ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : บัตรรับรองไม่ระบุ%ทอง(น่าจะบัตรเก่า)

(N)
ผู้ตั้งประมูล ลงประมูลพระ มีบัตรรับรองแต่ในบัตรไม่ระบุ%ทองไว้ แต่ระบุในรายละเอียด การประมูลว่าเลี่ยมทองประมาณ 60-70% และหากผู้ชนะประมูล(ราคาเกิน ๑๐,๐๐๐)ร้องขอให้ตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนชื่อในบัตร
ขอสอบถามครับ
๑)เมื่อผลตรวจสอบออก แต่%ทองได้ 65% หรือไม่ถึง 75% เราสามารถหักส่วนต่างได้หรือไม่ ขอบพระคุณครับ
๒)หากไม่มีบัตรรับรอง แต่รายละเอียดผู้ตั้งประมูลแจ้งไว้ว่า เลี่ยมทองประมาณ 60-70% เมื่อผลออกมา %ทองไม่ถึง 75% ผู้ตั้งประมูลจะปฎิเสธไม่ให้หักส่วนต่าง %ทองโดยอ้างว่าแจ้งในรายละเอียดให้ทราบแล้ว จะได้หรือไม่
๓)อ้างถึงข้อ ๒ หากผู้ตั้งประมูลไม่ยินยอมให้หักส่วนต่าง
ก.เราขอยกเลิกได้หรือไม่
ข.จะโดนคำติได้หรือไม่ หากโดนจะแก้ไขคำติได้หรือไม่

ขอบพระคุณมากครับ

โดยคุณ scott (396) [พฤ. 11 เม.ย. 2562 - 11:53 น.]โดยคุณ looknam1 (2279)[พฤ. 11 เม.ย. 2562 - 12:34 น.] #3904077 (1/3)
อ่านให้หมดเลยนะครับ (รวมทั้งลิงค์ด้วย) แล้วจะทราบคำตอบทั้งหมดครับ

-----------------------------------------
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


เรียนท่านสมาชิก looknam1

เรื่อง แจ้งกฎกติกาการตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ


การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ # 2
http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=900
กฏกติกาข้างต้น ดังนี้

1. กรอบทองหรือทองทั้งเก่า-ใหม่ หากตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว สามารถขายพร้อมเอกสารระบุเปอร์เซ็นต์ทองได้ตามปกติทุกเปอร์เซ็นต์ทอง

2. กรอบทองเก่าหรือพระเครื่องเลี่ยมทองเก่า หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนเสนอขาย ** เมื่อผลการตรวจสอบกรอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึง 75%
ผู้ตั้งประมูลจะต้องให้ส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัมโดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาท
โดยผู้ชนะประมูลสามารถลดจากเงินค่าพระเครื่องที่จะโอนได้ หรือผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับพระเครื่องที่ชนะประมูลองค์นั้นๆได้
( ปรับปรุงเพิ่มเติมในกฏข้อที่ 7 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( เก่า )

3. กรอบทองใหม่ หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนเสนอขาย ** เมื่อผู้ซื้อได้นำทองไปตรวจสอบแล้วพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75%
ผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อดังนี้ ชดเชยค่าตรวจสอบทอง 500 บาท + ชดเชยค่าเสียหายเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเท่ากับ 75% ของราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณเยาวราชปัจจุบัน
และทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ ( กฏข้อที่ 5 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( ใหม่)) และถูกพักการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลตามกฏกติกา

4. การตั้งประมูลกรอบทองใหม่ หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนตั้งประมูล ** เมื่อผู้ประมูลได้ประสงค์ให้ผู้ขายส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองที่สถาบัน การันตีพระ
ผู้ประมูลได้จะต้องโอนเงินค่ากรอบทอง + ค่าเข้าระบบ 100 บาท ( ปรับปรุงปี 2559 ) + ค่าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาท
ให้ผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้วจะต้องส่งกรอบทอง+ค่าเข้าระบบ+ค่า ธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองและค่าจัดส่งคืน 300 บาทมายังสถาบันการันตีพระ
หากผลการตรวจสอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ตั้งประมูลจะต้องชดเชยส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัม
โดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาทพร้อมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 300 บาทคืนผู้ชนะประมูล( ปรับปรุงปี 2559 )
หรือผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับกรอบทองที่ชนะประมูลนั้นได้ โดยผู้ตั้งประมูลจะต้องโดยเงินทั้งหมดคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังจากได้รับการปฏิเสธ
( ปรับปรุงเพิ่มเติมในกฏข้อที่ 7 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( เก่า ))และถูกพักการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลตามกฏกติกา


- วัตถุประสงค์ของการตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง ก็เพื่อให้เกิดความถูกต้องของทองที่จะเสนอขาย เพราะเท่าที่ผ่านมา คนขายก็เสนอขายทองเปอร์เซ็นต์ต่ำๆ
จะได้ขายดีเพราะราคาถูกกว่าร้านอื่น และกำไรดีเพราะขายดี/ทองเปอร์เซ็นต์ต่ำ

- ทางการันตีพระจึงออกกฏทอง 75% ไว้เป็นมาตรฐานของทองที่ไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์ทองไว้ ว่าจะต้องไม่ต่ำกว่า 75%

- ในกรณีตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว สามารถเสนอขายได้ตามข้อที่ 1

- กรณีไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง จะใช้กฏกติกาข้อที่ 4 การระบุเปอร์เซ็นต์ทองเองโดยผู้ตั้งประมูล ถือว่าไม่ได้ตรวจเปอร์เซ็นต์ทองก่อนตั้งประมูล
หากตรวจแล้วไม่ถึง 75% ต้องชดเชยตามกฏข้อที่ 4

- การแจ้งเปอร์เซ็นต์ทองตอนตั้งประมูลให้ผู้ตั้งแจ้งได้โดยใช้เอกสารใบตรวจ เปอร์เซ็นต์ทองของสถาบันการันตีพระด้วยทุกครั้ง หากแจ้งแต่ไม่มีเอกสารถือว่าไม่ได้ตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ส่วนงานเว็บไซต์ สถาบันการันตีพระ

---------------------------------------------

โดยคุณ scott (396) [พฤ. 11 เม.ย. 2562 - 12:38 น.] #3904078 (2/3)
ขอบคุณครับ

โดยคุณ looknam1 (2279)[พฤ. 11 เม.ย. 2562 - 12:42 น.] #3904079 (3/3)


(N)


ขอแนะนำลิงค์ http://www.g-pra.com/guaranteepra/index.php?action=showpra&show_club=691&pra_id=200550

"เรื่องราวต่างๆที่ผู้ซื้อขายมือใหม่ควรทราบ" ซึ่งสามารถคลิ๊กเข้าไปดูหลากหลายเรื่องราวที่ควรทราบที่รูปบ้านท้ายยูสเซอร์ของผมได้เลยครับ

ซึ่งหลายๆเรื่องน่าจะพอเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการหาข้อมูลการใช้งานในการันตีพระครับ

***************************************

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM