ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนสิงหาคม 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ส.ค. 2563 - 08:36 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 31 ส.ค. 2563 - 08:39 น.] #76002 (25/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630813-009 EF158319365TH ท่านหลวง (468750) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ ไม่สรุปผล 19 องค์
2 # 1อจ630817-014 EG327019834TH tony42 (470075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630819-014 ED273206037TH khakprachin (469451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630825-007 ED249188409TH มาริโอ (470063) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630825-015 ED196660760TH Burapha777 (470078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630826-001 820385295855 สุธาสินี (470198) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630826-009 ED286150036TH teerayutpeam (470203) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ630826-017 ED281926897TH manutkhumpera (470206) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ630826-019 EX527523781TH seranee (470211) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ630826-023 ED260022383TH ธนกฤต999 (470216) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ630827-005 ED252519919TH ฐณะวัฒน์ (470343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630827-015 EG651181144TH Suradech (470281) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630818-023 UDS-35 (470064) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 2อจ630818-024 krit9888 (469975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630820-005 mingch (470273) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
4 # 2อจ630821-008 จอมยุทธ77 (469631) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ630822-006 แม้วจอมเทียน (469757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ630822-011 PATIPAT (469784) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630822-012 แฮปรามคำแหง (469771) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630824-002 chane (469926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630824-008 นคราฎ (469939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630824-012 พองาม (469924) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ630824-026 pecth88 (469935) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630824-027 pecth88 (469942) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
13 # 2อจ630825-003 Otakesang (469995) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ630825-004 Otakesang (469999) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
15 # 2อจ630825-006 บรีสพระช่วย (469986) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ630825-009 ppffarm (470003) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630825-010 ppffarm (470018) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630825-015 Soyokaze (470026) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630826-002 สันบ้านอิฐ2628 (470098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ630826-011 boonlers (470182) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630826-018 สารพัดนึก (470232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ630826-019 chattawat (470204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630826-020 แผนบ้านกร่าง (470215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630826-022 wigvic (470143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630826-024 โพธาราม (470149) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ630826-025 lovehunterlove27 (470227) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ630826-026 sermsak (470155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630827-009 สยามเมืองยิ้ม (470256) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ630827-010 สยามเมืองยิ้ม (470261) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
30 # 2อจ630827-021 hunter04 (470265) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630827-022 ThaiWong (470238) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ ไม่สรุปผล 50 องค์
32 # 2อจ630827-023 ThaiWong (470251) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
33 # 2อจ630827-024 ThaiWong (470259) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 30 องค์
34 # 2อจ630828-011 แมงป่องหัดคลาน (470378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630810-141 ED238118044TH เสือเต่า + pakbankaew (468936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630813-013 patanakarn39 + sanopporn (468679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธไชยศรี หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม
3 # 3อจ630813-016 patanakarn39 + sanopporn (468693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม
4 # 3อจ630819-179 ED020527153TH poshwises + wit_supan (469391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2507 จ.ชลบุรี (วัดชัยมงคลสร้าง)
5 # 3อจ630822-124 ED140724314TH virun123 + TuiSampran (469820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
6 # 3อจ630822-153 EI435224720TH jessada6678 + เวียงพิงค์ (469721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอดหลวง กรุวัดมหาวัน เนื้อดิน จ.ลำพูน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ630822-155 EX608790969TH pawaris + limmy (469725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกหน้าบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
8 # 3อจ630824-019 Sakkanun + ateomak (469958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (G 69%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ630824-107 ED269445013TH thonglor + prateepx (470283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดหัวเมือง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครสวรรค์ (630801-018)
10 # 3อจ630824-108 ED213093063TH WorapongP + bboypm (469909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพด้านหลังติดคราบเทียน)
11 # 3อจ630824-119 ED194566727TH wongthep + ไร้นาม99 (469867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา
12 # 3อจ630824-134 ED213845465TH chutty + poshwises (470291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (630123-203)
13 # 3อจ630824-152 ED257394549TH Tar_MDU35 + เจก่ะวาย (469910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้สึก)
14 # 3อจ630825-003 nueng39 + jaidee-k5 (469982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์ฉลองกรุงเทพ 150 ปี ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 67%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ630825-106 ED274955990TH Rakchart + mingch (469998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง จ.นนทบุรี
16 # 3อจ630825-146 EG650125676TH Somkiathong + เซียนพละ (469993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อเงิน ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620607-004)(G 61%)
17 # 3อจ630825-152 ED171920804TH chutty + Nadtakan (470059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระซุ้มยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
18 # 3อจ630826-021 noonno2525 + kikapuu (470139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2512 จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ630826-111 ED296601279TH pornlimk + เก่งจริงจริง (470145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระราหูอมจันทร์ วัดศีรษะทอง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (ไม่ระบุปีสร้าง/ขนาดฐาน 5 นิ้ว)
20 # 3อจ630826-120 ED285009635TH Taranong + Bobber1979 (470186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็กหลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
21 # 3อจ630826-128 EH294487465TH udomkaew + visit2529 (470117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง (หมายเลข 49) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ630826-134 ED225599064TH yime2 + ban999 (470114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว พิมพ์เม็ดบัว เนื้อผงคลุกรัก จ.กาญจนบุรี
23 # 3อจ630827-001 amarin99 + ต่อ_ถนนตก (470350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น ญสส. สมโภชน์ศาลหลักเมือง เนื้อทองคำ ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 11.5 กรัม) (630110-292)(G 87%)
24 # 3อจ630827-002 เด็กหงษ์ + ponto (470237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 159)
25 # 3อจ630827-004 khunoak77 + atsmark2 (470332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
26 # 3อจ630827-005 วินัย15 + chunhom (470248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ วัดหนองตาโล่ รุ่น 2 เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2523 จ.สระบุรี
27 # 3อจ630827-006 เฮี้ยงห้าแยก + kamonsap (470253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นกาญจนาภิเษก 40 ปี ม.บูรพา เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 9 นิ้ว)(630820-240)
28 # 3อจ630827-008 chan94 + mangmao (470264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ630827-009 jitnobnom + Werawath01 (470270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ630827-010 Watermelon + Varawut1699 (470276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630827-011 Sinsiampra + Varawut1699 (470280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
32 # 3อจ630827-012 Workhard_45 + poooh (470334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะลงยาหน้าเงิน ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 89)
33 # 3อจ630827-101 FOL003U012551 ใหญ่กรุแตก + ยุทธภีม (470242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
34 # 3อจ630827-102 RDAO000121756 Rungthanadech + tonphu (470347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 352597)(G 61%)
35 # 3อจ630827-103 EW839920240TH Sangjan + k_weerawat (470245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ่ว วัดโตนดหลวง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.เพชรบุรี
36 # 3อจ630827-104 WG638439946TH virun123 + ekpattaya (470252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลืองตั้ง)
37 # 3อจ630827-105 ED267360981TH sherbet88 + โชคเจริญ (470255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630625-275)(G 62%)
38 # 3อจ630827-106 EW839920205TH hattori + k_weerawat (470263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
39 # 3อจ630827-107 ED173825942TH pichai2524 + อนันตรา (470266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
40 # 3อจ630827-108 RP5C000031121 chatchaik007 + (470269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
APICHETTB
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601122-043)
41 # 3อจ630827-109 PSP0010112780 krish + surathin (470274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ตัดชิด เนื้อทองเหลือง ปี 2440 จ.ชัยนาท
42 # 3อจ630827-110 BPLA000710163 punnarai + sajjathep (470278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุ 85 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 361/หน้าตัก 7 นิ้ว)
43 # 3อจ630827-111 EX413952195TH ดวงเศรษฐี + Suklonkan (470233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน ปี 2464 จ.นครปฐม
44 # 3อจ630827-112 ED213316931TH เอกปากเซ + ป้อมปืนใหญ่ (470240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ630827-113 ED213316931TH เอกปากเซ + ป้อมปืนใหญ่ (470244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ630827-114 ED239903385TH อ๊อดจ้า + karjo123 (470249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
47 # 3อจ630827-115 BAKY000683296 Sangjan + Anuson_k (470254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
48 # 3อจ630827-116 EG591498816TH afrosalmon + school (470258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า) (630210-182)
49 # 3อจ630827-117 ED214694435TH รุ้งน้องใหม่ + ลพบุรี49 (470267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
50 # 3อจ630827-118 ED252519919TH อำนาจรามอินทรา + ฐณะวัฒน์ (470271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 63%)
51 # 3อจ630827-119 EW573915927TH pornlimk + R9999 (470279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
52 # 3อจ630827-120 EW573915927TH pornlimk + R9999 (470284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง รุ่นรวมใจ เนื้อทองเหลืองทาทอง ปี 2546 จ.พิจิตร (หน้าตัก 5 นิ้ว)
53 # 3อจ630827-121 ED233325963TH Bophantom + Thitirat (470288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(531006-233)(G 65%)
54 # 3อจ630827-122 ED303102143TH teeranuch + Tumkung (470294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
55 # 3อจ630827-123 ED278984617TH chuchart-k + nakornyong (470295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 3169)
56 # 3อจ630827-125 ED272706717TH eaknaengnoy + jdbig (470349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
57 # 3อจ630827-126 ED290392087TH Arjaree56 + doyct (470298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630827-127 EW715876495TH pramual + นู๋โอปอ (470314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
59 # 3อจ630827-128 ED268843019TH พระสวยพัทยา + artto13 (470335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไตรมาส หลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ชลบุรี (หมายเลข 123)(630814-013)
60 # 3อจ630827-129 EX462109865TH virun123 + สายหลวงปู่ (470317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง
61 # 3อจ630827-130 ED262274186TH อำนาจรามอินทรา + chane31 (470321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (610720-109)(G 64%)
62 # 3อจ630827-131 ED287816095TH sanya1002 + kompang (470236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ขาด ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630827-133 ED269792477TH toh2722 + rambo93 (470247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630827-135 ED243433106TH Ronado + ตุ้ยแปลงยาว (470250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 208)
65 # 3อจ630827-136 ED294107865TH ราชสีห์ + นะรวย_มหาเสน่ห์ (470257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
66 # 3อจ630827-137 ED291324698TH teeranuch + jojamja (470262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
67 # 3อจ630827-138 EX460178267TH ruamsup + narade2517 (470268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630827-139 ED290002073TH scott + awt2528 (470275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
69 # 3อจ630827-140 EG400609115TH Dragoninsu + somsak2518 (470277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)
70 # 3อจ630827-141 EH013789304TH tontatto + pisanlost (470282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
71 # 3อจ630827-142 EO577773053TH veerapolton + komkai (470338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ630827-143 ED296608011TH หมีจันทบุรี + nakarin (470286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
73 # 3อจ630827-144 ED269957627TH พบธรรม + ruttihand (470293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (630811-061)
74 # 3อจ630827-145 ED241169531TH teeranuch + Exdesign (470296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2053)(630806-022)
75 # 3อจ630827-146 ED035311215TH Thananon5426 + mesa918 (470300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(531125-465)(G 68%)
76 # 3อจ630827-147 ED296214310TH เป๋าแมน + lulytoon (470304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630808-154)
77 # 3อจ630827-148 ED301203657TH พงษ์ท่าม่วง + Tatchapong (470307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 65%)
78 # 3อจ630827-149 EG384208589TH khunoak77 + Natdapon (470312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3610)
79 # 3อจ630827-150 ED232994808TH willy + jeabkrub (470342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
80# 3อจ630828-141 MINB000947716 บรมีหลวงปู่ทวด+boat1678 กรอบทอง (น้ำหนักรวม 1.8 กรัม)(G 73%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 ส.ค. 2563 - 08:39 น.] #75996 (24/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630814-020 B082-00-002 Sucheera (469437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630814-021 B082-00-002 Sucheera (469450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630819-015 EH294686325TH yutbond (470084) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ630821-012 ED242066811TH Anankiya (469675) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ630822-003 TH0118J03A78B scott (469770) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
6 # 1อจ630822-004 TH0118J03A78B scott (469778) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
7 # 1อจ630822-005 ED079898769TH newty53 (469776) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630822-013 ED248121604TH takrit (469797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630822-017 ED224157811TH Nuttee55 (469800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630822-021 ED281914783TH som3693 (469786) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ630824-002 ED210074286TH songprapob (469956) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
12 # 1อจ630825-002 TH0118J4ASK6B t-det (470009) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ630825-003 ED228275195TH pipat2512 (470034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630825-004 ED282003721TH Mark1993 (470041) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630825-006 ED273541930TH น้องแผ่นดิน (470039) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ630825-008 EF379966918TH ธัมปารี_16 (470047) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630825-009 ED239497405TH citynew (470053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630825-011 EU200262143TH pruksasat (470070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630825-016 SLOM000640159 GEARBAN (470080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630815-007 เทวาพิทักษ์ (469972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630817-028 Werawath01 (469133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630819-014 tidinno (469979) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630822-018 บรีสพระช่วย (469754) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ630822-019 เอก..บางบัวทอง (469765) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630824-009 พลช้างเผือก (469907) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 2อจ630824-020 mekya2706 (469870) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630824-022 wutpantip (469875) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ630824-024 wunlop (469917) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630825-007 peacemaker (469968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630825-011 bussakorn (470060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630825-014 Haasdk123 (470071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ630826-005 bkk10250 (470144) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
14 # 2อจ630826-006 bkk10250 (470148) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
15 # 2อจ630826-014 nopp54 (470154) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ630826-015 nopp54 (470167) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ630826-016 nopp54 (470172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ630827-004 สปาต้าร์ (470315) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
19 # 2อจ630827-007 เพิ่งหัดดู (470329) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
20 # 2อจ630827-017 การันตีพระ (470235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630827-025 ThaiWong (470272) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 49 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ630827-026 ThaiWong (470285) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630814-147 GSRJ000153709 น้องบอย + chidchac (468785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญหนุมานเงินและตะกรุดทอง)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ630819-186 ED171275329TH hooligan + pultraman (469869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออู๊ด วัดหัตศาสตร์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ปทุมธานี
3 # 3อจ630822-122 ED214026048TH mekya2706 + หมูขุขันธ์ (469768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ630822-131 EH010530688TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (469719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฟีนอลพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อหรั่ง วัดสันติธาราวาส รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ630822-138 ED260030416TH WHITEAMULET + อ๊อด111 (469764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.นนทบุรี (สภาพใช้สึกมาก)
6 # 3อจ630824-129 ED287912454TH Arjaree56 + wissanu449 (469919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ630824-132 ED055885332TH poshwises + heng9999 (469826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม พิมพ์เล็ก เนื้อผง กรอบทอง(G 79%)
8 # 3อจ630825-009 ชายพระเครื่อง + กรเพชรบูรณ์ (470017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)
9 # 3อจ630825-103 EI764566177TH Turtle-Jet + Zinemala (469978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
10 # 3อจ630825-116 ED192297007TH phairoj1186 + ริณดา (470055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

11 # 3อจ630825-130 ED176338224TH บรมีหลวงปู่ทวด + ansaldo (470007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ630825-151 ED287920402TH บอมเบ + chiraphat49 (470056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดงหน้าทองลงยา ปี 2562 จ.ระยอง (หมายเลข 80)
13 # 3อจ630826-001 aluminium + tatelittle (470089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นปาฏิหาริย์ เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 22)
14 # 3อจ630826-002 pou89 + tmbig (470096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
15 # 3อจ630826-004 WHITEAMULET + (470105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รามคำแหง
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.สระบุรี
16 # 3อจ630826-005 noi70 + วีไทรน้อย (470109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (510815-109)
17 # 3อจ630826-006 thongpaiwan + vongsomboon (470115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (600907-115)
18 # 3อจ630826-008 teeranuch + teerawit (470120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ630826-009 teeranuch + teerawit (470130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ630826-010 sur_suk + microsoft (470133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (630807-095)
21 # 3อจ630826-011 rossyza4142 + ซุนกวน (470217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พันพิเศษ เนื้อผง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี.. (630725-599)
22 # 3อจ630826-012 korn88 + wigvic (470152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)

23 # 3อจ630826-013 zafari + โพธาราม (470158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นสิทธัตโถ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร
24 # 3อจ630826-014 ราชสีห์ + baibua29 (470159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
25 # 3อจ630826-015 พิชัย999 + baibua29 (470162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 63%)
26 # 3อจ630826-016 chatchaik007 + sermsak (470168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ630826-017 yut157 + skyforce (470170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ630826-018 Tiw_par + skyforce (470221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
29 # 3อจ630826-019 chonlasid + อรรถพล (470190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630826-020 chuchart-k + ปุ๊ร้อยเอ็ด (470176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 66%)
31 # 3อจ630826-022 TONG_NK + (470141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kai_emotionfc19
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ630826-101 ED196067976TH หนุมานเชิญธง + Praop (470087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ) (สภาพผิวพรุนจากการใช้และแต่งผิว)
33 # 3อจ630826-102 ED291503765TH teeranuch + supichai (470101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และล้างผิว)
34 # 3อจ630826-103 ED291503765TH scott + supichai (470108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช

35 # 3อจ630826-104 ED265804974TH Mini99 + hunterdamon (470230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 70%)
36 # 3อจ630826-105 EI980254099TH คุณเร_ธรรม์ชนก + เติมทองดี (470111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7383)
37 # 3อจ630826-106 ED225047857TH chatchaik007 + (470119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจริญพรรุ่งเรือง
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
38 # 3อจ630826-107 EW004570538TH Tom02 + m-cot (470125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630826-108 ED251829640TH Arjaree56 + ญาญ่าซัง (470128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ630826-109 ED251829640TH Arjaree56 + ญาญ่าซัง (470132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ630826-110 EI973612649TH kittipon + poona63 (470136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ630826-113 ED252518839TH กุ้งหวาน + ฐณะวัฒน์ (470156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 62%)
43 # 3อจ630826-114 ED115477925TH monchai02 + corach (470161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ630826-115 EG536203998TH อำนาจรามอินทรา + Oat_Phk (470164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง(มีกลาก) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2484 จ.ภูเก็ต (621017-019)(G 63%)
45 # 3อจ630826-116 ED260763439TH แฮปรามคำแหง + Nangpaya (470171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ชัยภูมิ (สภาพล้างผิว)(G 79%)
46 # 3อจ630826-117 ED218033849TH natprathai + ตุ๊หลวง (470175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้) (630109-006)

47 # 3อจ630826-118 EI191083889TH PBnew + apichart23 (470178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(590527-088)
48 # 3อจ630826-119 PSP0009555935 นุจุลา + เด็กแคมฟร็อก (470183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (G 78%)(610912-048)
49 # 3อจ630826-121 ED253241715TH virun123 + Egle99 (470091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะองค์เงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 457)
50 # 3อจ630826-122 ED180375988TH zafari + ปั้นจั่น (470094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630826-123 EX486532424TH DDman + เอกกี้27 (470100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
52 # 3อจ630826-124 ED224425835TH teeranuch + ชาญชะอำ (470104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ630826-125 ED179538057TH Thananon5426 + bomtada (470224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (610519-013)
54 # 3อจ630826-126 ED149294064TH Popeye + ลายไท (470110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
55 # 3อจ630826-127 EG446660898TH KUUGA + pawaris (470113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ. (สภาพสวย)(630604-259)(G 63%)
56 # 3อจ630826-129 ED250322065TH m-cot + Juicy (470121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
57 # 3อจ630826-130 EG776467905TH สุพัฒน์กิจ + เริงเมือง (470127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 8845) (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)
58 # 3อจ630826-131 ED216982077TH teeranuch + กบกองเงิน (470092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช

59 # 3อจ630826-132 EX463273823TH khunoak77 + deghong2013 (470099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 75%)
60 # 3อจ630826-133 ED282556699TH Sinsiampra + golfsriracha (470107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศ รุ่น 2 พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
61 # 3อจ630826-135 EG381864585TH เบสท์เมืองพิจิตร + (470118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patcharapon
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
62 # 3อจ630826-136 EG381864585TH เบสท์เมืองพิจิตร + (470123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patcharapon
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
63 # 3อจ630826-137 ED213849153TH WHITEAMULET + สุภามาลา (470126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
64 # 3อจ630826-138 MNKP000775961 boonrod + prakit (470231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ630826-139 ED276875676TH Newnomal + ชินนิมอน (470131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/ฝังตะกรุด) (สภาพชำรุดกนกและเข่าซ้าย)
66 # 3อจ630826-140 ED244939945TH montblanc + เจ้าชายสีหมอก (470138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630826-141 ED262138755TH focus-2007 + kunphong (470088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630409-119)
68 # 3อจ630826-142 ED287327786TH Saranphat + aood0458 (470097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อกะไหล่ทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
69 # 3อจ630826-143 ED245384133TH satang17 + goods (470106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อผง ปี 2460 จ.ลพบุรี
70 # 3อจ630826-144 ED282556685TH Gimjiyinglek + golfsriracha (470112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดบ่อวิน พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
71 # 3อจ630826-145 ED142880935TH Chaweewan31 + อาทิตย์๙๙ (470229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
72 # 3อจ630826-146 ED254367694TH ช็อคโกแลค + kohler (470122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด(สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)(611207-037)(G 64%)
73 # 3อจ630826-147 EG466177551TH pandp + nooing (470129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630826-148 ED276886033TH khunanu + Chot56 (470134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 428)
75 # 3อจ630826-149 EW569509882TH wanitcha + ขนมกรุบ (470140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นนิรันตราย ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 183)
76 # 3อจ630826-150 ED290205819TH PHLOI + samata (470146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630826-151 ED213880272TH อรุณแสง + zeaezeae (470151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(G 61%)
78 # 3อจ630826-152 ED182384452TH เสกสิทธิ์ + lohbetong (470157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ630826-153 EI837196262TH rakchoo + หมากคาย (470160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
80 # 3อจ630826-154 EF396833593TH payungsak + Nung74 (470163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสอน วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบแขนกาง เนื้อผงลงรัก ปี 2523-2527 จ.นนทบุรี
81 # 3อจ630826-155 ED245946324TH Rongme + peawc16 (470169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข รุ่นไตรมาส 55 เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ชลบุรี (หมายเลข 14)
82 # 3อจ630826-156 EI910084455TH jammanee + korlorsor (470225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 464)

83 # 3อจ630826-157 ED272554185TH น_สุขปลอด + bunhar35 (470173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดบ้านละหาร เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
84 # 3อจ630826-158 ED300411018TH นุจุลา + awt2528 (470180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
85 # 3อจ630826-160 ED251836583TH sorrashine + ญาญ่าซัง (470184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
86 # 3อจ630826-161 ED275446976TH พนินทร์ + นะรวย_มหาเสน่ห์ (470189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสยามเทวธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก)
87 # 3อจ630826-162 ED288821953TH paulteay + เสรีไทย (470192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630723-514)
88 # 3อจ630826-163 ED276625585TH magician + paoku (470194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 412)
89 # 3อจ630826-164 ED276625585TH asticar + paoku (470199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 412)
90 # 3อจ630826-165 EW838277152TH อำนาจรามอินทรา + gaiant (470209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญมหาเฮง หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ลพบุรี (หมายเลข 53/น้ำหนัก 13.6 กรัม)
91 # 3อจ630826-166 ED231963490TH thitipant + Plabootong (470202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
92 # 3อจ630827-007 พลังศรัทธา+เพิ่งหัดดู (470260) ตลับทอง 1 องค์ ( G 76%)(น้ำหนัก 21.1 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 ส.ค. 2563 - 08:37 น.] #75990 (23/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ630820-021 ED250060872TH k9cob (469600) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630822-006 EF284981053TH toon_cool (469806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630822-008 ED140149714TH หนองซอ (469809) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ630822-011 ED141296696TH waves (469790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630822-019 EI971098740TH mingloei (469811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630822-020 ED217627925TH mac2528 (469812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630824-001 EI910090359TH คนกรุงศรี (469925) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630824-003 EG525853547TH mchutith (469931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630824-007 TH0118JAADH8B ท่านหลวง (469936) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ630824-008 EH315482639TH bellic (469938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630824-010 TH0118JB3ZH4B Danai33 (469952) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ630824-011 ED285509684TH popular_rock (469827) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ630824-013 ED241145915TH บอลปากน้ำ (469943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630824-014 ED295210679TH seranee (469954) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ630824-015 ED295210594TH seranee (469842) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630824-017 ED276881699TH หนุ่มธนบุรี (469959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630824-018 EH108320388TH mumu99 (469858) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630824-019 EH108320388TH mumu99 (469862) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630824-020 EH108320388TH mumu99 (469866) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630824-021 EH108320388TH mumu99 (469872) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630824-022 EH108320388TH mumu99 (469876) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630824-023 EH108320388TH mumu99 (469879) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630824-024 EH108320388TH mumu99 (469884) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630824-025 EH108320388TH mumu99 (469839) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630825-017 ED263470712TH tookatun (469969) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630814-005 เอสจีบอย (468881) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ630817-025 noi99 (469226) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630822-001 Nipatpromdet (469751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630822-002 bhin_pornmongkol (469756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630822-007 tor2516 (469762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630822-008 logisman (469767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630822-014 แม็คหลักสี่ (469781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ630822-015 playboy2106 (469785) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630822-016 lexrain (469748) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ630822-021 ต่อคู้บอน (469711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630822-023 navy3188 (469713) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630822-024 satannit (469720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ630822-025 nitithans (469766) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ630822-026 nitithans (469722) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 2อจ630824-004 Saranphat (469961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630824-006 แทนม้าทอง (469932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630824-007 ปุ๊ร้อยเอ็ด (469937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630824-010 สีแดง (469946) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630824-011 เต้ยอิตาเลียน (469921) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ630824-013 Vimol55 (469927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630824-014 omruk (469930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ630824-015 Buncha (469863) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
23 # 2อจ630824-016 Buncha (469834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630824-018 chaleaw56 (469934) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ630824-019 Lionado (469940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630824-028 วินัย15 (469920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ630824-029 mut007 (469890) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ630825-002 สยามเมืองยิ้ม (469989) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
29 # 2อจ630825-017 bussakorn (470006) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ630825-018 bussakorn (470012) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ630825-019 bussakorn (470015) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ630825-020 bussakorn (470019) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
33 # 2อจ630825-021 bussakorn (470023) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
34 # 2อจ630825-022 bussakorn (469965) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ630826-012 teerawit (470193) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
36 # 2อจ630826-021 การันตีพระ (470090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ630826-028 การันตีพระ (470093) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ630826-029 การันตีพระ (470095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630808-127 66850171213026 ม่วงทองพระ + Sucheera (468234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 9 นิ้ว)
2 # 3อจ630821-107 EI711092333TH bussakorn + เก๋นครนายก (469679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานสามชั้นยันต์ห้าตัว เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพหักซ่อม)
3 # 3อจ630822-121 ED281002795TH m-cot + deawn (469761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 75%)
4 # 3อจ630824-023 ต่อ_ถนนตก + จวบเมืองชล (469835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาท้าวเวสสุวรรณ วัดวิมุตติธรรม เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 25/ขนาดสูง 20 นิ้ว)
5 # 3อจ630825-001 lovelyman + oldshop (469967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630825-002 วาสนา99 + tatelittle (469974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 451)
7 # 3อจ630825-004 afrosalmon + vitaya (469988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บน) (630207-045)
8 # 3อจ630825-005 reset-usb + Otakesang (469994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ. (สภาพสวย)(630604-274)
9 # 3อจ630825-006 บรีสพระช่วย + Gamepot89 (470004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 8 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 62%)
10 # 3อจ630825-007 เป๋าแมน + Lionado (470010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ630825-008 ไม้ไท + kgiftza (470014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

12 # 3อจ630825-010 jojo5 + ดิอาโบล (470020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630825-011 gorn9 + ดิอาโบล (470022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
14 # 3อจ630825-012 poshwises + ดิอาโบล (470024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี
15 # 3อจ630825-013 yyoyo + ดิอาโบล (470029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์มารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630825-014 nengdkny + นภเก้า (470031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ630825-015 teeranuch + นภเก้า (470038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
18 # 3อจ630825-016 teeranuch + นภเก้า (470042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 77%)
19 # 3อจ630825-017 เป๋าแมน + นภเก้า (470046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ630825-018 teeranuch + Pong2515 (470051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(G 63%)
21 # 3อจ630825-101 EG136567351TH Arjaree56 + naphat61 (470040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะกำแพงเพชร เนื้อสำริด
22 # 3อจ630825-102 ED257366485TH มารวยค่ะ + Tatchapong (469971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630825-104 PAN2000295556 viponcity + poodumken (469983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 88%)

24 # 3อจ630825-105 ED174137445TH โตวัดใหญ่ + electricalpower (469990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร(G 69%)
25 # 3อจ630825-107 ED240915206TH berry + thatcharit (470002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุครบ 92 ปี ปี 2539 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ630825-108 ED119762713TH beer2126 + หมูอู๊ด (470008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
27 # 3อจ630825-109 ED228278188TH bigbee + kawin1980 (470011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ630825-110 ED251026339TH montree_eit + boontham (470016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สรวง วัดโคกแก้ว รุ่นสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2541 จ.ศรีสะเกษ (630620-475)
29 # 3อจ630825-111 EX460173707TH slaton57 + bbpra (470028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อพะวอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ตาก (620725-079)
30 # 3อจ630825-112 ED269807313TH chatawan + ป-ปรีชา (470032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
31 # 3อจ630825-114 ED247772997TH WHITEAMULET + suk2006 (470043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
32 # 3อจ630825-115 ED192297007TH Pentor09 + ริณดา (470049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 405381)
33 # 3อจ630825-117 ED192297007TH WHITEAMULET + ริณดา (470081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
34 # 3อจ630825-118 ED192297007TH KohMeaklong + ริณดา (470061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
35 # 3อจ630825-119 ED192297007TH Daytona8 + ริณดา (470083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
36 # 3อจ630825-120 EH074441464TH Sitthichai9 + aoaka (470066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
37 # 3อจ630825-121 EH074441464TH corach + aoaka (469966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 932)(580521-081)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ)(580521-082)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
38 # 3อจ630825-122 ED272722414TH m-cot + jdbig (469973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
39 # 3อจ630825-123 ED284619547TH PharmX + Noomint (469981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์
40 # 3อจ630825-124 ED284500998TH Iteenoy + toucanpat (470045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
41 # 3อจ630825-125 ED276752310TH kohler + นกแก้ว (469987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ630825-126 ED276752310TH เบสท์เมืองพิจิตร + นกแก้ว (469992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ630825-127 ED276752310TH พ่อฟอร์ม + นกแก้ว (469996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630825-128 ED278980147TH chatchaik007 + kopper (470000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (630723-024)
45 # 3อจ630825-129 ED295603415TH hattori + toyota888 (470076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ630825-131 EG384207844TH panitgang + Natdapon (470013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1662)
47 # 3อจ630825-132 ED225362519TH WHITEAMULET + (470048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Rangsit888
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.สระบุรี

48 # 3อจ630825-133 ED277096252TH แทนม้าทอง + jirarush (470021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ตัดชิด เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท
49 # 3อจ630825-134 ED257383489TH Mcwall + superman_vuth (470025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
50 # 3อจ630825-135 EG393603551TH พิชชากร + Thanapong36 (470030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
51 # 3อจ630825-136 ED212672667TH theera + ทิศเหนือ (470036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 63%)
52 # 3อจ630825-138 ED236745430TH somnuk + หมีจันทบุรี (470050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
53 # 3อจ630825-139 ED281651305TH เบสท์เมืองพิจิตร + คุณใส (470057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630825-140 ED268833436TH chuchart-k + yutboss175 (470079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 78%)
55 # 3อจ630825-141 ED279640326TH change + kao_za (469963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
56 # 3อจ630825-142 EF395638791TH Pentor09 + Tong_76 (469970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
57 # 3อจ630825-143 ED290204036TH พงษ์ท่าม่วง + samata (470052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630825-144 ED281628709TH มองผ่านเลนส์ + Buransuk (469976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5693 กก)(G 65%)
59 # 3อจ630825-145 TH0118JEM5X7B WHITEAMULET + (469984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงปู่
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์

60 # 3อจ630825-147 EF612616048TH chutty + ทีมพรานนก (469997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุวัดลานทุ่งเศรษฐี เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
61 # 3อจ630825-148 EX520352892TH kohler + พุทธคุณ2543 (470001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์เข่าแตกแขนขีด(สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)
62 # 3อจ630825-149 ED287623069TH sakdaspc + chaingame (470005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท) (น้ำหนักทอง 10.1 กรัม)
63 # 3อจ630825-150 ED254314904TH บารมีทวีคูณ + mesa918 (470077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา(G 81%)
64 # 3อจ630825-153 ED267355955TH reset-usb + Sukpia2018 (470062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร ปี 2543 จ.พิจิตร
65 # 3อจ630825-154 ED251798914TH เบสท์เมืองพิจิตร + karjo123 (470065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ630825-155 ED263470715TH ดิจิม่อน + tookatun (470069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630815-298) (G 64%)
67 # 3อจ630826-003 khottong+tanapat05 (470102) กรอบทอง 1 องค์ ( G 74%)(น้ำหนัก 6 กรัม)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 27 ส.ค. 2563 - 08:35 น.] #75983 (22/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ630804-008 EH098695432TH เจ้าสัวเก้า (468405) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630810-002 ED242031145TH หนุ่มฉลองกรุง (469460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630815-008 ED972931646TH Vincent (469482) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630817-028 ED249450371TH คมทัตพรหมเสนะ (469195) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ630818-003 EG800354915TH o-larn (469264) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630818-022 ED260961774TH คมทัตพรหมเสนะ (469303) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630819-001 ED249444053TH ตี๋เล็ก (469459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ630819-008 ED221256829TH Thanapong36 (469449) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630819-025 ED216299305TH TiRescue (469418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630820-001 EB417521465TH Reindeer_kwang (469514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630820-004 ED219134968TH ชวนชื่น (469519) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630820-010 ED180834295TH อำนาจธรรม (469542) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630820-011 ED169666516TH sawang (469590) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630820-018 ED249787376TH golfsriracha (469538) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630821-014 ED079899614TH Wanlop (469680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630822-001 EH120375291TH kenshiro2810 (469717) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 1อจ630822-002 EH120375291TH kenshiro2810 (469726) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630822-015 EX552104375TH dman2551 (469729) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630822-016 ED249493831TH LIM2512 (469736) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ630822-022 EX552104353TH dman2551 (469742) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630824-004 ED282330735TH บ้านกรอบเงิน (469848) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630817-003 pipat_ch (469060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630818-013 kamonsap (469275) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ630818-025 พิศุทธิ์ (469338) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630818-027 buspom (469343) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630818-033 ศตกมล (470035) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ630820-002 OMBUN (469573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ630820-003 OMBUN (469580) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630820-007 ฅนพลัดถิ่น (469591) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630820-016 ThaiWong (469595) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630821-003 Suthisak2498 (469697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630821-012 amata_tong (469648) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630821-013 settavut (469659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630821-015 vittaya14 (469654) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630822-003 mut007 (469735) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630822-004 mut007 (469738) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
16 # 2อจ630825-012 การันตีพระ (469964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630825-016 เด็กท่าพระ (470072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ630825-024 การันตีพระ (470085) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630825-025 การันตีพระ (470086) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ630826-001 sherbet88 (469985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630814-161 ED114761795TH zafari + น้องกร (468802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนท่านขุนพันธ์ วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลจักรวาล เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.พัทลุง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ630817-122 ED260120023TH kit01 + พรญาณ (469148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นกูผู้ชนะ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
3 # 3อจ630817-171 EH214395992TH P-P-mary + Nonniizz (469702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630818-147 ED123647555TH chutty + nontha (469272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพใช้)
5 # 3อจ630819-102 ED239435965TH pramual + บิ๊กบีม (469360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ630819-103 ED239435865TH pramual + บิ๊กบีม (469363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ630819-150 ED206639741TH wanchai_bangkok + Anankiya (469758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630819-160 EG889883876TH wit50 + ammad (469427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/ฝังตะกรุด)
9 # 3อจ630819-185 ED079898327TH ปากน้ำ555 + NIPHAT19 (469861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดหัวคุ้งสร้าง)
10 # 3อจ630820-007 บุญพระเครื่อง + Varawut1699 (469535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630820-109 ED253869482TH androdragon + แซนวิช (469944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธศรีศากยะทศพลญาณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.นครปฐม (ขนาดสูง 21 นิ้ว)
12 # 3อจ630820-110 ED274402506TH บิ๊กบีม + Pentor09 (469832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 58%)
13 # 3อจ630820-114 EV905831389TH wanchai_bangkok + Juicy (469763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630820-118 ED263461809TH รุ้งน้องใหม่ + แม็คท่าม่วง (469571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
15 # 3อจ630820-148 EH108150661TH Wharton + thanodom (469837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630820-151 ED251667893TH zafari + เทียมเยาวราช (469599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังหลวงพ่อเขียน เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
17 # 3อจ630821-015 ชัยบางแค + sanopporn (469627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

18 # 3อจ630821-120 ED244942652TH ไอโอดีนแมน + Park-- (469623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 79%)
19 # 3อจ630821-121 ED236873796TH PATIPAT + chang (469651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บน)
20 # 3อจ630821-134 ED273414848TH จุ๋มจิ๋ม + Noomint (469621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์เล็กหนึ่งเข็ม เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม
21 # 3อจ630822-001 เด็กระยอง + (469730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bhin_pornmongkol
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
22 # 3อจ630822-002 Torr1011 + suchao8 (469733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 79%)
23 # 3อจ630822-003 morning + วันชัย2511 (469744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ630822-004 panitgang + yaya2014 (469749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6935)
25 # 3อจ630822-101 TH0118HW8PS5B beer2126 + jaj0051 (469772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ก้างปลา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
26 # 3อจ630822-102 NWA2000886891 กุ้งหวาน + prinkopd (469774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1480)(G 65%)
27 # 3อจ630822-103 ED149550301TH vorawan2345 + เสือตัวสุดท้าย (469779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 79%)
28 # 3อจ630822-104 EG590512335TH niti_kt + แจ็คเชียงดาว007 (469783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
29 # 3อจ630822-108 ED243406785TH ruamsup + pop8899 (469801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
30 # 3อจ630822-109 ED261189305TH tanapat05 + น้องหมี (469804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
31 # 3อจ630822-111 ED251689956TH gymnastics + jatuponpond (469712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
32 # 3อจ630822-112 EX614804446TH niti2014 + matee1974 (469715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
33 # 3อจ630822-113 EX539615370TH Tawee888 + aofside (469718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630822-114 ED133355582TH m-cot + นรสิงห์41 (469815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ630822-115 EG272816244TH อ๊อดจ้า + ARROW (469723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2546 จ.ระยอง (หมายเลข 644)
36 # 3อจ630822-116 ED288711459TH tanapat05 + กายพระเครื่อง (469818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 300)

37 # 3อจ630822-117 ED214026051TH เอกปากเซ + หมูขุขันธ์ (469727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ630822-118 ED269429041TH thotsaphol4110 + (469819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tanaphong
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
39 # 3อจ630822-119 ED269429041TH Warayu + tanaphong (469739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
40 # 3อจ630822-120 ED248639739TH orborb + คุณบุพการี (469745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง(ดำ) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปิดทองใหม่)
41 # 3อจ630822-123 EG647760544TH WHITEAMULET + ariya16 (469775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพิน วัดอุบลวนาราม รุ่นสามศร พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.ราชบุรี
42 # 3อจ630822-125 ED151974689TH เบสท์เมืองพิจิตร + (469780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่ยแสตมป์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2535 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ630822-126 ED276861028TH Aonzazxc555 + โอมมะ (469821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 56/กรอบชุบทอง)
44 # 3อจ630822-128 EG343308809TH hawett_k + hot2523 (469793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต 88 เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 350)
45 # 3อจ630822-129 ED250157125TH Nong2552 + artjung (469799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดงหน้าสำริด ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1869)
46 # 3อจ630822-130 ED257008656TH กุ้งหวาน + ban999 (469802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครปฐม (วัดวังน้ำขาวสร้าง)
47 # 3อจ630822-132 EW583826492TH prasan32 + ตำรับไทย (469728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
48 # 3อจ630822-133 ED240038605TH jintonic + pikkared (469732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด/สภาพใช้)
49 # 3อจ630822-134 EB418309632TH thanagrit + น็อตประเวศ (469741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.สมุทรปราการ
50 # 3อจ630822-135 ED250767073TH นะโม39 + yongyot (469747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร
51 # 3อจ630822-136 SMCN000175330 adisak197 + naphong99 (469752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง
52 # 3อจ630822-137 ED260679210TH วิทย์พระประแดง + (469760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คุณพ่อลูกแฝด
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
53 # 3อจ630822-139 ED255258041TH mrsurasit + thumma (469769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
54 # 3อจ630822-140 ED070286101TH WHITEAMULET + (469773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thongma
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์บัวห้าดอก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม
55 # 3อจ630822-141 820381901964 sheva + pongpan_r (469777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง

56 # 3อจ630822-143 ED248121604TH Choat + takrit (469788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
57 # 3อจ630822-144 TH0118J4WKN7B Goodcobain + (469822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630822-145 EG683080460TH rongruac + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (469791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์วัดดีหลวง เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630822-148 ED135278702TH chaiklang + ZuTharua (469810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
60 # 3อจ630822-149 ED239488491TH winnerman + MIXMUK (469814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 76%)
61 # 3อจ630822-150 ED239488491TH reset-usb + MIXMUK (469817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร
62 # 3อจ630822-152 ED269591400TH thotsaphol4110 + napsss (469714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630822-154 TH0118J6QHP9B น้องปีเตอร์ + tone555 (469724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวตูม เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
64 # 3อจ630822-156 ED262053030TH boyamulet + เสน่หา (469731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว เนื้อเงินลงยา ปี 2525 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
65 # 3อจ630822-157 EG314038004TH animalhell + Mozo109 (469734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสวรรค์นั่งไหล่ตรง เนื้อดิน จ.ชัยนาท
66 # 3อจ630822-158 ED198557575TH pramual + jobss (469737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630822-159 ED216966692TH vorawan2345 + กิตติพงศ์ (469740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เข็ม วัดม่วง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2464 จ.ราชบุรี (สภาพใช้และแต่งใบหน้าใหม่)
68 # 3อจ630822-161 ED285730839TH Ronado + อสูรแดง (469710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 267)
69 # 3อจ630822-163 EW004570440TH Pissawat29 + จังซีลอน (469823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์ศูนย์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (วัดในปากทะเลสร้าง)
70 # 3อจ630824-002 zafari + cpparu (469844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นไตรมาส เนื้อตะกั่ว ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 474)
71 # 3อจ630824-004 bangpakong + vinit09 (469852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 กองทัพอากาศสร้าง เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 30.1 กรัม)
72 # 3อจ630824-005 หม่อง + ปิดตา (469856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด/สภาพล้างผิว)
73 # 3อจ630824-006 Tawat8293 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (469962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 63%)
74 # 3อจ630824-008 มารวยค่ะ + workplace (469865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 107)

75 # 3อจ630824-009 suparoek + workplace (469868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 69)
76 # 3อจ630824-010 Jjiann1979 + Komsank (469871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)(G 65%)
77 # 3อจ630824-013 poshwises + ratchapol (469883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)(G 63%)
78 # 3อจ630824-014 niwetch + Aoon5 (469887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1138)
79 # 3อจ630824-016 ต่อนนทบุรี + โจ้ดอนเมือง (469892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
80 # 3อจ630824-017 rsermsak + โจ้ดอนเมือง (469895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยาหน้าทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630824-018 Sinsiampra + MEA330 (469898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
82 # 3อจ630824-021 Rungthanadech + (469825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manilmanggol
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
83 # 3อจ630824-022 patchara + rachane53 (469831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ630824-024 Phichit_02 + pecth88 (469843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
85 # 3อจ630824-025 tonmaiteam + aeeee (469953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
86 # 3อจ630824-026 batสระรี + aeeee (469849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี
87 # 3อจ630824-027 annnyamulet + bigtua (469853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)
88 # 3อจ630824-028 ท่านอ๋อง + mafueng (469857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สามมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
89 # 3อจ630824-101 EI910090359TH ยุทธคู้บอน + คนกรุงศรี (469878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
90 # 3อจ630824-104 ED272703724TH komsan + hooligan (469893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดราชบพิธฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ630824-109 EA363007547TH หูยาว + surathin (469914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์พุงป่อง เนื้อผงคลุกรัก จ.ชัยนาท
92 # 3อจ630824-110 ED253227934TH winyuchon + โลหิต (469918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 93)
93 # 3อจ630824-111 ED257392579TH เกษตร + montblanc (469828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)

94 # 3อจ630824-112 EG525853547TH เมืองช้าง + mchutith (469833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
95 # 3อจ630824-113 EG525853547TH bbpra + mchutith (469836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
96 # 3อจ630824-114 BKWT000217236 khunpol500 + Lumpum (469841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่พุทธย้อยยาว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
97 # 3อจ630824-115 ED287903801TH chutty + Bank_Thanasak (469846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเย็น วัดบ้านแลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ระยอง
98 # 3อจ630824-116 ED287603648TH pumcha + citynew (469851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 68%)
99 # 3อจ630824-118 BOBE000214504 zafari + youtasit (469859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นลาภผลพูนทวี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (วัดพังม่วงสร้าง/หมายเลข 1797)
100 # 3อจ630824-120 820383014452 john-otto + srikriangkrai (469873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
101 # 3อจ630824-121 ED277205289TH เบสท์เมืองพิจิตร + น็อตประเวศ (469955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
102 # 3อจ630824-123 ED273238304TH dungdung + chaintv (469951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนฤๅษีชีวกโกมารภัจจ์ วัดชมนิมิตร รุ่น 9 อริยะห้าแผ่นดิน เนื้อเงิน ปี 2544 จ.สมุทรปราการ
103 # 3อจ630824-124 ED188581671TH charoent + Sean2994 (469885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
104 # 3อจ630824-127 EW838283847TH WHITEAMULET + (469908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Poowadon
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
105 # 3อจ630824-128 ED212646715TH Arunlert69 + mongkolt (469916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่น 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
106 # 3อจ630824-130 ED278124388TH chaiyan1983 + น้องหมี (469922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ630824-131 ED278124388TH lovelyman + น้องหมี (469845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
108 # 3อจ630824-133 ED254507272TH Tom02 + pradit1977 (469941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ ปี 2502 จ.ปัตตานี
109 # 3อจ630824-135 EH114750713TH yingon2521 + ค้างคาวปิกเขียว (469830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
110 # 3อจ630824-136 PDU000923056 Notebp + mawin2520 (469850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 62%)
111 # 3อจ630824-137 ED270158006TH mntpt + แพรวพรรณ (469855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์หลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 79%)
112 # 3อจ630824-138 TH0118JB3ZH4B Latte424 + Danai33 (469864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกหรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 332)

113 # 3อจ630824-139 ED274425422TH น้องปีเตอร์ + sajjathep (469874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
114 # 3อจ630824-140 EG974323820TH corach + preaw29 (469960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
115 # 3อจ630824-141 EI760558864TH ake1009 + arwutc (469949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2746)
116 # 3อจ630824-142 ED262591966TH ไม้ไท + surasity (469882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
117 # 3อจ630824-143 TH0118JAHJQ8B montree_eit + sutidas (469888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงเปิดโลก วัดทุ่งเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
118 # 3อจ630824-144 ED290110135TH sricharoen + มีบุญ888 (469891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อสำริด ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 1279)
119 # 3อจ630824-145 RKTL000213086 montree_eit + imaginary (469896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 211/หน้าตัก 9 นิ้ว)
120 # 3อจ630824-146 ED287604396TH ครูโอ๊ตลพบุรี + citynew (469900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 70%)
121 # 3อจ630824-147 ED278951993TH tangmo123 + tiyanito (469903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ630824-148 ED276707871TH noobeat + นกแก้ว (469905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
123 # 3อจ630824-150 ED000361241TH kenshiro2810 + SOMDED (469913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
124 # 3อจ630824-151 ED257394549TH samunella + เจก่ะวาย (469906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
125 # 3อจ630824-153 ED257394549TH pawaris + เจก่ะวาย (469912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 26 ส.ค. 2563 - 08:38 น.] #75977 (21/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630824-016 ED285424799TH jarungrux (469945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630822-005 การันตีพระ (469798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ630822-022 การันตีพระ (469794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630824-017 chaleaw56 (469933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ630824-030 puriwaj (469923) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ
5 # 2อจ630824-032 การันตีพระ (469829) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630824-001 อำนาจรามอินทรา + UDS-35 (469840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (571108-294)(G 83%)
2 # 3อจ630824-003 bbpra + prakit0112 (469847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630730-230)(G 84%)
3 # 3อจ630824-007 not443 + workplace (469860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิติ ๙)(630814-512)
4 # 3อจ630824-011 ppffarm + Komsank (469877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (630725-014)(G 88%)
5 # 3อจ630824-012 เมืองช้าง + Sura-Gan (469880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(630725-645)
6 # 3อจ630824-015 Terbow + ateomak (469889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (621217-651)
7 # 3อจ630824-020 toymlt + manilmanggol (469901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (630413-114)
8 # 3อจ630824-103 EH214243688TH บอยล้านนา + phaisranpi (469886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (570710-149)(G 63%)
9 # 3อจ630824-105 ED251826745TH kong81 + ญาญ่าซัง (469899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (630814-310)(G 64%)
10 # 3อจ630824-106 ED234376927TH ZRONKETHUMMPE + (469904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jingmanu
ผ้ายันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา (630814-149)
11 # 3อจ630824-117 ED217650249TH DRAGON13 + (469854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ronnakorn2516
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (630817-054)
12 # 3อจ630824-122 ED235269589TH samachu + หนูมิเตอร์ (469947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(630323-485)
13 # 3อจ630824-125 ED213864558TH sherbet88 + (469902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NAPATSADOL
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (560118-155)(G 85%)
14 # 3อจ630824-149 ED230367624TH WHITEAMULET + koekoe (469911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (620608-070)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 25 ส.ค. 2563 - 08:41 น.] #75952 (20/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ630810-021 ED189948184TH รัตน์เนินพระ (469445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630811-004 TH0118GRPT82B ท่านหลวง (468552) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
3 # 1อจ630811-005 KEX00010012526 Gra_380 (469693) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ630815-007 EX539980174TH print (469020) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630815-020 ED192256736TH bunpotth (469055) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 1อจ630815-023 6732000372705 Moty5555 (468992) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
7 # 1อจ630818-001 EG800354915TH o-larn (469291) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630818-024 ED230862971TH โพไซดอน (469324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ630819-011 EI794451178TH จอมพล (469435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630819-023 ED179543967TH อุกฤช (469461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630819-030 EX451124138TH WHITEAMULET (469434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630819-032 EH108792060TH mumu99 (469471) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
13 # 1อจ630820-003 ED137495996TH TECHNOLOG (469598) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630820-007 ED207288600TH manutsri (469530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630820-017 ED287901641TH เขยมาบตาพุด (469533) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ630820-022 EX549076533TH อรุณแสง (469601) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
17 # 1อจ630821-001 ED210638946TH anusornthimto (469691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630821-002 66850178565464 โบตั้ม (469698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ630821-003 ED086246207TH wanida (469701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630821-004 6685019556534 โบตั้ม (469703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ630821-006 ED141186041TH thatcharit (469704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630821-007 TH0118HZKZ84B awt2528 (469705) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 1อจ630821-010 ED276003285TH เกวลินปราจีน (469707) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ630821-013 ED277070618TH ภพเมืองสรรค์ (469633) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ630821-015 TH0118J2A145B t-det (469683) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 1อจ630821-016 ED246148241TH chinko (469692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630821-018 ED248726296TH bongbiab (469637) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ630821-021 EX376481844TH kaew2524 (469674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630821-022 EG638804445TH kachi (469678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ630821-023 EW791233307TH Thanapong36 (469682) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ630821-025 EI726570736TH unclesu953 (469687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ630822-010 ED228275204TH bluezone69 (469816) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 14 รายการ** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630813-009 OMBUN (468658) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630814-010 pitchayuit (469668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630817-015 Bus51 (469193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630818-008 greensnake (469331) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
5 # 2อจ630818-009 teerawit (469319) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ630818-014 kamonsap (469281) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
7 # 2อจ630819-001 thumma (469387) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ630819-010 chai05 (469407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630819-015 การันตีพระ (469378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630820-012 ThaiWong (469517) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ630820-014 ThaiWong (469531) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630821-002 อรรถพล (469614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630821-004 ธชปภัสร (469700) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ630821-005 chaleaw56 (469628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630821-006 chaleaw56 (469634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630821-007 sanopporn (469639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630821-009 Haasdk123 (469699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630821-010 พรพุทธคุณ (469696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630821-011 นภเก้า (469657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ630821-016 ธิดาทะเล (469665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630822-017 การันตีพระ (469796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630810-148 ED240015318TH ต่อคู้บอน + than-663 (468398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
2 # 3อจ630811-173 kohler + โก๋แก่ (468507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
3 # 3อจ630813-002 ยุทธภีม + AQUAMAN39 (468603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 77%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ630813-136 EI910078786TH pandp + geeman (468617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฏฐาคีรส วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.พิษณุโลก
5 # 3อจ630814-157 EX490916828TH WHITEAMULET + (468895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nongooy
เหรียญหลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ เนื้ออัลปาก้าลงถม ปี 2502 จ.ฉะเชิงเทรา
6 # 3อจ630814-162 ED114761795TH zafari + น้องกร (468806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนท่านขุนพันธ์ วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลจักรวาล เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.พัทลุง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ630815-121 hocky53 + น้องกร (468906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนท่านขุนพันธ์ วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลจักรวาล เนื้อเงิน ปี 2545 จ.พัทลุง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ630815-122 RKSN000061628 kohler + น้องกร (468907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนท่านขุนพันธ์ วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลจักรวาล เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.พัทลุง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ630815-170 ED257005544TH โอ๋ดอยสะเก็ด + ban999 (469050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
10 # 3อจ630817-125 EF407883575TH jojubkay + pudeenun1716 (469159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์บัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
11 # 3อจ630817-136 ED259642915TH สุทัศน์หนองเต่า + ปภานลิน (469076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชม วัดเขานันทา รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
12 # 3อจ630817-140 TTAI000735823 welding24 + Benyapa (469117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)
13 # 3อจ630817-142 ED817091308TH pornpipat + vitaya (469071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
14 # 3อจ630817-163 ED239147532TH เล็กหัวเสือ + คงเจริญ (469198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630818-136 ED055949934TH phoomchai + อรุณชัย (469245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ630819-104 ED151755034TH ไม้ไท + supakit_za (469465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ630819-105 EV747866429TH นะโม39 + เอกเมืองเสมา (469469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนขุนพันธ์ วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.พัทลุง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
18 # 3อจ630819-180 EO577628056TH lovehunterlove27 + poona63 (469394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นเจริญทรัพย์ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2561 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ630819-189 GSPZ000027900 nuthapol + korn88 (469824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) (G 70%)
20 # 3อจ630820-001 ศิษย์จารย์จำเนียร + naret18 (469516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมภารพรหมณ์ วัดกำแพงโคก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครศรีธรรมราช
21 # 3อจ630820-112 ED193395685TH ศิษย์ท่านขุน + ขวัญนคร (469550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงลงรัก ปี 2495-2550 จ.นนทบุรี
22 # 3อจ630820-120 ED273738945TH animalhell + Anuchitsomsri (469577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วง วัดใหม่ฯ พิมพ์เข่ากว้าง เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ630820-127 ED267035157TH Aaekaa + ไข่มุข (469572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ลำพูน(G 82%)

24 # 3อจ630820-130 RI104664683TH หมอกอินทนนท์ + เสือดุ้ง- (469585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมืองพุทธ
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)
25 # 3อจ630820-141 ED280521697TH Tongsura + ต่อยอด (469568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงคลุกรัก ปี 2495-2505 จ.นนทบุรี
26 # 3อจ630820-144 ED282130226TH mootoo36 + lekyo89 (469578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นยกองค์พระ พิมพ์ใหญ่ เนื้อไม้ขนุน ปี 2558 จ.นครศรีธรรมราช
27 # 3อจ630821-001 Mcwall + oudood (469608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (531222-167)
28 # 3อจ630821-002 viponcity + tumacer (469620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.พิจิตร (หมายเลข 023)(G 88%)
29 # 3อจ630821-003 sombatbs + pungting (469625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (630727-006)
30 # 3อจ630821-004 เด็กระยอง + omruk (469629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพใช้)
31 # 3อจ630821-005 Arjaree56 + Prichar (469638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630313-167)
32 # 3อจ630821-006 Chalerm2526 + ดิอาโบล (469686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
33 # 3อจ630821-007 chanachok + เมตตาบารมี (469641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
34 # 3อจ630821-008 WHITEAMULET + naret18 (469647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นฉลองอายุครบ 76 ปี เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2530 จ.สระบุรี
35 # 3อจ630821-009 WHITEAMULET + naret18 (469650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นฉลองอายุครบ 76 ปี เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2530 จ.สระบุรี

36 # 3อจ630821-010 bellic + sanopporn (469652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
37 # 3อจ630821-011 slaton57 + sanopporn (469604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อพระวอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ตาก
38 # 3อจ630821-012 จุ๋มจิ๋ม + sanopporn (469611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ630821-013 ekachai9 + sanopporn (469618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ630821-014 pramual + sanopporn (469622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630821-016 nui555 + โจ้ดอนเมือง (469632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ630821-017 warship09 + bboyjob142 (469695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 64%)
43 # 3อจ630821-018 janaket + vittaya14 (469636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา (610302-057)
44 # 3อจ630821-019 Tom02 + vittaya14 (469644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (610405-087)
45 # 3อจ630821-020 patchara + vittaya14 (469649) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 91/น้ำหนักทอง 22 กรัม) (630815-
294)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกริ่งพระพุทธโสธร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 91)(630815-295)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกริ่งพระพุทธโสธร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 91)(630815-296)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
46 # 3อจ630821-101 RSAN000105184 bastketboy + tonphu (469656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (630610-054)(G 84%)

47 # 3อจ630821-102 ED241864103TH pound2007 + Tumkung (469661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
48 # 3อจ630821-103 ED063453594TH ไม้ทุ่งหันตรา + เชือกกล้วย (469666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ630821-104 ED213314326TH chan94 + ป้อมปืนใหญ่ (469670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง(ยุคปลาย) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
50 # 3อจ630821-105 ED213314326TH atthasit + ป้อมปืนใหญ่ (469673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงแดง(ยุคปลาย) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
51 # 3อจ630821-106 ED173824195TH บรีสพระช่วย + อนันตรา (469677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630821-108 ED269156630TH guidenaja + รอดบางแค (469689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630821-109 ED269862014TH teerawit + ป๋องณรงค์ชัย (469685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ630821-110 EF396834948TH joeenok + coldplay (469688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
55 # 3อจ630821-111 EW573915842TH phaisranpi + cherd48 (469606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยคูณทอง เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 489)
56 # 3อจ630821-112 ED282820169TH lovehunterlove27 + (469610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
aboom2019
ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
57 # 3อจ630821-113 SKLG000L51124 toktok + พลายชาติ (469615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
58 # 3อจ630821-114 EX536650426TH Danusorn + Powdernok (469619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่พวง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

59 # 3อจ630821-115 TH0118J58609B sutee + นึกอ่อนนุช (469624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
60 # 3อจ630821-116 ED285221589TH lekdee + ทวีศักดิ์ (469609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
61 # 3อจ630821-117 ED185359845TH zafari + ชัยแคราย (469613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
62 # 3อจ630821-118 RKNG000026357 joeenok + Johnprptk1904 (469616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
63 # 3อจ630821-119 ED262789592TH ลั่นกรุง + เขยมาบตาพุด (469694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
64 # 3อจ630821-122 ED255022045TH tangmo123 + Donovan (469690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
65 # 3อจ630821-123 EW569509145TH สาธุ43 + ขนมกรุบ (469655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ630821-125 TH0118J3GV46B ปะใหญ่ + scott (469662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(630416-029) (G 68%)
67 # 3อจ630821-126 PYSC000710620 พรบูรพา + meksonice (469669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)(G 64%)
68 # 3อจ630821-127 PYSC000710620 หม่อง + meksonice (469672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2517 จ.ระยอง(G 76%)
69 # 3อจ630821-128 PYSC000710620 เกษตร + meksonice (469676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่ทิม วัดบ่อวิน เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
70 # 3อจ630821-129 ED243764425TH wit_27 + เฮียนพพร (469681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

71 # 3อจ630821-130 ED114768192TH zafari + น้องกร (469684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนปลอกมีด ท่านขุนพันธ์ฯ วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลจักรวาล เนื้อนวะโลหะ ปี 2545 จ.พัทลุง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
72 # 3อจ630821-131 EG413193932TH กิตช่างไม้ + พรอ่างทอง (469605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 2224)
73 # 3อจ630821-133 ED272720665TH WHITEAMULET + jdbig (469617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ630821-135 ED289900153TH pramotee + เทียมเยาวราช (469626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
75 # 3อจ630821-136 ED279603558TH Santiwall + converse_07 (469630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
76 # 3อจ630821-137 ED216977372TH scott + artliver (469635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
77 # 3อจ630821-138 ED271304535TH ZuTharua + dream777 (469640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
78 # 3อจ630821-139 ED262265445TH tumgiox + นพพล1 (469642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ พิมพ์ใหญ่ ปี 2558 จ.นครศรีธรรมราช (หลังฝังนอโมทองแดง)
79 # 3อจ630821-140 EI812199929TH โก๋แก่ + Nadtakan (469645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงแดง(ยุคปลาย) ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว)
80 # 3อจ630821-141 ED268243893TH tumgiox + KAI28 (469646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
81 # 3อจ630821-142 ED268243893TH chatchaik007 + KAI28 (469653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
82 # 3อจ630821-143 ED288803040TH pawaris + วุฒิรามอินทรา (469658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(540804-137)

83 # 3อจ630821-144 ED146970123TH scott + panitan (469663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
84 # 3อจ630821-145 ED192287512TH อ๊อดจ้า + ริณดา (469667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
85 # 3อจ630822-005 chatchaik007 + (469753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบสท์เมืองพิจิตร
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (600721-014)(G 82%)
86 # 3อจ630822-105 ED176158015TH willy + ppffarm (469787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 203)(620708-031)
87 # 3อจ630822-106 ED176158015TH winnerman + ppffarm (469792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630703-383)
88 # 3อจ630822-107 ED176158015TH kon-88 + ppffarm (469795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(630206-271) (G 62%)
89 # 3อจ630822-127 EH172775927TH slaton57 + Ronado (469789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (630731-290)
90 # 3อจ630822-142 ED268731105TH Napatsut + forest (469782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(520829-415)
91 # 3อจ630822-146 ED246165341TH excavator + มิสเตอร์เฮ้าส์ (469803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (630118-258)
92 # 3อจ630822-147 ED286012746TH ต้นแอปเปิ้ล + คุณศิระ (469805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 4.5 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด) (630714-330)
93 # 3อจ630822-151 ED249186178TH AodBangkhae + มหามณีจินดา (469709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (630807-112)
94 # 3อจ630822-160 EI593137824TH บอลปากน้ำ + Nippit (469743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630508-167)(G 71%)

95 # 3อจ630822-162 ED192820165TH pairoat + กุหลาบแดง (469716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจตุรงคมุนี ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ (570102-014)

96 # 3อจ630822-110 ED000958335TH Teerawit+เก้าหน้า (469808) กรอบทอง 1 องค์ ( G 94%)(น้ำหนัก 40 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 24 ส.ค. 2563 - 08:36 น.] #75848 (19/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630807-005 ED180538805TH Thanamat (469001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630810-027 ED231170739TH nikomss (469464) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630811-007 ED213955660TH Songkiat19 (469470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630811-012 ED149271324TH Darkaun (468555) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ630813-006 EX551912305TH thevit (468703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ630813-010 ED235828288TH ตราชั่ง (469474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630813-014 EV908527322TH Juicy (468639) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630813-017 EH108770775TH mumu99 (468711) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630813-019 EF396850407TH prasittichai34 (469477) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
10 # 1อจ630814-005 B20369852621 don22 (469446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630815-002 ED114762552TH ท่านหลวง (469056) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ ไม่สรุปผล 14 องค์
12 # 1อจ630815-010 ED185360115TH อำนวย (468979) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ630815-012 ED257330225TH montblanc (468996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630815-014 TH0118HC3028B Bankswimming (468998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630815-017 TH0118HR3YP5B AkeLPT (469005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630815-021 ED238913158TH ต่อแต้ม (469037) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ630815-032 EF396843114TH Ticktick (469058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630815-033 ED262915432TH คุณศิระ (468994) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ630817-002 EG112937551TH Loung_pethraksa (469218) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ630817-015 ED000956017TH pirawit (469457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630817-025 EH068112645TH bboypm (469113) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ630817-026 ED507276986TH ไก่ท่าข้าม (469444) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630817-032 ED114763411TH น้องกร (469184) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
24 # 1อจ630817-035 EX451124172TH WHITEAMULET (469222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ630818-012 ED278900461TH osgar (469268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630818-020 KSCB000076649 สุวรรณโชค (469278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630819-002 EG266363788TH สยาม377 (469479) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
28 # 1อจ630819-003 TH0118HWN5K5B sutee (469436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630819-004 ED262031374TH เสน่หา (469440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630819-005 EF196984085TH น้องหมี (469495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630819-006 EW772255242TH ท่านหลวง (469438) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
32 # 1อจ630819-007 GSPZ000027900 korn88 (469442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630819-009 ED151753634TH mchutith (469488) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ630819-010 TPA2000718345 surajarusarn (469454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ630819-012 ED277200105TH น็อตประเวศ (469439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ630819-013 ED266426681TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (469447) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ630819-016 EI956583616TH iamkob (469455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ630819-018 ED260725943TH final246 (469458) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ630819-019 EI768995066TH JAPAN-55 (469462) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ630819-020 EW715876606TH นู๋โอปอ (469467) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ630819-021 ED240903225TH thatcharit (469409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ630819-022 ED235387711TH peudminburi (469415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ630819-024 ED183346739TH tookatun (469466) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 1อจ630819-026 ED255906231TH aee2519 (469422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ630819-027 ED2733351269TH thelord (469425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ630819-028 ED180372540TH ปั้นจั่น (469428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ630819-029 ED180372540TH ปั้นจั่น (469432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ630819-031 EG134820926TH ท๊อปTURBO (469443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ630820-005 ED262756807TH เขยมาบตาพุด (469521) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ630820-006 ED079898891TH Wanlop (469525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ630820-009 ED262614517TH เอกปากเซ (469536) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
52 # 1อจ630820-012 ED219754927TH Supoj999 (469584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
53 # 1อจ630820-014 ESLB000072806 preecha99 (469512) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
54 # 1อจ630820-015 ED194485626TH moo_bpk (469523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ630820-016 PSP0008767901 pichet344 (469529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
56 # 1อจ630820-019 ED255907149TH aee2519 (469543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 1อจ630820-020 ED236646511TH noi70 (469546) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630811-017 pecth88 (468585) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630811-021 ppffarm (468554) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 2อจ630815-013 อรรถพล (469035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630817-002 Sololo (469170) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ630817-011 doyct (469199) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ630817-021 PATIPAT (469224) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ630817-030 naret18 (469141) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630817-037 แผนบ้านกร่าง (469225) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ630818-003 พุทธบูชา (469267) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ630818-029 Boss7 (469290) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ630818-032 ศตกมล (469708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630819-002 poonpan (469400) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630819-003 Melodioustam (469463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630819-006 Somysom (469430) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ630819-007 ananv (469404) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630819-017 pissanu007 (469383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630820-001 yody18 (469562) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
18 # 2อจ630820-004 OMBUN (469586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ630820-008 chattawat (469515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630820-010 kai_kaw (469518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630821-014 vittaya14 (469664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630813-130 ED192948255TH hattori + nitithans (468748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่วดีบุก ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ630814-133 EG109656180TH ฐานแซม + Saksit8 (468769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
3 # 3อจ630815-001 supol + Schuenban (468905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 63%)
4 # 3อจ630815-102 EI720385162TH s-mega + Fiona (468953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ630815-139 EG650043610TH ของขลัง + แพะลุยทุ่ง (468932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.จันทบุรี (ขนาด 7 นิ้ว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ630815-143 EH177650699TH ball_amulet + มาร์คพระเครื่อง (468947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.6 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)
7 # 3อจ630815-149 PANT000745395 jean5555 + datyutthaya (468968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ630815-166 RX261826064TH pumcha + ผงคลุกรัก (469007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ630815-168 EF396840625TH Submarine + rossyza4142 (469049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630815-169 ED221248164TH lekmahoran + Promsri (469018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง เนื้อผง จ.ปทุมธานี
11 # 3อจ630815-174 ED212639516TH kohler + mongkolt (469038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 15 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ630815-179 ED269803149TH Ksittiros + ลู่เฉินเฟย (469044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์ กรุท้ายย่าน เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้และฝนด้านหลัง)
13 # 3อจ630815-185 ED192281072TH korn88 + ริณดา (468970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง วัดสิงห์ เนื้อเงิน จ.ปทุมธานี
14 # 3อจ630817-015 WHITEAMULET + (469086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Werawath01
เหรียญหลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา
15 # 3อจ630817-102 EX400920415TH บารมีปู่เพชร + บีเวียงพิงค์ (469075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
16 # 3อจ630817-110 ED254142824TH toh2722 + เอกปากเซ (469121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ630817-116 ED146927880TH thonglor + piya222 (469087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ฐานตาราง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร

18 # 3อจ630817-117 ED146927880TH thonglor + piya222 (469088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
19 # 3อจ630817-118 ED146927880TH thonglor + piya222 (469093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระ 6 พระองค์ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)
20 # 3อจ630817-121 ED261700744TH m-cot + MonMos (469147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท
21 # 3อจ630817-130 EI690694698TH maikeboy + Watermelon (469168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าอาปาเช่แข้งขีด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ630817-144 EG271528860TH kuptonzon + หนูเมืองแกลง (469149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.จันทบุรี
23 # 3อจ630817-149 ED000955192TH chatchaik007 + เก้าหน้า (469172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งฉัตรชัย หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.ลำปาง
24 # 3อจ630817-160 ED213818831TH pasithc + methasit (469174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง
25 # 3อจ630818-001 Sadayusa + Jenjira (469236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630818-004 toey7 + kamonsap (469256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นพรหมบันดาล เนื้อดินเคลือบ ปี 2556 จ.สิงห์บุรี
27 # 3อจ630818-103 ED232954171TH KohMeaklong + พิมพ์พิมล (469286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสี่ยอด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร
28 # 3อจ630818-123 ED172774895TH yingon2521 + Ronado (469540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630818-124 EF396821895TH juipeter + coldplay (469344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ630818-142 EX380645297TH สุทัศน์หนองเต่า + (469241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Aeychonburi
เหรียญหลวงพ่อชม วัดเขานันทาพาสุภาพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ปราจีนบุรี
31 # 3อจ630819-008 Dumy_kitsada + kikapuu (469373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน ปี 2515 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
32 # 3อจ630819-107 ED251016138TH WHITEAMULET + (469386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Kampeang
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดง จ.ชลบุรี
33 # 3อจ630819-140 ED180372363TH Todmuangchon + Benyapa (469433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
34 # 3อจ630819-159 ED282511406TH kit01 + golfsriracha (469423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่หลังตราชั่ง เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630820-002 บ้านกรอบเงิน + vinit09 (469520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีศากยมุนี รุ่นบูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 0040/น้ำหนักทอง 29.5 กรัม)
36 # 3อจ630820-003 KC-Tung + สุวรรณโชค (469522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองใหม่) (630806-056)

37 # 3อจ630820-004 WHITEAMULET + Wee08 (469524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
38 # 3อจ630820-005 dongkong + audhatyai (469528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620729-094)(G 68%)
39 # 3อจ630820-006 ศักดิ์ศิริ + tak373 (469532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช
40 # 3อจ630820-101 EG421030922TH sittpee + ไบร์ทหนองช้างคืน (469544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
41 # 3อจ630820-102 ED282511423TH Arjaree56 + golfsriracha (469548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั้มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก
42 # 3อจ630820-103 BCPB000058228 คุณเร_ธรรม์ชนก + portter (469593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 308)
43 # 3อจ630820-104 ED219134968TH zidane + ชวนชื่น (469552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
44 # 3อจ630820-105 ED150797404TH วิทย์พระประแดง + อ๊อด111 (469560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ630820-106 ED262756807TH Energy_KDK + (469564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สุราษฎร์ธานี
46 # 3อจ630820-107 ED245775562TH subin2504 + thaveep (469569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพร พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง
47 # 3อจ630820-108 ED245775562TH tumkajohn + thaveep (469574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข ก.90) (600526-166)
48 # 3อจ630820-111 ED260013072TH rungroj + แบงค์อรัญ (469547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย)
49 # 3อจ630820-113 ED269252415TH วัฒนไชย์ + teerayutpeam (469589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630820-115 ED269252415TH วัฒนไชย์ + teerayutpeam (469592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630820-116 ED239578886TH บูรพาบารมี + ศิษย์ปู่สง่า (469558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพแต่งผิว)
52 # 3อจ630820-117 EU763053499TH WHITEAMULET + (469566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มาร์คพระเครื่อง
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
53 # 3อจ630820-119 ED225596814TH jj2424 + ban999 (469575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ปุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี
54 # 3อจ630820-121 ED278115559TH Arjaree56 + promlok (469553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
55 # 3อจ630820-122 ED247883882TH Phong5555 + ต้น_เบอเร่อ (469556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นจตุรมุข เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครปฐม (หมายเลข 18)

56 # 3อจ630820-123 ED198389174TH poshwises + papa12 (469559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒนพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630820-124 ED194485626TH sheva + moo_bpk (469565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ ลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630820-125 TH0118J2B500B Ninja_Fast + Prakor (469567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง(G 68%)
59 # 3อจ630820-126 ED182526174TH midori + bank_jjj (469570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 61%)
60 # 3อจ630820-128 ED287901641 นายช่างพานต๋าย + (469579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
61 # 3อจ630820-129 ED287901641TH poshwises + เขยมาบตาพุด (469583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
62 # 3อจ630820-131 ED247072840TH chay7 + Prakor (469527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 67%)
63 # 3อจ630820-132 EV532281819TH warship09 + SNOWKID (469534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา(G 94%)
64 # 3อจ630820-133 ED216892751TH yodchaiaa + Nirut9185 (469537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (630811-094)
65 # 3อจ630820-134 ED236726492TH เชษชล + นาควารี (469541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 72%)
66 # 3อจ630820-135 ED135275900TH Sangjan + pratheep_k (469581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
67 # 3อจ630820-136 PCNW000086764 เกษตร + sanpol (469551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630820-137 ED260988936TH jouicepeam + องอาจ (469554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
69 # 3อจ630820-138 ED233629315TH yingon2521 + supichai (469555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
70 # 3อจ630820-139 ED216975589TH ศักดิ์ศิริ + artliver (469561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
71 # 3อจ630820-140 ED282130186TH TOPBOY + chaidee (469563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (630720-129)
72 # 3อจ630820-142 ED055952071TH Natithol + sajjathep (469596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (611108-146)(G 88%)
73 # 3อจ630820-143 ED250060872TH wirat99 + k9cob (469576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบตำแย กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (630331-254)
74 # 3อจ630820-145 ED252146275TH magician + sattragpra (469594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ระยอง (สภาพใช้)

75 # 3อจ630820-146 ED179496618TH ลูกโม่ + มะแวร์น้อย (469582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1190)
76 # 3อจ630820-147 EI624290198TH สมยศ5 + chockdee (469587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพหลังติดเนื้อเทียน)
77 # 3อจ630820-149 TH0118J12SX6B bunjerd + อ็อด-อมูเลท (469602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง(G 80%)
78 # 3อจ630820-150 SLOM000639768 kewell + naran (469588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับใบมีดลายนี้ของหลวงพ่อเดิม
79 # 3อจ630820-152 ED276125350TH เพิ่งหัดดู + POOSIT (469597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 22 ส.ค. 2563 - 08:39 น.] #75837 (18/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630813-024 ED227060286TH blackvazabi (469490) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
2 # 1อจ630813-025 ED227060286TH blackvazabi (469493) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630814-008 ED250004575TH inta156 (469419) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ630817-001 EI960590635TH เกวลินปราจีน (469208) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ630817-003 EH306186289TH tamthodsaporn (469219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630817-005 ED254331139TH mkwtn (469102) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
7 # 1อจ630817-008 ED254331142TH mkwtn (469124) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630817-009 66101157031093 เซียนพละ (469182) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ630817-011 EX415841144TH sornna (469185) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ630817-012 EX415841144TH sornna (469189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630817-021 ED214024135TH หมูขุขันธ์ (469099) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ630817-022 ED250018058TH k9cob (469192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630817-030 EH315480553TH doopradee (469181) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630817-033 EI989466246TH suwankal (469146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630818-004 ED269248415TH noompure (469304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630818-005 ED238298686TH จตุจักร (469306) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ630818-007 ED269941658TH ต้อมบ้านใหม่ (469310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ630818-008 ED261005418TH ChartKT (469316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ630818-009 ED247860263TH thatcharit (469317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630818-010 ED241160838TH chengsim (469318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ630818-011 ED268805174TH sanya1002 (469260) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630818-013 ED189967206TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (469270) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ630818-015 EI812199308TH Nadtakan (469277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630818-016 ED249149100TH มหามณีจินดา (469285) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630818-021 ED237500570TH ไอยเรศ (469314) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ630818-023 EF271015984TH สมโภชน์ (469312) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
27 # 1อจ630819-017 EO572622167TH Chanchai21 (469441) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630820-002 ED137495996TH TECHNOLOG (469557) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ630820-013 ED214684932TH sai-9ton (469513) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630817-013 thieng (469209) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630817-014 อรรถพล (469106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630817-018 PATIPAT (469215) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ630817-035 Jenjira (469210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630817-038 ศตกมล (469603) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 2อจ630818-006 amata2000 (469301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ630818-007 pawaris (469308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630818-010 ปิดตา (469336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630818-011 Lionado (469249) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630818-012 หนุ่มธนบุรี (469254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630818-015 savebank163 (469258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630818-017 kgiftza (469262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ630818-019 ๙สิทธิโชค๙ (469330) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630818-020 puriwaj (469335) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630818-021 flywheel (469284) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630818-028 kongsak (469233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630818-030 Jorangsit (469309) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ630819-004 anan88 (469426) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ630819-009 suchat-01 (469410) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630819-011 Theethuch (469452) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630819-012 en_amulet (469414) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630819-013 Panamera (469456) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630820-011 ThaiWong (469549) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
24 # 2อจ630820-013 ThaiWong (469526) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
25 # 2อจ630820-015 ThaiWong (469539) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
26 # 2อจ630820-017 ThaiWong (469545) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630814-124 ED209073266TH pangjung + เป็นต่อ (469483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
2 # 3อจ630817-011 ป่าตาลดอย + อรรถพล (469399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (630731-327)
3 # 3อจ630817-154 ฎฏ257015802ธ็ print + ban999 (469144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดฐานล่างขวา)
4 # 3อจ630818-109 ED261649355TH thotsaphol4110 + ต่อยอด (469300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อผงฝังพลอย ปี 2517 จ.เชียงใหม่
5 # 3อจ630818-163 ED220728337TH tontatto + pound2007 (469232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ630819-001 แฟรงค์ตาทิพย์ + Kiattichai (469352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เทวรูปสมัยลพบุรี เนื้อสนิมเขียว
7 # 3อจ630819-002 chan94 + yunpined (469356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ **(โค้ดไม่แท้)
8 # 3อจ630819-003 playboy2106 + cpparu (469505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเสือคาบดาบ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 24)
9 # 3อจ630819-004 เอ๋วังทอง + cpparu (469499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630819-005 บรมีหลวงปู่ทวด + เฮี้ยงห้าแยก (469358) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อชั้น วัดแคอรัญญิก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนักทอง 3.3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อชั้น วัดแคอรัญญิก เนื้อเงิน ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อชั้น วัดแคอรัญญิก เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อชั้น วัดแคอรัญญิก เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
11 # 3อจ630819-006 noomark + Korawit5957 (469366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (621014-044)(G 75%)
12 # 3อจ630819-007 เมืองช้าง + topwow (469371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630819-009 บุญพระเครื่อง + (469472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_Ratchaphruek
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630819-010 นัฐสันต์ + คนคนนี้ (469375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช
15 # 3อจ630819-011 เบสท์เมืองพิจิตร + jitichai (469397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4(พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

16 # 3อจ630819-101 ED981079100TH aoreo2526 + tony2007 (469354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (550421-020)(G 77%)
17 # 3อจ630819-106 EI985087702TH ช็อคโกแลค + zidane (469368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ/สภาพชุบทองใหม่)
18 # 3อจ630819-108 ED198554826TH chutty + Tawatchai1889 (469389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ630819-109 ED178886356TH bvmiracle + awt2528 (469392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ630819-110 SWIC000090246 เล็กหัวเสือ + Beed098 (469395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะเมีย เนื้อเงิน ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และตัดหู)(G 84%)
21 # 3อจ630819-112 EG381875067TH เบสท์เมืองพิจิตร + (469485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patcharapon
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
22 # 3อจ630819-113 EG381875067TH เบสท์เมืองพิจิตร + (469487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patcharapon
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
23 # 3อจ630819-114 ED262031374TH joeenok + เสน่หา (469489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
24 # 3อจ630819-115 EF628834947TH Yuttana27 + tone555 (469491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพรรดิ์ วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630819-116 KBSMP000000137 frist + jakruk1984 (469492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง/สภาพใช้)
26 # 3อจ630819-117 ED146948774TH scott + panitan (469494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
27 # 3อจ630819-118 EI979733472TH zafari + seetocon (469496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2633)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2633)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
28 # 3อจ630819-119 EW004570334TH kon-88 + m-cot (469501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (620905-203)
29 # 3อจ630819-120 ED151753634TH scott + mchutith (469503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ630819-121 ED151753634TH Arjaree56 + mchutith (469497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ630819-122 ED151753634TH future + mchutith (469498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ630819-123 EX398497510TH Niti333 + pangjung (469500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดสวนดอก รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.เชียงใหม่
33 # 3อจ630819-124 ED221256832TH FirstZ9 + Thanapong36 (469502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์บัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
34 # 3อจ630819-125 ED221256832TH sarun1826 + Thanapong36 (469504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630819-126 ED237385772TH pornlimk + ธนกฤตพระเครื่อง (469506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่.. (630806-001)
36 # 3อจ630819-127 ED267658449TH เกษตร + บารมีคุณย่า (469508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ630819-128 ED235922249TH nuthapol + loryinglong (469509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
38 # 3อจ630819-129 TH0118HYYXR1B ณัตลพบุรี + anant_mana (469507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2612)
39 # 3อจ630819-130 ED249149983TH chatchaik007 + มาริโอ (469510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (630806-248)
40 # 3อจ630819-131 EB390607293TH วราวุธ + บีชาการ (469393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน
41 # 3อจ630819-132 TH0118HZCBP5B arun2515 + พลายชาติ (469403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ630819-133 ED149286037TH pravitm + Darkaun (469486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (630723-103)
43 # 3อจ630819-134 ED176142085TH poshwises + เศกสรรค์2511 (469405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งพันตำลึงทอง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
44 # 3อจ630819-135 TH0118HZ2Z56B TEE_INTER + (469413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rossyza4142
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
45 # 3อจ630819-136 ED227092638TH thammanoon95 + โก๋แก่ (469416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
46 # 3อจ630819-137 ED179488143TH ginger + มะแวร์น้อย (469421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ630819-138 EI452926983TH vorapoj + โลหิต (469511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานชินบัญชร หลวงปู่ทองสุข วัดหนองอ้อ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 435)
48 # 3อจ630819-139 ED250029245TH wirat99 + k9cob (469429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (630331-261)
49 # 3อจ630819-141 ED267316943TH zafari + S_SAELAO (469355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
50 # 3อจ630819-143 EX486522055TH aluminium + Thanachart (469365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นพยัคฆ์สะท้านบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 19)
51 # 3อจ630819-144 ED269709761TH nung4066 + keattisak (469370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ630819-145 ED282002006TH Cktor4144 + พระลพ (469478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ630819-146 FAM0002293230 อำนาจธรรม + นายซื่อ (469376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้สึก)
54 # 3อจ630819-147 ED263226482TH zafari + kaset (469379) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งมหาโชค หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์มหาโชค หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
55 # 3อจ630819-148 PSNR000183949 pornlimk + ธิดาทะเล (469385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระราหูอมจันทร์ วัดศรีษะทอง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (ไม่ระบุปีสร้าง/ขนาดฐาน 5 นิ้ว)
56 # 3อจ630819-149 ED190218315TH เจ้าคุณ + Phonkhaokho (469390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมือขวา)
57 # 3อจ630819-151 ED269249380TH ดอกลีลา + มีคุณ (469481) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
58 # 3อจ630819-152 ED220066430TH Energy_KDK + KAI28 (469396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
59 # 3อจ630819-153 ED259383141TH aluminium + anant45 (469398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมิ่งมงกุฏ วัดศรีมิ่งมงคลวราราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.ลพบุรี (หมายเลข 544)
60 # 3อจ630819-154 ED086246198TH viper356 + wanida (469402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
61 # 3อจ630819-155 ED260006522TH teespy + อ๊อด111 (469475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630819-156 ED179551305TH ทรงธรรมบ้านสวน + bomtada (469406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630717-183)(G 84%)
63 # 3อจ630819-157 EG558504076TH chatchaik007 + รุยคอสต้า (469411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (630803-548)
64 # 3อจ630819-158 PYSC000710035 maneepragorn + meksonice (469420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 70%)
65 # 3อจ630819-161 EX382620681TH Tatchapong + TEE_INTER (469480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพสวย) (611022-095)
66 # 3อจ630819-162 EH315151861TH thotsaphol4110 + (469468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tamthodsaporn
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630819-163 ED055950994TH daew1970 + sajjathep (469361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ลึก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(610314-044)
68 # 3อจ630819-164 ED151972011TH เบสท์เมืองพิจิตร + (469364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
หนุ่ยแสตมป์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังอุ เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
69 # 3อจ630819-165 ED026196260TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + อวตาร (469369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอดหลวงปู่เปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก ปี 2480 จ.ประจวบคีรีขันธ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
70 # 3อจ630819-166 ED180372377TH kohler + Benyapa (469473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

71 # 3อจ630819-167 ED192274624TH maiizza + ริณดา (469374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
72 # 3อจ630819-168 ED192274624TH CHAWITKORN + ริณดา (469381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน
73 # 3อจ630819-169 ED192274624TH poshwises + คูณสตางค์ (469384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธรฯ วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
74 # 3อจ630819-170 ED192274624TH เสกสิทธิ์ + คูณสตางค์ (469388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
75 # 3อจ630819-171 ED192274624TH sin10 + คูณสตางค์ (469353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสื้อเกราะ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม
76 # 3อจ630819-172 ED250280649TH orborb + pound2007 (469357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย-ขวา)
77 # 3อจ630819-173 ED165479230TH บิ๊กนคร + jamesza (469362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1409)
78 # 3อจ630819-174 ED165479230TH บิ๊กนคร + jamesza (469367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1055)
79 # 3อจ630819-175 ED216974212TH มหาเฒ่า + artliver (469372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
80 # 3อจ630819-176 ED216974212TH ศักดิ์ศิริ + artliver (469377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
81 # 3อจ630819-177 ED266781529TH pat_sengped + chengsim (469476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 11)
82 # 3อจ630819-181 EG558504080TH หม่อง + รุยคอสต้า (469401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหารฯ พิมพ์รุ่นแรกหลังมีจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ630819-182 ED238154086TH bompboss + pakbankaew (469408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งยโสธโร หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นผู้พิพากษา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ระยอง (หมายเลข 861)
84 # 3อจ630819-183 ED252085863TH joeenok + lekyo89 (469412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน เนื้อกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ630819-184 ED228163675TH m-cot + ittipon_a1 (469417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
86 # 3อจ630819-187 ED220729995TH tontatto + pound2007 (469424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
87 # 3อจ630819-188 ED221269221TH โต้งกระนวน + Thanapong36 (469431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 21 ส.ค. 2563 - 08:37 น.] #75832 (17/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ630807-018 EG269493495TH artto13 (468059) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630808-012 ED217108470TH OMBUN (468191) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630808-014 ED217108466TH OMBUN (468196) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
4 # 1อจ630815-015 ED260928376TH องอาจ (469002) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630815-022 ED216960709TH gymnastics (468995) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
6 # 1อจ630815-024 RSRT000108224 พนินทร์ (468999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630815-025 ED150352498TH bee_assawin (469003) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630817-004 TH0118HQM0Y5B pontat567 (469155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ630817-006 ED251633308TH chokchai (469107) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630817-007 ED194555052TH ZUMO53 (469120) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630817-010 ED187747499TH birdnaja (469162) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ630817-013 ED259502714TH บ้านพระสหรัตธานี (469134) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ630817-017 ED251635326TH sakbangbon (469132) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
14 # 1อจ630817-018 ED147898840TH พิชชากร (469136) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630817-019 ED147898867TH พิชชากร (469140) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630817-023 ED104425017TH เด่นซัง (469110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630817-027 EG388508513TH suwatboat (469126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630817-031 ED263820665TH Anankiya (469139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630817-034 ED262542259TH อ๊อบบางแก้ว (469187) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ630817-036 ED242786288TH catnip (469191) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630818-002 EG800354915TH o-larn (469298) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
22 # 1อจ630818-018 EX527490726TH seranee (469307) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ630818-019 ED269252429TH teerayutpeam (469315) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630807-027 PATIPAT (468105) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ630808-026 PATIPAT (468226) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ630810-010 sanpol (468390) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630810-023 lovehunterlove27 (468395) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630810-024 lovehunterlove27 (468325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630813-010 OMBUN (468667) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630814-012 Somysom (468846) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
8 # 2อจ630815-011 sanpol (469006) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630817-012 สยามเมืองยิ้ม (469089) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 2อจ630817-016 อตกพระเครื่อง (469112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630817-017 อตกพระเครื่อง (469115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630817-019 แทนม้าทอง (469119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630817-020 HongTae99 (469122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630817-023 corach (469127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ630817-024 misterpou (469131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630817-026 บรีสพระช่วย (469173) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ630817-027 wutpantip (469176) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 2อจ630817-029 คนบางพลี (469137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ630817-031 eveoil (469145) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ630817-032 เด็กท่าพระ (469179) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630817-036 kamonsap (469221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630818-016 เหน่งบางคู้ (469279) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ630818-031 Viraphan711 (469297) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ630819-016 การันตีพระ (469380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 3อจ630814-115 ED251619133TH เล็กบ้านโป่ง + jatuponpond (469186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
2 # 3อจ630814-119 TH0118HHWKE2B อุณาโลม + Tawee888 (469190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
3 # 3อจ630814-138 ED236437941TH ชลกร99 + ริณดา (468781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไซร์ วัดช่องลม รุ่น 2 จ.อุตรดิตถ์
4 # 3อจ630815-113 ED260624613TH ธรรมจารึก + เกียรติกังวาน (468912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบ้านสวน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พัทลุง (สภาพสวย) **พระคนละองค์กับบัตรรับรองที่เคยออกบัตรไว้
5 # 3อจ630817-001 jirapach + เก้าตะวัน (469091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า วัดพระศรีฯ พิมพ์แขนกลม เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร กรอบทอง(G 87%)
6 # 3อจ630817-002 korn88 + เนติธร (469100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 70%)
7 # 3อจ630817-003 บอย_นคร + วิชามาร (469105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม **พระคนละองค์กับบัตรรับรองที่เคยออกบัตรไว้
8 # 3อจ630817-004 นภเก้า + mitkamon (469111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ630817-005 yaozm + kit49 (469114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 52/น้ำหนักทอง 16.2 กรัม)
10 # 3อจ630817-006 suparoek + พัทธดนย์2508 (469196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 39)
11 # 3อจ630817-007 korn88 + นกทุ่งสง (469125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา

12 # 3อจ630817-008 สิงห์คำรณ + moterair (469128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (เลข ๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(G 81%)
13 # 3อจ630817-010 future + Pong2515 (469143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ630817-013 จุ๋มจิ๋ม + sjitrakorn (469073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
15 # 3อจ630817-014 taccord + omruk (469080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(สภาพชำรุดมุมบนซ้ายขวา)
16 # 3อจ630817-017 playboy2106 + Inthachot (469096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 417)
17 # 3อจ630817-019 patchara + eveoil (469109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5109/น้ำหนักทอง 18 กรัม)
18 # 3อจ630817-020 Aaekaa + Jenjira (469116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่น 2 เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 13.7 กรัม)
19 # 3อจ630817-021 lertlakhatthakij + Jenjira (469177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อทองคำ ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 69)(G 79%)
20 # 3อจ630817-022 แม้วจอมเทียน + Jenjira (469180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.5 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อเงิน ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
21 # 3อจ630817-023 ขุนเมืองจันทร์ + oldshop (469183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
22 # 3อจ630817-101 ED047520851TH อตกพระเครื่อง + tone555 (469068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)

23 # 3อจ630817-103 EI960590635TH penpathum + เกวลินปราจีน (469085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เข่าอุ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
24 # 3อจ630817-104 TH0118H22Q10B บารมีธรรม + sutidas (469090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และล้างผิว)
25 # 3อจ630817-105 TH0118H22Q10B kenshiro2810 + sutidas (469095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดชีปะขาวหาย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
26 # 3อจ630817-106 ED262462480TH chatchaik007 + tuktu40 (469101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
27 # 3อจ630817-107 ED245916565TH poshwises + ลิงน้อยน่ารัก (469104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์ตัวหนังสือนูน เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ630817-108 EG637122732TH หมีจันทบุรี + เวียงห้วยเขน (469108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.สุโขทัย
29 # 3อจ630817-109 EG889883690TH แสงธรรม01 + ammad (469118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
30 # 3อจ630817-111 820359553823 แม้วจอมเทียน + wongwai928 (469064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรฯ รุ่นสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 42)(G 65%)
31 # 3อจ630817-112 820359553823 แม้วจอมเทียน + wongwai928 (469069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรฯ รุ่นสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 44/น้ำหนักทอง 6.8 กรัม)
32 # 3อจ630817-113 1203-5699-9722 supol + bbbpra (469074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630817-115 EG421030508TH kit01 + ไบร์ทหนองช้างคืน (469083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงผสม ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ630817-123 ED242545049TH annnyamulet + (469152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NAPATSADOL
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560328-257)(G 68%)

35 # 3อจ630817-124 EG650042455TH กิตติพงศ์ + พลายชาติ (469156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
36 # 3อจ630817-126 EF407883575TH jojubkay + pudeenun1716 (469161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)
37 # 3อจ630817-127 ED235921645TH misterpou + loryinglong (469163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630817-128 ED235921654TH misterpou + loryinglong (469165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
39 # 3อจ630817-129 ED264690564TH alife + พิษณุแก่น (469166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
40 # 3อจ630817-131 ED141198963TH บารมีคุณย่า + Chacha7094 (469063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นอายุยืน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 98)
41 # 3อจ630817-132 ED260982686TH ชินภัทร + pichet344 (469065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630817-133 ED1794895368TH aechakkit + chairatmt (469067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1165) (น้ำหนักรวม 58.3 กรัม)
43 # 3อจ630817-134 EG853351796TH seven13 + pongsakrai (469070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมงคลเศรษฐี เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 29/น้ำหนักทอง 3.5 กรัม)
44 # 3อจ630817-135 ED199826582TH Notebp + meildola (469072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
45 # 3อจ630817-137 EI982836619TH natapoln + kawin1980 (469078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)
46 # 3อจ630817-138 EI982836619TH zafari + kawin1980 (469082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร

47 # 3อจ630817-139 ED259502714TH Pseheng + (469084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บ้านพระสหรัตธานี
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานเชิญธง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
48 # 3อจ630817-143 ED000956017TH sheva + pirawit (469079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
49 # 3อจ630817-145 ED232954154TH greensnake + พิมพ์พิมล (469154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก ปี 2514 จ.อ่างทอง
50 # 3อจ630817-147 ED249904850TH taranan + preeda00 (469188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สร้อยข้อมมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเพิ่มพูน เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
51 # 3อจ630817-148 ED244868166TH พรมงคล + tonyadam22 (469164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ630817-150 820373729092 พิชชากร + tikindy (469175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
53 # 3อจ630817-151 ED277000617TH เล็กอารี + jirarush (469123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
54 # 3อจ630817-152 ED277000617TH sakdaspc + jirarush (469130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์ครุฑแบกแท่น เนื้อทองเหลือง จ.ชัยนาท
55 # 3อจ630817-153 ED244575539TH หนุ่มบ้านเกาะ + patanakarn39 (469138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 758/หน้าตัก 5 นิ้ว)
56 # 3อจ630817-156 EX422057881TH วสันต์อ่อนนุช + aofside (469153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
57 # 3อจ630817-157 ED257350415TH DRAGON13 + montblanc (469158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)(G 80%)
58 # 3อจ630817-158 EW379135570TH warship09 + tafu-boy (469167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 70%)

59 # 3อจ630817-159 TH0118HTQ7G2B CHAWITKORN + jattapon (469171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน
60 # 3อจ630817-162 ED188570943TH hocky53 + deawn (469203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
61 # 3อจ630817-164 EW719097664TH Tongey + ลูกดิ่ง (469212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ630817-165 ED252074344TH Chicha + sanjinda2524 (469216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 8620)
63 # 3อจ630817-166 ED074465633TH ชัยบางแค + POOSIT (469200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630817-167 ED138393389TH suttanee + pp_korat11 (469204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเพชรกลับ วัดพระศรีฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องที่ไม่ตอกโค้ดของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
65 # 3อจ630817-168 ED226368288TH chatchaik007 + Meetung (469201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพใช้)
66 # 3อจ630817-169 ED262960365TH WHITEAMULET + Punkorat (469205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง เนื้อผง ปี 2463 จ.ปทุมธานี (สภาพหักซ่อม)
67 # 3อจ630817-170 OFM045U005484 สาธุ43 + tongpolsci (469213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยภูมิ(G 62%)
68 # 3อจ630817-173 ED226369544TH Popeye + ball_amulet (469081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
69 # 3อจ630817-174 ED238298173TH sombatbs + Akaphop (469160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
70 # 3อจ630818-002 future + teerawit (469244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 60%)

71 # 3อจ630818-003 joeenok + หนุ่มธนบุรี (469251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(531002-125)(G 79%)
72 # 3อจ630818-005 chatchaik007 + baibua29 (469266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
73 # 3อจ630818-006 sanko88 + พรพระพุทธ (469273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1711)(G 74%)
74 # 3อจ630818-007 djaonja + Manat_com (469323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/หมายเลข 513) (หน้าตัก 6 นิ้ว)
75 # 3อจ630818-008 มีเก้า888 + ๙สิทธิโชค๙ (469329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (540219-022)
76 # 3อจ630818-009 chokun_son + Viraphan711 (469334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน) (630703-384)(G
67%)
77 # 3อจ630818-101 ED276800528TH WHITEAMULET + joeenok (469280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
78 # 3อจ630818-102 ED276800528TH ต้นคุง + joeenok (469282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
79 # 3อจ630818-104 ED194545863TH nopakk + ไร้นาม99 (469288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มยอ เนื้อดิน
80 # 3อจ630818-105 ED194545863TH พันธิตรา + ไร้นาม99 (469292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630818-106 BQBP000047571 เทพสมุทร + Danusorn (469293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อเดิม รุ่น 2 เนื้อลงถม ปี 2480
82 # 3อจ630818-107 ED267312805TH เมืองสมุทร + Boonthan (469296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว(ย้อนยุค) เนื้อชุบนิเกิล จ.เพชรบุรี **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้

83 # 3อจ630818-108 ED213058248TH ateomak + tongjoy (469299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (630729-337)(G 85%)
84 # 3อจ630818-111 EG309690399TH montri_rne + ต้นคุง (469294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเสาร์ห้า ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 7 นิ้ว)
85 # 3อจ630818-112 ED207721555TH pontat567 + มุกภูเก็ต (469321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมซุ้มบน)
86 # 3อจ630818-113 EH412726391TH ruenthong + โก๋แก่ (469325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
87 # 3อจ630818-114 ED254332284TH benzy + kengsalaloi (469346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 70%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
88 # 3อจ630818-115 ED269252432TH อภิรัตน์ + teerayutpeam (469333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ630818-116 EH108776040TH chatchaik007 + mumu99 (469340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ. (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (621105-143)
90 # 3อจ630818-117 ED209598683TH lertsak + prasan32 (469341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
91 # 3อจ630818-118 ED259672510TH Warayu + ก้อนกรวด (469345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
92 # 3อจ630818-119 ED259672510TH Warayu + ก้อนกรวด (469347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
93 # 3อจ630818-120 ED259672510TH ของขลัง + ก้อนกรวด (469350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จสาริยา หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
94 # 3อจ630818-121 ED259672510TH ของขลัง + ก้อนกรวด (469234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดทรา พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

95 # 3อจ630818-122 EB417884805TH anonnat + Gong77 (469240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร(G 66%)
96 # 3อจ630818-125 EF396821895TH morning + coldplay (469246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
97 # 3อจ630818-126 ED261380909TH ramate + napond (469263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 75417)
98 # 3อจ630818-127 ED260012182TH หนูบ้านกล้วย + jackky (469271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อสำริด ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 804)
99 # 3อจ630818-128 ED247860263TH Mai2008 + thatcharit(469283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (630729-085)(G 61%)
100 # 3อจ630818-129 EH074441172TH supol + aoaka (469287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2440 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(580629-056)
101 # 3อจ630818-130 EH074441172TH supol + aoaka (469289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(511213-079)(G 82%)
102 # 3อจ630818-131 ED269711558TH future + keattisak (469229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
103 # 3อจ630818-132 ED260964890TH daew1970 + Tee59 (469231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (590321-010)
104 # 3อจ630818-133 EW695198925TH aluminium + พระดีบ้านเรา (469237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (กรอบเงินชุบทอง) (630514-265)
105 # 3อจ630818-134 ED252531163TH Bophantom + ป่ากุง (469239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อผง ปี 2515 จ.สกลนคร (วัดศรีโพนเมืองสร้าง)
106 # 3อจ630818-135 ED210663061TH Jaosuanoi + พุทธโกศัย (469243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

107 # 3อจ630818-137 ED146947779TH thonglor + piya222 (469248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(520917-419)
108 # 3อจ630818-138 ED146947779TH thonglor + piya222 (469252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงประทานพร กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)(520403-051)
109 # 3อจ630818-139 ED146947779TH thonglor + piya222 (469253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดตรัยตรึง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างซ้าย)
110 # 3อจ630818-140 ED146947779TH thonglor + piya222 (469257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา วัดกาญจนาราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุราษฎร์ธานี (510908-115)
111 # 3อจ630818-141 ED279600361TH sheva + Otakesang (469235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กุรงเทพฯ. (สภาพสวย)(630604-257)
112 # 3อจ630818-143 EX380645297TH ใบไผ่ใบตาล + Aeychonburi (469250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
113 # 3อจ630818-144 ED251490048TH dindan4 + zeeds (469255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 87%)
114 # 3อจ630818-145 ED234759056TH สาธุ43 + รักษ์สีลม (469259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.ฉะเชิงเทรา(G 74%)
115 # 3อจ630818-146 QSV0000417214 poshwises + Sutthisak_k (469265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
116 # 3อจ630818-148 ED209598670TH chanachok + prasan32 (469320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
117 # 3อจ630818-149 ED182748529TH สิงห์คำรณ + mai111 (469326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
118 # 3อจ630818-150 ED243739134TH beer2126 + Nong2552 (469332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2923)

119 # 3อจ630818-151 ED239467531TH โต๊งเหน่ง001 + sudjarit (469247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.อุดรธานี (สภาพใช้)
120 # 3อจ630818-152 EI812199308TH bussakorn + Nadtakan (469261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิลันทร์ วัดระฆัง พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 76%) **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
121 # 3อจ630818-153 EI812199308TH korn88 + Nadtakan (469269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก
122 # 3อจ630818-154 ED216454659TH anonnat + พิชัย999 (469322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (630303-026)(G 67%)
123 # 3อจ630818-155 EX402174901TH ethos + thanodom (469349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
124 # 3อจ630818-156 ED947783747TH annnyamulet + thammarat (469327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 77%)
125 # 3อจ630818-157 ED249149100TH หม่อง + มหามณีจินดา (469337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (630807-113)
126 # 3อจ630818-158 EX505576155TH hattori + simmax (469339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
127 # 3อจ630818-159 RP743846786TH opasn + PANPEUNG (469342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัตร ปี 2484 จ.ชลบุรี
128 # 3อจ630818-160 ED261704644TH โต้งกระนวน + MonMos (469348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระรัตนตรัย หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นนทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
129 # 3อจ630818-162 ED140143583TH หิมพานต์มุ่งงาม + หนองซอ (469230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (630730-079)
130 # 3อจ630818-164 ED192283572TH WHITEAMULET + ริณดา (469238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา

131 # 3อจ630818-165 ED192283572TH looknam1 + ริณดา (469242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
132 # 3อจ630819-142 ED241827732TH KC-Tung+Nuy_two (469359) กรอบทอง 1 องค์ ( G 77%)(น้ำหนัก 4.1 กรัม)
133 # 3อจ630819-178 EF271034895TH masterbill+วรรณสินศิริ (469382) กรอบทอง 1 องค์ ( G 76%)(น้ำหนัก 8.8 กรัม)
134 # 3อจ630819-111 EG266363788TH ต่อ๘ถนนตก+สยาม377 (469484) กรอบทอง 1 องค์ ( G 77%)(น้ำหนัก 8.4 กรัม)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 20 ส.ค. 2563 - 08:39 น.] #75822 (16/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ630807-011 TH0118H0CD07B แคฟวิลเลจ (468081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630810-007 ED221241387TH Thanapong36 (468284) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630810-017 EG145678982TH pradrem (468389) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ630810-019 EG773072308TH กำไลทอง (468307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630813-013 ED249124638TH มหามณีจินดา (468714) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630813-020 EH122112390TH virun123 (468725) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ630813-027 STCG000047780 benzy (468657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ630813-030 ED262906475TH คุณศิระ (468673) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630814-003 ED179837802TH ขจรวัฒน์ (468814) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630814-012 ED235655446TH OKK08 (468849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630814-019 ED261915175TH Best16 (468855) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 1อจ630814-026 ED210063116TH vorawan2345 (468871) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ630815-001 ED261209813TH ชายพระเครื่อง (469014) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ630815-003 ED189954905TH samphaongoen (468960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630815-004 EG255881340TH วัฒน์พระเครื่อง (468964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630815-005 ED200652838TH tumtam (468969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630815-006 ED108150352TH หมวยคูก้า (468974) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ630815-009 EF460777172TH Choat (469051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630815-011 KSCB000076449 สุวรรณโชค (468993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630815-016 ED187771970TH Chot56 (468984) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
21 # 1อจ630815-019 ED141196477TH thatcharit (469009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630815-026 ED209999531TH มาริโอ (469039) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
23 # 1อจ630815-027 EW695198452TH พระดีบ้านเรา (469008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630815-028 ED2000660975TH tumtam (469011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630815-029 ED198998436TH เสน่หา (469015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ630815-030 ED262944941TH ปักต้นกล้า (469016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630815-031 ED251619120TH jatuponpond (468987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630815-034 ED223394350TH chairojn (469057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630817-024 ED212436164TH ที่ราบสูง (469097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630807-024 R-pong (468124) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ630808-015 PATIPAT (468219) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 2อจ630808-035 Somysom (468195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630810-002 pui1228 (468294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630810-006 Buncha (468385) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ630811-009 ประศาสน์ (468543) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630811-018 pecth88 (468587) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630813-030 boom35 (468694) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630814-003 ฅนบางใหญ่ (468879) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630814-011 Somysom (468838) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630815-001 tumacer (469012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630815-002 willy (469054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630815-004 Chai1963 (469023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ630815-005 เด็กลาด508 (469024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630815-006 Macky999 (469026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630815-008 พิชย์ภัสสร (469021) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
17 # 2อจ630815-009 พิชย์ภัสสร (469027) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630815-010 poochainarin (469029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630815-012 midland (469030) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
20 # 2อจ630817-022 สนบางกรวย (469169) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
21 # 2อจ630818-001 การันตีพระ (469302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630818-002 การันตีพระ (469305) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ630818-004 นคราฎ (469328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 2อจ630818-005 การันตีพระ (469311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630818-018 การันตีพระ (469313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630818-022 UDS-35 (469228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630807-124 EI887569885TH ช็อคโกแลค + makluayka (468929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
2 # 3อจ630808-122 ED192253403TH Bankky + ริณดา (468235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพฝนขอบข้างและชำรุดส่วนบน)
3 # 3อจ630810-016 arse2007 + baggio (468276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ630810-018 เกษตร + noksev (468283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 68%)
5 # 3อจ630810-124 ED200944513TH poshwises + Cchanchai (468259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 91%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ630810-145 TH0118H3FD73B อ้วนรถตู้ + เวียงห้วยเขน (468437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
7 # 3อจ630810-158 ED219487280TH Ake595 + jazz9235 (468363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630810-163 EI987469386TH Worn2524 + ฉัตรฟ้า (468940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา เนื้อดิน
9 # 3อจ630810-201 ED192254474TH daew1970 + ริณดา (468342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุชายทุ่ง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
10 # 3อจ630810-203 ED192254474TH coolkul + ริณดา (468345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดน้ำผึ้ง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
11 # 3อจ630811-120 EX528701727TH ณฐพนธ์ + golde (468942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)


12 # 3อจ630811-129 ED179115314TH noomaoo + kittipongbee (468565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน จ.สระบุรี (วัดท่าเกยสร้าง)
13 # 3อจ630811-142 ED234629952TH toun2509 + ซูโม่ (468470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 พิมพ์หลังช้างสามเศียร เนื้อเงิน ร.ศ.127 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ630811-143 ED251731659TH Mcwall + รอดบางแค (468475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/ฝังตะกรุด)
15 # 3อจ630811-166 ED240434592TH ฐณะวัฒน์ + เบิ้มศรีราชา (468519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
16 # 3อจ630813-017 เน้นพระสวย + พรพระพุทธ (468699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(G 73%)
17 # 3อจ630813-103 ED213830687TH phon8899 + poshwises (468637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกต หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ630813-109 ED245770287TH korn88 + kortzean (468677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วันสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
19 # 3อจ630813-141 ED262201895TH Bophantom + supichai (468599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงปู่ทวด วัดพะโคะ เนื้อผ้า ปี 2506 จ.สงขลา
20 # 3อจ630813-154 ED248624487TH ChaiyutPho + บัวมงคล (468645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630813-166 ED189393462TH poshwises + gnokia (468708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพปิดทองใหม่)
22 # 3อจ630814-106 EX478658096TH jookkadui + dokebi_123 (468884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
23 # 3อจ630814-131 ED219059003TH ของขลัง + ก้อนกรวด (468763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จอรหัง วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)


24 # 3อจ630814-135 ED240194129TH gold1 + pichet344 (468771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
25 # 3อจ630814-137 ED236437941TH ชลกร99 + ริณดา (468775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไซร์ วัดช่องลม รุ่น 2 ปี 2505 จ.อุตรดิตถ์
26 # 3อจ630814-139 ED236437941TH อ๋องสาย4 + ริณดา (468782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)
27 # 3อจ630814-148 EF410367651TH keng051 + นึกอ่อนนุช (468791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนอุเทนถวาย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
28 # 3อจ630814-150 GSPZ000027404 pornpipat + korn88 (468800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรัศมี ท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม พิมพ์เล็บมือ เนื้อผงใบลาน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630814-151 GSPZ000027404 เกษตร + korn88 (468807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630617-286)
30 # 3อจ630814-152 GSPZ000027404 pornpipat + korn88 (468813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม พิมพ์เล็บมือรัศมี เนื้อผงใบลาน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630814-158 ED235655446TH logisman + OKK08 (468833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
32 # 3อจ630814-159 ED219059003TH ของขลัง + ก้อนกรวด (468842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อชื่น วัดท่าพูด พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.นครปฐม
33 # 3อจ630814-175 EG400660004TH chaiyarit_c + somsak2518 (468831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง
34 # 3อจ630814-184 EI500211873TH pichet344 + ธิติพระเครื่อง (468794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดชัยมงคล รุ่นร่ำรวยเงินทอง เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้


35 # 3อจ630815-004 Nekhojung + suchao8 (468922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นไตรมาส พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (โค้ด ๙)
36 # 3อจ630815-006 เมืองช้าง + ไม้ล้มลุก (468937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
37 # 3อจ630815-008 SiwaDa928 + pooja555 (468948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
38 # 3อจ630815-011 เมืองช้าง + นภเก้า (468909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
39 # 3อจ630815-012 ouiaumaim + skyforce (468914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ630815-013 tomoyokung + พรพระพุทธ (468919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
41 # 3อจ630815-014 บ้านทองอยู่ + ทวดนรรัตน์ (468921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง วัดปราสาท เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ630815-104 ED246126820TH Bobbie + bank121 (468967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 5915)
43 # 3อจ630815-105 ED173499372TH yodpra + Nong2552 (468973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 118)(G 60%)
44 # 3อจ630815-106 EI764556033TH penpathum + kiatjinda (468977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เข่าอุ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
45 # 3อจ630815-107 ED255405907TH tumgaru + Soccerguru (469052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2555 จ.ตราด (ฝังแผ่นทอง-เงิน/หมายเลข 743)
46 # 3อจ630815-108 ED223131234TH final246 + คลับจับลิง (468983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม


47 # 3อจ630815-109 ED237473392TH Arjaree56 + Athiwat (468988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630815-110 EX414091532TH chokchai + kawpunt (468989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
49 # 3อจ630815-111 EX552038376TH zafari + capsule2525 (468904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.สุพรรณบุรี
50 # 3อจ630815-112 ED251442881TH Joker72 + zeeds (469046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ630815-114 EO505804105TH heng9999 + เอกภูซาง (468920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ630815-115 EI987493972TH WHITEAMULET + (468926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
hunterdamon
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ พิมพ์อกซื่อ เนื้อทองผสม ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
53 # 3อจ630815-116 ED241365757TH Tonpol + loryinglong (468933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
54 # 3อจ630815-117 ED245916852TH กำธรนคร + สุนทรฤทธิ์ (468939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
55 # 3อจ630815-118 EG839207039TH Tatchakorn + mchutith (468946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
56 # 3อจ630815-119 ED210057827TH keng_s + teespy (468952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
57 # 3อจ630815-120 EW569TH498629 สังกัจจายน์ + ขนมหวาน (468961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)58 # 3อจ630815-124 ED244539315TH manee21 + joke13 (468915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 213)
59 # 3อจ630815-126 ED253835775TH satosoda + แซนวิช (468927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
60 # 3อจ630815-127 ED253835775TH winwin + แซนวิช (468931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
61 # 3อจ630815-128 ED221272747TH kit01 + Promsri (468934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกูด เนื้อดิน จ.นครปฐม (สภาพใช้)
62 # 3อจ630815-129 ED221272747TH kit01 + Promsri (468938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี
63 # 3อจ630815-130 ED205773197TH WHITEAMULET + (469047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanakorn1
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
64 # 3อจ630815-134 ED223394350TH mekya2706 + chairojn (468916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
65 # 3อจ630815-135 TH0118HJZVA3B Su4433 + Olarn29 (469048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
66 # 3อจ630815-136 ED164457290TH chatchaik007 + t_kochawon (468923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630815-138 KSCB000076449 mrsurasit + สุวรรณโชค (468928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผง ปี 2495 จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 63%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ
รุ่น/พิมพ์ นี้
68 # 3อจ630815-140 RSKM000305861 Newnomal + PharmX (468935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620523-144)


69 # 3อจ630815-142 EI987180308TH looknam1 + คุ้มสินไทย (468945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ630815-144 EH177650699TH m-cot + มาร์คพระเครื่อง (468950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก พิมพ์หลังพระพุทธโสธร เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นนทบุรี
71 # 3อจ630815-145 RH256008495TH แอลพระไทย + phob23 (468951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 126)
72 # 3อจ630815-146 KAIA00131622 นายแก้ว + thanagaon (468955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
73 # 3อจ630815-147 EH098696945TH จุ๋มจิ๋ม + เจ้าสัวเก้า (468965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ630815-148 EG381895000TH sheva + tansave (468962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
75 # 3อจ630815-150 ED261636312TH น้องปีเตอร์ + ต่อยอด (468971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงทพฯ กรอบทอง(G 73%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
76 # 3อจ630815-151 ED269410990TH เทียนกำแพง + สนบางกรวย (468982) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อสำริดหน้าเงินลงยา ปี 2561 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 10)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อสำริดหน้าทองเหลือง ปี 2561 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 10)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2561 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 10)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2561 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 10)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
77 # 3อจ630815-152 EG381894993TH เงินทองพระเครื่อง + (468990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์นครหลวง
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ630815-153 EG381894993TH Varawut1699 + (468997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์นครหลวง
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
79 # 3อจ630815-154 ED221248178TH Park--PrapradanG + (469004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Thanapong36
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้องทองหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630815-155 ED250315776TH namyai + Juicy (469010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630815-157 ED150352498TH sane30 + bee_assawin (469022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)(G 73%)
82 # 3อจ630815-158 ED247870115TH เจ้าคุณ + ต้น_เบอเร่อ (469025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นจตุรมุข เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.นครปฐม (หมายเลข 18)
83 # 3อจ630815-159 ED184597075TH future + เจริญ38 (469031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
84 # 3อจ630815-160 PSP0009808771 cpall + krai007 (469033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะเชียงแสนล้านช้าง เนื้อสำริด สปป.ลาว (หน้าตัก 3 นิ้ว)
85 # 3อจ630815-161 ED172777640TH PBnew + ตาลเดชา (468976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
86 # 3อจ630815-164 TH0118GTM9K7B PHLOI + sarmmuk (468991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อผง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ
87 # 3อจ630815-165 ED155551080TH เมืองช้าง + ณาณา1815 (469000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ630815-167 TH0118GTM9K7B PHLOI + sarmmuk (469013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จอะระหัง หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อผง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ


89 # 3อจ630815-171 EG713173043TH ball_amulet + t_tum (469028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
90 # 3อจ630815-172 ED212639516TH nongnoom + mongkolt (469032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
91 # 3อจ630815-173 ED212639516TH Kittisaktnd + mongkolt (469036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม วัดสุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
92 # 3อจ630815-175 ED210601141TH Submarine + thanodom (469053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
93 # 3อจ630815-176 ED263211063TH Aaekaa + promlok (469040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
94 # 3อจ630815-178 ED216970710TH future + กิตติพงศ์ (469043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
95 # 3อจ630815-180 ED263805362TH poshwises + Anankiya (469045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
96 # 3อจ630815-181 EF396841484TH S-THAKSAKORN + (468954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasittichai34
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
97 # 3อจ630815-182 ED192281072TH หม่อง + ริณดา (468959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
98 # 3อจ630815-183 ED192281072TH pawaris + ริณดา (468963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น 2 พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร
99 # 3อจ630815-184 ED192281072TH korn88 + ริณดา (468966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา100 # 3อจ630815-188 EG276183701TH nofix + ธิติวราห์ (468980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุทธมงคล วัดสังกัสรัตนคีรี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.อุทัยธานี (สภาพใช้)
101 # 3อจ630815-189 ED150296677TH m-cot + INDDEW36 (468985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
102# 3อจ630818-161 EE744924533TH tonychan+พลังศรัทธา (469227) กรอบทอง (น้ำหนัก 13.3 กรัม)(G 79%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 19 ส.ค. 2563 - 08:38 น.] #75819 (15/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630810-009 ED201726965TH โอบอุ้ม (468288) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ630817-020 ED262962928TH คุณศิระ (469142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 1อจ630817-029 BN15000183434 นะสิวัง (469129) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630731-001 tumkajohn (467163) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ630807-028 PATIPAT (468111) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630815-014 การันตีพระ (468941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630815-015 การันตีพระ (469178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630817-004 การันตีพระ (469202) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630817-005 การันตีพระ (469206) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ630817-006 การันตีพระ (469207) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ630817-007 การันตีพระ (469211) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ630817-008 การันตีพระ (469214) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ630817-009 การันตีพระ (469217) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ630817-010 การันตีพระ (469220) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ630817-033 การันตีพระ (469223) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ630817-034 SoMSuP (469151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630811-138 FAM0003282919TH เหวัชระ + เก่งจริงจริง (468570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ630813-008 dreamsconner + Komsank (468647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง เนื้อดิน จ. สุโขทัย กรอบทอง(G 81%)
3 # 3อจ630813-122 ED201983195TH pornlimk + tui_bong (468737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหนบหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 4 เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2525 จ.อุทัยธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ630817-009 สิงห์คำรณ + moterair (469135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 9 (๘ เส้นเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว)(630507-042)(G 77%)
5 # 3อจ630817-012 supol + อรรถพล (469061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (620320-143)(G 86%)
6 # 3อจ630817-016 tiktik03 + ขุมทรัพย์บูรพา (469092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงพระยอดขุนพล พิมพ์ตัดเดี่ยว เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (630619-117)(G 63%)
7 # 3อจ630817-018 worrakhit + tomtam2516 (469103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(520205-147)
8 # 3อจ630817-119 EG889883933TH phoomchai + ammad (469094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590609-032)
9 # 3อจ630817-120 EH108774503TH Bunyasith + mumu99 (469098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (620809-115)(G 70%)
10 # 3อจ630817-141 EG731878132TH โก๋แก่ + a-amulet (469062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (620805-236)(G 67%)
11 # 3อจ630817-146 EF308858725TH Bankky + สวนดอกไม้ (469157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ เนื้อดิน จ. กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) (530624-313)
12 # 3อจ630817-161 ED247251917TH สิทสามเสน + ต่อหนองงูเห่า (469197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6980)(630701-050)
13 # 3อจ630817-172 ED262543603TH สิทสามเสน + sajjathep (469066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครอยุธยา (หมายเลข 8619) (621026-092)

14 # 3อจ630817-114 ED204018577TH east_noodles+armbasic (469077) กรอบทอง 1 องค์ ( G 94%)(น้ำหนัก 7.2 กรัม)
15 # 3อจ630817-155 ED242455493TH east_noodles +pentorog (469150) กรอบทอง 1 องค์ ( G 75%)(น้ำหนัก 3.3 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 18 ส.ค. 2563 - 08:40 น.] #75816 (14/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630807-008 EG704969015TH poo2515 (468049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630807-026 EI989692429TH janenaerong (468078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630807-029 ED228204741TH bluezone69 (468076) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630808-008 ED234627599TH เสือสมิง (468178) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630810-036 EG257193238TH Suradech (468394) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630811-008 ED176150498TH กัปตัน072 (468509) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630811-011 EG849617550TH Bophantom (468517) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630813-002 EF465993377TH yoon9 (468623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ630813-003 ED234672332TH เสือสมิง (468626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630813-021 EX539980069TH print (468716) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
11 # 1อจ630813-022 EX539980069 print (468680) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ630813-031 EH294608932TH visit2529 (468681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ630813-032 EH294608932TH visit2529 (468685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630814-001 ED235836647TH popular_rock (468903) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630814-002 ED262523011TH seranee (468860) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630814-004 KSCB000076402 สุวรรณโชค (468816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630814-006 ED201729330TH โอบอุ้ม (468821) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ630814-007 RB526910784TH thanaj (468868) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
19 # 1อจ630814-009 EN240856202TH Nong3514 (468828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630814-010 EG115895246TH rooms_studio (468832) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ630814-011 ED251635330TH sakbangbon (468875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ630814-013 ED172392499TH ก้นกุฏิ (468851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630814-014 EX471162444TH สุชาติสาย2 (468853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630814-015 EX53998007TH print (468866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630814-016 EX539980007TH print (468867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630814-017 EX539980007TH print (468869) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ630814-018 EX539980007TH print (468877) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
28 # 1อจ630814-022 EI760557356TH เจริญพรหม (468854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ630814-023 ED141194754TH thatcharit (468862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630814-025 EG638412841TH Taranong (468864) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ630814-027 TTLY001020412 Lek339 (468899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630807-022 ประกาศิต (468091) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 2อจ630807-023 R-pong (468118) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630807-032 ศตกมล (469059) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 2อจ630808-007 ฅนบางใหญ่ (468206) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630808-017 Preeda223 (468225) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ630808-024 PATIPAT (468221) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ630808-025 PATIPAT (468223) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ630810-005 pipat_promsuk (468299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630810-018 settavut (468311) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630811-011 sodikgak (468532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ630811-020 ppffarm (468539) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630811-028 penpathum (468459) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630811-035 การันตีพระ (469034) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 28 องค์
14 # 2อจ630813-019 prasong (468636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ630813-020 Buncha (468723) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
16 # 2อจ630814-001 เกษตร (468873) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 2อจ630814-002 เกษตร (468876) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ630814-004 ต่ายวัดหนึ่ง (468834) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630814-008 korrapat905 (468768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630814-009 ronnakorn2516 (468774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ630814-013 Somysom (468863) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 2อจ630814-014 penggo (468883) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ630814-015 Panamera (468778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630814-017 พรพรหมนารายณ์ (468885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630814-018 b_wor (468856) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630814-021 peacemaker (468787) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ630814-022 lamunman (468796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ630815-003 Sookasem (469019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 2อจ630817-001 เกษตร (468956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630806-134 ED243111199TH Khonlomkao + หมูทอง (468181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเมือง วัดท่าพญา พิมพ์มีกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ630807-140 ED182741928TH เน้นพระสวย + kamin41 (468104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑ หลวงปู่ผาด วัดไร่ ปี 2551 จ.อ่างทอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ630808-101 ED199654454TH nunthawat + Lord636 (468140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธกวัก
4 # 3อจ630810-151 ED244512091TH perakran + แว่นพระประแดง (468328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง จ.ชลบุรี **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
5 # 3อจ630810-156 ED150347586TH ithaca1976 + bee_assawin (468353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมผิวใหม่)(G 65%)
6 # 3อจ630810-171 ED220172019TH MoTeSaK + Nov13 (468333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นบ่วงสือเฮง เนื้อเงิน ปี 2541 **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ630810-181 ED055869958TH พ่อฟอร์ม + หรั่งวัดไตร (468402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
8 # 3อจ630811-115 EG151920907TH สมบัติบูรพาบารมี + jabee (468466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาโสฬส หลวงปู่ทิม พิมพ์หลวงพ่อแก้ว **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ630811-118 ED163942198TH Todmuangchon + noyza (468505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
10 # 3อจ630811-124 ED109161918TH penpathum + ronarit (468546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
11 # 3อจ630811-125 EX53642891TH chatchaik007 + สิงห์คำรณ (468583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร (สภาพใช้) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ630813-006 lertlakhatthakij + (468628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบสท์เมืองพิจิตร
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (630724-497)(G 82%)
13 # 3อจ630813-121 ED227071187TH chffta + joeryan (468733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่เงินลงยาใหม่)
14 # 3อจ630813-123 ED122973893TH warning + thong88 (468738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หิน วัดหนองสนม รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง
15 # 3อจ630813-131 ED068194208TH hamham + บอยพระเครื่อง (468600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเพชรกลับญา ท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อเงิน ปี 2547 จ.อุบลราชธานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ630813-139 ED254203262TH TEE_INTER + doopradee (468631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี
17 # 3อจ630814-002 pramual + (468783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระนางกำแพง กรุ สปจ. พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (620523-078)

18 # 3อจ630814-166 ED181441343TH kon-88 + nim4011 (468900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อผง(ชมพู) ปี 2516 จ.นครสวรรค์
19 # 3อจ630815-002 kopper + montrip (468908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)(สภาพใช้) (630508-228)(G 63%)
20 # 3อจ630815-003 Arjaree56 + มองดู (468918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าจีน วัดสุทัศนฯ พิมพ์ลึกฐานเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (630703-285)
21 # 3อจ630815-005 น้องปีเตอร์ + willy (468930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม พิมพ์จอบ เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร (610303-076)(G 81%)
22 # 3อจ630815-007 m-cot + Teesan1709 (468944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (600323-180)(G 66%)
23 # 3อจ630815-009 tonychan + Macky999 (468957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (600818-026)(G 93%)
24 # 3อจ630815-010 pramual + เทวาพิทักษ์ (468972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (550424-086)
25 # 3อจ630815-015 ชัยเจเจ + ภักดีนาถ (468924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630709-350)
26 # 3อจ630815-101 ED228248756TH ถุงข้าว + bluezone69 (468949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เข่าย่อ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (630610-104)
27 # 3อจ630815-103 EI7203851176TH chatchaik007 + ซุนกวน (468958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (630725-597)
28 # 3อจ630815-123 ED200441207TH chaiyawit_doh + เฮียหมู (468910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (601220-059)(G 63%)
29 # 3อจ630815-125 EI593117921TH dindan4 + daew1970 (468917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพิชัย วัดคลองตะเคียน พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(581114-179)
30 # 3อจ630815-131 EW004570250TH บุญพระเครื่อง + m-cot (468911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (510215-212)
31 # 3อจ630815-133 EX337407691TH chatchaik007 + bbpra (468913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (551023-060)
32 # 3อจ630815-137 ED190746652TH AoomsiN + kylin (468925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (610908-054)
33 # 3อจ630815-141 ED231756170TH somsak2518 + pupa09 (468943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (560831-083)(G 77%)
34 # 3อจ630815-156 EF465990438TH น้ำฝน + oudood (469017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (611112-115)
35 # 3อจ630815-162 ED176162377H khunpol500 + ppffarm (468981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (630808-111)(G 74%)
36 # 3อจ630815-163 ED176162377TH poshwises + ppffarm (468986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630111-203)(G 62%)

37 # 3อจ630815-177 ED231379601TH บรีสพระช่วย + aun38 (469041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาว เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (630803-612)
38 # 3อจ630815-186 ED188174845TH anonnat + suwatboat (468975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630723-127)(G 59%)
39 # 3อจ630815-187 EG788768908TH pornlimk + พรชมพู (468978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นรักษาดินแดนไทย เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (630613-285)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 17 ส.ค. 2563 - 08:36 น.] #75812 (13/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ630804-003 ED238301473TH sakbangbon (467639) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 1อจ630807-002 RP883153600TH Bunhmunto (468691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630807-028 EX240005664TH sorrashine (468696) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630811-001 EI878872807TH Arawan789 (468578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630811-002 ED163942198TH noyza (468545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630811-006 EI191066483TH รักษ์ต้มเลือดหมู (468547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ630811-010 EG429987351TH อำนาจยาขันทิพย์ (468550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630811-013 ED149271324TH Darkaun (468500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ630811-014 ED243148874TH nut141 (468503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630811-015 DHLO000560886 เหม่ง13 (468506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630811-016 EX528169861TH ประสิทธิ์สม (468510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630811-017 ED196220374TH anusid (468514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630811-018 ED196638611TH Burapha777 (468516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630813-001 ED240165241TH องอาจ (468622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630813-007 NGWW000227471 srilinjee (468674) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630813-008 ED183341762TH tookatun (468706) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ630813-011 ED192948255TH nitithans (468629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630813-012 ED238285135TH ปักต้นกล้า (468635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630813-015 ED194551444TH ศิษย์เสือเก่า (468642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630813-016 EH108770775TH mumu99 (468707) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630813-018 ED208469855TH tar2499 (468644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630813-028 ED238708885TH กชณิชา (468665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630813-029 ED245906634TH Watermelon (468669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ630813-033 ED247040263TH น้องหมี (468687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630803-033 toopronchai (467533) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ630807-020 TOMAOR (468672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630808-016 maneepragorn (468243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ630811-006 พัทลุง (468541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630811-010 yingsak (468548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630811-012 Akedynamo (468535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630811-015 tong0259 (468540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630811-016 ธิดาทะเล (468542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630811-022 kgiftza (468579) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ630811-025 piaric (468454) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ630811-026 logisman (468551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630813-001 golfj (468614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630813-002 mut007 (468715) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ630813-003 sombat009 (468596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630813-004 pawaris (468648) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630813-005 nui555 (468668) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ630813-011 nonlovetey (468624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ630813-016 montree_m (468632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630813-017 mingch (468675) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
20 # 2อจ630813-018 mangmao (468690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630813-022 พิศุทธิ์ (468683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
22 # 2อจ630813-023 ๙สิทธิโชค๙ (468689) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630813-026 โจ้ดอนเมือง (468650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630813-027 tongprakueang (468653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630813-028 tongprakueang (468656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630813-029 จ่าจอก (468661) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 2อจ630813-031 vittaya14 (468701) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ630814-016 การันตีพระ (468852) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ630814-019 การันตีพระ (468857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ630814-020 การันตีพระ (468861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630807-138 tummusic46 + องอาจ (468754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
2 # 3อจ630807-164 ED234403494TH Dornooseven + Kongpost (468598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
3 # 3อจ630807-173 EX316427470TH taranan + donunun (468609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630808-007 Susit0302 + jattapon (468751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
5 # 3อจ630813-001 บ้านกรอบเงิน + tumkajohn (468597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนิรันตราย เนื้อทองคำลงยาหน้าทอง ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 24) (น้ำหนักรวม 24.8 กรัม)
6 # 3อจ630813-003 PATTHAMA + panna08 (468608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (สภาพใช้)
7 # 3อจ630813-004 naikeng + pawit_wattana (468616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630127-295)(G 86%)
8 # 3อจ630813-005 promlok + mingch (468621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
9 # 3อจ630813-007 Exdesign + omruk (468638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
10 # 3อจ630813-009 จังซีลอน + sanopporn (468654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ630813-010 anonnat + sanopporn (468663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
12 # 3อจ630813-011 supa16 + sanopporn (468670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
13 # 3อจ630813-012 kampanat + sanopporn (468676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ630813-014 supol + sanopporn (468686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630813-015 patanakarn39 + sanopporn (468688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หันข้าง(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม
16 # 3อจ630813-018 pou89 + ชัยแคราย (468705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
17 # 3อจ630813-019 sakdaspc + ศตกมล (468712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน(ก้นครก) ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630803-052)

18 # 3อจ630813-021 WHITEAMULET + Taenoi (468728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
19 # 3อจ630813-022 Vkob2001 + พิศุทธิ์ (468732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ630813-023 อาราธนา + ๙สิทธิโชค๙ (468736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด) (540618-140)
21 # 3อจ630813-024 poshwises + JoEthaibev (468741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (620124-109)(G 89%)
22 # 3อจ630813-025 TEE_INTER + pungting (468743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดบางแหวน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชุมพร
23 # 3อจ630813-026 nuthapol + bboyjob142 (468747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630813-027 boss15 + napsss (468749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ630813-028 เด็กลาด508 + napsss (468759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630813-101 ED262710853TH TEE_INTER + (468618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นครบรอบ 90 ปี เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 153)
27 # 3อจ630813-102 EG648343139TH khunoak77 + ข้าวฟ่าง (468627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 69%)
28 # 3อจ630813-104 ED213830687TH poochainarin + poshwises (468643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (630715-082)
29 # 3อจ630813-105 ED228598995TH chatchaik007 + เวหา333 (468652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630813-106 ED244527935TH pumcha + ลู่เฉินเฟย (468660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลากำแพงหย่อง เนื้อดิน
31 # 3อจ630813-107 ED244527935TH pumcha + ลู่เฉินเฟย (468666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์ซุ้มไข่ปลา กรุวัดส่องคบ เนื้อดิน
32 # 3อจ630813-108 ED211743574TH บรีสพระช่วย + anuruknavy44 (468671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อชินตะกั่ว จ.ราชบุรี
33 # 3อจ630813-110 EG177969933TH WHITEAMULET + dorn80 (468752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(630416-047)(G 77%)
34 # 3อจ630813-111 ED192266336TH tayard + หลังเขา30 (468682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630813-112 ED190899295TH worrakhit + อาราธนา (468695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (621125-213)
36 # 3อจ630813-113 ED175683116TH แสงธรรม01 + lermsak (468700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (630309-136) (กรอบชุบทอง)

37 # 3อจ630813-114 ED249726403TH loongmike + golfsriracha (468709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
38 # 3อจ630813-115 ED218819621TH กรดพุทธคุณ + Soccerguru (468713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร ญสส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่บัว ปลุกเสก) (หมายเลข 379)
39 # 3อจ630813-116 ED249726417TH elite90 + golfsriracha (468755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630813-117 ED230096878TH Koki2557 + noi70 (468720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
41 # 3อจ630813-118 ED230096878TH pc2542 + noi70 (468753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร หลวงปู่จันทร์ วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
42 # 3อจ630813-119 EG538701514TH Sofee + zong2521 (468734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
43 # 3อจ630813-120 ED232149556TH soontorn2014 + yutboss175 (468739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 7872)
44 # 3อจ630813-124 TH0118HDY9C6B penpathum + เอกเมืองเสมา (468756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เข่าอุ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
45 # 3อจ630813-125 KBSMP000000111 pontat567 + jakruk1984 (468740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
46 # 3อจ630813-126 PASA000508122 WHITEAMULET + Big27 (468742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นพุทธอุทยานธรรมโกศล พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นนทบุรี
47 # 3อจ630813-127 QSV0000108529 slaton57 + Sutthisak_k (468744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
48 # 3อจ630813-128 EG257193241TH Popeye + Suradech (468745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างพระวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.ฉะเชิงเทรา. (สภาพใช้)(630717-227)
49 # 3อจ630813-129 EF396845716TH เจ้าคุณ + rossyza4142 (468746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมเข่าสองข้าง) (630723-105)(G 69%)
50 # 3อจ630813-132 EG670280799TH si_mong29 + มงคลธรรม (468604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อนวโลหะ ปึ 2545 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 180)
51 # 3อจ630813-133 ED017055215TH นิลมังกร + anusornss (468606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 490)(G 63%)
52 # 3อจ630813-134 ED129670702TH BUNLUNG + dangthakram (468610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4402)
53 # 3อจ630813-135 ED194542500TH อินทิรา + pop_014 (468613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
54 # 3อจ630813-137 PYSC000706740 Newnomal + meksonice (468620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630326-150)
55 # 3อจ630813-138 ED166125065TH ดำเมืองสิงห์ + yut2877 (468625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

56 # 3อจ630813-140 ED257002035TH kohler + ban999 (468634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
57 # 3อจ630813-142 ED185362195TH SAHAKORN + framerin (468601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์พระกริ่งคลองตะเคียน เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
58 # 3อจ630813-143 ED234351315TH phubed + SA_peT (468602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์กลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
59 # 3อจ630813-144 ED196642205TH chav5 + Pingpong2513 (468605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630801-233) (G 81%)
60 # 3อจ630813-145 ED196642205TH teerawit + Pingpong2513 (468607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) (530212-033)(G 74%)
61 # 3อจ630813-146 ED196642205TH tigerath + Pingpong2513 (468611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นนทบุรี (สภาพสวย)(580723-115)
62 # 3อจ630813-147 EG647807493TH kritmek + นาควารี (468612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
63 # 3อจ630813-148 ED221239613TH อ๋องสาย4 + Promsri (468615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
64 # 3อจ630813-149 ED221239613TH NICETOMEETYOU + (468757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Promsri
พระกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์พระคง เนื้อผง จ.นนทบุรี
65 # 3อจ630813-150 EG804736605TH WHITEAMULET + tawat07 (468619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ630813-151 ED24753066TH ศิษย์ท่านขุน + mitkamon (468633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
67 # 3อจ630813-152 ED249761674TH zafari + เด็กวัดใน (468640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630813-153 ED930886331TH Saranphat + star15 (468641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (หลังติดผง-ตะกรุดเงิน) (กรอบชุบทอง)
69 # 3อจ630813-155 ED184089515TH poshwises + oofroad (468649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
70 # 3อจ630813-156 ED238209045TH wootubon + TaNachaut (468758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ630813-157 ED260935023TH moo_bpk + pandp (468655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม) (540228-001)
72 # 3อจ630813-158 ED216586650TH พะงัน + yutboss175 (468659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมเข่าขวาและมุมล่างซ้าย)
73 # 3อจ630813-159 ED185095772TH Joecolor + superman_vuth (468662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630813-160 EX485654982TH ชลกร99 + jackzaa (468664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)

75 # 3อจ630813-161 EG259730416TH montree_eit + วาสนา99 (468678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (601013-127)
76 # 3อจ630813-162 ED245761943TH ratchapol + แฮปรามคำแหง (468684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองคำ 96% ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 332/น้ำหนักทอง 24.1 กรัม) (621118-145)
77 # 3อจ630813-163 ED2497618507TH อรุณแสง + golfsriracha (468698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง (630730-096)
78 # 3อจ630813-164 EL690142142TH korn88 + ฮักแม่สรวย (468702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 76%)
79 # 3อจ630813-165 ED249761515TH kit01 + golfsriracha (468704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพซ่อมรอยรานด้านหน้า)
80 # 3อจ630813-167 ED215999283TH pakarapo + knug11 (468710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้และอุดซ่อม) (630730-080)
81 # 3อจ630814-001 tula_ff + บอย_วิโรจน์ (468777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท)
82 # 3อจ630814-003 หม่อง + ปิดตา (468790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
83 # 3อจ630814-004 Nippit + เกษตร (468797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (630720-151)(G 63%)
84 # 3อจ630814-005 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (468803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกแม่รำเพย
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี(G 63%)
85 # 3อจ630814-006 TEE_INTER + Xabi17 (468810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (590106-143)
86 # 3อจ630814-007 Arjaree56 + Panamera (468818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) (630709-021)
87 # 3อจ630814-008 Juicy + ดิอาโบล (468830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ630814-009 TONG_NK + sodikgak (468836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด) (620111-064)(G 80%)
89 # 3อจ630814-010 sorrashine + sodikgak (468840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (610810-090)(G 87%)
90 # 3อจ630814-011 Wuttidaj + punya (468850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยเมตตาบารมี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 801) (น้ำหนักรวม 14.6 กรัม)
91 # 3อจ630814-012 กวางเคมี + พรพรหมนารายณ์ (468888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ย้อนยุค เนื้อผงลาย ปี 2539 จ.สิงห์บุรี
92 # 3อจ630814-013 chatchaik007 + (468889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พรพรหมนารายณ์
พระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
93 # 3อจ630814-014 yuttip2524 + vongsomboon (468858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง(G 63%)

94 # 3อจ630814-101 ED259625090TH aluminium + เจ้าชายสีหมอก (468870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออาปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ630814-102 ED194474708TH กระต่าย + settavut (468874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 12 (เลข ๗ หางยาว) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพตัดหู) (630429-015)(G 64%)
96 # 3อจ630814-103 EF395623488TH BlackWasabi + หวานเย็น007 (468878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 73%)
97 # 3อจ630814-104 CHC4001113266 Wanlop + ประศาสน์ (468880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว) (630717-065)
98 # 3อจ630814-105 EF612618446TH birdbeat + arnonprakrng (468882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดชีปะขาวหาย เนื้อชินเงิน
99 # 3อจ630814-107 ED244519758TH ศักดิ์นรินทร์ + som3693 (468886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
100 # 3อจ630814-108 HMRK000249184 artty5959 + เด็กแคมฟร็อก (468890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 74%)
101 # 3อจ630814-109 ED230840738TH willy + nulek (468894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
102 # 3อจ630814-110 ED244839540TH chutty + lulytoon (468898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหิน วัดหนองสนม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.ระยอง (620202-196)(G 83%)
103 # 3อจ630814-111 EI006443262TH WHITEAMULET + กีรติ (468766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หลังยันต์สวน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม
104 # 3อจ630814-112 EH108772136TH patchara + mumu99 (468773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ 84 ปี กระทรวงคมนาคมสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม) (630331-224)
105 # 3อจ630814-113 EH108772136TH puriwaj + mumu99 (468779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนวมมหาราชาฯ รุ่น 72 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.7 กรัม) (630716-121)
106 # 3อจ630814-114 ED236844865TH นายช่างพานต๋าย + lucky9 (468786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ630814-116 SMLS000305754 poshwises + hunterdamon (468793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อผง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
108 # 3อจ630814-117 ED221245928TH kit01 + Promsri (468811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
109 # 3อจ630814-118 ED246836197TH ปุ๊ร้อยเอ็ด + mingch (468820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)
110 # 3อจ630814-121 ED184066409TH montree_eit + ksanti (468901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 457)(G 77%)
111 # 3อจ630814-122 820370803545 Avocado_Man + (468892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
srikriangkrai
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
112 # 3อจ630814-123 TH0118HH4DZ9B KohMeaklong + gogodebby (468826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ่วม วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม

113 # 3อจ630814-125 ED199074463TH AChen + Thanita2524 (468859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองคำ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1045) (น้ำหนักทอง 6.4 กรัม)
114 # 3อจ630814-126 ED244863892TH yoongyoong9 + tonyadam22 (468891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดน้ำรอบ วัดโคกกลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.พังงา
115 # 3อจ630814-127 ED220286170TH chatchaik007 + ลมว่าว (468865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
116 # 3อจ630814-128 ED250020198TH eak_nark + พ่อน้องจ้าว (468902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ630814-129 601001001023263 kwang019 + Tatchapong (468893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
118 # 3อจ630814-130 ED195192717TH KoM_PanG + โชคเจริญ (468872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์
119 # 3อจ630814-132 ED155543959TH berry + Hippopo2012 (468765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 994)(G 75%)
120 # 3อจ630814-134 ED235910869TH poshwises + loryinglong (468896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ630814-136 ED209735747TH Thanakrit31 + aboom2019 (468887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดแขนขวา)
122 # 3อจ630814-140 FAM0006512506 บรีสพระช่วย + ธารทอง7 (468784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
123 # 3อจ630814-141 EX538533949TH chatchaik007 + joobb (468762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (600908-123)
124 # 3อจ630814-142 ED251011285TH logisman + Kampeang (468764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4.5 นิ้ว) (สภาพใช้)(G 78%)
125 # 3อจ630814-143 ED223394920TH AChen + Man2517 (468770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
126 # 3อจ630814-144 EG271524845TH ยอดอ่างทอง + kunchai674 (468772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
127 # 3อจ630814-145 ED192266322TH เบสท์เมืองพิจิตร + หลังเขา30 (468776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้)
128 # 3อจ630814-146 ED251635343TH ball_amulet + sakbangbon (468780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
129 # 3อจ630814-149 EF396844891TH พญาราชสีห์ + coldplay (468795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
130 # 3อจ630814-153 EX497902908TH koh11 + Paplern (468822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(กลาง) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
131 # 3อจ630814-154 ED246915867TH lekmahoran + MINIGUNNER (468825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดนวลนรดิส เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ

132 # 3อจ630814-155 ED238397635TH loongmike + ปภานลิน (468829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเลี่ยงหลวง กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน
133 # 3อจ630814-156 ED173808480TH แค่นี้ก็พอ + อนันตรา (468897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ630814-160 ED245916866TH วันชัย2511 + manilmanggol (468844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
135 # 3อจ630814-163 RI109421825TH worrakhit + Leklek (468812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
136 # 3อจ630814-164 ED194543540TH พระดีบ้านเรา + ไร้นาม99 (468817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา เนื้อดิน
137 # 3อจ630814-165 ED215434295TH WaruntornB + I-nam (468823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
138 # 3อจ630814-167 ED194543540TH murbur + ไร้นาม99 (468827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ630814-168 SMTP000095764 สาธุ43 + แสงพระใหม่ (468837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข รุ่นไตรมาส เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2556 จ.ชลบุรี (หมายเลข 1980)(G 78%)
140 # 3อจ630814-169 SMTP000095764 Somsuk + แสงพระใหม่ (468843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมะใบขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
141 # 3อจ630814-170 ED162674756TH รถโฟร์ค + ฐณะวัฒน์ (468847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)(G 62%)
142 # 3อจ630814-171 ED219133106TH chatchaik007 + ชวนชื่น (468809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (620730-094)
143 # 3อจ630814-172 EI887277803TH วิเศษชัยชาญ + ไร้นาม99 (468815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
144 # 3อจ630814-173 ED251634714TH ทิศเหนือ + เทียมเยาวราช (468819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
145 # 3อจ630814-174 ED214666664TH โต้งกระนวน + rachanikorn (468824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หลังพระปิดตา(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2519 จ.นครปฐม
146 # 3อจ630814-176 820372031614 poshwises + srikriangkrai (468835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 11823)
147 # 3อจ630814-177 ED192990774TH chatchaik007 + s-rat (468839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ630814-178 ED244571996TH ฐณะวัฒน์ + ชายหวัน19 (468841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
149 # 3อจ630814-179 ED180356445TH amnat_99 + ปั้นจั่น (468845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
150 # 3อจ630814-180 ED249452307TH noomark + สยามมีดี (468848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)

151 # 3อจ630814-181 EI989457301TH เสรีไทย + Chakkapud (468788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
152 # 3อจ630814-182 EI500211873TH print + ธิติพระเครื่อง (468789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง(เทา) ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
153 # 3อจ630814-185 ED2343341980TH ต่อคู้บอน + SA_peT (468798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
154 # 3อจ630814-186 ED112474584TH สุชาติสาย2 + Nicharida (468799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
155 # 3อจ630814-187 ED232168626TH suthatpong + yutboss175 (468801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
156 # 3อจ630814-188 ED112474598TH Arjaree56 + Nicharida (468804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (630803-533)
157 # 3อจ630814-189 EI760557135TH chatchaik007 + สวนดอกไม้ (468805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
158 # 3อจ630814-190 ED179491859TH saksit13 + หนุ่มบ้านแพ้ว (468808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
159 # 3อจ630814-191 EG650034808TH หม่อง + พลายชาติ (468767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท้าวเวสุสวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

160 #3อจ630811-179 ED229735525TH เกษตร + sangnineface (468531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ (ตลับทอง น้ำหนัก 5.8 กรัม) (G 86%)
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(550316-211)

161 # 3อจ630813-020 sakdaspc + JITCHOO1361 (468717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสร้างหอสวดมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630725-657)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 15 ส.ค. 2563 - 08:37 น.] #75809 (12/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630801-005 ED211972546TH StanupPlease (468438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630801-014 ED083792897TH phikul (468150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630801-019 EF558574412TH runnuel (467948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630805-002 ED225607327TH aksomsak (467729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630805-019 ED226155115TH รถโฟร์ค (467811) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630805-021 BABO000489235 นะสิวัง (467733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630806-001 ED192243255TH thongpaiwan (467888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630806-005 EX459943116TH plumkid (467905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630806-009 ED229962513TH chanchim (467918) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 1อจ630806-011 LKAE000288846 kittikitti (467927) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630806-016 ED183335020TH tookatun (467964) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ630806-022 ED183336688TH tookatun (467968) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630807-003 ED211440851TH nuthapol (468030) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ630807-004 ED240119264TH องอาจ (468035) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ630807-007 EG594181679TH school (468044) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630807-014 EH250341612TH ลูกสองนาง77 (468093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630807-021 ED182677102TH HatPra (468047) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ630807-022 ED210943265TH ruttihand (468058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630808-001 EG493328239TH yoy1688 (468162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630808-002 ED199786509TH autpichut (468163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630808-003 RPCH000029243 อภินันท์ (468168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630808-005 EX414326017TH kawpunt (468169) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ630808-006 ED234323062TH jingmanu (468174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630808-009 EX483923854TH Boonkua (468185) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
25 # 1อจ630808-010 ED197026479TH คอปแมน (468230) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ630808-013 ED236609187TH noi70 (468139) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ630808-015 ED249713064TH golfsriracha (468145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630808-016 ED078571561TH กานต์ (468232) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ630810-003 ED099685935TH natapoln (468275) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ630810-004 ED189942694TH bangpunDD (468374) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630810-005 ED048277800TH Ottokung (468278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ630810-006 ED211246359TH Smbat1234 (468281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ630810-008 ED182648830TH aimmy123 (468386) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630810-010 ED224415612TH bestsaney (468292) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

35 # 1อจ630810-011 ED233674155TH pramotee (468383) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 1อจ630810-012 ED234902720TH pol789 (468297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ630810-013 ED182648843TH aimmy123 (468388) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 1อจ630810-014 ED182648843TH aimmy123 (468391) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ630810-015 ED182648843TH aimmy123 (468393) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
40 # 1อจ630810-016 SNOI000562063 ครูเทคนิค (468301) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
41 # 1อจ630810-018 EG293834393TH mawin2520 (468304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ630810-020 ED234252304TH araya17 (468427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ630810-022 ED238216174TH คุณศิระ (468396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
44 # 1อจ630810-023 EF465975965TH เจริญ38 (468347) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ630810-024 TH0118H5AU32B t-det (468357) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ630810-025 ED234630315TH จำปาเอฟซี (468362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ630810-026 REXB000069003 ตะกรุดโทน (468366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ630810-028 EG889882969TH ammad (468369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 1อจ630810-029 RCHN000119348 Newcomer (468377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ630810-030 ED252204092TH ญาญ่าซัง (468379) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
51 # 1อจ630810-031 RNYB000111798 Deethongtong (468408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ630810-032 EX537428860TH matee1974 (468410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ630810-033 EI435207491TH ต้นอุทยาน (468412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ630810-034 TH0118H793D4B pontat567 (468400) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
55 # 1อจ630810-035 ED181873304TH น้องข้าวสวย (468413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
56 # 1อจ630810-037 ET94142884TH Raktham28 (468415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 1อจ630811-003 ED245726717TH assawin (468441) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
58 # 1อจ630811-009 EX528543677TH joycezalnw (468445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
59 # 1อจ630813-004 ED211269995TH golf2010 (468692) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
60 # 1อจ630813-005 ED144339020TH naenaldo (468697) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
61 # 1อจ630813-023 ED234786992TH ลิ้ม88 (468646) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
62 # 1อจ630813-026 ED240328510TH bluezone69 (468651) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630730-004 noi99 (467121) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630731-021 lovehunterlove27 (467179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630803-017 เหน่งบางคู้ (467534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630804-020 sunchai07 (468338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ630805-014 lovehunterlove27 (467787) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630806-016 wutpantip (467977) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ630806-024 Buncha (467982) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630806-027 va1111 (467923) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ630806-031 ThaiWong (467967) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
10 # 2อจ630806-042 nukro09 (467956) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630806-043 nukro09 (467960) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
12 # 2อจ630807-001 suntisook8345 (468050) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630807-009 หนุ่มธนบุรี (468070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ630807-010 nararum (468073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630807-018 SiwaDa928 (468083) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ630807-019 Nicharida (468086) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630807-029 สุวรรณภูมิ_17 (468115) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
18 # 2อจ630808-010 bagio (468211) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630808-011 bagio (468214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630808-012 bagio (468216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ630808-013 bagio (468217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630808-027 PATIPAT (468228) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 2อจ630808-028 PATIPAT (468198) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
24 # 2อจ630808-032 lexrain (468197) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630808-036 Somysom (468213) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 2อจ630808-039 DiamondiaN (468729) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630808-043 ferluci (468224) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ630810-003 workplace (468399) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 2อจ630810-004 ก๊อง05 (468296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ630810-007 nattasak (468361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630810-008 aek1979 (468302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ630810-009 อนพัช (468303) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ630810-012 dream777 (468309) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ630810-013 S-THAKSAKORN (468401) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ630810-014 hunter04 (468365) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ630810-015 hunter04 (468368) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ630810-016 hunter04 (468371) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ630810-017 pecth88 (468407) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
39 # 2อจ630810-020 greenday88 (468319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ630810-022 prayuth98 (468329) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
41 # 2อจ630811-001 การันตีพระ (468453) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 2อจ630811-007 พุทธบูชา (468520) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ630811-008 พุทธบูชา (468522) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 2อจ630811-029 penpathum (468527) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 2อจ630811-031 Leksalaya (468591) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 2อจ630811-032 Leksalaya (468592) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 2อจ630811-033 Leksalaya (468593) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
48 # 2อจ630811-034 กัมมัฏฐาน (468594) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
49 # 2อจ630813-006 การันตีพระ (468719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ630813-007 สยามเมืองยิ้ม (468718) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
51 # 2อจ630813-008 สยามเมืองยิ้ม (468721) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
52 # 2อจ630813-012 การันตีพระ (468730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 2อจ630813-013 การันตีพระ (468731) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
54 # 2อจ630813-014 การันตีพระ (468735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 2อจ630813-015 montree_m (468630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
56 # 2อจ630813-021 การันตีพระ (468722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 2อจ630813-025 การันตีพระ (468727) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 2อจ630813-032 การันตีพระ (468724) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
59 # 2อจ630813-033 natttao (468595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
60 # 2อจ630814-006 การันตีพระ (468760) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
61 # 2อจ630814-007 การันตีพระ (468761) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630803-022 cthyongyot + sanopporn (467405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ630803-119 ED125843858TH Bophantom + chokun_son (467425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์คอสามเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้ตัดหูและล้างผิว)
3 # 3อจ630804-009 Arjaree56 + oldshop (467600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ630806-162 ED218119465TH Mzee95 + poon09 (467983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
5 # 3อจ630807-115 ED124067565TH seed-seed + Kanokwann (468042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
6 # 3อจ630808-107 joke27 + joe4299 (468241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
7 # 3อจ630808-135 EX326708072TH หิมพานต์มุ่งงาม + pp_korat11 (468164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ ปี 2505 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ630810-024 naphakan24 + ดิอาโบล (468378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเทวสังฆราช เนื้อชินเงิน จ.กาญจนบุรี (สภาพพระศอราน)
9 # 3อจ630810-105 ED213028277TH สิงห์คำรณ + พิชชากร (468269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
10 # 3อจ630810-159 ED219053005TH โต้งกระนวน + ก้อนกรวด (468370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระวัดสารนาถฯ พิมพ์วัดตะไกรเล็ก เนื้อดิน ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
11 # 3อจ630810-161 ED226623808TH somrut + ชินนิมอน (468428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630810-189 ED230716982TH D_bangsan + คูณสตางค์ (468417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์บัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
13 # 3อจ630810-191 ED234639875TH MoTeSaK + นกแก้ว (468308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ฉะเชิงเทรา
14 # 3อจ630810-198 ED192254474TH Taranong + ริณดา (468340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผง ปี 2499 จ.ชลบุรี
15 # 3อจ630811-144 TH0118GRPT82B penpathum + ท่านหลวง (468479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายาง เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630811-145 TH0118GRPT82B penpathum + ท่านหลวง (468483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 14 ส.ค. 2563 - 08:37 น.] #75806 (11/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630806-010 ED222077934TH tonsaylom (468380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630808-004 ED139865544TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (468188) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ630808-007 ED139872390TH ญาดา168 (468194) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ630808-011 EX552021469TH dman2551 (468182) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630805-023 belcid (468590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630808-001 aee_sotspa (468166) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630808-002 poochainarin (468170) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ630808-003 vadcharapol (468176) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630808-004 chanapai (468190) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630808-005 chanapai (468189) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630808-006 apichaidon (468177) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630808-009 Chai1963 (468179) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ630808-014 bagio (468229) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 2อจ630808-018 kamonsap (468184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630808-020 ปาล์มริมคลอง (468193) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ630808-021 ปาล์มริมคลอง (468200) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630808-022 jj2424 (468203) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
14 # 2อจ630808-023 jj2424 (468207) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ630808-029 en_amulet (468209) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630808-030 nahm36 (468187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630808-033 การันตีพระ (468444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630808-034 Somysom (468205) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ630808-037 Somysom (468210) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
20 # 2อจ630808-040 Boss7 (468220) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630808-041 KREANGKOSEE (468199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ630808-042 ferluci (468202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630811-002 การันตีพระ (468460) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 2อจ630811-003 การันตีพระ (468465) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
25 # 2อจ630811-004 การันตีพระ (468468) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ630811-005 การันตีพระ (468472) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ630811-013 การันตีพระ (468486) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ630811-014 Toroclub (468558) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
29 # 2อจ630811-019 เหมียวบางใหญ่ (468544) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
30 # 2อจ630811-023 การันตีพระ (468474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ630811-024 การันตีพระ (468478) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
32 # 2อจ630811-027 การันตีพระ (468492) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ630811-030 การันตีพระ (468447) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630801-142 SMLS000304434 Pong93 + hunterdamon (467391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนเพชรกลับ หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อเงินลงยา ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
2 # 3อจ630804-123 EG115823916TH nopponsmith + เล็กหลังวัด (467642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด **ไม่ระบุที่สร้าง
3 # 3อจ630805-003 THanakrit97 + somboonput (467820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
4 # 3อจ630805-150 EX451123985TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + Luktarn88 (467755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพิรอดหลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630806-009 natttao + SeksitK (467914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630806-108 EW026182416TH sheva + chkomtat (467969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิตตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
7 # 3อจ630806-122 EX552940705TH phetbanpra + winwin (467867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย(G 68%)
8 # 3อจ630806-135 EG73172153TH sheva + jazz9235 (467878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630806-137 ED192226266TH WHITEAMULET + ริณดา (467894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อแร่ ปี 2472 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
10 # 3อจ630806-138 ED192226266TH เมืองช้าง + ริณดา (467903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งประทานอภัย วัดนาประดู่ ปี 2518 จ.ระยอง
11 # 3อจ630806-157 ED188144985TH Dumy_kitsada + suwatboat (467975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครสวรรค์

12 # 3อจ630807-005 บารมีปู่เพชร + morriss (468019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (สภาพใช้ชำรุดเหลือ 1.7 นิ้ว)
13 # 3อจ630807-111 RI070775643TH พลธีร์5559 + (468521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 4/น้ำหนักทอง 14.9 กรัม)
14 # 3อจ630807-128 120356841172 nattapolc + bbbpra (468036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์นิยม(เอ) เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(610822-011)
15 # 3อจ630807-130 EG320831133TH methee88 + ธงชัย (468538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา
16 # 3อจ630807-139 ED244513049TH narongnoi09 + เอกเมืองตรัง (468094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา
17 # 3อจ630807-157 MSTW000121509 thevit + DEKDEK (468116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่หม่น วัดคลองสิบสอง เนื้อผง ปี 2463 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
18 # 3อจ630807-169 EI593126438TH coolkul + daew1970 (468122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
19 # 3อจ630807-175 ED144756105TH Chanchai21 + tongoic1958 (468015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แผ่นสร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสรฤทธิ์รวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ630808-106 EG538700831TH elite90 + zong2521 (468155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
21 # 3อจ630808-108 ED180344685TH หนุ่มคลองจินดา + ปั้นจั่น (468512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630808-114 EI593128252TH เจ้าคุณ + Nippit (468212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมแขนซ้ายและใบหู)
23 # 3อจ630808-117 ED219109654TH ตี๋บางบัวทอง + verapong2 (468218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นลายเซ็น พิมพ์เล็ก ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลังไม่อุดผง)

24 # 3อจ630808-119 ED188153029TH บุญเลิศ2532 + suwatboat (468530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%)
25 # 3อจ630808-126 EG538700828TH puu2511 + zong2521 (468172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630810-001 korn88 + pui1228 (468295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดบางสะแก)(G 64%)
27 # 3อจ630810-002 พลช้างเผือก + pui1228 (468300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
28 # 3อจ630810-003 ณัฐปรัชญ์ + Khong19 (468423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5657)
29 # 3อจ630810-005 yodpra + workplace (468313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 63)
30 # 3อจ630810-006 not443 + workplace (468315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
31 # 3อจ630810-007 not443 + workplace (468316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
32 # 3อจ630810-008 สาธุ43 + chattawat (468431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
33 # 3อจ630810-009 โชค2529 + Manat_com (468322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชากฐินต้น ภปร. วัดเทวสังฆาราม พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง จ.กาญจนบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 8.5 นิ้ว)
34 # 3อจ630810-010 Santiwall + KoTar (468327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4361)
35 # 3อจ630810-012 JoEthaibev + Xabi17 (468260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6170 กก)

36 # 3อจ630810-017 poshwises + dream777 (468279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ630810-019 manee21 + Vertexsoi (468287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 7)
38 # 3อจ630810-020 zidane + oldshop (468289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
39 # 3อจ630810-021 zafari + oldshop (468358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัดโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
40 # 3อจ630810-022 kraisornuo + oldshop (468364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ630810-023 ลิตเติ้ลตี๋ + oldshop (468373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ กรอบทอง(G 65%)
42 # 3อจ630810-025 chanchim + katae (468382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 92%)
43 # 3อจ630810-026 เบสท์เมืองพิจิตร + koonnai (468387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์เล็กหลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
44 # 3อจ630810-027 korn88 + prayuth98 (468392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 70%)
45 # 3อจ630810-028 taccord + Pao-Kung (468397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
46 # 3อจ630810-102 EI987468916TH chutty + ฉัตรฟ้า (468425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
47 # 3อจ630810-103 ED135490758TH pouy2727 + Mcwall (468257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัศยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ

48 # 3อจ630810-104 ED208618761TH kittisun + บุษกร (468264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง(G 76%)

49 # 3อจ630810-106 ED230826152TH tonychan + เจ๋งจริง (468274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630810-107 RP764634889TH You9199 + เก๋นครนายก (468282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630810-111 ED150347643TH tontatto + bee_assawin (468290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
52 # 3อจ630810-112 ED233646866TH ท๊อปTURBO + supichai (468293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ630810-113 ED178848959TH scott + awt2528 (468298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
54 # 3อจ630810-114 EI979980448TH sutthipun + Loylip2527 (468434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ630810-115 EG71582405TH Phichit_02 + chanchim (468305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
56 # 3อจ630810-116 ED189383607TH หนุ่มคลองจินดา + ตะแคงขวด (468436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630810-117 ED625322144TH Arjaree56 + narade2517 (468426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1982)
58 # 3อจ630810-118 ED210656202TH ตราชั่ง + พุทธโกศัย (468312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ จ.ระยอง
59 # 3อจ630810-119 ED206056666TH กอล์ฟ-สมหมาย-สุท + (468439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Leksalaya
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
60 # 3อจ630810-122 ED242918077TH sheva + คุณชายแดง (468250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ

61 # 3อจ630810-123 820363659706 Chaiwat13 + pongpan_r (468254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งดำรงราชานุภาพ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630810-125 EG17559893TH bastketboy + armymen2525 (468266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
63 # 3อจ630810-126 EF395617536TH ekachai9 + BOAT26 (468270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและล้างผิว)
64 # 3อจ630810-127 ED240174963TH tum087 + พี่เงาะป่า (468271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง/สภาพใช้)
65 # 3อจ630810-128 EG393726048TH หม่อง + BAUSCH (468277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ630810-129 ED055869476TH jookkadui + หรั่งวัดไตร (468280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
67 # 3อจ630810-130 ED055869476TH tungsaima + หรั่งวัดไตร (468285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
68 # 3อจ630810-131 ED055869476TH virun123 + หรั่งวัดไตร (468246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อผง จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้
69 # 3อจ630810-133 EX528207009TH m-cot + ประสิทธิ์สม (468251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ630810-134 ED180580834TH ธรรมจารึก + mchutith (468253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่น 2 เนื้อชุบทอง ปี 2518 จ.สงขลา
71 # 3อจ630810-135 ED115649041TH kenshiro2810 + Chakkapud (468256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ630810-136 EI817849711TH เมืองช้าง + บารมีครู (468258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแซยิด 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 130)

73 # 3อจ630810-137 EI661993377TH บรีสพระช่วย + Doitung (468261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อชินสนิมแดง จ.เชียงราย
74 # 3อจ630810-138 EH294607591TH pattarawat19 + Easyone (468262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
75 # 3อจ630810-139 ED201975211TH lertsak + ชมรม-มหาอุตม์ (468265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
76 # 3อจ630810-140 EW573915096TH MrTeeAyutthaya + R9999 (468268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ฐานบัวเม็ด เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ630810-142 ED146925711TH natthaphon59 + piya222 (468381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
78 # 3อจ630810-143 EF395618562TH poshwises + หวานเย็น007 (468422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(G 65%)
79 # 3อจ630810-144 ED146925711TH narongnoi09 + piya222 (468435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
80 # 3อจ630810-146 ED146925711TH narongnoi09 + piya222 (468433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
81 # 3อจ630810-149 ED231921795TH ginger + ต้นสุขสำราญ (468403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ630810-150 ED210489093TH poshwises + kritsadaw (468406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
83 # 3อจ630810-153 ED241132412TH บ้านกรอบเงิน + chengsim (468339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 2)
84 # 3อจ630810-154 ED223979127TH Beed098 + Saner (468343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
85 # 3อจ630810-155 EF396848947TH ปู่ดำเนิน + coldplay (468348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และหักซ่อม)(G 74%)
86 # 3อจ630810-157 ED130338038TH จังซีลอน + jabee (468359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
87 # 3อจ630810-160 ED115649038TH ต่อคู้บอน + Chakkapud (468375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
88 # 3อจ630810-162 ED238257735TH พระยอดบางขวาง + งดงาม (468318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.นนทบุรี (ขนาดสูง 12 นิ้ว)
89 # 3อจ630810-164 ED207496236TH apiwat4825 + ชินนิมอน (468320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ630810-165 ED229962527TH ทรงธรรมบ้านสวน + (468324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chanchim
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
91 # 3อจ630810-167 ED204644063TH D_bangsan + ซิตี้ฮันเตอร์ (468331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (ธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ630810-168 SUTI000477494 picasso + kamol111 (468332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 20.7 กรัม)
93 # 3อจ630810-169 TH0118GUJFK9B penggo + ต่อคู้บอน (468336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางป่าเลไลย์ กรุวัดราชนัดดา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ630810-170 TH0118GUJFK9B pprapakorn + ต่อคู้บอน (468429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ630810-172 EG647806229TH yeenbangna + นาควารี (468337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) กรอบทอง(G 72%)

96 # 3อจ630810-174 RCHN000119348 loongmike + Newcomer (468346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพใช้และซ่อมมุมบนซ้าย)
97 # 3อจ630810-175 ED238281178TH chane31 + (468355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
98 # 3อจ630810-176 ED163098658TH peacemaker + เสกสิทธิ์ (468420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังเงิน ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 987)
99 # 3อจ630810-177 SLY2000295758 yahee13 + เด็กตลาดพลู (468360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1243)
100 # 3อจ630810-178 ED236625030TH Pichitj + noi70 (468367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
101 # 3อจ630810-179 EG849617501TH อำนาจรามอินทรา + Bophantom (468372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
102 # 3อจ630810-180 EG849617501TH อำนาจรามอินทรา + Bophantom (468376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 67%)
103 # 3อจ630810-182 ED174621340TH thammanoon95 + คเวสโก (468404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ630810-183 ED174261340TH lohbetong + คเวสโก (468409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง เนื้อทองเหลือง ปี 2461 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และห่วงชำรุด)
105 # 3อจ630810-185 ED204665620TH tone555 + sittong (468414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.ตราด
106 # 3อจ630810-186 EX445937362TH ชลกร99 + ทนายหลวง (468416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดหน้าพระธาตุ จ.อุตรดิตถ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
107 # 3อจ630810-187 ED2301716982TH พ่อฟอร์ม + ริณดา (468419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ

108 # 3อจ630810-188 ED238266771TH tik_srt + งดงาม (468421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เนื้อทองคำลงยา ปี 2560 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 4/น้ำหนักทอง 4.9 กรัม)
109 # 3อจ630810-190 ED234639875TH korn88 + นกแก้ว (468418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ630810-192 ED234639875TH กิ่วกระ + นกแก้ว (468310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
111 # 3อจ630810-194 ED262101194TH สุบรรณ์ + VAIVIT (468314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 61%)
112 # 3อจ630810-196 EF689617447TH panja + ปราศมณฑิล (468330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา
113 # 3อจ630810-199 ED192254474TH gchai + คูณสตางค์ (468432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์ใหญ่ย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
114 # 3อจ630810-200 ED192254474TH Viraphan711 + ริณดา (468350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
115 # 3อจ630810-202 ED192254474TH joeenok + ริณดา (468344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
116 # 3อจ630810-204 ED192254474TH หูยาว + ริณดา (468349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
117 # 3อจ630810-205 ED192254474TH payungsak + ริณดา (468351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
118 # 3อจ630810-206 ED192254474TH lekdee + ริณดา (468352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดหนังฯ เนื้อเงิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
119 # 3อจ630810-207 ED192254474TH payungsak + ริณดา (468354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะขาบแขนกาง จ.นนทบุรี **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

120 # 3อจ630810-208 ED192254474TH poshwises + ริณดา (468356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 1 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
121 # 3อจ630811-001 phubed + yingsak (468440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
122 # 3อจ630811-002 Ketautomotive + ponto (468448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 40)
123 # 3อจ630811-003 วิสูตร์ + baibua29 (468451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (591212-222)(G 69%)
124 # 3อจ630811-004 lovehunterlove27 + Toroclub (468456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 805)
125 # 3อจ630811-005 ป่าตาลดอย + ธิดาทะเล (468462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชารัตนะ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ630811-006 golf_kk + omruk (468471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 43)
127 # 3อจ630811-007 Ketautomotive + (468476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พัทธดนย์2508
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 61)
128 # 3อจ630811-009 Chaiwat13 + Manat_com (468489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
129 # 3อจ630811-010 kopper + ภักดีนาถ (468497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) (630729-147)
130 # 3อจ630811-101 ED190708455TH Mai2008 + samachu (468549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดสุทัศนฯ รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
131 # 3อจ630811-102 ED234629541TH Pseheng + manilmanggol (468553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ

132 # 3อจ630811-103 ED022569519TH thitipant + panja (468576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
133 # 3อจ630811-104 ED135255560TH suttanee + pratheep_k (468557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร
134 # 3อจ630811-105 ED135255560TH Sangjan + pratheep_k (468588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
135 # 3อจ630811-106 EW569439532TH Sinsiampra + กุนซือ (468559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
136 # 3อจ630811-107 ED242031358TH Aaekaa + promlok (468567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา(G 70%)
137 # 3อจ630811-108 ED242031358TH เมืองช้าง + promlok (468573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
138 # 3อจ630811-109 ED255104120TH Ganesh + som3693 (468577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 301)
139 # 3อจ630811-110 ED255104120TH heng9999 + som3693 (468581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์หลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผงใบลาน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
140 # 3อจ630811-111 ED185349769TH bunjerd + หนุ่มนั่งเกล้า (468443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
141 # 3อจ630811-112 EG637319920TH bangpunDD + เวียงห้วยเขน (468452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
142 # 3อจ630811-113 ED221242382TH AChen + Promsri (468458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
143 # 3อจ630811-114 EP497804070TH singha_pk + tong27 (468574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี

144 # 3อจ630811-116 EG345134181TH เสรีไทย + จิตรธรรมะ (468484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (560923-086)
145 # 3อจ630811-117 ED150776355TH atavit + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (468493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์(เล็ก) เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
146 # 3อจ630811-119 ED138418103TH จังซีลอน + tamthodsaporn (468515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
147 # 3อจ630811-121 ED238325850TH lovehunterlove27 + Sivilaihan (468524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4366)
148 # 3อจ630811-122 EA362725175TH suabsak + oldamulet (468536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
149 # 3อจ630811-123 ED210633189TH tontatto + yorch (468584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
150 # 3อจ630811-126 EH114781715TH บรีสพระช่วย + พรหลวงปู่ (468556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครพนม (วัดศรีวิชัยสร้าง)
151 # 3อจ630811-127 EG109656180TH เอกบางโฉลง + tttui (468562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวตูม เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบน)
152 # 3อจ630811-128 EG109656180TH khunoak77 + tttui (468586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 84%) **พระคนละองค์กับบัตรรับรองฯ
153 # 3อจ630811-130 ED126620004TH poshwises + akarawoot (468580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นครบ 7 รอบ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
154 # 3อจ630811-131 ED192249474TH m-cot + ริณดา (468560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดลานคา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2467 จ.สุพรรณบุรี
155 # 3อจ630811-132 ED182738124TH panu_pdd + current (468561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

156 # 3อจ630811-133 ED222675433TH savebank163 + (468563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ZippoRenascenT
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี
157 # 3อจ630811-134 EG655058956TH รุ้งน้องใหม่ + Danusorn (468564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
158 # 3อจ630811-135 ED045770617TH ไชยนาท + Mongkonlimchai (468566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
159 # 3อจ630811-139 ED203031767TH กุ้งหวาน + มัสชา (468571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 67%)
160 # 3อจ630811-140 ED203031767TH Mai2008 + มัสชา (468572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 69%)
161 # 3อจ630811-141 ED234629952TH Yuttana27 + ซูโม่ (468467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลิงไม้แกะหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อไม้ จ.ฉะเชิงเทรา
162 # 3อจ630811-146 ED189946095TH เบิ้มศรีราชา + apiwat_1330 (468488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620628-116)(G 64%)
163 # 3อจ630811-147 EG272786701TH coco7982 + Somyot2012 (468491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)
164 # 3อจ630811-148 ED143391125TH kala2524 + จุกจัง (468495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
165 # 3อจ630811-149 EH369696439TH วิทย์พระประแดง + ปัณณวัฒน์ (468498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สมุทรปราการ
166 # 3อจ630811-150 RMTP000013486 Ganesh + naphong99 (468502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (โค้ดนะ/หมายเลข 1721)
167 # 3อจ630811-151 ED193462310TH ginger + potae14 (468442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7093)(G 66%)

168 # 3อจ630811-152 ED23717454TH เด็กนครสวรรค์ + บีชาการ (468446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 287)
169 # 3อจ630811-153 BCH0000735317 pawaris + P_pratan (468449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 65%)
170 # 3อจ630811-154 ED218156216TH ริวตัง + klong6 (468450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
171 # 3อจ630811-155 ED222666215TH panja + ลุงเปี๊ยก (468455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
172 # 3อจ630811-156 ED251601375TH zafari + ทัศดา (468457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 19893)(G 58%)
173 # 3อจ630811-157 BORF000211176 panja + youtasit (468461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
174 # 3อจ630811-158 BOBE000211176 panja + youtasit (468463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
175 # 3อจ630811-159 ED227609555TH poshwises + ประวิทย์888 (468464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
176 # 3อจ630811-160 ED199637544TH chatchaik007 + tomyum (468469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรอบชุบทอง) (560223-263)
177 # 3อจ630811-161 EX486568993TH Chaiwat13 + phairod101 (468501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคชวัตร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2437)
178 # 3อจ630811-162 ED194417538TH Popeye + vitaya (468504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(630727-233)
179 # 3อจ630811-163 ED207495916TH Tui9080 + Sugarbaby (468508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

180 # 3อจ630811-164 ED138425696TH Pond27 + tamthodsaporn (468513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
181 # 3อจ630811-167 ED246104682TH nco29-48 + chinko (468526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (581126-090)(G 76%)
182 # 3อจ630811-168 ED233027125TH ข้าวตอกแตก + บ้านกรอบเงิน (468529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
183 # 3อจ630811-169 ED209999528TH korn88 + มาริโอ (468533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) (630710-158)
184 # 3อจ630811-170 EG115916309TH พิชชากร + สีแดง (468537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
185 # 3อจ630811-171 ED114747586TH zafari + น้องกร (468575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนปลอกมีด วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.พัทลุง
186 # 3อจ630811-172 EG849617550TH pornlimk + Bophantom (468499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ่นสโมสรโรตารี่สร้าง เนื้อดีบุก ปี 2536 จ.นครพนม. (630210-107)
187 # 3อจ630811-174 EX528170255TH สังกัจจายน์ + meef2002 (468511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง จ.ระยอง
188 # 3อจ630811-175 ED228228487TH mootoo36 + หนุ่มนั่งเกล้า (468518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 64%)
189 # 3อจ630811-176 EI984582687TH kit01 + doctorp (468523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดพระเชตุพนฯ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
190 # 3อจ630811-177 EX552031934TH หนองซอ + capsule2525 (468525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระประธาน วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อเงิน ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
191 # 3อจ630811-178 ED218149572TH Phichit_02 + ตอปทุม (468528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (630725-010)(G 67%)

192 # 3อจ630811-180 ED192266319TH arampo + หลังเขา30 (468534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นบุญสูง เนื้อผงว่าน ปี 2542 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง)
193 # 3อจ630811-181 ED231309251TH skyforce + วิชญ์ดุลยวัต (468582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (541212-105)
194 # 3อจ630811-182 ED23879892TH yodpra + prachuk (468473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 7)
195 # 3อจ630811-183 ED231309251TH เมืองช้าง + วิชญ์ดุลยวัต (468477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (561009-047)(G 82%)
196 # 3อจ630811-184 ED099399935TH HopeMan + datyutthaya (468480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (630318-056)
197 # 3อจ630811-186 ED240165238TH หม่อง + องอาจ (468485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง
198 # 3อจ630811-187 ED209808489TH wanitcha + สารพัดกัน09 (468487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม พิมพ์เศียรโต เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง
199 # 3อจ630811-188 ED183578225TH willy + PAE_PONGCHAI (468490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)(630619-003) (G 81%)
200 # 3อจ630811-189 ED180347616TH numpraram2 + ปั้นจั่น (468494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นครปฐม
201 # 3อจ630811-190 ED196638611TH werapun + Burapha777 (468496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3569)
202 # 3อจ630811-185 EG790162860TH miata+เสี่ยเมืองกาญฯ (468481) กรอบทอง 1 องค์ ( G 79%)(น้ำหนัก 16.4 กรัม)
203 # 3อจ630811-136 ED195493779TH kosin1960+พลังศรัทธา (468568) กรอบทอง 1 องค์ ( G 90%)(น้ำหนัก 23.1 กรัม)
204 # 3อจ630811-137 ED195493779TH kosin1960+พลังศรัทธา (468569) กรอบทอง 1 องค์ ( G 91%)(น้ำหนัก 25.6 กรัม)
205 # 3อจ630811-008 นุหลัก4+logisman (468482) ข้อทอง 1 องค์ ( G 87%)

206 # 3อจ630811-165 ED251120643TH thatarat_n+ChaiyutPho (468589) กรอบทอง 1 องค์ ( G 78%)(น้ำหนัก 2.9 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 13 ส.ค. 2563 - 08:41 น.] #75799 (10/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630725-002 ED211815761TH pupidlok (466730) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ630727-027 ED177639999TH knug11 (466842) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
3 # 1อจ630731-015 ED164351170TH รุยคอสต้า (467280) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ630731-021 ED208559365TH prathep (467214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 1อจ630801-010 ED146933240TH piya222 (467378) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ630803-004 EG145678695TH pradrem (467539) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ630807-001 ED238237404TH kingcrow (468028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630807-006 RPDD000076732 Sinsiampra (468037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630807-009 ED209089646TH jarungrux (468051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630807-010 ED141166427TH thatcharit (468055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630807-012 ED246102465TH adam17 (468090) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ630807-015 MBC0001189421 isoda (468095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630807-023 ED216829246TH Nirut9185 (468068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 1อจ630807-024 ED221218202TH Thanapong36 (468062) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ630807-025 QSV0000400470 สุภัทท์ (468071) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630810-001 EW614701441TH seed-seed (468272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630801-031 ภักดีนาถ (467325) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630803-003 tepakornsu (467546) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ630803-009 ฅนบางใหญ่ (467548) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630803-045 เกษตร (467571) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630804-033 wanayut (467615) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ630805-008 dittasagul (467816) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630806-018 Thanakrit1995 (467987) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ630807-004 pipat_ch (468057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630807-006 Pboonchai (468060) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ630807-007 คุณพ่อลูกแฝด (468063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630807-008 พญาวานร (468065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630807-011 boypaza (468025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630807-012 montrito (468029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630807-016 kungkkk (468041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630807-017 มหานคร (468043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630807-021 hocky53 (468013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630807-025 พิชย์ภัสสร (468017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630807-026 PATIPAT (468098) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
19 # 2อจ630807-030 มองดู (468020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630807-031 มองดู (468066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ630810-001 การันตีพระ (468248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630810-011 การันตีพระ (468252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630810-019 settavut (468317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
24 # 2อจ630810-021 การันตีพระ (468245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630730-114 ED211834451TH sarawudhi + ก้อนกรวด (467149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630803-008 aoddVioS + incutuM (468239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 70%)
3 # 3อจ630803-111 ED219320585TH ปิ่นอนงค์ + ขุมทรัพย์บูรพา (468175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ630804-011 kittikitti + ลูกปลา (467601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
5 # 3อจ630805-103 ED173165493TH pornlimk + chani (467762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2521 จ.ราชบุรี (630406-408)
6 # 3อจ630805-144 ED226476469TH กรดพุทธคุณ + พิมพ์พิมล (467842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่า หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
7 # 3อจ630805-154 ED201942213TH patbangbon + เก๋นครนายก (467796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
8 # 3อจ630806-124 ED244511706TH Rambo_thai + aum6267 (467872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี
9 # 3อจ630806-139 ED192226266TH Khonlomkao + คูณสตางค์ (468186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นซ่อมพระอุโบสถ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630807-144 ED192338276TH โต้งกระนวน + nitis (468007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดสารนาถฯ พิมพ์พระนางข้างเม็ด เนื้อดิน ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพใช้)
11 # 3อจ630807-153 ED244702731TH yingsak + tar2499 (468103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)(590107-006)(G 69%)
12 # 3อจ630808-002 poshwises + นายถนัด (468159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
13 # 3อจ630808-003 Jjiann1979 + ซารีญา (468161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาเม็ดขนุน กรุวัดคู้ยาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
14 # 3อจ630808-006 chaleaw56 + kamonsap (468171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630808-102 ED23742929TH กุ้งหวาน + ไผ่กำแพงแสน (468143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
16 # 3อจ630808-103 PR794128183TH nongder + sarmmuk (468146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา
17 # 3อจ630808-104 ED229978938TH คุณชาย + teerayutpeam (468233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630808-105 ED219127750TH hattori + ชวนชื่น (468151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630808-110 ED234229433TH จังซีลอน + SANTI_MN (468240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
20 # 3อจ630808-111 EG647651748TH natapoln + นาควารี (468201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 67%)
21 # 3อจ630808-113 EJ981071199TH จอมทอง33 + toucanpat (468208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 16000 บาท)
22 # 3อจ630808-118 EI435196842TH จังซีลอน + ต้นอุทยาน (468238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
23 # 3อจ630808-120 EF396871526TH tonparknumpo + (468222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasittichai34
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ630808-121 ED192253403TH หงษ์ขาลง + ริณดา (468142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 479282)
25 # 3อจ630808-123 ED192253403TH RAPIN + ริณดา (468154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียนหน้ายาว เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์
26 # 3อจ630808-124 ED151938655TH jarunphant + tafu-boy (468160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7 วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และล้างผิว)(G 91%)
27 # 3อจ630808-125 ED231311900TH peacemaker + สนบางกรวย (468165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
28 # 3อจ630808-128 TH0118GKF8G9B jtrsnum + wongwai928 (468183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร วัดไตรมิตรฯ รุ่นสร้างศาลาปฎิบัติธรรม เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
29 # 3อจ630808-129 TH0118GQAHG4B เสาร์ห้าบารมีพ่อ + ซะงั้น (468192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 67%)
30 # 3อจ630808-130 ED221412206TH Patumwan67 + armarging (468236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระศิลปะพม่าล้านนา เนื้อทองคำ กรอบทอง(G 65%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ630808-131 EN240856043TH john-otto + คุณศักรินทร์ (468141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ630808-133 ED233105273TH willy + opor1217 (468152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
33 # 3อจ630808-134 ESSL000174237 pouy2727 + praveen (468158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
34 # 3อจ630808-136 EI435196856TH coco7982 + ต้นอุทยาน (468227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพุทธนิมิต หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2524 จ.ระยอง
35 # 3อจ630808-137 EG393642515TH ekachai9 + Promsri (468173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630808-138 ED211258309TH teerapols + vazabi (468231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน พิมพ์หลังยันต์สวน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม

37 # 3อจ630808-139 ED226351013TH sekson + Meetung (468180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ รุ่นพุทธมหามงคล พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2535 จ.ฉะเชิงเทรา
38 # 3อจ630810-004 อำนาจรามอินทรา + UDS-35 (468306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพนแขนหักศอก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (580813-159)(G 87%)
39 # 3อจ630810-011 Meenakhom + KoTar (468255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 312)(611006-071) (G 64%)
40 # 3อจ630810-013 phoomchai + than-663 (468263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (571125-002)
41 # 3อจ630810-014 PHLOI + than-663 (468267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(600525-186)(G 69%)
42 # 3อจ630810-015 PharmX + than-663 (468273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560306-260)
43 # 3อจ630810-101 ED035262982TH อ๊อดดอนหวาย + mesa918 (468247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(630727-247)(G72%)
44 # 3อจ630810-108 ED172770669TH Popeye + aee_sotspa (468286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี.. (621015-101)
45 # 3อจ630810-109 ED213028277TH อ๊อดจ้า + พิชชากร (468291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)(630729-353)
46 # 3อจ630810-110 ED213028277TH สิงห์คำรณ + พิชชากร (468424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (630729-350)
47 # 3อจ630810-120 EX118036895TH ปิดตา + บอลปากน้ำ (468321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(630523-078) (G 84%)
48 # 3อจ630810-121 EI768983916TH petcharee + JAPAN-55 (468244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(520919-168)
49 # 3อจ630810-132 EG293834402TH อาทอเนกทาสัง + mawin2520 (468249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (600227-010)(G 63%)
50 # 3อจ630810-152 EB416709527TH sakdaspc + nampoo (468335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (630729-079)(G 84%)
51 # 3อจ630810-166 ED229962527TH ทรงธรรมบ้านสวน + (468326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chanchim
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550728-228)(G 69%)
52 # 3อจ630810-173 KBAN000928253 willy + taccord (468341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630527-104)(G 77%)
53 # 3อจ630810-184 EG538015860TH vitaya + chok13 (468411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (550118-114)
54 # 3อจ630810-193 TH0118HA1RK9B chatchail007 + Knight_13 (468430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(630507-056)
55 # 3อจ630810-195 ED232819786TH songprapob + ประดู่เหลือง (468323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (620401-004)(G 77%)

56 # 3อจ630810-197 ED247706255TH เกษตร + tansave (468334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (571003-131)(G 63%)
57 #3อจ630810-147 ED048287020TH ปะใหญ่+Ottokung (468384) กรอบทอง 1 องค์ กรอบทอง 1 องค์ ( G 87%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 11 ส.ค. 2563 - 08:58 น.] #75794 (9/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630724-012 EO518703771TH สรินพรรณ (467100) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ630729-002 6732000336516 Moty5555 (466991) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ630730-001 EX451591753TH WHITEAMULET (467760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630730-006 ED132197050TH sai-9ton (467093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630731-016 ED204834266TH popular_rock (467229) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630801-001 EI593123825TH Nippit (467367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ630801-002 FAM0000980991 gomgom (467984) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ630801-007 EH123380534TH doopradee (467296) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
9 # 1อจ630801-025 EX537574099TH supakit_lck (467363) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ630803-002 ED210406615TH ตี๋เล็ก (467794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630803-003 WSTS000087870 suparerk (467565) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
12 # 1อจ630803-005 EG145678695H pradrem (467545) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ630803-009 EG582104927TH oongchat (467788) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630803-010 ED187676727TH ธนกฤตพระเครื่อง (467496) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ630803-017 ED185470495TH ต้อมตราโล่ (467473) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630803-018 RTAP000086534 หวายกรอง (467478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630803-019 ED196035528TH จุ๋มจิ๋ม (467480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630803-023 ED227030911TH thexy (467537) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ630804-004 ED208063231TH golfsriracha (467632) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ630804-005 EF208420769TH print (467644) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ630804-006 EG145678713TH pradrem (467661) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630804-010 EX515795218TH supasuta1968 (467651) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ630804-011 ED184039125TH ksanti (467643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 1อจ630805-004 ED211998565TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (467744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630805-006 ED211984059TH คุณศิระ (467790) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ630805-014 ED066078527TH Phongphawan09 (467716) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ630805-015 EI980927759TH เหยินน้อยโคราช (467826) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630805-016 ED241101993TH o-larn (467806) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 1อจ630805-022 ED185229094TH thongpaiwan (467829) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
30 # 1อจ630805-027 ED092758390TH kridsanapong (467753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ630805-028 ED218004564TH ตุ๊หลวง (467756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630806-004 EX451123971TH WHITEAMULET (467900) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ630807-013 EX552019995TH dman2551 (468087) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630807-016 ED184895860TH suchart_joe (468096) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630807-017 EG804736486TH tawat07 (468072) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ630807-019 ED245715904TH assawin (468099) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ630807-020 ED245715904TH assawin (468106) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 1อจ630807-027 ED108136174TH หมวยคูก้า (468084) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630725-005 ต้นสุขสำราญ (467189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ630730-015 mekya2706 (467140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630731-009 Buncha (467241) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630801-035 tongprakueang (467358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630801-037 DDman (467371) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ630801-038 DDman (467364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630803-001 doyct (467541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630803-011 ต่ายวัดหนึ่ง (467457) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 2อจ630803-015 พิชย์ภัสสร (467517) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ630803-016 พิชย์ภัสสร (467532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ630803-030 narongK (467543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630803-044 เกษตร (467566) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630803-046 sodikgak (467514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630803-050 pornpipat (467518) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630803-054 ๙สิทธิโชค๙ (467572) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630803-062 จอมยุทธ77 (467573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
17 # 2อจ630804-015 pawaris (467612) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ630804-019 สารพัดกัน09 (467611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630804-022 denbike (467627) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
20 # 2อจ630804-023 kmutnb (467613) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ630804-026 บูรพาบารมี (467620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ630805-005 ยุทธภีม (467776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630805-007 ALINA (467777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630805-012 tumacer (467785) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630805-017 jattapon (467839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ630805-018 microsoft (467822) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630806-013 pairat9999 (467868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ630806-023 เอสจีบอย (467916) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 2อจ630806-030 ThaiWong (467962) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
30 # 2อจ630806-035 เอสจีบอย (467943) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
31 # 2อจ630806-041 nukro09 (467951) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ630806-044 lovelyman (468138) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
33 # 2อจ630807-003 การันตีพระ (468004) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ630807-005 การันตีพระ (468008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ630807-014 ตาลเดชา (468109) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ630807-015 ตาลเดชา (468079) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
37 # 2อจ630808-008 การันตีพระ (468148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ630808-019 การันตีพระ (468149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ630808-031 การันตีพระ (468153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ630808-038 การันตีพระ (468144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630801-106 EG381916518TH พลช้างเผือก + รักษ์นครหลวง (467386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ630801-112 EB267340562TH Polachet + Wilasinee18 (467286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
3 # 3อจ630801-122 ED195863032TH DDman + จุ๊สุราษฎร์ (467337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630803-017 boonlers + toopronchai (467527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังฉัตรใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ630803-024 OCTOPUS + pornpipat (467408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(G 68%)
6 # 3อจ630803-027 แสงธรรม01 + noksev (467427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ630803-157 TH0118GJ6P74B AodAnt + toopronchai (467448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2509 จ.ชลบุรี
8 # 3อจ630804-014 WHITEAMULET + ภักดีนาถ (467616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างซ้าย) (630730-014)
9 # 3อจ630804-114 ED216822194TH kanogkon + คเวสโก (467585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดินลงรัก จ.สุพรรณบุรี
10 # 3อจ630806-006 PHLOI + Komsank (467893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เต็ม วัดบางแค พิมพ์หลังยันต์สี่อุติด เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630806-106 NMDA000091180 หม่อง + สาวไทย (467958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปี่เซียะ วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2549 จ.ฉะเชิงเทรา
12 # 3อจ630806-141 EX58400151TH transport + settavut (467921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้


13 # 3อจ630806-149 EH114783889TH pornlimk + พรหลวงปู่ (467949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังย่น เนื้อดิน ปี 2489 จ.ลำพูน
14 # 3อจ630808-001 wit50 + ประศาสน์ (468156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630804-119)
15 # 3อจ630808-005 nuttaopoon + เจริญ42 (468237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630729-116)
16 # 3อจ630808-109 ED234627611TH Bobbie + เสือสมิง (468157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระกริ่งไทยพุทธคุณรักษา วัดราชนัดดา เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (630723-497)
17 # 3อจ630808-112 ED196189507TH john-otto + Kanisorn (468204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (520930-072)
18 # 3อจ630808-115 ED250603199TH chav5 + tomsom (468242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (630413-080)
19 # 3อจ630808-116 ED230806382TH chane31 + ยุทธภีม (468215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(630525-185)
20# 3 อจ 630808-004 arun2515+maneepragorn (468167) ตลับทอง (น้ำหนักรวม 18.6 กรัม) (G 74%)
21# 3 อจ 630808-132 tonychan+Ronado (468147) ตลับทอง (น้ำหนักรวม 13.8 กรัม) (G 76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 10 ส.ค. 2563 - 08:40 น.] #75789 (8/25)
ตั้งแต่ วัันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630730-004 TH118G9YA60B pornlerty (467097) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630731-018 EI348476260TH องค์อินทร์ (467944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630801-009 EX507697298TH tokmeramad (467945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630801-022 ED078560334TH supanutk (467950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630806-002 ED246401796TH กุ้งหวาน (467892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630806-003 ED199813575TH prasertpp (467896) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630806-006 ED224587745TH ตี๋กฤต (467909) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ630806-007 EG413236584TH petcharee (467912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630806-008 EG683073645TH looknam1 (467915) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630806-012 EX538400151TH settavut (467981) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ630806-013 ED163777876TH Watermelon (467929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630806-014 ED225608574TH aksomsak (467988) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ630806-015 ED227363582TH ball_amulet (467933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630806-017 ED195171473TH Sukpia2018 (467934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630806-018 EI960566509TH เกวลินปราจีน (467935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630806-019 ED224403115TH bestsaney (467937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ630806-020 ED224403115TH bestsaney (467931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630806-021 ED223892425TH rambo93 (467941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630805-013 นกทุ่งสง (467807) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630806-005 sombat009 (467855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630806-006 amata2000 (467861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630806-007 Chanchai21 (467917) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630806-008 Chanchai21 (467920) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630806-011 สันบ้านอิฐ2628 (467991) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 2อจ630806-012 pairat9999 (467922) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ630806-015 kritmek (467875) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ630806-017 disakorn (467891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630806-019 ppffarm (467889) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630806-020 ppffarm (467899) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630806-021 mangmao (467902) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ630806-022 golfj (467906) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630806-025 นัทปทุม (467911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ630806-026 นัทปทุม (467940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630806-034 เอสจีบอย (467938) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 2อจ630806-036 b_wor (467925) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630807-013 ตาลเดชา (468032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630725-111 ED210413395TH Copter99 + LIM2512 (467710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อเงิน ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้/น้ำหนัก 54.7 กรัม)
2 # 3อจ630727-120 ED220860260TH winai10 + kangnutta (467297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกหลวงพ่อต่วน วัดตาประขาวหาย จ.ชัยนาท (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
3 # 3อจ630730-008 zafari + nararum (467104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
4 # 3อจ630801-001 บรีสพระช่วย + (467282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดฐาน)(G 76%)
5 # 3อจ630801-005 ทนายหลวง + ตูนเพชรบูรณ์ (467291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ630801-117 ED226712715TH six_cm + Momay55 (467395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุด/สภาพใช้)
7 # 3อจ630801-128 ED201942187TH peet2544 + เก๋นครนายก (467356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
8 # 3อจ630803-137 ED229113313TH bigbig + เทพพระเสาร์ (467421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
9 # 3อจ630803-156 ED176132874TH K_cokkag + เศกสรรค์2511 (467444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม
10 # 3อจ630804-004 ตราชั่ง + สารพัดกัน09 (467583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
11 # 3อจ630804-116 ED024228804TH mntpt + BigBenz (467604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อผงว่าน ปี 2444 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ630805-121 KSCB000075740 อ๋องสาย4 + สุวรรณโชค (467724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้หักซ่อมและล้างผิว)
13 # 3อจ630805-138 ED221212465TH kit01 + Promsri (467771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง มวก. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630807-001 Thanwa + ponto (467997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 139)
15 # 3อจ630807-002 ming168 + pipat_ch (468003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630807-003 เด็กวัดอโศ + baggio (468131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ พิมพ์หลังทองแดง ปี 2558 จ.นครศรีธรรมราช (กรอบชุบทอง)
17 # 3อจ630807-004 พงษ์ท่าม่วง + ผงธุลี (468010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี

18 # 3อจ630807-006 พัทลุง + Pboonchai (468026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ630807-007 pramual + โจ้ดอนเมือง (468034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย วัดท่าเสา เนื้อชินตะกั่ว จ.กาญจนบุรี
20 # 3อจ630807-008 เพิ่งหัดดู + หนุ่มธนบุรี (468038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621221-046)
21 # 3อจ630807-009 zafari + nararum (468046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
22 # 3อจ630807-010 Rio_OK + omruk (468135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 43)(630801-075)
23 # 3อจ630807-011 เมืองช้าง + Leche (468052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ630807-012 penpathum + SiwaDa928 (468064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เข่าอุ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
25 # 3อจ630807-013 บ้านพระ + พัทธดนย์2508 (468069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 30)
26 # 3อจ630807-014 เมืองช้าง + bigtua (468074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
27 # 3อจ630807-101 EX528543685TH มอร์เมืองทอง + joycezalnw (468077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนซุ้มเรือนแก้ว หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
28 # 3อจ630807-102 ED248000172TH kai_kaw + เหน่งเมืองนนท์ (468080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630807-103 EKA2000474016 bbpra + น้องปีเตอร์ (468085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (611101-042)
30 # 3อจ630807-104 ED242223738TH zafari + bamboss (468088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ630807-105 ED245104139TH naenaldo + ทนายหลวง (468092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์หน้าเล็กหลังพญานาค 7 เศียร ปี 2460
32 # 3อจ630807-106 ED176275802TH pruksasat + chengsim (468097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 11)
33 # 3อจ630807-107 ED178842823TH thitipant + awt2528 (468101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ630807-108 ED178842823TH thitipant + awt2528 (468107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อกะไหล่ทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ630807-109 ED238213941TH Popeye + คุณศิระ (468133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(630729-054)
36 # 3อจ630807-110 ED233761835TH newpra + โอมมะ (468112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 3469) (สภาพชำรุดปลายพระเกศ)

37 # 3อจ630807-112 ED137299206TH jewsine + Promsri (468033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา
38 # 3อจ630807-113 ED137299206TH tawat07 + Promsri (468040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานเตี้ย(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (ไม่บรรจุกริ่ง/สภาพใช้)
39 # 3อจ630807-114 ED137299206TH PHLOI + Promsri (468129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งก้นถ้วย เนื้อนวโลหะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
40 # 3อจ630807-116 ED250300357TH chanchim + Juicy (468048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630807-117 EF689617243TH หนูบ้านกล้วย + ปราศมณฑิล (468053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ630807-118 EF379966833TH thonglor + ธัมปารี_16 (468056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดนาคกลาง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
43 # 3อจ630807-119 ED251000932TH supervigo + Kampeang (468136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง(G 65%)
44 # 3อจ630807-120 EG650038331TH Pseheng + เซียนพละ (468061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
45 # 3อจ630807-121 ED227354634TH ผงคลุกรัก + หมูทอง (467998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ ภปร. วัดบวรนิเวศฯ คณะทัตแพทยศาสตร์จุฬาฯสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630807-122 NGWW000223448 กุ้งหวาน + iBose (468006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 252)(G 78%)
47 # 3อจ630807-123 ED246423156TH นพดล2519 + som3693 (468011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
48 # 3อจ630807-125 ED201971360TH Tom02 + เก๋นครนายก (468016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
49 # 3อจ630807-126 ED025497820TH อ๋องสาย4 + นิวเอกชัย (468024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม
50 # 3อจ630807-127 TH0118GYAXF8B เน้นพระสวย + papawin (468134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก ปี 2551 จ.อ่างทอง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ630807-129 ED145768201TH natttao + masterbill (468045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 4 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (630729-030)
52 # 3อจ630807-131 ED215141075TH Mr_Cruze + pisanlost (468054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
53 # 3อจ630807-132 TH0118GW4UN6B supakorntt + Danai33 (468067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเปิดพระมหาวิหาร เนื้อเงิน ปี 2561 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
54 # 3อจ630807-133 ED207246220TH tangmo123 + pornmongkol (468132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630807-134 ED037691406TH Arjaree56 + supatjakin (468075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว เนื้อผงคลุกรัก

56 # 3อจ630807-135 ED141166427TH กรดพุทธคุณ + thatcharit (468128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630707-215)(G 60%)
57 # 3อจ630807-136 ED228548574TH kritbig + dindan4 (468082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (โค้ดนะจุด)(630618-016)
58 # 3อจ630807-137 EH108354639TH AMPjung + yorch (468089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1967)
59 # 3อจ630807-141 ED242012209TH poshwises + Anankiya (467995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2509 จ.สิงห์บุรี
60 # 3อจ630807-142 ED232119072TH wunlop + yutboss175 (467999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
61 # 3อจ630807-143 PSP0010057397 cthyongyot + Joeymorn (468001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
62 # 3อจ630807-145 RNTB000111388 ซิยิ่นกุ้ย + Deethongtong (468009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630711-156)
63 # 3อจ630807-146 ED216422877TH Mzee95 + Weera88 (468012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
64 # 3อจ630807-147 PSP0003912091 บรีสพระช่วย + Wichean146 (468014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นฉลองอายุ 81 ปี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.อุดรธานี
65 # 3อจ630807-148 ED217107960TH daew1970 + OMBUN (468018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดเชิงหวาย พิมพ์ตื้น เนื้อผงว่าน จ.กำแพงเพชร (630723-156)
66 # 3อจ630807-149 ED233724886TH auto1800 + kobnamo (468021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดป่าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.อุบลราชธานี
67 # 3อจ630807-150 EF388056813TH นนท์รามคำแหง + ผมชื่อเสือ (468023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
68 # 3อจ630807-151 EI888083905TH ราชสีห์ + awt2528 (468100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1838)
69 # 3อจ630807-152 EB267398179TH pee111 + nestto (468102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 702)
70 # 3อจ630807-154 ED049396750TH สมชายฐานทัพ + แม็คท่าม่วง (468108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 415)
71 # 3อจ630807-155 ED233565969TH narongnoi09 + POOSIT (468110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
72 # 3อจ630807-156 ED233565969TH ginger + POOSIT (468113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี(G 82%)
73 # 3อจ630807-158 ED229117448TH บรีสพระช่วย + tanpailin (468127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุถ้ำหีบ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
74 # 3อจ630807-159 ED229117448TH sanya1002 + tanpailin (468130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง วัดพุทไธศวรรย์ พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

75 # 3อจ630807-160 ED240119281TH แสงธรรม01 + องอาจ (468117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
76 # 3อจ630807-161 ED222081559TH mesa918 + Prakor (468114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 78%)
77 # 3อจ630807-162 120356841430 benzy + bbbpra (468119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ630807-163 ED211897774TH nuengk + Sivilaihan (468121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงซาติน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 890)
79 # 3อจ630807-167 EV674548793TH RAK_PT + tummusic46 (468126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630807-168 EX537392799TH m-cot + matee1974 (468120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
81 # 3อจ630807-170 ED242500952TH Yuttana + nakub (468125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 75%)
82 # 3อจ630807-171 BC62000020052 ตอปทุม + Sutthisak_k (467996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2088)
83 # 3อจ630807-172 ED181846207TH หนุ่มบึงกาฬ + นเรศวร (468000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5974)
84 # 3อจ630807-174 SNDA0008867839 รวยเฮงคูณลาภดี + strucsteel (468005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
85 # 3อจ630807-176 ED221232527TH warning + Promsri (468022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ รุ่นแรก พิมพ์หลังอัฐบริขาร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.บึงกาฬ
86 # 3อจ630807-177 ED079871443TH Bolltawin + พญาราชสีห์ (468027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11656)
87 # 3อจ630807-178 TH0118GFEPK2B plam01 + หวายกรอง (468031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(630718-201) (G 78%)
88 # 3อจ630807-179 ED049396689TH kopper + tookatun (468039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 81%)
89 #3อจ630807-165 EG744924462TH Seharach+พลังศรัทธา (468137) ตลับทอง 1 องค์ ( G 83%)(น้ำหนัก 14.6 กรัม)
90 #3อจ630807-166 EX744924476TH ต่อ_ถนนหัก+พลังศรัทธา (468123) ตลับทอง 1 องค์ ( G 88%)(น้ำหนัก 8.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 08 ส.ค. 2563 - 08:28 น.] #75783 (7/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630723-014 ED170043270TH Chakkapud (467561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630731-010 EG766825268TH RUAYGABPRA (467774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630801-021 EW503328479TH Khonlomkao (467781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630801-024 EG776467826TH เริงเมือง (467784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630803-001 ED210406615TH ตี๋เล็ก (467793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630803-015 ED207446212TH montblanc (467467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630805-001 ED213673261TH Pichitj (467725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630805-003 PPIN000124189 หิมพานต์มุ่งงาม (467737) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630805-005 ED197756067TH thatcharit (467748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630805-008 ED179794038TH หนุมานเชิญธง (467757) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630805-009 EG850485737TH arson (467766) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ630805-010 EX471133726TH สุชาติสาย2 (467825) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ630805-011 RTK2000100754 somsak_ton (467711) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630805-012 TUR3000346323 เสืออิบสาทร (467837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630805-013 ED209981147TH มหามณีจินดา (467801) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ630805-017 ED241101993TH o-larn (467802) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630805-018 EX548720040TH Rambo_thai (467721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630805-023 ED242611366TH ภพเมืองสรรค์ (467735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630805-024 ED211730301TH router (467740) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ630805-025 EI892857880TH ปอท่าเรือ (467749) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
21 # 1อจ630805-026 ED209944569TH โครตเฮง (467815) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
22 # 1อจ630805-029 TH0118GTT2F3B pontat567 (467818) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ630805-030 ED162665555TH tombetong (467841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630805-031 EG421030216TH ไบร์ทหนองช้างคืน (467840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630730-027 กล้าเก่งทุกทาง (467131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630803-004 amuletfocus (467515) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ630805-006 พลช้างเผือก (467812) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 2อจ630805-009 mut007 (467798) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630805-010 bboon (467778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630805-011 เต้ยอิตาเลียน (467783) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 2อจ630806-001 การันตีพระ (467844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630806-002 การันตีพระ (467845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630806-003 การันตีพระ (467846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ630806-004 การันตีพระ (467847) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ630806-009 การันตีพระ (467848) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ630806-010 การันตีพระ (467850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630806-014 midori (467871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
14 # 2อจ630806-028 ThaiWong (467953) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
15 # 2อจ630806-029 ThaiWong (467959) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
16 # 2อจ630806-032 ThaiWong (467971) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 2อจ630806-033 ThaiWong (467976) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
18 # 2อจ630806-037 การันตีพระ (467851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630806-038 การันตีพระ (467854) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ630806-039 การันตีพระ (467856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630806-040 การันตีพระ (467858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ600806-007 vitaya + Komsank (467897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพแต่งผิว)(G 72%)
2 # 3อจ630803-122 TWCR 000117088 รุ้งน้องใหม่ + Latte424 (467926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630804-018 sutthipun + นภเก้า (467633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ630804-019 ราชสีห์ + นภเก้า (467636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ630804-124 ED225607335TH PAYUNN + aksomsak (467647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็กบล็อกนิยม ปี 2518
6 # 3อจ630804-140 ED220127111TH รุ้งน้องใหม่ + Nov13 (467993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630804-141 ED205156141TH nuengk + phitcha (467994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5223)
8 # 3อจ630804-153 EX418437588TH เอลพบุรี + อ้วนโกบ๊อ (467689) ส่งพระตรวจสอบ 26 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 26 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อตะกั่ว ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อตะกั่ว ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
9 # 3อจ630805-109 EW400572018TH hattori + nitithans (467791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630806-001 zafari + danai3356 (467853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อสามกษัตริย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
11 # 3อจ630806-002 unvastar + Xabi17 (467860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (610308-020)(G 81%)
12 # 3อจ630806-003 rungkrabi + korrapat905 (467866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ630806-004 phoomchai + sarayuthboy (467879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 63%)
14 # 3อจ630806-005 Ong1971 + ปิดตา (467886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 60%)
15 # 3อจ630806-008 slaton57 + Pong2515 (467907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ630806-010 เป๋าแมน + bigtua (467919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (520725-145)(G 70%)
17 # 3อจ630806-101 ED144424791TH พระประแดง26 + (467930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลิงศรีประจันต์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ630806-102 ED203845015TH คนคลองด่าน + deawn (467947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(G 64%)
19 # 3อจ630806-103 ED199183830TH Arjaree56 + jitnobnom (467952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ630806-104 ED229646198TH somsakyoung + Bolltawin (467955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 467)
21 # 3อจ630806-105 EO516148060TH boonserm + nongbaimon (467992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
22 # 3อจ630806-107 ED219283794TH perfectman77 + Chalinee (467965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ศรีสะเกษ (วัดบ้านสมบูรณ์สร้าง)(G 64%)
23 # 3อจ630806-109 ED225269111TH pornlimk + popular_rock (467972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (วัดคานหามสร้าง/สภาพใช้) (630720-175)

24 # 3อจ630806-110 EO571650515TH simmax + Atichard25 (467978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
25 # 3อจ630806-111 ED222638095TH teeprakron + น้องหมี (467974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
26 # 3อจ630806-112 ED220580185TH Thanwa + chengsim (467884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 12)
27 # 3อจ630806-113 ED133869636TH กุ้งพระบาท + director (467890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
28 # 3อจ630806-114 ED176127358TH sheva + mixsick150 (467895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
29 # 3อจ630806-115 EG115829975TH bellic + tttui (467898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630806-116 ED165465522TH ฐณะวัฒน์ + suthee069 (467901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
31 # 3อจ630806-117 ED235820134TH นนท์เสลภูมิ + ตราชั่ง (467904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพซ่อมขอบบนขวา)
32 # 3อจ630806-118 ED220105717TH jeabpra + willy (467979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630630-107)
33 # 3อจ630806-119 ED210466659TH sheva + สยามมีดี (467908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630806-120 TH0118GWN147B nongder + sarmmuk (467913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขุดสระ เนื้อผง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ (วัดบางด้วนสร้าง)
35 # 3อจ630806-121 ED184194045TH Arjaree56 + BankHiWay (467864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี. (630624-250)
36 # 3อจ630806-123 ED170094183TH satang17 + bomtada (467869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ630806-125 EN240855895TH mesa918 + คุณศักรินทร์ (467874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 69%)
38 # 3อจ630806-126 ED234060281TH annnyamulet + เกียรติกังวาน (467876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1059)(590406-054)(G 74%)
39 # 3อจ630806-127 EX541677982TH bastketboy + Isarabat (467880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 67%)
40 # 3อจ630806-128 ED232247567TH Amornwiw + kaokao9 (467882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630806-129 EG605975368TH Arjaree56 + chaiyan1983 (467883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ630806-130 ED216931542TH TECHNOLOG + artliver (467885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา (610921-119)

43 # 3อจ630806-131 ED229956671TH sheva + tomsom (467859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (621128-111)
44 # 3อจ630806-132 ED230434615TH thammanoon95 + อาชาเหล็ก (467863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
45 # 3อจ630806-133 ED199617902TH sutthiphornn + nakak_action (467873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
46 # 3อจ630806-136 ED154607635TH พ่อมาเฟีย + nickname (467887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ630806-140 ED173474702TH thotsaphol4110 + pichet344 (467910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
48 # 3อจ630806-142 ED188550246TH anonnat + deawn (467924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
49 # 3อจ630806-143 ED213532723TH sawatvet + jessio (467928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630806-144 ED176124161TH PHLOI + sanyaa (467932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630806-145 EG349113434TH โอบอุ้ม + เอ้ศรีราชา (467936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
52 # 3อจ630806-146 ED234042901TH Nirut9185 + เกียรติกังวาน (467939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ630806-147 NGWW000222585 pornpipat + wilairat_22 (467942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
54 # 3อจ630806-148 ED206060232TH Terbow + แป๊ะดำเนิน (467946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630717-096)
55 # 3อจ630806-150 EF388055755TH เพิ่งหัดดู + rossyza4142 (467954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630723-108)
56 # 3อจ630806-151 EF388055755TH apiwat4825 + rossyza4142 (467957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630723-110)
57 # 3อจ630806-152 ED183335020TH Newnomal + tookatun (467961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630806-153 ED195171473TH civilwork + Sukpia2018 (467963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองเหลืองหน้าเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร
59 # 3อจ630806-154 EX537989343TH ภูญดา + ศักดิ์พระเครื่อง (467966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
60 # 3อจ630806-155 ED18489432TH จังซีลอน + Teesan1709 (467970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630806-156 ED246810950TH kai_kaw + ศิษย์ท่านขุน (467973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)

62 # 3อจ630806-158 EH534334647TH ศักดิ์นรินทร์ + พุทธคุณ2543 (467980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (630722-046)
63 # 3อจ630806-159 ED184183073TH sitthawee + k9cob (467985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดปรีดาราม เนื้อชินตะกั่วปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (630601-060)
64 # 3อจ630806-160 ED211260996TH sutthipun + promlok (467990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
65 # 3อจ630806-161 EG647705980TH samanta + wanitcha (467849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.อุบลราชธานี
66 # 3อจ630806-163 SMRY000307060 Gunt_A + guy99 (467986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
67 # 3อจ630806-164 ED081167414TH อรุณแสง + phon8899 (467857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630806-165 ED081167414TH sheva + phon8899 (467862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ630806-166 EG579573430TH PBnew + kamol111 (467865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
70 # 3อจ630806-167 ED183336688TH a_cherdpong + tookatun (467989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ630806-168 SWIC000089330 bangpunDD + Beed098 (467870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
72 # 3อจ630806-169 ED203020532TH kwang019 + xtra1 (467877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11930 ก)
73 # 3อจ630806-170 ED238141811TH เหม่ง13 + ชินครับ (467881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
74 # 3อจ630806-171 ED089881136TH AMPjung + น้องต้นคูณ (467852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 20532 ก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 07 ส.ค. 2563 - 08:38 น.] #75772 (6/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630727-026 HPPY001672539 prabaanrao (467567) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ630730-002 ED972919883TH Vincent (467542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630731-011 EF635099355TH pumcha (467225) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 1อจ630803-006 ED168197992TH บิ๊กบีม (467440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630803-008 ED199766005TH autpichut (467451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630803-012 ED209958449TH มาริโอ (467530) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630803-013 EG395328185TH bestrandom (467456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630803-014 KSCB000075616 สุวรรณโชค (467464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630803-016 TH0118GBGGC9B Reindeer_kwang (467470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630803-020 ED158580156TH jinn-jinn (467483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630803-021 ED238301677TH PHLOI (467486) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630803-022 ED138178181TH poon09 (467493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630804-001 ED226445104TH ศิษย์ท่านขุน (467685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630804-002 ED219439029TH chokchai (467656) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630804-007 ED129396912TH วิทย์พระประแดง (467638) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 1อจ630804-009 TH0118FMQRD2B โบตั้ม (467641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630804-012 ED164522841TH gengkub (467646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630804-013 ED213417705TH maibangsai (467684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630805-007 ED228217864TH bluezone69 (467754) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
20 # 1อจ630805-020 ED227040454TH thexy (467726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630730-013 chonsameak (467821) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
2 # 2อจ630730-020 pui1228 (467143) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ630731-011 PATIPAT (467266) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ630803-002 dang29 (467508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630803-005 วิศวะโยธา (467562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630803-006 khunoak77 (467521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630803-008 somsak-p (467524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630803-012 S-THAKSAKORN (467529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630803-021 พองาม (467513) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ630803-024 baibua29 (467523) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ630803-025 คุณศักรินทร์ (467531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ630803-026 นุแคราย (467535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ630803-029 ยุทธภีม (467538) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ630803-031 teerawit (467553) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630803-035 อนพัช (467498) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630803-040 Frodojack007 (467505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630803-041 ชิษณุชา (467507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630803-042 Rio_OK (467511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630803-063 มหามงคลพระ (467525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630804-013 สยามเมืองยิ้ม (467607) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
21 # 2อจ630804-016 arun2515 (467606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ630804-027 บะบางบอน (467622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630804-029 puriwaj (467626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630804-030 Note2499 (467628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630804-035 นภเก้า (467662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630805-001 การันตีพระ (467703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630805-002 การันตีพระ (467717) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ630805-003 การันตีพระ (467720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630805-004 การันตีพระ (467723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630805-015 การันตีพระ (467727) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ630805-016 การันตีพระ (467731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ630805-019 การันตีพระ (467736) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 2อจ630805-020 การันตีพระ (467742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ630805-021 การันตีพระ (467747) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ630805-022 การันตีพระ (467752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 3อจ630730-014 pandp + tahtee (467119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ630731-014 gymnastics + penggo (467718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630731-107 EX552382445TH pandp + BAUSCH (467715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
4 # 3อจ630731-132 ED194725984TH ratchaphong23 + sabaada8 (467687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3194)
5 # 3อจ630801-147 ED154029209TH tonparknumpo + final246 (467828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อตะกั่ว ปี 2566 จ.ชุมพร
6 # 3อจ630803-016 TONG_NK + teerawit (467554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560124-164)(G 65%)
7 # 3อจ630803-113 EF395602721TH เทพมังกรทอง + Tong_76 (467416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)(G 78%)
8 # 3อจ630804-001 wuth2002 + pawaris (467575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(630623-455)(G 65%)
9 # 3อจ630804-002 boonsom2499 + ผู้ใหญ่เอก (467578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.ลพบุรี (หมายเลข 208)
10 # 3อจ630804-003 suebsaks + นครเมืองเก่า (467579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดพระแท่นคงรัง เนื้อดิน จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ630804-005 Manunicon + สารพัดกัน09 (467588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และชำรุดขอบล่าง)

12 # 3อจ630804-006 somboomboo + oldshop (467590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
13 # 3อจ630804-007 corach + oldshop (467592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
14 # 3อจ630804-008 ขุนภิลม + oldshop (467596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.นครปฐม
15 # 3อจ630804-010 TAVABUNCHA + oldshop (467675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)
16 # 3อจ630804-012 phetbanpra + ปุ๊ร้อยเอ็ด (467610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4965)(G 64%)
17 # 3อจ630804-013 reset-usb + ปุ๊ร้อยเอ็ด (467671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
18 # 3อจ630804-015 Goodcobain + ประศาสน์ (467619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630729-039)
19 # 3อจ630804-016 taccord + เน้นพระสวย (467623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 745/สภาพสวย) (621019-159)(G 75%)
20 # 3อจ630804-017 smoyman + punya (467630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 3898)
21 # 3อจ630804-101 ED230725661TH boss15 + poshwises (467686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630622-060)
22 # 3อจ630804-102 ED223981752TH ศิษย์ท่านขุน + องอาจ (467637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
23 # 3อจ630804-103 ED208063262TH Vasin289 + golfsriracha (467655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)

24 # 3อจ630804-104 ED238301460TH Fair1124 + sakbangbon (467688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอสาริกา หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับมีดลักษณะนี้ของหลวงพ่อทบ
25 # 3อจ630804-105 ED192236201TH D_bangsan + ริณดา (467659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
26 # 3อจ630804-106 ED192236201TH จุ๋มจิ๋ม + ริณดา (467663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นครบรอบ 90 ปี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2521 จ.อุดรธานี (สภาพใช้)
27 # 3อจ630804-107 ED179196794TH Tochiro + นกแก้ว (467666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ. กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
28 # 3อจ630804-108 ED1799196794TH ศิษย์จารย์จำเนียร + นกแก้ว (467683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์
29 # 3อจ630804-109 EB415971626TH phubed + ทรัพย์1990 (467670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่)
30 # 3อจ630804-110 EI861447111TH กรดพุทธคุณ + kawin1980 (467674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (630623-185)(G 61%)
31 # 3อจ630804-111 PBSK000479899 teepoptee + กฤตเมืองนนท์ (467679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
32 # 3อจ630804-112 ED208063259TH phon8899 + golfsriracha (467580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน)
33 # 3อจ630804-113 ED179797079TH tonychan + yutboss175 (467681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (วัดบางหอยสร้าง)(G 89%)
34 # 3อจ630804-115 ED142833855TH taranan + chin99 (467598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (530213-156)
35 # 3อจ630804-117 ED043758230TH taccord + vazzaaa (467609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ

36 # 3อจ630804-118 CRKB000432303 pramual + yody18 (467614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
37 # 3อจ630804-119 EX528144670TH หนุ่มบึงกาฬ + ประสิทธิ์สม (467682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ630804-120 EW575141875TH Arm2517 + เติมทองดี (467618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 14580)
39 # 3อจ630804-121 ED214557341TH บรีสพระช่วย + สหายเมืองลิง (467631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังข์ วันอินทรฯ พิมพ์แขนกลมหลังยันต์ดอกจันทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630804-122 ED220705937TH peet2544 + pound2007 (467635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630804-125 ED196610803TH บรีสพระช่วย + Pingpong2513 (467652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560405-159)(G 77%)
42 # 3อจ630804-126 ED228209298TH tony42 + noomokov (467660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630804-127 ED41614480TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ตอปทุม (467664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ)
44 # 3อจ630804-128 ED238332175TH sak_laoareerat + โกวบ้อ (467668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้)
45 # 3อจ630804-129 ED170075555TH TOM11 + อาทิตย์๙๙ (467673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ630804-130 ED043758141TH winwin + thanit77 (467676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
47 # 3อจ630804-132 WCBK000344013 Werawath01 + ยักษ์เขียว (467594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน รุ่นมหาเศรษฐีเงินล้าน เนื้อเงิน ปี 2553 จ.กาญจนบุรี

48 # 3อจ630804-133 ED236907937TH Yuttana + kortzean (467603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดจุฬามุนี) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
49 # 3อจ630804-134 ED23833216TH prasangsit + โกวบ้อ (467605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง
50 # 3อจ630804-135 SMLP000408774 Vasin289 + phusiam (467608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 3)
51 # 3อจ630804-136 ED213934041TH ekachai9 + Red54 (467617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
52 # 3อจ630804-137 EX515795195TH willy + supasuta1968 (467624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตา วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ย้อนยุค เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630804-138 ED228209240TH pipat2512 + bluezone69 (467629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (630421-025)
54 # 3อจ630804-142 SLY2000293422 Chicha + เด็กตลาดพลู (467581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 27526)
55 # 3อจ630804-143 ED232912959TH jammanee + microsoft (467584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 3416)
56 # 3อจ630804-144 EH294320182TH somsak2518 + visit2529 (467587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1607) (ขนาดสูง 11.5 นิ้ว)
57 # 3อจ630804-145 ED223863027TH gitsada_19 + thaveep (467589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (600224-196)(G 91%)
58 # 3อจ630804-146 ED192237618TH zafari + ริณดา (467593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630804-147 EF155349368TH taranan + joe4299 (467595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

60 # 3อจ630804-148 ED216156006TH poshwises + ยุทธภีม (467597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
61 # 3อจ630804-149 820355524052 panggooee + CHAIWAT99 (467599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
62 # 3อจ630804-150 ED216739364TH เอกปากเซ + เกียรติกังวาน (467602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
63 # 3อจ630804-151 ED216739364TH เอกปากเซ + เกียรติกังวาน (467649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ630804-152 ED216739364TH เอกปากเซ + เกียรติกังวาน (467653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
65 # 3อจ630805-001 pornlimk + ขุมทรัพย์บูรพา (467693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง รุ่นรวมใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.พิจิตร (หน้าตัก 5 นิ้ว)
66 # 3อจ630805-002 Suksawat + tawat_boonyarat (467698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630805-004 sang08 + prasong (467705) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2144)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2190)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
68 # 3อจ630805-005 เซียนน้อยหัดส่อง + jattapon (467712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค รุ่นลูกเสือ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.นครสวรรค์
69 # 3อจ630805-006 อ๊อบบางแก้ว + jattapon (467722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
70 # 3อจ630805-008 wanitcha + cabzaa (467738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
71 # 3อจ630805-009 jacker + cabzaa (467743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก
72 # 3อจ630805-010 JAPAN-55 + Jaosuanoi (467751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 85%)
73 # 3อจ630805-011 ตู๋สาธุ + foodtech (467701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งพิมพ์ด้านหน้าใหม่) (630703-493)
74 # 3อจ630805-012 by_bie + sodikgak (467704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610616-199)
75 # 3อจ630805-013 Best16 + anonnat (467707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ630805-101 EW004569971TH เกษตร + m-cot (467692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630702-157)
77 # 3อจ630805-102 ED229012102TH ชัยบางแค + สามัญชน (467697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
78 # 3อจ630805-104 EB416144459TH weddy + ตอปทุม (467767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
79 # 3อจ630805-105 EX490897505TH Sangjan + Sogood35 (467770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
80 # 3อจ630805-106 ED226490647TH tongjoy + Prakor (467775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1702) (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 68%)
81 # 3อจ630805-107 EW575141867TH bangpakong + เติมทองดี (467780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8819)
82 # 3อจ630805-108 ED205125419TH ateomak + konkornonline (467786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 6 นิ้ว)
83 # 3อจ630805-111 ED178458193TH น้ำโขง + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (467827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง

84 # 3อจ630805-113 ED211984059TH taranan + คุณศิระ (467761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
85 # 3อจ630805-114 ED227224268TH itthikorn + noomokov (467772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ630805-115 ED209028324TH Teehatyai + ชินครับ (467832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ630805-116 ED231238569TH it28910 + ทนายหลวง (467833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
88 # 3อจ630805-117 ED216764899TH Pao-Kung + rongruac (467836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610310-115)
89 # 3อจ630805-118 ED089458727TH jessio + Saysabre (467779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี(G 61%)
90 # 3อจ630805-119 EI987491251TH โต้งกระนวน + อ๊อดแอ๊ด (467834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
91 # 3อจ630805-120 ED204406404TH sutthipun + ล้างจาน (467795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 53%)
92 # 3อจ630805-122 EI966295818TH สะสมพระเครื่อง + Thitirat (467728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
93 # 3อจ630805-123 ED221200921TH Thanapong36 + Promsri (467732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(G 36%)
94 # 3อจ630805-124 ED216507215TH ghotam + หนุมานเชิญธง (467734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2512 จ.นครปฐม(G 76%)
95 # 3อจ630805-125 EF488995963TH เสธไอซ์ + Zinemala (467739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)

96 # 3อจ630805-126 TH0118G4R940B หม่อง + พลายชาติ (467741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
97 # 3อจ630805-127 TH0118G4R940B หม่อง + พลายชาติ (467745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
98 # 3อจ630805-128 ED1506776729TH chsearn + hooligan (467750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ630805-129 EX552940696TH tayard + winwin (467823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ630805-130 EI989460844TH NirutPremuim + suwankal (467835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 2426)
101 # 3อจ630805-131 ED231219180TH paungthong + ข้าวตอกแตก (467758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1472)
102 # 3อจ630805-132 ED184262669TH เกษตร + july2009 (467759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
103 # 3อจ630805-133 ED223961259TH กำธรนคร + องอาจ (467763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ630805-134 ED107527871TH กุ้งหวาน + Jarun14 (467764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
105 # 3อจ630805-135 ED198550033TH WHITEAMULET + jobss (467765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
106 # 3อจ630805-136 ED221212465TH lekdee + Promsri (467768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม
107 # 3อจ630805-137 ED221212465TH kit01 + Promsri (467769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา

108 # 3อจ630805-139 ED221212465TH มั่งคั่ง54 + Promsri (467773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
109 # 3อจ630805-140 ED238131099TH รุจิราอมูเร็ท + ชินครับ (467830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
110 # 3อจ630805-141 TUR3000346323 Best16 + เสืออิบสาทร (467690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(600602-099) (G 91%)
111 # 3อจ630805-142 EI858699870TH เมืองช้าง + patbangbon (467696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระวันรัต(เผื่อน) วัดพระเชตุพนฯ รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(580302-042)(G 65%)
112 # 3อจ630805-143 ED196631785TH พิชัย999 + Burapha777 (467700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3464)(G 79%)
113 # 3อจ630805-145 ED146384517TH Jikko + ประธานพร (467708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (600106-018)(G 73%)
114 # 3อจ630805-146 ED199769576TH anusornthimto + Jerasak (467713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
115 # 3อจ630805-147 EI794447054TH Watermelon + จอมพล (467719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 65%)
116 # 3อจ630805-148 ED219711966TH alitita + LEEYA (467730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(630715-080) (G 68%)
117 # 3อจ630805-149 EF693133241TH poshwises + ทรัพย์เทวา (467746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน พิมพ์นั่งบัว เนื้อดิน ปี 2482 จ.อ่างทอง
118 # 3อจ630805-151 EX480484779TH เขยมาบตาพุด + โซฟี007 (467782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพใช้)(590407-114)(G 67%)
119 # 3อจ630805-152 ED195878385TH Saranphat + supichai (467789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้สึก)

120 # 3อจ630805-153 EI989460835TH Poonsin + Chakkapud (467792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มเฉียง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 278)
121 # 3อจ630805-155 ED201942213TH patbangbon + เก๋นครนายก (467799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
122 # 3อจ630805-156 TMNG000018236 zafari + wilairat_22 (467803) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นมหาโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นมหาโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
123 # 3อจ630805-157 EW721266626TH phipop12 + Juicy (467808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และซ่อมมุมล่างขวา)
124 # 3อจ630805-158 ED229920836TH ช็อคโกแลค + JACKFC (467824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 78%)
125 # 3อจ630805-159 ED228570189TH TEE_INTER + (467813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดพระขาว เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 79)
126 # 3อจ630805-160 ED241101993TH สินสมบูรณ์สุข + o-larn (467819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
127 # 3อจ630805-161 ED230822323TH paungthong + เจ๋งจริง (467691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1110)
128 # 3อจ630805-162 ED216226682TH m-cot + Phichit_02 (467694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
129 # 3อจ630805-163 ED216226682TH laksi + Phichit_02 (467695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
130 # 3อจ630805-164 ED129379653TH Newnomal + ชินนิมอน (467838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์เล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)

131 # 3อจ630805-165 ED129379653TH พะงัน + ชินนิมอน (467699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
132 # 3อจ630805-166 ED129379653TH thammanoon95 + ชินนิมอน (467702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์)(G 88%)
133 # 3อจ630805-168 EW026182288TH pla_yim + chkomtat (467706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(550831-061)
134 # 3อจ630805-169 EW026182288TH greensnake + chkomtat (467709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
135 # 3อจ630805-170 ED202246079TH jack0542 + ลมว่าว (467714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
136 # 3อจ630805-171 ED200564912TH พิชัย999 + napond (467800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง(ย้อนยุค) เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 279)
137 # 3อจ630805-173 SNDA000889982 nui555 + strucsteel (467810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
138 # 3อจ630805-174 ED157568131TH lulytoon + หมูหก (467814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
139 # 3อจ630805-175 SLEN000082456 veerapolton + เซียนส่อง (467804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5896/น้ำหนักรวม 62.5 กรัม)
140 # 3อจ630805-176 ESTY000057704 UDOMPUB + สายสีเทา (467831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(G 77%)
141 # 3อจ630805-177 ED080998818TH TONG_NK + บุษกร (467809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
142 # 3อจ630805-178 820357679223 non31 + srikriangkrai (467817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา

143 # 3อจ630805-179 ED218004578TH chrislimvn + ตุ๊หลวง (467843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (630504-094)
144 # 3อจ630805-110 EX451124022TH khohorg+luktarn88 (467797) กรอบทอง 1 องค์ ( G 83%)(น้ำหนัก 6.9 กรัม)
145 # 3อจ630805-172 EX451124022TH Aaekaa+Thexy (467805) ตลับทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนัก 16.3 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 06 ส.ค. 2563 - 08:45 น.] #75748 (5/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ630725-021 ED158758335TH kamol111 (466751) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630731-001 EX548539138TH chaiyan1983 (467222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630731-002 ED211891357TH theeraphon19 (467226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630731-003 EX548603437TH เล็กหัวเสือ (467228) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630731-004 ED227312909TH premrit (467232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630731-005 ED181415096TH sompoch777 (467233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630731-006 ED207443998TH kook582 (467235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630731-007 EI986595388TH โจ้ณอโยธยา (467238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630731-008 ED183887867TH kissy (467240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630731-009 EI760553080TH NMBTHAI (467243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630731-012 ED133157457TH noi2528 (467244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630731-013 EG145678660TH pradrem (467231) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630731-014 EI725755647TH peepop (467247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ630731-019 ED129376025TH วิทย์พระประแดง (467249) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ630731-024 ED177664534TH เอกปากเซ (467253) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ630731-025 ED175977614TH ยุทธนาร้อยเอ็ด (467272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630731-029 RMRY000113872 naphong99 (467279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630801-003 ED114733803TH kkk707 (467369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630801-004 ED139464002TH ศิษย์พระเจ้า (467372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630801-006 EI561521539TH เสือทองแดง (467375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630801-008 ED211972529TH techinmonpan (467377) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ630801-011 EI969772511TH paoboonjin (467396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630801-012 ED208594708TH รอดบางแค (467373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630801-013 ED187261764TH เอกปากเซ (467376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ630801-015 ED960581214TH อำนาจยาขันทิพย์ (467379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630801-016 EI960581214TH อำนาจยาขันทิพย์ (467382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630801-020 ED190845519TH Athiwat (467388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ630801-026 ED140597037TH อรทัย960 (467387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630801-028 ED153573480TH lertsak (467370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630801-029 ED115644398TH narong54 (467374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ630803-011 TWCR000117050 Danusorn (467550) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ630803-007 ED168197992TH บิ๊กบีม (467487) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ630803-024 ED230614011TH seranee (467503) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630730-018 montrito (467082) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630730-026 กล้าเก่งทุกทาง (467130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630801-002 แฮปรามคำแหง (467316) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ630801-003 thesj (467323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630801-019 rooms_studio (467328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630801-020 KENPLA (467330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630801-022 Power9 (467333) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ630801-024 poochainarin (467392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630801-033 ฅนบางใหญ่ (467348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630801-034 lowping (467352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630803-010 ต่ายวัดหนึ่ง (467506) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630803-014 พุทธบูชา (467510) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630803-018 เหน่งบางคู้ (467465) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ630803-019 penpathum (467522) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630803-034 mekya2706 (467472) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630803-038 พลช้างเผือก (467559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
17 # 2อจ630803-039 mut007 (467536) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ630803-043 เกษตร (467563) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 2อจ630804-001 การันตีพระ (467576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ630804-002 การันตีพระ (467582) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
21 # 2อจ630804-003 การันตีพระ (467586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630804-004 การันตีพระ (467591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630804-005 การันตีพระ (467621) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 2อจ630804-006 การันตีพระ (467577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630804-007 การันตีพระ (467640) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ630804-008 การันตีพระ (467645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630804-009 การันตีพระ (467648) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ630804-010 การันตีพระ (467650) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ630804-011 การันตีพระ (467654) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630804-012 การันตีพระ (467658) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630804-017 การันตีพระ (467665) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
32 # 2อจ630804-018 การันตีพระ (467667) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ630804-021 การันตีพระ (467669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ630804-024 การันตีพระ (467672) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ630804-025 การันตีพระ (467677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ630804-028 puriwaj (467625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
37 # 2อจ630804-031 การันตีพระ (467678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ630804-032 pramual (467657) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
39 # 2อจ630804-034 การันตีพระ (467680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630729-005 pitchayuit + nuthapol (467301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (610419-149)(G 74%)
2 # 3อจ630729-104 EF395609044TH winai10 + Maneethip (467389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชรสัตตโพชฌงค์ มูลนิธิหลวงปู่ทิมสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630729-126 BTTL000063503 Wuttidaj + นภัทร9 (467398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาร เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1076/น้ำหนัก 114 กรัม)
4 # 3อจ630730-001 korn88 + sestha (467089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
5 # 3อจ630730-003 ferluci + คราบกรุ (467094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดส่วนบนและล้างผิว)
6 # 3อจ630730-006 mana1 + chonsameak (467099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
7 # 3อจ630730-104 ED209054576TH wasana1935 + pakbankaew (467071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครปฐม
8 # 3อจ630730-125 EX415834687TH น้องเฟิร์น + ถุงนิล45 (467403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังกระทึงสร้าง)
9 # 3อจ630731-135 ED187583353TH รุ้งน้องใหม่ + อากิโกะ (467406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(620926-109)
10 # 3อจ630731-137 PT90000824294 veerapolton + Lek339 (467216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 633)
11 # 3อจ630731-144 ED202116982TH noi70 + thevit (467190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
12 # 3อจ630801-141 ED123777776TH tik_srt + ตะแคงขวด (467338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองคำ 95% ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 76/น้ำหนักทอง 13.1 กรัม)
13 # 3อจ630803-001 AtipatU + tmbig (467402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (590805-028)(G 60%)
14 # 3อจ630803-002 scottruth + เนติธร (467557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
15 # 3อจ630803-003 Thanwa + ponto (467560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นแรก พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 121)
16 # 3อจ630803-004 lertlakhatthakij + S- (467551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THAKSAKORN
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 78%)
17 # 3อจ630803-005 ตั้งเจริญพระเครื่อง + พุทธบูชา (467512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)(491216-024)
18 # 3อจ630803-006 nop_osk + chatawan (467409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (620914-072)(G 72%)
19 # 3อจ630803-007 onepit + HAROMAN (467447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1609)(G 77%)
20 # 3อจ630803-009 pramual + baibua29 (467458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630803-010 magician + baibua29 (467466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630803-011 mesa918 + คุณศักรินทร์ (467479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 71%)
23 # 3อจ630803-012 phoomchai + คุณศักรินทร์ (467549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดอุมะ)(สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 86%)
24 # 3อจ630803-013 Nong3514 + คุณศักรินทร์ (467491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 68%)
25 # 3อจ630803-014 Thana8888 + นุแคราย (467555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630803-015 opasn + narongK (467516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
27 # 3อจ630803-018 phoomchai + พรอิศรา (467540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด/สภาพสวย) (620610-139)(G89%)
28 # 3อจ630803-019 willy + thammarod (467544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630803-020 Viraphan711 + sanopporn (467547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอุปคุต พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง (ไม่ระบุที่สร้าง) (สภาพใช้)
30 # 3อจ630803-021 teeprakron + sanopporn (467399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
31 # 3อจ630803-023 เอกวิชา + pornpipat (467569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาแก่น วัดประตูป่อง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (610630-110)
32 # 3อจ630803-025 Arjaree56 + vongsomboon (467415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนาก ปี 2539 จ.ปัตตานี (หมายเลข 198)(621003-016)
33 # 3อจ630803-026 ChonChob + noksev (467422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
34 # 3อจ630803-028 yutboss175 + bangkokpoms (467432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620729-132)(G 65%)
35 # 3อจ630803-029 sakdaspc + มหามงคลพระ (467439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
36 # 3อจ630803-030 Arjaree56 + buspom (467446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2482 จ.เชียงใหม่ (630622-155)

37 # 3อจ630803-101 EI960581537TH panja + เขมิสรา (467454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ630803-102 ED219219399TH john-otto + lulytoon (467462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (530312-330)
39 # 3อจ630803-103 ED123777780TH toopronchai + dushmill (467469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
40 # 3อจ630803-104 ED214403416TH lertsak + prasan32 (467476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
41 # 3อจ630803-105 ED183331558TH แฮปรามคำแหง + tookatun (467481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630803-106 ED232222185TH chanachok + numpraram2 (467484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (590928-032)
43 # 3อจ630803-107 EG849617360TH Topman + Bophantom (467488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (620216-001)(G 62%)
44 # 3อจ630803-108 ED227021781TH มีเก้า888 + kamol111 (467500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1123)
45 # 3อจ630803-109 EI862274721TH Suntree5 + Dang2505 (467504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630803-110 EI352044844TH tomyum + KandarDao (467509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
47 # 3อจ630803-112 ED184859916TH Chaiwat13 + buobucha (467410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระประธาน วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630803-114 ED228344602TH เมืองช้าง + shakespeare (467418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 60%)

49 # 3อจ630803-115 EG072600843TH sitthawee + beer2126 (467420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (630704-026)(G 64%)
50 # 3อจ630803-116 EW569439033TH panja + ขนมกรุบ (467424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 169)
51 # 3อจ630803-117 ED197740075TH titong + thatcharit (467564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (630707-110)(G 60%)
52 # 3อจ630803-118 ED197740075TH titong + thatcharit (467558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630707-111)(G 62%)
53 # 3อจ630803-120 ED220136246TH WHITEAMULET + (467430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
PLOYFON
เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว ปี 2465 จ.สมุทรสาคร
54 # 3อจ630803-121 ED050492563TH นกบางพลี + lalalaon (467412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิม์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
55 # 3อจ630803-123 ED207211044TH หม่อง + thanets (467570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
56 # 3อจ630803-124 ED230405282TH jintanai + อาชาเหล็ก (467414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ630803-125 ED232101496TH Vasin289 + yutboss175 (467419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 895)
58 # 3อจ630803-126 ED212232308TH srikriangkrai + Manunicon (467423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม)(G 69%)
59 # 3อจ630803-127 EI837171654TH เอกปากเซ + หมากคาย (467426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
60 # 3อจ630803-128 ED135462482TH เกษตร + Mcwall (467429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%) **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม

61 # 3อจ630803-129 ED114709870TH penpathum + น้องกร (467568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630803-130 EG287908446TH KC-Tung + ChaiyutPho (467431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่นายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(590721-073)
63 # 3อจ630803-131 ED146941475TH ภานุพันธ์ + piya222 (467400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดนาสัก เนื้อทองแดง 2519 จ.ชุมพร
64 # 3อจ630803-132 SMLS000304607 nui31 + hunterdamon (467404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยใหญ่(มีชื่อ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
65 # 3อจ630803-133 TH0118G8CPT2B ronnakab + Chantima (467552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4034)
66 # 3อจ630803-134 ED227363891TH ศิษย์พุทธองค์ + หนุ่ยเพชรบุรี (467556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสุขในหัวใจ 2 เนื้อทองคำลงยาหน้าทอง ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 28/น้ำหนักทอง 25.3 กรัม)
67 # 3อจ630803-135 EO522695762TH คุณเร_ธรรม์ชนก + (467407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chanchai21
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 19633 ก)
68 # 3อจ630803-136 ED226252381TH gitsada_19 + nakak_action (467413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(630622-044)
69 # 3อจ630803-138 EW948063790TH dekmai + ketsurin (467428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
70 # 3อจ630803-139 KSCB000075616 korn88 + สุวรรณโชค (467436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาช่อดอกไม้ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ630803-140 ED209822052TH นายชยพล + (467441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MongkolMahalarp
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์ฆ้องใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สกลนคร
72 # 3อจ630803-141 ED207606722TH patchara + chanasuk (467449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 9 ทศวรรษ เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 60)
73 # 3อจ630803-142 TH0118GBGGC9B อริศา + Reindeer_kwang (467455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9237)
74 # 3อจ630803-143 EB405104272TH hattori + Niipa (467461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
75 # 3อจ630803-144 ED210619394TH พระดีบ้านเรา + ปอวีร์ (467468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630215-214)
76 # 3อจ630803-145 ED089533604TH ปอท่าเรือ + ทวารวดี (467474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุดงเมืองแอม พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.ขอนแก่น (สภาพล้างผิว)
77 # 3อจ630803-146 EG651595415TH มาริโอ + โด่งบ้านฉาง (467482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
78 # 3อจ630803-147 ED223963904TH เจ้าคุณ + องอาจ (467485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.3 นิ้ว/สภาพใช้)
79 # 3อจ630803-148 ED208614107TH greensnake + บุษกร (467490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง(G 82%)
80 # 3อจ630803-149 ED180560429TH khonwan + mchutith (467495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ (เสาอากาศมีกลาก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630718-193)
81 # 3อจ630803-150 ED180560429TH ธรรมจารึก + mchutith (467501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดคูเต่า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.สงขลา
82 # 3อจ630803-151 ED199237229TH zafari + OaTaWa (467433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 5668)
83 # 3อจ630803-152 ED199237229TH zafari + OaTaWa (467435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อสัตตโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 3666)
84 # 3อจ630803-153 TH0118GJ8NU3B badbadazz69 + Danai33 (467438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2612)

85 # 3อจ630803-154 ED22644512TH Mueikim + ศิษย์ท่านขุน (467574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
86 # 3อจ630803-155 ED232112613TH jtrsnum + jack734 (467442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนางกวักโภคทรัพย์ หลวงพ่อนัส วัดอ่าวใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.ตราด (หมายเลข 12/น้ำหนักทอง 11.8 กรัม)
87 # 3อจ630803-158 TH0118GJ6P74B AodAnt + toopronchai (467450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ปีกกว้างหลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี
88 # 3อจ630804-139 EX 451124075TH berry+luktarn88 (46697) กรอบทอง 1 องค์ ( G 87%) น้ำหนัก 17.7 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 05 ส.ค. 2563 - 08:45 น.] #75654 (4/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ630724-016 ED184130950TH k9cob (466629) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630725-003 EG638378561TH Taranong (466650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630727-016 EG137403354TH ใหม่เมืองเหนือ (466893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ630727-021 ED220814061TH ยายข้างวัด (466873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630801-017 EX548723508TH dman2551 (467380) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630801-023 ED182645572TH LIONTHANANDOR (467381) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
N
7 # 1อจ630801-027 ED140597037TH อรทัย960 (467383) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630723-001 MIG23 (466395) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630723-012 Sura-Gan (466462) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ630725-003 suntisook8345 (466743) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630725-007 Tochiro (466762) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ630725-008 ๙อุอากะสะ (466754) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ630725-013 Somysom (466761) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
7 # 2อจ630725-014 PBnew (466768) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630725-018 jdbig (466772) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
9 # 2อจ630725-019 lexrain (466766) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630725-023 heretic (466767) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 2อจ630727-005 Keawnam (466857) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630727-007 ลิตเติ้ลตี๋ (466896) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630727-021 เด็กท่าพระ (466880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630727-026 pongpamorn (466885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630727-027 wutpantip (466861) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ630731-002 greensnake (467164) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ630731-004 nuijay (467168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630731-006 ประศาสน์ (467171) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ630731-012 aniwat2499 (467175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630731-033 เด็กแคมฟร็อก (467182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630731-034 sodikgak (467186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630801-001 aee_sotspa (467284) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ630801-004 Gengscorpions (467288) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ630801-005 Gengscorpions (467290) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ630801-006 Gengscorpions (467293) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ630801-007 Gengscorpions (467295) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ630801-008 Gengscorpions (467298) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ630801-009 Gengscorpions (467300) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ630801-010 Gengscorpions (467304) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
30 # 2อจ630801-011 Gengscorpions (467307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ630801-012 Gengscorpions (467309) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ630801-013 Gengscorpions (467341) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ630801-014 Gengscorpions (467344) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ630801-015 Gengscorpions (467350) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ630801-016 Gengscorpions (467355) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ630801-018 winai10 (467312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ630801-023 atthasit (467302) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
38 # 2อจ630801-025 ปาล์มริมคลอง (467360) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ630801-026 ปาล์มริมคลอง (467361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ630801-027 ปาล์มริมคลอง (467365) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ630801-028 ปาล์มริมคลอง (467366) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ630801-029 ปาล์มริมคลอง (467368) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ630801-030 numomint (467319) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 2อจ630801-036 บรีสพระช่วย (467306) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ630803-007 การันตีพระ (467401) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
46 # 2อจ630803-013 การันตีพระ (467411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ630803-022 การันตีพระ (467417) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
48 # 2อจ630803-023 การันตีพระ (467434) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
49 # 2อจ630803-027 การันตีพระ (467437) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
50 # 2อจ630803-028 การันตีพระ (467443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ630803-032 การันตีพระ (467445) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
52 # 2อจ630803-036 การันตีพระ (467452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 2อจ630803-037 การันตีพระ (467459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ630803-047 การันตีพระ (467460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 2อจ630803-048 การันตีพระ (467463) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
56 # 2อจ630803-049 การันตีพระ (467471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 2อจ630803-051 การันตีพระ (467475) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 2อจ630803-052 การันตีพระ (467477) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
59 # 2อจ630803-053 การันตีพระ (467489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
60 # 2อจ630803-055 การันตีพระ (467492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 2อจ630803-056 การันตีพระ (467494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
62 # 2อจ630803-057 การันตีพระ (467497) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
63 # 2อจ630803-058 การันตีพระ (467499) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
64 # 2อจ630803-059 การันตีพระ (467502) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
65 # 2อจ630803-060 การันตีพระ (467519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
66 # 2อจ630803-061 การันตีพระ (467520) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
67 # 2อจ630803-064 การันตีพระ (467526) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
68 # 2อจ630804-014 napsss (467453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630722-125 ED146348744TH แบงค์อรัญ + hemaraj (466867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
2 # 3อจ630727-017 Yuttana27 + อนพัช (466798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.อุทัยธานี
3 # 3อจ630727-138 ED136336401TH Kiddee-9 + kon112 (466838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 19/หน้าตัก 9 นิ้ว)
4 # 3อจ630729-102 ED199316791TH Hymn1919 + Niti333 (466936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
5 # 3อจ630730-102 EX548719421TH sricharoen + P_Chumsang (467153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นเหนือดวง เนื้อสำริดหน้าเงิน ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 963)
6 # 3อจ630731-110 ED222060616TH Arjaree56 + เอกเมืองตรัง (467265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแซยิด พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2534 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
7 # 3อจ630731-119 ED199773553TH หิมพานต์มุ่งงาม + autpichut (467174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
8 # 3อจ630731-147 ED134696455TH daew1970 + หนึ่งเดียว (467198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (621207-126)
9 # 3อจ630801-003 zafari + chaleaw56 (467287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630801-101 ED171242833TH Sapap + เพิ่มบารมี (467305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา พระอาจารย์ถนอม วัดนางพญา เนื้อดิน ปี 2496 จ.พิษณุโลก
11 # 3อจ630801-102 ED191194641TH วิทย์_ห้วยโป่ง + (467313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมิส_เพชรบูรณ์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630801-103 ED146933315TH Mai2008 + piya222 (467318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(590818-133)
13 # 3อจ630801-104 EI93879536TH Jirawat1986 + มีคุณ (467394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงค์ วัดมะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
14 # 3อจ630801-105 EX541563319TH กุ้งหวาน + khunpas (467321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครปฐม
15 # 3อจ630801-107 EB415729851TH ศิษย์ท่านขุน + ต้อมบ้านใหม่ (467326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ630801-108 ED175988492TH Arjaree56 + ชัยแคราย (467332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630801-109 EI435192678TH กระต่าย + ต้นอุทยาน (467336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

18 # 3อจ630801-110 EG381945077TH pontat567 + patcharapon (467339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ630801-113 EI910074461TH vitaya + geeman (467292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี(ใหญ่) เนื้อผงทราย ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
20 # 3อจ630801-114 ED146933240TH thonglor + piya222 (467294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงปืน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
21 # 3อจ630801-115 ED146924150TH ราชสีห์ + panitan (467299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ630801-116 ED234400436TH ภูสายลมรีสอร์ท + ขนเงิน (467397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 21)
23 # 3อจ630801-118 ED135470078TH khunmat + Mcwall (467308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 301583)
24 # 3อจ630801-119 ED2086125657TH Mcwall + บุษกร (467311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ630801-124 EB415847164TH sanya1002 + โอมมะ (467343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
26 # 3อจ630801-125 EF158319294TH penpathum + Jukkapan (467347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
27 # 3อจ630801-126 ED18452763TH ชิษณุชา + Tumkung (467351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
28 # 3อจ630801-127 ED184252763TH scott + Tumkung (467353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630801-131 ED165453334TH zafari + ณัฐพงศ์716 (467315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล 5 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2541 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ630801-132 EG480894840TH หนุ่มบึงกาฬ + ปกีรณัม (467317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11377 กก)
31 # 3อจ630801-133 TH0118GFVG08B เด็กนครสวรรค์ + Danai33 (467393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2562 จ.ระยอง (หมายเลข 915)(G 62%)
32 # 3อจ630801-134 TH0118GFVR68B Ptrabbit08 + Danai33 (467320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง(G 63%)
33 # 3อจ630801-135 ED160034137TH zafari + ต้อมบ้านใหม่ (467322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
34 # 3อจ630801-137 ED189011194TH KenG04 + Manver (467327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) กรอบทอง(G 90%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
35 # 3อจ630801-138 EG590511848TH ธนัทวรรณสอน + (467329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630801-139 ED227440735TH Arjaree56 + chaidee (467331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี

37 # 3อจ630801-140 ED140374511TH gchai + ญาญ่าซัง (467334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630801-143 ED208047110TH kohler + golfsriracha (467342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง
39 # 3อจ630801-145 LKAE000287680 kohler + Benyapa (467346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
40 # 3อจ630801-146 ED154029209TH Tazmania + final246 (467349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
41 # 3อจ630801-148 TH0118GGA4S5B อาละดิน + Prakor (467354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 62%)
42 # 3อจ630801-149 ED179114194TH thongpaiwan + นกแก้ว (467357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 04 ส.ค. 2563 - 08:37 น.] #75647 (3/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630718-029 ED155396411TH aun38 (465825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630720-008 ED161179433TH หนุ่มฉลองกรุง (466789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630720-011 EI309176612TH Teva_99 (466793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630721-020 ED130477397TH ไก่ท่าข้าม (466881) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630722-032 ED119299289TH k9cob (466374) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630723-031 ED177518528TH ท่านอ๋อง (466426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630724-014 EI962598158518TH ชูชัย (466819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630725-007 ED158553632TH jinn-jinn (466666) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ630725-014 EG580680657TH Culpidnoi (466736) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ630725-016 ED140123898TH kopper (466744) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 1อจ630727-001 ED211208792TH Smbat1234 (466785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630727-009 ED187668116TH ichigomomo (466817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630727-012 ED221401407TH armarging (466848) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630727-015 PSP0007610257 jammanee (466890) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ630727-028 ED186879493TH คุณศิระ (466887) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630729-006 NGWW000221806 kittikitti (467054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630729-010 ED228321218TH ภพเมืองสรรค์ (467010) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630729-016 ED211846123TH PHLOI (467021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ630731-017 ED202116996TH thevit (467237) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ630731-022 EB415706008TH ไก่ท่าข้าม (467242) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ630731-023 ED147888326TH พิชชากร (467246) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
22 # 1อจ630731-026 EG145678642TH pradrem (467248) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ630731-027 EG145678642TH pradrem (467252) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
24 # 1อจ630731-028 EG145678642TH pradrem (467257) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
25 # 1อจ630731-101 EG276161652TH Yuttana27 (467230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630801-018 EX451124084TH WHITEAMULET (467385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630724-003 เอลำลูกกา (466561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
2 # 2อจ630730-031 ศตกมล (467384) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ630731-003 east_noodles (467236) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ630731-007 somboonput (467255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630731-008 พลช้างเผือก (467264) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 2อจ630731-013 hunter04 (467196) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
7 # 2อจ630731-014 hunter04 (467201) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630731-015 hunter04 (467205) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630731-016 penggo (467271) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630731-017 b_wor (467210) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630731-019 LIM2512 (467217) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ630731-020 LIM2512 (467220) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630731-022 LIM2512 (467224) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 2อจ630731-023 LIM2512 (467274) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ630731-024 ThaiWong (467227) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 2อจ630731-025 ThaiWong (467245) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 2อจ630731-026 ThaiWong (467250) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
18 # 2อจ630731-027 ThaiWong (467251) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
19 # 2อจ630731-028 ThaiWong (467256) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
20 # 2อจ630731-029 ThaiWong (467258) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
21 # 2อจ630731-030 ThaiWong (467260) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
22 # 2อจ630731-031 ThaiWong (467261) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
23 # 2อจ630731-032 ThaiWong (467262) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 22 องค์
24 # 2อจ630731-036 Nicharida (467275) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ630801-017 การันตีพระ (467281) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ630801-021 Power9 (467310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630801-032 การันตีพระ (467283) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630713-119 ED157677088TH anusornthimto + คุณศิระ (466847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์เล็กหลังอกเลา เนื้อทองแดง จ.พิษณุโลก (ไม่ระบุปีสร้าง)
2 # 3อจ630721-143 ED129367765TH Suntree5 + Park-- (466393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี วัดอาศรมบางมด พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ630722-208 ED182169051TH Bseries + ศิริมงคลดี (466254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ630723-151 ED150671647TH Vasin289 + hooligan (466436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พิมพ์หลังพระพุทธชินราช ปี 2509 จ.พิษณุโลก (วัดใหญ่ชัยมงคล) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630724-103 ED192208789TH จุ๋มจิ๋ม + ริณดา (466542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)
6 # 3อจ630724-107 ED192208789TH WHITEAMULET + ริณดา (466548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเหลี่ยม วัดนาท่อม ปี 2484 จ.พัทลุง
7 # 3อจ630724-114 ED137256744TH tummusic46 + Promsri (466563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ630725-129 ED180316446TH overture17 + Benyapa (466714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ630725-155 EF419316966TH Yuttana27 + t_tum (466776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์พระเนตรจุด เนื้อผง(แดง) ปี 2525 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ630727-106 EH359434521TH มารวยค่ะ + sanyah (466814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630727-134 EI582477760TH thanit + Kloy1999 (466828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
12 # 3อจ630729-101 ED207846952TH PHLOI + kritk (466932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อมี วัดทรงคะนอง พิมพ์เล็บมือ เนื้อดิน ปี 2470 จ.นครปฐม
13 # 3อจ630729-110 EW572637189TH พนินทร์ + ขนมหวาน (466951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กำไรข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อเงิน ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1533) (น้ำหนัก 22.6 กรัม/สภาพใช้)
14 # 3อจ630729-146 ED086199201TH phiraphong_pae + (467009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้นอุทยาน
เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
15 # 3อจ630730-002 mekya2706 + (467092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)(620819-079)
16 # 3อจ630731-001 Wanchana + greensnake (467159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (630625-093)(G 66%)
17 # 3อจ630731-002 naenaldo + greensnake (467166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

18 # 3อจ630731-003 nutpop + engineer27 (467172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ630731-004 kraisornuo + ยุทธิชัย (467177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(541202-039)(G 63%)
20 # 3อจ630731-005 Exdesign + somboonput (467183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620403-121)(G 78%)
21 # 3อจ630731-006 chutty + yutthanan9768 (467193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630413-048) (G 63%)
22 # 3อจ630731-007 savebank163 + ต่อ_ถนนตก (467202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(G 87%)
23 # 3อจ630731-008 apiwat4825 + noksev (467209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ630731-009 Kampeang + เฮี้ยงห้าแยก (467215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง(G 68%)
25 # 3อจ630731-010 ยุทธภีม + Macky999 (467221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
26 # 3อจ630731-011 บรีสพระช่วย + penggo (467267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630731-012 PHLOI + penggo (467268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคันธารราษฎร์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (630716-110)
28 # 3อจ630731-013 arthur + penggo (467278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์สามชั้นยันต์ห้าตัว เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
29 # 3อจ630731-015 nana04 + ต่อคู้บอน (467273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3973)(G 69%)
30 # 3อจ630731-016 nengdkny + เด็กแคมฟร็อก (467276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
31 # 3อจ630731-017 อำนาจรามอินทรา + (467277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nicharida
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (630711-402)(G 67%)
32 # 3อจ630731-102 ED025489593TH suchin + ชวนชื่น (467234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ630731-103 ED123898712TH lovehunterlove27 + มนต์ขาว (467270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2983)
34 # 3อจ630731-104 ED050490602TH teerapong141 + lalalaon (467269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
35 # 3อจ630731-105 ED050490602TH นครนายก + lalalaon (467239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630731-106 ED049395184TH numcrma + SAHAKORN (467254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(610830-052)

37 # 3อจ630731-109 ED112463652TH phoomchai + Nicharida (467263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630425-203)
38 # 3อจ630731-111 ED179776754TH สมบัติบูรพาบารมี + jack734 (467157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง(G 70%)
39 # 3อจ630731-112 ED099378365TH nutpop + datyutthaya (467161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (630715-524)
40 # 3อจ630731-113 ED170928165TH bangpunDD + playboy2106 (467162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระประธาน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630731-114 ED205298365TH เงินทองพระเครื่อง + องอาจ (467165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630731-115 EW026182265TH juipeter + chkomtat (467167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์) (560220-241)
43 # 3อจ630731-116 ED170928157TH thammanoon95 + (467169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
playboy2106
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630731-117 EG766825268TH pjanon + RUAYGABPRA (467170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สมุทรสาคร
45 # 3อจ630731-118 ED152081696TH tumkajohn + พุทธศิลป์ล้ำค่า (467173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
46 # 3อจ630731-120 ED221203389TH nick1880 + Promsri (467176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานกายสิทธิ์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผงลงรัก ปี 2529 จ.จันทบุรี
47 # 3อจ630731-121 ED221203389TH peacemaker + Promsri (467178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ630731-122 ED192224438TH รินน้องรัน + ริณดา (467180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (วัดคอกหมูสร้าง)
49 # 3อจ630731-123 ED206028492TH นพเมืองชล + Leksalaya (467181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
50 # 3อจ630731-124 EI664171579TH Vasin289 + mahana (467185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นเจริญโชค เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 130)
51 # 3อจ630731-125 ED115653491TH ไซม่อน + mana_k (467187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 790/หน้าตัก 3 นิ้ว)
52 # 3อจ630731-126 ED209960632TH Kaweepong + nirut25 (467191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาจักรพรรดิ์ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 44)
53 # 3อจ630731-127 EG388927855TH อำนาจธรรม + Fiona (467194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์อกใหญ่หลัง ด เนื้อผง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
54 # 3อจ630731-128 ED222024826TH อ๊อดจ้า + เอกเมืองตรัง (467197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
55 # 3อจ630731-129 RPDD000075766 ล้างจาน + Sinsiampra (467199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดหนองนา รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (560523-325)

56 # 3อจ630731-130 ED191681710TH เกษตร + สยามมีดี (467203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630731-131 ED081164673TH กุ้งหวาน + phon8899 (467206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630731-133 ED158791420TH chffta + joeryan (467208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
59 # 3อจ630731-134 ED179788369TH pupu2515 + yutboss175 (467211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
60 # 3อจ630731-136 EX488923238TH murbur + Subtar (467213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นหมื่นยันต์พันพระคาถา เนื้อเงินหน้าทองหลังทอง ปี 2561 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 92)
61 # 3อจ630731-138 TH0118GE5M95B peet2544 + Boyzone (467218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ630731-139 ED143347890TH amuletfocus + Deema (467219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย)(580827-009) (G 68%)
63 # 3อจ630731-140 ED173057445TH bangpunDD + เต่ามังกร (467223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630731-141 NGWW000222326 apichart23 + เทวาพิทักษ์ (467184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืนเปิดโลก กรุเตาทุเรียง พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) (550213-044)
65 # 3อจ630731-143 ED230800190TH Darksider + nulek (467188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอุปคุต พิมพ์ยืน เนื้อสำริด
66 # 3อจ630731-145 ED195075755TH เล็กอมตะชลบุรี + นาควารี (467192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
67 # 3อจ630731-146 ED195075755TH กชณิชา + นาควารี (467195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ่วม วัดไทร รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม
68 # 3อจ630731-148 NGWW000222319 sakdaspc + wilairat_22 (467200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กุรงเทพฯ
69 # 3อจ630731-149 NGWW000222319 บุญพระเครื่อง + wilairat_22 (467204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ630801-002 ateomak + teerawit (467285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630704-081)
71 # 3อจ630801-004 LEEYA + Sompong0421 (467289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630626-021)
72 # 3อจ630801-006 magnus1111 + (467390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบสท์เมืองพิจิตร
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (630507-104)
73 # 3อจ630801-111 ED195863015TH ALINA + จุ๊สุราษฎร์ (467303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 396)(630711-420)
74 # 3อจ630801-120 ED084746032TH coolkul + OMBUN (467314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุดงเมืองแอม พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.ขอนแก่น (630716-027)

75 # 3อจ630801-121 ED188016354TH nongnolf + สิงห์ไร่กล้วย (467335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดงกะไหล่อทอง ปี 2546 จ.ระยอง (590907-120)
76 # 3อจ630801-123 ED211991488TH เทพเจ้าเห้งเจีย + คุณศิระ (467340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(630723-098)
77 # 3อจ630801-129 TH0118GEV193B poshwises + เอสอมตะ (467359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(610330-133) (G 79%)
78 # 3อจ630801-130 EI939399521TH Tao339 + kokkok (467362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (630205-132)(G 68%)
79 # 3อจ630801-136 EH042977429TH เด็กลาด508 + หนุ่มคลองจินดา (467324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(540602-344)
80 # 3อจ630801-144 ED143349595TH sanya1002 + sur_suk (467345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (630123-094)
81 # 3อจ630731-101 EG276161652TH Yuttana27 + ธิติวราห์ (467230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ พิมพ์บัวสามชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 03 ส.ค. 2563 - 08:38 น.] #75639 (2/25)
ตั้งแต่ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630718-005 ED161349044TH ตอปทุม (467114) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ630722-011 GSPZ000025805 korn88 (466282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630722-013 ED147854985TH พิชชากร (466355) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630722-021 EW569485744TH nung4066 (466339) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630722-022 EG849616829TH Bophantom (466306) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ630722-033 ED045689775TH Pingpong2513 (466305) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630724-006 EH124903855TH ammad (466577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630724-007 ED177657697TH knug11 (466624) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
9 # 1อจ630724-015 ED190552356TH prateepx (466596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630724-017 RNYB000109427 Reindeer_kwang (466601) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630724-023 EG072600786TH beer2126 (466611) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630724-029 820340049082 pongpan_r (466640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630725-017 EI745589555TH โต้งกระนวน (466669) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630725-018 EI912295766TH suwankal (466685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630727-007 EH108732049TH mumu99 (466825) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630727-008 EH108732049TH mumu99 (466835) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630729-001 TH0118G0AM91B toopronchai (466984) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630729-004 BAO000486533 นะสิวัง (467045) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630730-003 TH0118G9FM91B Jukkapan (467087) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ630730-005 ED219913570TH น้องแผ่นดิน (467091) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ630730-007 ED225603886TH aksomsak (467105) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630730-008 EB267359144TH เชียงลี้ (467111) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ630731-020 ED143347890TH Deema (467212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630715-014 Panamera (465446) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ630717-018 PTTproforma (466824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ630720-001 พุทธศิลป์168 (465928) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630721-002 หม่อง (466104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ630722-008 worrakhit (466325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630724-008 หม่อง (466605) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ630724-010 Chicha (467146) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
8 # 2อจ630724-011 โจ้ดอนเมือง (467134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630724-015 tomtam2516 (467136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630725-006 willy (467118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630725-010 อรรถพล (466769) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 2อจ630727-006 PATIPAT (466894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ630730-001 Frodojack007 (467096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630730-002 piyabuth (467098) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ630730-003 pawaris (467116) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630730-005 sombat009 (467101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630730-006 ยุทธภีม (467102) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ630730-008 สยามเมืองยิ้ม (467113) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630730-009 สยามเมืองยิ้ม (467081) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ630730-010 nokee (467147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ630730-011 เอสจีบอย (467129) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
22 # 2อจ630730-012 เอสจีบอย (467137) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ630730-016 napon (467108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630730-017 นัทปทุม (467110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630730-021 omruk (467123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630730-022 amata_tong (467145) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630730-023 นภเก้า (467124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630730-024 นภเก้า (467126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630730-025 กล้าเก่งทุกทาง (467127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ630730-028 civilweerapon (467133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ630731-005 baggio (467207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ630731-010 การันตีพระ (467158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630731-018 การันตีพระ (467160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630718-153 BCPS000884731 willy + nockout (465814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
2 # 3อจ630721-123 ED186959130TH mialnof + superman_vuth (466102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
3 # 3อจ630722-007 เกษตร + Komsank (466209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)(G 76%)
4 # 3อจ630722-153 ED152288639TH poshwises + phon8899 (466311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630723-139 TH118FUDWN7B หม่อง + พลายชาติ (466506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
6 # 3อจ630724-009 peet2544 + เกษมสันต์99 (467128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่
7 # 3อจ630724-118 EX488909298TH กบโคราช + Subtar (467132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญสุข 63 พิมพ์เข่าย่อ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1463)
8 # 3อจ630724-119 EX488909298TH กบโคราช + Subtar (467135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญสุข 63 พิมพ์เข่าย่อ เนื้อเงินเกศทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 846)
9 # 3อจ630724-129 EI423992693TH เจ้าคุณ + องอาจ (466587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง(แดง) ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630724-130 EI423992693TH เจ้าคุณ + องอาจ (466592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ630724-132 EF410358102TH กบโคราช + inceepra (467138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญสุข 63 พิมพ์เข่าย่อ เนื้อเงินเกศทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 591)
12 # 3อจ630724-139 ED122945985TH กบโคราช + Shibuya (467154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญสุข 63 พิมพ์เข่าย่อ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 801)


13 # 3อจ630724-141 EG651141675TH disorn + Suradech (466622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธร พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.ฉะเชิงเทรา **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
14 # 3อจ630725-103 ED192221745TH engineer27 + ริณดา (466731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนัง หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
15 # 3อจ630725-122 EF396803035TH เกษตร + rossyza4142 (466700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบและปิดทองใหม่)
16 # 3อจ630725-126 EG638378561TH kopper + Taranong (466710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่)
17 # 3อจ630725-127 EG638378561TH poshwises + Taranong (466712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดแขนซ้ายและปิดทองใหม่)
18 # 3อจ630725-128 ED138297665TH tanadsai + เทวาพิทักษ์ (467139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (540610-113)
19 # 3อจ630725-130 ED160165296TH supha + Notebp (467141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
20 # 3อจ630725-135 ED217311603TH แค่นี้ก็พอ + kangnutta (466720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
21 # 3อจ630725-137 ED207206367TH natthakritm + Newpraram2 (467142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630725-140 ED151727400TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + gojsk (466737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ630725-141 ED151727400TH thitipant + gojsk (466716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช24 # 3อจ630725-167 ED213904288TH papae + Red54 (466783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดปราสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
25 # 3อจ630725-169 EG639609142TH รุ้งน้องใหม่ + golfsriracha (467144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
26 # 3อจ630727-007 tang2533 + pawaris (466811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองใหม่)(630704-149)
27 # 3อจ630727-114 ED211705845TH Chang327 + Charity (466837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์สร้างเสริม กรอบทอง(G 66%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
28 # 3อจ630727-116 SVNS000015277 พระดีบ้านเรา + oattnk (466845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
29 # 3อจ630727-119 EW791277872TH kit01 + Promsri (466850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาประขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
30 # 3อจ630727-122 ED223912690TH napon + teespy (466856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630727-131 ED199770384TH si_mong29 + autpichut (466914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าทองทิพย์ วัดมิ่งเมือง เนื้อผง ปี 2518 จ.น่าน
32 # 3อจ630727-137 ED213713266TH วันชัย2511 + kiattisak (466836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630727-149 ED179157257TH poshwises + นกแก้ว (466883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี
34 # 3อจ630729-004 bellic + ununun (467017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 83%)


35 # 3อจ630729-019 niti2014 + sneaKeR (466975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630729-159 ED189326128TH poshwises + ตะแคงขวด (466983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผง จ.ชลบุรี
37 # 3อจ630730-004 Somkiathong + Komsank (467095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา(G 64%)
38 # 3อจ630730-005 thammanoon95 + (467148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพระพุทธคุณ
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
39 # 3อจ630730-007 m-cot + bigtua (467103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
40 # 3อจ630730-009 peacemaker + jod4493 (467107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายางรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
41 # 3อจ630730-010 tabiengraphic + dream777 (467109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ630730-011 Wee08 + thapanawat (467112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (620819-044)
43 # 3อจ630730-012 You9199 + Sura-Gan (467115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
44 # 3อจ630730-013 taranan + Sura-Gan (467117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
45 # 3อจ630730-015 ณัชกิจ + Nui-2499 (467120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(610929-008)(G 63%)
46 # 3อจ630730-016 Twin_father + นภเก้า (467122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 76%)


47 # 3อจ630730-017 HopeMan + tomtam2516 (467125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (610704-079)
48 # 3อจ630730-101 ED168176003TH บารมีธรรม + boymoo4 (467065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์เสมาธรรมจักร เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
49 # 3อจ630730-103 ED154572485TH taweekun + กิ่วกระ (467068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630630-115) (G 78%)
50 # 3อจ630730-105 ED212232532TH jatuinw + midnightjojo (467073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 66%)
51 # 3อจ630730-106 EO512141273TH chffta + Gunt_A (467152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ630730-107 RPLD000116713 Jare4646 + sanko (467151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ630730-108 EI352051394TH pramual + KandarDao (467075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงทรงเกราะ วัดพระศรีฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
54 # 3อจ630730-109 ED216509335TH ronnakab + Thanwa777 (467077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2425)
55 # 3อจ630730-110 EF396873178TH kong81 + Watchbank (467078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
56 # 3อจ630730-111 SPUP0000048880 Terbow + เด็กแคมฟร็อก (467150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อชุบทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
57 # 3อจ630730-112 ED190722364TH poshwises + samachu (467064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)58 # 3อจ630730-113 ED174978732TH ฐิตวังโส + thong88 (467066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งจมูก)
59 # 3อจ630730-115 EX548654875TH Gapi99 + lomlopburi (467067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)
60 # 3อจ630730-116 ED211960049TH naenaldo + ไร้นาม99 (467069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น
61 # 3อจ630730-117 ED150255139TH penggo + พ่อครู (467070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ630730-118 EX46323666TH arttmt + deghong2013 (467072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 82%)
63 # 3อจ630730-119 EI968958982TH tanapat05 + sanyaa (467074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
64 # 3อจ630730-120 ED184850452TH olympia + ต้นสุขสำราญ (467076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ630730-121 ED086236332TH tanat4959 + wanida (467079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
66 # 3อจ630730-122 ED129376970TH errar99 + วิทย์พระประแดง (467080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 51%) **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
67 # 3อจ630730-123 EF379966816TH ของขลัง + ธัมปารี_16 (467083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อห่วง วัดท่าใน เนื้อผง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
68 # 3อจ630730-124 ED216910296TH นคราฎ + artliver (467084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา69 # 3อจ630730-126 EI983795266TH bangpunDD + kiattisak (467086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
70 # 3อจ630730-127 ED199772575TH bellic + Juicy (467088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
71 # 3อจ630730-128 ED197736354TH puriwaj + Note2499 (467090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นตั้งมูลนิธิ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 6.3 กรัม)
72 # 3อจ63731-108 EG744924431TH arttmt + พลังศรัทธา (467259) ตลับทอง (น้ำหนัก 17.2 กรัม)(G 87%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ส.ค. 2563 - 08:41 น.] #75630 (1/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630720-003 EI396828826TH Aoaoes (466901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630721-005 ED187706565TH Yimmi28 (466796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630721-019 EX548641758TH chun_lp10 (466803) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ630722-003 8220332000972 Thanita2524 (466816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630723-013 EH172783194TH Ronado (466915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630725-020 EH108732066TH mumu99 (466756) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
7 # 1อจ630727-002 ED161396906TH ตอปทุม (466788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630727-003 EI986594095TH bestsaney (466797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630727-004 SKKN000073295 panja (466801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630727-005 ED221200949TH Thanapong36 (466809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630727-006 ED181757847TH welding24 (466812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630727-010 ED158554876TH assawin (466831) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630727-011 ED179398880TH pupa09 (466844) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630727-013 EG787623164TH หูยาว (466853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630727-017 ED111275834TH ksanti (466897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630727-018 ED224400462TH benz39 (466898) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ630727-019 EF208420582TH print (466868) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630727-020 EF158319073TH ท่านหลวง (466874) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ630727-022 EF208420582TH print (466910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630727-024 ED202572505TH ramez (466892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630727-025 EI888058937TH awt2528 (466895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630727-029 EI872699028TH kpinyo (466900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630729-003 EF395606255TH udomsapayakul (467038) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 1อจ630729-005 ESSL000167802 praveen (467040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ630729-007 ED169286230TH manliar (466998) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630729-009 ED228321218TH ภพเมืองสรรค์ (467001) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630729-011 ED211849059TH sakbangbon (467015) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ630729-012 ED162296498TH tangmo123 (467030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630729-013 EKA2000471839 น้องปีเตอร์ (467032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630729-014 ED197958872TH ตะกรุดโทน (467034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630729-015 ED211938451TH คุณศิระ (467035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
32 # 1อจ630729-017 KBAN000925327 taccord (467037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630729-008 ED179190607TH ซูโม่ (467043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630721-014 Bunhmunto (466830) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ630722-018 เชาว์นีโอ (466911) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630727-001 สารพัดกัน09 (466903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630727-002 ปั้นจั่น (466904) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ630727-003 Somysom (466851) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630727-004 PLE_INNO (466907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630727-008 มหานคร (466908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630727-010 ปาล์มริมคลอง (466888) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630727-011 ปาล์มริมคลอง (466889) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630727-012 ปาล์มริมคลอง (466891) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630727-013 ปาล์มริมคลอง (466905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630727-014 ปาล์มริมคลอง (466906) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630727-015 SeksitK (466875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630727-016 Teesanl709 (466876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630727-017 ppffarm (466899) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630727-018 ppffarm (466902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630727-019 Atidtanin (466878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ630727-020 วัฒน์ (466879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630727-022 en_amulet (466909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630727-024 อนพัช (466882) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ630727-025 tahtee (466884) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ630727-028 DDman (466886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630727-029 DDman (466916) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
24 # 2อจ630727-030 Chai1963 (466924) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
25 # 2อจ630727-031 Chai1963 (466922) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ630729-001 dobae (467018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ630729-002 MILD-NUM (467020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630729-004 somsak-p (467023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ630729-005 พลช้างเผือก (466965) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
30 # 2อจ630729-006 yingaree (467025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630729-007 ราชสีห์ (467026) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
32 # 2อจ630729-009 หนุ่มธนบุรี (467028) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
33 # 2อจ630729-010 mut007 (467004) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ630729-011 puu2511 (467039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ630729-012 phichit07 (467041) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ630729-013 เหน่งบางคู้ (467007) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
37 # 2อจ630729-014 ๙สิทธิโชค๙ (467014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ630729-015 ๙สิทธิโชค๙ (466970) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ630730-007 ยุทธภีม (467085) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ630730-014 midori (467106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
41 # 2อจ630730-019 การันตีพระ (467062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ630730-029 Soyokaze (467155) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
43 # 2อจ630730-030 การันตีพระ (467063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 2อจ630731-035 patchara (467156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630729-001 sunthon-pd + tono3320 (466989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ630729-002 annnyamulet + vittaya14 (467005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
3 # 3อจ630729-003 pirat9 + UDS-35 (467012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางพญาสองหน้า เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (590511-027)(G 87%)
4 # 3อจ630729-006 โชค2529 + เด็กสังขละ (467022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2853/หน้าตัก 5 นิ้ว)
5 # 3อจ630729-007 Mai2008 + ผงธุลี (467029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)
6 # 3อจ630729-008 Mai2008 + ผงธุลี (467031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)
7 # 3อจ630729-009 Nong3514 + kittisak-pra (467056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
8 # 3อจ630729-010 pawaris + kittisak-pra (467036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุเนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
9 # 3อจ630729-011 viponcity + yingaree (466958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ630729-012 thammanoon95 + Nadmon (466961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630619-001)(G 78%)
11 # 3อจ630729-013 Yuttana + lumpini6655 (467047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 77%)
12 # 3อจ630729-014 Vasin289 + วันชัย2511 (466963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพา วัดบัวระรมย์ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2558 จ.ศรีสะเกษ (กรรมการหมายเลข 54)
13 # 3อจ630729-015 Icando + ราชสีห์ (466968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
14 # 3อจ630729-016 kohler + worrakhit (466969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น ปี 2521 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ630729-017 rin_arch + puu2511 (466972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว)(621211-436)
16 # 3อจ630729-018 WHITEAMULET + phichit07 (466974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ630729-021 sawatvet + chattawat (466946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)

18 # 3อจ630729-022 baggio + ๙สิทธิโชค๙ (467042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)
19 # 3อจ630729-023 john-otto + ๙สิทธิโชค๙ (466948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 18635)
20 # 3อจ630729-024 baggio + ๙สิทธิโชค๙ (467044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
21 # 3อจ630729-025 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (466952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ทวดนรรัตน์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก
22 # 3อจ630729-026 เต้ยพระเครื่อง + ateomak (466954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (590323-017)(G 78%)
23 # 3อจ630729-027 lovehunterlove27 + aqamc (466960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไตรมิตรฯ รุ่นโพธิสัตโต พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630729-103 ED176118886TH เบสท์เมืองพิจิตร + sanyaa (466938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
25 # 3อจ630729-105 ED156064591TH p_did + สินเพิ่มพูล (466939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นอายุครบ 6 รอบ พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ630729-106 TH0118FZRMT9B methasit + nampoo (466942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
27 # 3อจ630729-107 EG800354760TH Cchanchai + o-larn (466944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
28 # 3อจ630729-108 ED144748449TH tonychan + tongoic1958 (467049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
29 # 3อจ630729-109 EW572637189TH ไก่ท่าข้าม + ขนมหวาน (466947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นมงคลลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ630729-111 EI968958877TH เบสท์เมืองพิจิตร + sanyaa (466986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
31 # 3อจ630729-112 ED116686774TH unvastar + nanin (467061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 91%)
32 # 3อจ630729-113 EX460975368TH พะงัน + BossCM2525 (466990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1847)(590720-126) (G 60%)
33 # 3อจ630729-114 EI599393255TH Sitthichai9 + Zinemala (466997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 802)
34 # 3อจ630729-115 EG388479729TH ch_wit14 + nuttpoy (467000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ630729-116 ED207406709TH chffta + หมูเหนียว (467003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
36 # 3อจ630729-117 120356840225 boat1678 + bbbpra (467006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 63%)

37 # 3อจ630729-118 ED211870290TH poshwises + ฐณะวัฒน์ (467008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) (630423-089)(G 60%)
38 # 3อจ630729-119 820346442344 กำธรนคร + yorch (467011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(611208-003)
39 # 3อจ630729-120 EG421029822TH WorapongP + (467046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญ ภปร.สังคีตมงคล เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630729-121 ED215017515TH virun123 + pawika03 (466953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์
41 # 3อจ630729-122 120356840214 Suksawat + bbbpra (466955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน จ.สระบุรี
42 # 3อจ630729-123 ED187557910TH Kiddee-9 + kon112 (466959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นกฐิน 59 เนื้อไม้ปิดทอง ปี 2559 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 12 นิ้ว)
43 # 3อจ630729-124 STTD000019580 ปุ๊กลุก + หนุมานเชิญธง (466962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 411)
44 # 3อจ630729-125 120356840236 toomtaamm + bbbpra (467052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.สมุทรสาคร(G 79%)
45 # 3อจ630729-127 TH0118G71J98B DoomDream + Sivilaihan (467058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4632)
46 # 3อจ630729-128 TH0118G71J98B DoomDream + Sivilaihan (467053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2376)
47 # 3อจ630729-129 ED179077766 jassada2555 + nitithans (467057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ630729-130 EF396868990TH TAVABUNCHA + Yuttana (466964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 73%)
49 # 3อจ630729-131 ED180535340TH boat1678 + mchutith (466931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 67%)
50 # 3อจ630729-132 ED180535340TH ธรรมจารึก + mchutith (466933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.สงขลา (หมายเลข 96)
51 # 3อจ630729-133 ED219215281TH future + lulytoon (466937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (630601-149)
52 # 3อจ630729-134 ED211861240TH Chaiwat13 + โกวบ้อ (466941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก
53 # 3อจ630729-135 TH0118G7NRC18 prapun_ch + Wilasinee18 (466945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)
54 # 3อจ630729-136 ED212514034TH อำนาจธรรม + bank121 (466949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นซื้อที่ดิน เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1555)
55 # 3อจ630729-137 ED179190607TH pjanon + ซูโม่ (467051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สมาธิ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี

56 # 3อจ630729-138 ED224505370TH TEE_INTER + (466956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (590602-092)
57 # 3อจ630729-139 EB26730630TH thotsaphol4110 + oldamulet (466966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
58 # 3อจ630729-140 ED179739589TH ต้นณเมืองกุย + jack734 (466971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (630610-074)
59 # 3อจ630729-141 ED181796766TH jessada6678 + ลู่เฉินเฟย (466982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ
60 # 3อจ630729-142 ED179739561TH katik + jack734 (466987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด) (โค้ดศาลา 2 โค้ดแท้ตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(620903-006)
61 # 3อจ630729-143 ED205296149TH อรุณแสง + องอาจ (466993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630729-144 EG642518512TH corach + intermilan (466996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 820)
63 # 3อจ630729-145 EH120374645TH magnus1111 + kenshiro2810 (467002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(600724-031)
64 # 3อจ630729-147 ED205296722TH chane31 + joeenok (467013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองหน้ากะไหล่เงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(วัดโคนอนสร้าง)
65 # 3อจ630729-148 ED205296722TH thotsaphol4110 + joeenok (467016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
66 # 3อจ630729-149 EG778223954TH puriwaj + mumu99 (467019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนวมมหาราชาฯ รุ่น 72 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม) (630716-120)
67 # 3อจ630729-150 EKA2000471839 boonserm + น้องปีเตอร์ (467024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
68 # 3อจ630729-151 EKA2000471839 เปี๊ยกตุ๊กแก + น้องปีเตอร์ (466930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 81%)
69 # 3อจ630729-152 EKA2000471839 Bunsorn + น้องปีเตอร์ (466935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 82%)
70 # 3อจ630729-153 EKA2000471839 Sangjan + น้องปีเตอร์ (467059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)(G 77%)
71 # 3อจ630729-154 ED095856144TH pawaris + Nanapo (466940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
72 # 3อจ630729-155 ED211221706TH poshwises + apiwat_66 (466950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง ปี 2510 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ630729-156 EX490726143TH อริศา + ยุทธภีม (466957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
74 # 3อจ630729-157 EV324130842TH พ่อมาเฟีย + ladprakon (466967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (600504-034)(G 75%)

75 # 3อจ630729-158 ED189326128TH chutty + ตะแคงขวด (466976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ630729-160 ET678299884TH yahee13 + Bolltawin (467055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นบารมี เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 31)
77 # 3อจ630729-161 ET678299884TH thank2016 + Bolltawin (467050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2534 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 814)
78 # 3อจ630729-162 ED208428127TH sheva + tar2499 (466973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (561031-258)
79 # 3อจ630729-163 ED085796962TH ราชสีห์ + Plabootong (466978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช
80 # 3อจ630729-164 EX463236335TH rungrot + deghong2013 (467060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 58%)
81 # 3อจ630729-165 ED211938451TH เหน่งบางคู้ + คุณศิระ (466985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
82 # 3อจ630729-166 ED211938451TH thanajaikla + คุณศิระ (466988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
83 # 3อจ630729-167 ED085796962TH Ronado + Plabootong (466992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
84 # 3อจ630729-168 ED209173701TH เกษตร + superman_vuth (466994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ630729-169 ED092754486TH penpathum + samachu (466995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
86 # 3อจ630729-170 KBAN000925327 six_cm + taccord (466999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620503-074)(G 77%)
87 # 3อจ630729-171 KBAN000925327 มิสเตอร์เฮ้าส์ + taccord (467027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630710-037)(G 66%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM