ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ขออนุญาตสอบถามที่ปรึกษาทุกท่านครับ เรื่องผู้ชนะประมูลขอไม่รับพระ

(N)
เนื่องจากมีผู้ชนะประมูลพระในราคา 10000+ หลังจบประมูลแจ้งประสงค์ให้ส่งพระเปลี่ยนชื่อบัตรรับรองให้ ผมได้ดำเนินการส่งพระเปลี่ยนบัตรให้ทันที

ผ่านมาให้หลัง(ผลยังไม่ออกหน้าเว็บ) ผู้ชนะประมูลแจ้งบอกมีปัญหาทางการเงินขอยกเลิก จะขอจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนบัตร200บาทให้แทน

แบบนี้ถือว่าถูกต้องไหมครับ ขอสอบถามท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านและผู้รู้ด้วยครับ

โดยคุณ lulytoon (3381)[อ. 18 ก.ย. 2561 - 13:14 น.]โดยคุณ looknam1 (2232)[อ. 18 ก.ย. 2561 - 13:25 น.] #3881776 (1/2)
ความจริงขอยกเลิกไม่ได้ครับ

แต่หากจะประนีประนอมผ่อนปรนกัน ต้องจ่าย 600 บาท ครับ
เพราะตามกฏนั้น หากแจ้งขอส่งตรวจสอบ และผลออกปกติเหมือนบัตรเดิม แล้วขอคืนตามกฏรับประกันความพอใจ ต้องจ่าย 600 บาท ครับ

------------------------------
2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้ ทั้งนี้พระเครื่องนั้นๆจะต้องมีสภาพตรงกับเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ หากสภาพไม่ตรงเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ เช่น ล้างผิว รมผิวใหม่ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดๆได้
---------------------------------------------
****กรณีนี้หากผู้ประมูลไม่ชำระ 600 บาท แนะนำให้ให้คำติ และแจ้งเรื่องให้สำนักงานทราบ
และแจ้งให้ส่งพระคืนมาที่ผู้ตั้งและเปลี่ยนชื่อในบัตรเป็นเหมือนเดิมครับ

-----------------------------------------

โดยคุณ lulytoon (3381)[อ. 18 ก.ย. 2561 - 13:28 น.] #3881778 (2/2)
ขอบคุณอาจารย์looknam1ด้วยครับ

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM