ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ขออนุญาตสอบถามที่ปรึกษาทุกท่านครับ

(N)
กรณีชนะการประมูลแล้ว แต่ไท่ได้แจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระตรวจสอบเพื่อออกบัตร (พระราคาไม่เกิน 5000 บาท) แต่หลังจากนั้น ได้ส้ส่งพระตรวจสอบเพื่อออกบัตรเอง ผลการตรวจสอบว่า มี 2 กรณี คือ
1. พระไม่แท้ไม่ามารถออกบัตรได้
2. ความเห็นไม่ตรงกัน
3. พระมีกรอบหรือเลี่ย่ม ไม่สามารถตรวนสอบได้
อยากว่า ทั้ง 3 กรณีรี้ ผู้ชนะการประมูลที่ส่งพระตรวจสอบเอง สามารถอ้างตามกฏในการคืนพระได้ป่าวครบ พร้องที่เรียกร้องเงินที่ส่งพระตรวจสอบครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

โดยคุณ ลูกลุงรูญ (1006)[จ. 17 ก.ย. 2561 - 23:11 น.]โดยคุณ พัทยา (2384)[จ. 17 ก.ย. 2561 - 23:14 น.] #3881702 (1/4)
อ้างคืนได้แค่ ข้อที่ 1 ครับ (พระไม่แท้)ได้ค่าพระ+ค่าตรวจสอบคืนครับ
นอกนั้นคืนไม่ได้ครับ

โดยคุณ ลูกลุงรูญ (1006)[จ. 17 ก.ย. 2561 - 23:49 น.] #3881717 (2/4)
ขอบตุณมากครับ

โดยคุณ ลูกลุงรูญ (1006)[จ. 17 ก.ย. 2561 - 23:56 น.] #3881719 (3/4)
ขออนุญาตถามต่อ ในกรณีที่พรเลี่มกรอบอยูแล้ว หากเราแกะออกเพื่อตรวจสอบ จะผทในกรณีพรพะไม่อยูในสภาพเดิมใช่ป่าวครับ 2. ในกรณีีนี้ หากเราแจ้งให้ผู้ตั้งแระมูลส่งพระให้เรา โดยการแะพระออกจาเลี่ย หรือหรอบก่อน เทิ้อเวปได้ตรวจสอบแล้ว ตามข่อ 1 - 3 เราสามารถยดเลิก ตาม ช่้อ 1 -3 ได่แ่าวครับ

โดยคุณ nooing (23473)[อ. 18 ก.ย. 2561 - 06:13 น.] #3881723 (4/4)
1. ควรตกลงกันก่อน
2. ยกเลิกได้ ส่วนค่าออกบัตรก็จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามผลการออกบัตร มันมีหลายอย่าง ให้เกิดเหตุการณ์จริงก่อนค่อยมาถามอีกทีนะครับ

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM