ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมีนาคม 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 มี.ค. 2564 - 08:36 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 31 มี.ค. 2564 - 09:06 น.] #79177 (27/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640320-006 EH523049102TH toong (490209) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ640320-011 ED643695920TH k9cob (490251) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640322-009 ED718047775TH คุณศิระ (490353) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640322-012 ED484139841TH ชอบพิจิตร (490343) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640323-001 ED503213357TH Thanapong36 (490415) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640323-008 ED724872338TH องอาจ (490442) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ640323-011 TH011814WSQE6B Mcwall (490434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640324-001 ED716289403TH TadSnave (490553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640329-012 ED713955544TH bluezone69 (491093) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640315-007 Buncha (489479) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640315-033 denbike (489548) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
3 # 2อจ640318-006 ริณดา (489977) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ640318-013 ริณดา (489986) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
5 # 2อจ640322-002 เหน่งบางคู้ (490355) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640322-003 shibulaken (490320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ640322-005 dang29 (490330) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ640322-010 popular_rock (490356) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640322-021 penggo (490359) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ640323-002 สยามเมืองยิ้ม (490421) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ640323-013 atthasit (490430) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ640323-014 beegee (490454) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ640323-015 beegee (490455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640323-016 beegee (490446) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
15 # 2อจ640323-026 pawit_wattana (490408) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ640327-026 Jaosuanoi (491064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 2อจ640329-012 การันตีพระ (490988) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640329-013 การันตีพระ (490995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ640329-017 การันตีพระ (490996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ640329-019 การันตีพระ (490999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640329-020 การันตีพระ (491001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640329-027 การันตีพระ (491003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640320-019 กุ้งหวาน (490238) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640322-105 TH011814U6HX3B poshwises + ponpon (490275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว พิมพ์คะแนน เนื้อทองเหลือง จ.สิงห์บุรี
2 # 3อจ640322-135 ED719407183TH ทนายหลวง + nickkorat (490362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ640324-119 EX551866345TH พนา25 + tonyswag (490529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
4 # 3อจ640325-001 Apisiri + bboon (490615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640325-108 ED715459857TH punsa44 + t_kochawon (490657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 479/หน้าตัก 5 นิ้ว)
6 # 3อจ640326-001 korn88 + Mynunoija (490753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดประตูลี้ จ.ลำพูน
7 # 3อจ640326-005 พนา25 + ต่อ_ถนนตก (490764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
8 # 3อจ640327-001 ชิษณุชา + Pboonchai (490883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ640327-002 m-cot + kao_za (490886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
10 # 3อจ640327-003 คนคลองด่าน + lekgunner (490891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
11 # 3อจ640327-004 มหามนต์ + แก้วพิษณุ (490893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาแก้วสารพัดนึก หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม เนื้อผง ปี 2524 จ.สมุทรสาคร
12 # 3อจ640327-005 taccord + หนึ่งบารมีพระพุทธ (490897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
13 # 3อจ640327-006 prasit2512 + (490901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
14 # 3อจ640327-007 ลั่นกรุง + หนึ่งบารมีพระพุทธ (490903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)
15 # 3อจ640327-101 ED705985853TH lumpini6655 + ขาล-เสือ (490909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 76%)
16 # 3อจ640327-103 EX586238938TH Earthood + sanjinda2524 (490915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม
17 # 3อจ640327-105 ED732529059TH Wanlop + nakak_action (490919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร

18 # 3อจ640327-107 ED7000062260TH m-cot + Watermelon (490926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
19 # 3อจ640327-108 ED636554847TH Bobbie + tepakornsu (490928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1)
20 # 3อจ640327-109 ED728405716TH Charity + bongbiab (490930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
21 # 3อจ640327-110 ED672458945TH chaleaw56 + ริณดา (490933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลพบุรี
22 # 3อจ640327-114 ED625988286TH essai + loryinglong (490875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640327-115 ED572888757TH schan2514 + น้องอิมอิม (490876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
24 # 3อจ640327-116 ED600308623TH pawaris + Nicharida (490878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ640327-118 ED743102862TH nirun4 + tui_bong (490882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ เนื้อผง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ640327-119 EX597187684TH MEENOI + SUIDUI (490885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 69%)
27 # 3อจ640327-120 ED699999745TH kai_kaw + shyamal (490890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 154)
28 # 3อจ640327-121 ED722668135TH yaozm + วัดเพชรดอนยาง (490896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 37/น้ำหนักทอง 16.3 กรัม)
29 # 3อจ640327-126 TH01181551ND3B แสงธรรม01 + Palestine (490979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
30 # 3อจ640327-127 TH01181551ND3B โอรสรามัญ + bank121 (490914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด/สภาพผิวเป็นสนิมส่วนบน)
31 # 3อจ640327-128 ED633285050TH เทพมรณะ01 + มะโหน่ง (490918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ สก. รุ่นครบ 5 รอบมหาราชินี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 16.9 กรัม)
32 # 3อจ640327-129 ED742005382TH Saenrat + mongkol46 (490980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 63%)
33 # 3อจ640327-130 ED730203174TH บรีสพระช่วย + pradit1977 (490923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ รร.แบบ ป.มาลากุล เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.สกลนคร
34 # 3อจ640327-132 ED718086479TH tam_led + คุณศิระ (490929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
35 # 3อจ640327-133 ED706714375TH biwpangprong + POPJAZ (490934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูขีดฐานบุ๋ม เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ640327-134 EF391422171TH korn88 + นนท์2515 (490981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา(G 62%)

37 # 3อจ640327-135 ED249024586TH Anoma + หมากคาย (490937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
38 # 3อจ640327-136 ED652265282TH สังโยชน์ + เจริญพรรุ่งเรือง (490942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครปฐม (วัดท่ามะเดื่อสร้าง)
39 # 3อจ640327-137 ED682336583TH phoomchai + beer2126 (490945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
40 # 3อจ640327-138 EX547588835TH อ๋องสาย4 + ประพฤทธิ์ (490947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี
41 # 3อจ640327-139 ED722578687TH prasertpp + ปภานลิน (490950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)
42 # 3อจ640327-140 MNKP000012779AH poshwises + prakit (490953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
43 # 3อจ640327-141 TINT000023434Q8 pakapol47 + KUUGA (490879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(G 68%)
44 # 3อจ640327-142 TH011815BU0R7B thammanoon95 + โคราช01 (490887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ640327-143 ED712662385TH tommeng + แก้วพิษณุ (490892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 63%)
46 # 3อจ640327-144 ED733090864TH pangjung + nakornyong (490894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพใช้)
47 # 3อจ640327-145 ED675779467TH phot87616 + farmer (490899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
48 # 3อจ640327-146 EH463734658TH หม่อง + midnightjojo (490974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 518)
49 # 3อจ640327-147 ED710255865TH วุฒินันท์ + tangmo-septat (490905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ฐานกลวง เนื้อตะกั่วชุบนิกเกิล 2508 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ640327-150 ED754324216TH yyoyo + โกวบ้อ (490920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ640327-151 ED756150464TH Michy + ppffarm (490986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทองคำ-เงิน) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
52 # 3อจ640327-152 ED691171675TH art8888 + โอ้บางบอน (490984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ640327-154 ED733090878TH พรศักดิ์2527 + nakornyong (490983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสวนเต่า หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
54 # 3อจ640327-155 ED751611646TH pramual + jirarush (490881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุบ่อสวก เนื้อดิน จ.น่าน
55 # 3อจ640327-156 ED751611646TH bangkokpoms + jirarush (490884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

56 # 3อจ640327-157 66850251931542 Tawee888 + Sucheera (490982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่นเปิดอาคารสำนักงานตำรวจฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2396/หน้าตัก 9 นิ้ว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 30 มี.ค. 2564 - 08:40 น.] #79053 (26/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640309-013 EG654386495TH หวายกรอง (488959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ640310-021 ED683536657TH Vincent (489125) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640311-003 ED703149359TH โอมมะ (489194) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ640313-015 ED611155367TH เฮงเฮงเฮง168 (489428) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ640315-004 ED685022748TH กเกี๋ยวโคราช (490573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640315-026 ED566874555TH tiktony (489557) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ640316-007 ED710615467TH หนูเจ้าพระยา (490577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640316-021 ED702833638TH พาชนะ (489706) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ640317-004 ED727820670TH saro0911 (490580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640317-011 PARQ00000486323 petchers (490614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ640317-017 ED628366127TH สายอีสาน (490586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640317-022 PCRB00003691J3 jouicepeam (489880) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ640318-005 ED628247796TH อุกฤช (489973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640318-007 ED691653584TH Rakchart (490504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640319-001 ED735910828TH natapoln (490063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640319-012 EG959867299TH หวานเย็น007 (490508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ640320-001 ED715553375TH golfsriracha (490187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640320-010 ED713340449TH k9cob (490250) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ640320-016 EH464806988TH artto13 (490252) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ640320-018 ED494390728TH เบียเจ้าเจ็ด (490245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640320-019 PHAK00001109847TH BOMBA (490246) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ640320-020 RMKP000005725ZP getready (490518) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ640320-021 TUPM000012246WC Thanacorner (490242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640320-022 ED729003696TH กระต่าย (490244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640320-023 EH554771332TH mahachon (490247) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ640320-025 TH6Z5DN4Y Keawnam (490253) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 1อจ640322-001 ED655757771TH welding24 (490321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640322-002 ED660866624TH a-talala (490323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640322-008 PTBT000016583Z5 Zen123 (490324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ640322-011 ED720427582TH เขยมาบตาพุด (490346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ640323-003 RPHT00000304879 techinmonpan (490418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ640323-004 WRATV00002246WR tongleehae (490410) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
33 # 1อจ640323-005 RATN0000022462WR tongleehae (490412) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ640323-007 ED730722111TH kobnamo (490422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ640323-009 ED713951556TH bluezone69 (490425) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
36 # 1อจ640323-010 PSP0012142742TH Boynear (490468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ640323-012 QSV0000697027 aksomsak (490436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ640323-014 EX433420369TH ต้นสุขสำราญ (490438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ640323-015 ED710185596TH mchutith (490440) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
40 # 1อจ640324-002 ED677684603TH sakduang (490555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ640324-003 ED612277614TH Benz17 (490557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ640324-006 ED483393578TH sumat (490561) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ640324-007 EG649673397TH wijitsin (490612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ640324-008 ED737203164TH RAY_BBT (490566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ640324-009 ED667634219TH Destiny88 (490570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ640324-010 ED726332636TH waves (490572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ640324-012 EB376036697TH OKK08 (490560) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ640324-015 QSV0000698634 thanaj (490563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ640324-016 TH0118153B917B โก้นครสวรรค์ (490565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ640324-017 TPP034U002347 SKY19 (490611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ640324-019 EI12865154TH จูมไม้เมือง (490575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ640324-022 ED724858543TH องอาจ (490558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ640324-024 ED731117343TH คลับจับลิง (490568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ640325-011 EH317058612TH mumu99 (490685) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
55 # 1อจ640325-012 EH317058612TH mumu99 (490689) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
56 # 1อจ640325-013 EH317058612TH mumu99 (490690) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
57 # 1อจ640325-014 EH317058612TH mumu99 (490692) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
58 # 1อจ640325-015 EH317058612TH mumu99 (490695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
59 # 1อจ640325-016 EH317058612TH mumu99 (490697) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
60 # 1อจ640325-017 EH317058612TH mumu99 (490700) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
61 # 1อจ640325-023 EX519358093TH ต่อแต้ม (490702) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
62 # 1อจ640325-029 EG599147161TH เทียนทอง (490670) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
63 # 1อจ640325-030 EG599147161TH เทียนทอง (490671) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
64 # 1อจ640325-031 EG599147161TH เทียนทอง (490674) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640311-013 Mikechina (489213) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640312-008 sanopporn (489299) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ640315-002 lumpini6655 (489541) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ640316-007 แว่นพระประแดง (489688) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640317-022 ฟ้าลั่น (490578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640317-030 Pimm88 (490581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640318-008 ริณดา (489981) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ640318-014 coldplay (489943) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 2อจ640319-010 gorn9 (490149) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ640319-013 Q-Taro (490154) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ640320-001 vadcharapol (490236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640320-002 kritbig (490237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640320-003 kai09 (490584) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ640320-004 chanapai (490198) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ640320-005 pramual (490239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640320-008 eeemaaa (490240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ640320-009 อรรถพล (490241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640320-014 แก้วพิษณุ (490214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ640320-017 hunter04 (490202) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640320-018 sanpol (490235) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
21 # 2อจ640322-006 ming168 (490322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640322-007 นัทปทุม (490325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640322-013 manas1976 (490341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640322-016 zuzaa (490345) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640322-018 jicko (490350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640322-019 หนุ่มธนบุรี (490352) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 2อจ640322-022 นคราฎ (490267) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ640323-020 yoon9 (490431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640323-022 Tochiro (490403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ640323-025 matina (490406) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ640324-001 Owarut999 (490539) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ640324-007 มงกุฏดาวทอง (490543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ640324-008 QiciQ (490545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ640324-014 napak (490607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ640325-002 kho9918 (490669) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
36 # 2อจ640326-034 engineer27 (490888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
37 # 2อจ640327-010 การันตีพระ (490869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ640327-024 การันตีพระ (490867) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ640327-025 การันตีพระ (490868) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640312-004 Jaosuanoi + sanopporn (489248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก พิมพ์สองขอบ เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้สึกและตัดหู)(G 90%)
2 # 3อจ640313-134 EG411299839TH mntpt + กุ้งหวาน (489338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพิณ วัดบางหัวเสือ เนื้อผง ปี 2458 จ.สมุทรปราการ
3 # 3อจ640313-157 GSPZ0000028303C chaiyawit_doh + korn88 (489384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ640316-008 nonthachai + midland (490051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดโลกธาตุ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อเงิน จ.สมุทรสงคราม
5 # 3อจ640316-112 ED724805885TH Aonzazxc555 + โอมมะ (489720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
6 # 3อจ640316-123 ED724805877TH หม่อง + โอมมะ (489577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ640316-177 EG566456355TH boytiew + tangmo-septat (489646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ640317-156 ED672443438TH zafari + คูณสตางค์ (489782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่งพระประทานพร เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
9 # 3อจ640319-004 poshwises + krais1 (490003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า จ.เพชรบุรี **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
10 # 3อจ640319-102 ED666884541TH sitipol + samanta (490158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดท่ามะเดื่อ พิมพ์รุปไข่ เนื้อทองแดง ปี 249 จ.นครปฐม
11 # 3อจ640319-127 TH011814KDZF4B chuchart-k + เขียวนนทรี (490029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ640319-167 ED663627455TH mawinroch + Chakkapud (490115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (631214-016)(G 64%)
13 # 3อจ640322-110 ED723706229TH พระประแดง26 + อั๋นเด็กใหม่ (490287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
14 # 3อจ640323-003 yyoyo + bboyjob142 (490377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(640217-026)
15 # 3อจ640323-010 บรีสพระช่วย + ดิอาโบล (490393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640323-101 TH011814Z3979B มีพอดี + PALM_Pitikorn (490371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อกัลปังหา ปี 2539 จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ640323-111 ED701735237TH ลาภิสรา24 + ภิรัต (490404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดอนงคารามวรวิหาร รุ่น 2 เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640323-126 ED723943449TH ณัฐปรัชญ์ + ซูโม่ (490389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกลื่อม วัดหรงบล เนื้อตะกั่ว ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ640324-110 ED621168799TH บรมีหลวงปู่ทวด + แบงค์อรัญ (490528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.ปราจีนบุรี
20 # 3อจ640324-123 ED304284249TH Rakchart + mingloei (490538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2475
21 # 3อจ640324-143 ED619650049TH ไก่พระยา + สมาร์ทพระแท้ (490610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมงคลถาวร วัดลำต้อยติ่ง พิมพ์หลังยันต์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
22 # 3อจ640325-006 storm17 + tayatang (490625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กุมารทองหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 3 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ640325-104 ED697158218TH You9199 + pakavat (490644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
24 # 3อจ640325-131 TH0118156X572B kitti2514 + f-ford (490732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640326-126 ED686627079TH พนา25 + tookatun (490775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631005-775)(G 64%)
26 # 3อจ640326-135 ED562241521TH pramual + duannaka (490762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ ปี 2537 จ.นครปฐม
27 # 3อจ640327-111 ED672458945TH Note_003 + ริณดา (490870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (640313-161)
28 # 3อจ640327-112 ED672458945TH บรมีหลวงปู่ทวด + ริณดา (490872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุบ้านละหาร เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี (640225-118)
29 # 3อจ640327-113 ED672459845TH manilmanggol + ริณดา (490874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหงส์ พิมพ์เม็ดบัว เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี (640225-124)
30 # 3อจ640327-117 EH020742850TH taccord + civilwork (490880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(631008-203) (G 90%)
31 # 3อจ640327-124 ED674748857TH ต่อ_ถนนตก + tanawut007 (490907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ชลบุรี (สภาพใช้สึก)(581221-265)
32 # 3อจ640327-131 ED721330942TH Wanlop + ญาญ่าซัง (490925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (550404-175)
33 # 3อจ640327-148 ED686559042TH เซียนน้อยหนึ่ง + JEAB03 (490913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพตัดหู)(550917-046)
34 # 3อจ640327-149 ED734347385TH Bull5 + patanakarn39 (490916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620624-095)(G 80%)
35 # 3อจ640327-158 ED701043029TH pepsi81 + piya1 (490889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550911-054)(G 67%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 29 มี.ค. 2564 - 08:39 น.] #78982 (25/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640309-009 EX540243667TH Favorable (490136) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 1อจ640313-002 ED574577528TH เที่ยงพุทธคุณ (489424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640313-021 ED708011808TH หลานตาจวบ (490146) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ640315-020 ED574584444TH pandp (489510) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640318-018 ED724003601TH ฅนบางใหญ่ (489974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ640319-009 ED728713297TH supachai_u (490114) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
7 # 1อจ640319-011 EX590405566TH print (490134) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ640319-027 ED725102203TH Yok888 (490139) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ640319-028 ED725102203TH Yok888 (490141) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ640319-040 ED70548450TH มหามณีจินดา (490127) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ640319-044 ED723630573TH tongjoy (490131) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640319-045 ED483392351TH armarging (490143) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 1อจ640320-012 ED727418934TH ภพเมืองสรรค์ (490220) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
14 # 1อจ640323-006 RAT0000222462WR tongleehae (490416) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640325-021 EH740282989TH สะสมพระ (490667) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640310-019 pontat567 (489107) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ640315-018 legallaw (489561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ640315-027 chuanwong (489535) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640317-007 anan88 (489849) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ640319-001 วินวิน (490074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ640319-005 boonlers (490082) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640319-012 Q-Taro (490153) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640319-014 Q-Taro (490155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640320-007 bagio (490227) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ640320-010 ๙อุอากะสะ (490223) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
11 # 2อจ640325-006 midori (490672) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ640325-031 focus-2007 (490678) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ640325-034 ฅนบางใหญ่ (490682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640326-001 การันตีพระ (490733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640326-004 การันตีพระ (490734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640326-006 Teesan1709 (490840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 2อจ640326-008 ขุมทรัพย์บูรพา (490850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640326-011 การันตีพระ (490735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640326-014 การันตีพระ (490736) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640326-015 การันตีพระ (490737) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ640326-016 การันตีพระ (490740) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
22 # 2อจ640326-020 การันตีพระ (490742) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ640326-021 การันตีพระ (490746) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ640326-022 การันตีพระ (490748) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ640326-023 การันตีพระ (490750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ640326-024 การันตีพระ (490752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ640326-025 การันตีพระ (490758) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ640326-026 การันตีพระ (490767) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ640326-027 การันตีพระ (490771) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ640326-028 การันตีพระ (490774) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ640326-029 การันตีพระ (490776) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ640326-030 การันตีพระ (490781) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ640326-031 การันตีพระ (490784) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ640326-032 การันตีพระ (490787) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ640326-033 การันตีพระ (490790) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ640327-023 การันตีพระ (490865) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640318-115 chatchaisilaporn + songjoe (489935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
VTGD0000008044T8
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
2 # 3อจ640320-122 ED361689349TH meta-69 + คนเดินดิน (490401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ640323-112 ED567175872TH sherbet88 + chaowat (490407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี(G 63%)
4 # 3อจ640323-114 820876580344 เมืองช้าง + promlok (490411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ640323-151 ED710815596TH ueki01 + mchutith (490471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
6 # 3อจ640324-003 sittpee + Chai09 (490479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือวัดสวนศิวโมกข์ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ94% ปี 2536 จ.เพชรบุรี (น้ำหนักทอง 20.9 กรัม)
7 # 3อจ640324-005 poshwises + isawa108 (490484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี
8 # 3อจ640324-006 engineer27 + numomint (490486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดิน จ.พิษณุโลก **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ640324-010 loongmike + toeyway (490496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ640324-104 ED711620928TH อ๊อบบางแก้ว + ชวนชื่น (490509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
11 # 3อจ640324-108 ED711620914TH Numfanta + นิวเอกชัย (490521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ลึก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
12 # 3อจ640324-127 EDD724885169TH naratip_19 + Tee59 (490796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
13 # 3อจ640325-002 kundech + ประศาสน์ (490617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (640323-107)
14 # 3อจ640325-003 pornpipat + Earthood (490619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
15 # 3อจ640325-004 pandp + Earthood (490621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดมณเฑียร พิมพ์ใบเสมาซุ้มขีด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ640325-005 PHLOI + tuk08 (490622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 67%)
17 # 3อจ640325-007 schan2514 + focus-2007 (490627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
18 # 3อจ640325-008 pramual + หนึ่งบารมีพระพุทธ (490628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ640325-009 KENGAMARIOPE + (490723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ภาคพระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ พ ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
20 # 3อจ640325-010 motomoshi + พญายูงทอง (490633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อสำริด ปี 2485 จ.สมุทรสาคร (630914-318)
21 # 3อจ640325-101 ED693754020TH sanya1002 + prasit_jongsiri (490636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญชุมนุมเทวดา วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2461 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
22 # 3อจ640325-102 ED697158235TH Wanlop + pakavat (490639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
23 # 3อจ640325-103 ED679130862TH Kittisaktnd + หนองซอ (490641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพใช้และตัดหู)

24 # 3อจ640325-106 ED967991911TH กำธรนคร + chuchart-k (490651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(620517-068)(G 82%)
25 # 3อจ640325-107 ED730007735TH บุษกร + polla (490655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (520829-731)
26 # 3อจ640325-109 EX457741045TH เทพบุตรกันย์ + Notestudio (490660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง จ.ชลบุรี
27 # 3อจ640325-110 ED675755562TH เกษตร + เมเปิ้ล (490663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (640113-438)
28 # 3อจ640325-111 EF241000915TH พรญาณ + ไบร์ทหนองช้างคืน (490728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(ชื่น) วัดบวรนิเวศฯ ที่ระลึกพระราชทานเพลิง เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
29 # 3อจ640325-112 HTAI000015229W2 naykrong + Darkwalf (490618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 79710)
30 # 3อจ640325-113 KBSMP000004325Q yime2 + jakruk1984 (490624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640325-115 EX405732122TH เฮอนันเดส + pungting (490630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสมุห์ทองพิมพ์ วัดหัวสวน เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สุราษฎร์ธานี
32 # 3อจ640325-117 EX612738086TH ของขลัง + joycezalnw (490632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
33 # 3อจ640325-118 EX549154125TH t_inkeaw + นิรมิต (490634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(G 79%)
34 # 3อจ640325-119 ED7044296633TH suparerk + บีลูกพระธาตุ (490637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว รุ่นแรก เนื้อผง
35 # 3อจ640325-120 EX6597181063TH ประทีป + SUIDUI (490640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 63%)

36 # 3อจ640325-121 EG955752565TH N-mini + ต่อเจริญนคร (490725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ(G 87%)
37 # 3อจ640325-122 ED735914348TH anut_rung + thonglor (490718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงประทานพร กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)(630820-359)
38 # 3อจ640325-123 CK77000008688JD supanutk + lumpini6655 (490631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)(G 67%)
39 # 3อจ640325-124 ED644643376TH นายนุ + Jerasak (490642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
40 # 3อจ640325-125 ED705552659TH nirun4 + ต้นอุทยาน (490647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (640310-287)
41 # 3อจ640325-126 EW447027523TH Apisiri + nooing (490650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
42 # 3อจ640325-127 TH0118156G284B ขุนเมืองจันทร์ + PHAKIN99 (490652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
43 # 3อจ640325-130 KBAN000010590YW Thiva + taccord (490661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
44 # 3อจ640325-133 ED720481742TH pandp + เขยมาบตาพุด (490629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย หลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์หน้ามงคล เนื้อผงลงรัก ปี 2483 จ.นนทบุรี.. (640111-121)(G 66%)
45 # 3อจ640325-134 ED702341942TH ครูสมชาย + เงินเหลือ (490635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา
46 # 3อจ640325-135 ED695458634TH บีเวียงพิงค์ + นวลตอง (490638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดท่าพระ เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
47 # 3อจ640325-137 EX646706895TH murbur + litsupchuer (490717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ

48 # 3อจ640325-138 ED644643362TH preeyawat + Jerasak (490645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก เนื้อผงธูป จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640325-139 ED733360102TH P-Pong + sooznat (490653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
50 # 3อจ640325-140 ED634630792TH boonsom2499 + sanya2523 (490662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 521)
51 # 3อจ640325-141 ED717519505TH KandarDao + chanu (490616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 99 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 393)
52 # 3อจ640325-142 EB442975640TH Wanlop + solos (490620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
53 # 3อจ640325-143 EG412473485TH pandp + gunner (490623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดสาริกา หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
54 # 3อจ640326-002 kasin + โอ๊ตบางพลี007 (490755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 3403)(G 66%)
55 # 3อจ640326-003 เชลล์ไทย + เจ้นปรัชญา (490760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
56 # 3อจ640326-004 Moo925 + ninemhee (490761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)(G 62%)
57 # 3อจ640326-006 chane31 + ต่อ_ถนนตก (490793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
58 # 3อจ640326-101 EI999337175TH โอรสรามัญ + ทรัพย์กำเนิด (490801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา(G 68%)
59 # 3อจ640326-102 RJ001873129TH ball_amulet + วิเศษชัยชาญ (490805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (551212-048)

60 # 3อจ640326-103 ED679984835TH nung919 + อ้วนอุดร (490808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย)
61 # 3อจ640326-104 EX438301964TH PHLOI + jamesza (490811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640326-105 PTPN00000856035 Jirawat1986 + pukkakub (490815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร
63 # 3อจ640326-106 ED745803695TH poo2515 + lekyo89 (490820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดใน เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(620611-050)
64 # 3อจ640326-107 ED746223564TH armbasic + rachanikorn (490823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานกายสิทธิ์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2529 จ.จันทบุรี
65 # 3อจ640326-108 EV039863863TH MrTeeAyutthaya + (490829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
warunyu60
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ640326-109 ED724428478TH pramual + ยายทรัพย์ (490832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(610810-134)
67 # 3อจ640326-110 ED718648789TH บารมีทวีคูณ + cediato (490834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพแต่งผิว)(G 62%)
68 # 3อจ640326-111 ED709736088TH cthyongyot + koekoe (490862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ640326-112 ED722556457TH jammanee + PHLOI (490739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(631120-022) (G 86%)
70 # 3อจ640326-113 EF185471942TH Yuttana27 + warning (490743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเอม วัดคลองโป่ง
71 # 3อจ640326-114 EH84814589TH bunpotth + แว่นพระประแดง (490745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระประธาน วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (631126-403)

72 # 3อจ640326-116 EX546699596TH lumpini6655 + radar41 (490749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ640326-117 EF391421180TH ละมุน + prasittichai34 (490751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ640326-118 EX646447992TH pMike + sipong (490754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
75 # 3อจ640326-119 ED721514132TH somchai_lawit + noi70 (490756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640326-120 ED722041765TH gek1414 + nanin (490759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นชินบัญชรเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ฉะเชิงเทรา
77 # 3อจ640326-121 EB477651159TH chutty + jessada6678 (490763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
78 # 3อจ640326-122 EX611584882TH พรญาณ + tak373 (490766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 392)
79 # 3อจ640326-123 ED680563070TH รถโฟร์ค + krais1 (490768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
80 # 3อจ640326-124 EF241000796TH หม่อง + ไบร์ทหนองช้างคืน (490770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ รุ่นธนาคารทหารไทยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ640326-125 ED686627079TH พนา25 + tookatun (490772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631012-083)(G 67%)
82 # 3อจ640326-127 ED396081491TH Patumwan67 + วัชรชัย (490778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพใช้)(640315-160) (G 82%)
83 # 3อจ640326-128 ED713419339TH jitnobnom + ซูโม่ (490779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม

84 # 3อจ640326-129 ED713419339TH amuletfocus + ซูโม่ (490782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.ลพบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 62%)
85 # 3อจ640326-130 ED713419339TH บรีสพระช่วย + ซูโม่ (490783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ระยอง (หมายเลข 883/หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
86 # 3อจ640326-134 ED717096850TH Apisiri + Jaosua-pradee (490757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา เนื้อดิน
87 # 3อจ640326-136 TH01181538CC88 nop_osk + Pimm88 (490765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ640326-137 RKIG0000023263T xavisam + ต้อมหลังวัด (490769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 679)
89 # 3อจ640326-139 ED708572839TH Wanlop + วัชร์บางไผ่ (490777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
90 # 3อจ640326-140 TH011814WU175B หิมพานต์มุ่งงาม + thanapipat (490780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 2.8 นิ้ว/สภาพหูชำรุด)
91 # 3อจ640326-141 TH0118153NGB1B boonlunch + Onlinekim (490785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
92 # 3อจ640326-142 ED707464342TH ภาสะลอง + ChaiyutPho (490788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้และหักซ่อม) (621128-005)
93 # 3อจ640326-143 EX595569853TH jarupan + เอกกี้27 (490858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
94 # 3อจ640326-144 16403002664701 THAI-PRA + wat26 (490797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมังกรทอง วัดสุทัศนฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1728)
95 # 3อจ640326-145 TINT0000213875C วุฒิปราการ + KUUGA (490803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 68%)

96 # 3อจ640326-146 TINT0000213875C eakapong + KUUGA (490806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)(G 81%)
97 # 3อจ640326-148 ED572798994TH PHLOI + ingkamarathon (490814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปี 2538 จ.สมุทรสงคราม
98 # 3อจ640326-149 ED669792402TH autto + กิต9494 (490818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 2342)
99 # 3อจ640326-151 EF241000805TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (490795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
100 # 3อจ640326-152 EF241000805TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (490798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
101 # 3อจ640326-153 EG677625931TH Apisiri + Ponlanut1234 (490800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพอกคลั่ง หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
102 # 3อจ640326-154 ED727208428TH itthikorn + lerdlit (490807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์คะแนน เนื้อผงชานหมาก จ.อุดรธานี (640220-186)
103 # 3อจ640326-155 ED727208428TH boonlunch + lerdlit (490809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (621015-363)
104 # 3อจ640326-157 TH0118154J6N9B อี๊ดเมืองเลย + josiam65 (490861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์สองตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
105 # 3อจ640326-158 ED725561371TH หิมพานต์มุ่งงาม + welding24 (490812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด สร้างหลัง ปี 2500 เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก **ไม่ระบุที่สร้าง
106 # 3อจ640326-159 830563997922 pramual + gondachary (490817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
107 # 3อจ640326-163 ED713817741TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + คเวสโก (490828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร วัดสุทัศนฯ

108 # 3อจ640326-165 ED72132986TH แก้วพรหม + Beed098 (490833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีวอก เนื้อสำริด ปี 2488 จ.เพชรบุรี
109 # 3อจ640326-166 TH01181579024B TEE_INTER + ninnin (490835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(G 68%)
110 # 3อจ640327-008 ANURUT + Kwanchai99 (490866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อยุ้ย วัดเปร็ง เนื้อดิน จ.สมุทรปราการ
111 # 3อจ640326-131 laphat+sooznat (490738) ตลับทอง 1 องค์ ( G 82%)(น้ำหนัก 15 กรัม)
112 3อจ640326-115 แป๊ะ2498+ไลอ้อนเรด (490747) สร้อยนาก 1 องค์ ( G 42%)(น้ำหนัก 45.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 27 มี.ค. 2564 - 08:42 น.] #78977 (24/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640312-006 EO600587914TH num1522 (489323) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640313-001 ED595786583TH ชวนชื่น (489431) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640316-014 EX438295402TH ยายข้างวัด (489666) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640319-007 ED691464965TH ChartKT (490121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640319-031 ED967990757TH อโนคา (490101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640313-016 jj2424 (490599) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ640313-017 jj2424 (490601) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
3 # 2อจ640315-001 lumpini6655 (489533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ640319-002 toey7 (490076) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640324-002 สยามเมืองยิ้ม (490587) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640324-006 anan88 (490590) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640324-011 blue333 (490591) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640324-015 bkk10250 (490594) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640324-016 bkk10250 (490596) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 2อจ640325-035 ฅนบางใหญ่ (490646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640319-104 ED686443588TH DDman + Somysom (490027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดเกาะนันทราม พิมพ์ปรกโพธิ์ จ.ราชบุรี
2 # 3อจ640320-112 EH003414854TH ปาล์มมี่ + kampanat1977 (490498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน วัดโคนอน เนื้ออัลปาก้า ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)
3 # 3อจ640322-001 OahZa + buspom (490292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ640322-004 แม้วจอมเทียน + เนติธร (490503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(บี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 78%)
5 # 3อจ640322-129 ED724812060TH somchaitoh + pandp (490293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโต เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี (สภาพใช้และซ่อมหัวเข่า) (560509-173)
6 # 3อจ640322-147 EX573850510TH kohler + โอแคราย (490327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพระอง รุ่นแรก พิมพสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
7 # 3อจ640322-148 EX573850510TH kohler + โอแคราย (490332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพระอง รุ่นแรก พิมพ์สระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
8 # 3อจ640322-157 ED724672341TH lumpini6655 + องอาจ (490312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบขวา)
9 # 3อจ640324-001 midland + HAROMAN (490474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี
10 # 3อจ640324-002 weddy + อตกพระเครื่อง (490477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์บ่าแตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
11 # 3อจ640324-004 nui31 + blue333 (490482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (540914-050)(G 66%)
12 # 3อจ640324-007 วัดเพชรดอนยาง + อรรถพล (490491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640324-008 อ๋องสาย4 + คนคนนี้ (490493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
14 # 3อจ640324-009 nirun4 + หนึ่งบารมีพระพุทธ (490494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
15 # 3อจ640324-101 ED709247907TH Manoos + วุฒินันท์ (490500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 75%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ640324-102 ED732325183TH Nokbird + BOONG (490609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 242)
17 # 3อจ640324-103 ED740104467TH ตี๋บางบัวทอง + โก๋แก่ (490505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 76%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

18 # 3อจ640324-105 ED711620928TH ฝนเหนือ + ชวนชื่น (490511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ640324-106 ED711620928TH Caltex + ชวนชื่น (490515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640324-107 ED711620928TH Niti333 + ชวนชื่น (490519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
21 # 3อจ640324-109 ED621169799TH OahZa + แบงค์อรัญ (490524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
22 # 3อจ640324-111 ED633357202TH nookug + 015669662 (490507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
23 # 3อจ640324-112 ED722549765TH จ่าจอก + Nanapo (490510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
24 # 3อจ640324-113 EG469259201TH ภาสะลอง + หนุ่มบ้านแพ้ว (490512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงทพฯ
25 # 3อจ640324-114 EX646444639TH pornlimk + seranee (490514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (631219-249)
26 # 3อจ640324-115 EX646444639TH pornlimk + seranee (490517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่.. (640316-048)
27 # 3อจ640324-116 EH388707960TH tong149 + chaiyan1983 (490520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
28 # 3อจ640324-117 ED715527795TH tmbig + golfsriracha (490523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (640315-189)
29 # 3อจ640324-118 ED700578889TH gorn9 + ยุทธพนัง (490527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ผาด วัดไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2550 จ.อ่างทอง
30 # 3อจ640324-120 ED711884315TH amon_boon + ดิจิม่อน (490534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
31 # 3อจ640324-121 EB442952048TH สารัช + godsyhero (490532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640324-122 ED612277605TH psvtheewarat + Benz17 (490535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ640324-124 ED722318599TH Stapornch + พร้อมรบ (490541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง
34 # 3อจ640324-125 ED742014588TH Goodcobain + kook582 (490544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น มีขีด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
35 # 3อจ640324-126 TH011814Z18MOB ChangThungyai + PUMIN59 (490547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ640324-128 ED542425322TH ภาสะลอง + LexCyber (490550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร

37 # 3อจ640324-129 ED731408525TH m-cot + noi70 (490552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ640324-130 ED733042149TH srinakhon + tuirc (490556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640324-131 ED684450365TH AChen + วณิชออโต้ (490475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ640324-132 EX547933247TH OahZa + jajalamphun (490478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
41 # 3อจ640324-133 ED719426973TH สุชาติสาย2 + kengsalaloi (490481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
42 # 3อจ640324-134 ED730741464TH tummusic46 + kobnamo (490483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 2583)
43 # 3อจ640324-135 EH462276704TH แฮปรามคำแหง + wiwat_bs (490487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลาง ปี 2505 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ640324-136 ED707465983TH Musashi + เก้าตะวัน (490489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640324-137 EG959872197TH เสี่ยเมืองกาญฯ + หวานเย็น007 (490492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
46 # 3อจ640324-138 EX547188038TH Kittisaktnd + makluayka (490495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
47 # 3อจ640324-139 ED711894723TH Kag2509 + OaTaWa (490499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1027)
48 # 3อจ640324-140 ED663892671TH apiwat_66 + น้องหมี (490501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
49 # 3อจ640324-141 ED663892671TH t_local + น้องหมี (490476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
50 # 3อจ640324-142 ED727360267TH yime2 + tulakunjoo (490480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
51 # 3อจ640324-144 ED711621132TH Wanlop + โอแคราย (490485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2512 จ.สมุทรสาคร
52 # 3อจ640324-145 TPD34U002347 vorawan2345 + SKY19 (490488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิยม เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
53 # 3อจ640324-146 ED730741478TH lumpini6655 + kobnamo (490490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
54 # 3อจ640324-147 ED731116484TH pangjung + น้ำประสานทอง (490608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) กรอบทอง(G 80%)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
55 # 3อจ640324-148 ED709307588TH พนา25 + โอรสรามัญ (490497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631005-881)(G 64%)

56 # 3อจ640324-149 ED723709295TH Wanlop + อั๋นเด็กใหม่ (490502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
57 # 3อจ640324-150 FAM0005798306 yoyomust + jojubkay (490506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (600428-008)
58 # 3อจ640324-151 SABR000000833HY nopakk + มหาชัยพระเครื่อง (490513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อชินเขียว จ.พิจิตร
59 # 3อจ640324-152 EG760659182TH topten + m-cot (490516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
60 # 3อจ640324-153 EG138545098TH อภิชาติดาบไม้ + zenith (490522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน พิมพ์ใหญ่
61 # 3อจ640324-154 ED562233587TH Vasin289 + อภิชาติบุญ (490526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทรง วัดกษัตราธิราช พิมพ์หลังหลวงพ่อศรี เนื้อทองแดง ปี 2477 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
62 # 3อจ640324-155 EG138545098TH wasanpi + zenith (490530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ640324-156 TH0118151WAH7B บอลปากน้ำ + pradee2010 (490533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1407)
64 # 3อจ640324-157 TH01181554S63B กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + โคราช01 (490537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
65 # 3อจ640324-158 TH01181533XN7B xavisam + mikenakub (490540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 360)
66 # 3อจ640324-159 EH739906418TH pornlimk + ขนมกรุบ (490546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าลงรัก จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับการลงรักลักษณะนี้ของพิมพ์นี้
67 # 3อจ640324-160 TINT00002190485 mixerpra + KUUGA (490549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 26 มี.ค. 2564 - 08:40 น.] #78973 (23/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640311-008 ED707855635TH Konig (490138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640311-013 EX587440293TH ANURUT (490145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640312-015 66850253384293 โบตั้ม (490097) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ640313-004 EO602577971TH Chanchai21 (490107) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ640313-007 ED721624473TH แอ๊ดป่าซาง (489429) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640315-003 o-larn (489545) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ640316-015 ED623817363TH BOYLOMSAK (489641) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ640316-026 ED569070027TH phetra (489715) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640317-005 ED718018916TH คุณศิระ (489874) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640317-014 ED727134963TH tayatang (489865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640317-019 ED687982062TH duk101 (489872) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ640317-026 ED733820501TH theone (489883) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ640317-029 ED733610785TH ตะพาบ (489873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640319-002 ED709254576TH วุฒินันท์ (490067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640319-003 ED632265249TH maii_amulet (490071) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ640319-004 ED733002330TH โอ่งเมืองราช (490075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ640319-005 ED663890772TH kittikitti (490079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ640319-008 ED695425755TH kook582 (490081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ640319-013 ED719714609TH คลับจับลิง (490090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640319-014 EG074584644TH สิทธิชัย (490093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ640319-015 ED719430434TH สิบแปด (490156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640319-025 EX657589696TH phairod101 (490089) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ640319-029 ED592551218TH วันธงชัย (490092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ640319-032 EH172261269TH Ronado (490105) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ640319-033 ED706968763TH tonsaylom (490109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640319-034 ED706969525TH ป๋องณรงค์ชัย (490110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ640319-038 ED621091476TH sumat (490112) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640319-039 ED535289215TH ZuTharua (490117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640319-041 ED625983978TH loryinglong (490132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ640319-042 EB456458075TH tayatang (490135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ640319-043 EH466301165TH fordgto2000 (490142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ640320-004 EH002945564TH Chompu88 (490559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
33 # 1อจ640320-005 EH002945564TH Chompu88 (490564) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
34 # 1อจ640320-008 EX529624006TH manliar (490569) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 1อจ640320-009 EX529624006TH manliar (490571) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ640324-013 ED652674401TH tongleehae (490551) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ640324-014 ED739642177TH tuktu40 (490554) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
38 # 1อจ640324-020 EH740292500TH สะสมพระ (490605) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
39 # 1อจ640324-021 EH740292500TH สะสมพระ (490604) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น
5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640312-002 nincha (489312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640312-011 chusak (490087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640313-008 แม่หมอ (490088) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ640315-036 porjead (489563) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
5 # 2อจ640315-037 eeemaaa (489526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640317-023 เสาร์ห้าบารมีพ่อ (489817) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ640317-028 workplace (489879) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ640318-016 Sololo (489947) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ640319-004 ดิอาโบล (490077) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ640319-006 Pattaraphol (490085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640320-011 ๙อุอากะสะ (490226) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
12 # 2อจ640320-015 pontat567 (490232) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
13 # 2อจ640323-003 สยามเมืองยิ้ม (490444) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ640323-006 vee2503 (490445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640323-007 vee2503 (490447) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640323-008 vee2503 (490448) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640323-009 vee2503 (490450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640323-010 vee2503 (490451) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640323-011 vee2503 (490452) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ640323-012 vee2503 (490453) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ640323-021 yoon9 (490449) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ640324-009 Nicharida (490548) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640312-012 Ruengchai + oldshop (490045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพใช้สึก ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ640315-117 EW787239498TH เด่นซัง + K-SANSRI (489487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุจรเข้ร้อง เนื้อดิน จ.สุโขทัย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ640318-130 ED654830634TH yai_kridsada + luangtajunior (489994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
4 # 3อจ640319-006 TadSnave + sanopporn (490010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 2 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
5 # 3อจ640319-125 ED684420814TH ยอดนครสวรรค์ + takrit (490019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 ย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
6 # 3อจ640319-131 ED681966132TH มหามนต์ + ottowa (490053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดเครือวัลย์ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ640320-113 EH230420038TH welding24 + RUAYGABPRA (490166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2413 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640320-137 ED600292937TH ช_ชุติวัตร + Momay55 (490177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย เนื้อสำริด(S 0%) ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ640320-143 ED723914884TH อ๋อย77 + ซูโม่ (490164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว ท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบนซ้าย)
10 # 3อจ640322-015 เป็กสัมพุทธโธ + พูลสุข (490280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุดตะกั่ว 2 ดอก)
11 # 3อจ640322-016 โก๋แก่ + พูลสุข (490282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อบุญเทียม วัดลาดหลุมแก้ว รุ่นกระโดดบาตร เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ640322-116 ED720439784TH pornlimk + เขยมาบตาพุด (490305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.พิษณุโลก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ640322-156 EO634612462TH กุศลสร้าง + oudood (490308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ วัดพระสิงห์ เนื้อผง ปี 2485 จ.เชียงใหม่ (หลวงพ่อจาด ปลุกเสก)
14 # 3อจ640323-001 suphannachai + (490372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กบางคลาน
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
15 # 3อจ640323-002 naiyai1965 + UDS-35 (490375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม (571101-138)(G 68%)
16 # 3อจ640323-004 พนินทร์ + อตกพระเครื่อง (490378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2492 จ.สุพรรณบุรี
17 # 3อจ640323-005 punlopkamee + panna08 (490382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก(G 91%)

18 # 3อจ640323-006 t_inkeaw + กฤษรวมโชค (490385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(640317-181)
19 # 3อจ640323-007 อุดม466 + กฤษรวมโชค (490466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640317-179)
20 # 3อจ640323-008 jouicepeam + pawit_wattana (490387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631205-218)
21 # 3อจ640323-009 zafari + ดิอาโบล (490391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ640323-011 อำนวยพร + ดิอาโบล (490397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 (หน้าตัก 3.6 นิ้ว)
23 # 3อจ640323-102 TH011814ZP8D1B หม่อง + jarun123 (490463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
24 # 3อจ640323-103 ED704433902TH Pentor09 + บีลูกพระธาตุ (490373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640323-104 TH011814X4HE3B ภพสภัส + ศิษย์ปู่สง่า (490381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
26 # 3อจ640323-105 ED730722108TH จีวร19 + kobnamo (490383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
27 # 3อจ640323-106 ED181398438TH Xabi17 + Meetung (490388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640323-107 TH011814WPJ68B Exdesign + lucifer (490390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ/สภาพสวย)(G 81%)
29 # 3อจ640323-108 TH01181509733B pramual + lucifer (490394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
30 # 3อจ640323-109 ED723943435TH kphil + ซูโม่ (490396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา พระกฐินต้น ภปร. เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กาญจนบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
31 # 3อจ640323-110 ED66978430TH tosspong + bomtada (490399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/หมายเลข 461) (630824-004)(G 74%)
32 # 3อจ640323-113 820868074121 พงศ์พันธ์ + Newcomer (490409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 67%)
33 # 3อจ640323-115 ED724872355TH pramual + องอาจ (490414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ640323-116 ED699996611TH nick1880 + ริณดา (490417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 58713)(640225-156)
35 # 3อจ640323-117 ED625982116TH Dong19 + loryinglong (490462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
36 # 3อจ640323-118 ED680589868TH pramual + Silages (490420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์

37 # 3อจ640323-120 ED640677326TH chuchart-k + คเวสโก (490428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ640323-121 ED536512892TH arkorn + Lord636 (490370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
39 # 3อจ640323-122 TH011814NCGG2B BUNGHON + classic84 (490376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
40 # 3อจ640323-123 PSP0012142742TH Namchai + Boynear (490464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 190)(G 65%)
41 # 3อจ640323-124 PSP0012142742TH perfectman77 + Boynear (490467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 299)(G 63%)
42 # 3อจ640323-125 ED648183587TH psvtheewarat + toucanpat (490380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640323-128 ED723943449TH บรีสพระช่วย + ซูโม่ (490398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดคุ้งกร่าง รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
44 # 3อจ640323-129 TH011814JAYP7B แก้วพรหม + อ้วนอุดร (490402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
45 # 3อจ640323-130 ED723943449TH Arphakorn8888 + ซูโม่ (490405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ640323-131 ED674959595TH ไม้ไท + jitnobnom (490369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี
47 # 3อจ640323-132 ED721405756TH Prichar + midnightjojo (490374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1530)
48 # 3อจ640323-133 ED721405756TH xavisam + midnightjojo (490379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2555 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2478)
49 # 3อจ640323-134 EG502036491TH Wiraj_ph + สุพรรณพงศ์ (490469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 994/หน้าตัก 5 นิ้ว)
50 # 3อจ640323-135 RADA000008464Q6 เนตรมงคล + มูริญโญ่ (490384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง เนื้อผงว่าน จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ640323-136 ED715759128TH AChen + bank121 (490386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1348)
52 # 3อจ640323-137 TINT000021461TY matee1974 + KUUGA (490392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 79%)
53 # 3อจ640323-138 ED722573968TH bigpao68 + PHLOI (490395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640202-067) (G 85%)
54 # 3อจ640323-139 ED430699689TH แม่ปิง9 + thanodom (490461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ640323-140 ED724432115TH ชุมพล5 + ยายทรัพย์ (490400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพซ่อมขอบซ้าย)

56 # 3อจ640323-141 110041150572 บรีสพระช่วย + orc_cocoa (490413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
57 # 3อจ640323-142 EH463741248TH Sololo + artto13 (490419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640323-143 TINT000021715Z7 TAVABUNCHA + KUUGA (490423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้) (560128-041)
59 # 3อจ640323-144 TINT000021715Z7 TAVABUNCHA + KUUGA (490427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(G 64%)
60 # 3อจ640323-145 TH011814TUYU5B warning + Marvel (490429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อครน วัดบางแซะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
61 # 3อจ640323-146 ED727326583TH lumpini6655 + somboonwatta (490432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640323-147 ED730732238TH cediato + kobnamo (490435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
63 # 3อจ640323-148 ED511776995TH arkorn + suttisak (490439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
64 # 3อจ640323-149 ED623372616TH loongmike + kritk (490441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
65 # 3อจ640323-150 EX433420369TH บรีสพระช่วย + ต้นสุขสำราญ (490443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 25 มี.ค. 2564 - 08:40 น.] #78970 (22/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640312-001 ED690370754TH mootoo36 (490234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ640315-014 PTBT000014886F6 Zen123 (489566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640316-008 EQ530395858TH bagio (489669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ640316-024 ED722711823TH jackzaa (489674) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ640317-010 LPDU000014185V5 thanwa2555 (489835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640317-016 SUAS00001101823 ดอกเหงื่อ (489877) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 1อจ640317-028 ED724834065TH องอาจ (489884) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ640318-003 ED726329053TH waves (489952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640318-004 EX611558180TH tassunoh (489957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640318-006 EH026613385TH fordgto2000 (489988) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ640318-008 EB375329805TH OKK08 (489961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ640318-009 ED680464085TH swsss (489967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640318-011 ED724004774TH ฅนบางใหญ่ (489976) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ640320-013 ED727418934TH ภพเมืองสรรค์ (490224) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640320-014 ED727418934TH ภพเมืองสรรค์ (490230) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640322-015 ED702886030TH พิชชากร (490285) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640315-012 moo_bpk (489560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640315-016 kikapuu (489499) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ640315-019 กันต์กวี (489562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ640316-006 microsoft (489679) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ640316-008 amata_tong (489695) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640317-001 schan2514 (489854) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640317-002 pop1109 (489890) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640317-006 anan88 (489841) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640317-008 anan88 (489858) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640317-009 anan88 (489860) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640317-011 sombatbs (489859) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
12 # 2อจ640317-020 รักนนท์ (489815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640317-024 ching (489868) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
14 # 2อจ640317-025 wilairat_22 (489876) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640318-001 OMBUN (489972) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ640318-002 OMBUN (489975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ640318-003 pipat_ch (489971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ640318-015 SamilaMT (489959) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ640318-019 อนพัช (489963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640320-012 ๙อุอากะสะ (490229) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ640320-021 การันตีพระ (490258) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
22 # 2อจ640322-009 popular_rock (490334) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ640322-020 penggo (490337) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 2อจ640324-018 อากิโกะ (490472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640324-027 การันตีพระ (490473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640318-108 EX611558180TH koontoop + tassunoh (489926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ640320-003 มหามนต์ + แก้วพิษณุ (490192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(G 77%)
3 # 3อจ640320-106 ED711856226TH Kag2509 + OaTaWa (490222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 815)
4 # 3อจ640320-118 ED682045807TH bksura14 + ปราสาทหินพิมาย (490180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
5 # 3อจ640320-123 EB475686265TH POPJAZ + jessada6678 (490194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 62%)
6 # 3อจ640320-128 CITYP00941733 pepsi81 + WatcharaJ (490208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ640320-147 ED659384165TH Kag2509 + icu0508 (490179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 723)
8 # 3อจ640322-009 m-cot + ming168 (490316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ640322-010 yime2 + suwanarat (490319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ640322-014 Pimm88 + bangkokpoms (490277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
11 # 3อจ640322-108 ED729536205TH m-cot + Goodcobain (490281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640322-134 820874274544 narutep + saksitkhankeaw (490367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640322-139 ED724870986TH poshwises + องอาจ (490342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640322-144 ET124414472TH P-Pong + john813 (490318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 24 มี.ค. 2564 - 08:38 น.] #78968 (21/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640310-008 ED423671481TH somboonwatta (489839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ640315-027 ED7133330398TH k9cob (489559) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 1อจ640317-001 ED589178204TH Pat029 (489820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640317-002 ED626679096TH Burapha777 (489823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640317-003 ED647329100TH เด็กนอก (489826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640317-008 ED713324914TH BankHiWay (489856) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640317-009 KBSMP00000294AS jakruk1984 (489829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640317-012 ED715540519TH golfsriracha (489853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640317-015 ED651982471TH worawout (489891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640317-020 ED704661119TH phetnara (489881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640317-021 ED713411613TH ซูโม่ (489861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640317-023 ED711838545TH navy2525 (489863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640317-024 EH172261241TH Ronado (489864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640317-025 TH011814E5KG3B TANTEMU (489867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640317-027 TH011814EGSN3B suphahat (489871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640317-031 ED480679903TH ตุ๊หลวง (489821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640317-034 EI988325366TH Chuay1312 (489886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ640317-035 ED647295278TH Sompote (489833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640319-036 TH011814891Z7B assawin (490133) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640319-037 EX646439276TH dman2551 (490137) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
21 # 1อจ640319-046 SMKY000001412L8 สุธาสินี (490140) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640303-008 legallaw (488466) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
2 # 2อจ640315-008 ประศาสน์ (489558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640317-005 anan88 (489848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640317-013 nuttakrit (489801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ640317-017 anaken (489808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640317-018 Tewazatan (489810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640317-019 เก้าตะวัน (489813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640320-006 bagio (490212) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640322-004 jattapon (490329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640322-008 popular_rock (490333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640322-012 การันตีพระ (490259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ640322-014 การันตีพระ (490262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640322-015 การันตีพระ (490263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640317-102 ED542545458TH lekyo89 + ถิรญาโณ (489775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทองเคลือบเรซิน ปี 2526 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ640318-006 jammanee + Jame99 (490203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
3 # 3อจ640318-111 ED676779874TH PhaoNamo98 + ซูโม่ (490207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชารัตนะ
4 # 3อจ640318-114 RPTN000009259A3 chatchai14 + จริงใจ (490210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 21759)
5 # 3อจ640319-101 EW772245903TH mahana + Jukkapan (490016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
6 # 3อจ640319-107 ED679125329TH Tawee888 + หนองซอ (490039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบรอบ 700 ปี ลายสือไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.ลำปาง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
7 # 3อจ640319-121 ED734902272TH niyom_2504 + Watermelon (489997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ640319-122 ED672448656TH kohler + ริณดา (490002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
9 # 3อจ640319-133 EI964814166TH โพธโชคชัย + ปั้นข้าวเหนียว (490069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรู้ธรรม หลวงปู่หล้า วัดบรรพตคีรี เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.มุกดาหาร
10 # 3อจ640319-155 ED655772779TH เป็กสัมพุทธโธ + welding24 (490052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง กรอบนาก(G 26%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ640320-001 kimber + chanapai (490186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี

12 # 3อจ640320-002 Prasit113 + น้องมิน (490189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวังบัว เนื้อชิน จ.เพชรบุรี
13 # 3อจ640320-101 ED721992637TH chay7 + น้องอิมอิม (490213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
14 # 3อจ640320-104 EH317065689TH tosspong + mumu99 (490219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)
15 # 3อจ640320-105 ED736012132TH Jaosuanoi + พุทธศิลป์ล้ำค่า (490221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 75625)
16 # 3อจ640320-107 ED711856226TH พิมพ์สกุล + OaTaWa (490225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
17 # 3อจ640320-108 ED700556150TH chuchart-k + บ้านยันต์สยาม (490228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1191)
18 # 3อจ640320-109 ED722017982TH monchaimaksup + artliver (490231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 234342)(G 64%)
19 # 3อจ640320-110 ED700129770TH Sdiss + Chot56 (490233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
20 # 3อจ640320-111 ED610029739TH Sdiss + punsa44 (490163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
21 # 3อจ640320-114 ED463479456TH phirat21 + tamthodsaporn (490256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
22 # 3อจ640320-116 EX586590950TH nongder + หลานตาจวบ (490173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640320-119 ED695457024TH Stapornch + pomSL (490182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงพระยอดธง กรุวัดพญาดำ พิมพ์สิบพระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย

24 # 3อจ640320-120 EH340548133TH prosperity9 + lucifer (490255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 80%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ640320-124 ED671535518TH โอ๊กผักไห่ + Namchai (490196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4012)(G 65%)
26 # 3อจ640320-125 820868695485 tong2521 + k0281 (490200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรฯ รุ่นสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เนื้อทองคำ 89% ปี 2558 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 61/น้ำหนักทอง 8.8 กรัม)
27 # 3อจ640320-126 TH011814SV8G8B tum087 + Ticktick (490204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
28 # 3อจ640320-127 ED249017660TH bellic + หมากคาย (490206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญชุมนุมเทวดา วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2461 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
29 # 3อจ640320-129 ED651979897TH xavisam + router (490211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอิทธิบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 901)
30 # 3อจ640320-130 TH011814SY99S4B Caltex + กันต์กวี (490254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนวปทุม ภปร. วัดปทุมวนารามฯ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640320-134 ED739411394TH pakarapo + นักล่าที่ราบสูง (490169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
32 # 3อจ640320-135 EH340548748TH กิตติ2528 + lucifer (490172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี(G 85%)
33 # 3อจ640320-136 ED706215057TH loomthong + dekphet (490174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
34 # 3อจ640320-138 ED701751773TH Wanlop + nakak_action (490178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
35 # 3อจ640320-140 ED723914884TH aimmy123 + ซูโม่ (490183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นสร้างวัดหนองจอก เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
36 # 3อจ640320-141 ED723914884TH pradit1977 + ซูโม่ (490161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
37 # 3อจ640320-142 ED723914884TH jung70 + ซูโม่ (490257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร(G 48%)
38 # 3อจ640320-144 ED723914884TH mic49 + ซูโม่ (490168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา
39 # 3อจ640320-145 TINT000020981KE tummusic46 + KUUGA (490171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(ขาว) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
40 # 3อจ640320-146 EX592527562TH kong81 + chun_lp10 (490175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
41 # 3อจ640320-148 TH011814CH7Y9B modkung55 + Allnewteera (490184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.ชลบุรี(G 64%)
42 # 3อจ640320-149 TH011814SAD11B pramual + PAT22 (490188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
43 # 3อจ640320-150 ED619761685TH wootubon + เจริญ42 (490191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้)(G 73%)
44 # 3อจ640320-151 ED725623853TH pramual + อัจจิมา (490197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิรากาศ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640320-152 ED725623853TH บรีสพระช่วย + อัจจิมา (490201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
46 # 3อจ640320-153 ED725623853TH บรีสพระช่วย + อัจจิมา (490205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
47 # 3อจ640322-002 beesomsak + kajell3555 (490295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 433) (หน้าตัก 9 นิ้ว)
48 # 3อจ640322-003 chutty + UDS-35 (490298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (570404-036)
49 # 3อจ640322-005 prapun_ch + greensnake (490302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร(G 64%)
50 # 3อจ640322-006 ศักดิ์นรินทร์ + jattapon (490307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (541213-184)
51 # 3อจ640322-007 gymnastics + bucha (490310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
52 # 3อจ640322-008 taccord + bucha (490313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
53 # 3อจ640322-011 นนท์รามคำแหง + นัทปทุม (490266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630905-091)
54 # 3อจ640322-012 numcrma + หนึ่งบารมีพระพุทธ (490270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)
55 # 3อจ640322-013 koontoop + bigtua (490273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (620801-170) (G 74%)
56 # 3อจ640322-017 bussakorn + penggo (490286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (640225-036)
57 # 3อจ640322-018 TUPM000010274TH Nattapongg + Thanacorner (490368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี
58 # 3อจ640322-101 EX434287992TH โต้งกระนวน + (490261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิวะประทานพร
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อตะกั่ว จ.นครปฐม
59 # 3อจ640322-103 EW695722824TH เมืองช้าง + rakstructure (490268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1914)
60 # 3อจ640322-106 ED725624332TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (490366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประกาศิต
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้)
61 # 3อจ640322-109 ED672455586TH kankanmol + คูณสตางค์ (490284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 .กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
62 # 3อจ640322-111 ED658399530TH เจ้าคุณ + naivana (490290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(540406-235)
63 # 3อจ640322-112 ED742620724TH zafari + ติเมืองสรรค์ (490291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1)
64 # 3อจ640322-113 ED724871726TH P-Pong + องอาจ (490296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(G 53%)
65 # 3อจ640322-114 ED612285828TH Sdiss + AmpFine (490300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
66 # 3อจ640322-115 EX597171446TH กานต์13 + SUIDUI (490303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
67 # 3อจ640322-117 ED722656849TH Gimjiyinglek + BOYTAPEE (490365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงขาว(ฝังพลอย) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
68 # 3อจ640322-118 ED737807655TH pramual + payak437 (490309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
69 # 3อจ640322-119 ED722584118TH mawinroch + PHLOI (490363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(640212-099) (G 61%)
70 # 3อจ640322-120 EB456800820TH สปาต้าร์ + Kanlp (490317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็กหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม(G 78%)
71 # 3อจ640322-121 EF241000725TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (490260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
72 # 3อจ640322-122 ED572879741TH หิมพานต์มุ่งงาม + น้องอิมอิม (490265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สุพรรณบุรี (ขนาด 3.5 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)

73 # 3อจ640322-125 ED713574069TH zafari + noi70 (490276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ640322-126 ED713574069TH warning + noi70 (490279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.กำแพงเพชร
75 # 3อจ640322-127 ED567184653TH เมืองช้าง + Namchai (490283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13213)(G 65%)
76 # 3อจ640322-128 ED654516933TH DDman + เชษฐ์ไธสง (490288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานหกชั้นอกตลอด เนื้อผง จ.อ่างทอง
77 # 3อจ640322-130 ED25014455TH New_chain + นราทัศน์ (490299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ640322-131 ED611158669TH vorawan2345 + ประพฤทธิ์ (490326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ640322-132 ED611158669TH PHLOI + ประพฤทธิ์ (490328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
80 # 3อจ640322-133 EH226416479TH เสี่ยเมืองกาญฯ + atsmark2 (490331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 78%)
81 # 3อจ640322-136 EW611916718TH น้อยยน + bboypm (490364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
82 # 3อจ640322-137 EW611916426TH teespy + bboypm (490335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ640322-138 TH011814QB1P8B mana1 + Marvel (490339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ640322-140 ED700015741TH Notestudio + Watermelon (490344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%)

85 # 3อจ640322-141 m-cot + prakit (490306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MNKP000011375UQ
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม
86 # 3อจ640322-142 ED726813403TH เป็ดบางนา + psvtheewarat (490311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
87 # 3อจ640322-143 ET124414472TH หม่อง + john813 (490315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
88 # 3อจ640322-145 ED662169515TH pornlimk + Atiwat-Amulet (490360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นตะกรุดคู่มหาอำนาจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
89 # 3อจ640322-146 ED662169515TH pornlimk + Atiwat-Amulet (490361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นตะกรุดคู่มหาอำนาจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
90 # 3อจ640322-149 ED484139841TH เมธบางแก้ว + ชอบพิจิตร (490336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
91 # 3อจ640322-150 ED733529381TH somchaitoh + pandp (490338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2524 จ.นครปฐม (540819-136)
92 # 3อจ640322-151 ED733529381TH หม่อง + pandp (490289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้)(540812-077)
93 # 3อจ640322-152 ED733529381TH พงษ์ท่าม่วง + panda (490294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) พิมพ์ ด ขีด เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (531202-022)
94 # 3อจ640322-153 ED656233413TH หิมพานต์มุ่งงาม + prachuab (490297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
95 # 3อจ640322-154 ED723404988TH pramual + หมูแม่ลา (490301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
96 # 3อจ640322-155 EF391417239TH arampo + YeeIT (490304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 99 เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 909)

97 # 3อจ640322-158 ED675089609TH taccord + ประสาน (490314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
98 # 3อจ640320-131 บรีสพระช่วย+chinko (490162) พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระเนื้อทองคำ92% 1 องค์(น้ำหนัก 7.4 กรัม) **ไม่ระบุที่สร้าง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 23 มี.ค. 2564 - 08:41 น.] #78962 (20/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640312-017 EX590682856TH print (490144) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ640316-005 ED723920258TH เสือสมิง (489710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640316-018 820856457363 ต้อมเมตตามหานิยม (489647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640317-006 ED630588992TH juipeter (489845) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ640317-007 ED630588992TH juipeter (489851) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ640317-013 ED683939449TH bluezone69 (489862) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ640317-018 ED714014732TH golf2010 (489866) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640317-032 ED611167453TH เฮงเฮงเฮง168 (489870) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ640317-033 ED611167453TH เฮงเฮงเฮง168 (489875) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ640318-002 ED702170797TH ต้นพีเซ็นเตอร์ (489953) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ640318-012 SMDN0000000517NF feifei (489958) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ640318-013 SMD0000005171F feifei (489960) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ640318-014 SMDN00000517NF feifei (489964) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ640318-015 SDN000000517NF feifei (489966) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640318-016 SMDN000000517NF feifei (489950) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640318-017 SMDN000000628NF feifei (489955) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ640319-006 ED612275406TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (490094) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ640319-010 EX590405566TH print (490098) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ640319-016 EH317055125TH mumu99 (490103) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ640319-017 EH317055125TH mumu99 (490108) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640319-018 EH317055125TH mumu99 (490113) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ640319-019 EH317055125TH mumu99 (490116) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ640319-020 EH317055125TH mumu99 (490119) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640319-021 EH317055125TH mumu99 (490124) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ640319-022 EH317055125TH mumu99 (490126) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ640319-026 ED713306575TH k9cob (490130) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
27 # 1อจ640319-035 TH011814891Z7B assawin (490129) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640312-013 Nicharida (489321) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
2 # 2อจ640317-003 chuanwong (489844) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640317-004 สยามเมืองยิ้ม (489846) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ640317-027 ประสาน (489850) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
5 # 2อจ640318-004 donkingddd (489965) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ640318-005 donkingddd (489968) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640315-110 EB442691872TH เอลำลูกกา + tanpailin (490048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
2 # 3อจ640316-168 EH339005801TH Susit0302 + ก้องจอมเทียน (489725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
3 # 3อจ640316-172 ED617967749TH Pra_Inter + Sinsiampra (490199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (620719-017)
4 # 3อจ640317-113 ED728805815TH กรณ์สเต็ง + Dadab168 (490054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงโตทองสร้าง)
5 # 3อจ640317-166 ED699038408TH benzy + tananop (489768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อสำริด ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
6 # 3อจ640317-184 TH011814EY411B keadtom + ช่างณัฐ (490058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
7 # 3อจ640319-001 bangkokpoms + ราชสีห์ (489995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะเทาะแขนและเข่าขวา) (610618-035)
8 # 3อจ640319-002 ชิษณุชา + pungting (489999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นสร้างโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.อ่างทอง (631223-018) (G 62%)
9 # 3อจ640319-003 chane31 + ซารีญา (490001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2504 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ640319-005 Stapornch + bunghongsaeng (490007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางสี่กร กรุอุทยานสวนแก้ว เนื้อดิน จ.สุโขทัย (630512-103)
11 # 3อจ640319-007 Viraphan711 + sanopporn (490013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง กรอบทอง(G 81%)

12 # 3อจ640319-008 poshwises + sanopporn (490015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 65%)
13 # 3อจ640319-009 tonedee + sanopporn (490018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
14 # 3อจ640319-010 Apisiri + sanopporn (490021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ640319-011 นายนุ + sanopporn (490025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพังเถียะ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.สงขลา
16 # 3อจ640319-012 Tawee888 + sanopporn (490028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพิ่มทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 32/หน้าตัก 7 นิ้ว)
17 # 3อจ640319-013 kaokao9 + bangkokpoms (490031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (640130-128)(G 73%)
18 # 3อจ640319-014 meka_cons + jack_meath (490035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นอิทธิมหาลาภ ปี 2535 จ.นครปฐม (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 281)
19 # 3อจ640319-015 พันเปอร์เซ็น + (490038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 63%)
20 # 3อจ640319-016 พันเปอร์เซ็น + (490042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้)(G 62%)
21 # 3อจ640319-103 ED677422412TH Ball2008 + Juicy (490020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640319-105 ED628258621TH เด็กราชวิทย์_17 + bomtada (490032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง
23 # 3อจ640319-106 ED563726521TH เอกจักร + anusornss (490036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1082)
24 # 3อจ640319-108 ED709724544TH aluminium + wewong (490043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1185)
25 # 3อจ640319-109 ED722618939TH Ball2008 + ชินครับ (490046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
26 # 3อจ640319-110 ED632395840TH yyoyo + ตะแคงขวด (490049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ640319-111 ED702647595TH ชาย2506 + tinetantawan (490055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงินลงยา ปี 2506 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%)
28 # 3อจ640319-112 RBT1000005693PN itthikorn + เสืออิบสาทร (490157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 86%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์
29 # 3อจ640319-113 ED721973765TH ศรีมหาโพธิ + autpichut (490060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง จ.นครปฐม
30 # 3อจ640319-114 ED463477835TH เจริญพรหม + aoy101 (490061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
31 # 3อจ640319-115 ED463477835TH nhoojoke + aoy101 (490064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 274956)
32 # 3อจ640319-116 ED463477835TH YAYAkhothai + aoy101 (490066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
33 # 3อจ640319-117 ED719632119TH sumateass + promlok (490070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ640319-118 EG760659134TH koontoop + m-cot (490072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1554) (580119-035)
35 # 3อจ640319-119 EG959867299TH GEARBAN + หวานเย็น007 (490080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา

36 # 3อจ640319-120 ED704246462TH kanan + chuanchai2505 (490084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น) (590111-170)(G 75%)
37 # 3อจ640319-123 ED722017126TH หม่อง + nanin (490005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ640319-124 EX592319162TH nung919 + kosin225 (490014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%)
39 # 3อจ640319-126 EX433414553TH poshwises + พุทธคุณ05 (490024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพชำรุดปากครุฑ)
40 # 3อจ640319-128 ED679125315TH naykrong + หนองซอ (490034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ640319-129 ED672448735TH บรีสพระช่วย + คูณสตางค์ (490037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้พิมพ์นี้
42 # 3อจ640319-130 EI999335262TH You9199 + ทรัพย์กำเนิด (490041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ640319-132 TH011814NEP19B teespy + เอกปากช่อง (490057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
44 # 3อจ640319-134 ED743710341TH sorn89 + เด็กบ้านใน (490073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
45 # 3อจ640319-135 ED572884004TH Swaha + น้องอิมอิม (490078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หน้ากากพรานบุญ พ่อท่านแสง วัดบ้านตรัง รุ่นกฐิน 57 เนื้อผงลงสี ปี 2557 จ.ปัตตานี(G 65%)
46 # 3อจ640319-136 ED574586365TH บรีสพระช่วย + pandp (490083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว) (600121-042)
47 # 3อจ640319-138 TH011814PR8V4B ตุ๊หลวง + Marvel (490091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี(G 65%)

48 # 3อจ640319-139 TH011814HXZ87B yuttokkm + Danai33 (490095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 5353)
49 # 3อจ640319-140 ED717434478TH เซียนน้อยหนึ่ง + เสน่หา (490099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 56937/สภาพใช้)
50 # 3อจ640319-141 ED722564215TH นุพระสยาม + Nanapo (490000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
51 # 3อจ640319-142 EX535655532TH beer2126 + pumbcom (490004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ640319-143 TH011814NB6D5B vsumit + Thongchai7495 (490008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
53 # 3อจ640319-144 ED636549175TH Chicha + tepakornsu (490012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (640203-339)
54 # 3อจ640319-145 TUPM0000118195U เมืองช้าง + Thanacorner (490017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 65%)
55 # 3อจ640319-146 EG580681754TH Stapornch + Culpidnoi (490022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดสุวรรณฯ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง (640303-082)
56 # 3อจ640319-147 ED429471293TH beer2126 + นงเพชรรัตน์ (490023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ640319-148 ED724870969TH มอร์เมืองทอง + องอาจ (490026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพง 12 หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อดิน
58 # 3อจ640319-149 PC37000007448G9 montree_eit + s-class (490030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (630808-129)
59 # 3อจ640319-150 TH011814C7Y23B penggo + Aeybangsaen (490033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ

60 # 3อจ640319-151 ED724870972TH patchara + องอาจ (490040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (611219-008)
61 # 3อจ640319-152 ED709592415TH pitakuthai + lulytoon (490044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (640115-285)
62 # 3อจ640319-153 ED720429725TH sukit_42 + เขยมาบตาพุด (490047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ640319-154 ED638959116TH mic49 + หนกอุทัย (490050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา
64 # 3อจ640319-156 ED651494071TH lamborghinizi + (490056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แบงค์ธาตุพนม
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
65 # 3อจ640319-157 ED704268635TH PHLOI + pranung (490059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
66 # 3อจ640319-158 ED704268635TH pepsi81 + pranung (490062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
67 # 3อจ640319-159 EB442884113TH ichigomomo + pumcha (490065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ระยอง
68 # 3อจ640319-160 TH0118146QPE1B ping11 + tone555 (490068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
69 # 3อจ640319-161 ED672454841TH sitthawee + ริณดา (490100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้และซ่อมส่วนบน) (640225-110)
70 # 3อจ640319-162 ED672454841TH ทศวรรษ33 + ริณดา (490102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (640225-090)
71 # 3อจ640319-163 ED672454841TH psvtheewarat + ริณดา (490104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ

72 # 3อจ640319-164 ED672454841TH ARROW + ริณดา (490106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตาบารมี 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตาบารมี 90 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตาบารมี 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
73 # 3อจ640319-165 ED707383365TH koontoop + photo_one (490111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 469) (640312-011)
74 # 3อจ640319-168 ED682545856TH naykrong + cediato (490118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงลงยากะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) กรอบทอง(G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
75 # 3อจ640319-169 TH011814AZMQ8B vsumit + nim4011 (490122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2518 จ.นครสวรรค์(G 84%)
76 # 3อจ640320-004 thammanoon95 + ketanont (490195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (630403-014)(G 65%)
77 # 3อจ640320-102 ED700046752TH Prasit113 + babyraccoon (490215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(611015-040)
78 # 3อจ640320-103 EX506895725TH Stapornch + TEE_INTER (490218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยงหลวง กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน) (560914-131)
79 # 3อจ640320-115 ED621081462TH pornlimk + sumat (490170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธรูปสามสมัย วัดชิโนรส เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ. (631021-016)
80 # 3อจ640320-117 ED722532402TH jammanee + PHLOI (490176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) (640205-131)(G 80%)
81 # 3อจ640320-132 ED735905690TH บรีสพระช่วย + thonglor (490165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงอู่ทอง กรุวัดอาวาสน้อย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (620517-008)
82 # 3อจ640320-133 ED718048161TH UDOMPUB + ปักต้นกล้า (490167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(630714-103)

83 # 3อจ640320-139 ED677509405TH Banksqweez + nung919 (490181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหารฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.ชลบุรี (620227-049)
84 # 3อจ640319-137 pakarapo+ขนมกรุบ (490086) กรอบทอง 1 องค์ ( G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 22 มี.ค. 2564 - 08:39 น.] #78958 (19/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640301-005 ED605646954TH ไกรฤทธิ์ (488163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ640305-002 TH0118130CDKOB john813 (489380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640310-003 ED628255903TH อุกฤช (489118) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640310-010 ED104489445TH เด่นซัง (489123) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640310-026 ED562174190TH คอปแมน (489065) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640311-004 ED703149950TH Tee59 (489196) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ640311-006 ED620647387TH router (489230) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 1อจ640311-012 ED515894105TH sompong963 (489191) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640311-014 EH339070270TH ปืนใหญ่ (489197) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640311-017 ED501473782TH ต้นอุทยาน (489231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ640311-019 ED700636683TH witbcc143 (489225) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ640312-018 ED675098795TH golfsriracha (489315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ640312-019 EX611533395TH seranee (489326) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ640312-020 ED502481860TH นุหนองคาย (489317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640313-005 EO602577971TH Chanchai21 (490128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640313-014 ED611155367TH เฮงเฮงเฮง168 (489425) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ640313-017 ED700411610TH Tawatchai1889 (489439) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640315-002 ED686509810TH nitis (489506) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ640315-025 ED562186683TH คอปแมน (489519) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ640316-001 ED669970496TH Sittisaks (489707) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ640316-002 ED634369621TH looknam1 (489708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640316-003 ED709135361TH seranee (489660) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 1อจ640316-004 ED673528537TH เซียนส่อง (489709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640316-006 ED708534124TH มาริโอ (489712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640316-009 ED595256634TH งดงาม (489713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ640316-011 ED703418957TH กล่องแก้ว (489630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ640316-012 RU987371320TH ธันวา (489701) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ640316-013 EH464856595TH madness8 (489718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ640316-017 ED561999156TH ตะพาบ (489675) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
30 # 1อจ640316-019 EW557409666TH suritubon (489698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ640316-020 ED717919984TH tuktu40 (489704) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
32 # 1อจ640316-022 EX529621438TH manliar (489711) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ640316-023 ED683565450TH Vincent (489714) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 1อจ640319-024 RI181210336TH birdbeat (490123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ640319-030 ED706949659TH endzone (490096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
36 # 1อจ640319-047 SMKY000001412L8 สุธาสินี (490125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640305-012 pui1228 (488697) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640308-017 likeit (488877) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ640308-029 kamonsap (488878) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ640309-028 CC-AMULET (488984) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ640310-005 toopronchai (489101) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ640310-022 เหน่งบางคู้ (489109) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640311-004 wilairat_22 (489155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640311-006 workplace (489157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640312-006 penggo (489318) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ640312-009 Somysom (489324) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640315-003 lumpini6655 (489474) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ640315-004 ราชสีห์ (489534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640315-015 เหน่งบางคู้ (489488) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ640315-028 chuanwong (489538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640315-030 chuanwong (489542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
16 # 2อจ640316-001 hunter04 (489682) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640316-002 สยามเมืองยิ้ม (489664) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
18 # 2อจ640316-005 titong (489686) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 2อจ640316-009 essai (489672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640316-012 ขุมทรัพย์บูรพา (489681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ640316-013 ขุมทรัพย์บูรพา (489684) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ640316-014 ขุมทรัพย์บูรพา (489690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640316-015 kamonsap (489691) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640316-016 JITCHOO1361 (489694) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
25 # 2อจ640318-024 suwat1318 (490009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 2อจ640318-025 noomark (490006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 2อจ640319-008 การันตีพระ (489996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ640319-016 การันตีพระ (489998) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
29 # 2อจ640319-017 การันตีพระ (490011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640313-003 SAHAKORN + พญายูงทอง (489343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
2 # 3อจ640313-005 panupong30 + numomint (489351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์เจ็ดชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพชำรุดส่วนล่าง)
3 # 3อจ640313-128 EI075940815TH Kitsukit + phrut (489373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ640313-140 EG959859920TH PHLOI + กว๊านพะเยา (489446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ640313-151 EF391460413TH pronprom + rossyza4142 (489368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ640313-152 ED676465748TH AodAnt + liklyprathai (489371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
7 # 3อจ640313-164 ED484138143TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (489405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ640313-165 ED484138143TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (489407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ640313-166 ED484138143TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (489410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ640313-167 ED484138143TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (489414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ640313-168 ED484138143TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (489416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ640315-105 ED623356216TH savebank163 + kritk (489484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี กรอบทอง(G 78%)
13 # 3อจ640315-136 ED566874555TH Energy_KDK + tiktony (489517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทุ่ม วัดควนสามโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.พัทลุง
14 # 3อจ640316-107 ED097531361TH Manunicon + หมูแม่ลา (489601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพแต่งพิมพ์ใหม่และใช้)
15 # 3อจ640316-108 ED8763302181TH tomwong + RUAYGABPRA (489605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง(กรุเก่า) เนื้อผง จ.นนทบุรี
16 # 3อจ640316-113 ED525274738TH perfectman77 + ตาลทราย (489595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จจิตรลดา เนื้อผง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ640316-116 EG959863014TH kurt58 + ดุจติปิยะ (489607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ640316-121 ED690358492TH PHLOI + NERAMIT (489572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามวรวิหาร เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640316-128 ED441672165TH TECHNOLOG + mingch (489587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
20 # 3อจ640316-158 ED727124878TH FirstZ9 + Charity (489659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเจ้า วัดโคกเสือ พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ640316-183 MNKP000009538UL ชอพต์ + prakit (489687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640317-010 suparerk + รักนนท์ (489777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ พิมพ์นั่งยอง เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ(G 77%)
23 # 3อจ640317-104 ED728500646TH artto13 + หมูแม่ลา (489784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
24 # 3อจ640317-123 EI128062705TH ChonChob + Poowadon (489770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวแขนอ่อน เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
25 # 3อจ640317-127 ED522300354TH murbur + SAIPS (489787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ลำปาง
26 # 3อจ640317-130 ED696699557TH CREATIVE888 + autpichut (489796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อตุด วัดคูหาสวรรค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง (สภาพใช้)
27 # 3อจ640317-151 KBSMP000002939K Tong9298 + jakruk1984 (489761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ640317-161 ED700931898TH poshwises + CowSPC (489751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จิ๋วหลังยันต์สุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (630425-018)(G 84%)
29 # 3อจ640318-001 wuthichai + AJBamulet (489991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515-2525 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 17 นิ้ว)
30 # 3อจ640318-002 tongdang53 + ศตกมล (489989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640222-030)
31 # 3อจ640318-003 ณัชกิจ + นับตังค์ (489912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เล็กหูบายศรี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640318-004 Johnprptk1904 + JPort (489920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (611220-043)(G 76%)
33 # 3อจ640318-005 noppadon111 + ทวดนรรัตน์ (489990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
34 # 3อจ640318-007 chuchart-k + โอ๊ตบางพลี007 (489924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ640318-008 chuchart-k + โอ๊ตบางพลี007 (489928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ640318-009 akgang + teepoptee (489930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)

37 # 3อจ640318-010 สิชล2526 + อนพัช (489931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(640226-427)
38 # 3อจ640318-011 chane31 + Mienthong (489936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
39 # 3อจ640318-012 nirun4 + prungthan (489938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ640318-101 ED711612263TH chane31 + teespy (489906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ640318-102 EX549147230TH เอกมหาชัย + นิรมิต (489908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.เพชรบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
42 # 3อจ640318-103 ED725905182TH murbur + icu0508 (489909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 877)
43 # 3อจ640318-104 ED712088511TH pawit_wattana + พิชชากร (489913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
44 # 3อจ640318-105 ED723914898TH TEE_INTER + ซูโม่ (489916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสรงน้ำเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง (หมายเลข 803/หน้าตัก 5 นิ้ว)
45 # 3อจ640318-106 ED723914898TH บรีสพระช่วย + ซูโม่ (489919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชานางกวัก วัดท่าซุง เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ640318-107 ED356490586TH pramual + khata (489922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
47 # 3อจ640318-109 ED709260744TH lumpini6655 + tosspong (489927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640210-068)
48 # 3อจ640318-110 TH011814F7CA6B สาวแบงค์ + Allnewteera (489932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
49 # 3อจ640318-112 ED721321469TH Poopoo + ญาญ่าซัง (489987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 58%)
50 # 3อจ640318-113 ED721321469TH Poopoo + ญาญ่าซัง (489985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%)
51 # 3อจ640318-116 lekyo89 + songjoe (489944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
VTGD0000008044TB
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
52 # 3อจ640318-117 ED703156920TH nongmeena + ตุลา26 (489949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
53 # 3อจ640318-119 EW611916253TH beer2126 + bboypm (489954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
54 # 3อจ640318-120 820866013822 PING007 + Kittinan (489956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640311-151)
55 # 3อจ640318-121 ED722552509TH Chunnarad + ปภานลิน (489907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพหักซ่อมมุมบนขวา)

56 # 3อจ640318-122 TH0118144CXG3B major + tone555 (489910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม
57 # 3อจ640318-123 ED498516534TH kanjana_nuna + ศักดิ์นรินทร์ (489914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (640303-014)
58 # 3อจ640318-124 ED625990951TH Manoos + loryinglong (489915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ640318-125 ED676490382TH poshwises + (489917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ณัฐเกล้าพระเครื่อง
พระปิดตาหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี
60 # 3อจ640318-126 ED691653584TH แสงธรรม01 + Rakchart (489921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจาการใช้) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
61 # 3อจ640318-127 TH011813TCHM7B m-cot + มินนี่หมูบิน (489925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ภาพบูชา หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ640318-128 EF3754889798TH โยทิน + poshwises (489929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (640109-329)(G 68%)
63 # 3อจ640318-129 EF375489798TH Wanlop + poshwises (489933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้าม(จิ๋ว) เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี (631211-241)
64 # 3อจ640318-131 1662100063133 Arphakorn8888 + tone555 (489993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง
65 # 3อจ640318-132 ED709580142TH wasanpi + บ้านสวน22 (489911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ640318-133 ED709580142TH Tlekopt + บ้านสวน22 (489918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1510)
67 # 3อจ640318-134 ED735000813TH vitaya + chaiwatar (489923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง (571022-073)(G 77%)
68 # 3อจ640318-135 820864423282 zafari + bboypm (489934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
69 # 3อจ640318-136 MSP0006238953 อาราธนา + Ratchanon (489937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
70 # 3อจ640318-137 ED547475334TH masterbill + สยามอาร์ต (489942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ640318-138 830556543806 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (489992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kreangsak
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิลลงยา ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 20 มี.ค. 2564 - 08:38 น.] #78955 (18/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640306-001 ED656893570TH อี๊ดเมืองเลย (489382) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640306-002 EX472158432TH กชณิชา (489385) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ640306-006 RI153257258TH Prasert1657 (489390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ640308-013 ED502469722TH นุหนองคาย (489393) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ640308-018 ED609137501TH น้องกร (489420) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ640309-014 ED699744388TH kawin1980 (489399) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ640311-001 ED682837182TH ตาลเดชา (489186) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ640311-002 EG935520615TH เมืองสมุทร (489190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640311-020 ED700636683TH witbcc143 (489232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640311-023 ED655760890TH welding24 (489220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ640312-002 ED653347500TH yutthanaP (489319) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ640312-005 ED718012666TH คุณศิระ (489327) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ640312-007 ED562175487TH คอปแมน (489322) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ640312-021 ED164942588TH หงษ์ขาลง (489328) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640313-003 ED586283132TH chatree1 (489426) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640313-006 ED689366085TH jojo5 (489436) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640313-008 ED713405065TH ซูโม่ (489432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ640313-009 ED639248673TH mekin (489435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ640313-011 MBC0002342051 ณัฐเกล้าพระเครื่อง (489409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640313-012 ED675195678TH Anankiya (489412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640313-013 EH387540150TH Mark1993 (489413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640313-018 ED700411610TH Tawatchai1889 (489443) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ640313-019 EG573698119TH ธัมปารี_16 (489417) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ640313-020 EG573698119TH ธัมปารี_16 (489415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ640315-001 EX592517698TH thevit (489495) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ640315-005 EH531474530TH mumu99 (489500) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ640315-006 EH531474530TH mumu99 (489504) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ640315-007 EH531474530TH mumu99 (489507) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ640315-008 EH531474530TH mumu99 (489514) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ640315-009 EH531474530TH mumu99 (489525) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ640315-010 EH53147530TH mumu99 (489528) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ640315-011 EH531474530TH mumu99 (489532) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ640315-012 EH531474530TH mumu99 (489537) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ640315-013 ED623356216TH kritk (489523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ640315-016 PHAK000009505VK BOMBA (489529) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ640315-021 ED659802272TH warning (489522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ640315-022 ED61115605TH เฮงเฮงเฮง168 (489539) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
38 # 1อจ640315-023 ED611155605TH เฮงเฮงเฮง168 (489530) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ640315-024 ED411693167TH LujingHong (489524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640309-009 somrut (489421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ640311-002 kongsak (489205) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 2อจ640311-007 kho9918 (489211) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ640311-020 Chan59 (489223) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ640312-010 เหน่งบางคู้ (489325) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640313-001 แฮปรามคำแหง (489402) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ640313-002 sombatbs (489408) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640313-004 marchtu23 (489411) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640313-005 marchtu23 (489422) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
10 # 2อจ640313-006 titong (489427) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640315-005 suchat-01 (489544) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640315-006 samsun (489536) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ640315-009 mut007 (489546) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ640315-013 มองดู (489547) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ640315-017 ยุทธพนัง (489501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640315-020 chuanwong (489549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640315-021 chuanwong (489551) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640315-022 chuanwong (489552) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640315-023 chuanwong (489553) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640315-024 chuanwong (489555) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ640315-025 chuanwong (489556) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ640315-026 chuanwong (489531) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ640315-029 chuanwong (489540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ640315-032 denbike (489543) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ640318-018 การันตีพระ (489939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640318-020 การันตีพระ (489940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640318-021 การันตีพระ (489941) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ640318-022 การันตีพระ (489946) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ640318-023 การันตีพระ (489948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640311-131 ED68553785TH suwat1318 + xtraxtra (489239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 86%)
2 # 3อจ640313-109 ED656899334TH เล็กบ้านโป่ง + ประวิทย์888 (489762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หุ่นพยนต์ หลวงพ่อสง่า
3 # 3อจ640313-122 EW791281996TH มงคลรักษ์ + watbannon (489360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ640313-131 ED664581154TH satang17 + พิชชากร (489330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640315-115 PTPN000006573QQ Earthood + Sogood35 (489482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้พิมพ์นี้
6 # 3อจ640316-150 TINT000016392CU เซียนน้อยหนึ่ง + KUUGA (489636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลมีกลาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (590203-032)(G 72%)
7 # 3อจ640316-181 820856457363 poshwises + (489678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ต้อมเมตตามหานิยม
พระปิดตาพระอาจารย์ผัน วัดสรรเพชร พิมพ์ยันยุ่ง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640316-188 ED589175675TH tanawut04 + Pat029 (489697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา รุ่นแรก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ640317-001 Pinggold + somrut (489729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดด้านหลังส่วนบน)(G 86%)
10 # 3อจ640317-002 bksura14 + วิรัช (489735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 6 เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.ปราจีนบุรี (น้ำหนัก 17.9 กรัม)(G 92%)
11 # 3อจ640317-003 noomark + numomint (489740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (640220-223)(G 85%)
12 # 3อจ640317-004 พระประแดง26 + pui1228 (489744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
13 # 3อจ640317-005 koontoop + Choke5383 (489750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(600928-120)
14 # 3อจ640317-006 jtrsnum + anaken (489895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ฐานดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
15 # 3อจ640317-007 bigpao68 + (489757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bunghongsaeng
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง (631007-182)(G 56%)
16 # 3อจ640317-008 ตามฝันสุดขอบฟ้า + เก้าตะวัน (489766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (โค้ด 1)
17 # 3อจ640317-009 บรีสพระช่วย + เก้าตะวัน (489772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสีซีดจากการใช้)

18 # 3อจ640317-011 electricalpower + Sintawee (489752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 557/น้ำหนักรวม 64.9 กรัม)
19 # 3อจ640317-012 Wanlop + workplace (489756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งติสฺสเทโว หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 92)(G 85%)
20 # 3อจ640317-013 นคราฎ + Pimm88 (489759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ640317-101 ED719751014TH แสงธรรม01 + ภาสะลอง (489765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (590716-079)(G 61%)
22 # 3อจ640317-103 ED701886206TH บรีสพระช่วย + nakornyong (489780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
23 # 3อจ640317-105 ED626679096TH cs16933 + Burapha777 (489789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2507)
24 # 3อจ640317-106 ED727314789TH werty + บางแก้ว1976 (489793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ640317-107 ED697147158TH บอลปากน้ำ + pakavat (489797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
26 # 3อจ640317-108 ED701275439TH poshwises + ชวนชื่น (489800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อกล่อม วัดบางกระพี้ เนื้อเมฆพัด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ640317-109 ED485983440TH m-cot + wosatorn (489804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640317-110 ED717830505TH naret18 + bank121 (489806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
29 # 3อจ640317-111 ED512108649TH หนุ่มธนบุรี + วณิชออโต้ (489732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640317-112 ED654516385TH vorawan2345 + เชษฐ์ไธสง (489734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640317-114 EX553258413TH TEE_INTER + winwin (489737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศาสดา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640317-115 ED674727959TH pcharin + paradox1122 (489889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
33 # 3อจ640317-116 ED718018916TH sukkasem13 + คุณศิระ (489745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
34 # 3อจ640317-117 ED700148677TH booddeej + Chot56 (489748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
35 # 3อจ640317-118 ED630588992TH vitaya + juipeter (489754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพลงรักปิดทองใหม่)(491223-068)
36 # 3อจ640317-119 ED728805824TH nung919 + Dadab168 (489888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)

37 # 3อจ640317-120 ED634568741TH popupup + tarro (489758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อเงิน ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 3296)
38 # 3อจ640317-121 EG321029325TH เมเปิ้ล + Thantharat (489764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณทวี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ640317-125 MBC0001114475 kai_kaw + PALM_Pitikorn (489778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)
40 # 3อจ640317-126 ED712077607TH ละมุน + รอดบางแค (489783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
41 # 3อจ640317-128 TH011814BPFE7B เด็กระยอง + Danai33 (489790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 75%)
42 # 3อจ640317-129 TH011814AZUR6B louisate49 + nim4011 (489896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640217-104)(G 61%)
43 # 3อจ640317-131 ED701865356TH Phichit_02 + โอ่งเมืองราช (489805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ640317-132 LPDU000014301H7 vitaya + mawin2520 (489809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว)
45 # 3อจ640317-133 ED692509442TH พระประแดง26 + tttui (489814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (631016-049)(G 64%)
46 # 3อจ640317-134 EW447027276TH thammanoon95 + nooing (489819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)
47 # 3อจ640317-135 EG760659077TH สิชล2526 + m-cot (489825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640317-136 ED670307806TH มันตู + panja (489827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญตาพรานบุญ วัดยางใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.นครศรีธรรมราช
49 # 3อจ640317-137 ED721980055TH natthakritm + น้องอิมอิม (489832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640317-138 ED562198355TH แค่นี้ก็พอ + อภิชาติบุญ (489834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ราชบุรี
51 # 3อจ640317-139 EX547917598TH gymnastics + jajalamphun (489838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
52 # 3อจ640317-140 ED677507974TH Chaiyoyo + nung919 (489842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้สึก) (610816-034)
53 # 3อจ640317-141 ED275342083TH pongsakorn + เวียงพิงค์ (489728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุทุ่งยั้ง เนื้อชิน
54 # 3อจ640317-142 ED667945675TH Moohan555 + Aeychonburi (489731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
55 # 3อจ640317-143 ED733310021TH บรีสพระช่วย + เจ๋งจริง (489733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

56 # 3อจ640317-144 ED713752705TH ปะใหญ่ + puttakun666 (489736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (620904-072)(G 89%)
57 # 3อจ640317-145 ED670748525TH Vasin289 + เด็กบ้านใน (489739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัช เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร
58 # 3อจ640317-146 ED693273195TH nirun4 + xavisam (489741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดจมูก)
59 # 3อจ640317-147 ED723102483TH saksit13 + โองการ (489743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ640317-148 ED540884949TH สารัช + kawin1980 (489747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ640317-149 EX646434089TH walrawut + chaiyan1983 (489749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ
62 # 3อจ640317-150 ED129059107TH chaiyawit_doh + ไข่มุข (489753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา พระพุทธบุพพาภิมงคล วัดบุพพาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 308/หน้าตัก 6 นิ้ว)
63 # 3อจ640317-152 ED734200172TH kengkas + ศิษย์ปู่สง่า (489887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640317-153 ED625980999TH แม้วจอมเทียน + chaiwatar (489767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ลำปาง (หมายเลข 1059/น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
65 # 3อจ640317-154 EW659347009TH โบตั้ม + สิทธิวงค์ (489773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นฉลองอนุสาวรีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ลำปาง (หน้าตัก 9 นิ้ว)
66 # 3อจ640317-155 ED672443438TH zafari + คูณสตางค์ (489779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 2 เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม
67 # 3อจ640317-157 ED721628890TH คนคลองด่าน + kritsadaw (489786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1287/สภาพใช้)
68 # 3อจ640317-158 EH848008685TH preeyawat + (489792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
69 # 3อจ640317-159 ED686531897TH preeyawat + nitis (489795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640317-160 ED700043075TH prapun_ch + Watermelon (489798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 65%)
71 # 3อจ640317-162 ED662097748TH amuletfocus + ขุมทรัพย์พระ (489755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640218-247)
72 # 3อจ640317-163 ED710615453TH pukkakub + หนูเจ้าพระยา (489885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
73 # 3อจ640317-164 ED344683712TH phubed + pornperm (489760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน เนื้อชินสนิมแดง จ.เชียงราย **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
74 # 3อจ640317-165 TH011814737812B taweekun + You9199 (489763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (640217-038)(G 60%)

75 # 3อจ640317-167 ED703199372TH เสรีไทย + องอาจ (489771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณทวีเหลือกินเหลือใช้ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 87%)
76 # 3อจ640317-168 EO602577985TH pornlimk + Chanchai21 (489776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ. (621206-035)
77 # 3อจ640317-169 ED625959885TH pepsi81 + loryinglong (489781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ640317-170 ED648164296TH taccord + toucanpat (489785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
79 # 3อจ640317-171 ED648164296TH TEE_INTER + toucanpat (489791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์วัน วัดปากพะยูน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง
80 # 3อจ640317-172 ED619749945TH mawinroch + เจริญ42 (489794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ640317-173 ED679971607TH กลางเมือง + Wharton (489799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
82 # 3อจ640317-174 ED720103105TH PLE_INNO + พงษ์ท่าม่วง (489803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (640222-107)
83 # 3อจ640317-175 ED701867255TH zafari + เต๋อคูทราย (489807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ราชบุรี
84 # 3อจ640317-176 EX586597683TH คนเดินดิน + terasak99 (489811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด กรุพะเยา พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.พะเยา
85 # 3อจ640317-177 ED673694769TH ktitawong + ณัฐวัดป่า (489894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
86 # 3อจ640317-178 ED703189260TH Chaly + pandp (489893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (550118-293)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรฯไว้
87 # 3อจ640317-179 EG760659085TH Tommy29 + m-cot (489816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 73%)
88 # 3อจ640317-180 ED595788567TH PEESUWAT + ชวนชื่น (489824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
89 # 3อจ640317-181 ED595788567TH alife + ชวนชื่น (489828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ640317-182 EX519421785TH tharuanoi1970 + zafari (489831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ640317-183 ED123156750TH booddeej + bongbiab (489836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
92 # 3อจ640317-185 EG138534435TH Stapornch + zenith (489840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และซ่อมส่วนบนซ้าย) (631008-506)
93 # 3อจ640317-186 TH011814BJBD1B koontoop + anakin16 (489892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช

94 # 3อจ640317-187 ED719630767TH บรีสพระช่วย + Anankiya (489843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
95 # 3อจ640317-188 ED719405465TH chutty + kohler (489847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631222-048)
96 # 3อจ640317-189 ED730810006TH บรีสพระช่วย + Bomecool (489852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดเงิน พิมพ์รัศมี เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (630604-080)
97 # 3อจ640317-190 ED699071654TH poshwises + tananop (489855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 64%)
98 # 3อจ640317-191 EI865078010TH poshwises + Jack_NJ (489788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ640317-192 ED635057086TH viwat9 + Theflash (489802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
100 # 3อจ640317-193 ED569063105TH bussakorn + wutprarayong (489812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ เนื้อผงลงรัก ปี 2500 จ.สมุทรปราการ กรอบทอง(G 79%)
101 # 3อจ640317-194 ED243848182TH booddeej + Loeicity (489818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
102 # 3อจ640317-195 TH011814EW815B koontoop + Danai33 (489822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 70%)
103 # 3อจ640317-196 ED503211988TH poshwises + Thanapong36 (489830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี
104 # 3อจ640317-197 EX527244858TH พนา25 + somchai_lawit (489837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631121-065)(G 66%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 19 มี.ค. 2564 - 08:39 น.] #78952 (17/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640224-027 66850247900134 โบตั้ม (488248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640302-034 ED657275216TH มหามณีจินดา (488288) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640304-005 EG574394958TH somchaytik (488550) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ640304-016 ED699144358TH เซียนน้อยหัดส่อง (489222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ640305-003 ED593238730TH เกวลินปราจีน (489226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640305-015 ED515892020TH mixsick150 (488679) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ640306-005 ED682821633TH ตาลเดชา (489433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640308-005 ED671977365TH Nhong8776 (488861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640308-006 ED603355110TH ขุมทรัพย์บูรพา (488862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640308-015 EW72755059TH Chompu88 (489434) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
11 # 1อจ640308-022 ED655729603TH Princi-B (488868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640309-007 PTMH000011125DA TEE_INTER (488980) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640309-020 EX586569603TH supasuta1968 (488996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640310-006 ED639782675TH lertsak (489050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640311-005 EH735810246TH plankton (489199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640311-007 EI999332218TH ทรัพย์กำเนิด (489200) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ640311-009 ED625974905TH chaiwatar (489204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ640311-010 ED695066522TH ball_amulet (489206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640311-011 ED695066522TH ball_amulet (489163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640311-022 ED718002774TH kanlaya48 (489217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640312-004 ED707340626TH Nhong8776 (489245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640312-008 ED535460791TH jadelongpar (489247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640312-009 ED632260224TH maii_amulet (489250) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ640312-010 ED592789095TH ญาญ่าซัง (489251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640312-011 ED344480621TH Kongsason (489302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ640312-012 MNKP0000092428Q prakit (489305) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640312-013 ED576388717TH prasertpp (489309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ640312-014 ED664717974TH techinmonpan (489310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ640312-016 ED713916687TH Hook2 (489314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ640312-022 EO526163512TH nongbaimon (489242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ640313-010 EX592517684TH thevit (489423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
32 # 1อจ640313-016 ED611155367TH เฮงเฮงเฮง168 (489430) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640304-003 east_noodles (489207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640304-007 อรรถพล (488556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ640305-002 ฅนบางใหญ่ (488678) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ640305-007 ริณดา (488695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ640305-017 nunoom13 (489209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ640305-021 Dedee (489212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ640306-007 Hitlerjugend1935 (488769) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ640311-001 donkingddd (489149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640311-003 Teerasak01 (489152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640311-014 มองดู (489168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ640311-016 แมนปากท่อ (489174) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640312-001 surasak_bpb (489292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640312-004 ding_vios (489294) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ640312-012 worrakhit (489316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640312-014 วินัย15 (489320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640313-007 Teesan1709 (489397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ640313-009 beegee (489437) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640313-010 beegee (489438) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640313-011 beegee (489440) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640313-012 beegee (489441) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ640313-013 beegee (489442) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
22 # 2อจ640313-014 mut007 (489444) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ640313-015 pramual (489401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640313-021 คุณชายแดง (489418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640313-022 หนึ่งบารมีพระพุทธ (489419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640313-023 ตูนเพชรบูรณ์ (489445) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
27 # 2อจ640317-012 การันตีพระ (489727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ640317-014 การันตีพระ (489730) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ640317-015 การันตีพระ (489738) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
30 # 2อจ640317-016 การันตีพระ (489742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ640317-021 รักนนท์ (489882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ640317-029 การันตีพระ (489746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ640317-101 การันตีพระ (489897) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
34 # 2อจ640317-102 การันตีพระ (489898) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ640317-103 การันตีพระ (489899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ640317-104 การันตีพระ (489900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ640317-105 การันตีพระ (489902) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ640317-106 การันตีพระ (489905) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ640317-107 การันตีพระ (489901) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 2อจ640317-108 การันตีพระ (489903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ640317-109 การันตีพระ (489904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640304-002 vitaya + momotaroa (489195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
2 # 3อจ640308-103 ED595784260TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ชวนชื่น (488892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
3 # 3อจ640310-103 MNKP000008325AX P-Pong + prakit (489027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ640310-104 MNKP000008325AX pandp + prakit (489030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมเข่า,มือซ้าย)(และแต่งผิว)(G 86%)
5 # 3อจ640310-120 ED702927114TH ตึ่งนั้ง + va1111 (489079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
6 # 3อจ640310-142 ED682167160TH ธนัทวรรณสอน + Doe07 (489048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 ซม.) (สภาพใช้และชำรุด)(G 63%)
7 # 3อจ640311-126 66850253273860 เซียนบ้านนอก + โบตั้ม (489146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1818) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ640312-007 Tatsuya + sanopporn (489608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา สมัยรัชกาลยุคปลาย เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
9 # 3อจ640312-014 puriwaj + oldshop (489273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ640312-113 IMCT0000036107J ริวตัง + kollek (489285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อตะกั่ว จ.นครปฐม
11 # 3อจ640312-116 kitti2514 + นิลพัฒน์ (489613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000000794DX
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640312-124 ED643824828TH supha + sombud (489469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ640312-130 EH381117447TH มหามนต์ + R9999 (489277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รัศมีข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
14 # 3อจ640312-141 PTP8000011627VN jouicepeam + yutthanaP (489278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (กรอบเงินชุบทอง)(631210-367)
15 # 3อจ640312-143 ED700921771TH vichet + CowSPC (489617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
16 # 3อจ640313-113 ED595794001TH โอรสรามัญ + นิวเอกชัย (489383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
17 # 3อจ640313-118 EG411299927TH deeclub + กุ้งหวาน (489394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
18 # 3อจ640313-126 ED709684981TH nung919 + tayatang (489369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640313-127 EB442755269TH โอรสรามัญ + godsyhero (489372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640313-149 ED690451166TH Tarkkyp + Phichit_02 (489353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
21 # 3อจ640313-153 ED593243814TH ญาญ่าซัง + noy2015 (489374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
22 # 3อจ640313-156 EH836378989TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (489452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
bombkumphang
พระชัยวัฒน์พุทโธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
23 # 3อจ640315-002 Mahaanan + ฝูงบินรบ (489565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน วัดราชบพิธฯ รุ่นปืนแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ640315-004 anan88 + Buncha (489467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธโสธร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินราช เนื้อเงินขัดเงา ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
25 # 3อจ640315-007 m-cot + Note2499 (489483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม)
26 # 3อจ640315-008 gymnastics + legallaw (489485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
27 # 3อจ640315-009 อธิภัทร2024 + เจตน์ (489489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)
28 # 3อจ640315-011 KC-Tung + เด็กท่าพระ (489454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน เนื้อถักเชือกลงรัก ปี 2469 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640315-012 pramual + tinetantawan (489457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 65%)
30 # 3อจ640315-013 sutthipun + Pimm88 (489458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
31 # 3อจ640315-014 V-rasak + Pimm88 (489461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2508 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ640315-015 gek1414 + พุทธคุณ05 (489465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10394/น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
33 # 3อจ640315-016 joobb + Sintawee (489466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 528)(G 63%)

34 # 3อจ640315-017 juipeter + siriorns (489568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
35 # 3อจ640315-101 EH388706672TH maimei20 + chaiyan1983 (489470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
36 # 3อจ640315-102 ED696697471TH CREATIVE888 + autpichut (489473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อพอกครั่งพุทรา จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
37 # 3อจ640315-106 ED717112668TH dreamsconner + ร้านอินทิรา (489486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย
38 # 3อจ640315-107 ED621789157TH ถิรญาโณ + จอมขมังเวทย์2 (489490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางลีลา เนื้อดิน
39 # 3อจ640315-109 ED648528393TH mic49 + kampantpromdaw (489496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ640315-111 ED248484189TH AodAnt + Akaphop (489471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
41 # 3อจ640315-112 ED248484189TH noonbkk + Akaphop (489475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
42 # 3อจ640315-113 EG760659015TH โอ่งเมืองราช + m-cot (489478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640315-114 EG138524265TH You9199 + zenith (489480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
44 # 3อจ640315-116 ED544613990TH azamioo + peerapon (489567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
45 # 3อจ640315-118 RI0181615574TH puklucky + พญาราชสีห์ (489491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเปิดขุมทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1411)

46 # 3อจ640315-123 ED69628459TH Apiluksanachai25 + jukree (489508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
47 # 3อจ640315-124 ED672444654TH puriwaj + ริณดา (489509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640315-125 ED687480366TH Bbeenaja + Nasuda99 (489512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 35)
49 # 3อจ640315-126 TH01181410U88B aui2517 + Danai33 (489513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 86%)
50 # 3อจ640315-127 TH011813TU4W4B Thedowntown + ไก่คลองหก (489516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
51 # 3อจ640315-128 TH011813TU4W4B worrior + ไก่คลองหก (489518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ640315-129 ED441671465TH กุศลสร้าง + mingch (489520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 68%)
53 # 3อจ640315-131 ED675188133TH Pichitj + ChaiyutPho (489498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ640315-132 ED713405365TH pandp + tuna1501 (489564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแฟ้ม วัดป่าฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.ชลบุรี
55 # 3อจ640315-133 ED298473855TH Piyawat_Thammanant + (489503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kaeokleng
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ640315-134 EX612774826TH chonmane + น็อตประเวศ (489511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ640316-001 fung-nana + HAROMAN (489574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดรอยรานข้างแขนซ้าย)
58 # 3อจ640316-002 PHLOI + na_du (489579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว)(G 77%)
59 # 3อจ640316-003 disorn + ชัยชนะ56 (489583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590528-012)
60 # 3อจ640316-004 Nippit + vintagejazz (489586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 77%)
61 # 3อจ640316-005 บัวลอย + penggo (489589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร เนื้อดิน
62 # 3อจ640316-006 บรีสพระช่วย + ทวดนรรัตน์ (489594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
63 # 3อจ640316-007 PLE_INNO + ขุมทรัพย์บูรพา (489597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แพะเมตตา หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อเขาควาย ปี 2533 จ.ชลบุรี (640213-138)
64 # 3อจ640316-009 Thiva + tonychan (489618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (640205-028)(G 66%)
65 # 3อจ640316-010 sangnineface + Choke5383 (489626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(610607-012) (G 64%)
66 # 3อจ640316-011 pandp + Choke5383 (489598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(630313-113) (G 59%)
67 # 3อจ640316-012 m-cot + Choke5383 (489602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(610608-145)

68 # 3อจ640316-013 พันเปอร์เซ็น + (489604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)
69 # 3อจ640316-101 ED705962407TH banzblack007 + aun_sarot (489581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
70 # 3อจ640316-102 ED703812223TH C-Path + civilwork (489584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
71 # 3อจ640316-103 ED671534407TH Sit349 + Suparat_2832 (489588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้เงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4123/น้ำหนัก 61.2 กรัม)
72 # 3อจ640316-104 ED628263825TH หนึ่งบารมีพระพุทธ + bomtada (489593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด) (สภาพใช้และแต่งผิว)
73 # 3อจ640316-105 EX612774812TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + (489596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น็อตประเวศ
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
74 # 3อจ640316-109 ED724830046TH แสงธรรม01 + bussakorn (489609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(510912-092)
75 # 3อจ640316-110 ED690431864TH Somchai3318 + Phichit_02 (489612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640316-111 RPYA0000007078B ปิ่นอนงค์ + TON99 (489590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
77 # 3อจ640316-114 TH0118144A350B โอ๋เมืองพาน + Siwakarn (489600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)
78 # 3อจ640316-115 ED668465454TH ดาวหาง + puu2511 (489603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
79 # 3อจ640316-117 ED703199939TH chane31 + pandp (489611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(541024-063)
80 # 3อจ640316-118 ED703199939TH woodyudom + pandp (489615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (550220-010)
81 # 3อจ640316-119 Moohan555 + wilairat_22 (489621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000013156D8
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(501009-078)
82 # 3อจ640316-120 EH734405675TH พิศุทธิ์ + hattori (489624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพรมผิวใหม่)
83 # 3อจ640316-122 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ 640316-122
84 # 3อจ640316-124 ED719214262TH noi70 + toyota888 (489580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ640316-125 TH01181471N58B pradit1977 + kyokun (489582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
86 # 3อจ640316-126 TH01181471N58B nookug + kyokun (489585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
87 # 3อจ640316-127 EG282092655TH vsumit + Thongchai7495 (489726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
88 # 3อจ640316-130 ED700424967TH Jirawat1986 + thip999 (489592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปา วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ชัยนาท (สภาพใช้และตัดหู)
89 # 3อจ640316-131 ED675952412TH benzy + armbasic (489635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครสวรรค์(G 78%)
90 # 3อจ640316-132 ED722540457TH nirun4 + pakbankaew (489638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
91 # 3อจ640316-133 ED657690661TH เมืองช้าง + นราทัศน์ (489644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี

92 # 3อจ640316-134 EF391459826TH PHLOI + coldplay (489649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน
93 # 3อจ640316-135 ED496869180TH baac289 + น้อยหน่า (489723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือแป เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
94 # 3อจ640316-136 ED496869180TH korn88 + น้อยหน่า (489653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพราย วัดมะขาม เนื้อทองเหลือง จ.ปทุมธานี
95 # 3อจ640316-137 ED717919967TH คนเดินดิน + tuktu40 (489658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพใช้)
96 # 3อจ640316-138 ED657690675TH Arjaree56 + นราทัศน์ (489663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
97 # 3อจ640316-139 ED723920160TH jit