ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนเมษายน 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนเมษายน 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 เม.ย. 2564 - 08:42 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 16 เม.ย. 2564 - 08:33 น.] #79599 (11/11)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640324-011 ED727576436TH chulinsu (490613) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
2 # 1อจ640325-002 EX519358080TH ต่อแต้ม (490679) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ640325-003 EX519358102TH ต่อแต้ม (490680) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ640327-012 EB457169937TH otto21 (491384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640327-029 ED19637601TH lekmahoran (491395) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640329-003 ED624640565TH poshwises (491045) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ640330-018 EX519420900TH ต่อแต้ม (491167) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ640401-045 EH333405179TH Suradech (491394) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ640405-001 ED682881858TH ตาลเดชา (491790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640405-002 ED736219993TH popae (491825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640405-003 EH843895201TH Nong2552 (491793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640405-005 EX460057431TH suphannachai (491796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640405-007 ED682346016TH dekphet (491797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640405-008 ED735515694TH thatcharit (491799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ640405-009 ED078079480TH LITTLECHU18 (491824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ640406-003 ED753484123TH maymaybaa (491898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640406-004 ED757728078TH เทพรถไฟ46 (491900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ640406-005 ED74789662TH autpichut (491901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640406-006 ED667647226TH Destiny88 (491902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640406-009 ED753484004TH Nong2552 (491904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640406-011 PHAK000014328XK BOMBA (491888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ640406-012 ED621880814TH ManSikhio (491891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ640406-013 ED713982553TH Hook2 (491893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ640406-018 EH335304915TH BOBUTIM (491907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640325-021 ริณดา (490722) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
2 # 2อจ640327-011 มาร์คสรณะ (490985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ640330-014 accordg8 (491984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ640330-016 เล็กอารี (491187) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640331-012 khotchaninPk (491305) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640331-017 sangcivileng (491209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ640401-015 เก็ทตลาดปัฎ (491988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640403-004 Owarut999 (491697) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ640405-002 อาราธนา (491811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640405-006 microsoft (491813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ640405-017 Ing_man (491773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640405-018 bigbrother (491776) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640405-025 aeknoi (491779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ640405-027 mangmao (491781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640405-037 ศักดิ์ศิริ (491786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640405-038 ดิอาโบล (491788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ640406-001 คุณพ่อลูกแฝด (491875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640407-001 อาราธนา (491981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640407-003 ราชสีห์ (491985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ640407-008 tong0259 (491986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640407-013 พันเปอร์เซ็น (491989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ640407-015 Tochiro (491990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640407-020 ของสะสม (491994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640410-011 การันตีพระ (492223) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
25 # 2อจ640410-012 การันตีพระ

(492225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640402-106 820903344925 DDman + songjoe (491492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
2 # 3อจ640402-128 RI200401914TH RAK_PT + BELLBANGNA (491512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(G 62%)
3 # 3อจ640403-114 EH114952698TH arkorn + ทรัพย์มหาลาภ (491717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ640403-138 ED774700344TH SongkanA + winwin (491630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บัว วัดรวก เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
5 # 3อจ640406-119 PBSK000011044L6 อ้อยป่า + supha (491862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อดินเคลือบ ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดเงิน)
6 # 3อจ640406-139 ED647834162TH tungsaima + หมวยคูก้า (491894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ640407-130 EH350059846TH เหน่งบางคู้ + นกแก้ว (491982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก)
8 # 3อจ640407-131 EH350059846TH yyoyo + นกแก้ว (492212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ640408-101 ED741188344TH อ็อด-อมูเลท + yooti (492092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ640408-117 ED753307052TH เจ้าคุณ + ละมุน (492058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640408-134 ED753126554TH guidenaja + kon112 (492080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640409-001 paulteay + ราชสีห์ (492112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (640304-391)(G 78%)
13 # 3อจ640409-002 Pentor09 + SUIDUI (492115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(G 59%)
14 # 3อจ640409-003 itthikorn + SUIDUI (492117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
15 # 3อจ640409-004 สถิตย์วิหารแดง + ชลชินเขต (492208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
16 # 3อจ640409-007 jitnobnom + oldshop (492125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดพระเศียร)
17 # 3อจ640409-008 ขุมทรัพย์พระ + (492207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chalermchon
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)

18 # 3อจ640409-101 ED768804654TH เซียนน้อยหนึ่ง + golfsriracha (492106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
19 # 3อจ640409-103 ED725956825TH gek1414 + Asteria (492111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
20 # 3อจ640409-104 ED750292610TH รักพระ08 + ชินครับ (492113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นพิทักษ์สันติราษฎร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สุรินทร์
21 # 3อจ640409-105 EW612093788TH rosemary + jacks7 (492116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ640409-106 ED74930509TH เน้นพระสวย + pakavat (492118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 453)
23 # 3อจ640409-107 MKKS000009358AG You9199 + loryinglong (492122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)(G 57%)
24 # 3อจ640409-108 ED657735629TH PHLOI + pattamaphong (492126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสงคราม
25 # 3อจ640409-109 TH011816H9821B เมืองช้าง + นายซื่อ (492129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 78%)
26 # 3อจ640409-110 ED781803446TH goodmondays + โกวบ้อ (492132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
27 # 3อจ640409-111 EWD711646995TH พระแท้คนแท้ + ชวนชื่น (492114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)
28 # 3อจ640409-112 EH795274845TH ศักดิ์นรินทร์ + mumu99 (492119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(631218-036)(G 75%)
29 # 3อจ640409-113 ED778443385TH หนึ่งพระสยาม + สิริมงคล (492121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
30 # 3อจ640409-114 ED619790514TH ninjasiam + tockjung (492124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพสวย)
31 # 3อจ640409-115 ED724505152TH Buncha + คุณากร (492127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี 2507 จ.นครปฐม (วัดทุ่งสีหลงสร้าง)
32 # 3อจ640409-116 EG278099900TH pramual + sanopporn (492130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
33 # 3อจ640409-117 ED677514255TH แสงธรรม01 + nung919 (492131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (611213-053)
34 # 3อจ640409-118 ED485988963TH ukaewsasan + อนันตรา (492218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
35 # 3อจ640409-119 ED672069450TH You9199 + popeye289 (492133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์
36 # 3อจ640409-120 ED672069450TH RTPRA + popeye289 (492137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2470

37 # 3อจ640409-121 ED696353175TH adisak00 + ธัญเทพ (492128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
38 # 3อจ640409-122 ED756320680TH สุดขอบฟ้าG + กัจจายนะ (492211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)
39 # 3อจ640409-123 ED732636910TH storm17 + มีพอดี (492136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
40 # 3อจ640409-124 EI726667351TH lumpini6655 + เนนิติ (492142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
41 # 3อจ640409-125 ED745314697TH หม่อง + yongyot (492144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640409-126 ED700491357TH ธนาชัย + phubed (492149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(640212-103)
43 # 3อจ640409-127 EW626443798TH RUDY_BAYLOR + (492153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพบุตรคลองวาฬ
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 163)
44 # 3อจ640409-128 ED463493696TH skyforce + สิทธิวงค์ (492156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
45 # 3อจ640409-129 ED744825513TH naykrong + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (492160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
46 # 3อจ640409-130 ED71746932TH หวานเย็น007 + เสน่หา (492164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
47 # 3อจ640409-133 EX586641387TH noon919 + เกียรติกังวาน (492138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
48 # 3อจ640409-134 ED602034710TH mic49 + squrakit (492139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ พิมพ์นาคคู่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท
49 # 3อจ640409-136 ED686646387TH หม่อง + tookatun (492147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640401-314)
50 # 3อจ640409-137 ED717196075TH yanaton + ตุ้ยเลี่ยมพระ (492151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่นโดดร่ม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
51 # 3อจ640409-138 ED746694020TH zafari + nextnext (492154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640409-139 EX538886760TH manilmanggol + sarsi (492157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำสิงห์ วัดสิงหารินทาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.หนองคาย
53 # 3อจ640409-141 EG760659576TH Watpo + m-cot (492141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม) (640311-273)
54 # 3อจ640409-142 ED635140659TH รักพระ08 + num1522 (492145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
55 # 3อจ640409-146 EH333439685TH รักพระ08 + Suradech (492159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นพิทักษ์สันติราษฎร์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์. (640312-110)

56 # 3อจ640409-147 EX610751615TH pornpipat + Theethuch (492162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 11)
57 # 3อจ640409-148 EG687293916TH six_cm + Oat_Phk (492166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (640224-222)(G 67%)
58 # 3อจ640409-149 ED697325091TH มีเก้า888 + ต้นอุทยาน (492169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย)(520923-205)(G 74%)
59 # 3อจ640409-150 EX586639499TH jazzimo + userchai (492174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2225)(631022-201) (G 65%)
60 # 3อจ640409-151 ED781702694TH Kittinan + องอาจ (492161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ640409-152 ED639289678TH taccord + phanom (492165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
62 # 3อจ640409-153 ED717875254TH nongder + bank121 (492170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พนมมือ เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ640409-155 ED782906756TH Ong1971 + Doe07 (492175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
64 # 3อจ640409-156 ED777622734TH thammanoon95 + (492177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
matee1974
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(640325-127) (G 79%)
65 # 3อจ640409-157 ED745616264TH pramual + mitmitee (492180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุมะละกอ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)
66 # 3อจ640409-158 ED717875268TH Suvat_dee + bank121 (492183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
67 # 3อจ640409-159 ED358466029TH Buncha + คุณากร (492185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
68 # 3อจ640409-160 ED734255468TH AChen + โอเว่น (492188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
69 # 3อจ640409-161 LKL700001258278 Kag2509 + โคมันยอง (492176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
70 # 3อจ640409-162 ED691182704TH กำธรนคร + tongjoy (492179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600629-044)
71 # 3อจ640409-165 ED761372778TH สาลิกาดง + ossyman (492187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
72 # 3อจ640409-166 TH011816XW5F7B บรมีหลวงปู่ทวด + kyokun (492189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
73 # 3อจ640409-167 TH0118172BYN0B เด็กระยอง + jatuponpond (492190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
74 # 3อจ640409-168 120368227884 beer2126 + sak15 (492216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ปักกลด เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2490 จ.นครสวรรค์

75 # 3อจ640409-169 EB477723540TH manilmanggol + (492219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
jessada6678
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
76 # 3อจ640409-170 ED754399262TH อำนาจรามอินทรา + PHLOI (492192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พุทธยอดฟ้า วัดพระเชตุพนฯ รุ่น 2 เนื้อทองคำ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (640310-299)(G 91%)
77 # 3อจ640409-171 EB477720322TH suphawadee + boat4567 (492214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นพยัคฆ์แสนล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์
78 # 3อจ640409-172 ED724486966TH ชุมพล5 + ยายทรัพย์ (492135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
79 # 3อจ640409-173 ED737849806TH ankoon + SamilaMT (492140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพิชัยญาติ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ640409-174 MSTW0000081313Y ภาสะลอง + DEKDEK (492146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ640409-175 MSTW0000081313Y ChartKT + DEKDEK (492150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ640409-176 TINT0000287588F tummusic46 + KUUGA (492155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(ดำ) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
83 # 3อจ640409-177 TH0118171E8R7B p_awest + ศิษย์ปู่สง่า (492158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
84 # 3อจ640409-179 VTGD0000127304J teespy + songjoe (492168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 15 เม.ย. 2564 - 08:36 น.] #79583 (10/11)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640329-005 ED598359902TH kopper (491055) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
2 # 1อจ640330-002 ED754115399TH samanta (491137) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640330-012 EO603243895TH Chanchai21 (491150) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ640331-008 ED715577403TH golfsriracha (491267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640331-020 E3D582297935TH chane31 (491308) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ640331-048 ED712237873TH บ้านพระสหรัตธานี (491313) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
7 # 1อจ640401-008 ED668959525TH yomon (491406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640401-016 ED735009477TH loryinglong (491419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640402-006 ED709338109TH Kamkiw3839 (491532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640402-009 EX451816995TH Luktarn88 (491535) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 1อจ640403-017 ED750343991TH suparerk (491710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640403-020 ED747629844TH chuanwong (491661) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
13 # 1อจ640403-022 ED747629844TH chuanwong (491669) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640325-029 ริณดา (490688) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
2 # 2อจ640330-019 yody18 (491192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 2อจ640330-020 T_marketing (491125) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640330-021 pornpipat (492010) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ640331-004 greensnake (491260) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640331-005 titong (491299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ640401-001 vittaya14 (491438) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640402-016 twongt (491567) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
9 # 2อจ640408-020 การันตีพระ (492101) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ640408-021 การันตีพระ (492104) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ640409-006 การันตีพระ (492102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640409-008 การันตีพระ (492103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640409-012 การันตีพระ (492105) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ640409-013 การันตีพระ (492107) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ640409-015 การันตีพระ (492109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640409-016 การันตีพระ (492110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640410-018 เขยมาบตาพุด (492221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640401-146 EH346215920TH mahachon + wanya2527 (492060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นลาภผลพูนทวี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 999)
2 # 3อจ640402-140 ED719363045TH Marksiam007 + Nicharida (491549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 63%)
3 # 3อจ640402-157 ED702993144TH เอลำลูกกา + SAPATAR (491502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
4 # 3อจ640402-160 ED746823603TH อ๋องสาย4 + Nong2552 (491507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (530220-268)(G 79%)
5 # 3อจ640403-124 ED723780564TH อาทอเนกทาสัง + cediato (491645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
6 # 3อจ640403-139 ED761312672TH tonyakusa + ดอยเชียงดาว (491632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
7 # 3อจ640403-144 ED726563436TH D_bangsan + wutthichai (491685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่น 2 พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
8 # 3อจ640405-001 Vasin289 + ATIMA (491737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์
9 # 3อจ640405-013 กุศลสร้าง + ateomak (491769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 91%)
10 # 3อจ640406-001 ลูกแม่รำเพย + Macky999 (492066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 78%)
11 # 3อจ640406-111 EH739906894TH tiggerNeuron + ขนมกรุบ (492070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยหมื่นมนต์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 28)
12 # 3อจ640406-131 ED689723975TH MRDAVE + yutboss175 (491874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
13 # 3อจ640407-004 phubed + pui1228 (491921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่) (640317-031)(G 62%)
14 # 3อจ640407-141 ED753494196TH วัฒน์ทางหลวง + ต่อเจริญนคร (491968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 84%)
15 # 3อจ640407-142 ED780902005TH ทิศเหนือ + ลิงทอง (491970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640408-001 dewar + autpichut (492032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2554 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 5.7 นิ้ว)
17 # 3อจ640408-002 yime2 + autpichut (492034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง(ดำ) จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640408-004 mymee555 + (492037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bunghongsaeng
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์พระนาคปรก(เล็ก) เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา. (631028-095)
19 # 3อจ640408-005 phattanasak + หรั่งวัดไตร (492042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(G 67%)
20 # 3อจ640408-006 kaikubkhai + กานต์13 (492046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
21 # 3อจ640408-007 Krajub2002 + ประสาน (492048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ640408-008 chokchai + phaitang (492050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 808)(G 78%)
23 # 3อจ640408-009 บ้านกรอบเงิน + phaitang (492054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 175)(G 71%)
24 # 3อจ640408-010 dawutt + Kanom (492056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
25 # 3อจ640408-102 EH320911083TH pornlimk + พรชมพู (492039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง วัดรัตนชัย เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา. (630602-311)
26 # 3อจ640408-103 ED243871637TH APICHETTB + Loeicity (492045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
27 # 3อจ640408-106 ED632293925TH madeowsri + maii_amulet (492053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640318-322)(G 83%)
28 # 3อจ640408-108 ED724092685TH พรพระพุทธคุณ + Weraphol (492062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
29 # 3อจ640408-109 ED708433253TH วิเศษชัยชาญ + Nanapo (492065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้ออลูมิเนียม ปี 2519 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
30 # 3อจ640408-110 EX586624812TH teespy + Choomsilp (492067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
31 # 3อจ640408-111 TH0118169674TH thapakorn2011 + popstar5 (492038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
32 # 3อจ640408-113 EH380583408TH Jaosuanoi + tinetantawan (492041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุถ้ำเสือ พิมพ์จิ๋ว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
33 # 3อจ640408-114 EX619133257TH chaidee + พรพรหมนารายณ์ (492049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ640408-115 ED721441577TH OahZa + Manunicon (492052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
35 # 3อจ640408-116 TH01181626SD8B พรพระพุทธคุณ + (492055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Aeybangsaen
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
36 # 3อจ640408-118 ED739478881TH รักพระ08 + azayagency (492061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4755)(611127-025)

37 # 3อจ640408-119 ED765430856TH Nippit + SUIDUI (492064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา(G 64%)
38 # 3อจ640408-120 ED767518649TH nahm36 + ยอดอ่างทอง (492068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระประธาน หลวงพ่อครึ้ม วัดคลองสวน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.สมุทรปราการ
39 # 3อจ640408-121 ED765050597TH panupong30 + ข้าวตอกแตก (492016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
40 # 3อจ640408-122 ED767151001TH lilyva + nakornyong (492100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
41 # 3อจ640408-123 EH739907095 TH zafari + ขนมกรุบ (492020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
42 # 3อจ640408-124 ED753734719TH พงษ์ท่าม่วง + Kjohnpat (492025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640408-125 ED752439233TH six_cm + seranee (492026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี.. (640319-235)
44 # 3อจ640408-128 ED652269196TH zafari + เจริญพรรุ่งเรือง (492027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อเงิน ปี 2549 จ.อุบลราชธานี
45 # 3อจ640408-129 EX535660988TH ruenthong + กชณิชา (492029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)(640319-250)
46 # 3อจ640408-130 ED752128390TH mawinroch + Aeybangsaen (492031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ640408-131 ED765502615TH Teerapan + Newpraram2 (492072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
48 # 3อจ640408-132 TH011816Y0GD8B poshwises + jan6141 (492074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคง เนื้อผงคลุกรัก จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640408-133 ED735048735TH Stapornch + กุ้งหวาน (492077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (640329-503)
50 # 3อจ640408-135 EB457875515TH benzy + zong2521 (492081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 305/สภาพสวย) (640129-215)(G 71%)
51 # 3อจ640408-136 ED614160406TH ศักดิ์นรินทร์ + พรบูรพา (492083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว)(550202-065)
52 # 3อจ640409-009 Ruengchai + jirawatrewq (492220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
53 # 3อจ640409-132 ED745257495TH เด็กราชวิทย์_17 + nattapongp (492134) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 64%) (น้ำหนัก 10.2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 10 เม.ย. 2564 - 08:46 น.] #79482 (9/11)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640327-013 ED737016590TH ลูแปง (491391) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640327-016 ED686557276TH อั๋นเด็กใหม่ (491452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ640329-009 ED713962275TH กำไลทอง (491056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ640401-001 ED725573131TH welding24 (491454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ640401-004 ED666514603TH udomsakstamp (491401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640401-005 ED744105595TH Kittisaktnd (491404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640401-010 ED723010420TH probation (491408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640401-011 820890938836 Arphakorn8888 (491410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640401-013 ED535471998TH Nippit (491412) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ640401-017 EH169498693TH pakavat (491422) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 1อจ640401-019 PICR0000083724H รักษ์พระกรุ (491450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640401-021 ED745818448TH lekyo89 (491427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640401-030 EH172261595TH Ronado (491430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ640401-040 MNKP0000134406K prakit (491361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640402-001 ED737706317TH Nhong8776 (491519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640402-002 ED750929424TH คุณศิระ (491522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640402-003 TH01188164QDSB ท่านหลวง (491525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ640402-004 ED729074304TH ตี๋กฤต (491530) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ640402-007 ED733636111TH พิมพ์พิมล (491557) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
20 # 1อจ640402-008 EX590683613TH print (491560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ640402-010 ED753429855TH Tee59 (491540) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ640402-013 ED717724886TH prasertpp (491553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ640402-016 TH011815YFHM9B assawin (491563) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
24 # 1อจ640402-017 TH011815YFHM9B assawin (491568) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ640402-018 ED700972186TH autopower (491556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ640402-020 ED713349805TH k9cob (491572) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
27 # 1อจ640402-027 ED661310740TH jozaa (491573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640402-028 ED562260477TH คอปแมน (491576) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ640403-001 ED750948410TH ปักต้นกล้า (491691) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ640403-003 ED717322600TH juipeter (491615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ640403-004 ED717322600TH juipeter (491652) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ640403-009 ED753480515TH องอาจ (491694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ640403-010 TH0118161YF27B toopronchai (491654) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

34 # 1อจ640403-011 ED717717315TH prasertpp (491706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 1อจ640403-013 ED794449575TH บีลูกพระธาตุ (491707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ640403-016 ED749307379TH chanple (491708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ640403-019 ED747629844TH chuanwong (491658) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
38 # 1อจ640403-021 ED747629844TH chuanwong (491665) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ640403-023 EB443220075TH pumcha (491699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ640403-026 ED75438334TH PHLOI (491702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ640403-027 RI039478658TH nunthikorn (491703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 1อจ640403-028 TH0118161K1A5B assawin (491673) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 1อจ640407-007 ED740753864TH LIM2512 (492000) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 1อจ640407-009 ED740753864TH LIM2512 (492003) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640322-001 buspom (490357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ640325-023 ริณดา (490731) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ640325-028 ริณดา (490683) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640327-005 titong (490949) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640327-021 น้องมิน (490955) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640327-022 newwave9 (491453) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640401-016 somsak720 (491455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640402-010 denbike (491558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640402-015 twongt (491564) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ640402-021 Jame99 (491479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640403-002 Tunprakruang (491688) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ640403-005 tonyswag (491701) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640403-007 nuttakrit (491704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ640405-003 donkingddd (491789) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ640405-004 donkingddd (491792) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
16 # 2อจ640405-010 dang29 (491795) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
17 # 2อจ640407-010 มองดู (491987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 2อจ640407-012 chuanwong (492009) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640408-001 การันตีพระ (492015) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ640408-002 การันตีพระ (492017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640408-003 การันตีพระ (492018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640408-004 การันตีพระ (492019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640408-005 การันตีพระ (492021) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ640408-006 การันตีพระ (492022) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ640408-007 การันตีพระ (492023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640408-013 การันตีพระ (492024) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
27 # 2อจ640408-014 การันตีพระ (492028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ640408-015 การันตีพระ (492030) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
29 # 2อจ640408-017 midori (492071) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
30 # 2อจ640408-018 การันตีพระ (492033) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ640409-001 การันตีพระ (492043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640401-105 ED742624125TH suparerk + สยามรุ่งโรจน์ (491356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระครูญาร วัดสัมปทวน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2450 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 68%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ640402-003 กฤษรวมโชค + amata_tong (491879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640324-251)
3 # 3อจ640402-141 ED659705911TH safety-tee + mingch (491886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด/สภาพสวย)
4 # 3อจ640405-006 nukoolnukool + joajae (491929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640405-017 กฤษรวมโชค + amata_tong (491934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640324-258)
6 # 3อจ640406-002 cpall + bunghongsaeng (491861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์ตื้นไม่ตัดขอบ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (640215-325)(G 60%)
7 # 3อจ640406-003 east_noodles + moo_bpk (491865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(631007-263)
8 # 3อจ640406-004 audhatyai + amata_tong (491868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640324-257)
9 # 3อจ640406-005 poshwises + paisalee (491871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ640406-006 TEE_INTER + CC- (491876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
AMULET
รูปเหมือนหลวงพ่อสังข์ วัดน้ำเต้า ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ640406-101 ED719649383TH น_สุขปลอด + นับตังค์ (491857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธศรีวิชัย วัดพระบรมธาตุ พิมพ์เม็ดกระดุม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)
12 # 3อจ640406-102 ED682074834TH ของขลัง + ปราสาทหินพิมาย (491860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640406-104 ED762343217TH m-cot + รอดบางแค (491864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640406-105 EG850438241TH รักพระ08 + tongpolsci (491867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ รุ่น ก.ล.1 เนื้อเงิน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640406-106 ED746710093TH nco29-48 + ศิรสิทธิ์88 (491869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
16 # 3อจ640406-107 ED753493496TH หม่อง + โอมมะ (491870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ640406-108 ED656279605TH mawinroch + ทิวทัศน์ (491873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.เพชรบุรี

18 # 3อจ640406-109 ED773512469TH wath132 + หนุ่มนคร (491877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640406-110 ED746265555TH อาทอเนกทาสัง + สหายเมืองลิง (491882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
20 # 3อจ640406-112 ED580347869TH virun123 + ต้อมหลังวัด (491844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
21 # 3อจ640406-113 ED580347869TH gold1 + ต้อมหลังวัด (491847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง
22 # 3อจ640406-114 ED719796951TH เน้นพระสวย + makluayka (491849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)
23 # 3อจ640406-115 ED757728078TH siamclassic54 + (491851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพรถไฟ46
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดคีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.ตราด
24 # 3อจ640406-116 ED774102584TH pong521 + Juicy (491855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน **ไม่ระบุที่สร้าง
25 # 3อจ640406-117 ED726141115TH ของขลัง + kritk (491856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมี วัดทรงคะนอง พิมพ์ปีกผีเสือ เนื้อดิน ปี 2472 จ.นครปฐม
26 # 3อจ640406-118 ED723771580TH naykrong + cediato (491859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
27 # 3อจ640406-120 ED753760753TH พันเปอร์เซ็น + Kjohnpat (491863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อเมฆพัด
28 # 3อจ640406-121 ED656279843TH pronprom + อัครพนธ์ (491829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
29 # 3อจ640406-122 FAM0000408162 gymnastics + ใบไผ่ใบตาล (491832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
30 # 3อจ640406-123 GRPL00001323PB Jaosuanoi + MADAM (491836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
31 # 3อจ640406-124 SMKA000002051AM wee2096 + joeryan (491910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ640406-125 ED656279857TH lekmahoran + prachuab (491837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาเม็ดขนุน กรุกำแพงเพชร เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
33 # 3อจ640406-126 ED598363460TH adisak00 + ดำปืน (491909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ พิมพ์แจกวัวลาน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
34 # 3อจ640406-127 ED765009609TH กาละแม + ข้าวตอกแตก (491841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640406-128 MKND000023074H2 pawaris + Wanchana (491850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(620517-043)
36 # 3อจ640406-129 ED731529684TH pawaris + noi70 (491854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)

37 # 3อจ640406-130 EX586613735TH pramual + terasak99 (491858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประสาทฯ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ640406-132 EH172261670TH tone555 + Ronado (491878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 197)
39 # 3อจ640406-133 ED772701452TH akkorn + ต้อมตราโล่ (491880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ก้างปลา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 82%)
40 # 3อจ640406-135 ED750517865TH poshwises + คุณชายแดง (491885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ปราจีนบุรี กรอบทอง(G 82%)
41 # 3อจ640406-136 ED628635950TH บรีสพระช่วย + หมวยคูก้า (491887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางเสน่ห์จันทร์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
42 # 3อจ640406-138 UDOM000014014WD methee88 + par_yama (491890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 964)(G 67%)
43 # 3อจ640406-140 ED719368079TH prasangsit + น้องหมี (491895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
44 # 3อจ640406-141 ED682485857TH เพียวซำเตย + Golf2424 (491908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 84%)
45 # 3อจ640406-142 ED724899698TH chane31 + องอาจ (491866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640406-143 EF241001173TH loomthong + (491872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี
47 # 3อจ640407-001 titong + ราชสีห์ (491915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(640319-478)
48 # 3อจ640407-002 baibua29 + ชัยชนะ56 (492011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(640224-025)
49 # 3อจ640407-003 Somchai3318 + tumacer (491918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631205-115)
50 # 3อจ640407-005 taccord + bigtua (491923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ โค้ดมะ 2 ขีด)(610602-057) (G 62%)
51 # 3อจ640407-006 Note2499 + workplace (491927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชินบัญชร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 203) (น้ำหนักทอง 4.3 กรัม)
52 # 3อจ640407-101 ED707739342TH nongder + umpun (491938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ เนื้อผง ปี 2511 จ.ชัยนาท **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
53 # 3อจ640407-102 ED766715381TH รักพระ08 + สนบางกรวย (491941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
54 # 3อจ640407-103 ED711645709TH เนตรมงคล + นิวเอกชัย (491943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
55 # 3อจ640407-104 TH011816RF886B เนตรมงคล + jarun123 (491945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม

56 # 3อจ640407-105 ED677438695TH เนตรมงคล + Juicy (491947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ640407-106 TH011816SK932B งดงาม + ศิษย์ปู่สง่า (491949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640407-107 RBPB0000034333T Giant415 + khaninnakoon (491951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ640407-108 RBPB0000034333T lybhutha + khaninnakoon (491954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ640407-109 RBPB0000034333T mawinroch + khaninnakoon (491956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพใช้)
61 # 3อจ640407-110 ED672066759TH lovehunterlove27 + (491959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
popeye289
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
62 # 3อจ640407-111 ED552659273TH หิมพานต์มุ่งงาม + ทรัพย์กำเนิด (491916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้ามบล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
63 # 3อจ640407-112 1203-9847-1196 Chumnui91 + ferluci (491919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นไพลินคาสิโน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640407-113 ED781711705TH sathinee2256 + Tee59 (492012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ640407-114 ED752459578TH รักพระ08 + seranee (491925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน.. (640319-239)
66 # 3อจ640407-116 ED722029637TH Pitcha + artliver (491933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
67 # 3อจ640407-117 TH011816SWWF6B Ong1971 + นึกอ่อนนุช (491936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา
68 # 3อจ640407-118 ED746271922TH บรมีหลวงปู่ทวด + (491940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tinetantawan
พระถ้ำเสือ พิมพ์จิ๋ว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
69 # 3อจ640407-119 ED746271922TH ชอบจัง + tinetantawan (491944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงเปิดโลก กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
70 # 3อจ640407-120 830580669236 ฐณะวัฒน์ + gondachary (491948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
71 # 3อจ640407-121 ED734229366TH Golf2424 + โอเว่น (491953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ640407-122 ED753016942TH บ้านยันต์สยาม + vazzaaa (491957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5844) (น้ำหนักรวม 117.6 กรัม)
73 # 3อจ640407-123 EH350059846TH Giant415 + นกแก้ว (491960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ640407-124 EH350059846TH ฅนบางใหญ่ + นกแก้ว (491963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนฐานล่าง)

75 # 3อจ640407-126 EH350059846TH prakit + นกแก้ว (491969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640407-128 EH350059846TH kachi + นกแก้ว (491977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นพิมพ์นี้
77 # 3อจ640407-129 EH350059846TH warning + นกแก้ว (491979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ระยอง (สภาพใช้)
78 # 3อจ640407-132 EH350059846TH korn88 + นกแก้ว (491942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
79 # 3อจ640407-133 ED784500308TH พนา25 + poon09 (491946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 118) (591010-035)
80 # 3อจ640407-134 ED734228459TH yutthapongp + ศิษย์ปู่สง่า (491950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
81 # 3อจ640407-135 ED734228459TH tomyum + ศิษย์ปู่สง่า (491952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาพรหมจักสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ลำพูน
82 # 3อจ640407-137 ED778001229TH taccord + เสน่หา (491958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
83 # 3อจ640407-138 ED711646284TH pisit55 + พิชชากร (492013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา อาจารย์ถนอม วัดนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง เนื้อดิน ปี 2514 จ.พิษณุโลก **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
84 # 3อจ640407-139 ED750367091TH Arphakorn8888 + Noomint (491961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2518 จ.ลำปาง
85 # 3อจ640407-140 ED780902014TH ham2773 + ลิงทอง (491964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 75%)
86 # 3อจ640407-143 ED747099466TH เด่นซัง + autpichut (491973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์หัวเรือเมล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
87 # 3อจ640407-144 ED725677202TH goodmondays + sillaprathai (491976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
88 # 3อจ640407-145 EW626443740TH TECHNOLOG + (491978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพบุตรคลองวาฬ
เหรียญหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กระบี่


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 09 เม.ย. 2564 - 08:45 น.] #79432 (8/11)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640329-015 ED695435580TH ไลอ้อนเรด (491068) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
2 # 1อจ640330-003 ED722678566TH jojo5 (491181) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 1อจ640330-013 ED764710639TH กิตติศักดิ์2519 (491189) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ640330-016 ED680179845TH toong (491191) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
5 # 1อจ640330-024 ED713329868TH k9cob (491195) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640330-025 EH325441829TH kenshiro2810 (491193) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ640331-005 ED761323176TH เขยมาบตาพุด (491261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640331-006 ED591304175TH ZuTharua (491263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640331-007 EB443082325TH phairod101 (491265) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ640331-019 ED717715589TH prasertpp (491272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ640331-024 ED694906720TH จอมพล (491278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ640331-025 ED717846536TH bank121 (491281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640331-050 ED700938715TH Nopanan (491285) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ640401-032 ED739543850TH witbcc143 (491426) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640401-044 EH333405179TH Suradech (491387) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640320-013 ผงธุลี (490602) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
2 # 2อจ640323-018 นึกอ่อนนุช (490465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
3 # 2อจ640330-009 t_local (491184) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640330-010 แม็คหลักสี่ (491188) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ640330-017 amata_tong (491190) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640331-001 หนุ่มธนบุรี (491256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640331-003 มงกุฏดาวทอง (491259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640331-007 วีบางพูน (491266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640331-008 Haasdk123 (491268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ640403-009 ศตกมล (491913) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ640406-008 การันตีพระ (491914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640406-009 การันตีพระ (491917) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640406-010 การันตีพระ (491920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640407-004 การันตีพระ (491922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640407-005 การันตีพระ (491924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640407-006 การันตีพระ (491932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ640407-007 การันตีพระ (491926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ640407-009 การันตีพระ (491928) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ640407-011 การันตีพระ (491931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640407-017 การันตีพระ (491935) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ640407-018 การันตีพระ (491937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640407-019 การันตีพระ (491939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640401-109 EG283159795TH Tawee888 + นู๋โอปอ (491368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
2 # 3อจ640401-118 TDZ21602882 pornlimk + เชน3536 (491364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดหนองม่วงไข่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.แพร่
3 # 3อจ640401-121 ED722575345TH yime2 + kawin1980 (491318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติการาม รุ่นแรก พิมพ์ 13 จุด เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ราชบุรี (สภาพใช้สึก)(G 84%)
4 # 3อจ640401-140 ED747081686TH lumpini6655 + autpichut (491339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
5 # 3อจ640401-171 820902788580 Suvat_dee + Aofwatmai (491462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2524 จ.สมุทรสาคร
6 # 3อจ640402-101 ED722706770TH โก๋แก่ + พูลสุข (491478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อบุญเทียม วัดลาดหลุมแก้ว เนื้อสำริด ปี 2528 จ.ปทุมธานี
7 # 3อจ640402-138 ED761319707TH sittpee + เขยมาบตาพุด (491545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพใช้และแต่งผิว)
8 # 3อจ640402-156 ED702993144TH Sintawee + SAPATAR (491495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2459 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 787)
9 # 3อจ640402-158 ED682466495TH คนคลองด่าน + Golf2424 (491610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 75%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ640403-003 BankHiWay + toeyway (491659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640403-004 jitnobnom + aom_nara (491662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640403-005 Gimjiyinglek + แก้วพิษณุ (491664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนขวา)
13 # 3อจ640403-007 nopakk + bangkokpoms (491668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
14 # 3อจ640403-008 โอ๋เมืองพาน + bangkokpoms (491671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
15 # 3อจ640403-101 ED107369645TH Musashi + แสงเงินแสงทอง (491655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังรัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
16 # 3อจ640403-102 ED672490061TH ตาลเดชา + ริณดา (491657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ640403-103 ED672490384TH Kloy1999 + คูณสตางค์ (491660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)

18 # 3อจ640403-104 EB443203655TH pakarapo + pumcha (491663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง)
19 # 3อจ640403-105 820903814102 warning + pun027 (491667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2515 จ.พิษณุโลก
20 # 3อจ640403-106 ED730587907TH tonychan + พระประแดง26 (491670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สมุทรปราการ
21 # 3อจ640403-107 EW626443736TH adisak00 + เทพบุตรคลองวาฬ (491672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ (สภาพสวย)
22 # 3อจ640403-108 RNYB000002383FY walrawut + (491676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
23 # 3อจ640403-111 ED562250126TH m-cot + duannaka (491616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ640403-115 GSPZ000004238LW nakorn05 + korn88 (491622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ640403-116 EW611917982TH บรีสพระช่วย + bboypm (491626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
26 # 3อจ640403-117 EH001121813TH คนเดินดิน + Mozo109 (491628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เกศแหลม เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
27 # 3อจ640403-119 SYMT000016264DG louisate49 + Dadab168 (491634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งจมูก)
28 # 3อจ640403-121 ED750336871TH noomark + thekop92 (491637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
29 # 3อจ640403-123 ED483399641TH เฮงเฮงเฮง168 + armarging (491642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เตารีดจิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)
30 # 3อจ640403-125 ED723780564TH Prakor + cediato (491713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640403-126 MSTW00007602BV Apisiri + DEKDEK (491647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่น 2 เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ640403-127 SYMT000026265ZF wichai88 + Dadab168 (491715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
33 # 3อจ640403-128 ED642798865TH แบงค์อรัญ + payan (491649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
34 # 3อจ640403-129 ED717717315TH lumpini6655 + prasertpp (491651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดกลาง เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2525 จ.นนทบุรี
35 # 3อจ640403-130 ED700456718TH แค่นี้ก็พอ + พระพาย99 (491653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
36 # 3อจ640403-131 TNR5000014881WE pod2481 + บอยราชบุรี (491617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิงห์ชัยมงคล วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)

37 # 3อจ640403-133 EG677626027TH pornlimk + Ponlanut1234 (491621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์
38 # 3อจ640403-135 EG955740981TH ลั่นกรุง + packking (491624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(ไม่บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
39 # 3อจ640403-140 ED749307379TH camaroj + chanple (491633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
40 # 3อจ640403-141 ED711778815TH pramual + ดาบสองมือ (491680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มจิก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อมและชำรุดฐานล่าง)
41 # 3อจ640403-142 820903840120 Banksqweez + kanatatpalm (491681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 67%)
42 # 3อจ640403-145 EH387727702TH cs16933 + eak831 (491687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 5343)
43 # 3อจ640403-146 TH0118169B555B pramual + Jarernkong (491716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
44 # 3อจ640403-147 ED505647033TH กระทิงขาว + wanida (491690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640403-148 ED745848970TH pawaris + chaidee (491693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร
46 # 3อจ640403-149 ED745848970TH pawaris + chaidee (491695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น 2 พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
47 # 3อจ640403-150 EW379136456TH prasertpp + KENJANG (491698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปราจีนบุรี
48 # 3อจ640403-151 ED715188788TH RUDY_BAYLOR + (491636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ว่านหวาย
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์หัวใจ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2484 จ.ภูเก็ต
49 # 3อจ640403-152 ED717551995TH เป็กสัมพุทธโธ + suwatboat (491638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด พิมพ์แข้งหมอน เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา
50 # 3อจ640403-153 ED715569185TH พันเปอร์เซ็น + golfsriracha (491639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ รุ่นครบ 180 ปี วันสมภพ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
51 # 3อจ640403-155 ED757214696TH Watermelon + (491643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 64%)
52 # 3อจ640403-156 ED706862215TH tone555 + นครคำแดงดี (491644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทธา รุ่นเงินขวัญถุง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.กำแพงเพชร
53 # 3อจ640403-158 ED755630566TH kob_chon + กานต์ไม้รวก (491712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ640403-159 ED754383483TH guidenaja + โกวบ้อ (491648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640403-160 ED734367478TH beer2126 + หมงครุใน (491650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร วัดดอนเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้

56 # 3อจ640405-002 ศักดิ์นรินทร์ + Doitung (491741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้ชำรุดโพธิ์บนซ้ายและย้อมสีดำ)
57 # 3อจ640405-005 Banksqweez + (491748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kapongdotcom
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
58 # 3อจ640405-007 tanint + tumacer (491751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
59 # 3อจ640405-008 golfkongsak + tumacer (491755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
60 # 3อจ640405-010 toh2722 + punpun (491759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
61 # 3อจ640405-012 ทิศเหนือ + popeye289 (491766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640405-014 dewie + บ้านไท (491827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี(G 63%)
63 # 3อจ640405-015 Natithol + บ้านไท (491772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(G 74%)
64 # 3อจ640405-018 witbcc143 + mangmao (491778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
65 # 3อจ640405-019 murbur + โฟกัส (491782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลวง วัดป่าสำราญนิวาส รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.ลำปาง
66 # 3อจ640405-101 TH011816DMZR4B deadly_bom + pattapee9 (491823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อปาน เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับลูกอมลักษณะนี้
67 # 3อจ640405-104 ED672484450TH eaknaengnoy + ริณดา (491736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
68 # 3อจ640405-105 ED672484605TH KANDEE + คูณสตางค์ (491822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
69 # 3อจ640405-108 EW447028118TH manilmanggol + nooing (491752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาเม็ดบัว หลวงปู่เอี่ยม วัดหงส์ปทุมมาวาส เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
70 # 3อจ640405-109 ED732626515TH pramual + suebsaks (491754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพัด กรุวัดบางโฉมศรี เนื้อชินตะกั่ว จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
71 # 3อจ640405-110 ED732626515TH pramual + suebsaks (491758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดบางโฉมศรี พิมพ์พระสารีบุตร(เล็ก) เนื้อชินตะกั่ว จ.สิงห์บุรี
72 # 3อจ640405-111 ED732626515TH pramual + suebsaks (491794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดบางโฉมศรี เนื้อชินตะกั่ว จ.สิงห์บุรี
73 # 3อจ640405-112 ED732626515TH pramual + suebsaks (491800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดบางโฉมศรี พิมพ์เล็ก เนื้อชินตะกั่ว จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
74 # 3อจ640405-113 ED732626515TH pramual + suebsaks (491802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดบางโฉมศรี พิมพ์มารวิชัย(เล็ก) เนื้อชินตะกั่ว จ.สิงห์บุรี

75 # 3อจ640405-114 ED708066090TH zafari + โอ๊ตพระประแดง (491805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หัวจรวด เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ชลบุรี (หมายเลข 1245)
76 # 3อจ640405-115 EG403747623TH บีเวียงพิงค์ + ทรัพย์เทวา (491807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ640405-116 EX460057431TH เนตรมงคล + suphannachai (491808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(G 65%)
78 # 3อจ640405-117 ED750934013TH เมืองช้าง + phon8899 (491810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
79 # 3อจ640405-118 EF391475758TH Hudsaphol + Pimuk111 (491826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9479)(G 66%)
80 # 3อจ640405-120 ED752127139TH podder + bunhave (491816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธบุพพาภิมงคล วัดบุพพาราม เนื้อเงิน ปี 2519 จ.เชียงใหม่
81 # 3อจ640405-121 ED752648342TH lumpini6655 + เวียงห้วยเขน (491762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน
82 # 3อจ640405-123 ED753491610TH boytiew + เซียนใหญ่สายร่ม (491768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ640405-124 ED731215218TH สินสมบูรณ์สุข + บุญทับ (491771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดหนองปลิง พิมพ์หน้าหนู เนื้อผง ปี 2509 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
84 # 3อจ640405-126 ED722707523TH doyct + พูลสุข (491777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพะอ๊อก วัดฉาง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ปทุมธานี
85 # 3อจ640405-127 ED722688988TH nirun4 + ชินครับ (491780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
86 # 3อจ640405-128 ED717448772TH นะโม39 + เสน่หา (491784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ640405-129 ED678275534TH tar001 + นันทวัน2460 (491787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่อ้น วัดบางจาก พิมพ์ประคำรอบ เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
88 # 3อจ640405-130 ED678275534TH tar001 + นันทวัน2460 (491791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
89 # 3อจ640405-131 EN699050678TH รักพระ08 + podder (491749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ ภปร. คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาฯสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
90 # 3อจ640405-132 ED731423913TH pramual + pultraman (491750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
91 # 3อจ640405-133 TH011815WCA22B lohbetong + หนุ่มเมืองพุทธ (491819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้)
92 # 3อจ640405-134 EF391476736TH TEE_INTER + coldplay (491753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชานหมาก หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร พิมพ์หลังพ่อท่านคล้าย เนื้อผง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ640405-135 ED774700534TH theera_econ1999 + winwin (491820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จระเข้ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่ว ปี 2525 จ.นครนายก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

94 # 3อจ640405-136 ED665283143TH เจริญ42 + กล้วยไม้ (491756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่คอหูเหรียญแคบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ640405-137 EG760659528TH จี๊ปท่าแค + m-cot (491760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ640405-138 ED699350332TH เกษตร + nonsiam1995 (491761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่
97 # 3อจ640405-140 EB443209066TH นุพระสยาม + (491821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BOONNUM2526
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
98 # 3อจ640405-141 ED713429968TH warning + รถถังพระบ้าน (491767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสำลี วัดห้วยยาง เนื้อผง ปี 2513 จ.ชลบุรี
99 # 3อจ640405-142 ED713429968TH หม่อง + รถถังพระบ้าน (491770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขาม) (ตะกรุดสามกษัตริย์/หมายเลข 26)ส่วนงานตรวจสอบ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 08 เม.ย. 2564 - 08:35 น.] #79313 (7/11)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640315-015 ED633262155TH มะโหน่ง (489527) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640315-018 ED715246707TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (489550) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640315-019 EX418904308TH ศิษย์ท่านขุน (489554) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640317-030 ED709154096TH seranee (489857) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640318-001 EH745413451TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (489970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640320-017 ED746500024TH คนเดินดิน (490243) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ640320-024 TH6Z5DN4Y Keawnam (490249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ640322-004 EI024228438TH Thanapong36 (490340) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640322-014 ED695445644TH o-larn (490349) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
10 # 1อจ640325-005 ED657378096TH doopradee (490710) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640326-011 MBC0000750508 janenaerong (490813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640326-018 TINT0000213875C KUUGA (490837) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
13 # 1อจ640327-002 ED582296921TH chane31 (490968) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ640327-018 ED501466115TH ต้นอุทยาน (490973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
15 # 1อจ640327-021 ED692381953TH router (490975) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
16 # 1อจ640327-033 ED746205645TH sai-9ton (490965) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 1อจ640329-014 ED695435580TH ไลอ้อนเรด (491060) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
18 # 1อจ640330-001 EB456992489TH BS_Neung (491194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640330-004 ED739543086TH winwin (491130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640330-011 ED689676480TH yutboss175 (491169) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ640330-015 ED421873455TH POOSIT (491173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640330-026 ED723752550TH อั๋นเด็กใหม่ (491176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640330-027 ED748843013TH tayatang (491177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640330-029 ED719638831TH lekmahoran (491179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640330-030 ED761002052TH น้องหมี (491182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ640401-009 ED713372058TH BankHiWay (491400) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
27 # 1อจ640401-012 ED752105734TH Vincent (491402) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
28 # 1อจ640401-018 ED230990255TH yyoyo (491409) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 1อจ640401-023 ED724084295TH ไลอ้อนเรด (491411) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ640401-024 ED724084295TH ไลอ้อนเรด (491417) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
31 # 1อจ640401-031 ED739543850TH witbcc143 (491423) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ640401-034 ED498542565TH เฮงเฮงเฮง168 (491433) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
33 # 1อจ640401-035 ED498542565TH เฮงเฮงเฮง168 (491436) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ640401-037 ED682873825TH ตาลเดชา (491437) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 1อจ640401-038 ED750946538TH mkwtn (491376) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ640401-046 EH333405179TH Suradech (491403) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
37 # 1อจ640401-047 EH333405179TH Suradech (491405) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640317-010 อรรถพล (489869) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640319-003 Buncha (490148) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ640319-009 sakbangbon (490151) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
4 # 2อจ640323-024 โฟกัส (490459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640325-022 ริณดา (490726) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ640325-025 ริณดา (490727) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
7 # 2อจ640325-026 ริณดา (490730) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
8 # 2อจ640325-027 ริณดา (490677) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
9 # 2อจ640327-001 nattasak (490912) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
10 # 2อจ640330-005 ก๊อง05 (491165) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ640330-007 สังสรรค์มงคลเกษม (491198) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640330-013 หรั่งวัดไตร (491127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640330-015 prasangsit (491122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ640330-018 Narongchai007 (491126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640330-022 Rabbit2518 (491124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640401-009 บารมีคุณย่า (491407) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640401-010 บารมีคุณย่า (491414) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
18 # 2อจ640405-026 mangmao (491726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640406-002 การันตีพระ (491828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640406-003 การันตีพระ (491830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ640406-004 การันตีพระ (491831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640406-006 การันตีพระ (491833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640406-007 การันตีพระ (491834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640406-011 การันตีพระ (491835) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
25 # 2อจ640406-012 การันตีพระ (491838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640406-013 การันตีพระ (491839) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ640406-014 การันตีพระ (491840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ640406-015 การันตีพระ (491842) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ640406-016 การันตีพระ (491843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640406-017 การันตีพระ (491845) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ640406-019 การันตีพระ (491846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ640406-020 การันตีพระ (491848) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ640406-021 การันตีพระ (491852) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ640406-022 การันตีพระ (491853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ640406-023 การันตีพระ (491912) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 13 รายการ** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640326-147 ED747044119TH น้องอิมอิม + autpichut (490810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)
2 # 3อจ640329-134 ED628293756TH แป๊ะ2498 + nokpamai (491069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ640330-118 ED723936805TH อ้วนอุดร + นกแก้ว (491115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
4 # 3อจ640331-113 ED753715051TH V-rasak + Wanchana (491544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (620529-022)(G 68%)
5 # 3อจ640331-121 ED722706275TH พนินทร์ + พูลสุข (491227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียม วัดโบสถ์ พิมพ์คะแนนฐานห้าชั้น เนื้อผง ปี 2507 จ.ปทุมธานี
6 # 3อจ640401-123 ED249026471TH pramual + หมากคาย (491327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 2 จ.ปราจีนบุรี
7 # 3อจ640401-125 ED645995975TH tomwong + ของขวัญ (491333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครพนม (หมายเลข 169)
8 # 3อจ640401-148 ED365444386TH หม่อง + towerboy (491358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดลูกอม หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.สมุทรสงคราม
9 # 3อจ640402-001 Teesan1709 + มงกุฏดาวทอง (491523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว) (640222-039)
10 # 3อจ640402-002 Vasin289 + workplace (491529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร
11 # 3อจ640402-004 Pech_Muangchon + (491531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (630515-248)
12 # 3อจ640402-005 raschapong + ขุนอรรถ (491541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิเลนนำโชค หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 152)
13 # 3อจ640402-102 ED730062042TH vitaya + supol (491481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 70%)
14 # 3อจ640402-104 ED754370096TH วรชัย + pomSL (491486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงปรกลูกยอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (591005-035)
15 # 3อจ640402-107 SLOM000007984RT pornlimk + joeryan (491494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ640402-108 SLOM000007984RT pornlimk + joeryan (491498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ปรกโพธิ์(เล็ก) เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ640402-109 820903344940 mesa918 + srikriangkrai (491501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
18 # 3อจ640402-110 820901579186 aof-papa + kanatatpalm (491505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
19 # 3อจ640402-111 ED677512532TH thammanoon95 + nung919 (491511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640319-100)(G 67%)
20 # 3อจ640402-112 ED728409616TH Sdiss + bongbiab (491513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
21 # 3อจ640402-113 ED732620509TH pramual + ภิรัต (491514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
22 # 3อจ640402-114 ED708784229TH JAOSAMRAN 25 + NatTak (491608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์เล็ก เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640402-115 ED654823355TH TEE_INTER + luangtajunior (491516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน รุ่นนะทรงแผ่นดิน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2549 จ.อ่างทอง (หมายเลข 143)

24 # 3อจ640402-116 ED719666608TH Tumtim + jojamja (491521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 52%)
25 # 3อจ640402-117 TINT000025503WG purich + KUUGA (491524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมวงเดือน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม
26 # 3อจ640402-118 ED742035509TH pound1972 + prachuk (491527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
27 # 3อจ640402-119 ED578988696TH sil69 + นู๋นิ่มพระสวย (491612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
28 # 3อจ640402-120 ED647840485TH ฉัตรฟ้า + หมวยคูก้า (491533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2525 จ.นนทบุรี
29 # 3อจ640402-121 ED753419694TH เมืองช้าง + องอาจ (491490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640402-122 ED759420506TH gumoo007 + Anankiya (491493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 776)
31 # 3อจ640402-123 EG683158558TH zafari + chit-p (491496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงิน ปี 2557 จ.สมทุรสงคราม (หมายเลข 500)
32 # 3อจ640402-124 ED712674131TH pramual + bucha (491499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ640402-125 ED759420483TH Apisiri + Anankiya (491504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
34 # 3อจ640402-126 EG798448608TH tafu-boy + chukitcajon (491506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
35 # 3อจ640402-127 ED744459443TH NAVA_AEK + lulytoon (491509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (580704-109)(G 84%)
36 # 3อจ640402-129 ED717724886TH มาม่าเป็ด + prasertpp (491517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา (640305-002)(G 55%)
37 # 3อจ640402-130 ED551304279TH sittpee + kawin1980 (491520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นเมตตาบารมี เนื้อทองคำ ปี 2545 จ.พิจิตร(G 66%)
38 # 3อจ640402-131 ED551304279TH DRAGON13 + kawin1980 (491526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
39 # 3อจ640402-132 EH492587308TH RedBlue + เซียนน้อยหนึ่ง (491528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)(540528-040)
40 # 3อจ640402-133 ED563729664TH ตึ่งนั้ง + anusornss (491534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
41 # 3อจ640402-134 ED674985895TH yyoyo + ฐณะวัฒน์ (491536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640402-135 ED674985895TH วิเศษชัยชาญ + ฐณะวัฒน์ (491538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640402-136 ED674985895TH yyoyo + ฐณะวัฒน์ (491542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ640402-137 ED674985895TH วิเศษชัยชาญ + ฐณะวัฒน์ (491543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640402-139 EH463777636TH yyoyo + artto13 (491547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640402-142 ED623478988TH dreamsconner + punnarai (491489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นสามบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.หนองคาย (หมายเลข 3541)(หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ640402-143 ED713425630TH พันเปอร์เซ็น + ซูโม่ (491497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อชินเขียว
48 # 3อจ640402-144 ED713425630TH Maximax + ซูโม่ (491500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดมหาอำนาจ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ640402-145 ED713425630TH เปี๊ยกตุ๊กแก + ซูโม่ (491503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเศรษฐี ปี 2545 จ.เพชรบุรี (ฝังพระนาคปรกใบมะขาม) (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์) (หมายเลข 40)
50 # 3อจ640402-146 ED713425630TH walrawut + ซูโม่ (491508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 78%)
51 # 3อจ640402-147 ED713425630TH tangamata + ซูโม่ (491609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์นะหัวเข่า จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640402-148 ED713425630TH ต่อคู้บอน + ซูโม่ (491510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
53 # 3อจ640402-149 ED545695669TH montree_eit + พ่อครู (491515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อนนท์ วัดเหนือวน รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2549 จ.ราชบุรี (หมายเลข 46) (611004-064)(G 77%)
54 # 3อจ640402-150 ED725645655TH pramual + converse_07 (491518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640402-151 ED675765848TH เก๋าด้ง + nstnathapong (491476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 66%)
56 # 3อจ640402-152 ED677427247TH pramual + paul2509 (491480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
57 # 3อจ640402-153 ED755014167TH มาริโอ + ประยงค์ (491483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
58 # 3อจ640402-155 ED709322735TH เนติธร + โอรสรามัญ (491491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 68%)
59 # 3อจ640402-159 ED682466495TH Poo1980 + Golf2424 (491611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช60 # 3อจ640402-161 TH011816118P0B SomphotK + Pimm88 (491537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพชำรุดขอบหลังขวา)

61# 3อจ640406-134 tanint+samanta (491883) กรอบทอง 1 องค์ ( G 94%)(น้ำหนัก 10 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 07 เม.ย. 2564 - 08:39 น.] #79292 (6/11)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640315-017 STTS000000262C9 Arunn (490150) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ640316-025 ED639777392TH chay7 (489654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640318-010 ED651981547TH thatcharit (489969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ640318-019 ED717416620TH mingch (489978) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640319-023 RI181210336TH birdbeat (490120) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640320-007 TH011814B4B4YR8B Songkiat19 (490193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640320-015 ED724006523TH ฅนบางใหญ่ (490216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ640322-003 ED713326985TH BankHiWay (490272) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
9 # 1อจ640322-005 ED679251830TH ชัยนิตย์ (490525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640322-013 ED709179637TH seranee (490347) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ640324-005 EH381118385TH R9999 (490585) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640324-023 RCNP000001087M2 Bassociety (490562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640325-010 ED687332380TH bestrandom (490675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640325-025 ED732138115TH ต่อยอด (490703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640326-006 ED739671258TH yot97 (490830) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
16 # 1อจ640326-012 ED717829453TH bank121 (490816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640326-014 EB376106177TH OKK08 (490819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ640326-024 ED619757062TH tockjung (490855) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640327-007 EX590405654TH print (490936) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640327-010 ED582296918TH chane31 (490970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ640327-024 TH011815EZWJ1B toopronchai (490954) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ640327-032 EH381118399TH R9999 (490952) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640327-035 ED746205645TH sai-9ton (490978) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 1อจ640327-037 ED752420869TH seranee (490959) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
25 # 1อจ640329-002 ED730559954TH พระประแดง26 (491026) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640329-008 EH464778301TH วัฒน์พระเครื่อง (491053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ640403-025 ED754383347TH PHLOI (491709) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

28 # 1อจ640323-002 ED748000834TH zafari (490437) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640318-011 ริณดา (489982) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
2 # 2อจ640318-017 jane77 (489962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ640319-007 sombatbs (490147) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640319-015 โฟกัส (490159) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640323-005 wunlop (490458) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640325-013 ริณดา (490699) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ640325-030 focus-2007 (490693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640402-008