ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : รบกวนอีกรอบครับ เรื่องตรวจสอบ%กรอบทองครับ

(N)
http://www.g-pra.com/auction/view.php?aid=20501218

ผมได้ปิดประมูลพระเลี่ยมกรอบทอง ที่ยังไม่มีบัตรรับรองพระเครื่อง และยังไม่ได้เช็ค%ทอง ในราคาไม่ถึง 5,000 บาท
***ผมต้องการให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระไปตรวจสอบและออกบัตร%กรอบทองอย่างเดียว ไม่ต้องออกบัตรพระเครื่อง เนื่องจากเป็นพระย่อย (ดูจากรูปน่าจะพระแท้) จึงขอสอบถามท่านอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ดังนี้
1) ส่งตรวจแต่%ทองอย่างเดียวนี้ กรณีนี้เป็นพระเลี่ยมทอง ผมต้องโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูลก่อน ยอดเท่าไหร่ครับ (ผมทราบว่าถ้าเป็นกรณีกรอบทองเปล่าๆ ปิดไม่ถึง5,000- เราต้องโอนก่อน+เพิ่มค่าตรวจ 300บาท ถ้าเกิน 5,000- โอนหลังผลออก โอนตามยอดที่ปิดประมูล
2) กรณีถ้าผมต้องโอนเงินค่าพระ +ค่าตรวจเพิ่ม 300 บาท ถ้าผลตรวจสอบออกมาว่า ทอง%ต่ำกว่า 75% ผมจะได้ค่าชดเชย%ทองตามกฎ และได้เงินค่าตรวจสอบ 300บาท คืนด้วยมั้ยครับ
รบกวนด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

โดยคุณ memories (1483)[อา. 14 เม.ย. 2562 - 10:14 น.]โดยคุณ looknam1 (2252)[อา. 14 เม.ย. 2562 - 23:09 น.] #3904193 (1/2)
1.ตอบ...ตามที่คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ ค่าพระที่ปิดประมูล + ค่าตรวจเปอร์เซนต์ทอง 300 บาท
2.ตอบ...ได้ค่าชดเชยอย่างเดียวครับ

***2. กรอบทองเก่าหรือพระเครื่องเลี่ยมทองเก่า หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนเสนอขาย ** เมื่อผลการตรวจสอบกรอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึง 75%
ผู้ตั้งประมูลจะต้องให้ส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัมโดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาท
โดยผู้ชนะประมูลสามารถลดจากเงินค่าพระเครื่องที่จะโอนได้ หรือผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับพระเครื่องที่ชนะประมูลองค์นั้นๆได้
( ปรับปรุงเพิ่มเติมในกฏข้อที่ 7 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( เก่า )

*****************************************************

โดยคุณ memories (1483)[อ. 16 เม.ย. 2562 - 09:19 น.] #3904221 (2/2)
รับทราบ ขอบคุณครับ

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM