ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ขอเชิญร่วมจองเหรียญ อายุยืน (หลวงพ่อหวล)พระพุทไธศวรรย์วรคุณ วัดพุทไธศวรรย์


ขอเชิญร่วมจองเหรียญ อายุยืน พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หลวงพ่อหวล) วัดพุทไธศวรรย์

เริ่มเปิดจองวันที่ 15 สิงหาคม 2556

** ขั้นตอนในการจอง

- จองในกระทู้ที่เปิดให้จองเท่านั้น ( จะเปิดกระทู้จองให้อีกครั้งในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลาประมาณ 10.00 น.)
- สมาชิก 1 ท่าน จองได้ 1 รายการเท่านั้น จะเริ่มนับลำดับการโพสต์จองตั้งแต่การโพสต์จองลำดับที่ 1
- ส่วนข้อความการจอง เพียงพิมพ์คำว่า จอง ก็ได้ครับ
- รายการพระที่จะได้ จะเรียงตามลำดับการโพสต์จองตรงตามรายการพระ โดยเรียงลำดับ 85 รายการดังนี้สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 1. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 13 เหรียญ (รวมมูลค่า 8,300 บาท ) บูชา 5,599 บาท


สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 2. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 3. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 4. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 5. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 6. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท


สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 7. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 8. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 9. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 10. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 11. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท


สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 12. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 13. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 14. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 15. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 16. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 17. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 18. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 19. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 20. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 21. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท


เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 22. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 23. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 24. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 25. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 26. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 27. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 28. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 29. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 30. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 31. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท


สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 32. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 13 เหรียญ (รวมมูลค่า 8,300 บาท ) บูชา 5,599 บาท


สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 33. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 34. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 35. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 36. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 37. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 38. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 39. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 40. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 41. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 42. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท


สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 43. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 44. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 45. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 46. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 47. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 48. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 49. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 50. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 51. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 52. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 53. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 54. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 55. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 56. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 57. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท


เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 58. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 59. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 60. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 61. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 62. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 63. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 64. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 65. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 66. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 67. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 68. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 13 เหรียญ (รวมมูลค่า 8,300 บาท ) บูชา 5,599 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 69. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 70. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 71. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 72. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 73. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท

เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 74. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 75. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 76. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 77. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 78. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 79. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 80. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 81. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 82. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
เสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 83. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 84. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 13 เหรียญ (รวมมูลค่า 8,300 บาท ) บูชา 5,599 บาท

สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 85.จองได้ ชุดกรรมการอุปถัมภ์(56 เหรียญ) บูชา 7,000 บาท* ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท หรือบวกเพิ่มค่าธรรมเนียมประกันสูญหาย

**การชำระเงินหลังจากที่จองได้

1.ผู้จองพระเครื่องจะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ภายในไม่เกินเวลา 16.00 น. โดยชำระด้วยตนเองที่สถาบันการันตีพระ ชั้น5 หรือ

2.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บริษัท การันตีพระ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2
ผู้ที่ชำระโดยการโอนเงินจะต้องเมล์เอกสารการโอน แจ้งการชำระเงินมาที่ payment@g-pra.com หรือ แฟกซ์เอกสารการชำระเงินมาที่ 02-551-2087 พร้อม Usrename ชื่อ-สกุล ผู้จอง + รายละเอียดรายการพระเครื่องที่จองได้ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ภายในไม่เกินเวลา 16.00 น. ** ไม่รับแจ้งการโอนเงินที่กระทู้จอง

3. หากเกินกำหนดการข้างต้นแล้ว ผู้จองพระเครื่อง ** ไม่ได้แจ้งการชำระเงินพร้อมส่งหลังฐานการโอน ** ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การจองในรายการนั้นๆ และทางเว็บไซต์ฯ จะให้สิทธิ์การจองพระเครื่องรายการนั้นกับผู้จองคิวลำดับที่ 86, 87, 88 และต่อๆไปตามลำดับ และถึงแม้ท่านจะโอนชำระเงินแล้วก็ตาม เมื่อทางส่วนงานทราบภายหลัง จะดำเนินการโอนเงินคืนให้ผู้จองท่านนั้นต่อไป.
.

โดยคุณ webmaster4 [จ. 12 ส.ค. 2556 - 16:07 น.]โดยคุณ webmaster4 [จ. 12 ส.ค. 2556 - 16:08 น.] #45958 (1/144)

.


โดยคุณ pdarnswat (2409) [จ. 12 ส.ค. 2556 - 16:30 น.] #45959 (2/144)

จอง


โดยคุณ nua550 (478) [จ. 12 ส.ค. 2556 - 18:11 น.] #45961 (3/144)
โดยคุณ kcasanova (2479) [จ. 12 ส.ค. 2556 - 18:20 น.] #45962 (4/144)
โดยคุณ WiwAtMee (892) [จ. 12 ส.ค. 2556 - 20:10 น.] #45967 (5/144)
โดยคุณ รักเบ๊นซ์ (632) [จ. 12 ส.ค. 2556 - 22:18 น.] #45971 (6/144)
โดยคุณ ไม้มงคล (11559)(1) [จ. 12 ส.ค. 2556 - 22:59 น.] #45972 (7/144)


โดยคุณ wicheanchee (187) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 01:32 น.] #45973 (8/144)
โดยคุณ jackrapant (317) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 05:24 น.] #45974 (9/144)

จอง ก็ได้ครับ 555555


โดยคุณ sutarn (900) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 07:20 น.] #45975 (10/144)
โดยคุณ ดรณ์บางไผ่ (566) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 09:06 น.] #45977 (11/144)
โดยคุณ MADAM (633) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 09:25 น.] #45980 (12/144)
โดยคุณ sinlapin (73)(3) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 10:34 น.] #45982 (13/144)
โดยคุณ พรชมพู (17488)  [อ. 13 ส.ค. 2556 - 10:35 น.] #45983 (14/144)
โดยคุณ คุณอั้ม (745) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 10:40 น.] #45984 (15/144)
โดยคุณ elec_sichol (7150) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 10:59 น.] #45985 (16/144)
โดยคุณ tomying (2560) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 11:00 น.] #45986 (17/144)
โดยคุณ ตระกูลทอง (1732) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 11:06 น.] #45987 (18/144)
โดยคุณ สายหนึ่งบางแค (1718) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 11:17 น.] #45988 (19/144)
โดยคุณ tiger_burapha (311) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 11:47 น.] #45989 (20/144)

จอง


โดยคุณ Lerm_kawilo (613) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 11:51 น.] #45990 (21/144)
โดยคุณ uthai08 (1887) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 12:07 น.] #45991 (22/144)
โดยคุณ ธนะวัฒน์ (5) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 12:51 น.] #45992 (23/144)
โดยคุณ ริมฝั่งมูล (547) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 14:08 น.] #45993 (24/144)
โดยคุณ athit (249)(1) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 14:29 น.] #45994 (25/144)

จองซ้ำได้ไหมครับ


โดยคุณ khajons (254) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 15:45 น.] #45996 (26/144)
โดยคุณ พิชิตตลาดเพชร (1265) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 17:48 น.] #45997 (27/144)

จอง


โดยคุณ pra_teeruk (304) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 19:05 น.] #45999 (28/144)
โดยคุณ frank2550 (4012) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 19:45 น.] #46000 (29/144)

จอง


โดยคุณ donad28 (460) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 20:14 น.] #46001 (30/144)
โดยคุณ zerberus (331) [อ. 13 ส.ค. 2556 - 22:03 น.] #46002 (31/144)
โดยคุณ gotton (1127)(1) [พ. 14 ส.ค. 2556 - 10:07 น.] #46006 (32/144)

จอง


โดยคุณ panor (1394)(6) [พ. 14 ส.ค. 2556 - 14:14 น.] #46007 (33/144)

เข้าจองไม่เคยทันเขาสักทีเรา เน็ตไม่แรง


โดยคุณ titawung (582) [พ. 14 ส.ค. 2556 - 14:34 น.] #46008 (34/144)
โดยคุณ ynnoot (435) [พ. 14 ส.ค. 2556 - 16:07 น.] #46009 (35/144)
โดยคุณ Vorasakc (35) [พ. 14 ส.ค. 2556 - 20:09 น.] #46011 (36/144)

จองครับ


โดยคุณ orton (1784) [พ. 14 ส.ค. 2556 - 20:50 น.] #46012 (37/144)

จอง


โดยคุณ Bussakorn (3941) [พ. 14 ส.ค. 2556 - 22:07 น.] #46013 (38/144)

พรุ่งนี้ 10 โมง มารองกันว่า เน็ตใครแรง


โดยคุณ aoyexpress (666) [พ. 14 ส.ค. 2556 - 22:52 น.] #46015 (39/144)

รอจองด้วยคนค่ะ


โดยคุณ bvt333 (264) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 03:44 น.] #46016 (40/144)

จอง


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:06 น.] #46017 (41/144)

จอง


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:06 น.] #46018 (42/144)

จอง


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:07 น.] #46019 (43/144)

จองจองจอง


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:08 น.] #46020 (44/144)

.


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:09 น.] #46022 (45/144)

จอง


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:10 น.] #46023 (46/144)

test


โดยคุณ hnukaew (73) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:12 น.] #46024 (47/144)

จอง.


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:12 น.] #46025 (48/144)

test


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:14 น.] #46026 (49/144)

test


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:14 น.] #46027 (50/144)

จอง


โดยคุณ Sitth (669) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:17 น.] #46029 (51/144)

จอง


โดยคุณ khajons (254) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:22 น.] #46030 (52/144)

จอง


โดยคุณ giggza (1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:24 น.] #46032 (53/144)
โดยคุณ newning (6066) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:26 น.] #46033 (54/144)

จอง


โดยคุณ dumm2513 (2024) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:30 น.] #46034 (55/144)

จอง


โดยคุณ ชัชชญากุล (622) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:37 น.] #46036 (56/144)

จอง


โดยคุณ bakery2 (343) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:37 น.] #46037 (57/144)
โดยคุณ คุณอั้ม (745) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:40 น.] #46038 (58/144)
โดยคุณ tomying (2560) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:46 น.] #46039 (59/144)

จอง


โดยคุณ SubarureD (1292) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:47 น.] #46040 (60/144)

เปิดจองที่กระดานไหน
จะได้ไปรอถูก


โดยคุณ โจ๊กคลองเตย (810) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:49 น.] #46043 (61/144)

เทส


โดยคุณ orton (1784) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:50 น.] #46045 (62/144)

จอง


โดยคุณ nilyok (567) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:50 น.] #46046 (63/144)

จอง


โดยคุณ oopass (464) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:50 น.] #46047 (64/144)

จอง


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:52 น.] #46049 (65/144)

จอง


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:52 น.] #46050 (66/144)

test


โดยคุณ เฟร้นซ์พระณคอน (1677) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:54 น.] #46051 (67/144)

Test


โดยคุณ natmo (224) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:54 น.] #46052 (68/144)
โดยคุณ ynnoot (435) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:54 น.] #46053 (69/144)

จอง


โดยคุณ natmo (224) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:56 น.] #46054 (70/144)

test


โดยคุณ เฟร้นซ์พระณคอน (1677) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:56 น.] #46055 (71/144)

Test


โดยคุณ island (571) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:57 น.] #46056 (72/144)

จอง


โดยคุณ kcasanova (2479) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:57 น.] #46057 (73/144)

จองโดยคุณ cupid_dct (403) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:58 น.] #46058 (74/144)

test จอง


โดยคุณ tiger_burapha (311) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:58 น.] #46059 (75/144)

test


โดยคุณ nitikul_c (1081) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:58 น.] #46060 (76/144)

จอง


โดยคุณ pramanu (15) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:58 น.] #46061 (77/144)

จอง


โดยคุณ lucky-man (1051) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:58 น.] #46062 (78/144)
โดยคุณ siris (386) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:59 น.] #46063 (79/144)

จองก็ได้ครับ


โดยคุณ pramanu (15) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:59 น.] #46064 (80/144)

จอง


โดยคุณ เฟร้นซ์พระณคอน (1677) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:59 น.] #46065 (81/144)

จอง


โดยคุณ bvt333 (264) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:59 น.] #46066 (82/144)

จองกระดานไหน ใครทราบครับโดยคุณ pramanu (15) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:59 น.] #46067 (83/144)

จอง


โดยคุณ bvt333 (264) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 09:59 น.] #46068 (84/144)

จอง


โดยคุณ lulytoon (4194) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46069 (85/144)

จอง


โดยคุณ RAWATN (887) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46070 (86/144)

จอง


โดยคุณ เมืองช้าง (3806) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46071 (87/144)

จอง


โดยคุณ U-PORT (417) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46072 (88/144)

จอง


โดยคุณ pramanu (15) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46073 (89/144)

จอง


โดยคุณ BankHiWay (6090)  [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46074 (90/144)

จอง


โดยคุณ ปลื้มจัง (1059) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46075 (91/144)

จอง


โดยคุณ ชลธิรา (1200) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46076 (92/144)

จอง


โดยคุณ ขวัญแก้ว (566) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46077 (93/144)

จอง


โดยคุณ vuttichai (4000) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46078 (94/144)

จอง


โดยคุณ เฟร้นซ์พระณคอน (1677) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46079 (95/144)

จอง


โดยคุณ on-yala (1929) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46080 (96/144)

จอง


โดยคุณ Somkit (515) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46081 (97/144)

จอง


โดยคุณ เฟร้นซ์พระณคอน (1677) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46082 (98/144)

จอง


โดยคุณ Mattee (1064) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46083 (99/144)

จอง


โดยคุณ mixing (1416) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46084 (100/144)

จอง


โดยคุณ akkhapons (751) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46085 (101/144)

จอง


โดยคุณ athit (249)(1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46086 (102/144)

จอง


โดยคุณ danger (65)(1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46087 (103/144)

จอง


โดยคุณ nilyok (567) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46088 (104/144)

จอง


โดยคุณ VESSEL (196) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46089 (105/144)

จอง


โดยคุณ sinlapin (73)(3) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46091 (106/144)

จองโดยคุณ ชัชชญากุล (622) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46094 (107/144)

จอง


โดยคุณ zangift (5558) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46097 (108/144)

จอง


โดยคุณ natmo (224) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46099 (109/144)

จอง


โดยคุณ newwave9 (1062)  [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46101 (110/144)

จอง


โดยคุณ พ่อน้องจ้าว (797) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46103 (111/144)

จอง
โดยคุณ Somkit (515) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46107 (112/144)

จอง


โดยคุณ sora2520 (933) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46109 (113/144)

จอง


โดยคุณ bakery2 (343) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46116 (114/144)

จองโดยคุณ tiger_burapha (311) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46123 (115/144)

จอง


โดยคุณ chatchaib (1257)(1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46124 (116/144)

จอง


โดยคุณ donad28 (460) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46130 (117/144)

จอง


โดยคุณ MADAM (633) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46138 (118/144)

จอง


โดยคุณ joajae (5196) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46139 (119/144)

จองโดยคุณ poo98 (321) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46142 (120/144)

จอง


โดยคุณ dumm2513 (2024) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46149 (121/144)

จอง


โดยคุณ Nopparujkul (383) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46167 (122/144)

จอง


โดยคุณ ชาติหนามแดง (1329) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46176 (123/144)

จอง


โดยคุณ โจ๊กคลองเตย (810) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46177 (124/144)

จอง


โดยคุณ siris (386) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46184 (125/144)

จองก็ได้ครับ


โดยคุณ เมืองช้าง (3806) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46185 (126/144)

จอง


โดยคุณ Somkit (515) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46186 (127/144)

จอง


โดยคุณ (3) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46191 (128/144)
โดยคุณ nana04 (1725) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46197 (129/144)

จอง


โดยคุณ bvt333 (264) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46204 (130/144)

จอง


โดยคุณ dumm2513 (2024) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46206 (131/144)

จอง


โดยคุณ sinlapin (73)(3) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:02 น.] #46216 (132/144)

จอง


โดยคุณ Somkit (515) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:02 น.] #46218 (133/144)

จอง


โดยคุณ ตระกูลทอง (1732) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:03 น.] #46221 (134/144)

จอง


โดยคุณ lucky-man (1051) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:04 น.] #46227 (135/144)

จอง


โดยคุณ conan25 (74) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:10 น.] #46237 (136/144)

จอง


โดยคุณ ปลื้มจัง (1059) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:20 น.] #46248 (137/144)

โอ๊ย ผิดกระดาน


โดยคุณ Jeabmaejo (1)(3) [พฤ. 22 ส.ค. 2556 - 00:07 น.] #46341 (138/144)

จอง


โดยคุณ แชมป์กรอบพลาสติก (55)(11) [จ. 30 ก.ย. 2556 - 15:47 น.] #46716 (139/144)

จอง


โดยคุณ somdusit (2616) [พฤ. 24 ต.ค. 2556 - 01:39 น.] #47038 (140/144)

ยังจองทันหรือเปล่าครับ


โดยคุณ angkoon (1000) [พ. 06 พ.ย. 2556 - 22:20 น.] #47312 (141/144)

สวยครับ


โดยคุณ lirdchai (6923) [จ. 21 ก.ค. 2557 - 12:25 น.] #49291 (142/144)

หมดหรือยังครับ จองด้วยครับ


โดยคุณ suphanat (1206) [พ. 06 ส.ค. 2557 - 01:33 น.] #49362 (143/144)

จองชุด3


โดยคุณ suphanat (1206) [พ. 06 ส.ค. 2557 - 01:35 น.] #49363 (144/144)

จองชุดกรรมการอุปถัมภ์1ชุด


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM