ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหนุมาน รุ่นมหาปราบ หนุมานออกศึก
ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหนุมาน รุ่นมหาปราบ หนุมานออกศึก


ครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์ในการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหนุมาน
เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์เสมาหน้าเลื่อนรุ่นมหาปราบ หนุมานออกศึก พิธีพุทธาภิเษก 9 วาระ (2 วาระ ณ วัดบ้านไร่) พิธีปลุกเสกอธิษฐานจิต 5 วัด 5 วาระ รวม 14 พิธี

วัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในสายวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ที่จัดสร้างอย่างเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์และยาวนานที่สุดแห่งปี 2557(ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2557)
พิธีพุทธาภิเษกและปลุกเสกพร้อมพระกริ่งสีมารัตนเตโช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ และรูปหล่อพระพุทธสีมารัตนเตโช ขนาดบูชา ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดสร้างโดยมูลนิธิ อัมรินทร์โพธิสัตว์ปและ อ.วัชระปราณี

จำนวนการจัดสร้าง
1.เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์เสมาหน้าเลื่อนหลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ลสร้าง 5,500 องค์ บูชา องค์ละ 350 บาท
2. เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์เสมาหน้าเลื่อนหลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดงรมดำ สร้าง 5,500 องค์ บูชาองค์ละ 250 บาท
3.เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์เสมาหน้าเลื่อนหลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ลลงยาแจกกรรมการ สร้าง 400 องค์ (แจกกรรมการไม่มีให้บูชา)

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
1.เพื่อสมทบทุนกองทุนรักษาพยาบาลอาการอาพาธ หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์
2.เพื่อสมทบทุนกองทุนเพื่อการกุศลของหลวงปู่ตี๋ วัดหูช้าง
3.เพื่อสมทบทุนกองทุนเพื่อการกุศลของพระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม
4.เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอัมรินทร์โพธิสัตว์เพื่อการกุศลปฐมเหตุในการจัดสร้าง

เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคุณศุภชัย เอกอุ่นได้มาปรึกษา ท่านอาจารย์วัชระปราณีในการจัดสร้างและประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งสีมารัตนเตโช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่และรูปหล่อพระพุทธสีมารัตนเตโช ขนาดบูชา เพื่อนำรายได้ดำเนินการกุศลในการจัดสร้างวิหารใหม่เพื่อประดิษฐานพระพุทธสีมารัตนเตโช พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านอาจารย์วัชระปราณีจึงได้จัดและประกอบพิธีบวงสรวงในการปลุกเสกชนวนมวลสารพระกริ่งครั้งแรก ที่วิหารพระพุทธไพรีพ่ายหรือหลวงพ่อแดง ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง และเมื่อถึงเวลาหล่อนำฤกษ์พระกริ่งดังกล่าวที่ วัดบรมสถล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านอาจารย์วัชระปราณีได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาผ่านระยะทางด้วยระบบโทรศัพท์(speaker phone) โดยท่านอาจารย์วัชระปราณีได้ประกอบพิธีที่กรุงเทพในขณะที่พิธีจริงนั้นจัดที่วัดบรมสถล จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในการบวงสรวงประกอบพิธีโดยผ่านระยะทางดังกล่าวได้ปรากฏสิ่งอัศจรรย์ต่างๆในพิธีเป็นที่ประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์ โดยพิธีดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในเว็บไซต์ยูทูป(YOUTUBE) ซึ่งสามารถรับชมได้โดยพิมพ์คำว่า”พิธีหล่อพระกริ่งสีมารัตนเตโช” จาก google หรือ YOUTUBE โดยในขณะเดียวกันท่านอาจารย์วัชระปราณีได้จัดสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์เสมาหน้าเลื่อนหลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ลและเนื้อทองแดงรมดำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างบารมีกับครูบาอาจารย์และเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอัมรินทร์โพธิสัตว์เพื่อการกุศล ซึ่งเหตุที่ท่านอาจารย์วัชระปราณีได้จัดสร้างวัตถุมงคลเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลังหนุมานนั้นก็สืบเนื่องจากท่านอาจารย์วัชระปราณีเป็นลูกหลานชาวจังหวัดปัตตานี โดยบิดาของท่านเป็นชาวจังหวัดปัตตานีโดยกำเนิดและมีถิ่นฐานเดิมอยู่ใกล้วัด หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ ท่านและครอบครัวจึงนับถือและศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมาโดยตลอด ประกอบกับท่านอาจารย์วัชระปราณีได้สืบทอดการบำเพ็ญสมาธิด้วยวิชาเตโชกสิณ แห่งลังกาสุกะ(การฝึกกสิณไฟด้วยการเพ่งดวงอาทิตย์เพื่อให้เกิดสมาธิ) มาจากบิดาและบรรพบุรุษของท่านและได้สืบทอดวิทยาคมวิชาหนุมานจากครูบาอาจารย์ต่างๆ โดยเพื่อเป็นการสร้างกุศลและเผยแพร่วิชาดังกล่าวทั้งหมดให้เป็นที่รู้จักและเพื่อคุ้มครองอันตรายต่างๆนานาของประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา รวมทั้งเสริมดวงชะตาของประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการเลื่อนยศหรือเลื่อนตำแหน่ง ท่านอาจารย์วัชระปราณีจึงได้ใช้สมาธิและจิตวิญญาณดังกล่าวในการสร้างสรรค์สุดยอดแห่งวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์เสมาหน้าเลื่อนหลังหนุมานออกศึก เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิริมงคลในการทำความดี การใช้ชีวิตและประกอบอาชีพของผู้บูชาวัตถุมงคลทุกท่านที่เป็นชาวพุทธให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์เสมาหน้าเลื่อนหลังหนุมานออกศึก ครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์
เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์เสมาหน้าเลื่อนหลังหนุมานออกศึก ด้านหน้าเป็นการสร้างในลักษณะย้อนยุคของเหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ที่โด่งดัง โดยหวังให้ผู้บูชาวัตถุมงคลได้รับความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานและได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ส่วนด้านหลังของเหรียญเป็นรูปยันต์หนุมานแผลงศรเชิญธง ถือตรี ซึ่งสำหรับหนุมานนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้มีฤทธิ์แก่กล้า ทำการใดหรือทำศึกใดได้รับความสำเร็จมาโดยตลอดและมีความโดดเด่นในการอาสารับใช้เจ้านายในการกระทำการใดๆตามที่ได้รับมอบหมายก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จทั้งสิ้น ทั้งหนุมานยังเป็นอมตะไม่ว่าอาวุธใดก็ตามล้วนแล้วแต่ไม่อาจทำอันตรายต่อหนุมานได้ทั้งสิ้น ดังนั้นการที่นำรูปยันต์หนุมานมาไว้ด้านหลังเหรียญก็เพื่อหวังให้ผู้บูชากระทำการงานสิ่งใดล้วนประสบความสำเร็จเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่และปกป้องคุ้มครองผู้บูชาจากอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์เสมาหน้าเลื่อนหลังหนุมานออกศึกนี้เป็นการจัดสร้างครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์ก่อนผู้ใดและก่อนทุกสำนักอย่างแท้จริงสุดยอดพิธีพุทธาภิเษก 9 วาระ (2 วาระ ณ วัดบ้านไร่) สุดยอดพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสก 5 วาระ รวม 14 พิธี ที่เข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์
เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลังหนุมานออกศึก นี้ได้จัดสร้างและประกอบพิธีพุทธาภิเษกและปลุกเสกอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ต้นปี 2557 เป็นต้นมา โดยเป็นการประกอบพิธีพุทธาภิเษก ถึง 9 ครั้ง 9 วาระ โดยใน 9 ครั้งนี้เป็นการร่วมพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ณ วัดบ้านไร่ โดย หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่และพระเกจิอาจารย์แห่งยุค ถึง 2 ครั้ง 2 วาระ พร้อมกับพระกริ่งสีมารัตนเตโช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ และรูปหล่อพระพุทธสีมารัตนเตโช ขนาดบูชา ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีรายละเอียดและภาพพิธีพุทธาภิเษกและปลุกเสก วัตถุมงคลทั้งหมดเป็นลำดับดังต่อไปนี้

พิธีที่ 1 ถึงพิธีที่ 4 พุทธาภิเษกและอธิษฐานจิตปลุกเสก พร้อมพระกริ่งสีมารัตนเตโช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พิธีที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีพุทธาภิเษกเดี่ยวแบบโบราณ ณ วัดสุนทรประดิษฐ์ โดยหลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ยอดพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาและความศักดิ์สิทธิ์แห่งยุค

พิธีที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีพุทธาภิเษกเดี่ยวแบบโบราณ ณ วัดโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยหลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรี ยอดพระเกจิอาจารย์แห่งยุคและจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ฟื้นจากการมรณภาพถึง 3 ครั้ง

พิธีที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว ณ วัดสุทธจินดา โดยหลวงปู่ใหญ่ วัดสุทธจินดา ยอดพระเกจิอาจารย์สายธรรมยุติแห่งจังหวัดนครราชสีมา

พิธีที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2557
พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ณ วัดบ้านไร่ โดยหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ และพระเกจิอาจารย์แห่งยุค

พิธีที่ 5 วันที่ 6 เมษายน 2557
ร่วมพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ พร้อมกับวัตถุมงคลกุมารทอง ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพ โดยมีพระเกจิอาจารย์แห่งยุคมากมาย อาทิพระพรหมเวทีเจ้าอาวาส วัดไตรมิตร, เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร,เจ้าคุณโฮ้ วัดไตรมิตร,พระอาจารย์อ๊อดวัด สายไหม ,หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร,หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา ฯลฯ

พิธีที่ 6 วันที่ 17 เมษายน 2557
พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดยหลวงพ่อรวย วัดตะโก จังหวัดอยุธยา สุดยอดพระเกจิแห่งยุคผู้มีพลังจิตแก่กล้าแห่งจังหวัดอยุธยา

พิธีที่ 7 วันที่ 18 เมษายน 2557
ร่วมพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ในวันเสาร์ห้า พร้อมกับ พระพุทธสีมารัตนเตโช ขนาดบูชา ณ วัดบ้านไร่ โดยหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ และพระเกจิอาจารย์แห่งยุค ซึ่งพิธีดังกล่าวมูลนิธิฯเป็นเจ้าภาพร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 โดยพิธีดังกล่าวท่านอาจารย์วัชระปราณีได้ บวงสรวงเทพยดาถึง 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายปรากฏสิ่งอัศจรรย์หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพุทธาภิเษกแล้ว ครั้นเมื่อท่านอาจารย์วัชระปราณีได้เชิญเทพยดากลับคืนสู่วิมาน ได้เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง จากนั้นฝนได้ตกและเทลงมา ซึ่งฝนตกเฉพาะในวัด แต่นอกกำแพงวัดไม่มีฝนตกแม้แต่น้อย

พิธีที่ 8 วันที่ 19 มิถุนายน 2557
พิธีพุทธาภิเษก ณ วิหารพระพุทธไพรีพ่าย หรือหลวงพ่อแดง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 700 ปี แห่งวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร โดยหลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สุดยอดพระเกจิแห่งยุค ศิษย์เอก หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอมเป็นประธานนั่งปรกปลุกเสกวัตถุมงคล โดยมีคณาจารย์วัดราชสิงขร รวม 5 รูปเจริญพุทธมนต์ และร่วมปลุกเสกวัตถุมงคล เกิดอัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกลดบนท้องฟ้าเหนือวิหารพระพุทธไพรีพ่าย

พิธีที่ 9 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
พิธีพุทธาภิเษก ณ วิหารพระพุทธไพรีพ่าย หรือหลวงพ่อแดง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 700 ปี แห่งวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร โดยพระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม สุดยอดพระเกจิแห่งยุค เจ้าตำรับตะกรุดลูกปืนคงกระพันชาตรี เป็นประธานนั่งปรกปลุกเสกวัตถุมงคล โดยมีคณาจารย์วัดราชสิงขร รวม 5 รูปเจริญพุทธมนต์ และร่วมปลุกเสกวัตถุมงคล
พิธีที่ 10 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 พิธีพุทธาภิเษก ณ วิหารพระพุทธไพรีพ่าย หรือหลวงพ่อแดง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 700 ปี แห่งวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร โดยหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร สุดยอดพระเกจิแห่งยุค เจ้าตำรับวิชาลิงลมและหนุมาน เป็นประธานนั่งปรกปลุกเสกวัตถุมงคล โดยมีคณาจารย์วัดราชสิงขร รวม 5 รูปเจริญพุทธมนต์ และร่วมปลุกเสกวัตถุมงคล

พิธีที่ 11 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2557
พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว 2 วัน 1 คืน โดยหลวงปู่ตี๋ วัดหูช้าง สุดยอดพระเกจิแห่งยุค ผู้มีอำนาจจิตแก่กล้า หลานแท้ๆและผู้สืบทอดวิทยาคมจากหลวงปู่กี๋ วัดหูช้าง วัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์มากมายเช่นเบี้ยแก้และท้าวเวสสุวรรณ

พิธีที่ 12 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
พิธีพุทธาภิเษก ณ วิหารพระพุทธไพรีพ่าย หรือหลวงพ่อแดง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 700 ปี แห่งวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร โดยหลวงพ่อปู่ตี๋ วัดหูช้าง สุดยอดพระเกจิแห่งยุคผู้มีอำนาจจิตแก่กล้า หลานแท้ๆและผู้สืบทอดวิทยาคมจากหลวงปู่กี๋ วัดหูช้าง วัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์มากมายเช่นเบี้ยแก้และท้าวเวสสุวรรณ โดยหลวงปู่ตี๋เมตตา เป็นประธานนั่งปรกปลุกเสกวัตถุมงคล โดยมีคณาจารย์วัดราชสิงขร รวม 5 รูปเจริญพุทธมนต์ และร่วมปลุกเสกวัตถุมงคล

พิธีที่ 13 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดยหลวงปู่เที่ยง เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม สุดยอดพระเกจิแห่งยุค ผู้สืบทอดวิชาชินบัญชรสายสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

พิธีที่ 14 วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดยหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ สุดยอดพระเกจิแห่งยุค ผู้ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในสิบพระเกจิอาจารย์ในสายพระ วัตถุมงคลของท่านโดยเฉพาะวิชาหนุมาน มีประสบการณ์โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์*** ท่านสามารถสั่งจองได้ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-970-7949 ทางเดียวเท่านั้น
พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "บริษัท การันตีพระ จำกัด"
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา
บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2

ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งใบจอง และพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ต้องแจ้งการชำระเงินดังนี้
1.แฟกซ์สลิปการโอนเงินและระบุ USERNAME, ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ 025512087 ( 24 ชั่วโมง ) หรือ
2.อีเมลล์แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบไฟล์รูปสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ payment@g-pra.compayment@g-pra.com>payment@g-pra.compayment@g-pra.com>payment@g-pra.compayment@g-pra.com>payment@g-pra.com>>

โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 06 พ.ย. 2557 - 14:57 น.]โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 06 พ.ย. 2557 - 14:58 น.] #50153 (1/19)

.


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 06 พ.ย. 2557 - 14:58 น.] #50154 (2/19)

.


โดยคุณ heng9999 (2298) [พฤ. 06 พ.ย. 2557 - 16:40 น.] #50156 (3/19)

รับทราบ


โดยคุณ Aee_sotspa (3635) [พฤ. 06 พ.ย. 2557 - 20:49 น.] #50157 (4/19)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ sabydna (1310) [พฤ. 06 พ.ย. 2557 - 21:23 น.] #50158 (5/19)

สวยมากกมากก


โดยคุณ korphong2517 (0) [ส. 08 พ.ย. 2557 - 19:09 น.] #50177 (6/19)

สวยงาม งามแท้โดยคุณ ณรงค์ฤทธิ (270)(1) [อา. 09 พ.ย. 2557 - 19:53 น.] #50184 (7/19)

สวยครับ สุดยอดเลยครับ


โดยคุณ sabydna (1310) [จ. 10 พ.ย. 2557 - 17:50 น.] #50206 (8/19)

สวยงามมาก ขอจอง เนื้อเงิน


โดยคุณ ทวีลาภ (241)(2) [อ. 11 พ.ย. 2557 - 16:26 น.] #50221 (9/19)

สวยมากครับ เปิดให้จองกับทางเวปได้ถึงเมื่อไหร่ครับ

โดยคุณ ทวีลาภ (241)(2) [พฤ. 13 พ.ย. 2557 - 12:56 น.] #50244 (10/19)

จองตามรายการนี้ครับ

1. เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์เสมาหน้าเลื่อน
หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ล
จำนวน 3 เหรียญ เป็นเงิน 1,050 บาท

2. เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์เสมาหน้าเลื่อน
หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดงรมดำ
จำนวน 2 เหรียญ ป็นเงิน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,550 บาท + ค่าส่งพระทางไปรษณีย์ 100 บาท

รวมเป็นเงินค่าจองทั้งสิ้น 1,650 บาท ครับโดยคุณ Kang_surasak (0) [จ. 17 พ.ย. 2557 - 16:09 น.] #50280 (11/19)

สวยงามมากครับท่าน


โดยคุณ เด็กลุ่มป่าสัก (1442)(1) [จ. 24 พ.ย. 2557 - 01:19 น.] #50320 (12/19)

มีแค่2เนื้อใช่ใหมครับ เนื้อเงิน นะวะไม่มีใช่ใหมครับ เงินลงยามีใหมครับ สนใจครับ


โดยคุณ รักเบ๊นซ์ (632) [ศ. 12 ธ.ค. 2557 - 11:37 น.] #50451 (13/19)
โดยคุณ สเปอร์ส (615) [ส. 27 ธ.ค. 2557 - 19:52 น.] #50613 (14/19)

โดยคุณ surapat9988 (186)(1) [อา. 11 ม.ค. 2558 - 08:08 น.] #50690 (15/19)

อยากได้


โดยคุณ rootcy (148)(1) [พ. 28 ม.ค. 2558 - 07:55 น.] #50764 (16/19)

ได้รับพระแล้วครับ

ขอบคุณครับ สวยๆ คมๆ


โดยคุณ พีพีพระเครื่อง (0) [พ. 04 มี.ค. 2558 - 01:10 น.] #51014 (17/19)

สวยมากครับ


โดยคุณ จีจ้าหมาตัวดำ (397) [ส. 10 ธ.ค. 2559 - 21:35 น.] #57673 (18/19)

สวยงาม..อยากได้


โดยคุณ Poom2470 (18)(3) [พฤ. 20 ก.ค. 2560 - 00:12 น.] #59488 (19/19)

ชอบบบบบ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM