ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 ม.ค. 2564 - 09:00 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 27 ม.ค. 2564 - 08:37 น.] #78314 (21/21)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640107-013 ED560445694TH sakbangbon (482605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640112-005 PTTK000188790 nopponsmith (483078) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 1อจ640113-020 820691312022 ศรีเมืองระยอง (483314) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640114-001 EH223077119TH sutidas (483443) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ640115-003 EH003412522TH ปาล์มมี่ (483817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640115-010 TH0118XK62T1B phalao2000 (483819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ640115-018 ED594544563TH witbcc143 (483561) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
8 # 1อจ640115-031 ED494690081TH thatcharit (483529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640115-032 EX576302044TH chun_lp10 (483950) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ640116-016 WDSR000605542 มีดีพระเครื่อง (483660) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 1อจ640118-011 ED563949943TH bluezone69 (483829) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ640118-018 ED571276343TH pradrem (483761) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ640118-020 ED602305911TH ภพเมืองสรรค์ (483789) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ640119-020 EH546138066TH Culpidnoi (483977) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640120-007 WDSR000608245 มีดีพระเครื่อง (484120) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ640120-020 ED582059499TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (484132) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ640121-001 EB492237854TH phairod101 (484194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640121-003 EB48751614TH นุจูเนียร์ (484200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640121-004 ED582330115TH waves (484203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ640121-008 ED553896605TH kook582 (484207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640121-010 ED533595822TH guidenaja (484209) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ640121-011 TH0118XWGG3B Newnomal (484215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640121-013 ED382494705TH tomcm (484219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ640121-025 ED5971457183TH เขยมาบตาพุด (484276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640122-002 WDSR000609553 มีดีพระเครื่อง (484392) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ640122-010 EX590759569TH print (484395) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
27 # 1อจ640122-014 ED488896838TH Wara09 (484399) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ640122-015 ED488896838TH Wara09 (484402) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ640122-016 ED488896838TH Wara09 (484404) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ640122-018 ED488896838TH Wara09 (484407) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ640122-028 EG403787769TH sai-9ton (484408) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
32 # 1อจ640122-029 ED599015934TH พาชนะ (484419) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640114-010 sanpol (483404) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640114-024 chuanwong (483446) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 2อจ640116-006 BallDesign (483671) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640118-019 mekya2706 (483807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ640118-024 น้าหมี (483694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640119-022 Seksann (484004) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 2อจ640121-001 donkingddd (484266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640121-004 apichaidon (484267) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ640121-007 puu2511 (484269) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640121-008 polla (484270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640121-012 เบิร์ด_เมืองมีน (484281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640121-015 artty5959 (484227) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640121-018 coldplay (484233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640125-022 poonsaka (484588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 2อจ640125-032 การันตีพระ (484659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640125-033 การันตีพระ (484660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640126-011 การันตีพระ (484661) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640116-134 EF488848174TH Boyzone + ฝอยทอง (483656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครราชสีมา
2 # 3อจ640118-127 ED572313157TH tonychan + thanodom (483731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานสูง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ640118-147 ED358431121TH อัศวิน09 + คุณากร (483832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสาริกา หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
4 # 3อจ640119-010 วิเศษชัยชาญ + ดิอาโบล (483914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ เนื้อดินปิดทอง
5 # 3อจ640119-012 bonuspra + มหามงคลพระ (483853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ640119-173 TH0118Y2B262B Golf58 + กำแพงขาว (483926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุปคุต หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม เนื้อทองเหลือง จ.ราชบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
7 # 3อจ640119-179 LTMP000358500 Nicha-Malee + kittikitti (483944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อแก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
8 # 3อจ640119-180 LTMP000358500 โจ้บางโพ + kittikitti (483948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (สภาพใช้)
9 # 3อจ640119-191 ED594005881TH AChen + prakit (483952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด เนื้อผง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ640120-011 nungbangprom + pecth88 (484039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ปางซ่อนหา เนื้อผง ปี 2528 จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ640120-103 ED595707081TH ท๊อปTURBO + นิวเอกชัย (484021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640120-143 ED541978673TH pandp + rossyza4142 (484061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)


13 # 3อจ640121-101 ED598955533TH sanintel + องอาจ (484296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
14 # 3อจ640121-127 ED544073005TH ศิษย์หลวงปู่โต๊ะ1 + พิชชากร (484158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบเล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640121-134 TDZ21074493 korn88 + เชน3536 (484176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสาม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
16 # 3อจ640122-110 EB492319522TH Kittisaktnd + บีเวียงพิงค์ (484330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดจีน เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.อุดรธานี
17 # 3อจ640122-129 EF691284116TH zafari + ขนมหวาน (484354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ640123-008 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + โฟกัส (484435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่น พอต. เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1807)
19 # 3อจ640123-010 บรีสพระช่วย + heretic (484448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
20 # 3อจ640123-011 แขกกำแพง + Ekkarath (484434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง
21 # 3อจ640123-101 EG987269521TH พงษ์ท่าม่วง + ต้นคุง (484450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
22 # 3อจ640123-104 EW791281041TH Susit0302 + watbannon (484466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ640123-105 EH290076527TH chaiyawit_doh + pawaris (484516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 16)(531009-167)(G 68%)24 # 3อจ640123-106 ED332646173TH Pisitkorn + zidane (484469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
25 # 3อจ640123-107 ED588361186TH เสกสิทธิ์ + Benyapa (484478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
26 # 3อจ640123-109 EX458091981TH vitaya + Ketautomotive (484484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(631120-340)
27 # 3อจ640123-112 ED542319774TH บุตรสุนทร + not443 (484422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640123-113 EG344234890TH เมืองช้าง + SNOWKID (484515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นโสธร ตร.๘ ริ้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนาก ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 689)
29 # 3อจ640123-115 EH341330075TH แขกกำแพง + pisanlost (484426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง จ.ชลบุรี
30 # 3อจ640123-118 EB492315477TH chiradech + Neng06 (484512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
31 # 3อจ640123-119 ED423797425TH อะนันตะปัดชะเย + เด็กดี (484431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
32 # 3อจ640123-120 ED598234615TH ninjasiam + khaninnakoon (484433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ640123-121 EH388727200TH สมบัติบูรพาบารมี + (484437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiyan1983
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ
34 # 3อจ640123-122 EG421023705TH Susit0302 + วัฒน์พะเยา (484439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม


35# 3อจ640123-123 ED535427932TH suthee069 + Nippit (484441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
36 # 3อจ640123-124 EX610671801TH poomitad + teerawit (484443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630729-411)(G 65%)
37 # 3อจ640123-125 ED597947748TH p_awest + Prakor (484517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระอาจารย์สมบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 52%)
38 # 3อจ640123-126 RBCH000106244 JASMIN + อี๊ดสกลนคร (484445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
39 # 3อจ640123-127 EG683106025TH เน้นพระสวย + tum087 (484451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 90%)
40 # 3อจ640123-129 ED599817706TH Exdesign + Torr1011 (484457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (570210-019)(G 87%)
41 # 3อจ640123-134 ED586144855TH prabaanrao + คูณสตางค์ (484449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี
42 # 3อจ640123-136 ED572327598TH เด็กวัง + yorch (484514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์หลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน จ.พิจิตร
43 # 3อจ640123-137 DONM01279761 olympia + birdnaja (484458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จญาญวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(แดง) ปี 2514 จ.เพชรบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
44 # 3อจ640123-138 ED591826137TH jibce + sthianphong (484463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7418)
45 # 3อจ640123-139 EW092550001TH Ong1971 + NAVYBLUE (484513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ640123-141 TH0118Y20FY5B ศิษย์หลวงปู่โต๊ะ1 + Jeabzaa (484440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยชนะจน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 453)


47 # 3อจ640123-146 ED568891349TH บรีสพระช่วย + towerboy (484459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
48 # 3อจ640123-147 DONM001279918 มีดีพระเครื่อง + birdnaja (484462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
49 # 3อจ640123-148 EH847867815TH tanawut007 + มหัศจรรย์พระ (484464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
50 # 3อจ640125-005 bellic + tongprakueang (484534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (631126-421)
51 # 3อจ640125-006 แสงธรรม01 + พุทธบูชา (484537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(531202-071)
52 # 3อจ640125-012 tosspong + puriwaj (484556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630506-230)(G 56%)
53 # 3อจ640125-104 RP942291578TH ruamsup + pharnarit (484535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540616-179)
54 # 3อจ640125-106 ED423069299TH Hitlerjugend1935 + tubtim77 (484544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)(640115-269)
55 # 3อจ640125-127 ED623501457TH AChen + ทิศเหนือ (484571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(640112-164) (G 63%)
56 # 3อจ640125-131 EH531383710TH ถวัลย์2856 + mumu99 (484583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่(ตื้น) เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(631005-204)


57 # 3อจ640125-157 ED234972323TH taat_007 + sedtha (484622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (631113-556)(G 80%)

58 # 3อจ640125-103 supa16+วุฒินันท์ (484529) กรอบทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนัก 2.9 กรัม)

59 # 3อจ640125-126 rin_arch+Bophanto (484568) กรอบทอง 1 องค์ ( G 72%)(น้ำหนัก 1.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 ม.ค. 2564 - 08:34 น.] #78310 (20/21)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640105-010 EH157441904TH เจ้าสัวเก้า (482361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640107-020 ED559918193TH มหามณีจินดา (482632) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ640109-017 EX382656099TH TEE_INTER (482909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640111-003 ED592401757TH usaku (482969) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ640113-024 ED568748965TH somchai_lawit (483215) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 1อจ640114-013 ED536972735TH linyikaiii (483381) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 1อจ640114-015 ED544035877TH พิชชากร (483452) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640114-020 ED514442934TH chin99 (483471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640119-003 ED591747275TH PHLOI (483957) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 1อจ640119-005 ED612702387TH jojo5 (483997) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ640119-010 EI980999000TH เหยินน้อยโคราช (484001) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 1อจ640119-011 RPTN000333483 จริงใจ (484002) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ640119-012 ED547653397TH สมโภชน์ (483971) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
14 # 1อจ640119-015 ED521943785TH เอื้ออนันต์ (483974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640119-019 MBC0000103174 ณัฐเกล้าพระเครื่อง (484005) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ640120-001 EX472130607TH กชณิชา (484105) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ640120-002 ED583072179TH seed-seed (484109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 1อจ640120-003 ED594649524TH karjo123 (484113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640120-006 ED557231376TH Folkfolk (484143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640120-008 EG75185083TH yoy1688 (484117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640120-009 EI481565394TH uthai211 (484124) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ640120-012 ED475697440TH Darkaun (484125) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ640120-014 ED553588508TH รถโฟร์ค (484129) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ640120-016 ED499462695TH NewNormal (484091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640120-017 EX608463368TH yossiri (484094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640120-019 EX518410367TH ตามฝันสุดขอบฟ้า (484097) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640120-021 TH0118Y7DM11B tiktik03 (484116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ640120-025 ED448264886TH หนองซอ (484119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640120-026 EW693525185TH mahaphom (484122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ640120-027 ED594042270TH prakit (484138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ640120-029 MNKP000813799 prakit (484137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ640120-030 MNKP000813799 prakit (484136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ640121-005 EG153833848TH pradrem (484243) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
34 # 1อจ640121-014 ED593807745TH tui_bong (484251) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์

35 # 1อจ640121-015 ED5938077451TH tui_bong (484253) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ640121-016 ED593807745TH tui_bong (484255) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ640121-026 TH0118YA7RK8B ตึ่งนั้ง (484258) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ640121-027 TH0118YA7RK8B ตึ่งนั้ง (484260) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ640121-028 TH0118VA7RK8B ตึ่งนั้ง (484261) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640105-034 คุณไวไว (482617) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ640107-009 jung70 (482715) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640112-002 legallaw (483202) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ640113-014 schan2514 (483214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640113-018 BallDesign (483292) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640114-016 sakbangbon (483401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ640114-022 chuanwong (483440) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640114-023 chuanwong (483444) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640114-027 chuanwong (483969) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640114-029 chuanwong (483975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640115-006 kamonsap (483538) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ640116-001 KENPLA (483663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640118-025 nincha (483818) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ640118-026 vee2503 (483841) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
15 # 2อจ640119-002 schan2514 (483992) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640119-009 chuanwong (483964) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640119-010 chuanwong (483973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640119-011 chuanwong (483976) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640119-015 Buncha (483996) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640119-019 hunter04 (483998) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
21 # 2อจ640119-021 b_wor (484000) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ640119-024 ThaiWong (483999) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640119-033 peetaya (483984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640120-007 hunter04 (484133) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ640120-008 Charod (484146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ640120-009 nuttakrit (484100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ640123-016 อ๊อดจ้า (484489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640106-146 ED567829138TH ม่วงทองพระ + เอกเมืองตรัง (482568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.นครศรีธรรมราช (หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ640107-158 RYTR000076322 พิศุทธิ์ + tharuanoi1970 (482704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญ่าเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ640111-134 SPIBN00001075 t-det + Sucheera (482989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระบูชา หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
4 # 3อจ640111-135 ED583617171TH Pra999 + ซูโม่ (482992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพูน วัดตาลล้อม พิมพ์สระโอยาว เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)(G 95%)
5 # 3อจ640111-144 EX574280536TH tanawut04 + ทองบางพึ่ง01 (483037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2548 จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโค้ด ต รุ่นนี้/พิมพ์นี้
6 # 3อจ640111-154 ED521939888TH ChartKT + aoudom99 (482981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังยันต์พุทโธ เนื้อผง จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ640112-151 ED585315275TH กิตติพงศ์ + นะรวย_มหาเสน่ห์ (483129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑ อาจารย์วราห์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นมีแล้วรวย เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640115-002 แขกกำแพง + tunya32 (483486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิชัยสี่หน้า กรุวัดคลองตะเคียน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 63%)
9 # 3อจ640115-006 preeyawat + Piya1976 (483505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 70%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ640115-101 ED53948436TH korn88 + thip999 (483472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดเศวตฉัตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640115-153 EH739823850TH กุ้งพระบาท + ขนมกรุบ (483520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
12 # 3อจ640116-133 EF488848174TH jitnobnom + ซูโม่ (483655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพระบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2535 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ640116-147 EX567148673TH pawaris + Bophantom (483605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสือสมิง เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 62%)
14 # 3อจ640116-152 RX311727486TH ธนกิต + โตกรุงเก่า (483679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
15 # 3อจ640116-153 ED530453564TH บอมเบ + pongpamorn (483614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูทำเอง เนื้อผง ปี 2538 จ.นครราชสีมา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ640118-112 ED580127655TH ศิษย์หลวงปู่ + rachanikorn (483718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2511 จ.ชัยนาท
17 # 3อจ640118-116 ED575029593TH chutty + Gook38 (483730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

18 # 3อจ640118-167 ED56108836TH parichat + ริณดา (483796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูกาแก้ว วัดหน้ามหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2464 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้สึก)
19 # 3อจ640119-120 ED598106789TH Newnomal + dokebi_123 (483875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงปิดทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640119-136 ED566578742TH paisan2508 + ชายพระเครื่อง (483854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640119-151 ED583658423TH ทิศเหนือ + นกแก้ว (483887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี
22 # 3อจ640119-154 ED583658423TH PHLOI + นกแก้ว (483894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด/สภาพใช้)
23 # 3อจ640119-165 ED586131066TH ผู้นำพล + ริณดา (483929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธิ์ รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.นครนายก
24 # 3อจ640119-170 ED463135950TH popeye289 + jabee (483945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)
25 # 3อจ640119-186 ED598941145TH liam2543 + pandp (484363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาจัมโบ้ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (560211-123)(G 79%)
26 # 3อจ640119-192 ED561362086TH Chan59 + chin99 (483962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดโพธาราม เนื้อตะกั่ว ปี 2461 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)(560622-062)
27 # 3อจ640120-004 PHLOI + sanopporn (484020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 65%)
28 # 3อจ640120-005 PHLOI + sanopporn (484022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา
29 # 3อจ640120-006 loongmike + sanopporn (484025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา (สภาพใช้)
30 # 3อจ640120-008 korn88 + พูลสุข (484030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.ปทุมธานี (วัดบ่อเงินสร้าง/สภาพใช้)
31 # 3อจ640120-121 EX547166806TH Syumpu + makluayka (484077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.พิษณุโลก
32 # 3อจ640120-130 EF691284102TH sorn_singkhorn + ขนมหวาน (484411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นเรศวรเมืองงาย วัดพระสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.เชียงใหม่
33 # 3อจ640120-134 ED490791195TH ท๊อปTURBO + beer2126 (484064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
34 # 3อจ640120-137 EW693525194TH murbur + mahaphom (484072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640120-160 ED551626605TH nirun4 + พาชนะ (484088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระวิสุทธิเทพ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2529 จ.อุทัยธานี
36 # 3อจ640120-170 ED59484997TH Phonkhaokho + (484114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Tawatchai1889
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

37 # 3อจ640121-104 ED584785967TH tuchaisuwan01 + Piyawan (484413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
38 # 3อจ640121-120 EF134947391TH six_cm + prasan32 (484175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
39 # 3อจ640121-150 EH734546085TH ภัคภร + คมทัตพรหมเสนะ (484306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
40 # 3อจ640121-159 ED567618902TH กานต์13 + Kanokwann (484248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 80%)
41 # 3อจ640121-170 LAMB000626723 Tumtim + Tee2019 (484210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 10413) กรอบทอง(G 78%)
42 # 3อจ640121-172 LAMB000626723 gek1414 + Tee2019 (484257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 78%)
43 # 3อจ640122-001 apollo12 + olympia (484341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640108-024)
44 # 3อจ640122-002 topten + P_Nachakun (484345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
45 # 3อจ640122-003 ตุ๊หลวง + Piya1976 (484409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640122-004 ทนายโอ๊ต58 + pitchayuit (484348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
47 # 3อจ640122-005 lertsak + pitchayuit (484352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ640122-006 กาละแม + Popeye (484355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
49 # 3อจ640122-007 fuse9999 + scottruth (484358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2322)(620503-013)
50 # 3อจ640122-008 ทนายชายนคร + man5554 (484360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ พิมพ์ฟ้าผ่า เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
51 # 3อจ640122-101 ED590340318TH nhoojoke + ช่างณัฐ (484305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
52 # 3อจ640122-102 ED590340318TH boss15 + ช่างณัฐ (484308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
53 # 3อจ640122-103 ED591664108TH adisak00 + อากิโกะ (484309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
54 # 3อจ640122-104 FAM0003894776 ads1091 + SKY19 (484410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
55 # 3อจ640122-105 EX472124938TH หม่อง + กชณิชา (484312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 67%)

56 # 3อจ640122-106 ED585275700TH ตาโขน + keattisak (484318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
57 # 3อจ640122-107 ED583662564TH poshwises + นกแก้ว (484320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุสั้นมีจุด เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500 จ.ชลบุรี
58 # 3อจ640122-109 ED583662564TH kundech + นกแก้ว (484327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 11500)
59 # 3อจ640122-111 ED577551839TH Viraphan711 + chin99 (484365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(560914-124)
60 # 3อจ640122-112 ED602707155TH lekmahoran + (484367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_WATCHOENG
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
61 # 3อจ640122-113 EB488039557TH รถโฟร์ค + nampoo (484370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง สช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 67%)
62 # 3อจ640122-114 ED556560486TH กานต์13 + ศิษย์ปู่สง่า (484373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
63 # 3อจ640122-115 ED620413532TH chai77 + prapun_ch (484376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง พิมพ์หลังมังกร เนื้อเงินลงยา ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640122-116 EH114995089TH thiarin + sef_ann (484377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
65 # 3อจ640122-118 EG420979415TH Game_krub + pirawit (484382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 เนื้อผ้าหยาบ จ.นครปฐม (ขนาด 16X21 นิ้ว)
66 # 3อจ640122-119 ED586129575TH rattana2511 + ริณดา (484383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
67 # 3อจ640122-120 ED586129575TH วุฒิปราการ + ริณดา (484387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นชนะคน พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ปัตตานี (หมายเลข 391/วัดสุทัศนฯสร้าง)
68 # 3อจ640122-122 ED523918948TH jitnobnom + tookatun (484338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631010-242)
69 # 3อจ640122-123 TH0118YBVYX6B เจี๊ยบเพชรบูรณ์ + peeengin (484340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
70 # 3อจ640122-125 EB492294777TH natapoln + apiwat4825 (484347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 77%)
71 # 3อจ640122-126 TH0118Y7EB17B tummusic46 + (484349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ณัฐเกล้าพระเครื่อง
พระปิดตาวัดประสาทฯ เนื้อผง(อุดเทียนชัย) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ640122-128 EF691284116TH POPJAZ + ขนมหวาน (484353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
73 # 3อจ640122-130 ED568862991TH pichetfuse + towerboy (484357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
74 # 3อจ640122-131 ED597172923TH พรพระพุทธคุณ + (484307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
modkung55
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

75 # 3อจ640122-132 ED612202956TH tongleehae + มนัสดา (484310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นฉลองอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.ลพบุรี (หมายเลข 313)
76 # 3อจ640122-133 ED594016354TH chuchart-k + jumrust (484314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
77 # 3อจ640122-134 ED545159232TH kit01 + Thanapong36 (484316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี
78 # 3อจ640122-135 ED545159232TH Ake_Collection + (484406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
พระพุทธรูปพระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี (ขนาดสูง 3.5 นิ้ว)
79 # 3อจ640122-137 ED53389940TH mana1 + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (484329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
80 # 3อจ640122-138 ED489578756TH zafari + bestsaney (484335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.เพชรบุรี
81 # 3อจ640122-139 ED518079897TH chatchaik007 + nanin (484339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
82 # 3อจ640122-140 ED618305976TH Chan59 + pomSL (484342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (590915-142)
83 # 3อจ640122-141 ED605212958TH Bull5 + nmakamas (484351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 81%)
84 # 3อจ640122-142 ED523961535TH weerasakterm + กาญจนสินธุ์ (484356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
85 # 3อจ640122-143 ED876325445TH Kate1974 + (484403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คมทัตพรหมเสนะ
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วอาบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
86 # 3อจ640122-144 ED591749951TH mdu34 + pomSL (484418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก) (620412-010)
87 # 3อจ640122-146 ED584374198TH pangjung + Gook38 (484369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง จ.ชัยนาท
88 # 3อจ640122-147 EI999279659TH m-cot + ทรัพย์กำเนิด (484372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม)
89 # 3อจ640122-148 EG946102076TH jompol10 + rossyza4142 (484375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเผาใหม่)
90 # 3อจ640122-149 ED592263503TH เมืองช้าง + เกียรติกังวาน (484378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570423-215)(G 64%)
91 # 3อจ640122-150 ED597974261TH ถั่วพู + patanakarn39 (484414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (561106-119)(G 64%)
92 # 3อจ640122-151 ED521853250TH thanaj + มหามณีจินดา (484311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
93 # 3อจ640122-152 PSP0012478115TH นคราฎ + Bsilp (484313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปากปีกกว้าง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และขัดผิว) (631224-218)(G 76%)

94 # 3อจ640122-153 ED598991544TH คุ้มเสมา + ต่อเจริญนคร (484317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
95 # 3อจ640122-155 ED586144586TH Sergey + ริณดา (484322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
96 # 3อจ640122-156 ED586144586TH joeenok + ริณดา (484325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ640122-157 ED586144586TH น้องปีเตอร์ + ริณดา (484328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังบัว เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชลบุรี
98 # 3อจ640122-158 ED586144586TH วิเศษชัยชาญ + ริณดา (484331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ640122-159 ED572815879TH Manunicon + น้องอิมอิม (484333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
100 # 3อจ640122-160 TH0118Y5E1G8B Mueikim + tone555 (484336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ฉะเชิงเทรา
101 # 3อจ640122-161 ED324874341TH ruamsup + panja (484359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ640122-162 ED324874341TH ruamsup + panja (484362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ640122-163 ED599015934TH sam8793 + พาชนะ (484364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระวิสุทธิเทพ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หนา เนื้อผง ปี 2529 จ.อุทัยธานี
104 # 3อจ640122-164 TH0118Y6V1J1B Tochiro + นานาพระเครื่อง (484417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อขำ วัดปลักไม้ดำ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2466 จ.กำแพงเพชร (590116-002)
105 # 3อจ640122-165 ED489693173TH pornlimk + sunun503 (484412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
106 # 3อจ640123-002 VAIVIT + lekgunner (484424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)(630612-268)
107 # 3อจ640123-003 wirachat + ชัยชนะ56 (484425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (631119-675)
108 # 3อจ640123-004 กายนวลจันทร์ + summitf5 (484520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630912-063)
109 # 3อจ640123-005 Hitlerjugend1935 + (484428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Viraphan711
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์เล็กสองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620822-123) (G 88%)
110 # 3อจ640123-012 PHLOI + microsoft (484436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (640109-218)(G 75%)
111 # 3อจ640123-102 TH0118YG33D9B naykrong + Nong-Oak (484455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (630825-021)(G 64%)
112 # 3อจ640123-103 EH290076589TH apollo12 + pawaris (484461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(630618-704) (G 64%)

113 # 3อจ640123-116 ED491795967TH Banksqweez + bluezone69 (484427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (631130-319)(G 68%)
114 # 3อจ640123-128 PHAK000360976 elite90 + BOMBA (484454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640114-023)
115 # 3อจ640123-131 ED638471249TH Stapornch + num1522 (484438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดโพธิญาณ พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก.. (สภาพใช้และแต่งใบหน้า) (640111-200)
116 # 3อจ640123-135 EF696464534TH ถวัลย์2856 + k_nine (484453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(631126-470)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 ม.ค. 2564 - 08:34 น.] #78307 (19/21)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640106-014 ED560153775TH Goodcobain (482463) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 1อจ640112-021 EI215779693TH tansave (483204) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 1อจ640113-014 TH0118X791F4B Notestudio (483322) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ640113-030 EX550473302TH เก้าตะวัน (483938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640114-004 EG832743545TH Fantasy (483942) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640114-006 ED537856965TH router (483411) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ640114-019 EI481555471TH uthai211 (483453) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ640115-027 TH0118X758Z6B otto3528 (483947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640116-004 ED368077615TH Thredsak (483954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ640118-007 ED567209633TH k9cob (483739) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640118-014 ED533272305TH noi70 (483746) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640119-001 ED575064533TH citynew (483987) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ640119-002 PSP0010991587 james107 (484006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640119-006 ED463443607TH tamthodsaporn (483989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640119-008 ED930936470TH หม่อง (483991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640119-013 ED575046866TH citynew (483916) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ640119-016 ED543917442TH mekin (483920) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 1อจ640119-018 EG412472825TH gunner (483924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640119-022 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 2อจ640126-023
20 # 1อจ640121-030 EH531373071TH mumu99 (484263) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640121-031 EH531373071TH mumu99 (484265) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ640121-032 EH531373071TH mumu99 (484268) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ640121-033 EH531373071TH mumu99 (484216) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640121-034 EH531373071TH mumu99 (484220) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ640121-035 EH531373071TH mumu99 (484225) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ640121-036 EH53137307TH mumu99 (484229) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ640121-037 EH531373071TH mumu99 (484232) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ640121-038 EH531373071TH mumu99 (484237) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ640121-039 EH531373071TH mumu99 (484240) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640113-004 เด็กตลาดใต้ (483211) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640113-021 penggo (483216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640114-021 chuanwong (483433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640114-033 Nicharida (483454) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ640118-001 ya2007 (483777) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ640118-004 ไพรวัลย์ (483780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640118-006 อตกพระเครื่อง (483782) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640118-007 Poonsin (483784) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ640118-008 คุณไวไว (484224) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640118-009 คุณไวไว (484228) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ640118-011 คุณไวไว (484234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
12 # 2อจ640118-012 คุณไวไว (484279) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ640118-013 คุณไวไว (484282) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ640118-014 บรีสพระช่วย (483822) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ640118-018 สามชาย (483825) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ640118-020 กุ้งหวาน (483812) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ640118-022 อรรถพล (483690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ640118-023 kamonsap (483823) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ640118-041 atsmark2 (483773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ640118-043 uudom (483776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640118-044 Sleephome (483827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ640118-046 nco29-48 (483778) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640119-017 นคราฎ (483967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640119-018 Narongchai007 (483968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640119-032 น้องพลอย (483983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640119-034 วณิชออโต้ (483986) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 2อจ640120-005 hunter04 (484127) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
28 # 2อจ640120-006 hunter04 (484128) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
29 # 2อจ640120-014 mut007 (484130) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
30 # 2อจ640121-002 Threerawat (484280) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ640121-003 Threerawat (484277) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ640121-019 ขุนอรรถ (484214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ640121-020 ขุนอรรถ (484217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ640121-022 sakbangbon (484218) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ640121-023 sakbangbon (484221) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ640122-008 midori (484303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
37 # 2อจ640122-009 การันตีพระ (484301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ640122-010 การันตีพระ (484299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ640122-020 การันตีพระ (484297) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640107-157 EH378310502TH chatchai16 + ปืนร้านป้าย (482700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อผงปิดทอง จ.นครปฐม (หน้าตัก 4 นิ้ว/สภาพชำรุดฐานล่างซ้าย)
2 # 3อจ640115-005 PHLOI + Piya1976 (483501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูงหน้ามงคล จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ640115-120 ED586123643TH Jirawat1986 + ริณดา (483503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือบหมอบ จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ640116-108 ED574969277TH poshwises + Paphatball (483620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดปากลัด เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ640116-164 ED423759339TH เมกมาย + เด็กดี (483637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ640118-139 ED586108875TH Mueikim + คูณสตางค์ (483769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดท่ามะเดื่อ
7 # 3อจ640118-153 EI481564632TH Smellwether + ปรเมศวร (483830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อนหลัง ด เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ640118-156 EX567148700TH audy05 + Bophantom (483753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อผงผสมชานหมาก จ.อุดรธานี(G 90%)
9 # 3อจ640119-125 ED463443607TH thanaj + tamthodsaporn (483893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ640119-126 ED463443607TH tommeng + tamthodsaporn (483898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ640119-139 ED578388839TH Pracha40 + องอาจ (483859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม)
12 # 3อจ640119-148 ED583658423TH chatchaik007 + นกแก้ว (483879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ


13 # 3อจ640119-162 TH0118Y04UA5B lekdee + เซียนพละ (483917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน วัดราชบพิธฯ รุ่นปืนแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640119-175 EI999307258TH Pracha40 + ทรัพย์กำเนิด (483930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม)
15 # 3อจ640119-184 ED539492809TH zafari + banky_banky (483928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเงินล้าน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม
16 # 3อจ640119-187 ED597726389TH pawaris + Arunlert69 (483936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (550918-069)
17 # 3อจ640121-002 tikloet + polla (484168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 479)
18 # 3อจ640121-003 พนา25 + ppffarm (484172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 17)(620727-103)
19 # 3อจ640121-004 นันต์กุล + koonnai (484177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางคลาน พิมพ์ข้างอุ เนื้อดิน จ.พิจิตร
20 # 3อจ640121-005 สารัช + coldplay (484179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง
21 # 3อจ640121-006 puttakun666 + coldplay (484284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี(G 66%)
22 # 3อจ640121-007 พระประแดง26 + coldplay (484183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
23 # 3อจ640121-008 ภัคภรวาณิช + ขุนอรรถ (484185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)


24 # 3อจ640121-009 wat26 + ยุทธโจ้ (484192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640121-102 ED612715010TH บรีสพระช่วย + ชินครับ (484167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
26 # 3อจ640121-103 ED560308526TH zafari + thanan0218 (484171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์สองหน้า(ตื้น) เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ640121-105 ED584785967TH chuchart-k + Piyawan (484174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
28 # 3อจ640121-106 EB374486150TH บุญสนองเลย + OKK08 (484180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
29 # 3อจ640121-107 ED619200963TH poshwises + มีพอดี (484187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร พิมพ์เล็กสองหน้า เนื้อชิน
30 # 3อจ640121-108 ED522227155TH น่านน้ำ + ซูโม่ (484189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเงินก้นนวโลหะ ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 428)
31 # 3อจ640121-110 ED601710541TH m-cot + NAPATSADOL (484196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
32 # 3อจ640121-111 ED563976572TH SongkanA + Watchbank (484152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 112)
33 # 3อจ640121-114 ED580546079TH prons + harrypotter (484159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ640121-116 ED591783391TH ichigomomo + PHLOI (484164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (631113-427)(G 86%)
35 # 3อจ640121-117 ED614321885TH kopper + มือปราบตลาดสด (484166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1257)


36 # 3อจ640121-118 ED569976669TH HatPra + BkkChalyThailand (484290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณทวี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครราชสีมา
37 # 3อจ640121-119 ED304271421TH ประวิทย์888 + mingloei (484170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งเก่า เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
38 # 3อจ640121-121 ED5516877556TH Aommd + พาชนะ (484150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย
39 # 3อจ640121-122 TH0118XSRKR7B TONG_NK + suffer (484151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย พิมพ์ใบขี้เหล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม(G 64%)
40 # 3อจ640121-123 ED33953765TH naenaldo + pangjung (484153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง พิมพ์เสมาใหญ่ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท
41 # 3อจ640121-124 ED605022534TH ruamsup + อี๊ดเมืองเลย (484154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640121-125 ED599406881TH ใบเตย + คุณศิระ (484155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 894)
43 # 3อจ640121-126 ED171986765TH pumbcom + ต้อมตราโล่ (484156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
44 # 3อจ640121-128 PTPN000290600 gek1414 + Sogood35 (484160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 463946)
45 # 3อจ640121-129 PTPN000290600 nick1880 + Sogood35 (484289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 12257)
46 # 3อจ640121-130 820715720370 anantand + ชัชพนม (484161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ47 # 3อจ640121-131 TH0118XKGOZ8B bunkkw + pompy (484165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
48 # 3อจ640121-132 ED579350534TH ตุลา26 + TON_TAVEE2012 (484169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) กรอบทอง(G 84%)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
49 # 3อจ640121-133 TH0118XWGG73B Chokwoottichai + (484173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Newnomal
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด)(640107-036)
50 # 3อจ640121-135 ED537864895TH gymnastics + singha_eak (484178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
51 # 3อจ640121-136 GSPZ000041946 tiktik03 + korn88 (484182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพตัดขอบใหม่)(630413-194)
52 # 3อจ640121-137 GSPZ000041946 propra + korn88 (484186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
53 # 3อจ640121-138 EX593149310TH pornlimk + puttakun666 (484188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสยามเทวาธิราช สำนักพุทธเนรมิตประทีปสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 10 นิ้ว)
54 # 3อจ640121-139 ED563967831TH Weraphol + Prince_Pratya (484190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
55 # 3อจ640121-140 TH0118YA92Q3B juipeter + PHAKIN99 (484286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของ จาร ด เล็ก รุ่นนี้/พิมพ์นี้
56 # 3อจ640121-141 TH0118YA92Q3B murbur + PHAKIN99 (484285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ อว. สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด 1/สภาพใช้และหูชำรุด)
57 # 3อจ640121-142 820716658786 Poonsin + ชัชพนม (484195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ


58 # 3อจ640121-143 ED599462795TH perakran + คุณศิระ (484201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
59 # 3อจ640121-144 ED599462795TH pakin1878 + คุณศิระ (484294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ640121-145 ED576095863TH pattarawat19 + OaTaWa (484206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
61 # 3อจ640121-146 ED605121829TH thanaj + dacha07 (484211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธาจาโร หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.เชียงใหม่
62 # 3อจ640121-147 ED559095466TH มีดีพระเครื่อง + dreadlord (484212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
63 # 3อจ640121-148 ED558621506TH หม่อง + ถุงข้าว (484213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2851)
64 # 3อจ640121-149 TH0118XZUX47B arun2515 + Amuletbyk (484283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ตลับทอง(G 83%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
65 # 3อจ640121-151 EX451816615TH อ้อยป่า + Luktarn88 (484198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ640121-152 EG640775080TH ทิวทัศน์ + civilwork (484226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(631224-202) (G 68%)
67 # 3อจ640121-153 ED562028890TH Energy_KDK + ธิตเทพา (484230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
68 # 3อจ640121-156 ED423796875TH เสี่ยเมืองกาญฯ + Manunicon (484244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (540224-165)(G 73%)69 # 3อจ640121-157 ED597157183TH klang_pra + เขยมาบตาพุด (484245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพล้างและแต่งผิว)
70 # 3อจ640121-158 ED594026864TH mntpt + Nhong8776 (484246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ640121-160 RMT000126348 Phanin + hot2523 (484249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชิราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
72 # 3อจ640121-161 EB492310404TH aoudom99 + kookig (484181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
73 # 3อจ640121-162 ED620401790TH อ๋องสาย4 + แจ๊ค_พระเครื่อง (484287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ วชผ. หลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
74 # 3อจ640121-163 ED6144811478TH gunner + หนุมานเชิญธง (484184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์หกตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
75 # 3อจ640121-164 ED583808803TH poshwises + jozaa (484193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์คะแนน เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
76 # 3อจ640121-165 ED583808803TH ChartKT + jozaa (484197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
77 # 3อจ640121-166 ED583808803TH poshwises + jozaa (484199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
78 # 3อจ640121-167 ED554876845TH บอยพระเครื่อง + peaky (484202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นแรก พิมพ์มีลูกกระเดือก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ประจวบคีรีขันธ์
79 # 3อจ640121-168 ED506980826TH thotsaphol4110 + prasan32 (484205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีดตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี80 # 3อจ640121-169 ED591774718TH nonthachai + เก้าบางกอก (484208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ640121-171 LAMB000626723 Syumpu + Tee2019 (484252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดมหาโจร สำนักสงฆ์เขาดินหย่อง เนื้อตะกั่ว ปี 2550 จ.ระยอง (หลวงพ่อสาคร ปลุกเสก)(ขนาด 2.5 นิ้ว)(G 74%)
82 # 3อจ640122-124 เจ๋งลูกพระกาฬ + vorawan2345 (484344) กรอบทอง 1 องค์ ( G 60%)(น้ำหนัก 6.3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 ม.ค. 2564 - 08:38 น.] #78301 (18/21)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640109-006 PBSK000514447 supha (483804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640111-010 EH346221307TH แสงเงินแสงทอง (483808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640112-004 ED568793752TH พิชชากร (483843) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
4 # 1อจ640112-008 ED586202916TH tuchaisuwan01 (483810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640113-005 ED527881695TH Bunjert (483816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ640116-001 ED545359300TH พตภูเก้า (483642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640116-002 EI999279398TH ทรัพย์กำเนิด (483645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ640116-003 ED583039283TH golfsriracha (483648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640116-005 ED537984173TH คิงคอปล่า (483651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640116-006 TUR3000409256 เสืออิบสาทร (483653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640116-007 EH538577692TH ทวนทองสุภาบุญ (483654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ640116-010 ED579753184TH bunkkw (483659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640116-011 RCNC000065603 pradee125 (483627) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ640116-012 ED583631275TH ซูโม่ (483630) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ640116-013 TH0118XANQN9B เซียนบ้านนอก (483636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ640116-014 ED540780918TH Teehatyai (483638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640116-015 TH0118XHQU2B Tarkkyp (483640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640116-017 ED566670194TH viruch2499 (483643) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ640116-018 ED583631540TH ซูโม่ (483677) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
20 # 1อจ640116-019 EW775378387TH jessada6678 (483647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640116-021 ED562033342TH คอปแมน (483670) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ640116-022 EB491367558TH Kreang09 (483678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640118-001 ED571297339TH bamboss (483797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640118-002 EG259399115TH Yok888 (483799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640118-003 SABR000037541 ชอบจัง (483802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ640118-004 EO598747164TH chuanwong (483811) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ640118-005 EO598747164TH chuanwong (483813) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ640118-006 EX477116125TH ต่อแต้ม (483814) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ640118-008 ED567209633TH k9cob (483824) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
30 # 1อจ640118-009 EX586911875TH supasuta1968 (483806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ640118-012 ED544082191TH พิชชากร (483834) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
32 # 1อจ640118-013 ED544082191TH พิชชากร (483839) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
33 # 1อจ640118-015 EH847824381TH AONGKALOY20 (483681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ640118-016 EX458066227TH Ketautomotive (483688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ640118-019 ED602305911TH ภพเมืองสรรค์ (483842) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ640119-007 ED605104560TH ต่อแต้ม (483990) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ640119-017 TH0118Y058M9B ตึ่งนั้ง (483994) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640113-026 ศตกมล (484162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ640114-025 chuanwong (483963) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640114-026 chuanwong (483966) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640114-028 chuanwong (483972) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640116-002 montrito (483665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ640116-005 Teesan1709 (483669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ640116-011 poonpan (483667) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ640118-002 dang29 (483687) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
9 # 2อจ640118-003 dang29 (483771) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
10 # 2อจ640118-027 vee2503 (483775) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ640118-028 vee2503 (483684) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ640118-029 vee2503 (483685) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ640118-030 vee2503 (483686) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ640118-031 vee2503 (483779) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ640118-032 vee2503 (483783) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640118-033 vee2503 (483786) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640118-034 vee2503 (483790) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640118-035 vee2503 (483792) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640118-036 vee2503 (483798) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640118-037 vee2503 (483800) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ640118-038 vee2503 (483682) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ640118-039 vee2503 (483683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ640119-006 chuanwong (483955) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ640119-007 chuanwong (483959) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ640119-008 chuanwong (483961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ640119-012 chuanwong (483978) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ640119-013 chuanwong (483980) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ640119-014 chuanwong (483981) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ640119-025 ThaiWong (483982) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ640119-026 ThaiWong (483949) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ640119-027 ThaiWong (483953) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ640119-028 ThaiWong (483956) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ640119-029 ThaiWong (483958) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ640119-030 ThaiWong (483960) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์

35 # 2อจ640121-009 polla (484271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
36 # 2อจ640121-016 wuth228 (484278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640118-123 EH374035901TH จตุคาม + thongchaideenum (484051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
2 # 3อจ640120-002 murbur + ดิอาโบล (484015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
3 # 3อจ640120-003 guidenaja + sanopporn (484019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ640120-007 พอใจพระ + sanopporn (484027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
5 # 3อจ640120-009 wirachat + ปุ๊ร้อยเอ็ด (484032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว) (631203-222)
6 # 3อจ640120-010 Pech_Muangchon + (484036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pornsak20
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (631103-042)
7 # 3อจ640120-012 บรีสพระช่วย + oldshop (484041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640120-013 wealthy83 + oldshop (484044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
9 # 3อจ640120-014 ninewalk + mut007 (484048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมปรารถนา เนื้อสำริด ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา. (หมายเลข 1941)(630530-328)
10 # 3อจ640120-101 ED599453776TH ชาย2506 + ปักต้นกล้า (484016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630723-068)
11 # 3อจ640120-102 ED613600588TH ks_somsin + Palmkit1997 (484018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)12 # 3อจ640120-104 ED594458581TH somsak2518 + (484023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chuanchai2505
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(610430-003)
13 # 3อจ640120-105 ED503780825TH Smellwether + zerberus (484026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ640120-106 EX586759182TH หิมพานต์มุ่งงาม + tassunoh (484028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
15 # 3อจ640120-107 ED583072179TH Phanin + seed-seed (484031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(631114-134)
16 # 3อจ640120-108 ED586132716TH Retail + ริณดา (484033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดโพธิ์บนขวา)
17 # 3อจ640120-109 ED457775724TH kenshiro2810 + รักษ์นครหลวง (484035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ640120-110 ED598144725TH storm17 + lulytoon (484038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
19 # 3อจ640120-111 ED598144725TH Bull5 + lulytoon (484024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630115-120) (G 75%)
20 # 3อจ640120-113 ED579561215TH murbur + Darkman (484034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640120-114 KBSMP000002295 บรีสพระช่วย + jakruk1984 (484148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640120-115 KBSMP000002295 บรีสพระช่วย + ภิรัต (484037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ23 # 3อจ640120-116 PPDA000401822 อ๋องสาย4 + หมงครุใน (484040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ วชผ. หลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)(631203-214)
24 # 3อจ640120-117 ED518683326TH PHLOI + น้อยหน่า (484042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
25 # 3อจ640120-118 ED5519378481TH amuletfocus + Watermelon (484043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
26 # 3อจ640120-119 TH0118XZSQP5B joeenok + อสูรแดง (484045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
27 # 3อจ640120-120 82071892239 Roma96 + pattarawat19 (484047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
28 # 3อจ640120-122 ED886867446TH นุหนองคาย + kathahutc (484139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) (620417-096)
29 # 3อจ640120-123 ED594664858TH noi70 + prathep (484080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640120-124 ED96646871TH thanaj + เปลือกไม้ (484086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640120-125 ED595436110TH Octtoman + POOSIT (484147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ พิมพ์สามอุ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ640120-126 820719349682 likeit + โชคเจริญ (484089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดพลับ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ640120-127 ED488337153TH Tons2511 + ผมนะเด็กเทพ (484092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง34 # 3อจ640120-128 EB374400318TH เงาะถอดรูป + หม่อง (484098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2313)(631123-308)
35 # 3อจ640120-129 EF691284102TH kenshiro2810 + ขนมหวาน (484101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ640120-131 ED584040932TH Phanin + sur_suk (484049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590130-093)
37 # 3อจ640120-133 ED542955807TH wirachat + viper356 (484054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(630821-108)
38 # 3อจ640120-135 ED490791195TH Pentor09 + beer2126 (484065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ640120-136 ED490791195TH Chiraphat + beer2126 (484069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้)(G 69%)
40 # 3อจ640120-138 ED575285526TH yut157 + หลังเขา30 (484076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ640120-140 ED611906110TH takrit + Lumpum (484081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
42 # 3อจ640120-141 ED611906110TH takrit + Lumpum (484052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
43 # 3อจ640120-142 820711315642 khonwan + mbjung (484059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยหมื่นล้าน เนื้อเงิน ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4)(G 68%)
44 # 3อจ640120-144 ED541978673TH ชยภร2014 + rossyza4142 (484066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ45 # 3อจ640120-145 ED549837314TH chatchaik007 + datyutthaya (484070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย) (630311-392)
46 # 3อจ640120-146 ED598051966TH Hitlerjugend1935 + (484074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฅนบางใหญ่
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (620923-170)(G 85%)
47 # 3อจ640120-147 ED564863360TH PHLOI + BlackWasabi (484078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
48 # 3อจ640120-148 RTHN000164626 jobsuwan + pharnarit (484082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อนาก ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 24.8 กรัม) (591105-015)
49 # 3อจ640120-149 ED612201765TH tockjung + (484087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ดาบนายด่านขุนทด
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
50 # 3อจ640120-150 ED612201765TH WorapongP + (484090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ดาบนายด่านขุนทด
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์สองหน้าศียรแหลม เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี
51 # 3อจ640120-151 ED483337718TH Anoma + armarging (484056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 104 ปีพระอาจารย์ทิม พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม)
52 # 3อจ640120-152 ED563865832TH ninjaykk + pound2007 (484058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดถ้ำเขาเงิน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชุมพร
53 # 3อจ640120-153 ED587084331TH TEE_INTER + bank121 (484063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบาเก็ง หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อสำริด ปี 2542 จ.เพชรบุรี
54 # 3อจ640120-154 ED607429294TH bboyjob142 + maii_amulet (484141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640120-155 ED6071429294TH Ake595 + maii_amulet (484140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
56 # 3อจ640120-156 ED556555906TH artty5959 + Tanadol1969 (484067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
57 # 3อจ640120-157 ED598131633TH Suradech + บ้านสวน22 (484075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
58 # 3อจ640120-158 ED598131633TH sukkasem13 + บ้านสวน22 (484083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 3 นิ้ว)
59 # 3อจ640120-159 EG412472856TH pommaksuwan + gunner (484085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
60 # 3อจ640120-161 ED594683724TH BigCat1959 + prapun_ch (484093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 71%)
61 # 3อจ640120-162 ED594683724TH BankHiWay + prapun_ch (484096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ


62 # 3อจ640120-163 EI352138484TH PHLOI + KandarDao (484099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช พิมพ์ใบมะยม เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
63 # 3อจ640120-164 820707937711 loryinglong + Kittinan (484102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
64 # 3อจ640120-165 ED594042270TH Ponweth + prakit (484103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
65 # 3อจ640120-167 EW447002800TH slaton57 + nooing (484107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง ปี 2505 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
66 # 3อจ640120-168 BKPU000067886 KITTICIVIC + kajell3555 (484108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
67 # 3อจ640120-169 BKPU000067886 บุษกร + kajell3555 (484110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4147)
68 # 3อจ640120-171 ED602638242TH Sololo + ต่อยอด (484050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบุทองคำ เนื้อทองคำ (พระสร้างยุคหลัง)(G 86%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
69 # 3อจ640120-172 MNKP000813799 elite90 + prakit (484053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 60%)
70 # 3อจ640120-173 MNKP000813799 เก๋าด้ง + prakit (484055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
71 # 3อจ640120-174 MNKPOOO813799 Chunnarad + prakit (484057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ640120-175 MNKPOOO813799 Phichit_02 + prakit (484060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ73 # 3อจ640120-176 ED600004865TH ละมุน + Jjiann1979 (484062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 79%)
74 # 3อจ640120-177 TH0118Y54JG1B pui_l + ทวีศักดิ์ (484068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 5 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สกลนคร
75 # 3อจ640120-178 ED574525579TH Gengscorpions + (484071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เที่ยงพุทธคุณ
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิวรมดำ)
76 # 3อจ640120-179 ED574525579TH phubed + เที่ยงพุทธคุณ (484073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 81%)
77 # 3อจ640121-113 เมืองช้าง+jom2523 (484157) กรอบทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนัก 20.2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 ม.ค. 2564 - 08:34 น.] #78297 (17/21)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640106-028 ED567819586TH Aunyamanee (483458) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ640106-029 ED567819586TH Aunyamanee (483461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640108-021 ESLB0000100695 deeclub (483464) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ640109-011 ED496983321TH ratro (483431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640114-003 ED56394274TH หวานเย็น007 (483397) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ640114-005 ED189079846TH Manver (483403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ640114-007 ED536083252TH Kamkiw3839 (483416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ640114-010 ED547634455TH วรรณสินศิริ (483423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640114-011 SMK2000058208 กอล์ฟ-สมหมาย-สุท (483364) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ640114-012 RNYB000126456 Reindeer_kwang (483372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ640114-014 ED442898789TH สอง555 (483386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640114-017 ED566007246TH TECHNOLOG (483455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640114-018 ED585514206TH samanta (483456) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ640115-001 ED598580552TH tangmo123 (483524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640115-002 ED533258140TH noi70 (483527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640115-005 ED562644786TH สยามรุ่งโรจน์ (483534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ640115-006 ED584655905TH noompure (483536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ640115-007 ED582108209TH HS2NAJ (483537) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ640115-008 ED591735921TH nopakk (483540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640115-009 ED533379718TH น้องหมี (483542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640115-011 ED523915779TH tookatun (483565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ640115-012 ED561025075TH บวรศักดิ์ (483523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640115-014 EG403773504TH sai-9ton (483558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ640115-016 ED581265962TH maitree (483528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ640115-017 ED304260551TH mingloei (483531) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
26 # 1อจ640115-019 ED598006043TH ฅนบางใหญ่ (483541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640115-021 ED574319395TH popular_rock (483554) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
28 # 1อจ640115-022 ED483334464TH ตัดเซียน (483539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ640115-024 ED598876739TH num1522 (483562) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ640115-025 ED593408460TH seranee (483563) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
31 # 1อจ640115-028 EX460411830TH NANF16 (483544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ640115-029 ED515637574TH Yuisuper (483547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ640115-030 ED565714574TH mchutith (483549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640113-017 lumpini6655 (483221) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640114-005 WhiteTrash (483468) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640114-006 เฮี้ยงห้าแยก (483353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ640114-007 boonlunch (483361) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ640114-008 niruch (483366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ640114-011 sanpol (483382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640114-014 เทพสมุทร (483389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640114-015 ต่อคู้บอน (483395) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640114-030 banana41 (483425) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640114-037 aumphorn (483375) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ640115-001 wasanpi (483532) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ640115-002 yody18 (483564) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
13 # 2อจ640115-003 Nattapolk (483567) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ640115-007 WAT2019 (483566) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
15 # 2อจ640115-008 prachamp (483545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ640115-009 microsoft (483568) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
17 # 2อจ640115-011 chang (483526) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ640115-012 bangkokpoms (483533) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ640120-004 ฅนบางใหญ่ (484046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640120-016 numomint (484017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ640120-017 การันตีพระ (484135) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
22 # 2อจ640121-005 การันตีพระ (484149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640116-003 มหามนต์ + matee1974 (483579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
2 # 3อจ640116-009 Manunicon + ลอยพยาครุฑ (483588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ เนื้อดิน
3 # 3อจ640116-109 ED538771360TH pr1972 + chaiywutkunarsa (483622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
4 # 3อจ640116-122 EX599780475TH pandp + สิงห์คำรณ (483629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
5 # 3อจ640118-106 ED599419117TH ณัชกิจ + Wnk809 (483702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 86%)
6 # 3อจ640118-130 ED575937899TH isoda + ชายพระเครื่อง (483742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
7 # 3อจ640118-133 EI837343875TH ชาย2506 + pound1972 (483751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นกฐิน 59 เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
8 # 3อจ640118-136 ED586108875TH Mueikim + คูณสตางค์ (483760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.นครปฐม (วัดโคกช้างสร้าง)
9 # 3อจ640118-140 ED482466557TH chuchart-k + thongma (483770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
10 # 3อจ640118-146 EF488919437TH วิเศษชัยชาญ + Koklek (483717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุเก่า พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
11 # 3อจ640118-148 ED598950482TH chatchaik007 + องอาจ (483722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)(G 63%)
12 # 3อจ640118-151 ED31870305TH chatchaik007 + kanlaya48 (483737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 945)(G 92%)
13 # 3อจ640118-154 LTMP000358497 cediato + Benyapa (483741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
14 # 3อจ640118-162 ED56108836TH อะนันตะปัดชะเย + ริณดา (483787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
15 # 3อจ640118-164 ED56108836TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ริณดา (483791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อนวโลหะ(S 8%) ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640118-165 ED56108836TH pairoat + ริณดา (483793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสามหอม กรุวัดช้างค้ำ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่
17 # 3อจ640118-171 ED518387093TH TONG_NK + pharnarit (483745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี

18 # 3อจ640118-177 ED598034591TH montree_eit + fattygirl63 (483756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2546 จ.ระยอง (หมายเลข 387)
19 # 3อจ640118-178 ED578367082TH BUNGHON + joeenok (483759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
20 # 3อจ640119-001 Princi-B + nattasak (483881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
21 # 3อจ640119-002 gek1414 + UDS-35 (483884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางถวายเนตร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และซ่อมส่วนบน) (580724-104)
22 # 3อจ640119-003 jeep777 + วิชามาร (483891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครปฐม (551012-006)
23 # 3อจ640119-004 Pakorn + niphonxxx (484010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (560926-460)
24 # 3อจ640119-005 wirachat + penggo (483892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ(แต่งเก่า) เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(640109-222)
25 # 3อจ640119-006 tiktik03 + ดิอาโบล (483896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
26 # 3อจ640119-007 Inawang + ดิอาโบล (483900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)(G 65%)
27 # 3อจ640119-008 tiktik03 + ดิอาโบล (483902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
28 # 3อจ640119-009 Poonsin + ดิอาโบล (483912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ640119-011 zakII + พรพระพุทธคุณ (483851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631125-032)
30 # 3อจ640119-101 ALP017102558 Satelite + มีคุณ (483858) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
31 # 3อจ640119-103 ED575073447TH waves + eaknaengnoy (483862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สุพรรณบุรี
32 # 3อจ640119-105 ED423796725TH pichetfuse + midnightjojo (483870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเทวสถิตย์ พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 847)
33 # 3อจ640119-106 ED609402161TH poapoa + มาริโอ (484013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(631016-287)
34 # 3อจ640119-107 ED584124368TH pandp + bomtada (483873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640119-108 ED411566910TH elite90 + bestrandom (483876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์ซุ้มชื่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 66%)

36 # 3อจ640119-109 ED561251655TH poshwises + ภิรัต (483878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดเศวตฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ640119-110 EW614718115TH chatahaiuthai + jacks7 (483883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
38 # 3อจ640119-111 EX586916722TH Nongboom + เกียรติกังวาน (484003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แต่งทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
39 # 3อจ640119-112 ED930936523TH yuttokkm + หม่อง (483850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (631130-306)
40 # 3อจ640119-113 ED994397234TH Ball2523 + mommam21 (483852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4 นิ้ว/สภาพใช้) (621223-362)
41 # 3อจ640119-114 EB487702544TH AChen + zong2521 (483856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (580110-059)(G 85%)
42 # 3อจ640119-115 EG277603405TH likeit + ขนมกรุบ (483860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
43 # 3อจ640119-116 EG277603405TH ball_amulet + ขนมกรุบ (483863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ640119-117 ED572175773TH chuchart-k + shyamal (483865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 166)
45 # 3อจ640119-118 OA138754723TH thriphop09 + noy2015 (483868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(G 78%)
46 # 3อจ640119-119 ED590737886TH ตาโขน + เสรีไทย (483871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630207-168)
47 # 3อจ640119-121 ED612702387TH เมืองช้าง + jojo5 (483885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (560823-437)
48 # 3อจ640119-122 EH847862124TH pandp + schan2514 (483886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640119-123 ED532807865TH tonychan + เอพิษณุโลก-99 (484009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
50 # 3อจ640119-124 ED532807865TH psvtheewarat + เอพิษณุโลก-99 (484008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ640119-127 ED612720933TH guidenaja + เต้ทรายขาว (483904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2533 จ.ระยอง
52 # 3อจ640119-128 ED582730064TH อะนันตะปัดชะเย + สัปปะรด (483906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ640119-130 ED563668086TH bluezone69 + jojubkay (483913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ640119-131 ED563668086TH เซียนน้อยหนึ่ง + jojubkay (483846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม

55 # 3อจ640119-132 ED58329521TH Aunyamanee + น้องหมี (483847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (631223-033)
56 # 3อจ640119-133 ED588329821TH korarit + น้องหมี (483848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ640119-134 TH0118XRZ468B ถวัลย์2856 + ปาล์มริมคลอง (483849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่(ตื้น) เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(630626-409)
58 # 3อจ640119-135 ED504465459TH ศิษย์หลวงปู่โต๊ะ1 + akarawoot (484011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
59 # 3อจ640119-137 EX544850322TH zafari + เอกสังวาลย์ (483855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ640119-138 ED578388839TH Pracha40 + องอาจ (483857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
61 # 3อจ640119-140 PHAK000359987 chidchac + BOMBA (483861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640119-141 TH0118XN7JK7B ทรงธรรมบ้านสวน + tone555 (483864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ640119-142 SMLP000426598 chuanchai2505 + phusiam (483867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยล้นฟ้า เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 20)
64 # 3อจ640119-143 EG974402289TH บรีสพระช่วย + Worakits (483869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
65 # 3อจ640119-144 DONM001278674 ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + birdnaja (483872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
66 # 3อจ640119-145 ED583658423TH บารมีธรรม + นกแก้ว (484012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ พระอาจารย์ธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 6381)
67 # 3อจ640119-146 ED583658423TH sugarcane2011 + นกแก้ว (483874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
68 # 3อจ640119-147 ED583658423TH Yuttana27 + นกแก้ว (483877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
69 # 3อจ640119-149 ED583658423TH กุมภาพันธ์ + นกแก้ว (483880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
70 # 3อจ640119-150 ED583658423TH วิเศษชัยชาญ + นกแก้ว (483882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
71 # 3อจ640119-152 ED583658423TH Newnomal + นกแก้ว (483888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
72 # 3อจ640119-153 ED583658423TH ATTORN43 + นกแก้ว (483890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ640119-155 ED583658423TH ChartKT + นกแก้ว (483897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดใน เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)

74 # 3อจ640119-156 ED5836258423TH Watermelon + นกแก้ว (483901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
75 # 3อจ640119-157 ED583658423TH ukaewsasan + นกแก้ว (483903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพรรดิ์ วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640119-158 ED583658423TH พองาม + นกแก้ว (483905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
77 # 3อจ640119-159 SABR000037595 บรีสพระช่วย + ชอบจัง (483907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
78 # 3อจ640119-163 830488739872 Todmuangchon + (483923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pongpan_r
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์
79 # 3อจ640119-164 ED550980091TH booddeej + ษิตท่าข้าม (483925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7083)
80 # 3อจ640119-166 ED523948445TH chatchaik007 + tookatun (483931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์เล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (640107-376)(G 65%)
81 # 3อจ640119-167 ED575038003TH พงษ์ท่าม่วง + Kjohnpat (483935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ640119-168 BBN5000439436TH TAVABUNCHA + เดี่ยว999 (483939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้)
83 # 3อจ640119-169 ED561338691TH bangpunDD + chin99 (483941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และหูชำรุด)
84 # 3อจ640119-171 RTPI000264640 nengyo + champ32 (483919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผงหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
85 # 3อจ640119-172 EX380704653TH ChonChob + Aeychonburi (483921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
86 # 3อจ640119-174 EI999307258TH chaiklang + ทรัพย์กำเนิด (483927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
87 # 3อจ640119-176 SMLS000322098 สปาต้าร์ + hunterdamon (483934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเข่าแคบ เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)(631121-407)
88 # 3อจ640119-177 MNKP000814458 PHLOI + prakit (483937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ640119-178 LTMP000358500 katik + kittikitti (483940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(640108-172)
90 # 3อจ640119-181 EX458084291TH lumpini6655 + Ketautomotive (483918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550628-080)(G 78%)
91 # 3อจ640119-182 TH0118XUVFK2B aluminium + Jeabzaa (484007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นจักรพรรดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 198)
92 # 3อจ640119-183 ED563964398TH mingloei + Watchbank (483922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

93 # 3อจ640119-185 MBC0001221033TH D_bangsan + janenaerong (483932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด จ.เพชรบูรณ์
94 # 3อจ640119-188 ED430692408TH โจ้บางโพ + thanodom (483943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์หูขีด เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
95 # 3อจ640119-189 TH0118XYZVW2B ถวัลย์2856 + ปาล์มริมคลอง (483946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่(ตื้น) เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(630618-566)
96 # 3อจ640119-190 ED518091990TH paoofen789 + nanin (483951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา(G 63%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 ม.ค. 2564 - 08:37 น.] #78294 (16/21)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640113-018 ED504463869TH อุกฤช (483313) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640113-023 ED561319128TH birdbeat (483316) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ640115-033 EX576302044TH chun_lp10 (483911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640105-003 เอกจักร (482356) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 2อจ640113-007 เหน่งบางคู้ (483218) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640113-013 kritmek (483304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640113-020 atthasit (483297) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ640119-003 sinpet (483899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ640119-004 sinpet (483889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 2อจ640119-005 UDS-35 (483895) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
8 # 2อจ640119-035 วณิชออโต้ (483988) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
9 # 2อจ640119-036 วณิชออโต้ (483908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640120-015 การันตีพระ (484014) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640112-101 EH174290285TH lumpini6655 + Benz17 (483147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
2 # 3อจ640113-115 ED463440415TH chatchaik007 + aoy101 (483229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%)
3 # 3อจ640114-001 chaay + schan2514 (483732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
4 # 3อจ640114-129 EI955986494TH pramual + peerapon (483417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชซุ้มเส้นคู่ กรุโรงทอ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
5 # 3อจ640114-152 EI875852573TH NUPOO + schan2514 (483391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
6 # 3อจ640114-162 ED591719481TH jouicepeam + lekdee (483343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
7 # 3อจ640115-011 Pong2515 + หรั่งวัดไตร (483735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว พิมพ์เก้ายอด เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
8 # 3อจ640115-136 ED555936832TH poshwises + หลานตาจวบ (483553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัว หลวงพ่อขำ วัดแก้ว พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ640115-139 ED583622097TH BUNGHON + นกแก้ว (483556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
10 # 3อจ640116-002 Newnomal + matee1974 (483577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
11 # 3อจ640116-113 ED588106002TH พระราม9 + noi70 (483595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640116-115 ED466557458TH เอกจักร + อู๊ดอู๊ด (483597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างกุฏิ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)
13 # 3อจ640116-118 EB487520714TH kimsiam + zong2521 (483602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นลายเซ็น ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
14 # 3อจ640116-125 EH778552561TH art8888 + teaw7 (483639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640116-126 EH778552561TH art8888 + teaw7 (483641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
16 # 3อจ640116-150 NKAM000762991 นครนายก + Tatchapong (483609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
17 # 3อจ640116-157 EI875852600TH roaddog64 + schan2514 (483621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640116-160 ED550970085TH bangkokpoms + ษิตท่าข้าม (483674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าซ้าย)(G 81%)
19 # 3อจ640116-162 830485587794ธ็ สุขสยาม + pongpan_r (483634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดหู)
20 # 3อจ640116-163 ED598016598TH golfkongsak + รอดบางแค (483635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมหูซ้ายพระ)
21 # 3อจ640118-001 psvtheewarat + PIZZi (483691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
22 # 3อจ640118-002 pop2517 + นพรุจพระสวย (483836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ
23 # 3อจ640118-004 tommeng + มหานคร (483699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 62654)
24 # 3อจ640118-005 กลางเมือง + golfj (483833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (520606-126)(G 68%)
25 # 3อจ640118-008 poonsub + tunya32 (483707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 64%)
26 # 3อจ640118-009 หนุ่ยเพชรบุรี + น้าหมี (483712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อแม็กกาไลท์ ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
27 # 3อจ640118-010 LEEYA + Thanakrit31 (483715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพผิวชำรุดจากการใช้สึก)(G 79%)
28 # 3อจ640118-011 chay7 + tak373 (483719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร
29 # 3อจ640118-013 gek1414 + liver139 (483724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว)
30 # 3อจ640118-014 gek1414 + Doitung (483728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ(G 87%)
31 # 3อจ640118-101 ED582118395TH พิชชากร + ต้องนครนายก (483692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดป่าหวาย เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สิงห์บุรี
32 # 3อจ640118-102 ED598026272TH Poonsin + sakbangbon (483693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางประทานพร เนื้อผง
33 # 3อจ640118-104 ED265681158TH virun123 + winai93 (483697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ640118-105 EX518939344TH rattana2511 + chok13 (483700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งแต้เม้ง มูลนิธิหลวงปู่ทิมสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2551 (หมายเลข 490)
35 # 3อจ640118-107 ED583657207TH ชินครับ + ซูโม่ (483706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
36 # 3อจ640118-108 ED583657207TH พรบูรพา + ซูโม่ (483709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวรเวทมุนี ฐานทัพเรือสัตหีบสร้าง เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2556 จ.ชลบุรี (หมายเลข 366)

37 # 3อจ640118-109 ED47891348TH เมืองช้าง + donunun (483711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
38 # 3อจ640118-110 ED588622831TH PHLOI + พูลสุข (483714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดสิงห์ เนื้อชินเงิน จ.ปทุมธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
39 # 3อจ640118-111 EX526834345TH สิชล2526 + บอลปากน้ำ (483840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 70%)
40 # 3อจ640118-113 ALP017102557 lumpini6655 + มีคุณ (483721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงนั่ง วัดตึก เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ640118-114 ED441637699TH Suksawat + mingch (483723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
42 # 3อจ640118-115 TH0118XUWBT3B ภัคภร + Danai33 (483725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อรานมุมบนขวา)
43 # 3อจ640118-117 ED575038025TH พงษ์ท่าม่วง + anirat_m (483733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ640118-118 ED570129714TH chatchaik007 + autto (483736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร รุ่นเสาร์ห้าอจินตรัย เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์
45 # 3อจ640118-119 ED595402629TH nopakk + POOSIT (483740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหล่อ เนื้อตะกั่ว
46 # 3อจ640118-120 ED595402629TH korn88 + POOSIT (483743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดนางชี เนื้อตะกั่ว กรอบทอง(G 78%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ640118-121 ED595402629TH korn88 + POOSIT (483838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640118-122 EX524303870TH change + ษิตท่าข้าม (483710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640118-124 ED551570901TH บรีสพระช่วย + Jibbunny (483844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ (ก้น ๕)
50 # 3อจ640118-125 PHAK000359312 sombatbs + BOMBA (483716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
51 # 3อจ640118-126 ED502258428TH เอกจักร + oukaa (483727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
52 # 3อจ640118-128 820715704222 Chumnui91 + ชัชพนม (483734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อทอง วัดเภตราสุขารมย์ เนื้อชุบทอง ปี 2511 จ.ระยอง
53 # 3อจ640118-129 BN15000210110 jouicepeam + MikePittaya (483738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
54 # 3อจ640118-131 EG853390738TH บ้านกรอบเงิน + pongsakrai (483744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองคำ ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 3/น้ำหนักทอง 2 กรัม)
55 # 3อจ640118-132 ED599703187TH pramual + MrTeeAyutthaya (483748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
56 # 3อจ640118-134 EG122368165TH phoomchai + atsmark2 (483754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
57 # 3อจ640118-135 ED586108875TH เซียนน้อยหนึ่ง + คูณสตางค์ (483757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เนื้อผง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
58 # 3อจ640118-137 ED586108875TH ruamsup + คูณสตางค์ (483764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ640118-138 ED586108875TH Mueikim + คูณสตางค์ (483767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพย้อมสีดำ)
60 # 3อจ640118-141 ED584656865TH อ้วนอุดร + noompure (483698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (590910-113)
61 # 3อจ640118-142 TH0118XK9WM2B scott + หลานย่าโม (483701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
62 # 3อจ640118-143 ED519375750TH aramintra + ลิงน้อยน่ารัก (483705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้และล้างผิว)
63 # 3อจ640118-144 EB492197191TH อะนันตะปัดชะเย + doopradee (483708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
64 # 3อจ640118-149 ED598907277TH Chan59 + teespy (483726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
65 # 3อจ640118-150 ED594040628TH beer2126 + photo_one (483729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน เนื้อชิน
66 # 3อจ640118-152 EI481564632TH fungkajry + ปรเมศวร (483837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ640118-155 ED574248460TH TAVABUNCHA + (483750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้)
68 # 3อจ640118-157 EX567148700TH korn88 + Bophantom (483758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หัวแหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และลงยาชำรุด)(G 62%)
69 # 3อจ640118-158 ED586108836TH Frodojack007 + ริณดา (483763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อชม วัดเขานันทาพาสุภาพ เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.ปราจีนบุรี
70 # 3อจ640118-159 ED586108836TH พิชชากร + ริณดา (483765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
71 # 3อจ640118-160 ED586108836TH พิชชากร + ริณดา (483768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
72 # 3อจ640118-161 ED56108836TH TEE_INTER + ริณดา (483785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบาง กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
73 # 3อจ640118-163 ED56108836TH เอกจักร + ริณดา (483788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
74 # 3อจ640118-166 ED56108836TH korn88 + ริณดา (483794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง
75 # 3อจ640118-168 ED586108836TH zafari + ริณดา (483801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
76 # 3อจ640118-169 ED586108836TH overture17 + ริณดา (483803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พ่อท่านคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.ชุมพร
77 # 3อจ640118-170 ED586108836TH พิชชากร + ริณดา (483805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
78 # 3อจ640118-172 ED518387093TH guidenaja + pharnarit (483747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
79 # 3อจ640118-173 ED567243039TH Chan59 + BankHiWay (483766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ640118-174 EX510332709TH poshwises + GOLFPTM (483749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ชลบุรี
81 # 3อจ640118-175 EH847824381TH sombatbs + AONGKALOY20 (483752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
82 # 3อจ640118-176 ED586130879TH bellic + คูณสตางค์ (483755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
83 # 3อจ640118-179 EW614719028TH Chan59 + jacks7 (483762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
84# 3อจ640119-129 elite90+nouvo (483909) ตลับทอง 1 องค์ ( G 83%)(น้ำหนัก 14.6 กรัม)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 20 ม.ค. 2564 - 08:36 น.] #78285 (15/21)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640107-002 EG573697467TH ธัมปารี_16 (482602) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640104-035 wilairat_22 (482216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ640107-008 nukro09 (482634) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ640108-016 meiteekul (482845) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
4 # 2อจ640108-019 va1111 (482752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
5 # 2อจ640108-032 chonsameak (483439) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ640108-033 chonsameak (483445) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ640108-034 chonsameak (483448) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ640108-035 chonsameak (483429) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ640108-036 chonsameak (483436) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ640108-037 chonsameak (483441) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ640111-017 tanint (483051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640112-017 ดิอาโบล (483150) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ640112-022 serew (483194) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ640113-012 tamo1 (483302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ640113-016 ขุนอรรถ (483208) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640114-009 มีคุณ (483399) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640114-017 sakbangbon (483413) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640114-018 sakbangbon (483421) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640114-019 bkk10250 (483426) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640114-020 bkk10250 (483430) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ640114-036 mut007 (483434) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ640118-017 การันตีพระ (483826) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 2อจ640118-047 การันตีพระ (483835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640118-048 การันตีพระ (483831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640118-049 PHLOI (483689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 2อจ640119-020 การันตีพระ (483845) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640111-119 OA025408008TH กานต์ + เชือกกล้วย (483001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่นแรก พิมพ์หน้าเล็ก ส หางสั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)
2 # 3อจ640111-143 EG777878261TH พรพระพุทธคุณ + phubed (483020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) กรอบทอง(G 68%)
3 # 3อจ640111-148 ED398843355TH พงษ์ดินแดง + ดำบ้านดอน (483033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงเพชรฆาตฤกษ์ จ.นครปฐม
4 # 3อจ640113-131 EX494158615TH eddie + Bophantom (483249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง (ไม่ระบุกรุ)(G 70%)
5 # 3อจ640114-005 Ribon410 + Nicharida (483624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
6 # 3อจ640114-105 PIAS000124535 sooznat + meksonice (483676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 84%)
7 # 3อจ640114-132 ED583650212TH หนึ่งบารมีพระพุทธ + นกแก้ว (483409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และรมผิวใหม่)
8 # 3อจ640114-141 ED534468618TH nhoojoke + ball_amulet (483351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (กรอบทองแดงชุบทอง)
9 # 3อจ640114-172 ED583616794TH Princi-B + นกแก้ว (483369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ640114-179 ED583616794TH m-cot + นกแก้ว (483390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 66%)
11 # 3อจ640116-001 Chatchaijew + นายถนัด (483575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
12 # 3อจ640116-005 jibce + ชาญยุทธ (483582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 90 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 287)
13 # 3อจ640116-006 nuthapol + tanapat05 (483583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2514 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 8160)
14 # 3อจ640116-008 Sinsiampra + ลอยพยาครุฑ (483586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผงว่าน จ.กาญจนบุรี
15 # 3อจ640116-010 Namo85 + nongder (483673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
16 # 3อจ640116-101 EX560061561TH สาวแบงค์ + บอลบาแดง (483610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท) (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม)
17 # 3อจ640116-102 EG469823197TH TONKHAW + น็อตประเวศ (483611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ640116-104 ED575047708TH m-cot + citynew (483613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
19 # 3อจ640116-105 EB487452603TH รักษ์นครหลวง + อนันตรา (483615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640116-106 ED433765166TH aluminium + Suparat_2832 (483680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยหมื่นล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10)(G 66%)
21 # 3อจ640116-107 ED576512445TH พงษ์ท่าม่วง + ppcoin (483617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640116-110 ED586831284TH homnoy + อัญชิสา (483628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นไพลินคาสิโน เนื้อทองแดง ปี 2545 **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ640116-111 ED519376959TH penggo + Watermelon (483591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ640116-112 ED407145650TH mntpt + okdigital (483593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640116-114 ED407145650TH mntpt + okdigital (483596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ640116-116 ED586125635TH atthasit + คูณสตางค์ (483598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (เลข ๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
27 # 3อจ640116-117 ED339533573TH thotsaphol4110 + suchet_w (483600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ640116-119 ED587055701TH zafari + bank121 (483604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขอบชำรุด)
29 # 3อจ640116-120 ED565717995TH Puttawat + mchutith (483606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ640116-121 ED524286615TH ตู๋สาธุ + จอมขมังเวทย์2 (483626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ640116-123 ED232798905TH บรมีหลวงปู่ทวด + คูณแรมโบ้ (483632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์แขนหักศอก เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)
32 # 3อจ640116-124 ED592916766TH Thitima + Palm999 (483633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)(G 70%)
33 # 3อจ640116-127 ED426988463TH My_December + suthee069 (483644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
34 # 3อจ640116-128 ED463440407TH yuanyuan4618 + aoy101 (483646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง(G 85%)
35 # 3อจ640116-129 ED559725927TH chuanchai2505 + Thidthai (483649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์เทียนคู่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
36 # 3อจ640116-130 ED522241421TH aeksitk + ซูโม่ (483675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 5283/หน้าตัก 5 นิ้ว)

37 # 3อจ640116-131 EF488848174TH แค่นี้ก็พอ + ซูโม่ (483672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
38 # 3อจ640116-132 EF488848174TH กระต่าย + ซูโม่ (483652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน เนื้อเงิน ปี 2519 กรอบทอง(G 66%)
39 # 3อจ640116-135 ED549716280TH มงคลตลอดกาล + (483658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maibangsai
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
40 # 3อจ640116-136 ED541989945TH likeit + KohMeaklong (483661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ640116-137 ED586125445TH เชลล์ไทย + ริณดา (483662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
42 # 3อจ640116-138 ED586125445TH kenshiro2810 + ริณดา (483664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนและฐานล่างซ้าย)
43 # 3อจ640116-139 ED586125445TH ชัยบางแค + ริณดา (483666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเย วัดโบสถ์ ปี 2467
44 # 3อจ640116-140 ED586125445TH shansatran + ริณดา (483668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพปิดทองใหม่)
45 # 3อจ640116-141 ED586125445TH Tochiro + ริณดา (483590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดขอบบนขวา)
46 # 3อจ640116-142 ED586125445TH Frodojack007 + ริณดา (483592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 8 นิ้ว) **ไม่ระบุที่สร้าง
47 # 3อจ640116-143 ED586125445TH vitaya + ริณดา (483594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์กรัก วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
48 # 3อจ640116-144 ED586125445TH vitaya + ริณดา (483599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2434 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
49 # 3อจ640116-145 ED590306625TH nop-cz + ช่างณัฐ (483601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
50 # 3อจ640116-146 ED297870008TH Rathprasert3835 + (483603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มโนรมย์4
รูปเหมือนบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 490/ขนาดสูง 9 นิ้ว)
51 # 3อจ640116-148 ED511098622TH วิเศษชัยชาญ + chin99 (483607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
52 # 3อจ640116-149 EG421023731TH nopakk + วัฒน์พะเยา (483608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
53 # 3อจ640116-151 NKAM000762991 Aunyamanee + Tatchapong (483612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ640116-155 EX547557373TH APICHETTB + ประพฤทธิ์ (483618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหริภุญชัย วัดหริภุญชัยฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ลำพูน
55 # 3อจ640116-156 EX547557373TH Srilogchon + ประพฤทธิ์ (483619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พิจิตร

56 # 3อจ640116-158 ED518076065TH นัทปทุม + nanin (483623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ640116-159 KBSMP000002201 พ่อมด + jakruk1984 (483625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640116-161 ED518076051TH INNO-GOLF + nanin (483631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 58%)
59 # 3อจ640118-003 jarunphant + อตกพระเครื่อง (483695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว) (611112-128)
60 # 3อจ640118-006 Hitlerjugend1935 + (483703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บรีสพระช่วย
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (640112-032)(G 73%)
61 # 3อจ640118-007 pakarapo + luangtajunior (483704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 158)(600513-048)
62 # 3อจ640118-012 artty5959 + samartw (483720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง) (631112-138)(G 83%)
63 # 3อจ640118-145 ED58055583TH wirachat + panupong30 (483713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(621005-055)
64# 3อจ640118-103 สายซวง+แก้วตะวัน (483696) กรอบทอง 1 องค์ ( G 67%)(น้ำหนัก 4.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 ม.ค. 2564 - 08:38 น.] #78279 (14/21)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640104-005 TH0118VNQTT8B Kaweepong (482196) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640107-014 ED549743815TH bunhave (482725) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
3 # 1อจ640107-017 ED537828350TH thatcharit (482711) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ640107-019 EG153833445TH pradrem (482623) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ640108-004 ED396048867TH วัชรชัย (482808) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640108-007 EX615797300TH chay7 (482815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640108-008 ED558889734TH องอาจ (482842) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640108-015 ED568758486TH PHLOI (482844) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640108-018 TH0118WSQBS7B ท่านหลวง (482740) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
10 # 1อจ640109-004 ED578325105TH pandp (482910) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ640109-009 ED583013065TH golfsriracha (482943) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640109-013 EH339110141TH ผู้นำพล (482901) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640109-014 ED558940005TH rangsan9557 (482904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640109-021 ED171982931TH Nadtakan (482912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640112-019 EH333335654TH Suradech (483187) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
16 # 1อจ640112-023 ED568792791TH PHLOI (483206) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640113-006 PNAM000730948 papayapunny (483235) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640104-020 พิชย์ภัสสร (482737) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ640105-013 คานธี (482360) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640105-024 คุณไวไว (482613) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640106-003 legallaw (482461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ640108-002 Kittisaktnd (482788) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ640108-008 vee2503 (482812) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ640108-020 civilweerapon (482820) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640108-021 nat101 (482833) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640108-022 nat101 (482742) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640109-007 มองดู (482921) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640109-010 chanapai (482903) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ640111-014 pramual (482974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640111-025 aimmyzaa (483027) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ640112-004 aniwat2499 (483203) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ640113-005 kui60 (483294) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ640113-010 อุบาสก11 (483298) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ640116-003 การันตีพระ (483576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ640116-004 การันตีพระ (483578) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ640116-007 การันตีพระ (483580) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
20 # 2อจ640116-008 การันตีพระ (483585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640116-009 การันตีพระ (483587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640116-010 การันตีพระ (483589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631222-132 ED510852063TH pornlimk + ชัยมุกดาหาร (481676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.สุรินทร์ (หน้าตัก 3.2 นิ้ว)
2 # 3อจ631224-117 EH899556941TH toutsakorn + visit2529 (482285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด รุ่น 90 ปี เนื้อทองเหลือง จ.บุรีรัมย์ (หมายเลข 148/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
3 # 3อจ640105-004 Swaha + thammarod (482394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อหีต วัดเผียน รุ่นแรก เนื้อผงว่าน ปี 2528 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุด)
4 # 3อจ640105-117 TH0118W61E00B apichartploysai + preeyawat (482410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดลางปะกอก เนื้อผง(เทา) จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ640105-142 ED537557008TH bughumbeer + ชัชพนม (482370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ระยอง
6 # 3อจ640106-104 TH0118WMZTR8B ณัชกิจ + sบางนา (482501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ640107-164 ED541358272TH thonglor + Best16 (482652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อสำริด ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
8 # 3อจ640108-143 ESLB000100695 กิตติพงศ์ + deeclub (482789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไหว้ครู จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ640111-136 ED583617171TH jitnobnom + ซูโม่ (482996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 89%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ640112-004 gek1414 + หนึ่งบารมีพระพุทธ (483095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(530915-047)
11 # 3อจ640112-007 chaykob + serew (483106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์นางแขนอ่อน เนื้อดิน ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องจาร ด ตัวเล็กรุ่นนี้
12 # 3อจ640112-008 pcha429 + serew (483110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์นางแขนอ่อน เนื้อดิน ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องจาร ด ตัวเล็กรุ่นนี้
13 # 3อจ640112-012 Satelite + cabzaa (483123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่วปิดทอง จ.ลำพูน
14 # 3อจ640112-107 ED563837615TH อะนันตะปัดชะเย + pound2007 (483174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อตุด วัดคูหาสวรรค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง
15 # 3อจ640112-162 ED522222793TH Princi-B + ซูโม่ (483093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 62%)
16 # 3อจ640112-167 ED522222793TH Yuttana27 + ซูโม่ (483113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี
17 # 3อจ640113-104 EI999279248TH Musashi + ทรัพย์กำเนิด (483267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นไพลินคาสิโน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

18 # 3อจ640113-108 ED554861829TH poshwises + Bobber1979 (483284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
19 # 3อจ640113-113 ED498137015TH walrawut + บอยพระเครื่อง (483223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่าสวน วัดนาอุดม พิมพ์ตาเป๊ก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี
20 # 3อจ640113-121 ED591715476TH Manunicon + (483222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)
21 # 3อจ640113-132 SPRA000275079 ณัชกิจ + jibce (483320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรอบทอง(G 65%)
22 # 3อจ640113-134 EH261055184TH Chan59 + kornya (483256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน พิมพ์กลาง เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
23 # 3อจ640114-006 yuthachai + PTTproforma (483332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานหูช้าง วัดเหนือ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
24 # 3อจ640114-009 pornlimk + ยุทธโจ้ (483337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.พิจิตร (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
25 # 3อจ640114-107 ED546051210TH khom66 + weddy (483334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
26 # 3อจ640114-118 TH0118WRA6K5B kanbetter54 + Preecha_71 (483370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ640114-122 ED583631774TH neung2426 + ต่ออ่างศิลา (483469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง
28 # 3อจ640114-131 ED583650212TH poshwises + นกแก้ว (483405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640114-145 TH0118XJ0JK3B chatchaik007 + phoenix80 (483363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ640114-149 ED463441314TH golfgamefame + (483379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tamthodsaporn
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
31 # 3อจ640114-154 TH0118X6UA88B nongder + naratip_19 (483398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ640114-163 EX510666477TH thanagrit + peaky (483345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคันธารราษฎร์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
33 # 3อจ640115-001 pangjung + โพธาราม (483476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์ วัดหูกวาง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(620914-180) (G 70%)
34 # 3อจ640115-003 DaIrOz + Kapongdotcom (483491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640115-004 เก้ากนก + kamonsap (483495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา
36 # 3อจ640115-007 zebastian + โจ้บางโพ (483508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี.. (สภาพแต่งผิวรมดำ) (631119-266)(G 77%)

37 # 3อจ640115-008 น้องอิมอิม + coldplay (483511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
38 # 3อจ640115-009 PHLOI + numomint (483516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(G 67%)
39 # 3อจ640115-010 tiktik03 + penggo (483573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ.. (หลังตรายาง)(631219-196)
40 # 3อจ640115-012 nop-cz + Viraphan711 (483519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง(เทา) จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ640115-102 EI875852595TH poshwises + schan2514 (483475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640115-103 ED448260399TH ฐิตวังโส + kopper (483477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1189)(611115-064)
43 # 3อจ640115-104 ED592703806TH LUCKY411 + ญาญ่าซัง (483478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 61%)
44 # 3อจ640115-105 EX599928432TH กาละแม + matee1974 (483479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)
45 # 3อจ640115-106 EX599928432TH มหามนต์ + matee1974 (483572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพชำรุดขอบบน)
46 # 3อจ640115-107 EB480420357TH หม่อง + วิชญ์ดุลยวัต (483481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1563)
47 # 3อจ640115-108 ED533378709TH ผู้นำพล + liklyprathai (483483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
48 # 3อจ640115-109 EH378260029TH khrawsadid + somsak2518 (483485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์(G 91%)
49 # 3อจ640115-110 EF445361570TH thanaj + teenlay (483488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ640115-111 ED484026076TH thanaj + nongder (483480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
51 # 3อจ640115-112 EG767008155TH chutty + pandp (483482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบมะยม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(510825-038)(G 75%)
52 # 3อจ640115-113 ED583632531TH แขกกำแพง + ต่ออ่างศิลา (483484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ640115-114 ED586123855TH bongbiab + คูณสตางค์ (483487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา
54 # 3อจ640115-115 ED595704045TH Suvat_dee + นิวเอกชัย (483490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น(นิยม) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640115-116 ED586123643TH HopeMan + ริณดา (483492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท

56 # 3อจ640115-117 ED586123643TH Retail + ริณดา (483494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
57 # 3อจ640115-118 ED586123643TH poshwises + ริณดา (483497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี
58 # 3อจ640115-119 ED586123643TH tekapol + ริณดา (483500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
59 # 3อจ640115-121 ED519374493TH Poonsin + Watermelon (483493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
60 # 3อจ640115-122 ED563681238TH pandp + เก้ากนก (483498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเวฬุราชิณ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ640115-123 ED144580301TH thanaj + หลิงศรีประจันต์ (483502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640115-124 ED57262851TH zakII + Tawee888 (483506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (630826-344)
63 # 3อจ640115-125 TUR3000406751 Namchai + เด็กตรอกจันทน์ (483509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะขอบเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 81)
64 # 3อจ640115-126 TUR3000406751 Namchai + เด็กตรอกจันทน์ (483512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะขอบทองหน้าเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 57)
65 # 3อจ640115-127 66850232262671 บรมีหลวงปู่ทวด + โบตั้ม (483515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อรวย วัดท่าเรือแกลง เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.ระยอง (หน้าตัก 8 นิ้ว)
66 # 3อจ640115-128 ED525473929TH Koy2526 + nonsiam1995 (483570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง(ดำ) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
67 # 3อจ640115-129 ED5086064310TH madeowsri + loryinglong (483521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมตะกั่ว)
68 # 3อจ640115-130 ED576054719TH dod18 + navy2525 (483522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมผิวใหม่)
69 # 3อจ640115-131 TH0118XOQBY4B ศรีเมืองระยอง + แสงพระใหม่ (483543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 60%)
70 # 3อจ640115-132 ED570398662TH chai77 + lulytoon (483546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630709-024) (G 79%)
71 # 3อจ640115-133 ED572806903TH กานต์13 + น้องอิมอิม (483548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
72 # 3อจ640115-134 ED444982405TH lungwut + sukkasem13 (483550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 521)(G 62%)
73 # 3อจ640115-135 ED426987967TH เมืองช้าง + jamesza (483551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปื 2524 จ.ปัตตานี
74 # 3อจ640115-137 ED555936832TH kit01 + หลานตาจวบ (483569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทอง วัดราชโยธา เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(631219-245)

75 # 3อจ640115-138 ED518082012TH เซียนน้อยหนึ่ง + artliver (483555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 ประเทศพม่า
76 # 3อจ640115-140 ED534489388TH พชรพลอโศกจินดา + กบอตก (483557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 73)
77 # 3อจ640115-141 ED490766479TH schorlanz + beer2126 (483571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 63%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 63%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
78 # 3อจ640115-142 ED490766479TH parichat + beer2126 (483489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
79 # 3อจ640115-143 820696579975 chuchart-k + srikriangkrai (483496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
80 # 3อจ640115-144 ED583622145TH เมืองช้าง + เสือสมิง (483499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 80%)
81 # 3อจ640115-145 ED477579114TH aluminium + NuttyChan (483574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพุทธอรหันต์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 4)
82 # 3อจ640115-146 820696581784 pramual + srikriangkrai (483504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570612-138)
83 # 3อจ640115-147 ED464073845TH บรมีหลวงปู่ทวด + หมูอู๊ด (483510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพย้อมสีดำ)
84 # 3อจ640115-148 ED464073854TH poshwises + หมูอู๊ด (483514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์มารวิชัย เนื้อผง(ดำ) ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี
85 # 3อจ640115-149 EX460411830TH korn88 + NANF16 (483517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ640115-150 ED515637574TH songklod + Yuisuper (483518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
87 # 3อจ640115-151 ED527723258TH Songpol_cg + ansaldo (483507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
88 # 3อจ640115-152 ED565714574TH Poonsin + mchutith (483513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
89 # 3อจ640116-004 Golf2424 + Deethongtong (483581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน+ทอง) (620809-091)
90 # 3อจ640116-007 magicpost + pramoht (483584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี (570515-109)
91 # 3อจ640116-154 ED488879976TH เทพเจ้าเห้งเจีย + ศักดิ์นรินทร์ (483616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(630702-161)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 ม.ค. 2564 - 08:38 น.] #78273 (13/21)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631218-005 EO598135799TH num1522 (481445) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ640105-014 EG623341389TH ปืนใหญ่ (482364) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ640107-012 ED564514302TH paoofen789 (483011) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ640111-001 BKPU000067068 kajell3555 (483048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640111-002 LKAE000320750 Benyapa (483049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ640111-004 TH0118X36136B apiwat4825 (483052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640111-005 ED543768712TH supanutk (483054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640111-007 ED485881220TH สายอีสาน (483057) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640111-008 ED554860032TH ottowa (482973) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ640111-009 ED533263618TH noi70 (482975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ640111-012 EX590759419TH print (482977) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640112-001 ED570123257TH นราทัศน์ (483163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640112-002 ED571249293TH bamboss (483166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640112-003 ED583033833TH ขุมทรัพย์บูรพา (483168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640112-006 TH0118XAHX28B thanapipat (483170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ640112-007 REKB000084408 ตะกรุดโทน (483201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640112-009 RRNY000137533 techinmonpan (483172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640112-010 ED564415260TH natapoln (483178) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 1อจ640112-012 ED432273868TH pumbcom (483191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640112-013 820683259152 คนท้องทุ่ง (483192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ640112-014 ED544051526TH พิชชากร (483082) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ640112-015 THO118WYUN48B Jobbie409 (483195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640112-018 EH333335654TH Suradech (483183) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ640112-020 EH333335654TH Suradech (483193) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ640112-022 ED567612207TH ขุนพลโต (483164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ640113-001 EF683427161TH ทัดเทียม (483224) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 1อจ640113-002 ED482463388TH thongma (483226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ640113-003 ED548627637TH อาดัม (483228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ640113-004 ED587043252TH suparerk (483230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ640113-007 ED591717295TH PHLOI (483241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ640113-008 ED547671245TH rooms_studio (483244) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ640113-009 TH0118XEJGX8B Reindeer_kwang (483248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ640113-010 ED583331908TH Todlek168 (483253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ640113-011 ED550199795TH suwichai (483287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ640113-021 ED551543353TH ChonChob (483299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ640113-022 ED551543353TH ChonChob (483301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ640113-025 TH0118WSV2V1B Marksiam007 (483303) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 1อจ640113-026 ED527734247TH burabha (483306) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
39 # 1อจ640113-027 ED448258130TH หนองซอ (483308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ640113-028 ED411420027TH narong54 (483309) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ640113-029 ED537852155TH thatcharit (483310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 1อจ640113-031 ED419789453TH kanlaya48 (483291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631225-013 boomboys (482148) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ631225-014 boomboys (482152) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640107-010 jung70 (483030) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ640111-001 ราชสีห์ (483056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ640111-002 ราชสีห์ (482963) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ640111-003 สยามเมืองยิ้ม (482965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ640111-005 somrut (482967) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ640111-009 มองดู (483059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640111-016 tanint (483050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640111-019 GOD_FATHER (483053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640111-023 Chaiwat27 (483025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640112-003 naweena (483143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640112-018 หนุ่มธนบุรี (483157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ640112-020 สุทัสสา (483160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640112-023 b_wor (483185) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640112-025 sombat009 (483184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ640112-026 nuttakrit (483186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ640112-027 ยุทธภีม (483188) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ640112-029 nuttakrit (483189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ640113-003 komkit2530 (483293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640113-008 tamo1 (483295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640113-009 tamo1 (483296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640113-011 SRISUNGWON (483300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640113-019 เจริญพร (483305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640113-022 tamo1 (483278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ640113-023 tamo1 (483281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ640113-024 tamo1 (483282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ640115-005 การันตีพระ (483473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640115-013 การันตีพระ (483474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631212-006 jacker + sanopporn (480900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบัวรอบ วัดสุทัศนฯ รุ่นนายควง อภัยวงศ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
2 # 3อจ640104-015 thanaj + art_0307 (482951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510-2514 จ.เพชรบุรี
3 # 3อจ640107-006 pokok27 + นคราฎ (482650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง(ชะลูด) เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้หักซ่อมกลางองค์และส่วนบน)
4 # 3อจ640109-104 RI161480643TH อภิชโย + ต่อยอด (482890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม เนื้อผง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640109-116 ED535661246TH dreamsconner + ตะแคงขวด (482878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ640109-123 ED575314681TH pramual + แอ๊ดป่าซาง (482929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระภูไท พิมพ์ห้าพระองค์ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ640109-137 ED533054708TH Thanaphu9 + งดงาม (482886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640111-128 ED579424047TH Syumpu + ชินครับ (483045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณเงินล้านกูให้สร้าง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
9 # 3อจ640111-138 EH026525725TH ukaewsasan + KID_2 (483000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโพธิ์ศรีเหนือ รุ่นชนะมาร 59 พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2559 จ.อุบลราชธานี
10 # 3อจ640112-120 TH0118X6HR18B murbur + เชน3536 (483111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดเลา เนื้อนวโลหะ ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (อาจารย์ไสวสร้าง)
11 # 3อจ640112-137 EG283159623TH sutin_boons + นู๋โอปอ (483173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกำแพง กรุดาวเสด็จ พิมพ์ยี่สิบสองพระองค์ เนื้อดิน จ.สระบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ640114-002 nopakk + มีคุณ (483325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร(G 77%)
13 # 3อจ640114-003 โจ้บางโพ + บรีสพระช่วย (483327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (570811-030)(G 67%)
14 # 3อจ640114-004 mapaul + ต่อคู้บอน (483467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจ้าสัว 99 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 28)
15 # 3อจ640114-007 legallaw + PTTproforma (483333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 64%)
16 # 3อจ640114-008 topkoo + tong0259 (483335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
17 # 3อจ640114-101 EH223077119TH Musashi + sutidas (483323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(ป๋า) วัดพระเชตุพนฯ รุ่นชาวสุพรรณสมโภช เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640114-102 MNKP000812930 ตึ่งนั้ง + prakit (483326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640114-103 MNKP000312930 แฮปรามคำแหง + prakit (483328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
20 # 3อจ640114-104 MNKP000812930 Chokwoottichai + prakit (483330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640114-106 EH847831949TH Chokwoottichai + (483331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
schan2514
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640114-108 ED533494188TH wichuda21 + ล้มมวย (483466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
23 # 3อจ640114-109 EG974402125TH ChartKT + Worakits (483338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ640114-110 ED319882844TH p_awest + วราวุธ (483339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 81%)
25 # 3อจ640114-111 EH350542342TH cat44 + วัฒน์พระเครื่อง (483465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพซ่อมขอบบนซ้าย)
26 # 3อจ640114-112 EG320833718TH tommeng + Thantharat (483342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 493403)
27 # 3อจ640114-113 EO598861178TH zebastian + oudood (483348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
28 # 3อจ640114-114 ED189079846TH tunvacom + Manver (483470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์ยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)(G 86%)
29 # 3อจ640114-115 ED508146597TH กำธรนคร + ppffarm (483350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสรงน้ำ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (630808-110)(G 64%)
30 # 3อจ640114-116 ED568179147TH BigCat1959 + nirun6929 (483462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (630620-077)
31 # 3อจ640114-117 ED594002960TH major + photo_one (483365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
32 # 3อจ640114-120 ED519374502TH คิงคอปล่า + Watermelon (483374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโคนสมอ หลวงพ่อยุ้ย วัดเปร็งราษฏรบำรุง จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
33 # 3อจ640114-121 EG420981626TH ruamsup + (483388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ640114-123 ED523898395TH lertsak + k0281 (483393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสุโขทัยไตรมิตร หลวงพ่อทองคำ วัดไตรวิทยาราม รุ่นสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เนื้อทองคำ 80 % ปี 2558 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 66/น้ำหนักทอง 6.6 กรัม)
35 # 3อจ640114-124 ED547634455TH เซียนน้อยหนึ่ง + วรรณสินศิริ (483463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 90%)
36 # 3อจ640114-125 ED575521468TH Exdesign + สามัญชน (483400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 เนื้อไม้สัก ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2994/ขนาดสูง 9 นิ้ว)

37 # 3อจ640114-126 ED563680127TH เจตจันทร์ + Prakor (483406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 82%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
38 # 3อจ640114-127 ED279244183TH thi3790 + นิรมิต (483408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)(631126-419) (G 76%)
39 # 3อจ640114-128 RH023122271TH boss15 + yongyot (483412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญบาตรน้ำมนต์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (หมายเลข 2593/วัดซับลำใยสร้าง)
40 # 3อจ640114-130 ED583650212TH อะนันตะปัดชะเย + นกแก้ว (483419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ640114-133 ED583650212TH ลูกแม่จัน + นกแก้ว (483414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
42 # 3อจ640114-134 ED583650212TH sumateass + นกแก้ว (483420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640114-135 ED583650212TH tummusic46 + นกแก้ว (483424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุ เนื้อชินเขียว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ640114-136 EG324279415TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + tony42 (483428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นคราบสนิม)
45 # 3อจ640114-137 EG324279415TH final246 + tony42 (483432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
46 # 3อจ640114-138 EG324279415TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + tony42 (483435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)
47 # 3อจ640114-139 EG388939840TH pukkakub + Thanapong36 (483438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี(G 78%)
48 # 3อจ640114-140 EH290076473TH sitthawee + pawaris (483442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบาง กรุวัดพระคงฤๅษี เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย) (630724-486)(G 66%)
49 # 3อจ640114-142 SSRA000172713 Kittisaktnd + cellamic (483355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ประภามณฑล เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ640114-143 ED071645300TH Rathprasert3835 + (483357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vicheanammy
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
51 # 3อจ640114-144 TH0118XJ0JK3B m-cot + phoenix80 (483359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
52 # 3อจ640114-146 ED585416637TH ตี๋แสนภู + 1110444 (483367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และล้างผิว)(G 81%)
53 # 3อจ640114-147 820694606944 sutee + โชคเจริญ (483371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ รุ่นพระอาจารย์ชุม จ.พิจิตร
54 # 3อจ640114-148 EX586740107TH ต่อ_ถนนตก + บีศรีวิชัย (483376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระบรมธาตุ รุ่นสองแผ่นดิน พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 185/น้ำหนักทอง 3.3 กรัม)
55 # 3อจ640114-150 ED546050639TH Pawatn + toymlt (483460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 67%)

56 # 3อจ640114-151 PSP0012255683 tekapol + Chai5949 (483387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์พระประธาน เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
57 # 3อจ640114-153 SNB2000403130 psvtheewarat + หนึ่งตะวันนา (483396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
58 # 3อจ640114-155 RMKC000080938 piyaphum + วรรณปะโก (483459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 33)
59 # 3อจ640114-156 ED551197756TH sitthawee + ชัยนเรศ (483402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุดอนลาน จ.สุโขทัย
60 # 3อจ640114-157 820696574854 พรพระพุทธคุณ + (483407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
srikriangkrai
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
61 # 3อจ640114-158 TNSL000152535 Buncha + papayapunny (483410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ วัดเทพราช รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงพ่อดิ่ง ปลุกเสก/สภาพล้างผิว)
62 # 3อจ640114-159 ED585514206TH ทองครับ + samanta (483415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631029-017)
63 # 3อจ640114-160 LTMP000358041 ประทีป + Benyapa (483422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกนิมิต วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2517 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
64 # 3อจ640114-161 ED555589015TH naenaldo + modkung55 (483341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
65 # 3อจ640114-164 EI87508504TH Mueikim + endzone (483349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครปฐม.. (631204-221)
66 # 3อจ640114-165 EG403772146TH กุ้งพระบาท + แซนวิช (483352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
67 # 3อจ640114-166 EG403772146TH m-cot + แซนวิช (483354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
68 # 3อจ640114-167 ED583616794TH ตะพาบ + นกแก้ว (483356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่ง ภปร. รุ่น 50 ปี ธรรมศาสตร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ ภปร. รุ่น 50 ปี ธรรมศาสตร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
69 # 3อจ640114-168 ED583616794TH ชอบจัง + นกแก้ว (483358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุอัมพวา เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640114-169 ED583616794TH พงษ์ท่าม่วง + นกแก้ว (483360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
71 # 3อจ640114-170 ED583616794TH topkoo + นกแก้ว (483362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
72 # 3อจ640114-171 ED58361694TH Retail + นกแก้ว (483368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินตะกั่ว จ.ลพบุรี
73 # 3อจ640114-173 ED583616794TH พอใจพระ + นกแก้ว (483373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
74 # 3อจ640114-174 ED583616794TH ลูกแม่จัน + นกแก้ว (483377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้ายขวา)
75 # 3อจ640114-175 ED583616794TH pornpipat + นกแก้ว (483378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 98%)
76 # 3อจ640114-176 ED583616794TH guidenaja + นกแก้ว (483380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
77 # 3อจ640114-177 ED583616794TH พระประแดง26 + นกแก้ว (483383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ640114-178 ED583616794TH nirun4 + นกแก้ว (483385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
79 # 3อจ640114-180 ED583616794TH punyapat + นกแก้ว (483394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์(G 60%)
80 # 3อจ640114-181 ED583616794TH tang160946 + นกแก้ว (483447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 68%)
81 # 3อจ640114-182 ED583616794TH สปาต้าร์ + นกแก้ว (483451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม(G 60%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 ม.ค. 2564 - 08:36 น.] #78229 (12/21)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631212-006 66850222770523 โบตั้ม (481496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ640106-003 ED969551784TH newkid (482918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640106-008 EG559138855TH Mahamonkkol888 (482920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640106-010 ED557019419TH router (482575) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 1อจ640106-019 ED585400393TH ethos (482922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640108-003 ED293490211TH สระหลวง (482806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640108-005 EI444248137TH akecrma (482751) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640108-011 ED544035744TH tongjoy (482843) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
9 # 1อจ640108-020 LKAE000320206 kittikitti (482839) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640109-003 ED564057151TH คุณศิระ (482860) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ640109-005 ED561607169TH toyotachi (482914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640109-007 RPLD000139343 เอวา64 (482955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640109-008 ED477571230TH ไข่มุข (482917) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ640109-010 ED474696037TH บุญพระเครื่อง (482924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640109-012 ED423034935TH tubtim77 (482946) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640109-015 ED504470286TH bomtada (482906) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ640109-016 ED496817355TH Preecha_K (482907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ640109-019 ED215254537TH INVISIBLE (482957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640109-020 ED484024720TH nongder (482911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640109-022 ED527408450TH เอ็มซีเค (482915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640109-023 ED537756984TH เด็กใหม่ (482916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640109-024 ED183050402TH yayara (482949) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
23 # 1อจ640111-011 EX590759419TH print (482960) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640112-016 ED558393313TH seranee (483196) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ640112-017 EH333335654TH Suradech (483199) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640114-009 ED560482272TH ไลอ้อนเรด (483418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631224-011 เอลำลูกกา (481999) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
2 # 2อจ631225-011 assawin (482735) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
3 # 2อจ631225-045 LIM2512 (482127) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
4 # 2อจ640105-008 thammarod (482362) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640106-008 greensnake (482544) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ640106-016 nincha (482467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ640106-017 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (482466) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ640107-006 nukro09 (482626) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ640107-007 nukro09 (482629) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640107-015 Tochiro (482736) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ640107-016 nphansil (482738) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
12 # 2อจ640108-018 ninjaykk (482745) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 2อจ640109-001 titong (482950) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640109-002 แฮปรามคำแหง (482908) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ640109-003 แฮปรามคำแหง (482913) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ640109-004 nikron (482919) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ640109-005 sutin_boons (482942) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ640109-006 sutin_boons (482944) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
19 # 2อจ640109-008 chanapai (482862) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640109-009 chanapai (482897) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ640109-011 chanapai (482864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ640109-012 หนึ่งบารมีพระพุทธ (482865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640109-014 jj2424 (482945) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640109-015 แว่นพระประแดง (482947) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ640111-006 dang29 (483017) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ640111-007 dang29 (483019) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
27 # 2อจ640111-010 penpathum (483022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ640114-001 การันตีพระ (483329) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ640114-002 การันตีพระ (483336) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
30 # 2อจ640114-003 การันตีพระ (483324) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
31 # 2อจ640114-004 การันตีพระ (483344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ640114-012 บรีสพระช่วย (483384) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
33 # 2อจ640114-031 การันตีพระ (483346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ640114-032 การันตีพระ (483347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631212-008 thawath + sanopporn (480902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ631212-105 EX612903667TH เมืองไทย + kaiza19 (480928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป วัดพรหมประดิษฐ์ พิมพ์ปางพุทธกวัก เนื้อทองเหลือง จ.เชียงใหม่ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
3 # 3อจ631212-106 EX612903667TH เมืองไทย + kaiza19 (480931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช พิมพ์ปฏิมาสถาน เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 7/หน้าตัก 4 นิ้ว)
4 # 3อจ631219-122 ED521687756TH kasemsit + นกหัวจุก (481544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นสยบไพรี เนื้อสแตนเลส ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 97/วัดพุชะพลูใต้สร้าง) (ขนาด 5 นิ้ว)
5 # 3อจ640109-102 THED514737783TH น_สุขปลอด + Punkorat (482885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา เนื้อเงิน (น้ำหนักเงิน 6.5 กรัม) (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
6 # 3อจ640111-117 ED550173838TH เล็กอารี + ลู่เฉินเฟย (482997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง
7 # 3อจ640112-169 ED522222793TH ukaewsasan + ซูโม่ (483120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 12487)(G 74%)
8 # 3อจ640113-001 pandp + penggo (483289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ640113-002 Phonkhaokho + หรั่งวัดไตร (483290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่ว ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว) (สภาพถักเชือกลงรักใหม่)(640107-339)
10 # 3อจ640113-003 ประทีป + ชูบางพลี2 (483311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
11 # 3อจ640113-101 ED578329844TH Tinhunter + kajell3555 (483257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
12 # 3อจ640113-102 EB374492742TH Stapornch + สิงห์ดำ (483261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640113-103 ED563515329TH Goodcobain + dreadlord (483264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640113-105 ED577133545TH chajks + benz1101 (483270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 79%)
15 # 3อจ640113-106 ED572175362TH ปอท่าเรือ + CharinT (483274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
16 # 3อจ640113-107 ED181369873TH pramual + Meetung (483279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ640113-109 ED581122487TH AMPjung + matin22 (483286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1872)

18 # 3อจ640113-110 ED526792901TH Aunyamanee + usaku (483288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดมหาธาตุ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640113-111 ED583561265TH Thedowntown + TadSnave (483317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)(G 89%)
20 # 3อจ640113-112 ED53423226TH chaidee + grakjung (483318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640113-114 ED535623251TH chay7 + ตะแคงขวด (483227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ ปี 2515 จ.พิจิตร
22 # 3อจ640113-116 ED504445627TH Watermelon + bomtada (483232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 82%)
23 # 3อจ640113-117 EI352129261TH logisman + KandarDao (483233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์บัวเม็ด เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ640113-118 820702509561 นกหัวจุก + ณัฐากาญจน์ (483236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ640113-119 ED448258143TH แขกกำแพง + หนองซอ (483238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ640113-120 ED448258143TH สุรชัย15 + หนองซอ (483240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
27 # 3อจ640113-122 EW221367215TH pong38 + หนุ่มบ้านแพ้ว (483315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้สึก)(G 64%)
28 # 3อจ640113-123 EX509633180TH sapirod + ขุนเพชร (483319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ640113-124 ED544731912TH ตี๋ลำปางหลวง + premrit (483225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(610321-051)
30 # 3อจ640113-125 EX463241026TH patima + เจอร์ราร์ด (483231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640113-126 ED55946115TH toh2722 + t_local (483234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640113-127 ED591715462TH ฅนบางใหญ่ + (483237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ640113-128 EX494158615TH chaykob + Bophantom (483239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(G 66%)
34 # 3อจ640113-129 EX494158615TH เต๋อคูทราย + Bophantom (483242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (630312-022)(G 84%)
35 # 3อจ640113-130 EX494158615TH witoonrich + Bophantom (483245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อเงินลงถม ปี 2508 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้และตัวแหวนชำรุด)(G 69%)
36 # 3อจ640113-133 ED368076500TH chai77 + Chakkapud (483251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ640113-135 ED224285413TH พรพระพุทธคุณ + Damwoo (483259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด/สภาพแต่งผิว)
38 # 3อจ640113-136 ED582114408TH winyuchon + เจ๋งจริง (483262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640113-137 ED567573905TH POPJAZ + chuanchai2505 (483265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(601124-022)
40 # 3อจ640113-138 EX576409765TH sinpet + Rambo_thai (483269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ640113-139 ED373057477TH kungkkk + น้องอ๋อม (483271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)(G 60%)
42 # 3อจ640113-140 EF144039011TH sokos + BigFish (483273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
43 # 3อจ640113-141 ED545856777TH nung919 + nana04 (483243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 61%)
44 # 3อจ640113-142 ED488890265TH Newnomal + ศักดิ์นรินทร์ (483246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากระดูกผี วัดโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640113-143 ED572750149TH golfgamefame + Piyawan (483247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
46 # 3อจ640113-145 ED234953752TH VAIVIT + sedtha (483252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(631121-383)
47 # 3อจ640113-146 ED586116395TH JackieGoal + หลังเขา30 (483254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
48 # 3อจ640113-147 ED578346839TH บ้านกรอบเงิน + ศิริมงคล (483255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ สก. รุ่นครบ 5 รอบมหาราชินี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.1 กรัม)
49 # 3อจ640113-148 EG761474794TH Kittisaktnd + Yongyut14 (483258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ640113-149 ED450598066TH Buransuk + Benyapa (483260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
51 # 3อจ640113-150 ED465819149TH หิมพานต์มุ่งงาม + kookai (483263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุหนองมน เนื้อชินตะกั่ว จ.ลพบุรี
52 # 3อจ640113-151 EG770012075TH oltaot + sak_laoareerat (483266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุ สปจ. เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (631218-084)(G 83%)
53 # 3อจ640113-152 66850230643525 sherbet88 + meildola (483321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
54 # 3อจ640113-153 ED499465238TH sanya1002 + NewNormal (483268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสามนาง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
55 # 3อจ640113-154 RSLY000115725 ponmobile + Komsank (483272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 61%)

56 # 3อจ640113-155 SMTG000028639TH Stapornch + ยุทธคู้บอน (483275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง
57 # 3อจ640113-156 SMTG000028639 Stapornch + ยุทธคู้บอน (483276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดสุววรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง (สภาพใช้และขูดผิวด้านหน้า)
58 # 3อจ640113-157 SMTG000028639 Stapornch + ยุทธคู้บอน (483277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเพชร กรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
59 # 3อจ640113-158 ED523915195TH prasittichai34 + tookatun (483280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631005-885) (G 68%)
60 # 3อจ640113-159 ED523915195TH vios2877 + tookatun (483283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631026-127)(G 65%)
61 # 3อจ640113-160 ED451184091TH viwat9 + mingch (483285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์หน้าลิงใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.พิจิตร (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 ม.ค. 2564 - 08:36 น.] #78225 (11/21)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631224-006 ED397565417TH เทียนทอง (482338) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
2 # 1อจ631225-007 ED486354851TH prchachanthian (482800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640106-017 ED396047597TH วัชรชัย (482458) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ640106-021 PHAK000355697 BOMBA (482536) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ640106-025 EX451816465TH WHITEAMULET (482540) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640107-001 PTRR000359405 BOMBA (482668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ640107-016 ED298452780TH Kaeokleng (482708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640108-001 EI999304075TH ทรัพย์กำเนิด (482797) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640108-002 ED460082776TH Benz17 (482802) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640108-006 EI444248137TH akecrma (482811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640108-009 ED537588915TH ขุมทรัพย์บูรพา (482819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640108-012 ED563634388TH buobucha (482830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640108-013 ED483332928TH sumat (482832) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ640108-014 ED499005545TH new999 (482835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640108-017 RSST000128686 annmera333 (482837) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ640109-001 ED560486288TH sakbangbon (482856) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ640109-002 ED560486274TH sakbangbon (482857) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640105-023 คุณไวไว (482612) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ640105-025 คุณไวไว (482614) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640105-026 คุณไวไว (482616) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640105-028 คุณไวไว (482620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640105-033 คุณไวไว (482633) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640107-002 aood0458 (482621) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
7 # 2อจ640107-011 mvunbay (482698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640107-012 ปุ๊ร้อยเอ็ด (482728) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 2อจ640107-013 Mikechina (482732) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640108-004 มหานคร (482793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ640108-013 kikapuu (482805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ640108-014 พรพระพุทธคุณ (482810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640108-015 Pattaraphol (482814) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ640108-024 nat101 (482767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ640108-025 nuaypkt (482780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640109-013 jj2424 (482859) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 2อจ640109-016 penggo (482861) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640113-001 การันตีพระ (483207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640113-002 การันตีพระ (483209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ640113-006 การันตีพระ (483210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640113-015 การันตีพระ (483212) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ640113-025 การันตีพระ (483213) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640105-157 NKCS000803891 Ton820 + กงซุนเชอ (482425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปพระคุปตะ วัดราชบพิธฯ รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ640106-108 ED396047606TH จิตศรัทธา + วัชรชัย (482515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว เนื้อทองเหลือง จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(G 87%)
3 # 3อจ640106-161 ED527952105TH essai + aood0458 (482539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
4 # 3อจ640107-113 820683194892 บุญสนองเลย + OKK08 (482646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 67%)
5 # 3อจ640107-121 NGWW000278119 pramual + Bbeenaja (482672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
6 # 3อจ640107-146 ED384974585TH นครเมืองเก่า + (482719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
7 # 3อจ640108-006 ก๊อง05 + sanopporn (482769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
8 # 3อจ640108-118 ED573741846TH D_bangsan + sanopporn (482782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
9 # 3อจ640108-121 GSPZ000040273 wootubon + korn88 (482824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุถ้ำมหาเถร พิมพ์ใหญ่ฐานสูง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)(G 66%)
10 # 3อจ640108-133 EX590568808TH จุ๋มจิ๋ม + THAI-PRA (482761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
11 # 3อจ640109-101 EX543489284TH เน้นพระสวย + พรหลวงปู่ (482883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่


12 # 3อจ640109-107 820690770561 lekmahoran + (482892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pudeenun1716
เหรียญพระรัตนะตรัย หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นนทบุรี
13 # 3อจ640109-111 ED578351975TH แถวอุรุพงษ์ + องอาจ (482863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเกสร ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640109-114 KSCB000085912 ruamsup + สุวรรณโชค (482874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640109-117 ED567870682TH Yuttana27 + moo_bpk (482880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
16 # 3อจ640109-119 ED555585040TH ศักดิ์นรินทร์ + เขยมาบตาพุด (482887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว)
17 # 3อจ640109-124 EX453663475TH D_bangsan + ชัยชาญ (482930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
18 # 3อจ640109-125 ED490758163TH DDman + beer2126 (482932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นแรก พิมพ์หกชั้นอกวี เนื้อผง จ.อ่างทอง กรอบทอง(G 84%)
19 # 3อจ640109-127 ED566141563TH ทนายโอ๊ต58 + Thanom (482936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640109-129 Vincent + vitaya (483136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 158400) (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (630213-008)
21 # 3อจ640109-132 MNKP000811935 louisate49 + prakit (483205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อนวโลหะ(s 16%) ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640109-141 ED553849061TH jamezot007 + รอดบางแค (482952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640109-151 ED524795754TH poshwises + อ๋อย77 (482894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา


24 # 3อจ640111-006 My_December + ดิอาโบล (483004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดโท เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช
25 # 3อจ640111-007 NongOprakruang + ดิอาโบล (483006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
26 # 3อจ640111-101 ED521939857TH Aeybangsaen + gold1 (483007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน ปี 2518 จ.ระยอง
27 # 3อจ640111-107 ED578597050TH กล้วยไม้ + (483023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_WATCHOENG
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
28 # 3อจ640112-001 ดาวหาง + ดิอาโบล (483086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640112-002 tekapol + ดิอาโบล (483089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดซุ้มบน)
30 # 3อจ640112-003 wirat99 + anonnat (483091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (630106-747)(G 65%)
31 # 3อจ640112-005 สัมปัญโณ + punpun (483098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
32 # 3อจ640112-006 tongjoy + ทวดนรรัตน์ (483103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดฐานบัว)
33 # 3อจ640112-009 prasittichai34 + serew (483114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ640112-010 Poo1980 + serew (483116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
วัวธนู อาจารย์เณรสิงห์คำ วัดป่าสัก เนื้อเงิน ปี 2519 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้


35 # 3อจ640112-011 โต้งกระนวน + cabzaa (483121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ640112-013 oilpronaja + jirapach (483127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง กรุบางกะจะ เนื้อชินเงิน จ.จันทบุรี (สภาพใช้)(631020-056)
37 # 3อจ640112-014 chatchaik007 + BallDesign (483130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (630609-073)
38 # 3อจ640112-015 เมเปิ้ล + coldplay (483132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
39 # 3อจ640112-016 peacemaker + coldplay (483134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ท่านสรรเพชญสร้าง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
40 # 3อจ640112-017 Poonsin + chaiparkway (483197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง จ.อ่างทอง
41 # 3อจ640112-102 ED565551902TH ณ-ชัยภูมิ + ขุนเมืองจันทร์ (483151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
42 # 3อจ640112-103 ED564079545TH bellic + คุณศิระ (483154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ไม่มีบัวหลัง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640112-104 ED574958455TH dechatorn + nakornyong (483158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
44 # 3อจ640112-105 TH0118X9UG22B Konig + sutee (483162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
45 # 3อจ640112-106 830479521631 joeenok + niwatdear (483171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และแต่งผิว)
46 # 3อจ640112-108 ED561580262TH tum99 + pump992 (483175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (570207-009)
47 # 3อจ640112-109 PTRR000361830 กาละแม + BOMBA (483180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640112-110 EH317037396TH birdnaja + tekken (483181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640112-111 EG420981612TH joeenok + ไบร์ทหนองช้างคืน (483084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
50 # 3อจ640112-112 ED071644128TH artty5959 + vicheanammy (483087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
51 # 3อจ640112-113 EH325440770TH kaimotor + kenshiro2810 (483090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640112-114 820699822670 pramual + Arunn (483094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธาราวดี กรุประตูลี้ พิมพ์ซุ้มไข่ปลา เนื้อดิน จ.ลำพูน
53 # 3อจ640112-115 820699822670 lekmahoran + Arunn (483097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และหูชำรุด)
54 # 3อจ640112-116 820699822670 น_สุขปลอด + Arunn (483100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดปืน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
55 # 3อจ640112-117 820699822670 dreamsconner + Arunn (483101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธาราวดี เนื้อดิน
56 # 3อจ640112-118 ED389876196TH ขนมกรุบ + bank9 (483104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(G 66%)57 # 3อจ640112-119 ED561307822TH AodAnt + chin99 (483107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (560206-054)
58 # 3อจ640112-121 ED576037154TH m-cot + OaTaWa (483118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
59 # 3อจ640112-122 ED577133554TH กาละแม + benz1101 (483122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
60 # 3อจ640112-123 820691034715 ราชสีห์ + chuchart-k (483126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
61 # 3อจ640112-124 ED546048697TH เล็กหัวเสือ + toymlt (483128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 65%)
62 # 3อจ640112-125 PHAK000357436 MEA2007 + BOMBA (483138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ640112-126 ED586725983TH V-rasak + wat26 (483140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 89%)
64 # 3อจ640112-127 KBSMP000002107 pramual + jakruk1984 (483142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
65 # 3อจ640112-128 FAM0006400969 พิศุทธิ์ + srikriangkrai (483145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
66 # 3อจ640112-129 ED554846265TH kim86 + peaky (483148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองคำ 86% ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 6.8 กรัม)
67 # 3อจ640112-130 ED584208765TH chatchaik007 + toyota888 (483152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ


68 # 3อจ640112-131 ED531198664TH pornlimk + ธิติวราห์ (483156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บรมครูฤๅษีพรหมปัญโญฯ หลวงปู่หงษ์ สุสานทุ่งมน เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
69 # 3อจ640112-132 TH0118XATW23B scofieldpop + ไก่คลองหก (483161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สองหน้าท้องอุ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640112-133 ED564624271TH visa1 + master_t (483165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (590317-021)
71 # 3อจ640112-134 ED573746049TH เป๋าแมน + surasak_bpb (483167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ640112-135 SLEN000100478 ประทีป + tongleehae (483198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
73 # 3อจ640112-136 ED570778475TH เจ้าคุณ + ญาญ่าซัง (483169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลานปิดทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
74 # 3อจ640112-138 ED544051526TH รุตช้างกลาง + พิชชากร (483176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
75 # 3อจ640112-139 ED564829099TH หิมพานต์มุ่งงาม + (483177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BlackWasabi
พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย)
76 # 3อจ640112-140 TH0118WZWQU6B m-cot + tone555 (483179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
77 # 3อจ640112-141 ED578372989TH poshwises + อ้วนโกบ๊อ (483085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ640112-142 EW200718503TH Chan59 + boytiew (483088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
79 # 3อจ640112-143 EG691649704TH PHLOI + RUAYGABPRA (483200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม


80 # 3อจ640112-144 EG420979401TH Newnomal + pirawit (483092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
81 # 3อจ640112-145 ED563837598TH Tawatchai50 + pound2007 (483102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
82 # 3อจ640112-146 ED215254545TH AodAnt + เด็กหงษ์ (483108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 159)(630829-156)
83 # 3อจ640112-147 ED515799492TH poshwises + numpraram2 (483112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็กหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
84 # 3อจ640112-148 ED515799492TH ท๊อปTURBO + numpraram2 (483117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 85%)
85 # 3อจ640112-149 ED499742925TH slaton57 + Destiny88 (483119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
86 # 3อจ640112-150 ED515796641TH chatchaik007 + Ponweth (483124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ640112-152 ED580712730TH ราชสีห์ + LujingHong (483133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและชำรุดศีรษะ)
88 # 3อจ640112-153 ED529489323TH Chokwoottichai + (483137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Watermelon
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(631127-161)
**(พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้)
89 # 3อจ640112-154 EX458080754TH watcharapong99 + (483141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Ketautomotive
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631203-194)(G 75%)90 # 3อจ640112-155 ED579480035TH Takamine + nana04 (483144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (610217-014)(G 81%)
91 # 3อจ640112-156 ED508053780TH DaIrOz + loryinglong (483146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ640112-157 ED522222793TH jitnobnom + ซูโม่ (483149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
93 # 3อจ640112-158 ED522222793TH jitnobnom + ซูโม่ (483153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (วัดคลองมะเดื่อสร้าง)
94 # 3อจ640112-159 ED522222793TH Golf58 + ซูโม่ (483155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพิรอดคล้องแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน จ.กาญจนบุรี
95 # 3อจ640112-160 ED522222793TH Kate1974 + ซูโม่ (483159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ640112-161 ED522222793TH Princi-B + ซูโม่ (483083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 67%)
97 # 3อจ640112-163 ED522222793TH Princi-B + ซูโม่ (483096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และรมดำใหม่)(G 65%)
98 # 3อจ640112-164 ED522222793TH pim-poon + ซูโม่ (483099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 63%)
99 # 3อจ640112-165 ED522222793TH jitnobnom + ซูโม่ (483105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
100 # 3อจ640112-166 ED522222793TH Yuttana27 + ซูโม่ (483109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตื้น)101 # 3อจ640112-168 ED522222793TH ptk_1234 + ซูโม่ (483115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)(G 64%)
102 # 3อจ640112-170 ED522222793TH กระต่าย + ซูโม่ (483125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 65%)
103 # 3อจ640112-171 ED522222793TH Kanlp + ซูโม่ (483131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 66%)
104 # 3อจ640112-172 ED522222793TH กระต่าย + ซูโม่ (483135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 61%)
105 # 3อจ640112-173 ED522222793TH poshwises + ซูโม่ (483139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่น ทอ. สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.ประจวบคีรีขันธ์
106 # 3อจ640113-144 PHLOI+phrakhrupalad (483250) กรอบทอง 1 องค์ ( G 72%)(น้ำหนักรวม 11.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 ม.ค. 2564 - 08:37 น.] #78221 (10/21)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640105-003 ED564261988TH อาชาเหล็ก (482352) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640105-006 ED303269727TH พุทธโกศัย (482357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 1อจ640105-011 ED554674698TH jojo5 (482363) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ640105-013 EX491012191TH o-larn (482434) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ640106-005 ED564024215TH คุณศิระ (482454) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640106-013 ED451156952TH mingch (482459) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 1อจ640106-022 ED524456703TH OMBUN (482460) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640106-023 ED524456703TH OMBUN (482464) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ640106-024 ED524456703TH OMBUN (482468) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ640106-027 ED558370034TH seranee (482465) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640107-015 ED533888619TH กล่องแก้ว (482610) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640108-010 ED559624574TH thepmonkon (482743) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ640108-019 EH289753985TH chuanwong (482746) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ640108-022 EG403770255TH sai-9ton (482750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ640112-011 820686525046 ผู้พัน (483190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631225-010 assawin (482630) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ640105-002 ATTORN43 (482358) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640105-010 coldplay (482359) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640105-014 engineer27 (482365) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640105-016 Viraphan711 (482436) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ640106-014 penggo (482452) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ640106-015 microsoft (482456) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640107-020 ศตกมล (483066) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ640108-001 hunter04 (482796) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640108-005 vee2503 (482801) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640108-006 vee2503 (482804) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ640108-007 vee2503 (482807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ640108-009 vee2503 (482817) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ640108-010 vee2503 (482822) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ640108-011 vee2503 (482825) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640108-012 vee2503 (482829) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640108-026 CC-AMULET (482744) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640108-028 donkingddd (482747) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640108-029 donkingddd (482748) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ640108-030 donkingddd (482749) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ640108-031 donkingddd (482753) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ640112-001 legallaw (483081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640112-005 การันตีพระ (483063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640112-006 การันตีพระ (483064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ640112-007 การันตีพระ (483065) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
26 # 2อจ640112-008 การันตีพระ (483067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640112-009 การันตีพระ (483068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ640112-010 การันตีพระ (483069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640112-011 การันตีพระ (483070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ640112-012 การันตีพระ (483071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ640112-013 การันตีพระ (483072) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ640112-014 การันตีพระ (483073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ640112-015 การันตีพระ (483074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ640112-016 การันตีพระ (483075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ640112-019 การันตีพระ (483076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ640112-021 การันตีพระ (483077) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ640112-024 b_wor (483182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
38 # 2อจ640112-028 การันตีพระ (483079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ640112-030 การันตีพระ (483080) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640111-001 DaIrOz + somrut (482984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
2 # 3อจ640111-002 chatchaik007 + puriwaj (482990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(630411-055)
3 # 3อจ640111-003 รักษ์นครหลวง + naret18 (482993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
4 # 3อจ640111-004 Bunjert + พุทธบูชา (482995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง (590504-023)
5 # 3อจ640111-005 boon1 + prasit_tj (483002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม
6 # 3อจ640111-008 zakII + บรีสพระช่วย (483008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ.. (631217-095)
7 # 3อจ640111-009 BUNGHON + พุทธานุภาพ456 (483012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 70%)
8 # 3อจ640111-010 Golf501 + mekya2706 (483014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (631104-198)
9 # 3อจ640111-011 poshwises + มหามงคลพระ (483009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ640111-102 ED521939857TH samakid + gold1 (483010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพซ่อมเส้นซุ้มขวา) (620412-043)
11 # 3อจ640111-103 ED564058863TH หนุ่มธนบุรี + คุณศิระ (483013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
12 # 3อจ640111-104 ED484273713TH nim4011 + Pingpong2513 (483015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (580912-218)(G 79%)
13 # 3อจ640111-105 ED484273713TH Kittinan + Pingpong2513 (483018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพสวย)(G 62%)
14 # 3อจ640111-108 EX380710630TH rin_arch + Aeychonburi (483024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (631128-041)
15 # 3อจ640111-109 ED533263621TH Princi-B + noi70 (483026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 720)
16 # 3อจ640111-110 ED582110975TH tosspong + Ruampol1689 (483029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 64%)
17 # 3อจ640111-111 ED588305290TH Musashi + น้องหมี (482982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
18 # 3อจ640111-112 ED588305290TH Thredsak + น้องหมี (483060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
19 # 3อจ640111-113 EG946090673TH ภัคภร + fattygirl63 (482985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
20 # 3อจ640111-114 ED5644074849TH Siris + kanlaya48 (482987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเพื่อมาตุภูมิ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครปฐม
21 # 3อจ640111-115 ED567911714TH กุศลสร้าง + kritsada5484 (482991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 83%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
22 # 3อจ640111-116 ED508143525TH pcha429 + ppffarm (482994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/หมายเลข 1121) (631130-295)(G 70%)
23 # 3อจ640111-118 ED568791337TH หิมพานต์มุ่งงาม + PHLOI (482999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (600728-053)
24 # 3อจ640111-120 EH822068315TH หนึ่ง275 + กันต์กวี (483061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
25 # 3อจ640111-121 ED564058245TH บรมีหลวงปู่ทวด + งดงาม (483038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
26 # 3อจ640111-122 ED614829805TH yoyo23 + tttui (483039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
27 # 3อจ640111-123 ED572107005TH chuchart-k + shyamal (483040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ640111-124 ED572107005TH chuchart-k + shyamal (483041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 551)
29 # 3อจ640111-125 ED572107005TH chuchart-k + shyamal (483042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทองหลังนาก ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 142)
30 # 3อจ640111-126 ED572107005TH chuchart-k + shyamal (483043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 321)
31 # 3อจ640111-127 ED572107005TH chuchart-k + shyamal (483044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 34)
32 # 3อจ640111-129 ED544897320TH pornpipat + เฮียนพพร (483046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
33 # 3อจ640111-130 EI690444647TH loongmike + ฮักแม่สรวย (483047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (610329-111)(G 67%)
34 # 3อจ640111-131 RNYB000L26198 Poonsin + ton68 (482983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 56)
35 # 3อจ640111-132 RNYB000L26198 Poonsin + ton68 (482986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1986)
36 # 3อจ640111-133 EI889082787TH njeesom + sunsadee (482988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ครูบาจันทร์ วัดน้ำแป้ง รุ่นแรก พิมพ์หลังแบบ เนื้อสำริด ปี 2558 จ.พะเยา (หมายเลข 131)
37 # 3อจ640111-137 ED573404455TH Todmuangchon + (482998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เกียรติกังวาน
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร ) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580422-060)
38 # 3อจ640111-139 RPRA000108786 mana15 + Golf2424 (483003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 108)
39 # 3อจ640111-140 ED512094105TH พ่อมาเฟีย + พุทธศิลป์ล้ำค่า (483005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1470)(G 66%)
40 # 3อจ640111-141 ED533964403TH pimthong + ดาบสองมือ (483016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติ กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัย(เล็ก) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ640111-142 EX484254060TH Mewsittichai + พุทธคุณ05 (483062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.สุราษฏร์ธานี (ขนาดสูง 11 นิ้ว)
42 # 3อจ640111-145 ED504471128TH bluezone69 + bomtada (483028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดมูลเหล็ก พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ640111-146 ED449391603TH pramual + pop_vat (483031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง พิมพ์เข่ากว้าง เนื้อชินตะกั่ว จ.สุโขทัย
44 # 3อจ640111-147 ED449391603TH PHLOI + pop_vat (483032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทักษิณ วัดใต้ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2476
45 # 3อจ640111-149 ED398843355TH pramual + ดำบ้านดอน (483034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
46 # 3อจ640111-150 ED557210985TH บอมเบ + ptgao99 (483036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 61%)
47 # 3อจ640111-151 ED557210985TH เสรีไทย + ptgao99 (482978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา(G 61%)
48 # 3อจ640111-152 EI919885246TH vitaya + ชอบพิจิตร (482979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
49 # 3อจ640111-153 ED538729591TH ขุมทรัพย์พระ + (482980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiywutkunarsa
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 13 ม.ค. 2564 - 08:35 น.] #78218 (9/21)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631225-041 EH289752137TH chuanwong (482615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ631225-044 ED537492029TH หมูน้อยจอมโหด (482691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640107-003 ED343493270TH เบียเจ้าเจ็ด (482679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640107-004 ED586200963TH errorman (482683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640107-005 ED560445734TH sakbangbon (482601) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ640107-006 ED5660445725TH sakbangbon (482603) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ640107-007 EG800356139TH o-larn (482604) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ640107-008 EG800356139TH o-larn (482606) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 1อจ640107-009 ED560445748TH sakbangbon (482608) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ640107-010 ED368072468TH suwankal (482685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640107-011 TH0118WNFCY1B เซียนบ้านนอก (482727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640107-018 EG403780345TH พระลพ (482611) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
13 # 1อจ640111-006 ED304249825TH mingloei (483055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640105-001 supakit_lck (482353) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ640105-029 คุณไวไว (482624) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
3 # 2อจ640107-003 montrito (482710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ640107-004 disakorn (482713) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640107-014 เด็กท่าพระ (482702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640111-004 การันตีพระ (482961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640111-008 มองดู (483058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ640111-011 การันตีพระ (482962) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ640111-012 การันตีพระ (482964) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ640111-013 การันตีพระ (482966) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ640111-015 midori (483035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
12 # 2อจ640111-018 บรีสพระช่วย (482976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640111-020 การันตีพระ (482968) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ640111-021 การันตีพระ (482970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ640111-022 การันตีพระ (482971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640111-024 การันตีพระ (482972) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้ (ประจำวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564)
1 # 3อจ640106-179 MNK9000810802 pontat567 + prakit (482873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ640107-133 ED534328139TH pupa5588 + payan (482876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดาวนายสิบ หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี
3 # 3อจ640107-160 ED536972151TH เหลืองหางขาว + NERAMIT (482879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 78%)
4 # 3อจ640109-002 tusanima + classic65 (482869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640109-003 pcha429 + หนึ่งบารมีพระพุทธ (482870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ640109-103 ED423792581TH noomark + Manunicon (482888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อรานด้านหลัง)
7 # 3อจ640109-105 ED453981195TH bamboss + nutkeji2020 (482958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640109-106 ED453981195TH กวางเคมี + nutkeji2020 (482959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อเนียม เนื้อชิน
9 # 3อจ640109-108 ED477571230TH ม่วงทองพระ + ไข่มุข (482895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นเผด็จศึก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิษณุโลก (ขนาดสูง 10.5 นิ้ว)
10 # 3อจ640109-109 TH0118WYYRH2B Susit0302 + otto3528 (482898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปุ่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
11 # 3อจ640109-110 WDSR000603271 poshwises + fifa3623 (482899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี รุ่น 2 เนื้อเงินลงถม ปี 2490 จ.ประจวบคีรีขันธ์
12 # 3อจ640109-112 EG934060555TH ชัยไทรงาม + เปี๊ยกบัวงาม (482956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)13 # 3อจ640109-113 ED547051454TH tanint + หลานดาบหัก (482866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา วัดนางพญา พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
14 # 3อจ640109-115 EH289753305TH poshwises + tongleehae (482875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี
15 # 3อจ640109-118 ED529776474TH มอร์เมืองทอง + นายชลิต (482882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
16 # 3อจ640109-120 ED488324163TH pornlimk + ผมนะเด็กเทพ (482891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
17 # 3อจ640109-121 ED490695477TH pramual + mahaphom (482926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดหนองจอก พิมพ์ถือดอกบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) ปลุกเสก)
18 # 3อจ640109-128 ED183050402TH บรมีหลวงปู่ทวด + yayara (482938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย รุ่นอายุ 80 ปี (สร้างเสริม) พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ระยอง (หลวงพ่อดิ่ง ปลุกเสก/สภาพใช้)
19 # 3อจ640109-130 SMUT001119632 chin-in + Big27 (482939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุลาวทอง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
20 # 3อจ640109-131 MNKP000811935 AChen + prakit (482867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%)
21 # 3อจ640109-135 ED515994222TH supervigo + ศิษย์ปู่สง่า (482881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเสมาชนะมาร เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 26)
22 # 3อจ640109-136 ED515633201TH ทิศเหนือ + Yuisuper (482884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(G 63%)
23 # 3อจ640109-139 820681506956 BOARD + หนึ่งพระสยาม (482953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังรูปเหมือน(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2509 จ.สิงห์บุรี24 # 3อจ640109-140 ED533947317TH พงษ์ท่าม่วง + birdbeat (482893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ เนื้อดินเคลือบ ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ640109-142 ED552338659TH AodAnt + nutcha (482923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
26 # 3อจ640109-143 RL006413420TH noomevo7 + nakornyong (482925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
27 # 3อจ640109-144 EG502018714TH tangmo123 + สุพรรณพงศ์ (482928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ640109-145 สัมปัญโณ + Domedoom (482931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH0118WQKQKQC3B
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 84%)
29 # 3อจ640109-146 EI889573738TH ningwatgrang + เพิ่มพูนศิลป์ (482933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
30 # 3อจ640109-147 ED489396878TH opasn + นราทัศน์ (482935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640109-148 EG939997839TH กิมเล้ง + Kittiwoot333 (482937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ640109-149 ED526778034TH Sololo + mitmitee (482940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดส่วนบน)
33 # 3อจ640109-152 ED441532265TH sombud + wacharaphum (482896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ640109-154 ED557337791TH Q-Taro + โก๋แก่ (482902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ


35 # 3อจ640109-155 SP160858478 ปลื้มธีรภัทร์ + like505 (482954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุครบ 60 ปี เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุครบ 60 ปี เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
36 # 3อจ640109-156 ED575314678TH Korngavee + แอ๊ดป่าซาง (482905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
37# 3อจ640111-106 rin_arch+ชลธิรา (483021) กรอบทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนัก 4.3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 ม.ค. 2564 - 08:31 น.] #78211 (8/21)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631211-005 ED523240303TH ศิษย์ท่านขุน (481541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ631219-008 WDSR000593143 มีดีพระเครื่อง (481517) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 1อจ631219-017 ED496820703TH Preecha_K (481542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
4 # 1อจ631219-024 EG949907532TH srilinjee (481538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
5 # 1อจ631221-002 EH255076446TH momo_nid (481607) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631223-006 TH0118V4XXP38 assawin (481892) ส่งพระตรวจสอบ 25 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 25 องค์
7 # 1อจ631224-002 EX518013025TH ต่อแต้ม (481995) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ631224-003 ED516763928TH บิ๊กบีม (482032) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ631224-004 EX518013034TH ต่อแต้ม (482001) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ631224-005 EX518013048TH ต่อแต้ม (482004) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ631225-008 EH289754138TH chuanwong (482056) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ631225-009 EH289754138TH chuanwong (482061) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ631225-012 ED490735785TH beer2126 (482108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ631225-021 ED535974672TH witbcc143 (482162) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
15 # 1อจ631225-034 EH289753818TH chuanwong (482161) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ631225-038 TH0118VFUKW3B toopronchai (482050) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ631225-047 ED537816348TH thatcharit (482186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640104-002 EO598481841TH num1522 (482197) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640104-004 ED545554215TH poshwises (482209) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ640104-007 EG987269190TH ต้นคุง (482281) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640105-001 TH0118VNQY72B Kaweepong (482351) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ640105-008 SSUT007379115 krai007 (482448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640106-002 ED484257931TH Manopd (482565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640106-004 ED524004986TH benz39 (482567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640106-006 ED448251689TH หนองซอ (482569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ640106-007 ED556524824TH welding24 (482570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ640106-009 ED513427445TH สังกัจจายน์ (482572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640106-011 EH024609153TH wiwat_bs (482553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640106-012 ED535418595TH Nippit (482556) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ640106-016 ED554852685TH ichigomomo (482560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ640106-018 ED533035519TH aumpharam (482562) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ640106-020 ED572905804TH napolyonk (482564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ640106-026 ED558370034TH seranee (482548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631224-003 likeit (481925) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ631224-004 nattasak (481983) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631224-005 nattasak (482005) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
4 # 2อจ631224-015 ppffarm (482006) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ631224-016 ppffarm (482010) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ631225-015 boomboys (482155) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
7 # 2อจ640104-013 tongprakueang (482318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640104-015 เหน่งบางคู้ (482211) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ640104-017 ketanont (482320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640104-023 tamo1 (482228) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ640104-026 wilairat_22 (482297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640104-030 penggo (482214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ640104-034 vutichai (482292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ640105-011 คุณไวไว (482635) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640105-021 คุณไวไว (482607) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640105-022 คุณไวไว (482609) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640105-027 คุณไวไว (482618) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640105-030 คุณไวไว (482625) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640105-031 คุณไวไว (482628) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ640105-032 คุณไวไว (482631) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 2อจ640105-035 คุณไวไว (482636) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ640105-036 คุณไวไว (482664) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
23 # 2อจ640106-005 niruch (482542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640106-009 savebank163 (482547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ640106-010 jicko (482549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ640106-011 jicko (482577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640106-012 pump992 (482578) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ640109-017 jakwaview (482858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631214-116 ED526409051TH กำนัน + lamborghinizi (481056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ631221-149 TH0118V8HBD8B คนหัวไผ่ + josiam65 (481645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้
3 # 3อจ631222-130 EG146450255TH yime2 + เล็กหลังวัด (481720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง(เทา) จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้
4 # 3อจ631222-147 ED477561874TH pornlimk + ไข่มุข (481691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2527-2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
5 # 3อจ631224-129 EX547547835TH Arjaree56 + ประพฤทธิ์ (481978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ631224-143 EG403759860TH คนท้องทุ่ง + sai-9ton (481979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2522 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ631224-158 NGWW000273846 คนท้องทุ่ง + wilairat_22 (481971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ631224-161 ED538654624TH poshwises + Arunlert69 (481982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์ ปี 2515 จ.นครสวรรค์(G 68%)
9 # 3อจ631225-123 ED501405601TH janechai + ต้นอุทยาน (482077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง พิพม์หลังนางกวัก เนื้อผง ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ631225-137 FAM0005041700 elite90 + HopeMan (482131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
11 # 3อจ631225-142 ED529458635TH ปภาสโร + ซูโม่ (482096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง
12 # 3อจ640104-001 เจริญ42 + Komsank (482236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ


13 # 3อจ640104-010 Anoma + yingsak (482262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดเมือง เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
14 # 3อจ640104-113 ED567820434TH yime2 + ใหม่พระประแดง (482330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้สึก)
15 # 3อจ640104-120 ED204946687TH chai77 + warning (482337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกนาสีดา วัดป่านาสีดา เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.หนองคาย (หลวงปู่เทศน์ ปลุกเสก)
16 # 3อจ640104-125 HMRK000276404 nuthapol + aoopasio (482249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล รุ่น สก. พิมพ์พระรอด เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2544 จ.ประจวบคีรีขันธ์
17 # 3อจ640104-143 ED510595617TH Bunjert + เอกเมืองตรัง (482314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ตรัง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
18 # 3อจ640104-158 ED483571415TH pramual + ศรัทธา999 (482309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร กรุวัดประยูนฯ เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
19 # 3อจ640104-160 ED483571415TH TenTen10 + ศรัทธา999 (482313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน จ.ระนอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ640104-164 EH734530616TH ks_somsin + (482226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คมทัตพรหมเสนะ
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ640105-105 TH0118WH0950B somchaitoh + (482375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้อมเมตตามหานิยม
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นวารุณี เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
22 # 3อจ640105-106 TH0118WH0950B ราชสีห์ + ต้อมเมตตามหานิยม (482378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ640105-110 ED560403637TH เทพมรณะ01 + พุทธปฐม (482388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม


24 # 3อจ640105-127 ED541474242TH กุ้งพระบาท + witzy_11 (482407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
25 # 3อจ640105-128 ED463435923TH ราชสีห์ + tamthodsaporn (482411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งผมหวี วัดมกุฎฯ พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
26 # 3อจ640105-144 ED539790586TH ks_somsin + อาบังวา (482377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
27 # 3อจ640105-153 EH157441904TH Zhang_Danny + เจ้าสัวเก้า (482412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กัณหาชาลี หลวงพ่อคล้อย วัดบางไกรนอก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.นนทบุรี
28 # 3อจ640106-001 arampo + มิตรพระแท้ (482590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฏก) เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640106-102 EG652747126TH pornlimk + golfsriracha (482497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไผ่ วัดไผ่งาม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน
30 # 3อจ640106-110 EW379135994TH tonychan + tafu-boy (482524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู กรอบทอง(G 87%)
31 # 3อจ640106-115 EH027279266TH booddeej + midnightjojo (482480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
32 # 3อจ640106-141 ED490749229TH atthasit + dekphet (482546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง/สภาพล้างผิว)
33 # 3อจ640106-144 EH024609153TH ChatpraK + wiwat_bs (482823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
34 # 3อจ640106-151 ED541728755TH ทิวทัศน์ + bank121 (482507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.กรุงเทพฯ


35 # 3อจ640106-170 ED368080331TH รักษ์นครหลวง + Chakkapud (482563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑโบราณ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 79%)
36 # 3อจ640106-181 MNKP000810802 poshwises + prakit (482580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
37 # 3อจ640106-191 ED518048237TH Pb_Benz + skyman (482826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 77%)
38 # 3อจ640107-119 ED384986433TH pakornkeit + ชวนชื่น (482729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครปฐม
39 # 3อจ640108-001 Theptarget + chon1980 (482754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นมั่งมีศรีสุข พิมพ์มังกร เนื้อเงิน ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 77)
40 # 3อจ640108-002 perakran + มหานคร (482756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดตะกล่ำ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
41 # 3อจ640108-003 Teetee4289 + tong0259 (482759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640108-004 boat1678 + ลูกแม่รำเพย (482762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
43 # 3อจ640108-005 kasemsit + sanopporn (482766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร รุ่นรับเสด็จ ปี 2539 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ640108-007 น้ำใจ52 + พรพระพุทธคุณ (482771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
45 # 3อจ640108-008 ต่อ_ถนนตก + พรพระพุทธคุณ (482775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(G 80%)
46 # 3อจ640108-009 meiteekul + บรีสพระช่วย (482847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (630912-240)(G 88%)


47 # 3อจ640108-010 บอมเบ + bud2020 (482853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6071)
48 # 3อจ640108-011 NIPPITHA + ต่อ_ถนนตก (482803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (620822-066)(G 89%)
49 # 3อจ640108-012 Big27 + va1111 (482809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (530917-161)
50 # 3อจ640108-013 เน้นพระสวย + va1111 (482813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
51 # 3อจ640108-014 อ๋องสาย4 + donkingddd (482816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (631219-130)(G 65%)
52 # 3อจ640108-015 นายเอกรัตน์ + likeit (482818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(571215-129)(G 68%)
53 # 3อจ640108-016 m-cot + kakstars (482821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
54 # 3อจ640108-101 82068719680 pramual + lohbetong (482779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640108-102 ED558889748TH Champaiai34 + องอาจ (482850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
56 # 3อจ640108-103 ED189078134TH nongder + Manver (482784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.พิจิตร (ขนาด 3.2 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
57 # 3อจ640108-104 EX543614044TH โจ้บางโพ + ลูกน้ำดำ (482786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
58 # 3อจ640108-105 ED565825173TH อ้วนอุดร + superman_vuth (482790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ640108-106 ED525174519TH komwoke + แป้ง67 (482848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 61%)
60 # 3อจ640108-107 EG791405466TH pornlimk + bellic (482794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ640108-108 EG974402006TH แสงธรรม01 + Worakits (482795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620223-073)
62 # 3อจ640108-109 ED531953734TH ทนายโอ๊ต58 + maii_amulet (482798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ640108-110 ED547617973TH ppong2506 + วรรณสินศิริ (482799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640108-111 EX458327254TH kritmek + Manopd (482757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(631028-252)
65 # 3อจ640108-112 EH027336927TH HS2NAJ + artto13 (482760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด เนื้อชินเงิน
66 # 3อจ640108-113 ED4838866578TH ชัยเจเจ + phrakhrupalad (482764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ640108-114 ED488560935TH taccord + suritubon (482768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
68 # 3อจ640108-115 ED565826187TH jouicepeam + superman_vuth (482773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ69 # 3อจ640108-116 ED560757621TH winwin_amulet + Finger (482851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640108-117 ED573741846TH poshwises + sanopporn (482776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กำแพงเพชร
71 # 3อจ640108-119 ED573741846TH ทิศเหนือ + sanopporn (482787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
72 # 3อจ640108-120 ED527721433TH The_Trang + ansaldo (482791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
73 # 3อจ640108-122 EH117405373TH เขียวสดใส + บุญโขง (482827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ640108-123 EX592420566TH yime2 + Nonniizz (482828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบ)
75 # 3อจ640108-124 RYSB000072643 zafari + ยศศิริ (482831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเมฆพัด ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640108-125 RYSB000072643 ploithai + ยศศิริ (482834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสุรินทร์มงคล วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.สุรินทร์
77 # 3อจ640108-126 7110032168296 PHLOI + อติกานต์พระเครื่อง (482849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงสิน วัดบุญประดิษฐ์ รุ่นแรก
78 # 3อจ640108-127 ED561544101TH DaIrOz + Ake595 (482836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ640108-128 ED561544101TH suwankal + Ake595 (482838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)80 # 3อจ640108-129 ED447802650TH วณิชออโต้ + Tanate415 (482840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ640108-130 ED558885715TH Sapap + องอาจ (482841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
82 # 3อจ640108-131 ED549813675TH Chokwoottichai + takrit (482755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ640108-132 ED501755240TH pramual + ต้อมตราโล่ (482758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุวัดไส้ไก่ เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
84 # 3อจ640108-134 EX590568808TH laphat + THAI-PRA (482852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
85 # 3อจ640108-135 EX590568808TH จุ๋มจิ๋ม + THAI-PRA (482765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
86 # 3อจ640108-136 ED537358381TH joeenok + ศรัทธา999 (482770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้านางฐานสูง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก)
87 # 3อจ640108-137 ED537358381TH joeenok + ศรัทธา999 (482772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
88 # 3อจ640108-138 ED537358381TH pramual + ศรัทธา999 (482774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวังหิน เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
89 # 3อจ640108-139 ED537358381TH บรมีหลวงปู่ทวด + ศรัทธา999 (482777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืนเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
90 # 3อจ640108-140 ED537358381TH Korngavee + ศรัทธา999 (482778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้91 # 3อจ640108-141 ED537358381TH หนุ่มธนบุรี + ศรัทธา999 (482781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอนูน เนื้อชุบทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
92 # 3อจ640108-142 820688003096 pouy2727 + ศรีเมืองระยอง (482785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1037)
93 # 3อจ640108-144 SKB1000487268 อาราธนา + jatuponpond (482792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
94 # 3อจ640109-001 chatchaik007 + ประศาสน์ (482868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631224-263)(G 77%)
95 # 3อจ640109-004 lertsak + microsoft (482871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 20.5 กรัม)(631219-320)
96 # 3อจ640109-122 ED533558246TH chiewchol9871 + Bbeenaja (482927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(630507-242) (G 82%)
97 # 3อจ640109-126 ED490758163TH เมืองช้าง + beer2126 (482934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631001-002)(G 64%)
98 # 3อจ640109-133 ED561646729TH Pentor09 + เสกปราการ (482872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(630104-022)
99 # 3อจ640109-134 EI892896185TH pramual + ปอท่าเรือ (482877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุดงเมืองแอม พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.ขอนแก่น (สภาพล้างผิว)(630805-153)
100 # 3อจ640109-138 EX382656099TH Chan59 + TEE_INTER (482889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะเมีย เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(601118-054)


101 # 3อจ640109-150 ED545051071TH kritbig + pop_014 (482941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์พัดโบก วัดแม่น้ำคู้เก่า เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (570716-124)
102# 3อจ640109-153 ประทีป+พุทธศิลป์ล้ำค่า (482900) กรอบทอง 1 องค์ ( G 79%)(น้ำหนักรวม 11.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 ม.ค. 2564 - 08:36 น.] #78204 (7/21)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631222-030 TH0118V07P26B น๊อตลำปาง (482198) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ631222-031 TH0118V07P26B น๊อตลำปาง (482200) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ631222-032 TH0118V07P26B น๊อตลำปาง (482202) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
4 # 1อจ631222-033 TH0118V07P26B น๊อตลำปาง (482203) ส่งพระตรวจสอบ 21 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 21 องค์
5 # 1อจ631223-011 ED521109055TH Vincent (482206) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 1อจ631223-012 ED521109055TH Vincent (482213) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ631223-015 TLIP000674844 linyikaiii (482302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ631225-001 ED487791460TH Teresa (482058) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์
9 # 1อจ631225-004 ED533909733TH birdbeat (482062) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
10 # 1อจ631225-005 ED484489184TH bluezone69 (482134) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 1อจ631225-020 EQ530395835TH bagio (482150) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640104-001 ED569815180TH autpichut (482219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640104-003 NKAM000759043 ศราวุธ88 (482223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640104-006 ED530562768TH OKK08 (482227) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ640104-008 ED539618345TH doopradee (482201) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ640105-002 TH0118VVGA13B t-det (482424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ640105-004 ED454499917TH chay7 (482427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 1อจ640105-005 RMCB000180351 วุฒินันท์ (482428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ640105-007 ED484498155TH Hook2 (482431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640105-012 EX491012191TH o-larn (482355) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640106-001 EG800355990TH o-larn (482455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ640106-015 EG729976428TH kakashi (482457) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
23 # 1อจ640107-021 ED368942751TH aood0458 (482739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640108-016 ED536235032TH มีเก้า888 (482741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631225-003 สยามเมืองยิ้ม (482142) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ631225-004 assawin (482619) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631225-005 assawin (482622) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
4 # 2อจ631225-006 assawin (482627) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
5 # 2อจ631225-012 assawin (482655) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ631225-042 b_wor (482159) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ640104-001 matee1974 (482289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ640104-002 สยามเมืองยิ้ม (482199) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
9 # 2อจ640104-005 พิมพ์พิมล (482204) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ640104-006 พิมพ์พิมล (482208) ส่งพระตรวจสอบ 21 องค์ พระไม่แท้ 21 องค์
11 # 2อจ640104-007 นครเมืองเก่า (482298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640104-008 komkit2530 (482301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ640104-009 kui60 (482305) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ640104-010 toeyway (482307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640104-011 tongprakueang (482315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640104-012 tongprakueang (482317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ640104-014 Buncha (482210) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ640104-016 โคมันยอง (482339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640104-018 Syumpu (482322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ640104-019 montrito (482325) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ640104-021 หนุ่มธนบุรี (482218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640104-022 putloso (482224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640104-024 kamonsap (482215) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 2อจ640104-027 wilairat_22 (482300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640104-028 ยุทธภีม (482304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ640104-029 microsoft (482212) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ640104-031 ลูกแม่รำเพย (482288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ640104-033 Ponweth (482342) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 2อจ640104-036 nuttakrit (482295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ640105-004 janlutin (482432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ640105-005 kogame (482433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ640105-006 kit49 (482435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ640105-007 kritmek (482437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ640105-009 Haasdk123 (482429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ640105-012 sakbangbon (482350) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ640105-015 กรดพุทธคุณ (482371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ640105-017 คุณไวไว (482637) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ640105-018 คุณไวไว (482640) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
39 # 2อจ640105-019 คุณไวไว (482644) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ640105-020 คุณไวไว (482649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ640105-037 Gook38 (482376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 2อจ640106-002 legallaw (482566) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
43 # 2อจ640108-003 การันตีพระ (482854) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
44 # 2อจ640108-017 meiteekul (482846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 2อจ640108-023 nat101 (482763) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
46 # 2อจ640108-027 CC-AMULET (482783) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
47 # 2อจ640108-038 การันตีพระ (482855) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 28 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640104-106 ED562812246TH aluminium + (482651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วิโรจน์เจริญวิทูฒ์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2538 จ.ศรีสะเกษ
2 # 3อจ640107-001 ladprakon + aood0458 (482638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
3 # 3อจ640107-002 กาละแม + pecth88 (482730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ640107-003 PTTproforma + noksev (482639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ640107-004 pramual + montree_m (482643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดดงเมืองแอม พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.ขอนแก่น **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
6 # 3อจ640107-005 Aommd + เด็กท่าพระ (482647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อเงินลงยา จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ640107-101 EH492267900TH moderndoc + เซียนน้อยหนึ่ง (482654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี (631218-059)(G 87%)
8 # 3อจ640107-102 EB486375613TH niti2014 + chaingame (482657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 80%)
9 # 3อจ640107-103 ED544418365TH preeyawat + march859 (482660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
10 # 3อจ640107-104 ED568719385TH Stapornch + PHLOI (482663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ฐานสูง เนื้อตะกั่วลงชาดปิดทอง จ.เชียงราย (631017-006)
11 # 3อจ640107-105 EG573697467TH บีเวียงพิงค์ + ธัมปารี_16 (482667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดท่าพระ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
12 # 3อจ640107-106 ED558885701TH สุรชัย15 + องอาจ (482669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)
13 # 3อจ640107-107 820679823040 chaiyawit_doh + (482671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(สภาพสวย)(560410-111)(G 68%)
14 # 3อจ640107-108 ED564422742TH werty + THANOMCHAI2512 (482673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640107-109 ED550158892TH เล็กหัวเสือ + พระประแดง26 (482676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (631205-018)
16 # 3อจ640107-110 ED527476905TH pupa5588 + Bonjohn (482680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
17 # 3อจ640107-111 ED527476905TH นุหลัก4 + Bonjohn (482726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)

18 # 3อจ640107-112 ED527476905TH Toncow + Bonjohn (482641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2506 จ.นครปฐม
19 # 3อจ640107-114 ED475481474TH Ponlanut1234 + เกษมจิต (482724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
20 # 3อจ640107-115 ED373057482TH poshwises + น้องอ๋อม (482653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640107-116 ED549744100TH nonsiam1995 + ottoantique (482658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 80%)
22 # 3อจ640107-117 ED384986433TH chane31 + ชวนชื่น (482661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
23 # 3อจ640107-118 ED384986433TH propra + ชวนชื่น (482665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
24 # 3อจ640107-120 ATUP000056402 AMPjung + bucha999 (482734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4903)
25 # 3อจ640107-122 RNPL000145097 pramual + ผู้กองโจ้ (482675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 80%)
26 # 3อจ640107-123 ED339519090TH Princi-B + suchet_w (482677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
27 # 3อจ640107-124 ED175592401TH murbur + Paphatball (482681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ่าวเอิง วัดญวณสะพานขาว ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640107-126 ED511896247TH waves + ขุนเมืองจันทร์ (482690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
29 # 3อจ640107-127 TH0118WRBBD2B lordcoffee + sitawee (482694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ หลวงปู่เพิ่ม วัดอุทยาน พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
30 # 3อจ640107-128 ED506654340TH Cchanchai + มะโหน่ง (482696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640107-129 EX588259710TH เนติธร + kankanmol (482699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว) (631118-143)
32 # 3อจ640107-130 ED586610138TH puyatm + SHREK (482703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิษณุโลก
33 # 3อจ640107-131 EW791280593TH อตกพระเครื่อง + watbannon (482674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ
34 # 3อจ640107-132 EW791280593TH tummusic46 + watbannon (482678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640107-134 EH223076572TH โจนัส + sutidas (482682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก กรุเตาทุเรียง พิมพ์กลาง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
36 # 3อจ640107-135 EH223076572TH Golf58 + sutidas (482686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ พิมพ์ตะพาบเล็ก จ.พัทลุง

37 # 3อจ640107-136 EH223076572TH jikkoh + sutidas (482688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ640107-137 EX588259723TH suchart_joe + kankanmol (482692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6709)
39 # 3อจ640107-138 ED538190016TH kongsakol + armbasic (482701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ640107-139 ED56482330TH guidenaja + somboonput (482705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ640107-140 ED566602662TH ดาวหาง + กระติบ (482707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
42 # 3อจ640107-141 PHAK000356484 กุมารดำ + BOMBA (482731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640107-142 PAN2000334989 jakwaview + m_panjapol (482714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (G 76%)
44 # 3อจ640107-143 ED519348082TH benzy + peawc16 (482716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ ยาว เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (630714-082)
45 # 3อจ640107-144 ED529475386TH poshwises + maibangsai (482717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 68%)
46 # 3อจ640107-145 ED547611247TH wootubon + tttui (482718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
47 # 3อจ640107-147 ED563903694TH รามินทร์ + kawin1980 (482720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ640107-148 ED521778426TH kit01 + pound2007 (482721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส (เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
49 # 3อจ640107-149 ED319678976TH elite90 + chikka (482722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640107-150 EG825177663TH เมืองช้าง + ซิยิ่นกุ้ย (482723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพหักซ่อมทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ640107-151 ED508254322TH pandp + tankamol (482733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา พิมพ์หลังยันต์เล็กมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลพบุรี
52 # 3อจ640107-152 ED533438549TH new999 + paisan2508 (482684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (540916-150)
53 # 3อจ640107-153 ED537828350TH frist + thatcharit (482689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้)
54 # 3อจ640107-154 ED537828350TH jitnobnom + thatcharit (482693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (631219-147)
55 # 3อจ640107-155 ED502146545TH Tee59 + อมฤตพระเครื่อง (482695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก

56 # 3อจ640107-156 ED502146545TH yime2 + อมฤตพระเครื่อง (482697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเชียงแสน เนื้อชิน
57 # 3อจ640107-159 ED502250472TH Oat_Phk + oukaa (482709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640107-161 ED478470277TH tummusic46 + ณัฐปรัชญ์ (482642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.พะเยา
59 # 3อจ640107-162 ED570750910TH Poonsin + POOSIT (482645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
60 # 3อจ640107-163 ED407140842TH pramual + jessada6678 (482648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
61 # 3อจ640107-165 ED537286490TH รพินท์ + boat1678 (482656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม(G 71%)
62 # 3อจ640107-166 RP784190946TH azayagency + Mai2008 (482659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)(631009-203)
63 # 3อจ640107-167 EG766986543TH Poonsin + pandp (482662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (561002-246)
64 # 3อจ640107-168 ED577413571TH วณิชออโต้ + gikoo (482666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
65 # 3อจ640107-169 ED559918193TH Werachai10 + มหามณีจินดา (482670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น(นิยม) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (631112-032)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 ม.ค. 2564 - 08:39 น.] #78184 (6/21)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631216-015 ED402956435TH kritikorn714 (481244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ631217-008 820610461333 m_devil (481396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ631217-012 EH157440784TH เจ้าสัวเก้า (481390) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ631218-001 ED192069588TH กุศลสร้าง (481438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ631219-011 TH0118UXDBB8B aoomalal2013 (481990) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ631219-015 ED306057338TH Phongphawan09 (481526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ631222-026 EH196720239TH ขุนพลมะพร้าวอ่อน (482117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ631224-012 ED469263943TH ขุนพลโต (482020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ631225-002 EF410422755TH inceepra (482099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ631225-003 ED443199148TH เอสายชล (482184) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 1อจ631225-006 ED541250973TH เกมมาเอง (482105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ631225-013 EH339094523TH ผู้นำพล (482118) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ631225-015 ED548102890TH atta77 (482124) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ631225-016 EW659593543TH Khunpun (482129) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
15 # 1อจ631225-017 ED544763359TH premrit (482133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ631225-018 ED501417499TH ต้นอุทยาน (482138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ631225-035 EH289753818TH chuanwong (482147) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ631225-036 EH289753818TH chuanwong (482157) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ631225-037 ED508043685TH loryinglong (482135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ631225-039 RRNNY000136561 techinmonpan (482139) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 1อจ631225-040 ED525865029TH นะรวย_มหาเสน่ห์ (482143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ631225-042 EX576276809TH thevit (482163) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
23 # 1อจ631225-043 ED533319025TH kittikitti (482101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ631225-045 EX590758767TH print (482166) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ631225-046 EX599758767TH print (482170) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631202-003 Putthasingh (479994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ631210-012 Kungs2511 (480798) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631214-007 สยามเมืองยิ้ม (481040) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ631219-002 legallaw (481533) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ631219-009 atthasit (481537) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ631221-020 wilairat_22 (481640) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ631225-001 หนุ่มธนบุรี (482065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ631225-002 สยามเมืองยิ้ม (482164) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
9 # 2อจ631225-007 amata_tong (482174) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ631225-008 pui1228 (482176) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
11 # 2อจ631225-009 เมืองทองยูไนเต็ด (482167) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
12 # 2อจ631225-016 pramual (482179) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ631225-036 banzblack007 (482070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ631225-037 บรีสพระช่วย (482187) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ631225-043 dang29 (482193) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ631225-044 LIM2512 (482195) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 2อจ631225-046 LIM2512 (482194) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640104-037 lovelyman (482706) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
19 # 2อจ640107-018 sanopporn (482600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ640107-019 การันตีพระ (482712) ส่งพระตรวจสอบ 21 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 21 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631219-116 ED53873704TH pramual + NapatCM1 (481546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้และหักซ่อม)
2 # 3อจ631219-120 ED466530720TH sutthiphornn + weerapoi (481477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%)
3 # 3อจ631219-128 ED538875104TH poshwises + NapatCM1 (481549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์หัวเรือเมล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
4 # 3อจ631221-138 EB491723608TH pramual + อัศวิน_ระยอง (481591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
5 # 3อจ631223-126 NMDA000102055 Nippit + สาวไทย (481815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ กรอบทอง(G 67%)
6 # 3อจ631223-137 ED394456713TH น_สุขปลอด + หมวยคูก้า (481832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระยอดขุนพล เนื้อดิน **ไม่ระบุที่สร้าง
7 # 3อจ640104-002 กาละแม + matee1974 (482488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
8 # 3อจ640104-013 mixerpra + Buncha (482272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย รุ่นอายุ 80 ปี(สร้างเสริม) พิมพ์โมมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ระยอง (หลวงพ่อดิ่ง ปลุกเสก)
9 # 3อจ640104-014 บรมีหลวงปู่ทวด + Buncha (482275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย รุ่นอายุ 80 ปี(สร้างเสริม) พิมพ์โมมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ระยอง (หลวงพ่อดิ่ง ปลุกเสก)
10 # 3อจ640104-123 TH0118WHD6J9B Chan59 + ปั้นจั่น (482242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ราหูหลวงพ่อปิ่น วัดศรีษะทอง เนื้อกะลาแกะ จ.นครปฐม
11 # 3อจ640104-137 ED540289788TH ossyman + แว่นพระประแดง (482505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
12 # 3อจ640105-001 Cchanchai + ATTORN43 (482382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทวรูปพระนารายณ์ สมัยขอม-ลพบุรี เนื้อสำริด (ขนาดสูง 6 นิ้ว)
13 # 3อจ640105-002 บรมีหลวงปู่ทวด + UDS-35 (482386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (570710-188)(G 85%)
14 # 3อจ640105-003 eakaomasia + amata_tong (482390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(G 85%)
15 # 3อจ640105-005 ต้นคุง + บรีสพระช่วย (482397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์เล็กไหล่ยก เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพฝนขอบบน) (631111-024)
16 # 3อจ640105-006 disorn + บรีสพระช่วย (482400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ.. (630608-297)
17 # 3อจ640105-007 ไซม่อน + puriwaj (482403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630506-232) (G 57%)

18 # 3อจ640105-008 AodBathThai + coldplay (482406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อผง ปี 2496 จ.เชียงใหม่
19 # 3อจ640105-009 Poonsin + coldplay (482409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
20 # 3อจ640105-010 pong357 + man5554 (482413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640105-011 sanya1002 + likeit (482419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (570117-120)
22 # 3อจ640105-012 เมืองช้าง + engineer27 (482423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 61%)
23 # 3อจ640105-013 wasanpi + CC-AMULET (482426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครปฐม
24 # 3อจ640105-014 ละมุน + Viraphan711 (482430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด
25 # 3อจ640105-101 ED533438416TH m-cot + ลมว่าว (482366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
26 # 3อจ640105-102 ED534685467TH pramual + bluezone (482367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ640105-103 ED490287637TH jazzimo + อาทิตย์๙๙ (482369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1299/น้ำหนักรวม 63.3 กรัม)
28 # 3อจ640105-104 ED524832320TH Charity + เอ๋หลังเซ็น (482372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
29 # 3อจ640105-107 ED515776562TH Todmuangchon + tongjoy (482379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4282)(631113-498)
30 # 3อจ640105-108 ED567824750TH DaIrOz + ชินนิมอน (482384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640105-109 ED326380105TH Warayu + ชัยนเรศ (482385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
32 # 3อจ640105-111 ED553842253TH เมืองช้าง + montblanc (482393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมหลังด้านบนและขอบล่างขวา)
33 # 3อจ640105-112 ED564261585TH nuthapol + อาชาเหล็ก (482396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล พิมพ์พระรอดหลัง สก. เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2544 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 5539)
34 # 3อจ640105-113 ED564261585TH mic49 + อาชาเหล็ก (482398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
35 # 3อจ640105-114 ED555545010TH เล้งตราด + kritsada5484 (482401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) (631223-685)(G 85%)
36 # 3อจ640105-115 EH316740983TH tang160946 + donunun (482404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ640105-116 ED547607567TH Chot56 + Chairut (482405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ640105-118 ED541279756TH peudminburi + lulytoon (482415) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (631009-183)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (631009-184)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (631009-185)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
39 # 3อจ640105-119 ED541279756TH kongsakol + lulytoon (482418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (631127-173)(G 65%)
40 # 3อจ640105-120 EX508288462TH popsleep + popstar5 (482421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ640105-121 ED463433176TH pandp + SOMDED (482373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สดุ้งกลับ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
42 # 3อจ640105-122 ED368942751TH pandp + aood0458 (482380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640105-123 ED368942751TH (482387) ย้ายข้อมูลไป 1 อจ 640107-021
44 # 3อจ640105-124 ED368942751TH kornunaka + aood0458 (482391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640105-125 ED454499948TH pramual + สยามรุ่งโรจน์ (482395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
46 # 3อจ640105-126 ED578310817TH D_bangsan + joeenok (482402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ พิมพ์บัวใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
47 # 3อจ640105-129 ED463435923TH แสงธรรม01 + (482416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tamthodsaporn
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ640105-130 ED561313607TH ราชภัฏ + chin99 (482417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางถวายเนตร หลวงพ่อโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(551009-252)
49 # 3อจ640105-131 EH714066403TH birdbeat + sitawee (482438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง วัดมเหยงค์ พิมพ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ640105-132 ED551167683TH chutty + ronnakorn2516 (482439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(631223-683)
51 # 3อจ640105-133 ED567816664TH PHLOI + ลู่เฉินเฟย (482440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มยอ จ.กำแพงเพชร
52 # 3อจ640105-134 ED529678052TH Poonsin + apiwat_66 (482441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 916)
53 # 3อจ640105-135 ED565703355TH janthanee + mchutith (482442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา (สภาพใช้)
54 # 3อจ640105-136 EG441407934TH aluminium + bankham1000 (482443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธอรหันต์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 10)

55 # 3อจ640105-137 ED545114593TH ukaewsasan + (482444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ640105-138 ED545114593TH kit01 + Thanapong36 (482445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
57 # 3อจ640105-139 ED483290471TH loongmike + หมีจันทบุรี (482446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง เนื้อผง จ.ปทุมธานี
58 # 3อจ640105-140 ED411549372TH สุระพรพระเครื่อง + (482447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bestrandom
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
59 # 3อจ640105-141 ED415235811TH ac100 + yayara (482368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
60 # 3อจ640105-143 ED556504436TH nop-cz + Tanadol1969 (482374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
61 # 3อจ640105-145 RMCB000180351 กาละแม + วุฒินันท์ (482451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี(G 76%)
62 # 3อจ640105-146 ED533850556TH apexshop + Wangmanow (482381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นทำบุญครบรอบปีที่ 34 เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ชัยนาท
63 # 3อจ640105-147 RMCB000180351 tockjung + วุฒินันท์ (482389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 69%)
64 # 3อจ640105-148 ED555516910TH Nattapongg + xtraxtra (482449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 66%)
65 # 3อจ640105-149 ED537552076TH Thirapinkaeo + ton68 (482392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
66 # 3อจ640105-150 EX355699347TH นุลุ่มน้ำแม่กลอง + PraLike (482450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
67 # 3อจ640105-151 ED423754645TH noomark + พยัคฆ์ร้าย123 (482399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 52%)
68 # 3อจ640105-152 ED503735662TH Choat + ks_somsin (482408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาโชค หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (580425-007)
69 # 3อจ640105-154 ED424667109TH Giant415 + Kloy1999 (482414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร.ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่
70 # 3อจ640105-155 TH0118VWBAG6B beebangna + pompy (482420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (580330-149)(G 93%)
71 # 3อจ640105-156 ED541917351TH tomyum + naratip_19 (482422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
72 # 3อจ640106-002 PBnew + Werawath01 (482477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
73 # 3อจ640106-003 zerberus + tdtoo (482509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี

74 # 3อจ640106-004 oongchat + sanjinda2524 (482512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
75 # 3อจ640106-005 ซีพระเครื่อง + savebank163 (482516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) (631217-352)
76 # 3อจ640106-006 FOREVER + ChinV (482596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 801)
77 # 3อจ640106-007 jitnobnom + ChinV (482520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5812)
78 # 3อจ640106-008 บอยพระเครื่อง + mimax (482595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สกลนคร (สภาพใช้)(G 82%)
79 # 3อจ640106-009 tatoa + ประศาสน์ (482525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) (631224-262)
80 # 3อจ640106-010 paom1112 + ทวดนรรัตน์ (482532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ640106-011 kritmek + microsoft (482591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (631219-224)
82 # 3อจ640106-012 หม่อง + NIPHAT19 (482486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (631020-047)
83 # 3อจ640106-101 ED598599973TH รุตช้างกลาง + uppakid (482593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค.โค้งวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
84 # 3อจ640106-103 ED578797657TH พยัคฆ์ทมิฬ + tayatang (482499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1108)
85 # 3อจ640106-105 ED486886135TH Oat_Phk + น้อยหน่า (482503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา
86 # 3อจ640106-106 ED518628758TH akara + chaising (482506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
87 # 3อจ640106-107 ED969551784TH หมูพัทยา + newkid (482510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อทองแดง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม
88 # 3อจ640106-109 EI973665213TH chuanchai2505 + poona63 (482522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ท่านสรรเพชญสร้าง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
89 # 3อจ640106-111 EW583827192TH gymnastics + ตำรับไทย (482470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
90 # 3อจ640106-112 ED546456617TH Bophantom + กุลสณิธี (482594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2505 จ.พิษณุโลก
91 # 3อจ640106-113 EG386272222TH PrasongTU + Kwanchai99 (482474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ640106-114 EF393751419TH chai77 + เทียนทอง (482479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดอาจารย์โง้งกิมโคย วัดศาลเจ้า ปี 2519 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

93 # 3อจ640106-116 ED573712629TH นะโม39 + sanopporn (482483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ640106-117 ED573712629TH Puttawat + sanopporn (482484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น ศ.๑๑ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.นครปฐม(G 84%)
95 # 3อจ640106-118 ED557343514TH ภาณุวัฒน์เขียว + โก๋แก่ (482487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
96 # 3อจ640106-119 ED567828472TH nopakk + เอกเมืองตรัง (482490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดปราสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ640106-120 ED567828472TH pandp + เอกเมืองตรัง (482493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ต้อเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
98 # 3อจ640106-121 ED423033878TH ac100 + tubtim77 (482469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
99 # 3อจ640106-122 ED5555560683TH อสูรแดง + เขยมาบตาพุด (482471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
100 # 3อจ640106-123 EH739823829TH D_bangsan + ขนมกรุบ (482472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 2.8 นิ้ว)
101 # 3อจ640106-124 EH798923829TH bunhave + ขนมกรุบ (482473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
102 # 3อจ640106-125 ED539794115TH poshwises + pop_vat (482475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี
103 # 3อจ640106-126 ED539794115TH ชอบจัง + pop_vat (482476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
104 # 3อจ640106-127 EI209767047TH vongsako + พรหลวงพ่อทบ (482478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1070)
105 # 3อจ640106-128 ED556524824TH tangmo123 + welding24 (482481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโทน หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
106 # 3อจ640106-129 EG885349391TH murbur + pornperm (482482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาสมัยอยุธยา พิมพ์ปางสมาธิ เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
107 # 3อจ640106-130 EX611121289TH พิศุทธิ์ + opol1812 (482485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่อง รุ่นนี้/พิมพ์นี้
108 # 3อจ640106-131 EX611121289TH OaTaWa + opol1812 (482489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ปัตตานี (หมายเลข 313)
109 # 3อจ640106-132 EX611121289TH Ong1971 + opol1812 (482491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
110 # 3อจ640106-133 ED499451945TH pramual + t-kanchanu (482492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน
111 # 3อจ640106-134 EX382960884TH PHLOI + TEE_INTER (482494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (631017-151)

112 # 3อจ640106-135 ED546242355TH D_bangsan + เด็กสังขละ (482495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์
113 # 3อจ640106-136 ED535607015TH teerawit + gnokia (482496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
114 # 3อจ640106-137 EG559138855TH perfectman77 + (482498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
115 # 3อจ640106-138 EX587633682TH chin-in + tassunoh (482500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบมะยมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม
116 # 3อจ640106-139 TH0118VD1075B morning + mix12 (482502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 29096)(G 62%)
117 # 3อจ640106-140 ED497049229TH noppadon + dekphet (482504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
118 # 3อจ640106-142 EH087822489TH BankHiWay + yoon9 (482551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 64%)
119 # 3อจ640106-143 ED50804357TH apiwat4825 + chaiwatar (482555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 78%)
120 # 3อจ640106-145 ED582010938TH charoent + gorn9 (482558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (631005-654)
121 # 3อจ640106-147 ED515977330TH PHLOI + อัญชิสา (482571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.ปทุมธานี
122 # 3อจ640106-148 ED489663154TH hippopo12 + หมูเซียนน้อย (482573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
123 # 3อจ640106-149 ED489663154TH ploithai + หมูเซียนน้อย (482574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นนทบุรี
124 # 3อจ640106-150 ED487795529TH pramual + pomSL (482576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงพระนางกำแพง พิมพ์สิบพระองค์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพชำรุดส่วนบน)
125 # 3อจ640106-152 ED498131732TH pouy2727 + POPJAZ (482511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (571210-164)(G 71%)
126 # 3อจ640106-153 ED384984790TH บรมีหลวงปู่ทวด + (482513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพหักซ่อมด้านซ้ายและโพธิ์)
127 # 3อจ640106-154 TH0118WM0X14B Sommart936 + เชน3536 (482518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโม้ วัดสน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500
128 # 3อจ640106-155 TH0118VPGBB6B Chan59 + otto3528 (482519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
129 # 3อจ640106-156 TH0118VPGBB6B Chan59 + otto3528 (482523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เข่าตุ่ม เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
130 # 3อจ640106-157 TH0118VPGBB8B Chan59 + otto3528 (482526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี

131 # 3อจ640106-158 EB374265555TH dod18 + pumcha (482528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
132 # 3อจ640106-159 RPTN000329009 gymnastics + จริงใจ (482531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6054)(G 65%)
133 # 3อจ640106-160 820652485833 ธีรภัทร์7729 + kasemsit (482597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9539)(580611-231)
134 # 3อจ640106-162 EG320833616TH nengyo + Thantharat (482541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2017)
135 # 3อจ640106-163 ED341587765TH Nippit + thumma (482545) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
136 # 3อจ640106-164 ED484266862TH poshwises + ปูแปดริ้ว (482550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามฑลรัศมี เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 64%)
137 # 3อจ640106-165 ED310884180TH yime2 + คุณากร (482552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
138 # 3อจ640106-166 PTTK000189759 เสกสิทธิ์ + nopponsmith (482554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์มังกรทอง วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ640106-167 ED572106971TH m-cot + ศรัทธา999 (482557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ต้อ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
140 # 3อจ640106-168 ED548991609TH mekin + benz1101 (482559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
141 # 3อจ640106-169 ED556505269TH aluminium + เจ้าชายสีหมอก (482561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
142 # 3อจ640106-171 ED562845085TH เมืองช้าง + ต่อยอด (482514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นอายุครบ 8 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ระยอง (น้ำหนักทอง 2.6 กรัม)
143 # 3อจ640106-172 6102009137399 Retail + วิจิตรา (482517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
144 # 3อจ640106-173 ED542817669TH ศักดิ์ศิริ + Ekapol123 (482592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อผงว่าน ปี 2513 จ.บุรีรัมย์ (วัดป่าหลังโรงเลื่อยสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ
รุ่น/พิมพ์ นี้
145 # 3อจ640106-174 EI955992985TH pramual + peerapon (482521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุโรงทอ พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพเนื้อราน)
146 # 3อจ640106-175 MNKP000810802 บอยพระเครื่อง + prakit (482527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
147 # 3อจ640106-176 MNKP000810802 กำธรนคร + prakit (482530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ640106-177 MNKP000810802 chajks + prakit (482533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
149 # 3อจ640106-178 MNKP000810802 poshwises + prakit (482535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
150 # 3อจ640106-180 MNKP000810802 thawath + prakit (482538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 67%)
151 # 3อจ640106-182 ED493296006TH perfectman77 + (482581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บางแก้ว1976
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (560718-220)(G 77%)
152 # 3อจ640106-183 ED524456717TH Phanin + OMBUN (482582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)(630418-286)
153 # 3อจ640106-184 ED533054685TH jitnobnom + kanlaya48 (482583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
154 # 3อจ640106-185 ED533054685TH yotaabt + kanlaya48 (482584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล พิมพ์หลัง สก. เนื้อสำริด จ.ประจวบคีรีขันธ์
155 # 3อจ640106-186 MSTW000156353 chuanchai2505 + DEKDEK (482589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ท่านสรรเพชญสร้าง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
156 # 3อจ640106-187 EH024572382TH jompol10 + เซียนพละ (482585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (631130-349)(G 67%)
157 # 3อจ640106-188 ED346395400TH phattanasak + jammanee (482586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
158 # 3อจ640106-189 ED515968718TH physical + ศิษย์ปู่สง่า (482587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
159 # 3อจ640106-190 ED466168909TH Jirawat1986 + พุทธะ_สังมิ (482588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อก๊ก วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
160 # 3อจ640106-192 EB374265564TH PHLOI + pumcha (482529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.กำแพงเพชร (630930-043)
161 # 3อจ640106-193 PHAK000355698 sombatbs + BOMBA (482534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
162 # 3อจ640106-194 PHAK000355698 armyu + BOMBA (482537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
163 #3อจ640107-125 ED426798067TH ham2773 + เสือสมิง (482687) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 90%) (น้ำหนัก 15.3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 ม.ค. 2564 - 08:35 น.] #78164 (5/21)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631217-015 ED521107315TH Vincent (481777) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ631217-018 TH0118UWQGY2B ตึ่งนั้ง (481361) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ631217-025 ED526312914TH Newnomal (481769) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ631218-002 ED458981585TH Prasert1657 (481854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ631218-009 ED531590408TH boboaf (481455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631219-001 WDSR000593769 มีดีพระเครื่อง (481509) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ631219-002 SP156650572 tayatang (481513) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ631219-013 EG956539135TH BOAT26 (481524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ631219-016 ED535412972TH. Gaokod2549 (481528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ631219-022 ED528366243TH otto3528 (481868) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 1อจ631221-008 EF410420785TH นึกอ่อนนุช (481620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ631222-007 TH0118UYFCM1B OKK08 (481757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ631223-013 ED380149528TH อุกฤช (481915) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ631223-019 ED475648404TH Darkaun (481869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ631223-021 ED521765382TH pound2007 (481776) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ631224-007 PT90000909034 suchart_joe (482016) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 1อจ631224-010 ED514361192TH พิมพ์พิมล (482021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
18 # 1อจ631224-014 ED531916175TH maii_amulet (482025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ631224-015 ED531923499TH maii_amulet (482027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ631224-017 ED540260736TH jojo5 (482026) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ631224-022 ED535414871TH Gaokod2549 (482029) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
22 # 1อจ631224-023 ED523923395TH tookatun (482033) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ631224-024 ED527698289TH seranee (482035) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ631225-010 EH289754138TH chuanwong (482144) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ631225-011 EH289754138TH chuanwong (482149) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ631225-014 EH320534909TH พรชมพู (482153) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ631225-019 EH289753778TH chuanwong (482156) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631215-017 แพรวพรรณ (481909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ631219-012 กระทิงขาว (481941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ631219-013 ชลชินเขต (481511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ631221-001 malakul (481589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ631221-017 Buncha (481642) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ631222-006 art_0307 (481719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ631223-001 wasanpi (481858) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ631223-002 theone (481898) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 2อจ631223-006 สรขอนแก่น (481904) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ631223-007 nincha (481861) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ631223-009 จอมยุทธ77 (481921) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ631223-020 aramintra (481895) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ631223-021 aramintra (481862) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ631223-022 engineer27 (481905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
15 # 2อจ631223-043 แพรวพรรณ (481907) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ631223-044 cap29 (481908) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
17 # 2อจ631224-006 noi70 (481989) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ631224-017 BallDesign (482014) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ631224-019 หรั่งวัดไตร (482018) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
20 # 2อจ631224-020 heretic (482024) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ631224-021 T_marketing (482028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ631224-023 T_marketing (482034) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ631224-024 T_marketing (482036) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ631224-025 morning (482031) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ640106-006 niruch (482543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 2อจ640106-007 niruch (482453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640106-013 penggo (482579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
28 # 2อจ640107-001 การันตีพระ (482508) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ640107-005 การันตีพระ (482598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640107-017 การันตีพระ (482599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631212-102 TH0118U497Q3B Nokeieiei + tone555 (480961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ประจวบคีรีขันธ์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ631217-165 LKAE000316072 wanitcha + Benyapa (481375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ631219-113 EB485290781TH schan2514 + PLOYFON (481464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังอาจารย์พา เนื้อผงยาจินดามณี จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
4 # 3อจ631221-007 UDS-35 + บีเวียงพิงค์ (481577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้นแขนติ่ง เนื้อผง ปี 2400-2405 จ.อ่างทอง กรอบทอง(G 85%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
5 # 3อจ631221-117 EG949908776TH tanint + rossyza4142 (481576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ631221-118 EG949908776TH patchara + rossyza4142 (481580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และเผาใหม่)
7 # 3อจ631222-001 ATTORN43 + jicko (481670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุลั่นทม พิมพ์ใบมะยม เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
8 # 3อจ631222-134 EI945467614TH poshwises + พตภูเก้า (481684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด
9 # 3อจ631223-001 suttisak + Suriyachon (481784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2459 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ631223-149 EI837311833TH kunkwin + หมากคาย (481843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง/สภาพล้างผิว)
11 # 3อจ631224-128 EX547547835TH chajks + ประพฤทธิ์ (481970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
12 # 3อจ631224-139 ED494233546TH Chan59 + พตภูเก้า (481963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง พิมพ์ข้าวต้มมัด เนื้อเมฆพัด
13 # 3อจ631224-167 ED531156783TH Ninja_Fast + sanopporn (481998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิพม์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ631225-001 pangjung + pui1228 (482066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)(G 90%)
15 # 3อจ631225-002 บรีสพระช่วย + pui1228 (482067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก วัดพระศรีฯ พิมพ์จิ๋ว เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร กรอบทอง(G 64%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ640104-003 palmbec + UDS-35 (482239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (610118-116)
17 # 3อจ640104-004 ตึ่งนั้ง + UDS-35 (482243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(590928-058)

18 # 3อจ640104-031 ploithai + pichet344 (482266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เลี่ยมเงิน จ.นครปฐม
19 # 3อจ640104-147 RP804728873TH Stapornch + ARNON (482323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่ว จ.ลำพูน

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ม.ค. 2564 - 08:36 น.] #78090 (4/21)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631210-002 ED530003049TH jojo5 (480786) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ631217-001 ED528809587TH piriyapt (481985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ631223-001 ED533007685TH mkwtn (481877) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ631223-002 TH0118VB3UZ2B thevit (481885) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ631223-003 TH0118VB3T72B thevit (481888) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ631223-009 ED522795139TH ลักษมีคเณศ (481901) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
7 # 1อจ631223-022 EX518013051TH ต่อแต้ม (481906) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ631224-001 ED505348944TH BankHiWay (481923) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 1อจ631224-008 NKCS000799315 nampoo (482009) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ631224-009 ED451143928TH montree_eit (482013) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ631224-011 RT124291124TH kritsadaw (482007) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ631224-013 ED554910405TH ปภาสโร (482023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ631224-016 ED400369202TH Nikky (482040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ631224-018 ED514726732TH somboomboo (482030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ631224-019 EH320534912TH พรชมพู (482008) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ631224-020 EH320534890TH พรชมพู (482011) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ631225-022 ED535974672TH witbcc143 (482165) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ631225-023 ED535974672TH witbcc143 (482168) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ631225-024 EH317020926TH mumu99 (482171) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ631225-025 EH317020926TH mumu99 (482125) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ631225-026 EH317020926TH mumu99 (482137) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ631225-027 EH317020926TH mumu99 (482141) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ631225-028 EH317020926TH mumu99 (482145) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ631225-029 EH317020928TH mumu99 (482146) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ631225-030 EH317020926TH mumu99 (482151) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ631225-031 EH317020926TH mumu99 (482154) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ631225-032 EH317020926TH mumu99 (482158) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ631225-033 EH317020926TH mumu99 (482160) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631208-017 ThaiWong (480500) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ631211-011 เอลำลูกกา (480877) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ631214-016 Buncha (481050) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ631224-008 vee2503 (482012) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ631224-009 vee2503 (482015) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ631224-010 vee2503 (482017) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ631224-012 เอลำลูกกา (482019) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ631224-013 เอลำลูกกา (482022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631224-018 thitiporn (481936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ640104-003 สยามเมืองยิ้ม (482291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 2อจ640106-001 การันตีพระ (482383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631216-181 ED517276476TH กิตติพงศ์ + โกวบ้อ (481233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นดีรวยดี เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ631217-104 ED489777412TH Tochiro + Athiwat (481313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบัวรอบ หลวงพ่อรส วัดหนองม่วงไข่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.แพร่
3 # 3อจ631221-112 RI140119831TH โก๋แก่ + Kbamulet (481565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 3 วัดพระเชตุพนฯ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ631221-114 ED484968707TH NiceSweety + mchutith (481569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
5 # 3อจ631221-124 ED483554981TH joeenok + ศรัทธา999 (481615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อชุบทอง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ631221-125 ED483554981TH thanaj + ศรัทธา999 (481618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอู่ทอง หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ631222-112 ED475653894TH chikka + Darkaun (481715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ631222-115 ED510220177TH ossyman + MonMos (481727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ631222-124 ED528507839TH direk_inkul + rangsan9557 (481686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 89 ไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 584/น้ำหนักรวม 58.8 กรัม)
10 # 3อจ631222-145 ED514421537TH puyatm + march859 (481683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่ออยู่ วัดรัตนชัย เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ631222-157 ED450574833TH wanitcha + Benyapa (481737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์)
12 # 3อจ631223-002 ต้นคุง + thammarod (481787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข. พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ631223-003 กาละแม + nopparutMak (482088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ631223-125 ED529419129TH yyoyo + นกแก้ว (481812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
15 # 3อจ631223-129 EH157441382TH Funfun27 + เจ้าสัวเก้า (481821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสือเย็นพระอาจารย์พรสิทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ รุ่นแรก เนื้อสำริดแดง ปี 2553 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ631223-170 EI331758575TH poshwises + ชัยวัฒน์เจ้าสัว (481855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หัวจรวด เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา
17 # 3อจ631224-145 EG949913144TH kowit_nn + Pimuk111 (481986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์บล็อกแรก เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ631224-148 ED558403850TH poshwises + พระบ้านทั่วไทย (481997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 68%)
19 # 3อจ631224-166 ED532739295TH นิคมตะวันออก + som3693 (481996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 35/น้ำหนักรวม 56.5 กรัม)
20 # 3อจ631225-109 ED521834304TH xlink77 + ป๋องร้อยไร่ (482091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อทองคำ ปี 2526 จ.สมุทรสาคร (น้ำหนักทอง 4.9 กรัม)
21 # 3อจ631225-116 EH117405339TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + บุญโขง (482121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640104-005 แฮปรามคำแหง + พิมพ์พิมล (482247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
23 # 3อจ640104-006 Newnomal + ประศาสน์ (482251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ640104-007 PHLOI + engineer27 (482254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(631211-066)(G 82%)
25 # 3อจ640104-008 PHLOI + นครเมืองเก่า (482257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน เนื้อดินลงรัก จ.เชียงราย
26 # 3อจ640104-009 thanaj + krais1 (482259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
27 # 3อจ640104-011 ผู้นำพล + JITCHOO1361 (482265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ640104-012 สัสดี57 + mekya2706 (482268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และแต่งใบโพธิ์) (630624-113)(G 63%)
29 # 3อจ640104-016 yodpra + workplace (482277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 2)
30 # 3อจ640104-017 lertsak + โคมันยอง (482280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
31 # 3อจ640104-018 เมืองช้าง + Syumpu (482282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
32 # 3อจ640104-019 noi70 + putloso (482284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
33 # 3อจ640104-020 Theptarget + vitaya (482286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620821-001)(G 73%)
34 # 3อจ640104-021 yut02 + SRISUNGWON (482234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง รุ่นฉลองอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ปทุมธานี
35 # 3อจ640104-022 tonychan + kamonsap (482235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(G 83%)
36 # 3อจ640104-023 liklyprathai + kamonsap (482238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์

37 # 3อจ640104-024 chiradech + kamonsap (482241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
38 # 3อจ640104-025 สุชาติสาย2 + kamonsap (482245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
39 # 3อจ640104-026 chatahaiuthai + เด็กท่าพระ (482248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
40 # 3อจ640104-027 อ๋องสาย4 + Pracha40 (482252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (510729-076)
41 # 3อจ640104-028 vitaya + sakyui (482255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงว่าน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630729-047)
42 # 3อจ640104-029 LEEYA + ศิริมงคล (482260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่น 4 พิมพ์ดอกเหมยกลาง เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม)
43 # 3อจ640104-030 sittpee + ศิริมงคล (482263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่น 4 (ฉลอง 125 ปี) เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
44 # 3อจ640104-032 เซียนน้อยหนึ่ง + pichet344 (482269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
45 # 3อจ640104-033 Bigtho + ลูกแม่รำเพย (482271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์(G 66%)
46 # 3อจ640104-034 Prichar + Ponweth (482343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
47 # 3อจ640104-035 Juicy + Ponweth (482344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 66%)
48 # 3อจ640104-036 เซียนน้อยหนึ่ง + อ๊อดโนนไทย (482273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7718)
49 # 3อจ640104-101 TH0118VDDE17B golf56 + crafter (482232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 57 เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ640104-103 ED457254167TH chane31 + putza8888 (482240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
51 # 3อจ640104-104 ED553706108TH savings + กล่องแก้ว (482244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640104-105 TH0118VNJJZ7B Chot56 + Nirut9185 (482250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
53 # 3อจ640104-107 ED544117633TH masterbill + SAPATAR (482346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่อ๋อย วัดไทร เนื้อทองแดง
54 # 3อจ640104-108 ED482437710TH tummusic46 + thongma (482347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
55 # 3อจ640104-109 ED523063515TH กู้คลองเตย + tangmo-septat (482345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
56 # 3อจ640104-110 ED531152614TH dreamsconner + แซนวิช (482256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ สร้างปี 2500-2515 (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
57 # 3อจ640104-111 EG259648192TH PHLOI + Koklek (482327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ปี 2495 จ.นนทบุรี
58 # 3อจ640104-112 EG259648192TH PHLOI + Koklek (482328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงินลงยา ปี 2505 จ.พิษณุโลก
59 # 3อจ640104-114 ED553335795TH nung919 + Vincent (482331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ640104-115 ED531152614TH bombee2 + แซนวิช (482332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร เนื้อทองเหลือง
61 # 3อจ640104-116 ED502248235TH พิศุทธิ์ + oukaa (482333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ640104-117 TH0118W3YBV1B manas1976 + นึกอ่อนนุช (482334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นสร้างศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว)
63 # 3อจ640104-118 ED540277250TH note33 + แว่นพระประแดง (482335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร วัดสุทัศนฯ รุ่นทรงยกฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 590)
64 # 3อจ640104-119 ED558876639TH murbur + โอมมะ (482336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ปัตตานี (หมายเลข 245)
65 # 3อจ640104-122 TH0118WHD6J9B apisorn + ปั้นจั่น (482233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
66 # 3อจ640104-124 830463346952 ethos + pongpan_r (482246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
67 # 3อจ640104-126 SCPK000123574 jitnobnom + Korngavee (482253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้และแต่งขอบข้าง) (กรอบเงินชุบทอง)(630404-258)
68 # 3อจ640104-127 SCPK000123574 TAVABUNCHA + (482258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Korngavee
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม
69 # 3อจ640104-128 ED532489181TH pornlimk + tuktu40 (482261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อผง ปี 2515 จ.พิษณุโลก. (621220-930)
70 # 3อจ640104-129 ED545554224TH kritbig + poshwises (482264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์สามเหลี่ยม(เล็ก) เนื้อดิน ปี 2518 จ.สกลนคร (631205-172)(G 78%)
71 # 3อจ640104-130 RSKR000081775 poshwises + putza8888 (482267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
72 # 3อจ640104-131 ED561313598TH มิตรบ้านโป่ง + chin99 (482270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
73 # 3อจ640104-132 ED558363815TH thanaj + สิงห์คำรณ (482274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ640104-133 ED490749060TH บรมีหลวงปู่ทวด + สัปปะรด (482276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และฝนขอบข้าง)
75 # 3อจ640104-134 SMLP000424372 chuanchai2505 + phusiam (482278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจ้าสัว 99 เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 241)
76 # 3อจ640104-135 DONM001269588 mcka59 + birdnaja (482279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ640104-136 ED574915954TH YAYAkhothai + บอยราชบุรี (482283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (590715-092)
78 # 3อจ640104-138 ED561313615TH nopakk + chin99 (482287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน พิมพ์นั่งบัว เนื้อดินลงรัก ปี 2482 จ.อ่างทอง
79 # 3อจ640104-139 ED5613123615TH nopakk + chin99 (482290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน พิมพ์นั่งบัว เนื้อดินลงรัก ปี 2482 จ.อ่างทอง
80 # 3อจ640104-140 EF612616445TH pongsakorn + aran2538 (482293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา พิมพ์สองหน้า เนื้อชิน
81 # 3อจ640104-141 ED530562768TH Newnomal + OKK08 (482310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
82 # 3อจ640104-142 TH0118WGA060B บีชาการ + โลหิต (482312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2563 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 36)
83 # 3อจ640104-144 ED535615048TH poshwises + Bobber1979 (482316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
84 # 3อจ640104-145 EH34622001TH เปาโลพระเครื่อง + (482319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แสงเงินแสงทอง
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีกำไลข้อมือข้อเท้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
85 # 3อจ640104-146 ED553781435TH pramual + พิมพ์พิมล (482321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ640104-148 ED527396751TH Satelite + มีคุณ (482324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
87 # 3อจ640104-149 EG535812785TH ศิษย์สามย่าน + ไชยสิทธิ์ (482326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.นครศรีธรรมราช
88 # 3อจ640104-150 EF561107389TH bagio + kakstars (482329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
89 # 3อจ640104-151 ED567525692TH Warayu + คุณใส (482221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
90 # 3อจ640104-152 ED55848235TH N-mini + ต่อเจริญนคร (482225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ(G 87%)
91 # 3อจ640104-153 EG943002343TH morn-tharua + เมืองสมุทร (482230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ประภามณฑล เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา (631114-319)
92 # 3อจ640104-154 ED304256747TH คชสาร + mingloei (482341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ

93 # 3อจ640104-155 EI955984618TH wirat99 + peerapon (482308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาสองหน้า วัดพระศรีมหาธาตุ เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี
94 # 3อจ640104-156 EI720395536TH สมเดช + Thanapong36 (482340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
95 # 3อจ640104-157 ED483571415TH pramual + ศรัทธา999 (482306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบขวา)
96 # 3อจ640104-159 ED483571415TH supanutk + ศรัทธา999 (482311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
97 # 3อจ640104-161 ED483571415TH panupong30 + ศรัทธา999 (482217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์ด้านบน)
98 # 3อจ640104-162 ED483571415TH warning + ศรัทธา999 (482220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นเงินขวัญถุงเสาร์ห้า เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.กำแพงเพชร
99 # 3อจ640104-163 ED483571415TH สัมปัญโณ + ศรัทธา999 (482222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ต้อใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
100 # 3อจ640104-165 EH734530616TH ราชสีห์ + คมทัตพรหมเสนะ (482229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ640104-166 EH7434530616TH towerboy + คมทัตพรหมเสนะ (482231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
102 # 3อจ640104-167 EH734530616TH nuthapol + คมทัตพรหมเสนะ (482294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ640104-168 EH734530616TH pramual + คมทัตพรหมเสนะ (482299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ640104-169 ED520176858TH PHLOI + HopeMan (482303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ซุ้มไผ่ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง กรอบทอง(G 88%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
105 # 3อจ640104-102 เสี่ยสัตหีบ+suwatboat (482237) กรอบทอง 1 องค์ ( G 70%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 06 ม.ค. 2564 - 08:35 น.] #78083 (3/21)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631209-017 ED487699385TH Keawnam (480652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ631222-019 EH542637052TH ทวนทองสุภาบุญ (481731) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631225-017 Gengscorpions (482169) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ631225-018 Gengscorpions (482172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ631225-019 Gengscorpions (482173) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ631225-020 Gengscorpions (482048) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ631225-021 Gengscorpions (482053) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ631225-022 Gengscorpions (482055) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ631225-023 Gengscorpions (482057) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ631225-024 Gengscorpions (482059) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ631225-025 Gengscorpions (482060) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ631225-026 Gengscorpions (482063) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ631225-027 Gengscorpions (482064) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ631225-028 Gengscorpions (482115) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ631225-029 Gengscorpions (482119) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ631225-030 Gengscorpions (482175) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ631225-031 Gengscorpions (482177) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ631225-032 Gengscorpions (482178) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ631225-033 Gengscorpions (482180) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ631225-034 Gengscorpions (482182) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ631225-035 Gengscorpions (482185) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ631225-047 การันตีพระ (482348) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ631225-048 การันตีพระ (482349) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ640104-004 UDS-35 (482296) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
23 # 2อจ640104-025 การันตีพระ (482205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ640104-032 การันตีพระ (482207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ631224-014 เอลำลูกกา (481933) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631216-154 ED470687091TH taat_007 + toyota888 (481240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์เกลียวเชือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.อุทัยธานี (สภาพล้างผิว)
2 # 3อจ631216-166 ED517272267TH ktitawong + ก้อนกรวด (481292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดไลย์ เนื้อตะกั่ว ปี 2560 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ631216-168 ED517272267TH PHLOI + ก้อนกรวด (481226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดไลย์ เนื้อตะกั่ว ปี 2560 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ631217-112 EH739823143TH CowSPC + ขนมกรุบ (481400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
5 # 3อจ631217-113 EX485086955TH poshwises + น็อตประเวศ (481348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หลัง ต เนื้อผง ปี 2500 จ.นครปฐม
6 # 3อจ631217-128 NDA000101839 sanya1002+สาวไทย (481323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ของขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง

7 # 3อจ631221-110 ER479580398TH poshwises + Nonniizz (481585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ631221-111 บรีสพระช่วย + Nonniizz (481562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ631221-140 EG653534445TH Burapha777 + (481601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
soontorn2014
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง
10 # 3อจ631222-003 T-PITBULL + Werawath01 (482083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 380203) (สภาพทำความสะอาดผิว)
11 # 3อจ631222-103 ED529433973TH Retail + ฝอยทอง (482084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์ฯ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
12 # 3อจ631222-151 ED538274475TH kitsana_l + องอาจ (482086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรหางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
13 # 3อจ631223-153 ED475648404TH chuchart-k + Darkaun (481914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม (620809-178)
14 # 3อจ631224-115 EH782333426TH Tarkkyp + Buransuk (482092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
15 # 3อจ631225-003 kit01 + pitchayuit (482069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
16 # 3อจ631225-004 Watermelon + SamilaMT (482072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ631225-005 ประทีป + SamilaMT (482073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ631225-006 AMPjung + Chai09 (482076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 696)
19 # 3อจ631225-007 chai77 + boboaf (482078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ631225-008 Niti333 + ศิริมงคล (482080) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
21 # 3อจ631225-102 ED537535245TH korn88 + คุณตาวิธาน (482071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ631225-103 ED518633775TH อำนวยพร + ข้าวโอ๊ด (482075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ631225-104 EF465991124TH Chan59 + oudood (482079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม (สภาพใช้)
24 # 3อจ631225-105 EG623341392TH kenshiro2810 + นู๋มาลี (482081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ631225-106 ED521913758TH slaton57 + aoudom99 (482087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง จ.สมุทรปราการ
26 # 3อจ631225-108 ED423735522TH Peepo1130 + เด็กดี (482188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดน้ำรอบ วัดโคกกลอย เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.พังงา
27 # 3อจ631225-110 ED521834304TH limchaloen + ป๋องร้อยไร่ (482094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 81%)
28 # 3อจ631225-111 ED463429928TH พรพระพุทธคุณ + aoy101 (482098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสารพัดดี เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
29 # 3อจ631225-112 EX58636624TH พิศุทธิ์ + piyaslm (482103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
30 # 3อจ631225-113 PTAS000121843 อธิปัญโญ + Reindeer_kwang (482110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้านวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 323)
31 # 3อจ631225-114 ED304247643TH jung70 + mingloei (482113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก พิมพ์มารวิชัย ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
32 # 3อจ631225-115 EH117405299TH pitchayuit + บุญโขง (482116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ631225-117 EW787126363TH zaza2014 + NewNormal (482123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
34 # 3อจ631225-118 EW787126363TH kampanat + NewNormal (482126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดปืน พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
35 # 3อจ631225-120 ED483325992TH เทพมรณะ01 + armarging (482130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นพระรัตนตรัย เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 0.7 กรัม)
36 # 3อจ631225-121 EH778548292TH sugarcane2011 + jj2424 (482074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
37 # 3อจ631225-122 ED501405601TH New_chain + ต้นอุทยาน (482183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ631225-124 ED541263362TH banzblack007 + บ้านสวน22 (482085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่เหล็ง วัดโคกเพลาะ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ชลบุรี
39 # 3อจ631225-125 ED541263362TH akkadai + บ้านสวน22 (482190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน ปี 2513
40 # 3อจ631225-126 ED52264823TH อ๊อดจ้า + bunkkw (482090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพเนื้อราน)(G 76%)
41 # 3อจ631225-128 ED501417499TH rattana2511 + ต้นอุทยาน (482191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)
42 # 3อจ631225-129 OA029432679TH chaiyarit_c + (482100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพบุตรคลองวาฬ
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง **(กรอบทองแดงชุบทอง)
43 # 3อจ631225-130 EX494158448TH เทพมรณะ01 + Bophantom (482102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุ 85 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม(G 65%)
44 # 3อจ631225-131 ED514339490TH noi70 + พิมพ์พิมล (482112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
45 # 3อจ631225-132 820642908665 nuten + ศิษย์หลวงปู่ (482114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อโม วัดจันทนาราม ปี 2494 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ631225-133 ED537473002TH Nong2552 + คุณศิระ (482120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นอายุ 106 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปราจีนบุรี
47 # 3อจ631225-134 EW004573579TH Noppawut_Pra + m-cot (482189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)
48 # 3อจ631225-135 ED529458604TH chatchai16 + ซูโม่ (482122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หม้อน้ำมนต์ วัดระฆังฯ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ631225-139 ED517289611TH Chan59 + Nanapo (482136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสาคร
50 # 3อจ631225-140 ED523855094TH pichet344 + Tawee888 (482140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
51 # 3อจ631225-141 ED487785708TH กิตช่างไม้ + chutima (482095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นเจริญพร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 3823)
52 # 3อจ631225-143 ED529458635TH สนิมเขียว + ซูโม่ (482181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
53 # 3อจ631225-144 ED483327344TH zaza2014 + armarging (482097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นอุดมโชคโภคทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1 กรัม)
54 # 3อจ631225-145 ED304255168TH หมีจันทบุรี + mingloei (482104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ631225-146 ED234950963TH cs16933 + sedtha (482106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดใต้ เนื้อผง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร
56 # 3อจ631225-147 ED542116842TH RUDY_BAYLOR + (482107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุมทรัพย์บูรพา
รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์บ่าไม่ร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.จันทบุรี
57 # 3อจ631225-148 TH0118VP1187B pramual + tom2007 (482109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ631225-149 ED448339916TH Palmkit1997 + รามินทร์ (482192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี
59 # 3อจ631225-150 ED545104755TH pawaris + s-sean (482111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 ม.ค. 2564 - 08:43 น.] #78067 (2/21)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631216-018 PSR2000233423 takrit (481247) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ631217-002 ED483776626TH kopper (481389) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 1อจ631218-012 EF429944807TH T_marketing (481453) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
4 # 1อจ631223-007 ED493344355TH Yok888 (481775) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631207-028 แจ๊คเมืองนนท์ (480783) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ631219-008 atthasit (481535) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์
3 # 2อจ631223-005 สรขอนแก่น (481866) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
4 # 2อจ631223-012 aramintra (481871) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ631223-013 aramintra (481873) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ631223-014 aramintra (481875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ631223-015 aramintra (481879) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ631223-016 aramintra (481881) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ631223-017 aramintra (481884) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ631223-018 aramintra (481886) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ631223-019 aramintra (481890) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ631223-023 aramintra (481865) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ631223-024 aramintra (481867) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ631223-025 aramintra (481870) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ631223-026 aramintra (481872) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ631223-027 aramintra (481876) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ631223-028 aramintra (481880) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ631223-029 aramintra (481882) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ631223-030 aramintra (481891) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ631223-031 aramintra (481894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ631223-032 aramintra (481878) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ631223-033 aramintra (481883) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ631223-034 aramintra (481887) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ631223-035 aramintra (481889) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ631223-036 aramintra (481893) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ631223-037 aramintra (481896) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ631223-038 aramintra (481899) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
28 # 2อจ631223-039 aramintra (481900) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ631223-040 aramintra (481902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ631223-041 aramintra (481903) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ631223-042 aramintra (481897) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ631224-001 donkingddd (481922) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
33 # 2อจ631224-002 donkingddd (481967) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
34 # 2อจ631224-007 vee2503 (481975) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

35 # 2อจ631225-038 การันตีพระ (482049) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ631225-039 การันตีพระ (482051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ631225-040 การันตีพระ (482052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ631225-041 การันตีพระ (482054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631218-111 ED523904405TH bbpra + Chelsea (481407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่หน้าฤๅษี เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี
2 # 3อจ631218-116 ED540902744TH zafari + jookkadui (481420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดซุ้ง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สระบุรี
3 # 3อจ631221-104 ED529415864TH Prichar + ซูโม่ (481570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
4 # 3อจ631221-126 ED483554981TH zafari + ศรัทธา999 (481619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
5 # 3อจ631222-006 yody18 + ดิอาโบล (481771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นไฟลวกมือ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ631222-121 TH0118UQDTV1B jakwaview + chikka (481942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ631222-146 E525066253TH หม่อง + POOSIT (481687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ631223-169 ED445299268TH Thakul + aood0458 (481852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
9 # 3อจ631224-001 poshwises + prasit_tj (481927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
10 # 3อจ631224-002 KC-Tung + punpun (481929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ631224-003 psutha + somrut (481930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ631224-004 pramual + BeerHighway (481932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ631224-005 sombatbs + ประศาสน์ (481934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (631218-161)
14 # 3อจ631224-006 Chan59 + napon (481938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
15 # 3อจ631224-007 อ้อยป่า + Sura-Gan (481939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
16 # 3อจ631224-101 820634316876 เซียนน้อยหนึ่ง + 9light (481944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
17 # 3อจ631224-102 EH027353704TH pramual + วัฒน์พระเครื่อง (481947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

18 # 3อจ631224-103 TH0118VF55V2B พชรพลอโศกจินดา + (481951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Momojato
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์หลังพระสิวลี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ631224-104 SABR000036652 manilmanggol + ชอบจัง (481953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี.. (631111-224)(G 62%)
20 # 3อจ631224-105 ED277789979TH Kittisaktnd + (481958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
21 # 3อจ631224-106 ED277789979TH tummusic46 + (482039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญหลวงพ่อคง วัดถนนหัก รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครราชสีมา
22 # 3อจ631224-107 ED529455333TH poshwises + เสือสมิง (481960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631210-026)
23 # 3อจ631224-108 ED529419778TH ไม้ไท + ซูโม่ (482043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
24 # 3อจ631224-109 ED529419755TH PHLOI + ซูโม่ (481972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะก้นเงิน จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ631224-110 ED529419755TH pradit1977 + ซูโม่ (482042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว กรุลานดอกไม้ จ.สุโขทัย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ631224-111 ED529419755TH taladon + ซูโม่ (482047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด เนื้อทองแดง
27 # 3อจ631224-112 ED529419755TH Manopd + ซูโม่ (481935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพใช้)(G 86%)
28 # 3อจ631224-113 ED529479755TH suparerk + ซูโม่ (481937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.นครปฐม (สภาพใช้)(G 78%)
29 # 3อจ631224-114 ED392547836TH sugarcane2011 + sing32 (482046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ631224-116 ED544106335TH แม่ปิง9 + ก้อนกรวด (481940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร วัดพระสิงห์ เนื้อผง ปี 2486 จ.เชียงใหม่ (หลวงพ่อจาด ปลุกเสก)
31 # 3อจ631224-118 820634283663 หม่อง + โชคเจริญ (481945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดอินทรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ631224-119 ED482443539TH พิศุทธิ์ + thongma (481948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอนูน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
33 # 3อจ631224-120 ED5555800389TH joeenok + chane (481952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงฝังพลอย ปี 2517 จ.ระยอง
34 # 3อจ631224-121 ED555800389TH masterpiece + chane (481955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.อ่างทอง
35 # 3อจ631224-122 ED555800389TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + chane (481957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นแรก พิมพ์สระอิสองตัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
36 # 3อจ631224-123 ED541244479TH chane31 + พระนคร89 (481959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 6759)

37 # 3อจ631224-124 ED488316326TH panu_pdd + pradit1977 (481961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์เสมาธรรมจักร เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และแต่งผิว)
38 # 3อจ631224-125 EH117405308TH Saysabre + บุญโขง (481964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
39 # 3อจ631224-126 ED384939844TH suthi + bboypm (481966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
40 # 3อจ631224-127 ED497398632TH Bonsai + Maruay (482044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7948)(G 64%)
41 # 3อจ631224-130 ED51573938TH แม้วจอมเทียน + (481981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
42 # 3อจ631224-131 ED53191675TH กู้คลองเตย + maii_amulet (482037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
43 # 3อจ631224-132 ED531923499TH wootubon + maii_amulet (481928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(สภาพซ่อมมือและไหล่ซ้าย)(G 66%)
44 # 3อจ631224-133 ED400369202TH K_cokkag + Nikky (482038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)(G 90%)
45 # 3อจ631224-134 820636499233 สินสมบูรณ์สุข + pop_014 (482045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(G 63%)
46 # 3อจ631224-135 ED175585309TH kenshiro2810 + Paphatball (481931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ631224-136 ED540260736TH beer2126 + jojo5 (481943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560228-056)
48 # 3อจ631224-137 EG957592945TH ต่อคู้บอน + BOAT26 (481949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
49 # 3อจ631224-138 ED492589697TH pramual + PLOYFON (481954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง
50 # 3อจ631224-140 ED555603208TH noi70 + ทองม้วน01 (481968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
51 # 3อจ631224-141 TH0118VJJ6R6B ปิ่นอนงค์ + (481973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี
52 # 3อจ631224-142 EI889569910TH Suradech + เพิ่มพูนศิลป์ (481977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
53 # 3อจ631224-144 ED380072347TH sugarcane2011 + paitool (481984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ631224-146 ED075866332TH chuchart-k + Chairut (481991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 4793)
55 # 3อจ631224-147 EG412472666TH meksonice + gunner (481994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)

56 # 3อจ631224-149 ED483559873TH Puttawat + ศรัทธา999 (482002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 120 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.สกลนคร (สภาพสวย)
57 # 3อจ631224-150 ED384970393TH p_did + ชวนชื่น (482003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
58 # 3อจ631224-151 ED520438324TH Yuttana27 + siri737 (481946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(630418-082)
59 # 3อจ631224-152 ED484993193TH Ong1971 + เงินเหลือ (481950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
60 # 3อจ631224-153 EX506694777TH ploithai + เก่งมาโคร (481956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
61 # 3อจ631224-154 EH027350305TH pavee + วัฒน์พระเครื่อง (482041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 80%)
62 # 3อจ631224-156 ED451156949TH dreamsconner + mingch (481965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดโพธิ์ประทับช้าง เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพซ่อมนาคปรก)(G 64%)
63 # 3อจ631224-157 EX552789843TH bears + LUCKY7 (481969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพสวย)(G 95%)
64 # 3อจ631224-159 ED560401000TH Calceo + ฅนบางใหญ่ (481974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(630521-400)
65 # 3อจ631224-160 ED538654624TH Santiwall + Arunlert69 (481976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 63%)
66 # 3อจ631224-162 EG957593288TH ghotam + หวานเย็น007 (481987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
67 # 3อจ631224-163 EG957593288TH akara + หวานเย็น007 (481988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล ๙๐ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 602)(G 64%)
68 # 3อจ631224-164 ED504970000TH เทพเจ้าเห้งเจีย + ต้น_เบอเร่อ (481992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 749)(571006-089)
69 # 3อจ631224-165 EG123448801TH ตุลา26 + ใหม่เมืองเหนือ (481993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
70 # 3อจ631224-168 ED549705477TH guidenaja + ottoantique (482000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
71 # 3อจ631224-169 ED527698289TH savings + seranee (481980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อยิ้ว วัดแค พิมพ์ป้อมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครปฐม (631205-044)
72 # 3อจ631225-101 ED529456926TH cpall + เสือสมิง (482068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (631204-066)(G 76%)
73 # 3อจ631225-107 EH759265639TH WASIT + pkt_bcp (482082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(600114-086)
74 # 3อจ631225-127 ED522645823TH treetaset + bunkkw (482093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(631017-176) (G 75%)

75 # 3อจ631225-136 ED521774092TH หม่อง + pound2007 (482128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง) (631218-101)
76 # 3อจ631225-138 EH027350291TH boonlers + วัฒน์พระเครื่อง (482132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าเล็กไหล่ยก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (600902-148)(G 78%)
77 # 3อจ631223-158 ต่อ_ถนนตก+jom2523 (482089) กรอบทอง 1 องค์ ( G 77%)(น้ำหนัก 1.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 ม.ค. 2564 - 09:05 น.] #78053 (1/21)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631216-007 PTASN000002781 meksonice (481850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ631218-004 ED475642171TH Darkaun (481435) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ631218-013 EX528059676TH seranee (481454) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ631219-006 FAM0005050523 Tarkkyp (481859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ631219-021 PYSC000738031 meksonice (481863) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631221-005 ED460060149TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (481631) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ631221-006 ED540233948TH หมงครุใน (481634) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ631221-007 ED511864200TH pumcha (481638) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ631221-012 PCNM000103130 sanpol (481641) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ631222-001 ED516751964TH citynew (481750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ631222-002 ED537454255TH kengsalaloi (481751) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ631222-003 820626057893 Sukhwut (481753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ631222-004 ED527676221TH seranee (481724) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ631222-005 ED494646057TH thatcharit (481754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ631222-006 ED507817897TH พระพุทธคุณ (481765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ631222-022 ED528756986TH ฅนบางใหญ่ (481747) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ631222-023 TH0118V2GRF4B k0281 (481742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ631222-024 EG497268297TH ถวัลย์2856 (481746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ631222-027 ED519919964TH popular_rock (481735) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ631222-028 ED467383299TH pradrem (481755) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ631222-029 ED519638310TH bamboss (481749) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ631222-034 ED535413893TH Gaokod2549 (481762) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
23 # 1อจ631222-035 EX527173799TH somchai_lawit (481766) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ631223-004 ED551140266TH nuthapol (481842) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ631223-005 ED501179370TH คุณชายแดง (481848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ631223-008 ED493344355TH Yok888 (481851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ631223-010 QSV0000563561 OKK08 (481856) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ631223-014 ED484479902TH kit49 (481853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ631223-016 ED528969840TH ruamzub (481857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ631223-017 ED416132994TH tonkao (481860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ631223-018 EG879780112TH OKK08 (481864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ631223-020 EH899563457TH iamkob (481874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ631224-021 ED551231395TH tmagic (481926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631215-004 pecth88 (481736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ631217-006 orborb (481378) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631221-003 tepakornsu (481627) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ631221-004 ป้องนันปัง (481635) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ631221-008 vee2503 (481605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ631221-009 vee2503 (481610) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ631221-010 vee2503 (481614) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ631221-011 vee2503 (481617) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ631221-012 vee2503 (481621) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ631221-013 vee2503 (481624) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ631221-014 vee2503 (481629) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ631221-015 vee2503 (481632) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ631221-016 vee2503 (481636) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ631221-018 Buncha (481639) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
15 # 2อจ631222-007 JosaRitze (481722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ631222-008 QiciQ (481728) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ631223-004 ของสะสม (481920) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ631223-008 kusuma69 (481834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ631223-010 kritmek (481838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ631224-022 การันตีพระ (481924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631215-101 ED532445662TH RedBlue + ตามฝันสุดขอบฟ้า (481790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ รุ่นแรก พิมพ์ ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (โค้ด 1/สภาพใช้)
2 # 3อจ631216-118 ED509069106TH RedBlue + ตามฝันสุดขอบฟ้า (481796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ631222-150 ED526314478TH pramual + Newnomal (481699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ631223-101 EX486566312TH tangmo123 + BeeTwin (481783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2500 จ.ลำปาง (610926-024)
5 # 3อจ631223-102 ED340291653TH Puttawat + บอยน้ำมนต์ (481910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 78%)
6 # 3อจ631223-103 ED541225951TH เด็กใหม่ + lulytoon (481785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (631107-401)(G 73%)
7 # 3อจ631223-104 ED501415952TH wootubon + หรั่งวัดไตร (481788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย-ขวา)
8 # 3อจ631223-105 MTEC000529725 ichigomomo + SA_peT (481791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
9 # 3อจ631223-106 KBAN000968125 maesorn + taccord (481917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630910-534)(G 86%)
10 # 3อจ631223-107 BKPU000065575 Moohan555 + kajell3555 (481913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ631223-108 BKPU000065575 บอมเบ + kajell3555 (481793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(631214-140)

12 # 3อจ631223-109 FAM0005041666 เดอะแห้ว + HopeMan (481918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (631120-226)(G 77%)
13 # 3อจ631223-110 ED499441126TH พระสมุทร22 + NewNormal (481801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์ กรุท้ายย่าน เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
14 # 3อจ631223-111 ED499441126TH birdbeat + NewNormal (481916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
15 # 3อจ631223-112 ED538594355TH Chaiches + boonsom_n (481911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (620619-058)
16 # 3อจ631223-113 ED529419129TH hairgrit + นกแก้ว (481786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
17 # 3อจ631223-114 ED529419129TH chajks + นกแก้ว (481789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
18 # 3อจ631223-115 ED529419129TH มิตรบ้านโป่ง + นกแก้ว (481792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
19 # 3อจ631223-116 ED529419129TH rsermsak + นกแก้ว (481794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
20 # 3อจ631223-117 ED529419129TH Yuttana27 + นกแก้ว (481797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ631223-118 ED529419129TH ตาโต้ง + นกแก้ว (481799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
22 # 3อจ631223-119 ED529419129TH Poonsin + นกแก้ว (481802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
23 # 3อจ631223-120 ED529419129TH Poonsin + นกแก้ว (481805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเขียวลงรักปิดทอง ปี 2515 จ.ชลบุรีฯ (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)

24 # 3อจ631223-121 ED529419129TH PHLOI + นกแก้ว (481806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
25 # 3อจ631223-122 ED529419129TH พี่หลวงออย + นกแก้ว (481919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ631223-123 ED529419129TH อะนันตะปัดชะเย + นกแก้ว (481808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์สมาธิฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
27 # 3อจ631223-124 ED529419129TH อะนันตะปัดชะเย + นกแก้ว (481810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์
28 # 3อจ631223-127 EG015781918TH pramual + บีศรีวิชัย (481817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระตรีกาย วัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
29 # 3อจ631223-128 RUAP000053180 amulet9999 + Beed098 (481820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
30 # 3อจ631223-130 EH024544775TH yuthachai + hairgrit (481824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 61%)
31 # 3อจ631223-131 RUAP000053180 sumat + Beed098 (481809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)
32 # 3อจ631223-132 EH027251299TH Oat_Phk + midnightjojo (481813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ631223-133 ED430667187TH suras_photmail + newpra (481819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1796)
34 # 3อจ631223-134 EG385450730TH tanint + NewNormal (481823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสุพรรณยอดโถ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
35 # 3อจ631223-135 EG385450730TH pramual + NewNormal (481827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ วัดทองแท่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี

36 # 3อจ631223-136 ED551130136TH dechatorn + ronnakorn2516 (481828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
37 # 3อจ631223-139 TH0118V997P6B yuttokkm + khak2800 (481841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น ญสส.เพชรกลับ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 165)
38 # 3อจ631223-140 ED525865545TH banzblack007 + (481845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เนื้อเงินลงยา ปี 2510 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้)
39 # 3อจ631223-141 EX543574478TH เป็กสัมพุทธโธ + mahawong (481795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง
40 # 3อจ631223-142 ED540027265TH kit01 + Darkwalf (481798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (สภาพขัดผิว)
41 # 3อจ631223-143 ED540027265TH Kamkiw3839 + Darkwalf (481803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์นิ้วกระดก เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)(G 85%)
42 # 3อจ631223-144 ED498949795TH tongpolsci + BOARD (481822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดแผ่นทองใหม่)
43 # 3อจ631223-145 ED339512573TH Wachilapat + pangjung (481826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (631203-030)(G 64%)
44 # 3อจ631223-146 EH339094537TH engineer27 + ผู้นำพล (481831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)(G 66%)
45 # 3อจ631223-147 EH339094537TH บรีสพระช่วย + ผู้นำพล (481835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)(630214-149)
46 # 3อจ631223-148 ED483558524TH นายช่างพานต๋าย + หลังเขา30 (481840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์
47 # 3อจ631223-150 ED453918246TH Poonsin + ฉัตรฟ้า (481847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์นักเลงโต เนื้อผง จ.อ่างทอง

48 # 3อจ631223-151 ED537525668TH Kittisaktnd + golfsriracha (481800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
49 # 3อจ631223-152 EW787126037TH kowit_nn + NewNormal (481804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเทริดขนนก กรุวัดเสมาสามชั้น เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เพชรบุรี
50 # 3อจ631223-154 EX491414005TH slowspeed + Sogood35 (481807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(510710-039)(G 81%)
51 # 3อจ631223-155 EH217672730TH สมบัติบูรพาบารมี + (481811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiyan1983
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ
52 # 3อจ631223-156 EG956542418TH Ninja_tech + BOAT26 (481814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
53 # 3อจ631223-157 EX614473007TH taat_007 + จอมใจ (481816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ631223-159 EX491413861TH mekin + sam8793 (481818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(610531-069)
55 # 3อจ631223-160 EH378309795TH Khunpun + แบงค์7วัด (481825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 706)
56 # 3อจ631223-161 ED520898285TH vazzaaa + เขยมาบตาพุด (481829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)
57 # 3อจ631223-162 ED520898285TH tumgaru + เขยมาบตาพุด (481833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้/กรอบเงินชุบทอง)
58 # 3อจ631223-163 ED506618696TH HopeMan + สิทธิวงค์ (481836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม(ย้อนยุค) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท(G 64%)
59 # 3อจ631223-164 ED466461450TH PHLOI + พุทธะ_สังมิ (481839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน พิมพ์เพชรกลับ เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.ลพบุรี (หมายเลข 117) (น้ำหนักทอง 28.1 กรัม)

60 # 3อจ631223-165 ED486880733TH poshwises + Ruampol1689 (481844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 65%)
61 # 3อจ631223-166 ED529455316TH Maximax + นกแก้ว (481846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
62 # 3อจ631223-167 EX553891339TH รวยทันใจ33 + bancha18 (481912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1084)
63 # 3อจ631223-168 ED445299268TH kookig + aood0458 (481849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
64 # 3อจ631223-171 ED531164881TH bangpunDD + sanopporn (481830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 174238)
65 # 3อจ631224-155 บรีสพระช่วย+Jam2523 (481962) กรอบทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนัก 2.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM