ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ขอคำชี้แนะด้วย เนื่องจากเขาบอกว่าผมจ่ายไม่ครบอีก 1000 บาท

(N)
ผมประมูลพระ
เจ้าสัวราคา 8000
กับ 7000
และ 2100

ผมถามผู้รู้ และ WEBMASTER
ว่าผมโอนเงินให้เขา 16100 ถูกต้องไหม

โดยผมคิด 8000 หักไม่ได้ออกบัตร 500 เหลือ 7500
กับ 7000 หักไม่ได้ออกบัตร 500 เหลือ 6500
รวม = 7500 +