ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ความจริงเข้าใจง่ายเมื่อถูกเปิดเผย

(N)
เหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่น สร้างโรงเรียนปี2509 ของดีราคาถูกที่ถูกเข้าใจผิด ถูกมองข้ามมาช้านาน
เมื่อความจริงถูกเปิดเผย อีกไม่นาน ราคาถูกไม่มีแน่นอน
 พูดกันมาช้านาน และพูดกันต่อๆไปว่า
-------- “เหรียญรุ่นนี้มีของสร้างเสริม” ---------
เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนมองข้ามเหรียญดีที่สวยงามมากรุ่นนี้ไป
------------ ความจริงคือ ------------
เหรียญรุ่นนี้ มีการสร้างเป็นจำนวนมาก จึงมีบล็อกแม่พิมพ์หลายแม่พิมพ์ ผู้นิยมพระเครื่องสมัยก่อนพบเห็นเหรียญซึ่งแตกต่างจากที่ตนเคยมีหรือเคยรู้ อาจจะทำให้คิดว่าเป็นเหรียญที่สร้างเสริมขึ้นมาหลังปี2509 เมื่อความเข้าใจผิดนั้นถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีการขยายความบอกต่อๆกันไปเป็นวงกว้างมานานจวบจนปัจจุบัน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อนักสะสม

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 22:22 น.]โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 22:32 น.] #3023800 (1/78)
 ลองมาดูกันเหรียญหลวงพ่อโสธร หลังภปร.มีกี่บล็อกแม่พิมพ์
๑, บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ฉ.โค้ง ๒. บล็อกพิมพ์ฐานเขียง อิจุด
๓. บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ยักคิ้ว(สรพงษ์) ๔. บล็อกพิมพ์ฐานเขียง เศียรขีด
๕. บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ปากตะขาบอ้าเขี้ยวขวายาว ๖. บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ปากตะขาบอ้าเขี้ยวเท่ากัน
๗. บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ไม้เอกยาวติดฐาน ๘. บล็อกพิมพ์ฐานเขียง กำไลกาง
๙. บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ไม่มีพอ ๑0. บล็อกพิมพ์ฐานบัว แข้งจุด
๑๑. บล็อกพิมพ์ฐานบัว แข้งร่อง ๑๒. บล็อกพิมพ์ฐานบัว เศียรขีด
๑๓. บล็อกพิมพ์ฐานบัว หูเนื้อเกิน ๑๔. บล็อกพิมพ์ฐานบัว บัวมีเข็ม
๑๕. บล็อกพิมพ์ฐานบัว ไม้หันหางกะดกหัวติดจอ ๑๖. บล็อกพิมพ์ฐานบัว สังฆาฏิขอบหนา
๑๗. บล็อกพิมพ์ฐานบัว ประภามณฑลขีด ๑๘. บล็อกพิมพ์ฐานบัว เข็มคู่
๑๙. บล็อกพิมพ์ฐานบัว โอหางยาว ๒0. บล็อกพิมพ์ฐานบัว กำไลไม่ติด
๒๑. บล็อกพิมพ์ฐานบัว ห.หน้าตรง ๒๒. บล็อกพิมพ์ฐานบัว จอนสูง
๒๓. บล็อกพิมพ์ฐานบัว เส้นชายจีวรใหญ่ ๒๔. บล็อกพิมพ์ฐานบัว (ยังไม่ตั้งชื่อหลังภ.นูน)

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 22:40 น.] #3023829 (2/78)
บล็อกพิมพ์หลังดังนี้
๑ หูขีด ม.มีเข็ม----------------- ๒ หูขีด พื้นขนแมว-----------๓ หูขีด พื้นทราย
๔ สามจุด ---------------------- ๕ เพชรเหลี่ยม -------------๖ จ.หัวยาว
๗ อีทะลุหมอน------------------ ๘ หมอนติ่ง----------------๙ ร.ขีดคู่
๑0 รัศมีมีเนื้อเกิน------------ ---- ๑๑ ไข่ปลาติด โสโอหางยาว-----๑๒ ไข่ปลา5เม็ด โสโอหางงอน
๑๓ ไม้โทหัวกลับไม้หันตรง---------- ๑๔ หมอนติดมีขีด------------๑๕ ภ.นูน
๑๖ อุสั้นโทหน้าแหลม ------------ ๑๗ อาขีด----------------- ๑๘ อุตะขอ (หัวนก)
๑๙ ไม้โทงอน-------------------๒0 อุสั้นโทหน้าทู่ -------------๒๑ บล็อกไม้โทหางใหญ่

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 22:50 น.] #3023854 (3/78)
รายการประกบบล็อกหน้าหลังมีการจับคู่กันดังนี้
1. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ฉ.โค้ง-------บล็อกหลัง หูขีดม.มีเข็ม
2. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า อิจุด---------บล็อกหลัง 3จุด
3. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ยักคิ้ว--------บล็อกหลัง 3จุด
4. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ยักคิ้ว--------บล็อกหลัง เพชรเหลี่ยม
5. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า เศียรขีด------บล็อกหลัง เพชรเหลี่ยม
6. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ปากตะขาบอ้าเขี้ยวขวายาว--บล็อกหลัง อีทะลุหมอน
7. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ปากตะขาบอ้าเขี้ยวเท่ากัน---บล็อกหลัง 3จุด
8. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ปากตะขาบอ้าเขี้ยวเท่ากัน---บล็อกหลัง เพชรเหลี่ยม
9. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า แข้งจุด------บล็อกหลัง หูขีดม.มีเข็ม
10. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า แข้งร่อง-----บล็อกหลัง หูขีดพื้นขนแมว
11. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า เศียรขีด------บล็อกหลัง หูขีดพื้นขนแมว
12. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า หูเนื้อเกิน-----บล็อกหลัง จ.หัวยาว
13. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า บัวเข็ม-------บล็อกหลัง จ.หัวยาว
14. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า บัวเข็ม-------บล็อกหลัง หูขีดพื้นทราย
15. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ไม้หันหางกะดกหัวติดจอ---บล็อกหลัง หูขีดพื้นทราย
16. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า สังฆาขอบหนา---------บล็อกหลัง หูขีดพื้นทราย
17. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ฉ.โค้ง--------บล็อกหลัง หมอนติ่ง
18. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ฉ.โค้ง--------บล็อกหลัง ร.ขีดคู่
19. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า กำไลกาง------บล็อกหลัง รัศมีมีเนื้อเกิน
20. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า กำไลกาง------บล็อกหลัง ไม้โทงอน
21. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ไม้เอกยาวติดฐาน--บล็อกหลัง รัศมีมีเนื้อเกิน
22. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ไม้เอกยาวติดฐาน--บล็อกหลัง ไข่ปลาติดโสโอหางยาว
23. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ไม้เอกยาวติดฐาน--บล็อกหลัง ไข่ปลาสวยโสโอหางงอน
24. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ไม่มีพอ---------บล็อกหลังไม้โทหางอ้วน
25. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ประภามณฑลขีด----บล็อกหลัง ไม้โทหัวกลับไม้หันตรง
26. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ประภามณฑลขีด----บล็อกหลัง หมอนติดมีขีด
27. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า โอหางยาว--------บล็อกหลัง หมอนติดมีขีด
28. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า โอหางยาว--------บล็อกหลัง อุหางสั้นโทหน้าแหลม
29. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า โอหางยาว--------บล็อกหลัง อาขีด
30. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า กำไลไม่ติด--------บล็อกหลัง อุตะขอ
31. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ห. หน้าตรง-------บล็อกหลัง อุตะขอ
32. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า เสี้ยน------------บล็อกหลัง อุตะขอ
33. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า จอนสูง-----------บล็อกหลัง โทหน้าทู่อุสั้น
34. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า แข้งร่อง----------บล็อกหลัง ไม้โทหัวกลับไม้หันตรง
35. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า เข็มคู่------------บล็อกหลัง ภ.นูน
36. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ชายจีวรใหญ่-------บล็อกหลัง ภ.นูน
37. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ยังไม่ตั้งชื่อ--------บล็อกหลัง ภ.นูน

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:02 น.] #3023875 (4/78)


(N)


๑/ บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ฉ.โค้ง คือตัวฉ.ฉิ่งหางสั้นและโค้ง
พระบล็อคนี้พบทั้งเนื้อทองแดงกะไหล่ทองและเนื้ออัลปาก้าครับ
(พระบล็อคนี้พบของเก๊มาก เล่นหาโปรดระวังนะครับ)

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:12 น.] #3023892 (5/78)


(N)
ฉ.โค้งคือหางฉ.ฉิ่งสั้นและโค้ง
หากจะดูตำหนิพระรุ่นนี้ทุกบล็อคให้ไปดูหน้าถัดไป หัวข้อที่ 370738 ผมได้ชี้ตำหนิไว้ให้ทุกบล็อคครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:15 น.] #3023896 (6/78)


(N)


๒/ บล็อกพิมพ์ฐานเขียง อิจุด คือสระอิมีจุดเม็ดใข่ปลากลม

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:24 น.] #3023910 (7/78)


(N)


๓/ บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ยักคิ้ว(สรพงษ์) คือสันจมูกโด่งและเชื่อมต่อกับคิ้วขวา แลดูเหมือนยักคิ้ว จะเรียกบล็อคสรพงษ์ก็เท่ห์ดี เพราะพระบล็อคนี้จมูกโตแบบสรพงษ์
พระบล็อคนี้มี2แบบคือแบบพื้นเรียบจะประกบกับบล็อคหลัง3จุด และแบบพื้นขนแมวดังในภาพจะประกบกับบล็อคหลังเพชรเหลี่ยม

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:26 น.] #3023914 (8/78)


(N)


๔/ บล็อกพิมพ์ฐานเขียง เศียรขีด คือมีขีดขนแมวเหนือพระกรรณขวาพระ

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:30 น.] #3023918 (9/78)


(N)


๕/ บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ปากตะขาบอ้าเขี้ยวขวายาว หมายถึงชายสังฆาฏิที่เป็นเขี้ยวตะขาบ

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:37 น.] #3023929 (10/78)


(N)


๖/ บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ปากตะขาบอ้าเขี้ยวเท่ากัน หมายถึงชายสังฆาฏิที่เป็นเขี้ยวตะขาบ เขี้ยวอ้าและยาวเท่าๆกัน
พระบล็อคนี้พบมี2แบบ คือแบบพื้นเรียบจะประกบกับบล็อคหลังเพชรเหลี่ยม และแบบพื้นผดจะประกบกับบล็อคหลัง3จุด

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:43 น.] #3023936 (11/78)


(N)


๗/ บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ไม้เอกยาวติดฐาน คือไม้เอกยาวติดฐานเป็นเอกลักษณ์

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:46 น.] #3023939 (12/78)


(N)


๘/ บล็อกพิมพ์ฐานเขียง กำไลกาง คือ กำไลเท้าซ้ายทิ้งลงแบบปลายไม่ขนานกัน

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:52 น.] #3023946 (13/78)


(N)
๙/ บล็อกพิมพ์ฐานเขียง ไม่มีพอ คือบล็อคนี้ไม่มีตัวพ.พาน พบมีบล็อคเดียวที่เป็นพระแท้ เข้าใจว่าช่างคงจะลืมแกะตัวพ.พานครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:55 น.] #3023950 (14/78)


(N)


๑0/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว แข้งจุด คือพระชงค์ขวาพระมีจุดไข่ปลากลม ข้างกำไล

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:57 น.] #3023952 (15/78)


(N)


๑๑/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว แข้งร่อง คือพระชงค์ขวาพระมีร่องเล็กยาว

โดยคุณ suktharua (526)  [อ. 01 ต.ค. 2556 - 23:59 น.] #3023954 (16/78)


(N)


๑๒/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว เศียรขีด คือเหนือพระกรรณขวาพระ มีขีดขนแมวจากเม็ดพระศกวิ่งไปชนประภามณฑล

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:01 น.] #3023956 (17/78)


(N)


๑๓/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว หูเนื้อเกิน คือบนพระกรรณขวาพระดูเหมือนมีก้อนเนื้อเกิน

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:04 น.] #3023959 (18/78)


(N)


๑๔/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว บัวมีเข็ม คือบัวริมกลีบบนซ้ายมือเรามีเข็มเล็กๆแทงทะลุกลีบบัว

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:11 น.] #3023978 (19/78)


(N)


๑๕/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว ไม้หันหางกะดกหัวติดจอ คือไม้หันอากาศหางกะดกขึ้นและส่วนหัวมีเนื้อเชื่อมติดกับจ.จาน
พระบล็อคนี้แต่เดิมผมเรียกว่าบล็อคล.เนื้อล้น แต่ภายหลังพบมีล.ลิงไม่มีเนื้อล้นด้วยจึงเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ แต่ส่วนใหญ่จะพบล.ลิงมีเนื้อล้น สระโอมีเนื้อล้นครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:13 น.] #3023982 (20/78)


(N)


๑๖/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว สังฆาฏิขอบหนา คือเส้นขอบสังฆาฏิหนากว่าบล็อคอื่นๆ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:26 น.] #3023996 (21/78)


(N)


๑๗/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว ประภามณฑลขีด คือมีขีดที่ประภามณฑล

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:28 น.] #3023997 (22/78)


(N)


๑๘/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว เข็มคู่ คือพื้นเหรียญมีลักษณะเป็นเข็มสองเล่ม

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:30 น.] #3023998 (23/78)


(N)


๑๙/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว โอหางยาว คือหางสระโอยาว

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:32 น.] #3024000 (24/78)


(N)


๒0/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว กำไลไม่ติด คือกำไลข้อพระกรขวาพระไม่ติด

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:35 น.] #3024001 (25/78)


(N)


๒๑/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว ห.หน้าตรง คือ ห.หีบแกะผิดแบบอักษร ขาตรงเป็นเอกลักษณ์

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:40 น.] #3024007 (26/78)


(N)


๒๒/ บล็อกพิมพ์ฐานบัว จอนสูง คือจอนข้างหูดูจะสูงกว่าบล็อคอื่น อยากจะตั้งชื่อใหม่แต่ยังหาเอกลักษณ์ไม่ได้ก็เอาชื่อนี้ไปก่อน เอาพอเป็นที่เข้าใจกันก่อน

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:52 น.] #3024026 (27/78)


(N)


๒๓/ บล็อกพิมพ์ ชายจีวรใหญ่ คือเส้นชายจีวรดูใหญ่กว่าพิมพ์อื่นๆ ตัวหนังสือก็ดูหนากว่าพิมพ์อื่น

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:54 น.] #3024028 (28/78)


(N)


๒๔/ บล็อกพิมพ์ (ยังไม่ตั้งชื่อหลังภ.นูน)

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 00:58 น.] #3024032 (29/78)


(N)


พิมพ์ไวั๒๔บล็อค ขาดไปบล็อคนึง ขอเพิ่มเป็น๒๕บล็อค
๒๕/ บล็อคพืมพ์ฐานบัว บล็อคเสี้ยน คือพื้นเหรียญมีเสี้ยนมากมายหลายเส้น

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 01:02 น.] #3024035 (30/78)
เหนี่อยแระ พรุ่งนี้ค่อยต่อบล็อคพิมพ์ด้านหลัง และจะแสดงการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของพระแต่ละบล็อค
วันนี้แบตหมดแระ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 09:14 น.] #3024233 (31/78)


(N)


บล็อคแม่พิมพ์ด้านหลัง
๑/ บล็อคมอมีเข็ม คือ ม.ม้ามีเส้นลักษณะเข็มแทงทะลุ
บล็อคหลังนี้พบมีเก๊ทำออกมา ให้สังเกตุปลายเข็ม จะมีเส้นขนแมวเล็กบางวิ่งลงหาธ.ธงครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 09:21 น.] #3024253 (32/78)


(N)


๒/ บล็อคพิมพ์ หูขีด พื้นขนแมว คือปลายกรรเจียกจอนมีขีดเกิน พื้นเหรียญมีเส้นขนแมว
บล็อคหูขีดกลุ่มนี้มี3แม่พิมพ์ คือ หูขีดม.มีเข็ม, หูขีดพื้นขนแมว และหูขีดพื้นทราย เข้าใจว่าเป็นบล็อคพิมพ์ที่เกิดจากบล็อคพ่อพิมพ์ตัวเดียวกันครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 09:24 น.] #3024259 (33/78)


(N)


๓/ บล็อคพิมพ์ หูขีด พื้นทราย คือหูขีดหมายถึงปลายกรรเจียกจอนมีขีดเกิน พื้นเหรียญลักษณะคล้ายกระดาษทราย

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 09:29 น.] #3024262 (34/78)


(N)


๔/ บล็อคพิมพ์ สามจุด คือ ช่วงกลางมหาพิชัยมงกุฎมีเม็ดไข่ปลา 3 เม็ดในกรอบกระจัง

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 09:35 น.] #3024274 (35/78)


(N)


๕/ บล็อคพิมพ์ เพชรเหลี่ยม คือกลางมหาพิชัยมงกุฎตรงจุดน่าจะประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุด แสดงแทนด้วยจุดเม็ดไข่ปลา แต่เม็ดไข่ปลาไม่กลม ดูเป็นเหลี่ยมคล้ายลูกเต๋า จึงเรียกว่า เพชรเหลี่ยมครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 09:39 น.] #3024278 (36/78)
บล็อคเพชรเหลี่ยม ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงที่ทำไว้เพื่อจะบอกว่า ให้สังเกตุเม็ดไข่ปลาเรียงกันไม่ค่อยเป็นระเบียบครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 09:42 น.] #3024281 (37/78)


(N)


๖/ บล็อคพิมพ์ จอหัวยาว คือจ.จานหัวยาวกว่าหาง

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 09:45 น.] #3024283 (38/78)


(N)


๗/ บล็อคพิมพ์ อีทะลุหมอน คือ สระอีหางทะลุหมอนมาลัย

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 09:57 น.] #3024304 (39/78)


(N)


๘/ บล็อคพิมพ์ หมอนติ่ง คือ หมอนมาลัยมีติ่งเนื้อเกิน
พระบล็อคนี้มีของเก๊ถอดพิมพ์ออกมาเยอะมากครับ เห็นลงขายกันถูกๆทุกเว็ป เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เหรียญแท้รุ่นนี้ราคาขยับขึ้นยาก เพราะของเก๊ดึงราคาไว้ ทั้งๆที่ปัจจุบันเวลาผ่านมาร่วม50ปีใช่ว่าจะหาของแท้สวยๆกันได้ง่ายๆ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 10:08 น.] #3024324 (40/78)


(N)


๙/ บล็อคพิมพ์รอขีดคู่ คือ พระปรมาภิไทย่อตัว ร.เรือ มีขีดขนานกัน 2 เส้น

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 10:28 น.] #3024354 (41/78)


(N)


๑0/ บล็อคพิมพ์ รัศมีมีเนื้อเกิน คือระหว่างเส้นรัศมี 4 กับ 5 มีก้อนเนื้อเกิน
บล็อคนี้พบมีรัศมีไม่มีก้อนเนื้อเกินด้วย จึงขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
"บล็อคขีดเหนือดาว" คือมีขีดข้างเส้นขอบเหรียญตำแหน่งเหนือดาว

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 10:35 น.] #3024368 (42/78)


(N)


๑๑/ บล็อคพิมพ์ ไข่ปลาติด โสโอหางยาว คือเม็ดไข่ปลาช่วงบนมหาพิชัยมงกุฎติดกันเป็นพืด และคำว่าโสสระโอมีหางยาว

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 10:40 น.] #3024377 (43/78)


(N)


๑๒/ บล็อคพิมพ์ ไข่ปลา5เม็ด โสโอหางงอน คือเม็ดไข่ปลาช่วงบนมหาพิชัยมงกุฎ 5เม็ดเรียงกันสวยงาม และคำว่าโสสระโอปลายหางกะดกงอนขึ้น

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 10:46 น.] #3024389 (44/78)


(N)


๑๓/ บล็อคพิมพ์ ไม้โทหัวกลับไม้หันตรง คือ ไม้โทดูคล้ายเหลียวหลัง ส่วนไม้หันอากาศหางตรง

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 10:51 น.] #3024395 (45/78)


(N)


๑๔/ บล็อคพืมพ์ หมอนติดมีขีด คือหมอนมาลัยคู่หนึ่งเชื่อมติดกัน และมีขีดปลายเข็มเล็กๆ ในวงกลมแดงที่ทำไว้ให้สังเกตุครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 10:55 น.] #3024400 (46/78)


(N)


๑๕/ บล็อคพิมพ์ ภ.นูน คือ บนพระปรมาภิไทย่อ ตัว ภ. มีเนื้อนูน

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 10:58 น.] #3024403 (47/78)


(N)


๑๖/ บล็อคพิมพ์ อุสั้นโทหน้าแหลม คือ สระอุหางสั้น ไม้โทหน้าแหลม ตามนั้นครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 11:04 น.] #3024412 (48/78)


(N)


๑๗/ บล็อคพิมพ์ อาขีด คือ ขาสระอามีขีดต่อลงมา

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 11:08 น.] #3024422 (49/78)


(N)


๑๘/ บล็อคพิมพ์ อุตะขอ(หัวนก)คือ หัวสระอุ ดูคล้ายตะขอหรือหัวนก

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 11:12 น.] #3024427 (50/78)


(N)


๑๙/ บล็อคพิมพ์ ไม้โทงอน คือ หางไม้โทงอนขึ้น

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 11:15 น.] #3024431 (51/78)


(N)


๒0/ บล็อคพิมพ์ อุสั้นโทหน้าทู่ คือ สระอุหางสั้น ไม้โทหน้าตัดตรงดูทู่ๆ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 11:19 น.] #3024438 (52/78)


(N)


๒๑/ บล็อคพิมพ์ ไม้โทหางใหญ่ คือไม้โทหางอ้วนใหญ่

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 11:25 น.] #3024441 (53/78)
ยกหน้านี้ลงมาโพสต์ซ้ำอีกที เพื่อให้ท่านเลื่อนขึ้นมาดูง่ายๆว่า พระแต่ละแบบมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพราะผมจะแสดงเป็นแผนผังความสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่เลยครับ
รายการประกบบล็อกหน้าหลังมีการจับคู่กันดังนี้
1. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ฉ.โค้ง-------บล็อกหลัง หูขีดม.มีเข็ม
2. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า อิจุด---------บล็อกหลัง 3จุด
3. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ยักคิ้ว--------บล็อกหลัง 3จุด
4. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ยักคิ้ว--------บล็อกหลัง เพชรเหลี่ยม
5. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า เศียรขีด------บล็อกหลัง เพชรเหลี่ยม
6. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ปากตะขาบอ้าเขี้ยวขวายาว--บล็อกหลัง อีทะลุหมอน
7. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ปากตะขาบอ้าเขี้ยวเท่ากัน---บล็อกหลัง 3จุด
8. พิมพ์ฐานเขียงกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ปากตะขาบอ้าเขี้ยวเท่ากัน---บล็อกหลัง เพชรเหลี่ยม
9. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า แข้งจุด------บล็อกหลัง หูขีดม.มีเข็ม
10. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า แข้งร่อง-----บล็อกหลัง หูขีดพื้นขนแมว
11. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า เศียรขีด------บล็อกหลัง หูขีดพื้นขนแมว
12. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า หูเนื้อเกิน-----บล็อกหลัง จ.หัวยาว
13. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า บัวเข็ม-------บล็อกหลัง จ.หัวยาว
14. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า บัวเข็ม-------บล็อกหลัง หูขีดพื้นทราย
15. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า ไม้หันหางกะดกหัวติดจอ---บล็อกหลัง หูขีดพื้นทราย
16. พิมพ์ฐานบัวกะไหล่ทอง บล็อกหน้า สังฆาขอบหนา---------บล็อกหลัง หูขีดพื้นทราย
17. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ฉ.โค้ง--------บล็อกหลัง หมอนติ่ง
18. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ฉ.โค้ง--------บล็อกหลัง ร.ขีดคู่
19. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า กำไลกาง------บล็อกหลัง รัศมีมีเนื้อเกิน
20. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า กำไลกาง------บล็อกหลัง ไม้โทงอน
21. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ไม้เอกยาวติดฐาน--บล็อกหลัง รัศมีมีเนื้อเกิน
22. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ไม้เอกยาวติดฐาน--บล็อกหลัง ไข่ปลาติดโสโอหางยาว
23. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ไม้เอกยาวติดฐาน--บล็อกหลัง ไข่ปลาสวยโสโอหางงอน
24. พิมพ์ฐานเขียงอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ไม่มีพอ---------บล็อกหลังไม้โทหางอ้วน
25. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ประภามณฑลขีด----บล็อกหลัง ไม้โทหัวกลับไม้หันตรง
26. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ประภามณฑลขีด----บล็อกหลัง หมอนติดมีขีด
27. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า โอหางยาว--------บล็อกหลัง หมอนติดมีขีด
28. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า โอหางยาว--------บล็อกหลัง อุหางสั้นโทหน้าแหลม
29. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า โอหางยาว--------บล็อกหลัง อาขีด
30. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า กำไลไม่ติด--------บล็อกหลัง อุตะขอ
31. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ห. หน้าตรง-------บล็อกหลัง อุตะขอ
32. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า เสี้ยน------------บล็อกหลัง อุตะขอ
33. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า จอนสูง-----------บล็อกหลัง โทหน้าทู่อุสั้น
34. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า แข้งร่อง----------บล็อกหลัง ไม้โทหัวกลับไม้หันตรง
35. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า เข็มคู่------------บล็อกหลัง ภ.นูน
36. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ชายจีวรใหญ่-------บล็อกหลัง ภ.นูน
37. พิมพ์ฐานบัวอัลปาก้าชุบนิเกิล บล็อกหน้า ยังไม่ตั้งชื่อ--------บล็อกหลัง ภ.นูน

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 11:38 น.] #3024449 (54/78)


(N)


ผังแสดงความสัมพันธ์ของพระหลวงพ่อโสธร รุ่นสร้างโรงเรียน แสดงเฉพาะแบบหลัง ภปร. 37แบบ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 14:36 น.] #3024651 (55/78)


(N)


ภาพ37เหรียญ 37แบบ เรียงตามลำดับเหมือนแผนผังที่แสดง
เสียดายที่ย่อภาพลงแล้วทำให้ภาพเบลอ ไม่ชัด ครับผม

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 15:28 น.] #3024727 (56/78)
จากผังที่แสดง สมมุตติว่า เหรียญแบบที่12 เป็นเหรียญ “เก๊หรือเสริม” เหรียญแบบ13 ก็เก๊หรือเสริมด้วยเพราะแม่พิมพ์หลังตัวเดียวกัน และเหรียญแบบ14ก็เก๊หรือเสริมด้วยเพราะแม่พิมพ์หน้าตัวเดียวกัน และเมื่อเหรียญแบบ14 เก๊หรือเสริม ย่อมหมายความว่าเหรียญแบบที่16 และ15เก๊หรือเสริมด้วยเพราะใช้แม่พิมพ์หลังตัวเดียวกัน เมื่อเหรียญแบบที่15 เก๊หรือเสริม นั่นหมายความว่าเหรียญแบบที่11 เก๊หรือเสริมด้วย เพราะใช้ตัวตัดตัวเดียวกัน จะเก๊หรือเสริมเป็นลูกโซ่กันไปเกือบทั้งหมด ดังผังที่แสดงครับ
ในผังที่แสดงมีเพียงเหรียญแบบที่6 กับแบบที่33 เท่านั้นที่ผมยังหาความสำคัญกับเหรียญอื่นๆไม่ได้ นอกนั้นก็มีกลุ่มหลัง ภ.นูนแบบที่35-36และ37 กับกลุ่มหลังอุตะขอแบบที่30-31และ32 ที่เป็นกลุ่มอิสระยังหาส่วนเกี่ยวโยงกับกลุ่มใหญ่ไม่ได้
เป็นดังนี้แล้ว... ผมอยากทราบว่า “แล้วแบบไหนล่ะที่แท้และไม่เสริม” แล้วแบบไหนที่เสริมครับ
ผมขอสรุปว่า เหรียญทั้ง37แบบ เป็นเหรียญแท้ ผ่านพิธีใหญ่พิธีเดียวกันทั้งหมด ไม่มีเสริมครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 15:35 น.] #3024729 (57/78)
-------------------------- เหตุผล ------------------------------
 เหรียญรุ่นนี้ได้อัญเชิญพระปรมาภิไธย่อ ภปร. มาประดิษฐ์หลังเหรียญพระเครื่องเป็นเหรียญแรกของโลก ถามว่าต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักพระราชวังไหม? เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดสร้างแล้ว ทางวัดจัดสร้างจบไปแล้ว จะจัดสร้างเสริมขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้องขออนุญาตอีก สามารถทำได้ไหม? หากเสริมขึ้นมาใหม่โดยไม่ขออนุญาตเป็นการแอบอ้าง มีความผิดนะครับท่าน วัดโสธรเป็นพระอารามหลวง เจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงภูมิความรู้ มีหรือจะทำเรื่องเหลวไหลปัญญาอ่อนแบบนั้น
 ขอท่านที่กล่าวว่าเหรียญรุ่นนี้มีการสร้างเสริมเรื่อยมาทุกปี หลายปี ตั้งแต่ปี 10-11 -12 -13 -14 –15เป็นต้น กรุณาช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับว่า แบบไหน? บล็อกไหน? เป็นเหรียญเสริม
 เหรียญรุ่นนี้โด่งดังมาก เป็นที่ต้องการของผู้คนมากขนาดต้องสร้างเสริมกันทุกปี หลายปีติดต่อเชียวหรือ?
 แล้วพระเครื่องหลวงพ่อโสธรที่สร้างในปี10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 ในรูปแบบอื่นนั้นสร้างไปทำไม ในเมื่อสร้างเสริมรุ่นนี้มาทุกปี
 เหรียญรุ่นนี้เป็นการสร้างเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในคราวเสด็จพระราชกุศลสร้างโรงเรียน มีพิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่แน่นอน ขนาดอาจารย์นำ แก้วจันทร์ เกจิขลังผู้สืบทอดวิทยาคมสายเขาอ้อยังเดินทางไกลมาร่วมปลุกเสก พุทธาคมลุ่มน้ำแม่กรองก็มีผู้สืบทอดอย่างหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีมาร่วมปลุกเสกเป็นตัน
 ดูจากจำนวนบล็อกแล้ว บล็อกสมัยนั้นจะปั๊มเหรียญได้ประมาณ 5000 เหรียญ แต่สำหรับเหรียญเนื้ออัลปาก้ารุ่นนี้ เนื้อจะแข็งเป็นพิเศษ ผมคิดว่าแข็งกว่าพระเครื่องเนื้ออัลปาก้าอื่นๆที่สร้างในยุคใกล้เคียงกัน คือผมมีเหรียญที่ปั๊มแตกฉีกออกแหลมเหมือนเข็ม ลองอ้าดู แข็งมากๆ ง้างแล้วปล่อยดู อาการเหมือนง้างลวดสปริงแล้วปล่อยเลย คือสั่นครางหึ่งๆเลยครับ ผมคำนวณคาดเดาเอาจากจำนวนบล็อกพิมพ์น่าจะสร้างหลังภปร.เนื้ออัลปาก้ากับกะไหล่ทองรวมกันน่าจะ 100,000 เหรียญ ซึ่งด้วยจำนวนนี้ในสมัยนั้นต้องนับว่ามากมายเลยครับ แล้วจะต้องสร้างเสริมไปทำไมมิทราบครับท่าน

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 15:50 น.] #3024747 (58/78)


(N)
“เหรียญหลวงโสธรปี09 จัดว่ามีการสร้างหลายแบบพิมพ์ ทั้งทรงกลม รูปเสมา รูปอาร์มและรูปไข่ มีทั้งนิยมมากและนิยมธรรมดา เหรียญหลวงพ่อโสธรรูปอาร์ม ด้านหลังภปร. ที่จัดสร้างในคราวเสด็จพระราชกุศลสร้างโรงเรียนวัดโสธรวรารามเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2509 ด้านหน้าจะมีตัว พ. อยู่ใต้ผิวหนังสือตรงมุมเหรียญ ซึ่งถือเป็นเหรียญแท้พิมพ์นิยม ถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่นิยม ตัวพ.พานย่อมาจาก “พระราชพุทธิรังสี”
ไม่ใช่จะดิสเครดิตคนเขียนหนังสือนี้นะครับ แต่เขียนข้อความต่อเนื่องแบบนี้ ผู้อ่านจะเข้าใจว่า พระเครื่องหลวงพ่อโสธรปี2509 สร้างและปลุกเสกพิธีเดียวกันได้ โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าพระเครื่องหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้สร้างเป็นกรณีพิเศษ น่าจะจัดพิธีพุทธาพิเษกขึ้นเพื่อปลุกเสกพระเครื่องรุ่นนี้เป็นการเฉพาะ ส่วนพระเครื่องหลวงพ่อโสธรรุ่นปี09 พิมพ์อื่นๆน่าจะสร้างและปลุกเสกในช่วงปลายปี ผมคิดว่าคนละพิธีกันครับ(นี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นครับ)
อนึ่งที่บอกว่าเหรียญไม่มีตัวพ.พาน “ถือว่าไม่นิยม” ประทานโทษเถอะครับ มิทราบเอาอะไรวัด จากที่ผมแสดงมา เหรียญที่ไม่มีตัวพ.พาน ของแท้นั้นมีเพียงบล็อกเดียวและเนื้อเดียว พบเห็นน้อยมากหายากกว่าบล็อกที่มีตัวพ.พานหลาย10เท่าครับ....ขอบอก

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 16:16 น.] #3024767 (59/78)


(N)


ที่ไม่มีตัวพ.ซึ่งหนังสือเคยลงและบอกว่าไม่นิยมนั้นน่าจะหมายถึงพระแบบภาพนี้ครับ มันจะนิยมได้ไงละครับ ก็เป็นพระเก๊ ผิดพิมพ์ ผิดศิลป์ชัดเจน พระแบบนี้เป็นพระเก๊เก่า ผมพบเห็นมานานไม่น้อยกว่า30ปีแล้วครับ บางเหรียญดูเก่าคร่ำเชียว
เหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นสร้างโรงเรียนของแท้ แกะบล็อคพิมได้สวยงามคลาสสิคมากๆ องค์หลวงพ่อได้สัดส่วนสวยงามเป็นที่สุด แกะบล็อคมีมิติแสดงกล้ามเนื้อได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นงานนูนต่ำที่ทรงคุณค่า ต้องยอมรับว่าออกแบบได้งดงามยิ่งนัก ช่างแกะบล็อคก็สุดยอดฝีมือจริงๆ
คนทำพระเก๊ โดยแกะบล็อคขึ้นมาใหม่แบบในภาพ จิตใจมันหยาบเป็นอกุศล ยากที่จะเข้าถึงพุทธศิลป์ครับ จึงแกะบล็อคออกมาโหล่ยโท่ยแบบที่เห็น หรืออาจจะเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโสธรก็ได้ครับ ที่ดลบัลดาลให้คนทำเก๊แกะบล็อคออกมาเพี้ยนไปได้ปานนั้น

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 16:28 น.] #3024795 (60/78)
ปัจจุบันมีเหรียญเก๊แบบเก๊สมัยใหม่ คือเก๊แบบถอดพิมพ์จากของแท้ มีพิมพ์ทรงและเอกลักษณ์ใกล้เคียงของแท้ และเนื่องจากเหรียญรุ่นนี้เป็นของดีที่ถูกมองข้ามมานาน ราคาจึงย่อมเยา ไม่ถึงเกณฑ์ใช้สิทธิออกบัตรรับรอง ของเก๊รุ่นนี้ซึ่งมีการลงขายกันทุกเว็ปจึงรอดพ้นจากการตรวจสอบจากเว็ป เป็นช่องว่างให้นักขายพระเก๊สอดแทรกเข้ามาทำมาหากิน ขายของเก๊ถอดบล็อกในราคาต่ำ เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระเครื่องรุ่นนี้ราคาไม่ขยับเหมือนรุ่นอื่นๆ ทั้งๆที่เป็นรุ่นที่น่าสะสม น่าบูชาเป็นอย่างยิ่ง

โดยคุณ suktharua (526)  [พ. 02 ต.ค. 2556 - 16:34 น.] #3024798 (61/78)
--------------------สรุป----------------------
ท่านที่พูดว่ามีเสริมเยอะ ท่านลองนึกดูว่าท่านได้ข้อมูลนั้นมาจากไหน เชื่อถือได้หรือไม่ อ้างอิงได้หรือไม่ ใช่แต่ได้ยินได้ฟังมาก็พูดตามกันไป รักจะเป็นเซียนพระต้องเข้าถึงธรรมะบทกาลามสูตร ไม่งั้นเป็นได้แค่เสี้ยนให้เขาปั่นหัวเล่น คนเล่นพระนี่จิตใจละเอียดอ่อน ทั้งเข้าถึงธรรมและอิงวิทยาศาสตร์ หมายความว่ามีเหตุ-ผลครับ ธรรมะคือธรรมชาติ วิทยาศาสตร์คือเทคโลยี ปัจจุบันในโลกโซเซียลเน็ตเวิร์คนี้ คำพูดท่านจะถูกบันทึกไว้ให้คนที่เข้ามาพบได้ชื่นชมสรรเสริญหรือหัวเราะเยาะเอาได้นะท่าน บล็อกไหนหรือที่เสริม บอกหน่อยครับ อยากรู้ ถือว่าเป็นวิทยาทานครับ
--พระเครื่องรุ่นสร้างโรงเรียนนี้ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกถูกต้องตามประเพณีการสร้างพระแต่โบราณอย่างแน่นอน ห้อยได้สบายใจครับ
------------------------- ศักดิ์ ท่าเรือ --------------------

โดยคุณ suktharua (526)  [พฤ. 03 ต.ค. 2556 - 00:45 น.] #3025454 (62/78)


(N)
ตัวตัดพระแบบที่29(โอหางยาวหลังอาขีด)กับพระแบบที่5(เศียรขีดหลังเพชรเหลี่ยม)

โดยคุณ suktharua (526)  [พฤ. 03 ต.ค. 2556 - 00:51 น.] #3025462 (63/78)


(N)
ตัวตัดพระแบบที่11(เศียรขีดหลังหูขีดพื้นขนแมว)กับพระแบบที่15(ไม้หันหางกะดกหัวติดจอ)

โดยคุณ suktharua (526)  [พฤ. 03 ต.ค. 2556 - 01:01 น.] #3025465 (64/78)


(N)
ตัวตัดพระแบบ26(ประภามณฑลขีด)กับแบบที่10(แข้งร่องหูขีดพื้นขนแมว)และแบบที่34(แข้งร่องไม้โทหัวกลับไม้หันตรง)

โดยคุณ suktharua (526)  [พฤ. 03 ต.ค. 2556 - 01:08 น.] #3025471 (65/78)


(N)
ตัวตัดพระแบบ18(ฉอโค้งร.ขีดคู่)กับพระแบบ21(ไม้เอกยาวติดฐานหลังขีดเหนือดาวหรือรัศมีมีเนื้อเกิน)

โดยคุณ suktharua (526)  [พฤ. 03 ต.ค. 2556 - 01:20 น.] #3025480 (66/78)


(N)
ตัวตัดพระแบบ19/18/24
กำไลกางหลังขีดเหนือดาว/ฉอโค้งร.ขีดคู่/ไม่มีพ.

โดยคุณ suktharua (526)  [พฤ. 03 ต.ค. 2556 - 01:27 น.] #3025485 (67/78)


(N)
ตัวตัดพระแบบ 24/17/18/19
ไม่มีพอ/ฉอโค้งหลังหมอนติ่ง/ฉอโค้งหลังร.ขีดคู่/กำไลกางหลังขีดเหนือดาว

โดยคุณ พระลพ (4592)  [ศ. 04 ต.ค. 2556 - 21:41 น.] #3027893 (68/78)
ขอบอกว่า สุดยอดเลยครับ ที่สละเวลาแล้วเอาความรู้ที่ตัวเอง มาเผยแพร่ และแบ่งปันกับผู้น้อย ด้อยพัฒนาอย่างผม และท่านอื่นที่ไม่รู้อีกเยอะ ก็อย่างที่พี่ว่า ผมเล่นพระมาก็หลายปี ที่รู้มาคือรุ่นนี้มีของเสริม ดูกันยาก แต่วันนี้ที่พี่เสียสละเวลามาเอาสิ่งดีๆมาให้ ทำให้รู้ว่าเหรียญที่เราส่องผ่านตา เพื่ออยากจะศึกษา แต่ไม่รู้ว่าแท้ไหม เหรียญนั่นแหละที่แท้ เพราะจำได้เมื่อมาศึกษาข้อมูลจากพี่ อยากบอกว่าขอบคุณพี่มากๆครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [ส. 05 ต.ค. 2556 - 06:25 น.] #3028154 (69/78)


(N)
ขอแก้ไขภาพที่34 ครับ ผมลงภาพผิด เป็นภาพขยายของบล็อคหูขีดพื้นขนแมวไปซะ
ที่ถูกคือภาพนี้ครับ
๔/ บล็อคพิมพ์ สามจุด คือ ช่วงกลางมหาพิชัยมงกุฎมีเม็ดไข่ปลา 3 เม็ดในกรอบกระจัง
ให้สังเกตุพื้นผิวเหรียญนะครับ เป็นเสมือนเม็ดทราละเอียดยิบ ประดุจทรายทองสวยงามมาก
เรื่องจุดตำหนิหากจะดูตำหนิพระรุ่นนี้ทุกบล็อคให้ไปดูหน้าถัดไป หัวข้อที่ 370738 ผมได้ชี้ตำหนิไว้ให้ทุกบล็อคครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [ส. 05 ต.ค. 2556 - 07:34 น.] #3028181 (70/78)
เหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้เป็นของดีจริง เคยเป็นที่นิยมมาก่อนเพราะผู้ที่ใช้มีประสบการณ์อีกทั้งเป็นเหรียญที่มีรูปแบบสวยงามมาก หากไม่เป็นที่นิยมมาก่อนจะมีของเก๊ออกมาตั้ง40กว่าปีหรือ เพียงแต่นักเล่นสับสนดังที่ผมเรียนให้ทราบมาแล้ว จึงมีการพูดกันหนาหูว่ามีของสร้างเสริมเยอะ จึงทำให้ขาดความนิยมไปนาน
บัดนี้เมื่อความจริงถูกเปิดเผย และเป็นเหตุ เป็นผลที่เข้าใจได้ไม่ยาก ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่สนใจของนักสะสมไม่น้อย เพราะปัจจัยพื้นฐานเหรียญรุ่นนี้ดีเหลือเกิน แต่ราคาค่านิยมในการสะสม ยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมากนัก เช่นหากจะเทียบกับเหรียญ09 ร.พ.กะไหล่ทองด้วยกัน 09ร.พ.สวยแชมป์มูลค่าสะสมเป็นหมื่น ในขณะที่รุ่นนี้พันเศษถึงพันต้นเท่านั้น
หากจะให้เหตุผลว่า เพราะเหรียญรุ่นนี้สร้างเยอะ ผมคิดว่าเหตุผลนี้อ่อนไปสำหรับยุคปัจจุบัน เพราะหากเทียบกับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น3 ซึ่งมี20กว่าบล็อคพิมพ์เช่นกัน จำนวนการสร้างจึงน่าจะไกล้เคียงกัน แต่หลวงปู่ทวดรุ่น3มูลค่าการสะสมสำหรับเหรียญสวยแชมป์เป็นแสนครับ ฉะนั้นจำนวนการสร้างมากหรือน้อยก็อธิบายเรื่องมูลค่าหรือความนิยมไม่ได้ทั้งหมดซะทีเดียว
ปัจจุบันมูลค่าการสะสมและค่านิยม สำหรับผมแล้วคิดว่า ขึ้นอยู่กับ "กระแส" มากกว่าครับ ถ้าคุณเชี่ยวชาญการตลาด ทำการโฆษณาหรือทำไงก็แล้วแต่ คือสร้างกระแสขึ้นมาให้ได้ ภวะวิสัยก็เกิด ดูอย่างตอนจตุคามรามเทพโด่งดังเป็นตัวอย่าง สร้างออกมากี่ล้านองค์ก็ไม่พอ ฉะนั้นสำหรับพระที่มีอายุการสร้างเกือบ50ปี จำนวนการสร้างไม่น่าจะเกิน100,000เหรียญ(ตามคาดการของผม ซึ่งความเป็นจริงทุกพิมพ์ ทุกบล็อค ทุกเนื้อ รวมกันน่าจะสร้าง 84,000เหรียญ เพราะสมัยนั้นนิยมตัวเลขนี้กันครับ)เป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยมากครับ ไม่พอให้สะสมกันแน่นอน หลวงปู่ทวดเนื้อว่านสร้างหลายหมื่นองค์ ไม่ครบแปดหมื่นสี่ก็ขาดไม่เท่าไร พระวัดปากน้ำรุ่นแรกแปดหมื่นสี่ ไม่รู้หายไปไหนหมด เงาก็แทบหาไม่เจอครับ
พระเครื่องรุ่นนี้นับได้ว่าเป็นพระเก่าและมีประสบการณ์ดี รูปแบบสวยงาม หากราคาจะขยับขึ้น นั่นเป็นเพราะความจริงถูกเปิดเผย และมันเข้าใจง่าย ไม่ใช่การปั่นกระแส คงไม่มีใครมานั่งปั่นเพราะไม่มีประโยชน์สำหรับเขาครับ
ตัวผมเองก็มีไม่กี่เหรียญ อาศัยเก็บมานานจึงมีทุกบล็อคพิมพ์และผมเก็บไว้เป็นครู เป็นตัวอย่าง บางบล็อคพิมพ์ผมก็มีเหลือเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นครับ

โดยคุณ suktharua (526)  [ส. 05 ต.ค. 2556 - 07:39 น.] #3028186 (71/78)
ขอบคุณพระลพครับที่ให้กำลังใจ กะลังคิดจะทำวิชาการ หลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงทุกรุ่นอยู่ครับ ถ้ามีกำลังใจดีๆแบบนี้ อาจจะทำเร็วๆนี้ครับ

โดยคุณ suriyan04 (3820)  [พฤ. 10 ต.ค. 2556 - 09:20 น.] #3034944 (72/78)
ยอดเยี่ยมมากครับ

โดยคุณ arm6099 (2228)(2)   [อ. 15 ต.ค. 2556 - 06:48 น.] #3041055 (73/78)
..เป็นกำลังใจให้ครับ

โดยคุณ ทวีสิทธิ์ (1508)  [อ. 15 ต.ค. 2556 - 11:54 น.] #3041310 (74/78)
ขอบคุณท่านsuktharua ที่นำความรู้มาแบ่งปันครับ

โดยคุณ Bamrungchai (391)  [พฤ. 07 พ.ย. 2556 - 20:48 น.] #3073284 (75/78)
คารวะครับ

โดยคุณ โปรยุท7799 (948)  [พฤ. 21 พ.ย. 2556 - 21:56 น.] #3092676 (76/78)
สุดยอดคับ

โดยคุณ candyman007 (10)(1)   [อา. 05 ม.ค. 2557 - 19:06 น.] #3154368 (77/78)

โดยคุณ wit22 (742)  [ส. 27 ก.ย. 2557 - 23:42 น.] #3484580 (78/78)

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM