2512 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ631030-103 EH899671275TH kitti7070 + visit2529 (477120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง ปี 2526 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ631030-104 ED327088217TH เหลืองหางขาว + Punkorat (477374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ตัวหนังสือเลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
6 # 3อจ631102-002 เคอิโงะ + kittikitti (477255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง ปี 2517 จ.ระยอง
7 # 3อจ631102-118 EH899702732TH chajks + พะโล้วัดโอภาษี (477350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%)
8 # 3อจ631102-146 ED384270949TH sumat + ริณดา (477267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระซุ้มกอ หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ631103-122 EI926324374TH jessada6678 + ไร้นาม99 (477376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร
10 # 3อจ631103-141 ED124507228TH ชุมพล5 + บางพระบางพระ (477460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อวิเชียร วัดเครือวัลย์ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี
11 # 3อจ631103-144 ED408069291TH m-cot + กาเบียล (477405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม

12 # 3อจ631104-010 กิตช่างไม้ + puratchaya (477489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา) (620906-120)
13 # 3อจ631104-108 820504649683 ดำเมืองสิงห์ + ปล่อยของ (477588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกนางครวญ หลวงพ่อคง วัดสรรพรส เนื้อไม้ ปี 2500 จ.จันทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
14 # 3อจ631104-119 EX458032175TH meksonice + chudech (477569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฏโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
15 # 3อจ631104-160 ED384272879TH pramual + ริณดา (477524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
16 # 3อจ631105-001 kitti7070 + noi99 (477595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว)(520522-149)
17 # 3อจ631107-001 afrosalmon + ฅนบางใหญ่ (477794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนบน) (631016-142)
18 # 3อจ631107-003 ต่อ_ถนนตก + numpraram2 (477801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และลงแล็กเกอร์ใหม่) (631029-025)(G 77%)
19 # 3อจ631107-006 Phichit_02 + ลำไพร (477808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(570607-062)(G 81%)
20 # 3อจ631107-108 ED434894184TH Chot56 + ป๋องร้อยไร่ (477818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้) (630929-741)
21 # 3อจ631107-123 ED471000101TH sheva + PHLOI (477805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630331-247)
22 # 3อจ631102-129 EG342624963TH kohler + เดี่ยวเมืองนนท์ (477348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง ปี 2506 จ.ชลบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 09 พ.ย. 2563 - 08:42 น.] #76762 (7/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631027-020 aksomsak (476894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ631028-014 ED302757184TH bankake9999 (477642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631028-015 ED289197267TH ณัฐพงศ์716 (477548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ631102-031 EF557708974TH Korngavee (477664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ631104-002 ED434860971TH มาริโอ (477550) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ631104-003 ED419756132TH mesa918 (477558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ631104-009 EG112154687TH nauts (477577) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ631104-014 EX491161292TH tang160946 (477478) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
9 # 1อจ631104-015 EX491161292TH tang160946 (477486) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 1อจ631104-020 ED355809921TH tookatun (477568) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ631105-001 ED442912168TH พตภูเก้า (477599) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ631105-002 ED435963907TH tawee999 (477604) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ631105-003 ED394418975TH หมวยคูก้า (477682) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
14 # 1อจ631105-005 ED358411816TH คุณากร (477613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ631105-006 ED408445908TH ไทรปัณ (477606) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ631105-007 ED439944055TH น้ากร (477617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ631105-008 ED420339385TH โก๋แก่ (477620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ631105-016 ED431826582TH BankHiWay (477627) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 1อจ631106-006 ED405971051TH bluezone69 (477773) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631105-001 man5554 (477649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ631105-002 SiwaDa928 (477651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631105-005 sombat009 (477657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ631105-006 noppadondang (477659) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ631105-007 pipat_ch (477661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ631105-008 toey7 (477665) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ631105-009 joint (477668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ631105-011 DiamondiaN (477648) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631105-012 satannit (477628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ631105-013 hunter04 (477650) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ631105-015 กุมภาพันธ์ (477630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ631105-018 ยุทธภีม (477633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ631105-019 Wsummut (477596) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ631105-021 ชัยเจเจ (477671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ631105-023 vee2503 (477658) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ631105-024 vee2503 (477662) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ631105-025 vee2503 (477669) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
18 # 2อจ631105-026 vee2503 (477673) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ631105-029 Buncha (477690) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
20 # 2อจ631105-030 ThaiWong (477687) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
21 # 2อจ631105-031 ThaiWong (477692) ส่งพระตรวจสอบ 23 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 23 องค์
22 # 2อจ631105-032 ThaiWong (477675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ631105-033 อรรถพล (477680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ631106-004 การันตีพระ (477703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ631106-020 การันตีพระ (477705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631020-001 rock10 + Ing_man (476167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 3 นิ้ว)
2 # 3อจ631020-119 EH150707298TH akkorn + ศรัทธา111 (476200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
3 # 3อจ631102-126 ED3555599247TH future + aood0458 (477338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ (S 1%) ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ631104-151 ED435024198TH zafari + CARABAO (477495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ631104-153 ED438519961TH นุหลัก4 + NAPATSADOL (477500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (570528-074)(G 75%)
6 # 3อจ631105-101 EX458035812TH pramual + Ketautomotive (477641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี
7 # 3อจ631106-001 amaging + anan88 (477788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 69)(631023-293)
8 # 3อจ631106-004 afrosalmon + บรีสพระช่วย (477707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (630124-610)(G 78%)
9 # 3อจ631106-005 maesorn + บรีสพระช่วย (477712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ (630525-210)(G 79%)
10 # 3อจ631106-006 บรีสพระช่วย + ชนกสุภา (477719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้วเขียว(เคลือบทอง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
11 # 3อจ631106-007 TAVABUNCHA + nui555 (477723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (600421-078)(G 63%)
12 # 3อจ631106-101 ED202883026TH กุ้งปรีชา + bigpao68 (477731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอริยชาติ วัดพระธาตุดงสีมา เนื้อทองแดง จ.เชียงราย
13 # 3อจ631106-102 ED317354779TH bongbiab + tummin (477736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา
14 # 3อจ631106-104 EH330015497TH kenshiro2810 + Manunicon (477751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
15 # 3อจ631106-105 EG072601305TH Danusorn + beer2126 (477753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 65%)
16 # 3อจ631106-106 ED438415198TH เมืองช้าง + อากิโกะ (477757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 73%)
17 # 3อจ631106-107 ED429797803TH แค่นี้ก็พอ + jugree02 (477766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ631106-108 ED458305064TH Siris + sekyada (477760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
19 # 3อจ631106-109 EW575204045TH isoda + ขนมหวาน (477765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
20 # 3อจ631106-110 EI926326123 arbell + ไร้นาม99 (477770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มขีด จ.สมุทรสงคราม
21 # 3อจ631106-111 EI926326123TH arbell + ไร้นาม99 (477784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.สมุทรสงคราม
22 # 3อจ631106-112 EI926326123TH boonlunch + ไร้นาม99 (477783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(621107-128)
23 # 3อจ631106-113 ED404765795TH bharunyoo2519 + cpparu (477702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่างไม่ตัดขอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 30)
24 # 3อจ631106-115 ED362959630TH vitaya + แบงค์อรัญ (477711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (ไม่ปั๊มตรายาง)
25 # 3อจ631106-116 ED362959630TH penpathum + แบงค์อรัญ (477713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (ไม่ปั๊มตรายาง)
26 # 3อจ631106-117 ED418749271TH boyamulet + (477716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thongchaideenum
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
27 # 3อจ631106-120 ED317356899TH pramual + oonpudoo (477724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
28 # 3อจ631106-121 ED370357795TH โรนิน + พรวีชอ (477728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 กระทรวงการคลังรัฐบาลไทย ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
29 # 3อจ631106-122 ED432376403TH m-cot + Got2523 (477729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
30 # 3อจ631106-123 TH0118R5N1D9B แฮปรามคำแหง + supaket808 (477733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
31 # 3อจ631106-124 EX458037739TH future + Ketautomotive (477735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(630130-047)
32 # 3อจ631106-125 KAIA000159093 beer2126 + thanagaon (477738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
33 # 3อจ631106-126 KAIA000159093 walrawut + thanagaon (477740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
34 # 3อจ631106-127 EX526784834TH เซียนน้อยหนึ่ง + บอลปากน้ำ (477744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(G 73%)
35 # 3อจ631106-128 ED384275084TH Saysabre + ริณดา (477746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ631106-129 ED384275084TH chanachok + ริณดา (477748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวlสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
37 # 3อจ631106-130 ED384275084TH หนุ่มธนบุรี + ริณดา (477750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ631106-131 ED197341904TH สาธุ43 + อภิชาติบุญ (477699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
39 # 3อจ631106-132 MKND000328840 Nekhojung + lomlopburi (477704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเททอง พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 28)
40 # 3อจ631106-133 EI926327129TH boonlunch + งดงาม (477709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ631106-134 ED453140093TH preeyawat + lulytoon (477715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (631015-315)
42 # 3อจ631106-135 ED448208527TH โจ้บางโพ + หนองซอ (477725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
43 # 3อจ631106-136 LPDU000945038 Santiwall + mawin2520 (477730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
44 # 3อจ631106-137 ED38805543TH ชัยไทรงาม + supachai_u (477739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดซับลำใย พิมพ์กลีบบัว เนื้อผง ปี 2544 จ.ลพบุรี (ฝังตะกรุด) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ631106-138 EX552310885TH pitakchai_s + Wanchana (477745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 217760) (621109-125)
46 # 3อจ631106-140 ED441269760TH peacemaker + แม่หมอ (477755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
47 # 3อจ631106-141 ED427413505TH future + champra (477759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (631002-245)(G 81%)
48 # 3อจ631106-142 ED447382144TH loongmike + onntiwang (477762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพใช้สึก)
49 # 3อจ631106-143 EB481286284TH kenshiro2810 + ศรายุทธ (477764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโป้ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ631106-144 ED422150833TH chuanchai2505 + ศิษย์ปู่สง่า (477768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม
51 # 3อจ631106-145 ED438425425TH ksomchai + Charity (477769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
52 # 3อจ631106-146 EW518851965TH samphanieo + tontatto (477789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (630604-213)
53 # 3อจ631106-147 ED403373206TH tararat06 + prakit (477774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กาญจนบุรี
54 # 3อจ631106-148 ED336982771TH ฅนเมืองเพชร + เจริญพรรุ่งเรือง (477776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดศรีอุบล เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.อุบลราชธานี
55 # 3อจ631106-149 ED460152273TH จอมพล + หลานตาจวบ (477779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
56 # 3อจ631106-150 ED460152273TH kitti7070 + หลานตาจวบ (477782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 07 พ.ย. 2563 - 08:43 น.] #76753 (6/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631017-002 ED342986389TH ต้อมตราโล่ (476605) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ631022-007 ED354827084TH ampdaycare (476665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ631028-009 ED351071857TH ชวนชื่น (476973) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ631028-016 ED06536057TH โต้งกระนวน (477559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ631029-013 ED326032508TH rangae01 (477565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ631030-009 TH0118QBVM70B minkmf (477570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ631103-001 EG386226863TH natthakritm (477455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ631103-006 ED401225981TH kawoat (477423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ631103-008 ED413574794TH น้องหมี (477428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ631103-009 EX611332773TH supasuta1968 (477430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ631103-010 ED418983827TH golfsriracha (477431) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ631103-011 EX472076132TH กชณิชา (477456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ631103-012 TH0118QX1K45B jackmars007 (477438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ631104-006 SMAK000209149 Jindamanee55 (477515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ631104-010 ED394423817TH หมวยคูก้า (477532) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
16 # 1อจ631104-011 ED439314200TH คุณศิระ (477555) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
17 # 1อจ631104-013 ED351295925TH prasit_jongsiri (477562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ631104-016 ED382285512TH กุมารเทพ168 (477564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ631104-017 ED413898733TH เต๋อคูทราย (477567) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ631104-018 EG950217795TH ต่อเจริญนคร (477571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ631104-021 ED392158181TH กล้วยหิน (477521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ631104-022 EX458035809TH Ketautomotive (477525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ631104-023 ED404540086TH laksi (477531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ631104-026 ED444115095TH Note2499 (477528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631026-014 malakul (476699) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ631028-005 aimmyzaa (477457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ631029-020 gooffy (477546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ631030-013 palmbec (477200) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ631031-004 titong (477240) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ631031-006 WUTTHICHAI-M (477547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ631103-003 kphil (477436) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ631103-004 kphil (477446) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631103-005 pongpiki (477400) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ631103-007 tonychan (477368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ631103-008 เหน่งบางคู้ (477406) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ631103-012 ซุนกวน (477443) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ631103-015 หนุ่มสุพรรณ (477372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ631103-016 defr69 (477375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ631104-003 sanopporn (477494) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ631104-004 Wsummut (477484) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 2อจ631104-006 puratchaya (477591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ631104-009 mezzo (477592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ631104-010 Jenjira (477503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ631104-011 aeknoi (477589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ631104-012 พรพุทธคุณ (477536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ631104-013 เอกกี้27 (477538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ631104-014 Pond27 (477541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ631105-004 noi99 (477655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
25 # 2อจ631105-020 ชัยเจเจ (477643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631024-102 EI593178660TH oltaot + Gaokod2549 (476643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นนทบุรี(G 66%)
2 # 3อจ631026-014 pramual + ball_amulet (476728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร วัดดอนเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
3 # 3อจ631028-003 หลานตาจวบ + likeit (476922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเม็ดน้อยหน่า วัดมหาธาตุ เนื้อดิน จ.พิจิตร
4 # 3อจ631029-101 ED380163811TH เกษตร + bomtada (477015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 64%)
5 # 3อจ631029-123 ED424193496TH นะโม39 + เกียรติกังวาน (477033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
6 # 3อจ631030-112 ED379898926TH t_local + ไก่คลองหก (477104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และซ่อมมุมล่างซ้าย)(G 69%)
7 # 3อจ631030-128 ED407247852TH Jaosuanoi + ว่านหวาย (477129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ห้าจุด เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
8 # 3อจ631102-120 EG271547784TH เหลืองหางขาว + sinsamut (477636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ631102-127 ED439626162TH chparinya + หิมพานต์มุ่งงาม (477626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้) (630929-100)
10 # 3อจ631103-004 ชิษณุชา + tonychan (477449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (520506-049)(G 81%)
11 # 3อจ631103-112 EG940967825TH เปี๊ยกตุ๊กแก + nesnew (477378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก)(G 75%)
12 # 3อจ631103-113 EG420328191TH ZuTharua + nesnew (477385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
13 # 3อจ631104-001 SarawutK10 + apichaidon (477466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (550517-034)
14 # 3อจ631104-002 Bigtho + เขียวนนทรี (477469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
15 # 3อจ631104-003 kittipolduang + ไม้ล้มลุก (477471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
16 # 3อจ631104-004 OUIZACIVIL + sanopporn (477473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
17 # 3อจ631104-005 gymnastics + sanopporn (477475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)

18 # 3อจ631104-006 kit01 + sanopporn (477477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์สี่เหลี่ยม จ.สุพรรณบุรี
19 # 3อจ631104-007 cediato + Xabi17 (477480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพฝนขอบข้าง) (620323-088)(G 76%)
20 # 3อจ631104-008 tonphu + suwat14 (477585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ631104-009 future + เบสท์เมืองพิจิตร (477482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(631012-187) (G 66%)
22 # 3อจ631104-011 arun2515 + 6411171 (477576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(630314-002)
23 # 3อจ631104-012 maesorn + afrosalmon (477582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (631015-557)(G 72%)
24 # 3อจ631104-101 ED427982802TH preeyawat + แพรวพรรณ (477468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (631022-132)(G 68%)
25 # 3อจ631104-102 ED447322857TH หมูทอง + ต่อยอด (477474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
26 # 3อจ631104-103 EG950216667TH เขมิสรา + หวานเย็น007 (477479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
27 # 3อจ631104-104 ED447916674TH orungrueang + องอาจ (477485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
28 # 3อจ631104-105 LASW000616767 tommeng + titipong23 (477488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ631104-106 ED384255323TH โจ้บางโพ + คูณสตางค์ (477492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
30 # 3อจ631104-109 EH290112082TH เกษตร + joe_donmueang (477496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
31 # 3อจ631104-110 ED372794382TH โก๋แก่ + armbasic (477506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก) (620914-287)(G 77%)
32 # 3อจ631104-111 ED401814957TH ศิษย์พระครูไข่ + same5699 (477587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ631104-112 EG470124612TH taccord + Jame4522 (477517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
34 # 3อจ631104-113 B2S031A001512 Kittinan + loryinglong (477527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ631104-114 EX458034851TH mekin + Ketautomotive (477539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1203)
36 # 3อจ631104-115 EG343308843TH alife + hot2523 (477545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)

37 # 3อจ631104-116 EI352099627TH ขวัญพระนคร + KandarDao (477551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุลั่นทม เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
38 # 3อจ631104-117 ED440843221TH m-cot + boboaf (477554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ631104-118 ED355996671TH daphne + anusornthimto (477560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลัง สก.(กลาง) เนื้อทองคำ 90% ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.2 กรัม)
40 # 3อจ631104-120 ED355996671TH daphne + anusornthimto (477573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลัง สก.(เล็ก) เนื้อทองคำ 91% ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)
41 # 3อจ631104-121 ED356857225TH น้าเดช + ชัดเจนนครศรี (477465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นอุดมโชคปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ พิมพ์มีองค์พระ เนื้อดินเคลือบเขียว ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 6.5 ซม.)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
จตุคามรามเทพ รุ่นอุดมโชคปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ พิมพ์ไม่มีองค์พระ เนื้อดินเคลือบเขียว ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.7 ซม.)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
42 # 3อจ631104-122 ED241047630TH future + thatcharit (477472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (631023-441)
43 # 3อจ631104-123 EB480941345TH nockout + เจษเมืองกาญจน์ (477483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่ออาแป๊ะโง้วกิมโคย พิมพ์มังกรคู่ ปี 2523 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ631104-124 ED414847715TH khunpol500 + jack734 (477490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครปฐม
45 # 3อจ631104-125 ED443201513TH คุณหนุ่ม + โชคเจริญ (477498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิงห์ป้อนเหยื่อ กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ พิมพ์ฝักไม้ดำ เนื้อผงใบลาน จ.พิษณุโลก
46 # 3อจ631104-127 ED426626892TH murbur + นกแก้ว (477514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดนางชี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก)
47 # 3อจ631104-128 ED426626892TH Todmuangchon + นกแก้ว (477523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่อุป วัดตานิ่ม เนื้อเมฆพัด จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ631104-129 ED426626892TH เชิงเขา + นกแก้ว (477529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัว ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา เนื้อดิน ปี 2442 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ631104-130 ED426626892TH chaiwatar + นกแก้ว (477534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หัวโน เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต
50 # 3อจ631104-131 ED426626892TH tang160946 + นกแก้ว (477544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
51 # 3อจ631104-133 ED362772759TH หิมพานต์มุ่งงาม + (477557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
pattamaphong
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงครั่ง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ631104-135 ED441151814TH โจ้บางโพ + ก้อนกรวด (477566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496
53 # 3อจ631104-136 ED392246218TH เกษตร + tarro (477572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ631104-138 ED273909565TH Jirawat1986 + คเวสโก (477579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทรง วัดกษัตราธิราช พิมพ์หลังหลวงพ่อศรี ปี 2477 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ631104-139 ED273909565TH new999 + คเวสโก (477578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆารามฯ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพแต่งขอบใหม่)
56 # 3อจ631104-140 ED359384842TH chatchaik007 + sattha10120 (477581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631003-212)
57 # 3อจ631104-141 PBRI000184781 พ่อน้องจ้าว + นิยมไทย (477493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ631104-142 ED445841806TH pornpipat + ว่านหวาย (477497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
59 # 3อจ631104-143 PBRI000184781 kit01 + นิยมไทย (477499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
60 # 3อจ631104-144 ED440433093TH somchaitoh + nakornyong (477502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ631104-145 EX509390531TH future + BossCM2525 (477507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (630623-174)
62 # 3อจ631104-146 ED384901574TH boonlers + นิวเอกชัย (477510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (631014-059)
63 # 3อจ631104-147 EG11547121TH leeladin + สีแดง (477513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
64 # 3อจ631104-148 EG651596739TH poshwises + โด่งบ้านฉาง (477516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว เนื้อเงิน จ.สิงห์บุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
65 # 3อจ631104-149 ED416075210TH ฅนบางใหญ่ + PLOYFON (477586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
66 # 3อจ631104-150 ED336562054TH lungwut + ppffarm (477520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (600817-155)(G 51%)
67 # 3อจ631104-154 EX574436573TH afrosalmon + chun_lp10 (477505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
68 # 3อจ631104-155 ED323496317TH title_k + nitis (477509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
69 # 3อจ631104-157 ED288978001TH tomsom + Watermelon (477512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
70 # 3อจ631104-158 ED392667710THJ thongpaiwan + นกแก้ว (477518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
71 # 3อจ631104-159 KBSMP000000915 บุษกร + jakruk1984 (477522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ631104-161 ED391857981TH เบสท์เมืองพิจิตร + narongatyc (477526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ631104-162 EI980279039TH alife + Ekstar (477530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
74 # 3อจ631104-164 EG271548263TH bellic + sinsamut (477537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ631104-165 ED000999834TH BunchaK + สิทธิวงค์ (477540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (สภาพรมผิวใหม่)
76 # 3อจ631104-166 ED431807549TH Gun34 + k9cob (477543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา) (630910-053)(G 88%)
77 # 3อจ631104-168 EW004572692TH future + m-cot (477552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)(631015-328)
78 # 3อจ631104-169 EH318276463TH เหน่งบางคู้ + toong (477553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสื้อยันต์อินโดจีน หลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา เนื้อผ้า ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
79 # 3อจ631104-170 EF465990910TH kitti7070 + oudood (477556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 1165)
80 # 3อจ631104-171 ED303256683TH แร่บางไผ่ + thanodom (477593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
81 # 3อจ631104-172 ED346977334TH benzy + namo0123 (477470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 77%)
82 # 3อจ631104-174 ED444115095TH mesa918 + Note2499 (477481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2386) (631019-259)
83 # 3อจ631105-003 บรีสพระช่วย + pipat_ch (477601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ631105-004 zoom_zoom + tee_999 (477605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด(สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)(631022-206)
85 # 3อจ631105-005 Pao-Kung + (477694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วิโรจน์เจริญวิทูฒ์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)(601028-024)
86 # 3อจ631105-008 kopuree + prasong (477624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 64%)
87 # 3อจ631105-102 ED44960282TH ถวัลย์2856 + karjo123 (477695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพแต่งผิวใหม่ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
88 # 3อจ631105-103 TH0118ROU933B MrNui3 + ตี๋อิติปิโส (477697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 223165) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 69%)
89 # 3อจ631105-104 EX458035826TH Choat + Ketautomotive (477645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
90 # 3อจ631105-105 ED350245865TH poshwises + Chakkapud (477656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนซ้าย)
91 # 3อจ631105-106 ED412937166TH โต๊งเหน่ง001 + nanin (477660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 66%)
92 # 3อจ631105-108 EG776468132TH Sayanpf2 + เริงเมือง (477670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเททองปฐมฤกษ์ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1311)
93 # 3อจ631105-111 ED4399292695TH พงษ์ท่าม่วง + สกัดจุด (477594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
94 # 3อจ631105-112 ED316166346TH afrosalmon + Son_of_Devil (477600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
95 # 3อจ631105-113 ED436846411TH future + bunjerd (477603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ631105-114 ED4440141738TH เสกสิทธิ์ + bboypm (477609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
97 # 3อจ631105-115 ED422130153TH future + loryinglong (477616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้า)
98 # 3อจ631105-116 ED426532784TH ac100 + noi70 (477621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา
99 # 3อจ631105-117 ED091406785TH future + superman_vuth (477625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
100 # 3อจ631105-119 EG279494813TH joeenok + natthawat (477640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง
101 # 3อจ631105-120 ED341790451TH poshwises + Pingpong2513 (477647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2 นิ้ว)(G 73%)
102 # 3อจ631105-122 ED454201770TH preeyawat + อรุณชัย (477666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (630917-021)
103 # 3อจ631105-123 ED388869653TH แม่ปิง9 + zz_zz (477674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (620110-076)
104 # 3อจ631105-124 TH0118R153P4B pisanx + thetuk_17 (477678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
105 # 3อจ631105-125 ED3151986081TH joeenok + visa1 (477684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพใช้)
106 # 3อจ631105-126 ED410279206TH bangkokpoms + Phichit_02 (477686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631021-164)
107 # 3อจ631105-127 ED360076472TH Mcwall + ญาญ่าซัง (477691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
108 # 3อจ631105-128 EH328963872TH future + ข้าวฟ่าง (477689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(G 84%)
109 # 3อจ631105-129 ED370356313TH poshwises + sak15 (477685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
110 # 3อจ631105-133 ED458203691TH bughumbeer + พรพระพุทธคุณ (477597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดป่าประดู่ รุ่นประทานอภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
111 # 3อจ631105-134 ED454706676TH zafari + thong88 (477602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
112 # 3อจ631105-135 TH0118R3G4X5B Mcwall + supaket808 (477607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ631105-136 ED170482280TH tonychan + tamthodsaporn (477611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
114 # 3อจ631105-138 ED436008041TH somchaitoh + akkhapons (477614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 91%)
115 # 3อจ631105-139 EI191148205TH meomern23 + (477618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 88%)
116 # 3อจ631105-142 ED288979421TH boyburapa + ซูโม่ (477631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
117 # 3อจ631105-143 ED288979421TH future + ซูโม่ (477635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ631105-144 ED288979421TH อ้วนอุดร + ซูโม่ (477637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ631105-146 ED342463651TH โพธาราม + ชัยนเรศ (477644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อดิน ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม (สภาพหักซ่อมและแต่งผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 06 พ.ย. 2563 - 08:41 น.] #76749 (5/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631023-020 ED422518098TH ruamzub (476613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ631027-014 TH0118QAY8W9B Todmuangchon (476771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ631027-015 ED398461016TH rongfox (476776) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ631028-008 ED382266924TH boymoo4 (476971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ631029-001 ED401916956TH kampanat (477066) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ631030-002 TH0118QH9N94B ตึ่งนั้ง (477123) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 1อจ631030-013 ED440612789TH เงินทองพระเครื่อง (477127) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ631030-018 EG420325205TH บุญโขง (477194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ631102-001 QSV0000505061 thanaj (477320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ631102-006 ED387399162TH piya1 (477327) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 1อจ631102-007 ED360131562TH chsearn (477335) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631102-017 ED352367155TH Mcwall (477349) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 1อจ631102-024 ED436360085TH pradrem (477340) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ631102-030 ED346995412TH ขุนพลโต (477312) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631027-010 เล็กบางกรวย (476892) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ631028-007 ฅนบางใหญ่ (476911) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ631029-016 vee2503 (477023) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ631029-017 Theethuch (477053) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ631030-006 vee2503 (477118) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ631030-010 สารพัดนึก (477184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ631031-015 lumpini6655 (477238) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ631031-016 lumpini6655 (477211) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631023-111 ET000494558TH apicharty + water-pong (477093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
2 # 3อจ631024-103 RPC2000094979 ขุมทรัพย์บูรพา + ขวัญพระนคร (476645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ631027-160 ED416973994TH vitaya + เขยมาบตาพุด (476887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ631028-103 EG950206571TH topten + Jenjira (476905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ631028-111 ED392681376TH vorawan2345 + นกแก้ว (476924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผง ปี 2504 จ.ชลบุรี
6 # 3อจ631028-116 ED392151299TH เจ้าคุณ + ศิริมงคลดี (476939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ631029-001 popbtc + sanopporn (476998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 86%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
8 # 3อจ631029-127 ED358410563TH zafari + เวียงพิงค์ (477047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้)
9 # 3อจ631029-140 ED404921033TH poshwises + ChonChob (477086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ631030-109 ED417175775TH Warayu + ข้าวตอกแตก (477161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)

11 # 3อจ631030-122 EG403709191TH Kittisaktnd + เกื้อหนุน (477111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด เนื้อผงว่าน **ไม่ระบุที่สร้าง
12 # 3อจ631030-146 ED384253702TH TEE_INTER + ริณดา (477157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ631030-147 ED384253702TH toomtaamm + ริณดา (477160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม เนื้อเงิน ปี 2496 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
14 # 3อจ631031-106 ED437324411TH zafari + แซนวิช (477235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ631102-102 ED351898974TH kitti7070 + อวตาร (477303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
16 # 3อจ631102-137 ED384249985TH newzip + ริณดา (477288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สระบุรี
17 # 3อจ631102-160 ED444730429TH somsak2518 + Ake595 (477361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 80%)
18 # 3อจ631103-001 thammanoon95 + (477434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
HAROMAN
พระสมเด็จ สำนักปู่สวรรค์สร้าง เนื้อดิน 9 ประเทศ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ631103-002 PraLike + HAROMAN (477444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชุมพร
20 # 3อจ631103-003 zafari + ซารีญา (477447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นชนะมาร เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.สิงห์บุรี (กรรมการหมายเลข 78)
21 # 3อจ631103-005 future + amata_tong (477450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631005-878)
22 # 3อจ631103-006 mr_teenoy + audhatyai (477451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (631007-251)(G 56%)
23 # 3อจ631103-007 m-cot + Melieve (477452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ631103-008 Koki2557 + attattking (477463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
25 # 3อจ631103-009 pramual + Narongchai007 (477453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 76%)
26 # 3อจ631103-010 nanin + Doitung (477462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด)(G 83%)
27 # 3อจ631103-011 kitti7070 + jack_meath (477369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบรูปหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อซิลิก้า ปี 2518 จ.ลำปาง (580902-017)
28 # 3อจ631103-101 ED422121704TH NP_PRATHAI + (477382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
loryinglong
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ631103-102 ED346981427TH lndependent_Man + จ่าโท (477458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เจริญพรบน เนื้ออัลปาก้า ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 2615)
30 # 3อจ631103-103 EX451379800TH ChartKT + benz1101 (477461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 68%)
31 # 3อจ631103-105 ED435442849TH tommeng + Nattapongg (477388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ631103-106 TH0118QNQJQ2B Nui-2499 + สุริยา213 (477412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อคเกตหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 พิมพ์หลังเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
33 # 3อจ631103-107 EQ344234824TH สมบัติบูรพาบารมี + SNOWKID (477420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 71%)
34 # 3อจ631103-108 TH0118QS75H8B อ๊อดจ้า + thanapipat (477425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

35 # 3อจ631103-109 PINK000987986 future + akarasin1996 (477433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 65%)
36 # 3อจ631103-110 ED268552546TH เมืองช้าง + t_local (477439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงว่าน จ.นครปฐม
37 # 3อจ631103-111 SMVR000119987 Tui9080 + สายสีเทา (477370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวรมดำ)
38 # 3อจ631103-114 EG420325191TH sektasak + บุญโขง (477390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
39 # 3อจ631103-115 EG420325191TH sektasak + บุญโขง (477396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ631103-116 EG420325191TH sektasak + บุญโขง (477404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ631103-119 ED427973244TH kit01 + เกมมาเอง (477429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก ปี 2472 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
42 # 3อจ631103-120 EH115861959TH puyatm + แบทแมน (477459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
43 # 3อจ631103-121 TYA3000794622 Exdesign + chatchai14 (477373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 63%)
44 # 3อจ631103-123 EI926324374TH khaninnakoon + ไร้นาม99 (477379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2535 จ.ฉะเชิงเทรา
45 # 3อจ631103-124 EI926324374TH mechanic + ไร้นาม99 (477380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ
46 # 3อจ631103-125 ED351075947TH korn88 + ชวนชื่น (477383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี

47 # 3อจ631103-126 ED351075947TH ชลกร99 + ชวนชื่น (477386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
48 # 3อจ631103-127 EX491098294TH marvellous + เจ้าสัวเก้า (477389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโหละ ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 2128)
49 # 3อจ631103-130 ED448204865TH TECHNOLOG + หนองซอ (477397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดเมือง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ยะลา
50 # 3อจ631103-131 ED400619302TH eyemai + T-PITBULL (477371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง
51 # 3อจ631103-132 ED370363138TH tummusic46 + sak15 (477377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่น 5 เนื้อเงิน ปี 2512 จ.จันทบุรี
52 # 3อจ631103-133 ED359379476TH Jinn2555 + อิทธิมงคล9 (477381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ631103-134 ED394417502TH anonnat + หมวยคูก้า (477387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
54 # 3อจ631103-136 EW004572658TH taweekun + m-cot (477399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630903-201)
55 # 3อจ631103-137 EG112155356TH บุษกร + rooms_studio (477402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (631027-107)
56 # 3อจ631103-138 ED384255235TH nopakk + ริณดา (477407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
57 # 3อจ631103-139 ED460000043TH tamonwon + เหรียญหลวงพ่อคูณ (477410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)
58 # 3อจ631103-140 ED408752072TH future + พิชัย999 (477415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (630911-064)(G 75%)
59 # 3อจ631103-142 TH0118QE8NP1B เนตรมงคล + tone555 (477398) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
60 # 3อจ631103-143 EX472076132TH pramual + กชณิชา (477403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(G 90%)
61 # 3อจ631103-145 ED449123258TH kitti7070 + chaintv (477408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 1198)
62 # 3อจ631103-146 KSCB000081816 tummusic46 + สุวรรณโชค (477411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวหลังเลข ๗ หางยาว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี
63 # 3อจ631103-147 ED319280155TH chuchart-k + LEEYA (477414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2/สภาพแต่งผิว)(G 78%)
64 # 3อจ631103-148 TH0118QX1K45B mesa918 + jackmars007 (477418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
65 # 3อจ631103-149 ED404346025TH Kittisaktnd + เจ๋งจริง (477454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)
66 # 3อจ631103-150 ED305407222TH boonlunch + Giant415 (477421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยสร้าง เนื้อเงิน ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2001)
67 # 3อจ631103-151 ED305472222TH WASIT + Giant415 (477384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(G 64%)
68 # 3อจ631103-152 ED418983835TH โพธาราม + golfsriracha (477393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
69 # 3อจ631103-153 ED447916569TH boonlers + หนุ่มธนบุรี (477395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (631028-130)
70 # 3อจ631104-152 overture17+zeeds (477583) กรอบทอง 1 องค์ ( G 91%)(น้ำหนัก 5 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 05 พ.ย. 2563 - 08:38 น.] #76743 (4/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631102-003 ED310835855TH heng9999 (477351) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ631102-005 ED41441734TH bellic (477367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ631102-008 ED379753895TH สังกัจจายน์ (477357) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ631102-009 EO524512847TH thikampk (477339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ631102-010 ED432153454TH บีชาการ (477343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ631102-012 EI593182372TH Nippit (477322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ631102-014 ED429306708TH Sompote (477331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ631102-020 ED431805857TH BankHiWay (477356) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ631102-021 EX458969899TH THA21 (477304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ631102-022 ED453111548TH sabertooth (477358) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ631102-023 ED417369095TH น้องหมี (477308) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ631102-025 ED436360085TH pradrem (477359) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
13 # 1อจ631102-026 TH0118QSFYD9B ตึ่งนั้ง (477362) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ631102-027 TH0118QSFYD9B ตึ่งนั้ง (477363) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ631102-028 TH0118QSFTYD9B ตึ่งนั้ง (477365) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ631102-029 TH0118QSFYD9B ตึ่งนั้ง (477366) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ631102-032 ED434706442TH พงษ์ท่าม่วง (477354) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ631102-033 ED319582093TH vios2877 (477286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ631102-034 ED454613400TH koekoe (477295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ631102-035 ED293448386TH สระหลวง (477300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ631103-002 ED399071357TH HatPra (477413) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
22 # 1อจ631103-003 ED399071357TH HatPra (477422) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
23 # 1อจ631103-004 ED399071357TH HatPra (477427) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
24 # 1อจ631103-005 ED399071357TH HatPra (477435) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631029-027 ThaiWong (477075) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 46 องค์
2 # 2อจ631029-028 ThaiWong (477084) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ631031-013 lexrain (477229) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ631102-001 nattapol78 (477258) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ631102-002 surasak_bpb (477341) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ631102-003 dang29 (477318) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ631102-004 dang29 (477261) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ631102-006 vittaya14 (477345) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ631102-013 พิชาญ (477309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ631102-016 ศตกมล (477464) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631028-139 ED385172758TH limmy + วรโรจโณ (476956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (600513-164)
2 # 3อจ631102-004 kon-88 + ประมูลคุณพระช่วย (477265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(541003-026) (G 63%)
3 # 3อจ631102-006 kampanat + garlic2 (477277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-6/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (570602-108)(G 93%)
4 # 3อจ631102-018 jobsuwan + เน้นพระสวย (477293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (620912-050)(G 65%)
5 # 3อจ631102-106 ED336966915TH chatchaik007 + (477317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจริญพรรุ่งเรือง
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ631102-128 EX458030925TH บุษกร + Ketautomotive (477344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) (570212-055)(G 63%)
7# 3อจ631103-128 frist+naivar (477391) กรอบทอง (น้ำหนัก 3.5 กรัม)(G 70%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 04 พ.ย. 2563 - 08:40 น.] #76709 (3/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631021-005 ED349131720TH kamollim (476625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ631021-012 ED393284455TH payan (476637) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ631021-034 ED413019576TH ศิษย์ท่านขุน (476344) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 1อจ631022-002 TH0118PTM2X8B gomgom (476674) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ631027-007 TH0118Q9DAY7B ตึ่งนั้ง (476852) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
6 # 1อจ631027-008 TH0118Q9DAY7B ตึ่งนั้ง (476873) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
7 # 1อจ631027-009 TH0118Q9DAY7B ตึ่งนั้ง (476876) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
8 # 1อจ631027-010 TH0118Q9DAY7B ตึ่งนั้ง (476881) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
9 # 1อจ631027-011 TH0118Q9DAY7B ตึ่งนั้ง (476793) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
10 # 1อจ631027-012 TH0118Q9DAY7B ตึ่งนั้ง (476797) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
11 # 1อจ631027-017 ED402236668TH tee_999 (476791) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ631030-008 SNYA00036155 poar1234 (477202) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ631031-002 ED364877947TH สอง555 (477207) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ631031-003 ED376357731TH MonMos (477214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ631031-004 ED440322680TH กล่องแก้ว (477224) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ631031-006 ED421492522TH seranee (477233) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 1อจ631031-007 EX614909265TH พันธิตรา (477223) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631019-003 thanagaon (476065) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ631026-012 Buncha (476696) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ631027-003 golfj (476898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ631027-028 buspom (476774) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ631029-005 vee2503 (476999) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ631029-010 vee2503 (477013) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ631029-018 ลูกแม่รำเพย (477056) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ631029-021 ThaiWong (477028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631031-002 amaging (477228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ631031-007 naweena (477236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ631031-008 Thanakrit31 (477225) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ631031-010 Keawnam (477237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ631031-014 thammarod (477232) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ631031-017 pornsak20 (477234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ631102-007 บรีสพระช่วย (477276) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
16 # 2อจ631102-008 การันตีพระ (477256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ631102-009 mekya2706 (477278) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
18 # 2อจ631102-012 numpraram2 (477250) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ631102-015 การันตีพระ (477269) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631024-107 ED254291681TH jack0542 + aboom2019 (476652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท. **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ631029-142 EX451379314TH ผาทอง96 + benz1101 (477088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์จีวรหกชาย เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)(G 89%)
3 # 3อจ631030-113 ED393190815TH poshwises + โชคเจริญ (477106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อตะกั่ว ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ631030-120 TH0118QGPSH9B poshwises + akarasin1996 (477133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ631030-149 ED384253702TH vorawan2345 + ริณดา (477166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 (ยุคปลาย) จ.เพชรบูรณ์
6 # 3อจ631031-001 poshwises + prasong9237 (477210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ631031-002 arampo + toyotachi (477212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ631031-003 กุศลสร้าง + kiattisak14 (477215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งตุ๊เจ้าเสือดาว วัดถ้ำเสือดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดศาลา/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 86%)
9 # 3อจ631031-101 ED435902770TH พิชชากร + คุณชายแดง (477204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
10 # 3อจ631031-102 ED371566392TH Saranphat + เอบันไทสมอ (477209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 เนื้อไม้สักทอง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3602/ขนาดสูง 9 นิ้ว)
11 # 3อจ631031-103 ED202669513TH อตกพระเครื่อง + bkimber (477213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อผงใบลาน ปี 2517 จ.นครปฐม
12 # 3อจ631031-104 TH0118QKRAM4B beer2126 + supaket808 (477221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
13 # 3อจ631031-105 ED435418031TH hairgrit + Nattapongg (477226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ631031-107 BCPD000128482 PHLOI + nop-cz (477230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 61%)
15 # 3อจ631031-110 ED430861185TH loomthong + BOONG (477243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
16 # 3อจ631031-111 ED383439759TH tongdang53 + loryinglong (477217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ631031-113 ED402914792TH future + ศิษย์พระเจ้า (477222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 01397)

18 # 3อจ631102-001 chane31 + roonyae (477252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4867)(G 58%)
19 # 3อจ631102-003 ประดู่เหลือง + kittikitti (477259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4 นิ้ว) (631027-104)
20 # 3อจ631102-005 ชิษณุชา + kurt58 (477272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)(630921-200)
21 # 3อจ631102-007 YAYAkhothai + sp-ooy (477282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 78)
22 # 3อจ631102-008 พงษ์ท่าม่วง + man5554 (477287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 78%)
23 # 3อจ631102-009 dreamsconner + samartw (477292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตครูบาศรีวิชัย จ.ลำปาง
24 # 3อจ631102-010 afrosalmon + บรีสพระช่วย (477301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (630828-358)
25 # 3อจ631102-011 poshwises + ลูกแม่จัน (477251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
26 # 3อจ631102-012 หนุ่มคลองจินดา + kosita (477263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ ภปร. วัดบวรนิเวศฯ คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ631102-013 thaicps + vitaya (477266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
28 # 3อจ631102-014 kanogkon + vitaya (477274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
29 # 3อจ631102-015 โอ๋เมืองพาน + เน้นพระสวย (477283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)(590618-100) (G 74%)
30 # 3อจ631102-016 yaozm + เน้นพระสวย (477285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (610910-158)
31 # 3อจ631102-017 phoomchai + เน้นพระสวย (477291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(610621-072) (G 78%)
32 # 3อจ631102-101 EB480635655TH pramual + ponpon (477299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
33 # 3อจ631102-103 ED303286742TH thatcharit + jarunphant (477306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1431)(630626-051)
34 # 3อจ631102-104 ED441406179TH mingloei + chin99 (477310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ631102-105 ED251280866TH ชาติไทยสมุทร + POPJAZ (477314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
36 # 3อจ631102-107 ED448101344TH Choat + moterair (477321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (630819-058)

37 # 3อจ631102-108 B25024A003138 วันทามิ + จอมทอง33 (477325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550125-114)
38 # 3อจ631102-109 EG432309602TH Thiva + kritsada1992 (477330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(631009-465)
39 # 3อจ631102-110 ED062895658TH thanaj + Meetung (477332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
40 # 3อจ631102-111 ED393073315TH thi3790 + boonbank (477264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(ขาว) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ631102-112 ED402747352TH Arjaree56 + นราทัศน์ (477273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ631102-113 ED402747352TH Arjaree56 + นราทัศน์ (477280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ631102-114 ED326890157TH ศิษย์สามย่าน + ณัฐปรัชญ์ (477284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ631102-115 ED444440024TH เนตรมงคล + converse_07 (477290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
45 # 3อจ631102-116 ED376761699TH pairoat + mahaphom (477294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี
46 # 3อจ631102-117 GSPZ000035201TH ท่าคกเรือ + korn88 (477360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งขอบ)
47 # 3อจ631102-119 ED241046974TH future + thatcharit (477298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (631022-103)
48 # 3อจ631102-121 ED382151127TH ขุนเมืองจันทร์ + Kenaiji (477313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่บ่าราง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
49 # 3อจ631102-122 EG271547784TH ชอบจัง + sinsamut (477319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ631102-123 EG271547784TH beer2126 + sinsamut (477324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้และแต่งผิว)
51 # 3อจ631102-124 EG271547784TH zafari + sinsamut (477329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
52 # 3อจ631102-125 ED416854325TH Aaekaa + arachi14 (477334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธอังคีรส ที่ระลึกสร้างศาลหลักเมือง เนื้อทองคำ ปี 2519 จ.ระยอง (น้ำหนักทอง 15.3 กรัม)
53 # 3อจ631102-130 ED434827105TH auto1800 + มาริโอ (477364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (631009-471)
54 # 3อจ631102-131 ED337964434TH วณิชออโต้ + nim4011 (477248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
55 # 3อจ631102-132 ED430119852TH เนตรมงคล + หนึ่งเมืองแพร่ (477253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ631102-133 ED480823551TH LEEYA + น้องบอย (477260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
57 # 3อจ631102-134 EB480823551TH tar2499 + น้องบอย (477268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
58 # 3อจ631102-135 EH38111563TH บรีสพระช่วย + R9999 (477275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพิฆเนศวร อุทยานคลองเขื่อน รุ่นสำเร็จสมปรารถนา เนื้อสำริด ปี 2552 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 688/ขนาดสูง 19 นิ้ว)
59 # 3อจ631102-136 ED384249985TH บุษกร + ริณดา (477279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ631102-138 ED384249985TH tommeng + ริณดา (477296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
61 # 3อจ631102-139 ED3842249985TH เมืองช้าง + ริณดา (477302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์-ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ631102-140 ED384249985TH ATTORN43 + ริณดา (477307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ซุ้มแจกัน เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ631102-141 ED384249985TH tonychan + ริณดา (477246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2537 จ.อุตรดิตถ์
64 # 3อจ631102-142 ED384249985TH pornpipat + ริณดา (477249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
65 # 3อจ631102-143 EED384271025TH pontat567 + คูณสตางค์ (477254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ631102-144 ED397688858TH วิทย์พระประแดง + (477257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อัศวิน_ระยอง
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (550818-018)
67 # 3อจ631102-145 ED384270949TH matina + ริณดา (477262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
68 # 3อจ631102-147 ED314373411TH man5554 + Pearl (477271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
69 # 3อจ631102-148 ED314373411TH man5554 + Pearl (477281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 สถิตในสิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชกาลที่ 4 เนื้อทองคำ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 9,000 บาท) (น้ำหนักทอง 14.8 กรัม)
70 # 3อจ631102-149 ED412705754TH montree_eit + Earthquake (477289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (631005-855)
71 # 3อจ631102-150 EX4392927585TH mekin + ข้าวตอกแตก (477297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (631021-240)
72 # 3อจ631102-151 ED452701322TH Tawee888 + tananop (477305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
73 # 3อจ631102-152 ED326466005TH พระราม9 + บีลูกพระธาตุ (477311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) ปี 2505 จ.ปัตตานี
74 # 3อจ631102-153 820508693141 Lek339 + utccais (477353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 พิมพ์ฉากทองหลังทองเหลือง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช

75 # 3อจ631102-154 ED317775309TH jackmars007 + Nanapo (477315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
76 # 3อจ631102-155 ED418738424TH boonsom_n + kwwee (477355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ631102-156 EX390614918TH chane31 + Thanawat06 (477326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
78 # 3อจ631102-157 TH0118QT1EU8B บุษกร + nukro09 (477333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (630428-235)
79 # 3อจ631102-158 ED403863289TH วิชามาร + pichetfuse (477337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรคู่ พิมพ์พระนาคปรก เนื้อชินเขียว จ.พิจิตร
80 # 3อจ631102-161 ED417397131TH bharunyoo2519 + ออสก้า99 (477247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรล่าง เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 177/ไม่ตัดขอบ)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 03 พ.ย. 2563 - 08:45 น.] #76672 (2/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631015-008 ED384594984TH ศิษย์ท่านขุน (475727) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ631021-006 ED300570544TH Darkaun (476311) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ631023-015 ED362938192TH อ๊อด111 (476554) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 1อจ631028-013 ED362954875TH อ๊อด111 (476900) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
5 # 1อจ631029-002 TH0118QEWGZ5B ท่านหลวง (477011) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ631029-003 ED396550787TH อุกฤช (477046) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ631029-004 ED416990343TH bangpunDD (477035) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ631029-005 ED416990343TH bangpunDD (477041) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ631029-006 ED416990343TH bangpunDD (477044) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
10 # 1อจ631029-007 ED416990343TH bangpunDD (477070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ631029-008 ED364607896TH โก้_บ้านดอน (477072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631029-009 ED430350350TH พิชชากร (477027) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ631029-010 ED430350350TH พิชชากร (477030) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ631029-011 ED351954367TH ผู้นำพล (477002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ631029-012 EX614862109TH manee21 (477004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ631029-014 ED438412925TH tang160946 (477052) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 1อจ631029-015 ED434824237TH มหามณีจินดา (477061) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
18 # 1อจ631029-016 EH115884359TH changnoi (477008) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ631029-017 ED431802379TH k9cob (477073) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
20 # 1อจ631029-021 ED196280744TH Preecha_K (477076) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ631029-022 EI588122950TH virun123 (477079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ631029-023 ED341756089TH Manopd (477082) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
23 # 1อจ631030-001 ED417195810TH tuktu40 (477134) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ631030-003 EG025792393TH nagikung (477186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ631030-005 ED414367949TH moo_bpk (477175) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ631030-006 ED405941960TH bluezone69 (477179) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
27 # 1อจ631030-007 820500798014 Sleepertom (477203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ631030-010 EX528363879TH seranee (477137) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ631030-011 ED382161169TH beer2126 (477180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ631030-014 EF313623634TH เอสายชล (477183) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ631030-016 ED364597641TH BankHiWay (477130) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ631030-019 ED249260823TH thi3790 (477196) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631023-002 โจ้ดอนเมือง (476574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ631023-005 pramual (476530) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ631024-002 ราชสีห์ (476682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ631024-003 lumpini6655 (476650) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ631024-011 boyvaha (476640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ631026-008 Haasdk123 (476734) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ631026-013 Chatnarong_ch (476722) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ631026-018 เอลำลูกกา (476723) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
9 # 2อจ631027-002 greensnake (476778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ631027-004 anan88 (476783) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ631027-007 busayanampech (477199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ631027-014 Kunsue8 (476829) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ631027-015 vee2503 (476801) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ631027-020 vee2503 (476820) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ631027-021 vee2503 (476822) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
16 # 2อจ631027-022 vee2503 (476828) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
17 # 2อจ631027-023 vee2503 (476833) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ631027-024 vee2503 (476837) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ631027-025 vee2503 (476803) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ631027-026 vee2503 (476807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
21 # 2อจ631027-027 vee2503 (476817) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ631028-010 พรพระพุทธ (476935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ631029-002 sanopporn (477057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ631029-003 arthur (477059) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 2อจ631029-006 vee2503 (477003) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ631029-007 vee2503 (477005) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ631029-008 vee2503 (477007) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ631029-009 vee2503 (477009) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ631029-011 vee2503 (477017) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ631029-012 vee2503 (477020) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ631029-013 vee2503 (477024) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ631029-014 vee2503 (477018) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ631029-015 vee2503 (477021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ631029-019 Drpong (477062) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ631029-022 ThaiWong (477031) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
36 # 2อจ631029-023 ThaiWong (477034) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
37 # 2อจ631029-024 ThaiWong (477039) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
38 # 2อจ631029-025 ThaiWong (477064) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
39 # 2อจ631029-026 ThaiWong (477068) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
40 # 2อจ631030-001 สยามเมืองยิ้ม (477100) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
41 # 2อจ631030-002 kho9918 (477103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ631030-003 vee2503 (477109) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ631030-004 vee2503 (477112) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 2อจ631030-005 vee2503 (477116) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 2อจ631030-007 vee2503 (477122) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 2อจ631030-008 prajak159 (477177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ631030-009 Anankiya (477182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ631030-011 สนบางกรวย (477099) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
49 # 2อจ631031-003 การันตีพระ (477205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 2อจ631031-018 การันตีพระ (477206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ631031-019 ๙อุอากะสะ (477245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631017-136 ED380558195TH SeksitK + kon112 (475950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นเกาะเภตรา เนื้อแร่ ปี 2543 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ631021-115 ED300570544TH poshwises + Darkaun (476402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2500 จ.นนทบุรี
3 # 3อจ631023-004 cpall + โจ้ดอนเมือง (476534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
4 # 3อจ631027-132 EX574421707TH mcka59 + เบิร์ดพนาสนธิ์ (477001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
5 # 3อจ631028-132 ED435403995TH นายเอกรัตน์ + benz1101 (476936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 63%)
6 # 3อจ631028-146 ED414367396TH phoomchai + เอกเมืองตรัง (476910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์หลวงพ่อแดง วัดห้วยยอด เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.พังงา
7 # 3อจ631029-119 ED369722814TH boonlunch + PUMIN59 (477063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปฏิหาริย์ EOD เนื้ออัลปาก้าหน้านวโลหะ ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5799)
8 # 3อจ631030-126 ED392163014TH เซียนน้อยหนึ่ง + กล้วยหิน (477121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
9 # 3อจ631031-108 120379222924 จอมทอง33 + bbbpra (477239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631017-187)
10 # 3อจ631031-109 ED412156363TH noi70 + tookatun (477242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630822-185)(G 65%)
11 # 3อจ631031-112 ED437014879TH Thanom + dechatorn (477220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (620802-109)
12 # 3อจ631031-114 ED380166234TH หลานตาจวบ + อุกฤช (477227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงขาโต๊ะ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(631010-178)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 พ.ย. 2563 - 08:42 น.] #76668 (1/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631019-018 ED374308675TH pradrem (476121) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
2 # 1อจ631021-008 ED427600392TH องอาจ (476367) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ631021-027 EI649184779TH คุณากร (476628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ631023-008 ED417014781TH pongrawee (476552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ631023-013 ED391166425TH linyikaiii (476543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ631023-014 ED403222356TH TEE_INTER (476556) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ631026-004 ED323679292TH uppakid (476736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ631026-008 ED427660864TH องอาจ (476746) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 1อจ631026-011 ED404532093TH vorawan2345 (476747) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ631028-006 ED226875903TH momo_nid (476969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ631029-018 แบงค์อรัญ (477080) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
12 # 1อจ631029-019 ED027212879TH rsermsak (477094) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631017-014 เซฟอั่งเปา (476627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ631024-009 ตูนเพชรบูรณ์ (476684) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631029-001 การันตีพระ (477098) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 2อจ631029-004 vee2503 (476997) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631022-150 ED288969322TH กวงยะลา + ซูโม่ (476671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ใหญ่หลังดอกจันทร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
2 # 3อจ631024-101 820480452654 changnapa + อินทภาณี (476641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
3 # 3อจ631026-015 peterdriverbkk + somdusit (476733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลง เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ
4 # 3อจ631026-108 EX619375372TH kasemsit + assong (476767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นกันภัย ปี 2562 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ631026-127 ED432120924TH mio88 + คุณใส (476703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสืออาคม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
6 # 3อจ631027-109 EW839847655TH future + เทพบุตรคลองวาฬ (476788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์ศูนย์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
7 # 3อจ631027-121 ED384243974TH joeenok + ริณดา (476814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งภูมิปาโล เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กาฬสินธุ์ (พระอาจารย์ฝั้น ปลุกเสก)
8 # 3อจ631027-122 ED357597031TH Yuttana + sanopporn (476821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือหน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ631027-141 ED418953241TH toxic + Wasan_t (477162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 587)
10 # 3อจ631027-146 EV725167310TH พระสมุทร22 + กุ้งหวาน (477006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน วัดพระเชตุพน พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
11 # 3อจ631027-148 ED430345726TH pandp + bear_01 (476883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ631028-119 ED346990021TH Danusorn + xtraxtra (476950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(G 59%)
13 # 3อจ631028-143 EW575203765TH mcka59 + ขนมหวาน (477173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ631029-002 rock10 + sanopporn (477000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
15 # 3อจ631029-102 ED383438149TH mawpong + ชายชัยภูมิ (477016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1410)
16 # 3อจ631029-103 EI325966101TH Cchanchai + หรั่งวัดไตร (477019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงพ่อคร้าม วัดบางระกำ เนื้อดิน ปี 2470 จ.นครปฐม
17 # 3อจ631029-104 EF391387143TH Thitima + Pimuk111 (477022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 23502)(G 67%)

18 # 3อจ631029-105 ED289197253TH แสงธรรม01 + ณัฐพงศ์716 (477025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ631029-106 EX505642138TH Jinn2555 + mitmitee (477026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอขนมเปี๊ยะ จ.กำแพงเพชร
20 # 3อจ631029-107 ED202668597TH Songpol_cg + bkimber (477029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
21 # 3อจ631029-108 ED412243411TH กำธรนคร + แป๊ะดำเนิน (477032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (630228-119)
22 # 3อจ631029-109 FAM0005700064 Somysom + tony2007 (477036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (561025-393)
23 # 3อจ631029-110 EX494078286TH phubed + dewkuhaku (477038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมดำใหม่)(G 72%)
24 # 3อจ631029-111 ED402729645TH แสงธรรม01 + นราทัศน์ (477042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ631029-112 ED370823295TH zafari + aee2519 (477045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นบันดาลทรัพย์ พิมพ์หลังแบบไม่ตัดขอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (กรรมการหมายเลข 2)
26 # 3อจ631029-113 ED203278774TH TONG_NK + Jaransert (477048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครปฐม (หมายเลข 65)
27 # 3อจ631029-114 TH0118QBMJC2B หิมพานต์มุ่งงาม + emanra (477092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 1.1 นิ้ว)
28 # 3อจ631029-115 ED144504543TH tongdang53 + ช_ชุติวัตร (477050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี. (630404-033)
29 # 3อจ631029-116 RP903090631TH wasanpi + หลวงพ่อปาน (477055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากกาใช้)
30 # 3อจ631029-117 EW836746842TH chai_kmitl + tum101 (477058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
31 # 3อจ631029-118 RSRI000286798 KaiThepSteP + (477060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1043)
32 # 3อจ631029-120 ED437011550TH เมืองช้าง + TON_TAVEE2012 (477065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ)
33 # 3อจ631029-121 EX611319471TH tuszaa + เกียรติกังวาน (477091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ631029-122 TH0118QB4995B Tongten + supaket808 (477014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ631029-124 ED424193496TH isoda + เกียรติกังวาน (477037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร (560801-051)
36 # 3อจ631029-125 3ED421235696TH ผู้กองโจ้ + โกวบ้อ (477040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี

37 # 3อจ631029-126 ED414377328TH tommeng + endzone (477043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
38 # 3อจ631029-128 ED370186680TH watcharapong99 + (477049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasan32
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
39 # 3อจ631029-129 ED434824237TH supol + มหามณีจินดา (477051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(631016-284)
40 # 3อจ631029-130 ED412569427TH poshwises + มหาเวส (477054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(550208-185)
41 # 3อจ631029-131 ED330347636TH Thiva + MIXMUK (477067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)
42 # 3อจ631029-132 ED429105330TH เป๋าแมน + kitaroman666 (477069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ631029-133 TMH2000071244 กุ้งปรีชา + เจ่กเตี้ย (477071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอริยชาติ วัดพระธาตุดงสีมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เชียงราย (580425-075)
44 # 3อจ631029-134 ED437008666TH แทททู + MikePittaya (477074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 62%)
45 # 3อจ631029-135 TH0118QH6V36B pandp + นึกอ่อนนุช (477077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนังเดี่ยว วัดพุทไธศวรรย์ เนื้อชินเงิน จ.พระนตรศรีอยุธยา
46 # 3อจ631029-136 ED428409136TH Phichit_02 + poshwises (477078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630928-298)
47 # 3อจ631029-137 ED423414885TH Saranphat + phitcha (477081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 6101)
48 # 3อจ631029-138 ED346947726TH ราชสีห์ + namo0123 (477083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 63%)
49 # 3อจ631029-139 ED439506071TH chane31 + pikkared (477085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
50 # 3อจ631029-141 EI333313755TH tangmo123 + sarawutti (477087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.7 ซม.)
51 # 3อจ631029-143 EX451379314TH teerawit + benz1101 (477089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 66%)
52 # 3อจ631029-144 ED256175405TH chuchart-k + Top2535 (477090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)
53 # 3อจ631030-001 ks_somsin + ไม้ล้มลุก (477102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง(G 80%)
54 # 3อจ631030-002 chikka + Spider_Man (477107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหน้าขวา)
55 # 3อจ631030-003 suparerk + pitchayuit (477113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

56 # 3อจ631030-004 โจ้บางโพ + บรีสพระช่วย (477119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดพระพุทธบาทเขากระโดง เนื้อทองคำ 95 % ปี 2533 จ.บุรีรัมย์(น้ำหนักทอง 4.3 กรัม) (620905-013)
57 # 3อจ631030-005 kritbig + บรีสพระช่วย (477125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (630917-002)
58 # 3อจ631030-006 Songkiat19 + man5554 (477132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
59 # 3อจ631030-007 noomevo7 + settavut (477138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (630814-277)(G 76%)
60 # 3อจ631030-008 chatchaik007 + ยุทธิชัย (477143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฎิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(541214-046)
61 # 3อจ631030-009 pornpipat + ดิอาโบล (477150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
62 # 3อจ631030-010 punlopkamee + palmbec (477155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
63 # 3อจ631030-011 พรพระพุทธคุณ + Somysom (477189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (580302-088)
64 # 3อจ631030-101 ED355596815TH somchai_lawit + aood0458 (477188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
65 # 3อจ631030-102 ED306586468TH นครนายก + maii_amulet (477105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
66 # 3อจ631030-105 TH944616970TH สมิงพราย + ศิริมงคลดี (477126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ631030-106 TH01184Q74AU2B taccord + Bigbear (477136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนวัดซับลำใย รุ่นเก้าแผ่นดินมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
68 # 3อจ631030-107 ED385139615TH Tui9080 + maibangsai (477144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
69 # 3อจ631030-108 ED417175775TH gek1414 + ข้าวตอกแตก (477152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
70 # 3อจ631030-110 ED074668211TH WorapongP + POOSIT (477170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ล็อกเกตรัชกาลที่ 5 กรอบทอง(G 75%) **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
71 # 3อจ631030-111 ED405333981TH ariya16 + คเวสโก (477101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
72 # 3อจ631030-114 ED192865520TH cheemingsen + ดอนทราย (477110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสิบโท เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
73 # 3อจ631030-115 ED393191204TH zafari + KaiThepSteP (477197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี
74 # 3อจ631030-116 ED414367949TH jojosan + moo_bpk (477114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

75 # 3อจ631030-117 EG688130865TH PBThailand + (477193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chuanchai2505
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้)(G 77%)
76 # 3อจ631030-118 ED412908916TH แสงธรรม01 + nanin (477128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
77 # 3อจ631030-119 EX456744867TH prinkopd + Teesan1709 (477131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพรมดำใหม่) (631022-358)(G 61%)
78 # 3อจ631030-121 ED369396085TH เสี่ยเมืองกาญฯ + พิมพ์พิมล (477108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ631030-123 ED437949302TH Ball2523 + lulytoon (477195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630907-005) (G 64%)
80 # 3อจ631030-124 ED369396108TH pramual + พิมพ์พิมล (477115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ631030-125 ED418954882TH batman1 + golfsriracha (477117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
82 # 3อจ631030-127 ED176381987TH bharunyoo2519 + ansaldo (477124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นวางศิลาฤกษ์ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 638)
83 # 3อจ631030-129 TSAO000117780 major + สุกิตติมา (477135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.กำแพงเพชร (สภาพขัดผิว)(620704-145)
84 # 3อจ631030-130 EW575202760TH Thitima + จิตรเทพ (477139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ631030-131 ED323682265TH กาโวว + หมูเซียนน้อย (477192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านอกใหญ่ เนื้อดิน ปี 2513 จ.ชัยนาท
86 # 3อจ631030-132 PTPR000341204 Saranphat + pommaksuwan (477140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา(G 76%)
87 # 3อจ631030-133 ED413887917TH naenaldo + towerboy (477146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
88 # 3อจ631030-134 RDAO000131814 ต้นณเมืองกุย + tonphu (477149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 71%)
89 # 3อจ631030-135 ED424604761TH boonlunch + Kloy1999 (477153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์หลังยันต์ 5 แถว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุดรธานี
90 # 3อจ631030-136 ED420165296TH guidenaja + prakit (477156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(G 81%)
91 # 3อจ631030-137 ED403354290TH สาธุ43 + bluezone69 (477159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (630924-266)(G 68%)
92 # 3อจ631030-138 ED448100595TH prasit2512 + moterair (477165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแบน วัดเดิมบาง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สุพรรณบุรี
93 # 3อจ631030-139 EX400755775TH pikkared + ronnakorn2516 (477167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)

94 # 3อจ631030-140 TH0118QHV6V7B บรมีหลวงปู่ทวด + Momojato (477169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดละมุด รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา
95 # 3อจ631030-141 RX331178823TH Bull5 + อรรถพล (477141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2407)(630910-587) (G 65%)
96 # 3อจ631030-142 ED413047719TH FirstZ9 + ศิษย์ท่านขุน (477145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
97 # 3อจ631030-143 EG277986829TH ศิริมงคลดี + watbannon (477148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ631030-144 ED397687027TH โต้งกระนวน + เจก่ะวาย (477151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
99 # 3อจ631030-145 ED384253702TH FirstZ9 + ริณดา (477154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 454181)
100 # 3อจ631030-148 ED384253702TH DDman + ริณดา (477163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร พระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ631030-150 ED384253702TH pramual + ริณดา (477168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
102 # 3อจ631030-151 ED384253702TH preeyawat + ริณดา (477171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
103 # 3อจ631030-152 DONM001241076 zafari + birdnaja (477172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.ปทุมธานี
104 # 3อจ631030-153 PPNM000569127 cediato + midnightjojo (477174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
105 # 3อจ631030-154 ED134996698TH guaran + WINDAY (477176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
106 # 3อจ631030-155 ED391199057TH ตราชั่ง + นพดล2519 (477178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
107 # 3อจ631030-156 PS81000150541 เซียนน้อยหนึ่ง + เดี่ยว999 (477185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
108 # 3อจ631030-157 PS81000150541 bdbdbd + เดี่ยว999 (477190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
109 # 3อจ631030-158 ED406479020TH กุศลสร้าง + THAI-PRA (477181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (630916-084)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM