ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ** ปิดจองแล้ว ** เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์


จองด่วน เหรียญหูเชื่อมโบราณ “ พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม ” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์

โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:54 น.]โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:55 น.] #78578 (1/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:55 น.] #78579 (2/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:55 น.] #78580 (3/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:55 น.] #78581 (4/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:55 น.] #78582 (5/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:56 น.] #78583 (6/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:56 น.] #78584 (7/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:56 น.] #78585 (8/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:56 น.] #78586 (9/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:56 น.] #78587 (10/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:57 น.] #78588 (11/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:57 น.] #78589 (12/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:57 น.] #78590 (13/58)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:58 น.] #78591 (14/58)**** ท่านสามารถสั่งบูชาได้ดังนี้ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.order หรือ
2. ทางโทรศัพท์ 02-970-7949 หรือ
3. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น 5

***** การชำระเงิน *****

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "บริษัท การันตีพระ จำกัด" ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2 หรือ
2. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น 5
( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท )

**** แจ้งการชำระเงินได้ดังนี้ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.payment หรือ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินและระบุ USERNAME, ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ 025512087 ( 24 ชั่วโมง ) หรือ
3. อีเมลล์แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบไฟล์รูปสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ payment@g-pra.com

*รับพระพร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ BankHiWay (6106)  [อ. 16 ก.พ. 2564 - 17:46 น.] #78601 (15/58)สวยงามครับ


โดยคุณ tanachon (611) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 14:43 น.] #78776 (16/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ superpood (3311) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:00 น.] #78781 (17/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ Kasin (514) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:21 น.] #78782 (18/58)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ kon112 (821) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:35 น.] #78786 (19/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ BankHiWay (6106)  [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:47 น.] #78787 (20/58)
โดยคุณ elephant97 (4066)  [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:50 น.] #78788 (21/58)

อ่านรายละเอียดแล้ว ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ Noina2019 (236) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:51 น.] #78789 (22/58)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ คนกรุงศรี (1582) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 16:08 น.] #78790 (23/58)

ขอบคุณครับรับทราบครับสวยมากๆครับ


โดยคุณ Teeratna (1794) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 16:46 น.] #78791 (24/58)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ โคนันคุง (1946) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 17:12 น.] #78793 (25/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ หนึ่งสองสาม (397)(1) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 17:16 น.] #78794 (26/58)

ขอบคุณครับ


โดยคุณ สุเทพ (421) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 17:47 น.] #78796 (27/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ บารมีพระใหม่ (443) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 17:59 น.] #78799 (28/58)

สวยมากครับ


โดยคุณ teerasak01 (1816) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 18:05 น.] #78800 (29/58)

งดงามมากครับ


โดยคุณ lirdchai (6940) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 18:17 น.] #78801 (30/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ เสรีไทย (117) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 18:43 น.] #78802 (31/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ Jued99 (131) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 19:18 น.] #78806 (32/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ pakchong26 (77) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 19:19 น.] #78807 (33/58)

รับทราบครับโดยคุณ Poonsin (3274) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 19:51 น.] #78809 (34/58)

ขอบคุณครับรับทราบครับสวยมากๆครับ


โดยคุณ namping2007 (111)(1) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 19:55 น.] #78810 (35/58)

รับทราบครับ.โดยคุณ shinobi (59) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 21:12 น.] #78811 (36/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ Khonwan (965) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 21:17 น.] #78812 (37/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ paboo (377) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 21:41 น.] #78813 (38/58)

รับทราบคะ


โดยคุณ sathu101 (3277) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 21:45 น.] #78818 (39/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ Userchai (643) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 21:48 น.] #78819 (40/58)

สวยงามครับ


โดยคุณ ชนกสุภา (3648) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 01:00 น.] #78821 (41/58)

สวยงามครับ


โดยคุณ wiman (1891) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 06:53 น.] #78823 (42/58)

สวยครับ


โดยคุณ Sooznat (174) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 08:25 น.] #78824 (43/58)

สวย


โดยคุณ lungpai (410) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 09:15 น.] #78829 (44/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ นครไพร (611) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 10:14 น.] #78830 (45/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ archin (390) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 13:26 น.] #78834 (46/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ ketanont (705) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 13:26 น.] #78835 (47/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ UDOMPUB (3195) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 19:11 น.] #78841 (48/58)
โดยคุณ aphichit (863) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 22:44 น.] #78842 (49/58)
โดยคุณ joeenok (4637) [อา. 07 มี.ค. 2564 - 00:08 น.] #78843 (50/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ เศรษฐีปาฏิหาริย์ (1354) [จ. 08 มี.ค. 2564 - 11:17 น.] #78850 (51/58)
โดยคุณ tuchaisuwan01 (719)(1)   [จ. 08 มี.ค. 2564 - 14:09 น.] #78855 (52/58)

สวยงามแต้ๆๆๆๆครับโดยคุณ bombay9 (870) [พ. 10 มี.ค. 2564 - 00:10 น.] #78904 (53/58)

สร้างเหมือนจริงเลยรุ่นนี้ สวยครับ


โดยคุณ bombay9 (870) [พ. 10 มี.ค. 2564 - 00:12 น.] #78905 (54/58)

เสกวันไหน รับพระวันไหนแจ้งด้วย


โดยคุณ ไพรัช6657 (294) [พ. 10 มี.ค. 2564 - 00:34 น.] #78909 (55/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ Kamon58 (166) [พ. 07 เม.ย. 2564 - 22:38 น.] #79306 (56/58)

รับทราบครับ


โดยคุณ Armarmy (145)(1) [ศ. 09 เม.ย. 2564 - 19:41 น.] #79468 (57/58)

ปิดจองหรือยังครับ


โดยคุณ sod_sanid (0) [พฤ. 15 เม.ย. 2564 - 11:44 น.] #79588 (58/58)

ปิดจองหรือยังครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM