ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ก.ย. 2563 - 08:37 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 30 ก.ย. 2563 - 08:33 น.] #76308 (26/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630915-021 ED273165955TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (472309) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630916-007 ED273156287TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (472461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ630917-011 ED260084737TH แบงค์อรัญ (472633) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ630925-012 EH108875144TH mumu99 (473587) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630925-013 EH108875144TH mumu99 (473590) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630925-014 EH108875144TH mumu99 (473592) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630925-015 EH108875144TH mumu99 (473594) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630925-016 EH108875144TH mumu99 (473597) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630926-008 ED286852737TH sabertooth (473677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630926-009 EH108868846TH mumu99 (473682) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630926-010 EH108868846TH mumu99 (473686) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630926-011 EH108868846TH mumu99 (473690) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630926-012 EH108868846TH mumu99 (473696) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630926-013 EH108868846TH mumu99 (473699) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630926-016 ED354354398TH กล่องแก้ว (473705) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ630926-025 EX552199705TH thevit (473711) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ630926-030 ED361184632TH ชายพระเครื่อง (473689) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630926-031 ED361184632TH ชายพระเครื่อง (473693) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630926-032 ED361184632TH ชายพระเครื่อง (473697) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630926-033 ED309394161TH น้องปุ๊ก (473700) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
21 # 1อจ630926-034 ED348984806TH santi_1957 (473704) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630912-014 ๙อุอากะสะ (472040) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630915-008 surasak_bpb (472320) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630918-007 Somysom (472764) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ630918-020 print (472791) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ630925-002 newning (473572) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630926-002 aee_sotspa (473698) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630926-013 ๙อุอากะสะ (473701) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630926-026 sanpol (473707) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630928-001 การันตีพระ (473845) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ630928-002 การันตีพระ (473846) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630928-003 การันตีพระ (473847) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630928-004 การันตีพระ (473848) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630928-017 heretic (473820) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
14 # 2อจ630928-031 sam88 (473829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630928-033 การันตีพระ (473844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630929-001 การันตีพระ (473856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630922-114 EG637480859TH pinkii + เวียงห้วยเขน (473203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ630924-108 EI500243448TH yime2 + ธิติพระเครื่อง (473444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์กลางหลังยันต์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
3 # 3อจ630926-001 arun2515 + cholchet (473617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ630926-002 AChen + pui1228 (473619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ630926-003 พรพระพุทธคุณ + paojoo (473622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคชวัตร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1833)
6 # 3อจ630926-004 ทศวรรษ33 + chanapai (473623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630926-005 doyct + chanapai (473626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมงคลถาวร วัดลำต้อยติ่ง เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630926-006 เหมียวบางใหญ่ + chanapai (473628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช ท่านอาจารย์กูน วัดบ้านทึง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2469 จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ630926-008 poshwises + sanopporn (473632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630926-009 กระดุมทอง + sanopporn (473633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นชนะจน เนื้อเงินฝังทับทิม ปี 2556 จ.ลพบุรี (หมายเลข 1535)
11 # 3อจ630926-010 Twin_father + sanopporn (473636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่น 2 พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.หนองคาย
12 # 3อจ630926-012 tangmo123 + อาชาเหล็ก (473645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพร วัดดอนเมือง พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ


13 # 3อจ630926-014 bunghongsaeng + Folkfolk (473651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)(G 74%)
14 # 3อจ630926-101 TH0118MVAY87B Charoensuk + prinkopd (473736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4141)(G 67%)
15 # 3อจ630926-104 ED349218315TH chaidee + ปภาสโร (473737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ630926-106 ED252996856TH กุ๊กราม2 + ไชยนาท (473646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 42)
17 # 3อจ630926-107 820433091962 Jojo2020 + shibulaken (473731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 50606)
18 # 3อจ630926-108 ED273673895TH paul2509 + NUNG1789 (473649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 78)(G 68%)
19 # 3อจ630926-109 ED292678391TH yaozm + ริณดา (473653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระราหู วัดสุทัศนฯ รุ่นช่วยน้ำท่วม เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 257/น้ำหนักทอง 3.2 กรัม)
20 # 3อจ630926-111 EH492060967TH ชินควัฒน5189 + (473621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เซียนน้อยหนึ่ง
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม
21 # 3อจ630926-113 ED364121035TH พระสวยพัทยา + sittong (473629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาทองปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี
22 # 3อจ630926-115 120368549162 นราทัศน์ + bbbpra (473640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630926-116 EH010528707TH ตี๋แสนภู + Mrsomwang (473734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา24 # 3อจ630926-125 ED331396219TH nick1880 + องอาจ (473650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
25 # 3อจ630926-126 TAPO000519041 nuthapol + Naihaniba (473652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
26 # 3อจ630926-127 ED300818380TH nunthawat + gaiant (473655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
27 # 3อจ630926-128 ED316496356TH เพชรพยาธร + kabeshow (473742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.สงขลา
28 # 3อจ630926-129 EH045092205TH buobucha + POOSIT (473659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร
29 # 3อจ630926-130 ED362212445TH Sitthichai9 + Zinemala (473662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 54)
30 # 3อจ630926-133 ED193196778TH pawaris + sakunoos (473733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
31 # 3อจ630926-134 66850181403997 โจ้บางโพ + Sucheera (473661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระแก้วมรกต เนื้อเรซิ่น **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้/พิมพ์นี้
32 # 3อจ630926-137 ED292746825TH Notebp + overture17 (473673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
33 # 3อจ630926-138 EX516824366TH bunghongsaeng + เอกกี้27 (473676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองใหม่)
34 # 3อจ630926-139 ED348145550TH tiktik03 + เจก่ะวาย (473679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม35 # 3อจ630926-140 ED253294616TH KARNHATHAI + Tea27 (473743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
36 # 3อจ630926-141 TH0118MWHY66B Jinn2555 + ศิษย์หลวงปู่ (473657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงพลูจีบ วัดกำแพงเพชร เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
37 # 3อจ630926-142 ED365352693TH เจ้าแก้ว + yingaree (473744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 29964/สภาพล้างผิว)
38 # 3อจ630926-143 EG483249165TH zafari + มะนาว (473738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630926-144 ED328471042TH prosperity9 + ชมรม- (473740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มหาอุตม์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
40 # 3อจ630926-145 ED288589001TH ninjasiam + bolblp (473663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630926-146 ED350110165TH หิมพานต์มุ่งงาม + หมูแม่ลา (473669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงทรงเกราะ เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
42 # 3อจ630926-148 ED352268467TH bongbiab + องอาจ (473675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ630926-151 ED365812770TH Wanlop + Piyawan (473660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 61%)
44 # 3อจ630926-152 RG072601194TH disorn + beer2126 (473667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 26306)
45 # 3อจ630926-154 ED323035540TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + (473680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เล็กบ้านโป่ง
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)


46 # 3อจ630926-156 ED336242611TH KC-Tung + Aeychonburi (473687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเหนือดวงมหาบารมี เนื้อสำริดหน้าทอง ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 385)
47 # 3อจ630926-157 EG283158628TH หิมพานต์มุ่งงาม + ขนมกรุบ (473691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
48 # 3อจ630926-159 ED296390597TH Sinsiampra + ศิริมงคลดี (473741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

49# 3อจ630928-113 EF323454161TH เด็กระยอง +Yuttana (473778) สร้อยทอง (น้ำหนัก 15.1 กรัม)(G 96%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 29 ก.ย. 2563 - 08:34 น.] #76189 (25/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630911-028 673200457556 Moty5555 (471947) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630912-018 ED334713485TH ramez (471970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630918-011 ED291598215TH จุ๊สุราษฎร์ (472797) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630918-015 ED322068970TH POOSIT (472717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630918-028 ED273186496TH น้องหมี (472804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630918-033 ED355800220TH tookatun (472813) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630919-004 PT0000854075 suchart_joe (472886) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630919-007 EI980952957TH เหยินน้อยโคราช (472903) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ630919-009 EX553349026TH piaric (472906) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ630919-010 TH0118M2T705B scott (472893) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630919-016 ED289664667TH คุณชาย (472910) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 1อจ630921-008 EH121964847TH พรชมพู (473092) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
13 # 1อจ630926-028 ED328439838TH tui_bong (473627) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630912-033 sanpol (472020) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630914-007 อรทัย88 (472169) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ630916-006 paojoo (472471) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630918-009 nengdkny (472783) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630918-021 print (472789) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630919-002 pawaris (472900) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630919-022 en_amulet (472913) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ630919-023 ac100 (472918) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630919-027 vee2503 (472905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630919-028 vee2503 (472911) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ630919-029 vee2503 (472915) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ630919-030 vee2503 (472924) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630919-031 lexrain (472926) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630919-033 pipat_ch (472931) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ630919-037 Earthquake (472934) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 2อจ630922-027 ThaiWong (473219) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 2อจ630922-028 ThaiWong (473223) ส่งพระตรวจสอบ 45 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 45 องค์
18 # 2อจ630926-004 การันตีพระ (473751) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ630926-007 ประดู่เหลือง (473717) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630926-020 midori (473639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ630926-029 การันตีพระ (473752) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630908-134 ED292635250TH kit01 + คูณสตางค์ (471477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้/พิมพ์นี้
2 # 3อจ630915-150 ED298894748TH NOP_BU8 + (472286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
3 # 3อจ630917-148 TH0118M4EYN1B เพิ่งหัดดู + rossyza4142 (472576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ630917-190 EH099158948TH peacemaker + นัฐสันต์ (472634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เสือหลวงพ่อสมชาย วัดปริวาสฯ รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
5 # 3อจ630917-194 ED331374615TH promlok + องอาจ (472552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ630919-123 ED078015100TH Khongthasen + notty (472857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุนาดูน กรุหนองโง้ง พิมพ์ประภามณฑล เนื้อดิน จ.มหาสารคาม **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ630919-140 ED339417921TH นายช่างพานต๋าย + piaric (472882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์ วัดหูกวาง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2460 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และหูชำรุด)
8 # 3อจ630921-140 GSPZ000030932 Arjaree56 + korn88 (473059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชอินโดจีน วัดสุทัศนฯ พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพแต่งผิว)
9 # 3อจ630921-153 JLE049A000793 Guide008 + PALM_Pitikorn (473109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี (สภาพล้างผิว)
10 # 3อจ630922-139 ED196244849TH Ong1971 + Preecha_K (473204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
11 # 3อจ630922-157 ED173854855TH RAPIN + อนันตรา (473142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์พระครูลมูล เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
12 # 3อจ630923-112 ED323551910TH Jokelion + than-663 (473246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (630912-296)
13 # 3อจ630923-114 ED348635978TH เด็กสังขละ + นกแก้ว (473254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630923-116 ED348635978TH diethelm + นกแก้ว (473520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630923-120 ED328676001TH tokmeramad + tgiporp (473271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีดหลังยันต์สิบ เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
16 # 3อจ630923-156 ED201048671TH Kittisaktnd + เก๋นครนายก (473288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น ร.ศ.๒๐๙ เนื้อเงิน ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช (วัดธาตุน้อยสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
17 # 3อจ630924-009 บรีสพระช่วย + oldshop (473402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

18 # 3อจ630924-010 bunghongsaeng + oldshop (473405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ630924-014 bellic + ประมูลคุณพระช่วย (473388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)(620807-073)
20 # 3อจ630925-001 poshwises + เกษตร (473500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630925-002 กุ๊กราม2 + chatrchai_chan (473504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1007)
22 # 3อจ630925-003 tonphu + Wsummut (473506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630925-004 เซียนบ้านนอก + (473509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 11338)(G 74%)
24 # 3อจ630925-005 Exdesign + bigball22 (473511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
25 # 3อจ630925-006 appza555 + โจ้ดอนเมือง (473605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หุ่นพยนต์ตาปะขาว หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง รุ่นมหาเวทย์-มหามงคล เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.พัทลุง
26 # 3อจ630925-007 scott + โจ้ดอนเมือง (473516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 78%)
27 # 3อจ630925-102 M34000930534 SinghaRayong + (473502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Newpraram2
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
28 # 3อจ630925-103 EG343308888TH Saranphat + hot2523 (473612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย) (600303-069)(G 78%)
29 # 3อจ630925-104 ED289683895TH kob2424 + มะแวร์น้อย (473508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร
30 # 3อจ630925-105 ED350632493TH imashiii + Piyawan (473607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 64%)
31 # 3อจ630925-106 EX460209738TH thotsaphol4110 + (473514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
GOLFPTM
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี
32 # 3อจ630925-107 EI269095754TH แบงค์อรัญ + ต้อตาพระยา (473518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อทองแดง จ.บุรีรัมย์
33 # 3อจ630925-108 GSPZ000031264 wuthichai + korn88 (473523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาซุ้มแจกัน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดซุ้มบน) (620904-123)
34 # 3อจ630925-109 EW872292486TH หม่อง + ปะใหญ่ (473527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(550106-127)
35 # 3อจ630925-112 ED967878112TH Chiraphat + อาลาดิน (473551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
36 # 3อจ630925-113 EH563229487TH patchara + กุ้งวัดนอก (473559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630915-049) (G 77%)

37 # 3อจ630925-115 EI926306225TH kit01 + ไร้นาม99 (473569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มไข่ปลา จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ630925-116 EI926306225TH kit01 + ไร้นาม99 (473575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระ พิมพ์บัวสองชั้น
39 # 3อจ630925-117 ED339436982TH คุณชาย + น้ำฟ้าใส (473577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630925-118 BAKY000692172 phubed + Anuson_k (473578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)(G 68%)
41 # 3อจ630925-119 EX459908255TH kittipim + เชษชล (473581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(630822-162) (G 72%)
42 # 3อจ630925-120 ED334680019TH chovalit + pound2007 (473604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ630925-121 ED292657992TH chaidee + ริณดา (473517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630925-122 ED292657992TH joeenok + ริณดา (473522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
45 # 3อจ630925-123 ED292657992TH prasert99 + คูณสตางค์ (473611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
46 # 3อจ630925-124 ED284565092TH Thanachart + Naphat1129 (473524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาหน้าเงิน ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 272)
47 # 3อจ630925-125 ED284570282TH poo_56 + toucanpat (473532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
48 # 3อจ630925-126 ED330895805TH lertlakhatthakij + (473536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วุฒิรามอินทรา
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (570329-198)(G 70%)
49 # 3อจ630925-127 ED334832947TH ราชสีห์ + Plabootong (473542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
50 # 3อจ630925-128 ED3337422321TH Todmuangchon + t_local (473547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2800)(G 71%)
51 # 3อจ630925-129 ED326160714TH scott + ว่านหวาย (473552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูเจติยาภิรักษ์ วัดเจดีย์ พิมพ์หลังไอ้ไข่ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ630925-131 EW200648983TH siridet + boytiew (473609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ630925-132 ED360344165TH teeranuch + Kasapat (473515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)(G 70%)
54 # 3อจ630925-133 D257078303TH vitaya + ban999 (473608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630925-134 EH492060953TH wich_s + เซียนน้อยหนึ่ง (473521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม

56 # 3อจ630925-136 ED315150234TH วันชัย2511 + Sean2994 (473531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
57 # 3อจ630925-137 ED334673004TH เป๋าแมน + pound2007 (473533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
58 # 3อจ630925-140 ED350810018TH WHITEAMULET + (473541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ติเมืองสรรค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ630925-141 ED350810018TH zafari + ติเมืองสรรค์ (473497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิน สำนักสงฆ์บ่อศิลาหงษ์ทอง รุ่นมหาอุตม์หยุดปืน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2562 จ.มุกดาหาร (หมายเลข 10)
60 # 3อจ630925-142 ED364952532TH tonmaiteam + คุณศิระ (473503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
61 # 3อจ630925-144 ED289164670TH วัฒนไชย์ + jamesza (473512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 234)
62 # 3อจ630925-145 ED368102690TH pramual + nstnathapong (473519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 88%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
63 # 3อจ630925-146 ED334682998TH ธนาวิศว์ + pound2007 (473610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
64 # 3อจ630925-147 EG342783085TH dream777 + petcharee (473525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(630615-252) (G 65 %)
65 # 3อจ630925-148 TH0118MQC9T4B ทอรุ้ง + Reindeer_kwang (473606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
66 # 3อจ630925-149 TH0118MQC9T4B pornpipat + (473539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
67 # 3อจ630925-150 ED355122660TH poshwises + อนันตรา (473545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
68 # 3อจ630925-151 KBAN000943816 Michy + taccord (473550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 356)(630917-083)
69 # 3อจ630925-152 ED318213358TH ต่ายวัดหนึ่ง + หรั่งวัดไตร (473554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ พ.อ.ต. วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ630925-154 ED273673900TH khunoak77 + NUNG1789 (473563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 60 เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 338)(G 68%)
71 # 3อจ630926-013 เอ๋พระรามห้า + บรีสพระช่วย (473648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(630606-053)(G 67%)
72 # 3อจ630926-102 ED359271664TH perfectman77 + poshwises (473746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5598)(630911-103) (G 61%)
73 # 3อจ630926-103 ED364937447TH korarit + จตุจักร (473638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (630911-126)
74 # 3อจ630926-112 ED316132047TH east_noodles + Saysabre (473625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630908-100)(G 79 %)

75 # 3อจ630926-117 ED337072065TH LEEYA + preeyawat (473745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (610711-032)
76 # 3อจ630926-118 ED352280445TH Songpol_cg + p_awest (473644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ. (630612-130)
77 # 3อจ630926-120 TH0118MKQ781B lekkae + scott (473748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 พิมพ์หลังเงิน ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1003)(630729-397)
78 # 3อจ630926-121 TH0118MKQ781B lekkae + scott (473749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 พิมพ์หลังเงิน ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2141)(630729-398)
79 # 3อจ630926-122 TH01189MKQ781B lekkae + scott (473750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช (630627-639)
80 # 3อจ630926-135 RCSQ000041766 Viraphan711 + มันตู (473665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)(สภาพใช้และตัดหู)(540504-080)
81 # 3อจ630926-136 MBC0001055150 booter + korn88 (473668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(630813-251) (G 70%)
82 # 3อจ630926-150 ED350812288TH pramual + สยามรุ่งโรจน์ (473681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630918-117)(G 79%)
83 # 3อจ630926-153 ED333784074TH สปาต้าร์ + มหามณีจินดา (473674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2486 จ.พระนครศรีอยุธยา (630914-411)(G 76 %)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 ก.ย. 2563 - 08:38 น.] #76177 (24/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630904-003 ED260019631TH Yok888 (471239) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ630912-011 ED260081700TH อ๊อด111 (472022) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 1อจ630912-014 ED260081695TH อ๊อด111 (472027) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ630914-024 ED338604976TH theeraphon19 (472130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ630914-026 ED282927854TH wirach (472659) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
6 # 1อจ630916-003 ED257048235TH ผู้นำพล (472437) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ630916-011 ED293099694TH Xabi17 (472432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630916-016 ED319054383TH คุณศิระ (472448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ630916-027 ED332416348TH noi70 (472382) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630917-020 ED338924666TH ไก่ท่าข้าม (473451) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ630918-003 ED331166961TH marshal (473455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ630918-016 ED293627011TH Wara09 (473461) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630918-017 ED293627011TH Wara09 (473464) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630918-018 ED293627011TH Wara09 (473467) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630918-019 ED293627011TH Wara09 (473471) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630918-020 ED293627011TH Wara09 (473435) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ630918-022 ED969326103TH ขจรวัฒน์ (472795) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630918-035 ED329085460TH ano8547 (472713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630919-008 ED340112666TH mchutith (472895) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ630919-017 ED352216986TH Tee59 (472888) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ630919-020 ED292664494TH Boonmee888 (472896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630921-002 ED255983803TH aee2519 (473037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630921-003 ED306263520TH inta156 (473429) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630921-009 EX527337197TH supasuta1968 (473044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630921-010 ED279035976TH อ๊อดจ้า (473049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630921-014 EX415868323TH กชณิชา (473064) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630921-016 82042300493 pongpan_r (473070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630921-019 EH121964881TH พรชมพู (473072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ630921-020 ED352117113TH อะนันตะปัดชะเย (473075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630921-021 ED319097485TH คุณศิระ (473110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ630921-023 ED225663669TH aksomsak (472968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630921-025 ED360921150TH วิทย์พระประแดง (472979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630921-029 ED311987747TH วิชญ์ดุลยวัต (472984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ630923-003 EH108874206TH mumu99 (473338) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630923-005 ED330134385TH thevit (473342) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 1อจ630923-015 EH108874183TH mumu99 (473344) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ630923-016 EH108874183TH mumu99 (473348) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ630923-017 EH108874183TH mumu99 (473351) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ630923-018 EH103874183TH mumu99 (473354) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ630923-019 EH108874183TH mumu99 (473356) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ630923-020 EH108874183TH mumu99 (473359) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 1อจ630923-021 EH108874183TH mumu99 (473362) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ630923-022 EH108874183TH mumu99 (473364) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 1อจ630923-023 EH108874183TH mumu99 (473331) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 1อจ630923-024 EH108874183TH mumu99 (473336) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ630923-033 ED326142239TH chani (473323) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 1อจ630924-012 ED354472029TH marshal (473492) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
48 # 1อจ630924-016 ED108179016TH หมวยคูก้า (473475) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
49 # 1อจ630924-017 ED108179016TH หมวยคูก้า (473478) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
50 # 1อจ630924-021 EI715180603TH assawin (473442) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
51 # 1อจ630924-026 ED372301842TH sakbangbon (473446) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630912-006 chanapai (471989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ630916-003 เศกสรรค์2511 (472457) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630917-012 wootubon (472648) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
4 # 2อจ630917-018 focus-2007 (472653) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630917-020 จอมยุทธ77 (472656) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630917-021 attta (472639) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630918-003 kai_kaw (472765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630918-015 settavut (472774) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ630918-017 anan88 (472780) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ630921-001 นึกอ่อนนุช (473038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630921-008 TheCollector (473042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630921-009 jattapon (473047) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ630921-014 peacemaker (472992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630921-017 pui1228 (473058) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630921-018 ราชสีห์ (472997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630921-019 foodtech (473001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630921-020 katae (473005) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630921-021 prasong (473053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ630921-022 prasong (473055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630922-014 เบสท์เมืองพิจิตร (473136) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630922-015 เบสท์เมืองพิจิตร (473139) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630923-001 สยามเมืองยิ้ม (473352) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ630923-006 bkk10250 (473353) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ630923-009 bkk10250 (473355) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
25 # 2อจ630923-016 puriwaj (473360) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
26 # 2อจ630923-022 hunter04 (473363) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630924-011 อรรถพล (473472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ630924-018 Tawanburapha (473476) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ630925-006 Wsummut (473576) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
30 # 2อจ630925-020 Narongchai007 (473596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
31 # 2อจ630925-021 การันตีพระ (473614) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ630925-022 การันตีพระ (473615) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ630925-023 การันตีพระ (473616) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630916-108 ED123666055TH sam8793 + (472419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.จันทบุรี
2 # 3อจ630916-135 ED287698861TH perfectman77 + บิ๊กบีม (472392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแจกปากพนัง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ630918-108 ED292661949TH ประสิทธิ์ + ริณดา (472709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 34 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
4 # 3อจ630918-125 ED329207883TH fern_sainoi88 + Gook38 (473096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2515 จ.นครสวรรค์
5 # 3อจ630918-180 ED292663304TH kit01 + คูณสตางค์ (472805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์ตัวหนังสือเล็กหลังเข็มกลัด เนื้อชุบทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ630919-011 vit5959 + sanopporn (472953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์วงเดือนหลังบี้ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
7 # 3อจ630919-107 EH321894903TH korn88 + pikky (472848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์ซุ้มกนก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
8 # 3อจ630919-128 EX459870419TH พลช้างเผือก + peaky (472871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ630921-019 peacemaker + สินสมบูรณ์สุข (473010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ630921-117 ED346706787TH Tongsura + บิ๊กบีม (473106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อสำริด จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ630921-118 ED346706787TH henghengheng + บิ๊กบีม (473107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดชีว์ประเสริฐ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2450 จ.เพชรบุรี
12 # 3อจ630922-008 prapusak + punpun (473150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630922-118 EX4963206158TH chatchaik007 + LEEYA (473217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.พิษณุโลก
14 # 3อจ630922-130 ED359401205TH kimsiam + boontham (473155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง(นำฤกษ์) ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3080/สภาพใช้)
15 # 3อจ630922-132 EF662800489TH somsak2518 + makluayka (473164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ซุ้มไผ่ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.7 กรัม)
16 # 3อจ630922-133 EF662800489TH somsak2518 + makluayka (473169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ซุ้มไผ่ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)
17 # 3อจ630922-142 ED336853264TH nongtom + ตอปทุม (473397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630922-147 ED324096528TH เพิ่งหัดดู + prakit (473181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิริยากร หลวงพ่อจิตร วัดสัตตนารถ รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2458 จ.ราชบุรี
19 # 3อจ630922-148 ED328684731TH tangmo123 + jatuponpond (473195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 5 ธันวามหามงคลชัย ปี 2542 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดเงิน)
20 # 3อจ630922-159 ED288171674TH Game_krub + พิชชากร (473149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 91%)
21 # 3อจ630923-108 ED343142928TH pandp + peaky (473265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
22 # 3อจ630923-138 MBC0001653368 zafari + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (473253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง(ขาว) ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630923-158 ED336356503TH prasert99 + yody18 (473294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเมฆพัด ปี 2495 จ.นครปฐม
24 # 3อจ630923-163 ED348546765TH korn88 + theone (473269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งปรมานุชิตเจ้าคุณเจีย วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์ใหญ่(แต่งเก่า) เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630923-166 ED348637656TH ภิรัต + นกแก้ว (473277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา พิมพ์ปรกโพธิ์สดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ630924-001 Putthasingh + noi99 (473379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรปราการ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 9 นิ้ว) (630907-209)
27 # 3อจ630924-002 berry + ยุทธภีม (473382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(630829-167)
28 # 3อจ630924-003 apollo12 + annnyamulet (473385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630623-974)
29 # 3อจ630924-004 taat_007 + พรพระพุทธคุณ (473387) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (630425-116)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (630425-117)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (630425-118)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (630425-119)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
30 # 3อจ630924-007 pandp + oldshop (473398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดี วัดเทวสังฆาราม รุ่นฉลองอายุ 91 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กาญจนบุรี
31 # 3อจ630924-011 S-THAKSAKORN + อรรถพล (473377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (630910-585)
32 # 3อจ630924-012 yodpra + prasong9237 (473381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 127/ไม่ตัดขอบ)
33 # 3อจ630924-013 korn88 + prachamp (473384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (630917-008)(G 80%)
34 # 3อจ630924-015 ginger + toey7 (473390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(620124-027) (G 79%)
35 # 3อจ630924-016 pornlimk + poonpan (473393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ผ้ายันต์ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี (ไม่ระบุปีสร้าง)
36 # 3อจ630924-017 pornlimk + poonpan (473395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี (ไม่ระบุปีสร้าง)
37 # 3อจ630924-101 EX382045295TH amarin99 + Ketautomotive (473423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (621012-061)(G 85%)
38 # 3อจ630924-102 EX516819967TH nuthapol + ลุงอ่อง (473427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ630924-103 ED315146518TH วัฒนไชย์ + Sean2994 (473430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว)
40 # 3อจ630924-104 BR56000316494 ktitawong + sam8793 (473432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี (620227-125)(G 64%)
41 # 3อจ630924-105 ED298169318TH sam8793 + หูยาว (473437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงินลงยา จ.นครสวรรค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
42 # 3อจ630924-106 ED334829466TH LEEYA + Plabootong (473438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ630924-107 YESP000599529 dit4488 + Chapanya (473441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน)(หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 62%)
44 # 3อจ630924-109 820429225766 elite90 + Kittinan (473447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630924-110 ED341715570TH JAPAN-55 + Burapha777 (473449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
46 # 3อจ630924-111 ED341715570TH วุฒิปราการ + Burapha777 (473407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 621)
47 # 3อจ630924-112 ED348547876TH chatchaik007 + napsss (473408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ630924-113 ED313575369TH nengyo + chiewchanze (473411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9154)
49 # 3อจ630924-114 ED299282075TH kit01 + ณุเกล้า (473413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือใหญ่หลังเข็มกลัด เนื้อชุบทองลงยา ปี 2532 จ.อุทัยธานี
50 # 3อจ630924-115 ED303736384TH yime2 + boonkerd73 (473490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดโมลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.นนทบุรี
51 # 3อจ630924-117 EG651309662TH pornlimk + Suradech (473418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 6 พิมพ์หลังช้างสามเศียร เนื้อเงิน ปี 2458 จ.กรุงเทพฯ. (สภาพใช้)(630706-051)
52 # 3อจ630924-118 EG395263586TH teeprakron + patcharapon (473421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
53 # 3อจ630924-119 ED352862392TH sanya1002 + อาชาเหล็ก (473422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงหลังรางปืน วัดพระสิงห์ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.เชียงใหม่ (โค้ด ทร./สภาพใช้)
54 # 3อจ630924-120 ED254317118TH taat_007 + งดงาม (473424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่นากใหม่)(630924-034)
55 # 3อจ630924-121 PCSP000121840 dreamsconner + ktitawong (473428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์เสาร์ วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์หน้าแก่หลังยันต์สิบ เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
56 # 3อจ630924-122 ED292826838TH Santiwall + pakornkeit (473431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (520725-185)
57 # 3อจ630924-123 RBCT000057922 Popeye + nauts (473433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
58 # 3อจ630924-124 EG283192845TH Uthain + ขนมกรุบ (473434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยนิรันตราย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 273)
59 # 3อจ630924-125 EF309128529TH poshwises + นายแทนคุณ (473439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย จ.กำแพงเพชร
60 # 3อจ630924-127 RPC2000093384 ทิศเหนือ + ขวัญพระนคร (473443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630924-128 RCSQ000041765 korn88 + มันตู (473445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ต้อ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และล้างผิว)(570111-021)
62 # 3อจ630924-129 ED309573790TH ตี๋อิติปิโส + matin22 (473448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 429)
63 # 3อจ630924-130 ED309573790TH ตี๋อิติปิโส + matin22 (473450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 902)
64 # 3อจ630924-131 ED304660280TH LEEYA + กิตติพงศ์ (473452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 62%)
65 # 3อจ630924-132 ED331396823TH chane31 + joeenok (473454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองหน้ากะไหล่เงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
66 # 3อจ630924-133 ED288119612TH pot13 + bboypm (473457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
67 # 3อจ630924-134 ED288119612TH chiradech + bboypm (473460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
68 # 3อจ630925-101 ED336358813TH jack_meath + yody18 (473499)กรอบทอง (น้ำหนัก 3.7 กรัม)(G 80%)
69 # 3อจ630925-110 ED045092316TH Yongzela + Jack_NJ (473530)ตลับทอง (น้ำหนัก 26.2 กรัม)(G 86%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 26 ก.ย. 2563 - 08:32 น.] #76173 (23/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630916-025 ED334909181TH ขุมทรัพย์พระ (472379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630919-001 ED273177154TH naweena (472885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630919-002 ED334943761TH ขุมทรัพย์พระ (472887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630919-003 ED140169753TH หนองซอ (472889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630919-005 ED240974646TH thatcharit (472890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630919-015 EX459870419TH peaky (472884) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ630919-019 JIF140U000279 thi3790 (472894) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ630919-026 ED319057739TH คุณศิระ (472966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ630921-012 EH121964864TH พรชมพู (473061) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630921-017 ED351615125TH bangpunDD (473093) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630921-018 THX7LU5CB Keawnam (473066) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ630921-022 ED189875685TH inta156 (473094) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630921-026 EH103560214TH mumu99 (473098) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630921-027 EH103560214TH mumu99 (473102) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630921-028 EH103560214TH mumu99 (473105) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630915-024 atsmark2 (472317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630916-012 MooPek (472365) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630917-023 Drpong (472589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630917-028 DDTOP (472601) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630918-011 Joey98 (472767) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ630918-016 settavut (472782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630919-019 อำนวยเคซี (472933) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ630919-021 nahm36 (472880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630919-034 somboonput (472897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630919-035 donkingddd (472899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630919-048 en_amulet (472834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630919-049 kongsak (472836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630924-001 การันตีพระ (473378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630924-002 การันตีพระ (473380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630924-013 การันตีพระ (473383) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ630924-019 การันตีพระ (473386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630924-022 การันตีพระ (473389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ630924-023 การันตีพระ (473391) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 2อจ630924-024 การันตีพระ (473396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630924-025 การันตีพระ (473399) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
21 # 2อจ630924-026 การันตีพระ (473403) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630916-006 Takamine + tomoyokung (473113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ630916-170 ED329272670TH เด่นสุราษฎร์ + welding24 (473229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
3 # 3อจ630917-012 Anusorn2515 + น้องมิน (473118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ630917-127 ED210248680TH waves + maturuch (472523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630918-169 ED231249456TH สุดขอบฟ้าG + Krajub2002 (472756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (531211-177)
6 # 3อจ630919-002 Angle99 + pipat_ch (472833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630919-004 P-Pong + somboonput (472837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
8 # 3อจ630919-119 ED272085686TH chuchart-k + Mcwall (472875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(สภาพใช้)(G 84%)
9 # 3อจ630919-120 ED272085686TH wit50 + Mcwall (472879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
10 # 3อจ630919-127 ED000975104TH thanaphan + SOMDED (473124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ไหล่ยก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ630919-132 EX516815381TH ศิษย์ท่านขุน + เอกกี้27 (472862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630919-136 EG452374137TH PHLOI + loryinglong (472962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630921-130 EX414123235TH จอมยุทธบูรพา + kawpunt (473239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
14 # 3อจ630922-001 น้องหมี + nikron (473112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630922-003 noom-iceman + noomark (473116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 12102/น้ำหนักทอง 18 กรัม)
16 # 3อจ630922-004 poshwises + wit50 (473120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(621221-052)(G 71%)
17 # 3อจ630922-005 chiewchanze + guaran (473127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์เสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1233/น้ำหนักทอง 25.1 กรัม)

18 # 3อจ630922-006 chatchaik007 + (473133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบสท์เมืองพิจิตร
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(630915-090)
19 # 3อจ630922-007 บุษกร + พิมพ์นิยม (473144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
20 # 3อจ630922-010 จอมทอง33 + non109 (473157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(561101-196)(G 92%)
21 # 3อจ630922-011 poshwises + non109 (473111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีมีขีด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(561101-199)
22 # 3อจ630922-101 ED330136169TH Michy + marvellous (473162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กำไลหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาจักรพรรดิ์ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ630922-102 EF323448427TH เจ้าชายสีหมอก + coldplay (473166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630922-103 ED311656881TH bongbiab + ชายพระเครื่อง (473170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630922-104 ED311656881TH bongbiab + ชายพระเครื่อง (473177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630922-105 SWIC000092347 Feen_8Rew + Beed098 (473178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 22470)
27 # 3อจ630922-106 ED353622654TH chuanchai2505 + ทวีศักดิ์ (473180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อไม้เทพธาโรหน้ากากเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5.3 ซม.)
28 # 3อจ630922-107 ED246072865TH nufever + beer2126 (473185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 68%)
29 # 3อจ630922-108 ED352832245TH prasert99 + อาชาเหล็ก (473188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 17 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม
30 # 3อจ630922-109 ED352832245TH chatchaik007 + อาชาเหล็ก (473190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ.. (630914-027)
31 # 3อจ630922-110 EG637480831TH SongkanA + เวียงห้วยเขน (473192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (วัดตึกสร้าง/สภาพใช้)
32 # 3อจ630922-111 ED339350867TH maturuch + พุทธกาล (473193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)(G 83%)
33 # 3อจ630922-112 ED364310065TH pramual + ชัยพฤกษ์345 (473196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มคู่หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
34 # 3อจ630922-115 YESP000599075 บ้านกรอบเงิน + Meenakhom (473171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อเงินก้นทอง ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 175)
35 # 3อจ630922-116 820422226024 maibangsai + srikriangkrai (473211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อชุบทอง ปี 2538 จ.นครราชสีมา
36 # 3อจ630922-117 QSV0000457478 popup + Doe07 (473213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)

37 # 3อจ630922-119 820425551761 ของขลัง + ณัชกิจ (473220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630625-152)(G 67%)
38 # 3อจ630922-120 ED308932669TH บรีสพระช่วย + thongma (473222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
39 # 3อจ630922-121 820418785196 KohMeaklong + อินทภาณี (473123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า เนื้อคตไม้สัก ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
40 # 3อจ630922-122 ED313437623TH Arjaree56 + นราทัศน์ (473128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ630922-123 ED265548635TH Tongten + คุ้มเสมา (473132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
42 # 3อจ630922-124 ED151777159TH Bingki + mchutith (473135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ630922-125 ED151777159TH poshwises + mchutith (473138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ630922-126 ED146867015TH chinko + PANPEUNG (473140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 86%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
45 # 3อจ630922-127 EG425391665TH AOONTOON + (473145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือกำ ปี 2481 จ.พิจิตร
46 # 3อจ630922-128 EX548145657TH m-cot + ทองบางพึ่ง01 (473147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630922-129 ED310536967TH ขุมทรัพย์บูรพา + Pui2529 (473151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
48 # 3อจ630922-131 ED317458297TH somyosc + ยายทรัพย์ (473161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
49 # 3อจ630922-134 ED240994209TH opasn + router (473172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
50 # 3อจ630922-135 EX536291017TH ruamsup + suchat-01 (473176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างโรงเรียน พิมพ์ฐานบัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
51 # 3อจ630922-136 EX527340616TH Jirawat1986 + terasak99 (473184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630922-137 EG395216161TH arampo + patcharapon (473187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
53 # 3อจ630922-138 EX608517035TH chuchart-k + SUIDUI (473189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (590706-110)
54 # 3อจ630922-140 EX507077379TH sheva + OUOU83 (473210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
55 # 3อจ630922-141 EH374474236TH BankHiWay + superman_vuth (473168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ630922-143 ED317139850TH จักรภัทร + Soccerguru (473174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฎิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
57 # 3อจ630922-144 ED316531631TH หิมพานต์มุ่งงาม + ทิศเหนือ (473227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
58 # 3อจ630922-145 ED346852056TH pramual + golfsriracha (473228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
59 # 3อจ630922-146 ED346852158TH Roteph + golfsriracha (473226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ630922-149 ED352253238TH ENTANEERGEAR14 + (473200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chot56
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย พิมพ์บล็อกวังบูรพา เนื้อทองคำ ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 12/น้ำหนักทอง 19 กรัม)
61 # 3อจ630922-150 ED173854864TH หนุ่มบ้านแพ้ว + อนันตรา (473205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630922-151 ED345293378TH physical + ออสก้า99 (473119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 114/ไม่ตัดขอบ)
63 # 3อจ630922-152 EG454847325TH lovelyman + Lumpum (473122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630922-153 ED254781756TH taccord + golf_kk (473126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 43)(630813-380)
65 # 3อจ630922-154 ED336853247TH พงษ์ท่าม่วง + ตอปทุม (473131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ630922-155 EX613244303TH wanida + Me-lo-dy (473134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 465012)
67 # 3อจ630922-156 EH087625651TH NUNG1789 + yoon9 (473137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะมาร พิมพ์หลังเรียบ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 160)(G 62%)
68 # 3อจ630922-158 ED331396196TH เจ้าคุณ + องอาจ (473146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ630922-160 TH0118MMA3E9B Aonpra + panuwat21 (473156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
70 # 3อจ630923-003 ภูยะ1552 + หนุ่มธนบุรี (473297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพชำรุดขอบล่าง)(G 80%)
71 # 3อจ630923-004 worrakhit + อาราธนา (473301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(621125-195) (G 68%)
72 # 3อจ630923-005 teeranuch + marty1802 (473307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 60)(G 68%)
73 # 3อจ630923-006 ขุมทรัพย์พระ + Werawath01 (473310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
74 # 3อจ630923-007 yodpra + Inthachot (473315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 197/ไม่ตัดขอบ)

75 # 3อจ630923-008 noom-iceman + เทพสมุทร (473317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร พิมพ์หลัง สธ. เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.สมุทรสงคราม(G 77%)
76 # 3อจ630923-009 มิสเตอร์เฮ้าส์ + ศิษย์วัดญาณเสน (473319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอกโค้ดไม่ครบ) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
77 # 3อจ630923-010 kitti7070 + en_amulet (473325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 511/หน้าตัก 9 นิ้ว) (630910-143)
78 # 3อจ630923-011 KorNa999 + naret18 (473233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
79 # 3อจ630923-012 joe_donmueang + ศตกมล (473237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630909-012)
80 # 3อจ630923-101 ED331396205TH Phonkhaokho + องอาจ (473244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630923-102 EX516817405TH ac100 + เอกกี้27 (473248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ630923-103 ED331485965TH logisman + deawn (473251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
83 # 3อจ630923-104 ED288935187TH jack_meath + ซูโม่ (473255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอัฎฐารส หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (วัดเจดีย์หลวงสร้าง)
84 # 3อจ630923-105 EG064957253TH Uthain + เสือเต่า (473374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล รุ่นปาฏิหาริย์ เนื้อผงปิดทอง ปี 2549 จ.ประจวบคีรีขันธ์
85 # 3อจ630923-106 RI086539996TH ล้านมาแชร์2 + พ่อน้องจ้าว (473259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)
86 # 3อจ630923-107 MSTW000134903 เอกจักร + DEKDEK (473263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
87 # 3อจ630923-109 ED308025616TH pupu2515 + เสือบิน (473268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง
88 # 3อจ630923-110 TH0118MM8WY2B peacemaker + jamecom19 (473270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
89 # 3อจ630923-111 LKAE000299059 chaiklang + kittikitti (473242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
90 # 3อจ630923-113 ED348635978TH poshwises + นกแก้ว (473250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ630923-115 ED348635978TH Schuenban + นกแก้ว (473369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ630923-117 ED348635978TH tockjung + นกแก้ว (473257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผงปิดทอง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
93 # 3อจ630923-118 B2S054U006860 TEE_INTER + มันตู (473264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (561018-001)

94 # 3อจ630923-119 ED328676315TH ตอปทุม + รอดบางแค (473267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 85%)
95 # 3อจ630923-121 ED296366536TH phusiam + tk_10 (473327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สรวง วัดเลียบ เนื้อเหล็ก ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
96 # 3อจ630923-122 EI847976444TH ads1091 + กรเมืองกาญจ์ (473329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
97 # 3อจ630923-123 ED294446510TH bastketboy + Manunicon (473332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)(G 67%)
98 # 3อจ630923-124 ED325437550TH Arjaree56 + ตะแคงขวด (473371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นเมตตากรุณา เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
99 # 3อจ630923-125 ED363412765TH Tawee888 + thaveep (473333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข ก.90)(600526-167)
100 # 3อจ630923-126 ED331137639TH ทิศเหนือ + Frodojack007 (473337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (เลข ๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(G 67%)
101 # 3อจ630923-127 ED346625111TH wongthep + กล้วยหิน (473339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ รุ่นแรก จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
102 # 3อจ630923-128 EX610552557TH taranan + ยุทธภีม (473341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 3 นิ้ว)
103 # 3อจ630923-129 EG343937044TH aek555 + TooToon (473343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นทอดกฐิน 58 พิมพ์หลังเต่า เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 78)
104 # 3อจ630923-130 EG343937044TH aek555 + TooToon (473346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นทอดกฐิน 58 พิมพ์หลังเต่า เนื้อนวโลหะหน้าทองลงยา ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 35)
105 # 3อจ630923-131 ED304884150TH ชอบจัง + ประวิทย์888 (473234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) จ.ระยอง
106 # 3อจ630923-132 EG653404516TH teeranuch + เนตรบางวัว (473236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4674)(G 68%)
107 # 3อจ630923-133 ED334826955TH kimsiam + Plabootong (473238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
108 # 3อจ630923-134 EW854038624TH Popeye + k_weerawat (473241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
109 # 3อจ630923-135 ED304208273TH lekmahoran + mingloei (473243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ630923-136 EX543217710TH Warayu + ดอกเอื้องผึ้ง(473245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด กรุวัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
111 # 3อจ630923-137 ED267891463TH mesa918 + หมูหก (473249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค้ด)(530114-033)
112 # 3อจ630923-139 ED328386790TH yime2 + harrypotter (473256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2460 จ.พิจิตร (วัดท่ามะไฟสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

113 # 3อจ630923-140 ED332427221TH Rongme + noi70 (473258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
114 # 3อจ630923-142 EO578054932TH zeaezeae + dewkuhaku (473280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)(G 53%)
115 # 3อจ630923-145 ED257676505TH pramual + มะโหน่ง (473287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจักรเพชร วัดดอน ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ630923-146 ED329089943TH WorapongP + แอ๊ดป่าซาง (473373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสนเดี่ยว เนื้อดิน จ.น่าน
117 # 3อจ630923-147 120368548790 amuletfocus + bbbpra (473291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
118 # 3อจ630923-148 ED325377003TH pandp + bussakorn (473299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (580617-065)(G 69%)
119 # 3อจ630923-150 MBC0001846538 Mcwall + chkomtat (473303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560404-187)(G 73%)
120 # 3อจ630923-151 EX490871256TH TODSAKAN + teerawit (473274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630831-250)
121 # 3อจ630923-152 ED336241134TH somyot1973 + พัทยา (473276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 พิมพ์หลังเต่า เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง
122 # 3อจ630923-153 ED346042566TH aluminium + berd223 (473366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเสมาชาตรี เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 57)
123 # 3อจ630923-154 ED316532977TH beer2126 + ทิศเหนือ (473281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
124 # 3อจ630923-155 EG713190435TH Reindeer_kwang + (473285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jazz9235
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ630923-157 ED325396957TH noyza + คมทัตพรหมเสนะ (473292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว) (540526-077)
126 # 3อจ630923-159 ED353727500TH ชัยเจเจ + noi2528 (473296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
127 # 3อจ630923-160 ED359237447TH elite90 + poshwises (473300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630905-080)
128 # 3อจ630923-161 ED351603856TH aek555 + เขยมาบตาพุด (473262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 76%)
129 # 3อจ630923-162 ED349309507TH Tumzar1992 + วิชญ์ดุลยวัต (473266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (600323-033)
130 # 3อจ630923-164 ED331969186TH ต้น_เบอเร่อ + วัดเพชรดอนยาง (473272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 798)
131 # 3อจ630923-165 EA363502727TH Su4433 + ซุ้มวัดศรี (473275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (570322-225)
132 # 3อจ630923-167 EI847977325TH sanya1002 + บ้านบุญ (473279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (611018-105)
133 # 3อจ630923-168 ED333749789TH peacemaker + วีรวัต (473283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
134 # 3อจ630923-169 EO524090534TH woor18 + shansatran (473286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (620614-049)(G 78%)
135 # 3อจ630923-170 EG638459605TH Wanlop + Taranong (473290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยมหลังยันต์นะไตรภพ เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2505 จ.ชลบุรี (630817-073)
136 # 3อจ630923-171 ED336066483TH Pentor09 + นะรวย_มหาเสน่ห์ (473284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 25 ก.ย. 2563 - 08:36 น.] #76164 (22/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630914-018 EG800356709TH o-larn (472214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630915-030 ED331380324TH องอาจ (472338) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ630916-004 EG651345687TH Suradech (472453) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ630916-013 ED593158719TH daew1970 (472407) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630917-005 ED306508695TH maii_amulet (472610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630917-006 EG800356805TH o-larn (472625) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ630917-017 ED313341602TH bluezone69 (472640) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ630918-002 ED346711844TH citynew (472817) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ630918-005 WWAN000433659 sompob922 (472757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630918-006 EX460191422TH narade2517 (472760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630918-009 ED330952241TH karjo123 (472763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630918-023 ED337901902TH nim4011 (472799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630918-024 ED313984859TH lekyo89 (472801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630918-027 ED312458128TH kingcrow (472802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630918-030 ED326249796TH pupa09 (472806) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
16 # 1อจ630918-031 ED055894396TH คุณากร (472700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630918-034 EG111126013TH rooms_studio (472704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630919-011 ED303178601TH linyikaiii (472944) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630919-012 ED303178601TH linyikaiii (472945) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630919-013 ED303178601TH linyikaiii (472946) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630919-022 TH0118M797B2B ตึ่งนั้ง (472952) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630919-023 TH0118M797B2B ตึ่งนั้ง (472955) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630919-024 TH0118M797B2B ตึ่งนั้ง (472957) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630919-025 TH0118M797B2B ตึ่งนั้ง (472959) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630923-037 ED328155310TH bluezone69 (473376) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 14 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630912-029 pramual (472035) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630912-035 konbontang (472605) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630916-015 ศตกมล (473232) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 2อจ630917-002 greensnake (472614) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630917-006 OMBUN (472630) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ630917-007 OMBUN (472636) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630917-011 oat_bangna (472643) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630917-027 pongpiki (472658) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ630919-018 อำนวยเคซี (472928) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ630919-020 อำนวยเคซี (472939) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
11 # 2อจ630919-026 vee2503 (472943) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630919-047 en_amulet (472881) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630921-010 hunter04 (473062) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ630921-011 hunter04 (473065) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ630921-012 hunter04 (473068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630921-013 hunter04 (473071) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630921-025 mut007 (473074) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630921-028 tongleehae (473076) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630921-029 tongleehae (473078) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ630923-011 บรีสพระช่วย (473305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ630923-014 puriwaj (473309) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630917-134 EI444235615TH mood002 + akecrma (473080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
2 # 3อจ630918-119 ED317415518TH mahon263 + bunhar35 (473082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเลี่ยง เนื้อดิน จ.ลำพูน
3 # 3อจ630918-177 ED292663304TH MoTeSaK + ริณดา (472798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือมหาอำนาจ สำนักสงฆ์แพรกกระทุ่ม เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงพ่อสุด ปลุกเสก)
4 # 3อจ630921-001 tamonwon + Komsank (472976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 17047)
5 # 3อจ630921-002 HopeMan + นึกอ่อนนุช (472977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
6 # 3อจ630921-003 บรีสพระช่วย + นึกอ่อนนุช (472980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิมพ์ย้อนยุคปี 2497 เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง) (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
7 # 3อจ630921-004 bharunyoo2519 + polla (472982) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 260)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 260)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 260)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
8 # 3อจ630921-005 bharunyoo2519 + polla (472987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 71)
9 # 3อจ630921-006 บอสแมน + somtum (472989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ630921-007 pornpipat + thumma (472991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศาสดา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630921-008 chuchart-k + บ้านแคออก (472995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 4216)
12 # 3อจ630921-009 ivyriver + คนกรกฎ (473095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ630921-010 phubed + วีไทรน้อย (472998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630921-013 lekkae + ตึก_ติวานนท์ (472990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
15 # 3อจ630921-014 lekkae + ตึก_ติวานนท์ (472994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ630921-016 กิตติ์ธเนศป้ายแดง + (473000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_Ratchaphruek

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630921-017 เปาโลพระเครื่อง + (473003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_Ratchaphruek
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
18 # 3อจ630921-018 preeyawat + แทนม้าทอง (473007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
19 # 3อจ630921-020 vazzaaa + chairatmt (473012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 763/น้ำหนักรวม 30 กรัม)
20 # 3อจ630921-021 เดจาวู + ราชสีห์ (473063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 79%)
21 # 3อจ630921-022 preeyawat + katae (473067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะก้นอุดเทียนชัย ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630921-023 Chanchai21 + ammarin-g (473069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยเพิ่มทรัพย์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 124)
23 # 3อจ630921-101 ED292656921TH khunseuk13 + usaku (472969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630921-102 TH0118MAZ6V4B Pattavee + Somyot2012 (472972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 35)
25 # 3อจ630921-103 ED334645365TH teeranuch + pound2007 (472986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
26 # 3อจ630921-104 ED216649669TH mootoo36 + สุดสยาม55 (473097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.พัทลุง (หมายเลข 405)
27 # 3อจ630921-105 EX459874375TH bluezone69 + peaky (472975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑/สภาพใช้และแต่งผิว)
28 # 3อจ630921-108 ED334825257TH tonychan + Plabootong (472983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630921-109 MBC0001682138 mootoo36 + yongsomboon (473099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
30 # 3อจ630921-110 ED306843555TH แสงธรรม01 + kanlaya48 (472993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ630921-112 ED336705518TH โจ้บางโพ + หลานตาจวบ (473101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630921-113 ED108176301TH pramual + หมวยคูก้า (473015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุแม่ลาการ้อง พิมพ์สมาธิเล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
33 # 3อจ630921-114 ED237699586TH Warayu + Meetung (473018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดบางยี่หน พิมพ์หลังพระสองพี่น้อง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
34 # 3อจ630921-119 ED281548311TH sang08 + cpparu (473025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1422)
35 # 3อจ630921-120 ED321121991TH chaiyarit_c + armbasic (473030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปางดีดน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม(G 69%)
36 # 3อจ630921-121 ED309233266TH บรีสพระช่วย + (472999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
37 # 3อจ630921-122 ED348631622TH อตกพระเครื่อง + นกแก้ว (473002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630921-124 ED343141445TH Arjaree56 + suphawadee (473006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ630921-126 EG390105861TH daew1970 + Kwanchai99 (473011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าเดียว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ630921-127 ED299272815TH บรีสพระช่วย + Kanya23 (473013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
41 # 3อจ630921-128 ED296375612TH moderndoc + suwatboat (473017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพล้างผิว)(G 75%)
42 # 3อจ630921-129 ED254357934TH lekkae + kon112 (473019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ630921-131 820426306243 servenan + Melody (473100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1594)(G 68%)
44 # 3อจ630921-133 ED334813086TH Pong2515 + Plabootong (473014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
45 # 3อจ630921-134 ED322609057TH yime2 + เซียนน้อยหัดส่อง (473033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึกมาก)
46 # 3อจ630921-135 EI980270030TH กุ๊กราม2 + เติมทองดี (473035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 28)
47 # 3อจ630921-137 EG946937464TH น้องเลเซอร์ + kaokao9 (473050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
48 # 3อจ630921-141 EG573696118TH บรมีหลวงปู่ทวด + ธัมปารี_16 (473108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดนาคกลาง เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
49 # 3อจ630921-142 ED292656201TH pornpipat + ริณดา (473023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)
50 # 3อจ630921-144 ED358400623TH new999 + คุณากร (473029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
51 # 3อจ630921-146 ED338514175TH preeyawat + ก้อนกรวด (473036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ปรกโพธิ์มารวิชัย เนื้อผง
52 # 3อจ630921-147 ED352050028TH boonlers + superman_vuth (473040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630921-148 ED334627438TH ชอบจัง + Aitziix (473045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
54 # 3อจ630921-149 SLEN000087750 bunghongsaeng + (473046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กัปตัน072

พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630921-150 EG800355195TH sunchai07 + o-larn (473048) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ[พระไม่แท้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามฯ พิมพ์หลังพุทธกวัก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
56 # 3อจ630921-151 EW221366648TH morning + หนุ่มบ้านแพ้ว (473016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)(G 62%)
57 # 3อจ630921-152 EB451581671TH อำนาจธรรม + นิกคิว (473020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
58 # 3อจ630921-154 ED239427288TH อตกพระเครื่อง + piaric (473022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดบางด้วน เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ (ตอกโค้ด) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
59 # 3อจ630921-155 ED348962814TH แสงธรรม01 + karjo123 (473024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
60 # 3อจ630921-156 EF323449612TH ชัยบางแค + prasittichai34 (473026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630921-157 EKA2000485638 kimsiam + Tumkung (473028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
62 # 3อจ630921-158 EKA2000485638 Oat_Phk + Tumkung (473031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 5 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
63 # 3อจ630921-159 ED311987747TH teeranuch + วิชญ์ดุลยวัต (473034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
64 # 3อจ630922-002 kopuree + (473114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระนางพญา กรุเมืองสรรค์ เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท (620916-063)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 24 ก.ย. 2563 - 08:31 น.] #76133 (21/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630902-007 EI588075530TH virun123 (470949) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630904-004 EH005884039TH artto13 (471212) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630909-019 ED225654865TH aksomsak (471655) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630910-015 ED330814832TH morsor3 (472329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630912-010 ED325326845TH ตี๋เล็ก (472617) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630914-015 ED179581965TH อุกฤช (472172) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630915-017 ED294198852TH Tumkung (472240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630915-020 SNDA000901959 tiktik03 (472256) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ630916-024 EX552174306TH เปาโลพระเครื่อง (472374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630917-009 EF395664292TH WaruntornB (472664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630917-021 EW762433544TH seranee (472600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630917-025 ED330008805TH หลวงพ่อปาน (472613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630917-027 ED224230803TH Damwoo (472624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ630917-029 ED324085905TH กำไลทอง (472627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630919-021 ED311656855TH ชายพระเครื่อง (472901) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
16 # 1อจ630921-015 EH121964855TH พรชมพู (473090) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 1อจ630922-015 OFM001E002463 hanhaniiz (473165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630908-014 paojoo (471547) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630912-004 apichaidon (471985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630912-030 Choat (472029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ630914-013 microsoft (472175) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630915-016 navy3188 (472336) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630917-001 นึกอ่อนนุช (472500) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ630918-001 ดิอาโบล (472762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630918-004 lertlakhatthakij (472768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630918-005 chatrchai_chan (472770) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ630918-006 Somysom (472775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630918-008 คุณพ่อลูกแฝด (472777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630918-010 pop_vat (472778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630918-012 โซฟี007 (472771) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ630918-013 oongchat (472773) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630918-014 numomint (472779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630918-022 toey7 (472755) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ630918-023 แผนบ้านกร่าง (472761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630919-003 Gengscorpions (472898) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630919-004 Gengscorpions (472902) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ630919-005 Gengscorpions (472904) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ630919-006 Gengscorpions (472907) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ630919-007 Gengscorpions (472908) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ630919-008 Gengscorpions (472912) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ630919-009 Gengscorpions (472914) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ630919-010 Gengscorpions (472917) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ630919-011 Gengscorpions (472920) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ630919-012 Gengscorpions (472923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ630919-013 Gengscorpions (472909) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ630919-014 Gengscorpions (472916) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ630919-015 Gengscorpions (472919) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ630919-016 Gengscorpions (472922) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ630919-017 Gengscorpions (472925) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ630921-002 สนบางกรวย (473052) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
34 # 2อจ630922-001 การันตีพระ (473115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ630922-002 การันตีพระ (473117) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
36 # 2อจ630922-003 การันตีพระ (473121) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
37 # 2อจ630922-004 การันตีพระ (473125) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ630922-005 การันตีพระ (473130) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ630922-006 การันตีพระ (473141) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ630922-007 การันตีพระ (473154) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
41 # 2อจ630922-008 การันตีพระ (473158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ630922-009 การันตีพระ (473159) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
43 # 2อจ630922-013 บรีสพระช่วย (473163) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
44 # 2อจ630922-018 ขุมทรัพย์บูรพา (473129) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630901-119 ED299353559TH ทัศดา + POOSIT (470843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนอาจารย์โง้วกิมโคย ปี 2521 **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ630914-005 pumcha + propra (472371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
3 # 3อจ630914-117 ED109196245TH fern_sainoi88 + (472377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thanawatchai
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ630916-123 ED314267554TH Warayu + chaintv (472389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ630916-166 ED345100259TH supol + chockdee (472439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(G 76%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ630917-133 EG365416411TH pramual + ลูกพระยาวัง (472591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ630917-149 TH0118M38SV7B วานรไฟ + mrike78 (472581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ630917-154 ED119773614TH บุษกร + coldplay (472646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2294) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ630917-199 FAM0002104419 NiceSweety + gomgom (472956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
10 # 3อจ630918-002 niphonc + (472672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (580126-079)
11 # 3อจ630918-003 Aoaoes + ประมูลคุณพระช่วย (472676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (560808-185)


12 # 3อจ630918-004 Folkfolk + ประมูลคุณพระช่วย (472678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(540914-118)
13 # 3อจ630918-005 Folkfolk + ประมูลคุณพระช่วย (472682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (541208-115)
14 # 3อจ630918-017 รถโฟร์ค + ประมูลคุณพระช่วย (472685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมแก้มซ้าย) (600809-061)
15 # 3อจ630918-018 phoomchai + (472689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้อัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(580131-076)(G 64%)
16 # 3อจ630918-109 ED346720979TH apollo12 + บิ๊กบีม (472820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ630918-116 ED257075205TH Sinsiampra + ban999 (472691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ จ.ชลบุรี
18 # 3อจ630918-117 ED257075205TH Sinsiampra + ban999 (472694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี
19 # 3อจ630918-161 ED171932144TH pairoat + Nadtakan (472821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดอาวาสน้อย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (เลี่ยมกรอบเงินชุบทอง)
20 # 3อจ630919-003 นิดบางกอก + kanik (472835) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหล่อพระศาสดาใบเสมา วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 542/น้ำหนักทอง 24.9 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อพระศาสดาใบเสมา วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 542)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อพระศาสดาใบเสมา วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 542)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
21 # 3อจ630919-006 เปี๊ยกตุ๊กแก + sanopporn (472840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ22 # 3อจ630919-007 Thesun66 + sanopporn (472949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี
23 # 3อจ630919-008 เซียนบ้านนอก + sanopporn (472951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคุณพระเทพวิทยาคม เนื้อเงินก้นทอง ปี 2556 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 88)
24 # 3อจ630919-009 จิตศรัทธา + sanopporn (472842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ซวง วัดชีปะขาว จ.สิงห์บุรี กรอบทอง(G 80%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
25 # 3อจ630919-010 poshwises + sanopporn (472844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
26 # 3อจ630919-012 kanjana2527 + (472954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา (550404-011)(G 80%)
27 # 3อจ630919-101 ED334823582TH teeranuch + Plabootong (472839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
28 # 3อจ630919-102 ED273177168TH title_uniteds + naweena (472841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
29 # 3อจ630919-103 ED107550781TH เซียนน้อยหนึ่ง + Jarun14 (472843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
30 # 3อจ630919-105 ED144468381TH vit5959 + หลิงศรีประจันต์ (472958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630919-106 ED346808327TH zafari + golfsriracha (472846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเขมิโย วัดเขาบางทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
32 # 3อจ630919-108 ED321037684TH Todmuangchon + vazzaaa (472850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2728)33 # 3อจ630919-109 ED346621446TH Jinn2555 + แซนวิช (472852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฎฐารส เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
34 # 3อจ630919-110 ED313418301TH Arjaree56 + นราทัศน์ (472854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ630919-111 ED313418301TH Arjaree56 + นราทัศน์ (472851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ630919-112 EH015890011TH ขุนพลโต + เมกมาย (472853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 64%)
37 # 3อจ630919-114 EF364161785TH mekin + tokyo (472860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว วัดหัวเนิน เนื้อเมฆพัด จ.ฉะเชิงเทรา
38 # 3อจ630919-115 ED089569011TH อะนันตะปัดชะเย + ทวารวดี (472864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดกันทรวิชัย พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.มหาสารคาม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
39 # 3อจ630919-116 ED296370155TH pramual + คเวสโก (472866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ630919-117 ED289656158TH bongbiab + คุณชาย (472869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630919-118 ED331483615TH Chaiwat13 + ไข่มุข (472872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 21800/หน้าตัก 5 นิ้ว)
42 # 3อจ630919-121 ED362410281TH natapoln + viosturbo (472847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ630919-125 ED19+6765751TH เป๋าแมน + jedsadaboss (472865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม44 # 3อจ630919-129 ED339350875TH tarakais + พุทธกาล (472960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 84%)
45 # 3อจ630919-130 ED275933240TH virun123 + wirote08 (472876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630919-131 EX539411442TH ruamsup + ล้มมวย (472859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
47 # 3อจ630919-133 RTAP000092663 Manunicon + Bravo893 (472961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
48 # 3อจ630919-134 ED148572420TH เกษตร + สุดเขต (472863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง(G 65%)
49 # 3อจ630919-135 ED333818507TH ต้น_เบอเร่อ + dewtoontutor (472867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยาหน้าทองหลังทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 148)
50 # 3อจ630919-138 ED344743708TH หมูทอง + ต่อยอด (472874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
51 # 3อจ630919-139 EX539411460TH อ๋อย77 + นับตังค์ (472877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเหนือดวงมหาบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 604)
52 # 3อจ630919-141 EG77614619TH นะสิวัง + derss (472855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
53 # 3อจ630919-142 ED279035242TH poshwises + pansidum (472963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
54 # 3อจ630919-144 ED340552685TH เหน่งบางคู้ + MikeShiNoDa (472965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ55 # 3อจ630921-106 ED272758691TH vit5959 + Chot56 (472978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (610117-032)
56 # 3อจ630921-107 EW004571330TH india-china + m-cot (472981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (630822-230)
57 # 3อจ630921-125 ED330871477TH PunC123 + วุฒิรามอินทรา (473009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (540831-111)
58# 3อจ630922-113 ED330871477TH PHLOI + คนกรุงศรี (473199) กรอบทอง (น้ำหนักรวม 4.9 กรัม)(G 83%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 23 ก.ย. 2563 - 08:38 น.] #76095 (20/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630921-016 การันตีพระ (472970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ630921-023 การันตีพระ (472971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ630921-024 การันตีพระ (472973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630921-026 การันตีพระ (472974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630918-148 820419756004 loongmike + pongpan_r (472714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630918-194 PTTK000165188 kai-au + nopponsmith (473083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้ว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหักซ่อม) (630122-278)
3 # 3อจ630921-011 panthong2522 + teerawit (472985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630824-033)(G 65%)
4 # 3อจ630921-012 jackyset + amata_tong (472988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630907-236)
5 # 3อจ630921-015 สิงห์สอง + jattapon (472996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่งไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท (550709-086)
6 # 3อจ630921-024 tonychan + ยุทธภีม (473073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (590411-013)(G 81 %)
7 # 3อจ630921-025 Arjaree56 + kamonsap (473077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.ฉะเชิงเทรา.. (630912-231)
8 # 3อจ630921-111 ED336705518TH kitti7070 + หลานตาจวบ (473008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง/สภาพใช้) (630903-229)
9 # 3อจ630921-115 ED311995448TH daew1970 + mekya2706 (473021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)(630803-098)(G 62%)
10 # 3อจ630921-116 ED306970063TH บรมีหลวงปู่ทวด + k9cob (473103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (630831-317)
11 # 3อจ630921-136 EX433212803TH perfectman77 + สุชาติสาย2 (473043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (630409-118)(G 75%)
12 # 3อจ630921-138 EH016722916TH ยายทรัพย์ + Danusorn (473054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง (580815-049)


13 # 3อจ630921-139 ED358212072TH เอ๋พระรามห้า + atomlove (473056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระหยกเชียงราย วัดพระแก้ว เนื้อหยก ปี 2534 จ.เชียงราย (หมายเลข 1509)(หน้าตัก 5 นิ้ว) (630220-117)
14# 3อจ630921-132 EP729593613TH kridsadakorn +ณัฐวลัญช์ (473104) ตลับทอง (น้ำหนักรวม 14.2 กรัม)(G 83%)
15# 3อจ630921-145 ED312962980TH Manopd + Aaekaa (473032) ตลับทอง (น้ำหนัก 15.9 กรัม)(G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 22 ก.ย. 2563 - 08:53 น.] #76093 (19/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ630910-003 ED256596805TH HatPra (471781) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ ไม่สรุปผล 50 องค์
2 # 1อจ630910-004 ED256596805TH HatPra (471791) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ ไม่สรุปผล 50 องค์
3 # 1อจ630910-005 ED256598320TH HatPra (471796) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ ไม่สรุปผล 50 องค์
4 # 1อจ630914-010 ED269354113TH ศิริมงคลดี (472654) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ630914-012 EX4518/15924TH WHITEAMULET (472211) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630916-008 ED240953632TH สามารถสินทวี (472397) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630916-023 ED291599511TH pramotee (472416) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ630917-002 CONE000124187 เด็กบัวทอง (472662) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ630917-003 ED346710866TH ปิดทองฐานพระ (472587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630917-004 ED313341593TH bluezone69 (472602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630917-008 ED263487987TH tookatun (472616) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ630917-010 TH0118M4PWW7B awt2528 (472620) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ630917-014 RI123800188TH Bunhmunto (472657) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ630917-016 ED302587088TH ประดู่เหลือง (472590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630917-019 TDPSU08202021799 หนุ่มประจวบ (472594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630917-022 ED240982086TH router (472603) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ630917-023 EG068726286TH thanrat (472607) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630917-024 WSTS000094572 suparerk (472611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ630917-026 ED150383084TH bee_assawin (472622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630917-028 820418425304 Kittinan (472626) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ630918-007 EI715178065TH assawin (472809) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630918-014 ED327150280TH กล่องแก้ว (472812) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ630918-025 ED108175275TH หมวยคูก้า (472807) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630918-026 ED108175275TH หมวยคูก้า (472810) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630912-002 en_amulet (471979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630912-005 เด็กตลาดใต้ (472025) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ630914-006 เศกสรรค์2511 (472475) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ630914-014 ประศาสน์ (472179) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630915-007 phairoj1186 (472645) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ630915-018 puriwaj (472310) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
7 # 2อจ630915-023 atsmark2 (472316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630915-025 kamonsap (472328) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630916-007 พลช้างเผือก (472474) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ630917-003 surasak_bpb (472508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630917-004 สยามเมืองยิ้ม (472631) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 2อจ630917-010 เก้าออโต้ (472515) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 2อจ630917-013 peacemaker (472586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630917-017 น้องมิน (472593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630917-019 virut19 (472596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630917-022 attta (472641) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ630917-025 หรั่งวัดไตร (472595) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ630917-026 attta (472597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630918-019 print (472786) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
20 # 2อจ630919-032 การันตีพระ (472927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630919-036 mekya2706 (472947) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ630919-038 การันตีพระ (472932) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 2อจ630919-039 การันตีพระ (472935) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 2อจ630919-040 การันตีพระ (472936) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
25 # 2อจ630919-041 การันตีพระ (472937) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630919-042 การันตีพระ (472938) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ630919-043 การันตีพระ (472930) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ630919-044 การันตีพระ (472929) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ630919-046 puu2511 (472950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630914-155 JTCR000227464 supol + เจษเมืองกาญจน์ (472123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโหละ ปี 2517 จ.ระยอง (หมายเลข 2367)
2 # 3อจ630916-113 ED292670035TH เบสท์เมืองพิจิตร + ริณดา (472463) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นฉัตรมงคล เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2535 จ.พิจิตร (วัดหิรัญญารามสร้าง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นฉัตรมงคล พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2535 จ.พิจิตร (วัดหิรัญญารามสร้าง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นฉัตรมงคล พิมพ์จอบเล็ก เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2535 จ.พิจิตร (วัดหิรัญญารามสร้าง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
3 # 3อจ630916-128 ED055893546TH elite90 + donunun (472692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630916-140 ED300912884TH Arjaree56 + มงคล88 (472404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ รุ่น 100 ปี พระกริ่งไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630918-001 Jinn2555 + Haasdk123 (472830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (630907-094)
6 # 3อจ630918-006 wit50 + lertlakhatthakij (472759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620308-132)(G 75%)
7 # 3อจ630918-007 jarunphant + chatrchai_chan (472766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 960)
8 # 3อจ630918-008 Wanlop + Somysom (472769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จิ๋วสองหน้า เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี.. (สภาพใช้)(630813-167)
9 # 3อจ630918-009 jobsuwan + khaiegg (472772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 940)
10 # 3อจ630918-010 จอมทอง33 + paojoo (472776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630911-208)
11 # 3อจ630918-011 ต้นคุง + paojoo (472674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)(630911-204)


12 # 3อจ630918-012 พงษ์ท่าม่วง + paojoo (472677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (630911-206)
13 # 3อจ630918-013 LEEYA + teerawit (472680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(630907-194) (G 72%)
14 # 3อจ630918-014 petcharee + teerawit (472683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630731-328)(G 69%)
15 # 3อจ630918-015 rungrot + พุทธคุณ05 (472686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
16 # 3อจ630918-016 picolo + พุทธคุณ05 (472687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 106)
17 # 3อจ630918-019 Exdesign + toey7 (472688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 245)(600310-204) (G 71%)
18 # 3อจ630918-101 TH0118M78F42B kon-88 + กำแพงขาว (472690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
19 # 3อจ630918-102 ED253747311TH m-cot + ตอปทุม (472693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630918-103 ED289767281TH kit01 + Thanapong36 (472695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ทรงเสือ เนื้อผง จ.นนทบุรี
21 # 3อจ630918-104 ED337031517TH อะนันตะปัดชะเย + uppakid (472816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.นนทบุรี
22 # 3อจ630918-105 EG395377402TH roumchang + jammanee (472828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 317)
23 # 3อจ630918-106 ED347722790TH บ้านกรอบเงิน + OiLrLadin (472698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อเงินก้นทอง ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 11)
24 # 3อจ630918-107 ED347722790TH Meenakhom + OiLrLadin (472706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต 88 พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2556 จ.ตราด (หมายเลข 240)
25 # 3อจ630918-110 RSAN000117341 promlok + tonphu (472711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
26 # 3อจ630918-111 ED333716057TH tanint + มหามณีจินดา (472673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630918-112 ED296357857TH sanya1002 + แซนวิช (472675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา วัดนางพญา พิมพ์หลังพระนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก
28 # 3อจ630918-113 ED265851489TH dittasagul + อ๊อดแอ๊ด (472679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
29 # 3อจ630918-114 EG653424484TH subresz412 + Burapha777 (472681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 298)
30 # 3อจ630918-115 EH424605342TH amuletfocus + ammad (472684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 84%)
31 # 3อจ630918-118 ED197171198TH Icando + ป่าตาลดอย (472697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 86%)
32 # 3อจ630918-120 ED311562739TH ครูโอ๊ตลพบุรี + donunun (472701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี(G 63%)
33 # 3อจ630918-121 ED326965371TH Inawang + LUCKY411 (472705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 50)(G 63%)34 # 3อจ630918-122 ED271027713TH NiceSweety + โชคเจริญ (472708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630829-171)(G 62%)
35 # 3อจ630918-123 ED324089014TH จอมทอง33 + Nhong8776 (472827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง ปี 2504 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ630918-124 ED315125994TH Pearl2519 + shyamal (472710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 2)
37 # 3อจ630918-126 ED343653643TH HopeMan + กุลสณิธี (472818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630918-127 ED252876907TH poshwises + WINNER_NK (472715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่(G 62%)
39 # 3อจ630918-128 EH329823783TH เสรีไทย + Manunicon (472721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)
40 # 3อจ630918-129 EG791471385TH SomphotK + สิทธิวงค์ (472819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแขนซ้าย)
41 # 3อจ630918-130 EG791471394TH joe_donmueang + สิทธิวงค์ (472727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
42 # 3อจ630918-131 MHNK000213532 dreamsconner + (472724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bigforever11
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้ายขวา)
43 # 3อจ630918-132 KSCB000078499TH tonphu + สุวรรณโชค (472731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อตะกั่ว จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 87%)
44 # 3อจ630918-133 EX553325594TH beer2126 + Numfanta (472734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 68%)45 # 3อจ630918-134 ED318117175TH อะนันตะปัดชะเย + (472822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tinetantawan
พระปิดตา กรุวัดอัมพวา พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630918-135 TH0118M2YEN2B ยอดอ่างทอง + supaket808 (472738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ630918-136 ED273156826TH purich + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (472742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
48 # 3อจ630918-137 EH542557561TH poshwises + ศรรามเทพ (472745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
49 # 3อจ630918-138 ED225658482TH wasanpi + aksomsak (472748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเล็ก เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ630918-139 EI450315839TH เล็กบ้านโป่ง + JackO (472831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
51 # 3อจ630918-140 ED339334593TH yime2 + องค์อินทร์ (472752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก)
52 # 3อจ630918-141 ED305719256TH poshwises + nikomss (472696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
53 # 3อจ630918-142 TH0118KYY9H8B nauts + krisda (472699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630918-143 ED302806251TH Wanlop + koekoe (472702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(630905-123)
55 # 3อจ630918-144 ED321476898TH peacemaker + pim-poon (472703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 1057)56 # 3อจ630918-145 ED321476898TH ชัยไทรงาม + pim-poon (472707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดซับลำใย รุ่นเงินไหลมา เนื้อผงปิดทอง ปี 2542 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)(620819-177)
57 # 3อจ630918-146 ED315141294TH sarawutti + เพชรมรดกไทย (472826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630918-147 ED301568860TH sinpet + PLOYFON (472712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
59 # 3อจ630918-149 ED327018618TH มอร์เมืองทอง + ไร้นาม99 (472716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน
60 # 3อจ630918-150 EG119818766TH Kunti + dream777 (472718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะและโค้ดศาลา) กรอบทอง(G 83%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
61 # 3อจ630918-151 TH0118M6XM33B เหม่ง13 + Nong_Arm (472719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ630918-152 BKWT000224071 อู๊ดจอมทอง + nattakom2525 (472720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางลีลา กรุวัดการ้อง เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี
63 # 3อจ630918-153 ED301166296TH peacemaker + เกมมาเอง (472723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญบาตรน้ำมนต์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (หมายเลข 2445/วัดซับลำใยสร้าง)
64 # 3อจ630918-154 ED348630091TH by_bie + นกแก้ว (472726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งอธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1950)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์อธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1950)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
65 # 3อจ630918-155 EX380660232TH HopeMan + Aeychonburi (472730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
66 # 3อจ630918-156 120368548425 ภุชงค์ชัยภูมิ + bbbpra (472733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (630908-118)


67 # 3อจ630918-157 EX460193746TH noksev + narade2517 (472737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 63246)
68 # 3อจ630918-158 ED294745085TH เด็กวัง + makluayka (472825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร(G 68%)
69 # 3อจ630918-159 ED294745085TH eaknaengnoy + makluayka (472740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
70 # 3อจ630918-162 RP910015865TH chatchaik007 + tepakornsu (472735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ630918-163 RBSR000092327 vorawan2345 + champra (472743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
72 # 3อจ630918-164 ED346808313TH pawaris + golfsriracha (472747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
73 # 3อจ630918-165 EW614447276TH Jinn2555 + โด่งบ้านฉาง (472749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630918-166 EF395665806TH poshwises + kaokao9 (472751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ630918-168 ED319074887TH wootubon + ปักต้นกล้า (472754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
76 # 3อจ630918-171 ED318421758TH aekchai + chatcharit (472781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630903-018)(G 62%)
77 # 3อจ630918-172 ED318421758TH Mars3 + thatcharit (472784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630907-083)
78 # 3อจ630918-173 ED322397468TH Jaosuanoi + เขยมาบตาพุด (472787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 72%)
79 # 3อจ630918-174 ED292663304TH อ๋องสาย4 + คูณสตางค์ (472792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.นครปฐม
80 # 3อจ630918-175 ED292663304TH Terapong + ริณดา (472794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 เนื้อผ้า(หยาบ) จ.นครปฐม
81 # 3อจ630918-176 ED292663304TH Torsak6996 + ริณดา (472796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
82 # 3อจ630918-178 ED292663304TH ninjaykk + ริณดา (472800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
83 # 3อจ630918-179 ED292663304TH HopeMan + ริณดา (472803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม จ.สระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
84 # 3อจ630918-181 ED292663304TH เมืองช้าง + ริณดา (472722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 403976)(G 74%)
85 # 3อจ630918-182 ED292663304TH ราชสีห์ + ริณดา (472725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
86 # 3อจ630918-183 ED292663304TH zafari + ริณดา (472728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ชลบุรี
87 # 3อจ630918-184 ED292663304TH จิดาภา + ริณดา (472729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)
88 # 3อจ630918-185 EH294595085TH gymnastics + joke13 (472732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1398)


89 # 3อจ630918-186 EI926302405TH somnuk + ไร้นาม99 (472736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงประทานพร กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
90 # 3อจ630918-187 ED326249782TH เบสท์เมืองพิจิตร + pupa09 (472739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ630918-188 ED343221974TH isawa108 + world (472741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ตัวหนังสือเลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (620712-006)
92 # 3อจ630918-189 ED322397349TH kurt58 + ossyman (472824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
93 # 3อจ630918-190 SLY2000305382 disorn + เด็กตลาดพลู (472815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1827)
94 # 3อจ630918-191 ED296695404TH ตู๋สาธุ + kao_za (472746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
95 # 3อจ630918-192 ED291498190TH Narongchai007 + k_toon (472750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ห้าจุด เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ630918-193 EG365412216TH supa16 + ลูกพระยาวัง (472753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.นครสวรรค์(G 76%)
97 # 3อจ630919-005 raddy_rak + polsattahip (472838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ 98% ปี 2515 จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 7.4 กรัม) (630724-512)
98 # 3อจ630919-104 ED330009718TH yaozm + sumat (472845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (630729-032)
99 # 3อจ630919-113 ED273186519TH worrakhit + น้องหมี (472856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(630907-115)100 # 3อจ630919-122 ED341703395TH supa16 + Pingpong2513 (472849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (570423-422)(G 70%)
101 # 3อจ630919-126 ED332536495TH bbpra + Best16 (472868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (630326-062)
102 # 3อจ630919-137 ED348233360TH P-Pong + loryinglong (472870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (610712-068)
103 # 3อจ630919-143 ED325722736TH nitpon + ยอร์จ (472964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) (630228-134)(G 64%)
104 # 3อจ630919-145 EB451413404TH chaiklang + เจษเมืองกาญจน์ (472858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิสองตัว)(560815-283)(G 61%)
105 # 3อจ630919-146 ED336507438TH บรีสพระช่วย + เศกสรรค์2511 (472873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (610531-032)(G 76%)
106 # 3อจ630919-147 ED336507438TH วิทย์พระประแดง + (472878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศกสรรค์2511
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (610129-002)(G 64%)
107 # 3อจ630918-170 RBSR000092341TH winnerman + champra (472758) ตลับทอง (น้ำหนัก 5.1 กรัม)(G 41%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 21 ก.ย. 2563 - 08:42 น.] #76089 (18/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630905-022 ED308318040TH witbcc143 (471308) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ630908-007 ED290246875TH ไก่ท่าข้าม (472313) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630909-018 ED134917721TH WINDAY (472385) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ630910-018 ED967881791TH Icando (471773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630911-003 EX486545842TH ขาล-เสือ (471917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630911-006 EX552145154TH seranee (471919) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630912-001 ED251874520TH ญาญ่าซัง (471997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630912-016 ED286681808TH wath132 (472629) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630912-017 ED286681808TH wath132 (472635) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 1อจ630912-019 ED304623525TH nanin (472051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630912-020 EG025763803TH nagikung (471973) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630912-023 ED298693437TH thumma (472032) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630914-001 EH041641383TH เต๋อ_อินโดจีน (472161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630914-014 ED32870109TH ศิษย์ท่านขุน (472057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630914-027 ED300434402TH awt2528 (472142) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ630916-001 EX615049806TH pongpamorn (472435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630916-002 ED134971078TH WINDAY (472477) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630916-006 ED303210718TH pornlimk (472442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630916-010 EG393612394TH Thanapong36 (472447) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ630916-012 ED274580767TH ถิ่นบูรพา (472441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630916-015 ED297173055TH suttanee (472445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ630916-017 ED296649387TH chaiklang (472450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630916-018 ED296649387TH chaiklang (472452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ630916-019 ED256252782TH Kloy1999 (472455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630917-007 EG800356805TH o-larn (472606) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
26 # 1อจ630917-013 ED325561605TH พิชชากร (472609) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630910-008 พุทธคุณ05 (471759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630910-029 atsmark2 (471818) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630912-008 chanapai (472008) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ630912-010 แฮปรามคำแหง (471992) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630914-022 Mienthong (472144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ630914-029 thammarod (472192) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ630915-004 pigfat08 (472308) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ630915-011 บรีสพระช่วย (472318) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 2อจ630915-013 thieng (472325) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630915-015 kgiftza (472331) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ630915-017 Sololo (472326) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ630915-020 tan76 (472352) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ630916-001 kritmek (472454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630916-002 moltol (472456) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ630916-005 พนาดร (472459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ630916-014 การันตีพระ (472494) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
17 # 2อจ630917-015 เบสท์เมืองพิจิตร (472638) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630918-002 การันตีพระ (472814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630909-164 ED318918499TH Jaosuanoi + น้ำฟ้าใส (471657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาเศรษฐี 91 เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 106)
2 # 3อจ630912-001 UltraMan50 + chanapai (471957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.จันทบุรี (ขนาด 7 นิ้ว)
3 # 3อจ630912-002 UltraMan50 + chanapai (471959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.จันทบุรี (ขนาด 9 นิ้ว)
4 # 3อจ630912-008 physical + สารพัดกัน09 (472045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งตุ๊เจ้าหลวง วัดถ้ำเสือดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดศาลา/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
5 # 3อจ630912-009 เกษตร + สารพัดกัน09 (471968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
6 # 3อจ630912-114 EI980950854TH daew1970 + สัปปะรด (471976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
7 # 3อจ630914-012 sakdaspc + penggo (472070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง ปี 2444 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ630914-109 EI957188722TH joeenok + POONBUNS63 (472084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง
9 # 3อจ630914-121 ED336313525TH vitaya + Darkwalf (472570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา(G 69%)
10 # 3อจ630914-124 EV649172740TH Arjaree56 + akecrma (472078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้า)
11 # 3อจ630914-156 ED296354095TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + (472209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ศิริมงคลดี
พระปิดตาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
12 # 3อจ630914-167 ED183359247TH เกษตร + tookatun (472107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง(ดำ) ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพใช้)
13 # 3อจ630915-016 StepTime + morriss (472238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคตรเศรษฐี คุณแม่ชีประทุม สำนักปฏิบัติธรรมคลองยาง เนื้อตะกั่ว ปี 2537 จ.นครราชสีมา(G 77%)
14 # 3อจ630915-114 ED193549943TH suttanee + อาลาดิน (472578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ รุ่นบรมครู 32 เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2549 จ.ระยอง (หมายเลข 759)
15 # 3อจ630915-121 ED291528532TH อ้าย_ + harrypotter (472254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ630915-126 ED328132755TH Terapong + jitnobnom (472274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%)
17 # 3อจ630915-162 ED290427594TH พรบูรพา + boonk2 (472660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (611003-050)(G 67 %)

18 # 3อจ630917-001 newcharin + ต่อ_ถนนตก (472496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเจริญพร เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 78)(G 61%)
19 # 3อจ630917-002 pee111 + บ้านแคออก (472504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 3395)
20 # 3อจ630917-003 teeranuch + phitcha (472511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
21 # 3อจ630917-004 Wanchana + พัทธดนย์2508 (472520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 46)
22 # 3อจ630917-005 mekin + พัทธดนย์2508 (472529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 4)
23 # 3อจ630917-006 mootoo36 + pecth88 (472539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ630917-007 promlok + ประศาสน์ (472544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630907-091)(G 65%)
25 # 3อจ630917-008 พระประแดง26 + vitaya (472669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาราเมศวร์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช (610315-009)
26 # 3อจ630917-009 Choat + vitaya (472668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (630811-036)
27 # 3อจ630917-010 wit_27 + บรีสพระช่วย (472554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครพนม (630903-211)(G 77%)
28 # 3อจ630917-011 chatchaik007 + (472553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบสท์เมืองพิจิตร
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.อุดรธานี (630910-008)
29 # 3อจ630917-013 เซียนน้อยหัดส่อง + หรั่งวัดไตร (472666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
30 # 3อจ630917-014 พงษ์ท่าม่วง + bboyjob142 (472562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630917-101 ED279794319TH apexshop + Siris (472522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ630917-102 EF396857246TH tanint + rossyza4142 (472526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ630917-103 EF396857246TH pramual + rossyza4142 (472530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
34 # 3อจ630917-104 EF396857246TH pramual + rossyza4142 (472534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
35 # 3อจ630917-105 ED314047641TH maxxx555 + blackvazabi (472538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี(G 71%)
36 # 3อจ630917-106 ED331422979TH Arjaree56 + ไข่มุข (472542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี

37 # 3อจ630917-107 ED289748438TH Arjaree56 + Thanapong36 (472547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2443 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)(630902-100)
38 # 3อจ630917-108 ED289748438TH fifadida + Thanapong36 (472550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์ใหญ่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
39 # 3อจ630917-109 EH150704345TH loomthong + ศรัทธา111 (472557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. รัชกาลที่ 9 สังคีตมงคล เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630917-110 ED305792335TH patchara + pakavat (472561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (630907-116)
41 # 3อจ630917-111 ED306508695TH กุ้งปรีชา + maii_amulet (472499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630917-112 EH552708306TH Warayu + kamol111 (472503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดบางยี่หน พิมพ์หลังพระสองพี่น้อง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว)
43 # 3อจ630917-113 ED309363500TH Goodcobain + poshwises (472507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630817-274) (G 62%)
44 # 3อจ630917-114 ED324049956TH chanachok + prasan32 (472510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
45 # 3อจ630917-115 ED250346835TH chutty + Juicy (472516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
46 # 3อจ630917-116 ED331829365TH Popeye + july2009 (472518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610405-037)
47 # 3อจ630917-117 EH294417164TH Nekhojung + joke13 (472667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 544)
48 # 3อจ630917-118 ED301011440TH JadeJ + RAY_BBT (472524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 551)
49 # 3อจ630917-119 ED171925404TH suras_photmail + Nadtakan (472528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
50 # 3อจ630917-120 EX615046420TH phiraphong_pae + (472533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pongpamorn
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมดำใหม่)
51 # 3อจ630917-121 ED343631356TH chatchaik007 + tuktu40 (472498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อดิน(เทา) ปี 2515 จ.พิษณุโลก. (621220-906)
52 # 3อจ630917-122 ED343631356TH chatchaik007 + tuktu40 (472502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อดิน ปี 2515 จ.พิษณุโลก. (621220-913)
53 # 3อจ630917-123 ED343631356TH chatchaik007 + tuktu40 (472506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อผง ปี 2515 จ.พิษณุโลก. (621220-929)
54 # 3อจ630917-124 EF364161732TH chatahaiuthai + กบอตก (472509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13493 กก)
55 # 3อจ630917-125 EX615039715TH scott + pongpamorn (472514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช

56 # 3อจ630917-126 ED245467218TH wit_27 + พรหลวงปู่ (472519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก ปี 2513 จ.เชียงใหม่
57 # 3อจ630917-128 ED239537011TH pramual + พะโล้วัดโอภาษี (472527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
58 # 3อจ630917-129 EU200264586TH kit01 + pruksasat (472532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
59 # 3อจ630917-130 ED196764597TH cs16933 + jedsadaboss (472537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใต้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร
60 # 3อจ630917-131 ED221449475TH Ghokhun999 + armarging (472573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรกซุ้มไผ่ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.7 กรัม)
61 # 3อจ630917-132 EX459868211TH khunoak77 + AMPjung (472583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4435 ก)(630625-069)
62 # 3อจ630917-135 ED308771405TH somsak2518 + numpraram2 (472598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ตื้น เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
63 # 3อจ630917-136 ED324084581TH popup + prakit (472612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
64 # 3อจ630917-137 ED286827193TH TONG_NK + pantakrit (472661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม(G 60%)
65 # 3อจ630917-138 ED276678101TH THA21 + อุกฤช (472670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(621125-053)
66 # 3อจ630917-139 ED315129418TH Energy_KDK + june4646 (472618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์สอน วัดธรรมิกาวาส รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ชัยนาท
67 # 3อจ630917-140 ED345602984TH zafari + belive17 (472632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1603)
68 # 3อจ630917-141 EF364161746TH khunoak77 + กบอตก (472543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1495 กก)
69 # 3อจ630917-142 ED328268135TH Au-kb + sak_laoareerat (472548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ (621016-151)
70 # 3อจ630917-143 LKAE000297810 pimthong + Benyapa (472555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
71 # 3อจ630917-144 ED2814544323TH คุ้มเสมา + yongyot (472559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
72 # 3อจ630917-145 ED342183395TH warship09 + mesa918 (472564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ630917-146 TH0118KPB5H6B teeranuch + Olarn29 (472567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
74 # 3อจ630917-147 EG395195665TH Sompote + Maneewai2524 (472572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์ (วัดจันทร์นิมิตสร้าง/สภาพใช้) (521015-227)

75 # 3อจ630917-150 RNSR000139336 chatchaik007 + รั้วชงโค (472584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 86%)
76 # 3อจ630917-151 ED281339914TH bunghongsaeng + tikloet (472637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
77 # 3อจ630917-152 ED296692354TH sitawee + JoSpeed (472642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
78 # 3อจ630917-153 ED344500025TH tonychan + Yuttana (472644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
79 # 3อจ630917-155 ED331372138TH Popeye + องอาจ (472647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (630903-265)
80 # 3อจ630917-156 RI078155212TH TEE_INTER + somnuk (472651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์(โดดร่ม) กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (620314-109)
81 # 3อจ630917-157 EX477386944TH katae + lulytoon (472652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (630601-183)
82 # 3อจ630917-158 EX459064038TH sanya1002 + เด็กส่องพระ (472665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ630917-159 ED328441289TH อะนันตะปัดชะเย + (472655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TUMAPAR
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ630917-160 ED311560914TH ณชินบัญชร + donunun (472650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
85 # 3อจ630917-161 PTPN000266053 chatchaik007 + sam8793 (472546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 32)
86 # 3อจ630917-162 EB450895308TH pramual + aruntat (472663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 63%)
87 # 3อจ630917-163 ED325571174TH แสงธรรม01 + numpraram2 (472551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
88 # 3อจ630917-164 ED325571174TH TEE_INTER + (472556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
89 # 3อจ630917-165 EG252740127TH pawaris + ซูโม่ (472560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
90 # 3อจ630917-166 EG252740127TH pawaris + ซูโม่ (472565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
91 # 3อจ630917-167 RP933501945TH นะสิวัง + tepakornsu (472568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ630917-168 EG252740100TH Yuttana27 + ซูโม่ (472574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระ เนื้อชิน
93 # 3อจ630917-169 EG252740100TH Yuttana27 + ซูโม่ (472577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี

94 # 3อจ630917-170 ED336025563TH bvmiracle + (472582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 6311)
95 # 3อจ630917-171 ED277247045TH เมืองช้าง + NIPHAT19 (472495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นวัฒนมงคล 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2545 จ.เชียงใหม่
96 # 3อจ630917-172 ED071602675TH keattisak + vicheanammy (472497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
97 # 3อจ630917-173 ED338924666TH Arjaree56 + ไก่ท่าข้าม (472501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ. (630907-141)
98 # 3อจ630917-174 ED338924666TH yyoyo + ไก่ท่าข้าม (472505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมบนซ้าย)
99 # 3อจ630917-175 EH172777035TH noppadon + Ronado (472512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
100 # 3อจ630917-176 ED325596345TH midland + napsss (472517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม
101 # 3อจ630917-177 ED345711542TH bbpra + k_toon (472521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ630917-178 EI435248200TH จอมทอง33 + ต้นอุทยาน (472525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(520801-248)
103 # 3อจ630917-179 EX433199347TH พระสวยพัทยา + พุทธคุณ05 (472531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2060/น้ำหนักทอง 3 กรัม)
104 # 3อจ630917-180 ED3093705801TH Icando + สุภามาลา (472535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
105 # 3อจ630917-181 EX328407000TH Khonlomkao + tum_utt (472585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)
106 # 3อจ630917-182 ED322394055TH บารมีทวีคูณ + เขยมาบตาพุด (472599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 77%)
107 # 3อจ630917-183 ED322394055TH pontat567 + เขยมาบตาพุด (472604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ630917-184 EF395659448TH sawatvet + kaokao9 (472671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ630917-185 820418425304 Mcwall + Kittinan (472608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ630917-186 ED274546187TH C-PRUK + ถิ่นบูรพา (472615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคต้น) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
111 # 3อจ630917-187 ED331373941TH Arjaree56 + ยุกรุงธน1984 (472619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสรปิดทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
112 # 3อจ630917-188 ED300524690TH กังหัน + Darkaun (472621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดสรรเพชญ เนื้อสำริด จ.นครปฐม

113 # 3อจ630917-189 ED343124751TH perfectman77 + (472628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธนกฤตพระเครื่อง
พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อสำริด จ.นครราชสีมา.. (630306-179)(G 61%)
114 # 3อจ630917-191 EW872292279TH HopeMan + ปะใหญ่ (472541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
115 # 3อจ630917-192 EG623311651TH ZRONKETHUMMPE + (472545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปืนใหญ่
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ.. (630907-169)
116 # 3อจ630917-193 ED144367025TH yutthanan9768 + naenaldo (472549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนัง กรุวัดพุทไธศวรรย์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)(550905-029)
117 # 3อจ630917-195 ED302392872TH Ronado + วีรวัต (472558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นไตรมาส พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดงหน้าทองแดง ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1029)
118 # 3อจ630917-196 EW872292251TH topten + ปะใหญ่ (472563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (621207-211)(G 70%)
119 # 3อจ630917-197 MNKP000781160 PHLOI + prakit (472566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ630917-198 ED240746520TH teeranuch + aood0458 (472571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
121 # 3อจ630917-200 ED164576969TH tonychan + aoudom99 (472579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ630917-201 ED319520933TH Songpol_cg + ณ-ชัยภูมิ (472569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 77%)
123 # 3อจ630917-202 ED324162099TH aek555 + yutboss175 (472575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นประทานพร พิมพ์เสมาจิ๋ว เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 284)
124 # 3อจ630917-203 ED324162099TH สคารโว + yutboss175 (472580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 68%)
125 # 3อจ630919-001 khunoak77 + ต่อ_ถนนตก (472788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก(นิยม) เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (570109-140)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 19 ก.ย. 2563 - 08:39 น.] #76086 (17/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630909-017 KBAN000938130 arm007 (472347) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630910-019 SSUG000028903 ตู่ด่านเกวียน (472334) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ630911-002 ED263482993TH บ้านบุญ (472339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630911-027 EW503329580TH Khonlomkao (472341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630912-008 EI957188705TH doopradee (472017) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630912-015 ED318955823TH หนุ่มฉลองกรุง (472042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ630915-001 RTAM000076829 สุนทรฤทธิ์ (472322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630915-002 ED324254351TH Sompote (472323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630915-005 EG390086399TH Thanapong36 (472330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630915-010 ED194175598TH sawang (472332) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630915-011 ED329273692TH วิทย์พระประแดง (472225) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630915-012 RPCH000030593 อภินันท์ (472231) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ630915-014 EI593159864TH Nippit (472234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ630915-016 ED313328138TH pipat2512 (472345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630915-018 TH0118KGXC11B Mcwall (472246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630915-019 EG768353549TH plankton (472250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630915-022 RPTN000304980 khunoak77 (472292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630915-024 EX493296187TH สยามรุ่งโรจน์ (472356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630915-026 EX541751192TH nitpon (472297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630915-029 ED336833962TH ตอปทุม (472357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630915-031 EA363283235TH Danusorn (472324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630916-009 ED326736175TH ต่อแต้ม (472462) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630916-014 EH108853577TH mumu99 (472465) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630916-021 ED326736189TH ต่อแต้ม (472469) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ630917-012 ED066415153TH anut_rung (472540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630912-003 Teesan1709 (471983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630914-003 teerawit (472154) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630914-005 thumma (472164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630914-025 พลช้างเผือก (472184) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
5 # 2อจ630914-026 พลช้างเผือก (472186) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 2อจ630915-003 Werawath01 (472296) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630915-005 pigfat08 (472299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630915-009 ปุ๊ร้อยเอ็ด (472300) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630915-010 moltol (472304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630915-012 thieng (472303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
11 # 2อจ630917-008 เก้าออโต้ (472536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630917-009 เก้าออโต้ (472513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 2อจ630917-014 บรีสพระช่วย (472588) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
14 # 2อจ630917-024 หรั่งวัดไตร (472592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630908-103 ED320643342TH khom66 + chompoo (471495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630909-156 ED277399704TH WHITEAMULET + bunjerd (471642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ630912-006 chanachok + montrip (471963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 65%)
4 # 3อจ630912-101 EI980950868TH pumcha + สัปปะรด (471978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์วัดตะไกร เนื้อดิน ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
5 # 3อจ630914-018 Tarosaang + tmbig (472376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (590129-080)
6 # 3อจ630914-111 ED336701992TH ruamsup + หลานตาจวบ (472056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ตอกโค้ด)
7 # 3อจ630914-127 SHAC000067178 chatchai14 + yomnyom (472381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
8 # 3อจ630914-145 ED296346029TH Jidapa80 + ศิริมงคลดี (472216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชิน วัดเกษมสุทธาราม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ630914-157 ED318149155TH joeenok + Thanapong36 (472132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินลงรัก จ.นครปฐม (สภาพใช้)
10 # 3อจ630914-161 RBSR000091388 naenaldo + champra (472086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้ตัดหูและแต่งผิว)(G 60%)
11 # 3อจ630914-165 TH0118KU9S52B สปาต้าร์ + supaket808 (472201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปทุมธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
12 # 3อจ630914-169 ED329325770TH ruamsup + อาชาเหล็ก (472116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ630914-188 ED292648752TH kit01 + ริณดา (472140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข เนื้อเงิน ปี 2514 จ.นนทบุรี
14 # 3อจ630915-013 suttanee + ninjaykk (472229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1843)
15 # 3อจ630915-104 ED291486925TH arm007 + k_toon (472228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
16 # 3อจ630915-134 ED219168975TH chatree1 + นิวเอกชัย (472276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ยอดสูง วัดอ่างทอง เนื้อทองแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
17 # 3อจ630915-158 EI926300418TH prasert99 + งดงาม (472311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

18 # 3อจ630916-001 พงษ์ท่าม่วง + Jenjira (472362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (580320-077)(G 69%)
19 # 3อจ630916-002 สาลิกาดง + Jenjira (472363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
20 # 3อจ630916-003 suthi + ยุทธภีม (472366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวแหลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (630701-101)(G 90%)
21 # 3อจ630916-004 noomark + nunthawat (472476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง มูลนิธิปอเต๊กตึ่งสร้าง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630916-005 วัฒน์ + Teerasak01 (472368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630916-007 lertsak + sakyui (472373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
24 # 3อจ630916-008 Jojo2020 + Patumwan67 (472375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5164)(600421-194)
25 # 3อจ630916-009 นิดบางกอก + microsoft (472378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยูไล วัดมังกรกมลาวาส รุ่น 130 ปี เนื้อทองคำลงยาก้นอุดผง จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักรวม 14.7 กรัม) (630817-226)
26 # 3อจ630916-010 kenshiro2810 + mana1 (472380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้ซ่อมเข่าซ้ายและด้านหลัง)
27 # 3อจ630916-011 Popeye + amata_tong (472364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630907-233)
28 # 3อจ630916-012 apollo12 + skyforce (472367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ630916-013 prin-s + pra250211 (472369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นกฐิน 59 เนื้อไม้ปิดทอง ปี 2559 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 3 นิ้ว)
30 # 3อจ630916-014 Varawut1699 + (472484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พุทธานุภาพ456
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
31 # 3อจ630916-101 ED174515139TH บ๊อบบางบ่อ + rewildy (472396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
32 # 3อจ630916-102 ED331380341TH juipeter + องอาจ (472399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/ฝังตะกรุด) (630907-263)
33 # 3อจ630916-103 ED255973284TH newning + nanin (472481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 65%)
34 # 3อจ630916-104 EX382032575TH แสงธรรม01 + Ketautomotive (472403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (600224-179)
35 # 3อจ630916-105 TH0118M1R029B Prakop + วิราศิณีพระใหม่ (472406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1951)
36 # 3อจ630916-106 EG343308874TH penggo + hot2523 (472410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(611003-076)(G 62%)

37 # 3อจ630916-107 ED306927153TH apollo12 + joajae (472415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัศยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630803-049)
38 # 3อจ630916-109 ED322377052TH Saysabre + เขยมาบตาพุด (472482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ด ๙/สภาพทำความสะอาดผิว)(G 61%)
39 # 3อจ630916-110 ED292670035TH Bobbie + ริณดา (472421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นครบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
40 # 3อจ630916-111 ED292670035TH chaiyawit_doh + ริณดา (472458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3950)
41 # 3อจ630916-112 ED292670035TH joeenok + ริณดา (472460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร (วัดเจดีย์หลวงสร้าง)
42 # 3อจ630916-114 ED292670035TH jouicepeam + ริณดา (472480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากใช้)
43 # 3อจ630916-115 ED292670035TH สังโยชน์ + ริณดา (472464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
44 # 3อจ630916-116 ED292670035TH Viraphan711 + ริณดา (472467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
45 # 3อจ630916-117 ED292670035TH beer2126 + คูณสตางค์ (472468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.ลำปาง
46 # 3อจ630916-118 ED292670035TH zafari + คูณสตางค์ (472470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
47 # 3อจ630916-119 ED316516373TH Popeye + ทิศเหนือ (472472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630916-120 EH116089025TH Giant415 + Pissawat29 (472473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 489205)
49 # 3อจ630916-121 ED336107497TH yime2 + Viraphan711 (472384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
50 # 3อจ630916-122 ED144357902TH rossyza4142 + naenaldo (472387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดส่วนล่าง) (630819-009)
51 # 3อจ630916-124 ED334807620TH พระสวยพัทยา + Plabootong (472391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ630916-125 ED336106267TH yime2 + Anankiya (472393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630916-126 SMLM000012247 ฉัตรชัย98 + เขยป่าซาง (472488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บน)
54 # 3อจ630916-127 ED286685107TH Earthquake + opor1217 (472395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
55 # 3อจ630916-129 ED336833959TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ตอปทุม (472398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ630916-130 ED055893546TH PBnew + donunun (472401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ630916-131 EI757685165TH Thananon5426 + สายอีสาน (472383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630916-132 ED343700842TH pumcha + ญาญ่าซัง (472386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ630916-133 EX390001291TH pramual + ทิศาปราโมทย์ (472388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630916-134 EG648109357TH chutty + ตั้งเจริญ (472390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.ระยอง (สภาพใช้)
61 # 3อจ630916-136 EG647693986TH WorapongP + ChatpraK (472483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุ เนื้อดิน
62 # 3อจ630916-137 ED240972407TH sherbet88 + thatcharit (472394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630903-031)(G 65%)
63 # 3อจ630916-138 ED287376583TH long_g + aood0458 (472400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา(G 67%)
64 # 3อจ630916-139 ED290192908TH murbur + มีบุญ888 (472402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 247)
65 # 3อจ630916-141 EI973582244TH กำธรนคร + วีระบางลาย (472405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(สภาพรมผิวใหม่)(G 65%)
66 # 3อจ630916-142 ED272762912TH WorapongP + hooligan (472408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630916-143 ED309994395TH poshwises + golfsriracha (472411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ไหล่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
68 # 3อจ630916-144 RPTN000304979 khunoak77 + จริงใจ (472414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3292)
69 # 3อจ630916-145 ED326817846TH bhuthai + k_weerawat (472490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร
70 # 3อจ630916-146 EI689065721TH Jorawat + ลูกเนียง (472489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 5 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
71 # 3อจ630916-147 ED930903145TH Saranphat + star15 (472418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ630916-148 ED274580767TH Susit0302 + ถิ่นบูรพา (472423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 63%)
73 # 3อจ630916-149 EX328353085TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + (472427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Energy_KDK
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมตะกั่ว)
74 # 3อจ630916-150 EG791470076TH chuchart-k + สิทธิวงค์ (472431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ630916-151 ED316243286TH ทิศเหนือ + เสน่หา (472409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
76 # 3อจ630916-152 EH138171886TH teeranuch + awt2528 (472412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
77 # 3อจ630916-153 EG791470059TH misterpou + สิทธิวงค์ (472413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
78 # 3อจ630916-154 EG636481314TH Tananchai + tewkeet (472417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 1949)(G 64%)
79 # 3อจ630916-155 ED304623534TH เน้นพระสวย + nanin (472420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 77538)
80 # 3อจ630916-156 TH0118M27799G เจ้าลอย + tar2499 (472422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 253)
81 # 3อจ630916-157 EF395661225TH payungsak + Nung74 (472425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสอน วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบแขนกลาง เนื้อผงลงรัก ปี 2523-2527 จ.นนทบุรี
82 # 3อจ630916-158 EU047873519TH khunoak77 + Jaturong220 (472428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8748)
83 # 3อจ630916-159 EG805261129TH wootubon + atomboy (472487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา รุ่นเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พิมพ์หลัง สก. เนื้อทองคำ 86% ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)
84 # 3อจ630916-160 TH0118M25Z06B poshwises + กำแพงขาว (472478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผง จ.นนทบุรี
85 # 3อจ630916-161 EH216489145TH คุณหรั่ง + Boonmee888 (472426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.ปัตตานี
86 # 3อจ630916-162 SMV2000102520 อ๋องสาย4 + บุษกร (472430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (600107-102)(G 65%)
87 # 3อจ630916-163 ED334617055TH Jorawat + bluezone (472433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
88 # 3อจ630916-164 PCSP00012095 Lanna88 + ktitawong (472486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (620531-176)(G 68%)
89 # 3อจ630916-165 SLY2000304347 juipeter + เด็กตลาดพลู (472436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/ฝังตะกรุด 2 ดอก) (สภาพสวย)(590113-005)
90 # 3อจ630916-167 EX552174306TH หม่อง + เปาโลพระเครื่อง (472479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
91 # 3อจ630916-168 ED148571747TH Kunacheva_K + สุดเขต (472485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)
92 # 3อจ630916-169 ED218545905TH Arjaree56 + ลูกปัตต์ (472443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี (630904-020)
93 # 3อจ630916-171 TH0118KU3JQ6B tommeng + gomgom (472424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 96116)

94 # 3อจ630916-172 PSP0011341518 chatcha5628 + Wichean146 (472492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์ อ มีขีด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.อุดรธานี
95 # 3อจ630916-173 EO580762387TH tassunoh + Mcwall (472429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
96 # 3อจ630916-174 EO580762387TH wit50 + Mcwall (472434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
97 # 3อจ630916-175 ED282928320TH Yuttana + tomcm (472438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
98 # 3อจ630916-176 ED137899633TH zafari + Reindeer_kwang (472440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
99 # 3อจ630916-177 ED319028715TH mingloei + คุณศิระ (472444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระอุปคุต **ไม่ระบุที่สร้าง
100 # 3อจ630916-178 ED256964142TH Narongchai007 + surathin (472446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ตัดชิด จ.ชัยนาท
101 # 3อจ630916-179 ED321210997TH vorawan2345 + สุวรรณกูฎ (472449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าอาปาเช่แข้งขีด) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
102 # 3อจ630916-180 ED332416348TH khotchaninPk + noi70 (472451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด)(G 67%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 18 ก.ย. 2563 - 08:36 น.] #76083 (16/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630910-001 ED299774477TH jojubkay (471788) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630911-005 ED288478694TH มหามณีจินดา (471878) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630912-009 ED292078534TH knug11 (472038) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ630912-021 ED316878196TH PHLOI (472041) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
5 # 1อจ630914-003 ED284526045TH toucanpat (472167) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630914-004 EH111545063TH tamthodsaporn (472171) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ630914-005 ED291396195TH Anankiya (472174) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ630914-008 ED285077697TH Bobber1979 (472177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630914-009 ED055969488TH อรุณชัย (472182) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ630914-011 ED293890228TH thatcharit (472053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630914-016 ED287375512TH Chot56 (472062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630914-023 ED293720802TH jj2424 (472127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630914-025 ED320637041TH เสือสมิง (472136) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ630914-029 EX516286503TH ชัยพุทธศิลป์ (472202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630916-026 EX460341294TH pattarawat19 (472491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630910-013 Thanakrit31 (471768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 2อจ630910-022 Kobkn (472203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630911-014 pui1228 (471930) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ630912-011 พลช้างเผือก (472028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
5 # 2อจ630912-012 พลช้างเผือก (472031) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 2อจ630912-025 AQUAMAN39 (472021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630912-027 ฅนบางใหญ่ (472033) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630912-037 ศตกมล (472493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630914-001 ปัญจพล (472150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630914-004 แทนม้าทอง (472159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630914-008 Buncha (472187) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
12 # 2อจ630914-010 peacemaker (472162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ630914-011 นภเก้า (472143) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ630914-012 mekya2706 (472189) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630914-019 defr69 (472147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630914-020 Poonsin (472149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630914-021 lovehunterlove27 (472190) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ630914-023 pecth88 (472148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630914-024 prachamp (472152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630914-027 kamonsap (472155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630914-028 kamonsap (472191) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630914-030 prasong (472157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630914-031 bangpakong (472206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630916-013 ประมูลคุณพระช่วย (472370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630904-135 TMTP000116542 pimthong + preraya2510 (471724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก)
2 # 3อจ630908-156 EG343308905TH ทนายหลวง + hot2523 (471532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพล้างผิว)
3 # 3อจ630909-134 ED306940163TH wanchai_bangkok + k9cob (472346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ630909-136 ED309518087TH Bigbadaboom + FIREWALL (471640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
5 # 3อจ630910-114 ED306840823TH เหวัชระ + patnakorn (471823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
6 # 3อจ630910-119 ED320647313TH murbur + นกแก้ว (471798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิตรฯ เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
7 # 3อจ630910-129 ED223181261TH long_g + janenaerong (471747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแก้วปฏิมากร เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ลำปาง
8 # 3อจ630911-125 ED318133500TH เมืองช้าง + แซนวิช (472307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
9 # 3อจ630914-004 khunoak77 + ต่อ_ถนนตก (472055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ630914-019 Mcwall + tmbig (472090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/ฝังตะกรุด)(G 89%)
11 # 3อจ630914-175 MNKP000780668 popup + prakit (472210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 84%)
12 # 3อจ630915-001 Mcwall + wit50 (472261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (630707-202)(G 86%)
13 # 3อจ630915-002 chikka + wit50 (472268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630810-182)
14 # 3อจ630915-003 apollo12 + panta4291 (472273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์ประทานความสุข อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.เชียงราย (หมายเลข 2310)(571218-078)
15 # 3อจ630915-004 scottruth + khaiegg (472277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
16 # 3อจ630915-005 india-china + Werawath01 (472353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท (630828-398)
17 # 3อจ630915-006 nuthapol + เกษมสันต์99 (472280) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
18 # 3อจ630915-007 chairatmt + MEA330 (472285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10774 กก)
19 # 3อจ630915-008 reset-usb + pawaris (472289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (630221-122)(G 66%)
20 # 3อจ630915-009 kitti7070 + pawaris (472294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (โค้ด 1)(630518-173)
21 # 3อจ630915-010 Ferrari99 + ต้นเทพประยูร (472348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กระทรวงมหาดไทยสร้าง พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630915-011 pawaris + ลูกแม่รำเพย (472222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง/สภาพสวย) (630525-165)(G 63%)
23 # 3อจ630915-012 ป้อมปืนใหญ่ + non109 (472227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
24 # 3อจ630915-014 ตี๋อิติปิโส + tanthep (472233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630915-015 Koki2557 + wigvic (472236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)(G 63%)
26 # 3อจ630915-017 ล้านมาแชร์2 + noksev (472243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
27 # 3อจ630915-018 เล้งตราด + noksev (472245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(G 70%)
28 # 3อจ630915-020 chatahaiuthai + Lionado (472251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 28354 กก)
29 # 3อจ630915-101 TH0118KZ88T8B เพิ่งหัดดู + rossyza4142 (472221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630915-102 ED319050165TH เบสท์เมืองพิจิตร + kunpu (472224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่ว ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630915-103 EX539396590TH พิชชากร + นับตังค์ (472226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
32 # 3อจ630915-105 ED322375533TH Thanakrit31 + เขยมาบตาพุด (472232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (620329-124)(G 78%)
33 # 3อจ630915-106 ED322375533TH เฮียรัก + เขยมาบตาพุด (472237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาจิ๋ว เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 250)(G 66%)
34 # 3อจ630915-107 ED273995255TH chuchart-k + waves (472239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 1113)
35 # 3อจ630915-108 EF396855126TH phoomchai + joe_donmueang (472242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพสวย)(630821-113)
36 # 3อจ630915-109 ED320637917TH somsak2518 + เสือสมิง (472244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม
37 # 3อจ630915-110 ED334616599TH Arjaree56 + Aitziix (472249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีด ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630915-111 ED294198852TH พระสวยพัทยา + Tumkung (472219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
39 # 3อจ630915-112 ED307893221TH HopeMan + deawn (472223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ(G 62%)
40 # 3อจ630915-113 EG072601129TH ferluci + beer2126 (472230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (620902-019)(G 67%)
41 # 3อจ630915-115 EX486556346TH Arjaree56 + เอกกี้27 (472235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ630915-116 ED290185249TH ล้านมาแชร์2 + va1111 (472241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(G 68%)
43 # 3อจ630915-118 ED140166125TH ริวตัง + หนองซอ (472252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร (630905-129)
44 # 3อจ630915-119 EG283157741TH jdbig + ขนมกรุบ (472253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ630915-120 EG283157741TH chay7 + ขนมกรุบ (472260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมากทุยหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630915-122 ED290186828TH Chainoi09 + มีบุญ888 (472259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทองเงิน ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 389)
47 # 3อจ630915-123 SWIC000091991 m-cot + Beed098 (472263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
48 # 3อจ630915-124 TH0118KGXC11B จ่าต้อม241 + Newnomal (472267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์)
49 # 3อจ630915-125 ED308118410TH pongsakorn + teespy (472351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)
50 # 3อจ630915-127 ED316523017TH WASTURBO + mongkolt (472281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
51 # 3อจ630915-128 EF396826685TH thienrawit + Yuttana (472349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ630915-130 EX527602365TH vazzaaa + boboaf (472291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ630915-131 ED334805819TH teeranuch + Plabootong (472264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
54 # 3อจ630915-132 ED199977260TH แสงธรรม01 + Sofee (472266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (590928-047)
55 # 3อจ630915-133 TH0118M1KQ68B bellic + ธิดาทะเล (472271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แผ่นปั๊มหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
56 # 3อจ630915-135 EX507631053TH soodseaw + PopQC (472354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นสร้างศาลา พิมพ์หลังเรียบ เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 17)
57 # 3อจ630915-136 ED328409717TH tttui + Athiwat (472282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
58 # 3อจ630915-137 ED338632190TH ตี๋อิติปิโส + โกวบ้อ (472288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630915-138 PSP0009318140 m-cot + บอย_กาหลง (472293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630915-139 EX539647046TH เต้ย_พฤกษา19 + pheerawit (472298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.อ่างทอง
61 # 3อจ630915-140 ED313264335TH taccord + หนึ่งเมืองแพร่ (472302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 356) (630507-072)
62 # 3อจ630915-141 ED314309529TH โต้งกระนวน + เก๋นครนายก (472255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดจีน เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.อุดรธานี (สภาพใช้)
63 # 3อจ630915-142 ED331412044TH เน้นพระสวย + ไข่มุข (472258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630915-143 ED317570089TH แสงธรรม01 + Notebp (472262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 68%)
65 # 3อจ630915-144 ED338913371TH นัทปทุม + kiattikhun (472265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ630915-145 ED338632186TH ตี๋อิติปิโส + โกวบ้อ (472269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630915-146 EI887289542TH nopakk + ไร้นาม99 (472272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
68 # 3อจ630915-147 EI887298542TH pumcha + ไร้นาม99 (472275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ630915-148 ED279029485TH มองผ่านเลนส์ + tansave (472278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ630915-149 ED200357036TH loongmike + สินธ์บัวใหญ่ (472283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
71 # 3อจ630915-151 ED298894748TH gomgom + แว่นพระประแดง (472270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมราชา พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อสำริด ปี 2554 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 775)
72 # 3อจ630915-152 ED3081340485TH เล็กหลังวัด + laksi (472279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ630915-153 EX486557491TH เอกปากเซ + เอกกี้27 (472284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (560607-178)
74 # 3อจ630915-154 ED340330269TH beer2126 + ตราชั่ง (472290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้)
75 # 3อจ630915-155 ED316874296TH TAVABUNCHA + เด็กสายสอง (472295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
76 # 3อจ630915-156 120351165104 Mcwall + thi3790 (472301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (621214-611)(G 59%)
77 # 3อจ630915-157 EG278425927TH zafari + watbannon (472306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
78 # 3อจ630915-159 ED322335707TH bungbung + bangpunDD (472315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ. (630714-190)
79 # 3อจ630915-160 TH0118KU6FA8B bongbiab + นัยพิมลราช (472319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630915-161 EI926300418TH prasert99 + งดงาม (472257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
81 # 3อจ630915-163 ED345700522TH yime2 + ปอท่าเรือ (472355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 17 ก.ย. 2563 - 08:40 น.] #76080 (15/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630901-005 ED217642225TH ronnakorn2516 (470807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 1อจ630912-005 ED244987203TH วิทย์พระประแดง (472012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630912-007 ED223190095TH คลับจับลิง (472018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630915-003 ED313328124TH bluezone69 (472327) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
5 # 1อจ630915-006 EH103500405TH mumu99 (472333) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630915-007 EH103500405TH mumu99 (472335) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630915-008 EH103500405TH mumu99 (472337) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630915-009 ED330451449TH assawin (472340) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 1อจ630915-013 ED328637691TH chokchai (472342) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630915-015 ED333725500TH มาริโอ (472343) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630915-023 ED144365855TH naenaldo (472344) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
12 # 1อจ630915-028 ED336833962TH ตอปทุม (472220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630903-026 ThaiWong (471103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630915-014 midori (472314) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
3 # 2อจ630915-019 puriwaj (472305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ630915-021 PATIPAT (472321) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630915-022 Khaowin (472312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 2อจ630916-008 การันตีพระ (472358) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630916-009 การันตีพระ (472359) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630916-010 การันตีพระ (472360) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630916-011 การันตีพระ (472361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630911-014 puu2511 + Auten10 (471845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ630911-145 ED313936062TH sodaza + lekyo89 (472194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อไม้ปิดทอง ปี 2559 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 3 นิ้ว)
3 # 3อจ630912-105 ED336807517TH m-cot + ตอปทุม (471993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630912-110 ED334706691TH ของขลัง + than-663 (472009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630912-117 ED244978042TH popup + ชินนิมอน (471987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630912-118 ED248161210TH Notebp + amata_tong (471991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630914-002 ทิศเหนือ + Amp1157 (472195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 96481)
8 # 3อจ630914-003 ทิศเหนือ + Amp1157 (472196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 436210) (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ630914-013 chanachok + tomoyokung (472074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ630914-014 namo08 + isawa108 (472079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
11 # 3อจ630914-015 savangnont + tumkajohn (472082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
12 # 3อจ630914-016 เด็กตลาดใต้ + Mienthong (472087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
13 # 3อจ630914-017 apiwat_1330 + corach (472204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 434)
14 # 3อจ630914-101 EX458223016TH joeenok + chudech (472052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
15 # 3อจ630914-102 EF703636550TH pumcha + FreedomPeace (472058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์
16 # 3อจ630914-103 ED334804053TH teeranuch + Plabootong (472061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ630914-104 ED239945925TH bungbung + SAIPS (472198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง

18 # 3อจ630914-105 ED199864775TH ของขลัง + akamaru (472197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
19 # 3อจ630914-106 EH111545063TH teeranuch + tamthodsaporn (472068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ630914-107 EH111545063TH ZuTharua + tamthodsaporn (472071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ630914-108 EG398423450TH นะโม39 + somsak2518 (472076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
22 # 3อจ630914-110 ED231997374TH chuon + Plabootong (472089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ630914-112 ED311955228TH teeranuch + วิชญ์ดุลยวัต (472059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ630914-113 EI999199085TH kimsiam + vicheanammy (472205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
25 # 3อจ630914-114 ED317444942TH supol + bunhar35 (472060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)(G 85%)
26 # 3อจ630914-115 ED313332883TH loongmike + หนุ่มนั่งเกล้า (472066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630914-118 EI847948369TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (472073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
28 # 3อจ630914-119 EG425853337TH Sinsiampra + ninjasiam (472077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630914-120 ED336313525TH โอรสรามัญ + Darkwalf (472080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด)
30 # 3อจ630914-122 ED316888220TH chun_lp10 + tgiporp (472213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ630914-123 EF396854647TH เมืองช้าง + มหาเศรษฐี (472065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเปิดโลกธาตุชี้ให้รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 411/หน้าตัก 5.5 นิ้ว)
32 # 3อจ630914-125 ED289745167TH tonychan + Thanapong36 (472081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
33 # 3อจ630914-126 ED289745167TH sektasak + Thanapong36 (472085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630914-128 ED314256707TH fluke + chaintv (472094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ระยอง (สภาพใช้)
35 # 3อจ630914-129 ED272683715TH ล้านมาแชร์2 + superman_vuth (472208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630914-130 TH0118KJAP95B chuchart-k + ตี๋อิติปิโส (472100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(G 89%)

37 # 3อจ630914-131 TH0118KJAP95B Sitthichai9 + ตี๋อิติปิโส (472083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(G 65%)
38 # 3อจ630914-132 TH0118KJAP95B phetbanpra + ตี๋อิติปิโส (472088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
39 # 3อจ630914-134 ED189034513TH supol + Manver (472093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง/น้ำหนักทอง 11 กรัม) (สภาพใช้)
40 # 3อจ630914-135 ED293875778TH กิตติพงศ์ + ต้น_เบอเร่อ (472097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
41 # 3อจ630914-136 ED311242160TH chuchart-k + kikkik (472098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 251)
42 # 3อจ630914-137 EG395193050TH bongbiab + patcharapon (472101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
43 # 3อจ630914-138 EW790329318TH วันทามิ + tonphu (472103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงินหน้านาก ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)(G 67%)
44 # 3อจ630914-139 ED240683365TH ช-ภู่แก้ว + kittikitti (472105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
45 # 3อจ630914-141 EX433197496TH triplejye + PraLike (472106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 722)
46 # 3อจ630914-142 ED251875865TH kaimotor + Beed098 (472111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
47 # 3อจ630914-144 820410782553 วานรไฟ + CHAIWAT99 (472117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
48 # 3อจ630914-146 TH0118KJ3YM4B วัฒนไชย์ + นัยพิมลราช (472126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630914-147 TH0118KJ3YM4B วัฒนไชย์ + นัยพิมลราช (472131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630914-148 TH0118KJ3YM4B วัฒนไชย์ + นัยพิมลราช (472134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630914-149 TH0118KJ3YM4B วัฒนไชย์ + นัยพิมลราช (472138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630914-150 EH074442819TH บอมเบ + aoaka (472139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิวรมดำ)
53 # 3อจ630914-151 TH0118KU9EF7B pramual + supaket808 (472200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
54 # 3อจ630914-152 ED176351296TH chatchaik007 + ansaldo (472096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)
55 # 3อจ630914-153 ED315490856TH Bigsu + promlok (472108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(G 81%)

56 # 3อจ630914-154 ED315490856TH Arjaree56 + promlok (472120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ630914-158 ED301278686TH TEE_INTER + Xabi17 (472141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (610711-084)
58 # 3อจ630914-159 ED197171502TH tiktik03 + อภิชาติบุญ (472146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
59 # 3อจ630914-162 ED109196143TH puu2511 + crafter (472092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงว่าน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
60 # 3อจ630914-163 BCPB000061680 chairatmt + portter (472095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 24964 กก)
61 # 3อจ630914-164 ED321679431TH taccord + คนคอเรด (472099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพแต่งผิว)
62 # 3อจ630914-166 ED321679431TH taccord + คนคอเรด (472102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 67%)
63 # 3อจ630914-168 TH0118KUKHC0B jarunphant + ตี๋อิติปิโส (472112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 571)
64 # 3อจ630914-170 ED329325770TH m-cot + อาชาเหล็ก (472121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 67%)
65 # 3อจ630914-171 ED334603391TH นิยมชัย + pound2007 (472104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
66 # 3อจ630914-172 ED300434416TH sumat + awt2528 (472109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
67 # 3อจ630914-173 PSP0010656861 poshwises + เด็กแคมฟร็อก (472113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
68 # 3อจ630914-174 ED017067182TH kaksuntech + anusornss (472115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 692)(G 64%)
69 # 3อจ630914-176 RP910030063TH chaidee + tepakornsu (472119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ630914-177 PSP0010656860 teeranuch + เด็กแคมฟร็อก (472212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน/เลี่ยมกรอบชุบทอง)
71 # 3อจ630914-178 ED302902876TH poshwises + Loylip2527 (472124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ630914-179 ED251234464TH sam8793 + บอยพระเครื่อง (472129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้)
73 # 3อจ630914-180 ED318183090TH บรีสพระช่วย + แซนวิช (472135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพใช้และอุดซ่อมด้านหลัง)
74 # 3อจ630914-181 ED246597435TH Prichar + เต่ามังกร (472114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ630914-184 ED321472556TH โต้งกระนวน + Juicy (472125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
76 # 3อจ630914-185 ED302902859TH Ronado + Loylip2527 (472128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
77 # 3อจ630914-187 ED292648752TH THAI-PRA + ริณดา (472137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
78 #3อจ630915-019 Aaekaa+Khaowin (472248) ตลับทอง 1 รายการ (น้ำหนัก 8.9 กรัม) (G 84%)
79#3อจ630915-117 PSP0010656863 vorawan2345+เด็กแคมฟร็อก (472247) กรอบทอง 1 รายการ (น้ำหนัก 8.3 กรัม) (G 76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 16 ก.ย. 2563 - 08:38 น.] #76077 (14/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630909-008 ED240654620TH kittikitti (471689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630909-010 ED212783623TH pimthong (472034) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ630909-024 EG153832811TH pradrem (471605) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630910-007 ED296196655TH รถโฟร์ค (471797) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630912-002 ED328344066TH supichai (472001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630912-003 ED335302469TH uppakid (472007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630912-004 EB450359358TH ป่าบอนต่ำ (472047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630912-012 ED279319292TH JAPAN-55 (471964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630912-013 ED309972823TH golfsriracha (471967) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630912-022 ED329251737TH moo_bpk (472024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630914-006 ED342180902TH mkwtn (472165) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ630914-013 ED299794763TH suchart_joe (472168) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630914-017 ED309352277TH น้องปุ๊ก (472170) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ630914-019 EG800356709TH o-larn (472173) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
15 # 1อจ630914-020 ED326103527TH chani (472180) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630914-021 ED326103527TH chani (472188) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630914-022 ED293720802TH jj2424 (472193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ630914-028 RCLT000093784 intermilan (472215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ630914-030 EG683084965TH น้องปุ๊ก (472176) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
20 # 1อจ630914-031 ED337260877TH ภพเมืองสรรค์ (472178) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630914-032 ED337260877TH ภพเมืองสรรค์ (472181) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630914-033 ED337260877TH ภพเมืองสรรค์ (472183) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630914-034 ED337260877TH ภพเมืองสรรค์ (472185) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630908-016 wutpantip (471554) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630910-010 OMBUN (471799) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630910-012 OMBUN (471811) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630910-026 nengdkny (471815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630911-009 Haasdk123 (471897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630911-011 โซฟี007 (471908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630911-013 pui1228 (471860) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 2อจ630911-020 niceamulet (471952) ส่งพระตรวจสอบ 36 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 36 องค์
9 # 2อจ630911-024 blue333 (471937) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630912-001 en_amulet (472037) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ630912-007 chanapai (472039) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630912-009 สยามเมืองยิ้ม (472014) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ630912-015 Somysom (471995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630912-018 กุ้งวัดนอก (471999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630912-021 อ๊อดจ้า (472013) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630912-022 kongsak (472016) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ630912-026 maiizza (472044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630912-028 ตี๋ตชด (472023) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ630912-031 kanik (472002) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ630912-032 tanac (472006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630912-034 เบสท์เมืองพิจิตร (472043) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630912-036 สารพัดกัน09 (472010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630914-009 Buncha (472145) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
24 # 2อจ630914-015 p_awest (472151) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ630914-016 p_awest (472156) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ630914-017 p_awest (472160) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ630914-018 p_awest (472163) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ630914-032 mut007 (472166) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ630915-001 การันตีพระ (472217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ630915-002 การันตีพระ (472218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630909-005 Tonpol + coldplay (471594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 84%)
2 # 3อจ630909-153 EG637442572TH citynew + kachi (471630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี
3 # 3อจ630910-001 Yuttana + ต่อ_ถนนตก (471738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี(G 78%)
4 # 3อจ630910-111 ED215475431TH Jinn2555 + ปาล์มครับ (471821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
5 # 3อจ630910-118 ED326935485TH vitaya + ponpon (471795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2512 จ.นครสวรรค์(G 64%)
6 # 3อจ630911-010 sanya1002 + sanopporn (471863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญของขวัญ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังครุฑ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(ฝังเม็ดยา) กรอบทอง(G 83%)
7 # 3อจ630911-011 poshwises + (471837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_Ratchaphruek
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานบัว เนื้อดิน จ.อ่างทอง (สภาพใช้)(G 62%)
8 # 3อจ630911-103 SEPE000083291 Gimjiyinglek + wutprarayong (471945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
9 # 3อจ630911-105 ED214412789TH พงษ์ท่าม่วง + prasan32 (471846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ630911-148 ED251874533TH cediato + อรรถพล (471932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)(G 80%)
11 # 3อจ630912-003 teeranuch + Pong2515 (471962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
12 # 3อจ630912-007 Kloy1999 + pipat_ch (471966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 53 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร
13 # 3อจ630912-102 ED285979277TH somboomboo + tepakornsu (471982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)
14 # 3อจ630912-103 ED262069750TH supol + mingch (471986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(เหลือง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 82%)
15 # 3อจ630912-104 ED320660093TH Retail + นกแก้ว (471990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630912-106 STTS000071537 keerawat112 + mobyga (471996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 53 พิมพ์กลาง เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 744)
17 # 3อจ630912-107 EG403591400TH unstobable + สหายเมืองลิง (472000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630912-108 ED224226698TH pramual + Damwoo (472003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630912-109 ED324123665TH ดราก้อนปิง + Aoon5 (472005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 82 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร
20 # 3อจ630912-111 ED035328131TH pudragon54 + mesa918 (471972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 77%)
21 # 3อจ630912-112 ED318955443TH กิตช่างไม้ + Mahamonkkol888 (471974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 792)
22 # 3อจ630912-113 ED287682739TH Ronado + Taro88 (472050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1274)
23 # 3อจ630912-115 ED301277765TH เอกปากเซ + Yuttana (471981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพซ่อมเนื้อรานและแต่งผิว)
24 # 3อจ630912-116 EB450209129TH Natt2525 + บอยโมจิ (471984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เสมา เนื้อตะกั่วขอบทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 103)
25 # 3อจ630912-119 EG395192187TH dent1 + patcharapon (471994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
26 # 3อจ630912-120 ED289487220TH กำธรนคร + ตราชั่ง (471998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิวรมดำ)
27 # 3อจ630912-121 ED322371528TH somyot1973 + เขยมาบตาพุด (471953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง
28 # 3อจ630912-122 EX486554328TH คุณหรั่ง + เอกกี้27 (472049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ630912-123 ED240741730TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (471961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
nai_leartchon
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630912-124 ED189271305TH somnuk + YINGZa (471965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
31 # 3อจ630912-126 ED900569176TH ฐณะวัฒน์ + Titikorn (471971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
32 # 3อจ630912-127 ED272691805TH zafari + Bigbub (471975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 440/ไม่ตัดขอบ)
33 # 3อจ630912-128 EX403842173TH bunjerd + makluayka (471977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดีปีใหม่ เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.ลำปาง(G 92%)
34 # 3อจ630912-129 ED329251737TH ต่อคู้บอน + moo_bpk (471980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 647/น้ำหนักรวม 60.9 กรัม) (สภาพใช้)
35 # 3อจ630912-130 ED263481180TH teeranuch + แม็คท่าม่วง (471988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช(G 78%)
36 # 3อจ630912-131 TH0118KQJX25B chuchart-k + suffer (472004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 1141)

37 # 3อจ630912-133 ED325882018TH กรณ์พระเครื่อง + ชัยพฤกษ์345 (472015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาจัมโบ้ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
38 # 3อจ630912-134 ED202644817TH pawaris + bkimber (472048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
39 # 3อจ630912-135 ED292636860TH Arjaree56 + ริณดา (472019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630912-136 ED292636860TH kit01 + ริณดา (472026) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2516 จ.สิงห์บุรี (น้ำหนักทอง 2.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2516 จ.สิงห์บุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.สิงห์บุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
41 # 3อจ630912-137 ED292636860TH pit2514 + ริณดา (472030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
42 # 3อจ630914-001 wootubon + ปัญจพล (472054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(530422-150)
43 # 3อจ630914-006 แสงธรรม01 + teerawit (472063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (590922-104)(G 62%)
44 # 3อจ630914-007 อ้าย_ + teerawit (472207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630831-255)
45 # 3อจ630914-008 TEE_INTER + lekdee (472067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 84%)
46 # 3อจ630914-009 Saranphat + เชตเตอร์ (472072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง/สภาพปิดทองใหม่) (630904-010)(G 84%)
47 # 3อจ630914-010 noom-iceman + microsoft (472075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดเทวราชกุญชร พิมพ์หลังสก. เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม) (630821-432)
48 # 3อจ630914-011 disorn + microsoft (472064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม) (630821-434)
49 # 3อจ630914-116 ED304618619TH นิลมังกร + artliver (472069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(630901-090)
50 # 3อจ630914-133 ED246055187TH koo111 + beer2126 (472091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600805-222)(G 65%)
51 # 3อจ630914-140 ED308006285TH สุดขอบฟ้าG + adokawa (472110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (520401-351)
52 # 3อจ630914-160 ED316629389TH anonnat + vorawan2345 (472153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (620711-108)
53 # 3อจ630914-182 EX382031739TH teerawit + Ketautomotive (472118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (570626-146)(G 73%)
54 # 3อจ630914-183 ED303223230TH Chatnarong_ch + newpra (472122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 3469/สภาพชำรุดปลายพระเกศ) (630808-162)
55 # 3อจ630914-186 EX382031725TH sherbet88 + Ketautomotive (472133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (620124-089)(G 73%)
56 # 3อจ630911-013 เสรีไทย + ต่อ_ถนนตก (471951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (560619-095)(G 52%) **เพชรแท้จำนวน 21 เม็ด น้ำหนักประมาณ 3
สตางค์ต่อเม็ด
57 #3อจ630912-125 ED328303486TH เด็กราชวิทย์_17+ชฎาทอง (471969) สร้อยทอง 1 รายการ (น้ำหนัก 12.2 กรัม) (G 75%)
58 #3อจ630914-143 ED320437513TH โจ้ณอโยธยา+natapoln (472199) กรอบทอง 1 รายการ (น้ำหนัก 4.9 กรัม) (G 83%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 15 ก.ย. 2563 - 08:39 น.] #76073 (13/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630826-029 ED286017902TH คุณศิระ (470223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630902-010 PPIN000131598 หิมพานต์มุ่งงาม (470959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630902-012 SNCT000252359 khunoak77 (470942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630902-020 ED301852881TH ศิษย์ท่านขุน (470960) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630902-022 ED305333895TH อาชาเหล็ก (470901) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
6 # 1อจ630903-002 ED204319719TH งดงาม (471026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630903-023 TH0118K4RXY1B toopronchai (471098) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
8 # 1อจ630904-008 ED213087346TH พิชชากร (471223) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 1อจ630904-015 EW569510355TH ขนมกรุบ (471830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630905-001 ED265759073TH pakavat (471327) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ630905-004 ED289994354TH holyobject (471330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630905-015 ED308318040TH witbcc143 (471315) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
13 # 1อจ630905-019 ED308318040TH witbcc143 (471325) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
14 # 1อจ630905-021 ED308318040TH witbcc143 (471302) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
15 # 1อจ630905-023 ED308318040TH witbcc143 (471314) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
16 # 1อจ630905-025 EG283159345TH นู๋โอปอ (471301) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ630907-001 TPLU001376708 คมทัตพรหมเสนะ (471438) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ630908-001 ED312451717TH คุณศิระ (471562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ630910-008 ED281736779TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ (471806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630911-001 EI715176087TH assawin (471902) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 1อจ630911-004 EX476392444TH ต่อแต้ม (471905) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 1อจ630911-009 ED326103513TH chani (471911) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630911-010 EH108850213TH mumu99 (471913) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630911-011 EH108850213TH mumu99 (471918) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630911-012 EH108850213TH mumu99 (471922) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630911-013 EH108850213TH mumu99 (471927) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630911-014 EH108850213TH mumu99 (471928) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ630911-015 EH108850213TH mumu99 (471934) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ630911-016 EH108850213TH mumu99 (471935) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ630911-017 EH108850213TH mumu99 (471936) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630911-018 EH108850213TH mumu99 (471938) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ630911-019 EH108850213TH mumu99 (471939) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630911-020 ED328624640TH chokchai (471940) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630911-023 ED317655941TH ChartKT (471867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

35 # 1อจ630911-024 ED304617091TH กิตติพงศ์ (471871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ630911-025 EG343308928TH hot2523 (471873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ630911-026 EI794456161TH จอมพล (471875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630831-024 microsoft (470672) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630902-004 Frodojack007 (470889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 2อจ630903-005 พ่อมด (471068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630904-001 nattasak (471195) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
5 # 2อจ630907-012 tawat_boonyarat (471402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630907-026 samartw (471399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630908-006 print (471574) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630908-013 anan88 (471549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630908-022 mixsick150 (471567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630909-005 east_noodles (471680) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 2อจ630909-009 paojoo (471685) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630910-015 opasn (471779) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ630911-001 suphatpra (471889) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ630911-002 suphatpra (471924) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630911-004 Jenjira (471893) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ630911-008 poochainarin (471896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ630911-012 Warayu (471916) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630911-015 โพธาราม (471912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630911-016 wootubon (471870) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
20 # 2อจ630911-018 การันตีพระ (471857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630911-019 ภักดีนาถ (471884) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ630911-021 เทพสมุทร (471904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630911-022 toey7 (471907) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ630911-023 nahm36 (471909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630911-025 blue333 (471894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630912-013 การันตีพระ (471954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ630912-016 การันตีพระ (471955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630912-017 การันตีพระ (471956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630912-019 การันตีพระ (471958) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630912-020 การันตีพระ (471960) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630903-152 ED291150983TH zafari + พงษ์ดินแดง (471005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น ร.ต.อ จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630904-103 ED197129646TH ดารณีฟาร์ม + fifa3623 (471172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่น 2 พิมพ์หลังยันต์ ฦฦๅฤฤๅ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
3 # 3อจ630905-123 EG421031021TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (471943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ชัยนาท
4 # 3อจ630908-109 ED320643308TH kusuma69 + นกแก้ว (471868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ630908-144 LPDU000927990 เปาโลพระเครื่อง + mawin2520 (471515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
6 # 3อจ630909-002 ข้าวเปล่า + ดิอาโบล (471877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
7 # 3อจ630910-141 RYTR000065130 tongsound + tharuanoi1970 (471805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เดินหน วัดภาเจี่ยะ จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ630911-001 poshwises + krais1 (471839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ630911-002 vitaya + isawa108 (471842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630911-003 หม่อง + พรพระพุทธ (471844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 318)
11 # 3อจ630911-004 Yuttana + punpun (471847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
12 # 3อจ630911-005 teeranuch + baggio (471850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3617)
13 # 3อจ630911-006 kit01 + sanopporn (471853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
14 # 3อจ630911-007 RAK_PT + sanopporn (471856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง จ.ลำปาง
15 # 3อจ630911-008 ponpon2510 + sanopporn (471942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคุณพระเทพวิทยาคม เนื้อเงินก้นทอง ปี 2556 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 22)
16 # 3อจ630911-009 rock10 + sanopporn (471861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
17 # 3อจ630911-012 อำนาจธรรม + (471841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_Ratchaphruek
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ630911-015 natprathai + UDS-35 (471852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2485 จ.สมุทรสาคร (591119-207)
19 # 3อจ630911-016 เต่าเมืองชล + cpparu (471859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 481)(630822-047)
20 # 3อจ630911-017 เต่าเมืองชล + cpparu (471865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครสววรค์ (หมายเลข 32)(630822-048)
21 # 3อจ630911-018 DeeDeeDee + Got2523 (471948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
22 # 3อจ630911-101 ED324140195TH tonmaiteam + ขุนเมืองจันทร์ (471836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
23 # 3อจ630911-102 ED290415335TH sutthipun + wutclub (471840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี24 # 3อจ630911-104 PTPT000168455 wanitcha + (471843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กวัดเขาถ้ำบุญนาค
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นนิรันตราย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 16)
25 # 3อจ630911-106 ED325870329TH vorawan2345 + ชัยพฤกษ์345 (471849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
26 # 3อจ630911-107 ED329502608TH maroom + poon09 (471855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 118)(581113-132)
27 # 3อจ630911-108 ER268945145TH JoEthaibev + awt2528 (471858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630824-090)
28 # 3อจ630911-109 EF395656282TH Stapornch + กว๊านพะเยา (471862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาซุ้มจิก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
29 # 3อจ630911-110 ED248386345TH tone555 + phikul (471864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(เล็ก) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630911-111 EI500233128TH yoy1688 + ธิติพระเครื่อง (471866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630911-112 EQ578054209TH pinkii + dewkuhaku (471950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)(G 66%)
32 # 3อจ630911-113 TH0118KKE5U5B pawaris + Maxgy (471941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ630911-114 EB450359389TH orborb + ป่าบอนต่ำ (471869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ630911-115 ED264788966TH Taranong + บางบาง (471872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า(เล็ก) เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี35 # 3อจ630911-116 ESSL000190064 lovelyman + praveen (471874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
36 # 3อจ630911-117 ED252777630TH นายช่างพานต๋าย + หลานดาบหัก (471876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กำแพงเพชร
37 # 3อจ630911-118 MNKP000779863 popup + prakit (471879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
38 # 3อจ630911-119 ED250089496TH PAYUNN + inta156 (471881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ630911-120 ED321423201TH hvming + autpichut (471885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสาคร
40 # 3อจ630911-121 PSWW000141829 zafari + เด็กแคมฟร็อก (471882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630911-122 PSWW000141829 zafari + เด็กแคมฟร็อก (471886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630911-123 ED176192161TH beebangna + เศกสรรค์2511 (471887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (610531-031)
43 # 3อจ630911-124 EF634660397TH narawutpom + pop8899 (471946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
44 # 3อจ630911-126 ED249933122TH suthepmoo + Chlorophyll (471890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630911-127 GSPZ000029904 montblanc + korn88 (471899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)46 # 3อจ630911-128 EI981588076TH cediato + Prakor (471901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
47 # 3อจ630911-129 EX462117708TH tangmo123 + ติ๊กกองดิน (471903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
48 # 3อจ630911-130 ED305728010TH ช-ภู่แก้ว + บีชาการ (471949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน
49 # 3อจ630911-131 ED306325309TH โอ๋อินทรา + chinko (471880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620221-017)
50 # 3อจ630911-132 ED252966491TH พระประแดง26 + pantakrit (471883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
51 # 3อจ630911-133 ED246598930TH prasert99 + isarawut (471888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม
52 # 3อจ630911-134 ED246598930TH prasert99 + isarawut (471892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
53 # 3อจ630911-135 EX552144940TH chffta + Rambo_thai (471895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเก็ตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเศรษฐี จ.เพชรบุรี (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขาม) (ตะกรุดสามกษัตริย์) (หมายเลข 34)
54 # 3อจ630911-136 7110014671295 เฮียนพพร + ศิษย์หลวงปู่ (471898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
55 # 3อจ630911-137 SLY2000303036 chane31 + เด็กตลาดพลู (471900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2471)
56 # 3อจ630911-138 EH074442646TH poshwises + aoaka (471906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(540210-147)(G 60%)57 # 3อจ630911-139 ED324133818TH apollo12 + Teeranun (471910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
58 # 3อจ630911-140 ED287673860TH Wanlop + chaingame (471914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
59 # 3อจ630911-141 ED325870332TH pandp + ชัยพฤกษ์345 (471915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
60 # 3อจ630911-142 ED281032001TH tawee999 + น้องภู (471944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นครสวรรค์
61 # 3อจ630911-143 ED323110841TH kitti7070 + kamol111 (471920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
62 # 3อจ630911-144 ED325324907TH ภูผามหาพรหม + LIM2512 (471926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท. (630826-305)
63 # 3อจ630911-146 ED252991805TH JadeJ + ไชยนาท (471929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นไตรมาส 61 เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 21)
64 # 3อจ630911-147 ED328333165TH rakchoo + supichai (471931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง จ.ปัตตานี
65 # 3อจ630912-004 pou89 + puriwaj (472046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (630821-394)66 # 3อจ630912-132 ED306318342TH chuchart-k + มิสเตอร์เฮ้าส์ (472011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(620308-110)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 14 ก.ย. 2563 - 08:35 น.] #76070 (12/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630821-008 TH0118HMDM14B ครูโอ๊ตลพบุรี (470319) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630827-011 ED285756093TH pupidlok (470301) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ630829-006 TH0118JNFDG9B settavut (470548) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630902-005 EH114572496TH kaimotor (471776) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630904-017 ED251541102TH post60 (471831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630904-018 EG345171935TH แสงเงินแสงทอง (471832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630904-021 ED284738748TH tar2499 (471825) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630910-002 ED310806324TH heng9999 (471803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630910-006 ED306222471TH inta156 (471764) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630910-009 ED294245570TH เวฬุวัน99 (471770) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 1อจ630910-010 EH108849201TH mumu99 (471775) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630910-011 EH108849201TH mumu99 (471782) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630910-012 EH108849201TH mumu99 (471787) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630910-013 EH108849201TH mumu99 (471789) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630910-014 EH108849201TH mumu99 (471793) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630910-016 ED224187892TH Nuttee55 (471769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630910-017 ED327013403TH praveen (471833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630911-007 ED298897126TH ป๋องณรงค์ชัย (471921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ630911-008 ED326103513TH chani (471891) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630911-021 ED326103495TH chani (471923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630911-022 ED326103495TH chani (471933) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630901-014 PATIPAT (470829) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ630903-012 pawit_wattana (471763) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630903-019 kgiftza (471088) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630903-021 เน้นพระสวย (471092) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630904-015 settavut (471228) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ630904-016 settavut (471199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630904-021 wuttspc (471767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ630907-001 Bunsorn (471387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630907-003 pawaris (471412) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ630907-027 ppffarm (471435) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ630910-006 sombat009 (471750) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630910-007 nattasak (471809) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630910-011 OMBUN (471808) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630910-014 chaleaw56 (471772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630910-016 attaporns (471774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630910-017 mekya2706 (471812) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630910-023 nengdkny (471810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630910-024 nengdkny (471813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630910-025 nengdkny (471814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630910-027 ขุมทรัพย์บูรพา (471816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ630910-030 patisak (471819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ630910-031 simmax (471817) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630910-032 kamonsap (471784) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 2อจ630910-033 kongsak (471751) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ630910-034 kongsak (471760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ630911-005 การันตีพระ (471835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630911-006 การันตีพระ (471838) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ630911-007 poochainarin (471925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630911-010 การันตีพระ (471848) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ630911-017 การันตีพระ (471854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630911-026 การันตีพระ (471851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630901-151 EX460181544TH Taranong + ตะแคงขวด (470763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระใบฎีกา วัดเครือวัลย์ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี
2 # 3อจ630903-103 EG344234722TH ณัฐปรัชญ์ + SNOWKID (470980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
3 # 3อจ630903-135 BAKY000685667 ภุชงค์ชัยภูมิ + Anuson_k (471715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
4 # 3อจ630903-148 EW400582806TH chatchaik007 + nitithans (471024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630903-153 ED264769573TH toopronchai + ตะแคงขวด (471010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดอ่างศิลา พิมพ์แจกกรรมการหลังเบี้ย จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ630904-132 ED292631496TH Belton + คูณสตางค์ (471189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ630904-149 ED318630107TH purich + ตุ้ยแปลงยาว (471732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดงหน้าสำริด ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1699)
8 # 3อจ630904-157 ED320640828TH walrawut + นกแก้ว (471173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเยิ้ม วัดใหม่บางจาก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ630904-162 ET725867189TH Ksittiros + heretic (471133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดท่าไชย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ630905-112 ED309512901TH กาเบียล + อี๊ดสกลนคร (471337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
11 # 3อจ630905-131 ED308318610TH boonlers + โก๋แก่ (471296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์โบราณหลังแบบ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี
12 # 3อจ630907-004 niti_kt + NAMMONL (471737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
13 # 3อจ630907-005 niti_kt + NAMMONL (471746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
14 # 3อจ630907-006 niti_kt + NAMMONL (471752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(บาง) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
15 # 3อจ630907-008 Tumzar1992 + วรุณ1 (471829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ(ไม่ตัดขอบ) เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 21)
16 # 3อจ630907-101 ED308317044TH พิศุทธิ์ + เอสออโต้ (471360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ630907-106 TH0118K7VEC4B chatchaik007 + จุกจัง (471756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(G 71%)

18 # 3อจ630907-125 ED298662355TH wasanpi + ทัชสะพานใหญ่ (471766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630908-110 ED320643308TH zafari + นกแก้ว (471511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630908-127 chutty + หนุ่มประจวบ (471483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TDPSU08202021738
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ630908-132 EF395656185TH tanint + BOAT26 (471471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเผาใหม่และซ่อมขานก)
22 # 3อจ630909-017 sin10 + nimrod (471600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
23 # 3อจ630909-107 ED166714169TH beebangna + ponrat (471633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเศวตฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
24 # 3อจ630909-151 ED308394616TH m-cot + than-663 (471621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630910-002 skyforce + ต่อ_ถนนตก (471741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550929-096)(G 80%)
26 # 3อจ630910-003 arroo + มหาเฒ่า (471745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630821-125)
27 # 3อจ630910-004 pamang + พุทธคุณ05 (471749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่นูน(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
28 # 3อจ630910-005 chikka + audhatyai (471753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620802-096)(G 68%)
29 # 3อจ630910-006 กระต่าย + โพธาราม (471755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 66%)
30 # 3อจ630910-007 sitthawee + nengdkny (471758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630910-008 reset-usb + nengdkny (471761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (กรอบทองแดงชุบทอง)
32 # 3อจ630910-009 chatchaik007 + bigball22 (471762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 60%)
33 # 3อจ630910-010 Phichit_02 + bigball22 (471765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 72%)
34 # 3อจ630910-011 aoreo2526 + simmax (471712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)(630625-176)
35 # 3อจ630910-101 ED304835105TH กิตติพงศ์ + ประวิทย์888 (471718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
36 # 3อจ630910-102 ED304835105TH Tom02 + ประวิทย์888 (471720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา

37 # 3อจ630910-103 ED218029257TH khotchaninPk + ตุ๊หลวง (471723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน
38 # 3อจ630910-104 ED272119889TH daew1970 + สัปปะรด (471727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงนิ้ว เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
39 # 3อจ630910-105 ED272119889TH ARNON + สัปปะรด (471730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกระรอกกระแต กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
40 # 3อจ630910-106 EV124677876TH logisman + Oat_Phk (471733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2512 จ.ภูเก็ต
41 # 3อจ630910-107 EI549761920TH bunghongsaeng + (471740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jugree02
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630910-108 ED329306210TH pawaris + อาชาเหล็ก (471828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
43 # 3อจ630910-109 EF379967082TH ครูบ้านนอก + ธัมปารี_16 (471744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก กรุวัดราชนัดดา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630910-110 ED311939976TH นัตตะ + kooson (471820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อผง จ.ชัยนาท
45 # 3อจ630910-112 EX490855029TH apollo12 + teerawit (471778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) (630815-163)(G 74%)
46 # 3อจ630910-113 ED325850457TH tonphu + ipong (471783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 11082)
47 # 3อจ630910-115 ED306840823TH เสือตัวสุดท้าย + patnakorn (471824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630910-116 EI549761916TH tangmo123 + jugree02 (471785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630910-117 EB450184299TH Ketautomotive + เต่าเมืองชล (471792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1001)
50 # 3อจ630910-120 EB450184311TH purich + เต่าเมืองชล (471801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1944)
51 # 3อจ630910-121 ED313840885TH phairoj1186 + NAN777 (471717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดซุ้มบนซ้าย)
52 # 3อจ630910-122 ED310806338TH looknam1 + heng9999 (471721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630910-123 ED309751827TH ks_somsin + jitnobnom (471726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
54 # 3อจ630910-124 EW462207598TH pramual + Jjiann1979 (471729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นนพฤทธิ์กำจร เนื้อเงิน ปี 2516 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 65%)
55 # 3อจ630910-125 ED251542546TH Sitthichai9 + aechakkit (471734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)

56 # 3อจ630910-126 ED930892703TH six_cm + star15 (471736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน/กรอบทองแดงชุบทอง)
57 # 3อจ630910-127 ED273141588TH thanapon_s + payak437 (471826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
58 # 3อจ630910-128 ED300732940TH เล็กหัวเสือ + teelotus (471742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดดอน พิมพ์แต่ง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630910-130 EI191100114TH นุหนองคาย + รักษ์ต้มเลือดหมู (471834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี(G 81%)
60 # 3อจ630910-131 EX545527847TH ชุมพล5 + ดอกเอื้องผึ้ง (471771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630910-132 ED089566735TH Taranong + mingch (471777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จิ๋วหลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
62 # 3อจ630910-133 EI987864554TH summitf5 + mac2528 (471780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630910-134 EV324131423TH อ๋อย77 + ladprakon (471786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.เพชรบุรี(G 65%)
64 # 3อจ630910-135 EI924977926TH PHLOI + khata (471790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (600421-227)
65 # 3อจ630910-136 EG403609785TH Notebp + สหายเมืองลิง (471794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
66 # 3อจ630910-137 8204091583664 elite90 + ณัชกิจ (471800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (630625-146)
67 # 3อจ630910-139 820410068122 กิตติ์ธเนศป้ายแดง + shibulaken (471827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบซ้าย)
68 # 3อจ630910-140 ED219175313TH พัทลุง + นิวเอกชัย (471807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 12 ก.ย. 2563 - 08:38 น.] #76067 (11/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630827-008 ED164557681TH saksit13 (470663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630828-006 ED249215197TH thi3790 (470466) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630828-013 ED286123509TH Keawnam (470443) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630831-011 ED141189255TH สามารถสินทวี (470689) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630901-006 EO505462754TH wunchaicoth (470784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630901-026 ED282070006TH Thanapong36 (470757) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630903-013 EG153677025TH pradrem (471066) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ630903-014 ED296141285TH รถโฟร์ค (471075) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ630903-028 ED287985859TH ariya16 (471822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 1อจ630905-020 ED308318040TH witbcc143 (471326) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630909-001 ED294743226TH บอลปากน้ำ (471677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ630909-002 ED316847865TH kittipon (471678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630909-003 ED3413320443TH bluezone69 (471586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ630909-004 ED296342375TH Mark1993 (471681) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ630909-005 EH406218925TH peepop (471683) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ630909-006 ED263480900TH tookatun (471694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
17 # 1อจ630909-007 ED312446822TH จตุจักร (471687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ630909-009 ED312451694TH คุณศิระ (471691) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์
(ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ630909-012 ED328303455TH chane31 (471590) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ630909-013 ED240929032TH thatcharit (471639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630909-014 SAI4000583843 Martyns (471643) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630909-015 ED325836605TH ball_amulet (471648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630909-020 ED266884259TH samut (471708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630909-021 ED307337952TH Got2523 (471603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630909-022 ED263481692TH tookatun (471597) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ630909-023 ED263481692TH tookatun (471696) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630829-002 มดตะนอย (470899) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630901-007 siwakornsoi19 (470797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630901-017 โพธาราม (470826) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630902-013 ปาล์มริมคลอง (470933) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630902-014 ปาล์มริมคลอง (470937) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630902-015 ปาล์มริมคลอง (470940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630902-016 ปาล์มริมคลอง (470943) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630902-017 ปาล์มริมคลอง (470945) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630902-018 ppffarm (470908) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 2อจ630902-019 ppffarm (470919) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ630903-001 ประศาสน์ (471049) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ630903-018 walrawut (471081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630903-025 ThaiWong (471087) ส่งพระตรวจสอบ 35 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 35 องค์
14 # 2อจ630904-003 กานกินรี (471233) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630907-025 Earthquake (471426) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630908-012 Buncha (471544) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ630908-015 DDman (471473) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630908-020 Somysom (471557) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
19 # 2อจ630908-024 popeye289 (471560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
20 # 2อจ630908-028 numomint (471558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630909-002 เศกสรรค์2511 (471667) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
22 # 2อจ630909-003 Chicha (471675) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ630909-018 tongprakueang (471612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630909-019 แป๊ะคลองผดุง (471615) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ630909-021 pawit_wattana (471682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ630909-022 moltol (471684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630909-023 เด็กท่าพระ (471686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630909-024 เต้ยอิตาเลียน (471688) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ630909-025 vittaya14 (471690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630909-026 ดิอาโบล (471692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630910-001 การันตีพระ (471714) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ630910-002 การันตีพระ (471716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630910-003 การันตีพระ (471719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ630910-004 การันตีพระ (471722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ630910-005 การันตีพระ (471725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ630910-009 การันตีพระ (471728) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 2อจ630910-018 การันตีพระ (471731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ630910-019 การันตีพระ (471735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ630910-020 การันตีพระ (471739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ630910-021 การันตีพระ (471743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ630910-028 การันตีพระ (471748) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
42 # 2อจ630910-035 การันตีพระ (471754) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 2อจ630910-036 การันตีพระ (471757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 2อจ630910-037 monze (471713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ630911-003 บรีสพระช่วย (471804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630831-133 EF410375105TH natthakritm + นึกอ่อนนุช (470999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
2 # 3อจ630901-158 EG382796873TH PHLOI + แซนวิช (470787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ จ.นครปฐม
3 # 3อจ630902-121 ED262083116TH tarakais + mingch (470859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%)
4 # 3อจ630903-013 zafari + Mitpanja43 (470985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
5 # 3อจ630903-126 ED292619380TH พนินทร์ + ริณดา (470990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข รุ่นแรก พิมพ์ทรงไก่ เนื้อผง ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
6 # 3อจ630903-139 ED272709537TH โอบอุ้ม + Chot56 (471078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองผสม ปี 2500 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
7 # 3อจ630904-009 ชัยบางแค + ac100 (471145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(510809-078)(G 64%)
8 # 3อจ630904-117 ED123267101TH Jaosuanoi + บีเวียงพิงค์ (471183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)(G 89%)
9 # 3อจ630905-001 worrakhit + siam72 (471254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
10 # 3อจ630905-006 jeerawan + sanpol (471273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง(แดง) ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630905-105 ED304594594TH หมูทอง + ต่อยอด (471263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
12 # 3อจ630905-121 ED304823014TH ชายภีม + ประวิทย์888 (471261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย เนื้อตะกั่ว ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)


13 # 3อจ630905-125 ED176188065TH Poonsin + sanyaa (471271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
14 # 3อจ630905-139 ED298891199TH น้ำฟ้าใส + ชินนิมอน (471602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)
15 # 3อจ630905-140 ED309913873TH Michy + Swaha (471313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อเผือด วัดมะกอก รุ่นแรก จ.กรุงเทพฯ (ขนาดใบมีด 2.5 นิ้ว)
16 # 3อจ630907-102 TH0118K4WPH3B surasity + นัยพิมลราช (471463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630908-116 ED306222485TH น้องปีเตอร์ + inta156 (471537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์นิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย) (540519-078)
18 # 3อจ630908-137 ED292635250TH poshwises + ริณดา (471482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง พิมพ์หลังยันต์หนึ่งตัว เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2513 จ.ชลบุรี
19 # 3อจ630908-155 ED166387441TH beer2126 + เสือโฮก (471528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ630909-001 penggo + ซิยิ่นกุ้ย (471588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630702-283)
21 # 3อจ630909-003 njeesom + JoSpeed (471704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4471)
22 # 3อจ630909-004 นะโม39 + aeeee (471591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
23 # 3อจ630909-006 ตนคอน09 + zapp8881 (471596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง24 # 3อจ630909-007 nim4011 + zapp8881 (471701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ630909-008 tangmo123 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (471598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
26 # 3อจ630909-009 Popeye + ลูกแม่รำเพย (471601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
27 # 3อจ630909-010 วันชัย2511 + sunamolo (471703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดสระสี่มุม รุ่นสมหวัง เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 326/ขนาดสูง 12 นิ้ว)
28 # 3อจ630909-011 teeranuch + มหาเฒ่า (471587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630909-012 yodpra + พัทธดนย์2508 (471589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 67)
30 # 3อจ630909-013 Pattavee + พัทธดนย์2508 (471592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 4)
31 # 3อจ630909-014 tangmo123 + pawit_wattana (471593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(590314-074)
32 # 3อจ630909-015 PunC123 + greenday88 (471595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (620713-009)(G 86%)
33 # 3อจ630909-016 ชุมพล5 + เต้ยอิตาเลียน (471599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630909-101 ED315058795TH วัฒนไชย์ + เก้าออโต้ (471699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)35 # 3อจ630909-102 ED268325399TH chinko + artat (471610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630909-103 EW787212331TH ต้นกรมทาง + K-SANSRI (471616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูล พิมพ์เศียรโต ปี 2461 (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
37 # 3อจ630909-104 EG650094885TH ตู๋สาธุ + พลายชาติ (471620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
38 # 3อจ630909-105 ED252786662TH suthi + เปิ้ลบ้านสวน (471698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
39 # 3อจ630909-106 EG849618515TH nongder + Bophantom (471623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 65%)
40 # 3อจ630909-108 ED306436928TH zafari + ppbangna (471697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นขึ้นเหนือ เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 49)
41 # 3อจ630909-109 ED306436928TH Kan01 + aood0458 (471637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง(G 61%)
42 # 3อจ630909-110 ED225744835TH arroo + เสรีไทย (471702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ630909-111 ED225744835TH kittipon + เสรีไทย (471710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ630909-112 ED3144777751TH นาควารี + สิทธิ์ท่าฉลอม (471611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 5 นิ้ว)
45 # 3อจ630909-113 ED194589626TH perfectman77 + (471618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มาร์คพระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.สมุทรปราการ46 # 3อจ630909-114 66850177997331 กุ้งมังกร + น้องปีเตอร์ (471624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 66%)
47 # 3อจ630909-115 66850177997331 tigerath + น้องปีเตอร์ (471627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 68%)
48 # 3อจ630909-116 EX491000825TH ช็อคโกแลค + dewkuhaku (471631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
49 # 3อจ630909-117 EX491000825TH ช็อคโกแลค + dewkuhaku (471634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)(G 78%)
50 # 3อจ630909-118 ED278671361TH ปังคุงแมน + ครูบ้านนอก (471638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1778)
51 # 3อจ630909-119 ED309914437TH PHLOI + udomkaew (471641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (630117-134)(G 75%)
52 # 3อจ630909-120 ED308913656TH keerawat112 + thongma (471644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
53 # 3อจ630909-121 ED930892500TH Siwakarn + star15 (471604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
54 # 3อจ630909-122 EI986244355TH ศักดิ์นรินทร์ + chusak (471607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
55 # 3อจ630909-123 EG434513711TH tangmo123 + NP_PRATHAI (471608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
56 # 3อจ630909-124 EH196736843TH วุฒิปราการ + Oat_Phk (471614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 68%)57 # 3อจ630909-125 ED296657366TH Icando + Chot56 (471617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 2403)
58 # 3อจ630909-126 ED296657366TH ณัฐพงค์ + Chot56 (471619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1245)
59 # 3อจ630909-127 ED317422085TH asupasit + สามัญชน (471625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์โภคทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
60 # 3อจ630909-128 ED317422085TH teeranuch + สามัญชน (471628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์โภคทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
61 # 3อจ630909-129 ED317422085TH teeranuch + สามัญชน (471632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์โภคทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
62 # 3อจ630909-130 ED317422085TH teeranuch + สามัญชน (471635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์โภคทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
63 # 3อจ630909-131 ED166495843TH Aonpra + ya666 (471606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(601027-064)
64 # 3อจ630909-132 ED262667948TH หลวงสิน + armbasic (471613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่(G 78%)
65 # 3อจ630909-133 ED292554485TH ไร่รอ + jumrust (471622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
66 # 3อจ630909-135 ED288560419TH beer2126 + Sompote (471629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ630909-137 ED288045795TH Chelsea + dreadlord (471709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงชานหมาก จ.กาญจนบุรี68 # 3อจ630909-138 EG466178075TH lertsak + nooing (471649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
69 # 3อจ630909-139 ED292579102TH wasana1935 + เพื่อนเรียกป๊อ (471656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครปฐม
70 # 3อจ630909-140 TH0118KHRAS8B พงษ์ท่าม่วง + Tawee888 (471659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ630909-141 ED199973197TH bangpakong + petcharee (471647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (620520-099)(G 78%)
72 # 3อจ630909-142 EF685788503TH nco29-48 + เจ๋งลูกพระกาฬ (471706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
73 # 3อจ630909-143 ED323103678TH murbur + kamol111 (471653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630909-144 ED323103678TH Prichar + kamol111 (471700) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง(ดำ) ปี 2524 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตามหาลาภ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง ปี 2524 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
75 # 3อจ630909-145 ED300025646TH supol + nithiwat (471658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ630909-146 TH0118KHR8B0B chikka + Tawee888 (471661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630909-147 820408415912 ขุมทรัพย์พระ + natanon03 (471663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 464595)
78 # 3อจ630909-148 MNKP000779740 chikka + prakit (471669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)


79 # 3อจ630909-149 ED325403984TH pantakrit + ตะแคงขวด (471673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นขวานฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.เลย
80 # 3อจ630909-150 ED308394616TH Jokelion + than-663 (471674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (591123-082)
81 # 3อจ630909-152 KSCB000078192 Hongzoo + สุวรรณโชค (471626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อผง ปี 2513 จ.สุรินทร์
82 # 3อจ630909-154 ED278179885TH ปิ่นอนงค์ + วีบางพูน (471707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 79%)
83 # 3อจ630909-155 TH0118KJHDB5B DRAGON13 + Kaweepong (471636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9234/น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)
84 # 3อจ630909-157 TH0118KH4ZP7B chanram + PUMIN59 (471645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
85 # 3อจ630909-158 ED150364332TH teeranuch + bee_assawin (471650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 65%)
86 # 3อจ630909-159 EG343308914TH ภัคภร + hot2523 (471666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
87 # 3อจ630909-160 ED277157504TH คิงคอปล่า + ดาบสองมือ (471672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1760)
88 # 3อจ630909-161 EG320831955TH arunlit + ธงชัย (471646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
89 # 3อจ630909-162 ED330912675TH puu2511 + ขุนกิม (471652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630722-025)


90 # 3อจ630909-163 EG320831990TH poshwises + ธงชัย (471654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5598)(G 61%)
91 # 3อจ630909-165 ED244968527TH Bowve + วิทย์พระประแดง (471705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 242538)
92 # 3อจ630909-166 RCHN000123583 sojanarak + Newcomer (471660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
93 # 3อจ630909-167 EX382026552TH purich + Ketautomotive (471662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 167)
94 # 3อจ630909-169 EF321976465TH NOP_BU8 + birdnaja (471668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
95 # 3อจ630909-170 EX507997394TH chane31 + peaky (471671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙/สภาพสวย)
96 # 3อจ630909-171 SATU001447907 niti2014 + cthyongyot (471665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
97 # 3อจ630909-172 ED319440841TH bvmiracle + Ake595 (471670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ630909-173 ED279208075TH supol + นิรมิต (471676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (600609-200)(G 77%)
99 # 3อจ630909-174 ED225648729TH purich + Frank2550 (471679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 178)
100 # 3อจ630909-175 ED322321040TH badbadazz69 + modkung55 (471711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพรมผิวใหม่)(G 70%)
101# 3อจ630910-138 ศรีเมืองระยอง+Best16 (471802) กรอบทอง (น้ำหนัก 12.2 กรัม)(G 84%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 11 ก.ย. 2563 - 08:40 น.] #76064 (10/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630905-010 ED306920328TH k9cob (471294) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630907-002 EG580680949TH Culpidnoi (471392) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630907-003 EX390986596TH บัวลอย (471408) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
4 # 1อจ630907-004 EX382035656TH Ketautomotive (471391) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ630907-005 ED318406279TH thatcharit (471394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630907-006 EX382035642TH Ketautomotive (471396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630907-007 EH108496190TH mumu99 (471449) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630907-008 EH108496190TH mumu99 (471453) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630907-009 EH108496190TH mumu99 (471455) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630907-010 EH108496190TH mumu99 (471456) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630907-011 EH108496190TH mumu99 (471457) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630907-012 EH108496190TH mumu99 (471447) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630907-013 EH108496190TH mumu99 (471450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630907-014 EH108496190TH mumu99 (471452) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630907-015 EH108496190TH mumu99 (471454) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630907-016 EH108486190TH mumu99 (471432) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630907-017 EH108496190TH mumu99 (471437) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630907-018 EH108496190TH mumu99 (471441) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630907-019 EH108496190TH mumu99 (471445) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630908-002 ED322343500TH เขยมาบตาพุด (471552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630908-003 ED316829898TH ปภานลิน (471556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630908-004 EX548415513TH เล็กหัวเสือ (471559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630908-005 TDPSU08202021739 หนุ่มประจวบ (471565) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630908-006 KBAN000937800 taccord (471561) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ630909-016 ED309083527TH jarungrux (471651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630905-005 walrawut (471288) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630905-007 sanpol (471284) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ630905-010 pipat_ch (471287) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ630905-014 lexrain (471291) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630905-018 การันตีพระ (471252) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 11 รายการ
6 # 2อจ630907-008 เศกสรรค์2511 (471388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630907-009 เศกสรรค์2511 (471421) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ630907-013 en_amulet (471405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630907-014 en_amulet (471406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630907-022 สยามเมืองยิ้ม (471440) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
11 # 2อจ630907-024 Earthquake (471444) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630907-028 ppffarm (471442) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630907-029 ppffarm (471451) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630907-035 พองาม (471448) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630907-044 Tawanburapha (471446) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630908-005 apichaidon (471512) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ630908-007 print (471572) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630908-008 print (471566) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630908-009 print (471570) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ630908-017 ชวนชื่น (471506) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ630908-019 savebank163 (471508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630908-021 อรรถพล (471551) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ630908-025 Varawut1699 (471553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630908-027 นภเก้า (471555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ630909-001 การันตีพระ (471575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ630909-004 การันตีพระ (471576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630909-006 east_noodles (471609) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
28 # 2อจ630909-007 east_noodles (471693) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ630909-008 AQUAMAN39 (471695) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ630909-010 การันตีพระ (471577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630909-011 การันตีพระ (471578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ630909-012 การันตีพระ (471579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630909-013 การันตีพระ (471580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ630909-014 การันตีพระ (471581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ630909-015 การันตีพระ (471582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ630909-016 การันตีพระ (471583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ630909-017 การันตีพระ (471584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ630909-020 การันตีพระ (471585) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630907-001 เอกปากเซ + nunthawat (471364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ630907-002 janthanee + nunthawat (471369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้และแต่งผิว)
3 # 3อจ630907-007 nattapol78 + thetuk_17 (471374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลังรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช(เล็ก) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4301)
4 # 3อจ630907-009 pramotee + amulet9999 (471381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
5 # 3อจ630907-010 บุษกร + bigball22 (471458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630907-013 เดจาวู + teerawit (471461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช(G 68%)
7 # 3อจ630907-014 อาราธนา + บอย_วิโรจน์ (471416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
8 # 3อจ630907-016 taranan + โจ้ดอนเมือง (471423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ630907-017 doopradee + tong0259 (471429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
10 # 3อจ630907-020 kraisornuo + Never_Die (471460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกบัวและโค้ดดอกจัน)
11 # 3อจ630907-104 ED313907582TH Arjaree56 + chaidee (471375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ630907-105 TH0118K9P486B oum09 + นึกอ่อนนุช (471378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปืดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
13 # 3อจ630907-107 TH0118K8JCE0B Nirut9185 + Ronado (471385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ630907-108 ED291559509TH Siwakarn + supichai (471393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
15 # 3อจ630907-110 ED172988140TH หลวงสิน + Poowadon (471398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630907-111 ED314230523TH iamkob + chaintv (471401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
17 # 3อจ630907-112 EW200640698TH kittipon + ruk53 (471407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
18 # 3อจ630907-113 ED269335110TH Komsank + suthepmoo (471409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม (สภาพรมดำใหม่)
19 # 3อจ630907-114 ED240719997TH Wipawan + aood0458 (471413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
20 # 3อจ630907-116 RERW000081910 direk_inkul + phusiam (471420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อเงิน ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนักรวม 42.8 กรัม) (สภาพชุบทองคำขาวใหม่)
21 # 3อจ630907-117 EF271090132TH AodAnt + ต้อมตราโล่ (471424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ630907-118 ED179575398TH อ๊อดจ้า + bomtada (471428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ630907-119 ED301247879TH chffta + เจก่ะวาย (471431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเศรษฐี ปี 2545 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 131) (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขาม) (ตะกรุดสามกษัตริย์)
24 # 3อจ630907-120 EX382035554TH purich + Ketautomotive (471436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 170)25 # 3อจ630907-121 ED307012324TH Popeye + เจ๋งจริง (471411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
26 # 3อจ630907-122 ED320643603TH Ao297 + ซูโม่ (471414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4175)
27 # 3อจ630907-123 ER268945168TH นุจุลา + awt2528 (471415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว)
28 # 3อจ630907-124 EG390084217TH เอกเมืองตรัง + Thanapong36 (471418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใหญ่มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.นครปฐม
29 # 3อจ630907-126 ED292642879TH TheCollector + ริณดา (471422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630907-127 ED292642879TH Jirawat1986 + ริณดา (471425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
31 # 3อจ630907-128 ED258150826TH A_aod + tarro (471427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(ไม่บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
32 # 3อจ630907-129 EKA2000481813TH pichart + Tumkung (471430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
33 # 3อจ630907-130 ED248750896TH yime2 + เอกบางโฉลง (471433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.สระบุรี (สภาพใช้)
34 # 3อจ630907-131 ED312445915TH bastketboy + mesa918 (471384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
35 # 3อจ630907-132 ED329302120TH Michy + อาชาเหล็ก (471389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)36 # 3อจ630907-133 ED310653549TH dechatorn + ponpon (471462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
37 # 3อจ630907-134 JLF049A000630 ศิษย์ท่านขุน + PALM_Pitikorn (471459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสอน วัดสะพานสูง พิมพ์แขนกาง เนื้อผงลงรัก ปี 2523-2527 จ.นนทบุรี
38 # 3อจ630907-136 ED309215347TH กานต์ + เหรียญหลวงพ่อคูณ (471397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (วัดบ้านหาญสร้าง/หมายเลข 19)
39 # 3อจ630907-137 EKA2000481838 teespy + น้องปีเตอร์ (471400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างหอพระไตรปิฎก พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630907-138 ED329202118TH ไม้ล้มลุก + ชินนิมอน (471403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630908-001 รุ้งน้องใหม่ + ลำตะคลอง (471517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(551107-197)
42 # 3อจ630908-002 tonphu + sermsak (471519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้า) (570719-034)
43 # 3อจ630908-003 tamonwon + smallint63 (471521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ630908-004 tamonwon + smallint63 (471523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ630908-005 ginger + เจริญ42 (471525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเต่า(หลังยันต์เคลื่อน) เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
46 # 3อจ630908-006 Torr1011 + komkit2530 (471527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 85%)47 # 3อจ630908-007 chuchart-k + artman7007 (471530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์) (570530-113)(G 84%)
48 # 3อจ630908-008 lucky888 + pramoht (471534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2590)
49 # 3อจ630908-009 ZuTharua + pungting (471536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง
50 # 3อจ630908-010 เมืองช้าง + อาคันติมายะ (471539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดท่าเกวียน พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยาหน้าเงิน ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา
51 # 3อจ630908-011 yime2 + popeye289 (471485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
52 # 3อจ630908-012 jouicepeam + Varawut1699 (471488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
53 # 3อจ630908-013 supol + numomint (471491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมพระศอ)(G 94%)
54 # 3อจ630908-014 เป็นต่อดีพร้อม + teap2012 (471497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองเหลืองลงยาฝังทับทิม ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 46)
55 # 3อจ630908-015 Bigsu + นภเก้า (471500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช(G 65%)
56 # 3อจ630908-016 eak_nark + นภเก้า (471503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
57 # 3อจ630908-101 ED312419977TH bangpunDD + toyota888 (471489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ58 # 3อจ630908-102 ED328104318TH TEE_INTER + ethos (471492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี
59 # 3อจ630908-104 MNKP000778963 popup + prakit (471571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 91%)
60 # 3อจ630908-105 ED329404265TH murbur + BankHiWay (471564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปราจีนบุรี
61 # 3อจ630908-106 EX382035568TH เล็กหลังวัด + Ketautomotive (471502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 47)
62 # 3อจ630908-107 TH0118KDYMH7B krish + surathin (471505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑลข้างรัศมี จ.ชัยนาท
63 # 3อจ630908-108 EI837208495TH nueng1234 + pound1972 (471509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรเล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)(G 63%)
64 # 3อจ630908-111 ED320643308TH poshwises + นกแก้ว (471507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
65 # 3อจ630908-112 EG403607759TH Arjaree56 + เกื้อหนุน (471510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเอ็ม 16 เนื้อผงว่าน ปี 2536 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ630908-113 ED151767029TH supol + mchutith (471513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(G 78%)
67 # 3อจ630908-114 ED313223367TH chatchaik007 + loryinglong (471529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630908-115 TH0118KA0PZ4B saithip + PUMIN59 (471533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี69 # 3อจ630908-117 ED284486783TH Ronado + jukree (471541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 491)
70 # 3อจ630908-118 820403282683 chuchart-k + srikriangkrai (471545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
71 # 3อจ630908-119 ED262183193TH prin-s + toucanpat (471573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 เนื้อไม้หน้าทอง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ630908-120 ED319424319TH Thongchai_n + prachuk (471550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเพิ่มทรัพย์ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 15)
73 # 3อจ630908-121 ED319424319TH Thongchai_n + prachuk (471469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเพิ่มทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 11)
74 # 3อจ630908-122 EX608758455TH Popeye + aee_sotspa (471472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี.. (621015-100)
75 # 3อจ630908-123 ED329203935TH pinmarine35 + Prakor (471474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
76 # 3อจ630908-124 ED279021985TH rung98 + chatchai20 (471476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ630908-125 SMLP000411665 นะโม39 + phusiam (471478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
78 # 3อจ630908-126 TH0118KH3J31B pornlimk + ธิดาทะเล (471480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางเจ้าจามเทวี วัดจามเทวี เนื้อทองเหลืองทาทอง จ.ลำพูน (ขนาดสูง 11 นิ้ว)
79 # 3อจ630908-128 EH074442456TH Oat_Phk + aoaka (471484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้80 # 3อจ630908-129 ED287659678TH joeenok + citynew (471487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 67%)
81 # 3อจ630908-130 EG283156984TH wanitcha + ขนมกรุบ (471490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยนิรันตราย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 34)
82 # 3อจ630908-131 EF466091586TH peacemaker + เจริญ38 (471468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
83 # 3อจ630908-133 ED292635250TH kit01 + คูณสตางค์ (471475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นพิทักษ์สันติราช เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.สุรินทร์
84 # 3อจ630908-135 ED292635250TH kit01 + ริณดา (471479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
85 # 3อจ630908-136 ED292635250TH beer2126 + ริณดา (471481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
86 # 3อจ630908-138 ED292635250TH poshwises + คูณสตางค์ (471486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.ประจวบคีรีขันธ์
87 # 3อจ630908-139 ED272595503TH พรวิไล + sura-jang (471568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
88 # 3อจ630908-140 ED248751809TH chaleaw56 + bongbiab (471493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์ปิดตา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 34)
89 # 3อจ630908-141 EX516294080TH Martyns + เต้อ๋อง8 (471563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
90 # 3อจ630908-142 EX460036051TH อ๊อดจ้า + Todmuangchon (471504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 79%)91 # 3อจ630908-143 ED301263925TH ชัยบางแค + superman_vuth (471514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ630908-145 ED316865201TH Thongchai_n + prachuk (471518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นนั่งรวยเหนือเขา เนื้อสำริดลงยา ปี 2562 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 666)
93 # 3อจ630908-146 ED298868249TH ทิศเหนือ + นัดพบ (471524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฤาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ630908-147 KBAN000937799 khunoak77 + taccord (471531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 745/สภาพสวย) (630806-071)(G 75%)
95 # 3อจ630908-148 EG345172573TH piya1 + แสงเงินแสงทอง (471540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
96 # 3อจ630908-149 PTPN000262545 poshwises + Sogood35 (471546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ630908-150 ED325700758TH Santiwall + พุทธศิลป์ล้ำค่า (471548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 197)
98 # 3อจ630908-151 ED129697869TH unvastar + Suparat_2832 (471516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 917)(G 71%)
99 # 3อจ630908-153 ED318871726TH benzy + ต่อเจริญนคร (471522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
100 # 3อจ630908-154 ED166387441TH lungwut + เสือโฮก (471526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 78%)
101 # 3อจ630908-157 EF396862467TH frist + Yuttana (471535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อเงินหน้าทองหลังทอง ปี 2535 จ.ปัตตานี(G 83%)
102 # 3อจ630908-158 ED293080446TH tangmo123 + Xabi17 (471538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)(610630-068)
103 # 3อจ630908-159 ED293080446TH benzy + Xabi17 (471542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (601031-004)(G 63%)
104 # 3อจ630908-160 ED318873948TH peepop + teespy (471543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
105# 3อจ630909-168 EX537933962TH teerawit+jom2523 ตลับทอง (น้ำหนัก 20.4 กรัม)(G 83%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 10 ก.ย. 2563 - 08:39 น.] #76059 (9/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630831-003 ED252791407TH แบทแมน (470677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ630901-002 ED295261622TH koekoe (470776) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ630901-012 ED299353559TH POOSIT (470798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ630902-001 ED223633063TH pungting (470922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ630902-004 ED157867802TH dang06 (470941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630902-011 ED259945947TH ano8547 (470939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630902-019 ED306903554TH BankHiWay (470957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630903-004 ED080875195TH kridsanapong (471029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630903-015 ED228298678TH กำไลทอง (471055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630903-017 ED196968003TH somboomboo (471061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630903-024 ED265729465TH pakavat (471038) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630903-029 ED256371246TH jinn-jinn (471047) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ630904-001 ED273109485TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (471211) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ630904-002 EX527559587TH seranee (471213) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ630904-005 ED301134660TH jingmanu (471217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630904-012 ED313310018TH bluezone69 (471226) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
17 # 1อจ630904-013 EG800355031TH o-larn (471206) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 1อจ630904-014 EG800355031TH o-larn (471230) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ630904-022 120356981054 bbbpra (471237) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ630904-023 ED320640859TH เสือสมิง (471210) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ630904-027 ED305400989TH Giant415 (471232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ630905-003 ED265759087TH pakavat (471329) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 1อจ630905-005 EI945316720TH Honeyb (471331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630905-006 ED213898976TH น้องปุ๊ก (471335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630905-007 KEX00019150110 Gra_380 (471338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ630905-008 EX451815677TH WHITEAMULET (471341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630905-009 ED157880185TH dang06 (471342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630905-011 ED303469207TH tuktu40 (471295) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 1อจ630905-012 ED308318040TH witbcc143 (471299) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ630905-013 ED308318040TH witbcc143 (471307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630905-014 ED308318040TH witbcc143 (471310) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ630905-016 ED308318040TH witbcc143 (471318) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630905-017 ED308318040TH witbcc143 (471321) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630905-018 ED308313040TH witbcc143 (471323) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630905-024 EF395652436TH Prince_Pratya (471274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ630905-026 ED245983790TH supchai211 (471280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ630908-008 ED301271060TH ชัยบางแค (471470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630813-024 chompu2525 (468726) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
2 # 2อจ630827-003 ฅนบางใหญ่ (470327) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630829-009 PATIPAT (470538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630829-016 puriwaj (470533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630831-002 อตกพระเครื่อง (470659) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ630831-006 อรทัย88 (470686) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630831-019 เด็กวัง (470655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630901-015 sanopporn (470796) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630901-016 โพธาราม (470799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630901-018 ขุนพลชิน (470849) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ630901-020 Narongchai007 (470804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630902-003 Jenjira (470885) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630902-006 เต้ยอิตาเลียน (470894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630902-010 ศักดิ์ศิริ (470900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630902-022 ศตกมล (471569) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 2อจ630903-004 สารพัดกัน09 (471065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630903-015 JITCHOO1361 (471099) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630903-017 pecth88 (471089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ630904-004 กานกินรี (471234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630904-005 แม้วจอมเทียน (471219) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 2อจ630904-006 แม้วจอมเทียน (471221) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
22 # 2อจ630904-007 yahee13 (471225) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 2อจ630904-008 yahee13 (471205) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ630904-009 yahee13 (471209) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
25 # 2อจ630904-019 จอมยุทธ77 (471214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 2อจ630905-001 bboon (471303) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
27 # 2อจ630905-002 Teesan1709 (471319) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ630905-003 Teesan1709 (471320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ630905-004 วัฒน์วังหิน (471322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ630905-006 sanpol (471306) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630905-008 chatrchai_chan (471324) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 2อจ630905-009 en_amulet (471312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ630905-011 เทพสมุทร (471293) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
34 # 2อจ630905-012 PATIPAT (471316) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ630905-013 PATIPAT (471317) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ630905-015 praveen (471297) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ630905-016 wilairat_22 (471298) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ630908-010 การันตีพระ (471494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ630908-011 การันตีพระ (471496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ630908-018 การันตีพระ (471498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ630908-023 การันตีพระ (471499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ630908-026 การันตีพระ (471501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630829-141 ED112567564TH poshwises + uppakid (470507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.กำแพงเพชร
2 # 3อจ630903-101 ED301908299TH kanogkon + uppakid (470976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ630903-131 ED272028658TH armbasic + Mcwall (471045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
4 # 3อจ630903-157 EX460341303TH unvastar + pattarawat19 (471027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
5 # 3อจ630903-166 LKAE000295161 sanya1002 + Benyapa (471056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)
6 # 3อจ630904-133 EI013943309TH เหวัชระ + Bankkrub (471196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม เนื้อผง ปี 2509 จ.สงขลา(G 60%)
7 # 3อจ630904-161 EH311883490TH leeladin + แจ็คเชียงดาว007 (471129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ630905-002 mekin + puratchaya (471333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง (621008-190)
9 # 3อจ630905-003 Power168 + เจริญ42 (471258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 80%)
10 # 3อจ630905-005 tanarad34 + pooja555 (471268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
11 # 3อจ630905-007 ผู้นำพล + สปาต้าร์ (471277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ630905-008 purich + chatrchai_chan (471281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1167)
13 # 3อจ630905-009 รถโฟร์ค + Ekkapot (471332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
14 # 3อจ630905-010 Goodcobain + เทพสมุทร (471290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630905-102 ED140159963TH tanarad34 + หนองซอ (471259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
16 # 3อจ630905-103 TWCR000124235 เด็กนครสวรรค์ + shibulaken (471340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นฉลองซุ้มประตู เนื้อสำริดลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 135)
17 # 3อจ630905-104 ED287966302TH bangpunDD + เขยมาบตาพุด (471260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก วัดกุฏโง้ง เนื้อดิน ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

18 # 3อจ630905-106 ED304594594TH เกาะหวายปัตตานี + ต่อยอด (471266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ630905-107 EX382649552TH ฐณะวัฒน์ + น้องปีเตอร์ (471267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้และแต่งผิว)
20 # 3อจ630905-108 ED268887709TH zuzaa + jack734 (471344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 4351)
21 # 3อจ630905-113 RPTN000302392 AMPjung + จริงใจ (471272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1649)
22 # 3อจ630905-114 ED324110539TH tumgaru + Teeranun (471276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างโรงเรียนปริยัติธรรม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 968)
23 # 3อจ630905-115 ED318814689TH Thongchai_n + som_o (471279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นอายุยืน ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์/หมายเลข 33)
24 # 3อจ630905-116 TH0118K3BVV7B kanbetter54 + บอย_กาหลง (471336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ630905-117 EW049130712TH ฐณะวัฒน์ + boytiew (471345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
26 # 3อจ630905-118 EW049130712TH นัทปทุม + boytiew (471289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
27 # 3อจ630905-119 ED313216445TH บุษกร + navy2525 (471283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์(ไม่มีหู) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
28 # 3อจ630905-120 ED313216445TH บุษกร + navy2525 (471292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์(ไม่มีหู) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
29 # 3อจ630905-122 ED304823014TH โก๋แก่ + ประวิทย์888 (471262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ630905-124 ED210629745TH Watermelon + thanodom (471265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นจิ๊กโก๋ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์
31 # 3อจ630905-126 ED186654331TH Michy + ฟลุ๊ค (471275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630905-127 ED327000356TH tangmo123 + ไร้นาม99 (471278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630905-128 ED327000356TH animalhell + ไร้นาม99 (471282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุเขาพนมเพลิง พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน
34 # 3อจ630905-129 EH216848395TH m-cot + ธีรพร (471285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา
35 # 3อจ630905-132 ED291007911TH yingon2521 + zidane (471334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
36 # 3อจ630905-133 ED303618039TH เสธไอซ์ + nirun-k (471343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2854) (น้ำหนักรวม 116.7 กรัม)

37 # 3อจ630905-134 ED321412402TH Chaiwat13 + Juicy (471300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอธิบดี วัดชัยพฤกษมาลา เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2273)
38 # 3อจ630905-135 ED328100917TH หลวงสิน + ethos (471304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
39 # 3อจ630905-136 ED319422030TH เปี๊ยกตุ๊กแก + Ake595 (471305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 86%)
40 # 3อจ630905-137 ED303598334TH bunghongsaeng + ริณดา (471309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.หนองคาย
41 # 3อจ630905-138 ED316420940TH bangpunDD + bestrandom (471311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
42 # 3อจ630905-141 EG412472051TH THAI-PRA + gunner (471255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง จ.ระยอง
43 # 3อจ630905-142 RMTP000014364 newkom + naphong99 (471257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
44 # 3อจ630907-015 tonphu + amuletfocus (471419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (590606-063)
45 # 3อจ630908-152 jack_meath + berry (471520) ตลับทอง (น้ำหนัก 13.1 กรัม)(G 84%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 09 ก.ย. 2563 - 08:35 น.] #76054 (8/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630824-006 ED213845488TH poshwises (469881) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ630826-016 ED276729214TH เสือสมิง (470188) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630828-012 SEC3000402308 ton-230 (470437) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ630828-015 EG849618285TH Bophantom (470459) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ630829-015 EB400445204TH khommanuch (470961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 1อจ630831-017 EG683082514TH น้องปุ๊ก (470685) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630831-025 ED269972995TH cheemingsen (470654) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 1อจ630902-025 ED263478336TH tookatun (470953) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ630902-028 ED275082922TH thexy (470958) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630903-006 ED288428636TH มหามณีจินดา (471057) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630903-018 SJOH000261128 techinmonpan (471064) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ630903-026 ED286992442TH Tawee888 (471042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ630904-006 ED130952569TH ruttihand (471227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630904-007 ED301226732TH hattori (471229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630904-009 ED274184236TH pupa09 (471248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630904-010 ED314403351TH ขุนกิม (471231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630904-011 ED280654185TH คุณชายแดง (471178) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ630904-016 ED291381806TH หนุ่มฉลองกรุง (471249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630904-019 ED303978023TH noompure (471182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630904-020 ED266479605TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (471190) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630904-024 EG649282918TH Burapha777 (471216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630904-025 ED285371566TH yody18 (471220) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ630904-026 ED312460356TH paparuszy (471222) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 1อจ630904-028 NGWW000236384 Benyapa (471242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630827-001 ฅนบางใหญ่ (470320) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630827-013 อรรถพล (470331) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630827-018 aumphorn (470318) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ630828-005 tanint (470358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
5 # 2อจ630828-010 ซิยิ่นกุ้ย (470433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630828-014 navy3188 (470442) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630828-015 Mcwall (470382) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630829-011 พุทธคุณ05 (470546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630829-017 แทนม้าทอง (470535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630831-009 chaleaw56 (470668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630831-012 BAUSCH (470648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630831-013 kanik (470717) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ630831-018 ขุมทรัพย์บูรพา (470653) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
14 # 2อจ630831-020 ใบตอง2113 (470658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630831-022 Somysom (470665) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ630903-011 Wiraj_ph (471074) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ630903-023 ThaiWong (471102) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630903-029 ThaiWong (471097) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 2อจ630904-002 สยามเมืองยิ้ม (471201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630904-010 Saysabre (471204) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ630904-011 หนุ่มธนบุรี (471191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630904-013 surasak_bpb (471197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630904-017 prasong (471202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630904-022 ple2499 (471207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630904-023 มีเก้า888 (471235) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 2อจ630907-002 การันตีพระ (471346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630907-004 การันตีพระ (471348) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ630907-005 การันตีพระ (471354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630907-006 การันตีพระ (471356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630907-007 การันตีพระ (471357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630907-010 การันตีพระ (471347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ630907-011 การันตีพระ (471349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630907-015 การันตีพระ (471350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ630907-016 การันตีพระ (471352) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ630907-017 การันตีพระ (471355) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ630907-018 การันตีพระ (471359) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
37 # 2อจ630907-019 การันตีพระ (471362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ630907-020 การันตีพระ (471363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ630907-021 การันตีพระ (471365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ630907-023 การันตีพระ (471367) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
41 # 2อจ630907-030 การันตีพระ (471372) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
42 # 2อจ630907-031 การันตีพระ (471377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 2อจ630907-032 การันตีพระ (471379) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 2อจ630907-033 การันตีพระ (471382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ630907-034 midori (471443) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
46 # 2อจ630907-036 การันตีพระ (471383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ630907-037 การันตีพระ (471386) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
48 # 2อจ630907-038 การันตีพระ (471351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ630907-039 การันตีพระ (471353) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
50 # 2อจ630907-040 การันตีพระ (471358) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
51 # 2อจ630907-041 การันตีพระ (471361) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
52 # 2อจ630907-042 การันตีพระ (471366) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 2อจ630907-043 การันตีพระ (471370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ630907-045 การันตีพระ (471373) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
55 # 2อจ630907-046 การันตีพระ (471376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
56 # 2อจ630907-047 การันตีพระ (471380) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
57 # 2อจ630908-001 การันตีพระ (471464) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
58 # 2อจ630908-002 การันตีพระ (471465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
59 # 2อจ630908-003 การันตีพระ (471466) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
60 # 2อจ630908-004 การันตีพระ (471467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630829-113 TH0118JKXN11B ท่านอ๋อง + scott (470490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กำไลข้อมือไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 58 เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2558 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ630907-003 engineer27 + ALINA (471371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (630725-062)(G 78%)
3 # 3อจ630907-011 Arjaree56 + Wsummut (471404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี (551212-037)
4 # 3อจ630907-012 aoreo2526 + teerawit (471410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี (630806-028)(G 63%)
5 # 3อจ630907-018 yime2 + พองาม (471434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขัดผิวใหม่)(630828-400)
6 # 3อจ630907-019 pornlimk + พองาม (471439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรส วัดหนองม่วงไข่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.แพร่ (630828-401)
7 # 3อจ630907-103 ED313907582TH Chimpalee + chaidee (471368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สงขลา (630729-428)(G 73%)
8 # 3อจ630907-109 ED309330373TH mesa918 + poshwises (471395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(630803-622) (G 79%)
9 # 3อจ630907-115 EX451815765TH Thanakrit31 + Luktarn88 (471417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังอกเลา เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)(630512-105)(G 86%)
10 # 3อจ630907-135 PPIN000132655 Kapongdotcom + (471390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หิมพานต์มุ่งงาม
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว)(630618-012)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 08 ก.ย. 2563 - 08:40 น.] #76048 (7/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630821-024 ED107537542TH Jarun14 (469660) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630825-001 ED235936217TH loryinglong (470033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630826-015 ED228879029 ศิษย์เสือเก่า (470187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ630827-006 ED234389069TH pakee (470313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630827-010 ED261954514TH Best16 (470328) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630827-018 ED297031975TH องอาจ (470290) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
7 # 1อจ630827-020 ED065316401TH โต้งกระนวน (470305) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630828-028 EF271077961TH khom66 (470477) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630829-014 ED189979062TH samphaongoen (471107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630829-021 ED279907775TH Songkiat19 (471108) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630831-005 ED297311202TH tockjung (470683) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ630831-018 ED277208824TH newty53 (470676) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ630901-003 ED289606050TH คุณชาย (470765) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 1อจ630901-008 ED290219490TH ไก่ท่าข้าม (471101) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ630901-009 EH108791475TH mumu99 (470805) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
16 # 1อจ630901-010 EH108791475TH mumu99 (470818) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630901-014 ED213096422TH พิชชากร (470769) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ630901-020 ED297080526TH องอาจ (470815) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630902-002 EG483248624TH พระประแดง26 (470927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ630902-003 ED303926321TH น้องหมี (470936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630902-006 ED279324712TH JAPAN-55 (470947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630902-008 ED211790044TH thatcharit (470952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630902-009 ED309201351TH ญาดา168 (470956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630902-013 EI984232451TH ปอท่าเรือ (470948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ630902-015 ED176345358TH Thai35 (470950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ630902-016 ED221441635TH armarging (470951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630902-017 ED285364052TH Darkwalf (470954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630902-018 ED288042330TH Damwoo (470955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630902-021 ED306704788TH chsearn (470935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ630902-024 ED255946417TH ศรีมหาโพธิ (470938) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ630903-001 ED293234023TH panuwat78 (471114) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ630903-003 ED213898980TH น้องปุ๊ก (471094) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 1อจ630903-007 ED090055226TH SarawutK10 (471034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ630903-008 ED281721071TH awt2528 (471036) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

35 # 1อจ630903-009 ED140668515TH เบียเจ้าเจ็ด (471043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ630903-010 ED119755519TH phanom (471046) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 1อจ630903-011 EG536204786TH Oat_Phk (471050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ630903-012 ED192559082TH HUAKLONG6 (471053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 1อจ630903-016 ED272709537TH Chot56 (471060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ630903-019 ED304745175TH Goodcobain (471096) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
41 # 1อจ630903-020 820395503686 Kittinan (471069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ630903-021 ED273110435TH น้องหมี (471031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 1อจ630903-022 EG623298822TH ปืนใหญ่ (470983) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
44 # 1อจ630903-027 ED28579861TH kittipon (471044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ630905-002 ED253262445TH suthatpong (471328) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630818-026 va1111 (470074) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ630822-010 PATIPAT (469750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630824-025 pecth88 (469929) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ630825-001 สยามเมืองยิ้ม (469980) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ630825-023 focus-2007 (470027) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630831-004 teerawit (470680) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630831-011 พลช้างเผือก (470692) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
8 # 2อจ630831-014 noi99 (470695) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 2อจ630831-017 นายชลิต (470699) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
10 # 2อจ630901-006 ราชสีห์ (470821) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ630901-010 amata_tong (470828) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630901-019 navy3188 (470832) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630901-022 skyforce (470833) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ630902-001 peacemaker (470881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630902-008 Pusitbeer (470969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630902-009 WEEKANGTIN (470898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630902-012 นภเก้า (470888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ630902-020 tumkajohn (470895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ630903-003 ภุชงค์ชัยภูมิ (471062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630903-006 sombat009 (471071) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ630903-008 naweena (471076) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ630903-009 Haasdk123 (471080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630903-010 kongsak (471082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630903-014 พูลสุข (471086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630903-016 JITCHOO1361 (470977) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ630903-022 ThaiWong (471100) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
27 # 2อจ630905-017 การันตีพระ (471251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 9 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630829-106 NGWW000233858 อตกพระเครื่อง + srilinjee (470508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูอาคมสุนทร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630831-115 ED279417825TH ท่านอ๋อง + ทรงสุดา (470599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเขาอ้อ เนื้อผง(ขาว) จ.พัทลุง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์นี้
3 # 3อจ630831-118 ED248139517TH anonnat + takrit (470616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (ขนาด 1 นิ้ว)
4 # 3อจ630831-127 ED298214405TH tongprakueang + ว่านหวาย (470615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง(มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้)
5 # 3อจ630831-131 EH174525839TH บรมีหลวงปู่ทวด + ไร้นาม99 (470621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์พระพุทธชินราชฐานเม็ดบัว เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ630831-140 ED171921946TH Todmuangchon + Nadtakan (470643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เล็ก ปี 2512 จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ630901-013 kusuma69 + sanopporn (471161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1538)
8 # 3อจ630901-122 66850175526225 อโนทัย + Sucheera (471163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ630901-142 EG316274442TH Off99 + ต้นคุง (470748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาราเมศวร์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ630901-156 TH0118JXWE96B dream777 + rossyza4142 (470780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมหลังด้านบนและแต่งผิวด้านหน้า)
11 # 3อจ630902-102 ED307822582TH สุบรรณ์ + deawn (470875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1364)
12 # 3อจ630902-113 ED289436639TH Warayu + TOMAOR (470864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา


13 # 3อจ630902-118 ED256565233TH niti_kt + sangexim (471167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
14 # 3อจ630902-139 EG381847653TH KUNGSANG + (470887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patcharapon
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
15 # 3อจ630902-152 EG014595738TH Thongchai_n + พ่อมาเฟีย (470907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม(G 62%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
16 # 3อจ630902-156 EG381840655TH pamang + patcharapon (470967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
17 # 3อจ630902-157 EG381840655TH pamang + patcharapon (470966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
18 # 3อจ630902-161 EH424603766TH elite90 + noi2528 (471171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630903-120 ED292619380TH อตกพระเครื่อง + ริณดา (471018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นสิริอาคม เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรฯสร้าง/หมายเลข 20458)
20 # 3อจ630904-001 นโมท่าจาม + โจ้ดอนเมือง (471124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630904-002 ธนดล55 + Lionado (471246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630904-003 bangpunDD + sanopporn (471126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ปรกโพธิ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630904-004 Warayu + sanopporn (471131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ใหญ่ข้างอุ เนื้อผง จ.อ่างทอง24 # 3อจ630904-005 บาร์โค๊ต + sanopporn (471250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
25 # 3อจ630904-006 beer2126 + sanopporn (471135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุท่าเสา เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี กรอบทอง(G 84%)
26 # 3อจ630904-007 sukkasem13 + sanopporn (471138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
27 # 3อจ630904-008 SiwaDa928 + pongpamorn (471141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช(G 75%)
28 # 3อจ630904-010 toey7 + doyct (471149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (600324-015)
29 # 3อจ630904-011 nopponsmith + workplace (471156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเหนือดวง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 44)
30 # 3อจ630904-012 scott + ple2499 (471159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
31 # 3อจ630904-101 ED126222342TH udomsuktum + ตี๋ลำปางหลวง (471158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1603)
32 # 3อจ630904-102 ED240928814TH pecth88 + สันติ66 (471168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครปฐม
33 # 3อจ630904-104 EG398417984TH ยุทธพนัง + somsak2518 (471177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ630904-105 ED298903665TH Pra999 + หนองซอ (471180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อผุด วัดวังเวียน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้


35 # 3อจ630904-106 ED930892306TH weera11 + star15 (471240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
36 # 3อจ630904-107 ED291574585TH teeranuch + supichai (471184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
37 # 3อจ630904-108 ED291574585TH teeranuch + supichai (471192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
38 # 3อจ630904-109 ED291574585TH teeranuch + supichai (471198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
39 # 3อจ630904-110 ED284508078TH teeranuch + toucanpat (471200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
40 # 3อจ630904-111 TH0118JNKN00B Ton820 + เมืองไทย (471243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630904-112 TH0118JNKN00B Ton820 + เมืองไทย (471244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630904-113 EX460341294TH unvastar + pattarawat19 (471153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
43 # 3อจ630904-114 ED217642707TH katawut_c + ronnakorn2516 (471169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงิน ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5479) (น้ำหนักรวม 73.3 กรัม/กรอบชุบทอง)
44 # 3อจ630904-115 EH294491981TH thatcharit + visit2529 (471175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษ ปี 2539 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ630904-116 EH214400573TH เบสท์เมืองพิจิตร + Nonniizz (471179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบ)46 # 3อจ630904-118 EW569510355TH wanitcha + ขนมกรุบ (471187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยนิรันตราย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 80)
47 # 3อจ630904-119 ED221442843TH แทนไท6565 + armarging (471188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นดวงชะตาคู่ชีวิต พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม)
48 # 3อจ630904-120 EW569499363TH golf412 + ขนมหวาน (471193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ630904-121 EW569499363TH Pitcha + ขนมหวาน (471125) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 409 กก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อผง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อผง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี พิมพ์เสมาจิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 344)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 344)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
50 # 3อจ630904-122 ED164584293TH แทนไท6565 + gold1 (471130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
51 # 3อจ630904-123 ED252453758TH kimsiam + pound2007 (471134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ630904-124 ED268884781TH เป๋าแมน + popc65 (471142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ630904-125 ED309933643TH bangkanoon89 + คุณตาวิธาน (471147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2455 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630904-126 ED292631496TH boy2man + ริณดา (471236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รัชมังคลาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2451 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630904-127 ED292631496TH kit01 + ริณดา (471151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ


56 # 3อจ630904-128 ED292631496TH ศิษย์พระครูไข่ + ริณดา (471160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังจารเฑาะว์ เนื้อผง จ.นครปฐม
57 # 3อจ630904-129 ED292631496TH bongbiab + ริณดา (471164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
58 # 3อจ630904-130 ED292631496TH bongbiab + ริณดา (471174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
59 # 3อจ630904-131 ED292631496TH FirstZ9 + คูณสตางค์ (471186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630904-134 ED273299816TH bastketboy + ovenes (471203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
61 # 3อจ630904-136 ED176187970TH บรีสพระช่วย + เซียนส่อง (471208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
62 # 3อจ630904-137 EB419699130TH apiwat4825 + aruntat (471215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ใหญ่ตื้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพฝนขอบข้างและหลัง)
63 # 3อจ630904-138 EX382034125TH purich + Ketautomotive (471218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 164)
64 # 3อจ630904-139 EI588075971TH tararat06 + โชคพานิช (471224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
65 # 3อจ630904-140 ED241785241TH เมืองช้าง + pumbcom (471238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550809-022)(G 64%)
66 # 3อจ630904-141 EF375457852TH Wanlop + poshwises (471128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโต เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี (630722-356)67 # 3อจ630904-142 ED292633024TH กุ๊กราม2 + ริณดา (471132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคง เนื้อผงลงรัก จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630904-143 ED292633024TH บรมีหลวงปู่ทวด + ริณดา (471136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)
69 # 3อจ630904-144 ED292633024TH จุ๋มจิ๋ม + ริณดา (471137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุโนนสูง เนื้อชินเงิน จ.นครราชสีมา
70 # 3อจ630904-145 ED292633024TH joeenok + ริณดา (471140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
71 # 3อจ630904-146 ED303964894TH Chimpalee + aood0458 (471144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ630904-147 ED268463832TH Tons2511 + mchutith (471148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(G 83%)
73 # 3อจ630904-148 ED189998835TH chatchaik007 + bangpunDD (471150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (630304-051)
74 # 3อจ630904-150 ED285371566TH Nattapon6590 + yody18 (471247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
75 # 3อจ630904-151 ED312460550TH TAVABUNCHA + คุณศิระ (471154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง/สภาพใช้)
76 # 3อจ630904-152 ED321403414TH bbpra + autpichut (471157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุท่าเสา เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี
77 # 3อจ630904-153 EH172776304TH teeranuch + Ronado (471162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช78 # 3อจ630904-154 EH172776304TH Iteenoy + Ronado (471165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
79 # 3อจ630904-155 ED303119798TH teeranuch + Tumkung (471166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช
80 # 3อจ630904-156 ED291525598TH teeranuch + supichai (471170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
81 # 3อจ630904-158 PTRR000326120 พงษ์ท่าม่วง + BOMBA (471176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630723-522)
82 # 3อจ630904-159 ED308106399TH amataR + teespy (471181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ
รุ่น/พิมพ์นี้
83 # 3อจ630904-160 ED308106399TH กุ้งหวาน + teespy (471185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพข้าวสารดำชำรุด)
84 # 3อจ630904-163 ED930891835TH teeranuch + star15 (471139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
85 # 3อจ630904-165 ED308107292TH tummusic46 + teespy (471143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางฃุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ630904-166 ED296259523TH mikenakub + PAMPOL (471146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (สภาพสวย)(590408-185)(G 75%)
87 # 3อจ630904-167 MVKB000436721 เมืองช้าง + อชิตะพระเครื่อง (471152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (600714-134)(G 80%)
88 # 3อจ630904-168 EX460031876TH hawett_k + khommanuch (471155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต 88 เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 613)89 # 3อจ630904-170 ED281441981TH dee_dee + nakarin (471245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เครื่องรางหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
90 # 3อจ630904-171 ED305400989TH HUAKLONG6 + Giant415 (471127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
91 # 3อจ630905-004 Arjaree56 + นคราฎ (471264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (630710-172)
92 # 3อจ630905-101 ED299739965TH tar2499 + soontorn2014 (471256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(630413-201)
93 # 3อจ630905-110 ED320412998TH chatchaik007 + natapoln (471339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (630706-289)
94 # 3อจ630905-109 ED253262445TH นายชลิต + suthatpong (471269) กรอบทอง (น้ำหนัก 3.2 กรัม)(G 67%)
95 # 3อจ630905-111 ED289976523TH Manopd+tgiporp (471270) กรอบทอง (น้ำหนัก 15.9 กรัม)(G 79%)
96 # 3อจ630905-130 ED291726762TH teerawit+wutclub (471286) กรอบทอง (น้ำหนัก 8.4 กรัม)(G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 07 ก.ย. 2563 - 08:39 น.] #76042 (6/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630825-005 LP87000267456 Kobkn (470661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630826-002 LKAE000293202 kittikitti (470191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630826-010 RMRY000116874 naphong99 (470228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630826-011 EI191083901TH apichart23 (470165) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ630826-031 ED221293968TH Thanapong36 (470213) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630827-003 820383015491 srikriangkrai (470722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630827-012 EB37273061TH tongjoy (470308) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630827-016 ED275252343TH ตอปทุม (470292) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630829-009 EA363045942TH oldamulet (470554) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630831-009 MNKP000776311 prakit (470712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630901-001 EG782967049TH ชลกร99 (470773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630901-004 TH0118JRAN47B Marksiam007 (470847) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ630901-007 EG282858951TH paradorj (470853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630901-015 ED261594816TH supatjakin (470802) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ630901-016 ED295245015TH อ๊อบบางแก้ว (470808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630901-018 ED236675257TH noi70 (470812) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630901-019 ED265432252TH HopeMan (470816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630901-021 ED140157446TH หนองซอ (470742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630901-022 EX553302620TH piaric (470744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630901-023 ED199954842TH petcharee (470746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ630901-025 RCHN000122542 Newcomer (470753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630902-014 ED285779854TH sakbangbon (470861) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630902-023 EG800356726TH o-larn (470876) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
24 # 1อจ630902-026 EG729670743TH เมืองสมุทร (470866) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
25 # 1อจ630902-027 EG729670743TH เมืองสมุทร (470944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630819-008 วิศวะโยธา (470302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ630820-006 mingch (470310) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630901-008 ธรรมศักดิ์ (470801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630901-011 savebank163 (470792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630901-012 AQUAMAN39 (470793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630901-021 เด็กท่าพระ (470789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630902-005 mut007 (470931) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630904-012 หนุ่มธนบุรี (471194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 2อจ630904-014 การันตีพระ (471122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630904-018 การันตีพระ (471123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630904-020 การันตีพระ (471121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630905-019 การันตีพระ (471253) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 28 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630825-137 ED257384657TH กุ้งปรีชา + montblanc (470044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 86%)
2 # 3อจ630826-159 ED236892733TH เมืองช้าง + chang (471115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
3 # 3อจ630828-015 vespa2 + bangkokpoms (470403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว/สภาพล้างผิว)
4 # 3อจ630828-118 PCNW000087775 bellic + sanpol (470420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดพระเชตุพน เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ630829-002 เล็กบ้านโป่ง + lek_ab (471117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9785)
6 # 3อจ630829-009 phetbanpra + เบสท์เมืองพิจิตร (470505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นเจริญล่ำซ่ำ ๘๔ เนื้อสำริด ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
7 # 3อจ630829-120 ED301220350TH กุ้งปรีชา + montblanc (470542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมนิ้วมือขวา)(G 75%)
8 # 3อจ630829-151 EX539615984TH Pogky + aofside (470509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 91%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ630831-013 bundit-15 + hyongyuth (470989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อเงิน ปี 2495 จ.อ่างทอง
10 # 3อจ630831-102 EG276207751TH bigปากน้ำ + ศิริละโว้ (470610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา
11 # 3อจ630831-116 ED151993348TH friendship + tafu-boy (470602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 87%)
12 # 3อจ630831-122 ED284463297TH pramual + autpichut (470587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางข้างเส้น เนื้อดิน จ.สุโขทัย (ไม่ระบุกรุ)


13 # 3อจ630831-150 ED276747632TH PHLOI + นกแก้ว (470650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ630831-161 TH0118JT9FK3B ariya16 + masounjig (470626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ลึกที่ 5 เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630901-004 teeranuch + มหานคร (470728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2533 จ.ระยอง
16 # 3อจ630901-114 TH0118JTRA69B Wanlop + TuiSampran (470837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
17 # 3อจ630901-133 ED224222373TH jirapach + Damwoo (470825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้สึก)
18 # 3อจ630901-154 TH0118JXWE96B chikka + rossyza4142 (470851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจ้มโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
19 # 3อจ630902-003 woodyudom + vittaya14 (470915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630902-004 chsearn + นครเมืองเก่า (470918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อดิน **ไม่ระบุที่สร้าง
21 # 3อจ630902-106 ED296322464TH เล็กอารี + กล้วยหิน (470890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
22 # 3อจ630902-114 ED289306470TH Koki2557 + phon8899 (470871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630902-147 EG896481113TH kit01 + แจ๊คปากน้ำ (470921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้24 # 3อจ630902-162 EH424603766TH Phichit_02 + noi2528 (470912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด)
25 # 3อจ630903-001 chatchaik007 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (471119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)
26 # 3อจ630903-002 sheva + Xabi17 (470992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620815-059)(G 85%)
27 # 3อจ630903-003 Aaekaa + vinit09 (471011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นปฏิสังขรณ์ 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 37/น้ำหนักทอง 15.5 กรัม)
28 # 3อจ630903-004 tanarad34 + manonsri (471104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (581217-095)(G 77%)
29 # 3อจ630903-005 Michy + pawaris (471017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิเลนนำโชค หลวงพ่ออินทร์ วัดหาดสองแคว รุ่นแรก เนื้อชุบทอง ปี 2519 จ.อุตรดิตถ์ (630718-109)
30 # 3อจ630903-006 พงษ์ท่าม่วง + sjitrakorn (471022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
31 # 3อจ630903-007 Exdesign + พรพระพุทธ (471025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 83%)
32 # 3อจ630903-008 beer2126 + mekya2706 (471030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง(G 64%)
33 # 3อจ630903-009 sheva + pawit_wattana (471035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (600422-036)
34 # 3อจ630903-010 Mars3 + บรีสพระช่วย (471039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาว เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (630817-275)(G 78%)35 # 3อจ630903-011 chatchaik007 + (470975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบสท์เมืองพิจิตร
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นบ่อน้ำมันฝาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (630707-276)(G 78%)
36 # 3อจ630903-012 pot13 + kgiftza (470981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 63%)
37 # 3อจ630903-102 ED301541495TH changnapa + ตาลทราย (470979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2526 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ630903-104 ED289981364TH berry + เทียมเยาวราช (470984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่น 2 เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.4 กรัม)
39 # 3อจ630903-105 PTS4000146098 pandp + pommaksuwan (470986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
40 # 3อจ630903-106 PC37000236157 apollo12 + s-class (470988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630801-131)(G 69%)
41 # 3อจ630903-107 ED281721099TH teeranuch + awt2528 (470991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ630903-108 ED225082200TH เบสท์เมืองพิจิตร + (470993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจริญพรรุ่งเรือง
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ630903-109 LKAE000294934 meksonice + Benyapa (470996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาราศรี วัดถ้ำเสือดาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
44 # 3อจ630903-110 ED188002275TH khunoak77 + jatesada (471105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)(G 66%)
45 # 3อจ630903-111 ED309920980TH poshwises + golfsriracha (470994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ


46 # 3อจ630903-112 KSCB000077786 loongmike + สุวรรณโชค (470997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดมุมบนซ้าย)
47 # 3อจ630903-113 TH0118JWD9Q1B kittipon + wimonsong (471000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
48 # 3อจ630903-114 ED292619380TH ตาลเดชา + คูณสตางค์ (471003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630903-115 ED292619380TH ตาลเดชา + คูณสตางค์ (471006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630903-116 ED292619380TH HUAKLONG6 + คูณสตางค์ (471009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
51 # 3อจ630903-117 ED292619380TH Arjaree56 + คูณสตางค์ (471013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล 5 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ630903-118 ED292619380TH D_bangsan + คูณสตางค์ (471016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง เนื้อชินเขียว
53 # 3อจ630903-119 ED292618380TH Manver + ริณดา (471118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
54 # 3อจ630903-121 ED292618380TH แทนไท6565 + ริณดา (471112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 445571)
55 # 3อจ630903-122 ED292519380TH แทนไท6565 + ริณดา (471111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 309216)
56 # 3อจ630903-123 ED292619380TH poshwises + ริณดา (470978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พัน เนื้อผงแร่(แดง) ปี 2512 จ.สิงห์บุรี57 # 3อจ630903-124 ED292619380TH นัทปทุม + ริณดา (470982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
58 # 3อจ630903-125 ED292619380TH กุ๊กราม2 + ริณดา (470987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
59 # 3อจ630903-127 ED263263715TH aodja + tui_bong (470995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ พิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อดิน ปี 2490 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
60 # 3อจ630903-128 ED293609344TH tone555 + pikky (471001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช พิมพ์บล๊อกวงเดือน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630903-129 ED274851155TH ptk_1234 + ณัฐปรัชญ์ (471008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า รุ่น 90 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า รุ่น 90 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
62 # 3อจ630903-130 ED271970975TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + m_bkk (471019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระไพรีพินาศ รุ่น 12 ปี มรกต เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1541/หน้าตัก 3 นิ้ว)
63 # 3อจ630903-132 PSP0007209776 chutty + Wichean146 (471051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพรว วัดยายดา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (สภาพใช้)
64 # 3อจ630903-133 ED294402244TH pongsata + Manunicon (471054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
65 # 3อจ630903-134 EB419211753TH poshwises + aruntat (471059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม
66 # 3อจ630903-136 ED276776951TH ppffarm + ไอข่า (471067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถระบุโค้ดและหมายเลขได้
67 # 3อจ630903-137 ED290228134TH Saranphat + ลูกศรพระไทย (471106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ พิมพ์หลังเงิน ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2390)

68 # 3อจ630903-138 ED272709537TH vitaya + Chot56 (471072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดโชติการาม เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.ราชบุรี
69 # 3อจ630903-140 EH005756525TH ตู๋สาธุ + เมกมาย (471079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
70 # 3อจ630903-141 EX415702479TH Icando + SUIDUI (470998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 739)(581223-133) (G82%)
71 # 3อจ630903-142 ED244982121TH bigball22 + ชินนิมอน (471004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ630903-143 THCHN8EGJ Newnomal + Keawnam (471007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาพระสังกัจจายน์ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อปูนทาทอง จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ630903-144 EX458949157TH Seadragon + nongooy (471012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630903-145 EI438029883TH Thongchai_n + warning (471015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อสำริดหน้ากะไหล่เงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 66)
75 # 3อจ630903-146 ED304538345TH nuthapol + nut141 (471020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง(G 61%)
76 # 3อจ630903-147 ED315203396TH sitthawee + sai-9ton (471021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางแขนอ่อน เนื้อดิน จ.สุโขทัย.. (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) (630228-013)
77 # 3อจ630903-149 ED313202849TH BeerHighway + เด็กลาด508 (471028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 396096)
78 # 3อจ630903-150 RPTN000301851 khunoak77 + จริงใจ (471113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 495)
79 # 3อจ630903-151 TH0118K3HMP18 สุดขอบฟ้าG + boonrat_k (471002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 65%)


80 # 3อจ630903-154 ED3026423650TH montblanc + chang (471116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
81 # 3อจ630903-155 EX552516924TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (471014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พรพรหมนารายณ์
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง เนื้อตะกั่ว จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
82 # 3อจ630903-156 ED305347055TH สมิงพราย + อาชาเหล็ก (471023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
83 # 3อจ630903-158 ED293853931TH naenaldo + Prakor (471032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
84 # 3อจ630903-159 EH005882231TH เหวัชระ + midnightjojo (471037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
85 # 3อจ630903-160 ED294717549TH sompob922 + Exdesign (471041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
86 # 3อจ630903-161 ED314030218TH taranan + zitthinan (471033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)(630608-184)
87 # 3อจ630903-162 EX490843255TH teeranuch + teerawit (471040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630806-024)
88 # 3อจ630903-163 ED287336880TH kittipon + aood0458 (471048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
89 # 3อจ630903-164 ED248736038TH Ronado + BEEKORAT (471110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 95)
90 # 3อจ630903-165 ED296718502TH Sergey + juipeter (471109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (520808-207)
91 # 3อจ630903-167 ED300424762TH kimsiam + awt2528 (471063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
92 # 3อจ630903-168 ED272578496TH ktitawong + ยายทรัพย์ (471070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังอกเลา เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พิษณุโลก
93 # 3อจ630903-169 TH0118K102W0B hvming + พลายชาติ (471077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
94# 3อจ630904-169 ED281441981TH ต่อ_ถนนตก+ nakarin (471241) กรอบทอง (น้ำหนัก 4.3 กรัม)(G 67%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 05 ก.ย. 2563 - 08:43 น.] #76039 (5/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630828-004 BAKY000684360 Anuson_k (470669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630829-005 ED183355452TH tookatun (470563) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
3 # 1อจ630831-001 ED218535341TH ลูกปัตต์ (470700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630831-002 ED295303163TH วัฒน์ทางหลวง (470701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630831-004 ED303931834TH น้องหมี (470702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630831-006 ED282528273TH Reindeer_kwang (470703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630831-007 EW416256146TH tawat07 (470673) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630831-008 EW416256146TH tawat07 (470705) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ630831-010 ED303912937TH sam8793 (470707) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630831-013 ED250083343TH BankHiWay (470645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630831-016 ED287947762TH เขยมาบตาพุด (470709) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630903-005 ED272126037TH หมวยคูก้า (471085) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
13 # 1อจ630903-025 ED263468855TH tookatun (471091) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
14 # 1อจ630903-030 ED313305772TH bluezone69 (471052) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 13 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630827-016 bowon (470684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630827-020 hippopo12 (470687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630827-027 Eagle007 (470690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ630828-006 บ้านทองอยู่ (470422) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ630829-019 samartw (470537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630829-021 midori (470555) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ630831-001 greenday88 (470657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630831-005 wutpantip (470662) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630831-007 เชตเตอร์ (470664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630831-008 playboy2106 (470666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630831-010 nunthawat (470670) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ630831-023 ac100 (470681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630902-002 loomthong (470963) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 48 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ630903-002 UDS-35 (471058) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
15 # 2อจ630903-007 phairoj1186 (471073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ630903-013 midori (471083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 2อจ630903-020 เน้นพระสวย (471090) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
18 # 2อจ630903-024 ThaiWong (471084) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
19 # 2อจ630903-027 ThaiWong (471093) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
20 # 2อจ630903-028 ThaiWong (471095) ส่งพระตรวจสอบ 49 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 49 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630829-003 วรชัย + nphansil (470934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 200 ปี กรมพระปวเรศ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630831-009 Khonlomkao + nengdkny (470946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์บ่าแตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
3 # 3อจ630831-017 Watermelon + โจ้ดอนเมือง (470595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
4 # 3อจ630831-125 EO573625125TH Tons2511 + toyai (470605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ630831-126 EX477227625TH เอกปากเซ + Olarn29 (470611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
6 # 3อจ630831-136 ED262289296TH DDman + supichai (470631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้และซ่อมผิวด้านหน้า)
7 # 3อจ630901-128 ED312406240TH kwang019 + kanlaya48 (470779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 67%)
8 # 3อจ630901-134 ED295615166TH suttanee + toyota888 (470836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. เนื้อนวโลหะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ630901-143 ED256338982TH mut007 + นครคำแดงดี (470752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์ใหญ่ เนื้อกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ630902-001 Vkob2001 + greensnake (470906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้สึกและหักซ่อมหลายชิ้น)(G 82%)
11 # 3อจ630902-002 suparoek + พัทธดนย์2508 (470910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 33)
12 # 3อจ630902-005 zafari + ammarin-g (470920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนรุ่งเรือง เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 21)
13 # 3อจ630902-006 chatchaik007 + oldshop (470924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่
14 # 3อจ630902-007 นะโม39 + Pao-Kung (470929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร(G 65%)
15 # 3อจ630902-008 Torr1011 + komkit2530 (470973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
16 # 3อจ630902-101 ED240095656TH Juicy + than-663 (470872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่)
17 # 3อจ630902-103 EG072601075TH cheid + beer2126 (470880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2923)(630820-369)(G 61%)

18 # 3อจ630902-104 ED180394695TH jokos + Benyapa (470882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
19 # 3อจ630902-105 ED253252810TH น้องเลเซอร์ + สังกัจจายน์ (470886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630902-107 ED284482398TH sommai52 + Arunlert69 (470893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%)
21 # 3อจ630902-108 ED256347485TH preeyawat + jinn-jinn (470965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี
22 # 3อจ630902-109 ED140157432TH โพธาราม + หนองซอ (470897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(G 81%)
23 # 3อจ630902-110 ED312705385TH Prasati + นกแก้ว (470968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ630902-111 ED262083102TH เมืองช้าง + mingch (470856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุปนิเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 69%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ630902-112 EA363146535TH Darksider + kala2524 (470858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2557 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 22)
26 # 3อจ630902-115 ED146973323TH นู๋โอปอ + piya222 (470878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
27 # 3อจ630902-116 ED316201581TH Nippit + mingch (470884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 69%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
28 # 3อจ630902-117 ED293808019TH TAVABUNCHA + (470891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Surasit4301
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 62%)
29 # 3อจ630902-119 ED294704386TH Arjaree56 + o-larn (470896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อแก้ว(น้ำเงิน) ปี 2493 จ.พิษณุโลก (630810-274)
30 # 3อจ630902-120 ED294704386TH Arjaree56 + o-larn (470903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2493 จ.พิษณุโลก (630810-276)
31 # 3อจ630902-122 ED144793213TH matina + BigBenz (470862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.นครปฐม
32 # 3อจ630902-123 ED285765183TH pawaris + Tanakrit25 (470964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 64%)
33 # 3อจ630902-124 ED262083120TH คุณพ่อลูกแฝด + mingch (470865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2504 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ630902-125 EI887577710TH Ronado + pkpimmii (470962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2463 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 170)
35 # 3อจ630902-126 TH0118JRP382B nopponsmith + suffer (470868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 1140)
36 # 3อจ630902-127 EI887293871TH pumcha + ไร้นาม99 (470870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี

37 # 3อจ630902-128 EI887293871TH marty1802 + ไร้นาม99 (470970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท
38 # 3อจ630902-129 EI887293871TH kitti7070 + ไร้นาม99 (470873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดพระทรง ปี 2496 จ.เพชรบุรี
39 # 3อจ630902-130 ED274354522TH Mcwall + loryinglong (470877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630820-066)
40 # 3อจ630902-131 RP5C000031410 apiwat_1330 + (470860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
APICHETTB
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 480)(590303-100)
41 # 3อจ630902-132 TH0118JRG7G0B Saranphat + oodkung (470863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 เนื้อไม้สักทอง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3977/ขนาดสูง 9 นิ้ว)
42 # 3อจ630902-133 EF379967065TH ของขลัง + ธัมปารี_16 (470867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดำ วัดกุฎี เนื้อชินตะกั่ว จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ630902-134 EX460016366TH Nammongkol895 + (470972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Teesan1709
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม(G 66%)
44 # 3อจ630902-135 ED142884486TH เซียนน้อยหนึ่ง + vespa2 (470869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1889/น้ำหนักรวม 29.6 กรัม)
45 # 3อจ630902-136 EX479304761TH สเก็ต + น้ำฟ้าใส (470874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี(G 66%)
46 # 3อจ630902-137 EI984232451TH korn88 + ปอท่าเรือ (470879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (581112-103)
47 # 3อจ630902-138 ED261984493TH ยุทธภีม + Best16 (470883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพสวย) (621007-155)
48 # 3อจ630902-140 ED221441635TH somsak2518 + armarging (470892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ซุ้มไผ่ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)
49 # 3อจ630902-141 EX479296075TH supol + perfectman77 (470902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกรัก วัดอัมพวัน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(630124-046) (G 78%)
50 # 3อจ630902-142 EF395647586TH tonphu + Nung74 (470904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ630902-143 EW692425138TH Gimjiyinglek + chet8980 (470909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 152)
52 # 3อจ630902-144 ED313310070TH singha_pk + bluezone69 (470913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630615-392)(G 66%)
53 # 3อจ630902-145 ED240396069TH ราชสีห์ + ethos (470916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (630820-373)
54 # 3อจ630902-146 ED295748318TH เริ่มรัฐ + Newpraram2 (470971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 788)
55 # 3อจ630902-148 EX460182553TH Taranong + GOLFPTM (470925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี

56 # 3อจ630902-149 ED287994303TH tummusic46 + เขยมาบตาพุด (470928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี(G 60%)
57 # 3อจ630902-150 ED287994303TH Santiwall + เขยมาบตาพุด (470932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 80%)
58 # 3อจ630902-151 ED287994303TH boat1678 + เขยมาบตาพุด (470905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (630413-210)
59 # 3อจ630902-153 EF395647864TH Nong3514 + Prince_Pratya (470911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
60 # 3อจ630902-154 ED291881930TH m-cot + teerawit (470914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (630806-027)(G 61%)
61 # 3อจ630902-155 EX479147045TH Arjaree56 + buspom (470917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ630902-158 ED257062405TH kohler + ban999 (470923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์โบราณหลังแบบ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
63 # 3อจ630902-159 ED288042533TH supol + banana156 (470926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิว) (630509-165)
64 # 3อจ630902-160 ED309920993TH chatchaik007 + golfsriracha (470930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 2945)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 04 ก.ย. 2563 - 08:38 น.] #76030 (4/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ 5 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630822-007 ED242087003TH หนุ่มฉลองกรุง (470351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630825-014 ED212759448TH pimthong (470067) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630826-004 SPKN000017844 มาตามดวง58 (470201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630826-008 EX451124098TH WHITEAMULET (470222) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 1อจ630826-026 ED287919470TH เขยมาบตาพุด (470210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630828-001 ED197818036TH not443 (470458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630828-002 ED183297162TH nuthapol (470460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 1อจ630828-003 SNOI000565652 ครูเทคนิค (470461) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ630828-005 EI760570145TH สวนดอกไม้ (470464) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630828-007 RHKP000216937 Aeybangsaen (470468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630828-008 ED250075421TH k9cob (470454) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ630828-009 EI435224937TH ต้นอุทยาน (470471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630828-010 ED259864965TH Nov13 (470475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630828-011 EG525856234TH mchutith (470478) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ630828-014 ED247889253TH thatcharit (470431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630828-021 ED248328317TH หลานตาจวบ (470463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
17 # 1อจ630828-022 EI621487783TH นนท์เสลภูมิ (470359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630828-026 ED139899110TH ญาดา168 (470365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630828-029 ED277226496TH newty53 (470368) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ630828-030 EF396808007TH Watermelon (470376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630828-031 EX614816360TH matee1974 (470480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630829-001 ED285226745TH Goodcobain (470545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630829-004 EG434513637TH NP_PRATHAI (470551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630829-008 ED250076563TH มอร์เมืองทอง (470558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ630829-010 ED292615445TH ดาบเอก (470557) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 1อจ630829-011 ED286050024TH PharmX (470562) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630829-012 TH0118JGTKG9B sutee (470570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ630829-013 ED241198759TH chengsim (470571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630829-017 ED081195260TH CHAOWANA26 (470573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630829-018 ED240939560TH thatcharit (470576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630829-019 ED297031984TH องอาจ (470566) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ630829-020 ED256343452TH นครคำแดงดี (470579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630829-022 ED263280506TH wilairat_22 (470560) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ630901-013 ED213096422TH พิชชากร (470824) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630824-031 sekson (469950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630826-004 ป้องนันปัง (470166) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ630826-013 ซุนกวน (470218) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 2อจ630828-001 อนพัช (470352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630828-003 ไอข่า (470356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630828-007 puu2511 (470360) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 2อจ630828-008 samata239 (470470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630828-009 ธิดาทะเล (470372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630828-016 PATIPAT (470450) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 2อจ630829-001 montree_m (470511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630829-004 apichaidon (470526) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
12 # 2อจ630829-005 aee_sotspa (470532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630829-012 pramual (470521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630829-013 kezman46 (470580) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ630829-014 thammarod (470525) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ630829-015 sodikgak (470528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630829-020 ตี๋ตชด (470540) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
18 # 2อจ630829-022 khunpra (470552) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
19 # 2อจ630901-001 hunter04 (470800) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
20 # 2อจ630901-002 hunter04 (470809) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
21 # 2อจ630901-003 hunter04 (470813) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 2อจ630901-004 hunter04 (470817) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
23 # 2อจ630901-005 hunter04 (470819) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ630901-009 en_amulet (470823) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630902-007 Mai2008 (470857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630902-011 การันตีพระ (470855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630902-021 ประมูลคุณพระช่วย (470974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630827-134 EW791236467TH สังโยชน์ + Thanapong36 (470345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอะระหัง หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.นครปฐม (หมายเลข 116)(630811-066)
2 # 3อจ630829-133 ED196749864TH perakran + aphisit (470577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์วงค์ วัดศรีนวล พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2491 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้)
3 # 3อจ630831-138 ED264764899TH บ้านกรอบเงิน + ตะแคงขวด (470637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองคำ 99% จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 16.5 กรัม)
4 # 3อจ630831-164 ED293806596TH Oat_Phk + ต้น_เบอเร่อ (470721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
5 # 3อจ630901-001 เบสท์เมืองพิจิตร + nikron (470723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630901-002 thotsaphol4110 + (470724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GOD_FATHER
เหรียญพระปางห้ามสมุทร หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ปราจีนบุรี (สภาพลงยาใหม่)
7 # 3อจ630901-003 phoomchai + ซิยิ่นกุ้ย (470726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630808-184)
8 # 3อจ630901-005 ชัยเจเจ + kgiftza (470730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ630901-006 Wanlop + kgiftza (470732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ630901-008 Jirawat1986 + susuki (470733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 4 หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อดีบุก จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ630901-009 PBnew + sanopporn (470737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ630901-010 NaTee1972 + sanopporn (470739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ630901-011 natapoln + sanopporn (470778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
14 # 3อจ630901-012 meksonice + sanopporn (470781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
15 # 3อจ630901-014 กระต่าย + sanopporn (470785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
16 # 3อจ630901-015 bellic + sanopporn (470850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
17 # 3อจ630901-016 teeranuch + (470791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา

18 # 3อจ630901-017 teeranuch + นภเก้า (470803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ630901-018 Patumwan67 + (470806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Narongchai007
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.นครปฐม (สภาพใช้)(620826-009)(G 63%)
20 # 3อจ630901-019 บีชาการ + ผงธุลี (470811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นอุดผง ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 586)
21 # 3อจ630901-020 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + oldshop (470814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ)
22 # 3อจ630901-021 m-cot + oldshop (470750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630901-022 Torsak6996 + bboyjob142 (470754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระประธาน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
24 # 3อจ630901-101 ED291932870TH pontat567 + ball_amulet (470727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อเงิน ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630901-102 ED263888588TH อรทัย960 + Anankiya (470731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 218009)
26 # 3อจ630901-103 ED301217276TH เจ้าคุณ + montblanc (470734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630901-104 ED273101385TH หมงครุใน + น้องหมี (470738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
28 # 3อจ630901-105 ED273101385TH หมงครุใน + น้องหมี (470741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630901-106 ED294114234TH zafari + Tumkung (470743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2508 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ630901-107 ED072017748TH paungthong + ยาหม่อง (470747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สมุทรปราการ
31 # 3อจ630901-108 ED278653249TH poshwises + Phichit_02 (470751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
32 # 3อจ630901-109 ED257940712TH babyraccoon + klang_pra (470755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
33 # 3อจ630901-110 GPSZ000028798 supol + korn88 (470760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคันธารราษฎร์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (610806-040)(G 84%)
34 # 3อจ630901-111 EH172776065TH teeranuch + Ronado (470840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ630901-112 MBC0001653484 ChartKT + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (470729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630901-113 ED216988066TH ตะกรุดโทน + nanin (470839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 32834)

37 # 3อจ630901-115 ED289706530TH chuchart-k + Thanapong36 (470736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1271)
38 # 3อจ630901-116 ED289706530TH chuchart-k + Thanapong36 (470740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 2411)
39 # 3อจ630901-117 ED263683482TH viboonui + prakit (470845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
40 # 3อจ630901-118 ED212465457TH DDTOP + ปราสาทหินพิมาย (470835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อเรซิน ปี 2527 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 9 นิ้ว)
41 # 3อจ630901-120 ED299353559TH Ong1971 + POOSIT (470841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ630901-121 ED296706124TH Arjaree56 + นเรศวร (470759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชลบุรี (610329-122)(G 70%)
43 # 3อจ630901-123 RSRI000278694 Power9 + Reindeer_kwang (470761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 14450/น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
44 # 3อจ630901-124 RSRI000278694 JAPAN-55 + (470766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม
45 # 3อจ630901-125 EH302105761TH Sangjan + นัฐสันต์ (470770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.เพชรบุรี
46 # 3อจ630901-126 PSP0009177695 anonnat + shansatran (470772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
47 # 3อจ630901-127 ED173828192TH เบสท์เมืองพิจิตร + อนันตรา (470774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
48 # 3อจ630901-129 EX527284548TH it28910 + terasak99 (470782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
49 # 3อจ630901-130 ED305864655TH นัทปทุม + บอลบาแดง (470786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ630901-131 EI593152645TH บรีสพระช่วย + daew1970 (470820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(620523-075)
51 # 3อจ630901-132 EF612619082TH toopronchai + ทีมพรานนก (470822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้าม จ.ชลบุรี
52 # 3อจ630901-135 ED316801529TH THAI-PRA + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (470852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (630528-177)
53 # 3อจ630901-136 ED307822579TH Michy + deawn (470827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กำไลหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเฮงเฮง เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
54 # 3อจ630901-137 ED246584958TH Meenakhom + isarawut (470830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต 88 พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 163)(G 70%)
55 # 3อจ630901-138 ED284478518TH artthaporn + autpichut (470831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงทองเหลืองตะกั่วถักเชือก จ.เพชรบูรณ์

56 # 3อจ630901-139 EX485683462TH วิระศิณีพระใหม่ + iBose (470848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 556)
57 # 3อจ630901-140 ED312406179TH gymnastics + kanlaya48 (470842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 63%)
58 # 3อจ630901-141 ED304732429TH ตาลเดชา + Goodcobain (470745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
59 # 3อจ630901-144 ED238438967TH watkaow + router (470756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (630722-352)
60 # 3อจ630901-145 EF429705634TH triplejye + เทพจ๋าว (470844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 117)
61 # 3อจ630901-146 ED293822951TH ukaewsasan + attapon (470758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ พิมพ์สามชั้นแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630901-147 ED213885473TH Newnomal + เด็กลาด508 (470762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630819-257)
63 # 3อจ630901-148 ED265739330TH schan2514 + nikomss (470838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (620422-001)(G 68%)
64 # 3อจ630901-149 ED255547321TH taranan + สยามรุ่งโรจน์ (470764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
65 # 3อจ630901-150 ED263786337TH yahee13 + kong-rit (470768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (600216-157)
66 # 3อจ630901-152 EG766851254TH kritmek + RUAYGABPRA (470834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630901-153 ED293807923TH hemman + ต้น_เบอเร่อ (470767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
68 # 3อจ630901-155 TH0118JXWE96B pramual + rossyza4142 (470775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
69 # 3อจ630901-157 EG382796873TH anonnat + แซนวิช (470783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
70 # 3อจ630901-159 ED189986939TH Wanchana + พุทธศิลป์ล้ำค่า (470790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 54)
71 # 3อจ630901-160 ER778857271TH Popeye + boom35 (470794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630817-037)
72 # 3อจ630901-161 ED276008265TH tawee999 + chaiya-2 (470749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี
73 # 3อจ630901-162 ED297080530TH zafari + องอาจ (470771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
74 # 3อจ630901-163 ED266199450TH Arjaree56 + ฅนบางใหญ่ (470777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (630418-276)

75 # 3อจ630901-164 ED29381936TH Kanya23 + Prakor (470846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 79%)
76 # 3อจ630901-165 ED293819365TH eyecom + Prakor (470788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 62%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 03 ก.ย. 2563 - 08:38 น.] #76019 (3/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630818-006 EX538542385TH ANURUT (470330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630820-008 ED192449405TH RUAYGABPRA (470333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630821-005 ED241864103TH Tumkung (470336) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ630821-017 FAM0000437778 gomgom (470339) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630821-019 ED288710630TH ไก่ท่าข้าม (470246) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630822-012 TH118J828P3B book9993 (470346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630822-014 EG649204632TH casio (470348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630826-003 EI593138759TH Nippit (470197) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ630826-005 ED292011342TH เอกปากเซ (470208) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630826-006 ED265813945TH BOYLOMSAK (470212) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ630826-007 EH179568297TH บารมีทวีคูณ (470219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630826-012 ED269855319TH ป๋องณรงค์ชัย (470177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630826-013 EI760569938TH นายแทนคุณ (470181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630826-014 ED181469488TH lungwut (470185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630826-018 EI760569513TH เจริญพรหม (470195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630826-020 ED254377467TH kanlaya48 (470200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630826-024 EI86279220TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (470135) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630826-025 ED217246989TH sumat (470205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 1อจ630826-027 ED225635019TH aksomsak (470214) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ630826-028 ED256543034TH HatPra (470220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630826-030 ED137884470TH cartoonzaa (470226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630827-001 ED260030393TH อ๊อด111 (470239) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ630827-002 ED240925248TH thatcharit (470309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630827-004 TH0118J8YZ93B mcka59 (470340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630827-007 ED199948422TH natakrit (470344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ630827-009 RPCH000030025 อภินันท์ (470323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630827-013 ED219163010TH ชวนชื่น (470287) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630827-014 ED230869847TH HS2NAJ (470289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630827-017 ED281807206TH sekmetal16 (470297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630827-019 ED246024397TH beer2126 (470303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ630829-003 EX527531920TH seranee (470543) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ630829-007 ED289941201TH chokchai (470565) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630829-016 ED189978226TH bangpunDD (470567) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
34 # 1อจ630831-014 EG651181334TH Suradech (470679) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 1อจ630831-015 ED286085301TH pimthong (470682) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
36 # 1อจ630831-019 EH108118286TH mumu99 (470688) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ630831-020 EH108118286TH mumu99 (470691) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ630831-021 EH108118286TH mumu99 (470693) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ630831-022 EH108118286TH mumu99 (470694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ630831-023 EH108118286TH mumu99 (470696) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ630831-024 EH108118286TH mumu99 (470698) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 1อจ630901-011 ED304200592TH mingloei (470795) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
43 # 1อจ630901-017 ED216486815TH พิชัย999 (470810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
44 # 1อจ630901-024 ED199954842TH petcharee (470735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630820-009 phipop12 (470311) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630822-013 AINA1611 (469755) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630824-003 หนุ่มนนท์ (469928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630825-008 toopronchai (469991) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630826-007 jattapon (470103) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ630826-027 Bird1988 (470207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630827-002 ฅนบางใหญ่ (470325) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ630827-005 kjack (470322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ630827-006 เพิ่งหัดดู (470324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630827-008 นัทปทุม (470326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630827-011 สยามเมืองยิ้ม (470299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630827-012 true1535 (470316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630827-014 โพธาราม (470306) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ630827-015 kcmman (470337) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630827-019 Theethuch (470341) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630829-003 สยามเมืองยิ้ม (470536) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
17 # 2อจ630829-006 aee_sotspa (470541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630829-007 aee_sotspa (470544) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630829-008 aee_sotspa (470547) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
20 # 2อจ630829-010 en_amulet (470550) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630829-018 DiamondiaN (470553) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ630831-021 mut007 (470697) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ630901-013 AQUAMAN39 (470725) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 2อจ630901-023 การันตีพระ (470854) ส่งพระตรวจสอบ 23 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 23 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630826-007 ชานนทร์ + เอลำลูกกา (470706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
2 # 3อจ630827-124 ED219163010TH โต้งกระนวน + นิวเอกชัย (470586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
3 # 3อจ630831-001 tmbig + หนุ่มธนบุรี (470596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630731-304)
4 # 3อจ630831-002 apollo12 + joeenok (470713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630820-332) (G 79%)
5 # 3อจ630831-003 พระประแดง26 + (470601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพเจ้าเห้งเจีย
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) (600222-010)
6 # 3อจ630831-004 janaket + Komsank (470604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 64%)
7 # 3อจ630831-005 chutty + donkingddd (470607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ630831-006 น้องปีเตอร์ + wutpantip (470609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)
9 # 3อจ630831-007 Phichit_02 + ununun (470711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
10 # 3อจ630831-008 แสงธรรม01 + nengdkny (470612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **บัตรรับรองไม่แท้
11 # 3อจ630831-010 พนินทร์ + มหานคร (470617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
12 # 3อจ630831-011 cyberdry + kanik (470714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร.ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 1174/น้ำหนักทอง 15.8 กรัม)
13 # 3อจ630831-012 bluearrow58 + hyongyuth (470585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630831-014 Nirut9185 + thepanom (470589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4850 กก)
15 # 3อจ630831-015 Boonkird + นายชลิต (470590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 68%)
16 # 3อจ630831-016 india-china + เด็กท่าพระ (470593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อกวย วัดราชนัดดารามฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินราช เนื้อดิน ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ630831-018 tiktik03 + microsoft (470597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(630807-097)
18 # 3อจ630831-019 montree_eit + microsoft (470600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (620926-149)
19 # 3อจ630831-020 ptk_1234 + Panamera (470603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า รุ่น 90 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 50.3 กรัม) (630821-430)
20 # 3อจ630831-101 ED256576868TH beer2126 + sangexim (470608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ630831-103 ED286509005TH PHLOI + เอกพระราม2 (470613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
22 # 3อจ630831-104 EG525857901TH teeranuch + mchutith (470614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ630831-105 EG525857901TH Saranphat + mchutith (470618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ630831-106 ED219190430TH teeranuch + auraghost (470716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
25 # 3อจ630831-107 ED274251063TH เหม่ง13 + รักนนท์ (470619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
26 # 3อจ630831-108 ED241169995TH ตี๋อิติปิโส + chengsim (470623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 52)
27 # 3อจ630831-109 ED241169995TH WHITEAMULET + chengsim (470625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อสำริดหน้าทอง ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 5)
28 # 3อจ630831-110 ED278976085TH triplejye + atomlove (470715) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
29 # 3อจ630831-111 ED284504164TH kittipon + toucanpat (470588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 5เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ630831-112 ED850371332TH animalhell + lerdlit (470592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแผง พิมพ์ 49 พระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
31 # 3อจ630831-113 ED257929822TH poshwises + pakasit23 (470594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เต็ก วัดโสธรนิมิตต์ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
32 # 3อจ630831-114 EX382840947TH เมืองช้าง + น้องปีเตอร์ (470710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)
33 # 3อจ630831-117 EV974468957TH kasin + sabaada8 (470606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3011)
34 # 3อจ630831-119 ED274382695TH mawin2520 + navy2525 (470704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
35 # 3อจ630831-120 RSIT000913549 boyamulet + Lumpum (470622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม

36 # 3อจ630831-121 ED281981434TH nateekumjudpai + som3693 (470584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
37 # 3อจ630831-123 ED250325022TH poshwises + Juicy (470591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630831-124 ED230590598TH Santiwall + นราทัศน์ (470598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1627)
39 # 3อจ630831-128 EI780884134TH KITTICIVIC + Pearl (470720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีกาญจนภิเษก พิมพ์หลังพระพุทธนิรันตราย(เล็ก) เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.7 กรัม)
40 # 3อจ630831-129 ED211779605TH chay7 + nuy_two (470620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมหลายชิ้น)
41 # 3อจ630831-130 EH174525839TH thotsaphol4110 + ไร้นาม99 (470628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุ เนื้อชินเงิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
42 # 3อจ630831-132 ED230877066TH พนินทร์ + ต้องนครนายก (470624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
43 # 3อจ630831-134 ED285768030TH joeyzab + โกวบ้อ (470719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงใหม่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)
44 # 3อจ630831-135 ED296850364TH พรพระพุทธคุณ + หนุ่มนคร (470627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630831-137 ED263110158TH jatuinw + taxi87 (470633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดน้ำแป้งวนาราม รุ่นเลื่อนยศบารมี เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พะเยา (หมายเลข 270)
46 # 3อจ630831-139 ED297070489TH Nong2552 + pichet344 (470640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบทองใหม่)
47 # 3อจ630831-141 ED285488128TH profilm + ชินครับ (470718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ630831-142 ED221654732TH เล็กบ้านโป่ง + dreadlord (470630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.นครปฐม
49 # 3อจ630831-143 ED274472348TH Wanlop + pupa09 (470632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัช เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร (540915-140)
50 # 3อจ630831-144 EH108811339TH teewhytee + mumu99 (470636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (600826-076)
51 # 3อจ630831-145 BLT5000184910 picolo + Tui9080 (470639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 66%)
52 # 3อจ630831-146 EG650090932TH เกษตร + เซียนพละ (470642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงฝังพลอย ปี 2517 จ.ระยอง (630821-252)(G 80%)
53 # 3อจ630831-147 ED293805940TH loongmike + attapon (470644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และหักซ่อม)
54 # 3อจ630831-148 NWA2000892835 ปังคุงแมน + prinkopd (470647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 26775 ก)(G 64%)

55 # 3อจ630831-149 ED240215036TH punnarai + Suparat_2832 (470708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยรวยเฮงเฮง เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา
56 # 3อจ630831-151 ED276747632TH morning + นกแก้ว (470634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
57 # 3อจ630831-152 EI593152265TH patchara + daew1970 (470641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) (611105-070)(G 95%)
58 # 3อจ630831-153 ED261949749TH เกษตร + วิชญ์ดุลยวัต (470646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2553 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
59 # 3อจ630831-154 ED301946796TH Torsak6996 + แย้ม55 (470652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
60 # 3อจ630831-155 ED290127303TH ซิยิ่นกุ้ย + คมทัตพรหมเสนะ (470656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630831-156 EF395645713TH Arjaree56 + cowman (470660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ630831-157 EA363124680TH อำนาจรามอินทรา + Korngavee (470667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บน)(G 70%)
63 # 3อจ630831-158 RKWM000078152 ขุนเมืองจันทร์ + thi3790 (470671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้องทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
64 # 3อจ630831-159 ED282046347TH jeabpra + Thanapong36 (470675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(630824-103)
65 # 3อจ630831-160 ED262154869TH teeranuch + toucanpat (470678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
66 # 3อจ630831-162 ED224439123TH bluezone69 + โจ้ณอโยธยา (470629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสร้างหอสวดมนต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ630831-163 ED312610081TH kohler + thelord (470635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
68 # 3อจ630831-165 LPDU000925112TH tommeng + mawin2520 (470638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 02 ก.ย. 2563 - 08:39 น.] #76012 (2/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630818-014 ED261145786TH Keawnam (469274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630824-005 ED289906880TH sakbangbon (469948) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630824-012 ED285509684TH popular_rock (469838) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630825-013 EX548354010TH chay7 (470073) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630831-012 ED305902583TH บ้านกรอบเงิน (470674) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630822-020 sanpol (469759) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ630824-023 audhatyai (469915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630825-013 เจริญพร (470068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630826-010 prachamp (470116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630826-023 โพธาราม (470147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630828-002 pawaris (470456) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630828-004 Wachilapat (470457) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630831-015 noi99 (470649) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ630831-016 noi99 (470651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630814-183 ED228248708TH singha_pk + bluezone69 (468792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ630818-110 ED233063145TH Kittissak + บ้านกรอบเงิน (469276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ630827-003 seed-seed + aom_nara (470243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์วัดดีหลวง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630827-151 ED263472829TH ทันบางบอน + SAHAKORN (470234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 68%)
5 # 3อจ630828-004 Somkiathong + tanint (470404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นแรก พิมพ์หลังเต่า เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ630828-105 ED247896149TH เน้นพระสวย + ต้น_เบอเร่อ (470375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
7 # 3อจ630828-151 ED292612435TH chutty + ริณดา (470353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
8 # 3อจ630828-154 ED21970452TH สังโยชน์ + นิวเอกชัย (470361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ม่วง วัดใหม่พระยาทำ เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
9 # 3อจ630829-001 jokos + bboon (470484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630829-004 long_g + พุทธคุณ05 (470486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จนางพญาจิตรดา พิมพ์หลัง สก.(เล็ก) เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนัก 3.3 กรัม)
11 # 3อจ630829-005 Ronado + kezman46 (470581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อนวโลหะลงยาหน้ากะไหล่ทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (กรรมการหมายเลข 135)
12 # 3อจ630829-006 teeranuch + Pong2515 (470492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ630829-007 teeranuch + Pong2515 (470497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ630829-008 katawut_c + chachacha (470501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสร้างเจดีย์ปาสาทิโก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 671/น้ำหนักรวม 68.1 กรัม)
15 # 3อจ630829-101 ED291918864TH โต้งกระนวน + Meetung (470482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี (สภาพชำรุดมุมซ้าย)
16 # 3อจ630829-102 EB298665847TH pawaris + Folkfolk (470489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแซยิด 72 ปี เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (แช่น้ำมนต์/ฝังตะกรุดทอง)(G 67%)
17 # 3อจ630829-103 EX614840094TH sunone + pongpamorn (470495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช(G 75%)

18 # 3อจ630829-104 ED225733855TH เมืองช้าง + Tanakhon13 (470578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม จ.ปัตตานี
19 # 3อจ630829-105 EG381845136TH พระประแดง26 + patcharapon (470504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630829-107 EH114760295TH Todmuangchon + สิทธิวงค์ (470517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630829-108 EI794453956TH Tons2511 + จอมพล (470522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 68%)
22 # 3อจ630829-109 ED183355452TH chuchart-k + tookatun (470529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630829-110 TH0118JNFDG9B prasert99 + settavut (470582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
24 # 3อจ630829-111 EF396807973TH nattapolc + rossyza4142 (470483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630829-112 ED297052423TH leeladin + คมทัตพรหมเสนะ (470487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)
26 # 3อจ630829-114 ED245061209TH khunoak77 + mingch (470494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/สภาพล้างผิว)
27 # 3อจ630829-115 ED285764055TH nuthapol + lekdee (470499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630829-118 820390295351 Popeye + ณัชกิจ (470575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพใช้และล้างผิว) (580703-132)(G 67%)
29 # 3อจ630829-119 ED251040534TH รักเบ๊นซ์ + Weera88 (470531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
30 # 3อจ630829-121 EA363033635TH reset-usb + ป๊อกชัยภูมิ (470485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร(G 64%)
31 # 3อจ630829-122 ED200676321TH panu_pdd + เล็กหัวเสือ (470488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรปราการ(G 91%)
32 # 3อจ630829-126 EG136666751TH Mcwall + dream777 (470496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ โซนเนื้อนี้อยู่
33 # 3อจ630829-127 ED307301604TH kanogkon + suk2006 (470498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพรายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์สิบเอก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
34 # 3อจ630829-128 ED261465502TH teeranuch + natapoln (470500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ630829-129 ED261465502TH teeranuch + natapoln (470503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
36 # 3อจ630829-130 TSAO000104215 Vasin289 + สุกิตติมา (470506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (520424-240)

37 # 3อจ630829-131 EH358728864TH หนุ่มดงมะตื๋น + Buncha (470539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ วัดป่าแป้น รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และแต่งผิวรมดำ)
38 # 3อจ630829-132 ED297042341TH bastketboy + corach (470556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ630829-134 ED259961370TH pandp + โกวบ้อ (470559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อขาว วัดสุทัศนฯ ปี 2495
40 # 3อจ630829-135 ED285104619TH rayongratchasima + (470561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Johnprptk1904
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
41 # 3อจ630829-136 ED097114683TH teeranuch + wimonsong (470572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ630829-137 ED097114683TH kittipon + wimonsong (470574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ630829-138 EW791254908TH NOP_BU8 + ครองตน (470564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติ กรุวัดกระชาย พิมพ์ตัดเดี่ยว(ใหญ่) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
44 # 3อจ630829-139 ED287945293TH Seadragon + เขยมาบตาพุด (470568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 85%)
45 # 3อจ630829-140 ED302702999TH Mzee95 + เจริญพร2555 (470569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
46 # 3อจ630829-142 EX538561264TH nopponsmith + wewong (470510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 2051)
47 # 3อจ630829-143 ED219180962TH phairoj1186 + นิวเอกชัย (470513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)
48 # 3อจ630829-144 ED238566334TH pawaris + mumu4422 (470516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 2461)
49 # 3อจ630829-145 EF155349650TH เสี่ยเมืองกาญฯ + joe4299 (470519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง
50 # 3อจ630829-146 ED263935637TH Charriot + sirimongkon (470520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
51 # 3อจ630829-147 ED263280506TH เป้เกลือป่น + wilairat_22 (470523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
52 # 3อจ630829-148 EI921793490TH khunoak77 + ไอซ์_บ้านหมอ (470527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1334)
53 # 3อจ630829-149 ED238484555TH suttanee + ต้น_เบอเร่อ (470530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร
54 # 3อจ630829-150 ED049085766TH scott + yooti (470534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ630829-152 ED211855933TH Ronado + อสูรแดง (470512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 86)

56 # 3อจ630829-153 ED216992975TH u_soipa + artliver (470515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
57 # 3อจ630829-154 ED216992975TH teeranuch + artliver (470518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ก.ย. 2563 - 08:40 น.] #76006 (1/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630814-024 EX451161498TH WHITEAMULET (469453) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ630815-013 ED228248760TH bluezone69 (469042) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630815-018 EI745599892TH โต้งกระนวน (470082) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ630817-016 TH0118HAVGF4B rojheavy (469194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630818-017 ED249149100TH มหามณีจินดา (469295) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ630821-011 EF271029705TH rooms_studio (469671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ630821-020 ED250070455TH k9cob (469643) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630822-009 ED120994811TH chsearn (469813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ630822-018 EI862489170TH Kaeokleng (469807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630824-009 ED269751407TH assawin (469894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ630825-010 ED267471112TH สุเรนทรชิต (470058) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ630825-012 ED278125366TH piaric (470054) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
13 # 1อจ630826-021 ED254367685TH kohler (470124) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630826-022 ED263472007TH tookatun (470137) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ630826-032 ED291541091TH จุ๊สุราษฎร์ (470142) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630828-016 EG849618285TH Bophantom (470409) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
17 # 1อจ630828-017 EG849618285TH Bophantom (470419) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630828-018 EG849618285TH Bophantom (470427) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630828-019 EG849618285TH Bophantom (470430) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630828-020 EG819618285TH Bophantom (470435) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630828-024 ED289940841TH sakbangbon (470439) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630828-025 ED289940869TH sakbangbon (470444) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630828-027 ED289940855TH sakbangbon (470446) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630829-002 EH542520411TH มงคล_เล็ก (470549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630819-005 cpparu (469448) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630821-001 peacemaker (469607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630822-009 PATIPAT (469746) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630824-005 cpparu (469897) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630825-005 S-THAKSAKORN (469977) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630826-003 thumma (470153) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630826-008 teerawit (470174) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630826-009 penggo (470179) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630826-017 supol (470196) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ630828-012 แมงป่องหัดคลาน (470462) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ630828-013 แมงป่องหัดคลาน (470465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630831-003 ไอยเรศ (470583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้ (ประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน)
1 # 3อจ630821-124 ED089438339TH อุณาโลม + note33 (470410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630821-132 ED180383468TH prasert99 + ปั้นจั่น (469612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
3 # 3อจ630824-102 EI910090359TH phrakhrupalad + คนกรุงศรี (469957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนพระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสระแก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 78%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ630824-126 ED262126063TH arbell + toucanpat (470415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
5 # 3อจ630825-113 ED197098949TH zafari + Narongrad_107 (470037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.สมุทรปราการ
6 # 3อจ630826-112 ED265813959TH ฅนบางใหญ่ + BOYLOMSAK (470150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ630827-132 ED019195839TH สุเรนทรชิต + newzalagun (470241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เสมารุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์ (601012-020) **บัตรรับรองไม่แท้
8 # 3อจ630828-001 pornlimk + naphat1981 (470390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธนิรามัย กระทรวงสาธารณสุขสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 0259/หน้าตัก 5 นิ้ว)
9 # 3อจ630828-002 pawaris + BeerHighway (470395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน/สภาพชุบทองใหม่)(G 67%)
10 # 3อจ630828-003 ศักดิ์นรินทร์ + BeerHighway (470401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 11574)(G 65%)
11 # 3อจ630828-005 สุพระเครื่อง + sanopporn (470407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ หลวงพ่อสิน วัดประโชติการาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2482 จ.สิงห์บุรี

12 # 3อจ630828-006 chaiyached + sanopporn (470413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
13 # 3อจ630828-007 poshwises + sanopporn (470416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
14 # 3อจ630828-008 teepoptee + sanopporn (470421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ630828-009 laksi + sanopporn (470423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีมีขีด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
16 # 3อจ630828-010 เมืองช้าง + sanopporn (470426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
17 # 3อจ630828-011 peerasak_off + sanopporn (470383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
18 # 3อจ630828-012 Saranphat + mangmao (470388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1893)(630808-089)
19 # 3อจ630828-013 Pseheng + ittidech (470394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
20 # 3อจ630828-014 teeranuch + นภเก้า (470400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
21 # 3อจ630828-101 EX451124288TH ริวตัง + Luktarn88 (470367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้และแต่งผิว)(630808-072)
22 # 3อจ630828-102 ED250595095TH eaknaengnoy + k_toon (470370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพันตำลึงทอง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อนวโลหะ จ.นครปฐม
23 # 3อจ630828-103 ED197818036TH poshwises + not443 (470371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่นายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)

24 # 3อจ630828-104 EG395384479TH Arjaree56 + nottosaad (470467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ630828-106 ED252129431TH พนินทร์ + เอ_วัดเสด็จ (470381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
26 # 3อจ630828-107 EG580301535TH พนินทร์ + lastman (470384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข พิมพ์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630828-108 ED192298237TH แสงธรรม01 + ริณดา (470386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630828-109 ED291909479TH m-cot + Meetung (470389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
29 # 3อจ630828-110 ED249215387TH kraisornuo + thi3790 (470392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
30 # 3อจ630828-111 820388746052 หลานย่าโม + CHAIWAT99 (470473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
31 # 3อจ630828-112 820388746052 thanon_su + CHAIWAT99 (470398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ630828-113 820388746052 suwat1318 + CHAIWAT99 (470405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
33 # 3อจ630828-114 ED089487357TH Pitcha + ยุทธภีม (470408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9811 กก)
34 # 3อจ630828-115 ED089487357TH gorn9 + ยุทธภีม (470412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (590930-131)
35 # 3อจ630828-116 820388735401 Mcwall + Deethongtong (470414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว)(G 76%)

36 # 3อจ630828-117 ED284515391TH teeranuch + toucanpat (470417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
37 # 3อจ630828-119 EG005015024TH aluminium + potjanun (470424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นแซยิด 99 หมุนเงินหมุนทอง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 35)
38 # 3อจ630828-120 ED176340497TH nunthawat + Thai35 (470428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
39 # 3อจ630828-121 601001001044538 khunoak77 + ballza250 (470472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5253)(G 68%)
40 # 3อจ630828-122 RPNL000014047 AMPjung + seksons (470354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13760)
41 # 3อจ630828-123 ED192576267TH sunthon-pd + เณรน้อย (470357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ630828-124 EX413952567TH บรีสพระช่วย + Suklonkan (470363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
43 # 3อจ630828-125 ED277206372TH korn88 + mahaphom (470366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(แดง) ปี 2513(ยุคปลาย) จ.เพชรบุรี
44 # 3อจ630828-126 EH172775635TH teeranuch + Ronado (470373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
45 # 3อจ630828-127 ED265771936TH bastketboy + nikomss (470380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 60%)
46 # 3อจ630828-128 ED286080065TH rukrukna + phon8899 (470387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630828-129 ED276177595TH หิมพานต์มุ่งงาม + Jack_NJ (470469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ.)

48 # 3อจ630828-130 820388733183 khunoak77 + Deethongtong (470397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (630814-311)(G 85%)
49 # 3อจ630828-131 820386079450 Pitcha + ศรีเมืองระยอง (470411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 312)(G 67%)
50 # 3อจ630828-132 ED205578666TH Somkiathong + (470418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiywutkunarsa
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่คอหูเหรียญกว้าง เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (630429-010)
51 # 3อจ630828-133 ED289602720TH pramual + gogodebby (470425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630828-134 EG525856234TH teeranuch + mchutith (470429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ630828-135 EG525856234TH ตาลเดชา + mchutith (470434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางยมกปาฏิหาริย์ พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อผง ปี 2514 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ630828-136 EG525856234TH teeranuch + mchutith (470441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ630828-137 EG525856234TH teeranuch + mchutith (470447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อกะไหล่ทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
56 # 3อจ630828-138 TH0118J8YW77B ศักดิ์ศิริ + scott (470449) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใบโพธิ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์โภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อไม้แกะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
57 # 3อจ630828-139 ED276145535TH sanya1002 + Jack_NJ (470476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญจีน เนื้อนาก **ไม่ระบุที่สร้าง
58 # 3อจ630828-140 ED204697976TH tonychan + rungrot (470455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 62%)
59 # 3อจ630828-142 EH017288325TH เจริญ42 + ป้ายมงคล (470436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 65%)
60 # 3อจ630828-143 ED204697959TH pawaris + rungrot (470438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630404-217)(G 66%)
61 # 3อจ630828-144 RKTL000213086 montree_eit + imaginary (470440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2561 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1758/หน้าตัก 9 นิ้ว)
62 # 3อจ630828-145 ED295209891TH eakapong + blackvazabi (470445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อเงิน ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้และตัดหู)(630630-011)
63 # 3อจ630828-146 RDAO000122369 Thananon5426 + tonphu (470448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวรมดำ)(630626-030) (G 65%)
64 # 3อจ630828-147 BPEE001085740 jouicepeam + bank9225 (470451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
65 # 3อจ630828-149 EI764572212TH tongza123 + Zinemala (470452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
66 # 3อจ630828-150 ED281648782TH frist + สาลิกาดง (470453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้และรมดำใหม่)
67 # 3อจ630828-152 ED247889255TH Wanlop + thatcharit (470474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630819-250)(G 60%)
68 # 3อจ630828-153 ED248328317TH ปากน้ำ555 + หลานตาจวบ (470355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดหัวคุ้งสร้าง)
69 # 3อจ630828-155 ED282563235TH teeranuch + poom2541 (470364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
70 # 3อจ630828-156 820390865770 เมืองช้าง + chatchai14 (470479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (580717-116)(G 69%)

71 # 3อจ630828-157 TH0118JNA4N5B chuchart-k + suffer (470369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1140)
72 # 3อจ630828-158 RI045900812TH xavisam + จ่าจอก (470374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 663 ก)
73 # 3อจ630828-159 EO573552555TH เมืองช้าง + wongsuwan (470377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
74 # 3อจ630828-160 ED261583787TH joeenok + benzy (470379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
75 # 3อจ630828-161 EG320831592TH ฐณะวัฒน์ + Thantharat (470385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 103509)
76 # 3อจ630828-162 EW026182447TH chuchart-k + chkomtat (470391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (570731-063)
77 # 3อจ630828-163 EG267297277TH pandp + แบงค์อรัญ (470393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ฐานสำเภา เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
78 # 3อจ630828-164 ED293033273TH khunoak77 + Xabi17 (470396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7347 กก)
79 # 3อจ630828-165 EG342381303TH WorapongP + เชียงลี้ (470399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดไก่เตี้ย จ.ปทุมธานี
80 # 3อจ630828-166 ED274184222TH scottruth + pupa09 (470402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ลพบุรี
81 # 3อจ630828-167 ED278593372TH daew1970 + ยายข้างวัด (470406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิดโลกเชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
82 # 3อจ630829-116 ED282563261TH thanapetch + คุณตาวิธาน (470502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (560806-253)(G 84%)

83 # 3อจ630829-117 EG343308931TH TONG_NK + hot2523 (470524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (610419-076)(G 86%)
84 # 3อจ630829-123 ED279321835TH sutthipun + JAPAN-55 (470491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(550803-002)
85 # 3อจ630829-125 ED274507458TH เทพพิทักษ์ + rungrot (470493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 17 (มหาลาภ) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี (551013-017)(G 67%)
86 # 3อจ630829-124 aaekaa+mingloei (470514) กรอบทอง 1 องค์ ( G 61%)(น้ำหนัก 12 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM