ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : เปิดให้บริการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทอง
- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- ทางสถาบันการันตีพระได้เปิดให้บริการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองและตลับทองให้กับสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระแล้ว โดยท่านสมาชิกที่ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระในรายการตรวจสอบส่วนตัวหรือรายการชนะประมูล สามารถแจ้งความจำนงขอตรวจเปอร์เซ็นทองของกรอบทองหรือตลับทองได้ โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาทต่อชิ้น ( สามารถชำระได้ทั้งเงินสดและคูปองการันตีพระ )

- ตามกฏ กติกาเว็บไซต์ฯเรื่องการตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=820 และเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบในเปอร์เซ็นต์ทองต่อเพื่อนสมาชิกในเว็บไซต์ฯ การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ มีรายละเอียดและมีข้อต้องปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

..... 1. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองในพระเครื่องเลี่ยมกรอบทองที่สมาชิกส่งมาตรวจสอบเพื่อขอออกบัตรรับรองพระเครื่อง หรือกรณีชนะการประมูลพระเครื่อง อัตรา 100 บาทต่อองค์
..... 2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองหรือตลับทอง ที่สมาชิกส่งมาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอย่างเดียว (ไม่ตรวจสอบพระเครื่อง) อัตรา 500 บาทต่อชิ้น
..... 3. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองใหม่หรือตลับทองใหม่จำนวนมากสำหรับ ** สมาชิกผู้ตั้งประมูลขายเป็นประจำ ** โดยส่งมาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอย่างเดียว อัตรา 100 บาทต่อชิ้น ( ทางสถาบันการันตีพระจะระบุค่าเปอร์เซ็นต์ทองให้กับกรอบทองใหม่นั้นๆ )
..... 4. สมาชิกที่เสนอขายพระเครื่องพร้อมกรอบทองหรือตลับทองหรือเฉพาะกรอบทองตลับทอง ที่ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว สามารถเสนอขายในเว็บไซต์ฯได้ตามปกติทุกเปอร์เซ็นต์ทอง แต่ต้องลงข้อมูลการผ่านการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองชิ้นนั้นๆลงในรายการเสนอขายทุกครั้ง เช่น พระเครื่องพร้อมกรอบทองที่ผ่านการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว ตอนล่างของบัตรฯที่ได้รับจะระบุระหัสเปอร์เซ็นต์ทองไว้ให้เช่น ( G75% ) โดยหมายถึงกรอบทองนั้นมีเปอร์เซ็นต์ทองประมาณ 75%
..... 5. ส่วนพระเครื่องพร้อมเลี่ยมทองที่มีบัตรรับรองฯแล้วและไม่ได้ตรวจเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองนั้นๆ หากท่านส่งมาตรวจสอบและเปลี่ยนบัตรฯใหม่ จะต้องแจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ด้วยทุกครั้งจึงจะเปลี่ยนบัตรฯใหม่ได้
..... 6. ส่วนพระเครื่องพร้อมกรอบทองที่มีบัตรรับรองฯที่ระบุเปอร์เซ็นต์ทองอยู่แล้ว เมื่อส่งตรวจสอบพระเครื่องใหม่ ท่านสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจเปอร์เซ็นต์ทองใหม่ ให้ใช้ข้อมูลเดิมได้เลย
..... 7. กรณีพระเครื่องพร้อมกรอบทองในรายการชนะประมูลพระเครื่อง หากผลการตรวจสอบกรอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึง 75% ผู้ตั้งประมูลจะต้องให้ส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัมโดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลไม่ลดราคาทองให้ตามที่กำหนดไว้นี้ ผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับพระเครื่องที่ชนะประมูลองค์นั้นๆได้ ( วิธีการคำนวณส่วนลดราคาทอง ให้คิดตามท้ายประกาศนี้และหากผู้ตั้งประมูลให้ทางสถาบันฯเป็นผู้คำนวณราคานี้ให้ ราคาที่ระบุให้ถือเป็นที่สิ้นสุด )( เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 / webmaster )
..... 8. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2558 เป็นต้นไป พระเครื่องพร้อมเลี่ยมทองทุกองค์ หากท่านสมาชิกส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ หากท่านไม่แจ้งความประสงค์ขอตรวจเปอร์เซ็นต์ทองด้วย ทางสถาบันการันตีพระจะ * งด * ออกบัตรรับรองพระเครื่องในพระเครื่ององค์นั้นๆ จะออกให้เฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบพระเครื่องเท่านั้น
- จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
- เว็บไซต์การันตีพระ


วิธีการคิดส่วนลดเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลงจาก 75 %

- คิดตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัม ตัวอย่างเช่น กรอบทองน้ำหนักประมาณ 4 กรัม ผลการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองได้ 65% ฉะนั้นทองต่ำไป 10 % คิดราคาเป็นเงิน 4x10x25 เท่ากับส่วนลดเปอร์เซ็นทอง 1000 บาทที่เจ้าของกรอบทองจะต้องให้ส่วนลดนี้กับผู้ซื้อและเป็นราคาที่ผู้ซื้อไม่สามารถปฏิเสธการรับพระเครื่องได้ เว้นแต่ผู้เสนอขายไม่ยอมลดค่าเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลงไปในอัตรานี้
- หากผู้เสนอขายและผู้ซื้อไม่สามารถตกลงกันเองในราคาส่วนลดนี้ได้ ให้แจ้งทางสถาบันการันตีพระที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php เพื่อเป็นตัวกลางในการคำนวณราคากลางส่วนลดนี้ได้ และราคานี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

โดยคุณ webmaster3 [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 01:01 น.]โดยคุณ เมฆินทร์ (2022) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 03:16 น.] #51032 (1/95)

***รับทราบครับผม***โดยคุณ คุณชายแบงค์ (1039)(1) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 04:28 น.] #51033 (2/95)

ดีครับ


โดยคุณ Naenaldo (2808) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 04:59 น.] #51034 (3/95)

กรณีชนะประมูล ใครจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่โดนบังคับให้ต้องเพิ่มไปอีก100บาทครับ

ตอบโดย webmaster 6/3/58

- เจ้าของกรอบทองหรือเจ้าของพระหรือผู้ตั้งประมูลเสนอขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนี้ครับ
- การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองนี้ไม่ได้บังคับให้ตรวจที่สถาบันการันตีพระ เพียงแต่ถ้าท่านสมาชิกต้องการขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ ** จะต้องขายทองที่มีราคาตามคุณภาพทองเท่านั้น ไม่ใช่ขายทองเปอร์เซ็นต์ต่ำในราคาเดียวกับทองเปอร์เซ็นต์สูง ** และท่านสามารถส่งกรอบทองไปตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองที่ใดก็ได้ครับ เพียงแต่สถาบันฯที่ตรวจให้นั้นจะต้องรับรองเปอร์เซ็นต์ทองในชิ้นงานทองให้ ** เป็นรูปธรรม ** ว่าผลเปอร์เซ็นต์ทองที่แสดงนั้นเป็นผลตรวจของชิ้นงานทองชิ้นนั้นๆก็ได้ครับ


โดยคุณ อันปันอันดา (1247) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 05:26 น.] #51035 (4/95)
โดยคุณ New_Chain (6048)  [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:25 น.] #51036 (5/95)

รบกวนท่าน webmaster ครับ ถ้าชนะประมูลพระเลี่ยมทองแล้วผลตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองออกมาต่ำกว่า 75% ผู้ชนะประมูลสามารถแจ้งขอไม่รับพระได้หรือไม่ครับ โดยเฉพาะในกรณีที่เปอร์เซ็นต์ทองต่ำมากๆครับ

ตอบโดย webmaster 6/3/58

ถ้าชนะประมูลพระเลี่ยมทองแล้วผลตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองออกมาต่ำกว่า 75% ผู้ชนะประมูลไม่รับพระ ไม่ได้ครับ เว้นแต่ผู้เสนอขายไม่ยอมลดค่าเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลงไปในอัตราที่ระบุไว้นี้


โดยคุณ BankHiWay (4884) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:36 น.] #51037 (6/95)

กรณีพระเลี่ยมทองที่ปิดเกิน 5,000 บาท

ผู้ตั้งการประมูลต้องส่งพระ+เงิน700บาทไปให้G

ผลออกแล้วว่าแท้ผู้ชนะการประมูลโอนไปให้ผู้ตั้งการประมูล 5,100 บาท

แบบนี้ถูกต้องไหมครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

ถูกต้องครับ โอนเงิน 5,100 บาทตามปกติครับ


โดยคุณ apichettb (677) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:36 น.] #51038 (7/95)

เยี่ยมครับเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค

แต่ขอถาม webmaster หน่อยครับ แล้วเราจะรู้น้ำหนักทองที่เลี่ยมมากับพระว่าหนักกี่กรัมได้อย่างไรครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

- ประเมินเทียบกับกรอบมาตรฐานรุ่นที่ใกล้เคียงกัน และมีความเห็นพ้องกันระหว่างผู้เสนอขายกับผู้ซื้อครับ หากไม่พ้องกันให้ส่งปรึกษาทางสถาบันการันตีพระ ตามนี้
- หากผู้เสนอขายและผู้ซื้อไม่สามารถตกลงกันเองในราคาส่วนลดนี้ได้ ให้แจ้งทางสถาบันการันตีพระที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php เพื่อเป็นตัวกลางในการคำนวณราคากลางส่วนลดนี้ได้ และราคานี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


โดยคุณ ออมแม่เอญ่า (345) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:36 น.] #51039 (8/95)

รบกวนสอบถามค่ะ
1.น้องเคยได้ยินมาว่าการยิงเปอร์เซ็นต์ทอง ที่จะให้ได้ผลที่แน่นอน ใน1 ชิ้นจะต้องยิง 3 จุดแล้วหาค่าเฉลี่ย เพราะการทำทองเป็นการทำด้วยมือ การหลอมทองในก้อนเดียวกัน เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน
ในกรอบทองใบเดียวกัน ค่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน อีกทั้งการขึ้นรูปกรอบทองจะต้องใช้น้ำประสานทองซึ่งจะทำให้เปอร์เซ็นต์ในบริเวณนั้นต่ำกว่าจุดอื่น ( เคยอ่านเจอในเวป ) ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานมีวิธี หรือขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างไรค่ะ ยิง 3 จุด หรือ จุดเดียวต่อทอง 1 ชิ้นคะ
2.ในบัตรรับรองจะลงเปอร์ทองไว้หากน้องเช่าจะหักจากราคาพระปิดประมูลอีกได้หรือเปล่าคะ เช่น พระพร้อมทอง 5000 ในบัตรลงไว้ G73 หายไป 2 เปอร์เซ็นต์ ประเมินทอง 2 กรัม
( 2*2*25= 100 ) แต่ในกฎ ขั้นต่ำ 500. บาท น้องจะจ่าย 4500 บาทถูกไหมคะ

รบกวนสำนักวานช่วยตอบนิดนะคะเพื่อความเข้าใจของเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะตอบโดย webmaster 6/3/58

1. การทำทองเป็นการทำด้วยมือ การหลอมทองในก้อนเดียวกัน เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน
ตอบ - แต่เปอร์เซ็นต์ทองจริงๆก็จะไม่แตกต่างกันมากครับ
2. กรอบทองใบเดียวกัน ค่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน อีกทั้งการขึ้นรูปกรอบทองจะต้องใช้น้ำประสานทองซึ่งจะทำให้เปอร์เซ็นต์ในบริเวณนั้นต่ำกว่าจุดอื่น
ตอบ - การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองจะไม่ตรวจสอบตรงดำแหน่งรอยต่อหรือตำแหน่งที่ต้องใช้น้ำประสานทอง และจะเป็นตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ทองของน้ำหนักส่วนใหญ่ของกรอบทอง ดังนั้นค่าเปอร์เซ็นต์ทองที่ได้จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ทองเฉลึ่ยของกรอบทองทั้งหมดครับ
3.ในบัตรรับรองจะลงเปอร์ทองไว้หากน้องเช่าจะหักจากราคาพระปิดประมูลอีกได้หรือเปล่าคะ
ตอบ - ได้เลยครับ แต่ต้องเป็นการปืดประมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2558 เป็นต้นไป ตอนนี้ยังหักไม่ได้ครับ


โดยคุณ nokee (1326) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:52 น.] #51040 (9/95)

เยี่ยมครับ


โดยคุณ piyatg (4043) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 10:07 น.] #51041 (10/95)

รับทราบครับ


โดยคุณ pujiwi (140) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 10:16 น.] #51043 (11/95)

เยี่ยมมาก จะได้ประมูลทองสวยๆมีคุณภาพซะที ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆจ้า


โดยคุณ heng9999 (2148) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 10:24 น.] #51044 (12/95)
โดยคุณ นนท์_ทับตีเหล็ก (351) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 11:06 น.] #51046 (13/95)

น่าจะควบคุมเฉพาะ คนลงขายกรอบทองเปล่าๆ มากกว่า
เพราะจะคิดคำนวนง่ายตามเปอร์เซ็นต์ และน้ำหนัก

ส่วนพระเลี่ยมอยู่แล้ว แค่ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเพียงพอ คงคำนวนแล้วลดราคาไม่ได้ เพราะไม่รู้น้ำหนัก คงอยู่ที่พอใจซื้อ พอใจขายกัน คนซื้อรับได้

เป็นการบังคับทางอ้อมให้ผู้ตั้งประมูลแบบพระเลี่ยมทอง ต้องส่งออกบัตรและรับรองเปอร์เซ็นต์ทองก่อนนำลงประมูล เพราะถ้ารู้เปอร์เซ็นต์ก่อนลงประมูล คนเช่าไปคงไม่มีปัญหาอะไร เพราะแจ้งก่อนแล้ว

ถ้าไม่ออกบัตรรับรองและรับรองเปอร์เซ็นต์ทองก่อน คงมีการคืนกันอุตลุดแน่นอน

พระเลี่ยมทองที่มีบัตรอยู่แล้ว คงต้องส่งไปเปลี่ยนบัตรใหม่ทุกองค์
เพราะถ้าเปอร์เซ็นต์ทองไม่ได้มาตรฐาน ไปเปิดประมูลคงโดนคืนเช่นกัน

คงงงๆกันสักพัก เดี๋ยวอีกหน่อยคงเข้าใจกันดีขึ้น
โดยคุณ aeed19 (137) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 11:52 น.] #51047 (14/95)

รับทราบครับโดยคุณ kafak (356) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 12:17 น.] #51049 (15/95)

เยี่ยมครับ


โดยคุณ yoddoy (1054) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 12:53 น.] #51050 (16/95)

เยี่ยมมากๆๆๆครับ


โดยคุณ พรของแม่ (565) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 14:56 น.] #51051 (17/95)

เรียนถามท่านเว็บครับ ผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับ หากผมเช่าพระพร้อมทองในเว็บ (ก่อนที่ทางเว็บจะบริการตรวจสอบเปอร์เซ็นทอง)แล้วถ้าเกิดผมส่งพระไปเปลี่ยนชื่อบัตรหรือออกบัตรใหม่กับทางสำนักงาน ปรากฎว่าเปอร์เซ็นทองต่ำกว่าที่ทางเว็บกำหนด แบบนี้ผมมีสิทธิ์ขอคืนพระกับทางเจ้าของเดิมหรือขอส่วนลดได้หรือไม่ครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

ขอคืนพระกับทางเจ้าของเดิมหรือขอส่วนลดไม่ได้ครับ เพราะใช้ปฏิบัติเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ไม่ย้อนหลังครับ แต่ถ้าไม่ถึง 75% ก็ให้ส่วนลดตามกฏ กติกาได้ครับ หรือถ้าตรวจสอบก่อนลงตั้งประมูลก็สามารถขายโดยระบุเปอร์เซ็นต์ทองที่ถูกต้องได้เลยครับ


โดยคุณ memories (1485) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 15:41 น.] #51052 (18/95)

### สอบถามครับ พระเครื่องที่เลี่ยมทอง และมีบัตรรับรองแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจ%ทอง

ถ้าต้องการจะส่งพระพร้อมเลี่ยมทองไปตรวจ%ทอง ที่สนง.การันตีพระ ก่อนลงตั้งประมูล

จะเสียค่าธรรมเนียมตรวจ% ทองเท่าไหร่ครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

พระเครื่องที่เลี่ยมทองและมีบัตรรับรองแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจ%ทอง ถ้าต้องการจะส่งพระพร้อมเลี่ยมทองไปตรวจ%ทอง ที่สถาบันการันตีพระ ก่อนลงตั้งประมูล จะเสียค่าธรรมเนียมตรวจ% ทอง 100 บาท ทั้งนี้พระเครื่องและชื่อบนบัตรฯจะต้องเป็นของสมาชิกผู้ส่งตรวจสอบเท่านั้นและต้องส่งตรวจสอบภายในวันที่ 30 เม.ย58 นี้ครับ


โดยคุณ เด็กบ้านแพน (815) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 15:50 น.] #51053 (19/95)

เยี่ยมเลยหลังจากโดนมาหลายองค์แล้วใช้ๆไปเปลี่ยนสภาพเฉยเลย


โดยคุณ jungjung (1291)