ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ค่าธรรมเนียมในการส่งพระบูชาออกบัตร

(N)
สอบถาม ครับ
1.ผู้ชนะการประมูลให้ส่งออกบัตรพระบูชา ผมจะต้องแนบเงินค่าธรรมเนียมการออกบัตร ค่าจัดส่ง รวมแล้วเท่าไหร่คับ
2. ผู้ชนะการประมูลต้องโอนเงินให้ผมเพื่มจากราคาปิดประมูลเท่าไหร่คับ

ขอบคุณครับผม

โดยคุณ อิเค็นจิโร (2424)[พ. 03 ต.ค. 2561 - 19:34 น.]โดยคุณ พัทยา (2362)[พ. 03 ต.ค. 2561 - 21:15 น.] #3885389 (1/2)
อ.ลูกน้ำ ที่ปรึกษากระดานข่าวได้ตอบใว้ครับ

...........

ค่าออกบัตรรับรองนั้นก็เสียตามอัตตราปกติ แต่ค่าจัดส่งนั้น
จะต้องเสียตามอัตตราค่าธรรมเนียมค่าจัดส่งพระบูชาดังนี้

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระบูชา

- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- กรณีท่านสมาชิกส่ง * พระบูชา * มายังสถาบันการันตีพระและแจ้งให้จัดส่งพระบูชาคืนทางไปรษณีย์นั้น ทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระบูชาคืนทางไปรษณีย์ EMS ดังนี้
.....1.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 200 บาท
.....2.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 300 บาท
.....3.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 400 บาท
.....4.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 500 บาท
.....5.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 600 บาท
.....6.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 700 บาท
.....7.พระบูชาน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม อัตราต่อองค์ 800 บาท
.....8.พระบูชาน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ไม่รับจัดส่ง

-ท่านสมาชิกจะต้องแนบค่าธรรมเนียมข้างต้น + ค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 100-500 บาท ( ตามแจ้ง / หากไม่แจ้งถือว่าสมาชิกยอมรับความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการส่ง ทางไปรษณีย์ EMSได้)
- ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2557 เป็นต้นไป
- จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั้วกัน
- เว็บไซต์การันตีพระ

หมายเหตุ - ทางสถาบันการันตีพระแนะนำให้สมาชิกจัดส่งและรับพระบูชาด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดจากการจัดส่งทางไปรษณีย์
- หากสมาชิกเลือกให้จัดส่งทางไปรษณีย์ สมาชิกจะต้องยอมรับความเสี่ยงของพระบูชาชำรุดจากการขนส่งทางไปรษณีย์
- อัตราข้างต้นเป็นอัตรารวมค่าธรรมเนียมของทางไปรษณีย์ ค่ากล่องไปรษณีย์ ค่าบรรจุและดำเนินการจัดส่งไปที่ไปรษณีย์ฯ

โดยคุณ webmaster3 [20 Dec 2013 12:25
----------------------------------------------------

ส่วนหากมีการใส่เงินไม่ครบอย่างไร หรือคำนวณไม่ถูก ส่วนมากแล้วสำนักงานจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งให้โอนเพิ่มอยู่แล้วครับ

โดยคุณ อิเค็นจิโร (2424)[พ. 03 ต.ค. 2561 - 21:31 น.] #3885395 (2/2)
รับทราบคับ ขอบคุณมากคับ

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM