ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ประกาศ บริษัท การันตีพระ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2557


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- บริษัท การันตีพระ จำกัด ขอประกาศรายละเอียดของ สถาบันการันตีพระ และเว็บไซต์การันตีพระ ประจำปี พ.ศ.2557 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

................................... เวลาทำการสถาบันการันตีพระ อาคารมงคล...................................

.....1. ชั้น 1 ร้านพระเครื่องการันตีพระ เวลาทำการ 10.00-18.00 น
.....2. ชั้น 2 ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องและส่วนงานรับฝากพระเครื่อง เวลาทำการ 10.00 -17.00 น. (หยุดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
.....3. ชั้น 5 ส่วนงานบริการเว็บไซต์ฯ ( INFO) ส่วนงานคืนพระเครื่องสมาชิกเว็บไซต์ฯและนิตยสารการันตีพระ ส่วนงานรับจองพระใหม่ ชมรมพระเครื่องการันตีพระดอทคอม และ G-Magazine เวลาทำการ 10.00 -17.00 น. (หยุดพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)


................................... งานบริการในส่วนงานต่างๆของสถาบันการันตีพระ อาคารมงคล ...................................

.....1.ชั้น 1 ร้านพระเครื่องการันตีพระ ( โทรศัพท์ 02-5210699,02-2510712,02-9709197 แฟกซ์ 02-9004200 ) บริการให้เช่าบูชาพระเครื่อง พระบูชา เครื่องรางของขลังทุกชนิดในนิตยสารการันตีพระฉบับปัจจุบัน รวมไปถึงการรับสมัครสมาชิกนิตยสารการันตีพระ
.....2.ชั้น 2 ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่อง( CHECKPRA) ให้บริการรับตรวจสอบพระเครื่องของสมาชิกเว็บไซต์การันตีพระพร้อมบริการออกบัตรรับรองพระเครื่อง (โดยใช้เวลาตรวจสอบพระเครื่อง 7 วันในกรณีปกติ และ 14 วันในกรณีสมาชิกแนบข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ) และรับฝากพระเครื่องของนิตยสารการันตีพระ
.....3.ชั้น 4 ส่วนงาน EMS - รับและจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์ EMS
.....4.ชั้น 5 ส่วนงานคืนพระเครื่อง ให้บริการคืนพระเครื่องที่ส่งตรวจสอบของสมาชิกเว็บไซต์ฯและของนิตยสารการันตีพระ
.....5.ชั้น 5 ส่วนงานบริการเว็บไซต์ ( INFO )( โทรศัพท์ 02-5512086 ) ให้บริการรับแจ้งปัญหาต่างๆในเว็บไซต์ฯ รวมไปถึงประสานงานทุกเรื่องภายในเว็บไซต์ฯ
.....6.ชั้น 5 ส่วนงานชมรมพระเครื่องการันตีพระดอทคอม (CHOMROM) G-Magazine และส่วนงานรับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ( PAYMENT )( โทรศัพท์ 02-9707949 แฟกซ์ 02-5512087 ) ให้บริการเกี่ยวกับชมรมพระเครื่องการันตีพระดอทคอมทั้งหมดและ รับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของเว็บไซต์ฯ รวมถึงจำหน่ายคูปองบัตรรับรองพระเครื่องและบัตรค่าธรรมเนียมตั้งประมูลพระเครื่อง
.....7.ชั้น 6 ส่วนงานสมาชิกเว็บไซต์ฯ ( MEMBER )( แฟกซ์ 02-9707926 ) ให้บริการสมาชิกเว็บไซต์ฯ ในเรื่องการสมัครสมาชิกและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทั้งหมด โดยให้บริการเฉพาะทางเมล์และทางแฟกซ์เท่านั้น
.....8.ชั้น 7 สถาบันการันตีพระ งานวิชาการพระเครื่องและอบรมวิชาการด้านพระเครื่องทุกประเภท


............................................. อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ .............................................


1.ค่าธรรมเนียมสมาชิกทั่วไป ** ฟรี ** ตลอดชีพ
2.ค่าธรรมเนียมสมาชิกผู้ตั้งประมูลตามการใช้งานจริง เริ่มต้นที่ 100 บาทตามรายละเอียดนี้
http://www1.g-pra.com/Fee/Auc_fee_2557.php ( บัตรเติมรายการตั้งประมูลพระเครื่องทุกชนิด หากเติมรายการในปี 2556 จะได้อ้ตราของปี 2556 ถ้าเติมรายการในปี 2557 จะได้อัตราของปี 2557 )
3.ค่าธรรมเนียมร้านค้าในชมรมพระเครื่องการันตีพระดอทคอมตามรายละเอียดนี้ http://www1.g-pra.com/Fee/Club_fee_2557.php
4.ค่าธรรมเนียมสมาชิกศูนย์การันตีพระ รายปีละ 2,400 บาท ตามรายละเอียดนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=471 ( เดิม )
5.ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทต่อองค์ ( ปรับปรุง )
6.ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ (ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้ จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )( ปรับปรุง )
7.ค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองพระเครื่อง 100 บาทต่อบัตร
8.ค่าธรรมเนียมการบรรจุและจัดส่งพระคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาทต่อครั้ง ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตราในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805 )
9.การต่ออายุสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่องกรณีกระทำผิดกฎ กติกา สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทเข้าบัญชีธนาคาร " การันตีพระเพื่อการกุศล " ตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=515

-ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
-จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
-บริษัท การันตีพระ จำกัด

- สรุปข้อปรับปรุงในปี 2557 นี้นะคะ

- ยกเลิกการต่ออายุสมาชิกพัฒนาเว็บไซต์ฯ
- ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทต่อองค์
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ (ค่าตรวจสอบ 300 บาทนี้ จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )
- ค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลตามการใช้งานจริง เริ่มต้นที่ 100 บาทตามรายละเอียดนี้
http://www1.g-pra.com/Fee/Auc_fee_2557.php
- ค่าจัดส่งพระบูชาตามอัตรานี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805

โดยคุณ webmaster1 [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:19 น.]โดยคุณ kingcrow (1735) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:21 น.] #47790 (1/91)

รับทราบครับ


โดยคุณ prakit0112 (708) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:30 น.] #47791 (2/91)

รับทราบครับโดยคุณ pairoj4442 (1141) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 14:39 น.] #47792 (3/91)

สรุป ส่งพระออกบัตร เพื่มจาก 500 เป็น 600 ใช่ไหมครับโดยคุณ อาคันติมายะ (1203) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:14 น.] #47797 (4/91)

รับทราบครับ


โดยคุณ ศิษย์กง (905) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:18 น.] #47799 (5/91)


รับทราบครับ


โดยคุณ Hopeman (1784) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:23 น.] #47800 (6/91)

สรุป ส่งพระออกบัตร เพื่มจาก 500 เป็น 600 ใช่ไหมครับ


โดยคุณ Hopeman (1784) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:37 น.] #47801 (7/91)

ที่เห็น ค่าตั้งกระทู้ แพงขึ้น จากปีก่อน 10 บาท ต่อการตั้ง 1 องค์


โดยคุณ ปูพระแท้ (517) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 15:41 น.] #47802 (8/91)

รับทราบครับ


โดยคุณ charlott (1571) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:01 น.] #47807 (9/91)
โดยคุณ ปูพระแท้ (517) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:03 น.] #47810 (10/91)

ผมคิดถูกหรือเปล่าครับ
1.ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบ 100 บาท
2.ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ แท้-เก๊ 300 บาท
3.ค่าบัตรรับรอง 100 บาท
4.ค่าจัดส่ง 100 บาท
รวม 600 บาท


โดยคุณ ปูพระแท้ (517) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:07 น.] #47812 (11/91)

เรียนถามท่านเวบมาสเตอร์ครับ
1.กรณีพระที่เป็นชุดอยู่แต่แรก เช่นชุดกรรมการ 10 องค์ต่อ1กระทู้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรครับ
2.กรณีพระไม่เป็นชุดมาจัดชุดเอาเอง 10 องค์ ต่อ1กระทู้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรครับ จะได้ไม่สับสนในภายหลัง
ขอบคุณครับ _/l\_
ปูพระแท้


โดยคุณ nooing (26156)  [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:18 น.] #47816 (12/91)

ค่าตรวจสอบ 600

ลืมดูอะไรหรือเปล่าครับ ค่ารายการเพิ่มอีก ราคาต่ำสุดคือ กระทู้ละ 6 บาทครับ แพงสุด 10 บาท


โดยคุณ ปูพระแท้ (517) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 16:52 น.] #47821 (13/91)

โอ้......จริงด้วย


โดยคุณ Kawoat (629) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 18:35 น.] #47823 (14/91)

ออกบัตรฯ 600 บาท


โดยคุณ ตระกูลทอง (1732) [พ. 25 ธ.ค. 2556 - 22:51 น.] #47834 (15/91)
โดยคุณ bESt16 (918) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 02:26 น.] #47838 (16/91)

รับทราบครับผม :yawn


โดยคุณ prathip (185) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 05:51 น.] #47843 (17/91)

พระที่ราคาเกิน 5000 บาทและมีบัตรฯแล้วผู้ชนะประมูลขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯโอนเพิ่มอีก 500 บาทใช่มั้ยครับ


โดยคุณ prathip (185) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 06:11 น.] #47845 (18/91)

รับทราบคร้าบบบบ


โดยคุณ มอร์เมืองทอง (2450) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 09:02 น.] #47848 (19/91)

สัตว์โลกหฤโหดเอาแต่ได้ขึ้นแมงทุกปี


โดยคุณ (3) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 10:40 น.] #47851 (20/91)
โดยคุณ NERAMIT (2280) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 10:54 น.] #47853 (21/91)

รับทราบครับ


โดยคุณ ต้นbonny (8812) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 12:34 น.] #47857 (22/91)

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555อยู่เฉยๆดีกว่าเราปีนี้


โดยคุณ piyatg (4204) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 16:19 น.] #47860 (23/91)

ขึ้น 3 ปีติดเลย


โดยคุณ NinePSB (1032)(1) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 19:26 น.] #47862 (24/91)

ผมว่า ขึ้นราคานี้แบบนี้ น่ามีอะไรเปลี่ยงแปลงบ้างนะครับ อย่างออกแบบบัตรให้ ให้ดูดี และ ก๊อปยากๆหน่อย อะไรแบบนี้ละครับ ลองเสนอนะครับ


โดยคุณ juipeter (5606) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 19:28 น.] #47863 (25/91)

DEMAND ยังสูง ราคาก็จะปรับเพิ่มเป็นเงาตามตัว
DEMAND ต่ำ หากปรับราคาสูงขึ้น ของอาจจะขายไม่ได้ก็ได้ครับ
ขึ้นอยู่กับ ภาวะเศรษฐกิจ, ราคาคู่แข่ง, คุณภาพของสินค้า/บริการนั้น ๆ
้้เพิ่มราคาแต่ไม่เพิ่มคุณภาพ หากยังอยู่ได้ แสดงว่า บริการเดิม ๆ ยังคงตอบโจทย์ ผู้บริโภค

ขึ้นทั้ง ค่าออกบัตร จาก 500 เป็น 600 บาท/บัตร
ขึ้นทั้ง การตั้งประมูล จากเดิม 3,000 บาท/ปี ตั้งได้ 1,000 กระทู้(กระทู้ละ 3 บาท) เมื่อปีที่ผ่านมา(2556)
ปีนี้(2557) ปรับเพิ่มเป็น 3,000 บาท/ปี ตั้งได้ 500 กระทู้(กระทู้ละ 6 บาท)

G-PRA คงมั่นใจในคุณภาพและบริการอ่ะครับ


โดยคุณ ruamzub (2115) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 21:13 น.] #47867 (26/91)

โพสไปอย่างไรทางเวปก็ไม่รับรู้หลอกครับ
ผมว่าทุกคนร่วมกันหยุดสนับสนุน ซักเดือนดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมัย
ลองเสนอดูเล่นๆนะครับโดยคุณ konthai9858 (675) [พฤ. 26 ธ.ค. 2556 - 23:22 น.] #47870 (27/91)

รับทราบครับ


โดยคุณ chacha2303 (785) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 09:36 น.] #47873 (28/91)

แล้วมี web อื่น แนะนำมั๊ยครับ สมาชิกจะได้ลองใช้บริการดูครับ การค้าต้องมีคู่แข่งครับ จะได้เป็นไปตามกลไกตลาด


โดยคุณ xdeftones (896)  [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 09:55 น.] #47874 (29/91)

ราคาโหดมากครับ....ขอบอก


โดยคุณ manliar (45524) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 13:16 น.] #47875 (30/91)
โดยคุณ lordcoffee (3180) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 15:04 น.] #47877 (31/91)

มาร่วมกัน เป่าสาก..(หยุดเล่น ประเภทที่ต้อง ส่งตรวจ สักเดือน 2เดือน มั๊ย) ดีม่ะ คนเราถ้าแฟร์ๆ ต้องแจ้งล่วงหน้า ครับ ท่านมีกฎกติกา แล้ว ต้องมีมารยาท ด้วยครับ /// เคยซื้อ ฆ้อนตั้งประมูล ปีก่อน วันที่ 26/12/55 ได้รับจำนวนประมูล มาในเรทใหม่ ปี 56 เลยครับ ไม่มีชี้แจ้งใดๆ ทั้งสิ้น อ้างอย่างเด่ว จะเติมให้ภายใน 7 วันทำการ มาเติมเอาวันที่ 3กลายเป็นโดน เรทใหม่ ไปชิป เซร็งง****(ออกบัตร วันนึงๆ ไม่ต่ำกว่า 200 องค์ x 600 ไปครับ เจ้านาย) หากมี ที่ใหม่ๆ แนะนำ ผมด้วยน่ะครับ ที่ไม่ใจร้าย น๊า ๆๆๆ*****


โดยคุณ สายฝาง (625)(1) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 16:17 น.] #47878 (32/91)

พระปิดประมูลไปวันที่ 14/12/56 แต่จะรอส่งออกบัตรวันที่ 2/1/57 เพราะการันตีปิดทำการตั้งแต่ 16/12/56 แบบนี้จะใช้เรทไหนกันเนี้ย ถ้าใช้เรทใหม่ก็ซิบแล้วครับ..


โดยคุณ k_weerawat (1892)(1) [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 17:25 น.] #47880 (33/91)

พื้นที่สำหรับผู้เล่นพระย่อย น้อยเข้าไปทุกที สำหรับเว๊ปนี้โดยคุณ smasterz (381) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 09:21 น.] #47883 (34/91)

เฮ้อ


โดยคุณ smasterz (381) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 09:32 น.] #47884 (35/91)

ถ้าราคาขนาดนี้ ก็น่าจะต้องไม่มีพระที่ไม่สรุปผลแล้วมั้งครับ ความชำนาญ 20 กว่าปี
ยังมีไม่สรปผลเพียบ
1.ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบ 100 บาท
2.ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ แท้-เก๊ 300 บาท
3.ค่าบัตรรับรอง 100 บาท
4.ค่าจัดส่ง 100 บาท
รวม 600 บาทโดยคุณ ไก่ใหญ่ (340)(1) [ส. 28 ธ.ค. 2556 - 13:36 น.] #47886 (36/91)

สงสัยต้องอารยะขัตขืนกันมั่งแล้ว


โดยคุณ แป้ง67 (4523) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 09:51 น.] #47896 (37/91)

600.........^_^


โดยคุณ seranee (4836) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 10:26 น.] #47897 (38/91)

ยินดีทำตามกฏของทางwebค่ะ แต่ขอเสนอแนะ

การออกบัตรรับรอง ของผู้ตั้งประมูล จากราคาพระมากกว่า3000บาท เป็นผู้ออกค่าบัตรเอง น่าจะปรับเปลี่ยน เป็น ราคา5000บาท เป็นผู้ออกค่าบัตรเอง เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ในweb ก็เล่นพระย่อย และ พระหลักพัน กันเยอะค่ะ


โดยคุณ NONGOPRAKRUANG (743) [อา. 29 ธ.ค. 2556 - 10:32 น.] #47898 (39/91)

สรุปคือ. ....ขึ้นทุกอย่าง...... ขึ้นทุกปี..... กินเรียบ11..


โดยคุณ Marquis (1226) [จ. 30 ธ.ค. 2556 - 09:37 น.] #47906 (40/91)

รับทราบครับ ..
.ขอออกความเห็น
เศรฐกิจ ไม่ค่อยดี เราเห็นใจทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญควร ขายแต่พระแท้กันนะครับ ชีวิตจะดีและมีความสุข ขอให้ปีใหม่นี้ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคน มีความสุขทั่วหน้า


โดยคุณ อันดามัน (1084) [จ. 30 ธ.ค. 2556 - 11:21 น.] #47908 (41/91)

🌟รับทราบครับ😲😲😲😲
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🐎 ค่าออกผล 500 / องค์
🐎 ค่า EMS 100 / ครั้ง
🐎 รวมทั้งหมด 600 บาท
🐎 ถั่วตั๊มม่ายคร๊าบ 😁😁😁😝😝😝😝
🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆


โดยคุณ meenlawyer (240) [จ. 30 ธ.ค. 2556 - 21:24 น.] #47912 (42/91)


ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ


โดยคุณ satha55 (433) [จ. 30 ธ.ค. 2556 - 22:30 น.] #47914 (43/91)
โดยคุณ wat171 (2207) [อ. 31 ธ.ค. 2556 - 20:04 น.] #47920 (44/91)

ของขวัญวันปีใหม่แด่สมาชิกทุกท่านครับ


โดยคุณ เวียงนนท์ (1994) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 05:52 น.] #47926 (45/91)

เล่นพระที่ราคาไม่ถึง 3000 ดีกว่า
ถ้าเป็นแบบนี้ สมาชิกตาย


โดยคุณ num1522 (5700) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 08:06 น.] #47928 (46/91)

เห็นราคาค่าตั้งประมูลปีใหท่ กันละยัง พวกท่าน .....ซิบๆๆๆ


โดยคุณ น้ำคอก99 (2396) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 08:17 น.] #47929 (47/91)
โดยคุณ beeampawa (1025) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 13:29 น.] #47934 (48/91)

รับทราบครับผม


โดยคุณ Nunthawat (1786) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 14:05 น.] #47936 (49/91)

พระแท้จงเจริญครับ.


โดยคุณ ตะวัน03 (1384) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 19:35 น.] #47943 (50/91)

**เป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง มาตั้งแต่ปลายปี 50 ขึ้นได้ทุกปี..ไม่เคยฟังเสียงสมาชิก..ปีนี้..คงต้องลากันละครับ ..พี่น้อง..**


โดยคุณ Manonsri (1010)(2) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 20:12 น.] #47945 (51/91)

ก็ดีนะครับ ลองหยุดส่งออกบัตรซะ 2เดือน ก็คงดีเหมือนกัน ไม่รู้จะรวยไปถึงไหน g-pra.


โดยคุณ chanchim (689)(1) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 21:40 น.] #47950 (52/91)

ลาก่อนเวปจี


โดยคุณ supertor (1766) [พ. 01 ม.ค. 2557 - 22:01 น.] #47951 (53/91)
โดยคุณ ตี๋ตะกู (220) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 08:46 น.] #47954 (54/91)
โดยคุณ อี๊ดเมืองเลย (1704) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 09:47 น.] #47957 (55/91)
โดยคุณ เทพนวเศรฐี (784) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 10:57 น.] #47960 (56/91)

โหด!!!!! มาก!!!!!


โดยคุณ เทพนวเศรฐี (784) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 11:06 น.] #47961 (57/91)

ขึ้นมาหลายปีแล้ว!!! ปีต่อๆไปจะเท่าไรครับเนี้ย?!? โหดร้ายกับสมาชิก. ไปเปล่าครับ ทำไงได้ครับมาอยู่บ้านเค้าแล้ว เค้าจะทำอย่างไรก็ได้. จะเอาให้รวยไปถึงไหนครับ. ถ้าสมาชิกแห่ไปเล่นเวปอื่นๆ. เวปจะเป็นไงครับ. หาบ้านใหม่สำรองกันไว้บ้างนะครับเพื่อนๆสมาชิก.


โดยคุณ opensea (1009) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 17:04 น.] #47969 (58/91)

เศรฐกิจแบบนี้น่าจะลดราคามากกว่านะครับ ไม่น่าสวนกระแส


โดยคุณ กรเมืองกาญจ์ (2405) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 18:01 น.] #47970 (59/91)

ผมคงซื้อพระที่ดูเองเป็นก่อนชื้อต้องสอบถามตกลงการรับประกันกันก่อนตัดสินใจด้วยตัวเองคงไม่ต้องพึ่งบัตร เล่นพระต้องเป็นบ้างไม่ใช่ยืมจมูกคนอื่นอย่างเดียว กฎก็มีอยู่แล้ว 3 วัน เอาไปเห่ทันครับ คืนไปตามกฎไม่ต้องเสียตางค์ออกบัตรครับ แน่นอนกว่า


โดยคุณ บารมีฟู (956)(1) [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 21:09 น.] #47973 (60/91)

แบบนี้รับรองหลังไมค์เพรียบ....สบายคนดูเป็น (ไม่ส่งออกบัตร ไม่ต้องเสียเวลาคอยอย่างน้อย10วัน..."ลดค่าออกบัตรละกัน 600 700"หรือบางทีก็มากกว่านั้น) เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
แบบนี้ผมว่า ลำบากคนขาย สบายคนซื้อจริงมั้ยครับ เห็นใจครับ พี่ น้องร่วมอาชีพทุกวันนี้หากินกันลำบาก กว่าจะได้พระแท้สักองค์ต้องเบียดราคากันสุดขั้ว คิดถึงผลกำไรค่าปากท้องแล้วยังต้องเผื่อค่าออกบัตร+ค่าส่งต้นทางและปลายทาง ห่อหุ้มไม่ดีพี่เค้าก็ว่า ส่งช้าพี่เค้าก็บ่น....เหนื่อยมั้ยครับ พี่ น้อง.....ฮา ฮ้า หาลูกย่อยมาเล่นดีกว่า บายก่ากันเยอะเลย


โดยคุณ mek_kab (882) [ศ. 03 ม.ค. 2557 - 09:10 น.] #47980 (61/91)

เวปนี้...เอาไว้ ซื้ออย่างเดียว แพงโคตรโดยคุณ พงศ์ไผ่เหลือง (1270) [ศ. 03 ม.ค. 2557 - 09:11 น.] #47981 (62/91)

ขอให้ทางบริษัท การันตีพระ จำกัด
ลองพิจารณาดูค่าธรรมเนียม ใหม่อีกครั้งนะครับ
ขอขอบพระคุณมากครับ
โดยคุณ SiTiChAi (724) [ศ. 03 ม.ค. 2557 - 22:42 น.] #47991 (63/91)

ผมว่าการขึ้นราคาต้องมีเหตุผล ชี้แจงบ้างก็ดีนะครับเช่น จ้างผู้ชำนาญพระเครื่อง เพิ่มขึ้นหรือปรับปรุงเซฟเวอร์ อะไรประมาณนี้อะครับ ขึ้นทุกปีอย่างงี้ค่อนข้างลำบากครับ ด้วยความเคารพ


โดยคุณ เด็กชายนา (866) [ส. 04 ม.ค. 2557 - 09:06 น.] #47993 (64/91)สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข
หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน
อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน
มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า
ทำการค้า ร่ำรวย ไปสวยสม
มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์
ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง


โดยคุณ belton (2215) [ส. 04 ม.ค. 2557 - 23:08 น.] #48007 (65/91)

javascript:setsmile(''javascript:setsmile(''))javascript:setsmile('') เศรษฐกิจไม่ดี ยังมาเจอกับเวปขึ้นราคาทุกอย่าง ทุกปีอีก โอ้พระเจ้าจ๊อด!


โดยคุณ Vanna (10672) [อา. 05 ม.ค. 2557 - 09:23 น.] #48009 (66/91)

จะปรับราคาน่าแจ้งล่วงหน้า ไม่ใช่ประกาศกันตอนวันหยุดทั้งๆที่จีก็ปิดแล้ว มัดมือชกกันชัดๆ
เอาใจเขาใส่ใจเราบ้าง ราคาก็แสนจะโหดทุกรายการ


โดยคุณ meenlawyer (240) [อา. 05 ม.ค. 2557 - 09:49 น.] #48010 (67/91)

เราไม่มีจีพระ เราอยู่ได้ - จีพระไม่มีเรา จีพระอยู่ไม่ได้นะคับพี่น้องชาวไทย


โดยคุณ ood9999 (387) [จ. 06 ม.ค. 2557 - 09:10 น.] #48015 (68/91)

ผมจ่ายค่าตั้งประมูลไป 100 บาท

ส่งเมลล์ไปแล้ว ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ ตอนนี้ยังไม่ตอบกลับเลยครับ


โดยคุณ Mysticism (882) [อ. 07 ม.ค. 2557 - 01:45 น.] #48023 (69/91)

ต้อนรับสมาชิกใหม่แบบนี้เลยเหรอครับ เจ้านาย!!!


โดยคุณ โนบิต๊ะ (488) [อ. 07 ม.ค. 2557 - 11:14 น.] #48027 (70/91)

ถ้าปีหน้าขึ้นอีกสงสัยต้องย้ายบ้านแล้วเรา😞


โดยคุณ วิวัฒน์ชนะพาล (302) [อ. 07 ม.ค. 2557 - 15:31 น.] #48031 (71/91)

สงสัยคงจะต้องหยุดพักผ่อนก่อนเฮ้ย


โดยคุณ ชาติพุทธศิลป์ (904) [ศ. 10 ม.ค. 2557 - 00:48 น.] #48053 (72/91)

รับทราบ...ตามระเบียบ...ขอให้รวยๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดยคุณ พระอ้อมแอ้ม (987)(1) [ส. 11 ม.ค. 2557 - 14:04 น.] #48066 (73/91)

รับทราบครับ


โดยคุณ นายพอเพียง (3651) [อา. 12 ม.ค. 2557 - 17:57 น.] #48074 (74/91)

น่าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากันบ้างนะโยม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม


โดยคุณ punyapol (1878)(1) [อ. 14 ม.ค. 2557 - 15:19 น.] #48089 (75/91)

สมาชิก 9 หมื่น กว่า user ถ้าคิดครึ่งเดียว ที่เป็นสมาชิกตั้งประมูล
50,000 คูณ รายเดือน 100 บาท = 5 ล้านบาท
50,000 คน ส่งตรวจสอบพระคนละองค์ต่อเดือน
50,000 คูณ 500 บาท = 25 ล้าน
เฉพาะแค่นี้ ก้อเดือน ละ 30 ล้านแล้วครับ

ขอให้ รวย ๆๆๆๆๆๆ ครับ


โดยคุณ jintanakorn (3877) [พฤ. 16 ม.ค. 2557 - 13:41 น.] #48106 (76/91)

ขอให้ เวปจี จง...รวย. รวย. รวย. ลงๆๆๆๆๆๆๆๆๆทุกวันครับ.


โดยคุณ kitty013 (13335) [อา. 19 ม.ค. 2557 - 23:26 น.] #48136 (77/91)

ปีต่อไปค่าตั้งกระทู้คงเป็นกระทู้ละร้อยครับ สุดยวดมาก


โดยคุณ chamlong (827) [จ. 20 ม.ค. 2557 - 16:37 น.] #48139 (78/91)

รับทราบ


โดยคุณ กล้วยปิ้ง (831) [ศ. 24 ม.ค. 2557 - 10:49 น.] #48168 (79/91)

เฮัอ!


โดยคุณ สุทัศน์หนองเต่า (659) [ส. 25 ม.ค. 2557 - 08:31 น.] #48174 (80/91)
โดยคุณ ruamzub (2115) [อา. 26 ม.ค. 2557 - 22:20 น.] #48185 (81/91)

โดยคุณ punyapol (1286) (203.144.211.*) [14 Jan 2014 15:19] #48089 (75/80)

สมาชิก 9 หมื่น กว่า user ถ้าคิดครึ่งเดียว ที่เป็นสมาชิกตั้งประมูล
50,000 คูณ รายเดือน 100 บาท = 5 ล้านบาท
50,000 คน ส่งตรวจสอบพระคนละองค์ต่อเดือน
50,000 คูณ 500 บาท = 25 ล้าน
เฉพาะแค่นี้ ก้อเดือน ละ 30 ล้านแล้วครับ

ขอให้ รวย ๆๆๆๆๆๆ ครับ


เพิ่ิมเดิมให้ครับรายได้เยอะอย่างนี้ สรรพกรรู้มัยครับโดยคุณ munmun (1340) [จ. 27 ม.ค. 2557 - 16:32 น.] #48205 (82/91)

แบบนี้แย่ทุกท่านอะคับ ค่าส่งตรวจก็ทำให้ขาดทุนละคับท่านใดมีเว็บมานำเสนอบ้างครับ เผื่อจะได้เป็นทางเลือกให้สมาชิกท่านอื่นๆ แนะนำด้วยคับ


โดยคุณ ภูเบตร์ (34) [ส. 08 มี.ค. 2557 - 04:07 น.] #48601 (83/91)

เข้ามาเก็บความรู้!


โดยคุณ bangk (598)(1) [ส. 08 มี.ค. 2557 - 11:30 น.] #48608 (84/91)

อย่างนี้แย่ครับเจ้านาย...โดยคุณ jacky888 (133)(2) [อา. 06 ก.ค. 2557 - 13:18 น.] #49219 (85/91)

รับทราบครับโดยคุณ ลูกกวนอู (1060) [ส. 19 ก.ค. 2557 - 11:03 น.] #49283 (86/91)

สอบถามครับมีคนประมูลพระผมได้
1.จะส่งพระไปตรวจสอบได้ที่สนง.การันตีพระตามที่อยู่ 57/40 ตึกมงคลชั้น ไหนครับ
2.โอนเงิน 600 บาทค่าออกบัตรไปที่ไหนครับ


โดยคุณ ลูกกวนอู (1060) [ส. 19 ก.ค. 2557 - 11:05 น.] #49284 (87/91)

เคยแต่ซื้อ...แต่ไมค่อยได้ขายครับเลย งง


โดยคุณ dnatwoo (3351) [ส. 09 ส.ค. 2557 - 13:38 น.] #49414 (88/91)

ดยคุณ ruamzub (1276)กสิกรไทย : 758-2-18674-4ดูรายการทั้งหมดของผู้ตั้งประมูล (58.11.44.*) [26 Jan 2014 22:20] #48185 (81/87)

โดยคุณ punyapol (1286) (203.144.211.*) [14 Jan 2014 15:19] #48089 (75/80)

สมาชิก 9 หมื่น กว่า user ถ้าคิดครึ่งเดียว ที่เป็นสมาชิกตั้งประมูล
50,000 คูณ รายเดือน 100 บาท = 5 ล้านบาท
50,000 คน ส่งตรวจสอบพระคนละองค์ต่อเดือน
50,000 คูณ 500 บาท = 25 ล้าน
เฉพาะแค่นี้ ก้อเดือน ละ 30 ล้านแล้วครับ

ขอให้ รวย ๆๆๆๆๆๆ ครับ


เพิ่ิมเดิมให้ครับรายได้เยอะอย่างนี้ สรรพกรรู้มัยครับ


ผมว่ารู้นะ แต่ไม่ทำอะไรมั้ง 555


โดยคุณ pairat_r (163) [จ. 05 ม.ค. 2558 - 15:36 น.] #50651 (89/91)

สอบถาม ทำไมของเพื่อนผม
ถึงเข้า login สมาชิกไม่ได้ครับ
ชื่อ นายสมยศ รวบรวมวงศ์
ช่วยเช็คให้หน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ ไอรอนแมนแจ๊ค (109) [อา. 22 ก.พ. 2558 - 22:52 น.] #50971 (90/91)

จะเอาพระมาประมูล ต้องมีสถานะ คุณสมบัติ อย่างไรคับ ช่วยตอบผมหน่อยคับ อ่านแล้วงงๆๆ


โดยคุณ เก่งมาโคร (197) [พ. 25 พ.ย. 2558 - 22:24 น.] #52789 (91/91)

สอบถามครับถ้าชนะประมูลพระที่มีบัตรรับรองแล้ว สามารถเเจ้งเปลี่ยนชื่อบัตรได้ไหมครับ ส่วนนี้ใครเป็นผู้ออกเงิน คือผมชนะประมูลพระที่มีบัตรรับลอง. แล้วคุยกับผู้เปิดประมูล ไม่ได้รับส่วนลดต้องโอนเต็มจำนวนชนะประมูล เลยงงๆเข้าใจผิดนึกว่าจะมีส่วนลดบ้างนิดหน่อย


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM