ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : เชิญร่วมบูชา พระพุทธเมตตา รุ่นสมโภชฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตา รุ่นสมโภชฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมจารึกประวัติศาสตร์ไว้ในความทรงจำ
ในพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งใหญ่ การสมโภชฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยาด้วยการบูชา สิ่งมงคลสักการะ

พระพุทธเมตตา รุ่นสมโภชฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา
ที่จัดสร้างขึ้นในโอกาศพิเศษครั้งประวัติศาสตร์นี้เท่านั้น พร้อมพิธีมหาพุทธภิเษก ๒ วาระ ๒ แผ่นดิน ๒ มหาวิหาร คือ

๑.ในวาระอันเป็นมหามงคลที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน การสมโภชฉัตรทองคำ ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยาวัดมหาโพธิมหาวิหาร สาธารณรัฐอินเดียว อันเป็นแดนพุทธภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทรงพระกรุณาโปรยข้าวตอกดอกไม้ และ ทรงพระสุหร่าย

๒.ในวาระอันเป็นมหามงคลฤกษ์ เสาร์ ๕ ณ พระอุโบสถรังสีวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ (วันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย เวลา ๑๓.๓๙ น.) โดยมี สมเด็จพระวันรัต ประธานโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาเจดีย์พุทธคยา เป็นประธานจุดเทียนชัย

การจัดสร้าง "พระพุทธเมตตา รุ่นสมโภช ฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ได้ดำเนินการโดยดำริของพระอาจารย์กฤษฏา สิริวฑฒโน ที่จะจัดสร้างสิ่งมงคลสักการะพระพุทธเมตตาเพื่อเป็นที่ระลึก โดยได้เริ่มดำเนินการออกแบบและถอดพิมพ์ให้ใกล้เคียนกับองค์พระพุทธเมตตา และรวบรวมมวลสารที่สำคัญในการจัดสร้างไว้เป็นเวลายาวนาน โดยมวลสารต่างๆ ประกอบด้วย

-ทองคำประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เมตตาอธิษฐานจิต (สมเด็จพระญาณสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์ ของ พระอาจารย์กฤษฏา สิริวฑฒโน)
-ทองคำที่บรรจุในบาตรเพชร หน้าองค์พระพุทธเมตตา ในพระมหาเจดีย์พุทธคยา
-ทองคำที่บรรจุในบาตรเพชรและอัญเชิญไปอธิษฐานจิต ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย อาทิ พระแท่นวัชรอาสน์ ธัมเมกขสถูป (สังเวชนียสถานที่ปฐมเทศนา)มหาปรินิพพานสถูป (สังเวชนียสถานที่ปรินิพพาน)
-มหาสถูปแห่งเกสเรีย (หรือเกสริยาสถูป สถานที่ประดิษฐานบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ชาววัชชี)
-ยมกปาฏิหาริย์สถูป เมืองสาวัตถี (สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์)วัดพระเชตุวัน มูลคัณธกุฏี ของพระพุทธเจ้า และกุฏิพระอรหันตสาวก (กุฏิพระโมคคัลลา พระสาลีบุตร พระสีวลีพระอุบาลี พรมหากัสสะปะ พระราหุล พระอานนท์ ใต้ต้นอานนทโพธิ์ เป็นต้น
-ทองแดงสายฟ้า จากยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยา ในคราวบูรณะ ปี ๒๕๕๓
-ผงฝุ่นทองคำที่เหลือจากการเปียกทององค์พระพุทธเมตตา ปี ๒๕๕๖
-ผงฝุ่นจากการจัดสร้างฉัตรทองคำ พระมหาเจดีย์พุทธคยา (เศษฝุ่นทองเหลือจากการหุ้มฉัตร)ฯลฯ และได้รับเมตตาจาก คูรบาหลวงปู่แสงหล้า แห่งสหภาพพม่า อธิษฐานจิตในพิธีสมโภชการหุ้มทองคำฉัตรประมหาเจดีย์พุทธคยา

รายการสิ่งมงคลสักการะ

๑.พระพุทธเมตตา เนื้อทองคำรัศมีฝังเพชรแท้(สูง ๓ ซม. หน้าตัก ๒ ซม.) พร้อมกรอบทองคำฝังเพชรแท้ จัดสร้างจำนวน ๑๙ องค์ บริจาคบูชาองค์ละ ๓๙๙,๙๙๙ บาท (หมดแล้ว)
๒.พระพุทธเมตตาเนื้อโลหะชุบทองคำรัศมีฝังเพชร CZ(สูง ๓ ซม. หน้าตัก ๒ ซม.) พร้อมกรอบโลหะชุบทองคำฝังเพชร CZ
จัดสร้างจำนวน ๕,๙๐๕ องค์ บริจาคบูชา องค์ละ ๕,๙๐๐ บาท
(กรณีต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณาบวกค่าจัดส่ง ๑๐๐ บาท)

ติดต่อสั่งจองบริจาคบูชา

ติดต่อสั่งจองโดยโอนเงินบริจาคบูชาองค์ละ ๕,๙๐๐ บาท บวกค่าจัดส่ง ๑๐๐ บาท
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร
ชื่อบัญชี สมโภชโครงการหุ้มทองคำ เลขที่ ๘๘๐-๓-๕๐๐๔๕-๖
แล้วแฟกซ์ใบสลิป พร้อมข้อมูลจัดส่งมาที่ ๐๒-๖๒๙ ๑๕๔๑

สอบถามข้อมูล
โทร ๐๘-๖๓๗๒-๕๙๙๕ หรือ ๐๘-๑๔๔๐-๔๕๒๙
รับสิ่งมงคลสักการะได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

*งานประชาสัมพันธ์*

โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 เม.ย. 2557 - 10:25 น.]โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 เม.ย. 2557 - 10:26 น.] #48771 (1/11).


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 เม.ย. 2557 - 10:26 น.] #48772 (2/11).


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 เม.ย. 2557 - 10:27 น.] #48773 (3/11).


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 เม.ย. 2557 - 10:28 น.] #48774 (4/11).


โดยคุณ heng9999 (2201) [พฤ. 03 เม.ย. 2557 - 11:31 น.] #48775 (5/11)
โดยคุณ lulytoon (3956)  [พฤ. 03 เม.ย. 2557 - 15:52 น.] #48778 (6/11)
โดยคุณ หน้าหวาน (3161) [พฤ. 03 เม.ย. 2557 - 18:02 น.] #48780 (7/11)
โดยคุณ BankHiWay (5549)  [พฤ. 03 เม.ย. 2557 - 18:42 น.] #48781 (8/11)


โดยคุณ piyatg (4096) [ศ. 04 เม.ย. 2557 - 15:08 น.] #48784 (9/11)

อลังการงานสร้าง


โดยคุณ รักเบ๊นซ์ (590) [พ. 09 เม.ย. 2557 - 11:04 น.] #48806 (10/11)
โดยคุณ peeto (799) [พ. 30 เม.ย. 2557 - 16:41 น.] #48877 (11/11)
!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM