ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ก.พ. 2564 - 08:36 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 26 ก.พ. 2564 - 08:37 น.] #78683 (23/23)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640210-003 EH519958282TH pikky (487291) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640218-008 ED523974159TH tookatun (487093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640218-012 ED589133812TH NewNormal (487103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 1อจ640219-009 ED650070147TH popular_rock (487228) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ640219-010 ED556052501TH หลานตาจวบ (487259) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640219-015 ED591879829TH OMBUN (487276) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640219-019 EO599973269TH num1522 (487237) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ640222-002 RKFR000164786 namping2007 (487490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640222-003 ED657886632TH winwin (487492) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ640222-004 ED377095229TH พรหมมาตร์ (487495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640223-006 EX590405773TH print (487564) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640223-007 EX590405773TH print (487565) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
13 # 1อจ640224-001 ED677006505TH ป๋องณรงค์ชัย (487776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ640224-016 ED593193653TH bluezone69 (487678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 1อจ640224-035 EH531453818TH mumu99 (487759) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ640224-036 EH531453818TH mumu99 (487763) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640224-037 EH531453818TH mumu99 (487765) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ640224-038 EH531453818TH mumu99 (487768) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ640224-039 EH531453818TH mumu99 (487772) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ640224-040 EH531453818TH mumu99 (487775) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640224-041 EH531453818TH mumu99 (487779) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ640224-042 EH531453818TH mumu99 (487782) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ640224-043 EH531453818TH mumu99 (487769) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640224-044 EH531453818TH mumu99 (487774) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640218-006 rongfox (487155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640219-009 ริณดา (487294) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640219-011 วิรัช (487249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ640219-018 บรีสพระช่วย (487212) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ640222-001 noppadondang (487442) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ640222-006 หนุ่มยางชุม (487446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640222-008 dang29 (487448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640222-013 เด็กท่าพระ (487496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640222-014 ronin28 (487497) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640222-016 tong0259 (487499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640222-022 nanoto (487458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640222-023 passakorn_law (487461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ640223-001 mut007 (487558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640223-002 mut007 (487560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640223-009 bkk10250 (487562) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 2อจ640223-010 bkk10250 (487563) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 2อจ640223-011 bkk10250 (487566) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
18 # 2อจ640224-001 yutthanan9768 (487726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 2อจ640224-003 ฅนบางใหญ่ (487800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ640224-004 pakanin (487801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640224-006 การันตีพระ (487583) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ640224-012 vee2503 (487803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640224-014 การันตีพระ (487590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640211-127 EG654803775TH กุศลสร้าง + lucifer (486397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 215) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ640215-026 marty1802 + donkingddd (486749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดกัลยาฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ640217-139 ED631290220TH Retail + จำปาเอฟซี (487010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ วัดโพธิ์ทอง
4 # 3อจ640217-186 ED595770420TH bunjerd + ชวนชื่น (487048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เฉลิมพล สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งใบหน้าใหม่)
5 # 3อจ640218-001 Hitlerjugend1935 + UDS- (487063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
35
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) กรอบทอง(G 88%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ640218-114 ED650034119TH popbtc + tumtam (487097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ640218-122 TH0118111G1M9B dreamsconner + กวนอู (487119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์ฐานบัวฟันปลา เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์ฐานบัวฟันปลา เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์ฐานบัว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
8 # 3อจ640218-146 ED579263645TH thanaj + ban999 (487177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก **ไม่ระบุที่สร้าง
9 # 3อจ640218-159 ED631148881TH tonychan + บิ๊กบีม (487141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
10 # 3อจ640219-141 ED641935154TH thepmonkon + koonnatam (487216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชูชกหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสาร์ห้ามหาลาภ เนื้อตะกั่ว ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 184)
11 # 3อจ640219-164 ED556052501TH pramual + หลานตาจวบ (487245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ กรุวัดหูแกง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ตรัง
12 # 3อจ640219-167 DB827117731TH P-Pong + ถัมภ์บรรฑุ (487252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
13 # 3อจ640219-175 ED678430856TH jatukam9wachira + กบนาตับ (487293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระครูธำรงวุฒิชัย วัดกะเบียด รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ640219-182 TYA8000004008BF Watermelon + gobori51 (487304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ640220-140 ED463159956TH towerboy + jabee (487385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดท่าหลวงพล เนื้อเงิน ปี 2481 จ.ราชบุรี (สภาพใช้สึกมาก)
16 # 3อจ640220-141 ED463159956TH chaidee + jabee (487389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อวัน วัดประสิทธิชัย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ตรัง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
17 # 3อจ640222-005 atatat + คงกะพันชาตรี (487470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ640222-115 ED643463575TH poshwises + ningwatgrang (487477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
19 # 3อจ640223-105 ED676732320TH เด็กใหม่ + Poopoo (487511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
20 # 3อจ640223-123 EG420983468TH kong81 + ไบร์ทหนองช้างคืน (487527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ วัดสีหไกรสร เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
21 #3อจ640224-136 EB442364617TH แป๊ะ2498 + กันต์กวี (487597) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 88%) (น้ำหนัก 15.2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 25 ก.พ. 2564 - 08:37 น.] #78677 (22/23)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640218-002 ED675011405TH golfsriracha (487137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640218-003 ED642979390TH Yuisuper (487140) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ640218-004 EW787152805TH พระลพ (487143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640218-005 ED672204146TH kopper (487147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640218-006 ED523973799TH SAHAKORN (487151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640218-009 SABR000038674 ชอบจัง (487162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ640218-010 ED587230935TH กิตติศักดิ์2519 (487167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640218-011 ED649046636TH เสือหรรษา (487171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640218-013 ED654746273TH Tawee888 (487172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640218-014 ED631148881TH บิ๊กบีม (487173) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ640218-015 SSHN000061625 ป่าบอนต่ำ (487174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640219-001 ED628351167TH สายอีสาน (487305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640219-004 ED658741943TH kanlaya48 (487307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640219-005 ED628980851TH Vincent (487205) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ640219-008 ED650070147TH popular_rock (487223) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 1อจ640219-012 ED666632358TH กิตติศักดิ์2519 (487260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640219-018 TH011811J6Y98B สองยาม (487267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640219-021 TH0118EZ809B marut_aoh (487275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640219-023 ED664349055TH kusuma69 (487280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640219-025 ED665987505TH หนุ่มธนบุรี (487285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640219-026 EX552815821TH LUCKY7 (487288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640220-002 EH063604855TH ยิปซี (487428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ640220-004 ED427496995TH พาชนะ (487375) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ640220-007 ED493968413TH noynoi1980 (487402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640220-008 TYA6000002488RS jamezot007 (487407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ640220-010 ED423657873TH plukpee (487410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ640220-015 EI999315926TH ทรัพย์กำเนิด (487387) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ640220-016 ED677110508TH router (487390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640212-006 แป๊ะ2498 (486571) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ640212-017 gooffy (487149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640213-008 โพธาราม (486684) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640216-007 somchaytik (486846) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640216-017 เก้าตะวัน (487156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640216-024 ThaiWong (486891) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 2อจ640218-005 jack58 (487166) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640218-007 มีคุณ (487168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640218-008 kritmek (487169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640218-011 อนพัช (487144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640219-006 ริณดา (487301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640219-012 workplace (487250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ640219-013 boonlunch (487251) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ640219-020 tongprakueang (487257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640220-002 DiamondiaN (487370) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640220-007 เด็กท่าพระ (487416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ640222-003 สยามเมืองยิ้ม (487481) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
18 # 2อจ640222-017 mut007 (487485) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
19 # 2อจ640223-006 การันตีพระ (487500) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ640223-019 การันตีพระ (487503) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
21 # 2อจ640223-020 การันตีพระ (487506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640223-021 การันตีพระ (487509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640215-107 ED556023292TH rosemary + หลานตาจวบ (487512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ640216-138 ED567674630TH เที่ยงตรง + หมีจันทบุรี (487518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน เนื้อชินเขียว จ.ลพบุรี
3 # 3อจ640219-116 ED637294349TH sukkasem13 + ว่านหวาย (487201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2544 จ.ปัตตานี (หน้าตัก นิ้ว)
4 # 3อจ640219-118 EX398480655TH Jangpicha + Poowadon (487515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.สงขลา
5 # 3อจ640219-162 EI955277725TH dreamsconner + (487456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อภิชาติดาบไม้
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง
6 # 3อจ640219-179 ED577250140TH pigazy + newty53 (487520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ640220-001 หิมพานต์มุ่งงาม + เนติธร (487340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) ปี 2505 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ640220-002 Yuttana27 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (487342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
9 # 3อจ640220-003 benz1101 + workplace (487345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ640220-004 towerboy + workplace (487348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
11 # 3อจ640220-005 ruamsup + BallDesign (487350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
12 # 3อจ640220-102 ED590191653TH welding24 + Settawut (487359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชิน จ.ชัยนาท **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ640220-104 ED659018918TH อ้วนอุดร + Ponweth (487366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640220-105 ED519295274TH glodenfish + seetocon (487369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ มูลนิธิศิลปธรรมสร้าง รุ่นอภิปัญญามหาเศรษฐี เนื้อกะไหล่ทองขัดเงา ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640220-106 SSDJ000136807 infinite + กรณ์ลานนา (487373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง จ.ระยอง (หมายเลข 152) กรอบทอง(G 68%)
16 # 3อจ640220-107 ED637369912TH Manopd + ฅนบางใหญ่ (487376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙)(G 80%)
17 # 3อจ640220-108 ED658548052TH pramual + tojane (487379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)

18 # 3อจ640220-109 ED427496995TH mootoo36 + พาชนะ (487381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเซียนแป๊ะโค้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640220-110 EG126071143TH ทศวรรษ33 + naphat61 (487384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์
20 # 3อจ640220-111 MNKP00000373055 art8888 + prakit (487337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมแขนขวา)
21 # 3อจ640220-112 MNKP00000373055 P-Pong + prakit (487339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640220-114 MNKP0000043176A golfkongsak + prakit (487343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมนิ้วก้อยมือซ้าย)
23 # 3อจ640220-115 ED647134925TH หม่อง + toyota888 (487349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4619)
24 # 3อจ640220-116 SSDJ000136830 PHLOI + กรณ์ลานนา (487353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 64%)
25 # 3อจ640220-117 SSDJ000136830 PHLOI + กรณ์ลานนา (487355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%)
26 # 3อจ640220-118 EX592298785TH ม่าน09 + ทองบางพึ่ง01 (487426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7970)
27 # 3อจ640220-121 EX510808626TH Rich989 + peaky (487333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640220-122 EX510808626TH Hitlerjugend1935 + peaky (487334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)
29 # 3อจ640220-124 ED607379743TH apexshop + น้องหมี (487341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวด้านหลัง)
30 # 3อจ640220-126 ED620652325TH artliver + thatcharit (487346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2111/น้ำหนักรวม 64 กรัม)
31 # 3อจ640220-128 ED684602785TH Siripong_Am + อ๋อย77 (487354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640220-129 TH011811P84Y3B C-Path + Siwakarn (487430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
33 # 3อจ640220-132 ED654939870TH korn88 + Anankiya (487365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 977)
34 # 3อจ640220-133 ED603956131TH pramual + Goodcobain (487367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640220-135 ED631768908TH berry + Thanom (487372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ640220-136 ED423657555TH jung70 + plukpee (487374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)

37 # 3อจ640220-137 ED339896808TH tomyum + BigBenz (487378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ640220-138 EG776468203TH OahZa + เริงเมือง (487380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์แขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
39 # 3อจ640220-139 ED664847909TH จำปาเอฟซี + อะนันตะปัดชะเย (487383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ไม่มีบัวหลัง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ640220-142 ED463159956TH chaidee + jabee (487392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ640220-143 ED662369199TH ตุ๊หลวง + prathep (487394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)(G 61%)
42 # 3อจ640220-144 ED620181918TH Smellwether + narade2517 (487398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ640220-145 ED526359222TH thi3790 + ละมุน (487401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ640220-146 ED579280039TH tonychan + ban999 (487404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640220-147 TH011811PE1G4B ชลชินเขต + wath132 (487406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640220-148 ED634946995TH guidenaja + หนุ่ยแสตมป์ (487408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา
47 # 3อจ640220-149 ED673815864TH เขาบูโด + surasity (487429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ640220-152 ED620859497TH sanya1002 + ต้อมตราโล่ (487391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา วัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
49 # 3อจ640220-153 RE340710593TH civilman54 + คงกะพันชาตรี (487393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
50 # 3อจ640220-155 EW379136181TH pongchon + tafu-boy (487399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์แจกันคู่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
51 # 3อจ640220-156 EW379136181TH Ong1971 + tafu-boy (487400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
52 # 3อจ640220-157 EW379136181TH nat_j + tafu-boy (487427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 66%)
53 # 3อจ640220-160 EF488869660TH พรบูรพา + ซูโม่ (487412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2533 จ.ระยอง
54 # 3อจ640220-161 EF488869660TH หนึ่งบารมีพระพุทธ + ซูโม่ (487415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 66%)
55 # 3อจ640220-162 EF488869660TH บรีสพระช่วย + ซูโม่ (487417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(สภาพใช้)

56 # 3อจ640220-164 EF488869660TH พรบูรพา + ซูโม่ (487420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคงสวัสดี หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.จันทบุรี(G 49%)
57 # 3อจ640220-165 EF488869660TH Maximax + ซูโม่ (487424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (ฐานปั๊มหลวงพ่อคง(เต๋)/หน้าตัก 5 นิ้ว)
58 # 3อจ640220-166 EF488869660TH เมืองไทย + ซูโม่ (487422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 (ขนาดสูง 14 นิ้ว)
59 # 3อจ640222-001 boonlunch + somsak-p (487437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
60 # 3อจ640222-002 เสี่ยเมืองกาญฯ + เด็กบางคลาน (487463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
61 # 3อจ640222-004 mars7783 + ศิษพ่อมุ่ย (487468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 71%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ640222-006 srinakhon + sirisaksrijaem (487473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
63 # 3อจ640222-008 walrawut + ลูกแม่จัน (487488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์ฐานเรียบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
64 # 3อจ640222-009 พระประแดง26 + koonnai (487478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์เจนีวา เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ640222-010 zafari + Mienthong (487483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ640222-011 poshwises + จอมยุทธ77 (487436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ640222-013 บรมีหลวงปู่ทวด + tonychan (487447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 566)
68 # 3อจ640222-014 pramual + yuanyuan4618 (487450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแฉ่ง วัดพิกุลเงิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)(G 66%)
69 # 3อจ640222-101 EG126086695TH vorawan2345 + naphat61 (487434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแมงกะบี้ เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์
70 # 3อจ640222-102 TH011811MOPV7B vazzaaa + pop_014 (487438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
71 # 3อจ640222-104 EF185471487TH เมืองช้าง + warning (487443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
72 # 3อจ640222-105 ED621126232TH อ๊อดจ้า + แบงค์อรัญ (487445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
73 # 3อจ640222-106 ED651347042TH m-cot + apiwat_66 (487449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)(G 56%)
74 # 3อจ640222-107 ED663179488TH สารินพระเครื่อง + (487453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)

75 # 3อจ640222-108 ED384022110TH บรมีหลวงปู่ทวด + องอาจ (487457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640222-109 ED684022106TH Earthood + องอาจ (487459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผงเกสร ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
77 # 3อจ640222-110 ED664239585TH psvtheewarat + dachamut (487462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ640222-111 ED690401068TH Chokwoottichai + Phichit_02 (487464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ640222-112 EF239990394TH poshwises + apiwat_66 (487466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 2.6 นิ้ว/สภาพหูชำรุด)
80 # 3อจ640222-114 ED649819361TH nop-cz + pumcha (487474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) ปี 2518 จ.นครปฐม
81 # 3อจ640222-116 TH011811V8PYOB titong + PALM_Pitikorn (487479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
82 # 3อจ640222-118 ED684802795TH PHLOI + Meetung (487484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกตรงเก้าชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
83 # 3อจ640222-121 EI224206680TH บุษกร + jatuponpond (487435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
84 # 3อจ640222-122 ED681106805TH อาราธนา + pors911 (487439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา
85 # 3อจ640223-001 zafari + รามคำแหง (487505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ปทุมธานี
86 # 3อจ640223-003 เปี๊ยกตุ๊กแก + ต่อ_ถนนตก (487510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 473)(G 73%)
87 # 3อจ640223-005 tong2521 + Big999 (487569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1178)
88 # 3อจ640223-006 Harley48 + luangtajunior (487570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ640223-007 pawaris + กสิกร (487517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
90 # 3อจ640223-008 popup + somrut (487523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
91 # 3อจ640223-009 pangjung + sak3152 (487526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 63%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
92 # 3อจ640223-101 ED603531809TH OahZa + บุญสม (487501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
93 # 3อจ640223-102 ED672140318TH atthasit + ถุงข้าว (487502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

94 # 3อจ640223-103 ED673841250TH yime2 + tassunoh (487504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (550221-007)
95 # 3อจ640223-107 ED567664685TH pradee125 + หมีจันทบุรี (487516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 79%)
96 # 3อจ640223-108 ED652062007TH ม่าน09 + shyamal (487519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 562)
97 # 3อจ640223-109 ED684620515TH m-cot + Ponweth (487521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(G 64%)
98 # 3อจ640223-110 EI224206676TH natapoln + jatuponpond (487524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
99 # 3อจ640223-111 ED660805449TH เสี่ยเมืองกาญฯ + mol2516 (487531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (530312-196)(G 84%)
100 # 3อจ640223-113 ED532565400TH โจ้ณอโยธยา + เปี่ยมบารมี (487572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ640223-115 ED441663230TH scofieldpop + mingch (487539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
102 # 3อจ640223-116 TH011811UAB94B หม่อง + meildola (487540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่)
103 # 3อจ640223-118 ED566242567TH Pong2515 + psvtheewarat (487544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
104 # 3อจ640223-119 ED566242567TH Pong2515 + psvtheewarat (487546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
105 # 3อจ640223-120 ED572860881TH Oat_Phk + น้องอิมอิม (487548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 67%)
106 # 3อจ640223-121 EG420983468TH tummusic46 + (487522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี
107 # 3อจ640223-122 EG420983468TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (487525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. รัชกาลที่ 9 เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ640223-124 EG420983468TH opasn + ไบร์ทหนองช้างคืน (487529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ640223-125 EG420983468TH เมืองช้าง + ไบร์ทหนองช้างคืน (487530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
110 # 3อจ640223-126 EG420983468TH Victor + ไบร์ทหนองช้างคืน (487533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นราธิวาส
111 # 3อจ640223-127 TH011811PBYK2B chairit + เน้นแท้เน้นสวย (487535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทหารเรือ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.เชียงใหม่
112 # 3อจ640223-128 TH011811PBYK2B chairit + เน้นแท้เน้นสวย (487536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นวิเศษ-สมศรีถวายไฟฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.เชียงใหม่

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 24 ก.พ. 2564 - 08:38 น.] #78670 (21/23)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640204-016 EG153834477TH pradrem (485702) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ640212-011 ED649729003TH o-larn (486590) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
3 # 1อจ640216-007 TLIP000002641LS linyikaiii (486827) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640216-006 vadcharapol (486890) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ640222-011 การันตีพระ (487472) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640222-012 การันตีพระ (487480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ640222-015 แป๊ะ2498 (487498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
5 # 2อจ640222-024 scofieldpop (487452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640211-170 TINT0000038788P propra + KUUGA (486460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม่ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
2 # 3อจ640213-002 ปานเกตเกษตรวิสัย + Porrapat (487090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ640218-133 ED623629334TH ไตรคุณพระเครื่อง + (487098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บ้านสวน22
พระกริ่งหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 328)
4 # 3อจ640218-162 RTAM000158295 Michy + สุนทรฤทธิ์ (487153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กำไลหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเฮง เฮง สมปรารถนา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
5 # 3อจ640219-184 TH011811G9Q37B เทียวลูกโคราช + maibangsai (487460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 395)(570806-043)
6 # 3อจ640222-015 มันตู + ธัชขลัง (487454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620320-022)
7 # 3อจ640222-103 TH011811QMGU3B kaokao9 + Tarkkyp (487441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(530724-065)
8 # 3อจ640222-113 ED659041491TH noomark + tongjoy (487471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง (640201-088)
9 #3อจ640222-003 tanapat05 + PHLOI (487465) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 77%) (น้ำหนัก 6.6 กรัม)
10 #3อจ640222-007 บี1727 + วุฒินันท์ (487476) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 76%) (น้ำหนัก 3.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 23 ก.พ. 2564 - 08:37 น.] #78664 (20/23)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640130-007 EF375480476TH onntiwang (485929) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640212-010 TH011810PET66B หมูน้อยจอมโหด (486884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640213-001 EF391431099TH rossyza4142 (486705) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640213-007 EO516359554TH เต่ามังกร (487081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ640215-004 ED658162215TH k9cob (486809) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 1อจ640217-003 ED646416037TH ATTORN43 (486924) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640217-010 ED612240455TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (486931) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ640217-016 EX587687898TH seranee (486936) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ640218-016 ED607378601TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (487075) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640212-012 jj2424 (486555) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640213-005 nincha (486704) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ640213-018 Mikechina (486718) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ640215-001 thonglor (486766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ640216-001 arthur (486883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640216-003 kongsak (486836) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 2อจ640216-019 Pornna931 (486909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640216-030 ศตกมล (487431) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ640217-004 kongsak (486974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ640217-006 Buncha (486947) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ640217-010 amata_tong (486983) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640219-023 การันตีพระ (487432) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
13 # 2อจ640220-003 การันตีพระ (487335) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640220-004 การันตีพระ (487344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640213-176 ED546876163TH Maximax + ริณดา (486696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
2 # 3อจ640217-107 ED644986597TH chaloemchai + สุพศิน (487207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
3 # 3อจ640217-112 ED627968995TH บรมีหลวงปู่ทวด + (486927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ichigomomo
พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดต้นสน เนื้อผงจุ่มรัก จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ640217-158 EX619296241TH takrit + สิริมงคล (486984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน ปี 2515 จ.นครสวรรค์
5 # 3อจ640217-173 EB375168475TH Arjaree56 + ผู้นำพล (487209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 47010) (631009-193)(G 79%)
6 # 3อจ640217-182 ED577390116TH pigazy + prasit_jongsiri (487213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ640218-003 pramual + tuey88 (487066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ640218-006 atthasit + rongfox (487072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร วัดมะนาว พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 128)
9 # 3อจ640218-007 atthasit + rongfox (487077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร วัดมะนาว พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 205)
10 # 3อจ640218-008 perakran + rongfox (487176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งยอดขุนพล หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อสำริด ปี 2526 จ.นครปฐม
11 # 3อจ640218-124 ED635308629TH โอรสรามัญ + nonthachai (487126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
12 # 3อจ640218-126 PBSK000002739UG กลางเมือง + supha (487131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศ หลวงปู่ชื้น วัดญาณแสน เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 66%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ640218-149 ED650436191TH Anusornj + พรบุญช่วย (487128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปทุมธานี
14 # 3อจ640218-160 TH7MR8J6R kantaluf + Keawnam (487145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขุมทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
15 # 3อจ640219-001 chane31 + pui1228 (487183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 64%)
16 # 3อจ640219-002 t_inkeaw + ธนาวดี (487187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย)(G 85%)
17 # 3อจ640219-003 นิรวัจ + Sintawee (487189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาร เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 93/น้ำหนักรวม 61.7 กรัม)

18 # 3อจ640219-005 scofieldpop + sak3152 (487197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว)(G 73%)(น้้ำหนักรวม 6.9 กรัม)
19 # 3อจ640219-006 mawinroch + บรีสพระช่วย (487200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครพนม.. (630525-230)(G 60%)
20 # 3อจ640219-007 mawinroch + บรีสพระช่วย (487203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ขอนแก่น (631120-212)(G 68%)
21 # 3อจ640219-101 EX590930898TH มีเก้า888 + numrohm (487186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลพบุรี
22 # 3อจ640219-102 ED615767360TH nirun4 + UWD2500 (487191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
23 # 3อจ640219-103 ED673503858TH Takamine + ppffarm (487194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์ฐานมะอะอุ เนื้อชุบทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท
24 # 3อจ640219-104 EH344262961TH แค่นี้ก็พอ + แสงพระใหม่ (487198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2562 จ.ระยอง (หมายเลข 70)
25 # 3อจ640219-105 EX610705916TH artty5959 + teerawit (487202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630907-199)
26 # 3อจ640219-106 ED243807979TH mic49 + ตุ้ยแปลงยาว (487206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 64)
27 # 3อจ640219-107 EX375618081TH wisdomguy + winyuchon (487322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (640115-074)
28 # 3อจ640219-108 ED653341277TH อ๋องสาย4 + บิ๊กบีม (487211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดปีกกาสร้าง/สภาพใช้)
29 # 3อจ640219-109 ED672113935TH Nicha-Malee + kcons (487324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง
30 # 3อจ640219-110 EG412473162TH zafari + gunner (487214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
31 # 3อจ640219-111 ED665984265TH kantaluf + somkiatthornburi (487184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
32 # 3อจ640219-112 ED428370700TH nengyo + toturbo (487190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 632)
33 # 3อจ640219-113 ED651344426TH RoseGarden + วีบางพูน (487192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
34 # 3อจ640219-114 ED616174685TH Arjaree56 + พิชชากร (487195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อพ่วง วัดกก พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ (640208-187)
35 # 3อจ640219-115 GSPZ00001304P3 น้องปีเตอร์ + korn88 (487199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ640219-117 TH0118116COC7B บรีสพระช่วย + กัปตัน072 (487204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ640219-120 ED597042821TH looknam1 + suthee069 (487210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
38 # 3อจ640219-121 EI224212098TH หม่อง + jatuponpond (487220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
39 # 3อจ640219-122 EG277604900TH zafari + ขนมกรุบ (487224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกใหม่)
40 # 3อจ640219-123 ED631674998TH pongsakorn + pomSL (487227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียง พิมพ์ 25 พระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (ขนาด 8 ซม./สภาพใช้สึก)
41 # 3อจ640219-124 ED207697887TH CowSPC + จิต141 (487230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 2 นิ้ว)
42 # 3อจ640219-125 ED613755770TH bestkittipong + phattanasak (487232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
43 # 3อจ640219-126 TH011811FS8X0B tummusic46 + น้องภู (487234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาอุตตโม เนื้อผงจุ่มรัก จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ640219-127 ED658857717TH R-pong + putza8888 (487240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ640219-128 EH337047741TH Poonsin + นกแก้ว (487243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัดหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อชุบทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
46 # 3อจ640219-130 EH337047741TH Apisiri + นกแก้ว (487247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์
47 # 3อจ640219-131 EH337017741TH ผู้นำพล + นกแก้ว (487261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
48 # 3อจ640219-133 EH337017741TH poshwises + นกแก้ว (487265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.เพชรบุรี
49 # 3อจ640219-134 EH337017741TH Poonsin + นกแก้ว (487268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น ร.ศ.209 เนื้อเงิน ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
50 # 3อจ640219-135 EH337017741TH jacker + นกแก้ว (487269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดสำโรงเหนือ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
51 # 3อจ640219-136 ED492268352TH บรีสพระช่วย + หรั่งวัดไตร (487271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 78%)
52 # 3อจ640219-139 ED650063985TH rukphon + tumtam (487279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แพะหลวงพ่อสด วัดหนองกระบอก ปี 2530 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ640219-140 ED231665730TH nongder + nanbanpho (487281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิว)
54 # 3อจ640219-142 ED647653505TH sam8793 + solos (487219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง(G 67%)
55 # 3อจ640219-143 ED604455600TH Poonsin + เป็นต่อดีพร้อม (487222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (580112-003)(G 66%)

56 # 3อจ640219-144 EG6921129387TH korn88 + ผู้นำพล (487226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630404-266) (G 81%)
57 # 3อจ640219-145 MNKP000003663FU ชาติไทยสมุทร + prakit (487235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640219-146 MNKP000003663FU sscopyprint + prakit (487229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
59 # 3อจ640219-147 MNKP000003663FU joeenok + prakit (487238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม
60 # 3อจ640219-148 MNKP000003663FU วณิชออโต้ + prakit (487241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 70%)
61 # 3อจ640219-149 MNKP000003663FU kaokao9 + prakit (487244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640219-150 TH011811BYE88B thammanoon95 + nukro09 (487246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (591208-171)(G 70%)
63 # 3อจ640219-151 820799395964 ศิษย์ครูบา57 + chikka (487215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640219-152 ED110747325TH AONGKALOY20 + (487217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
komsaan
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 79%)
65 # 3อจ640219-153 EG692129373TH zebastian + ผู้นำพล (487218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%)
66 # 3อจ640219-154 EG692129373TH ปังคุงแมน + ผู้นำพล (487221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็กช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 80%)
67 # 3อจ640219-155 EG692129373TH naykrong + ผู้นำพล (487225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม(G 76%)
68 # 3อจ640219-156 EH345220279TH koonmay35 + seed-seed (487231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 14861)
69 # 3อจ640219-157 ED658875675TH adisak00 + คุณศิระ (487320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
70 # 3อจ640219-158 ED668326280TH motomoshi + วณิชออโต้ (487233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(640205-250)
71 # 3อจ640219-159 EW791281695TH yutthanaP + watbannon (487236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ640219-160 EX376646027TH magician + manthegun (487239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
73 # 3อจ640219-161 ED565745510TH รุตช้างกลาง + mchutith (487308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
74 # 3อจ640219-165 EB442212404TH ฐณะวัฒน์ + gondachary (487326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)

75 # 3อจ640219-166 ED653883233TH บรมีหลวงปู่ทวด + chaidee (487248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
76 # 3อจ640219-168 EG677612221TH mvunbay + Ponlanut1234 (487253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น ปี 2495 จ.นนทบุรี
77 # 3อจ640219-170 EG950276042TH หม่อง + หวานเย็น007 (487256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
78 # 3อจ640219-171 pawaris + ประสาน (487286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RH170000009413UH
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
79 # 3อจ640219-172 ED677108593TH poshwises + พารินทร์ (487287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ลูกอมมหาจินดามณี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง จ.นครปฐม กรอบทอง(G 74%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
80 # 3อจ640219-173 ED654674656TH bigbig + burengnong (487290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราษฎร์ เนื้อชินเงิน
81 # 3อจ640219-174 TH011811JQR95B chuchart-k + เขียวนนทรี (487292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3054)
82 # 3อจ640219-176 ED634849557TH วัฒน์พะเยา + เหน่งเมืองนนท์ (487295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน
83 # 3อจ640219-177 ED652208824TH olympia + เจริญพรรุ่งเรือง (487296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ640219-178 ED645923766TH Jirawat1986 + (487297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_WATCHOENG
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
85 # 3อจ640219-180 ED649081235TH ชัยเจเจ + Notestudio (487300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
86 # 3อจ640219-181 EH337048177TH poshwises + นกแก้ว (487303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุทัยธานี
87 # 3อจ640219-183 EX588479738TH บ้านกรอบเงิน + kawpunt (487310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
88 # 3อจ640219-185 ED451335344TH baibua29 + montree_eit (487311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(631214-154) (G 71%)
89 # 3อจ640219-186 ED637427425TH chuchart-k + พรหลวงพ่อทบ (487312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อสำริด ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 881)
90 # 3อจ640219-187 RX276926951TH pramual + น_สุขปลอด (487314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางประทานพร กรุทับผึ้ง จ.สุโขทัย
91 # 3อจ640219-188 EF083404120TH topkoo + manilmanggol (487315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
92 # 3อจ640219-189 ED666632826TH akara + pumcha (487316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 286614)
93 # 3อจ640219-190 ED265694871TH natthakritm + wath132 (487317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

94 # 3อจ640219-191 EF239990350TH บัณฑิตต + apiwat_66 (487329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยงหลวง กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน (640213-236)
95 # 3อจ640219-192 ED650906111TH ดอนโป่ง + srithep (487330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอียดดำ วัดในเขียว เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช
96 # 3อจ640219-193 ED603429577TH พงษ์ท่าม่วง + Atiwat-Amulet (487318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ640219-194 EX646897183TH Prichar + nottosaad (487319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
98 # 3อจ640219-196 ED615739823TH KC-Tung + UWD2500 (487323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
99 # 3อจ640219-197 ED658554027TH กาเหว่าขาว + sanopporn (487332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาสิบเอก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
100 # 3อจ640219-198 ED658554027TH jedsada + sanopporn (487325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง วัดพระศรีมหาธาตุ เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี
101 # 3อจ640219-199 ED658554027TH ใบเตย + sanopporn (487327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง/สภาพใช้)
102 # 3อจ640219-200 ED564384655TH gek1414 + Jjiann1979 (487328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(620606-003)(G 63%)
103 # 3อจ640220-101 EH333289212TH mawinroch + Suradech (487356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ.. (640115-294)(G 79%)
104 # 3อจ640220-131 ED501455293TH Hitlerjugend1935 + เวียงพิงค์ (487362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(640127-144) (G 77%)
105 # 3อจ640220-150 EH337048203TH PHLOI + เสือสมิง (487411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามวรวิหาร เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)(640130-275)
106 # 3อจ640220-151 EH337048203TH PHLOI + เสือสมิง (487388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (640204-227)
107 # 3อจ640220-154 ED657253096TH motomoshi + มหามณีจินดา (487395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)(631005-572)
108 # 3อจ640220-158 ED573510068TH เสี่ยเมืองกาญฯ + ppffarm (487403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (620923-045)(G 65%)
109 #3อจ640220-120 EX510808626TH Peaky + PHLOI (487363) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 90%) (น้ำหนัก 4.4 กรัม)
110 #3อจ640220-123 EX510808626TH Peaky + Aaekaa (487336) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 94%) (น้ำหนัก 9.5 กรัม)
111 #3อจ640220-159 ED673510068TH PPFFARM + นายชลิต (487409) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 83%) (น้ำหนัก 3.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 22 ก.พ. 2564 - 08:37 น.] #78644 (19/23)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640212-002 ED361674786TH คนเดินดิน (486572) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640212-004 ED657230055TH มหามณีจินดา (486579) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640212-005 ED626272532TH Nhong8776 (486578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640215-001 ED628969856TH Vincent (486808) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ640215-003 ED658503780TH Thanapong36 (486805) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640215-013 D2DU0002100569 sameaw (486787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640216-002 ED627973369TH ottowa (486821) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ640216-006 RTK2000115078 somsak_ton (486905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640217-001 ED658871149TH คุณศิระ (487033) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ640217-005 EH387513401TH Mark1993 (487038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ640217-006 EH848176842TH AONGKALOY20 (487042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640217-007 RL007776505TH akgang (487043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640217-009 ED634622836TH vios2877 (487045) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ640217-012 EV649168643TH akecrma (486963) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ640217-013 EF391444680TH rossyza4142 (487018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ640217-014 EX526865348TH ployneena (487058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640217-017 EX587687898TH seranee (487025) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640217-018 ED625924904TH loryinglong (487030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640217-019 RH17000007982DF ประสาน (487059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640218-001 ED604858419TH golf2010 (487068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ640219-002 ED480670060TH ตุ๊หลวง (487306) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
22 # 1อจ640219-013 ED480670714TH ตุ๊หลวง (487264) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
23 # 1อจ640219-024 ED194976007TH พุทธมามกะ (487284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640209-037 นักล่าที่ราบสูง (487031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ640212-003 ขุมทรัพย์พระ (486546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640212-014 Mueikim (486564) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 2อจ640212-020 สารพัดกัน09 (486565) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ640213-007 โพธาราม (486680) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640213-014 numomint (486717) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ640213-023 khunpra (486720) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ640215-007 ฅนบางใหญ่ (486786) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640215-010 thumma (486793) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 2อจ640215-012 guaran (486796) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640215-015 golfkongsak (486800) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640215-017 BallDesign (486803) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
13 # 2อจ640215-023 Chan59 (486798) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ640216-002 สยามเมืองยิ้ม (486845) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ640216-004 hunter04 (486851) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640216-008 ปุ๊ร้อยเอ็ด (486892) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ640216-009 noppong2527 (486896) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ640216-010 อรรถพล (486897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ640216-011 sakbangbon (486857) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
20 # 2อจ640216-018 Earthood (486907) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ640217-002 niwat2475 (487062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ640217-005 อนพัช (487017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640217-007 ronin28 (487020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640217-009 workplace (487021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ640217-011 เอกฤกษ์ (487024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ640217-013 Sololo (487028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640219-005 การันตีพระ (487182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ640219-015 การันตีพระ (487185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640219-016 การันตีพระ (487188) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ640219-017 การันตีพระ (487196) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640213-001 โต้งกระนวน + aom_nara (486606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์อาจารย์คง เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง)
2 # 3อจ640213-132 LKAE000002302LK ประทีป + kittikitti (486643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาน้ำท่วม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง
3 # 3อจ640213-133 LKAE000002302LK โจ้บางโพ + kittikitti (486647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากิมจ้อ หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื่อดิน ปี 2505 จ.ระยอง
4 # 3อจ640213-134 LKAE000002302LK บรีสพระช่วย + kittikitti (486648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อดิน ปี 505 จ.ระยอง
5 # 3อจ640213-139 ED448287666TH พระสมุทร22 + หนองซอ (486665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุผู้ใหญ่เชื้อ เนื้อดิน
6 # 3อจ640213-155 ED662350895TH หิมพานต์มุ่งงาม + พิชชากร (486654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ640213-174 ED657815171TH Stapornch + แอ๊ดป่าซาง (486691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ เนื้อชินตะกั่วปิดทอง (สภาพใช้)
8 # 3อจ640215-017 benz1101 + rongfox (486752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2526 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ640215-021 noyza + rongfox (486739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
10 # 3อจ640215-115 ED658460069TH worakamon + (487096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
วิโรจน์เจริญวิทูฒ์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ640216-007 ศิษย์ครูบา57 + hyongyuth (486849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 67%)
12 # 3อจ640216-108 TH0118111N495B kohler + toopronchai (486842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
13 # 3อจ640217-121 ED396064975TH Stapornch + วัชรชัย (486921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง(ขาว) ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพใช้และชำรุดขอบบนซ้าย)(ซ่อมมุมล่างขวา) (630619-554)
14 # 3อจ640217-122 ET725867524TH ball_amulet + heretic (486925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรางค์ กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
15 # 3อจ640217-138 ED631290220TH Retail + จำปาเอฟซี (487009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ640217-140 ED631290220TH Ao297 + จำปาเอฟซี (487012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ640217-148 ED642638308TH Bobbie + อาละดิน (486979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อผงปิดทอง ปี 2518 จ.เชียงใหม่

18 # 3อจ640217-175 ED667753220TH lekmahoran + jirarush (487005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
19 # 3อจ640217-195 RU934464798TH Thesun66 + คงกะพันชาตรี (486999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
20 # 3อจ640218-002 photo_one + tuey88 (487065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
21 # 3อจ640218-004 pangjung + tuey88 (487069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
22 # 3อจ640218-005 pramual + Siamclassic (487070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพนัสบดี กรุหน้าพระธาตุ เนื้อดิน จ.ชลบุรี
23 # 3อจ640218-009 Puttawat + rongfox (487080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ640218-010 juipeter + rongfox (487084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ640218-011 tonliv + chaleewan (487073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 6545/น้ำหนักทอง 22.9 กรัม)
26 # 3อจ640218-012 ถวัลย์2856 + vichol2551 (487078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (631223-651)
27 # 3อจ640218-013 nop-cz + Mienthong (487083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
28 # 3อจ640218-014 ชานนทร์ + oldshop (487086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
29 # 3อจ640218-015 เอฟอาปาเช่ + oldshop (487180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640218-101 ED663516168TH mic49 + converse_07 (487181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์ปีกกว้างหลังแบบ เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2556 จ.ชัยภูมิ (กรรมการหมายเลข 544)
31 # 3อจ640218-102 ED522276417TH kai222 + ฝอยทอง (487064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร
32 # 3อจ640218-103 ED631764720TH ราชฤทธิ์ + Thanom (487067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (611030-005)
33 # 3อจ640218-104 ED631764720TH sheva + Thanom (487071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(640205-022)
34 # 3อจ640218-105 ED651164835TH ตู๋สาธุ + noi70 (487074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640218-106 ED546072909TH Rakchart + weddy (487076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
36 # 3อจ640218-107 EG760658482TH lertsak + m-cot (487079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)

37 # 3อจ640218-108 EG760658482TH lertsak + m-cot (487082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 66%)
38 # 3อจ640218-109 ED588879801TH legallaw + tanawit (487085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(590615-020)(G 88%)
39 # 3อจ640218-110 TINT000006173FQ p_awest + KUUGA (487087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (590111-148)(G 64%)
40 # 3อจ640218-111 ED508197965TH tubtim77 + ppffarm (487089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (630829-110)(G 65%)
41 # 3อจ640218-112 ED651923632TH eaknaengnoy + thatcharit (487091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้)
42 # 3อจ640218-113 TINT000005457WB เมืองช้าง + KUUGA (487094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
43 # 3อจ640218-115 ED652053739TH นุพระสยาม + ริณดา (487099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ640218-116 EX375736809TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + Pao-Kung (487102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อผงว่าน ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/ไม่ปั๊มตรายาง) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
45 # 3อจ640218-117 ED620181303TH พระประแดง26 + (487105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manilmanggol
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
46 # 3อจ640218-118 ED640756298TH zafari + PLOYFON (487107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 4219)
47 # 3อจ640218-119 NGWW0000048624 V-rasak + pimpayak (487110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ640218-120 TH011811G1M9B dreamsconner + กวนอู (487114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าค่าย พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน
49 # 3อจ640218-121 TH0118111G1M9B kenshiro2810 + กวนอู (487117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ640218-125 ED658550025TH poshwises + sanopporn (487129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดบางกะพี้ เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
51 # 3อจ640218-127 ED591877859TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + paoku (487134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดนารายณ์ผลิกแผ่นดิน หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม ปี 2547 จ.สระแก้ว (หมายเลข 635)(ขนาด 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ640218-128 EX567149625TH Michy + Bophantom (487136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตากั่วเพาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.สุรินทร์ (620815-102)(G 63%)
53 # 3อจ640218-129 EX596968018TH o-man + touchy4960 (487139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
54 # 3อจ640218-130 ED638155414TH ตาโขน + kawin1980 (487142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
55 # 3อจ640218-131 EB475556875TH cpat1 + jessada6678 (487092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
56 # 3อจ640218-132 ED651342249TH Arjaree56 + tum087 (487095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก ปี 2526 จ.พิจิตร กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
57 # 3อจ640218-134 ED665972219TH kajell3555 + ptgao99 (487100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
58 # 3อจ640218-135 EB442260869TH Bull5 + Yuttiwat (487178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 68%)
59 # 3อจ640218-136 ED523643639TH chatchaik007 + chaowat (487104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ640218-138 ED636625455TH กลางเมือง + ณัฐปรัชญ์ (487112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (โค้ดดาว)
61 # 3อจ640218-139 ED615765355TH pontat567 + UWD2500 (487115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
62 # 3อจ640218-140 ED673710775TH ตี๋กฤต + Park--PrapradanG (487118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์เสมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 20106)
63 # 3อจ640218-141 SABR000038674 infinite + ชอบจัง (487101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(640203-062)
64 # 3อจ640218-142 REKB000088399 dream777 + ตะกรุดโทน (487106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640129-253)
65 # 3อจ640218-143 ED666607795TH mic49 + pumcha (487108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ฉะเชิงเทรา
66 # 3อจ640218-145 RG132361989TH พ่อน้องจ้าว + john813 (487116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
67 # 3อจ640218-147 EH822456037TH animalhell + ปัณณวัฒน์ (487120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดหัก)
68 # 3อจ640218-148 RI160253486TH บอยพระเครื่อง + ฐณะวัฒน์ (487125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ640218-150 EH337047993TH beer2126 + นกแก้ว (487132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย) (640201-191)
70 # 3อจ640218-151 EH337047993TH โจ้บางโพ + นกแก้ว (487122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
71 # 3อจ640218-152 EH337047993TH BOSSONE + นกแก้ว (487124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
72 # 3อจ640218-153 EH337047993TH pramual + นกแก้ว (487127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.จันทบุรี (ขนาดสูง 12 นิ้ว)
73 # 3อจ640218-154 ED647808701TH pramual + หมวยคูก้า (487130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบศ วัดประสาทฯ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ640218-155 BKPU0000010523P kai_kaw + kajell3555 (487133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
75 # 3อจ640218-156 EH492539228TH njeesom + เซียนน้อยหนึ่ง (487135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 ประเทศเมียนมา (640118-163)(G 73%)
76 # 3อจ640218-157 ED623538222TH pawaris + ทิศเหนือ (487138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(640210-098)
77 # 3อจ640218-158 EB441097906TH ทิศเหนือ + พญาลอ (487179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง (โค้ด มค.๑)
78 # 3อจ640218-161 TINT000006678R9 ภูริวัจณ์(โย) + KUUGA (487150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ640218-163 TH011811EBEJ5B naret18 + jackhamo (487154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
80 # 3อจ640218-164 ED655539290TH เอกจักร + เกียรติกังวาน (487158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (640125-047)(G 64%)
81 # 3อจ640218-165 ED602916374TH klang_pra + Punkorat (487160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เฉลิมพล วัดสุทัศนฯ พิมพ์ชะลูด เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
82 # 3อจ640219-004 นายชลิต + schan2514 (487193) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 79%)(น้ำหนัก 4 กรัม)
83 # 3อจ640219-119 ED577865568TH PHLOI + เด็กแคมฟร็อก ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 85%)(น้ำหนัก 3.2 กรัม)
84 # 3อจ640219-195 EH345219219TH เหม่ง13 + seed-seed ส่งตรวจสอบสร้อยทอง 1 รายการ (G 41%)(น้ำหนัก 11.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 20 ก.พ. 2564 - 08:35 น.] #78639 (18/23)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640210-009 ED644291042TH แม่หมอ (486312) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
2 # 1อจ640212-001 ED617551423TH ปอท่าเรือ (486532) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ640213-011 ED626190498TH lekmahoran (486687) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640213-016 ED593169742TH bluezone69 (486622) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
5 # 1อจ640215-007 ED601477455TH linyikaiii (486801) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ640215-012 BKWT000002699WB chuanwong (486804) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640212-005 โพธาราม (486583) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ640212-008 แป๊ะ2498 (486585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640212-010 บรีสพระช่วย (486575) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ640213-013 loongmike (486715) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ640215-020 print (486797) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ640216-021 ThaiWong (486874) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ640218-003 การันตีพระ (487161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640218-009 การันตีพระ (487159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640218-012 การันตีพระ (487165) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ640218-013 การันตีพระ (487163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640218-014 penggo (487148) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640212-128 EB375131192TH fifa3623 + MUSANAM (486530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง พิมพ์มารวิชัยฐานบัว เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)(G 25%)
2 # 3อจ640212-136 EX619275357TH บ้านกรอบเงิน + LUCKY7 (486557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นทานบารมี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ลำปาง(G 80%)
3 # 3อจ640213-122 ED573899226TH Viraphan711 + Sompote (486633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพรหม หลวงปู่สีห์ วัดสะแก เนื้อทองคำ ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ640213-156 ED627972536TH ราชสีห์ + peaky (486658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640215-011 ชินครับ + tkekop1977 (486732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เต่าสาริกา หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อหินแกะ จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ640215-022 loomthong + atthapol_su (487052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสินสร้าง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2554 จ.จันทบุรี (หลวงปู่บัว ปลุกเสก)(G 79%)
7 # 3อจ640216-111 EF310269696TH slaton57 + เอสายชล (486817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)(640205-014)
8 # 3อจ640216-117 ED663162244TH พนา25 + เอสพระเครื่อง9 (486833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน พิมพ์ตัดจากช่อ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 87%)
9 # 3อจ640217-001 นุหนองคาย + sony1 (486919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 81%)
10 # 3อจ640217-003 chanapai + THAITANIUM (486922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่จีน วัดท่าลาด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ฉะเชิงเทรา
11 # 3อจ640217-004 หิมพานต์มุ่งงาม + (486926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THAITANIUM
ตะกรุดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์
12 # 3อจ640217-005 thiarin + THAITANIUM (486928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640217-006 Rakchart + THAITANIUM (486932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม
14 # 3อจ640217-007 loomthong + ลูกเจ้าพระยา (486935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 (บูรณะพระเจดีย์) เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 24.9 กรัม)
15 # 3อจ640217-008 montree_anu + Buncha (486939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งโสฬสมงคล สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 92 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์โสฬสมงคล สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 92 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
16 # 3อจ640217-009 cediato + workplace (486942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 13)
17 # 3อจ640217-010 infinite + หนึ่งบารมีพระพุทธ (486945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
18 # 3อจ640217-011 lumpini6655 + koonnai (486950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ640217-013 pramual + gun87 (486951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุต้นจันทร์ เนื้อดิน
20 # 3อจ640217-014 birdbeat + gun87 (486954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผน วัดจงกรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
21 # 3อจ640217-015 keng_kung + ธัชขลัง (486955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560130-126)
22 # 3อจ640217-101 ED674812325TH พ่อมด + โกวบ้อ (486959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640217-102 ED540960177TH Exdesign + likhitja (486966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 63%)
24 # 3อจ640217-103 ED674812396TH พ่อมด + โกวบ้อ (486970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640217-104 ED638879934TH anonnat + nakornyong (486973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
26 # 3อจ640217-105 ED595745473TH alife + ชวนชื่น (486975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ640217-106 ED57228379TH กุศลสร้าง + ถัมภ์บรรฑุ (486978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
28 # 3อจ640217-108 ED572851567TH sunsadee + น้องอิมอิม (486981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640217-109 ED664808499TH สิงห์สอง + AodBathThai (486987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640217-110 ED596691564TH Stapornch + Wharton (486990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์พระนารายณ์ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (631127-146)
31 # 3อจ640217-111 EG623314030TH ruamsup + นู๋มาลี (486923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640217-113 EX524838835TH อ้วนอุดร + ดิจิม่อน (486930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
33 # 3อจ640217-114 EG390077216TH nco29-48 + saithip (486934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (590107-224)(G 73%)
34 # 3อจ640217-115 ED483363050TH คนคลองด่าน + armarging (486938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ จ.พิจิตร
35 # 3อจ640217-116 MNKP000003345E8 Nipatpromdet + (486941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กงจักรเป็นดอกบัว
รูปถ่าย หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2558 จ.ชัยนาท

36 # 3อจ640217-117 ED624162619TH chuchart-k + banint (486943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2707)
37 # 3อจ640217-118 RBCH000107717 njeesom + อี๊ดสกลนคร (486946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (640202-027)
38 # 3อจ640217-119 ED659213903TH tigerath + mitkamon (486949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสือ หลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน รุ่น 3 เจ้าสัวพิทักษ์ทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2551 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
39 # 3อจ640217-120 EG760658451TH matee1974 + m-cot (486952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (551006-167)(G 70%)
40 # 3อจ640217-123 ED595729524TH Susit0302 + แก้วพรหม (486929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
41 # 3อจ640217-124 ED602208424TH เปี๊ยกตุ๊กแก + บุษกร (486933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 74%)
42 # 3อจ640217-125 ED673051543TH louisate49 + ลิงทอง (486937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (640204-210)(G 73%)
43 # 3อจ640217-126 EH350731085TH Hitlerjugend1935 + (486940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Jjiann1979
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
44 # 3อจ640217-127 ED651119031TH โจอุทัย + nattapongp (486944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 527)(G 62%)
45 # 3อจ640217-128 ED649038039TH chane31 + keattisak (486948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
46 # 3อจ640217-129 ED651008129TH bangpakong + jedsadaboss (487060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใต้ เนื้อผง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร
47 # 3อจ640217-130 EG420979976TH pikky + pirawit (486953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร

48 # 3อจ640217-131 120377551210 pawaris + Arphakorn8888 (486993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
49 # 3อจ640217-132 ED652621222TH You9199 + patt99 (486995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640217-133 ED523987719TH เพียงฝัน + tookatun (487053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640130-324)(G 71%)
51 # 3อจ640217-134 EX646810709TH pramual + Tom1985 (486998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านโนนยาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.อุดรธานี
52 # 3อจ640217-135 ED652456110TH thiarin + numpraram2 (487002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (631114-054)
53 # 3อจ640217-136 ED638921535TH chuchart-k + หนกอุทัย (487004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 17581)
54 # 3อจ640217-137 EG955867378TH Kanisorn + หวานเย็น007 (487008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.นครปฐม
55 # 3อจ640217-141 ED610593242TH civilman54 + djaonja (486956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
56 # 3อจ640217-142 EW447004125TH chart99 + nooing (487056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
57 # 3อจ640217-143 ED678500345TH chatchaik007 + lulytoon (486960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (640121-046)
58 # 3อจ640217-144 EH532337521TH arm007 + tnpong (486965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
59 # 3อจ640217-145 ED521855114TH dreamsconner + t_local (486969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซมนายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (631219-322)

60 # 3อจ640217-146 ED634928325TH พระราม9 + noi70 (486972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
61 # 3อจ640217-147 ED664851157TH boonlunch + zafari (486976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (611010-050)
62 # 3อจ640217-149 ED632341325TH mahana + พลอยพระบ้าน (486982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดซับลำใย รุ่นเก้าแผ่นดินมหาสมปรารถนา เนื้อว่าน ปี 2543 **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องของหลังลักษณะนี้ของ
รุ่น/พิมพ์ นี้
63 # 3อจ640217-150 EX509492898TH tonychan + ขุนเพชร (486985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2505 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ640217-151 EF391444971TH maimei20 + fattygirl63 (486958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
65 # 3อจ640217-152 ED612121585TH กาลิเลโอ + jackparchangrai (486961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
66 # 3อจ640217-153 ED625239328TH พยัคฆ์ทมิฬ + ae2528 (486964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 406)
67 # 3อจ640217-154 ED523991965TH yoyomust + otton (486968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร.. (630124-300)
68 # 3อจ640217-155 RI160252582TH anonnat + ฐณะวัฒน์ (486971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ (ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (610203-088)(G 62%)
69 # 3อจ640217-156 ED587553587TH กวางเคมี + jatuponpond (486977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
70 # 3อจ640217-157 ED591166690TH บรีสพระช่วย + Kae33 (486980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ640217-159 EX567149665TH หิมพานต์มุ่งงาม + Bophantom (486986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือก จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 63%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

72 # 3อจ640217-160 ED664851165TH payungsak + zafari (486988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (611103-032)
73 # 3อจ640217-161 MNKP0000027405G You9199 + prakit (487014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
74 # 3อจ640217-162 MNKP0000027405G เมืองช้าง + prakit (487016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
75 # 3อจ640217-163 MNKP0000057405G lomlopburi + prakit (487019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา
76 # 3อจ640217-164 MNKP000027405G Retail + prakit (487022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 39%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
77 # 3อจ640217-165 ED391397300TH pramual + วณิชออโต้ (487026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(621031-035) (G 82%)
78 # 3อจ640217-166 ED649822003TH nung4066 + supatjakin (487032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
79 # 3อจ640217-167 ED65834098TH poshwises + sanopporn (487035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์ศูนย์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี
80 # 3อจ640217-168 ED658534098TH บรีสพระช่วย + sanopporn (487036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 16 เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
81 # 3อจ640217-169 ED658534098TH pramual + sanopporn (487039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
82 # 3อจ640217-170 KBTPC000003222 Khongthasen + (487040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Wichean146
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
83 # 3อจ640217-171 KBTPC000003222 UltraMan50 + Wichean146 (486991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปปางเปิดโลก หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ลพบุรี (ขนาดสูง 15 นิ้ว) (สภาพไม่มีล็อกเกตด้านหน้า)

84 # 3อจ640217-172 EF391448770TH matee1974 + prasittichai34 (486997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ640217-174 ED619597241TH lovehunterlove27 + (487000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
welding24
ตะกรุดเก่าสายชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
86 # 3อจ640217-176 ED615674535TH chuchart-k + shyamal (487023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อสำริด ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 404)
87 # 3อจ640217-177 ED624161335TH Anusornj + tangmo-septat (487061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 66%)
88 # 3อจ640217-178 ED391397313TH mingloei + วณิชออโต้ (487029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(630713-055)
89 # 3อจ640217-179 ED638866428TH pangjung + nakornyong (487034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
90 # 3อจ640217-180 ED670005332TH แสงธรรม01 + ต้นรูปเหมือน (487037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
91 # 3อจ640217-181 TH0118119D0R2B แค่นี้ก็พอ + rainbowznurse (487041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 7280)
92 # 3อจ640217-183 TH0118116YX71B PHLOI + koo111 (487044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)(630918-099)(G 66%)
93 # 3อจ640217-184 TH0118116YX71B AMPjung + koo111 (487046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2646)
94 # 3อจ640217-185 ED535440386TH akkorn + สัสดี57 (487047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)(G 81%)
95 # 3อจ640217-187 ED595770420TH ราชสีห์ + ชวนชื่น (487049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

96 # 3อจ640217-188 ED654662975TH Hitlerjugend1935 + lekcd (487050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร
97 # 3อจ640217-189 ED613770366TH book9759 + โอรสรามัญ (487057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) (620320-015)(G 64%)
98 # 3อจ640217-190 ED657964754TH ball_amulet + suebsaks (487051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติ กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัย เนื้อดินลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา
99 # 3อจ640217-191 ED658243634TH ตี๋ตชด + POOSIT (487054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
100 # 3อจ640217-192 ED597039544TH pangjung + suthee069 (486989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
101 # 3อจ640217-193 ED597039544TH tonychan + suthee069 (486992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพใช้)
102 # 3อจ640217-194 820798567083 Popeye + pop_014 (486994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (620419-168)(G 66%)
103 # 3อจ640217-196 ED535440390TH สวนยาง + สัสดี57 (487001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
104 # 3อจ640217-197 ED658332878TH pramual + ศิษย์ปู่สง่า (487003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
105 # 3อจ640217-198 ED675405646TH kantaluf + somkiatthornburi (487007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
106 # 3อจ640217-199 RH17000007982DF DDman + ประสาน (487011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
107 # 3อจ640217-200 RH17000007982DF pawaris + ประสาน (487013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี108 # 3อจ640217-201 TH011810ZHDR7B Amuletism + sza1200 (487055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์มหาพิชัยสงคราม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผ้า(หยาบ) จ.อุทัยธานี
109# 3อจ640218-137 นุหนองคาย+phichet (487109) ห่วงก้ามปู 1 องค์ ( G 73%)(น้ำหนัก 3.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 19 ก.พ. 2564 - 08:35 น.] #78616 (17/23)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640206-016 ED629981218TH คุณศิระ (485888) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ640206-019 ED622649690TH jibce (485931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640208-001 ED613577266TH sompong963 (486048) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 1อจ640210-004 EI444789146TH noomnid (486867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640210-005 EG267504076TH ตั้มปราจีน (486875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640210-011 120395096076 ต้อมหลังวัด (486878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ640211-001 ED647633832TH เรศเรณู (486450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ640211-003 EG700653222TH ลูกพระยาวัง (486452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640211-026 EX587665552TH seranee (486448) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ640212-006 ED523973003TH tookatun (486584) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ640212-009 ED560696644TH Prasert1657 (486894) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ640216-001 ED620865183TH rooms_studio (486899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640216-003 EF310269651TH เอสายชล (486903) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ640216-008 TLIP000002641LS linyikaiii (486818) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640208-039 ป๋องแป๋ง (486895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ640209-021 ริณดา (486183) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 2อจ640209-022 ริณดา (486186) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
4 # 2อจ640209-023 ริณดา (486188) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
5 # 2อจ640209-024 ริณดา (486190) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
6 # 2อจ640209-025 ริณดา (486191) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
7 # 2อจ640211-006 OMBUN (486461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640216-005 hunter04 (486854) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ640216-012 sakbangbon (486860) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ640216-013 sakbangbon (486864) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ640216-014 sakbangbon (486868) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ640216-015 สามภพพ่าย (486902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640216-016 sakbangbon (486904) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ640216-022 ThaiWong (486882) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640216-023 ThaiWong (486888) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ640216-025 ThaiWong (486898) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640216-026 ThaiWong (486901) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640216-027 ThaiWong (486829) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
19 # 2อจ640216-028 ThaiWong (486835) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ640216-029 เด็กท่าพระ (486889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ640217-008 การันตีพระ (486920) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ640217-012 หนึ่งบารมีพระพุทธ (487027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ640218-001 Luktarn88 (486962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640211-007 OMBUN (486470) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640213-172 TH01181OY1KV5B ร่มเย็น09 + Teerubber (486685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ปุ้มปุ้ยไม่ตัดช่อ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 97)
2 # 3อจ640216-001 phoomchai + amara99 (486831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพชุบทองใหม่)(G 74%)
3 # 3อจ640216-002 pawaris + ead09 (486834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
4 # 3อจ640216-003 sompong + sak3152 (486838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)
5 # 3อจ640216-004 kritmek + เก้าตะวัน (486841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์แขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
6 # 3อจ640216-005 เอกจักร + poshwises (486844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 423)(640202-070)
7 # 3อจ640216-006 jung70 + อันดามัน (486847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ640216-101 ED631159907TH beer2126 + anirat_m (486820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และลงยาชำรุด)
9 # 3อจ640216-102 TH0118112ASO2B กุ้งหวาน + PTTproforma (486823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.ชัยนาท
10 # 3อจ640216-103 820794475001 BUNGHON + srikriangkrai (486826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
11 # 3อจ640216-104 TG0118111MJW9B benzy + Siwakarn (486828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ640216-106 TINT000005619E7 แป๊ะ2498 + KUUGA (486837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
13 # 3อจ640216-107 TINT000005619E7 njeesom + KUUGA (486839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพฐานชำรุด)(570220-205)
14 # 3อจ640216-109 ED589130263TH BUNGHON + pultraman (486848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
15 # 3อจ640216-110 TH011811138V5B ของขลัง + ต่ออ่างศิลา (486850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหูชำรุด) (631120-347)(G 80%)
16 # 3อจ640216-112 EH337047432TH ukaewsasan + นกแก้ว (486819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ640216-113 ED615772909TH korn88 + Phichit_02 (486822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640216-114 EH350530715TH not443 + พัทยา (486824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 164)
19 # 3อจ640216-115 EF273929534TH bestkittipong + ศิษย์ปู่สง่า (486913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
20 # 3อจ640216-116 ED624391316TH หนึ่ง275 + natapoln (486830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 39578)
21 # 3อจ640216-118 ED480666431TH klang_pra + ตุ๊หลวง (486840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (540428-285)
22 # 3อจ640216-119 ED637383707TH ฐานแซม + รอดบางแค (486908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640216-120 ED645875252TH nengyo + โกวบ้อ (486843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา
24 # 3อจ640216-121 ED626258235TH korn88 + ล้านมาแชร์ (486852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (550807-003)(G 80%)
25 # 3อจ640216-122 EX451817050TH PHLOI + Luktarn88 (486855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรโล้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้า,เข่า,ฐาน,ขอบขวา)
26 # 3อจ640216-123 ED344671626TH pawaris + geeman (486858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
27 # 3อจ640216-124 ED344671626TH pawaris + geeman (486861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
28 # 3อจ640216-125 ED644369776TH ม่วงทองพระ + Manver (486862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช(G 69%)
29 # 3อจ640216-126 TH011811131E1B แก้วพิษณุ + ต่ออ่างศิลา (486866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
30 # 3อจ640216-127 ED597041083TH โอ่งเมืองราช + suthee069 (486870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
31 # 3อจ640216-128 ED650150755TH montree_eit + มีบุญ888 (486873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อแร่เหล็กน้ำพี้ ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 690)
32 # 3อจ640216-129 ED673034797TH matina + jojo5 (486877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรส วัดหนองม่วงไข่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.แพร่ (สภาพล้างผิว)(640113-469)
33 # 3อจ640216-130 ED62973716TH Aommd + ยายทรัพย์ (486880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.เพชรบูรณ์ (วัดทรงธรรมสร้าง)
34 # 3อจ640216-131 EF391444282TH nop-cz + tokyo (486853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ640216-133 ED626464245TH rukphon + m_bkk (486856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
หนังสือหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นสร้างหอฉัน ปี 2518 จ.ระยอง **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
36 # 3อจ640216-134 ED661723383TH THAI-PRA + nattapongp (486863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)

37 # 3อจ640216-135 ED657809278TH คุ้มเสมา + Jay_ wongsakorn (486865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม(G 72%)
38 # 3อจ640216-136 ED344671630TH keng_kung + geeman (486869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 704)
39 # 3อจ640216-137 ED673501137TH กำธรนคร + ppffarm (486872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(630808-108)
40 # 3อจ640216-139 ED669704439TH mootoo36 + Chakkapud (486876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดฐานล่างซ้าย)(G 94%)
41 # 3อจ640216-140 ED632524460TH WAKKA + Thanamat (486879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 77828)
42 # 3อจ640216-141 ED5878836946TH ZuTharua + mana_k (486881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
43 # 3อจ640216-142 ED638144062TH mawinroch + bluezone69 (486915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (631130-336)(G 69%)
44 # 3อจ640216-143 ED638144062TH mawinroch + bluezone69 (486911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (631130-326)(G 68%)
45 # 3อจ640216-144 ED638144062TH mawinroch + bluezone69 (486912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ (631102-685)(G 70%)
46 # 3อจ640216-145 ED638144062TH mawinroch + bluezone69 (486914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)(630911-213) (G 68%)
47 # 3อจ640216-146 ED501450398TH naret18 + ต้นอุทยาน (486885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังพระแม่โพสพ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดทุ่งเฟื้อสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 18 ก.พ. 2564 - 08:36 น.] #78607 (16/23)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640129-004 ED485897940TH สายอีสาน (485596) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 1อจ640206-010 TH0118ZN0A23B tanawut007 (486577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640209-008 ED630138287TH armbasic (486581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640209-009 ED645832084TH PHLOI (486189) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ640209-014 ED661020478TH wat26 (486582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640210-027 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486254) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
7 # 1อจ640210-028 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486266) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
8 # 1อจ640210-029 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486271) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
9 # 1อจ640210-030 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486276) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
10 # 1อจ640210-031 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486281) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
11 # 1อจ640211-006 ED628205601TH อุกฤช (486491) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ640211-013 ED566839505TH tiktony (486459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ640211-014 ED607577103TH Best16 (486480) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ640212-003 ED659011605TH tongjoy (486576) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ640212-012 ED639886018TH maimei20 (486568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ640212-013 EI973695665TH poona63 (486596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640212-014 ED631156137TH citynew (486570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640212-015 ED665950862TH หนุ่มธนบุรี (486573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640212-016 ED480658055TH ตุ๊หลวง (486574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
20 # 1อจ640213-002 ED594251508TH Thiti046 (486707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640213-004 TUR3000004416TN เสืออิบสาทร (486710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640213-005 ED646981487TH rangsan9557 (486712) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640213-006 EG343309089TH hot2523 (486713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640213-008 ED500499011TH Bassociety (486714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640213-009 ED651325546TH น้องหมี (486716) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 1อจ640213-012 ED634926320TH noi70 (486690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ640213-013 EI481587576TH uthai211 (486692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640213-014 EX509657265TH pommaksuwan (486695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640213-015 BTSM0000029985V paoofen789 (486698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ640213-017 TH011810WZNW8B Damwoo (486701) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ640215-002 ED652450704TH ศราวุธ (486773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ640215-005 ED638141741TH kit49 (486777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ640215-008 ED652446554TH welding24 (486780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ640215-009 ED562121152TH คอปแมน (486802) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์

35 # 1อจ640215-010 EX591210889TH matee1974 (486781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640205-007 kamonsap (485749) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640208-013 jung70 (485991) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640209-010 Buncha (486151) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ640210-005 pui1228 (486302) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
5 # 2อจ640210-006 ภัคภรวาณิช (486825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ640212-004 a-buddha (486580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640212-007 แป๊ะ2498 (486539) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640212-015 นคราฎ (486558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640212-018 แม็คหลักสี่ (486541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640212-019 แม็คหลักสี่ (486561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640212-021 Komgrib (486595) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640212-029 ศตกมล (486918) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
13 # 2อจ640213-001 naweena (486670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640213-002 aee_sotspa (486638) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640213-003 aee_sotspa (486644) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640213-004 thekop92 (486728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640213-006 เอกจักร (486674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640213-009 teoimeen (486677) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ640213-020 SoMSuP (486711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640215-002 chaleaw56 (486767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ640215-013 workplace (486789) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640215-016 tongprakueang (486792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640215-018 print (486806) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ640215-019 print (486807) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
25 # 2อจ640215-021 boonlunch (486795) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 2อจ640215-022 bossbit45 (486812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640204-014 prabaanrao + satannit (486632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (จารอุ 2 ตัว)
2 # 3อจ640209-013 หิมพานต์มุ่งงาม + moodang (486068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาด 2.8 นิ้ว/สภาพใช้)
3 # 3อจ640209-137 ED586181218TH Suradech + คูณสตางค์ (486100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
4 # 3อจ640210-140 ED658423295TH Stump + ต่อยอด (486651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ640211-005 เทพมังกรทอง + เด็กท่าพระ (486392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุลนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ640211-123 ED588889786TH บรีสพระช่วย + nstnathapong (486379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมหลายชิ้น)
7 # 3อจ640211-125 ED588889786TH juipeter + nstnathapong (486387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640211-132 ED605639675TH กรณ์สเต็ง + nop_parat (486657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
9 # 3อจ640211-151 ED632972940TH ราชสีห์ + golfsriracha (486413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ640211-153 ED576173720TH บรีสพระช่วย + Somysom (486418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์เล็ก ปี 2505 จ.ระยอง
11 # 3อจ640212-002 kunkwin + อันดามัน (486597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
12 # 3อจ640212-102 SBCD000190664 vongsomboon + ศิษย์พระเจ้า (486518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
13 # 3อจ640212-106 ED643943710TH pichet344 + Nong2552 (486531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640212-108 MNKP0000023609V p_awest + prakit (486536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640212-112 ED632486302TH อักษรไพบูลย์ + เขยมาบตาพุด (486592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640212-114 ED645766751TH aniwat2499 + องอาจ (486504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524
17 # 3อจ640212-121 ED657941055TH แก้วพิษณุ + rongruac (486600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย

18 # 3อจ640212-145 ED601794303TH jouicepeam + KONDEE446 (486538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640212-148 ED658523550TH น_สุขปลอด + แซนวิช (486548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ เนื้อดินลงรักปิดทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ640212-161 ED326081101TH nunthawat + paoboonjin (486515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง ปี 2481
21 # 3อจ640213-004 dreamsconner + teoimeen (486612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอริยเมตตรัย วัดไลย์ เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.ลพบุรี
22 # 3อจ640213-006 วิเศษชัยชาญ + ยุทธคู้บอน (486620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)
23 # 3อจ640213-007 หนึ่ง275 + Sintawee (486727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4121) (น้ำหนักรวม 58.4 กรัม)
24 # 3อจ640213-008 puu2511 + rongfox (486624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
25 # 3อจ640213-009 jazz9235 + rongfox (486725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมเข่าขวาและขอบบนซ้าย)
26 # 3อจ640213-102 ED560330467TH tanint + คูณแรมโบ้ (486616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืน วัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
27 # 3อจ640213-103 ED658531675TH poshwises + ศิริมงคลดี (486619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพะระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี
28 # 3อจ640213-104 ED672101053TH vongsomboon + wutthichai (486623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพรมดำใหม่)
29 # 3อจ640213-105 EF391431099TH วัชระ + rossyza4142 (486625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
30 # 3อจ640213-106 EF391431099TH FIFAH + rossyza4142 (486627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
31 # 3อจ640213-107 EF391431099TH bboyjob142 + rossyza4142 (486629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
32 # 3อจ640213-108 ED644367072TH บรีสพระช่วย + yot97 (486631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
33 # 3อจ640213-109 EX438312128TH D_bangsan + ยายข้างวัด (486634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์
34 # 3อจ640213-110 ED658444905TH tong2521 + ยันต์ครู (486636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นฉลองโบสถ์ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1444)
35 # 3อจ640213-111 ED660203259TH nakarin + Joeymorn (486719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ(G 70%)
36 # 3อจ640213-112 ED636124105TH chuchart-k + BlackHeart (486724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 737)

37 # 3อจ640213-113 EH563555169TH ยังน้อย + เล็กไซโก้ (486726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดอินทาราม รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ640213-114 ED666707348TH Ing_man + เอกพระโขนง (486605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1919)
39 # 3อจ640213-115 EG955872418TH vitaya + หวานเย็น007 (486609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)(G 63%)
40 # 3อจ640213-116 EG399566260TH Tlekopt + bestrandom (486614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด)
41 # 3อจ640213-117 EG399566260TH golfkongsak + bestrandom (486618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640213-118 EI128864790TH suravach8899 + ศิษย์ปู่สง่า (486621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
43 # 3อจ640213-119 ED6553850986TH ดาวหาง + benz1101 (486626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ640213-120 EX547572557TH พิชชากร + ประพฤทธิ์ (486628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สระบุรี
45 # 3อจ640213-123 ED590385447TH noppadon + นันทวัน2460 (486635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หัวแหวน หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ640213-125 TH011810VCEQ2B นุหนองคาย + apiwat4825 (486641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และฝนขอบข้าง)(G 33%)
47 # 3อจ640213-126 ED649226037TH ArmMuengMeen + sooznat (486723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 60%)
48 # 3อจ640213-127 EX567149489TH Giant415 + Bophantom (486646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
49 # 3อจ640213-128 ED650786609TH perfectman77 + youtasit (486649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8231)(G 66%)
50 # 3อจ640213-129 ED640664061TH pramual + คเวสโก (486653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพัด กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพซ่อมเศียรและแขนขวา)
51 # 3อจ640213-130 ED567489933TH pakornkeit + Aor22 (486655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640213-131 LAKAE000002302LK kit01 + kittikitti (486640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ640213-135 LKAE000002302LK ประทีป + kittikitti (486652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
54 # 3อจ640213-136 ED535257782TH thepmonkon + ZuTharua (486656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 89 ไตรมาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ640213-137 TUDR0000021102TH pornlimk + บารมีหลวงปู่แสน (486730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่หา วัดสักกะวัน พิมพ์ฐานปลาอานนท์ เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 185)(หน้าตัก 6 นิ้ว)

56 # 3อจ640213-138 TH011810N36Y2B บอมเบ + jadelongpar (486659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
57 # 3อจ640213-140 ED582236049TH tongprakueang + พาชนะ (486668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเซียนแปะโค้ว รุ่น 2 พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640213-142 ED665916101TH บรมีหลวงปู่ทวด + ต่อเจริญนคร (486662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)(G 69%)
59 # 3อจ640213-143 ED587816028TH หนึ่งบารมีพระพุทธ + (486682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chakkapud
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 62%)
60 # 3อจ640213-146 ED628319161TH สิชล2526 + สายอีสาน (486689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.น่าน (สภาพใช้)
61 # 3อจ640213-147 ED607573194TH poshwises + ธัญเทพ (486694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.นครปฐม
62 # 3อจ640213-148 ED650847458TH ชุมพล5 + Somysom (486697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ640213-149 ED607374905TH PHLOI + prasit_jongsiri (486700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640213-150 ED339557760TH เกษตร + บอยเชียงราย (486703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
65 # 3อจ640213-151 ED561092097TH viwat9 + อิเค็นจิโร (486639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2505 จ.พิจิตร
66 # 3อจ640213-152 OA184037190TH แขกกำแพง + cellamic (486642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ640213-153 EX460661510TH zafari + สิริวรรณโณ (486645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสตถิผล เนื้อเงิน ปี 2555 จ.สกลนคร (หมายเลข 180)(G 67%)
68 # 3อจ640213-154 EX460661510TH ยุทธคู้บอน + สิริวรรณโณ (486650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ชื่น วัดตาอี พิมพ์นาคเกี้ยว เนื้อผง ปี 2543 จ.บุรีรัมย์
69 # 3อจ640213-158 ED649757137TH โต้งกระนวน + kobnamo (486667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก)
70 # 3อจ640213-160 ED653130542TH virun123 + wuttichai (486675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ640213-161 EX5931399935TH oiltoon + KhoHong (486722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
72 # 3อจ640213-162 EG955873444TH สมบัติ + kaokao9 (486660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ640213-163 ED618937425TH pandp + kortzean (486664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
74 # 3อจ640213-164 ED663505426TH วณิชออโต้ + อัจจิมา (486721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ640213-165 ED658971005TH ananv + คนเดินดิน (486666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ640213-166 RH655562979TH ninewalk + tongleehae (486669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังพระประจำวัน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี
77 # 3อจ640213-167 RYBK000091688 chuchart-k + Chelsea (486671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2515)
78 # 3อจ640213-168 RI170373599TH Earthood + Piyawan (486673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 63%)
79 # 3อจ640213-169 ED665951205TH anonnat + Nong2552 (486676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)(G 64%)
80 # 3อจ640213-170 TH011810XMUH0B แค่นี้ก็พอ + กัปตัน072 (486678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ640213-173 ED658516409TH pangjung + surasak_bpb (486688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์ห้าชั้น เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
82 # 3อจ640213-175 ED546876163TH Maximax + ริณดา (486693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี (สภาพปิดทองใหม่)
83 # 3อจ640213-177 ED546876163TH momo_nid + ริณดา (486699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 7 (เลข ๘ หางชี้) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
84 # 3อจ640213-179 RPTN000002482CZ chuchart-k + จริงใจ (486702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2 )
85 # 3อจ640215-001 nengyo + Mynunoija (486733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2531)
86 # 3อจ640215-002 แก้วพิษณุ + เก๋นครนายก (486734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร้อม วัดรวกฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.นนทบุรี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
87 # 3อจ640215-003 pontat567 + nunthawat (486738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ640215-004 TeerapatSG + ประศาสน์ (486814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ640215-005 เปี๊ยกตุ๊กแก + ต่อ_ถนนตก (486742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 473)(G 76%)
90 # 3อจ640215-006 tone555 + Buncha (486746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
91 # 3อจ640215-007 kantaluf + guaran (486815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(G 64%)
92 # 3อจ640215-008 nopakk + กาญจนสินธุ์ (486750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองบัวชั้นเดียว กรุวัดเทวะสังฆาราม เนื้อตะกั่ว จ.กาญจนบุรี
93 # 3อจ640215-009 V-rasak + workplace (486754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(G 75%)

94 # 3อจ640215-010 anonnat + workplace (486757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)(G 66%)
95 # 3อจ640215-012 dreamsconner + tkekop1977 (486735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม
96 # 3อจ640215-013 MEELEK + tkekop1977 (486813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมมหากัน หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
97 # 3อจ640215-014 legallaw + หนึ่งบารมีพระพุทธ (486741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
98 # 3อจ640215-015 อรุณแสง + rongfox (486744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
99 # 3อจ640215-016 พรพระพุทธคุณ + rongfox (486747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ640215-018 promlok + rongfox (486755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
101 # 3อจ640215-019 pupanjaem + rongfox (486758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร ญสส. เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 2408) (โค้ดเพชรไม่เต็ม)
102 # 3อจ640215-020 tummusic46 + rongfox (486760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลัดบุญ วัดกุฎโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
103 # 3อจ640215-024 wit50 + ต้นณเมืองกุย (486745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ640215-025 pramual + ซารีญา (486748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
105 # 3อจ640215-101 TH011810VJEV9B tumacer + paisan2508 (486761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
106 # 3อจ640215-102 ED600026335TH nim4011 + ผู้นำพล (486763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
107 # 3อจ640215-103 ED654730273TH loongmike + Expressza (486811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
108 # 3อจ640215-104 TH011810RJ281B welding24 + thanapipat (486765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
109 # 3อจ640215-105 ED556023292TH markc2 + หลานตาจวบ (486771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นคชวัตร เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1285/หน้าตัก 4 นิ้ว)
110 # 3อจ640215-106 ED556023292TH toyai + หลานตาจวบ (486775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นอายุ 75 ปี เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ640215-108 ED580176285TH Arjaree56 + ศิริมงคลดี (486776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงปิดทอง ปี 2522 จ.กาญจนบุรี
112 # 3อจ640215-109 ED632137942TH rossyza4142 + โต๋พระเครื่อง (486782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพระพุทธบูชารัตนะ เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 5.4 นิ้ว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

113 # 3อจ640215-110 820790001566 midland + Arphakorn8888 (486784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 76%)
114 # 3อจ640215-112 EH003363018TH หนุ่ยนคร + paikung (486768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ)
115 # 3อจ640215-113 EG420983091TH mcka59 + ไบร์ทหนองช้างคืน (486770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ640215-114 TH011810NQUR0B nuiiun + ไก่คลองหก (486774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ640215-116 ED666007442TH เจ้าคุณ + bestrandom (486779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด)
118 # 3อจ640215-118 EF691283671TH รถโฟร์ค + ขนมหวาน (486785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
119 # 3อจ640215-119 EF691283671TH ninewalk + ขนมหวาน (486788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี
120 # 3อจ640215-120 EX591210889TH kundech + matee1974 (486790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
121 # 3อจ640215-121 ED652026937TH chuchart-k + shyamal (486753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อสำริด ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 344)
122 # 3อจ640215-122 ED652026937TH chuchart-k + shyamal (486756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2387)
123 # 3อจ640215-123 ED652026937TH chuchart-k + shyamal (486759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อสำริด ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1939)
124 # 3อจ640215-124 ED652026937TH peepop + shyamal (486762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเหลือล้น เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1254)
125 # 3อจ640217-002 methee88 + sansai (486916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9318/น้ำหนักทอง 3.8 กรัม) (620619-044)
126 #3อจ640216-105 ED974311512TH นุหนองคาย + chaipad (486832) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 80%) (น้ำหนัก 7.3 กรัม)
127 #3อจ640216-132 ED304276724TH แป๊ะ2498 + mingloei (486859) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 79%) (น้ำหนัก 12.5 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 17 ก.พ. 2564 - 08:36 น.] #78604 (15/23)
ตั้งแต่ พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640205-011 TH0118ZPBTF5B Newnomal (485765) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ640208-012 ED631480691TH seranee (486028) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ640208-014 ED576545899TH กิตติศักดิ์2519 (486033) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ640210-002 ED522258373TH ซูโม่ (486294) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ640211-005 ED653303835TH มาม่าเป็ด (486457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640211-012 ED423660268TH plukpee (486479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ640211-015 ED658819435TH คุณศิระ (486469) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
8 # 1อจ640215-011 ED645919302TH birdbeat (486751) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640203-013 tamo1 (485571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ640203-014 tamo1 (485574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640203-015 tamo1 (485575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ640204-005 สยามเมืองยิ้ม (485664) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640206-015 bkk10250 (485891) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640208-012 สีแดง (485988) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ640208-032 schan2514 (485994) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640209-043 ริณดา (486153) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
9 # 2อจ640209-044 ริณดา (486158) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ640209-045 ริณดา (486170) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
11 # 2อจ640209-046 ริณดา (486174) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
12 # 2อจ640209-047 ริณดา (486176) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 9
องค์
13 # 2อจ640211-005 jattapon (486454) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ640211-013 น้องมิน (486478) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640211-016 ศตกมล (486816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ640215-005 ฅนบางใหญ่ (486769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 2อจ640215-008 การันตีพระ (486731) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
18 # 2อจ640215-009 การันตีพระ (486736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640215-011 การันตีพระ (486737) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ640215-014 มองดู (486791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ640215-024 Chan59 (486799) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
22 # 2อจ640215-025 การันตีพระ (486740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640201-015 tamo1 (485341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ640201-016 tamo1 (485345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ640201-017 tamo1 (485347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640129-101 EB492462002TH jung70 + บีเวียงพิงค์ (485106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดนางชี พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ640206-118 ED583099066TH m-cot + golfsriracha (485875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นปฏิสังขรณ์ 2 เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4912/หน้าตัก 9 นิ้ว)
3 # 3อจ640211-104 ED663504195TH กุศลสร้าง + nakarin (486381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
4 # 3อจ640212-116 ED618438310TH takrit + artliver (486508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
5 # 3อจ640213-124 EX567149563TH dreamsconner + (486637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Bophantom
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพล้างผิวด้านหน้า) (630304-034)(G 61%)
6 # 3อจ640215-023 artty5959 + champ32 (486743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 14.4 กรัม/สภาพสวย) (640210-039)
7 # 3อจ640215-111 EX610703645TH infinite + อากิโกะ (486764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (620605-058)(G 63%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 16 ก.พ. 2564 - 08:37 น.] #78595 (14/23)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640205-008 ED577218351TH newty53 (486320) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640205-009 PCRB000114386 jouicepeam (485754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ640209-007 EX377526697TH มีพอดี (486185) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
4 # 1อจ640209-010 ED613476112TH sai-9ton (486192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ640209-013 EQ530395760TH bagio (486194) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ640210-007 ED605625999TH Tawatchai1889 (486313) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640211-017 TH011810NBZB2B ตึ่งนั้ง (486410) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ640211-018 TH011810NBZB2B ตึ่งนั้ง (486423) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ640211-019 TH011810NBZB2B ตึ่งนั้ง (486429) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ640211-020 TH011810NBZB2B ตึ่งนั้ง (486434) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ640211-021 TH011810NBZB2B ตึ่งนั้ง (486440) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ640211-022 TH011810NBZB2B ตึ่งนั้ง (486444) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640205-006 ริณดา (485736) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ640205-008 จอมยุทธ77 (485742) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640209-056 penggo (486181) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640210-004 vittaya14 (486290) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 2อจ640211-004 anan88 (486445) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640211-009 rongfox (486475) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ640211-010 wilairat_22 (486449) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ640213-010 นคราฎ (486679) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
9 # 2อจ640213-012 penggo (486708) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
10 # 2อจ640213-015 การันตีพระ (486603) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ640213-016 การันตีพระ (486604) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640213-017 การันตีพระ (486608) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ640213-019 การันตีพระ (486610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640213-021 การันตีพระ (486613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640213-022 การันตีพระ (486615) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640204-165 ED631217349TH เหน่งพระยาสุเรนทร์ + ซูโม่ (485671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช ภปร. รุ่นพุทธนเรศร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ640210-003 วิเศษชัยชาญ + (486339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
THAITANIUM
ตะกรุดหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ640210-004 วิเศษชัยชาญ + (486341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
THAITANIUM
ตะกรุดหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ640210-007 chanapai + THAITANIUM (486353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง+เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ640211-101 ED488358887TH yut157 + jacks7 (486373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ640212-001 หนึ่ง275 + เศกสรรค์2511 (486502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี
7 # 3อจ640212-003 แป๊ะ2498 + phichit07 (486505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
8 # 3อจ640212-004 สุรชัย15 + OKK08 (486510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบซ้ายและขอบล่างขวา) (640209-036)
9 # 3อจ640212-101 ED626185484TH สารินพระเครื่อง + Nicharida (486514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ640212-103 ED540950104TH pramual + rattasah (486522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640212-104 ED602238205TH gengkub + ติ่งลี่ (486524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
12 # 3อจ640212-105 ED649745244TH mana1 + Ake595 (486527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640212-107 66850242647296 leymwitt + ณ-ชัยภูมิ (486593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 104)
14 # 3อจ640212-109 MNKP0000023609V Arjaree56 + prakit (486540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640212-110 EF612618260TH jaroenpat + พงษ์บ้านแพ่ง (486543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธิ์ รุ่น 2 จ.นครนายก
16 # 3อจ640212-111 EO599785535TH มิตรบ้านโป่ง + djaonja (486496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นฉลองศาลเจ้าพ่อดาบทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.นครสวรรค์
17 # 3อจ640212-113 ED651128254TH vitaya + nattapongp (486500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 146/ตอก 1 โค้ด)

18 # 3อจ640212-115 ED441659915TH เลาะห์เมืองลุง + mingch (486506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ(G 89%)
19 # 3อจ640212-117 ED618438310TH เมืองช้าง + artliver (486511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)(G 65%)
20 # 3อจ640212-118 ED607575819TH preeyawat + sakduang (486513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
21 # 3อจ640212-119 ED629996892TH korn88 + lookstar404 (486517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640212-120 ED657941055TH หิมพานต์มุ่งงาม + rongruac (486521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ640212-122 ED632486280TH Saysabre + เขยมาบตาพุด (486509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นครบรอบ 72 ปี เนื้อเงิน ปี 2534 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ640212-124 ED652027186TH k9cob + คูณสตางค์ (486516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640212-125 ED652027186TH lybhutha + คูณสตางค์ (486519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์แตก ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ640212-126 ED652019613TH หนุ่มธนบุรี + ริณดา (486523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
27 # 3อจ640212-127 ED652019613TH punlopkamee + ริณดา (486525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
28 # 3อจ640212-129 TH011810RJGQ3B chuchart-k + เขียวนนทรี (486534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 275)
29 # 3อจ640212-130 ED645858206TH Stapornch + pomSL (486537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสุโขทัยบัวสองชั้น กรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
30 # 3อจ640212-131 ED645858206TH Stapornch + pomSL (486544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ640212-132 ED64858206TH Stapornch + pomSL (486545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพชำรุดส่วนบน)
32 # 3อจ640212-133 820771539361 ออยล์เจดีย์ใหญ่ + Nattapongg (486599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ640212-134 EX511639760TH tosspong + Notestudio (486594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
34 # 3อจ640212-135 ED572549334TH Saranphat + jiravut (486552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
35 # 3อจ640212-137 ED567662702TH กัตจัง + Nazzty (486591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อผง ปี 2553 จ.ตราด (ฝังตะกรุดคู่/หมายเลข 43)
36 # 3อจ640212-138 ED567662702TH กัตจัง + Nazzty (486589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อผง ปี 2553 จ.ตราด (ฝังตะกรุด/หมายเลข 357)

37 # 3อจ640212-139 ED666721565TH พรญาณ + เอกพระโขนง (486563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1515)
38 # 3อจ640212-140 EH337047313TH พงษ์ท่าม่วง + นกแก้ว (486569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)
39 # 3อจ640212-141 EH337047313TH teoimeen + นกแก้ว (486526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง/สภาพสวย)
40 # 3อจ640212-142 EH337047313TH Suchat37 + นกแก้ว (486529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(หูแตก) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)
41 # 3อจ640212-143 ED625922276TH jouicepeam + loryinglong (486533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
42 # 3อจ640212-144 ED603786698TH infinite + thongchaideenum (486535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640212-146 ED601791995TH playboy2106 + Pong2515 (486602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท่านนวล วัดไสหร้า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครศรีธรรมราช (501012-099)
44 # 3อจ640212-147 ED545690525TH เด็กระยอง + พ่อครู (486542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุคโต วัดสุทัศนฯ รุ่นบังเกิดทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
45 # 3อจ640212-149 ED620828367TH type-voy + ต้อมตราโล่ (486551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดหัวเมือง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
46 # 3อจ640212-150 ED463458080TH thepmonkon + pirawit (486554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
47 # 3อจ640212-151 ED523985426TH poonsaka + tookatun (486547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (640130-323)(G 67%)
48 # 3อจ640212-152 ED615097245TH marvellous + noomokov (486549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อสำริด ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640212-153 ED561913739TH Ing_man + พิมพ์พิมล (486550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร
50 # 3อจ640212-154 ED664211012TH pawaris + Darkaun (486553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ640212-155 TH011810V35F1 murbur + ฅนบางใหญ่ (486601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธิโชค วัดประสาทฯ จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640212-156 RNYB000128486 Ing_man + ton68 (486556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2533 จ.ระยอง
53 # 3อจ640212-157 ED637418423TH chuchart-k + พรหลวงพ่อทบ (486560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 326)
54 # 3อจ640212-158 ED451314605TH Bull5 + mingch (486562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโนรี วัดโพธิ์มอญ เนื้อไม้แกะ จ.ราชบุรี กรอบทอง(G 79%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
55 # 3อจ640212-159 ED668321336TH tummusic46 + takrit (486566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นเสือคู่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2527 จ.จันทบุรี

56 # 3อจ640212-160 EX619275723TH เปี๊ยกตุ๊กแก + siwakornsoi19 (486567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก พิมพ์รวงข้าว เนื้อเงิน ปี 2534 จ.ประจวบคีรีขันธ์
57 # 3อจ640212-162 ED644981855TH chart99 + เก้ากนก (486598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (จารอุ 2 ตัว)
58 # 3อจ640212-163 ED492266802TH pramual + เวียงพิงค์ (486520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระตรีกาย กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้ซ่อมแขนและแต่งผิว)
59 # 3อจ640212-164 ED570969152TH โจ้บางโพ + ลูกน้ำดำ (486528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
60 # 3อจ640213-003 phubed + panna08 (486607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่ว จ.เชียงราย (591110-166)
61 # 3อจ640213-121 ED567680405TH patchara + kritsada5484 (486630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2.5 ซม.)(640108-022) (G 85%)
62 # 3อจ640213-141 ED609234097TH bunpotth + yodkk (486661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี (560406-197)
63 # 3อจ640213-157 820788886352 mic49 + noi70 (486663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (640116-231)
64 # 3อจ640213-159 ED653970799TH apollo12 + lulytoon (486672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(631024-057)
65 # 3อจ640213-171 ED575777358TH ชาติไทยสมุทร + oong17 (486681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์สตางค์สิบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์) (550206-026)
66 # 3อจ640213-178 TH011810RQPT6B sombatbs + Preecha_71 (486729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (640127-451)
67 # 3อจ640213-180 PPIN000001511QA Stapornch + หิมพานต์มุ่งงาม (486706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุหนองมน เนื้อชินตะกั่ว จ.ลพบุรี (640115-085)
68 #3อจ640213-101 EX546662446TH frist + WINNER_NK (486611) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 81 %)(น้ำหนัก 5.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 15 ก.พ. 2564 - 08:36 น.] #78575 (13/23)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640202-009 ED591685451TH อากิโกะ (485910) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640204-006 ED609481456TH มหามณีจินดา (485683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640205-003 EF239989780TH ลูกพระยาวัง (485795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ640206-005 ED622715544TH IBABALL (485887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640206-013 EH106112436TH Nawaporn_Prathai (485886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640208-004 ED620929241TH โอ๊ตหาดใหญ่ (486019) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640208-008 ED441645315TH mingch (486004) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ640208-009 ED583760819TH แม่ปิง9 (486029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ640208-015 ED661812097TH jojo5 (486011) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 1อจ640209-002 ED644354839TH เนรมิตธรรม (486164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640210-006 ED546785255TH เอสายชล (486304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640210-008 ED627962560TH ichigomomo (486310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640211-002 ED600025525TH prasit_888 (486451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640211-007 ED661031008TH kritk (486462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640211-008 ED657610822TH นราทัศน์ (486463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640211-009 ED519195320TH iamkob (486465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640211-010 ED502445743TH นุหนองคาย (486467) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ640211-011 EX472142070TH กชณิชา (486474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640211-016 RPNN000078309 boonyang002 (486481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ640211-023 ED644384889TH yot97 (486472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ640211-024 ED616965239TH Teehatyai (486473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640211-025 BKPU000000629HP kajell3555 (486483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640211-027 ED619592010TH welding24 (486490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640204-003 newcharin (485722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ640205-005 ฟรีโน่ (486308) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640206-008 ขวัญเจริญ999 (485912) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640206-009 PBnew (485916) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
5 # 2อจ640206-010 piyaphum (485919) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ640206-012 สยามเมืองยิ้ม (485901) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ640206-013 thammarod (485904) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ640206-014 แม็คหลักสี่ (485906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640208-002 สยามเมืองยิ้ม (486030) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640208-009 dang29 (486025) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640208-011 ชาย2506 (485985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640208-020 puu2511 (485998) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ640209-011 sak3152 (486135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ640209-017 ริณดา (486172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ640209-019 ริณดา (486177) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640209-020 ริณดา (486180) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ640209-026 ริณดา (486193) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ640209-027 ริณดา (486195) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 10
องค์
19 # 2อจ640209-033 ริณดา (486148) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 2อจ640209-035 แฮปรามคำแหง (486137) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ640210-007 workplace (486285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640211-008 kritmek (486442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640211-012 เด็กท่าพระ (486476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640212-001 การันตีพระ (486492) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ640212-002 การันตีพระ (486493) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ640212-009 แป๊ะ2498 (486586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
27 # 2อจ640212-011 การันตีพระ (486494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ640212-013 การันตีพระ (486495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640212-016 นคราฎ (486559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
30 # 2อจ640212-023 การันตีพระ (486497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ640212-024 การันตีพระ (486498) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ640212-025 การันตีพระ (486499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ640212-026 การันตีพระ (486501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ640212-027 การันตีพระ (486503) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ640212-028 การันตีพระ (486507) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640205-010 K-Chirote + ฟรีโน่ (485828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเศรษฐีนวโกฎิ รุ่น 4 เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
2 # 3อจ640205-134 TH0118AF75X1B Tlekopt + Newnomal (485827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
3 # 3อจ640206-007 PHLOI + iamchatchai (485845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตากรุวัดเงิน พิมพ์รัศมี เนื้อว่าน จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ640206-105 ED181387979TH pramual + Meetung (485844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640206-139 ED631245001TH Retail + จำปาเอฟซี (485928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ640206-141 ED614398527TH tong2521 + มือปราบตลาดสด (485885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นฉลองโบสถ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 780)
7 # 3อจ640206-144 SAMK0000004984S เมเปิ้ล + kittikitti (485894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต ปี 2505 จ.ระยอง
8 # 3อจ640208-004 Aommd + pooja555 (485960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ640208-010 wutfaa + Earthood (486043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุถ้ำเสือ พิมพ์เล็กหน้าแก่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
10 # 3อจ640208-102 ED631608849TH มหามนต์ + เพิ่มศักดิ์ (486051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูวิเชียร วัดคูหาสวรรค์ เนื้อผงปิดทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640208-148 ED632442686TH ChonChob + paradox1122 (486018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ640209-014 chuanchai2505 + (486069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BeerHighway
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม(G 65%)
13 # 3อจ640209-018 loryinglong + liver139 (486077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640209-118 ED612230444TH Patumwan67 + มนัสดา (486156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 84%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
15 # 3อจ640209-119 ED605074412TH khunpol500 + อี๊ดเมืองเลย (486159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา กรุนาคาม เนื้อชินเงิน จ.นครศรีธรรมราช กรอบทอง(G 96%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ640209-120 RNYB000128171 RoseGarden + (486409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
17 # 3อจ640209-122 RH17000002582UT บรมีหลวงปู่ทวด + ประสาน (486198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา

18 # 3อจ640209-123 RH17000002582UT danaiw + ประสาน (486098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
19 # 3อจ640209-124 RH17000002582UT NiceSweety + ประสาน (486101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
20 # 3อจ640209-125 ED622097815TH adisak00 + noi70 (486105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
21 # 3อจ640209-136 ED586181218TH Saysabre + คูณสตางค์ (486097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ640209-144 TH0118105DD28B อ๋องสาย4 + นึกอ่อนนุช (486175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640209-146 EG950270699TH ศิษย์ครูบา57 + kaokao9 (486179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ640210-113 TH0118105H3A0B coldplay + กวนอู (486267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ640210-128 ED589105723TH Puttawat + แซนวิช (486248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง เนื้อผงชานหมาก ปี 2536 ประเทศพม่า
26 # 3อจ640210-137 EX595554068TH SamilaMT + เอกกี้27 (486311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีดหน้าหนุ่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
27 # 3อจ640210-139 ED620555544TH louisate49 + ตอปทุม (486315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640210-173 ED492264727TH kohler + หรั่งวัดไตร (486346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์นักกล้ามเล็ก **พระปิดทองใหม่ทำให้สภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
29 # 3อจ640210-174 ED492264727TH kohler + หรั่งวัดไตร (486350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์นักกล้ามกลาง **พระปิดทองใหม่ทำให้สภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
30 # 3อจ640210-182 ED608268911TH teerawit + sangnineface (486317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 41%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
31 # 3อจ640211-001 nuthapol + aoopasio (486403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล พิมพ์กลางหลัง สก. เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 1098)
32 # 3อจ640211-002 New_chain + anan88 (486400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้าห้ามงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ640211-003 chaiklang + numomint (486396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ(G 71%)
34 # 3อจ640211-004 p_awest + Sura-Gan (486394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
35 # 3อจ640211-006 nongder + เด็กท่าพระ (486388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
36 # 3อจ640211-102 ED339565222TH หิมพานต์มุ่งงาม + donunun (486375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์

37 # 3อจ640211-103 EG411298657TH tockjung + กุ้งหวาน (486377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (640123-513)
38 # 3อจ640211-105 RL033003906TH puriwaj + pharnarit (486385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640211-106 RL033003906TH รถโฟร์ค + pharnarit (486390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
40 # 3อจ640211-107 PTPN000001212F7 vorawan2345 + Sogood35 (486395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ640211-108 ED627970155TH peepop + Maruay (486398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3355)(G 66%)
42 # 3อจ640211-110 ED649190085TH pramual + sak_laoareerat (486406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระทวารวดี กรุดงเมืองแอม พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.ขอนแก่น (สภาพล้างผิว) (630716-161)
43 # 3อจ640211-111 ED649470301TH TEE_INTER + ดุจติปิยะ (486378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเพชรกลับ ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อสำริด ปี 2547 จ.อุบลราชธานี
44 # 3อจ640211-113 ED665912250TH tummusic46 + joeenok (486382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640211-114 ED586887840TH เอกจักร + ศิษย์ปู่สง่า (486386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอพอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
46 # 3อจ640211-115 RC992826925TH Golf2424 + somsak2518 (486389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 66%)
47 # 3อจ640211-116 820783338314 peepop + srikriangkrai (486393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5794)(G 68%)
48 # 3อจ640211-117 ED513499040TH พรบูรพา + suthatpong (486399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 1872)(550523-058)
49 # 3อจ640211-118 EX586980792TH ขุมทรัพย์บูรพา + (486404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
supasuta1968
แพะเมตตา หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อเขาควาย ปี 2533 จ.ชลบุรี (630926-243)
50 # 3อจ640211-119 TH011810MMKA7B superdawn + Mark-Mon2015 (486407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานสูง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
51 # 3อจ640211-120 ED611735401TH thaicps + แม็คหลักสี่ (486489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
52 # 3อจ640211-121 ED651312879TH โจ้บางโพ + Anankiya (486482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ640211-122 ED522271689TH สารินพระเครื่อง + ซูโม่ (486374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ640211-124 ED588889786TH PHLOI + nstnathapong (486383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (590613-099)(G 82%)
55 # 3อจ640211-126 ED607575218TH เซียนบ้านนอก + tui-vt (486391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นเปิดโลกเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 91/หน้าตัก 5 นิ้ว)

56 # 3อจ640211-128 ED667900104TH nutcha + Aeychonburi (486401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 2656)
57 # 3อจ640211-129 ED667900104TH พงษ์ดินแดง + Aeychonburi (486405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 3483)
58 # 3อจ640211-130 ED607371909TH lekyo89 + liklyprathai (486408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
59 # 3อจ640211-131 ED501449222TH Goodcobain + ต้นอุทยาน (486412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ(น มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)
60 # 3อจ640211-133 6732100103469 pramual + Moty5555 (486415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิม เนื้อผง จ.ลำพูน
61 # 3อจ640211-134 6732100103469 NAPATSADOL + Moty5555 (486419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.นครปฐม
62 # 3อจ640211-135 ED628205323TH Tochiro + bomtada (486422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (600607-007)
63 # 3อจ640211-136 ED657912025TH กาลิเลโอ + สนบางกรวย (486424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
64 # 3อจ640211-137 ED622753689TH sittpee + isarawut (486430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 64%)
65 # 3อจ640211-138 EG945497770TH แสงธรรม01 + storm17 (486433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
66 # 3อจ640211-139 EG945497770TH WaruntornB + storm17 (486437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ640211-140 EG945497770TH momon + storm17 (486439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
68 # 3อจ640211-141 EG945497770TH PBnew + storm17 (486411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2478 จ.นครปฐม
69 # 3อจ640211-142 TH011810G63B8B โจ้บางโพ + ต้นน้ำ53 (486414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป พระแก้วมรกต พิธีพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
70 # 3อจ640211-144 ED618426055TH ตะกรุดโทน + nanin (486421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
71 # 3อจ640211-145 TH011810AKVC2B เมืองช้าง + sorrowful129 (486426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3632)(G 65%)
72 # 3อจ640211-146 EG412473088TH บูรพาบารมี + gunner (486428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นยกช่อฟ้า ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
73 # 3อจ640211-147 EX589823812TH pongsakorn + ต้อมตราโล่ (486432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มจิก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ640211-148 TH0118105U619B gymnastics + Onlinekim (486435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ(น มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส/สภาพกะไหล่ทองใหม่)

75 # 3อจ640211-149 ED486273906TH Jhakkapat + swan98 (486484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจ้าสัว 99 เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 18)
76 # 3อจ640211-150 RI160242832TH ยศยิ่งเจริญ + ฐณะวัฒน์ (486441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 62%)
77 # 3อจ640211-152 ED576173720TH disorn + Somysom (486416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ640211-155 ED634933691TH TadSnave + noi70 (486425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหน้า)
79 # 3อจ640211-156 ED138792338TH chuanchai2505 + jiravut (486427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
80 # 3อจ640211-157 ED623116312TH หิมพานต์มุ่งงาม + (486431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
พระกรุวัดรังษี พิมพ์เล็ก เนื้อผงลงรัก จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(640128-283)
81 # 3อจ640211-158 EX315652939TH rattana2511 + บีเวียงพิงค์ (486436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของ รุ่น/พิมพ์นี้
82 # 3อจ640211-159 EX315652939TH พรญาณ + kandapmy (486438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ เนื้อเงิน ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ640211-160 ED621559600TH NutthapongSutt + pops2525 (486485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
84 # 3อจ640211-161 ED539697524TH nongder + toong (486443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดบ้านค่าย รุ่นอายุ 80 ปี(สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ระยอง (หลวงพ่อดิ่ง ปลุกเสก) (สภาพใช้)
85 # 3อจ640211-162 ED644257103TH plektmd + noompure (486446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
86 # 3อจ640211-163 TH011810RFON8B krisda + MAK007 (486486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
87 # 3อจ640211-164 EG469257925TH pharnarit + น็อตประเวศ (486487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
88 # 3อจ640211-165 EG343309129TH zakII + hot2523 (486477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 89%)
89 # 3อจ640211-166 ED644533852TH เจ้าคุณ + Nsamut (486447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ640211-167 ED595728855TH teerawit + teespy (486453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
91 # 3อจ640211-168 TH0118107ECK9B frist + สายสีเทา (486456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2555 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 73%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
92 # 3อจ640211-169 ED595752029TH Stapornch + ชวนชื่น (486458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (640127-352)
93 # 3อจ640211-171 ED381878718TH pawaris + patchara (486464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 90 เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.สกลนคร (กรอบชุบทอง)

94 # 3อจ640211-172 ED614979986TH คุ้มเสมา + คมทัตพรหมเสนะ (486466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
95 # 3อจ640211-173 ED637417825TH chuchart-k + พรหลวงพ่อทบ (486468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 976)
96 # 3อจ640211-174 EF310326518TH aechakkit + koo111 (486488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินหน้าทองหลังนาก ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 188)
97 # 3อจ640211-175 ED607358788TH บรมีหลวงปู่ทวด + liklyprathai (486471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 13 ก.พ. 2564 - 08:37 น.] #78566 (12/23)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640202-001 ED621711197TH navy2525 (486361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ640202-004 ED243686856TH โอบอุ้ม (486364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640202-014 ED542987610TH หนุ่ม14 (486366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640203-016 ED613528248TH sompong963 (486348) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ640204-002 ED557779030TH takrit (486326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640204-011 ED630457820TH sakarin997 (485730) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ640204-015 ED623271382TH pop_vat (485706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640204-018 ED567136763TH chsearn (486328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640205-017 ED635817649TH maiizza (486332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640206-001 BWIN000000450XE daphne (486335) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ640206-004 ED628324008TH บีลูกพระธาตุ (485883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640206-009 ED592984474TH jingmanu (485915) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ640206-012 ED604992104TH Nonniizz (486340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640206-014 PCNW0000007307F sanpol (485925) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ640206-018 ED620143490TH Watermelon (485896) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ640208-002 ED607356019TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (486022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ640208-005 EX586729336TH seranee (486024) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ640208-013 EO599544171TH num1522 (486032) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ640210-001 EG153834715TH pradrem (486289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640210-010 ED664900290TH laksi (486333) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 1อจ640210-014 ED632972922TH golfsriracha (486356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ640210-015 ED636226387TH WeeBangpree (486359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640210-017 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486222) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640210-018 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486224) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ640210-019 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486226) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ640210-020 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486229) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ640210-021 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486232) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
28 # 1อจ640210-032 ED650108655TH มีบุญ888 (486345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ640210-033 ED523556149TH ทรายเพชร (486347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ640210-035 ED639467223TH ball_amulet (486351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ640210-037 ED649221397TH CTPRAKRUENG (486324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ640211-004 ED593169756TH bluezone69 (486455) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640201-008 legallaw (485372) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ640203-011 denbike (485565) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 2อจ640203-012 เอี่ยมโชคดี (485582) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ640203-020 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (485588) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640204-006 birdamulet07 (486306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ640206-005 lumpini6655 (485898) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ640206-006 Boonyaritsss (486368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640209-034 บรีสพระช่วย (486119) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ640210-008 vee2503 (486286) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640210-009 vee2503 (486291) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640210-010 vee2503 (486295) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ640210-011 vee2503 (486300) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ640210-012 vee2503 (486305) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ640210-013 type-voy (486297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640210-014 zebastian (486298) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 2อจ640210-015 อภิชาติบุญ (486303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640211-001 การันตีพระ (486376) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ640211-002 การันตีพระ (486372) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640211-003 การันตีพระ (486380) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ640211-011 การันตีพระ (486384) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640202-156 ED551597705TH Onlinekim + Jibbunny (486219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ (ก้น ๕)(640119-323)
2 # 3อจ640203-150 ED618421169TH meomern23 + artliver (486223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์(G 65%)
3 # 3อจ640206-108 EG950269996TH กิมหงวน + หวานเย็น007 (485850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
4 # 3อจ640206-117 PAN2000000935EF เหลืองหางขาว + m_panjapol (486225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
5 # 3อจ640206-130 ED648058902TH อัครสาวก + Culpidnoi (486336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดปืน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
6 # 3อจ640208-109 820769741503 neung2520 + ชัชพนม (485967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่นแรก พิมพ์ตาโปน เนื้อผง ปี 2537 จ.ลำพูน
7 # 3อจ640208-131 ED594972791TH กายนวลจันทร์ + นายชลิต (486231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ640209-132 ED567651713TH เฉลิมบี + หมีจันทบุรี (486199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ640209-142 ED619967018TH louisate49 + kon112 (486173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
10 # 3อจ640210-001 ขุมทรัพย์พระ + ดิอาโบล (486216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640210-002 Niti333 + Varawut1699 (486220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640210-005 witoonrich + THAITANIUM (486343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดลูกกลอง เนื้อใบลานถักเชือก
13 # 3อจ640210-006 บุตรสุนทร + THAITANIUM (486349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว จ.นครสวรรค์
14 # 3อจ640210-008 pornlimk + เฮี้ยงห้าแยก (486221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทธาราม รุ่น 200 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 9 นิ้ว)(หมายเลข 45)
15 # 3อจ640210-009 murbur + เฮี้ยงห้าแยก (486227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งกาญจนราช วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 202)
16 # 3อจ640210-010 phonchai + ฟรีโน่ (486228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
17 # 3อจ640210-011 nunthawat + ateomak (486204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (600714-003)

18 # 3อจ640210-012 poshwises + อนพัช (486205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเปีย วัดค้างคาว เนื้อผงจุ่มรัก จ.นนทบุรี
19 # 3อจ640210-013 yyoyo + โจ้บางโพ (486206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (630601-125)(G 88%)
20 # 3อจ640210-014 ชานนทร์ + บรีสพระช่วย (486209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (640109-134)(G 64%)
21 # 3อจ640210-015 walrawut + ชลชินเขต (486210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
22 # 3อจ640210-016 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (486213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อภิชาติบุญ
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างพระอุโบสถ พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ชลบุรี (สภาพใช้สึก)(G 69%)
23 # 3อจ640210-017 suwichai + sjitrakorn (486217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
24 # 3อจ640210-101 820779905503 Park--PrapradanG + (486234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มนต์ตรา
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธ พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก)
25 # 3อจ640210-102 ED641472615TH louisate49 + jirarush (486236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
26 # 3อจ640210-103 EG267504080TH pikkared + ตั้มปราจีน (486239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แซยิดแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหักซ่อมหลายชิ้น) (640127-437)
27 # 3อจ640210-104 ED595726770TH mana1 + นิวเอกชัย (486241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640210-105 ED649211633TH aun1972 + เจ๋งจริง (486243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640210-106 EG277604564TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (486244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงทองเหลืองถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 2.5 นิ้ว/สภาพใช้)
30 # 3อจ640210-107 EG277604564TH zafari + ขนมกรุบ (486247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
31 # 3อจ640210-108 ED613722578TH ทิวทัศน์ + phattanasak (486250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
32 # 3อจ640210-109 ED592737915TH lumpini6655 + ญาญ่าซัง (486253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกมาก)
33 # 3อจ640210-111 ED607855955TH murbur + pound2007 (486261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
34 # 3อจ640210-112 ED614859921TH PHLOI + หนุมานเชิญธง (486263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 61%)
35 # 3อจ640210-114 TH0118105H3A0B kenshiro2810 + กวนอู (486270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพฝนขอบข้างและหลัง)
36 # 3อจ640210-115 TH0118105H3A0B kenshiro2810 + กวนอู (486273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

37 # 3อจ640210-116 ED627961105TH BUNGHON + peaky (486277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอกโค้ดเพิ่ม 1 โค้ดภายหลัง)
38 # 3อจ640210-117 ED50563414TH วิทย์พระประแดง + phubed (486280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
39 # 3อจ640210-118 ED511552025TH dreamsconner + patbangbon (486282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หน้าแก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
40 # 3อจ640210-119 EG421023881TH Mueikim + วัฒน์พะเยา (486284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นลาภผลพูนทวี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม
41 # 3อจ640210-120 ED535245838TH ชานนทร์ + ZuTharua (486287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง
42 # 3อจ640210-121 ED605625999TH pecth88 + Tawatchai1889 (486230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
43 # 3อจ640210-122 ED634932400TH รถโฟร์ค + noi70 (486369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์เสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)
44 # 3อจ640210-123 ED546337835TH hothut + ปรเมศวร (486233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ640210-124 PTRR0000019979H thitipant + BOMBA (486237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640210-125 ED595741088TH wootubon + Amulet_Learning (486240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(G 63%)
47 # 3อจ640210-126 EH504281185TH civilman54 + t_local (486355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640210-127 EX511640184TH wit50 + Teesan1709 (486245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (640122-431)(G 69%)
49 # 3อจ640210-129 RSKK000151648 Hitlerjugend1935 + มันตู (486251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (540319-024)
50 # 3อจ640210-130 ED651308052TH Arjaree56 + yongyot (486252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ640210-131 EH350719756TH sam8793 + akarasin1996 (486293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 60%)
52 # 3อจ640210-132 ED607380976TH หิมพานต์มุ่งงาม + Tomahawk (486296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพอกครั่ง หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ640210-133 820780109332 jazz9235 + chikka (486299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ640210-134 ED652023493TH infinite + poshwises (486301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (640114-166)
55 # 3อจ640210-135 ED643804752TH pawaris + phamorsee (486307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)

56 # 3อจ640210-136 EG421023895TH ads1091 + วัฒน์พะเยา (486309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม
57 # 3อจ640210-138 SMLP000429468 chuanchai2505 + phusiam (486314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยล้นฟ้า พิมพ์ฐานสูง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (ฝังตะกรุดทอง)
58 # 3อจ640210-141 ED595606587TH PHLOI + juipeter (486257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (590803-001)
59 # 3อจ640210-142 ED592491956TH golfkongsak + ชินนิมอน (486357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
60 # 3อจ640210-143 ED175598245TH sumateass + towerboy (486259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครปฐม
61 # 3อจ640210-144 ED632972936TH inspire + golfsriracha (486264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2509 จ.ชลบุรี
62 # 3อจ640210-145 EG625478155TH mana1 + civilwork (486269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
63 # 3อจ640210-146 ED494658951TH sukkasem13 + singha_eak (486274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
64 # 3อจ640210-147 ED639819469TH Retail + อะนันตะปัดชะเย (486278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ไม่มีบัวหลัง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ640210-148 ED617368847TH tosspong + KaiThepSteP (486283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
66 # 3อจ640210-149 EB442101522TH อธิปัญโญ + ศิวานันท์ (486288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 303)
67 # 3อจ640210-150 RCNC000070627 เมืองช้าง + pradee125 (486292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (550712-244)(G 74%)
68 # 3อจ640210-151 ED639819469TH จำปาเอฟซี + อะนันตะปัดชะเย (486255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขันน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง
69 # 3อจ640210-152 ED639819469TH จำปาเอฟซี + อะนันตะปัดชะเย (486256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
70 # 3อจ640210-153 ED572837622TH Suradech + น้องอิมอิม (486258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
71 # 3อจ640210-154 ED636122546TH waves + สุขเขตต์ (486260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สุพรรณบุรี
72 # 3อจ640210-155 EH492517046TH บุษกร + เซียนน้อยหนึ่ง (486262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
73 # 3อจ640210-156 EH492517046TH บุษกร + เซียนน้อยหนึ่ง (486265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง รุ่นแรก พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้)(631125-007)
74 # 3อจ640210-157 ED631635668TH Gimjiyinglek + ศิษย์ปู่สง่า (486268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง)

75 # 3อจ640210-158 ED631635668TH tangmo123 + ศิษย์ปู่สง่า (486272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ640210-159 ED631635668TH juipeter + ศิษย์ปู่สง่า (486275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ640210-160 EH191355692TH tanint + เสกโสร่งบาน (486279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ระยอง
78 # 3อจ640210-161 ED6602101624TH chatchaik007 + Joeymorn (486319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 76%)
79 # 3อจ640210-162 ED664500629TH มอร์เมืองทอง + แก้วพรหม (486322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
80 # 3อจ640210-163 EB442131039TH กุมภาพันธ์ + ตี๋บางบัวทอง (486323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (591007-062)(G 60%)
81 # 3อจ640210-164 ED049263223TH Thesun66 + Natthawut2456 (486325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์มีหู เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
82 # 3อจ640210-165 ED605496472TH ฆ้อนทอง + วณิชออโต้ (486327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม (631016-100)
83 # 3อจ640210-166 ED617366833TH PHLOI + KaiThepSteP (486329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)
84 # 3อจ640210-167 EX612401458TH pramual + น็อตประเวศ (486330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก พิมพ์ฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
85 # 3อจ640210-168 ED621121836TH กุ๊กราม2 + แบงค์อรัญ (486331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มบัลลังก์ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
86 # 3อจ640210-169 ED451286612TH topkoo + เสน่หา (486334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
87 # 3อจ640210-170 ED451286612TH kundech + เสน่หา (486337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
88 # 3อจ640210-171 ED640133845TH warship09 + OaTaWa (486342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 41)
89 # 3อจ640210-172 ED621718080TH ยุทธคู้บอน + จอมขมังเวทย์2 (486344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญ เนื้อทองคำ 88 % **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
90 # 3อจ640210-175 ED610528460TH lekdee + djaonja (486352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพตัดหู)
91 # 3อจ640210-176 ED626619061TH maimei20 + Burapha777 (486354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
92 # 3อจ640210-177 ED652021719TH New_chain + บารมีคุณย่า (486358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางถวายเนตร วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
93 # 3อจ640210-178 ED615092322TH mana1 + noomokov (486360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)

94 # 3อจ640210-179 ED651308450TH khommanuch + apiwat_66 (486363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2553 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข 38/ฝังตะกรุดทอง) (610714-020)
95 # 3อจ640210-180 ED339563694TH Hitlerjugend1935 + (486365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pangjung
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)(631014-234) (G 85%)
96 # 3อจ640210-181 820775170154 mntpt + srikriangkrai (486316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1412) (เลี่ยมกรอบชุบทอง)
97 # 3อจ640210-183 ED608268911TH Giant415 + sangnineface (486318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
98 # 3อจ640210-184 ED608268911TH gek1414 + sangnineface (486321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (550111-009)(G 61%)
99 #3อจ640211-109 ED653926631TH นายชลิต + หนึ่งบารมีพระพุทธ (486402) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 74%)(น้ำหนัก 4.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 08:35 น.] #78554 (11/23)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640122-012 ED552919543TH thriphop09 (484381) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640130-003 ED545196252TH Thanapong36 (485210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640201-004 ED595735431TH Amulet_Learning (485358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640202-017 ED630322473TH ChonChob (485462) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ640203-003 ED624830410TH birdbeat (485594) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640203-010 STTS000077605 Arunn (485907) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 1อจ640203-011 ED566189875TH Kbamulet (485930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640206-003 ED539694593TH doopradee (485913) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640206-007 EX553214854TH winwin (485889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ640206-008 EG623344195TH ปืนใหญ่ (485902) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
11 # 1อจ640206-011 TYA20000000532A paisan2508 (485884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640206-015 ED645726179TH pandp (485921) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ640206-017 LKAE000000863U2 Benyapa (485893) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ640206-020 ED586235830TH tuchaisuwan01 (485899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640208-006 ED645305065TH bank121 (486023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640208-007 ED565739077TH mchutith (486026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640208-010 TH0118ZTG9P9B HopeMan (486047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640208-011 ED637335746TH ฅนบางใหญ่ (486031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640209-001 TH0118108ZJA6B ต่อบ้านพระ (486162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ640209-003 ED463455772TH tamthodsaporn (486166) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ640209-004 ED645718402TH Tawee888 (486167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640209-005 TH011810AV2E2B อำนาจยาขันทิพย์ (486169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640209-006 RNYB000L28171 Reindeer_kwang (486171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640209-011 ED613476112TH sai-9ton (486160) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ640209-012 ED613476112TH sai-9ton (486163) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
26 # 1อจ640209-015 ED595719822TH พิชชากร (486165) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640209-016 ED595719822TH พิชชากร (486168) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ640210-013 ED615656134TH Rakchart (486218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ640210-016 ED480655915TH ตุ๊หลวง (486362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640127-007 cpparu (485908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ640206-001 somsak14 (485872) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ640206-002 heretic (485909) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
4 # 2อจ640206-004 donkingddd (485878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ640206-007 puttiporn (485880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ640206-011 Hitlerjugend1935 (485905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640208-001 vitaya (485975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640208-004 วินัย15 (485976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640208-006 kongsak (485978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640208-007 โต_ท่าทราย (486046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ640208-010 en_amulet (486034) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ640208-015 likeit (486036) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ640208-018 nincha (486037) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ640208-019 Earthood (486055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640208-023 print (486038) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ640208-024 print (486039) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 2อจ640208-026 Pracha40 (486002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640208-034 atthasit (486040) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ640208-035 atthasit (486041) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640208-041 ศรีเมืองระยอง (486367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ640209-002 nunthawat (486127) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ640209-012 momon (486139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640209-013 วินวิน (486140) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640209-028 tongprakueang (486143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640209-029 tongprakueang (486145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ640209-030 lovehunterlove27 (486149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ640209-032 tkekop1977 (486132) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ640209-036 nockout (486146) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
29 # 2อจ640209-038 แทนบางนา (486150) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ640209-042 uudom (486155) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ640209-048 mut007 (486144) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
32 # 2อจ640209-057 penggo (486157) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
33 # 2อจ640210-001 การันตีพระ (486207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ640210-002 การันตีพระ (486208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ640210-003 การันตีพระ (486211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ640210-016 การันตีพระ (486212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ640210-017 การันตีพระ (486214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ640210-018 การันตีพระ (486215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ640211-014 การันตีพระ (486370) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ640211-015 การันตีพระ (486371) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640201-026 AodAnt + หรั่งวัดไตร (485274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ640202-157 ED630324103TH poshwises + ChonChob (485446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ฉะเชิงเทรา
3 # 3อจ640203-115 EH429033876TH suparoek + พระดีบ้านเรา (485509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ640203-144 ED625187736TH AodAnt + weeshiro (485542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผงปิดทอง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
5 # 3อจ640204-003 pramual + pui1228 (485622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดเขาบันไดหิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
6 # 3อจ640204-008 walrawut + sanopporn (485633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 65%)
7 # 3อจ640204-115 GSPZ000000028U3 Hitlerjugend1935 + korn88 (485656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ640204-151 EI352145220TH TEE_INTER + KandarDao (485728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุเจดีย์สูง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
9 # 3อจ640204-160 RI085592160TH Tong9298 + birdbeat (485727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
10 # 3อจ640205-004 นคราฎ + ต่อ_ถนนตก (485778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ640205-007 pramual + sakyui (485785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโปร่ง วัดคลองคะเชนทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
12 # 3อจ640205-123 ED629938078TH poshwises + Wnk809 (485793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อบุญธรรม วัดไพร่ฟ้า เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ640205-131 ED635523106TH lordcoffee + แอ๊ดป่าซาง (485812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระ พิมพ์ซุ้มปราสาท เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ไม่ระบุที่สร้าง
14 # 3อจ640205-135 ED484124745TH Surame + ชอบพิจิตร (485834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 3 นิ้ว)
15 # 3อจ640205-140 ED643909143TH ฆ้อนทอง + Lord636 (485824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ640205-150 ED631640708TH Hitlerjugend1935 + pomSL (485808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
17 # 3อจ640205-157 ED607163835TH Mueikim + beer2126 (485756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดวังบัว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)

18 # 3อจ640205-158 EO599544211TH pramual + num1522 (485758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงประทานพร ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ เนื้อตะกั่ว (ไม่ระบุกรุ) (สภาพชำรุดพระบาท)
19 # 3อจ640206-109 ED627945120TH poshwises + ichigomomo (485851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอื้อน วัดราษฎร์สโมสร รุ่น 2 เนื้อผง จ.ชลบุรี
20 # 3อจ640206-146 RP958582848TH lybhutha + คูณสตางค์ (485900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
21 # 3อจ640208-103 ED626629571TH อ้อยป่า + ปูแปดริ้ว (485952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเม็ดกระดุม หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ640208-108 ED644206530TH สังโยชน์ + pakbankaew (485963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อราหูอมจันทร์ หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา เนื้อเงิน ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ640208-151 EH337046953TH ณัฐปรัชญ์ + นกแก้ว (485956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.นครปฐม
24 # 3อจ640209-001 payungsak + Buncha (486056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ.. (ฝังตะกรุด)(640125-449)
25 # 3อจ640209-002 papawin + momon (486057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 887)
26 # 3อจ640209-003 louisate49 + sanopporn (486058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)
27 # 3อจ640209-004 Exdesign + sanopporn (486059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
28 # 3อจ640209-005 Saysabre + sanopporn (486060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
29 # 3อจ640209-006 Bull5 + วันชัย2511 (486061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อไม้ก้นทอง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 127)(620405-052)(G 78%)
30 # 3อจ640209-007 DDman + tkekop1977 (486062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดสาริกา หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
31 # 3อจ640209-008 เกษตร + บรีสพระช่วย (486063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (สภาพใช้)(640126-255) (G 80%)
32 # 3อจ640209-009 Hitlerjugend1935 + (486064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บรีสพระช่วย
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์เล็กไหล่ยก เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพฝนขอบบน)(640108-101)(G 82%)
33 # 3อจ640209-010 poshwises + แฮปรามคำแหง (486065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหงษ์ทองปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี
34 # 3อจ640209-011 poshwises + แฮปรามคำแหง (486066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640115-036)(G 79%)
35 # 3อจ640209-012 kittikitti + แฮปรามคำแหง (486067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด)
36 # 3อจ640209-015 kunkwin + BeerHighway (486071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 229477)(G 81%)

37 # 3อจ640209-016 มารวย50 + paikung (486073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม(G 75%)
38 # 3อจ640209-017 ChonChob + หมวดสไปร์999 (486075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.อุตรดิตถ์
39 # 3อจ640209-019 AnanHH + tonychan (486078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
40 # 3อจ640209-021 AnanHH + microsoft (486104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด เนื้อเงิน ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (621015-025)
41 # 3อจ640209-022 Rakchart + penggo (486111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (640128-295)
42 # 3อจ640209-101 TH011810C0V878 nopakk + Marvel (486070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640209-102 ED463455772TH popeye289 + tamthodsaporn (486072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลับ วัดชนะสงคราม เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
44 # 3อจ640209-103 ED463455772TH เสี่ยเมืองกาญฯ + (486074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tamthodsaporn
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บน)
45 # 3อจ640209-104 EF391451399TH Somchai3318 + (486196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasittichai34
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640115-092) (G 68%)
46 # 3อจ640209-105 830515655502 singha_pk + niwatdear (486076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
47 # 3อจ640209-106 EH7928429222TH pramual + Phontrailuck (486079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนารายณ์ กรุวัดพระศรี เนื้อดิน จ.ลพบุรี
48 # 3อจ640209-107 ED622449720TH pramual + lucky9 (486081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ640209-108 ED586894752TH น้องปีเตอร์ + ศิษย์ปู่สง่า (486082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
50 # 3อจ640209-109 ED586894752TH Mueikim + ศิษย์ปู่สง่า (486086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ640209-110 TH011810AQ9128 m-cot + chikka (486089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640209-111 OA074799185TH TadSnave + sutidas (486134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
53 # 3อจ640209-112 ED631256237TH ดิจิม่อน + ซูโม่ (486147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ขนาด 5 นิ้ว)
54 # 3อจ640209-113 ED631256237TH jung70 + ซูโม่ (486138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2509 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ640209-114 ED631256237TH ศัทธาพระเครื่อง + ซูโม่ (486142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดคาดเอว หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.นครนายก

56 # 3อจ640209-115 ED631256237TH Apisiri + ซูโม่ (486197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ640209-116 ED631256237TH วณิชออโต้ + ซูโม่ (486152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
58 # 3อจ640209-117 ED639204978TH preeyawat + อาลาดิน (486154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
59 # 3อจ640209-121 ED557784953TH east_noodles + takrit (486093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก/สภาพสวย) (521119-029)
60 # 3อจ640209-126 ED508192999TH chffta + เศกสรรค์2511 (486109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระราหู วัดศีรษะทอง รุ่นเทพอมฤต เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.นครปฐม (หมายเลข 127)
61 # 3อจ640209-127 EF310269400TH zafari + พรพานิช (486113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์นะชาลีติ เนื้อผง ปี 2527 จ.สระบุรี
62 # 3อจ640209-128 ED441645324TH kampanat + mingch (486116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือแป เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.พิจิตร
63 # 3อจ640209-130 EH378264604TH kongsak + somsak2518 (486122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(631105-049) (G 80%)
64 # 3อจ640209-131 EH33360804TH Mueikim + Suradech (486084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี (620705-011)
65 # 3อจ640209-134 ED579239408TH louisate49 + พรศักดิ์ (486091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
66 # 3อจ640209-135 ED579239408TH louisate49 + พรศักดิ์ (486094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
67 # 3อจ640209-138 EH426254723TH pong357 + ศรัทธา111 (486103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 380245)
68 # 3อจ640209-139 ED636609024TH ball_amulet + แม็กซิมัม99 (486108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
69 # 3อจ640209-140 ED622745400TH กระต่าย + isarawut (486112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
70 # 3อจ640209-141 REKB000087674 jirapach + ตะกรุดโทน (486161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 3.6 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)
71 # 3อจ640209-143 ED657200907TH Giant415 + โน๊ตกระทุ่มแบน (486200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
72 # 3อจ640209-145 ED636609014TH Johnprptk1904 + แม็กซิมัม99 (486178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 80%)
73 # 3อจ640209-147 PLUS000002838HZ pramual + พุทธชัยศรี (486201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
74 # 3อจ640209-148 ED661812242TH chatchaik007 + กรปวีณ์ (486182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 675)(550919-022)(G 88%)

75 # 3อจ640209-149 ED579239399TH tommeng + พรศักดิ์ (486184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
76 # 3อจ640209-150 EG277604198TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (486187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 2.3 นิ้ว)
77 # 3อจ640209-153 TH0118ZTM573B ต่อคู้บอน + ศปกรณ์ (486202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ปี 2515-2525 จ.พิษณุโลก (ไม่ระบุที่สร้าง/หน้าตัก 5 นิ้ว)
78 # 3อจ640209-154 ED661020478TH thammanoon95 + wat26 (486133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ640209-155 ED558255966TH ทันบางบอน + โตพระราม5 (486203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 ปี 2504 จ.ปัตตานี
80 # 3อจ640209-156 ED525995514TH กุศลสร้าง + เซ้งเมืองพล (486136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ตาขีด เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
81 # 3อจ640209-157 ED628212307TH bombee2 + อุกฤช (486141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.กาญจนบุรี (640127-339)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 08:38 น.] #78529 (10/23)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640204-001 ED519573446TH อ๊อดดอนหวาย (485712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ640204-003 ED523956787TH tookatun (485676) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640204-004 ED344463362TH วาสนารุ่งเรือง (485715) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ640204-005 EG950266204TH champ32 (485716) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
5 # 1อจ640204-007 ED448281354TH หนองซอ (485717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ640204-008 ED631429604TH seranee (485709) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ640204-009 ED581795523TH NAVA_AEK (485691) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640204-010 ED645714025TH องอาจ (485718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640204-013 ED579250831TH ผู้นำพล (485704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ640204-014 ED64423983TH ATTORN43 (485714) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ640204-017 ED605491271TH takrit (485707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640204-019 ED629966887TH kanlaya48 (485710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640204-020 ED601614695TH namping2007 (485713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640205-001 ED577597570TH chin99 (485791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640205-002 LTMP000000171UT หนึ่งเบญจรงค์ (485794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640205-004 ED631445451TH koekoe (485798) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ640205-005 ED632202266TH maii_amulet (485801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640205-006 ED612221915TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (485731) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ640205-010 ED604426815TH ต้อมตราโล่ (485803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ640205-018 ED613482957TH sak15 (485807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640205-021 EI444253653TH akecrma (485732) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640205-022 ED523957544TH SAHAKORN (485810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640206-002 ED604829219TH golf2010 (485923) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ640206-006 ED562089275TH มีดีพระเครื่อง (485924) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ640208-003 EX590404821TH print (486035) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640128-015 banzblack007 (485698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640202-012 ThaiWong (485463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 2อจ640204-001 pipat_ch (485720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ640204-002 aimmyzaa (485721) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ640204-012 ศิลปะพระบูชา (485692) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ640204-013 พิชาญ (485694) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ640205-001 BOARD (485772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640205-003 tong0259 (485789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640206-016 bkk10250 (485895) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ640208-022 print (486027) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640208-025 Mai2008 (485938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640209-001 นคราฎ (486124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 2อจ640209-003 การันตีพระ (486083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640209-004 การันตีพระ (486085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ640209-005 การันตีพระ (486088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640209-006 การันตีพระ (486090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ640209-007 การันตีพระ (486092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ640209-008 การันตีพระ (486095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ640209-009 Buncha (486131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ640209-014 การันตีพระ (486096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640209-015 การันตีพระ (486099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640209-016 การันตีพระ (486102) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ640209-018 การันตีพระ (486106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640209-031 การันตีพระ (486107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640209-039 การันตีพระ (486110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640209-040 การันตีพระ (486114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640209-041 การันตีพระ (486115) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ640209-049 การันตีพระ (486117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640209-050 การันตีพระ (486120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640209-051 การันตีพระ (486121) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ640209-052 การันตีพระ (486123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ640209-053 การันตีพระ (486126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ640209-054 การันตีพระ (486128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ640209-055 การันตีพระ (486130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ640208-016 บรีสพระช่วย (485936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640202-145 ED606893872TH sscopyprint + kajell3555 (485847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 79%)
2 # 3อจ640204-125 EG950266076TH marchtu23 + champ32 (485849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
3 # 3อจ640206-002 จ่าอ๊อด + kamonsap (485926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ640206-003 Viraphan711 + lumpini6655 (485837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.สิงห์บุรี กรอบทอง(G 73%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
5 # 3อจ640206-004 ChartKT + puttiporn (485840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
6 # 3อจ640206-005 Kittisaktnd + BallDesign (485842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
7 # 3อจ640206-006 pakbankaew + ชลชินเขต (485843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
8 # 3อจ640206-102 BWIN000000450XE anantand + daphne (485838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 5514) (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)
9 # 3อจ640206-103 SABR000038313 tosspong + ชอบจัง (485839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 62%)
10 # 3อจ640206-104 SMRP000166225 noon919 + sapirod (485927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ640206-106 ED181387979TH tummusic46 + Meetung (485846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640206-107 EG388976842TH tosspong + Thanapong36 (485848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
13 # 3อจ640206-111 ED586174720TH พิชชากร + ริณดา (485860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
14 # 3อจ640206-112 ED586174720TH พระประแดง26 + ริณดา (485863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 378547)
15 # 3อจ640206-113 ED620819294TH m-cot + chusak (485866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640206-116 ED577218802TH โจ้บางโพ + NIPHAT19 (485873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ640206-119 ED638840859TH มนต์ตรา + tuirc (485881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640206-120 ED21714099TH gear10 + รวยทันใจ33 (485882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)(G 91%)
19 # 3อจ640206-121 ED621220034TH kkiet + Darkaun (485852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
20 # 3อจ640206-122 TH0118100SBS8B แก้วพรหม + sutee (485854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ ท่านเจ้าคุณศรีประหยัด วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640206-123 EF605093629TH gymnastics + ตี๋เงินเต็ม (485855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640206-124 EF605093629TH gymnastics + ตี๋เงินเต็ม (485857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640206-125 ED608765788TH Hitlerjugend1935 + (485859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jedsadaboss
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นโรงเหล็ก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สมุทรสาคร(G 77%)
24 # 3อจ640206-126 ED453987269TH sitawee + ฉัตรฟ้า (485862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อตะกั่ว
25 # 3อจ640206-127 EH387498545TH โจ้บางโพ + สหายเมืองลิง (485864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
26 # 3อจ640206-128 EH024753668TH เทพสมุทร + wiwat_bs (485867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หูกาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
27 # 3อจ640206-131 ED619363989TH kundech + rongruac (485856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640206-132 ED448283545TH matina + หนองซอ (485858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
29 # 3อจ640206-133 ED604997778TH New_chain + บารมีคุณย่า (485861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผงใบลาน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
30 # 3อจ640206-136 ED632442289TH rungroj + เขยมาบตาพุด (485874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
31 # 3อจ640206-138 ED600012787TH บรมีหลวงปู่ทวด + ผู้นำพล (485877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(วงแหวน 5-7/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิว)(G 92%)
32 # 3อจ640206-140 ED586893947TH tamonwon + ศิษย์ปู่สง่า (485879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ640206-142 ED643707367TH kenshiro2810 + danny77 (485890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคต้น) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
34 # 3อจ640206-143 SAMK0000004984S kohler + kittikitti (485892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)(หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
35 # 3อจ640206-145 ED049262713TH wootubon + Natthawut2456 (485897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
36 # 3อจ640206-147 ED586883817TH Poopoo + ศิษย์ปู่สง่า (485903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง

37 # 3อจ640208-006 wit50 + โต_ท่าทราย (486042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ640208-011 ทรงธรรมบ้านสวน + (486049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Earthood
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640208-012 Sudaratamulet + Dynamic (486050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 17879)(G 50%)
40 # 3อจ640208-013 nung4066 + den74 (485949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ640208-014 gek1414 + Mai2008 (485953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)
42 # 3อจ640208-101 EX612394085TH lybhutha + สกุณกานต์ (485951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640208-104 ED641241872TH RUDY_BAYLOR + (486052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
run0007
รูปเหมือนพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ640208-105 ED645709961TH กำธรนคร + องอาจ (485955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 67%)
45 # 3อจ640208-106 EX561966467TH korn88 + tum_utt (485958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640208-107 ED592468762TH ศรีประภาสกุล + somnuk (486053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มจิก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ640208-110 ED519592842TH Poonsin + paradox1122 (485970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
48 # 3อจ640208-111 EX380712076TH beer2126 + Aeychonburi (485974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
49 # 3อจ640208-113 EG412473065TH zafari + gunner (485977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อผงใบลาน จ.สมุทรสงคราม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
50 # 3อจ640208-114 TINT000001807MH ทิศเหนือ + KUUGA (485979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)
51 # 3อจ640208-115 TINT00001807MH Sololo + KUUGA (485981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
52 # 3อจ640208-116 QSV0000635962 ทรงธรรมบ้านสวน + Doe07 (485984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ640208-117 TH01181059102B ChartKT + ตั้มปาปาเร้ด (485987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ640208-118 ED492271419TH neoaurum + หรั่งวัดไตร (485990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง จ.ระยอง
55 # 3อจ640208-119 TH0118104TM49B PHLOI + tikindy (485993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2502 จ.ชลบุรี

56 # 3อจ640208-120 WaruntornB + Macus009 (486054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
LNGWW000000942V
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ640208-121 EB442061307TH Pattavee + warapon13 (485973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 126/น้ำหนักรวม 48.6 กรัม)
58 # 3อจ640208-122 ED483357519TH gek1414 + armarging (485980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นอุดมโชคโภคทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1 กรัม)
59 # 3อจ640208-123 ED522263254TH เปี๊ยกตุ๊กแก + ซูโม่ (485983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อกอบชัย วัดอู่ตะเภา พิมพ์หลังทอง จ.ชลบุรี(G 61%)
60 # 3อจ640208-124 ED522263254TH บรีสพระช่วย + ซูโม่ (485986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปหล่ออุบาสิกาจันทร์ วัดพระธรรมกาย เนื้อเงิน ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
61 # 3อจ640208-125 ED522263254TH บรีสพระช่วย + ซูโม่ (485989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธรรมกายสร้าง) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
62 # 3อจ640208-126 ED581177548TH popup + พิชัย999 (485992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
63 # 3อจ640208-127 EX567149299TH Vorajak + โบ้ขอนแก่น (485995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.อุดรธานี(G 77%)
64 # 3อจ640208-128 ED565739077TH แบทแมน + mchutith (485997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
65 # 3อจ640208-129 ED627944433TH ChonChob + ottowa (485999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สะดือใหญ่หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500 จ.ชลบุรี
66 # 3อจ640208-130 ED626161995TH viwat9 + jojamja (486001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ กรอบทอง(G 67%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
67 # 3อจ640208-132 ED599751576TH lumpini6655 + คเวสโก (485996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง (ขนาด 2 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
68 # 3อจ640208-133 TH011810CP7T7B khunpas + mawin2520 (486000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)(G 80%)
69 # 3อจ640208-134 ED567649811TH พระสมุทร22 + หมีจันทบุรี (486003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางแขนอ่อน วัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
70 # 3อจ640208-136 ED644323971TH โชคพานิช + ข้าวตอกแตก (486007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และลงรักใหม่)
71 # 3อจ640208-138 PBSK000000894DM หม่อง + supha (486012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
72 # 3อจ640208-141 ED565742734TH Apisiri + mchutith (486006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ พิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ640208-142 ED565742734TH จอมพล + mchutith (486008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
74 # 3อจ640208-143 ED650010130TH บรมีหลวงปู่ทวด + ตราชั่ง (486010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง วัดโนนสมบูรณ์ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

75 # 3อจ640208-144 EX458106099TH Hitlerjugend1935 + (486013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Ketautomotive
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 65%)
76 # 3อจ640208-145 ED635862736TH ฆ้อนทอง + pichet344 (486045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
77 # 3อจ640208-146 ED453987272TH tanint + อ๊อดแอ๊ด (486015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน จ.นครปฐม
78 # 3อจ640208-147 ED644354935TH PHLOI + ตามฝันสุดขอบฟ้า (486017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ640208-149 EH337046953TH Retail + นกแก้ว (486020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
80 # 3อจ640208-150 EH337046953TH Retail + นกแก้ว (486021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์เล็กหลังยันต์ ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์
81 # 3อจ640208-152 EH337046953TH suparoek + นกแก้ว (485959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ640208-153 EH337046953TH พงษ์ดินแดง + นกแก้ว (485961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 98 ปี เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครปฐม
83 # 3อจ640208-154 EH337046953TH vitaya + นกแก้ว (485964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ640208-155 EH337046953TH Retail + นกแก้ว (485966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์เล็กหลังอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี
85 #3อจ640208-007 กานต์ + ต่อ_ถนนตก (485965) ส่งตรวจสอบสร้อยนาก 1 รายการ (G 38%)(น้ำหนัก 44.5 กรัม)
86 #3อจ640209-020 charoent + tonychan (486080) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 79%)(น้ำหนัก 13.3 กรัม)
87 #3อจ640209-129 ED567648161TH ปะใหญ่ + kritsada5484 (48611