ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนสิงหาคม 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ส.ค. 2564 - 08:38 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 31 ส.ค. 2564 - 08:40 น.] #81288 (26/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640816-007 ED098701402TH พาชนะ (506221) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ640819-032 ED077241113TH ตี๋เล็ก (506707) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640820-003 ED055961731TH อุกฤช (506846) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ640820-012 ED095148327TH องอาจ (506860) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
5 # 1อจ640820-013 EB523087009TH seranee (506863) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 1อจ640820-014 ED094540024TH นวลตอง (506869) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
7 # 1อจ640820-024 EG902759120TH วัฒน์พระเครื่อง (506876) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ640821-007 SABR000014281GF เทพบุตรกันย์ (506945) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 1อจ640823-005 ED616371408TH pitipong420 (507097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640823-006 ED080932555TH เอสผู้ชนะสิบทิศ (507100) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ640823-007 821270518644 loryinglong (507106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640823-009 EH216938970TH ธีรพร (507108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640823-010 TH01181RC6U00B ต้อมลำพูน (507112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640823-012 ED051652227TH akgang (507144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640823-013 ED011055420TH kittisak9914 (507180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640823-017 MNKP000066186D9 ซุยคิขิง (507147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640823-018 ED070833831TH sook14 (507151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640823-019 ED879428532TH พิชย์ภัสสร (507153) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640823-021 ED056282642TH Bobber1979 (507142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640823-022 ED049152125TH Burapha777 (507145) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640823-023 ED112009490TH patchara2509 (507150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640823-025 ED08236042TH น้องหมี (507154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640824-013 EG257116899TH Suradech (507290) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ640825-009 ED098743901TH กล่องแก้ว (507430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640812-008 ริณดา (505869) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ640820-013 H_WONG (506865) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
3 # 2อจ640821-007 isawa108 (506956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ640823-014 พิมพ์พิมล (507119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ640823-019 noppadondang (507132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640823-022 chaiyokn (507095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640823-024 art8888 (507098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640823-027 pancha1 (507111) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ640823-028 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (507115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640823-031 victoria (507120) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ640823-036 somrut (507131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640823-038 เมวิกา001 (507136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640823-039 ateomak (507139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ640828-007 ฅนบางใหญ่ (507846) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
15 # 2อจ640828-031 การันตีพระ (507899) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640817-165 MINB000066883XZ cpall + boat1678 (506365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะนาว เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 81%)
2 # 3อจ640818-178 ED099901042TH prasertpp + มงคล88 (506473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์ห้าเหลี่ยมซุ้มงูคู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
3 # 3อจ640823-114 EH478649134TH อะนันตะปัดชะเย + ซูโม่ (507048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2509 จ.ชลบุรี
4 # 3อจ640823-117 EH478649134TH หิมพานต์มุ่งงาม + ซูโม่ (507061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง จ.นนทบุรี
5 # 3อจ640823-174 ED977754713TH Thenext-ICK + นับตังค์ (507102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ640824-004 กระแสร์2 + sanopporn (507195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปทุมธานี
7 # 3อจ640824-005 Terapong + sanopporn (507196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ640824-115 EH478649148TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (507211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ640824-141 QSV0000992203 unvastar + แจ็คเชียงดาว007 (507194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี(G 82%)
10 # 3อจ640824-148 หิมพานต์มุ่งงาม + sanopporn (507218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
RERW000030595QE
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้ายักษ์ผมหวี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของรุ่น/พิมพ์นี้
11 # 3อจ640825-014 ทรงธรรมบ้านสวน + somrut (507385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
12 # 3อจ640825-116 ED103110665TH แบงค์อรัญ + นำโชค-ประจวบ (507411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลัง ๗๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
13 # 3อจ640825-124 ED962869533TH Pui2529 + ตาลทราย (507400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง จ.ปราจีนบุรี
14 # 3อจ640825-125 ED962869533TH pawaris + ตาลทราย (507403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาเศรษฐี จ.ปราจีนบุรี
15 # 3อจ640825-126 ED971877087TH อรุณแสง + พิชชากร (507406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 73%)
16 # 3อจ640825-141 EW447102238TH somchaitoh + nooing (507463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดนางชี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
17 # 3อจ640825-142 ED116606541TH เอ๋พระรามห้า + jopawis (507465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดขอบล่าง)
18 # 3อจ640825-148 ED834056907TH tombetong + nongder (507470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ640825-153 EP72959322TH Watermelon + maikeboy (507337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
20 # 3อจ640825-157 EX596107407TH Popeye82 + sipong (507350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2535 จ.ลำปาง กรอบทอง(G 77%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ640825-160 ED740041775TH จุ๋มจิ๋ม + Nineone28 (507360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
22 # 3อจ640825-162 EG742915953TH wootubon + beer2126 (507336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 61%)
23 # 3อจ640825-170 KBKTL00008452TA aun2539 + dee_dee (507480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อผง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด

24 # 3อจ640825-172 ED036273862TH azayagency + payan (507405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย พิมพ์สุโขทัย เนื้อนาก ปี 2518 จ.นครนายก
25 # 3อจ640825-174 ED013215668TH Jaosuanoi + thatcharit (507414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้รุ่นนี้พิมพ์นี้
26 # 3อจ640825-176 BCSK000042517CK เมืองช้าง + Nonniizz (507420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 89%)
27 # 3อจ640827-001 พระลพ + sanopporn (507662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
28 # 3อจ640827-002 ทศวรรษ33 + sanopporn (507667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
29 # 3อจ640827-003 nunthawat + sanopporn (507671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต
30 # 3อจ640827-004 เมืองไทย + sanopporn (507674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดยาว 9.5 นิ้ว)
31 # 3อจ640827-005 gold_rabbit + Piya1976 (507783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640827-006 Peak18 + pecth88 (507683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ640827-007 mana1 + พิมพ์นิยม (507688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย
34 # 3อจ640827-008 psutha + virut19 (507693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
35 # 3อจ640827-009 print + อภิชาติชุบทอง (507700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี

36 # 3อจ640827-010 dittasagul + ChinV (507705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(601028-148)
37 # 3อจ640827-011 sipong + ChinV (507656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
38 # 3อจ640827-012 vutrider + Puttawat (507660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี(G 63%)
39 # 3อจ640827-013 หมีจันทบุรี + numomint (507663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพชำรุดส่วนบน)
40 # 3อจ640827-014 Darkunited2 + พิมพ์นิยม (507666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย
41 # 3อจ640827-015 AChen + macsoros (507669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ ภปร. วัดปทุมวนาราม เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 19.5 กรัม)
42 # 3อจ640827-101 ED967160162TH Pech_Muangchon + (507673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Santiwall
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(620905-119)(G 72%)
43 # 3อจ640827-102 821286437650 ฅนบางใหญ่ + ผู้พัน (507678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธอุปภัมภ์สร้าง พิธี 25 พุทธศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้วน้ำตาล(เคลือบทอง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว/สภาพสวย)
44 # 3อจ640827-103 ED029926158TH อะนันตะปัดชะเย + ไซยะ13 (507681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน จ.ราชบุรี
45 # 3อจ640827-104 ED120624351TH อะนันตะปัดชะเย + Pat029 (507682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
46 # 3อจ640827-106 ED092820888TH แสงธรรม01 + (507690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THAITANIUM
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ640827-107 ED001841497TH walrawut + ray15 (507695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
48 # 3อจ640827-109 ED070678394TH pisanu1972 + Choomsilp (507704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงิน ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640827-110 ED066630276TH hahaha2525 + bomtada (507708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640827-111 ED019150744TH legallaw + น้องอิมอิม (507712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
51 # 3อจ640827-112 ED019150744TH legallaw + น้องอิมอิม (507719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง กรอบทอง(G 84%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
52 # 3อจ640827-113 EH010790802TH ส.วัชรินทร์ + KENJANG (507724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
53 # 3อจ640827-114 RBNP000020984DC pandp + บรมีหลวงปู่ทวด (507729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตร รุ่นบูรณะพระอุโบสถ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนัก 6.1 กรัม)
54 # 3อจ640827-115 ED088057489TH เด็กบางโบสถ์ + tookatun (507734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (630904-280)(G 64%)
55 # 3อจ640827-116 EW004597884TH Jaosuanoi + จังซีลอน (507738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ640827-119 ED125102241TH เด็กบ้านนา + somyott (507781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังรัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
57 # 3อจ640827-120 ED094527734TH NOP_BU8 + july2009 (507752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน รุ่นฝังลูกนิมิตร เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.นนทบุรี
58 # 3อจ640827-121 ED118303217TH Rich989 + พิชชากร (507686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ640827-122 ED092378927TH PHLOI + lamborghinizi (507689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

60 # 3อจ640827-124 ED035192685TH เด็กบางโบสถ์ + Atiwat-Amulet (507697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
61 # 3อจ640827-125 ED065976024TH น้องจักรพงษ์ + forest (507701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
62 # 3อจ640827-127 ED125820477TH scpra + โอเว่น (507713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ640827-128 ED093867921TH mana1 + Sorawit (507716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
64 # 3อจ640827-129 ED078116871TH Poopoo + เจริญพรรุ่งเรือง (507723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
65 # 3อจ640827-130 ED976189164TH panitgang + ญาญ่าซัง (507728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
66 # 3อจ640827-131 ED976189164TH Vut05 + ญาญ่าซัง (507785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9315)
67 # 3อจ640827-135 ED095412239TH Jua1968 + lulytoon (507665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (561113-082)
68 # 3อจ640827-136 ED072719630TH AodAnt + yoon9(507668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นมหามงคล พิมพ์หลังทองแดง ปี 2553 จ.ชัยภูมิ
69 # 3อจ640827-137 ED075719630TH AodAnt + yoon9(507672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นมหามงคล พิมพ์หลังทองแดง ปี 2553 จ.ชัยภูมิ
70 # 3อจ640827-138 ED094813187TH อะนันตะปัดชะเย + (507676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
beer_saraburi
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ640827-139 ED117827694TH apollo12 + tamonwon (507677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพสวย) (550328-120)

72 # 3อจ640827-141 ED117827677TH เน้นพระสวย + tamonwon (507782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 145)(511024-040)
73 # 3อจ640827-142 ED112049313TH louisate49 + องอาจ (507684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ640827-143 ED086423600TH Ketnada + pdarnswat (507691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
75 # 3อจ640827-144 MNKP000068442TL guanger + ชอพต์ (507696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (511028-033) **พระสภาพสวย
76 # 3อจ640827-145 ED093847122TH art8888 + sawatvet (507702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ640827-146 ED108615918TH ต้นพระสยาม + นาวิกโยธิน43 (507707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพิชัย วัดบึงสามพัน พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์
78 # 3อจ640827-147 ED108615918TH Ketnada + นาวิกโยธิน43 (507709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
79 # 3อจ640827-148 ED093862601TH gchai + sawatvet (507711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **พระสภาพสวย
80 # 3อจ640827-150 ED085090145TH prasert99 + armbasic (507722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปางดีดน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม.. (640730-255)(G 68%)
81 # 3อจ640827-151 ED668278638TH Choat + OMBUN (507721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(640706-535)
82 # 3อจ640827-152 ED075831850TH pisanu1972 + manliar (507726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ รุ่นบุญบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ640827-153 ED105029848TH pramual + อัครพนธ์ (507732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2459 จ.ราชบุรี

84 # 3อจ640827-154 821286472635 pramual + CHAIWAT99 (507735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุนาคาม เนื้อเงิน จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้
85 # 3อจ640827-155 821286472635 Raksa + CHAIWAT99 (507739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หัวนะโม พิมพ์ตาหนู จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
86 # 3อจ640827-156 ED106541903TH บุญพา + golfsriracha (507744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นค่ายสุรนารีสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
87 # 3อจ640827-157 ED035884372TH Prapoj_w + Park-- (507750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 70%)
88 # 3อจ640827-158 PTBT0000873076K tum087 + Konig (507754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
89 # 3อจ640827-159 ED076873520TH ศักดิ์นรินทร์ + KaiThepSteP (507758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
90 # 3อจ640827-160 EW004597907TH preeyawat + m-cot (507766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 61%)
91 # 3อจ640827-161 EH478622560TH อะนันตะปัดชะเย + (507664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รถถังพระบ้าน
รูปถ่ายหลวงพ่อพูน วัดตาลล้อม พิมพ์สองหน้า ปี 2522 จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
92 # 3อจ640827-162 ED796956939TH พระประแดง26 + (507670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
93 # 3อจ640827-163 ED796956939TH Benjapon88 + (507675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพใช้)
94 # 3อจ640827-164 ED796956939TH prasert99 + Thanapong36 (507679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
95 # 3อจ640827-165 ED001803573TH เสี่ยเมืองกาญฯ + ray15 (507685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ) (620905-068)(G 63%)
96 # 3อจ640827-166 PTAS000035023Z7 อะนันตะปัดชะเย + (507692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รถถังพระบ้าน
พระปิดตาวัดสะพานสูง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
97 # 3อจ640827-167 ED131701006TH Giant415 + werngjan (507698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
98 # 3อจ640827-168 ED954955535TH ยกเลิกผลการตรวจสอบเดิมออกผลการตรวจสอบใหม่ 3 อจ 640904-011 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ 640904-011
99 # 3อจ640827-170 EH504169513TH boonkhaew + Mark-Mon2015 (507715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
100 # 3อจ640827-171 TH01181RW19S5B dewar + เสน่หา (507733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
101 # 3อจ640828-114 joymonton + BOONNUM2526 (507797) กรอบทอง 1 องค์ ( G 81%) (น้ำหนักรวม 10.6 กรัม)
102 # 3อจ640828-115 joymonton + BOONNUM2526 (507801) กรอบทอง 1 องค์ ( G 81%) (น้ำหนักรวม 10.2 กรัม)
103 # 3อจ640827-172 EG874828799TH คนคลองด่าน + ณัฐากาญจน์ (507779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 30 ส.ค. 2564 - 08:38 น.] #81232 (25/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ640817-015 ED070642925TH หลานตาจวบ (506348) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ640817-029 ED094421866TH Vincent (506366) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ640818-008 EG388039642TH Chai09 (506526) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ640818-009 ED084441177TH พิชชากร (506533) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ640819-007 DONM000067344WC ลุงปิ่นเริน21 (506690) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ640819-018 ED078529895TH papayapunny (506697) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ640819-020 ED067434397TH น้องแผ่นดิน (506702) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 1อจ640821-003 EH551233555TH Polachet (506928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640821-004 EX596104873TH Label (506931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ640821-005 EH478120758TH เสือสมิง (506936) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640821-010 ED927350115TH Namnathee1983 (506982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640821-012 ED050547324TH chatcha5628 (506909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ640821-013 ED094916840TH harrypotter (506915) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ640821-015 ED106810485TH router (506918) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ640821-021 ED100021927TH saenin (506960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640821-024 PTRR0000705347M BOMBA (506967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640821-025 ED047965440TH eaknaengnoy (506968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640821-027 ED078519575TH ติเมืองสรรค์ (506970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640825-011 ED103542913TH goodmondays (507433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ640827-001 OA246916200TH ต้นอุทยาน (507655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


21 # 1อจ640827-013 ED929595645TH Suvat_dee (507659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640817-005 หนูมิเตอร์ (506357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ640817-008 พุทธคุณ05 (506361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ640819-001 wuttiphan (506677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ640819-008 ริณดา (506738) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ640819-009 ริณดา (506741) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ640821-001 atthasit (506947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640821-003 Muatti (506948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ640821-006 omruk (506955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640824-022 aramintra (507284) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640824-023 aramintra (507286) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640824-024 aramintra (507281) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640825-007 บารมีคุณย่า (507416) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ640825-008 บารมีคุณย่า (507422) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ640826-034 วัฒน์วังหิน (507519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640826-037 hunter04 (507629) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ640827-002 ณัชกิจ (507745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
17 # 2อจ640827-014 midori (507764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ640827-019 การันตีพระ (507657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640823-011 พงศ์พันธ์ + penggo (506985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ640824-130 RL215603175TH Maxnet + ฐณะวัฒน์ (507260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธประทานพร วัดโพธิ์บางคล้า รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.ฉะเชิงเทรา
3 # 3อจ640825-001 Thaithap + noomark (507315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 75%)
4 # 3อจ640825-010 แสงธรรม01 + Mienthong (507328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 67%)
5 # 3อจ640825-017 ก_กนก10 + Beatrice (507473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์รอด วัดคลองเขื่อน เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
6 # 3อจ640825-107 ED993497593TH บุญพา + Palmkit1997 (507479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ640825-119 EH538927929TH bellic + Buncha (507421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาราช วัดพระเชตุพนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640825-123 ED069978683TH ksomchai + sai-9ton (507395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดตัวแหวน)
9 # 3อจ640826-001 opasn + golflampang (507484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7775/สภาพสวย)(G 63%)
10 # 3อจ640826-002 scott + artman7007 (507485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
11 # 3อจ640826-003 สุรชัย15 + angelita69 (507486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี(G 67%)

12 # 3อจ640826-004 thi3790 + jopawis (507488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (551123-030)
13 # 3อจ640826-005 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + jopawis (507489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640826-006 apollo12 + nui555 (507491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพสวย)(640812-255)
15 # 3อจ640826-007 beer2126 + tuk_dm (507630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
16 # 3อจ640826-009 Giant415 + anaken (507494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ640826-010 kitsana_l + siriorns (507495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 29 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
18 # 3อจ640826-101 TH01181S56J14B PHLOI + นึกอ่อนนุช (507518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (640721-321)
19 # 3อจ640826-102 ED078234811TH Tao339 + wutclub (507525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 273/สภาพสวย)(G 62%)
20 # 3อจ640826-103 TH01181RH2HT6B Ta-keang + Tatamm (507534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ640826-104 TH01181RH2HT6B promlok + Tatamm (507538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ640826-105 ED095054939TH louisate49 + Ake595 (507544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640826-106 ED095054939TH kaity + Ake595 (507547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)

24 # 3อจ640826-108 ED099290411TH nco29-48 + ข้าวตอกแตก (507641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
25 # 3อจ640826-109 ED117110918TH auto1800 + ช่างณัฐ (507556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครปฐม
26 # 3อจ640826-110 ED83768682TH Jinojirayu + jack0606 (507561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัดหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อชุบทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
27 # 3อจ640826-111 น้องจักรพงษ์ + sanopporn (507503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RERW0000314069M
พระมเหศวร วัดพระศรีฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
28 # 3อจ640826-112 ED085247585TH ซิยิ่นกุ้ย + duk101 (507504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640610-389)
29 # 3อจ640826-113 ED081984554TH บุตรสุนทร + Somysom (507507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (640707-255)(G 65%)
30 # 3อจ640826-114 EG742915975TH เด็กสังขละ + beer2126 (507509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 62%)
31 # 3อจ640826-115 EG742915975TH เมืองช้าง + beer2126 (507515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (640723-049)(G 63%)
32 # 3อจ640826-116 ED066219595TH เมืองช้าง + THAITANIUM (507521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
33 # 3อจ640826-118 ED029952250TH Chalermchon + ไซยะ13 (507528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยเมตตาบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1367) (น้ำหนักรวม 13.8 กรัม)
34 # 3อจ640826-119 EH478650061TH aoy789 + ซูโม่ (507530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
35 # 3อจ640826-120 EH478650061TH aoy789 + ซูโม่ (507535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอก วัดหนองชิ่ม รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2499 จ.จันทบุรี

36 # 3อจ640826-121 EH478650061TH pramotee + ซูโม่ (507540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
37 # 3อจ640826-122 EH478650061TH ทรงธรรมบ้านสวน + ซูโม่ (507549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (640816-076)
38 # 3อจ640826-123 EH478650061TH poshwises + ซูโม่ (507553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 68%)
39 # 3อจ640826-124 EH478650061TH masterpiece + ซูโม่ (507557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์สองหน้า จ.ชลบุรี
40 # 3อจ640826-125 EH478650061TH yut_rama2 + ซูโม่ (507564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะ จ.ตราด (ฝังตะกรุดทอง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ640826-126 ED067193869TH MikeShiNoDa + ksomchai (507568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640826-127 ED075841004TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + manliar (507571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640826-128 ED063354061TH tatipa + นกแก้ว (507575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
44 # 3อจ640826-129 ED063354061TH RedBlue + นกแก้ว (507578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
45 # 3อจ640826-131 ED063354061TH นนท์รามคำแหง + นกแก้ว (507589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
46 # 3อจ640826-133 ED063354061TH ทรงธรรมบ้านสวน + นกแก้ว (507592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2539 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ640826-134 ED063354061TH songphon + นกแก้ว (507595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย-ขวา)

48 # 3อจ640826-135 ED063354061TH suwichai + นกแก้ว (507596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(G 64%)
49 # 3อจ640826-137 ED086626117TH poonsaka + tongjoy (507599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (640818-237)(G 68%)
50 # 3อจ640826-138 EH478620405TH อะนันตะปัดชะเย + จำปาเอฟซี (507604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ชูชก เนื้อไม้
51 # 3อจ640826-140 ERB532768209TH janthanee + ป่าบอนต่ำ (507609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระซุ้มกอ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
52 # 3อจ640826-141 ED932488350TH เด็กสังขละ + กุ้งวัดนอก (507497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 6033) **พระสภาพสวย
53 # 3อจ640826-142 ED101835622TH Polachet + น้อยหน่า (507500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
54 # 3อจ640826-143 ED028281632TH iamhon + Amornwiw (507502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (โค้ดดาว)(G 67%)
55 # 3อจ640826-144 EH346244719TH ณัชกิจ + weerayut2530 (507506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 63%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
56 # 3อจ640826-145 EH499706455TH พระคุณแม่เล็ก + kai26 (507510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบทองใหม่)
57 # 3อจ640826-146 EB523228948TH Ketnada + Mark-Mon2015 (507513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
58 # 3อจ640826-147 ED083790202TH mana1 + ovenes (507514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดอุนิ/สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 78%)
59 # 3อจ640826-148 ED025396993TH mana1 + golde (507520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)

60 # 3อจ640826-149 ED091873306TH KandarDao + (507523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ640826-150 ED979662379TH Smellwether + THAI-PRA (507527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว) (640726-107)(G 73%)
62 # 3อจ640826-151 ED979662379TH mawpong + THAI-PRA (507533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดแขนขวาและฐานล่างซ้าย)
63 # 3อจ640826-152 ED103853133TH Lionado + ณัฐนันท์ (507536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นมรดกพ่อ เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 5.2 ซม.)
64 # 3อจ640826-153 ED913384017TH daew1970 + Honeyb (507539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา วัดพระธาตุพนม พิมพ์ใหญ่
65 # 3อจ640826-154 ED933549608TH สุขกายใจ + ahatyai (507542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
66 # 3อจ640826-155 ED086191755TH Jinojirayu + rochbig (507548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
67 # 3อจ640826-156 ED894462329TH dewar + เอเอพระเครื่อง (507550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ640826-157 ED948668677TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + leymwitt (507555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ640826-158 ED948668677TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + leymwitt (507560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640826-159 ED090175524TH พรพระพุทธคุณ + ลิ้ม88 (507562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม)(590815-117)
71 # 3อจ640826-160 ED642298290TH supervigo + magician (507566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)

72 # 3อจ640826-161 ED077281378TH Polachet + patchara2509 (507529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
73 # 3อจ640826-162 ED813574319TH โรมัน + สุดเขต (507633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
74 # 3อจ640826-164 ED031485635TH Vasin289 + เพิ่มบารมี (507541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์
75 # 3อจ640826-165 ED031485635TH Vasin289 + เพิ่มบารมี (507634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์
76 # 3อจ640826-166 ED980794385TH พระยอดบางขวาง + tontatto (507545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์หลังตัวหนังสือสองแถว เนื้อผง ปี 2514 จ.ประจวบคีรีขันธ์.. (640629-084)
77 # 3อจ640826-167 TH01181S226X9B thitipant + sza1200 (507552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
78 # 3อจ640826-169 TH01181S3X8C8B chuanchai2505 + (507565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pradee2010
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ตราด
79 # 3อจ640826-171 RSLY000048674R5 chuanchai2505 + chai998 (507569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 6802) **พระสภาพสวย
80 # 3อจ640826-172 ED113826631TH Chaiyakornwin + วิเศษชัยชาญ (507573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (530512-019)
81 # 3อจ640826-173 TH0118152FZ97B gek1414 + rungroj (507576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี(G 77%)
82 # 3อจ640826-174 ED049160921TH ช่างไม้ + boonyuen (507577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ640826-176 TH01181S61711B Giant415 + คุณากร (507581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ

84 # 3อจ640826-177 TH01181RZ7RI8B อ้อมกอดพุทธคุณ + หรั่งวัดไตร (507584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดียว เนื้อดิน
85 # 3อจ640826-178 TH01181RZ7RI8B sw_fssc + หรั่งวัดไตร (507586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์เล็ก จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
86 # 3อจ640826-179 ED093135215TH โจ้บางโพ + เด็กบ้านนา (507602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
87 # 3อจ640826-180 ED068796874TH Rich989 + prathep (507610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ640826-181 ED070740233TH TheCollector + (507498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pongpamorn
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 59)
89 # 3อจ640826-182 RPBK000024977B5 โรมัน + nuniie17 (507635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
90 # 3อจ640826-183 ED993920723TH elite90 + พุทธานุภาพ456 (507637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ ถ้ำสิงโตทอง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
91 # 3อจ640826-185 ED037099290TH chaleaw56 + konthai9858 (507505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อตะกั่ว จ.พิจิตร
92 # 3อจ640826-186 RBKP000017623HL Rathprasert3835 + (507508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
taveecahijarung
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพสวย)(640722-061) (G 78%)
93 # 3อจ640826-187 ED092112221TH taccord + armarging (507511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2543 จ.พิจิตร.. (น้ำหนักทอง 1 กรัม)(640807-155)
94 # 3อจ640826-190 EI760823989TH eax2000 + Chai09 (507526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อรานด้านหลังบน) (630523-082)
95 # 3อจ640826-191 ED833235663TH floi456 + masterpiece (507531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
96 # 3อจ640826-192 ED027844969TH zafari + (507532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มณฑกาญจน์พระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชัยนาท
97 # 3อจ640826-193 EB523232655TH น้ากร + ครูแป้ง (507543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
98 # 3อจ640826-194 EG420977618TH คุณากร + pirawit (507546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
99 # 3อจ640826-195 EV784557744TH benz39 + phirat21 (507554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และหักซ่อม)
100 # 3อจ640826-198 ED064799314TH พระประแดง26 + toyota888 (507570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ **พระสภาพสวย
101 # 3อจ640826-199 ED064799288TH PHLOI + toyota888 (507572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ **พระสภาพสวย

102 # 3อจ640827-123 pandp+nattak (507694) กรอบทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนัก 5.1 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 28 ส.ค. 2564 - 08:39 น.] #81226 (24/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640816-003 ED092104698TH ตัดเซียน (506198) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
2 # 1อจ640816-013 ED092304779TH ฅนบางใหญ่ (506204) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640817-025 EB504641445TH oldamulet (506332) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640818-020 EH750901094TH Sawadee9 (506528) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ640818-025 ED092105384TH armarging (506474) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
6 # 1อจ640818-026 RPWP000017837RS weranun08 (506539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640818-033 EH472570894TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (506483) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640818-034 ED0833767401TH zafari (506398) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ640819-004 ED0663338245TH kittipongbee (506651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640819-033 ED067839009TH maii_amulet (506614) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640819-044 ED710401078TH เฮงเฮงเฮง168 (506709) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640820-010 ED996716681TH หม่อง (506840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640820-032 ED013277282TH thatcharit (506856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ640824-004 ED061363732TH pimthong (507269) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ640824-005 ED092461448TH อี๊ดเมืองเลย (507271) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
16 # 1อจ640824-007 ED093023995TH naphat1981 (507279) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 1อจ640824-012 ED803780262TH คอปแมน (507283) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640824-014 EG257116899TH Suradech (507295) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640824-018 ED103541303TH goodmondays (507304) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640809-001 steadyhawk (505489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ640816-003 สมยศ5 (506210) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ640817-004 หมู_คลองสอง (506380) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ640818-003 หรั่งวัดไตร (506487) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 2อจ640818-004 kroojob (506505) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640818-012 greensnake (506513) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 2อจ640818-013 Chan59 (506523) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640818-020 Watchara (506537) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
9 # 2อจ640824-009 Chan59 (507251) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ640824-010 Chan59 (507276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ640824-015 aramintra (507259) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
12 # 2อจ640824-016 aramintra (507263) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ640824-017 aramintra (507266) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640824-018 aramintra (507272) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640824-019 aramintra (507275) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
16 # 2อจ640824-020 aramintra (507278) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640824-021 aramintra (507282) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640824-025 aramintra (507289) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640824-026 aramintra (507292) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ640824-027 aramintra (507297) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ640824-028 hunter04 (507288) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์22 # 2อจ640824-029 hunter04 (507293) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ640824-030 hunter04 (507296) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ640826-001 legallaw (507516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640826-004 kanjana_nuna (507512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640826-029 การันตีพระ (507499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640817-177 ED012698690TH เสือเต่า + เจ๋งจริง (506270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ640819-156 ED982297145TH floi456 + อาลาดิน (506683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลอง 80 ปี พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2525 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้พิมพ์นี้
3 # 3อจ640819-194 ED027394068TH khunpol500 + สมโภชน์ (506594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเปิดโลก กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
4 # 3อจ640820-138 TH01181R6NF82B WizardP + อ้อมกอดพุทธคุณ (506778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี (สภาพชำรุดแขนและเข่าขวา)
5 # 3อจ640821-130 ED077022135TH beer2126 + kotee (506951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระซุ้มกอ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
6 # 3อจ640823-200 ED979394482TH gold1 + คนเหนือพลัดถิ่น (507143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อไม้ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 2.6 นิ้ว)
7 # 3อจ640823-203 TH01181RHF1Q9B PBnew + นครนายก (507078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
8 # 3อจ640823-204 ED952598589TH beer2126 + ไชยสิทธิ์ (507084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ640823-205 PSWT000028174E6 ศักดิ์นรินทร์ + (507089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
nateekumjudpai
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ640824-110 EH478649148TH อะนันตะปัดชะเย + ซูโม่ (507268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดเครือวัลย์ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี
11 # 3อจ640824-121 EG873111361TH ศิษย์อาจารย์เฮง + kitsana_l (507220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (640706-119)
12 # 3อจ640824-122 EG873111361TH ศิษย์อาจารย์เฮง + kitsana_l (507225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)(640727-116)
13 # 3อจ640824-123 EJ111662436TH ราชสีห์ + ชินนิมอน (507228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640824-124 ED098955628TH สมยศ5 + pupa09 (507233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 พิมพ์หลังจาร เนื้อผง ปี 2517 จ.นครปฐม (540708-060)
15 # 3อจ640824-126 EH478649868TH เด็กสังขละ + ซูโม่ (507244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
16 # 3อจ640824-127 EH478649868TH Auto29 + ซูโม่ (507249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 90 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 787)
17 # 3อจ640824-128 EH478649868TH pakavat + ซูโม่ (507253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 107)
18 # 3อจ640824-129 EH478649868TH kitti2514 + ซูโม่ (507311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640824-131 TH01181RSQ1F0B Giant415 + armymen2525 (507227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640824-132 EB523000271TH udom66 + Namchai (507232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 190) (640325-118)(G 65%)
21 # 3อจ640824-134 EG742915922TH Tui9080 + beer2126 (507242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 63%)
22 # 3อจ640824-135 PD006894695TH เมืองไทย + ต้นน้ำ53 (507247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาลยุคปลาย เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 (หน้าตัก 4.8 นิ้ว/สภาพปิดทองใหม่)
23 # 3อจ640824-136 TH01181R7VV51B chinnasiha + คุณากร (507250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงใหม่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง

24 # 3อจ640824-137 QSV0000992203 wutfaa + แจ็คเชียงดาว007 (507254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
25 # 3อจ640824-138 QSV0000992203 รถโฟร์ค + แจ็คเชียงดาว007 (507256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ640824-139 QSV0000992203 pommaksuwan + (507258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
27 # 3อจ640824-140 QSV0000992203 treasury + แจ็คเชียงดาว007 (507261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ640824-142 QSV0000992203 Chunnarad + (507198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 63%)
29 # 3อจ640824-143 EH595847075TH tone555 + zenith (507203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า พิมพ์หลังเลข ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
30 # 3อจ640824-144 860382643831 bunpook + หวานเย็น007 (507207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
31 # 3อจ640824-145 ED111112059TH Golf58 + archi (507307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640824-146 หิมพานต์มุ่งงาม + sanopporn (507209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RERW000030595QE
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
33 # 3อจ640824-147 masterpiece + sanopporn (507216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000030595QE
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 89 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
34 # 3อจ640824-149 RERW00003059QE beer2126 + sanopporn (507223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ640824-150 ED093842099TH Pattarapon1991 + sawatvet (507226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ640824-151 ED975631359TH sipong + Chakkapud (507230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640521-422)(G 82%)
37 # 3อจ640824-153 EU661773314TH bunpook + kwang019 (507235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (640607-165)(G 69%)
38 # 3อจ640824-154 ED057422139TH สยามรุ่งโรจน์ + morning (507240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)(611105-019)(G 58%)
39 # 3อจ640824-155 ED091637418TH dek_bansuan + (507245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TEE_INTER
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรอบเงินชุบนาก)(620627-138)(S 83%)
40 # 3อจ640825-002 boonlers + ราชสีห์ (507317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อแร่ ปี 2505 จ.นครปฐม.. (640624-413)
41 # 3อจ640825-003 เด็กบางโบสถ์ + tanapat05 (507318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง(G 63%)
42 # 3อจ640825-004 เหน่งบางคู้ + jane77 (507320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานแปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนและมุมล่างขวา)
43 # 3อจ640825-005 เมืองช้าง + bigball22 (507323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม
44 # 3อจ640825-006 Jaosuanoi + (507324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nateekumjudpai
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
45 # 3อจ640825-007 ตี๋กฤต + napsss (507325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
46 # 3อจ640825-008 kasemchonburi + เด็กสังขละ (507326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (640719-221)(G 69%)
47 # 3อจ640825-009 สยามรุ่งโรจน์ + Prapoj_w (507327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(600112-155)(G 77%)
48 # 3อจ640825-011 lertlakhatthakij + กิตสุขสวัสดิ์ (507378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (640528-451)(G 90%)
49 # 3อจ640825-012 pornpipat + ปุ๊ร้อยเอ็ด (507382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นวิสาขบูชา 38 เนื้อเงินหลังผง ปี 2538 จ.ลำปาง
50 # 3อจ640825-013 jean5555 + Takod (507476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้พิมพ์นี้
51 # 3อจ640825-015 ชลชินเขต + putloso (507391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 78%)
52 # 3อจ640825-101 EH7512050050TH Thenext-ICK + kao_za (507364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
53 # 3อจ640825-103 ED078123784TH Poopoo + เจริญพรรุ่งเรือง (507370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดศาลา)
54 # 3อจ640825-104 821277665353 proprayad + samko09 (507375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
55 # 3อจ640825-105 ED074688220TH Kokoo9976 + bunjerd (507379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
56 # 3อจ640825-106 ED103925100TH tosspong + thevit (507383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง กรุบางกะจะ พิมพ์สมาธิ เนื้อชินเงิน จ.จันทบุรี (สภาพใช้)(640730-121)
57 # 3อจ640825-108 ED063141398TH lertlakhatthakij + mchutith (507386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (640521-193)(G 79%)
58 # 3อจ640825-109 ED971883618TH preeyawat + ชวนชื่น (507390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

59 # 3อจ640825-110 ED104153659TH Pra-ban + Piyawan (507394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
60 # 3อจ640825-111 ED107714242TH chuanchai2505 + angkoon (507399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยเงินล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 344)
61 # 3อจ640825-113 ED110826116TH bellic + autpichut (507475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.เพชรบูรณ์
62 # 3อจ640825-114 EW446516689TH mntpt + nestlp (507404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย
63 # 3อจ640825-115 ED077274403TH tommeng + tananop (507407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 63%)
64 # 3อจ640825-117 EH478651124TH เมืองช้าง + ซูโม่ (507415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
65 # 3อจ640825-118 ED065982064TH พร้อมรบ + forest (507417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
66 # 3อจ640825-120 ED081614307TH joeenok + soo28 (507425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
67 # 3อจ640825-121 ED107428905TH นะโมชลบุรี + numpraram2 (507387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
68 # 3อจ640825-122 ED107428905TH Earthood + numpraram2 (507392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
69 # 3อจ640825-127 ED971877087TH เด็กบางโบสถ์ + พิชชากร (507408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
70 # 3อจ640825-128 ED019147538TH sook14 + Patpat (507413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกกะดอนสะท้อน หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อไม้ จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

71 # 3อจ640825-129 ED088307734TH dreamsconner + (507419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปากคลองเปรง
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 83%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
72 # 3อจ640825-130 ED104892884TH juipeter + แปะยุ้ย (507424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (570705-022)
73 # 3อจ640825-131 ED093864267TH asupasit + ammoniamotion (507427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรัศมี วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังฤๅษีเบิกไพร เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
74 # 3อจ640825-132 ED075191431TH pandp + ราชสีห์_กิ่งเพชร (507431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
75 # 3อจ640825-133 ED124404245TH วิริยะ13 + weeshiro (507434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม
76 # 3อจ640825-134 ED070670841TH masterpiece + Pakapon735 (507438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2523 จ.ลำปาง
77 # 3อจ640825-135 ED075174566TH KandarDao + heretic (507440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์มารวิชัย เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
78 # 3อจ640825-136 ED075828232TH somchaitoh + manliar (507441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้พิมพ์นี้
79 # 3อจ640825-137 EJ022019613TH Doitung + Name092 (507442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
80 # 3อจ640825-138 EH4119131224TH chatchaik007 + penggo (507446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ640825-139 ED049161241TH คนเดินดิน + Burapha777 (507448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) (สภาพใช้และล้างผิว)
82 # 3อจ640825-140 ED833783024TH ศิษย์อาจารย์เฮง + masterpiece (507449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี (640609-081)

83 # 3อจ640825-143 ED077281007TH ทิศเหนือ + lamborghinizi (507466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ640825-144 ED061723489TH ต้อมเมตตามหานิยม + (507481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
charin2020
พระปิดตาหลวงปู่สุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบ เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี
85 # 3อจ640825-145 ED082363225TH joeenok + น้องหมี (507467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ640825-146 ED082363225TH pansidum + น้องหมี (507468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
87 # 3อจ640825-147 ED104892875TH podder + แปะยุ้ย (507469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น(นิยม) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (571128-101)
88 # 3อจ640825-149 EF580436824TH nologo1234 + เอฟฟี้ (507471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสองหน้า เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้าชุบทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 47)
89 # 3อจ640825-150 ROMK0000705014F poshwises + (507456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ต้อมเมตตามหานิยม
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
90 # 3อจ640825-151 673210071529 สมาร์ทพระแท้ + Moty5555 (507330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม
91 # 3อจ640825-152 EP729593922TH Prapoj_w + maikeboy (507333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 50%)
92 # 3อจ640825-154 EP729593922TH Heart1982 + maikeboy (507340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 906) (สภาพทำความสะอาดผิว)
93 # 3อจ640825-155 SDET000034790UP gek1414 + ณัฐากาญจน์ (507342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
94 # 3อจ640825-156 ED072562751TH loongmike + attapon (507346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย-ขวา)
95 # 3อจ640825-158 821279947051 เอ๋พระรามห้า + loryinglong (507354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง)
96 # 3อจ640825-159 ED070825764TH หมอแคน + chun_lp10 (507357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง) (หมายเลข 760)
97 # 3อจ640825-161 EB523195384TH Joker007 + แสงพระใหม่ (507334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1384)
98 # 3อจ640825-163 ED054044398TH alternatebc + ตอปทุม (507338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640727-065)
99 # 3อจ640825-164 ED120904201TH จำปาเอฟซี + อะนันตะปัดชะเย (507343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี
100 # 3อจ640825-166 ED120904201TH จำปาเอฟซี + อะนันตะปัดชะเย (507351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เจียม วัดกำแพง
101 # 3อจ640825-167 RSKS0000312214N ham2773 + รั้วชงโค (507355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 86%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
102 # 3อจ640825-168 66850345921047 Maxnet + bawonnan (507362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพแต่งผิว)(G 66%)
103 # 3อจ640825-169 EG873111551TH Bseries + kitsana_l (507365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
104 # 3อจ640825-171 TH01181RWER60B bankbong55 + บี4956 (507396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)
105 # 3อจ640825-173 PS43000031043BL cholchet + บอยราชบุรี (507410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 1 นิ้ว)
106 # 3อจ640825-175 KSCB000015310HL Ketnada + สุวรรณโชค (507418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ

107 # 3อจ640825-178 ED080741882TH ทิศเหนือ + RUAYGABPRA (507426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ640825-179 ED894462315TH tony2007 + เอเอพระเครื่อง (507428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
109 # 3อจ640825-180 ED834054557TH Sompol59 + eootyoo (507432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรบูรพา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 89)(G 62%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรบูรพา เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 64)(G 73%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้
110 # 3อจ640826-188 pandp+ khak2800 (507517) กรอบทอง 1 องค์ ( G 93%) (น้ำหนัก 16 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 27 ส.ค. 2564 - 08:38 น.] #81222 (23/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640810-001 ED056433183TH วุฒินันท์ (505588) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ640811-011 ED063342307TH ซูโม่ (505711) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640811-017 ED753396344TH Mcwall (505716) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
4 # 1อจ640812-017 ED034237448TH tarro (505879) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 22 องค์
5 # 1อจ640813-017 ED803719067TH คอปแมน (505955) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640813-018 ED792650278TH เด่นซัง (505998) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640814-011 ED016595735TH linyikaiii (506084) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 1อจ640816-001 ED032780170TH chaiywutkunarsa (506211) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640816-005 EW621472191TH มังกร2014 (506217) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 1อจ640816-016 TH01181QKAFP3B ratro (506197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640816-018 TH01181QCE9F1B bluezone (506203) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 1อจ640816-019 TH01181QBDNR7B Kiesid1199 (506233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640817-009 ED027759829TH PP-Art (506337) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ640817-012 ED103501247TH goodmondays (506331) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ640817-013 ED080720057TH Buransuk (506335) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640817-027 ED071413708TH BankHiWay (506346) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 1อจ640818-002 ED056265423TH Bobber1979 (506509) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
18 # 1อจ640818-032 ED968273571TH suwatboat (506394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ640819-001 TH01181QUX825B viroj2009 (506628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640819-002 TH01181R1T6F2B popae (506638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640819-003 EB534968741TH PHAKIN99 (506641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640819-008 ED971858794TH เพิ่มศักดิ์ (506662) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ640819-009 EH503161425TH tharuanoi1970 (506670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640819-011 SMSL000023853K4 กล้วยหิน (506672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640819-012 ED037230355TH werty (506676) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ640819-013 ED837366032TH tockjung (506681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640819-014 TH01181R0WB77B toy_clong8 (506684) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ640819-024 ED657177960TH mrsurasit (506579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640819-031 ED821432309TH ladprakon (506607) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ640819-034 ED096790926TH thanunchait (506622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ640819-035 ED016598652TH linyikaiii (506740) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ640819-036 ED040530559TH uthai211 (506631) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ640819-038 ED998178415TH คงอำพัน (506636) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ640819-039 ED952273684TH ชัชยศ (506643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ640819-040 ED927255905TH ทวีสิน (506647) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ640819-041 ED796954354TH Thanapong36 (506567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ640820-001 ED997951213TH heng9999 (506811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ640820-002 EG322056384TH คุณากร (506814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ640820-004 ED780149435TH pornperm (506819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ640820-006 PS43000029031VQ nockout (506824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ640820-007 ED058284646TH golfsriracha (506835) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ640820-015 ED108503960TH ball_amulet (506838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ640820-016 EW772246206TH ท่านหลวง (506841) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 1อจ640820-019 ED836595011TH สยามรุ่งโรจน์ (506849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ640820-023 QSV0001007848 น้องหมี (506825) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
46 # 1อจ640820-027 TH01181R4H3JOB rungroj (506829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
47 # 1อจ640820-028 ED027073960TH Ticktick (506830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ640820-029 TLSN0001238318C Boyberry (506834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 1อจ640820-031 ED542498355TH LexCyber (506852) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ640821-022 ED101907465TH teerasuk (506966) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 1อจ640823-014 ED078025760TH bangpunDD (507171) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
52 # 1อจ640823-015 ED093852286TH ฅนบางใหญ่ (507172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
53 # 1อจ640824-002 ED029155785TH อาราธนา (507265) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
54 # 1อจ640825-003 ED098485782TH PharmX (507447) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 1อจ640825-022 RTDS000048195CZ Mcwall (507452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640729-001 ริณดา (504293) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640805-003 ริณดา (505088) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ640811-020 boonlers (505749) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ640812-014 ริณดา (505881) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640812-015 ริณดา (505839) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640814-002 บิ๊กบีม (506086) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640816-006 bank121 (506216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640816-009 witbcc143 (506220) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640816-010 dang29 (506208) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ640816-023 teetoon (506131) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ640816-026 tomtomus (506136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640817-017 Plamburaparam (506379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ640817-018 tkboys (506342) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 2อจ640819-051 legallaw (506577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640819-053 Muilamai (506751) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ640819-054 SoMSuP (506583) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ640820-002 tungsaima (506807) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ640820-006 tong0259 (506815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ640820-007 M_SUPAKIT (506817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ640820-010 buspom (506822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
21 # 2อจ640820-011 Rio_OK (506828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640825-006 Buncha (507389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
23 # 2อจ640825-015 พิมพ์นิยม (507454) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 2อจ640825-019 olympia (507321) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
25 # 2อจ640825-021 การันตีพระ (507331) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 2อจ640825-022 การันตีพระ (507335) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 2อจ640825-023 การันตีพระ (507339) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
28 # 2อจ640825-024 การันตีพระ (507341) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ640825-025 การันตีพระ (507344) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
30 # 2อจ640825-026 การันตีพระ (507347) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
31 # 2อจ640825-027 การันตีพระ (507349) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
32 # 2อจ640825-028 การันตีพระ (507353) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
33 # 2อจ640825-029 การันตีพระ (507356) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
34 # 2อจ640825-030 การันตีพระ (507358) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

35 # 2อจ640825-031 การันตีพระ (507361) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
36 # 2อจ640825-032 การันตีพระ (507366) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
37 # 2อจ640825-033 การันตีพระ (507369) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
38 # 2อจ640825-034 การันตีพระ (507373) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
39 # 2อจ640825-035 การันตีพระ (507376) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
40 # 2อจ640825-036 การันตีพระ (507380) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
41 # 2อจ640825-037 การันตีพระ (507384) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
42 # 2อจ640825-038 การันตีพระ (507319) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
43 # 2อจ640825-039 การันตีพระ (507457) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
44 # 2อจ640825-040 การันตีพระ (507482) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 2อจ640825-041 การันตีพระ (507483) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640817-119 ED062884672TH jean5555 + เมวิกา001 (506246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
2 # 3อจ640817-122 ED095135938TH pot13 + ศิลาฤกษ์ (506249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีด เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ640818-134 TH01181QYFSU7B thumma + กุเรปัน (506480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
4 # 3อจ640818-139 ED740037586TH จุ๋มจิ๋ม + Nineone28 (506506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์เศียรแหลม เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพ
5 # 3อจ640818-140 ED740037586TH จุ๋มจิ๋ม + Nineone28 (506510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ640819-122 SMSL000023853K4 อะนันตะปัดชะเย + กล้วยหิน (506610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่วทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
7 # 3อจ640819-138 ED085904928TH teoimeen + มะนาวแป้น (506633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ640819-160 EH736142177TH Buncha2508 + Tu_1111 (506747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดโคกสะท้อน พิมพ์หลังหลวงพ่อเย็น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
9 # 3อจ640820-106 ED037568143TH chaleaw56 + wanchaingoen (506827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ640820-150 5121081618753761 jennarong1981 + (506826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Darkunited2
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (G 69%)
11 # 3อจ640820-159 TH01181R75316B niramon + ใหญ่กรุแตก (506796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ640821-126 ED021795227TH NongOprakruang + raydy (506935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพหักซ่อม)
13 # 3อจ640821-135 TH01181RBQSP3B taccord + สารพัดกัน09 (506965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร/ตอกโค้ดไม่เต็ม)
14 # 3อจ640823-015 Kunphra + Nathan666 (507007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
15 # 3อจ640823-016 witbcc143 + victoria (507010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ640823-131 EW416480760TH teespy + tawat07 (507035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป เนื้อเงิน ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ640823-150 ED092412226TH Dr_CHET + loeiisan (507027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ640823-190 ED107430356TH Moty5555 + teranit (507063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ่ว วัดรางหมัน รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่ตอกหมายเลขของรุ่นนี้พิมพ์นี้
19 # 3อจ640823-209 ED025389096TH zafari + golde (507109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
20 # 3อจ640824-001 ณัชกิจ + tuey88 (507190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม(G 74%)
21 # 3อจ640824-002 เจี๊ยบเพชรบูรณ์ + sanopporn (507191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
22 # 3อจ640824-003 ksomchai + sanopporn (507192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
23 # 3อจ640824-006 poo2515 + sanopporn (507200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา


24 # 3อจ640824-007 khunpol500 + sanopporn (507205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
25 # 3อจ640824-008 disakorn + sanopporn (507210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นกองบัญชาการตำรวจภูธร เนื้อเงิน ปี 2519 จ.สกลนคร
26 # 3อจ640824-010 Prapoj_w + Narongchai007 (507217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (640205-090)(G 68%)
27 # 3อจ640824-011 Buransuk + ปรมัตถ์ (507193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
28 # 3อจ640824-012 Buransuk + ปรมัตถ์ (507197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
29 # 3อจ640824-013 ชลชินเขต + AQUAMAN39 (507201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)(640705-187)
30 # 3อจ640824-014 กิตติ์ธเนศป้ายแดง + sook14 (507208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640824-015 Rathprasert3835 + sook14 (507212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (640816-128) (G 76%)
32 # 3อจ640824-016 Weerawat0310 + wutpantip (507310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
33 # 3อจ640824-101 ED084006901TH logisman + นายเก้ (507221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
34 # 3อจ640824-102 TH01181RTWHQ6B scofieldpop + โพไร่หวาน (507224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุท้ายย่าน พิมพ์ไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท
35 # 3อจ640824-103 SMCT00001509R7 Beed098 + หนุมานเชิญธง (507306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
36 # 3อจ640824-105 TH01181RSEMZ4B patama + Darkunited2 (507236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 78%)
37 # 3อจ640824-106 TH01181RSDMZ4B แสงธรรม01 + Darkunited2 (507243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 67%)
38 # 3อจ640824-107 EH478594064TH aeed19 + หมูกุ๋น (507308) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นภาวนา พิมพ์ห่วงเชื่อมย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1971)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นภาวนา พิมพ์ห่วงเชื่อมย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1108)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นภาวนา พิมพ์ห่วงเชื่อมย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข
1031/สภาพห่วงเชื่อมชำรุด)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
39 # 3อจ640824-108 EH478649148TH Tee59 + ซูโม่ (507252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
40 # 3อจ640824-109 EH478649148TH อะนันตะปัดชะเย + ซูโม่ (507264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อลงรัก
41 # 3อจ640824-111 EH478649148TH เด็กสังขละ + ซูโม่ (507199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
42 # 3อจ640824-112 EH478649148TH Tar_MDU35 + ซูโม่ (507202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะพระกริ่ง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 376)
43 # 3อจ640824-113 EH478649148TH ต้อมเมตตามหานิยม + ซูโม่ (507204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3154)
44 # 3อจ640824-114 EH478649148 Doitung + ซูโม่ (507206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 571)
45 # 3อจ640824-116 ED888093390TH สังกัจจายน์ + โพไร่หวาน (507213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640824-117 ED075158767TH Poonsin + pavarit (507215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม พิมพ์ปาดตาล เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 224) **พระสภาพสวย

47 # 3อจ640824-118 TH01181RPS6C2B benratta + AladaThaiAmulet (507312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นชนะมาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อหยก ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5.2 ซม.)
48 # 3อจ640824-119 122101781981 เล็กบ้านโป่ง + Father (507219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
49 # 3อจ640824-120 ED100609196TH ปะใหญ่ + kobirdnakub (507222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ640824-133 jaturong_sri+ทนายโอ๊ต58 (507238) กรอบทอง 1 องค์ ( G 69%)(น้ำหนัก 15.4 กรัม)
51 # 3อจ640824-152 pandp+Chakkapud (507234) กรอบทอง 1 องค์ ( G 79%)(น้ำหนัก 10.4 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 26 ส.ค. 2564 - 08:39 น.] #81219 (22/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640809-015 RADA000036770PU veerapat_9721 (505492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640812-007 EG129255778TH ใหม่เมืองเหนือ (505846) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ640814-007 RL191370315TH dacha07 (506082) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ640820-045 ED021867710TH LIM2512 (506861) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ640821-002 EH478650764TH ซูโม่ (506922) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
6 # 1อจ640821-011 ED927350115TH Namnathee1983 (506980) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ640823-002 ED091609805TH doramon2345 (507160) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ640823-003 ED050943705TH มะแวร์น้อย (507166) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ640823-011 TH01181RC6U00B ต้อมลำพูน (507170) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ640823-016 ED093852286TH ฅนบางใหญ่ (507173) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
11 # 1อจ640823-026 TH01181RSE6H9B sza1200 (507176) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
12 # 1อจ640823-029 ED103661181TH juipeter (507177) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
13 # 1อจ640824-011 ED073425213TH nattapongp (507309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640812-007 ริณดา (505859) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640812-012 ริณดา (505871) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640812-013 ริณดา (505876) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ640814-009 เหน่งบางคู้ (506068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ640816-002 tongjoy (506209) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640816-007 รักกี้ (506231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 2อจ640816-015 midori (506214) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640816-021 penggo (506223) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 2อจ640818-001 Tuesday (506453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640820-008 Pakatorn (506851) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640823-002 vee2503 (507116) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640823-003 vee2503 (507121) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ640823-004 vee2503 (507124) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640823-005 vee2503 (507129) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ640823-006 vee2503 (507137) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640823-007 vee2503 (507141) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640823-008 vee2503 (507146) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640823-009 vee2503 (507149) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640823-010 vee2503 (507152) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640823-023 vichet (507155) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 2อจ640823-034 แจ๊คเมืองนนท์ (507159) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ640823-043 การันตีพระ (507262) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
23 # 2อจ640824-031 การันตีพระ (507189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640814-007 bellic + chanapai (506046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว)
2 # 3อจ640816-129 ED094420525TH Sangjan + ปิ่นอนงค์ (506145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หน้าอ้วน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
3 # 3อจ640817-183 ED062863730TH scpra + เมวิกา001 (506298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์ก้น 999 เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
4 # 3อจ640818-003 Zhang_Danny + ลูกแม่จัน (506415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
5 # 3อจ640818-137 ED081574523TH peepop + โอพุทธคุณ (506496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ640818-144 BANB0000662218M oong17 + tikindy (506427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อแร่ผสมเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ640818-147 ED059881375TH dreamsconner + (506442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พลลำตะคลอง
พระกำแพงซุ้มยอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
8 # 3อจ640818-169 ED088659634TH pramual + ปาล์มครับ (506434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
9 # 3อจ640819-006 kampanat + ateomak (506576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อซุ้มกอ ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อสำริด ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ640819-169 ED086006475TH Benjapon88 + Benyapa (506596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง
11 # 3อจ640819-197 ED054782739TH Auto29 + thaveep (506608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2560 จ.ตราด (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 813)
12 # 3อจ640820-102 ED962387920TH เซียนน้อยหนึ่ง + ธนาวิศว์ (506810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 69%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ640820-114 EI760820713TH อาราธนา + pongsan (506764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (610926-070)
14 # 3อจ640820-122 ED068716757TH กุศลสร้าง + Mhong84 (506785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 77%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้ ต้องตรวจสอบนอกเลี่ยมอีกครั้ง
15 # 3อจ640820-130 ED982286678TH poshwises + อาลาดิน (506808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังหลวงพ่อช่วง ศ ตัน เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต
16 # 3อจ640820-136 KBKAC00002834AA ppong2506 + Bsilp (506772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ราหูพระอาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง เนื้อกะลา จ.นครปฐม กรอบทอง(G 86%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ640821-002 showgun + Schuenban (506913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ภปร. วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 19356)

18 # 3อจ640821-010 bunpook + bangkokpoms (506944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี **พระสภาพสวย
19 # 3อจ640821-011 bunpook + bangkokpoms (506885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
20 # 3อจ640821-104 ED065226754TH tone555 + umpun (506921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
21 # 3อจ640821-116 ED082619787TH somchaitoh + นัทปทุม (506895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหงส์ฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500 จ.ปทุมธานี
22 # 3อจ640821-123 ED954947959TH bunpook + chiewchanze (506924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
23 # 3อจ640821-128 ED038498245TH Kittinan + naratip_19 (506943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
24 # 3อจ640821-132 ED088042405TH bunpook + Chelsea (506954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านจาน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
25 # 3อจ640821-141 EG802606336TH เก้าออโต้ + หนูมิเตอร์ (506887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่เงินใหม่) (610806-
080)(โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)
26 # 3อจ640821-143 ED095133530TH masterpiece + Tee59 (506891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว ปี 2478 จ.นครปฐม
27 # 3อจ640823-001 jennarong1981 + scpra (506984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(580715-236)
28 # 3อจ640823-002 pandp + engineer27 (506986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิรพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
29 # 3อจ640823-003 สมยศ5 + artman7007 (506989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)(560328-071)(G 77%)
30 # 3อจ640823-004 แสงธรรม01 + artman7007 (506992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม(G 71%)
31 # 3อจ640823-005 Exdesign + ไซม่อน (506996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 825)(611115-001)(G 76%)
32 # 3อจ640823-006 Nicha-Malee + บ้านแคออก (506998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
33 # 3อจ640823-007 HopeMan + PANUPONG9 (507001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 78%)
34 # 3อจ640823-008 tepun + tomoyokung (507004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1880)(G 67%)
35 # 3อจ640823-009 chutty + virut19 (507009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
36 # 3อจ640823-010 Hook2 + kamonsap (507011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช

37 # 3อจ640823-012 สมยศ5 + pancha1 (506993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง
38 # 3อจ640823-013 เมืองช้าง + Nathan666 (506999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (631217-143)(G 83%)
39 # 3อจ640823-014 ทิศเหนือ + Nathan666 (507002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(640712-296)
40 # 3อจ640823-017 ต่อเจริญนคร + katae (507014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพสวย)(G 90%)
41 # 3อจ640823-018 intermilan + หนุ่ยเพชรบุรี (507016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 782)(561028-020)
42 # 3อจ640823-019 tum087 + pui1228 (507021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อพอกครั่ง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ640823-020 พรพระพุทธคุณ + ขุนอรรถ (507022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท)
44 # 3อจ640823-021 legallaw + หนึ่งบารมีพระพุทธ (507028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
45 # 3อจ640823-022 Polpana + ateomak (507033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด/วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (630406-360)(G 85%)
46 # 3อจ640823-023 Asteria + เมวิกา001 (507041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 65%)
47 # 3อจ640823-024 kittisak9914 + เมวิกา001 (507181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผงใบลาน ปี 2500 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ640823-101 ED971849571TH art8888 + ชวนชื่น (507049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640823-102 ED971876965TH ธันวา + teespy (507051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640823-103 ED095197773TH nongder + patchara2509 (507057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
51 # 3อจ640823-104 ED095197773TH teerawit + patchara2509 (507062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้พิมพ์นี้
52 # 3อจ640823-105 ED112963260TH tummusic46 + kyokun (507066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
53 # 3อจ640823-106 ED074856095TH โจ้บางโพ + เสน่หา (507070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธศรีประทีปสร้าง พิธีพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
54 # 3อจ640823-107 ED093607453TH ราชสีห์บ้านนอก + jabee (507073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา
55 # 3อจ640823-108 ED899441855TH aoy789 + phalao2000 (507079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ รุ่นกตัญญู เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.หนองคาย (หมายเลข 233)(640612-134)

56 # 3อจ640823-109 ED970224101TH Bseries + หนองซอ (507082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
57 # 3อจ640823-110 821269190033 Nathan666 + ณัชกิจ (507086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ.. (สภาพใช้) (630528-207)(G 81%)
58 # 3อจ640823-111 ED049139433TH pr1972 + ปูแปดริ้ว (507031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
59 # 3อจ640823-112 EW575240745TH หิมพานต์มุ่งงาม + ขนมหวาน (507040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อเงิน จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
60 # 3อจ640823-113 EH478649134TH มธรังสิต + ซูโม่ (507043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 133) **พระสภาพสวย
61 # 3อจ640823-115 EH478649134TH อะนันตะปัดชะเย + ซูโม่ (507053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640823-116 EH478649134TH Suvat_dee + ซูโม่ (507056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.สมุทรสาคร (หมายเลข 2891)
63 # 3อจ640823-118 EH538927915TH poshwises + Buncha (507065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี **พระสภาพสวย
64 # 3อจ640823-119 ED027767975TH krais1 + Thanarat2528 (507072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ชิด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
65 # 3อจ640823-120 EH492394320TH auto1800 + เซียนน้อยหนึ่ง (507077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้ออัลปาก้าชุบทอง ปี 2527 จ.นครปฐม (640717-154)
66 # 3อจ640823-121 ED078478133TH nick1880 + เกียรติกังวาน (506988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นกิตติโก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
67 # 3อจ640823-122 ED094953025TH chuanchai2505 + chane31 (506990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.ตราด
68 # 3อจ640823-123 ED079053988TH chaidee + maitree (506994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
69 # 3อจ640823-124 ED104870950TH yodpra + noompure (506997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท (600429-125)(G 65%)
70 # 3อจ640823-125 ED069869241TH pramual + akezoba (507003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์พระครูลมูล เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ640823-126 EG412589611TH aoy789 + gunner (507186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) (สภาพล้างผิว)
72 # 3อจ640823-127 ED054967375TH chai236 + Phichit_02 (507184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (640707-196)
73 # 3อจ640823-128 ED095808055TH pouy2727 + kangjung7 (507183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 1992)
74 # 3อจ640823-129 ED090832115TH Exdesign + ptkn2095 (507013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1572)(560923-245)

75 # 3อจ640823-130 ED104730484TH Auto29 + dukenpd17 (507020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก(สร้างบารมี) เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 702) **พระสภาพสวย
76 # 3อจ640823-132 ED067520440TH tekapol + poona63 (507039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
77 # 3อจ640823-133 MBC0002585792 cpat1 + เอกสกล (507044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2549 จ.นครปฐม
78 # 3อจ640823-134 ED091119444TH กุ้งหวาน + AmpFine (507050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ปาดตาลหลังเรียบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 14)(G 79%)
79 # 3อจ640823-135 ED107513890TH Giant415 + KAI28 (507055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สามมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี
80 # 3อจ640823-136 ED948391455TH Earthood + โก๋แก่ (507060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
81 # 3อจ640823-137 ED078968755TH nopakk + ล้มมวย (507069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
82 # 3อจ640823-138 SMPK000044225JS เอฟอาปาเช่ + jakruk1984 (507076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่(G 78%)
83 # 3อจ640823-139 ED115302036TH loryinglong + ญาญ่าซัง (507081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศรีขันธารามสร้าง)
84 # 3อจ640823-140 ED023179483TH Kob_surat2 + Teerasak01 (507185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (610312-054)(G 88%)
85 # 3อจ640823-141 ED085932889TH PHLOI + มะนาวแป้น (506983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
86 # 3อจ640823-142 TH01181RHGV72B tar2499 + เด็กแคมฟร็อก (506987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 85%)
87 # 3อจ640823-143 ED061919605TH Darkunited2 + makluayka (506991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
88 # 3อจ640823-145 ED070833845TH Mai2008 + sook14 (507000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(631026-057)(G 62%)
89 # 3อจ640823-146 ED001839745TH พระประแดง26 + ray15 (507006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ ส ขีด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
90 # 3อจ640823-147 ED097538475TH suteesom + ป่าบอนต่ำ (507012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
91 # 3อจ640823-148 ED113804993TH Nattyos + twongt (507017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นเปิดโรงเรียน น.ว.ม. เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (591124-135)
92 # 3อจ640823-149 ED069868630TH TaeJo + โอเว่น (507178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ640823-151 EH891371663TH Chonrangsit + Doitung (507015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมพระครูลืม วัดอรุณ เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

94 # 3อจ640823-152 ED954952344TH โอ๊ตนาซี + mahawong (507018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
95 # 3อจ640823-154 ED875357036TH นุหลัก4 + daew1970 (507026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุวัดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (630820-355)
96 # 3อจ640823-155 ED079257155TH pot13 + Boonlaiy (507030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 2421)
97 # 3อจ640823-156 ED092362808TH essai + lamborghinizi (507032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ640823-157 ED092362856TH อินทร์ตาน + tananop (507036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์(G 70%)
99 # 3อจ640823-158 RPTN000042301DQ Lawyerpom + Buncha2508 (507038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
100 # 3อจ640823-159 ED098937227TH Giant415 + auu16 (507045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้ายูไล วัดเล่งเน่ยยี่ เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ640823-160 SMC2000157099V Tlekopt + Poy111 (507047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
102 # 3อจ640823-161 ED096524072TH louisate49 + Watermelon (507054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
103 # 3อจ640823-162 ED096524072TH Nicha-Malee + Watermelon (507059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
104 # 3อจ640823-163 ED068785307TH chinnasiha + prathep (507064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
105 # 3อจ640823-164 ED983864871TH ateomak + litsupchuer (507067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สมุทรสงคราม
106 # 3อจ640823-165 BCOT00002129239 Manoos + patchaya (507071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
107 # 3อจ640823-166 EB504922030TH nopakk + MONCHEN (507075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ640823-167 EB504922030TH pramual + MONCHEN (507080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ640823-168 SMC2000015708PM สมอแดง + Poy111 (507083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อผง ปี 2534 จ.ลำปาง (ฝังตะกรุดทอง)
110 # 3อจ640823-169 ED879428532TH Viraphan711 + พิชย์ภัสสร (507087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดคูหาภิมุข เนื้อทองเหลือง ปี 2492 จ.ยะลา
111 # 3อจ640823-170 ED709948185TH theera-pon + ต้อมตราโล่ (507090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
112 # 3อจ640823-171 ED587290421TH Doitung + thatarat_n (507085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา

113 # 3อจ640823-172 ED104151940TH pandp + กิ่วกระ (507088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(620722-093)
114 # 3อจ640823-173 PTBT000085631YZ Stapornch + Konig (507094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
115 # 3อจ640823-175 TH01181RTM2H5B pramual + Mark-Mon2015 (507107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
116 # 3อจ640823-176 EH477621832TH chaidee + นกแก้ว (507113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ640823-177 RP804785717TH ball_amulet + ARNON (507118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์พนมมือ เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น (590912-054)
118 # 3อจ640823-178 ED112050713TH Hook2 + patchara2509 (507123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
119 # 3อจ640823-179 ED982278345TH อตกพระเครื่อง + ลุงปิ่นเริน21 (507128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2508 จ.สมุทรปราการ (สภาพชำรุดส่วนบน)
120 # 3อจ640823-180 EH320280299TH aoy789 + เสี่ยเมืองกาญฯ (507134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 230)
121 # 3อจ640823-181 ED107031243TH หลวงปู่ช้างให้ + rossyza4142 (507025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
122 # 3อจ640823-182 ED097607754TH pronprom + konthai9858 (507029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.ลำพูน
123 # 3อจ640823-183 EG873111375TH bunpook + kitsana_l (507034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
124 # 3อจ640823-184 821264933786 กอบทอง + สุ-จิ-ปุ-ริ (507037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
125 # 3อจ640823-185 ED786253578TH blohazard + รักษ์ต้มเลือดหมู (507042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 141700)(G 81%)
126 # 3อจ640823-186 ED948092385TH Lord636 + pattamaphong (507046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านเขียว วัดหรงบล ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
127 # 3อจ640823-187 ED107009333TH Sinsiampra + naratip_19 (507052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
128 # 3อจ640823-188 ED108806342TH อภิชาติชุบทอง + noi70 (507182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
129 # 3อจ640823-189 ED081473343TH Ketnada + ขุมทรัพย์พระ (507058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
130 # 3อจ640823-191 EH478622410TH pr1972 + รถถังพระบ้าน (507092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
131 # 3อจ640823-192 ED979394496TH Poopoo + Benyapa (507099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)

132 # 3อจ640823-193 ED948078318TH floi456 + stdpuy (507105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ640823-194 ED089910186TH คุณากร + paoman (507110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
134 # 3อจ640823-195 EB523163283TH อะนันตะปัดชะเย + KID_2 (507179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา
135 # 3อจ640823-196 RSRI0000504142F มธรังสิต + Reindeer_kwang (507114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
136 # 3อจ640823-197 EG416976046TH siridet + Mrsomwang (507125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
137 # 3อจ640823-198 ED103636880TH Ketnada + mai111 (507130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
138 # 3อจ640823-199 ED949676374H tum087 + jamesza (507138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
139 # 3อจ640823-201 ED979394482TH tonparknumpo + (507068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
140 # 3อจ640823-202 EW575240873TH suchattook + ขนมหวาน (507074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้พิมพ์นี้
141 # 3อจ640823-206 PSWT000028174E6 แบทแมน + nateekumjudpai (507091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
142 # 3อจ640823-207 ED021029150TH tararat06 + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (507096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลัง ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต
143 # 3อจ640823-208 ED118300595TH Chan59 + waves (507103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 25 ส.ค. 2564 - 08:34 น.] #81203 (21/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640809-005 ED945398785TH Pornna931 (505458) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640816-014 ED056155122TH jingmanu (506207) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ640817-010 OA307277542TH ittipon_a1 (506341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640817-017 ED024339306TH teespy (506310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ640818-017 ED102912161TH kungun (506522) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ640818-019 ED833767375TH zafari (506511) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 1อจ640818-021 821256896585 อิทธิมงคล9 (506514) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640819-022 ED984160128TH chuanwong (506659) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ640820-017 ED071424285TH BankHiWay (506847) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ640820-033 EH510616728TH mumu99 (506855) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ640820-034 EH510616728TH mumu99 (506859) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ640820-035 EH510616728TH mumu99 (506862) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ640820-036 EH510616728TH mumu99 (506864) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ640820-037 EH510616728TH mumu99 (506866) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640820-038 EH510616728TH mumu99 (506867) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640820-039 EH510616728TH mumu99 (506870) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ640820-040 EH510616728TH mumu99 (506871) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ640820-041 EH510616728TH mumu99 (506873) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ640820-042 EH510616728TH mumu99 (506857) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ640821-016 ED106810485TH router (506896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640821-026 ED047965440TH eaknaengnoy (506903) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ640823-020 ED710401078TH เฮงเฮงเฮง168 (507175) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ640823-024 EW229521391TH พ่อมาเฟีย (507187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640809-023 ผู้ใหญ่เอก (505383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ640810-003 tongjoy (505550) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640812-005 ฅนบางใหญ่ (505844) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640812-006 ริณดา (505853) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640812-016 ริณดา (505852) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
6 # 2อจ640812-017 ริณดา (505862) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ640812-018 ริณดา (505865) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640812-019 ริณดา (505868) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640812-020 ริณดา (505870) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640812-025 BallDesign (505873) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640812-029 Kittinan (505878) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640812-031 Nathan666 (505880) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ640813-015 Darkhorse (505941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ640814-012 Ban2015 (506083) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ640817-009 praveen (506326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640819-038 ริณดา (506718) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 2อจ640821-008 การันตีพระ (506888) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640823-011 tanint (507164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640823-012 tanint (507117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ640823-013 legallaw (507165) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ640823-016 พิมพ์พิมล (507168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640823-020 teerawit (507135) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
23 # 2อจ640823-025 microsoft (507101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
24 # 2อจ640823-029 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (507019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640823-040 sk117 (507024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640823-041 การันตีพระ (507005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640823-042 การันตีพระ (507008) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640811-003 wanitcha + tumacer (505611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดเขาอ้อ พิมพ์เบตง เนื้อนวโลหะ ปี 2508 จ.พัทลุง
2 # 3อจ640816-122 ED979359857TH บรีสพระช่วย + (506128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระพิจิตรผงดำ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอุดมความสุข เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
3 # 3อจ640817-129 ED060875474TH AodAnt + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (506267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ640819-110 SRCK0000083579Y niramon + คุณเฮง (506663) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
5 # 3อจ640819-111 TH01181QS1YA8B pikky + สุริยา213 (506580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2536 จ.ลำพูน
6 # 3อจ640819-184 EH478653301TH t_inkeaw + ซูโม่ (506680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ640821-001 Ketnada + Nathan666 (506910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 65%)
8 # 3อจ640821-003 เต้ย_พฤกษา19 + neong (506917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
9 # 3อจ640821-004 เมืองช้าง + kamonsap (506920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่และใช้)
10 # 3อจ640821-005 cpall + ateomak (506925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระซุ้มกอ ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อสำริด ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(640508-489) (G 77%)

11 # 3อจ640821-006 fortunato + ateomak (506929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
12 # 3อจ640821-007 berry + mdkm11 (506933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 58%)
13 # 3อจ640821-008 m-cot + mdkm11 (506937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
14 # 3อจ640821-009 beer2126 + baibua29 (506942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพรมผิวใหม่)(G 68%)
15 # 3อจ640821-101 ED103922134TH เซียนน้อยหนึ่ง + บิ๊กบีม (506908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
16 # 3อจ640821-102 ED038843955TH supanutk + พุทธโกศัย (506911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจามเทวี เนื้อดิน จ.ลำพูน
17 # 3อจ640821-103 ED078114495TH disakorn + เจริญพรรุ่งเรือง (506916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 56 เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สกลนคร
18 # 3อจ640821-105 ED057686419TH ทิศเหนือ + ยอดอ่างทอง (506926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(620211-162)
19 # 3อจ640821-106 ED063130421TH namsurat1 + mchutith (506981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(G 76%)
20 # 3อจ640821-107 ED063130421TH อำนาจธรรม + mchutith (506930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้)
21 # 3อจ640821-108 ED063130421TH เมี้ยวนาเกลือ + mchutith (506934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ640821-109 ED060144510TH nco29-48 + หมากคาย (506938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น ปี 2504 จ.ปัตตานี

23 # 3อจ640821-110 ED936184433TH Manoos + offyyyy (506941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของ
รุ่น/พิมพ์ นี้
24 # 3อจ640821-111 ED076662653TH yodpra + noom2015 (506886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท (600821-008)
25 # 3อจ640821-113 ED995963562TH pichet344 + dekphet (506979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ640821-114 TH01181QY5FR8B Dome2021 + นัยพิมลราช (506889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ640821-115 ED970251447TH Takamine + หนองซอ (506892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(630103-015) (G 76%)
28 # 3อจ640821-117 ED973106850TH yyoyo + Clubpra (506898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จอาจารย์ลอย วัดรัตนชัย พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ640821-118 ED078964563TH magician + f-ford (506900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 54144) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
30 # 3อจ640821-119 EH478649001TH surasity + ซูโม่ (506902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
31 # 3อจ640821-120 TH01181RBNCE9B Polpana + เจอร์ราร์ด (506905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพสวย)(621205-302)
32 # 3อจ640821-121 ED093842085TH nim4011 + sawatvet (506914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630731-232) **พระสภาพสวย
33 # 3อจ640821-122 ED092409641TH hondajazz + loeiisan (506919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
34 # 3อจ640821-124 ED069992994TH nongder + supot2030 (506927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมมุนี วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2464 จ.กรุงเทพฯ

35 # 3อจ640821-125 821267387975 Icando + loryinglong (506932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ640821-127 TH01181RDPV27B บ๊อบบางบ่อ + rungroj (506939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย เนื้อเงิน ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา
37 # 3อจ640821-129 EH478651067TH nongder + บอสตัน (506946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนาก เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.นครสวรรค์
38 # 3อจ640821-131 ED096422921TH preeyawat + khak2800 (506952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องรุ่น/พิมพ์ นี้
39 # 3อจ640821-133 EW872292755TH บรีสพระช่วย + ปะใหญ่ (506959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.อุดรธานี
40 # 3อจ640821-134 ED090760118TH บอยพระเครื่อง + chart99 (506963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
41 # 3อจ640821-136 ED098707572TH khunpol500 + schan2514 (506969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (630516-007)(G 61%)
42 # 3อจ640821-137 ED085931214TH t_inkeaw + มะนาวแป้น (506972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ชลบุรี
43 # 3อจ640821-138 ED081612907TH Choat + BygoN (506975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
44 # 3อจ640821-139 EB504914682TH weddy + ariya16 (506976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้และแต่งผิว)
45 # 3อจ640821-140 BBN5000058905YN Beung + เดี่ยว999 (506971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ640821-142 CGC4000042650WP เซียนน้อยหนึ่ง + Piyawan (506890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย

47 # 3อจ640821-144 ED046555001TH จูมไม้เมือง + nakarin (506893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์นิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1647)(620314-116)
48 # 3อจ640821-145 PSWT000027517A2 อ้อมกอดพุทธคุณ + (506894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nateekumjudpai
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย)(G 63%)
49 # 3อจ640821-146 TH01181QWKS02B ATTORN43 + tone555 (506897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวบาน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
50 # 3อจ640821-147 ED888087403TH pinits + โพไร่หวาน (506899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(G 84%)
51 # 3อจ640821-148 EU659657544TH jeng22 + kwang019 (506901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
52 # 3อจ640821-149 ED096781456TH บอมเบ + Man2517 (506904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9237) **พระสภาพสวย
53 # 3อจ640821-150 ED023084750TH blue333 + โจอุทัย (506907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
54 # 3อจ640821-151 EG081783583TH lohbetong + nanbanpho (506906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครปฐม
55 # 3อจ640823-025 ED020631187TH Khun_nu + แม็กซิมัม99 (507188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ลำปางส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 24 ส.ค. 2564 - 08:40 น.] #81200 (20/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640729-032 ED984953961TH แนนสาย5 (504297) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ640807-004 ED904251030TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (505291) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640809-008 ED028383574TH ฅนบางใหญ่ (505421) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ640809-017 RSRI0000460378R Reindeer_kwang (505390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640810-003 ED056463295TH วุฒินันท์ (505591) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640810-011 EW832311425TH คงอำพัน (505501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640810-022 RSRI000046250GR Reindeer_kwang (505578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640811-013 ED988610803TH rongfox (505712) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ640811-015 ED059606909TH twongt (505707) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
10 # 1อจ640811-016 ED040678020TH suparerk (505720) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ640812-003 TH01181Q2W7H7B toy_clong8 (505849) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ640812-010 ED070628676TH หลานตาจวบ (505856) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ640812-014 ED046317395TH กะเพรา (505860) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ640812-020 PTRR000067237HG BOMBA (505867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ640813-023 EB519804618TH seranee (505962) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640814-010 ED068057034TH หมีดำ (506069) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ640816-002 ED093211883TH Jes0611 (506172) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
18 # 1อจ640816-004 ED068436010TH welding24 (506178) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640816-006 ED077239260TH Oneone20 (506181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640816-008 ED090074667TH ATTORN43 (506206) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 1อจ640816-009 ED948086005TH choosak888 (506186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640816-010 BLT5000041789ZW ดราก้อนปิง (506188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640816-011 ED084721061TH kaiza19 (506194) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ640816-012 ED092304779TH ฅนบางใหญ่ (506191) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
25 # 1อจ640816-017 PTYA00067877U5 sony1 (506200) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640817-001 ED057678678TH ยอดอ่างทอง (506333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ640817-002 ED930286108TH mooann (506381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ640817-003 ED997939637TH heng9999 (506349) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640817-011 ED101910615TH thelord (506305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ640817-014 ED075506475TH ตุ๊หลวง (506308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ640817-019 EG429814515TH Ninja_tech (506314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ640817-020 EB519911872TH seranee (506353) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ640817-023 ED904252830TH chaibangseemeang (506324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ640817-024 ED070817431TH sook14 (506328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ640817-026 ED086128205TH pound2007 (506334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ640817-028 ED942086639TH pongsan (506336) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ640818-001 ED964157249TH สุเรนทรชิต (506503) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ640818-003 EH551233541TH Polachet (506541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ640818-004 ED084803168TH เรศเรณู (506512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ640818-005 ED026795895TH บีชาการ (506518) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ640818-011 ED077216768TH ลิงทอง (506516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ640818-015 ED077252875TH Oneone20 (506519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ640818-016 ED963278064TH Joe_koracha (506520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ640818-018 ED059452028TH ชนาฎศิลป์ (506525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ640818-027 ED032652048TH Pech_Muangchon (506524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ640818-028 TH01181Q5WHX0B bbam19662000 (506527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ640818-030 ED068076722TH ข้าวตอกแตก (506531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ640818-035 ED840883345TH kamollim (506404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ640818-036 TH01181QHJ9M7B goldbaby (506542) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ640821-023 ED107313425TH bluezone69 (506964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640729-007 ริณดา (504296) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ640729-013 ริณดา (504317) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
3 # 2อจ640802-011 ภักดีนาถ (504742) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640802-018 Kajohnsak9 (504753) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640803-018 Takod (504859) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640804-014 แว่นพระประแดง (504974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
7 # 2อจ640805-010 ริณดา (505095) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640805-012 นึกอ่อนนุช (505104) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
9 # 2อจ640806-007 ตาต้น (505240) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ640806-022 Nicharida (505249) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640807-004 สยามเมืองยิ้ม (505325) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ640809-024 ขุมทรัพย์บูรพา (505388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ640809-025 ขุมทรัพย์บูรพา (505392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ640811-017 ayw035 (505746) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640811-018 โจ้บางโพ (505691) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ640812-009 ริณดา (505872) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640813-013 nonghee (505984) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
18 # 2อจ640813-022 nopparutMak (505953) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ640813-024 blue333 (505992) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ640814-008 t_local (506087) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ640814-013 pinbal (506092) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
22 # 2อจ640814-014 nukro09 (506095) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640814-017 chattawat (506073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ640816-001 suchat-01 (506205) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
25 # 2อจ640816-005 chompu2525 (506215) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
26 # 2อจ640816-008 guanger (506213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640816-011 bangkokpoms (506135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ640816-012 kittikitti (506138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640816-018 Mana95 (506144) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ640816-019 wutpantip (506219) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
31 # 2อจ640816-024 JITCHOO1361 (506222) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ640817-002 korndecha (506319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ640817-010 หนึ่งบารมีพระพุทธ (506330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ640817-011 เด็กสังขละ (506369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ640817-012 lovehunterlove27 (506345) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 2อจ640817-014 vorrapong (506372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ640817-015 พระพันธุ์เทพ (506374) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 2อจ640817-020 H_WONG (506377) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 2อจ640818-002 Lifebier4766 (506455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 2อจ640818-005 บ้านแคออก (506456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ640818-009 เอกจักร (506466) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
42 # 2อจ640818-011 ดิอาโบล (506389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ640818-016 sawasdee15 (506393) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 2อจ640818-017 เหน่งบางคู้ (506397) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 2อจ640818-018 Ubankae2874 (506538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 2อจ640818-021 ptrinter (506492) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 2อจ640818-022 ศิษย์อาจารย์เฮง (506495) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 2อจ640818-023 Surachet7991 (506498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640730-127 ED940884180TH midori + ศักดิ์พระเครื่อง (504368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 451) (หน้าตัก 4.8 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ640806-105 ED971860461TH schan2514 + ชวนชื่น (505119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ640807-105 SMAS000006434VW ฅนบางใหญ่ + ผู้พัน (505269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดโปรดเกศ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2497 จ.นนทบุรี (หน้าตัก 5.2 นิ้ว)
4 # 3อจ640812-103 ED075140704TH Prapoj_w + วิชญ์ดุลยวัต (505782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑมหาโชค พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมีแล้วรวย เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ640812-132 ED928869175TH VicToryTim + ต้นเทพประยูร (505885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงช่างเผือก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ640813-107 ED971858009TH yaair + ชวนชื่น (505906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงปืน กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
7 # 3อจ640813-118 ED069954086TH อนุชา + rachanikorn (505980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ปี 2541 (หมายเลข 003009) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640816-005 nakhonsa + WIRAT999 (506117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
9 # 3อจ640816-009 minions + panna08 (506126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดพระเชตุพน พิมพ์สิบพระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
10 # 3อจ640816-121 ED095122483TH Arphakorn8888 + somnuk (506125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ซุ้มปราสาท เนื้อดินลงรัก
11 # 3อจ640816-150 ED048960497TH แบงค์อรัญ + ศิษย์หลวงปู่ทวด (506123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี

12 # 3อจ640816-165 RPBK000022644ZR Sompol59 + nuniie17 (506187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
13 # 3อจ640817-103 EH478652853TH Waraporn951 + ซูโม่ (506299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.ชลบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
14 # 3อจ640818-006 tummusic46 + เด็กท่าพระ (506429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์จับบาตร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี
15 # 3อจ640818-103 ED878596450TH พระคุณแม่เล็ก + gold1 (506410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
16 # 3อจ640818-114 ED078021286TH major + Tharin_P (506425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2551 จ.สระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ640818-132 EH793752914TH Prapoj_w + teenlay (506467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)(G 67%)
18 # 3อจ640818-157 ED068439121TH schan2514 + กาเบียล (506501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ640819-103 TH01181R33VV2B prasit_jongsiri + Boypty2512 (506640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2036)
20 # 3อจ640819-104 TH01181R33VV2B prasit_jongsiri + Boypty2512 (506646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 3736)
21 # 3อจ640819-150 ED07828339TH ANURUT + papayapunny (506562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ฐานหมอน เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้พิมพ์นี้
22 # 3อจ640819-159 ED969449853TH จูมไม้เมือง + เจริญพร2555 (506699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิษณุโลก
23 # 3อจ640819-168 ED086006475TH teenlay + Benyapa (506590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)

24 # 3อจ640819-170 EF701485208TH ลูกพ่อพันท้าย + mingch (506601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่น 2 เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.7 กรัม)
25 # 3อจ640820-002 Thenext-ICK + ปรมัตถ์ (506779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
26 # 3อจ640820-003 เมืองช้าง + annnyamulet (506781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 800 บาท) (น้ำหนักทอง 20 กรัม)
27 # 3อจ640820-004 lertlakhatthakij + Pakatorn (506784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หิน วัดระฆังฯ รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 35/น้ำหนักทอง 18.5 กรัม) (640729-128)
28 # 3อจ640820-005 kimsiam + Popeye82 (506789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสาคร(G 65%)
29 # 3อจ640820-006 vutrider + Popeye82 (506793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(G 63%)
30 # 3อจ640820-007 sompob922 + Popeye82 (506797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
31 # 3อจ640820-008 pramual + oldshop (506801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
32 # 3อจ640820-101 ED803371926TH scofieldpop + ซุ้มวัดศรี (506806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
33 # 3อจ640820-103 ED074730642TH Sirmuang + Suparat_2832 (506812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 5983)
34 # 3อจ640820-104 ED691998143TH surasity + มัสชา (506816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ640820-105 BSON000060382CV P-Pong + โอพุทธคุณ (506823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)

36 # 3อจ640820-107 ED059138446TH Pattarapon1991 + ไข่มุข (506831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อพระเสริม วัดปทุมวนารามฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
37 # 3อจ640820-108 ED096793661TH poshwises + Choomsilp (506836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2517 จ.สิงห์บุรี
38 # 3อจ640820-109 ED096793661TH poshwises + Choomsilp (506837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640820-110 ED950531346TH เชลล์ไทย + วรรณสินศิริ (506839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
40 # 3อจ640820-111 EG947560585TH chaykob + จริงใจ (506757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1016)(G 67%)
41 # 3อจ640820-112 EB522995740TH poshwises + เสกสิทธิ์ (506759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.สงขลา
42 # 3อจ640820-113 ED023191793TH Giant415 + simmax (506761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม
43 # 3อจ640820-115 ED074666706TH poonsaka + ริณดา (506767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี (640717-136)
44 # 3อจ640820-116 ED074666706TH Pentor09 + ริณดา (506769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (640809-181)
45 # 3อจ640820-117 ED996716681TH ต้นคุง + หม่อง (506771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (631111-187)(G 78%)
46 # 3อจ640820-118 EB525318779TH nopakk + เสกสิทธิ์ (506774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
47 # 3อจ640820-119 ED591467624TH Albibo_x + ZuTharua (506775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน รุ่นศาลาธรรมสภา เนื้อเงิน ปี 2538 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)

48 # 3อจ640820-120 ED083727726TH Sinsiampra + Bhu54 (506777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
49 # 3อจ640820-121 ED068716757TH chidchac + Mhong84 (506782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
50 # 3อจ640820-123 EB535819148TH vichol2551 + สนบางกรวย (506788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
51 # 3อจ640820-124 ED046737830TH บีชาการ + ponrit (506791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 33)
52 # 3อจ640820-125 ED10247214TH suchattook + winnerman (506795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640508-539)
53 # 3อจ640820-126 ED103230589TH Aomarch + lohbetong (506799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
54 # 3อจ640820-127 ED084438898TH ทิศเหนือ + kittinanaum (506800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640820-128 ED048965976TH Aonny15 + ศิษย์หลวงปู่ทวด (506878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
56 # 3อจ640820-129 EH478593523TH อะนันตะปัดชะเย + (506804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รถถังพระบ้าน
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลง เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรปราการ
57 # 3อจ640820-131 ED918458895TH แบงค์อรัญ + tunya (506760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
58 # 3อจ640820-132 ED088532987TH เป๋าแมน + keng_ruangsiri (506762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 579) **พระสภาพสวย
59 # 3อจ640820-133 ED096719290TH bunpook + Man2517 (506765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3371)(G 68%)

60 # 3อจ640820-134 ED058284632TH Kunphra + golfsriracha (506768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
61 # 3อจ640820-135 KLPP00006341476 Thenext-ICK + CKHOS (506770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640820-137 ED050494153TH dewza08 + บางแก้ว1976 (506882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(540129-030)(G 90%)
63 # 3อจ640820-139 EO649835364TH คุณากร + ฮองซู (506783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
64 # 3อจ640820-140 ED027073960TH poo2515 + Ticktick (506786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร **พระสภาพสวย
65 # 3อจ640820-141 ED070831835TH TAVABUNCHA + sook14 (506792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ640820-142 66850347429894 เน้นพระสวย + โอรสรามัญ (506794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
67 # 3อจ640820-143 EB519864758TH chaykob + Namchai (506798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะขอบเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 81) (สภาพสวย)(640118-151)(G 78%)
68 # 3อจ640820-144 TH01181R4Q5E0B tomyum + Avocado_Man (506803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
69 # 3อจ640820-145 B2S036U006937 masterpiece + newzalagun (506805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
70 # 3อจ640820-146 ED050738258TH Alexpeter + กานต์ไม้รวก (506809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ640820-147 TH01181R2CY31B jarungrux + Danai33 (506813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)

72 # 3อจ640820-148 ED025537152TH Benjapon88 + Takamine (506821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
73 # 3อจ640820-149 RL120254846TH natapoln + เซียนหกวิถี2404 (506880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
74 # 3อจ640820-151 ED091830504TH mic49 + kortzean (506758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
75 # 3อจ640820-152 ED056957804TH พระประแดง26 + sapo-g (506763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
76 # 3อจ640820-153 NKAM0000484183A golfkongsak + Tatchapong (506766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ640820-154 ED054246165TH ดีพองาม + supanutk (506773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)(640713-315)(G 65%)
78 # 3อจ640820-155 ED086006436TH กุสยาม + คนเหนือพลัดถิ่น (506776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
79 # 3อจ640820-156 ED070125016TH LIM2512 + koekoe (506780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
80 # 3อจ640820-157 ED043125285TH NP_PRATHAI + พ่อครู (506787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 1643)
81 # 3อจ640820-158 TH01181R75316B beer2126 + ใหญ่กรุแตก (506790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด/สภาพใช้) (570904-290)
82 # 3อจ640820-160 QSV0001007488 ateomak + แจ็คเชียงดาว007 (506802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นนวัฒน์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง83 # 3อจ640820-161 QSV0001007488 chinnasiha + แจ็คเชียงดาว007 (506756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 23 ส.ค. 2564 - 08:37 น.] #81196 (19/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640809-019 ED02672906TH jaturong_sri (505398) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640810-006 ED056463287TH วุฒินันท์ (505593) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640813-029 ED910780739TH Ketautomotive (505946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640819-021 ED984160128TH chuanwong (506654) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ640819-027 821250444221 ChinThanakit (506666) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ640819-028 821250444221 ChinThanakit (506679) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ640819-029 ED055598190TH goodmondays (506686) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640819-030 ED055598190TH goodmondays (506694) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ640819-037 KBAN000051504PZ taccord (506704) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
10 # 1อจ640819-045 ED710401078TH เฮงเฮงเฮง168 (506712) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ640820-009 ED996716681TH หม่อง (506854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ640820-020 ED836595011TH สยามรุ่งโรจน์ (506843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640820-026 830732161420 pongpan_r (506884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640819-023 ริณดา (506687) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ640819-024 ริณดา (506692) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ640819-025 ริณดา (506695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ640819-026 ริณดา (506701) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ640819-027 ริณดา (506660) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ640819-028 ริณดา (506668) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ640819-029 ริณดา (506671) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ640819-030 ริณดา (506674) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ640819-031 ริณดา (506682) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ640819-032 ริณดา (506705) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ640819-033 ริณดา (506696) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ640819-034 ริณดา (506710) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ640819-035 ริณดา (506711) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ640819-036 ริณดา (506713) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ640819-037 ริณดา (506715) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640819-039 ริณดา (506719) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 2อจ640819-040 ริณดา (506723) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
18 # 2อจ640819-042 Siamclassic (506724) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
19 # 2อจ640819-043 Siamclassic (506729) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
20 # 2อจ640820-001 olympia (506848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640820-015 chaibangseemeang (506755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22 # 2อจ640820-016 olympia (506833) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640817-005 gek1414 + จำนรรจา (506263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด สำนักป่าสุญญตาราม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กาญจนบุรี (น้ำหนักทอง 30.2 กรัม) (631017-173)
2 # 3อจ640817-134 ED040692534TH dinjaa + suparerk (506281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่งหลังลิ่ม กรุวัดช้างล้อม เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)(G 85%)
3 # 3อจ640818-004 amarin99 + ChinV (506420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(610405-073) (G 91%)
4 # 3อจ640818-017 poshwises + นายเอกรัตน์ (506402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (550825-109)(G 64%)
5 # 3อจ640819-001 aoy789 + เอฟอาปาเช่ (506561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก วัดโคนอน เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ. (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (640719-673)(G 63%)
6 # 3อจ640819-002 kaity + midori (506564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้าย-ขวา) (640813-024)
7 # 3อจ640819-003 ฮองซู + Wanchana (506568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640819-004 SupachaiJan + vinit09 (506571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 9000 บาท)
9 # 3อจ640819-005 porramess + tonychan (506573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ.. (630630-145)(G 65%)
10 # 3อจ640819-101 RCNP000011366UJ Ae_Acpow + hot2523 (506632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (640518-067)
11 # 3อจ640819-102 ED947293448TH kenshiro2810 + mag1911 (506637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบบน)


12 # 3อจ640819-105 EB523009939TH Jindamanee55 + (506648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Jarernkong
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลัง ๒ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร
13 # 3อจ640819-106 EX596098033TH thammanoon95 + dechatorn (506652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(610831-111)
14 # 3อจ640819-108 ED056270542TH atatat + deghong2013 (506657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 67%)
15 # 3อจ640819-109 ED919096929TH disakorn + เจริญพรรุ่งเรือง (506661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 13 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
16 # 3อจ640819-112 RJPT000009748MC elite90 + หงฟ้า (506585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพสวย)
17 # 3อจ640819-113 TH01181R33456B Nicha-Malee + Mark- (506591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Mon2015
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
18 # 3อจ640819-114 TH01181R33456B T_Ratchaphruek + Mark- (506595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Mon2015
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640819-115 EG388040495TH chatchaik007 + perfectman77 (506599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด รุ่นบารมีรุ่งเรือง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ลพบุรี (640422-068)
20 # 3อจ640819-116 ED971848338TH Pond27 + ชวนชื่น (506603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640819-117 ED971848338TH nopakk + ชวนชื่น (506609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640819-118 ED971848338TH เสือเต่า + ชวนชื่น (506613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ

23 # 3อจ640819-119 EB523011433TH pornlimk + seranee (506618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มหลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง รุ่นที่ระลึกสร้างวิหาร เนื้อชุบนิกเกิลลงยาสี ปี 2516 จ.พิจิตร.. (วัดหัวดงสร้าง)(ขนาด 3.5x5 นิ้ว) (640806-174)
24 # 3อจ640819-120 ED064044429TH chuchart-k + thongma (506624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
25 # 3อจ640819-121 ED857490524TH fifadida + มหาเวส (506606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (640528-392)
26 # 3อจ640819-123 sw_fssc + pewja (506616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PNAM000076401DW
พระสมเด็จวัดพระปรางค์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก)
27 # 3อจ640819-124 ED842586889TH elite90 + Dr_CHET (506621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640330-194)
28 # 3อจ640819-125 ED034248556TH popnavy + tarro (506626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา.. (สภาพสวย)(640719-368)
29 # 3อจ640819-126 ED045749757TH puriwaj + deghong2013 (506629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
30 # 3อจ640819-127 ED084815461TH Smellwether + NERAMIT (506634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาเม็ดขนุน กรุลานดอกไม้ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
31 # 3อจ640819-128 EX508414126TH pawaris + ปลากัดป่า (506639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
32 # 3อจ640819-129 PTAS000033587E6 ปราถนา + meksonice (506645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 63%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
33 # 3อจ640819-130 QA172261105TH Buransuk + Darkaun (506649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ เนื้อดิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ

34 # 3อจ640819-131 ED908348808TH tik_srt + korn88 (506593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ดอกจันตรง เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
35 # 3อจ640819-132 EB523056196TH pramual + Jarernkong (506597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นช้างคู่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.นครสวรรค์ (วัดท้ายน้ำสร้าง)
36 # 3อจ640819-133 ED964482194TH peacemaker + Joker007 (506604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง-ตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)(610829-013)
37 # 3อจ640819-134 ED068751674TH sherbet88 + prathep (506611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 63%)
38 # 3อจ640819-135 EF701485335TH tosspong + mingch (506617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640809-265)
39 # 3อจ640819-136 ED33289758TH poshwises + kankanmol (506620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด) **พระสภาพสวย
40 # 3อจ640819-137 ED085904928TH pattamaphong + มะนาวแป้น (506627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
41 # 3อจ640819-139 ED098440049TH Goodcobain + toyota888 (506644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
42 # 3อจ640819-140 ED027786696TH แขกกำแพง + ต้นน้ำ53 (506650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง จ.อ่างทอง
43 # 3อจ640819-141 821250695134 sudjarit + ดับเบิ้ลเอ (506548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อไม้โพธิ์ ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (ฝังตะกรุดทอง)
44 # 3อจ640819-142 ED025378990TH Nicha-Malee + joycezalnw (506549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
45 # 3อจ640819-143 ED084445528TH poshwises + ต้นพระสยาม (506550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์หย่อง เนื้อดิน จ.ชัยนาท (ไม่ระบุกรุ)
46 # 3อจ640819-144 ED740041299TH น้องจักรพงษ์ + Nineone28 (506553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)

47 # 3อจ640819-145 ED022388882TH itthiwat + มะนาวแป้น (506554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
48 # 3อจ640819-146 ED022388882TH cediato + มะนาวแป้น (506556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรปราการ
49 # 3อจ640819-147 ED022388882TH Maximax + มะนาวแป้น (506557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
50 # 3อจ640819-148 ED022388882TH ทศวรรษ33 + มะนาวแป้น (506558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
51 # 3อจ640819-149 ED025129431TH lertlakhatthakij + (506560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)(630409-038)(G 80%)
52 # 3อจ640819-151 ED043646692TH frist + บีอุตรดิตถ์ (506658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นโสธร ตร.๘ ริ้ว พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1256/น้ำหนักทอง 3 กรัม)
53 # 3อจ640819-152 ED088209913TH จักรบางน้ำจืด + ekachai08 (506664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ชลบุรี (สภาพสวย)
54 # 3อจ640819-153 ED875353706TH นนท์รามคำแหง + yootha (506667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(520819-011)(G 78%)
55 # 3อจ640819-154 ED027085659TH aluminium + wilairat_22 (506673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน รศ. 127 จ.กรุงเทพฯ (สลึงหนึ่ง)
56 # 3อจ640819-155 ED091105140TH TheCollector + AmpFine (506678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 32)
57 # 3อจ640819-157 QSV0001003046 poshwises + ทนายโอ๊ต58 (506688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 66%)
58 # 3อจ640819-158 ED058283932TH ละมุน + golfsriracha (506693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ราชบุรี

59 # 3อจ640819-161 ED020646853TH Ketnada + แม็กซิมัม99 (506566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
60 # 3อจ640819-162 ED037198054TH lekdee + kobirdnakub (506570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 153)
61 # 3อจ640819-163 ED923750599TH atthasit + Doitung (506572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 2 พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบุรี
62 # 3อจ640819-164 TH01181ROVMT6B tommeng + Lawyerpom (506575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 61%)
63 # 3อจ640819-165 ED973456008TH Tui9080 + ต้น_เบอเร่อ (506578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 74%)
64 # 3อจ640819-166 ED043133494TH sudjarit + พ่อครู (506582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรัชกาลที่ 9 วัดพระศรีฯ เนื้อผง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ640819-167 ED078953557TH werty + ล้มมวย (506587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี **พระสภาพสวย
66 # 3อจ640819-171 ED825897585TH kitsana_l + นำโชค-ประจวบ (506584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 29 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
67 # 3อจ640819-172 RERW000030086JY RtitTi + sanopporn (506744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 3558/หน้าตัก 3 นิ้ว)
68 # 3อจ640819-173 RKLY000037193P5 Tumtim + Kittiwoot333 (506592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (570718-170)
69 # 3อจ640819-174 PTPR000052632KK naykrong + Marksiam007 (506600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(G 68%)
70 # 3อจ640819-175 821248568862 Prapoj_w + srikriangkrai (506605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 74%)

71 # 3อจ640819-176 TH01181QTBFW5B chatchaik007 + chart99 (506615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (630715-046)
72 # 3อจ640819-177 ED930279813TH หนุ่มดงมะตื๋น + march859 (506623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
73 # 3อจ640819-178 PSWT000027580J8 Darkunited2 + (506630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nateekumjudpai
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
74 # 3อจ640819-179 ED030877281TH jiravorn_b + (506635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_WATCHOENG
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้าห้ามงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
75 # 3อจ640819-180 ED041138905TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + sudjarit (506642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (520829-645)(G 73%)
76 # 3อจ640819-181 TH01181R3B747B ศักดิ์นรินทร์ + sam8793 (506665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 59%)
77 # 3อจ640819-182 EV725543829TH nopakk + MONCHEN (506669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
78 # 3อจ640819-183 TH01181QUEX45B chinnasiha + คุณากร (506675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
79 # 3อจ640819-185 ED952273684TH nopakk + ชัชยศ (506685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์หยดน้ำ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ640819-186 TH01181QUEGB4B tummusic46 + คุณากร (506691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงราย
81 # 3อจ640819-187 SLOM000027451LA ทิศเหนือ + loryinglong (506698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ640819-188 ED973331541TH น้องอ๋อม + namnameung3 (506749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจ้าสัวพันล้าน เนื้อกะไหล่ซาตินลงยา ปี 2564 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 199)
83 # 3อจ640819-189 RP456663528TH Sompol59 + Damwoo (506700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกายเทพ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 72/น้ำหนักทอง 7.2 กรัม)
84 # 3อจ640819-190 QSV0001003037 prayunsak + ทนายโอ๊ต58 (506706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (620628-069)(G 65%)
85 # 3อจ640819-191 ED076837567TH BankHiWay + เก่งจริงจริง (506581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ640819-192 ED796954354TH poshwises + Thanapong36 (506586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
87 # 3อจ640819-193 ED779964630TH อ้อมกอดพุทธคุณ + (506589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nattapongg
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (640609-349)
88 # 3อจ640819-195 ED055696634TH daew1970 + แอ๊ดป่าซาง (506598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดสันธาตุ เนื้อดิน จ.พะเยา
89 # 3อจ640819-196 ED078816131TH schan2514 + คเวสโก (506602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
90 # 3อจ640819-198 ED971860002TH hahaha2525 + bboypm (506612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
91 # 3อจ640819-199 ED956395391TH เฟื่องฟ้า + นรสิงห์ (506619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (วัดซับไม้แดงสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
92 # 3อจ640819-200 ED956395391TH เฟื่องฟ้า + นรสิงห์ (506625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (วัดตะล่อมสร้าง)
93 # 3อจ640820-001 teera5656 + (506879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์เจ็ดชั้นหลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (520910-226)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 21 ส.ค. 2564 - 08:40 น.] #81192 (18/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640804-009 ED032179773TH พาชนะ (504959) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640804-012 ED024325409TH dukeza01 (504979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640812-011 EB519700618TH seranee (505874) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ640812-018 ED055549993TH goodmondays (505823) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ640813-003 EF208421591TH print (505947) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ640813-004 ED779970604TH Teehatyai (505892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ640813-005 ED040730688TH หมอแคน (505895) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ640813-006 821238558151 loryinglong (505898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640813-007 ED075816605TH nongnhun (505902) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ640813-008 PTP3000042652YL CKHOS (506013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640813-011 ED015184172TH superman_vuth (505971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640813-012 EG873103087TH kitsana_l (505974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ640813-013 ED869482595TH ronnakorn2516 (505978) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ640813-019 ED082803735TH Thapaneenon (505988) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ640813-021 EB535804735TH ตี๋กฤต (505911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640813-022 ED057232259TH สบาย15 (506010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ640813-024 EX596088115TH chaiyan1983 (505914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640813-025 ED031440815TH sanopporn (505920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640813-026 RCLT000013157CQ Kampanat13 (505928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640813-027 ED049133395TH Burapha777 (505934) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ640813-028 ED012669061TH HS2NAJ (505942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640813-030 SMKR00002274135 tawan09 (506009) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ640813-031 ED064784717TH คุณศิระ (505968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640813-032 ED068178284TH โอมมะ (505976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640813-033 TH01181Q9FDK0B poxzaa (505979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ640813-034 ED042687355TH ข้าวตอกแตก (505981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640813-035 ED779972239TH chaidee (505972) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 1อจ640814-005 ED812283116TH thi3790 (506079) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 1อจ640814-009 ED033273727TH tim111 (506085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ640814-012 821240244742 Goget_000 (506089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ640814-013 ED051060255TH My_dear (506037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ640814-014 ED059355587TH pungting (506044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ640814-015 ED975369933TH เฮอนันเดส (506047) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 1อจ640814-017 ED054026902TH บุษกร (506051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ640817-005 EB535479308TH kanlaya48 (506318) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ640817-006 EB535479308TH kanlaya48 (506322) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ640817-007 EB535479308TH kanlaya48 (506327) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ640817-016 ED980776360TH toopronchai (506340) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
39 # 1อจ640818-006 ED833767389TH zafari (506485) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
40 # 1อจ640818-007 ED833767392TH zafari (506491) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
41 # 1อจ640818-010 ED092410392TH อี๊ดเมืองเลย (506497) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
42 # 1อจ640818-012 ED024782925TH bluezone69 (506502) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 1อจ640818-013 ED970796299TH นาวิกโยธิน43 (506532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ640818-014 ED788681526TH นภดล1 (506508) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 1อจ640818-022 ED091603312TH doramon2345 (506536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ640818-023 ED091603312TH doramon2345 (506517) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
47 # 1อจ640818-024 ED980778799TH tontatto (506515) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 1อจ640818-031 EX592269801TH thevit (506521) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
49 # 1อจ640819-015 ED931529044TH proprayad (506551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ640819-016 ED834022877TH nongder (506689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
51 # 1อจ640819-043 ED842586892TH Dr_CHET (506559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640802-040 aramintra (504739) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ640804-018 wutpantip (504970) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ640805-001 Pakatorn (505036) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640805-005 ริณดา (505093) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640805-008 ริณดา (505091) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ640805-011 ริณดา (505099) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ640806-012 pipat_ch (505115) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640806-013 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (505245) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ640807-005 buspom (505327) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ640809-034 หนึ่งบารมีพระพุทธ (505414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ640809-039 อรรถพล (505404) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640810-020 microsoft (505589) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ640810-021 penggo (505592) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ640811-019 โจ้บางโพ (505700) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ640812-010 ริณดา (505875) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640812-011 ริณดา (505877) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640812-036 denbike (505863) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ640813-001 iamchatchai (505916) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ640813-002 vittya2511 (505922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640813-003 hvming (505926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ640813-004 pakasit23 (505930) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ640813-005 pakasit23 (505933) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ640813-006 pakasit23 (505938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640813-007 pakasit23 (505940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640813-014 schoi (505937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ640813-016 Teesan1709 (505943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 2อจ640813-017 bankthekop (505948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ640813-018 ninjaykk (505950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640814-003 moltol (506052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ640814-004 sinpet (506055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ640814-005 sinpet (506060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ640814-006 FLOOKER (506063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ640814-011 balloonb (506072) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ640814-016 krissanapong101 (506093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ640814-018 wsun37 (506075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ640816-013 bigbrother (506218) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ640816-016 midori (506195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ640818-006 วัฒน์วังหิน (506530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ640818-007 วัฒน์วังหิน (506534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ640818-010 พระสังข์ (506493) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
41 # 2อจ640819-002 guanger (506563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ640819-003 midori (506565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
43 # 2อจ640819-004 ชัยเจเจ (506569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
44 # 2อจ640819-006 ชัยเจเจ (506552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ640819-052 legallaw (506555) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
46 # 2อจ640819-055 SoMSuP (506588) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640809-149 EW872292530TH kit01 + ปะใหญ่ (505381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก ปี 2517 จ.ขอนแก่น **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ640809-164 KBAN0000471807L มิสเตอร์เฮ้าส์ + taccord (505409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ640812-163 EW872292804TH kit01 + ปะใหญ่ (505769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
4 # 3อจ640816-105 EJ396882311TH somchaitoh + (506171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
พระเล็บมือ หลวงปู่เอี่ยม ท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640816-109 EH478652629TH ฅนบางใหญ่ + ซูโม่ (506190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา
6 # 3อจ640817-153 ED90425830TH เน้นพระสวย + (506339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (G 83%)
7 # 3อจ640818-001 wanida + wuth2002 (506403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 170742)
8 # 3อจ640818-002 เอกจักร + wuth2002 (506409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 43) (531127-378) **พระสภาพสวย
9 # 3อจ640818-005 เล็ก2521 + mdkm11 (506540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพใช้)
10 # 3อจ640818-007 arm007 + ดิอาโบล (506432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน ปี 2514 จ.สิงห์บุรี (สภาพชำรุดใบหน้า)
11 # 3อจ640818-008 yaikong + ดิอาโบล (506439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
12 # 3อจ640818-009 minions + ดิอาโบล (506449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ640818-010 ศักดิ์นรินทร์ + greensnake (506454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้และหักซ่อมหลายชิ้น) (640809-035)(G 90%)
14 # 3อจ640818-011 คุ้มเสมา + nui555 (506390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นศาลาการเปรียญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี **พระสภาพสวย
15 # 3อจ640818-012 คุ้มเสมา + nui555 (506392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
16 # 3อจ640818-013 jaturong_sri + nui555 (506395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพสวย)
17 # 3อจ640818-014 kimsiam + Sukpia2018 (506396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 82%)

18 # 3อจ640818-015 kee123 + พรพระพุทธคุณ (506399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2406)
19 # 3อจ640818-016 Pond27 + พรพระพุทธคุณ (506400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
20 # 3อจ640818-018 Drpong + ครูแป้ง (506746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
21 # 3อจ640818-101 ED889735736TH uthenkhukid + ดำบ้านดอน (506407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโพธิ์เกรียบ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง
22 # 3อจ640818-102 EH010790572TH hahaha2525 + KENJANG (506547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
23 # 3อจ640818-104 ED815859384TH Buncha + ค้างคาวปิกเขียว (506412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
24 # 3อจ640818-105 BC34000070550J7 Heart1982 + เด็กอ่างหิน (506417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของ
รุ่น/พิมพ์ นี้
25 # 3อจ640818-106 ED084441177TH preeyawat + พิชชากร (506422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
26 # 3อจ640818-107 ED751565266TH บรีสพระช่วย + อาลาดิน (506436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 16 เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร
27 # 3อจ640818-108 ED073270998TH nutcha + mixsick150 (506440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
28 # 3อจ640818-109 ED073270998TH กล้วยไม้ + mixsick150 (506444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นฉลองหอระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่)(G 70%)
29 # 3อจ640818-110 ED073270998TH พยัคเมฆาพระนคร + (506447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mixsick150
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
30 # 3อจ640818-111 EH321156704TH Manoos + sanz9797 (506416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (สภาพล้างผิว)
31 # 3อจ640818-112 ED074851331TH beer2126 + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (506423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
32 # 3อจ640818-113 ED056957645TH TFB99 + OaTaWa (506546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อนหลัง ด เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ640818-115 ED062376216TH suthee069 + kookig (506431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
34 # 3อจ640818-116 EG388040668TH yodpra + first8826 (506544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
35 # 3อจ640818-117 EG388040668TH พระประแดง26 + march859 (506435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
36 # 3อจ640818-118 ED921246851TH Power9 + donunun (506441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นศุขเกษม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)

37 # 3อจ640818-119 ED028399185TH uthenkhukid + Sorawit (506445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี (สภาพสวย) (640809-113)(G 66%)
38 # 3อจ640818-120 EG989248467TH chuanchai2505 + (506545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทรัพย์พูลผล1688
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 4043) **พระสภาพสวย
39 # 3อจ640818-121 EG412589608TH ahatyai + gunner (506450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางถวายเนตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อมและแต่งผิว)
40 # 3อจ640818-122 EB50417617TH WizardP + Nanapo (506459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
41 # 3อจ640818-123 EG410968660TH ชาติไทยสมุทร + (506463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MONCHEN
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640818-124 ED025129935TH benz39 + thip999 (506465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบ่อวิน เนื้อผง ปี 2516 จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ640818-125 ED057658885TH peaky + มาริโอ (506470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาทเกาะสีชัง เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี
44 # 3อจ640818-126 RPTN000039981AQ Komsank + Buncha2508 (506471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ640818-127 RPTN000039981AQ Komsank + Buncha2508 (506476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ640818-128 ED095405034TH SupachaiJan + (506479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ640818-129 ED975562477TH Mai2008 + chan082 (506484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (520613-125)
48 # 3อจ640818-130 ED993473124TH niruch + Palmkit1997 (506488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
49 # 3อจ640818-131 ED993473124TH ศักดิ์นรินทร์ + Palmkit1997 (506460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
50 # 3อจ640818-133 ED948372969TH Stapornch + NAN777 (506475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
51 # 3อจ640818-135 ED101802292TH ทศวรรษ33 + ชัย777 (506486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์อกร่อง เนื้อผง จ.อ่างทอง
52 # 3อจ640818-136 ED976168703TH tommeng + ญาญ่าซัง (506490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 61%)
53 # 3อจ640818-138 PHAK000050172TZ PharmX + BOMBA (506500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640729-193)
54 # 3อจ640818-141 ED740037586TH จุ๋มจิ๋ม + Nineone28 (506414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์ต้อเล็ก เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640818-142 ED740037586TH จุ๋มจิ๋ม + Nineone28 (506419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์เศียรแหลม เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ640818-143 ED740037586TH thevit + Nineone28 (506424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล พระอาจารย์นำ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.พัทลุง
57 # 3อจ640818-145 ED039849835TH aeakarat + loeiisan (506433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.เลย
58 # 3อจ640818-146 ED097900185TH อ๊อดจ้า + อิทธิมงคล9 (506438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลาง เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ640818-148 ED817682407TH Syumpu + น้ำฟ้าใส (506446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีด ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ640818-149 ED084441163TH เอ๋พระรามห้า + แก้วพรหม (506452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธ์สร้าง)
61 # 3อจ640818-150 ED049679040TH scpra + อสูรแดง (506462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
62 # 3อจ640818-151 EB504736871TH Popeye82 + Atiwat-Amulet (506469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นร่มเกล้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2530 จ.ลำปาง
63 # 3อจ640818-152 ED788349512TH Nippit + เหยี่ยวถลาลม (506472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
64 # 3อจ640818-153 ED788349512TH ADELA77 + เหยี่ยวถลาลม (506478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพปัดทองใหม่)
65 # 3อจ640818-154 ED057647018TH bankbong55 + มหามณีจินดา (506482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 658/สภาพแต่งผิว)
66 # 3อจ640818-155 ED057647018TH อ๋องสาย4 + มหามณีจินดา (506489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาทเกาะสีชัง เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี
67 # 3อจ640818-156 ED091503637TH ทนายหลวง + kiat001 (506494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดหัวงิ้ว ปี 2483 (หลวงพ่อเดิม ปลุกเสก)
68 # 3อจ640818-158 ED080715560TH unvastar + P_Nachakun (506504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้และล้างผิว)(G 78%)
69 # 3อจ640818-159 EH057232585TH Poopoo + thi3790 (506507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640818-160 EG751946358TH hahaha2525 + kai26 (506543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
71 # 3อจ640818-161 ED077744345TH เอ๋พระรามห้า + Bigbub (506408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธ์สร้าง)
72 # 3อจ640818-162 ED953276165TH guanger + rattasah (506411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ640818-163 ED953276165TH dreamsconner + rattasah (506413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พิมพ์ตาโปน เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.สมุทรปราการ
74 # 3อจ640818-164 ED088304097TH thevit + ปากคลองเปรง (506418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ

75 # 3อจ640818-165 EG742915825TH weddy + beer2126 (506421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย) (640714-196)(G 64%)
76 # 3อจ640818-166 EH010790515TH ดราก้อนปิง + KENJANG (506426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ640818-167 EB526101985TH somchaitoh + ฐณะวัฒน์ (506428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ640818-168 ED033289744TH NongOprakruang + (506430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kankanmol
พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ640818-170 ED088659634TH korn88 + ปาล์มครับ (506437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์(โดดร่ม) กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
80 # 3อจ640818-171 ED060293417TH เซียนน้อยหนึ่ง + blackcat45 (506443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาร เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4466/น้ำหนักรวม 59.1 กรัม) (สภาพใช้)
81 # 3อจ640818-172 EG874828723TH masterpiece + ณัฐากาญจน์ (506448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม
82 # 3อจ640818-173 ED024882282TH keiat + armbasic (506451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 78%)
83 # 3อจ640818-174 ED038644169TH Arjaree56 + monze (506457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (630729-414)
84 # 3อจ640818-175 ED068718191TH Submarine + Mhong84 (506461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
85 # 3อจ640818-176 ED033289727TH ukaewsasan + kankanmol (506464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เขี้ยวแกะเสือ
86 # 3อจ640818-177 ED039593653TH PHLOI + prachuab (506468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2465
87 # 3อจ640818-179 ED033289735TH KandarDao + kankanmol (506477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ พิมพ์กลาง เนื้อดิน
88 # 3อจ640818-181 ED081574510TH ธันวา + โอพุทธคุณ (506406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 20 ส.ค. 2564 - 08:39 น.] #81188 (17/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640806-005 ED070608053TH หลานตาจวบ (505237) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ640811-007 ED975619503TH Thredsak (505701) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640811-024 ED810819247TH som__o (505732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640812-009 ED038247468TH หลักเมือง13 (505861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640812-013 ED046317801TH เซียนพละ (505866) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640812-019 ED061088690TH ช_ชุติวัตร (505832) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
7 # 1อจ640814-001 EB535128346TH kanlaya48 (506070) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ640814-002 EB535128346TH kanlaya48 (506071) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ640814-003 EB535128346TH kanlaya48 (506076) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ640814-008 ED031589919TH tombetong (506081) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
11 # 1อจ640818-029 PTTK000043998Q8 endzone (506529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640818-008 นคราฎ (506458) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ
2 # 2อจ640818-014 การันตีพระ (506391) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
3 # 2อจ640818-015 การันตีพระ (506401) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
4 # 2อจ640818-025 การันตีพระ (506405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640803-112 RSKK0000250796U bunpotth + มันตู (504778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง จ.นครปฐม (531006-176)
2 # 3อจ640810-112 ED069647616TH jibce + อ๋อย77 (505496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
3 # 3อจ640811-106 ED035649096TH พุดซ่า + อาชาเหล็ก (505613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
4 # 3อจ640812-102 ED070706775TH likeit + พันธิตรา (505780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง เนื้อตะกั่ว จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ640812-147 TH01181Q4XGS9B taccord + Aimmii (505843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
6 # 3อจ640814-002 pornlimk + ไม้ล้มลุก (506030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวธตรฎฐ์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง จ.สุรินทร์ (หมายเลข 2270/ขนาดสูง 10.5 นิ้ว)
7 # 3อจ640814-003 pornlimk + ไม้ล้มลุก (506034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าววิรูปักษ์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง จ.สุรินทร์ (หมายเลข 950/ขนาดสูง 9.5 นิ้ว)
8 # 3อจ640814-004 pimthong + หลังเขา30 (506036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์หัวแหลม เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ640814-108 EH478653451TH keiat + ซูโม่ (506035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ640814-114 RERW0000293029B ส.วัชรินทร์ + sanopporn (506021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล พิมพ์สมาธิ เนื้อเงิน(S 84%) (หน้าตัก 1.3 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
11 # 3อจ640814-116 ED039847295TH masterpiece + ประวิทย์888 (506025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640816-014 แสงเงินแสงทอง + kittikitti (506107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)(640811-026)
13 # 3อจ640816-016 beer2126 + หรั่งวัดไตร (506111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ640816-116 ED815857556TH toy_clong8 + SOMDED (506153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่หลังยันต์จม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
15 # 3อจ640816-117 ED961884021TH lhuksit + peridot (506155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ วัดมะม่วงขาว เนื้อผงเขียว ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ640816-118 ED961884021TH lhuksit + peridot (506160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ วัดมะม่วงขาว เนื้อผงเคลือบเขียว ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ640816-127 ED031589922TH kaimotor + tombetong (506139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640816-135 EH478593055TH Mai2008 + ขนมไทยแม่อารีย์ (506162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
19 # 3อจ640816-138 ED596091980TH legallaw + narawutpom (506176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 80%)
20 # 3อจ640816-141 ED053057055TH eax2000 + birdbin (506230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคลห้า ปี 2541 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ640816-159 CH4200030935ZU จอมพล + nickname (506170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อหุ้มเงินลงยา ปี 2545-2552 จ.นครปฐม
22 # 3อจ640816-162 ED888085036TH guidenaja + mana1 (506180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(G 60%)
23 # 3อจ640816-164 RH17000116712D8 AChen + ครูแป้ง (506185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
24 # 3อจ640817-001 เน้นพระสวย + Nathan666 (506253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(640730-096) (G 84%)
25 # 3อจ640817-002 Suvat_dee + เหมียวบางใหญ่ (506256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี (สภาพสวย)
26 # 3อจ640817-003 poonsaka + ศตกมล (506259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640528-014) (G 79%)
27 # 3อจ640817-004 unvastar + magnus1111 (506261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี(G 77%)
28 # 3อจ640817-006 ฮักแม่สรวย + chatchaib (506265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.2 นิ้ว)
29 # 3อจ640817-007 print + chatchaib (506268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640817-008 bellic + chatchaib (506271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์มีบัวหลัง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640817-009 chuchart-k + คงกะพันชาตรี (506272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
32 # 3อจ640817-010 zidane + คงกะพันชาตรี (506275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเมือง วัดปากบางท่าพญา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.นครศรีธรรมราช
33 # 3อจ640817-011 Thenext-ICK + ateomak (506279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (580629-026)
34 # 3อจ640817-012 Uptoni + ateomak (506384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
35 # 3อจ640817-013 honzakub + ateomak (506282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
36 # 3อจ640817-014 Feen_8Rew + (506383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
jirawatpao0212
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2517 จ.ระยอง

37 # 3อจ640817-015 เอ๋พระรามห้า + (506385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kisadanetwong
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธ์สร้าง)
38 # 3อจ640817-101 ED069819948TH Dome2021 + ประกาศิต57 (506285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
39 # 3อจ640817-102 ED093821880TH โคนันคุง + sakbangbon (506294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หัวใจ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช.. (640730-075)
40 # 3อจ640817-104 EH478652853TH ฅนบางใหญ่ + ซูโม่ (506301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา
41 # 3อจ640817-105 EH478652853TH NP_PRATHAI + ซูโม่ (506302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 1.5 นิ้ว) (สภาพพระศอรานและชำรุดเข่าซ้าย)
42 # 3อจ640817-106 ED478652853TH เด็กราชวิทย์_17 + ซูโม่ (506306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
43 # 3อจ640817-107 EH478652853TH ณัฐปรัชญ์ + ซูโม่ (506309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล พิมพ์หลัง สก. เนื้อผง ปี 2544 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 1230)
44 # 3อจ640817-108 EH478652853TH ตูน-คณิศร + ซูโม่ (506311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
45 # 3อจ640817-109 EH478652853TH อะนันตะปัดชะเย + ซูโม่ (506315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
46 # 3อจ640817-110 ED060239637TH kawoat + บิ๊กบีม (506316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 5 พิมพ์หลังช้างสามเศียร เนื้อเงิน ร.ศ.127 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(640807-085)
47 # 3อจ640817-111 PSP0013913150 pramual + ekchat (506238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(580205-029)(G 70%)
48 # 3อจ640817-113 EB522972664TH kitsana_l + ธเนศ206 (506240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 29 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
49 # 3อจ640817-114 BWIN000032842KS bee_assawin + Marksiam007 (506241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ640817-115 EH385638911TH vespa2 + พระลพ (506242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ640817-116 EH904836221TH Sdiss + ช่างณัฐ (506243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
52 # 3อจ640817-117 ED972037129TH m-cot + apiwat4825 (506244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)(G 61%)
53 # 3อจ640817-118 ED983858567TH อุ๊อุ๊อุ๊ + litsupchuer (506245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะแม เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
54 # 3อจ640817-120 ED047206617TH m-cot + สายฝาง (506247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
55 # 3อจ640817-121 ED082920419TH supavut + porramess (506248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี

56 # 3อจ640817-123 ED037083725TH Kag2509 + zeaezeae (506250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)(G 78%)
57 # 3อจ640817-124 EB526120707TH Heart1982 + เก้าหน้า (506252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
58 # 3อจ640817-125 ED021628649TH Goodcobain + amarin99 (506254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (590602-081)(G 83%)
59 # 3อจ640817-126 EF280880505TH prasit_jongsiri + ศิษย์ปู่สง่า (506257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอนันตนาคราช หลวงพ่อสง่า วัดบ้านหม้อ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.ราชบุรี (หมายเลข 381)
60 # 3อจ640817-127 TH01181QHERR1B Nathan666 + jozaa (506386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพุทธงาแกะ **ไม่ระบุที่สร้าง
61 # 3อจ640817-128 TH01181QHERR1B สาลิกาดง + jozaa (506260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
62 # 3อจ640817-130 ED510989755TH chatchaik007 + tang160946 (506269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (640809-125)(G 66%)
63 # 3อจ640817-131 ED063112649TH วณิชออโต้ + mchutith (506273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ640817-132 ED063112649TH korn88 + mchutith (506277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
65 # 3อจ640817-133 ED089630328TH อะนันตะปัดชะเย + wwut2 (506280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดโบสถ์ เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (ไม่ระบุปีสร้าง)
66 # 3อจ640817-135 ED070642925TH pramual + หลานตาจวบ (506284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาข้างแจกัน กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบข้าง)
67 # 3อจ640817-136 ED081554722TH patchara + ต่อยอด (506287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2519 จ.ขอนแก่น (หมายเลข 910) (640730-123)(G 78%)
68 # 3อจ640817-137 TINT000095496GH bankbong55 + KUUGA (506289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
69 # 3อจ640817-138 ED058291783TH เซียนน้อยหนึ่ง + golfsriracha (506292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
70 # 3อจ640817-139 ED100602958TH กรณ์สเต็ง + kobirdnakub (506296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 489)
71 # 3อจ640817-140 ED954936973TH bunpook + chiewchanze (506300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 29 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
72 # 3อจ640817-141 ED954936973TH bunpook + chiewchanze (506283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
73 # 3อจ640817-142 RBKT000011815XC khunpol500 + ทนายโอ๊ต58 (506288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (591201-152)(G 72%)
74 # 3อจ640817-143 ED001834329TH daew1970 + k-man (506290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ640817-144 ED093815059TH pakornkeit + maii_amulet (506293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(640731-327)
76 # 3อจ640817-145 ED093815059TH tongdang53 + maii_amulet (506297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(640731-325)
77 # 3อจ640817-146 BBN50000575154H hooligan + เดี่ยว999 (506304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
78 # 3อจ640817-147 ED107000189TH FIFAH + OgapzaO (506312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวเจ็ดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (640809-020)
79 # 3อจ640817-148 EB19911872TH santhai_n + seranee (506317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์ รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ราชบุรี.. (640720-695)
80 # 3อจ640817-149 TH01181QR3RT1B payan + เด็กแคมฟร็อก (506320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 7788)
81 # 3อจ640817-150 ED970778410TH pikky + นาวิกโยธิน43 (506325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพิชัย กรุวัดบึงสามพัน พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์
82 # 3อจ640817-151 EB519894525TH chane31 + YeeIT (506329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นบูชาครู เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 1181)
83 # 3อจ640817-152 ED857481805TH Tourjen + มหาเวส (506338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (560731-129)
84 # 3อจ640817-154 ED904252830TH mojomung + (506343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1526)
85 # 3อจ640817-155 ED687698938TH คนบูชาพระ + patchara (506344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
86 # 3อจ640817-156 ED031454871TH dankbangpee + น้อยหน่า (506347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมมะนาวทอง หลวงปู่บุญ วัดวังมะนาว จ.ราชบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
87 # 3อจ640817-157 ED081552908TH jack0606 + โอพุทธคุณ (506350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
88 # 3อจ640817-158 ED100602944TH เอกปากเซ + kobirdnakub (506351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
89 # 3อจ640817-159 821249715101 mawinroch + lamborghinizi (506354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(640712-386) (G 64%)
90 # 3อจ640817-160 ED060246686TH poshwises + jeabrock (506356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อดิน จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้พิมพ์นี้
91 # 3อจ640817-161 ED932482330TH somchaitoh + Atichard25 (506358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนซุ้มเรือนแก้ว หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี
92 # 3อจ640817-162 ED038491984TH aruntat + rossyza4142 (506360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพฝนขอบข้างและลงรักใหม่)
93 # 3อจ640817-163 ED038491984TH apiwat4825 + rossyza4142 (506362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพลงรักใหม่และใช้)

94 # 3อจ640817-164 ED088030340TH อ้อมกอดพุทธคุณ + tookatun (506363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640802-093) (G 69%)
95 # 3อจ640817-166 ED057529064TH ทิศเหนือ + มงคลทิพย์ (506367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 202668)
96 # 3อจ640817-167 ED081552899TH james107 + โอพุทธคุณ (506368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
97 # 3อจ640817-168 QSV0000997998 บุญสนองเลย + OKK08 (506370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 78%)
98 # 3อจ640817-169 ED062845373TH Goodcobain + เมวิกา001 (506373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน ปี 2485 จ.สิงห์บุรี (560322-093)
99 # 3อจ640817-170 EB504641445TH doyct + oldamulet (506375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดไลย์ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2482 จ.ลพบุรี
100 # 3อจ640817-171 ED057679041TH peaky + มาริโอ (506251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาทเกาะสีชัง เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี
101 # 3อจ640817-172 ED821414565TH tangmo123 + t_inkeaw (506255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(640717-248)(G 89%)
102 # 3อจ640817-173 ED058186927TH honzakub + (506258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ต้อมเมตตามหานิยม
พระพิจิตร วัดสุทัศนฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
103 # 3อจ640817-174 ED049876291TH สมอแดง + ล้านมาแชร์ (506262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์กลีบจำปา เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม (630625-241)
104 # 3อจ640817-175 EW945105972TH หม่อง + ขจรวัฒน์ (506264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่(วงเดือน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
105 # 3อจ640817-176 ED012698690TH เสือเต่า + เจ๋งจริง (506266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
106 # 3อจ640817-178 ED029775413TH แสงธรรม01 + sangnineface (506276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (591123-163)(G 77%)
107 # 3อจ640817-179 ED029775413TH Giant415 + sangnineface (506278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 749)(G 62%)
108 # 3อจ640817-180 ED029775413TH พรพระพุทธคุณ + (506286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sangnineface
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (541215-037)(G 77%)
109 # 3อจ640817-181 ED042387838TH dang29 + tommeng (506291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้าห้ามงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
110 # 3อจ640817-182 ED071413708TH murbur + BankHiWay (506295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพหักซ่อมมุมล่างขวา) (600128-093)
111 # 3อจ640817-184 EV725543599TH เมืองช้าง + MONCHEN (506303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
112 # 3อจ640817-185 ED054950247TH mntpt + yingchaba (506307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์สังฆาฏิเปิง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บุรีรัมย์

113 # 3อจ640817-186 ED098404188TH โอ้บางบอน + toyota888 (506313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไต้ฮงกง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ

114 # 3อจ640818-180 tanint+wuth2002 (506481) กรอบทอง 1 องค์ ( G 89%)(น้ำหนัก 12.3 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 19 ส.ค. 2564 - 08:35 น.] #81185 (16/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640805-017 ED024487993TH ซูโม่ (505086) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ640805-021 EF230693181TH เทียนทอง (504995) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
3 # 1อจ640805-022 EF230693181TH เทียนทอง (504999) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
4 # 1อจ640805-023 EF230693181TH เทียนทอง (505001) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ640805-024 EF230693181TH เทียนทอง (505006) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ640805-025 EF230693181TH เทียนทอง (505012) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 1อจ640805-026 EF230693181TH เทียนทอง (505018) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ640805-027 EF230693181TH เทียนทอง (505026) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 1อจ640809-014 EH229646842TH Culpidnoi (505435) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640809-020 ED033256445TH นวลตอง (505441) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 1อจ640810-009 EW416480668TH tawat07 (505581) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640810-010 TH01181PVKZV4B Vincent (505590) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ640810-013 ED979177810TH เล็กอมตะชลบุรี (505594) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640810-018 TISN000115969M4 narunta (505595) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
15 # 1อจ640810-019 RRCH000039732E9 krai007 (505526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640810-021 ED067406325TH น้องแผ่นดิน (505585) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ640811-005 ED064743765TH คุณศิระ (505703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ640811-026 TH01181PZN2N0B อันปันอันดา (505735) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ640812-001 ED056406687TH ประดู่เหลือง (505845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640812-002 TH01181Q2W7H7B toy_clong8 (505848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640812-004 ED981349840TH suttanee (505851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640812-005 EH551233294TH Polachet (505854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640812-006 ED076517364TH titipong23 (505855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640812-008 ED770586581TH นุหนองคาย (505858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ640812-012 ED050509391TH chatcha5628 (505857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640812-015 EG786197108TH sawang (505864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640814-004 ED061345637TH ZUMO53 (506078) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
28 # 1อจ640817-004 ED098440596TH คุณศิระ (506274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ640817-022 ED042388201TH bluezone69 (506321) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640809-006 อาราธนา (505460) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ640809-007 อาราธนา (505461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640810-002 suksannb (505570) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ640810-004 tongjoy (505559) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640810-008 Sololo (505576) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640810-009 bkk10250 (505584) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 2อจ640810-013 pramual (505575) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ640812-002 อรรถพล (505800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640812-028 noprama9 (505809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640812-030 teetoon (505811) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ640814-007 Friday (506074) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640814-010 เหน่งบางคู้ (506077) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 2อจ640814-019 wsun37 (506080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640816-027 jomjai (506387) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
15 # 2อจ640817-003 การันตีพระ (506236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640817-006 หนูมิเตอร์ (506323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 2อจ640817-007 การันตีพระ (506237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640817-019 H_WONG (506376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
19 # 2อจ640817-021 H_WONG (506378) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ640818-019 ปืนใหญ่
(506388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640807-136 ED883785425TH bellic + Jerasak (505301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่วทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
2 # 3อจ640807-137 ED883785425TH bellic + Jerasak (505303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์
3 # 3อจ640811-119 ED510987074TH สมยศ5 + tang160946 (505673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
4 # 3อจ640812-111 EX596085180TH ช่างไม้ + จินฉานจื่อ (505883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ640812-131 TH01181PZHKY9B hamham + songphon (505812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ฤๅษีหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ640812-143 KLPP0000593187B Komsank + lamborghinizi (505825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
7 # 3อจ640813-001 boonlers + schoi (505996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2539 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640813-003 chatchaik007 + pimpayak (506001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ640814-111 RMR1000029152KJ บอลปากน้ำ + suebtrakoon (506016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
10 # 3อจ640816-001 midori + สัตตะ (506106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระรอด วัดโคนอน เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนางพญา วัดโคนอน เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาวัดโคนอน พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

11 # 3อจ640816-002 เสือตัวสุดท้าย + สมยศ5 (506109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
12 # 3อจ640816-003 pandp + bank121 (506112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
13 # 3อจ640816-004 เป๋าแมน + suppaleak (506115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 593) **พระสภาพสวย
14 # 3อจ640816-006 วิเศษชัยชาญ + ซารีญา (506120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ640816-007 จ่าจอก + somrut (506122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640816-008 เอฟอาปาเช่ + panna08 (506124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
17 # 3อจ640816-010 KaiThepSteP + wit50 (506129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 257)
18 # 3อจ640816-011 ottohiso + bangkokpoms (506101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
19 # 3อจ640816-012 khunwelt + bangkokpoms (506102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
20 # 3อจ640816-013 yyoyo + kittikitti (506104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานกายสิทธิ์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อเงิน ปี 2529 จ.จันทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) (630803-590)
21 # 3อจ640816-015 Poonsin + bigbrother (506108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2174)(G 62%)
22 # 3อจ640816-017 chatchaik007 + Prapoj_w (506113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (640731-232)(G 64%)

23 # 3อจ640816-018 cediato + Prapoj_w (506116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(640714-176) (G 87%)
24 # 3อจ640816-019 พรพระพุทธคุณ + Komsank (506119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
25 # 3อจ640816-020 poshwises + Syumpu (506121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมตะกั่ว)(G 60%)
26 # 3อจ640816-021 chuanchai2505 + jae2530 (506229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยอมตะ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 39)
27 # 3อจ640816-022 elite90 + Mana95 (506192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640805-011)(G 85%)
28 # 3อจ640816-023 dreamsconner + wutpantip (506196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ เนื้อดิน จ.สระบุรี
29 # 3อจ640816-024 puriwaj + tomoyokung (506199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)
30 # 3อจ640816-025 bear2509 + teetoon (506201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
31 # 3อจ640816-026 yyoyo + bigbrother (506202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม(G 67%)
32 # 3อจ640816-028 สหณัฐ + อรรถพล (506227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640810-174)(G 76%)
33 # 3อจ640816-102 ED084002958TH กุสยาม + gold1 (506159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
34 # 3อจ640816-103 ED095130618TH zopida + โอมมะ (506165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช

35 # 3อจ640816-104 ED055591996TH คุณากร + ขุนเมืองจันทร์ (506169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
36 # 3อจ640816-106 ED953274068TH sompong963 + rattasah (506175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงปางสมาธิ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ 21 พระองค์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดแถวล่าง)
37 # 3อจ640816-107 EH052645151TH Prapoj_w + kajell3555 (506179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 474)(601110-110)(G 60%)
38 # 3อจ640816-108 EH478652629TH jack58 + ซูโม่ (506184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 3.5 นิ้ว) (สภาพซ่อมปลายพระเกศ)
39 # 3อจ640816-110 EH478652629TH midori + ซูโม่ (506193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหลังมีคราบเทียน)
40 # 3อจ640816-111 EH478652629TH sam8793 + ซูโม่ (506134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี(G 69%)
41 # 3อจ640816-112 EH478652629TH pakarapo + ซูโม่ (506137) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.พิจิตร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
42 # 3อจ640816-113 ED095130621TH zopida + patchara2509 (506140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ640816-114 ED857480907TH น้องจักรพงษ์ + มหาเวส (506147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560912-565)
44 # 3อจ640816-115 ED075805523TH scpra + chaleewan (506150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
45 # 3อจ640816-119 ED043445109TH pramual + หลังเขา30 (506163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ

46 # 3อจ640816-120 ED854691875TH eax2000 + vorawan2345 (506226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (640619-384)
47 # 3อจ640816-123 ED078008608TH สมยศ5 + beemiko5555 (506130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2548 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
48 # 3อจ640816-124 ED975623281TH pandp + suwankal (506132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (630411-092)(G 73%)
49 # 3อจ640816-125 EH478592749TH walrawut + บอสตัน (506232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพชุบทองใหม่)(610723-094)(G 58%)
50 # 3อจ640816-126 ED836594461TH chffta + สยามรุ่งโรจน์ (506133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2505 จ.นครปฐม
51 # 3อจ640816-128 TH01181QAHE62B Sompol59 + Reindeer_kwang (506143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
52 # 3อจ640816-130 EH132009967TH เมืองช้าง + aroonnurom (506148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
53 # 3อจ640816-131 ED093121763TH chaiklang + Viraphan711 (506142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(630722-330)
54 # 3อจ640816-132 EH478593055TH scpra + ขนมไทยแม่อารีย์ (506146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 424/สภาพสวย)
55 # 3อจ640816-133 EH478593055TH adisak197 + (506152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5104)(G 63%)
56 # 3อจ640816-134 EH478593055TH Inawang + ขนมไทยแม่อารีย์ (506157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลบูรพาพยัคฆ์ ค่ายตากสินสร้าง เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2559 จ.จันทบุรี (หลวงปู่บัว ปลุกเสก/หมายเลข 227)
57 # 3อจ640816-136 ED086405243TH Ketnada + pdarnswat (506167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ

58 # 3อจ640816-137 ED927252807TH ช_ชุติวัตร + ทวีสิน (506173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงสมุทร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ640816-139 ED046470646TH teespy + ทรงสุดา (506183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อตุด วัดคูหาสวรรค์ เนื้อสำริด ปี 2483 จ.พัทลุง
60 # 3อจ640816-140 ED849599825TH gek1414 + bank9 (506189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
61 # 3อจ640816-142 ED002511214TH เซียนน้อยหนึ่ง + nengdkny (506097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
62 # 3อจ640816-143 ED910140965TH กุศลสร้าง + logisman (506098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง) (611123-140)(G 77%)
63 # 3อจ640816-144 ED910140965TH เมืองช้าง + logisman (506100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (630925-280)(G 67%)
64 # 3อจ640816-145 ED057656519TH beer2126 + มหามณีจินดา (506103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(640715-087)
65 # 3อจ640816-146 ED057656519TH PHLOI + มหามณีจินดา (506105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาทเกาะสีชัง รุ่นแรก เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี
66 # 3อจ640816-147 ED057656519TH m-cot + มหามณีจินดา (506110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 64)
67 # 3อจ640816-148 ED051980505TH bombay9 + jessepre (506114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม
68 # 3อจ640816-149 ED045998326TH Tourjen + maythee2002 (506118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
69 # 3อจ640816-151 ED079041211TH NP_PRATHAI + Trex4 (506151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง **พระสภาพสวย

70 # 3อจ640816-152 TH01181QCN9E Viraphan711 + หมีจันทบุรี (506154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อสำริด ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
71 # 3อจ640816-153 EB519886183TH pramual + Jarernkong (506158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
72 # 3อจ640816-154 ED048952411TH Sompol59 + phalittha (506161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ640816-155 ED057644983TH อ๋องสาย4 + มาริโอ (506164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาทเกาะสีชัง รุ่นแรก เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี
74 # 3อจ640816-156 ED028742538TH daew1970 + t_tum (506166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาเชยคางข้างเม็ด เนื้อชิน จ.กำแพงเพชร
75 # 3อจ640816-157 ED081313196TH บรีสพระช่วย + ธงชัย (506168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิธี 25 พุทธศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียวเคลือบทอง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
76 # 3อจ640816-158 ED968185395TH Heart1982 + phom69 (506234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
77 # 3อจ640816-160 TH01181QAFUZ3B pandp + (506174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (591210-179)
78 # 3อจ640816-161 PTYA000067877U5 ptbg_petch1 + sony1 (506177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
79 # 3อจ640816-163 RH17000116712D8 m-cot + ครูแป้ง (506182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
80 # 3อจ640817-112 sin10+คุณศิระ (506239) กรอบทอง 1 องค์ ( G 84%)(น้ำหนัก 5.5 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 18 ส.ค. 2564 - 08:45 น.] #81182 (15/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640727-002 ED892774200TH gymnastics (504008) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640805-006 ED910768959TH sumethj (505061) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ640805-015 ED035326263TH nampoo (505034) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640806-004 ED779927230TH สุธาสินี (505221) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ640806-023 ED947292014TH AmpFine (505241) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
6 # 1อจ640806-024 ED947292014TH AmpFine (505243) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640807-005 EH859577563TH ประธานพร (505317) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ640807-006 ED032522547TH เซียนส่อง (505323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ640807-009 ED982798924TH piaric (505333) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640807-010 ED591449166TH ลูกพระวิษณุ (505300) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ640807-012 EH0202943330TH pop8899 (505299) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ640809-002 EB525790657TH seranee (505445) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
13 # 1อจ640809-004 ED057628773TH มหามณีจินดา (505412) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640809-009 ED084511828TH Goodcobain (505434) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ640810-015 ED042369335TH Hook2 (505511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ640810-016 TH01181PK0Y17B ball_amulet (505517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640810-017 ED972045071TH apiwat4825 (505520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ640811-001 ED064738417TH ปักต้นกล้า (505686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640811-004 ED054004898TH ตอปทุม (505693) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ640811-006 ED080915985TH เอสผู้ชนะสิบทิศ (505699) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ640811-008 EH219543300TH poppopka (505706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640811-010 EX596080704TH chaiyan1983 (505708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640811-012 ED988610803TH rongfox (505714) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
24 # 1อจ640811-019 ED836589210TH สยามรุ่งโรจน์ (505724) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ640811-020 EH568639360TH Chompu88 (505726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640811-021 EH478120041TH เสือสมิง (505722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 1อจ640811-023 ED995972048TH beer2126 (505728) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ640813-020 ED082803735TH Thapaneenon (505993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ640806-015 ED950190390TH duk101 (505239)ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640729-008 ริณดา (504302) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640729-022 สรขอนแก่น (504315) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640805-007 ริณดา (505106) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ640806-005 srisuwan (505238) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ640806-008 ต่ายวัดหนึ่ง (505242) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640806-015 penggo (505246) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ640806-018 พิมพ์นิยม (505248) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640806-024 นคราฎ (505252) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
9 # 2อจ640807-009 Deaw-9 (505330) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640809-029 sook14 (505484) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 2อจ640810-019 แม่หมอ (505561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640810-023 workplace (505565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640810-026 pawit_wattana (505569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640810-027 montree_m (505573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640811-001 noomark (505683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640811-004 prakit0112 (505689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ640811-005 boonchai (505694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ640811-006 lekspata (505696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640811-007 boonchai (505645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640811-008 beeampawa (505697) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ640811-009 Siamclassic (505731) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
22 # 2อจ640811-023 Dadab168 (505679) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ640812-001 การันตีพระ (506225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ640814-020 golfkongsak (506235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ640816-004 สมยศ5 (506212) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
26 # 2อจ640816-014 การันตีพระ (506096) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ640816-017 midori (506141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
28 # 2อจ640816-025 olympia (506099) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640809-125 RERW0000283506D beer2126 + sanopporn (505400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ พิมพ์นาคคู่ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ640809-169 ED081904556TH winyuchon + เอสพระเครื่อง9 (505433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปราถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
3 # 3อจ640811-114 ED062828211TH Kag2509 + nakornyong (505651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
4 # 3อจ640814-001 pumcha + ShadoM (506027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
5 # 3อจ640814-005 coldplay + singha_eak (506039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
6 # 3อจ640814-006 major + nukro09 (506041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (640524-344)
7 # 3อจ640814-008 แม้วจอมเทียน + Submarine (506049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ640814-101 ED041354864TH topsine + Taweesak48 (506017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 68%)
9 # 3อจ640814-102 ED070324357TH floi456 + janya (506020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ640814-103 ED093111165TH ks_somsin + aun_sarot (506022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงใหม่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
11 # 3อจ640814-104 EB519814076TH unvastar + ซุ้มวัดศรี (506024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (561023-276)(G 66%)
12 # 3อจ640814-105 ED042386421TH chaidee + Watchbank (506026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640814-106 EH478653451TH Viraphan711 + ซูโม่ (506029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 64%)
14 # 3อจ640814-107 EH478653451TH anonnat + ซูโม่ (506032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 68%)
15 # 3อจ640814-109 EH478653451TH Kanlp + ซูโม่ (506038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
16 # 3อจ640814-110 EH478653451TH แอ้วนนท์ + ซูโม่ (506040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
17 # 3อจ640814-112 EB526074786TH Ao297 + มิตรไมตรี (506018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้
รุ่น/พิมพ์ นี้
18 # 3อจ640814-113 QSV0000992577 pcha429 + ทนายโอ๊ต58 (506019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (620828-065)(G 61%)
19 # 3อจ640814-115 ED051050173TH suparerk + sps05 (506023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
20 # 3อจ640814-117 ED775499819TH Suvat_dee + เสมาเล็ก (506028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย
21 # 3อจ640814-118 ED809968080TH bears + k_nine (506031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640814-119 ED087134723TH murbur + เที่ยงพุทธคุณ (506033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์จอบเล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
23 # 3อจ640814-120 QSV0000986432 พ่อมาเฟีย + Karaker (506090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 440)
24 # 3อจ640814-121 ED096500717TH Benjapon88 + เสพดศรีราชา (506042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทองใหม่) (640611-131)
25 # 3อจ640814-122 ED096500717TH เซียนน้อยหนึ่ง + เสพดศรีราชา (506043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (640607-190)
26 # 3อจ640814-123 ED084422941TH pramual + kittinanaum (506045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
27 # 3อจ640814-124 TH01181Q3XR32B sinpet + จอมทอง33 (506048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(640311-073)
28 # 3อจ640814-125 EH489673430TH chuchart-k + jumrust (506050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 1758)
29 # 3อจ640814-126 EH478592735TH sang08 + ขนมไทยแม่อารีย์ (506054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2552 จ.ตราด
30 # 3อจ640814-127 EH478592735TH Apipu6699 + (506088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640814-128 EH478592735TH Retail + ขนมไทยแม่อารีย์ (506059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640814-129 EH478592735TH kit01 + ขนมไทยแม่อารีย์ (506064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปหลวงพ่อสด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
33 # 3อจ640814-130 EH478592735TH Retail + ขนมไทยแม่อารีย์ (506066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ640814-131 EH478592735TH กระดุมทอง + (506053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 359722)
35 # 3อจ640814-132 ED019299873TH prasertpp + เด็กบ้านนา (506056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อครุฑ วัดขวาง จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ640814-133 ED076522395TH chatchaik007 + natanon03 (506058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
37 # 3อจ640814-134 ON68000156220Q7 pramual + สนิมเขียว (506062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบน)
38 # 3อจ640814-135 ED042382685TH ทิศเหนือ + พุทธคุณพระแท้ (506065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
39 # 3อจ640814-136 TH01181PV3K14B pongsakorn295 + MrHeart (506091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
40 # 3อจ640814-137 TH01181QB9SS4B teerasuk + Nuttapong9594 (506094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ640814-138 ED087110571TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + Yutclub (506067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640816-101 ED911497869TH kritk+ชอบพิจิตร (506156)ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 80%)(น้ำหนัก 5.1 กรัม)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 17 ส.ค. 2564 - 08:35 น.] #81179 (14/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640804-003 ED592242596TH thevit (504971) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640804-006 ED064715331TH PharmX (504975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640805-001 ED982786435TH audy05 (505077) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 1อจ640805-003 ED812277671TH kopper (505081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
5 # 1อจ640805-004 ED812277671TH kopper (505084) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 1อจ640806-003 ED061306810TH pimthong (505231) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
7 # 1อจ640806-006 860355826466 benz39 (505222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640806-008 ED927244615TH ทวีสิน (505228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ640806-022 ED947292014TH AmpFine (505235) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
10 # 1อจ640807-015 ED066103252TH ขุนพลโต (505308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ640807-019 ED058240472TH golfsriracha (505316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ640809-001 ED010505691TH akecrma (505420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ640809-003 ED068156332TH หนุ่มธนบุรี (505426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640809-006 ED874154394TH Nong-ka09 (505487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640809-007 SCBY0000652212X ดอกบัว99 (505431) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ640809-010 ED048176457TH khunpon (505446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640809-011 TH01181PKUK66B คุณากร (505371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ640809-012 ED910774659TH gamesman (505376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640809-013 EG873099997TH kitsana_l (505379) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ640809-016 ED016583220TH linyikaiii (505385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640809-018 ED041925116TH Pui2529 (505395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640809-023 ED046692603TH santhai_n (505477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ640811-003 EH286025055TH serew (505655) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ640811-022 KBAN000048854DY taccord (505668) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
25 # 1อจ640811-025 KBAN000048855TK taccord (505674) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ640813-002 EF208421591TH print (505954) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
27 # 1อจ640813-010 ED037188539TH นราทัศน์ (505961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 1อจ640813-015 ED067421380TH น้องแผ่นดิน (505969) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ640813-016 ED803719067TH คอปแมน (505982) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
30 # 1อจ640814-006 ED812283116TH thi3790 (506057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ640814-016 ED054026902TH บุษกร (506061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640726-018 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (503885) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640731-017 blue333 (504566) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640802-017 เด็กท่าพระ (504731) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ640802-022 tomoyokung (504593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ640803-017 sappas (504850) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 2อจ640803-019 โฟกัส (504862) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640804-002 titong (504968) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
8 # 2อจ640804-003 ขุนพลชิน (504879) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ640804-006 Chan59 (504892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ640805-006 ริณดา (505097) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
11 # 2อจ640805-009 ริณดา (505094) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640805-013 พระสังข์ (505048) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
13 # 2อจ640805-016 opasn (505054) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ640805-018 puratchaya (505089) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ640805-020 BallDesign (505066) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640805-021 numcrma (505011) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ640806-003 Lifebier4766 (505253) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ640806-020 Nicharida (505244) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640806-023 wutpantip (505247) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ640809-002 tanint (505473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640809-003 tanint (505476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640809-004 tanint (505478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640809-011 vee2503 (505479) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
24 # 2อจ640809-014 vee2503 (505482) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
25 # 2อจ640809-015 vee2503 (505483) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
26 # 2อจ640809-016 vee2503 (505448) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
27 # 2อจ640809-017 vee2503 (505451) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
28 # 2อจ640809-019 uthenkhukid (505471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ640809-020 kit49 (505472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640809-028 ธัชธรรม (505397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ640809-032 pancha1 (505402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ640809-033 pitsuwatyeanyong (505486) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 2อจ640809-035 หนึ่งบารมีพระพุทธ (505415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ640812-024 puriwaj (505830) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์

35 # 2อจ640812-035 denbike (505835) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 2อจ640813-023 นคราฎ (505995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ640814-001 การันตีพระ (506015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ640814-015 การันตีพระ (506014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640809-135 SM65000089569U5 korarit + Guide008 (505490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ชัยนาท (กรอบเงินชุบทอง)
2 # 3อจ640813-002 nop_osk + Nathan666 (505999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640719-194) (G 74%)
3 # 3อจ640813-004 nologo1234 + workplace (506004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อกะไหล่นากลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 50)
4 # 3อจ640813-005 vutrider + ฅนบางใหญ่ (506007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 81%)
5 # 3อจ640813-006 Sinsiampra + ซารีญา (506002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อชิน จ.ราชบุรี
6 # 3อจ640813-007 บีเวียงพิงค์ + nanoto (506003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ640813-008 กล้าเก่งทุกทาง + Sololo (506005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 1.8 ซม.)(640811-045)
8 # 3อจ640813-009 pradit1977 + olympia (506006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.สมุทรปราการ (640807-095) **พระสภาพสวย
9 # 3อจ640813-101 ED862653239TH เทพประภา + พรหลวงปู่ (505891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อชุบนิกเกิลลงยา ปี 2521 จ.เชียงใหม่
10 # 3อจ640813-102 PSSR0000303058M kikapuu + เขาควาย (505893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
11 # 3อจ640813-103 ED069954191TH KandarDao + หมุนบารมี (505896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มชินราช กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างซ้าย)
12 # 3อจ640813-104 ED971858009TH chajks + ชวนชื่น (505897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปราจีนบุรี
13 # 3อจ640813-105 ED971858009TH chay7 + ชวนชื่น (505899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกเงิน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
14 # 3อจ640813-106 ED971858009TH peaky + ชวนชื่น (505903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลัง ป.ร. เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม
15 # 3อจ640813-108 ED084820016TH โต้งกระนวน + NERAMIT (505907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
16 # 3อจ640813-109 EH022341837TH ปอนด์แปดคิว + casio (505910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปี่เซี๊ยะ วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.ฉะเชิงเทรา
17 # 3อจ640813-110 ED843086822TH ซุยคิขิง + mana_k (506012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(561127-267)(G 75%)

18 # 3อจ640813-111 PICR000038039JQ พรหมมาตร์ + อัครวินท์ (505958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติ กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัย(เล็ก) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ640813-112 EB519808606TH tonychan + Jarernkong (505964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
20 # 3อจ640813-113 ED983854327TH poshwises + litsupchuer (505967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640813-114 EB519771058TH niramon + Niipa (505970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
22 # 3อจ640813-115 821242100162 Nicha-Malee + morning (505973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630615-184) (G 79%)
23 # 3อจ640813-116 ED032756065TH พ่อฟอร์ม + chaiywutkunarsa (505975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี
24 # 3อจ640813-117 EB519808597TH tonychan + Jarernkong (505977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
25 # 3อจ640813-119 ED043982235TH TheCollector + ลำกระดาน (505987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ640813-120 ED015184172TH prayunsak + superman_vuth (505991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
27 # 3อจ640813-121 ED015184172TH korn88 + superman_vuth (505912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640813-122 ED031445835TH jean5555 + พรหมแพทย์ (505921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
29 # 3อจ640813-123 EB526021179TH Choat + เก้าหน้า (505929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นชูชัย ปี 2518 จ.ลำปาง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
30 # 3อจ640813-124 ED092313855TH gumoo007 + songphon (505935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
31 # 3อจ640813-125 ED092313841TH ศิษย์อาจารย์เฮง + songphon (505944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบเล็ก เนื้อเงิน ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (630413-100)
32 # 3อจ640813-126 ED770587065TH Prapoj_w + นุหนองคาย (505951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (580506-039)
33 # 3อจ640813-127 ED09413100TH Amulet101 + suwatt (506008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ640813-128 ED068198584TH gymnastics + joeenok (505956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
35 # 3อจ640813-129 TH01181PUYRU5B nat_exit + bangkokpoms (505963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
36 # 3อจ640813-130 821242103640 pawaris + ณัชกิจ (505966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (530107-222)

37 # 3อจ640813-131 ED723159165TH Swaha + autto (505936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 618)
38 # 3อจ640813-132 ED087150978TH Far2520 + pimpayak (505939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640813-133 TH01181Q2PK37B จอมพล + ลำตะคลอง (505945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
40 # 3อจ640813-134 ED068082864TH พรพระพุทธคุณ + suthee069 (505949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร
41 # 3อจ640813-135 ED022732665TH warinyupa + โอเว่น (505952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640813-136 EX596088115TH pontat567 + chaiyan1983 (505957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640813-137 ED986986052TH เหรียญ + ปลาโลมา (505959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางสมาธิ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี
44 # 3อจ640813-138 RCLT000013157CQ โอรสรามัญ + Kampanat13 (505960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
45 # 3อจ640813-139 ED031440815TH TANTEMU + sanopporn (505965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.เพชรบุรี
46 # 3อจ640813-140 EH411916933TH สมยศ5 + โจบูรพาเหล็กกล้า (506011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระตำหนักฯ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1553)
47 # 3อจ640813-141 ED712781011TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + Meetung (505894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
48 # 3อจ640813-142 EB535767057TH roonyae + dearkorn (505901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2552 จ.ชัยนาท
49 # 3อจ640813-143 ED012669061TH Ketnada + HS2NAJ (505908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640813-144 EB526088621TH Prapoj_w + ผู้นำพล (505909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (640527-325)(G 38%)
51 # 3อจ640813-145 EB526088621TH legallaw + ผู้นำพล (505915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 90%)
52 # 3อจ640813-146 CHC4000040903MV walrawut + Piyawan (505918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
53 # 3อจ640813-147 ED074626035TH Firechicken + ริณดา (505923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (640705-051)
54 # 3อจ640813-148 ED888083640TH ใบเตย + โพไร่หวาน (505925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640813-149 ED077222701TH poshwises + สุทนต์ (505927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว ปี 2440 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 74%)

56 # 3อจ640813-150 RCLT000013258RY looknam1 + มงคลทิพย์ (505932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
57 # 3อจ640813-151 RCLT000013258RY เสือเต่า + มงคลทิพย์ (505994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
58 # 3อจ640813-152 EF169002043TH aluminium + ธนกิต (505997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นอายุครบ 5 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1816)
59 # 3อจ640813-153 EF169002043TH aluminium + ธนกิต (506000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นอายุครบ 5 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1495)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 16 ส.ค. 2564 - 08:37 น.] #81175 (13/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640727-008 ED021015853TH Ksittiros (504012) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ640728-007 ED053211939TH sevenptk (504117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640728-023 ED921314812TH armbasic (504124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640729-013 ED056412413TH วุฒินันท์ (504306) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 1อจ640729-030 RERW00002589059 sanopporn (504265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640731-002 ED947267258TH AmpFine (504551) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
7 # 1อจ640731-003 ED947267258TH AmpFine (504555) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ640731-017 ED049654618TH PHLOI (504539) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640802-015 ED779888553TH Teehatyai (504715) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ640803-011 ED874516544TH psvtheewarat (504835) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ640803-015 ED049667143TH ฅนบางใหญ่ (504861) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ640804-005 EB519391426TH pumcha (504952) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 1อจ640804-008 ED836581539TH สยามรุ่งโรจน์ (504965) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640804-019 EG777718300TH long_g (504941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640805-002 ED053804203TH preeda00 (505056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640805-007 ED072122304TH TadSnave (505067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640805-009 ED956381185TH มีเก้า888 (505073) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ640805-010 ED700850845TH Damwoo (505076) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640805-013 ED969988932TH รถโฟร์ค (505024) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
20 # 1อจ640806-013 ED909973825TH moterair (505190) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640807-013 ED071203369TH ป่าบอนต่ำ (505306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640807-016 ED911468010TH ขวัญนคร (505311) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ640807-017 TH01181PMU3N5B ตึ่งนั้ง (505334) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640807-018 ED046670815TH santhai_n (505314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640809-021 ED033256445TH นวลตอง (505423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ640809-022 ED803714569TH คอปแมน (505429) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
27 # 1อจ640810-005 EH289753101TH tongleehae (505583) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ640811-009 ED996088329TH ตาลเดชา (505660) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 1อจ640811-027 ED803723194TH คอปแมน (505684) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ640813-001 ED059244303TH a-pro (505890) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
31 # 1อจ640813-014 ED024767865TH bluezone69 (505985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640720-015 workplace (503215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640727-002 Skywalker (503987) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ640729-010 ริณดา (504309) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ640729-014 ริณดา (504318) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
5 # 2อจ640803-008 หนูมิเตอร์ (504836) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640804-012 puriwaj (504873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640804-013 แว่นพระประแดง (504972) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640804-017 aeakarat (504976) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ640805-004 ริณดา (505092) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
10 # 2อจ640807-006 อตกพระเครื่อง (505319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640807-007 jack0606 (505320) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ640807-010 tanac (505324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640809-009 vee2503 (505468) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
14 # 2อจ640811-010 Siamclassic (505736) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640811-011 Siamclassic (505739) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640811-012 Siamclassic (505742) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
17 # 2อจ640811-013 Siamclassic (505744) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640811-014 Siamclassic (505745) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
19 # 2อจ640811-015 Siamclassic (505747) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640811-022 hunter04 (505748) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ640812-037 การันตีพระ (505983) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
22 # 2อจ640812-038 การันตีพระ (505989) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
23 # 2อจ640813-008 การันตีพระ (505900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ640813-009 การันตีพระ (505904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640813-010 การันตีพระ (505905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ640813-011 การันตีพระ (505913) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ640813-012 การันตีพระ (505917) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ640813-019 การันตีพระ (505919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640813-020 การันตีพระ (505924) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ640813-021 การันตีพระ (505931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ640813-025 burabha (505986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640730-007 ท๊อปบางนรา + คนคนนี้ (504349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นมงคลเฉลิม 55 เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 272/หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
2 # 3อจ640731-142 EB519210375TH taccord + Jame4522 (504444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อผงว่าน 108 ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
3 # 3อจ640802-004 khunpol500 + Doitung (504748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่งหลังลิ่ม กรุวัดช้างล้อม เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้และซ่อมพระศอ)(G 70%)
4 # 3อจ640802-022 poshwises + teetoon (504628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัวอะซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี
5 # 3อจ640802-106 EH478119556TH korn88 + นกแก้ว (504621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
6 # 3อจ640802-175 ED968974472TH JACKEY + cap29 (504635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ
7 # 3อจ640805-145 ED975615991TH vorawan2345 + Chakkapud (505078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640805-152 TH01181P8CBE7B elite90 + Mcwall (505025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ640806-176 ED051030205TH ตี๋เล็ก + crystalfang (505195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ640807-115 ED988611239TH beer2126 + rongfox (505279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนครึ่งองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
11 # 3อจ640807-127 ED050435552TH pumcha + noonno2525 (505304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุวัดท้ายย่าน พิมพ์ไหล่ตรง เนื้อดิน จ.ชัยนาท
12 # 3อจ640809-015 พิสิฏฐ์ + montree_m (505485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
13 # 3อจ640809-133 EH652566455TH กานต์ + ราชสีห์บ้านนอก (505354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระซุ้มปรางค์ วัดไก่เตี้ย เนื้อดิน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ640809-154 ED034938817TH chuanchai2505 + angkoon (505453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวย ๙ หน้า พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 181)
15 # 3อจ640809-155 ED034938817TH chuanchai2505 + angkoon (505457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวย ๙ หน้า พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 31)
16 # 3อจ640809-156 ED034938817TH chuanchai2505 + angkoon (505463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวย ๙ หน้า พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 8)
17 # 3อจ640809-160 ED986977311TH taccord + mingch (505474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะ) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ640809-161 ED986977311TH taccord + mingch (505394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะ) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
19 # 3อจ640809-162 ED986977311TH taccord + mingch (505399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะ) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
20 # 3อจ640809-168 TH01181PJ7B40B pouy2727 + nengdkny (505428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ 12 นักษัตร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (สภาพสวย)
21 # 3อจ640809-170 EX547654962TH PP-Art + prabaiboon (505437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640810-004 Rabert + workplace (505549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อเงิน ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 62)
23 # 3อจ640810-111 BANA000041381EZ bankbong55 + tassunoh (505495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 59%)
24 # 3อจ640810-113 ED038473212TH apiwat4825 + OgapzaO (505497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ640810-116 ED057525062TH Chanida469 + บางบาง (505504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน พิมพ์หลังแบบ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ640810-121 ED972045099TH chuchart-k + apiwat4825 (505536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
27 # 3อจ640811-005 TEE_INTER + Somysom (505614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 7 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ640811-109 ED980768385TH takrit + lulytoon (505622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์หลังข้าวสาร เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา) (580822-067)
29 # 3อจ640811-144 ED927248802TH tummusic46 + ทวีสิน (505656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์
30 # 3อจ640811-163 EI809087672TH SupachaiJan + Anankiya (505758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640811-165 ED043450072TH Somboonkung + เชาว์วิทย์ (505715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ เนื้อผง พิมพ์สี่เหลี่ยม จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640811-177 EW421512743TH โอ๊ตนาซี + Tawatchai1889 (505738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง จปร. เนื้อผง ปี 2535 จ.ลำปาง (ฝังตะกรุดเงิน)
33 # 3อจ640811-179 ED073123535TH chuanchai2505 + angkoon (505741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 5910)
34 # 3อจ640811-181 ED025126364TH khotchaninPk + (505636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
ผ้ายันต์หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2501 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640811-183 ED932466495TH โอ๊ตนาซี + bongbiab (505642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2536 จ.ลำปาง
36 # 3อจ640811-187 ED024763413TH tombetong + ตั้มเบนลี่ (505755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
37 # 3อจ640811-193 BANA00004166422 Feen_8Rew + bkhamnon (505677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
38 # 3อจ640812-001 phoomchai + wanich8177 (505764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
39 # 3อจ640812-002 Ketnada + sjitrakorn (505768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ640812-003 atatat + Nathan666 (505770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
41 # 3อจ640812-101 ED968272426TH sarayut1986 + แม็คหลักสี่ (505775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ640812-104 ED975008665TH Name092 + ponpon (505789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
43 # 3อจ640812-105 ED058238037TH pramual + golfsriracha (505793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
44 # 3อจ640812-106 ED935843602TH Jinojirayu + nofix (505795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณขอบจุด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
45 # 3อจ640812-107 ED746558846TH หนึ่งบารมีพระพุทธ + สายฝาง (505798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
46 # 3อจ640812-108 ED979650512TH สายไหม + THAI-PRA (505803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
47 # 3อจ640812-110 ED668280923TH ขุนพลโต + OMBUN (505808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์ยืน กรุท้ายย่าน พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)(630110-329)
48 # 3อจ640812-112 TH01181Q5R9J7B Kitkub + RAK_PT (505801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์
49 # 3อจ640812-113 ED080713691TH บิ๊กบีม + RUAYGABPRA (505814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640812-114 ED022379673TH โจ้บางโพ + มะนาวแป้น (505818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดขนอนใต้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
51 # 3อจ640812-115 ED048914563TH ละมุน + ศิษย์หลวงปู่ทวด (505822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเฟื่อง วัดอมรญาติ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2490 จ.ราชบุรี
52 # 3อจ640812-116 ED055724114TH gumoo007 + mitmitee (505827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวักตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ640812-117 ED057372018TH ทองครับ + เล็กอารี (505831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
54 # 3อจ640812-118 EX596083759TH gymnastics + chaiyan1983 (505833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
55 # 3อจ640812-119 EX560024008TH TUNGMAN + arjarnjo (505837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

หมูป่า หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
56 # 3อจ640812-120 ED929076022TH midori + พิศรุษ (505842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้พิมพ์นี้
57 # 3อจ640812-121 ED053071074TH arkorn + run0007 (505762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
58 # 3อจ640812-122 ED068715867TH ทนายหลวง + SamilaMT (505766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
59 # 3อจ640812-123 ED032259851TH คุณพระพุทธ + ญาญ่าซัง (505886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
60 # 3อจ640812-124 EH314199085TH วัฒน์พระเครื่อง + (505772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลานดาบหัก
เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพสวย)
61 # 3อจ640812-125 EH314199085TH PHLOI + หลานดาบหัก (505774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
62 # 3อจ640812-126 ED048914550TH Sangjan + ศิษย์หลวงปู่ทวด (505778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (วัดอุดมสร้าง)
63 # 3อจ640812-127 EX592261493TH tomyum + เปาโลพระเครื่อง (505783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชัยวงษ์ วัดพระบาทห้วยต้ม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.ลำพูน
64 # 3อจ640812-128 EX596083731TH BallDesign + chaiyan1983 (505785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดป่าเรไร พิมพ์มาลา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2481 จ.สุพรรณบุรี
65 # 3อจ640812-129 ED072159998TH mixsick150 + นุลุ่มน้ำแม่กลอง (505788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 10 (เลข ๘ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (600127-139)
66 # 3อจ640812-130 ED996708739TH unvastar + หม่อง (505796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 67%)
67 # 3อจ640812-133 ED928869175TH น้องไอริน + ต้นเทพประยูร (505817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2539 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ640812-134 ED927250664TH Buncha + ทวีสิน (505821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
69 # 3อจ640812-135 ED763390672TH Kapongdotcom + พระพุทธคุณ (505824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
70 # 3อจ640812-136 ED072159975TH องอาจ + นุลุ่มน้ำแม่กลอง (505826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดถ้ำสิงห์โตทอง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
71 # 3อจ640812-137 TH01181Q5EAD4B อำนาจธรรม + Danai33 (505829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (สภาพสวย)
72 # 3อจ640812-138 ED814322461TH legallaw + mingloei (505834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (640716-078)(G 70%) (สภาพสวย)
73 # 3อจ640812-139 ED971091874TH atthasit + noi70 (505838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ640812-140 ED043956884TH ขุมทรัพย์พระ + penpathum (505841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตัวหนังสือจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา
75 # 3อจ640812-141 MBC0000879319TH prayunsak + wit22 (505815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640511-140)
76 # 3อจ640812-142 ย้ายข้อมูลไปที่ 3 อจ 640818-018
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
77 # 3อจ640812-144 PTPR0000508896J arjarnjo + PUMIN59 (505828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
78 # 3อจ640812-145 PNLB000016976J8 noomark + logisman (505836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์เซ็น วัดท่ามิหรำ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง (640306-453)(G 80%)
79 # 3อจ640812-146 PNLB000016976J8 Smellwether + logisman (505840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์มารวิชัย เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ640812-148 EB526019569TH sumat + ผู้นำพล (505847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(640714-218)
81 # 3อจ640812-149 ED953729643TH louisate49 + Mininavi (505887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ640812-150 ED067301444TH บอลปากน้ำ + ศักดิ์นรินทร์ (505850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (640625-207)
83 # 3อจ640812-151 TH01181PGTEC5B pramual + ต้อมลำพูน (505797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
84 # 3อจ640812-152 TH01181PGTEC5B pramual + ต้อมลำพูน (505799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
85 # 3อจ640812-153 TH01181PGTEC5B pramual + ต้อมลำพูน (505802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
86 # 3อจ640812-154 EG851864170TH sook14 + knnktm (505805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2533 จ.สมุทรสาคร
87 # 3อจ640812-155 ED982157965TH หิมพานต์มุ่งงาม + Punkorat (505807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์บัวฟันปลา เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
88 # 3อจ640812-156 PSR2000029256W8 lertlakhatthakij + takrit (505810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (571220-060)(G 79%)
89 # 3อจ640812-157 ED843084398TH chatchaik007 + mana_k (505813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (531029-221)
90 # 3อจ640812-158 ED638579183TH Dome2021 + ศักดิ์นรินทร์ (505816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (640716-165)
91 # 3อจ640812-159 ED084522485TH wuttiphan + vanida1720 (505882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
92 # 3อจ640812-160 ED971863057TH ศักดิ์นรินทร์ + bboypm (505820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปัดแป้งใหม่)
93 # 3อจ640812-161 ED037377271TH gymnastics + Chelsea (505884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1993)
94 # 3อจ640812-162 ED040699603TH บัณฑิตต + suparerk (505761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) (611010-074)
95 # 3อจ640812-164 RKLY0000350588C sw_fssc + Kittiwoot333 (505773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
96 # 3อจ640812-165 ED740036532TH somchaitoh + Nineone28 (505777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์ต้อเล็ก เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ640812-166 ED740036532TH noomark + Nineone28 (505781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระศิลปะนคร เนื้อเงิน จ.นครศรีธรรมราช
98 # 3อจ640812-167 ED740036532TH หลานตาจวบ + Nineone28 (505784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์เศียรแหลม เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ640812-168 ED086232052TH anonnat + ส่องกล้องแตก (505786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 65%)
100 # 3อจ640812-169 EH010790422TH walrawut + KENJANG (505791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
101 # 3อจ640812-170 EI665438392TH gumoo007 + Duck-Aramboy (505794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดวงตา หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรีส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 14 ส.ค. 2564 - 08:39 น.] #81171 (12/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640731-012 ED055430027TH Teehatyai (504565) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ640803-001 QA063225875TH sutidas (504849) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ640803-007 ED919460737TH pound2007 (504857) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ640803-012 ED874516544TH psvtheewarat (504856) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ640807-008 ED030278362TH opasn (505331) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ640810-004 EH289753101TH tongleehae (505580) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 1อจ640810-008 ED025364531TH joycezalnw (505587) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640811-014 ED075503267TH ตุ๊หลวง (505718) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
9 # 1อจ640811-018 ED042362575TH bluezone69 (505637) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 1อจ640812-016 ED034237448TH tarro (505760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640811-002 ED063342315TH ซูโม่ (505688) ส่งตรวจสอบกรอบเงิน 18 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640731-010 สมยศ5 (504545) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ640731-014 dang29 (504578) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640803-002 tongjoy (504814) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640803-006 ยุทธภีม (504830) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ640810-028 การันตีพระ (505888) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ640810-029 การันตีพระ (505889) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ640810-030 การันตีพระ (505790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ640811-002 midori (505687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
9 # 2อจ640811-016 อรรถพล (505704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 2อจ640812-003 ฅนบางใหญ่ (505804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 2อจ640812-004 ฅนบางใหญ่ (505763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640812-021 midori (505765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640812-022 การันตีพระ (505771) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ640812-023 การันตีพระ (505776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640812-026 guidenaja (505759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640812-027 guidenaja (505767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640812-032 การันตีพระ (505779) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640812-033 การันตีพระ (505787) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640812-034 การันตีพระ (505792) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640802-143 ED987785940TH kwwee + จำปาเอฟซี (504657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่ปิดหลังของรุ่น/พิมพ์นี้
2 # 3อจ640805-007 Pseheng + อรรถพล (505057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640705-181)
3 # 3อจ640805-122 ED037145207TH กวงยะลา + kobirdnakub (505013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 53 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง
4 # 3อจ640805-136 ED978155061TH แสงธรรม01 + bancha18 (505055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
5 # 3อจ640805-140 EX596066375TH elite90 + sipong (505069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นราชสีห์ เนื้อนวโลหะชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
6 # 3อจ640806-124 ED012683063TH skipjack + HS2NAJ (505148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อแร่เงินยวง จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
7 # 3อจ640806-128 EG860433782TH weddy + pattanasupanta (505165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2516 จ.ระยอง
8 # 3อจ640806-139 ED024326320TH สิชล2526 + lerdlit (505162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น 3 พิมพ์งาช้างใหญ่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2518 จ.น่าน
9 # 3อจ640807-107 ED075812334TH เสกสิทธิ์ + JadeJ (505274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งยอดฉัตร หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดงก้นทอง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 32)
10 # 3อจ640807-124 ED977065532TH เก๋าด้ง + toucanpat (505294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
11 # 3อจ640807-128 TH01181PKX333B nopakk + NonNai (505338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 66%)


12 # 3อจ640807-140 821223831013 โจ้บางโพ + ศิษย์หลวงปู่ (505313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2510-2511 จ.ระยอง (วัดเภราสุขารมย์สร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ640809-009 Poy111 + si_mong29 (505364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังพระมงคลเกษม 2 ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 37)
14 # 3อจ640809-010 nuch2545 + supered (505367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบกลาง เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี
15 # 3อจ640809-018 m-cot + หนึ่งบารมีพระพุทธ (505405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมขอบบนขวา)
16 # 3อจ640809-107 ED979366230TH Benjapon88 + (505436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผง จ.ระยอง
17 # 3อจ640809-132 ED902144850TH ptbg_petch1 + mchutith (505352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
18 # 3อจ640809-137 RJPT0000090512F mana1 + เมวิกา001 (505365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สิงห์หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นนพเก้า เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ640809-145 PNLB0000164757V ริวตัง + logisman (505355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 84%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
20 # 3อจ640810-125 ED041982351TH burabha + wwut2 (505556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดบ่อแดง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.นครราชสีมา(G 80%)
21 # 3อจ640810-127 ED055718697TH ธิติพระเครื่อง + mitmitee (505567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรกเถาวัลย์ปางมารวิชัย กรุวัดลี พิมพ์กลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.พะเยา
22 # 3อจ640810-145 EH478119953TH เซียนน้อยหนึ่ง + นกแก้ว (505530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.อุบลราชธานี
23 # 3อจ640810-147 EH478119953TH แต-สุโขทัย + นกแก้ว (505533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สุโขทัย
24 # 3อจ640811-111 ED076808132TH Marksiam007 + KaiThepSteP (505635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ640811-129 ED054307871TH ท๊อปบางนรา + (505617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
phiraphong_pae
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ640811-134 ED820452324TH scottruth + เด็กแคมฟร็อก (505629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
27 # 3อจ640811-136 EG833069997TH newzip + atta1168 (505634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
28 # 3อจ640811-151 ED059376220TH ตู๋สาธุ + พุทธคุณ05 (505671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(บี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้แต่งใบหน้าและแต่งผิว)
29 # 3อจ640812-109 phoomchai + berry (505806) กรอบทอง 1 องค์ ( G 92%)(น้ำหนัก 19.3 กรัม)
30 # 3อจ640811-007 intermilan + koonnai (505623) กรอบทอง 1 องค์ ( G 77%)(น้ำหนัก 4.2 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 13 ส.ค. 2564 - 08:43 น.] #81166 (11/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640729-033 EH492958803TH Tatpacha (504319) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640802-018 EB519207495TH seranee (504719) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 1อจ640802-021 EB519316460TH seranee (504726) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ640804-001 KAOL000049827DP เสือสมิง (504951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640804-002 BANA0000386747L bkhamnon (504955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640804-004 ED016734928TH takrit (504957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640804-007 EX592244433TH เปาโลพระเครื่อง (504962) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ640804-010 EB519350545TH t-det (504969) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ640804-013 EH514564685TH packking (504980) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ640804-014 ED870356351TH narade2517 (504924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640804-015 ED805557557TH burabha (504928) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ640804-016 ED049106656TH Burapha777 (504931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640804-017 ED833722731TH zafari (504935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ640804-018 ED948070950TH choosak888 (504939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640804-020 LKAE000042580J6 Benyapa (504945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ640805-005 ED075800163TH nongnhun (505059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640805-008 ED970684496TH rjannon (505070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ640805-011 ED031433531TH ศิริละโว้ (505019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640805-016 821210875801 ball_amulet (505063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640805-018 EG873095315TH kitsana_l (505065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ640805-019 ED735685662TH JAPAN-55 (505071) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ640806-001 ED064721751TH kingcrow (505215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640806-002 ED891867885TH ลายไท (505218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640806-007 ED981708026TH เขยมาบตาพุด (505225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640806-010 ED056428311TH tosspong (505229) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ640806-011 ED919091802TH สายอีสาน (505184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640806-012 ED061045592TH autpichut (505187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640806-014 ED967415809TH ARNON (505198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ640806-016 ED046678406TH นาควารี (505202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ640806-017 ED021181453TH เอสผู้ชนะสิบทิศ (505206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ640806-018 PUT5000052373DN lamp88 (505210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ640806-019 ED542494950TH LexCyber (505214) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ640806-025 ED024751928TH ฐณะวัฒน์ (505207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ640806-026 TH01181P8HBY0B rungroj (505213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ640806-028 ED972674797TH metanon (505219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ640806-029 PB39000030406T7 Sawadee9 (505223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ640806-030 PTRR000063754Z7 BOMBA (505227) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
38 # 1อจ640806-031 ED049505755TH UNICITY (505232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ640807-002 EH289754402TH tongleehae (505326) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ640810-002 ED055553485TH goodmondays (505577) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
41 # 1อจ640810-007 ED042369065TH Prince_Pratya (505582) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
42 # 1อจ640810-020 ED063323515TH ณุเกล้า (505586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ640731-006 ED043907849TH Vasin289 (504557) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640731-004 titong (504533) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ640802-024 JITCHOO1361 (504736) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640802-041 gooffy (504754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ640804-001 Anankiya (504874) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ640804-004 sarayut_jo999 (504977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640804-008 พระยาเครื่องแกง (504978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640804-009 noprama9 (504982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640804-010 ทศวรรษ33 (504901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640804-011 สุทัสสา (504867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ640804-015 penggo (504875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640804-016 penggo (504877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640805-002 eeemaaa (505007) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ640805-014 pump992 (505085) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ640805-015 เหน่งบางคู้ (505087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640805-019 teetoon (505090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640806-001 FLOOKER (505112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640806-002 FLOOKER (505199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ640806-014 ดิอาโบล (505120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ640806-016 penggo (505125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640806-017 noprama9 (505129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640810-005 การันตีพระ (505532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ640810-010 bkk10250 (505566) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ640810-011 bkk10250 (505568) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
24 # 2อจ640810-012 bkk10250 (505571) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
25 # 2อจ640811-003 การันตีพระ (505602) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ640811-021 boonlers (505650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640802-145 ED987783285TH doramon2345 + หมูกุ๋น (504664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 72%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ640806-161 ED883786893TH แบทแมน + THAITANIUM (505138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (G 61%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ640807-114 ED066103045TH WeerapolL + Golfji (505335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพใช้)
4 # 3อจ640807-122 ED059317685TH yime2 + harrypotter (505281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงพ่อคร้าม วัดบางระกำ เนื้อดิน ปี 2470 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
5 # 3อจ640807-149 EX596072186TH Mueikim + chaiyan1983 (505285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ตื้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2509 จ.เพชรบุรี
6 # 3อจ640810-001 Kag2509 + Boonyaritsss (505535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(G 84%)
7 # 3อจ640810-002 คุ้มเสมา + bangkokpoms (505538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี **พระสภาพสวย
8 # 3อจ640810-003 bunpook + bangkokpoms (505542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี **พระสภาพสวย
9 # 3อจ640810-005 วัฒน์วังหิน + workplace (505552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 98) **พระสภาพสวย
10 # 3อจ640810-006 prayunsak + pawit_wattana (505555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640320-213)(G 65%)
11 # 3อจ640810-101 EH057231770TH ชัยบางแค + thi3790 (505521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640810-102 ED047951613TH keerawat112 + eaknaengnoy (505523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
13 # 3อจ640810-103 ED755398484TH บรีสพระช่วย + เงินช่างทอง (505525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
14 # 3อจ640810-104 ED972854428TH Aomarch + janya (505528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
15 # 3อจ640810-105 ED815854400TH HopeMan + นันทวัฒน์99 (505597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
16 # 3อจ640810-106 EX596078379TH Jinojirayu + chaiyan1983 (505534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตมงกุฏเพชร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์ตัวหนังสือเล็ก เนื้อชุบทองลงยา ปี 2528 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ640810-107 ED075113054TH pokpoom + หวานเย็น007 (505544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (640803-163)

18 # 3อจ640810-108 ED037173534TH ksomchai + kobirdnakub (505548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หน้าเลื่อนฯ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ640810-109 ED086601574TH beer2126 + ตราชั่ง (505553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
20 # 3อจ640810-110 ED038840720TH pramual + tekken (505558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อพระวอ ศาลเจ้าพ่อพระวอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ตาก
21 # 3อจ640810-114 BAAO000036329QG beer2126 + cunchit (505499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640810-115 ED833755730TH t_inkeaw + zafari (505502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (550303-324)
23 # 3อจ640810-117 SRE20000096424S พรพระพุทธคุณ + (505510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wichian_po
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ640810-118 ED012685696TH alitita + HS2NAJ (505513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
25 # 3อจ640810-119 ED019288677TH Tunprakruang + ลมว่าว (505515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
26 # 3อจ640810-120 PYL2000052523QF preeyawat + Popeye82 (505518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
27 # 3อจ640810-122 ED972045099TH chuchart-k + apiwat4825 (505540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
28 # 3อจ640810-123 821229137842 komkit2530 + ณัชกิจ (505547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและซ่อมขอบซ้าย) (630615-188)
29 # 3อจ640810-124 ED041982351TH artthaporn + wwut2 (505551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
30 # 3อจ640810-126 RH1700011346699 nco29-48 + ครูแป้ง (505563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ640810-128 ED031925054TH PANYA10 + เอ๋หลังเซ็น (505572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว)
32 # 3อจ640810-129 SLOM000026038UR Komsank + loryinglong (505574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ640810-130 TH01181PSMUF9B gek1414 + ChaiyutPho (505579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (570327-055)
34 # 3อจ640810-131 ED932468063TH Dome2021 + bongbiab (505498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550106-194)
35 # 3อจ640810-132 ED068159095TH Jjiann1979 + องอาจ (505500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
36 # 3อจ640810-133 ED069532264TH มหาราษฏร์ + พระบ้านทั่วไทย (505503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี

37 # 3อจ640810-134 ED074911300TH อาละดิน + ปรเมศวร (505505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิวรมดำ)
38 # 3อจ640810-135 ED082021764TH zafari + Aitziix (505507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพลับพลาชัยสร้าง)
39 # 3อจ640810-136 TH01181PVGHK0B ภูริวัจณ์(โย) + บี4956 (505509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นป่าหวาย เนื้อสำริด ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 73%)
40 # 3อจ640810-137 ED770592318TH ทิศเหนือ + นุหนองคาย (505512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 82%)
41 # 3อจ640810-138 ED964354717TH พงษ์ท่าม่วง + Damwoo (505514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (640724-133)
42 # 3อจ640810-139 ED024493265TH krais1 + soo28 (505516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ห่าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
43 # 3อจ640810-140 SBPA00017094G4 Pattapol + Albibo_x (505598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นห้าแชะ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ640810-141 BAAO000036589JS pornlimk + SKY19 (505519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตมงกุฏเพชร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 4 เนื้อชุบทองลงยา ปี 2533 จ.อุทัยธานี
45 # 3อจ640810-142 TH01181PRSBB2B Ketnada + pradee2010 (505522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
46 # 3อจ640810-143 PAN2000052576BR Auto29 + m_panjapol (505524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.ตราด (หมายเลข 545) **พระสภาพสวย
47 # 3อจ640810-144 ED06115805TH Sapap + ตนคอน09 (505527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 33)
48 # 3อจ640810-146 EH478119953TH poshwises + นกแก้ว (505531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวนาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ราชบุรี
49 # 3อจ640810-148 ED015159045TH ahatyai + teranit (505539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานหกชั้นอกตลอด เนื้อผง จ.อ่างทอง
50 # 3อจ640810-149 RSRI000046250GR ธุดงค์หมื่นลี้ + (505541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
51 # 3อจ640810-150 RSRI000046250GR beer2126 + (505546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
52 # 3อจ640811-001 pramual + aoopasio (505604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
53 # 3อจ640811-002 เซียนพละ + พรพระพุทธคุณ (505606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)
54 # 3อจ640811-004 Kerati + Somysom (505757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ศุข วัดประสาทฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.3 นิ้ว)
55 # 3อจ640811-006 dewza08 + beeampawa (505618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง

56 # 3อจ640811-008 midori + suwanarat (505625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
57 # 3อจ640811-009 ทิศเหนือ + Dadab168 (505627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
58 # 3อจ640811-010 Ketnada + oldshop (505632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
59 # 3อจ640811-011 วัฒน์พระเครื่อง + Gook38 (505630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (ขนาด 1.5 ซม.)
60 # 3อจ640811-012 kiattisak + Gook38 (505633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
61 # 3อจ640811-101 ED596436283TH kawpunnueng111 + (505751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มือปราบตลาดสด
พระสมเด็จเกศมงคล หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640811-102 ED048245625TH จอมพล + kaigreenline (505750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
63 # 3อจ640811-103 EW379137598TH treetaset + KENJANG (505600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640225-042)(G 65%)
64 # 3อจ640811-104 EW379137598TH jouicepeam + KENJANG (505607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(4-4/4-4) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
65 # 3อจ640811-105 ED062845625TH Chan59 + โอ่งเมืองราช (505610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
66 # 3อจ640811-107 ED979179427TH poshwises + สาวไทย (505616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นโสฬสมหาพรหม เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง กรอบทอง(G 60%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์
67 # 3อจ640811-108 EH286025055TH thammanoon95 + serew (505619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)
68 # 3อจ640811-110 ED076808132TH Torr1011 + KaiThepSteP (505628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง
69 # 3อจ640811-112 ED051583800TH matina + taegto36 (505639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
70 # 3อจ640811-113 ED069540844TH Buransuk + พระคุณแม่เล็ก (505644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงชุบทองลงยาหน้าทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
71 # 3อจ640811-115 ED062828211TH sumateass + nakornyong (505657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมคางขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
72 # 3อจ640811-116 ED062828211TH สุรชัย15 + nakornyong (505662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ640811-117 ED063051803TH ateomak + Narongchai007 (505666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (640508-461)
74 # 3อจ640811-118 ED968176022TH floi456 + ทิศเหนือ (505669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ640811-120 EW727144634TH ipungto + คนเลี่ยมพระ (505678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาปราบ เนื้อตะกั่ว ปี 2557 จ.ระยอง
76 # 3อจ640811-121 EG641528093TH piyasiam + Natt2525 (505599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพสวย)
77 # 3อจ640811-122 ED046342505TH PHLOI + wiwat_bs (505601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์สี่เหลี่ยมฐานบัวเม็ด จ.ชัยนาท
78 # 3อจ640811-123 OA176608187TH มีเก้า888 + เมิส_เพชรบูรณ์ (505603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดซับไม้แดง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
79 # 3อจ640811-124 OA176608187TH มีเก้า888 + เมิส_เพชรบูรณ์ (505605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดซับไม้แดง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
80 # 3อจ640811-125 EH538927985TH poshwises + Buncha (505608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อหมา วัดระเว พิมพ์พระคง เนื้อผงคลุกรัก จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
81 # 3อจ640811-126 EH294127330TH psutha + pawaris (505609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(640531-147)(G 63%)
82 # 3อจ640811-127 EH229536569TH บิ๊กบีม + sabainang (505612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
83 # 3อจ640811-128 ED928678922TH laksi + prasertpp (505615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ปราจีนบุรี (สภาพแต่งผิว)
84 # 3อจ640811-130 ED813357654TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + Jame4522 (505620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้
85 # 3อจ640811-131 ED057629456TH หิมพานต์มุ่งงาม + มาริโอ (505621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาทเกาะสีชัง เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี
86 # 3อจ640811-132 ED064756733TH Jinojirayu + toyota888 (505624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณขอบจุด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
87 # 3อจ640811-133 ED064756733TH Jinojirayu + toyota888 (505626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ ถ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
88 # 3อจ640811-135 ED820452324TH selll + เด็กแคมฟร็อก (505631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
89 # 3อจ640811-137 ED988610803TH Kerati + rongfox (505752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 6670)
90 # 3อจ640811-138 ED591457882TH toymlt + ZuTharua (505638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหลังของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
91 # 3อจ640811-139 ED971295529TH poshwises + antipueamulet (505641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวักหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง ปี 2505 จ.ระยอง กรอบทอง(G 78%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
92 # 3อจ640811-140 ED037750634TH den_kasemsan + gain2532 (505643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (640713-160)
93 # 3อจ640811-141 ED037750634TH Komsank + gain2532 (505647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600822-003)

94 # 3อจ640811-142 ED090020669TH slaton57 + tayatang (505649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640712-430)
95 # 3อจ640811-143 ED037667645TH sinpet + natapoln (505653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (630814-288)
96 # 3อจ640811-145 EG905944307TH opasn + ssakda (505658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ640811-146 ED040678020TH อ๊อดจ้า + suparerk (505659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมใบหน้า)
98 # 3อจ640811-147 EH024345978TH ploithai + หนูเมืองแกลง (505663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
99 # 3อจ640811-148 ED037376355TH prayunsak + tookatun (505664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(640621-173) (G 65%)
100 # 3อจ640811-149 ED956194029TH Sompol59 + ตอปทุม (505667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
101 # 3อจ640811-150 ED018446527TH Ball8800 + พระคุณแม่เล็ก (505756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิว)
102 # 3อจ640811-152 ED970243176TH patchara + หนองซอ (505675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลากำแพงขาว พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน
103 # 3อจ640811-153 ED042823855TH Nicha-Malee + hemman (505676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นปราบไตรจักร เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง
104 # 3อจ640811-154 ED890965688TH นุพระสยาม + supawan (505754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพตัดตัวแหวน)
105 # 3อจ640811-155 ED617652152TH sw_fssc + rattasah (505681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
106 # 3อจ640811-156 SUKS000055429CA Nangpaya + montree_anu (505690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (600728-095)
107 # 3อจ640811-157 SUKS000055429CA nirun1975 + montree_anu (505698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (600316-174)
108 # 3อจ640811-158 ED987396264TH kritsi + สาลิกาดง (505753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
109 # 3อจ640811-159 ED078512475TH suchartlim + สยามรุ่งโรจน์ (505702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมและแต่งผิว) (640521-414)
110 # 3อจ640811-160 ED056681619TH พรพระพุทธคุณ + csuwatchai (505705) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
111 # 3อจ640811-161 ED036721322TH Wissanu + phaiboon2007 (505709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ640811-162 ED794176657TH peeeye + jabee (505710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ พิมพ์หัวขมวดมวย เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.นครศรีธรรมราช(G 66%)
113 # 3อจ640811-164 TH01181Q080Q88 เสือเต่า + peeeye (505713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ฐานกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี (ขนาดสูง 3.5 นิ้ว)
114 # 3อจ640811-167 ED031460656TH akkorn + พรหมแพทย์ (505719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
115 # 3อจ640811-168 TH01181Q08974B Namsaii + playmaker (505721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
116 # 3อจ640811-169 ED082104398TH chuchart-k + (505723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somkiatthornburi
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
117 # 3อจ640811-170 RCNP00001082598 Kob_surat2 + สายหลวงปู่ (505725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้แต่งผิวและเชื่อมหูใหม่) (640802-018)
118 # 3อจ640811-171 82135138205 kaity + หวานเย็น007 (505727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (640803-166)(G 81%)
119 # 3อจ640811-172 ED012684381TH tatoa + sooznat (505729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ640811-173 821235143540 sinpet + หวานเย็น007 (505730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(640803-168) (G 63%)
121 # 3อจ640811-174 PMR2000031577TM bunpotth + jojosan (505733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ640811-175 EH384813574TH animalhell + ครองตน (505734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์คะแนน เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
123 # 3อจ640811-176 EW421512743TH suparerk + Tawatchai1889 (505737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
124 # 3อจ640811-178 ED041035684TH yodpra + dushmill (505740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.ชัยนาท (640729-229)
125 # 3อจ640811-180 ESO2000048384GX boy77 + amulet9999 (505743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพสวย)
126 # 3อจ640811-182 821222424621 feifei + srikriangkrai (505640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
127 # 3อจ640811-184 RSRI000046903AZ แม้วจอมเทียน + (505646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
128 # 3อจ640811-185 RSRI000046903AZ bungbung + (505648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
129 # 3อจ640811-186 ED952290651TH Pentor09 + Manunicon (505652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (640729-204)
130 # 3อจ640811-188 EG742915794TH Prapoj_w + beer2126 (505654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(640408-169)(G 65%)
131 # 3อจ640811-189 EG742915794TH anut_rung + beer2126 (505661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์อกใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (640708-430)(G 65%)
132 # 3อจ640811-190 BKAE000019570VP จีวร19 + tgiporp (505665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2401)
133 # 3อจ640811-191 ED955228021TH NAN777 + satha55 (505670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
134 # 3อจ640811-192 EH294127241TH ทนายโอ๊ต58 + pawaris (505672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(620629-140)(G 68%)
135 # 3อจ640811-194 ED022385767TH พนินทร์ + มะนาวแป้น (505680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครปฐม
136 # 3อจ640811-195 ED022385767TH โจ้บางโพ + มะนาวแป้น (505682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้)
137 # 3อจ640811-196 ED022385767TH อะนันตะปัดชะเย + มะนาวแป้น (505685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
138 # 3อจ640811-197 ED022385767TH พนินทร์ + มะนาวแป้น (505692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครปฐม
139 # 3อจ640811-198 ED987715949TH pramual + ณุเกล้า (505695) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปางไสยาสน์ วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระจันทร์ลอย วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้พิมพ์นี้
140 # 3อจ640811-166 ED954935037TH คุ้มเสมา + chiewchanze (505717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรีส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 08:41 น.] #81162 (10/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640726-002 ED668268383TH OMBUN (503838) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640726-009 ED021554504TH Mueikim (503859) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ640726-010 ED021015867TH Ksittiros (503868) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ640728-018 LTMP0000266909B Benyapa (504151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640730-007 ED052151791TH Saner (504420) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640730-011 ED841135295TH mingch (504423) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640730-016 JTCR000047786A9 เจษเมืองกาญจน์ (504427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640730-017 ED984953944TH PhaoNamo98 (504428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ640802-006 ED844694020TH nongnhun (504596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ640802-016 ED060102744TH Thaithap (504721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640802-019 ED844695060TH nongnhun (504725) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640805-012 ED055527065TH goodmondays (505075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
13 # 1อจ640806-020 ED947292014TH AmpFine (505233) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 1อจ640806-021 ED947292014TH AmpFine (505236) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
15 # 1อจ640807-001 ED710384936TH เฮงเฮงเฮง168 (505322) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640807-003 EH289754402TH tongleehae (505328) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ640807-007 ED015195541TH Folkfolk (505329) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ640807-011 ED795530230TH นภดล1 (505332) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ640807-014 ED081410445TH ขุมทรัพย์พระ (505310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640810-012 ED979177810TH เล็กอมตะชลบุรี (505506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 1อจ640810-014 ED042358765TH bluezone69 (505508) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640713-028 workplace (502339) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640722-002 ริณดา (503471) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
3 # 2อจ640722-014 workplace (503467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ640728-008 toopronchai (504133) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
5 # 2อจ640729-012 ริณดา (504313) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
6 # 2อจ640729-015 ริณดา (504321) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ640730-004 Nathan666 (504363) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640731-003 schan2514 (504524) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640802-020 router (504749) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 2อจ640802-029 H_WONG (504604) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ640802-038 aramintra (504718) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640803-007 หลังเขา30 (504811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640803-013 รักนนท์ (504833) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ640806-006 asupasit (505203) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ640806-009 เชาว์นีโอ (505230) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
16 # 2อจ640806-010 เชาว์นีโอ (505234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640807-008 jack0606 (505321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640809-008 vee2503 (505465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640809-010 vee2503 (505475) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640809-012 vee2503 (505480) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ640809-013 vee2503 (505481) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ640809-036 Friday (505455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ640810-006 การันตีพระ (505537) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
24 # 2อจ640810-007 การันตีพระ (505543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ640810-014 การันตีพระ (505545) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 2อจ640810-015 การันตีพระ (505554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640810-016 การันตีพระ (505557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ640810-017 การันตีพระ (505560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640810-018 การันตีพระ (505562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640810-022 การันตีพระ (505564) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ640810-024 การันตีพระ (505529) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640802-142 ED987785940TH zafari + จำปาเอฟซี (504655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว จ.สระบุรี
2 # 3อจ640802-181 ED041734200TH kingcrow + kiatjinda (504666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
3 # 3อจ640803-117 ED039824808TH เอฟอาปาเช่ + ตุ้ยเลี่ยมพระ (504789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก พิมพ์อุเล็ก จ.เลย
4 # 3อจ640803-138 ED841135741TH Stump + mingch (504793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะ) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ640804-140 EX65068910TH Kloy1999 + komkit2530 (504930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สกลนคร กรอบทอง(G 81%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ640805-114 ED050904105TH Aomarch + chuchart-k (505107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
7 # 3อจ640805-133 ED939794283TH m-cot + มงคลทิพย์ (505047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ640806-002 elite90 + Anankiya (505143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จมงคลสุข หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
9 # 3อจ640806-011 Neng06 + wutpantip (505192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นสร้างกุฏิ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ประจวบคีรีขันธ์
10 # 3อจ640806-107 ED064731246TH UDOMPUB + ปักต้นกล้า (505123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
11 # 3อจ640806-113 ED052628215TH Tarkkyp + kajell3555 (505128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)

12 # 3อจ640806-134 ED039852335TH เอฟอาปาเช่ + ร้านอินทิรา (505136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก พิมพ์อุใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เลย
13 # 3อจ640806-145 66850331152333 taccord + bbam19662000 (505204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640806-165 RHI7000111216YQ ปะใหญ่ + ครูแป้ง (505155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
15 # 3อจ640807-001 tiyanito + midori (505259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (630131-155)(G 75%)
16 # 3อจ640807-002 pramual + thitikhomdong (505262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
17 # 3อจ640807-003 burabha + chaiyut07 (505265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
18 # 3อจ640807-004 supotroj + ซิยิ่นกุ้ย (505268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (631118-263)(G 80%)
19 # 3อจ640807-005 Weerasak555 + router (505278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640712-245) (G 38%)
20 # 3อจ640807-006 Poonsin + aom_nara (505275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง ปี 2517
21 # 3อจ640807-101 ED971854832TH slaton57 + ชวนชื่น (505257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
22 # 3อจ640807-102 EW004597473TH Prapoj_w + m-cot (505261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (640717-203)(G 70%)
23 # 3อจ640807-103 EG776468702TH kitsana_l + เริงเมือง (505264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)

24 # 3อจ640807-104 ED058219735TH krai007 + udomkaew (505266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
25 # 3อจ640807-106 ED808763875TH animalhell + ครองตน (505273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์คะแนน เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
26 # 3อจ640807-108 ED856487767TH เปี๊ยกตุ๊กแก + THAITANIUM (505277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (640726-033)(G 87%)
27 # 3อจ640807-109 ED016944348TH รถโฟร์ค + peerasak_off (505282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
28 # 3อจ640807-110 ED694941837TH Viraphan711 + จอมพล (505284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อสำริด กรอบทอง(G 54%)
29 # 3อจ640807-111 ED944495429TH kitsana_l + jack789 (505272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
30 # 3อจ640807-112 ED746557871TH Polpana + สายฝาง (505337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
31 # 3อจ640807-113 ED066103045TH tar2499 + Golfji (505339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 87%)
32 # 3อจ640807-116 ED751571258TH m-cot + chuchart-k (505286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ640807-117 ED082600556TH yodpra + naweena (505288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึกและล้างผิว) (640716-154)
34 # 3อจ640807-118 ED831778389TH Monkeyking + เจริญพรรุ่งเรือง (505340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640807-119 ED948652473TH ศิษย์จารย์จำเนียร + leymwitt (505292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวนาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)

36 # 3อจ640807-120 OA058528493TH พงษ์ท่าม่วง + เมิส_เพชรบูรณ์ (505295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งจมูก)(G 69%)
37 # 3อจ640807-121 ED740035832TH น_สุขปลอด + Nineone28 (505336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ640807-123 ED038320208TH Kengproget + jozaa (505290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
39 # 3อจ640807-125 EH057231531TH ซิยิ่นกุ้ย + thi3790 (505298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมข้อมือซ้าย)
40 # 3อจ640807-126 EH057231531TH apollo12 + thi3790 (505302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (631102-442)
41 # 3อจ640807-129 ED932472540TH sinpet + Pentor09 (505305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (631009-212)
42 # 3อจ640807-130 ED855293138TH เซียนน้อยหนึ่ง + ekachai08 (505312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
43 # 3อจ640807-131 ED993467883TH thanakorneak14 + (505287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Palmkit1997
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
44 # 3อจ640807-132 ED056229443TH guanger + peaky (505289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ640807-133 EB525839117TH Prapoj_w + หม่อง (505293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)(640213-232)(G 90%)
46 # 3อจ640807-134 ED074612291TH midori + ริณดา (505296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางเมืองเพชร กรุหม้อแกงทอง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (640724-172)
47 # 3อจ640807-135 ED074612291TH Pra999 + ริณดา (505297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงพ่อเส็ง วัดศรีประจันตคาม เนื้อเงิน ปี 2499 จ.ปราจีนบุรี (640628-066)

48 # 3อจ640807-138 SAI40000681758L misterpou + berry (505307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590329-003)(G 76%)
49 # 3อจ640807-139 ED041925120TH บอมเบ + Pui2529 (505309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
50 # 3อจ640807-141 ED027988835TH Prapoj_w + ริณดา (505260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(640622-126)
51 # 3อจ640807-142 ED982255769TH อำนาจธรรม + hooligan (505263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640807-143 EB519556607TH แสงธรรม01 + Niipa (505267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
53 # 3อจ640807-144 ED046670815TH nirun1975 + santhai_n (505270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 63%)
54 # 3อจ640807-145 PTPN000047568KZ vittya2511 + Sogood35 (505271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ640807-146 ED988611242TH popupup + rongfox (505276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 6471)
56 # 3อจ640807-147 ED064142457TH ต่อลูก2 + เหล็กใน (505280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ640807-148 ED058232312TH tomyum + อำนวยพร (505283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
58 # 3อจ640809-001 poonsaka + Kapongdotcom (505343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ640809-002 anonnat + อาราธนา (505345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 101 ปี อาจารย์ทิม เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.ปัตตานี (หมายเลข 244) (น้ำหนักทอง 14.9 กรัม) (560912-131)


60 # 3อจ640809-003 เจษเมืองกาญจน์ + Doitung (505349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ640809-004 taccord + nunthawat (505351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (640628-095)
62 # 3อจ640809-005 หนุ่มดงมะตื๋น + saksitt (505353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม(G 62%)
63 # 3อจ640809-007 phoomchai + teerawit (505359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง(หลังผด) เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640515-149) (G 83%)
64 # 3อจ640809-008 Choat + เหน่งเมืองนนท์ (505363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 69%)
65 # 3อจ640809-011 thonglor + beeampawa (505378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
66 # 3อจ640809-012 yyoyo + Nathan666 (505380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640719-193)(G 68%)
67 # 3อจ640809-013 gain2532 + Nathan666 (505384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (640719-191)
68 # 3อจ640809-014 kohler + Nathan666 (505389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้ายและมุมล่างซ้าย-ขวา)
69 # 3อจ640809-016 hooligan + SeksitK (505393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง(G 69%)
70 # 3อจ640809-017 Prapoj_w + หนึ่งบารมีพระพุทธ (505401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)(G 63%)
71 # 3อจ640809-019 เจษเมืองกาญจน์ + (505407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (620729-137)(G 56%)
72 # 3อจ640809-020 unvastar + BankHiWay (505411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ (640608-101)(G 76%)
73 # 3อจ640809-021 slaton57 + misterpou (505416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ640809-101 ED060244036TH dang29 + บิ๊กบีม (505419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
75 # 3อจ640809-102 EF612618300TH Narongchai007 + (505422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
arnonprakrng
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่หลังยันต์ เนื้อผงยาจินดามณี จ.นครปฐม
76 # 3อจ640809-103 ED020018062TH kitsana_l + สุเรนทรชิต (505424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
77 # 3อจ640809-104 EH294127286TH Prapoj_w + pawaris (505427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(640408-289)(G 65%)
78 # 3อจ640809-105 ED038457387TH V-rasak + rossyza4142 (505430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง-เงิน)(640729-189)
79 # 3อจ640809-106 ED038457387TH tanint + rossyza4142 (505432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพเนื้อชื้น) (640729-191)
80 # 3อจ640809-108 ED979366230TH พระประแดง26 + (505438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
หมูมหาลาภ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
81 # 3อจ640809-109 ED638717769TH tar2499 + uppakid (505439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(530702-107) **พระสภาพสวย
82 # 3อจ640809-110 ED071017137TH Ketnada + mai111 (505442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
83 # 3อจ640809-111 ED068153906TH guanger + ต่อเจริญนคร (505440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(640724-078)
84 # 3อจ640809-112 EB535758829TH poo2515 + พุทธปฐม (505443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.นครสวรรค์
85 # 3อจ640809-113 ED805577551TH Did-4566 + ansaldo (505491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นพิเศษ 99 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (กรรมการหมายเลข 59)
86 # 3อจ640809-114 ED078204823TH แบ็คแดด + wutclub (505449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
87 # 3อจ640809-115 ED947289390TH poshwises + AmpFine (505452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
88 # 3อจ640809-116 EB519562770TH ooyooy + ปราถนา (505454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ640809-118 ED070401544TH Prapoj_w + สาลิกาดง (505459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่(สายฝน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช(G 68%)
90 # 3อจ640809-119 ED950517035TH inspire + วรรณสินศิริ (505462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ เนื้อผง ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 86%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
91 # 3อจ640809-120 ED057628773TH gek1414 + มหามณีจินดา (505466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕)
92 # 3อจ640809-121 ED057628773TH m-cot + มหามณีจินดา (505382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 869) **พระสภาพสวย
93 # 3อจ640809-122 ED987873587TH ภูริวัจณ์(โย) + tongjoy (505387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง) (640712-393)(G 65%)
94 # 3อจ640809-123 ED027175694TH บรีสพระช่วย + f-ford (505391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 16 เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร
95 # 3อจ640809-124 RERW0000283506D เมืองช้าง + sanopporn (505396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โรงเรียนนายเรือสร้าง เนื้อเงิน ปี 2535 จ.สมุทรปราการ

96 # 3อจ640809-126 RERW0000283506D Amulet101 + sanopporn (505406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ640809-127 RERW0000283506D naret18 + sanopporn (505408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ640809-128 ED947289409TH rungrot + AmpFine (505410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ640809-129 ED980384730TH Thesun66 + prasit_jongsiri (505413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
100 # 3อจ640809-130 EH172264716TH Bseries + นิยมชัย (505417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
101 # 3อจ640809-131 ED902144850TH rawiwongsurakarn + mchutith (505348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดใน เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
102 # 3อจ640809-134 ED024761766TH scottruth + NAN777 (505358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (580622-042)(G 78%)
103 # 3อจ640809-136 SM65000089569U5 Chan59 + Guide008 (505361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี
104 # 3อจ640809-138 ED069921366TH pramual + ครองตน (505369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
105 # 3อจ640809-139 ED988107131TH midori + พิษณุแก่น (505372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2519 จ.ขอนแก่น
106 # 3อจ640809-140 EW872292628TH บรีสพระช่วย + ปะใหญ่ (505377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.ขอนแก่น
107 # 3อจ640809-141 EF241024832TH เอฟอาปาเช่ + (505341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง

108 # 3อจ640809-142 EF241024832TH pr1972 + ไบร์ทหนองช้างคืน (505342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ราชบุรี
109 # 3อจ640809-143 TH01181PBFVA6B benz39 + คุณากร (505346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์บล็อกหน้าทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
110 # 3อจ640809-144 ED080893962TH กรณ์สเต็ง + tawee999 (505350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
111 # 3อจ640809-146 ED936172735TH scottruth + Poo1980 (505362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 16.7 กรัม) **พระสภาพสวย
112 # 3อจ640809-147 SMUT000110242H9 cellamic + Big27 (505368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงยืน กรุวัดไผ่แหลม พิมพ์ประทานพร เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี **พระสภาพหักซ่อมทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
113 # 3อจ640809-148 TH01181PAJM04B wwwoot + นึกอ่อนนุช (505373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2543 จ.ฉะเชิงเทรา
114 # 3อจ640809-150 RSRI000046378R Submarine + (505386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ640809-151 ED803706616TH daew1970 + duannaka (505444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
116 # 3อจ640809-152 ED815578211TH poshwises + ต๋องวัดสว่าง (505493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระครูไย วัดบางช้างใต้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2486 จ.นครปฐม
117 # 3อจ640809-153 PMR2000028029YW ต้นกรมทาง + blackvazabi (505447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
118 # 3อจ640809-157 EB516803321TH unvastar + jessada6678 (505464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน(G 67%)
119 # 3อจ640809-158 ED963030842TH พบธรรม + มโนรมย์4 (505467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช

120 # 3อจ640809-159 ED963030842TH พบธรรม + มโนรมย์4 (505470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
121 # 3อจ640809-163 821880069806 kong81 + อิทธิมงคล9 (505403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธอนันตคุณ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
122 # 3อจ640809-165 ED046692603TH piya-me + santhai_n (505488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
123 # 3อจ640809-166 ED046692603TH Aeybangsaen + santhai_n (505418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 68%)
124 # 3อจ640809-167 TH01181PJ7B42B wirat99 + nengdkny (505425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (630928-175)
125 # 3อจ640806-168 PUT5000052568KR chaiyan1983 + singha_eak (505167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนซ้ายและมุมล่างขวาพระ) (581104-001)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 11 ส.ค. 2564 - 08:46 น.] #81156 (9/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640723-021 TH01181M594N5B toopronchai (503593) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640726-021 ED969977268TH tekapol (503878) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ640727-028 ED803683606TH คอปแมน (504011) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ640729-003 EH479084915TH ซูโม่ (504268) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ640729-007 RKKU0000176889J Jaray (504335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640731-023 ED021556363TH Vincent (504554) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ640731-028 821200930852 LIM2512 (504537) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 1อจ640731-029 ED056345798TH noompure (504556) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ640802-002 RL174006520TH paisan5555 (504734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640802-004 ED042335929TH bluezone69 (504591) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ640802-007 ED042341527TH Hook2 (504603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640802-008 ED035735648TH kingcrow (504703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640802-014 ED031424146TH sak15 (504713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640802-017 EJ022012425TH รักษ์นครหลวง (504723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640802-020 ED904246233TH chaibangseemeang (504729) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ640802-022 PSP0014075468 Nongpho (504710) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
17 # 1อจ640802-023 PSP0014075468 Nongpho (504717) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
18 # 1อจ640803-004 EW201477211TH boytiew (504843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640803-005 ED972834216TH มัสชา (504845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640803-009 ED940887835TH sook14 (504847) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640803-010 ED908138662TH Amp1157 (504853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640803-013 ED874516544TH psvtheewarat (504757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ640803-014 ED779942020TH Teehatyai (504760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ640803-017 EH750902188TH Sawadee9 (504763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640803-018 ED039736119TH คนเดินดิน (504769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ640803-019 RYTP0000143039F nutakit (504772) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640806-009 ED056428325TH tosspong (505226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ640727-026 TH01181N1BDR4B toy_clong8 (503970) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640721-002 Nathan666 (503387) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640728-005 Kittinan (504138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ640728-009 denbike (504125) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ640729-009 ริณดา (504303) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
5 # 2อจ640729-011 ริณดา (504311) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
6 # 2อจ640729-018 sinpet (504285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640729-019 toeyway (504289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640729-020 lovehunterlove27 (504271) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ640729-021 likeit (504275) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
10 # 2อจ640729-023 sk117 (504320) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640730-003 บ้านแคออก (504387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640730-005 วิทย์4301 (504391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640730-006 teetoon (504398) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ640731-008 teerasuk (504540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 2อจ640731-011 พาชนะ (504558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ640731-013 yahee13 (504562) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
17 # 2อจ640802-012 virut19 (504689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640802-013 เที่ยงพุทธคุณ (504692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ640802-015 guidenaja (504746) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640802-019 อตกพระเครื่อง (504694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ640802-026 อรรถพล (504751) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ640802-027 Falarem (504688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640802-028 teetoon (504600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640803-005 tanint (504808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ640803-011 artman7007 (504828) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ640803-014 นครเมืองเก่า (504838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ640803-020 Eakoff (504839) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ640806-011 midori (505216) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ640807-001 olympia (505258) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ640807-003 บรีสพระช่วย (505315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ640809-005 การันตีพระ (505344) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ640809-018 saksitt (505469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
33 # 2อจ640809-021 การันตีพระ (505347) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
34 # 2อจ640809-022 การันตีพระ (505357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ640809-026 การันตีพระ (505360) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
36 # 2อจ640809-027 wilairat_22 (505450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ640809-030 การันตีพระ (505366) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ640809-031 การันตีพระ (505370) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ640809-037 การันตีพระ (505374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ640809-038 การันตีพระ (505375) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
41 # 2อจ640810-001 การันตีพระ (505494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640803-146 ED046664151TH doramon2345 + นาควารี (504813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
2 # 3อจ640804-148 EG421024520TH thonglor + วัฒน์พะเยา (504960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ640805-149 ED796937957TH purin + Thanapong36 (505108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
4 # 3อจ640805-167 ED935589057TH doramon2345 + ผู้นำพล (504998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร(G 62%)
5 # 3อจ640806-138 ED028367979TH Poonsin + มธรังสิต (505250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา
6 # 3อจ640806-144 ED024751928TH พิมพ์นิยม + ฐณะวัฒน์ (505200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ640809-117 Tanint + สาลิกาดง (505456) กรอบทอง 1 องค์ ( G 87%)(น้ำหนักรวม 6.1 กรัม)
8 # 3อจ640809-006 วีไทรน้อย + Teerawit (505356) กรอบทอง 1 องค์ ( G 92%)(น้ำหนักรวม 7.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 10 ส.ค. 2564 - 08:46 น.] #81115 (8/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ640720-017 ED987332745TH เงินทองพระเครื่อง (503258) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ640722-006 EX592220352TH thevit (503509) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ640722-010 ED992095117TH ต่อยอด (503512) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640723-005 ED862640663TH พรหลวงปู่ (503617) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ640723-018 ED984472995TH มาริโอ (503620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ640723-019 ED984472995TH มาริโอ (503590) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ640724-009 ED971254087TH kaiza19 (503761) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ640724-029 ED932252756TH ไกลปีนเทื่ยง (503646) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640728-014 RBRR000008176WS เทพประภา (504144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640728-015 EB503543146TH Nanapo (504146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ640728-019 RLSK000018757G2 OgapzaO (504153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640729-001 ED040662807TH suparerk (504252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640729-015 ED035999724TH narabodee (504310) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 1อจ640729-016 ED028351466TH Sorawit (504312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ640729-018 ED024740871TH เงินทองพระเครื่อง (504314) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ640729-022 PSP0012847014 เอกวิชา (504260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ640729-023 SNNH000007817BB tang160946 (504316) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
18 # 1อจ640729-031 ED984953961TH แนนสาย5 (504194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ640730-001 ED027814437TH DDTOP (504382) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ640730-003 ED019257927TH print (504402) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ640730-004 ED055910244TH อุกฤช (504415) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ640730-005 ED052161516TH jojo5 (504411) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ640803-008 FAM0002129674 khunanu (504827) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640806-027 ED033246032TH เพิ่มศักดิ์ (505217) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640722-001 ริณดา (503462) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
2 # 2อจ640722-004 ริณดา (503490) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ640724-001 Chan59 (503759) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ640726-013 Jonesun (503896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640726-015 greensnake (503876) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ640727-005 อรรถพล (503988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ640727-006 โจ้บางโพ (503995) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ640729-016 ริณดา (504308) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ640806-021 Nicharida (505178) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
10 # 2อจ640807-002 midori (505318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640802-006 pitipong420 + บ้านแคออก (504646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อหุ้มเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
2 # 3อจ640802-136 ED946973149TH mntpt + ดุจติปิยะ (504630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเจ้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ปางโปรดองคุลีมาล เนื้อผงผสมปูน ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ640802-141 ED987786018TH kitti2514 + หมูกุ๋น (504653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย-ขวา)
4 # 3อจ640804-105 ED778892579TH โอ๊ตนาซี + armarging (504950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นมั่งมีศรีสุข พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2545 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ640804-141 EX652068910TH poshwises + komkit2530 (504934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่าจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
6 # 3อจ640805-108 ED950359759TH mahachon + prasit_jongsiri (505028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ปทุมธานี (วัดลานนาบุญสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับบล็อกนี้ของพระเครื่องรุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ640805-144 EX551119847TH แบงค์อรัญ + Chonrangsit (505074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระวัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าพระพุทธหลังยันต์ ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640806-001 ต้อมลำพูน + TopazGolden (505137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม)
9 # 3อจ640806-003 หมอแคน + Mai2008 (505150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 28 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร
10 # 3อจ640806-004 treetaset + Nathan666 (505158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

11 # 3อจ640806-005 Sompol59 + srisuwan (505164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร 2 เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 58)(G 79%)
12 # 3อจ640806-006 m-cot + kroojob (505169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (570906-134)(G 60%)
13 # 3อจ640806-007 Kag2509 + montree_m (505174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
14 # 3อจ640806-008 bigปากน้ำ + ead09 (505177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640806-009 Bseries + ป๋าอาร์ม (505180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์ยืน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ640806-010 ไม้ทุ่งหันตรา + satongin39 (505185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังนารายณ์ ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ640806-101 ED061923176TH Popeye82 + ศิริมงคลลำปาง (505113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
18 # 3อจ640806-102 SKKA000017709IF thitipant + newzalagun (505114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง กรอบทอง(G 89%)
**พระสภาพรมดำใหม่และอยู่ในเลี่ยมทำให้พิจารณายากไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ640806-103 ED070701827TH ball_amulet + พันธิตรา (505116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดพญาดำ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
20 # 3อจ640806-104 ED070701827TH ท๊อปบางนรา + พันธิตรา (505118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ640806-106 ED935418208TH thitiporn + kungkung1 (505122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
22 # 3อจ640806-108 ED064731232TH อำนาจธรรม + ปักต้นกล้า (505126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)

23 # 3อจ640806-109 ED054217270TH bongbiab + เสกสิทธิ์ (505130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
24 # 3อจ640806-110 ED024752852TH Jinojirayu + เจก่ะวาย (505133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.อุทัยธานี
25 # 3อจ640806-111 ED056429317TH lertlakhatthakij + วุฒินันท์ (505121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6543) (สภาพสวย)(640527-481)(G 79%)
26 # 3อจ640806-112 TH01181PAJFY4B อะนันตะปัดชะเย + นึกอ่อนนุช (505124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดกัลยาฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ640806-114 ED068132702TH treetaset + องอาจ (505131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640806-115 ED981708026TH เหรียญ + เขยมาบตาพุด (505134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (540512-280)
29 # 3อจ640806-116 ED045722309TH nattapongp + deghong2013 (505139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 87%)
30 # 3อจ640806-117 ED022383718TH rungrot + มะนาวแป้น (505142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
31 # 3อจ640806-118 ED812160868TH pandp + แสงเงินแสงทอง (505146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)
32 # 3อจ640806-119 ED833749249TH mawinroch + zafari (505151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ห้าเหลี่ยม(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (600429-127)
33 # 3อจ640806-120 EB504033484TH พงษ์ท่าม่วง + Avocado_Man (505154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
34 # 3อจ640806-121 EH538927977TH มหามงคลพระเครื่อง + (505135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Buncha
รูปเหมือนหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท

35 # 3อจ640806-122 ED037146587TH พ่อมาเฟีย + kobirdnakub (505140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 755) **พระสภาพสวย
36 # 3อจ640806-123 EB535736633TH Thenext-ICK + fyuvbn (505144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
37 # 3อจ640806-125 ED067812451TH slaton57 + bbank (505153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640610-200)
38 # 3อจ640806-126 ED019470187TH doramon2345 + router (505157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(640712-239) (G 58%)
39 # 3อจ640806-127 ED059980356TH tonychan + fyuvbn (505161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
40 # 3อจ640806-129 TNN3000051727WD samko09 + luangtajunior (505168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
41 # 3อจ640806-130 ED904250533TH สังโยชน์ + ราชสีห์_กิ่งเพชร (505171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
42 # 3อจ640806-131 ED869465853TH Nicharida + ronnakorn2516 (505117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 66%)
43 # 3อจ640806-132 ED064731229TH beer2126 + ปักต้นกล้า (505127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
44 # 3อจ640806-133 EG793860508TH pramual + วิเศษชัยชาญ (505132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ640806-135 ED888857720TH weddy + พุทธโกศัย (505145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640806-136 ED888857720TH zafari + พุทธโกศัย (505149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกหลังรุ่นนี้/พิมพ์นี้

47 # 3อจ640806-137 ED888857720TH jouicepeam + พุทธโกศัย (505156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางสมาธิ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640806-140 nopakk + DEKDEK (505179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MSTW000023000WR
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส พิมพ์เจดีย์มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640806-141 ED996714164TH Peak18 + หม่อง (505188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง ปี 2513 (ยุคต้น) จ.เพชรบุรี (640626-170)(G 67%)
50 # 3อจ640806-142 ED960023269TH inspire + nuttikon (505194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
51 # 3อจ640806-143 ED987870254TH prayunsak + tongjoy (505197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640721-327) (G 78%)
52 # 3อจ640806-146 ED904250547TH Ton820 + ราชสีห์_กิ่งเพชร (505208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
53 # 3อจ640806-147 BKAE000019077VU เน้นพระสวย + Arlan (505254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
54 # 3อจ640806-148 TH0037478275 paom1112 + pongpan_r (505211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ640806-149 TH0037478275 sanya1002 + pongpan_r (505220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโพธิ์นิมิตร เนื้อเงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ640806-150 RPBK000021116JM เหรียญ + nuniie17 (505224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
57 # 3อจ640806-151 EB519430028TH PP-Art + Jarernkong (505160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
58 # 3อจ640806-152 ED837380255TH tortor31 + สารพัดกัน09 (505166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (640517-102)

59 # 3อจ640806-153 ED039825882TH พรรณราณย์ + เพิ่มพูนศิลป์ (505170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อสำริด ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
60 # 3อจ640806-154 OB172108509TH สามารถสินทวี + Piyawan (505173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม(G 61%)
61 # 3อจ640806-155 ED785079997TH จงมีเงิน + เด็กพิดโลก (505182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ640806-156 ED600088803TH AodAnt + ผู้นำพล (505183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 61%)
63 # 3อจ640806-157 ED600088803TH rawiwongsurakarn + ผู้นำพล (505251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 66%)
64 # 3อจ640806-158 ED600088803TH floi456 + ผู้นำพล (505189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์นั่งทับตะกรุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (G 78%)
65 # 3อจ640806-159 ED844699937TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + manliar (505193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ640806-160 EH595834111TH likeit + zenith (505196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อน้อย วัดศีรษทอง เนื้อทองแดง ปี 2487 จ.นครปฐม
67 # 3อจ640806-162 PTCS0000312666Q TAVABUNCHA + (505141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
poonsaka
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม(G 62%)
68 # 3อจ640806-163 ED886644934TH จ่าจอก + man007 (505147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง
69 # 3อจ640806-164 RHI7000111216YQ ทิศเหนือ + ครูแป้ง (505152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
70 # 3อจ640806-166 RHI7000111216YQ vittya2511 + ครูแป้ง (505159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี

71 # 3อจ640806-167 EW872292588TH Sinsiampra + ปะใหญ่ (505163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร กรุวังเพิ่ม เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น
72 # 3อจ640806-169 PSP0015182775 ธันวา + Tatchapong (505172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (591124-002)
73 # 3อจ640806-170 ED049505755TH ลูกแม่รำเพย + UNICITY (505176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
74 # 3อจ640806-171 ED7950456865TH pramual + Ice_1606 (505255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์ เนื้อชินเงินปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุกรุ)
75 # 3อจ640806-172 ED057510071TH apollo12 + Kampanat13 (505175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
76 # 3อจ640806-173 ED986635572TH Manunicon + aoy101 (505181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ640806-174 PSP0015017801 lamborghinizi + poxzaa (505186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
78 # 3อจ640806-175 ED038994244TH vintagejazz + smithmusic (505191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 62%)
79 # 3อจ640806-177 JTCR000051622LU pramual + หมูอ้วนอ้วน (505201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก
80 # 3อจ640806-178 ED018465530TH นายชลิต + พระคุณแม่เล็ก (505205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมบนขวาและล่างซ้าย)
81 # 3อจ640806-179 ED018465530TH ahatyai + พระคุณแม่เล็ก (505209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ล ) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)82 # 3อจ640806-180 ED018465530TH major + พระคุณแม่เล็ก (505212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(G 79%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 09 ส.ค. 2564 - 08:38 น.] #81108 (7/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640728-001 ED032143399TH tongjoy (504142) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
2 # 1อจ640728-009 ED039815973TH อี๊ดเมืองเลย (504109) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
3 # 1อจ640728-010 ED018257355TH ATTORN43 (504135) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ640729-017 EG742915542TH beer2126 (504245) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640731-001 ED938120930TH wacharaphum (504541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640731-005 ED947267258TH AmpFine (504501) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
7 # 1อจ640731-008 ED997933546TH heng9999 (504546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640731-009 ED974756349TH welding24 (504549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ640731-010 ED817622068TH DDman (504552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640731-011 ED874138065TH จูมไม้เมือง (504564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640731-015 ED027024460TH tui_bong (504526) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
12 # 1อจ640731-016 EH478119468TH เสือสมิง (504571) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 1อจ640731-018 ED970235206TH หนองซอ (504577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640731-019 ED015797626TH ขุมทรัพย์บูรพา (504560) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640731-020 ED042334849TH น้องข้าวสวย (504579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640731-021 ED780144671TH pornperm (504563) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ640731-022 ED027728101TH prabaiboon (504572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640731-024 ED060101766TH Thaithap (504574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640731-027 ED775294262TH popular_rock (504569) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
20 # 1อจ640731-030 QSV000094716 OKK08 (504575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ640731-031 ED778887485TH armarging (504573) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ640731-032 TH01181NE8VC4B toy_clong8 (504532) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640720-005 กานกินรี (503187) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640722-005 ริณดา (503497) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
3 # 2อจ640722-007 ริณดา (503499) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
4 # 2อจ640723-006 เอกจักร (503614) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ640726-037 Kittinan (503884) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640727-004 slowspeed (503984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640731-001 Syumpu (504567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640731-005 แฮปรามคำแหง (504568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ640731-006 บิ๊กบีม (504570) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ640731-007 teerasuk (504576) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ640731-012 Tuesday (504511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640731-015 coldplay (504514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640731-016 หรั่งวัดไตร (504518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ640804-019 olympia (505256) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
15 # 2อจ640805-023 olympia (505110) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640805-024 นาควารี (505111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640806-019 tongjoy (505109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640728-107 ED021491234TH suthee069 + สหายเมืองลิง (504066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อผงว่าน ปี 2503 จ.พิจิตร
2 # 3อจ640728-141 BCWT000011349H9 josiam65 + singha_eak (504058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้พิมพ์นี้
3 # 3อจ640730-157 SCBY000060105AS Bseries + ดอกบัว99 (504408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลีบบัว เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ640731-123 ED855527751TH kribth + โอ๊ตพระประแดง (504580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระปิดตาจิ๋ว เนื้อผงคลุกรัก ปี 2509 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ640802-173 ED021493102TH อ้วนรถตู้ + แซนวิช (504626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระ เนื้อตะกั่ว **ไม่ระบุที่สร้าง
6 # 3อจ640803-102 ED035639757TH noomark + bunrueang (504759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ640803-118 ED932270600TH mntpt + ไกลปีนเทื่ยง (504792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ปางประทานพร เนื้อผง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640803-141 ED950508753TH เฟื่องฟ้า + วรรณสินศิริ (504783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้พิมพ์นี้
9 # 3อจ640803-142 ED821188691TH พงษ์ท่าม่วง + ratchaplee (504790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ640804-103 821212537725 thevit + อาลาดิน (504943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ640804-104 EH869526291TH poshwises + นัฐสันต์ (504947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อภู วัดดอมรัก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.อ่างทอง
12 # 3อจ640804-106 ED943298507TH taccord + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (504954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ รุ่น 679 ปี เนื้อเงินพื้นทอง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 79%)
13 # 3อจ640804-107 821214331884 ชลชินเขต + Gong77 (504958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ640804-108 ED982242473TH m-cot + oldamulet (504961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ640804-115 ED973324625TH ทิศเหนือ + จอมพล (504973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
16 # 3อจ640804-118 ED018466019TH pramual + mitmitee (504920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ640804-146 ED027027449TH Kitsukit + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (504953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
18 # 3อจ640804-151 EW447101467TH biwpangprong + nooing (504887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ640804-156 EX592242605TH KandarDao + thevit (504904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุทุ่งยั้ง เนื้อชินเงิน จ.อุตรดิตถ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ640804-157 EX592242605TH jessada6678 + thevit (504909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน (ไม่ระบุกรุ) (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)
21 # 3อจ640804-169 ED019281047TH poshwises + เด็กบ้านนา (504946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเส่ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ640804-171 ED059624108TH sw_fssc + หมูทอง (504868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดหนองอีดุก เนื้อผงใบลาน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ640805-001 Jinojirayu + than-663 (505032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ ถ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
24 # 3อจ640805-002 pandp + เมตตาบารมี (505037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดพระสิงห์ เนื้อผง ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (หลวงพ่อจาด ปลุกเสก)
25 # 3อจ640805-003 Mysticism + playboy2106 (505041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 1 นิ้ว) (631016-210)(G 86%)
26 # 3อจ640805-005 aoy789 + Wanchana (505049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 90%)
27 # 3อจ640805-006 thamrong-w + coldplay (505053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ไม่แท้)(G 60%)
28 # 3อจ640805-008 burabha + naret18 (505060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ รุ่นแรก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 77%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
29 # 3อจ640805-101 ED973575535TH Lionado + nonsiam1995 (505005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพุทไธศวรรย์ เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3 ซม.)
30 # 3อจ640805-102 ED057790513TH korn88 + ต่อ_ถนนตก (505010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (640331-346)(G 81%)
31 # 3อจ640805-103 ED959340732TH กุศลสร้าง + newzalagun (505014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง(G 77%)
32 # 3อจ640805-104 ED952557920TH beer2126 + srithep (505017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
33 # 3อจ640805-105 EB525802505TH Vasin289 + นางฟ้าพระเครื่อง (505100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
34 # 3อจ640805-106 ED048164799TH puriwaj + Thotsapon888 (505022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640805-107 ED038251635TH Tar_MDU35 + Tikamporn (505098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์
36 # 3อจ640805-109 ED035346705TH ทองครับ + IBABALL (505035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2548 จ.นครปฐม
37 # 3อจ640805-110 TH01181P5WBK4B tum087 + Ticktick (505039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
38 # 3อจ640805-111 ED029914835TH Kittisaktnd + ไซยะ13 (504985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขาโต๊ะ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640805-112 EW379137505TH amarin99 + tafu-boy (504988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-7/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งใบหน้าและล้างผิว)
40 # 3อจ640805-113 ED935597623TH พรรณราณย์ + bankkub98 (505102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1411)
41 # 3อจ640805-115 ED910768959TH HopeMan + sumethj (504991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม(ย้อนยุค) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
42 # 3อจ640805-116 ED767389842TH pasarun + KONDEE446 (504997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) กรอบทอง(G 68%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
43 # 3อจ640805-117 EH229536572TH pramual + sabainang (505000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดจงกรม พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ640805-118 EH229536572TH pramual + sabainang (505002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ640805-119 EG751949805TH Maxnet + kai26 (505004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นฉลองพระเจดีย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.เชียงใหม่(G 66%)
46 # 3อจ640805-120 TH01181NZHKY4B taccord + ต้อมลำพูน (505008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
47 # 3อจ640805-121 ED983590483TH gymnastics + (505009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะวันแดง2020
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
48 # 3อจ640805-123 ED021464653TH Gegolffy + แซนวิช (505015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 92%)
49 # 3อจ640805-124 ED956349834TH เฟื่องฟ้า + นรสิงห์ (505016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640805-125 ED956349834TH เฟื่องฟ้า + นรสิงห์ (505021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก)
51 # 3อจ640805-126 ED596448335TH Popeye82 + SOMCHAIV (505023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง
52 # 3อจ640805-127 TNR50000554042V Thesun66 + นนท์2515 (505027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ640805-128 ED058447684TH Prapoj_w + Lengford (505030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
54 # 3อจ640805-129 ED812277345TH Manoch + thi3790 (505103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
55 # 3อจ640805-130 EH346290466TH ต่อคู้บอน + ชายกอล์ฟบางพระ (505101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
56 # 3อจ640805-131 ED939794283TH beer2126 + มงคลทิพย์ (505043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
57 # 3อจ640805-132 ED939794283TH Thesun66 + มงคลทิพย์ (505045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640805-134 ED833227503TH maipa + masterpiece (505051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
59 # 3อจ640805-135 ED978155061TH แสงธรรม01 + bancha18 (505052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
60 # 3อจ640805-137 ED068111755TH zidane + Saner (505058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดหน้าพระธาตุ ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
61 # 3อจ640805-138 ED569552188TH noi70 + เมืองไทย (505062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640805-139 ED012438540TH guanger + aum6267 (505064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพสวย
63 # 3อจ640805-141 ED019282294TH sthianphong + หนานเอ (505068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)
64 # 3อจ640805-142 ED737602263TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (505072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suthee069
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
65 # 3อจ640805-143 ED016145422TH welding24 + Folkchrisboaw (505096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก (ขนาด 1.6 นิ้ว) **ไม่ระบุที่สร้าง
66 # 3อจ640805-146 TH01181P346B0B mawinroch + Moozir (505080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว) (640604-205)(G 64%)
67 # 3อจ640805-147 HAT8000045800XE pikkared + tonrakpu (505082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียง พิมพ์ 23 พระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพหักซ่อม)
68 # 3อจ640805-148 WSTS0000630627L pramual + nprite (505105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
69 # 3อจ640805-150 EG231049239TH อ้อมกอดพุทธคุณ + เวียงพิงค์ (505083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดอินทาราม รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อผงใบลานลงรัก ปี 2517 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
70 # 3อจ640805-151 TH01181P9QBC2B จีวร19 + pradee2010 (505020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1894)
71 # 3อจ640805-153 PNLB0000161452L Suklonkan + logisman (505029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.นครปฐม
72 # 3อจ640805-154 ED042627476TH กุศลสร้าง + wachira007 (505031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครสวรรค์(G 79%)
73 # 3อจ640805-155 ED039852004TH wacharaphum + อี๊ดเมืองเลย (505033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (520527-139)(G 88%)
74 # 3อจ640805-156 ED950359762TH noi70 + prasit_jongsiri (505038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อดิน จ.อ่างทอง
75 # 3อจ640805-157 ED950359762TH noi70 + prasit_jongsiri (505040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิข้างกนก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบน)
76 # 3อจ640805-158 FAM0003152748 HS2NAJ + สร้อยมาลา (505042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าขวา)
77 # 3อจ640805-159 SK52000031615TA poona63 + pornnakornsi (505046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นอุดมโชคปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ เนื้อเงิน ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 395/ขนาด 3.2 ซม.) (สภาพสวย)
78 # 3อจ640805-160 ซิยิ่นกุ้ย + คุณเฮง (505050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBDKM00001587AC
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดฐานล่างขวา)
79 # 3อจ640805-161 EV878517275TH m-cot + kengkas (504983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
80 # 3อจ640805-162 TH01181P5W3H9B pawaris + จอมทอง33 (504984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640121-163)
81 # 3อจ640805-163 ED735685662TH engineer27 + JAPAN-55 (504986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
82 # 3อจ640805-164 EG383626629TH chanapai + ขนมกรุบ (504990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
83 # 3อจ640805-165 ED061302804TH เมืองช้าง + theera (504993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 66%)
84 # 3อจ640805-166 EB525713363TH CHAIWAT99 + ป๋องเมืองใหม่ (504996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้าลายมือ หลวงปู่สรวง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
85 # 3อจ640805-168 ED935589057TH doramon2345 + ผู้นำพล (505003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(G 64%)
ส่วนงานนตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 07 ส.ค. 2564 - 08:44 น.] #81103 (6/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640720-012 ED957768293TH pimthong (503255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640721-026 ED8337003278TH zafari (503334) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ640722-018 ED912294006TH o-larn (503516) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ640723-016 ED978061789TH พิมพ์พิมล (503608) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ640727-003 TAI2000066597JT apiwat4825 (503994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640727-011 ED879417509TH พิชย์ภัสสร (504005) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640727-013 ED025084987TH ฅนบางใหญ่ (503983) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640727-019 PTPT000036124MR chit-p (503998) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
9 # 1อจ640727-023 ED021870339TH ตี๋เล็ก (504007) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640728-003 ED874099097TH Ksittiros (504130) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ640728-005 ED909079285TH Thaithap (504113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640728-012 EH889159353TH school (504139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 1อจ640728-013 ED046703345TH ponrit (504141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640728-016 ED955997157TH Santi1989 (504148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640728-017 EJ396840299TH พาชนะ (504137) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640728-020 ED022127771TH pramotee (504155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640728-021 ED928075119TH ศักดิ์นรินทร์ (504118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640728-022 EH912510575TH ต่อแต้ม (504123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640728-024 ED034943026TH welding24 (504128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ640728-026 EH472473045TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (504131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640729-005 EH290078298TH pawaris (504264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640729-008 ED03576773TH คุณศิระ (504276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640729-009 ED822262393TH Kridsana (504336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640729-010 ED052144875TH องอาจ (504281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640729-011 ED909091082TH Thaithap (504232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640729-012 ED015757848TH golfsriracha (504280) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640729-014 ED015757834TH golfsriracha (504237) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ640729-019 RKIG000030148ES เซียนพละ (504290) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
29 # 1อจ640729-020 ED035742555TH techinmonpan (504256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ640729-024 EB519020575TH seranee (504300) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
31 # 1อจ640730-006 ED053214997TH sevenptk (504403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ640730-008 EB531938581TH phirat21 (504407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ640730-012 MVLD000173042M8 prakit (504424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ640730-013 SMAS000006045PW ตุ๊หลวง (504425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ640730-014 EB503579888TH ธีรพร (504426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ640730-019 821177092783 chenzhen (504431) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
37 # 1อจ640731-004 ED947267258TH AmpFine (504496) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
38 # 1อจ640803-002 ED947283030TH AmpFine (504815) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
39 # 1อจ640803-003 ED055525878TH goodmondays (504821) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
40 # 1อจ640803-016 ED803687611TH คอปแมน (504840) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ640804-011 ED072500607TH tonnewpoo (504921) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
42 # 1อจ640805-014 ED869472094TH ronnakorn2516 (504987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ640805-020 EB519391430TH pumcha (504989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640722-006 ริณดา (503504) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ640722-011 boom35 (503507) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640722-012 Chanyi (503514) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
4 # 2อจ640723-009 tanu21 (503622) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640724-008 Friday (503754) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640728-001 Chakkapud (504079) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ640728-004 มีคุณ (504089) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640728-006 Eakoff (504156) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ640728-007 Friday (504127) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ640729-017 Doitung (504284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640730-001 pakanin (504386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640730-007 nune07 (504434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640802-014 guidenaja (504741) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
14 # 2อจ640803-015 suchat-01 (504825) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640803-016 suchat-01 (504832) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
16 # 2อจ640804-007 Chan59 (504908) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 2อจ640805-017 champ32 (504992) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ640805-022 numcrma (504994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640806-004 เน้นพระสวย (505079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640728-155 LTMP0000266909B taccord + Benyapa (504114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร ปี 2517 จ.ระยอง
2 # 3อจ640730-002 lowping + pakanin (504340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
3 # 3อจ640730-162 ED980573565TH maipa + kankanmol (504346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง จ.ปราจีนบุรี
4 # 3อจ640731-011 jane77 + sanopporn (504438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 63%)
5 # 3อจ640731-112 EH479085496TH pcha429 + ซูโม่ (504441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 64%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ640731-119 TH01181MV4HR1B Syumpu + กระติบ (504472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ640731-149 SMUT000103496XU amarin99 + Sutthisak_k (504473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 82%)
8 # 3อจ640731-151 EB519224057TH ฐณะวัฒน์ + Jarernkong (504484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ640731-171 chanachok + birdnaja (504536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
DONM000060260UK
เหรียญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นยันต์กลับ เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ640802-015 midori + เมวิกา001 (504592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (510918-092)(G 76%)
11 # 3อจ640802-019 ป๋องณรงค์ชัย + tomoyokung (504601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ640802-101 ED048707570TH CHAIWAT99 + กวงยะลา (504607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ราหูนามปี พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นคุ้มดวง ปี 2544 จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ640802-108 EH478119556TH Prichar + นกแก้ว (504629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ปราจีนบุรี
14 # 3อจ640802-124 ED020631187TH Khun_nu + แม็กซิมัม99 (504662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ลำปาง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
15 # 3อจ640802-134 ED971070432TH Thotsapon888 + noi70 (504622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสยามเทวธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก) **พระสภาพสวย
16 # 3อจ640802-137 ED016727578TH ชุมพล5 + เก้าออโต้ (504634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 214 ปี เนื้อสำริด ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ640802-161 EW575260175TH maii_amulet + ขนมหวาน (504584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 4 เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดหลวงปู่โต๊ะ/สภาพใช้)
18 # 3อจ640802-179 ED033255620TH ต้อมเมตตามหานิยม + (504656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Teresa
พระพุทธ อาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อผง ปี 2510 จ.สกลนคร
19 # 3อจ640803-002 pramual + คงกะพันชาตรี (504837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ640803-115 ED737592535TH PP-Art + suthee069 (504784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
21 # 3อจ640803-149 TH01181NT1SE7B udomsakstamp + ต้อมลำพูน (504822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
22 # 3อจ640803-150 ED053657261TH บอลปากน้ำ + Man2517 (504823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 78%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ640804-001 Sompol59 + matee1974 (504882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ (640802-133)

24 # 3อจ640804-002 Choat + ชัยชนะ56 (504884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(640706-554)
25 # 3อจ640804-003 สิชล2526 + พรพระพุทธคุณ (504890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 2774)(640709-105)
26 # 3อจ640804-004 Kob_surat2 + srisuwan (504894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมมุมบนล่างขวา) (620308-115)
27 # 3อจ640804-005 ขุนพลโต + penggo (504903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
28 # 3อจ640804-006 TAVABUNCHA + (504906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
wutpantip
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640804-101 ED971828982TH โอรสรามัญ + ชวนชื่น (504933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640804-102 ED971828982TH gman16 + ชวนชื่น (504937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหมอชีวก ท่านบ่าวเอิง วัดญวณสะพานขาว รุ่นแรก ปี 2499 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ640804-109 ED019282303TH หิมพานต์มุ่งงาม + หนานเอ (504963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านเกลื่อม วัดหรงบล เนื้อตะกั่ว ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ640804-110 ED016570813TH eakaomasia + teerawit (504967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฎิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 82%)
33 # 3อจ640804-111 ED020878605TH taccord + MIXMUK (504886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร
34 # 3อจ640804-112 ED982993194TH นายชยพล + ยุทธภีม (504888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (640719-085)(G 86%)
35 # 3อจ640804-113 ED051544837TH peaky + taegto36 (504895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม

36 # 3อจ640804-114 821214336246 วชิรัม + Gong77 (504905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
37 # 3อจ640804-116 ED068111676TH พิมพ์นิยม + ต่อเจริญนคร (504912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
38 # 3อจ640804-117 ED940894859TH Prapoj_w + sook14 (504917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
39 # 3อจ640804-119 ED819693795TH pramual + เก๋าด้ง (504923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
40 # 3อจ640804-120 SMMS00001358452 sapansoong + Darkunited2 (504926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 71%)
41 # 3อจ640804-121 SMMS00001358452 bankbong55 + Darkunited2 (504869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 84%)
42 # 3อจ640804-122 EH492463855TH kriteta + เซียนน้อยหนึ่ง (504870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (สภาพตัดหู)(640217-138)
43 # 3อจ640804-123 ED955399692TH Peak18 + eaknaengnoy (504872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงมหาราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม.. (630131-061)
44 # 3อจ640804-124 ED038445313TH นวลตอง + rossyza4142 (504876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ640804-125 ED038445313TH Maribo + rossyza4142 (504981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
46 # 3อจ640804-126 ED038445313TH boonrod + rossyza4142 (504878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ640804-127 EH057231063TH วัฒน์วังหิน + thi3790 (504880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

48 # 3อจ640804-128 ED982263425TH tonychan + ลุงปิ่นเริน21 (504881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย เนื้อผง(ดำ)
49 # 3อจ640804-129 EH478119879TH Suvat_dee + นกแก้ว (504883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)
50 # 3อจ640804-130 EH478119879TH วิเศษชัยชาญ + นกแก้ว (504885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ640804-131 EH478119879TH max2521 + นกแก้ว (504891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ640804-132 TH01181NPZAE2B Dilok2525 + Aeybangsaen (504897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(640701-037)
53 # 3อจ640804-133 ED956375851TH ขุมทรัพย์พระ + มงคลชัย07 (504899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
54 # 3อจ640804-134 ED046675273TH weddy + เขยมาบตาพุด (504902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640804-135 ED935417264TH Thenext-ICK + kungkung1 (504907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
56 # 3อจ640804-136 ED018443171TH Thedowntown + manpower9 (504911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (540813-023)
57 # 3อจ640804-137 ED068111680TH guanger + ต่อเจริญนคร (504915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(640612-238)
58 # 3อจ640804-138 ED968362245TH puriwaj + giantgiant (504918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดป่าช่องกุ่ม พิมพ์หูบายศรี เนื้อผงว่าน ปี 2543 จ.สระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
59 # 3อจ640804-139 TH01181M4XHQ2B ARROW + chatree_ao (504927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4843)

60 # 3อจ640804-142 ED883785439TH final246 + Jerasak (504938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อทองแดง จ.บุรีรัมย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
61 # 3อจ640804-143 ED890975535TH chatchaik007 + Taranong (504940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (550815-100)
62 # 3อจ640804-144 ED041947615TH Off99 + Pui2529 (504944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
63 # 3อจ640804-145 EH514564685TH จอมยุทธบูรพา + packking (504949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
64 # 3อจ640804-147 ED027027449TH arun2515 + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (504956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
65 # 3อจ640804-149 ED051543624TH มือปราบตลาดสด + patchaya (504964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
66 # 3อจ640804-150 ED943298498TH ทิศเหนือ + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (504966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง
67 # 3อจ640804-152 EG742915661TH Korngavee + beer2126 (504893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(640717-199)(G 62%)
68 # 3อจ640804-153 EG742915661TH yyoyo + beer2126 (504896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี.. (640706-094)(G 66%)
69 # 3อจ640804-154 EG742915661TH ท๊อปบางนรา + beer2126 (504898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 66%)
70 # 3อจ640804-155 ED815849387TH แก่นนคร + ค้างคาวปิกเขียว (504900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
71 # 3อจ640804-158 ED948071252TH Manunicon + stdpuy (504910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ

72 # 3อจ640804-159 ED941195915TH pramual + ปราสาทหินพิมาย (504914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2429 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ640804-161 TH01181P22Y83B zafari + Vincent (504913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อผง(แดง) ปี 2495 จ.ชลบุรี
74 # 3อจ640804-163 ED024853290TH piyasiam + armbasic (504922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
75 # 3อจ640804-164 ED777787061TH aee_sotspa + ทาสธรรม (504925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพล้างผิว)
76 # 3อจ640804-165 ED941195907TH apiwat4825 + ปราสาทหินพิมาย (504929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ640804-166 ED985517795TH อ้อยป่า + เสือตัวสุดท้าย (504932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (640524-322)
78 # 3อจ640804-167 ED064715141TH เหรียญ + ศิษย์เสือเก่า (504936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (640724-018)
79 # 3อจ640804-168 ED886642329TH samko09 + man007 (504942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
80 # 3อจ640804-170 ED862797683TH beer2126 + เสพดศรีราชา (504948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
81 # 3อจ640804-172 ED033238645TH PHLOI + makluayka (504871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
82# 3อจ640805-004 guanger+art_0307 (505044) กรอบทอง 1 องค์ ( G 80 %)(น้ำหนัก 9 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 06 ส.ค. 2564 - 08:38 น.] #81096 (5/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640722-019 TH01181MPKYA7B หนึ่งเบญจรงค์ (503511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640723-009 ED847679137TH Jes0611 (503623) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ640723-029 ED984444703TH มหามณีจินดา (503621) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640724-019 ED975512638TH Chakkapud (503730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ640727-025 ED992195509TH ฅนบางใหญ่ (504015) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 1อจ640802-005 ED975866368TH BankHiWay (504690) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
7 # 1อจ640802-009 EH289752928TH chuanwong (504695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
8 # 1อจ640802-010 EH289752928TH chuanwong (504700) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ640802-011 EH289752928TH chuanwong (504704) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ640802-012 EH289752928TH chuanwong (504707) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ640802-013 EH289752928TH chuanwong (504711) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ ไม่สรุปผล 16 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640720-016 duannaka (503211) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ640721-007 wilairat_22 (503404) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640722-003 ริณดา (503481) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
4 # 2อจ640802-002 vee2503 (504722) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ640802-003 vee2503 (504724) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ640802-004 vee2503 (504727) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ640802-005 vee2503 (504728) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ640802-006 vee2503 (504730) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ640802-007 vee2503 (504732) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ640802-008 vee2503 (504733) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ640802-009 vee2503 (504737) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ640802-025 JITCHOO1361 (504743) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ640802-030 aramintra (504697) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640802-031 aramintra (504699) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640802-032 aramintra (504702) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640802-033 aramintra (504706) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640802-034 aramintra (504709) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640802-035 aramintra (504712) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640802-036 aramintra (504714) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
20 # 2อจ640802-037 aramintra (504716) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ640802-039 aramintra (504720) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ640803-001 tongjoy (504804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ640803-004 tanint (504807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
24 # 2อจ640803-012 midori (504831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
25 # 2อจ640804-005 นคราฎ (504889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640719-117 ED985929677TH Kob_surat2 + (502994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Thotsapon888
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 61%)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกหลังบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ640724-006 PHLOI + แฮปรามคำแหง (503695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์
3 # 3อจ640727-003 chatchaik007 + (503905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหมียวบางใหญ่
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก พิมพ์หน้าแก่หลังยันต์ตรง เนื้อเงิน ปี 2484 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ640727-107 ริวตัง + Darkunited2 (504018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
SMMS000012308DM
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 69%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ640727-144 EH479085482TH จอมยุทธบูรพา + ซูโม่ (503951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
6 # 3อจ640728-159 SDOT000016579MY tarakais + Nicharida (504132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและล้างผิว)
7 # 3อจ640729-007 KokoCom + supered (504187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ เนื้อผงว่าน ปี 2499 จ.กาญจนบุรี (621018-859)
8 # 3อจ640729-144 ED904237982TH Oat_Phk + ราชสีห์_กิ่งเพชร (504294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.อ่างทอง
9 # 3อจ640729-161 ED904238081TH bunpotth + Q-Taro (504216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (620403-107)
10 # 3อจ640729-165 821189538411 ต้นกรมทาง + Ottokung (504235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสุดท้าย ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (ขนาด 2 ซม.)(G 65%)

11 # 3อจ640729-196 Popeye82 + MrHeart (504181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PMR2000019170WQ
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นร่มเกล้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2530 จ.ลำปาง
12 # 3อจ640730-001 จงมีเงิน + ทวีสิน (504338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ640730-135 ED971268599TH sokos + tiptida (504406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 62%)
14 # 3อจ640730-141 SANG00000570242 ruenthong + Gupruek (504339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหน้าค่าย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
15 # 3อจ640730-155 ED021484817TH Tee59 + แซนวิช (504401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ640730-156 ED021484817TH kampanat + แซนวิช (504404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระลีลา หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว เนื้อสำริด จ.สิงห์บุรี
17 # 3อจ640731-007 moo_bpk + pancha1 (504517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง **คณะที่ปรึกษาไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
แนะนำให้ส่งตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น
18 # 3อจ640731-102 ED971827837TH alife + จีระพงศ์8899 (504463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640731-161 EW447101348TH หิมพานต์มุ่งงาม + nooing (504493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์ 2 แถว เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ640802-160 ED030971392TH singtong + chi-351 (504708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
21 # 3อจ640803-001 โจ้ณอโยธยา + tongjoy (504834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา.. (สภาพสวย)(630214-094)
22 # 3อจ640803-003 นับดาว + หลังเขา30 (504841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ข้างกนก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดบางสะแก)
23 # 3อจ640803-004 Gimjiyinglek + หลังเขา30 (504844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)
24 # 3อจ640803-005 poshwises + หลังเขา30 (504848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ข้างกนก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640803-006 sinpet + ทรัพย์เจริญ (504851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(640724-098) (G 62%)
26 # 3อจ640803-007 thaiindy + suwanarat (504855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
27 # 3อจ640803-008 major + Nathan666 (504858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (640724-095)(G 65%)
28 # 3อจ640803-009 major + pong971 (504860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (640618-092)(G 61%)
29 # 3อจ640803-010 joeenok + pong971 (504863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี
30 # 3อจ640803-011 montree_m + SeksitK (504819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2 ซม.)(620531-062)(G 79%)
31 # 3อจ640803-012 Mana95 + bigball22 (504824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 85%)
32 # 3อจ640803-013 พรพระพุทธคุณ + bigball22 (504826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (631028-240)(G 83%)
33 # 3อจ640803-014 Mana95 + bigball22 (504829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 67%)
34 # 3อจ640803-101 ED037063026TH suptor + poshwises (504758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จิ๋วสองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2509 จ.ชลบุรี.. (631102-601)

35 # 3อจ640803-103 ED029124426TH Dome2021 + อาราธนา (504761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(581104-127)
36 # 3อจ640803-104 EH492477523TH chatchaik007 + (504762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เซียนน้อยหนึ่ง
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (640528-094)
37 # 3อจ640803-105 ED978890281TH chuanchai2505 + อาระดิน (504764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเลื่อนเศรษฐีหมื่นล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 5) **พระสภาพสวย
38 # 3อจ640803-106 EO638432165TH เด็กลาดกระบัง + boonpawan (504765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจ้าสัวพันล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1056) **พระสภาพสวย
39 # 3อจ640803-107 ED064703435TH dod18 + patnakorn (504766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ640803-109 ED058431980TH Thesun66 + shakespeare (504770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
41 # 3อจ640803-110 ED055921953TH kollek + อาทิตย์๙๙ (504773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ รวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4736)
42 # 3อจ640803-111 EH385630674TH ทิศเหนือ + พระลพ (504776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
43 # 3อจ640803-113 ED036530699TH noomsrc + Chusana (504865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
44 # 3อจ640803-114 ED041018482TH Heart1982 + Johnprptk1904 (504780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
45 # 3อจ640803-116 EF208421150TH Peak18 + print (504786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ. (640723-163)
46 # 3อจ640803-119 ED926364311TH เสือเต่า + vigorasco (504796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)

47 # 3อจ640803-120 LASW000113272GX เซียนน้อยหนึ่ง + คนบูชาพระ (504798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ รวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9077)
48 # 3อจ640803-121 RBKP0000148442S Poopoo + taveecahijarung (504864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพสวย)(611003-010) (G 80%)
49 # 3อจ640803-122 ED932461290TH กุ้งวัดนอก + bongbiab (504781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์นวม วัดอนงคารามฯ เนื้อทองแดง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
50 # 3อจ640803-123 KSCB000011851YQ เน้นพระสวย + สุวรรณโชค (504785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท **พระสภาพสวย
51 # 3อจ640803-124 TNR5000055158CJ THARIS + จริงใจ (504791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 447) **พระสภาพสวย
52 # 3อจ640803-125 RSKK000025080GA Kob_surat2 + มันตู (504794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(521031-232)
53 # 3อจ640803-126 TH01181NZ7ZD0B Thesun66 + RAK_PT (504797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
54 # 3อจ640803-127 TH01181P3J709B Deaw9889 + sorrowful129 (504802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(G 81%)
55 # 3อจ640803-128 SBKU000002446EF slaton57 + ทนายโอ๊ต58 (504806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 66%)
56 # 3อจ640803-129 SBPA000016127WH khotchaninPk + Albibo_x (504812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)
57 # 3อจ640803-130 821209144921 slaton57 + bigปากน้ำ (504820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
58 # 3อจ640803-132 ED036022351TH proprayad + ชายภีม (504771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก) **พระสภาพสวย

59 # 3อจ640803-133 ED984965491TH ekamnart + นิธิกานต์ (504774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์
60 # 3อจ640803-134 RUAP000008300EM tanint + Beed098 (504775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 80%)
61 # 3อจ640803-135 QSV0000929524 Lionado + apiwat4825 (504777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
62 # 3อจ640803-136 ED059105385TH ทศวรรษ33 + ไข่มุข (504782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมงคลบพิตร เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 75%)
63 # 3อจ640803-137 TH01181NFWRR0B pramual + pinkpanther (504787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่างมะปราง กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
64 # 3อจ640803-139 TH01181NNMTF3B Tanos + คุณากร (504800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
65 # 3อจ640803-140 ED020624402TH phannop2538 + donunun (504803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งแก้วปฏิมากร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ ปี 2514 จ.ลำปาง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
66 # 3อจ640803-143 821204763061 Choat + คุณณัชชา (504799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดศรีบุญเรืองสร้าง)
67 # 3อจ640803-144 ED042234412TH เมืองไทย + jibce (504805) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
68 # 3อจ640803-145 KLPP00005400373 เจษเมืองกาญจน์ + (504810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
lamborghinizi
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ640803-147 ED964346273TH puriwaj + kiattisak (504817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640803-148 TH01181NT1SE7B Pech_Muangchon + (504818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้อมลำพูน
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
71 # 3อจ640803-151 ED059622155TH เจี๊ยบกม12 + โอพุทธคุณ (504842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดสุทัศนฯ รุ่นชนะคน พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 125)
72 # 3อจ640803-152 ED986489605TH เพียวซำเตย + thaveep (504846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง
73 # 3อจ640803-153 ED032281245TH t_inkeaw + POOSIT (504852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแจง เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก
74 # 3อจ640803-154 ED052155422TH pramual + joeenok (504854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ640803-108 chaiyawit_doh+Ottokung (504767) กรอบทอง 1 องค์ ( G 91%)(น้ำหนัก 9 กรัม)
76 # 3อจ640803-131 lomlopburi+nouvo (504768) กรอบทอง 1 องค์ ( G 86%)(น้ำหนัก 10 กรัม)
77 # 3อจ640804-160 mingloei+เฮอนันเดส (504916) กรอบทอง 1 องค์ ( G 75%)(น้ำหนัก 7 กรัม)
78 # 3อจ640804-162 กานต์+ เฮอนันเดส (504919) กรอบทอง 1 องค์ ( G 73%)(น้ำหนัก 7.3 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 05 ส.ค. 2564 - 08:36 น.] #81091 (4/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640724-004 ED778865661TH พรพระพุทธองค์ (503737) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
2 # 1อจ640726-003 ED983979344 sompong963 (503847) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ640730-002 ED019257927TH print (504394) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ640731-007 ED982151928TH pimthong (504508) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ640731-013 ED710381206TH เฮงเฮงเฮง168 (504513) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
6 # 1อจ640731-014 ED710381206TH เฮงเฮงเฮง168 (504520) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ640731-025 ED833719587TH zafari (504529) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
8 # 1อจ640731-026 ED775294262TH popular_rock (504534) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 1อจ640803-006 ED920489494TH พงษ์ท่าม่วง (504809) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ640803-020 ED052155422TH joeenok (504816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640726-017 Tochiro (503880) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
2 # 2อจ640726-021 wuttiphan (503886) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
3 # 2อจ640726-023 พิมพ์นิยม (503883) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640726-035 nuttakrit (503887) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ640726-036 penggo (503889) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640726-041 ศตกมล (504866) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
7 # 2อจ640803-003 tanint (504788) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ640803-009 Nathan666 (504801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ640803-010 artman7007 (504795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640803-021 การันตีพระ (504779) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640802-001 Dmax2500tubo + attractive (504735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จิ้งจก อาจารย์ประเวศคงเอียด หลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ640802-002 jessepre + FLOOKER (504608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
3 # 3อจ640802-003 ทิศเหนือ + kamonsap (504619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)
4 # 3อจ640802-005 เทพสมุทร + penpathum (504627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขันน้ำมนต์ สำนักพุทธเนรมิตประทีปสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ640802-007 นรสิงห์41 + ภักดีนาถ (504652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี (610630-157)
6 # 3อจ640802-008 gek1414 + nunthawat (504658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก (ว หัวกลวงหลังยันต์แตก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
7 # 3อจ640802-009 benzy + supered (504665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ชุมพร
8 # 3อจ640802-010 พรพระพุทธคุณ + supered (504668) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
9 # 3อจ640802-012 Chaiwat13 + กระทิงขาว (504755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1253/หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
10 # 3อจ640802-013 แม่มณี + เด็กท่าพระ (504586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์แขนกลม เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640802-014 ukaewsasan + เด็กท่าพระ (504589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640802-016 โก๋แก่ + tomoyokung (504594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
13 # 3อจ640802-017 pandp + tomoyokung (504597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 68%)
14 # 3อจ640802-018 MIXMUK + tomoyokung (504598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1031)(G 68%)
15 # 3อจ640802-020 komkit2530 + montree_m (504605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (551119-289)
16 # 3อจ640802-021 พรพระพุทธคุณ + (504623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kitsanachai_1
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานเชิญธง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) **พระสภาพสวย
17 # 3อจ640802-023 ฅนบางใหญ่ + teetoon (504633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระปางอุ้มบาตร กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ640802-024 nim4011 + amata_tong (504637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640802-025 nim4011 + amata_tong (504640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640802-026 แบ็คแดด + สินสมบูรณ์สุข (504643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640802-027 Golay + Bekong (504647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
22 # 3อจ640802-102 EF280879277TH Siris + ศิษย์ปู่สง่า (504610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมมีผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
23 # 3อจ640802-103 ED050504805TH addoo + prabaiboon (504611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ640802-104 EW004597323TH sathinee2256 + m-cot (504614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630817-040) **พระสภาพสวย
25 # 3อจ640802-105 EW004597323TH thammanoon95 + m-cot (504617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) **พระสภาพสวย
26 # 3อจ640802-107 EH478119556TH Khun_nu + นกแก้ว (504624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
27 # 3อจ640802-109 EH478119556TH kritsi + นกแก้ว (504632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง)(G 65%)
28 # 3อจ640802-110 EH478119556TH อะนันตะปัดชะเย + นกแก้ว (504636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
29 # 3อจ640802-111 EH478119556TH Suvat_dee + นกแก้ว (504641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 8 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ปราจีนบุรี
30 # 3อจ640802-112 EH478119556TH อ๊อดจ้า + นกแก้ว (504645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดฐานล่างซ้าย)
31 # 3อจ640802-113 ED051925950TH ฐิติมุกข์ + คูณสตางค์ (504648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
32 # 3อจ640802-114 ED052157627TH korn88 + saijai66 (504650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ640802-115 ED815849909TH แก่นนคร + ค้างคาวปิกเขียว (504660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
34 # 3อจ640802-116 ED955397643TH Jinojirayu + eaknaengnoy (504663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.อุทัยธานี
35 # 3อจ640802-117 ED803693974TH elite90 + fyuvbn (504670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ640802-118 ED049502997TH berry + UNICITY (504673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
37 # 3อจ640802-119 ED803700834TH Dr_CHET + RAK_PT (504678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/ฝังตะกรุด) (วัดศาลาครืนสร้าง)(630319-271)
38 # 3อจ640802-120 EI760796081TH manutsri + pongsan (504685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640802-121 TH01181MB35Y3B พงษ์ท่าม่วง + BallDesign (504651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมมีผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
40 # 3อจ640802-122 ED975614687TH เสรีไทย + suwankal (504654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3771)
41 # 3อจ640802-123 RL035396803TH บ๊อบบางบ่อ + phanom (504659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน วัดซับลำใย พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี
42 # 3อจ640802-125 EG638904660TH Thenext-ICK + Pfumfeay (504750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 66%)
43 # 3อจ640802-126 ED041844001TH totoaomaom + (504669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chuanchai2505
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สกลนคร (สภาพใช้)(640513-019)
44 # 3อจ640802-127 ED041844001TH Dilok2525 + chuanchai2505 (504740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640802-128 EG384709885TH ukaewsasan + watbannon (504671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศมงคล หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640802-129 ED984371215TH Bseries + wikornth (504680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นสร้างศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
47 # 3อจ640802-130 ED021669285TH east_noodles + TONG_NK (504684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (630806-124)(G 65%)
48 # 3อจ640802-131 TH01181NKYF17B Xabi17 + jakruk1984 (504612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640802-132 ED021493558TH ต้อมลำพูน + tojane (504615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
50 # 3อจ640802-133 ED010002006TH ไม้ไท + uppakid (504618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
51 # 3อจ640802-135 ED919074027TH bellic + เจริญพรรุ่งเรือง (504625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งปางประทานพร วัดประสาทฯ ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640802-138 ED046638094TH Nhong8776 + santhai_n (504639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดด้านหลัง)
53 # 3อจ640802-139 ED046638094TH jazzimo + santhai_n (504642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
54 # 3อจ640802-140 ED987786018TH พิสิฏฐ์ + หมูกุ๋น (504649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 67%)
55 # 3อจ640802-144 ED037142660TH ชลชินเขต + kobirdnakub (504661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
56 # 3อจ640802-146 821194246972 TheCollector + srikriangkrai (504667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ640802-147 ED019122350TH yime2 + ปาล์มครับ (504674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
58 # 3อจ640802-148 SPEED-D supervigo + Boyberry (504676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพใช้)(561018-229)(G 63%)
59 # 3อจ640802-149 KBWJD00004505AK SiwaDa928 + supichai (504679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
60 # 3อจ640802-150 ED896876252TH phubed + โอ๊ตหาดใหญ่ (504682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย (สภาพใช้)(G 77%)
61 # 3อจ640802-151 PSP0012835172 Popeye82 + makluayka (504677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง
62 # 3อจ640802-152 TH01181M8KH50B KoM_PanG + supaket808 (504681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อผงชานหมาก ปี 2514 จ.นครสวรรค์
63 # 3อจ640802-153 ED940887827TH Sinsiampra + sook14 (504686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.สมุทรสาคร
64 # 3อจ640802-154 ED940887827TH Sinsiampra + sook14 (504691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.สมุทรสาคร
65 # 3อจ640802-155 66850322668515 stdpuy + pornpipat (504693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ640802-156 เซียนน้อยหนึ่ง + singha_eak (504696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RMPN000026761GU
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
67 # 3อจ640802-157 EG388005502TH eaknaengnoy + สหายเมืองลิง (504701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ640802-158 ED049369649TH apollo12 + prapun_ch (504705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (610303-030)
69 # 3อจ640802-159 ED812487180TH thanagrit + s-uncle (504747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ640802-162 DONM000060635T3 suchat-01 + birdnaja (504744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวาน เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
71 # 3อจ640802-163 EH478651393TH nextnext + ซูโม่ (504587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 9 เสด็จนิวัตพระนคร เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
72 # 3อจ640802-164 EH478651393TH obob2512 + ซูโม่ (504738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ640802-165 ED878569511TH poshwises + gold1 (504595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
74 # 3อจ640802-166 ED878569511TH poshwises + gold1 (504599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
75 # 3อจ640802-167 EB519340733TH pandp + tigerlittle (504602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดรัตนชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ640802-168 EB519340733TH pandp + tigerlittle (504606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดรัตนชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ640802-169 ED058604946TH ชานนทร์ + chokun_son (504609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช
78 # 3อจ640802-170 EF488840520TH ananv + ฝอยทอง (504613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ640802-171 EB525823465TH Watermelon + แจ๊ค_อ่างทอง (504616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
80 # 3อจ640802-172 ED018472805TH pouy2727 + SOMCHAIV (504620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ญสส. หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นฉลองมณฑป เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ลำปาง
81 # 3อจ640802-174 ED021493102TH punlopkamee + แซนวิช (504631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)
82 # 3อจ640802-176 ED037039282TH vorawan2345 + beeampawa (504638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
83 # 3อจ640802-177 EB519308843TH V-rasak + ปราถนา (504644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (630212-067)(G 77%)
84 # 3อจ640802-178 ED947268063TH TU1426 + AmpFine (504752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
85 # 3อจ640802-180 ED018437729TH Moty5555 + นพดล2519 (504745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
86 # 3อจ640802-182 EF280879285TH chatchaik007 + ศิษย์ปู่สง่า (504672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ลพบุรีส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 04 ส.ค. 2564 - 08:37 น.] #81061 (3/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640717-019 TH01181JPHKZ5B toopronchai (502940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640720-011 ED023974328TH Magnum (503223) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ640720-022 ED778863590TH armarging (503269) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
4 # 1อจ640721-014 ED997927599TH heng9999 (503378) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ640721-028 RLSK000017857QS OgapzaO (503348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640722-005 ED034908965TH หมงครุใน (503455) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ640723-006 ED9527480815TH Chanida469 (503583) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ640723-024 821154087574 apiwat4825 (503600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640723-026 EV294513568TH madeowsri (503619) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ640724-005 EH478119321TH เสือสมิง (503753) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ640724-012 OA246915765TH ต้นอุทยาน (503748) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ640724-026 EB517047147TH kanlaya48 (503760) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ640726-018 ED853385494TH kotee (503864) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 1อจ640727-005 ED018696683TH ซิยิ่นกุ้ย (503997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640727-006 EJ253817998TH seed-seed (503999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640727-007 ED917298565TH benz1101 (504001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640727-010 ED052114140TH kaiza19 (504003) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ640727-012 TH01181N52A44B toy_clong8 (503907) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ640727-014 EH736128246TH เด็กนอก (503912) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ640727-015 EB517027045TH หวานเย็น007 (503916) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 1อจ640727-016 SLOM000023810M4 loryinglong (503924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640727-017 ED984529797TH lohbetong (503928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640727-018 TH01181MNVEF5B toy_clong8 (503931) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ640727-020 ED056802127TH ประกาศิต (503934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640727-022 ED021258413TH ball_amulet (503962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640727-024 ED915164760TH thriphop09 (503965) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 1อจ640727-027 TH01181N1BDR4B toy_clong8 (503972) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ640728-006 ED041278920TH goodmondays (504099) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ640729-025 821190334370 ตึ่งนั้ง (504262) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 14 องค์
30 # 1อจ640729-026 821190334370 ตึ่งนั้ง (504272) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
31 # 1อจ640729-027 821190834370 ตึ่งนั้ง (504277) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 17 องค์
32 # 1อจ640729-028 821190334370 ตึ่งนั้ง (504283) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
33 # 1อจ640729-029 821190334370 ตึ่งนั้ง (504288) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
34 # 1อจ640802-001 ED065520274TH ลิ้ม88 (504585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
35 # 1อจ640802-003 ED042335929TH bluezone69 (504588) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
36 # 1อจ640802-024 doramon2345 (504683) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 1อจ640727-009 SMUN000011642BK SAHAKORN (504002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ640723-008 ED025649335TH Tee59 (503628) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640708-012 ริณดา (501771) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ640720-013 sanpol (503207) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640724-004 ฅนบางใหญ่ (503772) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ640727-001 pop_vat (503966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640727-003 art8888 (503975) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640727-008 Fishsaba (503990) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ640729-002 ริณดา (504282) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
8 # 2อจ640729-003 ริณดา (504286) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
9 # 2อจ640729-004 ริณดา (504291) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
10 # 2อจ640729-005 ริณดา (504295) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
11 # 2อจ640729-006 ริณดา (504299) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
12 # 2อจ640731-002 schan2514 (504547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640802-016 guidenaja (504675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640802-021 router (504698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640802-023 การันตีพระ (504590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640802-042 การันตีพระ (504756) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 11 รายการ
17 # 2อจ640802-010 kamonsap (504687) ส่งตรวจสอบกรอบเงิน 2 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640723-109 PSP0014832529 พรพระพุทธคุณ + newzalagun (503582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสารพัดดี เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
2 # 3อจ640729-136 ED047738301TH prasertpp + โอพุทธคุณ (504193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก ปี 2518 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)(G 65%)
3 # 3อจ640731-001 ดอกบัว99 + FLOOKER (504481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม พิมพ์หลังยันต์ห้าแถว เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ640731-002 Chan59 + ลูกเมืองพิชัย (504487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640731-004 sinpet + Komsank (504497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640630-003) (G 85%)
6 # 3อจ640731-005 บัวแก้ว + สมยศ5 (504504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่
7 # 3อจ640731-006 sompong963 + somdusit (504510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
8 # 3อจ640731-008 Rabert + coldplay (504521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด) **พระสภาพสวย
9 # 3อจ640731-009 ศิษย์สามย่าน + ดิอาโบล (504525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์แจกทหาร เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2503 จ.ปัตตานี (ขนาด 9x11 นิ้ว)
10 # 3อจ640731-010 beer2126 + sanopporn (504535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (640716-053)
11 # 3อจ640731-012 alife + sanopporn (504440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)
12 # 3อจ640731-013 Gegolffy + sanopporn (504455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย)
13 # 3อจ640731-014 Ake_Collection + (504442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sanopporn
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 7.5 นิ้ว)
14 # 3อจ640731-015 nick1880 + กล้วยหิน (504449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
15 # 3อจ640731-016 aluminium + blue333 (504452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 42)(640713-254)
16 # 3อจ640731-101 EX592236012TH Bseries + thevit (504458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก กรุป่าขมิ้น เนื้อดิน จ.สุโขทัย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ640731-103 ED030249471TH แค่นี้ก็พอ + tiyanito (504467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640731-104 ED052155626TH ดอกบัว99 + โอมมะ (504471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ640731-105 ED013232405TH พิศุทธิ์ + nuy_two (504474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
20 # 3อจ640731-106 ED888887001TH tanint + พุทธโกศัย (504476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640731-107 ED888887001TH pronprom + พุทธโกศัย (504480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640731-108 EB519224043TH ตี๋ลำปาง + Jarernkong (504483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
23 # 3อจ640731-109 ED979631853TH unvastar + THAI-PRA (504486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนซ้าย)(G 68%)
24 # 3อจ640731-110 EH479085496TH กุ้งปรีชา + ซูโม่ (504489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ตราด(G 65%)
25 # 3อจ640731-111 EH479085496TH รุตช้างกลาง + ซูโม่ (504437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้างสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครศรีธรรมราช(G 62%)
26 # 3อจ640731-113 EH479085496TH สังโยชน์ + ซูโม่ (504445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปภาพหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ640731-114 ED971977023TH Dome2021 + คลับจับลิง (504451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
28 # 3อจ640731-115 ED971827854TH Thesun66 + ชวนชื่น (504456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640731-116 ED971827854TH สุพานี + ชวนชื่น (504459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติ กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ640731-117 TH01181MV4NP7B anna_scott + กระติบ (504462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 5138)
31 # 3อจ640731-118 EB519244051TH กระต่าย + pumcha (504466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(610129-075) (G 70%)
32 # 3อจ640731-120 ED956363059TH benz39 + pdarnswat (504475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อผง ปี 2513 จ.สุรินทร์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
33 # 3อจ640731-121 821176162354 zafari + macsoros (504443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพเนื้อรานและเคลือบแล็กเกอร์)
34 # 3อจ640731-122 ED912461171TH ppong2506 + makluayka (504446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
35 # 3อจ640731-124 ED974835885TH บรีสพระช่วย + ประศาสน์ (504448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ640731-125 ED032442937TH PharmX + สาลิกาดง (504450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.ชัยนาท

37 # 3อจ640731-126 ED035628710TH keerawat112 + Earthquake (504454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640327-007)
38 # 3อจ640731-127 ED057782335TH Falarem + RUAYGABPRA (504461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640731-128 ED987794915TH เอฟอาปาเช่ + หมูกุ๋น (504464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง
40 # 3อจ640731-129 ED987794915TH ChonChob + หมูกุ๋น (504468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อตะกั่ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ640731-130 ED987794915TH cholchet + หมูกุ๋น (504470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(560703-243)(G 79%)
42 # 3อจ640731-131 ED045612864TH patchaya + auu16 (504479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ640731-132 EB519214960TH Rakchart + มีพอดี (504482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ640731-133 RSCS000013655L8 บีเวียงพิงค์ + Yamaruto (504581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง (หน้าตัก 1.7 นิ้ว) (สภาพชำรุดพระเกศ)
45 # 3อจ640731-134 ED023130675TH zafari + ethos (504485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640731-135 ED039817665TH โจ้บางโพ + ประวิทย์888 (504488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
47 # 3อจ640731-136 ED039817665TH KUMPEE915 + ประวิทย์888 (504491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนั่งทับตะกรุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)
48 # 3อจ640731-137 ED833719573TH GOBPRA + masterpiece (504494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดนาสัก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร
49 # 3อจ640731-138 SNDA000041919C5 ต่อคู้บอน + Sutthisak_k (504498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2514 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
50 # 3อจ640731-139 ED947385691TH toy_clong8 + amulet07 (504502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวัก หลวงตาพัน วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ640731-140 ED874138065TH ช่างไม้ + จูมไม้เมือง (504506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2523 จ.ลำปาง (หมายเลข 42)
52 # 3อจ640731-141 EH492476372TH chatchaik007 + (504439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เซียนน้อยหนึ่ง
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2538 จ.สมุทรสาคร (640619-288)(G 84%)
53 # 3อจ640731-143 EB519060565TH cpat1 + Nitipat_PN (504447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
54 # 3อจ640731-144 EB519060565TH supachai_u + Nitipat_PN (504453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
55 # 3อจ640731-145 PSK2000027980Q8 Popeye82 + luangtajunior (504457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์ฯ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง

56 # 3อจ640731-146 ED803693020TH weddy + fyuvbn (504460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
57 # 3อจ640731-147 EH531596343TH BOSSONE + weddy (504465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
58 # 3อจ640731-148 ED510982430TH ริวตัง + tang160946 (504469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์เศียรแหลม เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ640731-150 ED041872210TH toymlt + mai111 (504478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)
60 # 3อจ640731-152 EW621469263TH Tanos + มังกร2014 (504582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
61 # 3อจ640731-153 ED035786857TH preeyawat + คุณศิระ (504490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ฐานสี่เหลี่ยม เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี (ขนาดสูง 3.5 นิ้ว)
62 # 3อจ640731-154 ED833226525TH THARIS + suppaleak (504495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1253)
63 # 3อจ640731-155 ED038431950TH ช็อคโกแลค + KohMeaklong (504500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสงคราม
64 # 3อจ640731-156 EH308303734TH ppong2506 + man007 (504507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
65 # 3อจ640731-157 ED056326520TH หนุ่มบึงกาฬ + tayatang (504512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4396)(สภาพสวย)
66 # 3อจ640731-158 ED944174132TH เจ็กนิมิตใหม่ + kritsada5484 (504516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี(G 85%)
67 # 3อจ640731-159 EB519185818TH pandp + tigerlittle (504522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดรัตนชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
68 # 3อจ640731-160 EB519185818TH pandp + tigerlittle (504527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดรัตนชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ640731-162 ED978147122TH เซียนน้อยหนึ่ง + bancha18 (504499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม
70 # 3อจ640731-163 ED030323000TH เซียนน้อยหนึ่ง + Anoma (504503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
71 # 3อจ640731-164 ED947267142TH rungrot + AmpFine (504505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ชัยนาท
72 # 3อจ640731-165 ED979449495TH สาลิกาดง + pornnakornsi (504509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 489) (ขนาด 3.2 ซม.)
73 # 3อจ640731-166 FAM0005788389 bkhamnon + jojubkay (504515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปราจีนบุรี (สภาพสวย)(640313-185)
74 # 3อจ640731-167 821199768314 ahatyai + หิมพานต์มุ่งงาม (504519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้-ชำรุดใบหน้าและโพธิ์บนซ้าย) (640303-149)

75 # 3อจ640731-168 KBAN000045026UE Tumtim + arm007 (504523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 65%)
76 # 3อจ640731-169 HEAD009045 arbell + Mark-Mon2015 (504528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
77 # 3อจ640731-170 SCLL00005304945 joe0707 + kajell3555 (504531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
78 # 3อจ640731-172 ED911483520TH ชานนทร์ + ขวัญนคร (504538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่มีโค้ด)
79 # 3อจ640731-173 ED024069135TH ahatyai + หนึ่งเมืองแพร่ (504542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดส่วนบน)
80 # 3อจ640731-174 RPBK00002022358 คุณากร + nuniie17 (504543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)
81 # 3อจ640731-175 TH01181NK1WF7B unvastar + คุณากร (504544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง(G 63%)
82 # 3อจ640731-176 OA307276895TH seed-seed + ittipon_a1 (504548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
83 # 3อจ640731-177 ED013232255TH pramual + Wiharn (504550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
84 # 3อจ640731-178 EB519244048TH เซียนน้อยหนึ่ง + pumcha (504553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
85 # 3อจ640731-179 ED058203608TH paradise_j + udomkaew (504559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(640616-113)
86 # 3อจ640731-180 EB495165547TH pikkared + หรั่งวัดไตร (504561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
87 # 3อจ640802-011 เทพสมุทร+พุทธบูชา (504583) ส่งตรวจสอบตลับทอง 1 รายการ (น้ำหนัก 9.8 กรัม)(G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 03 ส.ค. 2564 - 08:51 น.] #80989 (2/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640723-001 ED912292036TH kawoat (503607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ640723-003 ED035707085TH ปักต้นกล้า (503610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640723-004 ED037331005TH tookatun (503598) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ640723-010 ED015157591TH superman_vuth (503612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640723-013 ED021833574TH ตี๋เล็ก (503626) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
6 # 1อจ640723-014 EF182876770TH Terapong (503631) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640723-017 ED906786253TH tangmo-septat (503565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640723-020 EW621467483TH มังกร2014 (503571) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ640723-022 ED694934969TH นายแก้ว (503592) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ640723-023 RCNP0000088797Y สายหลวงปู่ (503596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640723-025 TNR5000048295KQ นนท์2515 (503625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640723-027 ED985966065TH กฤชนณแปดริ้ว (503604) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 1อจ640723-028 NKAM000035944BH Tatchapong (503603) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ640724-001 ED964335029TH kiattisak (503752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ640724-002 EB518874820TH seranee (503732) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 1อจ640724-006 ED015780603TH ขุมทรัพย์บูรพา (503742) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640724-007 ED902176945TH mchutith (503756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640724-010 120354132555 AtiponEak (503781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640724-011 ED847679741TH Korn1633 (503706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ640724-013 ED030062145TH autpichut (503710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640724-014 TH01181MJ9VU3B psvtheewarat (503713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640724-015 ED016523291TH linyikaiii (503717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640724-016 ED962657525TH maymaybaa (503720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640724-017 ED028327348TH ฅนบางใหญ่ (503755) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ640724-018 ED959958349TH matee1974 (503726) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ640724-023 ED996946336TH popeye289 (503638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640724-024 ED035914627TH แม่หมอ (503641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640724-031 ED017954457TH serew (503740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ640724-032 ED021538492TH Vincent (503763) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ640726-001 ED021140975TH mesa918 (503839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ640726-004 EF106878559TH อ้วนรถตู้ (503842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ640726-005 ED976141820TH ญาญ่าซัง (503848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ640726-007 ED935113197TH kritmek (503856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ640726-008 ED888796331TH Burapha777 (503860) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 1อจ640726-011 ED035938623TH เอ็มซีเค (503850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ640726-014 ED054210118TH supanutk (503852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ640726-015 ED844686902TH nongnhun (503861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 2อจ640719-007 ขุนพลชิน (503130) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ640719-009 wutfaa (503132) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640720-008 เอี่ยมโชคดี (503267) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 2อจ640720-017 Chan59 (503275) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
5 # 2อจ640721-006 ยุทธภีม (503399) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
6 # 2อจ640723-001 ทวีสิน (503605) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ640723-003 sinpet (503606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640723-005 amata_tong (503577) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640723-007 เหน่งบางคู้ (503609) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ640723-008 dewar (503611) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
11 # 2อจ640724-003 titong (503767) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640724-006 teerasuk (503777) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 2อจ640724-007 lomlopburi (503778) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640724-013 นคราฎ (503779) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ640724-014 Kham_2524 (503775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640726-001 เหน่งบางคู้ (503782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640726-016 Kiattichai (503824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ640726-019 ศรีมหาโพธิ์ (503891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ640726-022 foodtech (503817) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640726-024 Theobell (503892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640726-025 อตกพระเครื่อง (503825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ640726-026 ThaiWong (503828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ640726-038 tanac (503830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640726-039 tanac (503833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640726-040 pramual (503834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640801-001 scottruth (504477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640724-137 ED020964851TH chiewchanze + prapun_ch (503655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สิงห์นพเก้า หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ640727-116 SPGN000010753E4 พีรสิทธุ์ + ทนายโอ๊ต58 (503936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง กรอบทอง(G 75%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ640728-116 ED032219177TH KoM_PanG + jirajira (504072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
4 # 3อจ640730-111 EX345743837TH slaton57 + Kongkee (504367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อด่วน วัดบางนอน รุ่นประวัติศาสตร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ระนอง (640220-231)
5 # 3อจ640730-115 ED055910465TH zafari + อาทิตย์๙๙ (504381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต
6 # 3อจ640730-122 ED049339412TH chiewchanze + prathep (504351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นโชคชัย เนื้อเงิน ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี (สภาพสวย)(G 64%)
7 # 3อจ640730-130 kritaya + บีลูกพระธาตุ (504379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RVNR000039369MM
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพแต่งผิวรมดำ)
8 # 3อจ640730-140 RP987545706TH noomsrc + dang29 (504422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2518 จ.ลำปาง

9# 3อจ640731-003 เด็กระยอง+บูรพาบารมี (504492) (น้ำหนัก 3.3 กรัม ) (G 62%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ส.ค. 2564 - 08:43 น.] #80983 (1/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640720-006 EH788439986TH kenshiro2810 (503251) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640720-014 ED034900944TH patanakarn39 (503229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ640721-009 ED987811931TH tongjoy (503382) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
4 # 1อจ640721-011 ED982058313TH suparerk (503398) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ640721-012 EH977992810TH GOLDTHAI (503339) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
6 # 1อจ640721-013 EH977992810TH GOLDTHAI (503345) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ640721-030 ED970960812TH หลานตาจวบ (503369) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ640721-033 TH01181MAZ9H8B ธรรมจารึก (503358) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
9 # 1อจ640722-002 RNYB000012483EC Deethongtong (503487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ640722-007 ED710372694TH เฮงเฮงเฮง168 (503469) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ640722-008 ED710372694TH เฮงเฮงเฮง168 (503473) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ640722-009 ED710372694TH เฮงเฮงเฮง168 (503461) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ640722-011 ED028327484TH maii_amulet (503494) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 1อจ640722-012 ED742984004TH ตุ๊หลวง (503500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ640722-014 ED956338584TH pdarnswat (503503) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ640722-016 ED956345761TH pdarnswat (503510) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640722-022 ED025690805TH Tee59 (503452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640723-007 821165026043 ดับเบิ้ลเอ (503585) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ640723-011 ED045502679TH khamsornmontri (503630) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 1อจ640723-012 ED920454481TH น้องแผ่นดิน (503627) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 1อจ640724-027 EB517047147TH kanlaya48 (503762) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
22 # 1อจ640727-021 EH195518586TH pradrem (504000) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
23 # 1อจ640728-025 ED041288357TH goodmondays (504119) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640729-021 ED035742555TH techinmonpan (504267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640730-009 ED027135205TH อ้วนรถตู้ (504409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 1อจ640730-010 EH290078253TH pawaris (504413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ640730-015 ED036640796TH doramon2345 (504405) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
28 # 1อจ640730-018 SCBY000060105AS ดอกบัว99 (504417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640719-042 โฟกัส (503131) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ640720-003 BallDesign (503260) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640720-004 champ32 (503263) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ640720-018 Chan59 (503276) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ640720-022 microsoft (503272) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ640720-023 nukro09 (503274) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640722-010 โจ้บางโพ (503491) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640722-015 TANAWAT2520 (503482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ640722-016 Takod (503496) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640724-009 jdbig (503750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ640726-002 vee2503 (503841) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ640730-002 pakanin (504421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640730-008 ซุ้มวัดศรี (504435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640731-018 การันตีพระ (504436) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ640720-009 อนพัช (503273) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640724-121 ED616345751TH D_bangsan + pitipong420 (503703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ640724-125 SCBY000057294J2 MrTeeAyutthaya + ดอกบัว99 (503724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปางเปิดโลก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ640724-183 ED963613239TH แสงธรรม01 + Beed098 (503696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ640726-109 ED037106835TH ครูสมชาย + kobirdnakub (503843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ640727-005 jdbig + slowspeed (503911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมสายฝน เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพล้างผิว)(620829-079)
6 # 3อจ640727-113 ED987766835TH Aon_nat + จำปาเอฟซี (503921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังฉัตร เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ640727-127 ED985998880TH วัฒน์พระเครื่อง + (503991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กฤชนณแปดริ้ว
พระกรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน
8 # 3อจ640727-136 TH01181MS8QW5B kankanmol + pradit1977 (503952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชิ้นส่วนพระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แกะใหม่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
9 # 3อจ640728-002 tanapat05 + Nathan666 (504026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(G 67%)
10 # 3อจ640728-006 ukaewsasan + tumacer (504035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผน หลวงพ่อโชติ วัดตะโน เนื้อผง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ640728-117 ED052131117TH Natthanan1 + องอาจ (504077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ
รุ่น/พิมพ์ นี้
12 # 3อจ640728-136 MNKP000054573DP apiwat4825 + prakit (504093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
13 # 3อจ640728-137 EG900654461TH scottruth + เอเอพระเครื่อง (504098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2516 จ.สิงห์บุรี (น้ำหนักทอง 1.9 กรัม)(G 92%)
14 # 3อจ640728-146 EH472565515TH toy_clong8 + Akewattana (504080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ เนื้อผง ปี 2520 จ.ชัยนาท
15 # 3อจ640728-160 BC6200002345244 Arphakorn8888 + Niipa (504134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ640728-166 ED047746855TH prasertpp + โอพุทธคุณ (504043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก ปี 2518 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
17 # 3อจ640729-105 EX596047473TH Sommai + sipong (504229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมไม่มี A เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
18 # 3อจ640729-109 ED981344136TH aoy789 + โก้หนองคาย (504243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
19 # 3อจ640729-111 ED032707824TH chatchaik007 + suparoek (504200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) (640526-373)(G 81%)
20 # 3อจ640729-134 EB379328147TH gymnastics + โอพุทธคุณ (504178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(G 78%)
21 # 3อจ640730-003 pramual + เด็กบางคลาน (504342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ640730-004 tanint + บ้านแคออก (504344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นประทานพร พิมพ์เสมาจิ๋ว เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 221)
23 # 3อจ640730-005 suk2006 + นิดบางไทร (504345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหมอน้อย เนื้อผงคลุกรัก จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ640730-006 ahatyai + FLOOKER (504347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
25 # 3อจ640730-008 golfkongsak + Doitung (504353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
26 # 3อจ640730-009 sinpet + pitchayuit (504354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
27 # 3อจ640730-101 ED030249114TH cpat1 + nakornyong (504357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
28 # 3อจ640730-102 ED959983096TH tawee999 + พันธิตรา (504358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์ใบขี้เหล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
29 # 3อจ640730-103 ED052146669TH bankbong55 + องอาจ (504361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 68%)
30 # 3อจ640730-104 EG910553652TH original + pong19 (504362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640730-105 ED054202880TH uthenkhukid + เสกสิทธิ์ (504430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(640403-119)
32 # 3อจ640730-106 ED851736065TH not443 + Manopd (504366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 53)(631102-430) **พระสภาพสวย
33 # 3อจ640730-107 ED048140642TH nologo1234 + หนุ่ยแสตมป์ (504369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส 54 เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 685) **พระสภาพสวย
34 # 3อจ640730-108 ED857462903TH dacool + มาร์คพระเครื่อง (504372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมหาโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
35 # 3อจ640730-109 ED019263445TH mana1 + หนานเอ (504377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
36 # 3อจ640730-110 ED051922278TH jirapach + ริณดา (504380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (640717-080)
37 # 3อจ640730-112 ED982449359TH aek555 + autto (504371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 98/สภาพสวย)
38 # 3อจ640730-113 ED040670397TH bigปากน้ำ + bank121 (504374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640730-114 ED015796210TH พนินทร์ + อำนวยพร (504378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
40 # 3อจ640730-116 ED055910465TH pramual + อาทิตย์๙๙ (504385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญองคุลีมาล ท่านเจ้าคุณโต วัดสมุหประดิษฐ์ เนื้อทองแดง จ.สระบุรี
41 # 3อจ640730-117 ED039823864TH mahana + loeiisan (504388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นอุดมพร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.เลย (หมายเลข 1105/วัดท่าแขกสร้าง)
42 # 3อจ640730-118 ED927237447TH cs16933 + ทวีสิน (504392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ640730-119 ED993258956TH อาชาวิน + สิงห์บลู (504395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 93%)
44 # 3อจ640730-120 ED921680087TH jazzimo + lulytoon (504399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (640519-220)(G 75%)
45 # 3อจ640730-121 ED912899210TH บรีสพระช่วย + ศิษย์หลวงปู่ทวด (504350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 16 เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร
46 # 3อจ640730-123 RPMK0000464584K THARIS + giantgiant (504433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (นำฤกษ์หมายเลข 24)
47 # 3อจ640730-124 ED985333916TH floi456 + nakak_action (504355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
48 # 3อจ640730-125 TICN000012799EA frist + ต้นเทพประยูร (504359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
49 # 3อจ640730-126 RBTA0000257842H ppong2506 + Subsuwandee (504365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
50 # 3อจ640730-128 SRE20000090074A หลานตาจวบ + Wichian_po (504370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดห้วยสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงพ่อจง ปลุกเสก)
51 # 3อจ640730-129 RI165859431TH pramual + fyuvbn (504375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640730-131 BAAO000032725HK janthanee + SKY19 (504383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ูรูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเหลี่ยม ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
53 # 3อจ640730-132 MVLD000173042M8 นายแก้ว + prakit (504390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์
54 # 3อจ640730-133 ED050914068TH kaokao9 + chuchart-k (504396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (600224-149)
55 # 3อจ640730-134 ED050914068TH original + chuchart-k (504400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(610316-149)
56 # 3อจ640730-136 RPBK000019889VU poo2515 + nuniie17 (504410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพใช้สึก)
57 # 3อจ640730-137 EB503579888TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ธีรพร (504412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640730-138 EB503579888TH kitsana_l + ธีรพร (504416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
59 # 3อจ640730-139 ED980192519TH ppong2506 + komwoke (504419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
60 # 3อจ640730-142 BBN5000051811YL midori + bboypm (504341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ640730-143 BBN5000051811YL Prapoj_w + bboypm (504348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
62 # 3อจ640730-144 BKWT000051171UL podder + Lumpum (504352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด/สภาพล้างผิว)
63 # 3อจ640730-145 TH01181N9N796B Nitipat_PN + sam8793 (504356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
64 # 3อจ640730-146 ED014774495TH poshwises + โอเว่น (504360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ640730-147 TPLU0000720457 kohler + joke_suankularb (504432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.นครปฐม
66 # 3อจ640730-148 ED020555097TH Viraphan711 + final246 (504364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก พิมพ์โล่ใหญ่ เนื้อนาคหน้าทอง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
67 # 3อจ640730-149 821194692231 ต่อคู้บอน + CHAIWAT99 (504373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี
68 # 3อจ640730-150 ED944478244TH Dilok2525 + nanin (504376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)
69 # 3อจ640730-151 ED944478244TH popnavy + nanin (504384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
70 # 3อจ640730-152 ED021485429TH Tee59 + แซนวิช (504389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
71 # 3อจ640730-153 ED046629778TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + นาควารี (504393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ640730-154 TH01181N6WFE2B กุศลสร้าง + MrHeart (504397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสารพัดดี เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง(G 73%)
73 # 3อจ640730-158 TH01181NFDT60B RoseGarden + (504414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
chaibangseemeang
พระปิดตาโสฬส หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อดิน ปี 2503 ระยอง กรอบทอง(G 74%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
74 # 3อจ640730-159 ED964969675TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + suk2006 (504418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ640730-160 ED032428820TH slaton57 + teerawit (504429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(G 61%)
76 # 3อจ640730-161 ED938069095TH loongmike + Somysom (504343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ


ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM