ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : *กระทู้รับจอง..เหรียญ อายุยืน พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หลวงพ่อหวล) วัดพุทไธศวรรย์
.
*กระทู้รับจอง..เหรียญ อายุยืน พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หลวงพ่อหวล) วัดพุทไธศวรรย์
.


...ท่านสมาชิกสามารถโพสต์จองได้ที่กระทู้นี้ครับผม ..

โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.]โดยคุณ ynnoot (435) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46090 (1/193)

จอง


โดยคุณ บารมีพระเครื่อง9 (865) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46092 (2/193)

จอง


โดยคุณ mixing (1416) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46093 (3/193)

จอง


โดยคุณ chaimongkol (1296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46095 (4/193)

จอง


โดยคุณ athit (249)(1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46096 (5/193)

จอง


โดยคุณ pat-pat (1291) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46098 (6/193)

จอง


โดยคุณ Sitth (669) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46100 (7/193)

จอง


โดยคุณ khajons (254) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46102 (8/193)

จอง


โดยคุณ jackrapant (317) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46104 (9/193)

จอง ก็ได้ครับ


โดยคุณ island (571) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46105 (10/193)

จอง


โดยคุณ ไม้มงคล (11559)(1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46106 (11/193)

จอง


โดยคุณ ดรณ์บางไผ่ (566) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46108 (12/193)

จอง


โดยคุณ ริมฝั่งมูล (547) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46110 (13/193)

จอง


โดยคุณ tumkajohn (1655) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46111 (14/193)

จอง


โดยคุณ chaiya86 (5795) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46112 (15/193)

จอง


โดยคุณ akhlong3 (24) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46113 (16/193)

จองโดยคุณ WiwAtMee (892) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46114 (17/193)

จองครับ


โดยคุณ newning (6066) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46115 (18/193)

จอง


โดยคุณ cupid_dct (403) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46117 (19/193)

จอง


โดยคุณ toei89 (581) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46118 (20/193)

จอง


โดยคุณ 9มงคล (6478) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46119 (21/193)

จอง


โดยคุณ warravut (2526) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46120 (22/193)

จอง


โดยคุณ nilyok (567) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46121 (23/193)

จอง


โดยคุณ pproximo (1404) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46122 (24/193)

จอง


โดยคุณ jminter (1247) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46125 (25/193)

จอง


โดยคุณ tomying (2560) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46126 (26/193)

จอง


โดยคุณ orton (1784) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46127 (27/193)

จอง


โดยคุณ ชัชชญากุล (622) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46128 (28/193)

จอง


โดยคุณ Mattee (1064) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46129 (29/193)

จอง


โดยคุณ BeeyaArt (1281) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46131 (30/193)

จอง


โดยคุณ natmo (224) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46132 (31/193)

จอง


โดยคุณ thamwong (1992) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46133 (32/193)

จอง


โดยคุณ TAMDROUNG_2515 (1753) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46134 (33/193)

จอง


โดยคุณ zerberus (331) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46135 (34/193)

จอง


โดยคุณ uanmbaru (431) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46136 (35/193)

จอง


โดยคุณ phichet (13593) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46137 (36/193)

จอง


โดยคุณ พรชมพู (17488)  [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46140 (37/193)

จอง


โดยคุณ cakeapple (124) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46141 (38/193)

จอง


โดยคุณ vivicurl (374) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46143 (39/193)

จอง


โดยคุณ kcasanova (2479) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46144 (40/193)

จอง


โดยคุณ BankHiWay (6090)  [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46145 (41/193)

จอง


โดยคุณ pankpet (4227) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46146 (42/193)

จอง


โดยคุณ พ่อน้องจ้าว (797) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46147 (43/193)

จอง
โดยคุณ bangbai (3613) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46148 (44/193)

จอง


โดยคุณ เด็กลพบุรี (1220) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46150 (45/193)

จอง


โดยคุณ krajid (691) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46151 (46/193)

จอง


โดยคุณ เงินทองไหลมา (1035) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46152 (47/193)

จอง


โดยคุณ danger (65)(1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46153 (48/193)

จอง


โดยคุณ mjoob0024 (753) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46154 (49/193)

จอง


โดยคุณ sora2520 (933) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46155 (50/193)

จอง


โดยคุณ phob23 (626) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46156 (51/193)

จองโดยคุณ nitikul_c (1081) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46157 (52/193)

จอง


โดยคุณ junior (5833) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46158 (53/193)

จอง


โดยคุณ B-TAWAN (463) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46159 (54/193)

จอง


โดยคุณ thavikoon (3006) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46160 (55/193)

จอง


โดยคุณ patsapong (8984) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46161 (56/193)

จอง


โดยคุณ zangift (5558) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46162 (57/193)

จอง


โดยคุณ noppakhun (1521) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46163 (58/193)

จอง


โดยคุณ มดเอ็กซ์ (2054) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46164 (59/193)

จอง


โดยคุณ giggza (1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46165 (60/193)

จอง


โดยคุณ tamaki (1197) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46166 (61/193)

จอง


โดยคุณ akkhapons (751) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46168 (62/193)

จอง


โดยคุณ SubarureD (1292) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46169 (63/193)

จองโดยคุณ โปรแกรม (217) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46170 (64/193)

จอง


โดยคุณ mong_kj (3) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46171 (65/193)

จอง


โดยคุณ ดรณ์บางไผ่ (566) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46172 (66/193)

จองโดยคุณ hunter04 (6307) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46173 (67/193)

จอง


โดยคุณ โรจน์บางปะอิน (2296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46174 (68/193)

จอง


โดยคุณ tiger_burapha (311) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:00 น.] #46175 (69/193)

จอง


โดยคุณ Tatumtnt (194) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46178 (70/193)

จอง


โดยคุณ pukky (2812) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46179 (71/193)

จองโดยคุณ bakery2 (343) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46180 (72/193)

จองโดยคุณ zerberus (331) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46181 (73/193)

จอง


โดยคุณ oopass (464) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46182 (74/193)

จอง


โดยคุณ donad28 (460) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46183 (75/193)

จอง


โดยคุณ Gotton (1127)(1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46187 (76/193)

จอง


โดยคุณ newwave9 (1062)  [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46188 (77/193)

จอง


โดยคุณ ขวัญแก้ว (566) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46189 (78/193)

จอง


โดยคุณ joe-nasing (1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46190 (79/193)

จอง


โดยคุณ wasugree (309)(1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46192 (80/193)

จอง


โดยคุณ michaelole (1854) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46193 (81/193)

จอง


โดยคุณ patta_lak (2) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46194 (82/193)

จองค่ะโดยคุณ VESSEL (196) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46195 (83/193)

จอง


โดยคุณ พัทยา (2530) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46196 (84/193)

จอง


โดยคุณ rak01 (403) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46198 (85/193)

จอง


โดยคุณ นาแก้ว (25) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46199 (86/193)

จอง


โดยคุณ pakkaphon (1416)(1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46200 (87/193)

จอง


โดยคุณ minemint (2964) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46201 (88/193)

จอง


โดยคุณ bourneex (822) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46202 (89/193)

จองงง


โดยคุณ บางนารา (5) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46203 (90/193)

จองโดยคุณ papze (1763) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46205 (91/193)

จอง


โดยคุณ poo98 (321) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46207 (92/193)

จอง


โดยคุณ rawatn (887) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46208 (93/193)

จอง


โดยคุณ vuttichai (4000) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46209 (94/193)

จอง


โดยคุณ ปลื้มจัง (1059) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46210 (95/193)

จอง


โดยคุณ แมนลพบุรี (1163) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:01 น.] #46211 (96/193)

จอง ก็ได้ครับโดยคุณ ชลธิรา (1200) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:02 น.] #46212 (97/193)

จอง


โดยคุณ lulytoon (4194) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:02 น.] #46213 (98/193)

จอง


โดยคุณ U-PORT (417) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:02 น.] #46214 (99/193)

จองโดยคุณ กันย์2553 (381) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:02 น.] #46215 (100/193)

จอง


โดยคุณ theethuch (2422)  [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:02 น.] #46217 (101/193)

จอง


โดยคุณ future (2757) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:02 น.] #46219 (102/193)

จอง


โดยคุณ ชาติหนามแดง (1329) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:02 น.] #46220 (103/193)

จอง


โดยคุณ jomsun (673) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:03 น.] #46222 (104/193)

จอง


โดยคุณ nana04 (1725) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:03 น.] #46223 (105/193)

จอง


โดยคุณ titawung (582) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:03 น.] #46224 (106/193)

จอง


โดยคุณ Somkit (515) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:03 น.] #46225 (107/193)

จอง


โดยคุณ Somkit (515) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:04 น.] #46226 (108/193)

จอง


โดยคุณ suriyan04 (3820) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:04 น.] #46228 (109/193)

จอง


โดยคุณ คุณอั้ม (745) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:04 น.] #46229 (110/193)

จอง


โดยคุณ ตระกูลทอง (1732) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:04 น.] #46230 (111/193)

จอง


โดยคุณ punch (1759) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:04 น.] #46231 (112/193)

จองครับ


โดยคุณ punch (1759) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:04 น.] #46232 (113/193)

จองครับ


โดยคุณ warinkij (1219) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:04 น.] #46233 (114/193)

จอง


โดยคุณ aoyexpress (666) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:05 น.] #46234 (115/193)

จอง


โดยคุณ โจ๊กคลองเตย (810) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:05 น.] #46235 (116/193)

จอง


โดยคุณ so-so (1425) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:08 น.] #46236 (117/193)

จองครับ


โดยคุณ กบอตก (7502) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:12 น.] #46238 (118/193)

จอง


โดยคุณ bvt333 (264) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:13 น.] #46239 (119/193)

จอง


โดยคุณ conan25 (74) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:14 น.] #46240 (120/193)

จอง


โดยคุณ ศิษพ่อมุ่ย (4313) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:16 น.] #46241 (121/193)

จอง


โดยคุณ thanasak (154) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:16 น.] #46242 (122/193)

จองโดยคุณ on-yala (1929) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:18 น.] #46243 (123/193)

จอง


โดยคุณ botun (2930) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:18 น.] #46244 (124/193)

จอง


โดยคุณ sinlapin (73)(3) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:19 น.] #46245 (125/193)

จอง


โดยคุณ den242 (1365) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:19 น.] #46246 (126/193)

จอง


โดยคุณ manop56 (11) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:19 น.] #46247 (127/193)

จองครับ


โดยคุณ พิชิตตลาดเพชร (1265) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:20 น.] #46249 (128/193)

จอง


โดยคุณ zerberus (331) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:24 น.] #46250 (129/193)

แจ้ง webmaster ผมโพสจองซ้ำกัน 2 กระทู้(กระทู้34และกระทู้73)
เนื่องจากโพสครั้งแรกมองไม่เห็นกระทู้ที่จอง จึงทำการโพสจองอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบจึงพบว่าโพสจองซ้ำกัน หากเป็นการทำผิดกฏการจอง ทาง webmaster พิจารณาตัดสิทธิ์ผมได้เลยครับ


โดยคุณ HS1NQB (817) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:25 น.] #46251 (130/193)

จอง


โดยคุณ MADAM (633) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:25 น.] #46252 (131/193)

จอง


โดยคุณ kamsajja (171) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:27 น.] #46253 (132/193)

จอง


โดยคุณ t-art (406) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:28 น.] #46254 (133/193)

จองโดยคุณ world (1846) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:29 น.] #46255 (134/193)

จอง


โดยคุณ Supasitd (4075) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:33 น.] #46256 (135/193)

จอง


โดยคุณ bvt333 (264) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:35 น.] #46257 (136/193)

webmaster ครับจองซ้ำ 2 กระทู้ผิดกฏด้วยเหรอครับ อยากทราบจริงๆครับโดยคุณ bestinter (1203) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:38 น.] #46258 (137/193)

จอง


โดยคุณ kittipat (37)(2) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 10:49 น.] #46259 (138/193)

จอง


โดยคุณ jingmanu (472)  [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 11:10 น.] #46260 (139/193)

จอง


โดยคุณ tanavan (3426) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 11:17 น.] #46261 (140/193)

จอง


โดยคุณ narintron (9252) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 11:43 น.] #46262 (141/193)

จอง


โดยคุณ cando (2632)(1) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 11:50 น.] #46263 (142/193)

จอง


โดยคุณ worawitk (584) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 12:00 น.] #46264 (143/193)

จอง


โดยคุณ bvt333 (264) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 12:01 น.] #46265 (144/193)

มีท่านใดใจบุญแบ่งให้สัก 3-4 เหรียญ บ้างมั้ยครับ


โดยคุณ bvt333 (264) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 12:02 น.] #46266 (145/193)

086-8059015


โดยคุณ ยูเว่ (745) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 12:05 น.] #46267 (146/193)

จอง


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 12:08 น.] #46268 (147/193)

** สรุปลำดับการจองและรายการพระที่ได้ หากมีผู้สละสิทธิ์ไม่โอนเงินตามกำหนด จึงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 17.00 น. ต่อไป


คุณ ynnoot . จองได้ กองทุน ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 13 เหรียญ (รวมมูลค่า 8,300 บาท ) บูชา 5,599 บาท


คุณ บารมีพระเครื่อง9 จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ mixing จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ chaimongkol จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ athit จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ pat-pat จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท


คุณ Sitth จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
คุณ khajons จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
คุณ jackrapant จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
คุณ island จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
คุณ ไม้มงคล จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท


คุณ ดรณ์บางไผ่ จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ ริมฝั่งมูล จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ tumkajohn จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ chaiya86 จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ akhlong3 จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ WiwAtMee จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ newning จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ cupid_dct จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ toei89 จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ 9มงคล จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท


คุณ warravut จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ nilyok จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ pproximo จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ jminter จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ tomying จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ orton จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ ชัชชญากุล จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ Mattee จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ BeeyaArt จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ natmo จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท


คุณ thamwong จองได้ กองทุน ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 13 เหรียญ (รวมมูลค่า 8,300 บาท ) บูชา 5,599 บาท


คุณ TAMDROUNG_2515 จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ zerberus จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ uanmbaru จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ phichet จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ พรชมพู จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท


คุณ cakeapple จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
คุณ vivicurl จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
คุณ kcasanova จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
คุณ BankHiWay จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท
คุณ pankpet จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท


คุณ พ่อน้องจ้าว จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ bangbai จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ เด็กลพบุรี จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ krajid จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ เงินทองไหลมา จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ danger จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ mjoob0024 จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ sora2520 จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ phob23 จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ nitikul_c จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท


คุณ junior จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ B-TAWAN จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ thavikoon จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ patsapong จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ zangift จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท


คุณ noppakhun จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ มดเอ็กซ์ จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ giggza จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ tamaki จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ akkhapons จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ SubarureD จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ โปรแกรม จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ mong_kj จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ hunter04 จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ โรจน์บางปะอิน จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท


คุณ tiger_burapha จองได้ กองทุน ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 13 เหรียญ (รวมมูลค่า 8,300 บาท ) บูชา 5,599 บาท


คุณ Tatumtnt จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ pukky จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ bakery2 จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ oopass จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท
คุณ donad28 จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท


คุณ Gotton จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ newwave9 จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ ขวัญแก้ว จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ joe-nasing จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ wasugree จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ michaelole จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ patta_lak จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ VESSEL จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ พัทยา (1402) จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท
คุณ rak01 จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท


คุณ นาแก้ว จองได้ กองทุน ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 13 เหรียญ (รวมมูลค่า 8,300 บาท ) บูชา 5,599 บาท


คุณ pakkaphon จองได้ ชุดกรรมการอุปถัมภ์(56 เหรียญ) บูชา 7,000 บาท


.
.


* ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท หรือบวกเพิ่มค่าธรรมเนียมประกันสูญหาย

**การชำระเงินหลังจากที่จองได้

1.ผู้จองพระเครื่องจะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ภายในไม่เกินเวลา 16.00 น. โดยชำระด้วยตนเองที่สถาบันการันตีพระ ชั้น5 หรือ

2.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บริษัท การันตีพระ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2
ผู้ที่ชำระโดยการโอนเงินจะต้องเมล์เอกสารการโอน แจ้งการชำระเงินมาที่ payment@g-pra.com หรือ แฟกซ์เอกสารการชำระเงินมาที่ 02-551-2087 พร้อม Usrename ชื่อ-สกุล ผู้จอง + รายละเอียดรายการพระเครื่องที่จองได้ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ภายในไม่เกินเวลา 16.00 น. ** ไม่รับแจ้งการโอนเงินที่กระทู้จอง

3. หากเกินกำหนดการข้างต้นแล้ว ผู้จองพระเครื่อง ** ไม่ได้แจ้งการชำระเงินพร้อมส่งหลังฐานการโอน ** ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การจองในรายการนั้นๆ และทางเว็บไซต์ฯ จะให้สิทธิ์การจองพระเครื่องรายการนั้นกับผู้จองคิวลำดับที่ 86, 87, 88 และต่อๆไปตามลำดับ และถึงแม้ท่านจะโอนชำระเงินแล้วก็ตาม เมื่อทางส่วนงานทราบภายหลัง จะดำเนินการโอนเงินคืนให้ผู้จองท่านนั้นต่อไปแจ้งลำดับคิวสำรองที่จะได้สิทธิ์หากมีผู้สละสิทธิ์ไม่โอนเงินตามกำหนด จึงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายในวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 17.00 น. ดังนี้

ลำดับสำรองที่ 1. คุณ minemint
ลำดับสำรองที่ 2. คุณ bourneex
ลำดับสำรองที่ 3. คุณ บางนารา
ลำดับสำรองที่ 4. คุณ papze
ลำดับสำรองที่ 5. คุณ poo98
โดยคุณ พัทยา (2530) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 13:13 น.] #46270 (148/193)

โดยคุณ พัทยา (1402) (171.100.41.*) [15 Aug 2013 10:01] #46196 (84/147)
จอง
---------------------------------------------------------------------------

จากทางเวป สรุป และมีการเลื่อนเนื่องจาก โพศต์ซ้ำ และมีการเลื่อน ขึ้นมาแทนกัน

ผมมองว่า เมื่อมีการเลื่อนขึ้นมาแทน ก็ควรจะเลื่อนมาแทน ท่านที่ โพสต์ซ้ำ

แต่ ถ้าใช้วิธี เลื่อนลำดับกันเลย แล้วจะมีประโยชน์อะไร เพราะ....

1 คนที่เข้าโพสต์ต่างก็แย่งกันโพสต์เพื่อหวังจะให้ทัน 85 คน

และ เมื่อโพสต์ทันแล้ว ถือว่า ใวและต้อง มีดวง ยิ่งถ้าได้ ลำดับที่ หวังใว้

ยิ่งถือว่า ยิ่งโชคดี

แต่ ถ้าใช้วิธี เลื่อนแทนแบบนี้ ถือว่า โชคไม่ดีแล้วครับ

เพราะฉนั้น ผม ขอ สละสิทธิ์ ในรายการของผม ครับ

ปล

(ผมเคารพในคำตัดสินครับ แต่ถ้ามันทำร้ายจิตใจกัน ก็ขอ ผ่าน รายการนี้ครับ)

ยินดีกับ ลำดับ สำรอง ด้วยครับ
โดยคุณ โรจน์บางปะอิน (2296) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 13:35 น.] #46271 (149/193)

ขอสละสิทธิ์ครับ เซ็งเลย
ปกติได้ที่ 68 แล้ว
ยินดีด้วยกับทุกท่านครับ


โดยคุณ พรชมพู (17488)  [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 14:11 น.] #46272 (150/193)

จากทางเวป สรุป และมีการเลื่อนเนื่องจาก โพศต์ซ้ำ และมีการเลื่อน ขึ้นมาแทนกัน

ผมมองว่า เมื่อมีการเลื่อนขึ้นมาแทน ก็ควรจะเลื่อนมาแทน ท่านที่ โพสต์ซ้ำ


......................


เห็นด้วยครับ และรู้สึกเห็นใจ พี่ทั้ง 2 ท่าน ด้วยนะครับ ... น่าจะเลื่อนมาแทนที่ท่านที่ผิดกฏมากกว่่าครับผม ทางเว็บกรุณาพิจารณาด้วยครับ
โดยคุณ nubma (39) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 15:57 น.] #46273 (151/193)

จอง


โดยคุณ dumm2513 (2024) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 16:46 น.] #46274 (152/193)

แจ้ง webmaster ผมโพสจองซ้ำกัน 2 กระทู้
เนื่องจากโพสครั้งแรกมองไม่เห็นกระทู้ที่จอง จึงทำการโพสจองอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบจึงพบว่าโพสจองซ้ำกัน หากเป็นการทำผิดกฏการจอง ทาง webmaster พิจารณาตัดสิทธิ์ผมได้เลยครับทั้งๆที่คอยอยู่ครับ


โดยคุณ ดรณ์บางไผ่ (566) [พฤ. 15 ส.ค. 2556 - 20:24 น.] #46277 (153/193)

ผมเองก็จองซ้ำเช่นกัน เรียน วมต.พิจารณาตามสมควรด้วย ขอบคุณครับ


โดยคุณ danger (65)(1) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 10:21 น.] #46281 (154/193)

ขอโทษครับผมขอสละสิทธิ์
ขอบคุณครับ


โดยคุณ กันย์2553 (381) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 10:47 น.] #46282 (155/193)

มีใครจะสละสิทธิ์ ทองแดงมันปู ให้ผมบ้างไหมครับ


โดยคุณ วรวรรณ (1487) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 12:09 น.] #46283 (156/193)

จอง..เหรียญ อายุยืน พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หลวงพ่อหวล) วัดพุทไธศวรรย์ ชุดกรรมการอุปถัมภ์ 13 เหรียญ (รวมมูลค่า 8,300 บาท ) บูชา 5,599 บาท
จากวรวรรณ


โดยคุณ cupid_dct (403) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 17:29 น.] #46285 (157/193)

ติดงานทั้งวันเลยครับ เลยเวลาโอนครับ ขออภัยอย่างสูงครับ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 18:18 น.] #46286 (158/193)

+ แจ้งลำดับคิวสำรองที่ได้สิทธิ์ จากมีสมาชิกไม่แจ้งโอนเงิน หรือโอนเงินเกินเวลาที่กำหนด

ลำดับสำรองที่ 1. คุณ minemint แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 7. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท

ลำดับสำรองที่ 2. คุณ bourneex แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 11. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท

ลำดับสำรองที่ 3. คุณ บางนารา แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 14. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 4. คุณ papze แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 19. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 5 คุณ poo98 แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 24. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 6 คุณ rawatn แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 27. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 7 คุณ vuttichai แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 34. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท

ลำดับสำรองที่ 8 คุณ ปลื้มจัง แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 36. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท

ลำดับสำรองที่ 9 คุณ แมนลพบุรี แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 40. จองได้ กองทุน ผ้าป่าสามัคคี (เนื้อทองแดงรมมันปู) ( 10 เหรียญ ) บูชา 990 บาท

ลำดับสำรองที่ 10 คุณ ชลธิรา แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 43. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 11 คุณ lulytoon แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 46. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 12 คุณ U-PORT แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 47. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 13 คุณ กันย์2553 แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 48. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 14 คุณ theethuch แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 56. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท

ลำดับสำรองที่ 15 คุณ future แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 63. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 16 คุณ ชาติหนามแดง สมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 64. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 17 คุณ jomsun แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 67. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 18 คุณ nana04 แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 71. จองได้ กองทุน ชุดกรรมการเล็ก 3 เหรียญ (รวมมูลค่า 1,300 บาท ) บูชา 899 บาท

ลำดับสำรองที่ 19 คุณ titawung แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 76. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 20 คุณ Somkit แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 80. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 21 คุณ suriyan04 แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 82. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท

ลำดับสำรองที่ 22 คุณ คุณอั้ม แทนสมาชิกที่โพสต์ลำดับที่ 83. จองได้ เหรียญเนื้อมหาชนวน 2 เหรียญ / เหรียญเนื้อทองสัตตะ 1 เหรียญ ( รวม 3 เหรียญ ) บูชา 785 บาท


* ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท หรือบวกเพิ่มค่าธรรมเนียมประกันสูญหาย

** การชำระเงิน **

1.ผู้ที่ได้สิทธิ์สำรองจะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ภายในไม่เกินเวลา 16.00 น. โดยชำระด้วยตนเองที่สถาบันการันตีพระ ชั้น5 หรือ

2.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บริษัท การันตีพระ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2
ผู้ที่ชำระโดยการโอนเงินจะต้องเมล์เอกสารการโอน แจ้งการชำระเงินมาที่ payment@g-pra.com หรือ แฟกซ์เอกสารการชำระเงินมาที่ 02-551-2087 พร้อม Usrename ชื่อ-สกุล ผู้จอง + รายละเอียดรายการพระเครื่องที่จองได้ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ภายในไม่เกินเวลา 16.00 น. ** ไม่รับแจ้งการโอนเงินที่กระทู้จอง

3. หากเกินกำหนดการข้างต้นแล้ว ผู้ที่ได้สิทธิ์สำรอง ** ไม่ได้แจ้งการชำระเงินพร้อมส่งหลังฐานการโอน ** ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ และทางเว็บไซต์ฯ จะให้สิทธิ์การจองพระเครื่องรายการนั้นกับผู้จองคิวลำดับต่อๆไปตามลำดับ และถึงแม้ท่านจะโอนชำระเงินแล้วก็ตาม เมื่อทางส่วนงานทราบภายหลัง จะดำเนินการโอนเงินคืนให้ผู้จองท่านนั้นต่อไป

แจ้งลำดับคิวสำรองที่จะได้สิทธิ์หากมีผู้สละสิทธิ์ไม่โอนเงินตามกำหนด จึงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายในวันที่ 17 สิงหาคม เวลาประมาณ 17.00 น. ดังนี้

ลำดับสำรองที่ 23. คุณ ตระกูลทอง

ลำดับสำรองที่ 24. คุณ punch

ลำดับสำรองที่ 25. คุณ warinkij

ลำดับสำรองที่ 26. คุณ aoyexpress

ลำดับสำรองที่ 27. คุณ โจ๊กคลองเตย


โดยคุณ srayoot (919) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 18:27 น.] #46287 (159/193)

จอง


โดยคุณ wkrit15 (223) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 18:28 น.] #46288 (160/193)

จอง


โดยคุณ dumm2513 (2024) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 18:48 น.] #46290 (161/193)

จอง


โดยคุณ uthai08 (1887) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 20:34 น.] #46293 (162/193)

จอง


โดยคุณ aoyexpress (666) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 20:35 น.] #46294 (163/193)

ดีใจจัง ติดสำรองด้วย (แอบลุ้นเล็กๆ ) พรุ่งนี้รอฟังผลจ้า


โดยคุณ chairut (5186) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 20:50 น.] #46295 (164/193)

จอง
สำรองครับ สุดท้ายเลยครับอะไรก็เอาหมด


โดยคุณ kityimm (347)(1) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 20:59 น.] #46297 (165/193)

จองสำรองครับ


โดยคุณ tanavan (3426) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 21:08 น.] #46298 (166/193)

จองสำรองครับ


โดยคุณ conmisilp (5332) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 21:08 น.] #46299 (167/193)

จองสำรอง


โดยคุณ phichet (13593) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 21:13 น.] #46300 (168/193)

ผมโอนเงินช่วงบ่ายก่อน 16:00
แต่แจ้งการโอนเงิน เวลา 21:00
หลัง 16:00 (เพราะติดภารกิจ) แบบนี้ถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าครับ

จำนวนเงินที่โอนไป 999.11 บาท


โดยคุณ ก๊อง05 (372) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 21:14 น.] #46301 (169/193)

จองสำรอง ด้วยครับ


โดยคุณ ตุ้มเม้ง (510) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 22:05 น.] #46302 (170/193)

จองสำรองด้วยครับ


โดยคุณ หนุ่มหนองคาย (1592) [ศ. 16 ส.ค. 2556 - 22:09 น.] #46303 (171/193)

จอง


โดยคุณ montree_m (1070) [ส. 17 ส.ค. 2556 - 07:47 น.] #46304 (172/193)

จอง


โดยคุณ pramanu (15) [ส. 17 ส.ค. 2556 - 09:36 น.] #46307 (173/193)

จอง สำรอง


โดยคุณ หมีโคราช (67)(3) [ส. 17 ส.ค. 2556 - 14:18 น.] #46310 (174/193)

จองครับ


โดยคุณ kaewmongkol (552)(1) [ส. 17 ส.ค. 2556 - 14:40 น.] #46311 (175/193)

จองโดยคุณ ท่านเปา (1720) [ส. 17 ส.ค. 2556 - 15:33 น.] #46312 (176/193)

จองสำรองครับ


โดยคุณ zamba71 (11)(2) [จ. 19 ส.ค. 2556 - 15:48 น.] #46320 (177/193)

จองครับ


โดยคุณ โนบิต๊ะ (488) [อ. 20 ส.ค. 2556 - 19:27 น.] #46330 (178/193)

จองทันเปล่าครับ


โดยคุณ Jeabmaejo (1)(3) [พฤ. 22 ส.ค. 2556 - 00:09 น.] #46342 (179/193)

จองครับ


โดยคุณ skyline72 (1296)(1) [ส. 24 ส.ค. 2556 - 08:26 น.] #46360 (180/193)

จองครับ


โดยคุณ เสริมทรัพย์2552 (733) [พฤ. 29 ส.ค. 2556 - 21:37 น.] #46398 (181/193)

จอง


โดยคุณ PN-AUTOGAS (1339) [ศ. 30 ส.ค. 2556 - 22:50 น.] #46402 (182/193)

จอง


โดยคุณ เทพวิรุฬห์ (147) [อา. 08 ก.ย. 2556 - 01:12 น.] #46440 (183/193)

จอง


โดยคุณ mangmee (365) [พฤ. 19 ก.ย. 2556 - 18:23 น.] #46535 (184/193)

จองโดยคุณ โยคีแมน (123)(3) [พฤ. 26 ก.ย. 2556 - 21:49 น.] #46697 (185/193)

จอง


โดยคุณ กรดพุทธคุณ (1458) [พฤ. 26 ก.ย. 2556 - 23:10 น.] #46698 (186/193)

จอง


โดยคุณ mangmee (365) [ศ. 04 ต.ค. 2556 - 21:44 น.] #46765 (187/193)

จอง


โดยคุณ Fong2548 (30) [ส. 05 ต.ค. 2556 - 22:23 น.] #46770 (188/193)

จอง


โดยคุณ ตู่ทีโอที (181) [จ. 07 ต.ค. 2556 - 08:21 น.] #46774 (189/193)

จอง


โดยคุณ bigpon13 (213) [อ. 12 พ.ย. 2556 - 21:56 น.] #47358 (190/193)

จองครับ


โดยคุณ แม็คท่าม่วง (1503) [ส. 30 พ.ย. 2556 - 20:42 น.] #47502 (191/193)

จองโดยคุณ somdusit (2615) [อา. 01 ธ.ค. 2556 - 20:20 น.] #47505 (192/193)

จองด้วยคนครับ


โดยคุณ sontidaj (0) [อ. 02 ก.ย. 2557 - 12:13 น.] #49532 (193/193)

จอง!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM