ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : * ปิดจองแล้ว * เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ รุ่น เจริญทรัพย์ * ฟรี * บัตร QR Code
* เปิดจองแล้ว * เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ รุ่นเจริญทรัพย์ * ฟรี * บัตร QR Code

ความพิเศษของเหรียญ รุ่นเจริญทรัพย์ มีอีกหนึ่งความพิเศษคือ หลวงพ่ออิฏฐ์ ดำริให้จัดสร้าง ๓ เนื้อหลักที่ทุกท่าน อยากมีไว้บูชา ทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก คือ
-เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
-เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
-เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง

ซึ่งทาง วัดจุฬามณี ได้นำแผ่นทองคำบริสุทธิ์และเงินบริสุทธิ์ เข้าพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่าน
และพิเศษสุดนำเหรียญรุ่นเจริญทรัพย์ ทั้ง ๓ เนื้อที่ท่านสั่งจองจะนำเข้าพิธีบวงสรวงใหญ่ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิเศษสุดของพิเศษสุด คือ หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร เมตตาอย่างที่สุดใน การนั่งอธิฐานจิตเดียว ตามฤกษ์งานยามดีในวันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๔๐ เป็นต้นไป
การรับและจัดส่งวัตถุมงคลทั้ง ๓ เนื้อนี้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป พิเศษสุดสุดแบบนี้มีรุ่นเดียวแน่นอนตลอดปี๒๕๖๔ แน่นอน!!!!

เปิดจองทั้ง ๓ เนื้อนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทุกช่องทางออนไลน์ของวัดจุฬามณี และศูนย์จองชั้นนำทั่วประเทศ

ส่วนรายการอื่นวัดจุฬามณี เปิดบูชาพร้อมกันทั่วโลก วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นช่วงฉลอง #เทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่ดีทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนครับ


สรุปแบบง่ายครับ
เริ่มสั่งจองวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ดังนี้

เจริญทรัพย์พิมพ์ใหญ่
- ๑.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๑.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๑.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำ สร้างตามจอง

เจริญทรัพย์พิมพ์เล็ก
- ๒.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๒.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๒.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ืากากทองคำ สร้างตามจอง

เปิดจองทั้ง ๓ เนื้อนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับพระวันที่ ๗ เม.ย ๒๕๖๔ พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์

โดยคุณ webmaster4 [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:30 น.]โดยคุณ webmaster4 [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:31 น.] #78443 (1/43)เจริญทรัพย์พิมพ์ใหญ่
- ๑.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๑.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๑.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำ สร้างตามจอง

เจริญทรัพย์พิมพ์เล็ก
- ๒.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๒.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๒.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ืากากทองคำ สร้างตามจอง

เปิดจองทั้ง ๓ เนื้อนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับพระวันที่ ๗ เม.ย ๒๕๖๔ พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:32 น.] #78444 (2/43)เจริญทรัพย์พิมพ์ใหญ่
- ๑.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๑.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๑.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำ สร้างตามจอง

เจริญทรัพย์พิมพ์เล็ก
- ๒.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๒.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๒.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ืากากทองคำ สร้างตามจอง

เปิดจองทั้ง ๓ เนื้อนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับพระวันที่ ๗ เม.ย ๒๕๖๔ พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:32 น.] #78445 (3/43)เจริญทรัพย์พิมพ์ใหญ่
- ๑.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๑.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๑.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำ สร้างตามจอง

เจริญทรัพย์พิมพ์เล็ก
- ๒.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๒.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๒.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ืากากทองคำ สร้างตามจอง

เปิดจองทั้ง ๓ เนื้อนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับพระวันที่ ๗ เม.ย ๒๕๖๔ พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:32 น.] #78446 (4/43)เจริญทรัพย์พิมพ์ใหญ่
- ๑.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๑.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๑.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำ สร้างตามจอง

เจริญทรัพย์พิมพ์เล็ก
- ๒.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๒.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๒.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ืากากทองคำ สร้างตามจอง

เปิดจองทั้ง ๓ เนื้อนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับพระวันที่ ๗ เม.ย ๒๕๖๔ พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:32 น.] #78447 (5/43)เจริญทรัพย์พิมพ์ใหญ่
- ๑.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๑.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๑.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำ สร้างตามจอง

เจริญทรัพย์พิมพ์เล็ก
- ๒.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๒.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๒.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ืากากทองคำ สร้างตามจอง

เปิดจองทั้ง ๓ เนื้อนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับพระวันที่ ๗ เม.ย ๒๕๖๔ พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:32 น.] #78448 (6/43)เจริญทรัพย์พิมพ์ใหญ่
- ๑.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๑.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๑.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำ สร้างตามจอง

เจริญทรัพย์พิมพ์เล็ก
- ๒.๑ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง สร้างตามจอง
- ๒.๒ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้างตามจอง
- ๒.๓ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ืากากทองคำ สร้างตามจอง

เปิดจองทั้ง ๓ เนื้อนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับพระวันที่ ๗ เม.ย ๒๕๖๔ พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:36 น.] #78450 (7/43)


**** ท่านสามารถสั่งบูชาได้ดังนี้ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.order หรือ
2. ทางโทรศัพท์ 02-970-7949 หรือ
3. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น 5

***** การชำระเงิน *****

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "บริษัท การันตีพระ จำกัด" ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2 หรือ
2. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น 5
( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท )

**** แจ้งการชำระเงินได้ดังนี้ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.payment หรือ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินและระบุ USERNAME, ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ 025512087 ( 24 ชั่วโมง ) หรือ
3. อีเมลล์แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบไฟล์รูปสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ payment@g-pra.com

*รับพระพร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [อ. 09 ก.พ. 2564 - 15:37 น.] #78452 (8/43)

.


โดยคุณ พรชมพู (17493)  [พ. 10 ก.พ. 2564 - 09:58 น.] #78518 (9/43)
โดยคุณ BankHiWay (6102)  [พ. 10 ก.พ. 2564 - 10:31 น.] #78519 (10/43)สวยงามครับ


โดยคุณ Jued99 (131) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 20:13 น.] #78532 (11/43)

สวยงามถูกใจครับ


โดยคุณ Kamon58 (166) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 20:14 น.] #78533 (12/43)
โดยคุณ Chokwoottichai (430) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 20:20 น.] #78534 (13/43)

รับทราบครับ สวยงามครับ


โดยคุณ Teerasak01 (1815) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 20:36 น.] #78536 (14/43)

งามมากครับ


โดยคุณ Samsun (1222) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 20:53 น.] #78537 (15/43)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ ชนกสุภา (3646) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 20:57 น.] #78538 (16/43)

สวยงามครับ


โดยคุณ namping2007 (109)(1) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 20:57 น.] #78539 (17/43)

รับทราบครับ สวยงามมากครับ


โดยคุณ CHAI9669 (353)(2) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 21:07 น.] #78540 (18/43)

น่าจะทํารายการลุ้นครับ ในใบรายการจอง


โดยคุณ lungpai (410) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 21:08 น.] #78541 (19/43)

รับทราบครับ


โดยคุณ สุเทพ (421) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 21:37 น.] #78542 (20/43)

รับทราบครับ


โดยคุณ แมนลพบุรี (1164) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 21:45 น.] #78543 (21/43)

สวยมากครับ


โดยคุณ tanachon (611) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 21:50 น.] #78544 (22/43)

รับทราบครับโดยคุณ wiman (1889) [พฤ. 11 ก.พ. 2564 - 22:34 น.] #78545 (23/43)
โดยคุณ yuanyuan4618 (286)(1) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 00:40 น.] #78546 (24/43)

งดงาม


โดยคุณ ไพรัช6657 (294) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 00:55 น.] #78547 (25/43)

ทราบครับ


โดยคุณ Sooznat (174) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 04:53 น.] #78549 (26/43)

สวยครับ


โดยคุณ Superpood (3310) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 05:37 น.] #78550 (27/43)

สวยมากครับ


โดยคุณ jakkrit25 (33) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 07:28 น.] #78551 (28/43)

สวยครับ


โดยคุณ bongbiab (2634) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 08:23 น.] #78552 (29/43)

ได้พระเดือนไหนครับ


โดยคุณ tuchaisuwan01 (719)(1)   [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 08:44 น.] #78555 (30/43)

สวยงามสมราคาครับ


โดยคุณ กุ้งพระบาท (1085) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 09:23 น.] #78556 (31/43)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ Djeak3000 (72) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 11:13 น.] #78558 (32/43)

สวยงามครับ


โดยคุณ kon112 (815) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 12:46 น.] #78559 (33/43)

สวยงามครับ


โดยคุณ UDOMPUB (3195) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 14:00 น.] #78561 (34/43)
โดยคุณ เทพมรณะ01 (261) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 14:45 น.] #78562 (35/43)

สวยงามครับ


โดยคุณ teeratna (1788) [ศ. 12 ก.พ. 2564 - 19:15 น.] #78564 (36/43)

สวยคับ


โดยคุณ GST99 (3815) [ส. 13 ก.พ. 2564 - 09:39 น.] #78567 (37/43)

สวยมาก


โดยคุณ Wat_bd10 (340)(2) [จ. 15 ก.พ. 2564 - 22:44 น.] #78593 (38/43)

สวยงามครับ


โดยคุณ โคนันคุง (1942) [อ. 16 ก.พ. 2564 - 05:19 น.] #78594 (39/43)

สวยงามครับ


โดยคุณ Bosking (61) [อ. 16 ก.พ. 2564 - 09:17 น.] #78597 (40/43)

สวยงามครับ


โดยคุณ archin (390) [อ. 16 ก.พ. 2564 - 12:32 น.] #78598 (41/43)

รับทราบครับ


โดยคุณ เสรีไทย (116) [พฤ. 18 ก.พ. 2564 - 09:30 น.] #78610 (42/43)

สวยงามครับ


โดยคุณ jiravorn_b (163)  [ศ. 09 เม.ย. 2564 - 19:23 น.] #79466 (43/43)

สุดยอด​ครับ​


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM